HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

  • tibor.: Kedves, Mutyisztánból menekülő Strehov testvérem! (MÁSODIK RÉSZ) Mint gondolkodó embernek, benned... (2014.10.24. 13:23) TÁRSKERESÉS: HÁZASSÁG VAGY PÁRKAPCSOLAT? IX. rész
  • tibor.: +! Kedves Flagellus testvérem! Először is köszönöm, hogy protestáns létedre olvasod a "mári... (2014.10.04. 23:48) RÓZSAFÜZÉR, A SZŰZANYA TITKOS FEGYVERE (22. rész)
  • tibor.: Kedves Bedoma! Köszönöm az infót, ennek megfelelően helyesbítettem a posztot! A szerk. (2014.09.13. 08:54) FATIMA APOSTOLA V.
  • tibor.: @Anna Sara Szabó: +! Kedves Anna Sára! Én is így "szabadon" kaptam a felhívást! Magam úgy értelmez... (2014.08.08. 20:17) FELHÍVÁS!
  • zárójeleS: Kedves Tibor! Én ott leszek! Gyula (sipos) :-) (2014.08.06. 12:26) MEGHÍVÓ!

0032 - mindent szabad.jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó csodálatos hatásai
      Az Ég Királynője, Boldog Alánnak egy napon ezt mondta: „Isten, az Ige megtestesülésére és az emberek megváltására az Angyali Üdvözletet választotta. Ezért azok is, akik a nép erkölcseit akarják megjobbítani és Jézus Krisztusban megújítani, ezzel a köszöntéssel tiszteljenek engem! Én vagyok az Út, általam jött az emberekhez a Megváltó, s az emberek Jézus Krisztustól a kegyelmeket és erényeket is általam nyerhetik el!”
Egy Alexandra nevű nemes úrhölgy, akit megtérése után maga Szent Domonkos vett fel a Rózsafüzér Társulatba, halála után megjelent a Szentnek kérve Őt, hogy Rózsafüzér Társulatában imádkozzanak érte, mert a Tisztítótűzben 700 év alatt tudná csak levezekelni azon bűnei és könnyelműségei ideig tartó büntetését, melyeket még világias életében követett el.
      A Társulat buzgón imádkozott is érte. 14 nap múltán Alexandra újra megjelent Szent Domonkosnak ragyogva, mint a Nap és boldogan újságolta, hogy a jó rózsafüzérezők imái, mily gyorsan kihalászták őt a Tisztítótűz lángjaiból! Egyben átadta a szenvedő lelkek üzenetét is, hogy Domonkos atya mindenfelé, még többet prédikáljon a szentolvasóról, hogy minél hamarabb és minél több Tisztítóhelyen szenvedő részesülhessen a Szent Rózsafüzér búcsúiban. Ők ezeket a kiesdett kegyelmeket százszorosan és ezerszeresen is visszafizetik az imádkozóknak amint kiszabadultak, s bejutottak a Mennyországba. (Grignon)
A fentiek magukért beszélnek és ezt még inkább erősíteni látszik az a kinyilatkoztatás, melyet a Szűzanya adott Boldog Alánnak, melyből ugyancsak kitűnik, hogy a Mária-tisztelet és az e lelkületből fakadó imák mily hatékonyak. Három alapvető tény különösen figyelemre méltó! Ezt a magánkinyilatkoztatást Boldog Alán de Rupe, egyházi eskü alatt is megerősítette!
      A rózsafüzér imádkozása a keresztény családokban hatékony segítséget kínál a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére. Fogjátok tehát újra kézbe a rózsafüzért és fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között.Catholic-Purgatory-0113.JPG

Szólj hozzá!

A felebaráti szeretet – a jóember ismertetője

574. Minden embert Anyai Szívemben hordozok, és nagyon fájlalom, ha egy is elvész azok közül, akiknek váltságáért Szent Fiam kínhalált szenvedett.
575. Kimondhatatlan fájdalom gyötri szívemet, amikor annyi lelket látok a kárhozat szélén. – Segítsetek! Segítsetek nekem, megmenteni a lelkeket!
576. Mindannyian vállaljatok részt Szent Fiam megváltó munkájában! – Hozzatok áldozatot a lelkekért!
577. Míg egyetlen ember is van a Földön – aki Fiamat nem ismeri és mindenek fölött nem szereti –, addig egy pillanatig sem nyugodhatsz!
578. Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!
579. Vigyázz, hogy ne engedj a legkisebb megalkuvásnak se, mert a bűnben nincs csekélység!
580. Féljétek az Urat, szolgáljatok neki igaz szívvel és örömmel, s járuljatok eléje lelkendezve.
581. Mily gyakran hullattam keserű anyai könnyeimet, melyre sokan fel sem figyeltek! Most is könnyek közt esdeklek hozzátok: – Térjetek meg, mert Édesanyai Szívem, aggódik üdvösségtekért!
582. A Megváltó társaként szenvedtem Fiammal, és még kínjaim közepette is fájlaltam, hogy Júdást bűnbánat nélkülinek, a konok bal-Latort pedig kétségbeesni láttam. – Ti határtalanul bízzatok Üdvözítőtökben!
583. Akik fényt derítenek rám, azok az én apostolaim, és rájuk a szívem melengető ragyogását árasztom.
584. Gyermekem! Az apostolkodásodnak annyi a hatékonysága, mint amennyi a szíved őszinte odaadása!
585. Ha valamivel megbántanak, te ne sértődj meg! Gondolj Üdvözítődre, mi mindent viselt el teéretted.
586. A modernkedés felvett álarca mögött, nehogy közömbös, cinikus és rest lelkekké váljatok, mert ez könnyen megátalkodottsággá kövülhet a szívetekben, s ez sajnos kárhozatba húzhatja a lelketeket!
587. Jól fontold meg miről és kik előtt beszélsz, és mérlegeld minden szavadat abban a tekintetben is, hogy később mi következhet abból.
588. Szeretetedet mindenki felé mutasd ki, akár szegény, akár gazdag, jóbarát vagy ellenség, mert valamennyien Isten képmásai, és Szent Fiam érettük is kifizette az üdvösség árát!
589. A lelkek mentésén fáradozó, megmenti a sajátját.
590. Valamennyi felebarátod, a 'jó megjelenés' hiányában is Isten képmása – még akkor is –, ha fogyatékos vagy szükségben szenvedő!
591. Gyermekem! Sokkal több vagy mint tudni véled, és jóval többre vagy hivatott, mint magadról érzed!
592. Ne szeresd a világ dolgait, mert mindaz csak külsőség, káprázat és a test kívánsága, mely nem az Atyától van. Az anyagi világ, a kínálataival együtt egy szempillantás alatt képes elmúlni, de amit Istenért és a felebarátért cselekszel az megmarad mindörökké.ertek hullatom konnyeimet.jpg

Szólj hozzá!

Zavarkeltés minden szinten!

     »Ezt a taktikát a katolikus Egyházon belül bizonyos laikusok és báziscsoportok a programjukba emelték, reformköveteléseikben nemcsak a Tanítóhivatalnak, hanem sok esetben az Evangéliumnak, és Isten parancsainak is ellentmondanak.
megpecsetelt alprofetak.jpg     Bekövetkezett, amitől Jézus óvott: tévtanítók, hamis próféták, csábítók jönnek (Mt 7,15-20), akik meghatározzák a korszellemet, és az egykori keresztény Nyugatot vissza-vezetik a pogányságba, amit Pál meg is jövendölt.
Figyeljük csak meg, hogy ami 50 éve illetlen volt, az ma már modern. Ami régen csalás volt, az ma siker és ügyesség.« (vö. P. J. Jakobius: Utolsó harc...). Íme, ilyen a mai világunk!
     Mindenki azt hitte, hogy a végidőkben is ugyan olyan lesz a kísértés, mint hajdan! Van Isten vagy nincs Isten? Imádkozzunk vagy sem? ‒ Bizony, változtak az idők és a már a kísértő taktikája sem a régi! Sokkal rafináltabban sodortatja a kárhozat felé a lelkeket! A sátán és csatlósai ugyanis, világosan azt hirdetik, hogy bizony van Isten, sőt, szép imát is ajánlanak hozzá! Hogy akkor miben áll a kísértés? Ejnye no ‒ hát abban ‒, hogy a kísértő akar tanítani és vezetni, távol tartva az Anyaszentegyháztól akit csak lehet! Majd ő megmondja milyen imával dicsérd az Urat akár 33-szor, hogy az egész napod kevés legyen teljesíteni! Aztán, amikor az ő iránymutatásain fáradoznak a lelkes követők, egyszer csak kétség ébred bennük a Pápa és a Katolikus Tanítóhivatal iránt! Egyfelől az Egyház merevségét, a tradíciók túlzott megőrzését támadják, másfelől a pápát vádolják "lazasággal", túlzott modernkedéssel, bírálva a haladó szellemiségét (akár azt, amit eddig hiányoltak). A lázadóknak aztán semmi se jó amit Krisztus Egyháza tesz, így az egyik ezért, a másik azért támadja, legszívesebben eltörölnék a föld színéről, ha képesek lennének rá! Végül, egyesek azt állítják, hogy "íme, itt a Krisztus, íme, amott, ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék". (Mk 13, 21-22) Márpedig, ha  "megsokasodik a gonoszság, sokakban kihűl a szeretet" (Mt 24,12), a szeretet megfogyatkozásának pedig következménye a hit kihalása. Ahol ugyanis a szívekben nincs szeretet, ott a hitet ébreszteni sem lehet, hiszen mindennek a szeretet a középpontja. – Nos, taktikának kétségtelenül ördögi praktika!
     "Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen. (1Pét 5,8-9) Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) A ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek. (2Pét 2,1) Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert (...) rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene.(Tit 1,10-11)  Az ilyen emberek fecsegése úgy terjed, mint a rákfene. (2Tim 2,17) És sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket". (2Pét 3,17)
     Korunkban tehát, ezerszerte jobban észnél kell lenni, mint valaha, mert ahogy az Úr mondaná: amikor eljövök, találok-e még hitet?! Ajánlom hozzá olvasni blogom egy előbbi posztját, itt!AZ ANTIKRISZTUS ELOHARCOSAI_1.jpg

Szólj hozzá!

0039 - ki kellett volna imadkoznom.jpg

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóm!

A Hajnal Szép Sugara blog, az egész világ
magyarsága körében elterjedt nézettségű,
naprakész, képes magazin a neten.
Vannak azonban még "fehér foltok"!
Kérem, hogyha érdemesnek találják,
ismertessenek meg vele másokat is!
Küldjék el a linkjét ismerőseiknek,
a bensőséges lelki élet keresőinek,
a Mária-tisztelőknek és az engesztelő közösségeknek!

http://www.szeretetlang.blog.hu
Ez is apostolkodás, mely mindannyiunk kötelessége!
Szívesen fogadom kritikáikat, javaslataikat, cikkeiket!
Köszönöm! Isten áldja Önöket!
A szerkesztőkérlek, tedd meg.jpg

Szólj hozzá!

Hogyan imádkozzuk? 2
      Amikor a Szűzanya Lourdes-ban a kis Bernadettnek, szótlanul intett: „Fogd meg a szentolvasót és nézz rám!” – És íme, ebben rejlik a rózsafüzér ereje –, amely Máriára, Jézus leghűségesebb követőjére fordítja a tekintetünket. Prohászka püspök gondolata, hogy: „szent vízió, melyben az ember folyton nézi a Boldogságos Szüzet, folyton hajtogatva: Ave Maria! És mikor abból kifogyott, hálával fohászkodik fel az Istenhez a Gloriában. Hála neked, szent Isten, hogy nekünk adtad Szűz Máriát, az Úr Jézust szerető, gondozó és örömeiben és fájdalmaiban osztozó szívet”! (vö. Élet igéi 17.)
      Ha a szentolvasót imádkozod, szedd össze minden kérésedet, saját és szeretteid fájdalmát, szívednek minden óhaját és foglald be a Miatyánkba és az Üdvözlégybe! Erre vonatkozóan az Úr biztatást ad számunkra a Szeretetláng Lelki Naplóban is: „A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása. (Szeretetláng Napló I/53 -54) Megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (uo. I/95)
Szent Bernát, arra a misztikus kérdésre hogy – mit tenne először, ha visszatérne a földre? – ezt válaszolta: – Elimádkoznék egy üdvözlégyet!
      A rózsafüzér Szeretetláng fohásszal (áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre) való imádkozása a leghatékonyabb Sátán elleni fegyver. Az Istenanya ígérete szerint: megvakítja a sátánt, miként ezt igazolják az exorcista (ördögűző) tapasztalatok is! A Lelki Naplóban Jézus szavaként olvashatjuk: „Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert (...) ezáltal megvakul a sátán, és világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.” (uo. I/63)Motherofrosaire (3).JPG

Szólj hozzá!

Az Oltáriszentség tisztelete – a tiszta szeretet

557. Már földi életemben a legmélyebb áhítattal voltam Fiam Szeretet-Szentsége iránt, melyet az Utolsó Vacsorán önmagát adva hagyott ránk, hogy velünk maradjon az idők végezetéig s beragyoghassa életünket.
558. Fiam mennybemenetelét követően az volt a legnagyobb vigaszom, ha a Szeretett Tanítvány kezéből magamhoz vehettem az Eucharisztiát, s Anyai Szívemben magamhoz ölelhettem édes Üdvözítőmet.
559. Az Oltáriszentségben nem csak isteni Fiammal, de az Atyával és a Szentlélekkel is találkozol!
560. Ó gyermekem! Neked túl kell szárnyalnod erényekben az angyalokat, mert nekik nem adatott meg, hogy Szent Fiamat magukhoz vegyék.
561. Jézusom Szíve dobog az Egyház Szentségeiben.
562. Jézust – a lelkek pásztorát –, imádni jöjjetek!
563. Hidd el, nincs szentebb és érdemszerzőbb zarándoklat, mint meglátogatni a Szentségi Jézust!
564. Mielőtt Szent Fiamat magadhoz veszed, mond háromszor: „Uram, nem vagyok méltó, hogy...”
565. Az emberek többsége, mulandó értékek után szaladgál, miközben az örökkévaló dolgokat feledi.
566. Aki az Eucharisztiát szokásból veszi magához, ne reméljen rendkívüli lelki hasznot – sőt fájó –, de ítéletet vonhat magára!
567. Gyakran látogasd a Legméltóságosabb Oltáriszentséget – akkor is –, ha nem veheted magadhoz!
568. Engem Királynőnek neveztek, mégis közömbösen hagyjátok, hogy Fiam a lelkek Koldusa legyen?!
569. Fiam szüntelenül hívja a lelkeket, ám mégis oly kevesen járulnak Eléje. Édesgeti a lelkeket, de igen kevesek hálálják meg Neki. Kegyelmeket osztogat, de alig akad valaki aki egyáltalán elfogadja azokat.
570. Szent Fiam egyetlen vércseppjének hiábavalósága is, végtelen fájdalommal tölti el Anyai Szívemet!
571. A szeretetedet bizonyítja, ha imádva szemléled az édes Üdvözítőt, és próbálsz a kedvében járni.
572. A szentáldozásnál minél inkább engeded, hogy én cselekedjem benned, annál inkább dicsőíted Jézust, mert van-e valaki, aki jobban ismeri és szereti Őt?
573. Jegyezd meg; ahol Fiam van, ott vagyok én is! Kövess engem!Eucharisztia anyja-777.JPG

Szólj hozzá!

Ma nem csak az a kérdés, hogy követjük-e Jézust – hanem az, hogy "melyiket"!

Sacro-Cuore-Gesu.jpg     Amikor hajdan kérték az apostolok az Urat, hogy növelje bennük a hitet, az Úr így felelt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: 'Sza-kadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!', engedelmeskedni fog nektek". (Lk 17,5-6) Ha ezt az Üdvözítő ma mondaná, az emberek bizonyára így válaszol-nának: ugyan Uram, a fák nem tudnak csak úgy "gyökeret verni a tengerben", de még ha meg is tennék is, a sós víz elpusztítaná! – Ó, milyen reális érvek! Csak arról feledkeznek meg, hogy bár "embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges"! (Mt 19,26)
     Ha a tudományos eredményeket félretesszük, a mai világ ugyanolyan, mint kétezer évvel ezelőtt, csak a korszellem lett lelketlenebb, az Evangélium igazsága nyilvánvalóan ugyanaz maradt, mert Isten nem változik. Ám, manapság az emberek, már nem az Evangéliumhoz igyekszenek igazítani az életüket hanem az Egyház tanítását akarják magukhoz igazítani! – Ó jaj, még hogy igazítani? –Egyenesen egy nekik tetszetősebb "tant" kezdenek követni! Figyeljük csak meg a Divine Mercy védekezését arra, ha az Egyház bírálni fogja őt: "Mindössze annyit tehettek, hogy bíztok Bennem, és továbbra is Engem szolgáltok. Nem szabad elfogadnotok semmilyen tant, melyet számotokra ismertetnek, és melyről azonnal tudni fogjátok, hogy nincs összhangban Tanításaim-mal. (...) Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához -Happy Jesus at MDM Facebook page warns of global devastation_1.jpgvezethet. (...) - Jézusotok". (MDM 2013. március 8. péntek, 14.05) – Egy "tan", amit ne az Evangélium alapján  értékeljünk, hanem a Tanítással!!? Jézusotok??? Engem szolgáltok??? – Kit és miféle "Tanítás" nyomán???
     „Csodálom, hogy (...), ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincsen más, csak olyanok vannak, akik zavarba ejtenek titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, átkozott legyen! Ahogy azelőtt is mondtuk, most megismétlem: Ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, átkozott legyen!” (Gal 1,6-9)!
     »Ha a pápa engedne a világi reformtörekvéseknek, amelyek gyakran az Evangélium és Isten parancsai ellen irányulnak, a pápa már nem lenne az a szikla, amire Krisztus az Egyházát alapította. Ez soha nem történik meg, mivel Jézus megígérte, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.
Minden elvetés és megvetés az Egyházzal szemben, Jézus Krisztusnak és Evangéliumának elvetése és megvetése. Amikor a római Tanítóhivatal döntései nemtetszést váltanak ki, azt mondják, hogy nem felel meg a kor követelményeinek. "Ma már más idők vannak, és más a világ", vagy, hogy "az Egyház régimódi, nem reális, nem időszerű, középkori és merev". Ezzel tulajdonképpen azt akarják mondani, hogy már nem áll az idők magaslatán, és gondolkodását a mai idő szelleméhez kell alakítani, ha azt akarja, hogy komolyan vegyék és (egyáltalán) létezhessen. De akkor már nem lenne Isten földi országa, hanem egy zavaros, a korszellem csábításának megfelelő szervezetté válna.« (vö. P. J. Jakobius: Utolsó harc...) Észnél kell tehát lennünk, hiszen a értelem mérlegelő-, ítélő képességét is Istentől kaptuk – és nem másért –, mint a magunk és egymás üdvének tudatos munkálására!veszelyben az egyhaz_2.JPG

Szólj hozzá!

0037 - MINDENEM MEG VAN, MEGIS KISEMMIZETTNEK ERZEM MAGAM.jpg

Szólj hozzá!

Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy  szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) 

 

Szólj hozzá!

Hogyan imádkozzuk? 1
      A keresztvetés és a Szentlélek segítségül hívása után, helyezd lelkedet Isten jelenlétébe! Minden tized előtt egy pillanatra nézz a lelkedbe. Ébreszd fel a titkot, amit a következő tized alatt tisztelsz, s a Kegyelmek Anyjától kérj lelked számára egy erényt, mely a szent titokból különösen kiviláglik és számodra a legszükségesebb.
     Különösen óvd magad attól a két fő hibától, ami a legtöbb rózsafüzér-imádkozónak a sajátja. Az első főhiba az, hogy nem kapcsolnak imájukhoz határozott szándékot és célt; s ha kérdezzük őket, hogy miért imádkoznak, nem tudnak választ adni. Az imáidnak mindig legyen célja! Lebegjen szemed előtt az a kegyelem, melyet el akarsz érni, azon erény, amit utánozni szeretnél, vagy az a bűn, melyet lelkedből kitépni vágyol! A második fő hiba az, amit a rózsafüzér imánál általában elkövetünk, hogy megkezdésénél nincs más vágyunk, minthogy „minél hamarabb túl legyünk rajta”. A szentolvasót csak tehernek érezzük, melyet így nem imádkozunk hittel, lélekkel és nagyot akaró szívvel!
      Sajnálatos, ahogyan sokan imádkozzák: hanyagul, hadarva és sok szót elharapva! Még a legalacsonyabb sorsú embertársunkat sem köszöntenénk ily nevetségesen, ilyen udvariatlan módon! S mi azt gondoljuk, hogy Jézusnak és Máriának kedve telik benne?! Íme, (– t. Olvasóm) ezért marad gyümölcstelen az imánk! S ezért nem leszünk szentebbek százezernyi elmondott rózsafüzér után sem! Tehát lassan, figyelmesen és tagoltan imádkozd a Miatyánkot és az Üdvözlégyet! (A fentiek Grignon Szent Lajos gondolatai!)Hogyan imadkozzuk 1.JPG

2 komment

Az Isten iránti szeretet – a szív tüzes hevülete

527. Szeplőtelen Szívem egészen Istenért lángol.
528. Számomra nem volt sem a földön, sem a mennyben más, amivel a kapott kegyelmeket viszonozhatnám, csak az a hála, mellyel Istent mindenfölött lángolón szeretem.
529. A földön is teljesen Istennek éltem, a lelkekért.
– Az Isten- és emberszeretet, a ti szívetek törvénye is!
530. Ó édes Tűz, mely a szívemben ég; hányszor de hányszor lankadtam el ettől a nagy szeretettől.
531. A szívemben lángoló: Isten és emberszeretet tüze nem tűrt meg semmi részt a világból.
532. Alig vagy képes felfogni, hogy mily gyengéd szeretettel szerettem Kisded Fiamat. – Ha ezt megakarod ízlelni, fogadd tőlem Szívem Szeretetlángját!
533. A szeretet: tűz, melyet csak a szünet nélküli áldozatvállalás tarthat izzásban.
534. Előttem nincs szörnyűbb mint az, akinek rideg és fagyos a szíve, Isten és az embertársai iránt.
535. Anyai Szívem leghőbb vágya, hogy üdvözülj!
536. Neked mondom! Teremtmények egész sokasága se lenne képes kielégíteni a te szeretetre szomjazó 'nagy szívedet', ám te csakis Istenért szeretheted őket.
537. Gyermekem! Szeretettől lángoló szívem legtisztább öröme, amikor a Szentháromságot dicsőíted!
538. Istenen kívül létezik-e másvalaki, akiben a lelked, az életed és a szereteted végső vigaszt találhatna?
539. Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Esdeklek feléd is, segíts nekem a lelkeket menteni!
540. Mond mit érhet az, amit egy tolvaj is bármikor ellophat? – Nemde örök értékeket kellene gyűjtened?
541. Soha ne az emberek tetszése vagy nemtetszése irányítson, hanem egyedül az, amit Isten akaratának ismersz. – Tégy tehát akként, ahogyan Fiam tenne!
542. Ha igazán szeretnéd Istent, sohasem nyugtalanítanának a világ eseményei. – Bízz a Gondviselésben!
543. Aki lelkét és érzékeit képes elfordítani a teremtményektől, az ráérez Teremtője szeretetére és a bizalmát Őbelé helyezi. – Ez a keresztény élet receptje!
544. Szívem aggódik irántatok. Mindannyian gyertek Istenanyai palástom biztos menedékébe! Bízzatok bennem, hisz' nem vagyok-e én a ti Égi Anyátok?
545. Ha meg nem tértek, biz' nem lesz egységtek!
546. Ha Szent Fiam igéi lakoznak tebenned, akkor kötelességed embertársaidat inteni és tanítani a jóra.
547. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, hogy összeesküdjenek az Úr ellen. És ti tétlenkedtek?
548. Jézusom mondta: azért jött, hogy tüzet hozzon a világra; Szeretete Tüzét! Mi másért, minthogy ezt szívetekben továbbadva kioltsátok a gyűlölet tüzét!
549. Gyermekem! Szívem szeretetének Tüze, Jézustól nyeri olthatatlan hevületét! – Ilyen legyen a tiéd is!
550. A benső lánggal, melyet Szívemből adok nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét! Ez lesz a csoda, mely tüzet fog és a sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által esdtem ki a Mennyei Atyától.
551. Ha szívedben az istenszeretet lángol, indíttatást érzel az apostolkodásra és legyőzöd a kísértéseket.
552. Értsétek meg ennek mélységes értelmét: Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bárka volt!
553. Ó drága gyermekem! A szeretetet szeretni a legnagyobb boldogság, mivel Isten maga a Szeretet!
554. Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus!
555. Minden hozzám intézett imához, fohászhoz fűzzétek hozzá a könyörgést: – Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.
556. Magam is imákkal és fohászokkal éltem földi létem minden pillanatát, és fölvétettem a Mennybe.
Kövess engem!igy imadkozzatok1_1.JPG

Szólj hozzá!

Észérvek vagy átimádkozás! Ráció vagy intuíció?

     A kérdés akkor végletes, ha az emberek a szellemi-lelki vonatkozású döntéseiket is teljesen a világi szempontok szerint hozzák meg! Márpedig, ha földi logika ítéli meg természetfölöttit, akkor ott nem csak ellentmondás állhat fenn, de gyakran a biztos kudarc is! Ezért mondta Jézus: "Az én országom nem e világból való." Ebből egyenesen az is következik, hogy a Krisztus által alapított Római Katolikus Anyaszentegyház sem e világból való! Így reménnyel és okkal elvárható, hogy vezetőink többet adjanak a benső, lelki intuíciókra!

     Kétféle hozzáállást példázok.
MariaSziveSzeretetlangja_1.JPG     1) 1929 évben történhe-tett, amikor Erzsébet, 16 évesen hajléktalan árvaként élt a fővárosban. Mindig az Urat szerette volna szolgálni és úgy érezte, hogy misszi-ós hivatása van. Öt különbö-ző szerzetesrendbe is jelentkezett, ám mindenhol azonnal elutasították a szegénysége miatt. Akadt azonban egy hatodik rend-ház is ahol, cseppet sem csodálkoztak a kérésén, hanem a főnökasszony betessékelte a kérelmezőt a kápolnájukba és türelmét kérte, amíg megkérdezi az Úr Jézust a hivatása felöl. Amiként Erzsébet később elmesélte, ez a hozzáállás teljesen megdöbbentette. Nem az, hogy valaki kérdést intéz az Úrhoz, hanem az, hogy miként kapja meg a választ!
És a jövőbe mutató válasz meg volt Erzsébet számára, mely ugyan elkeserítette, miszerint az ő hivatása más és nagyobb lesz, melyet teljes lelki odaadással kell majd teljesítenie! Nos, ez az Erzsébet lett 32 év múlva a Szeretetláng lelkiség egyedüli kiváltságoltja. (Lásd: életrajz )
Natalia nővér 002.JPG     2) 1940-ben Natália nővér, azzal a kéréssel fordult Dr. Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, hogy engedélyezze a Világ Királynője Engesztelő Kápolna megépítését a budapesti Normafánál. A nővér elmondta, hogy a Szent Szűz ígérete szerint, a kápolna elkészülte esetén, Magyarország mentesül a háború borzalmaitól (amiként Portugáliával megtörtént). Az építkezés költségeit az engesztelő hívek adományai fedezték volna, ám a magyar egyház feje, így válaszolt: "ott se egyházközség, se hívek nincsenek, így semmi sem indokolja egy kápolna építését, különösen nem a mai helyzetben". Ezzel felülkerekedett az értelmi ráció az ima-intuíció fölé. És valóban akkor úgy nézett ki, hogy hazánk kimaradhat a háborúból. Aztán a prímás négy év múltán meggondolta magát, ám a késedelmességnek meg volt az ára. Annak ellenére, hogy 1942-ben társaság alakult a kápolna felépítésére, az ügy – mint említettem – csak 1944 végén kapott jóváhagyást. Az alapkövet le is tették, de az 1945-ös bombázások miatt le kellett állítani az építkezést. Serédi Jusztinián az óvóhelyen halt meg 1945 tavaszán, mert az inzulinját már nem tudták beszerezni a háborús körülmények között. Az új prímás Mindszenty József kivizsgáltatta a Natália-féle magánkinyilatkoztatást és kedvező döntést hozott. 1947-ben újra elkezdték az Engesztelő Kápolna felépítését, ám akkorra a kommunisták térnyerése miatt már nem folytathatták! Az Államvédelmi Hatóság a köveket elhordatta, az alapokat leromboltatta és helyenként 2 méteres földdel töltette fel a Kápolna építésének egész terepét! Sőt, ha képesek lettek volna, az egész magyar nemzetet is elplanírozták volna, a Kárpát-medencéből, a Kápolna alapjaival együtt!

Szólj hozzá!

A rózsafüzér lényege 2
      A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemei sűrítve tartalmazzák az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az Ő örök magnifikátja, a megváltói megtestesülés művéért, mely az Ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezetődjék Krisztus szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.
      Különösen igényli az imádságot korunk kritikus területe: a család, a társadalom legkisebb, alapsejtje, melyet egyre erősebben támadnak bomlasztó erők. Holott ezen mással nem helyettesíthető intézmény lerombolása az egész társadalom vesztét jelentheti. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény családokban hatékony segítség a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére. Számos jele van annak, hogy a Szent Szűz éppen ezen imádság révén akarja érvényesíteni anyai gondoskodását, melyre a szeretett tanítvány személyében a haldokló Megváltó az Egyház minden gyermekét rábízta: „Asszony, íme, a te Fiad!” (Jn 19,26) Ismerjük azokat a körülményeket, melyek közepette a 19. és 20. század folyamán Krisztus Anyja éreztette jelenlétét, s hallatta hangját, hogy buzdítsa Isten népét a szemlélődő imádság e formájára. (vö RVM 7)
      Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik Szent Szűz példájában és az Ő rózsafüzérében találták meg a megszentelődés hiteles útját. Legyen elég emlékezni Grignon Szent Lajos értékes írásaira, vagy arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben templomot kell építenie a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. (vö RVM 8)oszrf.jpg

Szólj hozzá!

Csönd és kevés beszéd – a béke alapja

500. Ha az Evangéliumot olvasod, csodálkozhatsz hallgatásomon, neked azonban feltárom ennek okát!
501. Hallgattam, de szívemben mindent megőriztem.
502. Beszéltem az Úr Angyalával szobámban, majd Szent Erzsébettel otthonában, s szóltam Fiamhoz a templomban és a kánai menyegzőn. – Hallgass rám!
503. Fiam első eljövetelében nevemet kevéssé ismerték, de második eljövetelére engem kell megismernie a világnak. A megváltás csodálatos rendje ugyanis azt kívánta, hogy Szent Fiam első jövetelében rejtve maradjak, hogy így egyedül Fiamat, az Üdvözítőt ismerje meg a világ, de második eljövetele előtt, Isten engem fog kinyilatkoztatni a világnak.
504. Szent József a hallgatás embere volt, mert ő a figyelmes csöndbe temetkezett, és megtalálta Istent.
505. A kereszténység nem a kultúra egy formája, hanem a Jelenlét! – Ezt gondold át üres perceidben!
506. Nagy mélységek peremén a szavak elakadnak, s mindjárt kiérződik, hogy mily gazdag távlat a csend.
507. Gyermekem! Imádságban és csöndes összeszedettségben figyeld a lelkedet, hogy hallhasd Istent.
508. Az emberek nem mérlegelik, hogy valamit szándékosan mondtál-e, hanem csak megítélnek.
509. Gondold át, hogy nem nyelved okozta-e a legtöbb kellemetlenséget az életedben?
510. Bölcsként gondolkodj és egyszerű emberként beszélj.
511. A mértéktartó hallgatás által gyakran nagyobb örömben részesülhetsz, mintha sikeres beszédeket tartottál volna.
512. Nyelved kicsiny testrész ugyan, de nagy bajok okozója lehet, ámde ne feledd, az imádságos nyelv ujjá tudja teremteni a gonosz világot romjaiból!
513. Gyermekem! Az okos ember nem fecseg össze-vissza, hanem csak arról beszél, ami üdvös.
514. Jól fontold meg minden tréfálkozásodat, mert még a komoly dolgokat is nevetségessé teheted.
515. Hited tanúsága, még világi beszédeidben is csillanjon meg valahol, mert sokszor egyetlen szó is képes megpendíteni valakiben a lélek húrjait.
516. Ha ritkán szólsz, bölcsebbnek tartanak és megérzik rajtad a mértéktartó méltóságot.
517. Felebarátod hibáiról ne beszélj, ám ha mások rosszakaratúan fecsegnek róla, akkor mentegesd őt.
518. Miként magad se vennéd szívesen, ha hibáidat mások kibeszélnék, úgy te se légy indiszkrét felebarátod ügyeivel kapcsolatban.
519. A kimondott szót nehezebb visszavonni, mint a kútba ejtett kötelet.
520. Illetlen és szemérmetlen szavak el ne hagyják az ajkadat, mert ez tisztátalan lélekre vall.
521. Kétszeresen vétkezik, aki bűnével kérkedik.
522. Az ember becsületét egyetlen elejtett szó is mélyen sértheti, melyet aztán hosszas beszédek se képesek teljesen jóvátenni.
523. A szerzett, bizalmas titkokat tartsd mindig magadban, mert fecsegéseddel nem csak vétkezel, de megbízhatatlanná válsz, és felelőtlenséged súlyos viszályokat okozhat.
524. Tudnod kell, hogy a valódi boldogság a szeretet gyümölcse, a lélekben fogan és csöndben születik!
525. Gyermekem, tudj mindig méltóságteljesen hallgatni és csak akkor szólalj meg, ha képes vagy szeretetben tanúságot tenni az igazságról.
526. Nyelvedet a józan mérték, szavaidat a hit és szeretet vezérelje, de ha ez nem lehetséges, vonulj félre, mert a hallgatás a benső élet őre. Kövess engem!rozsafuzer pray (1).jpg

Szólj hozzá!

Ki tehet róla, ha sokakat rászednek és beetetnek?

     Aggodalommal tölthet el hogyha arra gondolunk, ha majdan az Úr visszatér, talál-e még hitet a ránk bízottak között?! (vö. Lk 18,8) Az is gondolkodóba ejthet, hogy vajon a megtévesztő szellem mivel képes majd, emberiség nagyságrendben megritkítani a hitet, és kiket terhel ezért a felelősség? 
3723.jpg     Az ördög már régóta nem azt sulykolja, hogy "nincs Isten", hiszen erre sokan már rutinból rávágják, hogy "de igenis létezik"! És bizonyára azt sem fogja állítani a fehérről, hogy az fekete, hanem azt szajkózza, hogy "fehér, de nem elég fehér"!
     És lám-lám mára megtapasztalhatjuk, hogy a rejtekből "nagy figyelmeztető" a gonosz lett, és nem kevesebbel csalja lépre a lelkeket, minthogy "itt van a 'Jézusotok', gyertek és hódoljatok Neki"! Bizony-bizony, ennek veszélyére figyelmeztet Szent Pál: "lesz idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, (...) elfordítják fülüket az igazságtól és átadják magukat a meséknek". (2Tim 4,3-5) A sátán támasztott is magának tanítókat száz számra, meg is fizeti őket és "nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket" (2Pét 2,3), a balga hívek meg csak ámulva-bámulva követik a "többlet-tudást" hirdetőket! És ezek a "sugalmazott tanítók" nem kevesebbet hirdetnek, minthogy Krisztus Egyháza ‒ nem eléggé krisztusi és komoly reformokra szorul!
StatueOfOurLadySmashed_1.jpg     »Bizonyos körök állandóan támadják a római katolikus tanítást és az egyház döntéseit gyakran megcsontosodottnak, elavultnak mondják, döntéseit középkorinak, elítélendőnek állítják be és gúnyolják. Ezek a kritikák bizonyos oldalakról tudatosan jönnek, másrészt azoknak a szájából származnak, akik nem ismerik az Evangélium igazságát, vagy már nem is akarják megismerni.
Vannak emberek, köztük papok is, akiknek olyan a hozzáállása, hogy az Evangélium igazságait profán világi bölcsességgel ítélik meg, vagy akiknek gondolkozása valamiféle racionalizmussal kevert, miközben észre sem veszik, hogy mennyire eltávolodtak az Egyháztól és az Evangéliumtól. Aki pedig a Szentírást félre értelmezi, az Krisztust sem ismeri.« (vö. Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között; Marana Tha 2012)
     Sajnos oda jutottunk, hogy ma már az evangéliumi Üdvözítő Jézus csodáit sokan merő szimbolikának tartják, hiszen tanult ismereteik szerint, teljes fizikai lehetetlenségről tanúskodnak!
     Ez a – "minden csak szimbolikus", vagy "ma már nem aktuális", sőt "ma sok mindennek komoly gazdasági feltételei vannak" – megítélés, sok mindent megmagyaráz még a doktori címmel bírók hozzáállását is... (folyt.köv)Utolsó harc - Don Bosco - M2.JPG

Szólj hozzá!

Kérdés: Mi a nők hivatása az Egyházban? Miért nem lehetnek a nők papok?

Barsi Balázs OFM atya válasza:

0005Theotokos_Kazanskaya_big.jpg      Fontos látnunk, hogy az Egyháznak ebben a törvényében nem nőellenességről, a férfijogú társadalom valamiféle csökevényéről van szó, hanem Istentől adott feladatokról és hivatásokról. Kezdettől fogva a férfi dolga a szentély őrzése és szolgálata, míg a nő mint anya maga az élet szentélye. Sőt amióta Isten angyala meglátogatta Názáretben a Szent Szüzet és tudtára adta, hogy Isten egyszülött Fiát fogja méhében hordozni, kimondhatjuk, hogy az anyaméh Isten legkiváltságosabb szentélye itt a földön. Ezért a nő hivatása, a testi-lelki anyaság – legalábbis egyenrangú – a papi hivatással, amely viszont a férfiak osztályrésze.
      Fontoljuk meg azt is, hogy az Egyház, ANYA s nemcsak azért, mert öléből a keresztség szentségében mindig új nemzedék születik, hanem mert "méhében", a szentélyben hordozza Jézust. Ennek a misztériumnak részese és Máriához hasonul minden anya, aki magzatát kilenc hónapon át méhében hordozza és megszüli, minden szerzetesnő és gyermektelen asszony, aki lelki anyaként a rábízottakban Krisztust szolgálja és érte szenved, s minden pap, aki a konszekráció által újból és újból a világnak adja a szentségi Krisztust.
elm0019.jpg      A nők a szeretet ingyenességének tanúi, az ember teremtésében Isten társai, a megtestesülés lehetőségének átérzői. A nő hatalmas méltósága és kiváltsága, hogy saját testéből táplálhatja a kis újszülöttet, majd pedig odateheti az ételt a család asztalára. Ez nem alacsonyrendű munka, hanem az élet szolgálata, királynői feladat, hiszen az Úr Jézus ezt mondja: „Én vagyok az élet kenyere.” Nem kevésbé fontos az anya szerepe a gyermekek vallási fejlődésében.
      Mindig a nők az elsők, akik befogadják Isten titkait, és általuk árad szét a tevékeny szeretet jó illata a családban és az Egyházban is, törékenységük nagy odaadásában, az anyaság vagy a szüzesség, életet pazarló ingyenességében.   Forrás

Szólj hozzá!

A Telegraph című londoni lap internetes kiadása a napokban számolt be egy németországi eseményről.

Bayer Zsolt cikke a Magyar Hírlapból – 2014.09.29. (RÉSZLET!)

     A beszámoló arról szól, hogy a német kormány mellett működő Etikai Tanács fontos ügyben hozott határozatot, s tett ajánlást a kormánynak. A határozat lényege (egyszersmind a Telegraph cikkének címe): „A vérfertőzés alapjog”.
     Majd a Telegraph beszámolójából megtudhatjuk, hogy a vérfertőzés-ellenes törvényt eltörölhetik Németországban azok után, hogy a kormány háttérintézményeként működő csoport kimondta, az ilyen típusú kapcsolat fiú- és lánytestvér között legális lehet. Az Etikai Tanács kijelentette azt is, hogy a vérfertőzés- ellenes törvény elfogadhatatlan beavatkozást jelent a „szexuális önmeghatározás jogába”. Szeretnék egy mondatot szó szerint idézni az angol szövegből: „The fundamental right of adult siblings to sexual self-determination is to be weighed more heavily than the abstract idea of protection of the family.” Magyarul: „A felnőtt testvérek szexuális önmeghatározásának alapjoga többet nyom a latban, mint a család védelmének elvont eszméje.”
     Az Etikai Tanács azt is kimondta, hogy a vérfertőzés elítélése egy elavult társadalmi tabu csupán. A cikkből megtudjuk azt is, hogy egy ausztrál bíró már szintén kimondta ugyanezt, kimondva azt is, hogy a továbbiakban szükségtelen fenntartani ezt a tabut.
     Nos, nyájas olvasó, íme Ön előtt áll az európai fehér ember, az őshonos fehér rassz önfelszámolásának újabb fontos lépcsője. És fölöttébb nehéz megszólalni ezek után. Azok után, hogy a német kormány fizetett tanácsadó testülete, mely magát ráadásul „Etikai Tanácsnak” merészeli nevezni, hitet tesz a vérfertőzés mellett.

     Mi jöhet még ezek után? Ez tényleg a teljes pusztulás előszobája.

     És csak egyetlen pillanatra gondoljanak bele abba, hogy hol tart az a civilizáció, amelyik ezt ki meri mondani. Miféle világ, miféle kultúra, miféle társadalom az ilyen? S mindezeken túl vajon mi lesz az „alapjogból” következően majdan megszülető életképtelen, idióta ivadékok sokaságával – hogy csak egyet említsünk a rémségek közül. Mi lesz? Majd azok a maradi, nevetséges, fejlődésképtelen egyedek eltartják őket, akik képtelenek haladni a korral, és nem legközvetlenebb vérrokonaikkal üzekednek, igaz?
     Elmaradott társadalmi tabu a vérfertőzés tilalma – szól az ítélet. Hát persze, hogy az. Végül is, majdnem minden az. Vegyük példának a Tízparancsolatot. Maga az elmaradottság, az "ostoba" társadalmi tabuk gyűjteménye. (?)
A teljes cikket lásd! degenere_ctrax10.jpg

Szólj hozzá!

30.
szeptember

REMÉNYSÉGÜNK

tibor.  |  Szólj hozzá!

 A KÉT SZENTSÉGES SZÍV

 

Szólj hozzá!

A rózsafüzér lényege 1

     A rózsafüzér nem csak egy ima, de fegyver a gonosz ellen, a benső léleképítés eszköze, az egységnyi idő Istennek ajánlása, az önfegyelem és a szabad akarat szép megnyilvánulása. Egyben elmélkedés a Megváltás misztériumáról, részesedés Mária Igen-jéből és titkos értékű ajándék égi Édesanyánknak. Mindazáltal a szentolvasó nem liturgikus imádság, hanem a krisztusközpontú Mária-tisztelet magánájtatossága. Nem imák unalmas ismételgetése, hanem szóbeli, elmélkedő, végül pedig szemlélődő imamód.
      A szentolvasó mitől oly hatékony? Mert Máriáé! „A gonosz nem azért retteg annyira, mintha Isten (…) hatalma ne volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűznél – akiben a tökéletesség korlátozott –, hanem egyfelől azért, mert a Sátán – ez a büszke szellem –, végtelenül többet szenved, ha Isten kicsiny és alázatos szolgálóleánya győzi le őt és bünteti, (…) mint Istennek a végtelen hatalma. Másfelől, mert Isten akkora hatalmat adott Anyjának a gonosz lélek felett, hogy Szűz Máriának egyetlen sóhajától – melyet egy lélekért bocsát Isten elé – jobban fél, mint az összes Szent imáitól, és egyetlen fenyegetésétől jobban tart, mint a legnagyobb kínoktól...” ( vö. TMT 52)
      A rózsafüzérezésbe való belemélyülés lényege, hogy Máriával „egy szívvel-lélekkel kitartva az imádságban” (vö. Apcs 1,14) végig elmélkedjük Jézus életének szent titkait: a Megtestesülést, a Kínszenvedést és a Feltámadást. Senki nem élte át ezeket az eseményeket úgy, mint a Szűzanya, aki segít nekünk Szent Fia engesztelésében és követésében, mely az üdvösség egyetlen útja!24167194.jpg

Szólj hozzá!

Remény, hűség és bizalom – támasz az életben

472. Mivel a hittől sohasem fordultam el, se a reményem, se a szeretetem nem fogyatkozott meg.
473. Földi életem jelentős része sóhajok és könnyek közt telt el, de mivel szívemet a reménység és bizalom töltötte el, sóhajaim az Isten felé, könnyeim az Istenért és a lelkekért hullottak.
473. Mindig teljes bizalom töltötte el a lelkemet, s nem volt bennem semmi félelem, mert az Úr az én erősségem, dicsőítő énekem és az üdvösségem.
474. Örömeimet Isten iránti hálában, reményeimet a teljesen átadottságban és bizalomban éltem meg – mert, Isten a mi védőpajzsunk. Ő menti meg az igaz szívűeket és a Benne bízókat.
475. Ha nem élt volna lelkemben az Isten iránti tökéletes bizalom és reménység, megszakadt volna a szívem amikor Édes Egyszülöttem végtelen kínszenvedését kellett megélnem.
476. A remény és bizalom tüzesítette, erősítette a lelkemet, és még a legnagyobb bánatban is forró szeretettel töltött el. E 'forróság', földi szóval: az Isten- és emberszeretet tüze, mely Szeplőtelen Szívemben lángol.
477. Megőrzöd-e szívedben mindazt az istenit, amelyben részesülsz vagy csak fásult idegenként élsz azon természetfölötti valóságok közt, amelyek életed létező keretét alkotják, jóllehet a hit bizonyságai számodra?
478. Te sem élhetsz az Isten iránti bizalom nélkül!
479. Napi elfoglaltságodat hasonlítsd Szent Fiamhoz, aki téged elfoglalhatna!
480. A Megtestesülés után, már semmin sem csodálkozhatsz igazán. – Légy körültekintő rajongásaidban!
481. Aki bizalommal van Isten iránt, az megérzi a jó dolgok reményét, és külső vigasztalás nélkül is összeszedi magát. – Tehát, soha ne csüggedj el!
482. Isten őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja sajnos a pusztulásba visz.
483. Gyermekem! Aki nem bízik Istenben, az szánalmasan ellankad, mint virág a szárazságban.
484. Isten igazságos bíró. Fékezi haragját, de bosszúja bármely nap fellobbanhat, ha meg nem tértek. Bárhogy élezi kardját ellenséged, bárhogy feszíti íját és céloz: maga ellen irányítja a halált hozó fegyvert, és nyilai tüzes büntetéssé válnak számára. Bízzatok!
485. Értsd meg! A remény meg nem csalhat, mert kiáradt szívedbe az isteni szeretet, a Szentlélek által.
486. Fel kell ismerned, hogy minden csak sanyargatja és gyötri az embert, ha nem Istennel és Istenért él, mert az emberekben való bizakodás hiábavalóság!
487. Az elnyomottnak az Úr lesz menedéke, a szükség napjaiban egyetlen mentsége.
488. Hűséges az Isten és ígéreteit megtartja, többet ad a Mennyben, mint amennyit az ember földi életében csak gondolni is merne.
489. Szeresd hazádat, mert nem véletlenül születtél arra a földre! Légy népednek világossága és sója!
490. Gyermekem, ismerem tökéletlenségedet és nyomorúságodat, de ez ne törje le további törekvésedet, mert ez egy okkal több, hogy még nagyobb odaadással számíts segítő édesanyai szeretetemre.
491. Ajánld magadat és szeretteidet Szeplőtelen Szívemnek, mert biztos menedéke lesz számotokra.
492. Szívem menedékébe zárom a nekem felajánlottakat, és se nép, se egyes gyermekem nem veszhet el.
493. Ha vétkeztél ne ess kétségbe, mert az irgalmas Isten megújítja a lelked, a Bűnbánat Szentsége által!
494. Ha remélsz az üdvösségben, a világ bajai aligha nyugtalaníthatnak, hiszen nem juthatsz a Mennybe másként, csak a megpróbáltatásokban való helytállásod jutalmaként, Krisztus a mi Urunk által.
495. Boldog az a nemzet, melyet az Úr, örökségül választott magának.
496. Vigyázzatok, mert sokan jönnek majd Fiam és az én nevemben, hogy hamis üzeneteikkel zavart keltsenek s reményvesztettek legyetek!
497. Aki nem hajlandó megjavulni, az remélni sem akar, s arra a saját maga akarta büntetés vár!
498. Soha de soha ne legyenek kétségeid oltalmam felől, ha valóban követni szándékozol engem!
499. Ne felejtsd el tanításomat, és kéréseimet őrizze meg szíved! A szeretet és hűség el ne hagyjon, s írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és az embereknél. Kövess engem!MariaSziveSzeretetlangja_1.JPG

Szólj hozzá!

Kérdés: a férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

     g k chesterton1.jpg G. K. Chesterton (1874–1936): Anglikán író, irodalom kritikus, újságíró, közgazdasági, politikai és társadalom elemző, szónok, humo-rista és költő. Élete során egyre inkább azonosult a katolikus szelle-miséggel, elhatárolódva a protestáns individualista szemlélettől. 1922-ben lépett a Katolikus Egyházba. A végső ok saját szavaival, ez volt: „hogy megszabaduljak bűneimtől”. Illetve, ahogy, az áttérését elfogadó bencés Rice atya mondta: „Az Egyháznak a bűnnel szemben történő eredményes fellépése miatt”. Nem sokkal később felesége is követtte példáját.

     „Optimizmusom története valójában inkább egy különös kaland. A jelenkori pesszimizmus legmélyebb szakadékaiban elmerülve a lázadás riadalmát éreztem; el akartam űzni az ördögöt, lerázni a lidércnyomást. De mindaddig, míg csak filozófiai vagy vallási segítség nélkül elmélked-tem, csupán saját magamból merítve gondolataimat, egy kezdetleges misztikus hitet gyártottam magamnak: azt, hogy az élet még a legprimi-tívebb megnyilvánulásaira leegyszerűsítve is eléggé rendkívüli ahhoz, hogy lelkesítő legyen. Minden nagyszerű volt a semmihez képest. Ha a nappal világossága csak álom lenne, még akkor is fényes álom volna, nem pedig rossz éjszakai álom... – Az én lelkiállapotom valóban puritán nagyapáméhoz hasonlított, amikor ő azt mondta: megköszönné Istennek, hogy őt megteremtette, még ha a lelke elkárhoznék is. Így kapcsolódtam a valláshoz a hála vékony szála által.” (Önéletrajz)
      „A kívülállók azt hiszik, hogy a megtérő lehajtott fejjel betér valamiféle kis templomba, melynek a belseje – hiedelmeik szerint – úgy van berendezve, mint egy börtön vagy kínzókamra. Ezzel szemben csak annyit tudnak igazán, hogy átment egy ajtón. Azt már nem tudják, hogy nem belső sötétség, hanem nagy világosság fénye felé indult el. Igaz, az utolsó percben a megtértnek gyakran az az érzése, mintha a leprások ablakán nézne keresztül, egy kis hasadékon vagy kanyargós üregen keresztül, de ez a szűk nyílás az oltárhoz vezet. Csak amikor bejutott az Egyházba, akkor fedezi fel, hogy az belülről sokkal hatalmasabb, mint kívülről. Ott van az óriási kupolák alatt (...) minden mai ember számára szokatlan értelemben ejtheti ki ezeket a régi, derűs szavakat: Romanus civis sum, nem rabszolga... Egyedül a Katolikus Egyház kíméli meg az embert attól a lealacsonyító rabszolgaságtól, hogy saját korának gyermeke legyen. Az új vallások sok tekintetben mindig alkalmazkodtak az új körülményekhez; de mikor az oly fontos körülmények – egy-egy század leforgása alatt – megváltoztak, ezek a szempontok csaknem jelentéktelenné váltak... Amikor az új vallás az (új szempontok szerint) egyetlen szántóföldjét vadzabbal vetette be – melyet persze messzire hord a szél –, a földjük terméketlenné vált. A katolikus Egyháznak ellenben gazdag választéka van a hagyományok kincseiből; válogathat a századok között, és az egyik korszakkal megválthat egy másikat. Hivatkozhat a régi világra, hogy helyreállítsa az újnak az egyensúlyát... – Az Egyház megőrizte a hagyományt egy olyan korban, amely ostobán elutasította és megvetette azt. Ennek viszont egyszerűen az az oka, hogy az Egyház mindig magára marad annak a védelmezésében, amit pillanatnyilag (divat szerint) megvetnek. Ma már az értelem egyetlen XX. századi bajnokaként lép fel, mint ahogy a XIX. században a hagyomány egyetlen bajnoka volt... Az összes irracionális filozófia között a mienk, racionális filozófia marad... Katolikussá válni nem a gondolkodás abbahagyását jelenti, hanem azt, hogy megtanuljunk gondolkodni. Az áttért katolikusnak először van kiindulópontja, hogy helyesen és komolyan gondolkozzék. Először van módszere ahhoz, hogy bármely kérdés igazságát próbára tegye... Amit jelenleg szabadgondolkodásnak neveznek, azt némelyek nagyra értékelik, nem azért, mert ez a szabad gondolkodás, hanem mert megszabadulás a gondolkodástól, a gondolkodás szabad távolléte... Bizonyos emberek, különösen a fiatalok közül, felhagynak a katolicizmus gyakorlatával, de egyikük sem a protestantizmus kedvéért. sadsufferingdevil.jpgGyakorlatilag valamennyien a pogányságért hagyják el. Dolgokért, nem elméletekért hagyják el; és ha vannak elméleteik, azok néha futurista elméletek, de valójában sohasem a protestantizmus teológiai elméletei. Nem azt mondom, hogy a sörért és a tekebábukért hagyják el a katolicizmust, mert a katolicizmus sohasem vette el a kedvet ezektől az intézményektől, ahogy azt néha a protestantizmus tette. Azért hagyják el, hogy vígan éljenek... Tudom, az öreg racionalisták azt hangoztatják, hogy értelmük akadályozza meg a hithez való visszatérésüket, de ez nem igaz: ez már nem az értelem, hanem inkább a szenvedély... Ők úgy érzik – nem ok nélkül –: az a tény, hogy elkötelezik magukat a katolicizmussal szemben, felelősségvállalást jelent, mely állandóan zablaként működik.” (A katolikus Egyház és a megtérés)
„Harc kezdődött... Sötétség és fény... Milyen lesz a befejezés?” (Utolsó szavai) Forrás: 

Szólj hozzá!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: «Parancsoljon neki az Isten!» Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. 

+ 0006 - A G.-i temlom Szent Miháy szobra, amely épp megvakítja a sátánt!!!.jpg
Szent Mihály arkangyal "megvakítja a sátánt". Ez a szobor, a spanyolországi San Sebastian de Garabandal templomában található.
 Alább még néhány sokatmondó Szent Mihály ábrázolás!
+ San Michele trafisse Satana - Giotto - _1.jpgveszelyben az egyhaz 2_1.jpg+ Szent Mihaly orig.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 040_RobertBellermine.jpg

 

  A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola 2

Bartolo Longo Ppei0007.jpg     Az életét meg-határozó (az elő-zőkben említett) sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben tem-plomot kell építe-nie a Rózsafüzér Királynője tiszte-letére. Imameghallgatá-sok bizonyságai után, 1876. május 9-én Longo letette egy nagy kegy-tempompei_12.jpgplom alapkö-vét, mely feltűnő-en rövid idő alatt elkészült, s Győzelmes Bol-dogasszony tisz-teletére szentelték. Később világhírű-vé vált, mint a Pompeji Rózsafü-zér Királynője Bazilika.Copy of pompei-santuario-11.8.6-010.JPG                     A főoltárán elhelyezték a szépen kijavított, keretbe foglalt és megkoroná-zott kegyképet. A templom körül Longo leányárvaházat nyitott, s a szintén általa alapított Rózsafüzér Leányaira bízta. Megalapította és a Keresztény Iskolatestvérekre bízta a Bebörtönzöttek Gyermekeinek Intézetét a Lombroso-elmélet cáfolatául (mely szerint a bűnözés készsége öröklődik). Ezeknek a fiataloknak szakmunkás műhelyt és iskolát létesített.
Közben folyóirataival (Il Rosario és Nuova Pompei) és cikkeivel is hirdette és terjesztette a kegyhely Győzelmes Boldogasszonyának dicsőségét. Ezáltal a korábbi nyomor- és  romváros Pompej világhírű kegyhely lett. Bartolo Longo egész életművével, de különösen a „Tizenöt szombat” ájtatosságával a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét tárta elénk, s ehhez nagy bátorítást és támaszt kapott „a rózsafüzér pápájának” nevezett XIII. Leóban.

      Boldogunk így méltatta a rózsafüzért: „Ó, 1005 Beato Bartolo-Longo.jpgMária áldott rózsafüzé-re, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé. Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján....”
      Bartolo Longo 1926. október 5-én halt meg. II. János Pál pápa 1980. október 26-án boldoggá avatta.B.L. erekje 2.jpgBartolo Longó 84 évesen...jpg

Szólj hozzá!

A tiszta hit – a lélek legerősebb támasza

444. Amit tettem, hittel tettem. – Tégy te is eszerint!
445. Határtalan bizalommal voltam Isten iránt, nem kételkedtem a Gondviselésben, mindenben a hit és a teljes átadottság vezérelt, még a Kereszt alatt is!
446. Azért neveznek engem a Hit-, Remény- és Szeretet Anyjának, mert én szültem e hármas erény megtestesítőjét.
447. Én, az Eretnekség Megrontója kérlek, figyelj a pá-pára és kövesd az Evangéliumot!
448. Nem ingadozik hitében az, aki Isten Igéje mellett állhatatosan kitart és nem akar mindent „érteni”!
449. Gyermekem! Csupán a hit teszi érzékelhetővé számodra Isten folytonos munkálkodását életedben.
450. Tarts ki a hitben szilárdan, mert sok szorongatás leküzdése árán lehet csak bejutni Isten Országába.
451. Elsősorban ne az eszed szerint cselekedj, mert az még a világ kisebb dolgait sem képes felfogni!
452. Aki örömét leli Isten törvényében és útmutatásában, az parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
453. A hitben nem az értelem a meghatározó, épp ellenkezőleg; az értelem csupán hozzájárul a hitbéli elvárások megvalósításához.
454. Hited révén, Jézus által juthatsz azon kegyelmekhez – mely által reményed és szereteted kiteljesedik –, hogy az isteni dicsőség részese lehess.
455. Nem következetes dolog azzal érvelned, hogy 'minek is hinnéd azt amit nem értesz', hiszen számtalan világi dolgot – mások puszta állítása nyomán is elhittél –, jóllehet sohasem értetted.
456. A mennyei dolgok messze felülmúlják az emberi értelmet. Ámde, miként lehetnének azok Isten fönséges titkai, ha azt egy teremtmény is fölfoghatná?!
457. Gyermekem! Lélekpróbáló idők jöhetnek és tudd, hogy aki nem marad hű a pápához, az nem marad meg a hitben és igazságban! Imádkozd a rózsafüzért!
458. Magadat soha nem ismerheted meg igazán mindaddig, amíg nem igyekszel megismerni Istent!
459. A túlságos kíváncsiság már sokakat terelt ingoványos talajra, tévedésbe vagy hite-vesztésbe.
460. Az alázatos lélek nem gyötrődik kétkedőn amiatt, hogy ez vagy az miként lehetséges, hanem egyszerűen csak hisz! – Kérd a Szentlelket!
461. A hit a mulandó idő világossága, melynek fényénél olyan igazságok tárulnak fel, amelyeket sem az ész, sem az érzékek föl nem ismernének.
462. A hit addig tart, amíg nem válik bizonyossággá!
463. Barátaid ne legyenek hitellenes emberek, mert az ilyenek az ördög fiai és te nem tudhatod, hogy mikor szól általuk a kísértő „baráti hangon”!
464. A lelkedben őrzött tiszta hit világossága, bevilágítja számodra a szorongatás sötét óráit!
465. Gyermekem ne feledd, az istenes, őszinte lélekkel szemben meghiúsulnak az ördög ravaszságai.
466. Először hitben kell kapcsolatot teremteni Istennel, és csak azután keresheted az értelem bizonyítékait!
467. Ne töprengj a kétkedés 'csavaros' érvein, mert hű az Isten és egyenes a saját Szavához.
468. Akinek igaz hite van, az minden bűnt és hamisságot utál és útmutatást az Evangéliumban keres.
469. A hit szerinti igaz élet az, ha minden nap imában adod át életedet Fiamnak, élsz a Kiengesztelődés Szentségével és egyesülsz Vele az Eucharisztiában.
470. Aki hiszi a mindenütt jelenlévő Istent, az egyenes lelkű, és nem tesz olyasmit, amivel megbánthatja!
471. Imádkozz, hogy meg ne fogyatkozzon az Isten kegyelmével rád bízott hit! Tarts ki és győzni fogsz!
Kövess engem!Olatáriszentség és Fatima_1.jpg

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

Így küzd egy keresztény divatmodell a túlszexualizált magazin lélekrombolása ellen

nicole_weider model.jpg      Nicole Weider, az egykor képes magazinok címoldalán szereplő topmodell megtérése óta küzd az ártalmatlannak vélt, ám valójában kiskorúakat megrontó „divatlapok” ellen. A 26 éves divatsztár 15 évesen került Hollywoodba, ahol fényes karrier várt rá. Fehérneműs fotói a legismertebb magazinok címlapjára kerültek. 23 éves korára azonban teljesen kiégett. Fotózáskor – mondja – „egyszerűen úgy éreztem, megaláznak.”
Depresszív állapotában, keresztény barátnője biztatására Jézustól kért segítséget. „Csak annyit mondtam: Istenem, mutass nekem jobb utat! És elfogadtam az Urat. Utána mintha kitisztult volna az elmém. Megújultam az Úrban, és tudtam, hogy valami nagy feladatom van a Földön.”
cosmopolitan_pad.jpg      A feladat szinte azonnal világossá vált: Weider hadat üzent az egyik legnépszerűbb magazinnak, a Cosmopolitannek. „Azzal, hogy 18–19 éves színésznőket tesznek a címlapra, a tizenéves lányokat célozzák. A Cosmót legtöbben ártalmatlan női divatmagazinnak tartják, pedig nem az. A lényege az, hogy egészen fiatal kortól nyomatja a szexet a kislányoknak, mégpedig olyan módon, ami kimeríti a pornográfia fogalmát. Ez nagyon ártalmas a 13–14 éves lányokra.”
      Az egykori topmodell Dávidként küzd Góliát ellen. A hatalmas ellenfél válaszra sem méltatta; a közvélemény annál inkább. Közel 27 ezren írták alá petícióját , amelyben követeli, hogy gyermekekre ártalmas tartalma miatt a Cosmót zárt fóliában árulják, kizárólag 18 év felettieknek. A petíció hatására a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított a magazin tartalmára vonatkozóan.
Weider honlapot is indított, ahol a helyes – nem pedig a csúcsmodelleket utánzó – énkép kialakítására tanítja a lányokat. „El akarom mondani a lányoknak, hogy szépek, Isten igazi remekművei úgy, ahogyan megalkotta őket; hogy miatta értékesek, és feladatuk van az életben.” Azt is elárulja, hogy a képes divatlapokban szereplő modellek képei mind képszerkesztővel készülnek. „Saját szememmel láttam, amint Gizelle Bunchen fotóját retusálják: az orrát kisebbre, a haját dúsabbra, a lábait vékonyabbra – vagyis a modellfotók nem is valóságosak!”
Nicole Weider keresztényként már nem minden modellmunkát vállal. „Fehérneműt nem vállalok, sem fürdőruhát.   Ma már férjnél vagyok, és a testem egyedül a férjemé. Nem mutogatom bárkinek.” Más modellfelkéréseket továbbra is szívesen elfogad. Ám igazi feladatának azt érzi, hogy jó mintát adjon a lányoknak. Honlapját , ahol Isten igéjéről is tanúságot tesz, havonta mintegy 90 ezren látogatják. Arra biztatja a lányokat, hogy törekedjenek egyensúlyra: örüljenek a divatnak, de sose feledjék, hogy csodálatos, egyedi teremtmények. És hogy az igazi boldogságot csak akkor találja meg az ember, ha Jézus Krisztusért él.

Forrás: cbn.com  Magyar Kurír (mk)

Szólj hozzá!

Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola 1

1005B.L. 35 anni.jpg     B. Bartolo Longo Itáliában, a Brindis-i melletti Latianóban született 1841. február 11-én. 1863-ban beiratkozott a nápolyi egyetemre, ahol erős liberális, egyházellenes hatásra hitbeli kételyei támadtak, és a spiritiszták közé sodródott, akiknek ekkor "templomaik" is voltak arra felé. 1864-ben doktorált, hazatért családjához, s ügyvédként kezdett dolgozni.
      Jóbarátja, Vincenzo Pepe professzor és Alberto Radente domonkos atya hatására megtért, fölhagyott az ügyvédi munkával és szülővárosában, majd Nápolyban egészen Isten és a rászorulók szolgálatába állt. A Szűzanya hangját hallotta a szíve mélyén: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” Nagyon kedvező házasodási lehetőségeket visszautasítva, tisztasági fogadalmat tett.
marianna-farnararo3.jpg      Megismerkedett a Pompei környékén birtokos Marianna De Fusco grófnővel és Bartolo Longo lett a grófnő gyermekeinek a nevelője és birtokainak jószágkormányzója. A jótékonykodásban viszont, teljesen lelki társak lettek.
      XIII. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta őket, s tanácsára a félreértések és rágalmak elkerülése végett 1885 áprilisában házasságot kötöttek, de József-házasságban éltek.
      Bartolo Longo, látva a Pompei környékén élő nép vallási tudatlanságát tanítani kezdte őket a katekizmusra és a rózsafüzérre. Szentképek tömegét nyomatta, melyeket ingyen osztogatott. Mivel Longo úgy tekintette a szentolvasót, mint láncot, mely Istenhez és Máriához kapcsolja az embert, ingyen osztogatta a népnek a szentolvasókat is, megtanítva őket az imádkozására. Tekintve, hogy a Pompei-környéki nép szerette a mulatságokat, ezért népünnepélyeket szervezett, ahol tombolát húzatott mindenkivel és a nyeremény természetesen, szentképek és rózsafüzér volt!
      Egy kedvesnővértől ajándékba kapott egy vászonra festett, nagyon rossz állapotban lévő Rózsafüzér Királynője képet. Restauráltatta, s 1875. november 13-án a birtok egy kicsi kápolnájának oltárára helyezte. (Lád alább, mely a Pompeji Rózsafüzér Királynőjét ábrázolja Szent Domonkossal és Szienai Szent Katalinnal!)80216500_o.jpg

Szólj hozzá!

431. A Bűnbocsánat Szentsége nem a következményeket tünteti el, hanem csak lehetőséget ad, hogy az üdvösség szempontjából tovább élhesd az életed!
432. A halálos bűn következménye, most: „csak” lelkiismeretfurdalás, de ha bűnben halsz meg: kárhozat!
433. Sokan nem jutottak volna a kárhozatba, ha őrizkedtek volna a bocsánatos bűnöktől!
434. Az örök kárhozat egy olyan valóság, amely felé minden istentagadó ember sodortatja magát.
435. Mindenütt „keresitek” az Istent, csak épp ott nem, ahol Ő vár benneteket csendben; irgalmasságával.
436. Gyermekem, a mérges kígyótól sem kell annyira óvakodnod, mint a legkisebb bűntől.
437. Még a legcsekélyebb bűn iránt se légy elnéző, mert újabb és egyre nagyobb bűnökre visz, s tudnod kell, hogy a bűn soha nem marad magában!
438. Boldog ember az, aki nem a gonoszok tanácsa nyomán indul, s nem vegyül a hit ellenségei közé.
439. Ha kísértés ér gyermekem, a döntésed imában gondold át – mert lehet –, hogy ez a te „almafád”!
440. Ha kísértés nyugtalanítja szívedet, jöjj hozzám és én megsegítelek, hogy a lelked kárt ne szenvedjen!
441. Az élő hit elegendő az ember állhatatosságához, miként a legnagyobb bűnös megtéréséhez is!
442. Gyermekem! Kerüld azok barátságát akik bűnre csábítanak, mert azok a te legnagyobb ellenségeid!
443. Inkább légy kész meghalni, semmint Istent a legkisebb bűnnel is megbántani. Kövess engem!umyagchenie_zlyh_serdec.jpg

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

Katolizált az egykori Playboy sztár

donna_derrico w1.jpg

     

Donna D’Errico, aki a kilencvenes évek második felében forgatott Baywatch egyik sztárja volt, valamint megjelentek a fotói a Playboyban is, katolizált és megmászta az Ararátot. Most dokumentumfilmet készül forgatni Noé bárkájáról.

 

 

    

Az 1968-ban született Donna egy Las Vegas-i limuzincég tulajdonosa volt, mígnem ő lett az 1995 szeptemberi Playboy Playmate-je. Ezután került bele a Baywatchba, majd a sorozat után számos független filmben szerepelt. 

Donna 2007-ben, kilenc év házasság és lányuk megszületése után vált el addigi férjétől, Nikki Sixxtől, a Mötley Crue nevű rockbanda veszélyesen élő énekesétől. (Lentebbi kép) A pár már korábban is szakított, majd pár hónap múlva, mikor nikki sixx.jpgSixx sikeresen részt vett egy alkoholelvonó-kúrán, kibékültek, de 2006 áprilisában megint szakítottak, hogy végül 2007-ben elváljanak. 

Űrfelvétel Noe barkajarol.jpg  

A színésznő 2011-ben jelentette be, hogy szeretné megvalósítani régi álmát, az Ararát megmászását, amire edzeni kezdett. Tervét valóra is váltotta, ott járt ahol a legenda szerint fennakadt Noé bárkája. Útja vége felé még egy komolyabb sérülést is szenvedett. Az ACI Prensa beszámolója szerint a 44 éves színésznő útja után a FoxNews tévécsatornának azt nyilatkozta, hogy gyermekkori álma teljesült. Mint mondta: hisz abban amit a Biblia ír, de ezt több történész is megerősíti, így nem csak a Szentírásra hagyatkozik, amikor elfogadja, hogy az Araráton lehetnek vagy lehettek Noé bárkájának maradványai.

      Az amerikai Space tudományos magazin egyik 2006-os száma például azt állítja, űrfelvételeken felszíni szabálytalanságokat találtak a hegy északi részén, ami arra utalhat, hogy ott vannak a bárka maradványai.
A színésznőtől azt is megkérdezték, hogy mennyire tartja magát vallásosnak. „Teljes mértékben” – felelte. Hozzátette: nem szereti azt mondani, hogy 'spirituális', mivel annak van némi magyarázkodós felhangja. „Vagy vallásos vagy, vagy nem. Nincs olyan, hogy spirituális, ez egy buta kifejezés, amiből klisé lett. Ha nem vagy vallásos, nem vagy spirituális sem és fordítva. Mit jelent vallásosnak lenni? Minden vasárnap misére megyek, és minden este elmondom a rózsafüzért a gyermekeimmel.” Spirituálisnak azok nevezik magukat, akiknek állításuk szerint van transzcendens élményük, de nem fogadják el a vallást, vagy az egyházi struktúrákat.
      Az egykori Playboy-szereplésével kapcsolatban Donna D'Errico megjegyezte: követtem el hibákat a múltban, de ma teljesen más embernek érzem magam, mint akkor. Az egy olyan fejezete volt az életemnek, amit teljesen lezártam. (Magyar Kurír nyomán)

A felső kép: űrfelvétel Noé Bárkájáról (Ark). Lent: a Bárka jelenleg.Noe barkaja.jpg

 

Szólj hozzá!

0026 - parkacsolat.jpg

Szólj hozzá!

A tiszteletreméltó Marie-Pauline Jaricot és az Élő Rózsafüzér 2

     Ez a rózsafüzér azért élő, mert a 15 tag, akik közül mindegyik naponta csak egy tizedet imádkozik, bár láthatatlanul, de mégis egymással összefonódva, együtt, mindenki javára az egész zsolozsmát elimádkozza. Ez a horizontális rózsafüzér. És közülük mindegyik 15 napon belül maga is elimádkozza az egész zsolozsmát: ez a vertikális rózsafüzér.
     Mint minden jó kezdeményezés, a kezdeti nehézségektől kipróbálva az Élő Rózsafüzér is, csakúgy mint a hit terjesztésére alakult egyesület és a jó könyvek műve, kimagasló sikert ért el. 1831-től átlépte Franciaország határát és Itáliában, Svájcban, Belgiumban, Angliában, sőt még Amerikában és Ázsiában is tovább terjedt. Az Élő Rózsafüzérnek 1834-ben Franciaországban már egy millió követője volt. XVI. Gergely pápa 1832-től approbálta az Élő Rózsafüzért, míg 1877. augusztus 17-én IX. Pius pápa a Quod jure haereditario kezdetű bullával a domonkosrend mesterének közvetlen jurisdictioja alá rendelte. Számtalan búcsúval ellátva az Élő Rózsafüzér úgymond noviciátusa lett a rózsafüzér-társulatoknak, melyhez tagjait természetszerűleg elvezeti. Ez az áhítati forma minden közegben elterjedhet, különösen a gyermekek (mint a rózsafüzérhez vezető út) és az elkülönülten élő személyek (például katonák) körében, akik számára nagy szellemi segítséget jelent.elo rozsafuzer.JPG

Szólj hozzá!

A bűntől való irtózat – ösztönző a jóra

414. Semmiféle bűn szeplője nem érintette a lelkemet, mert Isten még az eredeti bűntől is megóvott.
415. Fordulj hozzám bizalommal gyermekem, mert én vagyok a Jó tanács Anyja és a Bűnösök Menedéke!
416. Isten a Kegyelem Templomává tett engem.
417. A közbenjárásomat kérőktől elvárom, hogy irtózva tartsák magukat távol a legkisebb bűntől is.
418. Sajnos, hiába könyörgök azon gyermekeimért, akiknek a megtérés puszta gondolata is idegen!
419. Nem minden bűnbánó tapasztalja meg segítségemet, aki azt mondja: Anyám! Anyám! Hanem csak az, aki jó cselekedetekre fordítja bűnbánatát.
420. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. Nem így a gonoszok, akik a pelyvához hasonlóak, amelyeket elsodor a szél a földről, s nem állnak meg az ítéletkor.
421. Ne irigykedj a bűnös sikerére, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, az Isten előtt pedig felelni fog!
422. Én minden embert anyai szívvel szeretek, ám keserűség szívemnek, ha nevemben a vallások egyenlőségét hirdetik. Mondhatnék-e ilyet, amikor Isten Fián kívül – aki az én Egyszülöttem – senki sincs, aki végtelen szeretetből, kínszenvedése és halála árán, megváltotta volna a világot? Az Atyaisten, egyedül és kizárólag Őt igazolta! Aki követhetné az Evangélium tanítását de nem teszi, aki nem hódol imádattal Fiam Oltáriszentségi Jelenléte előtt, annak nem lesz örök élete!
423. Gyermekem, akinek nincs bűnbánata, az nem képes megérteni és átérezni az Evangélium örömhírét.
424. Elszomorít, ha bárki azzal kérkedik, hogy szóltam hozzá! Holott – jó esetben – csak benső monológjait véli „üzenetnek” és ahelyett, hogy a jóra való indítását maga teljesítené, égi szózatként hirdeti azt másoknak!
425. Ne mondjátok, hogy azért nincs bátorságtok Szent Fiamhoz közeledni, mert nyomorult bűnösök vagytok. Mondjátok-e tán, hogy azért nem kértek orvost mert annyira betegnek érzitek magatokat?
426. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!
427. Ha a világban kell is élned, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a mélység áramlásai is magyarázhatják. Mindig tekints a dolgok mögé, ügyelve arra, hogy életedben az isteni parancsolatok maradjanak az irányadóak!
428. Gyermekem! Szemléld Szent Fiam kínszenvedését és halálát, s felmérheted a bűn kegyetlenségét.
429. A bűn a legnagyobb rossz, mert az Isten ellensége – így tehát az ember ellensége is!
430. Sokan késve ismerik fel, hogy csupán az ifjúkortól megvalósított evangéliumi élettel lett volna megközelíthető, az általuk annyira vágyott földi boldogság.f1_329.jpg

Szólj hozzá!

Néhány jó tanács                     (A szerkesztő sorozatának befejező része)

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

A férfi mivolt 10 parancsa:fele férfi 4.jpg

I. Istennek mind a Tíz parancsolatát tudatosan tartsa meg.
II. Felebarátai – különösen a női nem – iránt tisztelettel legyen, a szüzeket, az anyákat oltalmazza és semmiképp ne ártson nekik!
III. Saját hivatásának eléréséért tanulással, képzéssel és benső elmélkedés által mindent tegyen meg.
IV. A férfi mindenkor a hit- és az igazság bajnoka, a család és a haza oltalmazója legyen.
V. A férfinek is tudni kell, hogy a házasságkötés célja, nem a szexuális aktivitás legalizálása, hanem a családalapítás!
VI. A férfi tartsa szem előtt, hogy férfiassága a tettre kész türelemben, a következetes hűségben és a tudatos mértékletességben mutatkozik meg leginkább.
VII. A férfi tudatosítsa magában, hogy a házasság Istentől való SZENTSÉG (úgy a sajátja, miként a másé is!). Az egymás iránti házas-szeretet meglazulásának oka, nem a Szentség "erőtlenségében", hanem a közös ima és szentségi élet elmaradásában keresendő!
VIII. A megfogant magzatokat fogadja Isten iránti hálával, a gyermeket úgy nevelje, hogy Istenhez majdan vissza is találjon!
IX. Erejével és adott lehetőségeivel (hatalmával) soha ne éljen vissza és a gyengébbnek mindenkor keljen védelmére.
X. Mindig legyen ápolt, megjelenésében megnyerő, viselkedésében legyen korrekt és udvarias.

      A házasság tizenkét veszélyforrása, melyek közül akár egynek a megléte is elhomályosíthatja a házastársak „jóban-rosszban, holtomiglan-holtáiglan” tett fogadalmát, minek következtében a szeretetük, bizalmuk és erkölcsi tartásuk, egymás iránti hűségük könnyen elsekélyesedik:

marriage_1.jpg

  1) A parttalan érzékiség, ami mállaszt és mételyez.
  2) A társ iránti imádat, mely a másik szerelmében látja üdvösségét.
  3) A prüdéria, mely hamis „valláserkölcsi” vagy modernkedő felfogásból elutasító.
  4) A túlzott anyagiasság, s az ebből fakadó „ráérünk még a gyerekkel” magatartás.
  5) A mindenben a szülőknek való imponálási vágy.
  6) A szülőknek, a hivatásnak, karriernek, a munkahelynek vagy a "divatos elvárásoknak" való megfelelni akarás.
  7) A magzatelhajtásból fakadó tudatalatti poszttrauma, depresszió.
  8) A gyermekimádat, ahol a házastárs csak másodlagos.
  9) Az önző divatmánia, és féktelen szórakozásvágy.
10) A testi, küllemi elhanyagoltság, a „birtokon-belüliség” kényelme.
11) Az általános (lustaság) restség a társért, a családért való áldozatvállalásra.
12) Az ima- és szentségi élet elutasítása.

Magyarázat a 12. ponthoz: A Szentségi Házasság feltételezi a kegyelmi állapotot, vagyis a 'rendes' hívő életet, (rendszeres ima, szentmise, szentgyónás, szentáldozás). Bár valamennyi Szentség kegyelme kellő erőt ad a hit megélésére és az üdvösségre, ezzel szemben a bűn, (a kegyelmi állapot hiánya) alkalmatlanná teszi az embert a kegyelem befogadására, minek következményeként egyre kevésbé él a lélek szerint! Röviden tehát; a házasság szövetségének meglazulása, nem a Szentség 'hatástalanságának', hanem az életszentségre való törekvés ellanyhulásának vagy hiányának tudható be!

A boldogító szex 8 feltétele:

I. A testi-lelki alkalmasság.
II. A kölcsönös szeretet.
III. A Házasság Szentségének oltalma.
IV. Az egymás iránti felelősségtudat.
V. A gyermekvállalás készsége.
VI. Az egymásra figyelő türelem.
VII. A méltó körülmények.
VIII. A józan emberi ész.

A csábítás 4 lépcsője:

I. Az érzékek elkápráztatása.
II. A vágy felkeltése.
III. Az értelem megzavarása.
IV. A lelkiismeret elandalítása.

hivatasrolhazassagrolesacsaladrol.jpgA fenti bölcselmények az "Útravaló a HIVATÁSRÓL, HÁZASSÁGRÓL ÉS A CSALÁDRÓL" c. kiadványvból valók! Szerkesztette: Begyik Tibor OCDS
Megrendelhető az E-mail címemen

bensoseges_lelki_elet_17.jpgÓ férfiak, tartsatok bűnbánatot és becsüljétek meg a tisztességes nőket, mert Isten rejtett kincseit hordozzák!

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

A homo házasság ellen tiltakoztak a skót püspökök

     Keith O’Brien bíboros után Hugh Gilbert aberdeeni püspök is felszólalt a skót kormány azon szándéka ellen, miszerint újra kívánják definiálni a házasságot, hogy legalizálhassák az egyneműek házasságkötését.
     „Az ebédhez étel kell, a házassághoz pedig egy férfi és egy nő. Ez nem csupán társadalmi szokás. Ezt nem lehet egy kormánydöntéssel megváltoztatni. Ez az élet ténye. Bármelyik kormány hozhat bármilyen törvényt; törvényben rögzítheti például azt is, hogy minden aminek négy lába van az asztal, még ha kutya is – de a törvény meghozásával, az még nem lesz úgy” – mondta a püspök. 

homosexuales-300x350.jpg     Egyenlőség? „Hogyan lehet az, hogy egy férfi házasságot köthet egy másik férfival, ugyanakkor nem köthet házasságot két nővel? Márpe-dig, ha tényleg egyenlőséget akarunk, vajon miért nem vonatkozik az un. 'egyenlőség' arra az unokahúgra is, aki igazán szívből szereti a nagy-bátyját?” – mutatott rá a libe-rális érvelés következetlensé-gére. 
     „Tudom, hogy vannak homoszexuális emberek az egyházi közösségben. Ígérem, hogy mindig is szeretni s tisztelni fogom őket, és segítem a szerető Istennel való kapcsolatukban. De összeadni nem fogom őket! Ezt egyszerűen nem tehetem” – idézi Hugh Gilbert aberdeeni püspököt a Scottish Catholic Observer. (A forrás nyomán!)

      Én pedig azt mondom, hogy egyenlőség ott van és ott lehet, ahol általános érvényű a Tízparancsolat, úgy az egyszerű emberek lelkületében, mint a törvényhozókéban! (szerk)megtérés.jpg

Szólj hozzá!

0052 - TE SEGÍTS.jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai 3

AZ ANGYALI ÜDVÜZLET 2
      Az Angyali Üdvözlet tartalmazza a pátriárkák, próféták és apostolok hitét. A vértanúk kitartást és erőt merítettek belőle, a tudósok tudományt a hitvallók állhatatosságot, a szerzetesek pedig lelki életet. A kegyelem újszövetségének a himnusza az angyalok és emberek öröme, az ördögöknek pedig rettegése és megszégyenülése. /46/
      „Ezen szó által: AVE – ami az ÉVA fordítottja – megtudtam, hogy Isten mindenhatósága megőrzött engem a bűntől és minden nyomorúságtól.” (– mondta a Szűzanya).
Santa Matilde de Hackeborn_1.jpg    Hackeborni  Szent Mechtild egy alkalommal tudni szerette volna, hogy mivel kedveskedhetünk a leginkább Égi Anyánknak. A Szent elragadtatásba esett és megjelent neki a Szent Szűz. Az Angyali Üdvözlet szavai, arany betűkkel ragyogtak a keblén és így szólott: „Leányom! Senki sem köszönthet szebben más üdvözlettel, mint azzal, mellyel a Legszentebb Szentháromság adta tudtomra az istenanyai méltóságot”!
Ugyan ennek a szentnek mondta egyszer Mária: „Az köszönt engem legédesebben, aki az Atyaisten üdvözletével köszönt: AVE MARIA!”
      Hogy mily hatékony is volt az első Üdvözlégy, arról az Evangélium tanúskodik. – A mi üdvözlégyünk is ilyen legyen!
      Nem csak ajkunkkal, de szívünkkel és tetteinkkel is kell a Szent Szüzet üdvözölnünk, nehogy joggal mondja felénk: „Ez a nép csak szájával tisztel engem, de a szíve, az távol van Tőlem!”

Szólj hozzá!

Hálaadás – az üdvösség erőssége

398. Életem egyetlen pillanatában sem nélkülöztem a megszentelő kegyelmet, s az isteni sugallatoknak soha nem álltam ellen. Mindig a kegyelem ösztönzése szerint cselekedtem. – Tekints a példaképednek!
399. Lelkem tiszta benső hálája szált fel a Magnificat-ban, és örökké magasztalja lelkem az Urat.
400. Másoknak is lenne okuk vég nélkül hálálkodniuk az Istennek, de hitük és bizalmuk kevésnek bizonyul.
401. Sokféle módon munkálkodhatsz üdvösségeden, de legfőképp úgy, ha mindig hálával vagy Isten iránt, és ott és abban szenteled meg magadat, ahol vagy.
402. Magasztalja a te lelked is az Urat, és a te szíved is ujjongjon megváltó Istenedben, mert rád tekintett Ő, nagy irgalmasságában és gondjába vette életed!
403. Gyermekem, te aki engem az Isteni Kegyelem Anyjának nevezel, mégsem hívsz szüntelenül, pedig számtalan kísértéstől kímélhetnéd meg magad!
404. Adjatok hálát az Istennek, mivel irgalma örökké megmarad! – A hálára mindig van okotok!
405. Akár egyetlen jól megvalósított kegyelemmel is legyőzhető a sátán!
406. Drága gyermekeim, tartsátok lelketeket állandóan tisztán és akkor félelemre semmi okotok!
407. Mondhatnál-e az életedből egyetlen pillanatot is, melyben Isten ne szólt volna a lelkedhez? Bizony nem! Ha ugyanis a világ zajában nem hallottad, magad okol-hatod! Te kerested a zajt, ellenállva a kegyelemnek.
408. Az elkárhozó nem okolhatja Istent, mert önön maga nem akart együttműködni a felkínált kegyelmekkel.
409. Aki hiszi az irgalmas és jóságos Istent, az soha nem esik kétségbe. – Kérd mindig a Szentlelket!
410. Ahol valami rosszat látsz, ott nem az Isten segítő kegyelme hiányzik, hanem az igaz hit.
411. Még ha sokaknak nem is hiányzik a kegyelem, de ők valamennyien hiányoznak a Kegyelemnek!
412. Tudhatod gyermekem, hogy az Úr irgalma nemzedékről-nemzedékre az istenfélőkkel marad.
413. Ha engem segítségül hívsz, nem szűnök meg kegyelmet kérni a számodra. Kövess engem!Magnificat_n.jpg

Szólj hozzá!

Egy szó, mint száz!

Lézengő csajok.jpg      Egy szó, mint száz: a családi nevelésnek – mindkét NEM számára – óriási (lenne) a feladata és ennek pozitív, gyakorlati hozadéka a jövőre! Az unalom és a rossz társaság, kész csapás! Azok a lányok, akik édesapjuktól elismerő szavakat kaptak nőiességüket illetően később, stabilabbak a társkeresésben, mert pszichésen nem az állandó „visszaigazolásban” értékelik magukat. És ez a lényeg! Ugyanez érvényes a fiúkra is, akiknek férfi voltát nem ahhoz mérik, hogy "hány csaja volt" és milyen "body-s", hanem ahhoz, hogy milyen tervei vannak a családalapításra, és ezért hány szakmája, iskolája van, egyszóval: mit tud értékben felmutatni. Mert sajnos a gáláns, lovagias viselkedés visszaszorulóban van, a válság végét egyelőre nem látni, ám mégis konkrétan...mirror01_web.jpg

      Miben is mutatkozna meg tehát egy férfi férfiassága? Abban, hogy becsüli és védelmezi a nőt! És itt a becsülésen van a hangsúly, még ha felmerül is a kétkedő kérdés: "a mai modernkedő nők érdemesek-e a megbecsülésre?" Nem adható rá más válasz, mint IGEN, mert mindaddig amíg a nők az ANYÁK – mely Isten megbecsülésének a bizonysága –, addig a férfitársadalom sem viszonyulhat másként a NŐHÖZ! Köteles szívvel-lélekkel segíteni és tisztelni saját "másik felét"! Sajnálatos azonban, hogy ezt az Istentől való mélységes megtiszteltetést, miszerint az isteni teremtés részesei lehetnek, épp a lányok látszanak feledni azzal, hogy jelentős részük (általánosságban) nem vigyáz magára, össze szedhet bármit, keményen dohányzik, holott, ez végleg károsítja petesejtjeik egészét és rontja anyasági esélyeit, leendő gyermeke egészségét vagy éppen a női, anyai, emberi boldogságát! Ráadásul, még büszke is a süllyedésére és az érvelésében egyre gyakrabban szerepel az egyenlőségre való hivatkozás!

      Kérem szépen! Beszélhetek én itt a férfi és nő közös küzdelméről a Gonosz ellen, ha közben a két nem –  minden (fellelhető) jó szándéka ellenére is –, így vagy úgy, de folyvást ne azon lenne, hogy démonaik sokasodjanak, eluralva életüket, kapcsolatukat! Miről beszélek? Arról, hogy két ember, nem csak a szeretetét és gyengédségét tudja "önfeledségükben" egymásnak átadni, hanem szentségtelen "egyesülésükkel", egymás démonait is! Írd és mond, ketten eggyé válnak a (Mt 19,6) megszállottságban is, miközben észre sem veszik, hogy ettől fogva az életútjuk rossz irányt vesz és a végső romlás felé halad (legalább is az üdvösség szempontjából)!make love-1.jpg

      Mit a teendő? Megfontoltság és bűnbánat! Mindenki próbálja következetesebben követni Krisztus tanítását!

      Ó, Nők! Ti mindannyian, fogantatástoktól az isteni titok hordozói és a teremtés részesei vagytok, s ha édesanyák lesztek, neveljétek fiaitokat és lányaitokat vallásosan! Mondjátok el fiaitoknak, hogy a tisztességes lányokat nagyon becsüljék meg, ha pedig "modern" szinglikkel találkoznak, akkor szemet se vessenek rájuk, mert a fenti példa szerint, könnyen lehúzhatják az életüket a mélységek felé! (Mert a szinglik annak ellenére, hogy egész életükben vihognak, végül is boldogtalanok maradnak! Aztán majd ők furcsállják a legjobban, hogy egy „modern” nő is milyen "maradian" zokog.)

      Új nőtársadalomnak kell kinevelődnie és attól lesz férfi férfvé! Anyák! A lányaitoknak meséljétek el, hogy a női lét egy magasztos isteni misztérium része, hogy minden lány titkos talány, de csak addig titok, amíg leány! Semmiképp se a rossz könyvek, filmek és a „tapasztalt” barátnők adjanak irányt vágytól fűtött szeszélyüknek, mert ennek csak csalódás, szégyen és megaláztatás lesz a következménye, de életesélyeik rosszra fordulása is! A könnyelmű romantika szépnek tűnhet bár, de előre nem látható súlyos veszélyekkel jár! Természetesen a szerelmes odaadás adhat boldog pillanatokat, de a tartós boldogságot – mint ilyent – csak a lelkükben is összeillő, az egyetlen és igaz szerelmével élheti meg az ember (a férfi és nő), melynek kibontakozási feltétele a szentségi házasság!  Ha Istent kizárják az életükből, akkor a lelkük erőtlen marad, és ez óhatatlan lelketlenséget szül, akár csak egyikük részéről is! 

     A férfi tehát attól FÉRFI, hogy a nő NŐ! Ezt Karinthy Frigyes így fogalmazta meg: "Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába".

      És zárszóként, íme egy "szénné" kényeztetett mai "férfi" hitvallása (a kép alatt!):Ez is bokolt kezdetben 42.jpg

Teszem a szépet, de nősülés az nincsen! 
Apa vagyok, de családtalan! 
Korrektséggel, mit is törném magam? 
Csak laza párkapcsolatban kell nekem asszony, lány és szűzi ajak!

– Erre mondd  Olvasó, hogy milyen alak? 

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

Az „abortusz joga” rabszolgává teszi a nőt

emancipacio.jpg      A feministák és az abortusz támogatói által fennen hirdetett „abortuszhoz való jog" végső soron a szexuális kielégülés eszközeivé, vagyis rabszolgákká teszi a nőket – figyelmeztet a nők elleni erőszakkal foglalkozó szakember.

A spanyol „Értelmiségiek az etikáért” elnevezésű szervezet rendezvényén tartott előadásá-ban Inigo Urien Azpitarte hang-súlyozta: „Ha a nő korlátozás nélkül végeztethet művi terhességmegsza-kítást, a férfi mentesül az apai felelősség alól, így a nő a szexuális kielégülés 'egyenjogútlan' eszközévé válik. A nő akkor is vesztes lehet, ha vállalja a gyermeket, hiszen az apa mondhatja, hogy a nő döntött úgy, hogy nem gyakorolja az 'abortuszhoz való jogát', s így könnyen elháríthatja a gyermek jövőjéről való gondoskodás apai felelősségét."

kepatmeretezes_hu_feminizmus.jpgA művi terhességmeg-szakítás feltételeinek könnyítése az emberi kapcsolatokat is befo-lyásoljafolytatta az előadó. – Ha a férfi tudja, hogy a magzatelhajtás egy-szerű, nemkívánt terhesség esetén könnyebben elhagy-ja a nőt, hiszen tudja, hogy partnere egyszerűen el tudja vetetni a magzatot. A nők egy része ugyan képes ellenállni és elutasítani a művi terhességmegszakí-tást, az abortusz legalizá-lása ördögi kör, amiből sokan mások nem tudnak kitörni. Az 'abortuszhoz való jog' azon jogi fogalmak közé tartozik, amelyek látszólag 'felszabadítanak', valójában azonban mélységesen egyenlőtlen helyzetbe hozzák, s ily módon veszélybe sodorják a nőket” – idézi a szakembert a CNA. (Magyar Kurír)

A brit Journal of Medical Ethics egyik frissen közölt tanulmá-nyának szerzői szerint engedélyezni kellene a “szülés utáni abortuszt”

alberto giubilini.jpgfrancesca minerva.jpg      A cikk szerzői, Alberto Giubilini és Francesca Minerva azzal érvelnek, hogy az újszülött, akárcsak a magzat, „nem tényleges személy”, és morális értelemben nincs joga az élethez; az, hogy ember lehet belőle, „erkölcsileg irreleváns”; továbbá, hogy „az örökbefogadás nem mindig szolgálja az emberek tényleges legjobb érdekét”. Mindezek alapján – vélik – engedélyezni kellene a ‘szülés utáni abortuszt’, azaz az újszülött megölését „minden olyan esetben, amikor az abortusz is megengedett.” Ilyen esetnek minősül, ha a születés után derül ki, hogy a csecsemő rendellenességgel született. Ám az egészséges újszülött megölését is indokoltnak tartják, ha miatta „veszélybe kerülne a család jóléte”, vagy például az anyát elhagyja a társa, s így a gyermekvállalás „elviselhetetlen terhet jelentene a nő egészsége szempontjából”. Giubilini és Minerva javasolja, hogy „az eljárást ne csecsemőgyilkosságnak, hanem szülés utáni abortusznak nevezzék, hangsúlyozva ezzel, hogy a megölt egyed nem annyira csecsemőhöz, mint inkább magzathoz hasonló.” A neves orvosetikai folyóiratban február 22-én megjelent cikk világszerte hatalmas felháborodást keltett. A kiadó, Julian Savulescu professzor, az Oxfordi Uehiro Gyakorlati Etikai Centrum igazgatója azt mondta, hogy a szerzők a cikk közzététele óta halálos fenyegetéseket is kaptak. Savulescu szerint a felháborodott üzenetek küldői „fanatikusok, akik a liberális társadalom alapvető értékeit tagadják” – írja a The Telegraph. A tanulmányt március 4. után eltávolították az internetről.    Forrás 2
születés utáni abortusz.jpg

Szólj hozzá!

0030 - Nem is vagyunk hazasok L2.jpg

Szólj hozzá!

A tiszteletreméltó Marie-Pauline Jaricot és az Élő Rózsafüzér 1

     A 19. században Marie-Pauline Jaricot (1799-1862), a domonkosok harmadrendjének tagja, Lyonban 1826-ban megalapította az Élő Rózsafüzért. A francia forradalom által okozott spirituális összeomlás után Marie-Pauline Jaricot-nak az az ötlete támadt, hogy az ima, az áldozat és a tett univerzális apostolságát életre hívja, hogy ezzel az Evangélium világosságát és a megváltás kegyelmét átadja azoknak az embereknek, akik még ezt nem kapták meg vagy visszaadja azoknak, akik az idők során elvesztették. Ez volt az a gondolat, ami arra késztette Marie-Pauline Jaricot kisasszonyt, hogy a Gondviselés segítségével két művet alapítson: a hit terjesztésére szolgáló egyesületet (a missziók segítségére) és az Élő Rózsafüzért (a régi kereszténységnek a francia forradalom által elpusztított országai számára).
      „Ezt a szép áhítatot (a rózsafüzért) 1826-ban, így írja ő, általában a jámborok hívatására bízni, különösen ha már idősek és semmi mást nem tudnak tenni, olyan hamis előítélet, mely sajnos mindenütt él. (…) Az volt a legfontosabb, hogy a tömegeket arra ösztönözzük, hogy elfogadják a rózsafüzért.”
      Milyen módon fogadta el a tömeg a szentolvasót? A rózsafüzér 15 tizedből (10 Üdvözlégy Máriából) áll. Tehát találni kellett olyan 15 tagot, akik kötelezték magukat arra, hogy: l. naponta egy tizedet elimádkozzanak; 2. ezt a tizedet aszerint a titok szerint elmélkedjék végig, melyet havonta kisorsoltak a számukra.Marie-Pauline Jaricot11.JPG

Szólj hozzá!

 383. A kísértésbe esőt a saját kívánsága vezeti félre és csábítja a rosszra. A kívánság pedig mihelyt megfogan bűnt szül, a bűn pedig ha elkövetik, halált okoz!
384. Lásd a pompás természetet, mily kevéssel is beéri, miért akarsz te drága és fölösleges dolgokat?
385. A kapzsi bírvágy leköti az értelmet, elnyomja a lelki érzéket, iriggyé és számítóvá alakítja az embert. Sokak, ezáltal válnak képtelenné a benső hallásra.
386. Sajnos gyermekem, az gondol legkevesebbet Istenre és örök üdvösségére, akiben elsekélyesedik a hála és elmerül a földi javak gyűjtésében.
387. Fiamhoz hasonlóan én is mondom: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a Mennyek Országa.
388. Boldogok, akik szomorúak, mert én a Szomorúak Vigasztalója megvigasztalom őket.
389. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
390. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert én az Igazság Tükre, megvilágítom nekik.
391. Boldogok az irgalmasok, mert az Irgalmasság Anyjaként elnyerem számukra Isten irgalmát.
392. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
393. Boldogok a békességesek, akik tőlem a Béke Királynőjétől kérik a békét, mert őket Isten fiainak hívják.
394. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyek Országa.
395. Boldogok vagytok, ha énértem gyaláznak és üldöznek benneteket, bálványimádással vádolnak s neveteket, mint valami szégyenletest emlegetik miattam.
396. Kísértések idején a léleknek nagy erősség Isten kegyelme és bizony hatalmas dicsőségére is válik, ha a kísértés legyőzését meghálálja!
397. Édesanyaként mondom neked gyermekem, hogy könnyű lenne szentté válnod, ha kizárólag a hit szempontjából ítélnéd meg életed minden kérdését, mértékét és feladatát! Kövess engem!ram tekintsetek 5.JPG

Szólj hozzá!

Férfi egyenjogúság?

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

      A "férfi-minőséget" igazán, csak a nő szempontjából lehet meghatározni! Az általános erkölcsi értékrend lazulásával, pontosabban a könnyed párkapcsolati lehetőségekkel, sajnos elkorcsosul a férfiakban a legmegnyerőbb férfi vonás, a küzdőszellem, a hódítás- és az udvarlás finom gesztusa. És erről bizony a nők (egy rétegének) erősen devalválódott tartása és az általánosan átértékelődött erkölcsi szemlélet tehet. Ugyan, milyen érték az elférfiasodott nő? És milyen érték az elnőiesedett férfi? Sajnos tisztázni kellene a nemi identitások karakterességét, nyilván a másik nemhez képest, annak tükrében és viszonyában! És itt még nem is beszélek a "gender-elméletről" és annak "szép új jövőt" jósoló elméletéről!egyenjogusag.jpg

      Az igazi tragédia, nem a magát most oly "szabadnak" érzők kalandjaiban, hanem az ezen életpéldába belene-velődő új generációkban fog kiteljesedni. A női emanci-páció nagy harcosai, nem elégedtek meg a nők munkavállalói és szavazati jogának kiharcolásával, de mindenben – az erkölcstelen kicsapongásokban is –egyenlővé tették a nőtársadalmat a romlott férfi szokásokkal (vagyis, nem a hőn áhított becsületes, korrekt férfiakéval!) Az igazi ördögi csavar azonban abban áll, hogy az "egyenlő jogok" a nőket nem a kicsapongások élvezőivé, mint inkább áldozataivá tették! A nők még soha nem voltak ennyire a férfivágyak szolgái, mint manapság, ráadásul mindezt az emancipáció sikereként, önként és dalolva! A szüfrazsettek "férfias" agyukkal képtelenek voltak felfogni, hogy az egyenjogúság, elsősorban nem a jogokban, hanem az egyenlő esélyekben nyilvánulna meg. (Ezt kétszer kellene leírnom NAGYBETŰKKEL!) Merthogy egy lány, egy asszony esélyei merőben különböznek a férfiakétól, akár a fizikumukat, akár a kiszolgáltatottságu-kat (megalázhatóságukat), akár a biológiai korlátaikat (gyermekvállalás) vesszük tekintetbe. Mert minél hosszabb egy "egyenjogú" párkapcsolat, annál inkább a nő húzza a rövidebbet!

4320075750_dcc8e4d386_large.jpg      Hogy miként keveredhet, egy jószándékú nő ilyen helyzetbe? Nos, bizonyára többek a "párkapcsolatoktól" érzelmi biztonságot (az esetleges véglegességet) remélik – ezzel szemben –, csak időleges látszatot kap-nak (miközben kimennek az időből). Bensőséges kapcso-latra vágynak, miközben (sokszor végleg) kizárják magukat a valódi intimitásból, ennek folytán valamelyest emberi méltóságuk is sérül. A legtöbben úgy gondolják, hogyha a vágyott férfit meg akarják tartani, akkor nőtársaikhoz hasonlóan fenntartás nélkül engedniük kell. "Ha nem adom oda magam, akkor tovább áll" – mondják. Hát álljon tovább! Ez az őszinte szívek természetes kiválasztódása! "Inkább legyél magányos, mint meggyalázottan elhagyott!" – mondja a sommás bölcselmény és nem ártana ezt szem előtt tartani! A valódi nőiesség, a tartásban és a türelemben mutatkozik meg, különben a női szív, melynek szentélynek kellene lennie, könnyen karavánszerájjá válik! A Patika Tükör - folyóirat, 2004. XII. évf. 11. számában figyelmeztetően fogalmaz: "A könyvek, a filmek, a reklámok többsége mind azt sugallja, hogy az egyik legfőbb – könnyen elérhető – „élvezeti cikk” a nemi aktus. A valóság ezzel szemben az, hogy a nők többsége ritkán, vagy élete folyamán szinte soha sem talál örömet, felszabadulást a testi együttlétben"! Vagyis ez az „élvezeti cikk”  elsősorban a férfiak "bulija", a nőtársadalom – tisztelet a kivételnek –, meg csak "szolgáltat". Az un. "partnerkapcsolat" a legkevésbé sem a nő hosszútávú érdeke és öröme, mivel a nők lényegében tartós társra és biztonságra vágynának. De még ha valódi öröme lenne is a nőnek, ezért százszorta nagyobb árat fizethet, mint az élveteg férfi! A nő részérőli egy-egy hódítás, valamiképp kétségkívül imitálja a valódi kaland örömét, mégis az esetek kétharmadában – a férfi miatt –, kiábrándultságba fordulhat. A nőiesség elsősorban nem "ágymelegre", hanem a házasság, a család melegségére vágyik! A véglegesre és a biztonságosra! Ezzel szemben a futó kapcsolat – vagy divatosabban –, a 'párkapcsolat' vagy 'élettársi kapcsolat' gyalázat, mert a férfinek szabadság, a nőnek ágyasság. Ráadásul minden párkapcsolatban borítékolt "pár kapcsolat"!  (folyt.)10455371_905499962809743_7191659308448153942_n.jpg

Szólj hozzá!

0029 - old_woman.jpg

Szólj hozzá!

24.
szeptember

NE FÉLJETEK!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeususi képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom  nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.” (Lk 12,1-7)

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai 2

      AZ ANGYALI ÜDVÜZLET 1
      Az Üdvözlégy a legnagyobb tömörséggel foglalja össze a Máriáról szóló egész hittudományt: a köszöntést, a Dicséretet és a felszólítás. A köszöntést maga a Szentháromság nyilatkoztatta, ki és Erzsébet a Szentlélektől ihletve tovább szőtte az első mondatokat. A dicséret magába foglalja mindazt, ami Szűz Máriát naggyá teszi. A felszólítás viszont azt tartalmazza, amit Tőle kell kérnünk – és amiként remélhetjük –, jósága meg is ad.
      Miután az Anyaszentegyház 431-ben az I.Efezusi Zsinaton elítélte Nestorius tévtanait, elővételezte az Üdvözlégy második részét, végérvényessé téve, hogy a Szent Szűz valóban Istenanya és Őt így kell tisztelnünk. Ezen kiegészítést azonban csak VI. Sándor pápa (1492-1503) általánosította. Végül a „most és halálunk óráján” záró mondat 1525-ben jelent meg egy ferences imakönyvben. A több szövegváltozatot V. Piusz pápa tisztázta le 1568-ban és felvette breviáriumba (ez a mai formája)!
      Az Üdvözlégy által lett az Isten emberré, s egy Szűz, Istenanyává. Az igazak lelkei kiszabadultak a pokol tornácáról, az Ég örömei újra megnyíltak, s az üres trónok megteltek, bűneink bocsánatot nyertek, a kegyelmet újra megkaptuk.
      Az Üdvözlégy által betegek meggyógyultak, halottak feltámadtak, a szomorúak megvigasztalódtak, s az emberek elnyerték az örök üdvösséget.
      Végezetül, az Üdvözlégy, szivárvány az égen, a Legszentebb Szentháromság békeüzenete, a szelídség és a kegyelem jele, amit a föld fölé maga az Isten ragyogtatott.
      Az új dicshimnuszt a keresztények éneklik a megtestesülés és a megváltás nagy jótéteményeiért. Dicsérjük benne Istent, az Atyát, mert úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát küldte megváltóul. Magasztaljuk Istent, a Fiút, mert az égből leszállt a földre, emberré lett és Szent Vérével megváltotta az emberiséget. Áldjuk Istent, a Szentlelket, mert a Legszentebb Szűz méhében a legtisztább testet alkotta; az Áldozati Bárányt bűneinkért. – Ilyen szellemben mondjuk az üdvözlégyeket!3975321847_a38f02bab0_z.jpg

Szólj hozzá!

Mértékletesség – a lélek nyugalma

363. A világ minden kincsének birtoklása se lett volna képes megérinteni se a szívemet, sem az elmémet.
364. Lelkem teljes nyugalomban volt a szűkölködésben is, és szegényes otthonomban nagyobb békében éltem, mint akár egy pompás palotában.
365. Bár Dávid király családjából származtam, akik a sors folytán elszegényedtek, nekem mégsem jutott eszembe a Gondviselést egy kicsit is vádolni ezért.
366. Az egyszerűség, nem igénytelenség! Nézd meg házamat Názáretben, Loretóban vagy Efezusban, és látni fogod, hogy a fényűzés távol állt tőlem.
367. Miként az egyszerű otthont, akként az egyszerű lelket is könnyebb tisztán tartani.
368. Mondd drága gyermekem, ha birtoklod Istent, mi hiányozhat még tenéked?
369. Ha bármi mulandót kezdesz nagyra becsülni, fokozatosan visszamaradsz a lelki életben.
370. Gazdagok sírjatok, mert javaitok elenyésznek, titeket pedig szigorúan számon kér az Isten!
371. Aki valóban hisz, az merné-e Istent megbántani?
372. Öt fizikai érzéked van a világra és mindnek feltét-len hiszel – holott már megtapasztaltad –, hogy tévedésbe vihet. Ezzel szemben az egyetlen lelki érzéked-re, amely pedig a Mennybe irányít, csak legyintesz?
373. Elvakulhat az az ember, aki megfeledkezve élete igazi céljáról, égi kincsek helyett, csak földi javak gyűjt.

374. A mennyei boldogság utáni vágy legyen meghatározója a földi javak mértékletes használatának.
375. Kevés az a gazdag, aki szívével ne ragaszkodna vagyonához. Sajnos a többség, bűnösen rosszul használja javait és emiatt a pokol várományosa!
376. Örvendezz gyermekem, mert ha a kegyelemben birtoklod Istent, akkor te már a jövődet éled!
377. Aki anyagi javakat gyűjt magának, az lelke terheit halmozza, mert kincseivel növekszik a felelőssége is!
378. Az igazi lelkiszegénység oly magas szintű gazdagság, hogy már csak Istennel képes megelégedni.
379. Mindent azért kaptál Istentől, hogy azt jóra fordítsd. Az utolsó garast is számon kéri rajtad az Úr aszerint, hogy lelked (a lelkek) javára fordítottad-e!
380. Gyermekem (lényegét tekintve) teljesen mindegy neked, hogy gazdagon vagy szegényen halsz meg!
381. Mit használ a csillogó földi vagyon, ha a mennyországnak még a reményét is elhomályosítod vele!
382. Nem az marad ugyanis a tied, amit életedben gyűjtöttél, hanem csak az, amit cselekedtél!
mi ad örök eletet.jpg

Szólj hozzá!

Léteznek-e férfias, lelki férfiak? 2

     Örökös asszonyi kérdés, hogy "miért ideges és türelmetlen egy férj?" Nos, ennek legalább 9-10 tipikus oka lehetséges (számtalan más mellett). Először is azért, mert a családjában így nevelődött, (ezt a példát hozta magával, az anyja így nevelte). Másodszor talán azért, mert Isten örök terveiben nem a házasság-család hivatását kapta, hanem a papi-szerzetesi lelkipásztorét. Az lehet, hogy ő maga kevéssé tehet a "pályatévesztéséről", hiszen sem a szülei, sem a társadalmi közeg nem segíttette hivatásának tisztázásában, viszont a készségei, a hiányosságai önmagáért beszélhetnek. Harmadsorban, mert a zajló világi életben kimerült, idegrendszere sérült vagy gyomorbeteg (sok a felelősségteljes munkája, vagy mert nincs munkája és gondjai vannak és ezt nem tudja ilyen idegekkel feldolgozni). Negyedsorbanmert hozzá szokott valamihez (esetleg, kezdetben el lett kényeztetve), amit egy idő után kevéssé kap meg és ez teljesületlenséget, idegrendszeri feszültséget okoz, ezért ingerült! Ötödsorban azért, mert képtelen teljesíteni (pl. anyagi elvárásokat, stb) különösen, ha a felesége mások teljesítményeire célozgat. Hatodikként hozható fel, hogy sok asszony abban látja női identitásának építését, ha a férjében igyekszik leépíteni a férfit! Ebből elhidegülés születhet, de abból is, ha az asszony egészségügyi tényekkel vagy kifogásokkal zárkózik el, ahelyett, hogy valami más gyengéd megoldással tartaná karban egymás iránti szeretetüket. Hetedikként tételezhető fel, ha a férj tele van "bezzeg" képzettel felesége múltját illetően és úgy érzi a párja csak vele szemben él kifogásokkal! A nyolcadik okot, valójában elsőként kellett volna említenem: az ima és a szentségi élet hiányát a férjben, feleségben, a kapcsolatukban. A keresztény hit ugyanis nem csak erőt és célt adó, de képes elfedni sok hátrányos érzést és hiányosságot is. Sajnos ezt a házasok egy idő után feledni látszanak, miáltal a Szentség kegyelme kevéssé vagy nem érvényesül életükben és óhatatlanul a test (az ideg) és a külsőség irányítja vágyaikat és indulataikat, a lélek készségei helyett! Kilencedik – de nem utolsó sorban –, a férj túl sok ingernek (csábításnak) van kitéve, mely késztetések százait ébresztik benne (akár tudat alatt is) és ezekre tisztességes megoldás nincs, ugyanakkor a szintúgy fáradt feleség, nem érti meg és nem oldja fel a szeretetével – és a férj óhatatlanul ezért ingerült. Manapság ugyanis bolond a helyzet, mert jóformán már a férfiaknak kell küzdeniük az "egyenjogúságért", pl. a streetharassment-post.jpg"szexuális zaklatás" kritériumait illetően! Tekintve, hogy a nők egy része – öltözködésével, mozgásával (magakelle-tésével) és illatával – oly szemérmetlenül "incsel-kedik" (boldogbol-dogtalannal), hogy ez messze kimerítheti a férfi-zaklatás fogalmát! Beindítja az egyébként is tisztességtelenre kódolt ábrándjaikat és a feleségek ennek egyfelől nem felelnek meg, másfelől meg (óhatatlanul) "elegük van az egészből"!

     Ha férj és feleség közt (így-úgy) megbomlik a harmónia, ennek folyománya a meg nem értés (különösen, ha meg se hallgatják egymást)! Sorolhatnék akárhány "tényezőt" is, valamiképp kapcsolatban állna a felsorolt kilenccel, pl. ha a férj "morog", "osztja az eszet", nos a feleségnek nem kell mindjárt "helyre raknia az agyát"! Egy kis türelemmel, kivárással, más alkalomra halasztva a véleményezést, mégpedig nagy-nagy szeretettel! Hogy mért pont a nő nyeljen? Azért mert a férfiakról szól ez a poszt! Azért mert a férfi, az egy egészen más alkat-fajta (és szépen fejeztem ki magamat)! Ami ennek ellenére mégis egészen érdekes sőt bámulatos a férfiben az az, hogy lelkének alkalmassága esetén képes Isten legmagasztosabb szolgálatára is! Ebből következik, hogy igenis léteznek FÉRFIAS lelki férfiak, ám őket legkevésbé sem a lelketlenek közt kell keresni! Alapszabály, hogy a vallástalan (nem katolikus) férfit nehezebb kezelni "kordában tartani". (Más vallású Olvasóm, itt ne vegye zokon e fenti kitételemet, hiszen, aki a pontosan körülhatárolt katolikus elvárásokat képes megtartani Krisztusért és családjáért, az simán megfelelne az e tekintetben reformibb hitelveknek is!)
– Az pedig, hogy valójában mit tehet egy asszony az "állandóan ideges" férjével, ezt valószínűleg nem válaszoltam meg, egyfelől, mert nem a kompetenciám, másfelől mert már végképp feszegetné blogom szellemiségének határait! Végtére is nem ragadtathatom el magam "házaséleti tanácsadásra"! Mindenesetre:

      Mindkét nemre érvényes jó tanács: a jövendőbeliért (vagy a hivatásért) már gyermekkortól kezdve imádkozni kell, egyfelől azért, hogy "a társ" megőrizze magát nekünk, hiszen Isten őket nekünk teremtette, másfelől azért, hogy megtalálhassuk! Egyébiránt, akkor lesz több ideális férfi, ha több lesz a tisztaságát őrző korrekt nő és ideális ANYA! A nő belső tartása, női méltósága, kedvessége és tisztasága, ellenállhatatlan a férfiak számára. Eredendően a férfiasság: szelíd erő, türelem, gyengédség, tudatos atyaság, hűség és hazaszeretet. A családanyáknak erre kellene nevelniük a fiúkat, mégpedig HITTEL ! Mert hiába fejlődik a test, pallérozódik a szellem, ha közben a lélek készsége satnya marad! A férfias férfivé válás kulcsa tehát, a nők kezében van! (Folyt!)

 csalad tekint a tavolba.jpg

Szólj hozzá!

SÜRGŐS IMAFELHÍVÁS HAZÁNKÉRT

A 2014. 09. 21-től, 2014. 10. 29-ig terjedő időszakra 

Jelen imafelhívás más fórumokon is megjelent, más imákkal, ugyanezen szándékra!

Lényeg, hogy ezen engesztelő-imaakció kivétel nélkül minden magyar embert felszólít, aki szívén viseli Nemzetünk sorsát és hajlandó tenni Isten által elrendelt küldetésünk megvalósításáért! 

Egy zarándokúton Hazánk sorsáról beszélgetve jött a gondolat, hogy most csak koncentrált, összefogott imával segíthetünk magunkon. A következő hetekben várhatóan sok döntés születik majd az ország sorsát illetően, melynek egyik jelentős momentuma a Szent Anna réten megépítendő Engesztelő kápolna ügye, amelyet – mint az ismeretes - még Natália nővér által kért a Szűzanya, és az Úr Jézus.

Szükséges, hogy megértsük, hagy a szép jövendölések és bíztatások, melyeket a magyar nép többek között Gobbi atyán és Pió atyán keresztül kapott, csak az Úr Jézus, és a Szűzanya által kért feltételek teljesülése révén tudnak megvalósulni!

Tanuljunk történelmünkből, és emlékezzünk a szomorú példára, amelyet a II. Világháború és 1956 szenvedései okoztak az Égi kérés figyelmen kívül hagyása miatt!

Nehogy ismét „TÚL KEVÉS!” legyen az igyekezetünk!

Égetően szükséges tehát, hogy Isten áldását hordozza magán minden, a magyar nép sorsát érintő döntés! Éppen ezért, jelenlegi imánkkal Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

Ajánlott tehát a 2014. szeptember 21-től október 29-ig terjedő időszakra a szent rózsafüzért a Szeretetláng fohásszal naponta elimádkozni! ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMI HATÁSÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE!

Ne feledjük annak meghatározását, hogy milyen szándékra történik a Kilenced elimádkozása.

Jelen esetben most azért imádkozunk, hogy: Magyarország, valamint a Szent Anna rét sorsának alakulása, az Úr Jézus vezetésével, Örökös Királynőnk a Magyarok Nagyasszonya közbenjárásával, Isten dicsőségére történjen, hogy minden ügyünkben (a megvalósítást is beleértve), Hazánk számára legkedvezőbb döntések szülessenek!

Ne feledjük: A kegyelem mértéke tőlünk is függ! 

Köszönöm, hogy együtt lehetünk az imában! (a szerk.)Országom nem pusztul, hanem tisztul!.bmp

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai 1

grignon ennespt.gif      A HISZEKEGY változatai: A szentmisében rendszerint (a „nagy”) Nicea-konstatinápolyi hitvallást, a rózsafüzérezés-nél (a „kisebb”) Apostoli Hitvallást, ritkán az „ökume-nikus verziót” imádkozzuk. Csak közbevetőleg említjük meg, hogy eredendően nem tartozott a "Domonkos-féle" rózsafüzérhez a Hiszekegy-Miatyánk-3 Üdvözlégy bevezetés. Ezt Montforti Grignon Szent Lajos illesztette hozzá!
      AZ ÚR IMÁJA
      A Miatyánk az Úrtól kapta a nevét. Nem ember, nem is angyal a szerzője ennek a fönséges imának, hanem az emberek és az angyalok királya: Jézus Krisztus. Isten fia tetteiben mindig az Atyát dicsőítette és azért jött erre a világra, hogy általa az emberek is megdicsőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket arra az imamódra, mellyel a legjobban magasztalhatjuk Istent: megtanított bennünket a Miatyánkra, amelynek Ő a szerzője.
      Imádkozzuk tehát gyakran ezt az imádságot olyan érzülettel, ahogyan Krisztus tanította!
      Tertulliánus szerint a Miatyánk az evangélium rövid kivonata.
      Kempis Tamás annyira csodálja, hogy azt állítja: a Miatyánk kívánságai túlszárnyalják a szentek legmerészebb vágyait is.
      Aranyszájú Szent János viszont arra figyelmeztet; aki nem úgy imádkozik, ahogy az Úr tanított bennünket, az nem az Úr Jézus tanítványa.
      Végül Szent Ágoston arról biztosít mindnyájunkat, hogy a szívből végzett Miatyánk kiírtja a bocsánatos bűnöket is.
      Amikor ezt az isteni imádságot áhítattal mondjuk, akkor a legkiválóbb erényeket indíthatjuk fel magunkban; mivel a Miatyánk minden egyes fohásza egy-egy erénynek felel meg.
      Ha szentolvasónk tizedei előtt a Miatyánkot mondjuk, akkor emlékezzünk a fenti gondolatokra! Akkor rózsafüzérezésünk közben nagy erőkkel töltekezhetünk, s lelkünket friss forrásvízzel üdíthetjük. A rózsafüzér kezünkben olyan hatalom, amelyen nem vehet erőt az alvilág minden incselkedése sem.Pater_noster 2.jpg

Szólj hozzá!

Őszinteség és figyelmesség – az élet méltósága

340. Soha kettős szívvel nem voltam az emberek felé. Egyetlen szívem van, telve lángoló szeretettel Isten és az emberek iránt. Te se mérj kettős mércével!
341. Senki sem kételkedett szavaimban, mert tudhatták, hogy amint beszélek aszerint élek. – Légy hiteles!
342. Mivel én vagyok az Igazság Anyja, megvetem a hazugságot. – Tartsd meg a nyolcadik parancsolatot!
343. Felebarátodhoz mindig légy őszinte, vagy ha nem mondhatod el az igazat, akkor hallgass, de semmiképp se véts a nyolcadik parancs ellen!
344. Szükségtelen, hogy embertársadnak feltárd lelked mély titkait, mert ez igen nagy könnyelműség.
346. Az emlékezet sok fölösleges és káros látványt raktároz el, melyek szennyezik a gondolatot. Ezek bármikor megzavarhatják az összeszedettségre való törekvésed. – Légy tehát figyelmes fegyelmedben!
345. Mivel küldetésed van, a világban kell élned, de nehogy a világnak élj! – Tégy tanúságot Fiamról!
347. Isten elveti a képmutatót és a hízelgőt, mert az ilyen teljesen más a szívében, mint a nyelvében!
348. Álnok az, aki úgy érvel, hogy „az igazság érdekében kénytelen a VIII. parancsolat ellen véteni”!
349. Figyelj az ellenségeidre, ők jól látják a hibáidat.
350. Ha annyira megveted az őszintétlenséget, akkor magadhoz is épp oly következetes légy!
351. Akik azt állítják, hogy Fiamat szeretik, de engem folyvást sértenek, bizony hamiskodók azok!
352. Amiként a halat horoggal, a madarat léppel fogják, a hazugok épp úgy ragadják meg képmutatásukkal az egyszerű és hiszékeny embert.
353. Gyermekem! Ha jókívánságod fejezed ki felebarátod felé – azt –, kívánd neki teljes szívedből és teljes lelkedből, és ezzel teljesíted a szeretet parancsát.
354. Őszinteség, szemérmesség és okosság nélkül bárki közönségessé válhat, és ez sajnos maga után vonhatja a megvetést, amely árt a méltóságnak.
355. Az Úr törvénye tökéletes, tanúsága megbízható és a balgát bölccsé teszi. Az Úr parancsai egyenesek, útmutatása érthető, földerítik a szívet, megvilágítja a szemet, s oltalma örökké megmarad.
356. Gyermekeim tudnotok kell, hogy az én szolgáim mentesek a ravaszságtól, ezért ne is tartsa magát senki 'Mária gyermekének', aki szívből nem őszinte!
357. A tapintatból való hallgatás és az őszinte megnyilatkozás mérlegeléséhez, kérd őrangyalod segítségét.
358. A lélek az ami éltet, a test pedig annyiban van javadra, amennyiben teljesíti és megéli az Igét.
359. A ravasz ember állandó bizonytalanságban él, mert nem tudhatja, hogy mikor szégyenítik meg.
360. Bármit mondasz, légy mindig őszinte és egyenes.
361. Az egyszerű és őszinte ember, szeretetreméltó. – E lelkületben volt a legkiválóbb Szent József!
362. Az őszinte lelkület és a jó lelkiismeret az örökkévalóság záloga. Tedd magadévá és kövess engem!imadkozni masokert (2).jpg

 

Szólj hozzá!

Kérdés: A mai férfi képes-e harcolni a Gonosz ellen?

Léteznek-e férfias, lelki férfiak? 1

ferfi_dwwirtschaft.jpg      Mit tanácsolhatunk tehát a párkereső nőknek? Hát először is azt, hogy elsősor-ban nézzenek ki úgy és visel-kedjenek akként, mintha NŐK lennének!  Vagyis soha ne a divatnak, a barátnőknek vagy a skalpvadász 'pasiknak' akarjanak megfelelni! Másodsorban, tartsák szem előtt, hogy az igazi férfiasság, nem a tettekben és a szövegelésben, hanem a tettre kész önuralomban mutatkozik meg! Ha bizonytalanok a férfi valós szeretetében, kérjék a türelmét és az rövidesen színt vall. (Ez persze csak akkor működik, ha a férfiben fel sem vetődhet a "bezzeg" érve! A férfiak ugyanis nem viselik el, ha tőlük mértéktartást várnak, miközben vélt "elődjét" ezt korántsem kötötte!) Általánosságban azonban, óvakodjanak azoktól az önző, öntelt és kioktató férfiaktól, akiknek hite nincs, ám ehelyett – hit gyanánt –  megkérdőjelezhetetlen elméleteket kreálnak. Egyes férfiak vágyai és ábrándjai (az életről való "filmszerű"), elképzeléseik gyakran elhomá-lyosítják a mértékletességüket, mígnem a nőket rendszeresen oktatják, fölényesek és mindenről úgy vélik, hogy jobban tudják. Ha gyengédnek mutatkoznak is, ez sokszor vagy célirányos, vagy csupán a "kisdiák" lekezelése. Különösen óvakodni kell azoktól, akik isznak, dohányoznak (még ha ennek valamiféle "korrekt" keretet igyekszenek is mutatni), mert ezeknél szinte törvényszerű, hogy igazán csak mások iránt vannak precíz és mértékadó elvárásaik (de önmaguk iránt a legkevésbé, mint később kimutatkozik)! Bár másokat könnyen vádolnak, maguknak mindig találnak "reális" mentségeket. Mindig tovább kell gondolni az esetlegesen már korán kimutatkozó "villámtréfákat", hogy majdan ezek a házasság után, hogyan sülnek el, és valóban mosolyfakasztók lesznek-e majd akkor? Aki már kezdetben türelmetlen – amikor megértőn és türelmesen kellene udvarolnia –, ugyan bizony mértéktartó lesz-e, majd a házasságban?

imadkozzatok egymasert_1.jpg     Az Isten megáldjon benneteket lányok és nők! A szeretet mér-tékegysége nem a férfi bicepsze, nem az eleganciája, a "jól tud táncolni" meg "a van pénze", hanem az áldozatra, és a jóra való készsége! Tehát a férfiben a lelküle-tet, A LELKET keressétek és akarjátok megismerni. Ha ez netán, nyomaiban még kimutatható, akkor érdemes velük foglalkozni és (szépen, fokozatosan) a hitre irányítani őket (persze, ha bennetek még van egyáltalán)! Akinek hite nincs, annak mértéke sincs, mert mihez képest tesz vagy nem tesz valamit, a stelázsihoz képest?? Higgyétek el már végre, hogy Isten nélkül nem megy, és arról a végtelenül szerető Istenről beszélek, aki egyszülött Fiát adta a mi üdvösségünkért! Azt se feledjétek, hogy bár más vallások léteznek – ám –, egyedül a kereszténység hirdeti a maradéktalan, válogatás nélküli SZERETETET, és Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta a Feltámadásával – más vallásalapítót nem! Higgyetek tehát az Evangéliumban és társat is aszerint válasszatok!

Szólj hozzá!

0036 - lenge oltozek3_1.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 039_apor vilmos .jpg

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Monforti Grignon Szent Lajos, a szentolvasó apostola

     A rózsafüzér iránti lelkesedés lendülete, a protestantizmus, majd a janzenizmus alatt jelentősen megtört. Bár az ellenállás számtalan szigete őrizte az áhítatnak eme formáját, a régi tűzet mégis csak Grignion de Monfort Szent Lajosnak (1673-1716) sikerült újra lángra lobbantania.
Szűz Mária titka.jpg      A máriás kegyelem arra ösztönözte Grignon Szent Lajost, hogy csatlakozzon a prédikáló rendhez és belépett a(domonkosok) harmadrendjébe. Ez lehetővé tette számára, hogy rózsafüzér-társulatokat szervezhessen, amihez a domonkosok rendi főnökétől kapott engedélyt.
      Több művében is kimutatkozik, hogy Szent Lajos sokat merített a domonkos hagyományból, különösen Boldog Alanus de Rupe írásaiból. Grignon azonban nem elégedett meg a másolással, hozzáadta a maga hasonlíthatatlan zsenialítását is.
      Hogy a tudatlan és felületes népnek Jézus és Mária titkait könnyebben hozzáférhetővé tegye, szent keresztutakat is építtetett, mint például Pontchâteau-ban, azonkívül körmenetei számára zászlókat tervezett, melyek a titkokat ábrázolták. Több mint százezer tagot vett fel a rózsafüzér-közösségekbe. Az ő és az általa alapított Mária Társulat misszionáriusainak buzgósága újra kereszténnyé tette Nyugat-Franciaországot, és ezzel megalapozta azt a csodálatraméltó ellenállást, melyet ez a vidék a francia forradalommal szemben tanúsított.
      Az is Grignon Szent Lajos volt, aki a rózsafüzérhez – bizonyos fokig bevezetőként – hozzáfűzte a Hiszekegyet, a Miatyánkot és a három Üdvözlégy Máriát, melyek nem a domonkos hagyományból származnak és ezért nem szükségesek a rózsafüzérhez kötődő búcsúk elnyeréséhez. Grignon ezen toldaléka azonban az idők folyamán általánosan elterjedt. (Alsó kép: Montforti Grignon Szent Lajos rózsafüzére)chapelet_du_pere_de_montfort1.jpg

Szólj hozzá!

323. A békétlen lelkű az irigy, aki nem szívleli mások nyugalmát. Azon igyekszik, hogy zavart keltsen!
324. Könnyen feldúlhatod szíved békéjét, ha nem zárod be füledet a 'jólértesültek' hírei elől.
325. Vannak akik finoman kipuhatolják, hogy miként gondolkozol, aztán később durván visszaélnek ezzel. – Légy tartózkodó és élj rejtett alázatosságban.
326. Gyermekem! Először magadban teremts békét, s csak azután békéltess másokat.
327. A gonoszok közti béke a legnagyobb háborúság, mert a rosszak mindig készek tönkre tenni egymást.
328. Aki más hibáit szajkózza neked, rólad is hasonlóképp beszél mások előtt.
329. A földi dolgokért rajongók és a kevélyek, mindenen csak pártoskodnak és szüntelenül viszálykodnak.
330. A bölcs nagyra értékeli a békességet, míg az oktalan – aki önmagával sincs békében –, folyton lázong és semmiségeken is civakodik.
331. Ha igazi lelki békére törekszel, akkor beszédedben, gesztusaidban, érdeklődésedben és viselkedésedben, légy mindig szelíd és visszafogott.
332. Gyermekeim! Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, békességes, szeretetreméltó, dicséretes, erényes és ami magasztos.
333. Nagy lelki békével bír az, aki nem törődik se dicsőséggel, se gáncsoskodással, csak teszi a jót!
334. Inkább engedj a magadéból, semhogy törésre vidd a békét szüleiddel, felebarátoddal vagy házastársaddal. – Imádkozd a rózsafüzért, környezetedért!
335. Ha nem csorbítja Isten dicsőségét, inkább add fel a véleményedet és alkalmazkodj, mintsem a békétlenség támasza légy. – Szüntelenül imádkozzál!
336. Gyermekeim! Szünet nélkül imádkozzatok a békéért, mert a sátán a békétlenségben nyer teret!
337. Az Isten országa nem „eszem-iszom”, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.
338. Szeplőtelen Szívemhez intézett imádsággal elnyerhetitek a békét, mert Isten reám bízta ezt!
339. Amit tanultatok, hallottatok és elfogadtatok tőlem: azt tegyétek; és veletek lesz a békesség Istene.
Kövess engem!Mária Rózsafüzér Világmissziója_1.jpg

Szólj hozzá!

A kérdés még mindig csak részben megválaszolt: honnan veszi a férfi a maga "férfi öntudatát" és ez az-e, ami valóban a férfiasság kritériuma? 

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

dohány87.jpg      A férfiak női nemről való "férfi" élményei a legfogékonyabban és legmélyebben a "nőtől", az anyától származnak gyermekkorból, ezért tudattalanul is valóban az anyjukat keresik a párjukban. Ha negatív élményeik voltak, akkor a valós anyakép mellett egy vágykép határozza meg elvárásaikat. Persze ez nem azt jelenti, hogy a valós női ideál hasonlít az édesanyához, de annyiban működik a dolog, hogy valamely vélt vagy valós tulajdonság végül is képes arra, hogy a NŐRŐL alkotott belső képet befolyásolja.
Ezen anyai "eredeztetésnek" vannak szélsőséges esetei, melyek megmérgezhetik a házaspárok életét, ha ugyanis a férfi túlságosan kötődik édesanyjához, s ennek a függésnek fényében kritizálja kedvese cselekedeteit, főztjét, női szerepeit, vagy éppen anyja tanácsait kéri olyan ügyekben, melyekben párja lenne az illetékes.
rubens_adam_es_eve.jpg      A NŐ képes felkelteni a FÉRFI figyelmét, de a férfi, Éva paradicsomi esete óta érzékeny arra, ha nőtársa más férfiről példázódik vagy volt már mással előélete! Az igazi férfitípus (értsd jól), 100%-ban akarja birtokolni feleségét, múltjában és jövőjében is, jóllehet, ezért házassága előtti férfiként persze semmit sem tesz! Ezzel magyarázható, hogy a párja múltja miatti féltékenység – akár a józan értelem cáfolataként is – de gyötri a férfit, mely egyenesen tragédiába sodorhatja az egyébként harmonikusan bontakozó udvarlási szakaszt, vagy akár a megvalósult házasságot is. Ezért ajánlatos ezeket a kérdéseket időben tisztázni! Az ebből fakadó durvaságok, ferdeségek, depresszió, válás, öngyilkosság mögött, sokszor negatív szexuális élmény vagy a másik fél, korán elvesztett tisztasága miatti fájdalom, mögöttes traumái motiválnak! Ha efféléről másként gondolkodik a kedves Olvasó, ne feledje, hogy fenti "sarkos" megállapítások sokszor a tudatalattiban fejtik ki hatásukat és bizony ebből származnak azok az "érthetetlen viselkedések", züllések! Nem véletlen és nem érték nélküli a "maradinak" tartott szülői, nagyszülői figyelmeztetés a házasságig való tisztaság megtartására. És ez mindkét félre vonatkozik! Bizony nem árt, ha a nők néha 'férfi szemmel' is nézik a világot, és egyenesen tragédia, ha a férfiak nem gondolkoznak olykor a 'nő fejével' is.

      Míg a férfiasság a tapintatos türelemben, a női jellem a szemérmes gyöngédségben mutatkozik meg! A férfinek és nőnek az udvarlás idejére, be kell kalkulálnia az egymás iránti mértékletes viselkedést, tudatosítva, hogy a szemérmesség és diszkréció az emberi intimitás része, mely a két nem vonzalmának titokzatos misztériuma. Ennek korrekt megélését nyilvánvalóan veszélyezteti – mintegy hitelteleníti – a felek "elővételezett" együttléte.
Jóllehet, Isten egyenlő személyi méltósággal ajándékozta meg a férfit és a nőt, ám maguknak kell elismerniük, tisztelniük és óvniuk egymás szexuális identitását! Kicsit sarkítottabban ezt úgy fogalmazhatnánk meg, hogy: a tisztességes férfi arról ismerszik meg, hogy 'belegebed', a tisztességes nő meg arról, hogy hagyja!
kepatmeretezes_hu__105_2009081003403_605.jpg     A fenti felvetéseket bezavarandó: léteznek rámenős, skalpvadász, önző és brutális férfiak! De hogyan is kerülhet egyáltalán össze a védtelen nő, egy önző vagy kifejezetten rámenős, agresszív férfival? Sajnos úgy, hogy a "védtelen nő" többnyire kiválasztja magának! Nem utolsósorban azért, mert férfiasnak és úm. szexisnek találja. De azért is, mert a családban is ezt tapasztalta és úgy véli, hogy ő "nagy női készségeivel" már jobban tudja majd kezelni az ismert szituációkat (mint annak idején az anyja)! Úgy látja, hogy a rámenősség "határozottságot", a "célirányosság" férfiasságot, a durvaság "keménységet", a skalpgyűjtemény pedig "tapasztaltságot" tükröz az ilyen nő számára. Hát ez bizony nagy melléfogás! Nos, a nőnek tudnia kellene, hogy az ilyen "férfi" őt is csupán tárgynak vagy "új húsnak, skalpnak" tekinti és csak annyit kedveskedik, amennyi rövidtávú célja eléréséhez okvetlenül szükséges. Valójában csak beeteti áldozatát! A nő pedig annyiban hibáztatható, hogy nem hallgat ősei figyelmeztetésére és épp oly hiszékeny, mint Éva volt. Ehhez még hozzájárul a fent említett öntelt női önbizalom, hogy majdan képes lehet gyengédséggel és páratlan bájaival, változásra bírni a kicsit "kikapós, de férfias férfiját". "Amint bekötik a fejét, majd megszelídül" – gondolja, de súlyosan téved! Ez ugyanis nem lehetetlen bár, de roppant ritka! Ehhez Saul-Paul nagyságrendű katartikus megtérés és erős bűnbánat-nyilvánítás kell, de legfőképp a tartós hit! Mellesleg ez is az a helyzet, mely Isten nélkül nem megy! Mert ha hite nincs, akkor minden bók, csak a "desszert" dicsérete, és végül a nő csak cigi előtti "nass"! Tény, ami tény: nem a házasság intézménye van válságban, hanem az ember (a férfi és a nő)!

Szólj hozzá!

Sandri bíboros: Az ENSZ védelmezze a kisebbségeket

2014. szeptember 13. 

Nem lehet elképzelni a Közel-Keletet keresztények nélkül. Az ENSZ pedig védelmezze minden kisebbség méltóságát – így összegezhető Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusának felszólalása szeptember 9-én Washingtonban. A Vatikáni Rádió tudósítása.

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusa A keresztények védelmében elnevezéssel megalakult új non-profit szervezet megnyitó csúcstalálkozóján szólalt fel. Célja annak megvitatása, miképpen tehet a nemzetközi közösség lépéseket a közel-keleti lakosság érdekében. Ebben a régióban semmibe veszik a vallásszabadságot és az emberi jogokat, a kisebbségek pedig, nemcsak a keresztények, szörnyű szenvedésnek vannak kitéve – állapította meg Sandri bíboros. 

Felhívásában arra szólított, hogy az Iszlám Állam minden politikai, gazdasági és katonai gyilkos őrületének támogatását egyértelműen el kell utasítani. Fel kell számolni a cinkos hallgatást a szíriai konfliktus számos következményéről, többek között arról, hogy a menekülttáborokban 12-13 éves lányokat eladnak „menyasszonyként” vagy árucikként más országoknak. Ki emelte fel valaha is szavát és ítélte el ezt a gyakorlatot? – tette fel a kérdést.

Ne azt állítsuk előtérbe, hogy civilizációs összeütközés és háború folyik az iszlám és a kereszténység között, még akkor sem, ha ez valóban megtörténik. Van, aki, sajnos, tönkre akarja tenni a tiszteletteljes és gyümölcsöző kulturális együttélést – fogalmazott a bíboros. A Nyugat gyakran beleesik abba a csapdába, hogy az arab kultúrát az iszlámmal azonosítja. Nem kétséges, hogy hatalmas gazdasági érdekek forognak kockán, amelyek hatással vannak a konfliktusra. Így például a fegyverkereskedelem, az olajkutak és gázlelőhelyek ellenőrzése, a kőolaj- és gázvezetékek védelme, az egyik szabadkereskedelmi övezet uralma a másik felett, nemcsak a Közel-Keleten, de Kelet-Európában és a világ más régióiban is. Mindez a kiselejtezés kultúrája nevében folyik, ami a személyes gazdasági érdekeknek ad helyet, megsemmisítve, vagy figyelmen kívül hagyva a másik embert, életét és méltóságát.

Ezt követően Sandri bíboros azt kérte, hogy az ENSZ váljon egyre inkább és egyre átláthatóbb módon azzá a hellyé, ahol minden nép konkrét döntésekkel és megfelelő lépésekkel védelmezi a közel-keleti keresztények és minden más kisebbség méltóságát. Biztosítani kell a keresztények visszatérését Moszulba és saját földjükre. Meg kell állítani a jogtalan agressziót, de gondolkodásunk ne korlátozódjon pusztán az erő használatára. Amennyiben ez szükséges, úgy történjen az ENSZ vezetése alatt, nemzetközi egyezmény keretében, az arab és a muszlim országok bevonásával – hangsúlyozta Sandri bíboros Washingtonban. 

A bíboros amerikai látogatása során felszólalt az Egyesült Államok püspöki konferenciája állandó tanácsának ülésén. Ez alkalommal is a közel-keleti konfliktusról szólt. Emlékeztetett a Szíriában elrabolt papokra és a brutálisan meggyilkolt újságírókra. Kérte, hogy áldozatuk ébressze fel a világ lelkiismeretét. Nem hallgathatunk a szentföldi egyházakat sújtó fenyegetések láttán. A spirituális vezetőket arra buzdította, hogy foglaljanak állást a vak és barbár erőszakkal szemben. A vatikáni képviselő hangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a híveket ne a civilizációk és vallások közötti konfliktusra neveljék. 

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

Az Örök Rózsafüzér Mozgalma

     1634 egy olasz domonkos pap, Timotheus Ricci (1579-1643) Bolognában megalapította az „Örök Rózsafüzért”, melynek alapszabálya kimondta, hogy a rózsafüzért éjjel és nappal, az év minden órájában imádkoznia kell valakinek.
     Ez nagyon megfelelt a híveknek, mivel ez azt jelentette, hogy az évnek csak egy órájára kellett elkötelezniük magukat, melyben az egész zsolozsmát elimádkozták. A hívek elmentek a domonkos kolostorba és egy kazettából kihúztak egy papírt, melyen valamely a nap rájuk osztott órájának időpontja volt felírva. A siker nagy volt. Egyedül Bolognában 16-szor kellett a kazettát újratölteni, és még VIII. Orbán pápa is magához rendelt a Vatikánba egy kazettát, melyből a maga óráját kihúzta. A pápa haláláig hű maradt ehhez az önként vállalt kötelezettséghez. Az óra, amit kihúzott, az este 11 és éjfél közötti volt.
      Az Örök Rózsafüzér gyorsan elterjedt az egész kereszténységben, és a pápák gazdagon ellátták búcsúkkal.6. Plas, előtér, baloldal, VIII. Orbán pápa (1623-44).jpg

Szólj hozzá!

A békére való törekvés – a szeretet táptalaja

305. Soha senkivel sem civódtam, vagy veszekedtem.
306. Nem csak ügyeltem, hogy a jelenlétemben ne nyerjen teret semmi viszály és senki meg ne bántsa a másikat, de igyekeztem még a haragosokat is megbékíteni egymással. Imádkoztam értük.
307. Annyira szerettem a békét, hogy még azokkal is békességben éltem, akik nem akarták a békét.
308. Az Istent szolgáló lelkekkel benső egyességben voltam, a szeszélyesekkel pedig – hogy a jónak megnyerjem – szelíden bántam. – Ezt kérem tőled is; légy szelíd, békére törekvő és mindig egységben velem!
309. Imádkozzatok pap fiaimért és a hivatásokért!
310. Ha az Evangéliumot olvasod, Isten szól tehozzád – és a lelked békére talál.
311. A Szentségi Jézus előtt feltöltődhetsz békével és szeretettel. A nyugalom perceiben ne ajkaddal, hanem a lelked által beszélgess az Úrral, s egyszeriben felismerheted amit a világ zaja elnyomott; – azt –, hogy mily nagyszerű feladatot bízott rád Szent Fiam!
312. Kerülj minden helyet, ahol békétlenség van.
313. A szív legnagyobb öröme az igazakkal való békés egység! A jó emberek egymás erényein épülnek.
314. A békeszerető ember mindent jóra magyaráz.
315. Béke Királynőjének neveztek, mégsem tőlem kéritek a világ békéjét, pedig fatimai Jácintámtól megtudhattátok, hogy Isten, Szeplőtelen Szívemre bízta ezt!
316. Szent József a Családi Béke Őre. Üdvös tehát, ha úgy a szülők, mint a gyermekek Hozzá fordulnak!
317. Az igazi egyszerűség – az Úr békéje – nem ismeri a viszálykodást, és alapja a boldogságnak.
318. Akik hűek Istenhez és a valódi életszentségre törekszenek, azok a szent békében egyesülnek.
319. Igyekezz kibékíteni a civakodókat és ha nem hallgatnak meg, jobb ha elhagyod őket.
320. Élj békességben mindenkivel és törekedj az igaz életre, de ez ne megalkuvásból, hanem szent szeretetből fakadjon!
321. Soha ne hallgass a felbujtókra, besúgókra, mert azok a sátán szolgái. Nem tesznek ők egyebet, mint gyanút ébresztenek és ellenségeskedést szítanak.
322. A békétlen lelkű az irigy és nem szívleli mások nyugalmát. Azon igyekszik, hogy zavart keltsen!nsenhora2.jpg

 

Szólj hozzá!

     Már-már hallom a rákérdezést "Hogy akkor mi a szerelem"? Nos, a szerelem a másik nem, egy tagja iránti, akarattól független lelki megnyilvánulás. Nem azonos a testi vággyal de még a szeretet puszta fogalmával sem – jóllehet –, enélkül meg sem nyilvánulhat! Az igazi szerelem, maga az élet – olyannyira –, hogy nem evilágból való, hanem paradicsomi örökségünk Istentől, ezért van mindenkiben az "örökké" érzése. Nem szabadna tehát "A MOST" felelőtlenségében élni, hanem a megfontoltság és a másik érdekének állandó figyelembevételével kellene kapcsolatainkat értékelni és felépíteni. Tehát tisztességtelen az a férfi, aki "udvarlás" vagy a "szerelmetes ingyen enyelgés" címén évekig feltartja szerencsétlen partnerét, holott eleve tudja, hogy nem kívánja hozzá kötni розарій-медитація.jpgaz életét! A "parkolópályán" tartás különösen a nőnek okoz nagy kárt, mert a gyermekáldás szempontjából kifuthat a biológiai időből! FÉRFIAK! Isten számon kéri a szeretet "imitálását"! A férfiasság nem a gyors hódításban, hanem a kitartó önuralomban mutatkozna meg! Merthogy a férfiasság: szelíd erő, türelem, gyengédség, tudatos atyaság, hűség és hazaszeretet.

     És bizony ekként határozható meg az IGAZI FÉRFI! A nő és a férfi tehát jobban teszi, ha vigyáz a lelkére, a jó hírére, mert a mulandó sminken, szép ruhákon és bicepszeken kívül, valójában ez erkölcsi tartás az egyetlen értékük, mely a boldog házasság és családanyaság, a hivatás és önmegvalósítás záloga! Erre mondja a népi bölcselet, hogy a boldogságért, érdemes felvállalni az átmeneti boldogtalanságot is! Ne legyünk tehát türelmetlenek!
     Visszatérve a férfiakra! Nos, az öntelt férfi: erős akarat, gyenge lelkiismerettel, melynek következményeként persze a legkevésbé sem lehet eredményesen küzdeni a Gonosz ellen, hiszen önmaga válhat azzá! Végül a kapcsolataiban is lelkiismeretlenné (gonoszkodóvá) válik és bármennyire gyűjtögeti a "boldognak vélt pillanatokat" ez SOHA nem vezeti a teljes boldogságra, annál inkább a kiábrándultságra és lelkének vesztére! Ez pedig már nem elhanyagolható kérdés! E tekintetben a NEMEK nagyon is felelősek egymásért, jóllehet ez volt a helyzet Ádám és Éva esetében is, akik sajnos kölcsönös mulasztást követtek el, mert már akkor jobban oda kellett volna figyelni EGYMÁSRA!!!  (folyt!)Ferfi abrandok_5O_1.jpg

Szólj hozzá!

Ferenc pápa: Az irgalmasság megváltoztatja a szívünket

2014. szeptember 10.

Szeptember 10-én, szerdán délelőtt a Szent Péter téren Ferenc pápa katekézisében az egyházról mint anyáról beszélt, aki megtanít az irgalmasság útjára – tudósít a Vatikáni Rádió.

Ma szeretném egy sajátos aspektusát kiemelni anyaszentegyházunk oktató tevékenységének: azt, hogyan tanítja meg nekünk az irgalmasság műveit. Egy jó nevelő a lényegre összpontosít. Nem vész el a részletekben, hanem azt akarja átadni, ami valóban fontos, hogy gyermeke vagy neveltje megtalálja az élet értelmét és örömét. Ez az igazság. Az evangélium szerint alapvetően fontos az irgalmasság. Isten elküldte Fiát, Isten emberré lett, hogy üdvözítsen bennünket, vagyis hogy nekünk adja irgalmasságát. Jézus világosan kifejti ezt, amikor összefoglalja tanítását tanítványainak: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)

Létezhet olyan keresztény, aki nem irgalmas? Nem. A keresztény szükségszerűen irgalmas, mert ez az evangélium középpontja. Ehhez a tanításhoz hűségesen az egyház ugyanezt ismétli gyermekeinek: „Legyetek irgalmasok”, mint amilyen irgalmas az Atya, mint amilyen irgalmas volt Jézus.

Az egyház tehát úgy viselkedik, mint Jézus. Nem elméleti előadásokat tart a szeretetről és az irgalmasságról. Nem terjeszt a világban egy filozófiát, a bölcsesség egy útját. Természetesen a kereszténység ezt is jelenti, de ez következményként fakad belőle. Az anyaszentegyház, mint Jézus, példájával tanít. A szavak arra szolgálnak, hogy megvilágítsák tettei jelentőségét.

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy adjunk enni és inni annak, aki éhezik és szomjazik, öltöztessük fel azt, aki mezítelen. És hogyan teszi mindezt? Sok szent férfi és nő példájával, akik ezt a gyakorlatban megmutatták; de teszi ezt sok-sok apuka és anyuka példájával, akik azt tanítják gyermekeiknek, hogy ami nekünk fölösleges, az hiányzik a szükséget szenvedőknek. Fontos, hogy ezt tudjuk. A legegyszerűbb keresztény családokban is mindig jelen volt a vendégszeretet szent szabálya: soha nem hiányzik egy tányér és egy ágy a szükséget szenvedőnek.

Egyszer egy anyuka elmesélte, hogy meg akarta tanítani gyermekeinek: adjanak enni az éhezőknek. Három gyermeke volt. Egy napon déltájt a papa munkahelyén dolgozott, nem volt otthon, az anyuka egyedül volt három kisgyermekével, akik 7, 5 és 4 év körüliek lehettek. Kopogtattak az ajtón, és egy férfi állt kint, aki enni kért. Az anyuka így válaszolt neki: „Várj egy kicsit.” Visszament a lakásba, és ezt mondta gyermekeinek: „Egy bácsi enni kér, mit tegyünk?” „Adjunk neki enni, anyu!” – válaszolták kórusban a gyerekek. Mindegyiknek a tányérján volt egy szelet hús sült krumplival. „Rendben van, akkor felezzétek meg mindnyájan a tányérotokon lévő húst, és adjuk oda neki!” – „Nem, anyu, ez így nem jó.” „De igen, neked kell adnod a sajátodból!” – és így ez az anyuka megtanította a gyermekeinek, hogy a sajátjukból adjanak. Ez egy szép példa, ami sokat segített nekem – mondta a pápa.

„Ezt tanítja nekünk az anyaszentegyház. És ti, sok-sok anyuka, tudjátok, mit kell tennetek, hogy megtanítsátok gyermekeiteknek: osszák meg a rászorulókkal, amijük van.

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy gondoskodjunk a betegekről. Hány szent férfi és nő szolgálta Jézust ilyen módon! És hány egyszerű férfi és nő valósítja meg mindennap a gyakorlatban ezt az irgalmassági cselekedetet egy kórteremben, egy idős otthonban vagy saját otthonában, egy beteg embert gondozva.

Az irgalmasság leküzd minden falat, minden korlátot, és arra késztet, hogy mindig keressük az emberek, a személyek arcát. Az irgalmasság az, ami megváltoztatja szívünket és életünket, amely megújíthat egy személyt, és megadhatja a lehetőséget számára, hogy ismét beilleszkedjen a társadalomba.

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy álljunk közel a magányosokhoz, azokhoz, akik magukra hagyatva halnak meg. Ezt tette Boldog Teréz anya Kalkutta utcáin; ezt tette és teszi sok-sok keresztény, aki nem fél attól, hogy megszorítsa annak a kezét, aki távozni készül ebből a világból. Ebben az esetben is az irgalmasság békét ad annak, aki távozik, és annak, aki marad. Megérezteti, hogy Isten hatalmasabb a halálnál, és ha Őbenne maradunk, akkor a végső elválás is egy „viszontlátásra!” búcsúzás. Jól megértette ezt Boldog Teréz anya.

Forrás:  Magyar Kurir (részlet)

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 3

IMAGE006 (1).JPG     Aki beiratkozott egy rózsafüzérrendbe, az részesedett a világ összes rendtagjának imájában. Az a "céhtag", aki szobájában egyedül imádkozta az Üdvözlégy Máriákat, ezt a közösségek összes többi társával és mindenkiért tette. Ez volt Alanus de Rupe természetfeletti zsenijének fő műve. Sőt, még azt is hozzáfűzte ehhez, hogy a rend minden tagja a többiek ájtatosságának minden művében és minden érdemében részesedik, méghozzá a vezeklő elégtétel szokása szerint.
      A rendi szabályzat második fejezetében Alanus de Rupe ezt írja: „Ezen rend fő tárgya az, hogy minden egyes tag minden műve és minden érdeme a rend összes tagjának közös javára szolgál”. És egyik tanítványa, Michel Francois de Lille, ugyanilyen értelemben egyfajta kommentárként még ezt tette hozzá: „Mivel az imák vagy minden jámbor mű csak akkor válik hasznára, ha ez az imádkozó azon akarata szerint történjék, hogy mindenkinek, aki a Szűz Mária zsolozsmát imádkozza, ezt akár egy, akár ismételt aktusok által, tudatosan az összes tag (élők és holtak) javára kell ajánlania”.
      Ez az univerzális imalánc jelentős sikert ért el a keresztény népnél, s nagy buzgalommal vett részt benne. Rövid időn belül szoros hálóként fonta össze a kereszténység államait, hogy pajzsként védelmezze őket.
Az első ilyen rózsafüzér-közösség 1470-ben alakult Douai-ban. Ezen ájtatossági forma iránti lelkesedés vezetett oda, hogy az emberek elkezdték a zsolozsmát naponta imádkozni.

Szólj hozzá!

288. Imádkozzatok, hogy el ne fáradjon azok a lelke, akik imádságos áldozataikkal fenntartják a világot.
289. Gyermekem! Az áldozat-imádság a mennyben egy szó, ne akard ezt te kettéválasztani!
290. Áldozat-imádság az alapja minden erénynek és apostolságnak – az egyetlen eszköz –, mellyel az üdvözítő megváltás érvényre juttatható a lelkekben!
291. A kegyelmi állapot, hősi állapot! – Mert a kegyelmi állapot, gyakran azonos az áldozat állapotával!
292. Ha fáj az, hogy valami okból nem tudsz imádkozni, ez a gyötrelem is imádság.
293. Mondjátok gyakran: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a menybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
294. Ha Istentől kérsz valamit, ne kívánj mást, mint ami Isten tetszése szerinti, és üdvösségedre válik.
295. Gyermekem! Sajnos érdemtelen, ha lelkedben súlyos terhekkel és képmutató módon imádkozol Istenhez, hisz' amilyen a lelked, olyan az imádságod!
296. Nem állíthatod, hogy az ember képtelen munka közben is imádkozni. – Gondolj Szent Józsefre!
297. Aki nem imádkozik, nem kér és nem hálálkodik, az semmit se kap! – Tekintve, hogy te, végülis mindenben szűkölködsz, legjobb ha folyvást imádkozol!
298. Ha jó szándék fűt, ez máris imádság; ha pedig mindenütt Isten jelenlétében jársz, jól is imádkozol!
299. Sokan egy életen át keresgélnek és elméleteket kreálnak, holott üdvösségükért csak az Evangéliumot kéne követniük, s tennék azt, amit Szent Fiam mond!
300. Az épületes-, istenes beszéd, nem csak Isten dicsérete, de egyúttal imádság is.
301. Minden olyan imádság visszatetsző Istennek, melyben a lélek nem 'Nála jár'.
302. Nincs nagyobb oktalanság, mint az emberek elismerését keresni, hiszen ez teljes hiábavalóság!
303. Gyermekem! Az áldozathozatal legtöbbször, csak a sok „semmi” feláldozását kívánja.
304. A földi baj, a fájdalom és az összhang megbomlása az áteredő bűn következménye, ám ez a világ mulandó és nem végleges. A földi élet az érdemszerzés lehetőségét kínálja minden teremtett léleknek.
305. Sok mindent elhagyhatsz, de az Isten- és emberszeretet indíttatású imát el ne hagyd! Kövess engem!ENGESZTELO SZENTOLVASO.JPG

 

Szólj hozzá!

Minden a férfin múlik – és ha igen? 2

     Mi a megoldás? – Senki ne legyintsen a javaslatra mosolyogva, de a hivatást kereső férfi addig ne tervezzen semmit, amíg meg nem beszélte Istennel! Semmiképp ne a társadalmi vagy családi szokásrend szerint döntsön, hanem az evangéliumi tanítás szerint! Aztán ha döntött, aszerint is szemlélje és vegye komolyan a hivatását, értve ezalatt a házas és családi életet is! Aki a házasságra nem érez erőt és képességet, az ne házasodjon meg, hanem éljen tiszta-, elkötelezett életet a társadalom, a nemzete javára! A házasságban érvényesülnie kell a "szerelmi háromszögnek" – de nem a mai világ romlott értelmezésében –, hanem a Férj, a Feleség és az Isten hármasságában! A házasság célja a család, az egymás állandó segítése, mely nem nélkülözheti az önfegyelmet, a másik állandó segítését (az örömszerzésben is!) a szentségekkel való rendszeres életet és a naponkénti közös imát. Helyes a mondás: Isten nélkül élni lehet, de meghalni már nem!
womantigerskin 2.JPG     Nem szabad felednünk, hogy a nőket lekezelő férfit is NŐ nevelte → az édesanyja! Merthogy a fentieket már gyermekkorban elő kellene munkálnia a nevelésnek, a szülői példának, az apa intő szavának! Ehelyett azonban, mindkét nem úgy nő fel, hogy nem kapják meg a személyiségformálásukhoz szükséges kellő alapállást, az igazi férfi és női szerepmintákat és léleképítés kultúráját, a tisztaság értékének megbecsülését (a másikban is)! Ennek hiányában a női és férfi szerepek csak a külsőségekben rögzülnek a fiúkban és lányokban, és ez egészen hamis viselkedési formákat eredményez! Nemhogy a lélek, de még csak nem is az ész irányítja tetteiket. Ennél fogva a médiák manipulatív hatásának eredményeként (mert "ők" foglalkoznak az ifjúsággal!), óhatatlanul a sugallt vágyak megvalósításában látják az életük értelmét. A mai nők többsége gyakorlatilag csak felszíni kielégülést vár mindentől, a divattól, a kozmetikától és a férfiaktól is! A férfi-nem pedig csak él a lehetőségekkel. Ez a felszínes szemlélet mindent arra vezet vissza, hogy "a nemiség azért van"! Így válik a "teremtés koronája" alantas ösztönlénnyé, a Teremtés pedig – egyenlőre úgy látható, hogy – kudarccá! A két 'nemi identitás' nagy felvilágosultságában és "mű-paradicsomi révületében" azt hiszi, hogy csak a szexuális aktivitás révén férfiak és nők, így az már meg sem fordul a fejükben, hogy (ettől függetlenül is) abszolút egyedek a világmindenségben, egyedi hivatással, egyedi küzdőszellemmel, egyedi és közösségi felelősséggel! Bizony, áldhatja az Istent az – aki megkapja a kegyelmet –, hogy legalább élete végén rádöbben eltékozolt életére, mert legalább mélységes bűnbánatot tarthat! Végkövetkeztetés: az EMBER (a NŐ és FÉRFI) bizony egykönnyen célt téveszthet, a Sátán viszont elérheti a célját!
     Annak ellenére, hogy a női lelkek mélyén ott lappang a hit – a tiszta lelki életre és a gyöngédségre való vágyukban –, sokuk mégis a divatos sémák szerint cselekszik. Ezen ellentmondás így fogalmazható meg: a nők többsége oly mértékben vágyik a gyengédségre, hogy ezért még közönséges helyzeteket is képesek felvállalni. Nos, mindez annak ellenére így van, hogy valamennyi női szívbe bele van égetve az eredeti igény, miszerint nem az a férfi, aki folyton ostromol, nem is az, aki szolidan békén hagy. Hanem az, akinek egyetlen kézszorításában benne van szerető lelkület: "várok rád, mert az életem te vagy!" Vagyis a nővel kapcsolatos türelem és az iránta való küzdőkészség a valódi férfiasság mutatója! A nők vágya a BIZTONSÁG, a stabilitás! Sajnos a férfiak zöme – bár ezt biztosítani tudná –, de minek is tenné? Hiszen ha tejet akar inni, minek vegyen tehenet! – gondolja joggal, hiszen "tejben-vajban fürödhet"! Na itt a bökkenő, mert hiányzik a lélek ihlette értékszemlélet a SZERETETBEN! – Mit értsünk ezalatt? – A lélek ihlette szeretet, az több még a szerelemnél is, mert a Szeretet Istentől való és teljességgel csak Ővele és Őáltala élhető-, valósítható meg! (Nem az a szeretet, hogy "szeretem a mákostésztát", vagy "szeretem a szép lányokat"!) A Szeretet: csillapíthatatlan ragaszkodás a hivatáshoz, a fenntartások nélküli áldozathozatal készségével! És ez a férfiasság kritériuma! (folyt.) 

Szólj hozzá!

19590377.19590377s2.gifGyújts egy gyertyát az üldözöttekért! 

A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási felhívása

Emberek millióit üldözik a világon hitükért napjainkban. Különösen aggasztó hírek jutnak el hozzánk a Közel-Keletről, ahol százezreknek kellett otthonaikat elhagyva a pusztába menekülni az elmúlt hetekben, s várják fedél nélkül, kétségbeesve a békét hozó napot.

A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási akciót hirdet szeptember 19. és 26. között a budapesti Szent István-bazilika előtt.

Szeptember 19-én, pénteken 12 órakor Erdő Péter bíboros gyújtja meg az első gyertyát, hogy egy héten át emlékeztessen a mártírokra, akik életüket adták hitükért, és az üldözöttekre, akik mindenüket maguk mögött hagyták.

Jöjjön el és gyújtson egy gyertyát az üldözöttekért!
Imádkozzunk együtt, hogy a béke és megbocsátás ajándéka adassék meg minden üldözöttnek a világban.gyujts_egy_gyertyat_az_uldozottekert.jpgdiwali-animated11_1.gif

 

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 2

alano9.jpg     Az előzőkben említett Boldog Alanus de Rupe, a Lille-i konvent szerzetese feladatául tűzte ki, hogy prédikációiban megtanítsa, hogyan forduljanak az Istenanyához az Üdvözlégy Mária recitálása és a hit titkairól való elmélkedés által. És ez volt a rózsafüzér, melyet tízes csoportokba osztott és egy-egy Miatyánkkal egymástól elválasztott 150 Üdvözlégy Máriából állt.
      Meg kell jegyezni, hogy Alanus nem csak Krisztus életének örömteli, fájdalmas és dicsőséges titkait tárgyalta. Az elmélkedés − minden egyes személy szükségletének megfelelően −, a vallást érintő kérdésekben: a titkok hármas szériája mellett a Hét Szentségről, a mennyei udvar dicsőségéről, boldogságáról vagy hasonlókról szólt. Ez az ájtatosság nagy szabadsággal bírt. A rózsafüzér privát elmélkedésekor még ma is megengedett ez a szabadság. (De a búcsúkat azonban csak a mi Urunk életének, szenvedésének és feltámadásának szemléletével lehet elnyerni!)
      De Alanus de Rupe legnagyobb műve vitathatatlanul a Boldogságos Szűz Mária zsolozsma-rendjének (a rózsafüzérezésnek) visszaállítása volt. Szent Domonkos óta léteztek már a híveknek olyan közösségei, kik összegyűltek, hogy a rózsafüzért együtt imádkozzák. Ezért tekintik Szent Domonkost a rózsafüzér-közösségek megalapítójának. Miből is állt ez a visszaállítás? Alanus de Rupe hozzájárulása két újdonságot hozott.
      Először: a rózsafüzért a Boldogságos Szűz Mária zsolozsmájának tekintette. Míg a papok breviáriumukban egy héten a 150 zsoltárt recitálták, addig a rózsafüzér a minden héten elimádkozott 150 Üdvözlégy Máriájával a laikusok breviáriuma lett.
      Másodszor: a híveket a céhek mintájára szervezte csoportokba (imaközösségekbe). Alanus de Rupe elképzelése szerint a rózsafüzér-közösségek az ima céhei voltak, azzal a különbséggel, hogy az ima ezen céhei univerzálisok voltak és nem csak egy provinciára vagy egy királyságra korlátozódtak, hanem az egész világra kiterjedtek, és a kereszténység összes közösségét képes volt összekötni.rozsafüzer275_med.jpg

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság – a lélek készsége

262. Életemnek az imádság volt egyetlen vezérlő lényege és nem volt egyetlen pillanat sem, amit meg ne szenteltem volna imával.
263. Ha nem is mozgott az ajkam, mégis mindig az isteni dolgokról elmélkedtem.
264. Ezen szó által: AVE – ami az EVA fordítottja – megtudtam, hogy Isten mindenhatósága megőrzött engem a bűntől és minden nyomorúságtól.
265. Édesanyai szándékom, hogy rózsafüzérem tisztelői életükben, halálukban és haláluk után is áldást, kegyelem-bőséget élvezzenek. Szabadságot nyerjenek, hogy látók legyenek és ne vakok vagy keménnyakúak, de egyenesek, hívők és tiszta lelkűek! Királyokká nemesüljenek, a fejükön majdan korona ragyogjon, s részesülhessenek az örök dicsőségben.
266. Nem lehet jó katolikus az, aki a szentolvasó kegyelmeit megveti! – Imádkozd a rózsafüzért!
267. Az köszönt engem legédesebben, aki az Atyaisten üdvözletével köszönt: AVE MARIA!
268. Senki sem köszönthet szebben, más üdvözlettel, mint azzal, mellyel a Legszentebb Szentháromság adta tudtomra az Istenanyai méltóságot!
269. Hogy mily hatékony volt az első Üdvözlégy, arról az Evangélium tanúskodik.
270. Ne csak ajkatokkal, de szívvel-lélekkel forduljatok hozzám, ne legyen az a látszat, hogy: ez a nép csak szájával tisztel, de a szíve az távol van Tőlem!
271. Ó drága gyermekem, semmiben sem találsz felemelőbb örömet, mint az imádságban.
272. Addig ne imádkozz, míg el nem távolítod elmédből mindazt, ami akadályozhatná lelked Istenhez való emelését. – Imádság előtt, tarts bűnbánatot!
273. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál. Az illatát azonban csak az érzi, aki tiszta szívvel imádkozik.
274. A imádság bensőségességének; az alázat, az Isten iránti szeretet és bizalom, a hitvalló élet és a csendes összeszedettség a legkiválóbb fokozója.
275. Gyermekem, ha imádkozol, akkor Istenhez beszélsz, ha pedig elmélkedsz, Istennel társalogsz.
276. Gondosan figyelj arra amit Istennek mondasz és vésd elmédbe azt amit Isten mond tenéked.
277. Nem kell mindig imát mormolnod, de mindig élj az imádság lelkületében!
278. Mindenhol és mindenkor, ébren vagy félálomban, imádkozz a lelked mélyén!
279. Mindig és mindenben – az apostolkodásban is – kérd Szent József segítségét! Mert életedben neked is végig kell járnod Betlehem sötét, ködös utcáit, hogy a szívekben szállást keress Szeretetlángomnak, mely maga Jézus Krisztus. Ez a te személyes megbízatásod és felelősséged, melyet csak szeretetből készte-tett imával és türelemmel végezhetsz!
280. Gyermekem! Szenvedéseid által a földön össze-gyűjtött olajcseppjeidet, Szent Fiam az Ő érdemeivel egyesíti és vissza fognak hullani sok-sok lélek kialudt mécsesébe. Az Én Szeretetlángomtól tüzet fognak, és ennek fényénél megtalálják az üdvösségre vezető utat. Ezek az olajcseppek még a mécses nélküli lelkekre is ráhullanak. Ők keresni fogják ennek okát és megtalálják Szent Fiamhoz az utat.
281. Ha mindent megteszel amire képesek vagy, Isten megteszi neked azt, amire képtelen lennél.
282. Isten, az Ige Megtestesülésére és az emberek megváltására az Angyali Üdvözletet választotta. Ezért azok is akik környezetük, vagy a nép erkölcseit akarják megjobbítani és Jézus Krisztusban megújítani, ezzel a köszöntéssel tiszteljenek engem!
283. Gyermekem, áldozatvállalásod a kegyelmek még nagyobb bőségét fokozza lelkedben.
284. Imádság és önmegtagadás nélkül, semmilyen hivatásban nem tudsz igazán helytállni.
285. Isten Fia tetteiben mindig az Atyát dicsőítette, s azért jött e világra, hogy általa az emberek is megdi-csőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket arra az imára, mellyel a legjobban magasztalhatjuk Istent: megtanított bennünket a Miatyánkra, amelynek Ő a szerzője. Imádkozd tehát gyakran, lassan és tagoltan, olyan érzülettel, ahogyan azt Szent Fiam tanította!
286. Minden egyes engesztelő cselekedet visszhangzik az idők végezetéig.
287. Lesznek lelkek az égben, akik örök üdvösségüket egy ismeretlen lélek áldozatának s imájának köszönik.==SZIVESEN FOGADOM ROZSAFUZEREDET_2.JPGSzólj hozzá!

Az emberiség szerepköre, a férfi szerepköre?

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

II. János Pál pápa1.jpg

     II. János Pál alapgondolata volt, hogy minden ember megkapta az értelem, a sza-bad akarat és a lelkiismeret ajándékát. Sajnos, az ember a szabadságot nem független-ségként értelmezte, hanem az elfogadott értékrend iránti függőségként, melyben úm. az értelem korlátozza a szabadságot, az elfogadott értékrend (a Tízparancsolat) alapján. És ebbe a gondolat-sorba férkőzött be a kísértő!
A Szentatya sokszor hangsú-lyozta a tettek fontosságát is. Így fogalmazott: "A halál pillanatában a tetteitek fognak felettetek ítélkezni!" Bizony ez így is van! És bölcs az az elgondolás, miszerint a legnagyobb purgatóriumi kínt akkor szenvedjük el, amikor Isten megmutatja majd nekünk: "Ilyen voltál és ilyennek szerettelek volna téged!"Gondolkozzatok el ezen férfiak! – teszi hozzá a szerkesztő!
     A pápa azért avatott sokakat boldoggá és szentté, hogy példaképeket állítson az emberek, a hivatást kereső nők és férfiak elé, mintegy megértesse velük, hogy van lelkük és a lelkük képes fejlődni (épp ezért, nem szabad kiszolgáltatni a test akaratának). A Szentatya sokszor figyelmeztetett az emberi lelkekre vadászó Gonosz személyes jelenlétére is és határozottan biztatta a szülőket, hogy óvják tőle a fiatalokat, mert üdvösségük vallhatja kárát! Ennek elkötelezett harca (felelőssége) pedig a legközvetlenebbül a házasfelekre, APÁKRA és anyákra, a családra vonatkozik. És bizony ez így volt már a kezdetek óta!
     "Az ember egész történetén végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban;..." (GS 37) – És íme, mára már kozmikus méretű harc folyik külön-külön valamennyi lélekért, a technika, a megtévesztés és a csábítás minden eszközével, s ebből a harcból mindenkinek részt kell vállalnia. A házasságban erre a harcra választ magának küzdőtársat az ember! – Hansúlyozandó, hogy nem az "együttélésre", hanem az együtt küzdésre kaptak hivatást, mégpedig az EGYMÁS lelki üdvéért is!!!
     Sajnos a házasulók sokasága alig gondolja át, hogy mire is vállalkozik. Adódhat ez abból, hogy a kezdetek felszínes, romantikus vágyaitól fűtött élményeiket tekintik állandónak és életre szóló "zsinórmértéknek". Ezzel szemben a lelki- és jellemi sajátosságok hitbeli kötődései, kevéssé válnak a mélyebb megismerés és vonzalom alapvető meghatározóvá. A "holtodiglanra” mondott igenjükben nem számolnak a "majd addig" felmerülő esetleges életviteli- és anyagi gondokkal, a várandósságok, a "már nem, vagy még mindig" értetlenségeivel, az egészségben való fogyatkozás és az életkori sajátosságok következtében felmerülő hormonális-, hangulati tényezőkkel.
game_over_by_mikeandlex.jpg     A házasok, férfi-női szerepkörüket a divatos elvárások szerint alakítják, és nemhogy igyekeznének elősegíteni egymás lelki üdvét, de még gyermekeiket is szabadjára engedik, nem csak Isten örök elvárását feledve, de még a természeti törvényeket is! Mulasztásaik és bűneik aztán, feldobott kőkén zuhannak vissza fejükre és gyermekeikre, s végül még Istent vádolják ezért, holott maguk tehetnek róla! (És ebben rejlik a Gonosz egyik diadala!)

     Az ennek folyamán felmerülő zavarok, szenvedések és kifáradások következtében változhatnak az ingerküszöbök, eltolódhatnak az egymás iránti elvárások, így a "kezdő mértékhez" képest, abszolút csalódottság és kiábrándultság lehet a következmény, aztán jön a "bezzeg"! Könnyen kimondják a válási szándékot – amely a Gonosz több évszázados "liberális" mesterkedésének eredménye – és lám, manapság már egy tollvonással végbe lehet vinni! Az élet azonban nem tart örökké, annál inkább a következménye! (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

0022 - a kezem alig latszik.jpg

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 1

     Sajnálatosan a 15. században alábbhagyott a szentolvasó imádkozása, úgy a szerzetesrendek, mint a nép körében. Ezt tanúsítja Alexander Forl-i püspök pápai legátus levele: „A Szent Domonkos által prédikált rózsafüzér az idő múltával és az emberek hanyagsága miatt hanyatlásnak indult és csaknem teljesen eltűnt” (1476. március 10-én a Köln-i rózsafüzér-közösséghez).
     Ál-kérdés feltenni, hogy az ima-buzgalom csökkenése a 14. század közepén kitört pestisjárványnak tudható be, vagy maga a fekete-pestis volt egyenes folyománya, az imádságos emberek csökkenésének. A járványban a koldulórendek tagjainak többsége meghalt. Ezután a nagy szkizma (egyházbomlasztó eretnekség) rontotta tovább a helyzetet, mely a lelkeket azzal zavarta össze, hogy a papságot és a híveket elidegenítette egymástól. (Ez sajnos napjaink tünete is!) Mindez az összevisszaság, vagyis a szentolvasó imádság elhanyagolása vezetett végül is a protestantizmushoz!
Alanus de Rupe 01.jpg      Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a rózsafüzér prédikálása kijött a gyakorlatból. Végülis csak a 15. század utolsó negyedében − nem sokkal a protestantizmus vihara előtt − kezdte eredménnyel újraszervezni az egyéni és közösségi rózsafüzérezést a breton származású domonkos, Alanus de Rupe (1428-1475). Egy eredetileg tőle származó dokumentumra hivatkozó írásban ez áll: „A Szűzanya többször megjelent neki gyermekével a karján; a fájdalmas passió nevében mindketten lelkére kötötték, hogy hirdesse a rózsafüzér hatékonyságát az isteni harag következményeinek elkerülésére. Mindezt azokért a kimondhatatlan bajokért, melyek Isten Egyházára és a világra zúdulni fognak. Ezen vészterhes időkben − a kereszténység legnagyobb megpróbáltatása idején Mária − az Ő zsolozsmája által akarta megújítani a föld arculatát és az embereket az isteni törvények megtartásához visszavezetni”.
     Abban az időben, amikor ezeket a sorokat egy kis kötetben németül leírták, akkor született Luther Márton és bizony már 10 éves lehetett, mire végre ki is lett nyomtatva. (Sajnos, nem kapkodták el, pedig az emberiség sorsa fordulhatott volna kedvezőbbre. Akiknek lett volna pénze – a Gondviselés adományaként –, azok szűkmarkúak voltak a máriás ügyek iránt. Vajon, az "elszámoltatásnál", milyen jutalomban részesülhetett? – Lásd Mt 25,28-30!) (folyt.)

Szólj hozzá!

 251. Gyermekem! Ne kutasd, hogy miért épp veled történnek dolgok, vagy vannak ilyen-olyan elvárások, mert ezzel te vagy megpróbálva és nem más!
252. Ne mondd, hogy elöljáróid épp oly gyarlók, mint te, mivel ők is hibázhatnak! Ez ugyanis nem mentesít téged az engedelmesség alól, elöljáród és lelkivezetőd ugyanis, Isten nevében parancsol neked!
253. Ha az elöljáróid kedved szerint parancsolnának, bizony dicsérnéd őket – ám mi lenne a te érdemed?
254. Elöljáródnak ugyanaz lesz a bírája, mint neked, ám nála a szeretet vezérelte felelősség-, míg nálad a szeretetből történő engedelmesség lesz a mérce!
255. Ha kelletlenül fogadod a parancsot, gondolj Cirenei Simonra, aki kezdetben szintén lázadozva fogadta a Keresztet, de csakhamar megérezte, hogy ez egy egészen kivételes kegyelem a számára.
256. Ne lázongj a keresztek ellen, mert nem tudhatod, hogy melyikkel segítesz az Úrnak. (Lelket menteni!)
257. Isten a házasságot a szentség rangjára emelte. A házas állapot lehet JUTALOM (örömeivel), ÉRDEMSZERZŐ (a szenvedéseivel) vagy akár szent VÉRTANÚSÁG is (tragédiájával), de a feleknek mindenképp szentül ki kell tartaniuk egymás mellett! Imában fontolandó meg tehát, hogy kihez kötik végleg az életüket!
258. A testnek való szüntelenül kedvezés – még ha nem is bűn – károdra lehet, mert elnyomja a lelket.
259. A tökéletességre törekvő, ne csak a parancsolt dolgokat cselekedje meg, hanem az Istennek tetsző indíttatásoknak is tegyen eleget.
260. Ó mily utálatos az engedetlenség bűne, mely által angyalok sokasága a Mennyországot, az emberi nem pedig a Paradicsomot vesztette el.
261. Gyermekem! A világ kincseinél is jobban szeresd az engedelmesség erényét és akkor rátalálsz a Mennyország gazdagságára. Kövess engem!szenvedés, kereszt-605x340.jpg

Szólj hozzá!

      De mi a megoldás? A férfi értse meg a helyzetét és a feladatát – vagyis értékelje ki, hogy mire kell figyelnie, vigyáznia, mi a maradandó érték és mi nem az. Különösen annak kapcsán, miszerint általában öt „vágya“ van a férfinek: a szemé, a szívé, a testté, eszmeiségé és az alkotásé. Ennek helyénvalóságában kell, mint "félembernek" meghatároznia a "másik feléhez" (a feleségéhez vagy hivatásához) való viszonyát úgy, hogy Istennel való szoros kapcsolata sérülést ne szenvedjen. Mert Isten az, akitől minden adomány származik – így a hivatás is –, és ezt mindenkinek be kellene teljesítenie! Az emberi élet célja: a férfiként és nőként a hivatásának teljesítése, mind egyénileg, mind közösségileg, mégpedig küzdelem és harc árán is! 

     "Elengedhetetlen és fontos feladat, hogy minden jóakaratú ember vállalja a kötelezettséget, hogy őrizze és ápolja a család javait." (Szent II. János Pál) – Mert a kihívás, nem kétséges: kozmikus méretű küzdelem folyik külön-külön valamennyi lélekért, s ebből a harcból mindenkinek – nőnek és férfinek, fiatalnak és öregnek – ki kell vennie a részét! Az EMBER rövid életének tétje ugyanis kimondhatatlanul nagy: bizalommal megvívni a ,,jó harcot'' (1 Tim 1,18), s így elérni magunk és mások, a család és embertársaik örök boldogságát. Az ember ugyanis cselekedeteiben hordozza örök sorsát és tetteivel befolyásol-hatja az üdvözültek és az elkárhozottak számát.

     Márpedig az un. "FÉRFIAK" köztünk vannak! Sajnos azonban, némelyek úgy néznek ki, mintha nők lennének, míg mások hódításaikban mérik férfiasságukat és erre még büszkék is! Ráadásul azt hiszik, hogy beteljesítették férfias mivoltukat, holott a földi élet célja számukra is, az örök élet esélyének kiteljesítése lenne az istengyermekség által! Így aztán csoda-e, ha sok nő untalan keresi az ideális férfit, akit "fele emberségének" tarthatna, ám lassan már nyomokban sem lelhetők fel. Márpedig – kedves Olvasóm –, ez az igazi természeti csapás!  (folyt.)

Szólj hozzá!

A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a hamis látnokokat és követőiket Isten keményen bünteti!

       Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. (Jer 14,14) Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől. (Jer 23,19-22)

A szerkesztő magyarázkodása:

1296924463_n.jpg
      Testvéreim! (Nemde) ha valaki közületek eltéved az igazságtól és valaki (...) visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát? (Jak 5,19) 
Veletek kapcsolatban meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, bővében vagytok az ismeretnek és képesek vagytok figyelmeztetni egymást. Itt-ott merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékeztesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegyelemnek erejében tettem ezt, amit Isten adott nekem... (Róm 15,14-15) (Mi mást ajánlhatok Keresztségemből fakadóan, mint) őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos 'ismeret' ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak. Kegyelem veletek! Ámen! (1Tim 6,20-21) 

St Peter.jpgAz Egyház első pápájának, Péternek intelme: 
      Ti tehát szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat. Sőt, inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen. (2Pét 3,17-18) Akinek van füle, hallja meg! (Mt 11,15)

_____________________________________________

Kedves Olvasóim figyelmébe és elmentésre ajánlom az alábbi szentírási idézeteket!
Mt 7,15;  Mt 24,12;  Mt 25,13;  Mk 1,15;  Mk 4,9;  Mk 13,5-13;  Mk 13,19-23;  Mk 13,32-33;  Mk 14,38;  Mk 16,15;  Lk 8,12;  Lk 12, 2-3;  Lk 16,13;  Lk 17,1-3;  Lk 18,8;  Lk 21,7-12;  Lk 21,8-11;  Lk 21,10-12; Lk 21,25;  Lk 21,34;  Jn 2,7-9;  Jn 8,44;  Jn 10,9;  Jn 14,6;  Jn 16,33;  Apcsel 2, 17-18;  Apcsel 20, 28,30;  Róm 1,29-30; Róm 16,18;  Róm 16,20;  1Kor 16,13;  Ef 5,10-14;  Kol 2,7-8;  1Tessz 5,1;  1Tesz 5,3;  1Tessz 5,15-18;  2Tessz 2,1-4;  2Tessz 2,9-10;  1Tim 4,1-2;  1Tim 6,20-21;  2Tim 3,1-9;  2Tim 3,13;  2Tim 4,3-4;  Tit 1,10-11;  Zsid 1,1-2;  Zsid 3,12-13;  Jak 3,1;  1Pét 5,8-9;  2Pét 2,2-3;  2Pét 3,17;  1Jn 4,1;  Jel 9,1-11;  Jel 8,10-11;  Jel 9,13-21;  Jel 12,1;  Jel 12,9b;  Jel 13,1-8;  Jel 14,4-6;  Jel 16,14.
Az Ószövetségből: Jer 14,14-15;  

Szólj hozzá!

Odavezet az áhított ökumenizmus, hogy egy keresztény templomban, még a Mammonnak is mellékoltára lehet?

 Münchenben, egy ökumenikus templomban bank terminált állítottak fel. P1110705.JPG


P1110706.JPG

Szólj hozzá!

A prédikáció, a népszerűsítés módszere

     Szent Domonkos Miasszonyunk ajánlására a hit titkait prédikálta, és hallgatóival egyúttal a Miatyánkot és az Angyali Üdvözletet imádkoztatta. Azért tette ezt, mert a beszéd akármilyen briliáns is, nem elégséges az emberek megtérítésére. Egyedül Isten kegyelme képes a lelkek rejtett ellenállását megtörni, és ezt a kegyelmet csak az ima segítségével lehet megszerezni.
      Aquinói Szent Tamás így ír: „előfordul, hogy a felebarátért mondott ima nem hoz eredményt (…) a személy oldalán meglévő akadály miatt, akiért az ima szól”. Ha viszont maga a bűnös kezd el imádkozni, akkor az ő imája megszüntetheti ezt az akadályt. Valóban „négy feltétel van, melyeknek együttes megléte biztosítja, hogy biztosan megkapjuk azt, amiért imádkozunk: szükséges, hogy magunk számára kérjünk, hogy azt kérjük, ami ahhoz kell, hogy az örök üdvösséget elérjük, és hogy ezt alázattal és kitartással kérjük”. Ezért lesz a rózsafüzér-apostol különlegesen inspirált és természetfeletti műve, ha ilyen módon prédikációs tevékenységét annak az imájával egyesíti, akit tanítani akar.
meg a szamar is terdet hajtott_n.jpg      Miért volt ez a prédikáló módszer alkalmas arra, hogy a katarok eretnekségét eltörölje? A katarok számára ugyanis az érzékelhető anyagi világ az ördög műve volt. Szerintük, Isten ezért nem vehetett föl emberi testet egy szűz méhéből, és nem is halhatott meg a kereszten a mi megmentésünkre. Ezzel az emberré válás és a megváltás titkait tagadták, a Boldogságos Szűz Máriát becsmérelték, és csak egyetlen imádságot, a Miatyánkot ismerték el, melyhez babonásan ragaszkodtak.
       Míg a katolikus prédikációk hiánya, egyenes arányban segítette elő az eretnekségek terjedését, ezzel szemben a rózsafüzér titkainak népies prédikációja hatékony ellenszerként bontakozott ki. Nagy számú szerzetes járta a vidéket és szavaikkal hatékonyan megerősítették az emberek hithűségét. Ennek folytán a szóbeli ima, Krisztus és Miasszonyunk titkainak szemléletében oly gyorsan elterjedt, hogy már 1236-ban említést tesznek róla a Gand-i beginák zsoltároskönyvben.Dominic_de_Guzman_-_Project_Gutenburg_-_eText13206.jpg

Szólj hozzá!

231. Amit jóindulatúan kezelsz, kevésbé mérgesedik el!
232. Édes gyermekem, te nagyra születtél, légy tehát emelkedett! – Tégy mindent Őáltala, Ővele és Őbenne!
233. Ha azt akarod, hogy mások segítsék vinni a terhedet, te is vállad fel a másét.
234. Szemedet főleg arra használd, hogy magadba nézz!
235. Amit rossz szándékkal kezdenek, ritkán fejezik be azt jó céllal. – Ezt tapasztalhatod a világban!
236. Ó gyermekeim! A nagy csillogásban kevésbé veszitek észre, hogy mennyire gyengénlátók vagytok!
237. A jó szándéknak, szeretet az indítéka és határtalan. Ebből is látszik, hogy nem evilági késztetés.
238. A csekély dolgok is naggyá válhatnak, ha jó szándékkal végzed azokat.
239. Míg a rossz cselekedetek, nagy jó szándék esetén is csak nehezen tehetők jóvá, addig bármi szép és jó könnyen lerontható, csekélyke rossz akarattal!
240. Érdem szerzőbb a méretlen jó szándék a fontolgató hozzáállásnál.
241. Még a legjobb szándék is finomítható imával.
242. Az emberek szemében a több fáradtságba került cselekedet az értékesebb; Isten szemében viszont az, melyet őszinte jó szándék vezérelt.
243. Isten jutalma az egész örökkévalóságon át érvényes, mégha egy földről fölvett szalmaszálért adta is azt. Tekints tehát Istenre és kövess engem!

Engedelmesség – a tökéletesség fejlesztője

244. Nem volt bennem semmi önzés, az isteni parancsoknak mindenben alávetettem magamat teljesen, így lettem példaképévé az Istent szeretőknek.
245. Az Isten Szentséges Fia – nekem, mint Anyjának – teljesen engedelmes volt, ám én magam is mindenben engedelmeskedtem Neki.
246. Engedelmes voltam szüleimnek, miként szűzi Jegyesemnek is, akivel Betlehembe és Egyiptomba mentem anélkül, hogy a legkevésbé is húzódoztam, vagy zúgolódtam volna.
247. Nincs jobb orvosság a kevélység leküzdésére, mint az alázatos és maradéktalan engedelmesség.
248. A kevély ember csak a maga akaratát követi, az alázatos viszont lemond a saját tetszéséről.
249. Fiam nevére kérlek, hogy az igazat mondjátok mindnyájan, ne pártoskodjatok, és legyetek eggyek!
250. Aki késlekedő vagy zúgolódó az engedelmességben, az önfejű lelkületéről tesz tanúságot.= A rozsafuzer szeretete b_1.jpg

Szólj hozzá!

Hova lettek a férfiak?

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

     De mi az igazi férfiasság? Sajnos manapság, a hímnemű ember használati utasításán még az állna, hogy "a férfias jelleg, nyomokban kimutatható", ebből következik az aggodalom, miszerint a "férfiasság" kihalóban lenne? Nos anélkül, hogy mindent visszaeredeztetnék a nőkre, a "rendes fiúk" száma hozzávetőlegesen annyi – mint írd és mondd – a szűzlányoké.

_794_2009081004018_103.jpg     Sajnos, az általános erköl-csi romlás, az értékszemlélet eltorzulása, köl-csönösen össze-mossa a nemek eredendő szere-pét és óhatatla-nul felhígulnak az identitások. (Képünk a Sziget Fesztivál netes anyagából van!) A rossz házasságok zöme, miként a szingliség is, a hivatásukat félreismerő fiatalok rossz döntéseire vezethetők vissza. A fiatalemberek egy-egy százaléka a papságra és szerzetességre, Isten szolgálatára kapott hívást, ezzel szemben ezek is megházasodnak, vagy kapcsolatról-kapcsolatra szolgálják az "anyagot", miközben a fejüket kapkodva  csodálkoznak, hogy boldogtalanok. Végül az életük ürességét azzal magyarázzák, hogy a nők elképesztően "romlottak".

    A férfi társadalom másik részének elkötelezett családapának kellene lennie, ehelyett felhígítja, eltékozolja képességeit, erejét, becsületét és valamiféle "skalpvadászként" linkeskedik amíg csak teheti, márpedig teheti! Ez a réteg oly könnyen révületbe esik a "szabad lehetőségek" bőséges kínálatától, hogy előbb-utóbb alkoholba, drogokba fojtja bánatát amiatt, mert az életének végül is nincs semmi értelme. Persze hogy nincs! A szentségtelen nemi élet, nem élet, hanem folyamatos mulandóság! Ennek kiéléséhez persze "partnerek" kellenek, a helytelenül nevelő és rossz példával elöljáró apák és anyák, a párkapcsolatra hajló "modern" lányok és a materialista társadalom. Az, hogy férfiak és nők a 1960-as évek forradalmi vívmányaival, a "tablettával", a válások és a felelősség nélküli "kapcsolódások" divatjával, egészen a megcsömörlésig képesek élni, még csak magyarázható lenne az "egyszer élünkkel", de bizony ebben az állapotban meghalni, már örök életre szóló tragédia lehet! Az Éden óta alma.jpga helyzet annyiban változott, hogy Ádám nem csupán elfogadja, hanem elvárja az "almát" Évától, aki ezt szinte képtelen megtagadni! Sajnos, a mai Ádámok és Évák egyszerűen nem fogják fel a helyzetüket, miszerint most nem valamiféle időleges "paradicsomi kiűzetés" lehetséges esélyesei, hanem az örök kárhozaté!!!

     Újabb és újabb generációk nőnek föl és halnak meg úgy, hogy szinte fogalmuk sincs, hogy életüket csak az egyéni felelősségtudat, az átimádkozott hivatás és lelki életének művelése kerekíthet ki a kiegyensúlyozott földi életre (boldogságra)! Tehát nem társadalmi elvárások, nem a divat- vagy életsémák szerint kellene döntenie senkinek, hanem csakis a személyes lélekre figyelő, hiterkölcsi mérték szerint! E tekintetben előnyben van a hívő ember, aki imái révén, Istenre is hagyatkozhat. Mert vannak akiknek nem való a családapaság, ők az elvontabb elhivatottság emberei. Lehet, hogy küzdelmesebb – de kemény férfias út –, más cél: az Isten-szolgálaté!

     Sajnos sok férfi kapja Istentől a hívást a papi vagy szerzetesi élethivatásra, azért hogy szolgálja a nagyobb közösséget – ám ez nem hallható meg a világ (diszkó) zajában! Ehelyett kapcsolatról-kapcsolatra sőt akár házasságra is elszánják magukat, barátaik cselekedetei szerint! Ebből következően távolról sem ismerik meg a fennkölt boldogságot (amit csak az elhivatottság adhat), csak folyamatosan "szórakoznak", küszködnek és szenvednek, miközben egyre inkább elsekélyesedik az életük. Szinte természetszerűleg kiábrándulnak a nőkből, ám ezen aligha csodálkozhatunk, hiszen nem őbennük és őáltaluk kellett volna kiteljesedni az életüknek! A fenti kibogozhatatlan életeket, csalódásokat az erkölcsi nihilizmus és a tudás gőgje okozza, az, amely globális társadalmi zavarokat és széleskörű boldogtalanságot okoz! Nem így vagy úgy, hanem kifejezetten a család intézményének és az emberi kapcsolatoknak a kárára. (folyt.)

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!

angeautreevangile2_1.jpg

      Az Úr szavai: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok a Krisztus', és sokakat félre fognak vezetni. (Mk 13,5) Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató, csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert feldúlnak, rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene. (Tit 1,10-11) Sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. (2Tim 4,3-4) Akkor, ha valaki azt mondja nektek: 'Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek. (Mk 13,21-23)

Azután így szólt tanítványaihoz: 
      Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! (Lk 17,1-3) Izraelita férfiak, vigyázzatok mit tesztek ezekkel az emberekkel! (Apcsel 5,35) 
(Papjaim) vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek... (Apcsel 20,28-30) Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor 8,12) A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot (Jn 16,33). Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. (Lk 16,13) Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,15-18) Vigyázzatok testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, (...), nehogy közületek valakit is megkeményítsen a bűn csalárdsága. (Zsid 3,12-13) Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek. (1Kor 16,13) Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! (Jn 2,7-9) Ne akarjatok sokan tanítók lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy így súlyosabb ítéletet veszünk magunkra. (Jak 3,1) Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek. (Jel 16,14) Az (antikrisztus) érkezését pedig – a sátán hatalmából – mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. (2Tessz 2,9-10) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen... (1Pét 5,8-9) Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Jak 4,7)

Szólj hozzá!

17.
szeptember

AZ EGYSÉG ANYJA

tibor.  |  Szólj hozzá!

A világ egyik legnagyobb Mária-szobrát állították fel 2008-ban Hercegszántón egy, a településről 1956-ban Amerikába disszidált 73 éves hazánkfia, Vöő Sándor felajánlásából. A 11 méter magas  rozsdamentes acélból készült Szűz Mária-szobrot 2008 október 13-án benedikálta Bábel Balázs kalocsai érsek.
herzegszanto256.jpg_____________________________________________

Erdő Péter: A saját nemzetünket és a többi nemzetet is tisztelnünk kell

2014. szeptember 13.

A mai keresztényüldözésről és a népek együttes imádságáról is beszélt Erdő Péter bíboros a Baja közeli hercegszántó-vodicai kegyhelyen, amelynek búcsúünnepére a szakadó eső ellenére sok százan gyűltek össze szeptember 13-án.

Mária születésnapja a régiek szerint egyszerre az öröm és a félelem napja – hangsúlyozta homíliájában a főpásztor. A nyomorúság, a veszedelmek, a gyűlölködés, az önzés, a háborúk áradata történetének kezdetétől fogva szinte teljesen elborítja az egész emberiséget, ezért sokszor az az érzés támad bennünk, hogy valami elhibázott volt már a kezdet kezdetén, hogy az emberi társadalmak valamilyen nagy, közös, ősi bűn terhét hordozzák – fogalmazott Erdő Péter. Sokszor keserűen tapasztaljuk azt is, – tette hozzá – hogy jók akarunk lenni, de napról napra szégyenkezve kell megállapítanunk, már megint nem sikerült.

A bajok ősforrása az eredeti bűn volt, amelyre sok új bűn halmozódott. Ezek miatt az emberiség már régóta szomjazott a megváltóra, amelyet Máriának köszönhetően kaptunk meg. Mária születése örömünnep, – hangsúlyozta a főpásztor – születésével felragyogott a remény csillaga, személyében feltűnt a közeledő Krisztus fényének első sugara.

Mária születésnapja egyben a félelem napja is volt, hiszen a gonosz lélek számára a Megváltó eljövetelének közeledte félelmetes volt. „Krisztus halálával és feltámadásával győzelmet aratott a gonosz lélek felett, a bűn és a halál felett. Ezért fél a gonoszság az igazságtól. Ezért van az, hogy ma is gyakran szinte érthetetlen hevességgel igyekeznek sokan Krisztust gyalázni, vagy alakját eltorzítani” – fűzte tovább beszédét a bíboros.

Erdő Péter a ma zajló keresztényüldözésekkel kapcsolatban elmondta, „elég a hírekre figyelnünk, hogy észrevegyük, amit a statisztikák is igazolnak, hogy manapság leginkább a keresztényeket üldözik”. A bíboros szerint a művelt világ gyakran bénultan és tétlenül szemléli a tömeges gyilkosságokat is, vagy azt, hogy a Közel-Keleten, főként Irakban, de lassanként már Szíriában és máshol is szinte teljesen eltűntek a keresztények. Olyan közösségekről van szó, amelyek a bibliai idők óta éltek ősi lakóhelyükön. A keresztényüldözésnek minden emberi magyarázaton túl van más oka is, tette hozzá a főpásztor, méghozzá az, hogy a keresztényektől mint Jézusnak, a szabadítónak a követőitől fél a világ.

A bíboros ezután arról beszélt, hogy a keresztényeknek Jézushoz és Máriához való ragaszkodásukat a mindennapokban kell megmutatniuk. Tisztelni kell az emberi életet, szeretni az embert fogantatásának pillanatától a neveltetésen, a munkán, a betegségen, a megfáradt öregségen túl, egészen a halálig. Szeretni kell az emberi közösséget, családunkat, rokonainkat, barátainkat, népünket. Emellett a többi nemzetet és nemzetiséget is tisztelnünk kell. Erdő Péter kifejezte örömét, hogy a vodicai kegyhelyen szerbek és horvátok, sokácok és bunyevácok, szlovákok, németek és románok, magyarok és más közösségek tagjai együtt imádkoznak, együtt kérik közös édesanyánk, Szűz Mária pártfogását.

Hercegszántói és sokác (horvát) népviseletbe öltözött lányok felvezetésével érkezett meg az asszisztencia és a koncelebráló papság a búcsúi szentmisére, amelyen Zsigó Róbert államtitkár és Gordan Grlić Radman horvát nagykövet is részt vett. A liturgia elején Erdő Péter megáldotta azt az időkapszulát, amelyet a kegyhelyhez vezető, hamarosan megépülő autóútba helyeznek majd el. Ezt követően a kegyhely felújított baldachinját is megáldotta, majd a bíboros egy fatimai miseruhát és egy sokác szőttest kapott ajándékba. A szentmise végén a főpásztor a vodicai kegyhely tízméteres Mária-szobra előtt fohászkodva felajánlotta Magyarországot a Szűzanyának. Hazánk minden népét és nemzetiségét az istenszülő oltalmába ajánlotta.

1830-ban Kisboldogasszony napjának előestéjén egy sokác férfinek jelent meg Vodicán Szent Anna a gyermek Máriával. A Hercegszántóhoz tartozó települést (magyar nevén Máriakertet) 1838-ban az akkori kalocsai érsek, Klobusiczky Péter hivatalosan is kegyhelynek ismerte el, és személyesen szentelte fel a jelenés helyén épült kápolnát. A búcsújáró helynek új lendületet hozott, amikor nemrégiben felépült a világ legmagasabb, tízméteres Mária-szobra. Engesztelő szertartásokra, fatimai szentmisékre érkeznek a hívek.

Fotó: Lambert Attila

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Szólj hozzá!

A szentolvasó, mint fegyver

rozaniec.jpg     Egy történelmi dokumentum az eretnekek elleni egyik híres csatában Szent Domonkost, rózsafüzért imádkozva mutatja. E csata 1213. szeptember 12-én a Toulouse közelében fekvő Muret-nál olyan győzelemmel járt, melyet Szent Domonkos a rózsafüzér segítségével aratott.
     A III. Ince pápa felhívására összegyűlt 800 katolikus lovag állt szemben körülbelül 34 000 katonával (katarokkal), kiket Aragóniai II. Péter király Spanyolországból érkezett csapatai erősítettek. Domonkos a papsággal és a néppel felvonult a Muret-i templomhoz és eközben mindenkivel a rózsafüzért imádkoztatta.
A katolikus lovagok győzelme – Montforti Simon vezetésével – egyszerűen elsöprő és csodálatos volt (a katolikusok vesztesége 8, az ellenségé 10 000 fő volt). A krónikák szerint, a hit ellenségei úgy estek el sorban, mint az erdő fái a fejszecsapások alatt. Ez a győzelem visszaállította a politikai békét, így mindenek előtt a rózsafüzér prédikálása volt az, mely a szíveket megtérítette és ennek a régiónak végérvényesen a békét meghozta.
egy szal rozsa.jpg      Öt hónappal ezen esemény után egy dél-franciaországi jegyző ezt írta: „Domonkos rózsát víve [Miasszonyunknak], alázatosan jelenik meg. Ha imádkozni kezd; Domonkos csokrokat fon, [az imában] melyben jártasnak tűnik.”

      A jegyző megemlíti Domonkos alázatosságát, aki nem tétovázik a rózsafüzér imát, mint hatékony fegyvert használni.shutterstock_25940932.jpg

Szólj hozzá!

Az Istenes jó szándék – a cselekedetek leghasznosabb indíttatása

220. Amit tettem, gondoltam vagy beszéltem, azt mind Isten dicsőségére irányítottam.
221. Még csak édesanyám Szent Anna ölében pihentem, de máris mindent Istennek ajánlottam, hogy életem minden pillanatában megdicsőítsem az Urat.
222. Jól jegyezd meg gyermekem; amilyen a szándék, olyan a lélek arculata Isten előtt.
223. Ha cselekedetedet jó szándék indítja – mégha sikertelen is –, a lelked képe szép. Ha azonban rossz szándék vezérel, akkor torz a te lelki világod!
224. Mi értelme földi javak szerzéséért fáradoznod, ha közben elhanyagolod az égi kincsek gyűjtését?!
225. Ha jót tettél a földön, már most örvendezhetsz, hisz' jó cselekedeteidnek nagy lesz a jutalma!
226. Akkor indíttat jó szándék, ha valamit Istenért vagy a lelkek üdvéért teszel. Sajnos károdra van azonban, ha földi haszonért vagy a hiú dicsőségért fáradozol.
227. Gyermekem! A lelkekért vállalt önmegtagadás és böjt; a kereszt szeretetéről tesz tanúságot.
228. A mézes-mázos emberek előbb-utóbb elhallgatnak, aztán mindjárt gyalázkodnak.
229. Szeretettel világosítsd fel azt, aki gyönge a hitben, anélkül, hogy felhánytorgatnád tévedését vagy vitatkoznál eltérő felfogásáról. – A magatartásoddal tégy tanúságot!
230. Három dolog képes fölemelni az embert; a hit, a tisztaság és a jó szándék.madonna_di_pompei4_2.jpg

Szólj hozzá!

A férfi is szentségre hivatott

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

eredendő bűn.jpg     Fel kell tűnjön az első emberpár paradicsomi viselke-désében, hogy Ádám nem foglalkozott a részletekkel, hanem kiegyensúlyozott s határtalan boldogsá-gában már akkor is "nagy vonalakban gondolkozott". Ennek következtében nem vette észre a kígyót sem, miként a Tiltott Fával sem törődött: "Ha nem, nem! Távol, s közel van finom gyümölcs ezerszám!" – mondhatta magában, mert a 'férfi volta' mindennel meg volt elégedve. Éva azonban elmerült az apró részletekben, megcsodálta a pompázó virágokat, ölelgette a jóillatú gyapjas vadakat és kedves készséggel szóba állt a Kísértővel is, hagyva magát meggyőzni. Szakított a tiltott gyümölcsből, s el volt ragadtatva a soha nem ízlelt zamatoktól és megkínálta vele Ádámot is. A férfi, aki minden jónak és szépnek-látszót elfogad az asszonytól, óhatatlanul (vagy állhatatlanul) belekóstolt. – A férfi már ilyen!

ádám almája.jpg     Miután kiűzettek a Paradicsomból, csoda-e, ha Ádám ádáz ellenségeként harcolt a Gonosz ellen? Csoda-e, ha váddal illette asszonyát, megromlasztva azt a felhőtlen kapcsolatot, melyet Isten örök terveiben a férfivel és nővel elgondolt, és amely a szerelem ajándékában – átmenetileg – még máig is megtapasztalhatnak?
A bűn áraként a szüntelen küzdelem és az elmúlás lett az EMBER osztályrésze. A földi lét: az élet és halál, a munka és pihenés, az adás és kapás, a szolgálat és elvárás, a megihletés és botránkozás, a dicsőség és megaláztatás, az öröm és fájdalom, a szeretni és szeretve lenni állandó körforgása lett. Ez az, amire az EMBERNEK folyvást ügyelnie kell, mert a felsoroltak bősége befolyásolhatja a férfi és nő közti kapcsolatot, új szerelem, új ellenszenv, új élet és új elbukások forrása lehet. A férfi és női mivolt, ezen formák és lehetőségek alapritmusának van kitéve a földön, melyek által döntő módon meghatározhatják a földi-, miként az örök sorsukat is! A férj és feleség csupán az adás és elfogadás hangsúlyában különbözik egymástól, céljuk azonban mindenképp egymás üdvösségének egyengetése kell, hogy legyen! Ahol ez nem így van, ott a halál uralkodik (sajnos, nagy eséllyel az örök halálé!). Mindezen emberi dolgok iránymutatója a Tíz Parancsolatra épülő erkölcsi szabály. Ilyen például az Istenhez való viszony, miként a házasfelek és a szülő-gyermeki kapcsolat is. eva_capture.jpgPl.: az 'élettársi viszony' gyalázat, nem házasság! A férfinek szabadság, a nőnek ágyasság.
     A férfiak és nők tehát korántsem egyenlők, mivel alapvetően különböznek egymástól! Ám, épp e gyönyörű és nagyszerű különbségben van legnagyobb erejük! Férfi és nő együtt a szentségi házasságban jóval több, mint pusztán két személy. A két fél különbözőségében rejlik az állandó "egészre" való törekvés vágya, az ebben rejlő teremtő isteni erő, melyre végtére is meghívást kaptak! Alap álláspont kellene, hogy legyen, miszerint a lélek teszi lehetővé Istennel a kapcsolatot, az emberi test és a nemiség csupán ajándék. Jóllehet az ember számára a lélek vezérelte test egyedüli üdvös lehetőség! Egyfelől, hogy Isten teremtő művében részt vegyen, másfelől, az üdvösség esélyét Krisztus által elnyerje.

bensoseges_l.e2.jpg     Sajnos, az általános erkölcsi romlás, az értékszemlélet eltorzulása, kölcsönösen elmossa (összemossa) a nemek eredendő szerepét és óhatatlanul felhígulnak az identitások. Ennek pedig egyetlen célja, hogy az "őskígyó" bebizonyítsa a Teremtőnek, a teremtés kudarcát! A Paradicsomból való kiűzetés óta ugyanis a Gonosz, élet-halál harcot folytat az emberek végleges elveszejtésére, mert népet akar gyűjteni maga köré a kárhozatba. Ez a kísértés-dömping mára már kozmikus harccá fajult, minden eszközzel, az erkölcsi szabadosság sulykolásával, és a nemi identitások összezavarásával is!

     Mi a megoldás? A férfinek Istenhez való viszonyában ismét magára kell találnia. Isten az, akitől minden adomány származik, s a férfinek fel kell fedeznie a férfi lét jelentőségét: a küzdőszellemet, az állandó harcot a gonosszal – annak tényével, ami ő maga és amit tesz –, így a felelős cselekvést! Bár az Evangélium olyan férfiakról és nőkről beszél, akik a Krisztussal való találkozás után az életük árán is tanúságot tettek Róla! Az Evangélium hirdetése; az apostolság, a krisztusi papság és a családapaság kizárólagosan a férfi hivatása és ezzel együtt a nők védelme is. Jóllehet, ehhez um. "fel kell nőni" (vagy bele kell nőni) és ebben a családban történő hit-erkölcsi nevelésnek van döntő szerepe!
     Az első emberpár utódai – az emberiség – robog a szakadék felé, egyre inkább szembe kerülve Teremtőjével, miközben elsőrendű feladata változatlanul a jó apaság és jó anyaság lenne – hívta fel a figyelmet tbk. Wanda Półtawska professzor asszony is a Sapientia-n tartott előadásában. A pszichológus-orvos megjegyezte azt is, hogy hatvanéves praxisa során mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy egy 19 éves fiatalember nem engedte, hogy barátnője elvetesse gyermekét. Nos, hol vannak a férfiak? – fogalmazott Półtawska, kiemelve, hogy a férfi felelőssége a nő és gyermek sorsa!
papa2.jpgWanda Półtawska előadásában így emlékezett a nagy pápa tanítására: „II. János Pálnak meggyőződése volt, hogy minden ember szentségre hivatott és szentté is lehet, mivel Isten minden embert saját képmására teremtett. Hangsúlyozta, hogy a világot két fő bűn veszélyezteti: az egyik, ha az ember önmagát teszi istenné, a másik, ha a többi embert nem személynek, hanem tárgynak tekinti. Rendkívül fájlalta, hogy az emberek elfelejtik, hogy van lelkük."

És sajnos általános tapasztalat, hogy míg a lelketlen férfi könnyen az ösztönállathoz  hasonlatos, addig a lelketlen nő, leginkább egy használati tárgyhoz! (Szerkesztő) (folyt!)

Szólj hozzá!

Csalárd eszmék, hamis üzenetek

aa_3.jpg

      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész, gondolkodásra késztető folyamat, amely sajnos olyan szellemek révén realizálódott, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin, majd beletorkolt abba XVIII. századba, mely a legistentelenebb, legvéresebb forradalmat szülte meg, ennek ellenére “Nagynak” nevezik. Teljesen abszurd, hogy ezt a kort a felvilágosodás korának kell neveznünk, holott soha nem köszöntött akkora sötétség a világra, mint épp a “felvilágosodás” által! Józan ész ide, ráció oda, ettől kezdve a szavakat és meghatározásokat már másképp kellett értelmezni, annak szabadosságával, hogy nem lehet sem tabu, sem dogma a vizsgálódó értelem előtt. Érdekes, hogy mára valahol törés állt be és mintha egyre több határozott tabuval, érinthetetlen dogmával találkoznánk, melyeknek megsértése komoly retorziót vonhat maga után. Észre sem szabad venni a nyilvánvaló valótlanságokat, mert aki észreveszi, gyanússá és szélsőségessé válik. 
      A szabadosságban tobzódó új világrend fiait, egyetlen iránymutató közös szándék egyesíti, hogy gyengítsék (lerombolják) a Katolikus Egyházat! (Mindazáltal ezen igyekezetüket sem illik észre venni, pláne szóvá tenni!)
      Korunkban, amikor a tömegtájékoztatási eszközöknek (az internetnek) köszönhetően minden ismeret és titok gyorsan fényre kerül, az ezt rejteni kívánók részéről két új taktika került bevezetésre. Egyfelől az igazság vélelmét „összeesküvés elméletnek” minősítik, másfelől teljesen hamis összeesküvés elméleteket dobnak a köztudatba, hogy mintegy nevetségessé tegyék a rejtett ismereteket! Ilyenek, a katolikus Egyház egységét bomlasztani szándékozó manipulált hírek, a rágalmak, a kiszivárogtatott, késleltetett vagy felnagyított információk, a hamis „magán-kinyilatkoztatások” és az áltudományos hírek terjesztése is! (Pl. a nagyfigyelmeztetés.hu; a XVI. Benedek pápa elleni esedékes per; Jézus vérének vizsgálata /Ron Wyatt/, stb) — Ó, ezek a rendkívüli képességgel bírók, oly jól vannak értesülve (de honnan?)!
       A sátán is ad hatalmat híveinek. Olykor – mivel ő a hazugság bajnoka –, e hatalmak birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik képességük, vagy esetleg nem akarják megérteni, mert túlontúl boldogok ezekkel az ingyenes adományokkal. Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól (...). Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat. (…) Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? (D.G. AMORTH, Egy ördögűző tapasztalatai /A sátán adományai/ ECCLESIA 2005) 
      Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. (...) Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani... (Mt 10,26-28) Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, arra világosság derül, s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. (Ef 5,10-14)

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 038_Pázmány Péter.JPG

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Egy új szokás felbukkanása

vir_ros.jpg     A Boldogságos Szűz köszöntéseiben, bizonyos számú Ave Máriák imádkozása Szent Domonkos idejében nem volt ismert, pláne nem elterjedt. Egyszóval, ez a szokás nem létezhetett akkor, mert erről egyetlen imakönyv, dokumentum vagy hagyomány sem tesz említést.
      Meghökkentő azonban – és ez bizonyítható megállapítás –, hogy Szent Domonkos óta ezen ájtatossági forma – minden társadalmi rétegben –, nagyhirtelen terjedni kezdett, úgy a műveltek, mint az egyszerű emberek között gyorsan terjedt és az erről szóló bizonyítékok száma a kor okirataiban megsokszorozódott.
    Így az 50 és 150 Ave Mária imádkozásáról szóló beszámolók megtalálhatók e kor okirataiban, mégpedig jelentőségteljes kontextusban: „Túlcsordul a száma azon dokumentumoknak, melyek tanúsítják, hogy a domonkos rend konventjeiben és kolostoraiban a 13. századtól kezdve Ave Mária-sorozatokat imádkoztak, 50, 150 vagy akár ezret is egymás után (…) a kérdés, hogy ki adta a domonkos szerzeteseknek ezt az ájtatossági formát? Nyilván az, aki a rendet is alapította: Dominik de Guzman!”
     Idézünk Szent Lajos királyról egy szép tanúságtételt: „A szent király minden este 50-szer letérdelt, majd rögtön felállt, hogy újra letérdeljen, és miközben letérdelt elmondott egy Ave Máriát.”
És ugyanebben az időben terjedt el a gyöngysorok alkalmazása is. Párizsban nem kevesebb, mint három műhely foglalkozott e gyöngyfüzérek készítésével. Az Ave Mariák számolására, hamarosan elterjedt ezek használata.
     Szó mi szó, a domonkosok, az egész kereszténységben szétszóródva, döntő hatással voltak, a rózsafüzér-imádság elterjesztésében. R. P. Mortier OP, a domonkos rend kimagasló történésze, nyomatékosan ezt írja: „A Szent Domonkos által alapított szerzetesrend működése kezdeteitől fogva különleges módon fejlesztette ki az Ave Máriák iránti odaadást. Ez vitathatatlan tény.”
      Mindazonáltal a rózsafüzér nem csak egy új és szép szokássá vált, hanem Szent Domonkos ideje óta ez lett az Egyház egyik leghatékonyabb fegyvere, ellenségeivel szemben. (És ebben nem az imaforma, hanem az Angyali Köszöntés szavai képezik az természetfeletti erőt, ne akarjunk tehát mi más "rózsafüzéreket" imádkozni!)sao-domingos-de-gusmao-duquesne-university.jpg

Szólj hozzá!

Figyelmes magány – az életszentség pillére

190. Még öt éves sem voltam, mikor szüleim a Templomba vittek, hogy gyermekségemet a Szentély csendes közelségében töltsem.
191. Igyekeztem mindig rejtettségben élni, mint a „völgyek lilioma”.
192. Bár elmém mindig Istennél volt, mégsem voltam soha oly közel Hozzá, mint amikor teljesen elvonultam a világtól. – Adj te is módot a lelkednek!
193. Otthonom imádságos magányában voltam épp, amikor Gábriel arkangyal köszöntött engem, s én az Üdvösség Igenjét válaszoltam Neki.
194. Bizony, nem jól gondozza lelkét az, aki időről-időre nem képes elvonulni a világ zajától.
195. A lármás, külső forgatag kizárja a benső csendet.
196. A felszínes társaságoktól tudj mindig visszavonulni, hogy mélységeiben gondolhasd át az életed.
197. A templom csendes mélyén Fiam folyton epedve vár benneteket, s ti mily ritkán látogatjátok meg Őt.
198. Ha embertársaid sorsa iránt közömbös vagy, hiá-ba teljesíted „vallási kötelezettségeidet”, gyorsan elsorvad az Istennel való kapcsolatod is!
199. Ha egyedül Istenre és lelked állapotára fordítanád figyelmedet, kevéssé idegesítene a világ.
200. Az a jó magány, melyben a lélek meghallja Istent. – Légy fegyelmes figyelmedben!
201. Szeretet nélkül, haszontalan minden cselekedet!
202. Sehol sem lehetséges nagyobb benső örömet megélni, mint az istenes magányban.
203. Ha csak egyszer is megízlelnéd az éggel társalgó szent magány boldogságát, még szobád fala iránt is nagyobb vágy fakadna szívedben, mint a léha emberek felszínes társasága iránt.
204. Egy keresztény lehet magányos, de egyedül soha!
205. Gyakran szólsz olyasmit, mely nemcsak haszontalan, de egyenesen árt a lelkednek!
206. Néha magad is fájlalod, ha haszontalanságokat fecsegtél, hogy feledted „a csend tanácsait”!
207. Ha környezeted rendszerint csak gyarlóságaidat tapasztalja meg, lassan lerombolod azt az emelkedettséget, melyet pedig sugároznod kellene!
208. Fájdalom megviselhet, de az önmegtagadás nem!
209. A társaság és a hely is megszentelődne, ha olykor ott imádkoznál magadban, ahol éppen vagy!
210. Akkor tudod majd tökéletesebben végezni a munkádat, ha azt előtte megtárgyalod Istennel.
211. Ha dolgaid végeztével magadba vonulsz, világosabban láthatod, hogy miben hibáztál.
212. Ha nem tudsz magányban élni, keresd a jók társaságát, mert szent közösségekben is épülhet a lelked.
213. Nem bízhatsz mindig önmagadban, mert olykor híján lehetsz az Isteni kegyelemnek és a mélyebb belátásnak. – Imádság nélkül semmibe se fogj bele!
214. Amikor valamely szinten feladod a szabadságodat, egy másik szinten nyomban szabadságra lelsz.
215. Jézus gyakran oly magányos a tabernákulumban, hogy csupán az angyalok hódolnak neki, miközben azok, akiknek örök üdvösségéért vállalta a kínszenvedést, még percekre sem hajlandók meglátogatni!
216. Gyermekem! Imádságban és csöndes összeszedettségben figyeld a lelkedet, hogy hallhasd Istent.
217. Amit nem kívánhatsz, azért ne is imádkozz!
218. Gyertek hozzám mindnyájan, kik anyai gyengédségre vágytok, és töltekezzetek szeretetemmel.
219. Ne fogadd barátaid közé azt, aki nem Isten útján jár! Kövess engem!Istenanya 001.jpg

Szólj hozzá!

Bevezető  (Férfiak a Gonosz elleni küzdelemben)

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

wanda_poltawska3.jpg      Előző cikksorozatomban (Nők a Gonosz elleni küzdelemben) a nő és a nőiesség, helyes és helytelen mibenlétét taglaltam, ám jelzést kaptam afelől, hogy a férfiak 'férfias' szerepkörét miért nem tárom fel hasonlóképpen. Nos, az említett (a nőkről szóló) cikkeket, Wanda Poltawska professzor asszony, a krakkói egyetemen tartott előadása nyomán vettem át. Személye egyébként nem más, mint az a négy gyermekes családanya akit végstádiumú rákjából Pió atya gyógyított meg Karol Wojtyla püspök, személyes levélbeni kérésére 1962-ben! Az érdekesség kedvéért alább közlöm a a későbbi pápa Pió atyához írt levelét:

kepatmeretezes_hu_15842146742 (1).jpgTiszteletreméltó Atyám,
Kérlek, emlékezz meg imáidban négy kislány édesanyjáról, egy mindössze negyvenéves krakkói lengyel asszonyról, aki a háború alatt öt évet töltött egy német koncentrációs táborban, most pedig ismét életveszélyben van rákos megbetegedése miatt. Könyörögj Istenhez, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására mutassa meg irgalmát ennek az asszonynak és családjának.

Alázatos híved Krisztusban
Karol Wojtyla
Ombi címzetes püspöke
Krakkói káptalani helynök
Pápai Lengyel Intézet, Róma”

A másik szintén latin nyelvű köszönőlevél:

padrepio.jpgTiszteletreméltó Atyám,

A lengyelországi Krakkóban élő asszony, négy gyermek édesanyja november 21. napján, a sebészeti beavatkozást megelőző napon hirtelen tökéletesen visszanyerte egészségét. Istennek legyen hála érte. És neked is, tiszteletreméltó atya, tolmácsolom a hölgy, a férje és az egész családja legmélyebb háláját és köszönetét.

Krisztusban
Karol Wojtyla
Krakkói káptalani helynök
Róma, 1962. november 28

       Ha már ennyire eltértem címadó témámtól – megjegyzem –, hogy Wanda Poltawska is NŐ, családanya és orvos, miként Karol Wojtyla (II. János Pál pápa) és Pietrelcinai Szent Pió atya is példaértékű FÉRFIAK, akik valamennyien eredményesen vették fel a harcot a Gonosz elleni küzdelemben! Ők hárman, követendő példaképek mindkét nem számára! (Szerkesztő) (folyt!)

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_1.JPG

Szólj hozzá!

A pápák határozott állásfoglalásai

V. Piusz pápa_1.jpg     A pápák egész sora Szent Domonkost tartotta a rózsafüzér imaforma forrásának. Idézzük elsőnek Szent V. Pius 1569-ben kelt bulláját a Consueverunt romani Pontifices-t. Ebben nagyon világosan le van írva, hogy Szent Domonkos kialakított egy új imamódot – melyet rózsafüzérnek vagy a Boldogságos Szűz Mária zsoltárának neveznek –, melyet ezután az egész római Egyház magáévá tett. Ez az imamód abból áll, hogy a Boldogságos Szűz Máriát 150 Ave Mária – Dávid zsoltárai számának megfelelően – felmondásával tiszteljük, miközben minden 10 Ave Mária után egy Miatyánkot toldunk be, valamint a mi Urunk Jézus Krisztus élete titkainak szemlélését.
      A Monet Apostolus bullában (1573), mellyel a rózsafüzér-ünnep bevezetésre került, XIII. Gergely pápa arra emlékeztet, hogy Szent Domonkos „azért vezette be ezt az igen ájtatos gyakorlatot, melyet rózsafüzérnek vagy Mária-zsoltárnak neveznek, hogy Isten haragját elterelje és a Boldogságos Szűz segítségét kieszközölje”.
      Amikor 1724-ben kétségbe kezdték vonni, a szentolvasó domonkosi eredetét, XIII. Benedek megbízta a rítus-kongregációt, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Prospero Lambertini hittudós, a későbbi XIV. Benedek, a szolid római hagyományra támaszkodva cáfolta meg az ellenkező állításokat.
      1726. március 26-án XIII. Benedek kiadta a római breviárium leckéit az október 7-i ünnep matutinumához, miközben kihirdette, hogy „Mária azt ajánlotta (Szent Domonkosnak), hogy prédikálja a népnek a rózsafüzért, és értésére adva, hogy ez az ima különösen hatásos segítség az eretnekségek és a bűnök ellen”.
Benoit_XIV.jpg      XIV. Benedek, aki ismerte azokat az ellenvéleményeket, kijelentette, hogy a római hagyomány szolid bázisán alapszik és így válaszolt az ellenfeleknek: „Azt kérdik tőlünk, vajon valóban Szent Domonkos volt-e az, aki a rózsafüzért bevezette és kétségeik vannak e kérdésben. De mit mondanak azokhoz a határozott ítéletekhez, melyeket a pápák, X. Leó, V. Pius, XIII. Gergely, V. Sixtus, VIII. Kelemen, VII. Sándor, XI. Ince, XI. Kelemen, XIII. Ince, XIII. Benedek és még sokan mások hoztak, kik egyértelműen Szent Domonkost tartották a rózsafüzér bevezetőjének?”st domonkos.jpg

Szólj hozzá!

Alamizsnálkodás – az érdemek gyarapítója

167. Szegénysorban éltünk Szent Fiammal. Szerettem a szegénysé-get és nem aggodalmaskodtam soha, hisz' velem volt a Világmindenség Királya.
168. A Szegények Szüzének is neveznek engem.
169. Szegénynek mondhatod-e magad gyermekem, ha veled van Szent Fiam? (A kegyelmi állapotban).
170. Az irgalmas részvétet Szent Szüleimtől örököltem, mert Ők együtt érzők voltak a szegények iránt. Ne hagyjon téged se hidegen mások nyomorúsága!
171. Mindig gondom volt rá, hogy szűkös körülményeim közt is segítsem a rászorulókat.
172. Amit a Három Napkeleti Bölcs felajánlott Szent Fiamnak, azt én a szegényeknek osztottam szét.
173. Ne gondold, hogy a szegény azért van szűkében a földi javaknak, mert Isten megveti őket, sőt inkább szereti valamennyit, azért bízza a te gondjaidba.
174. Az igazságot és irgalmasságot a lelked mélyén mérlegeld, mert felszínesen nem indít meg téged!
175. Ne vesd meg a szegényeket, mert több szent járt darócban, mint bíborban.
176. Gyermekem, sokat kapsz viszonzásul a Mennyben azért a pár fillérért, falat kenyérért, együtt érző fohászért, amit a koldus Lázárnak adtál.
177. A szegények imádsága hatalmas Isten előtt, ámde a szívtelenekre lesújt a büntetése!
178. Szent József együttérzése felülmúlhatatlan volt.
179. Ha adhatsz, akkor adj! Ha ez nem áll módodban, akkor biztosítsd a szegényt a jó szándékodról és ha nem az erszényedet, akkor a szívedet is nyisd meg!
180. Az igaz szeretet nem várja meg míg a szűkölködő kér, hanem készségesen siet a segítségére.
181. Ne mérlegelgesd, hogy alamizsnádat ez vagy az megérdemli-e, mivel Isten nem azt nézi, hogy kinek adsz, hanem azt, hogy milyen lelkülettel!
182. Ha módodban több nem áll és akár csak egyetlen pohár vizet is adsz valakinek Krisztus nevében, bizony mondom neked, megkapod érte a jutalmat.
183. Ne kritizáld a szegényt, köszönését szívből viszonozd, mert Isten megbüntet a megszégyenítéséért!
184. A szegénység és szükség inkább válik a lélek javára, mint a bőség, mert a nélkülözés fokozhatja a bizalmat, ám a gazdagság csak növeli az aggodalmat.
185. Gyermekem, ne azt kérdezd, hogy miért van ennyi szegény, hanem azt, hogy te mi végett vagy?
186. A rászorulónak ne mond, hogy nincs! A szándék ugyanis nem a pénztárcából, hanem a lélekből fakad!
187. Szíved és nyelved mindenkor teljes összhangban legyen! Vigyázz, hogy embertársad gondja és fájdalma iránti részvéted ne csak színlelés legyen!
188. Ha lélek szerint élsz, járj is aszerint. Ne irigykedj és ne is kérkedj tehát javaiddal, ingerelve másokat!
189. Mindig vigasztald meg a szegényt nyomorúságában, hogy testi-lelki alamizsnához jusson.
Kövess engem!oltalmad ala futunk-misericorde.jpg

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern nő valóban harcol-e a gonosz ellen,
vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?
 
A veszélyek
 
      A modern nő értse meg a helyzetét – vagyis értékelje ki, hogy mire kell figyelnie és min kell változtatnia, különösen annak kapcsán, miszerint általában két „vágy“ van: a szemé és a szívé.
A szem sóvárgása abban a kívánságban nyilvánul meg, hogy olyan csábító, különféle dolgokat akar birtokolni, amelyek ragyognak. Ez a birtoklásra irányuló csillapíthatatlan vágy gyakran szolgál indokul a házasság felbomlásához, amikor Éva Ádámtól különböző dolgokat követel, amelyeket Ádám képtelen neki előteremteni, de valaki más feltűnik, akinek a lehetőségei nagyobbak.
Ezen elvárások nem kell feltétlen csak anyagi dolgokra vonatkoznak (lakás, autó, divatos ruhák stb.), hanem  fontoskodásra, dicsőségre vagy a hatalom gyakorlása iránti vágyra is irányulhat. Úgy tűnik, hogy Évát az elégítené ki, ha Ádámon és a környezetén is uralkodna. A fontosság iránti vágy feltűnően ellentétes a szolgáló magatartással; ebben az elvárásban a nő elveszíti a rá jellemző lágyságot és akár az embertelenségig is lealacsonyodhat, ha a céljait kímélet nélkül rá akarja erőltetni másokra – így önmaga a 'nő' karikatúrájává válik. 
      A szív vágyai még veszélyesebbek, mert azok korrekt viselkedés benyomását keltik – Éva azt akarja, hogy szeressék, de a szeretetről alkotott fogalma az emocionális élmények színvonalán maradt, úgy akarja érezni, hogy szeretik, ami Isten tervével láthatólag összhangban áll. Isten úgy alkotta meg az embereket, hogy kölcsönösen csodálják egymást. II. János Pál azt mondta Párizsban az ifjúságnak, hogy két területen kell találkozniuk – a csodálat és a kedvesség. 
De ennek a csodálatnak nem csak a nő, illetve a férfi testére kell vonatkoznia, hanem az egész személyiségükre, egymás lelkületére is. Miközben a nő örül, ha a férfi megcsodálja vonzó külsejét és mindent meg is tesz azért, hogy magára vonja a férfi figyelmét – ám sajnos ki is elégül ezzel a felszínes sikerrel. Éva nincs tudatában annak, hogy ezzel Ádám emberségét lerombolja, amennyiben csak a férfias ösztöneihez szól. Örül, hogy „meghódította“ a férfit, ám szomorú hódítás az, ami mindkettőjük emberségét lealacsonyítja (a nőét a leginkább!). Éva a testi érzés siker-szintjén marad, hozzászokik ehhez és provokálja Ádámot. De ez az érzés önmagában nem elegendő, hiszen a többi érzelemhez hasonlóan ez is csak múlandó, aztán Éva egyszer csak „abbahagyja ezt a szeretést“, miközben Ádám ehhez szokott és továbbra is elvárja.
Férfi és nő, osztozzon Isten szeretetében és egyformán töltekezzen belőle
 
      Azoknak a fiataloknak, akik azzal mentek a szentatyához, hogy „szeretjük egymást“, II. János Pál azt mondta: Ne azt mondjátok, hogy “szeretjük egymást“, hanem azt mondjátok, hogy  “osztozunk Isten szeretetében“, mert ha nem osztoztok Isten szeretetében, akkor az nem szeretet!
      Éva a szív minden érintését egyszerűen szeretetnek nevezi. II. János Pál a Levél a nőkhöz című levelében a női szív nagyszerűségéről ír, de hozzáfűzi, hogy ezt alá kell rendelni az értelemnek és az igazságosságnak. A női érzékenységben túlteng az egoista viselkedés, amely hízelgést és az érzéseket a saját jó közérzetéért keresi, annyira vágyik a gyengédségre, hogy ezért még közönséges helyzeteket is képes felvállalni. Az igazi szeretetnek ezzel szemben önzetlennek kell lennie. Éva beképzeli magának, hogy szeret – és azután csodálkozik, hogy mi történt a szeretetével – saját magát sem érti, hogyan került megalázó helyzetekbe.
     A szív vágya azt a kívánságot is diktálja, hogy megértsék a nőt. A tanácsadókban, mind a fiatalok, mind a házas nők a következő szavakkal fejezik ki a helyzetét:„Nem ért meg engem“ – habár saját maguk sem tudják pontosan, hogy a megértés alatt mit is várnának el konkrétan. A legtöbb esetben azt értik alatta, hogy a férfiak teljesítsék az ő elvárásaikat. 
      Mások mellett, a többé kevésbé tudatos igényekkel rendelkezve nő öntudatlanul is erősen vágyik a biztonságra és úgy tűnik számára, mintha ezt a férfiak tudnák garantálni a számára. Attól fél, hogy egyedül marad. Érzi, hogy anyának kell lennie, tehát apát keres a gyerekei számára, anélkül, hogy ennek tudatában lenne.
Ez az igény nagyon korrekt, a nőnek joga van ahhoz, hogy közös gyermekeik számára egy apa gondoskodását kívánja – de Éva tudatossága nem olyan mély –, megmarad az igény szintjén az apa-szerezésben“ és a gyerek nem merül fel a nő kívánságainak a horizontján. Valójában egyenlőre „barátot“ akar magának, később esetleg férjet. A modern nő egyszerűen képtelen egyedül maradni, öntudatlanul és tudatosan is keresi és elcsábítja a férfit és ezzel ördögi csapdába kerül, mert pontosan ekkor lép színre a gonosz, hisz' az élvezetre való önző vágyakat táplálja, melyek a legkevésbé sem képesek hitelesen megalapozni egy életre szóló kapcsolatot. Állandó csalódás és megaláztatás lehet az osztályrésze. Milyen könnyű rábeszélni a modern asszonyt a házasságtörésre, az isteni parancsok megsértésére! Éva tudja, hogy van Isten, ismeri parancsát, de könnyelműen megtagadja az Istennel szembeni engedelmességét, mert tudatosan elutasít minden fajta elmélkedést az élet értelmére és céljára vonatkozóan. Magasabb szintre törekszik, holott lealacsonyítja magát. A sátán könnyű zsákmányává teszi Évát és rábeszéli, mint ahogyan a Paradicsomban. 
mujer_marioneta_1.jpg       Manapság egy egész csábítási apparátus áll a sátán rendelkezésére, amellyel Éva szívét erőszakkal befolyásolja. Bizonyítékul szolgál erre a modern lányok sorsa, a szingliség és az a tény, hogy azok a házaspárok, akik a házasság szentségét fel akarják venni, már szülők. A felelősség nélkül szülővé válás megelőzi a házasságot (nem beszélve a terhességmegszakításokról), miként a hűtlenségek és a házasságtörések számának növekedése, mind valahol Éva provokációira vezethetők vissza. Az egyik nő, mily könnyen megítéli a másikat, holott épp neki (Évának) megvan az eszköze ahhoz, hogy kíméletlenül elvegye egy másik asszonytól a férjét és a gyerekeitől az apjukat.
Tisztázni kell a nőiesség mibenlétét, meg kell kongatni a vészharangot és SOS jelet adni a nőknek: a női méltóság a bensőségességben mutatkozik meg. (Vége!) 
(Dr Wanda Półtawska a krakkói egyetemen tartott előadása nyomán. A szöveganyag Vancsura Angyal német fordításának felhasználásával.) 

Szólj hozzá!

Szeptember 14-én imanap az üldözött keresztényekért

2014. szeptember 11. csütörtök 12:06

A Szentatya felhívásának megfelelően és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése alapján szeptember 14-én, vasárnap az üldözött keresztényekért imádkozunk az ország minden katolikus templomában.


A püspöki konferencia – osztozva a Szentatya aggodalmában – 10 millió forint értékben gyorssegélyt küld Irakba, ahol egyházunk világszervezete, a Nemzetközi Karitász (Caritas Internationalis) munkatársai a Caritas Iraq önkénteseivel együtt segítik különböző helyszíneken a már több mint egymillió üldözöttet.

Az MKPK őszi ülésen döntés született arról is, hogy szeptember 14-én, vasárnap az ország templomaiban minden szentmisén közösen imádkozzanak a hívek az iraki és a világ más országaiban üldözött keresztényekért.

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

Megemlékezés egy igaz emberről

      Drága Kondor atyánk kitörölhetetlenül kapcsolódik Fatima történetéhez. Fatimában a Szűzanya a háborúzó emberiség és a szenvedő egyház számára elhozta a vigasztalás és a remény üzenetét Szeplőtelen Anyai Szívének gyengéd és anyai nyelvén, amely meghallja a gyermekek fájdalmát: „Szeplőtelen Szívem végül diadalmaskodni fog!” Mintha azt mondaná: legyetek bátrak, bízzatok: nem hagylak egyedül benneteket, a végén győzni fog a Szeretet és a Béke! Ugyanakkor arra is meghív, hogy együttműködjünk ebben a feladatban a világ bűnöseinek megtéréséért engeszteléssel, imádsággal, szentségimádással és bűnbánattal. Ez egyfajta meghívás, hogy belépjünk az isteni Szeretet Óceánjába, álljunk ellent és ne adjuk meg magunkat a rossznak; vállaljuk felelősségünket a szeretet, a jó és a béke győzelmének szolgálatában; s magunkon kezdve formáljuk át a világot.

     Így fogta fel a mi kedves Kondor atyánk Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. Számára az engesztelés a Szűzanya üzenetének magja volt. Ezért írja: „A Mária Szeplőtelen Szívének való odaszentelődés, az engesztelés és a megszentelődés ugyanazt a dolgot fejezi ki, és ezeket szükségszerűen az egész ember teljességével mély egységben és harmóniában kell megvalósítani.”
Ez valami olyasmi volt, amit ő meg is élt. Egyszer amikor betegségének végső szakaszában felkerestem, elárulta nekem: „Úgy akarom megélni a szenvedést, mint engesztelési felajánlást, ahogy a pásztorgyermekek tették.” Erre azt feleltem: „Ajánlja fel szenvedését a papi hivatások ajándékáért, amelyre az egyházmegyének olyan nagy szüksége van”. „Igen, igen” – felelte nyugodtan, mint aki nagy békét érez.
     Haláláig kimutatta az Egyház iránti mély szeretetét. Kötelességünk, hogy a Leiria-Fatimai Egyházmegye és a portugál Egyház nagy jótevőjének nyilvánítsuk őt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével nagy segítséget szerzett több egyházmegyének, plébániáknak, szemináriumoknak, kolostoroknak és szociális ügyeknek. A portugál egyház nagyon hálás neki és sosem felejti el őt.
A hit és a remény tekintetével nézzük most Kondor atyánkat, aki Isten boldogító szívében, teljes közösségben a szentekkel mindörökre él, elmélkedik és ízlelgeti a Szűzanya és a kis pásztorok örömteli társaságában Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Arcának szépségét és irgalmas szeretetének minden gazdagságát!

António Marto Leiria-fatimai püspök ( Forrás )

TALÁLKOZÁSOK: 01. Kondor atya köszönti VI. Pál pápát; 02. II. János Pál és Kondor atya; 03. A Szűzanya és fatimai fia; 04. Lúcia nővér és Kondor atya; 05. A fatimai püspök, Orbán Viktor és Kondor atya ; stb.

0001_kondor11.jpg0002_kondor_lajos_atya_es_a_papa.jpg0003kondor18_02.jpg2000-05-16, Santuário de Fátima 5.jpg0005_kondororbanpuspokkelnn.jpg

Szólj hozzá!

A rózsafüzér eredetét homály fedi?

8439954.jpg     A 13. és 14. század íróitól hiába várjuk, hogy megemlítsék azt a tényt, hogy a rózsafüzért Szent Domonkos vezette be. Az ilyesmi egyszerűen nem tartozott a kor irodalmi zsáneréhez. Ezek az írók fontosabbnak tartották az adatközlésnél, hogy olvasóik épülését előmozdítsák. A rózsafüzér eredetét ezért a kutatás számára homály fedi. Valószínűleg a Gondviselés így akarta, még akkor is, ha ez a modern racionalistáknak nem tetszik. Ez a Szűzanya és szolgájának, Szent Domonkosnak titka marad.
     Mindazonáltal nagy aljasság és a józan ész meghökkentő hiányának jele, ha valaki ezt a homályt arra akarja felhasználni, hogy ezen ima bevezetését Szent Domonkostól elvitassa, miként ezt a modernisták teszik:
     Egyfelől azért aljasság, mert a rózsafüzér Szent Domonkos által való bevezetése a biztos hagyományok körébe tartozik, nemcsak a domonkos rendben, hanem a római katolikus Egyházban is. És ez a fő érv!
     Másfelől a kifogásoló józan eszének hiánya, mivel a 13. és 14. századi dokumentumok − ha áttételesen is −, de sok és meggyőző adatot szolgáltatnak, melyek elégségesek arra, hogy a rózsafüzér bevezetését időben be lehessen határolni. Ennek a behatárolásnak az időpontja pedig se a Szent Domonkos előtti, se az utána jövő időre nem illik. Vizsgáljuk meg egy kissé ezt a két pontot, melyet a modern kritika teljesen figyelmen kívül hagy.Szent Domonkos átveszi a rozsafüzert(Antonio Asisclo Palomino de Castro y Velasco_Seattle Art Museum).jpg

Szólj hozzá!

136. Ha megértenéd a tisztaság jutalmát; sokat fáradoznál, csakhogy megőrizd szépségét!
137. Aki istenfélőn el nem űzi magától a rossz gondolatokat, az lelkében viperával és skorpióval játszik. – Bensőségesebben imádkozd a rózsafüzért!
138. Elmédből űzd el a rossz gondo- latokat, miként a ruhádról is lerázod a parazsat, nehogy megégessen.
139. A tisztáknak minden tiszta; a tisztátalanoknak és a hitetleneknek viszont semmi sem tiszta, mert úgy az elméjük, miként a lelkiismeretük is szennyes.
140. Sajnos, sokan kevésre tartják a tisztaságot.
141. Tévedésben élsz ha azt hiszed, hogy közömbös szívemnek, ha tes- tileg-lelkileg nem vagy tiszta és ép.
142. Gyermekem! Jól fontold meg, hogy megéri-e a bűnös gondolatokkal való múló szórakozás, ha a lelked maradandó kárát vallja? – Szüntelen imádkozz!
143. Leány, maradj tiszta! Légy szerzetesnő, segítő civil, vagy családanya, mert a 'se ez se az', biztos tragédia! – Hivatásodért kérd Szent József segítségét!
144. Bűnre hajló érzékeid sikeres megfékezése, múlhatatlan érdemeket szerezhet neked a Mennyben.
145. Ifjú! Légy tiszta férfi, családapa, szerzetes vagy pap, csak halld meg a hívást és kövesd hivatásodat! – Hivatásodért kérd Szent József segítségét!
146. Minden nemzet alapköve a tiszta erkölcs.
147. Se szemmel, se füllel, se bármi módon ne tedd ki veszélynek a tisztaságodat! – Fiamról elmélkedj!
148. Istenfélelemmel őrizkedj a hitvány, mulatozó társaságoktól, ha nem akarsz beszennyeződni.
149. A tisztaság leghűségesebb őre: a tétlenség kerülése, a böjt és a mértékletesség. Ez utóbbi sarkalatos erényt, annyiban tudod megvalósítani, amennyire képes vagy vágyaidat az értelmeddel irányítani.
150. A tiszta szándék, becsüli a tisztaságot!
151. Ha felfognád, hogy mit jelent: hasonlónak lenni az angyalokhoz, sose lennél közömbös a tisztaság méltósága iránt.
152. Gyermekem! Pusztulásra ítélt nép az, mely nem neveli gyermekeit a tisztaság megbecsülésére!
153. Tartsd szem előtt, hogy az épség a szépség!
154. Jobb, ha példás tisztaságod miatt kimosolyognak, mintha romlottságod miatt a válladat veregetnék!
155. Ne légy elbizakodott a saját erődben, mert még szentéletűek is elestek, ha nem tartottak ki az állandó imában és alázatosságban. Ne lankadj tehát a lelki összeszedettségben, hogy tisztaságod kárt ne szenvedjen. – Kérd ehhez Szent József segítségét!
156. A tisztaság elvesztése, akár vágyból akár hiúságból, az Isten elutasítása, tehát a kegyelem elvesztése!
157. Kísértések idején, szüntelenül imádkozzál!
158. A hit, bizalom, lelkiszegénység és tisztaság, a földön elérhető legnagyobb szabadság!
159. A tiszta, baráti gyengédség – vigasz a léleknek.
160. A türelmetlenség, veszélyezteti a tisztaságot!
161. Önmagad ellenségeként hagyod, hogy gyakran teret nyerjen benned a világias értékrend, melyet nem csak elűzni nehéz, de a tisztaságról való felfogásodat is kikezdheti.
162. Gyermekem, egyetlen hajszálnak is van árnyéka!