HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

san-alfonso-maria002.jpg
     Liguori Alfonz józan középutat tartott a rideg janzenizmus és a gátlástalan lazaság között, s így irányadó lett a következő szá-zadok moralistái és lelkipásztorai számára. Kétségtelen, erkölcstana kazuisztikus*, azaz sok konkrét esetet tárgyal, de ez mind-annyiszor elengedhetetlen, ha egy szerző az élet közelében akar maradni. (* A jogi szabá-lyozás módszertani formája: "mindent a legapróbb részletekig." )
     Hasonló jellegű számos kisebb lélegzetű munkája is, amelyekkel nagy hatással volt a népi jámborság alakulására. Ezekben is kora szükségleteit elégítette ki. Már ügyvéd korában tagja volt a Mária-kongregációnak
és kedves volt számára az oratoriánus, illetve jezsuita lelkiség. A kor igényeinek megfelelően válogatta ki a lelki élet fontos elemeit, és népszerű formába öltöztette azokat. Így írta egymás után sokáig keresett műveit, mint pl. Az imádság erős fegyvere, A megélt Krisztus-szerelem, Az örök-kévalóság fényében való élet, a Szűz Mária dicsősége, és a Látogatás a szentségi Jézusnál és Máriánál.liguori_sz_alfonz_530.jpg

     Egyszer népmisszióba ment néhány paptársával együtt, akiket sikerült megnyernie, hogy gyóntatóként kísérjék el. Úgy utaztak, hogy Alfonz öszvéren lovagolt, a többiek pedig kocsiban ültek. A faluhoz közeledve az emberek látták őket, és úgy vélték, hogy az öszvéren a többiek szolgája ül. Amidőn a szabad ég alatt ez a ,,szolga” prédikálni kezdett, ámulva súgtak össze: ,,Ha már a szakácsuk így tud prédikálni, hogyan fog beszélni a többi!” Tény, hogy a hatásos prédikációi elérték, hogy az Istennel történt kiengesztelődés, a gyónás után az emberek egymással is nyilvánosan kibé-kültek. Az evangelizációk után, mindig segélyt osztottak a rászorulóknak.
     Közismertté vált egy amalfi özvegy esete: Valaki megölte a fiát, és az asszony sokáig őrizte fiának véres ruháját, hogy ezzel is táplálja bosszúvá-gyát. Miután meghallgatta Alfonz prédikációját a kiengesztelődésről, zo-kogva tette le a ruhát a Megfeszített lábához és kijelentette, hogy szívében nem őriz többé gyűlöletet. És ez volt a szentalfonzi evangelizáció lényege: a szeretet tüzével kioltani a gyűlölet tüzét! (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)image57.png

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Imádkozz2_z.jpg

Szólj hozzá!

Ötödik jelenés

1933. február 11-a szombat, este 19 óra.
336_002.jpg     Marietta reménye és hűséges várakozása beteljesült, aznap is a forráshoz igyekezett. Miközben a kislány megmosta kezét a vízben és keresztet rajzolt magára, megjelent a Szűzanya és a következőket mondta.
‒ Jövök enyhíteni a szenvedést. Isten veled!
     Marietta hirtelen felállt, és sírva sietett vissza otthonukba! Ezúttal sem értett egy kifejezést az "enyhíteni" szó értelmét és az édesatyjától kért magyarázatot, hogy mit jelent: "A szenvedést enyhíteni?"
louis-jamin_abbe.jpg     A jelenéseknek egyre nagyobb híre kelt és a falu káplánja Louis-Marie Jamin káplán atya arra kérte a kislányt, hogy legközelebb kérje meg a jelenést, hogy adjon valami jelet. (Jobb oldali kép Marietta a kisöccsével)hs_banneaux_mar_beco07.jpg

Szólj hozzá!

Róna Gábor atya második tanúságtétele:

pere_rona_2.jpg     Ekkor már Dél-Amerikában voltam, Quítóban, Ecuador fővárosában. A rendházunk, amelyben akkor laktam, a
történelmi városrész közepén volt, kétemeletes szép modern épület, fölötte terasszal. Házunk egyik része diákotthon volt egyetemisták számára. Aznap este valami ünnepük lehetett a fiataloknak, mert elég hangosak voltak, és ez még éjszakába nyúlóan is tartott...
     Szobám a terasz alatt volt, és nem tudtam aludni. Kijöttem a folyosóra, és ahogy megállok az ablaknál, valami szörnyű látvány tárult elém: pár méterre tőlem, az ablakon át látom, hogy a terasz külső peremén ül egy fiatal egyetemista, lábait a mélységbe lógatva... Alatta a mélyben kövezett kis belső udvar. Csak ül, és egy másik ablakból egy barátja beszél hozzá szépen, bátorítóan, hogy ne adja föl, jönnek, segítenek neki... Ekkor kaptam egy hatalmas kegyelmi indítást arra, hogy teljes erőmből imádkozzak érte. Bementem a szobámba, és teljes szivemből és erőmből imádkoztam. Akkor már pap voltam. Nem tudom, meddig tartott ez a hihetetlen imaküzdelem. Egyszer csak kezdtem érezni, hogy visszatér a béke a szívembe. Felöltöztem, és átmentem a diákok otthonába. Mosolyt látok az arcokon. Jó jel! Kérdem, mi van a fiúval...? Mondják: a szobájában van, fekszik az ágyán... Megkönyebbültem! Mégis, hogy történt? Elmondják, a fiú levetette magát a mélybe, de egy karja beszorult az esővíz levezető csatorna és a fal közé, és nem engedte őt lezuhanni. Ketten, ők is kimentek a terasz külső oldalára, és csak a Jóisten tudja hogyan, a terasz széle alatt levő odaszorult társukat kihúzták onnan, magukat is a legnagyobb halálveszélynek kitéve, beemelték a terasz korlátján, és a fiú megmenekült! Ezt én nem láthattam, de ezt mondták el nekem a társai. Ha más mondaná el, nem tudnám elhinni, de tanúskodom, hogy ezt mondták el a társai.
     Ezt a második történetet nagyon nem akartam föleleveníteni magamban, sem azt másokkal közölni. Hogy mégis rászántam magam, azt ezért tettem: Vannak emberek, esetleg saját környezetünkben akár családunkban is, akik nem adták jelét a bűnbánatnak vagy a megtérésnek, és meghaltak úgy, hogy nem rendezték lelküket a Jóistennel. Ők is a mélybe vetették magukat, de a jó Istennek vannak lehetőségei, hogy megmentse lelküket a kárhozattól, ha vannak lelkek, akik buzgón és állhatatosan imádkoznak értük még haláluk után is. A kárhozatból nem lehet ugyan senkit visszahozni, de a Jóisten az ő mindentudásával előre látta a jó lelkek érte végzett állhatatos és buzgó imáit, mindezt tekintetbe vette, mielőtt még ítélőszéke elé került volna, és csodával határos módon megmenthette őket attól, hogy az örök kárhozatba zuhanjanak. Tartsunk ki tehát a bizalomban és a buzgó és állhatatos imádságban!
† Róna Gábor S.J. (Forrás) (folyt.)c0992lap150b.jpg

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     Alfonz, a mezőkön és a szőlőhegyeken gyakran hallotta a dolgozó emberek énekét. Felfigyelt rá, hogy a nép mennyire szeret énekelni, s milyen szép dallamaik vannak, de szövegeik mennyire silányak, olykor erkölcstelenek. Ezért szövegeket írt a népi dallamokhoz, sőt, maga is komponált dallamokat, melyeket a nép átvett! Így anélkül, hogy különösebb irodalmi törekvései lettek volna, helyet kapott az itáliai irodalomtörténetben mint népdalköltő, és dalai ma is élnek a nép ajkán. Az egyik dala, a Tu scendi dalle stelle, (A csillagok közül szállsz le) mint karácsonyi ének él a hegyi dudások között, de felhangzik nagyzenekari feldolgozásban is.
     A szükség tette Alfonzot moralistává is. Úgy akarta ugyanis, hogy a kongregáció tagjai mint igazi alphonsus-when-the-devil-wishes.jpegmisszionáriusok ne csupán népszerű szóno-kok legyenek, hanem az egyes emberek lelki gondozásában, főleg a gyóntatószékben, alapos felkészültséggel tudja-nak dolgozni. Ezért nagy gondot fordított munka-társainak teológiai, különösképpen pedig erkölcstani képzésére, mindezt pedig beleoltva a Mária-tiszteletbe.
Igen ám, de a meglévő kézikönyvek hosszadal-masak voltak és Alfonz úgy ítélte, hogy nem is elégirasa_1.jpg alaposak. Ezért hozzáfogott egy erkölcs-tani tankönyv megírásához. Többéves munkával átdolgozta az egész erkölcstant.
Munkájához nagy segítsé-get nyújtott jogi művelt-sége, pontos fogalmazási készsége, továbbá az a sok tapasztalat, amelyre mint nagyvárosi lelki-pásztor, népmisszionárius és lel-kigyakorlat-vezető tett szert. (A képen, Szent Alfonz kézírása.)
teologia_moralis.JPG    Ezt a saját növendékei ,,házi használatára” szánt munkát az egyszerűség ked-véért nem kézzel másoltatta a hallgatókkal, hanem Ve-lencében, Reimondininél kinyomatta. Ezzel ‒ megint csak eredeti szándékától függetlenül ‒ megalkotta az újkori erkölcsteológia klasz-szikus művét, amely magá-ban foglalta az előző száza-dok lelkipásztori ismereteit. (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!163620.jpg

Szólj hozzá!

Negyedik jelenés

1933. január 20-a péntek, este 19 óra.
     Marietta az egész napot ágyban töltötte, mert rosszul érezte magát. Este azonban felöltözött és az odasereglett környékbeliekkel ‒ akik megígérték, hogy elkísérik ‒, kiment a forráshoz. Már menet közben elkezdte az imádságot és a környezete vele mondta.
     Rövid várakozás után a Szépséges Hölgy megjelent. Marietta örvendezett, amikor meglátta és felsóhajtva így szólt:
‒ Szépséges Úrnőm. Mit óhajt?
     A válasz így hangzott:
‒ Egy kis kápolnát szeretnék! ‒ s kitárta kezét, jobbjával megáldotta Mariettát és eltávozott! a_szuzanya_kapolnat_kert.jpg
     A kislány hirtelen rosszul lett és elájult! Kísérői karolták fel és vitték haza. Röviddel ezután Marietta visszanyerte öntudatát, de ha kérdezték is, a találkozásról keveset mondott!
     A negyedik jelenést követően több mint két hétig nem jelent meg a Szűzanya. Mindez súlyos megpróbáltatást jelentett Marietta számára. A falu népét is hatalmába kerítette a közöny, a gyanúsítás és vádaskodás! A lány azonban hűséges maradt. Mindennap imádkozott a megszokott időben, kiment a forráshoz és ott folytatta fohászkodását.a_forras_ahol_mariette_imadkozott.jpg

Szólj hozzá!

Az imádság a mi hatalmas eszközünk
pere_rona_2.jpg    P. Róna Gábor jezsuita atya tanúságtétele az ima erejéről.

     Jelen kis írásommal szeretnék eleget tenni egy kedves felkérésnek, hogy mondjam el a KALÁSZ kedves olvasóinak, hogyan imádkozott jó édesapám azért, hogy én pap legyek. A másik pedig egy hatalmas imameghallgatás, melyről, megvallom, magam már rég megfeledkeztem, de most felelevenítette bennem 

Bartalné Veronka kedves édesanyatársatok kérte, hogy osszam meg veletek. Mindkét tanúságtétel az ima hatalmas erejéről szól.
     Első tanúságtételem: Tanítócsaládból származom. Édesapám Kiskunhalason volt tanyai iskolák igazgatója, édeanyám tanítónő volt egy városi iskolában.
Édesapám munkabeosztása kötetlenebb volt, így minden nap elment a templomba. Napiáldozó volt, az egyházközség világi elnöke. Tanítói nagyon szerették.
Édesanyám nagyon szerette tanítónői hívatását. Csak idős korában hagyta abba a tanítást. Ő is mélyen vallásos volt. Édesapám olykor elvitt magával iskolalátogatásaira, ilyenkor eljött hozzánk a városi kocsi, télen a szánkó...
Nagy élmény volt számomra suhanni szánkóval a havas tájakon. Máskor meg hozott "madárlátta kenyeret", ami megmaradt az útravalójából, amit láttak a madarak! Annak különös íze volt!
     Már több mint húsz éves voltam akkor és már a Jezsuita Rend novíciusa, amikor édesapám és jó édesanyám meglátogattak. Ez volt egyike utolsó találkozásaimnak édesapámmal. Pár percre egyedül maradtunk csak mi ketten. Láttam, hogy ő valami nagyon fontosat akar mondani nekem. Megszólalt: "Gabi, amióta megszülettél, egy nap sem múlt el a nélkül, hogy ne imádkoztam volna azért, hogy te pap légy, és Loyolai Szent Ignáchoz, hogy jezsuita légy." Ekkor az én hivatásomnak a kulcsát tette le a kezembe. Áldja meg érte a Jóisten! Papi és jezsuita hivatásomat a Jóisten után... neki köszönhetem!
† Róna Gábor S.J. (Forrás) (folyt.)coeur_de_jesus_et_de_marie_vitrail.jpg

 

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     Amikor olyannyira megpróbáltatott szentünk türelme és alázatossága, harminchat éves volt és bizony, most következett élete második nagy fordulata! Gyógyulásának, lábadozásának idejét a Nápolyi Királyság, Scala nevű hegyi városkában töltötte, az Amalfi-öböl felett. Polgári ismerősei itt már voltak bőven, úgyhogy lábadozásában voltak segítői és kisebb-nagyobb sétákra elkísérték a gyönyörű környéken. 
     Itt megismerhette a hegyi pásztorok és parasztok egyszerű életét, mérhetetlen elhagyatottságát, akik papot szinte soha nem láttak, noha a püspöki székhely mindössze két óra járásnyira volt a vidéktől. Ekkor döbbent rá arra a mély szakadékra, amely a gazdagokat és a szegényeket egymástól elválasztotta. Még a kisebb földbirtokosok is saját papot tartottak, ugyanakkor a szegény falusi nép lelkipásztorok nélkül volt. A felismerés annyira elszomorította, hogy aludni sem tudott. Napfelkelte előtt, segítői tudta nélkül kiment a hegyekbe, hogy kiszellőztesse a fejét és rózsafüzérezzen. A hajnal_alfonso.jpgfelkelő Nap – a hajnal szép sugara – lenyűgözte gyö-nyörűségével. Égi Anyját vélte hallani: "Ne csüggedj fiam!  Tűz, amely a szere-tet által bensőleg ég szívedben, tőlem van, és ez erőt ad neked a győzelem-hez!"
    Keményen elha-tározta, hogy amint teheti, megpróbál segíteni ezen az istentelen nyomorúságon. Hosszas gondolkodás és imádság után ő ‒ aki korábban nagyvárosi lelkipásztor volt ‒ úgy határozott, hogy az alakuló szerzet egyik rendeltetése, a vidék elhagyatott népének lelki gondozása lesz.
    Az alapítás bonyolításában legjellemzőbb volt Alfonz cselekvésmód-jára, hogy sohasem teljesen kidolgozott tervekkel lépett elő, hanem nyitott szemmel figyelte a konkrét igényeket, és azoknak megfelelően cselekedett. A megoldásokat mindig az apróságokkal kezdte. Így például amikor kiderült, hogy a kongregációba lépő laikus testvérek gyakran teljesen műveletlenek, azonnal összeállított számukra egy számtankönyvet és egy kis olasz nyelvtant, hogy az alapismereteket is megszerezhessék. Első alapítása a vádaskodások, ellenségeskedések miatt szétesett, de végül megalapította az Isteni Megváltó Misszionáriusai, ismertebb nevén redemptorista szerzetet, amelynek célja a legelhagyatottabb gályarabokkal, börtönben lévőkkel, szegény földművesekkel való foglalkozás. Az embereket elsősorban népmissziókkal akarták Istenhez vezetni. Sorra járták a helységeket, egy-egy faluban tíz-tizenkét napig is elidőztek. Prédikációkat tartottak életkor, nem és állás szerint, majd a gyóntatószékben tétették meg az emberekkel a személyes Isten felé való fordulást. A frissen megtérteket azonban nem hagyták magukra, hanem egy-két hónap múlva visszatértek lelki fejlődésüket megszilárdítani. A kor cikornyás stílusa helyett egyszerű beszédeikkel nyerték meg az embereket Istennek. Korukat megelőzve szorgalmazták a gyakori szentáldozást és a csendes szentséglátogatást. Így alakult meg 1732-ben a Redemptoristák, a Isteni Megváltó Misszionáriusairól nevezett (eredetileg) papok társulata.
pope_benedict_xiv_p.jpg     A Kongregációt 1749-ben, a Redemptorista rendi szabályzatot pedig 1750-ben hagyta jóvá XIV. Benedek pápa. Ezt követően, hamarosan ‒ különösen amikor Hofbauer Szent Kelemen az északra fekvő országokba is elvitte a rendet ‒ az Egyház legnagyobb újkori férfi szerzetévé fejlődött, amely mind a mai napig tevékenykedik, főleg népmissziókban és lelkipásztorkodásban.
     Női ágat is alapítottak, amely a szemlélődő életformával a missziók imahátterét biztosítandó. Ezek az apácák, akik a Redemptorisszák nevet viselik, számbelileg jóval kevesebben vannak a férfi rendnél, de kongregációjuk ma is széles körben elterjedt. A férfi ág tagjai is sok böjttel, éjszakai szentségimádásokkal támogatják az igehirdetést és a gyóntatást. (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)via_sacra_de_santo_afonso.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Imádkozzaf1_z.jpg

Szólj hozzá!

Harmadik jelenés

1933. január 19-e csütörtök, este 19 óra.
     Ezen a napon is kellemetlen, csípős, hideg téli este volt. Marietta egy régi kabáttal takarta be fejét, hogy védekezzen a hideg ellen. A kertbe sietett. A kis ösvénynél letérdelt és imádkozott.
3_jelenes.jpgEzen az estén hatan kísérték el a találkozás helyére. Imádkozva várták a "Bájos Hölgyet"! Ő pedig valóban jött és mosolygott.  
     Marietta azonnal megszólította.
‒ Ki Ön, szépséges Úrnőm? ‒ kérdezte Marietta.
‒ A szegények Szüze vagyok!
‒ Szépséges úrnő! Tegnap azt mondotta, hogy e forrás nekem van fönntartva. Mit jelent ez?
‒ Ez a forrás minden nemzeté. A betegek enyhítésére! ‒ válaszolta a Jelenés.
     Marietta pedig csodálkozó hangon ismételgette magában "minden nemzeté, a betegek enyhítésére", majd hirtelen megszólalt:
‒ Köszönöm. Köszönöm!
     Az Úrnő pedig ezeket mondotta:
‒ Imádkozni fogok érted! Isten veled! ‒ és eltűnt.
     Marietta pedig tovább nézett a "Szépséges Úrnő" felé és sírva ismételgette az elhangzottakat. De Marietta nem értette, mit jelent valójában a "minden nemzeté" és a "betegek enyhítésére" kifejezés. Otthon édesapjától tudakozódott, aki levetkőzve korábbi félelmét és fenntartásait, megnyugtatóan elmagyarázta a szavak értelmét. Marietta pedig tele volt örömmel. Beszélt a találkozásról!mariette_beco12.jpgmariette_beco3.jpg

Szólj hozzá!

De miért is kell imádkoznunk?
babypray2.jpg     Mert az ember, test és lélek! Ha csak a testnek tulajdonítunk elsőbbséget, elsorvad a lélek, tehát a lelketlen-ség fog felülkerekedni! Ez a "féloldalasság", korunk és világszemlé-letünk betegsége.
     "Szomorkodik valaki közületek? Imádkozzék! Jó hangulatban van? Énekeljen zsoltárokat! Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház presbitereit, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer. (...) imádkozzatok tehát egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos könyörgése." (Jak 13-16)
     "Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!" (Fil 4,6)
"Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!" (Mt 26,41)
     "Mindenekelőtt arra kérlek tehát, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel." (1Tim 2,1-3) "Azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért." (Mt 5,44)
     "Testvérek, imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje, amint nálatok is, terjedjen és dicsőségre jusson, s megszabaduljunk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert a hit nem mindenkié." (2Tessz 3,1-2)
     Nehogy aztán csak az óvóhelyen, vagy a végső veszélyek közt kezdjetek el imádkozni!
Sőt! "Szüntelenül imádkozzatok" (1Tessz 5,17) a békéért, egymásért, a szeretet diadalmaskodásáért a világban! Ehhez pedig különös hangsúllyal bír a közösségi ima! "Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20) A közös imádság, fokozott hatással van másokra is, megérinti a lelküket, összeköti őket, és közösséget alkot egy szívvé-lélekké. A közös ima ereje nem összeadódik, hanem összeszorzódik!
     Ne vegye a kedves Olvasó "Móricka-komplexusnak", de megint csak a Szeretetláng lelkiséggel példázódzhatom! A Szűzanya ugyanis kiemelkedő szerepet tulajdonít a családi közös ima hatékonyságának!
A Lelki Naplóban kért heti engesztelő szentóra megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit az Istenanya ajánl azoknak, akik figyelnek rá. Csakis így valósulhat meg az a béke, melyet az emberiség annyira vár! Erre kaptunk útmutatást Fatimában. Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Lúciához: "Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!" (FATIMÁRÓL BESZÉL LÚCIA NŐVÉR, P-2496-908 Fátima – Portugália, IV. kiadás 2006 . 127-128.) (folyt.)ima_praying_hands_2.JPG

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     Nagyszabású terveinek minden pozití-vuma ellenére, sokak heves szemrehá-nyással illették szentünket, például azzal, hogy egy oktalan ,,látnoknő” befolyása alá került. Azzal is vádolták, hogy az egyéb-ként általános megbecsülés a fejébe szállt. Még azon társai közül is többek gyalázták, akik segítségére pedig nagyon számított. Míg egyikük azt mondta neki: ,,Téged nem Isten vezet, hanem egy apáca!” Másik két társa egyenesen a szószékről gyalázta mint a gőg példaképét és annak mintáját, hogyan alázza meg Isten a felfuvalkodot-takat.

„Bizonyos idő óta a harcok, melyeket meg kell vívjak, és a titkos ellenkezések, melyeket el kell szenvedjek egyfajta belső édes békével töltenek el, melyet semmivel nem tudok összehason-lítani, és melyet annak előjeleként érzékelek, hogy lelkem nemsokára Istenben egyedül fog nyugodni, mely valójában egyetlen becsvágyam és kívánságom. Semmi nem bizonyosabb, mint hogy rendetlen élettel nem lehet a békét megtalálni; a belső békét csak az élvezi, aki Istennel és az ő szent akaratával való egyesülésben él.” (Forrás
     A sokoldalú támadás és a magát rozsafuzerebe_kapaszkodott.jpgnem kímélő lelkipásztori tevékenység annyira igénybe vette Alfonz szervezetét, hogy súlyos beteg lett, és hosszabb időre fel kel-lett hagynia terveivel. Szentünk azonban hűséges maradt felismert küldetéséhez, mert bízott az isteni Gondviselésben és erősen kapaszkodott a rózsafüzérébe.
     Később ki is fejtette ,,A Jézus Krisztus iránti szeretet” c. művében: »ahhoz, hogy az alázatosságra törekedjünk nem elegendő, hogy saját magunk-ról lekicsinylő véleménnyel le-gyünk, és magunkat olyan csekély-nek lássuk, amilyenek a valóságban vagyunk. Az igazán alázatos – mondta Kempis Tamás –, nemcsak magát veti meg, hanem még arra is vágyik, hogy mások is megvessék.«

Szent Alfonz imája

     Ó Boldogságos Szűz! Te aki a legnagyobb és legmagasztosabb vagy valamennyi teremtmény közt, én köszöntelek téged, a szerencsétlen, aki fellázadtam Isten ellen. Én, aki büntetésre, nem pedig kegyelemre tettem magam érdemessé, akivel szemben Istennek nem irgalmassága, hanem igazságossága szerint kell eljárnia. De tudom, hogy minél nyomorultab-bak azok, akik hozzád menekülnek, te annál szorgosabban igyekszel őket gyámolítani és irgalmaddal megmenteni.
    Ó Anyám, te sírtál egykor Fiad felett, aki értem meghalt a kereszten; most ajánld fel könnyeimet Istennek és eszközölj ki számomra őszinte bánatot bűneim felett!  Eszközöld ki tehát, ó Boldogságos Szűz Mária, részemre azt a kegyelmet, hogy legalább mától fogva ne bántsam meg szeretett Fiadat és Téged, újabb hálátlanságaimmal! Mert mit használ-nának számomra könnyeid, ha ismét hálátlan lennék? Mit használna nekem a te irgalmasságod, ha újból hűtlen lennék Irántad és örökre elvesznék? Nem! Ó Királynőm, ne engedj rám ily szerencsétlenséget! Ami erőtlenségemből hiányzik, azt te képes vagy pótolni, mert te mindent megnyersz Istentől, amit csak kérsz! Te mindenkit meghallgatsz, aki hozzád fordul; ennél-fogva tehát én is kérek tőled egy kegyelmet, melyet bizalommal remélek: add meg ugyanis, hogy Istenhez hű maradjak és Őt soha többé meg ne bántsam; tedd meg, hogy életem hátralevő ideje alatt így szeressem Őt, amennyire annak előtte a Szent Keresztségben megajánlottam!  (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)madonnacalatafimi.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is sétálsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

1_khnz.jpeg

Szólj hozzá!

Második jelenés

apja.jpg     1933. január 18-án, szerda este 19 órakor Marietta este a havas kertben imádkozott, s egyre csak a szépséges hölgy megjelenésére gondolt, szinte várta. Édesapja közben izgatottan járt-kelt, hogy elűzze a boszorkányt, persze senkit sem talált.001.jpg

     A kislány ekkor, benső indíttatásra elhagyta a kertet, kiment az útra. Ott letérdelt a fagyos talajra és imádkozva várakozott. Az út mellett árokban egy kis tócsa volt, melyet egy parányi vízforrás táplált. Amint a lány ezt szemlélte, egyszerre ott állott a "Bájos Hölgy"! Kedvesen köszöntötte Mariettát, majd így szólt:

‒ Mártsd kezedet a vízbe!
     A kislány, készségesen megtette. Ekkor a Bájos Hölgy szólt hozzá:

‒ Ez a forrás neked van fenntartva! ‒ majd jó éjt kívánva eltűnt.
     Marietta tovább imádkozott és örömmel szívében tért vissza, szegényes otthonukba!foto_1322856856.jpg

 

Szólj hozzá!

08.
augusztus

FELHÍVÁS

tibor.  |  Szólj hozzá!

szt_fesztival_4.jpgszl_fesztival_2.JPGszl_fesztival_1.JPG

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     1729. áprilisában, egy Matteo Ripa nevű, Kínából hazatért misszionárius megalapította nápolyban a "Universitario Cinese" (kínai kollégiumnak) nevezett szegénygondozó közösséget. Alfonz a szülői házat elhagyva, ezekhez költözött anélkül, hogy a társaságba belépett volna. Ebben a közösségben ismerkedett meg a későbbi püspökkel, a 65 éves Tomaso Falcoia atyával, aki épp azon munkálkodott, hogy egy nőkből és férfiakból álló családsegítő, evangelizáló szolgálatot hozzon létre "Pii Operari" (Jámbor Dolgozók) névvel. A jelentős korkülönbség ellenére, életreszóló barátság alakult ki közöttük, olyannyira, hogy egymásnak megígérték, hogy halálos ágyuknál ott lesz a másik. Ezt később Alfonz – az akkor már püspök – Falcoia ágyánál, a távolság miatt, csak bilokációval tudta teljesíteni! (Lásd a képen!)bilocazionesalfonso.jpg
     A közösség célkitűzéseit magáévá tette a Scala városában működő szociális tevékenységet folytató női szerzetesrend. Itt, az egyik bensőséges alfonz_es_ferenc.jpghitű nővér, nem kevesebbel állt Alfonz atya elé, minthogy láto-mása volt: az Üdvözítőt látta, jobbján Assisi Szent Ferenccel, a balján pedig Alfonzzal. Az Úr a következőket nyilatkoztatta ki a nővérnek, miszerint Alfonz legyen alapítója és vezetője egy, a Legszentebb Megváltó-ról nevezett társulatnak.
     Alfonz isteni jelet látott a dologban, mert ki nem mondott vágya fogalmazódott meg e konkrét iránymutatásban. Szentünk szándékának még az is nyomatékot adott, hogy idős paptársát Falcoiát 1730. október 8-án Castellamare megye püspökévé szentelték. Az új püspök mint illetékes, minden egyházi támogatást megadott az alapítás véghezviteléhez. Csakhogy ez a korszak, amelyben a racionalizmus és az államegyháziság szelleme uralkodott, sok mindennek kedvezett, de egy új szerzetesrend születésének nem! Szentünk a lélekveszejtő küzdelmekben, a Szűzanyához menekült erőért és vigaszért. Ilyenkor előfordult, hogy nagy elragadtatásában levitált (a levegőbe emelkedett)!santalfonso-maria-de-liguori1.jpg
     Alfonz a kudarcok és támadások ellenére, állhatatosan küzdött terve megvalósulásáért, és mint jogász megtalálta a formát, mellyel a nápolyi királyság területén hozzáfoghatott az új társulat szervezésének. »Bizalmunkat egyedül Istenbe kell helyeznünk, ha utolsó pillanatunkig üdvünkön munkálkodni és Isten kegyelmében kitartani akarunk. A gőgös ember saját erejében bízik, és ezzel elesik; az alázatos egyedül Istenre hagyatkozik, és érjék akár a leghevesebb kísértések, szilárdan áll és nem esik el; mert jelszava így szól: „Mindent elviselek abban, aki erőt ad.”« (Fil 4,13)” Forrás (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Imádkozz190a_z.jpg

Szólj hozzá!

Az első jelenés

mariette_beco_001.jpg     1933. január 15-e vasárnap, igen hideg volt. Banneux környékén az emberek behúzódtak estére otthonaikba. A hét gyermekes Beco család Marietta nevű 12 éves kislánya, ki-kitekintgetett az ablakon, mert türelmetlenül várta haza 10 éves húgát, akit még reggel átvittek ablak_2.JPGmagukhoz a szomszédok.

     A kékesen-hideg mozdulatlan téli vidéken egyszerre csak egy villanásra lett figyelmes. Először a szobában világitó lámpa tükröződésének gondolta, de rájött, hogy a kinti ragyogás egy hölgyforma. Kiáltott is primera_aparicion.jpganyjának:

‒ Édesanyám! Egy szépséges Hölgyet látok a fénysugárban. Az anya is kitekintett és látva a különös fényalakot, ijedten így válaszolt:

‒ Biztosan egy boszorkány!

     Marietta úgy látta, hogy a szépséges hölgy kedvesen, szívélyesen integet neki és hívja. Ki is akart menni a kertbe, de édesanyja bezárta előtte az ajtót. Marietta, sírva visszatért az ablakhoz, de a csodálatos fénysugarat és benne a "Bájos Hölgyet" már nem látta. A fényesség is megszűnt. Ekkor imádkozni kezdett.071_001.jpg

Szólj hozzá!

Az imádság a hívő ember lélegzetvétele
babypray2.jpg      Az ókori görög nyelv az embert az 'antroposz' szóval fejezte ki, amely 'felfelé nézőt' jelent. Talán nem is lehetne jobban kifejezni az ember lényegét, azt a tulajdonságát mely megkülönbözteti a többi élőlénytől. A “felfelé né-zés” legkézzelfoghatóbb jele az imádkozás, akár rövid fohász vagy hosszú elmélkedés keretében. A lényeg ugyanaz: megtalálni Istent, kifürkészni a végtelent, s a véges emberi létben is megtapasztalni az örökkévalóságot.
     Korunk embere sajnos, a "felfelé nézés" helyett lefelé tekint, az anyagiak és a fogyasztás bűvöletében. Az Evangélium iránymutatásának hiányában, szinte ellenállás nélkül hagyja magát elmerülni a zajos világ káprázatában – észre sem véve –, hogy közben elveszíti élő kapcsolatát az Élet Forrásával.
     A világ békétlenségének, végzetes eltévelyedésének oka a hitbeli gyengülés, az egyre kevesebb imádság. Riasztó jelenség, hogy az emberek, még az életveszély és a látványos kudarcok láttán sem vonják le a tanulságokat, hogy Teremtőjük felé fordulnának segítségért, sőt, inkább vádaskodnak; "mindezt, miért engedi meg Isten?" Holott a magukat racionalistának tartóknak, fel kellene ismerniük, hogy a bűnök és mulasztások, mint feldobott kövek zuhannak vissza. Csakis az Isten iránti bűnbánatban és a szeretet-párbeszéd felújításával remélhetnének békét és megújulást!
     Az Istennel való párbeszéd az imádság, melyet a mai ember mind formáját, mind lelkületét és célját illetően is feledni látszik, vagy csak gőgjében szégyenli!(?) A gőg ugyanis az imádság legfőbb ellensége! Jóllehet, még a 'hitetlen' (de jószándékú) ember is imádkozhat: "Istenem ha vagy, segítsd, hogy megismerjelek!" Ez volna a minimum!
     Lisieux-i Kis Szent Teréz szerint: "Az imádság a szív ügye, lényege a szív fölemelése Istenhez, és ezzel az Istenben való hit kifejezése." Vagyis, az imádság, szeretetből indíttatott beszélgetés Istennel. Az imádság állapotában az ember – dicsérve vagy kérve – kiemelkedik önmagából, és a végtelen felé tárul. Sámuel könyvében azt találjuk, miszerint az ima "a lélek kiöntése az Úr előtt". (1Sám 1,15)
Az imára való képesség különbözteti meg az embert minden más földi élőlénytől. Minden őszintén imádkozó ember szívében a Szentlélek működik, mert "Senki sem dicsőítheti Istent, csakis a Szentlélek által." (vö. 1Kor 12,3) "Akiket ugyanis Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!" (Róm 8,14-16)
Ehhez azonban újra meg kell határoznunk helyünket és célunkat a világban, tudatosítva, hogy ki beszél kivel, ki vagyok én és "ki Isten"? Fel kell és el kell ismernünk a Megváltás végtelen szeretet-értékét, és hálatelt szívvel, gyermekien, újra meg kell tanulnunk megszólítani Mennyei Atyánkat! (folyt.)hands-clasped-in-prayer2.jpg

Szólj hozzá!

Egy négyéves gyermek halálközeli élménye 

 colton_burpo_4.jpg    Egy nebraskai protestáns lelkész fia, Colton Burpo műtétje után megdöbbentő halálközeli élményekről számolt be, többek közt arról, hogy van a mennyországban egy nővére – akinek létezéséről nem tudhatott.
A most tizenegy éves fiún 2003-ban egy későn felismert vakbélgyulladást követően életmentő műtétet kellett végrehajtani. Válságos állapotban 17 napot töltött kórházban. Négy hónappal később, amikor egy alkalommal a kórház mellett hajtottak el, apja tréfásan megkérdezte, van-e kedve visszamenni. A gyerek így felelt: „Itt volt az, hogy énekeltek nekem az angyalok.” – „Belenéztem a tükörbe: halálosan komolyan beszélt” – emlékezett vissza az apa. Colton ezután elmondta, hogy a túlvilágon járt, ahol találkozott Sámsonnal, Keresztelő Jánossal és Jézussal, aki „hatalmas nagy volt, ragyogó, tengerkék szemekkel.”
     A szülők hitetlenkedve hallgatták; úgy vélték, ezek a képzetek a gyerek által ismert bibliai történetekből származhattak. Ám amikor Colton elmondta, látta, hogy hol voltak a szülei, miközben ő a műtőasztalon feküdt, megdöbbentek. Anyja – mint mondta – egy másik szobában telefonált, apja pedig egy kis szobában imádkozott, miközben ő végig Jézus ölében ült. „Megdöbbentett, hogy tudja, hol voltam a műtét alatt – mondta az apa. – Mert ezt sem az orvos, sem a nővérek, sem a feleségem nem tudta. De a gyerek igen.”
Ugyancsak meglepte őket, amikor Colton elmondta, hogy apai dédnagyapjával is találkozott, akit részletesen le is írt, noha nem ismerte.
     Az igazi megdöbbenés azonban az volt, amikor azzal állt anyja elé, hogy neki két nővére van. Anyja azt felelte, hogy bizonyára a nővérére és az unokanővérére gondol, de Colton így válaszolt: „Nem. Két nővérem van. Volt egy kisbaba, aki meghalt a hasadban, nem?” Az anya egy interjúban elmondta: a család soha egyetlen szóval sem említette a vetélést Coltonnak, sőt ők maguk sem tudták, hogy az elvetélt magzat kislány volt. „Olyan belső fájdalom volt ez, amiről még a barátainknak sem beszéltünk. Amit Coltontól hallottunk, először nagyon mellbevágott, de utána megkönnyebbültünk, hogy a kislányunk – akiről nem is tudtuk, hogy lány – jól van. Colton elmondta, milyen, és hogy úgy ölelgette, mintha sohasem akarná elengedni.”
„A mennyországban levő nővérét, akiről nem tudhatott, nem találhatta ki; semmiféle emléke nem lehetett vele kapcsolatban. De micsoda béke töltött el bennünket, micsoda gyógyulás! Olyasmi, hogy hurrá, van egy kislányom, aki a mennyben vár rám – azt hiszem, sok embernek van szüksége erre a reményre és gyógyulásra” – mondta az apa.
     Colton elbeszélése szerint a mennyországban rengeteg a szín. Nagyon sok ember és angyal van, mindenki huszonévesnek látszik, nincsenek öregek, senki sem visel szemüveget, és mindenkinek szárnyai vannak.
Todd Burpo nemrég közre is adta fia tanúságtételét. „Tényleg van mennyország!” című könyve novemberi megjelenése óta másfél millió példányban kelt el az Egyesült Államokban – írja az msnbc.com.
A Burpo családdal készült (angol nyelvű) stúdióbeszélgetés videofelvétele itt tekinthető meg. (Magyar Kurír)

1 komment

san-alfonso-maria002.jpg
     Alfonz, belépett egy világi papokból álló missziós társulatba. E társulat szellemének megfelelően szorgalmazta a lelkipásztorok mellett segítő hívek kiképzését. A hagyományos kereteken kívül is tartott hitoktatásokat a tudatlan népnek, és megszervezte a szegények és betegek gondozását. Prédikációiban soha nem mulasztotta el magasztalni Isten Anyját, és hallgatóságát Hozzá irányította, mint a Kegyelmek Anyjához. Egyik homiliájában ezt így fogalmazta meg: »Amikor Szent Gábor arkangyal Máriának megvitte a hírt isteni anyaságáról, többek között ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.” (Lk 1,30) No de, Mária soha nem volt kegyelem nélkül, ő mindig kegyelemmel teljes volt; miként mondhatta hát az arkangyal, „kegyelmet találtál”? Nos, kedves testvéreim, Mária nem a maga számára talált kegyelmet, hiszen Ő örökké rendelkezett ezzel, hanem a mi számunkra, mivel mi elvesztettük. Forduljunk tehát bátran a Szűzanyához, kérjük Őt, és örömmel visszaadja nekünk!
Szent Atanáz mondja, "Ha a gyermek király, akkor az édesanyját királynénak kell tekintenünk és mint ilyet kell üdvözölnünk" (Serm. de Deip.). Szienai Szent Bernát ehhez még hozzá teszi, hogy "Szűz Mária attól a pillanattól fogva, amint beleegyezett, hogy az Örök Ige anyjává legyen, egyszersmind megszerezte magának azt a jogot is, hogy Őt az összes teremtmények a Világ Királynőjének nevezzék" (Tom. 2.§.51).
mater_eccl.jpgHa ugyanis Szűz Mária testet adott Jézus Krisztusnak, vagyis Mária teste Jézus testévé lőn – mondja Szent Arnold apát (De laud. Virg.) –, akkor az anya részesedhet a fiú hatalmában is. 

Mária tehát királynő, és vigasztalásunkra tudnunk kell, hogy szelíd és jóságos királynő, aki hajlandó ben-nünket minden nyomorúsá-gunkban megsegíteni. Ezért nevezi Őt joggal a Katolikus Anyaszentegyház az Irgalmasság Királynőjének, aki irgalmasan közbenjár a szegény bűnösökért. Ezt jelentette ki a boldogságos Szűz szent Brigittának is. "Én vagyok az egek királynéja és az Irgalmasság Anyja; én vagyok az igazak gyönyörűsége és a Kapu, melyen át a bűnösök Istenhez juthatnak! Mert ha egyebet nem is, de közbenjárásom által mindenki elnyeri legalább azt a kegyelmet, hogy a sátán ritkábban kísérti, mint különben tenné. Nincsen bűnös – aki bármily mélységből is – irgalmat ne nyerne Istennél, ha irgalmasságának kiesdéséért engem nem hív segítségül. Hiszen mindenki az Irgalmasság Anyjának nevez engem, és valójában csak az nevezhető elveszettnek (az örökkévalósá-gon át), aki bár megtehette volna földi életében de nem menekült hozzám, pedig tudhatta volna, hogy én vagyok a Bűnösök Menedéke." (vö. Revel. L. 1.c.6.)
Meneküljünk tehát – kedves testvéreim –, mindig Mária oltalma alá, esedezve segítségéért, ha üdvözülni akarunk! Ha bűneink súlya mégoly riasztó lenne is, gondoljuk meg, hogy Mária azért lett az Irgalmasság Királynéja, hogy közbenjá-rása által a hozzá menekülő legnagyobb és legelhagyatottabb bűnösöket is megmentse Szent Fia érdemei által.
 

     Liguori Alfonz atya szenvedélyesen, világosan, tárgyilagosan és egyszerűen beszélt ‒ olyannyira ‒, hogy a kor barokk cirádáihoz szokott klérus füleinek elviselhetetlennek tűnt a stílusa. Emiatt számos intrika érte. Alfonznak azonban vigasz volt, hogy épp az egyszerű és tárgyilagos tanítása vonzotta maga köré a férfiakat és a fiatalokat. Pedig szentünk nem akármilyen közegben evangelizált. Nápoly ugyanis, mint a kikötő-városok általában, sokféle bűnös tevékenység fészke volt: virágzott az orgazdaság, a kapzsiság, a képmutató hívság, a szemfényvesztés és a prostitúció, így aztán igen szembetűnő lehetett, hogy százszámra térítette meg a megrögzött bűnösöket. (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)st_al_window.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_008_z.jpg

Szólj hozzá!

Egy történelmi korszak nagy figyelmeztetése

belgium.jpg     A Banneux-i Mária-jelenés sokkal egyszerűbb és áttekint-hetőbb mind eseményében, mind üzenetében , mint a Beauring-i! 

     Belgium déli részén, az Ardennek vidékén, a Liege-i egyházmegyében, fekszik egy alig pár száz lelkes település Banneux, nem mesze a francia határtól. A helység lelkipásztori szolgálatát évszázadokon át bencés szerzetesek látták el, egészen a francia forradalomig.

final_solution_for_slavs_in_gulag3.jpg     Elgondolkodtató, 1933-ban volt megváltásunk ezerkilencszáz éves jubileuma. Sztálin, több tízmilliós népírtása után, ekkor vitte végbe az ukrajnai éhínséget is tíz millió áldozattal. A Szűzanya erre is figyelmeztetett 1917-ben Fatimába! Kérései azonban nem lettek teljesítve, melyek megakadályozhatták volna az istentelenség szétáradását a világban! Ennek folyománya volt, hogy 1933-ban Hitler Németország kancellárjaként, hatalomra került.

banneux_nd_1.jpg     A Szűzanya szinte előkészítette az embereket a Sötétség Erőinek újabb térnyerésére és a próbálta felkészíteni szegény gyermekeit a nehéz időkre, miszerint ennek a "fajzatnak" a pusztítását, csak imádsággal enyhíthet-jük. Kijelentette, hogy ő a Szegények Édesanyja és minden alkalommal kérte, hogy imádkozzanak sokat, és higgyenek, mert az élő hit hegyeket mozgathat. Az Istenanya felhívta az emberiség figyelmét, hogy bízzunk Őbenne és Ő is bízik azokban, akik a segítségét kérik. Az élő hit képes olyan cselekedeteket véghez vinni, amelyek megfékezhetnék a sátáni erő-ket, és az ő Szeplőtelen Szíve által lehívhatná Krisztus Békéjét a világra!

Felhasznált források:

Dr VARGHA Damján: Két belga Lourdes, Beauraing Banneux – Maurinum Pécs 1933.
P. SCHANS Josef OSB.: Szűz Mária Belgiumban ‒ Congregationis Maria 1935
BALASSY József: A Szűzanya banneux-i jelenése ‒ Balassay kiadó. Budapest, 2001.
Dr. MOLNÁR Gyula: Szűz Mária a történelemben ‒ Budapest 2005
Dr. ANTALÓCZI Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő ‒ Eger 2000
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2008.01.13/0801.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Banneux
http://gloria.tv/?media=487794&connection=tablet&language=DGtkouwHWmP
(Képek az internetről!)

Szólj hozzá!

06.
augusztus

FELHÍVÁS

tibor.  |  Szólj hozzá!

szt_fesztival_4.jpgszl_fesztival_2.JPGszl_fesztival_1.JPG

Szólj hozzá!

Augusztus 5-e Havas Boldogasszony avagy Szűz Mária római főtemplomának felszentelése

     Eredetileg a Szent Szűz római főtemplomának, a négy patriarchalis bazilika egyikének – Beata Maria Virgo ad Nives, ismertebb olasz nevén Santa Maria Maggiore – fölszentelési évfordulója (440-ben szentelték fel). Az ünnep idővel az egyházban is egyetemessé vált. A Batthyány-kódex naptára pedig Havi Boldog Asszony néven emlegeti.

     A 4. században Liberius pápa (352–366) idejében élt az örök városban egy János nevű gazdag, gyermektelen patrícius a feleségével, akik elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, emeljenek templomot a tiszteletére. 

     Augusztus 5-e reggelére hó hullott az Esquilinus hegyére, és a templom fel is épült. A Szűzanya e szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát Szent III. Szixtusz pápa (432–440) díszíttette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az Efezusi Zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.basilica-santa-maria-maggiore.jpg
     A Bazilika kegyképét (ld alább!) az ősi római hagyomány szerint Szent Lukács evangelista festette. Nagy Szent Gergely pápa (590-604) egy pestisjárvány idején elrendelte, hogy a képet körmenetben hordozzák körül a városban. Ő maga is részt vett a könyörgő processzióban. A legenda szerint amikor a körmenet Hadrián hatalmas síremlékéhez ért, angyali hangokat hallottak: Mennyek királyné asszonya, örülj szép Szűz halleluja (innen indul a húsvéti antifóna eredete). Angyalt is láttak, amint pallosát hüvelyébe tette. Ennek a jelenésnek emlékezetét őrzi az Angyalvár névre változtatott mauzóleum.

     A kegykép római tisztelete az Efezusi Zsinat után bontakozott ki, amely főleg Máriának istenanyai méltóságát, továbbá Nyugatnak és Keletnek a Mária tiszteletben való egységét hangsúlyozta. A kegyképről való másolat készítését különleges pápai tilalmak akadályozták. Egyébként, a Santa Maria Maggiore bazilikában őrzik a Betlehem-i Jászol darabjait is (ld. legalul!)rome_881.jpgSalusPopuliromanicrowned.jpg32317504.jpg

Szólj hozzá!

Egy megújult éled

      Amikor az őrzőangyal befejezte mondandóját, Howard rádöbbent, hogy az ágyon fekszik, túl van az operáción, és egy nővér mossa meleg vízzel és szappannal a gyomrán lévő műtéti sebét.

storm.jpg     Ez a halálközeli élmény a neves művészt és professzort teljesen megváltoztatta, úgy az értékrendjét, miként a gondolkodásmódját egyaránt. Az ateistából az élő hit és ima embere lett, a keresztény hit fáradatlan hirdetője. Mind a mai napig szüntelenül tanúságot tesz arról, hogy csak az Istenbe vetett bizalom és hit teszi az embert valóban szabaddá és képessé az önzetlen szeretetre, és ha az ember eggyé válik a szeretet istenével, csak akkor képes elérni az igazi boldogságot, csak akkor képes az életszentségre törekedni, mely által a mennyországba vezető úton halad, Krisztus a mi Urunk által.

storm_book_sjaj.gif      Howard Storm szívesen nyilatkozik az őt megkereső újságíróknak, televízió csatornáknak. Így az EWTN katolikus televízió is több alkalommal sugározhatta a vele való beszélgetést, sokunk okulására! Akik olvasták Storm könyvét vagy hallhatták tanúságtételét, azok már nem mondhatják a felelőtlen kifogást: "onnan nem jött még vissza senki"! 

Howard Storm könyve

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     Az ügyvédi kudarc után a kétségek időszaka következett szentünk életében. Hogyan folytassa tovább az életét? Gyakran a tabernákulum előtt imádkozta a rózsafüzért és égi Édesanyját, így szólí-totta meg: "Tekints irgalmasan szegény lelkem borzasztó sebeire, nézz rám, légy irántam részvéttel és gyógyíts meg, Te a szívek szépséges kedveltje, vond az én nyomorult szívemet is magadhoz!" És bár szinte naponta áldozott, nem jött megvilá-gosító válasz a számára.  

     1723. augusztus 28-án belső indíttatást kapott, hogy keressen fel egy gyógyítha-tatlan beteget és legyen a szolgálatára. Alighogy belépett a házba, titokzatos fény ragyogta körül. Úgy tűnt neki, hogy a ház forogni kezd körülötte és a szívében megszólalt egy hang: ,,Hagyd el a világot, és add nekem magad!” Először azt hitte, hogy képze-lődés az egész, de mikor elhagyta a házat, ugyanez megismétlődött vele. Ekkor a templomba sietett és a Szűzanya képe előtt leborulva ígéretet tett arra, hogy követni fogja ezt a hangot és elhatározta, hogy pap lesz.
     Amikor elhatározását közölte apjával, az csaknem kitagadta. Szentünk folyamatosan böjtölt és imádkozta a rózsafüzért, mígnem két hónapos harc után az apja beletörődött.
     Ekkor Alfonz – mint annak idején Loyolai Szent Ignác, aki leoldotta oldaláról a kardját –, ő is ezt tette és kardját ott hagyta Mária képe előtt az oltáron, annak jeléül, hogy búcsút mond a világnak.

     "Kérjük az Urat, adja meg nekünk a lélek szent szabadságát. Ez a szabadság tesz képessé arra, hogy vállaljuk mindazt, ami Jézus Krisztus tetszésére van, az önszeretet és az emberi tekintet minden ellenkezésével szemben. Jézus Krisztus szeretete adja meg a teljes közömbösséget: s így a kedves és a keserű dolog egyenlővé válik; nem akarunk semmit se a magunk tetszésére, mindenben Isten tetszését akarjuk.
Ugyanolyan megelégedetten végezzük a kicsi és a nagy dolgot, a kellemest és a kellemetlent; elég, ha Istennek tetszünk, így minden jó nekünk. (Szent Alfonz) – (A lelki élet mesterei írásaiból Kecskés Pál válogatása,  Bp., SZIT, 1964)

     Először az oratoriánusok közé akart lépni, de ezt atyja konokul mega-kadályozta. Ezért világi pap akart lenni, ám ehhez apja kíséretében kereste fel az érseket. ,,Micsoda? Az ön fia akar pap lenni?” ‒ kérdezte az érsek. Az apa így felelt: "Bárcsak ne így volna, de ha már egyszer a fejébe vette!?” Ennek ellenére Don Liguori sokáig nem akarta tudomásul venni fia áldozatát.
300_alfonso7a.jpg1723. október 23-án öltözött be a szent papi ruhába.
1724. szeptemberében kapta meg a "tonzúrát" (a haj kiborotválását a fejen).
Ugyanez év decemberében, felvehette a kisebb rendeket.
1725. április 6-án, felszentelt diakónus lett, és ekkor tart-hatta meg első prédikációját.
1726. december 21-én, 30 éves korában szentelték pappá, így imádkozott: „Te magadat egészen és fenntartás nélkül átadtad nekem; így adom át én is magamat Neked. Mostantól fogva már nem önmagamé, hanem a tied akarok lenni, én Jézusom! Tied legyen szívem-lelkem; minden tehetségem és érzékem, mely csak arra szolgáljon, hogy velük szent akaratodat teljesítsem s kedvedben járjak... Szállj le tehát, emésztő tűz; szállj le, mennyei szeretet; eméssz el bennem mindent, ami szent felségednek nincs kedvére, hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul tied legyek, és csak azért éljek, hogy kívánságaidat és kedvedet mindenben minél tökéletesebben teljesítsem!”
     Alfonz, hat éven át Nápolyban lelkipásztorkodott és bizony megesett, hogy amikor édesapja távolról meglátta, az könnyezve elfordította a fejét.
     Egy este azonban Don Giovanni Liguori éppen hazafelé ment a királyi udvarból. A templomból, amelyben éppen Alfonz prédikált, kihallatszott fiának a hangja. Belépett a templomba és ott mélyen megrendítették a fia szavai. Egyszerű és meggyőző mondatai, lángra lobbantották elhidegült atyai szívét, és amikor Alfonz este hazaért, atyja elébe sietve ezzel fogadta: ,,Fiam, nagy hálával tartozom neked. Ma este megismertettél Istennel. Megáldalak, ezerszer megáldalak azért, hogy ezt a image_thumb29.pngszent hiva-tást elfogad-tad!” (folyt.) (Forrás hivat-kozások az első posztban!)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Augusztus 5. Havas Boldogasszony napja

     A Standaard újság szerint 175 ezer ember gyűlt össze, nem csak Belgiumból. Nagy számmal hoztak betegeket is, akiket a fenntartott helyre vittek.
chapel10.jpg     Délelőtt 9 órakor megjelent az 5 látnokgyermek valamint Tilmant Côme és letérdeltek imádkozni. Egyszer csak a férfi elragadtatásba esett és hangosan beszélt. A leendő kápolnát látta belülről is elmondva a látottakat. Amint a kápolna látomása eltűnt a Szent Szűz maradt és egy ragyogó sugárral megvilágította a vasúti töltésen túli azon helyet, ahová az építendő kápolnát szeretné, majd így szólt:
‒ Minden évben május 5-én zarándokoljanak ide, Szent Fiam tiszteletére.
     Tilmant könyörgött a népért és a lelkek megtéréséért. A Szűzanya így válaszolt:
‒ Kéréseid a gyermekek és a papság érdemei alapján teljesülnek!
     A férfi újra könyörgött:
‒ Kérve-kérlek áldott Szűzanya, hogy add különös kegyelmeidet a betegekre.  Választ azonban nem hallott. Ekkor azonban piros-fehér-zöld szárnyakkal ragyogó angyalokat látott és mennyei harsonák zengtek. És a látomás lassan eltűnt.
image008_400.jpg     A jelenés alatt, orvosok és papok csoportja vizsgálta Tilmant Cômet. A szemébe világítottak, majd kézzel eltakarták szemeit, de a látomásban nem tudták megzavarni és pupillái sem reagáltak semmire.
     Egészen rendkívüli és hirtelen gyógyulások történtek a jelenés alatt. Nem csak végstádiumú TBC-s beteg, de egy vakon született gyermek és még sokan mások!
     A Lüttich-i újság egyik szerkesztője megkérdezte Cômetól:

– Újabb jelenésekben reménykedik?
‒ Nem egyáltalán nem reménykedem ebben!
‒ De hiszen a Jelenés el sem búcsúzott öntől! ‒ érvelt az újságíró.
‒ Mért is búcsúzott volna, hiszen a Szűzanya azt ígérte, hogy "Én mindig melletted maradok"! ‒ válaszolta Tilmant.
     A Beauring-i történéseket ezzel zárom! A továbbiakban a Banneux-i jelenést kívánom bemutatni! (folyt.) /Alsó képen, II. János Pál pápa látogatása 1985-ben/beauraing-apparition-site-9_1_.jpgbeauraingp.jpg

Szólj hozzá!

A Remény Csillaga

Howard Storm jg83.jpg      Abban a rémisztő sötétben, ami körülvette, nagyon vágyott egy őt feltétel nélkül szerető személy jelenlétére. A "Jézus szeret engem" dalocska, most az imájává, egész lényének legnagyobb óhajává vált. Mélyen legbelül érezte, hogy ebben a reménytelen helyzetben Jézus szeretete az egyetlen mentőöv és megváltás. Ennek az imádságnak köszönhetően felcsillant benne a remény. Felnőtt életében, sajnos csak a túlvilágon vágyakozott először arra, hogy bárcsak igaz lenne, Jézus szeretete, és minden erejéből ezért kezdett könyörögni: "Jézusom, ments meg engem!"

      Egy kis idő elteltével az őt körülvevő sötétség közepén a tűhegynyi fénypontból szerte ágazó fénysugár alakult és növekedett, mely leginkább egy csillaghoz hasonlított. Úgy tűnt neki, mintha nagy sebességgel közeledne feléje. Nem tudta levenni róla a tekintetét. Ez a világosság fényesebb volt, mint a nap vagy a villám, és szebb, mint bármi, amit eddig látott. Amikor odaért hozzá, észrevette, hogy az nem csillag, hanem egy élő Személy, akiből a szeretet csodálatos fénye árad. A Feltámadt Jézus volt az, a világ Megváltója és Ura. Howard Stormot átjárta a belőle sugárzó szeretet. Krisztus fényében meglátta számtalan bűnét, mindazt a rosszat, amit az istentelenségévei okozott. De az igazság okozta fájdalom ellenére is érezte, hogy mint a tékozló fiút, őt is olyan szeretet veszi körül, amely megbocsát minden bűnt, meggyógyítja a legnagyobb sebeket is, és visszaadja Isten gyermekének az elveszített méltóságát. Megértette, hogy ennek egyetlen és elengedhetetlen feltétele, az ember bizalma Jézus Krisztus iránt.

orao5.jpg      Howard olyan intenzíven tapasztalta meg az isteni irgalmat és szeretetet, hogy nem talált sem szavakat, sem hasonlatokat, melyekkel leírhatná élményét. Sírt a boldogságtól és a bűnei okozta bánat miatt. Érezte, hogy szeretik és befogadják a bűnei ellenére is. Jézus Krisztus a karjaiba vette őt és kiemelte a sötét, ijesztő valóságból, amely egyenesen a pokolba vezetett. Storm úgy érezte, hogy a Megváltó legyőzte a végtelen távolságot, amely elválasztja a sötétséget a fénytől, a szeretetet a gyűlölettől, az igazságot a hazugságtól, a szabadságot a rabszolgaságtól. Ebben az új, elképzelhetetlenül gyönyörű valóságban, amelyben az élet szeretet, Storm elbátortalanodott és elszégyellte magát saját emberi állapota miatt. Isten szentsége előtt koszos rongynak érezte magát, amelyet a szemétdombra kell vetni. Élete során számtalan alkalommal szegült ellene az igazságnak, sőt, gúnyt is űzött lsten létezéséből és szeretetéből. Ezerszer mondta ki káromkodva Isten nevét. A világmindenség egyetlen középpontja akart lenni, és maga akarta eldönteni, hogy mi a rossz és mi a jó. Bár tudatában vétkeinek, mégis arra gondolt, hogy tévedésből van itt.

Angyalok segítsége.jpg      Ekkor meghallotta Jézus hozzá intézett szavait: "Ez nem tévedés, itt kell lenned! Meg kell tapasztalnod, fel kell még készülnöd, hogy megérj és megtisztulj." Jézus utasítására ragyogó lények jelentek meg akik örömet és szeretetet sugároztak. Ezek tiszta lelkek voltak, angyalok, akik gondolatátvitellel kommunikáltak. Mindent, amit Howard Storm gondolt, azonnal tudtak.

      A közvetlen védelmezője, őrzőangyala közölte vele, hogy vissza kell térnie a földi létbe, mivel még nem áll készen arra, hogy belépjen az örökkévalóságba. Elmagyarázta neki, hogy Isten minden embert megajándékozott azzal a képes séggel, hogy elfogadja vagy elutasítsa az Ő szeretetét, ami teljesen szabad és önzetlen ajándék! Ezért Isten szeretetét, csak teljesen szabadon, őszinte és bizalmas imádságban lehet elfogadni. Ezért kell az embereknek sokat imádkozniuk. Az őrangyal még azt is hozzátette, hogy csak az juthat be a mennyországba, aki teljesíti Isten akaratát, a szeretet parancsát, mert csak így maradhat meg Isten gyermekeként, melyet megkapott a Szent Keresztségben. Forrás 1:   Forrás 2:    Forrás 3:

 

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     1713. január 21-én ‒ tizenhat éves korában ‒, megszerezte első jogi diplomáját, majd 17 évesen lediplomázott a kánonjogból is. Nagyon úgy látszott, hogy a papának igaza lesz!
     20 évesen, kétéves gyakornokság után önálló ügyvédként kezdett működni és egymás után nyerte meg a rábízott pereket. Jól keresett és igen ragyogó karrier állt előtte, egy előkelő hercegnővel való házassággal.
Nyolc évig dolgozott ügyvédként és minden pert megnyert ‒ mondhatni ‒, sztárügyvéd volt.
     Ekkor, elvállalt egy birtokpert két herceg között.
Heteken át készült és nagy önbizalommal indult a tárgyalásra. A jelenlévők mind ünnepelve fogadták, csak az ellenfél ügyvédje volt fagyos és néma. Arcán a kétség és a csodálkozás váltakozott. Amikor pedig a tárgyalás elkezdődött, a nagyherceg ügyvédje így szólt: ,,Uram, a dolog egész másként áll, mint ahogy ön azt véli. Az akták között van egy bizonylat, amely az ön állításának ellenkezőjét bizonyítja. Erről egy pillantással meggyőződhet.” „Mutassa nekem azt a papírt!” ‒ mondta Alfonz még mindig magabiztosan.
     A másik ügyvéd átnyújtotta neki, és valóban a papíron ott állt egy mondat, mely szerint a vitatott birtok nem az új nápolyi, hanem a
alfonso-cresima_ugyved.jpglongobárd alkotmány hatáskörébe tartozik. És ezt bizony Liguori doktor elnézte! Amikor a tévedésére rájött, elfehéredett. Néhány pillanatig némán állt, majd elfogódottan, kissé reszkető hangon mondta: ,,Uram, igaza van, tévedtem!”
     Azzal, megsemmi-sülten elhagyta a bíró-sági termet, és oda so-ha többé nem tette be a lábát. Később elmond-ta: ,,Százszor is átvizs-gáltam minden iratot, de erre az egyetlen mondatra nem figyel-tem fel!” ‒ Három napig nem volt hajlandó magához ételt venni és eközben így imádkozott: Hozzád fordulok Királynőm, Édesanyám, Mária! Tudod, hogy Jézusod után Beléd helyeztem életem minden érdemét és kudarcát, de legfőképp üdvösségem minden reményét. Elismerem, hogy minden jót, megtérésemet, s az indíttatást, hogy a világot elhagyjam és még oly sok kegyelmet, mellyel Isten elhalmozott, a Te közbenjárásodnak köszönhetek. Ismered, hogy – mint eddig is –, hálám bizonyságaként nyíltan vagy titokban a Te tiszteletedet hirdettem. Segítsd, hogy életem utolsó pillanatáig hirdethessem az Irántad való bensőséges tiszteletet, hogy Szent Fiad vigaszt találjon a Téged szerető lelkekben! Szeplőtelen Szűz Mária engedd, hogy sokakat vezessek Hozzád és ne feledkezz meg rólam, hogy majd megláthassam szépségedet az égben, ahol még sokkal inkább foglak áldani, ó édes-, legszentebb Anyám, legtisztább Szeplőtelen Szűz Mária! (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)maryouradvocate.jpg

Szólj hozzá!

A materialista elmélet megbukott!

henry-p-stapp-beyond-the-mind-body-problem.jpg     Henry Stapp, a Kalifornia Egyetem fizikaprofesszora 1977-ben leírta egyik tanulmányában, hogy olyan dolgok vannak hatással az időben és térben létező dolgokra, amelyek időn és téren kívül léteznek.
Az atomfizikának el kellett ismernie, hogy létezik transzcendens – vagyis nem materiális – lehetőség! Kísérletek bizonyították, hogy a tárgyaknak téren és időn kívül is kapcsolata van egymással! Ha pl. egy atom kibocsát két fénykvantumot, amiket fotonoknak nevezünk, ezek ellenkező irányba haladnak, ám valamiképp ez a két foton állandóan hatással van a másik viselkedésére bármilyen távolból is, anélkül, hogy térben bármilyen jelzést adnának le egymásnak.

     Nos, ami a Teremtőben láthatatlan, "örök erejére és isteni mivoltára a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségünk!" (vö. Róm 1,20)
‒ Hogy kiknek nincs mentségük? ‒ Nos, azoknak aki az Istentől kapott értelmüket nem arra használják, hogy műveiből Őt felismerjék, hanem arra, hogy fred_hoyle_01.jpgsokkal komplikáltabb észjárással tagadják Isten létét! Vagyis "azok, akik az igazságot elnyomják az igazságtalansággal" (uo. 1,18)

     Fred Hoyle, a kiváló asztrofizikus rámutat arra, hogy milyen abszurd az élet véletlenszerű keletkezésében hinni, miközben az intelligens Teremtő Isten létét körömszakadtáig tagadni! Az állítja, hogy ez épp oly értelmetlenség, mintha abban hinnénk, hogy egy roncstelep lerakaton átsöprő tornádó egy Boeing repülőgépet rakna össze, mégpedig üzemképesre!
     A híres angol filozófus, Antonyantony-flew.jpg Flew, aki 1950-től a tudományos ateizmus jelképe és guruja volt, 2004-ben nyil-vánosan megvallotta a Teremtőben való hitét. Saját DNS kódjának megfejtése meggyőzte arról, hogy létezik egy legfőbb isteni Intelligencia, aki a világminden-séget teremtette. Az Isten-hit három leggyakrabban hangoztatott érve: az etika és erkölcs megalapozása, a világ megállapítható célszerűsége, és az egyéni élet átmenetiségének értelme.
     Isten létezésének elismerése azonban csak az első lépés Isten megismerésének útján. Maga Isten az, aki a legteljesebb módon nyilatkoztatta ki az igazságot önmagáról azáltal, hogy Jézus Krisztusban valódi emberré lett. Ha elfogadjuk a Kinyilatkoztatást és a hitben kapcsolatot teremtünk Jézussal, akkor elindulunk a belső élet csodálatos útján, s a hiten és szereteten keresztül megismerjük az igazságot a háromszemélyű Istenről, mert egyedül Ő az Út az Igazság és az Élet, melyet kinyilatkoztatott magáról.
     Jézus Krisztus szüntelenül szól a lelkiismeretünkhöz, hogy lépjünk Vele kapcsolatba a hiten és az imádságon keresztül. S akkor a Bűnbocsánat Szentségében megszabadíthat minket a bűn rabságából, az Eucharisztiával megerősíthet bennünket és bevezet bennünket a Szentháromságos Isten békéjébe és szeretetébe! (Nos, a fenti tudósok felismerésének se hihetünk?) az_emberiseg_szabad_akarata.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_001.jpg

Szólj hozzá!

1933. június 12-e hétfő.

220_002.jpg     Tilmant Côme, gyógyulásának másnapján valóban elment a jelenési helyre. Imádsága alatt elragadtatásba esett és elmondása szerint, látta a Szent Szüzet, aki így szólt hozzá:
‒ Belgium dicsőségéért jöttem, és hogy ezt az országot megvédelmezzem a felforgatóktól. Siess!
     Június 15. Csütörtök. Az öt gyermek is jelen volt, de a jelenést ők nem látták. A férfi megkérdezte a Szűzanyát, hogy miért mondta, hogy "siess!"? A Jelenés azonban nem válaszolt. Majd újra kérdezte:
‒ Mit kívánsz tőlünk?
‒ Egy kápolnát!
‒ Hogyan nevezhetünk Téged? ‒ kérdezte Tilmant Côme.
‒ A Jelenés azonban nem válaszolt, viszont megjelent egy felirat: Notre Dame de Beauring (Beauring-i Miasszonyunk).
Június 18. Vasárnap. Tilmant elragadtatásban rebegi:
‒ Kegyelmet kérek Tőled a szorongatottak és a bűnösök számára, hogy megtérjenek, valamint a magam, gyermekeim és az öt látnok gyermek számára!
‒ Kívánságaid teljesülnek, közöld ezt a néppel is! ‒ válaszolta a Szent Szűz.
Június 25. Vasárnap.
(A Szűzanya:) ‒ Én mindig és mindenütt veled vagyok! Augusztus 5-én, az én ünnepemen, jöjjenek ide az emberek!
thomas_louis_heylen_-_namur.jpgJúnius 26. Hétfő. Ezen a napon eljött a namuri megyéspüspök Thomas Louis Heylen is és együtt imádkozott az öt gyermekkel. Ekkor hangzott el először a "Beauring-i Szent Szűz, könyörögj érettünk!"
 A Szent Szűz meghatározta az általa kívánt kápolna pontos helyét, majd ezt mondta: ‒ Ünnepnapomon új közléseim lesznek hozzád!
Július 9. Vasárnap. A látnok szomorúnak látja a Szűzanyát, aki földreszegezi tekintetét.
‒ Beauring-i Szűzanya, miért tekintesz olyan szomorúan a földre? ‒ kérdezte a férfi.
‒ Mert keresem a lelkeket! Kérlek, te légy állhatatos a szomorúak és betegek vigasztalásában!
Július 13. Csütörtök. Tilmant kéri a Jelenést:
‒ Egy meggyőző bizonyságot kérek Tőled, hogy az emberek higgyenek!
‒ Én életetek minden napján elhalmozlak benneteket meggyőző bizonyítékokkal! ‒ válaszolta a Szűzanya. (folyt.)beauring_32_1_.jpg

Szólj hozzá!

Felismerés

Howward Strom 0_1.jpg      Storm az imádság ismételgetése közben meglátta a valódi önmagát és látta életének jó és rossz vonatkozásait. Rájött, hogy egész földi élete során a saját istenét, vagyis az önzőség oltárát építette. Mindenáron híres akart lenni és arra vágyott, hogy a képeit az egész világon csodálják. Most rájött, hogy a gyűjteményébe tartozó szobrokhoz és képekhez való viszonya, valamint a családjához, a rokonaival való kapcsolata teljesen helytelen volt. Lényegében az egész értékrendjét, csak az önzés irányította. Épp ez a hozzáállás tette őt hasonlóvá azokhoz az undorító lényekhez, akik végülis feltárták előtte az elképzelhetetlen túlvilági gyötrelmek valóságát. Szégyellte magát és sajnálta, hogy addigi élete során elvetette magától Istent és ennek folytán megvetette az embereket is. Át kellett éreznie, hogy habár nem rabolt, senkit nem ölt meg, nem szegte meg a civilizált élet íratlan szabályait és törvényeit, ez az egész mégis túl kevés volt ahhoz, hogy emberhez méltó életnek lehessen nevezni, hiszen teljesen hiányzott belőle a szeretet és a hit. Az önzés és a lelkiismeretlen individualizmus volt a vallása és mindenre iránymutató alapelve. Mindennemű együttérzést, a gyengeség jelének tartott. Rájött, hogy egész élete során állandóan elfojtott haragokat hordozott magában, melyek kelletlenséggé és undorrá fajult, és nem sok választotta el a gyűlölettől. Akivel nézeteltérése támadt, annak képtelen volt megbocsátani, így volt még a saját apjával is. Lényegében gyűlölt mindent, amit nem tudott uralni. Most aztán, hogy szembesülnie kellett a valósággal – még ha a túlvilág is –, de teljesen tanácstalan és tehetetlen volt. Ráébredt, milyen kevés kell ahhoz, hogy az önzés révén, bárki örökre olyanná váljon, mint azok a gyűlöletet árasztó szellemek és démonok, akik most őt a poklok-poklába akarják rántani. Bűnbánat fakadt elfecsérelt élete miatt és egy mélyről jövő könyörgés fakadt fel lelkéből: "Jézus, segíts meg engem!"

begging_for_god.jpg     Ekkor meghallotta saját gyermekkori énekét. A részéről oly nevetségesnek tartott refrén ismétlődött benne állandóan: "Jézus szeret engem... la, la, la." Gyermekként gyakran énekelte ezt az iskolában és most ezt kezdte ismételgetni. És ekkor látni vélte, hogy egy tűhegynyi fény közeledik hozzá... Forrás:

 

Szólj hozzá!

san-alfonso-maria002.jpg
     Apja nem küldte iskolába, hanem magántanárokat fogadott mellé.
Széleskörűen rendkívül tehetséges volt, nem csak a tanulásban, de a művészetek terén is, így a festészetben, a költészetben és nem utolsó sorban a zenében. Apja kérésére, napi három órát csemballózott, így tizenhárom éves korában már mester-fokon játszott. (Csemballóját, lásd alább!)
     Kikapcsolódása a lovaglás volt, de kevésbé a vadászat, mert sajnálta az állatok leölését.
     Sikeres kártyajátékosként volt ismert.
     Ezen felsoroltak azonban, kora úri társadalmának szokványos elvárásai voltak, melyekben igyekezett helytállni. Volt azonban Alfonznak egy-két, egészen egyéni jellemvonása is!spinet1.jpg 
     Rendkívüli módon kedvelte például az operát, de csak a zenéje miatt, úgyhogy a függöny felgördültekor felvett egy szemüveget, hogy ne is lássa a szereplőket és el tudjon mélyedni a zene szépségeiben. A színháztól és a színészkedéstől való viszolygása mindig megmaradt benne.
     „A színpadias bankettek és szórakozások ‒ írta később ‒, ezek a világ örömei, melyek tele vannak a keserű epével és éles tövisekkel. Akik végleg belemerültek, azok most sírnak rajta. Ebben nem volt ugyan súlyos bűn, de nagy szentség sem, amit Isten elvárt volna szolgáitól”.
alfonso-cresima_26_eves.jpg     Alfonz magántanulói évei olyan sikeresek vol-tak, hogy a nápolyi egye-tem követelményeinek is kiválóan megfelelt. Itt azonban nem csak a jog-tudományokkal szembe-sült, hanem egy erősza-kos, liberális légkörrel, a Római Szentszék- és a kifejezett pápaellenes-séggel is. (Úgy látszik a recept, hagyományos!) Ez a katolikus ellenesség próbára tette ugyan, de végül is megerősítette hűségét az egyházi Taní-tóhivatalhoz! A tehetségeit csillogtató fiatalembert megkísér-tette a hiúság, de erkölcseire, tisztaságára kényesen ügyelt! (folyt.) (Forrás hivatkozások az első posztban!)

Szólj hozzá!

Szent Fausztina pokoljárása

     Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők: az első kín, mely a poklot alkotja – Isten elveszítése, a második – a szüntelen lelkiismeret-furdalás, a harmadik az, hogy a lelkek sorsa itt már sohasem változik meg. inferno003.jpgA negyedik kín – a tűz, amely átjárja a lelket anélkül, hogy elpusztítaná. E szörnyű szenvedés tisztán lelki tűz, amit Isten haragja gyújtott lángra. Az ötödik – az állandó sötétség és az iszonyú, fullasztó szag. Bár sötét van, az ördögök és az elkárhozott lelkek kölcsönösen látják egymást, látják mások és a maguk gonoszságát. A hatodik fajta szenvedés – a sátán szüntelen társasága, a hetedik – a szörnyű kétségbeesés, a gyűlölet Isten ellen, istenkáromlások, átkok, gyalázkodások. Ezek azok a fájdalmak, melyeket az összes kárhozott lélek közösen szenved. De ezzel nincs vége. Különleges lelki fájdalmak is léteznek, nevezetesen az érzékek kínjai. Amivel az egyes lelkek vétkeztek, az által szenvednek leírhatatlanul irtózatos módon. Rettenetes barlangjai és mélységei vannak a gyötrelemnek, ahol az egyik fájdalom különbözik a másiktól.
pokoli remület.jpg     Látva ezeket a szörnyű gyötrelmeket, meghaltam volna, ha Isten mindenhatósága nem tart fenn. A bűnösöknek tudniuk kell, hogy az egész örökkévalóságon át az által az érzékük által fognak gyötrődni, amellyel vétkeztek. Isten parancsára írok ezekről a dolgokról, hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol, és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott. 
     Én, Fausztina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol. (...) Amit leírtam, az csak gyenge árnyéka a valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedő lélek olyan, aki nem hitte el, hogy van pokol. Midőn magamhoz tértem, nem tudtam a rémülettől rendbe jönni, annyira lesújtott a lelkek szenvedése. Ezért még buzgóbban imádkozom a bűnösök megtéréséért. Szünet nélkül könyörgök értük Isten irgalmához. Ó, Jézusom, inkább haldokolnék a legnagyobb kínok között a világ végezetéig, mintsem megbántsalak a legkisebb vétséggel! (Napló 741)

pokol hell 3.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

A jelenések második szakasza

a_barlang_elott_003.jpg  Január harmadikát követően az öt gyermek még rendszeresen járt a jelenési helyre imádkozni, de látomásban nem volt részük. Június 11-én azonban ismét megjelent a Szent Szűz a gyermekeknek, nem szólt ugyan, de a zarándokok közül egy férfivel egészen rendkívüli gyógyulás történt.
1933. június 12-től augusztus 15-ig egy Tilmant Côme, Pontuary-Mettet-ből való 58 éves munkás férfinek kilencszer volt jelenés-élménye. Az erősen liberális felfogású férfi, komoly betegségéből, a csigolya-csontgümőkórból hirtelen és csodásan meggyógyult. A neki mondott közlések nagyobb jelentőségűek, mint amit az öt gyermek kapott, mégis, a "Beauring-i Mária-jelenés" alatt, kizárólag a gyermekek jelenését értik.
Tilmant Côme hírét vette a Beauring-i rendkívüli gyógyulások sorának és maga is elvitette magát gépkocsival a jelenési helyre, ahol hosszasan imádkozott, jóllehet addig nem gyakorolta katolikus hitét. Nem történt semmi. Vissza ültették a gépkocsiba és elindultak. Amint azonban haladtak tovább, Tilmant út közben könyörgőn visszafordította a fejét a jelenési hely felé – mint később elmesélte – egészen sajátos és boldog, meleg érzés hatotta át az egész testét. Megállíttatta az autót, simán kiszállt és visszagyalogolt ő, aki mozdulni is csak nagy fájdalmakkal tudott! Éppen ez a kilátástalan fájdalom vette rá, hogy Beauring-be vitesse magát, ahol viszont szívből imádkozott!
tomeg_01.jpg
     A jelenlévő tömeg magán kívül volt a csodálkozástól, mindenki meg akarta érinteni a kiváltságoltat. Ő pedig hosszas hálaadás után megígérte, hogy vissza fog jönni!
timant00032.jpg     Egy katolikus újságíró Raphael Sindic azt fejtegette, hogy Tilmant, mint felnőtt férfit sokkal inkább megérintette a jelenés érzelmileg, mint a látnok gyermekeket.
     Tilmant Côme rövid idő alatt népszerű lett, bár ennek családja a legkevésbé sem örült, sőt vallástalan fiai egyenesen szégyellték apjukat!
     A következő részekben, a korabeli brüsszeli De Standaard és a holland De Tijd c. katolikus lapok nyomán kapunk ízelítőt a Tilmant Côme – becenevén "a pontauri látnok" – által kapott üzenetekről. (folyt.)

Szólj hozzá!

03.
augusztus

FELHÍVÁS

tibor.  |  Szólj hozzá!

szt_fesztival_4.jpgszl_fesztival_2.JPGszl_fesztival_1.JPG

Szólj hozzá!

Ízelítő a halálból

 com_howardstorm.jpg     Howard Storm professzor szemeit ólomsúlyként zárta le valami. A fájdalomtól összetörten egyszerre csak ijesztő sötétség vette körül és úgy érezte, hogy a nemlét szakadékába zuhant. Bár a földi érzékelés számára gyakorlatilag meghalt, mégis tudatosult benne, hogy él, egészen kifinomult módon érzékelve önmagát és környezetét. Tudatában volt a kórházi helyzetének, de a fájdalmat már nem érezte. mutet01.jpgCsodálkozva tapasztalta, hogy az ágya mellett áll a kórteremben, és önmagát látja, amint mozdulatlanul fekszik az ágyon. Aggódó felesége épp beszélt hozzá, de a válaszát már nem hallja.

      A kórházi szoba vakítóan világosnak tűnt, minden részletet oly tisztán és élesen látott, mint azelőtt soha. Ezzel együtt, valami érthetetlen aggodalom és félelem kerítette hatalmába, mivel nem tudott kommunikálni. Egyre hangosabban hallott különös hangokat, melyek a nevén szólították: "Howard gyere velünk, már oly régóta várunk rád, mi megoldjuk a problémádat!" Mintha valami ismeretlen erő húzta volna kifelé a szobából, bár úgy érezte, hogyha elhagyja, már soha többé nem térhet oda vissza. A titokzatos hangok azonban sürgették: "Nem segíthetünk neked, ha nem jössz velünk."

shadowofthevalley1.jpg     Tekintve, hogy nem volt semmi viszonyítási pontja, elhatározta, hogy hallgatni fog rájuk. Ettől kezdve úgy érezte, mintha egy hatalmas titokzatos és ködös folyosóra hasonlító valamiben lenne, ami igen félelmetes. A messzeségben ember formájú, homályos alakokat vélt látni, és közeledni akart feléjük, de nem tudott, mert ezek az emberek minduntalan távolodtak tőle. Kis idő múlva egyre csak sötétebb lett és vészjósló alakok kezdték körül venni. Ezek jelenléte mind jobban rémisztette őt, mivel gyűlölet és hazugság áradt belőlük. Storm hátranézett és az volt az érzése, mintha több mérföldnyi távolságba került volna a kórházban fekvő testétől és az ágya mellett ülő feleségétől. Az a furcsa érzés lett rajta úrrá, hogy az ő ideje lejárt és mindaz, amit épp tapasztal, az nem csak egy rossz álom, hanem a szörnyű valóság.

      Az őt körülvevő titokzatos alakok, akik egy ismeretlen cél felé vezették, egyre inkább átkozni és sértegetni kezdték. Gúnyos mosollyal állították, hogy nemsokára elérnek arra a bizonyos helyre ahová mindig is várták. Howardban tudatosult, hogy reménytelen helyzetbe került. Most kezdte csak tisztábban látni az alakok visszataszító külsejét. Egyre agresszívabbak lettek és káromkodás és átkok közepette különféle kínzásoknak vetették alá. Ezek a lények teljesen érzéketlenek voltak minden együttérzés iránt, teli gyűlölettel és féktelen kegyetlenséggel. Storm megértette, hogy ezek kárhozott lelkek, akik földi életük során elutasították és gyűlölték Istent. Hiába próbált védekezni ellenük, csak még agresszívabbak lettek, még jobban kinevették. Storm számára ez volt a legrémisztőbb és legkétségbeejtőbb helyzet, amit valaha átélt. Egyszer csak meghallott egy belülről jövő hangot, amely arra szólította fel, hogy imádkozzon, hogy valamiképp könyörögjön Isten segítségéért. Először, földi szokásához híven elutasította ezt a gondolatot, de a hang egyre jobban sürgette, jóllehet egyáltalában nem tudott imádkozni, mert felnőttként sohasem imádkozott. Kétségbeejtő helyzetbe került. Végül, eszébe jutottak a Miatyánk egyes részletei meg néhány egyszerű gyermekima, így azokat kezdte ismételgetni.  

festmenyekfromhell20_1.jpg

     Megdöbbenve tapasztalta, hogy amikor ügyetlenül nekifogott a fohászkodásnak, a lények pánikszerűen menekülni kezdtek tőle. Dühöngve üvöltöztek, hogy hagyja abba, úgysem hallja őt senki, mert Isten nem létezik. Azzal ijesztgették, hogy méginkább leszámolnak vele, s eközben szörnyen káromolták Istent és a Szűzanyát. Storm megállás nélkül ismételgette az imarészeket és ez hatalmas erőt adott neki, hiszen látta, hogy mily dühösen és fejvesztve menekültek előle a gonosz szellemek.
      Megértette, hogy amint abbahagyja Jézus nevének ismételgetését, nyomban visszajönnek, és újra gyötörni kezdik, amelyet oly borzasztóan kínzó érzésként élt meg, hogy addigi testi szenvedései emellett semmiségnek tűntek. Forrás:

Szólj hozzá!

Szent Alfonz, egyike a legnagyobb Mária-tisztelőknek

san-alfonso-maria002.jpgForrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8; forrás 9: Liguori Szent Alfonz - Szűz Mária dicsősége, Kalocsa 1924. 10: Bocsa József Sch.P: A szentektől tanulni, KORDA Kiadó 1995

     Liguori Szent Alfonz 1696. szeptember 27-ben, a Nápoly melletti Marianellában született az Alfieri ‒ régi nápolyi nemesi ‒ család első gyermekeként. Még szültése napján az Alfonz Mária nevet kapta a Szent Keresztségben. Egyébként Alfonzot még hét testvér követte a családban.
     Az elsőszülöttet köszöntendő, látogató-ba jött a házhoz Girolamo Szent Ferenc, a szent jezsuita, Nápoly misszionáriusa. A boldog szülők azonnal hozták az újszülöt-tet, hogy áldja meg. Az akkor 45 éves Ferenc karjába vette a gyermeket, megál-dotta, és ezt mondta az ámuló szülőknek: ,,Ez a gyermek magas kort ér meg, igen öreg, több mint kilencvenesztendős lesz. Püspök lesz belőle, és nagy dolgokat visz majd végbe az Üdvözítőért!”s_alfonso_neonato.jpg
     A prófécia egy csöppet sem nyerte meg a királyi ellentengernagy papa Don Giovanni Liguori tetszését, aki jól fizető világi méltóságra szánta a fiát.
     Alfonz, spanyol származású édesanyjától Anna Catarina Cavalieritől a anna_catarina_cavalieri055012b.jpg
kitartást és a jámborságot, atyjától pedig a heves vérűséget örökölte.
     Az öröklött adottságairól tanúskodik gyermekkorának egyik jelenete: a Boccia-kertben több gyermek játszott, és hívták maguk közé Alfonzot is. Ő szabadkozott, mert nem ismerte a játékot, de aztán engedett az unszolásnak és ‒ kockajátékról lévén szó, amelyet a gyermekek pénzben játszottak ‒ dobásról-dobásra nyert. Akitől elnyerte a pénzét, bosszúsan a szemére vetette, hogy becsapta őket, mert nagyon is érti a játékot, melyet azért tagadott, hogy jobban kifoszthassa őket. Alfonz erre fölkiáltott: ,,Micsoda?
10_cm_pious_st_alphonsus_prayer_child_3.jpgHogy egy pár nyomorult fillérért Istent bántsam?” ‒ azzal odacsapta a pénzt, és elfutott. Este a játszótársak látták, hogy egy bokor előtt, melynek ágára egy Mária-képet függesztett, térden állva imádkozott. (folyt.)

Szólj hozzá!

Szent Fausztína nővér találkozása egy tisztítótűzben szenvedő nővértársával

    Egy éjjel meglátogatott egyik, két hónapja meghalt nővérünk. Az első kórus tagja volt. purgatorium 114141.jpgRém-séges állapotban láttam, lángok közt, fájdalmasan eltorzult arccal. Rövid ideig láttam, aztán eltűnt. Borzalom járta át a lelkemet, mert nem tudtam, hol szen-vedhet, a tisztítótűzben-e, vagy a pokolban, mégis megdupláztam imáimat érte. A következő éjjel újra eljött, de még rémesebb állapotban láttam, még szörnyűbb lángok közt, kétségbeesett arccal. Csodálkoztam, hogy az érte mondott imám ellenére az állapota még szörnyűbb, s megkérdeztem: ,,Semmit sem segítettek rajtad imáim?'' – Azt válaszolta, hogy semmit sem segítettek, és nem is fognak segíteni. – Tovább kérdeztem: ,,S az egész Kongregáció érted mondott imái sem segítettek?'' Azt válaszolta, hogy nem. ,,Ezek az imák más lelkek javára szolgáltak.''

    Ekkor arra kértem: ha az imáim nem segítenek a nővérnek, akkor ne jöjjön hozzám. Azonnal eltűnt. Én azonban nem hagytam abba érte az imát. Némi idő elteltével újra eljött egy éjjel, de most már egészen más állapotban. Nem vették körül a lángok, az arca ragyo-gott, szeme örömtől fénylett, s azt mondta, hogy igazi felebaráti szeretet van bennem, hogy sok lélek hasznát vette az imáimnak, s arra ösztönzött, hogy ne hagyjam abba az imádságot a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Azt is mondta, hogy ő már nem sokáig marad a tisztítótűzben. Isten ítéletei sajátságosak. (Napló 58)purgatorium bolzano.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, adj hálát Istennek és mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Imádkozz4_z.jpg

Szólj hozzá!

1933. január 3. Kedd.

     A reggeli újságok szétkürtölték, hogy ez az utolső jelenési nap és a gyermekek mindegyike kapni fog egy titkot. A kiváncsiság és a csodavárás nagymértékben fokozódott. A zárda előtt, 25-30 ezer ember gyűlt össze, köztük 80 orvos. (!)jelenési hely_0f2.jpg
     A jelenés, ezen a napon is a szokott módon és a szokott időben történt, azzal a különbséggel, hogy most Fernande térdelt le kis késéssel a többiekhez képest. A hangja is más volt, nem olyan ihletett, mint a társaié. A másik négy látnok egyszerre csak megállt az imádságban, ragyogott az arcuk, majd újra kezdték a rózsafüzért.
     A jelenés végeztével, Fernande arca szomorúvá vált. Az egyik orvos Dr. Maistriaux rávette, hogy kezdjen bele egy újabb rózsafüzérbe. A lány ott is maradt a csipkebokornál, míg a többiek a barlang előtt énekeltek. Egyszerre ő is térdreesett és valósággal a földhöz tapadt, majd átható boldog hangon felkiáltott: "Üdvözlégy Mária!" Ezt követően figyelmesen hallgatott, majd felállt és előbbre lépett. Aztán nagy és áhitatos lelkesedéssel még lépdelt néhányat, előre hajolt, mint aki keres valamit és végül zokogásban tört ki.
     Nehezen tudott lenyugodni, miközben a többiek a Magnifikátot énekelték a barlang előtt. Az ének hirtelen abba maradt és a tömegen feszült reszketés futott végig.
     A Jelenés, ekkor szólt a kis látnokokhoz. Andreának ezt mondta:
‒ Én vagyok az Isten Anyja és az Egek Királynéja! Imádkozzatok mindig, Isten veletek!
Voisin Gilbertenek ezt mondta:
‒ Megtérítem a bűnösöket! Isten veletek!
     Degeimbre Gilbertnek és Voisin Albertnek is ugyanezt mondta. Bár az emberek tudni vélték, hogy a Szűzanya, a kis Alberttel kétszer is beszélt.
     Mint kiderült Fernande ezen a napon csak fényt látott, semmi mást, de a Szent Szűz felé is megnyilatkozott. A kislány mennydörgést hallott és egy tűzgömböt látott leereszkedni a rózsabokorra. A Szűzanya hangját hallotta:
‒ Szeretitek-e Szent Fiamat? ‒ kérdezte.
‒ Igen, nagyon szeretjük! ‒ válaszolta a lányka.
‒ Szerettek engem is?
‒ Igen, boldogan szeretünk!
‒ Akkor hozzatok sok áldozatot és tagadjátok meg magatokat érettem.
     Ekkor végre megpillantotta Fernande a Boldogságos Szüzet, aki rendkívüli ragyogásban állt, és amikor kitárta karját, láthatóvá vált az Arany Szíve, miközben ezt mondta:
‒ Isten veletek!
Ezen búcsúszavakat követően, a Jelenés eltűnt. És bár a gyermekek olykor visszatértek a rózsabokorhoz, természetfeletti élményben nem volt részük ‒ legalább is nekik!
Ezzel az Beauring-i események első szakasza lezárult. (folyt.)c609ae6f.jpg

Szólj hozzá!

     Augusztus elsején Liguori Szent Alfonzra emlékezik az Egyház. Az itáliai katolikus teológus, egyháztanító a Redemptorista Rend megalapí-tója, a barokk kor katolikus erkölcsteológiájának egyik legjelentősebb alakja volt. Jogi, zenei, művészeti tanulmányok után lett pap.
liguori_alphonsus10_3.jpg

 

     Liguori Szent Alfonz (Marianella, 1696. szeptember 27. – Pagani, 1787. augusztus 1.) az egyik legnagyobb Mária-tisztelő, egyháztanító, rendalapító, püspök, valamint a katolikus erkölcsteológia egyik legjelentősebb alakja. Életéről, holnap kezdődik egy 16 részes sorozat és tervem közt szerepel, hogy 2016. január elsejével közzé teszem legfőbb művét, a SZŰZ MÁRIA DICSŐSÉGE címűt, közel 200 részben! Mindezeket fogadják szeretettel (miként dolgoztam rajta) és szolgáljon lelki épülésükre, e hitveszejtő világban. (Kérem, ajánlják másoknak is!)

Szállj le emésztő tűz, szállj le mennyei szeretet!
Eméssz el bennem mindent,
ami szent Fölségednek nincs kedvére,
hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek.
Csak ezért akarok élni.
(Liguori Szent Alfonz imája)pagani-vetrate-s_alfonso.jpg

Liguori Szent Alfonz, könyörögj értettünk!

Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk.

Szólj hozzá!

A hitetlen ember épp úgy szenved, csak nincs semmi értelme

howard_storm_.jpg      

      Howard Storm 1946-ban született Massachusetts államban (USA). Művészeti előadó a Northern University Kentucky professzoraként. Saját bevallása szerint kétszeresen is ateista volt, egyfelől, mint önző, erős dohányos, ivós és kellemetlen ember. Másfelől tanárként mindenkivel szembeszállt, aki az Istenről, vallásról akart vele beszélni. Egy szerzetesnő hallgatóját külön figyelmeztette, hogy eszébe ne jusson a hitet emlegetni.
      Ateista lévén, abszolút mértékben meg volt győződve, hogy a halál az emberi lét végét jelenti. Hitetlensége azonban egycsapásra véget ért, miután 1985-ben a Párizsban töltött szabadsága alatt súlyos betegségen esett át, és átélte a klinikai halált.

A nagy szembesülés

     1985 nyarán Howard Storm professzor a feleségével és a diákjaival Európában járt, ahol útjuk utolsó állomásaként a párizsi Georges Pompidou Központot látogatták meg. Másnap reggel Howard Storm átható fájdalmat érzett a gyomrában, mintha haslövés érte volna. Annyira szenvedett, hogy szó szerint üvöltött a fájdalomtól. A mentőorvos megállapította, hogy valószínűleg patkóbél sérülése van. Fájdalmai enyhítésére morfiuminjekciót kapott, és műtétre beszállították a kórházba.

     A röntgenfelvételek igazolták, hogy a patkóbélen hatalmas repedés van, amit valószínűleg egy fekély okozott. Sürgős műtétre volt szüksége. Miközben Storm a műtétre várakozott, nem csak a morfium hatása kezdett csökkenni, hanem egyre inkább tudatosult benne, hogy elérkeztek életének utolsó pillanatai. Kétségbeesetten könyörgött a kórház személyzetének, hogy segítsenek rajta, de rosszkor volt rossz helyen, mert sok orvos szabadságon volt és a műtétet másnapra halasztották. Elviselhetetlen fájdalom miatt, még a percek óráknak tűntek a számára és úgy érezte, hogy a reggelt már nem éli meg. Kétségbe ejtette a személyzet érdektelensége. Féltette az életét és azon aggódott, ha ő meghal, mi lesz a feleségével, a két gyerekkel, a képeivel, házával, a kertjével és mindenével amit szeretett.

kepatmeretezes_hu_grimtown2.jpg     A halál gondolata végtelenül megrémisztette, hiszen csak 38 éves volt, sikeres tanárként és művészként. Mindenáron élni akart, de szembesülnie kellett az emberi közömbösséggel, mely az életébe kerülhet. Az ereje közben egyre csak fogyott és már a levegővétel is nehezére esett. Alig tudta felemelni a fejét vagy bármit mondani. Könnyeivel küzdve búcsúzott el a feleségétől, kimondva azt, amit ritkán tett, hogy mennyire szereti. A felesége megölelte őt, és sírva megcsókolta.

Howard Storm professzor meg volt győződve arról, hogy a halál az emberi tudatnak és létezésnek a végét jelenti. Nem hitt Isten létezésében, még kevésbé a mennyben, a tisztítótűzben vagy a pokolban, így aztán semmi reménye nem volt. A kétségbeeséshez azonban nem kell hit. Forrás:

Szólj hozzá!

A Bra-i kegyhely és a Torinói Lepel

bra santuario madonna fiori.jpg     A brai kegyhely csodálatos módon virágzó fái és a torinói lepel között létezik egy figyelemreméltó összefüggés. Amikor 1898-ban a torinói leplet nyilvánosan ki állították, a templom körüli fák Bra-ban három hónapon át virágoztak – tehát a kiállítás egész ideje alatt. Hasonló dolog ismétlődött meg 1978-ban,sindone2.jpg amikor a leplet néhány hónapra a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették. A sok millió zarándok között ott volt akkor Karol Wojtyla bíboros is.
     Amikor 1973. november 23-án a leplet először mutatták be az olasz televízióban, aznap a Madonna dei Fiori-templom melletti fák virágba borultak. Mintha Szűz Mária igazolni akarta volna, hogy a valódi lepelről van szó, mely Fia értünk vállalt kínszenvedésének tanúja.

Csak a földi életben dönthetsz ÖRÖK sorsod felől!
brai szuzanya.JPG     A brai kegyhely télen virágzó fái, a torinói lepel, Szűz Mária különböző helyeken látott jelenései – csak néhány példa a számos csodálatos jelre, mely szüntelenül bűnbánatra szólít fel minket.
Szűz Mária, aki szívén viseli mind-annyiunk örök üdvösségét, arra emlékeztet minket, hogy a legna-gyobb emberi tragédia a bűnben való megátalkodás és Isten megtagadása, ami a gonosz erők rabságába és az örök kárhozatba vezethet.
     Mária egyúttal megmutatja az egyetlen utat, mely a mennyország teljes boldogságához vezet – s ez a Fiába, a Jézus Krisztusba vetett hit az Evangélium útja. Az élet e leg-izgalmasabb és legfontosabb kaland-jának elengedhetetlen feltétele az, hogy teljesen elhagyjuk a bűneinket, valamint minden bűnre vezető alkalmat.
Mert sokak megszegik Isten parancsait, vagy hanyagolják az imádságot, a szentgyónást és más vallási cselekményeket. Fel kell hagyniuk a porno-gráfiával, a szexuális partnerek váltogatásával, a paráznasággal, a házas-ságtöréssel, a homoszexualitással és más tisztaság elleni bűnökkel, továb-bá az önzéssel, a kapzsisággal, a becstelenséggel, mások zsarolásával, meglopásával és kihasználásával, az okkultizmussal, a bálványimádással, a kábítószerezéssel, az alkoholizálással és mindennel, ami függővé és rabbá tesz. "Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát" (1Kor 6,9-10). A bűn végleges elhagyása az őszinte gyónásban valósul meg. A bűnbánat szentségéhez kell járulnunk, meg kell vallanunk Jézusnak a teljes igazságot magunkról, el kell határoznunk, hogy a megszentelő kegyelem állapotában akarunk élni.
20060918Marine-prayer.jpg     Miután meggyóntunk és magunkhoz vettük Jézust az Eucharisztiában, határozottan rendet kell teremtenünk az életünkben! Állítsunk össze egy napirendet, melynek feltétlenül tartalmaznia kell az imára szánt időt (rózsafüzér, szentírásolvasás, stb.), a felelősségteljes munkát, a pihenést és a szeretet (irgalmasság) cselekedeteinek gyakorlását. A hit útján járni nem jelent mást, mint rendesen teljesíteni vállalt kötelezettségeinket mind a lelki élet, mind a munka és a pihenés terén, mind pedig a szeretet tanúságában. Az ördög természetesen mindent meg fog tenni azért, hogy eltántorítson minket, és ellenérzést keltsen bennünk az ima iránt. Tehát nem lesz könnyű, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nem érzések és hangulatok vezetnek az üdvösségre, hanem a szabad akarat döntése. Ezért ha nincs kedvünk imádkozni, dolgozni, tevékenyen pihenni, akkor egyszerűen tudva és akarva kényszerítsük magunkat az imádságra, és adjuk át magunkat bizalommal Jézusnak, hálát adva azért is amilyen pillanatban vagyunk. A napi ima, a rendszeres szentgyónás és az Eucharisztia gyakori vétele által Jézus meg tudja változtatni a szívünket, életünket és eláraszt szeretetével. Ha megélhettük a kegyelmi élet örömét, akkor igyekezzünk másokat is hozzá segíteni ehhez, mert felelősséggel tartozunk embertársaink üdvösségéért. Ennek felismerése, e célért való tevékenység, a megváltásban való tudatos részvállalás: az engesztelés!genuflect.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

viewer90.JPG

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhova lépsz be, imádkozz egy Ave Mariá-t, mert lehet hogy ott még senki sem imádkozott!

Imádkozzd_z.jpg

Szólj hozzá!

A helyzet bonyolódik

     1932. december 28, szerda. A gyermekek úgy vették észer, mintha a Szűzanyának mondanivalója lenne, ezért együtt kiáltották (így): ‒ Beszélj, hallgatunk!
‒ Ez most az utolsó jelenésem! ‒ mondta Szűzanya. Ezt állította a 3 lány és Albert, velük ellentétben Fernade úgy értette, hogy "Imádkozzatok sokat!" Sőt egy pillanatra úgy látta, hogy a Szent Szűz megmutatta "Arany Szívét".megmutatta arany Szívét.jpg
     Nagy eséllyel az utóbbi kijelentés állja meg a helyét, mert "érdemben és súlyában" ezt követően történtek az igazi üzenetek!
     Ha a Jelenés, búcsúzása lett volna valós, annak ellent mondott volna, hogy ezt követő-en még volt jelenés december 31-én, 1933. január 1- 2- 3-án, valamint azon év június 11-én! Ezzel valóban befejeződött az 5 gyermek revelá-ciója viszont, egy Tilmant Côme nevű 58 éves csodásan meggyógyult munkásnak további tíz látomás-élménye volt!03.jpg
     Az öt gyermek további jelenéseit most már pontosan követjük!
     December 31, szombat. Ez alkalommal Albert is észlelte, hogy a Szűzanyának Arany Szíve van! Ezen a napon háromszor is volt jelenés 19-kor, 21.45-kor és 22 óra körül.
     Hogy a gyermekek mennyire voltak álmosak, azt senki nem jegyezte fel, de másnap, 1933. január elsején is volt Jelenés.
 a két gilberte.jpg    Albert ez alkalommal is késve térdelt le, sőt panaszkodott, hogy egy éles kő került a térde alá. Bevallotta, hogy nem látott semmit. Vele ellentétben a nővére Gilberte látta és hallotta a Szüzet, aki ezt mondta: ‒ Imádkozzatok mindig!

     Fernanda és Degeimbre Gilberte látta a Jelenést beszélni, de nem hallotta. Az érdekesség azonban az volt, hogy 15 ezer ember előtt a két Gilberte nevű lányt, nem tudták felemelni a földről! (folyt.)

Szólj hozzá!

Az ima ereje

Dr. Chauncey W. Crandall szívorvos, 2007-ben történt csodálatos esete a Palm Beach Gardens klinikán.

     Egy 53 éves férfi érkezett a sürgősségire súlyos szívinfarktussal, és a szíve megállt. Az ügyeletes személyzet 40 percig próbálta életre kelteni, majd kijelentették, hogy meghalt. Hívták dr. Crandallt is az újraélesztés vége felé, hogy felmérje a beteg állapotát. Eközben egy nővér már a holttestet hullaházba való szállítását készítette elő. Bár a halott arca, lába és karja már feketéllett a "halálfoltoktól", a távozni készülő orvos indíttatást kapott a Szentlélektől, hogy imádkozzon ezért az emberért. – A Szentlélek halk szavára visszafordultam a hordágy felé és így kezdtem imádkozni: "Uram, Atyám, hogyan imádkozzam ezért az emberért, hiszen meghalt. Mit tehetek én?" – mesélte később az orvos.
Dr. Crandall.jpg     Ám, hirtelen ezek a szavak hagyták el ajkamat: "Atyám Istenem, ennek az embernek a lelkéért való aggodalmamban kiáltok Hozzád! Ha ő nem ismer Téged, mint Urat és Megváltót, kérlek támaszd fel őt most a halálból, Jézus nevében. Elképesztő volt, amint egy pár perccel később a monitoron megjelent a szívverése, normális ritmust mutatva és egy pár perc múlva az ujjait kezdte mozgatni, majd a lábujjait, s elkezdett szavakat motyogni.
     Volt egy nővér a szobában – nem volt hívő – aki felsikoltott, mondván: „Doktor Crandall, mit tett Ön ezzel a beteggel?” A doktor azt válaszolta: „A lelkéhez kiáltottam Jézus nevében”. A kórházban felzúgott a hír, hogy egy teljesen halott férfit visszahoztak az életbe.
     Pár nap múlva, amikor a beteg magához tért, az orvos megkérdezte: „Mire emlékszel, hol voltál amikor a súlyos szívinfarktusod következményeként meghaltál és mi Jézus nevében visszaimádkoztunk az életbe?”
A beteg ezt válaszolta: „Doktor úr, ez volt a legcsodálatosabb egyben a legszörnyűbb dolog életemben. Egy minden fény nélküli sötét szobában találtam magam, mintha egy koporsóban lettem volna. Tele voltam csalódottsággal és folyvást, mintha ezt hajtogattam volna.”
     A lélek csalódása abból származott, hogy sem a családtagok, sem a barátai vagy kollégái nem látogatták meg és valamiféle közömbösséget élt meg részükről. A beteg így folytatta: „Ám ezek az emberek és hozzátartozóim, egyszer csak hirtelen eljöttek, becsomagoltak engem és bedobtak a szemétbe!”
     Azon a napon a pokolban érezhette magát ez a lélek, mely irtóztató nyomott hagyott benne.
A beszélgetést követően az orvos elmagyarázta neki az üdvösség örömhírét, megfogta a beteg kezét, és az Úrhoz kiáltott: „Atyám, Istenem, Jézus nevében imádkozom, hogy ez az ember elfogadjon Téged Urának és Megváltójának itt az intenzív osztályon!” A beteg kinyújtotta a kezét és könnyek között elfogadta Krisztust, Urának és Megváltójának, mélységes bűnbánatot tartott és Isten gyermeke lett. Az orvos azt mondta neki: „Most már soha nem dobnak téged a szemétbe, a teljes sötétségbe. Most Krisztus élete van benned, és a mennyek országának a fénye világlik a lelkedben”.
     A beteg nem szenvedett agykárosodást a 40 perces halál után sem. Agyfunkciói teljesen normálisak; bár kezdetben az ujjaiban és lábaiban zsibbadást tapasztalt, de ezek is teljesen megszűntek.
     Dr. Crandall praxisa során még három ehhez hasonló „feltámadásnak” volt a tanúja. Lelkiismeretesen végzi a munkáját, és Krisztus apostola az orvosok közt.

A teljes cikk bővebben itt olvasható, angolul:
http://www.assistnews.net/Stories/2007/s07070094.htm
Dr. Chauncey W. Crandall IV honlapja:
http://chaunceycrandall.comcrandall maxresdefault.jpg

Szólj hozzá!

A csodás jel állandó megismétlődése

     A szkeptikus olvasó rálegyinthetne, hogy "rég volt, tán igaz se volt", ám ez esetben olyan csodáról van szó, mely a fák 1336. december 29-i virágba borulása óta, mindmáig (minden évben) megismétlődik a Mária-jelenés helyén. Ez a jelenség felkeltette a torinói egyetem botanika professzorainak érdeklődését is. 1700 óta szakadatlanul figyelemmel kísérik ezt a "botanikai rendellenességet" .
prunus81.jpg     Tudományos megállapítást nyert, hogy a jelenés helyén növő fák Prunus spinosa L. (magyarul kék kökény). Ez a fajta a bokor vagy fa, általában évente egyszer virágozik, március végén vagy április elején, kis kerek, savany-édes gyümölcsöket hozva, merthogy ez a nemesítetlen szilva egyik fajtája, a kökény. Arra felé a Piemont tartományban közönségesen előfordul mindenhol, gyakran sűrű szövevényt alkotva az utak mentén, a völgyekben és a dombokon. A tudományos kutatások kimutatták, hogy a Madonna dei Fiori körüli talaj, melyben a nevezetes fák nőnek, semmiben sem különbözik a térség más talaj-adatától. Nem állapítottak meg semmilyen járulékos geofizikai, elektromágneses vagy mikroklímát, melynek hatására a fák decemberben kivirágozhatnának és ráadásul csak azok! A tudósok megerősítették, hogy a Prunus spinosa L. fák, melyek a brai templom mellett nőnek, semmiben sem különböznek a térség más helyein lévő fáktól. A rendkívüliség természetfeletti jellegét kifejezetten megerősíti, hogy – miként a szentély gondnoka, don Michele, elmondta –, hogy a fák minden évben december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén kezdenek virágozni és a virágzás egészen december 29-éig tart, Szűz Mária helyi jelenésének évfordulójáig. Annak ellenére, hogy decemberben ott mindig pár fokkal nulla alatt van a hőmérséklet (de mértek már mínusz hatot is!), a virágok a fákon még soha nem fagytak el. Bra szentélyének 676 éves krónikája szerint a fák, csak két alkalommal nem borultak virágba. Ez 1913 decemberében és 1938 decemberében történt, tehát pár hónappal az első és a második világháború kitörése előtt. prunus_lamina.jpg
     Külön érdekesség, hogy a torinói egyetem tudósai elvégeztek egy érdekes kísérletet: a jelenés helyére olyan Prunus spinosa L. facsemetéket ültettek, melyek nem a szentély körül növő fákból származtak. Ezek a fák soha nem virágoztak ki decemberben, pedig ugyanolyan fajtájúak voltak és ugyanazon a helyen gyökeresedtek meg. Decemberben tehát csak azok a fák virágoznak, melyek a Szűzanya jelenésénél, 1336. december 29-én élt Prunus spinosa L. fák csoportjából származnak. Tudományos szempontból tehát ennek a fafajtának a december közepi virágzása továbbra is megfejthetetlen talány marad.

Akarj hinni, hogy meggyógyuljon a lelked!

bra_santuario_fiorito.jpg     Azok számára, akik elfogadják a láthatatlan Isten jeleit, a brai Madonna dei Fiori-templom melletti decemberben virágzó facsoport egy természetfölötti jel, egy felhívás, hogy térjünk meg, és nyíljunk meg Szűz Mária édesanyai szándéka előtt, aki a hit útján Fiához, Jézus Krisztushoz akar vezetni minket, az örök élet és az elpusztíthatatlan szeretet egyetlen, mindenkinek szóló biztosítékához. A kegyhelyen a decemberben virágzó fákénál nagyobb csodák is történnek: testi-lelki gyógyulások, rendkívüli megtérések.
     Don Michele számos csodás gyógyulásról számolt be, pl. évtizedek óta szentségek nélkül élő emberek, megbékéltek Istennel; egy ötéves süketnéma fiú, aki édesanyjával jött oda, hirtelen elkezdett hallani és beszélni; egy körülbelül tizenöt éves fiú pedig kigyógyult a skizofrénia előrehaladott stádiumából, később sikeresen elvégezte a tanulmányait, családot alapított, és mind a mai napig teljesen egészséges.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol nyaralsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_nyaralsz_imadkozz_11.jpg

Szólj hozzá!

Kisebb értetlenségek és sajátosságok

     December 19 és 20. (hétfő-kedd)
     Hétfőn, a negyedik tizednél tartottak a rózsafüzérben Fernanda kiáltott fel először, hogy látja a Szent Szüzet. Másnap a harmadik tized végén kezdődött a jelenés!
21-én a kis látnokok megkérdezték, hogy "Ki vagy?"
beauring 0004.JPG‒ Én vagyok a Szeplőtelen Szűz! ‒ volt a válasz. Ám ezt a kihallgatások során csak három gyermek állította. Degeimbre Andree ugyanis csak a szájmozgást látta, de nem hallotta, a kis Albert pedig valahogy nem emlékezett az egészre.
     A 22-i jelenés során jól megvilágították a rózsabokrot és a jelenlévő 18 orvos feljegyezte, hogy Albert, valamivel később esett térdre mint a lányok. A meghallgatásnál ki is jelentette a fiú, hogy ő bizony nem látott semmit. Így történt ez 23-án is, amikor Fernanda feltette a kérdést a Szűzanyának, hogy "Miért jössz ide?"
‒ Azért, hogy ide zarándokoljanak az emberek!
     A három másik lány nem hallotta ezt a választ.
     A 24-i jelenéskor, Voisin Gilberte újból kérte a Szent Szüzet:
‒ "Ha csakugyan Te vagy a Szeplőtelen Szűz, akkor tégy valami csodát". Degeimbre Andree csatlakozott a kéréshez és szóról szóra megismételte a kérést. A lányok szerint a Szent Szűz semmit sem 458_002_1.jpgválaszolt, ezzel szemen a kis Albert azt állította, hogy ő "igenlő" választ hallott.
     December 25. Vasárnap és Karácsony! A látnokok biztosra vették, hogy jelenésben lesz részük, ám nem történt semmi, de még másnap sem!
     December 27-én, a Szűzanya este háromnegyed 10-kor (!) jelent meg. (folyt.)

Szólj hozzá!

Az alábbi három posztot, M. Pietrowski SChr írását (megjelent a Szeressétek egymást c. Katolikus magazin 8. számában. AGAPE kiadó, ul Panny Marii 4, 60-962 Poznan, Lengyelország), valamint internetes források nyomán szerkesztettem

A fagyban virágzó fák csodája

     Az olaszországi Bra városában, amely Torinótól úgy 60 km-re fekszik Cuneo irányába, a Madonna dei Fiori (Virágos Szűzanya) tiszteletére emelt templom mellett minden évben a tél közepén, december 8-a és 29-e között, virágba borulnak a fák. Ez a különös jelenség függetlenül a hótól és az esetleges nagy fagyoktól, megismétlődik a Szűzanya 14. században történt jelenésének helyén. bra_.jpg

A kegyhely története

bra_madonnadeifiori2.jpg     1336. december 29-én este egy várandós fiatalasszony Egidia Mathis, a Bra városka melletti Szűz Mária-szobor közelében járt, melyet sűrű növényzet vett körül. Sajnos két katona áll lesben, azzal a szándékkal, hogy megerő-szakolják.
Amikor Egidia szembesült a fenyegető veszéllyel, rémülten a Mária szoborra nézett segélykérőn kiáltva: "Szűzanyám ments meg!" Az egyik katona még gúnyolódott is: "Ne rá nézz kicsikém a gyönyörű szemeiddel, hanem énreám!" A reménytelennek tűnő pillanatban azonban, a szoborból olyan vakító fény tört elő, mely elvakította a katonák szemét, és ők rémülten elfutottak. Ezt követően Egidiának megjelent a Szűzanya és mosollyal az arcán jóságosan megnyugtatta őt. 

bra_84426848.jpg

A jelenés után Egidia azonnal szülési fájdalmakat érzett, és mindenféle komplikáció nélkül megszülte gyermekét a Mária-szobor előtt. Kabátjába takarva a kicsit, a legközelebbi házhoz futott, hogy segítséget kérjen. Az esemény híre villámként terjedt el a városban.
     A jelenés helyére hamarosan szinte minden Bra-i lakos kivo-nult imádkozni. Az emberek nagy meglepetésére, az ott növő fák virágba borultak. Ez mindenki számára nyilvánvaló jel volt, és igazolta Egidia Mathis szavait Mária megjele-néséről. Az esemény helyszí-nén kialakított kis kápolnát 1626-ban lebontották, és felépítették a Madonna dei Fiori-zarándoktemplomot, mely persze a századok folyamán többször átépítést nyert.

prunusspinosa L3.jpg

Szólj hozzá!

3. A szentáldozás után

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg270. Szentáldozás után a szemedet lezárva, szállj bensődbe és vezesd be Jézust Szűz Mária szívébe. Add át Őt anyjának, aki tökéletes szeretettel fogadja, átadja a díszhelyet Neki, alázattal imádja és bensőségesen átöleli. Lélekben és igazságban sok szolgálatot tesz Neki, melyek a mi lelkünk sűrű sötétségében sajnos, ismeretlenek.
271. Maradj alázatos szívvel Jézus jelenlétében, amint Ő Szűz Máriában trónol. Vagy maradj, mint rabszolga a királyi palota ajtajánál, melyben a Király a Királynővel beszélget. Amíg Ők egymással beszélgetnek, gondolatban járd be az egész földet és biztass minden teremtményt, hogy mutassák be helyetted hálájukat, dicséretüket és szeretetüket Jézusnak és Szűz Máriának.
272. Vagy Szűz Máriával egyesülve, kérd te magad Jézust, hogy szentséges Anyja által jöjjön el az Ő országa a földre. Vagy kérd Tőle az isteni bölcsességet, az isteni szeretetet, bűneid bocsánatát, vagy valamely más kegyelmet, de mindig Szűz Mária által, Szűz Máriában. Egy pillantással tekints magadra is és mondd: „Uram, ne nézd bűneimet, csupán Szűz Mária erényeire és érdemeire tekints bennem.” És bűneidre emlékezve tedd hozzá: „Ezt az ellenség tette. Ezt én tettem, aki önmagamnak legnagyobb ellensége vagyok.” vagy: „Az igazságtalan és hamis embertől ments meg Uram engem!” Vagy: „Jézusom, neked növekedned kell lelkemben, nekem pedig kisebbednem.” ,,Ó Szűz Mária, Neked növekedned kell bennem, nekem pedig kisebbednem kell. Ó Jézus és Mária, növekedjetek bennem, és növekedjetek rajtam kívül másokban is!”
273. Még végtelenül sok más gondolat van, melyeket a Szentlélek sugalmaz, miként neked is sugallni fog, ha bensőségesen s önmegtagadóan élsz, és hűségesen gyakorlod e fenséges áhítatot, melyre most tanítottalak. De emlékezzél meg arról, hogy minél inkább engeded Szűz Máriát cselekedni áldozásodnál, annál jobban megdicsőül Jézus. És annál inkább engeded Szűz Máriát Jézusban, és Jézust Szűz Máriában cselekedni, minél mélyebben megalázod magad, s békében és csendben hallgatod őket anélkül, hogy bármit is látni, ízlelni s érezni akarnál. Mert az igaz mindig és mindenütt a hitből él, főleg pedig a szent áldozásnál, mely a hit műve. „Az igaz a hitből él.” (Hab 2,4; Róm 1,17)00012_maria_szive_szeretetlangja.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, adj hálát Istennek és mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barhol_allsz_adj_halat_istennek.jpg

 

Szólj hozzá!

A csodavárás

     1932. december 8. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe nagy reményeket ébresztett az emberekben. Tizenötezres tömeg gyűlt össze ezen a napon.
     A gyermekeknek, már 6 után jelenésük volt.
‒ Ó Szent Szűz, Szeplőtelen Fogantatás! Eszközöld ki, hogy lássak! ‒ kiáltott a vak nagybácsi.
‒ Szűzanya, járni szeretnék! ‒ könyörgött a kis paralízises társuk.
‒ Beszélj hozzánk, kérünk! Hisz' megígérted nekünk! ‒ mondták a látnokok, de hiába.
     Minthogy semmi választ nem kaptak, az öt gyermek zokogni kezdett. Az orvosok eközben különféle kísérleteket hajtottak végre a látnokokon. Pl. a halántékukat késsel, tűvel megbökték, kezüket megcsípték, megégették, a szemükbe pedig villanylámpával hirtelen belevilágítottak. A csodalátók azonban mindebből semmit sem vettek észre.A barlang előtt 001.jpg

     Este 9-kor a gyerekek újra eljöttek a jelenési helyre, ott imádkoztak, de semmi nem történt, még az elkövetkező négy napban sem.
     Eközben a helyi pap Fr. Lambert ‒ amiként az egyházi hatóságok általában ‒, rendkívül óvatosságot tanúsított az eseményekkel kapcsolatban és körültekintő hozzáállásra szólította fel az esetlegesen oda látogató papokat. A megyéspüspök kifejezetten rendeletbe adta, hogy a papság zarándoklatokat szervezzen Beauring-be.
gilberte voisin 001.jpg     December 13-án, a megszokott jelenet ismétlődik. Egy orvos közben újra arra készülődött, hogy tű-próbának veti alá a látnokokat, mire a kis Voisin Gilberte így szólt:
‒ Hagyjon békén! önök miatt van az, hogy a Szűzanya nem jelenik meg!
Végül, december 17-én szombaton volt jelenés, melyet Andree Degeimbre vett először észre. Egy arra haladó jezsuita atya megkérte a még készülődő gyermekeket, hogy kérdezzék majd meg a Szűzanyától, hogy mit óhajt! Úgy is történt.
‒ A papság nevében kérünk, mondd meg, hogy mit tegyünk Érted? ‒ kérdezték a látnokok.
‒ Építsetek itt egy kápolnát! ‒ volt a Szűzanya válasza.
‒ Igen, fogunk építeni! ‒ szólt a kis Albert.
     Másnap, vasárnap nem volt jelenés. (folyt.)

Szólj hozzá!

Befejező gondolatok

 ratzinger_biboros_es_vittorio_messori.jpg    Ahogy Vittorio Messori (a mellékelt képen Ratzinger bíborossal) írja könyvében, "bárki, aki tagadja a Calandában 1640 márciusában, a nagyhét egyik napján történt események igazságát, annak kétségbe kellene vonnia az emberiség egész történelmét, beleértve a legbiztosabb, megbízhatóan hitelesített tényeket is". A 'Pellicer eset' egy olyan esemény, amelyet minden tudósnak 'abszolút igaznak' és 'történelmileg bizonyosnak' kell elfogadnia, hacsak nem adja fel elfogulatlanságát az előítéletes gondolkodás érdekében.cojo.jpg Zaragoza érsekének szavaival élve, "a tény olyannyira egyszerű, mint amennyire megdöbbentő'. Ahogy a kivizsgálás mutatja, Miguel Juant először láb nélkül, aztán pedig lábbal látták, és ezt a tényt senki sem vonhatja kétségbe." Miguel Juan Pellicer amputált lábának hirtelen meggyógyulása Isten közbenjárásának látványos megnyilvánulása volt, egy csoda, amelyről még senki sem hallott a történelem folyamán. Az esemény éppen az ironikus ateista gondolkodásra nyújt választ, amikor is a hitetlenek azt állítják, hogy soha senki nem látta még, hogy egy kéz vagy egy láb visszanőtt volna, miután levágták. Leonardo Aina Naval történész , aki több évet töltött a csodás esetről való nyilvántartások tanulmányozásával, azt mondta, hogy  "máig is mértékadó az a körültekintő pontosság, mellyel az esetet kivizsgálták és dokumentálták." Tehát a calandai csoda esetében megbízható forrásokra támaszkodhat az a kutató, akit érdekel. Mert a lényeg az, hogy aki nem akar hinni, az nem is fog! Tehát máig vannak, akik egyszerűen cirkuszi trükknek minősítik a Calandában történt rendkívüli csodát. Lelkük rajta!

Ernest renan.jpg     És ez áll az ateizmus szellemével megszállottakra, így köztük Ernest Renanra is, (1823-92) aki a kereszténység agnosztikus ellenségeként, haláláig hajtogatta: ahhoz, hogy az ateizmust legyőzzük, elég lenne egyetlen egy hihető csoda. Íme, aki nem akar hinni, az nem is fog, és Renan tudatlanságában mindvégig meg volt bizonyosodva, hogy a történelem folyamán még soha nem történt ilyen csoda és nem is fog. A calandai csoda azonban azt tanítja számunkra, hogy lsten számára semmi sem lehetetlen. Az esemény nem egy meghatározhatatlan istenség tettére, hanem Jézus Krisztus isteni személyére mutat rá, akit az isteni Szentháromság nyilatkoztatott ki számunkra.

     A csoda egyben a Katolikus Egyház tanításának, a szentségeknek, a szent hagyománynak – beleértve Szűz Mária tiszteletét és közbenjárásának erejét is – az isteni megerősítése. "Szűz Mária olyan csodát tett, amit senki mással nem tett még", éneklik a hívek minden évben a csoda ünnepnapján március 29-én, Calandában és Zaragozában.

     A calandai csoda számunkra is jel, hogy megbánjuk bűneinket és higgyünk a test feltámadásában. Isten rendkívüli beavatkozásának köszönhetően az amputálásra váró elüszkösödött láb 29 hónap után életre kelt. Ez a különleges csoda a saját feltámadásunkba vetett hitünknek a megerősítése, így fog minden ember teste is feltámadni az utolsó ítélet napján.

Irodalom: Tomas Domingo Pérez. El milagrode Calanda. Y sus fuentes historieas. Edita: Caja Inmaculada. 2007. Vittori o Messori.  Andre Deroo. L'homme à la jambe coupée. l959.

Szólj hozzá!

2. A szentáldozásnál

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg267. Ha elkészültél Jézus fogadására, mondd a Miatyánk után háromszor: Uram, nem vagyok méltó... stb. Első után mondd a mennyei Atyának, hogy méltatlan vagy egyszülött Fiát magadhoz venni, rossz gondolataid és hálátlanságod miatt. De tekintsen szolgálójára, Szűz Máriára: „Íme, az Úr szolgálóleánya” aki helyetted mindenért kárpótolja Őt. S akkor az Atya a Fia iránt nagy bizalmat és bátorságot ad neked. „Ó Atyám, tökéletesen megerősítettél a bizalomban.”
268. Mondd a Fiúistennek: Uram, nem vagyok méltó... stb. Nem vagy méltó arra, hogy Őt fogadd, hiábavaló és rossz szavaid és szolgálatában tanúsított hűtlenséged miatt. De azért kérd Őt, hogy könyörüljön rajtad, Anyjának és a te Anyádnak érdemeiért. Mondd neki, hogy nem hagysz fel e kéréssel, míg be nem tér hozzád. Kérd az Urat, hogy jöjjön el nyugvó helyére és szentségének bárkájába. Mondd Neki, hogy bizalmad nem a saját érdemeidbe, erődbe és előkészületedbe helyezted, amint azt Ézsau tette, hanem egyedül Édesanyádba, Szűz Máriába, mint egykor Jákob, aki csupán anyjának, Rebekának gondoskodásában bízott.
269. Mondd a Szentléleknek: Uram, nem vagyok méltó... stb. Nem vagy méltó, hogy szeretetének Mesterművét magadhoz vegyed, mert cselekedeteidben lanyha és bűnös vagy és sugallatainak ellenálltál. De minden bizalmadat Szűz Máriába, hűséges Jegyesébe helyezed. Mondd Szent Bernáttal: Ő az én legfőbb bátorságom, Ő az én reménységem egész alapja. Sőt megkérheted, hogy szálljon le újból elválaszthatatlan Jegyesére, Szűz Máriára, mert az Ő méhe most is éppoly tiszta, szíve a szeretettől éppoly izzó, mint volt valamikor.
Ha a Szentlélek el nem jön lelkedbe, akkor sem Jézus, sem Szűz Mária nem alakulhatnak ki abban, sem méltóképpen nem lakhatnak lelkedben.szentlelek_matkaja_b.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_jarsz_barhol_allsz_imadkozz.jpg

Szólj hozzá!

A helyszín egyre nagyobb tömegeket vonz

gilberte degeimbre 002.jpg     1932. december 4 (vasárnap). A kis Gilbertát ugyan időben hazakísérte egy nővér, este 7-kor azonban mégis a kerítés előtt állt mind az öt gyermek! Ezúttal velük volt a vak nagybácsikájuk és egyik béna lábú barátjuk mankókkal.
     A gyermekek térden imádkoztak, amikor a Szűzanya megjelent. Megint a kis Albert szólalt meg, de ezúttal kérések és kérdések sorát intézte a Jelenéshez, esetenként egyenesen rákérdezve: "Add ránk áldásodat! Gyógyítsd meg a barátunkat és a nagybácsit albert Voisin 001.jpgés mikor jöjjünk ide legközelebb?"
A Szent Szűz azonban csak az utolsó kérdésre válaszolt: "Szeplőtelen Fogantatás napján!"
A fiúcska még megkérdezte: "Mit kívánsz tőlünk? Talán építsünk ide egy kápolnát?"
‒ Igen! ‒ volt a Szűzanya válasza.
     Másnap hétfőn, hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostorral szemközt. A csendőrök tartottak formális rendet. Fél hétkor a gyermekek imádkoztak és jelenésük volt. Albert kezdett beszélni:
‒ Ha te vagy a Szeplőtelen Szűz, akkor kérünk, hogy tegyél csodát fényes nappal! ‒ ám semmiféle választ nem kapott, ezért hs_beauraing_03.jpgmegismételte. A Szűzanya azonban néma maradt. Erre a gyerekek sírni kezdtek. Albert végre mást kérdezett:
‒ Mikor jöjjünk újra?
A válasz nagyon egyszerű és érthető volt: "Este!"
     Este fél 9-kor valóban látták a jelenséget, éspedig ugyan abban a formában, mint előbb.
Az események hatására, ettől a naptól kezdve kifejezetten hatalmas tömeg gyülekezett már a kora délutáni órákban. Újabb és újabb zarándokbuszok érkeztek. A nővérek kénytelenek voltak a kutyákat elzárni. A környéken, mást sem lehetett hallani, mint az imádságok állandó moraját.
     Egyes hívek gyertyákat és adományokat tettek a Lourdes-i barlang elé. A decemberi hideg ellenére szinte mindenütt álltak, félkörívben kihagyva a látnok-gyermekek szokott helyét.
     Olykor papok is felbukkantak, de azok látható módon igyekeztek a plébánia felé venni útjukat.
A két család háza előtt is többen gyülekeztek, hogy megérinthessék a gyermekeket, sőt egy asszony azt sipítozta, hogy addig ő haza se megy, míg meg nem csókolhatja valamennyit.
     A hideg decemberi sötétségből egyszer csak felbukkantak a gyermekek, sapkában sálakban. Megérkezve a templomi zsoltározás hangján imádkozták a rózsafüzért és a tömeg moraja mondta utánuk. Az öt gyermek egyszerre felemelte a kezét, majd leeresztette és átszellemülten, hol hangosabban, hol halkabban beszéltek. Mária megjelent nekik, de ez a jelenés nem tartott sokáig. A gyermekek újra visszatértek ebbe a világba. (folyt.)

Szólj hozzá!

Találkozás a királlyal

     Miguel Juan Pellicer csodája olyan ismertté vált egész Spanyolországban, hogy annak híre még IV. Fülöp király figyelmét is felkeltette. Amikor a vizsgálatot lezárták és a csodát hivatalosan is elismerték, a király magához hívatta kihallgatásra a meggyógyult fiatalembert. Az egész diplomáciai testület jelen volt, beleértve Lord angol_nagykovet2.jpgHopton angol nagykövetet is. Ő volt az, aki az eseményről részletes beszámolót küldött Angliába I. Károlynak. Ez a beszámoló a mai napig fennmaradt. I. Károly király, aki egyben az angol egyház feje is, olyannyira meg volt győződve a csoda valódiságáról, hogy annak hitelességét még a legszigorúbb anglikán teológusok előtt is megvédte. Lord Hoptonnak és más tanúknak köszönhetően ma pontosan tudjuk, hogy mi történt a IV. Fülöp királlyal való kihallgatáson. Miguel Juant az Aragónia főközjegyző és a püspöki káptalan-főesperes kísérte el. Mindketten részletes leírást adtak a királynak a csodáról.   

                                                                                 Hallgatván a beszámolókat, IV. Fülöp könnyekre fakadt és azt mondta, hogy ilyen nyilvánvaló tények mellett nincs szükség további vitázásra, ehelyett örömmel és tisztelettel kell elfogadni a misztériumot. Ezután felállt trónszékéről, Miguel Pellicerhez ment és letérdelt előtte.geishei5.jpgMegkérte Miguel Juant, hogy vegye le a ruhát jobb lábáról, amit aztán megcsókolt ott, ahol levágták, és ahol később csodálatosan meggyógyult.

Megható tiszteletnyilvánítás volt ez egy világbirodalom uralkodója részéről - egy koldussal és írástudatlan emberrel szemben. 

 

calanda imagen1.jpg   

 

A nem régiben feltárt zaragozai dokumentumok szerint miután Miguel Juan meggyógyult, a del pilari kegyhely orgonistájának segédkezett. Az orgona fújtatóművének működtetése mellett sekrestyésként is dolgozott, mégpedig a Szent Kápolna olaj lámpásaiért volt felelős. A templomi főkönyvbe feljegyezték halálának napját: az Oszlopos Szűzanya ünnepnapján, 1654. október 12-én távozott el a földi világból.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

III. FEJEZET

Hogyan gyakoroljuk ezt a tiszteletet a szentáldozásnál

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg1. A szent áldozás előtt

266.
a) Alázd meg magadat mélyen Isten előtt.
b) Mondj le önigazoló természetedről és romlásra hajlamos érzületeidről, ha mégoly jónak tűnik is magad előtt.
c) Újítsd meg felajánlásodat e szavakkal: „Egészen Tied vagyok, szeretett Úrnőm, mindazzal, ami az enyém.”
d) Kérd a Szűzanyát, kölcsönözze neked Szívét, hogy Fiát, a hozzá hasonló lelkülettel fogadhasd. Mondd Neki bensődben, hogy Fia dicsősége megköveteli, hogy ne ily szennyes és állhatatlan szív fogadja Őt magába, mint a tied, mivel ez bizonyára sértené dicsőségét, vagy elveszítheted Őt. De ha Mária benned akar lakni, hogy Fiát fogadja, megteheti ezt annál a hatalomnál fogva, mellyel a szívek fölött uralkodik. Ő méltó tisztelettel fogadja Fiát.
Valld meg Úrnődnek, hogy mindaz, amit a magad javából adtál csekélység, a felajánlott szentáldozásban viszont ugyanazt az ajándékot akarod neki nyújtani, melyet a mennyei Atyától kapott. Ez jobban dicsőíti a Szűzanyát, mintha a világ minden kincsét neki ajándékoznád. Végül mondd neki, hogy Jézus aki Őt mindennél jobban szereti, még most is benne akarja találni gyönyörűségét és nyugalmát, még ha a te lelkedben is, mely tisztátalanabb és szegényebb, mint a betlehemi istálló, ám oda is szívesen jött Jézus, mert a Szűzanya ott volt.
Kérd el tőle a Szívét e gyengéd szavakkal: „Minden javamul választalak Téged, add nekem Szívedet, ó Mária!”cuore-immacolato-di-maria-_1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre hajózol, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_hajozol_imadkozz.jpg

Szólj hozzá!

Az első újságírói riport

     Miután a szülők utánajártak a "dolgoknak", néhány újságíró őket próbálta kikérdezni. Végül Degeimbre asszony adott nekik egy nyilatkozatot, melyet alább idézünk:
1123306.jpg     "A gyermekeim – Gilberte és Andree – nem sokkal hét után, kifulladva rohantak haza és izgatottan mesélték el, hogy Albert a zárda-iskola kerítésénél az egyik bokor ágai között tündöklő fényt pillantott meg, amelyet a többiek is láttak. Erre elmenekültek hátat fordítva a fénynek, pillantásukat a földre szegezve, hogy ne lássák meg azt, amitől féltek, ennek ellenére össze-vissza beszéltek Szűz Máriáról. Nézzék, nálunk a családban Róla nem esett soha szó! Mindez nagyon hihetetlennek tűnt fel nekünk, és mivel annyira
andree deg.01.jpgbizonygatták hogy a Szűzanya volt, veszekedni kezdtem velük és aludni küldtem őket. A következő nap megint ugyanaz történt. Ismét futva jöttek haza és inkább félholtak voltak, mint élők, de amit akkor kaptak, azt soká nem fogják elfelejteni! Mindennek ellenére, csütörtökön is holtsápadtan jöttek haza és egyre csak erősítgették, hogy a jelenség kétségtelenül a Szűzanya. Összejöttünk és kitárgyaltuk ezt a másik két gyermek szüleivel. Ezek a dolgok, már nem csak értelmünket múlta felül, de a türelmünket is. Egészen biztosak voltunk, hogy valami ostoba és elvetemült ember ijeszti és izgatja gyermekeinket. Így aztán szóltam néhány szomszédnak, Voisin asszonynak is és minden eshetőségre felkészülve, elláttuk magunkat botokkal. Így értük el a kolostor kertet, amikor egészen a rács mellett a gyermekek térdre estek, pillantásukat mereven szegezték egy vadrózsa bokorra és hangosan ájtatosan imádkoztak. Őszinteségükben attól a pillanattól fogva nem lehetett kétségünk. Mi magunk ugyan nem láttunk semmit, de hogy ők látták, abban nem lehetett tovább kételkedni. Közben én hátra mentem a grotta mögé nézegetni kezdtem a fákat, miközben a bokrok mögött a gyermekek imádkoztak. Amikor magam körül ütögetni kezdtem a bottal, Andree azonnal felkiáltott: ‒ Mama ne menj tovább, ott vagy Mellette! Erre én egészen elhűltem és el se tudom mondani, hogy mit éreztem ebben a pillanatban.”
 (folyt.)maison12.jpg

Szólj hozzá!

A "csodák csodájának" hivatalos elismerése

kánoni dokumentum 1.jpg     1640. május 8-án, a zara-gozai hatóságok elindították a kivizsgálást a calandai csodás gyógyulás körülményeinek ki-vizsgálására. A városi tanács többek között két jól ismert orvost és IV. Fülöp király ügyészét nevezte ki az esküdt-székbe. A nyilvános kikérde-zés az ügyrendi szabályok szerint ment végbe. Egy kor-társ történész, Leonardo Aina Naval, aki sok éven át tanulmányozta a kivizsgálás dokumentumait, úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat a 'jogi komolyságnak, precizitásnak és fegyelemnek a mintapéldája' volt. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy teljes mértékben hiteles dokumentumokkal van dolgunk. Az esküdtszék mind a tíz tagja jelen volt a kivizsgáláson. Sőt, Zaragoza érseke Pedro Apaolaza Ramirez, ill. tíz teológus és jogász is jelen voltak a kihallgatá-sokon.

     A 24 tanú, akiket Zaragoza, valamint Calanda és a környező falvak lakói közül választottak ki, tettek vallomást. A tanúkat öt csoportba osztották be: 1) orvosok és ápolók, 2) rokonok és szomszédok, 3) helyi hatóságok, 4) papok, 5) egyéb személyek.

     A kivizsgálás okmányai azt mutatják, hogy a csodás módon meggyógyult végtag ténye olyan magától értetődő, hogy kétség nem fér hozzá és a csoda ténye ellen soha kifogást nem emeltek. 1641. április 27-én, 11 hónapos alapos kivizsgálás után, Zaragoza érseke kiadott egy határozatot, amely szerint Miguel Juan amputált lábának meggyógyulása kizárólag Isten beavatkozása által volt lehetséges. Így tehát a történelem egyik legmegdöbbentőbb csodája áll előttünk - egy csoda, amelyet Zaragoza, Calanda és a környező falvak lakói mind megerősítettek.

kiralyi megtekintes.jpg     Az első, a csodáról szóló jóváhagyott könyvecskében a kivizsgálás okmányait foglalta össze Jeronimo de San Jose sarutlan karmelita atya. A kasztíliai nyelven megjelent könyvet IV. Fülöp királynak ajánlotta. Egy évvel később megjelent egy másik munka, amelyet Peter Neurath német származású orvos írt. Az egyházi cenzor felkérésére Jeronimo Briza jezsuita atya a következőket írta a könyvről: "Tiszteletreméltó Gabriel de Aldama atya! Madrid fő helytartójának rendelésére megvizsgáltam doktor Neurath könyvét, melyet az oszlopos Szűz Mária közbenjárására történt csodáról írt. Egy olyan csodáról, amelyet a legtöbb ember még nem látott és nem hallott, és amelynek valóságát magam is tapasztaltam, hiszen magam is találkoztam annak idején a zaragozai kegyhelyen alamizsnáért könyörgő láb nélküli fiatalemberrel. Nem sokkal később újra láttam őt Madridban, a mi Királyunkkal való közösségben, immáron két lábbal. Láttam azt a sebhelyet, amelyet a Szűz Mária meghagyott a láb azon a helyén, ahol a végtagot levágták. Ez biztos jele annak, hogy a lábat valóban amputálták. És nemcsak én láttam mindezt, hanem a madridi királyi kollégium valamennyi jezsuita atyja is. Találkoztam a meggyógyult fiatalember szüleivel, és a sebésszel is, aki az operációt végezte."

 casa_miguel_pellicer.jpg    A szerény hálószobából, ahol a csoda történt, hamarosan kápolna lett. Később, a calandai lakosok ki szerették volna kifejezni Isten és a Szűzanya iránt érzett hálájukat, ezért egy magas harangtoronnyal bíró hatalmas templomot építettek a Pellicer ház helyén. A mai napig, minden év március 29-én a Calandában élők ünnepnapot tartanak és megemlékeznek az 1640-ben történt csodás eseményről. Ennek a napnak az emlékezetére a Római Szentszék jóváhagyott egy külön liturgikus formulát, amely számos kegyelmet közvetít.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

 4. Mindent Szűz Máriáért

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg265. Végre minden cselekedetünket Szűz Máriáért kell végeznünk. Minthogy teljesen szolgálatára szenteltük magunkat, méltányos, hogy mint szolgái vagy rabszolgái mindent érte tegyünk. Ez nem jelenti azt, hogy az Istenanyát tekintsük cselekedeteink végső céljának, mert a mi végcélunk egyedül Jézus Krisztus! Hanem mint közelebbi célt tekintjük, mint Jézus titokzatos működési helyét, a legkönnyebb eszközt arra, hogy Hozzá juthassunk. Mint jó szolgáknak vagy rabszolgáknak nem szabad tétlenül maradnunk, hanem oltalmába és segítségébe vetett bizalommal nagy dolgokra kell vállalkoznunk, és nagy dolgokat kell véghezvinnünk fenséges Úrnőnkért és Királynőnkért.
Védelmeznünk kell jogait, ha azokat Tőle el akarják vitatni. Meg kell védenünk becsületét, ha azt támadják és amennyire csak lehet, törekednünk kell, hogy az Ő szolgálatának és igazi hathatós tiszteletének minden lelket megnyerjünk. Erélyesen fel kell lépnünk azokkal szemben, akik tiszteletével visszaélnek, hogy Fiát meg ne bántsák. Egyúttal mindig készségesen és alaposan meg kell indokolnunk ezt az igaz Mária-tiszteletet.
Jutalmul csekély szolgálatainkért nem szabad Tőle mást kívánnunk, mint azt a dicső tudatot és boldogságot, hogy ilyen szeretetreméltó Királynőnek lehetünk tulajdonai, és hogy általa Jézussal − az Ő Szent Fiával −, felbonthatatlan kapcsolatban egyesülhetünk időben és örökkévalóságban.
Dicsőség Jézusnak Szűz Máriában! Dicsőség Szűz Máriának Jézusban! Dicsőség Egyedül Istennek!f21-.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre sétálsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

d_barmerre_setalsz_imadkozz_2.jpg

Szólj hozzá!

A jelenések folytatódnak

     1932. december 2. (Péntek). Ezúttal az apa indult a lányáért, hazafelé azonban Degeimberékhez mentek, ahol további 11 felnőtt várta, és a látnok-gyermekek kiséretében botokkal felfegyverkezve, visszamentek a jelenések színhelyére. Menet közben valaki azt tanácsolta a kis degemb.ház.JPGAlbertnek, hogy kérdezze meg a Jelenés nevét! (Kép: a Degeimber ház)
     Hét óra körül volt. Alig érkeztek meg az intézet kerítéséhez, a három gyermek azonnal észrevette a Jelenséget, ezúttal mozdulatlanul. Ijedségükben sírva fakadak, ám könnyeik késztetése egyszeriben a meghatódottságba váltott. Erre térdre estek és önkéntelenül elkezdték az Üdvözlégyet imádkozni.
Albert, meg is kérdezte a Hölgyet, hogy ő-e a Szeplőtelen Szűzanya? A Jelenés, enyhén meghajtotta a fejét, helyeslésül.Az 5 gyermek letérdelt..jpg
‒ Mit kívánsz tőlünk? ‒ kérdezte a gyermek.
‒ Hogy legyetek nagyon okosak!
‒ Azok leszünk! ‒ volt a fiú válasza.
Ez a párbeszéd és maga a jelenés is befejeződött, ám 20 óra 30 tájban újra kezdődött.
Albert, megint megkérdezte:
‒ Valóban te vagy-e a Szeplőtelen Szűz?
A válasz igenlő volt és megismétlődött ez előző jelenés minden szava, ám ezt követően az égi Jelenés széttárta karjait és eltűnt.
     Elindultak hazafelé, de az egyik fiatalember hátramaradt és botjával matatni kezdett az avarban. Erre a kis Albert visszaszaladt hozzá, hogy hívja, de nyomban térdre esett és megint látta a Jelenést. Miközben az Üdvözlégyet áhítatosan imádkozta, a felnőtt fiú egyre csak csodálkozott rajta megrökönyödve.
     Az öt gyermek ezt követően nem kételkedett többé a Jelenés kilétében, sőt egyre csak vágyódtak, hogy újra láthassák! Albert, később elmesélte, hogy a Szent Szűz, tükröződő fehéreskék ruhát viselt, a kezeit nem összetéve, hanem széttárva imádkozott és a fejét aranyló fénysugarak övezték. A lábait felhő takarta, mintha azon állna. Gyönyörűen mosolygott.
     A nép körében is elterjedt a hír, és egyre többen akarták látni a jelenések helyszínét, hogy ott imádkozhassanak.
A kedvesnővérek egyáltalán nem örültek, hogy a kertjük látványosság színtere lett, ezért, hogy megakadályozzák a jelenési alkalmakat, a főnökasszony egy nővérrel kísértette haza mindennap a kis Gilbertét. Felkérték a csendőrséget a fokozottabb felügyeletre, a kertben pedig szabadon eresztették a kutyákat.
A gyermekek ezen intézkedésektől igen elszomorodtak, a kis Degeimbre lány, Andree pedig – megfeledkezve jó lelkületéről ‒ azt kívánta, hogy pusztulnának el a nővérek kutyái. (folyt.) (Alább, a jelenési hely a kerten belül, a zárda épületével)a jelenési hely a zárda épületével.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_jarsz_imadkozz_2g.jpg

Szólj hozzá!

A csodának híre megy

acta-notarial-calanda (1).jpg     Másnap reggel, a falusi plébános Herrero atya, a polgármester, két sebész és néhány magas tisztséget betöltő helyi hivatalnok kíséretében látogatást tett Pellicerék házában és hosszú időt töltöttek el Juan jobb lábának vizsgálatával. Arról akartak hivatalos és tudományos módon megbizonyosodni, hogy a történtek valóban igazak. Március 30-án, tehát a csodát követő napon, a calandai közrendért felelős Martin Correlano megfogalmazta az ehhez a rendkívüli eseményhez fűződő első hivatalos dokumentumot. A csodát követő 70 órán belül, a plébános, közhivatalnokok és egy orvos közösen megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amelyet tíz tanú aláírásával hitelesített, bizonyítva ezzel a Pellicerék házában történt megdöbbentő eseményt. A dokumentum arról tanúskodik, hogy a csoda "isteni beavatkozás" eredménye. A meggyógyult férfi körmentben vonult a plébániatemplomba, ahol Calanda lakosai egybegyűlve látták, hogy két lábon jár, bár egy nappal korábban még csak egy lába volt. Megérkezvén a templomba, Miguel Juan meggyónt és az egész egyházközséggel együtt ünnepélyes hálaadó szentmisén vett részt.

Zaragoza lavirgenjg5.jpg     

Isten közvetlen beavatkozásának köszönhetően az amputált láb, amely két év alatt elporladt volna a földben, életre kelt és összeforrt az élő testtel. Ez egy Krisztus adta világos jel volt, elővételezése annak, hogy a mi testünk is feltámad majd Krisztus második eljövetelekor.

     A természet törvényeit azonban nem hagyta figyelmen kívül a Teremtő sem, hiszen még hónapokba telt, amíg Miguel lába teljesen visszanyerte izomtónusát és mozgásképességét.

     1640. április 25-én Miguel elkísérte szüleit egy zarándokút keretében a zaragozai kegyhelyre, hogy ott hálát adjon Szűz Máriának a csodás gyógyulásért.

calanda8.jpg

     A város lakossága még emlékezett arra a nyomorult fiatalemberre, aki annak idején a kegyhelyen koldult. Elképzelhetjük, milyen csodálattal figyelték a "féllábú koldus" két egészséges lábát. Senki nem álmélkodott azonban jobban doktor Estangánál, az amputáló sebésznél, aki két évig kötözte is Miguel sebét. Saját szemével látta, hogy a láb, amelyet levágott, meggyógyult és tökéletesen működik. A történtek orvosilag megmagyarázhatatlanok. A műtét alatt (egykor) segédkező sebészek éppúgy meg voltak döbbenve, mint az egész kórházi személyzet.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

zaragoza_ebrofb0.png

Szólj hozzá!

Botrányos videó látott napvilágot a legnagyobb amerikai abortusz-szolgáltatóról. 

A Planned unnnamed.jpgParenthood nevű szer-vezet (magyarul Tervezett Szülő-ség) egyik vezető orvosa, aki ma-ga is aktívan végez abortuszokat, beszélget egy rejtett kamerával felszerelt "nyomozónak”. A be-szélgetés témája: hogyan keres-kednek az abortált magzatok szerveivel. Véget kell vetni ennek a barbár gyakorlatnak, rántsuk le a leplet az üzletszerűen űzött szervkereskedelemről!

Nem hallott még a Planned Parenthood-ról? A szervezet az egyik legnagyobb abortusz-szolgáltató a világon. Abortuszok elvégzésére specializált női klinikákat működtetnek nemcsak az Egyesült Államokban, hanem társszervezeteiken keresztül a világ számos pontján. A szervezet az Európai Unió forrásaiból is részesül, emellett nagy befolyással bír a nemzetközi szervezetekben, mint például az ENSZ és annak szervei. Az abortusz-szolgáltatások mellett a politika is szerepel a palettán, a szervezet amerikai vezetői Hillary Clinton kampányához nyújtottak nagy összegű támogatásokat.  

A Center for Medical Progress nevű szervezet által titokban készített felvételen a Planned Parenthood orvosigazgatója, Dr. Deborah Nucatola két beszerzőnek álcázott "nyomozónak" tesz ajánlatot magzati testrészek eladására.

http://citizengo.org/hu/27099-vizsgaljak-ki-magzati-szervkereskedelem-ugyet

A szervkereskedelem nemcsak nálunk bűncselekmény, hanem az Egyesült Államokban is. Ebben az ügyben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma illetékes, ezért őket kérjük, hogy vizsgálják ki az esetet.

Nucatola doktornő leleplezi az országos iroda aggodalmát a magzati részek eladásának törvényességét illetően: "Az országos irodának van egy Pereskedési és Jogi Osztálya, akik egyszerűen nem szeretnék, hogy mi legyünk a középső, közvetítő szereplők ebben a folyamatban.” - nyilatkozik a filmen. "De azért elárulom, ezek a beszélgetések az alvállalkozókkal zárt ajtók mögött folyamatosan zajlanak.”

Nucatola doktornő arra a kérdésre, hogy "Számít-e, ha tudjuk mit szeretnénk beszerezni?” így válaszol: "Nagyon jók vagyunk a szív, a tüdő, a máj kivételében, mert tudatosan nem zúzzuk össze ezeket a részeket. Tehát gyakorlatilag alatta vagy fölötte zúzom össze, így az egészet sértetlenül ki tudom venni.”

A filmet készítő szervezet szóvivője, David Daleiden így nyilatkozott: "A Planned Parenthood bűnszövetkezete, amelyen keresztül abortált magzatok részeiből nyerészkednek a legmagasabb szervezeti szintig ér el. Választott képviselőinknek meg kell hallaniuk az emberek hangját, és felelősségre kell vonniuk a Planned Parenthood-ot, hogy véget vessünk ennek az embertelen abortusz üzletágnak.”

A felkavaró filmet az alábbi linken tekintheti meg: https://www.youtube.com/watch?v=73NP50YdLSU

Küldje el Ön is aláírásával a mellékelt levelet az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának a magzati szervkereskedelem megfékezése érdekében!

http://citizengo.org/hu/27099-vizsgaljak-ki-magzati-szervkereskedelem-ugyet

Üdvözlettel: Frivaldszky Edit és a CitizenGO csapata

U.i.: A CitizenGO oldalon Ön is ingyenesen indíthat petíciót, ha szeretne változtatni valamin a környezetében. Nézze meg rövidfilmünket https://www.youtube.com/watch?v=_NCsdQS6RCU vagy látogasson el honlapunkra: www.citizengo.org poster_final2.jpg

Szólj hozzá!

Az első két jelenés

     Beauring-ben az 5 látnokgyermeknek, 33 esetben jelent meg a Szent Szűz, volt, hogy naponta kétszer is! Ismertetésünk során azonban nem térünk ki valamennyi alkalomra, csupán a lényeget érintő eseteket mutatjuk be!
     1932. november 29-én, Voisin kislányért nem az apja ment a nővérek intézetébe, hanem az öccse és nővére, a két Degeimbre barátnő kíséretében.
     Este fél 7-kor csöngettek a parkban lévő épület bejáratánál és vártak, hogy a kislányt kiadják. Ekkor, Albert hátrafordult és úgy látta, hogy a Lourdes-i barlang szobra sétál a vasúti híd fölött. Meg is említette, de a többiek csak legyintettek, hogy bizonyára egy autó fényszórója. Egyszerre azonban ők is észlelték a jelenséget ugyan ott.
Közben kinyílt az ajtó és a főnökasszony, kézen fogva kiadta a kis Gilbertet társainak, ügyet sem vetve a gyerekek mutogatására, becsukta maga mögött az ajtót.
     A kis társaság újra csak látta a jelenséget, és ettől úgy megijedtek, hogy hazáig futottak, eközben kis Gilberte elesett és amint összekapta magát ő is látta a jelenést. Otthon megilletődve viselkednek, de végül mégis elmesélték, hogy mit láttak. (Az alábbi képen a zárda épülete látható a kerttel. A Mária-szobor a jelenés helyét jelöli!)02a2.jpg
     Másnap, november 30-án, szintén a gyerekek mentek társukért este fél 7-kor. A Jelenés ekkor négy különböző helyen is mutatkozott. Egyszer, amikor a parkba megérkeztek, másodjára egy bokor fölött, aztán a vasúti hídon, majd hazafelé mentükben, egy ház fölött. A gyermekek annyira meg voltak illetődve, hogy a szülők úgy gondolták, majd ők végére járnak a dolognak.
     Alig érkeztek meg az intézet kerítéséhez, a három gyermek azonnal észrevette a Jelenséget, ezúttal mozdulatlanul. Ijedségükben sírva fakadtak. Erre térdre estek és önkéntelenül elkezdték az Üdvözlégyet imádkozni.
     A gyerekek később elbeszélték, hogy a látomásbeli Hölgy, egyáltalán nem hasonlít a Lourdes-i barlang szobrára – ahogy először vélekedtek ‒, hanem sokkal de sokkal szebb. (folyt.)carte_postale42.jpg

Szólj hozzá!

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg262. A Szentlélek a szentatyák ajkával elnevezte a Boldogságos Szüzet:
a) Keleti Kapunak, melyen a főpap Jézus Krisztus ki és bejár.
Rajta keresztül lépett először e világba, és másodszor is rajta keresztül fog e földre jönni;
b) az Istenség szentélyének, a legfelségesebb Szentháromság nyugvóhelyének, Isten trónusának, Isten Városának, Isten Oltárának, Isten Templomának, Isten Világának.
263. Ezek a különféle címek és dicséretek mind igazak a kegyelemnek különböző csodái miatt, melyeket a Legfölségesebb a Szent Szűzben művelt. Ó, mily gazdagság!
Milyen fenség! Milyen gyönyörűség! Mekkora szerencse belépést és lakást nyerni Szűz Máriában, akiben a legszentebb Fölség legfőbb trónusát felállította!
De milyen nehéz nekünk bűnösöknek engedélyt és képességet nyernünk arra, hogy ilyen fenséges és szent helyre beléphessünk, melyet nem Kerub őriz, mint a régi Paradicsomot, hanem maga a Szentlélek, Aki korlátlan úrrá tette magát felette, és így szól Hozzá: „Elzárt kert vagy, én Nővérem, én Jegyesem, elzárt kert és lepecsételt forrás.” Szűz Mária el van zárva, Szűz Mária le van pecsételve. Éva nyomorult gyermekei, akiket kiűztek a földi paradicsomból, nem léphetnek ebbe a Paradicsomba, a Szentlélek egészen különös kegyelme nélkül, melyet ki kell érdemelniük.
264. Ha hűségünkkel kiérdemeltük ezt a kiváló kegyelmet, akkor tartózkodjunk örömmel Szűz Mária szépséges bensejében, pihenjünk meg benne békében, keressük benne bizalommal támaszunkat, rejtőzzünk el benne bátran és fenntartás nélkül, merüljünk el benne, hogy lelkünket Szűz Mária szűzi méhében:
a) kegyelmének és anyai irgalmasságának tejével táplálja;
b) hogy minden zavartól, aggodalomtól és aggálytól megszabadítsa;
c) hogy lelkünk ott biztonságban legyen minden ellenséggel, az ördöggel, a világgal és a bűnnel szemben, melyek sohasem hatolhatnak be ebbe a Szentélybe.
Ezért mondja maga Szűz Mária, hogy akik benne végzik cselekedeteiket, nem fognak vétkezni. Azok, akik lelkileg Szűz Máriában laknak, nem fognak számottevő bűnt elkövetni.
d) Hogy a lélek Jézusban és Jézus a lélekben kialakuljon, mert a szent Egyházatyák szavai szerint Szűz Mária méhe az isteni titkoknak terme, ahol Jézus Krisztus és minden kiválasztott kialakul. „Ember és Ember született benne.”fshigri_smolenskaya2.jpg

Szólj hozzá!

Megdöbbentő csoda

      1640. március 29-én, csütörtökön, Miguel Juan nem ment alamizsnát gyűjteni, hanem otthon maradt és apjának segített trágyával kosarakat megtölteni. Ezeket a kosarakat aztán szamárral kivitte a földre és szétszórta. Egy teljes napi munka után Miguel nagyon fáradtan tért haza. Vacsora közben többen is láthatták, hogy az eddig nedvedző csonkja immáron teljesen begyógyult és egészséges bő fedte. Felettébb csodálkoztak ezen, hiszen két évig minden ápolás ellenére sem sikerült. Néhány vendég még meg is érintette azt.

     De ugyanazon az estén, egy lovas osztag szállást keresett Calandában. Megparancsolták Pelliceréknek, hogy szállásoljanak el egy katonát. Hely hiányában Miguel Juannak át kellet adnia az ágyát a katonának, ő maga pedig egy matracon aludt a szülei hálószobájában. Édesapja odaadta neki a kabátját, hogy azzal takarózzon, de a kabát túl kicsi volt ahhoz, hogy akár az egyik lábát is betakarja vele. Vacsora után, este 10 óra körül Miguel Juan jó éjszakát kívánt szüleinek és a vendégeknek, falábát és a mankókat letette a konyhában és lefeküdt. Miután elmondta az esti imáit és rábízta magát a Szűzanyára, hamar mély álomba merült.

calanda1_12.jpg     Amikor Miguel édesanyja este fél 11 és 11 között belépett a szobába, ahol fia is aludt, csodálatos mennyei illatot érzett. Fogta a lámpását és végig tekintett az alvókon, ám a matracon alvó fia egy lába helyett, kettőt látott – egyiket a másik felett –, amelyek kilógtak a takaróként szolgáló kabát alól. Nem hitt a szemének, így közelebb ment fekvőhelyéhez és megbizonyosodott róla, hogy szemei nem csalnak. Felsikoltott döbbenetében, nyomban felriasztva a férjét és a ház többi lakóját is. Az apa leemelte a kabátot és Pelliceréknek hihetetlen látványban volt részük: ott feküdt a fiuk két egészséges lábbal! Miguel is felébredt és értetlenkedve nézte a felette csodálkozókat. Óriási csoda történt! Nagy izgalomban lévő szülei ezt mondogatták "Nézd, visszanőtt a lábad!" Elképzelhetjük Miguel megdöbbenését és örömét, amikor meglátta és megérezte, hogy két lába van!

     Ez idő alatt az egész ház többi tagja is odagyűlt. Nagy megilletődéssel szemlélték a csodás módon meggyógyult lábat. Miguel Juannak fogalma sem volt róla, hogyan történhetett mindez. Csupán arra emlékezett, hogy mielőtt felébresztették, azt álmodta, hogy valaki bekente az amputált lábának megmaradt csonkját a pilari Szűzanya Szent Kápolnájából származó lámpaolajjal. Egy valamiben biztos volt, hogy Jézus Krisztus vitte végbe ezt a csodát – áldott Anyjának közbenjárása által.

     Miután ámulatából magához tért, megérintette és elkezdte mozgatni meggyógyult lábát, mintha arról akart volna megbizonyosodni, hogy mindez igaz-e. Az olajlámpák fényénél mindenki a csodás módon meggyógyult lábát vizsgálgatta. Csupán egy heget és három kisebb forradást láttak az eltört sípcsonton, mely utóbbiak egy gyermekkori kutyaharapás, egy felvágott kelés és egy csipkebokorban szerzett csúnya horzsolás eredményei voltak. Ezek a sebhelyek minden kétséget kizáróan mutatták, hogy ez ugyanaz a láb volt, amelyet két és fél évvel ezelőtt amputáltak és a kórházi temetőben eltemettek. Ami történt, az nem a láb visszanövése, hanem sokkal inkább a levágott eredeti végtag csodálatos helyreállítása volt.

     Az Aviso Historico nevű helyi lap 1640. június 4.-i egyik fennmaradt példánya szerint az eltemetett lábnak nyoma sem volt a temetőben.

     Hamar elterjedt a híre ennek a rendkívüli eseménynek. A falubeliek összesereglettek Pellicerék szerény házacskájába, hangosan imádkoztak és hálát adtak Jézus Krisztusnak és az Ő áldott Édesanyjának ezért a hatalmas csodáért. Mindannyian érezték a szobát több napon át belengő "csodálatos mennyei illatot".

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

calanda00calanda.jpg

Szólj hozzá!

3. Mindent Szűz Máriában

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg261. Végezzük cselekedeteinket Szűz Máriában. Hogy jól megértsük ezt a gyakorlatot, tudnunk kell, hogy Szűz Mária az új Ádám valóságos földi Paradicsoma, melynek a régi, csupán előképe volt. Ennél fogva ebben a földi Paradicsomban kimondhatatlan gazdagság, szépség, ritkaságok és élvezetek találhatók, melyeket az új Ádám – Jézus Krisztus – hagyott abban hátra. Ebben a Paradicsomban lelte gyönyörűségét kilenc hónapon keresztül, itt vitte véghez csodatetteit, itt ragyogtatta isteni pompával minden gazdagságát. Fölöttébb szent, szűzi és szeplőtelen hely ez, melyben az új Ádám a benne lakó Szentlélek erejénél fogva minden szeplő nélkül képeztetett és tápláltatott. Ebben a földi Paradicsomban valóban megtaláljuk az élet fáját, mely az élet Gyümölcsét, Jézus Krisztust termette és a jó és gonosz tudás fáját, mely a világnak széleskörű ismeretet adott. Ezen az isteni Helyen látunk fákat, melyeket Isten keze ültetett, isteni keneteinek harmata öntözött és melyek isteni ízű gyümölcsöket teremnek ma is. Látunk itt tarka virágágyakat szép és sokféle erényvirágból, melyeknek illata még az angyalokat is áthatja. Itt látjuk még a reménység zöld mezőit, az erősség bevehetetlen várait, a bizalom elragadó lakásait stb. Egyedül a Szentlélek értetheti meg velünk az igazságokat, amelyek ezek mögött az érzéki képek mögött
maria-immacolata-apocalisse-282x300.jpgrejlenek. Ezen a helyen az érintetlen tisztaság üde levegője fúj; itt sugárzik a legszentebb Emberség fényes napvilága, mely éjszakát nem ismer. Itt világít az árnyék nélküli Istenség ragyogó napfénye, itt ég állandóan a szeretet tűzkohója, melyben minden vas, melyet beledobunk, megolvad és arannyá válik. Itt ömlik el az alázatosság áradata, melynek négy ága az egész varázsos helyet öntözi: s ez a Négy Sarkalatos Erény.tumblr_m3ytti9ypn1rpq8j1o1_1280.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_jarsz_imadkozz_2cl.jpg

Szólj hozzá!

A helyszín és a csodalátók

     Beauring község dél-Belgium francia nyelvű vallon területén található.
     A községbe vezető utcát, keresztezi egy vasúti felüljáró. Ettől jobbra van az Iskola-nővérek intézete, melynek kertjében különféle cserjék és bokrok díszelegnek, köztük vadrózsabokor is, mely több jelenés színhely volt. Ugyancsak ebben a kertben (vagy parkban) található egy Lourdes-i barlang is, melyet egy kerítés választ el az utcától.427084 2.jpg
     A beauringi eseményekben két, viszonylag jómódú familia a Voisin és a Degeimbre család gyermekei játszottak kiváltságos szerepet. A mellékelt képen balról jobbra, a következők: (felülről, balról-jobbra)voyants 3_1.jpg

Fernande Voisin 15 éves

Andree Degeimbre 14 é.

Gilberte Voisin 13 é.

Gilberte Degeimbre 9 é. 

Albert Voisin 11 éves fiú 

   Kezdjük a Voisin családdal. A családfő, szocialista érzelmű vasúti munkás. 13 éves Gilberte nevű lányuk, akit kisebb tanulási gondjai miatt, a nevezett nővérekhez járatták iskolába, de nem bentlakóként, hanem esténként édesapja vitte haza. Sem a szülők, sem a gyermekek nem voltak különösebben templombajárók.
     A Degeimbre gyermekek anyja özvegy gazdálkodó volt két lányával: Andree 14- és Gilberte 9 éves. Az áhitatos vallásosság ettől a családtól is távol állt.
     Érdekes, hogy az ég épp erre az öt gyermekre tekintett irgalmasan. (folyt.)

Szólj hozzá!

Baleset és amputáció

     A calandai plébánia feljegyzései szerint Miguel Juan Pellicer 1617. március 25-én, Miguel Pellicer Maj és Maria Blasco nyolc gyermeke közül a másodikként látta meg a napvilágot. Szülei szegény, mélyen hívő egyszerű gazdálkodók voltak. Miguel Juan tehát mélyen vallásos környezetben nőtt föl. Naponta imádkozott, rendszeresen gyónt, szentáldozáshoz járult és nagy Mária tisztelő volt. 1637-ben, amikor 20 éves lett, elhagyta otthonát, hogy munkát keressen. Castellon környékén lakó nagybátyjával, Jaime Blascóval együtt talált is munkát.

calanda12calanda12.jpg     1637 júliusában Miguel egy gabonával megrakodott öszvér húzta kétkerekű teherkocsi vezetése közben súlyos balesetet szenvedett. Valószínű, hogy vezetés közben elszenderedve leesett a bakról, az egyik kerék átment a jobb lábán, amelynek következtében eltört a sípcsontja. Azonnal a valenciai kórházba szállították (a kórházba való felvétel napja még mindig megtalálható az archívumokban: 1637. augusztus 3. hétfő).

     A valenciai kórházban való tartózkodása során állapota nem javult. Bízván abban, hogy a 300 kilométerre fekvő zaragozai híres Miasszonyunk királyi és közkórház orvosai tudnak majd rajta segíteni, ezért felvételét kérte oda, amelyet meg is kapott. A nagy meleg és a szétroncsolt lábában érzett gyötrő fájdalom ellenére ötven nap alatt megtette ezt az utat és 1637. október elején elérte hőn áhított célját. Ekkorra már erősen lefogyott és magas láza is volt. Mindezek ellenére is első útja a kegyhelyre vezetett, ahol meggyónt és szentáldozáshoz járult.

Calanda, Spain.jpg     A zaragozai kórház orvosai erős üszkösödést találtak a törött lábon. A fiú életének megmentése érdekében azonnal amputálni kellett a beteg végtagot. A megdagadt és már feketére üszkösödött láb eltávolításáról egy Aragóniában elismert orvos, Juan de Estanga két másik sebésszel  Diego Millaruellel és Miguel Beltrannal  tartott konzultáció után döntött. Úgy határoztak, hogy Miguel Pellicer jobb lábát "térde alatt négyujjnyival" távolítják el, melyhez csupán egy fűrészt és egy szikét használtak. A beteget alkohollal nyugtatták, hiszen akkoriban ez volt az egyedüli ismert érzéstelenítő. A műtét alatt a fiatalember szünet nélkül a Szűzanyához könyörgött.

amputacio_003.jpg     Az operáció után a végtagcsonkot egy izzó vassal égették ki. Az amputált lábat egy fiatal asszisztensnek, Juan Lorenzo Garciának adták oda, aki egy barátja segítségével a kórházi temető egy megjelölt helyén, egy 21 cm mély lyukba temette el azt. (A kivizsgálás okiratai közé még ilyen apró részletek is feljegyzésre kerültek.) Abban az időben ugyanis, még oly nagy tiszteletet övezte az emberi testet, hogy annak amputált részeit is temetőben földelték el.

     Pellicer még néhány hónapig a kórházban maradt. 1638 tavaszán elbocsátották, miután kapott egy falábat és egy pár mankót. Mivel a 23 éves fiatalember így nem tudott munkát vállalni, különleges engedélyt kapott, hogy a zaragozai Del Pilar Bazilika bejáratánál alamizsnáért könyörögjön. Tulajdonképpen teljes munkaidős koldussá vált.

     A zaragozai lakosoknak szokása volt, hogy a kegyhelyet naponta legalább egyszer meglátogassák. A láb nélküli fiatalember látványa sajnálatra indította őket. Megszokták és egyben megszerették a személyét; annál is inkább, mert reggelente, mielőtt elfoglalta volna szokásos kolduló helyét, részt vett a szentmisén a Szűzanya csodálatos szobrával díszített Szent Kápolnában. A sekrestyésektől mindennap kért a szentély lámpáinak az olajából, hogy a gyógyulni nem akaró lábcsonkját ápolgassa vele. Ha volt egy kis pénze, akkor a közeli De las Tablas nevű fogadóban aludt. (Később, miután Miguel Juan lába meggyógyult, a fogadó tulajdonosa, Juan de Mezesa és felesége, Catalina Xavierre mindketten tanúskodtak amellett, hogy Pellicer ugyanaz a láb nélküli ember volt, aki az ő házukba járt aludni.) Néha azonban Miguel Juan Pellicer, a kórház előcsarnokában aludt, ahol már jól ismerték és ahol a személyzet kedvesen bánt vele.

     1640 kora tavaszán Miguel elhatározta, hogy visszatér szüleihez Calandába. A hazautazás (118 km) majdnem hét napig tartott. Ez alatt az idő alatt a faláb folyamatosan nyomta a megmaradt végtagcsonkot, ami heves fájdalmat okozott neki. A család nagy örömmel fogadta.

     Mivel Miguel már nem tudott szüleinek a mezőn segíteni, elhatározta, hogy a környező falvakban fog alamizsnáért könyörögni. Abban az időben egy szegény rokkant embernek nem volt szégyen koldulni; ellenkezőleg! Egy koldus segítését egyfajta kötelességnek tartották az emberek, lehetőségként az irgalmasság gyakorolására. Ezért Miguel szamárháton kelt útra a környékbeli falvakba alamizsnát kérni. Hogy szánalmat keltsen, megmutatta lábcsonkját. Ily módon emberek ezrei lettek szemtanúi rokkantságának és az azt követő csodának.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

2. Mindent Szűz Máriával

001_tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg260. Minden cselekedetünket Szűz Máriával végezzük, vagyis minden cselekvésünkben úgy tekintsük őt, mint minden erény és tökéletesség példaképét, amit a Szentlélek teremtményben alkothatott, hogy gyenge erőinkhez mérten követhessük őt.
Minden cselekedetünknél gondoljuk meg, miképpen végezte azt Szűz Mária, vagy hogyan végezné helyünkben. Ezért fontolóra kell vennünk nagy erényeit, melyeket földi életében gyakorolt, főleg:
a) élő hitét; habozás nélkül hitt az angyal szavának, és hitt hűséges kitartással egészen a kereszt tövéig a Kálvárián;
b) mélységes alázatosságát; elrejtőzött, hallgatott, mindenkinek alávetette magát és mindig az utolsó helyet választotta;
c) egészen isteni tisztaságát; hozzá hasonló sohasem volt és sohasem lesz az ég alatt; végül a többi erényét is.
Ismétlem, ne feledjük, hogy Szűz Mária Istennek egyetlen formája, melyben kevés fáradsággal és rövid időn belül kialakulnak Isten képmásai. Az a lélek, aki ezt a Formát megtalálta és abban elmerült, hamarosan átalakul Jézus Krisztusba, akinek ez a Forma hű képmása. vilagmindenseg_kiralynoje.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_setalsz_imadkozz2.jpg

Szólj hozzá!

Az Egyház hozzáállása

     A fenti bevezetés kissé hosszúra nyúlt – sőt azt elemeztem –, amit még nem is ismertettem. Nézetem szerint azonban erre szükség volt a továbbiak megértéséhez!
     Talán sejtet valamit, hogy a Szent Szűz Beauraing-ben a világ Aranyszívű Királynőjeként nevezte magát, Banneux-ben pedig a Szegények Anyjaként mutatkozott be.
     Érdekes, hogy Mária szinte szótlan volt, illetve csak röviden nyilatkozott meg, ennél fogva a felhívások nagyságrendje, meg sem közelítette a La Salette-i vagy Fatima-i üzenetekét, hasonlóképp külön kegyelmi eszközöket sem kínált fel, mint pl. Paris Rue du Bac, Fatima vagy a Szeretetláng esetében.JELENÉSEK_1.jpg     Beauraing-ben 5 gyermek részesült a jelenésben (9, 11, 13, 14 és 15 évesek) 33 alkalommal és ezt követően egy csodásan meggyógyult 58 éves férfinek is volt 9 jelenési élménye. A Szűzanya azzal igazolta ezt az illetőt, hogy az ő imádkozó jelenlétében néhány súlyos beteg meggyógyult.
Banneux-ban egyetlen 11 éves kislány részesült a kiváltságban nyolc alkalommal.
     Míg a Beauraing-i jelenéseket 10 év után, a Banneux-i Mária-jelenést csak 16 év után hagyta jóvá az illetékes helyi püspök.mindszenty 217.jpg
     Mindkét kegyhelyet meglátogatták neves egyházi személyek, így a jelenési helyen imádkozott Mindszenty bíboros és (Szent) II. János Pál pápa is!II. János Pál pápa Beauringban, 1985. májusában.jpg

Az internetes források mellett, alapul vettem:
Dr VARGHA Damján: Két belga Lourdes, Beauraing Banneux – Maurinum Pécs 1933.
P. SCHANS Josef OSB.: Szűz Mária Belgiumban ‒ Congregationis Maria 1935
BALASSY József: A Szűzanya banneux-i jelenése ‒ Balassay kiadó. Budapest, 2001.
Dr. MOLNÁR Gyula: Szűz Mária a történelemben ‒ Budapest 2002
Dr. ANTALÓCZI Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő ‒ Eger 2000

Internetes:


Forrás 1 
Forrás 2 
Forrás 3 
Forrás 4 
Forrás 5 
(folyt.)

Szólj hozzá!

Jel a nem hívők számára

     A spanyolországi Zaragozától 118 km-re fekvő Calanda városa a „csodák csodájának” lehetett szemtanúja: a 23 éves Miguel Juan Pellicer csodás módon visszanyerte amputált jobb lábát. Éveken át tartó alapos kutatás és a történelmi dokumentumok átvizsgálása után a híres olasz író és újságíró, Vittorio Messori 'A csoda' című könyvében jelentette meg ennek a rendkívüli eseménynek a leírását.

miguel_pellicer.jpg  

 

 

1640. március 29-én, este 10 és fél 11 óra között, alvás közben Miguel Juan Pellicer calandai otthonában csodás módon visszanyerte jobb lábát, melyet 29 hónappal azelőtt a zaragozai kórházban műtéti eljárás során távolítottak el.

     Pellicer mély tisztelője volt az Oszlopos Szűz Máriának; az Ő közbenjárásának tulajdonította elvesztett végtagjának visszanyerését. A következőkben ennek az 

virgen_pilar_1.jpg

egyedülálló Mária-csodának a leírását olvashatjuk, melyet a helybeliek a „csodák csodájának” neveznek. Az archív dokumentumok évekig tartó tanulmányozását követően Vittorio Messori arra a következtetésre jutott, hogy az egész iratgyűjtemény egy valóságosan is megtörtént eseményről tudósít. A dokumentumok az amputált láb „gyógyulásáról”, beszélnek  egy különleges eseményről , amelynek tényleges megtörténte minden kétséget kizár. Az események részletes rekonstruálása a három nappal az eset után tett, esküvel megerősített és hitelesített írásbeli nyilatkozatoknak, ill. a 68 nappal később kezdődő kánoni kivizsgálásnak köszönhetően vált lehetővé. Forrás:

Ez a cikk, megjelent: Tomas Domingo Pérez. El milagrode Calanda. Y sus fuentes historicas. Edita: Caja Inmaculada. 2007. Valamint magyarul, a SZERESSÉTEK EGYMÁST lengyel kiadású katolikus magazin 5. számában.

calanda 2.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg259. Hogy a lelket Szűz Mária szelleme vezesse, ahhoz szükséges, hogy:
a) Mielőtt valamit megkezdünk, mondjunk le önmagunkról, saját belátásunkról, saját akaratunkról, pl. elmélkedés előtt, mielőtt szentmisét hallgatnánk vagy mondanánk, szentáldozás előtt stb., mert saját lelkünk sötétsége, saját akaratunk és cselekedeteink gonoszsága, még ha jónak látszik is, akadályt gördíthetne Szűz Mária szellemének érvényesülése elé.
b) Adjuk át magunkat Szűz Mária szellemének, hogy ő irányítson és vezessen bennünket, amint akarja. Bízzuk magunkat rá, és olyanok leszünk szűzi kezében, mint a szerszám a kézművesében vagy mint a lant egy jó muzsikusnál. Mint a tengerbe vetett kőnek, úgy kell a léleknek Szűz Máriában elmerülnie és elvesznie. Ezt egészen egyszerűen és egyetlen pillanat alatt megtehetjük; a léleknek egyetlen felemelkedésével vagy akarati elhatározásával vagy szóval, pl. „Lemondok magamról és átadom magamat Neked, édes jó Anyám.” Ha ilyen egyesülésnél nem is tapasztalunk érezhető édességet, mégis igazi és valóságos egyesülés az. Hasonlóképpen mintha valaki − amitől Isten őrizzen − ugyanilyen komolyan mondaná: „Átadom magamat az ördögnek”, valóságosan az ördögé lenne, ha nem is érezne magában változást.
c) Cselekvésünk közben és utána újítsuk meg időnként átadásunkat és egyesülésünket. Minél gyakrabban tesszük ezt, annál előbb leszünk szentek, annál gyorsabban érjük el az egyesülést Jézus Krisztussal, mely szükségképpen következik Szűz Máriával való egyesülésünkből, minthogy Szűz Mária lelkülete Jézus lelke.216197_573547662667302_924556141_n.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_jarsz_imadkozz_2a.jpg

Szólj hozzá!

Szakmai érvek a jelenések mellett

     A csodás események védelmére szintén neves újságírók, orvosok és teológusok szálltak síkra. Így az akkor kéthetente megjelenő beauraingi újság az Annales, cikksorozatban cáfolta pontról pontra a fent nevezett tanulmányt! F. Dorola kifejtette, hogy a bölcseleti és lélektani okfejtések lényegüket tekintve nem cáfolják a jelenések és tanúvallomások lehetséges igazát, az események vizsgálata inkább analízist kívántak volna a "megfigyelők" részéről, semmint előre felállított szintézist.
     A helyi orvosok, Maistriaux és Heusse, akik személyesen voltak tanúi a hirtelen bekövetkezett gyógyulásoknak, szintén szakvéleményekben tanúskodtak a két Mária-jelenés hitele mellett.
     Az egyházi állásfoglalók közül, akik a beauraingi-banneuxi eseményekkel hittudományi; orvosi és lélektani szempontból is foglalkoztak, kiemelkedők a nagytekintélyű jezsuita J. B. Lenain atya beszédei, melyeket a namuri és lüttichi egyházmegyék papjainak tartott. Nouvelle t.JPGEzen előadásait a "Beauraing-i események" címmel közölte a Nouvelle Revue Théologique francia folyóirat 1933. áprilisi száma. 
     J. B. Lenain SJ értekezésében többek közt kijelentette, hogy a hallucináció jellemzője a bőbeszédűség, a szétfolyó határozatlanság, ám ezzel szemben a gyermekek kristály tisztán és röviden válaszoltak a kivizsgálók, gyakran becsapós kérdéseire is! A Jelenésről pedig hangsúlyozta, hogy mély és elgondolkodtató az a kijelentett szentírási gondolat, miszerint "Megtérítem a bűnösöket" (33. jan. 3)! Mint a cikk írja, egyedül Isten tudja tökéletesen egyesíteni az egyszerűséget a mélyebb jelentésekkel és az örök igazsággal: Digitus Dei est hic ‒ Isten ujja van itt!
     A szerkesztő csak annyit fűzne hozzá, hogy a hitelesség mellett szól az is, hogy sem a látnokok, sem az eseményekben a "környék fellendítését látók" nem csináltak végeláthatatlan menetrend szerinti "jelenéseket", mert mondva van: mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében (Préd 3,1)! (folyt.)képeslap.jpg

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim!

Kérem támogassák imával és aláírásukkal, hogy a Mária Rádió, budapesti főfrekvenciáján, továbbra is működhessen! maria_radio_9f_1.jpg

(Továbbított levél!) Kedves Testvérem!

Drámai helyzetbe került néhány nap alatt, szinte balesetszerűen a Mária Rádió.

Most kell imádkoznunk közösen és egy akarattal, hogy megmentsük. Most van óriási szükség az összefogásra, mert a Mária Rádiónak augusztus 19-én meg kell szüntetnie budapesti sugárzását. De ha nagyon akarjuk és kiimádkozzuk, hiszem, lesz megoldás. Mert a Mária Rádió nem emberi mű, ez Mária Rádiója.

Ahhoz, hogy újra kezdhessünk mindent, a Mária Rádióért és a döntéshozókért hatalmas imaösszefogást, imafüzért javasoltak hallgatóink és önkénteseink, s ennek alapján meghívlak a közös imára és annak az akaratnak a kifejezésére, hogy a Mária Rádióra elemi igény van.

Az alábbi linken leírtuk, mi történt, és ezen a linken a Médiatanács elnökének szóló levél aláírásával tudod kifejezni, hogy imádkozol a Mária Rádióért és a döntéshozókért.

http://citizengo.org/hu/26934-maria-radionak-mukodnie-kell

Úgy érzem, azon múlik a Mária Rádió jövője, hogy tízezrek állnak-e mellé imájukkal, és ezt kifejezik-e a Médiatanácsnak.

A Mária Rádió eddig is a hallgatók, az önkéntesek, a támogatók közös műve volt. Most szinte a létét kell megmentenünk, amihez egyetlen, de legnagyobb fegyverünk az ima, az összefogás.

Nagyon szépen kérlek, hogy ezt most tényleg karold fel: hívd meg kérem szeretteidet , barátaidat, ismerőseidet, mindenkit a közös imára a Mária Rádióért és a döntéshozókért, oszd meg velük a linket és kérd, csatlakozzanak az imafüzérhez.

A Mária Rádió családja nevében szeretettel, hittel és reménnyel köszönt:

Szabó Tamás  a Mária Rádió elnöke

Szólj hozzá!

Akik a »semmi istenének« buzgó hívei

     A meggyőződéses és nyakas ateisták  akik tudatosan elvetik az Istent , valójában nem tudják magukban kimagyarázni istentagadásuk indokát, "hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta, művei alapján értelemmel fölismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra". (Róm 1,20)

spanyol_sagrado_corazon1936.jpg     Az ateista ideológia a természetfeletti valóság és a csodás jelenségek létezésének állandó tagadására kényszeríti hitvallóit. A világhírű olasz író, Vittorio Messori megállapítja, hogy mindezt ,,állandóan és mindenhol meg kell tenniük, máskülönben elveszítik saját hitüket: mert mint tudjuk, a vallás hiánya nem más, mint egyfajta saját vallás, mely ráadásul sokkal követelőzőbb. Milyen szabadsággal teheti fel magának a kérdést a Titokról az, aki életét és gondolatrendszerét arra a feltételezésre alapozza, hogy ,,semmi titokzatos nem létezik"? Mennyire lehet szabad a felderítetlen tények iránt az, aki úgy tesz – Renan szavaival –, mintha ,,az emberiség történetében mindennek csak emberi magyarázatának kellene lennie"?

mihael_ben_ari_parlamenti_kepv._az_ujszovetseget_tepi_szet.jpg     A történelemben folyamatosan megjelennek olyan tények, amelyek megingatják az ateista ideológia alapjait. Ilyenek a különféle csodás jelek és események, amelyeken keresztül az Úristen rámutat a valóság természetfeletti dimenziójára. Hiába tépik szét az Újszövetséget, Krisztus Igéje örök! A csodák pedig Isten különleges "megnyilvánulásai" az ateista ideológia rabszolgái felé, azért, hogy végre határozottan utasítsák el ateista eszmerendszerüket és fogadják be az Ő szeretetének Titkát.

     Az Evangéliumba vetett hit minden keresztény számára egyben hit a legnagyobb csodában: Jézus Születésének és Feltámadásának a csodájában, ill. azokban a csodákban, amelyeket Jézus nyilvános működése során vitt végbe és folyamatosan végbevisz a Szűzanya, az apostolok és a szentek közvetítésével. Jézus Urunk sokunknak mondta ezt: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek". (Jn 4, 48) és rámutatott a csodás jelek jelentésére, amelyeket véghezvitt, "vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem". (Mt 11,5-6)

     A csodák és a természetfeletti jelek folyamatos kísérőjelenségei Isten működésének üdvösségünk történetében. Vannak csodák, amelyeket Krisztus lelki síkon visz végbe: pl. a bűnök bocsánata a Bűnbánat Szentségében; az Ő valóságos és személyes jelenléte az Eucharisztiában, miként az ember szívében feltámadó hit és szeretet, az ellenség szeretete és a megbocsátás. Ezek mindig az isteni kegyelem csodájának számítanak! Jézus Krisztus az ember testében is csodás gyógyításokat visz végbe. E rendkívüli jelek által szeretné megerősíteni vagy felkelteni a hitet az emberekben, hogy megnyissák szívüket az Ő mindenható, végtelenül alázatos szeretete és irgalma előtt.

     Ismételjük el még egyszer, hogy a hit egyedüli alapja és forrása minden keresztény számára ezeknek a csodás tényeknek – Isten Születésének és Jézus Krisztus Feltámadásának – az elfogadása. Mindenki, aki ezeket a tényeket elutasítja és nem hisz bennük, megszűnik kereszténynek lenni. Azonban minden további csodás esemény csak arra szolgál, hogy élénkítse és elmélyítse a hitet Isten valódi jelenlétében és üdvözítő tevékenységében, aki Szűz Mária méhében valóságos emberré vált, hogy halála és feltámadása által megváltson bennünket. Szent Ambrus írta: "Mindazok, akik eldobják maguktól az élő Istent, a »semmi istene« előtt borulnak térdre" és arra biztatott, hogy Szolgáljátok Krisztust, mert Ő az egyetlen jó és irgalmas Úr, aki nem taszít rabszolgaságba, hanem igazi szabadságot ajánl fel.  Forrás:

laresurrectiondenotreseigneur.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is ülsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

a parkban is imádkozz.jpg

Szólj hozzá!

II. FEJEZET

Különleges belső gyakorlatok azok számára, akik tökéletesek akarnak lenni

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg257. Az imént felsorolt külső áhítat-gyakorlatokon kívül, melyeket − ha állapotbeli kötelességünk megengedi −, hanyagságból vagy megvetésből elhanyagolni nem szabad és vannak belső gyakorlatok is, melyek nagyban előmozdítják az életszentséget azok-ban, akiket a Szentlélek magasabb tökéletességre hív.
Ezen gyakorlatokat négy szóba foglalhatjuk. Végezzük minden cselekedetünket Szűz Mária által, Szűz Máriával, Szűz Máriában és Szűz Máriáért, hogy aztán még tökéletesebben végezhessük őket Jézus által, Jézussal, Jézusban és Jézusért.

1. Mindent Szűz Mária által

258. Cselekedeteinket Szűz Mária által kell végeznünk és mint hűséges, szerető rabszolgáknak mindenben engedelmeskedniük kell Isten Anyjának, vagyis magukat mindenben Isten Szentlelkétől kell vezettetni.
„Akiket Isten szelleme vezet, azok Isten gyermekei.” akiket Szűz Mária szelleme vezet, azok Szűz Mária gyermekei, amint azt kimondottuk. Nem félreértendő, ha azt mondom, hogy Szűz Mária szelleme Isten szelleme, mert ő sohasem vezettette magát saját szellemétől, hanem mindig Isten szellemétől, amely tökéletesen uralkodott benne.
Ezért mondja Szent Ambrus: „Szűz Mária lelke legyen mindnyájunkban, hogy Istent magasztalja, Szűz Mária szelleme legyen mindegyikünkben, hogy Istenben örvendezzék.” Boldog az a lélek, akit Szűz Mária szelleme teljesen hatalmába ejtett, mint a szent jezsuita frátert Rodriguezt. Akit Szűz Mária szelleme vezet, az szelíd és erős, buzgó és bölcs, alázatos és bátor, tiszta és termékeny.402_2_2085_6.jpg

Szólj hozzá!

Az események hiteles voltának kétségei

     A szóban forgó két jelenés hitelességét tekintve a Beauraing-i volt egyértelműbb ‒ már azért is ‒, mert itt öt gyermek külön-külön is egybehangzó elbeszélése, nyomatékot adott az ügy hihetőségének. (A Banneux-i jelenésnek csak egyetlen látnoka volt.) Banneux-nek ugyanakkor, nagyobb a nemzetközi ismertsége! 
   Les faits mystérieux de Beauraing.jpg A belga katolikusság, a Beauraing-i és Banneux-i Mária-jelenést nagy büszkén a "két belga Lourdes-ként" említik.

1933. júniusában, tudományos, kritikai munka jelent meg Les faits mystérieux de Beauraing (A beauraingi titokzatos események) címmel. Szerkesztője két tudós kármelita: P. Bruno de Jesus-Maria és P. Alois Janssens OCD.

Vitairatukban két további tudományos cikket is leközöltek: Etienne de Arthur_De_Greef.jpgGreef, lőveni büntetőjogi szakértő és Paul van Gehuchten.jpgPaul van Gehuchten ideggyógyász orvos-professzor tollából. Az egész munka, mely viták és érvelések sorozatát indította el, az Études Carmelitaines (Kármelita Tanulmányok) c. folyóiratban jelentek meg.
Karmel.JPG     A kritikus tanulmány egyfelől a látnok gyermekek esetére az "auto-szuggesztiós, akaratlan színlelés" lehetőségét vetette fel, ennek folytán kétségbe vonták, hogy alkalmasak-e egyáltalán, hiteles tanúnak. Másfelől a fejtegetéseik szerint a csodás események, lehetnek akár hipnózis, tömeg-hallucináció, esetleg tudatos vagy öntudatlan színlelés eredménye is.
     A szerzők kiemelték azt is, hogy a beauraingi lakosok miszticizmusra hajlók, vallásellenesek vagy közömbösek. A népesség körében um. szinte fizikai szerepet játszik az "ihletett érzelem", a babona és a hiszékenység.
Mindazáltal a nevezett négy író, tanulmánya végén határozottan kijelentette, hogy a csodás eseményeket olyannyira nem tartják természetfelettinek, hogy az események mögött, még az ördögi manipulációt sem tételezik fel!
     A Kármelita Tanulmányok, élénk visszhangot keltettek az Európai sajtóban, de ez egyben hírverést is jelentett a belgiumi eseményeknek! (folyt.)kiadvány.jpg

Szólj hozzá!

Bevezető
     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!
Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a Szűzanya: »Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!« – ez a cél, ezt szeretnénk elérni!

KILENCEDIK NAP
angel_fatima.jpg     Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek!
Mély tisztelettel imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét – Aki jelen van a föld összes taberná-kulumában –, engesztelésül a szidalmakért, szentsétörésekért és a közömbösségekért, melyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért! (A Fatimai Angyal imája)

orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_3_2.jpg      Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság meg-tisztel és magasztalnak a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön.
Hozzád esedezünk, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja, Magyarok Nagyasszonya! Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk e siralom völgyéből, és eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk!

     Magyarország örökös Királynője, a Magyar Szentek érdemeiért könyörögj értettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulására!

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...
Záró fohász:
Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!magyar_bucsu27.jpg 

Szólj hozzá!

Nem akarásnak nyögés a vége!

miguelpillecer.jpg

     

     Miként az előzőkben tárgyaltuk, még számos hasonló csodás felgyógyulás történt az Egyház történetében. Ezek közül meg kell említeni egy szintén részletesen kivizsgált csodás esetet, amikor is a jó két évvel korábban amputált láb – írd és mondd –, visszanőtt. Mindez a Zaragozától kb. 100 km távolságra fekvő kisvárosban, Calandaban történt. (Részletek később!)

ember_semana_orao.jpg     Az istenhivő ember, aki csodának számító eseményekkel és tényekkel találkozik, nem zárkózik el a valóság természetfeletti dimenziójától, hanem folyamatosan nyitott a Titok teljesebb megismerésére, vagyis megőrzi szabadságát az Igazság további keresésére. Ehhez pedig, Keresztes Szent János szerint, ,,hinnie kell egy olyan Isten létezésében, aki ebben az életben sem értelemmel, sem akarattal, sem képzelettel vagy más egyéb érzékkel fel nem fogható".

     Éppen ezért az emberben csak a hit nehéz útján történik meg a lelki fejlődés folyamata, de az Isteni valóságok feltárása a természetes megismerés számára hozzáférhetetlen.

wretched_man.jpg     Az ateista viszont, aki kétségbe vonja Isten létét és a csodálatos események bekövetkeztének puszta lehetőségét is, saját ideológiájának rabjává válik. Teljesen korlátozza magát az Igazság keresésének szabadságában, mert előre feltételezi, hogy nem létezhet olyan természetfeletti valóság, amely nem illeszthető be az empirikus emberi tapasztalatba. Az ateisták közül sokan továbbra is elszánt hévvel folytatnak kereszteshadjáratot az istenhit, a vallás és a hívők ellen. Az istentelen ideológia rabjai nyugalomban szeretnék tartani bizonytalan lelkiismeretüket, elutasítva minden lehetőséget, mely a hit által felajánlott megismerés útján a valóság lelki dimenziójának felfedezéséhez vezetne. Ezért az ateisták körömszakadtáig tagadnak minden csodás eseményt, még ha tudomást is szereztek róla  abbéli félelmükben , hogy megingathatja világnézetük alapjait.

     Az ateistákkal ellentétben a Krisztusban hívők, szabadok az ideológia kényszerétől. Tudatában vannak annak, hogy hitük  mely végsősoron a legnagyobb csoda , Krisztus megtestesülésének és feltámadásának elfogadásából ered. Ehhez járul még – mintegy megerősítendő –, a világmindenség létezése, annak tökéletes harmóniája, a természet törvényeinek, a földi élet titkainak és a gondolkodó szabad ember létezésének csodája. Forrás:

Szólj hozzá!

6. A Magnificat gyakori imádkozása

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg255. Szűz Mária gyermekei, Boldog Doignies Mária és sok más szent példájára gyakran imádkozzák a Magnificatot, hogy Istennek hálát adjanak a kegyelmekért, melyeket Szűz Máriának adott. A Magnificat az egyetlen imádság − az egyetlen mű −, melyet Szűz Mária szerzett vagy inkább, melyet benne Jézus szerzett, mert Ő szólt Mária ajkán. Ez a legdicsérőbb, a legalázatosabb mégis leghálateltebb, másrészt a legnagyobb és legfenségesebb minden dicshimnusz között. Oly nagy és rejtett titkokat tartalmaz, hogy még az angyalok sem ismerik valamennyit. Gerson, a jámbor és tudós író, miután életének nagy részét a legnehezebb jámbor és tudományos értekezések szerzésére fordította, csak élete vége felé mert vállalkozni, a Magnificat magyarázására, hogy azzal minden művét megkoronázza. Abban a vaskos kötetben, melyet erről írt, sok csodálatos dolgot mond a fenséges-, isteni dicshimnuszról. Többek között azt mondja, hogy Szűz Mária maga is gyakran imádkozta, nevezetesen hálaadásul a szentáldozás után.
A tudós Benzonius, aki hasonlóképpen magyarázatot írt a Magnificatról, több csodát mond el, melyek e dicshimnusz erejénél fogva történtek. Azt mondja, hogy az ördög remeg és menekül, ha a Magnificat szavait hallja: „mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.” (Lk 1,47-55)

7. A világ megvetése

256. Szűz Mária hűséges szolgáinak nagyon meg kell vetniük a világot, gyűlölniük kell, menekülve előle és használniuk kell a világmegvetéshez szükséges eszközöket, melyeket az első részben megjelöltünk.magnificat3.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is ülsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

7_barmerre_jarsz_imadkozz.jpg

Szólj hozzá!

A Beauraing-i és Banneux-i jelenéseket övező kortünetek 2

La peuple.JPG     A belga szocialista újság, a Le Peuple például cáfolta, hogy a megtért Tilmant Côme látnok állítólagosan anarchista szocialista lett volna. A katolikus De Standaard viszont hangsúlyozta hogy az viszont tény, hogy Tilmant Côme egyáltalában nem volt templombajáró, amíg meg nem tapasztalta a természetfelettit.
travaillers.jpg    Az un. "munkáslátnokok" felbukkanását, a szocialisták az Egyház manipulációjának tartották azért, hogy hangsúlyt adjanak a Rerum Novarum, a Redemptoris Divini, Quod apostolici muneris és a Quadragesmio anno pápai enciklikáknak.
     Ez volt a helyzet azokban az időkben és valószínűleg ezek a látszólagos ellentmondások akadályozták pl. Dr. Molnár Gyula diakónus-mariológust is abban (aki, a Mária-jelenésekről igazán hosszasan tudott értekezni), hogy a két belgiumi kegy-eseményt a "Szűz Mária a történelemben" c. művében igen röviden említi!
     E sorok szerkesztője is járt a belgiumi kegyhelyeken és benyomásai kedvezőek voltak. Szembetűnő, az imameghallgatásokról tanúságot tevő rengeteg hálatábla is. Kiemelkedő azon pozitívum, hogy egy alapvetően protestáns és szkeptikus országban, van néhány hely, ahol az emberek bensőségesen imádkoznak, szentmisén vehetnek részt és gyógyulást, vigaszt remélhetnek! Ugyan bizony az Istenanyának nem-é ez a szívevágya?
Beauraing és Banneux, kezdettől fogva vonzotta az embereket és mára jelentős kegyhellyé nőtte ki magát! A püspöknek igaza volt: a jó fa jó gyümölcsöt terem (még ha ez csak egy vadrózsa-galagonya bokor is)!
A korabeli történések, az időpontok és a helyzetleírások azonban valóban kissé sajátosak, ezért e sorozat nem feltétlen követi a naprakész eseményeket, hanem csak a lényegre szeretne rámutatni, helyenként részletesebben! (folyt.) (Alsó kép: amerikai katonák a beauringi kegyhelyen 1945-ben.)amerikai katonák 1945-ben.JPG

Szólj hozzá!

Bevezető
     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!
Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a Szűzanya: »Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!« – ez a cél, ezt szeretnénk elérni!

NYOLCADIK NAP
angel_fatima.jpg     Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek!
Mély tisztelettel imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét – Aki jelen van a föld összes taberná-kulumában –, engesztelésül a szidalmakért, szentsétörésekért és a közömbösségekért, melyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért! (A Fatimai Angyal imája)

orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_3_2.jpg      Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság meg-tisztel és magasztalnak a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön.
Hozzád esedezünk, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja, Magyarok Nagyasszonya! Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk e siralom völgyéből, és eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk!

     Magyarország örökös Királynője, a Magyar Szentek érdemeiért könyörögj értettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulására!

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...
Záró fohász:
Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!magyar_m33.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!