HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

(Antalóczi Lajos "Irgalmad többet ér, mint az élet" c. munkája nyomán)
 
A bűn elhatalmasodása
 
     Történelmünk utolsó százhetven évében a hit és a lelkiség alakulását merőben új tényezők befolyásolták. Sok esetben igen hátrányosan. Elég utalnunk a felvilágosodás utáni korszak társadalmi, politikai, ideológiai, gazdasági, demográfiai és kommunikációs folyamataira. Vizsgálódásaink során az Egyház által pozitívan megítélt Mária-jelenések üzeneteire kell elsősorban pillantást vetnünk. Mária szavai ugyanis hatékonyan hívják fel figyelmünket és világítják meg a jelzett korszak nagy veszélyét: a bűn elhatalmasodásának folyamatát, ennek okait, állomásait és következményeit. Következésképpen a Mária-üzenetek fontos szerepet játszanak a népi vallásosság alakításában. A Mária-jelenések látható célja: a bűn elhatalmasodásának megakadályozása.
     Úgy véljük, 1830-ban a Csodás Érem átadása alkalmával új korszak kezdődött történelmünkben. Az elhangzott üzenet, az átadott érem története, s két oldalának rajzolata jelzi az új korszak nagy nyitányát. A Szent Szűz Jézus akaratából teljes és hatékony mozgósítást kezdeményez az emberiség hitének, keresztényi életének megőrzéséért és kiteljesedéséért.
     Az 1830-as és az azt követő Mária-jelenések üzenetei nem csupán egy régióhoz, hanem az egész világhoz szólnak. Az üzenetek egyrészt profetikusan jelzik az egyre jobban elhatalmasodó bűnt és következményeit, másrészt mindenkit meghívnak a bűn szerzőjével szembeni harcra. Az Egyház Anyja újra és újra megismétli a kánai menyegzőn elhangzott felszólítást. Krisztusra mutat és beszédes jelek kíséretében arra kér bennünket: ,,Tegyetek meg mindent, amit csak mond!'' (Jn 2,5). A végkimenetelében győzedelmes küzdelem (,,végül azonban Szeplőtelen szívem diadalmaskodik'' – Fatima, 1919. július 13.) vezére az Egyház Anyja. II. János Pál pápa így összegzi Mária szerepét az Egyház életében: ,,Mária, Sion fölséges leánya, segít gyermekeinek, bárhol és bármikor élnek, hogy megtalálják Krisztusban az Atyához vezető utat'' (Redemptoris Mater 47). A Szent Szűz tehát evangelizál, amikor sajátos eszközeivel és a hívek közreműködésével gátat akar vetni a bűn térhódításának.

     Jellemző, hogy a Mária-jelenések üzeneteiben az Egyház Anyja minden alkalommal az örök boldogságunkat veszélyeztető bűnre és a nyomában járó pusztításra hívja fel figyelmünket. Már a Csodás Érem felirata, a híressé vált imádság  ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!''  is erre utal. Nem sokkal később, 1846-ban a La Salette-i jelenés prófétai kitekintést nyújt az elhatalmasodó bűn szerveződésére, pusztítására, és annak végkimenetelére. Az Egyház Anyja sírva figyelmeztetett a megszokottá vált káromkodás, és a vasárnapi szentmise-mulasztás lélekromboló hatására. 1858-ban, Lourdes-ban bűnbánatra és a bűnben élőkért hozott áldozatra szólított fel. Ez történik az 1917-es fatimai jelenések alkalmával is, amikor Jézus Anyja drámai módon újra felhív a bűnben élőkért vállalt áldozatra és az értük végzett imára. Erről beszélnek az 1953-ban, Siracusában hullott néma anyai könnyek. Nemkülönben az újabb, kivizsgálásra váró jelenések és a világ különböző pontjain vért könnyező Mária-szobrok. 

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!szeretetlang_blog155.JPG

Szólj hozzá!

christnotofthisworld1.jpg

     A büntetés a végső eszköz az Isten kezében. Ha szóba kerül mint fenyegetés, netalán be is következik, akkor az, az ember által előidézett helyzet logikus következménye, amit "ökörlánccal" húzott magára (Iz 5,18). Az elvetés, a kárhozatra taszítás pedig a megátalkodott ember osztályrésze lehet, aki Isten törvényével szemben mintegy "új istenként" végérvényesen "öntörvényűen" rendezte be életét. A törvénynek ugyanis csak akkor van értelme, ha megszegését szankcionálják. A Szentírás és a magánkinyilatkoztatások üzenete sokszor hangsúlyozza: az Isten, aki "megbocsátó", "irgalmas", "könyörületes", "hosszan tűrő" és "végtelenül jó" (Neh 9,17), s találékony szeretetében, a legvégsőkig elmegy, hogy a "szegény bűnöst" megmentse a magára vont büntetéstől. Arról azonban szó sem esik, hogy az Isten kiiktatná eszköztárából akár a legvégső büntetést is, mert ezzel ő maga nyitna kaput a szeretetével való visszaélésre. Az emberiség üdvözítésének szándéka komolytalan volna, ha a bűn büntetésével nem kellene számolni.
     A Szentírásban több büntető ítéletről olvasunk, ami sok ember pusztulását jelentette, de éppen ezek a történetek tanítanak arra is, hogy Isten nem akarja büntetni az embert (Ninive). ő nem leli örömét a pusztulásban, hanem jobb belátásra akarja bírni övéit. "Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr, az Isten –, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?'' (Ez 18,23). A büntetés bekövetkezése Mária szavaiban is mindig feltételesen van megfogalmazva, tehát elkerülhető vagy enyhíthető megtérés esetén, s mondanivalója ebben is összecseng a Szentírás gondolataival: "Az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek,..." (Iz 30,18). "Az Úr... nem kívánja senkinek a vesztét, hanem hogy mindenki bűnbánatra térjen" (2Pét 3,9), sőt utána is megy a bűnösnek, s eléje a megtérőnek. Ld. pl. a "jó pásztor" (10,11-15), ,,az elveszett bárány", "az elveszett drachma" vagy a "tékozló fiú" (Lk 15,4-10) esetét.
     Jakab apostol szerint az elhatalmasodó bűn "halált von maga után" (Jak 1,15). Az elhatalmasodó bűn természetes következménye az, amit az egyre nagyobb terephez jutó sátán művel az egyes ember, s az egész emberiség történetében. A sátáni rombolás tönkreteszi és pusztítja az embert, tönkreteszi és pusztítja az emberi munkát, tönkreteszi és pusztítja az ember körül a világot, végül pedig a megkötözöttség révén a kárhozat felé tuszkol mindenkit, akit csak tud. (Gyilkos az, és ordító oroszlán.) Ha pedig a pusztítás veszélyesen elhatalmasodik, az Isten tisztító ítéletére is sor kerülhet. Éppen úgy, ahogyan Noé és családja, vagy Lót és családja körül megtisztította Isten a világot. Ezt a kilátásba helyezett tisztító ítéletet nevezzük az elhatalmasodó bűn természetfölötti következményének.
     Az ítélet, a büntetés tehát – ami lehet valamilyen kataklizma vagy politikai esemény – a Szentírás szerint az elhatalmasodó bűn és a belőle fakadó életmód büntetése, s egyben tisztító esemény. Elkerülésére egyedül a megtérés (az öntisztulás) az egyetlen lehetőség. Éppen úgy, mint Ninive esetében.
     A megtérés és tisztább látás súlyos akadálya az értékrendek világméretű átrendeződése a pénz és az élvezetek javára. A meggazdagodás vágya, a jövővel kapcsolatos többlettudás vágya, a szórakozás vagy a szexualitás, aránytalanul túlzott hangsúlyt kap a társadalmi kapcsolatokban annál, mint amennyit helyénvalón érdemelne. Az élvhajhászat szinte életcél nagyságrendre van emeltetve, holott az említettek elhangoló és megkötöző erejénél fogva épp az „életből” való kizárást eredményezheti! Ezzel szemben generációk nőnek fel, akik nem, vagy alig ismerik a Kinyilatkoztatást, egyre-másra veszítik el hitüket, a keresztényi és nemzeti identitásukat. Kellő ismeretek hiányában megfeledkeznek arról, hogy az Isten egyedül a Názáreti Jézust igazolta (ApCsel 2,22), értésünkre adva: csak Jézus által lehet eljutni Istenhez (Jn 14,6) és "nincs üdvösség senki másban" (ApCsel 4,12). Az egyetlen igaz forrás pedig az Evangélium (és nem a naprakész magánkinyilatkoztatások)!
BeuronAngelsCrux.jpg     Többen azt is feledik, hogy Jézus az egyetlen "közvetítő Isten és ember között" (1Tim 2,5), Ő "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), és Ő az aki tanítói megbízatást és hatalmat adott az apostoloknak a hit szent örökségét, a hitletéteményt (depositum fidei): "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). Az Apostoli Egyház az Istenről szóló hiteles tanítás egyetlen birtokosa, "megbízott továbbadója és értelmezője" (Új Katekizmus 85-87). Különös nehézsége az evangelizációs munkának az, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s az emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre. (És ebben az internet élen jár!) Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert a tét: az örök élet!

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 7.
marias_3_2_2.jpg     Kérjük Istent, részesítse a kedves olvasót ama nagy kegyelemben, hogy az utolsó szó, amely ajkára jön, Mária neve legyen! Szent Germán is azt kérte az Úrtól, hogy isteni Anyjának neve legyen az utolsó szó, mely nyelvét megmozgatja! (Orat. 6. de Ann. Virg.) Óh édes halál, ó nyugodt halál, melyet üdvünk neve kísér!
     Ó édes királynőm és Anyám! Te tudod mennyire szeretlek és szeretem a te Szent Neved is. Eltökélem magamat és remélem, hogy segítségeddel képes leszek hű maradni elhatározásomhoz, hogy Szent Nevedet amíg élek, de különösen halálom óráján gyakran hívom segítségül!
     Fejezzük be tárgyunkat Szent Bonaventura gyengéd imádságával: »Ó áldott Szűz, ha lelkem majdan elhagyja ez árnyékvilágot, dicsőséges Neved elhangzására jöjj elém és zárj karjaidba! Vigasztalj majd akkor engem ó Mária, kedves jelenléteddel, s légy számomra lépcső az égbe vezető úton! Eszközölj ki részemre bocsánatot és örök nyugodalmat! Ó hatalmas szószólóm Mária, meg kell védelmezned tisztelőidet és közben kell járnod érdekükben Krisztus ítélőszékénél!« (Psalt. Deip)

Imádság
     Ó Istennek hatalmas Anyja, édesanyám Mária! Add, hogy mindig segítségül hívhassam szent és hatalmas nevedet, mert a te neved védője az élőknek s üdve a haldoklóknak. Ó legtisz-tább Szűz Mária, ó legédesebb Szűz Mária, tedd, hogy neved a mai naptól fogva lélegzetvételem legyen!
     Ó szeretett Anyám Mária, ó szerelmes Jézusom! Bár élne állandóan az én szívemben és minden ember szívében édes nevetek. Ó Megváltó Jézusom, ó anyám Mária! Ha majdan halálom órája közeleg, melyben szegény lelkem elhagyja e világot, kérlek, adjátok meg nekem érdemeitekért ama kegyelmet, hogy utolsó szavaim, miket akkor váltig ismételgetni óhajtok, ezek legyenek: s Szeretlek benneteket. Jézus és Mária nektek ajándékozom szívemet és lelkemet! Amen. (160. oldal)francisco_rizi_1651.jpg

Szólj hozzá!

01.
július

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

Határok nélkül

A szeretet határok nélkül
Lángra lobban rendkívül,
Ha az ember legyőzi önmagát,
Mert bennünk van a távolság.
Szeretetláng lobogj!
A szívünkben dobogj!
Egyre jobban lángolj!
Világíts messze…távol…!
S vidáman énekelj!
Az Úr elé térdepelj
Hálát adni mindenért,
És fohászkodj másokért!
Hogy megtalálja a fényt
És soha-soha ne adja fel a reményt.
Segítse az elesett szegényt,
Kövesse az Isteni erényt!
Mert csak a szeretet,
Ami legyőzi a veszélyt,
S kialszik a gyűlöletláng,
Határok nélkül lobog a szeretetláng!


Trombitásné Morvai Teréz
2016. április 16.ima97_n.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!szeretetlang_blog334z.jpg

Szólj hozzá!

20110114nw00890.jpg

     „Ne féljünk nevén nevezni a gonoszsá-got és annak előidé-zőjét, a sátánt! – mondja II. János Pál a fiatalokhoz intézett apostoli levelében. – A stratégiája, hogy megpróbál elrejtőz-ni, ezért úgy ülteti el a gonoszságot az emberben, hogy az magából az ember-ből teljesedjen ki. Így hálózva be észrevétlenül az emberek közötti kap-csolatokat, a különféle társadalmi csoportokat és nemzeteket. Végül a 'személyes' bűn fogalma megszűnik létezni, s mára az emberek inkább csak 'kollektív' bűnösségről beszélnek. (…) Miközben a valóságban (egyénileg is) egyre jobban elmerül benne.”
     Istentől kapott eszközeinkkel – bár harcok árán – kell száműznünk egyéni és közösségi sorsunk alakításából a démoni erőket, így valósítva meg egy egységes, egészséges és boldogabb földi életet, melyben „még az ég is kékebb”. Mindenkori legfontosabb álláspontunknak, az Egyházhoz való maradéktalan hűség kell hogy legyen! Az evangéliumi Krisztus ereje örök és töretlen, Egyháza pedig betölti üdvös világtörténeti szerepét, tehát a Tanítóhivatal általi tanítás mindig életképes! Ha mégis úgy tűnik, hogy környezetünkben nincs átütő ereje az Evangéliumnak, akkor ott a befoga-dó „talajjal”, vagy a „magvetőkkel” van probléma! Sajnos ebbe mocskolt bele a protestantizmus, a maga görcsös "másként gondolkodásával". És ez megint az egyéni és közösségi felelősség kérdése! Nem szabad, hogy bármi is eltereljen bennünket a Pápa iránti hűségtől és a Szentségekkel való élet-től! A sötétség fejedelmének cselszövései ugyanis igen változatosak, ha kell krisztusias égi üzenetekkel csalja lépre a hiszékenyebb (vagy bizony-talanabb hitoktatásban részesült) híveket. Sajnos, ha a sátán munkálko-dásának tipikus terepeire, módszereire továbbra sem hívjuk fel hatékonyan az embertársaink figyelmét, ha az evangelizációs tevékenységünk erőtlen, akkor természetszerűleg elhatalmasodik a bűn, ennek minden következményével, s fenn áll a tömeges elkárhozás veszélye!
     A felvilágosodás nevében az európai filozófia elfordult Istentől: úgy építette fel gondolatmenetét, mintha Isten nem létezne, ezáltal a jó és rossz közötti különbségtétel alapvető viszonyítási pontjától szakadt el. Ha az ember nem számol Istennel, nem marad saját magán kívül álló erkölcsi mérőpontja, így maga dönti el, mi a jó és a rossz! Ennek veszélyeit, épp a totalitárius ideológiák mutatták meg! Ha az ember Isten nélkül dönthet, akkor úgy is határozhat, hogy az emberek egy bizonyos csoportját meg lehet semmisíteni, miként azt a kommunizmus és a nácizmus meg is tette! (…) Ma is folytatódik a megfogant, de még meg nem született emberi lények kiirtása, ráadásul erről választott parlamentek döntenek – melyek paradox módon –, éppen az emberi haladás nevében teszik ezt! (II. János Pál) Évente 50 millióra tehető az abortuszok száma a világban.

     Amennyiben nincs megtérés, bizony a pusztulásra is sor kerülhet: Péter apostol drámai szavakkal figyelmeztet ugyanerre: "...a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kegyelmezett a régmúlt világnak sem..., amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt. A szodomaiak és gomorraiak városát is elhamvasztotta, és végpusztulással büntette, intő például azok számára, akik a jövőben gonoszat tesznek" (2Pét 2,4-6). Ezek tehát "intő példák számunkra: az örök tűz lett a bün-tetésük" – írja Szent Júdás (Júd 5-7). Emlékeztetünk Jézus szavaira is, amikor a Siloéban ledőlt toronyról beszélt, amely tizennyolc ember halálát okozta: "Ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan." (Lk 13,4-5).sodomgomora.jpg

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 6.
marias_3_2_2.jpg     Az eddig elmondottakból láthattuk, hogy Mária édes szent neve ‒ az általa nyert sok kegyelemnél fogva ‒, mennyire kedves az őt tisztelők számára. Sokkal édesebb azonban e név a haláluk óráján, mert nyugodt és szent halált biztosít nekik.
     P. Sartorius Caputo jezsuita atya állandóan figyelmeztette azokat, akik haldoklókhoz mentek, hogy gyakran hangoztassák előttük a Mária nevet, mert úgymond elegendő, ha valaki halála óráján e nevet kiejti, s minden ellensége elhagyja az illetőt s aggodalmaiban vigaszra lel.
     Lelliszi Szent Kamil is figyelmeztette rendtársait, emlékeztessék a haldoklókat, hogy Jézus és Mária nevét hívják segítségül. Maga is megszívlelte halála óráján e tanácsot éspedig igen tökéletes módon ‒ miként, élettörténetében olvashatjuk, Jézus és Mária nevét ugyanis oly gyengéd áhítattal hívta segítségül, hogy mindenkit szeretetre gyújtott, aki csak hallotta. Amint kiadta lelkét, szemei Jézus és Mária két képére voltak függesztve; kezeit keresztbe tette, arcán pedig mennyei nyugalom sugárzott; utolsó szavai Jézus és Mária édes neve volt.
     Kempis Tamás szerint Jézus és Mária legszentebb nevének segítségül hívása, önmagában is rövid ima, amely az elmét nem fárasztja, édes érzelmeket kelt és emellett tökéletesen alkalmas, üdvünk ellenségeinek távol tartására!
»Boldog az ‒ kiált Szent Bonaventura (Spec. B. V.) aki szereti a te nevedet, ó Istennek szent Anyja! A te neved oly magasztos és oly csodálatos, hogy nem kell tartania az ellenség támadásaitól annak, aki hajlandó azt halála óráján segítségül hívni«.
     Boldognak mondható, aki úgy halhat meg, mint Ascoli Szent Fulgens, aki a következő szavakkal adta ki lelkét: »Ó Mária, Mária, legszebb az asszonyok közt, veled együtt akarok az égbe bemenni!« Vagy mint a ciszterciek rendjéből való Szent Henrik, aki a rendi évkönyv szerint (1109. évből) ugyanabban a pillanatban halt meg, midőn Mária nevét kiejtette. (159. oldal)22358398.jpg

Szólj hozzá!

 (A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók, a továbbiakban LN jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése római/arab számmal!)

Szűzanya: „Anya vagy te is, és Én anyai Szívem tengernyi bánatát és szenvedését megosztom veled. Tudom, te átérzed anyai fájdalmamat. Gondold el, ha hat gyermeked elkárhozna, mily fájdalmad lenne miattuk! És Én? Ó, gyötrelmeim, melyekkel látnom kell, amikor a sok lélek a pokolba szédül! Segíts, kislányom! Gyermekem!” És amint ezeket mondta, én is lélekben Vele szenvedtem. Szívemet összeszorította a fájdalom. A Szűzanya lelkének gyötrő kínjait éreznem engedte. (II/50)                                                   
Szűzanya: Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek kerül a pokolba. (Mivel) nincs aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. (LN 173) Oly sok lélek kárhozik el Isten igazságossága folytán azon bűnök miatt, amelyeket ellenem elkövetnek. Jövök, hogy engesztelést kérjek: áldozd fel magad erre a szándékra és imádkozzál! (LN 192)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Lúcia nővér: ...ebben a hónapban elvesztettem lelkesedésemet az áldozatok és önmegtagadások iránt. Már arra gondoltam, hogy mégis azt mondom, hazugság volt az egész. Ezzel mindennek vége lesz. Jácinta és Ferenc azonban azt mondták:
- Ne tedd ezt! Nem tudod, hogy ezzel hazudsz, és hogy a hazugság bűn?
Ebben az állapotban volt egy álmom, ami még jobban növelte lelkem sötétségét. Láttam, hogy az ördög azon nevet, hogy becsapott. Azon fáradozott, hogy a pokolba húzzon. Amint karmaival megragadott, annyira elkezdtem kiabálni és a Szűzanyát hívni, hogy édesanyám felébredt. Ijedten kérdezte, mi bajom van. Nem tudom már, mit válaszoltam neki. Csak arra emlékszem, hogy azon az éjszakán nem tudtam már aludni, mert a félelemtől szinte megdermedtem. Ez az álom az igazi félelem és aggódás felhőjével borította el lelkemet. Egyetlen vigaszom az volt, ha egy magányos helyen kisírhattam magam. (LN 84-85)
 
Erzsébet asszony: Eddig minden gondolatomban és cselekedetemben az vezetett, hogy minden áldozatot meghozok a szent ügyért. De hogy valóban így van-e, hogy az ügy nem tőlem való-e, ezt senki nem tudja, én magam sem vagyok biztos felőle. Hogy nem az ördögtől van, (bár) ezt már a püspök atya is megmondta, és M. és B. atya is. (...) Uram, bocsásd meg vétkeimet, nem bírom áltatni magam tovább! Végképp meg akarok nyugodni. Látom, teljesen értelmetlen az, amit tettem, és nem tudom miért, azóta csak szenvedek. Hisz a bűnből eredő szenvedés nem lehet érdemszerző. Szabadulni, szabadulni, ez az egyetlen imádságom az ég felé. (III/209)

Szólj hozzá!

Krisztusban szeretett Testvéreink!

     Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket, és általatok a lehető legtöbb embert, hogy a Sziklatemplomban vagy lélekben közösségben imádkozzunk a világ békéjéért.
Európa hitbeli megerősödéséért, a Közel-Kelet és a világ békéjéért, valamint a vallási üldözések áldozataiért és az üldözőkért tartanak engesztelő szentségimádást és imavirrasztást a budapesti pálos Sziklatemplomban.

     "A Magyar Pálos Rend küldetésének része, hogy az imádsággal és az engeszteléssel szolgáljon, ezért nagy örömmel fogadtuk el a meghívást a békeimádság elindítására" - mondta Csóka János a pálos rend tartományfőnöke a Mária Rádióban. "Az üldözőkért való imádság nagyon fontos, hiszen akit üldöznek, bajban van, de aki üldöz, az még nagyobb bajban van. Hiszen, aki tiszta szívvel vállalja Krisztus követését, és ezért üldözik, annak Jézus megígérte a Mennyországot, de aki az üldözést végrehajtja, nagyon távol áll ettől. Az értük való imádságban azért kell fohászkodnunk, hogy aki most még üldözi, megtalálja Jézus Krisztust."

     Az imádságot Győrfi Szabolcs pálos szerzetes vezeti, aki így fogalmazta meg az imádság célját: „Szívünkben hordozzuk ezt az imádságot. Szívünkön viseljük azt a szándékot, hogy Európáért, a világ békéjéért imádkozzunk. Azoknak a problémáknak a megoldásáért könyörgünk, melyek vallási területen sújtják a világot. A világban zajló folyamatokat figyelve úgy érezzük, szívünk legmélyéből kell szólni a Jóistenhez, össze kell fognunk katolikus és nem katolikus keresztény testvéreinkkel, hogy együtt imádkozzunk a világ békéjéért.”
"Jézus itt van velünk a bárkában. Ne féljünk hozzá fordulni." - így biztatta elmélkedésében a hallgatókat Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői házfőnök, hogy a nehéz pillanatokban, a megoldhatatlannak látszó helyzetekben ne féljünk Krisztust segítségül hívni.
Krisztus felé fordulunk ebben az imádságban, mely egyszersmind csatlakozik Ferenc pápa békéért mondott fohászaihoz, és imáink elkísérik konkrét cselekedetei során.

     A Magyar Pálos Rend mindenkit hív a közös imádságra, engesztelésre július 1-jén, első pénteken, Sarlós Boldogasszony vigíliáján az esti szentmise és befejező imaóra után.
Az imádság este fél 10-kor kezdődik és hozzávetőleg 2 óra hosszan fog tartani. Annak érdekében, hogy ne zavarják meg az áhítatot, a templomot kezdéskor bezárják és a befejezés után nyitják ki.

     A pálos testvérek és a szervezők szeretettel várnak minden testvérünket, aki töredelmes szívvel imádkozna, virrasztana az Oltáriszentségben köztünk lévő Úr Jézus előtt az Ő Szent Anyja közbenjárását kérve.
     Kérlek, hogy csatlakozz a pálos testvérekhez és hozzánk július elsején a Sziklatemplomban, vagy otthon lélekben a magán imádságodban.

     És kérlek, ne feledkezz el imádkozni Ferenc pápáért és a Magyar Pálos Rendért!gelerhegyi_sziklatemplom.jpg

Szólj hozzá!

XVI.Benedek és a rabbi.jpg

     Szembetűnőek Róma erőfeszítései a zsidók irányába. Gondoljunk csak a Pápák bocsánatkérő gesztusaira a zsidóság felé (amit persze ők egyáltalán nem viszonoztak)! A világ helyzetének drámai alakulása, a zsidóságnál is döntő változásokat hoz. A zsidók, ahogy a Jelenések könyvében áll, vissza fognak térni az Új és Örök szövetségbe, Krisztus Egyházába. Szent Pál így jövendöli ezt meg: "Nem akarom testvérek, hogy e titok dolgában egyéni véleményekre hagyatkozzatok. A vakság csak részében érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget..." (Róm 11,25-26) Dániel próféta így ír: "Abban az időben felkel azonban Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója, és olyan szorongattatás következik, amilyen a nemzetek keletkezése óta addig az időig még nem volt. Abban az időben megszabadul népedből mindenki, aki be van írva a könyvbe" (Dán 12,1).
noi_puspok.jpg     Sajnos, sok katolikus egyre bizonytalanabb az ökumenizmus eredményei láttán. Tiszta és világos választ várnának az igazi Egyháztól – miszerint mi az ökümené célja – annak kritériumában, hogy az egyetlen Krisztus által alapított Egyház az Egy Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyház, amiként ezt a Hiszekegyben valljuk! Maga LG 8 zsinati dekrétum is "az egyetlen közvetítő, Krisztus szent Egyházáról" beszél. Az érdekes az, hogy ma egyre inkább hallani azt, hogy a katolicizmus és a protestantizmus közt sokkal több közös van, mint ami elválaszt! Ugyan bizony lényegtelen-e, hogy kettő vagy hét Szentség van?
     Mellékes-e, hogy Krisztus valóságosan  testtel és lélekkel, hússal és vérrel – jelen van-e az Oltáriszentségben? Talán közömbös, a tisztítótűz léte vagy nemléte?
Fontos-e az, hogy Máriában a Szeplőtelen Fogantatást, az örökké Szűz Istenanyát tiszteljük vagy sem?
     A katolikus és protestáns hit között tehát óriási űr tátong! Ennek hangoztatása nem a protestások ellen van, hanem az irgalmasság cselekedete irántuk. Nincs féligazság, csak Igazság van! A semmitmondó párbeszédeknek semmi értelme, nem szolgálják az ökumenét és az Egyházat sem! Egyébiránt miféle kölcsönösségről (közeledésről) beszélhetünk akkor, amikor a magyarországi reformátusok XIII. zsinati ciklusának 10. ülésén 2012. május 24-én,  a 450 éves Heidelbergi Káté 80. kitételét megerősítették, mely szerint a katolikusok miséje, az Eucharisztia tisztelete és annak vétele „kárhozatos bálványimádás"? Érthetetlen, hogy a Bibliához szokott protestánsok ennyire ne értenék meg a megtestesült Ige világos szavait?! Lehetséges-e ilyen hozzáállás mellett párbeszédet folytatni egymással? Már azért sem, mert a Zsoltár szavai szerint kard a nyelvük, ajkuk a vajnál lágyabb, de a szívük háborúsággal teli (vö. Zsolt 55,22). Tény, hogy a papság és a Szentségek Krisztusa nem azonos a protestánsok Krisztusával! Tudni kell, hogy a katolikusok számára kötelező vasárnapi szentmisehallgatást (Szentmiseáldozatot), nem helyettesíti az ökumenikus istentisztelet!
     A protestáns úrvacsora nem más, mint a már 500 éve megszüntetett Áldozat, melynek betiltását az Antikrisztus az egész világon általánossá akarja majd tenni. Az Áldozat megszüntetése Lucifernek és szellemi fiainak a kézzelfogható pusztítása arra vár, hogy beavatkozhasson a történelembe, amiként a Szentírás megjövendölte és ahogy a szbdkmvesek és szövetségeseik az új világrend megteremtésén munkálkodva az Új Világkormányt tervezik.rozsafuzer_ellensegei_530_1.JPG

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_16a.jpg

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 5.
marias_3_2_2.jpg     Kövessük tehát mindenkoron Szent Bernát tanácsát, aki így figyelmeztet bennünket: »Valahányszor az isteni kegyelem elvesztése fenyeget, Máriára kell gondolnotok, az Ő és Jézus nevét kell segítségül hívnotok, mert e két név olyan, melyet soha nem volna szabad egymástól elválasztanunk. Bár sose hiányoznék e két édes és hatalmas név szívünkből s ajkunkról! Mert csakis ezek kölcsönözhetik számunkra a szükséges erőt, hogy a kísértésekben helytálljunk és azokat mindenkor legyőzzük«. (Hom. 2. sup. Miss.)
     Jézus igen sok kegyelmet ígért azoknak, akik nagy áhítattal viseltetnek Mária neve iránt. Egy napon ugyanis megjelent Szent Brigittának isteni Anyjával, és tudtára adta, hogy három különös kegyelemben részesül az, aki Mária nevét bizalommal és erős javulási szándékkal kiejti: nevezetesen őszinte bánatot nyer a bűnei fölött és még itt a földön eleget tesz értük; erőt nyer a keresztény tökéletesség elérésére és végül Isten az égben, részesévé teszi az örök mennyei dicsőségének. Ekkor az Úr Anyjához fordult e szavakkal: »Lásd szeretett Anyám! Szavaid oly édesek és kedvesek előttem, hogy bármit kérnél is, meg nem tagadom tőled«. (Revel. lib. I. c. 10.)
     Szent Efrém azt állítja, hogy Mária neve a mennyország kapujának kulcsa annak, aki áhítattal segítségül hívja (In deprec. ad Virg.), ennél fogva Szent Bonaventura joggal nevezhette Máriát mindazok üdvének, akik hozzá folyamodnak, úgyhogy azonos értelmű: a Mária nevének segítségül hívása és az üdvözülés.
jordan_3.jpg     Szent Jordán szerint is »e szent és édes név segítségül hívása itt e földön a kegyelmek túláradó bőségét, az égben pedig egykoron a dicsőség magas fokát eszközli ki számunkra. (De laud. Virg. 1. 2. c. 2.)«. »Vigaszra akartok találni minden bajotokban gyermekeim? ‒ kérdi Kempis Tamás ‒, akkor meneküljetek Máriához, hívjátok őt segítségül, szolgáljátok őt és ajánljátok magatokat állandóan a kegyeibe! Örvendjetek Máriával, sírjatok Máriával, imádkozzatok Máriával és Vele keressétek Jézust. Határozzátok el magatokat, hogy Jézussal és Máriával együtt akartok élni és halni! Ha ezt teszitek, mindjobban előre fogtok haladni az Úr útjain, Isten Anyja szívesen fog imádkozni értetek és a Fiú biztosan meg fogja hallgatni Anyját«. (Pacciuch. Exc. 22. 22. in Sal. Angel.) (158-159. oldal)082114_0219_devocionesp1.jpg

Szólj hozzá!

 

MI A SZERETETLÁNG?
     A küzdés vértje és a harc fegyvere − azé a végső harcé −, amelyet az Istenanya az Ő gyermekeivel összefogásban, a sátánnal fog megvívni!
sz anya 2.JPG     A Lelki Naplóban ez olvasható: „(Szűzanya) Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130)
Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen! Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (vö. II/18)
Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, megfertőzött világot. (vö. II/100)
Irgalmas Jezus 2.jpg     (Jézus) Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (vö. II/93-94)
Imádkozzatok /tehát/, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! (I/90) /Mert/ a sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!szeretetlang_blog225.jpg

Szólj hozzá!

athenagoraspaulvi2.jpg

     Bár a II. Vatikáni Zsinat az ökumenizmust visszafordíthatatlan folyamatnak tartja. A kérdés az, hogy milyen irányú folyamatot kell értenünk ezalatt? A probléma abban áll, hogy tisztában vagyunk- a zsinati atyák azon utasításaival, miszerint "Semmi sem áll távolabb az ökumenizmustól, mint az a hamis megbékélési törekvés, mellyel a katolikus tanok tisztasága kárt szenved és eredeti, valós jelentése elhomályosul". (Kis zsinati kézikönyv - Rahner/Vorgrimmler 18. kiadás, HERDER Freiburg - 11.sz 240 o.)
     Ilyen szemszögből, a valós célját tekintve, kritikusabban kellene nézni pl. a német ökumenizmus egyik jelszavának: "Megbékített különbség" igazi mibenlétét! Az a "Nagy Terv", hogy a római katolikus Egyházat egyesítsék az evangélikus és protestáns gyülekezetekkel, nem lehetséges a Pápa és a Tanítóhivatal közreműködésével (!) és nem is fog bekövetkezni! Ennek lényeges akadálya, alapvető teológiai különbségekkel magyarázható, melyhez protestáns testvéreink oly nyakasan ragaszkodnak. Az un. egységes bibliafordításnak és az "ökumenikus Hiszekegynek" semmi köze az egységhez, a protestánsok ugyanis nem használják!
Máig tartó folyamat az a tény, hogy a protestáns felekezetek hétmérföldes csizmával távolodtak el az egységtől. Tehát nemhogy élnének az ökumené eddig elért lehetséges kompromisszumaival, de az 500 évnyi eltávolodásukból való visszatérésnek, még a leglassúbb igyekezete sem mutatható ki. Sőt a távolodás folytatódik: pl. a Zwingliánus Zürichben az egyházközségi tagsághoz már régen nem feltétel a keresztség.
     Megfigyelhető, hogy Róma a keleti ortodox Egyház felekezeteivel való ökumenikus törekvéseket tartja elsődlegesnek, mivel a különválásnak (a pápa főségén kívül) nincs más eretnek háttere. Az utóbbi időbeni találkozások az ortodoxia képviselőivel, úgy tűnik, hogy nagy reményekkel kecsegtetnek! Nézzünk erre néhány példát:
"Bécs (www.kath.net 2008. április 24.) Hilarion Alfejev, Bécs és Ausztria orosz-ortodox püspöke egy Interfax interjúban kritizálta a "romantikus ökumenizmust", melyre a 'Világegyház Tanács' (!) törekszik. Nézete szerint, ezek az eszmék "nem életképesek". Alkalmasabb lenne kiépíteni a bilaterális és stratégiai szövetséget. Az ortodox egyházfő ezt mindenekelőtt a római és az ortodox Egyház szövetségében látja. Szó szerint ezt mondta: "Látnunk kell, hogy az ortodox és a katolikus hit már nem riválisok. Szövetségesek vagyunk! A rivalizálásokkal örökre fel kell hagyni! Ha ezt megértjük, akkor a térítéssel is felhagyunk. A protestantizmus a kereszténységnek egy könnyített (light) verzióját fejlesztették ki, mely apostoli áthagyományozás, szentségek, dogmatikus tanok, keresztény erkölcsi normák nélkül tevékenykedik – mondta. Évszázados bűnöket nemcsak nem vesznek észre, de még pártolják is. Hilarion pátriárka, szavai szerint: "Ha a keresztény közösségek kezdik megváltoztatni a kereszténység teológiai vagy morális tanait ún. modernné és politikailag korrektté akarják tenni, ez közvetlen út a szellemi halálhoz..." És tegyük hozzá, hogy a modernizmus, a katolikus liturgia protestantizálása nem marad nyom nélkül a lelkekben, és sokakat megtéveszthet a "kicsinyek közül"! Ez pedig a megtévesztő szellem szüntelen igyekezete!
     "Isten azonban gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről, az Evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére.'' tűz által.jpg

A sátán rettenetes pusztítása után, művével együtt elpusztul. "Szent Mihály főangyal lehelete megfojtja őt.'' Végül pedig: "...a víz és a tűz megtisztítja a Földet, és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti, és minden meg fog újulni; az emberek Istennek szolgálnak, és őt dicsőítik.'' (La Salette)

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 4.
marias_3_2_2.jpg     Igen, a Boldogságos Szűz maga jelentette ki Szent Brigittának (Revel. lib. I. c. 9.), hogy nincs e földön oly lanyha bűnös, akitől az ördögök tüstént el ne menekülnének, ha az ő szent nevét komoly javulási szándéktól áthatva kiejti.
Más alkalommal (Ibid lib. 2. c. 19) ugyanezt ismételte meg Mária és hozzáfűzte, miszerint az ördögök tüstént otthagyják a hatalmuk béklyóiban tartott lelket, mihelyt csak a nevét hallják.
     Miként a bukott angyalok ‒ tette hozzá még a Boldogságos Szűz ‒ a neve hallatára eltávoznak a bűnösök mellől, a jó angyalok viszont mind jobban és jobban közelednek azon igaz lelkekhez, kik az Ő nevét gyakran áhítattal kiejtik.
Szent Germán megjegyzi, hogy amiként a légzés az élet biztos mutatója, úgy Mária nevének gyakori segítségül hívása pedig a kegyelmi élet jele, vagy legalábbis jelzi, hogy Istennel nemsokára kibékülünk; mert ‒ fűzi hozzá ‒ e hatalmas névnek az az ereje, hogy azok számára, kik áhítattal kiejtik, megszerzi Isten segítségét és a kegyelmi életet. (De zona Virg.)
     »Egyszóval ‒ mondja Richárd ‒ e csodálatos név erős toronyhoz hasonlít, melyben ha a bűnös, benne elrejtőzik, védelmet talál a halál ellen, mert még a legboldogtalanabb bűnösök is biztos oltalomra és üdvre lelnek ebben a mennyei toronyban«. (De laud. Virg. lib. II.)
maria_neve255.jpg     Mária neve azonban nemcsak erős torony a bűnösök védelmére, de egyúttal az igazak számára védőfegyver is a pokol támadásai ellen. Jézus neve után ugyanis ‒ mondja Richárd ‒ nincs más név Mária nevén kívül, melyben hatalmasabb segítségre találnánk és mely révén nagyobb kegyelmekben részesülnénk. (De laud. Virg. c. 2.) Ismeretes dolog és Mária tisztelői naponként tapasztalhatják, hogy Mária neve egészen különös erőt ad a tisztaság elleni kísértések legyőzésére. A Szentírás eme szavairól: »A szűz neve Mária«. (Lk 1,27) Richárd megjegyzi, hogy az evangélista e két szót: szűz és Mária, egymás mellé hozza azért, hogy valahányszor Máriára gondolunk, egyúttal a szent tisztaság is eszünkbe jusson. Szent Chrysologus szerint, Mária nevének kiejtése a tisztaság jele (Serm. 146.). (157-158. oldal).szeplotelenfogantatas003.jpg

Szólj hozzá!

Nagyszerű összesítő meghatározást olvastunk az alábbi honlapon:  http://www.szentkeresztplebania.hu/Szeretetlang.html

     A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.
Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítsa a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak.
 Lelki napló 2_1.jpg    A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk.
"E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét, s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel. (...) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja."

      Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált. A hitelességét nem csupán egyszerű, evangélium-hű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre és részvállalásra a lélekmentő munkában.
      A Szeretetláng Lelki Napló részleteit számos  nyelvre lefordították. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a teljes Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.
      A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szt. Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.
     A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére.
felajanlas_1.jpg     Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.)
     Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!szeretetlang_blog224.jpg

Szólj hozzá!

 Mire megy ki a "játék"?

     Don Gobbinak adott üzeneteiben a Szűzanya arról beszél, hogy az első és második Vadállat 1998-ra eléri nagy célját, egyfelől a hamis egyházat (ökumenének álcázott szinkretizmus és profanizáció), másfelől a hamis Krisztust az álüzenetek által (warning.com). Nos tapasztalhatjuk, hogy a tervezés előkészületei lezárultak, a "Mary Divine Mercy" és más ál-látnokok, égi revelációként ontják (okádják) megtévesztő üzeneteiket. Marie Julie Jahenny, a 19. századi misztikusokkal figyelmeztet így: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." (1881) Így gyűjtenek tömegeket a kezdetben reálisnak tűnő antikrisztusi eszmék mögé és már csak a nyilvános kikiáltást várhatjuk. De ez nagyon gyorsan bekövetkezhet, ha a meghatározott események és időpontok (az egyházszakadás tünetei) megfelelőek lesznek. Ha mindez megtörténik, akkor megnyílik az ajtó az Antikrisztus személye előtt! Ő az, akit Szent Pál a "kárhozat fiának" nevez, aki behatol Isten templomába (Vatikán) és Istennek akar látszani (2Tessz 2,3-4).

ND-La-Salette.jpg     Akkor a hűséges maradéknak, a kicsiny nyájnak nem lesz lehetősége nyilvánosan részt venni Szentmisén, nem járulhat Szentáldozáshoz és nem élhet a Szentségekkel, mivel ezt világszerte véresen üldözik. A Szent Szűz szavai a La Salette-i üzenetből: "Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világosság gyermekei, ti kicsiny nyáj..." "Az utolsó idők apostolai az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok lesznek a hatalmas Szent Szűz kezében, mint éles nyíl, hogy ellenségeit átszegezzék. Mennydörögnek a bűn és a világ ellen, leverik a Sátánt és követőit, mindazokat pedig, akikhez a Magasságbeli küldte, átszegezik Isten igéjének kétélű fegyverével, életre vagy halálra. Szívükön Jézus és Mária neve, és egész valójukon Jézus Krisztus szerénységét és önmegtagadottságát viselik. Ezek azok a nagy férfiak, akik eljövendők, de akiket Szűz Máriának a Magasságbeli parancsára ki kell képeznie és fel kell fegyvereznie, hogy Isten országát terjeszthessék a bálványimádók, a mohamedánok és az istentelenek között. (Grignon: Tökéletes Mária-tisztelet 56-59)
Ezzel szemben a hamis ökumenikus egyház gyorsan elismeri az Antikrisztust (legalábbis kezdetben), ennek ellenére a Vadállat nagyerejű ellenállásba ütközik azok részéről, akik különös kegyelmi fegyverzettel (Szeretetláng) szállnak vele szembe (mint előbb idéztem). Erre nem számít, végül átmenetileg mégis győzedelmeskedik ugyan, de gőgjének napjai meg lesznek számlálva a "haragját a szent szövetségen (a Római Katolikus Egyházon) tölti ki. Hatalomra jutva azok felé fordul figyelme, akik készen állnak rá, hogy elhagyják a szent szövetséget (értsd: a Pápát és a Tanítóhivatalt). Megjelennek hadai, meggyalázzák a szentséges várat (a Legméltóságosabb Oltáriszentséget), megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészthozó undokságot. Azokat, akik nem becsülik a szövetséget (a kat. Egyházat), hízelgő hitszegésre bírja. De a nép, amely ismeri Istenét, állhatatos marad. (...) Az értelmesek közül is többen eltántorodnak. Őket is próbára kell tenni, meg kell válogatni és tisztítani a végső időkre. Mert még hátra van bizonyos idő." (Dán 11,30-35)."
     Nos, erre mentek ki az ötszáz éve folyó megtévesztő kampányok! Ez a bomlasztó igyekezet napjainkban még inkább leleplezhető, az egyszerű hívek beetetésén át, egészen az egyes szakteológusok tudatosan megtévesztő teóriáikig! Döbbenetes látni azt, ahogy 'egy teológus elit' már évek óta a katolikus 'egyházkép' felpuhításán dolgozik és ezek, a legmagasabb szintről (!) kapnak személyes támogatást és karrier lehetőségeket. Ezen sajátságos összefonódásokat, már csak "összeesküvés elméletekkel" lehetne pontosabban körül írni!luther_a2.JPG

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 3.
marias_3_2_2.jpg     »Legyen egy szív bármily kemény, essék valaki bármennyire is kétségbe Isten Irgalmasságát illetően ‒ kiált fel Szent Jordán ‒, ha csak Téged említ ó kegyes Szűz Mária, lehetetlen, hogy nevednek ereje csodálatos módon meg ne lágyítsa eldurvult szívét és új reménnyel ne éltesse. Mert te vagy az, aki reményt öntesz a bűnösökbe, Isten megbocsátása és kegyelme felől.« (Idiot. ap. Alph. Mar. p. 827.)
     »A te édes neved ‒ jegyzi meg Szt. Ambrus ‒ jó illatú olaj, mely az isteni kegyelem illatát terjeszti szét«. Majd a következő könyörgéssel fordul a Szűz Anyához: »Add, hogy az üdvnek ezen olaja szívünk legmélyéig hatoljon«. Mindez annyit jelent: »ó hatalmas királyné tedd, hogy gyakrabban emlegessük bizalommal a nevedet, mert ha valaki azt szeretettel ejti ki, annak jele, hogy máris bírja Isten kegyelmét, vagy nemsokára részesülni fog benne«.(De instit. Virg. c. 13.)
landolfus_sachsen_vita_christi_vol_1_folio_1r.jpg     »A te nevedre való emlékezés ‒ mondja Landolfusmegvigasztalja a szomorodókat, visszavezeti a tévelygőket az üdv ösvényére és bátorítja a bűnösöket, nehogy átadják magukat a kétségbeesésnek «.(In vita Christ. p. 2. c. 86.)
Ezért is Mária nevét az Énekek éneke olajjal hasonlítja össze: »Neved kiöntött olaj« (Én 1,2) »Az olajhoz hasonlítják az ő magasztos nevét ‒ mondja boldog Alanus ‒, mert amiként az olaj gyógyítja a betegeket, kedves illatot áraszt és a lángot szítja, úgy Mária neve is meggyógyítja a bűnösöket, örömmel tölti el a szíveket és Isten szeretetére gyullasztja őket« (In Cant. loc. citat.) Szent Lőrincről nevezett Richárd bátorítja a bűnösöket, hogy keressenek oltalmat e hatalmas névben, amely egymagában elegendő ahhoz, hogy minden nyomorúságtól, veszedelmes bajtól megszabadítsa őket. (De laud. Virg. p. 14.)
     »Az ördögök ellenben ‒ jegyzi meg Kempis Tamás ‒ olyannyira rettegnek Máriától, az Egek Királynéjától, hogy attól, aki nevét kiejti, mint pusztító tűz elől menekülnek«. (Lib. 4. ad Novit.) (156-157. oldal)virgen_pisando_cabeza_de_la_serpiente_530.jpg

Szólj hozzá!

(Folytatás)
     A Szeretetláng Lelki Naplóból: „Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol. (I/116) A Szeretetláng nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is.
MriaSzveSzeretetlngja.JPGA Szűzanya: 'Nem csak az anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, kik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek' (II/120) Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek. (...) Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84) Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. (I/85) Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (II/18) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! (IV/144) Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére.” (I/85)
      Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a gonoszság túlárad a világban (vö Róm 5,20), ám hatalmas erővel bontakozik ki valami nagy kegyelmi kiáradás is! Amit egyszerű emberként tehetünk az az, hogy hallgatva égi Édesanyánk hívó szavára, imáinkat és engeszteléseinket felajánljuk Szíve Szeretetlángjának mielőbbi kiáradásáért!
      Az Úr szavai: »Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe.
Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26)  (Elgondolkodtató!)A Szeplőtelen Szív oltalma 004_1.JPG


Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádszeretetlang_blog223.jpgkozott!

Szólj hozzá!

Az elkövetkezendő 7 posztomhoz felhasználtam Dr Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét (Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000), Montforti Grignon Szent Lajos: Tökéletes Mária-tiszteletét; valamint több internetes forrást, köztük Paul Josef Jakobius írásaiból! (Utóbbi teljes anyaga megtalálható itt!

     Egyre inkább tapasztalható az információhiányból fakadó zavarodottság a hívek körében. Ez nem csak az erőtlen evangelizációnak tudható be, mint inkább a különféle "nemes szándékok" álarca mögött munkálkodó istentelen erőknek! A hiszékenység megelőzésére, különösen a felnőtt hittanosokat kellene nyíltan és világosan informálni afelől, hogy milyen egyházellenes erők léteznek, mi a taktikájuk és igazi végcéljuk. Nem szabad mindent "összeesküvés elméletként" lesöpörni az asztalról! Az ellenfél korántsem ilyen nagyvonalú, és még ha megtévesztő módon "láthatatlan" is, az erkölcsi és hitelvi rombolását mindannyian tapasztalhatjuk! Ez a nyomuló "erő" nem tudható be a "világban meglevő gonoszságnak" – annál inkább sem –, mert a gonoszság mögött a sátán személyes lénye áll, és romboló jelenlétét nem kenhetjük el "ság-ség"-es jelzővel! Rá kell viszont mutatnunk, hogy a sátán, az Isten- és emberellenes terveit, tényleges szervezeteken és embereken keresztül viszi végbe! Ezen istentelen (többnyire titkos) szervezetek, az Antikrisztus természetes szövetségesei!
     Próféciák sora és a Jelenések könyve is foglalkozik a nagy Ellenséggel. A világ sorsa az Antikrisztus majdani fellépésével ("a megtestesült ördög lesz") fog végzetessé válni. "Az évszakok megváltoznak, a Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elvesztik szabályos pályafutásukat, a Hold csak pirosbamenő fényt ad; ...és borzasztó földrengést okoz, mely elnyeli a hegyeket és városokat. Az Antikrisztus székvárosa Róma lesz. Az ördögök a levegőben és a földön látszólagos csodálatos tetteket visznek végbe...'' A La Salette-i üzenetből idéztünk, melyben a Szűzanya mindenkit hív a sátán elleni harcra.veaudor.jpg

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 2.
marias_3_2_2.jpg     Nem szándékom ezen a helyen arról az érzékileg is megtapasztalható édességről szólni, amely nem mindenkinek osztályrésze, de mindenképp szeretnék a lélek azon édes érzéséről beszélni, amely vigaszt, szeretetet, örömöt és bizalmat késztet bennünk.
     Franco apát szerint e név Mária, »valami olyan csodálatosat, édeset és istenit rejt magában, hogy édes illatot áraszt szét abban a szívben, amely előtte szeretőn megnyílik. A legcsodálatosabb pedig e szent névben az, hogy tisztelői előtt mindig újnak tűnik fel, mégha ezerszer is hallották már, mert mindig újulólag érzik ezt az édességet, mihelyt meghallják«. (De grat. Nov. Test. tr. 6.)
     Ezért bizonygatta boldog Szuzó
kegyelem_kozvetito_2.jpgHenrik, hogy valahányszor Mária nevét kiejtette, a bizalma oly nagy arányokat öltött és oly forró szeretet fogta el, hogy azt kívánta örömében sírva, hogy bár egyidejűleg a szívét is kiadhatná, és ezért örömmel kiált: »Ó édes név Mária, milyen leszel majd te magad, amikor már neved is oly kedves és szeretetreméltó!«
     A szeretettől lángoló Szent Bernát gyengédséggel eltelve hasonló szavakat intézett jó anyjához, Máriához: »Ó nagy, ó kegyes, ó minden dicséretre méltó Szűz Mária! A te neved oly édes és oly kedves, hogy az ember nem képes kiejteni anélkül, hogy szeretetre ne gyulladjon irántad és Isten iránt, aki azt neked adta«. (Ap. S. Bon. Spec. c. 8) »Elegendő, hogy tisztelőidnek csak eszükbe jusson a te neved, s már is eltelnek szeretettel és vigasszal. Ha már a szegények is vigaszra találnak a pénzben, mivel az őket szükségükből kisegíti: ó mennyivel inkább vigasztal bennünket bűnösöket, a te neved ó Mária, mert több vigasztalást és reményt nyújt ez nekünk az élet szenvedéseiben, mint amennyit a föld összes javai tudnának szerezni!«.(De laud. Virg. c. 2.)
     Szent Method fejezi be: »Egy szóval a te neved – ó Istennek Szent Anyja –, bővelkedik áldásban és kegyelemben« (Or. in Hyp), úgyhogy Szent Bonaventura szerint nem mondhatjuk ki áhítat nélkül, hogy egyidejűleg máris valamely kegyelemben ne részesülnénk! (Spec. B. V. c. 8.) (155-156. oldal)holyname.jpg

Szólj hozzá!

(folytatás)Louis Marie de Montfort (1).jpg

     Sajnos, sokan nem értik épp azok közül, akik érdemben tehettek volna (tehetnének) a Szeretetláng üdvtörténeti kibontakoztatásáért. Maguk is megtapasztalva a mozgósító erejét, látva az imádságra való késztetését, csupán a többi (nem elhanyagolható) ájtatossági mozgalom közé sorolják, holott ez csak a látszat megnyilvánulása! A rákérdezés, miszerint "miért, miként kéne fogadni a Szeretetlángot"? Egyszerű a válasz: Máriára tekintve, nyitott szívvel!

     Miként Grignon írja: Szűz Mária a hajnalpír s általa kell, hogy kinyílváníttassék Jézus Krisztus. (vö TMT 50/c) Az Úr első eljövetelében Máriát kevéssé ismerték, de a második eljövetelben Őt kell megismerni. Ugyanis az üdvözítés csodálatos rendje azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát, Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni. (vö TMT 1) Az Úr szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban: Én vagyok az, aki feléjük közeledem (III/218), mintegy igazolja a Grignon fentebbi szavait! Majd így folytatja Jézus: Az Ő (Sza) közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja. (III/140)
    Ebből következően, a Szeretetláng nem egyszerűen Mária-tisztelet, nem egy újabb ájtatossági forma, hanem a kegyelemáradás rendkívüli módozata, Isten "soha nem volt" kegyelmi ajándéka Mária által, az engesztelés hatékony eszköze, lehetősége (lásd: I/84; II/18.93; III/129; III/140)! A Szeretetláng kiáradásáért tenni, nem egy újabb ájtatosság gyakorlása, hanem részvétel a Szűzanya sátán elleni végső harcában, „a cél pedig a megváltó munka sikeres érvényre jutása”. (vö II/106) Mindez az egyéni imán és áldozaton túl, az Egyház által kiszolgáltatott Szentségekkel való aktívabb  és bensőségesebb életet is feltételezi!  (pl) „A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását.” (II/33) (Folyt. köv!)StLouis.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_is_imadkozz_pl.jpg

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság és sátáni düh
gladys-herminia-quiroga-de-motta.jpg      Gladys Quiroga de Mot-ta 1984. november 16-án pénteken megkapta a "bel-ső stigmák" kegyelmét az Úrtól. Ezek külsőleg nem voltak láthatók, de minden csütörtökön és pénteken egy egyszerű bőrgyulladás-nak vagyle-stigmate.jpg irritációnak lát-szott, viszont komoly szen-vedéssel járt. A stigmák a nagyböjti időszak-ban láthatóvá váltak és vérzéssel jártak.
      Dr. Telechea szakorvos és Dr. Pellicciotta professzor a La Plata-i Orvostudományi Egyetem kutatója megfigyelései nyomán érdekes jelenségek is felfedezhetők. Egyik, hogy nem a tenyéren láthatók a sebek. Az egyiken csak egy jel, míg a másik karon két pont is látszik, mintha kétszer szögezték volna át. Ez egyesek szerint egybeesik a Szent Lepel (mások szerint B. Emmerich Katalin) tanúságával, miszerint Jézus egyik csuklóját kétszer szögezték át, mert nem találták meg a Keresztfán az előre kifúrt helyet.
      A megfigyelés szerint, ha a stigmák csütörtökön bevörösödtek, pénteken véreztek, szombatra már bekérgesedtek és vasárnapra vagy hétfőre a bőr már teljesen ép volt és normális. Vannak idők, hogy nem csak Nagyböjtben de Adventben is elkezdődik a vérzés, mindez éveken keresztül, melyre orvosi vagy tudományos magyarázatot még nem találtak.
     A 80. évéhez közeledő Gladys asszony kevéssé mutatkozik a nyilvá-nosság előtt, mondhatni "rejtett alázatosságban" él és imádkozik.
     Ám nem mindenkit érint meg az Istenanya esdeklő kérése, vannak akiket hidegen hagy, vannak akiket dühre ragadtat! Ez utóbbi történt, amikor egy fiatalember az éjjeli templomban kővel bezúzta a Szűzanya üvegfülkéjét és elvitte az ezüst koronáját, jóllehet a pénzadományokat otthagyta.
msgr_mario_luis_b_maulion.JPG     1995. július 9-én a San Nicolás de los Arroyos-i egyházmegye új püspöke, Msgr Mario Luis B. Maulión, személyesen felügyeli a minden hónap 25-i rózsafüzér-felvonulásokat. 1997. szeptember 25-én,ezt mondta szentbeszédé-ben: "A hit tekintetében, egyház-megyénk lett a szíve hazánknak és a környező országoknak. A világ felett sötét fellegek gyűlnek, de Szűz Mária fénylő rózsafüzérei felragyogtak és a reménység sugarait árasztják a világra."
     A San Nicolás-i Mária-jelenéseket hitelesnek ismerték el  Argentíná-ban. (A forrásokat lásd az első posztban!)80c0b530.jpg

Szólj hozzá!

TIZEDIK FEJEZET

Ó édes Szűz Mária

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 1.
marias_3_2_2.jpg     E magasztos név Mária, mely Is-ten Anyjának jutott, nem földi terv-ből vagy eszméből támadt, nem is az emberek tetszése adta és választotta azt, amint máskülönben történni szokott, ha valakit elneveznek. E név Mária, az égből származik, mert az Úr parancsára adatott az Isten Anyjának, miként ezt Szent Jero-mos (Lib. de Nat. Mar.), Szent Epi-fan (Or. de Praes Deip.), Szent Antonin (P. I. hist. tit. 4. c. 6.) és mások tanítják. Szent Lőrincről nevezett Richárd azt mondja, hogy e név, Mária, az Istenség kincstárából került elő; »mert ‒ fűzi hozzá ‒ a Szentháromság maga adta e nevet neked, ó Boldogságos Szűz, mely isteni Fiad neve után a legmagasz-tosabb. Nevedet, Isten nagy fen-séggel és hatalommal ruházta fel, hogy valahányszor azt kiejtik, hódo-lattal hajtson térdet minden az égben és a földön, sőt a pokolban is«. (De laud. Virg. libe I. c. 2.)
     Mi most, eltekintve ama sok egyéb kiválóságtól, amelyet az Úr e névnek kölcsönzött, csupán azt akarjuk szemügyre venni, mily édes e név a Mária-tisztelőknek mind életükben, mind halálukban.
Honorius remete és Páduai Szent Antal szerint is, Mária neve telve van édességgel. Sőt Szent Bernátot a két legszentebb név elragadtatásba ejtette: »Jézus és Mária neve, örömre gyújtja a szívet, s mint a legédesebb méz érinti ajkam. E két név tisztelői fülében még a legszebb zenénél is kellemesebben cseng«.
ancina_juvenal_puspok.jpg     Tiszteletreméltó Ancina Juvenal püspök életrajzában olvashatjuk, hogy valahányszor Mária nevét kiej-tette, határozott édességet érzett nyelvén.
     Az Énekek énekében olvassuk, hogy az angyalok Mária mennybe-menetelekor háromszor kérdeztek neve után: »Ki az, aki feljön a pusz-tából, mintha fűszerek füstoszlopa lenne? (3,6) Ki az, aki úgy ragyog, mint a hajnal pírja? (6,10) Kicsoda az, aki feljön a pusztából, gyönyö-rűségektől eltelve«. (8,5)
Miért tudakozódnak az angyalok oly gyakran az egek Királynéjának neve után? ‒ kérdi Richárd. És így felel: »Az angyaloknak is oly édes volt Mária nevét hallani, hogy nem fárad-tak bele az utána való kérdezősködésbe«. (De laud. Virg. c. 2.) (154-155. oldal)angels-love_3.JPG

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng?

    Furcsán hangzik, de a Szűzanya Szíve Szeretetlángja, nem csupán egy lelkiség – jóllehet – az előzőkben ekként vagy mint Mozgalmat mutattam be, természetesen, „szerveződés” értelemben! Az Istenanya Szívéből kiáradó Szeretetláng − a kegyelem rendjében −, üdvtörténeti nagyságrendű megnyilvánulás és jelentőségét tekintve messze túlmutat egy „lelkiség” vagy ájtatosság általános értelmezésén. Maga az Úr és Szent Anyja is úgy mutatja be, hogy „Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett!” (I/84; II/18.93; III/129; III/140)
    Az Ige megtestesülése előtt az emberiség évezredek óta várta a Messiás eljövetelét. Ez a várakozás áthatotta a kultúrájukat, az életüket és a hitüket. Ez lelkiség volt! De amikor elérkezett az idők teljessége (Gal, 4,4) − az Angyali Üdvözlet −, Isten belépett az emberi történelmébe, s a túláradó kegyelem készen állt a kiáradásra! Ettől kezdve nem beszélhetünk üdvtörténetünk 'lelkiségi' szakaszáról, mert megvalósult Jézus Krisztus első eljövetele!
    Grignon Szent Lajos, a Tökéletes Mária-tisztelet c. értekezésében így ír: „Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Őáltala kell eljönnie másodszor is (TMT 1), (...) jóllehet más módon”. (uo 50/d) Nos, ez a „más módon” elgondolkoztató, hiszen a Szent Szűz arra a kérdésre, hogy mi a Szeretetláng, így felelt: Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12). Tévedés ne essék, nem Krisztus második eljöveteléről van szó, hanem arról, hogy Krisztus jelenléte valamiképp másként "eddig még nem volt" módon nyilvánul meg a szívekben, valami új 0702-VISITACION_1.jpg"megérintettségben". Talán hasonló módon, mint a vizitációnál, Erzsébet méhében felújongott a magzat és Erzsébet eltelt Szentlélekkel (Lk 1,41). Tehát a Szent Szűzből egy "kegyelmi kiáradás" történt! „A Fiúisten nap, mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által. (TMT 31) Szűz Mária a Szentlélekkel létrehozta a legnagyobbat, ami volt s ami lesz, vagyis az Istenembert, következőleg ő fogja létrehozni azokat a nagy dolgokat is, melyek az utolsó időkben történni fognak.” (TMT 35) „Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12); Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. (Jn 15,5)” – mondja Jézus. Nem ellentmondás tehát, ha az Istenanya Szívéből áradó Láng, Fénysugár, Erő vagy benső tudat jézusivá formálja a lelkeket! Grignon is azt tanítja: „Az a lélek, aki ezt a Formát megtalálta és abban elmerült, hamarosan átalakul Jézus Krisztusba, akinek ez a Forma hű képmása.” (TMT 260/c)

st_louis_de_montfort.jpg
    Antalóczi fogalmazásában: „A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A Szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva: a Szeretetláng az a kegyelmi adomány (eszköz), mely erőt ad a Boldogasszony kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz.  Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus”. (vö JÜ 175) (folyt. köv!)toeline_sziveben a szentharomsag el 1.JPG

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

1843625_2128200572.jpg

Szólj hozzá!

Az Egyház alapos vizsgálata
ntra-sra-del-rosario-de-san-nicolas2.jpg     A több helyütt bekövetkezett jelen-ség, a rózsafüzérek felragyogása óta (1986) minden hónap 25-én rózsafü-zéres felvonulással emlékeznek az Istenanya felhívására, melyeket több-nyire egy-egy püspök vezet.
Héctor Cardelli püspök elmagyarázta, mi késztette a jelenések elismerésére. Konzultált szakértőkkel és szemta-núkkal. Ha ugyanis az események gyümölcsei a megtérést és a lelkek benső átalakulását eredményezi ‒ mely az Isten felé fordulásban és a szentségi életben mutatkozik meg ‒, akkor nyilvánvaló, hogy az egyháznak ezt figyelni és felügyelnie kell! A főpap arra a megállapításra jutott, hogyha a gyümölcsök jók, jó a fa is, a fát pedig gondozni szükséges, sőt, adott esetben meg kell tisztítani a vadhajtásaitól!procesion-san-nicolas.jpg
     Három kritériumot vett figyelembe a megkülönböztetés során: Emberi okoskodásból, túlbuzgóságból ered-hetnek-e az események?           Lehetséges-e, hogy mindez a gonoszlélek manipulációja? Természetfölöt-ti (égi) eredetű-e az eset? Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból bizo-nyosságot nyert, hogy az elvonult idős látnok szentségi életet él és az álta-la közölt üzeneteknek valódiak a gyümölcsei, és többek egyszerű emberi cselekedetnél.
     Msgr. Castagna 1989. novemberében tett "ad limina" látogatásán kon-zultát Szent II. János Pál pápával, akit nagyon érdekeltek a történések.
     A jelenéseket és üzeneteket minden esetben magánkinyilatkoztatásnak tekinti az egyház, a híveknek nem kötelességük hinni benne. Az üzenete-ket és a látnokokat vizsgálat alá vetik, hogy a tartalom és az életvitel nem ellenkeznek-e a Szentírással, az egyház hitbeli vagy morális tanításával.  (folyt.) (A forrásokat lásd az első posztban!)virgendesannicols_530.jpg 

Szólj hozzá!

1.9 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     Fejezzük be mindezeket Szent Bernát azon szavaival, melyeket e fohászhoz hozzáfűz: Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! »Irgalmas vagy a szükségben szen-vedők iránt; kegyes vagy azokkal akik segítségedet kérik, édes vagy azok számára, akik téged szeret-nek. Irgalmas vagy a bűnbánatra készek iránt, nagylelkű azok iránt, akik az erényekben előrehaladnak vagy a tökéleteseknek. Tehát irgal-masságot gyakorolsz velünk, ha megszabadítsz a büntetéstől; kegyességet, midőn kegyelmeket osztogatsz, és nagylelkűséget, ha odaajándékozod magad azoknak, akik Téged keresnek«. (Sup. Sal. Reg.)

Imádság
     Boldogságos Szűz, Irgalmasság Anyja! Isten minden teremtménye között a legnemesebb, legtisztább, legszebb, legbájosabb és legboldogabb Te vagy. Tudjuk, hogy semmit sem óhajtasz annyira, mint azt, hogy mindenki szeresse Szent Fiadat. Eszközöld ki tehát számunkra a kegyelmek legnagyobbját, Jézus igazi szeretetét, hogy az föllelkesítse, és minden jó véghezvitelére buzdítsa akaratunkat. Nem világi javakért folyamodunk most Hozzád, hanem arra kérünk, hogy kívánságod teljesedjék bennünk, és szívünk egész erejével szerethessük Fiadat, Jézust. Reméljük is bizalommal, hogy alázatos imánk meghallgatásra talál, hogy bemutatod, és az Úr irgalmasságába ajánlod kérelmünket. Ne tagadd meg tőlünk anyai szószólásodat, hanem emlékezzél meg arról, hogy milyen változékonyak, állhatatlanok és gyarlók vagyunk Isten kegyelme nélkül, amely egyedül ad elég erőt, hogy Fiadat életünk végéig és majdan az örökkévalóságon át szeressük. Ó Mária, Anyám, reménységem, szerelmem, életem, menedékem, oltalmam és vigaszom, segíts meg! Amen. (152-153. oldal)jose_de_ribera_el_espanoleto_530.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma

     Szokatlan kifejezéssel találkozunk a Lelki Naplóban, amikor is jó néhány üzenet a sátán megvakításáról szól (vö. I/39.59.63.83.109.110; II/33.36.90.102; III/125.126.130.140.152.198.234.236). Ez a Szeretetláng kiáradásnak egyik legevidensebb következménye. A nyelvezet erőteljesen szimbolikus (erről bővebben lásd: az előzőkben) és antropomorf, de a tudattartalom egyértelművé válik a szövegkörnyezetben: a sátán (egyelőre ideiglenesen) hatalmát, erejét veszti, így a lélek megkísértettsége csökken, illetve megszűnik, mert a sátán elveszíti a lelkeket kárhozatba vivő képességét.
     Az Evangéliumok és az exorcista gyakorlat tapasztalatai bőségesen igazolják¹, hogy a sátán Isten kegyelmének kiáradásától szenved, elveszti hatalmát és képességeit. Ez a folyamat azonban a Lelki Naplóban sem csak egy új dolog, (konkrétan a Szeretetláng-ima által) valósul meg, hanem az egész keresztény élet által. Nem teljesen új valóságról van szó, hiszen maga a Napló mondja, hogy pl. «a szentmiseáldozatban való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását» (II/33), mely azt támasztja alá, hogy a szentmise a kegyelem legfontosabb eszköze. A „sátán megvakítása” – fogalom tehát a kegyelemnek a sátánra gyakorolt hatásának képszerű leírása. A Lelki Napló «új eszköznek» (I/37) nevezi a sátánnak a Szeretetláng által történő megvakítását, mely terminológiai szempontból valóban új, de tartalmi szempontból nem.
     A sátán megvakítását a szenvedések, sőt a «kegyelem állapotában Isten dicsőségére felajánlott munka» is fokozza: a kegyelem állapotában és Isten dicsőségére végzett munka melyeket másokért felajánlunk, segítheti azokat, akikért a felajánlást tettük (vö. II/36). Szembetűnő, hogy a Lelki Napló az ima és a munka fontosságát egyaránt hangsúlyozza, így nem egyoldalúan spiritualista felfogású: «napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére. Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza» (II/36).
Kiegyensúlyozott vonása az üzeneteknek, hogy a gonosz hatalmát alapvetően nem hangsúlyozza túl. Jóllehet egy-egy erőteljes megfogalmazás a sátánnak a lelkek fölötti uralkodására enged következtetni (vö. I/83), mégis ezek szövegkörnyezetéből világossá válik, hogy nem félelemkeltésről van szó. Íme néhány példa arra, hogy a Napló nem túlozza el a gonosz hatalmát, s nem vonja ki azt Isten ellenőrzése alól: «Ne félj a gonosztól, én letiportam» (I/72); a sátán műve csak addig tart, ameddig az Úr engedi (vö. I/90); az Úr azért engedi meg a gonosz működését, hogy próbára tegye az embert (vö. III/230); a lelkek felszabadulnak a bűntől (vö. I/63). (Teológiai Szakvélemény /6.3. A sátán megvakítása/ LN 409-411)

Lábjegyzet: ¹A Római Egyházmegye egyik exorcistájával, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Lianival 2008. április 14-én folytatott beszélgetésem során az ördögűző arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor próbaként a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént. (Alább: Giotto di Bondone: A sátán megvakítása, XIII. század)

Giotto - Szent Mihály megvakítja a sátánt 001.jpg

Szólj hozzá!

Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok
oracionesdesannicolas.jpg     Gladys Quiroga de Motta 68 alkalommal látta Jézust, akitől szintén üzeneteket kapott. A dokumentumok tanúsága szerint Gladys kezdettől fogva gyóntatójával megosztotta a kapott üzeneteket, és mindig készséggel állt az egyházi hatóságok rendelkezésére.
     A rózsafüzérek felragyogását követően, több csodás gyógyulás vált ismertté, köztük egy kisfiú esete, aki agydaganatból gyógyult ki. Gladys az évek folyamán mintegy 1800 üzenetet kapott, melyek többnyire a békéről, a bűnbánatról, a szentségekről szóltak, némelyikük viszont apokaliptikus témákat, az emberiségre váró lehetséges nagy szenvedéseket érintett.

     Néhány idézet a Szent Szűz szavaiból: Imádkozzatok a világbékéért! Ne fáradjatok bele Szent Rózsafüzérem imádkozásába, mert ha a test fárad is az elkötelezett lélekkel hegyeket mozdíthattok el! Ne csüggedjetek el, mert a láng bármikor fellobbanhat, ha a hamuban izzik a parázs! Az egész emberiség szennyes a bűntől és azt sem tudja mit akar, ez sajnos jó lehetőség a gonosz számára! Tartsatok bűnbánatot, és végül az én Szívem fog győzedelmeskedni!

     A Szűzanya 1984. december 12-i üzenetében egy éremformációt kért a látnoktól. Egyik oldalán a Rózsafüzér Királynéja, másik felén amedalla-san-nicolas-530.jpg Szentháromság legyen ábrázolva egy háromszöggel, amely mögött hét csillag ragyog. Az érme jelentése: Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok, ezért szüntelenül imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy elnyerjétek a Szentlélek Hét Ajándékát!
jorge-alberto-ayala-lopez.jpg     Az egyházmegye egymást váltó püspökei többször megvitatták a jelenések kérdését, és a Buenos Aires-i érsek, Msgr Jorge Lopez 1987. november 25-én látogatást tett San Nicolas-ban. Az év december 11-én ezt írta:
"...Mint a főváros érseke, látogatást tettem San Nicolás de los Arroyos-i egyházmegye püspökénél, hogy személyesen érdeklődjek az események felől, ugyanakkor iránymutatást adjak az üggyel kapcsolatos vizsgálatoknál az egyházi szabályok, körültekintő betartására. Tapasztalatom szerint ezek a rendkívüli dolgok az egyház-megyében békességet és az imádság mons_domingo_s_castagna.JPGszellemét árasztották el széles körben, még oda is, ahol az emberi hozzáállás eddig tartózkodó, vagy egyenesen ellenséges volt."

     Domingo Salvador Castagna püspök 1987-ben kegyhely építését rendelte el, ahogy azt egy jelenésben maga a Szűzanya kérte. A kegyhelyet 1990-ben szentelték fel, és ugyanabban az évben engedélyezte a püspök az üzenetek megjelentetését. Minden évben május 22-én tömegek zarándokolnak a Mária-kegyhelyre. (folyt.) (A forrásokat lásd az első posztban!)coronacion11virgen-de-san-nicolas.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!w_530.jpg

Szólj hozzá!

1.8 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     »Ó hányan menekültek meg Mária irgalmassága által, akik különben megérdemelték volna, hogy az isteni igazságosság örökre elkárhoztassa őket! ‒ kiált fel Szent Jordán. Ő ugyanis Istennek legdrágább kincse és kincstartója az összes kegyelmeknek, úgy hogy üdvösségünk az Ő kezébe van letéve«. (Prolog. in Contempl. V.)     Forduljunk ennélfogva mindig ehhez az irgalmas Anyához és reméljük bizalommal, hogy közbenjárásával meg fog bennünket menteni ‒ mondja Bustisi Bernát ‒ ő a mi üdvünk, életünk, reménységünk, tanácsunk, menedékünk és segítségünk (P. I. serm. 6. de C. M.) Szent Antonin szerint Mária az apostol által említett ama kegyelemtrón, melyhez bizalommal kell menekülnünk, hogy Isten irgalmas legyen irántunk és velünk az üdvösségünkhöz szükséges kegyelmeket közölje (P. 4. t. 15. c. 14.·§ 7.) »Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre«. (Zsid 4,16) Szienai Szent Katalin Máriát az isteni irgalmasság kiosztójának hívta. (152. oldal)kegyelmek_kiosztoja_530.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma 1

     (A Szeretetláng üzenete) apokaliptikus és eszkatológiai vonatkozásokban nem bővelkedik, legfeljebb amennyiben a purgatóriumban szenvedő lelkekről van szó. Érezhető az üzeneteknek az a kondicionális jellege, mely magában hordozza azt a lehetőséget, miszerint a Szeretetláng befogadóját különleges kegyelmi hatás éri, s így könnyebben elkerülhetővé válik számára a kárhozat; (vö. I/84). A fatimai titkokhoz hasonlóan, a kárhozat és a pusztulás „ígérete” itt sem megmásíthatatlan: van még kiút, ha felelős döntést hozunk üdvösségünkért. A Szeretetláng befogadása és továbbadása ezt segíti. (Teológiai Szakvélemény /6.4.4. Eszkatológiai dimenzió/ LN 413)app181647_37f14b2447.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!zzzzzz530_1.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője

     A Szeretetlángot jellemzi, hogy azt szívről szívre át kell adni (vö. I/39; III/140), sőt még a tengerentúlra is el kell vinni (vö. I/104). A Szeretetláng továbbadása missziós feladat, mert valóságos részvétel az üdvösség művének kiterjesztésében (vö. I/63). Ehhez alázatra van szükség, mely nemegyszer a megaláztatás gyümölcse (vö. I/112). Terjesztését nem kell „nagydobra verni”: alázattal, csendben kell tenni (vö. I/116-II/1), s ezt bárki elvégezheti (vö. II/1).
     Erőteljes kifejezésnek hat az is, hogy «mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt Részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok» (vö. I/84). Noha ezt nem bizonyítja közvetlenül semmivel, mégis hatalmas kegyelem-kiáradásra enged következtetni, mely leginkább gyümölcseiben lesz mérhető (a sátán hatalomvesztése, megtérések, a tisztítótűzben szenvedők szabadulása).
A Szeretetláng robbanásszerű kiáradása az egész földkerekségen egy másik üzenet szerint Mária «legnagyobb csodája» (II/18), mert ez fogja szétrobbantani a gyűlöletet, ez fog «tüzet tűzzel» oltani (III/203): a gyűlölet tüzét a szeretet lángja semmisíti meg.
SCMaria_AM-thumb_1.jpg     A Szeretetláng terjedése – a Napló szerint – Mária mélyebb tiszteletére fogja ösztönözni az embereket, ezért a Szűzanya maga kéri Erzsébet asszony által az illetékes egyházi vezetőket, hogy ne hátráltassák a Szeretetláng kiáradását (vö. II/109). A Szeretetláng nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is. Kegyelemforrás a tisztuló és a zarándok Egyház számára (vö. II/120).
     Erős, de egyértelmű az a kifejezés is, miszerint Mária már nem tudja Szívében tartani a Szeretetlángot, mert annyira szeretné már, hogy minél több emberre kiáradjon, akik azt befogadják és hirdetni tudják (vö. III/129).
Áldozatos, imádságban virrasztó lelkek fogják a Szeretetlángot elterjeszteni a Földön (vö. III/204). Aki igazán hisz a Szeretetlángban, annak halála óráján a sátán megvakul, a haldokló lelke kegyelemmel telik el, s a Szeretetláng ragyogása bűnbánatra indítja, mely üdvösséget hoz számára (vö. III/216).
     A Lelki Napló üzeneteiben bemutatott Szeretetláng-fogalom megfelel a Mária Szívének tiszteletéből kiinduló lelkiség legfőbb ismérveinek: a Mária-tisztelet formálásának, spirituális tartalommal való megtöltésének eleget tesz, az ezzel kapcsolatba kerülő hívőtől lelki és morális életének rendezését és a máriás lelkület elsajátítását kéri, valamint a Mária-tiszteleten belül is fellelhető bizonyos katartikus funkciója. Ezért úgy ítélem meg, hogy a Szeretetlángot a Mária Szívét érintő lelkiség részének tekinthetjük.

(Teológiai Szakvélemény /6.2. A Szeretetláng fogalma/ LN 404-409)

Szólj hozzá!

A családoknál felragyogó rózsafüzérek

hector_sabatino_cardelli.jpg     Az Argentin, Buenos Aires tarto-mányban május 22-én jelentették be, hogy Héctor Cardelli püspök elis-merte a helyi Mária-jelenések hite-lességét.
     Héctor Sabatino Cardelli, a Bue-nos Aires tartományban fekvő San Nicolás de los Arroyos-i egyház-megye püspöke a május 22-i szent-misén, zarándokok sokasága előtt jelentette be a püspöki jóváhagyást a San Nicolás-i Rózsafüzér Királynője kegyhelyen.
     Cardelli püspök 1990 óta követi figyelemmel és vizsgálja a helyi Mária-jelenéseket. „Tizenkét éve vagyok itt lelkipásztor, és hittel és felelősséggel követtem nyomon kezdettől a Máriával kapcsolatos eseteket. Úgy dön-töttem, elismerem azok hitelességét – jelentette ki az argentin főpásztor. – Elismerem az események természetfölötti voltát; azokét az eseménye-két, melyekkel Isten az ő szeretett leányán, Jézus az ő legszentebb édes-anyján, a Szentlélek az ő szeretett jegyesén keresztül szeretetteljesen ki akarta nyilvánítani magát egyházmegyénkben.”
rhzl0o1ajtu9vce75iwoiwszaurlzdi_9xmtljjbg.jpg     A jelenések azután kezdődtek, hogy San Nicolás de los Arroyosban több családnál „felragyogtak” a rózsafüzérek. Egy helyi asszony, Gladys Quiroga de Motta látván ezeket a rendkívüli jelenségeket, fokozottabban kezdte imádkozni a rózsafüzért. A Szűzanya 1983. szeptember 25-én megjelent neki, karjában a gyermek Jézussal. Kék palástos, fátylas alakját ragyogó fény övezte.
gladys1.gif

     Herminia Gladys Quiroga de Motta 1937. július 1-jén született szegény családban. A kórházban annyira bizonytalan életesélyeket jósoltak neki, hogy a helyi kápolnában 4-én meg is keresztelték. Jelenleg két férjezett lánya van és öt unokája, őt magát azonban ritkán látni nyilvánosan.
A mindössze négy osztályt végzett asszonynak, nem voltak szentírási vagy teológiai ismeretei. Épp ezért a Szűzanya többször is bibliai szakaszokra hívta fel a figyelmét, máskor pedig – egy hónappal az első jelenés után – egy fehér rózsafüzért adott neki, és azt mondta: „Vedd ezt a rózsafüzért a kezemből és tartsd mindig magadnál!"
Szűz Mária arra is kérte Gladyst, keressen meg egy bizonyos Mária-szobrot, melyet egy pápa is megáldott, és amely elfeledve nyugszik egy templomban. 1983. november 27-én, a Szűzanya utasításait követve, Gladys megtalálta a szobrot a székesegyház harangtornyában – a gyermek Jézust a karjaiban tartó Istenszülő rendkívüli módon hasonlított a jelenésben látott Máriára. A szobrot valóban megáldotta pápa, mégpedig XIII. Leó; Rómából érkezett Argentínába. (folyt.)
     Felhasznált irodalom: 1. Forrás; 2. Forrás; 3. Forrás; 4. Forrás; 5. Forrás; 6. Forrás coronados005.jpg

Szólj hozzá!

1.7 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     »Meg lehetünk róla győződve ‒ mondja Szent Germán ‒, hogy Mária pártfogása nagyobb és hatalmasabb, mint amilyennek mi azt magunknak el bírjuk képzelni«. (De zon. Virg.) Egy jámbor író felveti a kérdést: »Honnan van az, hogy ugyanaz az Isten, aki az Ószövetségben oly szigorúan büntette a bűnösöket, az Újszövetségben sokkal irgalmasabb még olyanok iránt is, akik amazoknál nagyobb bűnöket követnek el?« A feleletet a következőkben adja: »Egyedül Mária iránti szeretetből és az ő érdemeiért cselekszik így az Úr«. »Már régen elpusztult volna a világ ‒ mondja Szent Fulgens ‒, ha imádságával Mária fenn nem tartotta volna!« »Most azonban ‒ így folytatja Chartresi Szent Arnold ‒ már teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez és minden jót remélhetünk Tőle, mert a Fiú közbenjáró az Atyánál, az Anya pedig közbenjárónk isteni Fiánál. Képes lenne-e az Atya, hogy ne hallgassa meg a Fiát, ha megmutatja neki a Szent Sebeket, melyeket a bűnösökért szenvedett? És képes lenne-e a Fiú arra, hogy meg ne hallgassa Édesanyját?« (De laud. Virg.) Chrysologus Szent Péter állítása szerint a Boldogságos Szűz azért, hogy Istennek adott szállást, a világ részére békét, a veszni indulóknak üdvöt, a lelkileg halottak számára új életet kér jutalmul. (Serm. 140.) (151. oldal)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

139243 .jpg

Szólj hozzá!

Csókay András idegsebész levelének második része (Szerkesztett változat!)
     Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária Rádióban, kicsit kiegészítve közvetítem a gondolatot.
     Ha idejönne egy intelligens marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné, hogy miért írtok ti 2016-ot?
Azt válaszolnánk, hogy mert 2016 évvel vagyunk Krisztus után és ehhez igazítjuk az időszámítást.
     Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő ünnepetek?
Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás és ezt ünnepeljük. Ezt az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a vasárnap voszkreszenyie szó feltámadást jelent. Tehát amikor Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap találkozunk a Vörös Téren a díszszemlén, akkor azt mondta, hogy a feltámadás napján találkozunk.
     Aztán megkérdezné a marslakó, hogy mutassátok a szép épületeiteket Európában!
És mi elsődlegesen megmutatnánk a templomokat a kölni, firenzei, milánói és természetesen a római bazilikát, a párizsi Notre Dame-ot.
     Kérdezné tovább a kultúrát a festészetet, a szobrászatot.
És mi mutatnánk Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano és a mi Munkácsynk trilógiáját; mindegyik keresztény ihletésű mű.
     Aztán kérdezné: a fantasztikus tudományos eredményeitek hogyan lettek?
És mi idéznénk Einsteint: "A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak!" Max Planckot és Heisenberget: "Amikor az első kortyot kiiszod a tudás poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott vár Isten". Vagy Pascalt, de a mi Neumann Jánosunkat is, akit a tudósok az emberiség eddig élt legnagyobb géniuszának tartanak, nagyobbnak, mint Einsteint. Ő igazi matematikus módon közelítette meg a hitét, de logikus és helytálló: "Ha úgy élek ahogy Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor sem, ha nem igaz a feltámadás. De ha igaz és nem úgy élek, ahogy az evangélium tanítja, abból óriási nagy bajom lehet!"
Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné: szerencsétlen európaiak, nektek teljesen elment az eszetek?
És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született meg, végképp csodálkozna.
     Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen vallás hirdeti alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet: és ez a kereszténység.
     Az iszlám a feltétlen engedelmességet, a buddhizmus a belső kiüresítést; a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett elmenni Indiába, hogy megmutassa.
     Az elmúlt években óriási dolog történt: ezzel az árral szembe fordult a népünk, országunk. A kis Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt, amiben meg meri említeni Istent, a családot védi ‒ a kereszténységre utalva. Ez az, ami nem tetszik bennünk a fejlett nyugatnak! Ha csak ennyi történt volna, az már az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on kívül, folytatnunk kell, hogy rajtunk keresztül térjen meg Európa újra a gyökereihez, a kereszténységhez. Ne hallgassunk azokra a hazudozókra, akik újra csatlóssá akarnak tenni minket.
     Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, sajnos mi fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe.
     Ne adjuk fel, ne fáradjunk és a jó úton haladó hazánk tovább fog emelkedni!

Szólj hozzá!

1.6 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpgszt_viktorrol_nev_hugo_xiii_szd.png     Szent Viktorról nevezett Hugó (jobbra) eképp figyelmeztet minket: »Ha bűneink visszatartanak bennünket attól, hogy Istenhez közeledjünk annak tudatában, hogy azokkal az Ő végtelen méltóságát bántottuk meg, még akkor sem vagyunk akadályozva abban, hogy Máriához meneküljünk, mert nála semmi okunk sincs a félelemre. Igaz ugyan, hogy ő szent és minden makula nélkül való, Istennek pedig Anyja s az egész földnek királynéja, de emellett olyan ember, mint mi, épp úgy Ádám ivadéka, mint mi!«
     »Mária ‒ mondja Szent Bernát ‒ telve van minden kegyelemmel és irgalmassággal; mert ő az Irgalmasság Anyja, és mindenkinek mindene. Nagy szereteténél fogva Ő egyaránt adósa, úgy az igazaknak, mint a bűnösöknek, mivel mindenkinek megnyitja kincsesházát, hogy valamennyien részesüljenek az ő bőségében«.(Sup. Sign. magn.) Szent Péter mondja, hogy az ördög körüljár, keresvén, kit nyeljen el (1Pét 5,8). Bustisi Szent Bernát szerint Mária is körüljár, keresvén, kit kelthet még életre és kit menthet meg. (Marial. p. 3. s. 3) (151. oldal)blessed_virgin_mary_exterminatrix_of_heresy_530.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 4

 (Tisztelt Olvasóm! Tudom, hogy ismétlésbe esem, ám kevés főpapi nyilatkozat illusztrálja pontosabban a Szeretetláng többletkegyelmi mibenlétét, mely egyben a világ spanyol nyelvterületein való elterjedését eredményezte, mint az alábbi ajánlás a Lelki Napló kiadásához! Ez az írás kiválóan példázza, hogy mit jelent egy hiteles magánkinyilatkoztatás, hiteles főpap általi elismerése, mely persze hitelesedett is a szívekben! )

   Ajánlatos elgondolkodni a szavakon, amelyeket Bernardino Echeverria Ruiz, guayaquili érsek 1988-ban vetett papírra a teljes Szeretetláng Napló ecuadori kiadásában:
echeveria_ruiz.jpg,,Nagy áhítattal és mélyen megindultan olvastuk ezt a könyvet... őszintén meg kell vallanunk, hogy e könyv lapjain megtaláltuk a lelki élet legszebb és legmélyebb leckéit...
Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt... Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is... A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését... A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát, legyen az szenvedés, betegség, haláltusa, vagy maga a halál... Míg megadjuk az engedélyt eme szép szeretetkönyv kiadására, egyben azon buzgó jókívánságunknak is kifejezést adunk, hogy jusson el sokak kezébe, s általa közelebb kerüljenek Istenhez...''

Kár, hogy ez a nyilatkozat Dél-Amerikában, és nem a Szeretetláng szülőhazájában került megfogalmazásra. Gondoljunk csak bele!

     Erzsébet asszony, a Szeretetláng közvetítője 1963. 08. 04-én kapta a felszólítást, hogy a Szent Szűz üzenetét és ajándékát juttassa el az illetékesekhez. A kálvária, amit Erzsébetnek a feladat teljesítése érdekében – különösen a megalázódás terén – vállalnia kellett, nagyon kemény volt. Mindig akadtak egyháziak és világiak, akik lenézően utasították el a látnokot. Nemegyszer arcpirító megnyilatkozásokra is sor került szóban és írásban egyaránt. Az Isten szándéka viszont akkor sem hiúsulhat meg, ha ügyének képviseletét semminek látszókra bízza, s ezeknek kell meggyőznie a valaminek látszókat. Ez történt a calice261.jpgSzeretetláng esetében is. (JÜ 177-178) Minden akadályoztatás ellenére is, a Szeretetláng lelkisége futótűzként terjedt el a világban. Szinte megmagyarázhatatlan, hogy a Lelki Napló spanyol nyelvre való fordítását követően a Dél-Amerikai országokban – egészen rövid idő alatt – evangelizációs tényezővé válhatott ez az engesztelő lelkület! Egyértelműen megfigyelhető, hogy a Szeretetláng Lelkisége, nagyban elősegíti a fatimai engesztelés megvalósulását, melynek nagy ígérete: a Szeplőtelen Szív győzelme!

Szólj hozzá!

imaest_a_1.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!zzzzz530_1.jpg

Szólj hozzá!

Csókay András idegsebész levelének első része (szerkesztett változat!)
     Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv igaz, jóllehet a legmagasabb szinten differenciált.
Ahogy az autóvezető is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát, az emberi személy lényege és szabad akarata nem csak az agyban van, hanem csupán az agyunk segítségével irányít.
     A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet, a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Isten-kapcsolatunk sem. Ezt Szentágothai professzor el is mondta a 70-es években az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra és elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak. Lukács állítólag azt mondta: igaza van Szentágothainak, de ezt ne nagyon hangoztassák!
     Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik, nem csak az agyunktól függ. Hát akkor mitől?
Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a megfeszített, meghalt, majd feltámadt Krisztus. Vagy elfogadjuk Őt vagy nem; ez már a szabad akaratunktól függ. Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának az emberiség történetének legveszélyesebb vallását, melynek a lényege, hogy az ember az Isten és a tágabb értelemben vett tudományon (amibe a politika tudománya is beletartozik) keresztül uralni tudja a problémákat.
     Kimaradt az EU alkotmányból a kereszténységre való hivatkozás, benne maradt viszont a görög-római kultúrára való hivatkozás, sőt a felvilágosodásra is.
1955 december 8-án szavazták meg egyhangúlag az EU zászlót: a Szeplőtelen fogantatás napján, a 101 beérkezett pályázatból. Kikötés volt, hogy nem lehet sem politikai, sem vallási utalás a zászlóban. ‒ A kék a Szűzanya színe, a 12 csillag a Jelenések könyvéből a napba öltözött asszony fejét díszíti. A szavazók egyike sem gondolt erre. ‒ Istennek jó a humora.
     Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás bűvöletéből, az élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a szenvedélybetegség! Egy narkós vagy alkoholista mindenre képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Sajnos igaz ez nagyobb léptékekben is! Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat, a fogyasztási mániájában kénytelen minket is, és akit lehet, kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója. (Folyt. holnap)

Szólj hozzá!

1.5 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     Midőn Szent Bernát elmélkedni kezdett azon, hogy Szent János apostol Máriát a napba öltözve pillantotta meg: »És nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona«. (Jel 12,1) Bernát, így kiáltott fel: »Ó Királynőm, te az örök Napot, az isteni Igét emberi testbe öltöztetted; s ezért aztán Ő is felruházott téged hatalmával és irgalmasságával«.
»A mi Királynénk oly irgalmas, oly jóságos szeretetű ‒ mondja ugyane szent ‒, hogyha egy bűnös kegyeibe ajánlja magát, Ő sose keresi annak érdemeit, sem azt, hogy méltó-e vagy méltatlan a segítségére, hanem kivétel nélkül mindenkit meghallgat és mindenkin segít«. (Serm. in Sig. magn.) Szent Hildebert szerint ez az oka annak, hogy Máriát a holdhoz hasonlítják: »Szép vagy, mint a hold« (Én 6,10) Mert amiként a hold a földön a legalacsonyabban fekvő tárgyakat is megvilágítja, úgy világosítja meg és segíti Mária a legméltatlanabbakat (Epist. 26) ‒ jóllehet a hold a naptól nyeri fényét!
     E tény arra bírta Szent Anzelmet, hogy felkiáltson: »Gyakran közelebb vagyunk üdvösségünkhöz, ha Mária nevét hívjuk segítségül, mintha Jézus nevéhez fordultunk volna« (De exc. Virg. c. 6.) (150. oldal)jesus_and_mary_appear_to_saint_anselm_of_cant_530.jpg

Szólj hozzá!

imaest_a_1.JPG

Szólj hozzá!

imaest_a_1.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!zzzz530_1.jpg

Szólj hozzá!

1.4 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     »Mária bőkezűsége ‒ Szent Lőrincről nevezett Richárd szerint ‒ hasonlít Fiá-nak bőkezűségéhez, aki mindig többet ad, mint amennyit kérünk«. (De laud. Virg.) S ezért írja Szent Pál: »bőkezű mindazok-hoz, akik segítségül hívják őt«. (Róm 10,12)
     Egy jámbor író a következő szavakat intézi Máriához: »Ó Úrnőm, könyörögj értem, mert te nagyobb áhítattal fogod számomra a kegyelmeket kérni, mint én magam, és többet nyerhetsz el Istentől, mint amennyit én kérni merészelnék«.
     Midőn a szamaria-beliek vonakodtak Jézust és tanítását befogadni, Szent János és Jakab apostolok a következő kérdést intézték Mesterükhöz: »Uram! Akarod-e, segito_kegyelem_anyja.jpghogy kérjük, szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket? De ő hozzájuk fordul-va megfeddte őket«. (Lk 9,54-55) Mintha csak ezeket mondta volna: »Én szelíd vagyok és mindenek fölött irgalmas; mert nem azért jöttem a földre, hogy büntessek, hanem hogy a bűnösöket üd-vözítsem! Ti azt akarjátok hogy elvessze-nek? Miért kértek hát tüzet és büntetést? Hallgassatok és ne szóljatok többé bünte-tésről, mert az nem tőlem való!« Ebből teljes bizonyossággal következtethetjük, hogy Mária is hajlandó irgalmasságot gyakorolni velünk szemben, mert az Ő szelleme hasonlít Fiáéhoz, amiként Szent Brigitta tanítja (Revel. lib. I. c. 6.) azért nevezik Máriát az Irgalmasság Anyjának, mert Istennek irgalmassága kegyessé és irgalmassá tette Őt mindenki iránt. (150. oldal)mara-madre-de-la-misericordia-1-638.jpg

Szólj hozzá!

Két kép, amely egy

[8] ks. dyr. Józef Grasewicz (ok. 1936).jpg     1956-ban Janina Rodziewicz úgy döntött, hogy Lengyelországba költözik. Távozása előtt a képet átadta a gyóntatójának, Elert atyának. A képet a pap magánlakásában őrizte Ugyanakkor megtudta, hogy egy paptársa Józef Grasewicz atya, Sopoćko atya ismerőse és az Isteni Irgalmasság nagy tisztelője, épp egy képet keresett a Grodno melletti Nowa Ruda-i templomába.
nowa_ruda  .jpgGond nélkül megkapta az értékes képet és a Nowa Ruda-i templom falára, magasra akasztotta. Ennek köszönhetően az egyházközségben nagyon gyorsan felvirágzott az Isteni Irgalmasság kultusza. S bár Grasewicz atyát rövidesen máshova helyezték, a Nowa Ruda-i templom tovább működött. Csak 1970-ben döntött úgy a kormány, hogy raktárt csinál belőle. Mindent eltávolítottak a templomból, csak az Irgalmas Jézus képe maradt fent magasan a falon. Túl magasra volt ugyanis akasztva, és túl nagy fáradságba került volna levenni. Grasewicz atya messziről figyelemmel kísérte a kép sorsát, és úgy döntött, hogy elviszi Nowa Rudából. Tudta, hogy a lakosok nagyon megszerették a képet, és nem fognak róla csak úgy lemondani. Az atya ezért titokban rendelt róla egy másolatot Maria Gawrosz grodnói festőnőtől. Amikor a másolat elkészült, 1985 egy éjjelén titokban kicserélték a képeket, és a csodás eredeti képet elhelyezték a vilniusi Szentlélek-templomban. Ott is maradt, míg Litvánia el nem nyerte a vallásszabadságot és a függetlenséget. Az Isteni Irgalmasság tisztelete nagyon elterjedt.

Sopoćko atya ezt már nem érte meg. Míg tehette, tartotta a kapcsolatot Grasewicz atyával, minden lépést megtárgyalt vele, de a képet már soha többé nem látta.

adolf hyla_.jpgAz Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációja (a łagiewniki kolostorból, ahol Fausztina nővér meghalt és el van temetve ) a háború alatt elvesztette a kapcsolatot Vilniusszal, de később Adolf  Hyla krakkói művésztől rendeltek egy képet az Irgalmasság Királyáról a kápolnájukba. A festő abból a leírásból indult ki, amit Fausztina nővér leírt a Naplóban. A kép mégis különbözött Eugeniusz Kazimirowski művétől, amire Sopoćko atya figyelmeztette is a művészt. De a festő nem engedett az elképzeléséből, és nem fogadta el a figyelmeztetést. Így most két képet ismerünk az Irgalmasság Királyáról: a csodás eredetit Vilniusban és a łagiewniki kegyképet.  -- (Teresa Tyszkiewicz)

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)       InThanksgivingforGodsavingtheliveso.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 5

maria az ego csipkebokor1.jpg     Maga a „Szeretetláng” fogalom nem szerepel ugyan a Szentírásban, de tartalma és mibenléte levezethető néhány szentírási szakaszból, melyek Isten jelenlétére, szeretetére, s a vele találkozó emberi szív „lángra gyúlására” utalnak. Néhány példa: Mózes az égő csipkebokor előtt (Kiv 3, 1-7); «Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?» (Lk 12, 49); «Hát nem lángolt a szívünk?» (Lk 24,32), «Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni» (Jn 3,16; vö. Mt 3,11); «Legyetek tüzes lelkűek. Az Úrnak szolgáltok» (Róm 12,11); «Isten a szeretet» (1Jn 4,8), «Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek?» (1Kor 3,16); «A mi Istenünk emésztő tűz» (Zsid 12,29); «[Valaki, aki az Emberfiához hasonlított…] szeme, mint a lobogó tűz» (Jel 1,14; vö. 19,12).
     Az üzenetek feltételezik Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét, mert a Szeretetláng Mária Szívéből fakad. (...) a Szeretetláng nem új fogalom, hanem mint új terminus jelenik meg a Naplóban. Mária szavai szerint Szívének Szeretetlángja maga Jézus Krisztus. A Szeretetlángot Erzsébet asszony Isten kegyelmi adományaként mutatja be. Az ördög egyre ismétlődő támadásai a Szeretetláng kiárasztása során meghiúsulnak. A Szeretetláng tehát Isten egyik kegyelmi adománya, mely a gonosz lélek hatalmát megtöri, s így elősegíti a lélek növekedését és megerősíti az üdvösség felé vezető úton (különösen halála óráján), a halál után pedig megtisztulásának folyamatát gyorsítja.
holy-spirit-and-mary_1.jpg     Az, hogy a Szűzanya Szívében a Szentlélek által az Isten- és emberszeretet tüze ég, mely felénk tör, nem új tanítás, s nem is a Lelki Naplóban jelenik meg először. Ami valóban új a Naplóban, az a szeretet-kiáradás módjának és intenzitásának leírása, valamint az ehhez fűződő kérő imádság (vö. IV/36).
     A Szeretetláng «kegyelmi hatása» az imavirrasztások közben a haldoklókra is kiárad, melynek mechanizmusa a következő: a haldoklókra kegyelem árad ki, a sátán „megvakul”, vagyis hatalmát veszti, így az Úr kegyelméből felindított bűnbánat által megmenti őket a kárhozattól (I/110). Szembetűnő, hogy a Szeretetláng kiáradása igen nagy segítséget nyújt a tisztuló Egyháznak (vö. I/34.115; II/15-16).
     A Naplóban másutt azt találjuk: Krisztus Szent Sebei által árad ki a Szeretetláng (vö. I/39), mely megvakítja az ördögöt, s ezáltal szabadul meg sok lélek a kárhozattól. Mária ebben a folyamatban a lelkekért küzd. A sátán megvakítása a lelkek felszabadulását is eredményezi.  

(Lábjegyzet: Nem a kárhozat állapotából való szabadulást kell érteni ezen, hanem a kárhozat felé vezető útról való letérést, illetve a tisztítótűzből való szabadulást (vö. I/63); A sátán hatalmának megbénítása Mária kegyelemközvetítésének következménye. A Szűzanya ilyen módon is „együtt küzd” az Egyháznak a sátán ellen küzdő tagjaival.)

(Dr KOVÁCS Z., A Szeretetláng Lelki Napló teológiai cenzorának értékelése. /6.2. A Szeretetláng fogalma/  Szeretetláng Lelki Napló; Szent István Társ. Bp. 2010. 404-409. A továbbiakban LN)

)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!legy_te_az_elso_530.jpg

Szólj hozzá!

1.3 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     Attól tartsunk tán, hogy Mária nem látja nyomorúságunkat, vagy nincs részvéttel irántunk? Nem, ez az eset nem foroghat fenn; mert sokkal jobban ismeri ő hiányainkat, mint mi magunk és felette nagy részvéttel viseltetik irányunkban. »Ki volna a szentek közül nagyobb könyörülettel irántunk ‒ kérdi tőlünk Szent Antonin ‒, mint Mária?« (P. 4. t. 15. c. 2.) Amint nyomorúságot pillant meg, tüstént odasiet, hogy irgalmasan segítséget vigyen. Ezt tanítja Szent Viktorról nevezett Richárd (In Cant. 4. 5.) s ugyanezt megerősíti P. Mendoza is, midőn így kiált fel: »Ó áldott Szűz, bőkezűen osztod irgalmasságodat, ha nyomorúságban látsz bennünket!« (In I. Reg. 4. cap.) A mi jó Anyánk sose fárad bele ezen tisztének gyakorlásába, amiről maga is biztosít bennünket:
»Kezdetben teremtettek engem, és meg nem szűnök a szent hajlékban szolgálatomat tennem«. (Sír 24,14) »Egészen a világ végéig nem fáradok ki ‒ mondja Mária e szövegben Hugó bíboros szerint ‒, hogy az embereket minden nyomorúságukban megsegítsem, könyörögve a bűnösökért, hogy üdvözüljenek és megszabadíttassanak a végső romlástól«.
suetonius_paulinus.jpg     Suetonius elbeszélése szerint Titus császár olyannyira szívén viselte, hogy kegyességét bizonyítsa azok irányában, akik őt valamire kérték, hogy amikor valamely napon nem volt alkalma jót cselekedni, egészen szomorú volt azt mondogatva, hogy egy napot elvesztett. Titus ezt valószínűleg inkább hiúságában, a mások nagyrabecsülése miatt mondta, mintsem igazi felebaráti szeretetből. Ha azonban lehetséges volna, hogy a mi Királynénk töltene el egy napot anélkül, hogy valakit valamely kegyelemben ne részesíthetett volna, akkor bizonyára Ő beszélne így, éspedig tisztán azért, mert ő ama kívánságtól van áthatva, hogy mindenkivel jót tehessen. »Igen! ‒ mondja Bustisi Szent Bernát ‒ az Ő kegyelmekben részesítő óhaja sokkal nagyobb, mint a mi kívánságunk, hogy azokat tőle elnyerjük; amiért is kezeit mindig telve fogjuk találni irgalommal és kegyelemmel, valahányszor hozzá menekülünk«. (Mar. part. I. Serm. 5. de Nov. M.)
rebekah_1.jpg     Rebeka Máriának volt előképe, mert midőn Ábrahám szolgája arra kérte őt, hogy merítsen számára egy kevés vizet, azt felelte, hogy nemcsak őt, hanem tevéit is hajlandó a szükséges vízzel ellátni: »Sőt tevéidnek is merítek vizet, amíg eleget nem isznak!« (Ter 24,19) Szent Bernát ennél-fogva a következő szavakat intézi Máriához: »Ó Királynőm! Te irgalmasabb és bőkezűbb vagy, mint Rebeka, s nem elégszel meg azzal, hogy csupán Ábrahám szolgáinak, Isten hű alattvalói előképeinek nyújtsd kegyelmeidet, melyek irgalmasságod kimeríthetetlen bőségéből kiáradnak, hanem részesíted abban a tevéket is, amelyek a bűnösöket jelentik«. (Serm sup. Miss.) Miként Rebeka is többet adott, mint amennyit kértek tőle, úgy Mária is mindig többet nyújt az óhajtottnál. (148-149. oldal)14161.jpg

Szólj hozzá!

A csodás kép nehéz sorsa

     A háború utáni időszakban számba véve a súlyos veszteségeket, az Egyház életére rányomta bélyegét a kommunista blokkhoz való tartozás: a nemzetre rákényszerített ateizmus, a hazafiasság és a nemzeti kultúra ellen folytatott vad elnyomás, ugyanakkor ez megerősítette az irgalom Királyában való bizalom szükségességét.
kons_fr3.jpgBuzdításul azok a szavak szolgáltak, melyeket Jézus 1938-ban mondott Fausztina nővérnek: "Különösen megszerettem Lengyelországot. Ha akaratomat engedelmességgel fogadja, hatalomra és szentségre emelem. Szikra lobban belőle, amely előkészíti a világot végső eljövetelemre" (Napló, 1732).

38097199_p.jpg

 

 
    Michał Sopoćko Czarny Bórban rejtőzve szerencsésen túlélte Vilnius következő megszállását is. 1947-ben Jalbrzykowski érsek, akinek a székhelye 1945-től Bialystokban volt, az egyházmegyei szemináriumba küldte őt dolgozni. Az Irgalmasság Anyja nővérei már azelőtt elhagyták Vilniust, az Irgalmasság Királyának képe viszont a vilniusi Szent Mihály-templomban maradt. vilniusz.jpg

     Vilniusnak, az immár a Szovjetunióhoz tartozó Litván Szocialista Köztársaság fővárosának a tanácsa bezárta a templomot, és úgy döntött, hogy építészeti múzeumot csinál belőle. Minden kultusztárgyat eltávolítottak vagy megsemmisítettek. 

Janina Rodziewicz 06.jpg

 

 

Amikor 1951-ben Janina Rodziewicz, az Isteni Irgalmasság buzgó tisztelője, egy litván barátnőjével elment a templom mellett, észrevette, hogy nyitva van az ajtó. Bent, a templomban, ahonnan már hiányoztak a kegytárgyak, az asszonyok észrevették, hogy az Irgalmasság Királyának képe magasan függ az üres falon. Hosszabb egyezkedés után a templomban dolgozó munkás a megfelelő, bár elég magas pénzösszeg fejében levette a képet a falról és odaadta az asszonyoknak. Ők gyorsan elvitték és ismerőseiknél rejtették el a képet. Nem sokkal később Rodziewiczet elfogták és három év börtönre ítélték. Kiszabadulása után megkereste a képet, de az már olyannyira megrongálódott, hogy restaurálni kellett.

020_ni (1).jpg

A konzerválási munkálatokat Helena Szmigielska végezte nagy odaadással, és természetesen minden szigorú titokban történt. Szmigielska nemcsak restaurálta a képet, hanem másolatot is készített róla.

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 3

0002_maria_szive_szeretetlangja.JPG     ,,Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezéstekre, mint most: Szívem szeretetének lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének lángja. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítaná...'' (1962. 8. 1.) ,,Ezt az erőt mindenki érezni fogja, akihez csak eljut. Mert nemcsak a nekem ajánlott országokban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni. Még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt nincs megközelíthetetlenség...'' (1962. 8. 1.) Ezt az erőt, ezt az ajándékot azonban csak az nyerheti el, aki kinyújtja érte a kezét.
     A Szent Szűz célkitűzése világos: ,,azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.'' (1964. 1. 13.) ,,Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell nekem az áldozat..., hogy a pokoli gyűlölettől égő elmék és szívek szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. (1964. 12. 6.)
     Ebben a gondolatban a tennivaló is kifejezésre jut: bűnbánat, áldozat és az imádság. A heti engesztelő szentóra megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. ,,Az induláshoz csodálatos erővel árasztalak el benneteket tömegesen és egyenként is... Az egyesült munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyulladni és gyújtani fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszíti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.''(1963. 11. 27)
     Az önmaga és embertársai üdvösségéért felelős ember tennivalóit világosabban már nem lehet megfogalmazni, mint ahogyan Jézus nyilatkozott Erzsébetnek 1964. 01. 15-én: ,,Akarjatok részt venni az én megváltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, legfőbb értéke, melyet elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!'' Ez a gondolat csendül ki a magánkinyilatkoztatások valamennyi üzenetéből és minden cselekedetéből. A Szeretetlángnak is ez a ,,mozgósítás'' a célja. Ezért figyelmezteti Jézus Erzsébetet 1963.08.04-én: ,,add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az én nevemben, hogy cselekedjenek, és ne hátráltassák ezt a világra szóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a Földre bocsátani!''
    A világ helyzetére utalva az Egyház Anyja Fatimában megjövendölte, hogy a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni. Ehhez a győzelemhez közreműködésünket kéri, s így részünk lehet ebben a győzelemben. A végkifejletet az Úr Jézus a Szeretetláng lelkinaplóban így fogalmazza meg: ,,És anyám mosolya beragyogja a földet'' (1971. 07. 26.). (JÜ 176-177)Maria szive szeretetlangja.JPG

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_2.jpgTisztelt Olvasóim!

Örömmel teszem közzé az örömteli hírt, hogy június 28-án 0.00 órakor szólal meg a Mária Rádió Budapesten az FM 88.8-as frekvencián. Kérem, értesítsék a rádió megszólalásának idejéről Budapesten élő családtagjaikat, ismerőseiket.

A Mária Rádió Egyesület elnöksége és a rádió munkatársai köszönik a Médiatanács tagjainak és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársainak az új budapesti frekvencia érdekében megtett munkát. A Rádió elnöksége köszöni, hogy több tízezer ember imádkozott a Mária Rádióért. Köszönjük a hallgatói család tagjainak azt is, hogy az elmúlt évben nem hagyták cserben a Mária Rádiót, imáikkal és önkéntes szolgálatukkal napról napra segítették és óvták a rádió működését. Köszönjük Magyarország kormányának, hogy felfigyelt a Mária Rádió segélykérő hívására.

Köszönjük Erdő Péter bíboros úr eddiginél is nagyobb figyelmét és nyitottságát a rádió dolgai kapcsán. Köszönjük az esztergomi cigány közösségnek, hogy elsőnek álltak ki a Mária Rádió mellett és jótékonysági koncertet szerveztek a rádió megsegítéséért.

Aki tehát hallani szeretné e blog szerkesztőjének előadásait minden csütörtökön 13.25-től a Mária-korszak jelenéseiről, azok nagy eséllyel már biztosabban és jobb minőségben megtehetik!mariaradio530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugarablog117.JPG

Szólj hozzá!

1.1 §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     Szent Viktorról nevezett Hugó megjegyzése szerint, Mária annyira bővelkedik kegyelmekben és irgal-masságban, hogy ezeket szétoszt-hatná akár valamennyi ember közt anélkül, hogy a legcsekélyebb hiánytól kellene tartania.
Miért mondja azonban a Szentírás, hogy amaz olajfa a síkságon áll? Miért nincs egy falakkal és sövé-nyekkel bekerített kertben? Hugó bíboros felel erre: »Hogy mindenki könnyen elérhesse és szorongatta-tásában hozzá meneküljön«. Szent Antonin is ebben keresi az okot, mondván, hogy egy olajfához amely a szabadon áll, mindenki könnyen hozzáférhet gyümölcseihez. Hasonlóképpen Máriához is mindenki, a bűnös és igaz, odamenekülhet és könyörületre találhat. »Ó ‒ folytatja ugyane szent ‒, hány halálos ítéletet vont már vissza Isten, mivel e szent Szűz oltalmába vette a hozzámenekülő bűnösöket!« (P. 3·t. 31. c. 4) »vajon találhatnánk-e mi biztosabb menedékhelyre ‒ kérdi a jámbor Kempis Tamás ‒, mint amilyen Mária könyörületes szíve? Nála a szegény megélhetésre, a beteg gyógyszerre, a bánatos vigaszra, a kétségbe eső tanácsra, az elhagya-tott segítségre talál!«
     »Ó de szegények is lennénk, ha nem mondhatnánk magunkénak az Irgalmasság Anyját, aki folyton abban fáradozik, hogy nyomorunkon könnyítsen! Ahol nincs asszony ‒ mondja a Szentlélek ‒, fohászkodik a szűkölködő«. (vö. Sír 36,27) Damaszkuszi Szent János azt tanítja, hogy ez az asszony Mária, mert ahol Ő hiányzik, ott sírnak és sóhajtoznak a nyomorultak. Ez onnan van, mivel Isten úgy határozta, hogy minden kegyelem Mária által jusson el hozzánk; ha tehát Mária nem könyörög érettünk, nem remélhetünk irgalmat, amiként ezt az Úr megmondta Szent Brigittának: »Ha Mária nem könyörögne kegyelmekért, nem volna remélhető az irgalmasság«. (Revel. lib. 6. c. 26.) (148. oldal)kegyelmek_anyja.jpg

Szólj hozzá!

Bizalom a legnagyobb elnyomás idején

Jezus.jpg     Az Isteni Irgalmasság iránti mélyebb hit és tisztelet felébresztése most már Sopoćko atyára maradt. A kor nem kedvezett a hivatalos elismerésnek: minden figyelem a háború növekvő fenyegetéseire irányult. De épp a háború veszélye, mely ott függött a nemzetek feje fölött, indította arra az embereket, hogy reményt és segítséget keressenek Isten irgalmasságában. Az Irgalmasság Királyát ábrázoló képek gyorsan terjedtek. Az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációja terjesztette Vilniusban és Krakkóban. A képhez rövid imák is tartoztak, melyeket az Úr Jézus diktált le Fausztinának, és melyek a kolostor napi imáinak részévé váltak. Az emberek fenyegetve érezték magukat, és nem bíztak a politikai szerződésekben, sem a szövetségekben. Támaszukat az irgalmas és mindenható Istenben keresték.

Kitört a második világháború.

massacre_German-occupied_Poland_1939.jpg     A véres harcok, majd a megszállott területeken leselkedő veszélyek, a tömeges kitelepítések, kivégzések, a táborokba és lágerekbe hurcolás kényszermunkára, ám mindez hozzájárult ahhoz, hogy az emberek maguknál akarták tudni az irgalmas Jézust e kép formájában, hogy szüntelenül mondhassák neki: "Jézusom, bízom Benned." A lengyelekkel együtt a kép is eljutott Lengyelország határain és Európán kívülre. Kezdetét vette az Isteni Irgalmasság élő tisztelete az Egyesült Államokban. Ezerszám nyomtatták az Eugeniusz Kazimirowski festette kép kisméretű példányait.

     Amikor Sopoćko atya látta, milyen gyorsan terjed az Irgalmasság Királya képének tisztelete, attól félt, hogy az emberek úgy fognak a képre tekinteni, mint egy amulettre, mely megvédi őket a háború veszélyeitől. De ez nem történt meg. Az emberek jól megértették a kép lényegét, mely a "Jézusom, bízom Benned" szavakkal arra buzdította őket, hogy imádkozzanak, higgyenek, bízzanak, és az életüket adják át Istennek; megértették, hogy a kép Jézust ábrázolta, aki az emberek mellett van, főként a bajban. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 2

     Fel kell vetnünk a kérdést: mi a Szeretetláng, miben áll ez az új eszköz? Alacoque Szent Margit 1673. 12. 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta: ,,Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre...'' Csaknem háromszáz évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát: ,,Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja... Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először... Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!... E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szívről szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a sátánt megvakítja.'' (1962. 04. 13.)
     Bár a ,,lángoló szeretet'', a ,,szeretet tüze'' és a hasonló kifejezések ismertek a misztikus irodalomból, a Szeretetláng mibenlétének magyarázatát megadni mégsem egyszerű feladat. Hogyan is konkretizálható mint eszköz, a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja?
elso_szombat 3.JPG     Egy alkalommal Erzsébet is megkérdezte ezt a Szent Szűztől. Mária így válaszolt: ,,Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus.'' Ez sem egészen érthető. A kérdés teljesebb átlátásához közölnünk kell egy rövid imádságot, amit Jézus leíratott Erzsébet asszonnyal:

,,A mi lábunk együtt járjon. A kezünk együtt gyűjtsön. A szívünk együtt dobbanjon. A bensőnk együtt érezzen. Az elménk gondolata egy legyen. A fülünk együtt figyeljen a csöndességre. A mi szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforrjon. Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.'' (I/36)

Akinél ez megvalósul, arra érvényes Szent Pál kijelentése: ,,Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem'' (Gal 2,20). Az ilyen ember krisztusivá formálódik, teljesen azonosul vele, s ez gondolatvilágára, szándékára és cselekedeteire egyaránt kihat.

     A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. (...) A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus. (JÜ 174-175)

Szólj hozzá!

ORSZÁGOS
SZERETETLÁNG IMATALÁLKOZÓ

 
00101_maria_szive_szeretetlangja_1.jpgEbben az évben is mindenkit szeretettel várunk immár hagyományos imatalálkozónkra, hogy az ország minden tájáról összegyűlve, egy szívvel-lélekkel könyörögjünk és engeszteljünk hazánkért és az egész emberiségért!

Az Irgalmasság Évében különösen is fontos, hogy kérjük a mennyei Atya irgalmát, és a Szeretetláng kiáradását a világ megmentése érdekében!

Szentatyánk, Ferenc pápa szavai nekünk is szólnak:
"Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától, amelyeket az önzés hoz létre benne. Isten kegyelme megtérítheti a szíveket, és kiutat kínálhat az emberileg megoldhatatlan helyzetekből."

A TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA:

2016. JÚNIUS 18., 9-17 ÓRÁIG


HELYSZÍN:
KISPESTI JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM
1196 Budapest, Áchim András u. 78.

(Megközelíthető a 3. metróval a Határ útig, onnan a 42-es villamossal 5 megálló; leszállás után jobbra, a Vas Gereben utcán haladva a 2. keresztútnál van a templom.)


PROGRAM:


9 órakor: a hívek köszöntése, majd Szentségkitétel
9.15-kor: Engesztelő imaóra
10 órakor: Az országos koordinátor beszámolója
10.30-kor: Az örvendetes rózsafüzér elimádkozása
11 órakor: A nemzetközi koordinátor beszéde
11.40-kor: Szeretetláng rózsafüzér
12 órakor: Szentmise; főcelebráns Vaslabán Csaba atya

13.20-tól Ebédszünet

14.20-tól EPERJES KÁROLY SZÍNMŰVÉSZ ELŐADÁSA
15 órától: Az irgalmasság rózsafüzére
15.30-tól: Domszky Anna nővér tanúságtétele
16 órától: Szentségimádás majd szentségi áldás


MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugarablog115.jpg

Szólj hozzá!

KILENCEDIK FEJEZET

Óh irgalmas, óh kegyes

1. §. Mily kegyes és jóságos Mária
marias_3_2_2.jpg     Szent Bernát Máriának irántunk, szegény bűnösök iránt való jóságát és kegyességét tárgyalván, azt mondja, hogy ő a tejjel és mézzel folyó ígéret földje. (Sup. Salv. Reg.) Szent Leo állítása szerint Mária oly irgalmas, hogy nemcsak megérdemli e jelzőt, de a megtestesült Irgalmasságnak kellene Őt hívnunk. (Serm. I. de Nat. Dom)
     Midőn Szent Bonaventura fontolóra vette, hogy Mária kizárólag a nyomorultakért lett Isten anyjává, s e tisztet azért nyerte, hogy Isten Irgalmasságát osztogassa. Mária olyan nagy irgalmú, hogy úgy tetszik, mintha nem is lenne más óhaja, mint a szükségben szenvedőkön segíteni. A Szent felkiáltott: úgy tűnik fel neki, mintha Mária megpillantásánál nem icona-madonna-di-kazan-.jpgaz isteni igazságosságot látná, hanem egyedül Isten Irgalmasságát, mellyel Mária el van telve. (Stim. Am) Merthogy ‒ Guerricus apát szerint ‒ Mária oly jóságos, hogy szerető szíve sosem nyugszik, hanem állandóan az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja. (Serm. 1. de Assumpt.) »Miképp is volna lehetséges ‒ kiált fel Szent Bernát ‒, hogy az irgalmasság forrásából más fakadjon, mint Irgalmasság!?« (Serm. 1. in D. post. Ep.) Máriát a Szentírás az olajfához hasonlítja:
»Mint a díszes olajfa a síkságon«. (Sír 24,19) Amint ugyanis az olajfáról kizárólag az olajat, az Irgalmasság jelképét nyerjük, úgy Mária kezeiből is csak kegyelem és könyörület kerül ki. »Joggal nevezi tehát ‒ de Ponte Lajos ‒ Máriát úgymond az "olaj anyjának", mert hiszen ő az Irgalmasság Anyja«. Attól sem kell félnünk, hogy elutasító választ nyerünk, ha ehhez az Anyához Irgalmasságának olajáért esedezünk, mint ezt az okos szüzek az evégből hozzájuk folyamodó balgákkal tették, mondván nekik: »Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek« (Mt 25,9) Ettől nem kell tartanunk Máriánál. mert ő felette bővelkedik az Irgalmasság ezen olajában, miként Szent Bonaventura megjegyzi. (In Spec. c. 7.) S ezért az Anyaszentegyház őt nemcsak bölcs, hanem Legbölcsebb Szűznek nevezi. (147. oldal)b16ujiucaaesmgx.jpg

Szólj hozzá!

A kép általi kegyelmi kiáradás

105faustina3.jpg1937 végén Jézus így szólt Fausztinához: "Ez a kép már sok lelket vonzott szeretetemhez. Irgalmam e művön keresztül működik a lelkekben" (Napló, 1379). Fausztina nővér ekkor már a krakkói kolostorban volt, ahová megromlott egészségi állapota miatt helyezték. Miután Fausztina eltávozott Vilniusból, Sopoćko atya továbbra is igyekezett terjeszteni az Isteni Irgalmasság tiszteletét. Kiadott egy kis brosúrát, melyben Istennek e tulajdonságáról írt, az Egyház tanításával összhangban. A brosúra címlapjára az Irgalmasság Királyának képét tette. Azt akarta, hogy a könyvecske olyan emberek kezébe jusson, akik elfogadják az Isteni Irgalmasság tiszteletét és tovább terjesztik. A súlyosan beteg Fausztina nővér megörült a könyvecskének és ezt írta lelkivezetőjének: "Milyen mérhetetlenül megörült a lelkem Istenben, midőn megláttam ezt a művet, melyben Isten kívánságai hűségesen és mélyen kifejezésre jutnak. Érzem és tudom, hogy nagyot művel majd az emberi lelkekben, mert Isten kiáradása van benne."

sopockoA_4.jpgSopoćko atya nem állt meg ennél az egy brosúránál. Cikkeket írt, prédikált, képeket adott ki az Irgalmasság Királyáról azokkal az imádságokkal, melyeknek szövegét Fausztina nővér már korábban lediktálta neki. Az egyházi tekintélyek és a papság nem igazán reagált rá. A nagy erőfeszítésekhez képest a hivatalos eredmények elenyészőek voltak. Ám Isten műve lentről növekedett. Fausztinát erről maga Jézus biztosította, és ő több alkalommal megtapasztalta, hogy a kép előtt mondott buzgó ima nagy kegyelmeket könyörög ki, különösen a megtérés kegyelmét. Egyik utolsó, 1938 júniusi feljegyzésében ezt olvashatjuk: "Ma láttam Istennek a képen át kiáradó dicsőségét. Sok lélek nyer kegyelmet előtte, ha nem is beszélnek róla. Útjainak változatossága ellenére dicsőítést nyer Isten e kép által. A sátán és a gonosz emberek erőfeszítései szétzúzódnak és megsemmisülnek általa. A sátán dühöngései ellenére Isten irgalmassága diadalmaskodni fog az egész világon, s minden lélek dicsérni fogja Őt" (Napló, 1789).

Fausztina nővér 1938. október 5-én halt meg Krakkóban.

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 1

     A Szeretetláng látnoka csak átvitt értelemben nevezhető látnoknak. Erzsébet – az ő szavaival élve – a szemeivel semmit nem látott és füleivel semmit nem hallott. (Bossis Gabriella esetében is ugyanez a helyzet.) Ennek ellenére a látnok mégis világosan tudta, ki az, aki hozzá beszél. Sőt azt is ,,látta'', hogy a Szent Szűz vagy az Úr Jézus tekintete szomorú vagy derűs, esetleg mosolygós. A misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi látomásnak nevezi (allocutio).
     Erzsébet asszonynak a Szeretetláng révén nagyon sok megaláztatásban volt része. Ugyanakkor hetente több napon kenyéren és vízen böjtölt húsz éven át. Életét különösen megnehezítette, hogy a Szeretetláng révén látványos esemény nem történt. Nem volt gyógyulás, nem volt napcsoda, forrás vagy könnyezés stb. Csupán gyümölcsökről beszélhetünk, amiről a belső csoda megtapasztalói tanúskodnak. A csodák a lelkek mélyén mentek végbe. Jóllehet, ez a legnagyobb csoda, hiszen valamennyi jelenés minden eseménye éppen ezt a célt szolgálja, jelen esetben ennek nem voltak külső jelei, csak gyümölcsei. A lélek átformálódása pedig nem minden esetben látványos. Egyetlen regisztrálható, de mégis a legmeggyőzőbb fejlemény a Szeretetláng fogadtatása volt az egész világon. Kínától Amerikáig, Ausztráliától a skandináv államokig rengeteg nyelven és rengeteg országban közkézen forgott. Még japánul is kiadták. (Később szót ejtünk a Szeretetláng csodálatos kivirágzásáról Közép- és Dél-Amerikában.) Erzsébet asszonynak, aki igen megszenvedte a kételkedést is, ez volt egyetlen bizonysága és vigasztalása.
     A Szeretetláng egy új eszköz égi anyánk részéről: ,,Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. (I/37)  Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. (I/39)''
(1962. 4. 13.) A Szeretetlángnak szívről szívre kell járnia, hogy az egész világon felragyogjon. ,,Én a hajnal szép sugara, megvakítom a sátánt!'' – mondja önmagáról a Szent Szűz 1963. május 19-én.
     A sátán megvakítása kifejezés gyakran előfordul a Szeretetláng Naplóban. Sőt mi több, a Szent Szűznek ez a célja. A megvakítás igen találó kifejezés, bár a megfogalmazást többen kifogásolják. Egyszerűen a sátán tehetetlenné tételéről van szó. Megjegyezzük, hogy a Garabandal-i templomban áll egy majdnem
embermagasságú, 300 éves gyönyörű Szent Mihály-szobor (ld lent). Az angyali seregek vezére az ábrázolás szerint lándzsáját az éppen legyőzött sátán szemébe döfi. (Antalóczi L., Jelenések, üzenetek és a jövő; Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000. 173-174. A továbbiakban JÜ)+ 0006 - A G.-i temlom Szent Miháy szobra, amely épp megvakítja a sátánt!!!_1.jpga satan megvakitasa.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogtanya577_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!

3.9 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     P. Nieremberg azt tanítja "Mária szeretete" című művében (Cap. 10.),
nierm_image_1.jpghogy Isten Anyjának szolgái nemcsak itt a földön részesülnek különös előjogokban és kegyelmekben, hanem a mennyországban is, ahol Isten különös módon fogja őket megtisztelni. Hozzáteszi, hogy ők az égben egészen különös ismertetőjeleket fognak magukon viselni, melyekről azonnal felismerhetők, hogy az Egek Királynőjének társai és udvarának tagjai, amiként ezt a Példabeszédek könyvében (31,21) is kijelentette: »Egész háznépének kettős a ruhája«.
st_-mary-magadalen-11.jpg     Pazzi Szent Magdolna egy napon elragadtatásában egy hajót látott a tengeren, melyben Mária valamennyi tisztelője helyet talált; a kormányrudat maga Mária tartotta, mellyel a hajót biztos révbe vezérelte. Ebből világos lett a szent előtt, hogy mindazok, akik az Istenanya oltalma alatt élnek, a világ veszedelmei közt is mentesek maradnak a bűntől és az örök kárhozattól, mert Mária biztosan az égbe vezérli őket. Legyen tehát rá gondunk, hogy mi is belépjünk e hajócskába Mária védőpalástja alá, hol biztosak lehetünk, hogy az örök üdvösség honába bejutunk, mert hiszen maga az Anyaszentegyház is így fohászkodik a Boldogságos Szűzhöz: »Benned, ó Istennek szent szülője, örvendetes lakóhelyre találunk.«
     Ó Istennek szent Anyja! mindnyájan, kik részesei lesznek az örök üdvösségnek, Benned laknak, a te oltalmad alatt élnek.

Imádság
     A legmélyebb gyermeki szeretettel hódolok legszentebb Szíved előtt, ó boldogságos Szűz Mária! Azon legtisztább Szív előtt, amely Istenednek öröme és nyugvóhelye volt.
Ne vesd meg a földkerekség leghálátlanabb és legnyomorultabb bűnösének szívét, mely lángoló szeretetre gyulladt Irántad, mivel felismerte, hogy egyedül a te közbenjárásod által menekülhet meg a pokoltól! Óhajtom, hogy bárcsak minden ember szívében fellobbanna az a szeretet, mellyel anyjaként szeretne, tisztelne és követne Téged, Szent Fiad örömére!
Igen, irántad való szeretetből, ha kell, kész vagyok életemet is feláldozni Szeplőtelen tisztaságod, istenanyai méltóságod fenséges és egyedülálló kiváltságáért.
Előző bűnös életem ne szegje kedvedet! Tudom ugyanis, ó szívem irgalmas Úrnője, hogy te még a legnyomorultabb bűnösöktől se tagadod meg szeretetedet, ha azok téged szeretve oltalmad alá futnak.
     Ah szeretetreméltó Királyné, szeretni akarlak téged az égben is! Ne feledkezzél meg tehát rólam és könyörögj érettem Jézusnál, mert én hű gyermeked akarok lenni! Nem keresek rajtad kívül más oltalmazót, Neked kell kieszközölnöd üdvösségemet.
Oly lassan múlik számomra az idő, és úgy tetszik, mintha még évezredeknek kellene elmúlnia, hogy megláthassam szépségedet az égben, ahol még sokkal inkább foglak dicsérni és szeretni, Anyám, Királynőm, legszebb, legédesebb, legtisztább Szeplőtelen Szűz Mária! Amen. (144-146. oldal)russia_madonna-749x661.jpg

Szólj hozzá!

Az Úr sürgető kérése

PIC_1-U-7720-1.jpg     Az Úr Jézus 1935 tavaszán újfent nyomatékosan kérte, hogy a képet helyezzék ki nyilvános tiszteletre. Ennek a húsvéti szent három napon és húsvétvasárnap kellett volna megtörténnie. A képet mindenkinek látnia kellett volna, aki a Hajnal-kapu kápolnájában imádkozott. A körülmények kedvezőek voltak. A Hajnal-kapu őre felkérte Sopoćko atyát egy előadássorozatra az ünnepek alatt. Ő beleegyezett azzal a feltétellel, hogy egyúttal kiállítják az Irgalmasság Királyának képét. Így is történt.

sopocko3.jpg

 Sopoćko atya Isten nagy irgalmasságáról prédikált, és a prédikációk megérintették a hallgatók szívét. A virágokkal díszített kép impozánsan hatott, minden jelenlévő figyelmét magára vonta. Ez alatt a pár nap alatt mindenki meggyőződhetett arról, hogy Isten irgalmasságának igazsága megérinti a szívét minden még a legbűnösebb embernek is, aki szeretetre, megbocsátásra, támaszra és reményre vágyik. Fausztina nővér nagypénteken egy látomásban látta, ahogyan az Úr Jézus megelevenedett a képen, és a szívéből áradó sugarak behatoltak az emberek szívébe.

 

Romuald Jalbrzykowski i-ok-1936-r.jpg     Az ünnepség befejezése után a képet vissza kellett vinni a ciszterci nővérek kolostorába, mivel az érsek még nem engedélyezte a kép nyilvános tiszteletét. Vilnius érseke, Romuald Jalbrzykowski tétovázott, mert nem volt biztos Fausztina nővér továbbra is folytatódó látomásainak hitelességében. Az Úr Jézus közben egyre sürgetőbben kérte az "irgalom edényének" terjesztését. Sopoćko atya csak nagy erőfeszítéssel érte el, hogy a képet felszenteljék, és elhelyezzék a vilniusi Szent Mihály-templomban. Ez 1937. április 4-én történt, Húsvét vasárnap. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

+ J. Ulises Macias S.
Hermosilloi Érsek

A SZERETETLÁNG MOZGALOMNAK

 J. Ulises Macias S.Arzobispo.jpg      A béke, amely Istentől származik, töltse be egész életüket.
Jelen levelem által jóváhagyom a „Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom” nevű Társulat alapszabályait, amint azok meg lettek határozva, és le lettek fektetve 2008. augusztus 15-én Sao Paolo városában, Brazíliában. Ezáltal elismerem a

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmat,

mint Krisztus hívők Társulatát az Egyház kebelében az Egyházi Törvénykönyv 215. kánonjának megfelelően.
Ugyancsak megadom az IMPRIMATUR-t az alapszabályok részére, melyeket Zaida Luz Ceballos de Urbina asszony, ennek a Máriás Mozgalomnak országos koordinátora nyújtott át nekem. E Mozgalom székhelye ebben a városban, a Sonora állambeli Hermosilloban van.

Kérem Édesanyánkat Máriát, vezessen minket mindig Szent Fiához, a mi Megváltónkhoz, Jézushoz.

Nagy szeretettel Krisztusban és Máriában!

+ J. ULISES MACÍAS SALCEDO Hermosillói Érsek (Mexikó)

Hermosillo, Sonora, 2008. december 11-énJ. Ulises Macias S. 2008.dec.11.gif

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogtajkep032_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!

3.8 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     Legfőképp abból a gyönyörű ígéretből meríthetünk bátorságot üdvösségünkre vonatkozólag, melyet Mária azoknak tett, akik őt tisztelik és akik szavukkal, valamint példájukkal odahatnak, hogy őt mások is megismerjék és tiszteljék. Mária ugyanis ezeket mondja: »Akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek«. (Sír 24,31) »Ó de boldogok is azok ‒ mondja Szent Bonaventura ‒, akik Mária kegyét megnyerik! A mennyei üdvözültek az ilyeneket már társuk gyanánt tekintik; mert akiről megismerhető, hogy Mária udvari népe közé tartozik, az be van már írva az örök élet könyvébe«. (In Spec.)
     Mit használ tehát nekünk, ha azon a hittudósoktól vitatott kérdéssel nyugtalanítjuk magunkat, hogy az örök életre való kiválasztatás követi vagy megelőzi-e a jó cselekedetek előreláthatóságát, és az örök élet könyvébe be vagyunk-e írva, avagy sem?
st_john_damascene.jpg     Ha Máriának igaz szolgái vagyunk, akkor biztosan üdvözülünk, mert Damaszkuszi Szent János szerint Isten, csak azokat részesíti az Istenanya iránt való áhítatban, akiket üdvözíteni akar. Úgy látszik e kijelentés teljesen egyezik azzal, amit az Úr Szent Jánosnak kijelentett: »Aki győz, azt oszloppá teszem Istenem templomában, és ráírom Isten nevét és Istenem városáét«. (Jel 3,12) aki győzedelmeskedik, szívébe írva hordja majd Isten városának nevét. »Dicsőséges dolgok mondatnak felőled Isten városa«. (Zsolt 87,3) Ám, ki lehetne más Isten városa, mint Mária? ‒ jegyzi meg Szent Gergely, Dávid eme szavairól.
     Szent Pállal mondhatjuk tehát: »A szilárd alap, amelyet Isten lefektetett, rendületlenül áll, és ez a pecsétje: Ismeri az Úr az övéit«. (2Tim 2,19) Aki ismertetőjelként a Mária iránti áhítatot viseli magán, azt Isten ‒ mint a magáét ‒ megismeri, s az ilyen Szent Bernáttal együtt meg lehet győződve, hogy eléri az örök üdvösséget. Boldog Alanus azt mondja az Üdvözlégyről, hogy aki ezzel az imádsággal sűrűn üdvözli Máriát, ezt a cselekedetét üdvössége hatalmas záloga gyanánt tekintheti. (P. 2. Ros. e. 11.) Hasonlót állít a rózsafüzér naponkénti elimádkozásáról is. (P. 44. de Psal. c. 24.) (144. oldal)_sn-06.jpg

Szólj hozzá!

Jézusom, bízom Benned!

68708_10151231069500211_1917902841_n.jpg     A kép festésének egy pillanatában felmerült a kérdés, hogy valóban szükséges-e a felirat a képen. Jézus akkor arra emlékeztette Fausztinát, hogy már a kezdetektől úgy kívánta, hogy a képre világosan rá legyen írva: "Jézusom, bízom Benned".

    "Átadok az embereknek egy edényt, mellyel az irgalmasság forrásához jöhetnek kegyelmet meríteni. Ez az edény nem más, mint ez a kép a következő felírással: Jézusom, bízom Benned" (Napló, 327).

monstrance_divine_mercy _rays.jpg    Nem sokkal ezután Jézus elmagyarázta a látnoknőnek a kép tartalma és az Eucharisztia titka közötti összefüggést: "Az egyik szentmise alatt, melyen az Úr Jézus ki volt helyezve a szentségtartóban, a szentáldozás előtt megpillantottam a Legszentebb Ostyából sugárzó két sugarat, úgy, ahogyan az a képen látható: az egyik piros, a másik halvány. Visszatükröződtek minden nővéren és tanulón, de nem mindegyiken egyformán" (Napló, 336). Többször is volt hasonló látomása.

     A "Jézusom, bízom Benned" felirat felhívás a Jézussal folytatandó közvetlen párbeszédre: Ő elébe megy az embernek szeretetével, mely sugarak alakjában van ábrázolva a képen. S az ember egyetlen válasza a bizalom lehet. Hiszen mi mást is ajándékozhatna nyomorúságában az Irgalmasság Királyának, ha nem a bizalmát?

     "Mi legyen a kép címe?" kérdezte Fausztina Jézustól a gyóntatója parancsára. A válasz így hangzott: ,,Az Irgalmasság Királya."

     Elkészült a kép. Jézus azt kívánta, hogy minél hamarabb szólhasson minden emberhez a kép által. Mivel azonban a kép nyilvános, templomi tiszteletéhez az érsek engedélye kellett volna, Sopoćko atya a képet ideiglenesen a vilniusi Szent Mihály-templom melletti ciszterci nővérek kolostorának folyosóján helyezte el, ahol rektorként működött. További lépéseket nem tett. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

A Guayaquili Főegyházmegye  (Ecuador)                                                                          Guayaquil, 2008. május 13-án,
Érsekétől Prot. 445/2008

MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZERETETLÁNGJA MOZGALMÁNAK

      Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmának jellemző vonása tagjainak igaz keresztény lelkisége. Hálát adunk Istennek a gyümölcsökért, melyeket a plébániákon megalakult imacenákulumok teremnek, valamint azon fáradozásukért, amellyel a családi közös imádkozást előmozdítják.
      Fő apostoli tevékenységük az evangelizálás, az imádság, a szentségekhez való gyakori járulás, a testvéri szeretet által, a készség, amellyel részt vállalnak Egyházunk tevékenységében, a hitoktatásban. Egy megtervezett képzési programot követnek Országos Lelki Tanácsadójuk Pe. Dumes Patricio irányításával.
      Céljuk előmozdítani Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét a Szeretetláng rózsafüzér imádságának terjesztésével, mely ima jó fogadtatásra talált, mert megtapasztalták ennek az imádságnak a kegyelmi hatását: őszinte vágyat ébreszt az élet megváltoztatására és Isten Szeretetének igazi megismerésére vezet.
Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom csodálatos módon elterjedt a világ különböző országában, a mi Országunkban is megújulóban van, áldott (égi) Édesanyánk különleges jelenlétével.
      Megáldom ezt a Mozgalmat különös áldásommal, ugyanakkor (fő)pásztori jóváhagyásomat adom, hogy Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának Mozgalma előmozdítsa Országunkban ezt a szent áhítat(gyakorla)tot, hogy sokak szívébe eljusson, az ő igazi megszentelődésükre.

Antonio Arregui Yarza.jpgIgen nagy szeretettel Krisztusban!

+Antonio Arregui Yarza
GUAYAQUILI ÉRSEK

(Fordította P. Róna Gábor SJ)

Szólj hozzá!

14.
június

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

palos_noverek_1.JPGpalos_noverek_2.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogszomszedolas_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!

A magánkinyilatkoztatások jóváhagyása

     Mit jelent az egyházi jóváhagyás? A karizmák különleges kegyelmi ajándékok, amelyeket Isten nem a szentségeken keresztül ad, hanem a Szentlélek szabadon oszt ki a keresztény élet gyarapítására. Az igazi magánkinyilatkoztatásokat ide sorolhatjuk. Ezek hitelességének elbírálása, kizárólagosan az illetékes püspök, ill. az Egyház joga és felelőssége! (Vö. II. Vatikáni Zsinat. Lumen Gentium. II. 12.)
     Az egyházi elöljárók minden vallásos tartalmú szövegről, így a magánkinyilatkoztatás tartalmáról ítéletet mondhatnak. Megállapíthatják, hogy a kérdéses szöveg megegyezik-e a hittel és az erkölccsel, és a megegyezés esetében jóváhagyhatják és ajánlhatják. Ez a jóváhagyás - az „approbatio" -, még nem dönti el, hogy igazi (természetfeletti) magánkinyilatkoztatásról van-e szó. Sőt, amikor az Egyház ilyen magánkinyilatkoztatás nyomán bizonyos ájtatosságot vagy ünnepet engedélyez, még ez sem jelenti annak a megállapítását, hogy itt valóban Isten természetfeletti beavatkozásáról van-e szó. Az approbatio nem tévedhetetlen a tényt illetően, de lehet a tartalmat illetően. Az egyházi jóváhagyás tehát kimondja: Ez az üzenet nem ellenkezik hitünkkel, lelki haszonnal jár, elfogadható.
     A Szeretetláng Lelki Napló és Mozgalom esetében is ez történt! Tehát egyházilag nem lett elismerve (kivizsgálva sem), hogy Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony magánkinyilatkoztatása természetfeletti eredetű-e, miszerint valóban az Úr Jézus és a Szűzanya szólt volna hozzá. Azt viszont kinyilvánította az egyházi hatóság, hogy amit Erzsébet asszony Lelki Naplójában leírt, az nem ellenkezik az egyházi tanítással és olvasása lelki haszonnal járhat.
     A Szeretetláng Lelki Napló épp ezen státusza sem engedheti meg, hogy valamiféle folytatólagosság még hozzáadódjon, hiszen az nem képezte már a vizsgálat tárgyát és "se vége, se hossza" nem lenne egy ilyen magánkinyilatkoztatásnak! Meg kell mindenkinek értenie, hogy nincs "láncreveláció", (ilyen soha nem is volt) és még a mai (sokak szerint) "végső időnkben" sem fogadható el egyetlen olyan "kiegészítő üzenet", mely valamiféle folytatólagosságra hivatkozik!!!
     A Szeretetláng Lelki Naplóban olvashatjuk a mindenkire vonatkozó útmutatást: „Nézd a három Bölcset, akik emberfeletti áldozatot hoztak. Ők igazán kiléptek mértékeikből. Ezt kell tennie mindenekelőtt a papságnak, az Istennek szentelt személyeknek és minden hívőnek! - Értelmezés szerint, a rendszeresen és a megszokotton túl, fokozniuk kell az imát, az áldozatot és a lelkek megmentését a végsőkig. Minden plébánián teljes lelkesedéssel és akarattal meg kell szervezni az imaközösségeket!” (IV/27) — Hogy a Három Bölcs részéről mi volt az "emberfeletti áldozat? Nos, 1600-1800 km-t kellett megtenniük a Selyemúton, hogy hódolhassanak az Édes Üdvözítő előtt! Nem egy "kis kirándulás", különösen nem az akkori közbiztonság figyelembe vételével. Kérdésem, nekünk mennyi utat, áldozatot, költséget és bátorságot kell gyűjtenünk ahhoz, hogy hódolhassunk Üdvözítőnk előtt? A "mértéken felüliség" azt jelenti, hogy a szokotton és kötelezőn túl, hozunk áldozatot, a megváltás "érvényre juttatására"! Mert felelősek vagyunk mi is a lelkek üdvéért! ( vö M. Hesemann: Názáreti Mária - Szent István Társ. Bp. 2012. 150)

     Kedves Olvasóm! Elsősorban az Egyházra figyeljünk és ha kell, mértéken felül igyekezzünk imádsággal és engeszteléssel részt vállalni Jézus megváltó munkájában! "Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.” (II/106) Nem kellenek ide újabb kiegészítések, hanem éljünk az előző felhívás szerint, vagyis éljük az Evangéliumot és kész! (Köszönöm figyelmüket!)

Az alábbi képen a Három Királyok igyekeznek a Kisded Jézus köszöntésére. 

harom_kiralyok igyekezete.jpg

Szólj hozzá!

3.7 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     Persze itt a földön senki se tudhatja biztosan, vajon üdvözül-e, mert bűneink és érdemeink mérlegelése az Örök Bíróra tartozik. Ezért kérdezte Dávid is az Úrtól, hogy ki lesz megmentve: »Uram, ki fog lakni a te hajlékodban?« (Zsolt 15,1)
     Szent Bonaventura azonban bátorít bennünket. így szólván hozzánk: »Bűnös lelkek, kövessétek Mária nyomdokait! Boruljatok le előtte és ne engedjétek őt magatoktól előbb eltávozni, míg meg nem áldott benneteket, mert az ő áldása záloga a ti mennybejutástoknak«. »Elegendő ó Mária, hogy te bennünket üdvözíteni akarj, mert akkor már nem veszhetünk el« ‒ kiált fel Szent Anzelm ‒ (De exc. Virg. c. 11.). Sőt! Szent Antonin szerint azok a lelkek, akiket Mária pártfogol, szükségképp üdvözülnek. (P. 4. tit. 15.)
1607grec.jpg     Szent Ildefonz megjegyzése szerint joggal jelenthette ki Mária már előre, hogy boldognak hirdeti majd minden nemzedék (Lk 1,48) mivel a választottak általa nyerik el az örök üdvösséget. (Serm. 3. de Ass.) »Ó Istenemnek hatalmas Anyja! ‒ mondja Szent Method ‒ te vagy üdvösségünknek forrása, közepe és vége« (Serm. in Hyp.)
Szent Bernát így lelkendezik: Te vagy forrása ‒ mert Mária által nyerjük meg bűneink bocsánatát. Te vagy közepe ‒ mert Mária közbenjárása által maradunk állhatatosak Isten kegyelmében. Te vagy vége ‒ mert Mária révén jutunk az égbe! Általad nyílik meg a mennyország, általad marad üres a pokol, és a te közbenjárásoddal állíttatott vissza a paradicsom, a te réveden részesül oly sok lélek az örök életben, kik már megérdemelték volna az örök halált. (Serm. 4. de Ass. Virg.) (143. oldal)duccio_maesta_szeretetlang.jpg

Szólj hozzá!

A kegyelem edénye

faustyna100_1.jpg      A képet 1934. január 2-án kezdte el festeni. Fausztina a főnöknővel vagy más nővérrel hetente egyszer vagy kétszer ellátogatott a festő műtermébe. Ezeken a találkozásokon gyakran Sopoćko atya is részt vett. Ő pózolt, amikor a festő a kéz gesztusait és a köntös redőit festette. Fausztina nővér egészen a munkálatok végéig ügyelt az összes részletre, de nem volt elégedett. Így emlékszik: "Midőn a képet festő művésznél voltam, és láttam, hogy Jézus képe nem olyan szép, mint amilyen Ő a valóságban, ez nagyon elszomorított, de bánatomat mélyen elrejtettem a szívembe." A kolostorba visszatérve "azonnal bementem a kápolnába és keserves sírásra fakadtam. Azt mondtam az Úrnak: »Ki tud Téged olyan szépre lefesteni, mint amilyen vagy?« Erre ezeket a szavakat hallottam: »Nem a színek és az ecsetvonások szépségében van ennek a képnek a nagysága, hanem az én kegyelmemben«" (Napló, 313).

Kazimirowski_Eugeniusz,_Divine_Mercy,_1934.jpg

     Isten szándéka szerint a képnek az irgalom igazságát kell megértetnie Isten legnagyobb tulajdonságát és arra kell buzdítania a szíveket, hogy megismerjék, higgyék, tiszteljék és kövessék Isten irgalmasságát.

     A képen Jézus elébe megy az embernek, ránéz, végtelen szeretetét hozza neki, megvilágítja az útját (a kép háttere sötét, de Jézus fényben lépked). A két sugár értelmét maga Jézus magyarázta meg Fausztinának: "A két sugár a vért és a vizet jelenti. A halvány sugár a vizet, mely a lelkeket tisztítja meg; a piros a vért, ami a lelkek élete ... E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa haldokló szívemet megnyitotta a kereszten. Ezen sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől. Boldog, aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el" (Napló, 299). "Tekintetem ezen a képen olyan, mint tekintetem a kereszten" (Napló, 326). (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogszelestj_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!

A magánkinyilatkoztatások súlya és tekintélye

     Keresztes Szent Jánost idézve: „Azzal, hogy Isten saját Fiát adta nekünk, aki az ő egyedüli Igéje (mert másik kinyilatkoztatás nincsen), mindent elmondott nekünk egyszerre ebben az egyetlen Igében, és nem mondhat nekünk ennél többet ... , mert amit azelőtt részletekben mondott el a prófétáknak, most mind egyszerre kimondta azzal, hogy azt a MINDENT adta nekünk, Aki az Ő Fia. Ha valaki Istentől kérdezősködne, vagy valami látomásra vagy kinyilatkoztatásra vágyódna, nemcsak oktalan viselkedésével hibázna, hanem megsértené Őt, mert a tekintetét nem kizárólag Krisztusra függesztené, hanem valami más újdonság vágyát ápolná életében” (KEK 65; A Kármel-hegy útja, II. 22).
     Mivel Isten minden néphez intézett egyetlen Kinyilatkoztatása beteljesedik Krisztussal és az Újszövetség könyveiben róla tett tanúsággal, az Egyház amely tanúsítja és értelmezi, kötve van ezen egyetlen eseményhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Egyház most már csak a múltba tekinthet és steril ismétlésre van kárhoztatva. A Katolikus Egyház Katekizmusa e tekintetben azt mondja: „A kinyilatkoztatás azonban, bár befejeződött, még nincs teljességgel kibontva. A keresztény hit feladata fokozatosan feltárni teljes jelentőségét a századokon át” (KEK 66). Az Úr búcsúbeszéde, amikor tanítványaitól búcsúzva így szól: „Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni ... Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek” (Jn 16,12-14). (A magánkinylatkoztatásban részesülő személy, a hirdetés /közzététel/ szempontjából, nem értékelheti és ítélheti meg annak az üzenetnek helyességét, melyben maga részesült! /Szerk./)

A magánkinyilatkoztatások szerepe nem az, hogy „javítsák” vagy „kiegészítsék” Krisztus végérvényes kinyilatkoztatását. Inkább abban segítenek, hogy ezt mélyebben éljük egy adott történelmi korszakban» (KEK 67). Ez két dolgot tesz világossá: 

     1. A magánkinyilatkoztatások tekintélye lényegesen különbözik a végérvényes nyilvános Kinyilatkoztatás tekintélyétől. Az utóbbi (az Evangélium) hitet követel; benne ténylegesen maga Isten szól hozzánk emberi szavakon és az Egyház élő közösségének közvetítése által. Az Istenben és az ő szavában való hit különbözik minden más emberi hittől, bizalomtól vagy vélekedéstől. Az a bizonyosság, hogy Isten az, aki szól, biztosítékot jelent számomra, hogy magával az igazsággal érintkezem. Ez olyan bizonyosságot nyújt, amely túlesik minden igazoláson, amit emberi megismerés nyújthat. Ez az a bizonyosság, amelyre életemet építem, és amelyre rábízom magam, amikor meghalok.
     2. A magánkinyilatkoztatás segítség ehhez a hithez, és hihetőségét pontosan azzal mutatja meg, amennyiben visszavezet a végérvényes nyilvános Kinyilatkoztatáshoz. E tekintetben mondja Prospero Lambertini bíboros, a későbbi XIV. Benedek pápa, klasszikus értekezésében, amely később normatívvá vált a boldoggá- és szenttéavatások terén: „A katolikus hit beleegyezése nem jár ki a jóváhagyott (magán)kinyilatkoztatásoknak (sem); ez még csak nem is lehetséges. Ezek a kinyilatkoztatások inkább az emberi hit beleegyezését igénylik, amely igazolhatóként és a jámborság számára hihetőként állítja őket elénk”. Mindazáltal az ilyen üzenet hiteles segítség lehet az evangélium megértésében és a hozzá való jobb igazodásban egy adott időpillanatban; azért nem szabad figyelmen kívül hagyni.
      Az apostol azt mondja: „A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg!” (1Tessz 5,19-21). Az Egyház minden korban részesült a prófétaság karizmájában. Ennél a pontnál szem előtt kell tartanunk, hogy a prófétálás biblikus értelemben nem a jövő előremondását jelenti, hanem Isten jelenre vonatkozó akaratának kifejtését, s ennyiben lehet a jövőbe vezető helyes út megmutatása. Aki előre megmondja, mi fog történni, az az ész kíváncsiságát elégíti ki, amely le akarja vonni a fátylat a jövőről. Az igaz próféta, az akarat és értelem vakságához szól és Isten akaratát nyilvánítja ki, mint a jelenre vonatkozó útmutatást. Ebben az esetben a jövő előremondása (sejtetése) másodlagos jelentőségű. Ebben az értelemben kapcsolat van a prófétálás karizmája és „az idők jeleinek” kategóriája között, amelyet a II. Vatikáni Zsinat újra reflektorfénybe helyezett: „Az ég és föld jeleiből nemde tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni?” (Lk 12,56). Jézusnak ebben a szavában „az idők jeleit” úgy kell értenünk, mint az általa járt utat, sőt úgy kell értenünk, hogy Jézus maga az. Az idők jeleinek megértése a hit fényében azt jelenti, hogy minden korban fölismerjük Krisztus jelenlétét. Az Egyház által jóváhagyott magánkinyilatkoztatásokban a lényeg: segítsenek megértenünk az idők jeleit, és segítsenek hitben helyesen válaszolnunk azokra. (Joseph Ratzinger bíboros, prefektus írása nyomán!)  vö.  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/

vért_könnyző_Krisztus.jpg

Szólj hozzá!

3.6 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     A Jelenések könyve szerint, Mária csillagokkal van megkoronázva: »A fején tizenkét csillagból álló korona (12,1) az Énekek énekében viszont egyidőben azt olvashatjuk, hogy vad-állatok, oroszlánok és párducok alkotják koronáját: »Jöjj a Libanonról mátkám! Jöjj le Libanonról, jöjj! Hagyd el az Amána csúcsát, a Szenir és a Hermon ormát, az oroszlánok tanyáját, a párducok hegyeit.«. (Én 4,8) Hogyan egyeztethető e két szöveg egymással? ‒ kérdi Szent Lőrincről nevezett Richárd ‒, és meg is válaszolja, szerinte a vadállatok a bűnösöket jelképezik, akik a Mária által nyújtott kegyelmek és az ő közbenjárása által mennyei csillagokká változnak át és az irgalmasság eme királynéjának fejét jobban ékesítik, mint az ég összes más csillagai. (De laud. Virg. c. 3.)
     Midőn Isten hű szolgálóleánya, a Capri-i Szerafina nővér egy, a Mária mennybemenetele előtt tartott szent kilencedében a Boldogságos Szűztől ezer bűnös megtérését kérte. Aggódni kezdett azonban, hogy kérése tán túlságosan szerénytelen volt. Ekkor tüstént megjelent neki Isten Anyja és eloszlatta félelmét, mialatt így szólt hozzá: »Miért félsz? Úgy véled, hogy nem vagyok elég hatalmas arra, hogy kieszközöljem Fiamtól ezer bűnös üdvösségét? Íme, már meg is nyertem az általad kért kegyelmet!« Erre a Szűzanya áthelyezte lélekben az apácát a mennyországba és megmutatta neki, hogy a pokol végtelen gyötrelmeit kiérdemelt lelkek közül is mily megszámlálhatatlan sokaság üdvözült az Ő közbenjárására és lett részesévé Isten örökké tartó kegyelmének. (142-143. oldal)catholicvs-inmaculada-concepcion_szeretetlang.jpg

Szólj hozzá!

Az Úr figyelmeztetése

sopocko m.jpg     Az idő telt, és Jézus nem szűnt meg kérni Fausztinát, hogy teljesítse a kívánságát: " ... foglalkozzam a kép megfestésével. Nem tudok megnyugodni" írta (Napló, 74). Jézus segítséget ígért Fausztinának, és belső látomásban megmutatta neki jövendő gyóntatóját, Michał Sopoćt: "Íme a látható segítség számodra a földön. Ő segít majd neked, hogy teljesítsd akaratomat a földön" (Napló, 53). Egy másik alkalommal ezt mondta Michał Sopoćkóról: "Szemem éjjel-nappal rajta tartom. Annyi diadém ékesíti majd koronáját, ahány lélek e mű révén megmenekül" (Napló, 90). És valóban, amikor Fausztina nővért rendi elöljárói 1933 májusában Vilniusba helyezték, ahol a nővérek gyóntatója Sopoćko atya volt, Fausztina megerősítést és bizalmat érzett, hogy ha teljesen őszinte és engedelmes lesz irányában, biztonságosan halad majd előre Isten szándékainak megvalósításában.

     Az Úr Jézus így figyelmeztette Fausztinát: "Tudd meg, hogy ha ennek a képnek a megfestését, s az irgalmasság egész művét elhanyagolod, az ítélet napján nagyszámú lélekért kell felelned" (Napló, 154). Amikor ezt a gyóntatószékben megismételte, gyóntatója megértette, hogy az egész ügyet neki kell kézbe vennie. Eugeniusz Kazimirowski a festő.jpgIsmert a szomszédban egy vilniusi festőt, Eugeniusz Kazimirowskit. Nem tartozott a város leghíresebb festői közé, bár abban az időben sok kiváló festő élt ott. De nyilván ez volt Isten rendelése, mert egy kiváló festő bizonyára a saját elképzeléseit igyekezett volna keresztülvinni, míg Eugeniusz Kazimirowski, aki vállalta a mű megfestését, igyekezett pontosan követni a látomás minden részletére emlékező látnoknő utasításait. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Folytatása következik!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 5

     Felhozhatják sokan az ellenérveket, miszerint a leghitelesebb magán-kinyilatkoztatásnak is voltak kezdetei, és ilyen óvatoskodó hozzáállás mellett (mint az enyém, mondják többen), talán soha nem kerültek volna a világhír felszínére.
     Nos, nem tudom melyik elismert magánkinyilatkoztatást hozzam fel, de bármelyikről elmondható, hogy igen nehéz kezdetei voltak és veszélyes korban születtek. Maguk a látnokok is (élet)veszélynek, meghurcolásoknak voltak kitéve. Így volt ez a fatimai gyermekekkel is, akiket börtönbe hurcoltak a liberális hatóságok és olajban-főzéssel fenyegettek meg, ha nem mondják el a titkot (nem mondták el!). Miként Erzsébet asszony is oly korban merészelt "internacionalizmust" hirdetni (az egész emberiség felé), amikor az "internacionalisták" ezt igen keményen megtorolták! 1961-ben még tömegesen tartóztatták le a papokat és a börtönökben sorra tűntek el derék magyar fiatalok, vagy um. "hivatalosan" kivégezték őket... Hadd ne soroljam! Az igaz magánkinyilatkoztatásokért bizony, meg kell küzdeni, szenvedni, nem csak (ahogy Erzsébet asszony írja) a kétségek kínjával, de fáradatlan, bátor személyes kiállással is! – És főleg, nem kikerülve a krisztusi Egyházat! –

     Ebben a tekintetben is példásan járt el Erzsébet asszony, pedig mily sok (megfélemlített, előzőleg már meghurcolt) atya óvakodón (vagy elutasítón) tekintett rá! A mai "üzenetközlőknek" nem kell a hatóságoktól (legfeljebb csak az Istentől) félniük, s amit reverálnak 10-kor, negyed 11-kor már könnyedén fenn lehet a világhálón!  Ami pedig a pl. a Szeretetláng "kezdeti támogatóit" illeti, kifejezett bátorság és Istenre hagyatkozás kellett ahhoz, hogy ketten-hárman összejőve imádkozzanak, mert minden mozgolódást figyeltek az állam emberei (erre nem sajnálták a felvett dollármilliárdokat!) és besúgóik révén a hatóságok könnyen behívathatták őket "egy kis elbeszélgetésre" és aki makacs volt, egy kicsit "megdolgozták" vagy megzsarolták családja biztonságával! A mai nyitott szívű üzenet-követők viszont önként és dalolva, félelem nélkül, díjmentesen szállhatnak be az ördög csillogó "ringlispíljébe", ahol  van süti és pogácsa, és még jól is érezik magunkat, miközben lázadoznak az Egyház ellen, aki nem hajlandó foglalkozni egy ilyen "remek" üzenettel! (És ez csak a kezdet!)

     Vajon nekem, fel kellett volna-e ülnöm pl. a sükösdi látnokasszonynak, ahol százan szorongva a sátorban, megmásított szövegű egyházi népénekekkel ünnepeltek Húsvétkor, miközben a helyi plébános által meghirdetett templomi szentségimádás szinte üres volt? Ugyan bizony kétféle Krisztus van, a csendes "templomi" és "körbedalolt sátras"? (Ott voltam!)

Más: vajon önálló üzenetként (hitelesnek) kellene elfogadnom azokat a gyermekien naív sorokat, melyek immáron 10 kötetnyire rúgnak és nyilvánvalóan kegyes "agyalások"? Idézek belőle: "Világra szóló lángot hordozok Szívemben, és ezt a lángot élesztgetem és plántálgatom itt is az emberi szívekbe. Fogjanak tüzet az emberi szívek, leljék meg békéjüket itt Szent Fiam Keresztjénél, a világ Golgotáján. Felemeltetett az Ige, és lehajol, hogy üdvözítsen. De mindehhez bűnbánatra és igazi megtérésre van szükség. Lelki békét lelni csak igazi bűnbánattal lehet. Az idők teljessége beteljesíti az Úr igazsága terveit, amelyeket betölteni látszik. Fennmarad a bűnök súlya, eltakarja a múltat, amelyet a Szeretet kormányoz. Fenntartja Szívének tervét és igazságát a nemzetek között. Béke, áldás hulljon a földre és az Isteni Irgalmasság bősége. Köszönjétek meg a szent Fényességet, amelyet Medjugorje áraszt, és hogy Isten terve itt megvalósult szeretete által". (Terike 2001. II. 19) Hát van ebben valami kivetnivaló? NINCS, legfeljebb a "kotyvasága"! Ezzel szemben, eltereli a figyelmet arról a Szeretetláng Lelki Naplóról, melyet az Egyház jóváhagyott és ajánl a híveknek, amelyben lényegileg ugyan ez van leírva, csak sokkal érthetőbben és igazul!

      Kérdés: – Ha valaki mégis erős késztetést érez, hogy figyelmeztesse embertársait valamire, melyről úgy érzi, hogy égi indíttatás, mit tegyen?
      Válaszom: – Nos, ezzel küzdök magam is! A Szent Keresztségben ugyanis mindenki megbízatást kapott arra, hogy másokat a jóra intsen és Isten felé tereljen, felelősek vagyunk ugyanis egymás üdvösségéért!!! Ám, ha ez a benső "monológ" hittanítás jellegű, mondjuk "üzenet", akkor először is imádkozza át alaposan (de nagyon)! Aztán köteles ezt megbeszélnie egy pappal, merthogy a hitbéli üzenetek, késztetések az Egyházra tartoznak! Persze, ha nem mondja el senkinek, akkor ez lehet magánügye is! (Kérdezze meg), nézze meg, hogy állításai megegyezik-e az Evangélium tanításával! Ha megegyezik, akkor próbálja azt az evangéliumi szakaszt először is önmaga megvalósítani, és esetleg arra (az evangéliumi tanításra) hívja fel felebarátainak figyelmét is, de ezt ne látnokként tegye, hanem csak embertársként teljesítse az "égi kérést". Ha pedig intést kap (lelkivezetőjétől), hogy ez bizony – ezért meg azért –, nem egyezik a Szentírással, az Egyház tanításával, akkor biztos lehet, hogy az ördögtől való próbálkozásban volt része! Mindegy, hogy téved-e a gyóntatója! Ebben nyugodjon meg és hiú módon ne lázadozzon, ne érvelgessen (ugyanis csak a pap van Krisztustól felkenve!), köszönje meg Istennek a csitító útmutatást, az oltalmat és ne háborogjon! Ne ragaszkodjon továbbra is az ő "világraszóló kinyilatkoztatásaihoz"! Legyen engedelmes! Ha nincs megelégedve a pap véleményével, sőt úgy érzi, hogy az egyenesen lekezelte őt, akkor is nyugodjon meg a döntésében, mert az Úr engedte ezt meg neki (nem más)! A továbbiakban a felelősség már nem a látnoké!!! Gondoljon az Édes Üdvözítőre, aki szintén nem talált megértést övéi közt, ám Ő nem zúgolódott és nem érvelt. Fogta Keresztjét és felvállalta a gyötrelmes kínszenvedést a mi bűneinkért és tanításának hiteléért! Világraszóló próféta volt ezernyi is a történelemben, de Isten egyedül Jézus Krisztust hitelesítette! (Mellesleg, nincs igazi üzenet szenvedés és megaláztatás nélkül!)

     Aki itt-ott értesül egy-egy üzenetről, az csak emberi, természetes hittel fogadhatja azokat, a látnok (esendő) szavahihetősége miatt, ugyanis egy-egy látnok szava, még az elismerteké sem Szentírás!!!  A magánkinyilatkoztatások esetében ugyanis egyáltalán nincs meg a garancia a tévedhetetlenség mellett, úgy mint a nyilvános Kinyilatkoztatásnál.

     Ha valaki "égi" indíttatást kap az imádságra, hát imádkozzon maga! Ha indíttatása van, hogy elhívjon erre másokat is, hát hívjon el! De nagyon fontos, hogy lehetőleg az Egyház által jóváhagyott és kiváltságokkal ellátott imádságokat mondja (mondassa közösségében), ne pedig az "ihletettnek" vélt kitalációkat, melyek bármily ájtatosak is, aligha szebbek és érdemszerzőbbek a Szentolvasónál, melyben maga a Fölséges Istennek szavai vannak füzérbe szedve! Ha templomban imádkozunk – bármely imát is –, csak a plébános engedélyével mondhatjuk! Ez érvényes az Üdvözlégyekbe mondott Szeretetláng könyörgésre (betétre) is!
      Ha valaki a benső indíttatásait mégis közzé kívánja tenni, akkor ezt ne égi üzenetként nevezze meg, hanem pl. "magánelmélkedések" vagy "elmélkedési pontok" címmel a saját nevében. Különösen ne tartsa ezeket a benső megnyilvánulásokat valamely ismert prófécia bővítményének, mégha valamely közismert égi szándék, prófécia komolyan vételére, követésére hív is fel! Akkor sem tartozik hozzá, folytatásként! Hívja fel a figyelmet és hirdesse, hogy mindenki vegye komolyan a keresztségét, a szentségi életet, a Szűzanya fatimai kéréseit vagy a Szeretetláng üzenetét stb.!

     Mindenesetre, ha az előzőkre vagy más újabbakra kap indíttatást, hát elsősorban valósítsa meg ezt először is önmaga! A "privát" kinyilatkoztatásáért, pedig adjon hálát az Istennek, mert ezek elsősorban neki szólnak és az ő lelki üdvét kell, hogy elősegítsék! Mindazáltal, nagyon vigyáznia kell, hogy tévedésbe ne essen önmagával szemben se, mert nem szabad feledni, "ha az ördög nem tud rávenni a rosszra, akkor a jót viteti túlzásba"! Ez pedig factum! Ezért, mindenkor kérnie kell a megvilágosító Szentlélek útmutatását! Ha valóban Isten szándéka szerint való az üzenet, akkor Ő gondoskodni is fog arról, hogy eljusson azokhoz, akiket illet!

Kétség nélkül nincs bizonyosság, és szenvedés nélkül nincs üdvösség!

goldtexture 1.JPG

Szólj hozzá!

3.5 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     Guericus apát arra tanít bennünket, hogy aki Máriának szolgál és akiért a Szent Szűz imádkozik, oly biztosan jut el a mennyországba, mintha már ott is lenne. Máriát szolgálni és őt követni ‒ Damaszkuszi Szent János szerint ‒ a legnagyobb kitüntetés, melyet elnyerhetünk; mert aki szolgálja az Egek Királynéját, már most uralkodik az égben és aki őt szolgálva él, hatalmasabb, mintha uralkodnék (De exc. Virg. c. 9.) Azok ellenben ‒ fűzi hozzá ‒akik nem szolgálják Máriát, egész biztosan elvesznek, mert aki szűkölködik e hatalmas királynő pártfogásában, az a Fiú segítségét is nélkülözni kénytelen, s egy ilyet elhagy az egész mennyei udvar.
     Adjunk hálát Istennek ‒ kiált fel Szent Bernát ‒, hogy Máriát szószólónkul rendelte az égben: Ő anyja ugyanis bíránknak, de egyúttal az irgalmasságnak is, ennélfogva közbenjárása hathatós örök üdvünk érdekében. (Serm. I. de Ass.)
bonaventure-.jpg     Szent Jakab szerzetes megjegyzése szerint Isten Máriát üdvünk hídjául rendelte, melyen keresztül e világ hullámain átkelhetünk és az égi kikötőbe bejuthatunk (Orat. in Nat. Deip.).
     »Ó ti mindnyájan, kik az égbe kívántok jutni ‒ kiált fel Szent Bonaventura ‒, szolgáljátok és tiszteljétek Máriát és biztosan elnyeritek az örök életet!« (In Psal. Virg.)
     De még azoknak sem kell üdvösségük felett kétségbeesniük, akik már megérdemelték a poklot, csak törekedjenek e nagy királynét hűségesen szolgálni*. »Hány bűnös talált újra Istenhez általad, és üdvözült a te segítséged következtében, ó Mária« ‒ mondja Szent Germán. (Serm. de Dormit. Deip) (142. oldal)
______________________
* A szerk. megjegyzése: ha ugyan még képesek a saját maguk által választott megkötözöttségükből kibontakozni!2095753076_135f721bd2.jpg

Szólj hozzá!

Az Úr egy képet kér önmagáról

11-11-17-12-00-59-10-10-25-17-05-23-sw_faustyna_01.jpg     Jézus először 1929. július 7-én jelent meg Fausztina nővérnek. Ez a Kiekrz-i tónál történt, nem messze Poznańtól, ahol a látnok rövid ideig a szakácsnőt helyettesítette. A következő alkalommal Fausztina 1931. február 22-én látta Jézust Płockban. 

IMG_1242_1.jpg

A látomást így írta le: "Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán át két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Csendben néztem az Urat, a lelkem eltelt félelemmel, de nagy örömmel is. Kis idő múlva azt mondta Jézus: »Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet, először a ti kápolnátokban, aztán az egész világon! Megígérem, hogy az a lélek, akí ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet«" (Napló, 47-48).

     Mivel Fausztina gyóntatója a látomást példázatként értelmezte, a következő látomásban Jézus pontosította a kívánságát: "Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe! Azt kívánom, hogy a papok hirdessék nagy irgalmamat a bűnös lelkek iránt! A bűnösök ne féljenek hozzám közeledni! Az irgalom lángjai égetnek engem, ki akarom árasztani őket az emberi lelkekre" (Napló, 49-50).

     Fausztina nővér megijedt az előtte álló feladattól, hiszen soha nem rajzolt, nem festett. Így kérte Jézust: "Ne bízz rám ilyen nagy dolgokat, látod, hogy én csak tehetetlen por vagyok" (Napló, 53). (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogsunrays21_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 4

     A most terjengő üzenetek, melyek inkább csüggedést, semmint biztatást kínálnak, többségükben valóban reális és aktuális közeljövőt hirdetnek! De kérdem én! Ha valaki meg akar téveszteni, ugyan bizony merőben életidegen és valószínűtlen dolgokról beszélne! Adolf Hitler sem azzal gyűjtött magának lelkes követőket, hogy azt mondta volna: egy évtized sem telik bele és hullák milliói fognak heverni Berlin és Drezda utcáin és meglátjátok, Németország romokban fog heverni! Hanem, kezdetben munkát és lakást kínált és adott a munkásoknak, családoknak! Aztán a "sugalmazója" benyújtotta a számlát népnek! Gondolkozzunk el!
     Nem lehet egyszerűen megítélni valamit csupán azon, hogy "ugyan már a sátán nem fog imádságra felszólítani senkit!" Ó, dehogy is nem! Mert, bizony megeshet ez is! A megtévesztő szellem látszólagos jót is ajánlhat, egy lényegesen nagyobb rossz elérése érdekében!!! Vajon a "cukrosbácsiról" úgy alkotunk véleményt, hogy finom-e a cukorkája? – Persze, hogy finom! – De nem ez a lényeg, hanem a mögöttes végső szándék!
     Az, hogy valaki szépeket mond, ha valaki azt állítja, hogy angyalok és szentek üzennek általa, az még nem a bizonyosság! Az illető "látnok", lehet hogy jóhiszemű és életvitelében is ájtatos, de valahol teret nyitott a démonnak, például azzal, ha ügyében megtagadta a gyóntatója iránti engedelmességet, vagy zavartkelt. Az "üzenet-kapóknak" ugyanis hallgatnia kell az Egyház képviselőjére (személye bármily méltatlannak látszik is olykor) és csak engedélyükkel terjeszthetnék az üzenetet! A szentségek kiszolgáltatása ugyanis független a papi személy emberi-, erkölcsi állapotától!!! 

     Mert miként is volt ez Erzsébet asszony esetében? Neki az Úr, egyenesen kikötötte a gyóntatója iránti abszolút engedelmességet! "Gyóntatód parancsát nem mellőzheted el, még az Én isteni kérésem miatt sem! (IV/6) Tudod, hogy gyóntatód tanácsát szent engedelmességgel követned kell (II/70). Kihangsúlyozom, fogadd el minden utasítását, és csak azt tedd, amit Ő mond (III/143). Ha gyóntatódra hagyatkozol, ez annyi, mintha Istenre hagyatkoznál (III/214). Az ő szavai az Én szavaim. (...) Gyóntatód által parancsoltam rád. Ha ezt most el nem fogadtad volna, ez egyszer s mindenkorra hajótörése lett volna lelkednek" (III/238). — El kell, hogy gondolkoztassanak bennünket ezek a mondatok!

     Az, hogy mi lett volna (mi volt) a helyes és mi nem, ennek bizonyossága sajnos, sokszor csak a végén mutatkozik meg! Mert ha mégis démoni cselvetések voltak a szép "üzenetek", akkor követőire a legjobb esetben is súlyos megszégyenülés vár, rossz esetben a lelkük vallja végzetesen kárát! Aztán majd felismerhetik, hogy az ördög mivégett terelgette őket az ájtatos látnokon keresztül: merthogy épp ezáltal hanyagolták el Jézus és a Szűzanya hiteles kéréseit, az elsőpénteket, az elsőszombatot, az Irgalmasság tiszteletét és a Szeretetláng könyörgés állandó mondását! (– Ha már magánkinyilatkoztatásokról beszélünk –, merthogy legfontosabb az Evangélium tanítását, az Egyház parancsait követni, megvalósítani!) Az is kiderülhet, hogy nemigen mondták a rendes szentolvasót, hanem inkább kitalációkat sorolgattak rózsafüzér gyanánt ("ilyen meg olyan rózsafüzért", pedig a Szűzanya nem ezeket kérte!). Mert szinte már alig akad látnok, aki ne valami új rózsafüzért, vagy lánc-imát kínálna, nagyobbnál-nagyobb ígéretekkel! (És mit suttog ekkor az 'Isten majma' a gonosz lélek? Imádkozzatok, imádkozzatok, csak a Szűzanya szentolvasóját ne mondjátok!)
     Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben a fatimai Lucia nővér a következőket mondta Pater Fuentesnek: „Nézze, atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár evilági, akár a szellemi életben, akár a privát-, a családi- vagy a közösségi életben, népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani! Ismétlem önnek atya, hogy nincs olyan probléma, bármily súlyos is az, melyet a szentolvasóval ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni! A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni!” (http://www.katolikus-honlap.hu/0710/rozsa.htm)
     Akkor hogyan fogadjuk a "Szeretetláng rózsafüzérét"? – kérdezhetik sokan.
A Szeretetláng rózsafüzére szép és népszerű, de nem Erzsébet asszonytól való! (Szintén egy látnok ihletése.) A Szeretetláng Lelki Naplóban a Szent Szűz egyetlen szót sem ejt erről, annál inkább hangsúlyozza több helyütt is a 'rendes' rózsafüzér imádkozását! – Miként tette ezt minden eddigi Mária-jelenés során is! – Csak egyetlen példa, mely nagyon is jellemzi a Szeretetláng kegyelmi üzenetét, mibenlétét és célját: „Kármelita kisleányom, imádkozd el a teljes rózsafüzért és vegyél részt egy erre a szándékra felajánlott szentmisén, és így az erőtlenséged miatti lemaradást behozhatod, s a szenvedő papi lélek Isten színe elé jut.” (III/193) Kedves Olvasóim! Erről van szó vagy kellene, hogy szó legyen!!! – Ó, ha látnátok Édesanyánk szomorú könnyeit hullani!

sir_a_la_salettei_szuzanya.jpg

Szólj hozzá!

3.4 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     Karthauzi Dénes felveti a kérdést: »vajon ki fog üdvözülni, ki fog egykor Jézussal az égben uralkodni?« ‒ és így felel: »Az, akiért az Irgalmasság Királynéja könyörög!«
     Mária ugyanezt tanítja nekünk, midőn így szól: »Általam uralkodnak a királyok«. (Péld 8,15) Közbenjárásommal megszerzem a lelkek számára azt a kegyelmet, hogy elsősorban itt e földön szenvedélyeik felett jussanak uralomra, hogy aztán örökké uralkodhassanak az égben, hol Szent Ágoston szerint annyi a király, ahány polgára van a boldogság e ho-nának.
»Igen ‒ mondja Szent Lőrincről ne-vezett Richárd (Lib. 4. de laud. Virg.) ‒ joggal nevezzük Máriát az egek úrnőjének, mert azt teszi ő ott, amit akar és azt vezérli oda, akit akar«, ezért ugyanő az Istenanyára vonatkoztatja a Szentírás eme szavait: »Jeruzsálem lett uralmam székhelye« (Sír 24,15) Minthogy Mária, anyja a Mennyei Királynak, ennélfogva Rupert szerint, tehát királynéja is a mennyek országának. (Lib. 3. in Cant. 4) »Az Isten anyja megszerez-te már imádságával és hatalmas pártfogásával számunkra a mennyországot, csak nem szabad most már semmiféle aka-dályt gördítenünk útjába«. (S. Antonin. p. 4. tit. 15. c. 2. § I.) (141-142. oldal)059_1.jpg

Szólj hozzá!

Üdvözlégy Mária malaszttal teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál értettünk bűnösökért, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Amen.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogpictures_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 3

_christos31.gif       Az mégis csak abszurdum, hogy az Evangélium világos figyelmeztetései ellenére mily sokan fel ülnek a bizonytalan üzeneteknek, vagy amár jóváhagyott üzenetek folytatásainak! Többen feledni látszanak, hogy Jézus az egyetlen "közvetítő Isten és ember között" (1Tim 2,5). Ő az, aki megmutatta nekünk az utat és az igazságot (Jn 14,6), Ő az, aki tanítói megbízatást és hatalmat adott az apostoloknak, az Egyháznak: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). A hitünket és életelveinket, csakis az Evangélium és az Egyház parancsai szabhatják meg, nem pedig a "legújabb üzenetek"! Az Istenről szóló hiteles tanítás egyetlen birtokosa egyedül az Egyház! (Katekizmus 85-87) A magánkinyilatkoztatásoknak csupán mellékes szerepe van, nem tartoznak a 'hitletéteményhez' és követésük sem kötelező, sőt csak kellő körültekintéssel szabad követnünk! Mindez önmagában még nem volna elmélkedési téma, ha így vagy úgy, némely üzenet nem jelentene komoly veszélyt a lelkek, mi több az Egyház egysége számára! Márpedig létezik ez a veszély, mégpedig a hamis üzenetek megtévesztései révén! Külön utak, melyek megosztanak! 

      Sokan sajnos megfeledkeznek ezen igazságokról és egyre gyarapszik azok száma, akik önjelölt tanítókra, ember-alapította vallások hirdetőire hallgatnak, akik "szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét" (Róm 16,18). Mások pedig már egyenesen mágikus, ezoterikus, démonikus eszközöket használnak boldogulásukhoz. — Ó édes Jézus! — De nem ezekről kívánok szólni, hanem a jószándékú imádságos emberekről, akik oly könnyen, minden kritika nélkül "bedőlnek" az ájtatos "égi" üzeneteknek vagy a már jóváhagyott magánkinyilatkoztatások úgymond "folytatásainak"! A Szeretetláng Erzsébet asszonya 1985-ben átment az Örök Hazába, ennek ellenére 10-25 évekre rá is megjelennek "Szeretetláng üzenetek", melyeknek más lényege sincs, mint a zavarkeltés! Ennek nyomán sokak, mindenféle "most kapott" imafüzéreket (kis koronákat) mondanak, miközben a pápák és a szentek által ajánlott rózsafüzért elhagyják vagy kevésbé lelkesen elhadarják! Pedig a Szűzanya eddig még minden hiteles jelenésében a Rózsafüzért kérte és nem valószínű, hogy mára megváltozott volna az ehhez fűzött ígérete!
      Úgy néz ki, hogy hiába van tele az Evangélium "vigyázz" felkiáltással. Az emberek széles körben fordulnak el az igazságtól és mesékre hajlanak (vö 2Tim 4,4), pedig az igazság Jézusnál van! "Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik" (Kol 2,8). A logikus következmény pedig: hogy egyre nagyobb teret kap a sátáni tevékenység, sorra beérnek a bűn következményei, és szép lassan társadalmi-, illetve világméretet öltenek. Hiába a figyelmeztetés: "a sátán is a világosság angyalának tetteti magát" (2Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva (és a kedvesen hangzó "buzgó" üzenetek hamisságai által) is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési módja igen hatékony.

     Hogyan? – Úgy, hogy ha a "mi papunk" (no meg a püspökünk) nyomban nem ad hitelt a "próféciáknak", akkor rosszat szólunk róluk, és szép lassan, észrevétlenül szembe kerülünk az egyházi vezetéssel, magával az Egyházzal! Meg van írva, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4), így vagy úgy, de el akarja szakítani az embereket Krisztustól azért, hogy teljes hatalmával pusztíthasson a lelkekben, ezért még hamis csodákra képes (vö 2Tessz 2,9). Szent Péter apostol is figyelmeztet: "Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségtek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben" (1Pét 5,8-9). "A Lélek kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek" (1Tim 4,1-2). "Vigyázzatok tehát, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek". (Mk 5-6) "Akkor, ha valaki azt mondja nektek: 'Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek" (Mk 13,21-23).
      Tudom Testvéreim, hogy most sokan azt mondjátok: "Ezek szerint meg lehet tiltani az Úrnak vagy a Szűzanyának, hogy szóljon hozzánk, hogy figyelmeztessen bennünket?" – Ó jaj, szó se róla! Az a lényeg, hogy elsőre ne dőljünk be semmilyen szentes beszédnek, friss üzenetnek, pláne ami álnéven fut! Már-már hallom is az ellenvetést: "a Szeretetláng, meg a többi is volt egyszer friss üzenet, és ha nem követték volna az emberek, akkor az Egyház sem foglalkozott volna velük"! Hát ez bizony így van, mégis látszat igazság! A Szeretetláng megbízatása ugyanis igen nehéz időkben érte Erzsébet asszonyt, aki az üzeneteket nem hirdette (csak 1965 után kezdett mások által kiszivárogni!) és abban a politikai terrorban bizony bárki a börtön (vagy elmegyógyintézet) veszélyével számolhatott, Ő mint látnok meg pláne! Értsünk szót! Nem arról van szó, hogy se nem látunk, se nem hallunk, de legyünk türelemmel és egy-egy újabb "üzenet" nem szabad, hogy teljesen kitöltse, meghatározza a hitbeli magatartásunkat, imaéletünket! Ha ugyanis az ördög nem tud rávenni a rosszra, akkor a jót viteti túlzásba!

Mennyien, de mennyien zarándokolnak rendszeresen, fáradságot nem kímélve? De azt, hogy évente egy-egy órányit lakóhelyük templomában az Oltáriszentség előtt töltsenek, arra nincs idejük! Azok aki őszinte Mária-tiszteletükben képesek 15 órán át utazni – érdekes –, hogy az Első-szombatokat vagy nem végzik – vagy igen –, akkor nem tudnak a Szűzanya kérésének eleget téve még 15 percet ott maradni, Szeplőtelen Szívén vagy a rózsafüzéren elmélkedve (amiként a fatimai kérés elhangzott)! Hát van-e üdvösebb zarándoklat, mint elmenni a templomunkig? INGYEN!

     Higgyék el a kedves Testvérek, az üzenetekkel kapcsolatban az a lelkileg biztos, melyre az idő és az Egyház pontot tesz! Akkor elhihetjük, de követni még akkor sem kötelező senkinek, csak a látnoknak! Maradéktalanul csak az Evangéliumot és az Egyház tanítását szabad életté váltanunk, semmi mást!!! Ezzel szemben, ha körbe nézünk (vagy magunkba), amellett, hogy az Evangélium egyfolytában figyelmeztet és a pontos tennivalókat is felsorolja, mégsem figyelünk rá, mert az már régi, és nem XY "tuti" látnok mondta! — Valóban? — Az Úr szava ugyanis soha nem régi de mindig aktuális, amíg világ a világ! Mert mit is mond? "Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek" (2Tim 4,3-4). NE TEGYÜK!

sanmarcopentecost.jpg

Szólj hozzá!

3.3 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit
marias_3_2_2.jpg     Damiáni Szent Péter Isten Anyjá-nak az Égi Lajtorja elnevezéssel ked-veskedik, mert úm. Isten, Mária köz-vetítésével szállt le a földre, hogy így az emberek őáltala haladhassanak az ég felé. (Serm. I. de Annunt.) »Eltöltöttél kegyelmekkel ‒ kiált fel Szent Athanáz Máriához ‒, hogy számunkra az üdvösség útja és a mennyország lépcsője légy!«
     Szent Bernát Máriát az ég felé ve-zető kalauznak hívja. Szent Bonaven-tura a következőket jelenti ki: »Boldogok, akik ismernek téged Istennek Szent Anyja, mert aki ismer téged, már útban van az örök élet révpartja felé, hisz' aki magasztalva hirdeti erényeidet, az üdvösség útját tapodja«. (In Ps. 85.)
     A Ferencesek évkönyveiben (P. I. tom. I. cap. 35.) olvashatjuk, hogy egy Leó nevű szerzetes elragadtatása alkalmából egy piros létrát pillantott meg, melynek legfelső fokán Jézus Krisztus állt. Látott egy fehér létrát is, melynek tetején a Boldogságos Szüzet vette észre. Azt észlelte, hogy akik a piros létrán akartak feljutni, alig haladtak, sőt néhány fokot újból és újból visszaestek, úgyhogy képtelenek voltak felkerülni. Erre intést kaptak, hogy kíséreljék meg ugyanazt a fehér létrán! És íme, tökéletesen sikerült, mert a Boldogságos Szűz kézen fogta őket és úgy vezette fel valamennyi-üket az égbe. (141. oldal)nostra-signora-del-pilar2.jpg

Szólj hozzá!

 

     Míg Lourdesban az Istenanya szavai a bűnbánatra és (a rózsafüzér) imádságra szólítottak fel, Fatimában már ezen kívül, fájdalmasan kérte az engesztelést is, mivel „sok lélek a pokolba kerül, mert nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917.VIII.19) Ezt követően, a világméretűvé vált bűn megfékezésére és gyermekei vesztének megakadályozására, az engeszteléshez már kifejezetten lánglelkű hozzáállást vár el tőlünk. Ezt − az ígérete szerint − soha nem látott többlet kegyelmet, Ő maga lobbantja fel édesanyai Szíve Lángjával „tömegesen és egyénenként” (III/130) is!
     Montfortí Grignon Szent Lajos szerint: Mária olyan lámpás, amelyet azért gyújtottak, hogy az egész bensőt megvilágítsa, és az isteni szeretet lángjára lobbantsa, hogy meglássuk benne és vele Istent. (Szűz Mária titka 47)
     A Szűzanya maradéktalanul be akarja teljesíteni édesanyai küldetését, helyre akarja állítani gyermekei lelkében az istenképiséget, azért, megmentésükre: »Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére! (I/85) Nem kell feltűnést csinálni. (...) Ott dobog az a szívek mélyén, és átterjed a mások lelkére is. (…) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol, és ennek a lángoló szeretetnek elterjedését /rád bíztam/. (I/116) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi győzedelme sikerrel jár, /de/ az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt. (…)

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530szeretetlangblogpaper_masolata_2.jpg

Szólj hozzá!