HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://www.romkat.ro/hu/ ----------- http://vanegypercem.com/ OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

279. Ki fog valaha is belehatolni annak a szeretetnek a mélységébe, mellyel Ő, a Szeretet Teljessége szeretni képes azt a lelket, aki még ha el is határozta, hogy viszont szereti, mily töredékesen képes erre?!
280. De tudhatom-e azt, hogy jelenleg halálos bűn nélkül vagyok-e? – Erkölcsi bizonyossággal: Igen! De azt hogy később nem fogok-e súlyos bűnt elkövetni, nem állíthatom feltétlen bizonyossággal. Legfontosabb az elővigyázatosság, és az Úrban való bizalom.
281. A jó vagy rossz cselekedet egyaránt szabad tett, s mindkettő Isten misztériumáig ér. A jóság azonban beengedi Istent a világába, a bűn azonban kizárja Őt.
St Agoston.jpg282. A béke az ész derűje, a lélek nyugalma, a szív egyszerűsége, a szeretet köteléke. Ez az, amely minden félreértést megszüntet, a háborúságot elnyomja, a haragnak elejét veszi, a kevélyeket megalázza, az alázatosakat szereti, az egyenetlenséget megszünteti az ellenségeket megbékíti, mindenkihez szelíd, nem akar kiemelkedni, nem ismeri a fölfuvalkodást. Aki megkapta ezt, őrizze; aki elpazarolta, szerezze vissza; aki elvesztette, keresse. (Szent Ágoston)
283. Ha minden keresztény a kegyelem állapotában élne és lelkében mindig összeszedett maradna, vajh' törődne-e a világ örömeivel, bánatával?
284. Állhatatosan ébren tartott hitemmel hallgatom, mint árad a végtelen Élet önmagam mélyén...
285. Vajon méltó vagyok-e Isten szeretetére, miként a Prédikátor is kérdezi: „És mégsem tudja az ember, hogy szeretetre, vagy gyűlöletre méltóbb-e?” (Préd 9)
286. „Gyönyörűségem az emberek fiaival lenni.”(Péld 8,31) – szól az Isten. De elmondhatom-e én is: „Gyönyörűségem-e a Vendégemmel lenni?”
287. Isten, nem csak közel van hozzánk, Ő életközösségben van velünk. Már csak a színről-színre való látás hiányzik, melyet Istenünk későbbre tartogat.
288. „Mily esztelen az a koldus – mondja Nagy Szent Teréz – aki nem hajlandó felvenni a király ruháját, mert rongyainak levételével egy kis fagyoskodást kellene elszenvednie.”
289. Az Úr így kérte Szent Terézt: „Keress engem magadban, sőt, keresd magadat Énbennem!”↓
290. Ugyancsak Szent Teréznél olvassuk: „Ne keresd magadat másutt, csak Bennem. Nem szerteszét a földön, hanem önmagadban, a szívedben keress!”
291. Kifejező hasonlat: lelkünk egy vízzel telt edény, melyet ha vízzel együtt a tengerbe alámerítünk, egyszerre lesz az magába foglaló és magába foglalt.
292. Ahol nincs önmegtagadás – erény sincs! (José Maria Escrivá)
293. Ha segítségért az Úrhoz kiáltunk, nem kell messziről jönnie, Ő ugyanis mindig készen áll: bennünk!
294. Párizsban, egy kápolna építésekor a földben szív alakú érmet találtak, egyik oldalán Jézus Szívével e felirattal: Isten bennem. A másik oldalán Szűz Mária Szíve volt e felirattal: Én Istenben.
confession-to-jesus_1.jpg295. P. Nathal mennyei tökéletességről szóló könyvében az Istennel való egyesülést célzó röpimák használatánál fő gondolatként ezt írja: „Isten bennem van, és én Istenben vagyok. Ő az én Uram és én, a megistenített csepp a végtelen óceánban elveszem.”
296. Akit megérint a megváltó szeretet, az vágyik rá, hogy Jézust minden ember szeresse. (ÜF 106-107)
297. Nincs édesebb, mint a szeretet. Nincs ennél gyönyörűségesebb, jobb, teljesebb, sem az égben sem a földön, mert a SZERETET Istentől született és csak is Istenben nyugodhat meg! (Kempis III.5.)

Szólj hozzá!

 

     Világosan felismerhető a megkérdőjelezhetetlen igazság a Fatimai Szűzanya figyelmeztetésében, hogy Oroszország el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon. Az előző posztokban tárgyalt veszélyhelyzetek sajnos, semmit nem veszítettek aktualitásukból, sőt több vonatkozásban, még tovább is mentek a lélekpusztítás irányába. A házasságot és a családeszményt egyre inkább tönkreteszik. Azon gyermekek száma, melyek normális, sértetlen családban nőnek fel, egyre csökken. Az egyenlőség nevében minden különbséget eltörölnek.
     Nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy XI. Piusz enciklikájának sok pontja ma már nem érvényes. Példaként hozzák fel, hogy a magántulajdon és a véres osztályharc megszűnt és ez a "post-kommunista" eszmeiség már nem olyan véres, mint a Szovjetunióban volt, ahol parasztok és polgárság tízmilliói haltak éhen vagy pusztultak el a gulág táboraiban. A tévedés ugyanis abban áll, hogy az erkölcsi szabadosság eredményeként, ma többszörösen tízmilliók pusztulnak el az "esemény utáni" pirulák, spirálok vagy abortuszok áldozataiként.
     De ma még egy vértelen osztályharc is létezik, mert szélesedik a nagyon gazdagok és nagyon szegények tábora, melynek eredménye a jogszolgáltatásban eluralkodó egyenlőtlenség! Ma már ugyanis nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás!
Az ember vagy Istennek, vagy a mammonnak szolgál. Ha Istent uraként visszautasítja, akkor a mammon fog uralkodni rajta.
     Bizony hamiskás az a másik kifogás, miszerint nem a kommunizmus jelenti a fő problémát, hanem a naturalizmus, a racionalizmus, a liberalizmus, a laicizmus. A pápa is felsorol ezek közül egy-kettőt. De ezeket a kommunizmus mind elve tartalmazza, vagyis a liberalizmus istentelen hozzáállását!
     A fenti meggondolások fontosnak annak megértéséhez, hogy a Fatimai Szűz miért éppen Oroszországtól óvta a világot és miért akarta, hogy éppen ezt és nem egy másik országot ajánlják fel Szeplőtelen Szívének. Nekünk magunknak is látnunk kell, mi történik a világban, ahol az ördög kormányoz és egyre több embert vakít el.
     E tévedésektől óv bennünket Isten Anyja. Keressünk oltalmat annál, aki a világ összes eretnekségét legyőzte, mert ő bűntelen volt már fogantatása pillanatában és aki Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját kínálja fel a sátán megvakítására! (Vége!)
A poszthoz, több helyütt felhasználtam az alábbi forrás gondolatait! anti-corruption2.jpg

Szólj hozzá!

Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről Uram, irgalmazz nekünk!

religious-art-06.jpg

 

Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

 

Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív könyörögj értünk!

Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szent lélek méltó lakhelye

Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve

Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben, Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív

Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív, Mária Szíve, Jézus Szívének képmása

Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége

Mária Szíve, a szentség kincsesháza

Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve, Mária Szíve, bűnösök menedéke

Mária Szíve, szomorkodók erőssége

Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója

Mária Szíve, csüggedők felemelője

Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, Mária Szíve, haldoklók reménye

Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára

Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban

Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat, Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve

Mária Szíve, Anyánk Szíve

Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit irgalmazz nekünk!

 

Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa! Könyörögjünk! Mindenható örök lsten! Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli , a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 

Szólj hozzá!

27.
augusztus

MEGHÍVÓ!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szeretettel meghívom kedves Olvasóimat egy kis személyes találkozásra, melynek során elmondhatják a blogommal kapcsolatos kritikáikat, javaslataikat! Természetesen más, a Szeretetláng lelkiségével és Erzsébet asszony életével kapcsolatos kérdéseket is felvethetnek. Várok és várunk tehát mindenki szeretettel! MÁRIÁVAL JÉZUSÉRT!Szeretetlang Fesztival.jpg

Szólj hozzá!

Az utolsó sóhaj

Sanctuaire-Chapelle01.jpg     1716. április 28-án (kedden) este 7 órakor Grignon Szent Lajos egyik kezében a kereszttel, másikban a rózsafüzérrel és a kis Mária-szoborral egyszerre kis szűzanya.JPGelcsendesült. Szembe fölnézett és csak mosolygott. Szája kicsiket rezdült, mintha mondana valamit:…egé…en a Tie…d va…ok Má…ia, é…es szép Szű.a…
Ó Istenem, értetted mit mondott? – kérdezte Mulot atya Gabriel testvértől.
Szerintem – válaszolt a könnyeivel küszködő fiú –, szerintem a szokott fohászát…

És ekkor, megszűnt
a Jézust dicsőítő szív dobogni
és a mellkas nem lélegzett több Ave Mariát
mert már a lélek dalolta a Te Deumot,
közelítve az Angyalok Karát!
Itt a földön talán az idő is megdermedt,
mert szegényebb lett a világ
s az itt maradtak testének terhe, ólomsúlyként nehezedett a sajgó lelkekre.
A szívek lüktetése,
mint víz alól hallgatott harangzúgás,
úgy kongott benseikben.
Valamennyien alámerültek a lila szomorúságba,
és együtt voltak bár,
de fájó magányban.

     Szűzanyánk! Adj nekünk Hozzá hasonló hivatásokat,
mert egyedül elveszünk!

Áldott legyen az Isten mindenért! (A sírja Saint Laurent Sur Sevre-ben van, lásd az alábbi képeket!).tomb st montfort.jpg
basilique_2saintlaurentsursevre..jpg
dsc01233.jpgSt Laurent  JP II.jpg

Szólj hozzá!

263. Az Istennel egyesült léleknek a „Szentlélekben való béke és öröm” az osztályrésze. (Róm 14,17)↓
264. Ez az öröm, mely „meghalad minden értelmet”, jóllehet, nincs az érzékelhetők világában, de édességében hasonlíthatatlanul felül múlja a földi örömöket.↓
265. Szenvedve is lehet birtokában lenni a földöntúli örömnek, mely felette van minden emberi nyomorúságnak. Isten ugyanis azt akarta, hogy a Vele való egyesülés örömébe egy fájdalom is vegyüljön az, hogy még nem eléggé birtokolják Őt. Ez a szomorúság serkenti a lelket, hogy egyre forróbban vágyódjék – az ember végső célja –, vagyis az örök boldogság felé.↓
266. A kincsük birtokában lévő lelkek boldogsága, három forrásból fakad: 1) Bírják Istent. 2) Istent, senki el nem veheti tőlük. 3) Istennek azon kívánsága, hogy a mindjobban elmerüljön Benne a lélek.
267. Aki már ivott tiszta forrásból, az ízetlennek tartja a csapvizet.
268. Inkább imádkozz a szíveddel szavak nélkül, mint szavakkal, de szív nélkül.
269. Ha Jézus a szívünk vendége, ne legyünk szótlanok mellette!
270. „Miért nem szeret engem senki?" – kérdezik sokan, holott épp 'igényeskedésük' riaszt el mindenki. A szív alázatosságával együtt jár az Isten iránti hála a jóért, a nehézségért pedig nem zúgolódik szívében, hisz' bűnei szerint, rosszabbat is érdemelt volna.
271. „Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá és vele étkezem, és ő énvelem.” (Jel 3,20)↓
272. A Kempis (Krisztus köv.) a bensőséges életet e szavakkal jellemzi: „miként a kedves a kedveshez beszél.” Gondolj bele, egyikük maga a Szeretet.
273. A nem töredelmes szívű ember, Isten jóságát természetesnek tartja és a szenvedések zúgolódást, váltanak ki belőle. „Mivel érdemeltem ki?" – kérdi keserűen. Az alázatos azonban meghajlik Isten előtt, s ezáltal is új kegyelmet nyer.
274. Az „Adj innom!” és az „Add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam!”-ban (Jn 4,7-15) kétféle szomjúság találkozik. A Mesteré aki a lelkeket szomjazza, és a lélek szomjúsága mely a Mestert kívánja. Ahol ez a két „add nekem” egymásra talál, ott csörgedezik az Élet Forrása. Boldogok a szomjazó lelkek.
275. Ha két jó barát jelen van egy sötét szobában, érzékeik elöl rejtettek ugyan, de figyelmük nem kerüli el egymást. Isten is rejtve van szívünkben, valóságos jelenléttel, s bár érzékeinkkel be nem foghatjuk, a figyelmünket azonban el ne kerülje Őt, hanem folyton égőbb lángolással kívánjuk megélni édes jelenlétét. 276. Az Isten bírásának tudata, egyáltalán nem jelenti az Isten bírásának átérzését. Tisztán ingyenes kegyelem az, ha Isten az Ő jelenlétének tényén kívül, jelenvalóságát érezteti is velünk. Ez azonban még semmiben sem mutatja lelkünk értékét.↓
277. Isten bennem van, de nem Ő merít az én életemből. Nekem viszont törekednem kell arra, hogy az Ő életének váljak részesévé. ↓
278. Az ilyenfajta különös kegyelem rendesen csak átmeneti és mindenkor számítani kell arra, hogy egyszer megszűnik. Isten általában rejtett, mert önmaga teljesebb megismerését a másvilágra tartja fenn.ArtBook__036_036__JesusAndTheSamaritanWoman_Sm___.jpg

Szólj hozzá!

 

     10. fejezet: Az ember és a család. „Az embereknek egymás között való viszonyában a teljes egyenlőség elve áll, amely elv tagad az Istentől rendelt minden rangfokozatot és tekintélyt, még a szülői tekintélyt is. Amit a kommunizmus a maga nyelvén még tekintélynek vagy alárendeltségnek nevez, azt a társadalmi közösségből, mint első és egyetlen jogforrásból vezeti le.”
Ma mindenütt mindent egyenlővé tesznek és összemosnak: apát és anyát, nevelőket, szülőket, gyermekeket és még a nemi jellgeket is. Az állatvédelem már magasabb fokú, mint az emberi identitás joga!
     11. fejezet (az előző folytatása): „Abban az elméletben, amely az emberi életből minden lelki és szent elemet száműzött, a házasság és a család tisztára mesterséges és polgári intézmény, vagy inkább a mindenkori gazdasági rendszer egyszerű függvénye. A házassági köteléknek nem lehet olyan jogi és erkölcsi ereje, amely az egyének és a közösség jogától független. Következőleg nem állhat fenn a fölbonthatatlansága sem. A nők fölszabadítását hirdetve kivonja őket a családi körből és a gyermekek nevelésének gondja alól. Belekapcsolja a nyilvános életbe és a közös termelésbe ugyanabban a mértékben, mint a férfiakat. A társadalomra hárítja a tűzhely és a gyermekek gondozását. Megtagadja a szülőktől még a nevelés jogát is, mert szerinte a nevelés a társadalom kizárólagos joga s legfeljebb a társadalom nevében s annak megbízásából gyakorolhatják a szülők.”
     Korunkban, sajnos már semmilyen erkölcsi útmutatás nem létezik. Hogy kik házas, kik nem, egyszerűen csak együtt élnek akár azonos neművel, minden megbeszélhető és törvényileg engedélyezett. A születésszabályozásnak minden fajtája megengedett és tilos bármilyen erkölcsi elvre hivatkozni.
     12. fejezet: A társadalom alakulása. „Mi volna a társadalom, ha kizárólag materialista alapokon nyugodna? Olyan emberi közösség, amely csak a gazdasági rendszer követelményei szerint tagozódik. Egyetlen feladata a földi javak termelése.”
Vagyis a "csekk-rabszolgaság"! Minden a pénznek szolgál és mindenki a pénzt hajszolja. A pénz (a Mammon) viszont a politika révén érvényesíti "áldozati" elvárásait!
     Az erkölcsi elveket a politikában és a gazdaságban is elutasítják, és így egyedül a pénz uralma marad. A pénzzel mindent manipulálnak. Az emberiséget jobban uralja a pénz, mint a rendőrség. Csak azt tesszük, ami financiálisan előnyös. Ez megfordítva is így van; a politika sok mindent financiális előnyökön és hátrányokon keresztül szabályoz, de úgy, hogy az embereket mindenképp – ígéreteivel vagy adóival – kiszolgáltatottságban tartsa! (folyt.köv.)
A poszthoz, több helyütt felhasználtam az alábbi forrás gondolatait! 222.jpg

Szólj hozzá!

 Az engesztelés mibenléte és szolgálata

 

     Az Úr engesztelésre való felhívásáról sajnos csak igen kevesen tudtak és nem lett a világ elé tárva sem. Jézus az egész világtól kérte az engesztelést, de Magyarországtól várta a kiindulást és a példaadást. Végülis, nem kezdődött meg olyan mértékben az engesztelés, ahogyan azt Jézus kívánta.

Láttam azt is – írja Natália nővér –, hogy a II. Világháború után a nemzetek között nagy zűrzavar és gyűlölködés támad, sőt még az Egyházban is a bűnök és a hitetlenség miatt. Az Úr Jézus megszólalt eközben: Atyám jobbja eltörli azokat, akik a kegyelem ellenére nem javulnak meg! Láttam a világra váró katasztrófát és sok lélek romlását. Amikor a világ nagy része romhalmaz volt, Jézus mérhetetlen fájdalommal nézte, és vigasztalt: Nem lesz így, ha megtér a világ. Csakis az igazak engesztelése miatt tartom fönn a világot!

     Megkérdeztem Jézust, hogyan végezzük az engesztelést?

Bizalommal és kitartással. Ha elfog benneteket a lanyhaság, félelem, vagy hidegség, vessetek egy pillantást a keresztre, vagy az Oltáriszentségre. Mindenki tudatában legyen annak, hogy akaratomból és szeretetemből él. A test engesztelésre, a lélek imára és hódolatra, a szív pedig szeretetre és boldogságra van teremtve. Engesztelésen elsősorban az általános jobbáválást értem. Vagyis: aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, adjon, aki eddig gyűlölt, ezután csak szeressen. Aki testének szolgált, lelkét szolgálja, s aki valamilyen parancsot eddig nem tartott be, tartsa be ezután, mert enélkül nincsen bűnbánat. Szeretném látni, hogy minden kolostor, minden város, sőt minden hivő család házának kapuján ott világít a fölirat: 'Engesztelés, az élet megjobbítása, áldozat'!

Gyermekem! Mondd meg ezt mindenkinek, ha az engesztelés szelleme virágzik a lelkekben, irgalmasságot gyakorlok Magyarországgal és az egész világgal. Bár a bűnök fájdalmat okoznak Nekem, irgalmasságomban nem taszítom el a bűnösöket. Ám a legnagyobb fájdalmat az okozza, ha látom, hogy megvetik és semmibe veszik az engesztelés művét. Kedves magyar gyermekeim! Ne féljetek, imádkozzatok! Szeretném minden magyar ház kapujára, és minden oszlopra arany betűkkel felírni: Magyarország nem pusztul, csak tisztul! A világ végezetéig él. Szeplőtelen Anyám veletek van és vigyáz rátokt! Az engesztelést mindenkor Vele együtt végezzétek!

Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli az ennek nyomán bontakozó veszélyhelyzetekkel együtt. Márpedig nagyobb veszélyben aligha volt a világ, hiszen nem csak önmagát képes és hajlandó megsemmisíteni, de kozmikus méretű sátáni harc folyik minden egyes lélekért is, a technika és a megtévesztés minden eszközével! Ezen ádáz küzdelem végcélja pedig, a közösségek nyomorba döntése, az országok békéjének szétzilálása és a lelkek kárhozatba való taszítása.

Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki megváltó áldozatával az Istent. Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűneiért is (1Jn 2,2). Ám ezt a megváltást, nem csak 'magunkra kell venni', hanem kiteljesedéséért, részt kell vállalnuk a 'Jézus megváltó munkájában' (vö Szeretetláng III/144) Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)

     Az engesztelő közösségek evangelizációs munkájába kiválóan beépülhetnek az Isteni Irgalmasság kultuszának és a Szeretetláng Mozgalom lelkiségének megengedett formái, sőt az ígéretek (és a tapasztalatok) szerint rendkívül módon eredményessé tehetik azt. Mindszenty hercegprímás is nagy reményeket fűzött az engeszteléshez. Bizakodva jelentette ki: Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.

Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből. Ezekkel felülhaladjuk a káromkodást és a vasárnap megszentségtelenítését; az Isten-tagadás, Egyház-bántás, az erkölcsi lazulás, a korrupció, a Tízparancsolat mindegyike sorozatos áthágásának sűrű szövevényét. (M. Kat. Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevele)

     A hitet próbáló négy évtized után Magyarországon újraéledt az engesztelés ügye, mely istenáldotta eszköz az új evangelizációban. Örvendetes, hogy a magyar nép körében sok engesztelő közösség jött létre, és imádkoznak a lelkek üdvéért. Ennek élére szeretne állni a 2012 január 21-én megalakult 'Világ Királynője Mozgalom az Engesztelésért Alapítvány', valamint 2012 április 27-én megalakult 'Világ Királynője Engesztelő Mozgalom'. 

Szólj hozzá!

Szentünk utolsó napjai

öröksége 296407.jpg     Grignon Szent Lajos életének utolsó óráiban átélte mindazt a sok bizonytalanságot, melyet már nem Ő fog rendbe rakni. A hét segítőtest-vér közül addig csak négy vállalkozott fogadalomtételre, három még habozott. Az új férfirendnek még sem szabályai, sem hivatalos neve nem volt. Mária Társaságát egy ideig a Szentlélek Atyáinak nevezték, ma Montforti Atyáknak hívják őket. A Regulát illetően annyi-ban állapodtak meg, hogy fő igyekezetük a missziók adása, a vagyonnélküliség, a gyalog közlekedés és a vagyonközösség lesz. A louis-marie-grignon-img159 (1).jpgfalut előnybe részesítik a várossal szemben, a szegényeket a gazdagokkal szemben. Lesznek segítőtestvérek is, de elöljárójukat a misszionáriusok közül választják. Terjesztik a rózsafüzért és a keresztségi fogadalom megújítását. Mindenütt az engedelmesség példaképei lesznek.

     Végrendeletét szentünk 1716. április 27-én írta alá. Ezt követően csak a mennybemenetelre készült, s a XI. Kelemen pápa által búcsúkkal ellátott feszületével megáldott mindenkit, majd maga szerkesztette énekbe kezdett:

Gyertek barátaim a Paradicsomba,
Isten örök Hajlékába, föl a magasba!
Bármily nyereség is az, mit a föld kínál,
Százszor többel kecsegtet a jóságos halál!
Nagyobb s szebb is az, mi vár már odafönn,
Jézust és Máriát dicsérni örökkön, örökkön!

grignletöltés.jpg     Az erőfeszítés túl nagy volt. Szentünk hangja megtört s rózsafüzért szorongató keze erőtlenül esett a párnára. Mulot atya kezéből vette utolsó szentáldozását. Hosszú csend után, mintha suttogott volna valamit:
…ó, mily gyönyörű a Szűzanya, …ó ha ismernék Őt az emberek… csak Ő tud szenteket formálni fiatalból… öregből… jókból és közömbösökből… ó, ha felfedeznék az Ő hatalmas anyai erejét… mindenki átadná Neki… teljesen az életét!…Mária… Mária…édes szép… Sz…
     A jelenlévők aggodalommal néztek egymásra, az agónia azonban folytatódott, Lajos atya erősen remegni kezdett, NEM! NEM! – kiáltotta erőtlenül. – Szükségtelen engem rohamoznod! Jézus és Mária velem van… életem végéhez ért és többé már nem vétkezem!Sao Luis Maria Grignon de Montfort (2).jpg

Szólj hozzá!

KLJ.jpg253. Aki tehát meg akarja szerezni a magába szállásnak ezt a szokását, ne pazarolja erőit hiába, hanem használja fel érzékeit lelki élete javára. Ha beszél, igyekezzék arra emlékezni, hogy szíve mélyén várja Valaki, akivel még beszélnie kell. Ha hozzá szólnak, ne felejtse el, hogy Azt kell elsősorban hallgatnia, aki bensőjéből szól. Végül meg fogja látni, hogy ha akarja, folytonosan Isten társaságában élhet. Ám ha mégis megesnék vele, hogy sokáig egyedül hagyja szívének Lakóját, ez később önmagának is fájni fog.
Ezt a gyakorlatot hacsak lehet, napjában többször kell végezni. S ha megszokja lélek, előbb-utóbb nagy hasznát fogja venni. Amikor megszokta, már nem cseréli fel a világ minden kincsével sem!↓
254. Isten nevében kérlek titeket, ne panaszkodjatok, hogy sok időbe és fáradtságba kerül mindez, hiszen fáradság nélkül semmit sem lehet megszerezni. Biztosíthatlak titeket, hogy Urunk segítségével, célhoz értek! Szívből kívánom, hogy ne engedje meg az isteni Felség, hogy jelenlététől eltávolodjunk! Amen.”
255. Egyetlen türelemmel viselt pillanat is örök dicsőséget szerezhet! – Minden életpillanat alkalmas erre!
256. Legyünk mindig készségesek a kegyelem indításaira, ügyelve, hogy „hűséggel legyünk hűségesek”!
257. Nincs édesebb, mint a szeretet. Nincs ennél gyönyörűségesebb, jobb, teljesebb, sem az égben sem a földön, mert a SZERETET Istentől született és csak is Istenben nyugodhat meg! (Kempis)
258. Ahol őszinte örömöt látsz, ott biztos lehetsz Isten jelenlétében.
259. Csak a szeretet tud engesztelni, ...amikor tehát vezeklésről és az engesztelésről beszélünk, ne arra gondoljunk, milyen kínokkal sanyargatnánk a testünket... /igyekezzünk/ megérni arra a nagy és tiszta szeretetre, amellyel elégtételt adhatunk Jézusnak – s vele az Atyának – eddigi lagymatag életünkért. (ÜF 60-61)
babypray.jpg260. A szeretet nagy erő a mennyben és a földön is, mivel Isten maga a Szeretet. Isten üdvözítő szándéka tiszta szeretetből fakad. Mégis, csak az számít, hogy az ember szabadon válaszoljon rá. A szeretetet nem lehet senkire sem rákényszeríteni, sem kierőszakolni. Hogy megnyerje szeretetünket, Isten Igéje emberré lett, s emberségében elment a végsőkig, utolsó leheletéig, egészen a kereszthalálig! (ÜF 117)
261. A kereszténység szerves része a győzelembe vetett hit, az a biztos tudat, hogy végül győz a szeretet. Nem éri meg holmi mellékes dolgokért küzdeni, ami nem segíti győzelemre a szeretetet. (vö ÜF 118)
262. Nincs olyan perce életünknek, melyben szünetelne Isten munkálkodása bennünk valamely vágy, kötelesség, vagy az élet bármely megnyilvánulásaként. (De Causade SJ)

Szólj hozzá!

     Aki a Fatimai Üzenet kéréseit és ezek teljesülését vizsgálja, kérdőjelek sorával szembesül, ilyen pl. Oroszország megtérésének teljesülése is, nem beszélve, hogy terjeszti-e még "tévtanait az egész világon"? Nos, a kérdés összetett!

     Van egy enciklikánk a kommunizmusról, a Divini Redemptoris, melyet XI. Pius pápa írta és 1937. március 19-én hozott nyilvánosságra. Nos, ez az enciklika sem veszített aktualitásából, sőt olyasmiről rántja le a leplet, ami manapság körülöttünk – rejtve vagy nyíltan – történik.
     Nagyon úgy néz ki, hogy miközben Oroszország a megtérés útjára lépett (pl. minden iskolában kötelezően bevezették a hittan oktatást!), más államok és eszmei csoportosulások, még kömönfontabb módon terjesztik tévtanait. Hogy miben állnak ezek a tévtanok, amelyektől Isten Anyja óvni akar bennünket, leghelyesebb ha az Egyház útmutatásai szerint tájékozódunk!
     XI. Pius pápa fenti enciklikájában a kommunizmust „sátáni csapásnak” nevezi, majd a következő öt fejezetben (8-13.) a kommunizmus tanait mutatja be.
     8. fejezet: Hamis eszmények melyet „az igazságosságnak, az egyenlőségnek és testvériségnek ál-eszménye jár át”.
     9. fejezet: „A kommunizmusnak csábító külsőségekbe öltöztetett tana lényegében a már Marx által hirdetett bölcseleti és történeti materializmus alapelvein épül föl. (...) E tan szerint egyetlen valóság az anyag, a maga vak erőivel. Belőle fejlődik a növény, állat, ember. Az emberi társadalom sem egyéb az anyag egyik megjelenési formájánál, amely az erők örökös harcában ellenállhatatlan kényszerűséggel fejlődik a végső kifejlet felé, ami az osztályok nélküli társadalom. Ilyen elméletben természetesen nincs hely az Isten-eszme számára, nincs különbség szellem és anyag közt, sem a lélek és test között; a léleknek nincs élete a halál után s ezért alaptalan az örök élet reménye.”
     Nem korunk társadalmának leírása ez? Azé a társadalomé, amelyben azt hiszik, hogy minden tisztán anyagi úton egy ősrobbanásból fejlődött ki? A dogmákat elítélő materialisták az evolúciót tették "dogmává". Meg sem szabad kérdőjelezni! Olyannyira, hogyha valaki kételkedni merészel benne, azt automatikusan maradinak, szellemileg kisebbrendűnek tekintik. A lélekben és a halál utáni létben sokan nem hisznek már. Sok mindent, már magát a bűncselekményeket is genetikai adottságokkal magyarázzák. (folyt.köv.)
A poszthoz, több helyütt felhasználtam az alábbi forrás gondolatait! 

Szólj hozzá!

Natália nővér naplójából  (Összevonások a szerkesztőtől!)

Leányom, írd le: ahol magányos lelkek szüntelenül irgalomért kiáltanak, ott az Én Szívem is kiált bűnbánatért, engesztelésért és szeretetért. Mindenki tudja meg: Békémet oly mértékben nyerik el a lelkek, amilyen mértékben gyakorolják a bűnbánat és az engesztelés cselekedeteit. E nélkül nincs kegyelem, nincs irgalom, egyesülés; nincsen élet sem Üdvösség. Az üdvösség az Istenhez való megtérés és a Vele való egyesülés. Azok a lelkek, akik isteni szépségemet a bűn által bemocskolták, de azután nyomorúságukat fölismerve Hozzám visszatérnek és állhatatosan cselekszik mindazt, amit a bűnbánat, az engesztelés és a szeretet megkíván, megtisztulnak; de elpusztulnak akkor, ha bűneikben megmaradnak.

Az Üdvözítő kioktatott az engesztelő imaórák felől, s azt kívánta, sűrűn tartsanak ilyeneket. Papjaim adjanak tájékoztatást a lelkeknek az engesztelő imaórákról. Buzgón és szeretettel biztassák ezeket a lelkeket. Engedjék meg ezeknek a lelkeknek, hogy kegyelmi hívó szavam szerint cselekedjenek.

A súlyos időkre való tekintettel éjszakai engesztelő órákat is kíván Jézus. Sürgetett, hogy ne annyira a büntetés megrövidítését, hanem inkább az engesztelésbeni buzgóságot kérjük. Valahányszor csak Magyarországról szólt az Üdvözítő, szavaiból kiérződőtt, hogy meg akarja menteni ezt az országot, s ezáltal meg kívánja tisztítani az egész világot, és általunk békés, boldog korszakba vezetni.

Más alkalommal így szólt hozzám Jézus: Egyes papok akadályozni akarják az engesztelés művét. Ezek a szerencsétlenek nem tudják, hogy vagy az engesztelés által tisztulnak meg a lelkek, vagy vér és iszonyú szenvedés útján. Ekkor láttam, hogy az Úr befödi arcát és sír, mint egykor, amikor Jeruzsálem sorsát előre látva hullottak könnyei. Azután hozzám fordult és azt mondta: Leányom, imádkozz és hozz áldozatot azokért a papokért, akik terveimet meg akarják hiúsítani, nehogy mennyei Atyám végleg elvesse őket. Megkérdeztem Jézust, hogy meddig engeszteljünk? Engeszteljetek életetek végéig!

Akkor bemutatta nekem Jézus Magyarország és az egész világ reményteljes jövőjét – jegyzi meg Natália nővér. 1939-1940-ben az Úr Jézus konkrétan körvonalazta, milyen engesztelést kíván népünktől. Édesanyám országát egy jelzővel szeretném kitüntetni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik (és) tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet hordozza minden nemzet előtt! Azt kívánom, hogy isteni Szívemhez az engesztelés jó illata szálljon föl a magyar földről, s hogy ez az illat áthassa az egész világot. Édesanyám országát meg akarom tisztelni, áldásomban részesíteni, és szent Szívemhez vonzani. Amint a megváltás műve a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról az én művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, (és) a végső győzelem! Jézus kívánja, hogy a magyar nép különösen tisztelje és szeresse Édesanyját, a Világ Királynőjét. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni! 

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 035_Prohászka Ottokár Székesfehérvári püspök.JPG

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

 

Szólj hozzá!

Én imádkozni fogok érted!

2. René Mulot (1716-1749).JPG     Vatel Adrian atya alig hitt a fülének mikor ezeket hallotta, sőt még a négy testvér is el volt képedve és egyszerre mondták: „Lajos atya egy szent!” Mesterük iránti aggodalmuk azonban cseppet sem hagyott alább. Közben három újabb fiú állt testvérnek, sőt Mária Lujzáékhoz is jelentkezett két leány, és ami a legnagyobb dolog, Mulot abbé bátyja is beállt a Rendbe!
     Lajos atya alig pihent valamit, annyi volt az elvégzendő munka. Menteni a lelkeket, minden áron és minden eszközzel! Ez volt hivatásának mottója. És ez a „minden áron”, nos ez az, ami nem maradt nyomtalanul egészségében. Vékonyka, megtört és végtelenül fáradt emberré vált, akinek még az esetenkénti jobb étkezés sem nyújthatott örömet, beteg gyomra miatt!
     1716. április 1-én Saint Lauren sur Sèvrebe ment, a Mulot testvérekkel, hogy missziót adjon. Itt, sajnos magának kellett meggyőződnie, hogy földi küldetése lejárt. Nagy keserűség vett erőt lelkén. Azok a kétségek gyötörték, melyek mindannyiunkon kellene, hogy időnkén eluralkodjanak! „Mit tettem le az asztalra?” Mit tettem hazámért, mit tettem a lelkekért, mit tettem saját üdvösségemért? Szentünk is – bár oka lett volna dicsekvésre –, mélységesen szomorú volt.
     Legszentebb Anyám, szívem vágya, boldogsága! Én minden, de minden lelket Hozzád akartam terelni, oly sokat akartam tenni…! Negyvenhárom éves vagyok és íme, mit tudok felmutatni Szent Fiadnak? Amibe belekezdtem, azt sem tudtam igazán befejezni.., csak egyedül Isten Irgalmasságában bízhatom…, segíts!
Lajos atya mindazonáltal még reménykedett, mert levelet írt a Nantesi püspöknek, hogy ha engedélyezné misszióját május 5-re szívesen elmenne. De ez a „pihenni nem akarás” már túl sok volt. Súlyosan megfázott, amit mellhártyagyulladás követett. Összeszedve minden erejét átment a templomba és még betegen is ragaszkodott ahhoz, hogy megtartsa beszédét.
Champflour (1646-1724)2.gif     Április 22-én de Champflour püspököt várták, aki Lajos atya missziójára jelentkezett be. Szentünk magas láza ellenére elmondta utolsó beszédét az Úr Jézus és a Szűzanya gyengéd szeretetéről. Az Úr gyengéd és tapintatos szeretetéről, mellyel elfogadta az áruló Júdás csókját. Júdástól. Szentbeszéde után rosszul lett és sajnos nem ágyba fektették, hanem csak a földre terített szalmára. Így ez lett a halálos ágya. Itt diktálta le végrendeletét a szabadkozó Mulot atyának, akit megbízott a további vezetéssel. Még „megnyugtatta” riadt környezetét: „Nem kell megijedni, még van néhány napom!”
escanear0039.jpg     De Champflour püspöktől vette fel az Utolsó Kenetet, melyet mély áhítattal, könnyek közt fogadott.
A könnyes szemű Mulot atyának ezt mondta:
– Ne aggódj, bízzál! Én imádkozni fogok érted! – mondta szentünk mosolyogva.

Szólj hozzá!

247. Kétfajta tökéletlenségről beszélhetünk a haladók esetében: az egyik az állandó, a másik az alkalmi hibák esete. Ezek állandóak azon vonzalmakban és szokásokban, melyek a lélekben mintegy gyökeret vertek, melyekig az érzékek tisztulása el nem hatott. Az érzékek tisztulása ugyanis kapu, a szemlélődés kezdete a lélek számára; az érzékit a szellemibe mintegy átvezeti, hogy az Úrral egyesítse. A régi ember foltjai a szellemiben megőrződnek, jóllehet nem látja, nem is tudja észrevenni azokat; és ha a lelki sötétség éjszakájának tisztító lúgja mindezt ki nem mossa a szellemből, sosem ér el a lélek az Istennel való egyesülés tisztaságára. Az akaratot gyötrő egyéb szenvedések és szorongattatások ebben az állapotban szintúgy mérhetetlenek és olyan természetűek, hogy amikor az ész végigtekint rajtuk és gyógyírt rájuk nem talál, átjárják még a lelket is. A letűnt jólét emlékezete csak tetézi a kínt, mert ezek a lelkek Istenben már előzőleg sok gyönyörűséget találtak, sokféle módon szolgáltak Neki. E javaktól és e javak visszanyerésének reményétől megfosztva kínjuk csak fokozódik. Job_Friends_Gustav_Dore.jpgErről beszél Jób a következő szavakkal: „Csendességben valék, de szétszaggata engem; nyakszirten ragadott és szétzúzott engem...” (Jób 16,12) (uo.) Minden édessé válhat, ha azt az Isten iránti szeretetből cselekszed! – Így van ez a türelemmel is!

248. Nagy Szent Teréz így ír a „Tökéletesség útja” XXXI. fejezetében: „Mit tegyen az a lélek, amely be akar lépni a saját bensőjében lévő paradicsomba? Így mondom: Amit akar! Tudnotok kell ugyanis, hogy ez nem rendkívüli dolog, hanem akaratunktól függő és így kegyelmileg rendesen, képesek is vagyunk erre. Mert nincs itt szó szemlélődésről, hanem tisztán és egyszerűen csak összeszedettségről!

249. Az igazi gazdagságot, az erények tartós megélése képezi, s ezek a lélek jóságában nyilvánulnak meg.

250. Szent Elek hosszú évek után, koldusruhában meglátogatta szüleit, s azok a lépcső alatt adtak neki szállást. Miután meghalt, akkor ismerték fel benne fiukat. – Ó, ha tudtuk volna, hogy te vagy az! – zokogták.

251. Mit kell tennünk? Elsőként elménket kell elvonni minden külső dologtól, hogy belsőleg Istenhez közeledjünk. Még elfoglaltságunk közepette is magunkba kell vonulnunk, hacsak egy időre is. Végül pedig azon vágyunkra kell összpontosítanunk, hogy szelíden Vele társaloghassunk...↓

252. Vigyázzunk, hogy vissza ne éljünk a isteni szerénységgel! Én megvallom, magam sem tudtam mindaddig, hogyan lehet teljesen jól imádkozni, amíg Ő meg nem tanított e fenti módszerre.↓4d660b99ccf42_b_1.jpg

Szólj hozzá!

Miként küzdhető le az engesztelésre való lelki erőtlenség?

     Ha a hiteles Mária-jelenésekben nem ismerjük fel a Szent Szűz gyermekeit mentő anyai igyekezetét, akkor nem ismertük fel a Fatimai Üzenet célját és súlyát sem!
     Már nem lehet azzal érvelni, hogy "minek a fatimai üzenet, amikor ott az Evangélium! Nem a zarándoklatok kellenek, hanem a következetes hitélet!" – Milyen igaz is! De kérdés, lehet-e ébresztgetni egy ájult embert, szép szavakkal? A lelkek sokasága ugyanis ájult állapotban van, és nemhogy a bensőséges lelki élet, de már a józan emberi ész megfontoltsága sem működik a tömegek jelentős részében. Persze de más is lenne, ha oly sokak evangéliumi életet élnének és nem lelnék örömüket a pusztításban!
stockbevandorj130524_03.jpgMert nem az Evangélium hatástalan, hanem az emberi fogékonyság tompult el a kegyelem iránt. Az emberek sokasága ugyanis elveszítette a hitre való érzékét. – Mit "érzékét"? – Az igényét! Így aztán aligha csodálkozhatunk, ha az Égi Édesanya leleményes kegyelmi eszközökkel próbálja végveszélybe sodródott gyermekeit "felébreszteni", hogy megmentse valamennyit a kárhozattól! Mert a helyzet súlyos!
     Modern világunkban az üdvözülni akaró ember hitét az erőtlenség és ennek folytán a túlzott hiszékenység súlyosan veszélyezteti. A hívő emberek egyre jobban nélkülözik a tanúságtevő keresztény környezetet. Sokan ráadásul nem is hallottak a megváltás mibenlétéről, a kárhozat veszélyéről és Jézus neve is legfeljebb, mint "szupersztár" ismert előttük! Ezektől a lelkektől, sajnos nem lehet elvárni a fatimai üzenetek megvalósítását!
Sajnos, még az egyébként jó szándékú – az Istennel és Egyházzal még kapcsolatot tartó emberek is –óhatatlanul átveszik az imént példázott elfásult mentalitást, és a "végre valami újat váró" hajlamuk folytán, könnyen felülnek a hamis próféciáknak! Ennek következtében, a még meglévő az Egyház iránti tiszteletük, pláne a hűségük, így vagy úgy de megfogyatkozik, sőt könnyen az ellentáborba sodródnak!
     Ma már látványossá vált, hogy a szekularizáció, az elvilágiasodás, az erkölcsi liberalizmus és az ezoteriába hajló csodavárás szörnyű pusztítást végez a lelkekben. Ez pedig, egyenes következményeként – különböző okok miatt ugyan –, de az egész világon (s nemegyszer az egyházi berkekben is) az istenfogalom torzulását okozza (erőltetett modernizmus). Az Istenanya világos és követhető módozatokat közölt velünk – Egyházával – Fatimában: bűnbánat, rózsafüzér imádság, felajánlás Szeplőtelen Szívének, az öt első szombat megtartása, az ezeken való szentgyónás, szentáldozás és a Két Szív engesztelése! Mindezen pontokat, fatima I janos pal6.jpgAlbino Luciani bíboros, az 1978-ban 33 napig uralkodó pápa, 1977-es fatimai zarándoklata alkalmával, szentbeszédében világosan összefoglalta:

1. Meg kell bánnunk bűneinket és nem szabad az Urat újra és újra megbántanunk.
2. Imádkozni! Az ima az Istennel való kommunikáció eszköze. Az emberek közti kommunikációs eszközök, mint a TV, rádió, mozi és sajtó manapság túlzottan uralják az életüket és úgy tűnik, mintha ezek, ki akarnának szorítani az imádságot. Az egyik megöli a másikat – és úgy látszik ez igaznak bizonyul, a média javára!
3. Imádkozzuk a rózsafüzért!
4. A pokol létezik és oda lehet kerülni. Fatimában a Szűzanya a következő imádságra tanított: "Jézusunk, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket." Ezen a világon sok fontos dolog van, de semmi sem fontosabb, mint példamutató élettel kiérdemelni a mennyet. Ezt nem Fatima mondja, hanem az Evangélium... (Mt 16,26)
(vö. "pur-magazin" 6. évfolyam, 9. szám, 1992 május 4., 75 éve Fatima, különkiadvány)
phoca_thumb_l_szekko11_1.jpg     Az emberek azonban elerőtlenedtek lelkileg, tömegesen elveszítették képességüket az Isten Országáért hozott erőfeszítésre és nem képesek – nem is értik –, hogy mennyire szükséges engesztelniük a végtelenül megbántott Istent, és mennyire szükséges részt venniük az Üdvözítő Jézus megváltó munkájában! Az evangéliumi hitben való kitartó erőfeszítés nélkül pedig senki sem üdvözülhet.
     Az Egyház Anyja erre a gyengeségre, erre az erőtlen keresztényi életre esdett ki számunkra többletkegyelmet Istennél a Szeretetláng ajándékával.

Szólj hozzá!

 Szemelvények Natália nővér naplójából

(Az idézetek összevonása a szerkesztő részéről!)

     Amikor 1944 során egyszer imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, Jézus ezt mondta: A béke közel van. A magyar nép már csak rövid ideig fog harcolni. Az égbe szálló imák és áldozatok miatt megrövidítettem a vérontás idejét. De a fegyverek nyugvása nem jelent győzelmet az ország számára! Szenvedések várnak rátok, hogy megtanuljátok az Én igazságomat szeretni. A magyar népnek Anyámra kell tekintenie.

     Egy alkalommal, miközben az Úr szólt hozzám, megjelent előttem egy nagy kiterjedésű sötét és sűrű ködfelhő. Mögötte hirtelen nagy világosság támadt. Ahol a sugarak megjelentek, a köd eloszlott. Ez a látvány szép volt és vigasztaló. De láttam, hogy a sugarak csak egyik oldalán érik a ködfelhőt, a másik oldal nem fogadta be a fényt, az továbbra is sötétség maradt. Megértettem, hogy mindez Magyarországra vonatkozik, és sokan vannak, akik megtértek és engesztelő életet folytatnak. Ekkor így szólt az Üdvözítő: Üdv neked, Magyarország! Magyar papjaim, testvéreim, örüljetek Velem! Íme, megérett engesztelésetek gyümölcse; ha továbbra is kitartóan engeszteltek, munkátok még csodálatos gyümölcsöket terem. Dicséret illeti a magyar népet, mert pénzérméin megőrzi Szeplőtelen Anyám képmását. (A két világháború között a két pengős pénzérméken Magyarország Védasszonya volt látható, térdén a Kis Jézussal, fényfelhő közepén fején a magyar koronával.) Ez nagy vigasztalásomra szolgál, megdicsőít Engem és Anyámat, a földön és égen egyaránt. Sokan látták e pénzérméken Anyám képmását, s feléledt bennük a már-már elveszejtett hit, s így jutottak el végül az üdvösségre. Tudja meg ez a nép, hogy e Mária-kép miatt sok ellensége támad, s fog is még támadni! 

     A sátán – az Én ellenségem – már régóta küzd, hogy (Anyám) népét elpusztítsa, de nem lesz övé a győzelem! Támadnak majd (gonosz) férfiak, akiket sokan követnek, s akik arra törekszenek, hogy Anyám képe ne csak a pénzérmékről, hanem a szívekből is eltűnjék mindörökre. A Nekem szentelt lelkeknek össze kell tartaniuk, s minden erejükkel meg kell akadályozniuk, hogy ezt a képmást el ne tüntessék a szívekből! Ha ez mégis bekövetkezik, az ország romlásnak indul, s Én leveszem róla áldó kezem; a föld vértől válik majd vörössé. Ha nem akarjátok, hogy a szívekből eltűnjék Anyám képmása, meg kell őriznetek a pénzérméken is!

     Az Úr kívánta, hogy a papok tartsanak engesztelő imaórákat. Ám az illetékesek semminemű megértést sem tanúsítottak. Akkor az Úr erélyesen, de még mindig az ő megszokott szeretetével így szólt: Ó vak és hálátlan papjaim, miért szomorítotok így meg? Hálát és készséget várok tőletek, ti pedig gúnnyal és elvetéssel válaszoltok szeretetemre! Miért kívánjátok, hogy rejtve maradjon szeretetem, irgalmasságom és mindenhatóságom, amikor az ellenség mindig új eszközökkel indul Ellenem, és azok ellen is, akik Engem szeretnek? 

Szeressetek Engem úgy, amint Én szeretlek titeket! Akarjátok azt, amit Én akarok. Engeszteljelek, tartsatok bűnbánatot, ápoljátok az Irántam való bizalmat és szeretetet. Kívánom, hogy a nép is egyesüljön Velem az engesztelés és a bűnbánat által. Óhajom, hogy az egész világ válaszoljon hívásomra és megtegye, amit kérek. 

Szólj hozzá!

24.
augusztus

MEGHÍVÓ!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szeretettel meghívom kedves Olvasóimat egy kis személyes találkozásra, melynek során elmondhatják a blogommal kapcsolatos kritikáikat, javaslataikat! Természetesen más, a Szeretetláng lelkiségével és Erzsébet asszony életével kapcsolatos kérdéseket is felvethetnek. Várok és várunk tehát mindenki szeretettel! MÁRIÁVAL JÉZUSÉRT!Szeretetlang Fesztival.jpg

Szólj hozzá!

Gyógyítás Jézus nevében

     Újabb lelkigyakorlatot vállalt most már csak helyben, a La Rochelle kikötőjéhez közeli Gondviselésről nevezett nővéreknél. És íme, a Gondviselés!
escanear0095.jpg     A négy párizsi kispap egyike Vatel Adrian volt, aki tengeren kívánt lelkészi állást folytatni. Hajójára La Rochelleben kellett beszállnia. A fiatal pap hírét vette Grignon atya közeli missziójának és úgy gondolta, van még ideje, hát elmegy meghallgatni, mi több, utána bocsánatot fog kérni szószegéséért. Elvegyült hátul a tömegben.
     Lajos atya a kimerültségtől elerőtlenedve, lassan lépdelt fel a szószékre, megtámaszkodva kissé előrehajoltan ezeket mondta: „Testvéreim, van köztetek valaki, akinél Isten szava kárba veszett, de tőlem nem fog elmenni!” Vatel atya tágranyílt szemekkel csak ült, mint aki karót nyelt. A beszéd végén odament szentünkhöz, aki magához ölelte és elmondta fiatal kollegájának, hogy utazási okmányai bizony nincsenek rendben! A fiatal pap előkapva papírjait elképedve látta, hogy valóban hiányosak ahhoz, hogy tengerre szálljon. Egyszerűen nem is értette, hogy mi történik vele, de Lajos atya baráti hátbavágására; „Gyerünk!” –, szinte önkéntelenül igent mondott.
Ó, már érzem, hogy ez a leghelyesebb. Menjünk! – mondta most már határozottabban a fiatal kolléga.
Valóban belevetették magukat a missziós munkába, azt sem tudták, hogy hol áll a fejük. Szentünk boldog volt, bár ahhoz, hogy bármi is megalakuljon, egyetlen pap nem elég. Legalább még egyet adj Uram! – sóhajtotta.
René Mulot.gif     1715. októberében egy igen beteges abbé, René Mulot kérte segítségüket, hogy bátyjának plébániáján tartsanak lelkigyakorlatot Saint Pompain-ben. Eredetileg neki kellett volna mennie, de a féloldali bénultsága melletti tuberkolózisos asztmája és az ebből fakadó köhögési rohamok miatt már nem tudta teljesíteni ígéretét.   Grignon atya hosszasan nézte, és kissé hunyorgva ezt mondta:
– Ígéret? Nos lehetséges, hogy tudunk segíteni, de egy feltétellel. Újabb ígéretet kell tenned valamire!
Mulon abbé a tágra nyitott, begyulladt és könnyes szemeivel értetlenül nézett szentünkre:
– Én? Hát mit ígérhetnék én, mikor az sem biztos, hogy megélem a holnapot!?
9o9i6-AJPM3.jpg– Kövess engem! – mondta Lajos atya. – Ha megígéred, hogy belépsz közénk és máris elvállalod, hogy helyettünk te tartasz missziót Vouvant-ban, akkor teljesen rendbe jössz!
     A beteg pap nem kételkedett e szavakban, mert tudva tudta, hogy Istennél semmi sem lehetetlen és elvállalta. Belépett a Mária Társaságába és meggyógyult.

Szólj hozzá!

235. A kegyelmi élet minden perce az Úr látogatása. Isten bennünk való tartózkodása jóllehet csak átmenet, de a nálunk léte örökös jöveteléből áll.↓tabernaculum.jpg

236. Isten, csöndesen közeledik hozzánk. Mondhatni tapintatos szerénységgel, hogy meg ne ijesszen! Így jött a Betlehemi Jászolba, és így van jelen az Oltáriszentségben is! Mindentől megfosztja magát érettünk, s szeretetből a legalázatosabb magatartást veszi fel. Nem félelmetes és megközelíthetetlen hatalmasságként közelít felénk, hanem inkább egyszerű koldusként próbálja felkelteni magára figyelmünket. Mit kell tennünk, hogy lelkünkben ilyen jöveteleket teremtsünk? – Nos, annak ellenére, hogy jelentéktelen dolgok megszerzése néha sok erőfeszítésünkbe kerül, az Isten-jövetelhez elég egyetlen sóhajunk is!↓

237. Isten előzetes bejelentés nélkül, a melléklépcsőn érkezik. Ha nem vesszük észre ott marad s szó nélkül várakozik. Úgy tesz, mintha mi lennénk a „háziurak”.

238. Az Istennel egyesült lélekben minden cselekedet imádkozik!

239. Mária, Isten szent Tabernákuluma, mi is istenhordozók lehetünk – szentségileg – a szentáldozásban.↓

240. Istent hordozhatjuk lelkünkben. E tudat ad igazi alapot természetfeletti önbecsülésünknek, de egyben a mély alázatosságnak is. Isten közelsége ugyanis, jobban megérteti velünk a hatalmas távolságot!↓

Jézus kopogtat 5.jpg241. Mikor Isten hozzánk jön az a vágya, hogy egész szívünket birtokba vegye. Mi azonban kicsinyességeinkkel arra kényszerítjük a Mindenhatót, hogy egy kis sarokban húzza meg magát.↓

242. Egyetlen ajtónk se legyen zárva Isten előtt! Sőt, lelkünk bejárata fölé tegyük ki a táblát: „Teremtményeknek tilos a bemenet!”↓

243. Ha az Úr kopogtat szívünk ajtaján, bizony kevesen mondják, hogy: Szabad! Sajnos, a legszomorúbb, ha tudomásul sem vesszük!

244. Ha kegyelem állapotában vagy, s egy szobába belépsz, az Örökkévaló is belép veled. Az angyalok mindezt látják, és te megfeledkezhetsz Róla?

245. Ha nem tudunk Istennel beszélgetni, nem is halljuk jól. A némaság a süketségből származik. (Steinberger)

246. Az a mohóság, amellyel a kezdők a lelki örömökhöz kötődnek, nemegyszer a harag főbűnébe sodorja őket. Ugyanis, ha a lelki dolgok nem ízletesek és kedvükre valók többé, kedvetlenekké válnak. A lelki szárazság állapotában mindenről kedvetlenül szólnak, kicsinységeken felindulnak, gyakorta elviselhetetlenek. Elmélyülten végzett imádkozásuk után ez gyakran történik, amikor az imádság közben ébredő kedv és gyönyörűség után az ízetlen, kelletlen állapot beáll. Olyanok ők, akár a csecsemő, akitől anyja hirtelen megvonja az édes anyatejet. (Keresztes Szent János, A lélek sötét éjszakája)

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 5

Lucy_LATimes_6-27-2000.jpg     Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár az evilági, akár a szellemi életben, akár a privát-, a családi- vagy a közösségi életben, népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani! Ismétlem Önnek, hogy nincs olyan probléma – bármily súlyos is az –, világi vagy mindenekelőtt lelki, saját személyes életünkre, családunkéra, a világ vagy a szerzetesrendek családjaira vagy a népek és nemzetek életére vonatkozó probléma − melyről mégegyszer mondom –, bármily nehéz is, amelyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk megoldani. A szentolvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni és számtalan lélek üdvözülését elérni” (Pater Fuentes 1957. dec. 26-i interjúja a fatimai Lúcia nővérrel)
     Lúcia nővér e megjegyzése minden bizonnyal a rózsafüzér legszebb apológiája. Természetesen, a leghatásosabb ima, mellyel Isten szívét meghathatjuk, kétségen kívül a liturgikus ima: a szentmise, körülvéve a szent officiummal (breviárium, papi és szerzetesi zsolozsma). A rózsafüzér soha nem akarta a liturgiát helyettesíteni. „Mindazonáltal a liturgia sem harcol a rózsafüzér ellen, melynek sajátos és nem lebecsülendő karaktere van.” A rózsafüzér számba veszi Urunk életének azon titkait, melyeket a liturgia a karácsonyi és húsvéti ciklusban ünnepel, és a maga módján szemléli őket, „mialatt figyelmét explicit arra a szerepre tereli, melyet a Boldogságos Szűzanya ezekben a történésekben játszott”.Mária Rózsafüzér Világmissziója.jpg

Szólj hozzá!

Szemelvények Natália nővér naplójából
(Az idézetek összevonása a szerkesztő részéről!)
 
     Natália nővér naplójában megrendítő sorokat olvashatunk az Úrral való párbeszédéről, az értetlenség miatti keserűségéről,  kéréseiről, pl. az egyház ossza szét földjeit, de hasonlóképp az Úr biztató szavairól, miként a Szűzanya országunkon való szomorúságáról és ígéreteiről. 
     Jézus a háború előtt: Leányom, véreddel írjad az illetékeseknek: amit kívánok, azt el is érem, amit akarok, azt megvalósítom! Ha nem általuk, akkor mások által!!! Hálátlan és kemény nyakú Nekem szentelt lelkek! Ha nem engeszteltek, az egész világ elpusztul a bűnök miatt! Ha hisztek, megmenekültök; ha nem, bűnhődni fogtok. (Jézus ezt a második világháború kezdetén mondta) Vagy készek vagytok vállalni a felelősséget a lelkekért, akik e késedelem miatt elvesznek, mert súlyosan vétkeznek? Háromszor is gondolják meg, mielőtt kimondják a választ! Mivel terveimet meghiúsítottátok, magatokra vonjátok az igazságos csapásokat és nemcsak magatokra, az egész világ szenvedni fog az engesztelés lanyhasága miatt. 
     Szűzanya: Jöjjetek, adjatok lelkeket! Ne féljetek a munkától! Talán megütköznétek egy anyán, mikor látjátok, hogy halálos veszélytől meg akarja menteni fiait? Nem nagyobb-e a szeretetem egy anya szereteténél? Engeszteljetek, tartsatok bűnbánatot! Bízzatok Bennem, és szeressétek egymást! 
     Amikor Natália nővér egy alkalommal 1944-ben, az Oltáriszentség előtt imádkozott, megjelent a Szent Szűz, mint a Világ Királynője. Kimondhatatlan fájdalommal szemlélte hazánkat és szótlanul továbbhaladt. Ahogy távolodott, olyan mértékben, nyomult be az országba a bűn, a hitetlenség, Isten és a felebarát iránti szeretetlenség. Ezt látva a nővér, rémülten kiáltott fel: – Anyánk, Anyánk! Könyörgök, maradj velünk! Ha elhagysz bennünket, végünk van! A Szent Szűz távozóban egy pillanatra megállt és amint visszatekintett, szemében kimondhatatlan fájdalom honolt. Szomorúan így felelt: – Nem, Leányom, nem maradhatok. Most mennem kell. Szentséges Fiam akarata ez. De nem hagylak el titeket végleg. Ha helyet készíttek Nekem a szívekben, visszatérek. (A szívekben való hely készítés, talán Mária Szíve Szeretetlángjával lehetséges, melyről Ő mondja, hogy maga Jézus Krisztus! Márpedig ahol Jézus van, ott van Szentséges Anyja is!)
     Jézus: Közölni akarom általad az Egyházzal, hogy a világ háromnegyed részét a Nekem szentelt lelkek bűnei miatt éri a háború borzalmas büntetése. (Az Úr itt nem a bűnök számára, hanem súlyosságára gondolt. Ugyanakkor panaszkodott az engesztelés művének késlekedése miatt:) Fáj Nekem, hogy választottaim nem teljes erővel harcolnak a nyilvános bűnök ellen, noha erre időt és erőt adtam nekik. Ismét fölhívtam őket, hogy az állami hatóságokkal együttműködve dolgozzanak a nyilvános bűnök megszüntetésén. A vér, amely most folyik, nemcsak a nemzetek gyűlöletének, hanem a rengeteg bűnnek is következménye. Sokszor megmondtam, Egyházam által nagy dolgokat kívánok megvalósítani. Ha azonban az emberek ehhez nem segítenek engesztelő áldozataikkal, akkor – jóllehet mindenható vagyok –, vajmi keveset tehetek értük. Ne kívánjátok, hogy ügyemet csodával bizonyítsam. A rózsák, amit ezen a véres földön ültettem, egyszer virágozni fognak. 

Szólj hozzá!

Templomot és iskolát

escanear0013_1.jpg     1714. augusztus 14-én azért, hogy másnap ne mise nélkül töltse Édesanyja dicső ünnepét, kivételesen lovat kellett bérelnie, hogy a szomszédos egyházmegye legközelebbi plébániájára menjen. Végül ebben az egyházmegyében maradt legtovább. Először a kórház szegényeinek adott lelkigyakorlatot, majd missziókat tartott az egész városban. Egy ideig itt is meggátolták ugyan munkáját, de utána mégis engedélyt kapott rá.
     1715. február elején visszatért missziós körútjáról, s a végkimerülés környékezte. Egyre inkább hatalmába kerítette az amiatti aggodalom, hogy a „Mária Társasága” férfi rend megalakítása, papok híján kudarcba fullad. Az a négy kispap sem jelentkezett, akik Párizsban ígéretet tettek. Mindezekért önmagát vádolta, mert úgy vélte nem imádkozott és nem hozott kellő áldozatot az ügy sikere érdekében. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy megrendült volna bizalma a Gondviselésben!

sapienza a La Rochelle2.jpg     1715. márciusában megérkeztek La Rochelle-be Mária Lujza és Brunet Katalin. Grignon atya épp másutt tartott missziót, így üzenetet küldött nekik: „Menjetek naponta áldozni, mert mindkettőtöknek nagy szüksége van Jézusra, kivéve természetesen, ha szándékos bocsánatos bűnt követnétek el. Használjátok rendi neveteket és a Bölcsesség Leányai elnevezést a gyermekek és a szegények oktatására. Gyakoroljátok magatokat az írásban, olvasásban, s e célból vásároljatok füzeteket!” Két misszió között hazajövet kinevezte Mária Lujzát elöljárónak: „Leányom, Isten téged választott e kis közösség fejéül. Nagyon határozottnak kell lenned, de annál gyengédebbnek!”
     Maria Lujza így válaszolt: „Mi a közösségünket a Kálvária Keresztjének Bölcsességére kívánjuk alapozni, mely meg van pecsételve Jézus Szent Vére által!”
     1715. nyarát kisebb megszakításokkal egy Szent Illés nevű barlang magányában töltötte. Amint azonban az „állami” hatóságok tudomására jutott, nem adtak engedélyt az ott tartózkodására. Közben a nyár folyamán több jelölt is jelentkezett a női rendbe, s ezek rendi öltözetét augusztus 22-én áldotta meg. Eddig még nem adott nekik szabályokat, csak egy kis versfélével emlékeztette őket: „Legyetek mindenkinek szolgái szűkkeblűség nélkül, szeretve a szegényeket. Kimeríthetetlenek lesznek így kincseitek és hiteles az ajánló leveletek! Szeressetek végtelen szeretettel, mely határtalan. A szeretet szabályozza jótékonyságtokat, különben minden csak oktalan!”Vendée grotte10.jpg

Szólj hozzá!

225. Nézz magadra. Nagyon kicsiny vagy ahhoz, hogy büszke légy. De nagyon is nagy vagy, mert Isten él tebenned! Ez a kettő nem zárja ki egymást.↓

226. Nem lehetünk csupán vasárnap, vagy naponta néhány percig vallásosak! Isten, a nap többi percében is megközelíthető, vár bennünket és szeret! ↓

227. Ha ezt tudatosítjuk, akkor megértjük, hogy mi a különbség az imádság és az imádság szelleme között. Az előbbivel, bizonyos ájtatosságot gyakorolunk, az utóbbival lelki életet élünk!↓

228. Az alázatosság nem abban áll, hogy valaki elrejti tehetségét, jóságát és erényeit, ezzel mintegy magát rosszabbnak és jelentéktelenebbnek mutatva. Hanem abban áll, hogy világosan tudjuk, minek vagyunk hiányában, de nem kérkedve azzal amink van. Mindezt annak tudatában, hogy minden Isten ingyenese ajándéka, és ezek birtokában is végtelen kicsinyek vagyunk. Nem összeegyeztethetetlen tehát a tényleges jóság az alázatossággal. Ellenkezőleg! A jóság és az alázatosság szinte egyazon dolog. Ha jók vagyunk és ösztönözve érezzük magunkat mások segítésére, önmagunk ajándékozására, feláldozására, kicsivé tételére, akkor ez alázatosság. Amennyire jutunk tehát a jóságban, annyira haladunk az alázatosságban.

229. A „mindent elhagyni” valójában, a kevésről való lemondást jelenti ahhoz, hogy megtaláljuk Őt. Lehet-e bármi is hiány, amikor az ember a Mindent birtokolja.

230. Avilai Szent Teréz elcsodálkozott, mikor a keresztény szótárban e kifejezésekkel találkozott: „bocsánatos bűn”, „kis dologban vétkezni” stb. Úgy vélte, ez annyi, mint egy kevéske szemetet szórni a tabernákulumra!

231. A lelki életnek rendes tüneményei közé tartoznak a lelki szárazságok, viharok és sötétségek. Magasabb fokú lelki élet el sem képzelhető nélkülük. Lelki szárazságon értjük azt az állapotot, midőn az Úr rövidebb vagy hosszabb időre, néhány napra (vagy mint Avilai Szent Terézia életében láttuk), évek hosszú sorára, megvonja tőlünk a szívbeli és szellemi örömöket és vigasztalásokat, úgy hogy csupán kötelesség szerűleg, unottan végezzük imáinkat. Ez azonban, kitűnő és nagyon érdemszerző lelkiállapot, amelytől csak a kezdők szoktak megrémülni. Egyféle lelki vihar ez, midőn a kísértések elemi erővel támadnak, szenvedélyes indulatokat keltenek bennünk, s így csak akaraterőnknek teljes megfeszítésével tudunk rajtuk úrrá lenni. Kitűnő állapot ez: egyenes útja a mennyországnak, mert azt ingyen nem adják. Lelki sötétség, midőn értelmünkre és lelki dolgainkra homály borul. Aggályok kínoznak, minden tettünkben bűnt látunk, úgy érezzük, hogy elvesztettük a megszentelő kegyelmet s az örök kárhozat vár ránk. Nincs tűz, amely jobban tisztítaná a lelket, mint e gyötrelem. Biztos jele annak, hogy az Úrnak magasabb céljai vannak velünk.

232. Ugyanabban a pillanatban, melyben felismerjük önmagunk sötétségét, Isten fényessége árasztja el lelkünket.

233. Badarság nem felelni Isten valamely kegyelmére, mert meglehet, hogy épp azáltal lehettünk volna szentté!

234. Az imádságnak a súlya számít, nem a hossza. (Spurgeon)001 - chartres2008.jpg

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 4

 Lucia1.jpg    Végül, arra is gondolva, hogy az Egyházi Tanítóhivatal mit mondott nekünk az évek során a későbbiekben emlékeztetlek benneteket ezekre  és mi az, amit Isten, üzenetén keresztül annyira javasol nekünk, azt gondolhatjuk, hogy a rózsafüzér a szóbeli imádságnak az a formája, amely általában a leginkább megfelel nekünk, amelyet a leginkább értékelnünk kell, és mindent meg kell tennünk, hogy el ne szakadjunk tőle. Mert Isten és a Szűzanya mindenkinél jobban tudják, mire van szükségünk és mi felel meg nekünk a leginkább. Ez pedig hatalmas eszköz a hit, a remény és a szeretet megtartásában.

     Még azok számára is, akik nem tudnak, vagy nem képesek meditálni, a rózsafüzér kézbevételének egyszerű mozdulata, hogy imádkozzanak, már azt jelenti, hogy Istenre figyelnek. S amikor minden tizedben megemlítik Krisztus életének egy-egy titkát, már emlékeznek is rá, és ebben az emlékezésben a hit halvány fénye gyúl ki, amely nem hagyja elaludni a még füstölgő lángot, s így nem alhat ki a tűz.szeretetlang.blog_n.jpg

     Másfelől pedig azokat, akik nem imádkozzák a rózsafüzért és nem vesznek részt mindennap a szentmisén, nincs, ami táplálja, s elvesznek a földi élet anyagiasságában. Így a rózsafüzér, Isten imádsága, amelyet Egyházán és a Szűzanyán keresztül javasolt mindannyiunknak a legnagyobb állhatatossággal, általánosan, mint az üdvösségre vezető utat és az üdvösség kapuját: "Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért" (A Szűzanya, 1917. május 13-án).

Szólj hozzá!

Mindszenty hercegprímás és az engesztelés ügye
 
     (Natália n.) 1945. október: Jézus látni engedte, mily nagy fokban hevíti az Ő isteni szeretetének tüze Hercegprímás urunk szívét, és mily rendkívüli erővel működik benne az Igazság Lelke. Láttam a Szentlélek erejét erősödni, fokozódni benne, egészen a haláláig. ... Úgy ezen, mint más alkalommal láttam őt Isten kezében mint különös eszközt a közeli szebb magyar jövőre nézve. Mindszenty József bíborosi kinevezése után a Szent Szűztől utasítást kaptam, hogy szüntelenül imádkozzam az új bíborosért. Ettől kezdve rendszeresen imáimba foglaltam őt. Egy ilyen alkalommal Jézus így szólt: Fiam, magyarországi helytartóm sokat szenvedett eddig is, de élete legsúlyosabb megpróbáltatásai csak most következnek. S bár látható jele nem marad annak, mennyit szenvedett Értem és Egyházamért, halála után oly helyet jelölök ki számára országomban, ahonnét hathatósan támogatni tudja azokat, akik az Én ügyemben buzgólkodnak Magyarországon. Így magasztalom fel mindazokat, akiket az Én Nevem megvallásáért megaláznak. Fiam a szenvedések, és a megpróbáltatások által a tökéletességnek magas fokára jut el, s neve elhomályosítja majd sokak nevét, akik Értem szenvedtek. 
     1945 november 16-án Dr Tóth K. János külügyi szentszéki referens levélben kérte a Natália nővérnek adott magánkinyilatkoztatások ügyében lefolytatott eljárás felülvizsgálatát. A vizsgálati anyag Dr. Szabó Imre kanonok (később esztergomi segédpüspök) vezetésével készült el, Dr. Bánk József (később váci érsek), Dr. Kecskés Pál egyetemi tanár (később nagyhírű bölcseleti teológus) és P. Gologi Lajos SJ (Natália n. lelki atyja) pozitív állásfoglalásait tartalmazza és 6818/1946 ill. 3437/1948.sz. alatt került az Esztergomi Prímási Levéltárba. Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte a jézusi leírásnak megfelelően. (ld. Natália nővér I., Fogas Anna, 1993, Bp. Szent József k.)
     1946 január 25-én Mindszenty József saját kezűleg írta Hermány Géza (gyémántokleveles építészmérnök) új tervrajza alá: A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom. 1946 augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot és engesztelésül meghirdette a Boldogasszony Évet.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1947. aug. 14-én (Püspökkari Jegyzőkönyv 6. o.) az engesztelés ügyében megadta az approbációt dr. Erdey Ferencnek. A magyar bíboros jóváhagyta az Engesztelés Műve Hitbuzgalmi Egyesületet, és az Engesztelés Műve Szolgálóinak szerzetesi életet követő társaságát. A hercegprímás, 1947 augusztus 15-i beszédében megígérte: Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának Ünnepét, nyilvános ünneppé tesszük, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük meg! 
PL 2930/1947. levéltári számú levelében rögzítette: Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek Szentély épüljön. 
A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében: "Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét..." Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után. 
     "Észbontóan fájó gondolat volna, ha az ősi máriás magyar földről a hit, remény és szeretet megfogyatkozásával az Isten Anyját száműznők vagy száműzni engednők és Szent István történelmi érvényű szerződését botorul felbontanók, megsemmisítenők. E kapcsolat felbontása népi öngyilkosság volna. Ez lenne a végső haláltánc és a nemzethalál, az örvény, amelyből nem volna menekvés, kiemelkedés. Felelőssé teszek minden magyart, elsősorban a katolikusokat a nemzet eme biztos horgonyáért..." – hangzott el Mindszenty prímás 1948-as újévi szózatában.
     Az Úr neki szóló kérésének engedelmeskedve még a válságos idők kezdete előtt életre hívta azt a klauzúrás, engesztelő női szerzetesrendet, amely az üzenet szerint az alábbi néven benne lesz szentté avatási jegyzőkönyvében: "Mindszenty Józsefről, Magyarország prímásáról nevezett Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai". 
     Jézus: Szükséges, hogy a létesítendő kolostorban szüntelen engesztelés folyjék, s ezzel együtt a legméltóságosabb Oltáriszentség állandó imádása.
     Shvoy Lajos székesfehérvári püspök felterjesztése alapján a Püspöki Kar 1948 november 3-án tartott üIésén elfogadta a rend egyházmegyei működését. Azonban a sátán szolgái is ugrásra készen álltak és a hercegprímás hősies küzdelem után maga is engesztelő áldozattá vált nemzetünk hóhérai kezén. A kápolna ismét feledésbe merült. (ld.: Engesztelő kápolna a Szent Anna-réten. Nemzeti Újság 1991 március, 11.) 
     A szovjet megszállás iszonyatos terhe alatt szenvedő Magyarországon az engesztelés gondolata, mint lángocska pislákolt a szívekben, sokakban azonban a mártíromság égre csapó tűzre lobbant, élükön a nagy magyar prímással, Mindszenty Józseffel.
     Az engesztelés gondolatát XII. Piusz pápa is felkarolta és 1954-ben Mária évében ünnepet is rendelt a Világ Királynője tiszteletére, május 31-ét kijelölve. Ez az ünnep később át lett helyezve augusztus 22-re. (A Szűzanya Natália nővér általi közlései rendszeresen eljutottak a Szentszékhez, úgy a pápa személyét érintő, mint a Vatikánra vonatkozólag. Például, ezen üzenet kapcsán a Szentatya nem hagyta el a Vatikánt, amikor a németek bombázással fenyegetették meg a Katolikus Egyház központját, stb.)
     Natália nővér halála után nem sokkal Paskai bíboros úr fogadta a nővér munkatársát, Fogas Annát, Rita nővért rendi utódját és a rend jogi képviselőjét. Ekkor szerzett tudomást a Prímási Levéltárban őrzött fenti aktákról. Dr. Beke Margit levéltár igazgató szerint ezt a három aktát (PL 2930/1947., 3437/1948., 7435/1948.) 1992-ben bekérették a budapesti Érseki Helynökségre és nem küldték vissza Esztergomba. Ezekből semmi nem került Mindszenty bíboros boldoggá avatási anyagába és máig eltűntként tartják nyilván. 

     1992. április 8-án alakult újjá a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület, amely a törvényes bírósági bejegyzés után mint jogi személy kezdte meg működését, nem sok eredménnyel. Még 20 év kellett ahhoz, hogy 2012 január 21-én megalakuljon 'Világ Királynője Mozgalom az Engesztelésért Alapítvány' (lásd). 

Szólj hozzá!

Natalia nővér 005 (1).JPG

     A Szentírás szerint Dávid király családjából származó Máriának az angyal véget nem érő királyi széket ígér az Angyali üdvözletben.
     Csillagkoronával tűnik fel a Jelenések könyvének Napbaöltö-zött Asszonyaként.
     Az efezusi zsinat (431) a Szent Szüzet mint „Isten Anyját” a Királyok Királyának Anyjaként szentesí-tette.
     XII. Piusz pápa 1954-ben rendelte el Világ Királynője címét és ünnepét először május 30-re, a magyar Natália nővér magánkinyilatkoztatása nyomán, majd az Egyház tette át később augusztus 22-re.
     Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya — egyben a Világ Győzelmes Királynője —, egyúttal Magyarország Örökös Királynője, a Magyar Szentkoronának pedig jogos birtoklója. A Szent Korona tan, a Regnum Marianum eszméjében tükröződik és a magyarság engesztelő küldetésében valósul meg.
Isten Anyja jogosan tart igényt arra, hogy királynőként ismerjük el és így is szólítsuk meg, így hódoljunk előtte. Fatimában a Szűzanya világosan ki is nyilvánította, hogy az utolsó időkben csak az ő Szeplőtelen Szíve segíthet az emberiségen.
     Nekünk magyaroknak jutott az a megtisztelő kiváltság, hogy a világ megmentésének eszközeit: a Natália nővér Magyar Engesztelése és a Szeretetláng túláradó kegyelmi eszközeit bízta ránk! »Magyarország nem pusztul, hanem tisztul!« (Nyilatkoztatta ki, mint a Világ Királynője Natália nővérnek)
     »Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni, ez Szívem Szeretetlángja. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra.« (vö. Szeretetláng Lelki Napló I/37)
     Beigazolódni látszik Montforti Grignon Szent Lajos jövendölése: »Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel: irgalmassággal, hogy a szegény bűnösöket és eltévelyedetteket a katolikus Anyaszentegyházba vezesse és szeretettel visszafogadja. Erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, mohamedánokkal, zsidókkal és istentelenekkel szemben, akik félelmetes módon látnak majd hozzá, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, rábeszéléssel vagy fenyegetésekkel félrevezessék és elbuktassák. Utoljára pedig kegyelemmel kell közelednie, hogy Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik érte küzdenek, bátorítsa és támogassa«. (Tökéletes Mária-tisztelet 50/f)
     És valóban, most az utolsó időkben személye egyre nagyobb jelentőséget nyer. Szomorú lenne, ha pont mi − az Ő Népe −, feledkeznénk meg istenanyai és királynői hatalmáról!harmas koronas szuzanya(2).JPG

Szólj hozzá!

Most és örökre

     Tavaszra még több missziót ütemezett be magának. 1714. júniusában összeszedve bátorságát újra elment Nantesba és Rennesbe annak reményében, hogy a püspök bizonyára megbizonyosodhatott már a Pontchâteaui Keresztút lerombolásának teljes feleslegességéről, arról, hogy egyáltalán nem ez veszélyeztette Franciaország népét, hanem épp ellenkezőleg! Lebontása jelentett súlyos csatavasztést a lélekmentő harcban! Szentünk ádáz ellenségei azonban megneszelték jövetelét és a püspök egyetlen beszéd elmondását sem engedélyezte. Montforti Grignon Szent Lajost azonban ez nem tántorította el az apostolkodástól. Úgy DCP_0177.jpggondolta, ha nem beszélhet, akkor írásban szól a lelkekhez. Hozzáfogott tehát megírni másik legjelentősebb értekezését: „Levél a Kereszt barátaihoz” címmel. Írását így kezdte: „…szükségét érzem annak, hogy kilépjek magányomból és néhány keresztnyilat rajzoljak erre a papírra, hogy azokkal sebet üssek szíveteken. Bárcsak úgy tetszene Istennek, hogy azok kihegyezésére tinta helyett, véremre lenne szükség. De ó! Ha ez szükséges is volna, az én vérem túl bűnös ahhoz! Bár csak inkább az Élő Isten Lelke, ereje és élete lenne tartalma e levélnek, az Kenete a tinta, Keresztje a toll, a szívetek pedig a papír, írásomhoz!…Kereszt barátai! Harcoljatok bátran! Egyesüljetek a lelkek és szívek erős szövetségesévé! A gonoszok is egyesülnek, hogy tönkretegyenek benneteket, egyesüljetek hát ti is, hogy lesújtsatok rájuk. A fösvények is csoportosulnak, hogy aranyat és ezüstöt szerezzenek, sokszorozzátok meg tehát ti is munkátokat, hogy örök kincseket gyűjtsetek, melyek a Keresztben vannak elrejtve!”
püspöki elutasítás.jpg     Ezen év Mária Mennybevétele ünnepének előestéjén felkereste Avranches püspökét és felajánlotta szolgálatait. A főpásztor azonban kurtán így válaszolt: „Az egyetlen szolgálat amit ön egyházmegyémnek tehet az, hogy amilyen gyorsan csak lehet, elhagyja, még misézésre sem kap engedélyt!”

Szólj hozzá!

212. A pap, a szentmise alatt lefedve tartja a kelyhet. Lelkünk is kehely, ha Isten tartózkodik a mélyén. Ne tűrjünk meg benne semmi idegent és tartsuk lefedve bensőséges kelyhünket!

cem1902b.jpg213. Ha betiltanák az utcai körmeneteket, akkor is állandó körmenet zajlana a kegyelem állapotában lévő emberek által. Mert minden keresztény, Istent hordozza! Mekkora öröm és lehetőség, hogy ezáltal Istent ott is sugározhatjuk, ahol nem is akarják!

214. Különös, de főként hálátlan az a viselkedés, ha ott vagyunk a legkevésbé jelen, ahol leginkább jelen kellene lennünk!

215. Aki képmutató módon alázatoskodik, az imádkozni sem tud őszintén, és sajnos könnyen felfuvalkodik.

216. Az embereknek mirajtunk keresztül kell felismerniük a Mestert! Viselkedjünk tehát annak megfelelő-en, hogy szentségtartók vagyunk. Nagy felelősség!

217. Az alázatos szívű ember hálás Istennek a jóért, s ezáltal is új kegyelmet nyer. A töredelem nélküli szív természetesnek tartja Isten jóságát és a szenvedések iránt zúgolódik: „Mivel érdemeltem ki?" – kérdi keserűen, holott bűnei szerint, rosszabbat is érdemelt volna.

218. Vigyázz, vissza ne élj az isteni szerénységgel!

219. A szenvedélyek viharai és az önző én gyötrelmei elcsitulnak amikor elérkezünk addig a pillanatig, hogy „Jézus keblén nyugodjunk” – állítják a misztikusok. A „lélek békéje” azt jelenti, hogy valódi énünk Krisztus szeretetében ver szilárd gyökeret. Új erő és öröm tölt el bennünket, lelki szemünk előtt feltárul a parancsok valódi rendeltetése, és felismerjük a kísértések igazi szerepét is életünkben.... S akkor majd feltárul előttünk a tudattalan és a tudatalatti világa is. (vö ÜF 57)↓

220. Ha bennem él Isten, milyen hely marad „magamnak” magamban? Keresztelő Szt János mondta:

„Neki növekednie kell, nekem meg kisebbednem.” (Jn 3,30) Szent Pál pedig így szól: „Élek, de már én, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20)↓

A világ kegyelme.jpg221. De megsemmisülök-e azáltal, hogy megszűnök a világnak? Nem! Ellenkezőleg: akkor leszek csak valakivé. „Mert aki feláldozza életét, megtalálja azt!”↓

222. Mielőtt Szent Pál ezeket a szavakat mondja: – Életetek Krisztussal el van rejtve Istenben –, ezt a szót használja: „meghaltatok”. (Kol 3,3) Haljunk meg tehát önmagunknak! Azután majd valóra válik az, hogy életünk egészen megistenül annak segítségével, Aki bennünk elrejtve van.↓

223. Aki szenvedélyes, az sajnos a jót is elronthatja, és könnyebben lelkesedhet az istentelenség iránt.

224. Aki kifelé tekint az álmodik, aki befelé; az ébred. (C.G. Jung)

Szólj hozzá!

Az Engesztelő Kápolna 
 
     (Natália nővér:) az Úr gyakran beszélt az óhajtott engesztelőkápolnáról, hol kérve, hol sürgetve, hol meg ígérve. Elszomorította az egyházi személyek makacs ellenállása, az értetlenség, amely nem fogadta be az Ő üzeneteit. 1942 szeptemberében, az első bombázás után, így szólt hozzám az Üdvözítő: Látod, leányom, ettől akartam Én megkímélni ezt az országot! Nem akarják felépíteni Szeplőtelen Édesanyám tiszteletére szentelt kápolnát, s ez az ellenségeskedés Szívem templomát rombolja bennük. Ez adatott jelül nekik. (Az első bomba 1942 szeptember 4-éről 5-ére virradó éjjel a Bp. Városmajori Jézus Szíve templom mellé esett, melynek helyén ma egy Szűzanya szobor található.)
Amikor 1944-ben egy alkalommal szintén a legszentebb Oltáriszentség előtt imádkoztam, újból megjelent előttem a Világ Királynője. Arcán kimondhatatlan fájdalom tükröződött, amint országunkat szemlélte. Ruházata fehér volt, bíbor királyi palást hullott alá két válláról. Egész alakját áttetsző, fekete fátyol borította. Fején korona helyett töviskoszorút viselt. Mezítelen lábait is tövisek borították. Lába alatt az eltiport kígyó feje volt látható. Kezét imára kulcsolta, míg szeméből sűrű könnyei hullottak. Két oldalán két méltóságteljes angyal állt, feketébe öltözve mindkettő. Szemüket lesütötték és hangtalanul sírtak; oly magasztos szépséget sugároztak, mint senki földi személy. 
Ugyanebben az időben történt, hogy Jézus így szólt hozzám: Akarom, hogy a papi elöljárók tegyék meg az utolsó kísérletet arra, hogy elterjesszék az engesztelés művét. Bár az ország az összeomlás küszöbén áll, nem szabad kételkednetek irgalmas szeretetemben! Láttam, hogy az ellenség egészen meg akarja semmisíteni hazánkat, de az ellenség nagyra törő terveit az Úr a Szent Szűz kérésére és a jó lelkek áldozatos élete miatt – ha nem is teljesen –, de részben meg fogja hiúsítani. 
Amikor 1944 során egyszer imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, ekkor mutatta meg nekem az Úr az engesztelő kápolnát. Kívülről szerény és egyszerű volt, belül azonban olyan szép, mintha nem is emberkéz alkotta volna. A templomban ott állt a Fájdalmas Istenanya szobra, alatta a felirattal: Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, engeszteljétek Velem együtt a súlyosan megbántott Istent!
A kápolnában sok csoda történt, testi-lelki gyógyulások, nemzeti zarándokhely lett belőle. Közvetlen közelében ott állott az engesztelő szerzetesek kolostora és egy hófehér kőből épült hatalmas bazilika, a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére. Láttam körülötte engesztelő közösségeket is – írja Natália nővér. 
     A nővér 1940-ben fordult kérelemmel Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, hogy engedélyezze Budán a Normafánál, a Szent Anna réten a Világ Királynője Engesztelő Kápolna fölépítését. Ekkor, a nővér személyét és az általa képviselt ügy hitelét illetően egyházi kivizsgálás indult, ám ennek pozitív végeredménye ellenére, a súlyosbodó világpolitikai és gazdasági események következményeként kudarcba fulladt az Istenanya oltalmatkínáló szándéka. Natália nővér hiába kérte négy éven át az egyházi vezetőket, hogy vegyék komolyan látomásait – a kápolna felépítést –, valamint az egyházi földek szétosztását. Törekvéseit csupán néhány egyházi vezető karolta fel, mint Mindszenty József, Grősz József vagy Shvoy Lajos.
     1942-ben társulat alakult Budapesten a kápolna felépítésére, a főváros pedig területet ajándékozott e célra, a Jézus által megjelölt helyen, a Szent Anna-réten. 
Hermány Géza építészmérnök 1942 őszén kapott megbízást a terv elkészítésére. Szomorú, hogy a pozitív szakvélemények ellenére Serédi hercegprímás (+1945. márc. 29) csak négy év után, 1944 őszén hagyta jóvá a kápolna felépítését, amikor már betegen az óvóhelyre kellett menekülnie. Ekkor azonban már késő volt; a kápolna alapkövét 1944. december 8-án Molnár László ker. esperes apát-plébános szentmise keretében áldotta meg. Az alapokmányban gyönyörű ima fogalmazza meg népünk engesztelő esdeklését: ...Jézusunk Szent Szíve által és a Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynőjének Szeplőtelen Szívén keresztül a legmélyebb hódolattal és alázattal esdeklünk, irgalmas Atyánk, megbocsátásodért, irgalmadért. Amíg tisztulnunk kell, adj erőt, hogy a szenvedések kelyhét megadással igyuk ki! Tedd, hogy hazánk és nemzetünk fennmaradjon, s hogy népünk az ősi krisztusi, katolikus hitben, tiszta erkölcsökkel, bűnbánóan megújuljon és újraszülessék!... Az ünnepi alkalmat megzavarta a város bombázásának iszonytató zaja, de a hívek kitartottak.
     1991 április 7-én Natália nővérnek látomása volt: ...Különálló kápolnája volt Mindszenty atyának. Fehér márványoszlopokon áll a felső asztalrész, amin miséznek. A teteje alatt ... látható volt Mindszenty atya a koporsóban. Amikor felszentelnek egy oltárt, beletesznek egy ereklyét. Itt az egész Mindszenty atyát láttam ereklyén ek. Tisztán láttam. 
A kápolna Mindszenty prímás szent testének ereklyetartója. Nem sír. Ereklyetartó. Mindszenty atyának a pásztorbot ja és a süvege is látható volt. Tudtam, hogy szent teste mint aki él, olyan volt, nem olyan, mint aki meghalt. Az oszlopok gyönyörűek voltak – gyerekformájú angyalkák –, azok tartották az ereklyetartót. Maga a kápolna szent hely lesz .... Mindszenty atya szentté lesz avatva ...
     A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Vértanú Hercegprímásunk 1947. május 8-án elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Azért, hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (a misemulasztás, a káromkodás, a paráznaság, a válás, a bimbózó élet elleni merénylet, a gyűlölködés, a részvétlenség, a rossz példa és a napi a rózsafüzér imádság elmulasztása ellen, stb.) Engesztelő felajánlásként vonjunk meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! De feljánljuk ezt a családi békéért, megtérésekért, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az engesztelő eszmét ismerőseink között! 
Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra: 
     Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője, légy engeszteléssel, Hazánk megmentője! 

 

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 2

image079.jpg     Mivel mindannyiunknak imádkozni kell, Isten azt kéri tőlünk, hogy mondjunk naponta egy imádságot, amire lehetőségünk nyílik.
     A rózsafüzér imádkozása, amelyet ugyanúgy lehet imádkozni közösen, mint egyénileg, ugyanúgy a templomban az Oltáriszentség előtt, mint otthon a családban, vagy egyedül, ugyanúgy amikor úton vagyunk, mint amikor egy réten sétálunk. A családanya imádkozhat, miközben a gyermeke bölcsőjét ringatja, vagy takarít. Napunk huszonnégy órából áll... nem sok, ha egy fél órát lelki életünknek, az Istennel való bensőséges és családias beszélgetésnek szentelünk!
     Másrészről, a szentmise liturgikus imádsága után a rózsafüzér − eredete, az azt alkotó imák magasztossága, és a Megváltás titkai által, amelyekre emlékezünk és amelyekről minden tizedekben elmélkedünk − a legalkalmasabb imádság, amelyet felajánlhatunk Istennek és a leginkább hasznos lelkünknek. Ha nem így lenne, a Szűzanya nem kérte volna olyan állhatatosan.
Olatáriszentség és Fatima.jpg     Amikor a rózsafüzért említem, nem azt akarom mondani, hogy Istennek szüksége van arra, hogy számon tartsa könyörgéseinket, dicséretünket, hálaadásunkat. Istennek biztosan nincs erre szüksége: Őbenne minden jelen van! Nekünk van szükségünk arra, hogy számon tartsuk ezeket azért, hogy élő lelkiismeretünk legyen, amely biztos abban, amit teszünk. Azért, hogy világosan tudjuk, mindennap teljesítettük-e Istennek szóló felajánlásunkat vagy sem. Azért, hogy ápoljuk és elmélyítsük bensőséges kapcsolatunkat Istennel, s így megmaradjon és növekedjen bennünk a hit, a remény és a szeretet.
     Sőt azt is mondanám, hogy még azok is, akiknek lehetőségük van naponta részt venni a szentmisén, imádkozzák napi rendszerességgel a rózsafüzért. Az az idő, amit a rózsafüzérnek szentelnek, nyilván nem ugyanaz, mint amit a szentmisén való részvételre fordítanak. Ezeknek az embereknek a rózsafüzér imádkozása lehetőséget jelent, hogy jobban felkészülhessenek az Eucharisztiára, vagy egy szentmise utáni hálaadásra.

Szólj hozzá!

Szűz Mária az út

Misionar2.jpg     „Égi szép Királynőm! Íme már 1714-et írunk és az időm vészesen fogy. Hála Neked, a Bölcsesség Leányai végre tanítanak, de még néhány lényeges lelkigyakorlatot le kell adnom az embereknek! Nem hagyhatom itt a lelkeket azon útmutatások nélkül, melyekre az Isteni Bölcsesség indított és Te munkáltál ki tehetetlenkedő lelkemben, ó égi Úrnőm!” – fűzte egymásba aggodalmaskodó gondolatait Grignon Lajos atya.
     Szentünk újabb missziós körútba kezdett és maga is meglepődött, hogy egész jól bírta erővel. Vanneau-ban, már tizennyolcadik napja missziózott, mikor a püspök megvonta az engedélyt további működésére, a gyóntatásra és a misézésre is. Épp másnapra tervezte a nagy közös REGINA-SANCTORUM-OMNIUM.jpgszentáldozást ezért haladéktalanul felkereste a megyéspüspököt és sikerült kiesdenie még egy napot. Itt és másutt is szinte kizárólag a Szent Szűz üdvtörténeti szerepéről prédikált, és hallgatóságát rendkívüli módon megérintette a bensőséges, életmegújító Mária-tisztelet: „Szűz Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, második eljövetelénél is annak kell lennie, jóllehet más módon! Mivel Szűz Mária az egyenes és biztos út, melyen Jézushoz juthatunk, Őáltala tökéletesebben meg is találhatjuk. Ezért azoknak a lelkeknek, akik majd szentségre vágynak, Mária által kell Őt megtalálniuk. Aki megtalálja Szűz Máriát, megtalálja az életet, Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet!
     De Szűz Máriát nem találhatja meg, aki nem keresi; és nem keresheti az, aki nem ismeri. Szűz Máriát tehát jobban meg kell ismerni, mint valaha, hogy ezáltal a teljes Szentháromság jobban megismertessék és tiszteltessék.”

Szólj hozzá!

198. Miért nem hiszi sok ember az isteni igazságokat? – Tán, ne lennének bizonyítottak? – Á dehogy! Épp csak azért, mert nem tetszenek nekik. (Pascal)

199. A lelkem tabernákulum-e, vagy karavánszeráj?

200. A múló percek nem csak az enyémek, hiszen az Üdvözítő, szenvedéssel fizetett valamennyiért!

201. Isten nem a múlté, hanem a jelené! Nem egykori személyiség, hanem mai! Nem csupán közelünkben lakik, hanem bennünk, Ő a mi Vendégünk! Nem vagyunk-e rendszerint teljesen idegenek Hozzá?bensőséges zolli_eugenio 9.jpg

 

202. Eugénio Zolli, Róma konvertita főrabbija írja: „Vajon az Úr összegyűjti-e a még ki nem ontott könnyeket, a várakozó harmóniákat és a még el nem dalolt énekeket? Elérkeznek-e Hozzá lelkem könnyei? Sajnos, csak azzal rendelkezem amit elvesztettem, azzal amit soha nem fogok birtokolni, és az ezek hiánya miatt átélt fájdalom. Csupán ezeket a méltatlan ajándékokat tudom átadni az Úrnak.”↓

203. Ó ember, sohasem fogod megérteni mit tett veled az Isten? Csak hinned kéne, de élő hittel! Imádkozzál saját lelked templomában! Ott ugyanis egészen közel lehetsz Hozzá. Ő benned van, ott tartózkodik! A Szentlélek e templomnak láthatatlan megszentelője.↓

204. Kevés az élő keresztény, mert kevés keresztény él Istenből, aki benne él! Mit kell gondolnia Istennek rólunk, ha mindig egészen egyedül van a lelkünkben?

205. Nem lehetünk mindig az imádság gyakorlásában, de mindig az imádság állapotában kell élnünk!

206. Nem azok a legnagyobb kísértések, melyek valamely nyilvánvaló bűnre csábítanak, hanem azok, melyek a legnagyobb rosszat, kihagyhatatlan jóként kínálják. (Thomas Merton)

207. Az igaz lelkek kimagaslanak Isten előtt a többi lelkek köréből, miként kimagaslók a templomtornyok is az egyszerű házak tömegéből.

208. A ritka csoda magával ragad, a mindennapi Jelenvaló meg alig vonz? (– Nemde furcsa?) A Szűzanya eljött egyszer Lourdesba, s az emberek oda zarándokolnak. Maga a Fölséges Isten jött el a lelkünkbe, és szinte viszolygunk attól, hogy olykor lelkünk bensejébe zarándokoljunk?↓


209.
Isten, bennünk uralkodik. Sőt azt mondhatjuk: bensőségesebben van bennem, mint én magam. Szent 3 Az Oltár Titka_1.jpgÁgoston mondása: „Isten, bensőmnél is bensőségesebb!” – Ez egyáltalán nem túlzás és nem képletes beszéd! De ne legyen ez előttünk titok!↓

210. Valakiről mondták: „Lelke olyan mint egy katedrális, melyben az Oltáriszentség mindig ki van téve!” – Ám nem vagyunk-e valamennyien élő templomok, a kegyelem állapotában?↓

211. Mindig és mindenütt, őrizzük magunkban annak tudatát, hogy egy szentély közvetlen szomszédságában vagyunk.↓

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 3

 Lucia_025.jpg     Nem tudom biztosan, de amennyire az emberekkel való általános érintkezésből látom, nagyon kevés, valóban elmélkedő lélek van, aki Istennel bensőséges kapcsolatot tart fenn és őriz, amely felkészíti őket Krisztus befogadására az Eucharisztiában. Így nekik is szükségük van a szóbeli imádságra, a lehető legjobban átelmélkedve, meditálva és gondolkozva, amilyennek a rózsafüzérnek is kell lennie.

 maria_dell'eucaristia 4.JPG    Sok szép imádság van, amely felkészülésül szolgálhat Krisztus befogadására az Eucharisztiában és arra, hogy Istennel való bensőséges egységünket fenntartsuk. De nem tudom, találunk-e még olyan imát, amely alkalmasabb arra, hogy mindenki általános imádsága legyen. Például, a zsolozsma imádkozása csodálatos, de nem hiszem, hogy mindenki számára hozzáférhető lenne, sem azt, hogy az idézett zsoltárokat általában mindenki jól értené. Ez olyan mértékű tudást és felkészülést igényel, amelyre sokaknak nincs lehetőségük.

     Talán ezen és egyéb, számunkra ismeretlen okok miatt, Isten  Aki Atya, és jobban érti nálunk, hogy gyermekeinek mire van szüksége  azt kérte, hogy naponta imádkozzuk a rózsafüzért s így érjünk el arra az egyszerű és általános szintre, amely könnyebbé teszi számunkra a Hozzá vezető utat. 

Szólj hozzá!

Az engesztelés műve

     Az engesztelés fogalma nem ismeretlen a magyar néplélekben, de sajnálatos történelmi vonása, hogy többnyire csak a végveszély pillanatában, vagy a pusztulás bekövetkezte után ébred határozott késztetés a lelkekben. A tatárjárást követően Árpádházi Szent Margit ajánlotta fel királylányi életét Istennek engesztelésül és sajnos a trianoni tragédia kellett ahhoz, hogy az engesztelés szelleme újjáéledjen a huszadik században. 

     Az 1930-as években, fokozatosan ismertté vált a fatimai jelenés, és ennek engesztelést kérő indíttatásai. Amikor a fél világ – beleértve Portugáliát is – az I. Világháborúban vérzett, Isten három tanulatlan kis pásztorgyermeket választott ki arra a küldetésre, melyre a világ bölcsei méltatlannak bizonyultak. A fatimai eseményeket előkészítő angyal-jelenések világos útmutatást adnak az engesztelés céljára és mibenlétére. 1916 nyarán a második angyali jelenés váratlanul, játék közben érte a gyermekeket, az angyal kissé rosszalóan kérdezte tőlük: Mit csináltok? Majd az isteni küldött így szólt: Imádkozzatok szakadatlanul, és vezekeljetek a sok bűnért, mellyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését. 

     Sajnos ez az engesztelésre való felhívás, nagyon is aktuális hazánk jelenlegi lelki állapotában, miként a világ helyzetére is! Mi is megkaptunk minden nyomatékos intést és eszközt (Fatima, Natália, Irgalmasság, Szeretetláng), hogy többletáldozattal, engeszteléssel próbáljuk egyensúlyba hozni Isten előtt a bűnök súlyát. 

     A magyarországi szervezett engesztelésnek Erdey Ferenc (1895-1966), a Budapesti Hittudományi Akadémia lelki igazgatója volt első apostola, aki felismerve Kovacsics Mária Natália nővér magánkinyilatkoztatásának aktuális üzenetét, meghirdette a Nagy Magyar Engesztelést. 

A közlésekben Jézus, világméretű engesztelésről beszél, melynek Magyarországról kell kiindulnia: Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni! 

     Natália nővér szerint az Úr külön kívánsága, hogy a Világ Királynőjének tisztelete, Magyarországról induljon el és ennek lelkiségi központjára vonatkozóan ezt írta: Az Egyház készítsen Nekem egy helyet, ahová kegyelmeimmel leszálljak, hogy innen megtérésre hívjam kedves bűnös gyermekeimet az egész világon. Jézus itt egy engesztelő kápolna felállítására utal. Mint fentebb említettük – késedelmesen ugyan –, de kezdő lépések történtek, eredménytelenül. Pedig az égiek külön ígéretet fűztek az Engesztelő Kápolna felépítéséhez, miszerint megvalósulásával, Magyarország kimaradhat a nagy világégésből! (folyt)

Szólj hozzá!

allamalapitoszentistvankiralyunnepe2012szombathely3l.jpgBoldog az a nemzet, melyet az Úr, örökségül választott magának. (Zsolt 32,12)

    Augusztus 20, az egyik legősibb magyar ünnep, amely Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án Szent László parancsára való felnyitására emlékezik. A Hartvik-féle feljegyzés szerint az exumáláskor az uralkodó jobb kézfejét épségben találták. (Az ereklye őrzésére Szent László megalapította a benedek-rendi szentjobbi (berettyói) apátságot.)
szjobb.jpg     István király törvényeivel betiltotta a nép körében elterjedt a pogány szokásokat, amiként az egyetemes hittől különböző, keresztény hitelemeket is a Római Anyaszentegyház krisztusi tanításához egységesítette. A pápához – mint Krisztus földi Helytartójához – való hűséget, az állam minden alattvalójára nézve, kötelezővé tette. Szent István nevéhez tíz egyházmegye megszervezése kötődik, melyek élére – pápai felhatalmazása révén – saját maga állíthatott érsekeket, illetve püspököket.

     A kitűnő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskezű és szent uralkodó 1038-ban 63 éves korában hunyt el. Szent István öröksége, az az eszme, hit, hűség és tudatos akarat, amely a magyarság megmaradásának máig is egyetlen "receptje"!

     István király volt az első, aki felismerte, hogy egy államot (de bármilyen emberi közösséget is) egyedül a keresztény tanítás és erkölcs képes tartósan fenntartani. A Magyar Királyság nem csak kitűnt a Pápa iránti hűségével, de az Egyház és Európa legszilárdabb bázisává vált, egyben a mindenkori államszervezés példájává.
szentkoronafestmenyszabassolyomnemzetiblog.jpg     Szent István személyéhez szorosan kötődik a Magyar Szentkorona eszmeisége, melyet a szentistváni Ország és Koronafelajánlás által államjogilag érvénybe lépett a Szentkoronának, Nép- és Országbirtoklási kiváltsága is magasztosít!
     Nem szabad felednünk, hogy a Magyar Szentkorona, nem csak a magyarság felé vagy számára volt "jogi személy státuszú", hanem például még a pápaesélyesek kiválasztására is vétójoga volt! Ez történt 1903-ban, amikor XIII. Leo utódjául államtitkárát, a szbdkmves RampollaCardinalRampollawasSecretary.JPGMariano Rampolla del Tindaro (1843-1913) cardinálist szánták a pápai trón utódlására. Az utolsó pillanatban, Ferenc József osztrák császár és magyar király nevében a (Magyar) Szentkorona jogán a krakkói érsek – Jan Puzyna bíboros – vétót jelentett be Rampolla jelölése ellen. Ezt követően kerülhetett a pápai trónra a velencei pátriárka Giuseppe Sarto, X. Piusz, akit aztán XII. Piusz pápa 1954. május 29-én szentté avatott. Szent X. Piusz emléknapja az Általános Római Naptár szerint (egyébként) augusztus 21.
PiusX.jpg     Érdekesség (és nagy titok), hogy első rendelkezései közt volt, hogy a 1904. január 20-án kibocsátott Commissum nobis kezdetű konstitúciójában kiközösítés terhe mellett megtiltotta a vétó-emelést, majd az év karácsonyán a Vacante Sede Apostolica konstitúcióban összefoglalta a pápaválasztás egyedüli törvényes rendjét.
     Szent X. Piusz (/1835/-1903-1914) személye és pápasága, Isten rendkívüli ajándéka volt, különösen azon veszély tudatában, amit a szabadelvű Rampolla kardinális megválasztása jelenthetett volna a keresztény világra!
     A Szentkorona, nem csak a Magyar Államiság jelképe, hanem a Keresztény Magyar Államiság őrzője is, hiszen páratlan tisztségében a Szent Szűz Koronája is! Ez annyira így van, hogy a Mária-képeket és szobrokat semmilyen nemzeti koronával nem szabad ábrázolni, megkoronázni, ez kizárólagosan csak a Magyar Szentkorona esetében engedélyezett egyházilag! Más nemzetek a Mária-képeiket, szobraikat kizárólag szimbolikus királyi jelvénnyel ábrázolhatják!

     A nemzettudat három éltető alappillére: a Szentistváni Örökség, a Szentkorona-  és a Regnum Marianum eszméje! Amint ez tudatosodik a szívekben és a lelkekben, Magyarország feltámad!

szentkoronaneveben2.jpg

Szólj hozzá!

Templomot és iskolát

     1713. januárjában, szentünk megírta a Mária Társasága szabályait. „Ha a létrejötte akadozik is, mégis bízom a Gondviselésben, hisz’ előttem még az egész esztendő… ó, édes Szűzanyám! Ha még pap is csatlakozna hozzám…?”– gondolkodott magában. De csak telt az év és augusztusban minden erejét összeszedve újra Párizsba ment, hogy felkeresse a Szentlélek Szemináriumot, ahol régebben már beszélt ugyan tervéről néhai barátjával, ám most utódját, Bouic abbét kérné meg, adjon neki kispapokat. Sajnos azonban a végzősök közül senki, míg a harmadévesek közül is csak négyen ígérték meg, hogy két év múlva jelentkeznek. Lajos atya azonban úgy érezte, hogy két éve talán már nincs is a földi életben!
escanear0022.jpg     Mikor Grignon atya vissza érkezett La Rochelle-be igen rosszul nézett ki, és szinte csont és bőr volt. Nem három, de négy fiatalember és Mathurin várta, aki mindjárt rákezdte: „Gabrielnek, aki már régebb óta figyelemmel kísérte szentünk misszióit, egy ilyen alkalommal szólalt meg lelke mélyén a hivatás hangja” – informálta az atyát sebtiben a kismagiszter. Dőlt belőle a szó –, hogy már „kezelésbe is vette őket” és beszélt nekik életükről, örömeikről és főleg a viszontagságokról, melyek életüket kísérik. Beszélt égi Édesanyjukról, kinek tulajdonképpen földi munkatársai…
louis-marie-grignon-img157.jpg     Mathurin még mesélt, mikor az atyán egyre inkább meglátszott, hogy alig áll a lábán. A teste tűzforrónak tűnt és haladéktalanul orvosi segítségre volt szüksége. Azonnal be is vitték a kórházba, ahol hosszú heteket kellett töltenie, hogy egy kissé lábra kapjon. Szentünk úgy érezte, hogy élete vége felé közeledik, és örült a „földi finish” szenvedéseinek. Meggyőződése volt ugyanis, hogy ezzel bizonyára bepótolhat valamit, melyek még szükségesek tervei megvalósításához. Ezt a szemléletét igazolódni látta abban, hogy valóban felgyorsultak az események!
louis-marie-grignon-img154.jpg     Alig telt el egy hónap és Lajos atya levelet kapott Mária Lujza nővértől, miszerint Brunet Katalin valóban belépett a Bölcsesség Leányai rendbe és a Szeplőtelen Fogantatásról nevezett Mária nővér nevet szándékozik felvenni. Ráadásul még tanítani is hajlandó, ha az atya továbbra is fenntartja e kívánságát. De Champflour püspök is jó hírt mondott: indulhat az ingyenes fiúiskola, sőt a leánykák számára is nyithat egyet. Minden készen áll a tanítók részére!

Szólj hozzá!

185. Az elmélkedésre való leggyengédebb sugallat és hívás vagy a kegyelmi segítség a le nem süllyedéshez, mind-mind a Kereszt vérével van megfestve!

AngelaFoligino_1.jpg186. Urunk, Folignói Szent Angélának és mindannyiunknak ezt mondta: „Nem megmosolyogni való az, hogy mennyire szeretlek téged!” A Szent ezt válaszolta: „Én épp az ellenkezője vagyok Jézusom. Szeretetem csak szánalmas tréfa és puszta tettetés!” (És mi, hálatelt szívvel odaadón szeretjük-e Istenünket?)↓

187. Folytattam vádaskodásomat magam ellen – írja Szent Angéla –, Jézus türelemmel végighallgatta majd így szólt: „Leányom! Mindazért amit arcod természetellenes színekkel való festésével, hajad természetellenes csavarásával elkövettél az emberek előtt, a te Istentelen, hiú dicsőségvágyadért én bűnhődtem meg! A kencékért és cicomákért, melyek fejedet meggyalázták, az Én fejem szenvedett meg, a szakálltépés, köpdösés és töviskoronázás által!↓

188. Te arra használtad a szemedet, hogy kihívóan tekintgess nézvén azt, ami fertőzi gondolataidat. Az enyém könnyben úszott, míg el nem vakította a fejemből ömlő vér.↓

189. Fülednek gonosztetteiért, mellyel haszontalant és rosszat hallgattál, nekem a hamis vádakat, átkokat, gyalázkodásokat, gúnyt, röhögést, a gonosz bírák ítéletét és Édesanyám zokogását kellett hallgatnom!↓

190. Te ismerted a torkosság és italozás élvezetét. Az Én szám kiszáradt az éhségtől, a szomjúságtól és a böjttől, epével és ecettel kínálták!↓

191. Te élvezted a drága illatszerek gyönyöreit, Én bűzös leheletek és köpések szagától szenvedtem!↓

192. Te aki vétkeztél a fölösleges beszéddel, gúnyolódásaid, rágalmaid és káromkodásaid által, sőt hazudtál az esküszegésig, én szótlanul álltam bíráim és a hamis tanúk előtt!↓

193. Lábaid vétkeiért, a haszontalan táncokért, ledér járásodért, az Én lábamat, melyeket csak a kereszthez erősíthettek volna, ehelyett átfúrták és kötelekkel húzatva, odaszögezték! Drága lábbelieidért, az Én lábamat alvadt vér borította!↓

194. Szíved vétkeiért, a Szívemet lándzsa döfte át! Egész tested vétkeiért, az Én testemet véresre korbácsolva feszítették az áldott Keresztre!↓

220px-Selige_Angela_von_Foligno.jpg195. Nyakad gőgtől és bujaságtól hajlongott, az enyémet sebszaggató ostorcsapások érték! Vállad kihívó vétkeiért, az Én vállam hordozta a nehéz keresztet!↓

196. Önmutogató hiú öltözködésed megváltására, nekem kellett ruhátlanul állnom mindenki előtt! – Így beszélt Krisztus, majd hozzáfűzte: Nem találhatsz az emberi lelkekben egyetlen olyan vétket, hiányosságot vagy betegséget, melyekért külön-külön meg ne szenvedtem volna, és ne ajánlanék hozzá orvosságot!”

197. Kezeid és ölelkező karod vétkeiért – jól tudod –, két kezemet húzva-feszítve kereszthez szögezték! (Folignói Szent Angéla: Víziók és tanítások könyve 34. fejezete nyomán)

Szólj hozzá!

Salutem nisi per crucem

Alkothat-e szebbet földi kéz,

mit szent királyunk alkotott.

Rendet, hitet és jó reményt

Istennel karöltve adott.

Mint egykor az Úr, a lét kezdetén,

a káoszból teremtett új hazát,

s mint Krisztus a fájó kereszten

népének áldozta önmagát.

Emlékezz rá ma, késői utód:

a Korona feletted is ragyog.

A sötét éj elmúlik egyszer,

s eljön a fényes nappalod!

Láthatsz akárhol ezernyi csodát,

reményed mégis a porba hull.

Ezen a földöm, amíg él ember

Krisztus az első, és Krisztus az Úr!

Nincs üdvösség a kereszt nélkül,

meg nem találod úgysem.

István a karddal a keresztet védte:

Salutem nisi per crucem.

A.D.2013.08.20.©JóB

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 1

hearwitness1.jpg     1917. május 13-án, a Szűzanya ezzel zárja üzenetét: «Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek».
     Miért kérte tőlünk azt a Szűzanya, hogy rózsafüzért imádkozzunk, s miért nem azt, hogy menjünk mindennap misére?
Ez egy olyan kérdés, amelyet már sokan feltettek nekem, és most szeretnék választ adni rá. Nem tudok teljes biztonsággal nyilatkozni róla, mert a Szűzanya nem magyarázta meg, s nekem nem jutott eszembe, hogy megkérdezzem Tőle. Ezért egyszerűen azt mondom, amit gondolok, illetve ezzel kapcsolatban megértettem. Valójában az üzenet értelmének magyarázatát teljes egészében a Szent Egyházra hagyom, mert ez az Ö kompetenciájába tartozik; s ezért alázatosan és jó szándékkal alávetem magam mindannak, amit az Egyház mond, korrigál, javít vagy kimond.
     Az előbb feltett kérdésre visszatérve, azt gondolom, hogy Isten Atya és Atyaként, figyelembe veszi gyermekeinek szükségleteit, lehetőségeit. Tehát, ha lsten a Szűzanyán keresztül azt kérte volna tőlünk, hogy mindennap menjünk misére és áldozzunk, minden bizonnyal sokan mondták volna, valós indokokkal alátámasztva, hogy ez számukra lehetetlen. Egyesek azért, mert nincs a közelben templom, ahol szentmisét mutatnak be, mások pedig teendőik, állapotbeli kötelességeik, egészségi állapotuk miatt stb. Ezzel szemben, a rózsafüzér imádkozása mindenki számára lehetséges, szegényeknek és gazdagoknak, bölcseknek és tudatlanoknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
     Minden jóakaratú ember naponta imádkozhatja és kell is imádkoznia a rózsafüzért. Miért? Azért, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, hálát adjunk jótéteményeiért, és kérjük kegyelmét abban, amiben szükséget szenvedünk. Az imádság által lesz bensőséges a kapcsolatunk Istennel úgy, ahogy a gyermek odamegy apjához, hogy megköszönje a kapott jót, megbeszéljen vele dolgokat, iránymutatást, segítséget, támogatást és áldást kérjen tőle.church.jpg

Szólj hozzá!

A tökéletes Mária-tisztelet könyve

A tökéletes Mária-tisztelet (1).jpg     Ezt követően, hirtelen egészen megváltozott, mint akinek „sürgős az ideje”. Visszavonult a nyilvánosságtól és az egész 1712-es évet régen dédelgetett értekezése, „A tökéletes Máriatisztelet” megírására áldozta. Szívét aggodalom töltötte el könyve lehetséges sorsát illetően. Erről így ír: „Látom előre, hány dühödt vadállat jön majd, hogy ördögi fogaikkal szétszakítsák ezt a kis iratot és azt, akit megfogalmazására a Szentlélek felhasznált, vagy legalábbis, valamely ládának rejtettségébe és hallgatagságába temessék, nehogy nyilvánosságra jusson. Sőt azokat is, akik ezt az iratot olvassák és a gyakorlatba átviszik, támadják majd és üldözni fogják. De mit árthat ez? Semmit, sőt inkább használ s ezért örülök! Ez a kilátás felbátorít és nagy sikereket enged remélnem, hogy Jézusnak és Máriának mindkét nemből a bátor harcosok egész serege támad majd, akik azokban a veszedelmes időkben, melyek rohamosan közelednek, leküzdik a világot, a Sátánt és a romlott természetet. – Aki olvassa, értse meg! Aki felfogja, fogja fel!”
     Szentünk – mint akit valami benső, csillapíthatatlan tűz hevít –, hirtelen elhatározta, hogy halaszthatatlanul Poitiersbe indul, hogy legalább a női rend egyetlen tagját, a Jézusról nevezett Mária-Lujza nővért meglátogassa.
Odaérve meglepetten látta, hogy a Kórház gyönyörű rendben van, a kertje szép és lakói jó ellátást kapnak. Lujza nővér, kitörő örömmel fogadta Lajos atyát és megnyugtatta: annak ellenére, hogy már 8 és fél év letelt fogadalmából és még semmiféle hivatott társ nem jelentkezett, azért ő még mindig bizakodik a jövőben!
     Grignon atya felvilágosította, bizonyos abban, hogy hamarosan belép mellé Brunet Katalin is, és kettejük feladata lesz La Rochellebe települni és tanítani az általa alapított elemi fiúiskolában. A nővér csak kapkodta a fejét a sok és teljesen új információtól, majd megszólalt:
trichet Maria Luisa.jpg     Ha Katalin belép, amit kétlek és ha neki van bátorsága tanítani – ami nekem egyáltalán nincs –, akkor atyám kívánságára, fájó szívvel bár, de itt hagyom a szegényeimet! – mondta engedelmesen Lujza nővér.

Szólj hozzá!

Jacob00.jpg174. Ézsau, az elsőszülöttségi jogát eladta egy tál lencséért. Mi istenfiúi címünket adjuk el egy-egy politikai eszméért, élvezetért, pozícióért! – „Gyalázattal illetnek engem egy marék árpáért!” – mondja az Úristen. (Ez 13,19)

175. Az üdvösség birodalmára vagyunk hivatva, és a bukás birodalmában élünk.

176. A világon legveszélyeztetettebb az az elmélkedő, akit senki sem irányít, aki saját látomásaiban bízik, vagy egy belső hang csábításainak engedelmeskedik és nem hallgat másra. Bármit képes Isten akarataként azonosítani, amitől szívében édes benső izzást érez. Minél édesebb és forróbb ez az érzés, annál inkább meg van győződve a maga csalatkozhatatlanságáról. Ha önbizalma másokban a szent benyomását kelti, romlásba viheti a közösségét vagy akár egy egész nemzetet. A világ tele van sebhelyekkel, amelyeket az ilyen „látnokok” ejtettek rajta. (vö TI 88-89)

177. Önmagunk elvesztése nem jelenti a semmibe való visszaesést. Még ha csak ez volna a kárhozat! De nem! Mi ugyanis akik egyszer életet nyertünk, végérvényesen az életre vagyunk ítéltetve. Az elkárhozás nem önmagunk megsemmisülését jelenti, hanem azt, hogy folyton-folyvást, gályarabként önmagunkhoz láncoltan, még teljesebb öntudattal leszünk kénytelenek szembesülni kisebbíthetetlen bűneinek gyötrelmeivel.

178. Amikor mi a világra jöttünk, már készen kaptuk a megváltást, ezért tán el is kerüli a figyelmünket. Ám, ha elképzeljük a világot a Megváltás nélkül, nyomban hála ébred szívünkben Üdvözítőnk iránt!

179. Isten a te kérésed és beleegyezésed nélkül váltott meg, ám nem fog üdvözíteni a te kérésed és beleegyezésed nélkül! (Szent Ágoston)

180. Nem a vétkes cselekedet időtartama az, ami az örök büntetést kiérdemli, hanem az eltorzult szabad akarat, mely bűnre vezetett, és amely megtérés nélkül örökre rögzült a halál pillanatában.(Aranyszájú Szent János)

181. A teremtéshez elég volt Istennek első szava, a megváltáshoz az utolsó sóhaja kellett.

182. A csodálkozás rendesen feltételezi, hogy az ember először lát valamit. A kereszt, csak akkor kezd csodálatba ejteni, ha százszor rátekintünk!

183. Dávid megszomjazván a harcban, inni kívánt egy betlehemi ciszternából, ám amikor megtudta, hogy vízmerítés közben már három ember is életét vesztette, így szólt: „Nem iszom ebből az értékes vízből, mert az lenne az érzésem, hogy ezeknek a vérét iszom!” – És mi mennyire becsüljük az „Örök Élet Vizét”, melyért Krisztusunk életét adta?

184. Az önismeret Isten nélkül, csak kétségbeesésbe visz. A bennünk lakozó Isten ismerete szükségképpen feltétlen bizalomra vezet. Az Úr nem azért fizetett akkora árat, hogy oly könnyen vegye elvesztésünket!+ kirill-ulanov12.jpg

 

Szólj hozzá!

0024 - foghatja a fejet oregsegire.jpg

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 4

luciaf1.jpg     Térjünk vissza most a rózsafüzér bibliai és liturgikus vonásához, s vegyük szemügyre a könyörgést, amelyet az üzenet tanított, hogy minden tized végén mondjuk el. Ilyen könyörgéssel a szentmisén is találkozunk, mivel a liturgia szabályai szerint a szent áldozatot a bűneinkért való bocsánatkéréssel kezdjük, s az az imádság, amelyet a Szűzanya tanított megfogalmazza ezt a kérést:
     «Ó Jézusom! Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra» (1917. július 13-i jelenés).
 ==MAOS-DE-NOSSA-SENHORA-COM-O-TERÇO_3.jpg    "Akik legjobban rászorulnak": azt hiszem, ezek azok az emberek, akiket a leginkább fenyeget az elkárhozás veszélye. Ebben az imádságban arra kérjük Istent, hadd részesüljünk mi is a szentmiseáldozat gyümölcsében, amely a lelkek üdvözülése és bűneink bocsánata.
     Ezért azt hiszem, hogy a szentmiseáldozat liturgikus imádsága után a rózsafüzér − az azt alkotó imák magasztossága és eredete, és megváltásunk titkai miatt, amelyről minden tizedben megemlékezünk és elmélkedünk − a legkedvesebb imádság Isten előtt, amit felajánlhatunk Neki, s amely leginkább lelkünk javára válik. Ha nem így lenne, a Szűzanya nem ajánlotta volna ezt az imát olyan állhatatosan.

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!034_Márton Áron Erdély püspöke.JPG                                                                       "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa! 
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos 
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat. 
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
 1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
     
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
     
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Szemben a hadurakkal

escanear0007_1.jpg     Ez a vékonyka sokat szenvedett ember néha még egész „hadsereggel” is kénytelen volt szembeszállni. Egy plébánián ugyanis, mikor nőknek tartott többhetes missziót, a közeli laktanyából átát jöttek a katonák, akik a kereszthajóban helyet találva maguknak, igen példásan viselkedtek. Egy délután azonban Lajos atya egy ismeretlen tisztet látott a keresztelőkútnál, aki beszéde közben megjegyzéseket téve nevetgélt és tubákozott. No, ez már sok volt szentünknek és rászólt: „Kérem, menjen ki uram, ez a nők missziója!” Erre a férfi, aki a katonák parancsnoka volt, kijelentette, hogy neki épp oly joga van itt tartózkodni, mint a papnak. „Ó persze – válaszolt rá Grignon atya, – de akkor legalább viselkednék tisztességesen!” Erre a katonatiszt, közönséges hangon kezdte szidalmazni atyánkat.
     Ezt követően néhány harcias asszony igyekezett kituszkolni a férfit a templomból, a tiszt viszont rávetette magát szentünkre. A nők erre sikoltoztak, Lajos atya pedig kétségbeesve kiáltotta: „segítsetek asszonyok!” Erre a tiszt is odaszólt katonáinak: segítsetek férfiak! No lett is nagy „kavalkád”, de végül a katonák kivonultak a templomból, így Grignon atya a kaput belülről bezárhatta, majd halálsápadtan visszament a szószékre.Louis Marie de Montfort (1).jpg

Szólj hozzá!

161. A világ elfordul Istentől. Mi viszont vonjuk Istent önmagunk mélyébe, és helyezzük magunkat Isten közelébe. A szeretet pótolja alkalmatlanságunkat a meghittség pótolja a feledékenységet!

162. Az élet „Isten nélkül”, előre megkezdett kárhozat!

163. Angliai Erzsébet 30 évi uralkodásért, felajánlotta az örökkévalóságot. A magunk üdvösségét, olykor nem adjuk-e el sokkal kevesebbért?!↓

164. Fel tudjuk-e fogni a szó rettenetes jelentését: kárhozat? Örök szenvedés, folytonos gyötrelem, az elveszettség állandó tudata!↓

165. Csak egy dolog számít valóban: az örök életű lélek, a benne rejlő természetfölötti kincsekkel.

166. Mert minden lehetetlen nehéz, de nem minden nehéz lehetetlen! (Szent Ágoston)

az_elet_pofonjai.jpg167. Egy őszinte lélek vallomása: „Mindig akkor jön meg az eszem, amikor már késő! Sietve elkövetem az ostobaságot, aztán, máris bánkódom rajta. Vágyakozom egy kis örömre, melyről tudva tudom, hogy nem lenne szabad! Aztán..., csak undor és szomorúság fog el... Legszívesebben meghalnék!” – Íme az élvezet, a kísértés pillanatában és utána! (És ezért a semmiségért adunk oda mindent...!?)↓

168. Ami bűnre visz, az nem a dolgokban lévő rossz, hanem azok a látszati „jók”, amit a hamis nézőpont mutat róluk. A „javak”, amit ebből a szemszögből látunk, nem mások, mint csalétkek a csapdában. ↓

169. A rossz választása, lerombolja a szabadságot. ↓

170. Csak Isten akarata csalatkozhatatlan. Minden más szabadság hibázhat, megcsalhatja magát a hamis választással. Minden igazi szabadság Isten természetfölötti ajándéka. (vö TI 91-92)

171. A szabadság legegyszerűbben így határozható meg: képesség Isten akaratának teljesítésére. Annak ellenére, hogy az isteni akarattal való szemben állás nem szabadság, mégis lehetnek a bűnnel együtt járó javak, pl. a testiség bűnében a pillanatnyi gyönyörérzet. A rossz, nem az élvezet létében van – az ugyanis jó –, hiszen Isten akarata még akkor is, ha valaki nem Isten akarata szerint él velük. Ezáltal válnak rosszakká, a lélek kárára! És mert rossz az akarat irányulása, nem érheti el a célját sem. Ezért nincs semmi bűnben boldogság! Ha ugyanis úgy élveznék a gyönyört, ahogyan azt Isten az ő boldogságukra akarta, Isten akaratából övék maradna és követné őket életükben. (vö TI 92-93)

172. Ne akarjunk megpihenni semmi gyönyörben, mert nem az élvezetekért vagyunk teremtve! Teremtésünk célja a szellemi öröm. Ha nem ismerjük a különbséget a testi gyönyör és a szellemi öröm között, akkor létünk valójában még nem élet! (vö TI 130)alcohol.jpg

173. A gyönyör, néha az öröm halála! Ezért, aki már megízlelte az igazi örömöt, gyanakszik a gyönyörre. (vö TI 131)

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 3

luciasantarmaria_cp_1560881.jpg     Az «Ember Jézus Krisztus» a mi Közvetítőnk természet szerint − az emberi természet szerint, amelyet Szűz Mária méhében öltött magára. Ám Krisztus nem azért lett ember, hogy az emberiségnek egyetlen megmaradt túlélője legyen, hanem hogy «elsőszülött [legyen] a sok testvér között" (Róm 8,29), akiket megmentett, s helyrehozta azt az állapotot, amelyben Isten jelenlétében és a Vele való bensőséges kapcsolatban élhetünk, mint a földi paradicsomban. Valójában ennél is többet tett: Magához kötött bennünket, mint Titokzatos Testének részeit, ami az Egyház, Jézus megváltó jelenléte az idők végezetéig és a világ végéig, s megosztja velünk kegyelem és meghívás által a Megváltó hármas küldetésére, amely a prófétáé, a papé és a királyé.
     Ezért csak egy Közvetítő van: Jézus Krisztus; de van, aki közbenjár és könyörög értünk, mint Mária, a szentek és mindannyian azzá válhatunk, ha akarjuk. Maga Szent Pál kéri leveleinek különböző szakaszaiban, hogy a hívek imádkozzanak érte és egymásért: «Legyetek éberek és imádkozzatok kitartóan az összes szentért és énértem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, hogy amikor megszólalok, bátran hirdessem az evangélium titkát. Ennek a bilincsekben is hírnöke vagyok, hadd hirdessem hát bátran, ahogy kötelességem» (Ef 6, 18-20).
     Tehát ha az apostol azt mondja, hogy imádkozzunk egymásért, van okunk rá, hogy Máriát arra kérjük, imádkozzon értünk, hiszen az ő könyörgése sokkal kedvesebb lesz Isten előtt, tekintve istenanyai méltóságát, Krisztussal való szorosabb egységét, aki valóságos Isten és valóságos Ember; s tekintve, hogy Krisztus társmegváltója, s kiemelkedően szentéletű.EUCARISTIA05_1.jpg

Szólj hozzá!

Küzdve, szenvedve

     A halászközség lakói épp oly közömbös megrökönyödéssel fogadták a misszionáriusokat, mint már másutt is történt szentünkkel. Talán bátorságuk elismeréseként, vagy pedig kíváncsiságból, de Yeu sziget népe összegyűlt a piactéri romos templomnál. Grignon atya, nem csak az Evangéliumot példázta nekik, hanem rávilágított az emberi élet értelmére, egyszeri, érdemszerző és megismételhetetlen voltára.
     Egyik nap elővéve rózsafüzérét, így szólt: „Nézzétek, ez egy halászháló! Ha megtanuljátok imádkozni minden csomóját, a lelkek halászai lesztek!” És elbeszélte a népnek, hogy a szentolvasóima, miként segít élőkön és holtakon, vagy épp napi gondjaikon.
     A kis szigeten végzett két hónapos evangelizálás, szép eredményeket hozott. Nemcsak felújították Isten házát, de a két pap rendbe hozta „Isten templomait” is, az emberi lelkeket. Bastières atyát annyira fellelkesítette a siker, hogy ezek után „kollegájával”, akár Afrikába is elment volna escanear0042_1.jpgmissziózni. A kálvinista polgármester sajnálta legjobban távozásukat, mert „ilyen békesség még nem volt a sziget belakása előtt sem!”
     Tény, hogy alapjaiban „forgatták fel” a közösség életét, persze a kölcsönös megbékélések irányába, mely annak előtte ritka ajándék volt errefelé!
     Szerencsés hazaérkezésüket követően a püspök atya meghívta két sikeres papját a három testvérrel együtt egy hálaadó szentmisére, majd az ezt követő vacsorára, ahol a pohárköszöntő során külön is kifejezte elismerését és köszönetét az eredményes misszióért. Mikor megkérdezte szentünktől, hogy van-e még valami panasza a gyomrára, ő kitért a válasz elől azzal, hogy „két hónap óta, végre ma eszik először ’nem halat’!” A valóság azonban az volt, hogy – leplezve ugyan –, de rendszerint kemény fájdalmai voltak. Most is miként a szigeten, valójában csak csipegetett és akkor is alig evett, ha történetesen nem böjtölt!eGlmMTNyMTIo_saint-louis-marie-grignion-de-montfort.jpg

Szólj hozzá!

147. Az életszentség egész építménye, gyakran egyetlen elfogadott kezdeti sugallaton nyugszik.↓

148. Az elnyert kegyelemhez való hűség legyen egyetlen gondunk! Ha buzgók vagyunk, egyedül ez mutatja erényünk fokát. Ha bűnösök vagyunk egyedül ez helyezi biztonságba jövő életünket.↓

149. Egy visszautasított kegyelem, szinte „megfélemlíti” a többit is, mely követné!↓

150. Egyformán igaz e két állítás: 1) Minden elveszett kegyelem – bármi legyen is az –, helyrehozhatatlan veszteség! 2) Soha nem késő mindent helyrehozni!

151. Csupa kisdolog az élet; amilyen a szívdobbanás, lelkiébredés, napi foglalkozás, mosoly, szeretet, segítés. Csak Isten nagy, minden egyéb kicsiny!(Prohászka)

152. „Íme lásd, ez vagy és ilyennek szerettelek volna téged!” – mondja majd nekünk szomorúan az Isten.

153. Urunk ezeket mondta egy szentnek: – „Én sok szívben sajnos, csak gyümölcsözetlen kincs vagyok. Birtokolnak engem, mert a kegyelem állapotában vannak, de semmi hasznot nem nyernek Belőlem maguknak. Ezt, te pótold ki kérlek!”

4SantaCaterina2.jpg154. Sziénai Szent Katalinnak mondta az Úr: – „Tudni akarod, mi teszi a halálos bűnt? Egyedül az akarat! Amit az ember akaratlanul tesz, nincs abban se vétek, se erény... Én a lelkektől gyakran elvonom a vigasztalást, de sohasem a kegyelmet. A kegyelem csak a halálos bűnnel vész el!”

155. Ó Uram, azt akarom, amit te; úgy akarom, ahogy te; azért akarom amiért te; addig akarom, amíg te. (XI. Kelemen pápa)

156. Mily sokat érünk, és mily kevésre becsüljük magunkat! „Ismerd fel, ó keresztény a méltóságodat!” – int minket Nagy Szent Leo pápa.↓

157. Ha felfognánk, valamennyien szentek lennénk! Mert bizony nagy az, akiért Isten egészen odaadta magát. Tudnom és tudatosítanom kell magamban, hogy mindez mire kötelez, hogy ennek ismeretében cselekedhessem. Különösen annak tudatában, hogy Isten elgondolása és akarata szerint valamennyien arra vagyunk teremtve, hogy szentek legyünk.

158. Hogyan is lennénk képesek belenyugodni abba, hogy „időlegesek” vagyunk, mikor arra vagyunk hivatva, hogy „örökkévalóak” legyünk!

159. Mennyire csodáljuk a szenteket, pedig ők is egyazon áron lettek megváltva, mint mi!

bensőséges Eugénio ZOLLI  16.jpg160. Eugénio Zolli, Róma megkeresztelkedett főrabbija írja: „Amikor átérzem létezésem terhét, amikor felismerem a visszatartott könnyeket, az észrevétlen szépségeket, sírva fordulok az általam és bennem keresztre feszített Krisztushoz (…) Jaj, ha úgy halok meg, hogy nem is éltem, hisz' csak Krisztus teljességében lehet igazán élni. Csak Isten könyörületességében bizakodhatunk, Krisztus irgalmában, aki azért halt meg, mert az emberiség nem tud Benne élni.”

Szólj hozzá!

10 - MENNYI KAPCSOLATOM VOLT, MEGIS MAGANYOS VAGYOK.jpg

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 2 

164964_.jpg    A Miatyánkot, amelyet minden tizedben elmondunk, maga az Üdvözítő tanította nekünk, amikor tanítványai arra kérték, tanítsa őket imádkozni: "Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy..." (Mt 6,9). Ezzel az imádság, mellyel Istenhez fordulunk, biblikus imádság és része a liturgiának: mindennap imádkozzuk a szentmisében és a zsolozsmában is.
     Az "Üdvözlégy", amelyet tízszer ismételünk, szintén biblikus imádság, hiszen Gábriel arkangyal Máriához intézett szavaival kezdődik, akit Isten küldött, hogy kihirdesse az Ige megtestesülését és Erzsébet szavait is Istentől származónak kell tekintenünk, a Szentlélek sugallatára.
Ezután az Egyház, amelyet a Szentlélek irányít, aki megvilágosítja és segíti az Egyházat, ezeket a sorokat tette hozzá ehhez az imádsághoz: «Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen".
     Ez a könyörgés, amellyel Máriához fordulunk, hogy járjon közben értünk Istennél, egyáltalán nem ellenkezik azzal az igazsággal, amelyet Szent Pál tanított nekünk: "Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus" (1Tim 2,5). Egyetlen közvetítő van csupán, akinek isteni természete van, s általa közvetlen kapcsolatot alakíthat ki Istennel: ez Jézus Krisztus. De A Fiúnak van Édesanyja, aki anyai módon közbenjárhat értünk Szent Fiánál!!!AVE MARIA 004.JPG

Szólj hozzá!

16.
augusztus

MEGHÍVÓ!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szeretettel meghívom kedves Olvasóimat egy kis személyes találkozásra, melynek során elmondhatják a blogommal kapcsolatos kritikáikat, javaslataikat! Természetesen más, a Szeretetláng lelkiségével és Erzsébet asszony életével kapcsolatos kérdéseket is felvethetnek. Várok és várunk tehát mindenki szeretettel! MÁRIÁVAL JÉZUSÉRT!Szeretetlang Fesztival.jpg

Szólj hozzá!

A kalózok 2

escanear0039_1_1.jpg     A Luconi püpök, Mgr. John de Lescure a jezsuita Bastières atyát adta útitársul, aki már Pontchâteauban is segédkezett, most azonban rettegett a félelemtől. Szentünk viszont, szinte ragaszkodott az úthoz, bár úgy döntött, hogy a három fiút hátra hagyja. A legnagyobb akadály volt, egy kellően elszánt és megfizethető hajósra lelni! Végül ez is összejött, egy rozoga „halászhajó képében”, néhány rosszképű és részeges matrózzal.
     Mielőtt elindultak Grignon atya felszólította a hajón lévőket, hogy imádkozzanak vele együtt, kérve Isten áldását, útjukra. A legénység hallani sem akart az „ájtatoskodásról”, így csak a két pap imádkozott.
     Már félúton voltak, mikor valóban feltűnt két kalózhajó, egyenesen feléjük tartva a kedvező szélben. Bastières atya és a legénység most már biztosra vették, hogy a kalózok martalékává lesznek valamennyien és életüket. Ha meghagyják is, valahol kegyetlen rabszolgasorsban tengethetik majd! Szentünk felszólította őket, hogy tartsanak vele, énekeljenek egy Szűzanyahimnuszt és mondják el a rózsafüzért! Énekhang az öszszeszorult torkokat nem hagyta el, egyedül a jezsuita atya mormolt valamit reszkető ajakkal. Szentünk, kénytelen volt egyedül „felvenni a harcot”. Kereszttel és rózsafüzérrel kezében előre ment a hajó orrába és hangosan elénekelte a Magnificat-ot.
escanear0043_1.jpg     A kalózhajók közben egyre csak közeledtek és már meredő ágyúik is jól kivehetők voltak, mikor a szél hirtelen megfordult és a hatalmas vitorlák egyszerre ellenirányba csaptak, veszélyesen megdöntve ezáltal a hajókat. A sötét monstrumok végre irányt váltva távolodni kezdtek, s messzelátón ki lehetett venni a pánikszerűen kapkodó kalózok futkosását. Az érthetetlenül felerősödött szél egyszerűen elfújta őket. A lélekvesztő legénysége remegő lábakkal és tágra meredt szemekkel csak ezt kiáltotta: „Ez lehetetlen!” Embernek az is volt, de nem az Istenanyának, akit most már mindannyian rendben köszöntöttek: „…asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Amen.”

Szólj hozzá!

130. Keresztényi kötelességünket gyakoroljuk, amikor Isten gyermekéhez méltón igyekszünk élni.

131. A bűn, mely minket az örök halál állapotába taszít, valójában a semminél is mélyebbre süllyeszt! Urunk mondja Júdásról: „Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” (Mt 26,24)

132. Istentől való értelmüket sokan azért nem használják, mert rettegnek a felismeréstől!

133. Kevés ember tudna egy halottal együtt lenni az ebédlőben, vagy a hálószobában. És mégis, hányan élnek önfeledten együtt, kihűlt, halott lelkekkel!

134. Sokaknál az Isten iránti vendégszeretet abban áll, hogy betemetik Őt szívükbe, akárcsak egy sírba!

135. Hány lélekben ismétlődik meg a Getszemáni kert nagycsütörtökéji jelenete! Ott van a Mester, tanítványai pedig elfelejtenek Vele virrasztani, társul szegődni Hozzá. Az ilyen figyelmetlen lelkekre, ma is rávetülhet a készülő árulás árnyéka.

136. Bizony, isteni elszántság kell ahhoz, hogy félelem nélkül lépjen be abba a 'lakba', melyet én kínálok. Magam is – a röstellni való gondolatok és tettek emlékei miatt – bizony, nem szívesen mélyedek magamba.

137. Fájdalmas képességünk az emlékezés, mert „bűnöm előttem van mindenkoron!” Az emberiség történetében nincs ennél tragikusabb kesergés. Ó, ha feledni lehetne! De arra vagyunk kényszerítve, hogy visszaemlékezzünk.

138. Az emlékek kínja, pont fordítottja Tantalusz kínjának. Minket nem az előttünk levő kilátástalanság, hanem bűneink felejthetetlensége kínoz. Folyton ismétlődhet a fájdalom, a „bűnöm... mindenkoron!”↓

139. Bárcsak a vétkezés pillanatában gondolnánk arra, hogy a bűn emléke, egész életünkben kísérni fog!

140. A vétkek fájdalmas emléke jó hatással lehet a rossz lelkekre, de igen rossz a jó lelkeknek.

141. Miként tételezhetitek fel, hogy az Úr ne bocsátana meg, ha kéritek? Hiszen Pétert – aki pedig háromszor is megtagadta – egyházának fejévé tette!

142. Ó mily szerencsétlenek lennénk, ha nem lenne feloldozás!

143. Isten iránti szeretetünknek, miként Isten irántunk való szeretetének, a bűn akkor nem állít akadályt, ha a bűnelkövetést bennünk a bánat és bizalom követi! Nézzétek Magdolnát! Bethániában őt hívta a Mester. A Kereszt lábánál őt akarta látni, és feltámadása után is ő volt az első aki megláthatta.

144. Van ami versenyre kelhet a tisztasággal is: a szeretet!↓

145. Magdolna szeretett. Húsvét reggelén az Úr elsőnek neki mutatkozott. Láthatta Őt! Boldogok akik szeretnek, mert vétkeik ellenére is megláthatják Istent.

146. A kegyelmi állapot, hősi állapot! – Mert a kegyelmi állapot, gyakran azonos az áldozat állapotával!↓Jesus e Maria Madalena.jpg

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_1.JPG

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 1

§6.jpg     A Szűzanya, rögtön az 1917 május 13-i jelenés alkalmával azt kérte: "Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért", s ezt a kérést októberig minden hónapban megismételte.
     Ha felidézzük, Isten milyen állhatatosan ajánlja a fatimai üzenet által a rózsafüzér imádkozását és mindazt, amit az Egyházi Tanítóhivatal az évszázadok során nyilatkozott erről, akkor azt gondolhatjuk, hogy a (domonkos) rózsafüzér, mint szóbeli imádság, a leginkább megfelelő! Istennek tetsző, az Egyház által ajánlott és az egyszerű emberek könnyen gyakorolhatják magukért, a lelkekért, engesztelésül. Meg is kellene tennünk tehát minden erőfeszítést, hogy el ne szakadjunk tőle.
     Sajnos a mai tévelygő időkben sokan odáig merészkednek, hogy a rózsafüzérről elítélőleg beszélnek, s azt mondják, hogy az nem liturgikus imádság. Egyszer kezembe is került egy ilyen cikk és nagyon elszomorított. Ebben, valaki megkérdezte a szerzőt, hogyan mert ilyet leírni és ilyen értelmetlenséget közölni, amelyre így válaszolt:
– Kényszerítettek, hogy megtegyem! – Ó jaj, nem tudta ez az ember, hogy a világban nem létezik olyan tekintély, amely arra kötelezhetne bárkit is, hogy saját lelkiismerete ellenére cselekedjék?! Emberi gyengeségből tenni valamit mások kedvéért – kitéve magát Isten haragjának és büntetésének –, igen nagy felelőtlenség!. A bensőséges rózsafüzérezésről még pszichológiai tesztek is kimutatták, hogy egyedülálló módon képes "védőpajzsot" képezni a szellem és a lélek számára a világ ártó igyekezetével szemben, megóva a gondolati szennyeződéstől, a tudat átformálódásától és a bűnre való késztetéstől. – Jó, ha elgondolkozunk ezen! – Ugyan bizony megszokásból kérte volna Égi Anyánk, minden jelenésében a szentolvasó imádságát? Aligha! (folyt.)==Reménységünk a Hajnal Szép sugara_2.jpg

Szólj hozzá!


assumptio0300.jpg     A Katolikus Egyházban augusztus 15-e, Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének ünnepe. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván és sajnálatos, hogy nem állami ünnep! (Ennek lehetőségét már több kormányzat is felajánlotta annak feltételével, ha a Pünkösd Hétfő újra munkanap lehetne. Erre azonban protestáns testvéreink nem hajlandók, különösen nem égi Királynőjük születésnapjára, akit 1500 éven át még könnyek közt ünnepeltek!)  Márpedig Nagyboldogasszony ünnepét Szent István királyunk is megtartotta! Hogy mennyire fontosnak tekintette Mária égi születésnapját jelzi az is, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot és népeit a Szentkoronával az Istenanya örökös birtokába és szerető gondoskodásába. Ezért mi magyarok a Szent Szüzet nem csak égi pártfogónknak (Patrona Hungariae) nevezzük, hanem Magyarország Királynőjének, vagyis országunkat Regnum Mariánum-nak! Szent István 1038-ban egyébként éppen Nagyboldogasszony napján hunyt el.
     Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem testestől-lelkestől magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogsá-gos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, vagyis „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz menny-bevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.
     Nagyboldogasszony napja a karácsony és újév mellett a harmadik olyan parancsolt Mária-ünnep Magyarországon, mely a hitüket gyakorló katolikusok szára kötelező, még akkor is, ha nem szükségszerűen vasárnapra esik. Lásd még! szuzanya_megkoronazasa_2.jpg

Címkék: lásd még!

Szólj hozzá!

A kalózok 1

     1712. tavaszán a Luconi püspök magához kérette Grignon atyát és testvéri közvetlenséggel így szólt:
Magam is örömmel értesültem, és imában köszöntem meg Istennek, hogy a gyűlölködés halálos cselszövéseit sikerült túlélned! Most azonban, nem hasonítható módon, olyanokat kellene meggyógyítanunk, akikre nem a földi halál leselkedik, mint rád néhány hete! A hatóságom alá tartozik Île_d'Yeu.pngugyanis Ile d’Yeu szigete, mely valójában csak egy halászközség, de lakói oly mértékben elistentelendtek, hogy fennáll a tömeges elkárhozás veszélye! Maga a sziget kormányzója is egy dorbézoló kálvinista, s a település bűnökben elvadult lakóinak, – nagyon úgy néz ki –, az a legnagyobb öröme, ha láncra verhetnek egy katolikus papot és a legkegyetlenebb módon végezhetnek vele. Ez már sajnos, valószínűleg megtörtént egy remek bátor papommal! Ha valakit, hát egyedül téged tartalak alkalmasnak, hogy átnyújtsd nekik egyházunk talán utolsó mentőövét az Örök Életre! Egyetlen segítő papot tudok adni missziódhoz. Nem kötelezlek! Kérlek, hogy gondold át alaposan!
     A küldetés ötlete borzongással töltött el minden reálisan gondolkozó embert, különösen a három testvért, hiszen nem csak a helyszín volt életveszélyes, de még az odavezető út is, tekintve, hogy a sziget 30 km-re van a francia partoktól, s környéke hemzseg a kalózoktól. Szentünk azonban nem habozott, hanem minden fontolgatás nélkül igent mondott a püspöknek.
     Mathurin ki volt kelve magából, emlékezett mestere viccére, hogy „a kalózok majd jönnek”, és egyébként is ilyen egészségi állapotban, nem lenne szabad elvállalnia hosszabb utat. Lajos atya, azonban csak legyintett:
Ostobaság! Már nem vagyok beteg, csak időnként kissé fáradok. Ami pedig a kalózokat illeti, teljes bizalommal vagyok a Szűzanya iránt s Ő nem engedi meg, hogy ártsanak nekünk!chateau-ile-d-yeu.jpg

Szólj hozzá!

120. Istennel háromféleképpen egyesülhetünk. Az elsődlegesség sok embernél megtalálható, az egyesülés második módozata már kevésbé, a harmadik pedig csak azoknál, akiket Isten a szemlélődés ajándékával kitüntetett.↓

121. Az első egyesülés meg van az Isten kegyelmében élő minden igaz embernél, akiben él az Isten- és emberszeretet, és halálos bűn nem terheli a lelkét. Erről az egyesülésről mondja az evangelista: „Aki a szeretetben marad, Istenben marad és az Isten őbenne.” (1Jn 4,16)↓

122. A második egyesülés már kevesebb embernél van meg, ti. azoknál, akik nagy buzgósággal járják a tökéletesség útját és nem csak Isten parancsát tartják meg – kerülve a halálos bűnt –, de a bocsánatos bűnöktől is őrizkednek. Az Isten jelenlétében járnak, Rá gondolnak és szeretetteljes fohászaikkal Istenhez emelkednek. Szívesen beszélnek Istenről és Istennel és cselekedeteiket Isten dicsőségére irányítják. Szándékukat és akaratukat mindenben Isten akaratával egyeztetik. Ily módon ismeretük, szeretetük, beszédük és cselekedeteik által Istennel egyesülnek.↓

123. A harmadik egyesülés, a tökéletes és szemlélődő lelkek tulajdonsága, akik Jézussal és Jézusért vágyják a lelkek üdvösségét! Ez a módozat a legboldogítóbb, a legtitokzatosabb egyesülés, amelyet nem érthetnek meg azok akik nem tapasztalták, épp azért nehéz magyarázni. Ez már a misztikus teológia határa, a bölcsesség lényege! Ez az egyesülés (mely a lángoló szeretet hatása) a lélek tehetségeinek szeretetteljes és tökéletes összeköttetése Istennel. Miként Szt Tamás tanítja, ezt az egyesülést a bensőséges és lángoló szeretet idézi elő. „Mert a szeretet – írja ő – a szeretett dolgokra irányuló érzületnek megfelelően egyesülést idéz elő, amennyiben az, aki szeret nagyra becsüli azt akit szeret. Ezért valamiképpen (...) úgy közeledik hozzá, hogy vele egyesülhessen.”↓

124. „Uram adj szívet, mely Nálad időzzék; lelkületet, mely Téged szeressen; elmét, mely Téged ünnepeljen; értelmet, mely Téged fölérjen; észt, mely Hozzád – a legfőbb fokban gyönyörködtetőhöz –, szilárdan ragaszkodjék”(Szent Ágoston: Solil.c.1).(116-től 119-ig a 'Tökéletesség hármas útja' c. elmélkedő imakönyv nyomán, a szerk.)

125. Ne elégedjünk meg önmagunkkal; ne a saját céljainkban lássuk boldogságunkat, ne tegyük e világot az otthonunkká, ne barátaink között érezzük magunkat otthon; de tekintsünk egy boldogabb ország felé: a menny felé. (Szent Newman bíboros)

126. Mily fájdalmas és igaz a fenti megállapítás! Isten otthont választott mibennünk. Nem szállást, hanem lakást! Mi viszont kitessékeljük Őt a bűnnel! Nem akarjuk, hogy (magának a Szeretetnek) legyen bennünk állandó otthona. Ha végül mégis megtisztítottuk a lelkünket, sajnos továbbra is roppant kínos maradhat számunkra – a megelőző –, szánalmas vendégek emléke! Hogy miként tehetjük mindezt jóvá? Szeretettel és áldozattal! És ha Isten irgalmából a kegyelem állapotában maradunk, ajánljuk fel mások megmentésére buzgalmunkat, maradék bánatunkat!↓

127. Ne úgy bánjunk a Végtelennel, mint egy dologgal, hanem mint egy Személlyel!

128. Csupán „egyszerű” embernek lenni a valóságban nem lehet. Vagy szentek vagyunk vagy bűnösök, középút nincs!

129. Az ember nem a bölcselkedők szerint lett teremtve, hanem a szerető Isten örök tervei szerint. Márpedig Isten terve szerint mi természetfölötti lények vagyunk, tehát nagyságrendileg különbek mint a természeti lények! Bizony, szerencsétlen cselekedet mindaz, melyben mégis lealacsonyítjuk magunkat!110703 A Show of Faith, Ann Arbor, Mich, NYT.jpg

Szólj hozzá!

15.
augusztus

PRO PATRIA

tibor.  |  Szólj hozzá!

 

Ősi dombok felett

felbukkant már a Nap,

s összegyűlt a nemzet

a Kettős-kereszt alatt.

  

Tombolhat a vihar

süvíthet hideg szél,

a Magyar Zászlók alá

a nemzet visszatér.

  

A csángó, a székely,

a stuttgarti magyar,

s ki Ausztráliából jött,

mind egyet akar.

  

Van itt öregember,

reszket mindkét keze.

Rongyos zászlajának

lyukas a közepe.

 

Felcsendül az ének:

Boldogasszony Anyánk….

Lánctalppal taposott

szegény Magyar Hazánk!

  

A táblákat magasba

emelik a kezek,

s a táblákon mindenhol

ősi magyar nevek!

  

István Szent Jobb keze,

Anyánk, Szűz Mária:

Harcolj hű népedért

Cum Deo pro Patria!

  

A.D. 2012. 05. 26. © JóB  

Szólj hozzá!

Mons. Tarcisio Bertone találkozása Lúcia nővérrel (2001. november 17-én)

196q01c1c8bfb45jk6.jpg     A 2001. szeptember 11-én történt terrorista merénylet szomorú eseménye után olasz és külföldi újságokban olyan cikkek jelentek meg, amelyek Lúcia nővér állítólagos új közléseire vonatkoztak. A pápának szóló figyelmeztető levelek bejelentéséről, a fatimai üzenet apokaliptikus újraértelmezéséről volt szó ezekben a cikkekben.
     Ezen felül fölmerült az a gyanú, hogy a Szentszék állítólag a titok harmadik részének nem az egész szövegét hozta nyilvánosságra. Néhány úgynevezett Fatima-mozgalom megismételte azt a vádat, hogy a Szentatya még nem hajtotta végre Oroszország felajánlását Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.
     Szükségessé vált egy találkozás Lúcia nővérrel. A találkozón jelen volt P. Kondor Lajos SVD (Ferenc és Jácinta ügyének viceposztulátora), valamint a Szent Teréziáról elnevezett kármelita zárda perjelnője is. Őeminenciája Joseph Ratzinger bíboros és a leiria-fatimai püspök, valamint a coimbrai püspök engedélyt adtak erre a találkozóra, hogy néhány megvilágítást és információt kapjanak a fent nevezett látnoktól.
bertone.jpg     2001. November 17-én, szombaton délután történt ez a találkozó, és több mint két óra hosszat tartott. Lúcia nővér, aki ekkor már betöltötte a 95. évét, nagyon jó formában volt, szellemi frissesség és élénkség jellemezte. Beszélgetését azzal kezdte, hogy kinyilvánította szeretetét és tiszteletét a Szentatya iránt. Sokat imádkozik érte és az egész Egyházért.
     Elégedett az "Os Apelos da Mensagem de Fátima" c. könyvének terjedésével, amelyet már hat nyelvre (olasz, spanyol, német, magyar, lengyel, angol) lefordítottak. Sok köszönő levelet kap ezért a könyvért.
     Áttérve a fatimai titok harmadik részének problémájára, megállapítja, hogy figyelmesen átolvasta és átelmélkedte azt, amit a Hittani Kongregáció ezzel kapcsolatosan egy kis füzetben kiadott. Megerősít mindent, ami itt írva van. Aki esetleg kételkedik, hogy lenne még valami rejtett dolog a harmadik titok ügyében, annak ezt válaszolja:
– Mindent nyilvánosságra hoztak, semmi további titok nincsen!
     Aki új kinyilatkoztatásokról beszél vagy ír, annak ezt mondja:
– Abból semmi sem igaz. Ha új kinyilatkoztatásokat kaptam volna, ezeket senkinek se mondtam volna el, csak közvetlenül a Szentatyának!

     Arra a kérdésre: Milyen hatása volt életére a július 13-i látomásnak, mielőtt ezeket leírta és az Egyháznak átadta? Ezt válaszolta:
– Biztonságban éreztem magam a Szűzanya oltalma alatt, aki ezt az egyház és a pápa számára gondosan elrejtette.
     Egy eddig még ismeretlen körülményt fűzött a prófétai látomás híres leírásához:
– A látomás alatt a Szűzanya, aki fényt sugárzott ki, jobb kezében egy lángoló szívet, a bal kezében pedig egy rózsafüzért tartott.
– Milyen jelentése van a szívnek a Szűzanya kezében? – kérdezték tőle.
– Ez a szeretet jele – válaszolta –, amely véd és megment. Ez az édesanya, aki gyermekeit szenvedni látja, és velük együtt szenved, még azokkal is, akik őt nem szeretik. Szeretne mindenkit megmenteni és senkit se elpusztulni hagyni, akit az Úr rábízott. A szíve biztos menedék. Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete a megmenekülés eszköze az egyház és a világ nehéz időszakában.
srlucia_bertone.jpg     Ratzinger bíboros fejtegetése a titok harmadik részéről kommentárjának végén nagyon megfelelő: 'Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog.' Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez az Isten felé nyitott szív, Isten szemléletétől megvilágosítva, erősebb, mint a pisztolyok, vagy bármilyen más fegyverek. Mária 'legyen' szava, szívének szava, megváltoztatta a világ történelmét, amikor a Megváltót bevezette ebbe a világba: hála annak az 'igen' szónak, Isten emberré lehetett közöttünk, és mint ilyen, örökre velünk marad. A gonosznak hatalma van ebben a világban, állandóan látjuk és tapasztaljuk ezt. Hatalma van, mert szabadságunk állandóan eltávolít bennünket Istentől. De mióta Istennek emberi szíve van, az emberi szabadságot a Jó, az Isten felé irányította, és a gonoszságra hajló szabadság felhagyott azzal, hogy övé legyen az utolsó szó. Ami azóta érvényben van, azt ez a mondat fejezi ki: A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. (Jn 16,33). A fatimai üzenet felszólít bennünket, hogy ennek az ígéretnek higgyünk.
     Mons. Tarcisio Bertone még három kérdést tett fel.
– Igaz az, hogy Ön a P. Luigi Bianchival és P. José dos Santos Valinhos-sal történt beszélgetéskor a titok harmadik részének kifejtését megkérdőjelezte?
– Ez nem igaz. Én teljesen helyesnek tartom azt az értelmezést, amit a jubileumi évben közreadtak. – válaszolta Lúcia nővér.
– Mit szól Pater Gruner makacs állításához, aki aláírásokat gyűjt, hogy a pápa végre végezze el Oroszország felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének, mert ez a felajánlás még nem történt meg?
– A Kármel közössége elutasította az aláírás-gyűjtés űrlapját. Már mondottam: a Szűzanya által kívánt felajánlás 1984-ben megtörtént és az Ég elfogadta. – válaszolta Lúcia nővér.
– Igaz az, hogy Lúcia nővér nagyon aggódik a legújabb események miatt, már nem is alszik és éjjel-nappal imádkozik?
– Ez nem igaz! Hogyan tudnék egész nap imádkozni, ha nem pihenném ki magam éjszaka? Ezek olyan dolgok, amiket a számba adnak! Olyan dolgok, amik gondot okoznak nekem! Olvassák el a könyvemet: ott találnak majd tanácsot és felszólításokat, amelyek a Szűzanya kívánságainak megfelelnek. Az imádság és a bűnbánat az Isten hatalmába vetett nagy hittel együtt meg fogja menteni a világot. – válaszolta Lúcia nővér.

22436ce0da.jpgTarcisio Bertone érsek SDB, A Hittani Kongregáció Titkárának beszélgetése Jézusról és a Szeplőtelen Szívről nevezett Lúcia nővérrel. (Fordítás a portugál eredeti szövegből)

Szólj hozzá!

A merénylők

escanear0023_1.jpg     Szentünknek jól esett az elismerés híre, de egyben számolni kellett neki a protestánsok egyre vadulóbb dühével is, mely már 1711. augusztusától, missziója kezdetétől fokozódott. Gyakran kapott figyelmeztetéseket, hogy merényletre készülnek ellene valamelyik utcában. Ilyenkor messze elkerülte azt a helyet. Ha mégis szembekerült a támadóival, egyszerűen leszerelte őket önfeláldozó nyugalmával, és így szólott: „Én sokkal jobban kívánom a ti lelketek üdvösségét, mint ti az én vesztemet! Na, gyertek barátaim üssetek!”
     E szavak hallatára képtelenné váltak a cselekvésre, csak álltak merengve, s még kardjukat sem voltak képesek hüvelyébe dugni. Ezek az emberek később is rettegve gondoltak vissza azokra a percekre és arra a szelíd tekintetre, mely megdermesztette őket. Végül maguk is kételkedtek álláspontjuk helyességében.
escanear0041_1.jpgA székesegyházban tartott nagysikerű beszéde utáni ebédmeghívás során egy merénylő mérget kevert a levesébe. Életét csupán a gyors segítség mentette meg. Így is több héten át kegyetlenül beteg volt, élet és halál közt.   Mathurin, Jean és Nicolas éjjeleken át virrasztottak, szinte haldokló 38 éves mesterük mellett. Mathurin könnyesen jegyezte meg: „Mintha előre megérezte volna, hogy a leves lesz a végzete!”. Hajdani szívós egészségét már soha nem nyerte vissza!
escanear0039.jpg     Még Lajos atya bátorította a három fiút: „beteg vagyok ugyan, de nem halok meg!” És valóban összeszedte magát kissé és a katonaságnál meghirdetett missziójára már el tudott menni. A szokottnál még nagyobb tömeg gyűlt össze, mert úgy vélték, hogy rendkívüli gyógyulása, rendkívüli eseményekkel kecsegtet. Ennek végeztével még a külső kerületekbe is elmerészkedett, ahol egy este a dominikánusok templomából hazafelé menet se szó, se beszéd, hirtelen irányt változtatott, s nagy kerülővel tért haza. Társai nem értették a dolgot, másnap azonban kiderült, hogy négy marcona férfi várt rá, hogy agyonverje.

Szólj hozzá!

112. Az égő csipkebokor közelében, Mózest hatalmas távolság választotta el Istentől. Itt nem beszélhetünk bensőségességről. Isten túlságosan fénylő tündöklésében, Mózes porig alázkodik, és egészen megváltozik.↓

113. Mózesről beszéltünk. Legyünk hozzá hasonlók, hiszen rá életváltó hatással volt a „mintha látta volna a Láthatatlant” (Zsid 17,2).

114. Ha Isten szemtől-szembe van a lelkünkkel, lehet-e a bensőségességnek akadálya a szívünkben? Isten a közelünkben sőt bennünk van, de irgalomból, hogy fényét és ragyogását elviselhessük, fátylat von maga elé. És mi nem ismerjük fel Őt, nem ujjongunk örömünkben, s nem vagyunk hajlandóak megváltozni!

115. Ó, mennyire adósaid vagyunk Neked, Uram Istenem, a megváltás nagy jótéteményéért, az üdvözítés ajándékáért és segítésünk végtelen dicső tettéért! Félnünk, szeretnünk, áldanunk, dicsérnünk, tisztelnünk és magasztalnunk kell Téged, aki annyira szerettél, hogy megszenteltél és fölmagasztaltál minket. (Szent Ágoston)

116. (Mert) nincs nagyobb esztelenség, vakság, vagy veszteség, mint mikor az ember azt tartja nagynak és vágyai „netovábbjának”, mely önmagában véve semmi! (Avilai Szent Teréz)

117. Mi, akik jobb érzésűnek tartjuk magunkat – s talán még valamit adunk a keresztény névre –, emelkedjünk ki a köznapiasságból. Vegyük fel a küzdelmet a mai kor vészhozó szellemével s ne feledjük, hogy egyedül az Oltáriszentség, az Élet Kenyere adhat és ad is erőt, kegyelmet a győzelmes harcra. Ha ez lebeg szemünk előtt, akkor minden ügyünkben Krisztus lesz a mi erősségünk és nagy befolyást gyakorolhatunk a világ jobbrafordulására. Ez a jó harc egyben kieszközli számunkra a választott lelkek jutalmát. (Kausz József: Ismerd meg az Oltáriszentséget – nyomán)↓

118. Aki komolyan vágyódik a lelki béke után és ég benne a vágy az örök boldogság után, az nem hagyja figyelmen kívül az Úr hívó szavát, nem hagyja magára Szentaldozas b6.jpga Szentségi Jézust (...) Aki ezt megcselekszi, annak szívében forrás fakad, melyből az örök élet vize csörgedez. Amint a forrás vize tovább folyik és folyammá duzzad, úgy növekszik a Krisztus Testének gyakori és méltó vétele által táplált lélek a kegyelmi élet folyamává, hogy beömöljön az isteni szeretet kimeríthetetlen óceánjába. ↓

119. Amint a tűz, ha nem ápolják kialszik, úgy hamvad el a lélekben is az isteni szeretet tüze és az üdvösséggel való törődés abban, aki nem táplálja, nem erősíti lelkét Krisztus testének vételével a szentáldozásban. (uo.)

Szólj hozzá!

Antonio Borelli Machado: Fatima. A tragédia vagy a remény üzenete? c. könyve nyomán

Fatima, valóban a remény üzenete?

     A bűnös emberiség ma szörnyű válságban van, mely kiterjed az erkölcsi, a társadalmi és a vallási életre is. Ennek a válságnak a megoldására a Szűzanya egyértelmű alternatívát adott: vagy a megtérés, vagy a büntetés. Mindenekelőtt hangsúlyozottan beszélt a halál utáni büntetésről, az örök, legnagyobb és végérvényes büntetésről, azoknak a bűnösöknek a kárhozatáról, akik megtérés nélkül halnak meg. Az Istenanya nem tétovázott megmutatni a poklot a látnokoknak, a tíz, kilenc és nyolc éves gyermekeknek… A fatimai üzenetnek ez a szempontja az első titok, pontosabban ugyanazon üzenetnek az első része.

mensageira da paz4.jpg     A második rész – vagy a második titok – a nagy választási lehetőség előtt álló emberiségre vonatkozik. Ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, akkor a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni (1917. július 13-i jelenés). A háború tehát egyértelműen az emberek bűneinek büntetéseként következik be…, ha csak az emberek meg nem térnek. A Szűzanya ezt még világosabban kifejti: „Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket”.

     A büntetésről is, amelyet előre jelez, az Istenanya konkrétan beszél: Oroszországot ezeknek a háborúknak motorjaként nevezi meg: „…(Oroszország) el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni”.
     A kommunista doktrína, mely még ma is él, egyesülve a liberalizmus "szellemével" (mely bejárja Európát), egyre mélyebben behatol az európai országokba anélkül, hogy fegyverhez nyúlna. Pontosan ez az a lélekromboló "kulturális forradalom" az, amely képesnek mutatkozik a keresztény kultúrát – társadalmunk alapját – szétrombolni és meg is teszi, ha nem teljesítjük a fatimai kéréseket! Világosan látható, hogy nyílt háború folyik az erkölcs ellen, hogy alapjaiban rengesse meg a család intézményét! east_west 3.JPG

     A büntetéseket, amelyekről a Szűzanya beszélt, csak akkor kerülhetjük el – és Mária Szeplőtelen Szívének megígért győzelme csak akkor valósul meg –, ha azokhoz az eszközökhöz menekülünk, melyeket a Szűzanya ajánlott. – Melyek ezek az eszközök? – Az Istenanya lángoló tisztelete, a Két Szívnek való felajánlottság (családfelajánlás), az öt elsőszombat végzésea rózsafüzér imádkozása, a bűnbánat és a Tízparancsolat megtartása! Egyes egyedül csak így szűnhet meg a világ válsága és csak így teremthetjük meg a tartós és valódi béke előfeltételeit. Ez lesz Krisztus békéje Krisztus országában, Mária békéje Mária Országában.

Szólj hozzá!

A fenti, biztató kijelentést Jézus tette Natália nővérnek! 

Az alábbiak viszont a Szeretetláng üzenetéből: Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg! Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni, ez Szívem Szeretetlángja. A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által (esdettem ki a mennyei Atyánál). (Vö. I/37 és 39) orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_4.jpg

Szólj hozzá!

Az önátadási ima

     Néhány hét múlva a „megfigyelők” megjelentek a püspöknél és jegyzeteik alapján pontosan beszámoltak tapasztalataikról, mely igen kedvező volt.
034 (1).jpg     Ez egy szent ember, püspök úr! – szólaltak meg szinte egyszerre. – Egyebet sem hallottunk lelkigyakorlatán, mint ami lelket buzdító, tiszta evangéliumi tanítás, szép és jó!
     A főpásztor, megnyugodva hallgatta a dicsérő szavakat, majd rákérdezett a Mária-tisztelet hirdetésének mikéntjére. A tudós kanonokok egymásra néztek és a legidősebb válaszolt:
Ha mindenki megértené és gyakorolná a Grignon atya által hirdetett – Szűzanyánk iránti – odaadottságot, a világ a boldogság és az isteni béke hona lehetne!
     A megyéspüspök megelégedettséggel, mosolyogva ennyit mondott:
Hálát adhatunk Istennek, hogy ilyen hivatásai vannak, és hálásak lehetünk mi is egész La Rochelle népével, hogy az Úr ide vezérelte ezt a lelkipásztort. De mi az a kis „önátadási ima”, mely sok kálvinistát annyira indulatba hoz?
Kegyelmes uram! Azt az imát naponta legalább egyszer elmondják azok, aki pag_13_1 (1).jpggyakorolják a benső Mária-tiszteletet. Különben, feljegyez-tem: – ”Ó, dicsőséges Szent Szűz, Istenanya, Mária! A Mindenható Isten és az egész Mennyei Udvar jelen-létében, Édesanyámnak és Úrnőmnek tekintelek! Felajánlom és Neked szen-telem magam, mint rab-szolgád; – testemet, lelke-met, minden külső és belső javamat –, sőt jócselekede-teimnek múltbani, jelen és jövőbeni, érdemeit is! Reád bízom Szép Királynőm, hogy teljes joggal rendel-kezz velem és kivétel nélkül mindazzal, ami hozzám tartozik! Tetszésed szerint cselekedj teljesen szabadon, Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek javára, időben és örökkévalóságban! Amen.”
     Ez igazán gyönyörű – mondta elismerően a püspök. Hiába morgolódnak az „anyátlan” kálvinisták! Mindenben támogatnunk kell Grignon atya misszióit.

Szólj hozzá!

101. Szentáldozás csak azért van, mert kegyelmi állapot van. Minthogy életünk természetfeletti, így tehát vágyódhatunk is a természetfeletti táplálékra.

102. Ha valaki azt kérdezné, hogy: „Miért van szükség a szentáldozásra amikor a kegyelem állapotával Isten már bennünk van?” Ezt válaszolhatjuk: – Mert Isten ki akarja meríteni teljességét annak, hogy nekünk adja magát. A Keresztségben Istenségével, az Eucharisztiában pedig, úgy is mint Istenember!↓

103. Az Oltáriszentség mint az élők szentsége, a megszentelő kegyelmet, azaz Istennek (már) bennünk való jelenlétét kívánja. Merthogy egyedül Isten képes bennünk az Istenembert méltóan fogadni!

104. Bensőséges kapcsolatnak mondjuk azt, ha valakivel félelem és nehézségek nélkül lehet érintkezni, ha nyíltan és fesztelenül beszélgethetek vele, annyiszor ahányszor akarok.

105. Micsoda egyesülést tervezett velünk Jézus! Nem elégedett meg azzal, hogy a keresztség napján minket saját Testének tagjává tett. De immár nemcsak titokzatosan, hanem fizikailag is – annyiszor akar velünk egyesülni – ahányszor csak Őt, az Élő Kenyeret magunkhoz vesszük.↓

106. Gondold meg: az ember természetfelettivé emeltetése által oly naggyá lett, hogy tápláléka nem kevesebb, mint Isten Fiának Teste!

107. Amint valaki önmagát keresi, csökken a szeretete. (Kempis III 6,29)

108. Arra vagyok hivatva, hogy egy napon az istenséggel színről-színre egyesüljek. Addig, próbaéveimet töltöm, s a végső találkozásig, Isten állomásokat tart velem. Az Istennel egyesülök a kegyelmi állapotban, az Istenemberrel egyesülök a szentáldozásban, és majdan színről-színre Istennel egyesülök az égben.

109. Így szól az Úr: „Aki eszi az én Testemet és issza az én Véremet, énbennem marad és én őbenne”. (Jn 6,57) Ő, mint Istenember átmenetileg jön, hogy mint Isten jobban tudjon örökösen maradni bennünk. Az Oltáriszentség azért rendeltetett, hogy megszentelje, fenntartsa, kifejlessze és megörvendeztesse a természetfölötti életet, a lelkünkben élő Háromság életét.

110. Hogy Istennel bensőségben lehessünk, ahhoz az szükséges, hogy Ő nálunk legyen – nem távoli jelenléttel, hanem egészen közel.↓

111. Meg kell értenünk, hogy az az egyesülés, melyet az Isteni Üdvözítő a szőlőtő és szőlővesszők egybetartozásával magyaráz, nem képletes beszéd! A keresztséggel valóságosan Jézus Krisztus életének részeseivé válunk. Nem szimbolikusan, hanem valósággal vesszük az Isteni Lelket, aki az Élet Forrása. Emberi személyiségünk kivetkőzése nélkül az Isteni Test Tagjai* leszünk, s ezáltal isteni erőket és isteni rendeltetést kapunk. (P. Ramiére)    * Az EgyházéIsten irgalmas szeretete 29_n.jpg

Szólj hozzá!

NEM JÖN MEG.jpg

Szólj hozzá!

Az Egyházban, az Egyházért, az Egyház Anyjával, mert az események egymással összefüggenek!

echeveria_ruiz_002.jpg

A Szeretetláng, a fatimai kérések megvalósítását segítő lelki hevület (többletkegyelem), mely a Szűzanya Szeplőtelen Szívéből nyeri "gyújtólángját". És ez a Láng, maga Jézus Krisztus!
    A Szeretetláng Lelkisége töretlenül kiállta az idők próbáját és ötven év távlatában kevéssé tekinthető „időszakos fellángolásnak”! A Szeretetláng lelkiség célja, a megváltás érvényre juttatása, a Fatimai Szent Szűz kéréseinek megvalósítása, röviden a lélekmentés! Ezen többletkegyelem értékét sokan felismerték és életprogramjukká tették, és hozzáállásuk nem csillapodik, nem veszít lelki lendületéből évtizedek alatt sem. Ezt igazolja egy ekvádori egyházmegye, 20 éves időközű két jóváhagyása is. Elsőként lássuk Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érseknek (későbbi bíboros) a Szeretetláng Lelki Napló 1988-as kiadásához írt ajánlását (részlet): „Szeretetláng, ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt (…) Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is. (…) A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését. (...) A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát...”
 antonio_arregui_yarza_guayaquili_ersek1.jpg    Húsz évvel későbbi utódja, Antonio Arregui Yarza guayaquili érsek Prot. 445/ 2008 sz. jóváhagyásában így ír (részlet): „...Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmának jellemző vonása tagjainak igaz keresztény lelkisége. (…) Fő apostoli tevékenységük az evangelizálás, az imádság, a szentségekhez való gyakori járulás, a testvéri szeretet és készség, amellyel részt vállalnak Egyházunk tevékenységében, a hitoktatásban (...) Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom csodálatos módon elterjedt a világ különböző országában, a mi országunkban is.” (ford. P. Róna G. SJ)
     A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával pusztít a lelkekben. Ezen evangéliumi prófécia hajszál pontosan bekövetkezett, hiszen a sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást végeztek és végeznek, mely mostanra már a technika minden eszközével – akár hamis vallási üzenetek terjesztésével is – éjjel-nappal folyó leplezetlen harccá fajult! Nem lehet kétséges, hogy már csak a Felvilágosító, a Megerősítő és Áttüzesítő Pünkösdi Lélek képes felrázni, felforrósítani az egész emberiséget, megmenteni a totális pusztulástól! És mit kell tennünk? A rózsafüzért imádkozni, engesztelni és élni a Szentségekkel! Ezt kérte a Szűzanya Fatimában és a Szeretetláng üzenetében! Miért?
„A föld gyalázatossá lett lakói alatt, mert áthágták a törvényeket, megszegték a rendelkezéseket, felbontották az örök szövetséget. Ezért (...) megbűnhődnek lakói. (…) Inogva inog a föld, mint a részeg, mint a kunyhó, ránehezedik a vétke.” (Iz 24,5-6 és 20). Megfigyelhető, hogy ez a jövendölés nem az emberi környezet fertőzöttségéről beszél – amiről annyi szó esik manapság –, hanem az ember fertőzöttségéről, a szívek Istentől való elhidegüléséről, az önzésről, mértéktelenségről, szeretetlenségről, árulásról, hazugságról és az erkölcstelenségről (vö Tim 3,2-4), amit Máté rövidebben jellemez: „Mivel megsokasodik a bűn, sokakban kihűl a szeretet.” (24,12) A Szűzanya a fatimai engesztelés kérésével és ehhez – Szívének bűnt felperzselő Lángjával –, ezen lélekveszejtő viharos időkre kívánja felkészíteni és az Egyház iránti hűségben megerősíteni gyermekeit. Újra felhozhatnám a III. Fatimai Titok megrendítő tartalmát, mely ha sok tekintetben teljesült is, de még hátra van a befejeződése! Ezzel szemben van másik hiteles prófécia is, Bosco Szent János látomása a viharos tengerről, melyben egyedül az Egyház hajója és a pápára figyelő kisebb hajók jutnak biztos révbe. Don Bosco ehhez az álmához hozzáfűzte: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni az Egyházat: a buzgó Mária-tisztelettel és az Eucharisztiával, a gyakori szentáldozással.” (ld még Napló III/159-160!) Tisztelt Olvasóim! Erről a fatimai kérésről volt szó a megelőző sorozatban!

BOSCO látomas ship 5.JPG

Sonhodasduascolunasdetalhe.jpg

 

Szólj hozzá!

A Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa is az iraki keresztények exodusa miatt aggódik

2014. augusztus 8. 
Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa augusztus 8-án közleményben köszönte meg Ferenc pápának, hogy közel áll lélekben a több mint százezer keresztényhez, akiknek az éjszaka folyamán el kellett hagyniuk otthonukat, templomaikat és falvaikat, amelyek Irakban, a Ninivei-síkságon találhatók – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

Ezek a keresztények most Erbíl felé vánszorognak lehetetlen körülmények között, menedéket keresve. Túlélésük egyre bizonytalanabb. Sandri bíboros tolmácsolja a világon szétszórva élő keleti katolikus lelkipásztorok és világi hívek végtelen fájdalmát és méltatlankodását, továbbá megújítja legbuzgóbb imáját az Úrhoz az emberi méltósággal teljesen ellentétes barbárság által sújtott nép érdekében.

A bíboros reméli, hogy a polgári világ, az állami hatóságok, a nemzetközi szervezetek ebben az extrém vészhelyzetben nem késlekednek, és minden szinten konkrét humanitárius beavatkozással arra törekednek, hogy különösen Irakban és Szíriában megállítsák a keresztények fájdalmas és mélységesen igazságtalan exodusát azokról a területekről, amelyeken kétezer év óta élnek. Istenellenes tettekről van szó, amelyek ellenkeznek a józan ésszel.

A Keleti Egyházak Kongregációja állandó kapcsolatban áll Louis Sako káld pátriárkával, a bagdadi pápai képviselettel és a helyi püspökökkel. Sandri bíboros arra buzdítja a felelősöket és mindazokat, akiket érzékenyen érint a keleti keresztények sorsa, hogy sürgősen tegyenek meg mindent, ami létfontosságú a keresztények szenvedésének enyhítéséhez: a menekülők nélkülözik a táplálékot, a vizet, minden alapvető szükségletet, különösen a gyermekek, az idősek és a betegek. Szenvedésük elviselhetetlen. A bíboros attól fél, hogy ha nem vetnek véget ennek a súlyos, általános bizonytalanságnak, amelyet a több ízben elítélt közöny táplál, katasztrofális vége lesz a most zajló eseményeknek.

Magyar Kurír

Az alábbi képek:

 http://holyhugs.com/blog/2014/06/16/special-report-terror-iraq-sends-shockwaves-worldwide/#sthash.uOZ5dQA2.dpbs

Screen_Shot_2014-06-16_at_1.10.48_PM.pngsyria-christian-massacre-3.jpg

Szólj hozzá!

A nyakas kálvinisták

louis-marie-grignon-img107.jpg     Az egyik falu kocsmája a templom közvetlen közelében volt. A szentbeszéd közben behallatszott a tivornyázók zaja. Szentünk, amint befejezte a beszédet, átsietett a kocsmába, felrúgta az asztalt, és öklével kiverte a magukról megfeledkezett népséget. Még utánuk is kiáltotta, hogy: „vissza ne merjetek jönni, mert még jobban pórul jártok!”
     A babonaság is szedte áldozatait a közösségekben, ilyen volt a „szemmel escanear0035_2.jpgverés” egymás elleni vádja is, mely gyűlölséget, széthúzást és verekedéseket szított a családok között. Igen talpraesett, meggyőző és nagy teológiai felkészültségű személynek kellett lennie annak, aki világosságot akart gyújtani a sötét elmékben. Grignon atya ilyen volt és csodálatra méltó sikereket ért el az emberek tiszta hit felé való fordításában. Megtanította őket az Istenbe és a Boldogságos Szűzbe vetett bizalomra, az egymás iránti szeretetre és az engedelmességre az Egyház törvényei iránt. Imadkozd a rozsafuzert_2.JPGKezükbe adta a rózsafüzért és szemük előterébe állította a keresztet. Alkalmas helyen olyan feszületet állított fel részükre, amelynek látványa megragadta lelküket.
     Az emberi elvadultságnak már olyan helyei is voltak, ahol a nép teljesen elhanyagolta templomát, sőt a gabona cséplését végezte benne. Szentünk néhány önkéntessel kitakarította, kimeszelte Isten házát és a szobrokat, zászlókat is rendbe hozta.
escanear0024_1_1.jpg     Természetesen a kálvinisták magukon kívül voltak ekkora sikerek láttán. Legfőképp azon, hogy soraik is megbomlottak. Sokan ugyanis, akik figyelték beszédeit, visszatértek a Katolikus Egyházba. Már a missziók kezdetén is mindent megtettek, hogy zavart keltsenek. Néhányuk odáig ment, hogy az utcán megvárva szemen köpték, bottal ütlegelték, vagy kövekkel megdobálták. Még összeesküvést is szőttek élete ellen, nem egyszer!
Ez természetesen ál-aggodalommal töltötte el a „langyosakat”. „Minek a sok körmenet, zászlók, himnuszok. Lehetne szolidabban is, ami nem provokálja a ’másként gondolkodókat’! No meg a ’Madonnának’ való állandó felajánlgatás, melyet mindig belesző programjába. Hát kell ez nekünk, Püspök úr?” – sápítoztak a „szabadelvűek”.      Ám, Mgr. Champflour türelmes volt. Elküldte három nagy tudású kanonokját, figyeljék meg és jegyzeteljenek az egykori szeminarista társ beszédeiből, különös tekintettel amit a bensőséges Mária-tiszteletről tanít. Mi lehet az, amely ennyi embert megérint, megtérít, vagy nyugtalanságban, gyűlölködésben tart!?

 

Szólj hozzá!

87. Ha kagylót teszek a fülemhez, az egész óceánt vélem hallani benne. – Persze ez merő képzelgés! Ha a szívem dobogását figyelem, az Élet Óceánjának lüktetését hallom. – Ez viszont a teljes valóság!

88. A szó; hogy megszentelő kegyelem, sok ember számára nem jelent mást, mint egy homályos, valóságtalan fogalmat! Sajnos, mi valamennyien a meg nem ismert igazságok és a „való világ” áldozatai vagyunk. Fenti kérdésben a tévedés abban rejlik, hogy a kegyelem nem csupán valami, hanem VALAKI!

89. Rendeltetésünk szempontjából az élet, kegyelmi állapot nélkül nem élet. Ezért mondja Szent Pál: „Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.” (1Kor 13,2)

90. Az örökkévaló, végtelen fölségű Istenről el tudom-e képzelni, hogy szeretetből az életét közölje, megossza velem? Igaz lenne az, amit Szent Pál mondott; hogy „Eleve elrendelt minket fogadott fiaivá”?? (Ef 1,5)

– Felfoghatatlan, de igaz! Isten, valóban ennyire szeret engem! Szent Pálnak igaza van: ez megfoghatatlanul sok! „Az Ő túláradó szeretete miatt” tett így.(Ef 2,4)

91. A Szentlélek a legfőbb, legmagasabb valóság – de az én valóságom is – mert a lelkem édes Vendége!↓

92. Ezt a Valóságot megkereshetem azáltal, hogy felemelkedem Isten kimondhatatlan fényességébe, vagy pedig azáltal, hogy leszállok megistenített lényem legcsendesebb mélyébe.

93. Isten mindenütt jelen van. Ez szükségszerű jelenlét. Isten jelen van bennünk a kegyelemmel, s ez szerető (de választható) jelenlét!

94. Amikor azt mondjuk: a Szentlélek az igaz lelkekben lakozik, nem azt állítjuk, hogy náluk a harmadik isteni Személy egyedül lakik. Ott ugyanis ahol Ő van, egyenlőképp jelen van az Atya és a Fiú is. Ezt a bennlakást mi a Szeretet Lelkének tulajdonítjuk, mert valóságosan ez a szeretet műve!↓

95. Isten temploma vagy! – mondja Szent Ágoston.

– Mit akarhatsz ennél többet?

96. Szent János, Jézus Szívére hajthatta fejét – irigylésre méltó –, de ez az ő egyedüli kiváltsága volt! A Szentlélek az én szívemben – ez viszont az én kiváltságom!

97. Tisztelem-e a keresztségemet, bérmálásomat és a Szentháromság ünnepét, melyek keresztény életemnek a csúcspontjai? Hasonlókép, tisztelem-e a Szentlelket, elmondom-e gyakran a Dicsőséget, mely a legteljesebb fohász? Ha NEM, akkor bizony veszélyesen beszűkítettem látóhatáromat! Ha IGEN, akkor Isten nagy barátainak nyomában járok!

98. Akik szentáldozáshoz járulnak, Krisztus Testét veszik magukhoz. Felettébb csodálhatjuk ezt! – Drága Teste azonban csak rövid ideig marad bennünk, addig amíg az Oltáriszentség színei megmaradnak. Aki azonban a kegyelem állapotában él, az, az Atya, a Fiú és a Szentlélek istenségét bírja, mégpedig nem negyedóráig, hanem addig, ameddig Ő akarja.↓

99. Az Úr kétszer is megmagyarázta Folignói Szent Angélának: Én nálad vagyok; mikor te engem fogadsz. Azt fogadod akit már bírsz! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében áldozol tehát. Én aki méltó vagyok, téged méltóvá teszlek, hogy méltón fogadhass Engem.↓

100. E fenti gondolattal, nem veszünk el semmit a szentáldozás boldogságából, de kiváltképpen kimutatjuk a kegyelem állapotában való élet boldogságát.+ Kenyértörés 3.jpg

Szólj hozzá!

Lézengő csajok 3.jpg

Szólj hozzá!

Pedro Valin ho Gomes írása nyomán (rövidített) szerkesztett változat 3

 

Mária nyomában

pastorinhos-de-fatima-21.jpg     A fatimai kis pásztorok a hívő életforma példái, akik a Szűzanyához hasonlóan hagyják magukat átformálni azáltal, hogy a Szeretet-Istent imádják, és a leglényegesebb dolgok felé fordítják tekintetüket, eucharisztikus módon felajánlva életüket másokért. Ők is az úton lévő Egyházzal együtt zarándokolnak, s életükkel az Evangélium kulcsszavára, az irgalomra emlékeztetnek. Ők is felajánlották egész életüket azért a küldetésért, hogy mindenkit egyesítsenek az Egyházban, mindenkit összebékítsenek az Atya ölelésében.

     Ferenc és Jácinta, unokatestvérükhöz Lúciához hasonlóan mindig őrzött szívében egy imát a Szentatyáért. Halála előtti estén Lúcia azt ajánlja Ferencnek, hogy ne felejtsen a Mennyben "imádkozni a bűnösökért, a Szentatyáért, értem és Jácintáért"*. És amikor Lúcia megkérdezi Jácintát, hogy mit fog csinálni a Mennyben, határozott választ kap tőle: "Nagyon fogom szeretni az Úr Jézust és Mária Szeplőtelen Szívét, sokat imádkozom érted, a bűnösökért, a Szentatyáért, szüleimért és testvéreimért, és minden emberért, aki imáimba ajánlotta magát"**. Ezeknek a kisgyermekeknek a nagy szívében élt egy vágy arról az Egyházról, amelyet átjár az Irgalmasság Fénye, s amely elébe megy azoknak, akik eltévedtek az úton. Bennük élt a vágy, hogy a pápa és vele együtt az egész Egyház minden pillanatban forduljon Isten irgalmas arca felé, aki reménnyel tekint a világra.

kepatmeretezes_hu_Fatima0003.jpg     A Máriának szentelt római napok során Angela de Fátima Coelho ASM nővér, Marto Ferenc és Jácinta Szenttéavatási Ügyének posztulátora elmondhatta Ferenc pápának, hogy a kis pásztorok milyen nagy mértékben inspirálnak bennünket a Szentatyáért és Isten egész zarándok népéért vató imádságainkban és életfelajánlásunkban. Amikor Ferenc pápa fogadta a kis pásztorok ereklyéit és annak a tölgyfának egy darabját, amely fölött 1917 augusztusában megjelent a Szűzanya, szeretetteljesen megcsókolta a relikviákat és újra ezt kérte: "Igen, imádkozzatok értem!"

* Vö. Fatimáról beszél Lúcia nővér, Fatima 2002. 158

** Vö. uo. 62

(Forrás: Boldog Marto Ferenc és Jácinta c. Folyóirat 2013, október-decemberi száma)kepatmeretezes_hu_Fatima0006.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 033_CharlesBorromeo.jpg

 A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Szűz Mária titka

     Amikor visszatértek a templomba, a szerpap fogadta őket, csókra nyújtva át az Evangéliumot, e szavakkal: „Erősen hiszem Jézus Krisztus Evangéliumának minden igazságát!” Utána, a keresztelőkút felé fordulva ünnepélyesen megújították keresztségi fogadalmukat, ellene mondva az ördögnek és a világ csábításainak. Végül, az oltár előtt álló Grignon atyához mentek, aki kis Mária-szobrát nyújtotta át megcsókolásra, miközben ezt mondták: „Teljesen Jézus Krisztusnak adom magamat Szűz Mária által, hogy kövessem Őt keresztemet hordozva!”
Szentünk ténykedéseit egyre több csoda és az ezekről keringő szóbeszéd követte. Többen állították, hogy szentbeszéd közben, valami benső fénytől ragyogott az arca. Egyes helyeken, kereszteket láttak az égen és betegek gyógyultak meg.
copy_st_louismarie_grignion_de_montfort_tableau_de_claudius_lavergne_dans_la_basilique_detail__076188700_1454_25022013.jpg     Azoknak, akik rendszeres lelkiéletre vágytak, tanácsokat adott: Minden napjukat előre tervezzék meg.   Szemérmesen öltözködjenek! Az ima és elmélkedés történhet a házimunka közben is. Az étkezések előtt és utáni imát, a napi látogatást az Oltáriszentségnél és a rózsafüzért, lehetőleg el ne mulasszák. Napi lelkiismeretvizsgálat, heti szentmise, (legalább) havi gyónás és szentáldozás. Havonta egy órás szentségimádás, a Szűzanya, Szent Mihály és az Őrangyal tisztelete, valamint a tisztítótűzben szenvedő lelkek megsegítése szerepelt Grignon atya, ajánlott napirendjében. E tanácsai a keveseknek szóltak, s az ő számukra írta később a „Szűz Mária titka” c. rövid értekezését, az önfelajánlásról.
     Sikerei ellenére, vagy éppen ezért errefelé is voltak mértékadó személyek, akik hitelt adtak a rágalmaknak. Egy plébános, aki előzőleg felkérte Őt misszióra – a hamis hírverés hatására –, éjnek idején kizárta szentünket a zuhogó esőbe. A város főterén egy megdühödött anya bottal támadt rá pusztán azért, mert a templomban illetlenül viselkedő lányát rendreutasította. Lajos atya, higgadtan csak ennyit mondott: „Asszonyom, én csupán Isten iránti kötelességemnek tettem eleget, tegye ezt az ön lánya is!”0653.jpg

Szólj hozzá!

70. Keresztelő Szent János felhívta a zsidók figyelmét az Üdvözítő jelenlétére: „Köztetek áll az, akit ti nem ismertek.” – Szavait mindannyiunkhoz intézte!↓

71. Ismerjük meg tehát, hogy ki van jelen lelkünk mélyén, ki a Vendégünk, honnan jött és mit akar!?

72. Hagyjuk elmenni azt, ami amúgy is megy, és a dolgok sima futása közben kapaszkodjunk az egyetlen szilárd pontba!

73. Sokak számára a keresztség annyi, hogy a nevét valamikor beírták a megkereszteltek anyakönyvébe.

74. Bizony üdvös lenne felkeresni minden megkereszteltet, hogy emlékeztessük őket a keresztségükre.

75. Fogantatásunk pillanatában a szüleinké, keresztségünk percében pedig az Isten gyermekei lettünk.↓

76. Azért mert akaratunk nélkül kaptuk e szentséget, ne akarjunk úgy élni, mintha nélküle lennénk!

77. Az újszülött, még csak emberi gyermek. Miután részesült a keresztség szentségében, máris Isten gyermeke lett, s az angyalok meghajolnak előtte.

78. Isten a teremtéssel, emberi létünket adta a természet szerint. A keresztséggel viszont, az Ő létében részesít bennünket természetfeletti módon!↓

79. Ha megünnepeljük világrajövetelünk napját, miért nem ünnepeljük meg – több joggal – az Egyházba lépésünk napját is? Hatalmas különbség van ugyanis az emberi és isteni születés között!

80. Isten templomai vagyunk! Lelkünk trónjáról Isten uralkodik. „Én az vagyok aki van, te pedig az vagy aki nincs” – mondta az Úr egy szentnek. – Íme a kegyelem elképesztő csodája a lelkünkben: Az Aki van, annak a szívében lakozik, aki nincs!

81. Egy öreg indiántól a korát kérdezte egy misszionárius. „Még csak két éves vagyok!” – volt a meglepő válasz. „Éveimet attól a naptól számítom, amikor a keresztségben Istennek megszülettem. Az előző 80 év sajnos, csupán halott élet volt!”. Mi is rendelkezünk-e a keresztségünk iránti tisztelet ezen üdeségével?

82. Urunk az Utolsó Vacsora után fenséges imában kéri Atyjától: „Hogy mindnyájan eggyé legyenek, ahogy te Atyám bennem vagy és én Tebenned, ...én őbennük és Te énbennem, hogy tökéletesen EGY legyenek..., hogy a szeretet, mellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.” (Jn 17, 21-26)

83. Gyakori fohász: „Istenem, Istenem!” – Ó, mennyire mély értelmű: Én az Övé vagyok, s Ő az enyém!

84. A keresztség csodálatában írja Szt. Jeromos: „Nekünk keresztényeknek, hatalmas és szent büszkeségtől kellene lángolnunk!” – Meg van-e ez bennünk?

85. Az, hogy Isten él bennem, túl szép!? – Pedig ez a valóság! Szent Péter szerint „az isteni természet részeseivé” lehetünk. (2 Pét 1,4)

86. Még abban a korban mutassuk meg gyermekeinknek Istent, míg a keresztség kegyelme, szinte még kizárólagosságot élvez a világ káros hatásaitól! Így egyszerűbben és könnyebben megerősödik az a benső hit, mely által szilárdabban és jobban képes majd elviselni az életfordító viharokat.Szuloi utmutatas.jpg

Szólj hozzá!

Pedro Valin ho Gomes írása nyomán (rövidített) szerkesztett változat 2 

 

      A Szűzanya szobra körbejárt a Szent Péter téren a hívők sokasága között, és Isten irgalmasságával megérintette a szíveket, hogy megerősítse az Egyházat a hitben. A Fatimai Szűzanya kegyszobra által érezhető isteni jelenlét annak a jele, hogy a Cova da Iriában közel száz éve átadott üzenet a reményről a mai Egyháznak is szól. A misztikus és profetikus fatimai eseményeket úgy fogadja be az Egyház szíve, mintha az evangéliumot idézné fel egy olyan világ számára, amely éhezi a találkozást, a megtérést, a reményt és az irgalmasságot.

kepatmeretezes_hu_Fatima0008.jpg     Azok a gesztusok, amelyekkel Rómában a Fatimai Kegyszobrot fogadták, az örömről és bensőségességről tanúskodnak. XVI. Benedek pápa megölelte a Szűzanyát, kimutatva ezzel szeretetét és ragaszkodását; II. János Pál pápa a Szent Péter téren elszenvedett merényletet idézte fel, a zarándokok pedig kifejezték hálájukat. Ferenc pápa csókkal fogadta a Rózsafüzér Királynőjét, és a bizalom szavait helyezte lábához.

     A hívők sokaságának öröme érződött a Szent Péter téren ugyanúgy, mint az Isteni Szeretet szentélyében a virrasztáson, mely bevilágította az éjszakát, és megmutatta szeretetüket e rendkívüli Asszony iránt, aki a feltétlen elfogadást sugározza felénk. Az Egyház nagyon hálás ennek a Nagyasszonynak a jelenlétéért, aki Isten népével vándorol a történelem útjain, hogy megerősítse őket a Krisztussal való találkozás hitében. 

Ferenc pápa bizalommal teli szavakkal fordult a kegyszobor előtt a Szűzanyához, és a felajánlás aktusában így imádkozott: 

kepatmeretezes_hu_Fatima0004.jpgFatimai Szűzanya, újra hála van a szívünkben anyai jelenléted iránt, így egyesítjük hangunkat minden nemzedék hangjával akik boldognak hirdetnek Téged.

Benned ünnepeljünk Isten nagy műveit, aki sosem lankad irgalmasságával lehajolni a rossz által sújtott és a bűntől megsebzett emberiséghez, hogy meggyógyítsa és megváltsa azt.

Anyai jóindulattal fogadd e bizalommal teli felajánlást a számunkra oly kedves kegyszobrod előtt. (...)

Vesd ránk édes tekintetedet, hogy fogadhassuk mosolyod vigasztaló simogatását.

Őrizd karjaid közt életünket: áldj meg és erősíts bennünk minden jóra törekvő vágyat; éleszd fel és tápláld a hitet; segítsd és világosítsd meg a reményt; éleszd újra és tartsd életben a szeretetet; és vezess mindannyiunkat az életszentség útján.

Taníts meg kivételes szeretetedre a kicsinyek és szegények iránt, a kirekesztettek és szenvedők iránt, a bűnösök és az eltévelyedett szívűek iránt: egyesíts mindenkit oltalmad alatt

és mindenkit adj át szeretett Fiadnak, Jézus Urunknak! Amen

 

(Forrás: Boldog Marto Ferenc és Jácinta c. Folyóirat 2013, október-decemberi száma)kepatmeretezes_hu_Fatima0005.jpg

Szólj hozzá!

Adj és neked is adatik!

escanear0057.jpg      Szentünk missziós útjai nyomán, újabb templomok, kálváriák, a Bölcsesség Házának nevezett szegényotthonok és erdei kegyhelyek létesültek. Természetesen botrányok és csodák is kísérték apostoli tevékenységét. A kálvinista többségű Sallertaine-ben a lakosság tüntetett ellene, de amint közeledett szentünk a templomhoz, az ajtók maguktól megnyíltak előtte. Egy szegény családban, ahol szívesen vendégül látták volna megáldotta a lisztesládát, louis-marie-grignon-img119.jpgmelyben megszaporodott a liszt. Mikor a csodás lisztből készült kenyérrel megkínálták, ezt mondta: „Adj és neked is adatik! Mivel a Gondviselés nagylelkű volt hozzátok, ti is hasonlóképp cselekedjetek a szegényekkel!”
     1711. márciusában a Luconi egyházmegye kis városkájában, La Garnache-ban kezdte el Grignon atya első igazán nagy sikereket hozó lelkigyakorlatát.
     Itt jegyezték fel szemtanúk róla, hogy látták, amint szentünk louis-marie-grignon-img145.jpgmély áhítatban, a tündöklő fehérbe öltözött Szűzanyával beszélgetett. (Ő viszont soha nem tett említést ezekről az eseményekről).
Májusban a La Rochelle-béli 
L'Houmeauba ment, ahol hatalmas tömeg előtt beszélt és százával voltak komoly megtérések. Oly szemléletes képekben tudta megjeleníteni Krisztus, üdvösségünkért vállalt szenvedéseit, hogy szem nem maradt szárazon, és lélek nem maradt louis-marie-grignon-img057.jpgmegérintetlenül. A szószéken olyan volt mint egy mennydörgő próféta, de a gyóntatószékben maga volt a megtestesült kegyesség, a rokonszenves szerető atya. Senki sem ment el tőle vigasztalanul.

     Minden plébánián ahová meghívták, korcsoportok szerint tartott katekézist. Mikor távozott, hitben képzett és lelkiekben megerősödött híveket hagyott maga után.
     A missziók végén nagy jelentőséget tulajdonított a záró szertartásoknak. Ezek a gyermekek megáldásával kezdődtek, miként az Úr Jézus tette. Majd ezt követően, kis kereszteket osztott ki a résztvevőknek, később Jézus Szívét ábrázoló képecskét is adott hozzá. Mindig tartott escanear0081.jpgkörmeneteket, melyeken ha ezrek vettek is részt, mégis mindenki tudta a helyét. Az élen Grignon atya ment az egyházközség nagy keresztjével, és Ő adta meg a hangot a Magnificat éneklésére. A nép zászlókkal, gyertyákkal kezükben követte énekelve. A Szent Szűz szobrát fehér ruhába öltözött kisleányok vitték. A bűnbánók mezítláb mentek, sokan kötéllel nyakukon, vagy bilinccsel lábukon, úgy mint Ferreri Szent Vince korában.

Szólj hozzá!

59. Amennyire haladunk előre életünkben, annyira válik egyszerűbbé és csendesebbé minden. Egyre jobban érthetővé válik számunkra, hogy a dolgok teljes valósága ott bent a „lelkünk mélyén” van. E felismerés okán földi cselekedeteink szükségszerűen változnak. Mindezért csak egy dolgot kell végeznünk: szeressük Istent, szemléljük és szolgáljunk Neki, azaz szenteljük magunkat a felebarát szolgálatára. Ó mily nagy tudomány a béke és milyen közel is van hozzánk! Sőt, nem is közel, hanem bennünk van! Ám, ez a béke nem egy elvont dolog, még csak nem is állapot, hanem Valaki, egy élő Személy, aki szüntelenül munkálkodik bennünk, aki végtelenül szeret és ez a „Valaki” Isten ajándéka a maga személyében! (Gay prelátus)

60. Minden ember lelkében dal van, és mindenkinek saját lelke szól a dalban. (Babits Mihály)

61. „Ébredj lélek, csak nem akarsz tovább is aludni? Hallgasd az üzenetet, melynek továbbadásával megbíztak: – Az egeken túl lakik egy király, aki határtalanul szeret téged. Egész szíve szüntelen utánad eped, múlhatatlanul. Irántad való vágyakozása és szeretete oly gyengéd, oly hű és tapintatos, hogy éretted elhagyta királyságát, alászállt és most előtted áll, várva a válaszod. Mondd, soká kell-e még várakoznia szívedre? Mert téged kíván – téged – és a szívedet!” (Szent Gertrud)

62. Szemedet főleg arra használd, hogy magadba nézz!

63. Amikor a világot ma mindjobban veszélyezteti az elburjánzó erőszak és kizsákmányolás, az egyház tagjainak tisztán kell látniuk, hogy az emberiségnek minden egyébnél égetőbb szüksége van Jézus Örömhírére. Van-e bátorságunk kiállni az emberek elé és elmondani nekik, milyen sötét mélységekbe sodródnak, ha elvetik Isten szeretetét, amelyet Fiában mindenkinek felkínált? Ha vonakodunk ezt hirdetni, akkor sajnos még nem járt át bennünket eléggé a Jó Pásztor szeretete. (ÜF 107)

64. Vedd el a világtól a láthatatlan valóságokat, s a maradék egy fabatkát sem ér!

65. Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, ha már minden el volna is veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket! (Szt. Fausztína 1448)

66. A szemlélődés és benső ima, képes lángra lobbantani szívünket az istenszeretetre. (Lig. Szent Alfonz)

67. Miért nem boldog az emberiség nagyobbik része? „Mert attól félnek, hogyha lemondást gyakorolnának, szerencsétlenek lennének – mondja P. Lallement – és ezért maradnak mindig boldogtalanok!”

68. A hit az értelmet képes olyan igazságok birtokába juttatnia, melyek érvekkel nem ismerhetők fel.

69. Krisztus lelke általam szerethet másokat (minden embert és az Atyát) úgy, ahogyan az senki más által nem lehetséges. A szeretet Istenből mint forrásból ered, összegyűjt bennünket azért, hogy mindnyájunkon át visszaömöljék Istenbe, s így valamiképp a Hozzá vezető út leszünk – vagy ablak –, melyen keresztül Isten ragyog vissza saját házába. Ha Isten szeretete van bennem, akkor Isten általam szeret másokat és mások szerethetik általam Istent.(vö TI 40)bensőséges 13.jpg

Szólj hozzá!

0012 - SZÉPSÉG.jpg

Szólj hozzá!

Pedro Valin ho Gomes írása nyomán (rövidített) szerkesztett változat 1

 

Zarándokúton a zarándok Szűzanyával

 

     A Feltámadás fénye betör a sötétségbe, amely szétszakítja a sötétséget és jó hírként terjed, Isten világosságát árasztva életünkre. Ez fény a kereszthalál után is élő Krisztus fénye. Fatimában a világ, minden este zarándokká válik a gyertyás körmenetben. Mindazok követik őt, akik szeretnék, hogy a bensőjükbe befogadott fény átformálja őket; akik a Feltámadott ígéretébe vetett bizalommal zarándokolnak a világban, és elkötelezik magukat Mellette. A zarándokoló emberek között, az emberi történelem drámája közepette is ott halad az úton a Fehérbe öltözött Asszony, Nővérünk és Édesanyánk. Mária az úton lévő emberiség zarándoktársa lett, ahol Ő az Ige szavainak, az Isteni Irgalmasság ígéreteinek és a szívünket megtérítő Szépségnek a visszhangja.

     Ez az Isten népével vándorló Asszony volt jelen 2013. október 12-én és 13-án a Hit éve keretében Rómában megrendezett Mária Napokon.

fatima90.jpg     A Szentatya meghívására a Rózsafüzér Királynőjének fatimai kegyszobra Rómába zarándokolt, hogy az Egyház szívében látható módon jelen legyen a vándorúton járó emberiséggel. Az előtt a fehérbe öltözött Asszony előtt hódolt a Pápa, aki egy hívő életformát indított el; szűzként és Anyaként, akit Fia az egész emberiség édesanyjául adott.

     Mária Isten fényéből él. Isten fényét kínálja fel. Így volt ez Fatimában is, amikor karját kiterjesztve feltárta a kisgyermekek előtt az őket beborító fényt, amely betöltötte őket és feltárta előttük a valójukat Isten szépségében tükröződve*. És így van ez minden alkalommal, amikor a Fehérbe öltözött Szűzanya – aki szíve csendjében őrzi Isten ajándékát (vö Lk 2,19) – megjelenik, felkínálva az Istennel való közösség reményét. Erre a szerény Asszonyra – akinek életét Isten munkálta ki –, tekint a zarándok Egyház a világ drámái közepette, a hit példája és egy fajta anyai jelenlét után vágyakozva. (folyt.)

* Vö. Fatimáról beszél Lúcia nővér, Fatima 2002. 168-169

(Forrás: Boldog Marto Ferenc és Jácinta c. Folyóirat 2013, október-decemberi száma)kepatmeretezes_hu_Fatima0007.jpg

Szólj hozzá!

Tanítani szünet nélkül

     A jezsuita atyáknál missziósaink, hálás köszönetek közepette, pakolni kezdtek. Szentünk az egyik szomorú szemű fülest saját holmijának szállítójává nevezte ki. Kellett is, mert hatalmas teológiai könyvei és egyre gyarapodó kéziratai jelentős súlyt képeztek. A másik szamár vihette a kegytárgyakat, a hozzá való kellékeket és szerszámokat.
     Vendéglátóik nem tudták mire vélni a hirtelen sietséget, hisz még szó sem esett arról, hogy hova is mehetnének. Értetlenségüket azonban a kapustestvér törte meg, aki egy lovasküldönc által érkezett levelet adott át Grignon atyának. A levélben két egyházmegyébe való meghívás volt, Champflour (1646-1724).jpgmelyet Mgr. John de Lescure, a Luconi és Mgr. Stephen de Champflour, La Rochellei pöspök írt, akik egyébként szentünk egykori szeminarista társai voltak. A fiúk ujjongtak. „Íme meghallgatta Isten a domonkos szerzetesek és nővérek imáját!” – lelkendeztek. Lajos atya azonban, hirtelen gondolkodóba esett – nem az imák gyümölcseiben való kétsége hanem –, a kettős meghívást illetően. Mert bár mindkét főpásztor igazán szent hírében állott, ám egyházmegyéjük épp oly fertőzött volt a befolyásos janzenistáktól, mint Poitiers, Nantes, vagy Saint Malo! Egy dologban viszont még nagyobb hátrányban voltak. Náluk ugyanis erősen megvetette lábát a kálvinizmus.
     Grignon atya a misszió vállalása mellett döntött, mert épp ebben látta meghívásuk és ebből fakadóan küldetésük célját! Most azonban szükségesnek látta, hogy három derék segítőjét, úgy lelkileg, mint ismeretekben, alaposabban felkészítse a várható „harcra”. Röviden calvin.jpgismertette Jean Caulvin (+1564) ismertebb nevén Kálvin János életét, társadalmi megosztottságot eredményező és lélekromboló munkásságát, melyet tanításával okozott. Legfontosabb tételeinek egyike a predestinacio, vagyis az a hit, hogy Isten eleve elrendelte, hogy ki fog elkárhozni és ki üdvözül.  Az embernek – Kálvin szerint – nincs szabad akarata, vagyis egyesek képtelenek elkerülni a poklot, míg mások bármily rossz életet élnek is, a Mennyország boldog várományosai. A másik fő tétele az átváltoztatás tagadása, vagyis nem hisznek a kenyér és bor színe alatti valóságos jelenlétben. Semmit se szeretnének jobban, mint kiüríteni a világ összes tabernákulumát! – okított a mester. (Alsó képünk egy mai, moszlim országban szétvert tabernákulum!)TABERNACULUM1.jpg

Szólj hozzá!

Sanghaj, 2014. augusztus 7., csütörtök (MTI) – A kínai típusú szocializmussal és nemzeti értékekkel összeegyeztethető keresztény hittudományt alakít ki Kína – idézi csütörtökön az állami média a vallásügyekért felelős állami hivatal fejét, Vang Cuo-ant.

      A China Daily központi lap beszámolója szerint, Kína a kereszténység határokon belüli kibontakozásának a "saját képére" történő átformálására törekszik, ennek része egy un. “kínai keresztény teológia” kifejlesztése, amely megfelel a kínai kultúr-adottságoknak, és összeegyeztethető a kínai típusú szocializmussal. 
     A vallásügyekért felelős hivatal statisztikái szerint Kínában mintegy 23-40 millió protestáns hívő van, ez a teljes lakosság 1,7-2,9 százaléka, táboruk évente mintegy 500 ezer új hívővel gyarapodik.
A nem hivatalos becslések a keresztény hívők teljes számát, az amerikai Pew kutatóközpont egy 2011-es jelentése 67-80 milliósra becsülte táborukat. Ennek nagy része protestáns, a katolikusok száma szerintük 3-5 millió körüli lehet. A különbséget a vallásukat felvállalni nem merők adják, akik állásuk elvesztésétől vagy esetleges másfajta büntetéstől tartva titkolják hitüket.
     A vallásgyakorlást Kínában a mai napig szigorúan szabályozzák, azt csak a kormány által felügyelt szervezetek, regisztrált vallási csoportok végezhetik, s kizárólag a regisztrált helyeken. A kormány az engedélyek kiadásának korlátozásával próbált határt szabni a tömegnek, ám azok – a növekvő igényeket kielégítendő – úgynevezett föld alatti templomokban vagy nem regisztrált magánházakban gyűltek össze. Ezekre az illegális összejövetelekre a kormány szigorúan lecsap, igaz, a társadalmi rend fenntartása érdekében az erről szóló hírek ritkán kerülnek be a kínai sajtóba.
     Je Hsziao-ven, a vallásügyekért felelős állami hivatal korábbi vezetője egy 2009-es interjúban maga is elismerte, hogy a vallásosság terjedése “aggodalommal tölti el” a kínai vezetést, annak túlzott térnyerése és a vallási csoportok megerősödése ugyanis a párt bukásához is vezethet. Legutóbb a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyeteme figyelmeztetett, hogy a vallásos eszmék terjedése az ország “ideológiai egységét és nemzetbiztonságát is veszélyezteti”. - MTI - nyomán!china1 (1).jpg

 

Szólj hozzá!

41. A hittől nem várhatjuk, hogy bizonyosságot ad az észnek, a hit csupán a kinyilatkoztatása alapján elfogadtatja a szerető Isten létét. (vö TI 58) ↓

42. Végeredményben a hit az egyetlen kulcs a világmindenséghez. Az ember létének végső értelme és a válasz azokra a kérdésekre, amelyektől boldogságunk függ. (TI 59) ↓

43. Helyesen jegyezte meg valaki: „A keresztényeknél az hiányzik, hogy nem gondolnak arra amit hisznek.”↓

44. Bizony csekély dolog az, ha alig különbözünk a tisztességes pogányoktól. ↓

45. A hit szerinti élet abban áll, hogy mindent Istenben látunk és Istent látjuk mindenben. ↓

46. Mennyi helyet biztosítunk életünkben a „semmi” gondolatának! A nap 1440 percében talán mégis gondolhatnánk olykor a „mindenre” is! ↓

47. Mily különös ellentmondás: a földi életben soha, vagy csak keveset gondolunk arra, amire az örökkévalóságban gondolni fogunk.

48. A gondolatok hatalmas áradata folyik át elménken. Ám, mi ne vessük bele magunkat ebbe az áradatba!

49. Aki az evangéliumi tökéletesség állapotára törekszik, annak a világtól el kell vonulnia; külsőleg az Istentől neki adott hivatás mértéke szerint, belsőleg teljesen. (XII. Piusz pápa)

50. Krisztus Urunk Alacoque Szent Margittól legelőször is azt kérte, készítsen benső magányt szívében, hogy Szent Szíve kinyilatkoztathassa magát neki.

51. A hitélet, nem a hitismeretek gyarapítása, hanem a belemélyülés.

52. Hitünk dogmáit ne csak elfogadjuk, de higgyük is!

53. Soha ne elégedjünk meg a kép látványával, hanem nézzünk a vászon mögé is! Vagyis, mindig tekintsünk a szavak mögé, mert elrejthetik előlünk a valóságot.

54. A 'jogos' felháborodást soha ne forgasd hosszasan bensődben, mert gyűlöletté kövülhet a lelkedben! (Szerk)

55. A bűnbocsánat (gyónás) több mint a teremtés. Nagyobb hatalmat kíván Istentől az, hogy egy már létező vétket semmissé tegyen, mint az, hogy semmiből valami létezőt teremtsen.

56. Mivel a mi lényegünk „odabenn” van, a felfedezésre váró világ nemhogy nincs messze, de nagyon is közel van!

57. Az élet arra tanít, hogy senki sem talál vigaszra, ha mást nem vigasztal. Semmit sem kapunk, ha nem adunk. Az igazi ajándékot, csak az Isten adhatja, mert emberek között csupán csere történik! (G. Bernanos)

58. Ha behatolunk Jézus megváltói szeretetének titkába, akaratlanul is követni kezdjük Őt, az emberek megszentelésére irányuló buzgólkodásában. Jézus minden embert szeretet, még a legelvetemültebb bűnöst is. Ez a felismerés sokakat meghatott, sokakban ébresztett papi vagy szerzetesi hivatást, sokakat indított a lelkek megmentéséért vívott csatába.(ÜF 106)bensőséges 17_misekonyv.jpg

Szólj hozzá!

TELE VAN A CSUKÁM.jpg

Szólj hozzá!

Mit is akarnak megvalósítani, a fatimai kegyhely mai tisztségviselői?
Egy törökországi püspök figyelmeztetése az európai püspöki szinóduson az iszlám, Európát fenyegető veszélyéről

     Mgr. Giuseppe Germano Bernardini, Izmir (Törökország) érseke, aki két évtizede tölti be püspöki hivatalát egy 99,9 százalékban muzulmánok lakta országban, az európai püspöki szinóduson kritikával illette a katolikus Egyháznak az iszlámmal való kapcsolatát, melyet hiteles anyaggal támasztotta alá:
szinodus.jpg1.
 Hivatalos találkozó során, melyen a moszlimok és a keresztények között folyó párbeszédet vitatták meg, egy befolyásos muzulmán odafordult a keresztény résztvevőkhöz és nyugodt, határozott hangon ezt mondta: „A ti demokratikus törvényeitek-nek köszönhetően le fogunk győzni benneteket, a ti vallási törvényeiteknek köszönhetően uralkodni fogunk rajtatok!”
És ezt el kell hinnünk, hiszen az „uralkodás” már meg is kezdődött az olajdollárokkal, melyeket nem arra fordítanak, hogy Észak-Afrika és Közel-Kelet szegény országaiban munkahelyeket teremtsenek, hanem arra, hogy azokban a keresztény országokban, melyekben nagy a muzulmán vendégmunkások aránya mecseteket és kulturális centrumokat építsenek. Ez Rómára, a kereszténység központjára is érvényes. Hogy nem vehető észre ebben egy világos program, mely terjeszkedést és hódítást irányoz elő?
2. Egy másik keresztény-muzulmán találkozón, melyet mint mindig, most is a keresztények szerveztek, az egyik keresztény résztvevő felvetette, hogy miért nem rendeznek legalább egyszer ilyen találkozót a muzulmánok is? A moszlim válasz ez volt: „Miért tennénk? Ti semmire nem tudtok minket megtanítani, és nekünk nincs szükségünk semmilyen oktatásra!”
     Az efféle ökumené, a süketek közötti párbeszéd tehát! Tény, hogy olyan fogalmak mint „párbeszéd”, „igazságosság”, „kölcsönösség” vagy „emberi jogok” és „demokrácia” a muzulmánok számára egészen mást jelent, mint számunkra. De ez, úgy gondolom, már közismert dolog.
 Nekem az a véleményem, hogy ezeken a kijelentéseken komolyan el kell gondolkoznunk.
     Azzal a figyelmeztetéssel szeretném befejezni mondandómat, mely saját tapasztalatomon nyugszik: Soha nem szabad a muzulmánoknak katolikus templomot vallási ünnepük számára rendelkezésre bocsátani, mert ők ezt a gesztust a mi aposztáziánk legbiztosabb jeleként értékelik. Forrás nyomán 

    Bizony nem ártana, ha a fatimai "Világvallási Centrumot" tervező főpapjaink, utána néznének, hogy egyáltalán fellelhető-e más vallásokban, a kölcsönösség szelleme egymás-, ill. a kereszténység iránt? Törökországban nem mondható el, hogy kifejezetten keresztényüldözés folyna, mint pl. Szíriában, Irakban és Pakisztánban stb., de Bernardini érsek álláspontját igazolja, hogy 2010. június 3-án, meggyilkolták Iskenderun-i püspöktársát Luigi Padovesét (Anatólia, Törökország).
Nos, miért bír különös jelentőséggel egy törökországi püspök – egyébként nagy szenvedésekkel járó –meggyilkolásának ténye? Azért, mert Mgr Padovese volt a Törökországi Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és aktívan részt vett az iszlámmal való párbeszédben. 2006-ban, Father_Andrea_Santoro_praying_Turkey_642px.jpgegy meggyilkolt papja (Fr. Andrea Santoro) gyászmiséjén így beszélt: "az egyetlen út, amit meg kell tenni a párbeszéd, a kölcsönös elismerés és a baráti közeledés". Na, épp ezt a katolikus püspököt gyilkolták meg és a fentebbi szinóduson, erre az egyoldalú barátkozásra hívta fel a figyelmet Mgr Giuseppe Germano Bernardini! (Alsó képünkön a vértanú Padovese püspök)  1)  Forrás ; 2) Forrás  MGR PADOVESE.jpg

Szólj hozzá!

Szent Domonkos élete

Szent Domonkos 50AN.jpg     Szent Domonkos lélekkel eltelt férfi volt, akit Isten azért támasztott, hogy válaszoljon az Egyház égető szükségére, hogy képzett prédikátorokat adjon neki. A Szentlélek ösztönzésére megalapította az első apostoli Rendet, amely egyesíti a megszentelő szemlélődést az apostolok és az ősegyház által gyakorolt evangéliumi küldetéssel. (William A. Hinnebusch OP)
     Szent Domonkos (Domingo de Guzmán) a XIII. század egyik legnagyobb hatású prédikátora volt, prédikációi azonban egyáltalán nem maradtak fenn. A kortársak tanúsága szerint legjellemzőbb s egyben legvonzóbb tulajdonsága volt, hogy mindig Istennel vagy Istenről beszélt.
     Domonkos a mai Spanyolország területén, az ókasztíliai Caleruegában született 1170-1174 körül. Szülei nemesi származásúak voltak: apja, Félix de Guzmán, Caleruega földesura, édesanyja pedig Aza Boldog Janka (Juana de Aza), akit a helyi spanyol Egyház ma is mély tisztelettel övez a szegények iráni szeretete és könyörülete miatt. Anyja Domonkos fogantatása előtt látomásban szemlélte, hogy kiskutyát hord méhében, amely szájában egy fáklyát visz, és méhéből kijőve az egész világot lángra gyújtja.
     Gyerekkorától papi pályára szánták, s ennek megfelelően taníttatták, de két további testvére is pap lett: Antal nevű bátyja egy közeli káptalan kanonokja volt, öccse, Mannesz pedig követte Domonkost a Rendbe, s később őt is boldoggá avatták. Tehetséges diák volt, és a stúdiumot mindig nagyra értékelte. Fiatalon fogékonynak mutatkozott az istenszeretetre és az életszentségre is: teljesen azonosult a neki szánt papi küldetéssel, és már ekkor megnyilvánult édesanyjától tanult együttérző készsége. 15-16 éves lehetett, amikor egy éhínség alkalmával eladta a tanuláshoz elengedhetetlen drága könyveit és minden más értékét, hogy a nélkülözőkön segítsen. Ez az egyszerű, radikális nagylelkűség tanárait és diáktársait is megdöbbentette. Többen követték a példáját.
     Ez a tette hívta fel Domonkosra a közeli Osma püspökének a figyelmét is, aki 1194 körül meghívta, hogy az osmai papi káptalan tagja legyen, mely Szent Ágoston Regulája szerint élő, szigorú fegyelmű klerikus közösség volt. Teológiai tanulmányai után Domonkost itt szentelték pappá. Mintegy 8-10 éven keresztül élte ennek a közösségnek szemlélődő-szolgáló életét, s nem gondolt arra, hogy hamarosan egy új szerzetesrend alapítója lesz. Éjjelente imádságban virrasztott, a bűnösök megtéréséért könyörgött Istenhez, hogy bőven adja meg neki azt az igazi szeretetet, amellyel hatékonyan gondoskodhat az emberek üdvértől. Az aszkézis szerves részét képezte mindennapjainak: hosszú éveken keresztül gyakorolta azt az ágostonos fegyelmet, amelyet később nagy buzgalommal adott át másoknak. Hamarosan a káptalan alpriorjává választották.
Életének fordulópontja 1203-ban érkezett el – ekkor mintegy 30 éves lehetett –, amikor egy királyi diplomáciai küldöttség tagjaként elkísérte püspökét Skandináviába. Útjuk keresztülvitt Dél-Franciaországon, ahol közvetlen közelről szembesültek az ún. kathar ill. albigens eretnekséggel, megtapasztalva a tévtanok terjedésével szemben tehetetlen, gyakran korrupt és felkészületlen klérus. Egy szálláshelyen az albigens fogadóssal keveredett beszélgetésbe. Addig vitatkozott meggyőzően és égő buzgalommal a ház eretnek gazdájával, amíg az végül nem tudott ellenállni a bölcsességnek és a Léleknek, mely általa szólt. Így azt az embert Isten Lelkének segítségével visszavezette a hitre. Domonkos, az ibériai félszigeten korán megismerte az iszlámot és a judaizmust, de a keresztény eltévelyedéssel való személyes találkozás életre szólóan mély benyomást tett rá.
Az egyház szükséghelyzetére akart választ adni, amikor társával Diegoval együtt prédikálni kezdett Dél-Franciaországban úgy, ahogyan azt Jézus tanácsolta apostolainak (Mt 10,5-15): szegényen, pénz nélkül, az Evangéliumot hirdetve, a katolikus hitigazságokat kifejtve-védve. 
     1207-től Domonkos teljesen egyedül maradt, de ebben a helyzetben sem csüggedt el, és nem tántorodott el hivatásának és küldetésének céljától: folytatta a prédikálást, és „a történelem egyik legborzalmasabb vallásháborúja idején [1208-1215] végigvándorolt a veszélyeztetett területen, keresi az eszmecsere lehetőségét a tévelygőkkel és a félrevezetettekkel; együtt tűrt és szenvedett az emberekkel.
     Domonkos az együttérzés és a kimondott szó kegyelmét kapta, amely gyengédséggel, szívós kitartással, rendkívüli lényeglátással és bölcsességgel párosult. Az albigensekkel folytatott hitvitái ugyan nem hoztak látványos, tömeges megtéréseket, mégis ennek az időszaknak a hozadéka, hogy megérlelődött benne a Prédikátorok Rendjének gondolata. Lassan társak gyűltek köré. Egyikük Toulouse-i házában telepedtek le, s itt kezdték meg a közös életet és prédikációt, előbb csak magánfogadalmat téve Domonkos kezébe. 1215-ben Toulouse püspöke úgy hagyta jóvá őket, mint szerzeteseket, akik gyalog, imádságban és evangéliumi szegénységben hirdetik az Evangélium igazságát.ns_rosario_news_1.jpg Az Egyház hagyománya azt tartja, hogy a Szűzanya Szent Domonkosnak adta a Rózsafüzért, mint szívének oly kedves imát. A tény kétségkívül az, hogy a domonkos rendiek voltak a szentolvasó legfőbb terjesztői, és ennek kapcsán számtalan csoda kiesdői!
     Domonkos élete ezután teljesen összefonódott Rendjével. Elkísérte püspökét 1215-es a IV. Lateráni Zsinatra (amely behatóan foglalkozott az albigens eretnekség kérdésével és Dél-Franciaország helyzetével), hogy a pápa elé tárja elképzelését. III. Ince arra biztatta őt, hogy válasszanak maguknak regulát, és így váljanak igazi szerzetesrenddé, amely már nem kötődik a Toulouse-i egyházmegyéhez. Domonkos társaival Szent Ágoston Reguláját választotta, melyet kanonokként már több évtizede követett. Az új Rendet végül III. Honóriusz pápa erősítette meg és hagyta jóvá 1216. december 22-én.
Szent Domonkos 50.JPG.jpg     Életének hátralévő 5 évében a Rend megszervezése kötötte le. Testvéreit Európa egyetemi városaiba küldte (Párizs, Bologna), hogy prédikátori hivatásukhoz alapos teológiai képzést kapjanak. Kezdettől fogva mindenütt nagyszámú hivatást vonzottak, tanárok és diákok egyaránt csatlakoztak hozzájuk. Emellett több női közösséget is alapított és lelki-anyagi jólétüket mindvégig a szívén viselte.
     Domonkos, nem feledkezett el hithirdetői hivatásáról sem: Róma környékén és Lombardiában is prédikált; emellett szeretett volna eljutni a kunok közé is téríteni, ez a vágya azonban korai halála miatt nem teljesült. Az 1221-es nagykáptalant követő évtizedben azonban a testvérek Európa minden táján meghonosították a Rendet, és valóra váltották alapítójuk missziós terveit.
     Az 1221-es Bologna-i nagykáptalanra, ahol zarándoklása végének közeledtével súlyos betegségbe esett. Halálos ágyán nagy bizalommal mondta a testvéreknek, hogy halála után hasznosabb lesz számukra, mint életében volt. Erre az ígéretére hivatkozva a Rend azóta is bizalommal kéri közbenjárását az O Spem Miram kezdetű responzóriummal.
     1221. augusztus 6-án halt meg, testvéreitől körülvéve. Rendje ekkor 5 éve létezett, ő maga pedig még nem volt ötven éves. „Testvérei lába alatt” szeretett volna nyugodni, az ő templomukban temették el, sírja ma is Bolognában található. Személyes jóbarátja, IX. Gergely pápa avatta szentté 13 évvel halála után, 1234-ben. Ünnepe augusztus 8-án van. FORRÁS felhasználásával!Domonkos.jpg

Szólj hozzá!

Ez még csak a kezdet!

     Már 1711. tavasza volt. A jezsuiták asztalosműhelye lehetőséget biztosított a három testvérnek, hogy nyakbavaló apró kereszteket gyártsanak, melyek két hét alatt zsáknyivá szaporodtak. A lelket próbáló események ellenére a fiúk azon vették észre magukat, hogy minden eddiginél nagyobb és elszántabb apostolkodási vágy lángolt fel bennük. Annak ellenére, hogy szinte hetek óta esett az eső, körbejárták a város zárdáit, hogy rózsafüzért és érmecskéket gyűjtsenek a nővérektől, fizetség képpen imát ígértek. Azzal nem számoltak, hogy ha netán tovább állnak, miként is viszik majd magukkal ezt a temérdek kegytárgyat,
medium_2_anes (1).jpg     Ekkor zörgetett egy hatósági személy, mondván, hogy kiáradt a Loire folyó és elöntötte Nantes város túlfelét, és mivel a „domb” környékéről már mindent elszállíttattak, ők nem őrizgethetik tovább azt a két szamarat, melyekért már hónapok óta nem jelentkezik senki. Feltételezik, hogy a montforti missziósoké, jöjjenek és haladéktalanul vigyék el! Úgy lett.
árvízi mentes.jpg     A Gondviselés által küldött két „missziós csacsi” látványa mosolyt fakasztott Grignon atya sápadt arcára és sokatmondóan bólintott, mint aki azt mondja, „ez még csak a kezdet!”. Ennek ellenére nem a pakolás jutott az eszébe, hanem az, hogy elmegy az árvízkárosultakat menteni.
     Szentünk hősies bátorsága közszájon forgott. Nem csak életét tette kockára az összeomlott házakból, tetőkről, vagy fákról való mentéseknél, hanem rátermett szervezőkészséggel irányította a csónakok „kötelékbeni” élelemszállításait. Nagyon veszélyes akció volt ez is, mert a hatalmas sodrású, megáradt, örvénylő folyó felborította még a dereglyéket is. Vállalkozása, Isten segítségével mégis sikeres volt és mindenfelé a hőst, a „montforti misszionáriust” éltették, „aki életét is hajlandó volt kockáztatni felebarátaiért”!
     A megyéspüspöknek azonban ez sem volt elégséges szentünk irántipk1027.jpg hozzáállását megváltoztatni. „Hős ide, vagy hős oda, bajkeverő!” – jelentette ki Grignon atyáról, mert a rengeteg rágalmat, mellyel elárasztották képtelen volt feledni. Pedig ha csak egyetlen egyszer vette volna a fáradságot, hogy utánanézet bármelyiknek is, ha csak egyszer is beszélgetett volna egy órácskát Lajos atyával, talán nyugodtabb lelkiismerettel dönthetett volna személye és a dolgok fölött, főpásztori hatalmával.
     Szentünk, veleszületett szerénysége ellenére is nehéznek találta elviselni a megaláztatást, az üldöztetést, a Kálvária lerombolását. Nem is annyira magáért, hanem a lelkekben okozott károk miatt.

Szólj hozzá!

26. Ha sajnáljuk a megtérésünk előtt elvesztegetett időt, ha átérezzük, mennyire megbántottuk az Urat, mennyit ártottunk Isten Országa ügyének, a bánat felnyithatja szemünket és elindulhatunk a hálatelt szeretet útján. A hálaadó, dicsőítő és kérő ima megerősít a jóra való elhatározásban, és felkészíti szívünket a túlcsorduló kegyelem befogadására, melyet Isten mindenkinek felkínál. A lényeg, hogy döntésünk szívünk mélyéből fakadjon, engedve, hogy áthassa gondolatainkat és vágyainkat. (vö. ÜF 36)

27. Ne kösse le túlságosan elménket az, amit cselekszünk. Istennek ugyanis jogos elvárása, hogy cselekedeteink során se feledkezzünk meg egészen Róla.↓

28. Állítsunk mindig időközt elhatározásunk és cselekedeteink közé. Ez legyen előtte és ez utána! Közben azonban őrizzük meg szívünk és elménk jelenlétét.

29. Hogy hatásosan alkothassunk, előtte mélységesen elmélkednünk kell. Ez az egyetlen mód, hogy a Mindenható segítségét biztosítsuk. Ez minden apostoli munka lényeges alapfeltétele!

30. Az elkülönülés nem teremt mindig magányt. Nagyon egyedül lehet az ember a zaj kellős közepén is.

31. Sokan mondanak imákat, de kevesen imádkoznak! Imádkozni nemcsak annyi mint beszélni, hanem annyi mint hallgatni. „Nem halljátok azt amit mondotok! – kiált fel Aranyszájú Szent János – hogyan kívánjátok akkor, hogy Isten meghallgasson benneteket?”

32. Ha utazás közben beszélgetünk, sokszor a beszéd és a jármű zaja mindent elnyom, s nem halljuk meg a zuhatagot, mely egészen közel, a sziklát vájja.

33. A bensőséges ember, a tömegben is képes megőrizni lelki kívülállóságát. Ez a ritka függetlenség! ↓

34. A nehézség nem az elmélkedésben van, hanem abban, hogy az elmélkedésre gondoljunk. ↓

35. A befelé irányuló élet, nem az önmagunknak való élet. Az összeszedettség nem azonos a zárkózottsággal. ↓

36. Kempisnél olvassuk: „Szívedet igyekezz elvonni a látható dolgok szeretetétől és fordítsd a láthatatlan dolgok felé.”

37. Sokak kettős személyiségűek. Az egyik személyiség úgy cselekszik, mint mindenki más. A másik olykor még keresztény szokásokat is mutogat. De vajon csak ennyit jelentene az élő hit birtoklása?↓

38. Ha alapvető hiba van a hitről való felfogásunkban, sohasem leszünk szemlélődők. (TI 58)

39. A hit nem érzelem és nem érzés. Nem egy bizonytalan természetfeletti felé való tudatalatti vak unszoltság. Nem csupán annak megérzése, hogy Isten létezik. (vö TI 58) ↓

40. A hit élő kapcsolat Istennel, aki él, és ez a hit olyan bizonyosságon alapul, amelynek nincs kapcsolata a természetes tapasztalattal. ↓bensőséges 5.jpg

Szólj hozzá!

Kínában templomokat és kereszteket rombolnak le

2014. augusztus 5.

A kínai Vincent Csu Vejfang, Vencsou püspöke Csöcsiang tartomány vezetőit teszi felelőssé azért, mert a térségben templomokat romboltak le, protestáns és katolikus templomok keresztjeit zúzták szét – adja hírül a Vatikáni Rádió.

A püspök július 30-ai pásztorlevélben buzdította híveit: ne féljenek, őrizzék meg hitüket. Július 31-én papjai is azzal a kéréssel fordultak a helyi hatóságokhoz, hogy állítsák le az immár hónapok óta tartó keresztényellenes támadásokat. Protestáns és katolikus hívek sérüléseket szenvedtek, miközben megpróbálták megfékezni a templomokat és kereszteket leromboló rendőröket – tájékoztat az AsiaNews hírügynökség.

A 87 éves Csu Vejfang püspök levelében arról számol be, hogy ez a pusztító hadjárat meglepetésként érte. Kezdetben nem lépett közbe, mert azt hitte, hogy csak szórványos jelenségről van szó. Bocsánatot kér híveitől, hogy későn avatkozott be az eseményekbe.

A templomok lerombolásának politikája „téves és igazságtalan”, mert olyan épületeket is romba döntöttek, amelyek megfeleltek az előírt szabályoknak. A püspök megjegyzi: a romboló hadjárat a templomok tetején látható kereszteket veszi célba, amelyek a keresztény hit jelképei. Ez növeli a feszültséget az Egyház és a kormány között, erőszakot okoz, és megbontja a vallás és az állam közötti összhangot, fokozva a szociális instabilitást. A főpásztor szerint a templomellenes hadjárat tovább erősödik.

Vencsou püspöke arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak az egyházmegye sorsáért, naponta ajánljanak fel egy rózsafüzér imádságot, péntekenként pedig egy keresztutat.

Magyar Kurír

(A szerk. megjegyzése: kik is rótták fel Mindszenty József hercegprímásnak hibájaként, hogy nem volt hajlandó tárgyalni a kommunistákkal! – Miről? – Hisz' ezek szikrányit sem változnak száz év alatt sem!)

Szólj hozzá!

08.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  2 komment

      Kezdjünk ima és böjt-kilencedet a III. Világháború elkerüléséért, az ukrajnai válság rendeződéséért, a gázai övezet, a Közel-Kelet és Szíria békéjéért, valamint a keresztényüldözések megszűntéért az egész világon! Imádkozzunk és böjtöljünk tehát a békéért a családok egységéért és azokért akik mindezzel nem értenek egyet. 

     Kérünk, kapcsolódjatok be valamennyien akik még tehetitek, mert vészhelyzet van!
     Minél több keresztényt kérjetek fel ezen engesztelésre és terjesztésére, mert bölcsesség kell az országok vezetőinek és reménység kell a népeknek!

     Előre is köszönöm.
Sok szeretettel:

Poór Tünde, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőjének felhívása nyomán, a blog szerkesztője+anyánk 2.jpeg  

Tekintve, hogy többen kérdezték, hogy "hol van kilenced"? Nos, szabadon választható bármi ÁLDOZAT - IMÁDSÁG - ENGESZTELÉS!

Részemről a Rózsafüzért ajánlom, mert a kis Fatimai Jácinta így mondta: "A békét Szüznyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt"!

2 komment