HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

mbm_funeral.jpg   "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." (Marie Julie Jahenny 1850-1941)  

      Zárszóként, mielőtt bárki az én egyedi véleményemnek tartaná ezen poszt-sorozatomnak, a különféle üzenetek iránti kritikus hozzáállását. Ám engedjék meg, hogy idézzek az ír Malachi Martin: A kiforgatott katolicizmus című riportkönyvéből, mely megtalálható a PPEK 657 oldalán. Az 1990-es beszélgetéseket Bernard Janzen kanadai újságíró készítette a nagysikerű íróval Malachi Martinnal (+1999), az egykori vatikáni bennfentessel és ördögűzővel. 

     (Felhívom a figyelmet, hogy a teljes irat állításaival nem feltétlen, vagy nem mindenben értek egyet!)

   B: Az utóbbi tíz-húsz évben a jelenések, illetve az úgynevezett jelenések elszaporodásának lehettünk a tanúi.
Martin atya: Máig legalább 260-ról beszélhetünk.
   B: Ez hihetetlen! A jelenések legismertebb helyei közé tartozik Necedah, Bayside, valamint a (kis) Pebble Ausztráliában.
Martin atya: Japánban, Afrikában, mindenfelé! Ezeknek az állítólagos jelenéseknek az egyik közös jegye az, hogy Fatima utánzatának tűnnek. Az én elméletem vagy érzésem az, hogy ezeknek az a céljuk, hogy csökkentsék a fatimai jelenés iránti érdeklődést, amely ennek a századnak a központi magán-kinyilatkoztatása. Ugyanazokat a dolgokat mondják, és ugyanazokat ígérik. Gyengíteni igyekeznek Fatima szörnyű üzenetét. A fatimai történések iránti érdeklődés mégis változatlan. Egyedül Írországban a Szent Szűz számtalan szobra kezdett könnyezni. Erről írtak egy könyvet is, ott van a könyvespolcomon. Én mindenfelé megtévesztésre gyanakszom, mert a sátán igen eszes. Ezen a téren igen nagy zűrzavart sikerült létrehoznia. Vagyis ott van Medjugorje, ott van Pebble, és ott van Bayside. Ez mind képtelenség, zűrzavar és káprázat. (...) De általában a megjelenések profitképzése tipikusan sátáni vonás. Amikor a D-napon (partraszállás 1944) elözönlöttük Franciaországot, több ezer gumiból készült kis ejtőernyőst dobtunk le, és a németek sok időt és lőszert pazaroltak arra, hogy felszámolják őket.
   B: Ez diverzió!
Martin atya: Így van. Ez támadás a fatimai jelenés ellen, amelynek nagyon szörnyű és nagyon pontos katolikus üzenete van. Tele van a pápaság iránti odaadással, a Jézus szenvedése iránti mély tisztelettel, a katolikus erények iránti rajongással, és tele van katolikus meghittséggel. Medjugorjéban egyáltalán nincs meghittség, mindemellett van még egy jegye: karizmatikus vagy pünkösdi összetevő van benne. Medjugorje rajongói gyakran tekintélyeknek vélik magukat. A Szentlélek szól hozzájuk! Pontosan tudnak mindenről mindent! Én ebben nem találom az alázatosságot. A Lourdes-ba látogatókat vagy Fatima híveit általában megérinti a Szent Szűz szelídsége és alázatossága. Ebből semmi nincs Medjugorjéban, „ezt el kell hinned!” Az ilyesmi zavarja az én lelkemet.
   B: Lehetséges, hogy a jelenések elszaporodása kísérlet annak az űrnek a betöltésére, amely sok katolikus életében ott van. Áhítatot immár hiába keresnek a plébániájukon, de valamire szükségük van, és ezek a jelenések betöltik az űrt.
welcome.jpgMartin atya: Természetesen, de én azt hiszem, hogy a sátán tölti be. Én nem hiszem, hogy ez a Miasszonyunk. Szerintem a sátán azt mondja: „Ó, valami különlegeset szeretnél? Valami olyat, ami megadja az istenivel való meghittség érzését? (Nézd) Miasszonyunk éppen ott jelenik meg.” Vagy magunk hozzuk létre magunknak a jelenéseket. Azt hiszem, ezek a jelenések valóban válaszok egy hiányérzetre, de arra nem katolikus választ adnak. (34-35. oldal)

   B: Szóljunk néhány szót a (medjugorjei) jelenésről. Mit gondol róla, valóságos-e?
Martin atya: Én személyesen arra a következtetésre jutottam, hogy Medjugorje a sátán megtévesztő akciója.
   B: És milyen alapon mondja ezt?
Martin atya: Három fő indokom van erre. Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a hiteles jelenéseket. Egyébként én jobban szeretem a megjelenés szót. A Szent Szűz mexikói megjelenéseinek Guadelupéban, továbbá La Salette-ben, Lourdes-ban vagy Fatimában van egy közös jegyük. A résztvevők vagy a látnokok, ahogy őket gyakran nevezik, mindig engedelmeskedtek az Egyháznak, és néha évekig elhallgatásban és üldöztetésben vagy éppenséggel bebörtönzésben volt részük. Okvetlenül zaklatást, kihallgatásokat kellett elviselniük, és várniuk kellett az Egyház jóváhagyására, amely végül is megérkezett. Medjugorje ettől teljesen különbözik. Ez teljes mértékben egy lázadás. „Nem, nem, mi naponta beszélünk Szűz Máriával. Ő ezt és ezt mondta. Azt mondta, hogy mondjuk ezt. Mi ezt fogjuk mondani!” A medjugorjei emberek félretolták a helyi püspököt. Milliók mentek zarándokokként Medjugorjéba. Naponta gyónnak, rózsafüzért imádkoznak, zarándokolnak, körmenetet tartanak ott. A turistákkal óriási pénzösszegek áramlanak Jugoszláviába. A marxista hatóságok nagyon lelkesek lettek Medjugorjéval kapcsolatban, mert megnövelte a turizmust. A haszon kérdésétől eltekintve, az egyik jel az, hogy nem engedelmeskedtek az egyházi hatóságoknak. Ez az első jele annak, hogy Medjugorje nem nekem való. A második az, amit Miasszonyunktól idéznek az ő szavaiként. Állítólag azt mondta, hogy más hitek éppoly helyesek, mint a miénk. Jugoszláviában sok muzulmán él. Mária állítólag azt mondta, hogy az ő hitük jó nekik. Ez szerintünk nem helyes. Én nem tudom elképzelni, hogy a Szent Szűz ezt mondta volna. Aztán különös incidensek történtek. Az egyik dokumentált zavarba ejtő esemény során egy hírügynökség francia munkatársa, tipikus francia pimaszsággal, az ujjával az egyik gyermek szeme felé bökött, aki állítólag a Szűzanyával beszélgetett. A gyermek hátrahőkölt. Ha a jelenés hiteles volt, és a gyermek az elragadtatás állapotában volt, hogyan történhetett meg ez? Később megmagyarázták: a gyermek azt hitte, hogy a kis Jézus le fog esni Mária karjáról, és így reagált. Ez ebből a szempontból nyilvánvaló színlelés volt.
Aztán ott van Vlašić atyának a magatartása és más Medjugorjéval kapcsolatos embereké, akik nem viselik magukon a menny bélyegét. (32-33.oldal) (A zárójelbe tett szavak és a kiemelések a szerkesztőtől valók!)

A szerkesztő magyarázata a 'Vlašić üggyel' kapcsolatban kapcsolatban (Malachi atya célzására):

tomislav_vlasic.jpgTomislav Vlasic-t, aki 1981 és 1988 között szolgált Medjugorje-ban, a Szentszék 2008-ban felmentette papi kötelezettségei alól. A Hittani Kongregáció megokolásában egyebek között a hatodik parancsolat elleni vétséget is felsorolja, melyet az állítólagos "misztikus motivációk” súlyosbítanak. A pap, a "Gospa” és a látnok, Marija Pavlovic rábeszélésére hivatkozva valóban "misztikus házasságot” folytatott egy német nővel egy vegyes vallási közösség keretében.
Ennek a személyes hajlam és miszticizmus közötti különös keveredésnek hosszabb előtörténete is van: 1976-ban, tehát már Medjugorje-ba való kerülése előtt, ez a pap teherbe ejtett egy apácát egy vegyes "ferences közösségben”, akit aztán jámbor szólamokkal Németországba küldött, majd letagadta apaságát. Ezt az esetet 1984-ben Zanic püspök és Ratzinger bíboros megtudta. És éppen Vlasic volt az, aki egy Rómában tartott karizmatikus kongresszusról Medjugorjéba vitte a neki tulajdonított "jóslatot" (1981. május 6.): "Ne félj, anyámat fogom nektek elküldeni." Egy ír karizmatikus nő azt állította, hogy Vlasic-ból élő víznek a hullámai mennek ki. Egy ilyen alak befolyása a Medjugorje-jelenség kezdeti idejére csomó kritikus kérdést vet fel. Forrás

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_7_n.jpg

Szólj hozzá!

IMAÖSSZEFOGÁS

A Szentföldi Kusztódia közleménye Dhiya Azziz rendtársunkról

Július 4. szombat késő délután elveszítettük az összeköttetést Dhiya Azziz iraki származású ferences atyával, a Szentföldi Kusztódia tagjával, aki plébános volt Yakoubiah-ban (Szíria, Idlib kormányzóság, Jisr ash-Shugur kerület).
Szombaton egy nem azonosított hadsereg harcosai, talán az Al Nusra Front tagjai, eljöttek érte, hogy elvigyék
egy rövid megbeszélésre a helyi emírhez. Azóta nyoma veszett és nem tudjuk, hol tartózkodik. Minden lehetségeset megteszünk, hogy őrizetének helyét felkutassuk és kiszabadítását elérjük. Mindannyiotok
imádságára bízzuk testvérünket.
Szentföldi Kusztódia  Comunicato della Custodia di Terra Santa

Dal tardo pomeriggio di sabato 4 luglio abbiamo perso i contatti con
padre Dhiya Azziz, francescano irakeno della Custodia di Terra Santa,
parroco a Yacoubieh (Provincia di Idlib, distretto di Jisr al
Chougour, Siria).
Sabato scorso alcuni militanti di una brigata non identificata, forse
riconducibile a Jabhat al Nusra, sono venuti a prelevarlo per un breve
colloquio con l’Emiro del luogo. Da allora si sono perse le sue
tracce e non siamo in grado di capire dove si trova.
Stiamo facendo il possibile per individuare il luogo della sua
detenzione e ottenere la sua liberazione.
Lo affidiamo alla preghiera di tutti. 
La Custodia di Terra Santap_dhya.JPG

Szólj hozzá!

1_0_730641.JPG

     2013.szeptemberében tartotta közgyűlését a pápai tanács, Claudia Maria Celli érsek elnök-letével. A tanácskozás mintegy nyolcvan képviselőjét szombaton délben fogadta a pápa. Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya a kommunikáció jelentőségéről, szerepéről és a krisztusi üzenet modern csatornákon való eljuttatásáról fejtette ki gondolatait.
     Ferenc pápa, beszédében többek között arra is utalt, hogy ma, a globa-lizáció korában növekvő irányvesztettség, magány jellemzi az embereket.
Fontos tehát, hogy párbeszédbe tudjunk velük lépni, jelen legyünk az új technológiák által létrehozott közegben, a közösségi oldalakon. Nem szabad félnünk ettől a jelenléttől, el kell vinnünk keresztény identitásun-kat ebbe a környezetbe. Az egyháznak együtt kell zarándokolnia minden-kivel – szögezte le a pápa.
Olyan kihívásról van szó, amely túlmutat a technológiai problémákon. Fel kell tennünk a kérdést magunknak: hogy vajon képesek vagyunk-e elvinni az embereknek Krisztust? Tudjuk-e kommunikálni egy olyan egyház arcát, amely mindenki számára otthont jelent? Föl kell tudni mutatnunk a modern kommunikációs eszközökkel is hitünk, életünk, Krisztussal való találkozásunk szépségét.
A nagy digitális földrész nem csupán technológiai világ, hanem valódi férfiakból és nőkből áll, akik magukban hordozzák reményeiket, szenve-déseiket, félelmeiket, az igazság, a szépség és a jóság iránti vágyukat. Képesnek kell lennünk arra, hogy fölmutassuk nekik és elvigyük hozzájuk Krisztust, osztozzunk örömeikben és reményeikben, amint Mária elvitte Krisztust az emberek szívébe – mondta még Ferenc pápa a Tömegkom-munikáció Pápai Tanácsának tagjaihoz. 

(gá) radiovaticana.va/news/ Forrás nyomán 

(Ennek szellemében tartom fenn e blogomat! /Szerk/)s_2.JPG

Szólj hozzá!

HETEDIK KÖNYV

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgA TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET CSODÁLATOS HATÁSAI

I. FEJEZET

Önmagunk megismerése

213. Kedves testvérem, légy meggyőződve a következőkről: ha ennek az áhítatnak külső és belső gyakorlataiban − melyet alább kifejtek − hű leszel, akkor a Szentlélek világosságában, melyet szeretett Jegyese útján ad neked, megismered egész természeted rosszaságát és képtelenségedet minden jóra. E megismerés következtében magadat megveted és úgy tekintesz magadra, mint csigára, mely nyálával mindent bemocskol, vagy mint ravasz kígyóra, aki csak megtéveszteni akar. Végül az alázatos Szűz részt enged neked mély alázatosságából, ami azt fogja eredményezni, hogy megtalálod helyedet a világban, mást meg nem vetsz, és a megvettetést szereted.grignon_stlouis.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_007_.jpg

Szólj hozzá!

Natália és Erzsébet
 
    Minden népnek, nemzetnek és nemzedéknek meg van a maga történelmi és üdvtörténeti szerepe Isten tervében, így van ez a magyarsággal is! A „mennyei szereposztásban" Magyarországnak − talán azért is, mert maga az Istenanya az ország királynője −, kiemelkedő hivatás jutott a Szent Szűz emberiséget mentő világtervében, és ez az engesztelés. Jézus mondja Natália nővérnek: Magyarország engesztelő ország! Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni! Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról Nagy Művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása!” Magyarország nem pusztul, hanem tisztul!” − teszi hozzá a Szűzanya. (Mária Natália Naplója, forrásmegjelölés nélkül) 
    Most, amikor egyenesen figyelmeztető jelenség, hogy Magyarországon mily feltűnő mértékben „felszaporodott” a látnokok száma, melyet ők maguk az Evangélium intelmeivel magyaráznak: „A végső napokban /.../ Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” (ApCsel 2,17) Az azonban vitán felül álló, hogy egyik sem „álmodott” olyan nagyságrendű − egyetemes − próféciát, mint Kovacsics Mária Natália a „Világ Győzelmes Királynője-” és Kindelmann Károlyné Erzsébet  a „Szeretetláng” üzenetével! Nem kívánok itt párhuzamot vonni e két nagy misztikus között, de az figyelmeztető számunkra, hogy mindkettő Magyarország engesztelésében láttatja hazánk és az egész emberiség lehetséges jövőjét! (− Már ezen felismerés is el kellett volna, hogy gondolkoztassa a helyzetben lévőket!)
    Magyarország hivatásbeliségét igazolni látszik e két nagy magánkinyilatkoztatás, mely sikeresen kiállta a „gamalieli idők" próbát! 
    A fenti vélekedést nyomatékosítja, hogy egyik reveláció sem „érzelmi vallásosságból" vagy magas képzettségből eredeztethető, miként adott koruk társadalmi-politikai légköre sem volt veszélytelennek tekinthető. Mindkettőt akadályozta az államapparátus, miként az illetékes klérus értetlenkedése is. A Világ Győzelmes Királynőjeként kért Engesztelő Kápolna felépítésének elvetését például, Serédi Jusztinián hercegprímás a  „jelen nehéz idők magyar egyházi  helyzetére” hivatkozva vetette el, ezzel szemben a protestáns Horthy Miklós kormányzó, (minden tisztessége ellenére is, politikai rövidlátással) az ország anyagi nehézségeivel indokolta. A valóság ezzel szemben az volt, hogy csupán támogató szándéknyilatkozatukra lett volna szükség, úgymond a  „szabad akaratuk kinyilvánítására”, hiszen az építkezés (munka és pénz tekintetében) az önkéntességre alapozott. Nem beszélve arról, hogy bármelyiküknek egyetlen napi reprezentációs kerete beindíthatta volna annak a kápolnácskának a megvalósítását, mely − minden értetlenségük ellenére is −, hirdethette volna Nagyasszonyunk oltalmát Magyarország Fővárosának egyik legmagasabb pontjáról! 
A már veszendő országban, 1944. december 8-án, megpróbálták a Szűzanya kérését megvalósítani, de már késő volt!  
És hogy mit jelentett volna ha a Világ Királynőjének nemzetmentő kérése valóban teljesül? Csupán az elmaradásának iszonyatos hozadékából következtethetünk!  Mindszenty hercegprímás ugyan kézbe vette az ügyet 1947-48-ban, kivizsgálta a forrást és a szándékot is, de sajnos már nem tudta megvalósítani az ateista-kommunista térhódítás és elkövetkező terror miatt. (Mert ugye, minden kornak megvannak a maga aktualitásai, melyet jobb nem  „holnapra halasztani"!)
    Az égi-földi párbeszéd bontakozása sajnos, Erzsébet asszony esetében is kis stílű akadályoztatásokkal kezdődött. Sőt, az üzenetek terjesztése igen nehéz és veszélyes volt, mivel a rezsim mindenütt és mindenben összeesküvést sejtett, ahol „ketten-hárman összejöttek”! Jóllehet, Isten érezhetően csodás oltalmát élvezte a Szeretetláng ügye, érvényre mégsem juthatott Mária Országában, mert az Úr tiszteletben tartotta azok szabad akaratát is akik − ha nehézségek árán is, de tehettek volna −, ám nem tettek! Persze kérdés az, hogy mit nevezhetünk tehetetlenségnek, ellenségességnek, gyávaságnak, óvatosságnak vagy diplomatikus kivárásnak? Ez bizony az érintett személyek egyedi adottságának (gyengeségének, felkészültségének), lehetőségeinek és felelősségének a kérdése, melynek megítélése majd Istenre tartozik.
Mindazáltal el kell ismerni, hogy az ilyen ügyekben való óvatosság szükséges volt akkor is és szükséges ma is! 
    A kérdés az, hogy a hiteles magánkinyilatkoztatások − melyek az Evangélium fényében − korunk aktuális társadalmi és egyházi problémáira mutatnak rá, megérintik-e a döntéshozók szívét, és igyekszenek-e azt megvalósítani? Ez nyilvánvaló felelősséggel jár, de a szívből-lélekből való józan mérlegelést mindenképp meg kell tenniük! Vajon, megépülhet-e végre az Engesztelő Kápolna?

Szólj hozzá!

08.
július

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_9.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg200. e) Végül, a választottak Szűz Mária, jó Anyjuk útjain járnak, vagyis őt követik és épp ezáltal lesznek igazán boldogok és jámborak, magukon viselve a kiválasztottság csalhatatlan jeleit. Szűz Mária maga mondja nekik: „Boldogok, akik az én utaimon járnak”, értsd: boldogok, akik erényeimet gyakorolják és az isteni kegyelem segítségével lábnyomomba lépnek, melyet a földön hátrahagytam.
Boldogok lehetnek földi életükben a gazdag kegyelmek és a sok édesség által, melyet bőségemből közöltem velük, éspedig sokkal pazarabbul, mint azokkal, akik nem követnek oly hűségesen.
Boldogok halálukban, mely szelíd és békességes lesz valóságos jelenlétemben, hogy magam vezessem be őket az örökkévalóság örömeibe.
Boldogok az örökkévalóságban, mert az én igaz szolgáim azok, akik az életükben erényeimet követik, és soha el nem veszíthetnek.
Az elvetettek ellenben, szerencsétlenek az életükben, a halálukban és az örökkévalóságban, mert erényeimet nem követték bensőségesen, hanem megelégedtek egy-egy külsőséggel, hogy valamelyik egyesületébe beléptek és néhány imádságot el-elmondtak.
Ó Szűz Mária Édesanyám, gyönyörűséggel telt szívvel ismétlem, hogy mily boldogok azok, akik nem engedik, hogy a te hamis tiszteleted megtévessze őket, hanem tanácsaid és parancsaid szerint, hűségesen járnak utaidon! Mily szerencsétlenek és átkozottak azonban azok, akik visszaélnek a tiszteleteddel és Fiad parancsait nem tartják meg. „Átkozottak, akik parancsaid útjáról letérnek!” (...)33-cuore-immacolato-maria2-mini_1.jpg

Szólj hozzá!

Lourdes, Fatima és a Szeretetláng közös vonása
 
      Minden világtörténelmi ármány ellenére a 'Csodásérem' üzenetével már, jó 180 évvel ezelőtt felragyogott a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga, a „Hajnal Szép Sugara” (Szeretetláng Lelki Napló II/100). Az 1830-ban elkezdődött Mária-korszakot követően, az Istenanya valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek világosan kibontakozó pedagógiája.   
en_a_hajnal_szep_sugara_megvakitom_a_satant_002_k_2.jpg Az Istenanya La Salette-i (1846) próféciájának második részében (közzétéve 1858) az emberiség jövőjének szörnyű lehetőségét mutatta be. Lourdesban (1858) kinyilvá-nította, hogy Szeplőtelen. Fatimában (1917) hangsú-lyozta, hogy az Ő Szeplőtelen Szíve menedék.Végül Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja (1961) üze-nete az, mely kiteljesítette a sátán elleni harc új kegyelmi segítségét, az engesztelés „globális fegyvereként”. „Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz” (I/38). Már Fatimában is ezzel a „kegyelmi lelki-fénnyel” erősítette meg a három gyermeket, akik „átható Fényről” beszélnek: „Mindez szívünkbe és lelkünk mélyére hatolt és magában a jó Istenben láttuk magunkat, aki maga volt ez a fény.” (Fatimáról beszél Lucia nővér, IV. kiadás 2006. 169.) 
     Mária üdvtörténeti szerepét igazolja Montforti Grignon Szent Lajos próféciája is, miszerint: „Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Ő általa kell eljönnie másodszor is”. (Tökéletes Mária-tisztelet, 1.)  (...) jóllehet más módon”. (uo 50/d) Nos, ez a „más módon”, elgondolkoztató, hiszen a Szent Szűz arra a kérdésre, hogy mi a Szeretetláng, így felelt: Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12). „A Fiú-isten nap mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által. (TMT 31) 
     Míg Lourdesban az Istenanya szavai a bűnbánatra és imádságra szólí-tottak fel, Fatimában már fájdalmasan kérte az engesztelést, mivel „sok lélek a pokolba kerül, mert nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917. VIII. 19) Ezt követően a világméretűvé vált bűn megfékezé-sére és gyermekei vesztének megakadályozására az áldozat-imádság-bűnbánathoz – vagyis az engeszteléshez –, már lánglelkű hozzáállást vár el tőlünk. Ezt – az ígérete szerint – soha nem látott többlet kegyelmet, Ő maga lobbantja fel édesanyai Szíve Szeretetlángjával „tömegesen és egyénenként” (III/130) is! 
     Szűzanya maradéktalanul be akarja teljesíteni édesanyai küldetését: »Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (…) (aki) még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét (vö I/100). Soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/58) Az induláshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. 
Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkereksé-gen és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol, és ennek a lángoló szeretetnek elterjedését /rád bíztam/. (I/116) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi győzedelme sikerrel jár, /de/ az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt. (…) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget.« (III/203)
     Úr Jézus: »Ez szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a földet elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével. Ez lesz a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Mindannyiótokat meghívtalak megváltó munkámhoz. Az apákat, anyákat művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket! Értem mindenki dolgozhat a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos. (II/102) Azt amit tesztek, égjen mint az égő csipkebokor mely ég, de el nem ég! Ilyen áldozat kell Nekem, melynek szeretettől égő tüze Hozzám ér!« (II/108-109) 
     Miért kell az Istenanyát kérnünk? Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Luciához: „Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átad-hatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (Lucia nővér, 127-128.)     
     Szívleljük meg tehát és teljesítsük a Szűzanya kérését, szervezzük meg az országos engesztelést, mert nagy veszélyben vagyunk!
     Egy részlet, Fatimáról beszél Lucia nővér könyvéből: 
     „Oly sok lélek kárhozik el Isten igazságossága folytán azon bűnök miatt, amelyeket ellenem elkövetnek. Jövök, hogy engesztelést kérjek: áldozd fel magad erre a  szándékra és imádkozzál! Beszámoltam erről gyóntatómnak. Megbízott, hogy írjam le, mit kíván a Szűzanya. Később, egy benső közlés útján, a Szűzanya panaszkodva mondta:
– Nem akartak kérésemre hallgatni! ... Amint Franciaország királya, meg fogják ezt bánni és majd teljesítik a kérést, de akkor már későn lesz (...)
     (A forrásoldal lábjegyzete:) Szent Margit Mária 1689-ben, (...) többször is megkísérelte, hogy eljuttassa a napkirály-hoz, XIV. Lajoshoz, Jézus Szent Szívének üzenetét, amely a következő négy kérést tartalmazta: a királyi zászlókat díszíttesse fel Jézus Szentséges Szívének képével; építtessen egy templomot tiszteletére, hogy ott az udvar hódolatát fogadhassa; a király ajánlja fel saját magát a Szentséges Szívnek és hasz-nálja fel tekintélyét arra, hogy a Szentszéknél kieszközölje a misét Jézus Szíve tiszteletére. Sikertelen volt minden igye-kezete, és úgy látszik, hogy az üzenet el sem jutott a király-hoz.
Néhány évvel később a királyi család, a körülményeknek megfelelően, teljesíteni kezdte a kéréseket. XVI. Lajos 1792-ben előkészítette ugyan a felajánlást Jézus Szívének, de már csak a Templom-börtönben tudta megvalósítani. Azt is megígérte, hogy kiszabadulása után teljesíti a többi kérést is, amelyeket Szent Margit közvetített számára. Ez azonban túl későn volt az isteni Gondviselés számára: XVI. Lajost 1793. január 21-én kivégezték”. (Lucia nővér, 192. oldal) Tudom, hogy a fentiekben ismétlem önmagam, de lehet-e elégszer? Ez az eset INTŐ PÉLDA!
     Keressétek tehát a hiteleset és kövessétek Égi Édesanyánk hívását addig, amíg tehetitek! Ne halogassátok!  (folyt!)     

Szólj hozzá!

07.
július

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_6.JPG

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg198. c) Engedelmeskednek Szűz Máriának, mint jó Anyjuknak Jézus példájára, aki a földön töltött a 33 évből harmincat arra fordított, hogy Istent, Édesanyja iránti teljes és tökéletes alárendeltségével dicsőítse. Engedelmeskedett neki, ahogy Jákob követte anyja, Rebeka tanácsait, amikor az így szólt: „fiam, kövesd tanácsomat!” Miként a Szent Szűz szólt a kánai menyegzőn a szolgákhoz: „tegyétek, amit Fiam mondani fog!” Jákob engedelmeskedett anyjának és elnyerte az áldást, melyben természetszerűen nem részesült volna. Hasonlóképp a kánai menyegzőn is követték tanácsát és Jézus az első csodájával tüntette ki őket. Ugyanígy mindazok, akik az idők végéig a Mennyei Atya áldásában részesülnek és Isten csodatetteire méltók lesznek, ebben a kegyelemben csakis Szűz Mária iránti tökéletes engedelmességük által részesülnek. Az elvetettek ellenben elveszítik ezt az áldást, mert nem vetették magukat alá a Boldogságos Szűznek.
199. d) Nagy bizalmuk van édesanyjuk, Szűz Mária jóságában és hatalmában. Szüntelenül segítségül hívják és sarkcsillaguknak tekintik, hogy szerencsésen révbe jussanak. Egészen nyíltan feltárják előtte szenvedéseiket és bajaikat. Szelíd és irgalmas keblére simulnak, hogy közbenjárása által elnyerjék bűneik bocsánatát, vagy hogy szenvedéseikben és szomorúságukban anyai édességét tapasztalják. Csodálatos módon elmerülnek, elrejtőznek Szűzi szívében, hogy ott a tiszta szeretet lángra gyúljon bennük és minden szeplőtől megtisztulva tökéletesen megtalálják Jézust, aki ott, mint legfölségesebb trónusán pihen. Ó, mily boldogság!
Az elveszettek ellenben csak saját magukban bíznak. A tékozló fiúhoz hasonlóan, csak a sertések eledelét eszik − és mint e világ fiai −, csak a látható, külső dolgokat szeretik. Ezért nem ízlik nekik Szűz Mária anyai keblének édessége. Az a bizalom és a ráhagyatkozó biztos érzése, amellyel a választottak viseltetnek Szűz Mária, jó Anyjuk iránt, ismeretlen előttük. Szegényen és nyomorultul még az·éhséget is jobban szeretik időnként − mondja Szent Gergely −, mert nem akarják megízlelni az édességet, mely Jézus és Szűz Mária bensejében reájuk készen vár.467px-rembrandt_harmensz-_van_rijn_the_return_of_the_prodigal_son1.jpg

Szólj hozzá!

     Mi az ami úgymond' a hitelesség tekintetében különbséget mutat az Erzsébet asszony által közvetített üzenetek és egy un. "mai látnok" hozzáállása, üzenetei között? Nos, látványosan az, hogy bár a Szeretetláng kiválasztottja 1961 óta folytatott párbeszédet az égiekkel (naplóját 1962-től kezdte írni), a közlések csak 1965-től kezdtek kiszivárogni, azt sem maga tette! Papok sokaságát próbálta felkérni lelkivezetésre, több-kevesebb sikerrel, és a revelációiról 65-ig egy "kiválasztott nővéren" kívül, gyakorlatilag senkinek sem beszélt, még a családja sem tudott róla! Pedig volt néhány észre vehető viselkedése, így a naponkénti szentségimádás, a napi böjtök, az elvonultság keresése! Ezek bizony jelentősen megkülönböztetik egy mai "naprakész látnok" sürgető indíttatásaitól! És még valami! A tömegkommunikáció eszközeit a diktatúra uralta és ellenőrizte. Az üzenetek írásbeli terjesztésére legfeljebb a több példányos gépelés maradt, ám ennek ellenére a Szeretetláng üzenete, a Szent Szűz ígérete szerinti módon, szívről-szívre (I/39, III/140) futótűzként (I/59) terjedt el az egész világon (I/85)! (Egy mai fiatal olvasó nyilván nem tudja, de pl. egy írógépet, úgy lehetett az üzletben megvásárolni, hogy előtte "írásmintát" vettek a gépről, ráírva a vásárló nevét és címét!)
     Lényeges különbség üzenet és üzenet közt az – melyről a látnokok többsége nem tud –, hogy vannak üzenetek, melyek kizárólag csak az érintettnek szólnak, vannak amelyek egy kisebb közösségnek, aztán lehetnek üzenetek, melyek egy-egy nemzetnek és vannak amelyek az egész emberiségnek. Tehát egy-egy indíttatás, benső ima, nem feltétlen azért jelenik meg a látnok lelkében (ha ugyan), hogy azt világgá kürtölje – annál is inkább – mivel az üzenet kéréseit elhinni és teljesíteni egyedül csak neki kötelessége! Annak elkerülésére pedig, hogy egy látnok ne válhasson a megtévesztő szellem manipulált prédájává, meg kell beszélnie élményeit egy pappal, lelkivezetővel és azt kell tenni, amit a felszentelt pap ajánl! És ez nagyon fontos tényező! Az Úr így okította Erzsébet asszonyt a gyóntatója iránti engedelmességre: ...kihangsúlyozom, fogadd el minden utasítását, és csak azt tedd, amit Ő mond". (III/143)
     2012. április 13-án ünnepelhettük Nemzetközileg a Szeretetláng üzenetének 50. évfordulóját! Márpedig fél évszázad már egy emberöltő, mely a bölcs Gamáliel szerint is igazoló tényező: Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket..." (Apcsel 5,38-39) (Egy mai látnok, ha kap egy üzenetet 5-kor, negyed 6-kor már fel is teszi a Netre anélkül, hogy azon legkisebb kételyek is felmerültek volna benne, melyek legalább három pontba sűríthetők: 1) Nem lehetséges-e, hogy az ördög játékszere vagyok? 2) Nem lehetséges-e, hogy önmagamtól való ez a benső indíttatás? 3) Lehetséges-e, hogy Isten valóban méltónak talált engem e a nagy kiváltságra? (A negyedik talán már fel sem merülne benne: Nem lehetséges-e, hogy – bármily szépek is – de csak zavart keltek üzeneteim közzétételével?) A vallási élet szervezése ugyanis a hierarchiára tartozik, természetesen önmagunk és családunk hitéleti formálása, valóban a mi felelősségünk!!!
     Példaadó eset, amikor Erzsébet asszonytól az Úr 40 napos szigorú böjtöt kért, ám lelkivezetője ezt nem engedélyezte! E gyóntató aztán, tartós betegségre hivatkozva egy pap barátját ajánlotta lelki tanácsadásra. Tekintve, hogy Jézus továbbra is kérte a böjt megtartását, az "új lelkivezető" ezt simán engedélyezte (lásd Napló IV/7; IV/30-33). (Hogy miért kellett negyven napig kenyéren és vízen böjtölnie a Szeretetláng látnokának? Nos azért, mert két évre rá – mikor is Rómába utazott –, 40 bíborossal kellett ismertetnie a Szűzanya Ügyét, s hogy áldozatvállalásod gyümölcsözzön mindegyik lelkében" – mondta az Úr (IV/33) Azt már mondanom sem kell, hogy e súlyos böjti kérést, Erzsébet asszony nem fogadta a világ számára szóló Nagy Figyelmeztetésnek" – sőt –, amikor megtartotta, még a családja sem vette észre! (Ez a válasz egyben, az első soromban feltett kérdésre!)
     Visszatérve mondanivalómhoz, az évfordulót azért számítjuk 1962. április 13-tól, mert ekkor hangzott el a Szűzanya első közlése, mert addig maga az Úr készítette elő Erzsébetet a Szent Szűz anyai terveinek befogadására. A Lelki Naplóból: Ezen a napon az Úr Jézus óhaja szerint tizenkét órától három óráig imádtam és engeszteltem Őt. És Benne elmerülve kértem a Szent Szüzet, vésse szívembe Szent Fiának Sebeit, és indítsa  mind  nagyobb könyörületre Szent Fiának irgalmát. Könnyeim sűrűn hullani kezdtek. Sűrű könnyhullatásom közepette a fájdalmas Szűz kimondhatatlan bánatát és szomorú zokogását éreztem lelkem mélyén. Az Ő zokogása áramlott át az én lelkembe is, majd zokogó hangján így szólt hozzám:
„Kármelita kislányom! 
Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!” „Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában?” „Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének Nekem. Kis kármelitám, az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe. Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/36-37) 
     Én pedig arra figyelmeztetlek Benneteket kedves Olvasóim, hogy ne üljetek fel minden üzenetnek, még ha igaznak tűnő is! Ne feledjétek, hogy még egyetlen hamis dolog sem kezdődött, nyilvánvaló hazugságokkal! Maradjatok meg az Evangélium biztonságában vagy az egyházilag elismert üzeneteknél, mert nem tudhatjátok, hogy az újdonságok, mikor és milyen szellem indíttatására keltenek (kelthetnek) majd zavart a lelkekben!
Olvassátok el az alábbi evangéliumi intelmeket: 1Tim 4,1; 1Tim 6,20-21; 2Tim 3,1-9; 2Tim 3,13; 2Tim 4,3-4; 1Tessz 5,1; 1Tesz 5,3; 2Tessz 2,1-4; Mt 7,15;  Mt 24,12; Mt 25,13; Mk 1,15; Mk 4,9; Mk 13,5-9; Mk 13,19-23; Mk 13,32-33; Mk 14,38; Mk 16,15; Lk 8,12; Lk 12, 2-3; Lk 18,8; Lk 21,7-12; Lk 21,8-11; Lk 21,10-12; Lk 21,25; Lk 21,34; 1Jn 4,1; Jn 10,9; Jn 14,6; Jn 16,33; Apcsel 2, 17-18; 1Kor 16, 13; Róm 1,29-30; Róm 16,18; Róm 16,20; Kol 2,7-8; Zsid 1,1-2; 1Pét 5,8; 2Pét 3,17; Jn 8,44; Jel 9,1-11; Jel 8,10-11; Jel 9,13-21; Jel 12,1; Jel 12,9b; Jel 13,1-8; Jel 14, 4-6.

Az Ószövetségből: Jer 14,14-15; Jer 23,19-22 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

 

 

Szólj hozzá!

06.
július

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_8.JPG

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg196. Figyeljük meg most a válasz-tottak mindennapi magatartását:
a) Otthon tartózkodnak édesanyjukkal (Szűz Máriával), vagyis szeretik a visszavonultságot, benső életet élve. Imára és elmélkedésre ad-ják magukat, Anyjuk példája szerint, akinek egész szépsége a bensejében van, és aki egész életén keresztül a visszavonultságot, az imádságot és az elmélkedést szerette. Bár néha meg-jelennek a világban is, de csak azért, hogy Isten akaratának és a Szent Szűznek engedelmeskedve teljesítsék, állapotbeli kötelességeiket. A kifelé végzett munkájuk mégoly jelentősnek tűnik is, mégis sokkal többre becsülik azt, melyet bensejükben, Szűz Máriával egyesülve végeznek, mert itt tökéletességük nagy művén dolgoznak, melyhez hasonlítva minden más csak gyermekjáték. Amíg fivéreik és nővéreik kifelé nagy erővel és tudással, sikerrel dolgoznak a világ tetszése és dicsérete mellett, ők a Szentlélek világosságánál ismerik meg, hogy sokkal dicsőségesebb és kel-lemesebb, példaképükkel, Jézus Krisztussal elrejtve maradni, visszavo-nultan élni, Édesanyjuk iránti teljes és tökéletes engedelmességben. Szűz Mária házában dicsőség és gazdagság van. Ó Jézus, mily kedves a Te la-kásod! A veréb lakóhelyet, a gerle fészket talált kicsinyeinek. Mily boldog is az az ember, aki Szűz Mária házában lakik, ahol Te vettél legelőször lakást! A választottaknak e házában a Te segítségeddel minden erényhez magasba törő utak és lépcsők vannak, hogy a siralomnak e völgyében a tökéletességet elérje! Seregek Ura, mily kedvesek a Te lakásaid! 78.jpg
(...)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_sugar.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng magyarországi kibontakozása
 
     Korrajzként előre kell bocsátani, hogy a 60-as évek légköréről beszé-lünk és a megfélemlített egyházról teszünk említést. Nem szabad feled-nünk, hogy csak 1961-ben (a Szeretetláng közlések kezdő évében) 35 papot és 30 világi apostolt tartóztattak le és ítéltek több éves börtönbün-tetésre! De sokan hunytak el balesetnek, öngyilkosságnak, rablótámadásnak álcázott veretésekbe, kínzatásba! Még a börtönökben és elmegyógy-intézetekben sem volt senki biztonságban. A kihallgatá-sok és gyötrések során elhunytak halál okát cinikusan „heveny szívelégtelenségnek”, a tüdejükbe csapvizet vetetetteknek „tüdővizenyőt”, vagy embóliát diagnosztizáltak. A hatvanas években, még sorra végezték ki az ötvehatos szabadságharcoso-kat és a szocialisták az emberi jogokról akkor még hallani sem akartak! E jogok elismert bajnokává már csak akkor váltak, amikor már az emberiség ellen elkövetett bűntettek miatt „ők” kerülhettek volna sorra! 
    Az általános félelem mételyező füstje, beszűrődött a gyóntatószékek szentségi félhomályába is. Nyilvánvaló, hogy abban az időben egy magán-kinyilatkoztatás, amely nem kevesebbet állított, minthogy az egész emberiséget kívánja szívében megérinteni – és ez az „internacionalista” jelleg –, a legkevésbé sem tetszett az internacionalistáknak! 
    A Szeretetláng üzenete – mint Magyar Ügy –, még „asszonybeszédként is” gyanakvást kelthetett a gyóntatókban, különösen azok körében, akik már megjárták az alattomban működő államapparátus kegyetlen árnyék-világát. Senki sem tudhatta, hogy melyik gyónó az, aki csupán ki akarja „kóstolni” a hozzáállásukat. 
Mindazáltal a fentiekből természetesen következő veszélyérzet, félelem és beijedés egyáltalán nem volt jellemző a Szeretetláng kiválasztottjára! 
Kindelmann Károlyné Erzsé-bet asszonyt, özvegyen hat gyermekével minden megél-hetéstől megfosztották az 1948-ban végképp teret ügyeskedett kommunisták. Rendszerint minden munka-helyéről elbocsátották „kleri-kális beállítottsága” ürügyén. Kétszer is ki akarták telepí-teni az 50-es években, ezek ellenére kitartott hitelvei mellett és gyermekeit beíratta a rendes iskolai hittanra, a Mindszenty ellenes gyűjtőívet sem volt hajlandó aláírni! 
Hogy végülis mi az amitől Erzsébet asszony valóban nagyon félt és szenvedett emiatt? Ez, az égi párbeszé-dekből következően az volt, nehogy maga "megté-vesztett és másokat meg-tévesztő legyen" (III/190)!
     A BM, természetesen megfigyelte, nem csak Erzsébet asszonyt, de azt is akivel kapcsolatot tartott, így e sorok íróját is! Erre egy példát mesélek. 1981-ben (!) egy Németországban szolgáló lengyel pap (Andrasz Michalek) találkozni szeretett volna Erzsébet asszonnyal. A Szeretetláng ügyében ismert németországi nővért Róth Annát kérte meg a találkozás elősegítésére. Ő egy budapesti hölgyet (Jákóné Anit) hívta fel a lehetőség megszervezésére. Az asszony azt válaszolta, hogy ezt csak a "Tiboron keresztül lehet lebonyolítani"! A vezetéknevem nem említette, ennek ellenére a következő héten kinn volt nálam a rendőrség és afelől érdek-lődött, hogy mi dolgom van nekem egy lengyel pappal? (Lengyelországban akkor volt forrásban a Szolidaritás Mozgalom!)
(Kedves mai látnok testvéreim, nem kérdezek semmit!) 

Szólj hozzá!

05.
július

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_3.JPG

Szólj hozzá!

III. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgJákob magatartása Rebekával szemben és a választottak magatartása Szűz Máriával szemben

191. a) Jákob, a fiatalabb testvér testalkata és jelleme szelíd volt és a természete békeszerető. Rendszerint otthon tartózkodott, hogy ezzel forrón szeretett édesanyja, Rebeka kedvét keresse. Ha elment, ezt sohasem önakaratából tette, hanem engedelmességből édesanyja iránt.
192. b) Szerette és tisztelte anyját és sohasem volt boldogabb, mint amikor őt láthatta. Mindent került, ami anyjában visszatetszést kelthetett. Mindent megtett, amiről azt gondolta, hogy örömére szolgál. Mindez csak növelte Rebeka szeretetét fia iránt.
193. c) Mindenben alávetette magát anyjának. Panasz nélkül, örömmel és haladéktalanul engedelmeskedett neki mindenben. Hacsak gyengéden jelezte is akaratát, már futott és dolgozott. Gondolkozás nélkül elhitt mindent, amit tőle hallott. Pl. amikor azt kérte – hogy hozzon két gödölyét, s azokból atyjának, Izsáknak készítsen ételt –, nem válaszolta azt, hogy egy is elég lenne egy ember étkezésére, hanem minden ellenkezés nélkül teljesítette kérését.
194. d) Nagy bizalma volt édesanyja iránt és egyedül az ő gondoskodására és védelmére támaszkodott. Minden szükségében segítségül hívta, minden kételyében tanácsát kérte. Mikor pl. megkérdezte tőle, hogy atyja áldása helyett nem annak átkát vonja-e magára, elhitte és teljesen rá hagyatkozott, amikor anyja biztosította, hogy ő magára venné azt az átkot.
195. e) Végül, erejéhez mérten utánozta az erényeket, melyeket édesanyján tapasztalt. Ez volt egyik oka, amiért mindig otthon tartózkodott, másfelől pedig az, hogy távol tartsa magát a rossz társaságoktól, melyek az erkölcs megrontói. Ily módon tetté magát méltóvá, hogy atyjának kétszeres áldását fogadja.06dore_ot020.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_wald.jpg

Szólj hozzá!

A fatimai események politikai légköre      
 
      Az előző két részben vázlatosan bemutattam a Francia Forradalom mibenlétét, igazi arculatát és következményeit, melyek sajnos már évszázadok óta mételyezik a megváltott emberiséget, rázúdítva a világra a megtévesztés, az ateizmus, a gőg és a pusztítás démonait, miként ez a kísértet járja be azóta is Európát is!
      Nem volt ez másként 1917 Portugáliájában sem. A Cova de Iriai jelenések és az ezt követő hatványozódó népi érdeklődés, alapjaiban ren-dítette meg a helyi "liberális" körzeti megbízottat és szbdkmves pártját. Az ateista kormányzat már abban a hiszemben volt, hogy sikerült a vallásosságot vissza szorítani a templomokba és különösebb demonstratív látvánnyal nem kell már szá-molnia. A Fatimai Szűzanya azonban látta a jelen és jövő-beli veszélyeket és nem csak Fatima vagy Portugália népét, de az egész emberiséget sze-rette volna szívében megszó-lítani, Szent Fia zászlaja alatt egységbe tömöríteni, hogy megmentse kárhozattól!
     Amikor egyre nagyobb tömegek gyülekeztek a tizenharmadikákra, a felvilágosodás "humánus" eszméjén nevelkedett körzetvezető kivezényelte a hadsereget és kishíján vérengzésre került sor! Végül, hogy a zarándoklatokat megakadályozza és végére járjon a "papság manipulációjának", elhurcoltatta a három gyermeket és nem csak a börtönbezárással, de egyenkénti olajban főzéssel fenyegette meg őket, ha nem árulják el a rájuk bízott titkot!
     Az alább idézek a "Fatimáról beszél Lucia nővér c. könyv 90. oldaláról: "Amikor az egymástól való elkülönítés után ismét együtt vol-tunk a börtön egyik helyiségében, kijelentették, hogy rövide-sen elvisznek bennünket, hogy megsüssenek, Jácinta egy ablakhoz ment, amelyik az állatvásár-térre nézett. Először azt gondoltam, hogy a kitekintés által el akarja terelni figyelmét, de aztán észrevettem, hogy sír. Magamhoz hívtam és megkér-deztem, miért sír.
– Mert meghalunk anélkül, hogy szüleinket viszontlátnánk – válaszolta.
És könnytől ázott arccal mondta:
– Csak legalább édesanyámat láthatnám!
– Hát nem akarod ezt az áldozatot a bűnösök megtéréséért felajánlani?
– De igen!
És miközben hullottak a könnyek az arcára, kezét és szemét az ég felé emelte, és elmondta a felajánló imát:
– Ó, Jézusom, Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, a Szentatyáért és engesztelésül a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnökért.
A foglyok, akik ezt a jelenetet látták, meg akartak bennünket vigasztalni. Azt mondták:
– Mondjátok hát el a körzet vezetőjének azt a titkot. Mit érdekel benneteket az, hogy az a Hölgy nem akarja.
– Azt nem! – válaszolta hevesen Jácinta – inkább meghalok!" (IV. kiadás, 2006)
     Ez szörnyű terror volt a gyermekek számára, hiszen Jácinta 7-, Ferenc 9-, Lúcia 10 évesek voltak! 
(Kedves mai látnok testvérem! Te aki felnőtt vagy már, ugyan bizony kardoskodnál-e "égi üzeneteid" mellett, ha azt hallanád, hogy a másik szobában már forr az olaj, mely terád vár?)
     Mária hatodik fatimai jelenését az irodalom 'Október 13' címszó alatt írja le. Ekkor történt a híres fatimai Napcsoda. A Szűz megjelenése után elmondta kívánságát: ,,Szeretném, ha itt kápolnát építenének tiszteletemre. A Rózsafüzér Királynője vagyok. Imádkozzátok továbbra is mindennap a rózsafüzért. A háborúnak vége lesz, és a katonák hamarosan hazatérnek.” Utolsó szavai ezek voltak: ,,ne bántsák meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották!” Ezt követően a Boldogasszony kitárta karjait, s ekkor kezdődött a tíz percig tartó Napcsoda. 
      Valamennyi korabeli újság megemlékezik, többen fényképeket is közölnek az eseményről. Manuel Nunes Formigao, Ferreira kanonokja könyvében azt írja, hogy kb. hetvenezren (70.000!) voltak tanúi az eseménynek. A Nap forgása, színeváltozása, zuhanása megdöbbentette és mélységes bűnbánatra késztette az embereket. Formigao így folytatja: ,,A hatalmas tömeg a csodálatos esemény láttára térdre esett, a Hiszekegyet, az Üdvözlégy Máriát és a tökéletes bánatot imádkozta minden ajak, majd az öröm, a hála és bűnbánat könnye folyt valamennyi szemből.” Egy természettudós szemtanúként azt is elmondja, hogy amikor a Nap zuhanni kezdett a Föld felé, néhány pillanatig nagyfokú ijedtség lett úrrá a tömegen. "Isten így nyomta rá bélyegét a fatimai eseményekre” – írja Formigao kanonok, mintegy hitelesítve azt. Miközben a nép a napcsodát szemlélte, a látnokoknak a Szentcsalád, a Fájdalmas Anya, majd a Kármelhegyi Boldogasszony jelent meg. 
      Amikor 1917-ben a fatimai események lezajlottak, még nem lehetett sejteni az üzenetek hatalmas világtörténelmi jelentőségét. A szbdkmves kormány a következő választásokon csúfos kudarcot szenvedett. Az Egyház részérőli héttagú vizsgálóbizottság 1929. április 14-én fejezte be a jelenések kivizsgálását és hiteles voltát a fatimai püspök 1930. október 13-án százezer zarándok előtt hirdette ki.
Az alábbi képen A tömegből egy katona menti ki a kis Jácintát 1917. október 13-án.
 

Szólj hozzá!

Ki van otthon?ki_van_otthon.jpg

Szólj hozzá!

04.
július

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_7.JPG

Szólj hozzá!

HATODIK KÖNYV

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgII. FEJEZET

Ézsau magatartása Rebekával szemben és az elvetettek magatartása Szűz Máriával szemben

(...)
185. Mielőtt ezt a szép történetet megmagyaráznám, meg kell jegyeznünk, hogy valamennyi egyházatya és írásmagyarázó szerint Jákob Jézus Krisztusnak, Ézsau pedig az elvetetteknek előképe. Hogy ezt belássuk, elég ha közelebbről megvizsgáljuk egyiknek is, másiknak is a magatartását.
a) Ézsau az idősebbik testvér, testileg erős, izmos, ügyes és gyakorlott volt a vadászatban.
b) Ritkán volt otthon és egyedül erejében és ügyességében bízva, csak kint dolgozott a szabadban.
c) Nem erőltette meg magát, hogy anyjának Rebekának kedvében járjon.
d) Oly mohó volt, hogy egy tál lencséért eladta elsőszülöttségi jogát.
e) Kainhoz hasonlóan tele volt irigységgel testvére, Jákob iránt és üldözte őt.
186. Figyeljük meg most az elvetettek mindennapi magatartását.
       a) Mulandó ügyeikben saját erejükre és ügyességükre támaszkodnak. Földi dolgokban nagyon alaposak, ügyesek, felvilágosodottak, mennyei dolgokban ellenben gyengék és tudatlanok.
187. b) Ezért sohasem, vagy csak ritkán vannak otthon, vagyis saját bensejükben, tulajdonképpeni lakásukban, melyet az ember Istentől kapott, hogy példája szerint abban tartózkodjék, mert Isten mindig Önmagában tartózkodik. Az elvetettek semmiképp sem szeretik a visszavonultságot, a lelki életet és a benső áhítatot. Azokat, akik bensőséges − a világtól elvonult − életet élnek és inkább befelé, mint kifelé dolgoznak; gyengeelméjűeknek, szenteskedőknek és a kultúra ellenségeinek nevezik.
188. c) Az elvetettek nem sokat törődnek Máriának, a választottak Édesanyjának tiszteletével. Bár nem gyűlölik kimondottan, esetenként még dicsőítik is − mondván −, hogy szeretik Isten Anyját, sőt áhítatgyakorlatokat is végeznek tiszteletére. Mindazáltal nem szenvedhetik, ha valaki gyengéden szereti őt, mert nincs meg szívükben Jákob gyengéd szeretete: képesek mindig találni valami kivetni valót az áhítatgyakorlatokban, melyeket Szűz Mária jó gyermekei és szolgái hűségesen végeznek, Édesanyjuk megnyeréséért. Nem hiszik el ugyanis, hogy ezen áhítatra az üdvösségük érdekében szükségük van. Azt hiszik, hogy eleget tesznek azzal, ha a Boldogságos Szüzet egyenesen nem gyűlölik és tiszteletét nyilvánosan meg nem vetik. Abban a hiszemben vannak, hogy az Istenanya kegyét megnyerik, ha tiszteletére néhány imádságot elmondanak vagy elhadarnak minden gyengédség nélkül, és sajnos anélkül, hogy életüket megjavítanák.
189. d) Az elvetettek könnyen eladják elsőszülöttségi jogukat, vagyis a Mennyország örömeit egy tál lencséért, vagyis a földi örömökért. Akárcsak Ézsau, esznek-isznak, mulatnak, táncolnak anélkül, hogy igyekeznének magukat a mennyei Atya áldásával méltókká tenni. Egyszóval csak a földiekre gondolnak, csak a földért és a világ örömeikért, élvezeteiért dolgoznak, és pusztán hiú dicsőségért adják el a keresztségben nyert kegyelmet (ártatlanságuk ruháját), mennyei örökségüket.
190. e) Végül az elvetettek nyíltan vagy titokban, de mindig gyűlölik és üldözik a választottakat. Terheket rónak rájuk, megvetik, kritizálják, nevetségessé teszik, megszólják őket, meglopják, becsapják, akadályokat gördítenek eléjük és szegénységbe döntik őket. Ezalatt a maguk szerencséjén dolgoznak, átadják magukat a jólétnek, dicsőségben ragyognak, meggazdagodnak, emelkednek, a szívük vágyainak élnek.pakistan2.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre áztatod magad, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_10.jpg

Szólj hozzá!

A 'Mária Korszak' kezdetének korabeli légköre
 
A szbdkmves vallás megalapítása. A Csodásérem és Lourdes
 
    1793-ban Maximilien Robespeirre, a diktatúra vezető szervének, a Közjóléti Bizottságnak vezetője, az eltörölt istenhit az Ész Kultusza helyett (mely anarchiába torkollott) megszervezte az  „Legfőbb Lény” kultuszát. Ennek előzménye Rousseau Társadalmi szerződése, melyben a kereszténység (és az ateizmus) helyett haszonelvű és praktikus polgári vallást javasolt köztársasága számára: „Az állam számára igen fontos, hogy minden polgárnak legyen vallása, amely megtanítja szeretni kötelességeit, de e vallás tantételei mind az állam, mind a polgárok számára csak annyiban érdekesek, amennyiben tárgyuk az erkölcs, valamint azok a kötelességek, amelyeket a hívők másokkal szemben tartoznak teljesíteni.” – írta Rousseau (Társadalmi szerződés, 88. o.), melyet Robespierre váltott valóra a Legfőbb Lény kultuszának bevezetésével. Ahogyan 1794. május 7-én Robespierre a nemzeti konventben tartott beszédében megfogalmazta, a Legfőbb Lény eszméje „szociális és köztársasági eszme”. Ugyanezen a napon a következő dekrétumot terjesztette a Konvent elé:
„I. – A francia nép elismeri a Legfőbb Lény létezését és a lélek halhatatlanságát. 
II. – Elismeri, hogy a Legfőbb Lény méltó tisztelete az emberi kötelességek gyakorlásával egyenlő.”
    A dekrétum a következő – a görög és római erényeket megszemélyesítő istenségekre emlékeztető – ünnepek megtartását írja elő a francia polgárok számára: A Legfelsőbb Lény, a Természet, az Emberi nem, a francia Nép, a Szabadság mártírjainak, a Köztársaság, a Világszabadság, a Haza szeretetének, a Zsarnokok és az Árulók gyűlöletének, a Dicsőség és halhatatlanság, a Hősiesség, az Önzetlenség, a Szeretet, a Sztoicizmus, a Takarékosság, az Ősök, az Utókor és a Boldogság ünnepeit. Formálisan fenntartották a vallásszabadságot, de elrendelték, hogy a törvény szigorával kell megbüntetni azokat, bármilyen valláshoz tartozzanak is, akik „fanatikus prédikációikkal, propagandájukkal zavargásokat okoznak”.
     A Legfelsőbb Lény tiszteletére a római hadistenről elnevezett Mars-mezőn tartottak „istentiszteletet”, amit a forradalom ünnepelt művésze, Louis David rendezett. Ezen Robespierre főpapként maga mutatta be az áldozatot. Ám az új kultusz főpapja sem kerülhette el végzetét. Két hónappal később letartóztatták és 1794. július 26-án, maga is a „nemzeti borotva” alatt végezte. Halála lezárta a forradalmi terror korszakát, de a történelem egyik legvéresebb időszakának lélekrombolásán Európa gyökereiben megváltozott. Isten hivatalos elutasítása és a szabadság nevében gyakorolt erőszak megnyitotta a kaput a még pusztítóbb diktatúrák eljövetele előtt.
     Ezt követően az "Egyház Leánya" Franciaországában trónviszályok, restaurációk, kormányválságok, lázadások és forradalmak következtek.
csodaserem_1830.jpg     Egyházi szempontból 1830-cal elérkezett a "Mária Korszak" a Csodásérem üzenetével (Rue du Bac 140). 

A CSODÁSÉREM mennyei eredetű, melyet az Égi Édesanya kegyelmi segítségként – Labouré Szt. Katalin által – ajándékozott a szenvedő emberiségnek. Az egyházilag elismert Mária-jelenés 1830. július és december között, a Vincés (Irgalmas) Nővérek párizsi anyaházában történt. November 27-én este ½ 6-kor, elmélkedés közben Katalin selyemruha suhogását hallotta a karzat felől. A Szent Szüzet látta maga előtt, aki egy félgömbön állt. Hófehér ruhája rózsaszínben játszott, a fején lévő hosszú fehér fátyol egészen a földig ért. Miközben arca egyre ragyogóbb volt, derékmagasságban egy gömböt tartott mindkét kezével, melyet az ég felé tekintve Istennek ajánlott. Ujjain – mint gyűrűk –, különböző méretű drágakövek ragyogtak, melyekből külön-féle erősségű vakító fény sugárzott. Ettől a Szűzanya alakja fényárban úszott, eközben tekintetét Katalinra irányítva így szólt: „A gömb, melyet látsz a világot ábrázolja... és külön-külön minden egyes embert. A fénysugarak a kegyelmet jelzik, melyeket azokra árasztok akik kérik.” A jelenés körül ekkor ovális keret képződött, melyen körívben e szavak ragyogtak: Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!
A látvány kissé módosult. A Szent Szűz kezéből eltűnt a gömb és karjait leeresztve ragyogó fény áradt a földre, melyen lábával a kígyót eltiporta. Feje körül 12 csillag ragyogott, majd így szólt: „Készíttess érmet ennek mintájára! Mindazok akik ezt megáldása után viselik és áhítattal elmondják e rövid fohászt, Isten anyjának egészen különös oltalma alatt állnak.” Erre, megfordult a kép és az 'érem hátlapja' volt látható, középütt egy kereszt és M betű monogramjával, alatta Jézus és Mária Szívének ábrázolásával. Az egész körül tizenkét csillag fénylett. A Szűzanya kezein lévő drágakövek közül néhány nem ragyogott. Erre ez volt Égi Anyánk válasza: „A fénytelen kövek azokat a kegyelmeket jelképezik, melyeket elfelejtenek kérni Tőlem az emberek!”

Laboure catalina 1871.jpgMellesleg Labouré Szent Katalin, többször életveszélyben volt az 1871-es francia forrongások idején! És mit gondol a kedves látnok testvérem, a "forradalmi erőknek" mi bajuk volt a gyönge Labouré Katalinnal és társaival, akik amúgy szegények, betegek és árvák gondozásával vették ki részüket a társadalomból? (Ó, mennyivel könnyebb élete lehetett volna Katalinnak is, ha mondjuk "Medaille Mercy" álnév alatt teszi fel a Csodásérem üzenetét az Internetre??)

    1846-ban a La Salettei jelenés a két üzenettel, melyből a másodikat (titkokat) 1858-ban  tehette közzé az egyik látnok Melanie. 1854. december 8-án IX. Pius pápa kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Állami szempontból is jelentős változás állt be, így 1852-ben Bonaparte Napóleon unokaöccse, az angliai emigrációban élő szbdkműves Charles-Louis Napoléon Bonaparte császárrá kiáltotta ki magát III. Napóleon néven (1852-1870). Ebben a szbdkműves államrendszerben történtek meg a Lourdes-i események. Bernadette Soubirous-nak (1844–1879) megjelent a Szent Szűz, aki kérdésére a Szeplőtelen Fogantatásként mutatkozott be. A liberális körzetvezetés meg akarta akadályozni a vallási lelkület újjáéledését a jelenési barlang előterét deszkapalánkkal zárták el a zarándokok elől, mely majdnem zavargásokat okozott. Az államügyész és a rendőrbiztos bevitette Bernadettet a Kormányzóságra és fenyegetéssel próbálták rávenni a látnokot állításainak visszavonására. A kihallgatás során, provokatív kérdéseikkel kifejezetten gyötörték és megfélemlítették Bernadettet. „A vesztedbe rohansz!” – így az államügyész. A rendőrbiztos pedig így fenyegette: „Apádat és anyádat is becsukatom!” 

     A Soubirous család jól tudta, hogy akár még perbe is foghatják őket lányuk miatt a "klerikális propaganda" terjesztéséért és a "zavargások" keltéséért. Ezek a vádak akár a családfő életét is kockára tehették, nem kímélve esetlegesen a lányukat sem! A rendkívüli gyógyulások hírére azonban úgy az egyházi, mint a világi vezetők is meginogtak tagadásukban, bár ezt váltig nem akarták elismerni.
A Lourdes-i jelenések híre, II. Napóleon császárt is felháborította és klerikális manipulációnak tartotta az egészet, melyre le kell sújtani. Amikor azonban gyógyíthatatlan kisfia is meggyógyult a barlangi forrás vízétől, maga intézkedett a barlangi deszkafal lebontásáról és a gyógyító forrásvíz zárlatának feloldásáról. A „Hölgy” legyőzte a császárt – mondták. 
– Ugye kedves látnok testvéreim, ma meny-nyivel egyszerűbb az internetre felrakni, és a szabad nyomdával kinyomatni végtelení-tett üzeneteiteket? Jóllehet, egy magán-kinyilatkoztatás hitelességét, nem az esetleges üldözés adja meg, hanem a látnok engedelmessége a megyéspüspökének, és a saját gyötrő kétségei! Hiába hirdetnek szebbnél-szebb imákat, az engedelmesség nélkül nagy eséllyel a megtévesztő szellem áldozatai, hát még azok, akiket ők maguk tévesztettek meg. Ez pedig FELELŐSSÉG!
(folytatás a fatimai üzenet!)
Ismertetésem forrásául több helyütt támaszkodtam Morvay Péter történész: Az Ész terrorja c. internetes munkájára!
  

Szólj hozzá! · 1 trackback

Bármerre jársz, bárhol is csónakázol, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Velence_9.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg179. Boldog az az ember, aki mindent Szűz Máriának adott, aki mindenben és mindig Szűz Máriában bízik, aki benne egészen elvész. Ő egészen Szűz Máriáé és Szűz Mária egészen az övé. Szívből elmondhatja Dáviddal: „osztályrészem lett ő nekem” vagy a szeretett tanítvánnyal: „Minden javammal őt vettem” vagy Jézus Krisztussal: „Minden, ami az enyém, a tied és minden, ami a tied, az enyém.”
180. Valamely kritikus ezt olvasva azt képzelheti, hogy mindez túlzás, és a túlhajtott jámborság beszél belőlem. Nos ez az olvasó, sajnos nem ért meg engem. Vagy azért, mert test szerint gondolkodó, aki a szellemi dolgokat nem érti meg, vagy mert a világból való, s a Szentlelket nem vette. Vagy mert büszke és gáncsoskodó lélek, aki elítéli és megveti mindazt, amit meg nem ért. Azok a lelkek azonban, „akik nem a vérből, sem a test ösztönéből”, hanem Istenből és Szűz Máriából „születtek”, megértik és ízlelik mindazt amit mondok − és ezek azok −, akiknek ezt írom.
181. Mindazonáltal − folytatva tárgyamat −, ezeknek is és az előbbieknek is mondom: Szűz Mária sohasem engedi, hogy szeretetben és nagylelkűségben felülmúlják, mert ő a legnemesebb és a legbőkezűbb minden teremtmény között. Tojásért tyúkot ad, mondja egy istenes ember. Ez annyit jelent, hogy a kevésért, amit Neki ajándékozunk, sokat ad abból, amit Istentől kapott. Ezért, ha valamely lélek szenvedélyei legyőzésére törekszik, és minden fönntartás nélkül, egész bizalmát belé helyezi, átadva magát Neki, akkor ő is egészen és fenntartás nélkül odaadja magát a léleknek.
182. Szűz Mária hűséges szolgái bátran elmondhatják tehát Damaszkuszi Szent Jánossal:
„Ha benned bízom, ó Isten Anyja, akkor megmenekülök, ha Te védelmezel, nem félek semmitől. Segítségeddel legyőzöm és megfutamítom ellenségeimet, mert a tiszteleted az üdvösség záloga, melyet Isten azoknak ad, akiket meg akar menteni.”41.jpg

Szólj hozzá!

2. A 'Mária Korszakot' megelőző korabeli légkör

     1793-ban a történelemben először a francia forradalom volt az, amely meghirdette a vallás hivatalos elutasítását, törvényben rögzítve az ateista állam megalapítását és ezt, akár halálbüntetéssel is nyomatékosították. A vallásellenes kampány, Jacques Hebert radikális újságíró nevéhez fűződik, aki stílszerűen egy kiugrott apácát vett feleségül. Ő volt az, aki javasolta a forradalmi naptár bevezetését, amely tíznapos „hetekből”, dekádokból állt, a 24 óra helyett egy nap 10 új „forradalmi” órából állt, mely száz „decimális” percből, illetve száz „decimális” másodpercből állt. A változtatás célja az volt, hogy az emberek ne tudják követni a vasárnapokat, így egyhamar elfeledkezzenek arról, mikor is jártak korábban templomba. Az időszámítás kezdeteként a Köztársaság megalapítását jelölték ki, eltörölve a Jézus születése kezdetű naptárt és hangsúlyozva azt, hogy a forradalom új korszakot nyitott az ország és az emberiség történetében. (Ez igaz!)

     Párizsban egyházellenes tömeg vonult a Vaugirand utcai karmeliták templomához, a párt felbérelt gyilkosaival kísérve. Itt a vad tömeg ujjongása közepette lemészároltak papokat, a Saint-Sulpice valamennyi vikáriusát, a szemináriumok igazgatóit és a Sorbonne doktorait az arles-i érsekkel s másokkal együtt. Az utcák és városok elnevezéséből törölték a „szent” szót, sőt volt, ahol új nevet adtak a településnek is. (Ugye ismerős?) A féktelen terror ellen, az istentelen forradalommal szemben a Nyugat-franciaországi Vendée-ben 1793-ban parasztlázadás tört ki, amelyről a nemzeti konvent úgy határozott, hogy minden résztvevőjét halálbüntetéssel kell sújtani. A felkelést egyéves polgárháború során leverték. A megtorlás példátlan volt: a forradalmi hadsereg tábornoka, Louis-Marie Turreau vezetésével hat hadoszlop indult meg, amelyek az egykori lázadók falvaiban módszeres tömegmészárlásokat kezdtek, mindent felgyújtva. Ezek a „pokoli hadoszlopok” néven elhíresült osztagok összességében 170 ezer férfit, asszonyt és gyermeket öltek meg csak azért, mert hűek voltak az Egyházhoz és a koronához. A Vendée és Poitou-Bas környéki mészárlás befejeztével ezt a jelentést küldte a francia Francois Joseph Westermann a Közjóléti Bizottságnak: "Nincs többé Vendée! A polgárok köztársaságának parancsát végrehajttam. Kardra hánytuk a nőket és gyermekeket, s lovaink patái széttiporták az asszonyokat, akik már nem szülhetnek a banditákat! Tetemeiket elnyeli a mocsár s a Savenay-i erdők mélye. Nem maradt köztük egy sem, aki miatt szemrehányást tehetnék magamnak!" (Forrás)

A Vendée-beli mészárlásokat sok történész az első modern értelemben vett genocídiumként tartja számon. Az egyik leghírhedtebb forradalmi vezető, Jean-Baptiste Bo a lázadó katolikus tartomány lakosságának teljes kiirtását javasolta a diktatúra orwelli nevet viselő csúcsszervének, a Közjóléti Bizottságnak. „Nincs egyetlen gyermek, asszony vagy öreg sem, aki ne a banditákat segítené. Ha nem ölnek meg mindenkit… aligha érjük meg e háború végét” – írta a konvent biztos, akinek a forradalmi terrorról vallott nézeteit a 20. században több totalitárius vezető átvette.

     1794. július 17-én hurcolták nyaktiló alá a Compiégne-i kármel nővéreit, akik pedig klauzúrában (világtól elzártan) élték engesztő imaéletüket, tehát a mozgolódásokhoz semmi közük nem volt. A Francia Köztársaság, nem hogy eleddig összegezte volna "dicső forradalmuk" áldozatainak a számát, (mely több százezerre tehető!), de máig is nemzeti ünnep a világ eddigi leggyalázatosabb és legvéresebb forradalma, melyet a hamis történelem lelkesen "Nagynak" nevez! – Kedves, lelkes látnok testvéreim! Vajon e korban is oly felelőtlen gyorsasággal tetted volna közzé "sürgető üzeneteidet"? (folyt!)

Ismertetésem forrásául több helyütt támaszkodtam Morvay Péter történész: Az Ész terrorja c. internetes munkájára!  

Szólj hozzá!

A menekülteket kiknek kéne támogatnia?
A menekülteket kiknek kéne befogadnia?
A válasz abban áll, hogy kik, kiket zsákmányoltak ki sok száz éven keresztül?colon-_africa1914.jpg

Szólj hozzá!

03.
július

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_5.JPG

Szólj hozzá!

Nemzetünk büszkesége
     Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az Egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök perét is. Ezek után az Egyház hivatalos lépése sem váratott soká magára.
celestin_iii_2.jpg     III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. Sírját a procedúrára még abban az évben felbontották és akkor már Váradon volt. A kiemelt testet bíborszínű, nehéz selyembe takarták és gazdagon aranyozott ezüstkoporsóba fektették. Fejére drágaköves koronát helyeztek, kezébe arany királyi pálcát adtak.
     Az első díszes fejereklyetartó mellszobrot (hermát) 1192–1300 között készítették, amibe az állkapocs nélküli fej került, de ez a herma az 1406-os tatárjárás kapcsán kialakult tűzvész során elpusztult, „de a koponyarészt még füst sem érte”.
janos_zsigmondvu.jpg     1565. június 22-én az unitárius János Zsigmond fejedelem által vezetett váradi protestánsok szétdúlták a király nyughelyét az értékeket elrabolták és Szent László csontjait a sárba taposták. A gyalázat hírére Szegedy Benedek kanonok a helyszínre ment, s az ereklyék egy részét megmentette (az újonnan elkészült ezüst fejereklyét még 1556 előtt megmentették).
     Az 1565. évi protestáns dúlások következtében a herma az ecsedi várba, a protestánsok kezére került, akik gúny tárgyává tették („László fejét ti imádgyátok, Szépen ezüstbe befoglaltatoe...”), ám Naprághy Demeter erdélyi, majd győri püspök megváltotta.
     A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is felülmúlta. A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovasszobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását. Állítólag ennek mása a győri székesegyház hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi arca. A mindig győzelmes ,,Bátor Szent László” lett a katonák védőszentje is.
Mi is kérjük őt hazánkért, népünkért:
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/szt_laszloherma_2.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

utcan_is_imadkozz_001.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg177. Szűz Mária szegény gyermekei! Mily határtalan a gyengeségetek, mily nagy az állhatatlanságotok és mily romlottak vagytok lényetek legmélyén! Megvallom, ugyanazon romlott anyagból származtok, mint Ádám és Éva többi gyermeke. De azért ne csüggedjetek, sokkal inkább vigasztalódjatok, sőt örvendjetek! Halljátok a titkot, melyet tanítok − a titkot −, mely majdnem mindenki előtt, még a legjámborabb keresztények előtt is ismeretlen:
Aranyaitokat és ezüstjeiteket ne hagyjátok szekrényekben és ládákban, melyeket a gonosz lelkek képesek feltörni és meglopni! Ezek túlságosan kicsinyek, törékenyek és korhadtak, ilyen nagy és értékes kincs megőrzésére. Ne öntsétek a tiszta forrásvizet bűnöktől megrongált és beszennyezett edényekbe. Ha bűn nincs is már bennük, megmaradt a szaguk, mely megrontja a vizet. Értékes boraitokat ne öntsétek régi, rossz-ború hordókba, mert megromlanak abban és fennáll a veszélye, hogy ki öntik őket.
178. Világosabban akarok beszélni, választott lelkek! A szeretet aranyát, tisztaság ezüstjét, a mennyei kegyelmek vizét, érdemeitek és erényeitek borát ne bízzátok lukas zsákra, régi törött ládára, rossz, piszkos edényre, amilyenek ti magatok vagytok, különben a tolvajok, vagyis az ördögök, akik éjjel-nappal alkalmas pillanatra lesnek, megrabolnak benneteket; különben önszeretetetek, önbizalmatok, önző akaratotok rossz szagával megrontjátok még a legtisztábbat is, amit Isten nektek ad.
Tegyétek le, öntsétek ki minden kincseteket, kegyelmeiteket és erényeket Szűz Mária Szívébe. Ő a lelki Edény, a tiszteletre méltó Edény, az ájtatosság jeles Edénye.
Amióta maga Isten saját Személyében, minden tökéletességével ebbe az Edénybe zárkózott, azóta az egészen lelki lett, a Szentlélek Lelki Lakása. Tiszteletreméltóvá és az örökkévalóság legfőbb Fejedelmének dicső Trónusává lett. Jeles lett az ájtatosságban és azoknak tartózkodóhelyévé, akik szelídségben, kegyelemben és erényben leginkább kitűnnek. Végül gazdag lett, mint az Aranyház, erős, mint Dávid Tornya és tiszta, mint az Elefántcsonttorony.inviolata.jpg

Szólj hozzá!

Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait
     
home_final3.jpg      Korunk embere, irgalmatlan információs szellemi harcban él. A médiák minden szinten igyekszenek elterelni a figyelmet az Igazságról, rafinált ál-misztikus történeteikkel, istentelen irodalmaik sokaságaival, mintegy ostromolva, a többnyire amúgy is sekélyes hittani ismeretekkel bíró népességet. Ehhez még hozzá jön a vallási buzgalomból (vagy kifejezet-ten ördögi függésből) serkenő szám-talan "magánüzenet", amelyeknek népes a fogyasztóközönsége! Sajnos, sok buzgó "üzenetrajongó" óhatatla-nul szembekerül az egyházi vezetéssel, különösen, ha a "jelenéseket-üzene-teket" támogató papság, szerzetesrend követ el engedetlenséget a (számukra előnyös) zarándoklatok fellendítése érdekében! Lehet aztán a jelenségnek ezernyi pozitív gyümölcse, ha végül milliók fordulhatnak el a Szentszéktől, amikor ez  rámutat az ügy hamisságá-ra! Talán máris bekövetkezett az az idő, "amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek". (2Tim 4,3-4)
     
      »A magánkinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kettőszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő embe-rekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magánkinyi-latkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel rendelkeznek. Elég csak szemmel kísérni a kegyhelyekre zarándokok tízmillióit, s azokat a gyümölcsöket, amelyek kapcsolatba hozhatók valamelyik magánkinyilatkoztatással.
      A mai kor embere lépten-nyomon találkozik rendkívüli történetekről szóló híradással. Ezek a kiadások, brosúrák, beszámolók tömegével árasztják el a világot. A téma már-már kezelhetetlenül felduzzadt irodal-ma azonban óvatosságra int. Sajnos igen sok azon kiadványok száma, amelyeknek tartalma hízelgő, de mégis rendkívül káros, mert a monda-nivaló nem az Istentől származik, hanem színjátszás, megtévesztés vagy démoni erőkkel való praktika dokumentációja. S ez az irodalom ráadásul keresett is, mert jól beleillik a szenzációhajhász felfogásba.
      Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magánkinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait.« (Dr. Katona István püspök ajánló soraiból Antalóczi Lajos azonos c. könyvéhez.) 

pensador.jpg

Az Isten áldjon meg benneteket, testvéreim! Legyetek óvatosabbak és körültekintőbbek, mert igen veszélyes világban élünk, ahol a hamisságok teljesen hihetőek!

1 komment

 1. A 'Mária Korszakot' megelőző korabeli légkör

      Az 1789-es Gyalázatos Francia Forradalom nem csak a "Felvilágoso-dás" iszonytató sötétségét borította az emberiségre, de elvetemült háborút üzent a Katolikus Egyháznak és a ke-resztény erkölcsnek. Apokaliptikus, gyil-kos őrület tobzódott Franciaországban, a levágott és közszem-lére tett fejek látványa végigkísérte a forradalmat, és ezt a sátáni őrjöngést nevezik ma "Dicsőségesnek és Nagynak"! (Ha ez a Kárpát-medencében történt volna, máig szajkóznák az "ázsiai" magyarok primitív brutalitását és minden év július 14-én bocsánatot kellene kérnünk a "művelt" nyugattól!) A terror csúcspontján szerte Franciaországban több ezer guillotine működött a nép által csak „nemzeti borotvának” csúfolt eszközből. Egy korabeli katolikus szerző a nyilvános ünnepségként megrendezett kivégzéseket „a forradalom Molochjának való áldozatokként” jellemezte. Az újpogányság és neoprimitivizmus térhódítását (akkor is!) lelkes tollnokok támogatták, így az uszító és hazug újságírás atyja, a svájci származású, önjelölt orvos-forradalmár újságíró Jean-Paul Marat 1790-ben röpiratot tett közzé, melyben így ostorozta az általa lagymatagnak tartott forradalmi vezetőket: „Kezdetként öt- vagy hatszáz levágott fej garantálta volna a szabadságotokat és boldogságotokat, de a hamis humanizmus lefogja a kezeteket. Ha most nem sújtotok le az ellenségre … akkor ők fogják kímélet nélkül elvágni a torkotokat, és feldarabolni az asszonyaitokat.” A forradalom második szakaszában, 1792-től kezdődően egyre inkább e gonosz uszítónak az "útmutatásai" szerint kezdtek alakulni az események – mely őt Marat-t –, Descartes, Voltaire, Rousseau és Didreot mellé "emelte". A felső képen XVI. Lajos kivégzése.

     Az antiklerikalista forradalom tetőpontja 1793. november 10-én érkezett el, amikor Jacques Herbert radikális ateista újságíró és Anacharsis Cloots politikus javaslatára a kommün a köztársaság hivatalos vallásává tette az Ész kultuszát. Cloots szerint,  nem elég elvetni a kereszténység Istenét, hanem új kultuszt kell létrehozni helyette. Az Ész Kultusza hivatalos ünnepét a Notre Dame székesegyházban tartották, amit az Ész Templomává kereszteltek át. Szétverték a keresztény oltárt, és helyébe a Szabadság Oltárát állították, amelyen feliratként írták: „A Filozófiának”. Erre az oltárra az "Ész istennőjét" egy mezítelen kurtizánt állítottak, "mely" előtt hódoltak! A korabeli beszámolók szerint a "szertartás" orgiába torkollott, amelynek a híre még a radikális forradalmi vezetőt, Robespierre-t is megdöbbentette. A résztvevők az oltári kelyhekből ivott pálinkától rúgtak be, az ostyatartókból pedig naspolyát szemezgettek. Miseruhákba öltöztetett szamarakon lovagolva, szentségtartóval a kézben a kocsmák ajtaja elé álltak, és a kocsmáros háromszor is megtöltötte nekik az áldozókelyhet. A menetet feszületekkel, szenteltvíztartókkal és füstölőkkel megrakott öszvérek zárták… A házak udvaraiban fából készült feszületeket és szobrokat égettek, miközben az ablakokból tűzbe hajigálták a jakobinizmus által elítélt könyveket. A nép egy része lelkesen csatlakozott az új orgiákhoz, röhögtek és trágárkodtak azzal büszkélkedve, hogy lerázták magukról a vallás jármát. A parádé szervezője, a kommün ateista ügyésze, Chaumette örömmámorban úszott, azt hitte, hogy sikerült Istent kiűznie a világmindenségből.… 

A "forradalmi lendü-let" azonban nem állt meg itt. Az Egyházat a forradalom ellenségé-nek tartották. Miközben a törvény-hozás állami kézbe vette az anyakönyve-zést – és mily érdekes, elsőként – törvényesí-tette a válást! A párizsi utcákon kitört a "sza-badszerelem", miköz-ben a felbőszült tömeg papságra és templo-mokra támadt. A szep-temberi vérengzés az első 48 órájában há-rom katolikus püspö-köt és több mint 200 papot lincseltek meg. De még brutálisabb atrocitások történtek Nantes-ban, ahol elfogott szerzeteseket, papokat és apácákat meztelenre vetkőztetve és párosával egymáshoz kötözték és a forradalmi ítélőszék „víz alatti házasságra ítélte” őket. Több mint 6000 embert fojtottak így vízbe a "nantesi keresztelőkben”. Az "ötletszerzőt" is utolérte a végzete és két évvel később maga is a nagy terror guillotine-ja alatt végezte.

Szintén papok és apácák elleni követtek el tömeggyilkosságokat Lyon-ban, ahol a történelem egyik hírhedt köpönyegforgatója, Joseph Fouchet parancsára 1900 keresztényt lőttek agyon. „A lyoni mészáros” később Napóleon alatt rendőrminiszterré emelkedett, majd a restauráció után gond nélkül kiszolgálta XVIII. Lajost is.    A francia törvényhozás közben elrendelte a szobrok, képek és harangok eltávolítását a templomokból. Ilyen vérgőzös világban, vajon hol voltak a látnokok? – Bizonyára voltak akkor is "kis látnokocskák", akik meghúzták magukat és nem igyekeztek – még a manapság szokásos név nélkül vagy álnévvel sem – közzétenni sokatmondó "jobbító" üzeneteiket! (folyt!) (Ismertetésem forrásául több helyütt támaszkodtam Morvay Péter történész: Az Ész terrorja c. internetes munkájára!)    http://bibliabarat.hu/?m=201107 

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum eszmeisége
     A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak hódolókat, és szabályokat léptet életbe az erkölcsi élet védelmére, mind a házasságon belül, mind azon kívül.
     Közismert volt László vendégszeretete. Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg csak önként el nem távozott az országból.
saint_67.jpg     A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket és a Szűz Anyával kötött Szent István-i országfelajánlás alapján, Szent László vezette be a Regnum Marianum (Mária Országa) eszmeiségét!
     Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség jegyét viselik magukon. Mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király néven emlegette. Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez.”
     Épp így kitűnt lelkével. ,,Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként a vad oroszlán.” Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak... Ugyanígy lesz ,,Szent László füve” gyógyír a betegség ellen.
     Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt, benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én, 55 éves korában az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a rekkenő hőség miatt (a szintén általa alapított) somogyvári bencés monostorban nyugodott ,,boldog teste'' (Arany J.), később Váradon helyezték végső nyugalomra.
/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/ (folyt.)king_of_hungary_2.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

mindenhol_imadkozz_.jpg

Szólj hozzá!

A New Age és a katolikus hit

     Azt el lehet ismerni, hogy az un. "New Age vallásosság" valamiképpen az emberi természet jogos spirituális igényére válaszol, ugyanakkor ki kell mondani, hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatással szembeálló módon teszi. – És ez a lényeg!
     A New Age "szellemisége", különösen a nyugati kultúrában vált vonzóvá, mint „az alternatív” út a spiritualitásban.
Egyfelől igen népszerűek lettek a lelki elmélyülés, a "meditáció" új formái, melyek sajnos, még katolikusok körében, a lelkigyakorlatos házakban, szemináriumokban vagy szerzetesi növendékházakban is gyakorlattá váltak. (!) Sajnos ez, minden kezdeti pozitív tünete ellenére súlyos félresiklást okozhat a lelkek benső krisztusi útján!
     Tény, hogy egyre nagyobb a nosztalgia és a kíváncsiság a régi korok bölcsessége és rítusai iránt, és többek között ezért talál érdeklődésre megdöbbentő arányokban az ezoterika és a gnoszticizmus (többlettudás vélelme), vagy más ókori népek vallásai, akár a magyarság kereszténység előtti ősvallása is.
     A régi és keleti vallásokról szóló könyvek és tanfolyamok jól jövedelmező vállalkozássá lettek, és kereskedelmi célból gyakran kapják meg a New Age jelzőt, amellett, hogy a kapcsolat ezekkel a vallásokkal nem mindig világos, sőt még tagadják is.
     II. János Pál pápa int minket, hogy nem áltathatjuk magunkat azzal, miszerint (a fent említett ismeretek) a keresztény vallás megújulását hozzák magukkal. A "teljesebb" megismerés vélelme ugyanis fokozatosan elferdíti Isten Igéjét, és olyan szavakkal helyettesíti, amelyek csupán az ember sajátjai.
     Mindazáltal, nem lehet alábecsülni a New Age vallásosság népszerűségét, mely kihívás az egyház számára. Amikor valakiben meggyöngül a keresztény hit tartalmának megértése, akkor esetleg tévesen arra a nézetre helyezkedik, hogy a keresztény vallás nem képes mély lelkiség inspirálására, és másutt kezd el keresni.
Az emberek úgy érzik, hogy a keresztény vallás nem adja meg nekik azt (amit nem is igyekeztek megismerni), vagy nem is tudják, hogy a krisztusi tanítás alapja, a szeretet és boldogság egyetlen lehetséges forrása! Tehát, épp azt keresik máshol, ami épp (vagy kizárólag) a keresztény hitéletben található meg, a mélyebb lelkiség, ami megérinti a szívüket, ami értelmessé teheti zavaros és sokszor elidegenítő világunkat.
     Ha az egyház nem akarja, hogy azzal vádolják: "süket fülekre találnak nála az emberek vágyai", akkor két dolgot kell tennie: a legmélyebb gyökerekből kell táplálkoznia és nagyobb körültekintéssel kell kezelnie azt az "ökümenizmust", amely határozottan egyengeti a protestantizálódás és a modernizmus térhódítását! A
tradíciókhoz való hűség, ahhoz a Jézus Krisztushoz való hűség, aki "ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké – és maga mondja –, sokféle és idegen tanítással ne engedjétek magatokat félrevezetni"! (vö. Zsid 13,8-9)

Felhasznált forrás: A Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Tanácsa: Jézus Krisztus, az élő víz hordozója. Keresztény reflexió a „New Age”-ről. Szent István Társulat, Budapest. 2003karma3.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg174. Szent Bernát kifejezetten tanít és ösztönöz bennünket erre a gyakorlatra, midőn mondja: „Ha Ő tart, nem esel el; ha Ő védelmez, nem félsz; ha Ő vezet, el nem fáradsz; ha Ő kegyes irántad, akkor eléred az üdvösség kikötőjét.”
Szent Bonaventura ugyanezt még világosabban kifejti: „A Boldogságos Szűz − mondja ő −, nemcsak önmagát tartja fenn a szentek teljességében, hanem a Szenteket is tartja és megőrzi saját teljességükben, nehogy az csökkenjen. Fenntartja az erényeket, hogy el ne illanjanak, visszatartja az érdemeket, hogy el ne vesszenek; tartja a kegyelmeket, hogy megmaradjanak; feltartóztatja az ördögöket, hogy ne ártsanak; visszatartja Fiát, hogy ne büntesse a bűnösöket.”
175. Az édes Szűzanya, Isten iránti hűségével jóváteszi a károkat, melyeket Éva hűtlenségével a világra hozott. Mindazoknak, akik hozzá csatlakoznak, megszerzi a hűséget és állhatatosságot a jó Istenhez. Ezért hasonlítja egy szent a Boldogságos Szüzet erős horgonyhoz, mely mindazokat, akik a világ viharos tengerén belé kapaszkodnak, megmenti a hajótöréstől, miközben oly sokan tönkremennek, mert nem kapaszkodtak ebbe az erős Horgonyba. „Mint erős horgonyhoz − mondja − a benned való reménységhez kötjük a lelkeket.” Őhozzá, Máriához csatlakoztak a szentek, akik üdvözültek és Hozzá akartak fűzni másokat is, hogy az erényben kitartsanak. Boldogok tehát, ezerszer boldogok azok a keresztények, akik Szűz Máriába, mint erős horgonyba, kitartóan fogódznak! Ha mégúgy tombolnak is az élet viharai, el nem süllyednek, és el sem veszítik mennyei kincseiket.
Boldogok, akik − mint Noé a bárkába −, Szűz Máriához menekülnek! A vízözön árja nem árt nekik, mert: „akik bennem munkálják üdvösségüket, nem fognak vétkezni” mondja a Szűz a Bölcsesség szavaival. Boldogok lehetnek Éva szerencsétlen gyermekei, akik a hűséges Istenanyához csatlakoznak, aki mindig hű és önmagát sohasem tagadja meg, aki mindig szereti azokat, akik Őt keresik, még pedig nem csupán az érzelem, hanem a cselekedet hathatós szeretetével is. Mert nagy kegyelmi bőséggel menti meg tisztelőit attól, hogy az erényességben visszaessenek, vagy útközben elessenek és elveszítsék Fia kegyelmét.
176. Ez a jó Anya tiszta szeretetből elfogad mindent, amit neki megőrzés végett átadnak. És ha egyszer átvette, akkor a letéti szerződés erejénél fogva jog és igazság szerint köteles azt megőrizni. Ugyanúgy van ez, mintha valakinél ezer tallért letétbe helyeznék. Az illető köteles azt számomra megőrizni, és ha az ezer tallér a hibája révén elveszne, jog és igazság szerint felelős lenne érte. Ám, a hűséges Szűz sohasem fog hanyagságból bármit is veszni hagyni abból, amit rábíztak. Előbb múlik el az ég és a föld, semmint hogy ő hanyag vagy hűtlen lenne azokhoz, akik benne bíznak.22_1_.jpg

Szólj hozzá!

     Email-ben fordultak hozzám, hogy a régi "klasszikus" üzenetek (Lourdes-i, a Fatima-i és a Szeretetláng) kibontakozása és a látnokok helyzete, mennyiben volt könnyebb vagy nehezebb, a mai látnokok helyzetnél és az üzenetek fogadtatásánál?
– A kérdés nagyfokú ismerethiányra vall!
Ha mondjuk a 17. századtól kezdve szemügyre vesszük a főbb magánkinyilatkoztatásokat, eltérő korbeliségük ellenére egyazon akadállyal kellett megküzdeniük: így a protestantizmussal-, a felvilágosodás fertőzésével- és a katolicizmust mindenben háttérbe szorítani igyekvő ateista-szbdkmves hatalmak és a "modernista" egyházi irányzatok igyekezetével. Mindez sajnos akár a látnokok, vagy az üzeneteket felkaroló egyháziak életét is komolyan veszélyeztette (Pl. Alacoque Szent Margit lelkivezetője, Szent Colombiére Kolos esetében!) Bár napjainkra az "üzenetközlők" nincsenek életveszélyben, az igaz jelenések megítélése mégis nagyon megnehezült, épp az aránytalanul elszaporodott hamis üzenetek "légyraja" miatt. Nem véletlen, hogy Marie Julie Jahenny, a 19. század (elismert) misztikusa így figyelmeztet: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által."

sacrecoeurmgtemarie.jpg      Alacoque Szent Margit vizitációs nővér 1673. 12. 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta: ,,Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre...'' Csaknem háromszáz évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát: ,,Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja... Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először... Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!... E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a sátánt megvakítja.'' (I/39.) A nővér felszólítást kapott továbbá Jézustól, hogy terjessze Szent Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteket gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett. A Szent Szív kultuszának terjedésében nagy szerepe volt Alacoque Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita Colombiere Kolosnak. A felvilágosodással, a janzenizmussal és a jozefinizmussal megfertőzött elöljáróknak nem tetszett a Jézus Szíve tisztelet terjesztése, ezért 1676-ban colombiere.jpgColombiére Kolost áthelyezték a yorki hercegnő udvarába. Tevékenységét ott sem nézték jó szemmel, hiszen prédikációi hatására az előkelő nők közül sokan megtértek, akik Franciaországban léptek kolostorba. Kolos atya a lelkek Jézus Szívével való benső megújításán dolgozott, mikor egy aposztata (hivatását elhagyott) pap feljelentésére bebörtönözték. A börtönben tuberkulózist kapott, és betegsége olyan súlyosra fordult, hogy visszatoloncolták Franciaországba és három évre rá meghalt.
Tudnunk kell azonban, hogy Isten ügyét senki és semmi sem tudja véglegesen megakadályozni, az azonban más kérdés, hogy a halogatásnak milyen következményeivel kell számolnunk. Így volt ez a Jézus Szíve tisztelet terjedésének akadályoztatásával, így volt ez a Szeplőtelen Szív fatimai kérésének késedelmes teljesítésével és sajnos a Szeretetláng üzenetének vonakodó felkarolása is hátrányára lehet nemzetünknek és az egész emberiségnek. "A kegyelem kiáradása óriási mértékben jön létre minden, a megváltó munkában résztvevő lelkében, csak ne halogassátok kérésünket" (IV/30) – kéri a Szűzanya a Szeretetláng lelki Naplóban. És valóban, e kegyelmi többlet hiánya majdnem végzetesen mutatkozott meg, nemzetünk életében!
      Az, hogy a kelletlenségből vagy intellektuális megfontolásból való halogatásnak mi a lehetséges gyakorlati következménye, példázza XVI. Lajos francia király esete!
A Szűzanya panaszkodva mondta a fatimai Lúciának:
– Nem akartak kérésemre hallgatni! ... Amint Franciaország királya, meg fogják ezt bánni és majd teljesítik a kérést, de akkor már későn lesz (...).
XVI._Louis_16.jpg(A forrásoldal lábjegyzete:) Szent Margit Mária 1689-ben, (...) többször is megkísérelte, hogy eljuttassa a napkirályhoz, XIV. Lajoshoz, Jézus Szent Szívének üzenetét, amely a következő négy kérést tartalmazta: a királyi zászlókat díszíttesse fel Jézus Szentséges Szívének képével; építtessen egy templomot tiszteletére, hogy ott az udvar hódolatát fogadhassa; a király ajánlja fel saját magát a Szentséges Szívnek és használja fel tekintélyét arra, hogy a Szentszéknél kieszközölje a misét Jézus Szíve tiszteletére. Sikertelen volt minden igyekezete, és úgy látszik, hogy az üzenet el sem jutott a királyhoz.
Néhány évvel később a királyi család, a körülményeknek megfelelően, teljesíteni kezdte a kéréseket. XVI. Lajos 1792-ben előkészítette ugyan a felajánlást Jézus Szívének, de már csak a Templom-börtönben tudta megvalósítani. Azt is megígérte, hogy kiszabadulása után teljesíti a többi kérést is, amelyeket Szent Margit közvetített számára. Ez azonban túl későn volt az isteni Gondviselés számára: XVI. Lajost 1793. január 21-én kivégezték”. (Fatimáról beszél Lucia nővér, 192. oldal)

Szólj hozzá!

Az országépítő
    A hadjáratokban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényalasz3.jpgszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a következő vallomást: ,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.”
     Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert.
Megújította az egyházi életet is, intézményeit újjászervezte, továbbfejlesztette. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházmegyék és kolostorok egész sorát alapította. Somogyvárott a bencéseknek építtetett monostort. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci székesegyházat befejezte. Újakat épített Váradon és Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá.
Ugyancsak ezévben alapította a nagyváradi prépostságot Szűz Mária tiszteletére.
     Már hatalomra jutása első időszakában azonnal hozzáfogott a rendteremtéshez és az igazságszolgáltatás újjárendezéséhez. A tulajdonviszonyok átalakulása ugyanis a lakosság egy részét szolgasorba taszította, ugyanis az évtizedes belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt.” Ezért uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt fölakasztották. Az emberölést sem torolták meg ilyen szigorúan. Az 1085 táján hozott újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak voltak, s egyiket-másikat enyhíteni lehetett.
/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/ (folyt.)csata.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!kertben_is_imadkozz2540_big.jpg

Szólj hozzá!

A megtévesztő szellem örök igyekezete

     Az elmúlt években, számosan rossz néven vették tőlem, hogy felhívtam a figyelmet a http://nagyfigyelmeztetes.hu. netes oldal egyházellenes hazugságaira. Nos, azóta hallgatnak, miután a történések és az egyházi intézkedések is engem igazoltak! (A honlap is megszűnt!) Az "MDM" ír látnoknőről kiderült, hogy milliókat keresett a fenti honlapjával! Azt már meg sem említem, hogy tán milliókat rántott a kárhozat felé! Pedig, ellenzőim mennyire érveltek: "Mi van, ha valóban az Úr szól általa, és számon fogja rajtunk kérni Jézus, hogy nem hallgattunk figyelmeztető szavára!?" Hiába mondtam, hogy az Úr az Evangélium elhagyását, a Pápa elvetését és az Egyházzal való szembekerülésünket fogja számon kérni rajtunk! De nem szaporítom a szót, nézzenek utána kedves Olvasóim, az alábbi linkek alapján!

http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/15/amikent_elore_megmondatott_i_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/16/amikent_elore_megmondatott_ii_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/17/amikent_elore_megmondatott_iii_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/20/amikent_elore_megmondatott_vi_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/19/amikent_elore_megmondatott_v_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/20/amikent_elore_megmondatott_vi_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/21/amikent_elore_megmondatott_vii_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/22/amikent_elore_megmondatott_viii_resz_775
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/23/amikent_elore_megmondatott_ix_resz

Az Evangélium világosan figyelmeztet, és nem álnév alatt: Mert "az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek". (1Tim 4,1-2)

     Kérlek benneteket, legyetek jóval körültekintőbbek! "Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen! (1Pt 5,8-9) Ne mondogassátok, hogy van benne igazság (is), mert az ocsús búza mérgező!  –  És aki eddig nem figyelt fel ezekre a figyelmeztetésekre, az vegye észre magát, amíg nem késő!!!

máriás öngyújtó.jpg"Vallásos öngyújtó", a profanizálás igyekezete

Szólj hozzá!

VIII. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgÁllhatatosság a jóban

173. Nyolcadik indítóok. Ami végül bizonyos tekintetben még hathatósabban ösztönöz bennünket a tökéletes Mária-tiszteletre az, hogy az erényben való kitartásnak és hűségnek is csodálatos eszköze ez. Mert vajon honnan van az, hogy a bűnösök megtérése többnyire nem tartós? Honnan van az, hogy oly könnyen visszaesünk a bűnbe? Honnan, hogy az igazak legtöbbje ahelyett, hogy erényről erényre haladna és új kegyelmeket szerezne, gyakran azt a keveset is elveszti, amit erényben és kegyelemben már szerzett? Ez a szerencsétlenség abból ered − amint már az előzőkben kimutattam −, hogy az ember romlott, gyönge, állhatatlan és önmagában bízik, saját erejére támaszkodik. Sajnos, az ember képesnek tartja magát arra, hogy kegyelmeinek, erényeinek, érdemeinek kincsét saját maga őrizze.
Ezzel az ájtatossággal minden tulajdonunkat rábízzuk Máriára, a hűséges Szűzre. Minden javunkat a természet és a kegyelem rendjében oltalma alá helyezzük. Hűségére hagyatkozunk, hatalmára támaszkodunk, irgalmasságára és szeretetére építünk, hogy erényeinket és érdemeinket megőrizze, gyarapítsa azt az ördög ellenére, a világ és a test ellenére, melyek e javakat tőlünk elrabolják. Mondjuk, mint a jó gyermek édesanyjának, vagy mint a hű szolga úrnőjének: „Édesanyám és Úrnőm, valóban látom, hogy eddig közbenjárásod által több kegyelmet nyertem Istentől, mint amennyit megérdemeltem, de szomorú tapasztalatom, hogy ezt a kincset nagyon törékeny edényben hordom, és hogy túlságosan gyenge és nyomorult vagyok ahhoz, hogy ezeket magamban megőrizzem. Ezért arra kérlek, vigyázz reám, vedd őrizetbe minden tulajdonomat, és védelmezd meg hűségeddel és hatalmaddal. Ha Te őrizel, nem vesztek el semmit, ha Te tartasz, nem esem el, ha Te védelmezel, biztonságban vagyok ellenségeimmel szemben.”theotokos_kazanskaya_big.jpg

Szólj hozzá!

A lovagkirály
to102kk94.jpg     Az ország védelmében még mint fiatal herceg ismételten kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe Salamon királykodása idejében (1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította, jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban számtalan magyar templom falán megfestették. Ugyancsak döntő szerepet játszott mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban: a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította.
     1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából – jóllehet Salamon még életben volt–, át kellett vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát. Vissza akarta adni Salamonnak az országot, és magának csak a hercegséget akarta megtartani. Erre azonban nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves és fönséges volt”, mivel ,,Magyarországot meggyarapította.” Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia önálló bánságként a Szentkorona oltalmába befogadása. Ez nem hódítás volt, mert egyfelől a horvát uralkodóház kérelmezte a Magyar Királyság védelmét a velencei támadásokkal szemben, másfelől, Lászlónak örökösödési joga is volt, a megözvegyült horvát királyné (Ilona) testvéreként.
     László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a magyar népre. Először 1085-ben Kutesk fejedelem indított támadást Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kunok úgy menekültek, ,,mint tépett tollú vadkacsák a keselyűk csőrétől”. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett az 1091. évi betörés, mert a király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Hallván az ország veszedelmét, László sietett vissza népe védelmére. Még idejében sikerült a kunokat utolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget megsemmisítette vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata hevében egyszer csak fölkiáltott: ,,Atyámfiai! Ne öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük foglyul őket; hadd éljenek, ha megtérnek!”
/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/ (folyt.)cserhalmi_utkozet.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!imadkozz_555.jpg

Szólj hozzá!

     Néhányan szememre vetik, hogyha az általam képviselt óvatos szemlélettel nézték volna már a maguk korában is a nagy Mária-jelenéseket, akkor az egyházi hatóságok, tán máig sem ismertek volna el egyet sem! Ez természetesen nem igaz! Sajnos, súlyos csúsztatásba tévednek a vádaskodók, hiszen valamennyi egyházilag elismert Mária-jelenés kiválasztottja alaposan (és hosszasan) megszenvedett az általa megélt és rábízott ügyért. Egyetlen látnok sem hirdette önmaga az üzeneteket, nem tette fel a "Net-re" (nem nyomatta ki 16 kötetben) és csak akkor szólt róla, ha rendi elöljárója vagy a gyóntatója határozottan kérdezte! Egyszerűen titokként kezelték a maguk számára is hihetetlen történéseiket! Ne feledjük, hogy pl. a fatimai gyermekeket olajban-főzéssel fenyegették, hogy elárulják a rájuk bízott titkot. A hatgyermekes magyar édesanyát Erzsébet asszonyt pedig a kommunista terror kiszámíthatatlansága nyomasztotta, állandóan küzdve még a saját kételyeinek gyötrelmével is, nem beszélve környezetének és a korabeli papságnak a megfélemlítettségéről! Az Igazi üzenetek mögött természetes a kétely, a szenvedés, a lemondás, a félelem (üldöztetés) és a kemény életáldozat! Ezzel szemben mit tesz egy mai un. "látnok"? Ha kap egy üzenetet öt órakor, negyed hatkor már fel is rakta a világhálóra névtelenül vagy álnéven anélkül, hogy a legkisebb kételye is lett volna az "üzenet" valós égi eredetéről! Meg sem kérdi benső lelkiismeretétől: "Vajon nem az ördög játszik-e velem? Nem a saját gondolataimat vetítem-e ki üzenetként? Lehetséges-e egyáltalán, hogy Isten méltónak talált erre a kiváltságra?" És ez utóbbi a legnagyobb próbatétel a lélek alázatosságára! A fent említett valódi üzeneteket épp az tette hihetővé, hogy nem szajkózta senki, inkább "úgy kellett kihúzni" a megszeppent látnokokból minden szót (ld pl. Melanie és Maximine esetét La Salette kapcsán) és lám-lám, mégis az illetékesek figyelmének előterébe került. A La Salette üzenetéről, nem csak a helyi plébános és püspöke (Mgr Bruillard), de IX. Piusz és XIII. Leo pápa is értesült! Ha valami valóban az égtől való, akkor az ellen fölösleges tusakodni, mi több az áldozat és szenvedés csak hitelesíti, elősegíti a megvalósulásukat! Mellesleg, amit az elismert magánkinyilatkoztatások eddig elmondtak, annál többet, megszívlelendőbbet már semmilyen újabb üzenet nem képes megfogalmazni, legfeljebb plagizálja azokat! De ez egy másik cikk témája lehet!jovahagyott_jelenesek_14_1.jpg

Szólj hozzá!

VII. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgA felebarát java

171. A hetedik indítóok ösztönözhet még bennünket ezen az ájtatosságra azok a nagy előnyök, amelyeket általa a felebaráti szeretet nyer. Mert tökéletes átadásunk által kiváló módon gyakoroljuk a felebaráti szeretetet, minthogy Szűz Mária keze által odaadjuk Neki a legdrágábbat, amink van, ti. minden jó cselekedetünk engesztelő és esdő értékét, a legcsekélyebb jó gondolatot, a legkisebb szenvedést sem véve ki. Beleegyezünk abba, hogy mindaz az engesztelő érték, melyet eddig szereztünk, vagy halálunkig még szerezni fogunk, Szűz Mária akarata szerint, a bűnösök megtérítésére vagy a szenvedő lelkek kiszabadítására fordíttassék.
Nem jelenti ez azt, hogy felebarátunkat tökéletesen szeretjük?
Nem azt jelenti-e, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványai vagyunk, akik a felebaráti szeretetről ismerhetők fel? Nem valódi eszköze ez a bűnösök megtérítésének anélkül, hogy a hiú dicsőség veszélyének tennénk ki magunkat? Nem eszköze-e a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadításának anélkül, hogy bármi mást tennénk, mint állapotbeli kötelességeink teljesítését?
172. Hogy ezen indítóok kiválóságát belássuk, tudnunk kellene, hogy mily nagy jó egy bűnös megtérítése, vagy egy léleknek a tisztítótűzből való kiszabadítása.
Végtelenül nagy jó ez és nagyobb, mint az ég és föld teremtése, hiszen egy léleknek megszereztük Isten bírását. Ha ezáltal az ájtatossági gyakorlat által egész életünkben csak egy lelket szabadítanánk is ki a tisztítótűzből, vagy csak egyetlen bűnöst térítenénk meg, vajon nem lenne ez elegendő ok arra, hogy mindenkit − akiben igazi felebaráti szeretet van −, ennek a gyakorlatnak elfogadására indítson?
Figyelembe kell vennünk, hogyha jó cselekedeteink Szűz Mária kezén mennek át, tisztaságban, következőleg érdemben, engesztelő és esdő értékben gyarapodnak. Ezáltal a szenvedő lelkek kínjainak enyhítésében és a bűnösök megtérítésében sokkal hathatósabbak, mintha nem mennének át Szűz Mária szűzi és adakozó kezén, hogy Isten haragját lecsillapítsák, és irgalmasságát leesdjék. Így megeshet, hogy valaki, aki ezt az áhítatot ily módon hűségesen gyakorolta, sok lelket kiszabadított a tisztítótűzből és sok bűnöst megtérített, habár semmi mást nem tett, minthogy közönséges állapotbeli kötelességeit teljesítette. Mekkora öröm lesz ez az ítéletkor! Mily nagy dicsőség az örökkévalóságban!3_1_.jpg

Szólj hozzá!

Származása
Lengyelország, 1046 körül +1095. július 27.
     László király erős hitű katolikus, kegyes, adakozó, szeretettel teljes, bátor és harcias király volt. „Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.”
     Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.
i_bela.jpg     Nem magyar földön, hanem Lengyelor-szágban látta meg a napvilágot. Születésé-nek éve 1046-ra tehető. Atyja I. (Bajnok) Béla magyar király (1060-1063) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel richeza.jpgkirály leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leány-testvére volt. Bátyja, Géza 1074-1077 között ural-kodott. A leányok közül Zsófia Weimar Ulrik őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig Zvonimir horvát király felesége lett. László kétszer házasodott. Első felesége, akinek nevét nem ismerjük, valószínű-leg magyar főúri leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz herceg vette feleségül. Majd özvegységre jutva Rheinfeldi Rudolf német ellenkirály leánya, Adelhaid lett a felesége, akitől Iréne nevű leánya született; ezt János görög császár vette el feleségül. Ilyenformán szinte az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba került, beleszámítva a két leghatalmasabbat: a görög és német császári dinasztiát is. Salamon király (1063-1074), László unokatestvére ugyanis Judit német császárleányt kapta feleségül. László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi.
     Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban legyőzte az egyik pamerán vezért. László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja között (Illusztr. lásd kent!) Így korán megedződött az élet iskolájában. Az ő feladata lett ugyanis az országban a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása.
/Több internetes forrásból, főként a www.katolikus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/ (folyt.)salamon_es_geza_viszalya.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barhol_imadkozz_78.jpg

Szólj hozzá!


     Előző cikkemben kitértem egy, a garabandálinak tulajdonított üzenet kétségkívüli igazságára, Marie Julie Jahenny krisztusi figyelmeztetésére, s a "látnokok" és üzenetek mértéktelen elszaporodására! Sajnos, minden szemelvényem "falra hányt borsó" azok számára, akiket érintenie kellene! Az üzenetközlők öntetszelgőn sajátos hozzáállása azonban nem mai keletű!
xxii_pius_inv1426.jpgRészlet XXII. János pápának „a fraticelliknek az Egyházról és a szentségekről hirdetett tévtanai ellen” 1318.01.13-án kiadott „Gloriosam Ecclesiam” kezdetű bullájából:
Az ötödik tévedés, ami ezeknek az embereknek a szívét elvakítja, az az állítás, hogy a mai időkben egyedül bennük valósul meg az Evangélium, ami eddig, ahogy ezt ők beképzelik maguknak, nemcsak rejtve volt, hanem majdhogynem ki is aludt. (...) Még sok minden egyéb is van, úgy hallom, amit ezek az arcátlan emberek a házas-ság tiszteletreméltó szentsége ellen fecsegnek, sok minden, amit a történelem folyásáról (de cursu tempo-rum) és a világ végéről beszélnek be maguknak, sok minden, amit az Antikrisztus eljöveteléről és ennek közvetlen bekövetkeztéről állítanak és sajnálatraméltó hiúságukban terjesztenek. Minekutána Mi mindezekről felismertük, hogy ezek részben eretnekségek, részben őrültségek, részben mesék, jobbnak tartjuk ezeket a kitalálóikkal együtt elítélni, mint írásban egyenként részletezni és megcáfolni őket.”bosch_1605_1.jpg

 

Szólj hozzá!

VI. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgLelki szabadság

169. Hatodik indítóok. Ez a tisztelet azoknak − akik hűségesen gyakorolják −, nagy lelki szabadságot ad: az Isten gyermekeinek szabadságát. Mert miután e tisztelet által Jézus Krisztus rabszolgáivá leszünk, s ebben a minőségben ajánlhatjuk fel neki magunkat, jó Mesterünk azzal jutalmazza a szeretetből vállalt önkéntes fogságunkat, hogy:
a) a lelkünkből eltávolít minden aggályosságot és szolgai félelmet, ami Őt megszomorítaná, akadályozná és zavarná;
b) szívünket kitágítja az Istenbe vetett szent bizalomra, melynek eredményeként a lélek őt Atyjának tekinti;
c) a szívünket gyermekded, gyöngéd szeretettel tölti el.
170. Anélkül, hogy ezt az igazságot hosszas érvekkel bizonyítanám, csak egy példát mondok, melyet Jézusról nevezett Ágnes anya életében olvastam. E domonkosrendi szerzetesnő Auvergne-ben a Langeac-i kolostorban élt és 1634-ben a szentség hírében halt meg. Még csak hétéves volt és lelkében bensőleg nagyon szenvedett, amikor egy hang azt mondta neki, hogyha benső szenvedésétől és a gonosz ellenségtől való zaklatástól meg akar szabadulni, legyen Jézus és az ő szent Anyjának rabszolgájává. A gyermek, felajánlotta magát Jézusnak és Máriának ilyen minőségben, habár előzőleg nem tudta, miben áll ez. Ezt követően egy vaslánccal övezte körül magát és azt haláláig viselte. E fölajánlás után megszűnt minden szenvedése és aggálya, s igen nagy szívbéli békét érzett, ami arra ösztönözte, hogy erre a gyakorlatra másokat is tanítson. Ezek között volt Olier, a Szent Sulpice-i szeminárium alapítója és ennek a szemináriumnak több papja és klerikusa. Egy napon megjelent neki a Boldogságos Szűz és aranyláncot tett nyakára, jutalmul azért, hogy az Ő és Fia rabszolgája lett. Szent Cecília, aki Isten Anyját kísérte, így szólt hozzá: „Boldogok a mennyország Királynőjének hűséges rabszolgái, mert az igazi szabadságot fogják élvezni.” Neked szolgálni szabadság!238_m_012420081431294th_glory.jpg

Szólj hozzá!

Mi tehát a teendő?

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg148. Az exorcizmus kizárólag az Egyház által létesített szentelmény. Ördögűzést kizárólag püspök, vagy az általa kinevezett papi személy végezhet! Ez nem csupán „hierarchikus szabály”, hanem tudatos óvatosság a felkészületlenség súlyos következményeinek kizárására! Az óvatosság nagyon is indokolt, mivel az ember erejét és intelligenciáját magasan felülmúló személyes szellemi hatalmasságok elleni fellépésről van szó!
149. Ördögűzésre csak a valódi démoni megszállottság esetén van szükség. A többi esetre a szokásos kegyelmi eszközök is elégségesek: az ima, a szentségek, az alamizsna, a keresztény életvitel, a megbocsátás, nem utolsó sorban, a szülők imája a gyermekeikért, közösségek imái tagjaikért (vagy fordítva).
150. Minden ember és közösség személyes érdeke és kötelessége a sátán elleni körültekintő védekezés, ám ezt csak a tudatos bűnkerülés-, a rendszeres ima- és a szentségekkel való tiszta élet garantálhatja Krisztus a mi Urunk által.
151. Az erős kísértésben, megpróbáltatások, rémület és kétségbeesés pillanataiban, fontos ügyek és elhatározások előtt, rossz emberek környezetében, különösen betegek és haldoklók mellett, ajánlatos az Egyház által ajánlott imákat elmondani s ha mód van rá, használni a szentelményeket (miként fentebb 137- és 139-ben említettük).
1) Gyújtsunk szentelt gyertyát és ima közben szenteltvízzel hintsük meg magunkat és a helyi v. (távoli) érintetteket.
2) Az első és legfontosabb az Úr imája a Miatyánk elmondása, melyben kérjük szabadíts meg a gonosztól!
3) Bizonyított az Üdvözlégy hatékonysága (különösen a Szeretetláng sátánvakító fohászával! /ld 138/).
4) A teljes Rózsafüzér elmondása a fentebbek szerint.
5) Az Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozása.
6) A Szent Mihály ima (XIII. Leó pápa):
Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen
– Továbbá a Szent Őrangyalok segítségül hívása!
7) Szent X. Piusz pápa imája: Ó, Mennyország felséges Királynője, angyalok Úrnője! Tehozzád fordulunk, ki Istentől kaptál hatalmat a sátán fejének széttiprására. Alázatosan kérünk, küldd el nekünk az égi seregeket, hogy a parancsodra üldözzék az ördögöket, s keljenek velünk harcra mindenhol, és taszítsák vissza a mélységekbe. Amen
8) Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
152. Sajnálatos tévhit, hogy a Szent Mihály ima be lett volna tiltva. A félreértés feltehetően a szintén XIII. Leó pápától származó „Kis exorcizmus” részét képező Szent Mihály imára vonatkozik, amely így kezdődik: „Mennyei seregek dicsőséges fejedelme, Szent Mihály főangyal...” Ez civileknek valóban tilos a Hittani Kongregáció 1985. szept. 29-én kelt levele értelmében. A fenti Szent Mihály imát azonban imádkozzuk bizalommal!64d57dac.jpg

Szólj hozzá!

Lengyelország, 1046 körül +1095. július 27 (Holnaptól 5 részes sorozat kezdődik, hős királyunk életéről!)

Szent László királyunk, könyörögj Édes Magyar Hazánkért és népünkért!laszlo_4.jpgSzólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!barmerre_jarsz_allsz_imadkott_500_large.jpg

Szólj hozzá!

      Nyilvánvaló, hogy az Egyháznak nagyon körültekintően kell ezekben a dolgokban állást foglalnia! Egy valódi magánkinyilatkoztatás látnoka és terjesztői környezete, nyomban leáll egy esetleges egyházi tiltás esetén! Ilyen helyzet állt fenn, amikor az Isteni Irgalmasság ügyét 1959. március 6-án a Szent Offícium indexre tette, vagyis megtiltotta a kultusz terjesztését. A templomokból kikerültek az Irgalmas Jézus-képek. Egyedül a krakkói kolostor híres festménye (Adolf Hyla) maradt eredeti helyén. A Szent Offícium lépésének komoly okai voltak. A hivatalos vizsgálatot megelőzően ugyanis ellenőrizetlen és rossz fordításokban kezdték terjeszteni a Napló egyes részeit. Az intézmény a tilalommal elejét vette a zűrzavarnak, s amikor elérkezett a Gondviselés által kijelölt idő, elkezdődhetett a teljeskörű és hivatalos vizsgálat. A tilalmat 1978. június 30-án oldotta fel a Hittani Kongregáció, majd az Egyház egyedülálló forrásként a Lelki Napló kritikai kiadását jelölte meg! (ld Fausztina Napló Kisboldogasszony Plébánia EGER 1998. 458. oldal) A lényeg, hogy az üzenet terjesztői, beleértve Fausztina nővér akkor még élő lelkivezetőjét (A. Sopocko) is, teljességgel engedelmeskedett az egyházi hatóság rendelkezésének! Vajon melyik üzenetközlő látnok tenné ezt meg manapság? Miként, sajnos közismertek a kifejezett ellenszegülések!

      »Óvatosságra intenek az egyre gyakrabban tapasztalható a hamis forrásból – a megtévesztő szellem gondolatából – fakadó ún. lelki naplók. Néhány, lelkileg káros "napló": az Igaz élet Istenben. Vassula Ryden kötetei (a Hittani Kongregáció elítélte), A hang. Egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel., Az ég üzen a XX. század vége előtt minden embernek., Az Atya szól gyermekeihez., Az angyal válaszol. című kiadványok. Ugyanígy el kell marasztalnunk az ún. kiegészítő közléseket, a "második csatornát'', mint például a Szeretetláng és a Natália nővér lelki naplóinak hamis folytatását, amit Világ győzedelmes királynője üzenetei az engesztelőkhöz ... címen terjesztenek.« (Antalóczi L., Jelenések üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000. 171.) Legyetek tehát jóval körültekintőbbek és óvatosak!3983407-6036713.jpg

 

 

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg166. Ahol Szűz Mária van, ott nincs gonosz lélek. Egyike a leghatalmasabb ismertetőjeleknek, hogy valamely lelket a jó szellem vezet az, ha nagy áhítattal viseltetik Szűz Mária iránt, gyakran gondol rá és gyakran beszél Róla. Ez a gondolata egy szentnek, aki hozzá fűzi, hogy amint a lélegzetvétel kétségtelen jele az életnek, így biztos jele, hogy a lélek nem halt meg a bűnben, ha gyakorta gondol Szűz Máriára és gyakran szeretettel segítségül hívja.
167. Minthogy Szűz Mária egyedül megsemmisített minden eretnekséget, miként azt az Egyház és vezetője a Szentlélek kijelenti: „Te egyedül győztél le minden eretnekséget a világon”, azért Szűz Mária hűséges tisztelője (ha a kritikusok zúgolódnak is) sohasem fog eretnekségbe vagy csalódásba esni, legalábbis alakilag nem. Anyagilag tévedhet, hazugságot igazságnak, a gonosz szellemet jónak tarthatja ugyan, bár nem oly könnyen, mint más. De előbb-utóbb be fogja látni tévedését és ha ezt egyszer megismerte, semmiképp sem fogja nyakasan tovább is állítani azt, amit azelőtt tévesen igaznak tartott.
168. Aki tehát a csalódástól való félelem nélkül − mely a szemlélődő lelkeknél rendszerint megvan − a tökéletesség útján előre haladva Jézus Krisztust tökéletesen megakarja találni, az adja magát egész szívvel erre az ájtatosságra, melyet talán eddig még nem ismert. Lépjen rá az általam mutatott útra, melyet Jézus Krisztus a testté lett Bölcsesség nyitott meg; így tehát nem tévedhet el az, aki erre az útra tér.
Ez az ájtatosság könnyű út a kegyelmek sokasága és a Szentlélek kenete miatt, mely elönti. Ha rajta haladunk, nem fáradunk el és nem megyünk visszafelé. Rövid út, mert hamar elvezet Úrhoz. Tökéletes út, mert sem por, sem a legcsekélyebb bűnszenny nem található rajta. Biztos út, mert egyenesen és biztosan elvezet Jézus Krisztushoz és az örök élethez anélkül, hogy jobbra-balra letérnénk. Lépjünk tehát erre az útra és járjunk rajta éjjel-nappal, míg Jézus Krisztust el nem érjük.l_imma16.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg146. A Szűzanya tehát arra biztat; hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, az minden feltűnés nélkül álljon be engesztelő táborába. Fogadja be szívébe az Isten és emberszeretet tüzét és működjék együtt édesanyai vágyával, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!
A Lelki Naplóban kért heti engesztelő szentóra megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit az Istenanya ajánl azoknak, akik figyelnek rá. Csakis így valósulhat meg az a béke, melyet az emberiség annyira vár! Erre kaptunk útmutatást Fatimában. Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Lúciához: Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem! (Fatimáról beszél Lúcia nővér, IV. Kiadás 2006. 127-128.) →
147. (Isten, Szűz Máriának) akkora ügyességet és erőt adott az ősi kígyó gonoszságának leleplezésére, hogy ezt az elvetemült büszke szellem jobban fél Szűz Máriától, mint az angyaloktól és emberektől együttvéve. Bizonyos értelemben jobban fél Tőle, mint magától az Istentől. Nem azért retteg annyira, mintha Isten haragja, gyűlölete és hatalma nem volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűzénél, akiben a tökéletesség korlátozott, hanem először azért, mert a Sátán, ez a büszke szellem, végtelenül többet szenved, ha Istennek egy kicsiny, alázatos szolgálóleánya győzi le és bünteti. Ennek alázatossága jobban megalázza, mint Isten hatalma. Másodszor, mert Isten akkora hatalmat adott Anyjának a gonosz lélek felett, hogy Szűz Mária egyetlen sóhajától, melyet egy lélekért bocsát Isten elé, jobban fél, mint az összes Szentek imáitól, és egyetlen fenyegetésétől jobban tart, mint a legnagyobb kínoktól. (Grignon TMT 52)virgen_pisando_cabeza_de_la_serpiente.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!imadkozz_6.jpg

Szólj hozzá!

Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben... (Mt 24,4-5)

Válasszuk el a búzát a pelyvától!

      A spanyolországi Garabandálban a Boldogságos Szűzanya világos próféciát adott Conchita Gonzálesnek 1962 decemberében: "Miután a garabandáli jelenések véget érnek, számtalan hamis Mária-jelenés kezd majd burjánzani az egész világon! Látszólagos csodákat tesz majd az ördög, melyek oly meggyőzőek lesznek, hogy a legodaadóbb katolikus hívek is megtévednek. Ezen hamis jelenések és üzenetek célja az igaz üzenetekről való figyelem elterelés, hogy az emberek sokaságát készületlenül érje az Istentől jövő Figyelmeztetés. A Nagy Csoda alkalmával lehullik a lepel a hamis jelenésekről és láthatóvá válnak valódi céljaik". (Ennyi! Ha a garabandáli Mária-jelenések hiteléről még nem is nyilatkozott az Egyház, az eltelt 50 évnyi "gamálieli" idő már gondolkodóba ejthet bennünket, nem beszélve a fenti állítólagos üzenet kétségtelen realitását illetően!) 

     1882-ben, Krisztus kinyilatkoztatta a stigmatizált Marie Julie Jahenny-nek: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által". Ez a jóslat, mely teljesen egybehangzik a Szent Szűz La Salette-ben tett kijelentéseivel, végül is teljes mértékben teljesült. Mára szinte megszámlálhatatlan az üzenetközlők száma, sőt némelyek akár 10-20 kötetnyi "követendő üzenetet" produkálnak (íráskényszerrel vagy automatikus írással)!  FORRÁS  felhasználásával.)

A vég nélküli üzenet és a könyvtárnyi nagyságrendű közlések eleve gyanúra adhatnak okot! Nézzünk csak utána, hogy a valódi magánkinyilatkoztatások esetében a üzenetek vagy az esetleírások egyetlen kötetbe gyűjthetők! Az egyik napról a másikra írómédiummá váló "termékeny" látnokok sajnos, többnyire nem is tudják, hogy a megtévesztő szellemnek tesznek szolgálatot, a máriás-katolikus lelkület megosztásával vagy általánosságban, a jelenések iránti belefásultsággal! Sajnos mindig akadnak "egyéni babérokra" pályázó atyák, akik felkarolnak némelyeket ezen inspirációban szenvedők közül, ha ugyan nem maguk a lelkivezetők íratják az üzeneteket! Figyelmeztetőek János apostol szavai: "Akik ebből a világból valók, e szerint a világ szerint beszélnek és a világ hallgat rájuk. (...) Aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét". (1Jn 4,5-6) Mert "az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek". (1Tim 4,1-2)

      Az imádságos, őszinte lélek, számos olyan árulkodó jelet fedezhet fel, melyekkel azonnal felismerhetők a hamis jelenések. Ezekre jellemző, hogy valamiképp mindig magukon hordozzák az Egyházzal való szembekerülés, az engedetlenség lehetőségét! Például, az egyházi hatóság részérőli egy esetleges korlátozás, vagy tiltás esetén, sokan a papjuk, püspökük ellen fordulnának! Látványosan kibukkan az üzleti, pénzügyi rászervezés (csodafotók, érmek, szobrok). Szinte biztos az is, hogy valami új imát és rózsafüzért is összeállítanak, mert a lényeg, hogy az eredetit (a 'domonkos' rózsafüzért) ne igen mondják! Azt a rózsafüzért igyekszenek mellékessé tenni, melyet nem csak az Istenanya kínál követőinek minden jelenésében, de szentek és pápák sokasága ajánl a hívő népnek, búcsúkkal ellátva! Mi ez, ha nem megosztás és zavarkeltés? (Hallottam már olyan okoskodást, hogy "az ördög nem fogja azt kérni, hogy imádkozzatok"! Jaj, dehogynem! Most, hogy érzi már a vesztét, a kisebb jót is képes ajánlani a nagyobb jóból való kizárásért: "imádkozz, de nem azt, hódolj Istennek, de ne ott", stb! (Aztán majd szép óvatosan nézz körül, hogy hová is keveredtél!)falsebay_signs_head2.jpg

 

 

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg163. Boudon könyvében fel vannak sorolva azok a pápák, akik ezt az ájtatosságot jóváhagyták, a teológusok, akik megvizsgálták, az üldözések, melyeken át kellett mennie és melyeket győzelmesen kiállott, valamint azok az ezrek, akik gyakorolták anélkül, hogy egy pápa is valaha elítélte volna. Nem is lehetne ezt megtenni a kereszténység alapjainak felborítása nélkül.
Biztos tehát, hogy ez az ájtatosság nem új. És ha nem általános, ez azért van, mert túlságosan értékes ahhoz, hogy mindenki megértse és gyakorolja.
164. Ez a tisztelet továbbá biztos út, melyen Jézus Krisztushoz juthatunk, mert Szűz Mária tulajdonsága, hogy bennünket biztosan elvezet Jézus Krisztushoz, amint Jézus Krisztus tulajdonsága, hogy minket biztosan elvezet örök Atyjához. Nehogy attól féljenek a tökéletességre törekvők, hogy az Istennel való egyesülés után törekedve Szűz Mária akadályozza őket! Mert lehetséges-e, hogy az, aki mindenki számára külön kegyelmet talált Istennél, megakadályozná a lelket a Vele való egyesülés nagy kegyelmének megtalálásában? Lehetséges-e, hogy az, aki telis-tele volt kegyelemmel, sőt Istennel oly bensőleg volt egyesülve és Istenbe oly nagyon átalakult, hogy Istennek benne kellett emberré lennie, valaha megakadályozná a lelket abban, hogy Istennel tökéletesen egyesüljön? Ezt ismételni soha el nem fáradok. Egyik oka, hogy Szűz Mária nincs eléggé kialakítva a szívekben. Szűz Mária ugyanis a Fiú édesanyja, és most is ugyanolyan termékeny jegyese a Szentléleknek. Aki az érett és tökéletes gyümölcsöt bírni akarja, annak birtokolnia kell a fát is, amely azt termi. Aki bírni akarja az élet gyümölcsét Jézus Krisztust, annak birtokolnia kell az élet fáját is, Szűz Máriát. Aki a Szentlélek hatását bírni akarja magában, annak hűséges és elválaszthatatlan Jegyesét, a legfenségesebb Szűz Máriát is bírnia kell, aki a Szentléleknek a termékenységét adja, amint azt más helyütt már láttuk.
165. Légy tehát meggyőződve, hogy minél inkább Szűz Máriára tekintesz imádságban és elmélkedésben, cselekvésben és szenvedésben, ha általános és észrevétlen formában is, annál tökéletesebben megtalálod Jézus Krisztust, aki mindig Szűz Máriával van inkább, mint a Mennyországban és a világmindenség bármely más teremtményében. Korántsem igaz tehát, hogy az Isten Anyja, aki Istenben teljesen felolvadt, megakadályozná a tökéleteseket abban, hogy az Istennel való egyesülésre eljussanak! Sőt nem volt és nem is lesz soha teremtmény, aki bennünket ennél a nagy műnél sikeresebben segítene, mint Szűz Mária. Egyfelől ugyanis Ő közli veled a szükséges kegyelmeket, mert senki nem telik meg az Isten gondolatával, hacsak nem Őáltala; másrészt megvéd a gonosz ellenség csalásaitól és cseleitől.angels-love.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg(folytatás) Ha olyankor hallgattok szentmisét, amikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. A világtalan sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni. A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását. A sátán borzalmas bosszútól lihegő gyötréseivel még ádázabb küzdelmet folytat a lelkekért, mióta érzi megvakítását. (II/33)
Alázat, áldozat, ez a kettő elválaszthatatlanul uralja lelkedet állandóan, bízz és higgy most már végre anyai hatalmamban, mely hatalommal a sátánt megvakítom és a világot a kárhozattól megmentem. (III/126)
Jézus: Az Ő közbenjáró nagy hatalmával eszközölte ki Tőlem a családok részére e nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét. – a családok és a papság megszentelődésére – Azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja. (vö III/140)fefamilia10.png

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!barmerre_jarsz_imadkozz_egy_ave_mariat 009.jpg 

Szólj hozzá!

25.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_24_1.jpgberglund-krantz-teller.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg160. P. Simon de Rojas, III. Fülöp spanyol király udvari szónoka a trinitáriusok rendjéből, melyet a foglyok megváltásáról neveztek el, Spanyolországban és Németországban nagyon felvirágoztatta ezt az áhítatot, és III. Fülöp közvetítésével nagy búcsúkat nyert XV. Gergelytől azok számára, akik gyakorolták.
sdr25901524.jpg     Az ágoston-rendi P. de Los Rios, bizalmas barátjával P. Simon de Rojas-szal szor-galmasan fáradozott azon, hogy ezt a tiszteletet szóban és írásban elterjessze Spanyolországban és Németországban. Hierarchia Mariana cím alatt nagy mű-vet írt, melyben épp akkora jámbor-sággal, mint amekkora tudománnyal kifejti ezen ájtatosság történetét, kivá-lóságát és értékét. (...)
162. Franciaország áldja De Reville bíboros érsek emlékét, aki ezen áhítat legbuzgóbb híveinek egyike volt, a kritikusok és szabadgondolkozók minden rágalmazása és üldözése ellenére. Újítással és babonával vádolták, gúnyiratot adtak ki, ezerféle ármányt és cselt szőttek ellene − vagy sokkal inkább az ördög általuk −, hogy megakadá-lyozza ennek az áhítatnak Franciaországban való elterjesztését. A nagy és szentéletű ember azonban csak türelmével felelt a rágalmakra, a gúnyira-tok ellenvetéseire pedig egy kis irattal, melyben azokat nyomatékosan megcáfolja és bebizonyítja, hogy ez az áhítat Jézus Krisztus példáján, az Iránta való kötelességen és keresztségi fogadalmunkon alapszik. Főleg ezzel az utolsó érvvel hallgattatta el ellenfeleit, mikor megmutatta nekik, hogy ez a felajánlás és átadás Szűz Máriának és általa Jézus Krisztusnak, nem más, mint a keresztségi fogadalom tökéletes megújítása. Sok szépet mondott erről az ájtatosságról, amit műveiben elolvashatunk.toeline_sziveben_a_szentharomsag_el_1.JPG

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg(folytatás) Szeretetlángom (által), melyet most bocsátok a Földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert idejét fogjátok élni. Légy hű segítőtársam! (II/107) Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek! (...) Szavaim (…) ki ne forgassátok, félre ne magyarázzátok. Mert nagy felelősséggel tartoztok ezért. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! (II/18) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi győzedelme sikerrel jár, az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt.
(…) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget. (III/203)
Szűzanya: A sátán munkája szédítő iramban söpri a lelkeket. Miért nem igyekeztek ezt minden erőtökkel, minél előbb megakadályozni? Szükségem van a ti erőtökre, emészti lelkemet a sok fájdalom, mert látnom kell a sok lélek elkárhozását. (…) A gonosz vihogva tárja ki karjait, és szörnyű kárörömmel ráncigálja azokat a lelkeket, akikért pedig Szent Fiam szörnyű kínt és halált szenvedett. Segítsetek! (I/64)
Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Jól tudja, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményvesztett lelkeknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létre jönni lelketekben. (IV/30)szivem_szeretetlangja_maga_jezus_krisztus_n.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!barhol_nyaralsz_imadkozz.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg158. Készítsenek bár nekem egy új utat, hogy azon Jézus Krisztushoz eljussak, és álljon ez az út az üdvözültek minden érdeméből, legyen bár fölékesítve minden hősi erényükkel, legyen megvilágítva az angyalok minden világosságával és feldíszítve minden szépségükkel, bizony-bizony bátran mondom − és az igazságot mondom −, ennek az oly tökéletes útnak is elébe helyezném Mária Szeplőtelen Útját! A hiba és folt nélküli, az eredendő bűn és minden személyes bűn nélküli, az árnyék és sötétség nélküli utat. És ha az én szeretetreméltó Jézusom, dicsőségében másodszor lejön a földre, hogy itt uralkodjék, (ami bizonyos) nem fog más utat választani, mint a fenséges Szűz Máriát, aki által oly biztosan és tökéletesen jött el először. A különbség első és utolsó eljövetele között abban fog állni, hogy az első titokzatos és rejtett volt, a második ellenben dicsőséges és nyilvános lesz; eljövetelének azonban mindkét neme tökéletes, mert mindkettő Szűz Mária által történik. Ó, nagy titok ez, amit meg nem értünk. Hallgasson itt el minden beszéd!

4. Biztos út

159. Ez az ájtatosság Szűz Máriához biztos út, a Jézussal való egyesülésre, és az általa való tökéletesség elérésére:
Mert a gyakorlat, amit tanítok, nem új. Olyan régi, hogy kezdetét nem lehet pontosan meghatározni, azonban bizonyos, hogy már több mint hétszáz éve megtaláljuk ennek nyomait az Egyházban.
Szent Odiló Cluny-i apát − aki 1040 körül élt −, egyike volt az elsőknek, akik ezt az áhítatot Franciaországban nyilvánosan gyakorolták, amint életleírásában elmondják.
Damiani Péter bíboros mondja, hogy fivére, Boldog Marinus 1016-ban, lelki vezetőjének jelenlétében, magát nagyon épületes módon felajánlotta rabszolgaként a Boldogságos Szűznek. Kötelet tett nyaka köré, megostorozta magát és Szűz Máriának tett önátadása és felajánlása külső jeléül bizonyos pénzösszeget tett az oltárra. Egész életében hű és kitartó volt ebben a felajánlásban. Ezzel kiérdemelte, hogy halála óráján jó Úrnője meglátogatta és megvigasztalta és a paradicsomot ígérte neki, mint hűséges szolgálatainak jutalmát.
Caesarius Bollandus, Birbach-i Valter híres lovagot említi, a löweni hercegek közeli rokonát, aki 1300 körül önmagát teljesen felajánlotta Szűz Máriának.
Sok magánember gyakorolta ezt a tiszteletet, míg a 17. században nyilvánossá lett.33-cuore-immacolato-maria2-mini_1_.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg146. A fenti naplóidézetek (római/arab szám a kézirat füzet és oldalszámaira utalnak!) Szűzanya: Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok s veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) A Föld most olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít. Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. →
Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (…) (aki) még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét (vö II/100), soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére.(I/58) /Mert/ a sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha. (I/95) Az induláshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130)
0002_en_a_hajnal_szep_sugara_47.JPG

Szólj hozzá!

23.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_22.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!imadkozz_a_buzafoldon_is.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg2. Rövidút

155. A tökéletes Mária-tisztelet rövid út Jézus Krisztus megtalálásához, mert rajta el nem tévedhetünk, s amint mondottam, nagyobb örömmel és könnyedséggel és következésképp nagyobb gyorsasággal járunk. Szűz Máriának alárendelve és tőle függve, rövid időn belül nagyobb előmenetelt teszünk, mint önakaratunk uralmának hosszú évei alatt; mert az engedelmes és magát Szűz Máriának alárendelő ember, fényes győzelmekről beszél minden ellensége fölött. Bár megkísérlik ezek, hogy előmenetelében akadályozzák, vagy őt visszatérésre, bukásra vigyék. De Mária védelme, segítsége és vezetése mellett anélkül, hogy elesne, hogy visszatérne vagy megtorpanna, óriás léptekkel siet Jézus Krisztushoz ugyanazon az úton, amelyen, mint írva van, Jézus óriás léptekkel és rövid idő alatt eljött hozzánk.  (...)

3. Tökételes út

157. Ez az ájtatosság tökéletes út Szűz Máriához, rajta eljutunk Jézus Krisztushoz és a Vele való egyesüléshez. Mária a legtökéletesebb és legszentebb minden teremtmény között, és isteni Fia – aki a legtökéletesebb módon jött el hozzánk –, sem lépett más útra. A Legfölségesebb, a Felfoghatatlan, a Megközelíthetetlen, Ő AKI VAN, el akart jönni hozzánk, akik semmik vagyunk. Ó, hogyan történhetett ez?
A Legfölségesebb, az alázatos Szűz Mária által szállt le hozzánk tökéletes és isteni módon anélkül, hogy istenségéből vagy szentségéből valamit is veszített volna. És hasonlóképp, Szűz Mária által kell az egész kicsinyeknek is tökéletes és isteni módon felemelkedniük a Legfölségesebbhez, anélkül, hogy bármitől félnének.
A Felfoghatatlan megengedte, hogy ez az igénytelen Szűz Őt teljesen magába zárja anélkül, hogy felmérhetetlenségének kárát vallotta volna. Nekünk is tökéletesen és minden fenntartás nélkül engednünk kell, hogy a Szentséges Szűz bennünket is átfogjon és vezessen.
A Megközelíthetetlen Szűz Mária által közeledett hozzánk és Általa egyesült belsőleg és tökéletesen még emberségünkkel is anélkül, hogy fölségéből valamit engedett volna. Nekünk is Szűz Mária által kell Istenhez közelednünk, fölségével bensőleg és tökéletesen egyesülnünk anélkül, hogy félnénk az eltaszíttatástól.
Ő aki van, ahhoz akart jönni, ami nincs és azt akarta, hogy Istenné legyen − azzá −, Aki van. És Ő, ezt tökéletes módon tette, amennyiben Szűz Máriának teljesen alávetette magát anélkül, hogy megszűnt volna az időben Az lenni, aki öröktől fogva van. Ugyanígy mi is, habár semmik vagyunk, Szűz Mária közvetítésével Istenhez hasonlókká lehetünk a kegyelem és dicsőség által, a csalódástól való félelem nélkül, ha magunkat Neki oly tökéletesen és teljesen odaajándékozzuk, hogy önmagunkban semmik, de őbenne minden vagyunk.materecclesiae.jpg

Szólj hozzá!

MÁRIA SZÍVE SZERETETLÁNGJA

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg144. A 2011. augusztusában megrendezett IV. Nemzetközi Szeretetláng Találkozóra Budapestre érkezett vendégek közt, két Dél-amerikai exorcista atya is volt, akik tanúságot tettek a Szeretetláng-fohász (számukra is) meglepően hathatós, ördögűző hatásáról! P. Eduardo Lozano El Salvadori atya, aki az ottani hadsereg kórházi lelkésze elmesélte, hogyan ismerkedett meg a magyar Szeretetláng üzenetével. „Egy könyvesbolt kirakatában, addig ismeretlen füzetkére lettem figyelmes. Kézbe véve, legnagyobb meglepetésemre azt olvastam a Szűzanya ígéreteként, hogy Szíve Szeretetlángja megvakítja a sátánt! Én ilyet még soha nem hallottam és – gondoltam – ha ez igaz, akkor egy rendkívül hatékony kegyelmi eszköz van a kezemben! Megvettem a bővebb irodalmat is, és hamarosan megbizonyosodhattam e többletkegyelem valós erejével.
Egy ritkaságszámba menő, nehéz megszállottsági esetünk volt. Püspöki felhatalmazással hárman végeztünk exorcizmust egy fiatalon, aki a levegőbe emelkedett és öt férfi sem tudta a földön tartani. Minden igyekezetünk hiábavalónak bizonyult. Ekkor jutott eszembe, hogy a Szűzanya Szíve Szeretetlángját hívjuk segítségül. Félrevonultunk és az Istenanya közbenjárását kérő imáinkba belefűztük az égi Anyánk által kért könyörgést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Ezt mondtuk a szegény leányzó fölött is, és egyszeriben csend és nyugalom következett. Egy hangos sóhajtásra megszabadult démonaitól és azóta is kiegyensúlyozott testi-lelki egészségnek örvend". →
145. A fentihez hasonló esetet említ Dr Kovács Zoltán mariológus Teológiai Szakvéleményében is, mely először a Magyar Sion, egyházi tud. folyóirat 2009/2. számában, majd a Szeretetláng Lelki Naplóban is megjelent. „A Római Egyházmegye egyik exorcistájával, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Lianival 2008. ápr. 14-én folytatott beszélgetésem során az ördögűző arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor próbaként a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént.”
(Szeretetláng Lelki Napló, Szent István Társ. Bp. 2010. 395-446 oldal. Nihil Obstat Bp. 2009 június 5, Dr. Kovács Zoltán censor deputatus Nro. 494-4/2009; Imprimatur Dr. Erdő Péter)lelki_naplo_1.jpg

Szólj hozzá!

22.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_18.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!barmerre_imadkozhatsz8.jpg

Szólj hozzá!

V. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgÚt a Jézus Krisztussal való egyesüléshez

152. Ötödik indítóok. Ez az ájtatosság könnyű, rövid, tökéletes és biztos út az egyesüléshez a mi Urunkkal, Üdvözítőnkkel, és ebben áll a keresztény ember tökéletessége.

1. Könnyű út

A könnyű utat Jézus Krisztus maga törte, amikor hozzánk jött. Rajta nincs akadálya annak, hogy Hozzá eljussunk. Bár más utakon is eljuthatunk az Istennel való egyesülésre, de sokkal több kereszt-, önmagunknak való sokszoros meghalás és sokkal több nehézség árán, melyek csak nehezen küzdhetők le. A léleknek sötét éjeket, rendkívüli küzdelmeket és halálfélelmeket kell átélnie, magas hegyeket megmásznia, szúrós töviseken járnia és rettenetes sivatagokat kell bebarangolnia. Szűz Mária útján szelídebben és nyugodtabban járhatunk. Bár ezen az úton is ki kell állanunk kemény küzdelmeket és le kell győznünk nagy nehézségeket, de ez a jó Anya és Úrnő hűséges szolgáihoz közel van édes jelenlétével. Őket a sötétben megvilágosítja, kételyeikben útbaigazítja, félelmükben megerősíti, küzdelmeikben és nehézségeikben támogatja. Ez a szűzi út Jézushoz, mely más utakkal összehasonlítva, valóban rózsás és mézzel folyó út. Voltak egyes szentek, mint Szent Efrém, Damaszkuszi Szent János, Szent Bernát, Szent Bernardin, Szent Bonaventura, Szalézi Szent Ferenc stb., akik ezen az édes úton jártak, hogy Jézus Krisztushoz jussanak, mert a Szentlélek, Mária hűséges Jegyese, különös kegyelemből nekik ezt az utat megmutatta. A többi szent azonban − sajnos a legtöbb −, erre az útra egyáltalán nem, vagy nem teljesen lépett rá, habár Szűz Mária tiszteletét mindannyian ápolták. Ezért keményebb és nehezebb próbákon estek át.
153. De honnan van az − kérdi majd tőlem Szűz Máriának egyik-másik hűséges tisztelője −, hogy e jó Anya hű szolgáinak mégis annyit kell szenvedniük − sőt többet −, mint másoknak, akik kevesebb tiszteletet tanúsítanak iránta? Ellentmondanak nekik, üldözik, rágalmazzák, ki nem állhatják őket; vagy belső sötétségben és sivatagban járnak, ahova az égnek egyetlen csepp harmata sem esik rájuk. Ha ennek az áhítatnak Szűz Mária iránt meg kell könnyítenie az utat Jézus Krisztushoz, honnan van az, hogy ezeknek a hűséges tisztelőknek mégis annyi viszontagságot kell eltűrniük?
154. Azt felelem nekik: Nagyon igaz, hogy Szűz Mária leghűségesebb szolgái, mint legfőbb kedveltjei azok, akik tőle a legnagyobb kegyelmekben és kedvezményekben részesülnek, és ezek éppen a keresztek. Állítom azonban azt is, hogy Szűz Mária szolgái ezeket a kereszteket nagyobb könnyedséggel, több érdemmel és több (eljövendő) dicsőséggel viselik. Ami mást ezerszer feltartóztatna vagy elbukáshoz vezetne, az őket egyetlen egyszer sem tartóztatja fel, sőt segíti a haladásukban. Mert ez a jó Anya telve van kegyelemmel és a Szentlélek kenetével, s minden keresztet, melyet nekik készít, anyai édességének szirupjába és tiszta szeretetének kenetébe márt, úgyhogy szolgái a kereszteket cukrozott gyümölcsként nyelhetik le, habár magukban nagyok keserűek lennének. Azt hiszem, hogy aki erényre szeretne törekedni, Jézus Krisztusban jámborul élni, üldöztetést szenvedni, keresztjét naponta hordani és tartósan viselni, Szűz Mária iránt gyengéd szeretet nélkül senki nem képes – legalábbis nem örvendve! 19.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg142. Ős-szüleink bukása révén a gonosz lélek nem csak az ember fölött, de a lélektelen természet fölött is befolyást szerzett; ennek okán nevezi őt a Szentírás „a világ fejedelmének” (Jn 16,11). Ezért, ha az Egyház valami fölött ördögöt űz, „eltávolítja a rajta ülő átkot és a Sátán hatalmát egészen lerontja, vagy legalábbis csökkenti.”
Ezért általánosságban a megáldás – különösen a szenteltvízzel való megszentelés – a Sátán befolyását töri meg, hogy az a dolog tovább már ne szolgáljon gyűlölete eszközeként. Ezután, Krisztus az Egyházára rábízott hatalma folytán, a megáldott dolog már a jó hatékony kellékeként használható, feltételezve annak a személynek a kegyelmi állapotát, aki a dolog használatában részesül. Elvárható tehát, hogy az a személy is előbb kiszabaduljon a démoni behatás alól! Az ilyen előkészítő exorcizmusok nem tételezik fel, hogy a Gonosz annyiban birtokolna egy dolgot vagy személyt, hogy benne lakna (megszállná); de abban az értelemben igen, hogy valamiféle igénye, hatóköre, hatalma van rajta.
143. Ajánlott, magunknál és (beszentelt) lakásunkban szentelményeket tartani! (Szenteltvíz, sz.gyertya, Szentírás, szentelt feszület, kárm. skapuláré, csodásérem, rózsafüzér, Irgalmas Jézuskép, szentelt tömjén, stb.)bizzatok_irgalmamban_9_n_1.jpg

Szólj hozzá!

21.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_17.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ott_is_imadkozz.jpg

Szólj hozzá!

IV. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgIsten nagyobb dicsősége

151. Negyedik indítóok. Ha ezt az ájtatosságot hűen gyakoroljuk, kiváló eszköz lesz arra, hogy minden jó cselekedetünk Isten nagyobb dicsőségére váljék. Csak kevesen törekszenek e magasztos célért, habár erre kötelezve vagyunk. Míg egyesek nem tudják, hogyan kell Isten nagyobb dicsőségét keresni, mások nem is törődnek vele. Szűz Mária azonban, akinek jó cselekedeteink értékét és érdemét átadjuk, a legjobban tudja, hogy mi válik Isten nagyobb dicsőségére, és mindent kizárólag eszerint tesz. Ezért a jó Úrnő tökéletes szolgája az, aki az adott előírás szerint teljesen neki szentelte magát, s szívből elmondhatja, hogy minden gondolatának, szavának és cselekedetének értéke Isten nagyobb dicsőségére szolgál, hacsak felajánlását kifejezetten vissza nem vonja. Lehetne-e ennél vigasztalóbb dolog egy lélekre nézve, aki Istent tisztán és önzetlenül szereti, s aki Isten dicsőségét és érdekeit többre becsüli a sajátjánál?montfort_e_maria_1.jpg

Szólj hozzá!

A SZENTELTVÍZ

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg139. Nem azonos a megáldott „sima” vízzel (mint pl. a keresztvíz). A mondás: „Fél, mint ördög a szenteltvíztől” és ez így van! Sajnos, a mai ember ezt feledni látszik, holott a szenteltvíz a leghatékonyabb 'kéznél lévő' eszköz az ördög távol tartására. A gonosz ui. nem marad ott vagy amellett, aki gyakran hinti meg magát e szentelménnyel, 'amely lemossa a bocsánatos bűnt' (Aquinói Szt. Tamás). Hathatós eszköz a gonosz távol tartására, elűzésére és segítség minden kísértés leküzdésére. Segít a testi betegségekben, ha az egészség visszanyerése üdvünkre szolgál. Végezetül pedig, enyhülést ad az elhunytaknak, megszenteli a sírokat és „üdítő harmat” a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek (l. még 138/d)
140. Avilai Szt Teréz a szenteltvízről: „Mily nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől.”
141. A szenteltvíz az Egyház, exorcizmussal egybekötött vízszentelő imájából meríti erejét és hatását, amelyet a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:
„Áraszd erre a megtisztulást jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét! A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ezen víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé! Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme! Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése! E a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy Szent Neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.”
Ezen ima felszáll a mennybe valahányszor valaki a Szentháromság nevében 3x meghinti magát vagy másokat a jelen- vagy távollévőket (akár a tisztítótűzben szenvedő lelkeket is) szenteltvízzel. Isten áldása száll testükre-lelkükre. Az ördög gyűlöli a szenteltvizet, melynek hatalma van felette.szenteltviz3.JPG

Szólj hozzá!

20.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_16.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!i bárhol jársz fin_del_mundo.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg2. Szűz Mária megtisztítja és megszépíti szerető rabszolgája cselekedeteit és kieszközli elfogadásukat Jézus Krisztusnál

146. Miután ezzel az ájtatossággal jó cselekedeteinket Urunknak és Üdvözítőnknek ajándékozzuk szent Anyja által, ez a jóságos Úrnő megtisztítja és megszépíti a neki bemutatott jó cselekedeteket, és kieszközli, hogy Fia elfogadja őket.
Megtisztítja a jó cselekedeteket az önszeretet minden szeplőjétől és a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodástól, mely észrevétlenül módon belopódzik a legjobb cselekedetekbe is. Amint ezek Mária legtisztább és gyümölcstermő kezébe jutnak, melyek minden szennytől mentesek voltak, és mindent megjavítanak, amihez csak érnek, megtisztítja a bemutatott ajándékot attól, ami romlott, vagy tökéletlen.
147. Meg is szépíti a jó cselekedeteket, amennyiben azokat érdemeivel és erényeivel feldíszíti és ékesíti. Úgy van ez, mintha egy földműves, aki a király kegyét
szeretné megnyerni és ezért a királynéhoz menne ajándékával, hogy azt a királynak átadja. A földműves silány kis ajándékát szép arany tányérra tenné és így adná át a királynak a földműves nevében. Így már a felséghez méltó adomány lenne.
148. Szűz Mária a jó cselekedetet bemutatja Jézus Krisztusnak, mert mindabból, amit Neki adnak, voltaképpen semmit sem tart meg a maga számára, mindent hűségesen közvetít Jézusának. Így ha neki adunk, akkor szükségképpen Jézusnak adunk. Ha Őt dicsérjük és magasztaljuk, akkor Ő azonnal Jézust dicséri és magasztalja. Mint egykor, amikor Erzsébet dicsérte Őt, úgy most is énekli: Magasztalja az én lelkem az Urat!
149. Kieszközli, hogy Jézus elfogadja jó cselekedeteinket, ha mégoly kicsiny és silány ajándékok is azok a Legszentebbhez, a Királyok Királyához. Ha saját erőnkből közvetlenül nyújtunk át valamit Jézus Krisztusnak, Ő megvizsgálja ajándékunkat és talán elveti azt, a hozzá tapadó önszeretet miatt, miként régen elvetette a zsidók áldozatait, mert telve voltak önakaratukkal. Ha azonban valamit Édesanyjának tiszta és szűzi keze által kap, akkor a − gyenge oldaláról köze-lítünk − ha szabad ezt a kifejezést használnom. Nem annyira az adományra tekint, melyet Neki bemutatnak, mint sokkal inkább Édesanyjára, aki azt Neki nyújtja. Ily módon eléri Szűz Mária − akit Fia soha vissza nem utasít −, hanem inkább mindig kegyesen fogad.
Erre vonatkozik Szent Bernát tanácsa azoknak akiket a tökéletesség útján vezetett: „Ha Istennek valamit be akarsz mutatni, gondod legyen rá, hogy azt Szűz Mária Istennek tetsző és méltó keze áltat nyújtsd át, ha nem akarsz visszautasításban részesülni.”
150. Nem így van-e ez a mindennapi életben is, az alacsonyabb rangúak és a nagyok között? Miért ne indítana a kegyelem hasonló cselekvésre Istennel szemben, aki végtelenül magasan áll fölöttünk, aki előtt kevesebbek vagyunk, mint a legparányibb porszem. Főleg mivel Szűz Mária személyében közbenjárónk van, aki oly hatalmas, hogy soha vissza nem utasítják, oly okos és bölcs, hogy ismer minden titkot, mellyel Szent Fia Szívét meg lehet nyerni, oly jó és szeretetteljes, hogy senkit el nem taszít, legyen az mégoly kicsiny, sőt mégoly bűnös.ket_sziv_shj2.jpg

Szólj hozzá!

A sátán tehetetlenné tételének eszközei:

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg138. a) Elsősorban és legfőképp, a Jézus Krisztus által felhatalmazott Apostoli Egyház ördögűző hatalma, a kiszolgáltatott Szentségek, Isten Igéje és Jézus nevének ereje.
b) A Szűzanya oltalma – annál a szembenállásnál fogva, amely a kezdetek óta fennáll.
c) Az angyalok (Szent Mihály) és a szentek közbenjárása.
d) A Szenteltvíz (exorcizált só és exorcizált víz), az exorcizált Olaj (krizma), az incesszálás (szentelt tömjén füstje), a katolikus papság áldó keze, valamint a Szentelmények (feszület, rózsafüzér, kármelita skapuláré, csodásérem, Szent Benedek érem, a Jézus Szíve- és az Irgalmasság tisztelete, a Mária-tisztelet, a Keresztúti ájtatosság, a Szeretetlángra való hivatkozás, a szentelt gyertyák, a szentképek) és az ezekhez kötődő – az egyházilag engedélyezett – egyéb kegyelmi ígéretek és búcsúk stb. által. →szentelmenyek2.jpg

Szólj hozzá!

Pozsonyligetfaluban 70 éve földre szállt a Pokol

     A holokauszt már kötelező egyetemi tananyag, a GULAG-ról és Recskről is hallottak már sokan, de a határon túli magyarság ellen elkövetett vérengzések nagy része azonban a mai napig a homályzónába tartozik az átlagember számára. Az 1944-ben lemészárolt délvidéki magyarokról tudnak a legtöbben, széles körben ismert a Maniu-gárdisták erdélyi őrjöngése ugyanezekben az időkben. A felvidéki magyarok megpróbáltatásairól azonban legfeljebb a Benes-dekrétumok ugranak be – holott a háború befejezése után, a csehszlovák hadsereg kezéhez is rettenetesen sok magyar vér tapadt, és brutalitásban semmivel sem maradtak le jugoszláv és román társaiktól.
     A mai napon (2015. június 20-án) az áldozatokra emlékeznek a mészárlások egyik színhelyén. A Pozsony-ligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság és a Csemadok által szervezett, emléktábla-avatással egybekötött megemlékezéssel, a pozsonyi D2-es autópálya Rajka felé vezető szakasza mellett lévő egykori BS6-os katonai erőd előtti téren kerül sor. "Az áldozatokkal szembeni hetvenéves tartozásunkat rendezzük most" – jelentette ki Dunajszky Géza közíró, a Pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság tagja a megemlékezést bejelentő sajtótájékoztatóján hétfőn Pozsonyban.
A gyászos események idején még önálló Pozsonyligetfalu 1946 óta Pozsony egyik kerülete.
     Az emléktáblával azokra a német és magyar civil áldozatokra akarnak emlékezni, akiket 1945. június 20. után a csehszlovák hadsereg 17. gyalogezredének katonái etnikai tisztogatás keretében gyilkoltak le a katonai elhárítás által felügyelt ligetfalui internálótáborban és annak környékén. A több szakaszban zajló tömegmészárlásnak eddig fellelt dokumentumok bizonysága szerint legkevesebb 530-an, ám becslések szerint valószínűleg több ezren estek áldozatául, nők és férfiak vegyesen, de idősek és még csecsemő korú gyermekek is. A tragédiasorozat áldozatai legalább hat tömegsírban nyugszanak.

Aki nem ért szlovákul
     A ligetfalui tömeges kivégzéseket ugyanaz a Prágából odavezényelt 17. gyalogezred hajtotta végre, amelynek tagjai 1945 júniusában a csehországi Prerov határában 265, bányászmunkákról hazafelé tartó németet és magyart, köztük 71 gyermeket végeztek ki egy éjszaka leforgása alatt. "A végrehajtást a Benes-dekrétumokra hivatkozva Karol Pazúr, az ezred vizsgálótisztje és a pozsonyi Bedrich Smetana, eredeti nevén Friedrich Smitzer ideológiai tiszt rendelte el azután, hogy a családokat megfosztották értékeiktől" – idézte fel a tragédiát Dunajszky Géza.
     A hazatérők egy másik csoportja csak annak köszönhette a megmenekülését, hogy a 17. gyalogezred katonáinak elfogyott a lőszere, ezért Pazúr és Smetana parancsára a csoportot továbbküldték a ligetfalusi táborba, ám a mozdonyvezető – megtagadva a parancsot – nem állt meg Pozsonyligetfalun, hanem áthajtott az akkor még Magyarországhoz tartozó Oroszvárra.
Ugyanez a katonai egység felügyelte az említett internálótábort, ahová pozsonyi és környékbeli kitelepített németeket és magyarokat zártak, sok esetben csupán azon az alapon, hogy nem értettek jól szlovákul.

A csecsemőket is
     Az internáltak, majd kivégzettek között nők és gyerekek egyaránt voltak; nem egyszer teljes családokat irtottak ki.
"A csecsemőket az egyik kezükkel a levegőbe emelték, úgy lőtték agyon őket" – idézte Dunajszky Géza a szörnyűségek egyik szemtanújának egy későbbi – a vérengzésekkel nem közvetlenül összefüggő – perben tett vallomását.
     Dunajszky Géza, aki Szabó Józseffel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tanácsosával együtt néhány éve közösen kezdte el a ligetfalui vérengzések történetének feltérképezését, elmondta: a ligetfalui táborba bejáró orvos vallomása szerint 1945 augusztusában a tábornak már 2900 lakója volt. Napi rendszerességgel folytak a kivégzések, így feltételezhető, hogy az áldozatok száma jóval magasabb volt, mint ahogy azt egyelőre bizonyítani lehet.

Bűn, bűnhődés nélkül
      A tömeggyilkosság ügyében 1946-ban vizsgálat indult, melynek során Karol Pazúrt 20 év börtönbüntetésre ítélték – ám amnesztiával már 1953-ban kiszabadult. Későbbi sorsa ismeretlen, van olyan forrás, hogy az áldozatok hozzátartozói bosszút álltak rajta, mások úgy tudják, kivándorolt Izraelbe. Bedrich Smetanát – valószínűleg kiváló szovjet kapcsolatai miatt – soha nem vonták felelősségre véres tettei miatt.

A szervezők tervei szerint a megemlékezések sorát 2020-ban egy emlékmű felállításával szeretnék lezárni.
(Az adatközlők meg vannak nevezve a szövegben!) Forrás 1, Forrás 2Forrás 3magyar_holo.jpg

 

Szólj hozzá!

Április 16-án, csütörtökön szentelték pappá az olaszországi Barlettában, lakásában a 38 éves, végstádiumban lévő rákos beteg papnövendéket, Salvatore Mellonét. Ferenc pápa két nappal korábban felhívta őt telefonon, és újmisés áldását kérte – tájékoztat az olasz katolikus napilap, az Avvenire. (Részletesen, lásd az alábbi linken!)salvatore-mellone_1338312.jpgsalvatore_mellone.jpg

http://magyarkurir.hu/hirek/pappa-szenteltek-egy-haldoklo-szeminaristat#lightbox['g60482']/7/

Szólj hozzá!

19.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_15.JPG

Szólj hozzá!

III. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgSzűz Mária viszonzó ajándéka

1. Szűz Mária önmagát adja szerető rabszolgájának

144. Harmadik indítóok. A legszentebb Szűz a kegyesség és irgalom Anyja sohasem engedi, hogy szeretetben és bőkezűségben túltegyünk rajta. Ha látja, hogy valaki egészen és teljesen a tiszteletének ajándékozza magát, hogy neki szolgáljon, lemond mindenéről, hogy ezzel őt ékesítse, akkor ő is egészen, teljesen és kimondhatatlan módon odaajándékozza magát. Elmeríti hívét kegyelmeinek mélységébe, felékesíti őt érdemeivel, támogatja hatalmával, felvilágosítja világosságával, lángra gyújtja szeretetével, közli vele erényeit: alázatosságát, hitét, tisztaságát stb. Ő lesz kezese, közbejárója, mindene Jézusnál.
Egyszóval, minthogy az ilyen egyén teljesen Szűz Máriáé, Szűz Mária is teljesen az övé. Szűz Máriának ilyen tökéletes szolgájáról és gyermekéről elmondhatjuk, amit Szent János evangélista mondott magáról: hogy minden javául Szűz Máriát tette.
(...)theotokos_of_the_sign_szeretetlang.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg135. Az aggodalmaskodóknak: sokkal jobb, ha a sátán haragszik rád, mintha meg volna veled elégedve.
136. Az Egyház, hogy hatékonyabbá tegye a Krisztus által adott képesség gyakorlását, és hogy a híveket megvédelmezze a gonosztól és a csalóktól, szentelményt alapított erre a célra, amelyet kizárólag a püspökök és az erre általuk, sajátos módon felhatalmazott papok szolgáltathatnak ki (tehát világiak soha!). Ezt így rögzíti a Kánonjogi Kódex (1172. Kánon), figyelmeztetve, hogy a szentelményekben az Egyház könyörög, nem úgy, mint a magánimákban (1166. K); valamint, hogy e szentelmények kiszolgáltatásakor szigorúan az Egyház által jóváhagyott szertartásokat és szövegeket kell használni (1167. K).
137. Mit lehet ehhez hozzá fűzni? Az ideig tartó földi életünk, végérvényesen meghatározója lehet örök életünknek! Tehát erősen álljunk ellen a kísértéseknek, térjünk meg, higgyünk az üdvösség jó hírében (vö Mk 1,15) és mindenekelőtt legyünk mindig szeretettel felebarátaink iránt, a tét az üdvösség vagy a kárhozat!
Nagyon prózaian vetődik fel a kérdés, hogy e füzetke ismeretanyaga hány embert késztet elgondolkodásra és hány embert sikerül kimenteni a Sátán kelepcéiből? Vajon, e 'kisirka' képes-e hozzájárulni a világ felrázásához, melyről látható, hogy ökörlánccal vonja magára a büntetést (Iz 5,18)? Mindenesetre, imádkozzunk e szándékra!kisertesek.jpg

Szólj hozzá!

18.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_14.JPG

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg141. Íme néhány idézet a szentatyáktól, melyeket az imént mondottak bizonyítására választottam ki:
Szűz Máriának két fia van: egyik az Istenember, a másik csupán ember. Az egyiknek anyja test szerint, a másiknak a lélek szerint. (Szent Bonaventura és Origenes)
Isten akarata az, hogy mindenben Szűz Mária által részesüljünk. Tudnunk kell tehát, hogy minden reménység, minden kegyelem, minden üdvösség Tőle árad reánk. (Szent Bernát)
A Szentléleknek minden adományát, erényét és kegyelmét Szűz Mária osztja ki, amikor akarja, ahogyan akarja és amennyit akar. (Szent Bernardin)
Méltatlan voltál részesülni (Isten kegyelmeiben), azért minden Szűz Máriának adatott, hogy aztán általa részesülj mindabban, amivel bírnod kell. (Szent Bernát)
142. Mivel Isten látja, hogy méltatlanok vagyunk, hogy közvetlenül az ő kezéből részesüljünk kegyelmeiben − mondja Szent Bernát − azért Szűz Máriának adja azokat, amit nekünk adni akar, hogy általa részesüljünk mindabban. Ezért dicsőségét találja abban, ha a hálát, a tiszteletet és szeretetet − amellyel jótéteményeiért Neki tartozunk −, Szűz Mária kezéből fogadja. Tehát méltányos és igazságos, hogy Isten magatartását utánozzuk, hogy mint Szent Bernát mondja, a kegyelem ugyanazon úton térjen vissza szerzőjéhez, melyen hozzánk eljutott.
És ezt tesszük ezzel az ájtatossággal: feláldozzuk és felajánljuk a Boldogságos Szűznek mindazt, amik vagyunk és amink van, hogy Urunk és Üdvözítőnk az ő közvetítése által fogadja tőlünk a köteles tiszteletet és a hálát. Belátjuk, hogy méltatlanok és képtelenek vagyunk arra, hogy saját személyünkben közeledjünk végtelen Felségéhez; ezért Szűz Mária közbenjárását használjuk fel.
143. Ez az áhítat − ezen kívül − az alázatosság gyakorlása, annak az erénynek, melyet Isten mindnél jobban szeret. A lélek, mely felmagasztalja önmagát, alacsonyítja Istent; a lélek, mely magát lealacsonyítja, felmagasztalja Istent. Isten ellenáll a büszkéknek, de az alázatosaknak kegyelmét adja. Ha megalázkodva méltatlannak tartod magadat arra, hogy Előtte megjelenj és Hozzá közeledj, akkor leszáll hozzád, megalázza magát, benned tetszését találja és akaratod ellenére felmagasztal. Egészen másképp van azonban, ha közvetítő nélkül vakmerően közeledünk az Úrhoz. Ó, mennyire szereti a szívbeli alázatosságot! És éppen erre az alázatosságra vezet bennünket ennek az áhítatnak a gyakorlása. Megtanít ugyanis arra, hogy egyedül sohase közeledjünk az Úrhoz, ha mégoly kegyes és irgalmas is, hanem használjuk fel Szűz Mária közbenjárását, ha Isten előtt megjelenni, Vele beszélni, Hozzá közeledni, Neki valamit bemutatni, Vele egyesülni és magunkat Neki szentelni akarjuk.298_4510.jpg

Szólj hozzá!

     Az előzőkben próbáltam "felhomályosítani" kedves Olvasóimat, az étkezésnél mire kell ügyelnünk! Nem írtam a vörös- és fokhagyma, valamint a gyömbér előnyeiről, vagy hogy a tiszta konyhasó egészséges, nem beszélve a vízivásról stb.! Amellett, hogy a blogomnak nem profilja az "efféle", ám ha már belekezdtem valamibe, zárjam le azt néhány jó tanáccsal és egy-két korszakalkotó magyar találmánnyal, ami segíthet sok kialakult, elfajult panaszunkon! Tekintve, hogy élelmiszereinkből ezért-azért hiányoznak a nyomelemek és a vitaminok, fogyasszunk rendszeresen Béres-cseppet, kalciumot, valamint a vitaminok közül D; C; B6, K2, vitamint Q10-et és Culevitet. Ezeken kívül ajánlom LAVYL-t, melyet röviden bemutatok. (Akit ez utóbbi bővebben érdekel az küldje meg E-mail vagy postacímét! A beszerzésében is segíthetek!)

Mi is a Lavyl ?

lavilytes-lavyl-auricum-sensitive.jpg     Egy magyar, nemzet-közileg elismert gyógy-szerkutató, megalkotott egy Lavyl Auricum nevű, 100%-ban természetes összetételű nanotechno-lógiás készítményt, amely elképesztő hatás-fokkal képes egészsé-günk helyreállítására. Számtalan tapasztalat igazolja, hogy olyan rendkívüli esetekben is képes segíteni, ahol a hagyományos orvoslás nem. Az eredmények meglepően gyorsan láthatóvá, megtapasztal-hatóvá válnak. 

     Példaként egy-két alkalmazási terület, ahol már bizonyított: 

- sebek, műtéti területek rendkívül gyors, gyulladásmentes regenerálódása

- rándulások, ficamok, zúzódások

- bőrproblémák (ekcéma,pikkelysömör , kóros anyajegyek, aknés pattanásos bőr)

- fogíny-, fogágy betegségek (fogíny gyulladás, ínysorvadás, afták)

- nőgyógyászati gondok, fertőzések, gomba, méhgyulladás

- férfiaknál prosztatagyulladás

- aranyér

- ízületi gyulladások, elváltozások, betegségek

- daganatos megbetegedések

- fertőzésen alapuló emésztési gondok

- mindenféle infekció

- kozmetikumként is használatos, bőrfiatalító, megújító hatású..

     A Lavyl Auricumot Jakabovics Tibor kutató hozta létre pár évvel ezelőtt.

     Elmondása szerint két fő jellemzője van:
- nagyon kis mérete és speciális molekula szerkezete miatt képes áthatolni a sejtfalon és ott nagyon gyorsan továbbhalad. Mérések szerint a karra permetezett Lavyl Auricum 8 másodperc múlva a csonthártyán már mérhetően megtalálható.
- olyan alkotórészeket tud magával vinni ez a hordozó, amit a szervezet azonnal hasznosítani tud különböző gyógyító mechanizmusai során. A különböző csatolmányokkal különböző hatású szereket hozhatnak létre.
Az egyik a gyulladásokat képes csökkenteni, egy  másik a méreganyagokat piszkálja ki a szervezetből vagy azokat összegyűjti, van, amelyik az arcbőrt fiatalítja.

     Így jelenleg a Lavylites termékcsaládba több termék tartozik:
Lavyl, az alapszer, az elsősegélynyújtó.
Solvyl, a méregtelenítő
Exyol, a kozmetikai bőrregeneráló.lavyl_auricum_l.jpg

 

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg(folytatás) Lesz idő, amikor az (...) „Irgalmasság műve” szinte teljesen megsemmisülni látszik majd. De követni fogja ezt Isten nagy erejű beavatkozása, ami bizonyítani fogja e mű valódiságát. Új fény lesz az Egyház számára, amely ugyan már régóta benne szunnyad. Az Isten végtelen irgalmát senki sem vitathatja. Mindenki számára teljesen világos legyen: mielőtt mint igazságos Bíró újra eljön azt akarja, hogy úgy ismerjék meg a lelkek, mint az irgalmasság Királyát. (...) Mikor következik ez be – nem tudom; meddig tart – nem tudom. Isten nagy kegyelmeket ígért – „különösen neked és mindazoknak akik hirdetni fogják nagy irgalmasságomat. Haláluk óráján magam oltalmazom meg őket, mint saját dicsőségemet”. (378)
132. Sokan csodálkoznak, hogy az ördögöknek lehetőségük van az ember megkísértésére, sőt testének birtoklására (a lélekére soha, hacsak nem maga az ember adja oda önként), a megszállottság és különféle zaklatások vagy károkozás formájában. Az ördögűzők szerint, sokaknak az ördög egészségében, javaiban, munkájában, vagy érzelmeiben okoz kárt. Ennek pedig oki eredője a szentségi élet elhagyása, esetlegesen egyes párthovatartozás.
133. Az ördögnek van egy általános érvényű tevékenysége is, amellyel minden embert egyformán zaklat, s ez a rosszra való kísértés. Ám senki sem kárhozott el azért, mert sok rosszat tett, de sokan vannak a pokolban egyetlen halálos bűn miatt, mert nem akarták megbánni.
134. A hívőket jelek fogják kísérni: az én nevemben ördögöt űznek... (Mk 16,17): ezt a hatalmat Jézus minden hívőre ráruházta, s mind a mai napig érvényben van. Ez általános képesség, amely a hiten és az imádságon alapszik. Személyek vagy közösségek is végezhetik, külön felhatalmazás nélkül, de ebben az esetben csakis szabadító imádságról van szó és nem exorcizmusról.06dore_nt028.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

 

Szólj hozzá!

17.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  2 komment

magyar_13.JPG

2 komment