HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

  • tibor.: +! Kedves József! Hálásan köszönöm a figyelmességet, jól jött! A szerkesztő (2014.10.27. 13:10) VI. SÁNDOR MEG LUTHER 1
  • tibor.: Kedves, Mutyisztánból menekülő Strehov testvérem! (MÁSODIK RÉSZ) Mint gondolkodó embernek, benned... (2014.10.24. 13:23) TÁRSKERESÉS: HÁZASSÁG VAGY PÁRKAPCSOLAT? IX. rész
  • tibor.: +! Kedves Flagellus testvérem! Először is köszönöm, hogy protestáns létedre olvasod a "mári... (2014.10.04. 23:48) RÓZSAFÜZÉR, A SZŰZANYA TITKOS FEGYVERE (22. rész)
  • tibor.: Kedves Bedoma! Köszönöm az infót, ennek megfelelően helyesbítettem a posztot! A szerk. (2014.09.13. 08:54) FATIMA APOSTOLA V.
  • tibor.: @Anna Sara Szabó: +! Kedves Anna Sára! Én is így "szabadon" kaptam a felhívást! Magam úgy értelmez... (2014.08.08. 20:17) FELHÍVÁS!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET! 6

Kiss Ernő.JPGAz egyik október 6-i megemlékezésen ott voltam a Vértanúk terén. Jött egy gimnazista osztály, leróva kegyeletét. Én kéretlenül elmondtam nekik Kiss Ernő történetét. Fátyolos szemeket láttam a kislányok arcán. Megköszönték és közölték, hogy erről nem tudtak. Sírjatok kislányok! De hullassatok örömkönnyeket is, hogy ilyen mártírjaink vannak.Ez a jövőnk záloga..De figyeljetek, mert  vannak és lesznek még„muszkavezető főuraink a jövőben is .”  Már Intézete is van a H. uralkodó háznak Budapesten . Csak így tovább?  No ez már az én tűrőképességemet is meghaladja!  

Október 6- üzenete nem lehet más, mint a Csík zenekar  egyik szerzeményének az alábbi mondata:

„Tartsd magad nemzetem!”    

( Dr.N.L. kiegészítéseinek vége )mártírok névsora 4.jpgmártírok névsora 5.jpg

Szólj hozzá!

0046 - ISTENEM, HA VAGY.jpg

Szólj hozzá!

Brazília fővédőszentje az Aparecidai Szűzanya.

Történetét lásd 2014. december 16-17-18-19-20-án!nossa20senhora.jpg

Szólj hozzá!

HOGYAN KÉPEZI BENNÜNK SZŰZ MÁRIA JÉZUST?

     Szent Ágoston Szűz Máriát Isten élő formájának nevezi. Forma Dei, mert egyedül Őbenne alakult ki az Istenember anélkül, hogy az istenségnek vagy emberségnek egyetlenegy vonása is hiányoznék belőle.
Ezért az ember is csak egyedül Őbenne alakulhat át Jézus Krisztus kegyelmével, Istenhez hasonló teremtménnyé, amennyire az emberi természet erre képes.
     A szobrász kétféle módon alakíthat ki természetes hűségű szobrot. Kemény anyagból, megfelelő eszközökkel vési, faragja azt ki, vagy a legmegfelelőbb kész formába önti a folyékonnyá tett anyagot. Az előbbi fáradságos, hosszadalmas és sok veszélyes eshetőségnek van kitéve, hiszen egy hibás kalapácsütés tönkre teheti az egész munkát. Az utóbbi azonban gyorsan, könnyen és szelíden elvégezhető, feltéve, hogy a forma, a kívánt hűséggel adja-e meg a szobrot, vagy az anyag, mely a szobrot képezné, kellően válik-e folyóssá és ellenállás nélkül veszi-e fel a forma alakját.
     Szűz Mária Isten felséges FORMÁJA, melyet a Szentlélek készített, hogy benne az Istenembert, az isteni- és emberi természetet egyetlen személyben, természetes hűséggel kialakítsa. Ebből a Modellből valóban az istenségnek egyetlen vonása sem hiányzik. Aki tehát ehhez a Formához simul és ellenállás nélkül alakul, felveszi Krisztus minden vonását, éspedig oly könnyű és kellemes módon, mely megfelel az emberi gyengeségnek. Nagy küzdelem és nyomasztó fáradság nélkül válik hasonlóvá Krisztushoz, ráadásul a csalódások minden veszélye nélkül, mert az ördögnek nincs útja az Istenanyához és nem is lesz!
     Ó, mily különbség van az olyan lélek között, mely szobrászként, saját erejéből faragtatva, fáradsággal törekszik krisztusivá alakulni, és a könnyen oldódó önzetlen lélek között, aki önmagában nem bízva, egészen Szűz Máriában vész el, és ott a Szentlélek keze által alakíttatja magát! Ó, mennyi folt és hiányosság, mennyi káprázat és önámítás, mennyi földhözkötött emberi vonás maradhat meg az elsőben, s mily biztosan, gyorsan és fáradság nélkül jut el a másik a Krisztussal való hasonlósághoz!
Nincsen teremtmény és nem is lesz, melyben Isten jobban megdicsőül, mint a legszentebb Szűzben, Máriában; a Kerubokat és a Szeráfokat sem kivéve!++ Vigilia-Inmaculada-3.JPG
 

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 4

XIII. LEO 190.jpg     „Ki merészelné azt gondolni és kijelenteni, hogy a Szűz védelmébe és segítségébe vetett nagy bizalmunk túlzott lenne?” – mondta XIII. Leó pápa. „Az biztos, hogy Krisztuson kívül senkinek nem jár ki a tökéletes közbenjáró szerep és cím. (…) Mindazonáltal, miként ezt az angyali doktor tanítja, ez nem gátolja meg, hogy bizonyos értelemben az Isten és ember közötti közbenjáró címet másnak is megadjuk, amennyiben ez a valaki az embernek Istennel való egyesülésében közreműködik” (Summa theologica III.q.26,a1 és 2). Kire vonatkozna ez a meghatározás találóbban, ha nem a Boldogságos Szűzre? „Hiszen lehetetlen valakit elképzelni, aki ugyanolyan hatásosan tudná az embereket Istennel kiengesztelni, mint ahogy ő tette ezt a múltban, vagy ahogy ő tenné a jövőben” (Fidentem piumque).
Pio111922.jpg     Őszentsége XI. Piusz pápa ezt mondja "Ingravescentibus malis" kezdetű pápai enciklikájában, 1937. szeptember 29-én: «A szent rózsafüzér nemcsak fegyver, hogy legyőzzük Isten és a vallás ellenségeit, hanem mindenekelőtt előmozdítja és ösztönzi az evangéliumi erényeket. S elsősorban feléleszti a katolikus hitet az isteni titkokról való elmélkedés által és felemeli a megismerést az Isten által kinyilatkoztatott igazságok szintjére ...».
     XI. Piusz pápa ezenkívül teljes búcsút rendelt el az Eucharisztia előtt elimádkozott rózsafüzérhez.fegyver az egbol.JPG

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 5

     A magam részéről a sok arra méltó közül, két vértanúról kívánok megemlékezni, két ízig-vérig hazafiról. Az egyik Csányi László, Erdély teljhatalmú kormánybiztosa. Csányi hajdan a Napóleon elleni harcok főhadnagya súlyos égési sebekkel leszerel. Később Kossuth híveként jelentős szerepet játszik a szabadságharcban. A   Jellasics elleni harcoló hadak kormánybiztosa. Mindig a legfontosabb szerepre jelöli Kossuth. 1948 decemberétől a főváros kormánybiztosa lesz, majd 1849-ben Erdély teljhatalmú kormánybiztosává nevezi ki Kossuth. Csányi kiváló szervezőként irányította a szállítást és az élelmiszer, valamint hadi ellátást. A Szemere kormányban ezért esett rá a választás, hogy a közlekedésügyet irányítsa. Az erdélyi front összeomlásakor Kossuth üzenetben kérte, hogy tartson vele. Görgey is arra kérte, hogy meneküljön török területre. Csányi hallani sem akart a menekülésről, végül az oroszok fogságába esett. Az orosz táborban működő Haynau főbiztosa, gróf Zichy Ferenc Nagyváradra kísértette. Zichy Csányi szigorú őriztetését kérte, ami meg is történt. Itt kell szót ejteni a Zichyekről, a „muszkavezető főurakról”, ahogy később nevezték őket. Miután Görgey kivégeztette Zichy Ödönt (Eugén Zichyt),   Valójában Zichy Jenőt. Az Edmund és Eugén- Ödön és Jenő összetévesztéséből nyerte az ötletet Jókai a Baradlay fiúk történetéhez. A Zichyek ezután a császár hívének szegődtek és könyörtelenül szembefordultak a magyar üggyel (tisztelt a kivételnek). Muszka vezetésük abban állt, hogy, a Varsó, a megszállt Lengyelországból érkező cári hadakat ők kalauzolták a Felvidéken át. Zichy Ferenc feladata volt, hogy a cáriak fogságába esett,”arra érdemes” személyeket Haynaunak kiszolgáltassa. Ezt tette Csányival is. Haynau pedig a pesti Újépületbe vitette, hogy ott rá az elrettentő ítéletet kiszabják.
     A másik általam kiemelt személy Kiss Ernő altábornagy. Kiss Ernőről 1897-ben tette közzé írását dr Papp János, ezt idézem, mert sajnálatosan, azóta annak lényege teljesen feledésbe ment. Nem tehetem meg, hogy ne idézzem a szerző bevezető mondatait is. Az vessen rám követ, aki úgy gondolja, hogy ezek ma nem aktuálisak. Íme:” Változnak az idők És változnak az emberek. A mai kor gyermekének elkápráznak szemei, ha a letűnt 48-as idők eseményeire és alakjaira visszatekint. A változás hihetetlenül nagy és szomorú, mintha nem ugyanazon földön élnénk, mintha nem ugyanazon faj volnánk, mintha az a szellem soha se érintette volna a haza földjét! Bánatos sóhaj száll föl lelkemből, ha elgondolom, hogy a vértanúk nemzetének hová kellett eljutnia azon a lejtőn, melyre őt az újabb idők vezetői vitték. Alig érdemeljük meg azt a szép múltat, amely reánk maradt. A nemzet mindent elfelejtett…Hiszen a magyar nép küzdelmeiben és reményeiben ma már csak múltjából meríthet ösztönző erőt, lelkesültséget és kitartást. A második ezredévet csak úgy fogja betölthetni, ha féltő gonddal őrzi meg azokat a kincseket, melyeket az első ezredév nagy nemzedékei gyűjtöttek össze számára.”
Kiss Ernő, - aki a répceszentgyörgyi Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztinát vette nőül - 72000 holdas délvidéki nábob, majd tábornok, minden gőg nélkül, alázattal szolgálta a szabadságharc ügyét. Amikor már minden veszve látszott, Csányi Lászlóhoz hasonlóan elhárította maga elől a menekülés gondolatát is. „Nem, nem megyek. Én katona voltam, a harctéren kell maradnom. Azok, akik a bekövetkezendő gyászos időkben hívatva lesznek a nemzetben egy jobb jövő reményét fenntartani, azok meneküljenek… szívükben vigyék el a nemzeti ügy igaz szeretetét.”. Kiss Ernő maradt, vállalta a sorsát. Ám gazdag és befolyásos családja Bécsben megszerezte kegyelmi végzést. Ez eljutott a tábornokhoz, aki azt a belső zsebébe tette és társaival kiállt a kivégző osztag elé !!!!!!!!! A leírás szerint a bekötött szemű tábornokot az első sortűzből egyetlen golyó sem találta el. Ám ő ekkor sem vette elő zsebéből a kegyelmi végzést, megvárta a másodikat, amelyik végzett vele.
     Dr. Nagy Lászlónak Magyar Királyi Szent László Lovagrend – répceszentgyörgyi születésű Rendi kormányzójának kiegészítései eleméri és ittebei Kiss Ernő aradi vértanú történetéhez.
Répceszentgyörgy Vas vármegye egykor mezővárosi rangú ősi magyar szállásbirtokának a legfőbb birtokosai a Szentgyörgyi Horvátok voltak. Ez a család adta a Rákóczi szabadságharc honvédelmi miniszterét is a nemzetnek. Középkori helyi törvényei pedig egyedülállóak voltak Vas vármegyében is. Ők rendezték meg a füredi házukban 1825-ben az első magyarországi Anna-bált a csodálatos szépségű 17 éves leányuk Szentgyörgyi Horvát Anna Krisztina tiszteletére. Az Anna-bál ettől kezdve fogalommá vált. Itt ismerkedett meg Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina és eleméri és ittebei Kiss Ernő a nyalka huszártiszt egymással. Egy év múlva 1826-ban a Répceszentgyörgyi Római Katolikus Templomban esküdtek örök hűséget egymásnak. A szabadságharc leverettetése után e Szentgyörgyi Horváth kastély osztrák kézbe került . A Szombathelyi Püspökség a 20.század elején az osztrákoktól visszavásárolta. Az orosz csapatok bejövetelekor e kastélyban lelte halálát Erdély legendás főúri családjának a szülötte, gróf zabolai Mikes János címzetes érsek, nyugalmazott megyéspüspökünk is. Ma újra osztrák kézben van a e történelmi kastély és vészesen pusztul tovább! Ennek a kastélynak a pincéjében állították fel titokban 1849-ban a 13 aradi vértanú emlékére azt a 13 emlékoszlopot- elsőként a Kárpát-medencében ! - amely csak az ötvenes évek során került a kastély pincéjéből a felszínre , a kastély előkertjében felállításra. A   Batthyány család pedig olyan faragott kutat adományozott a Szentgyörgyi Horváth családnak ,amelyen a pelikánok a saját vérükkel táplálják a kicsinyeiket. (Lásd a mellékletben a diszkút és a kastély korabeli fotóját)
     E szállásbirtok története egyébként „világvárosi”, szülöttei minden időben, vészben és viharban egyaránt szilárd támaszai voltak a magyarságvédelemnek. Mostani - velőtrázó pusztulása- szinte megállíthatatlan. A község lakóinak lélekszáma 100 fő alá süllyedt! Címere a halálnak ellentmondva magáért beszél. A kastély gyakori tartózkodási helye volt Mindszentynek és boldog Apor Vilmosnak is! Vége.IMG_0001 (26).jpgcimer_teljes_nagy.jpg

Szólj hozzá!

0042 - DE MÁSKÉNT IS ALAKULHATOTT VOLNA.jpg

Szólj hozzá!

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ RENDELTETÉSE
ÉS KIVÁLTSÁGAI AZ ISTENI KEGYELEM RENDJÉBEN

a.) Egyedül Szűz Mária talált oly teljes kegyelmet Istennél – úgy önmaga, mint minden ember számára –, amilyet a pátriárkák, próféták és az ószövetség összes szentjei sem voltak képesek elnyerni Istentől.
b.) Szűz Mária adott életet a minden kegyelem szerzőjének, ezért hívják Őt a kegyelem anyjának, Mater Gratie-nak.
c.) Az Atyaisten, akitől mint forrásból ered minden kegyelem és adomány, Szűz Máriának adta át Fiát és vele együtt minden kegyelmet, úgy miként Szent Bernát mondja; Fiával együtt Istennek minden hatalma is átadatott Neki!
d.) Isten Szűz Máriát kincstárnokává, kegyelmeinek gondnokává és kiosztójává tette, úgy, hogy összes kegyelmei és adományai Szűz Mária kezén mennek át. Azóta, Szent Bernát tanítása szerint, e kapott hatalmánál fogva, az Örök Atya kegyelmét, Jézus Krisztus erényeit, és a Szentlélek ajándékait annak osztogatja, akinek akarja, akkor, oly mértékben és oly módon, ahogyan akarja!
e.) Amint a természet rendjében a gyermeknek atyja és anyja van, úgy a kegyelem rendjében is az egyház igaz
gyermekeinek kell, hogy Isten legyen az atyjuk, Szűz Mária pedig az édesanyjuk. Aki pedig azzal dicsekszik, hogy Isten az atyja, de Szűz Máriával szemben nem tanúsít gyermeki gyengédséget, az csaló s annak csak az ördög lehet az atyja. Vagyis: akinek Szűz Mária nem anyja, annak Isten nem is atyja!
f.) Mivel Szűz Mária képezte a választottak fejét Jézus Krisztust, azért az Ő feladata a test többi tagjait – az igaz keresztényeket – is képezni. Mert az anya nem képezi csak a fejet tagok nélkül, sem a tagokat fej nélkül. Ezért, ha bárki is tagja akar lenni Jézus Krisztusnak – aki tele van kegyelemmel és igazsággal –, annak Szűz Máriában kell képződnie Jézus Krisztus kegyelmének segítségével, (melynek teljessége Máriában lakozik), abból a célból, hogy Jézus Krisztus tagjai – Szűz Máris gyermekei –, bőségesen töltekezhessenek!
g.) Minthogy a Szentlélek Szűz Máriát arájául választotta és őbenne, őáltala és őbelőle alkotta azt a remekművet – Jézus Krisztust –, a megtestesült Igét és azóta soha el nem hagyta Őt, ezért továbbra is napról-napra titokzatos módon alkotja őbenne és őáltala a kiválasztottakat!
h.) Szűz Mária Istentől különös hatalmat kapott a lelkek fölött, hogy azokat táplálja és Istennek felnevelje. Sőt, Szent Ágoston azt mondja, hogy a kiválasztottak e világon valamennyien Szűz Máriába zárattak és csak akkor látnak napvilágot, ha ez a Jó Anya őket az örökélet számára újból szüli! Miként tehát a gyermek minden táplálékát anyjától kapja, melyet neki szükségletei szerint nyújt, úgy a kiválasztottak is minden táplálékukat és erejüket Szűz Máriától nyerik!
i.) Szűz Máriához szólt az Atyaisten: Leányom, lakozzál választottaimban! A Fiúisten szólott: Édesanyám, a kiválasztottakban legyen az örökséged! A Szentlélekisten is felszólította Máriát: Szeretett Arám, verj gyökeret választottaimban! Akit tehát Isten kiválasztott az örök életre, annak lelkében él a Boldogságos Szűz és gyökeret ver benne, melyből a legmélyebb alázatosság, a legforróbb szeret és minden erény sarjadzik!

Szep Szuz Maria 011.jpg

Szólj hozzá!

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! 

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 7

A hatékonyság feltétele az állhatatosság

     Mindazonáltal a pápa imánk egy másik követelményére is nagy súlyt helyez: az állhatatosságra: „Mindazonáltal akadnak olyanok, akik az általunk itt megjelenítetteket (a rózsafüzérről) bár helyesen értik, de a remélt javakra, különösen ami az Egyház békéjét és nyugalmát illeti, úgy gondolnak mint csak a múltban megadottakra; s a jövőre úgy tekintenek, mint olyan időre, amiben még rosszabbak fognak bekövetkezni.  Ennek következtében buzgóságuk az imában és áhítatos hangulatuk bizonyos fokig kimerült, nincs többé bizalmuk és időnként elernyednek” (Octobri mense – 1891. szeptember 22). „Nos, folytatja XIII. Leó, méltatlan és vakmerő dolog az isteni segítségadás idejét és módját meghatározni akarni.” Ezen elbátortalanodás okának a pápa a természetfeletti szellemben való hiányunkat, csökkent hitünket és rövidlátásunkat nevezi meg. Azt mondja, hogy másképp kell érvelni, majd elmagyarázza, hogyan kell a dolgokat néznünk: „Az emberi szellem éléslátása a jelenlegi viszonyok megítélésében nem ér fel az Isteni  Gondviselés emelkedett döntéseihez. De valamikor be fog következni, hogy jóságában Isten a történelmi események okát és következményeit nyíltan megmutatja nekünk. Akkor világosan kiderül majd, mily hatalmas befolyása volt ezekre a dolgokra az ima szeretetszolgálata, és mily módon érte el a meghallgatást. Következésképpen kinyilváníttatik, hogy a siker azáltal következett be, hogy az ily nagyon elferdült korszellem közepette oly sokan a test és a szellem mindennemű beszennyezésétől érintetlenül tisztának és épnek őrizték meg magukat, miközben a megszentelődést az Istentől való félelemben teljessé tették; továbbá hogy mások közel az elbukáshoz mégis uralkodtak magukon, és éppen a veszélyből és kísértésből az erények növekedését kapták; és végül megint mások, kik elestek, egyfajta belső unszolásra lélekben megrendültek és arra indíttattak, hogy újra felemelkedjenek és az irgalmas Isten szerető átkarolásába siessenek. Ezért mindenkit sürgősen könyörögve kérünk, hogy mindezt vegye fontolóra, hogy a régi ellenség csábító trükkjeinek ne engedjen; és hogy semmilyen okból ne lankadjon az imában való buzgóságban, hanem állandóan, szüntelenül tartson ki benne.” (Octobri mense)
      Mindez az Úr ezen szavainak illusztrációja: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Luk. 18, 8); „Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt 10,22)bible1.jpg

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 4

     Bécsben akasztották fel Pataki (Piringer) volt honvédtisztet, Pozsonyban pedig Gasparits Kiliet ferences barátot, mert a templomban kihirdette a függetlenségi nyilatkozatot. Ezzel az egyházi személyek kivégzése még nem fejeződött be, 1854. március 6-án, Marosvásárhelyen Gálffy Mihály, Horváth Károly és Török János teológiai tanárokat akasztották fel. Április 27-én, Sepsiszentgyörgyön történtek még akasztások. Itt Gaál Sándor őrnagy tiszti szolgáját és Várady József Kossuth-huszárt, valamint Bartalis József bibarcfalvi földbirtokost végezték ki.
     Végezetül leszögezhetjük, hogy az 1848-1849-es szabadságharcnak a mártírjai, a névtelen hősökkel együtt 200 fő körül lehetett Magyarországon. Köztük volt 14 tábornok, egy miniszterelnök, egy miniszter, 27 tiszt, 37 honvéd, főként huszár. A kivégzettekből így 79 fő volt az, aki a fegyveres harcokban részt vett. A további kivégzettek közt 12 pap és teológiai tanár volt. A kivégzettek további, mintegy a mártírok felét kitevően polgári személyek voltak. A kivégzések helyszínei közül Pestet kell a legborzalmasabb helyszínként említeni , itt 50 embert végeztek ki. 25 nádor huszárt végeztek ki Grázban, 18 főt Aradon, 16-ot Pozsonyban.
     Az 1867-es „rendszerváltás” után, a vérbírák és hóhérok felelősségét senki nem firtatta. Nem csak a bocsánatkérés maradt el osztrák részről, hanem Windischgrätz és Haynau megbecsült személyek maradtak. Az utóbbi még földesúr is lehetett Magyarországon. Nem történt meg a kivégzettek és bebörtönzöttek rehabilitálása, nem kaptak kárpótlást. A kárpótlás kérését Damjanich János és Csányi László özvegyei megpróbálták, de a magyar pénzügyminisztérium vezetői el sem mentek a tárgyalásra. Míg a hóhérok magas kegydíjat, nyugdíjat élveztek, addig a 48-as honvédek kegyelemkenyéren éltek. A magyar országgyűlés március 15-e helyett, április 11-ét ( a márciusi törvények szentesítése) iktatta be ünnepnek, nehogy a hóhér, Ferenc Józsefet megsértsük. Az akkori magyar miniszterelnök Kossuth Lajos temetésére sem mert elmenni. Dicsőítsük hát ma is Ausztriát! Mégis csak jobb itt egy Habsburg Intézet, mint egy 48-as.
     Folytatásként az eddigi, október 6-i megemlékezések szereplői többnyire olyan tábornokok voltak, akik nem magyarként álltak ügyünk mellé. Irántuk érzett tiszteletem fenntartásával mégis kritikával kell említeni ezt a szemléletet. Legutóbb a közmédia már odáig elment, hogy a 13 vértanú közül csak hárman beszéltek magyarul, de ők sem biztos, hogy ízig-vérig magyarok voltak. (M1. október 3.) Nyilván Nagy Sándor Józsefre, Török Ignácra és Vécsey Károlyra gondolt a „tisztelt” szakértő. A magyar nevűek közül tehát nem volt már magyar Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő és Lázár Vilmos ! Igaz, hogy Lázár és Kiss felmenői közt voltak örmények, de ettől még ők nem örmények voltak és nem örményül beszéltek. Hogy sírjukban nyugodtan pihenjenek, valljuk, hogy igaz magyar hazafiak voltak. Ez a szemlélet elvezet odáig, hogy le lehet írni, hogy Árpád zsidó volt és a fenti szemlélet alapján IV. Béla sem volt magyar, mert anyja merániai Gertrudisz volt. A nemzeti tudatunk szerint még az Anjou Károly Róbert is magyar volt. Talán a médiának inkább Illyés Gyula: Ki a magyar c. könyvét kellene inkább közzé tenni, haj de ott olyanok dirigálnak, akik ezt sem ismerik. A csúsztatás egyértelmű: mire vagytok ti büszkék magyarok? A 13 mártír nem is magyar volt, ők a liberális szabadság eszményekért haltak meg. Valóban? Az Olmützi alkotmány nem vonta kétségbe a feudális rend felszámolását és a polgári rend kialakítását, de megtagadta nemzetünk létét, szabadságát. Ez ellen folyt a szabadságharc és az aradi 13 tábornok, oly sok mártírral együtt a nemzetünk szabadságáért, függetlenségéért áldozta életét igen tisztelt liberális média! Senki nem veheti el ettől a nemzettől, hogy büszke legyen mártírjainkra, mert ők miénk lesznek, míg e nemzet él a Kárpát-medencében. (folyt.)arad 2.jpg
arad 3.jpgarad 1.jpgarad 4.jpg


Szólj hozzá!

Nagyon vigyázz, ha kilóg a lóláb!0035 - Locipo.jpg

Szólj hozzá!

A MEGSZENTELÉS ESZKÖZE

      Ó lélek, mit fogsz tenni, mily eszközt fogsz választani, hogy feljuss arra a magaslatra, melyre Isten meghívott?
Az üdvösség és önmegszentelődés eszközei mindenki előtt ismeretesek. Amiként a Szent Evangélium ezt hirdeti, a lelki élet tanítói magyarázzák, ahogyan a szentek gyakorolták; úgy szükségesek azoknak, akik lelküket megmenteni és a tökéletességet elérni akarják. Ezek az eszközök a szívbéli alázatosság, az állhatatos imádság, a tökéletes önmegtagadás, az odaadás az isteni Gondviselésnek és az azonosulás Isten akaratával.
      Ahhoz, hogy az üdvösségnek ezen eszközeit helyesen használhassuk, Isten kegyelme elengedhetetlenül szükséges, és ezt a kegyelmet minden ember kisebb-nagyobb bőségben meg is kapja! Azt mondom: kisebb-nagyobb bőségben; mert bár Isten végtelenül jó, mégsem ad mindenkinek egyenlő kegyelmet, de mindenkinek megadja az üdvösségéhez szükséges kegyelmeket!
      A hűséges lélek, bőséges kegyelemmel nagyobb dolgot művel, míg kevesebb kegyelemmel kisebb dolgot művel. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kegyelem értéke és nagysága – melyet Isten nyújt, s mellyel a lélek közreműködik –, adja meg cselekedeteink értékét és kiválóságát! Ezek alapigazságok! Tehát minden attól függ, hogy könnyű eszközt találjunk arra, hogy Istentől a szükséges kegyelmeket elnyerjük megszentelődésünkre.
Ezt a KÖNNYŰ ESZKÖZT szeretném veled megismertetni és röviden azt mondom: ahhoz, hogy Istentől ezt a kegyelmet elnyerjed, SZŰZ MÁRIÁT kell keresned és megtalálnod!

Szep Szuz Maria14.jpg

Szólj hozzá!

Az_Istenanya_kovetese (1)_1.jpg673. Amíg élsz, életeddel és tetteiddel tégy tanúságot Szent Fiamról, szóban és írásban hirdesd Örömhírét – akár alkalmas, akár alkalmatlan –, mert majd azok vádolnak Isten előtt a legjobban, akiknek nem szóltál, jóllehet számtalanszor megtehetted volna!
674. Jól figyelj gyermekem! Hasonlóképp, amiként a világ utolsó napjára – mely tolvajként lepi meg az istenteleneket – folyvást készülni kell, ugyanez okból mindenkinek a saját élete utolsó napjára szintén készülődnie kell. Mert az Utolsó Ítéletkor mindenki abban az állapotban lesz, melyben saját élete utolsó napján volt. Az élete utolsó napja mindenki számára az Úr eljövetele előtti nap.
675. Ha a halálod késik is, te akkor se késlekedj!
676. Szent Fiam Jézus, az Emberiség Megváltója!
677. Nyomban megveted a hiúságot, mihelyt felismered, hogy mulandó a szépség, mert a halálra vár!
678. Nincs édesebb halál, mint a felkészült emberé, aki még időben élt a Szentségekkel!
679. Sírva jöttél e világra és könnyek közt távozol.
680. A jóknak boldog a halála, a rosszaknak riasztó félelem! – Sajnos mindkettőt láttam a Golgotán!
681. Akinek szórakozás a bűn, az retteg a haláltól!
682. Ha úgy érzed, hogy a hirtelen halál készületlenül érne; – nem gyóntál, tartozásod van, vagy valaki bocsánatát kell kérned –, ne késlekedj! Rendezz mindent, mert nem tudhatod sem a napot, sem az órát!
683. Ha gyermeki szívvel vágyod, hogy én – a Haldoklók Enyhülése és Vigasza – fogjam majd a kezedet, akkor még most, földi életedben fordulj felém, és ajánld fel magad s a rád bízottakat Szeplőtelen Szívemnek!
684. Gyermekem, miért tartasz a haláltól? Hisz' nem vagyok-e én az Élet Anyja és a te jóságos Anyád?
685. Gondolj a szent angyalokra, akik valamennyien hőn kívánják üdvösségedet. Ó mennyire kérlelnek téged is, hogy lépj a keskeny ösvényre, mely az egyedüli biztos út, amely az égi dicsőségbe vihet.
686. Aki tudja magáról, hogy hamu és föld, s hogy csakhamar porrá kell válnia, az sohasem lesz gőgös. Aki ugyanis elgondolkodott Isten örökkévalóságán, nyilván azt is megfontolta, hogy mennyire múlandó porszem az élete, melynek üdvösségéért Isten mégis a Fiát áldozta. Az ilyen gondolkodó, mindig szem előtt tartja a halált, és becsüli a földi lét érdemszerzőségét.
687. Mert amiként a halandó test ránehezedik a lélekre és az ember mindenre kiterjedő gondolkodását korlátozza, a lélek akként lesz felszabadult, örökkévaló üdvözült testében a végtelen boldogságra – Krisztus a mi Urunk által!
688. Én felemellek benneteket és elvezetlek az üdvösség hazájába, melyet Szent Fiam az Ő mérhetetlen kínszenvedése árán szerzett meg számotokra.
689. Soha el nem hagylak! Szeplőtelen Szívem lesz a te menedéked és utad, mely Istenhez vezet!
690. Eljövök a te órádban, hogy segítselek és megláthatod mit jelent, hogy a Reménység Anyja vagyok!
691. Még ha az egész világ elhagyna is téged, én veled maradok s távol tartom tőled a gonoszt, hogy a legkevésbé se félj! Hisz' gyermekem vagy te nékem, édes kicsi gyermekem! Kövess engem!A guadalupei Szent Szűz (1).jpg

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 6

A hatékonyságot fokozza a közös ima

     Ehelyütt két olyan tanácsot akarunk megtárgyalni, melyekre XIII. Leó pápa gyakran visszatér:
– a rózsafüzért lehetőleg többekkel együtt imádkozzuk;
– a rózsafüzért kitartással imádkozzuk.
saintthomasaquinas_1.jpg      1896. szeptember 20-án kiadott enciklikájában a pápa két okot nevez meg a közös imádság nagyobb hatásfokára. Először magának a mi Urunknak ígéretét: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt. 18,19-20). A második okot Aquinói Szent Tamástól veszi: „Lehetetlen, hogy egy csoport imája nem talál meghallgatásra, ha ezen számos ima csak egyetlen egyet képez.”
      XIII. Leó e kijelentést kommentálva, a következőket fűzi hozzá: „A nyilvános imák fölötte állnak a személyeseknek, és sokkal nagyobb hatalmuk van; ezért kapta meg a rózsafüzér-közösség Domonkos pátriárka által az Istenanya zászlaja alá rendelt milícia címet. (…) Valóban, folytatja a pápa, Mária rózsafüzére mindazokat összefűzi, akik felvételüket kérik e közösségbe, egy közös kötelék által, mint a testvéreket vagy fegyvertársakat. Ebből egy nagyon erős hadsereg keletkezik, mely szabályszerűen instruált és szervezett ahhoz, hogy a belső és külső ellenség támadásait visszaverje. E jámbor egyesülés tagjainak joguk van Szent Ciprián szavait magukra vonatkoztatni: 'Nyilvános és közös imánk van, és ha imádkozunk, azt nem egyedül egyért tesszük, hanem az egész népért, mert mi mindannyian egyek vagyunk'” (Augustissimae Virginis Mariae – 1897. szeptember 12). Az imádkozásnak ez a közös módja érte el a rózsafüzér nagy győzelmeit.03996v.jpg

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 3

     Utánuk ismét jeles személyek következtek. Október 20-án akasztották fel Abancourt Károly századost, Giron Pétert, a német légó parancsnokát, herceg Woronieczky Micziszláv, galiciai lengyel ezredest. A mártírok sora október 24-én Csernus Manóval folytatódott, ő Windischgrätz idején a kormány budai titkos megbízottja volt. Ekkor végezték ki báró Perényi Zsigmondot aki ugocsai főispán, koronaőr és a főrendi ház elnöke volt. Vele együtt halt mártírhalált a képviselőház jegyzője, Szacsvay Imre is. Október 18-án, Kolozsváron akasztották fel Sándor László csíktapolcai nemzetőr századost és Tamás András, mádéfalvai nemzetőr alezredest. Haynau dühöngésének betetőzése volt Kazinczy Lajos tábornok főbelövetése Aradon, október 25-én.
     Sokak úgy vélik, hogy ezután, felsőbb utasításra leálltak a kivégzések. Ezt sugallja a Kőszívű ember fiai filmváltozata is, de ez nem igaz, mert 1850-ben folytatódtak a kivégzések. Január 23-án felakasztották Pesten Kolossy György ügyvédet (volt honvédtiszt) Lamberg meggyilkolásában való részvételéért. Ugyanezen a napon, Kőszegen 7 embert akasztottak fel: Bencze Farkas 19 éves mészárost és Koczó György szabót, valamint Bottos Mihály, Dudó György, Loncsák György, Raffay Ignác és Sántha János földműveseket a pákózdi csata utáni horvátok és egy császári őrnagy megölése miatt. Ugyanekkor Pesten három embert végeztek ki, Márkus János gyöngyöspatai születésű tanítót, sári jegyzőt, Pallik István érseki vadászt és Ocsky György Pest megyei földművest. Január 30-án István honvédre, Zecmark János morvaországi kereskedőre Istók Imre lökösházi születésű volt szolgabíróra került sor Kassán. Március 3-án, Aradon akasztották fel Hauck János bécsi születésű lapszerkesztő, ezredest. Július 4-én, Gyöngyösön akasztották fel Patoczky Gyula Gömör megyei birtokost.
     Ekkor már lecsillapodni látszott a vérengzés, ám 1853-ban Noszlopy Gáspár gerilla csapatának a császár elleni sikertelen merénylet kísérlete után ismét fellángolt, és nem csupán a résztvevők ellen irányult. 1853. március 3-án akasztották fel a Ferencvárosi Temetőben Noszlopy Gáspárt, volt teljhatalmú kormánybiztost, Jubál Károly ipariskolai tanárt Andrásffy Károly és Sárközy Albert ügyvédeket, Nagy Albert gerilla vezért. A kínzások kegyetlenek voltak May Károly alezredes, aki Komáromban szolgált Klapka mellett, úgy védte ki ezt, hogy szalmazsákjában felgyújtotta magát. Az összeesküvés ürügyet szolgáltatott újabb kivégzésekre. Szeptember 3-án. (folyt.)osztrákok2.jpg

Szólj hozzá!

0027 - tisztasagomat megorzom.jpg

Szólj hozzá!

ÖNMEGSZENTELŐDÉSÜNK SZÜKSÉGES VOLTA

Ó lélek, ki Isten képmásaként Jézus Krisztus drága Vérével vagy megváltva, Isten sürgető kívánságára – hogy az Ő példájára szentté légy a földön és a másik életben –, legyen azért az életszentségre való törekvés állandó feladatod! Erre kell irányítanod minden gondolatodat, szavadat és cselekedetedet, minden szenvedésedet és életed valamennyi igyekezetét! Ellenkező esetben ellenállsz a kegyelemnek és nem éred el a célt, melyre Isten teremtett és a jelen pillanatig fenntartott!
Mily magasztos feladat ez! A pornak fénnyé kell lennie, a tisztátalanságnak tisztasággá, a bűnnek szentséggé; vagyis a teremtménynek Teremtőjébe, az embernek Istenbe kell átalakulnia.
Mily csodálatos a feladat, mely önmagában nehéz és saját erőnkre támaszkodva elérhetetlen. Egyedül Isten képes bennünket kegyelmével, éspedig túláradó kegyelmével felsegíteni e nagy célra!
Az egész teremtett világ mesteri mű, de nem oly nagy dolog, mint a kegyelemnek ez a remekműve!

grignon_tanitasa_1.jpg

Szólj hozzá!

A halálra való előkészület – üdvös elhatározás

Az_Istenanya_kovetese (1)_1.jpg653. Bűn nélkül valóként is alá voltam vetve az átmeneti halálnak, mely az egyetlen Kapu, az Életbe. Még Szent Fiam sem tett kivételt e törvény alól.
654. A rossz halál gondolata nem gyötört, mert lelkem tiszta volt, és semmiféle bűn nem rémisztett.
655. A halál keserűségét meg sem ízlelve az isteni Szeretetben szenderültem el, és Szent Fiam öröm közt emelt magához e világból, testestől-lelkestől.
656. Az élet nem más, mint utazás a halál felé! Nem értelemszerű-e, ha folyamatosan készülődsz?
657. Ne féljetek! Nyissátok ki szíveteket Krisztus előtt!
658. A bűn, mely az örök halál állapotába taszíthat, valójában a semminél is mélyebbre süllyeszt!
659. Ne lelkesedj semmi olyanért, amely a lelkek üdvösségre vezető útját bármennyire is akadályozza!
660. Isten nem arra rendelt téged, hogy csak egyszerűen 'élőlény' legyél, hanem a létedhez természetfelet-ti életet is adott. A természetfelettiséged viszont nem csak abban áll, hogy – a megismerés és szeretet képessége által – van benned „valami”, hanem titokzatos módon és igaz valósággal van benned „Valaki”, maga az Isten. – Szólítsd meg tehát, benső imádban!
661. Jaj neked, ha a halál nem talál a kegyelem állapotában és bűnnel terhelten lep meg téged!
662. Nincs biztosabb a halálnál, de bizonytalanabb sincs a halál órájánál!
663. Az, hogy mindenki előtted hal meg, figyelmeztetés a számodra, hisz' ne feledd, te is valaki előtt vagy!
664. A halál órájában az üdvösségre szükséges kegyelmekkel azok mellett állok, akik öt egymást követő első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák, és 15 percet titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.
665. A halál az élet beteljesedése, a teljes emberré válás pillanata az örök születésnap. Készülnöd kell rá, hiszen: – Halálra születtél, s az életre halsz meg!
666. Édes gyermekeim! Ha csak töredékesen is, de át tudnátok érezni Anyai Szívemnek a lelkek veszte miatti fájdalmát, bizony nem tudnátok elviselni!
667. Gyermekem, ha vakmerőn abban bízol, hogy – egyenlőre még nem halsz meg –, rosszul teszed! Mert könnyen lehet, hogy időben észre sem veszed!
668. A halál óráján az elmulasztott és a meg nem köszönt, vagy elhanyagolt kegyelmek aggasztják leginkább a lelket, melyeket az Úr sorra mind megmutat!
669. „Íme, ilyen vagy és ilyennek kívántalak téged” – mondja majd sokaknak, szomorúan az lsten.
670. Ne halogasd a bűnbánatot (a szentgyónást), mert nem tudhatod, marad-e még időd a töredelmes bánatra és a feloldozás fogadására!
671. Igazságos bíró az Isten. Fékezi haragját, de haragja bármely nap fellobbanhat, ha meg nem térsz!
672. Amint meghaltál, sokaknál kinyilvánul hozzád való igazi viszonyuk! Akik a szépségedért szerettek elfordulnak nyomban. Akiknek szórakoztatására nem sajnáltad a drága idődet, még a temetésedre sem érnek rá elmenni. Segítségre csak azoknál számíthatsz, akiknek a lelküket érintetted meg! Mert a földiek közül egyedül ők imádkoznak majd érted és mutatnak be szentmisét üdvösségedért! A Mennyben viszont sokan – akiket nem is ismertél, ám neked köszönhetik megtérésüket –, hálálkodva imádkoznak érted!Maria Szive Szeretetlangja.JPG

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 5

A rózsafüzér, fegyver az antikeresztény erők ellen 2

     „Az emberi szellem éleslátása a jelenlegi viszonyok megítélésében nem ér fel az Isteni Gondviselés döntéseihez. De valamikor be fog következni, hogy jóságában Isten a történelmi események okát és következményeit nyíltan megmutatja nekünk. Akkor világosan kiderül majd, mily hatalmas befolyása volt ezekre a dolgokra az ima szeretetszolgálata, és mily módon érte el a meghallgatást. Következésképpen kinyilváníttatik, hogy a siker azáltal következett be, hogy az elferdült korszellem közepette, sokak a test és a szellem minden beszennyezésétől érintetlenül, tisztán és épen őrizték meg magukat, miközben a megszentelődést az Istentől való félelemben teljessé tették. Mások továbbá, az elbukáshoz közel bár, de mégis uralkodtak magukon, és épp a kísértésekből az erények növekedését kapták. Végül megint mások akik elestek, egyfajta belső unszolásra lélekben megrendültek és arra indíttattak, hogy újra felemelkedjenek és az irgalmas Isten szerető átkarolásába siessenek. Ezért mindenkit könyörögve kérünk sürgetőn, hogy vegye fontolóra, hogy az ősellenség csábító trükkjeinek ne engedjen; és hogy semmi okból ne lankadjon az imában való buzgóságban, hanem állandóan, szüntelenül tartson ki benne.” (Octobri mense 1891. szept. 22)
      Miután kimerítően igazolta, hogy Máriához fordulhatunk menedékért, XIII. Leó pápa útmutatását két pontra irányítja:
– A rózsafüzér (a szentmise és az isteni offícium után) a leghatásosabb ima, hogy személyes megtérésünket kieszközöljük.
– A rózsafüzér a legerősebb fegyver a katolikus Egyház ellenségei ellen.Chain of Protection.jpg

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET! 2

     Július 23-án újabb három személyt lőttek főbe Pozsonyban, Bugyik József színművészt, Tóth József földművest és Trechsler városi jegyzőt. Október 1-én Nimnicher János losonci születésű pék esett itt még áldozatul. Az eddigiekből is látszik, hogy a császáriak kezén lévő Pozsony a vérengzések egyik színhelye volt. Pozsony után Pest következett. Az Újépület udvarán augusztus 14-én lőtték főbe Gancs Pál, Havelka Ferenc, Hübner Lipót, Kuczka Mihály, Pavelka Ferenc, Uitz Mihály pesti polgárokat, valamint Varga Mihály székesfehérvári polgárt. Ugyancsak kivégeztek itt minden kihallgatás és ítélet nélkül további három Pest megyei polgárt.   Augusztus 22-én ugyancsak Pesten lőtték főbe Mezey József szentpéteri jegyzőt. Augusztus 28-án Kancsur András református papot lőtték agyon, majd 28-án Sweitzer József budai nyomdász következett. További kivégzettek voltak itt augusztus 30-án Fülöp György paksi születésű dunavecsei jegyzőt, „gerillafőnököt” szeptember 1-én Fekete Imre kóspallagi földművest és 12-én Gábel Mátyás selmeci születésű bányamestert. Ítéletében „beigazoltatván, hogy januárban a népfölkelők közé állott: májusban gerilla bandát szervezett s azokat a császáriak ellen vezette, végre mert fegyvert és tiltott pénzt találtak nála.”
     A „bresciai hiéna”, Haynau délfelé vonulása, majd a világosi fegyverletétel után teljesedett be nemzetünk legjobbjainak lemészárlása. Augusztus 20-án, Temesváron végezték ki schwanenheimi lovag Hruby Gyula őrnagyot, mivel „fegyveres kézzel támogatta a magyar felkelést.” Augusztus 24-én történt az első akasztás Aradon. Miután Haynau elvétette a honvédtisztek kardjait, Ormay Norbert „daliás vadászezredes” berohant Haynauhoz és követelte a kardok visszaadását. Erre a feldühödött hóhér azonnal megparancsolta segédtisztjének, hogy Ormayt azonnal akasztassa fel az első fára, mert különben őt löveti főbe. A parancsnak megvolt a foganatja. Ormay már nem élt, amikor nyakára tették a kötelet. Ráadásul segédtisztjét, a Borsod megyei Szathmáry János vadászszázadost is kivégezték. Temesváron lőtték főbe augusztus 25-én Murmann Sámuel soproni származású őrnagyot. Augusztus 27-án végezték ki az addig orosz szolgálatban lévő Rulikovszky Kázmér lengyel dzsidás kapitányt, mert egy sor lengyellel át akart állni a magyarokhoz.
     A nemzeti gyásznapunkon, október 6-án Aradon végezték ki 13 tábornokunkat: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Leininger Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot, és gróf Vécsey Károlyt. Nem csupán október 6-a, hanem az egész október hónap gyásza volt a nemzetnek. Párhuzamosan Pesten folytatódott a vérengzés   Ugyancsak október 6-án lőtték itt agyon az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost.   Ugyanezen napon , itt lőtték főbe Fekete Ferenc községi jegyzőt és Streit Miklós lippai plébánost lázító beszéd tartása miatt. Október 8-án itt akasztották fel Gouzeszky János mezőhegyesi plébánost felségsértés és lázadás szításának vádjával. Október 10-én ismét minisztert végeztek ki. Felakasztották Csányi (Csány) Lászlót, a Szemere kormány közlekedésügyi miniszterét, Erdély teljhatalmú kormánybiztosát. Vele együtt akasztották fel Jeszenák János volt főispánt és kormánybiztost. Október 12-én főbe lőtték Molnár István ügyvédet, „gerilla vezért”, 14-én pedig az éj leple alatt, ítélet nélkül 20 polgárt (ügyvédek, iparosok és földművelők) végeztek ki. (folyt.)kivegzes_2_1.jpg

Szólj hozzá!

Magyarok Nagyasszonya 0003_1.jpg     Manapság az emberek alig hallanak valamit a magyarok Mária-tiszteletéről, Szűz Mária örökös Királynői mivoltáról, vagy a Szent Szűz Fatimai kéréseiről, ígéreteiről.
Sajnos a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az egyházilag elismert Mária-jelenéseket kéréseivel együtt, vagyis, máig sem lettek maradéktalanul teljesítve (pl. az első-szombatok)! De van egy másik súlyos mulasztásunk is, hazánk ugyanis a Szűzanyának, mint Magyarország Királynőjének van felajánlva, ám erről, mintha megfeledkeznénk.
     Ezúttal arra szólítok fel mindenkit, hogy aki tiszteli Istennek Szent Anyját, a Boldogasszonyt, és Máriát Magyarország Királynőjének tartja, az mindennapjaiban adja is ennek kimutatható jelét. Imáiban és fohászaiban, úgy emlékezzen meg a Szűzanyáról, mint a magyarok jog szerinti Királynőjéről. Szűz Mária ugyanis egyedül nekünk, magyaroknak államjogi királynőnk már itt a földön. Nem csak patrónánk, vagy pártfogónk mint más népeknek, hanem Királynőnk, vagyis országunk birtokosa is.
Szűz Mária, tehát jogosan tart igényt arra, hogy királynőként ismerjük el és így is szólítsuk meg, így hódoljunk előtte. Fatimában a Szűzanya világosan kinyilvánította, hogy az utolsó időkben az ő Szeplőtelen Szíve segíthet az emberiségen, csak az ő Szeplőtelen Szíve lesz a menedékünk. Ezt pedig folyvást kérnünk kell, mégpedig a Neki ajánlott rózsafüzér imádságainkkal!
     Nekünk magyaroknak jutott az a megtisztelő kiváltság, hogy a világ megmentésének eszközeit: a hatékony engesztelésre való kiváltságot és a Szeretetláng túláradó kegyelmi eszközét ránk bízta! »Magyarország nem pusztul, hanem tisztul!« (Natália nővér feljegyzése) »Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni, ez Szívem Szeretetlángja. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra.« (vö. Szeretetláng Lelki Napló I/37)
Beigazolódni látszik Montforti Grignon Szent Lajos jövendölése: »Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel: irgalmassággal, hogy a szegény bűnösöket és eltévelyedetteket a katolikus Anyaszentegyházba vezesse és szeretettel visszafogadja. Erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, mohamedánokkal, zsidókkal és istentelenekkel szemben, akik félelmetes módon látnak majd hozzá, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, rábeszéléssel vagy fenyegetésekkel félrevezessék és elbuktassák. Utoljára pedig kegyelemmel kell közelednie, hogy Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik érte küzdenek, bátorítsa és támogassa«. (Tökéletes Mária-tisztelet 50/f)
     És valóban, most az utolsó időkben személye egyre nagyobb jelentőséget nyer. Szomorú lenne, ha pont mi – az Ő Népe –, feledkeznénk meg istenanyai és királynői hatalmáról! (Ne feledjük annak tényét, hogy az exorcisták szerint az ördögi megszállottak gyalázatosan káromolnak minden szentet, Jézust is, de a Szűzanyát soha egyikőjük sem meri szidalmazni. Isten nemcsak a bűntől, a haláltól, de az ördög nyelvétől is megvédi Édesanyját, ezzel is kiemelve tiszteletreméltóságát.)
     Illő és üdvös lenne a magyar állam részéről, ha legalább az egyik Mária-ünnepet augusztus 15-ét vagy október 8-át munkaszüneti nappá nyilvánítaná! Erre a szándékra is és egyáltalán Édes Magyar Hazánk lelki és gazdasági fellendüléséért mondjuk a Rózsafüzért az alábbi könyörgéssel:
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!Magyarok Nagyasszonya.JPG

Szólj hozzá!

636. Az életed rövid és vedd megtiszteltetésnek, ha Isten, még tűnő napjaid közben is kér tőled valamit!
637. A csütörtököt és pénteket tekintsétek kegyelmi napoknak! Nagy kegyelmekben részesülnek azok, akik e napokon engesztelik Szent Fiamat, mert ez idő alatt a sátán oly arányban vakul meg, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért.
638. Minden küzdelemre és nagy döntésre, józan emberi eszed szerint készülj – imádsággal és böjttel –, hivatkozz Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjára, hogy ezáltal biztosabban elnyerd Isten segítő kegyelmét!
639. Szánd meg tövisekkel körülvett Szívemet, melyet az emberek káromlásukkal és hálátlanságukkal állandóan megsebeznek, és senki sincs aki engesztelné.
640. Az Angyalok Királynőjének tiszteltek, s angyalaimat mégsem kéritek, pedig tapasztalhatjátok, hogy a gonosz ádáz küzdelmet folytat minden egyes lélekért!
641. Meddig marad kemény a szívetek? Miért szeretitek a haszontalant, s miért törekedtek az álnokságra?
642. Aki szereti felebarátját segíti azt, s ha többet nem tehet, legalább imádkozik érte!
643. Legyetek mértéktartóak, mert akit az ördög nem képes rászedni a rosszra, azzal a jót viteti túlzásba!
644. Mondjátok gyakran: Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, és Szentlélek! Mély tisztelettel imádlak, és felajánlom neked a mi urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét – aki jelen van a föld összes tabernákulumában –, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségekért, melyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért! Amen.
645. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel a tisztítótűzben szenvedőkért! Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat az isteni igazságossággal szemben.
646. Ha fogadalmat teszel az Úrnak, ne halogasd teljesítését. Fogadalmat tenni nem kötelező, de ha ajkadra vetted, egyazon szabad akaratból tartsd is meg!
647. Szüntelenül vigasztald és engeszteld Szent Fiam Szentséges Szívét, és az én Szeplőtelen Szívemet!
648. Ellenségtek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt és keresi, kit nyeljen el.
649. Ha a kísértések idején engem hívnátok segítségül, el nem buknátok, mert nevemtől retteg a pokol.
650. Tartsatok engesztelő imaórákat lehetőleg a családokban. Kezdetként, ajánljátok magatokat a Mennyei Atyának, Szent Fiam Sebeinek érdemei által. Ezt lelki olvasmány kövesse, csöndes áhítat és legalább egy rózsafüzér. Ne feledjétek, hogy ahol ketten-hárman összejöttök, ott van az én Szent Fiam is!
651. Életetek legyen csendes és rejtett, hasonló az enyémhez! Apostolkodjatok embertársaitok közt, s készítsétek elő a világot az Úr második eljövetelére.
652. Áldozat, imádság; ez a ti eszközötök. Cél: a megváltó munka érvényre juttatása! Kövess engem!eszkozok02_1.JPG

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 4

A rózsafüzér, fegyver az antikeresztény erők ellen 1
El_Papa_Leon_XIII_003._1.JPG     Tekintettel az antikeresztény erőkre, melyek az Egyházat támadták, a pápa válaszként az ima összes erejét mobilizálni akarta. Ő rendelte el, hogy október a rózsafüzér hónapja legyen – annak meghatározásával –, hogy a plébániatemplomokban ezen hónapban, kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozzák a rózsafüzért, melyet a Szűzanya tiszteletére mondott litánia kövessen. A pápa minden év szeptemberében a világ püspökeinek írt levelében figyelmeztetett, hogy ne mulasszák el a papságot és a híveket bátorítani e szertartás naponkénti elvégzésére. „A rózsafüzér az Üdvözlégyek összeszövése az Úr imádságával és közbeszőtt elmélkedéssel. Az imádság a nép természetéhez alkalmazott könnyű vallási áhitat, mely egyik leghathatósabb forma, az örök élet elnyertéséhez.” (Diuturni temporis enciklika 1898.)
     XIII. Leó egyébként arra is felhívja figyelmünket, hogy az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzér pont az ellen a három fő baj ellen nyújt orvosságot, melyek korunk társadalmát érik: a szerény és dolgos élettel szembeni ellenkezésünk az örvendetes titkok szemléletében találja meg ellenszerét, a szenvedés minden fajtájával szembeni irtózásunknak, a fájdalmas titkokról való elmélkedés a legyőzője, míg fékevesztett materializmusunk a dicsőséges titkok szemléletében talál gyógyírt. Így a rózsafüzér nem csak az egyes személyek számára tudja jótékony hatását kifejteni, hanem az egész társadaloméra. Nuestra Señora del Rosario-.jpg

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 1

     Október hatodikára emlékezve szokásosan az aradi 13 tábornokra emlékezünk. Legtöbbször hozzátesszük Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk kivégzését vagy Kazinczy Lajos tábornok október 25-én történt kivégzését. Nem emlékezünk meg az ártatlanul kivégzett további százakról és nem tesszük szóvá azok nevét, akik „hazánk fiaiként” közreműködtek nemzetünk hóhéraival, pedig 163 év múltán mindezt illene végre tudatosítani. 1897-ben, az akkori nyilvántartás szerint 1848 és 1854 között 162 nevesíthető személyt végeztek ki az osztrák hatóságok.[1] Ma sem késő nevüket megismertetni, hogy településeik méltón emlékezhessenek róluk.

     Az első áldozat Horváth János kovácssegéd volt, akit Bécsben fegyverrejtegetés miatt végeztek ki 1848. dec. 7-én. 1849. január 14-én végezték ki Belcze János nemzetőr századost Siklóson. 1849. jan. 18-án Drechler Kristóf újságírót felakasztották Pozsonyban. 1849 januárjában a nádor huszárezred szökevényei közül 23 huszárt lőttek főbe Grázban. Windischgrätz első halálos ítélete Süll Vitalise volt, aki a tiroli zászlóalj szervezője volt Pesten. 1849. január 31-én lőtték főbe Csömy Zsigmond Komárom megyei molnárt, mert a császári seregeget szidalmazta. 1849. febr. 6-án lőtték agyon Slavszky Félix krakkói szabót, aki őfelségét gyalázta. Március 14-én lőtték főbe Novák Tivadart, császári hadnagyot, mert esküszegésre akarta rábírni társait. Március 19-én főbe lőttek 5 soproni polgárt. Március 19-én Esztergomban főbe lőtték Förster Ferenc ottani polgárt. Március 27-én kivégezték Boldini Jánost Pozsonyban „hamis toborzás” miatt. Ugyanitt, március 30-án lőtték agyon Bartha Ferencet, a Bars megyei szabadcsapatok őrmesterét. Május 10-án végezték ki Bécsben Melkó Ferenc kereskedőt „katonaság elcsábítása” miatt. Május 24-én Petőcz Györgyöt, Pozsony Megye másodalispánját végezték ki, mert önkénteseket élelmezett és toborzott.

     1849. június 5-én végeztette ki Haynau báró Mednyánszky őrnagyot, Liptóvár parancsnokát és segédtisztjét, Gruber Fülöp hadnagyot Pozsonyban. Június 6-án ismét kivégeztek Grázban 6 huszárt. Június 18-án felakasztották Pozsonyban Rázgha Pál, csehországi születésű evangélikus lelkészt, mert Kossuth beszédét elmondta németül. Július 29-én Kisszebenben akasztották fel Furhmann János mézeskalácsost, 30-án Erősben Szélkó Róbert tisztiszolgát lőtték főbe „katonacsábítás” miatt. Ugyanezt a büntetést kapta egy Wuititz nevű zsidó fiú, mezt a császári katonákkal vitába szállt. Július végén Marburgban egy szökevény huszárszázad összes altisztjét kivégezték, a huszárokat pedig megtizedelték.( a pontos adatok nem ismertek, így a 162 főben nincsenek benne) Ugyancsak Július elején lőtték főbe Gayer Nándor ügyvédet Pécsett. Július 6-án újabb 6 szökevény huszárt lőttek agyon Grázban. Július 12-én Pozsonyban főbe lőtték Montpart Antal csákhetényi plébánost és Szikszay József csákberényi református lelkészt. Ugyanezen a napon, Nagyigmándon is kivégezték az ottani katolikus és református papot, valamint Stift József Nyitra megyei bányatulajdonost. Július 16-án Mészáros Dániel soproni lelkészt is főbe lőtték Pozsonyban. Július 17-én Vörösmarty József községi jegyzőt lőtték főbe Pécsett.osztrákok3_.jpg

Szólj hozzá!

Montforti Grignon Szent Lajos

Kissé javított

Szerkesztette:
BEGYIK TIBOR OCDS 

A „SZŰZ MÁRIA TITKA”, a Tökéletes Mária-tisztelet c. grignoni értekezés szerzői kivonata.
a KORDA RT. Bp. 1930-as kiadása nyomán készült! A forrásmű EGYHÁZILAG JÓVÁHAGYOTT;

Róma 1926; Esztergom 1926


ENNEK AZ ÁHITATNAK A FONTOSSÁGA

      Választott lélek! Íme titkot közlök veled, melyet a Magasságbeli ismertetett meg velem s melyet sem régi, sem új könyvekben nem találtam. A Szentlélek segítségével kinyilatkoztatom neked, a következő feltételek mellett:
a.) Csak oly személyekkel tudasd ezt a titkot, akik arra méltók imádságaik, alamizsnálkodásuk és önmegtagadásuk által, a földi dolgoktól való elszakadásuk és a lelkek üdvéért kifejtett buzgalmuk által.
b.) Használd fel ezt a titkot arra, hogy magadat megszenteld és tökéletesítsd; mert e nagy titok csak annyiban lesz értékes számodra, amennyiben azt hasznodra fordítod. Óvakodj ezért, nehogy összefont karokkal tétlen maradj; mert titkom könnyen méreggé válhat számodra, és elvettetésed ítéletét eszközölheti!
c.) Életed minden napján adj hálát Istennek a kegyelemért, hogy oly titokba avat be, melynek tudását meg nem érdemelted! Csak annyiban fogod tapasztalni e titok értékét és kiválóságát, amennyiben azt mindennapjaidban alkalmazod. Előnyét azonban, bűneid sokasága, valamint az önmagadhoz való ragaszkodás miatt, kezdetben csak tökéletlenül ismerheted meg. Ezért, mielőtt igazságot szomjúhozó, természetes tudásvágyadat követve tovább haladnál, imádkozd el előbb esetről-esetre térden állva az Ave Maria stella-t és a Veni Creator-t, hogy Istentől elnyerd a kegyelmet ezen isteni titok megértésére és édességének megtapasztalására.
Az idő rövidsége miatt, mely nekem az írásra, neked az olvasásra fennmarad, mindent rövid alakban akarok eléd adni.

Szűz_Maria_titka.jpg

Szólj hozzá!

Rózsafüzér Királynője. Olvasós Boldogasszony. 

     V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt a rózsafüzért imádkozta, kérve Égi Édesanyánk közbenjárását a pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak győzelmét látta. Az Istenanya segítségének tulajdonítható, hogy a csatában az abszolút kisebbségben lévő keresztény seregek fényes győzelmet arattak, és ezzel az ütközettel megkezdődött a moszlim-török hatalom hanyatlása. ("Fegyverünk" a régi!)
     V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyezte Győzelmes Nagyasszony ünnepét. 7 de octunre ns del rosario pio V_1.jpg
     XIII. Gergely 1573-ban a Legszentebb Rózsafüzér elnevezéssel október első vasárnapjára helyezte át az ünnepet azon templomok és kápolnák számára, ahol rózsafüzér oltár volt. Savoyai Jenő 1716-ben kivívott péterváradi győzelmét szintén a rózsafüzér imádkozása segítette.
     XI. Kelemen pápa (1700–21) az egész egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa 1887-ben megemelte az ünnep rangját.
     Szent X. Piusz pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet október 7-re.
     A Rózsafüzér Királynője nevet azonban csak 1960-ban kapta meg XXIII. János pápa rendelkezéseként.madonna_di_pompei4_1.jpg
Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 3

A rózsafüzér – hatalmas eszköz a személyes üdvözüléshez és a társadalom megjavítására

     Mindenekelőtt a rózsafüzér 15 tizede egyúttal modell mindennapi életünk számára. „Az örvendetes titkok – mondja XIII. Leó –, az alázat, a munkában való türelem, a felebarát iránti jóakarat, a mindennapi élet szürke kötelességeiben való lelkiismeretesség példái számunkra. A fájdalmas titkok a fáradozásban és szenvedésben való türelemre tanítanak bennünket”, hogy a kereszt kincs, mert ez nyeri el számunkra és felebarátunk számára a mennyországot. És végezetül a dicsőséges titkok arra tanítanak bennünket, hogy szakadjunk el a világ javaitól, mialatt „leleplezik számunkra azt a boldogságot, melyet Isten (…) azok számára készít, akik szeretik őt” (Laetitia sanctae – 1893. szeptember 8.).
     Napunk minden pillanata, életünk minden periódusa megtalálhatja tehát helyét az örvendetes, a fájdalmas vagy a dicsőséges rózsafüzérben, mely ezáltal mindennapi társunkká válik. Egész életünk rózsafüzér lehet, ha Jézus, Mária és József példáját szemléljük, valóban megtanuljuk, hogyan kell egy valóban keresztény életet élni, miként ezt XIII. Leo pápa mondja: A titkok szemlélete felgyújtja a lelkeket, hogy céljuk az erények legyenek, és arra ösztönzi őket, hogy Jézus és Mária nyomát kövessék.” (Magnae Dei Matris – 1892. szeptember 7.)==SZIVESEN FOGADOM ROZSAFUZEREDET_1.JPG

Szólj hozzá!

622. Szeretetlángom már egész az világon kezd gyújtani, de a választott lelkeknek egyénenként is meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedik! E nagy diadal, Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradása lesz, miáltal megújul a Föld színe és a Szeretet győzedelmeskedik a szívekben.
623. Ha mindegyikteknek csak néhány lelket is sikerül megtéríteni, Szeretetlángom kegyelmi hatásával, az ezek szívében kigyúló Isten és emberszeretet tüze futótűzként árad tovább, hatványozva engesztelő munkátok sikerét. Ezáltal előbb valósíthatom meg azon ígéreteimet, melyet olyannyira vártok!
624. Szeplőtelen Szívemben az Isten és emberszeretet tüze lángol. Fogadjátok szívetekbe e Lángot, melyet nektek nyújtok és adjátok tovább. Tüzet tűzzel fogunk oltani; a gyűlölet tüzét, a Szeretet Tüzével.
625. Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja. Vidd e lángot, gyújtsd meg nála a tiédet és add tovább! Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le rátok.
626. Amint nevemet ismerik, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely az engesztelés eszköze!
627. Ne feledjétek! Az egész emberiség – a Küzdő, a Szenvedő és a Megdicsőült Egyház – összefogó ereje kell és amint megígértem, Szeplőtelen Szívem végül győzedelmeskedni fog! – Segítsetek, és részetek lesz ebben a győzelemben!
628. Tartsatok bűnbánatot, hogy a belétek vetett anyai reményem ne csalatkozzon, nagy keserűségemre!
629. Gyermekem, az est leszálltával kérdezd meg önmagadtól, mit tettél Fiam országának eljöveteléért. Ne légy magaddal soha megelégedve, mert a földön ennek nincs helye. Pihenni csak az égben fogsz. Fáradozásod jutalma nem e világból való jutalom.
630. Nálam van minden kincs, hogy gazdaggá tegyem azokat, akik szeretnek engem.
631. Ti kevesek! Tegyetek meg mindent a többiek megtéréséért! Ezért még a legkisebb szenvedést és megpróbáltatást is ajánljátok fel Istennek engesztelésül, mások megtéréséért!
632. Szent Fiam nem a vonzó megjelenésével, nem üdvösséges tanító igéivel, még csak nem is rendkívüli csodáival váltotta meg a világot, hanem az Atyának felajánlott Keresztáldozatával! Ezzel a szenvedést a megváltás dicső rangjára emelte, értelmet adva minden felajánlott emberi lemondásnak és szenvedésnek! Tudnod kell, hogy felajánlott áldozatvállalásoddal, részt vállalsz Jézus megváltó munkájában.
633. Engesztelés, ima és áldozat. Ez a ti eszközötök!
634. Vigyázz! Az ellenség igen nagy önmegtartóztatásra is ösztönözhet, hogy ezáltal tegye erőtlenné a testedet, ezzel is akadályozva lélekmentő szándékodat!
635. Hiába áltatod magad, hogy szereted Istent, ha felebarátaid üdvössége iránt közömbös vagy.Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_2.JPG

Szólj hozzá!

Tekints reánk Édes Anyánk, s kérd érettünk Szent Fiadat!

Szólj hozzá!

A sürgős üzenet könyörgő ismétlése! (Kaptam, légy szíves küldd tovább!)

Sean Malone, a Crisis Relief International (CRI) vezetőjének segélykérése hozzánk (telefonon is megerősítette). "Elvesztettük Queragosh (Quatagosh) városát. Az ISIS elfoglalta és a gyerekeket szisztematikusan lefejezik.

esdeklő.jpgEz az az város, ahova szintén élelmiszert csempésztünk be. Az ISIS visszaverte a Peshmergát (kurd fegyveres erők) és jelenleg 10 perc távolságra vannak attól a helytől, ahol a csapatunk dolgozik. Ezrek menekülnek Erbil városába. Az ENSZ evakuálta az csapatait Erbilből. A mieink változatlanul ott vannak és ott is maradnak. Az imatámogatásra feltétlenül szükségünk van.

Kérünk, hogy imádkozzatok hűségesen (folyamatosan) az észak-iraki emberek szabadulásáért az ISIS borzasztó és borzalmat keltő előrenyomulásától és az extrém iszlamista céljaitól, amely vagy a tömeges megtérés, vagy halál minden keresztényre a régióban.

Kérlek benneteket, sőt könyörgöm, hogy ne hagyjátok figyelmen kívül ezt az emailt.
Ne töröljétek ki és várjatok a tovább küldésse is, amíg nem imádkoztatok az üldözöttekért.
Küldjétek tovább minél több embernek, akitő ima-segítséget remélhettek.
Küldjétek el barátoknak, keresztényeknek, akiket ismertek.
Küldjétek el imacsoportoknak.
Küldjétek el a pásztoraitoknak és beszéljetek velük telefonon, hogy vasárnaponként imádkozzanak az Istentisztelet folyamán ezekért. Kérlek, hogy külön imaidőt szenteljetek rendszeresen ezekért az imacélokért.
Fontos, hogy kiálljunk imában a keresztény testvéreinkért!!!

Dr. Boldvai József
Bp. Városmajori Jézus Szíve Plébánia
T.: 06-20-9410-731

Szólj hozzá!

Tarján M. Tamás írása nyomán, részlet: (teljes forrás)

„…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.”
(Ferenc József utasítása Haynau számára)

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt – amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

     Ezen a szomorú napon Aradon hulltak le először a Ferenc József által követelt fejek: Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél hatkor – a négy golyó általi halálra ítélt tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernőt és Schweidelt – végezték ki először, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láhner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyűbb büntetés így Vécsey Károly grófnak jutott osztályrészül, neki ugyanis végig kellett néznie társai halálát; miután ő már senkitől nem tudott elbúcsúzni, kivégzése előtt jobb híján Damjanichnak csókolt kezet.

     A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a holttesteket. Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel ugyanis csak azt érték el, hogy a közeli falvakból több ezren zarándokoltak a vesztőhelyre. Batthyány Lajost ugyanezen a napon Pesten az esti órákban, az Új épület zárt udvarán állították kivégzőosztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomában helyezték végső nyugalomra.

     Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta. (Az ilyen mérvű tömeges kivégzéseket, már csak Kádár múlta felül az 1956-os Szabadságharc megtorlásaként!) A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; halálukkal Haynau – és Ferenc József – a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak. (Nincs rosszabb, mint mikor a sógorunk az örök irigyünk és legádázabb ellenségünk, vagy netán valakik provokálják őket? Végeredményében mindegy! Sajnos a történelem – nemzeti gyászaink sorában is –, ismétli önmagát (1956)! Ha nem a sógor, akkor a Nagy Testvér gyilkol bennünket! – Ne szűnjön meg tehát engesztelő imánk Vértanúinkért és a jövőnkért, különösen az októberi rózsafüzéreinket ajánljuk fel e szándékra! Szerk.) az_aradi_13__1545549_1671.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 041_Bogdánffi Szilárd.JPG

   A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

A  velünk lévő Üdvözítő az EUCHARISZTIÁBAN!

Szólj hozzá!

Engesztelés, bűnbánat – az emberiség esélye

615. Szeplőtelen édesanyai Szívem aggódva néz reátok! Ha az emberiség le nem tér a bűn útjáról és nem kér bocsánatot Istentől, szörnyű pusztulást vonhat magára!
616. Megmentéstekre, egy új és hatékony kegyelmet esdtem ki számotokra a Mennyei Atyánál: ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább! Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett.
617. Ne kérdezzétek, hogy miért nem teszek világraszóló csodákat! Gyermekeim, minél nagyobb csodákat tennék, annál kevésbé hinnének Nekem. Az első szombatot is azért kértem Fatimában és mégsem veszik figyelembe. Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva szeretnélek megmenteni benneteket. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni ez Szívem Szeretetlángja. Kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le gyermekeimre. Egyszerűen tegyétek meg, amit az angyalok serege eseng felétek: Tartsatok bűnbánatot és érjetek meg!
618. Gyermekeim! Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. A Végtelen Szeretet az én Szívemen keresztül akarja kiosztani a kegyelmeit. Az embereknek tőlem, általam kell kérniük minden kegyelmet, miként a békét is, mert Isten énrám bízta ezt. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt Szeplőtelen Szívemet is tisztelet övezze. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a Lángot, amely a Szívemben ég, hogy megújuljon lelkében az egész emberiség!
619. Engeszteljétek Szent Fiam végtelenül megbántott Szentséges Szívét és az Ő kérésére az én Szeplőtelen Szívemet is, mely értetek lángol! Én anyátok vagyok, tudok és akarok segíteni rajtatok, csak az engesztelés idejét ne halogassátok!
620. Én a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! Megszabadítom a gyűlölet kénes bűzétől megfertőzött világot, melyben a lelkek éltető levegője már fojtó és halált hozó. A választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas, pusztító orkán ez, mely még a választottak hitét és bizalmát is meg akarja rendíteni. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogjátok Szeretetlángom fel-felvillanó, eget-földet bevilágító fényességét, mely bevilágít a lelkek sötét éjébe és ezáltal meglátják az Isten felé vezető utat.
621. Istenanyai vágyam, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Ezért adom szívetekbe Szívem Szeretetlángját, mert ez az a Láng, mely felperzseli a bűnt és megvakítja a sátánt!A Szeplőtelen Szív oltalma 004_2.JPG

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 2

     XIII. Leó. Hosszú pontifikátusa (1878–1903) alatt 12 enciklikát írt a rózsafüzérről, nem számítva a számtalan levelet és brévét. Az egyháztörténelemben egyedülálló, hogy egy pápa ugyanarról a témáról ennyi enciklikát írjon.
PopeLeoXIIICoatofArms.jpgXIII. Leó Fidentem piumque kezdetű enciklikájában, 1896.szeptember 20-án ezt írja: «A rózsafüzér áhítatában Krisztus az első helyet foglalja el; a szóbeli imádság által, amelyek alkotják (a rózsafüzért) kifejezhetjük és megvallhatjuk Istenbe, gondviselő Atyánkba, az örök életbe, a bűnök bocsánatába, a Fenséges Szenthá- romságba, a megtestesült Igébe, az Istenanyaságba és másba vetett hitünket. Tehát senki sem hagyja figyelmen kívül a hit nagy értékét és érdemét.»
     Bámulatos XIII. Leó pápa kijelentése, miszerint a Szentháromság és a Krisztus által véghezvitt megváltás műve állnak a rózsafüzér középpont-jában, ezzel hitvallást teremtenek a Katolikus Tanítás központi titkairól. Nagy lelki értéke van annak a hitnek, amelyet az említett imádságban megvallunk és gyakorolunk. Ezért ugyanez a pápa − Szent Pál szavaival − azt mondja: «Tehát a hitet ahhoz, hogy méltó és tökéletes legyen, külsőleg gyakorolni kell, mert a "szívbeli hit megigazu-lásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál" (Róm 10,10). Ezért a rózsafüzér alkalmat ad, hogy nyilvánosan is meg valljuk hitünket.«
XIII. LEO_anonyme_pape2_1.JPG     A Supremi apostolatus (1883) volt XIII. Leó pápa rózsafüzérről szóló első enciklikája, melynek elején emléke-zetbe idézi, hogy Szt Domonkos „mennyei fénytől megvilágosítva ismerte fel, hogy nem lehet hatáso-sabb üdveszköz (e világ bajai ellen), mint az emberiség vissza-térte Jézus Krisztushoz, aki az út, az igazság és az élet. A visszatérés, úgy érhető el, ha megváltásunkat minél gyakrabban szemléljük, s az Istennél közbenjáró szószólónk-nál – a Szűzanyánál – keresünk menedéket, akinek megadatott, hogy minden eretnekséget eltiporjon (…) Napi munkájuk után (a hívek) jöjjenek össze és a Szent Szűz szobra előtt imádkoz-zák a rózsafüzért az Egyház szándékaira: az elszakadt testvérek egyesüléséért, az Egyház szabadságáért azokban az országokban, ahol a kormányok Krisztus és az Egyház törvényei ellen intézkednek, engesztelésül az anyagelvűség rontásaiért”.

Szólj hozzá!

 Mária IGEN-je! 

Szólj hozzá!

A pápák ajánlásai 1SixtusIV.jpg
      Az összes egyházfő ajánlotta a rózsafüzért, akik az elmúlt századokban szolgálták az egyházat.
A pápák mindig is a “rendes”, a domonkos rózsafüzér imádkozását szorgalmazták és látták el búcsúkkal, melyet maguk naponta végeztek. Az első, a rózsafüzér érdekében írt bullát 1479. május 8-án az Ea quae ex fidelium kezdetűt IV. Sixtus pápa adta ki.

 


V. Piusz pápa_2.jpg      Szent V. Pius pápa (aki maga is domonkos volt) hagyta jóvá a rózsafüzért 1568-ban. A Consueverunt romani Pontifices bullájában (1569), méltatja a Szent Rózsafüzér érdemeit és körmenetek tartására buzdította a Rózsafüzér Társulatokat, hogy ezzel kiharcolják a keresztény sereg győzelmét az iszlám hadak felett. A Rózsafüzérnek tulajdonította a fényes Lepantói győzelmet a túlerőben lévőgregorius.gif török haddal szemben (1571. X. 7). Ezt követően bevezette az „Győzedelmes Nagyasszonyunk” ünnepét 1572. október 7-én. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa változtatta meg a „Rózsafüzér Királynője” címére, 1573-ban. XIII. Gergely, aki a Monete Apostolos kezdetű bullájában a Szentséges Szűz zsoltároskönyvének nevezi a rózsafüzért, melyet azért imádkozunk, hogy csillapítsa le Isten haragját a Szentséges Szűz közbenjárásával. (1573. április 1.)

V. Szixtusz220px-Sixtus_V.PNG pápa a Dum inetfabilis kezdetű bullájában, 1586. január 30-án a rózsafüzért "a dicsőséges és mindig Szűz Mária, lsten Anyja zsoltároskönyvének nevezi, amelyet a Szentlélek sugallt".
IMG_ART_AlboPress.jpg

1726. március 26-án XIII. Benedek kiadta a római breviá-rium leckéit az október 7-i ün-nep matutinu-mához (éjszakai imaórához), miközben kihirdette, hogy „Mária azt ajánlotta Szt Domonkosnak, hogy a népnek prédikálja a rózsafüzért, hogy ez az ima különlegesen hatásos segítség lehessen az eretnekségek és a bűnök ellen”. 247_benedettoxiv3.jpg
XIV. Benedek (1675-1758), megvédte a rózsafüzér Szent Domonkostól való eredeztetését (amiként olvashattuk a IV. részben)!


 IX. Piusz pápa halálos ágyán így szólt a körülötte állókhoz: "A rRatti1922.jpgózsafüzér az evangélium összefoglalása, s a békének olyan forrását jelenti, amiről a Szentírás szól; ez a legszebb áhítat, a leginkább bővelkedik a kegyelemben s a legkedvesebb Mária Szívének. Ez legyen, fiaim, a végrendeletem, hogy emlékezzetek rám a földön" (1878 február). Csodálatos, ahogy a nagy pápa a rózsafüzért Mária Szeplőtelen Szívével kapcsolta össze. Nem csoda, hiszen ő volt az a pápa, aki 1854-ben az Inetfabilis Deus kezdető bullában kihirdette Mária Szeplőtelen Fogantatásának tanítását.

Szólj hozzá!

593. A szeretet hiányának oka: lustaság, mivel a szeretet lényege az áldozatra való készség!
594. Ha Istentől irgalmasságot vársz a magad számára, légy te is irgalmas embertársaidhoz!
595. Az igaz szeretetnek nem lehet az indítéka sem a szépség, sem a gazdagság sem a hatalom, mert ezek a hiúság és a múló felszín tárgyai. A valódi szeretet tárgya-vágya mindig az örökkévaló lélek, melyhez minden más csupán, külsőség és időleges ajándék.
596. A szereteted nem lehet sem személyválogató, sem ideig tartó, sem pedig mulandó dolgok indítéka!
597. Se áldozat, se kereszt, se keserűség, se elhagyatottság, se üldöztetés ne fékezzen a lélekmentésben!
598. Gyermekem! Ha részvéttel vagy a szenvedők iránt, és ha az elesettben Fiam arcát ismered fel, akkor nyilvánul meg igazán a te szereteted.
599. Ha valakit nem az Istenhez való hasonlóságáért szeretsz, akkor sajnos személyválogató – sőt –, bűnre hajló is lehet a te „nagy” szereteted.
600. A szeretet nélküli ember: lámpa, fény nélkül.
601. A gazdagság önmagában nem bűn, viszont hatalmas lelki teher és felelősség az embertársak felé!
602. Mindenekelőtt a lelkek javát nézd, imádkozz az üdvösségükért és hozz meg minden áldozatot értük!
603. Életelved ez legyen: Amely tiszta cselekedetet a lelked szívesen fogadna, azt tedd mással, de ami ellen tiltakozik a lelked, ne kívánd embertársadnak!
604. Gyermekem! Soha ne légy kárörvendő más balszerencséje láttán, még akkor se, ha az ellenséged!
605. Sajnos, a világ fiainak természete; képmutatás és aljas ravaszság, és miként a hitetlen politikusok, ők is ettől várják a sikereiket. – Te ne légy ilyen!
606. Vajon, igazán szeretheted-e az én Szent Fiamat akit nem is látsz, miközben alig szívleled azokat, akik pedig a szemed előtt vannak?
607. Gondold el, hogy mit használ neked, ha külsődben szelíd galamb vagy is, ha a lelked meg kígyó?
608. Jézus igaz követőjének nem lehet ellenségképe, mert nem ellensége senkinek. Aki ugyanis bajt okozott neki azt barátjaként kezeli, hiszen alkalmat kapott tőle, hogy Istenért valamit elszenvedhessen.
609. A valódi szeretet nem ismeri a lehetetlent, mert eleve azt hiszi, hogy mindenre képes.
610. Nem nagy érdem valakit csupán a szerencséje napjaiban szeretni, de annál inkább érdemszerző, ha elesettsége idején karolod fel őt – szeretetből.
611. Szentül szeresd a rád bízottakat, mert különben olyan vagy, mint akik még nem hallottak Fiamról.
612. Gyermekeim, értsétek meg! Nem csak a saját, de mások üdvösségéért is felelősek vagytok!
613. Az isten- és emberszeretettől indíttatott lélekmentés olyan érdem, melynek értéke már a földön is jelentős, de az örökkévalóságban felmérhetetlen.
614. Különös gondod legyen a rádbízottakra és környezetedre, mert felőlük szigorúbban von kérdőre az Isten. Szeresd tehát felebarátodat! Kövess engem!a megvalto Tarsa.jpg

Szólj hozzá!

0032 - mindent szabad.jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó csodálatos hatásai
      Az Ég Királynője, Boldog Alánnak egy napon ezt mondta: „Isten, az Ige megtestesülésére és az emberek megváltására az Angyali Üdvözletet választotta. Ezért azok is, akik a nép erkölcseit akarják megjobbítani és Jézus Krisztusban megújítani, ezzel a köszöntéssel tiszteljenek engem! Én vagyok az Út, általam jött az emberekhez a Megváltó, s az emberek Jézus Krisztustól a kegyelmeket és erényeket is általam nyerhetik el!”
Egy Alexandra nevű nemes úrhölgy, akit megtérése után maga Szent Domonkos vett fel a Rózsafüzér Társulatba, halála után megjelent a Szentnek kérve Őt, hogy Rózsafüzér Társulatában imádkozzanak érte, mert a Tisztítótűzben 700 év alatt tudná csak levezekelni azon bűnei és könnyelműségei ideig tartó büntetését, melyeket még világias életében követett el.
      A Társulat buzgón imádkozott is érte. 14 nap múltán Alexandra újra megjelent Szent Domonkosnak ragyogva, mint a Nap és boldogan újságolta, hogy a jó rózsafüzérezők imái, mily gyorsan kihalászták őt a Tisztítótűz lángjaiból! Egyben átadta a szenvedő lelkek üzenetét is, hogy Domonkos atya mindenfelé, még többet prédikáljon a szentolvasóról, hogy minél hamarabb és minél több Tisztítóhelyen szenvedő részesülhessen a Szent Rózsafüzér búcsúiban. Ők ezeket a kiesdett kegyelmeket százszorosan és ezerszeresen is visszafizetik az imádkozóknak amint kiszabadultak, s bejutottak a Mennyországba. (Grignon)
A fentiek magukért beszélnek és ezt még inkább erősíteni látszik az a kinyilatkoztatás, melyet a Szűzanya adott Boldog Alánnak, melyből ugyancsak kitűnik, hogy a Mária-tisztelet és az e lelkületből fakadó imák mily hatékonyak. Három alapvető tény különösen figyelemre méltó! Ezt a magánkinyilatkoztatást Boldog Alán de Rupe, egyházi eskü alatt is megerősítette!
      A rózsafüzér imádkozása a keresztény családokban hatékony segítséget kínál a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére. Fogjátok tehát újra kézbe a rózsafüzért és fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között.Catholic-Purgatory-0113.JPG

Szólj hozzá!

A felebaráti szeretet – a jóember ismertetője

574. Minden embert Anyai Szívemben hordozok, és nagyon fájlalom, ha egy is elvész azok közül, akiknek váltságáért Szent Fiam kínhalált szenvedett.
575. Kimondhatatlan fájdalom gyötri szívemet, amikor annyi lelket látok a kárhozat szélén. – Segítsetek! Segítsetek nekem, megmenteni a lelkeket!
576. Mindannyian vállaljatok részt Szent Fiam megváltó munkájában! – Hozzatok áldozatot a lelkekért!
577. Míg egyetlen ember is van a Földön – aki Fiamat nem ismeri és mindenek fölött nem szereti –, addig egy pillanatig sem nyugodhatsz!
578. Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!
579. Vigyázz, hogy ne engedj a legkisebb megalkuvásnak se, mert a bűnben nincs csekélység!
580. Féljétek az Urat, szolgáljatok neki igaz szívvel és örömmel, s járuljatok eléje lelkendezve.
581. Mily gyakran hullattam keserű anyai könnyeimet, melyre sokan fel sem figyeltek! Most is könnyek közt esdeklek hozzátok: – Térjetek meg, mert Édesanyai Szívem, aggódik üdvösségtekért!
582. A Megváltó társaként szenvedtem Fiammal, és még kínjaim közepette is fájlaltam, hogy Júdást bűnbánat nélkülinek, a konok bal-Latort pedig kétségbeesni láttam. – Ti határtalanul bízzatok Üdvözítőtökben!
583. Akik fényt derítenek rám, azok az én apostolaim, és rájuk a szívem melengető ragyogását árasztom.
584. Gyermekem! Az apostolkodásodnak annyi a hatékonysága, mint amennyi a szíved őszinte odaadása!
585. Ha valamivel megbántanak, te ne sértődj meg! Gondolj Üdvözítődre, mi mindent viselt el teéretted.
586. A modernkedés felvett álarca mögött, nehogy közömbös, cinikus és rest lelkekké váljatok, mert ez könnyen megátalkodottsággá kövülhet a szívetekben, s ez sajnos kárhozatba húzhatja a lelketeket!
587. Jól fontold meg miről és kik előtt beszélsz, és mérlegeld minden szavadat abban a tekintetben is, hogy később mi következhet abból.
588. Szeretetedet mindenki felé mutasd ki, akár szegény, akár gazdag, jóbarát vagy ellenség, mert valamennyien Isten képmásai, és Szent Fiam érettük is kifizette az üdvösség árát!
589. A lelkek mentésén fáradozó, megmenti a sajátját.
590. Valamennyi felebarátod, a 'jó megjelenés' hiányában is Isten képmása – még akkor is –, ha fogyatékos vagy szükségben szenvedő!
591. Gyermekem! Sokkal több vagy mint tudni véled, és jóval többre vagy hivatott, mint magadról érzed!
592. Ne szeresd a világ dolgait, mert mindaz csak külsőség, káprázat és a test kívánsága, mely nem az Atyától van. Az anyagi világ, a kínálataival együtt egy szempillantás alatt képes elmúlni, de amit Istenért és a felebarátért cselekszel az megmarad mindörökké.ertek hullatom konnyeimet.jpg

Szólj hozzá!

Zavarkeltés minden szinten!

     »Ezt a taktikát a katolikus Egyházon belül bizonyos laikusok és báziscsoportok a programjukba emelték, reformköveteléseikben nemcsak a Tanítóhivatalnak, hanem sok esetben az Evangéliumnak, és Isten parancsainak is ellentmondanak.
megpecsetelt alprofetak.jpg     Bekövetkezett, amitől Jézus óvott: tévtanítók, hamis próféták, csábítók jönnek (Mt 7,15-20), akik meghatározzák a korszellemet, és az egykori keresztény Nyugatot vissza-vezetik a pogányságba, amit Pál meg is jövendölt.
Figyeljük csak meg, hogy ami 50 éve illetlen volt, az ma már modern. Ami régen csalás volt, az ma siker és ügyesség.« (vö. P. J. Jakobius: Utolsó harc...). Íme, ilyen a mai világunk!
     Mindenki azt hitte, hogy a végidőkben is ugyan olyan lesz a kísértés, mint hajdan! Van Isten vagy nincs Isten? Imádkozzunk vagy sem? ‒ Bizony, változtak az idők és a már a kísértő taktikája sem a régi! Sokkal rafináltabban sodortatja a kárhozat felé a lelkeket! A sátán és csatlósai ugyanis, világosan azt hirdetik, hogy bizony van Isten, sőt, szép imát is ajánlanak hozzá! Hogy akkor miben áll a kísértés? Ejnye no ‒ hát abban ‒, hogy a kísértő akar tanítani és vezetni, távol tartva az Anyaszentegyháztól akit csak lehet! Majd ő megmondja milyen imával dicsérd az Urat akár 33-szor, hogy az egész napod kevés legyen teljesíteni! Aztán, amikor az ő iránymutatásain fáradoznak a lelkes követők, egyszer csak kétség ébred bennük a Pápa és a Katolikus Tanítóhivatal iránt! Egyfelől az Egyház merevségét, a tradíciók túlzott megőrzését támadják, másfelől a pápát vádolják "lazasággal", túlzott modernkedéssel, bírálva a haladó szellemiségét (akár azt, amit eddig hiányoltak). A lázadóknak aztán semmi se jó amit Krisztus Egyháza tesz, így az egyik ezért, a másik azért támadja, legszívesebben eltörölnék a föld színéről, ha képesek lennének rá! Végül, egyesek azt állítják, hogy "íme, itt a Krisztus, íme, amott, ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék". (Mk 13, 21-22) Márpedig, ha  "megsokasodik a gonoszság, sokakban kihűl a szeretet" (Mt 24,12), a szeretet megfogyatkozásának pedig következménye a hit kihalása. Ahol ugyanis a szívekben nincs szeretet, ott a hitet ébreszteni sem lehet, hiszen mindennek a szeretet a középpontja. – Nos, taktikának kétségtelenül ördögi praktika!
     "Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen. (1Pét 5,8-9) Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) A ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek. (2Pét 2,1) Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert (...) rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene.(Tit 1,10-11)  Az ilyen emberek fecsegése úgy terjed, mint a rákfene. (2Tim 2,17) És sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket". (2Pét 3,17)
     Korunkban tehát, ezerszerte jobban észnél kell lenni, mint valaha, mert ahogy az Úr mondaná: amikor eljövök, találok-e még hitet?! Ajánlom hozzá olvasni blogom egy előbbi posztját, itt!AZ ANTIKRISZTUS ELOHARCOSAI_1.jpg

Szólj hozzá!

0039 - ki kellett volna imadkoznom.jpg

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóm!

A Hajnal Szép Sugara blog, az egész világ
magyarsága körében elterjedt nézettségű,
naprakész, képes magazin a neten.
Vannak azonban még "fehér foltok"!
Kérem, hogyha érdemesnek találják,
ismertessenek meg vele másokat is!
Küldjék el a linkjét ismerőseiknek,
a bensőséges lelki élet keresőinek,
a Mária-tisztelőknek és az engesztelő közösségeknek!

http://www.szeretetlang.blog.hu
Ez is apostolkodás, mely mindannyiunk kötelessége!
Szívesen fogadom kritikáikat, javaslataikat, cikkeiket!
Köszönöm! Isten áldja Önöket!
A szerkesztőkérlek, tedd meg.jpg

Szólj hozzá!

Hogyan imádkozzuk? 2
      Amikor a Szűzanya Lourdes-ban a kis Bernadettnek, szótlanul intett: „Fogd meg a szentolvasót és nézz rám!” – És íme, ebben rejlik a rózsafüzér ereje –, amely Máriára, Jézus leghűségesebb követőjére fordítja a tekintetünket. Prohászka püspök gondolata, hogy: „szent vízió, melyben az ember folyton nézi a Boldogságos Szüzet, folyton hajtogatva: Ave Maria! És mikor abból kifogyott, hálával fohászkodik fel az Istenhez a Gloriában. Hála neked, szent Isten, hogy nekünk adtad Szűz Máriát, az Úr Jézust szerető, gondozó és örömeiben és fájdalmaiban osztozó szívet”! (vö. Élet igéi 17.)
      Ha a szentolvasót imádkozod, szedd össze minden kérésedet, saját és szeretteid fájdalmát, szívednek minden óhaját és foglald be a Miatyánkba és az Üdvözlégybe! Erre vonatkozóan az Úr biztatást ad számunkra a Szeretetláng Lelki Naplóban is: „A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása. (Szeretetláng Napló I/53 -54) Megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (uo. I/95)
Szent Bernát, arra a misztikus kérdésre hogy – mit tenne először, ha visszatérne a földre? – ezt válaszolta: – Elimádkoznék egy üdvözlégyet!
      A rózsafüzér Szeretetláng fohásszal (áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre) való imádkozása a leghatékonyabb Sátán elleni fegyver. Az Istenanya ígérete szerint: megvakítja a sátánt, miként ezt igazolják az exorcista (ördögűző) tapasztalatok is! A Lelki Naplóban Jézus szavaként olvashatjuk: „Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert (...) ezáltal megvakul a sátán, és világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.” (uo. I/63)Motherofrosaire (3).JPG

Szólj hozzá!

Az Oltáriszentség tisztelete – a tiszta szeretet

557. Már földi életemben a legmélyebb áhítattal voltam Fiam Szeretet-Szentsége iránt, melyet az Utolsó Vacsorán önmagát adva hagyott ránk, hogy velünk maradjon az idők végezetéig s beragyoghassa életünket.
558. Fiam mennybemenetelét követően az volt a legnagyobb vigaszom, ha a Szeretett Tanítvány kezéből magamhoz vehettem az Eucharisztiát, s Anyai Szívemben magamhoz ölelhettem édes Üdvözítőmet.
559. Az Oltáriszentségben nem csak isteni Fiammal, de az Atyával és a Szentlélekkel is találkozol!
560. Ó gyermekem! Neked túl kell szárnyalnod erényekben az angyalokat, mert nekik nem adatott meg, hogy Szent Fiamat magukhoz vegyék.
561. Jézusom Szíve dobog az Egyház Szentségeiben.
562. Jézust – a lelkek pásztorát –, imádni jöjjetek!
563. Hidd el, nincs szentebb és érdemszerzőbb zarándoklat, mint meglátogatni a Szentségi Jézust!
564. Mielőtt Szent Fiamat magadhoz veszed, mond háromszor: „Uram, nem vagyok méltó, hogy...”
565. Az emberek többsége, mulandó értékek után szaladgál, miközben az örökkévaló dolgokat feledi.
566. Aki az Eucharisztiát szokásból veszi magához, ne reméljen rendkívüli lelki hasznot – sőt fájó –, de ítéletet vonhat magára!
567. Gyakran látogasd a Legméltóságosabb Oltáriszentséget – akkor is –, ha nem veheted magadhoz!
568. Engem Királynőnek neveztek, mégis közömbösen hagyjátok, hogy Fiam a lelkek Koldusa legyen?!
569. Fiam szüntelenül hívja a lelkeket, ám mégis oly kevesen járulnak Eléje. Édesgeti a lelkeket, de igen kevesek hálálják meg Neki. Kegyelmeket osztogat, de alig akad valaki aki egyáltalán elfogadja azokat.
570. Szent Fiam egyetlen vércseppjének hiábavalósága is, végtelen fájdalommal tölti el Anyai Szívemet!
571. A szeretetedet bizonyítja, ha imádva szemléled az édes Üdvözítőt, és próbálsz a kedvében járni.
572. A szentáldozásnál minél inkább engeded, hogy én cselekedjem benned, annál inkább dicsőíted Jézust, mert van-e valaki, aki jobban ismeri és szereti Őt?
573. Jegyezd meg; ahol Fiam van, ott vagyok én is! Kövess engem!Eucharisztia anyja-777.JPG

Szólj hozzá!

Ma nem csak az a kérdés, hogy követjük-e Jézust – hanem az, hogy "melyiket"!

Sacro-Cuore-Gesu.jpg     Amikor hajdan kérték az apostolok az Urat, hogy növelje bennük a hitet, az Úr így felelt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: 'Sza-kadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!', engedelmeskedni fog nektek". (Lk 17,5-6) Ha ezt az Üdvözítő ma mondaná, az emberek bizonyára így válaszol-nának: ugyan Uram, a fák nem tudnak csak úgy "gyökeret verni a tengerben", de még ha meg is tennék is, a sós víz elpusztítaná! – Ó, milyen reális érvek! Csak arról feledkeznek meg, hogy bár "embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges"! (Mt 19,26)
     Ha a tudományos eredményeket félretesszük, a mai világ ugyanolyan, mint kétezer évvel ezelőtt, csak a korszellem lett lelketlenebb, az Evangélium igazsága nyilvánvalóan ugyanaz maradt, mert Isten nem változik. Ám, manapság az emberek, már nem az Evangéliumhoz igyekszenek igazítani az életüket hanem az Egyház tanítását akarják magukhoz igazítani! – Ó jaj, még hogy igazítani? –Egyenesen egy nekik tetszetősebb "tant" kezdenek követni! Figyeljük csak meg a Divine Mercy védekezését arra, ha az Egyház bírálni fogja őt: "Mindössze annyit tehettek, hogy bíztok Bennem, és továbbra is Engem szolgáltok. Nem szabad elfogadnotok semmilyen tant, melyet számotokra ismertetnek, és melyről azonnal tudni fogjátok, hogy nincs összhangban Tanításaim-mal. (...) Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához -Happy Jesus at MDM Facebook page warns of global devastation_1.jpgvezethet. (...) - Jézusotok". (MDM 2013. március 8. péntek, 14.05) – Egy "tan", amit ne az Evangélium alapján  értékeljünk, hanem a Tanítással!!? Jézusotok??? Engem szolgáltok??? – Kit és miféle "Tanítás" nyomán???
     „Csodálom, hogy (...), ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincsen más, csak olyanok vannak, akik zavarba ejtenek titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, átkozott legyen! Ahogy azelőtt is mondtuk, most megismétlem: Ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, átkozott legyen!” (Gal 1,6-9)!
     »Ha a pápa engedne a világi reformtörekvéseknek, amelyek gyakran az Evangélium és Isten parancsai ellen irányulnak, a pápa már nem lenne az a szikla, amire Krisztus az Egyházát alapította. Ez soha nem történik meg, mivel Jézus megígérte, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.
Minden elvetés és megvetés az Egyházzal szemben, Jézus Krisztusnak és Evangéliumának elvetése és megvetése. Amikor a római Tanítóhivatal döntései nemtetszést váltanak ki, azt mondják, hogy nem felel meg a kor követelményeinek. "Ma már más idők vannak, és más a világ", vagy, hogy "az Egyház régimódi, nem reális, nem időszerű, középkori és merev". Ezzel tulajdonképpen azt akarják mondani, hogy már nem áll az idők magaslatán, és gondolkodását a mai idő szelleméhez kell alakítani, ha azt akarja, hogy komolyan vegyék és (egyáltalán) létezhessen. De akkor már nem lenne Isten földi országa, hanem egy zavaros, a korszellem csábításának megfelelő szervezetté válna.« (vö. P. J. Jakobius: Utolsó harc...) Észnél kell tehát lennünk, hiszen a értelem mérlegelő-, ítélő képességét is Istentől kaptuk – és nem másért –, mint a magunk és egymás üdvének tudatos munkálására!veszelyben az egyhaz_2.JPG

Szólj hozzá!

0037 - MINDENEM MEG VAN, MEGIS KISEMMIZETTNEK ERZEM MAGAM.jpg

Szólj hozzá!

Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy  szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) 

 

Szólj hozzá!

Hogyan imádkozzuk? 1
      A keresztvetés és a Szentlélek segítségül hívása után, helyezd lelkedet Isten jelenlétébe! Minden tized előtt egy pillanatra nézz a lelkedbe. Ébreszd fel a titkot, amit a következő tized alatt tisztelsz, s a Kegyelmek Anyjától kérj lelked számára egy erényt, mely a szent titokból különösen kiviláglik és számodra a legszükségesebb.
     Különösen óvd magad attól a két fő hibától, ami a legtöbb rózsafüzér-imádkozónak a sajátja. Az első főhiba az, hogy nem kapcsolnak imájukhoz határozott szándékot és célt; s ha kérdezzük őket, hogy miért imádkoznak, nem tudnak választ adni. Az imáidnak mindig legyen célja! Lebegjen szemed előtt az a kegyelem, melyet el akarsz érni, azon erény, amit utánozni szeretnél, vagy az a bűn, melyet lelkedből kitépni vágyol! A második fő hiba az, amit a rózsafüzér imánál általában elkövetünk, hogy megkezdésénél nincs más vágyunk, minthogy „minél hamarabb túl legyünk rajta”. A szentolvasót csak tehernek érezzük, melyet így nem imádkozunk hittel, lélekkel és nagyot akaró szívvel!
      Sajnálatos, ahogyan sokan imádkozzák: hanyagul, hadarva és sok szót elharapva! Még a legalacsonyabb sorsú embertársunkat sem köszöntenénk ily nevetségesen, ilyen udvariatlan módon! S mi azt gondoljuk, hogy Jézusnak és Máriának kedve telik benne?! Íme, (– t. Olvasóm) ezért marad gyümölcstelen az imánk! S ezért nem leszünk szentebbek százezernyi elmondott rózsafüzér után sem! Tehát lassan, figyelmesen és tagoltan imádkozd a Miatyánkot és az Üdvözlégyet! (A fentiek Grignon Szent Lajos gondolatai!)Hogyan imadkozzuk 1.JPG

2 komment

Az Isten iránti szeretet – a szív tüzes hevülete

527. Szeplőtelen Szívem egészen Istenért lángol.
528. Számomra nem volt sem a földön, sem a mennyben más, amivel a kapott kegyelmeket viszonozhatnám, csak az a hála, mellyel Istent mindenfölött lángolón szeretem.
529. A földön is teljesen Istennek éltem, a lelkekért.
– Az Isten- és emberszeretet, a ti szívetek törvénye is!
530. Ó édes Tűz, mely a szívemben ég; hányszor de hányszor lankadtam el ettől a nagy szeretettől.
531. A szívemben lángoló: Isten és emberszeretet tüze nem tűrt meg semmi részt a világból.
532. Alig vagy képes felfogni, hogy mily gyengéd szeretettel szerettem Kisded Fiamat. – Ha ezt megakarod ízlelni, fogadd tőlem Szívem Szeretetlángját!
533. A szeretet: tűz, melyet csak a szünet nélküli áldozatvállalás tarthat izzásban.
534. Előttem nincs szörnyűbb mint az, akinek rideg és fagyos a szíve, Isten és az embertársai iránt.
535. Anyai Szívem leghőbb vágya, hogy üdvözülj!
536. Neked mondom! Teremtmények egész sokasága se lenne képes kielégíteni a te szeretetre szomjazó 'nagy szívedet', ám te csakis Istenért szeretheted őket.
537. Gyermekem! Szeretettől lángoló szívem legtisztább öröme, amikor a Szentháromságot dicsőíted!
538. Istenen kívül létezik-e másvalaki, akiben a lelked, az életed és a szereteted végső vigaszt találhatna?
539. Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Esdeklek feléd is, segíts nekem a lelkeket menteni!
540. Mond mit érhet az, amit egy tolvaj is bármikor ellophat? – Nemde örök értékeket kellene gyűjtened?
541. Soha ne az emberek tetszése vagy nemtetszése irányítson, hanem egyedül az, amit Isten akaratának ismersz. – Tégy tehát akként, ahogyan Fiam tenne!
542. Ha igazán szeretnéd Istent, sohasem nyugtalanítanának a világ eseményei. – Bízz a Gondviselésben!
543. Aki lelkét és érzékeit képes elfordítani a teremtményektől, az ráérez Teremtője szeretetére és a bizalmát Őbelé helyezi. – Ez a keresztény élet receptje!
544. Szívem aggódik irántatok. Mindannyian gyertek Istenanyai palástom biztos menedékébe! Bízzatok bennem, hisz' nem vagyok-e én a ti Égi Anyátok?
545. Ha meg nem tértek, biz' nem lesz egységtek!
546. Ha Szent Fiam igéi lakoznak tebenned, akkor kötelességed embertársaidat inteni és tanítani a jóra.
547. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, hogy összeesküdjenek az Úr ellen. És ti tétlenkedtek?
548. Jézusom mondta: azért jött, hogy tüzet hozzon a világra; Szeretete Tüzét! Mi másért, minthogy ezt szívetekben továbbadva kioltsátok a gyűlölet tüzét!
549. Gyermekem! Szívem szeretetének Tüze, Jézustól nyeri olthatatlan hevületét! – Ilyen legyen a tiéd is!
550. A benső lánggal, melyet Szívemből adok nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét! Ez lesz a csoda, mely tüzet fog és a sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által esdtem ki a Mennyei Atyától.
551. Ha szívedben az istenszeretet lángol, indíttatást érzel az apostolkodásra és legyőzöd a kísértéseket.
552. Értsétek meg ennek mélységes értelmét: Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bárka volt!
553. Ó drága gyermekem! A szeretetet szeretni a legnagyobb boldogság, mivel Isten maga a Szeretet!
554. Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus!
555. Minden hozzám intézett imához, fohászhoz fűzzétek hozzá a könyörgést: – Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.
556. Magam is imákkal és fohászokkal éltem földi létem minden pillanatát, és fölvétettem a Mennybe.
Kövess engem!igy imadkozzatok1_1.JPG

Szólj hozzá!

Észérvek vagy átimádkozás! Ráció vagy intuíció?

     A kérdés akkor végletes, ha az emberek a szellemi-lelki vonatkozású döntéseiket is teljesen a világi szempontok szerint hozzák meg! Márpedig, ha földi logika ítéli meg természetfölöttit, akkor ott nem csak ellentmondás állhat fenn, de gyakran a biztos kudarc is! Ezért mondta Jézus: "Az én országom nem e világból való." Ebből egyenesen az is következik, hogy a Krisztus által alapított Római Katolikus Anyaszentegyház sem e világból való! Így reménnyel és okkal elvárható, hogy vezetőink többet adjanak a benső, lelki intuíciókra!

     Kétféle hozzáállást példázok.
MariaSziveSzeretetlangja_1.JPG     1) 1929 évben történhe-tett, amikor Erzsébet, 16 évesen hajléktalan árvaként élt a fővárosban. Mindig az Urat szerette volna szolgálni és úgy érezte, hogy misszi-ós hivatása van. Öt különbö-ző szerzetesrendbe is jelentkezett, ám mindenhol azonnal elutasították a szegénysége miatt. Akadt azonban egy hatodik rend-ház is ahol, cseppet sem csodálkoztak a kérésén, hanem a főnökasszony betessékelte a kérelmezőt a kápolnájukba és türelmét kérte, amíg megkérdezi az Úr Jézust a hivatása felöl. Amiként Erzsébet később elmesélte, ez a hozzáállás teljesen megdöbbentette. Nem az, hogy valaki kérdést intéz az Úrhoz, hanem az, hogy miként kapja meg a választ!
És a jövőbe mutató válasz meg volt Erzsébet számára, mely ugyan elkeserítette, miszerint az ő hivatása más és nagyobb lesz, melyet teljes lelki odaadással kell majd teljesítenie! Nos, ez az Erzsébet lett 32 év múlva a Szeretetláng lelkiség egyedüli kiváltságoltja. (Lásd: életrajz )
Natalia nővér 002.JPG     2) 1940-ben Natália nővér, azzal a kéréssel fordult Dr. Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, hogy engedélyezze a Világ Királynője Engesztelő Kápolna megépítését a budapesti Normafánál. A nővér elmondta, hogy a Szent Szűz ígérete szerint, a kápolna elkészülte esetén, Magyarország mentesül a háború borzalmaitól (amiként Portugáliával megtörtént). Az építkezés költségeit az engesztelő hívek adományai fedezték volna, ám a magyar egyház feje, így válaszolt: "ott se egyházközség, se hívek nincsenek, így semmi sem indokolja egy kápolna építését, különösen nem a mai helyzetben". Ezzel felülkerekedett az értelmi ráció az ima-intuíció fölé. És valóban akkor úgy nézett ki, hogy hazánk kimaradhat a háborúból. Aztán a prímás négy év múltán meggondolta magát, ám a késedelmességnek meg volt az ára. Annak ellenére, hogy 1942-ben társaság alakult a kápolna felépítésére, az ügy – mint említettem – csak 1944 végén kapott jóváhagyást. Az alapkövet le is tették, de az 1945-ös bombázások miatt le kellett állítani az építkezést. Serédi Jusztinián az óvóhelyen halt meg 1945 tavaszán, mert az inzulinját már nem tudták beszerezni a háborús körülmények között. Az új prímás Mindszenty József kivizsgáltatta a Natália-féle magánkinyilatkoztatást és kedvező döntést hozott. 1947-ben újra elkezdték az Engesztelő Kápolna felépítését, ám akkorra a kommunisták térnyerése miatt már nem folytathatták! Az Államvédelmi Hatóság a köveket elhordatta, az alapokat leromboltatta és helyenként 2 méteres földdel töltette fel a Kápolna építésének egész terepét! Sőt, ha képesek lettek volna, az egész magyar nemzetet is elplanírozták volna, a Kárpát-medencéből, a Kápolna alapjaival együtt!

Szólj hozzá!

A rózsafüzér lényege 2
      A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemei sűrítve tartalmazzák az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az Ő örök magnifikátja, a megváltói megtestesülés művéért, mely az Ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezetődjék Krisztus szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.
      Különösen igényli az imádságot korunk kritikus területe: a család, a társadalom legkisebb, alapsejtje, melyet egyre erősebben támadnak bomlasztó erők. Holott ezen mással nem helyettesíthető intézmény lerombolása az egész társadalom vesztét jelentheti. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény családokban hatékony segítség a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére. Számos jele van annak, hogy a Szent Szűz éppen ezen imádság révén akarja érvényesíteni anyai gondoskodását, melyre a szeretett tanítvány személyében a haldokló Megváltó az Egyház minden gyermekét rábízta: „Asszony, íme, a te Fiad!” (Jn 19,26) Ismerjük azokat a körülményeket, melyek közepette a 19. és 20. század folyamán Krisztus Anyja éreztette jelenlétét, s hallatta hangját, hogy buzdítsa Isten népét a szemlélődő imádság e formájára. (vö RVM 7)
      Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik Szent Szűz példájában és az Ő rózsafüzérében találták meg a megszentelődés hiteles útját. Legyen elég emlékezni Grignon Szent Lajos értékes írásaira, vagy arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben templomot kell építenie a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. (vö RVM 8)oszrf.jpg

Szólj hozzá!

Csönd és kevés beszéd – a béke alapja

500. Ha az Evangéliumot olvasod, csodálkozhatsz hallgatásomon, neked azonban feltárom ennek okát!
501. Hallgattam, de szívemben mindent megőriztem.
502. Beszéltem az Úr Angyalával szobámban, majd Szent Erzsébettel otthonában, s szóltam Fiamhoz a templomban és a kánai menyegzőn. – Hallgass rám!
503. Fiam első eljövetelében nevemet kevéssé ismerték, de második eljövetelére engem kell megismernie a világnak. A megváltás csodálatos rendje ugyanis azt kívánta, hogy Szent Fiam első jövetelében rejtve maradjak, hogy így egyedül Fiamat, az Üdvözítőt ismerje meg a világ, de második eljövetele előtt, Isten engem fog kinyilatkoztatni a világnak.
504. Szent József a hallgatás embere volt, mert ő a figyelmes csöndbe temetkezett, és megtalálta Istent.
505. A kereszténység nem a kultúra egy formája, hanem a Jelenlét! – Ezt gondold át üres perceidben!
506. Nagy mélységek peremén a szavak elakadnak, s mindjárt kiérződik, hogy mily gazdag távlat a csend.
507. Gyermekem! Imádságban és csöndes összeszedettségben figyeld a lelkedet, hogy hallhasd Istent.
508. Az emberek nem mérlegelik, hogy valamit szándékosan mondtál-e, hanem csak megítélnek.
509. Gondold át, hogy nem nyelved okozta-e a legtöbb kellemetlenséget az életedben?
510. Bölcsként gondolkodj és egyszerű emberként beszélj.
511. A mértéktartó hallgatás által gyakran nagyobb örömben részesülhetsz, mintha sikeres beszédeket tartottál volna.
512. Nyelved kicsiny testrész ugyan, de nagy bajok okozója lehet, ámde ne feledd, az imádságos nyelv ujjá tudja teremteni a gonosz világot romjaiból!
513. Gyermekem! Az okos ember nem fecseg össze-vissza, hanem csak arról beszél, ami üdvös.
514. Jól fontold meg minden tréfálkozásodat, mert még a komoly dolgokat is nevetségessé teheted.
515. Hited tanúsága, még világi beszédeidben is csillanjon meg valahol, mert sokszor egyetlen szó is képes megpendíteni valakiben a lélek húrjait.
516. Ha ritkán szólsz, bölcsebbnek tartanak és megérzik rajtad a mértéktartó méltóságot.
517. Felebarátod hibáiról ne beszélj, ám ha mások rosszakaratúan fecsegnek róla, akkor mentegesd őt.
518. Miként magad se vennéd szívesen, ha hibáidat mások kibeszélnék, úgy te se légy indiszkrét felebarátod ügyeivel kapcsolatban.
519. A kimondott szót nehezebb visszavonni, mint a kútba ejtett kötelet.
520. Illetlen és szemérmetlen szavak el ne hagyják az ajkadat, mert ez tisztátalan lélekre vall.
521. Kétszeresen vétkezik, aki bűnével kérkedik.
522. Az ember becsületét egyetlen elejtett szó is mélyen sértheti, melyet aztán hosszas beszédek se képesek teljesen jóvátenni.
523. A szerzett, bizalmas titkokat tartsd mindig magadban, mert fecsegéseddel nem csak vétkezel, de megbízhatatlanná válsz, és felelőtlenséged súlyos viszályokat okozhat.
524. Tudnod kell, hogy a valódi boldogság a szeretet gyümölcse, a lélekben fogan és csöndben születik!
525. Gyermekem, tudj mindig méltóságteljesen hallgatni és csak akkor szólalj meg, ha képes vagy szeretetben tanúságot tenni az igazságról.
526. Nyelvedet a józan mérték, szavaidat a hit és szeretet vezérelje, de ha ez nem lehetséges, vonulj félre, mert a hallgatás a benső élet őre. Kövess engem!rozsafuzer pray (1).jpg

Szólj hozzá!

Ki tehet róla, ha sokakat rászednek és beetetnek?

     Aggodalommal tölthet el hogyha arra gondolunk, ha majdan az Úr visszatér, talál-e még hitet a ránk bízottak között?! (vö. Lk 18,8) Az is gondolkodóba ejthet, hogy vajon a megtévesztő szellem mivel képes majd, emberiség nagyságrendben megritkítani a hitet, és kiket terhel ezért a felelősség? 
3723.jpg     Az ördög már régóta nem azt sulykolja, hogy "nincs Isten", hiszen erre sokan már rutinból rávágják, hogy "de igenis létezik"! És bizonyára azt sem fogja állítani a fehérről, hogy az fekete, hanem azt szajkózza, hogy "fehér, de nem elég fehér"!
     És lám-lám mára megtapasztalhatjuk, hogy a rejtekből "nagy figyelmeztető" a gonosz lett, és nem kevesebbel csalja lépre a lelkeket, minthogy "itt van a 'Jézusotok', gyertek és hódoljatok Neki"! Bizony-bizony, ennek veszélyére figyelmeztet Szent Pál: "lesz idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, (...) elfordítják fülüket az igazságtól és átadják magukat a meséknek". (2Tim 4,3-5) A sátán támasztott is magának tanítókat száz számra, meg is fizeti őket és "nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket" (2Pét 2,3), a balga hívek meg csak ámulva-bámulva követik a "többlet-tudást" hirdetőket! És ezek a "sugalmazott tanítók" nem kevesebbet hirdetnek, minthogy Krisztus Egyháza ‒ nem eléggé krisztusi és komoly reformokra szorul!
StatueOfOurLadySmashed_1.jpg     »Bizonyos körök állandóan támadják a római katolikus tanítást és az egyház döntéseit gyakran megcsontosodottnak, elavultnak mondják, döntéseit középkorinak, elítélendőnek állítják be és gúnyolják. Ezek a kritikák bizonyos oldalakról tudatosan jönnek, másrészt azoknak a szájából származnak, akik nem ismerik az Evangélium igazságát, vagy már nem is akarják megismerni.
Vannak emberek, köztük papok is, akiknek olyan a hozzáállása, hogy az Evangélium igazságait profán világi bölcsességgel ítélik meg, vagy akiknek gondolkozása valamiféle racionalizmussal kevert, miközben észre sem veszik, hogy mennyire eltávolodtak az Egyháztól és az Evangéliumtól. Aki pedig a Szentírást félre értelmezi, az Krisztust sem ismeri.« (vö. Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között; Marana Tha 2012)
     Sajnos oda jutottunk, hogy ma már az evangéliumi Üdvözítő Jézus csodáit sokan merő szimbolikának tartják, hiszen tanult ismereteik szerint, teljes fizikai lehetetlenségről tanúskodnak!
     Ez a – "minden csak szimbolikus", vagy "ma már nem aktuális", sőt "ma sok mindennek komoly gazdasági feltételei vannak" – megítélés, sok mindent megmagyaráz még a doktori címmel bírók hozzáállását is... (folyt.köv)Utolsó harc - Don Bosco - M2.JPG

Szólj hozzá!

Kérdés: Mi a nők hivatása az Egyházban? Miért nem lehetnek a nők papok?

Barsi Balázs OFM atya válasza:

0005Theotokos_Kazanskaya_big.jpg      Fontos látnunk, hogy az Egyháznak ebben a törvényében nem nőellenességről, a férfijogú társadalom valamiféle csökevényéről van szó, hanem Istentől adott feladatokról és hivatásokról. Kezdettől fogva a férfi dolga a szentély őrzése és szolgálata, míg a nő mint anya maga az élet szentélye. Sőt amióta Isten angyala meglátogatta Názáretben a Szent Szüzet és tudtára adta, hogy Isten egyszülött Fiát fogja méhében hordozni, kimondhatjuk, hogy az anyaméh Isten legkiváltságosabb szentélye itt a földön. Ezért a nő hivatása, a testi-lelki anyaság – legalábbis egyenrangú – a papi hivatással, amely viszont a férfiak osztályrésze.
      Fontoljuk meg azt is, hogy az Egyház, ANYA s nemcsak azért, mert öléből a keresztség szentségében mindig új nemzedék születik, hanem mert "méhében", a szentélyben hordozza Jézust. Ennek a misztériumnak részese és Máriához hasonul minden anya, aki magzatát kilenc hónapon át méhében hordozza és megszüli, minden szerzetesnő és gyermektelen asszony, aki lelki anyaként a rábízottakban Krisztust szolgálja és érte szenved, s minden pap, aki a konszekráció által újból és újból a világnak adja a szentségi Krisztust.
elm0019.jpg      A nők a szeretet ingyenességének tanúi, az ember teremtésében Isten társai, a megtestesülés lehetőségének átérzői. A nő hatalmas méltósága és kiváltsága, hogy saját testéből táplálhatja a kis újszülöttet, majd pedig odateheti az ételt a család asztalára. Ez nem alacsonyrendű munka, hanem az élet szolgálata, királynői feladat, hiszen az Úr Jézus ezt mondja: „Én vagyok az élet kenyere.” Nem kevésbé fontos az anya szerepe a gyermekek vallási fejlődésében.
      Mindig a nők az elsők, akik befogadják Isten titkait, és általuk árad szét a tevékeny szeretet jó illata a családban és az Egyházban is, törékenységük nagy odaadásában, az anyaság vagy a szüzesség, életet pazarló ingyenességében.   Forrás

Szólj hozzá!

A Telegraph című londoni lap internetes kiadása a napokban számolt be egy németországi eseményről.

Bayer Zsolt cikke a Magyar Hírlapból – 2014.09.29. (RÉSZLET!)

     A beszámoló arról szól, hogy a német kormány mellett működő Etikai Tanács fontos ügyben hozott határozatot, s tett ajánlást a kormánynak. A határozat lényege (egyszersmind a Telegraph cikkének címe): „A vérfertőzés alapjog”.
     Majd a Telegraph beszámolójából megtudhatjuk, hogy a vérfertőzés-ellenes törvényt eltörölhetik Németországban azok után, hogy a kormány háttérintézményeként működő csoport kimondta, az ilyen típusú kapcsolat fiú- és lánytestvér között legális lehet. Az Etikai Tanács kijelentette azt is, hogy a vérfertőzés- ellenes törvény elfogadhatatlan beavatkozást jelent a „szexuális önmeghatározás jogába”. Szeretnék egy mondatot szó szerint idézni az angol szövegből: „The fundamental right of adult siblings to sexual self-determination is to be weighed more heavily than the abstract idea of protection of the family.” Magyarul: „A felnőtt testvérek szexuális önmeghatározásának alapjoga többet nyom a latban, mint a család védelmének elvont eszméje.”
     Az Etikai Tanács azt is kimondta, hogy a vérfertőzés elítélése egy elavult társadalmi tabu csupán. A cikkből megtudjuk azt is, hogy egy ausztrál bíró már szintén kimondta ugyanezt, kimondva azt is, hogy a továbbiakban szükségtelen fenntartani ezt a tabut.
     Nos, nyájas olvasó, íme Ön előtt áll az európai fehér ember, az őshonos fehér rassz önfelszámolásának újabb fontos lépcsője. És fölöttébb nehéz megszólalni ezek után. Azok után, hogy a német kormány fizetett tanácsadó testülete, mely magát ráadásul „Etikai Tanácsnak” merészeli nevezni, hitet tesz a vérfertőzés mellett.

     Mi jöhet még ezek után? Ez tényleg a teljes pusztulás előszobája.

     És csak egyetlen pillanatra gondoljanak bele abba, hogy hol tart az a civilizáció, amelyik ezt ki meri mondani. Miféle világ, miféle kultúra, miféle társadalom az ilyen? S mindezeken túl vajon mi lesz az „alapjogból” következően majdan megszülető életképtelen, idióta ivadékok sokaságával – hogy csak egyet említsünk a rémségek közül. Mi lesz? Majd azok a maradi, nevetséges, fejlődésképtelen egyedek eltartják őket, akik képtelenek haladni a korral, és nem legközvetlenebb vérrokonaikkal üzekednek, igaz?
     Elmaradott társadalmi tabu a vérfertőzés tilalma – szól az ítélet. Hát persze, hogy az. Végül is, majdnem minden az. Vegyük példának a Tízparancsolatot. Maga az elmaradottság, az "ostoba" társadalmi tabuk gyűjteménye. (?)
A teljes cikket lásd! degenere_ctrax10.jpg

Szólj hozzá!

30.
szeptember

REMÉNYSÉGÜNK

tibor.  |  Szólj hozzá!

 A KÉT SZENTSÉGES SZÍV

 

Szólj hozzá!

A rózsafüzér lényege 1

     A rózsafüzér nem csak egy ima, de fegyver a gonosz ellen, a benső léleképítés eszköze, az egységnyi idő Istennek ajánlása, az önfegyelem és a szabad akarat szép megnyilvánulása. Egyben elmélkedés a Megváltás misztériumáról, részesedés Mária Igen-jéből és titkos értékű ajándék égi Édesanyánknak. Mindazáltal a szentolvasó nem liturgikus imádság, hanem a krisztusközpontú Mária-tisztelet magánájtatossága. Nem imák unalmas ismételgetése, hanem szóbeli, elmélkedő, végül pedig szemlélődő imamód.
      A szentolvasó mitől oly hatékony? Mert Máriáé! „A gonosz nem azért retteg annyira, mintha Isten (…) hatalma ne volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűznél – akiben a tökéletesség korlátozott –, hanem egyfelől azért, mert a Sátán – ez a büszke szellem –, végtelenül többet szenved, ha Isten kicsiny és alázatos szolgálóleánya győzi le őt és bünteti, (…) mint Istennek a végtelen hatalma. Másfelől, mert Isten akkora hatalmat adott Anyjának a gonosz lélek felett, hogy Szűz Máriának egyetlen sóhajától – melyet egy lélekért bocsát Isten elé – jobban fél, mint az összes Szent imáitól, és egyetlen fenyegetésétől jobban tart, mint a legnagyobb kínoktól...” ( vö. TMT 52)
      A rózsafüzérezésbe való belemélyülés lényege, hogy Máriával „egy szívvel-lélekkel kitartva az imádságban” (vö. Apcs 1,14) végig elmélkedjük Jézus életének szent titkait: a Megtestesülést, a Kínszenvedést és a Feltámadást. Senki nem élte át ezeket az eseményeket úgy, mint a Szűzanya, aki segít nekünk Szent Fia engesztelésében és követésében, mely az üdvösség egyetlen útja!24167194.jpg

Szólj hozzá!

Remény, hűség és bizalom – támasz az életben

472. Mivel a hittől sohasem fordultam el, se a reményem, se a szeretetem nem fogyatkozott meg.
473. Földi életem jelentős része sóhajok és könnyek közt telt el, de mivel szívemet a reménység és bizalom töltötte el, sóhajaim az Isten felé, könnyeim az Istenért és a lelkekért hullottak.
473. Mindig teljes bizalom töltötte el a lelkemet, s nem volt bennem semmi félelem, mert az Úr az én erősségem, dicsőítő énekem és az üdvösségem.
474. Örömeimet Isten iránti hálában, reményeimet a teljesen átadottságban és bizalomban éltem meg – mert, Isten a mi védőpajzsunk. Ő menti meg az igaz szívűeket és a Benne bízókat.
475. Ha nem élt volna lelkemben az Isten iránti tökéletes bizalom és reménység, megszakadt volna a szívem amikor Édes Egyszülöttem végtelen kínszenvedését kellett megélnem.
476. A remény és bizalom tüzesítette, erősítette a lelkemet, és még a legnagyobb bánatban is forró szeretettel töltött el. E 'forróság', földi szóval: az Isten- és emberszeretet tüze, mely Szeplőtelen Szívemben lángol.
477. Megőrzöd-e szívedben mindazt az istenit, amelyben részesülsz vagy csak fásult idegenként élsz azon természetfölötti valóságok közt, amelyek életed létező keretét alkotják, jóllehet a hit bizonyságai számodra?
478. Te sem élhetsz az Isten iránti bizalom nélkül!
479. Napi elfoglaltságodat hasonlítsd Szent Fiamhoz, aki téged elfoglalhatna!
480. A Megtestesülés után, már semmin sem csodálkozhatsz igazán. – Légy körültekintő rajongásaidban!
481. Aki bizalommal van Isten iránt, az megérzi a jó dolgok reményét, és külső vigasztalás nélkül is összeszedi magát. – Tehát, soha ne csüggedj el!
482. Isten őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja sajnos a pusztulásba visz.
483. Gyermekem! Aki nem bízik Istenben, az szánalmasan ellankad, mint virág a szárazságban.
484. Isten igazságos bíró. Fékezi haragját, de bosszúja bármely nap fellobbanhat, ha meg nem tértek. Bárhogy élezi kardját ellenséged, bárhogy feszíti íját és céloz: maga ellen irányítja a halált hozó fegyvert, és nyilai tüzes büntetéssé válnak számára. Bízzatok!
485. Értsd meg! A remény meg nem csalhat, mert kiáradt szívedbe az isteni szeretet, a Szentlélek által.
486. Fel kell ismerned, hogy minden csak sanyargatja és gyötri az embert, ha nem Istennel és Istenért él, mert az emberekben való bizakodás hiábavalóság!
487. Az elnyomottnak az Úr lesz menedéke, a szükség napjaiban egyetlen mentsége.
488. Hűséges az Isten és ígéreteit megtartja, többet ad a Mennyben, mint amennyit az ember földi életében csak gondolni is merne.
489. Szeresd hazádat, mert nem véletlenül születtél arra a földre! Légy népednek világossága és sója!
490. Gyermekem, ismerem tökéletlenségedet és nyomorúságodat, de ez ne törje le további törekvésedet, mert ez egy okkal több, hogy még nagyobb odaadással számíts segítő édesanyai szeretetemre.
491. Ajánld magadat és szeretteidet Szeplőtelen Szívemnek, mert biztos menedéke lesz számotokra.
492. Szívem menedékébe zárom a nekem felajánlottakat, és se nép, se egyes gyermekem nem veszhet el.
493. Ha vétkeztél ne ess kétségbe, mert az irgalmas Isten megújítja a lelked, a Bűnbánat Szentsége által!
494. Ha remélsz az üdvösségben, a világ bajai aligha nyugtalaníthatnak, hiszen nem juthatsz a Mennybe másként, csak a megpróbáltatásokban való helytállásod jutalmaként, Krisztus a mi Urunk által.
495. Boldog az a nemzet, melyet az Úr, örökségül választott magának.
496. Vigyázzatok, mert sokan jönnek majd Fiam és az én nevemben, hogy hamis üzeneteikkel zavart keltsenek s reményvesztettek legyetek!
497. Aki nem hajlandó megjavulni, az remélni sem akar, s arra a saját maga akarta büntetés vár!
498. Soha de soha ne legyenek kétségeid oltalmam felől, ha valóban követni szándékozol engem!
499. Ne felejtsd el tanításomat, és kéréseimet őrizze meg szíved! A szeretet és hűség el ne hagyjon, s írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és az embereknél. Kövess engem!MariaSziveSzeretetlangja_1.JPG

Szólj hozzá!

Kérdés: a férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

     g k chesterton1.jpg G. K. Chesterton (1874–1936): Anglikán író, irodalom kritikus, újságíró, közgazdasági, politikai és társadalom elemző, szónok, humo-rista és költő. Élete során egyre inkább azonosult a katolikus szelle-miséggel, elhatárolódva a protestáns individualista szemlélettől. 1922-ben lépett a Katolikus Egyházba. A végső ok saját szavaival, ez volt: „hogy megszabaduljak bűneimtől”. Illetve, ahogy, az áttérését elfogadó bencés Rice atya mondta: „Az Egyháznak a bűnnel szemben történő eredményes fellépése miatt”. Nem sokkal később felesége is követtte példáját.

     „Optimizmusom története valójában inkább egy különös kaland. A jelenkori pesszimizmus legmélyebb szakadékaiban elmerülve a lázadás riadalmát éreztem; el akartam űzni az ördögöt, lerázni a lidércnyomást. De mindaddig, míg csak filozófiai vagy vallási segítség nélkül elmélked-tem, csupán saját magamból merítve gondolataimat, egy kezdetleges misztikus hitet gyártottam magamnak: azt, hogy az élet még a legprimi-tívebb megnyilvánulásaira leegyszerűsítve is eléggé rendkívüli ahhoz, hogy lelkesítő legyen. Minden nagyszerű volt a semmihez képest. Ha a nappal világossága csak álom lenne, még akkor is fényes álom volna, nem pedig rossz éjszakai álom... – Az én lelkiállapotom valóban puritán nagyapáméhoz hasonlított, amikor ő azt mondta: megköszönné Istennek, hogy őt megteremtette, még ha a lelke elkárhoznék is. Így kapcsolódtam a valláshoz a hála vékony szála által.” (Önéletrajz)
      „A kívülállók azt hiszik, hogy a megtérő lehajtott fejjel betér valamiféle kis templomba, melynek a belseje – hiedelmeik szerint – úgy van berendezve, mint egy börtön vagy kínzókamra. Ezzel szemben csak annyit tudnak igazán, hogy átment egy ajtón. Azt már nem tudják, hogy nem belső sötétség, hanem nagy világosság fénye felé indult el. Igaz, az utolsó percben a megtértnek gyakran az az érzése, mintha a leprások ablakán nézne keresztül, egy kis hasadékon vagy kanyargós üregen keresztül, de ez a szűk nyílás az oltárhoz vezet. Csak amikor bejutott az Egyházba, akkor fedezi fel, hogy az belülről sokkal hatalmasabb, mint kívülről. Ott van az óriási kupolák alatt (...) minden mai ember számára szokatlan értelemben ejtheti ki ezeket a régi, derűs szavakat: Romanus civis sum, nem rabszolga... Egyedül a Katolikus Egyház kíméli meg az embert attól a lealacsonyító rabszolgaságtól, hogy saját korának gyermeke legyen. Az új vallások sok tekintetben mindig alkalmazkodtak az új körülményekhez; de mikor az oly fontos körülmények – egy-egy század leforgása alatt – megváltoztak, ezek a szempontok csaknem jelentéktelenné váltak... Amikor az új vallás az (új szempontok szerint) egyetlen szántóföldjét vadzabbal vetette be – melyet persze messzire hord a szél –, a földjük terméketlenné vált. A katolikus Egyháznak ellenben gazdag választéka van a hagyományok kincseiből; válogathat a századok között, és az egyik korszakkal megválthat egy másikat. Hivatkozhat a régi világra, hogy helyreállítsa az újnak az egyensúlyát... – Az Egyház megőrizte a hagyományt egy olyan korban, amely ostobán elutasította és megvetette azt. Ennek viszont egyszerűen az az oka, hogy az Egyház mindig magára marad annak a védelmezésében, amit pillanatnyilag (divat szerint) megvetnek. Ma már az értelem egyetlen XX. századi bajnokaként lép fel, mint ahogy a XIX. században a hagyomány egyetlen bajnoka volt... Az összes irracionális filozófia között a mienk, racionális filozófia marad... Katolikussá válni nem a gondolkodás abbahagyását jelenti, hanem azt, hogy megtanuljunk gondolkodni. Az áttért katolikusnak először van kiindulópontja, hogy helyesen és komolyan gondolkozzék. Először van módszere ahhoz, hogy bármely kérdés igazságát próbára tegye... Amit jelenleg szabadgondolkodásnak neveznek, azt némelyek nagyra értékelik, nem azért, mert ez a szabad gondolkodás, hanem mert megszabadulás a gondolkodástól, a gondolkodás szabad távolléte... Bizonyos emberek, különösen a fiatalok közül, felhagynak a katolicizmus gyakorlatával, de egyikük sem a protestantizmus kedvéért. sadsufferingdevil.jpgGyakorlatilag valamennyien a pogányságért hagyják el. Dolgokért, nem elméletekért hagyják el; és ha vannak elméleteik, azok néha futurista elméletek, de valójában sohasem a protestantizmus teológiai elméletei. Nem azt mondom, hogy a sörért és a tekebábukért hagyják el a katolicizmust, mert a katolicizmus sohasem vette el a kedvet ezektől az intézményektől, ahogy azt néha a protestantizmus tette. Azért hagyják el, hogy vígan éljenek... Tudom, az öreg racionalisták azt hangoztatják, hogy értelmük akadályozza meg a hithez való visszatérésüket, de ez nem igaz: ez már nem az értelem, hanem inkább a szenvedély... Ők úgy érzik – nem ok nélkül –: az a tény, hogy elkötelezik magukat a katolicizmussal szemben, felelősségvállalást jelent, mely állandóan zablaként működik.” (A katolikus Egyház és a megtérés)
„Harc kezdődött... Sötétség és fény... Milyen lesz a befejezés?” (Utolsó szavai) Forrás: 

Szólj hozzá!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: «Parancsoljon neki az Isten!» Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. 

+ 0006 - A G.-i temlom Szent Miháy szobra, amely épp megvakítja a sátánt!!!.jpg
Szent Mihály arkangyal "megvakítja a sátánt". Ez a szobor, a spanyolországi San Sebastian de Garabandal templomában található.
 Alább még néhány sokatmondó Szent Mihály ábrázolás!
+ San Michele trafisse Satana - Giotto - _1.jpgveszelyben az egyhaz 2_1.jpg+ Szent Mihaly orig.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 040_RobertBellermine.jpg

 

  A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola 2

Bartolo Longo Ppei0007.jpg     Az életét meg-határozó (az elő-zőkben említett) sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben tem-plomot kell építe-nie a Rózsafüzér Királynője tiszte-letére. Imameghallgatá-sok bizonyságai után, 1876. május 9-én Longo letette egy nagy kegy-tempompei_12.jpgplom alapkö-vét, mely feltűnő-en rövid idő alatt elkészült, s Győzelmes Bol-dogasszony tisz-teletére szentelték. Később világhírű-vé vált, mint a Pompeji Rózsafü-zér Királynője Bazilika.Copy of pompei-santuario-11.8.6-010.JPG                     A főoltárán elhelyezték a szépen kijavított, keretbe foglalt és megkoroná-zott kegyképet. A templom körül Longo leányárvaházat nyitott, s a szintén általa alapított Rózsafüzér Leányaira bízta. Megalapította és a Keresztény Iskolatestvérekre bízta a Bebörtönzöttek Gyermekeinek Intézetét a Lombroso-elmélet cáfolatául (mely szerint a bűnözés készsége öröklődik). Ezeknek a fiataloknak szakmunkás műhelyt és iskolát létesített.
Közben folyóirataival (Il Rosario és Nuova Pompei) és cikkeivel is hirdette és terjesztette a kegyhely Győzelmes Boldogasszonyának dicsőségét. Ezáltal a korábbi nyomor- és  romváros Pompej világhírű kegyhely lett. Bartolo Longo egész életművével, de különösen a „Tizenöt szombat” ájtatosságával a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét tárta elénk, s ehhez nagy bátorítást és támaszt kapott „a rózsafüzér pápájának” nevezett XIII. Leóban.

      Boldogunk így méltatta a rózsafüzért: „Ó, 1005 Beato Bartolo-Longo.jpgMária áldott rózsafüzé-re, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé. Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján....”
      Bartolo Longo 1926. október 5-én halt meg. II. János Pál pápa 1980. október 26-án boldoggá avatta.B.L. erekje 2.jpgBartolo Longó 84 évesen...jpg

Szólj hozzá!

A tiszta hit – a lélek legerősebb támasza

444. Amit tettem, hittel tettem. – Tégy te is eszerint!
445. Határtalan bizalommal voltam Isten iránt, nem kételkedtem a Gondviselésben, mindenben a hit és a teljes átadottság vezérelt, még a Kereszt alatt is!
446. Azért neveznek engem a Hit-, Remény- és Szeretet Anyjának, mert én szültem e hármas erény megtestesítőjét.
447. Én, az Eretnekség Megrontója kérlek, figyelj a pá-pára és kövesd az Evangéliumot!
448. Nem ingadozik hitében az, aki Isten Igéje mellett állhatatosan kitart és nem akar mindent „érteni”!
449. Gyermekem! Csupán a hit teszi érzékelhetővé számodra Isten folytonos munkálkodását életedben.
450. Tarts ki a hitben szilárdan, mert sok szorongatás leküzdése árán lehet csak bejutni Isten Országába.
451. Elsősorban ne az eszed szerint cselekedj, mert az még a világ kisebb dolgait sem képes felfogni!
452. Aki örömét leli Isten törvényében és útmutatásában, az parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
453. A hitben nem az értelem a meghatározó, épp ellenkezőleg; az értelem csupán hozzájárul a hitbéli elvárások megvalósításához.
454. Hited révén, Jézus által juthatsz azon kegyelmekhez – mely által reményed és szereteted kiteljesedik –, hogy az isteni dicsőség részese lehess.
455. Nem következetes dolog azzal érvelned, hogy 'minek is hinnéd azt amit nem értesz', hiszen számtalan világi dolgot – mások puszta állítása nyomán is elhittél –, jóllehet sohasem értetted.
456. A mennyei dolgok messze felülmúlják az emberi értelmet. Ámde, miként lehetnének azok Isten fönséges titkai, ha azt egy teremtmény is fölfoghatná?!
457. Gyermekem! Lélekpróbáló idők jöhetnek és tudd, hogy aki nem marad hű a pápához, az nem marad meg a hitben és igazságban! Imádkozd a rózsafüzért!
458. Magadat soha nem ismerheted meg igazán mindaddig, amíg nem igyekszel megismerni Istent!
459. A túlságos kíváncsiság már sokakat terelt ingoványos talajra, tévedésbe vagy hite-vesztésbe.
460. Az alázatos lélek nem gyötrődik kétkedőn amiatt, hogy ez vagy az miként lehetséges, hanem egyszerűen csak hisz! – Kérd a Szentlelket!
461. A hit a mulandó idő világossága, melynek fényénél olyan igazságok tárulnak fel, amelyeket sem az ész, sem az érzékek föl nem ismernének.
462. A hit addig tart, amíg nem válik bizonyossággá!
463. Barátaid ne legyenek hitellenes emberek, mert az ilyenek az ördög fiai és te nem tudhatod, hogy mikor szól általuk a kísértő „baráti hangon”!
464. A lelkedben őrzött tiszta hit világossága, bevilágítja számodra a szorongatás sötét óráit!
465. Gyermekem ne feledd, az istenes, őszinte lélekkel szemben meghiúsulnak az ördög ravaszságai.
466. Először hitben kell kapcsolatot teremteni Istennel, és csak azután keresheted az értelem bizonyítékait!
467. Ne töprengj a kétkedés 'csavaros' érvein, mert hű az Isten és egyenes a saját Szavához.
468. Akinek igaz hite van, az minden bűnt és hamisságot utál és útmutatást az Evangéliumban keres.
469. A hit szerinti igaz élet az, ha minden nap imában adod át életedet Fiamnak, élsz a Kiengesztelődés Szentségével és egyesülsz Vele az Eucharisztiában.
470. Aki hiszi a mindenütt jelenlévő Istent, az egyenes lelkű, és nem tesz olyasmit, amivel megbánthatja!
471. Imádkozz, hogy meg ne fogyatkozzon az Isten kegyelmével rád bízott hit! Tarts ki és győzni fogsz!
Kövess engem!Olatáriszentség és Fatima_1.jpg

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

Így küzd egy keresztény divatmodell a túlszexualizált magazin lélekrombolása ellen

nicole_weider model.jpg      Nicole Weider, az egykor képes magazinok címoldalán szereplő topmodell megtérése óta küzd az ártalmatlannak vélt, ám valójában kiskorúakat megrontó „divatlapok” ellen. A 26 éves divatsztár 15 évesen került Hollywoodba, ahol fényes karrier várt rá. Fehérneműs fotói a legismertebb magazinok címlapjára kerültek. 23 éves korára azonban teljesen kiégett. Fotózáskor – mondja – „egyszerűen úgy éreztem, megaláznak.”
Depresszív állapotában, keresztény barátnője biztatására Jézustól kért segítséget. „Csak annyit mondtam: Istenem, mutass nekem jobb utat! És elfogadtam az Urat. Utána mintha kitisztult volna az elmém. Megújultam az Úrban, és tudtam, hogy valami nagy feladatom van a Földön.”
cosmopolitan_pad.jpg      A feladat szinte azonnal világossá vált: Weider hadat üzent az egyik legnépszerűbb magazinnak, a Cosmopolitannek. „Azzal, hogy 18–19 éves színésznőket tesznek a címlapra, a tizenéves lányokat célozzák. A Cosmót legtöbben ártalmatlan női divatmagazinnak tartják, pedig nem az. A lényege az, hogy egészen fiatal kortól nyomatja a szexet a kislányoknak, mégpedig olyan módon, ami kimeríti a pornográfia fogalmát. Ez nagyon ártalmas a 13–14 éves lányokra.”
      Az egykori topmodell Dávidként küzd Góliát ellen. A hatalmas ellenfél válaszra sem méltatta; a közvélemény annál inkább. Közel 27 ezren írták alá petícióját , amelyben követeli, hogy gyermekekre ártalmas tartalma miatt a Cosmót zárt fóliában árulják, kizárólag 18 év felettieknek. A petíció hatására a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított a magazin tartalmára vonatkozóan.
Weider honlapot is indított, ahol a helyes – nem pedig a csúcsmodelleket utánzó – énkép kialakítására tanítja a lányokat. „El akarom mondani a lányoknak, hogy szépek, Isten igazi remekművei úgy, ahogyan megalkotta őket; hogy miatta értékesek, és feladatuk van az életben.” Azt is elárulja, hogy a képes divatlapokban szereplő modellek képei mind képszerkesztővel készülnek. „Saját szememmel láttam, amint Gizelle Bunchen fotóját retusálják: az orrát kisebbre, a haját dúsabbra, a lábait vékonyabbra – vagyis a modellfotók nem is valóságosak!”
Nicole Weider keresztényként már nem minden modellmunkát vállal. „Fehérneműt nem vállalok, sem fürdőruhát.   Ma már férjnél vagyok, és a testem egyedül a férjemé. Nem mutogatom bárkinek.” Más modellfelkéréseket továbbra is szívesen elfogad. Ám igazi feladatának azt érzi, hogy jó mintát adjon a lányoknak. Honlapját , ahol Isten igéjéről is tanúságot tesz, havonta mintegy 90 ezren látogatják. Arra biztatja a lányokat, hogy törekedjenek egyensúlyra: örüljenek a divatnak, de sose feledjék, hogy csodálatos, egyedi teremtmények. És hogy az igazi boldogságot csak akkor találja meg az ember, ha Jézus Krisztusért él.

Forrás: cbn.com  Magyar Kurír (mk)

Szólj hozzá!

Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola 1

1005B.L. 35 anni.jpg     B. Bartolo Longo Itáliában, a Brindis-i melletti Latianóban született 1841. február 11-én. 1863-ban beiratkozott a nápolyi egyetemre, ahol erős liberális, egyházellenes hatásra hitbeli kételyei támadtak, és a spiritiszták közé sodródott, akiknek ekkor "templomaik" is voltak arra felé. 1864-ben doktorált, hazatért családjához, s ügyvédként kezdett dolgozni.
      Jóbarátja, Vincenzo Pepe professzor és Alberto Radente domonkos atya hatására megtért, fölhagyott az ügyvédi munkával és szülővárosában, majd Nápolyban egészen Isten és a rászorulók szolgálatába állt. A Szűzanya hangját hallotta a szíve mélyén: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” Nagyon kedvező házasodási lehetőségeket visszautasítva, tisztasági fogadalmat tett.
marianna-farnararo3.jpg      Megismerkedett a Pompei környékén birtokos Marianna De Fusco grófnővel és Bartolo Longo lett a grófnő gyermekeinek a nevelője és birtokainak jószágkormányzója. A jótékonykodásban viszont, teljesen lelki társak lettek.
      XIII. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta őket, s tanácsára a félreértések és rágalmak elkerülése végett 1885 áprilisában házasságot kötöttek, de József-házasságban éltek.
      Bartolo Longo, látva a Pompei környékén élő nép vallási tudatlanságát tanítani kezdte őket a katekizmusra és a rózsafüzérre. Szentképek tömegét nyomatta, melyeket ingyen osztogatott. Mivel Longo úgy tekintette a szentolvasót, mint láncot, mely Istenhez és Máriához kapcsolja az embert, ingyen osztogatta a népnek a szentolvasókat is, megtanítva őket az imádkozására. Tekintve, hogy a Pompei-környéki nép szerette a mulatságokat, ezért népünnepélyeket szervezett, ahol tombolát húzatott mindenkivel és a nyeremény természetesen, szentképek és rózsafüzér volt!
      Egy kedvesnővértől ajándékba kapott egy vászonra festett, nagyon rossz állapotban lévő Rózsafüzér Királynője képet. Restauráltatta, s 1875. november 13-án a birtok egy kicsi kápolnájának oltárára helyezte. (Lád alább, mely a Pompeji Rózsafüzér Királynőjét ábrázolja Szent Domonkossal és Szienai Szent Katalinnal!)80216500_o.jpg

Szólj hozzá!

431. A Bűnbocsánat Szentsége nem a következményeket tünteti el, hanem csak lehetőséget ad, hogy az üdvösség szempontjából tovább élhesd az életed!
432. A halálos bűn következménye, most: „csak” lelkiismeretfurdalás, de ha bűnben halsz meg: kárhozat!
433. Sokan nem jutottak volna a kárhozatba, ha őrizkedtek volna a bocsánatos bűnöktől!
434. Az örök kárhozat egy olyan valóság, amely felé minden istentagadó ember sodortatja magát.
435. Mindenütt „keresitek” az Istent, csak épp ott nem, ahol Ő vár benneteket csendben; irgalmasságával.
436. Gyermekem, a mérges kígyótól sem kell annyira óvakodnod, mint a legkisebb bűntől.
437. Még a legcsekélyebb bűn iránt se légy elnéző, mert újabb és egyre nagyobb bűnökre visz, s tudnod kell, hogy a bűn soha nem marad magában!
438. Boldog ember az, aki nem a gonoszok tanácsa nyomán indul, s nem vegyül a hit ellenségei közé.
439. Ha kísértés ér gyermekem, a döntésed imában gondold át – mert lehet –, hogy ez a te „almafád”!
440. Ha kísértés nyugtalanítja szívedet, jöjj hozzám és én megsegítelek, hogy a lelked kárt ne szenvedjen!
441. Az élő hit elegendő az ember állhatatosságához, miként a legnagyobb bűnös megtéréséhez is!
442. Gyermekem! Kerüld azok barátságát akik bűnre csábítanak, mert azok a te legnagyobb ellenségeid!
443. Inkább légy kész meghalni, semmint Istent a legkisebb bűnnel is megbántani. Kövess engem!umyagchenie_zlyh_serdec.jpg

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

Katolizált az egykori Playboy sztár

donna_derrico w1.jpg

     

Donna D’Errico, aki a kilencvenes évek második felében forgatott Baywatch egyik sztárja volt, valamint megjelentek a fotói a Playboyban is, katolizált és megmászta az Ararátot. Most dokumentumfilmet készül forgatni Noé bárkájáról.

 

 

    

Az 1968-ban született Donna egy Las Vegas-i limuzincég tulajdonosa volt, mígnem ő lett az 1995 szeptemberi Playboy Playmate-je. Ezután került bele a Baywatchba, majd a sorozat után számos független filmben szerepelt. 

Donna 2007-ben, kilenc év házasság és lányuk megszületése után vált el addigi férjétől, Nikki Sixxtől, a Mötley Crue nevű rockbanda veszélyesen élő énekesétől. (Lentebbi kép) A pár már korábban is szakított, majd pár hónap múlva, mikor nikki sixx.jpgSixx sikeresen részt vett egy alkoholelvonó-kúrán, kibékültek, de 2006 áprilisában megint szakítottak, hogy végül 2007-ben elváljanak. 

Űrfelvétel Noe barkajarol.jpg  

A színésznő 2011-ben jelentette be, hogy szeretné megvalósítani régi álmát, az Ararát megmászását, amire edzeni kezdett. Tervét valóra is váltotta, ott járt ahol a legenda szerint fennakadt Noé bárkája. Útja vége felé még egy komolyabb sérülést is szenvedett. Az ACI Prensa beszámolója szerint a 44 éves színésznő útja után a FoxNews tévécsatornának azt nyilatkozta, hogy gyermekkori álma teljesült. Mint mondta: hisz abban amit a Biblia ír, de ezt több történész is megerősíti, így nem csak a Szentírásra hagyatkozik, amikor elfogadja, hogy az Araráton lehetnek vagy lehettek Noé bárkájának maradványai.

      Az amerikai Space tudományos magazin egyik 2006-os száma például azt állítja, űrfelvételeken felszíni szabálytalanságokat találtak a hegy északi részén, ami arra utalhat, hogy ott vannak a bárka maradványai.
A színésznőtől azt is megkérdezték, hogy mennyire tartja magát vallásosnak. „Teljes mértékben” – felelte. Hozzátette: nem szereti azt mondani, hogy 'spirituális', mivel annak van némi magyarázkodós felhangja. „Vagy vallásos vagy, vagy nem. Nincs olyan, hogy spirituális, ez egy buta kifejezés, amiből klisé lett. Ha nem vagy vallásos, nem vagy spirituális sem és fordítva. Mit jelent vallásosnak lenni? Minden vasárnap misére megyek, és minden este elmondom a rózsafüzért a gyermekeimmel.” Spirituálisnak azok nevezik magukat, akiknek állításuk szerint van transzcendens élményük, de nem fogadják el a vallást, vagy az egyházi struktúrákat.
      Az egykori Playboy-szereplésével kapcsolatban Donna D'Errico megjegyezte: követtem el hibákat a múltban, de ma teljesen más embernek érzem magam, mint akkor. Az egy olyan fejezete volt az életemnek, amit teljesen lezártam. (Magyar Kurír nyomán)

A felső kép: űrfelvétel Noé Bárkájáról (Ark). Lent: a Bárka jelenleg.Noe barkaja.jpg

 

Szólj hozzá!

0026 - parkacsolat.jpg

Szólj hozzá!

A tiszteletreméltó Marie-Pauline Jaricot és az Élő Rózsafüzér 2

     Ez a rózsafüzér azért élő, mert a 15 tag, akik közül mindegyik naponta csak egy tizedet imádkozik, bár láthatatlanul, de mégis egymással összefonódva, együtt, mindenki javára az egész zsolozsmát elimádkozza. Ez a horizontális rózsafüzér. És közülük mindegyik 15 napon belül maga is elimádkozza az egész zsolozsmát: ez a vertikális rózsafüzér.
     Mint minden jó kezdeményezés, a kezdeti nehézségektől kipróbálva az Élő Rózsafüzér is, csakúgy mint a hit terjesztésére alakult egyesület és a jó könyvek műve, kimagasló sikert ért el. 1831-től átlépte Franciaország határát és Itáliában, Svájcban, Belgiumban, Angliában, sőt még Amerikában és Ázsiában is tovább terjedt. Az Élő Rózsafüzérnek 1834-ben Franciaországban már egy millió követője volt. XVI. Gergely pápa 1832-től approbálta az Élő Rózsafüzért, míg 1877. augusztus 17-én IX. Pius pápa a Quod jure haereditario kezdetű bullával a domonkosrend mesterének közvetlen jurisdictioja alá rendelte. Számtalan búcsúval ellátva az Élő Rózsafüzér úgymond noviciátusa lett a rózsafüzér-társulatoknak, melyhez tagjait természetszerűleg elvezeti. Ez az áhítati forma minden közegben elterjedhet, különösen a gyermekek (mint a rózsafüzérhez vezető út) és az elkülönülten élő személyek (például katonák) körében, akik számára nagy szellemi segítséget jelent.elo rozsafuzer.JPG

Szólj hozzá!

A bűntől való irtózat – ösztönző a jóra

414. Semmiféle bűn szeplője nem érintette a lelkemet, mert Isten még az eredeti bűntől is megóvott.
415. Fordulj hozzám bizalommal gyermekem, mert én vagyok a Jó tanács Anyja és a Bűnösök Menedéke!
416. Isten a Kegyelem Templomává tett engem.
417. A közbenjárásomat kérőktől elvárom, hogy irtózva tartsák magukat távol a legkisebb bűntől is.
418. Sajnos, hiába könyörgök azon gyermekeimért, akiknek a megtérés puszta gondolata is idegen!
419. Nem minden bűnbánó tapasztalja meg segítségemet, aki azt mondja: Anyám! Anyám! Hanem csak az, aki jó cselekedetekre fordítja bűnbánatát.
420. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. Nem így a gonoszok, akik a pelyvához hasonlóak, amelyeket elsodor a szél a földről, s nem állnak meg az ítéletkor.
421. Ne irigykedj a bűnös sikerére, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, az Isten előtt pedig felelni fog!
422. Én minden embert anyai szívvel szeretek, ám keserűség szívemnek, ha nevemben a vallások egyenlőségét hirdetik. Mondhatnék-e ilyet, amikor Isten Fián kívül – aki az én Egyszülöttem – senki sincs, aki végtelen szeretetből, kínszenvedése és halála árán, megváltotta volna a világot? Az Atyaisten, egyedül és kizárólag Őt igazolta! Aki követhetné az Evangélium tanítását de nem teszi, aki nem hódol imádattal Fiam Oltáriszentségi Jelenléte előtt, annak nem lesz örök élete!
423. Gyermekem, akinek nincs bűnbánata, az nem képes megérteni és átérezni az Evangélium örömhírét.
424. Elszomorít, ha bárki azzal kérkedik, hogy szóltam hozzá! Holott – jó esetben – csak benső monológjait véli „üzenetnek” és ahelyett, hogy a jóra való indítását maga teljesítené, égi szózatként hirdeti azt másoknak!
425. Ne mondjátok, hogy azért nincs bátorságtok Szent Fiamhoz közeledni, mert nyomorult bűnösök vagytok. Mondjátok-e tán, hogy azért nem kértek orvost mert annyira betegnek érzitek magatokat?
426. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!
427. Ha a világban kell is élned, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a mélység áramlásai is magyarázhatják. Mindig tekints a dolgok mögé, ügyelve arra, hogy életedben az isteni parancsolatok maradjanak az irányadóak!
428. Gyermekem! Szemléld Szent Fiam kínszenvedését és halálát, s felmérheted a bűn kegyetlenségét.
429. A bűn a legnagyobb rossz, mert az Isten ellensége – így tehát az ember ellensége is!
430. Sokan késve ismerik fel, hogy csupán az ifjúkortól megvalósított evangéliumi élettel lett volna megközelíthető, az általuk annyira vágyott földi boldogság.f1_329.jpg

Szólj hozzá!

Néhány jó tanács                     (A szerkesztő sorozatának befejező része)

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

A férfi mivolt 10 parancsa:fele férfi 4.jpg

I. Istennek mind a Tíz parancsolatát tudatosan tartsa meg.
II. Felebarátai – különösen a női nem – iránt tisztelettel legyen, a szüzeket, az anyákat oltalmazza és semmiképp ne ártson nekik!
III. Saját hivatásának eléréséért tanulással, képzéssel és benső elmélkedés által mindent tegyen meg.
IV. A férfi mindenkor a hit- és az igazság bajnoka, a család és a haza oltalmazója legyen.
V. A férfinek is tudni kell, hogy a házasságkötés célja, nem a szexuális aktivitás legalizálása, hanem a családalapítás!
VI. A férfi tartsa szem előtt, hogy férfiassága a tettre kész türelemben, a következetes hűségben és a tudatos mértékletességben mutatkozik meg leginkább.
VII. A férfi tudatosítsa magában, hogy a házasság Istentől való SZENTSÉG (úgy a sajátja, miként a másé is!). Az egymás iránti házas-szeretet meglazulásának oka, nem a Szentség "erőtlenségében", hanem a közös ima és szentségi élet elmaradásában keresendő!
VIII. A megfogant magzatokat fogadja Isten iránti hálával, a gyermeket úgy nevelje, hogy Istenhez majdan vissza is találjon!
IX. Erejével és adott lehetőségeivel (hatalmával) soha ne éljen vissza és a gyengébbnek mindenkor keljen védelmére.
X. Mindig legyen ápolt, megjelenésében megnyerő, viselkedésében legyen korrekt és udvarias.

      A házasság tizenkét veszélyforrása, melyek közül akár egynek a megléte is elhomályosíthatja a házastársak „jóban-rosszban, holtomiglan-holtáiglan” tett fogadalmát, minek következtében a szeretetük, bizalmuk és erkölcsi tartásuk, egymás iránti hűségük könnyen elsekélyesedik:

marriage_1.jpg

  1) A parttalan érzékiség, ami mállaszt és mételyez.
  2) A társ iránti imádat, mely a másik szerelmében látja üdvösségét.
  3) A prüdéria, mely hamis „valláserkölcsi” vagy modernkedő felfogásból elutasító.
  4) A túlzott anyagiasság, s az ebből fakadó „ráérünk még a gyerekkel” magatartás.
  5) A mindenben a szülőknek való imponálási vágy.
  6) A szülőknek, a hivatásnak, karriernek, a munkahelynek vagy a "divatos elvárásoknak" való megfelelni akarás.
  7) A magzatelhajtásból fakadó tudatalatti poszttrauma, depresszió.
  8) A gyermekimádat, ahol a házastárs csak másodlagos.
  9) Az önző divatmánia, és féktelen szórakozásvágy.
10) A testi, küllemi elhanyagoltság, a „birtokon-belüliség” kényelme.
11) Az általános (lustaság) restség a társért, a családért való áldozatvállalásra.
12) Az ima- és szentségi élet elutasítása.

Magyarázat a 12. ponthoz: A Szentségi Házasság feltételezi a kegyelmi állapotot, vagyis a 'rendes' hívő életet, (rendszeres ima, szentmise, szentgyónás, szentáldozás). Bár valamennyi Szentség kegyelme kellő erőt ad a hit megélésére és az üdvösségre, ezzel szemben a bűn, (a kegyelmi állapot hiánya) alkalmatlanná teszi az embert a kegyelem befogadására, minek következményeként egyre kevésbé él a lélek szerint! Röviden tehát; a házasság szövetségének meglazulása, nem a Szentség 'hatástalanságának', hanem az életszentségre való törekvés ellanyhulásának vagy hiányának tudható be!

A boldogító szex 8 feltétele:

I. A testi-lelki alkalmasság.
II. A kölcsönös szeretet.
III. A Házasság Szentségének oltalma.
IV. Az egymás iránti felelősségtudat.
V. A gyermekvállalás készsége.
VI. Az egymásra figyelő türelem.
VII. A méltó körülmények.
VIII. A józan emberi ész.

A csábítás 4 lépcsője:

I. Az érzékek elkápráztatása.
II. A vágy felkeltése.
III. Az értelem megzavarása.
IV. A lelkiismeret elandalítása.

hivatasrolhazassagrolesacsaladrol.jpgA fenti bölcselmények az "Útravaló a HIVATÁSRÓL, HÁZASSÁGRÓL ÉS A CSALÁDRÓL" c. kiadványvból valók! Szerkesztette: Begyik Tibor OCDS
Megrendelhető az E-mail címemen

bensoseges_lelki_elet_17.jpgÓ férfiak, tartsatok bűnbánatot és becsüljétek meg a tisztességes nőket, mert Isten rejtett kincseit hordozzák!

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

A homo házasság ellen tiltakoztak a skót püspökök

     Keith O’Brien bíboros után Hugh Gilbert aberdeeni püspök is felszólalt a skót kormány azon szándéka ellen, miszerint újra kívánják definiálni a házasságot, hogy legalizálhassák az egyneműek házasságkötését.
     „Az ebédhez étel kell, a házassághoz pedig egy férfi és egy nő. Ez nem csupán társadalmi szokás. Ezt nem lehet egy kormánydöntéssel megváltoztatni. Ez az élet ténye. Bármelyik kormány hozhat bármilyen törvényt; törvényben rögzítheti például azt is, hogy minden aminek négy lába van az asztal, még ha kutya is – de a törvény meghozásával, az még nem lesz úgy” – mondta a püspök. 

homosexuales-300x350.jpg     Egyenlőség? „Hogyan lehet az, hogy egy férfi házasságot köthet egy másik férfival, ugyanakkor nem köthet házasságot két nővel? Márpe-dig, ha tényleg egyenlőséget akarunk, vajon miért nem vonatkozik az un. 'egyenlőség' arra az unokahúgra is, aki igazán szívből szereti a nagy-bátyját?” – mutatott rá a libe-rális érvelés következetlensé-gére. 
     „Tudom, hogy vannak homoszexuális emberek az egyházi közösségben. Ígérem, hogy mindig is szeretni s tisztelni fogom őket, és segítem a szerető Istennel való kapcsolatukban. De összeadni nem fogom őket! Ezt egyszerűen nem tehetem” – idézi Hugh Gilbert aberdeeni püspököt a Scottish Catholic Observer. (A forrás nyomán!)

      Én pedig azt mondom, hogy egyenlőség ott van és ott lehet, ahol általános érvényű a Tízparancsolat, úgy az egyszerű emberek lelkületében, mint a törvényhozókéban! (szerk)megtérés.jpg

Szólj hozzá!

0052 - TE SEGÍTS.jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai 3

AZ ANGYALI ÜDVÜZLET 2
      Az Angyali Üdvözlet tartalmazza a pátriárkák, próféták és apostolok hitét. A vértanúk kitartást és erőt merítettek belőle, a tudósok tudományt a hitvallók állhatatosságot, a szerzetesek pedig lelki életet. A kegyelem újszövetségének a himnusza az angyalok és emberek öröme, az ördögöknek pedig rettegése és megszégyenülése. /46/
      „Ezen szó által: AVE – ami az ÉVA fordítottja – megtudtam, hogy Isten mindenhatósága megőrzött engem a bűntől és minden nyomorúságtól.” (– mondta a Szűzanya).
Santa Matilde de Hackeborn_1.jpg    Hackeborni  Szent Mechtild egy alkalommal tudni szerette volna, hogy mivel kedveskedhetünk a leginkább Égi Anyánknak. A Szent elragadtatásba esett és megjelent neki a Szent Szűz. Az Angyali Üdvözlet szavai, arany betűkkel ragyogtak a keblén és így szólott: „Leányom! Senki sem köszönthet szebben más üdvözlettel, mint azzal, mellyel a Legszentebb Szentháromság adta tudtomra az istenanyai méltóságot”!
Ugyan ennek a szentnek mondta egyszer Mária: „Az köszönt engem legédesebben, aki az Atyaisten üdvözletével köszönt: AVE MARIA!”
      Hogy mily hatékony is volt az első Üdvözlégy, arról az Evangélium tanúskodik. – A mi üdvözlégyünk is ilyen legyen!
      Nem csak ajkunkkal, de szívünkkel és tetteinkkel is kell a Szent Szüzet üdvözölnünk, nehogy joggal mondja felénk: „Ez a nép csak szájával tisztel engem, de a szíve, az távol van Tőlem!”

Szólj hozzá!

Hálaadás – az üdvösség erőssége

398. Életem egyetlen pillanatában sem nélkülöztem a megszentelő kegyelmet, s az isteni sugallatoknak soha nem álltam ellen. Mindig a kegyelem ösztönzése szerint cselekedtem. – Tekints a példaképednek!
399. Lelkem tiszta benső hálája szált fel a Magnificat-ban, és örökké magasztalja lelkem az Urat.
400. Másoknak is lenne okuk vég nélkül hálálkodniuk az Istennek, de hitük és bizalmuk kevésnek bizonyul.
401. Sokféle módon munkálkodhatsz üdvösségeden, de legfőképp úgy, ha mindig hálával vagy Isten iránt, és ott és abban szenteled meg magadat, ahol vagy.
402. Magasztalja a te lelked is az Urat, és a te szíved is ujjongjon megváltó Istenedben, mert rád tekintett Ő, nagy irgalmasságában és gondjába vette életed!
403. Gyermekem, te aki engem az Isteni Kegyelem Anyjának nevezel, mégsem hívsz szüntelenül, pedig számtalan kísértéstől kímélhetnéd meg magad!
404. Adjatok hálát az Istennek, mivel irgalma örökké megmarad! – A hálára mindig van okotok!
405. Akár egyetlen jól megvalósított kegyelemmel is legyőzhető a sátán!
406. Drága gyermekeim, tartsátok lelketeket állandóan tisztán és akkor félelemre semmi okotok!
407. Mondhatnál-e az életedből egyetlen pillanatot is, melyben Isten ne szólt volna a lelkedhez? Bizony nem! Ha ugyanis a világ zajában nem hallottad, magad okol-hatod! Te kerested a zajt, ellenállva a kegyelemnek.
408. Az elkárhozó nem okolhatja Istent, mert önön maga nem akart együttműködni a felkínált kegyelmekkel.
409. Aki hiszi az irgalmas és jóságos Istent, az soha nem esik kétségbe. – Kérd mindig a Szentlelket!
410. Ahol valami rosszat látsz, ott nem az Isten segítő kegyelme hiányzik, hanem az igaz hit.
411. Még ha sokaknak nem is hiányzik a kegyelem, de ők valamennyien hiányoznak a Kegyelemnek!
412. Tudhatod gyermekem, hogy az Úr irgalma nemzedékről-nemzedékre az istenfélőkkel marad.
413. Ha engem segítségül hívsz, nem szűnök meg kegyelmet kérni a számodra. Kövess engem!Magnificat_n.jpg

Szólj hozzá!

Egy szó, mint száz!

Lézengő csajok.jpg      Egy szó, mint száz: a családi nevelésnek – mindkét NEM számára – óriási (lenne) a feladata és ennek pozitív, gyakorlati hozadéka a jövőre! Az unalom és a rossz társaság, kész csapás! Azok a lányok, akik édesapjuktól elismerő szavakat kaptak nőiességüket illetően később, stabilabbak a társkeresésben, mert pszichésen nem az állandó „visszaigazolásban” értékelik magukat. És ez a lényeg! Ugyanez érvényes a fiúkra is, akiknek férfi voltát nem ahhoz mérik, hogy "hány csaja volt" és milyen "body-s", hanem ahhoz, hogy milyen tervei vannak a családalapításra, és ezért hány szakmája, iskolája van, egyszóval: mit tud értékben felmutatni. Mert sajnos a gáláns, lovagias viselkedés visszaszorulóban van, a válság végét egyelőre nem látni, ám mégis konkrétan...mirror01_web.jpg

      Miben is mutatkozna meg tehát egy férfi férfiassága? Abban, hogy becsüli és védelmezi a nőt! És itt a becsülésen van a hangsúly, még ha felmerül is a kétkedő kérdés: "a mai modernkedő nők érdemesek-e a megbecsülésre?" Nem adható rá más válasz, mint IGEN, mert mindaddig amíg a nők az ANYÁK – mely Isten megbecsülésének a bizonysága –, addig a férfitársadalom sem viszonyulhat másként a NŐHÖZ! Köteles szívvel-lélekkel segíteni és tisztelni saját "másik felét"! Sajnálatos azonban, hogy ezt az Istentől való mélységes megtiszteltetést, miszerint az isteni teremtés részesei lehetnek, épp a lányok látszanak feledni azzal, hogy jelentős részük (általánosságban) nem vigyáz magára, össze szedhet bármit, keményen dohányzik, holott, ez végleg károsítja petesejtjeik egészét és rontja anyasági esélyeit, leendő gyermeke egészségét vagy éppen a női, anyai, emberi boldogságát! Ráadásul, még büszke is a süllyedésére és az érvelésében egyre gyakrabban szerepel az egyenlőségre való hivatkozás!

      Kérem szépen! Beszélhetek én itt a férfi és nő közös küzdelméről a Gonosz ellen, ha közben a két nem –  minden (fellelhető) jó szándéka ellenére is –, így vagy úgy, de folyvást ne azon lenne, hogy démonaik sokasodjanak, eluralva életüket, kapcsolatukat! Miről beszélek? Arról, hogy két ember, nem csak a szeretetét és gyengédségét tudja "önfeledségükben" egymásnak átadni, hanem szentségtelen "egyesülésükkel", egymás démonait is! Írd és mond, ketten eggyé válnak a (Mt 19,6) megszállottságban is, miközben észre sem veszik, hogy ettől fogva az életútjuk rossz irányt vesz és a végső romlás felé halad (legalább is az üdvösség szempontjából)!make love-1.jpg

      Mit a teendő? Megfontoltság és bűnbánat! Mindenki próbálja következetesebben követni Krisztus tanítását!

      Ó, Nők! Ti mindannyian, fogantatástoktól az isteni titok hordozói és a teremtés részesei vagytok, s ha édesanyák lesztek, neveljétek fiaitokat és lányaitokat vallásosan! Mondjátok el fiaitoknak, hogy a tisztességes lányokat nagyon becsüljék meg, ha pedig "modern" szinglikkel találkoznak, akkor szemet se vessenek rájuk, mert a fenti példa szerint, könnyen lehúzhatják az életüket a mélységek felé! (Mert a szinglik annak ellenére, hogy egész életükben vihognak, végül is boldogtalanok maradnak! Aztán majd ők furcsállják a legjobban, hogy egy „modern” nő is milyen "maradian" zokog.)

      Új nőtársadalomnak kell kinevelődnie és attól lesz férfi férfvé! Anyák! A lányaitoknak meséljétek el, hogy a női lét egy magasztos isteni misztérium része, hogy minden lány titkos talány, de csak addig titok, amíg leány! Semmiképp se a rossz könyvek, filmek és a „tapasztalt” barátnők adjanak irányt vágytól fűtött szeszélyüknek, mert ennek csak csalódás, szégyen és megaláztatás lesz a következménye, de életesélyeik rosszra fordulása is! A könnyelmű romantika szépnek tűnhet bár, de előre nem látható súlyos veszélyekkel jár! Természetesen a szerelmes odaadás adhat boldog pillanatokat, de a tartós boldogságot – mint ilyent – csak a lelkükben is összeillő, az egyetlen és igaz szerelmével élheti meg az ember (a férfi és nő), melynek kibontakozási feltétele a szentségi házasság!  Ha Istent kizárják az életükből, akkor a lelkük erőtlen marad, és ez óhatatlan lelketlenséget szül, akár csak egyikük részéről is! 

     A férfi tehát attól FÉRFI, hogy a nő NŐ! Ezt Karinthy Frigyes így fogalmazta meg: "Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába".

      És zárszóként, íme egy "szénné" kényeztetett mai "férfi" hitvallása (a kép alatt!):Ez is bokolt kezdetben 42.jpg

Teszem a szépet, de nősülés az nincsen! 
Apa vagyok, de családtalan! 
Korrektséggel, mit is törném magam? 
Csak laza párkapcsolatban kell nekem asszony, lány és szűzi ajak!

– Erre mondd  Olvasó, hogy milyen alak? 

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

Az „abortusz joga” rabszolgává teszi a nőt

emancipacio.jpg      A feministák és az abortusz támogatói által fennen hirdetett „abortuszhoz való jog" végső soron a szexuális kielégülés eszközeivé, vagyis rabszolgákká teszi a nőket – figyelmeztet a nők elleni erőszakkal foglalkozó szakember.

A spanyol „Értelmiségiek az etikáért” elnevezésű szervezet rendezvényén tartott előadásá-ban Inigo Urien Azpitarte hang-súlyozta: „Ha a nő korlátozás nélkül végeztethet művi terhességmegsza-kítást, a férfi mentesül az apai felelősség alól, így a nő a szexuális kielégülés 'egyenjogútlan' eszközévé válik. A nő akkor is vesztes lehet, ha vállalja a gyermeket, hiszen az apa mondhatja, hogy a nő döntött úgy, hogy nem gyakorolja az 'abortuszhoz való jogát', s így könnyen elháríthatja a gyermek jövőjéről való gondoskodás apai felelősségét."

kepatmeretezes_hu_feminizmus.jpgA művi terhességmeg-szakítás feltételeinek könnyítése az emberi kapcsolatokat is befo-lyásoljafolytatta az előadó. – Ha a férfi tudja, hogy a magzatelhajtás egy-szerű, nemkívánt terhesség esetén könnyebben elhagy-ja a nőt, hiszen tudja, hogy partnere egyszerűen el tudja vetetni a magzatot. A nők egy része ugyan képes ellenállni és elutasítani a művi terhességmegszakí-tást, az abortusz legalizá-lása ördögi kör, amiből sokan mások nem tudnak kitörni. Az 'abortuszhoz való jog' azon jogi fogalmak közé tartozik, amelyek látszólag 'felszabadítanak', valójában azonban mélységesen egyenlőtlen helyzetbe hozzák, s ily módon veszélybe sodorják a nőket” – idézi a szakembert a CNA. (Magyar Kurír)

A brit Journal of Medical Ethics egyik frissen közölt tanulmá-nyának szerzői szerint engedélyezni kellene a “szülés utáni abortuszt”

alberto giubilini.jpgfrancesca minerva.jpg      A cikk szerzői, Alberto Giubilini és Francesca Minerva azzal érvelnek, hogy az újszülött, akárcsak a magzat, „nem tényleges személy”, és morális értelemben nincs joga az élethez; az, hogy ember lehet belőle, „erkölcsileg irreleváns”; továbbá, hogy „az örökbefogadás nem mindig szolgálja az emberek tényleges legjobb érdekét”. Mindezek alapján – vélik – engedélyezni kellene a ‘szülés utáni abortuszt’, azaz az újszülött megölését „minden olyan esetben, amikor az abortusz is megengedett.” Ilyen esetnek minősül, ha a születés után derül ki, hogy a csecsemő rendellenességgel született. Ám az egészséges újszülött megölését is indokoltnak tartják, ha miatta „veszélybe kerülne a család jóléte”, vagy például az anyát elhagyja a társa, s így a gyermekvállalás „elviselhetetlen terhet jelentene a nő egészsége szempontjából”. Giubilini és Minerva javasolja, hogy „az eljárást ne csecsemőgyilkosságnak, hanem szülés utáni abortusznak nevezzék, hangsúlyozva ezzel, hogy a megölt egyed nem annyira csecsemőhöz, mint inkább magzathoz hasonló.” A neves orvosetikai folyóiratban február 22-én megjelent cikk világszerte hatalmas felháborodást keltett. A kiadó, Julian Savulescu professzor, az Oxfordi Uehiro Gyakorlati Etikai Centrum igazgatója azt mondta, hogy a szerzők a cikk közzététele óta halálos fenyegetéseket is kaptak. Savulescu szerint a felháborodott üzenetek küldői „fanatikusok, akik a liberális társadalom alapvető értékeit tagadják” – írja a The Telegraph. A tanulmányt március 4. után eltávolították az internetről.    Forrás 2
születés utáni abortusz.jpg

Szólj hozzá!

0030 - Nem is vagyunk hazasok L2.jpg

Szólj hozzá!

A tiszteletreméltó Marie-Pauline Jaricot és az Élő Rózsafüzér 1

     A 19. században Marie-Pauline Jaricot (1799-1862), a domonkosok harmadrendjének tagja, Lyonban 1826-ban megalapította az Élő Rózsafüzért. A francia forradalom által okozott spirituális összeomlás után Marie-Pauline Jaricot-nak az az ötlete támadt, hogy az ima, az áldozat és a tett univerzális apostolságát életre hívja, hogy ezzel az Evangélium világosságát és a megváltás kegyelmét átadja azoknak az embereknek, akik még ezt nem kapták meg vagy visszaadja azoknak, akik az idők során elvesztették. Ez volt az a gondolat, ami arra késztette Marie-Pauline Jaricot kisasszonyt, hogy a Gondviselés segítségével két művet alapítson: a hit terjesztésére szolgáló egyesületet (a missziók segítségére) és az Élő Rózsafüzért (a régi kereszténységnek a francia forradalom által elpusztított országai számára).
      „Ezt a szép áhítatot (a rózsafüzért) 1826-ban, így írja ő, általában a jámborok hívatására bízni, különösen ha már idősek és semmi mást nem tudnak tenni, olyan hamis előítélet, mely sajnos mindenütt él. (…) Az volt a legfontosabb, hogy a tömegeket arra ösztönözzük, hogy elfogadják a rózsafüzért.”
      Milyen módon fogadta el a tömeg a szentolvasót? A rózsafüzér 15 tizedből (10 Üdvözlégy Máriából) áll. Tehát találni kellett olyan 15 tagot, akik kötelezték magukat arra, hogy: l. naponta egy tizedet elimádkozzanak; 2. ezt a tizedet aszerint a titok szerint elmélkedjék végig, melyet havonta kisorsoltak a számukra.Marie-Pauline Jaricot11.JPG

Szólj hozzá!

 383. A kísértésbe esőt a saját kívánsága vezeti félre és csábítja a rosszra. A kívánság pedig mihelyt megfogan bűnt szül, a bűn pedig ha elkövetik, halált okoz!
384. Lásd a pompás természetet, mily kevéssel is beéri, miért akarsz te drága és fölösleges dolgokat?
385. A kapzsi bírvágy leköti az értelmet, elnyomja a lelki érzéket, iriggyé és számítóvá alakítja az embert. Sokak, ezáltal válnak képtelenné a benső hallásra.
386. Sajnos gyermekem, az gondol legkevesebbet Istenre és örök üdvösségére, akiben elsekélyesedik a hála és elmerül a földi javak gyűjtésében.
387. Fiamhoz hasonlóan én is mondom: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a Mennyek Országa.
388. Boldogok, akik szomorúak, mert én a Szomorúak Vigasztalója megvigasztalom őket.
389. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
390. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert én az Igazság Tükre, megvilágítom nekik.
391. Boldogok az irgalmasok, mert az Irgalmasság Anyjaként elnyerem számukra Isten irgalmát.
392. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
393. Boldogok a békességesek, akik tőlem a Béke Királynőjétől kérik a békét, mert őket Isten fiainak hívják.
394. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyek Országa.
395. Boldogok vagytok, ha énértem gyaláznak és üldöznek benneteket, bálványimádással vádolnak s neveteket, mint valami szégyenletest emlegetik miattam.
396. Kísértések idején a léleknek nagy erősség Isten kegyelme és bizony hatalmas dicsőségére is válik, ha a kísértés legyőzését meghálálja!
397. Édesanyaként mondom neked gyermekem, hogy könnyű lenne szentté válnod, ha kizárólag a hit szempontjából ítélnéd meg életed minden kérdését, mértékét és feladatát! Kövess engem!ram tekintsetek 5.JPG

Szólj hozzá!

Férfi egyenjogúság?

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

      A "férfi-minőséget" igazán, csak a nő szempontjából lehet meghatározni! Az általános erkölcsi értékrend lazulásával, pontosabban a könnyed párkapcsolati lehetőségekkel, sajnos elkorcsosul a férfiakban a legmegnyerőbb férfi vonás, a küzdőszellem, a hódítás- és az udvarlás finom gesztusa. És erről bizony a nők (egy rétegének) erősen devalválódott tartása és az általánosan átértékelődött erkölcsi szemlélet tehet. Ugyan, milyen érték az elférfiasodott nő? És milyen érték az elnőiesedett férfi? Sajnos tisztázni kellene a nemi identitások karakterességét, nyilván a másik nemhez képest, annak tükrében és viszonyában! És itt még nem is beszélek a "gender-elméletről" és annak "szép új jövőt" jósoló elméletéről!egyenjogusag.jpg

      Az igazi tragédia, nem a magát most oly "szabadnak" érzők kalandjaiban, hanem az ezen életpéldába belene-velődő új generációkban fog kiteljesedni. A női emanci-páció nagy harcosai, nem elégedtek meg a nők munkavállalói és szavazati jogának kiharcolásával, de mindenben – az erkölcstelen kicsapongásokban is –egyenlővé tették a nőtársadalmat a romlott férfi szokásokkal (vagyis, nem a hőn áhított becsületes, korrekt férfiakéval!) Az igazi ördögi csavar azonban abban áll, hogy az "egyenlő jogok" a nőket nem a kicsapongások élvezőivé, mint inkább áldozataivá tették! A nők még soha nem voltak ennyire a férfivágyak szolgái, mint manapság, ráadásul mindezt az emancipáció sikereként, önként és dalolva! A szüfrazsettek "férfias" agyukkal képtelenek voltak felfogni, hogy az egyenjogúság, elsősorban nem a jogokban, hanem az egyenlő esélyekben nyilvánulna meg. (Ezt kétszer kellene leírnom NAGYBETŰKKEL!) Merthogy egy lány, egy asszony esélyei merőben különböznek a férfiakétól, akár a fizikumukat, akár a kiszolgáltatottságu-kat (megalázhatóságukat), akár a biológiai korlátaikat (gyermekvállalás) vesszük tekintetbe. Mert minél hosszabb egy "egyenjogú" párkapcsolat, annál inkább a nő húzza a rövidebbet!

4320075750_dcc8e4d386_large.jpg      Hogy miként keveredhet, egy jószándékú nő ilyen helyzetbe? Nos, bizonyára többek a "párkapcsolatoktól" érzelmi biztonságot (az esetleges véglegességet) remélik – ezzel szemben –, csak időleges látszatot kap-nak (miközben kimennek az időből). Bensőséges kapcso-latra vágynak, miközben (sokszor végleg) kizárják magukat a valódi intimitásból, ennek folytán valamelyest emberi méltóságuk is sérül. A legtöbben úgy gondolják, hogyha a vágyott férfit meg akarják tartani, akkor nőtársaikhoz hasonlóan fenntartás nélkül engedniük kell. "Ha nem adom oda magam, akkor tovább áll" – mondják. Hát álljon tovább! Ez az őszinte szívek természetes kiválasztódása! "Inkább legyél magányos, mint meggyalázottan elhagyott!" – mondja a sommás bölcselmény és nem ártana ezt szem előtt tartani! A valódi nőiesség, a tartásban és a türelemben mutatkozik meg, különben a női szív, melynek szentélynek kellene lennie, könnyen karavánszerájjá válik! A Patika Tükör - folyóirat, 2004. XII. évf. 11. számában figyelmeztetően fogalmaz: "A könyvek, a filmek, a reklámok többsége mind azt sugallja, hogy az egyik legfőbb – könnyen elérhető – „élvezeti cikk” a nemi aktus. A valóság ezzel szemben az, hogy a nők többsége ritkán, vagy élete folyamán szinte soha sem talál örömet, felszabadulást a testi együttlétben"! Vagyis ez az „élvezeti cikk”  elsősorban a férfiak "bulija", a nőtársadalom – tisztelet a kivételnek –, meg csak "szolgáltat". Az un. "partnerkapcsolat" a legkevésbé sem a nő hosszútávú érdeke és öröme, mivel a nők lényegében tartós társra és biztonságra vágynának. De még ha valódi öröme lenne is a nőnek, ezért százszorta nagyobb árat fizethet, mint az élveteg férfi! A nő részérőli egy-egy hódítás, valamiképp kétségkívül imitálja a valódi kaland örömét, mégis az esetek kétharmadában – a férfi miatt –, kiábrándultságba fordulhat. A nőiesség elsősorban nem "ágymelegre", hanem a házasság, a család melegségére vágyik! A véglegesre és a biztonságosra! Ezzel szemben a futó kapcsolat – vagy divatosabban –, a 'párkapcsolat' vagy 'élettársi kapcsolat' gyalázat, mert a férfinek szabadság, a nőnek ágyasság. Ráadásul minden párkapcsolatban borítékolt "pár kapcsolat"!  (folyt.)10455371_905499962809743_7191659308448153942_n.jpg

Szólj hozzá!

0029 - old_woman.jpg

Szólj hozzá!

24.
szeptember

NE FÉLJETEK!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeususi képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom  nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.” (Lk 12,1-7)

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai 2

      AZ ANGYALI ÜDVÜZLET 1
      Az Üdvözlégy a legnagyobb tömörséggel foglalja össze a Máriáról szóló egész hittudományt: a köszöntést, a Dicséretet és a felszólítás. A köszöntést maga a Szentháromság nyilatkoztatta, ki és Erzsébet a Szentlélektől ihletve tovább szőtte az első mondatokat. A dicséret magába foglalja mindazt, ami Szűz Máriát naggyá teszi. A felszólítás viszont azt tartalmazza, amit Tőle kell kérnünk – és amiként remélhetjük –, jósága meg is ad.
      Miután az Anyaszentegyház 431-ben az I.Efezusi Zsinaton elítélte Nestorius tévtanait, elővételezte az Üdvözlégy második részét, végérvényessé téve, hogy a Szent Szűz valóban Istenanya és Őt így kell tisztelnünk. Ezen kiegészítést azonban csak VI. Sándor pápa (1492-1503) általánosította. Végül a „most és halálunk óráján” záró mondat 1525-ben jelent meg egy ferences imakönyvben. A több szövegváltozatot V. Piusz pápa tisztázta le 1568-ban és felvette breviáriumba (ez a mai formája)!
      Az Üdvözlégy által lett az Isten emberré, s egy Szűz, Istenanyává. Az igazak lelkei kiszabadultak a pokol tornácáról, az Ég örömei újra megnyíltak, s az üres trónok megteltek, bűneink bocsánatot nyertek, a kegyelmet újra megkaptuk.
      Az Üdvözlégy által betegek meggyógyultak, halottak feltámadtak, a szomorúak megvigasztalódtak, s az emberek elnyerték az örök üdvösséget.
      Végezetül, az Üdvözlégy, szivárvány az égen, a Legszentebb Szentháromság békeüzenete, a szelídség és a kegyelem jele, amit a föld fölé maga az Isten ragyogtatott.
      Az új dicshimnuszt a keresztények éneklik a megtestesülés és a megváltás nagy jótéteményeiért. Dicsérjük benne Istent, az Atyát, mert úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát küldte megváltóul. Magasztaljuk Istent, a Fiút, mert az égből leszállt a földre, emberré lett és Szent Vérével megváltotta az emberiséget. Áldjuk Istent, a Szentlelket, mert a Legszentebb Szűz méhében a legtisztább testet alkotta; az Áldozati Bárányt bűneinkért. – Ilyen szellemben mondjuk az üdvözlégyeket!3975321847_a38f02bab0_z.jpg

Szólj hozzá!

Mértékletesség – a lélek nyugalma

363. A világ minden kincsének birtoklása se lett volna képes megérinteni se a szívemet, sem az elmémet.
364. Lelkem teljes nyugalomban volt a szűkölködésben is, és szegényes otthonomban nagyobb békében éltem, mint akár egy pompás palotában.
365. Bár Dávid király családjából származtam, akik a sors folytán elszegényedtek, nekem mégsem jutott eszembe a Gondviselést egy kicsit is vádolni ezért.
366. Az egyszerűség, nem igénytelenség! Nézd meg házamat Názáretben, Loretóban vagy Efezusban, és látni fogod, hogy a fényűzés távol állt tőlem.
367. Miként az egyszerű otthont, akként az egyszerű lelket is könnyebb tisztán tartani.
368. Mondd drága gyermekem, ha birtoklod Istent, mi hiányozhat még tenéked?
369. Ha bármi mulandót kezdesz nagyra becsülni, fokozatosan visszamaradsz a lelki életben.
370. Gazdagok sírjatok, mert javaitok elenyésznek, titeket pedig szigorúan számon kér az Isten!
371. Aki valóban hisz, az merné-e Istent megbántani?
372. Öt fizikai érzéked van a világra és mindnek feltét-len hiszel – holott már megtapasztaltad –, hogy tévedésbe vihet. Ezzel szemben az egyetlen lelki érzéked-re, amely pedig a Mennybe irányít, csak legyintesz?
373. Elvakulhat az az ember, aki megfeledkezve élete igazi céljáról, égi kincsek helyett, csak földi javak gyűjt.

374. A mennyei boldogság utáni vágy legyen meghatározója a földi javak mértékletes használatának.
375. Kevés az a gazdag, aki szívével ne ragaszkodna vagyonához. Sajnos a többség, bűnösen rosszul használja javait és emiatt a pokol várományosa!
376. Örvendezz gyermekem, mert ha a kegyelemben birtoklod Istent, akkor te már a jövődet éled!
377. Aki anyagi javakat gyűjt magának, az lelke terheit halmozza, mert kincseivel növekszik a felelőssége is!
378. Az igazi lelkiszegénység oly magas szintű gazdagság, hogy már csak Istennel képes megelégedni.
379. Mindent azért kaptál Istentől, hogy azt jóra fordítsd. Az utolsó garast is számon kéri rajtad az Úr aszerint, hogy lelked (a lelkek) javára fordítottad-e!
380. Gyermekem (lényegét tekintve) teljesen mindegy neked, hogy gazdagon vagy szegényen halsz meg!
381. Mit használ a csillogó földi vagyon, ha a mennyországnak még a reményét is elhomályosítod vele!
382. Nem az marad ugyanis a tied, amit életedben gyűjtöttél, hanem csak az, amit cselekedtél!
mi ad örök eletet.jpg

Szólj hozzá!

Léteznek-e férfias, lelki férfiak? 2

     Örökös asszonyi kérdés, hogy "miért ideges és türelmetlen egy férj?" Nos, ennek legalább 9-10 tipikus oka lehetséges (számtalan más mellett). Először is azért, mert a családjában így nevelődött, (ezt a példát hozta magával, az anyja így nevelte). Másodszor talán azért, mert Isten örök terveiben nem a házasság-család hivatását kapta, hanem a papi-szerzetesi lelkipásztorét. Az lehet, hogy ő maga kevéssé tehet a "pályatévesztéséről", hiszen sem a szülei, sem a társadalmi közeg nem segíttette hivatásának tisztázásában, viszont a készségei, a hiányosságai önmagáért beszélhetnek. Harmadsorban, mert a zajló világi életben kimerült, idegrendszere sérült vagy gyomorbeteg (sok a felelősségteljes munkája, vagy mert nincs munkája és gondjai vannak és ezt nem tudja ilyen idegekkel feldolgozni). Negyedsorbanmert hozzá szokott valamihez (esetleg, kezdetben el lett kényeztetve), amit egy idő után kevéssé kap meg és ez teljesületlenséget, idegrendszeri feszültséget okoz, ezért ingerült! Ötödsorban azért, mert képtelen teljesíteni (pl. anyagi elvárásokat, stb) különösen, ha a felesége mások teljesítményeire célozgat. Hatodikként hozható fel, hogy sok asszony abban látja női identitásának építését, ha a férjében igyekszik leépíteni a férfit! Ebből elhidegülés születhet, de abból is, ha az asszony egészségügyi tényekkel vagy kifogásokkal zárkózik el, ahelyett, hogy valami más gyengéd megoldással tartaná karban egymás iránti szeretetüket. Hetedikként tételezhető fel, ha a férj tele van "bezzeg" képzettel felesége múltját illetően és úgy érzi a párja csak vele szemben él kifogásokkal! A nyolcadik okot, valójában elsőként kellett volna említenem: az ima és a szentségi élet hiányát a férjben, feleségben, a kapcsolatukban. A keresztény hit ugyanis nem csak erőt és célt adó, de képes elfedni sok hátrányos érzést és hiányosságot is. Sajnos ezt a házasok egy idő után feledni látszanak, miáltal a Szentség kegyelme kevéssé vagy nem érvényesül életükben és óhatatlanul a test (az ideg) és a külsőség irányítja vágyaikat és indulataikat, a lélek készségei helyett! Kilencedik – de nem utolsó sorban –, a férj túl sok ingernek (csábításnak) van kitéve, mely késztetések százait ébresztik benne (akár tudat alatt is) és ezekre tisztességes megoldás nincs, ugyanakkor a szintúgy fáradt feleség, nem érti meg és nem oldja fel a szeretetével – és a férj óhatatlanul ezért ingerült. Manapság ugyanis bolond a helyzet, mert jóformán már a férfiaknak kell küzdeniük az "egyenjogúságért", pl. a streetharassment-post.jpg"szexuális zaklatás" kritériumait illetően! Tekintve, hogy a nők egy része – öltözködésével, mozgásával (magakelle-tésével) és illatával – oly szemérmetlenül "incsel-kedik" (boldogbol-dogtalannal), hogy ez messze kimerítheti a férfi-zaklatás fogalmát! Beindítja az egyébként is tisztességtelenre kódolt ábrándjaikat és a feleségek ennek egyfelől nem felelnek meg, másfelől meg (óhatatlanul) "elegük van az egészből"!

     Ha férj és feleség közt (így-úgy) megbomlik a harmónia, ennek folyománya a meg nem értés (különösen, ha meg se hallgatják egymást)! Sorolhatnék akárhány "tényezőt" is, valamiképp kapcsolatban állna a felsorolt kilenccel, pl. ha a férj "morog", "osztja az eszet", nos a feleségnek nem kell mindjárt "helyre raknia az agyát"! Egy kis türelemmel, kivárással, más alkalomra halasztva a véleményezést, mégpedig nagy-nagy szeretettel! Hogy mért pont a nő nyeljen? Azért mert a férfiakról szól ez a poszt! Azért mert a férfi, az egy egészen más alkat-fajta (és szépen fejeztem ki magamat)! Ami ennek ellenére mégis egészen érdekes sőt bámulatos a férfiben az az, hogy lelkének alkalmassága esetén képes Isten legmagasztosabb szolgálatára is! Ebből következik, hogy igenis léteznek FÉRFIAS lelki férfiak, ám őket legkevésbé sem a lelketlenek közt kell keresni! Alapszabály, hogy a vallástalan (nem katolikus) férfit nehezebb kezelni "kordában tartani". (Más vallású Olvasóm, itt ne vegye zokon e fenti kitételemet, hiszen, aki a pontosan körülhatárolt katolikus elvárásokat képes megtartani Krisztusért és családjáért, az simán megfelelne az e tekintetben reformibb hitelveknek is!)
– Az pedig, hogy valójában mit tehet egy asszony az "állandóan ideges" férjével, ezt valószínűleg nem válaszoltam meg, egyfelől, mert nem a kompetenciám, másfelől mert már végképp feszegetné blogom szellemiségének határait! Végtére is nem ragadtathatom el magam "házaséleti tanácsadásra"! Mindenesetre:

      Mindkét nemre érvényes jó tanács: a jövendőbeliért (vagy a hivatásért) már gyermekkortól kezdve imádkozni kell, egyfelől azért, hogy "a társ" megőrizze magát nekünk, hiszen Isten őket nekünk teremtette, másfelől azért, hogy megtalálhassuk! Egyébiránt, akkor lesz több ideális férfi, ha több lesz a tisztaságát őrző korrekt nő és ideális ANYA! A nő belső tartása, női méltósága, kedvessége és tisztasága, ellenállhatatlan a férfiak számára. Eredendően a férfiasság: szelíd erő, türelem, gyengédség, tudatos atyaság, hűség és hazaszeretet. A családanyáknak erre kellene nevelniük a fiúkat, mégpedig HITTEL ! Mert hiába fejlődik a test, pallérozódik a szellem, ha közben a lélek készsége satnya marad! A férfias férfivé válás kulcsa tehát, a nők kezében van! (Folyt!)

 csalad tekint a tavolba.jpg

Szólj hozzá!

SÜRGŐS IMAFELHÍVÁS HAZÁNKÉRT

A 2014. 09. 21-től, 2014. 10. 29-ig terjedő időszakra 

Jelen imafelhívás más fórumokon is megjelent, más imákkal, ugyanezen szándékra!

Lényeg, hogy ezen engesztelő-imaakció kivétel nélkül minden magyar embert felszólít, aki szívén viseli Nemzetünk sorsát és hajlandó tenni Isten által elrendelt küldetésünk megvalósításáért! 

Egy zarándokúton Hazánk sorsáról beszélgetve jött a gondolat, hogy most csak koncentrált, összefogott imával segíthetünk magunkon. A következő hetekben várhatóan sok döntés születik majd az ország sorsát illetően, melynek egyik jelentős momentuma a Szent Anna réten megépítendő Engesztelő kápolna ügye, amelyet – mint az ismeretes - még Natália nővér által kért a Szűzanya, és az Úr Jézus.

Szükséges, hogy megértsük, hagy a szép jövendölések és bíztatások, melyeket a magyar nép többek között Gobbi atyán és Pió atyán keresztül kapott, csak az Úr Jézus, és a Szűzanya által kért feltételek teljesülése révén tudnak megvalósulni!

Tanuljunk történelmünkből, és emlékezzünk a szomorú példára, amelyet a II. Világháború és 1956 szenvedései okoztak az Égi kérés figyelmen kívül hagyása miatt!

Nehogy ismét „TÚL KEVÉS!” legyen az igyekezetünk!

Égetően szükséges tehát, hogy Isten áldását hordozza magán minden, a magyar nép sorsát érintő döntés! Éppen ezért, jelenlegi imánkkal Isten Áldását kérjük az egész Nemzetre és minden felelős személyre, akinek joga és lehetősége van a magyar népet és országot érintő ügyekben döntést hozni, vagy akár csak befolyásolni is azt.

Ajánlott tehát a 2014. szeptember 21-től október 29-ig terjedő időszakra a szent rózsafüzért a Szeretetláng fohásszal naponta elimádkozni! ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMI HATÁSÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE!

Ne feledjük annak meghatározását, hogy milyen szándékra történik a Kilenced elimádkozása.

Jelen esetben most azért imádkozunk, hogy: Magyarország, valamint a Szent Anna rét sorsának alakulása, az Úr Jézus vezetésével, Örökös Királynőnk a Magyarok Nagyasszonya közbenjárásával, Isten dicsőségére történjen, hogy minden ügyünkben (a megvalósítást is beleértve), Hazánk számára legkedvezőbb döntések szülessenek!

Ne feledjük: A kegyelem mértéke tőlünk is függ! 

Köszönöm, hogy együtt lehetünk az imában! (a szerk.)Országom nem pusztul, hanem tisztul!.bmp

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai 1

grignon ennespt.gif      A HISZEKEGY változatai: A szentmisében rendszerint (a „nagy”) Nicea-konstatinápolyi hitvallást, a rózsafüzérezés-nél (a „kisebb”) Apostoli Hitvallást, ritkán az „ökume-nikus verziót” imádkozzuk. Csak közbevetőleg említjük meg, hogy eredendően nem tartozott a "Domonkos-féle" rózsafüzérhez a Hiszekegy-Miatyánk-3 Üdvözlégy bevezetés. Ezt Montforti Grignon Szent Lajos illesztette hozzá!
      AZ ÚR IMÁJA
      A Miatyánk az Úrtól kapta a nevét. Nem ember, nem is angyal a szerzője ennek a fönséges imának, hanem az emberek és az angyalok királya: Jézus Krisztus. Isten fia tetteiben mindig az Atyát dicsőítette és azért jött erre a világra, hogy általa az emberek is megdicsőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket arra az imamódra, mellyel a legjobban magasztalhatjuk Istent: megtanított bennünket a Miatyánkra, amelynek Ő a szerzője.
      Imádkozzuk tehát gyakran ezt az imádságot olyan érzülettel, ahogyan Krisztus tanította!
      Tertulliánus szerint a Miatyánk az evangélium rövid kivonata.
      Kempis Tamás annyira csodálja, hogy azt állítja: a Miatyánk kívánságai túlszárnyalják a szentek legmerészebb vágyait is.
      Aranyszájú Szent János viszont arra figyelmeztet; aki nem úgy imádkozik, ahogy az Úr tanított bennünket, az nem az Úr Jézus tanítványa.
      Végül Szent Ágoston arról biztosít mindnyájunkat, hogy a szívből végzett Miatyánk kiírtja a bocsánatos bűnöket is.
      Amikor ezt az isteni imádságot áhítattal mondjuk, akkor a legkiválóbb erényeket indíthatjuk fel magunkban; mivel a Miatyánk minden egyes fohásza egy-egy erénynek felel meg.
      Ha szentolvasónk tizedei előtt a Miatyánkot mondjuk, akkor emlékezzünk a fenti gondolatokra! Akkor rózsafüzérezésünk közben nagy erőkkel töltekezhetünk, s lelkünket friss forrásvízzel üdíthetjük. A rózsafüzér kezünkben olyan hatalom, amelyen nem vehet erőt az alvilág minden incselkedése sem.Pater_noster 2.jpg

Szólj hozzá!

Őszinteség és figyelmesség – az élet méltósága

340. Soha kettős szívvel nem voltam az emberek felé. Egyetlen szívem van, telve lángoló szeretettel Isten és az emberek iránt. Te se mérj kettős mércével!
341. Senki sem kételkedett szavaimban, mert tudhatták, hogy amint beszélek aszerint élek. – Légy hiteles!
342. Mivel én vagyok az Igazság Anyja, megvetem a hazugságot. – Tartsd meg a nyolcadik parancsolatot!
343. Felebarátodhoz mindig légy őszinte, vagy ha nem mondhatod el az igazat, akkor hallgass, de semmiképp se véts a nyolcadik parancs ellen!
344. Szükségtelen, hogy embertársadnak feltárd lelked mély titkait, mert ez igen nagy könnyelműség.
346. Az emlékezet sok fölösleges és káros látványt raktároz el, melyek szennyezik a gondolatot. Ezek bármikor megzavarhatják az összeszedettségre való törekvésed. – Légy tehát figyelmes fegyelmedben!
345. Mivel küldetésed van, a világban kell élned, de nehogy a világnak élj! – Tégy tanúságot Fiamról!
347. Isten elveti a képmutatót és a hízelgőt, mert az ilyen teljesen más a szívében, mint a nyelvében!
348. Álnok az, aki úgy érvel, hogy „az igazság érdekében kénytelen a VIII. parancsolat ellen véteni”!
349. Figyelj az ellenségeidre, ők jól látják a hibáidat.
350. Ha annyira megveted az őszintétlenséget, akkor magadhoz is épp oly következetes légy!
351. Akik azt állítják, hogy Fiamat szeretik, de engem folyvást sértenek, bizony hamiskodók azok!
352. Amiként a halat horoggal, a madarat léppel fogják, a hazugok épp úgy ragadják meg képmutatásukkal az egyszerű és hiszékeny embert.
353. Gyermekem! Ha jókívánságod fejezed ki felebarátod felé – azt –, kívánd neki teljes szívedből és teljes lelkedből, és ezzel teljesíted a szeretet parancsát.
354. Őszinteség, szemérmesség és okosság nélkül bárki közönségessé válhat, és ez sajnos maga után vonhatja a megvetést, amely árt a méltóságnak.
355. Az Úr törvénye tökéletes, tanúsága megbízható és a balgát bölccsé teszi. Az Úr parancsai egyenesek, útmutatása érthető, földerítik a szívet, megvilágítja a szemet, s oltalma örökké megmarad.
356. Gyermekeim tudnotok kell, hogy az én szolgáim mentesek a ravaszságtól, ezért ne is tartsa magát senki 'Mária gyermekének', aki szívből nem őszinte!
357. A tapintatból való hallgatás és az őszinte megnyilatkozás mérlegeléséhez, kérd őrangyalod segítségét.
358. A lélek az ami éltet, a test pedig annyiban van javadra, amennyiben teljesíti és megéli az Igét.
359. A ravasz ember állandó bizonytalanságban él, mert nem tudhatja, hogy mikor szégyenítik meg.
360. Bármit mondasz, légy mindig őszinte és egyenes.
361. Az egyszerű és őszinte ember, szeretetreméltó. – E lelkületben volt a legkiválóbb Szent József!
362. Az őszinte lelkület és a jó lelkiismeret az örökkévalóság záloga. Tedd magadévá és kövess engem!imadkozni masokert (2).jpg

 

Szólj hozzá!

Kérdés: A mai férfi képes-e harcolni a Gonosz ellen?

Léteznek-e férfias, lelki férfiak? 1

ferfi_dwwirtschaft.jpg      Mit tanácsolhatunk tehát a párkereső nőknek? Hát először is azt, hogy elsősor-ban nézzenek ki úgy és visel-kedjenek akként, mintha NŐK lennének!  Vagyis soha ne a divatnak, a barátnőknek vagy a skalpvadász 'pasiknak' akarjanak megfelelni! Másodsorban, tartsák szem előtt, hogy az igazi férfiasság, nem a tettekben és a szövegelésben, hanem a tettre kész önuralomban mutatkozik meg! Ha bizonytalanok a férfi valós szeretetében, kérjék a türelmét és az rövidesen színt vall. (Ez persze csak akkor működik, ha a férfiben fel sem vetődhet a "bezzeg" érve! A férfiak ugyanis nem viselik el, ha tőlük mértéktartást várnak, miközben vélt "elődjét" ezt korántsem kötötte!) Általánosságban azonban, óvakodjanak azoktól az önző, öntelt és kioktató férfiaktól, akiknek hite nincs, ám ehelyett – hit gyanánt –  megkérdőjelezhetetlen elméleteket kreálnak. Egyes férfiak vágyai és ábrándjai (az életről való "filmszerű"), elképzeléseik gyakran elhomá-lyosítják a mértékletességüket, mígnem a nőket rendszeresen oktatják, fölényesek és mindenről úgy vélik, hogy jobban tudják. Ha gyengédnek mutatkoznak is, ez sokszor vagy célirányos, vagy csupán a "kisdiák" lekezelése. Különösen óvakodni kell azoktól, akik isznak, dohányoznak (még ha ennek valamiféle "korrekt" keretet igyekszenek is mutatni), mert ezeknél szinte törvényszerű, hogy igazán csak mások iránt vannak precíz és mértékadó elvárásaik (de önmaguk iránt a legkevésbé, mint később kimutatkozik)! Bár másokat könnyen vádolnak, maguknak mindig találnak "reális" mentségeket. Mindig tovább kell gondolni az esetlegesen már korán kimutatkozó "villámtréfákat", hogy majdan ezek a házasság után, hogyan sülnek el, és valóban mosolyfakasztók lesznek-e majd akkor? Aki már kezdetben türelmetlen – amikor megértőn és türelmesen kellene udvarolnia –, ugyan bizony mértéktartó lesz-e, majd a házasságban?

imadkozzatok egymasert_1.jpg     Az Isten megáldjon benneteket lányok és nők! A szeretet mér-tékegysége nem a férfi bicepsze, nem az eleganciája, a "jól tud táncolni" meg "a van pénze", hanem az áldozatra, és a jóra való készsége! Tehát a férfiben a lelküle-tet, A LELKET keressétek és akarjátok megismerni. Ha ez netán, nyomaiban még kimutatható, akkor érdemes velük foglalkozni és (szépen, fokozatosan) a hitre irányítani őket (persze, ha bennetek még van egyáltalán)! Akinek hite nincs, annak mértéke sincs, mert mihez képest tesz vagy nem tesz valamit, a stelázsihoz képest?? Higgyétek el már végre, hogy Isten nélkül nem megy, és arról a végtelenül szerető Istenről beszélek, aki egyszülött Fiát adta a mi üdvösségünkért! Azt se feledjétek, hogy bár más vallások léteznek – ám –, egyedül a kereszténység hirdeti a maradéktalan, válogatás nélküli SZERETETET, és Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta a Feltámadásával – más vallásalapítót nem! Higgyetek tehát az Evangéliumban és társat is aszerint válasszatok!

Szólj hozzá!

0036 - lenge oltozek3_1.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 039_apor vilmos .jpg

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Monforti Grignon Szent Lajos, a szentolvasó apostola

     A rózsafüzér iránti lelkesedés lendülete, a protestantizmus, majd a janzenizmus alatt jelentősen megtört. Bár az ellenállás számtalan szigete őrizte az áhítatnak eme formáját, a régi tűzet mégis csak Grignion de Monfort Szent Lajosnak (1673-1716) sikerült újra lángra lobbantania.
Szűz Mária titka.jpg      A máriás kegyelem arra ösztönözte Grignon Szent Lajost, hogy csatlakozzon a prédikáló rendhez és belépett a(domonkosok) harmadrendjébe. Ez lehetővé tette számára, hogy rózsafüzér-társulatokat szervezhessen, amihez a domonkosok rendi főnökétől kapott engedélyt.
      Több művében is kimutatkozik, hogy Szent Lajos sokat merített a domonkos hagyományból, különösen Boldog Alanus de Rupe írásaiból. Grignon azonban nem elégedett meg a másolással, hozzáadta a maga hasonlíthatatlan zsenialítását is.
      Hogy a tudatlan és felületes népnek Jézus és Mária titkait könnyebben hozzáférhetővé tegye, szent keresztutakat is építtetett, mint például Pontchâteau-ban, azonkívül körmenetei számára zászlókat tervezett, melyek a titkokat ábrázolták. Több mint százezer tagot vett fel a rózsafüzér-közösségekbe. Az ő és az általa alapított Mária Társulat misszionáriusainak buzgósága újra kereszténnyé tette Nyugat-Franciaországot, és ezzel megalapozta azt a csodálatraméltó ellenállást, melyet ez a vidék a francia forradalommal szemben tanúsított.
      Az is Grignon Szent Lajos volt, aki a rózsafüzérhez – bizonyos fokig bevezetőként – hozzáfűzte a Hiszekegyet, a Miatyánkot és a három Üdvözlégy Máriát, melyek nem a domonkos hagyományból származnak és ezért nem szükségesek a rózsafüzérhez kötődő búcsúk elnyeréséhez. Grignon ezen toldaléka azonban az idők folyamán általánosan elterjedt. (Alsó kép: Montforti Grignon Szent Lajos rózsafüzére)chapelet_du_pere_de_montfort1.jpg

Szólj hozzá!

323. A békétlen lelkű az irigy, aki nem szívleli mások nyugalmát. Azon igyekszik, hogy zavart keltsen!
324. Könnyen feldúlhatod szíved békéjét, ha nem zárod be füledet a 'jólértesültek' hírei elől.
325. Vannak akik finoman kipuhatolják, hogy miként gondolkozol, aztán később durván visszaélnek ezzel. – Légy tartózkodó és élj rejtett alázatosságban.
326. Gyermekem! Először magadban teremts békét, s csak azután békéltess másokat.
327. A gonoszok közti béke a legnagyobb háborúság, mert a rosszak mindig készek tönkre tenni egymást.
328. Aki más hibáit szajkózza neked, rólad is hasonlóképp beszél mások előtt.
329. A földi dolgokért rajongók és a kevélyek, mindenen csak pártoskodnak és szüntelenül viszálykodnak.
330. A bölcs nagyra értékeli a békességet, míg az oktalan – aki önmagával sincs békében –, folyton lázong és semmiségeken is civakodik.
331. Ha igazi lelki békére törekszel, akkor beszédedben, gesztusaidban, érdeklődésedben és viselkedésedben, légy mindig szelíd és visszafogott.
332. Gyermekeim! Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, békességes, szeretetreméltó, dicséretes, erényes és ami magasztos.
333. Nagy lelki békével bír az, aki nem törődik se dicsőséggel, se gáncsoskodással, csak teszi a jót!
334. Inkább engedj a magadéból, semhogy törésre vidd a békét szüleiddel, felebarátoddal vagy házastársaddal. – Imádkozd a rózsafüzért, környezetedért!
335. Ha nem csorbítja Isten dicsőségét, inkább add fel a véleményedet és alkalmazkodj, mintsem a békétlenség támasza légy. – Szüntelenül imádkozzál!
336. Gyermekeim! Szünet nélkül imádkozzatok a békéért, mert a sátán a békétlenségben nyer teret!
337. Az Isten országa nem „eszem-iszom”, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.
338. Szeplőtelen Szívemhez intézett imádsággal elnyerhetitek a békét, mert Isten reám bízta ezt!
339. Amit tanultatok, hallottatok és elfogadtatok tőlem: azt tegyétek; és veletek lesz a békesség Istene.
Kövess engem!Mária Rózsafüzér Világmissziója_1.jpg

Szólj hozzá!

A kérdés még mindig csak részben megválaszolt: honnan veszi a férfi a maga "férfi öntudatát" és ez az-e, ami valóban a férfiasság kritériuma? 

Kérdés: a mai modern férfi valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?

dohány87.jpg      A férfiak női nemről való "férfi" élményei a legfogékonyabban és legmélyebben a "nőtől", az anyától származnak gyermekkorból, ezért tudattalanul is valóban az anyjukat keresik a párjukban. Ha negatív élményeik voltak, akkor a valós anyakép mellett egy vágykép határozza meg elvárásaikat. Persze ez nem azt jelenti, hogy a valós női ideál hasonlít az édesanyához, de annyiban működik a dolog, hogy valamely vélt vagy valós tulajdonság végül is képes arra, hogy a NŐRŐL alkotott belső képet befolyásolja.
Ezen anyai "eredeztetésnek" vannak szélsőséges esetei, melyek megmérgezhetik a házaspárok életét, ha ugyanis a férfi túlságosan kötődik édesanyjához, s ennek a függésnek fényében kritizálja kedvese cselekedeteit, főztjét, női szerepeit, vagy éppen anyja tanácsait kéri olyan ügyekben, melyekben párja lenne az illetékes.
rubens_adam_es_eve.jpg      A NŐ képes felkelteni a FÉRFI figyelmét, de a férfi, Éva paradicsomi esete óta érzékeny arra, ha nőtársa más férfiről példázódik vagy volt már mással előélete! Az igazi férfitípus (értsd jól), 100%-ban akarja birtokolni feleségét, múltjában és jövőjében is, jóllehet, ezért házassága előtti férfiként persze semmit sem tesz! Ezzel magyarázható, hogy a párja múltja miatti féltékenység – akár a józan értelem cáfolataként is – de gyötri a férfit, mely egyenesen tragédiába sodorhatja az egyébként harmonikusan bontakozó udvarlási szakaszt, vagy akár a megvalósult házasságot is. Ezért ajánlatos ezeket a kérdéseket időben tisztázni! Az ebből fakadó durvaságok, ferdeségek, depresszió, válás, öngyilkosság mögött, sokszor negatív szexuális élmény vagy a másik fél, korán elvesztett tisztasága miatti fájdalom, mögöttes traumái motiválnak! Ha efféléről másként gondolkodik a kedves Olvasó, ne feledje, hogy fenti "sarkos" megállapítások sokszor a tudatalattiban fejtik ki hatásukat és bizony ebből származnak azok az "érthetetlen viselkedések", züllések! Nem véletlen és nem érték nélküli a "maradinak" tartott szülői, nagyszülői figyelmeztetés a házasságig való tisztaság megtartására. És ez mindkét félre vonatkozik! Bizony nem árt, ha a nők néha 'férfi szemmel' is nézik a világot, és egyenesen tragédia, ha a férfiak nem gondolkoznak olykor a 'nő fejével' is.

      Míg a férfiasság a tapintatos türelemben, a női jellem a szemérmes gyöngédségben mutatkozik meg! A férfinek és nőnek az udvarlás idejére, be kell kalkulálnia az egymás iránti mértékletes viselkedést, tudatosítva, hogy a szemérmesség és diszkréció az emberi intimitás része, mely a két nem vonzalmának titokzatos misztériuma. Ennek korrekt megélését nyilvánvalóan veszélyezteti – mintegy hitelteleníti – a felek "elővételezett" együttléte.
Jóllehet, Isten egyenlő személyi méltósággal ajándékozta meg a férfit és a nőt, ám maguknak kell elismerniük, tisztelniük és óvniuk egymás szexuális identitását! Kicsit sarkítottabban ezt úgy fogalmazhatnánk meg, hogy: a tisztességes férfi arról ismerszik meg, hogy 'belegebed', a tisztességes nő meg arról, hogy hagyja!
kepatmeretezes_hu__105_2009081003403_605.jpg     A fenti felvetéseket bezavarandó: léteznek rámenős, skalpvadász, önző és brutális férfiak! De hogyan is kerülhet egyáltalán össze a védtelen nő, egy önző vagy kifejezetten rámenős, agresszív férfival? Sajnos úgy, hogy a "védtelen nő" többnyire kiválasztja magának! Nem utolsósorban azért, mert férfiasnak és úm. szexisnek találja. De azért is, mert a családban is ezt tapasztalta és úgy véli, hogy ő "nagy női készségeivel" már jobban tudja majd kezelni az ismert szituációkat (mint annak idején az anyja)! Úgy látja, hogy a rámenősség "határozottságot", a "célirányosság" férfiasságot, a durvaság "keménységet", a skalpgyűjtemény pedig "tapasztaltságot" tükröz az ilyen nő számára. Hát ez bizony nagy melléfogás! Nos, a nőnek tudnia kellene, hogy az ilyen "férfi" őt is csupán tárgynak vagy "új húsnak, skalpnak" tekinti és csak annyit kedveskedik, amennyi rövidtávú célja eléréséhez okvetlenül szükséges. Valójában csak beeteti áldozatát! A nő pedig annyiban hibáztatható, hogy nem hallgat ősei figyelmeztetésére és épp oly hiszékeny, mint Éva volt. Ehhez még hozzájárul a fent említett öntelt női önbizalom, hogy majdan képes lehet gyengédséggel és páratlan bájaival, változásra bírni a kicsit "kikapós, de férfias férfiját". "Amint bekötik a fejét, majd megszelídül" – gondolja, de súlyosan téved! Ez ugyanis nem lehetetlen bár, de roppant ritka! Ehhez Saul-Paul nagyságrendű katartikus megtérés és erős bűnbánat-nyilvánítás kell, de legfőképp a tartós hit! Mellesleg ez is az a helyzet, mely Isten nélkül nem megy! Mert ha hite nincs, akkor minden bók, csak a "desszert" dicsérete, és végül a nő csak cigi előtti "nass"! Tény, ami tény: nem a házasság intézménye van válságban, hanem az ember (a férfi és a nő)!

Szólj hozzá!

Sandri bíboros: Az ENSZ védelmezze a kisebbségeket

2014. szeptember 13. 

Nem lehet elképzelni a Közel-Keletet keresztények nélkül. Az ENSZ pedig védelmezze minden kisebbség méltóságát – így összegezhető Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusának felszólalása szeptember 9-én Washingtonban. A Vatikáni Rádió tudósítása.

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusa A keresztények védelmében elnevezéssel megalakult új non-profit szervezet megnyitó csúcstalálkozóján szólalt fel. Célja annak megvitatása, miképpen tehet a nemzetközi közösség lépéseket a közel-keleti lakosság érdekében. Ebben a régióban semmibe veszik a vallásszabadságot és az emberi jogokat, a kisebbségek pedig, nemcsak a keresztények, szörnyű szenvedésnek vannak kitéve – állapította meg Sandri bíboros. 

Felhívásában arra szólított, hogy az Iszlám Állam minden politikai, gazdasági és katonai gyilkos őrületének támogatását egyértelműen el kell utasítani. Fel kell számolni a cinkos hallgatást a szíriai konfliktus számos következményéről, többek között arról, hogy a menekülttáborokban 12-13 éves lányokat eladnak „menyasszonyként” vagy árucikként más országoknak. Ki emelte fel valaha is szavát és ítélte el ezt a gyakorlatot? – tette fel a kérdést.

Ne azt állítsuk előtérbe, hogy civilizációs összeütközés és háború folyik az iszlám és a kereszténység között, még akkor sem, ha ez valóban megtörténik. Van, aki, sajnos, tönkre akarja tenni a tiszteletteljes és gyümölcsöző kulturális együttélést – fogalmazott a bíboros. A Nyugat gyakran beleesik abba a csapdába, hogy az arab kultúrát az iszlámmal azonosítja. Nem kétséges, hogy hatalmas gazdasági érdekek forognak kockán, amelyek hatással vannak a konfliktusra. Így például a fegyverkereskedelem, az olajkutak és gázlelőhelyek ellenőrzése, a kőolaj- és gázvezetékek védelme, az egyik szabadkereskedelmi övezet uralma a másik felett, nemcsak a Közel-Keleten, de Kelet-Európában és a világ más régióiban is. Mindez a kiselejtezés kultúrája nevében folyik, ami a személyes gazdasági érdekeknek ad helyet, megsemmisítve, vagy figyelmen kívül hagyva a másik embert, életét és méltóságát.

Ezt követően Sandri bíboros azt kérte, hogy az ENSZ váljon egyre inkább és egyre átláthatóbb módon azzá a hellyé, ahol minden nép konkrét döntésekkel és megfelelő lépésekkel védelmezi a közel-keleti keresztények és minden más kisebbség méltóságát. Biztosítani kell a keresztények visszatérését Moszulba és saját földjükre. Meg kell állítani a jogtalan agressziót, de gondolkodásunk ne korlátozódjon pusztán az erő használatára. Amennyiben ez szükséges, úgy történjen az ENSZ vezetése alatt, nemzetközi egyezmény keretében, az arab és a muszlim országok bevonásával – hangsúlyozta Sandri bíboros Washingtonban. 

A bíboros amerikai látogatása során felszólalt az Egyesült Államok püspöki konferenciája állandó tanácsának ülésén. Ez alkalommal is a közel-keleti konfliktusról szólt. Emlékeztetett a Szíriában elrabolt papokra és a brutálisan meggyilkolt újságírókra. Kérte, hogy áldozatuk ébressze fel a világ lelkiismeretét. Nem hallgathatunk a szentföldi egyházakat sújtó fenyegetések láttán. A spirituális vezetőket arra buzdította, hogy foglaljanak állást a vak és barbár erőszakkal szemben. A vatikáni képviselő hangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a híveket ne a civilizációk és vallások közötti konfliktusra neveljék. 

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

Az Örök Rózsafüzér Mozgalma

     1634 egy olasz domonkos pap, Timotheus Ricci (1579-1643) Bolognában megalapította az „Örök Rózsafüzért”, melynek alapszabálya kimondta, hogy a rózsafüzért éjjel és nappal, az év minden órájában imádkoznia kell valakinek.
     Ez nagyon megfelelt a híveknek, mivel ez azt jelentette, hogy az évnek csak egy órájára kellett elkötelezniük magukat, melyben az egész zsolozsmát elimádkozták. A hívek elmentek a domonkos kolostorba és egy kazettából kihúztak egy papírt, melyen valamely a nap rájuk osztott órájának időpontja volt felírva. A siker nagy volt. Egyedül Bolognában 16-szor kellett a kazettát újratölteni, és még VIII. Orbán pápa is magához rendelt a Vatikánba egy kazettát, melyből a maga óráját kihúzta. A pápa haláláig hű maradt ehhez az önként vállalt kötelezettséghez. Az óra, amit kihúzott, az este 11 és éjfél közötti volt.
      Az Örök Rózsafüzér gyorsan elterjedt az egész kereszténységben, és a pápák gazdagon ellátták búcsúkkal.6. Plas, előtér, baloldal, VIII. Orbán pápa (1623-44).jpg

Szólj hozzá!