HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg9. nap
Jézus boldog jegyese

      1242. január 27-én született és 1271. január 18-án, 28 éves korában szállt a mennybe a mi szentünk lelke, édes Jegyeséhez, Akit mindenekfölött, oly nagy szerelemmel szeretett.
Margit kapcsolata mély volt szüleivel. Gyakran kikérték tanácsát még államügyekben is, és az ő békeszerző áldozatának volt köszönhető, hogy király atyja kibékült fiával, a későbbi V. István királlyal.
Erős kötelékkel szerette a szüleit, éppen ezért gyors haláluk megtörte Margitot. A sok vezekléstől, munkától legyengült szervezete és szíve lassanként megtörte összes fizikai erejét, és felemésztette őt hatalmas, lángoló szeretete.
     1270. Karácsonyán Margit már alig tudott beszélni. Mindig ő olvasott fel a Dávid zsoltárokból, és mesélt társnőinek a szent Karácsonyról, a leggyönyörűbb, szépséges Asszonyról, Máriáról, akihez sosem talált foghatót. Karácsonykor egyesült az Ő nagy szegénységükkel és nem vigadozott, hanem még inkább böjtölt, hogy egységben legyen a Szent Családdal. Legenda szerint Margit látomásban ott volt Betlehemben, a születés barlangjában.
arpad-hazi_szent_margit29_250.jpg     Az utolsó karácsonykor áttetsző volt már teste, hófehér az arca és lángolóan tüzes, szép kék tekintete.
Már csak pislákolt benne az élet, míg végül magas lázzal elvágódott a köves udvaron, amint vizet vitt a dézsában a konyhába. Tél volt, dermesztően hideg. Margit keze a sok jeges vízben megpucolt haltól kisebesedett, felhasadozott, vérzett. Ő mégis mindig ragyogó mosolyával utolsó pillanatig szolgálta Krisztusban kedves testvéreit. A szeretettől esett el.
     Egyik soror vette észre, amint áthaladt a kerten és felsikoltott. Margitot bevitték és lefektették. Hívatták az orvost, de ő nem tudott már segíteni. A magas láz nem ment le többé.
Szentünk kérette az atyát, adja fel számára a szent kenetet. Mihály atya megkente tehát kezeit, homlokát, ajkait, fülét, lábát. A legenda szerint amint elhangzottak a szent bűnbocsátó szavak, minden egyes végtag megkenésénél egy hang szólott: „Nem vétkezett!” „Nem vétkezett!” Az atya eleinte azt hitte, hogy valaki szólt, de hiába kereste a hang forrását, nem lelte. Megrendülten távozott.
     Margit 12 napon át szenvedett, de a mosoly nem hagyta el ajkait. molnar_arpadhazi_margit_halala_250.jpgTekintetéből derű sugárzott és szeretet. A nővérek sírva vették körül, de ő megintette őket: „Miért sírtok én édes atyámfiai, örvendenetek kellene, hogy imhol' közelít az óra, amikor elnyerem csekély érdemem mérhetetlen jutalmát.”
Szép szóval intette őket, maradjanak helyükön, ne hagyják el hivatásukat – amint oly gyakran akadályozta meg egy-egy megingó nővér eltávozását.
     Megígérte, hogy amíg teste ott pihen náluk, a kolostoron nem vesz erőt vihar…
Az apácák zokogtak.
Az infirmatóriumban (betegszoba) hirtelen felült a szent és utoljára ezt mondta:
„A te kezedbe Uram, ajánlom lelkemet!” – Majd ágyára visszahanyatlott és visszaadta lelkét Teremtőjének.                                             Szent Margit sírja nem maradt fenn: eredetileg a Margit-szigeti kolostor templomában volt a nyugvóhelye, de amikor a domonkos apácák elhagyták a Szigetet a török elől menekülve, akkor földi maradványait is magukkal vitték új lakóhelyükre, Pozsonyba, a klarissza kolostorba. Ott a 18. században nyoma veszett. Sírhelye megmaradt márványán ez van írva: SANTA MARGARITA.

Mennyei Atyánk! Szent Margit érdemeiért, könyörülj magyar hazánkon, egész Egyházunkon! Ezekben a vészterhes időkben mentsd meg Uram a Te népedet, a Te híveidet a szorongattatástól, üldözéstől, vérontástól! Adj békét a világnak!

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség….
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)arpad-hazi_szent_margit_halala_530.jpgd24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

A szerkesztő függeléke

     Célszerű néhány idevágó gyakorlati kérdésre rövid választ adni, az Egyház tanítása alapján:

       Miért kell vasárnap szentmisét hallgatnunk? Mert a Szentmise – mint Eucharisztikus Áldozat –, a megváltás kegyel-meinek voltaképpeni közlője, s ugyanoly értékű, mint Krisztus vérontásos áldozata a Golgotán! Az Egyház parancsa értelmében − mindazoknak, akik nem betegek, mozgásukban jelentősen nem korlátozottak −, legalább vasár- és ünnepnapon jelen kell lennünk ezen a szent Áldozaton. Aki ezt elhanyagolja, méltánytalanságot követ el Krisztus Urunkkal szemben, mint akit Jézus keresztáldozata nem érdekel, megfosztva magát a megváltói áldozat kegyelmeitől, melyeket Jézus elsősorban azoknak osztogat, akik eucharisztikus áldozatának misztikus megújításán − a Szentmisén − kegyelettel részt vesznek. Épp ezért a misehallgatás − eltekintve attól, hogy szigorú kötelesség −, minden egyéni áhítatgyakorlatnál összehasonlíthatatlanul hasznosabb és értékesebb! Egyben, méltó módon ünnepeljük meg az Úr Napját (a vasárnapot)!

img_eucaristiamemorial.jpg      Ki veheti magához az Oltáriszentséget? Minden katolikus hívő, aki hiszi (őszintén hinni akarja), hogy az Eucharisztia Jézus Krisztus valóságos Teste és Vére, akinek súlyos bűn nem terheli a lelkét (vagyis a kegyelem állapotában van), megtartotta a legalább egy órás szentségi böjtöt, teljes szentmisén vett részt (kivéve, ha ebben korlátozva van). Akinek tehát súlyos bűne van, köteles előbb meggyónni, és csak ezt követően járulhat az Úr asztalához (áldozhat)!

      Hányszor áldozhatunk? Az Egyház minimumként úgy szabja meg, hogy minden katolikus évente legalább egyszer, húsvét tájékán köteles szentáldozáshoz járulni, szentgyónást követően. Tekintve, hogy az áldozás nem a jók jutalma, hanem a gyengék erőssége, azért nemcsak a szentek vehetik magukhoz mindennap, hanem a közönséges halandók is (akik a kegyelem állapotában vannak, vagyis gyóntak), akik e szent cselekményt kétszer is megtehetik naponta, ha a fentebb említett feltételeknek megfeleltek, (ha másodszorra is a teljesen Szentmisén részt vettek.)! A végszükségben lévőkre (haldoklókra) értelemszerűen nem vonatkoznak az említett kitételek!

(BANGHA BÉLA SJ tanulmányának vége!)

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima_530.jpgAz  angyal első jelenése

     1916 tavaszától 1917. október 13-ig három angyali, és hat Mária-jelenésről tudunk.
     Az első angyal-jelenés 1916 tavaszán vagy nyarán történt Aljustrel közelében a Cabeço hegyoldal sziklabarlangjában.
Dessin-NDame-Fatima-3Bergers-01.jpg     Lúcia (ekkor még írástudatlan) nem emlékszik pontosan az angyali jelenések napjaira, lényeg, hogy egy verőfényes napon a három pásztorgyermek ebédhez készülődött. Lúcia beszámolója szerint a következő történt:
„Játszottunk egy kicsit és íme, erős szél rázta meg a fákat. Ez az esemény magára vonta figyelmünket, hiszen csendes idő volt. Ezután bizonyos távolságban a fák fölött keleti irányban vakító fényt láttunk. Ez fehérebb volt mint a hó, úgy nézett ki, mint egy átlátszó ifjú, ragyogóbb, mint a kristály napsütésben. Amint felénk közeledett, ki tudtuk venni vonásait. Egy 14-15 éves ifjú volt. Nagyon meglepődtünk, és el voltunk ragadtatva. Csak akkor szólalt meg, amikor hozzánk ért":
– Ne féljetek, a béke angyala vagyok! Imádkozzatok velem!
image022.jpg     Letérdelt a földre, és homlokával a földet érintette. Természetfölötti kényszertől indíttatva ugyanezt tettük, és háromszor elmondva, megismételtette velünk:
– Istenem, hiszek tebenned, imádlak téged, remélek tebenned és szeretlek. Bocsánatért esedezem hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned, nem imádnak, nem bíznak benned és nem szeretnek.
     Az imádság után fölkelt és biztatta a gyermekeket: ,,Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve kegyesen fogadják imátokat.” Ezt követően a jelenés eltűnt. Az eseményről a gyermekek hallgattak.
Lúcia a jelenések alkalmával mindent látott és mindent hallott, s egyedül csak ő beszélt. Jácinta is látott és hallott mindent, Ferenc azonban mindent látott, de semmit nem hallott. Ennek ellenére Ferenc is érezte a belső kényszerítő erőt, aminek hatására a többiekkel együtt a földre borult. Az imát Lúciától és Jácintától tanulta meg. (Alsó kép, az angyal-jelenés helye)LOCA DO CABEÇO..jpg

Szólj hozzá!

fatima_100_2017_majus_13.jpgfatima_100_2017_majus_13_530.jpg

Szólj hozzá!

044_maria_aranyhaz.jpgMária Aranyház – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: – A Salamon által kapott ígéretet, miszerint örök hajlékot építhet az Úrnak, végül a Szűzanya teljesítette be! Salamon "Aranyháza" elpusztult, Mária viszont önmaga lett a dicsőséges Arany Szentély mindörökre.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg8. nap
A béke és egység szentje

     Most már fogadalma szerint élhetett. Ám fizikailag, lelkileg egyre több szenvedés zúdult rá. A sok megerőltető munka, a metsző, jeges hidegben való serénykedés, és a vezeklő sanyargatások miatt egyre többször betegségbe esett. A testi meggyötörtségnél még erősebb volt azonban a lelki megtöretés. Megtudta, hogy atyja és bátyja (későbbi V. István király) éveken át harcban álltak egymással.
     Margitnak, aki az ország egységéért, békéjéért engesztelt, mély fájdalmat okozott a családjában lévő békétlenség, ellenségesség, széthúzás, viszálykodás. Ez teljesen összetörte őt: „ilyenféle háborúság semmiképpen nem lehet sok lelkeknek veszedelme nélkül!” – állította sok szerzetestársa előtt. Emellett nagy fájdalommal töltötte el egyházának szorongatott állapota is. Hiába vigasztalták társnői, ő csak sírt és sírt és egyre többet vezekelt a bűnökért. iv_bela_3_250.jpgAtyjához eljutott a hír, hogy leányuk őt okolja, sőt megítéli az ő háborúságait. Ezután megvonták tőle látogatásaikat és támogatásukat. Margit, aki megszokta, hogy családja gyakran látogatja őt – akiket szeretett –, egyre inkább hiányolta jelenlétüket. Mindezen kívül addig, ellátták gazdag ajándékokkal, melyeket ő mindig kolostorának, és a szegényeinek juttatott, most észre kellett vennie, hogy rendjének nem tud semmit adni többé. Szegényeinek akart volna még adakozni, de az apácatársai keményen rászóltak: „Semmit se adunk a szegényeknek. Mi is szegények lettünk!” Szegényei is morogni kezdtek és szidták, amiért nem kaptak tőle már semmit. „Bocsássatok meg atyámfiai!” – kiáltotta oda nekik zokogva, de azok csúnyán elfordultak tőle. Egyedül György fráter állt ki mellette és erőteljes alakjával védelmébe vette őt, haragjában szétkergette a méltatlankodókat. Margit halálsápadtan ájult el a kövezeten.
Egész életében mindig önként alázta meg magát. Most azonban folyamatosan őt alázták meg. Meggyötörték, gúnyolták, sértegették. Abban a kolostorban, melyet a király őmiatta építtetett, nővértársnői elfordultak tőle. Még akik nagyon szerették, mint pl. a volt dajkája, Olimpiádesz anya, sem merték érzésüket mások előtt kimutatni. Csak titkon siratták királylányukat, látván mindennapos megaláztatásait. Csodálták őt, amiért ezt oly nagy lelki erővel viselte.
arpad-hazi_szent_margit_003_250.jpg     Margit egészen magára maradt. A királyi pár, miként bátyja is, másfél éven keresztül megvonták tőle jelenlétüket, szeretetüket. Őrá haragudtak, aki békíteni akarta a haragosokat egymással, akinek legfontosabb vágya országa egysége és békéje volt, most megtagadták őt,megvonva tőle szeretetüket. Még Marcellus atya is arra kezdte buzdítani, hogy menjen át egy másik kolostorba, mert nyíltan megmondták neki, nem kívánatos a jelenléte és nem tudják őt eltartani. Sorsa a kolostorban a leghitványabb szolgálóleánynál is rosszabbra fordult.
     Margit átélte Jézussal a teljes elhagyatottságot, kitaszítottságot és éjszakánként együtt mondta Jézussal a feszület előtt: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
     Ez volt Margit lelkének sötét éjszakája. 
     Marcellus atya meglátogatta és keményen rászólt: „A szent engedelmességre megparancsolom, szedd össze holmidat. Holnaptól fogva a fejérvári kolostor lakója leszel.” Szentünk mélyen meghajtotta fejét, de szívét tőr járta át. Csak annyit kért, hogy elmehessen még egyszer a templomba imádkozni. Zokogva borult le a Szent Kereszt oltáránál és kérte: „Atyám, ha lehetséges, távoztasd el tőlem ezt a poharat.” A Szent Kereszttel szemben volt Szent Erzsébet asszony falra festett gyönyörű képe. Mély könyörgésre fakadt IV. Béla király húgának képe előtt, kérve őt, ha csak lehetséges, ne kelljen eltávoznia onnan. Esdve kérlelte, szóljon az érdekében Jézusnál, hogy fordítsa vissza szüleinek, testvéreinek szívét őfelé. S ne kövesse őt haragjuk. Ekkor feje fölött imádságára egy hangot hallott: „Amen!”
Margit felnézett és látta, amint Szent Erzsébet elmosolyodik, ragyogó kék szeméből mennyei szeretet sugárzik rá. Margit felsikoltott és lerogyott a kőre. S ezután nem sokkal, a templom tornyában megkondultak a harangok. Bekiáltották, hogy jön a király.
     Szentünk kisietett és látta, amint apját haldokolva hozzák a Boldogasszony kolostorába. Vele volt a királyné, aki zokogva térdelt ura mellett, és ott állt István király is családjával, s velük az udvar főemberei mind. Béla király, aki utolsó idejében megtagadta leányát, most az ölébe hajtva fejét, kiengesztelődött szívvel adta vissza lelkét Teremtőjének. Nemsokára elhunyt a királyleány édesanyja, Mária királyné is. Családjának tragikus elvesztése mély szenvedést okozott Margitnak.

Édes Jézus, Te, akit kiválasztasz, azt elvezeted a kálváriára, szenvedésed helyére, és Szíved fájdalmában részesíted. Könyörülj meg rajtunk, hogy amikor megtapasztaljuk a vigasztalanságot, a megaláztatásokat, a sötétséget, mi is erős, bátor lélekkel fogadjuk azokat! Adj lelkünkbe nagy bizalmat, hogy Te osztozol szenvedésünkben, s hogy Szent Sebeid által nyerünk majd gyógyulást.

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség….
Békeszerző Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk! Amen.
Szent Margit érdemeiért árasszon el bennünket a Békesség Lelke,
hogy általa megértsük, egység nélkül nincsen béke!
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)d24_engesztelo_530.jpghungria_18enero4_530.jpg

Szólj hozzá!

Mire van szükség részünkről, hogy gyakorolhassuk a szentségimádást?

1p3breviariumroma00cathuoft_0954.jpg

Semmittevésre.
     A semmittevés nem lustálkodás, hanem befogadó figyelem. Idő kell ahhoz, hogy az élet által felkavart dolgok leülepedjenek bennünk!

Vágyra.
    Életünk legmélyén a vágyaink irányítanak bennünket. Szükség van arra, hogy felébredjen szívünkben a Jézus utáni vágy. A Tábor-hegyen azt mondták a tanítványok: „Mester, jó nekünk itt lennünk”. Jó veled időzni.

Időre.
A szeretet időben mérhető. Akit szeretünk, azzal szívesen időzünk. Isten személy, aki szeretetében vágyakozik utánunk. A vágy beteljesedéséhez idő kell. Szüksége van arra, hogy időt adjunk neki, és nekünk is időre van szükségünk, hogy betölthesse vágyainkat. A másik iránti szeretetünk is legegyszerűbben azon mérhető, hogy mennyi időt töltünk vele.
Ha rendszeresen kimarad az ima, a Jézussal való találkozás, a mögött nem időhiány, hanem szeretethiány rejtőzik!

Csendre.
    „Isten a szív szentélyében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit Ő mond nekünk.” (Teréz Anya) Meg kell tanulnunk lecsendesíteni a szívünket Isten jelenlétében annyira, hogy hallhatóvá váljon a Szeretet hangja. Azok, akik már megpróbáltak csendben „semmit tenni”, elcsendesedni, azok tudják, hogy egyáltalán nem könnyű feladat.
A csend a szentségimádás egyik legfontosabb része!!! Nem volt könnyű elfogadtatni a testvérekkel, hogy nem az Oltáriszentség jelenlétében elvégzett engesztelő imaóráról van szó, ami a gyakorlatban azt  jelenti, hogy kitöltjük az időt imákkal és énekekkel. Letudunk egy programot, elvégzünk egy imaórát. A személyes találkozáshoz el kell csendesedni. Fontos megteremteni ehhez a csend külső feltételeit is.
Csodálatos ajándék, amikor Isten elkezd beszélni. Ő nem süketnéma, miként azt sokan gondolják róla. Hallja, amit mondunk, és van személyes mondanivalója az életünkre is.

Jelenlétre.
     Isten örök jelen, találkozni Vele csak a jelenben lehet. Tapasztalatunk az állandó „jelenvesztés”: vagy a múlt törmelékeiben kutatunk, vagy a jövő képeit rajzolgatjuk magunk elé; akár beszélgetünk valakivel, akár imádkozunk. Elfelejtettük, mit jelent a találkozásainkban jelen lenni. 
Újra kell tanulnunk ezt is. Nem könnyű a házasságokban, a családokban személyes figyelemmel jelen lenni azok számára, akiket szeretünk. 
Az imáinkat is kitöltjük „programokkal”, és nem figyelünk igazán arra, aki teljes szeretetével figyel ránk. (Varga László atya gondolatai a "Az Oltáriszentség előtt" c. Stella Maris kiadványból)rozsafuzer_pray_1_.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima_530.jpg     Néhány tisztázandó adat: 1) A három pásztorgyermek, nem Fatimában élt (ahol a környék egyetlen temploma volt), hanem ettől 2 km-re lévő Aljustrel nevű tanyán. 2) A jelenleg "Fatimának" nevezett kegyhely szintén nem Fatimában van, hanem az ettől 2-3 km-re lévő Cova Da Iria elnevezésű földterületen, mely Lúcia szüleinek tulajdona volt. 3) Ezen kívül beszélünk még a Cabeço-ról (sziklás, üreges helyről, ahol az Angyal megjelent), a Valinhos-ról (ahol a Szűzanya augusztus 19-én jelent meg) valamint a Loca-ról, ami a Lúciáék háza mögötti kutat jelöli (itt is megjelent az Angyal másodszor 1916-ban).

valinhos31i.jpg     A meszes, sziklás, csapadékszegény vidéken a nép nagyon szerényen élt. A köves, rossz minőségű talajon földművelésnek alig volt értelme. Csupán a gyümölcsfák és a legeltetés (juhállomány) biztosította a tanyák megélhetését. Miként fentebb említettem, a nyáj terelése naponta igen hosszú sétákat jelentett. A parasztok gyermeki hite és egyszerűsége példaadó volt. A vasárnapi szentmisékről szinte senki nem hiányzott.
Az Aljustrel nevű tanyán élt az egymással rokonságban lévő két család, Antonio dos Santos és Manuel-Pedro Marto, melyből a történetben szereplő három látnok származott. A Santos család sarja Lúcia. Ferenc és Jácinta pedig a Marto család tizedik és tizenegyedik gyermeke. Együtt őrizték juhaikat. Lúcia 10, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves, amikor a jelenések 1916 tavaszán elkezdődtek.
IMG_3636 (2).jpg     A teljesség kedvéért el kell mondani, hogy az 1916-ban történt angyaljelenéseket, 1915 áprilisa és októbere között három megelőző – szó szerinti – látomás előzte meg. Lúcia és három másik pásztorlány, Maria Rosa Matias, Teresa Matias és Maria Justino, a Lúcia szülei tulajdonát képező Cabeçonál, mely az Aljustrel és Casa Velha felé eső hegyoldalon van. Az említett gyermekek innen letekintve a völgybe, az erdő fölött „valami felhőszerűséget” láttak, amely fehérebb volt a hónál, átlátszó volt és emberi alakja volt”. „Mintha hószobor lett volna, amelyeket a napsugarak kissé átlátszóvá tettek.” Ez a leírás magától Lúcia nővértől származik. A jelenések Lúcia szüleinek két és fél kilométer távolságra fekvő birtokán történtek, melyet Cova da Iriának neveztek. Ferenc csak látta az Istenanyát, de nem hallotta. Jácinta látta és hallotta beszélni. Lúcia látta a Szent Szüzet, hallotta és beszélt vele. A jelenések mindig ebédidőben történtek.
    A fatimai eseményekről a gyermekeket legelőször a helyi plébános, Manuel Ferreira atya hallgatta ki. A történések és a Szent Szűz kérése csupán utólagosan lettek lejegyezve Lúcia nővér visszaemlékezései alapján, 1921-től, egészen haláláig (2005), számtalan kihallgatás alkalmával. Megjegyzendő, hogy püspöke kérésére a nővér, az események helyeinek azonosítását, 1946. május 20-án végezte el.

Szólj hozzá!

29st_josemaria3_530.jpg

Szólj hozzá!

043_elefantcsont_torony_1.jpgElefántcsont Torony – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Amiként a keleti uralkodókat elefánthát magasában, elefántcsontból faragott ékes baldachinban hordozták, hogy mentesek legyenek a föld porától, úgy a Szent Szűz az isteni kegyelmek ékes magasában végtelenszer inkább mentes minden szennytől! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

 

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg7. nap
A hűség szentje

     A 18 éves Margit komoly erőpróba előtt állt. Édes szülei, akik őt az Úrnak ajánlották fel, váratlanul meglátogatták és arra kérték, legyen a cseh király, Ottokár felesége. Már előtte is voltak kérői, szinte mindenkit megragadott szűzies szépsége. Ottokár volt azonban a legveszedelmesebb kérő, mert Béla királynak sok baja volt a csehekkel és békeszövetséget akart kötni velük. Ottokár király feltételként lánya kezét kérte. Meglátta őt a templomban, és azonnal szerelemre lobbantotta szívét a szépséges, gyengéd, Isten szeretetétől sugárzó arc, a gyönyörű nagy kék szemek, melyek mint két csillag ragyogtak, és a sudár, légies alak.
165_original_250.jpg     A király leányát mintha villámcsapás érte volna. Nem volt elég sok testi fájdalma, most a szívét érte az ütés. Így válaszolt szülei könyörgésére: „Mit fárasztjátok magatokat?... Állhatatossággal akarom, hogy megtudjátok, hogy az én fogadalmamat, hitemet, melyet én tettem és az én szüzességemnek tisztaságát, melyet én az én Uram Jézus Krisztusnak még kisded koromban, mint ti magatok jól tudjátok, szívemből, lelkemből az Úristennek szenteltem, és az én szerzetemnek tisztaságát, nemcsak e világnak dicsőségéért, de még ennek felette sem életemért, sem halálomért, avagy csak egy kevésben sem szeghetem meg, avagy meg nem szeplősíthetem.”
     Szülei nem hátráltak meg, engedelmességre hivatkozva szülői tekintélyükhöz folyamodtak. Margitnál azonban ezzel sem értek célt. Ha Isten ellen való dolgot kérnek tőle, annak nem engedelmeskedhet és ilyen esetben nem tekinti őket szüleinek – válaszolta. Béla király ekkor Marcellus atyát kérte meg, a domonkos rend tartományfőnökét, de Margit erre így válaszolt:
1000-62-szent-margit-_250.jpg     „Azt akarom, hogy minek előtte engemet házasságra adnátok, annak előtte az én testemet elmetéljétek foltonkint, hogysem megszegjem hitemet, melyet Krisztusnak fogadtam: és annak előtte inkább szenvedek minden átkot, hogysem az én fogadásomat megszegjem!”
     Ez a válasz végre hatott, szülei nem háborgatták többet. Ezután hozzájárultak ahhoz, hogy örök hűséggel letegye szerzetesi fogadalmát, melyet nagyszámú gyülekezet előtt tett meg, Marcellus atya, a váci és nyitrai püspök jelenlétében. Országra szóló ünnepi esemény keretei között zajlott ez a szent szertartás.

Jézus Krisztus, add, hogy Szent Margithoz hasonlóan, mi is képesek legyünk örök hűséggel kitartani Temelletted, nemcsak szóval, hanem tetteinkkel, életünkkel együtt! Ne engedd, hogy mai, egyre súlyosabb korunkban, ahol a hitet mellőzik, kigúnyolják, megtagadják, sőt, mártíromsággal megölik, állhatatosan kitartsunk hitünkkel, példát mutatva életünkkel, tanúságot tehessünk Rólad az evangélium útján! Adj bátorságot ehhez Urunk, erőt Szentlelkedtől, életünk utolsó pillanatáig!

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség….
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj állhatatos hitünkért! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)d24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

giz.jpg     Született: 980 körül,  † Passau, 1059.
     Gizella, Magyarország megkoronázott uralkodónője, bajor hercegnőként Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai herceg-nő leánya volt. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Szent Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésében részesült.
     996-ban eskették össze Istvánnal Scheyernben (Bajorország).
     Az Istvánnal tervezett házasságot leghatározottabban nagynénje, Gerberga apácafőnöknő ellenezte. Helytelenítette ugyanis, hogy törékeny unokahúgát poli-tikai okok miatt egy ,,barbár herceghez'' adják. Hiába utaltak arra, hogy István jó keresztény, erről csak az első bajorországi látogatásakor győzte meg kritikusait előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével.
     Új hazájában Gizella királynői városa, Veszprém volt. A veszprémi püspök ezzel, a mindenkori magyar királyné gyóntatója és a koronázás alkalmával koronázó főpapi tisztséget nyert.
boldog-gizella-marosfalvi-.jpg     Gizella szépen varrt, hímzett, és neki kellett udvarhölgyeivel az ország templomait egyházi felszerelésekkel ellátnia. A magyar királynéknak, annak bizonyságául, hogy háziasszonyi erények-kel rendelkeznek, a koronázási szertartás alatt néhány varró és hímző öltést kellett a koronázó paláston végezniök. Ez okozta azt a tévedést, miszerint a Koronázási Palástot Gizella királyné varrta, vagy egy miseruhából alakította volna át. A valóság az, hogy a Koronázási Palást ténylege-sen papi miseruha, melyet a Római Pápa rendkívüli kiváltságaként Szent István liturgikus események alkalmával magára öltött, István ugyanis diákonussá volt felszentelve, sőt püspök-kinevezési joga volt!
     Gizellát házastársként, a gyengéd megértés és az imádságos szentségi élet jellemezte. A króni-kások kiemelik vallásosságát, szelídségét, bőkezű-ségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. Fiának, Imrének halála után mindinkább visszavonult, István halála után pedig már csakis Istennek élt. Anyai és hitvestársi fájdalmát hősiesen viselte.
     Nemzetünk sorsát és hírnevét, már akkor is külső és belső ellenségek próbálták tönkre tenni, egyfelől a nyugat fejedelemségek és a Német-Római császárság acsarkodtak a Magyar Királyságra, másfelől a magyar-ság vezető rétegébe beépült idegenszívű főurak próbálták letéríteni népünket a nyugat egyházvezetőknek nem alávetett – kizárólag a pápának elkötelezett –, következetes keresztény útról.
     Egyes krónikások és néhány újabb magyar történész Gizella szemére vetik, hogy fia halála után részt vett a trón körüli cselszövésekben, sőt Vazul megvakíttatásában is. Ez a vád azonban tévedésen alapszik. Amit ebből az időből név említése nélkül ,,a királynőről'' állítanak, nem Bajor Gizellára vonatkozik. István udvarában tartózkodott ugyanis a későbbi király, Orseolo Péter anyja is, aki mindent megmozgatott, hogy fia király legyen, s akit még István életében "királynénak" neveztek hívei.
     István halála után, Orseolo Péter, majd Aba Sámuel uralkodása alatt méltatlanul bántak Gizella királynővel. Fogságba vetették és mint később Erzsébettől, tőle is beszámíthatatlanság ürügyével vették el javait. Özvegysége alatt ugyanis még bőkezűbben gyakorolta a jótékonyságot.
     Végül 48 év múltán visszatért hazájába a bajor lovagokkal. Itt megvalósította fiatalkori tervét: Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, és két év múlva apátnő lett. Szerzetesnői életéről alig maradt följegyzés. De még a gyér források is kiemelik, milyen részvéttel volt mindenki iránt, aki bajba jutott. A zárda vezetésében
szerény volt, nővértársait minden fennhéjázás nélkül, szeretettel kormányozta. Nehézséget, szomorúságot türelemmel viselt, s idős kora ellenére komoly önmegtartóztatásban és böjtölésben élt.
templom.jpg     A passaui kolostorban élt és ott is halt meg. Sírfelirata ugyan 1095-öt jelöli meg halála éveként, ám a kőlapot csak néhány évszázaddal később tehették sírjára, és a kőfaragó nyilván összecserélte a két utolsó számot. Annál is inkább, mert 1083-ban avat-ták szentté férjét és fiát. Ha akkor még élt, elképzelhetet-len, hogy ne vett volna részt ezen, ha másképpen nem, képviselő által. Napjainkban egy müncheni egyetemi tanár anatómiailag megvizsgálta földi maradványait, és megál-lapította, hogy a csontváz 75 év körüli magas termetű nőé lehetett.
     A Passau-i niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra, mely ma is zarándokhely. Sajnos a Gizella életét bemutató helyi kiállítás nyilvánvaló csúsztatásokat állít, miszerint férje halála után nemcsak megfosztották javadalmaitól, de meg is kínozták! Ámde, nem a "hálátlan és primitív" magyarok bántalmazták szeretett királynőjüket, hanem épp a hűbéressé lett Orseolo Péter uralkodása alatti Német-Római császárság "tanácsadói", mégpedig azért, mert Boldog Gizella, Szent István örökhagyását szerette volna folytattatni! És lám, Péter fogságából azok a magyar rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték. Boldog Gizella negyvenkét éven át élt közöttünk, s a magyar történelemnek egyetlen nőalakja sem tett annyit népünkért, mint ő.
     Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni.

Istenünk, ki királynőnkül adtad Boldog Gizellát, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy népünk, mint egykor, az igaz hitben eggyé váljon!gizella_istvan.jpg

Szólj hozzá!

Szentségimádás (A szerkesztő hozzáfűzése)

Térdeljünk vagy álljunk?

     Az Úr testileg nekünk ajándékozza magát. Ezért nekünk is testi feleletet kell neki adnunk. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az  Eucharisztiának túl kell érnie a templom határán, az emberekért és a világért végzett sokféle szolgálat alakjában.

De jelenti azt is, hogy vallásosságunk, imádságunk is megkívánja a testi kifejezést. Mivel az Úr, mint a testben feltámadott adja magát, nekünk is lelkünkkel és testünkkel kell válaszolnunk neki. Testünk minden szellemi képessége szükségszerűen hozzátartozik az Eucharisztia megüléséhez: ének, beszéd, hallgatás, ülés, állás, térdelés.       Azelőtt talán túlságosan elhanyagoltuk az éneket és a beszédet, és csakis hallgattunk egymás mellett. Ma megfordítva, az a veszély, hogy a hallgatást felejtjük el. Pedig csak mind a három – ének, beszéd, hallgatás – együtt, az a felelet, amelyben szellemi testünk teljességében megnyílik az Úrnak.
     Ugyanez áll a három testi alapmagatartásról, az ülésről, állásról és térdelésről is.
„Hol van nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk?” Kérjük az Urat, ébressze fel bennünk újra közellétének örömét, tegyen minket újra imádóivá. Imádás nélkül nincs átváltozás a világban. Forrás  

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima_530.jpgA fatimai események előzményei 1.Fatima_ApariçõesPortugal_1917 (63).jpg

      Fatimát, a „világ oltárát” (XII. Piusz), „a természetfölötti kirobbanásának helyét” (Paul Claudel) Mohamed leányáról, Fatimáról nevezték el még a mórok ott tartózkodása idején. (A felső képen Fatima tanyaközpont plébániatemploma.)
     1910. október 5-én kitört a forradalom Portugáliában. A fiatal II. Emánuel király családjával elmenekült.
A hatalom új birtokosai a szbdkművesek voltak. A Lisszabonban 1911. május 26-án tartott általános szbdkműves-napon Alfonso Costa – aki az Egyház és az állam szétválasztásának törvényét tervezte, nyíltan kimondotta politikai céljukat: "Ezzel a törvénnyel a katolicizmus, amely az ország jelenlegi siralmas állapotának fő okozója, két nemzedéken keresztül tökéletesen megsemmisül Portugáliában."
     Ennek megfelelő volt a kormány eljárása is. Minden katolikus és vallásos érdeket vagy ügyet elnyomtak, amennyire lehetett, megsemmisítették. A katolikus intézeteket feloszlatták, az iskolákban a vallásoktatást megtiltották, nagyon sok templomot bezártak, a szerzeteseket elűzték, csaknem minden egyházi kincset lefoglaltak, a legtöbb püspök kénytelen volt elhagyni az országot. Ezzel természetesen együtt járt az erkölcsök elvadulása, az ország gazdasági pusztulása, végül a teljes pénzügyi romlás, minek következtében egyre nagyobb és nagyobb lett a kivándorlás.
    XII. Pius pápa 1942. október 31-én tartott rádióbeszédében találóan jellemezte Portugáliának e legválságosabb idejét: "A sötétségnek és zavarnak tragikus órájában, amikor a portugál állam hajója eltért dicső régi hagyományainak irányától, s mintegy vesztébe rohanva, a legvadabb keresztény és nemzetellenes történelmi viharban, az elkerülhetetlen hajótörés felé sodródott, akkor lépett közbe az Ég kegyes segítsége, egy egészen félreeső, addig teljesen ismeretlen tanyavilágából."   

     A Szent Szűz világtörténelembe való beavatkozásának Fatima még inkább tanúja, mint Guadalupe. 1917-ben – fél évvel az októberi bolsevik hatalomátvétel előtt – a russian-revolution-october-1917-vladimir-ilyich-lenin-ulyanov-1870-1924-russian-revolutionary-anonymous.jpgSzent Szűz Fatimában hívja fel a világ figyelmét a Mária-korszak legsúlyosabb, a legtöbb lelki kárt okozó évtizedeire. Figyelmeztet az újabb súlyos szenvedésekre, a tömeges méretű lélekrombolásra, a hatalmilag megszerveződő és a politikai eszközökkel terjesztett ateizmus veszélyére, egy szóval a bűn további hatalmasodásának újabb fejezeteire. Egyben megígéri: ,,a végén Szeplőtelen Szívem fog győzedelmeskedni.” A ,,győzelem” szó nem költői fordulat, nem egy korszak lezárását, hanem egy harc – nyilván a sátán elleni harc (ellenségeskedés) – eredményes befejezését, a sátán végső megszégyenülését jelenti. A fatimai események sorozata sok egyéb kérdésben is fontos határkőt jelent a Mária-korszakban. Itt a teljesség kedvéért egyetlen, de meghatározóan fontos kijelentést idézünk Mária szavaiból: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.” A Mária-jelenések során Fatimában fogalmazódik meg világosan és egyértelműen a Szent Szűz akarata: legyünk segítségére. A lelkek megmentésében vegyenek részt és fogjanak össze a szavára figyelő emberek.
3szfatimall.jpg     Az 1917-es esztendő mind a világtörténelemben, mind pedig az üdvösség történetében igen jelentős dátum. Rengeteg szenvedés és vérontás árán Európa keleti részében új korszak és új eszme indult történelmi útjára.
Ez az új korszak és új eszme úgymond az ember nevében vállalta, sőt erőszakosan, s szervezetten terjesztette az istentagadást mint hivatalos ideológiát. Az üdvtörténet folyamán először jöttek létre azok a politikai feltételek, amelyek világméretekben szolgálták az ateizmust. Ez pedig páratlan pusztítást végzett az istenhit intézményrendszerében, a lelkekben, az élet minden terén szerte a világon.
red-army.jpg     Érthető, ha az Egyház Anyja, a Boldogságos Szűz fél évvel az októberi bolsevik puccs előtt, a neki szentelt hónapban, tehát 1917. május 13-án Fatimában újra letekintett erre a sok szenvedést látott s mérhetetlen szenvedés előtt álló világra.
     A lisszaboni egyházmegyéhez tartozó tanyaközpont, Fatima nevét, a jelenések előtt még a portugálok sem ismerték. A régi Fatima 35-40 tanyának volt a központja, ahol mintegy 2500 ember élt, és csupán a közös templom és a plébánia tette Fatimát központtá. Ettől a helységtől 2-3 km-re lévő Cova da Iriá-ban (Szent Irén völgye), ahol a jelenések történtek, ma hatalmas bazilika hirdeti 1917 májusának eseményeit.Fatima.jpg

Szólj hozzá!

anyak_napjara_530.jpg

Szólj hozzá!

040_david_kiraly_tornya.jpgDávid király tornya – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Isten Anyja ígéretet kapott Dávid királyhoz hasonlóan (aki magas toronyból kémlelte az ellenség mozdulásait), Égi Édesanyaként a kegyelmek magasából kémleli az ellenséget, hogy minket időben figyelmeztessen a veszélyekre. Mária Szeplőtelen szűzi ébersége a mi oltalmazó menedékünk.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg6. nap
Az áldozathozatal szentje

     Margit még állhatatosabban folytatta alázatos áldozathozatalát.
Egyre kevesebbet aludt, de annál többet időzött imádott Uránál, az Oltáriszentség előtt. Kicsi cellája szegényes volt, ágya alig volt nevezhető ágynak. A templomban majdnem egész éjszakákat töltött térden állva, teljes elragadtatásban. Alig evett. A kolostorban amúgy sem dúskáltak az ételekben, inkább a szegényeknek főztek jobb ételeket. Margit nem evett húst, háromszor egy héten pedig nem evett és nem ivott semmit. Ez alól egyedül egy évben a farsang időszakában tett némi kis kivételt.
margitka30_200.jpg     Kora hajnaltól későig kivette részét a munkákban. A szolgálóleányok szolgálója lett. Nem tűrte, hogy királylányként nézzenek rá. A sorakozó szegényeknek vitte az ételt, maga pedig nem nyúlt hozzá.
     Szülei többször meglátogatták
leányukat. A káptalanház szomszédságában külön fogadó helyiségük volt. Ha a kürtök jelezték érkezésüket, Margit gyorsan szólt valamelyik szerzetes társnőjének, varrjon foltot rongyos ruhájára. Mária királyné a nagyhét folyamán többször együtt imádkozott az apácákkal és ott is lakott. Jöttek rokonok is és a királyi pár közeli ismerősei, hogy láthassák Margitot. Előfordult, hogy mély imádságából hívatták, és ilyenkor nehezére esett bárkit fogadni.
     Legörömtelibb és legodaadóbb szolgálata a betegek ápolása volt. Folyamatosan ápolta, mosdatta, itatta, etette őket, ágyukat áthúzta. Vigaszt nyújtott és szelíd, szerető szavaival megerősítette, megenyhítette beteg testvéreit az igékkel. Előfordultak csodás gyógyulások is kezének érintésétől.
szent_margit_200.jpg     Nagyon sokat böjtölt, amiért néha megkorholta a rendfőnök anya. Mindemellett súlyosan sanyargatta magát. Ha bármi bűnt fedezett fel, vagy hallott, bevonult kis cellájába, és kíméletlenül megostorozta önmagát, de nem csupán ostorral. Egyszer egy parasztember sündisznót vitt neki ajándékba. Margit megcsináltatta a bőrét és azután azzal verette meg magát kedves szerzetestársnői egyikével. Volt, aki sírva fakadt. Egyik alkalommal Kinga soror fényt látott fölötte, majd lángokat, mintha égne. Felsikoltott és eldobta a flagrumot (ostort). Margit kérte, ne szóljon erről senkinek. Máskor imádság közben láttak fényt körülötte.
     Éjjel-nappal vezeklőövet hordott, mely vasból volt, szögekkel. Gyakran hordott vezeklő inget is.
Szentünk sokat sírt Jézus szenvedésén. Oly nagyon sírt, zokogott, hogy apácatársait is megrendítette. Beszélt nekik az Úr értünk kiontott Véréről, kínszenvedéséről, melyet ő egész szívével átélt.
     Egyebekben keveset beszélt, ha szólt, szelíden, kedvesen tette.
Másokat azonban mosolyogva, szívesen hallgatott. Szerettek közelében lenni, már szép ragyogó kék szemének tekintetétől is megnyugodtak testvérei.

Uram Jézus, add, hogy meglássam minden szenvedő testvéremben a Te Szent Arcodat, s hogy segítségére siessek, amikor szüksége van rám!

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség….
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)d24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

ime_az_isten_baranya10_1.jpg

A Szentáldozás     A teremtett világban minden élőlénynek táplálkoznia kell, hogy éljen. A léleknek is táplálkoznia kell... Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy támogassa az élet zarándokútján, körültekintett a teremtett világon, s nem talált semmit, ami a lélekhez méltó lett volna. Akkor visszavonult önmagába és elhatározta, hogy önmagát adja neki... Ó, lelkem, mily nagy vagy, hogy téged csak Isten tud kielégíteni! (Vianney Szent János)
Az Úr Jézus arra hív, hogy rendszeresen találkozzunk vele, hogy bensőséges és baráti legyen a kapcsolatunk. Sőt az egyház újabb rendelkezései megkönnyítik a rendszeres szentáldozást - most csak egy óra böjt van előtte, betegeknél még ez sem kötelező. Ha két szentmisén veszünk részt, a másodikon is áldozhatunk. Rendkívüli alkalmakkor a két szín alatti áldozás is engedélyezett – mint pl. amikor lelkigyakorlaton vesz részt egy közösség a nekik bemutatott szentmisében megfelelő felkészítő után két szín alatt áldozhatnak. Vagy esküvőkor a menyasszony és vőlegény, újmisében az újonnan szentelt szülei. Mindezek azt szolgálják, hogy élő legyen az Istennel való kapcsolatunk, hogy legyen lelki erőnk a mindennapok kereszthordozásához, ahhoz, hogy valóban krisztusi tanítvánnyá legyünk – hiteles kereszténnyé, és Krisztus egyházának teljes értékű tagjává.
A szentáldozás módjára vonatkozólag ezekből a felismerésekből XII. Piusz pápa Mediator Dei kezdetű enciklikája vonta le a következtetést: „Avégből, hogy világosabban ismertté váljék az, hogy az Eucharisztia magukhoz vételével a hívek részesednek magában az áldozatban, elődünk, XIV. Benedek pápa dicséri azok áhítatát, akik nemcsak azt kívánják, hogy a misén való részvételük alatt táplálkozzanak a Mennyei Kenyérrel, hanem azt is óhajtják, hogy az illető miseáldozatnál konszekrált ostyákkal áldozzanak (116)".
A Szeretetláng Lelki Naplóból:
»Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá! Van-e szülő aki többet szenvedett, mint Én? Azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen, rendeltem a szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe. Azért izzadtam vért. Azért koronáztak tövissel. Önként feküdtem szent keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen /külső alá/, szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. És ha szívetekbe térek, vigyázzatok, ne legyen azon semmi szenny, sem szakadás, sem folt, mert van-e szülő, aki többet szenved gyermeke új ruhája megszerzéséért és sokan még meg sem köszönik illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat érzés nélkül mondják csak el. Oda sem figyelnek, gondolatuk máshol kószál, és csak jönnek mindennap, és így megy ez évről-évre. Nem gondolnak arra, hogy Én az emberi természetet is magamra vettem, és úgy kell Hozzám szólni, csak egyszerű, emberi szavakkal. Nem kell a két lépés illemszabályt betartani, hisz a szívükbe fogadtak. Tehát ne hagyjatok ott egyedül! Szívem szeretetre és bizalomra vágyik. Én kérlek, hogy legyetek szívesek és szóljatok Hozzám, hogy alkalmam legyen szavaitokat kegyelmeim teljességével megválaszolni. Leánykám, ahol csak teheted, hozd a lelkeket közelebb Hozzám!« (I/72-73)
„Nagy tisztasággal és tisztelettel járuljatok az eucharisztiához. Ne tegyétek méltatlanná magatokat.” (Szent Ciprián) Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét eszi és issza. Ezért van köztetek sok beteg és erőtlen... (1Kor 11,26-30) „ Én a felnőttek eledele vagyok. Növekedjél és részed lesz benne. Nem te változtatsz engem magaddá, mint valami testi eledelt, hanem én változtatlak át téged magammá.” (Szent Ágoston)
Meg kell különböztetnünk az Eucharisztiából való részesülés feltételeit és az arra való fölkészülést.
Elengedhetetlen feltételei az áldozásnak a következők: a keresztség, a hit egysége (vagyis hogy a szentáldozáshoz járuló az egyetemes Egyház tagja legyen), a haragosainkkal való kiengesztelődés, és természetesen az érvényes Liturgia, amelynek során a Szent Adományok az Úr Testévé és Vérévé változnak.
pecador_1.jpgAz egyházi hagyo-mány a következő módokat ismeri el az Eucharisztiára való fölkészülésre:
– Testi előkészületek – böjt, önmegtartóz-tatás, az irgalmasság, lemondás gyakorlása
– Lelki előkészületek – gyónás, ima (különös tekintettel az áldozás előtti imákra)
Mindezeken felül nyilvánvaló előkészületnek számít az Isteni Liturgián való részvétel is, hiszen az maga a misztagógia, az isteni Titkokhoz vezető út:
„A szent titkok áldozati cselekményének eredménye az adományoknak az isteni testté és vérré változtatása, célja pedig a hívők megszentelése. Az előkészületet, és az ehhez az eredményhez és célhoz vezető eszközöket az imádságok, zsoltárok és szentírási olvasmányok jelentik; egyszóval mindaz, amit az adományok megszentelése előtt és után szent áhítattal tesznek és mondanak. Mert igaz ugyan, hogy Isten mindent ingyen ad, ami szent dolog, s mi semmit sem nyújthatunk ezekért cserébe, hanem mindez szó szerint tiszta kegyelem. Azért mégis elvárja tőlünk az Úr, hogy alkalmasak legyünk ezek befogadására és megőrzésére. Nem is adná át ezt a megszentelést olyannak, aki nem így készült föl arra. (…) A magvetőről szóló példabeszédben is ezt fejezte ki: »Kiment a magvető« – mondta az Úr; nem azért, hogy fölszántsa a földet, hanem »hogy vessen«, tehát a szántást és minden további előkészítést nekünk kell már előbb elvégeznünk. Mivel tehát szükség van arra, hogy a titkok vételéhez jó lelkiállapotban és felkészülten lépjünk, ennek is be kellett kerülnie az egész szertartás rendjébe – s benne is van. Erre tehet ugyanis képessé mindaz, amit áhítattal végeznek és mondanak a Szent Liturgia során. Ezek megszentelnek és átalakítanak bennünket, egyrészt, hogy helyesen fogadhassuk be a Szentséget, másrészt, hogy megőrizzük a megszentelődést, s továbbra is megmaradjunk ennek birtokában.” (Nikólaosz Kavaszilász) (folyt)

adoration_of_the_blessed_sacrament_exposed.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530_1.jpgBEVEZETŐ

     A fatimai üzenet, nem egy adott történelmi időpontot célzó reveláció, hanem – bátran állíthatjuk –, hogy a "végső idők" próféciája. A "végső" kifejezésen, nem valami ma divatos 'kiliaszta', világvégi terminust, hanem egy korszakváltást jelölő meghatározást kell érteni. Nem kell látnoki képesség ahhoz, hogy magunk is belássuk, a világ erkölcsi romlása, eszmei eltévelyedése és harácsoló gazdaságszemlélete óhatatlanul magán hordozza a bármely pillanatban bekövetkező összeomlás és a tömeges kárhozat veszélyét.
     Évszázadnyi áttekintésben a fatimai üzenet aktualitása, nemhogy "lecsengőben" lenne, hanem egyre fájdalmasabb hangon szólítja lelkiismeretünket a maradéktalan és azonnali megtérésre!
     Fatima üzenete a magánkinyilatkoztatások kategóriájába tartozik bár – és elfogadása, követése nem kötelező érvényű –, ám az Egyház a legmagasabb szinten elismerte és követését (a kérések megvalósítását) forrón ajánlja a híveknek! Tanítása ugyanis egyszerű, a tiszta evangélium. Mindaz, ami Fatimában történt – az események és az elhangzott szavak –, fellelhetők az Evangélium lapjain.

szazadunk-remenycsillaga-fatima 2.JPG

Kezdve Keresztelő Szent János bűnbánatra hívó sürgető szaván, az Úr tanításain, a példabeszédeken, a mindennapi élet egyszerűségén, tisztaságán és az imádságon keresztül egészen Jézus eszkatologikus beszédéig.
     A legösszefoglalóbb meghatározást VI. Pál pápa adta Fatimáról: "Az imádság és bűnbánat üzenete". Ezekről külön-külön fogok beszélni a következőkben.
     Sorozatom főcímeként nem véletlenül adtam a Végidők Reménycsillaga megnevezést, hiszen Kondor Lajos verbita atya könyvét, a "Századunk Reménycsillaga, Fatimá"-t (1976) – az ő hozzájárulásával – ezer veszélyen át, utánnyomattam hazánkban 1988-ban.

Aurora cirk.JPG

     Amiként a szovjet propagandaplakátok 1917-es Auróra cirkálója bevilágítja a vöröslő égboltot (amely nem volt igaz), akként hasít a bűnök valóságos sötétségébe, az e tragédiát megelőző 1917-es Fatimai Üzenet Fénye, hogy megmutassa az egyetlen lehetséges utat az emberiség megmentésére!

     Tekintve, hogy több igen neves munkát dolgoztam össze, az egyes szövegkörnyezetben külön-külön, ritkán jelölöm a forrást!

Felhasznált irodalom:

Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő. – Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000. /Rövidítése: JÜ/
Fatimáról beszél Lúcia nővér, P-2496-908 Fátima – Portugália, IV. kiadás 2006. /Röv: LN/
P. Kondor Lajos SVD: Fatima, századunk Reménycsillaga. – Magánkiadás a szerző megbízásából – Bp 1989.
Alonso, J. M. - A. P. Riberio: Fatima üzenete és az önfelajánlás. 2. jav. kiad. Eger, 1994.
Antonio Borelli Machado: Fatima. A tragédia vagy a remény üzenete?
L. Gonzaga da Fonesca: Fatima üzenete ma is időszerű.Márton Áron Kiadó Bp. 2002 /Röv: GF/
Montforti Grignon Szent Lajos: A tökéletes Mária-tisztelet. /Röv: TMT/
Szeretetláng Lelki Napló. – Szent István Társulat Budapest 2010. /Röv: római/arab szám/

Internet:
http://www.intratext.com/IXT/HUN0024/__P1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0024/_PP.HTM

Szólj hozzá!

27ha_nem_hallgattok_530_1.jpg

Szólj hozzá!

039_titkos_ertelmu_rozsa.jpgTitkos értelmű Rózsa – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Szűz Mária a Rosa Mystika, az a királyi virág, amely szépségében az Élet szimbóluma.   

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg5. nap
A szolgálóleány

     A kis királylány tiszteletére felépült Budán, a Nyulak szigetén a fényes kolostor és a Boldogasszony temploma. A 9 éves Margittal Veszprémből Fejérvárra utaztak, megnézve elődjének, Szent István királynak a sírját. Majd gályán Esztergomon áthaladva a vértanú Szent Margit, a királylány védőszentjének ereklyéit is meglátogatták. Végül szentünket hajón vitték a Dunán a szigetre, vele tartott Olimpiádesz, a sok kis novícia, sororok (idős nővérek), szerzetes nővérek és szolgálóleányok mind.szent-margit-nyulak-szigeten_200.jpg
     A nép körében már elterjedt a hír a kis Margit alázatosságáról, jámborságáról, aki kész volt odaadni magát Krisztus szerelméért kicsi korától fogva, amikor még beszélni se nagyon tudott, hogy nemzetének bűneiért engeszteljen.
     Mindenki kitódult az utakra, a Duna partjaira, hogy köszönthesse a király leányát, akit szentként tiszteltek főurak, és jobbágyok, szolgák és hercegek. Amerre domonkos_noverek_200.jpghaladtak megkondultak, zúgtak az összes harangok a templomokban, és a verőfényes napsütés ünneppé varázsolta e napot.
Katalin asszony, a rendfőnök anya kérte Margitot, legyen a kiszállásnál az első, de ő ezt felelte rá: „Elsőkből lesznek az utolsók.” És kérlelte: „Anyám, miért akarod ezt? Azok menjenek, akik a hídhoz közel vannak.”
     Ő pedig hátrakerült a szolgálóleányok közé és míg az első kis sororok fejdísszel, szépségesen, büszke tartással vonultak le a hídról, ő legutolsóként kis batyujával osont lefelé.
Így lépte át a neki épített szépséges kolostort a kicsi királylány, hogy megkezdje súlyos szenvedésekkel teli szolgálatát az Úrért és hazájáért.

Ó, édes Urunk, tekints Margit szolgálóleányod érdemeire, akit szentté tettél, hogy nemzetünk ismét megmenekülhessen a bajokból, fenyegető vésztől, és minden vérontástól! Add, hogy mi is egyszerű és alázatos lélekkel élhessük meg az evangéliumot!

Miatyánk…..Üdvözlégy….Dicsőség….
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj értünk az Úrnál! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)
szent_margit_zardaba_lep1_530_1.jpgd24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

 Hiszek?
     Aki Krisztusban hisz, annak az Eucharisztia már úgy szólva semmi újat sem mond? Nem lehet megérteni azokat az embereket, akik Jézus istenségét vallják, de az Oltáriszentség tanát azon a címen utasítják vissza, hogy „kemény beszéd ez” és hihetetlen. Hát a megtestesülés hihetőbb? Nem százszor s ezerszer nagyobb, csodála-tosabb, rendkívülibb tan-e, hogy az Isten emberré lett s a földre jött? Az Istentől az emberig csakugyan milliószor hosszabb az út, mint az emberalaktól a 'kenyér s a bor' alakig. Ha amazt hihetem: érthetet-len, miért ne hihessem emezt is? Amikor ugyanaz a kinyilatkoztatás tárja elém ezt is, azt is! Hiszek a kegyelemben?
      Hiszek a Szentháromságban? Hiszek a saját majdani feltámadá-somban? Ha ezekben hihetek, amik sokkal nehezebb s az érzéki tapasztalást meghaladóbb dolgok, hogy van az, hogy ugyanakkor az Oltáriszentség tanát „hihetetlennek” tartom?
Azt mondhatná erre valaki: Nem is azért nem hisszük, mert Istent nem tartjuk elég hatalmasnak, hogy ezt a csodát is művelje, hanem mert még Jézus csodatevő alakjának szemmel tartásá-val is úgy érezzük, hogy ez a csoda valahogy kiütköznék a jézusi stílusból.
Ebben az ellenvetésben csak annyi az igaz és igazol-ható, hogy az Eucharisztia tana a maga nemében való-ban egyedülálló. De nem állítható, hogy ellenkeznék a jézusi stílussal és nem lenne éppen a jézusi kinyi-latkoztatások és rendelke-zések egész módszerével és hogy úgy mondjuk, természetrajzával tökéletesen egyező.
     Mik a Jézus módszerének, vagy ha tetszik, „stílusának” jellemző vonásai? A megváltói cél, a kegyelem közlése, a hívőkhöz egyénen-ként való szeretetteljes lehajolás, az ember felemelése Istenhez s önmagának szerves közlése, saját istenemberi életerőinek titokzatos átömlesztése a hívekbe. Ha ezeket az elveket szemmel tartjuk, az eucharisztikus gondolatot mint a jézusi életműnek és stílusnak egészen kifejező s jellegzetes elemeit kell felismernünk.
Jézus végső célja az emberi nem megváltása volt, s ez főleg a golgotai keresztáldozat révén történt. Az Eucharisztia ennek a keresztáldozatnak titokzatos és jelképes megújítása a világ végezetéig, az „Ezt cselekedjétek” parancsa szerint. Jézus végső célja a lelkek egyéni megszentelése: ő a szőlőtő s hívei a szőlővesszők, amelyeknek a tövön kell maradniuk, a tővel össze kell forradniuk. 
arr_of_mass-01.jpgHol történik ez kifejezőbben, stílusosabban, mint az Eucharisztiában? Jézus végcélja, hogy az emberek kenyere legyen. (Jn 6,35.) Hol és hogyan lehetne jobban az, mint az áldozás magasztos aktusában? A megváltásnak végső célja, hogy az embert Istenhez felemelje s Istennel egyesítse: el lehet-e képzelni jelesebb, igazabb, fönségesebb egyesülést és Istenhez-emelkedést, mint az eucharisztikus áldozatot és áldozati lakomát?
     A jézusi stílus emlegetése nemhogy gyengítené az eucharisztikus hit érveit, sokkal inkább megerősíti s új világításba emeli azokat.

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530_1.jpgELŐSZÓ

csodásérem mm.jpgA 'Csodásérem' üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga. A Mária-korszak valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek világosan kibontakozó pedagógiája. Figyelmet érdemel, hogy bár a Szeplőtelen Fogantatás dogmája csak 1854-ben lett kihirdetve, az Istenanya szinte valamennyi jelenésében, Szeplőtelen fogantatására utal.
     1830-ban az általa adományozott kegyelmi eszközön, a Csodásérmen Ő áll, amint eltiporja az őskígyó fejét (a rajzolata valóságos mariológiai tanítás). Bár La Salette-ben (1846) mint könnyező Édesanya mutatja magát, Lourdes-ban (1858) Szeplőtelen Fogantatásként mutatkozik be.
563195_537954519559950_1929877723_n.jpg     Míg Lourdes-ban az Istenanya szavai a bűnbánatra és imádságra szólítanak fel, Fatimában már fájdalmasan kéri az engesztelést, mivel „sok lélek a pokolba kerül, mert nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917. VIII.) Fatimában (1917) a tövisekkel átszúrt, lángoló Szeplőtelen Szívét mutatja be a végveszélybe sodródott emberiségnek, mint menedéket.
     A magyar Szeretetláng üzenetében (1961), Szíve Szeretetlángját kínálja kegyelmi eszközül, egyrészt mint késztető erőt a fatimai engesztelés megvalósítására, másrészt, mint a krisztusivá formálódás hatékony kegyelmét!
Heart of Mary Jpeg(3)_1.JPGA Szeretetláng üzenetében, az erőtlenség és a világméretűvé vált bűn megfékezésére és gyermekei vesztének megakadályozására, Szíve Lángját kínálja mely "maga Jézus Krisztus" (I/107)! "Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!" (III/144) Ezt – az ígérete szerint – soha nem látott többlet kegyelmet (I/85; II/93-94), ő maga lobbantja fel az emberi szívekben édesanyai Szíve Lángjával „tömegesen és egyénenként” (III/130) is!  

     Amikor a Mária-korszak jelenéseit vizsgáljuk és üzenetüket meg akarjuk érteni, először a bűn titkáról és a bűn elhatalmasodásáról kell szólni. A Mária-jelenések ugyanis az elhatalmasodó bűnre, s annak elhatalmasodó következményeire figyelmeztetnek, s a győzelem ígéretével, hatékony eszközöket kínálnak a Küzdő Egyháznak.

     Manapság az emberek széles körben esnek áldozatául a zajló élet és a hamis értékrend – végső soron a bűn – sodrásának. Sokan nem értik életük eseményeinek összefüggéseit; nem ismerik fel, hogy a bűnnek szerzője van, s ez az erő történelmi léptékű stratégia szerint munkálkodik az ember vesztén. Érthető tehát, ha a Szűzanya egy nagy összefogást hirdet gyermekeivel, miként a La Salette-i (1846) üzenetében már mindenkit hív a sátán elleni harcra. "Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világosság gyermekei, ti, kicsiny nyáj...''  Ennek a harcnak a módja pedig az engesztelés, melyet Fatimában hirdetett meg először, egyben megígérve, hogy a Jézus zászlaja alatti harc nem lesz hiábavaló, mert végül Szeplőtelen Szíve győzni fog!meg_mire_vartok_fatima_100_eves.jpg

Szólj hozzá!

038_ajtatossag_jeles_edenye.jpgÁjtatosság jeles Edénye – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Szűz Mária a Szentlélek kenetének és mennyei illatának hordozója, amely betölti az Egyházat és áthatja mindazok lelki küllemét is, akik Hozzá buzgón imádkoznak!  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg4. nap
Erős hitű szentünk

     A kis Margit pénteken nem játszik a többiekkel. Őrá, Jézusra gondol, Akit megfeszítettek és meghalt érettünk.
S ahogy erről beszél, a növendékek elhallgatnak, a játékos kedv a gyermekekben elcsitul, köréje gyűlnek áhítattal. Olimpiádesz térdre hull és sírva fakad.
Margit pénteken már böjtöl és Jézusára gondol.
Még csak gyermek, de hite szilárd, mint a szikla, tekintete fölfelé irányul.
     Egy híres atya jön a domonkosokhoz. Beszéde elragadja szentünket. A prédikáció szavain elmélkedik.
margitka2_250.jpgFölolvasásra kérik. Herbartus atya ámulva, meghatva nézi a zsámolyra állított kis királylányt, aki csak így éri el a felolvasó helyet. S kristálytiszta, üde gyermekhangon úgy olvas fel, oly átéléssel, hittel, mint aki pontosan érti a Szentírás minden sorát. Éppen Máté evangéliumából olvas fel a tizenkilencedik rész utolsó szakaszából. Mintha magáról szólnának e sorok, arról a kis királylányról, aki elhagyott mindenkit: szerető szüleit, a pompát, a fényt, a ragyogást, mindent, lemondva magáról, hogy egészen Krisztusé lehessen.
     A nővérek és az atya meghatottsággal, könnyekkel szemükben hallgatják a felolvasását. Herbartus atya megérti és érzi, hogy e gyermek hite szilárd, és erős, ezért soha nem fogja Krisztust elhagyni.
     Margitot azonban kétely gyötri az atya beszéde után. Vajon ő méltó-e erre a nagy kitüntetésre, hogy Jézust kövesse örökké? Oly gyengének érzi magát, esendőnek s ezért szeretné, ha a páter még maradna, hogy beszélhessen vele. Az atyának azonban mennie kell, és elindul. Margit szomorú és mélyen imádkozni kezd. Az Úr megvigasztalja őt: vihar kerekedik, oly erős, hogy az atyának vissza kell fordulnia a kolostorba.

Ó Jézusom, erősítsd hitemet, tedd oly szilárddá, mint Szent Margitét, hogy egész szívemmel Téged tudjalak követni életem utolsó pillanatáig!

Miatyánk….Üdvözlégy…..Dicsőség…..
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj népünk hitéért, könyörögj a kétkedőkért, hogy megérezzék Isten irgalmas szeretetét! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)d24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁN
május 4.
stflorian_1.jpg † Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4.

Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az Egyház számára, így Flórián békességben vehetett búcsút a hadseregtől. Mint kiszolgált katona Noricum tartományban, Mantemban telepedett le.

Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Útközben a keresztények után kutató katonákkal találkozott. Így szólt hozzájuk: ,,Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok meg, és jelentsétek a parancsnoknak." A parancsnok először nyájasan beszélt az elébe állított Flóriánhoz: ,,Jöjj velem, és bajtársaiddal együtt áldozz az isteneknek, s velük együtt ismét élvezni fogod a császár kegyelmét''. Flórián ezt megtagadta, s mikor Aquilinus kínpaddal fenyegette, így imádkozott: ,,Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erőt a szenvedésre, és végy föl választottaid sorába, kik előttem megvallották Szent Nevedet.''

6401661711_955f10b1f5.jpgMiközben botozták, ezt mondta: ,,Tudd meg, semmiféle kínzástól nem félek. Gyújtass máglyát, és én Jézus Krisztus nevében örömmel lépek rá. Íme, most áldozatot mutatok be Uramnak Istenemnek, aki megerősített, s ezen megtiszteltetésre méltatott engem.''

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, és fölállították a híd korlátjára, de egyikük se merte a vízbe taszítani. Hosszú idő után jött egy fiatal katona, aki nem ismerte Flóriánt, ő odaugrott és belelökte a folyóba. Amikor azonban kíváncsian utána tekintett, hogy lássa elmerülését, megvakult.

Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből és eltemette. A sír fölé később templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian (Linztől délre). Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tűzvészek ellen kérik segítségét. Sok csoda történt általa.

A 17. sz. óta alig van olyan magyar helység, ahol Szent Flórián képét vagy szobrát meg ne találnánk templomokban, házakon, utak mentén. 

Szent Flórián, könyörögj értünk, siess segítségünkre!

/Forrás: katolikus szentek,   H.M. szerkesztésében/ albrecht-altdorfer-the-martyrdom-of-st-florian.jpg

Szólj hozzá!

 Csodák közt élünk!
     Krisztus maga, határozottan a hit kötelességére utal eucha-risztikus kijelentéseivel. A „kemény beszédet” emlegető és zúgolódó zsidók hitetlenke-dését az ismert szavakkal rója meg: „Ez titeket megbotrán-koztat? Hátha majd látjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol azelőtt volt? A szellem az, ami éltet, a test nem használ sem-mit; az igék, melyeket én szó-lottam nektek, azok szellem és élet. De vannak közületek némelyek, akik nem hisznek”. (Jn 6,62 kk.) Vagyis: az érzé-ki gondolkodás nem képes hívő lélekkel meghajolni Jézus kijelentései előtt: csak aki hisz Benne, az hisz akadály nélkül szavainak.
     Ez az istenemberi diagnózis máig igaz maradt. „Vannak, akik nem hisznek”, ez az oka minden csűrés-csavarásnak az Eucharisztiát szerző krisztusi szavak és kijelentések körül. A megfogyatkozott hit különösképpen húzódozik a legszebb és legcsodálatosabb hittételtől s innen minden Oltáriszentség-tagadás. Aki hisz az Isten mindenha-tó, csodatevő erejében s hisz az ő jóságában és találékony szereteté-ben, az az eucharisztikus tanításokban nemhogy hihetetlen dolgokat nem talál, hanem ellenkezőleg, azokat a többi krisztusi kijelentés betetőzőjének, szerves kiegészítőjének, azokkal egystílusú megnyi-latkozásoknak kénytelen tartani.
     Mi a „hihetetlen” az Eucharisztia tanában? Tán az, hogy csoda? Ám nem találkozunk-e folyvást csodákkal az Isten műveiben? Már a természet rendjében is mennyi az olyan „csoda”, amelyet csak azért nem tartunk és érzünk annak, mert megszoktuk, mert mindenna-pivá lettek előttünk. 
Eleve, nem  csoda-e – a szónak tágabb értelmében – maga a lét is? Az, hogy vagyunk? Az, hogy dolgok vannak, amelyeknek nem okvetlenül kell lenniük? Amelyek nem belső, metafizikai szükségességképpen vannak, amelyek nem a maguk erejénél fogva s nem szükségképpen létezők? Nyüzsög előttem a nagyvilág: csillagok óceánjai, naprendszerek fürtjei, rajai, gombolyagjai, tengerei! Miért vannak ezek? S miért van az atom és a molekula, a mikrokozmosz bámulatos, ezertitkú világa? Miért van nehézkedés és elektromosság, hő és fény? A fizika és kémia ezer rejtvénye? Miért van anyag és mozgás? S miért van a földön élet? Micsoda bámulatos titok minden egyes sejt, minden fűszál, minden emberi vagy állati érzékszerv! Az élők születése, növekedése, szaporodása! Az öröm és fájdalom érzése, a képzelet és az emlékezés! S az értelem! Az a bámulatos valami, amelynél fogva a létezők egy része, az „eszes lények”, valami láthatatlan és anyagtalan módon át tudnak fogni, magukba tudnak vetíteni, magukban - szellemileg fel tudnak dolgozni dolgokat, viszonyokat, logikai kapcsolatokat; fel tudnak hatolni a csillagok világába s be a szellem és az Istenség eszméinek titkaiba; tudnak ítélni s következtetni, gépeket, hidakat, alagutakat szerkeszteni, matematikát és költészetet művelni ... Csupa csoda, csupa bámulatos, megfoghatatlan, érdekfeszítően talányos, fenséges és érthetetlen dolog!
      És itt van Jézus Krisztus világa. Ez a történeti személyiség, amelynek arányai a fellegeken túlra nyúlnak. Egy szellem, akit megérteni s megmagyarázni emberileg nem lehet, akinél más megfejtéssel nem boldogulunk, mintha elhisszük neki, hogy ő Isten Fia és Isten-ember. Csoda ő maga és egyetlen, meg-megújuló csoda minden lépése, minden tanítása, egész életfolyamata. 
     Hát nem volt-e csoda az  ő földre-jövetele? Az Ige megtestesülése, szűzi születése? Nem volt-e csoda Jézus minden szavának emberfeletti bölcsessége, minden tettének a természet kereteit diadalmasan áttörő mindenhatósága? Gyógyításai, halott-támasztásai, jövendölései, halála, feltámadása, mennybemenetele: nem volt-e csoda mindez elejétől végig? És Egyházának alapítása, elterjedése, fennmaradása, erkölcsi kisugárzásai: nem csoda-e ez is mind? 

Szólj hozzá!

145mindent_530.jpg

Szólj hozzá!

039_tiszteletes_edeny.jpgTiszteletes Edény – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: A Názáreti Szűz, a benne felragyogó végtelen értékek és kegyelmek hordozója, Akiből mindenki üdvös javára meríthet!

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg3. nap
Az áldozatosság példaképe

     A kicsi Margit észrevette, hogy a felnőtt szerzetesnők ciliciumot (vezeklőövet) hordanak ruhájuk alatt.
Szívében vágy ébredt, hogy ő is hordhasson olyat és megkérte dajkáját, szerezzen neki ciliciumot.
Egy kicsi leány, egy csöppnyi gyermek és már áldozatot akar hozni az Úrért!
     S most nézzünk előre! Nézzük mit kért Fatimában a gyermekektől a Szent Szűz:
„Hozzatok áldozatot a bűnösökért…!” És a pásztorgyermekek köteleket tekertek zsenge stmargit2_200.jpgtestükre, hogy eleget tehessenek az Égi Királynő kérésének, hogy kieszközöljék a bűnösök megtérését. Hősiesen viselték éjjel is, de a Szűzanya kedvesen felszólította őket, hogy éjjel semmiképp ne viseljék!
Tudhatjuk-e, a kicsi királylány miért vette fel a ciliciumot? Nem írnak róla a krónikások. Csakhogy sejthető számunkra, hogy nem magától figyelt föl a gyermek a vezeklőövre, nem magától kérte, és nem saját magáért vette fel. Hiszen szenvedett tőle.
Talán a Szentlélek súgta, vagy az őrangyala? Vagy maga Jézus, Akit rajongásig imádott!
     Ezen az úton haladva kereste szent elődei példáját. Szülei elárulták neki, hogy áldozatul adták őt Istennek vétkes nemzetéért.
Margit tehát minden áldozatot igyekezett meghozni. Tanulmányozni kezdte Szent István, Imre, László és főleg Szent Erzsébet életét, hogy erőt merítsen áldozatos életmódjukból. A kislány gyakorta sírva esedezett az Úrhoz:
     „Az Úr mindenható Isten és az Ő jobbjának hatalmával megszorítsa és megenyhítse a kegyetleneknek hatalmukat és megoltalmazza az ártatlanokat és ezeknek felette az anyaszentegyházat.”

Jézusom, vajon én képes vagyok-e felnőtt fejjel ilyen áldozathozatalokra?
Kérlek segíts, hogy megértsem Szent Margit üzenetét, hogy szenvedéseimet átalakítsam áldozattá, a bűnösök megtéréséért!

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség….
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj országunk megtisztulásáért, a bűnösök megtéréséért! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)d24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

napi_gondolat_645_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Hihetetlen-e az Eucharisztia tana?
 
     Az Eucharisztia tanával szemben már a kafarnaumi zsidók szembehelyezték a kételkedés örök jelszavát: „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt?” A keresztény őskor és középkor a maga hívő lelkületével egészen a XVI. századig nem talált semmi hihetetlent a valóságos jelenlét, az átlényegülés s az eucharisztikus áldozat tanában; ám a pogány szellemű humanizmus felébredtével teljes erővel megindult a kételkedés, amely a vallásszakadásban valóságos harci jelszóvá vált. Luther Márton maga eredetileg nem mert az Oltáriszentség tanában letérni az ősi útról, sőt hevesen és élesen küzdött eleinte a „sacramentáriusok”, vagyis a szentségtagadók ellen; szellemes gúnnyal igyekezett őket elintézni. Hivatkozott arra, hogy bármennyire szeretné tagadni az Oltáriszentséget, már azért is, hogy ezen az alapon is szembehelyezkedhessék a pápasággal, nem teheti, mert az írás szavai túlságosan világosak és kényszerítők az Eucharisztia hite mellett. Csak később, a szükségnek engedve csatlakozott ő maga is a valóságos jelenlét s az eucharisztikus áldozat tagadásához.
     Hogy a mai materiális irányú gondolkodásnak különösen nehéz meghajolnia az Eucharisztia tételei előtt, szinte eleve adott dolog. Megszoktuk, hogy csak azt tekintsük „reálisnak”, ami a mindennapi élet és tapasztalás köré-hez tartozik. Az Istennek mint személyes vég oknak s végső világmagyarázatnak hite sokkal szembeszökőbb, mint az Eucharisztia tanának történeti igazolása, mégis tömérdek ember van, aki még a személyes Isten hitében is ingadozik. Jellemzőképpen még azok sorában is akad éppen elég ilyen gyakorlati ateista, akik nyugodt gondolkodásukban kénytelenek meghajolni az istenérvek bizonyító ereje előtt. Ami nem illik bele a külső s hétköznapi dolgok sorába, azt sokan legjobb esetben csak amúgy elméletileg tartják igaznak s alattomban esetleg akaratuk ellenére is kételkednek vagy legfeljebb ingadozva és bizonytalanul hisznek benne. Ugyanígy van elég sok keresztény Jézus istenségének hitével is.
Nem csoda tehát, hogy az Oltáriszentség tana, ez a mindenképpen titokzatos és csodálatos tan, ez a leheletfinom és végtelenül szubtilis természetfölötti gondolat, sokszor azoknak is nehezen fér be az eszmevilágába, akik egyébként keresztényeknek s hithű katolikusoknak tartják magukat. Ezek ilyenféleképpen beszélnek: „Igen, igen, hiszem; de azért – ki tudja, igaz-e?”

      Az Eucharisztia tanával szemben ez az ingadozás magában véve annál meglepőbb, mert alig van a katolikus dogmatikának tétele, amelyet olyan erős érvekkel lehetne bizonyítani, mint az Eucharisztia tanának kinyilatkoztatott voltát. Itt ezeket az érveket nem érinthetjük, csak utalunk az ide vonatkozó bőséges hitvédelmi irodalomra. Természetesen ezek az érvek nem tesznek hatást azokra, akik talán Isten létét sem fogadják el, vagy Jézus istenségében nem hisznek. Ez azonban szinte lélektani talány. Az őskereszténység eucharisztikus hitének egyik legjobb történeti összefoglalója a névtelenül megjelent, a janzenista A. Amauld-nak tulajdonított munka: la perpétuité de la foi de l'Eglise touchant l'Eucharistie, hogy akik elfogadják Jézus istenségét, miképp utasíthatják vissza ezeket az érveket. Más magyarázata ennek nincs, mint az elöljáróban említett félelem és irtózás mindentől, ami csoda és titok, ami természetfölötti és a tapasztalati világon túleső. rozsafuzer_ellensegei.JPG

Szólj hozzá!

szl_530_1.JPG

Szólj hozzá!

036_lelki_edeny.jpgLelki Edény – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Szűz Mária a Szentlélek legtisztább Hajléka, aki telve van karizmákkal, hogy kioszthassa azokat!

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

 

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg2. nap
Az alázatos kicsi királylány

     Mária királyné hűen teljesítette Istennek tett fogadalmát. Amint Szent Anna és Joachim fogadalmuk szerint, egyetlen kicsi lányukat, Szűz Máriát, már kicsi korában az Úrnak szentelve a Templomba vitte, ugyanígy tett Mária királyné és IV. Béla király is.
     A kicsi 3 éves Margitka Veszprémbe került a domonkos apácák kolostorába. A királyi pár mellérendelte dajkáját, Olimpiászt, aki özvegyasszonyként mint édes gyermekét szerette, és szolgálta őt.
     A kis királylány már kezdettől fogva az imádságnak és a szolgálatnak élt. Amikor megtudta, hogy Kit ábrázol a kereszt és mi történt Krisztussal, hangos zokogásra fakadt.
     Nem szerette, ha kitüntetett módon bántak vele. Ha pedig királylányi méltóságánál fogva mégis fel kellett szebb ruhába öltöznie, utána azonnal a konyhába sietett és a legpiszkosabb munkákban próbált részt venni. A szép étkező eszközöket elutasította, olyat akart, amilyen a többieknek volt.
     Kiválasztottsága szinte születése pillanatától fogva látható volt. Túlnőtt kicsi gyermekségén, és a felnőttekén, mégis – vagy éppen emiatt – egészen kicsiny maradt. Alázatosságban nem volt hozzá hasonló azokban az időkben.

Jézusom, add, hogy én is, hasonlóan Szent Margithoz alázatos legyek! Ne éreztessem soha, hogy másnál különb vagyok, és a szívemben se tartsam magam többre, senkinél sem.
Segíts Uram, hogy megéljem a Nyolc Boldogságból: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.”

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj a kisgyermekekért és a gyermek-lelkületért! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)arpad-hazi_szent_margit_zardaba_lep_530.jpgd24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

napi_gondolat_520_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Az Ősegyház hite
 
     S csakugyan így is értette mindenki Jézus szavait egészen Luther Mártonig (aki nem tudott zsidóul). Már Szent Pál úgy beszél az Oltáriszentségről, hogy Jézus valóságos jelenlétében való hite egészen kétségtelen. Az I. korinthusi levél 11-ik fejezetében megrója a korinthusiakat, hogy az eucharisztikus lakomát nem eléggé különböztetik meg az evés-ivástól s Isten ítéletével fenyegeti meg azokat, akik tisztátalan lélekkel eszik „ezt a kenyeret” és isznak „ebből a kehelyből”, „mivel nem különböztetik meg az Úr testét.” (11,29.) Lehet-e ennél világosabb beszéd?
Ugyanígy szólnak mind az ősi Egyház atyái. Szent Ignác vértanú (+ 116) s a Didache című könyv, az ős-kereszténység egyik legrégibb irodalmi maradványa; hasonlóképp Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Irenaeus és Jusztin vértanú a II. századból; Origenes, Ciprián és számosan mások a III. században és így tovább. Ezek mind „Krisztus testének” nevezik az Oltáriszentséget és szószerinti értelemben veszik ezt.
     Hasonlóképp tanúskodik az Ősegyház hitéről és értelmezéséről valamennyi  őskori keresztény liturgia (szertartás). A legrégibb szertartáskönyv („Constitutiones Apostolorum”) vagy a jeruzsálemi úgynevezett Szent Jakab-liturgia, az alexandriai, az ősrégi római, melynek I. Szent Incze pápa szerint maga Szent Péter apostol vetette meg alapját, a milánói, a kopt, az örmény, a szír-káld, a konstantinápolyi, később a gót-gall, a frank, a mozarab szertartáskönyvek: mind csupa megható megnyilvánulásait tartalmazzák az őskeresztények egyező hitének, akik mind szóról-szóra értelmezték Jézus ünnepélyes kijelentéseit s hittek abban, hogy Jézus az Oltáriszentségben valóban jelen van.
     Mily szép például az ősrégi chrysostomusi görög szertartás, melyet lényegében a görög katolikusok ma is használnak, amely szerint az átváltoztatás után a pap felmutatja a kenyeret és bort, mire a pap is, az alszerpap is letérdelnek vagy mélyen meghajolnak s így köszöntik a kenyeret és bort: „Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, Ámen!”
 
Az Oltáriszentség értelme
 
     A kételkedők rendesen ezt vetik ellen legvégső helyen: De hát mi értelme volna annak, hogy az Isten egy darabka kenyér és néhány csepp bor színe alá rejtőzzék és hogy mi magunkhoz vegyük és lenyeljük?
     Erre a kérdésre bizony nehéz a feleletet megadni annak, aki nem veszi figyelembe az Úr Jézus örök, túláradó szeretetét mihozzánk. Aki azonban ebben a gyengéd szeretetben hisz és megfontolja az Oltáriszentség csodálatos hatásait a lelkekben, az egy percig sem kételkedhetik abban, hogy az Oltáriszentségnek csakugyan bámulatosan nagy és fenséges értelme van.
     Az Oltáriszentség titkának megoldása ebben a szentírási szóban rejlik: örök szeretettel „szeretett engem és önmagát adta értem”. (Gal. 2,20.)
Az Oltáriszentség s Jézus csodálatos jelenléte, itt-időzése köztünk, hozzánk-szállása, velünk-egyesülése a szentáldozásban mind csodálatosan megérthető dolgok, mihelyt megértjük s szem előtt tartjuk az Úrnak csodálatos s végnélküli szeretetét hozzánk, emberekhez. Közel akart lenni hozzánk!
     Nem mintha erre ő rászorult volna, hanem hogy ezzel is állandóan figyelmeztessen szeretetére s mintegy kényszerítsen arra, hogy vele odaadóan és elmélyedve, szeretőn és bensőségesen foglalkozzunk.
     Táplálékunk akart lenni érezhető jelek alatt s érezhető alakban, hogy élénken lelkünkbe vésse, mennyire szükségünk van őreá s az ővele való folytonos, szeretetteljes egyesülésre. Számkivetésünk társa, zarándokságunk megosztója akart lenni, hogy ezzel is folyton emlékeztessen az örök hazára s arra, hogy
odaát ő vár ránk, mint végcél, mellyel örökre egyesülnünk kell.
S ezért van oly meleg, oly bensőséges, oly minden más vallásgyakorlatot összehasonlíthatatlanul felülmúló lelkiség, Jézus-szeretet, hitbuzgalmi élet, annyi erkölcsi tisztaság, annyi önfeláldozó hősiesség s annyi mennyei öröm ott, ahol igazi katolikus hitélet és eucharisztikus élet van! Ahol az emberek „megértik és hiszik azt a nagy szeretetet, mellyel az Isten viseltetett hozzánk” és sehol sem viseltetett annyira, mint az Oltáriszentségben. Ezért zengi oly bensőségesen a milliónyi hívő katolikus lélek:
 
 
Lauda Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.
 
Dicsérd, Sion, Megváltódat,
Vezéredet, Pásztorodat
Víg szívvel, víg énekkel.
 
Quantum potes, tantum aude,
Quia maior omni laude,
Nec laudare sufficis!
 
Dicsérd minden érzéseddel,
Mert bármi nagy dicsérettel
Ember őt nem éri fel!
S ezért imádkozik hozzá élő hittel:
 
Bone Pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserere,
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bone fac videre
In terra viventium!
 
Ó jó Pásztor, szent kenyerünk,
Jézus, minket szánj meg kérünk,
Légy táplálónk, légy vezérünk,
Add, hogy boldog véget érjünk
S lássunk egykor odafenn!
 
Tu qui cuncta scis et vales
Qui nos pascis hic mortales
Tuos ibi commensales,
Cohaeredes et sodales
Fac sanctorum civium!
 
Te, ki látod küzdelmünket
S táplálod itt lelkeinket,
Asztaltárssá tévén minket:
Majdan ott fent szentjeidnek
Sorába végy, úgy legyen! 

Szólj hozzá!

Nem kapkodni, hanem tudatosítani!

neurohiruga Evrope2.JPG     A kamaszévek végére az agyban 10 milliárd neuron, idegsejt található. Ezek egymástól elszigetelten állnak, a kapcsolat egymás közt az ún. szinapszisokon keresztül valósul meg. Ezek a kapcsolatok azonban csak addig maradnak fenn, amíg ingerület megy át rajtuk. Amit nem használnak, az megszűnik ugyan, de minden ingerélmény elraktározódik, stabil kapcsolatot megtartva a neuronok közt. Ha egy adott élmény ismétlődik, ez a kapcsolat egyre erősödik – olyannyira –, hogy egy idő után mindig az lesz az alapválasza az ismert helyzetre. (És itt a bökkenő!) Példaként felhozva, ez sajnos érvényes a fogamzásgátlás következetességére is! Aki tehát szexuális életet él, miközben nem akar gyermeket – még ha átmenetileg is –, később nagy eséllyel terméketlen is marad, hiszen agyi reakció-központját erre programozta! Hasonlóképp érvényes ez akár a dohányzásra is! Tekintve, hogy egy fiatal ember agya rendkívül képlékeny és fogékony, könnyebben alakulnak ki új szinapszisok az idegsejtek közt és létrejön a rögzült "szokás", ez persze lehet a jóravaló készségek indíttatása is (és ez a következetes nevelés lényege)! (A fenti képen az idegsejtek csodálatos mikrovilága, amely mégis meghatározója lehet akár az egész világ sorsának is!)

     Közbevetőleg: Hogy milyen nagyságrendet képvisel a szexuális aktusnak a szent mivolta – jól példázza –, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint, a házasság nem a gyűrű felhúzásával, nem az aláírással és még csak nem is a Szentség felvételével valósul meg, hanem a gyermekáldást nem kizáró ELHÁLÁSSAL! (vö. A Kat. Egyház Katekizmusa 1625; 1627; 1640; 1652)

a gyonas szentsege 405_n.jpg     De mit tehet az, aki számára már késői e poszt-sorozat igazságának felismerése? Merthogy, „négy dolgot, nem lehet visszavonni: Isten parancsait, a kimondott szót, az elhált kapcsolatot és az elmúlt időt.” (UH 768) – Nos, már említést nyert, hogy az agy képlékeny szerv és egész életünk során változik, így tehát a rossz beidegződéseket is meg lehet szüntetni, de csak tudva és akarva! Ne kedvetlenítsen el senkit a tradicionális kínai medicina álláspontja miszerint , ha valakit 10 év káros életmódja juttatott a megbetegedésbe, annak 10 év kell a kilábaláshoz is! A távolkeleti filozófiák ugyanis nem ismerik a Bűnbánat Szentségét, mely természetfeletti módon képes áthatni az ember személyiségét, a lelkét és gondolkodás módját!

     A teendő tehát először is: mélységes átgondolásban (bűnbánatban) tudatosítanunk kell a „mi a helyest” és ez is rögzülni fog  nemcsak agyunkban, hanem a lelkünkben is, következésképpen a személyiségünk részévé válik. A megtérés, a szentgyónás valódi lelki gyógyulást eredményezhet, ezáltal az újjászületés esélye mindenki előtt nyitva áll!

     „Legcsodálatosabb az életben rátalálni arra az egyetlen igaz társra, akivel a kapcsolat az évek múlásával is mélyül, szépül és örömmel telik meg. A szerelemnek ez a bensősége két ember között a legbámulatosabb jelenség.” (UH 979) Ezt azonban ki kell imádkozni és érdemes kivárni! (vége!) 5 - NEM AKAROM HALLANI.JPG

Szólj hozzá!

035_oromunk_oka.jpgÖrömünk oka – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Jézus Krisztus maga az Örömhír, aki Mária által jött a világba és Mária által fog győzedelmeskedni!

 Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg1. nap
A felajánlás

     Béla király a tatár ellenség elől Trau városában talált menedékhelyre, mely egy félszigeten elterülő városka volt.
A tatárok vezére ostrom alá vette a várost, nekiment a háborgó tengernek is, csakhogy megszerezze a királyt. Isten kegyelméből azonban hatalmas vihar tombolt, mely távol tartotta az ellenséges erőket.
A városka nem adta ki vendégét, őrizte és védelmébe vette őt.
Amikor végre a király a sok veszteségtől, harctól összetörve hazatért, megtudta iv_bela_200.jpgfeleségétől, hogy szíve alatt új életet hordoz. Ekkor ismét erőt érzett magában, hogy legyőzze fájdalmát két leány gyermeke halála miatt. Csüggedtsége eltűnt és mintegy sugallatra feltört belőle egy csodálatos felajánlás:
     „S ha visszaadod nemzetemet, országomat, én Uram, Istenem, ha megvéded ezt a várost, mely vendégül fogadott, Neked ajánlom föl születendő gyermekemet…A Te dicsőségedet hirdesse ajka első szavával, a Te dicsőségedet az utolsóval, ha majd lelke tisztán, mint ahogy erre a keresztség szentsége mossa, visszaszáll hozzád.”
     Laszkarisz Mária, a görög császár leánya először megrettent ura hirtelen fogadalmára.
De aztán magába szállva könnyek között térdeplőjére térdelt és feltört belőle is a fogadalom:
     „Irgalmazz én Uram! Könyörülj rajtam! Védd meg a várost, végső menedékünket e földön. Védd meg uramat, és én a Te szolgálatodnak szentelem jövendő gyermekemet, akkor is, ha minden elveszett.”
Isten meghallgatta a szülők áldozatát és elfogadta azt.

Jézusom, add, hogy minden szülő felismerhesse, hogy gyermeke Istené és nem az övé. Felismerhesse, hogy ajándékba kapja őket az Atyától, s nevelnie kell a jóra, a Te dicsőségedre, az evangéliumi életre.
Uram, küldd el Szentlelkedet minden szülőnek, hogy felismerhessék ezt az igazságot!

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség…
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj mélyhitű, jó szülőkért! Amen.
(Forrás: az első részben!) (Folyt.)d24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

Bangha Béla SJ. Összegyűjtött munkái XIII. kötet AZ OLTÁR FÉNYÉBEN,

Szent István Társulat Bp. 1937
 
Nem képletesen kell-e értelmezni az evangélium szavát?
 
     Ha pedig mégis bántana valakit a kétely, hogy hátha mégis csak képletes értelemben beszélt az Úr Jézus, ahogy a protestánsok hiszik, erre nézve is a legteljesebb felvilágosítást nyújtja az evangélium.
Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a képletes beszédnek is megvannak a maga nyelvtani szabályai.
A magyarban például ennek a képletes kitételnek: „törököt fogni”, „csehül állni”, „valakit láb alól eltenni” stb. mindnek valami egészen határozott értelme van s így vagyunk minden nyelvnél. Az ilyen, úgynevezett képletes kitételeket aztán más értelemben nem is lehet venni, mint vagy szó szerinti értelemben (pl. ha valaki egy csatában igazán elfog egy törököt), vagy: amit ezen érteni szokás. Ugyanígy vagyunk a sémi nyelvekkel is. A zsidó (vagy arám) nyelven, melyen Jézus beszélt, ennek a szónak: „valakinek testét enni” és „valakinek vérét inni” szintén volt egy határozott, de képletes jelentése is. Az első annyit jelentett, mint: valakit szívből gyűlölni és halálra keresni, a másik: valakinek vérét ontani (pl. „vérszopó”). 
     Kétségtelen, hogy Jézus egyiket sem alkalmazhatta magára, s nem lehet képtelenebb dolgot képzelni, minthogy Jézus így beszéljen: „aki nem gyűlöl és nem gyilkol meg engem, az nem nyeri el az örök boldogságot”. Jézus tehát ezeket a szavakat nem használhatta képle-tes értelemben, mert az egészen határozott és mindenképp lehetet-len jelentéssel bírt volna; tehát csakis szó szerinti értelemben használhatta e szavakat.
Megerősíti e következtetést az a határozottság, amellyel Jézus „bizonnyal” ételnek és „bizonnyal” italnak nevezi testét s vérét. Ha csak átvitt értelemben volna teste étel s vére ital, akkor nem mondhatná Jézus, hogy az ő teste „bizonnyal” étel és „bizonnyal” ital, és nem használná ezt az ünnepélyes kitételt: „bizony, bizony mondom nektek”, vagy legalább is kimagyarázná vagy sejtetné, hogy itt szavaival szemben képletes értelmezés van helyén.
Ennek ellenkezője áll. Jézus ünnepélyesen és ismételten a hitre hivatkozik, amelyet neki feltétlen joga van megkövetelni. Ő nem magyaráz és nem érvel, hanem kijelent, kinyilatkoztat és utal arra, hogy az ő szavai igazság és élet, őáltala az Atya beszél és aki nem hisz őbenne, nem hisz az Atyának.
      Mi értelme volna ennek a nyomatékos hivatkozásnak a hit kötelességére, ha Jézus csak valahogyan átvitt értelemben volna a mi lelkünk kenyere és táplá-léka? Hiszen oda semmi különös hit, semmi lelki erőfeszítés nem kell! Minek művelte akkor közvetlenül előtte a két legfeltűnőbb csodát, mellyel az elemek feletti uralmát igazolta? S minek hivatkozik az ő feltétlen igazmondására és csodái-ra? És minek korholta a zsidókat, hogy nem tudnak felülemelkedni a kicsinyes és földi gondolkodásmód fölé?
     De mi több, Jézus a legvilágosabban látta, hogy szavait a zsidók nem képletes értelemben, hanem szó szerint veszik, ezen ütköznek meg, emiatt sokan elhagyják őt és megbotránkoznak benne. És Jézus mégsem von vissza semmit, mégsem magyarázza szavainak értelmét képletesen, mégsem nyugtatja meg a zsidókat, köztük tanítványai közül is sokakat, (akik – mint az evangélista mondja –, szintén elpártoltak tőle), hogy ne értsék félre, ő csak lelkileg és a szeretet által akar kenyerük és boruk lenni az embereknek. Jézusnak az emberi logika szerint nem lett volna szabad megengednie, hogy hívei és a nép egy merő félreértés miatt pártoljon el tőle! Neki a fogalomzavart okvetlenül el kellett volna oszlatnia, ahogy megtette máskor is mindig, ha látta, hogy szavait nem- vagy félreértették. De itt semmi ilyesmi nincs! Itt Jézus még meg is ismétli, amit mondott hangsúlyozva, hogy szavait abban az értelemben higgyék, amely értelemben felfogták, azaz: szó szerinti értelemben.      Az evangélium ugyanis elmondja, hogy sokan megütköztek és elpártoltak tőle e „kemény beszéd” miatt. Vitatkozni kezdtek egymás közt: „hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül?” (Jn 6,53). S mit felelt Jézus? Tanítványaihoz, a megmaradottakhoz fordult s egyszerűen azt kérdezte tőlük: „Csak nem akartok ti is elmenni?” (Jn 6,68). Tehát: nem bánja, ha valamennyien elhagyják, ha nem hisznek az ő szavaiban, de azokból vissza nem von semmit és azoknak tágabb értelmet, képletes magyarázatot adni nem hajlandó. Péter azonban előáll s a hívek nevében így felel a felhívásra: „Uram! kihez mennénk? az örök élet igéi nálad vannak!” (Jn 6,69). S a hit e felséges, alázatos megnyilatkozásával várják a csodálatos ígéret későbbi beváltását.
     És még egy nagyon fontos érv: Jézus Istenként, előre látott mindent. Előre látta az eljövendő századokat. Előre látta Egyháza életét. Előre látta a milliók és százmilliók hitét. Ő látta, tudta, hogy az egész kereszténység hosszú évszázadokon át, egészen a reformáció fellépéséig ellenmondás nélkül hinni fog az ő valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben s azon túl is a katolikus Egyház hinni fog benne. Ő tudta, hogy apostolai, vértanúi és híveinek egész sokasága szó szerinti fogja érteni a szavait. Tudta, hogy ennek a tannak védelmében számos vértanú fogja vérét ontani.
Pont Ő ne akadályozta volna meg, hogy egy puszta félreértés kedvéért, amit 3 szóval kimagyarázhatott volna, a keresztény hívek százmilliói ilyen végzetes és nevetséges tévedésbe jussanak s ennek folytán sokan vértanúi halált szenvedjenek? 

     Minderről azonban szó sincs: Jézus megmarad a mellett, hogy az Ő TESTE valóban ÉTEL és az Ő VÉRE valóban ITAL. S az Utolsó Vacsorán meg is tette amit ígért: a kenyeret és bort átváltoztatta Testévé és Vérévé s meghagyta apostolainak, hogy a továbbiakban „ugyanezt cselekedjék” az ő nevében és az ő emlékezetére. 

Szólj hozzá!

A fel-feldobott kő, visszaesik!
     Volt egyszer egy jó családból származó lány. Mint a legtöbb fiatal, ő is leérettségizett, sikerrel felvételizett az egyetemre, és elkezdte a kellemes party-loyalty-ecommerce-marketing300.jpgdiákéletet. Bulizás, diszkók, ivás, a „füves cigi”, fiúk, flört, „antibébi”, párkapcsolat. Az első kapcsolata egy nagyon szolid fiú volt, akivel tartósnak nézett ki a kapcsolat, ám szívpanaszai miatt abbahagyta a tanulmányait és el is költözött. Aztán egymás után jöttek a barátságok, és a lány időnként boldog volt.
     Ez így ‒ tisztelt Olvasó ‒, egy sztenderd hallgatói élet!
A lány lediplomázott és 30 évesen felmerült benne a házasság gondolata, főkét azért, hogy ki ne fusson az időből! Keresni kezdte tehát a potenciális férjeket. És lám, talált egy jóképű, intelligens és gazdag férfit, lakással és autóval.
     Hosszú udvarlás, nagy szerelem, házasság. Egy kész tündérmese. Éveket küzdöttek a gyermekáldásért. Orvosi vizsgálatnak vetették alá magukat és mindkettejüket egészségesnek találták.
     Aztán egyszercsak beköszöntött az áldott állapot. A magzat egészségesen fejlődött, bár a szívhangjai olykor néha rendellenesek voltak, ám ennek az orvos nem tulajdonított jelentőséget. És kilenc 8198753.jpeghónapra megszületett a kisfiú, súlyos szívizomsorvadási hajlammal! Ez pedig örökletes rendellenesség.
Vizsgálódás kezdődött mindkét fél családjában, de a rokonságból sem emlékezett senki szívpanaszokra! A fiúcskának már kétéves korára pacemaker vált szükségessé.
     Egy beteg gyermek, bánat egy életen át. Talán Isten büntetése a szabados életért? Korántsem! Ha feldobunk egy követ és a fejünkre esik, talán bizony Isten dobta vissza? Ebben a világban semmi sem történik „csak úgy”, mert mindennek vannak természetes és lehetséges következményei!
     Ez a lány később megismerte a „telegonia” törvényszerűségeit, és visszaemlékezett az első barátjára, akinek gond volt a szívével. A férjének nem szólt erről.
Az anya depressziós lett amiatt, hogy beteg gyermeke is tovább örökítheti negatív génjeit, és az ő utódai még tovább!
     Végkövetkeztetés: egész generációk boldogsága rendülhet meg csak azért, mert egyik „ősük” könnyelműen kereste boldogságot! (Források az első részben!)lucy_9_530.jpg

Szólj hozzá!

jozsef_489_o.jpg     Mint annyi katolikus keresztény értéket és ünnepet, Munkás Szent József ünnepét – május elsejét – is igyekezett megmásítani a materialista-kommunista ideológia. Az ún. "munka ünnepe", a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, mely a nemzetközi munkásmozgalmak által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni, valódi eredetének megemlítése nélkül!
     Szent József, az Egyház, a munkások, a családok védőszentje és a férfi tisztaság példaképe, könyörögj érettünk!joseph_and_st_peter_s_sized.jpg

Szólj hozzá!

61szentjozsef_530.jpg

Szólj hozzá!

034_bolcsesseg_szeke.jpgBölcsesség Széke – Könyörögj érettünk!

 Elmélkedés: A Szűzanya, aki az Örök Bölcsességet, a második isteni Személyt, mint királyi trónuson, ölében hordozta.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

arpad-hazi_szent_margit_200.jpg                A kilencedet írta és a blog részére összeállította: Horváth Mária – köszönet érte!

Előszó

     1917-ben Fatimában megjelent a Szent Szűz három pásztorgyermeknek, mint a Rózsafüzér Királynője.
Felkérte a gyermekeket az engesztelő életre, annak terjesztésére és egy mondatban meghatározta annak programját:
     „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük.”
3pastorinhos_0119_200.jpg     A gyermekek (a 13 éves Lúcia, a 9 éves Boldog Ferenc és a 6 éves Boldog Jacinta) mindent megígértek, és szenvedéseiket hősies módon felajánlották a bűnösök megtéréséért.
Az I. Világháború folyt, és a Szűzanya kérte a gyermekeket a békéért való imádságra is, és megígérte, hogy kieszközli hazájuknak a békét. Így is történt!
     Fatima története egyedülálló: meghirdeti az engesztelés fontosságát, felhívja az emberek figyelmét napi gondjaik és szenvedéseik felajánlását a bűnösökért, kéri a sok imádságot értük, hogy a világban béke legyen. Egyben a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének tett felajánlásra is felhívja az emberiség figyelmét.
Most, 2017-ben a fatimai jelenések 100 évfordulóját ünnepeljük.
Nagy és döntő évforduló ez! Érdemes visszamennünk az időben, a mi országunk múltjába is.
doczykapolna-kicsi-_200.jpgMagyarország Mária Országa, éspedig törvényesen az! Szent István, örököse nem lévén, a Boldogasszonynak hagyományozta országunkat, Koronáját, jogarát, kormányzását, Őt téve meg Örökös Királynőnkké.
És mert Mária Országa lettünk, elsőrendű feladatunkká vált az engesztelés.
     Hazánk egyik legszomorúbb történelmi időszakában, a tatárjárás idejének gyötrelmes napjaiban megszületett egy kislány, akit szülei, IV. Béla király és Mária királyné Istennek ajánlott fel, ha megszabadítja a magyar népet a tatár megszállástól.
A gyermek, 1242. január 27-én látta meg a napvilágot. A Margit névre keresztelték.
Ezen a napon megszületett hazánk legnagyobb engesztelője, Árpád-házi Szent Margit.
     Mai korunkban, más módon ugyan, de nagyon súlyos történelmi időszakban élünk.
     A fatimai események 100. évfordulóján tekintsünk fel erre a királyi gyermekre, aki jóval megelőzte Fatimát, és életáldozatának példájával meghirdette hazánknak az engesztelés fontosságát.
     Míg Margit csupán Magyarországért ajánlotta fel rövid életét, addig Fatimában a három gyermek már a világért adta életét, áldozatul a bűnösökért. Nagy szentek ők, elhivatottságuk, hősies, fehér mártíromságot szenvedett létük legyenek példaképeink.
Vegyük észre, hogy Fatima és Magyarország életfeladata szorosan összekapcsolódik, mert Szent Margit belesimul a fatimai történetbe.
     Ezért most hozzá fordulunk és az ő segítségét kérjük hazánk védelméért a most következő kilencedben.

Felhasznált források:
Schütz Antal: SZENTEK ÉLETE
Ijjas Antal: Szentek élete
Diós István: Szentek élete
Tarczai György: Margit-legendák
Horváth Mária kézirata: KILENCED a Magyarok Nagyasszonyához magyar szentjeinkkel.d24_engesztelo_530.jpg

Szólj hozzá!

siena_cat-bio.jpg
     Sziénai Szent Katalinnak ebben az időben egyik unokabátyja, Della Fonte Tamás volt a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és csodatevő ereje van! Kezdték keresni az emberek, kialakult körülötte egy tanítványi kör, melynek tagjait ő maga a ,,családom'' névvel illette. Természetesen ellenségei is támadtak, ezért a domonkos rend 1374. évi általános káptalanja elé idézték Firenzébe, hogy kivizsgálják a tanítását és életét. A vizsgálat során kifogástalannak találták, engedélyezték további tevékenységét, s gyóntatónak és lelki vezetőnek Capuai Rajmundot rendelték mellé.084q06a1.jpg
     Rajmund ettől kezdve, leszámítva Katalin életének utolsó öt hónapját, állandóan mellette volt. Amikor visszatértek Sziénába, pestis tört ki a városban. Katalin életét is kockára téve felebarátait ápolta, bátorította, olykor csodával gyógyította a betegeket. S közben már levelezni kezdett a béke és a keresztes háború ügyében városokkal és egyes emberekkel, tanította a közelben és távolban lévő gyermekeit és tanítványait.st_katalin_stimatizacioja.jpg
     1375-ben meghívták Pízába, ahol április 1-én a Szent Krisztina-templomban Krisztus megajándékozta stigmáival, melyek Katalin kérésére láthatatlanok maradtak. Benső csodának szemtanúi is voltak. Később Katalin maga mondta el, hogy a Megfeszített Krisztus sebeiből vérvörös fénysugarak indultak ki és tartottak keze, oldala és lába felé. Akkor ő – hogy a feltűnés kísértéseit elkerülhesse – azt kérte, hogy a sebeket kívülről ne lehessen látni. És az Úr meghallgatta, mert a vérvörös sugarak fehérré váltak, és úgy fúródtak a testébe. Attól kezdve a sebek gyötrelmét Katalin haláláig szenvedte.szemtanuk.jpg
     Júniusban tért haza Sziénába, ahol megtérítette Niccolo Tuldót, akit kémként halálra ítéltek. Katalin szavai hatására az ifjú meggyónt, megáldozott és olyan békével fogadta a halált, mint egy szent. Csak annyit kért, hogy Katalin legyen mellette a vesztőhelyen. Ebben az évben írta első levelét a pápának, XI. Gergelynek.
     A következő években fölsorolhatatlan a csodálatos megtérések, kibékülések, gyógyulások száma, miközben Katalin fáradhatatlanul harcolt a pápa Rómába való visszatéréséért és a keresztes háború megszervezéséért. A helyzetet azonban nagyon súlyossá tette az észak-itáliai városok lázadása a pápai legátusok ellen. Firenze egy olyan város-szövetséget akart létrehozni, amely fegyverrel támadt volna a pápai 125_catherine_gregoryxi.jpgállamra. 1376-ban XI. Gergely interdiktum alá vetette Firenzét megátal-kodottsága miatt. A meg-riadt vezetőség akkor megkérte Katalint, men-jen el Avignonba és köz-vetítsen békét a pápa és a város között. Katalin, tanítványai egy részével útra is kelt, s június 18. és szeptember 14. között három hónapot töltött Avignonban a pápával tárgyalva és levelezve. A firenzeiek küldöttsége azonban nem a megegye-zésük szerint kezdett tárgyalni a pápával, s a kibékülés ügye meghiúsult. – /Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/  Felhívom kedves Olvasóim figyelmét, hogy július 3-tól, részleteket közlök Szent Katalin Dialógusából, 13 részben! catherinesienacommunion.jpg

Szólj hozzá!

Bangha Béla SJ. Összegyűjtött munkái XIII. kötet AZ OLTÁR FÉNYÉBEN,
Szent István Társulat Bp. 1937
 
Be lehet-e bizonyítani az Úr Jézus jelenlétét az Oltáriszentségben?
 
 
     Az Úr Jézus jelenlétét az Oltáriszentségben a legszigorúbban be lehet bizonyítani, sőt el lehet mondani, alig van a hittudománynak oly tétele, melyet oly világos és meggyőzhetetlen érvek egész sorozata támogathatna, mint az Oltáriszentség tanát.
Természetes, hogy ezek a bizonyítékok hittaniak, nem bölcseletiek, azaz nem a puszta természetes észből, hanem a kinyilatkoztatás forrásából, az evangéliumból és a hagyományból bizonyíthatók. Természetes is; hiszen a hit titkairól a filozófia nem mond semmit. Az Oltáriszentségről sem mondja sem azt, hogy igaz, sem azt, hogy nem igaz; ezek a kérdések egyszerűen nem tartoznak a természetes megismerés gondolatkörébe. Csak az a kérdés tehát, hogy a mindentudó és végtelenül igazmondó Isten csakugyan kinyilatkoztatta-e, hogy Jézus a kenyér- és borszín alatt valóban jelen van. Ha igen, minden kételkedés jogosultságának vége: Jézus jelen van az Oltáriszentségben s ez éppoly biztos, minthogy kétszer kettő négy.
     Ismeretes, hogy az evangéliumban főleg két részlet bizonyítja az Oltáriszentség tanát. Egyik, ahol Jézus megígéri az Oltáriszentséget, a másik pedig, ahol Jézus megadja, létesíti. Az első a János-evangélium 6. fejezetében, a másik az utolsó vacsora leírásában. A lényeg a következő:
Jézus a pusztában megszaporítja a kenyeret s aztán a vízen jár. E kettős csodatétellel mutatja ki hatalmát az elemek s a természeti törvények felett. Mikor e két csoda láttára óriási embertömeg veszi körül, megtartja nagyjelentőségű kafarnaumi beszédét. Ennek lényege az, hogy Krisztus mindenekelőtt feltétlen hitet követel magában. Miután erre nézve tanítását előadta, azonnal kijelenti, hogy ő egy kenyeret fog majd adni nekünk, mely nem olyan lesz, mint a manna a pusztában, mely csak ideiglenes életet adott, hanem amely örök életre táplálja az embert. Hozzáteszi, hogy ez a kenyér ő maga lesz. Éspedig nem az ő tanítása, vagy az ő szelleme, nem a puszta benne való hit lesz ez a kenyér, hanem ez a kenyér ő maga lesz, az ő teste és vére.
A zsidók megrémültek erre a szóra s így kiáltottak fel: „Hogyan adhatja ez nekünk az ő testét eledelül?” És Jézus így felelt: „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek”. (Jn. 6,53-54) Tehát nem von vissza semmit, nem magyaráz ki semmit; nem azt mondja, hogy hiszen csak képletes értelemben nevezi magát tápláléknak és „kenyérnek”, hanem „bizony, bizony”-nyal erősíti állítását és mindjárt fenyeget is, hogy „ha nem eszitek az én testemet és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet tibennetek”.
     De hogyan, hát igazán étel lesz az ő teste és ital lesz az ő vére? Lehetséges ez? És valóban az lesz-e vagy csak valami képletes, átvitt értelemben? Erre is azonnal a legvilágosabb szavakkal megfelel az Úr Jézus: „mert az én testem bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal ital”. (6,56.) És hozzáteszi szinte a nyerseségre emlékeztető világossággal: „Aki eszik engem, az él is énáltalam” (6,58).
     Ebben a kafarnaumi beszédben az Úr Jézus hatszor egymásután mindenféle alakban erősíti, hogy ő a saját testét és vérét valóságos eledel és italként fogja nekünk hagyni, amelyet enni és inni kell, hogy örök életünk legyen. Elmondja állító és tagadó módon, feltételes és egyenes alakban, s végül még egyszer utal a csodáira, arra, hogy ő mindenható, s hogy az ő szavait nem kritizálni, nem emberi kicsinységgel latolgatni kell, hanem egyszerűen és teljességgel el kell hinni, mert különben nem lesz bennünk élet. Lehet-e ennél világosabb beszéd?

Szólj hozzá!

Ideje levonni a tanulságokat, de valakik ezt nagyon nem akarják!
tvporn-button-keyboard200.jpg     A médiák, a televízió, magazinok és az egyes internetes felületek folyvást igyekszenek megmásítani az emberi együttélés erkölcsi értékekeit. A tiszta családi életet fáradságos áldozatnak állítják be, míg a házasságon kívüli flörtöket, ágyas kapcsolatokat boldogító kalandoknak értékelik.
     A nép erkölcsi megmentésében múlhatatlan az Egyház szerepe, mert Jézus Krisztustól való felhatalmazása révén, egyedül a Bűnbánat Szentsége képes megújítani a lelket, amiként a józan emberi ész a testet is!
     Köztudott az emberiség szomorú tapasztalata: még a térképekről is régen eltűntek azok a birodalmak és államok, amelyekben elterjedt az erkölcstelenség.
Összeomlott pl. a valamikor oly hatalmas Római Birodalom is, amely az utolsó századaiban tömeges orgiákban agonizált és 15 római császárából 13 homoszexuális és szadista volt.
nero-30_530.jpg     Itt az ideje okulni a történelemből, mert már a szakadék szélén állunk és nagyon úgy néz ki, hogy valakik nagyon nem akarják a népek erkölcsi javát!
Nem gyanús-e, hogy a női egyenjogúság vad élharcosai, egyben a nők erkölcsi szabadosságának hirdetői is?
     Mindezzel együtt az embernek tudatosan tervezni kell a jövőjét, és minden élethelyzetben és korban a dolgok mögé kell látnia! Egyszerűbb a helyzete azoknak, akik értéknek tekintik a Tízparancsolatot, mi több, az Evangélium tanítása szerint rendezik be életüket!
Minden fiatalnak tudnia kell ugyanis, hogy az erkölcsös élet és a szüzesség genetikai érték!
     Nem szabad követnünk a „a felvilágosultság” sugalmazó kiszólásait, mint a „szüzesség, maradiság”, „jogod van az élethez”, „egyszer élsz” „addig szórakozz amíg fiatal vagy” stb.
     Ám ezen új ismeretek utólagos riadalmában nem kell elkeseredni!
Tartsunk mélységes bűnbánatot, gyónjuk meg ‒ nem feledve ‒, hogy a Bűnbocsánat Szentsége nem a következményeket tünteti el, hanem csak lehetőséget ad arra, hogy az üdvösség szempontjából tovább élhessük életünket! Ha a káros életmódot nem folytatjuk, akkor a telegonia hatása évente 20–30%-kal csökkenhet, de csak akkor, ha teljesen szüneteltetjük (évekig) a szexuális kapcsolatot! A bűnismétlés ugyanis „újraindítja az első programot” ‒ ráadásul negatív módosításokkal! És ez nagyon fontos, amiként ez a következő részből is kikövetkeztethető!
     A modern tudományos kutatások alátámasztják őseink erkölcsi törvényeit, amelyeknek alapja a keresztény erkölcs volt. A fiataloknak lehetőséget kell adni arra, hogy megismerjék e kutatások eredményeit, hogy helyesen tudják megalkotni reproduktív magatartásuknak modelljét”. Ez a cikksorozat ezért jelent meg!

(Folyt.) (Források az első részben!)topic1_530.jpg

Szólj hozzá!

30.
április

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

szl_530_1.JPG

Szólj hozzá!

033_igazsag_tukre_1.jpgIgazság Tükre – Könyörögj érettünk!

 Elmélkedés: Szűz Mária az isteni kegyelmek visszatükrözője. Ha Őrá tekintünk megigazulunk!  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

siena_cat-bio.jpg
     (Szent Katalin élettörténetének folytatása.) Ettől a látomástól a kis Katalin megváltozott. Imádságos élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke oly gyorsasággal érett, hogy hét éves korában, kiválasztva egy rejtekhelyet, ahol senki sem zavarhatta és nem is hallhatta meg, hangosan kimondta fogadalmát. Térdre hullva, nagy áhítattal így imádkozott a Boldogságos Szűzhlivret-ste-catherine-de-sienne3.jpgöz:

»Ó, Boldogságos és Szentséges Szűz, aki az összes asszonyok között elsőnek szentelted magad Istennek azzal, hogy örök szüzességet fogadtál neki, és Ő annyira kedvelt téged, hogy Fiának Anyjává tett; határtalan jóságodhoz folyamodom, és kérve kérlek, ne érdemeimet nézd, és ne gyöngeségemre tekints, hanem légy hozzám annyi kegyelemmel, hogy jegyesemül adod nekem Őt, kire szívem-lelkem minden erejével vágyakozom, a te szentséges Fiadat, a mi egyetlen Urunkat, Jézus Krisztust. És én megígérem Neki és Neked, hogy soha más jegyest nem engedek magam közelébe, hanem szüzességemet a magam gyöngeségében sértetlenül megőrzöm neki mindörökké!«

Az imádság, amelybe fogadalmát foglalta, mutatja, hogy részéről ez nem meggondolatlan gyermekjáték volt, hanem a leendő szent komoly siena_st_kat_848.jpgmegnyilatkozása.
     A család mindezt – ha egyáltalán látott belőle valamit – nem vette komolyan, s amikor Katalin elérte a tizenkettedik évét, kezdték fölkészíteni a házasságra. Katalin tiltakozott, de nem lázadt föl, hanem Jegyeséhez menekült. A család – látván hajthatatlanságát – zaklatni kezdte, remélve, hogy kiverik fejéből jámbor ,,rögeszméit'': egész nap dolgoztatták, a legalantasabb szolgálatokat végeztették vele, s összeesküdtek, hogy sohasem hagyják, hogy egyedül legyen. Ő türelemmel viselt mindent tizenhat éves koráig. Ekkor közölte övéivel, ha kell, levágja saját orrát, ha kell inkább elmegy otthonról, de szándékát, fogadalmát nem másítja meg. Látva eltökéltségét, az édesapa hatására a család elfogadta szándékát.
68_berbe5_03.jpg     Katalin alázatból nem akart kolostorba lépni és nem is lett soha apáca. A Sziénában élő domonkos harmadrendi nővérek (mantelláták) között akarta szolgálni Isten dicsőségét és felebarátai üdvösségét. A nővérek azonban elutasították a kérelmét azzal, hogy ők csak özvegyeket vesznek föl, a fiatal lányoktól félnek, mert botrányt hozhatnak rájuk. Katalin ennek ellenére – mivel egy látomásban Szent Domonkostól ígéretet kapott, hogy magára öltheti a Bűnbánó Nővérek ruháját – változatlanul kitartott kérése mellett, s végül a nővérek befogadták.
     Ez 1363-ban történt. Katalin ekkor visszavonult házuk egy pinceszerű zugába, amit a cellájának nevezett. Csak a templomba ment ki, a gyóntatóján kívül senkivel sem beszélt; egyébként a cellájában vezekelt, imádkozott, böjtölt és virrasztott. Ágya nem volt, a feje alatt egy kő volt a párna. Elhagyta a húst, aztán fokozatosan a többi eledeleket is, s csak kenyeret és zöldségféléket evett; élete végén pedig csak az Eucharisztiából élt, Őbelőle táplálkozott.
     Három éve tartott már ez a teljes magány, sok-sok imádsággal és az erényért vívott harccal, amikor Krisztus megjelent Katalinnak: gyűrűt húzott az ujjára (melyet kizárólag csak Katalin látott állandóan), és eljegyezte magával. E misztikus eljegyzést követően pedig az Úr kiszólította őt magányából és elküldte az emberek közé, a béke és az igazság angyalának. – /Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.)1_lensini2.jpg

Szólj hozzá!

CHANEL SZENT PÉTER

peter-chanel2.jpgPotičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.

   A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdő-dött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az emberek minden köteléktől szabadulni akartak, és Istent is le akarták taszítani az oltárról. A forradalom végén a városokban és falvakban sok-sok üszkös rom, az emberi szívekben pedig hitetlenség maradt vissza. Nagyon sokan távolodtak el Istentől, Jézus Krisztustól és az Egyháztól. Az üdvössé-gükért való aggodalom né-hány életben maradt papot arra késztetett, hogy társakat gyűjtsenek maguk köré, és közösségben kezdjék az újratérítés fáradságos munkáját.

Ilyen pap volt Jean-Claude Colin, aki 1816-ban egy nővér- kongregációt hozott létre; 1824-ben pedig papokból alapított egy kongregációt, s mindkettőt Marista Kongregációnak nevezte el. Célja az volt, hogy Franciaország lelki nyomorúságán enyhítsenek.

A vallási megújulás időszakában a missziók iránti érdeklődés is megnőtt Franciaországban. Ugyanebben az időben XVI. Gergely pápa, aki bíborosként a Hitterjesztési Kongregáció vezetője volt, állandóan új misszionáriusokat keresett. Amikor Colin atya benyújtotta kérelmét, hogy a pápa hagyja jóvá az új papi kongregációt, a jóváhagyással együtt megbízást is adott nekik arra, hogy misszióba menjenek a föld egy olyan részére, ahol még soha nem jártak missziósok: a Csendes- Óceán szigetvilágába.
Az első marista missziósok között, akik Pompallier püspökkel 1836 karácsonyán indultak útnak, ott volt a harminchárom éves Chanel Péter is.

A missziós csoport Le Havre kikötőjéből indult, és Tahiti szigetén kötött ki. Itt azonban evangélikus igehirdetőket találtak, akik néhány évvel korábban érkeztek a szigetre, és elkergették a maristákat azzal, hogy keressenek maguknak más területet. Ugyanígy jártak Tonga szigetén is, míg végre Tahititől háromezer kilométernyire nyugatra a Wallis- és Futuna-szigeten megállapodhattak.

A szigetlakókkal való hosszas tárgyalás után a törzsfőnök, Niuliki úgy határozott, hogy Chanel Pétert és egy laikus testvérét befogadja Futuna szigetére. A többi missziós továbbhajózott a Wallis-szigetre, a püspök pedig továbbment Új-Zélandra.

Péter atya számára nagyon nehéz időszak következett. Nem ismerte a futunaiaknak sem nyelvét, sem szokásait. Minden segédeszköz nélkül, teljesen magára hagyatva kellett elkezdenie tanulni a nyelvet, hogy az evangéliumot hirdethesse. 1839-ben, másfél éves vesződség után így jelentette a helyzetét: ,,Húsz keresztelés négy felnőtt, a többi gyermek, és mindegyik közvetlen a halála előtt ez az egész aratás, amit tizennyolc hónap után felmutathatok.'' De nem esett kétségbe. Jámborsága, a betegek körüli fáradhatatlan szolgálata és jósága megnyerte a szigetlakók szívét. Úgy nevezték: ,,a jószívű ember'', és közeledtek hozzá.

Amilyen mértékben hatott a hit világosságával az emberekre, olyan mértékben támadtak körülötte ellenségek. A törzsfőnököt körülvevő vének tanácsa félteni kezdte tekintélyét, és a misszionáriust veszedelmesnek nyilvánította, mert elvonja az embereket az ősök hitétől és szokásaitól. Ezért azokat, akik Péter felé vonzódtak és őt követték, gúnyolták, bántalmazták és üldözni kezdték. Nem egynek felgyújtották a kunyhóját, Pétertől pedig megvonták a megélhetést. Maga Niuliki is egyre hűvösebb lett Péterrel, s amikor rájött, hogy egyik fiát is megtérítette, ellenségévé lett. Most már nemcsak gonosz tanácsadóira hallgatott, hanem benne is működni kezdett a bosszúálló harag.

peter-chanel-2.jpgEgy alkalommal ki is mond-ta, hogy a misszionáriust legszívesebben halottként látná. Ez a kívánság embe-reinek parancs volt, s mind-járt másnap, 1841. április 28-án reggel Niuliki ,,mi-nisztere'', Musumusu és két másik férfi Péter kunyhójá-hoz ment. Az egyik beteget színlelve gyógyszert kért, mikor azonban Péter leha-jolt, hogy megkeresse az orvosságot, lesújtottak rá. Ő pedig a legkisebb ellenállást sem fejtette ki, hanem csak azt sóhajtotta: ,,Ez nekem jó!''. Még élt, amikor osztoz-ni kezdett a két ember a kunyhóban talált holmin. Musumusu viszont dühében,  hogy nem tudták azonnal megölni a misszionáriust, megragadta Péter baltáját és széthasította a fejét.

Amikor a hír eljutott Tahitire, a francia tengerészeti támaszpont parancsnoka készülődni kezdett, hogy megtorolja a gyilkosságot. Pompallier püspök azonban tiltakozott ez ellen, s csak annyit kért, hogy adják ki Futunáról Péter holttestét és használati tárgyait.

Ez a nagylelkűség megtörte a szigetlakók ellenállását a hittel szemben. Papot kértek, aki ,,a szent vizet'' rájuk önti, azaz megkereszteli őket. Kívánságuk egy esztendő múlva teljesült. Maga a püspök vitt két marista atyát Futunára, s ez alkalommal hétszáztizennégyen keresztelkedtek meg. Néhány év múlva Futuna- és Wallis-sziget egész lakossága katolikus lett.

A két szigetről nevezték el a környékbeli szigeteket magába foglaló apostoli vikariátust 1935-ben. 1966-ban egyházmegyei rangra emelték, és ma Wallis és Futuna-i püspökségnek hívják. Niuliki utóda, a futunai király egész birodalmát Krisztus Királynak szentelte. Chanel Péter vértanúsága ilyen termést hozott.

Pétert 1889-ben boldoggá, 1954-ben szentté avatták, XII. Pius pápa a déltengeri szigetvilág patrónusává tette. 1969-ben mint missziós szentet az egyetemes naptárba is fölvették.
Istenünk, ki Chanel Szent Pétert, Óceánia apostolát vértanúsággal koronáztad, kérünk, add, hogy e húsvéti szent időben úgy ünnepeljük az értünk meghalt és föltámadt Krisztust, hogy tanúi lehessünk az élet megújulásának!
Forrás: Dr. Diós Istvánsanele_200_06.jpg

Szólj hozzá!

Bangha Béla SJ. Összegyűjtött munkái XIII. kötet AZ OLTÁR FÉNYÉBEN,

Szent István Társulat Bp. 1937

 Igazán jelen van-e Jézus az Oltáriszentségben? 1

Kétségtelenül a legnagyszerűbb, de egyúttal legcsodálatosabb tana szent hitünknek: Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. „Hogyan? Hiszen ez éppoly borzasztó, mint nagyszerű, ha csakugyan így van!” kiáltott fel nemrég egy megtérőben lévő zsidó fiatalember, midőn a katolikus vallást tanulmányozva az Oltáriszentség kérdéséhez elérkezett.

Csakugyan igaz: képzelni sem lehet nagyobb és megrá-zóbb, de egyúttal örvendetesebb és magasztosabb tant, mint azt, hogy aki a világot teremtette, aki nekünk is egykor örök Bíránk lesz, a minden-ható és végtelen Isten igénytelen kenyér- és borszín alatt valóság-gal jelen van a mi oltárainkon, hogy mi magunkhoz vesszük, lenyeljük mint valami táplálékot s az a piciny fehér ostyadarab, amelyet magunk állí-tunk elő lisztből és vízből, az a bor, ame-lyet magunk sajtolunk a szőlőből, hogy az a pap szavaira pillanat alatt megszűnik ostya és bor lenni s helyében láthatatlanul megjele-nik Jézus Krisztus!

     Ha van ennek a tanításnak értelme, és ha be lehet bizonyítani, hogy Krisztus csakugyan kijelentette az ő jelenlétét az Oltáriszentségben, akkor ennek a nagyszerű misztériumnak a csodájára kellene járni minden embernek; erről kellene írni, beszélni legtöbbet; erre kellene minden kereszténynek legtöbbet gondolnia; akkor az a méltó, hogy egész életünk a csodálat és hódoló imádat megnyilvánulása legyen egy ilyen óriási hittitok előtt s főleg maga az Oltáriszentség, a legcsodálatosabb és legimádandóbb valóság előtt... Már pedig bizony az Oltáriszentségnek van értelme és be lehet bizonyítani, és az ellene felhozható okoskodásokat diadalmasan meg lehet cáfolni. S a katolikusoknak soha nem szabad kifogynia ezeknek az érveknek ismeretéből, hogy ezt a legnagyszerűbb és legvigasztalóbb tant a kételkedésekkel és hitetlenséggel szemben diadalmasan megvédhesse és a maga hitét is velük szemben mindig ébren tarthassa.

Szólj hozzá!

Amint előre megmondatott!
     Maga a történelem igazolja azt a törvényszerűséget, hogy azok a népek, amelyeknél elterjedt az erkölcstelenség, fokozatosan legyengültek, elveszítették függetlenségüket, majd csendben eltűntek a történelem „porondjáról”. Ezeknél a népeknél egyre kevésbé születtek zseniális egyének, és lassan tehetségtelen szürke tömeggé váltak.
És sajnos, ez történik évtizedek alatt fokozatosan, nemzedékről-nemzedékre, igazolva a napóleoni mondást: „Ha egy nép egységes tartását meg akarod törni, lazíttasd fel erkölcseit!”
romayooniqimages_530.jpg     Ebből egyenesen következik, hogy valamely népesség testi-szellemi egészségének visszaállítására a magas erkölcsi mérce visszaállítása szükséges. Ezért érthető, hogy a keresztény vallás miért áll ki az erkölcsösség szükségszerűsége mellett. Lényegében Keresztény Tanítás nem az élvezeteket tiltja, hanem a következményitől óvja az embert, az életminősége és üdvössége szempontjából!
Ott, ahol már gyerekeket körülveszi az erkölcstelenség kultusza, nem lehet mást várni, mint a fiatal nemzedék intellektuális leépülését, és azt számtalan példa igazolja!
     Barabas V. az orvos-professzor újságinterjújából: „Az elődeink ösztönösen betartották a genetika elemi szabályát: a nő első szexuális kapcsolatának nagy hatása van az immunrendszerére és a szervezetbe olyan hormonok és erősen ható fermentumok kerülnek, amelyek megváltoztatják az öröklődés mechanizmusát. A szüzesség és a hűség – a családi boldogságnak, a nép genetikai egészségének az alapja…”
Mint ismeretes, a szexuális szabadság terén az USA az élenjárók között van, ám ennek következményei sajnálatosak! A fiatal nemzedék intellektuális fejlődése távolról sem megfelelő, kreativitásuk alacsony. Ezzel kapcsolatosan Amerikában megjelent egy – szemantikai analfabétaságnak nevezett – új fogalom, ami azt jelenti, hogy valaki a szöveget képes elolvasni, de a tartalmát már nem érti meg.
kinsey_alfredmjgxmjewm530.jpg    Alfred Kinsey híres amerikai akadémikus szerint „körülbelül 37 millió amerikai pszichiátriai kezelésre szorul. A kórházi ágyak több mint a felét lelki betegségekben szenvedők foglalják el. A többi beteg az utcákon szaladgál”. A narkósok számát az USA-ban 55 millióra becsülik.
     Az USA kénytelen a „szürke állományt” külföldről (Európából, Oroszországból, Indiából, Kínából) pótolni, mivel nem képes magát tanárokkal, tudósokkal, szakemberekkel ellátni.
     Egy Wilkinson nevű szociológus érdekes összehasonlítást végzett. Azt elemezte, hogy milyen jellegzetes problémák voltak az amerikai iskolákban ötven év távlatában.
1940-ben a következő problémák voltak a leggyakoribbak:
– beszélgetés az órákon, rágógumizás, zaj, futkározás a folyosókon, nem megfelelő öltözködés, szemetelés.
1990-ben az iskolai problémák:
– alkohol és narkó fogyasztása, nemi erőszak, másfajta erőszak (lövöldözés), abortuszok, öngyilkosság, lopás. (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

032_huseges_szuz.jpgHűséges Szűz – Könyörögj érettünk!

Elmélkedés: A Názáreti Szűz hitt Isten Szavának és maradéktalanul hű maradt hozzá, példájául minden népnek.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Gyermekkora
siena_cat-bio.jpg     A 14. században az egyetemes Egyház két nagy bajtól szenvedett, melyek elcsúfították és meggátolták a Krisztus felé vezető úton. A római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a pápaságot politikai érdekeknek szolgáltatták ki. A másik nagy baj az egyre fenyegetőbb török veszedelem volt, amely Palesztinában már a szent helyek pusztulásához vezetett, és világosan látszott, hogy a törökök terjeszkedésének csak fegyverrel lehet útját állni. Ezekhez társult még Itáliában a városállamok harca a pápai állam, a császár és egymás ellen.
     Ebben a zűrzavaros században született egy leány, aki férfiakat megszégyenítő elszántsággal és erővel imádkozott, vezekelt és harcolt Krisztus Menyasszonyáért (az Egyházért) és a 'földi Krisztusért', ahogy ő a Pápát nevezte.
raimondo_da_capua2.jpg     Sziénai Szent Katalin életraj-zát egy olyan ember írta meg, aki legbensőbb titkait is ismerte: Capuai Boldog Rajmund domonkos szerzetes, később általános rendi magiszter. Hat éven át állt mellette mint gyón-tató és lelkivezető, mégpedig Katalin életének utolsó hat évében. Az életrajzot a szentté avatás érdekében, 1385-1395 között írta.
     A kritikus olvasóban fölme-rülhet a gondolat: vajon hite-lesnek tekinthető-e Rajmund tanúságtétele? Vajon nem egy elfogult, jámbor, öreg szerze-tesről van szó csupán, aki már a rend szempontjai miatt is min-dent elkövetett lelki gyermeke életszentségének bizonyítása érdekében? – Ha csak maga Rajmund tanúskodnék, talán jogos lehetne ez a föltételezés. Ő azonban fejezetről fejezetre – mert ismerte az embert – megnevezi azokat a tanúkat, akiktől a leírt anyagot hallotta, és gondosan megjelöli a tényeket, melyeket ő maga látott, elkülönítve azoktól, melyeket Katalin beszélt el neki vagy más szemtanúktól hallott. Ez utóbbiakat mindig név szerint említi, kezdve az édesanyján, Lapa asszonyon. Sziénai Szent Katalin személye történelmi tény, rendkívüli (tanulás nélküli) tudásával és diplomáciai érzékével, nem véletlen, hogy az "egyházdoktori címre emeltetett"!
     Ettől, a nagy körültekintéssel dolgozó ,,krónikástól'' tudjuk a következőket:
fig1_1.jpgA sziénai Benincasa Jakab kelmefestő mes-ter és felesége, Lapa asszony házassága rendkívül termékeny volt: huszonöt gyermekük született. Utolsó gyermekeik ikrek voltak, két kislány, de egyikük, akit Giovannának kereszteltek, születése után hamarosan meghalt. A másik kislány Katalin volt, akit Lapa asszony jobban szeretett a többieknél (talán mert a legkisebb gyermek volt és sokáig tudta szoptatni).
     Katalin egész kicsi korában a nagy család és a széles rokonság kedvence lett. Már három éves korában megmutatkozott, hogy Istennek különleges tervei vannak e gyermekkel, akin a jámborság szokatlan jelei látszottak. Szokása volt például, hogy a lépcsőt járva minden egyes lépcsőfok előtt elmondott egy Üdvözlégyet, sőt olykor levitálva haladt fel a lépcsőkön! Hat éves volt, amikor az első látomásban részesült: a domonkosok temploma felett -- ez a templom a házuk közelében állt, és Katalin nagyon szerette -- megjelent neki Krisztus főpapi ruhában. A kíséretében Katalin fölismerte Szent Pétert, Szent Pált és Szent János evangélistát. Az Úr Krisztus jóságosan rámosolygott, majd megáldotta. – /Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.) oratorio_camera_parete2.jpg

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása  IV.

Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére. Fordította: Dr. Diós István

A szolidaritás útja

     Az Eucharisztia nem csupán a kommunió kifejezése az Egyház életében, hanem a szolidaritás programja is az egész emberiség számára. Az Egyház az eucharisztikus ünneplésben állandóan megújítja annak tudatát, hogy nem csupán az Istennel való bensőséges egységnek, hanem az egész emberi nem egységének is „jele és eszköze”. Minden szentmise akkor is, ha rejtekben vagy a föld egy eldugott sarkában mutatják is be, mindig az egyetemesség jegyét hordozza magán. A keresztény ember, aki részt vesz a szentmisén, megérti belőle, hogy a közösség, a béke s a szolidaritás előmozdítójává kell válnia az élet minden körülményei közepette. Meggyötört világunk, mely az új évezredet terrorizmussal és a háború tragédiájával kezdte, a keresztényeket minden korábbinál jobban arra szólítja fel, hogy az Eucharisztiát úgy éljék át, mint a béke nagy iskoláját, melyben a társadalmi, kulturális és politikai életben a felelősség különböző szintjein a dialógusért és a közösségért fáradozó férfiak és nők nevelődnek. (27)

A legkisebbek szolgálata

     Van még valami, amire szeretném fölhívni a figyelmet, mert jelentős mértékben ezen fordul meg a közösségi szentmisén való részvétel hitelessége: az Eucharisztiából merített késztetés egy méltányosabb és testvéribb társadalom fölépítésében való aktív részvételre. Az Eucharisztiában ugyanis a mi Istenünk a szeretet szélsőséges formáját mutatta meg, lerombolva az uralkodás minden változatát – melyek nagyon gyakran érvényesülnek az emberi kapcsolatokban – és radikálisan állítva a szolgálat követelményét:  „Aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenki szolgája”  (Mk 9,35)Nem véletlen, hogy Szent János evangéliumából hiányzik az Eucharisztia alapításának elbeszélése, de benne van a „lábmosás” (vö. Jn 13,1–20): amikor Jézus lehajol, hogy megmossa a tanítványai lábát, utolérhetetlen módon mutatja meg az Eucharisztia jelentését. Szent Pál is nagy erővel hangsúlyozza, hogy nem szabad Eucharisztiát ünnepelni szeretet nélkül, ami a legszegényebbekkel való osztozkodásban mutatkozik meg (vö. 1Kor 11,17–22.27–34). (28)486349_557468040941931_2082448235_n.jpg

Szólj hozzá!

A telegonia paradoxona
22876.jpeg     A XX. század végére a tudósok megértették, hogy a fogamzáshoz szükséges információ csak egy része tárolódik a kromoszómákban, a maradék információ mezőszerű struktúrákban fejti ki hatását. Ezt több nyugat-európai országban genetikai módszerekkel vizsgálták.
     Érdekes kísérleteket végeztek Franciaországban. A férjek beleegyezésével három családban donorok által megtermékenyítették a feleségeket. A megszületett gyermekek a férjekre (mint kezdő kapcsolatokra) jobban hasonlítottak, mint a donorokra. Ebben az esetben a férjek „autográfjai” erősebbeknek bizonyultak, ami összhangban van a telegoniával.
     Ivan Klimov így ír le egy telegoniával kapcsolatos esetet: „Amerikában nem olyan ritka eset, amikor fehér szülök családjában fekete gyermek születik.
telegon_300.jpg    A Robert és Doroty Laster házaspár esete nem azért keltette fel a kutatók figyelmét, mert családjukban fekete baba született, hanem azért, mert a feleség és a férj egyidejűleg perelte egymást és ennek folytán kiderült, hogy egyikük sem követett el házasságtörést. Viszont az asszony eskü alatt elmondta, hogy a házassága előtt volt egy néger kapcsolata, de miután férjhez ment, maradéktalanul hű volt a férjéhez. Az orvosszakértők a nőnek adtak igazat, mivel tényként fogadták el a telegonia hatását, mely ilyen esetekre magyarázatot ad. Végül a házaspár kibékült.
     Lényegében a „telegonia hipotézise” hasonló igazolást nyert a Szovjetunióban az 1957-ben Moszkvában tartott Világifjúsági Találkozót követően. Azon senki sem csodálkozott, hogy kilenc hónap múlva több moszkvai lánynak fekete gyereke született. De az már furcsa volt, amikor ez évek múltán is megtörtént! Ez késztette a szovjet telegoniai kutatások elindítását a 60-as években.
1206252_900_530.jpg     A rendszerváltozás után Oroszországban teret kapott a „nyugati típusú” szexuális szabadság, ennél fogva a nők 98%-ának már házassága előtt is volt szexuális kapcsolata. Ám statisztikailag kimutatható volt, hogy minden 1000 született gyerekből 174-nek van valamilyen genetikai betegsége. Ilyen nagyarányú megbetegedést nem lehet csupán környezetszennyeződéssel és szociális tényezőkkel magyarázni.

Elemzők megjegyzik, hogy a feltűnően negatív genetikát, defektusokat az is befolyásolja, hogy szexuálisan legaktívabbak azok a felelőtlen egyének, akik valláserkölcsileg közömbösek, nem rendelkeznek komoly életcélokkal és előnyben részesítik a szórakozásokat, az italozást és a gyakori partnerváltást.
     Nagyon úgy néz ki, hogy a természet „bünteti” azokat, akik figyelmen kívül hagyják az öröklődés törvényeit, pontosabban azt, hogy leendő utódaik egészsége érdekében nem voltak hajlandók tiszta életet élni. Ennek okán, sok fiatal házaspár keserűen vádaskodik, hogy „bünteti őket a sors”, mert gyermekeik sajátos idegi instabilitással, testi-szellemi fejletlenséggel, vagy Down-szindrómával született!
A mai statisztikai adatok szerint csak minden negyedik gyermek születik teljesen egészségesen. Több híres családban a telegonia negatív hatása kikövetkeztethető. Például, Nagy Katalin orosz cárnő, aki szexuálisan rendkívül aktív volt, gyengeelméjű gyermeket szült. (Folyt.) (Források az első részben!)nagy_katalin_4723908_530.jpg

Szólj hozzá!

grlouismariegrignon_220.jpg     Teljes nevén Montforti Grignon Lajos Mária 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la-Cane-ban (ma: Montfort-sur-Meu). Apja kispénzű jegyző volt, akinek húsz évi házassága alatt 18 gyermeke született. Lajos a legidősebb volt az életben maradt testvérek közül.
      Apjától örökölte annak heves vérmérsékletét, ezért már egészen kis korától gyakorolta az önuralmat.
      Húszévesen, a középiskola befejezése után, kiváló ajánlásokkal elindult Párizsba, hogy teológiát tanuljon. Útközben egy koldusnak odaadta kabátját, egy másiknak a pénzét, egy harmadikkal pedig ruhát cserélt, majd térden állva megfogadta, hogy életében nem kíván birtokolni semmit, és egészen a gondviselésre hagyatkozik.
A szakadt, istállószagú fiút ezek után nem fogadták be a Sorbonne-on, hanem egy kisebb papneveldébe irányították. Ez viszont szerencse volt, mert ez a közösség mentes volt a janzenizmus és a gallianizmus eretnekségeitől, ezért Lajos ezt a tiszta közeget isteni jutalomnak tekintette.
     Elöljáróinak engedélyével szeminarista társaiból elkezdte szervezni a „Jézus rabszolgái Máriában” társulatot. Kiváló beszédkészsége ellenére zárkózott és hallgatag volt, mivel a világi társaságban képtelen volt feltalálni magát.
     Rendkívül szigorú időbeosztással naponta négy órát imádkozott, kettőt olvasott, kettőt (!) aludt, a többit tanulással töltötte. Engedelmességét és önmegtagadó, áhítatos lelkületét rendszeresen félreértették, szavait félremagyarázták, ezért többször is megrótták nyilvánosan, ám a büntetéseket sértődés nélkül, „Áldott legyen az Isten!” felkiáltással fogadta.
     1700. június 5-én, 27 éves korában szentelték pappá. Mindenképpen „máriás pap” akart lenni, fő célja a papokból álló Mária Társasága missziós rend létrehozása volt. A domonkos harmadrend tagja lett; tanításainak középpontjába a keresztre feszített Jézus alakját és a rózsafüzért állította.
„A rózsafüzér a legbiztosabb és leghatékonyabb eszköz nagy kegyelmek elnyerésére. Semmiféle nagy dolgot sem valósíthat meg az ember, ha nincs mögötte támogató imaháttér!” ‒ vallotta, és betegek egy kis csoportját gyűjtötte maga köré, hogy imáikat és szenvedéseiket felajánlva esdekeljék ki Isten kegyelmeit a földre. Ők voltak a Bölcsesség Leányai, akik vezetője egy vak asszony lett. Az eladó sorban levő lányoknak megalapította a Szüzek Társulatát, külön lelkigyakorlatokat tartott nekik.
     „Tökéletes Mária-tisztelet” című munkája híven tükrözi, hogy a reformáció terjedésének korában Mária palástja alá akarta összegyűjteni a hívő népeket, hogy megóvja őket a tévtanításoktól. Rendkívül sikeres hitszónok volt, akinek lelkigyakorlataira tömegek tódultak. Sikereivel sok ellenséget szerzett magának, az egyházban mind többen nézték féltékenyen népszerűségét: a janzenisták és a reformátusok egyaránt megpróbálták munkáját ellehetetleníteni, mi több, több alkalommal is meggyilkolni! Írásait, értekezéseit el kellett rejteni.
     Évekig egy kórház lelkipásztoraként dolgozott, de elbocsátották és évekig megalázó szegénységben nyomorgott egy fagyos, lépcső alatti odúban, ahol a bencés nővérek látták el élelemmel. Lelkigyakorlatait betiltották ‒ sőt, később már azt is, hogy misét celebrálhasson. Hatalmas, lejárató rágalomkampányt indítottak ellene. Mindez nem keserítette el, sőt szíve telve volt örömmel, mert a máriás lélekkel felajánlott szenvedést mérhetetlen értéknek tartotta.
     Felkereste Avranches püspökét, hogy felajánlja neki szolgálatait, ám az egyházmegyéjében mindenféle papi tevékenységtől eltiltotta. Végül egy mérgezett leves okozta legyengülését, majd lassú halálát 1716. április 28-ban, Saint-Laurent-sur-Sèvre-ben. Sírja is itt található.
     1888-ban avatták boldoggá, 1947-ben szentté (XII. Piusz pápa).
     Ünnepe április 28.

Forrás: A szerkesztő Szűz Mária Apostola c. könyve.san_luis_de_montfort_2_530_1.jpg

Szólj hozzá!

031_irgalmas_szuz.jpgIrgalmas Szűz – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel, hogy a szegény bűnös-, eltévelyedett gyermekei megtérjenek és visszataláljanak az Anyaszentegyházba. Isten Anyja, erővel és hatalommal lép fel Szent Fia ellenségei ellen, a megátalkodott bálványimádók-, a szakadárok-, istentelenek- és az Antikrisztus szálláscsinálóival szemben, akik félrevezetik a választottakat, hogy elbuktassák őket. Mária azért jön, hogy fia Jézus Krisztus irgalmasságát, mielőbb kiárassza a világra!  (Vö. Grignon TMT 50/f) – 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása  III.
 
Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére. Fordította: Dr. Diós István
 
    Amennyiben az Eucharisztia az egyházi egység forrása, annyiban annak legnagyobb meg-nyilvánulása, epifániája is (a valóságos jelenléte). Ebből következően hatá-rozza meg az Egyház a föltételeket, melyek tel-jesítésével teljesen részt lehet venni az eucharisz-tikus ünneplésben. A korlátozásoknak azt kell egyre inkább tudatosíta-niuk bennünk, hogy mennyire igényes a kö-zösség, melyre Jézus hív minket. Ez a kommunió hierarchikus, azaz egy-mástól különböző szere-pekre és szolgálatokra épül, ezt hangsúlyozza a szentmise kánonja is a pápa és a megyéspüspök név szerinti említésével. Ez a kommunió testvéri, melyet kölcsönös nyi-tottságra, szeretetre, megértésre és megbo-csátásra nevelő „közösségi lelkiséggel” ápolunk. (21) „Egy szív és egy lélek” (ApCsel 4,32) 
 

     Minden szentmisében fölhívást kapunk arra, hogy mérjük magunkat ahhoz az eszményi közösséghez, melyet az Apostolok Cselekedetei a mindenkori Egyház mintájaként ír le. Ez az Egyház az apostolok köré gyűlt össze, Isten Igéje gyűjtötte össze, és képes olyan osztozkodásra, mely nemcsak a lelki, hanem az anyagi javakra is kiterjed (vö. Ap 2,42–47; 4,32–35). Az Úr arra hív minket, hogy a lehető legjobban közelítsük meg ezt az eszményt. Különleges odaadással éljük át a liturgia által már javasolt alkalmakat a „stációs szentmiséken”, amikor a püspök papjaival és diakónusaival és Isten népének minden rétegét képviselő hívekkel misézik a székesegyházban. Ez az Egyház fő „megnyilvánulása”. Dicséretes más jeles alkalmakat is szervezni plébániai szinten is, hogy a közösségi érzés erősödjék, új erőt merítve az eucharisztikus ünneplésből. (22) 919_1.jpg

Szólj hozzá!

Nem marad nyom nélkül!
gariaev_1_180.jpg     A Szovjetúnióban az 1960-as évektől kezdődően foglalkoztak intenzívebben a "telegónia-hullámelmélettel". Kutatási programot Piotr Garjajev biofizikus és molekuláris biológus professzor fejlesztette ki, és az elméletét a „Волновая генетика ( Hullámgenetika)” című könyvében írta le.
     1985-ben Garjajev egyszer a műszerből kivette a DNS molekulákkal teli kémcsövet és figyelmetlenségből egy üres kémcsövet tett a műszerbe. Észrevéve a tévedést, ki akarta cserélni az üreset, amikor meglátta, hogy olyan spektrumjelek jelentek meg a monitoron, amelyek a DNS spektrumára hasonlítottak (bár alacsonyabb intenzitásúak). Úgy tűnt, mintha a lézersugár áthaladt volna valamilyen láthatatlan struktúrán, amely a DNS molekulákról tartalmazott információt. Így fedeztek fel egy szenzációs effektust – a DNS eltávolítása után a műszerben megmarad a DNS nyoma, egy „fantom-DNS”. Ez a DNS nyom még sokáig megfigyelhető.
i4abd75f6e129b3.jpgGarjajev és kollégái tanulmányozták a DNS molekulák vibrációs viselkedését lézer spektroszkópiai módszer alkalmazásával. A lézer fotonok, miután átjutottak a DNS oldaton, rögzítik az információt a molekulákról. Ennek eredményeként megállapították, hogy a DNS úgy viselkedik, mint egy holografikus számítógép, lézerolvasóval és egyes genetikai információkat a DNS megjegyzett.
     Az ijesztő, hogy az újabb és újabb kísérletek és módosítások mindig egyre negatívabb gén-információkat eredményeztek. Tehát ha újabb sugárzás érintette az DNS-t, további negatív hatással volt a tárolt genetikai információkra.
     A hullámgenetika megmagyarázza a telegonia mechanizmusát (igaz csak hipotetikusan), mivel a petesejt DNS-e a megtermékenyülésnél, ill. az embrió fejlődésénél figyelembe veszi a hullám jellegű kölcsönhatásokat is.
Idézet Garjajev tanulmányából: a nő első (férfi) szexuális partnere a nő genetikai kódjában hagyja a hullám autográfját, mintha aláírná magát a nő genomjában. És persze ez a férfira vonatkozóan is némileg igaz!
     Ez a hullámprogram később ‒ mindkét nemnél, de főként a női petesejt esetében ‒ kifejti hatását az embrió testére és későbbi szellemi-lelki fejlődésére. Jelképesen úgy fogalmazhatunk, hogy a jövendőbeli apa öröklődési anyagának „tégláiból” épül fel az „épület” az első férfi „tervrajza” alapján!
Jóllehet, ez a verzió a tudomány mai állása szerint csupán hipotézis, de mégis a gyakorlati tapasztalatok valósághűen igazolni látszanak a „telegonia paradoxont”. Vagyis, ha egy nő a kapcsolatai során nem lett terhes, a petesejtjébe akkor is beépülnek partnereinek DNS láncai (legalább is hullám szinten), s azok később az utódhoz kerülnek a nemző apa génjeivel együtt. Ennek következményeként a gyermek, aki a „testi apjától” örökli a kromoszóma készletét, a „telegoniai apjaitól” pedig a mezőszintű szervezési struktúrát kapja meg.
     Már csak „hab a keserű tortán”, hogy a „telegoniai apák” mezőszintű genetikai információi mind ellentmondhatnak egymásnak, így a magzat fizikai és szellemi „felépítésére” alkalmazott információs modulok ellentétes parancsokat hordozhatnak, s ez például a szervek aszimmetriájában nyilvánulhat meg. Az egyik leggyakoribb aszimmetria a scoliosis (a gerinc oldalirányú görbülete). (Folyt.) (Források az első részben!)maxresdefault_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

27.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

santosmarianos_530.jpg

Szólj hozzá!

030_nagyhatalmu_szuz.jpgNagyhatalmú Szűz – Könyörögj érettünk!

 Elmélkedés: Isten akaratából, Mária szeretettől lángoló Szívén mennek át azok a kegyelmek, amelyek hivatva vannak minket krisztusivá formálni, amiként meg is teszi ezt a benne bízókkal!

 Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása  II.
 
Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére. Fordította: Dr. Diós István
 
 „Maradjatok bennem és én tibennetek” (Jn 15,4)
 
     Az emmauszi tanít-ványok kérésére, hogy „velük” maradjon, Jézus egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt: az Eucharisztia szentségé-vel megtalálta annak módját, hogy „bennük maradjon”. Az Eucha-risztia vétele azt jelenti, hogy mélységes közös-ségre lépünk Jézussal. „Maradjatok bennem, és én tibennetek” (Jn 15,4). E bensőséges és kölcsönös egymásban „maradás” bizonyos módon lehetővé teszi, hogy elővételezzük a mennyországot a földön. Vajon nem ez-e az ember legnagyobb óhaja? Nem ezt tűzte-e ki maga elé célként Isten, amikor üdvözítő tervét megvalósítja a történelemben? Ő oltotta az ember szívébe az Igéje utáni „éhséget” (vö. Ám 8,11), azt az éhséget, amely csak akkor szűnik meg, amikor az ember teljes közösségre lép Ővele. A szentáldozás azért adatott nekünk, hogy „jóllakhassunk” Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben. 
 
Egy kenyér, egy test
 

     Ezt a különleges bensőséget, amely az eucharisztikus „kommunióban” valósul meg, nem lehet megfelelő módon érteni, sem teljesen megélni az egyházi közösségen kívül. Ezt hangsúlyoztam ismételten az Ecclesia de Eucharistia enciklikában. Az Egyház Krisztus teste: olyan mértékben járunk „Krisztussal”, amilyen mértékben kapcsolatban vagyunk „az Ő testével”. Ezen egység megteremtéséről és fönntartásáról gondoskodik Krisztus a Szentlélek kiárasztásával. Ő maga pedig szüntelenül ápolja ezt az egységet a maga eucharisztikus jelenlétével. Valójában ugyanis éppen az egyetlen eucharisztikus kenyér tesz bennünket egy testté. Ezt erősíti meg Pál apostol:  „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesedünk” (1Kor 10,17). Az eucharisztikus misztériumban Jézus mint közösséget építi az Egyházat a nagy minta szerint, melyre főpapi imájában hivatkozott: „Miként te Atyám bennem és én tebenned, úgy legyenek ők is egyek mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem” (Jn 17,21). ld07_urnapja.jpg

Szólj hozzá!

Kell-e tudni erről a jelenségről a fiataloknak?
     Ugyanúgy, mint ahogy a dohányzók is tisztában vannak a dohányzás káros hatásával, a fiataloknak is ismerniük kell a telegonia hatását.
quagga2.jpg     A telegoniára, mint jelenségre, először Angliában figyeltek fel több mint 150 évvel ezelőtt.
     A 19. században, Charles Darwin hivatkozott Lord Morton kancájára, ahol a tenyésztési kísérlet során a fehér kancát egy vad quagga lóval fedeztették (zebra-szerű csíkos ló), de többszöri kísérlet psm_v57_dhybrid_foal_530.jpgután sem jött létre vemhesség. Másfél évvel később, amikor már feledésbe merült a kísérlet, ugyanezt a fehér kancát összehozták egy fehér ménnel, és lám az utód zebraszerű csíkokkal jött a világra.
A tudományos világ meg volt döbbenve. Ezt a jelenséget telegoniának kezdték nevezni, bár nem ismerték ennek genetikai mechanizmusát.
(Megjegyzem, hogy még ma sincs egyértelműen elfogadott mikrobiológiai magyarázata.) A tapasztalt állattenyésztők azonban nem csodálkoztak ezen, mivel ismerték a telegonia gyakorlati hatását. Ők már régóta, a telegonia (megfigyeléseken alapuló) hatásait figyelembe véve igyekeztek megóvni az állataik fajtisztaságát. A fajtiszta kutyáknál nagyon szigorú a szelekció. A tenyésztők több nemzedékre visszamenőleg vezetik a törzskönyveket, ezért itt jól megfigyelhető a telegoniai behatásoktól való óvakodás. Az ebtenyésztők már régóta tudják, hogyha egy fajtiszta szukának legalább egy (véletlen) kapcsolata volt nem fajtiszta kannal, akkor később ez a szuka már nem hoz világra fajtiszta utódokat. A tenyésztők több nemzedékre visszamenőleg vezetik a törzskönyveket, ezért itt jól megfigyelhető a telegonia mechanizmusa. Hasonlóan jól dokumentált a galamb- és a lótenyésztés is.
felix_le-dantek_180.jpg     A XIX. században Flint, Felix Le-Dantek és más tudósok különböző állatokkal kísérleteztek és megerősítették ezt a fenomént. Ezt Le-Dantek az „Individuum, evolúció, örökölhetőség és neodarwinisták” című könyvének „Telegonia, avagy az első hím is átörökítő” cikke is említi. 
     Felmerült a kérdés, hogy a telegonia örökítő tulajdonságai érvényesek-e az embernél is?
Nos, intenzív fiziológiai, antropológiai és statisztikai kutatások kezdődtek. Még kísérleteket is hajtottak végre. A tudomány válasza erre a kérdésre az lett, hogy „a telegonia az embereknél is megfigyelhető”!
     A XX. század 60-as éveiben a tudósok már azt is tudták, hogy az embereknél a telegonia sajátos hatása erőteljesebben mutatkozik meg, mint az állatoknál. Sőt, emberi vonatkozásban riasztóbb a helyzet! Az utódot meghatározó első kapcsolat „kódolását” az újabb partnerek autográf frekvenciája ‒ a már kialakult DNS-kódot ‒ negatív irányban még jobban összezavarja! Vagyis minden újabb „partnerkapcsolat” valamiképp rosszabbá teszi a későbbi utód életesélyeit!
     Az erkölcsösség, a szüzesség és a hűség – a családi boldogságnak, és a nép genetikai egészségének az alapja! (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

26.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

75keresztseg4_530_1.jpg

Szólj hozzá!

029_dicserendo_szuz.jpgDicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!  

Elmélkedés: „Áldott vagy te az asszonyok között” (Lk 1,42), akit „boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48), mely szó szerint be is teljesedett, hiszen Őt dicsőítik az egyházi év ünnepei! Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása I.
 
Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére 2004-2005. Fordította: Dr. Diós István
 
Ünnepelni, imádni, szemlélni
 
     Mily nagy misztéri-um az Eucharisztia! Olyan misztérium, melyet elsősorban jól kell ünnepelni. A Szent-misét kell az egész keresztény élet közép-pontjává tenni, és minden közösségnek mindent meg kell tennie azért, hogy az ide vonat-kozó szabályok szerint a kellő módon ünnepelje a nép részvételével, a kiosztott szerepek meg-felelő betöltésével és komoly figyelemmel a szakralitásra is, mely-nek még az éneket és a liturgikus zenét is ural-nia kell. Az Eucharisztia éve egyik konkrét fela-data lehet minden plé-bániai közösségben a Római Misekönyv alapelveinek és szabá-lyainak gondos tanul-mányozása.
Az üdvösség szent jelekben megjelenített misztériumainak befogadásához nagyon jó út a liturgikus év követése. A lelkipásztorok legyenek gondosak abban a „müsztagogikus” katekézisben, melyet az egyházatyák annyira becsültek, s amely segít a liturgia szavainak és mozdulatainak megértésében, elvezeti a hívőket a jelektől a misztériumokhoz, és ahhoz, hogy egész életük elmerüljön bennük. (17)
 

Részleteiben mind a szentmise ünneplése közben, mind a szentmisén kívüli szentségimádásban ébren kell tartani Krisztus valóságos jelenlé-tének tudatát. Ez mutatkozik meg a beszéd hangnemében és hangere-jében, a mozdulatokban és mozgásokban, és az egész magatartásban. Az ide vonatkozó szabályok emlékeztetnek – én magam is ismételten hangsúlyoztam – annak fontosságára, hogy csendet kell biztosítani mind a szentmisében, mind a szentségimádás alkalmával. Egyszóval mind a fölszentelt szolgáknak, mind a hívőknek a legnagyobb tisztelettel kell bánniuk az Eucharisztiával. A tabernákulumban jelenlévő Jézus egyre több olyan szerelmes lélek számára legyen vonzó pólus, akik képesek arra, hogy hosszasan időzzenek nála, hallgassák a szavát és érezzék szívének dobbanásait. „ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az úr!” (Zsolt 33,9.) (18) 31076_p0003312_002.jpg

Szólj hozzá!

Nem csak a nőket érinti, de főleg!
65f79c9f52bffacc_220.jpg     Itt egy ideillő „vallási” intelmet idéznék: „Övön alul szent a hely, mert a teremtés részese lehet”! (Útravaló Húzó 960. A továbbiakban: UH)  Ha az itt leírtaknak csak a fele igaz, akkor ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni!   ‒ Hogyan és miért?
‒ Azért, mert Isten megfejthetetlen misztériuma az emberi szexualitás ‒ mely ugyan hasonló más élőlényekéhez ‒, mégis az ember az Istennel „teremtőtársi” rangra van emelve: tehát a „teremtés részese lehet”.
Ennek tudható be a szemérmesség és az emocionális rejtés (mely az állatvilágban ismeretlen). Aki felfedi intimitását, az a legnagyobb titkába avatja be társát, aki iránt feltétlen bizalommal és szeretettel kell lennie a Szentség oltalma alatt!
     Egy kutatás szerint az egyéjszakás kaland után a lányok fele érezte úgy, hogy a fiú csak „használta” őket. Ám a lényeg az, hogy: minden 'szerelemnek' vélt kapcsolat – még az elfeledett is – nyomot hagy az ember lelkén és az agyában, sőt a leendő utód génkódjában is! Sajnos általában fiatal lányok esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy alkalmi partnerük is azt érzi, amit ők.
Végül, kiábrándító csalódások árán tanulják meg, hogy ez nem így van! Az elkapkodott első alkalom dezinformálja az agyat, az önbizalmat, a személyiséget és kihatással lehet a majdani gyermekünkre, de még a házaséletre is!
„A szüzesség pecsétjét, a szentség oltalma nélkül feltörni olyan vakmerőség, mint bekötött szemmel átkelni egy forgalmas úttesten!” (UH 30)
„A szexualitás bár Isten ajándéka, de a házasság szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet!” (UH 352)
‒ Miért megint a nő a példázódás tárgya? ‒ vetődik fel a kérdés.
‒ Azért, mert az utód DNS-ének „programozásához” ‒ műszaki kifejezéssel élve ‒, a nőknél van a „csatlakozó DNS pont”, a lelki „szoftverről” nem is beszélve! A kifejezés visszatetsző lehet, ám ha a telegonia igaz, akkor annak ez a „mechanizmusa”! Vagyis nem kézfogás által, nem a simogatással és nem az öleléssel, hanem a szexuális „kapcsolattal” valósul meg, amiként ezt maguk a párok is szó szerint nevezik!
     Ezen téma felvetésében nem az játszik szerepet, hogy a „férfijogú” szokás távol tartani a nőket az önálló (szabad) szexualitástól! Nem! Csupán a figyelmeztetés kötelessége kell vezéreljen bennünket, hogy ezzel számolni kell!
     Egyfelől a 6. parancsolat a férfi számára is szigorúan tiltja a házasságon kívüli „kapcsolatot”! Másfelől, a telegonia „hullám-kódjai” megmaradnak a férfin is, jóllehet a nők – mint potenciális anyák – sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve!
     „Jóllehet igazságtalan, ám az marad és az is lesz! Mert egy lánynak jobban kell vigyáznia magára, mivel anya lesz!” (UH 652) Ez pedig sarkigazság! (Folyt.) (Források az első részben!)0043_figyelmeztethetett_volna_valaki.jpg

Szólj hozzá!

25.
április

EMLÉKEIM

tibor.  |  Szólj hozzá!

husvet_530.jpgBenedek Elek
Húsvéti ének (részlet)                                                                                                                     

Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvét vasárnap!
Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak.

Szárnyakat öltve száll a lelkem,
Ujjongva száll, gyors szárnyalással...
Ím, ott vagyok az ősi telken,
S zsebem tele piros tojással!

(...)

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer
Láthatnám édes jó anyámat,
Amint fejemre új kalapot tesz fel
S megsimogatja új ruhámat!

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer
Kántálhatnék piros tojásért!
Hálát adnék ezért ezerszer,
S feledném mind, ami csapás ért.

Hej, ha még egyszer... Vége, vége...
A napjaim lassan lejárnak...
Gyermekkoromnak szép emléke,
Isten veled, húsvét vasárnap!

 

Forrás: http://www.irodalmijelen.hu/2017-apr-15-1121/feltamadas

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.
beolvasas0_250.jpgMegjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 36-38. oldal. (Részletek), 1996. május 22.

A közös ima ideje
     "...Különös figyelemmel éljétek át a Krisztus mennybemenetele és pünkösd ünnepe között lévő liturgikus időt, amely a cönákuIum (közös imahely) ideje.
     Emlékezzetek vissza arra az időszakra, amit együtt töltöttem az apostolokkal a jeruzsálemi cönákulumban, egyesülve az imában és a pünkösdi csodálatos esemény bekövetkezésére való lelkes várakozásban.
És mily örömmel szemléltem a Szentlélek leszállását aki lángnyelvek alakjában ereszkedett a jelenlévőkre és a teljes és tökéletes megváltozás csodáját vitte végbe bennük.
     Ez a közös ima ideje az Egyház és az egész emberiség számára, az Egyház számára, melyet meghívtam, hogy lépjen be Szeplőtelen Szívem cönákulumába.
Ebbe az új és lelki cönákulumba kell most betérnie minden püspöknek, hogy a velem való szüntelen ima által és általam elnyerhessék a Szentlélek különleges kiáradását. Ő majd kinyitja az értelmeket és a szíveket, hogy fogadják az isteni bölcsesség ajándékát és így eljussanak a teljes igazság megértésére és tökéletes tanúbizonyságukat adják Fiamnak, Jézusnak.
     Ebbe az új lelki cönákulumba kell belépniük a papoknak, hogy a Szentlélek megerősítse őket hivatásukban, és a velem és általam végzett imából erőt, biztonságot és bátorságot merítsenek arra, hogy Jézus Evangéliumát teljes egészében hirdessék és betű szerint megéljék, mint a kicsinyek, akik örömmel táplálkoznak minden szóval, ami Istentől való.
     Ebbe az új lelki cönákulumba kell belépnie minden hívőnek, hogy segítséget kapjanak keresztségük megélésére és a szentség felé vezető mindennapi útjukon világosságot és megerősítést kapjanak a Szentlélektől.
Csak így válhatnak a föltámadt és közöttetek élő Jézus bátor tanúivá.
     Ez a közös ima ideje e szegény emberiség számára, melyet megszálltak a gonoszság lelkei és feltartóztattak az élvezetek és a fösvénység, a bűn és a tisztátalanság, az önzés és boldogtalanság útján. Az emberiségnek most be kell lépnie Szeplőtelen Szívem cönákulumába: itt mint Anya megtanítom őket imádkozni és bűnbánatot tartani, elvezetem őket a bűnbánatra és a megtérésre, a szív és az élet megváltoztatására.
     Ebben az új és lelki cönákulumban felkészítem őket a második pünkösd ajándékainak fogadására, ami megújítja a Föld színét. (...)
     A tisztulás és a nagy szenvedés időszaka, amelyet most éltek át, legyen számotokra az állandó imádság ideje!
     Lépjetek be mindannyian Szeplőtelen Szívem új és lelki cönákulumába, hogy egyesüljetek velem, égi ÉdesanyátokkaI együtt mondott mélységes és szüntelen imában, arra várakozva, hogy beteljesedjék az immár közeli második pünkösd nagy csodája."fiatalok0_530.jpg

Szólj hozzá!

028_tisztelendo_szuz.jpgTisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: A rózsafüzér imádsága nélkül nincs Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges keresztény hit. Keresztény hit nélkül nincs BÉKE! ‒ 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”

Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)

      A kézbeáldoztatásról összegzésképpen elmondhatjuk tehát, hogy annak modern kori gyakorlatát az egyes részegyházakban sietve és visszaélésként vezették be a II. Vatikáni Zsinat után, mely jellemzően azután kapott törvényes kereteket, hogy előzőleg széles körben elterjedt és szokássá vált. Széleskörű megjelenésének és elterjedésének a hátterében a liberalizmus és a modernizmus napjainkban tomboló eretneksége húzódik meg. Imádkozzunk a kézbeáldoztatás gyakorlatának a megszüntetéséért!

     Az ősi gyakorlat önkényes megváltoztatását igazolni kívánó állítás, mely szerint a kézbeáldozás jobban tükrözi az evangélium szellemét , nos ez igazolhatatlan az ősegyház gyakorlatát tekintve, mind történetileg és teológiailag nézve is! Ezen újabb kori gyakorlatban a Legméltóságosabb Oltáriszentség teljes körű megóvása ellehetetlenül: a kézbe-áldozás során az áldozó tenyerére és ujjaira kerülnek a Szent Test apró morzsái, melyek aztán szétszóródnak, és méltatlan helyre kerülnek. A kézbeáldozás lehetősége direkt módon gyengíti az Eucharisztia szentségébe (különösen is a valóságos jelenlétbe) és az egyházi rend szentségébe (különösen is a pap és az Oltáriszentség egyedülálló kapcsolatába) vetett hitet.

     A kézbeáldoztatás a Szent Test részecskéinek elhanyagolása, semmibevétele által súlyosan sérti a kenyér színében valóságosan jelenlevő Urat, és közvetlenül rombolja a valóságos jelenlétbe vetett katolikus hitet, ellentmond az Egyház tradíciójának – ennek okán, mint a Szentség méltó védelmére és a tiszta katolikus hitre nézve rettenetesen kártékony gyakorlatot, a kézbeáldozást a vonatkozó engedély eltörlésével a lehető legsürgősebben meg kell szüntetni.

     A Szentséges Szűz Máriával, a Szent Angyalokkal és az összes Szentekkel együtt engeszteljünk buzgón a Legméltóságosabb Oltáriszentségben az Úr ellen elkövetett vétkekért, s imádkozzunk a térdelve, nyelvre áldoztatás visszatéréséért minél többen, minél többet! (A cikk vége!)

Szólj hozzá!

72659010_1.jpg     Szent György, 270 körül született, és 303. április 23-án halt meg. A világegyházban április 23-án ünneplik, országunkban április 24-e az ünnepe. Egyházunkban sajnos a történelmi létezését kétségbe vonták, de a liturgiai naptárból nagy népszerűsége miatt nem törölték!
     Római kori katona volt. Szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri, de a katolikus egyház majdnem törölte a szentek sorából, mert kilétét nem látta egészen bizonyítottnak.
Azonban a nevéhez fűződő számos csoda elegendő bizonyosság létezésére. Nem véletlen állíttattak tiszteletére számos templomot Magyarországon, és külföldön. Anglia, Oroszország és emellett több ország, város védőszentjeként tartják számon. Különösen is az ortodox egyház tiszteli, sok ikon örökíti meg alakját.
Egyike a leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismerik, főképpen festményeken, szentképeken ábrázolják így. A tizennégy segítő szent soraiban ott van Szent György is. Rendkívül sok legenda fűződik személyéhez. Úgy tartják számon, mint a hit védő pajzsát, aki legyőzi a démonok uralmát, és a gonoszt mindennemű alakjában megsemmisíti.
     A legismertebb legenda szerint egy várost sanyargató sárkány karmaiból mentette meg a királylányt. Először egy keresztet vetett, majd lándzsájával átszúrta a sárkányt. Hatására a király és az egész város megtért.
     Előkelő kappadókiai családból származott. Diocletianus császár alatt lépett katonai szolgálatba. Kiváló kardforgató képességének és sok más tulajdonságának is köszönhetően hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, György már mint keresztény, lemondott hivataláról, és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzások ellenére épen maradt, és nem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban lefejezték.

Sárkányölő Szent György, könyörögj érettünk!sz_gyorgy_vertanusaga_1.jpg

Szólj hozzá!

Miért fontos erről beszélni?
     Mondhatja valaki, hogyha ez így van, legfeljebb elősegíti a Darwin féle „faji sokszínűséget”! Ám ez sajnos sem az állatvilágban, sem az embernél nem így működik és nem is előnyös! Az első partnertől ugyanis, kizárólag a negatív tulajdonságú kódok „programozódnak”, amiként minden további „kapcsolat” ezt még inkább összezavarja! (Tehát az utódnak ‒ függetlenül a tényleges apától ‒, egyre romlanak a jövőbeli esélyei!)
tumblr_lf8baqe8jf1qakeax_300.jpgPersze a termékenyítő gének az apától öröklődnek, de ez olyaténképp valósul meg, hogy az „építkezéshez” bár teljesen az apa adja a „téglákat”, ám az esetleges első „kapcsolat” biztosítja a „tervrajzot”! (Nagyon úgy néz ki, hogy ezért igyekszenek a hímek az állatvilágban (is) elsők lenni, hogy az ő kódjuk öröklődjön tovább!)
     A telegonia bebizonyította, hogy a lánynak érdemes megőrizni a tisztaságát, egyfelől mint saját becsületét, másfelől a nemzet nemes egészségét is! A tényleges foganás előtti (más egyeddel való) nemi kapcsolatok ugyanis nem csak leendő gyermekünk egészségét rontják meg, hanem az utódok (unokák) testi-, idegrendszeri egészségét is. Ennek látható tünetei a (családtól) szülőktől való elidegenedés, a kiszámíthatatlan viselkedési szokások, az alkohol és drogfüggés, öngyilkosságok stb.
     Ebből következik, hogy őseinknek és az egyházi tanításnak igaza volt! A becsület és hűség nem prűdség, hanem az egész nép genetikai egészségének az alapja, amiként a házastársi boldogságé és az egészséges utódoké is! 
Ezért a világ minden nagy vallása (és esetlegesen az állami apparátusa) igyekezett óvni, vigyázni – nem csak leányok –, hanem a fiatalok, férfiak és nők erkölcsi viselkedését. Ennél fogva már érthető, hogy a nemi erőszakot, gyakran halállal büntették. Vagyis, a telegonia ismerős volt őseink előtt, és ennek félelmében és indokával büntették a paráznákat, pellengérre állították, sőt megkövezték őket.
     A telegoniát elsősorban egy súlyos rizikófaktornak kell tekinteni, mivel nem mindegy, hogy a potenciális szülőknek (elsősorban az anyáknak) kik voltak a házasság előtti partnerei, mielőtt a férjétől világra hozná a gyermekét. Ezt már a XIX. század végén felismerte a tudomány.
     A XX. századi „szexuális forradalom” korszakában eltűnt a telegonia említése. Sőt, a média nagy része azt sugalmazza, hogy a modern embernek legfontosabb a szabad szex, és aki másképp gondolkodik ‒ például a keresztény etika szerint ‒, az maradi és nem érti az élet örömeit.
     A hiperszexualitás a nyugati civilizáció elválaszthatatlan tulajdonsága lett, amit erőteljesen serkent a reklám, a film, a TV, a divat és a zene. Jelenleg a pornó- és szexipar a nyugati gazdaság jól jövedelmező ágává vált. Úgy tűnik, hogy a szexuális szabadság ideológusai (szándékosan) ki akarják törölni az emberek tudatából a szemérmességet mint fogalmat, ami az első lépés ahhoz, hogy az embert állati szintre süllyessze. A római birodalomnak is ez okozta vesztét: a keresztbe-kasul-i élvhajhászás elkorcsosította a népet, mígnem az olyan negatív készség- és nemtörődöm tömeg-massza lett a meghatározó, amelyet korunk „összeesküvéselmélet-beli” hatalmai lemásolni igyekszenek! (Folyt.) (Források az első részben!)8468942_the-worst-movie-of-the-year-is-this-russian_1d_530.jpg

Szólj hozzá!

24.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

140keves_nemzetnek_530.jpg

Szólj hozzá!

027_nagyokossagu_szuz.jpgNagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk! 

Elmélkedés: Máriában tökéletes fokon megvolt az okosság, a megfontoltság, a mérlegelés, a türelem és a hálaadás, melyek az összes erények alapja és koronája.  Szűzanyám, adj nekünk tisztánlátást és üdvös mértéket!

 Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Prágai Szent Adalbert (956-997)               

prágai szt-adalbert.jpgA cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megszűnik gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ban otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta lelkipásztori munkáját az adott körülmények között. Eredetileg Jeruzsálembe készült, de Rómában megállt, ahol négy éven keresztül visszavonult életet élt egy kolostorban. Visszatérésekor Magyarországon Szent István királyt ő részesítette a bérmálás szentségében. Maga többször járt Géza fejedelem udvarában, s szívélyes kapcsolatot alakított itt ki. Adalbert társai, tartva III. Ottó ellenpártjának bosszújától, Magyarországra jöttek, ahol Pannonhalmán Géza fejedelem, majd Szent István támogatásával monostort építettek. Szent Adalbertet 997-ben miseáldozat közben ölték meg a pogány poroszok, akik közé téríteni ment. Több lándzsaszúrással kivégezték, majd lefejezték. Testét előbb a gnieznoi katedrálisban, majd 1036-ban Prágában temették el. ( Forrás )

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség” 

Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában) 
 
A kézbeáldoztatás súlyosan sérti az Oltáriszentségben rejtező Urat
0_0_0_0_326_267_csupload_25288786.jpg 
     A kézbeáldoztatás során, mikor a pap a Legszentebb Oltáriszent-séget az áldozó tenyerébe helyezi, a szentáldozáshoz járuló személy voltaképpen magát áldoztatja meg, hiszen Krisztus Testét a paphoz hasonlóan maga emeli a saját szájához. A Szentséget ekképpen fogadó és mozgató kezek nagyon gyakran eleve nem is tiszták. A Szent Test apró morzsái, melyhez hasonlókat a pap a kánoni ujjairól nagy gonddal köteles purifikálni, minden esetben az áldozó tenyerére és a Szentséget szájához emelő ujjaira tapadnak, amivel senki sem törődik, s így az áldozó kezének közvetítésével a szent partikulák szanaszét hullanak a földre, beletörlődnek a ruházatba, rákerülnek a templomi padra. A kézbe áldozó az Oltáriszentségnek a kezére tapadt aprócska morzsáit tovahordja, tudta nélkül kezet fog vele, széthinti a gépkocsijában, az autóbusz kapaszkodóján, s jobb nem is folytatni. 
     A kézbeáldozó elveszíti a Szentség méltó fogadtatásá-nak imádó benső-ségét és eséllyel a kegyelmét is: élete legszentebb pilla-natát. A kézben-áldozó a legtöbb esetben úgy éli át a Legfölségesebb Szentség vételét, hogy jellemzően épp kanyarban, a paptól elmenőben, „menet közben” veszi magához. Ilyen körülmények között a Szent Test vételének a mindent megelő-ző nagyszerűsége is elhomályosul, amely a szentmise áldozatra és az Eucharisztiára vonatkozó protestáns tévtanok elfogadásának a melegágyává válik. (Ebben is érvényesül az az ún. "ökumenikus közeledés", melyben nem a protestáló eltávolodottak "közelednek", hanem az egyetemes (katolikus) Anyaszentegyház távolodik a méltó és üdvös bensőségességtől!)
     A kézbeáldozás gyakorlatát téves "ökumenés" nézetekre alapozva terjesztették el!
A kézbeáldoztatás modernkori gyakorlata a II. Vatikáni Zsinat után jelent meg a világ számos pontján, eleinte közönséges visszaélésként, amelyet a Szentszék aztán utólagosan engedélyezett és szabályozott. Magyarországon a kézbeáldoztatási gyakorlat 1986-ban kapott szentszékileg jóváhagyott püspökkari engedélyt.
     A Szentszék Istentiszteletek Kongregációjának korábbi titkára, Albert Malcolm Ranjith érsek a következő figyelemre méltó megállapítást teszi a kézbeáldozással kapcsolatban: „A kézbeáldozás kapcsán el kell ismernünk, hogy ezt a gyakorlatot az egyes részegy-házakban sietve és visszaélésként vezették be azonnal a zsinat után; ily módon megváltoztatva a korábbi évszázados gyakorlatot, az új gyakorlat pedig időközben az egész Egyházban szabállyá vált. Ezt a változást azzal az állítással akarták igazolni, mely szerint a kézbeáldozás jobban tükrözi az evangélium szellemét és az ősegyház gyakorlatát.”
     Az általános érv e gyakorlat mellett – amely szerint a kézbeáldozásnak e modern módja ókeresztény gyakorlatot követ – a rendelkezésre álló patrisztikus bizonyítékok alapján teljesen igazolhatatlan. (Részletesen tudósít erről Athanasius Schneider ORC közép-ázsiai püspöknek az egyházi tradíciót messzemenően igazoló Dominus est – az Úr az! című kiváló könyve, melynek magyar fordítása már elkészült. Imádkozzunk mielőbbi kiadásáért!) Az őskeresztény gyakorlat minden áron való helyes alkalmazása szerint ma a kézbeáldozónak a leborulás előzetes tiszteletadása után, jobb tenyerébe kellene fogadnia a Szentséget, s mély meghajlás közepette, ajakkal kellene fölvennie a szentostyát, nagy gonddal mintegy végignyalva a tenyér felületét, hogy semmiféle morzsa ne maradhasson hátra. 

communion_kezbe.jpg     A Szentség megóvása végett ezt az igen körülményes kézbeáldozási procedúrát nem véletlenül váltotta fel a térdelve, nyelvre történő áldozás, áldoztatótálcával és áldoztatókendő használatával együtt, amely egyszerre biztosítja a Szentséggel való legmegfelelőbb gondosságot, valamint az áldozó hódolatát, és a praktikus szempontoknak is egészen megfelel. Az ősi gyakorlat elégtelen, a tradícióval összeegyeztethetetlen utánzására aligha lehet kielégítő érvet találni, ami tipikus jele annak, hogy a kézbeáldozás mai gyakorlata a modernizmus eszmei hátterére épül. 

Szólj hozzá!

Az első kapcsolat, az agykutatás és telegonia tükrében
     Tipikus mai vélemény, hogy az a helyes, ha valaki fiatalon kiéli magát, mert nyugodtabban él majd a házasságában. Nos, a valóság pont az ellenkezőjét igazolja! A felnőtt korának boldogságát sőt későbbi gyermekének egészségét is teszi kockára az, aki felül annak a materialista propagandának, miszerint a szexuális vágyak fizikai kielégítése is épp oly természetes, mint az éhség vagy a szomjúság csillapítása.
Mint alább bővebben kifejtjük, lényegesen többről van szó!
     A szexualitás bár Isten ajándéka, de a házasság szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet! (Ez sarkalatos igazság!) – De miért is? – Mert az első „villámfotó” maradandó képe lesz az imázs-meghatározó! A legújabb agykutatási eredmények ugyanis, összefüggést mutatnak a korán elkezdett szexuális élet, és a tartós elköteleződésre való hajlam (képesség) között.
freda_es_f.jpg     Freda McKissic Bush és  Joe S. McIlhaney Jr. szülész-nőgyógyász kutatóorvosok, a „Új tudományos eredmények arról, milyen hatással van az alkalmi szex a gyerekeinkre” c. könyvükben pl. arról számolnak be, hogy minél fiatalabb korban kezdi el valaki a szexuális életét elkötelezettség nélkül, annál inkább csökken a hajlama a későbbi végleges elkötelezettségre, vagyis a hűség képességére.

Mi a telegonia?
     A telegonia-i kutatások állítása szerint, a fogamzást nem eredményezett (első) aktus, meghatározó örökítő jeleket hagy az anyában a későbbi utódra nézve. Az elnevezés is ebből ered: tele = távoli, messzi, goneia = születés, keletkezés. Vagyis, az utód örökölheti a (tényleges nemzést) megelőző szexuális partnerek tulajdonságait is, ám legerősebben az első szexuális partner „fantomkódja” hat, ami jelentős mértékben alapozza meg az utód tulajdonságait!
Első olvasásra ez sokaknak hihetetlennek tűnhet és csupán az „erkölcs-csőszök” (mi több az Egyház) újabb kitalációjának tartják.
     Nos, humán vonatkozásban valóban ijesztő és komoly lelkiismereti gondot keltő ez a felfedezés, melynek szakirodalmát, szinte kizárólag csak a 19. század elejétől felismert állattenyésztési tapasztalatok képezik.
A telegoniát, elsősorban az állatnemesítő gyakorlat nevezi csírafertőzésnek vagy fantom DNS-elméletnek, melyet bizony az ember esetében is igen komolyan kellene vennünk. Például, az ebtenyésztők már régóta tudják, hogy ha egy fajtiszta szukának legalább egy kapcsolata volt (akár csak fél perces is!) nem fajtiszta kannal, akkor később ez a szuka már nem hoz világra fajtiszta utódokat (ezért óvják tenyészegyedeiket annyira még az utcán is, ha egyáltalán ki merik vinni)!
És itt nem materiális génekről és DNS-ről van szó, hanem inkább egy „jeladóhoz” hasonlítható „hullám-nyomról” ‒ mely hátborzongató ‒, de áthatol az óvszeren is! 
     Nem véletlenül óv 6. parancs és az Egyház tanítása a házasságon kívüli szexuális kapcsolattól, mely bűn, „És pedig súlyos bűn, mert a lehető legveszélyesebb ponton érinti Isten világtervét, mely az emberi nem szabályzott elterjedésén s fennmaradásán épül fel”. (Müller Lajos: A hatodik és kilencedik parancs - Bp. Szent István Társ 1937) (Folyt.) (Források az első részben!)tudat_530.JPG

Szólj hozzá!

kerekesjk_250.jpgKerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!

     Harmadik fő kérdésünk, hogy miért és hogyan engesztelő zarándoklat ez a mostani? – (...) Ha kihívóan akarnám megfogalmazni a választ, úgy is mondhatnám: úgy lesz igazán engesztelő ez a fatimai zarándoklat, ha gyökeres elhatározást teszünk, hogy akik itt, a mi Urunk Jézus Krisztus által is középpontba állított áhítatgyakorlatokat – melyet a hamvazószerdai evangélium is lelkünkre köt –, vagyis az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást legalább olyan komolyan vesszük, mint a hívő mohamedán testvéreink. És itt hangsúlyozom, hogy nem a hatalmi hóbortban szenvedő, elbizakodott vezetők, hanem az egyszerű hívő mohamedán testvéreink. Mert azok bizony halálosan komolyan veszik. És ebben minekünk, keresztényeknek van mit tanulnunk a tiszta szívű egyszerű hívőktől.
     A fatimai kis látnokok úgy vették az égi üzenetet, hogy sokat kell imádkozni, böjtölni és alamizsnálkodni, hogy megmeneküljön az emberiség a fenyegető pusztulástól.
Mindenek előtt tehát imádkozni. Az imádságok közül is kiemelkedően a szentolvasót ajánlotta a jelenés. Azt az imádságot, amelyet már a lourdesi üzenetben is kiemelkedő mennyei buzdításként vettünk több mint egy félszázaddal előbb. Ez a csodálatos imádságfüzér magában foglalja hitünk legalapvetőbb igazságait. És ha ezek megvallását Jézus Anyjának engesztelő imádságával egyesülve végezzük, lehetetlen, hogy meghallgatásra ne találjon a minket végtelenül szerető, irgalmas Isten előtt. Hiszen Szűz Mária a mi Krisztusba öltözésünk folytán a mi Anyánk is.
     Itt hadd emlékeztessem a testvéreket egy középkori legendára, bizonyára ismerik.
Nagy veszélybe kerülvén egy fiatalember a Boldogságos Szűz képe elé járult, és ismételgette az "Üdvözlégy, Tenger-Csillag (Ave Maris Stella) himnusz egy sorát:
     "Mutasd meg, hogy Anyám vagy, mutasd meg, hogy Anyám vagy!"
Egyszer csak hallja a Mária-szobor ajkáról:                                                               "Mutasd meg, hogy fiam vagy, mutasd meg, hogy fiam vagy!"
fekete-feher_fatimai_szuzanyank_180.jpgEz a legenda arra figyelmeztessen minket, hogy minden erőnkkel mutassuk meg mindenekelőtt buzgó imádságunkkal, különösképpen a szentolvasó imádkozásával, hogy valóban Mária fiai, Mária leányai vagyunk. Akkor lehetetlen, hogy meg ne hallgasson minket az Úr! – Természetesen az imádságon kívül nagyon komolyan kell vennünk a böjtöt és az alamizsnálkodást is. A mai keresztények jórésze sajnos, már leszokott a komoly böjtölésről. Igaz, a pénteki böjtöt mint hústól való megtartóztatást át lehet váltanunk imádságra és jó cselekedetekre. De ne felejtsük, a böjt nem egyedül a hústól való megtartóztatást jelenti. A böjt a gyomrunkon való uralmat, az evésben való komoly önfegyelmet jelenti. Mint ős-szüleinknél a Paradicsomban. Ott sem a hústól való megtartóztatásról volt szó, hanem egyféle gyümölcstől való önmegtartóztatásról.
     Böjtölnünk lehet és kell az édességekben, az élvezeti cikkek (kávé, tea, gyümölcs, dohány, szeszesital stb.) használatában is. (...) Ugyanúgy nem szabad megfeledkeznünk az (...) irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásáról. Jézus szavai szerint ez dönti majd el, hogy az utolsó ítéleten az ő jobbjára kerülünk-e az örök boldogságra, vagy baljára, az örök gyötrelemre a kárhozatba. Erről van szó végeredményben a mi (...) fatimai Mária-zarándoklatunkon, különleges ájtatosságunkon.
     Áldottak és boldogok, akik ezt megértik, szívükbe fogadják, és meg is tartják!
Százszor, ezerszer és százezerszer áldottak és boldogok, akik ezt Jézus Anyjával együtt vallják és vállalják, (...) aki értünk és velünk együtt imádkozik most és halálunk óráján.
     Záró gondolatképpen és kiegészítésül szeretnék még valamit mondani. Vegyük ezt úgy, a fatimai Mária-ájtatosságra ide zarándokolt Testvérek, mint bibliai, illési értelemben vett hamuba sült pogácsát úti-tarisznyájukba. (...)

FATIMAI TITKOK NYOMÁBAN
Kidobni nyíló rózsát ablakon,
hogy csendesüljön a vihar,
miközben háború tombol vakon,
és sátáni a zűrzavar:
széthull a földgolyó, –
mit gondolsz, érdemes?
Csak nézem Máriát s imádkozom
az ő kis látnokaival
a szentolvasó titkait s tudom:
e hit-rózsák szirmaival
sebünk gyógyítható, -
s földünkön béke lesz!
                                                      Kerekes Károlyregi_040_001_530.jpg

Szólj hozzá!

23.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

31fausztina_530.jpg

Szólj hozzá!

026_udvozitonk_anyja.jpgÜdvözítőnk Anyja – Könyörögj érettünk!

 

Elmélkedés: Megváltónk Anyja, aki anyai joggal jár közbe Szent Fiánál földi gyermekeinek üdvösségéért. Ó Mária, meg ne feledkezz rólunk!

 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”

Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában) 

A Szentek példája leborulásra és imádatra sarkall

     A Szentek seregének imádságai ékes példáját adják számunkra az Oltáriszentség iránti köteles tiszteletnek. Aranyszájú Szent János, Alexandriai Szent Cirill, vagy éppen Szent Bonaventura fohászai a legszebb szavakkal is alig tudják kifejezni hódolatukat a Szentségben jelen levő Úr iránt. 

     Gyönyörűen mutatja ezt az angyali doktor, Aquinói Szent Tamás szentáldozás előtti imája:  „Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb. Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.”

    A Szentatya csak térdelve és nyelvre áldoztat.

XVI. Benedek pápa következetesen példát mutat az áldoztatás legméltóbb formájáról: szentmiséin csak térdelve, nyelvre áldoztatja a híveket. A pápa szertartásmestere, Guido Marini prelátus az Osservatore Romano újságnak 2008. június 25-én adott interjújában kijelentette, hogy a pápai miséken a jövőben az áldoztatásnak a szabályos formája, a pápa által addig is már több ízben gyakorolt, térdelve és nyelvre való áldozás lesz. Guido Marini a következőket mondta: „Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a kézbeáldoztatás jogilag még ma is kivételes engedélyhez kötött, mely egyes püspöki konferenciák püspökeinek adatott csak meg. A pápa eljárása arra szolgál, hogy az egész Egyház számára érvényes általános szabály törvényi erejét aláhúzza.” 

     Nagyon fontos, hogy a titok és a hódolat iránti érzéket újra felébresszük.

A nyelvre-áldozás – az áldozásnak XVI. Benedek pápa által előnyben részesített formája – „nem csak formai dolog”, mondta a vatikáni Istentiszteletek és Szentségek Kongregáció új prefektusa, Antonio Canizares Llovera bíboros a „La Razón” spanyol újságnak adott interjújában. 

     „Mit jelent a szentostyát nyelvre fogadni? Mit jelent a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt letérdelni? Mit jelent a szentmisében az átváltoztatás alatt térdelni? 

Ezek imádást jelentenek, ezek azt jelentik, hogy elfogadjuk, hogy Jézus az Eucharisztiában valóban jelen van”, mondta Canizares bíboros, prefektussá való választásáig Toledo érseke. „Ezek tiszteletet és az Isten előtt magát földre vető ember hitének állapotát jelzik, aki tudja, hogy minden Istentől származik, és ennek tudatában elnémulva, Isten dicsőségétől, jóságától és irgalmától elkábulva érzi magát. Ezért nem ugyanaz, ha a kezünket nyújtjuk oda és valahogyan fogadjuk a szentostyát, azzal a magatartással, amikor ezt a helyzetnek megfelelő tisztelettel cselekedjük. Ezért nem mindegy, hogy állva vagy térdelve áldozunk, hiszen mind e jelek mélyebb jelentéssel bírnak. Ahova el kell jutnunk, az az embernek eme elmélyült magatartása, aki Isten előtt földre veti magát, és ez az, amit a pápa akar.”

XVI. Benedek pápa a Sacramentum caritatis kezdetű apostoli buzdításában a szentáldozással kapcsolatosan maga mondja: „Magunkhoz venni a szent Eucharisztiát azt jelenti, hogy önmagunkat az imádás állapotába helyezzük Azzal szemben, Akit magunkhoz veszünk.” (Nr. 66.)

Szólj hozzá!

Ha idejekorán el nem rontanánk, még boldogok is lehetnénk! (Na ez az, amit sehol sem fognak tanítani!)

     Beszédes tény, hogy amikor egy nő először létesít egy férfivel érzelemmentes, alkalmi szexuális kapcsolatot, akkor csupán 11%-uk jut el a csúcsra. A második és harmadik ilyen alkalomkor ez 16%, míg a negyedik alkalmi együttléttől kezdve kúszik fel 34%-ra. Ugyanakkor a stabil paula-england-2009-09.jpgkapcsolatban élő nők esetében ez az adat 68%, ahogy ez prof. Paula Englandnek, a New York-i egyetem szocilógusának kutatásaiból kiderül.

     Az élet legintimebb történése a szexualitás, manapság mégis akarva-akaratlanul szembetaláljuk magunkat a testi érintkezés látványával. A könyvek, a filmek, a reklámok többsége mind azt sugallja, hogy az egyik legfőbb – könnyen elérhető – „élvezeti cikk” a nemi aktus. A valóság ezzel szemben az, hogy a nők többsége ritkán, vagy élete folyamán szinte soha sem talál örömet, felszabadulást a testi együttlétben! (vö. Patika Tükör folyóirat, 2004.XII.évf.11) Ennek pedig oka van! Hogyan is?

     McIlhaney és Bush hangsúlyozzák, hogy az emberi agy legmagasabb régióiból származó döntéshozó képesség el tudna vezetni mindenkit a legörömtelibb szexualitás megéléséhez – hacsak nem csúszna be valami „programozási hiba”, még a kamasz évekből! És ez lehet egyetlen elhamarkodott, megfontolatlan 'esemény' következménye is, melynek esélyével valójában sem a fiatalok, 3 - MÁR A NAGYI IS MEGMONDTA.JPGsem a szülők nincsenek tisztában! Bizony sajnálatos, hogy az erre a veszélyre időben figyelmeztető személy, könnyen megkaphatja a "maradi" jelzőt! (Ezzel együtt, ha a figyelmeztetettet megkérdezzük 15 év után, már nagy eséllyel igazat ad nekünk!) De hát mindenki a maga életének és boldogságának a "kovácsa"! Áldozat nélkül nem csak üdvösség nincs, de földi boldogság sem! 

A boldogító szex 8 feltétele: I. A kölcsönös szeretet. II. A testi-lelki alkalmasság. III. A Házasság Szentségének oltalma. IV. Az egymás iránti felelősségtudat. V. A gyermekvállalás készsége. VI. Az egymásra figyelő türelem. VII. A méltó körülmények. VIII. A józan emberi ész. (UH 25) (folyt.köv.)boldogsag_image2.jpg

Szólj hozzá!

kerekesjk_250.jpgKerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!

     Második fő kérdésünk, hogy miért jöttünk a fatimai ájtatosságra? Hiszen Fatima Portugáliában van, mi pedig Magyarországon élünk és közülünk talán egyesek sohasem látták, de nem is fogják látni a fatimai dombokat. Ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy korunkban egyre inkább tudatosodik ez a bibliai tanítás, hogy az Egyház Krisztus teste.
     Tehát bármely tagjának öröme és szomorúsága az egész Egyháznak öröme és szomorúsága. És ugyanígy bármi történik egyetlen sejtben is, az az egész Egyházra mint élő testre kihat. Tehát ami Fatimában történt, az számunkra, magyar hívők számára is, de az egész emberség sorsára is életfontosságú!
     Éppen napjainkban az egész emberiséget végpusztulással fenyegető háború indult el. Mindkét fél vezetői szent háborúról beszélnek, az igazság, a jóság, az emberiesség jelszavait szajkózzák.
Valójában a pénz, az érdek, a hatalom a tét mind a két oldalról. Ne higgye senki, hogy van szent háború! Lehet kényszerű háború, lehet rablótámadás és kényszerű védekezés, de szent háború nincs. A szent és élő Isten nem a háború, hanem a béke Istene! Itt a földön a békesség leghatékonyabb előkészítője az édesanyák hite, amelyet férjükben és gyermekeikben ébren tartanak szolgáló szeretetükkel, áldozatos életükkel.
     A mai emberiség-pusztító háborút sokan már úgy emlegetik, mint az európai és az arab népek, sőt még tovább menve, mint a kereszténység és a mohamedánság élet-halál harcát. Most ne vitassuk, hogy ez túlzás-e, vagy valóság. Hanem emlékezzünk arra, hogy a Portugáliában fekvő kis Fatima városka Mohamed leányának, Fatimának a nevét viseli. A keresztények millióinak meggyőződése szerint Krisztus Anyja, a fekete-feher_fatimai_szuzanyank_180.jpgBoldogságos Szűz Mária 74 (ma már 100) évvel ezelőtt itt szólott három gyermek-látnoknak egy elkövetkező nagy világkatasztrófa veszélyéről, ha meg nem térnek az emberek, első sorban a keresztények.
     Ha meg nem térnek annak a szentháromságos egy Istennek a szolgálatára, akit ki kell engesztelnünk a böjt és az alamizsna gyakorlásával, hogy eljuthassunk hozzá, az Ő örök békességére és boldogságára.
Kiemelkedően történelmi, sőt kiemelkedően üdvösségtörténelmi időket élünk meg napjainkban, éppen ebben a nagy világégés-veszélyben. Keresztények és mohamedánok millióinak, sőt százmillióinak szembenállásában. A vezetők csak a felületi buborékokat látják a közeledő özönvízen. (Ezek, mint mondtuk: a pénz, az érdek és a hatalom lidérces csillogásai.)
     Mi, akik ma fatimai Mária-zarándoklatra idejöttünk, mélyebbre kell, hogy lássunk: az élő Istenbe vetett élő hitünknek elsorvadásáról van szó, ezt kell gyógyítanunk, ezt kell megerősítenünk. De hogyan? Mária szavával kérdezzük: "Hogyan lehetséges ez?" ‒ (Bűnbánattal, megtéréssel és engeszteléssel!) (...) (Folyt.)regi_086_fatima_530.jpg

Szólj hozzá!

025_teremtonk_anyja.jpgTeremtőnk Anyja – Könyörögj érettünk!

Elmélkedés: Aki a világra szülte a valóságos Istenembert: Jézus Krisztust, aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával, Mária részese és társa Szent Fiának. –

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

 KILENCEDIK NAP

bizzatok_irgalmamban_8_n_1.jpg    „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek sebzik meg legfájdalmasabban a Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől idegenkedett leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: ’Atyám ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod!’ – E lelkek utolsó esélye, irgalmamhoz való menekülésük lehet!”

   Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Irgalmas Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó bárcsak felengednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkűek, akik hasonlóak a holt lelkekhez, s méltán keltenek undort Benned! Ó jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, hiszen Te mindent megtehetsz.

   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

   Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen.

Holnap lesz Irgalmasság Vasárnapja!

JÉZUSOM BÍZOM BENNED!

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”

(Fülep Dániel, a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában megjelent írása nyomán!) 
 
A Szentírás szerint, az embernek le kell borulnia Isten színe előttboruljon_terdre2.jpg 
    „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban” (Fil 2,10) – tanít bennünket Szent Pál apostol. A Szentírás egyöntetű tanúsága szerint a fölséges isteni jelenlét előtti leborulás vagy letérdelés az alázatos imádás kifejezéseként a tiszteletnek alapvető gesztusa. 
     Így olvassuk a Királyok első könyvében: „Amikor aztán Salamon elimádkozta ezt az imádságot és könyörgést az Úr oltárának színe előtt – ahol az ég felé tárt kezekkel a földön térdelt, mind a két térdével – felállt és harsány hangon megáldotta Izrael egész gyülekezetét” (1 Kir 8,54–55). A király könyörgő imádsághoz felvett testtartása egyértelmű: térden áll az oltár előtt. 
     Ugyanez a hagyomány található az Újszövetségben is. Péter térdre borul Jézus előtt (vö. Lk 5,8). Hasonlóképpen cselekedett Jairus, amikor arra kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg leányát (Lk 8,41). A leprából meggyógyított szamariai leborulva adott hálát az Úrnak (Lk 17,16). Így látjuk Máriát, Lázár testvérét, amikor Lázár életéért könyörgött (Jn 11,32). 
     A felséges jelenlét és az isteni kinyilatkoztatás előtti leborulás ugyanezen gesztusával találkozunk mindenütt a Jelenések könyvé-ben (Jel 5,8.14; 19,4). Szent János elbeszéli, hogy imádással borult az Úr angyalának lábai elé, amikor látta és hallotta a neki szóló kinyilatkoztatást (vö. Jel 22,8).
     A legjobb módja annak, hogy kifejezzük tiszteletünket az eucharisztikus színekben előttünk álló, mérhetetlen nagysággal és szentséggel bíró Úr iránt, Péter apostol példájának a követése, aki térdre borult az Úr előtt és felkiáltott: „Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember domonkos_imamod_2.jpgvagyok!” (Lk 5,8) Szent Domonkos pl. gyakran arcraborulva imádkozott az Úrhoz.
A szentáldozással kapcsolatban nemcsak a leborulásra, hanem az Oltáriszentség nyelvre fogadására is találhatunk biblikus megfonto-lásokat. Ezekiel jelképesen közvetlenül a szájába kapja Isten igéit: „Nyisd fel szádat, és edd meg azt, amit én neked adok! Erre azt láttam, hogy íme, egy kéz nyúlt felém: benne könyvtekercs volt. (…) Erre felnyitottam számat, s ő megetette velem azt a tekercset (…). Erre megettem azt, és olyan édes lett a számban, mint a méz.” (Ez 2,8–9; 3,2–3) 
     A szentáldozásban magunkhoz vesszük a testté lett Igét, amely nekünk, Isten gyermekeinek való-ságos eledelünk. Amikor az Oltári-szentséghez közele-dünk, emlékezetünk-be idézhetjük a 81. zsoltár 11. versét is, amelyet a zsolozsmá-ban imádkozunk Úrnapja főünnepén: „Csak nyisd ki szá-dat, és én betöltöm”.
Elképzelhető, hogy Krisztus az utolsó vacsorán a kenyeret az iskarióti Júdásnak (vö. Jn 13,26–27) közvetlenül a szájába helyezte, s meglehet, így tett minden apostollal. A közelke-leti vidékeken Jézus idejében ténylegesen létezett egy olyan hagyományos gyakorlat, amely még ma is változatlanul megfigyelhető, hogy a ház ura saját kezűleg eteti vendégeit, oly módon, hogy szimbolikusan a szájukba helyez egy darabkát az ételből.
     A konszekrált kenyér (Szentostya) színei alatt valóságosan jelen levő – Testével, Vérével és isteni fenségével is köztünk rejtező Úr imádása a legtermészetesebb. És ez legnyilvánvalóbb módon a térdelés vagy leborulás biblikus gesztusában fejeződik ki, melyet az Egyház tradíciója jól ismer és alkalmaz, s amelyet lelkünk java és az Oltáriszentség megóvása érdekében nekünk is követnünk kell! 

Szólj hozzá!

kerekesjk_250.jpgKerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!

     Hogy mit ér? Mindenekelőtt és mindenesetre többet, mint a végtelenül elbizakodott nyugati világ és a féktelenül fatalista arab világ minden ereje és hadi potenciálja együttvéve. Szeretném itt és most ezt a meggyőződésemet Isten kegyelmével (...) úgy kifejteni és úgy az én jó testvéreim szívébe gyökereztetni, hogy bármerre járnak-kelnek, ez az itt begyökereztetett mustármag-tanítás növesszen égig érő szárat, hajtson árnyat adó lombos ágakat minden megfáradt hajléktalan testvérünknek, fakasszon igazi örömöt adó virágokat ennek az élvezethajhászásba belekeseredett világnak és teremjen örök életre nevelő gyümölcsöket a halálba "gyorsuló" korunknak, ennek az eszét vesztett emberiségnek.
     Hadd mondjam meg azt is, hogy pontosan miről is szól ez a mostani elmélkedésünk, mi lesz a három fő pontja. Először is arra felelünk, hogy miért Mária-ájtatosság ez. Másodszor azt fejtjük ki nagy alapossággal, hogy miért éppen fatimai Mária-ájtatosság, és harmadszor (...) miért és hogyan engesztelő zarándoklat, vagyis égi-földi kibékülést esdő ez az ájtatosság.
Kérem a Szentlélek Úristent, aki Mária szívét eltöltötte, világosítsa és erősítse meg a mi szívünket is, hogy ez az ájtatosságunk százszoros termést hozzon.
     Először is tehát miért jöttünk, össze Mária ájtatosságra? – Hála Istennek, elmúltak már azok az idők, amikor egy nagyhatalmú államférfi így kiáltott fel: "Csak azt a máriázást hagynák már el, mindjárt jobban haladnánk az Egyház felszámolásával!"
Nos, "ezek," vagyis a hívők nem hagyták el a máriázást, és az istentelen ateizmus nem bírt az Egyházzal! Liturgiánk Szűz Máriára alkalmazza az ószövetségi prófétai szót: "Te egyedül egész eretnekségeket tettél semmivé!"
     Mi nem azért tartunk máriás zarándoklatot, hogy bárkit megsemmisítsünk, de igenis erőt akarunk gyűjteni arra, hogy minket senki és semmi meg ne semmisítsen.
     Nem új tanítások után kapkodunk. Mária által Isten sohasem akar nekünk új tanítást adni. De Mária anyai szeretetét felhasználja, hogy megmutassa általa, hogy itt és most mi az a kinyilatkoztatásban, amire leginkább szükségünk van fennmaradásunkhoz és örök életünkhöz. Máriának itt a földön csak egyetlen, az emberekhez intézett szavát jegyezte fel az Evangélium, és ez a kánai menyegzőn hangzott el s nem önmagáért szólt, szava nem magára Máriára, hanem Jézusra irányult: "Bármit mond, tegyétek meg!"
Szűz Máriának tehát nincs privát üdvösségterve. Sőt nincs egyetlen szava, egyetlen tette sem, ami Jézustól független lenne. Mindig, mindenben, mindenütt és mindenki számára ennyi az üzenete: "Bármit mond (tudniillik Jézus), tegyétek meg!"
     Üdvösségtörténetünk egész folyamán a világ végéig ezt sugallja ‒ bár a korokhoz alkalmazva ‒, a történelmi szituációk változásainak megfelelően.
fekete-feher_fatimai_szuzanyank_180.jpg     Mint a jó édesanya, aki nem fárad bele millió és millió formában inteni gyermekeit: Fiaim, leányaim, csak amit édesapátok testamentumban hagyott rátok, csak azt valósítsátok meg!
     Mindennapi vallási életünkre vonatkoztatva ez azt is jelenti, hogyha ezen ájtatosságunk után valaki megkérdezi tőlünk: Nos, mit tanultatok attól a szép Szűz Máriától? ‒ nyugodtan feleljük csak: Azt, hogy bármit mond Jézus, azt tegyük meg, ha boldogok akarunk lenni, igazán boldogok, és örökre! Nincs más út, nincs más igazság és nincs más élet, csak Jézus, aki fogantaték a Szentlélektől és születék Szűz Máriától. Nincs más út a jóakaratú ember számára, nincs más igazság az örök igazságot kereső elme számára, és nincs más élet azok számára, akik az igazi emberséget, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberséget keresik.
     Mi ezt keressük, ezt vállaljuk, ezt akarjuk megélni embertestvéreink között. A mi Mária-tiszteletünk annak a folytatása, ahogyan Mária tisztelte Jézust ‒ a názáreti angyali üdvözlet örömétől a golgotai kereszt alatti hűségen át a testestül-lelkestül való mennybe felvételig. Mi ezért jöttünk Mária-ájtatosságra, hogy ezt begyakoroljuk. (Folyt.)regi_043_001_530.jpg

Szólj hozzá!

 NYOLCADIK NAP
    „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó testüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket, kik igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságommal szemben.”
 
bizzatok_irgalmamban_8_n_1.jpg   Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényeinek. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
 
   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 

   Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus Sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Szólj hozzá!

026_jo-tanacs_anyja.jpgJó-tanács Anyja – Könyörögj érettünk!

 Elmélkedés: Krisztus tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat: Tegyétek, amit mond!  –

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

21.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

84eucharisztia_530.jpg

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”
 
Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában) 
 
A szentáldozás földi életünk legnagyobb ajándéka
 
    Az Oltáriszentség magunkhoz vétele földi életünk legszentebb pillanata. Katolikus hitünk Szent Titka Krisztus valóságos jelenléte a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, akit úgy veszünk magunkhoz, mint az élet kenyerét (vö. Jn 6,48). A Tridenti Zsinat az Úr teljes szentségi jelenlétét hirdeti: „A legméltóságosabb Oltáriszentségben a kenyér és bor konszekrációja után ugyanezen érzékelhető anyagok színe alatt igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi Urunk Jézus Krisztus, az igaz Isten és igaz ember.”
Az Úr Krisztus tényleges, valóságos és lényegi jelenléte az Oltáriszent-ségben a szent színek feloszlásáig tart, és a még érzékelhető legkisebb részecskékre is egyaránt kiterjed. Ebből követke-zik, hogy a szentáldozás a legkomolyabb testi és lel-ki előkészületet, a Szent-ség kezelése és magunk-hoz vétele pedig a legtel-jesebb hódolatot kívánja meg tőlünk. Az Oltári-szentséget a hívő csak súlyos bűntől mentes, felkészült lélekkel enged-heti a szívébe, mindig ügyelve arra, hogy az Úr Szent Teste az Eucharisz-tiában a legnagyobb védelmet kapja meg. Ennek a magas követel-ménynek tökéletesen megfelel a katolikus Egyház tradíciójában örökölt áldozási forma, mely szerint a Legméltóságosabb Oltáriszentséget térdelve és nyelvünkre fogadjuk, miközben áldoztatótálca és áldoztatókendő segíti a pap minden mozdulata közben a Szentség védelmét.

    Az utóbbi évtizedekben a szentáldozási fegyelem radikális megváltozásának vagyunk tanúi. Számos országban visszaélésként elterjedt, majd széles körben később engedélyt is kapott a kézbe-áldoztatás, mint engedmény – sajnos Magyarországon is, melynek modern gyakorlata azonban a Szentség méltó vételét és oltalmát illető szempontoknak a legkevésbé sem felel meg. A szentáldozás helyes és kívánatos módja ugyanakkor továbbra is a térdelve, nyelvre való áldozás, melyet Szentatyánk példája nyomán nekünk is gyakorolnunk és tanítanunk kell, engesztelő szívvel könyörögve az Úrhoz a Legméltóságosabb Oltáriszentséggel való méltatlan bánásmód és vétel által a Vele szemben elkövetett bűnökért. open-hands2.jpg

Szólj hozzá!

Agyunk ennél jóval komplikáltabb!

neuron42.jpg     Az előzőkben hivatkozott kutatások másik korszakalkotó felfedezése az, hogy a szeretetért és a szexualitásért felelős agyi területek más és más helyen helyezkednek el. És ez egyben választ ad arra a régi kérdésre, hogy létezhet-e barátság szexualitás nélkül? Igen létezhet!
     Ez a kutatási eredmény egyben cáfolata azoknak a gender-feminista elméleteknek is, amelyek szerint nem létezik szexualitásmentes emberi kapcsolat. Ezen beteges elmélet azt is sugallja, hogy a szexuális kapcsolathoz nem szükségesek az érzelmek. Nyilvánvaló, hogy ilyen létezhet, ámde súlyos következményekkel! Aki ugyanis folyamatosan kizárja az érzelmeket a szexualitásából, annak az agya egy idő után ehhez a normához alkalmazkodik és agyában szerkezeti változások lépnek fel. Ebbe a torzult normába aztán igen nehéz visszacsempészni az érzelmet, a gyengédséget és az intimitást − és bizony − ez a prostituáltak tragédiája! Eredendően mindegyik harmonikus családi életről álmodik, kertes házzal, csak éppen úgy gondolja, hogy „előbb megkeresi rá a pénzt”. Természetesen, súlyosan téved!
     A mentális környezet egyik legfontosabb eleme az egészséges elképzelés arról, hogy kik vagyunk szexuális értelemben. Ha ezek az elképzelések beszennyeződnek (pl. perverziók), akkor az énképünk egy kritikus része károsodik. És épp ezt eredményezi a pornográfia – azt sugallva –, hogy bárhol, bármikor, bárkivel, következmények nélkül folytatható szex, mert a lényeg a puszta kielégülés. (vö. http://www.everystudent.hu/a/mergezo.html) Hatalmas tévedés!
     Az agy bonyolult rendszere úgy van megszerkesztve, hogy a szexualitás örömet okozzon (dopamin), tehát legyen kedv újra és újra gyakorolni, ezáltal kötődés alakuljon ki a felek között (oxitocin, vasopressin), hogy összetartsanak, egymást és a születendő utódaikat szeressék, felnevelésüket biztosítsák. Az egymáshoz kötődés stabilizálása pedig úgy van kialakítva, hogy a legtöbb örömet, a legmélyebb intimitást és a legnagyobb gyönyört a tartós és monogám kapcsolatban érhesse el az ember. Ebből egyenesen következik, hogy a felek, nem nélkülözhetik a bensőséges hitet Istenben, Aki a Szeretet ősforrása! (A sorozat 22-én folytatódik!)szerelem st-jpg.jpg