HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

  • tibor.: +! Kedves József! Hálásan köszönöm a figyelmességet, jól jött! A szerkesztő (2014.10.27. 13:10) VI. SÁNDOR MEG LUTHER 1
  • tibor.: Kedves, Mutyisztánból menekülő Strehov testvérem! (MÁSODIK RÉSZ) Mint gondolkodó embernek, benned... (2014.10.24. 13:23) TÁRSKERESÉS: HÁZASSÁG VAGY PÁRKAPCSOLAT? IX. rész
  • tibor.: +! Kedves Flagellus testvérem! Először is köszönöm, hogy protestáns létedre olvasod a "mári... (2014.10.04. 23:48) RÓZSAFÜZÉR, A SZŰZANYA TITKOS FEGYVERE (22. rész)
  • tibor.: Kedves Bedoma! Köszönöm az infót, ennek megfelelően helyesbítettem a posztot! A szerk. (2014.09.13. 08:54) FATIMA APOSTOLA V.
  • tibor.: @Anna Sara Szabó: +! Kedves Anna Sára! Én is így "szabadon" kaptam a felhívást! Magam úgy értelmez... (2014.08.08. 20:17) FELHÍVÁS!
Szent Wolfgang
 
A bencés szerzetes Wolfgang 972 táján, mint a császár diplomatája hazánkban is járt. Kultusza főleg a XV. század folyamán a felső-ausztriai Sankt Wolfgang bencés apátságból ágazott ki, amely sírja révén búcsújáró hely is volt. Tisztelete az egész német–római birodalmat, de hazánkat is meghódította. Reichenau kolostorában tanulóként ismerte meg a szerzeteséletet, majd Einsiedelnbe lépett be a bencések közé. Megismerkedik Ulrich augsburgi püspökkel, aki felhívta rá a császári udvar figyelmét. Diplomáciai küldetése után került a regensburgi püspöki székbe. Magyar szempontból külön is jelentőséggel bír, hogy Gizellát, aki 985 táján született, ő nevelte. Wolfgang mellett Adalbertnek is jelentős szerepe volt abban, hogy Gizella elfogadta István kezét.
Wolfgang Einsiedelnben a gorzei apátságból kisugárzó aszkétikus szellemű szerzetesi lelkületet hozta magával; gazdag püspökként is szegény szerzetesek életét élte. Adalberttel is kapcsolatban volt, és mint tapasztalt püspöktárs állt mellette. Wolfgangot 1052-ben avatta szentté IX. Leó pápa. Életét nem lengik körül csodák, ő igazi lelkipásztor volt, nem fantáziát felgyújtó önkínzások kedvelője. Éppen ezért kultusza is halkabb volt. Hazánkban először valószínűleg Sopron és környékének bajor telepesei tisztelték. A Pray-kódex naptárában már szerepel ünnepe, és a miseszövegek szerint fontos szerepe volt a magyar egyház szervezésében. Sopronbánfalván a 15. században volt kápolnája. A soproni Szent György templomban is volt mellékoltára. A közeli Balf község nevében is őt találjuk, ő az ottani templom védőszentje. A Wolfgang név a magyar nyelvben a Farkas személynévben él.

 

Szólj hozzá!

Jó tanácsok szabadon!

egyenjogusag1.jpg     Isten az embert férfinak és nőnek teremtve mindkettőt azonos személyi méltósággal ajándékozta meg. A férfinak és nőnek egyaránt föl kell ismernie és el kell fogadnia egymás szexuális identitását. (ÚK 2393)
     A férfiak és nők nem egyenlők, mivel alapvetően különböznek egymástól! Ám, épp e gyönyörűséges és nagyszerű különbségben van legnagyobb erejük! A férfi és nő együtt jóval több mint egyszerűen két személy. Kétféleségük, a bennük rejlő Teremtő Erő isteni záloga! (Paul Johnson)
     Törvényszerűség, hogy az ideálist örökkévalónak tartjuk, ezért a hűség az igaz szerelem szükségszerű velejárója! (Ebben különbözik a „párkapcsolatoktól”!) (HHCs 159) 
     Szabad szerelemről (amit ma 'együttélésnek' neveznek) akkor beszélünk, amikor egy férfi és egy nő nem hajlandó jogi és nyilvános formát adni szexuális kapcsolatának. Ezzel a másikba, önmagukba vagy a jövőbe vetett bizalom hiányát nyilvánítják ki és sértik a házasság méltóságát; lerombolják a család eszméjét; gyöngítik a hűség iránti érzéket. Ellentétesek az erkölcsi törvénnyel: a szexuális aktus kizárólagos helye ugyanis a házasság; tehát ezen kívül mindig súlyos bűn és kizár a szentáldozás közösségéből. (vö ÚK 2390) (HHCs 384)
     Akinél helyénvaló az „együttélés-együtt hálás”, mért fájna a mással hálás és a válás? (HHCs 110) Mivel, az 'együttélés'; a válás előkészülete. (HHCs 242)
love_couples.jpg     A jó kapcsolathoz három dolog kell: Ápoltság, intelligencia és erkölcsi tartás. A többi nem számít! (HHCs 126)
     Manapság sokan követelnek egyfajta jogot a 'próbaházassághoz' olyan esetekben is (ahol pedig a házassági szándék fönnáll), ám nem csak a "maró vágy" miatt, hanem azért mert "ez a divat"! Nos, minden szilárd elhatározás és bármily meghatározó divat ellenére is, a testi egyesülés erkölcsileg nem tűri a 'próbát', így aztán a felek bizony bűnbe esnek! – Hogy miért? – Azért, mert a férfi és nő testi egyesülése, az egymás közti teljes és végleges odaadást kívánja meg! (Erről volt szó az előző 15 részben!)
     Valamely Olvasóm okkal mondhatja, hogy az ideális tisztaságot betartani – egy alapjaiban mocskos világban –, szinte lehetetlen! Valóban nehéz, de épp ezért vállalta értünk, a mi üdvösségünkért Isten Fia a kínhalált is, megnyitva a Menny kapuját, ahonnan segítő kegyelmeket kaphatunk küzdelmeinkhez! Mindenki értse meg, áldozat nélkül nincs sem üdvösség, sem jó házasság! E tizenhat részben ezt próbáltam megvilágítani – még akkor is –, ha egy-egy ifjú Olvasóm úgy érzi, hogy "kicsit túl lett tárgyalva az egész"! Nos, Isten előtt még a legbriliánsabb érvelés is semmivé válik, ott nem mondhatjuk, hogy "azt hittem, nem tudtam, ez volt a korszelem, nekem nem szólt senki"!
– Kedves Olvasóm! Én szóltam!

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság kínálta utolsó esély

(Ezen sorokat fogadják csupán "elmélkedési pontokként",
mely Gloria Polo Ortiz, "Akit villámcsapás ért" c.
könyvéből való! Szépen megmagyarázza, vagy legalábbis
képivé teheti számunkra az Üdvözítő Kegyelem hatalmas misztériumát!)
A világ kegyelme_1.jpg

     Azért utál az ördög minket katolikusokat olyan nagyon, mert van Oltáriszentségünk, mert az Oltáriszentség nyitott kapu az ég felé, s ez az egyetlen kapu. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete lesz!” – mondta Jézus. Az Oltáriszentség nélkül, azaz az Úr szent Testének és drága Véré-nek vétele nélkül, senki nem juthat be a Mennyországba.
     Az Úr odamegy minden haldoklóhoz, mindegy milyen hitű vagy hitetlen. Minden emberhez odamegy az Úr az utolsó órában, felfedi magát, és szeretettel és irgalommal azt mondja: „ÉN vagyok A TE URAD!”
Ha az ember elfogadja az Urat és bűnei megbocsátását kéri, példátlan dolog történik, amit nagyon nehéz megmagyarázni: az Úr a lelket magával viszi egy helyre, ahol szentmise folyik, és ez az ember fogadja az Oltáriszentséget, az Útravalót.
Ez misztikus szentáldozás. Csak az, aki magához vette az Úr testét és vérét, juthat a mennybe. Ez titkos kegyelem, amit Isten az egyházunknak adott, és olyan sok ember van, aki csak szidja az egyházat. Csak a Katolikus Egyház által kapjuk meg az üdvösséget.
     A haldokló, aki elfogadta az Urat, megkaphatja az üdvösséget, és a tisztítótűzbe kerül, megmenekül a kárhozattól. A tisztítótűzbe az Eucharisztia kegyelméből jut tovább. Ezért gyűlöli úgy a papokat az ördög. Amíg vannak papok, lesz, aki a kenyeret és a bort átváltoztatja Jézus Testévé és Vérévé.
Ezért kötelességünk, hogy imádkozzunk a papokért, mert a démon szakadatlanul küzd ellenük. Az Úr mindezt megmutatta nekem.
     Csak a papok segítségével tudjuk a kegyelemben gazdag bűnbánat szentségét elnyerni. Az ő közreműködésükkel nyerhetünk bűneinkért bocsánatot.
     Tudják, mi a gyóntatószék? Ez egy tisztító medence, a lélek fürdője. Nem vízzel és szappannal fürdés, hanem Krisztus vérével.
Ha az ember lelke a bűnöktől piszkossá és feketévé válik, a szentgyónásban Krisztus vére tisztára mossa. Ezzel elszakadnak a láncok, amivel a lélek a Sátánhoz kötötte magát.
     Ezért logikus, hogy a Sátán a papokat gyűlöli, és őket kísérti a legjobban. Még az a pap is, aki maga is bűnös, jogosult feloldozni és a szentségeket kiszolgáltatni. Az Úr megmutatta nekem, hogy ez az Ő Szívének Sebében történik. Vannak olyan dolgok, amelyek meghaladják az emberi értelmet, mert szellemi valóságok. Az Úr Sebein keresztül a lélek isteni dimenziókba emelkedik. Felemelkedik az isteni Irgalmassághoz, az isteni irgalmasság kapujába. Felemelkedik, és az örök főpásztor szívében, ahol a vérző kereszt áll, a kereszt szent vére tisztára mossa.adoration-of-the-Blessed-Sacrament-exposed.jpg

Szólj hozzá!

Ez is csak egy hipotézis lenne? 2

Mottó gyanánt: Sok igaznak hitt dologról derült már ki, hogy beetetés volt,
miként sok összeesküvés elméletről is bebizonyosodott már,
hogy teljesen igaz!

     A Baross tériek közül, majd a Corvin-köziekből is kisebb csoportokat küldtek a helyzet felderítésére, akik persze óhatatlanul tűzbe keveredtek a székháziakkal. A pártházból golyószóróval és célzott lövésekkel ritkították a népet, köztük a vöröskeresztes, fehérköpenyes mentősöket is! A Corvin-közből elküldték egyetlen tankjukat (képünk), mely a corvinista tank.jpgpártházzal szemben foglalt állást. Közben azonban a székházból T-vonalon telefonáltak a HM-be, hogy küldjenek harckocsikat a védelmükre, mert megszegve a tűzszünetet, aljas támadás érte őket. Öt darab harckocsi meg is érkezett, ám annyira rosszul voltak eligazítva, hogy a vidéki harckocsizók számára háromnak nem volt világos, hogy melyik is a pártház épülete – így –, mivel abból lőtték a társuknak vélt Corvin-közi tankot, maguk is a pártházat vették tűz alá! Az 5 tank között, akkor még nem volt kommunikáció és bár két HM-es harckocsi "iránymutatásként" elhagyta a terepet, a három továbbra is ott maradt!
     Ezzel meg is pecsételődott a Pártház sorsa, harckosi támadásra ugyanis a legkevésbé sem számítottak! Ebből aztán véleménykülönbség bontakozott ki az ávósok közt, akik közben nem csak rendőrruhát öltöttek, de többen a tárgyalások mellett döntöttek, ám ezeket fehér zászlóval kilökdösték a bejáraton, miközben hátba lőtték őket saját elvtársaik! Ezen események a dokumentumfotók alapján is megállapíthatók! Ez olyannyira így volt, hogy a felkelők, mentőt hívattak a sebesült "rendőrökhöz", akik közül többen a kórházban haltak meg, megállapítottan hátulról kapott sérüléseikbe! A kórházi dokumentumok aztán eltűntek!
     Ekkor a pártszékház épületébe behatoló fegyveresekre bár kézigránátokat dobáltak, a felkelők mégis felülkerekedtek. A betúduló tömeg az udvaron friss földhányások alatt, arccal lefelé fektetett összedrótozott kezű fiatalok tetemét találta meg, melynek iszonyatában, a karhatalmisták közül néhányat, nyomban meglincselek, de nem mindenkit, további 24 ávóst minden bántódás nélkül bekísértek a Mosonyi utcai rendőrségi fogdába!  (Lásd a mellékelt képet! A felvétel a pártházból készült, a felkelők részéről.)
     Így a székház összes ávós vesztesége a kórházban elhunytakkal együtt 25 fő (a hivatalos adatok szerint)! A legnagyobb meglepetés azonban az volt, hogy hova tűnhetett a további 101 ávós?! (150-24-25=101)ez a fotó bizonyítja, hogy a Köztársaság téri ostromlók nem lincseltek meg minden ávóst. Ezt a csapatot foglyul ejtették és éppen elvezetik őket Fotó Nagy Gyula, forrás Fortepan.jpg
És itt kezdődik a kazamaták kérdése! A Köztársaság téri pártházból két fő irányba voltak alagutak, egyfelől a Keleti Pályaudvar felől fúrt metróalagúthoz ("2-es metró"), másfelől pedig a Népszínház és Csokonai 14 sarki ÁVH-épület alá, 4-5 emelet mélységben. Közbe voltak az un. kazamaták "T" alakban, melynek egy esetleges kijárata az Erkel színház felé volt (süllyesztő), egy pedig a Gázművek felé. Rejtett elektromos szellőztetője pedig a székházban nyúlt fel a tetőig.1_fortepan_39883-620x350.jpg
     A felkelők nem találták meg a kazamatákhoz vezető lejáratot, mert az nem a pincéből, hanem az első emeleti titkárságról nyílt egy rejtett ajtón! (A kutatásokat lásd alsó képünk!)
Imádkozzunk az áldozatokért! (folyt.)
     Készült szóbeszédek és az alábbi források felhasználásával:
1) http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_t%C3%A9ri_csata
2) http://www.halas.net/hirek/5624-a-koeztarsasag-teri-pinceboertoenoek-titkai- koztarasasag-ter-kazamata-kereses-56-11-01-2.jpg

 

Szólj hozzá!

Tangeri Szent Marcell vértanú
+Tanger, 298. október 30.
     Marcell, Szent Maximilián kortársa volt. Római századosként - feltételezhetően kötelező besorozottként - szolgált a Tingisben (ma Tanger Marokkó). Mint keresztényt már a felesketés pogány formája is nehéz helyzetbe sodorta, ám a pogány kultuszrendezvényeken, a nyilvános játékokon és ünnepélyeken való részvétel, válaszút elé állították. Diocletianus 297. március 31-én a manicheusok elleni ediktumában világosan és határozottan kifejezte az idegen vallásokról való véleményét, miszerint a római állam hagyományával való szakítást látott bennük, és követésüket bűntettnek minősítette.
     298. július 21-én a Tingisben állomásozó római tiszteknek - mint a római birodalomban mindenütt - részt kellett venniök a Diocletianus, Maximianus, Constantius és Galerius császár tiszteletére rendezett ,,születésnapi'' ünnepségen. Ez az ünnepség kultuszrendezvény volt az istenné nyilvánított császárok tiszteletére, akik felvették a ,,Jupiter fia'' és ,,Herkules fia'' címet, és ennek megfelelően isteni tisztelet illette meg őket. Marcellnek ezen a napon kikerülhetetlenül szembe kellett néznie a lelkiismereti kérdéssel, hogy neki mint kereszténynek hogyan kell viselkednie ilyen helyzetben. Nem akart részt venni a császárok istenítésén, így nyíltan levetette katonai jelvényeit és kijelentette, hogy nem vehet részt ilyenféle pogány ünnepi cselekményeken. 

     Október 30-án elővezették Marcellus századost a kivégzésre, aki így szólt az őt feljelentő felettesének: ,,Agricolanus, Isten áldjon meg! 

 

Szólj hozzá!

Zárszó

     Nos, e poszt-sorozat felsorakoztatott érvei ismeretében ráérezhetünk az Üdvözlégyek és a rózsafüzér imádság titokzatos értékeire. Ám ha továbbra is fenntartásaink vannak, félő hogy az Úr előtt majd keserűen tekinthetünk mulasztásainkra, mert értetlenkedtünk a szentolvasó felett, vagy kevésszer imádkoztuk! Majd látjuk, hogy életünkben hányszor éreztünk indíttatást, de halogattuk, bele is kezdtünk volna, de az időből kifutottunk és el is mondtuk, de hadarva! Pedig, lelkünk mélyén egész életünkben mennyire kerestük az édesanyai kezet, aztán nagy „felnőttségünkben” halogatni kezdtük a gyermeki alázatot! Pedig nemcsak földi boldogulásunkat, de üdvösségünket is egyengethettük volna, ha Reménycsillagunkra tekintünk. Szentünk is ezt tanácsolja: „Aki megtalálja Szűzanyát, megtalálja az életet Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet. De Szűz Máriát nem találja meg az, aki nem keresi, és nem keresheti az, aki nem ismeri. Megtalálni s ragaszkodni Hozzá különösen ezekben az időkben igen üdvös, mert az ördög jól tudja, hogy kevesebb ideje van már a lelkek rontására mint valaha, napról-napra megkétszerezi tehát erőlködését és támadásait.” (vö. TMT 50.e,g)
     Ne feledjük, ha segítséget várunk az Úrtól, akkor imában szólítjuk meg Őt – és eredményesebb –, ha Édesanyja viszi elé kéréseinket. A pápák és a szentek ezt tanácsolják és szerintük is erre legalkalmasabb az Üdvözlégyek áhítatos mondása! A Mária-jelenések évszázados tanúsága szerint is, az egyik legnagyobb gát a sötétség fejedelme ellen, a rendszeres rózsafüzérezés  – mely a Szeretetláng fohásszal még hatékonyabb!
     Ez az imamód a fatimai ígéret záloga is: „Szeplőtelen Szívem végül győzedelmeskedni fog!”
Montforti Grignon Szent Lajos szavai: "Kérve kérlek azért benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek, (…) imádkozzátok el naponta az Olvasót, sőt az egész 15 tizedes rózsafüzért... Halálotok óráján áldani fogjátok a napot és az órát, amikor nekem hittetek...!” (TMT 254)

     Az pedig, miszerint a rózsafüzér – mint fegyver – a mai világban már korszerűtlen volna, nos hatalmas tévedés! Épp a Szeretetláng többlet-kegyelme az, amely kozmikus méretű hatékonysággal "újraélesítette" ezt a
máriás fegyvert! Higgye el a kedves Olvasó, hogy ma, amikor ádáz harc folyik már minden egyes lélekért, materiális és metafizikai szinten, a védekezés és ellentámadás természetfeletti "csodafegyvereként" forgathatjuk a Szűzanya szentolvasóját, a Szeretetláng könyörgés hozzáfűzésével (áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!)! Bővebb magyarázatot találhatnak "A Szűzanya ígérete a Szeretetláng Lelki Naplóban" c.holnapi posztban! (szerk.)A Szeplőtelen Szív oltalma 004_1.JPG

Szólj hozzá!

Pontokba szedve 3

10) Isten nem csak megteremtette az embert, hanem isteni létre is hívja és bizonyos tekintetben "társteremtővé" tette. Ezért, "övön alul szent a hely", mert a teremtés részese lehet!
11) A szentségtelen szexus veszélye abban áll, hogy „ketten eggyé válnak” (Mt 19,6), de a megkötözöttségekben is!  – Hogyan értendő ez?
 – Úgy, hogy a Házasság Szentségének oltalma nélkül, a két fél kicsi-nagy (rejtett rosszaságai), megkötöző démonjai megkettőződnek egymásban, egymás életében, melynek következménye: kiábrándultság, depresszió és életminőség romlás! Sőt, így vagy úgy, de újabb és újabb bűnök, bajok és balesetek következhetnek! Az ember nem képes előre látni, tetteinek következményeit! Egyetlen alkalom elég, hogy az ember rossz irányba módosítsa életpályáját, elveszítse tisztaságát, hogy betegséggel (is) fertőződjön, hogy szexuális téren függővé váljon, hogy gyilkosságba keveredjen (abortusz), vagy örökre elveszítse a párja tiszteletét. (Az, hogy ez a felfogás "maradi" felfogásra utal? Nos, lehet bár valaki mégoly "modern", a csalódás könnyei neki is "hagyományosak" lesznek!)
12) Vegyük már észre! „Az ember egész történetén végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban;...'' (GS 37) Az emberi kiválóságot, nem a vágyak beteljesítése, hanem a vágyakon való tudatos önuralom példázza!
     Egy szerelemnek hitt párkapcsolatban az ember végülis ugyanolyan társtalan és magányos maradhat, mintha egyedül élne, ám sokszor még rosszabb a helyzete. Az ilyen kapcsolatban, hamis tudatú szerepjátszás folyik a környezet és a másik előtt. A felek észre sem veszik, hogy az a szerelem, melynek ember és ember között jövőbe mutató, boldogító állapotnak kellene lennie, végül csak a megfelelni akarássá, kiszolgáltatottsággá és a kiábrándultság 'jelenidejű' forrásává lett. A folytonos bizonytalanság, lehetetlenné teszi a családalapítást, mivel a párkapcsolatokban borítékolva van még pár kapcsolat! (HHCVs 187)Abuso-FotoPrincipal.jpg

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik.

Aki nem az Egyházban és nem az Egyház tanítása által evangelizál, az hamiskodó, tolvaj és rabló!

A világ kegyelme_1.jpg     Jézus mondja: „Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol oson be, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora (vagy hozzá tartozik). Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.” (Jn 10,1-5) Sajnos sok a báránybőrbe bújt farkas, melyek, ha a pásztor hangját utánozzák is, de hamisat szólnak, a hiszékeny bárányok pedig könnyen elkóborolnak és elvesznek!

     Mert mondva van: "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok.(Mt 7,15) Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Íme, előre megmondtam nektek.” (Mt 24,24-25)faux_1_ovelaelobo.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

Ez is csak hipotézis lenne? 1

Mottó gyanánt: Sok igaznak hitt dologról derült már ki, hogy beetetés volt,
miként sok összeesküvés elméletről is bebizonyosodott már,
hogy teljesen igaz!

     Számtalan beszámolót és elméletet olvashatunk az 56. október 30-i Köztársaság téri eseményekről, ám ezek többsége azért olyan "ál-tárgyilagos", hogy elrejtse az egészen egyszerű valóságot! Azt a valóságot, amely máig egyike a marxista internacionalisták legnagyobb szégyenének (nem csak 1956-tal kapcsolatban) hanem egész genocid gondolkodásmódjukat, és "vakond" természetüket illetően! Ők azok, akik titokban és óriási költséggel építgették "földalatti mozgalmukat", melynek végeztével az építőmunkások gyakran eltűntek! Az 50-es évek békeharcos "népidemokráciájának" két célja sejlik fel, egyik a legbrutálisabb megfélemlítés (elnyomás a hatalmuk stabilizálására), a másik az óriási ütemben való készülődés a III. Világháborúra! Valószínűleg e célból épültek a szupertitkos "mellék-metróalagutak" és AVH-s begrád rkpt 5 avh.JPGpincék is, mint például a Belgrád rakpart 5. szám alatt, amely benyúlt egészen a Duna alá és felfedezésekor döbbenten látták, hogy a szellőző ventilátor gyártási száma 1978 (!)! A megtorlás és háborús készülődés sötét pincéinek többségéről persze semmit sem tudni, de van olyan amiről most derült ki, hogy nagyberuházásként titokban épült, aztán épp az 1956-os forradalom és szabadság harc miatt maradt hirtelen félbe! (Lásd a legújabbat /videón/): http://index.hu/video/2014/04/12/titokzatos_beton-_es_kristalyalagut_budan/ Ám, azóta se ejtettek ezekről egyetlen szót sem, nincs műszaki térkép, dokumentáció, nincs költségvetési elszámolás! Kik és mire készülődtek a több 10 millió liter üzemanyag tárolására alkalmas metróalagúttal, egy füves vitorlázó-repülőtér mellett? Merthogy ezekre ment el az ország pénze! Az se derült ki, hogy mire lehetne használni a tízmilliárdos beruházású semmit!?  Egyet biztosan tudhatunk, hogy "semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni" (Lk 12, 2-3). rendorterror.jpg

     Kezdjük azzal, hogy a marxista-leninista gondolko-dásmód – alaptermé-szetéből fakadóan –, nem tud mit kezdeni a békés megmozdu-lásokkal, tüntetések-kel! (2-es kép 2006; 3-as kép Mosonmagyaróvár 1956) Nekik, látvá-nyos és vicsorgó ellenségkép kell, hogy igazolhassák, véres brutalitásukat, megfélemlítésükre! Ezért, minden velük mosonmagyarovar.jpgszemben álló békés tömegből igyekszenek rövidú-ton dühödt ellensé-get csinálni, kiprovo-kálni. Nem másért lövettek 1956. október 25-én a Parlament előtt Himnuszt éneklő békés tömegbe és ezért készülődtek egy hatalmas provokációra a Köztársaság téri Pártszékházban is! Röviden: ahhoz, hogy be tudják mocskolni a Szent Forradalmat, iszonyatosan fel kell hergelni a tömegeket, hogy majd "véres rongyként" mutogatható legyen a Nyugat felé: "íme a fasiszta veszély, melyet csak a szovjet csapatok segítségével tudtunk megfékezni"! Talán az egész október 23-i tüntetés, a Rádió előtti – szándékos – fegyveres elfajításával is ezt az aljas célt kívánták elérni, hogy a szovjet csapatok, hazánkban való maradását indokolttá tegyék. Csakhogy csúnyán elszámították magukat! Egyfelől a nép még fegyverrel kezében is fegyelmezett maradt, másfelől az agresszióval szemben hajlandó volt vérét is áldozni, édes Magyar Hazánk szabadságáért! Ráadásul – "fasiszta" – nem volt egy szál se! Így aztán valamit ki kellett találniuk a forradalom bemocskolására, mert a felkelés október 28-i győzelme, a szovjetek megtorpanása, az általuk kért fegyverszünet, halálos rémületbe ejtette a kommunistákat és kiszolgálóikat, családostól! Jóllehet, alaptalanul, bár ők tudták, hogy mi miatt kell félniük!

     28-val kezdődően teherkocsi számra hordták az élelmiszert, ruházatot és a fegyvereket a Köztársaság téri Pártházba. Látván ugyanis a forradalom 28-i győzelmét, az oroszokkal való tűzszünetet és a megszállók elképesztően nagy veszteségeit, biztonságba kívánták helyezni családtagjaikat és a beijedt elvtársakat, összesen (147 főt) a tér alatti un. "kazamatákban". – Ám ez csak a másodlagos terv volt.
     Ezt követte az elsődleges terv megvalósítása, a provokáció előkészítése (!) azon nyilvánvaló céllal, hogy a tűzszüneti megállapodások súlyos megszegésével vádolhassák a forradalmárokat. Ezért az épületbe 150 fős többségében ávh-s kötődésű, karhatalmi csoportosulás gyűlt össze. (Kérdés, ki lehetett a főtanácsadó?) Nem, mintha saját ötleteik ne lettek volna, ám az internacionalista felelősséget jobbnak vélték áthárítani a számukra tekintélyt jelentőkre!
     És a "receptúra" elkezdődött. 29-től kezdve, ablakaiból távcsöves puskákkal célozgattak a téren haladó emberekre, ipari tanulókra és a rendfelügyelő nemeztőrökre. Ezek közül némelyeket berángattak az épületbe, megkínozták vagy agyon is lőttek! Voltak azonban akiket a megveretések után, tervszerűen átkísértek a Mosonyi utcai rendőrségre, ahol persze nyomban szabadon engedték őket.
Így kelt híre – ami szándékuk szerint való volt –, hogy az "ávósok lövik a népet a Köztársaság téren"!  (Ilyen egyszerű!)
     Imádkozzunk az áldozatokért! (folyt.)
Felhasznált források nyomán:
1) http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_t%C3%A9ri_csata
2) http://www.halas.net/hirek/5624-a-koeztarsasag-teri-pinceboertoenoek-titkai-a tanacsado.jpg

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik.

(folytatás)601563_399015320152492_370873836_n.jpg

     Még világosabban tanít erről XII. Pius pápa a Mystici Corporis kezdetű körlevelében. A Szentatya egyértelmű különbséget tesz azok között, akik ténylegesen, és akik csak kívánságaik szerint tartoznak az Egyházhoz: 
     „Az Egyház tagjai közé valójában csak azokat kell számítanunk, akik az újjászületés fürdőjében részesültek s az igaz hitet vallják, és sem szánalmas módon önként nem vonták ki magukat a test (az Egyház) szervezetéből, sem törvényes tekintély nem zárta ki őket valami súlyos vétek miatt.” (DH 3802 – XII. P. Myst. Corp.) 
     A körlevél végén a pápa megemlíti azokat is, akiket „öntudatlan vágyódásuk a Megváltó titokzatos Testével kapcsolatba hoz, és akiket legkevésbé sem zár ki az örök üdvösségből” (uo). Azonban a fenti gondolatsor egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindegy lenne, az Egyházhoz tartozik-e valaki vagy sem, mert az Egyház látható határain kívül üdvözülni, ha éppenséggel lehet is, korántsem könnyű, s csak ritka erkölcsi érzékkel és jellemességgel megáldott embereknek lehet osztályrésze. 
     Egyébiránt XII. Pius pápa is említi, hogy a nem-keresztény istenkeresők olyan helyzetben vannak, „melyben saját örök üdvösségük felől nem lehetnek biztosak; mert noha a Megváltó titokzatos Teste utáni öntudatlan vágyódásuk és sóvárgásuk létezik, mégis igen sok, és igen nagy mennyei adománynak, segítségnek vannak híjával, melyeket csak a katolikus Egyházban tudnának elnyerni.” (DH 3804 – XII. Pius: M. C.)
     A pápának ezek a szavai egyrészt azokat utasítják el, akik teljességgel kizárják az üdvösségből az Egyházhoz nem tartozókat, másfelől azokat, akik hamisan azt állítják, hogy az ember minden vallásban egyformán üdvözülhet. Viszont „azt sem kell gondolni, hogy az Egyházba való belépés bármilyen szándéka elégséges ahhoz, hogy az ember üdvözüljön. Megkívántatik ugyanis, hogy a kívánságot, melynek révén valaki az Egyház irányába fordul, a tökéletes szeretet hassa át; a nem kifejezett (burkolt) kívánságnak pedig csak akkor lehet eredménye, ha az embernek természetfeletti hite van.” (DH 3872)
    „»Akik az Egyházon kívül vannak, azok az igazságon is kívül vannak«, mondja Szent Iréneusz. Ebből azonban nem következik, hogy akik jóhiszeműleg vannak az Egyházon kívül, ne tartozhassanak lélekben, öntudatlanul is szintén ebbe az Egyházba, s így ne üdvözülhessenek.” (Bangha: Világnézeti válaszok. VI. fej.) 
     Lehetséges tehát az Egyház határain túl is üdvözülni, de direkte az Egyházzal szemben nem! A más vallású embert is a katolikus Egyház üdvözíti, mert esetleges jó szándéka hozzá kapcsolja. Egy más vallású embert ezért, ha üdvözül, nem a saját vallása üdvözíti, hanem sokkal inkább hamis vallása ellenére üdvözül, mert Isten figyelembe veszi emberileg nézve legyőzhetetlen tévedését (error invincibilis). 
     Az istenhit nélküli (ateista) emberre azonban ez nem áll, mert a vallásosság erényének ilyen mérvű hiánya már nem írható a legyőzhetetlen tudatlanság rovására, hiszen mind az Egyház, mind a Biblia tanúsítja, hogy Isten léte a világ teremtett dolgaiból biztosan felismerhető.
     Krisztus minden embernek és minden kornak szánta tanítását és szentségeit, tehát az Egyházat is. Ettől egyetemes vagyis (görögül) katolikus! Jézus az üdvösség feltételeként említi a belé vetett hitet és az Egyházhoz való tartozást: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16) 
     Megszívlelendő! Aki (tudva és akarva) elhagyja az Egyházat, szembe kerül vele, még ha más hasonló tanítást követ is, de ellenzi a pápát és a hierarchiát elveti (és haláláig meg nem tér), annak sorsa megpecsételődött: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.” (Jn 15,5) (Füzesi Zsolt: „Az Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezése c. értekezésének katolikus fórumon publikált felhasználásával!) Eredeti FORRÁS  Képivágás.JPG

Szólj hozzá!

A rózsafüzér ellenségei

 Montforti Grignon Szent Lajos, "A Szentolvasó" c. értekezésében így ír:

szeretetlang.blog. grignion_n.jpg   „Először: Az örök elveszettségnek valószínű jele az, ha valaki az Angyali Üdvözletet – melyet az egész világ visszhangoz – megveti, lekicsinyli vagy kigúnyolja!
     Másodszor: Azok viszont, akik tisztelettel veszik ajkukra, valószínűleg a kiválasztottak közé tartoznak!
     Harmadszor: Azoknak, akik megkapták a kegyelmet az égből, hogy a Boldogságos Szűzanyát szerethetik és gyermeki odaadással viselkednek iránta, folyton-folyvást haladniok kell az Ő szeretetében és szolgálatában, míg ez a jó Anya, Szent Fia által az égbe nem viszi őket a dicsőség azon fokára, mely érdemeiknek megfelel!” /48-49/
A tévtanítók akik mind az ördög gyermekei, irtóznak az Üdvözlégytől, s inkább kígyót melengetnének a keblükön, semmint rózsafüzért hordoznának magukkal. Napjaink eretnekségei is elvetik a rózsafüzér imát.
     (Végezetül) Testvérem, ha kész vagy Jézus és Mária naponkénti rózsafüzéres szolgálatára, akkor övezd fel magad a kísértések ellen is. Hiszen ellened támadnak majd a tévtanítók, a szabad szellemek, a nyárspolgárok, a világfiak, a félig jámborok, az álpróféták, de még saját romlott természeted és az egész pokol is (mindezt azért), hogy erőnek erejével elszakítsanak ettől az ájtatosságtól! /116/
     Nem lehet jó katolikus az, aki a szentolvasó kegyelmeit megveti!
     Nem lehet jó katolikus az, aki a Rózsafüzér Társulatokat támadja!
     A lélekmentés nagy ellensége az, aki bárkit is lebeszél arról, hogy naponként imádkozzák a szentolvasót, ami az igazi jámborság útjára térítené őket és megmentené lelküket a kárhozattól.
     Ha igaza van Szent Bonaventúrának, aki állítja, hogy mindaz, aki nem tiszteli a Szűzanyát, bűnben fog meghalni és (könnyen) a kárhozatra juthat!
     Mert, (– kérdi Szent Lajos) milyen büntetésben is részesülhetnek azok, akik másokat eltérítenek a Szűzanyától és az Ő kedves ájtatosságától?! /32/rozsafuzer ellensegei.JPG

Szólj hozzá!

Pontokba szedve 2

5) Minden egyes ember személyes alkatába bele van írva Isten akarata, aki az embert bizonyos értelemben öncélúvá (önmegvalósítóvá) tette.
6) Az életalakítás tényezői: az értelmi megismerés és az akarati cselekvés. Mindkettő lehet helyes vagy helytelen. A helyes megismerés eleget tesz az igazságnak, helyes a cselekvés pedig eleget tesz az erkölcsnek.
7) A testi erőnél magasabb rendűek szellemi hajlamaink és képességeink, mindenekelőtt az értelem, az akarat, az emlékezés és az érzelem. Ezek Istennek rendkívül becses ajándékai; ezek emelik az embert a föld teremtményei fölé. A szellemi hajlamokért és képességekért Istennek hálával tartozunk, azokat fejlesztenünk és helyesen használnunk kell. Ezért kell lelkiismeretesen felkészülnünk életünk feladataira. Szívünket ki kell tárnunk minden igaznak, jónak és szépnek, hallgatnunk kell az okosabbakra és tájékozottabbakra, s követnünk kell a nagy emberek példáját. Aki pedig szellemi hajlamait és képességeit könnyelműségből vagy kényelemszeretetből elhanyagolja, bűnt követ el. Semmibe veszi Isten adományait és később csak magát okolhatja, ha életének feladatait rosszul látja el.
venturebeat.com_1.jpg8) Istentől mindenki megkapja a lelkiismereti tisztánlátásához és a megtéréséhez szükséges és elégséges kegyelmet, még a megrögzött bűnösök is!
9) "Minden szabad nekem!" Csakhogy nem minden használ! "Mindent szabad nekem?" Csakhogy ne legyek semminek a rabszolgája! Az étel a gyomorért van, s a gyomor az ételért! De Isten ezt is, azt is megsemmisíti, mindazáltal a testünk lehet az érdemszerzés eszköze is! A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta Jézus Krisztust, és minket is fel fog támasztani hatalmával.
Hát nem tudjátok, hogy a testetek Krisztus tagja? Elszakítsam tehát Krisztus tagját és parázna nő tagjává tegyem? Isten mentsen! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert – amint az Írás mondja – ketten egy testté lesznek (Ter 2,24).
- 0042 Jbeolvasás0011.jpgAki pedig az Úrral egyesül, egy lélek Ővele.
Kerüljétek tehát a paráznaságot! Minden bűn – amelyet az ember elkövet –, a testen kívül van; aki azonban paráználkodik, az a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi? Mert nagy volt a ti váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. (1Kor 6,12-20) (folyt.)

Szólj hozzá!

29.
október

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

0002 - Én a Hajnal Szép Sugara 48.jpg

A Kápolna címe: Budapest, VI. Székely Bertalan utca 25.

Ez alkalommal, a "Hajnal Szép Sugara" blog szerkesztője is tart előadást, "Ami a Lelki Naplóból kimaradt" címmel!

A napirendi programok:
10h      A hívek köszöntése
10.05   Dicsőséges rózsafüzér
10.50   SZENTSÉGIMÁDÁS a kitett Oltáriszentség előtt
11.55   Az Oltáriszentség betétele
12-től 13-ig ebédszünet, magánima
13h      Ami a Lelki Naplóból kimaradt címmel előadás (Begyik Tibor)
14h      SZENTMISE (főcelebráns Erdődi Ferenc atya)
15h      Az Irgalmasság Rózsafüzére
15.20   Beszámoló a Kápolnáról (Tolvaj Irénke, országos koordinátor)
Ezt követően Szentség kitétel, majd
16h      Szentségi ZÁRÓÁLDÁS

Kérem aki teheti, a fentieket és az alábbi felhívást is tegye fel honlapjára, vagy küldje el ezt a hirdetményt E-mail-ben ismerőseinek!

Tisztelt Olvasóm!  

„A családok, ó, a magyar családok szétszórva,
mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek!
Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket,
össze akarom tartani a szétszórt családokat. Segítsetek nekem!” 

(A Szűzanya szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban I/92) 

       A Szentatya által meghirdetett Család Éve és a Szeretetláng Lelki Napló szellemében, minden hónap harmadik keddjén a Szeretetláng Mozgalom, imaestet szervez a családokért: Szentségimádással, Szentmisével és közbenjáró imával szeretnénk könyörögni az Úrhoz saját családunkért, a magyar családok egységéért, s a problémákkal küszködő vagy már válófélben lévő házaspárokért, hogy gondjaikat, bajaikat letegyék az Oltáriszentségben valóságosan is jelen lévő Úr Jézus elé, s Ővele próbálják azokat megoldani, házasságukat megújítani! Öröm számunkra, hogy imaestjeinket minden alkalommal egy-egy püspök atya vezeti, s a jelenlévő házaspárokért külön, személyesen is imádkoznak!  Az első Családokért Engesztelő Imaest tehát 2014. november 18-án lesz!

családokért.JPG

Szólj hozzá!

35058-1-1.jpg

Becker József: Esti ima a nemzetért

Októberi estén hozzád száll az ima
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya.
Ezernyi jó magyar buzgón imát rebeg,
Összekulcsolt kézzel a felnőtt, s a gyerek.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

Szenvedő országod könyörgő népe hív.
Véreznek sebei, mint tőrrel átszúrt szív.
Török rabolta el, mit tatár meghagyott,
A testvéri szeretet mára már megfagyott.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

Ember lett minálunk embernek farkasa,
Nem maradt más, csak országunk harmada.
Te maradtál nekünk, Úrnőnk, Szűz Mária,
Fejeden fényesen ragyog egy Korona.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

Eljött az új-világ istentelen kora,
Még ma is hallatszik a vértanúk szava.
Eltiport nemzetnek ősi jelmondata:
A zászló felirat: Cum Deo pro Patria.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

A.D. 2012.10.08. © JóB

magyarok_nagyasszonya_0001.jpg

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

Életünk nagy kérdése, a halál!
Mi történik velünk a halál pillanatát követően?
03tript2_1.jpg     Az Evangélium így felel: „mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e” (2Kor 5,10).
Akkor következik az ítélet: „az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg és utána ítéletben legyen része” (Zsid 9,27).
     Az egyetlen tényező, amely alapján Krisztus ítél, az a szeretet. Az Úr Jézus hangsúlyozza, hogy a meg-térésre való hajlandóság hiánya és a bűnben való megátalkodás annyira tönkreteheti az embert, hogy teljesen önzővé válik, meggyűlöli a szeretet és az igazság világosságát, elutasították Istent, vagyis az üdvösséget, amelyet ajándékba kaptunk. Ezzel szemben azok, akik földi életük folyamán Isten parancsolatait követték, „teljesítették az igazság követelményeit”, vagyis elfogadták a megváltás ajándékát, amelyet Isten nekik adott. Ezért tehát az ítélőszék előtt a Teremtő lehetőséget hagy az embernek a döntésre: „Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának” (Sir 15,17).

     Az ember életének legfontosabb döntése a halála pillanatában attól függ, milyen volt az egész eddigi földi élete: „Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet” (Gal 6,8). A halál pillanatában minden emberben véget ér emberi életének formálódása és a szabadságban és szeretetben való megérése. Aki tudatosan és önkéntesen az igazság pártjára állt, fáradozott a hitben és az imádságban, harcolt saját önzőségével és bűneivel, nyitott volta Szentlélek működésére, az hatalmas szeretetre volt képes. Ezzel ellentétben minden bűn, a jóra való restség és az önzőség vezérelte cselekedetek elzárták az embert Isten elől, eltorzították emberségét, képtelenné tették a szeretetre, és közben meggyűlölte Istent. A földi élet tehát minden ember számára vagy a mennyei örök szeretetre való megismételhetetlen felkészülés időszaka, vagy pedig a visszafejlődés ideje, a teljes önzés és az örök pusztulás felé vezető út.
     Amikor az ember a halála pillanatában a rá szabott ítéletre várva szemtől szembe áll Krisztus előtt, akkor a valóságában látja meg egész földi életét, és végleges döntést kell hoznia, hogy Krisztus mellé áll-e, vagy ellene szegül. Ez feltárja az igazságot a személyről – vagyis azt –, hogy miként formálódott földi életének szabadsága során. Sajnos, sokan úgy döntenek Krisztus színe előtt is, ahogyan viszonyultak Hozzá egész életükben!

     Az ítélet pillanatában mindenki teljességében megérzi Krisztus szeretetét, és lesz akinek ez örömteli vagy ellenszenves! Így hozza meg a végső döntését, hogy elfogadja-e Őt vagy sem. Ha igent mond Jézusnak, az a mennyet vagy a tisztítótűz lehetősége számára, ám ha visszautasítja Jézus szeretetét, az a poklot jelenti.
     Az ítélettel mindenki azt kapja, amire vágyik, és az ember arra fog vágyni, hogy úgy élhessen, ahogy a földön is élt: „Túl a halál titokzatos kapuján kirajzolódik az örök boldogság, az Istennel való barátság, avagy a tőle való elszakadás büntetése” (II. János Pál: Reconciliatio et poenitentia, 26).
     „Miért nem fogunk mindannyian üdvözülni? Azért, mert nem mindenki akar! Az ingyen kegyelem csak azokat üdvözíti, akik üdvözülni akarnak; azokat, akik nem akarnak, nem fogja üdvözíteni” (Aranyszájú Szent János: A Rómaiakhoz írt levél magyarázata, XVIII, 5).

Szólj hozzá!

Koporsók az Új Köztemetőben 1956. A Szent Forradalom és Szabadságharc napjaiban, az összeszedett ismert és ismeretlen halottakat nem temették el azonnal, hanem hosszú sorokban kihelyezték az Új Köztemetőben, hogy az Édesanyák és hozzátartozók ott is kereshessék eltűnt fiaikat, fel-fel nyitogatva a korsókat!

koporsok_az_uj_koztemetoben.jpg 

Becker József: IMÁDSÁG AZ ELESETT HŐSÖKÉRT

Hányszor itta e föld,

hányszor a piros vért?

Hányan estek már el

e bátor nemzetért?

Tankkal tiport utcák,

átlyuggatott falak.

A lobogó zászlókból csak

véres szövet maradt.

Hányszor kiáltottunk

Uram, az égre fel!

Az idegen hordának

a magyar nép vére kell!

Adj, jó Uram, örök

nyugodalmat nekik!

Kiknek sírhantjára

a fejfát felteszik.

….......................

Mondjatok el értük

ma is egy jó imát!

Mondjon el mindenki

egy Ave Máriát!

A.D. 2012.10.27. © JóB

Szólj hozzá!

XII. Piusz pápa
LUCTUOSISSIMI EVENTUS kezdetű enciklikája

Róma, 1956. október 28.

1956 XII. Pius 04b1.jpg     Azok az igen gyászos események, melyek Közép-Európa népeit sújtják, különösen pedig a számunkra oly kedves Magyarországot, amely most egy borzalmas öldöklés vérében fekszik, mélyen megrázzák atyai lelkünket. De nemcsak a mienket, hanem bizonyára mindazokét, akik számára drága értéket jelentenek a civilizáció jogai, az emberi méltóság és szabadság, amely kijár egyénnek és nemzetnek egyaránt. Apostoli hivatalunkból fakadó tudat ösztönöz bennünket ezért arra, hogy sürgető felhívással forduljunk hozzátok Tisztelendő Testvérek és a rátok bízott nyájhoz, hogy testvéri szeretettől csatlakozzatok hozzánk, könyörögjünk az Istenhez, esdjük ki Tőle, Akinek kezében van a népek sorsa és vezetőinek nemcsak hatalma, hanem élete is, – hogy legyen vége a hatalmas vérontásnak és ragyogjon fel végre az igazi béke, amely igazságon, szereteten és igazi szabadságon alapszik
     Legyen végre világos mindenki előtt, hogy ha a nép rendje egyszer felborul, azt nem lehet visszaállítani sem a halálosztó fegyverek erejével, sem a polgárokra alkalmazott erőszakkal, mert az ő legbelsőbb érzéseiket nem lehet elfojtani, sem pedig csalárd elméletekkel, amelyek megrontják a lelket, megsértik az Egyház, a polgári és a keresztény lelkiismeret törvényeit. Az igazi szabadság iránti sóvárgást sohasem lehet külső erőszakkal elfojtani.
Rendkívül komoly körülmények között, melyek a keresztény nyáj egy részét annyira sújtják, kedves emlékek jutnak eszünkbe. Midőn 20 évvel ezelőtt elődünk XI. Piusz legátusaként Budapestre mentünk, hogy résztvegyünk az Eucharisztikus világkongresszuson, melyet akkor ott tartottak meg, nagy örömmel és vigasztalással láttuk, hogy a szeretett magyar katolikusok mily nagy áhítattal és mély tisztelettel követik a legméltóságosabb Oltáriszentséget, midőn azt a város utcáin körmenetben vitték. Biztosak vagyunk abban, hogy ugyanaz a hit, az isteni Megváltó ugyanilyen szeretete lángol fel ismét ennek a népnek a lelkében, annak ellenére, hogy azok, akik az istentelen kommunizmust rájuk erőszakolták, minden eszközzel arra törekedtek, hogy kitöröljék lelkükből atyáik vallását.
     Ezért szilárdan hiszünk abban, hogy ez az igen nemes nép, még ebben a szörnyű felfordulásban is, melynek közepén találta magát, imával fordul az Istenhez, hogy kieszközölje az igazságos renden alapuló, annyira óhajtott békét. Biztos reményünk továbbá az is, hogy minden igaz keresztény, a világ bármely részében éljen is, csatlakozik imáival az oly sok bajtól és igazságtalanságtól sújtott testvéreinek könyörgéséhez és ezzel tanúsítja a szeretet nagy közös kötelékét. Különösen buzdítjuk erre az imahadjáratra azokat, akikre különös gyengédséggel tekintünk – hiszen ugyanúgy kell tennie földi helytartójának is, ahogyan maga az isteni Üdvözítő tett –, azokra, akik éveik első virágjában pompáznak ártatlanságban, kedvességben és bájosságban, különösen nagy reményt fűzünk ezeknek a kicsinyeknek az imádságához, mert ebben az annyi bűntől beszennyezett világban már valamiképpen az angyalokat kell szóhoz juttatni. Velük együtt minden keresztény hívja segítségül a Boldogságos Szűz Mária hatalmas pártfogását, mely olyan értékes az Isten előtt, hiszen ő isteni Megváltónk anyja és a mi szeretett édesanyánk is.
     Nincs kétségünk aziránt, hogy minden ember a városokban és községekben, sőt még a legtávolabbi falvakban is, ahol csak világít az Evangélium fénye – minden keresztény, főleg pedig a kisgyermekek – egész lelkükkel felelnek atyai buzdításunkra, melyhez a tietek is csatlakozni fog, úgy hogy Isten kegyelmének befolyásával és segítségével, melyet oly sok könyörgő hang, valamint Szűz Mária közbenjárása esdett ki, a szeretett magyar nép, melyet oly sok szomorúság sújtott és oly sok vér öntözött, éppúgy mint Közép-Európa népei, akiket megfosztottak vallási és polgári szabadságuktól, boldogan és békésen szabhatnak igazságos rendet társadalmi életüknek, biztosítva Istennek és Jézus Krisztusnak, az isteni Király törvényeit, akinek országa "az igazság és béke országa, a szentség és kegyelem országa, az igazság és kegyelem országa." (Krisztus Király prefáció.)
Ettől a reménytől lelkesítve, mindnyájatoknak Tisztelendő Testvérek s a gondotokra bízott nyájaknak, különösen pedig mindazoknak, akik Magyarországon és Kelet-Európa többi országaiban nehéz körülmények között és annyi baj által sújtva élnek, egész szívünkkel küldjük apostoli áldásunkat.

XII. Piusz

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik.

Az Egyház tanítása így hangzik:

601563_399015320152492_370873836_n.jpg     „Az Egyház által mindig is hirdetett és mindig is szüntelenül hirdetendő az a tévedhetetlen kijelentés (…), hogy »az Egyházon kívül semmilyen üdvösség nincs«. Ezt a dogmát azonban abban az értelemben kell felfogni, ahogyan azt maga az Egyház érti. (…) Az Egyház ui. azt tanítja, hogy ebben a dologban Jézus Krisztus igen szigorú parancsáról van szó. Ő kifejezett szavakkal azt tette apostolai kötelességévé, hogy minden nemzetet tanítsanak meg parancsai megtartására. Krisztus parancsai között pedig nem a legkisebb helyet foglalja el az, amely megparancsolja, hogy a keresztség révén nőjünk bele Krisztus misztikus testébe, az Egyházba, és simuljunk hozzá Krisztushoz és helyetteséhez, aki által Ő ezen a földön látható módon kormányozza az Egyházát. Ezért senki, aki bár tudja, hogy az Egyházat isteni módon Krisztus alapította, az Egyháznak mégsem akarja alávetni magát illetve a római pápának, Krisztus földi helytartójának megtagadja az engedelmességet, nem fog üdvözülni. (…) Az Üdvözítő (…) azt is meghatározta, hogy az Egyház az üdvösség eszköze, amely nélkül senki a mennyei dicsőség országába be nem juthat. (…) Azonban Isten azt akarta, hogy az (…) üdvöt segítő eszközöknek, bizonyos körülmények között, akkor is meglehessen az üdvösséghez szükséges hatása, ha csak a kívánság vagy a vágy irányul az alkalmazásukra. (…) A maga módján ugyanezt kell tartani az Egyházról. (…). Ahhoz, hogy valaki elnyerje az üdvösséget, nem mindig kívántatik meg, hogy mint tag valóban az Egyház testéhez tartozzék, mindazonáltal legalábbis követelmény, hogy kívánsága és vágya szerint ragaszkodjék hozzá (pl. váratlanul meghalt kereszteletlen hittanuló). Ennek a kívánságnak azonban nem kell mindig kifejezettnek lennie (…), hanem amennyiben az ember leküzdhetetlen tudatlanságban (ignorantia invincibilis) szenved (pl. egy afrikai bennszülött törzs tagja) Isten a benne foglalt kívánságot is elfogadja, (…) mert benne van a léleknek abban a jó előkészületi állapotában, amelyben az embernek az a szándéka, hogy akarata Isten akaratával egybehangzó legyen.” (DH 3886 - 3870 – A Szent Offícium levele a bostoni érseknek 1949. augusztus. 8). (folyt.köv!)78248789_o.jpg

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 5

Lucy_LATimes_6-27-2000.jpg     Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékony-ságot, hogy nincs az a probléma, akár az evilági, akár a szellemi életben, akár a privát-, a családi- vagy a közösségi életben, népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani! Ismétlem Önnek, hogy nincs olyan probléma – bármily súlyos is az –, világi vagy mindenekelőtt lelki, saját személyes életünkre, családunkéra, a világ vagy a szerzetesrendek családjaira vagy a népek és nemzetek életére vonatkozó probléma − melyről még egyszer mondom –, bármily nehéz is, amelyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk megoldani. A szentolvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni és számtalan lélek üdvözülését elérni” (Pater Fuentes 1957. dec. 26-i interjúja a fatimai Lúcia nővérrel)
     Lúcia nővér e megjegyzése minden bizonnyal a rózsafüzér legszebb apológiája. Természetesen, a leghatásosabb ima, mellyel Isten szívét meghathatjuk, kétségen kívül a liturgikus ima: a szentmise, körülvéve a szent officiummal (breviárium, papi és szerzetesi zsolozsma). A rózsafüzér soha nem akarta a liturgiát helyettesíteni. „Mindazonáltal a liturgia sem harcol a rózsafüzér ellen, melynek sajátos és nem lebecsülendő karaktere van.” A rózsafüzér számba veszi Urunk életének azon titkait, melyeket a liturgia a karácsonyi és húsvéti ciklusban ünnepel, és a maga módján szemléli őket, „mialatt figyelmét explicit arra a szerepre tereli, melyet a Boldogságos Szűzanya ezekben a történésekben játszott”.Mária Rózsafüzér Világmissziója.jpg

Szólj hozzá!

Pontokba szedve 1

darwin xianmacro2_1.JPG     Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy az ember nem a földön való puszta "vegetálásra", fajfenntartásra hivatott – mint az állatok –, hanem az isteni örök életre, mégpedig tudatosságának függvényeként! Erre a Tízparancsolat, az isteni Kinyilatkoztatás az iránymutató!
     Tizenkét nyomatékos érv is alátámasztja fenti megállapításainkat:
1) Egyedül az ember van abban az abszurd, kettős helyzetben, hogy az ősbűn következményeként halhatatlan lelkével, mulandó anyagba zártan kell élnie haláláig! (Isten az embert eredendően is testnek és léleknek teremtette, de romolhatatlan testét a bűn által vesztette el és csak a föltámadásban nyerheti vissza, amikor is Krisztus feltámadott teste képességeihez lesz hasonlóvá!)
2) Isten az embert a maga képmására teremtette, mégpedig férfinek és nőnek (Ter 1,27). Az ember a természet adottságai fölé értelme révén emelkedik, melyre öntudata és szabad akarata teszi alkalmassá. Ezen öröklött tulajdonságaival képes felismerni élete célját, hogy Istent megismerje, szeresse, dicsőségét tudatosan hirdesse, részt vállaljon a megváltásban, s cselekedetei által megvalósíthassa az isteni életet önmagában és környezetében. Ezen született alkalmasságot mondjuk a teremtés istenképiségének, mely eltörölhetetlen bélyegként, még a legromlottabb emberen is fellelhető. Az istenképiség az ember alapvető méltósága, mely folyvást tökéletesíthető a megszentelő kegyelem által. Ezáltal munkálkodhat az ember saját üdvösségén, mely csak Krisztus végtelen érdemei által nyerhető el.
3) A Zsinat tanítja, hogy az „ember az egyetlen teremtmény a földön, melyet Isten önmagáért akart”, kezdettől fogva akarta és akarja minden emberi fogantatásban és születésben. Mert Isten az embert – minden embert – „önmagáért” teremti, mégpedig az örök boldogságra szánva. Ez mindenkire vonatkozik, azokra is, akik betegen vagy fogyatékosan születnek!
4) „Az Anyaszentegyház vallja és tanítja, hogy Istent – mint minden lét alapját és célját –, az emberi ész természetes világosságával, a teremtett dolgokból meg lehet ismerni” (ÚK 36). Ezen fölismerés hatására az Istennel – mint okkal és végső céllal –, létrehozott élő szeretetkapcsolat; a vallás lényege! Ennélfogva az istenhit, az emberi élet tengelye. (folyt.)dia-de-paz.jpg

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

Halott magyar ápolónővér a Rákóczi úton

halott_magyar_apolonover_a_rakoczi_uton.jpg

Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán

Megyünk, valami láthatatlan 
áramlás szívünket befutja, 
akadozva száll még az ének, 
de már mienk a pesti utca.

Nincs más teendő: ez maradt, 
csak ez maradt már menedékül, 
valami szálló ragyogás kél, 
valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, ujjongva csapnak, 
kiborulnak a széles útra, 
selyem-színei kidagadnak: 
ismét mienk a pesti utca!

Ismét mienk a bátor ének, 
parancsolatlan tiszta szívvel, 
s a fegyverek szemünkbe néznek: 
kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások, ifjak vére ez, 
piros a vér a pesti utcán, 
belügyminiszter, kit lövetsz?

Kire lövettek összebújva 
ti, megbukott miniszterek? 
Sem az ÁVH, sem a tankok 
titeket meg nem mentenek.

S a nép nevében, aki fegyvert 
vertél szívünkre, merre futsz, 
véres volt a kezed már régen 
Gero Erno, csak ölni tudsz?

Piros a vér a pesti utcán. 
Eső esik és elveri, 
mossa a vért, de megmaradnak 
a pesti utca kövein. 
Piros a vér a pesti utcán, 
munkások ? ifjak vére folyt, 
- a háromszín-lobogók mellé 
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogók mellé 
tegyetek három esküvést: 
sírásból egynek tiszta könnyet, 
s a zsarnokság gyulöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország, 
el ne felejtse, aki él. 
hogy úgy született a szabadság 
hogy pesti utcán hullt a vér.

(Irodalmi újság, 1956. november 2)

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 044_Scheffler János .JPG

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 4

 Lucia1.jpg    Végül, arra is gondolva, hogy az Egyházi Tanítóhivatal mit mondott nekünk az évek során és mi az, amit Isten, üzenetén keresztül annyira javasol nekünk, azt gondolhatjuk, hogy a rózsafüzér a szóbeli imádságnak az a formája, amely általában a leginkább megfelel nekünk, amelyet a leginkább értékelnünk kell, és mindent meg kell tennünk, hogy el ne szakadjunk tőle. Mert Isten és a Szűzanya mindenkinél jobban tudják, mire van szükségünk és mi felel meg nekünk a leginkább. Ez pedig hatalmas eszköz a hit, a remény és a szeretet megtartásában.

     Még azok számára is, akik nem tudnak, vagy nem képesek elmélkedni, már a rózsafüzér kézbevételének egyszerű mozdulata is azt jelenti, hogy Istenre figyelnek. S amikor minden tizedben megemlítik Krisztus életének egy-egy titkát, már emlékeznek is rá, és ebben az emlékezésben a hit halvány fénye gyúl ki, amely nem hagyja elaludni a pislákoló lángot, s így nem alhat ki a tűz.szeretetlang.blog_n.jpg

     Másfelől pedig azokat, akik nem imádkozzák a rózsafüzért és nem vesznek részt mindennap a Szentmisén, nincs ami táplálja lelküket, és könnyen elvesznek a földi élet anyagiasságában. Így a rózsafüzér Isten imádsága, amelyet Egyházán és a Szűzanyán keresztül javasolt mindannyiunknak a legnagyobb állhatatossággal, mint az üdvösségre vezető utat és az üdvösség kapuját: "Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért" (A Szűzanya, 1917. május 13-án).

Szólj hozzá!

Az un. "együttélés" árt a felnőtteknek, gyermekeknek és a társadalomnak

     Két új szociológiai tanulmány jelent meg a közelmúltban az együttélésről és mindkettő azt igazolja, hogy a pároknak miért kellene inkább a házasság mellett dönteniük. A spanyol nyelvű, globális kitekintésű portál, a Religión en libertad összefoglalta a két tanulmány legfontosabb üzeneteit.
     Az IMF hálójában vergődő Spanyolországban, a polgárháború (1936-1939) óta másodszor csökkent a népesség 2013-ban. A bevándorlók visszatérnek hazájukba, a munkanélküli spanyolok kivándorolnak, az öregedő lakosság pedig meghal, közben mintegy 120 ezer gyermek az abortusz áldozata.
     2005 nyarán a szocialista kormány gyorsította a válást és engedélyezte az egyneműek házasodását. (!)
     2011-ben tovább csökkent az élve születések száma is, a korábbi családonkénti 1,46-ról 1,35 gyermekre. Ehhez még az a kedvezőtlen tény is hozzájárul, hogy a spanyolországi nők egyre idősebb korban – 31-43 évesen – vállalják első gyermeküket, és legtöbbször nem is születik meg a második, vagyis hamarosan felnő ez az egyke nemzedék.
3.jpg     Az egyesült államokbeli Family Facts családokkal foglalkozó részlege, az alábbi következtetéseket közölte a témakör kapcsán:
– házasságban élő anyák jobb légkört teremtenek gyermeküknek, akik ritkábban szenvedik el a családon belüli erőszakot
– a házasságban élő apák lelki egyensúlya is jobb és több időt töltenek el gyermekeikkel
– többségében jobbak a házasságban nevelkedő gyermekek tanulmányi eredményei
– a házasságba született és felnövő gyerekek elkerülik az idő előtti szexuális kapcsolatokat és felnőttként jobb, egészségesebb, kiegyensúlyozottabb érzelmi kapcsolatban fognak élni. Ha családot alapítanak, valószínűbb, hogy biztosabb családi légkört tudnak nyújtani gyermekeiknek.
     A brit munkaügyi minisztérium 2012-ben elkészített tanulmánya megállapította, hogy a párkapcsolatban élő párok egyharmada három éven belül szétválik. A házasságban élő pároknál viszont tízből egy esetben fordul elő hasonló eset.
család dows_2.jpg     Spanyolországban is beigazolódott az a tény, hogy a gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelő anyák a szegénység valóságos „gyárai”. 1991 és 2001 között 47 százalékkal nőtt az ilyen helyzetbe került nők a száma.
     A szintén egyesült államokbeli Cornell Egyetem folyóirata, a Family Relations 2011 decemberében megjelent száma is megállapította, hogy az együtt élő párok kétharmada azért nem házasodik össze, mert fél a válás okozta sebektől. Az Egyesült Államokban egyébként a gyermekek fele születik házasságon kívül. Ezeknek a gyerekeknek az esetében az a valós veszély is fennáll, hogy az együttélésből kilépő apa később csaknem teljesen eltűnik gyermekeinek életéből. Az ausztráliai Melbourne Egyetem Társadalomkutató és Alkalmazott Közgazdaságtani Intézetének 2011-es tanulmánya (is) bebizonyította, hogy a nem házasságban élő gyermekeket hamarabb magukba szippantja a bűnözés, mint a családokban felnövő gyermekeket, vagyis az apa jelenléte nagyon is számít. (A Magyar Kurír nyomán. Forrás)

A Religión en libertad teljes cikke – spanyolul, és angolul - itt olvasható. szivarvany2.jpg

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,
CHRISTUS IMPERAT!
Krisztus királyságának ünnepe
 (október utolsó vasárnapján)

     E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnként visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.
      Ezt az ünnepet XI. Pius pápa rendelte el 1925. december 11-én, a Quas Primas kezdető enciklikájában. Minden évben a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap Krisztusnak való felajánlással kell az egész Egyházban megünnepelni, ezzel is kinyilvánítva, hogy Jézus Krisztus hatalma nem csak a túlvilágon abszolút, hanem földi életünknek is ő az egyetlen uralkodója. Ezért ünnepeljük Krisztus királyságát nem az egyházi év utolsó vasárnapján, hanem még a Mindenszentek előtti vasárnapon. Ezzel a pompás liturgiával koronázzuk meg Krisztus élete titkának egyházi ünnepeit és mielőtt az Egyház Mindenszentek megdicsőítését ünnepli, annak a tiszteletét és dicsőségét magasztalja, aki diadalt ül minden szentekben és kiválasztottakban. ForrásKrisztus király (széles).jpg nyomán

Szólj hozzá!

Lucia_025.jpgLúcia nővér tanúsága 3

     Nem tudom biztosan, de amennyire az emberekkel való általános érintkezésből látom, nagyon kevés, valóban elmélkedő lélek van, aki Istennel bensőséges kapcsolatot tart fenn és őriz, amely felkészíti őket Krisztus befogadására az Eucharisztiában. így nekik is szükségük van a szóbeli imádságra, a lehető legjobban átelmélkedve, meditálva és gondolkozva, amilyennek a rózsafüzérnek is kell lennie.

 maria_dell'eucaristia 4.JPG    Sok szép imádság van, amely felkészülésül szolgálhat Krisztus befogadására az Eucharisztiában és arra, hogy Istennel való bensőséges egységünket fenntartsuk. De nem tudom, találunk-e még olyan imát, amely alkalmasabb arra, hogy mindenki általános imádsága legyen. Például, a zsolozsma imádkozása csodálatos, de nem hiszem, hogy mindenki számára hozzáférhető lenne, sem azt, hogy az idézett zsoltárokat általában mindenki jól értené. Ez olyan mértékű tudást és felkészülést igényel, amelyre sokaknak nincs lehetőségük.

     Talán ezen és egyéb, számunkra ismeretlen okok miatt, Isten Aki Atya és jobban érti nálunk, hogy gyermekeinek mire van szüksége azt kérte, hogy naponta imádkozzuk a rózsafüzért s így érjünk el arra az egyszerű és általános szintre, amely könnyebbé teszi számunkra a Hozzá vezető utat. 

Szólj hozzá!

Az erkölcsi tisztaság, igen bonyolult annak, aki feladta elveit

Fotolia_49807889_XS.jpg     Ha a szexualitás elszakad az erkölcsi értékrendtől s főleg ha ennek testi megnyilvánulása, a nemi aktus kiszakad az emberi erotika teljességéből, – egyszerre a rossz soha nem sejtett mélységei nyílhatnak meg ott –, ahol azelőtt minden gyengédnek és bájosnak látszott! (HHCs 119)
     A legtöbb ember számára nyilvánvaló, hogy a hazugság, a lopás, a gyilkosság bűn. A társadalmak széles körében azonban egy jóval ravaszabb bűn is jelen van! Alig találhatunk ugyanis olyan fiatal párt, akik manapság, össze ne költöznének.
     Egyesek ezt így mondják: "ma már más a szokás", "házasság előtt éld ki magad" vagy kerek-perec "próbaházasságnak" hívják – Isten azonban bűnnek nevezi!
– De vajon miért? – kérdezik sokan. – Miért van az, hogy minden ami "jó" az mindjárt bűn is?
– Nos, minden bűn eredője az, hogy az ember rombolja a méltóságát!
– Milyen méltóságot?
– Azt, hogy örök életre hivatottak vagyunk, nemcsak lélekkel, hanem Istentől való értelemmel is! Az ember ugyanis, nem a "bolygó legfejlettebb állata", hanem isteni életre rendelt lény (ráadásul keresztényként, Isten gyermeke)! Ezért okoz életünknek és lelkünknek súlyos károkat a "méltóságon aluli viselkedés", pl. a szentségtelen szexus. Az ember nem ösztönlény és nemcsak méltósága van, hanem lelkiismerete is! Bizony, valamennyi tévelygő tökéletesen tisztában van azzal, hogy cselekményével "valami nincs rendben"! És valóban – nincs is –, sem a döntés aktualitását, sem az esetleges következményeit illetően!
     A szexuális vágy, nem egyike az emberi "életfunkcióknak", mint az éhség és alvásigény, bár ezekhez is vannak alapvető elvárások: a nem akármit, nem akárhogyan és nem akárhol! Ezen életfunkcióknak legfeljebb biológiai és pszichés kötődései vannak, de nincsenek transzcendens következményei! Az emberi vágyak többsége arra hivatott, hogy a helyes (helyénvaló) kezelésükkel emelje az emberi lélek méltóságát (kordában tartásuk érdemszerzésével) előbbre vigye, kiteljesítse az életet és boldogítsa az embert.
     Ó jaj, egyesek számtalan érvet tudnak felhozni a szabadosabb élet mellett. Csakhogy azt, az épp "benne élők" dicsérik csupán (ha egyáltalán) – ám azok –, aki egy nappal vagy néhány évvel vannak utána, azok gyakorta már ismerik azt a súlyos árat, amelyet fizetniük kellett lelkendezésükért.7 - ISTEN TERVEI.JPG 

Szólj hozzá!

Amiről totális csend van - Othmar Karas keresztet állított az Európai Parlamentben 

unnamed1.pngOthmar Karas osztrák EP - képviselő

unnamed (2.jpgAz EURÓPAKERESZTET  a Feuerkogelen (1592 m) 2006-ban állították 
unnamed (3.jpgHelikopter hozta a keresztet a magas csúcsra 
unnamed (4.jpgEURÓPAKERESZT a Feuerkogelen - 1592 m - részlet 
unnamed 5.png

Othmar Karas 2014. október 9 - én felállította az EURÓPAKERESZT másolatát

az Európai Parlamentben 

A brüsszeli Európai Parlament egyik termében csütörtökön délelőtt felállítottak egy keresztet. 
Othmar Karas, osztrák EP-képviselő és az Európai Parlament egykori alelnöke kijelentette, 
hogy "ez a kereszt legyen a béke, a megbékélés és a tolerancia szimbóluma a vallásokon és a 
nemzetközi határokon túlmutatva".
 A kereszt, amely ettől kezdve az EU-parlamentben marad, 
egy kisebbített mása annak az öt méter magas keresztnek, amely 2006 óta az ausztriai 
Feuerkogel hegy csúcsán áll, benne azonos egyforma méretű fémkockákkal amelyek az 
EU minden országából származnak.  A keresztet Theodorus Hoogenboom 
püspök avatta fel. A kereszt alapkövébe helyeztek egy darabot a bécsi Stephansdom-ból, a brüsszeli Atómium-ból, egy olasz carrarai márvány darabot és egy beton darabot az egykori berlini falból is.
unnamed (6.jpg


  Theodorus Hoogenboom püspökfelszenteli az EURÓPAKERESZTET Brüsszelben 

Szólj hozzá!

26.
október

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

0002 - Én a Hajnal Szép Sugara 48.jpg

A Kápolna címe: Budapest, VI. Székely Bertalan utca 25.

Ez alkalommal, a "Hajnal Szép Sugara" blog szerkesztője is tart előadást, "Ami a Lelki Naplóból kimaradt" címmel!

A napirendi programok:
10h      A hívek köszöntése
10.05   Dicsőséges rózsafüzér
10.50   SZENTSÉGIMÁDÁS a kitett Oltáriszentség előtt
11.55   Az Oltáriszentség betétele
12-től 13-ig ebédszünet, magánima
13h      Ami a Lelki Naplóból kimaradt címmel előadás (Begyik Tibor)
14h      SZENTMISE (főcelebráns Erdődi Ferenc atya)
15h      Az Irgalmasság Rózsafüzére
15.20   Beszámoló a Kápolnáról (Tolvaj Irénke, országos koordinátor)
Ezt követően Szentség kitétel, majd
16h      Szentségi ZÁRÓÁLDÁS

Kérem aki teheti, tegye fel honlapjára, vagy küldje el ezt a hirdetményt E-mailben ismerőseinek!

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

IMÁDKOZZUNK, HŐSI HALOTTAINKÉRT!

Piros a vér a pesti utcán

Az október 25-én békés tömeg vonult a Kossuth térre, barátkozó szovjet tankok kíséretében. A Himnusz éneklése közben három oldalról kezdték lőni a fedezék nélküli embereket. A vérengzést a Zöld Ávó, a Partizánszövetség (az FM épületéből) és a téren álló orosz tankok közül egy-egy, valamint a távolabbi utcákban várakozó szovjet tankok, melyek még repesz-gránátokat is kilőttek a tér felé. Az áldozatok száma elérheti a 100-at (köztük két vétlen orosz katona), a sebesülteké pedig a 3-400-at! A polgári lakosságot lemészárló "hadművelet" tervezett "forgatókönyv" szerint zajlott, még hullaszállító kocsikról is előre gondoskodva volt a mellékutcákban! – Melyik eszmeiség felelős a genocídiumokért? Mikor lesznek a polgári lakosságot mészároló háborús bűnösök felelősségre vonva?

kossuth_ter_100_2585.jpg56.okt 25. békés tömeg barátkozik a szovjet tankokkal.JPGA Kossuth Lajos téri vérengzés áldozatai_1.jpgA Kossuth Lajos téri vérengzés áldozatai3_1.jpga_kossuth_teri_sortuz_aldozatai_1956._oktober._25._.jpgA Kossuth Lajos téri vérengzés áldozatai2.jpg

kossuthter56_a.jpg

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 2

image079.jpg     Mivel mindannyiunknak imádkozni kell, Isten azt kéri tőlünk, hogy mondjunk naponta egy imádságot, amire lehetőségünk nyílik.
     A rózsafüzér imádkozása, amelyet ugyanúgy lehet imádkozni közösen, mint egyénileg, ugyanúgy a templomban az Oltáriszentség előtt, mint otthon a családban, vagy egyedül, ugyanúgy amikor úton vagyunk, mint amikor egy réten sétálunk. A családanya imádkozhat, miközben a gyermeke bölcsőjét ringatja, vagy takarít. Napunk huszonnégy órából áll... nem sok, ha egy negyed órát lelki életünknek, az Istennel való bensőséges és családias beszélgetésnek szentelünk!
     Másrészről, a szentmise liturgikus imádsága után a rózsafüzér − eredete, az azt alkotó imák magasztossága, és a Megváltás titkai által, amelyekre emlékezünk és amelyekről minden tizedekben elmélkedünk − a legalkalmasabb imádság, amelyet felajánlhatunk Istennek és a leginkább hasznos lelkünknek. Ha nem így lenne, a Szűzanya nem kérte volna olyan állhatatosan.
Olatáriszentség és Fatima.jpg     Amikor a rózsafüzért említem, nem azt akarom mondani, hogy Istennek szüksége van arra, hogy számon tartsa könyörgéseinket, dicséretünket, hálaadásunkat. Istennek biztosan nincs erre szüksége: Őbenne minden jelen van! Nekünk van szükségünk arra, hogy számon tartsuk ezeket azért, hogy élő lelkiismeretünk legyen, amely biztos abban, amit teszünk. Azért, hogy világosan tudjuk, mindennap teljesítettük-e Istennek szóló felajánlásunkat vagy sem. Azért, hogy ápoljuk és elmélyítsük bensőséges kapcsolatunkat Istennel, s így megmaradjon és növekedjen bennünk a hit, a remény és a szeretet.
     Sőt, azt is mondanám, hogy még azok is, akiknek lehetőségük van naponta részt venni a szentmisén, imádkozzák napi rendszerességgel a rózsafüzért. Az az idő, amit a rózsafüzérnek szentelnek, nyilván nem ugyanaz, mint amit a szentmisén való részvételre fordítanak. Ezeknek az embereknek a rózsafüzér imádkozása lehetőséget jelent, hogy jobban felkészülhessenek az Eucharisztiára, vagy egy szentmise utáni hálaadásra.

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét
a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait,
a szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát.

     Az ószövetségi többnejűség a kor erkölcsi felfogását tükrözi, amely bizonyos fejlődési fokon elkerülhetetlen volt. Jézus azonban visszavezeti a házassági erkölcsöt a “kezdet” törvényéhez: “Kezdetben nem így volt.” (Mt 19,8). A kezdet törvénye, amit a Teremtő maga helyezett a házastársi kapcsolat természetébe, e kérdésben így hangzik: “A kettő egy test lesz.” (Ter 2,24). Csak egyetlen férfi és egyetlen nő házassága fogadható el. A teljes önátadás nem osztható meg!
     Az a kivétel, amit a Máté evangélium a “paráznaság” esetére tesz a házasság fölbonthatatlansága alól (5,32;19,9), nem a házasságtörés, hanem az érvénytelen házasság esete; ezt nevezték a rabbik “paráznaság”-nak, vagyis törvénytelen kapcsolatnak. Ha a házasság érvénytelen, az együttélést természetesen föl lehet, sőt föl kell számolni. A katolikus egyházi törvényszékek ezt az elvet követik, amikor egy házasságot kezdettől fogva érvénytelennek nyilvánítanak (nem pedig “fölbontanak”)!
     Előfordulhat, hogy az egyik házastárs a polgári bíróság által kimondott válás ártatlan áldozata; ő tehát nem sérti meg az erkölcsi törvényt. Lényegi különbség van azonban a két házastárs között: az egyik, akit igazságtalanul hagytak el, őszintén törekedett (és törekszik) arra, hogy hű maradjon a házasság szentségéhez, a másik pedig saját súlyos hibájából egy egyházjogilag érvényes házasságot tett tönkre. (vö ÚK 2386)
A felek, a házasság szent kötelékét akkor is magukon hordozzák, ha házasságtörők, de már nem a kegyelem dicsőségére, hanem a bűn büntetésére, „miként a hitehagyott is elveszti ugyan a hitet, a hit szentségét azonban nem, amelyet a Keresztségben vett föl.” (Szent Ágoston)
     Azon esetben, ha az emberi jogot fölébe helyezik a természetes és isteni jognak, a házasság fogalma óhatatlanul kezd elhomályosulni. Ha a házasfelek elhanyagolják hitük bensőséges gyakorlását, a házasságuk is szükségszerűen a bűnös emberi természet, az érzéki vágyak, a fogyasztás és a szórakozás gonosz uralmának rabszolgája lesz. Ebből sokszoros veszedelem származik a családokra és a társadalomra nézve is! Korunk törvényhozói és ennek hatására a közgondolkozás is, egyre inkább azt mondja: engedni kell a kor igényeinek és meg kell adni a lehetőséget a válásra, ha a kapcsolat megromlik. Nos, ennek következményeit a francia forradalom is példázza, hiszen amikor elűzték az Istent és törvénybe iktatták a válást, az egész társadalom közönségessé vált. Ma ugyanezt akarják! Istent és az Egyházat ki akarják űzni a társadalomból és az emberi kapcsolatokból. Mondanunk sem kell, hogy a változtatható házassági szerződéssel meggyengül a kölcsönös jóakarat, széthúzás támad a családban, veszedelmes tápot kap a hűtlenség, kárt szenved a gyermekek védelme és nevelése, csökken az asszony méltósága mert miután a férj kiélte magát, elhagyja őt. Mivel a családok szétrombolására és az országok elpusztítására nincs alkalmasabb eszköz az erkölcsök megrontásánál, könnyen belátható, hogy a család és a társadalom legnagyobb ellensége a válás, mely mind a magán, mind a közéletben a legnagyobb bűnöknek nyit kaput. (vö ADS/III.)
     A felvilágosodás nevében az európai filozófia elfordult Istentől: úgy építette fel gondolatmenetét, mintha Isten nem létezne. Ezzel, az emberi gondolkodás a jó és rossz közötti különbségtétel alapvető viszonyítási pontjától szakadt el. Ha azonban az ember nem számol Istennel, nem marad saját magán kívül álló erkölcsi mérőpontja, így maga akarja eldönteni mi a rossz és mi a jó! Az ezzel járó veszélyeket, éppen a totalitárius ideológiák mutatták meg! Ha Isten nélkül dönthet az ember jó és rossz felől, akkor úgy is határozhat, hogy az emberek egy bizonyos csoportját meg lehet semmisíteni, miként azt a kommunizmus és a nácizmus meg is tette! (…) Ma is folytatódik a megfogant, de még meg nem született emberi lények kiirtása, ráadásul erről választott parlamentek döntenek – melyek paradox módon –, az emberi haladás nevében teszik ezt! (II. János Pál) (HHCs 416)001_1.jpg

Szólj hozzá!

Albert Camus: A magyarok vére 
(A Nobel-díjas író megemlékezése a forradalom 20. évfordulóján)
nepek_krisztusa_magyarorszag 1956.jpg
 
      Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe - a nyugati világ szeme láttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal, sem könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futball-szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.
Túl sok a halott már a magyar történelemben, és az ember csak saját vérével takarékoskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.
Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogyan az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták magukat.
      Ebben a jubileumi évben, a magyar szabadságharc 20-ik évfordulóján kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjék, és mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú elutasítását az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi államok mindenütt összeomlanak ellentmondásaik és hazugságaik súlya alatt.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A megmaradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.
      Nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában.
Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet – bontakozik az élet és a meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, s amely a szabad alkotás és a szabad munka termése.

A magyar fiatalok, munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha balsorsukban osztozunk – miénk a reményük is. Nyomorúságuk láncai és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: A szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!

kepatmeretezes_hu_800px_a_ketto_egy.jpghttps://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MvmptGqmNxk

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

Lásd itt ! 

56emlektabla (1).jpg

Szólj hozzá!

 +!     Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával.

Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: “Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!” Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket és vérüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen a mi hazánk. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.

Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy hősi halottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz hazaszeretetre. Akkor bízhatunk abban, hogy magyar Szentjeink és hősi Halottaink közbenjárására bizton tovább véded és fenntartod szeretett hazánkat, Magyarországot!

Ámen Kommunista sortuz áldozatai.jpg

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 1

hearwitness1.jpg     1917. május 13-án, a Szűzanya ezzel zárja üzenetét: «Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek».
     Miért kérte tőlünk azt a Szűzanya, hogy rózsafüzért imádkozzunk, s miért nem azt, hogy menjünk mindennap misére?
Ez egy olyan kérdés, amelyet már sokan feltettek nekem, és most szeretnék választ adni rá. Nem tudok teljes biztonsággal nyilatkozni róla, mert a Szűzanya nem magyarázta meg, s nekem nem jutott eszembe, hogy megkérdezzem Tőle. Ezért egyszerűen azt mondom, amit gondolok, illetve ezzel kapcsolatban megértettem. Valójában az üzenet értelmének magyarázatát teljes egészében a Szent Egyházra hagyom, mert ez az Ö kompetenciájába tartozik; s ezért alázatosan és jó szándékkal alávetem magam mindannak, amit az Egyház mond, korrigál, javít vagy kimond.
     Az előbb feltett kérdésre visszatérve, azt gondolom, hogy Isten Atya és Atyaként, figyelembe veszi gyermekeinek szükségleteit, lehetőségeit. Tehát, ha lsten a Szűzanyán keresztül azt kérte volna tőlünk, hogy mindennap menjünk misére és áldozzunk, minden bizonnyal sokan mondták volna, valós indokokkal alátámasztva, hogy ez számukra lehetetlen. Egyesek azért, mert nincs a közelben templom, ahol szentmisét mutatnak be, mások pedig teendőik, állapotbeli kötelességeik, egészségi állapotuk miatt stb. Ezzel szemben, a rózsafüzér imádkozása mindenki számára lehetséges, szegényeknek és gazdagoknak, bölcseknek és tudatlanoknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
     Minden jóakaratú ember naponta imádkozhatja, és kell is imádkoznia a rózsafüzért. Miért? Azért, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, hálát adjunk jótéteményeiért, és kérjük kegyelmét abban, amiben szükséget szenvedünk. Az imádság által lesz bensőséges a kapcsolatunk Istennel úgy, ahogy a gyermek odamegy apjához, hogy megköszönje a kapott jót, megbeszéljen vele dolgokat, iránymutatást, segítséget, támogatást és áldást kérjen tőle.church.jpg

Szólj hozzá!

A házasság nehéz üzem. Nem a beindítása nehéz, hanem az üzemben tartása!

39_0_2167_0833b82d1abad89da2667950fc39a8ab_708ea9_701.jpg     Minthogy minden emberi cselekedet jellegét az határozza meg amire az elsődlegesen irányul, a házasság lényegét adó nemi aktusnak is csupán egy elsődleges célja lehet. Nem fogadható el tehát az az álláspont, hogy a házasságnak két – egyenrangú célja lenne –, a kölcsönös örömszerzés és a gyermek. Nem!
     E két cél egyike sem rendelhető a másik alá. Az élvezet mindig csak a cél elérésének kísérőjelensége, a vágyóképesség megnyugvása a birtokolt jóban, s nem maga a cél! 
     De az ember esetében az is abszurd állítás, hogy az élvezet, alá van rendelve a nemzésnek és úgy viszonylik hozzá, mint eszköz a célhoz. A felnőtt emberi szexualitás éppen abban különbözik az állatétól, hogy folyamatosan működik a nemi ösztön akkor is, amikor gyermeknemzés lehetetlen a természet törvényei szerint (pl. terhesség-, menopausa, stb). A mondottakból következik, hogy a házasság specifikumát jelentő nemi aktus elsődleges célja nem a nemi élvezet és nem a gyermeknemzés, hanem az egymásnak való lehető legtökéletesebb testi-lelki önátadás. Semmi más cselekvés nem képes ilyen bensőséges és kölcsönös önátadást létrehozni. Ebből fakadóan az emberi szexus, csakis akkor tekinthető erkölcsi jónak, ha két olyan különböző nemű személy közt valósul meg, akik akaratilag teljesen és visszavonhatatlanul odaadták magukat egymásnak, vagyis házastársak. (HHCs 238)
     Csak a visszavonhatatlan önátadás a tökéletes önátadás. Ha legalább az egyik fél részéről nincs meg a teljes és visszavonhatatlan önátadás szándéka, azzal a tudattal, hogy: – „legfeljebb majd elválunk, ha nem felelünk meg egymásnak” – eleve érvénytelen a házasság. Ugyanígy érvénytelen azok esetében, akik eleve kikötik, hogy fogamzás esetén abortuszhoz folyamodnak (hiszen, a gyermek eleve elutasítása azt jelenti, hogy a házasfelek nem akarják a teljes testi önátadást egymásnak, annak valóságos létmivoltában). Az ilyen esetekben nincs szó a házasság felbontásáról, hiszen az ilyen „házasság” – nem házasság! – Magától értetődik az is, hogy érvénytelen a házasságkötés akkor is, ha később kiderül, hogy a férj impotens (és nem csupán nemzésképtelen!), mert a meddőség nem akadálya a testi-lelki önátadásnak, a házasság lényegének! Érvényes a házasság azesetben is, ha bármely más betegség válik ismertté. Aki gazdagnak hitte leendő társát, s később megtudta, hogy szegény, érvényes házasságot kötött vele, hiszen ez egyáltalán nem személyi tulajdonság. (HHCs 239)
A házastársak nemi élete önmagában nem értékhordozó, de magasztossá válik, ha a teremtés részese. (HHCs 240)
     Egész életen át nehéznek, sőt lehetetlennek is tűnhet egyetlen emberi személyhez kötődni. Ám (…) Isten végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket, s a házastársak ebből a szeretetből részesülnek. Ez a szeretet hordozza és támogatja őket – lehetővé téve –, hogy hűségükkel Isten hűséges szeretetének tanúi legyenek. A házastársak, akik Isten kegyelmével teszik e tanúságot (gyakran igen nehéz körülmények között), megérdemlik az egyházi közösség hálás elismerését és támogatását! (ÚK 1648)
rozsafüzer.jpg     A Szentségi Házasság feltételezi a kegyelmi állapotot, vagyis a 'rendes' hívő életet, (rendszeres ima, szentmise, szentgyónás, szentáldozás). Bár valamennyi Szentség kegyelme kellő erőt ad a hit megélésére és az üdvösségre, ezzel szemben a bűn, (a kegyelmi állapot hiánya) alkalmatlanná teszi az embert a kegyelem befogadására, minek következményeként egyre kevésbé él a lélek szerint! Röviden tehát; a házasság szövetségének meglazulása, nem a Szentség hatástalanságának', hanem az életszentségre való törekvés ellanyhulásának vagy hiányának róható fel! (HHCs 401)
     A házastársak közt abban, hogy ki kormányoz és ki engedelmeskedik, az isteni szeretet legyen a mérvadó, mivel egyikük Krisztus, a másikuk pedig az Egyház képét tükrözi. (XIII. Leo, Arcanum)

Szólj hozzá!

Forrás: (Magyarok Mindszenty Mozgalma Mindszenty breviárium, III. bővített kiadás
Sajtó alá rendezte: Magyarok Mindszenty Mozgalma The Hungarians Mindszenty Movement M.M.M. (München) 1998. ZÁRSZÓ)

Mindszenti brev.JPG     Isten, az egyének és nemzetek jövőjét, sokszor a lehetetlennek tetsző holnapban rejtette el. Bíznunk kell tehát és nekilátnunk a „holnap” előhívásához. Az évezredes tragédiát, csüggedést és hősiességet sem nélkülöző küzdelmekben hazát vesztet-tünk. De csak a térképészek asztalán, mert szellemi határunk: MÁRIA ORSZÁGA sértetlen maradt és kell is, hogy marad-jon! A több százados tatár-török-Habsburg-(marxista) nemzetirtást, mi nem tetézhetjük a magzatölésekkel! Az I. Világháborút követte Trianon, a II. Világháborút követte Yalta, de a végső kegyelemdöfés: 1956 volt! Azóta nem találjuk helyünket, nemzeti hivatásunkat. Ha nem találjuk, vissza kell mennünk nemzettudatunk ezeréves Ősforrásához: SZENT ISTVÁN végrendeletéhez! Amint ezt Mindszenty Főpásztorunk prófétai útmutatásaiban olvashatjuk: a Nemzet számára mindenkori „alapvető gondolat a REGNUM MARIANUM eszméje volt.
     Amióta Szent István az országot népeivel és a Szent Koronával a Szent Szűznek ajánlotta, és azt államjogilag is érvényesítette, azóta mi magyarok NAGYASSZONYUNKNAK hívjuk, országunkat pedig Mária Országának, Regnum Mariarium-nak.” Ez az eszme azt jelenti, hogy az Istenanya Magyarország ÖRÖKÖS KIRÁLYNŐJE, Ő irányítja és védelmezi országunkat, HA MI KÖVETJÜK SZENT FIÁT, JÉZUS KRISZTUST ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATJUK ÁLLAMI ÉLETÜNKBEN IS! Tehát a társadalomnak a vezetőktől a legkisebbekig az Evangélium szellemiségét kell tükrözniük: vagyis Hitben és Szeretetben élni.
     Szent István és a Boldogasszony közötti „örökhagyás”, nem csupán jámbor hagyomány, de az ország vezetése által szentesített államjogi döntés! A Magyar Szent Korona, – mely ennek az örökhagyásnak letéteményese – ezáltal örök időkre szóló jogi státuszt nyert Magyarország állami jogrendjében. SZENT ISTVÁN SZÖVETSÉGE ÉRVÉNYBEN VAN MA IS!
     „Mária Országa, mint egy kulcs volt a kezemben, a magyar történelem hullámhegyei és hullámvölgyei, a nemzeti nagyság és nemzeti tragédiák megfejtéséhez.
Észbontóan fájó gondolat lenne, – írta Főpásztorunk 1948. újévi körlevelében – ha az ősi máriás földről... az Istenanyát száműzni engednők, és Szent István történelmi értékű szerződését botorul felbontanók, megsemmisítenők!”
     Másik sarkpontja Mindszenty atyánk tanításának, így foglalható össze: Érjen össze a TEMPLOM, a CSALÁD, az ISKOLA és a TEMETŐ küszöbe! A világ népei közt, NEMZETÜNK egyéni HIVATÁSA: AZ ENGESZTELÉS!
     Adja Isten, hogy Nagy Magyar Hitvallónak és Vértanúnak a tanítását ne csak meghallgassuk, hanem kövessük is! – Úgy legyen!

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
nandorfehervar.jpg 
1386. június 24-én született az olaszországi Kapesztrano városkában. Apja német zsoldoskapitány volt, akit hét évesen elveszített. Otthon nagyon tehetséges tanulónak mutatkozott, majd Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként dolgozott. Később Perugia és környéke kormányzójává nevezték ki. Vezetését az önállóságát nemrég elvesztett terület lakói ellenszenvvel fogadták. Fellázadtak ellene, fogságba is ejtették.
     Alattvalóinak erőszakoskodásai miatt lemondott, csaknem megkötött házasságát is érvényteleníttette és 1415-ben ferences szerzetes lett. Szigorú feltételekkel vették csak fel a rendbe. Sienai Szent Bernardinnál végezte el hittudományi tanulmányait, és 1420-ban pappá szentelték.
     Európát bejárva óriási feladatokat látott el: apostolkodott, bűnbánati szónok volt, az erkölcsöt erősítette, küzdött az eretnekek ellen, vitázott velük, dolgozott rendje megújulásán, fáradozott a keleti egyházszakadás megszüntetésén, gyakran eljárt pápai megbízatásokban, kereszteseket toborzott. Sok írása is ránk maradt. 1455 tavaszán Magyarországon is fáradozott az országgyűlésen a pártoskodás megszüntetése és a török elleni hadjárat megindítása érdekében.
     A törökök ellen harcolt 1456-ban Nándorfehérvárnál a keresztesek élén, szorosan együttműködve Hunyadi Jánossal. Közreműködése nagyban hozzájárult a hármas győzelemhez, a török hajóhad tönkretételéhez, Nándorfehérvár felszabadításához és a szárazföldi török sereg elleni diadalhoz. Európa szerte felhangzott a Te Deum. III. Kalixtusz pápa elrendelte hálából augusztus 6-ára Urunk színeváltozásának ünnepét, valamint a déli harangszót.
     A győzelem után röviddel Hunyadi János, majd három hónapra rá, 1456. október 23-án Kapisztrán János is elhunyt Szerémújlakon, a kitört pestis járvány következtében. Ünnepét március 28-án tartották, de XXIII. János pápa, a halála napjára tette át. Teste a török hódoltság alatt eltűnt. Szobra 1921 óta a budai várban áll. ( Forrás )
Példája:
Tanulj keményen, és rendíthetetlenül harcolj a hitedért! kapisztran_janos_szabad_solyom_nemzeti_blog1.jpg

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 4

luciaf1.jpg     Térjünk vissza most a rózsafüzér bibliai és liturgikus vonásához, s vegyük szemügyre a könyörgést, amelyet az üzenet tanított, hogy minden tized végén mondjuk el. Ilyen könyörgéssel a szentmisén is találkozunk, mivel a liturgia szabályai szerint a szent áldozatot a bűneinkért való bocsánatkéréssel kezdjük, s az az imádság, amelyet a Szűzanya tanított megfogalmazza ezt a kérést:
     «Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra» (1917. július 13-i jelenés).
 ==MAOS-DE-NOSSA-SENHORA-COM-O-TERÇO_3.jpg    "Akik legjobban rászorulnak": azt hiszem, ezek azok az emberek, akiket a leginkább fenyeget az elkárhozás veszélye. Ebben az imádságban arra kérjük Istent, hadd részesüljünk mi is a szentmiseáldozat gyümölcsében, amely a lelkek üdvözülése és bűneink bocsánata.
     Ezért azt hiszem, hogy a szentmiseáldozat liturgikus imádsága után a rózsafüzér − az azt alkotó imák magasztossága és eredete, és megváltásunk titkai miatt, amelyről minden tizedben megemlékezünk és elmélkedünk − a legkedvesebb imádság Isten előtt, amit felajánlhatunk Neki, s amely leginkább lelkünk javára válik. Ha nem így lenne, a Szűzanya nem ajánlotta volna ezt az imát olyan állhatatosan.

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét
a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait,
a szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát.

A házasság szent!

     Egyházi törvény írja elő katolikusok számára a házasságkötés érvényes formáját: a plébános vagy meghatalmazottja és két tanú előtt kell a házassági szándékot (minden kényszer nélkül) kölcsönösen kijelenteni, az élethossznyi együttlétre esküt tenni és a házasságot – a gyermekáldás lehetőségének nem kizárásával – elhálni! A katolikusok pusztán polgári házassága ezért érvénytelen.
     A Házasság Szentsége kizárólagos köteléket hoz létre, melyben maga Isten pecsételi meg a felek beleegyezését, ezért a megkötött és elhált házasság soha nem bontó fel, a halált kivéve! A Szentség ezenfelül megadja a házastársaknak a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy az életszentséget a házaséletben a gyermekek felelős elfogadásával és nevelésével elérhessék. (vö. ÚK 1606)
     A házasság mint szentség megadja a hívőknek azt a természetfölötti erőt, amely szükséges ahhoz, hogy 'jó harcot harcoljanak' (1Tim 6,12)
     A fogamzásgátlás elutasítása nem jelenti azt, hogy nincs szükség felelős családtervezésre. Eszközül azonban csak a teljes vagy időszakos (a termékeny periódusokra vonatkozó) önmegtartóztatást szabad használni. Ennek módja ma már könnyen megtanulható. Igaz, mindig áldozatot jelent, de ebből az áldozatból, mint Jézus keresztjéből, élet fakad.
     Amikor mindketten meghalunk önmagunknak és egészen a másikért vagyunk ott, akkor megvalósul egy új egység, egy új teremtmény, az “egy test”, amely valóban bekapcsol a Szentháromság életébe, hiszen azt mintázza. A házastársi együttlét nem csupán valami földi-testi dolog, hanem egyben misztikus találkozás
Istennel, ami a házasság szentségének kegyelmét éleszti fel újra és újra. Ez az, amit abszolút félreértenek az emberek! A házasság SZENT mert Istentől való, és ennek profanizálása (megszentségtelenítése) a párkapcsolat, a vadházasság, az együttélés és a "polgári" esküvő!
     A szűzi tisztaságban fölkészült jegyesek tisztaságban megélt házassága a Szentháromság képmását, a Szentlélek sajátos működési terét hozza létre a keresztény családban, az Egyház alapsejtjében. Önátadásuk gyümölcsének, a gyermekeknek világra hozásával és gyöngéd, gondos, hívő nevelésével a hívők nagy ajándékot adnak a társadalomnak és az Egyháznak, de nagy ajándékot kapnak maguk is. Életük termékenységét kézzelfoghatóan tapasztalják idős korukban gyermekeik kibontakozásában és róluk való szerető gondoskodásában.
     A keresztény család a Szentlélek mindent megújító működésének elemi élettere, amelyet a Krisztusban újjászületett személyek termékeny szeretetközössége alkot.
     Az egyesülés és az életadás a nemi aktus két olyan eleme, amely szerves egységet alkot. Nem választhatjuk szét őket anélkül, hogy Isten teremtő tervét meg ne sértenénk. Bűn, ha a házastársi egyesülés a fogamzás aktív kizárásával történik, de bűn az is, ha az életadás nem a hitvesi ölelés szeretetaktusán belül megy végbe (mesterséges megtermékenyítés). A meddőség nem abszolút rossz! Szolgálattal, örökbefogadással a gyermektelen szülők is az életadás örömére tehetnek szert. Szentségi házasság _4.jpg

3 komment

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 3

luciasantarmaria_cp_1560881.jpg     Az «Ember Jézus Krisztus» a mi Közvetítőnk természet szerint − az emberi természet szerint, amelyet Szűz Mária méhében öltött magára. Ám Krisztus nem azért lett ember, hogy az emberiségnek egyetlen megmaradt túlélője legyen, hanem hogy «elsőszülött [legyen] a sok testvér között" (Róm 8,29), akiket megmentett, s helyrehozta azt az állapotot, amelyben Isten jelenlétében és a Vele való bensőséges kapcsolatban élhetünk, mint a földi paradicsomban. Valójában ennél is többet tett: Magához kötött bennünket, mint Titokzatos Testének részeit, ami az Egyház, Jézus megváltó jelenléte az idők végezetéig és a világ végéig, s megosztja velünk kegyelem és meghívás által a Megváltó hármas küldetésére, amely a prófétáé, a papé és a királyé.
     Ezért csak egy Közvetítő van: Jézus Krisztus; de van, aki közbenjár és könyörög értünk, mint Mária, a szentek és mindannyian azzá válhatunk, ha akarjuk. Maga Szent Pál kéri leveleinek különböző szakaszaiban, hogya hívek imádkozzanak érte és egymásért: «Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért és énértem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, hogy amikor megszólalok, bátran hirdessem az evangélium titkát. Ennek a bilincsekben is hírnöke vagyok, hadd hirdessem hát bátran, ahogy kötelességem» (Ef 6, 18-20).
     Tehát ha az apostol azt mondja, hogy imádkozzunk egymásért, van okunk rá, hogy Máriát arra kérjük, imádkozzon értünk, hiszen az ő könyörgése sokkal kedvesebb lesz Isten előtt, tekintve istenanyai méltóságát, Krisztussal való szorosabb egységét, aki valóságos Isten és valóságos Ember; s tekintve, hogy Krisztus társmegváltója, s kiemelkedően szentéletű.EUCARISTIA05_1.jpg

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét
a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait, valamint
a szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát.

A házasság és családtervezés

     a) kizárólagos (monogám és szigorú hűségre kötelez):
Az asszony testével nem maga rendelkezik, hanem a férje, éppígy a férfi testével sem ő rendelkezik, hanem a felesége (1Kor 7,14). Nem tudjátok, hogy aki tisztátalannal egyesül, az egy testté lesz vele a megkötözöttségekben is? Az Írásban ugyanis ez áll: Ketten egy testté lesznek (1Kor 6,16). A házasfelek, többé nem két test, hanem csak egy, mert amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét (Mt 19,6).a kereszt mindig jelen van_1.jpg

     b) felbonthatatlan (a valóban érvényes házasságnak csak valamelyik fél halála vet véget):
Aki elküldi feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör (Mk 10,11-12).
Az Úr a tanú közötted és feleséged között, akihez hűtlen lettél, noha ő volt a társad: a szövetséggel elkötelezett feleséged. Nemde egy élete van neki is meg neked is, mely testből és lélekből áll? Tartsátok hát tiszteletben közös életeteket, és ne legyen egyiktek sem hűtlen ifjúkori társához. Mert gyűlölöm a válást – mondja az Úr (vö. Mal 2,14-16). A feleség ne hagyja el férjét. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét (1Kor 7,10-11). A válás általában bűn, de kivételes esetekben a házastársak különélését az Egyház megengedi. Ilyenkor az elváltak szentségekhez is járulhatnak, de amíg házastársuk él, újabb házasságra nem léphetnek (kivéve, ha az egyházi bíróság jogerősen kimondja a házasság érvénytelenségét, vagyis formai vagy egyéb szempontból eleve nem is jött létre)! Az ágytól-asztaltól különélő házasok, természetesen más szexuális kapcsolatra sem gondolhatnak. Akik érvénytelen házasságban (polgári vagy párkapcsolatban) élnek, nem kaphatnak érvényes feloldozást, amíg ehhez a bűnös állapothoz ragaszkodnak. Ha házasságuk nem rendezhető és szétválni csak gyermekeik kárára tudnának, Isten előtt úgy tisztázhatják helyzetüket, hogy vállalják a testi kapcsolat nélküli, testvéri együttélést. Ilyenkor a botránkoztatás kizárásával szentségekhez is járulhatnak.

     c) minden egyes házastársi aktus nyitott a gyermekáldás előtt: (Nagyon nyomatékos a figyelmeztetés, hogy)
Az asszony... gyermekek szülése által fog üdvözülni (1Tim 2,14-15).
Onan... magját a földre ontotta, nehogy utódot támasszon... Istennek nem tetszett, amit művelt, azért ő is meghalt (Ter 38,9-10).
A fogamzásgátlásnak a III. században történt legelső világos említése óta mindmáig egyöntetűen fönnáll annak egyházi elítélése: azok a cselekedetek, amelyek közvetlenül a fogamzás meggátlására irányulnak, önmagukban rosszak, és lényegüket tekintve tárgyilag (magából a dologból következően) súlyosan bűnösek. (J. T. Noonan: Contreception, 1965.)
     A házassági jognak olyan használata, amely azt a gyermeknemzés természetes hatásától szándékosan megfosztja, Isten és a természet törvényének megsértése, s mindazok, akik ilyesmit tesznek, súlyos bűnt követnek el. (XI. Piusz: Casti connubii, 1930. Lásd még: VI. Pál: Humanae vitae, 1968.)
    Valahányszor a házastársak fogamzásgátló módszerrel élnek, szétválasztják azt a két tartalmat, melyeket a Teremtő Isten a férfi és nő természetébe és nemi egyesülésük aktusába oltott, s úgy viselkednek, mint akik “felülbírálják” az isteni tervet, illetve lefokozzák az emberi nemiséget: s ezzel együtt a saját személyüket és házastársukét is, hiszen a “totális” önátadás nem történik meg. (II. János Pál: Familiaris consortio, 1981.)

     d) A családtervezésnek elfogadható módja a biológiai megfigyeléseken alapuló terméketlen időszakok kihasználása és az önmegtartóztatás! (Az alábbiakról, így pontokba szedve nincs egyházi állásfoglalás, de lényegileg elfogadható indokok.)
     A házasfelek óvszerhasználata, ha az önmegtartóztatásra való törekvés elsőségét is szem előtt tartják – a józan emberi ész mérlegelése szerint – megengedhetők:
1) ha (átmeneti vagy) végzetes fertőzés veszélye áll fenn;
2) ha egy esetleges fogamzás súlyosan veszélyeztetné az anya egészségi státuszát, pl. rákos, és egy magzati fejlődés felgyorsítaná a degeneratív sejtek szaporodását; 
3) ha a feleség egy nagy műtét előkészületének hónapjaiban van, vagy egy műtétet követő időszakban (pl. a gyógyszerek kiürülését és a felépülést megvárandó);
4) súlyos életveszély és háborús cselekmények esetén.
5) A kémiai fogamzásgátló szerek használata csak akkor engedélyezett, ha ennek gyógyszerként való alkalmazásáról van szó (pl. ciklus zavar)! „Az egyház által nem tekinthető hitellenesnek semmiféle kezelési módszer, amivel szervi problémákat orvosolnak, még akkor sem, ha annak fogamzásgátló hatása van”. ( VI. Pál: Humanae vitae, 1968)
     Mellesleg megjegyzendő, hogy a kutatások szerint, lényegesen nagyobb a válások arányszáma azokban a házasságokban, ahol valamilyen fogamzásgátló módszerrel éltek a felek.depression_1.jpg

Szólj hozzá!

0051 - URAM, HA KÖVETTEM VOLNA.jpg

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Erzsébet asszony által az 1950-es években varrt gobelin.

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 2

 sor-lucia-la-vidente-de-fatima-248x300_1.jpg    A Miatyánkot, amelyet minden tizedben elmondunk, Jézus Krisztus tanította nekünk, amikor tanítványai arra kérték, tanítsa őket imádkozni: "Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy..." (Mt 6,9). Ezzel ez az ima – amellyel minden tizedben Istenhez fordulunk –, biblikus imádság és része a liturgiának is, hiszen mindennap imádkozzuk a szentmisében és a zsolozsmában is.
     Az "Üdvözlégy Mária" imádság, amelyet tízszer ismételünk, szintén biblikus imádság, hiszen Gábriel arkangyal Máriához intézett szavaival kezdődik, akit Isten küldött, hogy kihirdesse az Ige megtestesülését és Erzsébet szavait is Istentől származónak kell tekintenünk, a Szentlélek sugallatára.
Ezután az Egyház, amelyet a Szentlélek irányít, aki megvilágosítja és segíti az Egyházat, ezeket a sorokat tette hozzá ehhez az imádsághoz: «Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen".
     Ez a könyörgés, amellyel Máriához fordulunk, hogy járjon közben értünk Istennél, egyáltalán nem ellenkezik azzal az igazsággal, amelyet Szent Pál tanított nekünk: «Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus" (1Tim 2,5). Egyetlen közvetítő van csupán, akinek isteni természete van, s általa közvetlen kapcsolatot alakíthat ki Istennel: ez Jézus Krisztus.AVE MARIA 004.JPG

Szólj hozzá!

A ragaszkodás több mint a hűség!

     Sajnos a házasulók sokasága alig gondolja át életre szólón, hogy mire is vállalkozik. Adódhat ez abból, hogy a kezdetek felszínes, romantikus vágyaitól fűtött élményeit tekintik állandónak, és életre szóló „zsinórmértéknek”. Ezzel szemben a lelki- és jellemi sajátosságok hitbeli kötődései, kevéssé válnak a mélyebb megismerés és vonzalom kizárólagos meghatározóivá. A „holtodiglanra” mondott igenjükben nem számolnak a „majd addig” felmerülő esetleges életviteli- és anyagi gondokkal, a várandósságok, a „már nem, vagy még mindig” értetlenségeivel, az egészségben való fogyatkozás és az életkori sajátosságok következtében felmerülő hormonális-, hangulati tényezőkkel. Ebből fakadóan változhatnak az ingerküszöbök, eltolódhatnak az egymás iránti elvárások, így a „kezdő mértékhez” képest, csalódottság, kiábrándultság lehet a következmény. A házasoknak törekedniük kell lélekben is megélni, értékelni az „Isten minket egymásnak teremtett” tudatosságát, eszerint gondolkodniuk és dönteniük, mely persze nem nélkülözheti az önfegyelmet, a szentségekkel való rendszeres életet és a naponkénti közös imát. (HHCs 196)
boldogsag_image2_1.jpg     A házastársi szeretet egészen emberi, azaz érzékelhető és lelki. Nem merő ösztön vagy érzelmi indulat, hanem elsősorban szabad akarati megnyilvánulás, mely nemcsak arra törekszik, hogy megmaradjon, hanem hogy növekedjék is a mindennapok örömei és fájdalmai között úgy, hogy a házasok egy szív és egy lélek legyenek, s emberi tökéletességüket együtt érjék el. Ebből következően ez a szeretet hűséges és kizárólagos egész az élet végéig. Amiként ilyennek látják szeretetüket a jegyesek azon a napon, amelyen szabadon és tudatosan megkötik házasságukat. Jóllehet a hűség néha nehézségekkel jár, ám senki nem állíthatja, hogy ez a hűség megtarthatatlan, hisz épp ellenkezőleg minden időben nemes, érdemszerző és a hosszan tartó boldogság forrása. (vö HV) (HHCs 276)
     A ragaszkodás több mint a hűség! A hűség ugyanis önmagában csak morális tényező. A ragaszkodás ezzel szemben érzelem is, mely igényeli a másik társaságát! Ezt fejezi ki a „soha el nem hagylak” esküje! (HHCs 201)
     A házasságkötést nem érzékek és érzelmek múló hajlandósága, hanem az akaratok megfontolt és erős eltökélése kell, hogy késztesse. Valójában a lelkek előbb és szorosabban kötődnek egybe, mint a testek. Isten rendelése folytán, a lelkek egybekeléséből származik az elválaszthatatlan kötelék. (XI. Pius) 

     Ahhoz, hogy egy házaspár együtt tudjon élni, ahhoz önfegyelem, lemondás és áldozat kell. A probléma az, ha ezt a másiktól várják. (HHCs 340)

     A házasság veszélyforrásai: 1) A parttalan érzékiség, ami mállaszt és mételyez. 2) A társ iránti imádat, mely a másik szerelmében látja üdvösségét. 3) A prüdéria, mely hamis „valláserkölcsi” vagy modernkedő felfogásból elutasító. 4) A túlzott anyagiasság, s az ebből fakadó „ráérünk még a gyerekkel” magatartás. 5) A szülőknek való megfelelni akarás. 6) A gyermekimádat, ahol a házastárs másodlagos. 7) Az önző divatmánia, és féktelen szórakozásvágy. 8) A testi, küllemi elhanyagoltság, a „birtokon-belüliség” kényelme. 9) Az általános restség a társért, a családért való áldozatvállalásra. 10) Az ima- és szentségi élet elutasítása. – Ezek bármelyike által megfeledkezhetnek a felek, házastársuknak tett „jóban-rosszban, holtomiglan-holtáiglan” fogadalmukról, miáltal a szeretetük, bizalmuk és erkölcsi tartásuk, egymás iránti elkötelezettségük elsekélyesedik. (HHCs 286)parkapcsolat_1.jpg

Szólj hozzá!

0050 - URAM, BOCSÁSS MEG NEKÜNK!.jpg

Szólj hozzá!

+!

Korabeli szentkép.jpg     Kedves Olvasóim! Magyar népünk régi indíttatása, hogy a Magyar Engesztelés mementójaként, Engesztelő Kápolna épüljön a Normafa-i Szent Anna réten. Az elmúlt 75 esztendőben, több alkalommal is egyházi támogatással a megvalósulás előtt állt a szándék, melyet végül, a súlyos történelmi hatalomváltások állítottak le, tiltottak be!
Még ezen októberi hónapban újabb megbeszélés, mérlegelés és döntés tárgyát képezi a Kápolna ügye, melynek Isten akarata szerinti végeredményét imáinkkal támogathatjuk! Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben az Engesztelő Kilencedben, hogy a budai hegyek magasáról szállhasson az ima Isten felé, nemzetünk lelki megújulásáért és az egész emberiség megtéréséért!

Engesztelő ima-kilenced a Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséért

     Krisztus Király küldd el Szentlelkedet, hogy e kilencedben, Neked tetszően dicsőíthessünk, a Te isteni akaratod teljesüléséért kérjünk, országunk és a világ megmentéséért kegyelmi indításod szerint esdekelhessünk.

     Világ Győzedelmes Királynője, karold fel imánkat és vidd a Szentháromság színe elé, hogy felépülhessen az Engesztelő Kápolna a Szent Anna réten, hogy egybefogja nemzetünk minden tagját a megtérésben, a megújult életben.

     Krisztus Király! Lélekben Te már felépítetted számunkra ezt a kápolnát és lélekben Veled egy közösséget alkotunk ebben az engesztelő kilencedben. Kérünk, fogadd el mindannyiunk imáját, böjtjét és szenvedését egymással alkotott egy szív- egy lélekben, engesztelésül a találkozóért, annak résztvevőiért. Engesztelő Mozgalmunk Isten szolgálatára egyesült szándékkal térdel Eléd Urunk. Hallgass meg minket és fogadd el könyörgésünket!

     Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és az országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség!

     Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat! Amen

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 043_Mindszenty.JPG

  A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 1

§6.jpg     A Szűzanya, rögtön az 1917 május 13-i jelenés alkalmával azt kérte: "Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért", s ezt a kérést októberig minden hónapban megújította.
     Ha felidézzük, Isten milyen állhatatosan ajánlja a fatimai üzenet által a rózsafüzér imádkozását és mindazt, amit az Egyházi Tanítóhivatal nyilatkozott erről az évek során, akkor azt gondolhatjuk, hogy a rózsafüzér a szóbeli imádságnak az a fajtája, amely általában a leginkább megfelel mindenkinek, amely iránt a legnagyobb tisztelettel kell lennünk, s amelyért a legtöbb erőfeszítést kell tennünk, hogy el ne szakadjunk tőle.
     Sajnos a mai eltévedt időkben sokan odáig merészkednek, hogy a rózsafüzérről elítélőleg beszélnek, s azt mondják, hogy az nem liturgikus imádság. Egyszer kezembe került egy ilyen cikk és nagyon elszomorított. Valaki megkérdezte a szerzőt, hogyan mert ilyet leírni és ilyen értelmetlenséget közölni, amelyre így válaszolt:
Kényszerítettek, hogy megtegyem! De nem tudta ez az ember, hogy a világban nem létezik olyan tekintély, amely arra kötelezhetne, hogy saját lelkiismeretünk ellenére cselekedjünk?! Ez az emberi gyengeség, mely azért hogy mások kedvében járjon, nem törődik azzal, hogy kiteszi magát Isten haragjának és büntetésének.==Reménységünk a Hajnal Szép sugara_2.jpg

Szólj hozzá!

(Folytatás)
szeretet-2465_1.jpg     Az emberi egzisztencia (bűnbeesést követő) újjáterem-tése nem a paradicsom vissza-térését jelenti, hanem azt, hogy Jézus keresztjének és föltáma-dásának jegyében újra harmó-nia születhet a testi vágy és az emberi szellem, a férfi és a nő igényei, az intim kapcsolat személyes megélése és az új élet fakasztása között. Ez az új harmónia önuralmat, áldozatos szeretetet és a Szentlélek erejére való ráhagyatkozást tételez föl.
     A férfi és a nő egyenértékűségét, miként az emberi anya- és atyaságot – bár biológiailag hasonló más élőlényekéhez – lényegileg és kizárólagosan az istenhasonlóság alapozza meg. Erre alapul a család, a szeretetben egyesült személyek közössége. Az Újszövetség fényében válik láthatóvá, hogy a család eredeti modelljét Isten szentháromságos misztériumában kell keresni. (vö LCS 9-10)
     A keresztény tisztaság a szexualitás harmóniája a Krisztusban megújult személyiség egészével.
     A szexualitás lényege az a képesség, hogy a férfi és nő életadó önajándékozásban egyesüljön. A nemi aktus a két személy fenntartás nélküli önajándékozásának kifejezése a testileg. A teljes önajándékozásnak két formája van:
a) A szűzi élet, vagyis teljes Istennek ajándékozottság (minden nemi tevékenység kizárása); ez lehet átmeneti (előkészület a házasságra) vagy végleges;
b) A házasélet, vagyis teljes Istennek ajándékozottság egy férfi és egy nő közötti intim életközösségben, akik az "Isten minket egymásnak teremtett" örömével tekintenek egymásra.
     Az udvarlás, együtt-járás időszaka, de még a jegyesség sem hatalmazza föl a feleket semmiféle testi bizalmasságra! Ez nem álszentség, nem prűdség, hanem a másik fél megbecsülése, nemi identitásának tiszteletben tartása! Kerülni kell tehát az erotikus bizalmaskodást, mert ezen a téren az ember nagyon hajlamos az önáltatásra és könnyen elveszítheti önuralmát! "A szerelmes gyöngédségben van olyan pont, amelyen túl, mint a zuhatag előtti csónaknak, nincs már megállás!" (ÚH 674)
     Teológiai szempontból a házasság mindenekelőtt olyan kétoldalú szerződés a házasfelek között, amit Jézus szentségi rangra emelt.
     A keresztények házasélete Krisztus és az Egyház szeretetközösségének kifejezése és megvalósulása, a Szentlélek kegyelme működik benne. Az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom (Ef 5,31-32).
     A házasság szentsége a férfi és nő közötti életszövetség természetfölötti megvalósulása Jézus Egyházában. Mindazon javak, amelyek miatt maga a házasság jó: a gyermek, a hűség és a szentség. (XI. Pius, Ad salutem 1930)Marriage (2).jpg

Szólj hozzá!

o-amor-de-jesus.jpg

Szólj hozzá!

20.
október

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

0002 - Én a Hajnal Szép Sugara 48.jpg

A Kápolna címe: Budapest, VI. Székely Bertalan utca 25.

Ez alkalommal, a "Hajnal Szép Sugara" blog szerkesztője is tart előadást, "Ami a Lelki Naplóból kimaradt" címmel!

A napirendi programok:
10h      A hívek köszöntése
10.05   Dicsőséges rózsafüzér
10.50   SZENTSÉGIMÁDÁS a kitett Oltáriszentség előtt
11.55   Az Oltáriszentség betétele
12-től 13-ig ebédszünet, magánima
13h      Ami a Lelki Naplóból kimaradt címmel előadás (Begyik Tibor)
14h      SZENTMISE (főcelebráns Erdődi Ferenc atya)
15h      Az Irgalmasság Rózsafüzére
15.20   Beszámoló a Kápolnáról (Tolvaj Irénke, országos koordinátor)
Ezt követően Szentség kitétel, majd
16h      Szentségi ZÁRÓÁLDÁS

Kérem aki teheti, tegye fel honlapjára, vagy küldje el ezt a hirdetményt E-mailben ismerőseinek!

Szólj hozzá!

ENNEK AZ ÁHÍTATNAK A GYÜMÖLCSEI

Ha ezt az ájtatosságot, amire oktattalak hűségesen gyakorlod, épp saját tapasztalataid fogják legjobban bizonyítani, hogy mily nagy kincsek vannak vele összekötve, mi által csodálkozással és örömmel fogsz eltelni! Munkálkodjunk tehát drága lélek, és cselekedjünk úgy, hogy ennek az ájtatosságnak hűséges gyakorlása által – Szent Ambrus szavaival: – Szűz Mária lelke legyen mindegyikünkben, hogy az Úr magasztalása és Szűz Mária szelleme éljen mibennünk, hogy Istenben, a mi Üdvözítőnkben örvendezzen!
Légy meggyőződve, hogy semmiképp sem nagyobb dicsőség és boldogság – Ábrahám ölén – a Paradicsomban pihennünk, mint Szűz Mária ölében, mert Benne maga az Isten állította fel királyi székét!
Ha ezt az ájtatosságot hűségesen gyakoroljuk, akkor a leggyönyörűbb hatások tökéletességét hozza létre lelkünkben. A legfőbb pedig abban áll, hogy Szűz Mária élete oly mélyen gyökeret verjen a lelkedben, hogy némiképp már nem is a lélek az, mely benned él, hanem maga a Szűzanya! Ha pedig e rendkívüli, de mégis valóságos kegyelem által az Istenanya, Mária a lelked Királynője lett, mily csodákat létesít majd abban! Ő a nagy csodák, különösen a benső, lelki csodák mesternője. Ő ott működik a rejtekben a lélek tudtán kívül is. Ne hidd drága lélek, hogy a Tisztaságos Anya tétlen marad egy tiszta lélekben. Az ember bensejébe betérve a szív és test tisztaságát, a szándékok és gondolatok tisztaságát, valamint a jócselekedetek termékenységét hozza létre.
„Ó, gyermekeim, kikért újból és újból szülési fájdalmak vesznek erőt rajtam, míg Krisztus kialakul bennetek!” Ha Jézus Krisztus Szűz Máriának áldott gyümölcse, akkor egész különös módon az Ő gyümölcse abban a lélekben is, melyben Mária lakik! Az Istenanya az ilyen lélek számára Szent Fiától mindent kieszközöl!
Megvilágítja tiszta hitével az értelmet, mélységesebbé teszi alázatosságával a szívet, tágítja és meleggé teszi szeretetével, megtisztítja tisztaságával, nemesíti és megdicsőíti anyaságával. De mire a sok szó! A tapasztalat mutatja meg Szűz Máriának eme remekműveit, melyek a bölcseknek és gőgősöknek, sőt még a középszerű keresztényeknek is hihetetlennek látszanak.
Ha Isten, Szűz Mária által először jött alacsonyságban és önmegsemmisülésben a világra, miért ne hinnők, hogy másodszor is Szűz Mária által jön, amint az Anyaszentegyház várja, hogy mindenütt uralkodjék és ítéljen eleveneket és holtakat? Természetesen ki annak a megmondója, hogy miként és mikor fog ez megtörténni? (vége!)

szuzanya_mystical_rose.jpg

Szólj hozzá!

 A pápák ajánlásai 11

22369957_1.jpg     Talán olyan is van, aki attól fél, hogy hangsúlyozott máriás jellege miatt a rózsafüzér kevésbé ökumenikus. Valójában a rózsafüzér Isten Anyja tiszteletének azt a tiszta formáját képviseli, melyet a Zsinat hangsúlyozott: a keresztény hit krisztológiai központjára irányuló kultusz, oly módon, hogy „amikor az Anyát tiszteljük, a kellő módon ismerjük meg, szeretjük és dicsőítjük a Fiút”. Ha a megfelelő módon fedezzük föl újra, a rózsafüzér segítség és nem akadály az ökumenizmus útján!
     Amikor a tanítványok arra kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus megtanította nekik a szép «Miatyánk» kezdetű imádságot, mikor így szólt: «Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk!» (Lk 11,2). Az Úr azt parancsolta, hogy így imádkozzunk, s nem tette hozzá, hogy bizonyos idő eltelte után találjunk ki egy új imádságot, mert ez addigra elavult és monoton lesz.
     Amikor a szerelmesek találkoznak, órákig ugyanazt ismételgetik: «szeretlek!». A Szeretet hiányzik azokból, akik azt állítják, hogy a rózsafüzér unalmas, mert semminek sincs értéke, ha nem szeretetből tesszük. Ezért a Katekizmus azt tanítja, hogy a Tízparancsolat összefoglalható egy parancsolatban, vagyis hogy szeressük Istent mindenek felett és embertársainkat, ahogy saját magunkat.
     Akik naponta imádkozzák a rózsafüzért, olyanok, mint a gyermekek, akik mindennap találnak időt arra, hogy odamenjenek édesapjukhoz, hogy vele legyenek, kimutassák hálájukat, szolgáljanak neki, meg hallgassák tanácsait és áldását fogadják. így áramlik a szeretet a gyermektől az apa felé és az apától a gyermek felé, kölcsönös odaadásban.ima praying_hands 2.JPG

 

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét
a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait,
a szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát.

2561871795_small_1.jpg      „Napjainkban sajnos úgy tűnik, a nagyon hatásos hírközlő eszközök különféle programjai a családok szétzilálására törekszenek. Rendes és vonzó állapotnak próbálják föltüntetni azon helyzeteket, melyek valójában rendellenesek. A sugallt élethelyzetek ugyanis ellentmondanak annak az igazságnak és a szeretetnek, melynek indítania s vezérelnie kell a férfi és a nő kapcsolatát! Éppen ezért, feszültséget és megosztást támasztanak a családokban súlyos következményekkel, főként a gyermekekre nézve. Elhomályosítják az erkölcsi lelkiismeretet, eltorzítják azt ami igaz, jó és szép, miközben a szabadságot valójában szolgaságba süllyesztik. Mennyire aktuálisak Szent Pál szavai a szabadságról, mellyel Krisztus szabadított meg minket, s a rabszolgaságról, mely a bűn következménye!” (vö Gal 5,1) (vö II. János Pál pápa LCS 7-8.o)
     Jelen történelmünkben, amikor a családra oly sok torzító és megsemmisítő erő támad, az Egyház tudván, hogy a társadalom – miként önmaga épsége és egészsége – összefügg a család állapotával, sürgető és égető feladatának tekinti, hogy mindenkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és a családról. (vö AA 11)
     A Krisztusban újjászületett ember szíve megújult a szeretetben, emberi kapcsolatai megújultak a testvériségben, teste megújult a keresztény önuralomban. Mindez megújítja az emberi egzisztencia legintimebb területét, a szexualitást is.
     A bűnbeesés a szexualitást is eltorzította és meghamisította. Szégyenkezés, mohó kéjvágy, testi roncsolás és a párkapcsolat megmérgezése jelent meg a nemek életadó egyesülésének szépséges valóságában. Felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek... (folyt.)adam es eva-012.jpg

Szólj hozzá!

0048 - A NAGYI RIOGAT.jpg

Szólj hozzá!

GYAKORLATI TANÁCSOK

     Őrizkedjél drága lélek, a gondolattól, hogy tökéletesebb volna egyenesen Jézushoz, közvetlenül Istenhez járulni, mert cselekvésed így csekélyebb értékkel bírna! Ha azonban Szűz Mária által járulsz az Úrhoz, akkor Ő fog kísérni és benned működni, ezáltal cselekvésed magasztosabb és méltóbb lesz Istennél.
     Ne fáradozzál azon, hogy vigaszt vagy kielégülést keress abban, amit teszel vagy mondasz! Egyedül csak a hit legyen forrása cselekedeteidnek, szavaidnak, egész életednek; légy bizalommal Isten iránt, miként azt Szűz Mária tette itt a földön. Ő a te számodra is megnyeri majd a kegyelmet! Egyebekben szegény, kicsiny rabszolgaként engedd át Úrnődnek Isten világos látását, az elragadtatásokat, az örömöket, a gyönyörűségeket és a lelki kincseket.      Téged csak a tiszta, alázatos hit vezéreljen minden kedvtelésed, szórakozottságod, unalmad és lelki szárazságod ellenére is. Mindig mondj „igen”-t és „ámen”-t mindenhez, amit Szűz Mária, Mennyei Úrnőd tesz az égben. Ez a legjobb, amit most tehetsz!
     Mindenekelőtt ne szomorkodj, hanem élvezd a Boldogságos szép Szűz édes jelenlétét bensődben; mert ezt a kegyelmet nem mindenki nyeri el! Ha Isten nagy irgalmasságában olykor meg is örvendezteti vele a lelked, ismét elveszítheted, ha nem törekszel a benső összeszedettségben gyakrabban megújulni. Ha ez a szerencsétlenség érne, térj ismét vissza nyugodtan Úrnődhöz és kérj bocsánatot!

SzpSzzMriaMadredeisacerdoti.jpg

Szólj hozzá!

  Október 18-án Szent Lukács evangélistáról emlékezünk meg. Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartjuk az Apostolok Cselekedetei újszövetségi könyv szerzőjének is. Ő írt legtöbbet a Szent Szűzről, ezért a "Szűzanya titkárának" is nevezik. Kiváló festő lévén, neki tulajdonítanak néhány Mária-ábrázolást, köztük a Czenstochovai Madonna képét is! Polgári foglalkozására nézve orvos volt, Szent Pál emlegeti így: „Lukács, ama szeretett orvos” (Kol 4,14). Így lett az orvosok, a kórházak, a fürdők és az ikonfestők védőszentje.

 

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 10

Lucia_420497eec3.jpg     Azoktól akik azt mondják, hogy a rózsafüzér elavult és monoton imádság, azt kérdezem: van-e élő dolog, amely nem ugyanazoknak a cselekedeteknek az ismétlése által él?
Isten teremtett mindent, ami létezik, de úgy, hogy fennmaradásuk érdekében ugyanazok a cselekedetek történjenek meg folyamatosan, megszakítás nélkül. Ahhoz tehát, hogy fenntartsuk a természetes életet, ugyanúgy lélegzünk be és ki, a szívünk ugyanazt a ritmust követve ver.
     A csillagok, a bolygók, a Nap, a Hold, a Föld ugyanazt a pályát követik, amelyet Isten kijelölt nekik. Az éjszakát felváltja a nappal, évre év következik, mindig ugyanúgy. A napfény ugyanúgy ad fényt és meleget. A sok növény új leveleket bont tavasszal, azután mind virágba borulnak, gyümölcsöt hoznak s ősszel vagy télen elvesztik leveleiket.
Így minden azt a törvényt követi, amelyet Isten megszabott a számára, s még senkinek sem jutott eszébe, hogy monotonnak mondja ezt, ezért nem is mondja, hiszen mindezek szükségesek az élethez! Tehát a lelki életben is szükségünk van arra, hogy ugyanazokat az imádságokat ismételjük, ugyanazokat a cselekedeteket hajtsuk végre a hit, a remény és a szeretet jegyében, hogy életünk legyen, hiszen életünk lsten életében való állandó részesedés.mani-rosario.jpg

Szólj hozzá!

Meg kell tanulnunk levonni a tanulságokat! 

     Előbb-utóbb persze mindenki belátja, hogy a tisztaság – vagyis a vágyak kordában tartása – lett volna a kisebb "szenvedés", a megaláztatások és a rosszabb élethelyzetek kínjánál!
     A régi bölcsességhez, miszerint "mindennek meg van a maga helye is ideje" hozzá fűzhetjük, hogy és meg vannak a kegyelmi feltétele is! "A szexualitás bár Isten ajándéka, de a házasság szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet!" (HHCs 140)

___bánat2.jpg     Isten, a fájdalmas csalódások-tól, az egészségi- és életviteli károktól, de főként a kárhozatos bűn terhétől akar megóvni ben-nünket a (saját érdekünkben). A jóra való indíttatáshoz Ő adja meg a kegyelmet, az erőt – olyannyira –, hogy lehetnek időszakok, amikor nem is érez-zük a lemondás terhét, hanem tökéletesen beleolvadunk Isten szeretetébe. Nem kér lehetetlent, csak ember felettit! Vagyis egy-fajta hősiességet kíván – mely a szentek sajátja –, s amely Isten erejéből fakad, nem a sajátunk-ból. Ez a lemondás olyan akarati cselekedet, ami a szeretet, az agapé sajátja, s amellyel Isten és a társunk felé kell fordulnunk. Szó, mi szó: "hogyan tűrnéd a mocskot, ha már a tisztaságot is alig viseled?" (UH 520)

     Meg kell tanulnunk levonni a tanulságokat, bűnbánatot tartani, elfogadni az isteni megbocsátást és megbocsátani saját magunknak is! Ez a jó kibontakozásának a kezdete!
Mindazáltal, aki hajlamos mentegetni magát azzal, hogy a külvilágot okolja, annak meg kell tanulni reálisan látni saját hibáit, a jó tulajdonságait és a környezet ártalmas késztetéseit. Hiszen mink van, amit nem kaptunk? A helyes önértékelésben nagy segítségünkre van az alázat, az élethelyzetek megítélésében pedig az ima és a szentségi élet. Alázat pl. azt tudni, hogy hol helyünk, mik az értékeink és hogyan tehetünk tanúságot a tiszta szeretetről, mások jobbulására. "Csak a tiszta szeretet lehet alapja a jó házasságnak, és csak a tisztaság szeretete tarthatja egyben." (UH 476)
     "A szüzesség metafizikai pecsét! A szentség oltalma nélkül való feltörése oly vakmerőség, mint bekötött szemmel átkelni egy forgalmas úttesten!" (UH 30) 
     Az élet dolgai – különösen a szerelemben –, értelmileg könnyebben mérlegelhetők, mint érzelmileg! "Aki szívében nem büszke a tisztaságára, az lelkében már bemocskolódott!" (UH 621)
dia-de-paz_1.jpg     Aki helyesen értékeli az életét, a céljait és becsüli saját magát, az nem fél az önmegtartóztatás szenvedésétől, a kimosolygástól. A "felnőtté válásnak" nem szimbóluma sem a dohányzás elkezdése, sem pedig a szüzesség elvesztése! A felnőtt életkorra való helyes felkészülés, épp a tudatosság és mértéktartó viselkedés elsajátításával valósulhat meg, és ebben múlhatatlan szerepe van a szülőknek, pedagógusoknak és a tisztességes barátoknak! "Az igaz szerelmet az örökkévalóság átfénylő harmóniái, és a tisztaság intim titkai lengik át." (UH 596) "A hit és tisztaság erénye, a jövendőd biztos reménye!" (UH 719)   
     Isten megteremtette az embert, saját képmására, mégpedig férfinek és nőnek. Isten megáldotta őket és így szólt hozzájuk: “Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet.” (Ter 1,27-28)  A nemiség Isten akarata és műve. Nem bűn és nem is büntetés, hanem a teremtésben önmagát kifejező Isten gyönyörű gondolata, az ember teremtő istenképiségének a részeként. A tisztaság megőrzése, egyszerűen háttérbe szorítja az ál-önrendelkezés, istenfüggetlenség botlásait, és nem csak reményt ad a boldogságra, de biztos lehetőség a porig alázások elkerülésére!
     Ha amiatt vállaljuk a megaláztatást és a sebeket, mert tiszta életünket irigyelik, büszkén tekinthetünk Jézusra, hiszen Ő is ezt tette miérettünk. Ehhez kétségkívül bátorság kell, ám erőt meríthetünk abból a Bátorságból, amely a halált sem tartotta túl nagy árnak, csakhogy kiragadjon minket a bűn karmaiból. (Jaj Istenem! meg lehetett ezt érteni?) Forrás felhasználásával confession-to-jesus.jpg

Szólj hozzá!

18.
október

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

0002 - Én a Hajnal Szép Sugara 48.jpg

A Kápolna címe: Budapest, VI. Székely Bertalan utca 25.

Ez alkalommal, a "Hajnal Szép Sugara" blog szerkesztője is tart előadást, "Ami a Lelki Naplóból kimaradt" címmel!

A napirendi programok:
10h      A hívek köszöntése
10.05   Dicsőséges rózsafüzér
10.50   SZENTSÉGIMÁDÁS a kitett Oltáriszentség előtt
11.55   Az Oltáriszentség betétele
12-től 13-ig ebédszünet, magánima
13h      Ami a Lelki Naplóból kimaradt címmel előadás (Begyik Tibor)
14h      SZENTMISE (főcelebráns Erdődi Ferenc atya)
15h      Az Irgalmasság Rózsafüzére
15.20   Beszámoló a Kápolnáról (Tolvaj Irénke, országos koordinátor)
Ezt követően Szentség kitétel, majd
16h      Szentségi ZÁRÓÁLDÁS

Kérem aki teheti, tegye fel honlapjára, vagy küldje el ezt a hirdetményt E-mailben ismerőseinek!

Szólj hozzá!

0047 - AZT ÁLMODOM, HOGY.jpg

Szólj hozzá!

AZ ÁHITAT BELSŐ GYAKORLATAI

     Említettem már – írja Montforti Grignon Szent Lajos –, hogy ez az áhítat abban áll, hogy minden cselekedetünket Szűz Mária által, Szűz Máriával, Szűz Máriában és Szűz Máriáért végezzük.
Ám nem elegendő magunkat egyetlen ízben Mária által Jézusnak szentelnünk rabszolgai minőségben és az sem elegendő, ha ezt a felajánlást minden hónapban, vagy minden héten megújítjuk. Ez ettől még múló ájtatosság lenne, mely nem tudná lelkünket arra a tökéletességre emelni, ahová a valóságban felemelkedni képes. Mert nem az a nehézség, hogy valamely társulatnak tagjai legyünk, vagy külsőleg egy ájtatosságot magunkévá tegyünk és naponként néhány szóbeli imát elmondjunk, amint azt ez az áhítat is előírja! A nehézség inkább abban rejlik, hogy ennek az ájtatosságnak a szellemiségébe behatoljunk, mely abban áll, hogy a lélek bensőleg függő viszonyba kerüljön a Boldogságos Szűzzel és őáltala Jézussal!
     Sok embert találtam, akik külsőleg a legnagyobb buzgósággal léptek Jézus és Mária rabszolgaságába, de ritkán találtam olyanokat, akik annak szellemét felfogták, és még kevesebbet, akik benne ki is tartottak!
a.) Ennek az ájtatosságnak a gyakorlása lényegében abban áll, hogy minden cselekedetünket Szűz Mária által végezzük. Ez pedig úgy történik, hogy csak Szűz Mária által fordulunk Istenhez, hogy soha egyedül, hanem csakis az Ő közbenjárására és hatalmára támaszkodva szólunk imában Istenhez! Vagyis: Mindent Máriával, semmit nélküle!
b.) Végezzük cselekedeteinket Szűz Máriával, mindenben tökéletes példaképül véve, amit tennünk kell. Mielőtt tehát bármit is megkezdünk, mondjunk le teljesen önmagunkról és saját szándékainkról. Semmisüljünk meg igazán Isten előtt és tartsuk magunkat képtelennek bármi természetfeletti jót és üdvösségest cselekedni. Ezután Szűz Mária által iparkodjunk az Édes Üdvözítő szándékával egyesülni, átadva magunkat az Istenanyának eszköz gyanánt, hogy bennünk és velünk cselekedjék, szándéka szerint tegye velünk és értünk azt, ami Szent Fiának és általa az Atyának nagyobb dicsőségére szolgál! Röviden: semmit se kezdjünk meg a Szűzanya nélkül!
c.) Időről-időre szedjük össze magunkat bensőnkben, hogy ezzel Szűz Mária lelki képét felidézzük. Ő legyen lelkünk számára a Templom, melyben Istennek minden imádságot felajánlunk. Dávidnak Tornya, mely mögött védelmet keresünk ellenségeinkkel szemben. Az Örökmécs, hogy bensőnket megvilágítsa és az isteni szeretetre gyullassza. A Szentségház, hogy Szűz Máriában és ővele lássuk Istent. Végre a léleknek Istennél Szűz Mária legyen mindene és tökéletes menedéke! Ha a lélek imádkozik, tegye azt Szűz Máriában. Aki a szentáldozásban Jézust veszi magához, bensejében engedje át Őt a Szűzanyának, hogy nála lelje örömét. Aki dolgozik, Szűz Máriában dolgozzék; és így mindenütt és mindenben az önmegtagadást fogja gyakorolni!
d.) Végül, minden cselekedetünket Szűz Máriáért végezzük. Minthogy ennek a fennkölt Fejedelemasszonynak rabszolgái vagyunk, már csakis érette dolgozhatunk, az Ő hasznára, az Ő tiszteletére és Őáltala a lelkekért – mint közvetlen célunkért –, és Isten dicsőségére mint végcélunkért!
Ezért tehát mondjon le a lélek mindenben amit tesz, önszeretetéről, mely észrevétlenül is saját elégedettségét keresi, ismételje inkább szíve mélyéből:
„Ó, drága Úrnőm, Teéretted megyek (ide vagy oda), Teéretted teszem (ezt vagy azt), Teéretted szenvedem ezt a fájdalmat és tűröm ezt a sérelmet!”

SzpSzzMriaelnehagyj.jpg

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 9

     1978. október 28-án őszentsége II. János Pál pápa ezekkel a szavakkal fejezte ki legbensőbb érzelmeit s azt, ahogy átéli a rózsafüzér imádságát: «Ez az imádság csodálatos, egyszerűségében és mélységében egyaránt! Ebben az imában újra és újra elismételjük azokat a szavakat, amelyeket Szűz Mária hallott az Angyaltól és Erzsébettől. Az egész egyház egyesül ezekben a szavakban. (...) Ugyanakkor szívünk belefoglalja a rózsafüzér tizedeibe mindazokat az eseményeket, amelyek az egyén, a család, a nemzet, az egyház és az egész emberiség életét építik fel. Események, amelyek személyesen bennünket vagy szomszédunkat érintik, vagy különös úton azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk, akiket szívünkben őrzünk.
Így a rózsafüzér egyszerű imádsága megadja az emberi élet ritmusát. Egy imádság, amely ennyire egyszerű és ilyen gazdag! Szívemből ajánlom mindenkinek, hogy ezt imádkozza».
     Hogy lezárjuk a rózsafüzérről szóló ajánló és értékelő idézetek sorát, egy egyházi személy tanúságát írom még le ide. A Colombói (Srí Lanka) érsek, Őeminenciája Cooray bíboros 1967. augusztus 12-én tartott szentbeszédéből idézek, amelyben az ottani Szentélyben zajló vallásos életről beszélt, a Fatimai Szűzanya tiszteletére: "Törekvésünk célja, hogy a Szentélyünkben megnyilatkozó áhítatot a fatimai üzenet folytonos ismétlésévé tegyük, vagyis bűnbánattá és imádsággá. Ebből a célból két intézményt hoztunk létre. A Szentély egyik oldalán klarissza nővérek rendháza áll, akiknek élete a bűnbánatra és az imádságra épül. A másik oldalon az egyházmegyei kongregáció háza áll, amelyet a bennszülött nővérek, a rózsafüzérről nevezett nővérek alapítottak: napi böjt és önmegtartóztatás, kemény kétkezi munkával együtt − ebből áll bűnbánatra épülő életük. Különleges imádságuk a rózsafüzér, éjjel-nappal, kivéve a szentmise és a zsolozsma imádsága alatt. A nővérek kettesével váltják egymást az átelmélkedett rózsafüzér közben, az Oltáriszentség előtt, karjukat kitárva.
A nővérek jelmondata a fatimai üzenet hiteles megszemélyesítése, ami bűnbánat és imádság, főleg a rózsafüzér».AVE MARIA 003.JPG

Szólj hozzá!

Érdemes áldozatot vállalni!

szeretetlang marriag 2_1.JPG     Fontos tisztáznunk, hogy a kereszténység nem tartja alapvetően bűnnek a szexualitást, hanem csupán a Házasság Szentségének oltalma alatt tartja veszélytelennek az élet és az üdvösség számára! Isten az emberi erotikát csodálatos – mondhatni, nem evilági – ajándékként adta,. Épp ezért a természetfeletti Szentség nélkül élni vele, nagy veszélyeket rejt magában! Veszélyes élni vele, ha nem a helyén (házasság előtt, házasságon kívül), vagy öncélúan gyakorolják.
     Isten a legjobbat akarja az egyes személynek. Azt akarja, hogy az emberi méltóság ne szenvedjen csorbát, ezért emelte szentségi rangra a házasságot, miként már eleve ezért adta az emberi együttélés szabályát a Tízparancsolatot, benne a hatodikat is: Ne paráználkodj! Az ember önérdeke figyelembe venni Isten oltalmazó figyelmeztetéseit! Erő, erkölcsi tartás, a korrekt, másik iránti tisztelet nélkül, könnyen félresiklik az addig titokzatosnak látott élet!  "Ki a romantikától könnyen alél, tisztasága alig él!" (UH 682) "Önfeledt pillanatokért" életre szóló keserűséget zúdítani az embernek önmagára és társára, nem csak balga tett, hanem végzetesen veszélyeztetheti kettejük örök sorsát is! 
     A fentiek ismeretében válik érthetővé a "maradinak" tartott katolikus tanítás, hogy a keresztény párok őrizzék meg tisztaságukat egészen a házasságkötésig. – Miért is?
1) Azért, mert Isten óvó parancsa szerint cselekszenek!
2) Mert a Szentség védettségének hiányában való eggyé válással nem csupán egy testté lesznek (1Kor 6,16) az örömben, de esetlegesen a démoni megkötözöttségeikben is! És ennek következtében romlanak a felek életkilátásai és elsekélyesednek vallásos gondolkodásban. Sőt sok nő a kiábrándultsága folytán, depresszióba esik!
3) A 'nem véglegessel' elhált alkalmi szexus a tudatalattiban, maradandó negatív kódot indukál. Ez dezinformálhatja az önbizalmat, a személyiséget s kihatással lehet a majdani házaséletre is! (Lásd még az alul ajánlott linkeket!)
sad_girl2.jpg     Bizony fájdalmas emberi érzéseket, megalázottságot kell átélnie egy-egy elhagyott nőnek. A futó kapcsolatban természetesen mindketten sérülnek, jóllehet a férfi könnyebben teszi túl magát vétkes cselekedetén, ám ez nem jelenti azt, hogy Isten előtt ne kéne keményen felelnie súlyos bűneiért!
Vannak ugyanis olyan élmények, amiktől jobb megóvni a lelket. Ilyen pl. az, amikor egy lány alább adja elveit, enged barátjának (aki talán nem is keresztény) és eggyé válik vele. Mikor aztán a partner tovább áll, bizony semmi nem menti meg, hogy kihasználtnak ne érezze magát, akit (ó jaj!) eszközként használtak a testi vágyak kielégítéséhez. Ekkor kell megtapasztalnia, "hogyha a szexualitás elszakad az emberi-, erkölcsi értékrendtől, s főleg ha ennek testi megnyilvánulása a nemi aktus kiszakad az emberi erotika teljességéből, – egyszerre a rossz soha nem sejtett mélységei nyílnak meg ott –, ahol azelőtt minden gyengédnek s bájosnak látszott"! (Útravaló húzó 354) Tény, hogy a futó-, vagy 'élettársi kapcsolat' gyalázat, nem házasság! A férfinek szabadság, a nőnek ágyasság.
És ezzel elkezdődhet a bánattól gyötört magányosság, a csalódásoktól rettegő párkeresés, az esetlegesen kapcsolatról-kapcsolatra való hányódtatás (nem beszélve a nem várt fertőzésekről)! Aztán ha megtaláljuk az Igazit, bizony kínos mentegetőzés, hogy miért is volt olyan nagyon fontos korán "felnőtteskedni"?! Mindezt annak önvádjában, hogy a nem véglegessel elhált aktus(ok) következményeiként a szexuális reakciók balul rögzültek a házasélet hátrányára! Tény, hogy így vagy úgy, de meg lehet a böjtje, az isteni parancsok megszegésének! 
Forrás felhasználásával 

Ajánlott linkek:
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/02/most_az_egyszer_elmondom_35_nem_erdemes_koran_kezdeni_952
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/03/most_az_egyszer_elmondom_36_nem_erdemes_koran_kezdeni_116
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/04/most_az_egyszer_elmondom_37_nem_erdemes_koran_kezdeni_411
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/05/most_az_egyszer_elmondom_38_nem_erdemes_koran_kezdeni_975
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/06/most_az_egyszer_elmondom_39_nem_erdemes_koran_kezdeni_438
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/07/most_az_egyszer_elmondom_40_nem_erdemes_koran_kezdeni_989
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/08/most_az_egyszer_elmondom_41_nem_erdemes_koran_kezdeni_327
http://szeretetlang.blog.hu/2014/07/09/most_az_egyszer_elmondom_42_nem_erdemes_koran_kezdeni

divetta_mamma.jpg

 

Szólj hozzá!

0025 - EMANCIKA.jpg

Szólj hozzá!

Marosszentgyörgyi Kármel_1.JPG
 www.karmelitakolostor.hu

Szólj hozzá!

A FELAJÁNLÁS ELŐNYEI

    Sok megvilágosításra volna szükségem felülről, hogy e gyakorlatnak kiválóságát teljesen leírjam. Csak az alábbiakat szeretném röviden megjegyezni:
a.) Önmagunkat az említett módon a Boldogságos Szűznek átadni és szentelni annyit tesz, mint utánozni a Mennyei Atyát, aki Fiát Szűz Mária által adta nekünk, és kegyelmeit is csak Szűz Mária által közli velünk.
A Fiúistent utánozzuk, aki Szűz Mária által jött le hozzánk és felszólít bennünket, hogy mi is ezen az úton közeledjünk Hozzá.
Végre a Szentlelket is követjük, ki megvilágosító kegyelmeit és adományait csak Szűz Mária által osztja ki. Nem igazságos dolog-e, mondja Szent Bernát, hogy a kegyelem ugyanazon a csatornán át térjen vissza szerzőjéhez, amelyen hozzánk eljutott?
b.) Ily módon Szűz Mária által közeledni Jézushoz annyit tesz, mint Jézus Krisztust igazán tisztelni. Mert ezzel megmutatjuk, hogy bűneink miatt nem tartjuk magunkat méltóknak arra, hogy végtelen fölségéhez közvetlenül és saját magunk által közeledjünk, és hogy Szűz Máriára, Szentséges Anyjára szorulunk, hogy szószólónk és közvetítőnk legyen Nála, aki a maga részéről a legfőbb közvetítőnk az Atyánál!
Ez egyúttal azt jelenti, hogy Jézushoz mint közvetítőnkhöz és testvérünkhöz közeledünk és előtte mint Istenünk és Bíránk előtt megalázódunk, alázatosságot gyakorolunk, s ez Isten szívét mindig megnyeri.
c.) Sajnos, jócselekedeteink minden látszat ellenére gyakran méltatlanok Isten végtelen fölségéhez, akinek szemében még a csillagok sem tiszták. De mi kérjük bátran a Mennyei Úrnőt, a Szűzanyát, hogy cselekedeteink szegényes ajándékát megtisztítsa, megszentelje és megszépítse, hogy Istenhez méltóvá tegye!
„Ha Istennek csekélyke ajándékot akarsz bemutatni, add át azt Szűz Mária kezébe, ha nem akarod, hogy visszautasítassál!” – mondja Szent Bernát. Ó, Istenem, mily csekély dolog mindaz, amit teszünk! De tegyük, ennek az áhítatnak gyakorlásával, Szűz Máriával!
Ha magunkat neki egészen átadjuk, amennyire csak lehetséges, és iránta tiszteletből minden tulajdonunktól megfosztjuk magunkat, akkor Ő irántunk még sokkal nagylelkűbb lesz és tojásért tyúkot ad. Egészen át fogja magát adni nekünk, összes érdemeivel és erényeivel. Felruház minket Fiának, Jézus Krisztusnak, remek szép ruháival, vagyis érdemeivel, mely fölött rendelkezik. Így nekünk, mint háznépének, rabszolgáinak, kik iránta való tiszteletből mindenünkről lemondtunk, íme két rend erényei, melyekkel minket felruháznak, miután szegénységünkből kivetkőztünk!
d.) Ilyképp önmagunkat a Szűzanyának szentelni ugyanannyi, mint a keresztény felebaráti szeretet magas fokban gyakorolni, mivel Szűz Máriának a legdrágábbat adjuk, hogy azzal akarata szerint az élők és holtak javára rendelkezzék.
e.) Ezáltal az áhítat által kegyelmeinket, érdemeinket és erényeinket is biztonságba helyezzük, mert azokat Szűz Máriának adjuk megőrzés véget, s így szólunk Hozzá: íme, jóságos Úrnőm, ez az a jó, amit Szent Fiad kegyelmével hoztam létre, ám nem vagyok képes azt megőrizni gyengeségem és álhatatlanságom miatt, ellenségeim nagy száma és acsarkodó gonoszsága miatt. Mert nap-nap után ezer igaz esik el baloldalamon és tízezer a jobbomon!
Égi, hatalmas Fejedelemnőm tarts meg engem, hogy el ne essek magam is! Őrizd javaimat, hogy el ne rabolják azokat! Mindenemet bizalommal helyezek letétbe Nálad, hisz’ tudom ki vagy: hűséges vagy Isten és ember iránt. Hatalmas vagy és senki sem árthat Neked és senki el nem ragadhatja azt, amit kezedbe helyeztem!
Ha csak ez volna egyetlen indítóokom, mely ezen áhítat gyakorlására ösztönözne, már ez is megérné, hogy szívem szeretettől lángoljon Teérted, édességes szép Úrnőm!
f.) Ez az áhítat végre igazán szabaddá teszi a lelket, mert Szűz Mária iránti szeretetből és szabad választásból tesszük magunkat rabszolgáivá, hálából ezért a jóságos Úrnő kitágítja szolgáinak szívét, alkalmasabbá téve nagyobb isteni kegyelmek befogadására! Kedvtelenséget, szomorúságot és aggályt kiírt a szívekből.
     Ez az az áhítat, melyre Üdvözítőnk, Jézusról nevezett Boldog Ágnest tanította mint biztos eszközre, mely által a kemény szenvedésektől és lelki zavaroktól megszabadulhat. „Légy Édesanyám rabszolgája!” – szólt hozzá Jézus. Megtette, és abban a pillanatban megszűntek szenvedései.
     Az előnyök bizonyítására, felsorolhatnám a pápák bulláit és búcsúit, a püspökök összes, ezen áhítatot támogató pásztorlevelét, valamint az ennek szellemében alapított számtalan társulatot, az ezt gyakorló megannyi szent és nagy személyiség példáját, de helyszűke miatt mellőzöm!

SzpSzzMriaDolciMadonna.jpg

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 8
,,.jpg


     Ahogy a II. Vatikáni Zsinat dokumentumát olvasom − írja Lúcia nővér −, azt hiszem, hogy semmilyen jószándékú ember nem tagadhatja meg, hogy a rózsafüzér egyike a Mária-tisztelet legfőbb szokásainak és ájtatosságainak, amely akkor a zsinati atyák lelkében és gondolataiban jelen volt. Ugyanígy az sem tagadható, hogy egy ilyen imádság egyike azon legfőbb szokásoknak és ájtatosságoknak, amelyeket az egyház tanítása tanácsol és jóváhagy.
papa-our-lady.jpgVI. Pál pápa 1974. február 2-án «Marialis cultus» című apostoli buzdítás (42.- 55. szakaszig) így vall a rózsafüzérről: «Mi magunk, pápaságunk első általános kihallgatása, 1963. július 13-ika óta kifejeztük nagyrabecsülésünket a rózsafüzér ájtatosságának gyakorlása iránt» (no. 42).
Megerősíti, hogy figyelmes lélekkel követte a számos találkozót és vizsgálódást, amelyek a Mária-tisztelet jegyében történtek.
     «A modern gondolkodásnak eredményeképpen a liturgia és a rózsafüzér közötti viszonyt világosabban értelmezhetjük. (...) Nem sok évvel ezelőtt néhányan kifejezték vágyukat, hogy a rózsafüzért foglaljuk be a liturgiába, míg mások − elakarván kerülni korábbi pasztorális hibák ismételt elkövetését − igazságtalanul figyelmen kívül hagyták a rózsafüzért. A problémát ma 'egyszerűen megoldhat juk a "Sacrosanctum Concilium kezdetű Konstitúció elveinek fényében. A liturgikus ünneplés és a rózsafüzér áhítatos mondása nem állítható ellentétbe egymással, de nem is tekinthető egyenjogúnak».
     «Egy imádság minél inkább megőrzi valódi természetét és egyéni jellegét, annál gyümölcsözőbbé válik. (...) Valójában, ahogy a liturgia, a rózsafüzér is természetében a Szentírás által sugalmazott ima és Krisztus misztériuma felé irányul. Mind a liturgiai emlékezés, mind a rózsafüzérre jellemző elmélkedő megemlékezés tárgya. (...) Miután ezt a lényegi különbséget tisztáztuk, nem nehéz megérteni, hogya rózsafüzér olyan ájtatossági gyakorlat, amely motiváló erejét a liturgiából meríti és természetszerűen oda vezet vissza, ha eredeti rendeltetésévei összhangban gyakoroljuk. Valójában a rózsafüzér titkain való elmélkedés, azáltal, hogya szívhez és az elméhez közel hozza Krisztus misztériumait, kitűnő felkészülést jelent ugyanazoknak a misztériumoknak az ünneplésére a liturgia cselekedetén belül, és egyúttal annak folytatólagos visszhangja is lehet. Bár nem helyes a rózsafüzért a liturgia alatt mondani.» (no. 48)rosairettt.jpg

Szólj hozzá!

A kérdés az erkölcsi  szemléletben van!

     "Aki nem tud uralkodni a szexualitásán, az nem alkalmas a házasságra sem!" (ÚH 261) "Az embert két dolog különbözteti meg az állattól: az evőeszköz használata és a nemi élet kontrollja!" (HHCs 22) A felnőtt emberi szexualitás éppen abban különbözik az állatétól, hogy folyamatosan működik a nemi ösztön akkor is, amikor gyermeknemzés lehetetlen a természet törvényei szerint.
     A "megfelelünk-e egymásnak” próba-házassága, eleve tragédiába torkollik. Mert a "kapcsolat" a férfinek váltott szórakozása lehet, miközben a nők a szórakoztatás tárgyaivá válnak! (Lehet nő, aki ráfeleli erre, hogy pont fordítva van! Nos, az erkölcstelenség tényén ez nem változtat!) "Az életet, a halált és a házasságot nem lehet 'csak úgy' próbálgatni! Próba-élet, próba-halál, próba-házasság nincs!" (Szent II. János Pál) (Hivatás, házasság, család. a szerk. kézirata. Röv: HHCs 146)
ciego111.jpg     "Egy szerelemnek hitt párkapcsolatban az ember végül is ugyanolyan társtalan és magányos maradhat, mintha egyedül élne, ám sokszor még rosszabb a helyzete. Az ilyen kapcsolatban, hamis tudatú szerepjátszás folyik a környezet és a másik előtt. A felek észre sem veszik, hogy az a szerelem, melynek ember és ember között jövőbe mutató, boldogító állapotnak kellene lennie, végül csak a megfelelni akarás, a kiszolgáltatottság és a kiábrándulás 'jelenidejű' forrásává lesz. Folytonos bizonytalansága, lehetetlenné teszi a családalapítást, mivel minden párkapcsolatban borítékolva van még pár kapcsolat!" (HHCs 188)
Kétségtelenül, "a házasságra alaposan készülni kell, de legkevésbé a 'próbaházasságokkal', mely a szentség gyalázása!" (HHCs 241)
     "A házasság életfájának 4 gyökere van: szexus, genus, eros és ethos – nemiség, fajfenntartás, szerelem és erkölcsiség. Sajnos, mind a négyet kikezdte a kor férge" (HHCs 115) – és totálisan beférkőzött a közgondolkodásba is! Ezt igazolja, hogy manapság már elfogadott a társalgásban, hogy "kapcsolatban élek" vagy "volt egy 5 hónapos párkapcsolatom, de megszakadt. Nagyon megviselt"! – Na kösz! – mondhatjuk cinikusan! Most akkor melyik példázza jobban az emberi méltóságot, ha élünk a józan ész óvatosságával és felnéznek ránk tartásunk miatt, vagy ha egy össztársadalmi "kapcsolat-sorozat" részesei lehetünk nagy szabadosságunkban, garantáltan megalázva? – "Ugyan! Nem minden kapcsolat üt ki balul és boldog házasság lesz belőle, mi ebben a baj"? – kérdezhetnék a reménykedők. – Nos a baj az, hogy próbálgatni felelőtlenül is lehet, de visszacsinálni már a legnagyobb megfontoltsággal sem sikerül! Márpedig az erkölcsi lazaság, könnyen kisiklatja a még a szépreményű életet is! – és az üdvösségről még szó sem esett! Egyébiránt, kettőn áll a vásár, és elég ha az egyik fél felelőtlen!8 - AZ ELET POFONJAI.jpg

Szólj hozzá!

0044 - HIÁBA ZÚGOTT MINDENKI.jpg

Szólj hozzá!

SZERETETBŐL

     Ezzel az áhítattal érdemeinket is Szűz Mária kezébe tesszük le, de csak azért, hogy azokat megőrizze, gyarapítsa és szépítse.
     Ha Szűz Máriának tett felajánlásunk után, a tisztítótűzben szenvedő valamely léleknek könnyebbülést akarunk szerezni, rokonainknak, jó barátainknak, vagy egy bűnösnek a megtérést szeretnénk kieszközölni önmegtagadásaink és áldozataink által, úgy Szűz Máriát kell alázatosan kérnünk és meg kell elégednünk azzal, amit Ő határoz! Meg lehetünk győződve róla, hogy jó cselekedeteink érdemét egész biztosan Isten nagyobb dicsőségére fordítja, mert hisz ugyanaz a kéz rendelkezik fölötte, amelyet maga Isten használ fel, mikor kegyelmeit és adományait nekünk juttatja.
     Az imént mondottam, hogy ez az áhítat abban áll, hogy magunkat rabszolgai minőségben Szűz Mária átadjuk, ami talán egyeseknek keményen hangzik! De meg kell gondolnunk, hogy a rabszolgaságnak három neme van. Először is van a természetes rabszolgaság; eszerint minden ember és teremtmény, a jó és a rossz, ebben az értelemben Istennek a rabszolgája.
     Második neme a rabszolgaságnak a kényszerrabszolgaság; melybe az egyén szabad akarata ellenére, szerencsétlen sorsának következményeként kerül.
     Harmadik neme, mikor a rabszolgaság szeretetből és szabad elhatározásból fakad és ez az, melyre én gondolok! Ebben magunkat Istennek szenteljük Szűz Mária által a legtökéletesebb módon, amennyire csak lehetséges, hogy Teremtőjének valaki önmagát átadja. A megértés kedvéért, meg kell még jegyeznünk, hogy a szolga és rabszolga között nagy a különbség. A szolga bért követel szolgálatáért, melyről a rabszolgának le kell mondania. A szolgának lehetősége van, hogy urát 
elhagyja vagy csak egy adott ideig szolgáljon neki, de a rabszolga sohasem hagyhatja el urát, örökre hozzá van kötve!
     A szolgával szemben nem rendelkezik az úr élet-halál fölötti jogokkal, míg a rabszolga egész személyével uráé. Ebből könnyen kivehető, hogy a rabszolga teljesen urától függ oly módon, amilyen módon csak Teremtőjével szemben kötelezheti el magát az ember. Ezért keresztényeknél sohasem lehettek ilyen értelemben rabszolgák, csak a pogányoknál és a bálványimádóknál van szokásban az ily fajta rabszolgaság. De boldog és ezerszer boldog az, aki nagylelkűségében szeretetből rabszolgájává teszi magát Jézusnak és Máriának, miután a keresztség által a sátán, zsarnoki rabszolgaságát levetette!bartolomeestebanmurillo_esquilacheimmaculat econception.jpg

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 7

VI. PAL 0012.JPG    VI. Pál: Szentolvasó a legkiválóbb és leghathatósabb családi közös ima. Hőn óhajtjuk, hogy a családban gyakran imádkozzák együtt a rózsafüzért.
„Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, s ez ellentmond Jézus intelmének: 'amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért találnak meghallgatást' (Mt 6,7). A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad.” (VI. Pál: Marialis cultus apostoli buzdítás 1974. II. 2-án. 47.)
II, János Pál rózafüzérrel 093.JPG     II. János Pál: „A Boldogságos Szűz rózsafüzére (…) olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében (...) az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje.” (ROSARIUM VIRGINIS MARIAE II. János Pál apostoli levele /1/)
     Öszentsége VI. Pál pápa 1964. november 21-én írta alá a «Lumen gentium» dogmatikai konstitúciót az egyházról, ahol ezt írja: «A Szentséges Zsinat jól átgondoltan adja elő ezt a katolikus tanítást, s egyúttal inti az Egyház minden gyermekét, hogy nagylelkűen ápolja a Boldogságos Szűz tiszteletét, különösen liturgikus kultuszát, becsülje nagyra azokat a Máriát tisztelő szokásokat és ájtatosságokat, melyeket a Tanítóhivatal ajánlott a századok folyamán. Vallásos lelkülettel tartsák meg a régebbi korokban kelt határozatokat Krisztus, a Boldogságos Szűz és a szentek képeinek tiszteletéről» (LG 67).

Szólj hozzá!

Nem a házasság intézménye van válságban, hanem az ember! 

 fülbesugo746_3.JPG    Korunkra jellemző, hogy a megtévesztő szellem úgy próbálja az Isten törvényét elértékteleníteni és az emberi kapcsolatokban káoszt kelteni, hogy zavart kelt az emberi fogalmakban! Ma más jelent a szabadság, szeretet, szerelem, tolarencia, melegség és a "bemutatom a barátnőm"! 
     „Még sohasem vált a szó ennyire a sátáni csábítás eszközévé mint ma. Beszélnek, hogy becsapjanak.(…) Beszélnek, hogy elrejtsék az igazságot. Az emberi szellem értékének és eredményének tüntetnek fel olyan dolgokat, melyekkel valójában áthágják a természeti törvényt, az Isten törvényét! A tévedést úgy terjesztik, mint az igazság újfajta értelmezését!” (Don Gobbi, KK 1977. 04. 23)
     Társkeresés, partnerkapcsolat, ismerkedés, udvarlás, "van egy barátnőm", ma már többértelmű szavak, eredeti jelentésükhöz képest bizony kiegészítéseket is hordoznak magukkal. Mert kérdés, hogy miként és mire keressük a társat, miben partner, mit értünk "ismerkedés" alatt és mi az "udvarlás végcélja"!? Egy hívő keresztény ember számára a "társkeresés", az életre szóló házastárs keresését jelenti. "Nehogy társad csak „pótléka” legyen vágyaidnak, miközben csupán a szerelembe vagy szerelmes!" (Útravaló húzó 384) "Ha valóban az Igazira vársz, ne érd be a hasonlóval!" (ÚH 684) "Az ismerkedést elkapkodhatod, de a megismerésre hosszú időt szánjál!" (ÚH 780) – hallhatnánk szívesen a régi jó tanácsot – de nem halljuk!
     Az udvarlás időszaka alatt kell megismerniük egymás érzelmi-lelki tulajdonságait és viselkedési szokásait. – És itt merül fel a kérdés, hogy a "megismerésnek" része-e a megvalósult szexuális aktus is, melyet un. házasság-próbának tudnak be?
     Nos, ha az emberi mivolt csupán "funkcionális" állati lényeggel bírna, bele is férne a párkeresés rendjébe, ám az ember esetében e cselekmény eleve hibádzik, hiszen az állatvilágban a közösülés pusztán a fajfenntartásra szolgál, nem az "ismerkedésre", különösen nem a "szórakozásra".
     A probléma emberi vonatkozása abban áll, hogy az ember életfeladata nem csak a földi életfunkciók megvalósítása, hanem az örökéletű lelkének üdvösségre segítése – Krisztus a mi Urunk által!
     Az "eggyé levés" emberi vonatkozásban tehát szó szerinti, az Isten által megszentelt állapot és cél a Házasság Szentségében! Vagyis egy magasabb rendű egyesülés az egymásért való felelősségvállalásra, (nem csak "röpke percekre", néhány hétre), hanem az egyének egész földi életére, különös tekintettel egymás üdvösségre való segítésére! – És ez a lényeg!love1.jpg

Szólj hozzá!

0050 - ERRE NEM IS GONDOLTAM.jpg

Szólj hozzá!

SZŰZ MÁRIA TÖKÉLETES TISZTELETE

     Több módja van az igazi Mária-tiszteletnek, (a hamis tiszteletről itt nem kívánok szólni)!
a.) Az első mód abban áll, hogy keresztény kötelességeinket lelkiismeretesen teljesítjük, kerüljük a halálos bűnt, inkább szeretetből mint félelemből cselekszünk, időközönként a Madonnához imádkozunk és Őt, mint Isten Anyját tiszteljük – anélkül –, hogy különösebb áhítattal viseltetnénk iránta.
b.) A tisztelet második módja abban áll, hogy a Boldogságos Szűz iránt érzett hódolatunk, szeretetünk, bizalmunk és nagyrabecsülésünk tökéletesebb jeleit adjuk és ezeket az erényeket ápoljuk. Ösztönözve érezhetjük magunkat arra is, hogy a rózsafüzér-, vagy skapuláré társulatba beiratkozunk, a rózsafüzért imádkozzuk, a Szűzanyát tisztlejük és dicséretét hirdessük.
Ha emellett a bűnt kerüljük, akkor ez minden bizonnyal jó, szent és dicséretre méltó, de mégsem oly tökéletes és nem is oly alkalmas arra, hogy lelkünk a teremtményektől és önmagunktól elszakadva Jézussal egyesüljön, mint az az áhítat, melyről a következőkben lesz szó.
c.) A Mária-tiszteletnek épp ezt a harmadik módját, melyet csak kevesen ismernek és még kevesebben gyakorolnak, szeretném nektek – kiválasztott lelkek –, kinyilvánítani! Ez abban áll, hogy mint a szeretet rabszolgái, Szűz Máriának szenteljük magunkat, hogy általa egészen Jézuséi legyünk, és mindent Szűz Máriával, Szűz Máriában, Szűz Mária által és Szűz Máriáért tegyünk! Ezeket a szavakat bővebben szeretném megmagyarázni.
     Aki erre a tiszteletre szánta el magát, mindenekelőtt egy napot válasszon ki, hogy magát önként, kényszer nélkül, szeretetből, egészen és fenntartás nélkül a Boldogságos Szűznek és általa az Üdvözítőnek átadja és felajánlja. Elhatározásunkban felajánljuk Neki testünket és lelkünket, külső javainkat, otthonunkat, családunkat és jövedelmeinket, belső lelki javainkat, érdemeinket, kegyelmeinket és elégtételeinket. Megjegyzendő, hogy ezzel az áhítattal azt ajánljuk fel Jézusnak Szűz Mária keze által, ami lelkünknek a legkedvesebb. Még a szerzetesrendekben sem kívánnak ennyit tőlünk, hogy az imádságaink, alamizsnáink, önmegtagadási és elégtételi cselekedeteink értéke fölötti rendelkezési jogunkról is lemondjunk. Ebben az áhítatban minden ebbéli jogunkat átadjuk a Boldogságos Szűznek, aki mindent tetszése szerint felhasznál Isten nagyobb dicsőségére, a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára – vigasztalásul, vagy kiszabadításukra –, vagy akár a szegény bűnösök megtérítésére, stb.SzpSzzMriaReginaAngelorum.jpg

 

 

Szólj hozzá!

tumblr_mmbnqtpOFG1qa2fuyo1_r2_500.jpgÓ, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 6

XII. Pius ima közben kya.jpg     XII. Piusz pápa 1940. október 16-án azt mondta: «A rózsafüzér, nevé-nek jelentése alapján, rózsák lánca; de nem azoké a rózsáké, amelyekkel az istentelenek szemtelenül díszítik magukat, "feslő rózsákkal, még mielőtt elhervadnának! (Bölcs 2,8). Hanem azoknak a rózsáknak a lánca, amelyek frissessége Mária híveinek kezében mindig megújul...»
Másutt ezt tanította: "Imádkozzátok a szentolvasót, mert az „az egész evan-gélium összefoglalása”! Az ifjú házasoknak 1941. okt. 8-án e szavakkal ajánlja a rózsafüzérezést: Ezen a módon a legtisztább és leghatal-masabb Szűz védelme alá helyezik magukat, aki a szeretet és az irgalom anyja, kinek örömei, fájdalma és dicsősége lelki szemeik előtt vonulnak el a tíz Ave Maria ritmusában, és Önöknek a legszentebb család példáját emlékezetbe idézik.
johannes1-.jpg     XXIII. János pápa a rózsafüzérről szóló apostoli levelében, 1961. szeptember 29-én így nyilatkozott: «Tehát ez jellemzi a szentmise és a breviárium liturgikus imádságát: minden egyes részükben megtaláljuk a "Könyörögjünk" motívumát, amely sok embert, tömeget feltételez azok között, akik imádkoznak, akik meg-hallgatásra várnak, s akikért imádko-zunk. A tömeg imádkozik, egyesülve a könyörgésben az emberiség egészéért, vallásos vagy civil közösségekért. Mária rózsafüzére ezért nagy értékű imádsággá válik, nyilvános és egyetemes szinten, a Szent Egyház termé-szetes és rendkívüli szükségeiért, a nemzetekért és az egész világért való könyörgésben». A Szentatya itt felismerte a rózsafüzérnek azt a többletét és egyetemességét, amely a szentmisére és a zsolozsmára jellemző, hogy «hordozza a Szentmise és a Breviárium liturgikus imádságra vonatkozó jegyeit». Azt is mondja, hogy a rózsafüzér a sokaság imádsága, akik szent egyházuk és a népek hétköznapi és különleges szükségeiért könyörögnek.Mi anyánk az egben.JPG

Szólj hozzá!

0041 - HA MÉG EGY KIS VIRÁG IS.jpg

Szólj hozzá!

BOLDOG AZ A LÉLEK

    Szűz Mária Isten Paradicsoma, az Ő titokzatos világa, melybe Isten Fia belépett, hogy ott mindenhatóságának és bölcsességének csodáit művelje, azt sértetlenül megőrizze és benne örökké kedvét lelje. Mert Isten alkotott ugyan egy világot a vándorló ember számára; a földet, és egy világot az üdvözült ember számára; a Paradicsomot, ám a saját maga számára más világot teremtett, melyet MÁRIÁNAK nevezett el. Ez a VILÁG, ismeretlen majd minden halandó előtt itt a földön, de felfoghatatlan még az Ég angyalai és szentjei előtt is. Ezek csodálattól elragadtatva, hogy Isten dicsőségét és felségét Szűz Máriában szemlélhetik, ámulattal és örömtől ujjongva szünet nélkül kiáltják: Szent, Szent, Szent!
     Boldog, ezerszer boldog a lélek itt a földön, melynek a Szentlélek kinyilatkoztatja Szűz Mária titkát és megnyitja a lepecsételt forrású zárt kertet, hogy abból a kegyelem élő vizeit merítse, s igyék belőle!
Szűz Máriában, ebben a szeretetre legméltóbb teremtményben, nem talál a lélek földi gyengeségeket, nem talál emberi gyarlóságokat. Egyedül Isten lakozik benne a végtelenül szent és fölséges, aki egyúttal végtelenül leereszkedő és kegyes is! Mert nincs HELY, melyen át jobban közelednék Isten emberhez, leereszkedőbben simulna gyengeségünkhöz, és világosabban nyilatkoztatná ki magát, mint Szűz Máriában, akihez leszállott.
     Nem szabad azt hinni, miként némely „felvilágosodott” véli, hogy Szűz Mária mint teremtmény, akadálya a Teremtővel való egyesülésnek; mivel nem Szűz Mária az, aki él és életet ad nekünk, hanem 
Jézus Krisztus, egyedül Isten, aki viszont Benne él és működik. Szűz Mária átváltozása Istenbe, végtelenül meghaladja Szent Pál, vagy más szentek benső átalakulását, még jobban, mint amennyire az ég felülemelkedik a föld fölött. Szűz Mária csak Isten számára van teremtve! Távol áll Ő attól, hogy a lelket, mely magát őreá bízza, visszatartsa önmagának. Ellenkezőleg azon van, hogy elmerüljön Istenben és annál tökéletesebben egyesüljön a lélek Istennel, minél tökéletesebben egyesül Ővele!
      Szűz Mária – Istennek csodálatos visszhangja –, melyből csak „Isten” hangzik vissza, ha „Szűz Máriát” kiáltunk, aki csak Istent dicsőíti, ha Erzsébet szavával magasztaljuk őt.
Ha azok az úgynevezett „felvilágosodottak”, akiket az ördög még imádságuk közben is megcsal, megtalálták volna Szűz Máriát, és Mária által Jézust és Őáltala Istent, nem estek volna oly mélyre! Ha Szűz Máriát egyszer megtaláltuk és Szűz Mária által Jézust és Jézus által a Mennyei Atyát, akkor egyszerre MINDEN JÓT megtaláltunk, miként ezt a szentek kijelentik. Szándékosan mondom: „minden jót”, mert semmit sem veszek ki. Isten minden kegyelmét és barátságát, mindennemű biztonságot az ellenséggel szemben, minden igazságot a hazugsággal szemben, minden erőt a nehézségek legyőzésére az üdvösség útján, minden édességet és örömöt az élet keserűségeiben; – és mindezt megtaláljuk Máriában!
     Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenki, aki Szűz Máriát az igazi áhítat által megtalálta, mentes lesz a kereszttől és a szenvedésektől. Semmiképp sem! Sőt, gyakran több szenvedni valója van, mint bárki másnak; mert Szűz Mária, mint az élők Anyja, részesíti gyermekeit az ÉLET FÁJÁBAN, Jézus Krisztus keresztjében is, mert Jézussal szenvedni érdemszerző, nélküle pedig teljesen értelmetlen! Ám az Istenanya megszerzi a kegyelmet, hogy az élet keresztjeit türelemmel, sőt örömmel viseljék. Ezért a keresztek, melyeket kínál, inkább édesek, mint keserűek. S ha egy ideig érzik is a kehely keserűségét, melyet egyébként is mindenkinek innia kell, mégis a vigasz és öröm, melyet Szűz Mária a szomorúság után küld, felbátorítja ezeket a lelkeket, hogy még nehezebb kereszteket viseljenek el, engesztelésül!
     Titkunk nehézsége főleg abban áll, hogy miként találjuk meg a boldogságos Szüzet, hogy vele együtt minden kegyelmet túláradó bőségben megnyerjünk. Isten, mint korlátlan Úr, önmaga mindent megadhatna ugyan, amit csak Szűz Mária által juttat nekünk, jóllehet gyakran meg is teszi, melyet nem tagadhatunk. Az isteni bölcsesség azonban a kegyelmeket csak Szűz Mária által osztogatja, miként azt Szent Tamás is állítja. Ahhoz ugyanis, hogy Istenhez felemelkedjünk és vele egyesüljünk, ugyanazt az eszközt kell használnunk, melyet Ő választott, hogy hozzánk leszálljon, emberré legyen és velünk kegyelmeit közölje. Ez az ESZKÖZ a Boldogságos Szűz Mária!Szep Szuz Maria 010.jpg 

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 042_Louis_1.jpg

     A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan rossz szokásokról teszünk le, amelyek esetleg bűnre vezetnek.

     Ezt követően az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
     1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
     2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint
lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
     3) Mennyei Atya, kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat
szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 5

Papst_Pius_XI._1JS.jpg     XI. Pius pápa „Ingravescentibus Malis” körlevele a Szent Rózsafüzérről (részletek): „Aki ezt a lelkületet megveti, az isteni Megváltó tanítása szerint nem juthat a mennyek országába (ld Mt 18,3). Lehet, hogy a gőgös jelenkor lebecsüli és elutasítja Mária rózsa-füzérét, de a szentek minden korban nemcsak szerették, hanem buzgón imádkozták is, sőt mint hatalmas fegyvert használták a gonosz lelkek ellen, a békesség megszerzésére és az emberiség számára.  Ugyanezért óhajtjuk, hogy a hívők kivételes buzgósággal végezzék a rózsafüzér ájtatosságot, templomban és családi otthonukban egyaránt. Mégpedig azzal a szándékkal, hogy az Isten ellenségei, akik a katolikus hitet és az Egyház szabadságát támadják, s igyekszenek az társadalmakat a romlásba és pusztulásba taszítani, az Isten Anyjának hatalmas közbenjárása folytán bűnbánatra indítva végre jó útra térjenek. A szentséges Szűz, aki az albiak sötét eretnekségét a keresztény világból győztesen elűzte, buzgó könyörgéseinkre szüntesse meg az újabb tévelyeket is, különösen a kommunizmust, amely több tanával és gaztettével a régi eretnekségre emlékeztet.
     Az egész világon, minden városban és faluban egy lélekkel és egyesült erővel szálljon az imádság az Isten nagyságos Anyjához azzal a könyörgéssel, hogy a keresztény és emberi kultúra fölforgatói legyőzessenek s a fáradt, aggódó emberi-ség fölött az igazi béke napja végre fölragyogjon. Szűzanya rózsafüzére az evangéliumi erényeket is ápolja és a lelkekbe plántálja. Különösen a katolikus hitet erősíti, amely a szent hittitkokról való elmél-kedésben újraéled s a lelkeket fölemeli a kinyilatkoztatás igazságába. (...) Mindennemű szenvedőknek – különösen a haldoklóknak – nyújtson enyhületet s fokozza bennük az örök boldogság reménységét. Az apák és anyák mutassanak gyermekeiknek példát. Este a családi otthonban, hova napi fáradalmaik után megtérnek, a Szűzanyának képe előtt mondják el közösen, egy hittel és lélekkel, a szent rózsafüzért. (…) (Castelgandolfo, 1937. szept. 29.)a szeretetlang atöleli a földet510_1.jpg

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET! 6

Kiss Ernő.JPGAz egyik október 6-i megemlékezésen ott voltam a Vértanúk terén. Jött egy gimnazista osztály, leróva kegyeletét. Én kéretlenül elmondtam nekik Kiss Ernő történetét. Fátyolos szemeket láttam a kislányok arcán. Megköszönték és közölték, hogy erről nem tudtak. Sírjatok kislányok! De hullassatok örömkönnyeket is, hogy ilyen mártírjaink vannak.Ez a jövőnk záloga..De figyeljetek, mert  vannak és lesznek még„muszkavezető főuraink a jövőben is .”  Már Intézete is van a H. uralkodó háznak Budapesten . Csak így tovább?  No ez már az én tűrőképességemet is meghaladja!  

Október 6- üzenete nem lehet más, mint a Csík zenekar  egyik szerzeményének az alábbi mondata:

„Tartsd magad nemzetem!”    

( Dr.N.L. kiegészítéseinek vége )mártírok névsora 4.jpgmártírok névsora 5.jpg

Szólj hozzá!

0046 - ISTENEM, HA VAGY.jpg

Szólj hozzá!

Brazília fővédőszentje az Aparecidai Szűzanya.

Történetét lásd 2014. december 16-17-18-19-20-án!nossa20senhora.jpg

Szólj hozzá!

HOGYAN KÉPEZI BENNÜNK SZŰZ MÁRIA JÉZUST?

     Szent Ágoston Szűz Máriát Isten élő formájának nevezi. Forma Dei, mert egyedül Őbenne alakult ki az Istenember anélkül, hogy az istenségnek vagy emberségnek egyetlenegy vonása is hiányoznék belőle.
Ezért az ember is csak egyedül Őbenne alakulhat át Jézus Krisztus kegyelmével, Istenhez hasonló teremtménnyé, amennyire az emberi természet erre képes.
     A szobrász kétféle módon alakíthat ki természetes hűségű szobrot. Kemény anyagból, megfelelő eszközökkel vési, faragja azt ki, vagy a legmegfelelőbb kész formába önti a folyékonnyá tett anyagot. Az előbbi fáradságos, hosszadalmas és sok veszélyes eshetőségnek van kitéve, hiszen egy hibás kalapácsütés tönkre teheti az egész munkát. Az utóbbi azonban gyorsan, könnyen és szelíden elvégezhető, feltéve, hogy a forma, a kívánt hűséggel adja-e meg a szobrot, vagy az anyag, mely a szobrot képezné, kellően válik-e folyóssá és ellenállás nélkül veszi-e fel a forma alakját.
     Szűz Mária Isten felséges FORMÁJA, melyet a Szentlélek készített, hogy benne az Istenembert, az isteni- és emberi természetet egyetlen személyben, természetes hűséggel kialakítsa. Ebből a Modellből valóban az istenségnek egyetlen vonása sem hiányzik. Aki tehát ehhez a Formához simul és ellenállás nélkül alakul, felveszi Krisztus minden vonását, éspedig oly könnyű és kellemes módon, mely megfelel az emberi gyengeségnek. Nagy küzdelem és nyomasztó fáradság nélkül válik hasonlóvá Krisztushoz, ráadásul a csalódások minden veszélye nélkül, mert az ördögnek nincs útja az Istenanyához és nem is lesz!
     Ó, mily különbség van az olyan lélek között, mely szobrászként, saját erejéből faragtatva, fáradsággal törekszik krisztusivá alakulni, és a könnyen oldódó önzetlen lélek között, aki önmagában nem bízva, egészen Szűz Máriában vész el, és ott a Szentlélek keze által alakíttatja magát! Ó, mennyi folt és hiányosság, mennyi káprázat és önámítás, mennyi földhözkötött emberi vonás maradhat meg az elsőben, s mily biztosan, gyorsan és fáradság nélkül jut el a másik a Krisztussal való hasonlósághoz!
Nincsen teremtmény és nem is lesz, melyben Isten jobban megdicsőül, mint a legszentebb Szűzben, Máriában; a Kerubokat és a Szeráfokat sem kivéve!++ Vigilia-Inmaculada-3.JPG
 

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 4

XIII. LEO 190.jpg     „Ki merészelné azt gondolni és kijelenteni, hogy a Szűz védelmébe és segítségébe vetett nagy bizalmunk túlzott lenne?” – mondta XIII. Leó pápa. „Az biztos, hogy Krisztuson kívül senkinek nem jár ki a tökéletes közbenjáró szerep és cím. (…) Mindazonáltal, miként ezt az angyali doktor tanítja, ez nem gátolja meg, hogy bizonyos értelemben az Isten és ember közötti közbenjáró címet másnak is megadjuk, amennyiben ez a valaki az embernek Istennel való egyesülésében közreműködik” (Summa theologica III.q.26,a1 és 2). Kire vonatkozna ez a meghatározás találóbban, ha nem a Boldogságos Szűzre? „Hiszen lehetetlen valakit elképzelni, aki ugyanolyan hatásosan tudná az embereket Istennel kiengesztelni, mint ahogy ő tette ezt a múltban, vagy ahogy ő tenné a jövőben” (Fidentem piumque).
Pio111922.jpg     Őszentsége XI. Piusz pápa ezt mondja "Ingravescentibus malis" kezdetű pápai enciklikájában, 1937. szeptember 29-én: «A szent rózsafüzér nemcsak fegyver, hogy legyőzzük Isten és a vallás ellenségeit, hanem mindenekelőtt előmozdítja és ösztönzi az evangéliumi erényeket. S elsősorban feléleszti a katolikus hitet az isteni titkokról való elmélkedés által és felemeli a megismerést az Isten által kinyilatkoztatott igazságok szintjére ...».
     XI. Piusz pápa ezenkívül teljes búcsút rendelt el az Eucharisztia előtt elimádkozott rózsafüzérhez.fegyver az egbol.JPG

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 5

     A magam részéről a sok arra méltó közül, két vértanúról kívánok megemlékezni, két ízig-vérig hazafiról. Az egyik Csányi László, Erdély teljhatalmú kormánybiztosa. Csányi hajdan a Napóleon elleni harcok főhadnagya súlyos égési sebekkel leszerel. Később Kossuth híveként jelentős szerepet játszik a szabadságharcban. A   Jellasics elleni harcoló hadak kormánybiztosa. Mindig a legfontosabb szerepre jelöli Kossuth. 1948 decemberétől a főváros kormánybiztosa lesz, majd 1849-ben Erdély teljhatalmú kormánybiztosává nevezi ki Kossuth. Csányi kiváló szervezőként irányította a szállítást és az élelmiszer, valamint hadi ellátást. A Szemere kormányban ezért esett rá a választás, hogy a közlekedésügyet irányítsa. Az erdélyi front összeomlásakor Kossuth üzenetben kérte, hogy tartson vele. Görgey is arra kérte, hogy meneküljön török területre. Csányi hallani sem akart a menekülésről, végül az oroszok fogságába esett. Az orosz táborban működő Haynau főbiztosa, gróf Zichy Ferenc Nagyváradra kísértette. Zichy Csányi szigorú őriztetését kérte, ami meg is történt. Itt kell szót ejteni a Zichyekről, a „muszkavezető főurakról”, ahogy később nevezték őket. Miután Görgey kivégeztette Zichy Ödönt (Eugén Zichyt),   Valójában Zichy Jenőt. Az Edmund és Eugén- Ödön és Jenő összetévesztéséből nyerte az ötletet Jókai a Baradlay fiúk történetéhez. A Zichyek ezután a császár hívének szegődtek és könyörtelenül szembefordultak a magyar üggyel (tisztelt a kivételnek). Muszka vezetésük abban állt, hogy, a Varsó, a megszállt Lengyelországból érkező cári hadakat ők kalauzolták a Felvidéken át. Zichy Ferenc feladata volt, hogy a cáriak fogságába esett,”arra érdemes” személyeket Haynaunak kiszolgáltassa. Ezt tette Csányival is. Haynau pedig a pesti Újépületbe vitette, hogy ott rá az elrettentő ítéletet kiszabják.
     A másik általam kiemelt személy Kiss Ernő altábornagy. Kiss Ernőről 1897-ben tette közzé írását dr Papp János, ezt idézem, mert sajnálatosan, azóta annak lényege teljesen feledésbe ment. Nem tehetem meg, hogy ne idézzem a szerző bevezető mondatait is. Az vessen rám követ, aki úgy gondolja, hogy ezek ma nem aktuálisak. Íme:” Változnak az idők És változnak az emberek. A mai kor gyermekének elkápráznak szemei, ha a letűnt 48-as idők eseményeire és alakjaira visszatekint. A változás hihetetlenül nagy és szomorú, mintha nem ugyanazon földön élnénk, mintha nem ugyanazon faj volnánk, mintha az a szellem soha se érintette volna a haza földjét! Bánatos sóhaj száll föl lelkemből, ha elgondolom, hogy a vértanúk nemzetének hová kellett eljutnia azon a lejtőn, melyre őt az újabb idők vezetői vitték. Alig érdemeljük meg azt a szép múltat, amely reánk maradt. A nemzet mindent elfelejtett…Hiszen a magyar nép küzdelmeiben és reményeiben ma már csak múltjából meríthet ösztönző erőt, lelkesültséget és kitartást. A második ezredévet csak úgy fogja betölthetni, ha féltő gonddal őrzi meg azokat a kincseket, melyeket az első ezredév nagy nemzedékei gyűjtöttek össze számára.”
Kiss Ernő, - aki a répceszentgyörgyi Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztinát vette nőül - 72000 holdas délvidéki nábob, majd tábornok, minden gőg nélkül, alázattal szolgálta a szabadságharc ügyét. Amikor már minden veszve látszott, Csányi Lászlóhoz hasonlóan elhárította maga elől a menekülés gondolatát is. „Nem, nem megyek. Én katona voltam, a harctéren kell maradnom. Azok, akik a bekövetkezendő gyászos időkben hívatva lesznek a nemzetben egy jobb jövő reményét fenntartani, azok meneküljenek… szívükben vigyék el a nemzeti ügy igaz szeretetét.”. Kiss Ernő maradt, vállalta a sorsát. Ám gazdag és befolyásos családja Bécsben megszerezte kegyelmi végzést. Ez eljutott a tábornokhoz, aki azt a belső zsebébe tette és társaival kiállt a kivégző osztag elé !!!!!!!!! A leírás szerint a bekötött szemű tábornokot az első sortűzből egyetlen golyó sem találta el. Ám ő ekkor sem vette elő zsebéből a kegyelmi végzést, megvárta a másodikat, amelyik végzett vele.
     Dr. Nagy Lászlónak Magyar Királyi Szent László Lovagrend – répceszentgyörgyi születésű Rendi kormányzójának kiegészítései eleméri és ittebei Kiss Ernő aradi vértanú történetéhez.
Répceszentgyörgy Vas vármegye egykor mezővárosi rangú ősi magyar szállásbirtokának a legfőbb birtokosai a Szentgyörgyi Horvátok voltak. Ez a család adta a Rákóczi szabadságharc honvédelmi miniszterét is a nemzetnek. Középkori helyi törvényei pedig egyedülállóak voltak Vas vármegyében is. Ők rendezték meg a füredi házukban 1825-ben az első magyarországi Anna-bált a csodálatos szépségű 17 éves leányuk Szentgyörgyi Horvát Anna Krisztina tiszteletére. Az Anna-bál ettől kezdve fogalommá vált. Itt ismerkedett meg Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina és eleméri és ittebei Kiss Ernő a nyalka huszártiszt egymással. Egy év múlva 1826-ban a Répceszentgyörgyi Római Katolikus Templomban esküdtek örök hűséget egymásnak. A szabadságharc leverettetése után e Szentgyörgyi Horváth kastély osztrák kézbe került . A Szombathelyi Püspökség a 20.század elején az osztrákoktól visszavásárolta. Az orosz csapatok bejövetelekor e kastélyban lelte halálát Erdély legendás főúri családjának a szülötte, gróf zabolai Mikes János címzetes érsek, nyugalmazott megyéspüspökünk is. Ma újra osztrák kézben van a e történelmi kastély és vészesen pusztul tovább! Ennek a kastélynak a pincéjében állították fel titokban 1849-ban a 13 aradi vértanú emlékére azt a 13 emlékoszlopot- elsőként a Kárpát-medencében ! - amely csak az ötvenes évek során került a kastély pincéjéből a felszínre , a kastély előkertjében felállításra. A   Batthyány család pedig olyan faragott kutat adományozott a Szentgyörgyi Horváth családnak ,amelyen a pelikánok a saját vérükkel táplálják a kicsinyeiket. (Lásd a mellékletben a diszkút és a kastély korabeli fotóját)
     E szállásbirtok története egyébként „világvárosi”, szülöttei minden időben, vészben és viharban egyaránt szilárd támaszai voltak a magyarságvédelemnek. Mostani - velőtrázó pusztulása- szinte megállíthatatlan. A község lakóinak lélekszáma 100 fő alá süllyedt! Címere a halálnak ellentmondva magáért beszél. A kastély gyakori tartózkodási helye volt Mindszentynek és boldog Apor Vilmosnak is! Vége.IMG_0001 (26).jpgcimer_teljes_nagy.jpg

Szólj hozzá!

0042 - DE MÁSKÉNT IS ALAKULHATOTT VOLNA.jpg

Szólj hozzá!