HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

image062 (1).jpg     A rózsafüzér számára csúcspontot jelentett 1917. október 13-a Fatimában. Ezen a napon a Boldogságos Szűz a Rózsafüzér Királynője címmel jelent meg. És mialatt a zarándokok és kíváncsiak nagy tömege a napcsodát átélte, a három kis látnok olyan látomásban részesült, mely a rózsafüzér-titkok három részét mutatta meg:
     – az örvendetes titkok megvilágítására először a Szent Család jelent meg: az Isteni Gyermek, Miasszonyunktól és Szent Józseftől körbevéve, megáldotta a világot;
     – azután egy másik jelenet következett: a Fájdalmas Szűz oldalán a mi Urunkkal, aki azt a bíborköpenyt viselte, amibe a katonák nagypénteken öltöztették;
     – s végezetül a diadalmas titkok szemléltetésére a Kármelhegyi Boldogasszony jelent meg skapuláréjával kezében.

     Ezen a napon a Boldogságos Szűz még egyszer kérte, hogy a rózsafüzért naponta imádkozzák, miként ezt nyomatékos állhatatossággal minden jelenésekor tette (ne felejtsük el, hogy Lourdes-ban – előkészítésként – Bernadette-t megtanította, hogyan kell a rózsafüzért jól imádkozni):
     – 1917. május 13.: „Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért.”
     – június 13.: „Azt akarom (…), hogy ti mindennap imádkozzátok a rózsafüzért!”
     – július 13.: „Azt akarom (…), hogy ti továbbra is mindennap imádkozzátok a rózsafüzért!”
     – augusztus 19.: „Azt akarom, hogy ti továbbra is mindennap imádkozzátok a rózsafüzért!”
     – szeptember 13.: „Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért!”
     – október 13.: „Én vagyok a Rózsafüzér Királynője. (…) Továbbra is mindig mindennap imádkozzátok a rózsafüzért!”

     Néhány évvel később, 1925. december 15-én a Szűzanya újra megjelent Lúcia nővérnek a Pontevedra-i (Spanyolország) konventben és azt követelte, hogy Lúcia hozza nyilvánosságra és terjessze el az 5 első szombati ájtatosságot. Ez az ájtatossági forma a következőkből áll: öt hónapon keresztül minden első szombaton a rózsafüzér elimádkozásából, negyedórányi elmélkedésből a rózsafüzér 15 titkáról, gyónásból és áldozásból, mindezt elégtételként azokért a sérelmekért, amelyekkel az emberek Mária Szeplőtelen Szívét megsértik. A gyónás történhet 8 nappal a szombat előtt. Annak, aki szombaton akadályoztatva van, szabad vasárnap áldozni, ha a pap engedélyt ad rá.

3szfour-fatima-4.jpg     A világ és az Egyház megmenekülésére a Szűzanya Fatimában azt követelte a pápától, hogy a világ összes püspökével együtt ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen Szívének; ez azonban a mai napig nem történt meg. A hívektől az első 5 szombat megtartását követelte a Boldogságos Szűz. A végső idők ezen gyakorlatához, hogy Mária Szeplőtelen Szívének dicsőségét hirdessük, hozzátartozik a rózsafüzér és a titkokról való elmélkedés. Ez mutatja ennek az áhítatnak sürgető aktualitását, melyről fatimai Lúcia nővér ezt írja: „A Boldogságos Szűz Mária (…) azt mondta, mind nekem, mind unokatestvéreimnek, hogy Isten a két utolsó üdveszközt adta a világnak: a szentolvasót és a Mária Szeplőtelen Szívéhez szóló ájtatosságot. És az, hogy ezek az utolsóak, azt jelenti, hogy több már nem lesz.” Forrás

Szólj hozzá!

Lángoló szívvel

    Másnap Lajos atya gondokba merült, lelkes, pozitív gondolatokba. louis-marie-grignon-img076.jpg– Ha elmegyek, mi fogja emlékeztetni az embereket Istenre, fogadalmukra és az imádságra? Kellene egy templom, de egyenlőre képtelenek lennének építeni, talán egy kis kegyhely! Igen, ez megfelelő lesz, hisz valaki ajánlott is egy elhagyatott magtárat! – szövögette gondolatainak fonalát. És ekkor egy Poitiers-i jóbarát egy szép, de kopottas máriaszobrot hozott ajándékba:
„Királynő, ölében a Kis Jézussal”. Grignon atya boldogan kiáltott fel: Vierge Montb1.jpgSzívek Királynője, Isten hozott Montbernarge-ban!
     A falu apraja-nagyja részt vett a kegyhely kialakításában, és Lajos atya könnyezve szentelte fel.
A sikereken nem csodálkozhatunk, hiszen Montforti Grignon Szent Lajos, Szűz Máriának, Szent Anyjának igazi gyermeke volt – az Úr papja –, saját szavaival: „aki, mint valami láng, mindenütt felgyújtotta az isteni szeretet tüzét!”* Mondhatnánk; mentette a lelkeket bármi áron, akár alkalmas volt, akár alkalmatlan!
A környező templomokban is nagysikerű lelkigyakorlatokat tartott, melyek hírére mindenhonnan tódult a nép. Így a Szent Radegundisz, a Szent Katalin és a Feltámadás plébánián.
     Hallgatósága gyakran nem fért be a templomba s ilyenkor a templom előtt beszélt a néphez egy kiemelkedő pontról, vagy akár egy fáról. Megnyugtatta hallgatóságát, hogy ne tolongjanak: „Nem kell sietni testvéreim, Isten gondoskodni fog arról, hogy mindannyian halljatok engem!” Úgy is volt. Teljes csendben figyeltek minden szavára.
Egy szempillantás alatt meg tudta állapítani, hogy hallgatóságának mire van szüksége hit és erkölcs vonatkozásában. Ha szükséges volt még szálláshelyén is – melyet Gondviselés házának nevezett – fogadta azokat, akik tanácskérés végett felkeresték. Figyelmesen végighallgatta őket lehunyt szemmel, mégis mindent megjegyzett. Ez a karizmája is segítette abban, hogy kellő tanácsokat tudott adni.
     Grignon Szent Lajosnak szembeszökő alakja volt. Mindig megérezték rajta az önmegtagadó embert, akkor is, ha mosolygott. Akkor is, ha kellemetlen dolgokat mondott. A szószéken szinte uralta a lelkeket. Kék szemei csodálatosan ragyogtak, mikor a tabernákulumra, majd a hallgatóságra nézett. Hosszúkás arcát fekete haja vette körül. Széles szája, sas orra, lángoló tekintete katonás jelleget kölcsönzött neki. Nem mulasztotta el mindannyiszor óvni a népet a léhaságoktól, az illetlen képek és a rossz könyvek forgatásától. Hangja és gesztusai annyira tükrözték erkölcsi tisztaságát és szelídségét, hogy egyszerűen tiszta békét oltott a szívekbe. Bár olykor mondott kemény és félelmetes dolgokat is, hallgatóságát soha sem rémisztette meg!
     Tanítását 3 címszóval lehet jellemezni: Bölcsesség, Kereszt, Szűzanya. Ez a három ugyanis szorosan összetartozik: mert nincs Bölcsesség Kereszt nélkül és a Szűzanya segítsége nélkül! A Bölcsesség birtokosa a Kereszt jele alatt, boldoggá teszi az áldozatos engesztelőt, ha Mária „rabszolgájává” vált. (Alább, a "magtár kápolna" ma. Háttérben a Szívek Királynője szoborral!)

* Ld. TMT 56MgrWintzer140216_297.jpg

Szólj hozzá!

Nem kapkodni, hanem tudatosítani!

neurohiruga Evrope2.JPG     A kamaszévek végére az agyban 10 milliárd neuron, idegsejt található. Ezek egymástól elszigetelten állnak, a kapcsolat egymás közt az ún. szinapszisokon keresztül valósul meg. Ezek a kapcsolatok azonban csak addig maradnak fenn, amíg ingerület megy át rajtuk. Amit nem használnak az megszűnik ugyan, de minden ingerélmény elraktározódik, stabil kapcsolatot megtartva a neuronok közt. Ha egy adott élmény ismétlődik ez a kapcsolat egyre erősödik – olyannyira –, hogy egy idő után mindig az lesz az alapválasza az ismert helyzetre. (És itt a bökkenő!) Példaként felhozva, ez sajnos érvényes a fogamzásgátlás következetességére is! Aki tehát szexuális életet él, miközben nem akar gyermeket – még ha átmenetileg is –, később nagy eséllyel terméketlen is marad, hiszen agyi reakció-központját erre programozta! Hasonlóképp érvényes ez akár a dohányzásra is! Tekintve, hogy egy fiatal ember agya rendkívül képlékeny és fogékony, könnyebben alakulnak ki új szinapszisok az idegsejtek közt és létrejön a rögzült "szokás", ez persze lehet a jóravaló készségek indíttatása is (és ez a következetes nevelés lényege)! (A fenti képen az idegsejtek csodálatos mikrovilága, amely mégis meghatározója lehet akár az egész világ sorsának is!)

     Közbevetőleg: Hogy milyen nagyságrendet képvisel a szexuális aktusnak a szent mivolta – jól példázza –, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint, a házasság nem a gyűrű felhúzásával, nem az aláírással és még csak nem is a Szentség felvételével valósul meg, hanem a gyermekáldást nem kizáró ELHÁLÁSSAL! (vö. A Kat. Egyház Katekizmusa 1625; 1627; 1640; 1652)

a gyonas szentsege 405_n.jpg     De mit tehet az, aki számára már késői e poszt-sorozat igazságának felismerése? Merthogy, „négy dolgot, nem lehet visszavonni: Isten parancsait, a kimondott szót, az elhált kapcsolatot és az elmúlt időt.” (UH 768) – Nos, már említést nyert, hogy az agy képlékeny szerv és egész életünk során változik, így tehát a rossz beidegződéseket is meg lehet szüntetni, de csak tudva és akarva! Ne kedvetlenítsen el senkit a tradicionális kínai medicina álláspontja miszerint , ha valakit 10 év káros életmódja juttatott a megbetegedésbe, annak 10 év kell a kilábaláshoz is! A távolkeleti filozófiák ugyanis nem ismerik a Bűnbánat Szentségét, mely természetfeletti módon képes áthatni az ember személyiségét, a lelkét és gondolkodás módját!

     A teendő tehát először is: mélységes átgondolásban (bűnbánatban) tudatosítanunk kell a „mi a helyest” és ez is rögzülni fog  nemcsak agyunkban, hanem a lelkünkben is, következésképpen a személyiségünk részévé válik. A megtérés, a szentgyónás valódi lelki gyógyulást eredményezhet, ezáltal az újjászületés esélye mindenki előtt nyitva áll!

     „Legcsodálatosabb az életben, rátalálni arra az egyetlen igaz társra, akivel a kapcsolat az évek múlásával is mélyül, szépül és örömmel telik meg. A szerelemnek ez a bensősége két ember között a legbámulatosabb jelenség.” (UH 979) Ezt azonban érdemes kivárni! (vége!) 5 - NEM AKAROM HALLANI.JPG

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma

Ego csipkebokor 4.JPG      Bár a Szentírásban a "Szeretetláng" fogalom nem szerepel, tartalma és mibenléte Isten, Jézus jelenlétére és szeretetére utal! Idézet, Dr Kovács Zoltán mariológus teológiai szakvéleményéből: "Néhány példa: Mózes az égő csipkebokor előtt (Kiv 3, 1-7); «Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?» (Lk 12, 49); «Hát nem lángolt a szívünk?» (Lk 24,32), «Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni» (Jn 3,16; vö. Mt 3,11); «Legyetek tüzes lelkűek. Az Úrnak szolgáltok» (Róm 12,11); «Isten a szeretet» (1Jn 4,8), «Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek?» (1Kor 3,16); «A mi Istenünk emésztő tűz» (Zsid 12,29); «[Valaki, aki az Emberfiához hasonlított…] szeme, mint a lobogó tűz» (Jel 1,14; vö. 19,12). (Szeretetláng Lelki Napló Szent István Társ. 2010 Bp. 404-405)
      A Szeretetláng többletkegyelmének kiáradása, két szinten történik. Egyfelől a felkészülés időszakaként, az emberek közt szívről-szívre, mint kegyelmi hatás, másfelől az üdvtörténeti szintű kiáradás, mely az Istenanya és a sátán végső összecsapása lesz, mely rendkívüli megrázkódtatással jár!
      "Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. (...) Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik." (II/93-94)
       Ezt az emberiségmentő kegyelmi kiáradást kérjük a Szent Szűzhöz intézett Üdvözlégyekbe illesztett könyörgéssel: ...imádkozzál érettünk bűnösökért, (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Az üdvtörténeti léptékű könyörgés, tehát elválaszthatatlan a bensőséges Mária-tisztelettől!
       II. János Pál Grignon Szent Lajos tanításában gyökerező tanítása, hogy a Máriával megélt keresztény élet nem valami „különleges jámborságot” takar, hanem egy könnyű, rövid, tökéletes és biztos utat a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal való egyesülésre, melyben a keresztény ember tökéletessége rejtezik (vö 152), mintegy magára értelmezve Jézusnak a szeretett tanítványhoz intézett szavát: „Íme, a te Anyád!” (Jn 19,27).
Írásom, ebben a 'szent' értelemben beszél a Szeretetláng fogalmáról, így a 'szeretetet lángja', "mely felperzseli a bűnt", a 'vezérlő tűzoszlop', a 'a szív lángolása' és a 'pünkösdi lángnyelvek' kifejezések alatt Istent, az 'isteni szeretet' és a lelket jóra bíró 'kegyelmi hatás' szinonimáit értjük! Azt a megszentelő folyamatot, mely átjárja a szívet és megújítja a lelket, krisztusivá formál, a jóra késztet és a hit erőssége! Szent Colombiere Kolos mondása: „A szívnek telve kell lennie az isteni szeretet tüzével, hogy azokra is átterjedjen, akikhez beszélünk.” (41. Lev.)A masodik punkosd 3_1.JPG

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Szív 2
 
     Szűz Mária Szeplőtelen Szíve nem úgy áll előttünk Fatimában, mint az egyház karizmáinak egyike, hanem egyetlen egységet alkot az egyház összes karizmáival.
Ha Szűz Mária az egyházban "Istenanyai vonásainak szent(ségi) jelenléte", akkor ezt semmi sem jelképezi jobban, mint a szív.
Mária lángoló Szíve mindannyiunk számára Őt magát, elsősorban a lángoló szeretetét jelenti. A Szív, amely az Isten és emberszeretet hordozója, a Szeplőtlen Szívben égő Szeretetláng, mely maga Jézus Krisztus. Mária Szívének szubjektív vonásait tekintve gondoljunk arra, hogy a Szentlélek teljes mértékben birtokolja a Szűzanyát, a Szeretet Lelke egészen betöltötte a szívét, akaratát, érzületét, a maga fizikai mivoltával és kisugárzásával együtt.
     Amikor tehát Mária Szívéről beszélünk, akkor nem valamiféle többlet értékről van szó Máriában, hanem Ő magáról a Szent Szűzről, aki irgalmas és szerető Anyaként jelenik meg Fatimában, hogy tolmácsolja az emberiség menedékét: "Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket".
     Fatimában, bár központi szereppel bír a Szív – mégsem Mária Szíve jelenik meg –, hanem a Szűzanya, mint a Rózsafüzér Királynője mutatkozik be, aki a jelenések kiemelkedő pillanataiban kitárja kezét és megmutatja Szeplőtelen Szívét. Mintha ezzel akarná kifejezni, hogy az üzenetet anyai Szíve küldi számunkra. Ily módon Szűz Mária az "anyaság és az irgalom" nagy jeleként mutatkozik meg és arra hív, hogy vele együtt tökéletes egységre lépjünk az Atyával és a Fiúval. A fatimai üzenet minden eleme szoros kapcsolatban van Mária Szívével. Nemcsak egyszerűen imádságra szólít fel, hanem közbenjáró imára hív, melyet szükségképpen az ő Szíve közvetit. Itt nem általában az engesztelésről van szó, hanem a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnök külön engeszteléséről, vagyis arról, amit az anya és megváltó-társ ellen követnek el. Ugyanígy, a rózsafüzér nem csupán újabb ajánlása az áhítatnak, hanem benső lelki elmélyülés, melyet az első szombatok gyakorlásával lehet elérni .
     Nagyon fontos, hogy a Szűzanya Szívéből áradó fénysugár (Szeretetláng?) világítja meg a fatimai jövendöléseket, a pokol látványát, a bűn misztériumát, a bennünket fenyegető csapások megszűnésének lehetőségét és végül, Mária Szívének győzelmét.
     Fatima jelentőségét az egyház Anyjának Szíve adja meg! A Szeretetlang bevilagitja a vilagot_2.jpg

Szólj hozzá!

A gonosz elleni fegyver: a rózsafüzér!

     „Amikor Szent Domonkos Carcassone városa közelében a szentolvasóról prédikált, elévezettek egy ördögtől megszállott albigenzes eretneket. A szent, nagy tömeg jelenlétében az ördögűzés imáit kezdte felette mondani s a sokaság, – mely korabeli becslések szerint – meghaladta a tizenkétezret, kimeredő szemekkel figyelt.
Szent Domonkos arra kényszerítette a szerencsétlent megszálló démonokat, hogy néhány dolgot kinyilvánítsanak magukról. Az eretnek száján keresztül a következőket mondták el: Ők azért vannak tizenötezren jelen ennek az embernek testében, mert ő a rózsafüzér ellen gyűlöletesen prédikált, s tizenöt titkát kigúnyolta. Dühös morgások közepette, kinyilvánították továbbá: hogy Domonkos a szentolvasójával az egész poklot rettegésben tartja, mert a rózsafüzér ájtatosságokkal elhalássza előlük a lelkeket.
34-44.jpg     Ekkor Szent Domonkos rózsafüzérét a megszállott nyakára tette és tovább kérdezte az ördögöket: A mennyország melyik szentjétől félnek legjobban a pokolban, és a szentek közül kit kell a legforróbban tisztelniük és szeretniük az embereknek?
     A démonok erre a kérdésre olyan irtóztató hangzavarba törtek ki, hogy a hallgatóság nagy része ijedtében a földre zuhant. A gonosz lelkek üvöltözve jajgattak, hogy ne kelljen erre a kérdésre felelniök. Az albigenzes ajka által azt ordították nyüszítve, hogy mit kínzol bennünket ezzel a kérdéssel, mikor neked az angyalok is megmondják ha akarod. Különben is hazugok vagyunk, ne akard tehát tőlünk hallani! Ó, ti nyomorultak – mondta Szent Domonkos és térdreborulva így imádkozott: – Bölcsesség Anyja, nem magamért, hanem a körülállók bizonyságára kérlek, kényszerítsd őket, hogy nyilatkozzanak! Alig fejezte be imáját, jelenése támadt. A felhőkön túlról leereszkedett az Égi Királynő, angyali seregektől kísérve. (Grignon atya közben felfelé mutatott, s a feszült hallgatóság egyként fordult az ég felé, mely a naplemente titokzatos bíborában ragyogott). Az Istenanya, aranypálcát tartott a kezében és ráparancsolt a gonosz légióra: – Feleljetek szolgámnak, Domonkosnak a kérdéseire!
     Éktelen jajveszékelésbe törtek ki az ördögök s rekedten nyüszítve kiabálták: Ó ellenséges Királynő! Te vagy a mi romlásunk és megszégyenülésünk! Miért szállottál le az égből, csak hogy gyötörj mindannyiunkat? Kénytelenek vagyunk elismerni, hogy Te vagy a Bűnösök Hatalmas Pártfogója aki megmented őket az Örök Kárhozattól! Te vagy a legbiztosabb Út az Ég felé, Teelőtted kényszerülünk akaratunk ellenére is megvallani az igazságot az egész világ előtt! Jaj nekünk, és százszor jaj a sötétség fejedelmének; a mi Vezérünknek! – Halljátok hát keresztények: – Krisztus Anyja oly hatalmas, hogy megakadályozhatja szolgáinak a pokolba való jutását. Mint a Nap a sötétséget, úgy oszlatja szét Ő támadásaink és cselszövéseink homályát. Ő az, aki felfedi gonoszságainkat, ármányaink hálóit szétszabdalja és kísértéseink özönét teszi ártalmatlanná. Legyőzötten valljuk, hogy senki sem pusztulhat el aki állhatatosan kitart szolgálatában. Egyetlen sóhaja amit a legszentebb Szentháromságnak felajánl, felülmúlja és túlszárnyalja valamennyi szent összes imáit, vágyait és kívánságát. Mi jobban rettegünk Tőle, mint az összes szenttől együttvéve!
     Szörnyű, de még azok a lelkek is kimenekülnek biztos karmaink közül – jogaink ellenére –, akik csupán haláluk óráján hívják segítségül, mert Ő a Nagy Közbenjáró Istennél! Ha Ő nem szegült volna szembe velünk, és nem akadályozná mesterkedéseinket, akkor már az egész Egyházat leromboltuk és kiirtottuk volna, mert a híveket és hierarchiáját tévedésekbe és a teljes hitetlenségbe rántottuk volna!
Erőtől és hatalomtól legyőzetve megvalljuk ezenfelül, hogy aki állhatatosan kitart a szentolvasóimádságban, SENKI el nem kárhozik! Mert Ő még legvétkesebb szolgáinak is tökéletes bánatot esd ki, mely révén könnyen elnyerik bűneik bocsánatát!
     Ezután Szent Domonkos az egész sokasággal együtt lassan és ájtatosan elimádkozta a rózsafüzért, s minden üdvözlégynél az ördögök nagy tömege hagyta el a szerencsétlen ember testét. Miután a tévtanító teljesen megszabadult, a Legszentebb Szűzanya áldását adta rá, és az egész népre. A csoda láttára a „volt prédikátor” és eretnektársainak nagy része megtért, sőt, beiratkoztak a Rózsafüzér Társulatba.” – fejezte be történetét Grignon atya. Majd végignézve a tömegen, hozzátette:
     Testvéreim! Jézus Krisztus a Szentségeket azért adta nekünk, hogy képesek legyünk megvédeni magunkat az ördög ármánykodásaitól – mert tudjátok meg – az ember önmagától erre nem lenne képes! Ezért kaptuk a Bűnbocsánat Szentségét, hogy ha kell, mindannyiszor megújult lélekkel vehessük fel a harcot a Sötétség Fejedelmével! Üdvözítőnk a Kereszten, ezért adta nekünk Édesanyját, hogy Ő legyen Kegyelmi Közvetítőnk, kinek anyai szívéhez még méltatlanságunkban is fordulhassunk kegyelemért! Bizonyos, hogy az előbbi eretnek is – mint oly sokan –, kezdetben csak „kisebb” bűneivel távolodott el az Egyháztól, ám megoldást már a protestantizmusban keresett, elfordulva Máriától. Megtagadta a Szentgyónást, a Szentáldozást és végül Isten kegyelme nélkül maradt, ezáltal kiszolgáltatva és rabszolgájává téve magát azoknak a démoni erőknek, melyektől Jézus Krisztus, Isten Fia kínszenvedése és kereszthalála által mentette meg az emberiséget! – fejezte be, majd hosszas csöndet hagyott beszéde után mert látta, hogy hallgatósága könnyekig meg van rendülve. Maga is meghatottan ment a gyóntatáshoz előkészített alkalmi térdeplőhöz, mely mellett egész éjjel gyóntatott.Szent Domonkos és az albigenzes eretnek.jpg

Szólj hozzá!

Ha idejekorán el nem rontanánk! (Na ez az, amit sehol nem fognak tanítani!)

     Beszédes tény, hogy amikor egy nő először létesít egy férfivel érzelemmentes alkalmi szexuális kapcsolatot, akkor csupán 11%-uk jut el a csúcsra. A második és harmadik ilyen alkalomkor ez 16%, míg a negyedik alkalmi együttléttől kezdve kúszik fel 34%-ra. Ugyanakkor a stabil paula-england-2009-09.jpgkapcsolatban élő nők esetében ez az adat 68%, ahogy ez prof. Paula Englandnek, a New York-i egyetem szocilógusának kutatásaiból kiderül.

     Az élet legintimebb történése a szexualitás, manapság mégis akarva-akaratlanul szembetaláljuk magunkat a testi érintkezés látványával. A könyvek, a filmek, a reklámok többsége mind azt sugallja, hogy az egyik legfőbb – könnyen elérhető – „élvezeti cikk” a nemi aktus. A valóság ezzel szemben az, hogy a nők többsége ritkán, vagy élete folyamán szinte soha sem talál örömet, felszabadulást a testi együttlétben! (vö. Patika Tükör folyóirat, 2004.XII.évf.11) Ennek pedig oka van! Hogyan is?

     McIlhaney és Bush hangsúlyozzák, hogy az emberi agy legmagasabb régióiból származó döntéshozó képesség, el tudna vezetni mindenkit a legörömtelibb szexualitás megéléséhez – hacsak nem csúszna be valami „programozási hiba”, még a kamasz évekből! És ez lehet egyetlen elhamarkodott, megfontolatlan 'esemény' következménye is, melynek esélyével valójában, sem a fiatalok, 3 - MÁR A NAGYI IS MEGMONDTA.JPGsem a szülők nincsenek tisztában! Bizony sajnálatos, hogy az erre a veszélyre időben figyelmeztető személy, könnyen megkaphatja a "maradi" jelzőt! (Ezzel együtt, ha a figyelmeztetettet megkérdezzük 15 év után, már nagy eséllyel igazat ad nekünk!) De hát mindenki  maga életének és boldogságának a "kovácsa"! Áldozat nélkül nem csak üdvösség nincs, de földi boldogság sem! 

A boldogító szex 8 feltétele: I. A kölcsönösség. II. A testi-lelki alkalmasság. III. A Házasság Szentségének oltalma. IV. Az egymás iránti felelősségtudat. V. A gyermekvállalás készsége. VI. Az egymásra figyelő türelem. VII. A méltó körülmények. VIII. A józan emberi ész. (UH 24) (folyt.köv.)boldogsag_image2.jpg

Szólj hozzá!

Az értelem megvilágosulása és a szív lángolása

tissot-on-the-road-to-emmaus.JPG      A Szeretetláng kegyelmi hatása alatt azt a benső átalakulást, felismerést és többlet buzgóságot értjük, melyet az emmauszi tanítványok éltek meg. „Jelentőségteljes, hogy az emmauszi tanítványok, miután az Úr szavai megfelelően fölkészítették őket az asztalnál, a „kenyértörés” egyszerű gesztusában ismerték fel Őt. A jelek csak akkor 'beszélnek', ha az értelem megvilágosult és a szív lángol”. (Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek, 14)
      „Hát nem lángolt a szívünk – mondták – amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24.32) Ne feledjük, hogy az evangéliumi elbeszélés szerint a tanítványok az isteni Útitárssal fáradtan értek haza, ám Ő úgy tett, mintha tovább szándékozna menni. Mivel későre járt marasztalták Őt, de csak a kenyértörésben ismerték fel a feltámadott Üdvözítőt, Ő azonban eltűnt szemük elől. Habár a "nap már lement", e két fáradt tanítvány, nekibuzdulva a lelkesedéstől, nyomban visszagyalogolt (13 km-t!) Jeruzsálembe, hogy az Apostoloknak tanúságot tegyenek! – Nos –, ez a fáradhatatlan „lánglelkűség” hiányzik a hitében, lelkében elerőtlenedett emberiségből!

     Ez az a 'benső tűz', 'lángolás', a szívek mélyén végbemenő, késztető csoda, amely Jézustól forrásozza hevületét, miként olvasható Lk 12,49-ben: „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, mi mást akarok, minthogy lánggal égjen!” Márk különös kijelentése talán erre utal: „Mindenkit tűzzel sóznak meg.” (9,49)
Vagy ekként értelmezhetjük-e az Efezusi levél sorait? „Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket... (1,18) hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.” (3,16-19) Montforti Grignon Szent Lajos így fogalmazza ezt meg: "A Fiúisten nap mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által." (TMT 31) A Lelki Naplóban a Szűzanya szintén jézusi lelkületről beszél, így határozva meg Szíve benső tüzét: „Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus!” (I/107) Szintén Grignon okfejtései nyomán fogalmazódik meg a kérdés, nem lehetséges-e, hogy Mária Szíve Szeretetlángja által, vagy egyenesen a Szeretetlángban, Jézus Krisztus második eljövetelét sejthetjük? Szentünk ugyanis a Szentlélek sugallatára ezt írja: "Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Ő általa kell eljönnie másodszor is. Szent Fia első eljövetelében Szűz Máriát nagyon kevéssé ismerték, de második eljövetelében nagyon meg kell Őt ismerni. Ugyanis az üdvözítés csodálatos rendje azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát, Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni. (TMT 1) Mivel Szűz Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, második eljövetelénél is annak kell lennie, jóllehet más módon. (uo. 50/d) Nos, ez a "más módon", ez gyanúnk oka, hiszen ismétlem: Mária Szíve Szeretetlángja maga Jézus Krisztus! (I/107) "És ha az én szeretetreméltó Jézusom, dicsőségében másodszor lejön a földre, hogy itt uralkodjék, (ami bizonyos) nem fog más utat választani, mint a fenséges Szűz Máriát, aki által oly biztosan és tökéletesen jött el először. A különbség első és utolsó eljövetele között abban fog állni, hogy az első titokzatos és rejtett volt, a második ellenben dicsőséges és nyilvános lesz; eljövetelének azonban mindkét neme tökéletes, mert mindkettő Szűz Mária által történik. Ó, nagy titok ez, amit meg nem értünk. Hallgasson itt el minden beszéd!" (TMT 158) A képen az emmauszi Tanítványok.Emmauszi tanítványok (1).jpg

 

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Szív 1

     Külön kell szólnunk Mária Szívéről, mivel XII. Piusz és. II. János Pál pápák a felajánlás szövegében kifejezetten hivatkoznak rá.
Ha Szűz Mária "Isten, anyai vonásainak szentségi jelenléte az egyházban" (Pueblai konferencia No.291), akkor ezt semmi sem fejezheti ki jobban, mint Mária Szíve. Mária Szíve számunkra Mária személyét jelenti. Kifejezetten utal szeretetére, mégpedig az Isten és az emberek iránti anyai szeretetére, arra a szeretetre, mellyel a Szentlélek elárasztotta csodálatos lelkét. Mária Szíve úgy foglalja magába egész személyiségét, mint ahogyan egy pohár tokaji bor foglalja magába az egész Tokaj-vidéket. Megvan benne Mária összes kiváltsága, először is természetfeletti szeretete. Ez a dinamikus szeretet harmonikusan fogja át küldetésének minden részletét és ott lüktet azok megvalósulásában. Szent Lukács úgy írja le Szűz Máriát, mint aki az Isten Igéjét befogadta és Szívében őrizte. Ugyanakkor ez a Szív ujjong és prófétál a Szentlélekben. Az Evangélium hirdetésének mindkét összetevője megvan benne: befogad és ad.
     Mária Szívének jelzőjeként Fatimában mindig szerepel a szeplőtelen kifejezés. Nemcsak egyszerűen a 'szent' jelző behelyettesítéséről van szó, amelyet helytelen lenne Mária Szívére alkalmazni, és amit a 19. századtól kezdve – a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának kihirdetése óta már nem használnak.
A szeplőtelen jelző elvezet bennünket oda, ahol Krisztus megváltó műve beteljesedik az emberekben, ha azok tudatosan és szabadon együttműködnek a kegyelemmel. Márpedig ez az együttműködés Mária Szívében kezdődött, és az egyház testében fejeződik be. Minden Jézus Krisztusból indul ki, mert ő minden adomány teljessége, amelyet Isten az embernek ad, és ugyanakkor minden válasz és hűség teljessége is, amit az ember Istennek ad. Mária fiat-ja az időben megelőzi Jézus fiat-ját. Megelőzi és mégis annak gyümölcse. Ebben az értelemben az emberiség megváltásának művében Mária ott áll a kezdeti pontnál, mert a Szeplőtelen Fogantatásban benne rejlik az új teremtés, beleértve annak fejét, Jézus Krisztust. Jézus teste – amelyben az istenség és a megváltott teremtés teljessége lakozik – az öröktől kiválasztott asszony szívének húsából és véréből való. Mária Isten akaratából ezért fogantatott szeplőtelenül. Ez az új "fogantatás" ezért lett a teremtés rendjében az új teremtés kezdete, majd egyesülve a megtestesült Ige művével, ezért lett első közreműködő a megváltásban. Ez a magyarázata annak is, hogy Mária Szeplőtlen Szívének közreműködése nélkül a megváltás műve nem teljesedik be az egyházban és az Egyház által a világban.religious-art-s-smith-photography-blog-0001-006_1.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 028_Comboni.jpg

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök!

     Reggel valóban mise volt a poros főutcán. Egy fehér vászonnal leterített durva asztal volt az oltár, s a felkelő Nap sugarai szinte beragyogták. Mivel a férfiak valamennyien dolgoztak a földeken, így csak gyerekek és asszonyok voltak jelen, de figyelemreméltó tiszteletet tanúsítottak. A mise bensőséges volt, az atya megindítóan szép beszédet mondott Isten szeretetéről, mely felkarolja a legszegényebb és legbűnösebb embert is, hogy az örök üdvösségre vezesse őket. A végén, mély áhítattal elimádkozták az Örvendetes szentolvasót.
grignon_LRG.gif     Délután, úgy három óra körül, aztán megint megjelent a szokott helyen és a jelenlevőkkel elimádkozta a Fájdalmas rózsafüzért, majd egy rövidke beszéd után katekizmust tartott a gyermekeknek. Közülük néhányan már ministrálásra is ajánlkoztak. Az atya feladatot adva valamennyi gyereknek megkérte őket, hogy szerte a környéken hirdessék meg: este itt nagyobb ájtatosságot fog tartani.
     Késő délután már nemcsak az egész Montbernarge tolongott ott, de más környékbeliek, köztük protestánsok is, akik egy kisebb csoportot alkottak. Grignon atyának azért tűntek fel, mert „lerítt róluk, hogy anyátlanok”.
A lemenő Nap színes díszleteket festett a szegényes házak falára, s mint egy hatalmas békevölgyben, a nép ajkáról úgy visszhangzott a Dicsőséges szentolvasó. A protestánsok szoborcsoportként álltak mereven s tágranyílt szemekkel figyelték az áhítatot, mint piacon a mutatványos tűznyelőt. Az ima végeztével az atya Szent Domonkosról* kezdett beszélni, a Rózsafüzér Apostoláról. Ő ezzel az imádsággal igen sok csodát művelt és közülük való az ördögtől megszállott eretnek esete is, kinek történetét Grignon atya elkezdte mesélni.028.jpg

Szólj hozzá!

Agyunk ennél jóval komplikáltabb!

neuron42.jpg     Az előzőkben hivatkozott kutatások másik korszakalkotó felfedezése az, hogy a szeretetért és a szexualitásért felelős agyi területek más és más helyen helyezkednek el. És ez egyben választ ad arra a régi kérdésre, hogy létezhet-e barátság szexualitás nélkül? Igen létezhet!
     Ez a kutatási eredmény egyben cáfolata azoknak a genderfeminista elméleteknek is, amelyek szerint nem létezik szexualitásmentes emberi kapcsolat. Ezen beteges elmélet azt is sugallja, hogy a szexuális kapcsolathoz nem szükségesek az érzelmek. Nyilvánvaló, hogy ilyen létezhet, ámde súlyos következményekkel! Aki ugyanis folyamatosan kizárja az érzelmeket a szexualitásából annak az agya egy idő után ehhez a normához alkalmazkodik és agyában szerkezeti változások lépnek fel. Ebbe a torzult normába aztán igen nehéz visszacsempészni az érzelmet, a gyengédséget és az intimitást − és bizony − ez a prostituáltak tragédiája! Eredendően mindegyik harmonikus családi életről álmodik, kertes házzal, csak éppen úgy gondolja, hogy „előbb megkeresi rá a pénzt”. Természetesen, súlyosan téved!
     A mentális környezet egyik legfontosabb eleme az egészséges elképzelés arról, hogy kik vagyunk szexuális értelemben. Ha ezek az elképzelések beszennyeződnek (pl. perverziók), akkor az énképünk egy kritikus része károsodik. És épp ezt eredményezi a pornográfia – azt sugallva –, hogy bárhol, bármikor, bárkivel, következmények nélkül folytatható szex, mert a lényeg a puszta kielégülés. (vö. http://www.everystudent.hu/a/mergezo.html) Hatalmas tévedés!
     Az agy bonyolult rendszere úgy van megszerkesztve, hogy a szexualitás örömet okozzon (dopamin), tehát legyen kedv újra és újra gyakorolni, ezáltal kötődés alakuljon ki a felek között (oxitocin, vasopressin), hogy összetartsanak, egymást és a születendő utódaikat szeressék, felnevelésüket biztosítsák. Az egymáshoz kötődés stabilizálása pedig úgy van kialakítva, hogy a legtöbb örömet, a legmélyebb intimitást és a legnagyobb gyönyört a tartós és monogám kapcsolatban érhesse el az ember. Ebből egyenesen következik, hogy a felek, nem nélkülözhetik a bensőséges hitet Istenben, Aki a Szeretet ősforrása! (folyt.köv.)szerelem st-jpg.jpg

Szólj hozzá!

Mária Szíve által 1.

      Modern korunkban a vallásosság háttérbe szorulásával, az elvilágiasodás és az erkölcsi liberalizmus hatalmas pusztítást végez a lelkekben, s a hívek egyre inkább nélkülözik a példaadó keresztény környezetet. Hithűségük bizonytalan, mert legfeljebb csak gyermekhittanban részesültek, és emiatt még az Istennel és Egyházzal kapcsolatot tartó jó szándékú emberek is könnyen átveszik a környezet mentalitását és valamiféle "mű-modernséggel" elhangolódnak az evangéliumi élettől. A Szentírás figyelmeztetése pedig konkrét, "amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8). Ezt igazolni látszik, nem csak az általános materialista gondolkodásmód, hanem az, hogy napjainkban szinte társadalmi elvárás szintjére emelődik a Tízparancsolat valamennyi pontjának megszegése, az istentagadástól a nyilvánvaló, nyílt hazudozásig és természetellenes viselkedésig, minden! Szodoma és Gomorra bűnei már eltörpülnek attól amit egy mai fiatal már természetes és legális állapotként ismer meg. A végeredmény, hogy még a jószándékú emberek üdvösségre irányuló küzdelme is egyre inkább elerőtlenedik és egyre kevésbé képesek a deszakralizálódott közegben apostolként, dinamikusan tanúságot tenni az Evangéliumról, vagy egyáltalán a "becsületességről"! NewExodus2.JPG
      Ez a "lelki erózió" az elmúlt 65 esztendő során az egész világon – különböző okok miatt –, de még az egyházi berkekben is megtapasztalható! Sokan az írástudók közül kétség bevonják a Biblia- és az evangéliumi események hitelét, s még Jézus csodáit is természettudományi ismeretekkel próbálják magyarázni (ha nem tekintik puszta legendáknak)! Megkérdőjelezik az angyalok – mint tiszta szellemi lények személyes létezését –, különösen veszélyes ez a személytelen gonosz(ság) fogalmának általánosításaként! Csodálkozhatunk-e ha a sokan elveszítették a bűnre való érzéküket, a család- és hazaszeretetet? Az emberek nem csak egyénileg, de társadalmi méretekben veszítették el képességüket az Isten Országáért hozott erőfeszítésre, pedig "erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet” (Lk 16,16). Az emberekből hiányzik a hitismeret, hiányzik a másik emberért való áldozat, imádság készsége, az üdvösség reménye, de még az alapvető istenfélelem is! Mélyreható változás, csak a szívek megérintettsége által remélhető – vagyis –, egy olyan nagyságrendű isteni kegyelemtől, mely képes az "elanyátlanodottságában" csüggeteg ember lelkesedését megújítani.
eszkozok02.JPG      Üdvözítőnk a Keresztről nekünk ajándékozta Anyját (Jn 19,26), és ezzel kozmikus méretű feladatot és felelősséget ruházott Máriára, aki a világ végéig gyakorolja anyai hivatását (szolgálja az életet) mind az Egyház, mind pedig Fiának testvérei esetében. (LG 62)! Ma már történelmi méretű küzdelem folyik külön-külön valamennyi lélekért, s ebből a harcból bizony, mindenkinek részt kellene vállalnia. Erőtlen gyermekeit a Szent Szűz, édesanyai szívvel próbálja új erőre és új lelkesedésre bírni, hogy megmentse a kárhozattól valamennyit (III/144). Mária, az anyai szív szeretetével és nem a jog, vagy egy angyal eszközeivel jár közben értünk Istennél.
Korunkban úgy néz ki, hogy a sátán igyekszik minden erejét bevetni az Isten és a lelkek ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4). Ám, az Üdvözítő nem hagy magunkra ebben a veszélyben sem. Elküldi Anyját, hogy a bűn eme pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközzel, Szíve Szeretetlángjának hatékonyságával legyen segítségünkre és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. A Szeretetláng lélekújító és lélekmentő üzenete, nem csupán egy helyi közösséghez, nem csak egy ország népéhez, de az egyetemes emberiséghez intézi felhívását. „Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (II/18) Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti (III/130) Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! És a sátán gyűlöletének tüze (is) már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme sikerrel jár. (De) az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! (III/203)". Rendkívül figyelemreméltó ez az ígéret, mert aligha nélkülözhetjük a szívünk mélyén munkálkodó kegyelmet.

     Ezzel kapcsolatban, meg kell jegyeznünk: hogy a Szeretetláng kegyelmi adománya egyetemes ajándék, a bűn elleni eszköz, sőt fegyver – jóllehet "kegyelmi hatása” – minden látványosságot nélkülöz! A szívek mélyén végbemenő változás során, ugyanis nem számolhatunk azon csodának minősülő feltűnő eseményekkel, amelyeket már megszoktunk a Mária-jelenéseknél. Következésképp igen nehéz bármit is bizonyítani, mert el kell indulni a Szent Szűz által ajánlott úton, fel kell öltenünk a világosság eszközeit, ha meg akarjuk tapasztalni a szív mélyén végbemenő csodát. „Vessétek hát le a sötétség tetteit, és öltsétek fel a világosság fegyvereit.” (Lk 16,8) "Szűz Mária a Szentlélekkel létrehozta a legnagyobbat, ami volt és ami lesz, vagyis az Istenembert, következőleg ő fogja létrehozni azokat a nagy dolgokat is, melyek az utolsó időkben történni fognak." (TMT 35) "A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik." (II/93-94)

Szólj hozzá!

Az öt első szombati engesztelő szentáldozás

     Amikor a Szűzanyát engeszteljük, akkor Ő mindig Istenre mutat. Igaz, hogy Isten nem szorul arra, hogy megmentésünkhöz külső – akár szakrális jellegű – cselekedeteket vegyen igénybe. Mégis, amikor egy, az egyház által megalapozott és elfogadott magánkinyilatkoztatás a kilenc első péntek és az öt első szombat megtartását javasolja, ebben meg kell látnunk Isten leereszkedő és irgalmas jóságának új megnyilvánulását. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy egy automatikus eljárással megmentjük magunkat. Az efféle "isteni könnyítés" nem az égbe vezetne bennünket. Az engesztelő szentáldozások viszont sokkal inkább arra ösztönöznek, hogy bekapcsolódjunk Isten tervébe, mely elénk tárja ajándékait, s mely megköveteli a komoly választ: el kell utasítani a bűnt, mely nem más, mint a szeretet gyakorlása.
A nagy ígéret öt feltételt és egyetlen szükséges szándékot jelöl meg: Mindazoknak, akik öt egymás után következő hónapban, első szombaton meggyónnak ....
Itt a bűnbánat szentségének érvényes elvégzéséről van szó (nem okvetlenül első szombat napján) .
... szentáldozáshoz járulnak ...
Ez az isteni kegyelem állapotában végzett szentáldozásra vonatkozik.
... elimádkozzák a rózsafüzért ...
Legalább annyi figyelemmel kell imádkozni a rózsafüzért, hogy elmélkedni tudjunk Jézus és Mária életének és halálának titkairól. A rózsafüzér mechanikus "mondása" kizárja ezt.
... 15 percen át velem maradnak a rózsafüzér 15 titkáról elmélkedve ...  
Itt arról van szó, hogy viszonylag rövid ideig, mintegy 15 percig maradjunk Máriával, és gondolkodjunk el a rózsafüzér titkain, egyet kiemelve. Az elmélyülés – mely a közösen mondott rózsafüzérnek is lényeges eleme – arra mutat, hogy Szűz Mária szeretné megtisztítani a feléje irányuló áhítatot.
... megígérem, hogy haláluk óráján mellettük állok az üdvösségükhöz szükséges minden kegyelemmel ...
Az isteni ígéretek nem azt jelentik, hogy mágikus formulák segítségével eljuthatunk a mennyországba. Mégis, vajon rejt-e magában némi teológiai nehézséget, ha elfogadjuk, hogy lsten úgy nyilvánítja ki irgalmasságát, hogy azt egy máriás áhítathoz köti, amelynek révén a halál órájában különleges segítséget kapunk az üdvösséghez Ez a "külön" ígéret egyszerűen csak egy hagyományos ősi alapelvet rejt magában, mely szerint Szűz Mária tisztelete "az üdvösség záloga". Az öt első szombat megtartása – a bűnbánat szentsége és a gyakori szentáldozás (mely maga is az üdvösség záloga) – segíti a megtérést és az Istennel való egységet.
Előfordulhat, hogy az öt első szombat elvégzése után néhányan visszatérnek a bűnhöz. Mégis, a számukra megígért és az üdvösségükhöz szükséges kegyelmek segítségével könnyebben kelnek fel a bűnből. Hiszen egyetlen esetben sem lehetséges, hogy mennyegzős ruha nélkül lépjünk be a mennyek országába ...Szép SzA Kép 5.JPG

Szólj hozzá!

Egyáltalán megéri?

Memoryz.jpg     „Sokan a szexuális kapcsolattól érzelmi biztonságot remélnek, de csak látszatot kapnak. Bensőséges kapcsolatra vágynak, miközben kizárják magukat a valódi intimitásból.” (UH 140) Az a fiatal, aki belemerül egy futó kapcsolatba, ami persze szakítással végződik, majd egy következőbe is, amelynek szintén szakítás a vége − és így tovább −, óriási kárt tesz magának a bizalom és kötődés kiépülésére szolgáló agyi mechanizmusában. A „futó kapcsolat” lesz agya számára az „alapnorma”, amit aztán nagyon nehéz megváltoztatni, és ennek tényszerűségét statisztikai eredmények is alátámasztják!
image00137.jpg     Az amerikai Center for Disease Control and Prevention felmérése szerint azon lányok, akik 16 éves koruk előtt szerzik az első szexuális tapasztalatukat, közel 60%-ának hat vagy több szexuális partnerük lesz az életük során. Viszont azok, KASZÁLT VIRÁG 2.jpgakik 20 éves koruk után szerezték az első szexuális tapasztalatukat, csak 15,2%-a éri el a fenti adatot, sőt 52,2%-uknak mindössze egyetlen szexuális partnere lesz az életében. A szexuális hűség a hosszú, boldog párkapcsolat egyik titka! Márpedig két tipikus válóok van, az alkoholizmus és a hűtlenség. Aki tehát hűségen alapuló monogám házasságban szeretné leélni az életét, az jól teszi, ha minél később kezdi el szexuális aktivitását! „Az elhamarkodott testi kapcsolat: kaszált virág.” (UH 611)
     De van-e olyan 16 éves, aki ezt így fel tudja mérni és a jövőjére is helytálló racionális döntést tudna hozni? Nos, aligha! És ezt az imént idézett kutatók meg is tudják indokolni. A legújabb képalkotó eljárások általi fontos felfedezés például az, hogy az agynak az a régiója amelyik az érett, a következményeket is figyelembe vevő racionális döntésekért felelős, teljes érettségét és fizikai fejlettségét csak valamikor az ember 20-as éveinek közepén éri el. Ezért bizony egy kamasz számára fizikai lehetetlenség, hogy teljesen érett és felnőtt döntést hozzon meg (jóllehet, önmaga azt hiszi). Tehát a szülőknek nem szabad támasz és intő tanácsok nélkül magára hagyni gyermeküket!!! A helyes szülői hozzáállásban felnövő fiatalok, kimutathatóan később lesznek szexuálisan aktívak. Mellesleg, a tisztaság- és önfegyelem "megszenvedése", csupán töredéke a csalódások és következmények személyiség- és életminőséget romboló, múlhatatlan fájdalmainak! Ennek ismeretét pedig tanítani kéne! T A N Í T A N I ! ! ! (folyt.köv.)megbanva final.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng Lelki Mozgalom

szeretetlang_plakett_1.jpg

     A Szeretetláng Mozgalom Társulás Alapszabályát, a 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paoló-ban elfogadott és a 2008. december 11-én a mexikói Hermosilló-i Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzat alkotja, melyet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében Erdő Péter bíboros, prímás, érsek hagyott jóvá Budapest, 2009. Virágvasárnapján.

     Maga a Mozgalom, a világ minden emberéért imádkozó társaság, mely az Evangéliumon, az Egyház tanításán és Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony Lelki Naplója alapján áll, mindenkor szem előtt tartva az egyházi hierarchia útmutatását és döntését! Célja: a megváltás jézusi művének a Fatimai Szeplőtelen Szív szándéka szerint való segítése a lelki élet hagyományos eszközeivel; (áldozat, imádság, böjt, virrasztás, szentségimádás, szentmise, életfelajánlás, apostolkodás). 
Az áldozat egyik jellemző motivációja a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel való együttműködés a lélekmentés, a családok és a papok megszentelődése érdekében! Jézus evangéliumi ígérete szerint is „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19) E fontos ígéretében minden más evangelizációs közösség is garanciát láthat imáinak meghallgatására, ám a Szeretetláng esetében egy új, az Istenanya által kiesdett olyan többletkegyelemről van szó, amely „az Ige megtestesülés óta még nem volt!” (Ld I/84)»Tehát sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől izzó láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől izzó lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét.« (III/204) 
      A Szeretetláng üzenete időszerű és evangelizációs jelentősége világméretű! Figyelemre méltatandó tehát a Lelki Napló tanítása, hiszen az idők jelei világosak, nincs helye a vitatkozásnak, a kifogásnak vagy elutasításnak. Ha jövőt akarunk, meg kell fogadnunk, amit az Irgalmasság Anyja most kér tőlünk: az evangéliumi útra kell térnünk és másokat is segíteni kell ebben!
kinai_nyelvu_szeretetlang_ismerteto_cimlapja.jpg      A Szeretetláng Mozgalom az Egyházon belül jött létre és ott terjed, alávetve magát az egyházi hierarchiának. Ez olyannyira természete, hogy például az édesanyáknak adandó áldás, a Szentatyára van bízva (ld a szept. 21-i bejegyzést!)! Hasonlóképp a Szeretetláng ünnepének bejegyzése, illetve a „Láng átadásának” február 2-i Gyertyaszentelő Boldogasszony liturgiája keretében való megvalósítása is. (vö I/40-41). A Mozgalom évente országos találkozót tart és 2011. augusztus 1 és 8-a közt megrendezte a Szeretetláng Nemzetközi Találkozóját is Magyarországon. 2011-es adat szerint 64 országban van bejegyzett aktív Szeretetláng Közösség! (A képen a Szeretetláng ismertető kínai nyelvű címlapja)
      Az Úr szavai: »Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26) - Elgondolkodtató!
      (A Szeretetláng Mozgalom Társulás Alapszabályát, a későbbiekben a 181-188.-ig ismertetem!)

Szólj hozzá!

 Élni az egyház életét 2
    
     A II. Vatikáni zsinat szerint az egyházzal együtt élő kereszténynek három jellegzetes vonása van: egység a szeretetben, a szentségek vétele és a kapcsolat az egyházi hierarchiával.
     A három szempont ragyogóan jelenik meg a fatimai üzenetben.
a) Fatimai felhívás a szeretetre a bűnbánat útján a szolidaritás szellemében, hiszen az engesztelés alapja a szolidaritás. A szentek egysége ugyanis nem csupán abban a pozitív értelemben nyilvánul meg, hogy részesülünk a kegyelemben, hanem egy drámaian negativ szempont szerint is, amikor mások bűnét magunkra vesszük.
b) Fatimában kidomborodik a szentségi élet jelentősége is. Az Eucharisztia központi helyet foglal el. Leginkább a látnokok Cabeço-beli misztikus áldozása igazolja ezt. A megtérés és bűnbánat pedig természetes módon vezet el a bűnbánat szentségéhez.
A "nagy ígéret" az öt első szombat megtartásához kapcsolódik. A Szűzanya azzal a nyilvánvaló szándékkal köti össze ígéreteit a gyónással és áldozással, hogy a szentségek felvételét a mindennapi élet részévé tegye.
c) A harmadik elem az egység a hierarchiával. Ez több szempontot érint. Mivel az egyház hivatalosan elismerte a fatimai jelenéseket, Fatima üzenete az egész egyház számára karizmaként jelenik meg. Karizma, mely többek közt arra indít, hogy jobban szeressük a Szentatyát. Lúcia a jövendő pápák szenvedéseiről elmélkedik. Jácinta "látja magát a pápát" , akit igazságtalanul üldöznek. A látnokok a Szentatya személyét belefoglalják a Szűzanya Szívét engesztelő imádságukba. VI. Pál, II. János Pál és XVI. Benedek pápák fatimai látogatása pedig még jobban hangsúlyozza Fatima egyházias lelkületét.
     A modern pszichológia igazolja, hogy az egyén oly mértékben válik személyiséggé, amilyen mértékben túllép önző önszeretetén és a szeretet odaadottságában másokért kezd élni. Ezt az anyai szeretetet fedezzük fel Szűz Máriában, az Isten- és az egyház Anyjában. Ennek a szeretetnek meg kell érintenie mindazokat, akik részt vállalnak az egyház apostoli küldetésében az emberek megváltásáért (Lumen Gentium No. 65).vatican fatima.JPG

Szólj hozzá!

Imádkozzatok sokat, nagyon sokat!

escanear0074.jpg     Már másnap útnak indult. Szent Lajos minden szívdobbanása hálafohász volt Jézusnak, és minden lélegzetvétele egy-egy Ave Maria. Csak ment, mint aki biztos a dolgában, mint aki tudvatudja, hogy az Istenanya Mária el nem hagyja szerető rabszolgáját!
     Mikor Montbernarge lakói meglátták a kopott külsejű papot, nem tudták mire vélni. Grignon atya, még aznap este munkába állt a főutcán, mivel templom nem volt. Egyik kezében rózsafüzérrel, másikban a Szent Szűz szobrocskájával állt ki az emberek elé, ám azok csak gúnyolódva mutogattak rá, – ez tán azt hiszi, hogy kalapozhat? – röhögcsélték.
     A gúnyos mosoly azonban arcukra fagyott, mikor saját életük példáival kezdte az atya magyarázni az imádság lényegét.
escanear0013_1.jpg− Tán nem szoktátok-e óvni veteményes kertjeiteket a betolakodóktól kerítéssel, vagy a kártevő madarak ellen kereplőkkel? Nem védekeztek-e meleg ruhákkal a hideg ellen? A lelketeket mégsem vértezitek fel, családi békéteket mégsem óvjátok az Isten által adományozott kegyelmi eszközökkel, a szentségekkel, a szentelményekkel és az imádsággal? Hát nem hallottátok-e, hogy „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresvén, hogy kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével…!”
     Mert azt tudjátok, hogy miként védekezzetek a látható világ károkozói ellen! De bezzeg feledtétek már, hogy miként védekezhettek a láthatatlan világ testi-lelki kártevői, az ördögök ellen? Megmondom nektek: legegyszerűbben a rózsafüzérrel! Mert ha valami hiányzik, nem próbáltok-e a szomszédtól kérni? Ugyan bizony, ha az életetek van válságban, vajon kihez fordulhattok? Ezt is megmondom: az Égi Édesanyánkhoz, a Boldogságos Szűz Máriához, aki nem egy égi távolban trónoló úrnő, hanem egy valóságos élő személy, mint akár a szomszédasszonyotok! Tőle is kérhettek és Ő boldogan segít! Hogyan kérjétek? Hát köszöntsétek Őt először is úgy, ahogy az Isten Angyala köszöntötte, az Üdvözléggyel! És mi a Szentolvasó? A Miatyánkok és Üdvözlégyek füzére. A Miatyánk az Úrtól kapta a nevét. Nem ember, nem is angyal a szerzője ennek a fönséges imának, hanem maga Jézus Krisztus!
     Az Üdvözlégy első részét maga a Legszentebb Szentháromság nyilatkoztatta ki Gábriel főangyal által. Ezt szőtte tovább Erzsébet a Szentlélektől ihletett köszöntésével, az Anyaszentegyház pedig az Első Efezusi Zsinaton kiegészítette a második résszel, leszögezve, hogy a Szent Szűz valóban Istenanya. Az Angyali Üdvözlet így tehát a kegyelem Újszövetségének a himnusza, az angyalok és emberek öröme, az ördögöknek pedig rettegése.” – tanított a „kopottas kinézetű pap”.
     Amíg Grignon atya méltatta az Üdvözlégyet és színes képekben festette le a Megtestesülés, a Vizitáció és Jézus születésének titkait, majd a Fájdalmas és Dicsőséges titkokat, hallgatóságán mélységes megrendülés és buzgóság kezdett elhatalmasodni.
     Most pedig ajánljuk fel az édes Szűzanyának az Ő kedvenc imádságait! – sürgette őket a beszéd végén. –Imádkozzátok velem együtt a Miatyánkok és Üdvözlégyek füzérét!
Kezdetben bátortalanul és ügyetlenül ment, mert alig egykét asszony tudta úgy-ahogy az imákat. De valahogy mégis végig imádkozták a rózsafüzért. Lajos atya ezt követően meghívta a falu lakóit a másnap reggeli szentmisére, ugyanoda. Aztán, még egy kis éneket is gyakoroltatott velük és mivel besötétedett elbocsátotta a népet, ő pedig hirtelen eltűnt a szemük elől.grignon StLouis.jpg

Szólj hozzá!

A magányos harcos

     Lajos atyának összeszorult a szíve, térdre esett és panaszimában fakadt ki: „Nagy Isten! Bár Téged szolgálni dicsőség, édesség és nyereség, mégis ki van a Te oldaladon? Hisz alig akad egyegy magányos harcos, aki zászlódhoz jön! Hol van Szent Mihály, aki eltelve dicsőségedért való buzgósággal, odakiáltja: ’Ki olyan, mint az Isten!?’
Louis Marie de Montfort (1)_1.jpg     Hadd kiáltsak akkor én mindenfelé: Tűz, tűz! Segítség! Ég az Isten háza! Égnek a lelkek, még a szentély is ég! Segítsétek testvéreinket és gyermekeinket akiket megölnek, jó apánkat akit leszúrnak!
Aki az Úr oldalán van, csatlakozzék hozzám! Minden jó pap az egész keresztény világból, akár küzd, akár visszavonult a magányba, jöjjön és csatlakozzék, hogy a Kereszt zászlója alatt rendezett hadseregként álljunk csatasorba, és közös erővel támadjunk rá Isten ellenségeire akik már riadót fújtak!
     Kelj fel, Urunk! Miért alszol? Kelj fel hatalmaddal, irgalmaddal és igazságoddal, alakíts magadnak választott őrséget házad védelmére, dicsőséged megvédésére és a lelkek üdvözítésére, hogy egy akol legyen és egy pásztor, és mindenki Téged dicsőítsen templomodban! Amen.”*
     Grignon atya keserűséggel telt szívvel indult útnak Poitiersbe. Mikor több napi gyaloglás után megérkezett a Szegényházba, hatalmas örömujjongással fogadták. Átmenetileg eljött Mária Lujza nővér is, magával hozva barátnőjét Brunet Katalint, aki véglegesen csak jóval később csatlakozott a Bölcsesség Leányaihoz.
Lajos atya megint belevetette magát a munkába, melyet a püspök is kénytelen volt elismerően szemlélni. Ám a janzenisták, kiknek keze mindenhová elért, igyekeztek itt is, ott is gáncsolni. Több helyütt visszautasították neki a hitelezést, amivel a Kórház ügyeit rendbe hozhatta volna. Hónapok teltek el a félsikerekkel és a provokált kudarcokkal, s az atya nem tűrhette már tovább a kaján vigyorok által kísért helyben topogást. Végleg búcsút mondott – legalább az imádság szeretetében megerősödött –, szegényeinek. Mária Lujzát azonban megkérte, hogy ő még tíz évig tartson ki szegénygondozói hivatásában, s ha ezalatt sem sikerül megalapítania az erre hivatott apácarendet, akkor nyugodt lehet, hogy Istennek máshol vannak tervei vele. A nővér – mély lélegzetet véve –, vállalkozott erre a nagy áldozatra, s Grignon atyának könnyeivel kellett küszködnie.
     Másnap felkereste főpásztorát és engedélyét kérte, hogy régi vágya szerint missziókat tarthasson egyházmegyéjében. A hitre és az imádság szeretetére szeretné oktatni az embereket, korra való tekintet nélkül. Megszervezné a szociális rászorultak támogatását. Kiengesztelné a bűnösöket egymással, és gondoskodnék az istentiszteletek végzéséről, templomok karbantartásáról, vagy építéséről. Ha kell fizikai munkát is vállal. Mindebben viszont kizárólag a Gondviselésre hagyatkozik, a püspökségtől anyagi támogatást nem kér és maga is szegény módjára szeretne élni!
     Micsoda nagylelkű ajánlat! A püspök mégis habozott, pedig személyes tapasztatai rendkívül meggyőzőek voltak. Erről a 32 éves fiatal papról ugyanis igen ellentétes regéket hallott. Egyesek gyűlölik, mások csak sajnálják, többek azonban szentnek tartják. Még csodák is fűződnek nevéhez. – Csodák? No most majd megmutathatja! – morfondírozott a püspök, homlokát ráncolva.
Tény, hogy a főpap nem hallgatott sem titkárának sem irodavezetőjének „tanácsaira”. Megadta az engedélyt, sőt egy elhagyatott egyházi épületet, a Vezeklők kápolnáját a paplakkal, jelölte ki Grignon atya szálláshelyéül. Mint mondotta:
gli apostoli_1.jpg     Misszióját nem ehelyt, hanem egy távolabbi faluban, Montbernarge-ban kezdheti el főtisztelendőséged. Ott az emberek szegények, tudatlanok, részegesek és a kártya rabjai. A közbiztonság sem rózsás. E határtalan lelki nyomorban élő embereknek, égetően szükségük lenne egy bátor lelkipásztorra. Annál is inkább, mert a falunak még temploma sincs! – tájékoztatott a püspök.
Ó, Mária édes jó Anyám, el ne hagyj! – sóhajtotta szótlanul Grignon atya, és megköszönte kinevezését.

Szólj hozzá!

Nem érdemes korán kezdeni, sőt nagyon veszélyes!

(A következőkben, több helyütt merítettem a „KÉPMÁS” c. folyóirat 2014/III. számának „Szex és agy” c. cikkéből, valamint – már az előzőkben is – a szerkesztő „ÚTRAVALÓ HÚZÓ” c. kiadványából.)

     Tipikus mai vélemény, hogy az a jó, ha valaki fiatalon kiéli magát, mert nyugodtabban él majd a házasságában. Nos, a valóság pont az ellenkezőjét igazolja! A felnőtt korának boldogságát teszi kockára az, aki felül annak a materialista propagandának, miszerint a szexuális vágyak fizikai kielégítése is épp oly természetes, mint az éhség vagy a szomjúság csillapítása. Mint alább bővebben kifejtem, tehát lényegesen többről van szó!
     A szexualitás bár Isten ajándéka, de a házasság szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet! – De miért is? – Mert az első „villámfotó” maradandó képe lesz az imázs-meghatározó! – Hogyan is? –
Joe McIlhaney.jpgFreda_McKissic Bush-President-CEO_2012.jpg     A legújabb agykutatási eredmények összefüggést mutatnak a korán elkezdett szexuális élet, és a tartós elköteleződésre való hajlam (képesség) közt. Joe S. McIlhaney Jr. és Freda McKissic Bush szülész-nőgyógyász kutatóorvosok, a „Új tudományos eredmények arról, milyen hatással van az alkalmi szex a gyerekeinkre” c. könyvükben pl. arról számolnak be, hogy minél fiatalabb korban kezdi el valaki a szexuális életét elkötelezettség nélkül, annál inkább csökken a képessége a későbbi végleges elkötelezettségre, a hűségre.

     Törvényszerűség, hogy az ideálist örökkévalónak tartjuk, ezért a hűség az igaz szerelem szükségszerű velejárója! Sőt, a ragaszkodás több mint a hűség! A hűség ugyanis önmagában csak morális tényező. A ragaszkodás ezzel szemben érzelem is, mely igényeli a másik társaságát! Ezt fejezi ki a „soha el nem hagylak” esküje.
2 - AZZAL KEZDTE, HOGY SZÉP VAGYOK.JPG     Különösen „észnél kell lenniük” a romantikus alkatúaknak! Annak eldöntését, hogy a vonzalmat; szeretet, szerelem, szimpátia vagy csak az ösztön motiválja, ajánlatos imában tisztázni! Mert, nehogy a partner csak divatos „pótléka” legyen az igaziról való elképzelésnek, miközben csupán a vágyott szituáció "próbája” zajlik le!

     Egy kutatás szerint az egyéjszakás kaland után a lányok fele érezte úgy, hogy a fiú csak "használta" őket. Nem érezték úgy, hogy a kedveskedés, udvarlás kifejezetten az ő személyüknek szólt volna. Emellett attól is szorongtak, hogy csorba esik a hírnevükön, ha a kapcsolatra fény derül. Ezzel szemben a férfiak körében inkább kifejezetten dicsekedni szokás azzal, hogy megint volt egy egy egyéjszakás kalandjuk. (Forrás  nyomán) Ám a lényeg az, hogy: „minden 'szerelemnek' vélt kapcsolat – még az elfeledett is – nyomot hagy az ember lelkén. Valamennyi emelhet, de ronthat is lelkületen!” (UH 41) Sajnos általában, fiatal lányok esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, az alkalmi partnerük is azt érzi, amit ők. Sajnos, kiábrándító csalódások árán tanulják meg, hogy ez nem így van! „A 'nem véglegessel' elhált első szexus az agyban és a tudatalattiban, maradandó negatív kódot indukál. Ez dezinformálja az agyat, az önbizalmat, a személyiséget és kihatással lehet a majdani házaséletre is!” (UH 341) (folyt.köv.)brains.png

Szólj hozzá!

Hivatalosan elismerte a Vatikán az ördögűzők társaságát

2014. július 3. csütörtök 16:18

A Kléruskongregáció 2014. június 13-án jogi elismerésben részesítette az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségét (Aie) – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

 Az Egyházi Törvénykönyv 322. kánonjának első paragrafusa szerint, amely megállapítja, hogy a Krisztus-hívők magántársulása jogi személyiséget nyerhet, jóváhagyta a szövetség statútumait. A szövetség mint hívek nemzetközi magántársulása, a 116. kánon második paragrafusa szerint rendelkezik a törvénykönyv által meghatározott összes joggal és kötelességgel.

Padre_Amorth_1.jpgAz 1925-ben született P. Gabriele Amorth, a Szent Pál Társaság tagja kezdeményezte még a nyolcvanas években a szövetség létrehozását. Akkor ugyanis egyre inkább terjedtek az okkult gyakorlatok, és sok hívő fordult ördögűzőkhöz, mivel veszélyben érezte magát. Ekkor érlelődött meg Amorth atyában az a gondolat, hogy szövetségbe tömörítse az ördögűzőket, hogy kicserélhessék tapasztalataikat és ezáltal konkrét, hatékony segítséget tudjanak nyújtani a hozzájuk fordulóknak. Így született meg 1991. szeptember 4-én az exorcisták olasz szövetsége, amely később nemzetközivé bővült.

P. Francesco Bamonte ICMS 2.jpgAz Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke, P. Francesco Bamonte atya, a Mária Szeplőtelen Szíve Szolgái kongregáció tagja megállapította: „A szövetség szentszéki jóváhagyása nemcsak a tagok, hanem az egész Egyház számára örömet jelent”. Isten néhány papot arra hív meg, hogy teljesítse az exorcizmus és a megszabadítás értékes szolgálatát. Az az ördögűzők feladata, hogy alázattal, hittel és szeretettel kísérjék azokat a személyeket, akiknek különleges spirituális és lelkipásztori figyelemre van szükségük. Támogassák és bátorítsák őket a megszabadulás útján és élesszék fel bennük a reményt.

Bamonte atya reményének adott hangot, hogy minden pap tudatára ébred ennek a drámai valóságnak, amelyről gyakran nem vesznek tudomást, vagy nem értékelik megfelelő módon. Az exorcizmus is a szeretet egyik formája, amely a szenvedő személyek javát szolgálja; minden bizonnyal a testi és lelki irgalmasság művei közé tartozik – mondta az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke. Ma a szervezet kétszázötven ördögűzője harminc nemzetet képvisel – olvasható az Osservatore Romano vatikáni napilap július 2-án megjelent cikkében.

Magyar Kurírexorcisme.jpg

Szólj hozzá!

Az üzenetek Mária-tisztelete 2

      Igen sokszor találkozunk Mária szenvedésével, fájdalmával a Fiához hűtlen nemzedékek miatt, melyet Erzsébet asszonnyal is éreztet. Ez a jelenség misztikusoknál nem ritka. Kérdésként felmerülhet, hogy a megdicsőült állapot mennyei boldogságával hogyan férhet össze Mária aggódása, fájdalma és kesergése a kárhozatba induló lelkek miatt. Erre maga az Egyház ad választ: az Istenszülő az Egyház anyja. Édesanyai szeretetének lényegi része a gyermekeiért való aggódás. Nemcsak a vért vagy emberi könnyet ontó szobrok, képek rendkívüli, csodás jelenségei támasztják ezt alá, hanem leginkább a teológia forrásai közé tartozó liturgia (szept. 15: a Fájdalmas Szűzanya ünnepe, vagy egyes votív Mária-misék, illetve egyes népénekek), valamint a sensus fidelium által vezetett népi vallásosság irodalmi és figuratív megnyilvánulásai, melyeket az Egyház hitelesnek ismert el. Mária leginkább Fiának keresztje alatt szenvedett, de most is kifejezi a zarándok Egyház tagjai, által édesanyai aggodalmát, s szándékát (kerüljék el minél többen a kárhozatot), akiket ezáltal élő jelekké tesz. Ilyen látható „jellé” válik Erzsébet asszony is, együtt szenvedése folytán.

Lábjegyzet: Erzsébet asszonyt az a határozott szándék vezeti Jézussal és a Szűzanyával való együttműködésében, hogy minél többen kerüljék el a kárhozatot: vö. I/87.88.89.103.112.114; II/18.100.107; III/130.144.164.
(Teológia Szakvélemény /6.4.11. Mária és a compassio/ LN 421-422)sensus fidelium (1).jpg

Szólj hozzá!

Az eszkatalógia

     A valódi Mária-jelenések üdvtörténeti szempontból, egységes egésznek tekinthetők, ugyanis az Istenanya valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek világosan kibontakozó pedagógiája.Saints_apparitions_mariales3_1.JPG
     Mint az üzenet többi része, Fatima eszkatalógiája is élő és konkrét tanítás. Elsősorban valóságos és hatalmas erejű vízió a "gonoszság rettenetes misztériumáról", vagyis a  megátalkodottság következménye. "Hogyan lehetséges, hogy Jácinta gyermekvolta ellenére is olyan mélyen felfogta és megértette az önmegtagadás és bűnbánat szellemét?" – kérdezi Lúcia és mindjárt meg is adja a választ: "Azt hiszem, ez mindenekelőtt különleges kegyelem volt, melyet Isten Mária Szeplőtelen Szívén keresztül akart megadni számára. De azért is lehetett ilyen, mert sokat gondolkodott a pokolról és a lelkekről, akik ide jutnak."
     Sok vallásos ember nem akar a kárhozatról beszélni a gyerekeknek, nehogy megijessze őket. Isten ellenben meg merte mutatni a kárhozat helyét a három gyereknek, akik közül az egyik csak hétéves volt, jóllehet Isten tudta, hogy ez oly mértékben fog hatni rájuk, hogy majdnem meghalnak a félelemtől. "
A mennyorszdg is része a fatimai üzenetnek. A Szűzanya a "mennyországból jön". Megigéri Ferencnek és Jácintának, hogy "hamarosan a mennyországba" viszi őket.
A pokol az elkárhozás rettenetes jövőbeni perspektíváját tárja fel.
     Figyelmeztetés az utolsó és visszafordíthatatlan büntetésre, és mint "prófétai fenyegetés" jelenik meg Fatimában. Ezt helyesen kell értelmezni. Minden bibliai jövendölésre jellemző, hogy soha sem végzetszerű. Ugyanez a helyzet a Fatimában elhangzott jövőre vonatkozó fenyegetéssel is. Ezek a jövendölések figyelmeztető és irgalmat kínáló jegyeket hordanak magukon: Isten először "figyelmeztet", és ha ezután bűnbánatot tartunk, megbocsát. A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával pusztít a lelkekben. Ezen evangéliumi prófécia hajszál pontosan bekövetkezett, hiszen a sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást végeztek és végeznek, mely mostanra már a technika minden eszközével – akár hamis "égi" üzenetek terjesztésével – is éjjel-nappal folyó leplezetlen harccá fajult!
    Szűzanya maradéktalanul teljesíteni akarja édesanyai küldetését, kér, esdekel, figyelmeztet és kegyelmi eszközöket kínál, a Rózsafüzért, a Skapulárét, a Csodásérmet, öt első szombati ígéreteit és Szíve Szeretetlángját. Édesanyai célja: »Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére! (I/85) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi győzedelme sikerrel jár, /de/ az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt. (…) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget.« (III/203) Úr Jézus: »Ez szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a földet elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével. Ez lesz a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Kik lesznek Szűz Máriának harcosai? "Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok lesznek a hatalmas Szent Szűz kezében, mint éles nyíl, hogy ellenségeit átszegezzék" (Grignon: Tökéletes Mária-tisztelet 56).==Reménységünk a Hajnal Szép sugara_1.jpg

Szólj hozzá!

Máriás papok kellenek

grignon sg7.jpg     Még tartott a tél, s a Kálvária keresztjein meghúzódó jeges hó ragyogott a februári napsütésben, miként ragyogtak a szemek is Lajos atya elmélkedését követően. Hideg volt ugyan, de nem fáztak, mert szívükben valami új tűz égett, az isteni szeretet lángja.
     1704. március első napjaiban Grignon atya megállapíthatta, hogy a remeték közti munkája a Szűzanyának köszönhetően befejeződött. Elment hát az érsekségre, de a párizsi bíboros hosszabb időre elutazott. Így nem maradt más hátra, mint visszatérni a lépcsőzugba, ahol átértékelte az eltöltött heteket, hálát adva Istennek a megnyugtató eredményért. A mont valerien calv..jpglegmélyebb benyomást Lajos atyára a Mont Valerien hegyi gyönyörű Kálvária tette. Így gondolkodott: – Ó mennyire szüksége lenne a lelkeknek erre a szemlélődésre.., a Keresztútra melyet nem járhatnak, a Kálváriára melyet nem szemlélhetnek! Csodálkozhatunk-e azon – sóhajtotta fájdalmasan –, ha a nép megtévesztő eszmék áldozatául esik! Itt van például a „tiszteletteljes hallgatás jogosultsága a gyóntatószékben”, itt van a szentáldozástól való tartózkodás hirdetése, és itt van a Mária-tisztelet félresöprése..! Ó, mennyi eretnekség és újabb mély sebek Krisztus Testén…!
     Istenem, megszakad a szívem! Mennyire de mennyire elkelne mindenütt egy-egy ilyen Kálvária, melyhez zarándokolhatnának a családok! Körmenetek indulhatnának a papság vezetésével elmélkedve Krisztus kínszenvedéséről, az Édesanya fájdalmáról, hogy lelkierőt meríthessenek a mindennapok testi-lelki küzdelmeihez... Ha én egyszer missziós lehetnék, ilyen Kálváriákat állítanék fel mindenütt! – sóhajtozta könnyek közt.
     Ó, a terveim, melyek csak tervek maradnak! Mert nemcsak a Bölcsesség Leányainak jövője bizonytalan, de még inkább a missziós férfi renddé melyhez papi segítség kellene!
Lajos atya 1704. tavasza végén a párizsi Szentlélek Szemináriumban Poullart Claude des Places.jpgmeglátogatta régi barátját Poullart Claude des Places spirituálist, akitől kispapokat remélt a végzősök közül. Túl a baráti gesztusokon, atyának keményen kellett érvelnie az általa elképzelt Mária Társasága missziós rend, halaszthatatlan szüksége mellett.

     Hát nem látod barátom – érvelt Lajos atya –, „hogy a gonoszság elárasztja a földet, és még azokat is magával sodorja, akik Isten szolgáinak hívják magukat? Papok kellenek! Papok, akik szabadok az Úrban, akik elszakadnak a test kötelékétől, világias barátaiktól, minden evilági gondtól és még saját akaratuktól is! Jézus Szíve szerinti emberek, akik önzetlenül megteszik akaratát, legyőzik ellenségeit, akárcsak Dávid tette. A kereszt lesz a botjuk, és rózsafüzér a parittyájuk.
     Lelkek, akik a földi dolgok fölé emelkednek, akik szabadon mozognak, amerre csak a Lélek indítja őket. Ezek lennének azok, akiket a próféták előre láttak, amikor kérdezték: ’Kik ezek, akik felhőként szállnak?’ Emberek, akik mindig készen állnak engedelmeskedni Istennek és elöljárójuknak, mint Sámuel: ’Kész vagyok!’
Ők Szűz Máriának, Isten anyjának igazi gyermekei, akiket az Ő szeretete fogant és szült, akiket Ő táplál és nevel, és az Ő kegyelmei gazdagítanak. Ők a Boldogságos Szűz igazi szolgái lennének, akik Szent Domonkosként járnának föl s alá a világon, az Evangéliummal és a Rózsafüzérrel fölfegyverkezve. Világító fények lennének a sötét világban. És Szűz Mária igaz tisztelete által, mely bensőséges, de külsőleg is megnyilvánul, bölcs és nem tudatlan, szent, de nem beképzelt. Amerre csak mennek, össze fogják törni az őskígyó fejét, hogy beteljesedjék a reá kimondott átok. Ezeket a papokat, akiket a Szentlélek képez ki hűséges jegyese által, előkészítik és felállatják majd a Szentlélek uralmát szeretetben és igazságban. Aki tiszta szeretetének lángjával megsemmisíti majd a szakadásokat és a bálványimádást!”* – érvelt átszellemülten Grignon atya.
A spirituális szinte megkönnyezte sokat szenvedett barátja lelkesedését, de nem biztatta sokkal: „ezek a fiatalok aligha vállalkoznak ilyen misszióra, de megpróbálok beszélni velük!” – válaszolta.
     Grignon Lajos atya keserűen ment haza, de a csapások még nem értek véget. Mikor benézett a jezsuitákhoz ott egy neki címzett levél várta, melyet a Poitiers-i Szegényház lakói küldtek visszatéréséért könyörögve. Az írás tudatta, hogy még a Bölcsesség Leányai közösségét is feloszlatták, Mária Lujza nővérnek pedig a Miasszonyunk Lányaihoz kellett költöznie Chatelieraultba.

Szólj hozzá!

A valláserkölcs igazságát, igazolja a tudomány?

     De miért és mitől bűn a szentségi házasságon kívüli szexuális aktus (vagy az ezt provokáló cselekmény)?
biblia186409.jpg1) Azért, mert Isten már a Tízparancsolatban óvott ettől! „Majd összetöröm parázna szívüket, amellyel elpártoltak tőlem és (...) házasságot törve bálványaikra tapadtak. Saját magukat utálják majd meg azért a gonoszságért, amit szégyenletes tetteikkel véghezvittek.” (Ez 6,9)
2) Azért, mert az Evangélium is súlyos bűnként nevezi meg, miszerint a paráznák osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz! (Jel 21,8) „Ne ejtsétek tévedésbe önmagatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak (...) nem részesülnek Isten országában”. (1Kor 6,9-10) „Értsétek már meg és jegyezzétek meg magatoknak, hogy semmiféle paráznának vagy tisztátalannak, kapzsinak, vagy bálványimádónak nincs öröksége Isten országában.” (Ef 5,5) „Tartóztassátok meg magatokat a paráznaságtól; hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben és tisztességben, nem a vágyódás szenvedélyében, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent”. (1Tessz 4,3-5) „Tisztességes legyen a házasság mindenben, és szeplőtlen a házaságy; mert a paráznákat és a házasságtörőket megítéli Isten.” (Zsid 13,4)
sexevill5.jpg3) Azért, mert a szexualitás kerete és méltósága fentiekből következően, erkölcsi kritérium is − annál inkább −, mert az erkölcsi tartás a társadalmak összetartó ereje! „Ha egy nép egységes tartását meg akarod törni, lazíttasd fel erkölcseit!” (UH 425) „A közerkölcs; a társadalom lelkülete.” (UH 705) „Minden nemzet alapköve a tiszta erkölcs!” (UH 449)
4) Azért, mert súlyosan rombolhatja az emberi méltóságot és az üdvösség esélyét! „Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok és ne teljesítsétek a test kívánságait! Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek (...). A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, (...), részegeskedés, tobzódás és hasonlók. (...) akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát.” (Gal 5,16-21)
5) Azért, mert mondva van: 'övön alul' szent a hely, mert a teremtés részese lehet! „A test nem a paráznaságért van, hanem az Úrért...” (1Kor 6,13)
6) Azért, mert a paráznaság bűne kétszeresen is megkötözi a lelket és az élet menetét! „Nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül, egy testté lesz vele? /a megszállottságban is!/ (…) Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. Kerüljétek a paráznaságot! (...) Vagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi?” (1Kor 6,16-19) „Ha a szexualitás elszakad az emberi-, erkölcsi értékrendtől, s főleg ha ennek testi megnyilvánulása a nemi aktus kiszakad az emberi erotika teljességéből, – egyszerre a rossz soha nem sejtett mélységei nyílnak meg ott –, ahol azelőtt minden gyengédnek s bájosnak látszott!” (UH 354)
7) Azért, mert már tudományosan is igazolt tény, hogy úgy a korán kezdett szexuális élet – miként az ismétlődő alkalmi kapcsolatok –, rendkívül káros agyi reakció-sémákat váltanak ki, melyek nem csak a jövőbeni tartós kapcsolat képességét akadályozzák, hanem az aktus örömét is! Erre vezethetők vissza a (másik számára) később "érthetetlen" reakciók, averziók, perverziók és fásultságok.

     A fenti intelmekre senki ne vágja rá, hogy ez megvalósíthatatlan, mert az isteni elvek be nem tartásának következményei még inkább elviselhetetlenek! "A helytelen vágyak feletti önuralom szenvedése, csupán töredéke az esetleges következmények kínjának!" (UH 897)

     A következőkben, ezzel a kérdéssel szeretnénk bővebben foglalkozni – na nem az egyes rögzült sémák boncolgatásával –, hanem az agyi reakciók megtéveszthetőségével! horizontal-gallery.jpg

Szólj hozzá!

Az üzenetek Mária-tisztelete 1

JESUS+MARIA.jpg     Mária részéről közbenjárást, kegyelemközvetítést tapasztalunk. Ez azonban nemcsak a Szűzanyára jellemző: néhány erősebb, de a kontextusban helyesnek bizonyuló kifejezés előfordul annak érzékeltetésére, hogy az üdvösség művének kiterjesztésében minden kereszténynek feladata van (ld.: 6.4.5), mert a keresztség szentségének elnyerése Krisztus társörököseivé tett bennünket (vö. Róm 8,17 és Gal 4,5), az isteni élet részeseivé lettünk, s az istengyermekség méltóságából való részesedés mellett részesültünk Krisztus küldetéséből is, melyet actio-val és passio-val egyaránt teljesítünk.
     A Lelki Naplóban többször is szó esik a Szeretetlángról, mint kegyelmi hatásról. A kifejezés szokatlan, de nem mond ellent a kegyelemtanban foglaltaknak. A Mária általi kegyelemközvetítés egyik legismertebb biblikus példája a Lukács evangéliuma által rögzített Visitatio eseménye (vö. Lk 1, 39-45), melyben szintén egyfajta kegyelmi hatással találkozunk. Isten Anyja méhében hordozza az Üdvözítőt, s a Kegyelemmel Teljes köszöntésére «örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel» (Lk 1,41). Istentől eredő, Mária aktív közreműködése által közvetített kegyelemről van szó, melyben Keresztelő János és anyja részesül. Nemcsak a kegyelem átadásával találkozunk itt, hanem annak hatásával is, mely gyümölcseiben is megnyilvánul (itt: az örömben; vö. Lk 1,41 és 44; lásd még: Gal 5,22).
      Közös vonás még a legismertebb látomásokkal (leginkább Fatimával), hogy Mária aggodalmát fejezi ki a bekövetkező katasztrófák miatt (vö. II/93), melyekbe a bűnök sodorják az emberiséget (erről lásd még: 6.4.11). Ez azonban egyfelől nem ölt olyan színezetet, melyben a kataklizma hangsúlyozása Húsvét reménységét háttérbe szorítaná, másfelől pedig - mint a fatimai titkok esetében is - a Szűzanya nem egyszerűen „bejelent” valamilyen visszafordíthatatlanul bekövetkező katasztrófát, hanem megoldást, kiutat is mutat: a megtérés által mindez megelőzhető. Az Erzsébet asszony által kapott üzenetekben Mária nem támaszt alá konkrét adatokkal semmiféle eljövendő katasztrófát, de tömeges elkárhozásról beszél (vö. I/64.112; III/123). Fontos azonban, hogy mindez megelőzhető az Istenhez térés által, melyben a fent már említett aszketikai gyakorlatok is segítenek. Mária tehát „vészelhárítóként” üzen és mutatja meg anyai gondoskodását. A Naplóban a megtérés kerül előtérbe, s az üzenetek előre jelzik, hogy látványos csodákat ne várjunk, mert a változások a szívek mélyén következnek majd be (vö. I/39; I/58; I/85; I/116; II/18; II/93; III/140).maria6.JPG

Lábjegyzet: Mária édesanyai szeretetének része a gyermekeiért való aggódás. Ezt a mélységes aggodalmat nemegyszer érezteti Erzsébet asszonnyal is. Ezeknek az érzelmi tényezőknek az „átvitele”, a zarándok Egyház tagjai által történő megjelenítése vagy a bennük való éreztetése a misztikában nem ritka jelenség (Vö. Tanquerey A., A tökletes élet, nnr. 168-176). Konkrétan meg kell említenünk Máriának a családok krízise és széthullása kapcsán érzett aggodalmát, melyet Erzsébet asszonnyal oszt meg és éreztet: III/140.
(/6.4.10. A mediatio és az intercessio kérdése/ LN 419-420)

Szólj hozzá!

Élni az egyház életét 1
4d6cropped-bibisweb1sinletragrande31.jpg     Modern világunkban az üdvözülni akaró ember hitét az erőtlenség és ennek folytán a túlzott hiszékenység súlyosan veszélyezteti. A hívő emberek egyre jobban nélkülözik a stabil hitű keresztény környezetet. Az egyébként jó szándékú, Istennel és Egyházzal még kapcsolatot tartó emberek is többnyire átveszik a környező világ mentalitását, sőt hiszékenységükben könnyen felülnek a hamis próféciáknak! Ennek következtében az Egyházhoz való hűségük, így vagy úgy de megfogyatkozik s nem képesek a deszakralizálódott környezetben apostolként, dinamikusan tanúságot tenni az egyetlen hiteles forrásról, az Evangéliumról. (Alábbi képünk szakállas alakja Darwin!)4d6bcb34d7c4c1298910004_blog_1.jpg
     A szekularizáció, az elvilágiasodás már kétszáz éve rombol, korunkban pedig az erkölcsi liberalizmus és az ezoteriába hajló csodavárás végez pusztítást a lelkekben. Egyenes következményeként – különböző okok miatt ugyan –, de az egész világon (s nemegyszer az egyházi berkekben is) az istenfogalom torzulását okozza.
Az emberek tömegesen elveszítették képességüket az Isten Országáért hozott erőfeszítésre, pedig az evangéliumi hitben való kitartó erőfeszítés nélkül senki sem üdvözülhet.
     A tömeges kárhozatveszély kilátástalanságából az Egyház Anyja menedéket és megoldást kínál fatimai kéréseinek teljesítésével. Ezek pedig: az Egyházfő általi Szeplőtelen Szívének való világfelajánlás, az öt első szombatok széleskörű megtartása (a szentségi élet) és a rózsafüzér imádkozása.
     A Mária-jelenések során az 'engesztelés' szó először Fatimában hangzott el. Az Egyház aktivizálása az öt elsőszombati gyakorlat és Mária Szeplőtelen Szívének engesztelése esetében különös hangsúllyal bír! Nem szabad feledni, hogy ennek kérése mindannyiszor egybeesett Oroszország felajánlásának hangoztatásával és nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag hatással lehet korunk Oroszországa és a világ helyzetképének alakulására is!4d6201201171.jpg

Szólj hozzá!

Ha Isten irgalma engedi

Jean-Herve Bazan de Flamanville_1.jpg     Rejtett élete nem tartott örökké. Egészen véletlenül összetalálkozott az őt szentelő Bazan de Flamanville (1) püspökkel, aki igen szívélyesen kikérdezte sorsa felül. Grignon atya bár nem panaszkodott, a püspök szinte belelátott az életébe; „Fiam, te rengeteget szenvedtél!” – mondta, majd hozzátette: azt hiszem bemutatlak Antoine de Noailles (2) bíboros érseknek, hátha tud valami munkát adni.
     Lajos atya legnagyobb csodálkozására, Párizs híres érseke valóban igénybe vette szolgálatát, meglepő és megtisztelő feladatot bízott rá. A Mont Valerien-i remeték között kellett hívatáserősítő lelkigyakorlatot Noailles,_Louis_Antoine.jpgtartania, mivel gőg és békétlenség tört ki köztük. Félő volt, hogy botrányba fullad a szerzetesi közösség.
     Grignon Lajos atya tehát beköltözött a kolostorba és lelkigyakorlatot tartott a remetéknek. Velük kelt, velük imádkozott, böjtölt és dolgozott. Elmélkedésének témájában először a Boldogságos Szép Szűzanya áhítatos megszólításait vette sorra a Lorettói Litániából, különösen sokat időzve a Bölcsesség Széke elnevezésnél. Ezt követően az egész közösséggel kiment a hegyoldali Kálváriához és rámutatott a keresztre: „az Örök Bölcsesség, aki egy olyan
Grignon Mont Valereien.jpgtárgyat szemelt ki végtelen dicsősége jeléül, mely a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de nekünk az üdvösség záloga, mert soha nincs kereszt Jézus nélkül, és Jézus kereszt nélkül! Örüljetek ezért és örvendezzetek, ha Isten részt enged nektek valamely keresztből, mert a legnagyobb jó jutott nektek ezzel, mely a mennyben és magában Istenben van, anélkül, hogy észrevennétek. A kereszt érdeme olyan nagy, hogy ha a mennyei szenteknek lehetne egy kívánságuk, úgy visszatérnének a földre, hogy hordozzák a keresztet. De tévedésbe ne essetek, nem elég csupán szenvedni, mert az ördögnek és a világnak is megvannak a maga mártírjai! Úgy kell szenvednünk és a keresztet hordoznunk, hogy Jézus Krisztus lábnyomait járjuk: ’Kövess engem!’ Ám szándékosan ne szerezzetek magatoknak keresztet és szenvedést, mint ahogy rosszat sem kell tennünk azért, hogy részesedhessünk a bűnbocsánatban! Kell kérnünk a kereszt bölcsességét, mert az igazságot a legédesebb tapasztalat által megerősíti, s a hit fényében a legrejtettebb titkokat engedi meglátni. Vigyázzatok, nehogy azt képzeljétek be magatoknak – mint a büszke, gőgös álszentek –, hogyha keresztetek nagy, ez Isten iránti hűségtek bizonyítéka, valójában inkább bűneitek szeretetteljes büntetése! Biztosak lehettek abban, hogy Isten – küldjön bár mégoly sok keresztet és megaláztatást is –, végtelenül jobban kímél benneteket, bűneitek számához és nagyságához képest, melyeket Isten szentségének fényében kell szemlélnetek! Mérlegeljétek csak bűneitek, hiányosságaitok nagyságát és súlyát, mindezt a vétkeitek miatt fájdalomtól roskadozó és a kereszten haldokló Istenetekre tekintve, szem előtt tartva az örök poklot, melyet ezerszer kiérdemeltetek!
Használjatok fel mindent, s egy darabkát se veszítsetek el az igazi keresztből, legyen az akár csak egy szúnyogcsípés is, vagy valami kellemetlenség a szomszéd részéről! Egy kis lenézésből származó sértés, filléres veszteség, egy kis lelki nyugtalanság, egy kis kényelmetlenség, fájdalom stb. Húzzatok hasznot mindenből mint a kereskedő, aki fillérről-fillérre gazdagodik.
Ha Isten irgalma megengedi, hogy válassz magadnak a keresztek közül, mindig a kicsit de rejtettet válaszd, semmint a látványos nagyot! A kis kereszteket tedd még hasznosabbakká, mint a nagyokat, Isten ugyanis nem annyira a szenvedések nagyságát nézi, mint azt, ahogy szenvedünk!
Sokat szenvedni, de rosszul (felajánlás nélkül), annyit jelent, mint kárhozottként szenvedni. Sokat és bátran szenvedni, de rossz ügyért annyi, mint a Sátán mártírjaként szenvedni. Keveset, vagy sokat, de Istenért szenvedni, annyit tesz mint SZENTKÉNT szenvedni!
A legkisebb benneteket ért kellemetlenség esetén is mondjátok: – Áldott legyen az Isten! – és ajánljátok magatokat Isten irgalmába!”

Szólj hozzá!

Elkerülni? Hogyan, mit és ki által?

lelki szerelem_.jpg     A szerelem több az érzelemnél, az érzelem több a testi vágynál, de mindkettőt felülírhatja a szeretet! Ahhoz, hogy a szeretetet átéljük kapcsolatainkban, először Isten szeretetét kell megtapasztalnunk felénk, ehhez pedig nélkülözhetetlen az Isten felé fordulás: a hit. A szeretet több az érzelmeknél és sokkal több, mint egy jó hangulat. Ezzel szemben a közfelfogás mindarról amit Isten mondott a szeretetről, szexualitásról és intimitásról, azt egyszerű érzésként, szükségletként vagy akár csupán hangulatként állítja be. A Szentírás részletesen leírja mi a szeretetet, az (1Kor 13). Ja, hogy mi a szerelem? Nos, a férfi és nő közti azon vonzódás, melyet nem gondolat, tetszetősség, vagy testi akarat indít, hanem az egész embert hatalmába kerítő lelki érzés. 
     Jézus Krisztus befogadása, a Belé vetett bizalom az, ami az életünket egyensúlyba hozza. A hit Istenben azt is eredményezi, hogy nem megyünk a saját fejünk után. Ő ott van velünk, miután a hitünket és bizalmunkat Belé helyeztük, átélhetjük vele az intimitást. A megbocsátása mindig ott van, hogy megtisztítson a legrejtettebb bűntől, legmélyebb énközpontúságtól, a legsúlyosabb problémától vagy küzdelemtől, amivel szembesültünk vagy szembesülünk.
     Isten hozzáállása a szexuális élethez világos a Szentírásban. Isten a házasságra tartotta fenn a szexust – és csakis a házasságra! Nem azért, mert terhet akar ránk helyezni, hanem mert meg akarja óvni életünket olyan nem várt fordulatoktól, amely szédítő örvényként a kárhozatba vihetnek! Hogy egyszerűbben megismételjem: a Házasság Szentségének oltalma nélküli szex súlyos veszélyt jelent nem csak a földi-, de az örök életre is!
     Még mielőtt bárki is felvetné, miért van az, hogy a „szentségi házasságokban is előfordulnak hűtlenségek, sőt gyakran a válás is?” – nos íme a válasz: a házasság szövetségének meglazulása, nem a Szentség 'hatástalanságának', hanem az életszentségre való törekvés ellanyhulásának vagy hiányának róható fel!
     Márpedig, mindannyiunk életének hat fő területe van: a testiség, az intimitás, az érzelem, a szellem (intellektus), a közösségi viszony és a lelkiélet. Mind a hat részt úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjenek együtt. Mára a hit gyakorlása háttérbe szorult, a szexualitás viszont többletet kapott, mégpedig az intimitás kárára. A gond az, hogy manapság sokkal egyszerűbb testileg kerülni intim helyzetbe valakivel, mint a másik öt terület bármelyikével. Az azonnali kielégülésre való (testi) vágy, az intimitás auráját is rombolja, melynek egyenes következménye a CSAK KIHASZNALTAL.JPGbűntudat és kiábrándultság. A lányok számára az első együttlét, ritkán jár más örömmel, mint a "túl vagyok rajta" ujjongó érzése (ez pedig nem több, mint kijönni a fogorvostól)! És ez rögzül a női agyban, miként a férfi részéről az, hogy mohóságának végeredménye: íme, "boldoggá tettem"! Aztán a férfiak és nők egyik kapcsolatból a másikba ugrálva keresik az intimitást azt remélve, hogy „most majd olyan kapcsolatot találok, ami tartós lesz.” Ám az az intimitás – amely a boldogság kulcsa –, igazában az életünk teljes megosztását jelentené, melyet csak a bensőséges lelki élettel együtt lennénk képesek egészként megtalálni, ez pedig – írd és mondd – feltételezi a Házasság Szentségében való biztonságot! (Forrás felhasználásával!)Szentségi házasság _3.jpg

Szólj hozzá!

     A Szeretetláng, az Istenanya által kiesdett egyedülálló többletkegyelem, a lelkek (az emberiség) megmentésére, ám ebben valamennyiünknek részt kell vállalnunk! 

18-Sacro-Cuore-Gesu (1).jpg

     Úr Jézus: „Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. Cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atyához, akkor az eredmény is bőséges lenne.(II/ 106) Emlékezz vissza, amikor gyermekeid nőni kezdtek, kérted őket, hogy legalább egy órát segítsenek mindennap, mily könnyebbség lett volna ez neked. Szomorú voltál, amikor mindenféle ürüggyel kimentették magukat, és neked kellett egyedül fáradoznod. Leányom, ha csak egy órát segítenétek Nekem, mily gyönyörűségem telne bennetek. Ilyenkor különösen a Nekem szentelt lelkekre gondolok, akiket Szívem választottjainak tekintek, és ők mégsem egyesülnek Velem bensőségesen. Szétszórják őket a világias gondolatok. Legalább te segíts helyettük, de ne egy órát, hanem szünet nélkül! Ne kérdezd hogyan, légy találékony, és ragadj meg minden kis alkalmat, hogy a te áldozataid által a lelkek utáni szomjúságomat csillapítsd.” (vö I/29) Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Ezt kérem tőletek. Ez az a szó, mely felhallatszik Mennyei Atyám trónja elé, és ez az a szó, mely visszatartja Atyám büntető kezét. (III/ 198) Ó, mily óriási hatalom a bűnbánat. Az Isten hatalmát, mellyel büntetni készül, te, ti lefegyverezhetitek. Büntetésre emelt kezeim a bűnbocsánatra készteted te és mindazok, akik mások helyett engesztelnek. (IV/11) Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem!« (I/90)

A Szív lángoló hevülete_1.jpg     Szűzanya: "Legyetek áldozatosak, mert ezáltal sok-sok lélek fog csatlakozni Szeretetlángomhoz. Rajtatok múlik, segítsetek Nekem, hogy a Láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét közös erővel vissza tarthassuk! (I/92) A sátán megvakítását, az egész világ összefogó erejével fogjuk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert felelni kell a reátok bízott tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. (vö III/130) Minél több lesz az áldozatos, imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön. Tehát sorakozzatok fel, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől izzó láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől izzó lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét.” (III/204)

Szólj hozzá!

Az áldozat, imádság, engesztelés 5
 
     Az áldozathozatal első és fő megnyilvánulási formája természetesen az, hogy elfogadjuk azokat a szenvedéseket, amelyeket feladataink hűséges elvégzése jelent számunkra. A fatimai angyal világosan beszélt erről:
"Főként azokat a szenvedéseket fogadjátok el, és viseljék megadással, amelyeket Isten küld rátok."
fatimai kép kondor atyával.JPG     Lúcia később így ír erről: Íme az engesztelés, amit a jó Isten kíván. Íme az áldozat, amit mindenkinek magára kell vállalnia ahhoz, hogy Isten törvényét betartva igaz életet éljen. Ezt az utat Isten világosan meg akarja ismertetni a lelkekkel, mert sokan azt hiszik, hogy az engesztelés kemény önsanyargatást jelent, s ehhez nem érzik magukat sem elég erősnek, sem elég nagylelkűnek. Elbátortalanodnak és berendezkednek egy langyos és bűnös életmódra. Egyik csütörtökről-péntekre virradó éjjel, amikor az elöljáró anya engedélyével a kápolnában voltam, éjfélkor így szólt hozzám a mi Urunk: "Az áldozathozatal mindenkitől megköveteli, hogy teljesítse saját feladatait és betartsa törvényemet. Ma ezt a fajta bűnbánatot kérem és várom el. "  
     Említettük, hogy az önmegszentelődés szolgálata egyénileg is lehetséges, de sokkal eredményesebb, ha társakat keresünk ehhez a munkához. Röviden szólva: kis közösségekben nagyon eredményesen tudunk a Szent Szűz munkatársaiként az önmegszentelődésre és a lelkek megmentésére törekedni. A társ, a közösség ebben a munkában rendkívül fontos, de elsődlegesen lényeges a nyitott szív, a készséges akarat, az elszántság, a meghatározott program és a hozzáértő vezető. Azt a munkát, amit az ember az önmegszentelődésen túl mások lelki üdvösségére fordít, más szóval, amikor áldozatot, imádságot vállal, hogy másoknak a hit ajándékát kikönyörögje, engesztelésnek nevezzük.
     Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent. ,,ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűneiért is'' (1 Jn 2,2). Amikor az ember Jézushoz hasonlóan testét ,,élő, szent, Istennek tetsző áldozatul'' adja (Róm 12,1) önmagáért és embertársaiért, engesztelő munkát végez.phoca_thumb_l_szekko11_2.jpg

Szólj hozzá!

A szenvedés értéke

     Egy ideig minden rendben ment. A vezetőség rokonszenvét teljesen megnyerte ez a fiatal pap, akinek határozott érzéke volt a betegek és öregek gondozására, ráadásul csupán ellátásért készségesen dolgozott, napi 18 órát is, sőt virrasztott a haldoklók mellett. Az azonban hamarosan feltűnt, hogy a bűnösök – kivétel nélkül –, egészen érthetetlen módon vonzódtak hozzá és megtértek. Ez még csak hagyján de csoportokba alakulva, nap mint nap imádkozták a rózsafüzért! Ez már sok volt néhány „humanista” hivatalnoknak, akik féltékenyen nézték Grignon atya sikereit. Hamarosan egységbe tömörülve – hazugságok és rágalmak alapján –, keserű hajszát indítottak ellene. Eltökélték magukat, hogy bármi áron is, de túladnak rajta. Nem csoda tehát, hogy öt hónapi szolgálat után Lajos atya az egyik ebédnél, tányérja alatt találta elbocsátó levelét.
     Bár szentünket mélyen sértette a méltatlan eljárás mégsem tett panaszt. Úgy vélte Isten akarata hogy menjen, de hová?! Nem esett kétségbe. Aggodalmát félretéve hagyta el a Szegényházat, hogy valami szállás után nézzen.
     Felkereste volt szemináriumát a Sulpiciánumot, ám szállás és munkavállalási szándékát gunyorosan kimosolyogták. Mi több, volt lelkivezetője Leschassier és egykori barátja P. Blain atyák egyenesen csúfot űztek belőle. Egyetlen hajdani évfolyamtársa beszélt vele rendesen, Claude des Places spirituális, ám ő is csak ígért, de nem tett semmit. Mária Salpêtrière 111.JPGLujzának írt levelében panaszosan tört ki: „A Salpêtrière kórház nyomorultjaival együtt éltem, együtt imádkoztam és hajlandó lettem volna meghalni is, de itt a vezetőség nem tűri a ’lelket’, a lelkigondozást még kevésbé. Az általános lelketlenség jellemző itt mindenre! Elbocsátottak, nincs hol lehajtsam fejem! Ebben a nagyvárosban mindenki, az emberek és ördögök, háborút indítottak ellenem, amit szívesen és örömmel fogadok. Csak támadjanak, csúfoljanak, rágalmazzanak és akár zárjanak börtönbe is, mert mindez csodálatos ajándék számomra. Nekik viszont sajnos bűn, melyért felelniük kell majd, de én imádkozom értük! Ezek a megpróbáltatások – ha csekélyek is –, átformálnak és nagyban tesznek alkalmasabbá az Isteni Bölcsesség számára! Tehát elhagyhatnak a barátaim, elhagyhat a szerencsém is, de Isten el nem hagy! Ismétlem; egyedül Isten!”
     A lakhely amit a Gondviselés juttatott neki, aligha volt szobának nevezhető, jóllehet a sötétzárkánál némileg jobb volt. A „Rue du Pot ruepotdefer.jpgDefer”  utca egyik leromlott házának lépcső alatti zuga vált „szállásává”, melynek összes bútorzata egy lavór és két szál deszka volt. Ez utóbbit használta szentünk ágyként. Valójában, ez a „kutyaól” is csupán azért volt szabad, mert nem kellett egyetlen hajléktalannak sem. A tulaj, Isten nevében ingyen bocsátotta rendelkezésére, mert azt hitte, hogy koldussal van dolga.
     Montforti Grignon Lajos hosszú heteken át ebben a rideg cellában töltötte fagyoskodva éjszakáit. Reggelente azonban rendszeresen megjelent a közeli bencés nővérek zárdájában, akik minden nap ellátták némi élelemmel. Ezt követően egész napját a szomszédos jezsuita templomban töltötte, ám sem ők, sem a nővérek nem tudtak sanyarú szállásáról.
A megalázó szegénység nem tette elkeseredetté, sőt szíve telve volt örömmel, mert ismerte a máriás lélekkel felajánlott szenvedés mérhetetlen értékét. Úgy gondolta, ha készségesen viseli elhagyatottságát és nehézségeit, bizonyára sok kegyelmet nyerhet el Istentől, későbbi munkájához. Meggyőződése volt, hogy a Szentlélek előbbutóbb tudtára fogja adni szándékát, nem csak a saját, de Mária Lujza és a Bölcsesség Leányai sorsát illetően, sőt a régóta óhajtott Mária Társasága férfi rendre vonatkozóan is. Grignon atya reménye egy percre sem ingadozott, hogy megalapíthatja e két Rendet, és Szűz Mária oltalmába helyezheti őket. (A képen, szentünk beöltözteti Trichet Mária Lujzát.)Trichet Lujza beoltozese.jpg

Szólj hozzá!

Mire kéne vigyázni és hogyan? (Ez csak egy rövid bevezető!)

ábránd.JPG     Az emberi lény testi-neurológiai és pszichikai felépítése milliószorta differenciáltabb és komplikáltabb, mint azt a legmerészebb kutatóbiológus, akár csak hipotetikusan is elképzelte! Az emberi agy másodpercenként egymilliónál több üzenetet dolgoz fel. Az agy mérlegre teszi minden egyes adat fontosságát és kiszűri a viszonylag szükségteleneket, ráadásul az ismétlődéseket törvényszerűségként állítja be. Ez a szűrési folyamat tesz képessé mindenkit, hatékonyan elboldogulni a világban. Az agy másképp működik, mint a többi szerv. Képes érzéseket átélni, álmodni és tervezni, cselekvésekre késztetni vagy ezek iránt érzéketlenné tenni, sajnos azonban a helyes életvitel szempontjából, meg is lehet téveszteni! (vö. http://www.everystudent.hu/a/letezik.html)

     Ezen cikksorozat kezdetén, szükségesnek tartok némi magyarázatot adni arra, hogy a továbbiak fejtegetésében az intelmek jelentős részét, miért elsősorban a 'gyengébb nemre' példázom? Nos egyszerűen azért, mert a férfi libidója, a szexussal kapcsolatos érzelmi-lelki kötöttségei, az ebből fakadó biológiai és élet-következményei jóval egyszerűbbek! Ez persze nem jelenti azt, hogy a hatodik parancs megszegése ne lenne ugyanolyan bűn a férfi esetében, vagy ne jelentene ugyanolyan lelki-, erkölcsi-, etikai- és egészségi rombolódást (a fogamzás és szülés örömét és sokkját kivéve), mint a nő esetében! Röviden: igazságtalan, de az marad és az is lesz! Egy lánynak jobban kell vigyáznia magára, mivel anya lesz! 

SLON3.jpg     A fentiekből következően tehát állítom, hogy az untalan szajkózott „egyenjogúság”, elsősorban nem a formális „jogokban”, hanem az egyenlő esélyekben nyilvánulna meg! (vö. Útravaló húzó 210; a továbbiakban UH) Csak egyetlen példa: az alkohol, nikotin és drog, fiúknál károsítja a spermiumokat (de ez 200 naponta megújul), a lányok esetében ugyanez végleg (!) károsíthatja 2-300 ezer petesejtjük egészét! Sőt! Lánymagzat esetében a bennük lévő petesejtek károsodásával, még unokáik is kárát szenvedhetik a "szabados" életmódnak!

Ó, hőn áhított egyenjogúság! Hát senkiben sem tudatosul, hogy „minél hosszabb egy (egyenjogú) átmeneti kapcsolat, annál inkább a nő húzza a rövidebbet!”? (UH 418) – Na de erről ennyit!

     Mindazáltal, sorozatunkban korántsem erkölcsi megfontolásokról lesz szó, még csak nem is biológiai intimitásokról, hanem nagyon is tényszerű agykutatási eredményekről! (folyt.köv.) MINDENEM MEG VAN, MEGIS KISEMMIZETTNEK ERZEM MAGAM.jpg

Szólj hozzá!

3. Fatimai titok 2.jpgA III. fatimai titokról készült kép, melyet – Kondor atya elbeszélése szerint –, bemutattak Lucia nővérnek és ő elismerően nyilatkozott róla. A látványrajz, olyan részletet is megjelenít, mely a titok leírásában nem-, vagy nem kellően kibontva olvasható. Lucia nővér azonban megerősítette, hogy a kép bal felső sarkában lévő angyal, aki 

3._segredo_gran1_12.jpgjobb kezével a földre mutat, baljában lángpallost tartva, úgy nézett ki, mintha fel akarná gyújtani a földet. A Szűzanya azonban, lángoló Szeplőtelen Szívét a pallos elé tartva, mintegy elhárította a büntetést a világtól! 

Szeretetláng: Erzsébet asszony ezt mondta a Szűzanya kijelentéseként: „Szeplőtelen Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bárka volt!” (Szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26) Tehát a Szeretetláng kegyelme az emberiség megmentője! Mielőbbi kiáradásának kiesdését, a Szűzanya Szent István Országára bízta! "A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét közös erővel vissza tarthassuk! (I/92) Csütörtökön vagy pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjen. Az egy órai idő, amit az engesztelésre fordítotok, legyen lelki olvasmánnyal kezdődő, áhítatos összeszedettséggel teljes ájtatosság, a szentolvasó vagy más módja az imádságnak. (I/38)Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és külön-külön, egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. (...) Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130) Tehát a Szeretetláng egy hatalmas kegyelmi erő, mellyel a Szűzanya meg akarja menteni gyermekeit. 

Fatima: Az engesztelés szó – a Mária-jelenések történetében –, először a Fatimában hangzott el, jelezve egyben az Istenanya további stratégai terveit! A Szűzanya az engesztelésben láttatja meg az Istennel való kiengesztelődés és a lélekmentés eszközét. ... az emberek ne bántsák meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. (LN 151) ... engeszteljétek és vigasztaljátok Istent! (vö Ln 166) "Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!" (1917. október 17)
Szeretetláng: "Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!" (I/103; III/130; III/144; III/164)
(Jézus) "Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök. Cél a megváltó munka sikeres érvényre juttatása!" (II/106)

Fatima: A képen is látható a háromszoros felszólítás: Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!
Szeretetláng: (Jézus) "Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Ezt kérem tőletek. Ez az a szó, mely felhallatszik Mennyei Atyám trónja elé, és ez az a szó, mely visszatartja Atyám büntető kezét. (III/ 198) Ó, mily óriási hatalom a bűnbánat. Az Isten hatalmát, mellyel büntetni készül, te, ti lefegyverezhetitek. Büntetésre emelt kezeim a bűnbocsánatra készteted te és mindazok, akik mások helyett engesztelnek. (IV/11) "Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat. Az Ő Szeretetlángja Engem is lekötelez.” (I/52) Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem!« (I/90) "Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat. Az Ő Szeretetlángja Engem is lekötelez.” (I/52)

Erzsébet asszony megkérdezte: „Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában? (...) Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének Nekem. (I/37) /De/, soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/85) „Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett!” (I/84; II/18.93; III/129; III/140) Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. (...) És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84) Szűzanyánk kérve-kéri, hogy engedjük már Szeretetlángja kegyelmi kiáradását minél előbb az emberiségre árasztani. Ne akadályozzuk, mert rajtunk is múlik! Nagy felelősséggel tartoznak mindazok (...), akik gátolják, vagy felelőtlenül hátráltatják e kegyelmi kiáradást! (IV/ 29)

Szent Szűz arra a kérdésre, hogy mi a Szeretetláng, így felelt: Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12).
Fatima: Párhuzam olvasható Lúcia nővér könyvében. A gyermekek „átható Fényről” beszélnek: „Mindez szívünkbe és lelkünk mélyére hatolt és magában a jó Istenben láttuk magunkat, aki maga volt ez a fény.” (LN 169) „Az Üdvözítőt láttam abban a fényben, amelyet a Szűzanya sugárzott a szívünkbe. (LN 139) Égtünk abban a fényben, amely Isten, és mégsem égtünk el. (LN 142) A fényben felismertük, hogy ki az Isten” (LN 165). Tehát az Istenanya minden lélekben a jézusi lelkületet akarja kialakítani!

Szeretetláng: Ezt a lelket átható és késztető „kegyelmi hatást” kérjük az általános fohászban: »Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!« (IV/36)
Fatima: Lúcia nővér könyvéből (Jácinta): Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, mely a szívemben ég, mellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem! (LN 128)
Szeretetláng: (Jézus) „Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.” (II/109) Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még  nem  volt,  mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (II/93-94)

Szólj hozzá!

Az áldozat, imádság, engesztelés 4

     A hogyan engeszteljünk kérdésre a fatimai gyermekek életáldozata a legszebb példa számunkra. Az égiek hallatlan pedagógiáról tanúskodó útmutatását összefoglalva, a következőket mondhatjuk: 1.) A rózsafüzér napi imádkozása. 2.) A keresztek türelmes elfogadása. 3.) Áldozattá alakítani mindent, amire képesek vagyunk. (A megengedett jókról való lemondásnak gazdag lehetőségei vannak.) A Szent Szűz a harmadik jelenés alkalmával figyelmeztetett: ,,Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: ‘Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért s a Szűzanya Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.''' Végül pedig – mint ismeretes – Mária kérte önmagunk, családunk, közösségünk, nemzetünk felajánlását is az ő Szeplőtelen Szívének.
     Az engesztelésben egyesülünk Jézus Krisztussal, aki a világ megváltásáért szenvedett és meghalt a kereszten. A keresztény élet minden szakaszában meg kell jelennie ennek a mozzanatnak.
Az engesztelő cselekedetek Fatimában nem csupán a Szűzanyára irányulnak hanem közvetlenül Istenre is. Felfedezhetjük ezt azokban az imádságokban, amelyeket a Szűzanya tanított. Meg kell jegyezni, hogy a bűnösök megtérítésének engesztelő gondolatán túl fellelhető az engesztelésnek egy mélyebb és alapvetőbb indítéka, s ez maga az Isten iránti szeretet. A már fent említett imádság is bizonyítja ezt: "Ó Jézusom, irántad való szeretetből... " Ez mutatkozik meg abban is, ahogyan Ferenc válaszolt, amikor Lúcia megkérdezte:
francisco (0001)_1.jpg– Mit szeretsz jobban, vigasztalni a mi Urunkat, vagy megtéríteni a bűnösöket, hogy ne jusson több lélek a pokolba?
– Jobban szeretem vigasztalni a mi Urunkat. Nem vetted észre, hogy Szűzanyánk milyen nagyon szomorú volt, különösen az utolsó hónapban, amikor azt kérte, ne bántsák már többet a mi Urunkat, hiszen már annyira megbántották ... Szeretném megvigasztalni a mi Urunkat és azután megtéríteni a bűnösöket, hogy többet már ne bántsák meg Őt.Fatimai pásztorok 09.jpg

Szólj hozzá!

Hívás és hivatás 2

     Sajnos, az új Poitiersi püspök nem nézte jó szemmel szentünknek a Máriás néplélekre alapozó kórházi és hivatást segítő tevékenységét. Ismét el kellett hagynia a szegényházat és a baj ezúttal sem járt egyedül! Röviddel azután, hogy Mária Lujza megtette első felajánlását Égi Édesanyjának, Lajos atya, a Párizsban élő húga, Guyonne Louise anyagi gondjairól értesült, aki egy baráti családnál lakhatott, de a továbbiakban nem kívánták megadni ezt a kedvezményt. A szegények közt is a legszegényebb papfivérnek kellett valahogy gondoskodni róla.
A több hónapos párizsi tartózkodás eredményeként, Lajos atyának sikerült húgocskáját elhelyezni a Rambervillersi Örökimádó Rend zárdájába. Végül, öt hónapos – igen nagy megpróbáltatásokkal teli – távollét után gyalog visszatért Poitiersbe. Épp jókor, mert 1703. januárjában Mária Lujza kihallgatást kért a püspöktől (Jean-Claude de La Poype de Vertrieu), hogy beleegyezését kérje örökfogadalmi szándékára. A püspök kétkedett, hogy a nagynevű Trichet család leánya képes lenne a Bölcsesség Csoport tagjaként élni, de látva a lány őszinte elhatározottságát, engedélyezte a fogadalmat és a beöltözést.
grigni10.jpg     Lajos atya tanácsára a nővér beöltözése 1703. február 2-án meg is történt, jóllehet még egyházilag el nem fogadott szerzetesrend tagjaként. Ám, Jézus segítőtársának lenni az mégiscsak szolgálat, és ez elegendő volt a szerzetesi nevén most már Jézusról nevezett Mária Lujza nővérnek. Pedig – tegyük hozzá –, édesanyja majdnem kitagadta leányát, sőt panaszra ment a püspökhöz, hogy ne engedélyezze a „kéziszőttes rongyok” viselését! A püspökatya azonban nagy türelemmel felvilágosította Madame Trichet:
− Asszonyom, legyen hálás az Istennek, hogy szerzetesi hivatást adott a lányának. Ha ő ezt nem fogadná el vagy ön megakadályozná ebben, biztosra veheti, hogy boldogtalan lenne egész életében. Hasonlóképp járna ha férjhez menés helyett inkább apácának állna be, mert a hivatás a fontos! És úgy néz ki, hogy leánya megtalálta! Ne feledje továbbá, hogy ezáltal lánya már nem önhöz, hanem csak Istenhez tartozik!
escanear0063.jpg     A főpásztori szavak bátorítást adtak Mária Lujza nővérnek, de legalább ennyi ráfért volna lelkiatyjára is, aki korántsem kapott biztató eligazítást püspökétől. 1703. áprilisa volt és immáron tizenhét hónapot töltött el a Szegényház ügyeivel, bár kénytelen volt ezidő alatt kétszer is megszakítani. A püspök, bár elismerte szentünk kiváló szervezőkészségét, megköszönte eddigi munkáját – baráti gesztussal hozzátéve –, ha erre jár, szívesen látják. Furcsa volt ezt hallani, különösen, hogy szavaiból kiérződött, valójában az atya tanításával, lelkipásztori ténykedésével nincs megelégedve (legalábbis tanácsadóinak információi alapján), azzal a bensőséges Istenember kapcsolattal, melyet a tiszta Máriatisztelet által valósított meg. Mint pusmogták: „Így túl ’családias’ Istennel a kapcsolat, melyre mi emberek nem lehetünk méltók!” Sajnos ez a felfogás erősen „janzeni” volt, nagy lelki kárára a kórház Istenre szomjazó szegényeinek.
     Grignon atya engedelmesen elbúcsúzott tehát Mária Lujzától és gondozottjaitól és 195 km-es gyaloglással újból Párizsba ment. Elhatározta, hogy ott a Páli Szent Vince által elsőként alapított „Salpêtrière” nevű Salpêtrière 11077.jpgszegényház szolgálatába lép, mint káplán és általános munkaerő. Ötezer szegényt gondoztak itt közköltségen.

Szólj hozzá!

Az Élet ajándék

rozsafuzeres kismama.JPG     Valóban fel kell készülni egy új Élet fogadására több szempontból.
Azonban, ha gyermeki szívvel hisszük, hogy a Magasságbeli, a Teremtő küldi és segít vállalni, akkor meg is adja hozzá az erőt, a lehetőségeket a felneveléséhez.
     Mi édesanyák kilenc hónapon át hordozzuk a magzatunkat és utána szüljük világra őket.
Vajon Isten, a Teremtő, az Alkotó egy pillanat alatt küldi a lelket a földre? Nem hiszem! 
Ott vagyunk az Ő örök tervében.
A léleknek Istenben van az otthona, s Ő az új Életet felkészíti, dédelgeti, ellátja tanácsaival és csak utána érkezik közénk.
     Amikor egy festő vagy szobrász eltervezi művét, együtt lélegzik alkotásával. Vele mozog, megalkotja, nem is nagyon képes másra gondolni.
     Isten a mi Alkotónk! Tehát, Ő a Teremtő ne lenne velünk születésünk előtt? Lehetetlen! Ám ne feledjük, hogy Ő nemcsak Teremtőnk, nemcsak Alkotónk, hanem az édes Apukánk. Mindenek Atyja, Aki gondot visel édes gyermekeire – bátran hívhatjuk tehát úgy, mint Jézus: Abba, Atyánk! Hihetjük, hogy Ő, mint a Legcsodálatosabb Édesapa, ölelő karjából úgy küldi a nagy földi útra gyermekeit, hogy szerető intelmeivel ellátja valamennyit azért, hogy egyszeri és megismételhetetlen életüket beteljesíthessék.
Hiszem, hogy Ő formál, nevelget bennünket mielőtt a Földre küld minket.
Ez azonban csupán az én hipotézisem! 
Hogy igazam van-e, megtudom majd az Örök Hazában. (H. Mária)

A történet bizonyságául a kórházi zárójelentés!B.lelet1.jpg

Szólj hozzá!

FATIMA (Lúcia nővér): »A Szűzanya szavai világítótoronyként sugározzák a fényt nekünk! ladymercy.jpgTulajdonképpen ismerjük gyengeségünket és tudjuk, hogy a magunk erejéből nem vagyunk képesek az örök élet gyümölcseit hozni, csak Krisztussal egyesülve, ahogy Ő is mondja az evangéliumban: "Aki bennem marad s én őbenne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek" (Jn 15,5).
Ezért ígéri meg nekünk Égi Édesanyánk Isten kegyelmének vigasztalását: vigaszt abban az értelemben, hogy ez az erő gyengeségünkön segít, hogy a kegyelem vigasztal, lelkesít és oltalmaz bennünket. Ebben a bizonyosságban gyökerezik az a bizalom, amellyel Isten iránt kell lennünk.
Elviselni az áldozatokat, amelyeket nap mint nap meg kell hoznunk, lassú mártíromsággá változik, amely megtisztít bennünket és a természetfelettihez emel fel, hogy lelkünk találkozhasson Istennel, a Szentháromság bennünk való jelenlétének légkörében. Semmihez nem hasonlítható lelki gazdagsággal találkozhatunk így! Aki ezt megértette, az a Fényben él: a Fényben, amely nem a Nap fénye, nem is a csillagoké, hanem azé a kiapadhatatlan forrásé, ahonnan minden egyéb fény származik és kapja létét. Ez élő Fény, amely mindent lát és mindent átjár, ugyanakkor világít és fényénél látjuk, amit meg akar mutatni. Ez Isten élő Fénye.« (A fatimai üzenet felhívásai: 128-129)

SZERETETLÁNG Lelki Napló: Oly sok bűn van az országban. szeretetlang madonna_1.JPGSegíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz (I/37), mely maga Jézus Krisztus! (I/107)
Én, a kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíd fényként fog kigyúlni. (I/58) Szeretetlángom fényétől megvakul a sátán! (III/236)
A Szűzanya: Leánykám, Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem melegségét is teljes erőmmel reátok óhajtom árasztani, óriási erővel robban felétek, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek! (…) Nagy felelősséggel tartoztok ezért. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen! Ne napoljátok el ügyemet. A sátán sem nézi tétlenül, rettentő nagy erőfeszítéseket tesz. Érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt. Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (vö. II/18)
Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! És a sátán gyűlöletének tüze (is) már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme sikerrel jár. (De) az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! Ezt a Szeretetlángot adtam Én most kezedbe, és rövidesen eljut rendeltetéséhez. A szeretetemből kicsapó lángok oltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell Nekem az áldozat, a te, a ti áldozatotok, hogy a lelkekben uralkodó, a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. (III/203)
Tehát sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől izzó láng. (III/204) Ezt a belső mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni. (I/90)
 A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől izzó lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét. (III/204) Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak, és a világosság fényessége át fogja hatni a földet. (III/224)
Minden csepp kis szenvedés, melyet a tiszta áldozat és szeretet árán hozol meg, a Szentháromság gyönyörűségére szolgál, és Velük együtt is fogod élvezni. (II/107) 

Szólj hozzá!

Az áldozat, imádság, engesztelés 3

     Ma szemünk előtt teljesül be mindaz, amit Isten Anyja Fatimában mondott, nevezetesen, hogy az Oroszországban kifinomult ravaszságú kommunizmus, változatlanul terjeszti tévtanait az egész világon. ==MAOS-DE-NOSSA-SENHORA-COM-O-TERÇO_2.jpg

     XI. Pius pápa 1937. március 19-én megjelent Divini Redemptoris  kommunizmusról szóló enciklikáját kell elolvasni, hogy valaki megállapíthassa, mennyire nem halott a kommunizmus, sőt, hogy tanai az egész világot egyre jobban uralják, és sajnos Anyaszentegyházunkat, a katolikus Egyházat is megmérgezik. Hogy magunkat e zűrzavartól és lelkünk elvesztésétől megmentsük, adta nekünk az Ég fő ellenszerként a szent rózsafüzért, amelynek az október hó különös módon van felajánlva. A rózsafüzér már évszázadok óta bebizonyította különleges erejét. ( Forrás )
     A Szent Szűz minden jelenésében és üzenetében, hangsúlyosan kéri a rózsafüzér imádságot, mint a gonosztól való oltalom és a lélekmentés hatékony eszközét A fatimai üzenetben kifejezetten az engesztelés egyik módjaként ajánlja. A Szeretetláng üzenete is hasonló drámaisággal aktualizálja az „áldozat és imádság” szükségét! És megvallhatjuk, hogy talán épp a rózsafüzér az, amely megfelel az áldozat és imádság mindkét kritériumának. Értem ezalatt, hogy sajnos sokan "öregasszonyos bogyózgatásnak" vagy fölösleges ismételgetésnek tekintik, holott ép ez a "zörgessetek" (Lk 11,9) egyik módja, mely egyben az elmélkedő imakészség szép példája! 
MriaSzveSzeretetlngja.JPGA Szűzanya: »Mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok!  A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie mindent elvett tőletek! A reményvesztetteknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim,  imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létre jönni lelketekben.« (uo. IV/30)
   A Szűzanya arra biztat; hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, ajánlja fel önmagát és szeretteit Szeplőtelen Szívének. Imádkozzák a rózsafüzért és fogadják szívükbe az Isten és emberszeretet tüzét, működjenek együtt lélekmentő anyai vágyával. Az engesztelő szentórák megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. „Általad kívánom nyilvánosságra hozni Anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásom mindenek előtt hozzátok intézem s veletek összefogva akarom a világot megmenteni!” (uo. III/140)

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 027_ThomasVillanova.jpg

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Hívás és hivatás

louis-marie-grignon-img073.jpg     Egy napon 1702-ben felkereste a gyóntatószékben egy nemesi család tizenhét éves lánya, Trichet Mária Lujza. Ő nővérétől és bátyjától halott a lelkigyakorlatairól híres Grignon atyáról, sőt fivére egy ilyen előadáson ismerte fel a papi hivatását.
– Ki küldött hozzám? – kérdezte a gyóntató.
– A nővérem, atyám! – válaszolta a lány.
– Nem gyermekem, bizony nem a nővéred, hanem egyenesen a Boldogságos Szűz! – válaszolta neki Grignon atya, mert mindjárt felismerte benne jövendő munkatársát, a tervezett szerzetesrend első tagját.
Elbeszélgettek.
– Imádkozod rendszeresen a rózsafüzért? – kérdezte az atya.
– Sajnos nem! – hangzott a rövid válasz.
– Pedig elengedhetetlenül szükséges, mert a rózsafüzér a legegyszerűbb és a legbiztosabb eszköz a nagy kegyelmek elnyerésére! – mondta az atya, majd folytatta: – És a Lorettói litánia! Ó, ha tudnád, mennyire kedves az Istenanya előtt, ha így szólítgatjuk: Örömünknek oka! Titkos értelmű Rózsa! Mennyország Kapuja! Betegek gyógyítója! Mától fogva minden nap e litániával szólítsd meg Égi Édesanyád, és elnyerhetsz minden kegyelmet saját magad és munkád számára! Tudod leánykám, épp a te korosztályodnak lenne a legfontosabb! Ne gyötörd tovább magad a kérdéssel, mert egy napon apáca leszel!
     Mária Lujza nagyot nézett.
e 019 (1).jpg– Hol és miféle apáca? – csodálkozott a lány. Lajos atya azonban meglátta a lány értetlenségét és így folytatta:
– Belépsz a Bölcsesség Leányai közösségbe, mely egy szerzetesrend lesz. Életeteket iskolákban, kórházakban és árvaházakban töltitek és Krisztus szeretetét kell sugároznotok a lelkekbe, az Érte végzett munka által. És ami ennél is több: az életszentségre kell segíteni azokat, akikkel az élet összehoz benneteket azáltal, hogy bevezetitek őket a Boldogságos Szent Szűz valódi tiszteletébe, az igazi Mária-tiszteletbe! Részt vállalni Jézus megváltó munkájában, az Ő szolgálatába állni, s mi több; rabszolgájának ajánlkozni Máriában!
     És úgy is lett! Lujza, hamarosan beköltözött a kórházba és tagja lett a Bölcsesség Leányainak. Mivel a jó szándék vezette, minden munkában és imádságban szívesen részt vett, de azt, hogy miért áll egy hatalmas kereszt épp a terem közepén, ezt nem értette. Meg is kérdezte Lajos atyától. A válasz felért egy hónapos lelkigyakorlattal:
A kereszt az szenvedés, a felajánlott szenvedés pedig bölcsesség! Készségesen vagy kelletlenül, de szenvednünk kell! Akár szentként a földön, akár bűnhődőként a tisztítótűzben, akár kárhozottként a pokolban! Ha nem hordod keresztedet örömmel mint Jézus Krisztus, vagy türelemmel mint a Jobb Lator, akkor szenvedsz majd mint a Rossz Lator! Akkor majd fenékig kell ürítened a legkeserűbb kelyhet anélkül, hogy a kegyelem bárminemű vigasztalásában részesülnél. Minél inkább erőt veszel magadon a türelmes szenvedésben, annál inkább előre haladsz Jézus Krisztus szeretetében. Ennek felismerése, az Üdvözítő Szeretet szándékának felismerése, az isteni Bölcsességé, aki maga Jézus Krisztus! Erre figyelmeztet a Kereszt, melyet nemhogy a lakásunk közepébe, de szívünk és gondolataink közepébe kell helyeznünk! – válaszolta Lajos atya. (Nevezett keresztet lásd alább!)
trichet Maria Luisa.jpg     Trichet Lujza könnybe lábadt szemmel hallgatta az atya szavait, és úgy érezte, hogy választ kapott élete nagy kérdésére. Jézus rabszolgájának lenni Mária által, ez a leggyönyörűbb és a legdicsőségesebb dolog ezen a világon. Ó, Jézus! – sóhajtotta a lány.
    És íme, egy gazdag család „szeme fénye” Krisztusért örömmel osztotta meg sorsát és eledelét a szegényekkel, s értük dolgozott. Alávetette magát a vak asszonynak, aki a csoportot vezette.
Lajos atya egy gyönyörű „Önfelajánlási imát” írt a nővérnek, amit az naponta elimádkozott: Ó, Dicsőséges Szent Szűz, Istenanya, Mária! A Mindenható Isten és az egész Mennyei Udvar jelenlétében, Édesanyámnak és Úrnőmnek tekintelek! Felajánlom és Neked szentelem magam, mint rabszolgád; – testemet lelkemet, minden külső és belső javamat –, sőt jó cselekedeteimnek múltbani, jelen és jövőbeni érdemét is! Reád bízom Szép Királynőm, hogy teljes joggal rendelkezz velem és, kivétel nélkül mindazzal, ami hozzám tartozik! Tetszésed szerint cselekedj teljesen szabadon, Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek javára, időben és örökkévalóságban! Amen.croix_de_poitiers 01.jpg

Szólj hozzá!

6. Az iskola

kezek_egymason.jpg     Régóta sejtettem, de ebben az időben már bizonyossá vált előttem, hogy a Madonna karján kicsi lánykámat láttam. Ó, hogy is lehet, hogy nem vettem igazán tudomásul, hiszen némileg édesanyámra hasonlított!
     Könyörögtem Isten Anyjához, Máriához és kértem Őt, segítse, hogy lányunk megszeresse az iskolát, hogy bírja a közösséget.
     Aztán Bencével elhatároztuk, hogy elvisszük őt egy szép zarándokútra. Szívesen jött, már azért is, mert élt-halt a bátyjáért. Ez a rajongó szeretet egész életében megmaradt iránta. Amikor beszélni kezdett, a „mama” mellett bátyját szólongatta. Ő volt a példaképe, édesapja pedig az első „szerelme”.Hazatérve az útról Sára kijelentette:
– Mama, iskolába akarok menni!
– Kicsikém, nem szeretnél egy évvel később? – erre, felemelte a fejét és határozott hangocskájával válaszolta:
– Nem! Most akarok iskolába menni!
     Orvosi javaslatra itthon maradtam vele, munkám innen kezdve otthonomhoz kötött. Nem volt fontosabb számomra, mint a családom, ami az okos, de érzékeny kisfiam számára is biztonságot jelentett.
     Az én bátortalan, félős kislányom attól fogva még betegen is iskolába kívánkozott. Fáradékony volt szegényke, dekoncentrált, hamar lehajtotta fejét és elaludt leckeírás közben. Így az első három elemi nem volt könnyű a számára.
     Visszahúzódó kisgyermek volt, kevés kislány állt közel hozzá. Viszont ritka kötelességtudattal rendelkezett.
Az általános iskola után gimnáziumba járt, majd egyetemre ment. Két egyetemet végzett el – ma embereken segít, ez a hivatása. Amikor az első egyetemi diplomája után kijelentette, hogy tovább akar menni, mert megtalálta, amit keresett és egy másik pályát választott – örültünk.
     Eszembe jutott Sia barátnőm figyelmeztetése:
„Soha ne gátold meg a pályaválasztásban, erre nagyon ügyelj!” „Ne várj el tőle többet soha, mint amennyit elbír végezni!”
     Férjemmel együtt támogattuk. Hogy saját lábára álljon, munkát keresett magának, amellett járta végig a második egyetemet. Nem lehetett könnyű számára, mert a túlterhelést ma sem bírja a szervezete.
lelki szerelem_.jpgÉveken át balettozott, lovagolt, teniszezett,           ír-táncra járt és ma is fut, tornázik.
Házasságban él, jó férjet küldött számára az Úr. Istennek hála, élete rendezett. (folyt.köv!)

Szólj hozzá!

FATIMA (Lúcia nővér): Jézus azért vette magára a kereszt súlyát, hogy letörölje a bűn foltjait. De ahhoz, hogy Krisztusnak ez a tette 3 Először esik el.JPGhasznos legyen számunkra, mindenkinek hittel, szeretettel kell saját keresztjét vinnie Krisztus után; Krisztussal egységben. Más szavakkal: szükség van az Istennek felajánlott és elfogadott áldozatra saját és testvéreink bűneiért. Az üzenet ebben az értelemben kérdezi mindannyiunktól:
«Föl akarjátok magatokat ajánlani a jó Istennek? El akartok viselni minden szenvedést, engesztelésül a bűnösök megtéréséért?» De a mi törékeny természetünk számára, amelyet a bűn meggyengít, az állandó, nagylelkű és dicséretre méltó áldozathozatal nem lehetséges Isten kegyelmének különleges segítsége nélkül, ami fenntart és erősít bennünket. A Szűzanya ezért válaszolt a szegény és alázatos gyermekeknek a kegyelem segítségének ígéretével: "Sokat kell tehát szenvednetek, de Isten kegyelme megerősít benneteket». (A fatimai üzenet felhívásai: 128)

SZERETETLÁNG Lelki Napló: Jézus: Azért izzadtam vért. Azért 8 Jézus és az asszonyok.JPGkoronáztak tövissel. Önként feküdtem szent keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen (külső alá), szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. (I/73-74)
Ahová állítottalak, ott álljátok meg helyeteket szilárdan, önfeláldozóan! Én mindent kitaláltam, hogy csak értetek szenvedhessek, és ti, kényelmesek, semmi készséget sem mutattok, csak mentegetőzés az egész életetek. Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet Én is magamhoz öleltem, és feszítsétek fel már magatokat, miként Én, mert nem lesz örök életetek! (II/110)
Légy te az Én kis napraforgóm, és fordítsd Felém olajos magvaidat, melyek az isteni Nap sugarában megérnek.” Egy másik alkalommal ezt kérdezte: „Akarod-e, hogy olajos magvaid mind duzzadtabbak legyenek? Ha igen, akkor fogadj el minden áldozatot, melyet felkínálok, mert olajos magvaid csakis így lehetnek hasznosak. És akarod-e, hogy olajos magvaidat kisajtoljam? Ha igen, ezt csakis a meghozott áldozatok árán érhetjük el. Ezek a szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek üres mécsesébe hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, candle-animated.gifmelyet szenvedéseid árán kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull még azokra a lelkekre is, akiknek nincsen mécsesük. Ők keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üdvösségre vezető utat.” (II/23-24)

Szólj hozzá!

Az áldozat, imádság, engesztelés 2

    A pápák sora kifejezetten buzdított a rózsafüzér imádságra. Ez az ima a legmélyebb evangéliumi igazságokat tartalmazza. Fatimában, ebben az egyszerű faluban az est beálltával az emberek összegyűltek a tűz mellett, hogy áhítatosan és nyugodtan elimádkozzák a rózsafüzért. Talán ez volt az oka, hogy az áldott Szűz éppen azon a helyen jelent meg, ahol őt ilyen áhítatosan tisztelték. Kétségtelen, hogy minden megjelenése alkalmával ajánlja, hogy "minden nap" imádkozzák a rózsafüzért ... Ő maga úgy mutatkozik be, mint a Rózsafüzér Királynője. Fatimában a rózsafüzérhez van kötve a béke elnyerése és több más jótétemény az emberiség számára. (Megjegyzésként: Az Égi Anya, nem ilyen-olyan rózsafüzért kért, hanem a "rendes", az un "domonkos-szentolvasót"!)
fatimakkv.gif     A Szent Szűz már az első jelenés alkalmával lelkü(n)kre köti: ,,Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért.'' Nagyon feltűnő, hogy Mária mind a hat jelenése során kéri a rózsafüzér napi imádkozását. Már idéztük a negyedik jelenés (1917. augusztus 15.) napján elhangzott fontos kérést, miután a gyermekek részesültek a kárhozat szörnyű látványában. A Szűzanya a következőket mondta: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot, a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.'' Az augusztusi látomás után a három gyermek szinte halálra vezekelte magát ,,a szegény bűnösök'' megmentéséért. Még vezeklőövet is hordtak, de ezt csak nappal tehették, mert éjszakai viselését a Szent Szűz megtiltotta nekik.
fr-augustin-fuentes-fatima-third-secret-sister-lucy-interview-dec (1).jpg     Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta P. Augustin Fuentes-nek: „Nézze, atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár evilági, mulandó, akár szellemi, bármelyikünk privát vagy családi életében vagy vallási közösségekben, vagy a népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani. Nincs olyan probléma, ismétlem Önnek atya, akármilyen súlyos legyen is, amit a rózsafüzér imádsággal ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni. A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni.”
  

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság

     Lajos atya úgy tervezte, hogy a Poitiers-i kórházban (melyet szegényháznak is neveztek), lelkészi és mindenes állást vállal. Bejelentkezése az Egyházi Hatóságnál azonban Mgr. Anton Girard de Borna püspök távolléte miatt sikertelen volt. 1701. augusztus 25-én felettébb csodálkozott ezek után, a püspöki kihallgatásra való értesítésen. Az izgatottságnak legkisebb jelét sem mutatva jelentkezett a püspöki titkárnál, akit ez "nyugalom" felettébb bosszantott.
e photo49.jpg     Poitiers püspöke szinte megkülönböztetett szívélyességgel fogadta az egyszerű öltözetű fiatal papot és megbízta a 400 fős Poitiers-i kórház gondnoki és lelkészi feladataival. Mint később kiderült, maguk a kórház szegényei kérelmezték Grignon atyát a püspöktől. Az az egykét alkalom ugyanis, amikor náluk szállt meg elég volt, hogy szívükbe zárják a szegény módjára élő papot.
     A kórházban nagy zűrzavar uralkodott, mert az alkalmazottak nem engedelmeskedtek a vezetőségnek, mely egyrészt zsugori volt, másrészt pedig pazarló. A torzsalkodás végeredménye az volt, hogy a betegeket elhanyagolták, az élelmezés nyomorúságos volt, gazdaságilag meg egyenesen fenntarthatatlanná vált az intézmény. Lajos atya hamarosan belátta, hogy a lelki gondozáson kívül a betegek testi segítségre, a személyzet pedig erkölcsi nevelésre szorul.escanear0075.jpg

     Személyesen járta a várost, hogy élelmet és adományokat kolduljon a kórház számára. Az összegyűlt pénzből megjavíttatta az épületet és a kápolnát. Hihetetlen munkabírására jellemző, hogy még a betegek ápolásában is segédkezett, kimosta és bekötözte sebeiket. Mivel a püspök őt bízta meg a kórház irányításával, nekifogott az alkalmazottak megrendszabályozásának is. Ezek azonban hamarosan fellázadtak ellene, olyannyira feszültté téve a kapcsolatot, hogy az atya jobbnak látta, ha eltűnik egy ideig. Elment, hogy lelkigyakorlatot tartson a jezsuitáknál.
     Távolléte alatt halálos járvány tört ki a kórházban, melynek néhány zúgolódó alkalmazott is áldozatul esett. Ezt többen Isten büntetésének fogták fel. Tekintve, hogy az atyáról az a pletyka terjedt el, hogy végképp távozott a kórházból, kénytelenek voltak félelmükben visszakönyörögni.
escanear0056.jpg     Lajos atya belátta, hogy az ember semmiféle nagy dolgot sem valósíthat meg, ha nincs mögötte támogató imaháttér! Ez késztette őt, hogy a betegekből egy kis csoportot gyűjtsön maga köré, akik imáikat és szenvedéseiket felajánlva kiesdik Isten kegyelmét. A Bölcsesség Leányainak nevezte el a női imacsoportot, (melyből később kifejlődött a hasonló nevű szerzetesrend, akik majd földi ellenszolgáltatás nélkül, egyedül Isten szeretetéért szolgálják a szegényeket). Lajos atya kinevezett közülük elöljáróként egy vak asszonyt, de szinte valamennyien fogyatékosságban szenvedők voltak. Kórtermük közepén egy hatalmas fakeresztet állított fel, mely a Kereszt Bölcsességére emlékeztette valamennyiüket.
     1702. márciusában, mikor Grignon atya még csak négy hónapja tevékenykedett a szegényházban, elhunyt Mgr. Antoine Girard, Poitiers főpásztora. „A püspök volt az első igazi barátom” – sóhajtotta Grignon atya fájdalmasan. Szorongása hamarosan beigazolódott, mert Mgr. Claude de la Poype de Vertrieu (1655-1732) személyében, egy képzett, jóindulatú, de janzenista befolyás alatt álló püspök került az egyházmegye élére.
Grignon Lajost, a lélekpendítő beszédű papot már megismerték az egyházmegyében. Különösen a fiatalok körében vált rendkívül népszerűvé lelkigyakorlataival; a tökéletes Mária-tiszteletről és a tiszta élet Máriával Jézusért témakörű elmélkedésivel. Az eladósorban lévő lányoknak megalakította a Szüzek Társulatát és külön lelkigyakorlatot tartott nekik, melynek végeztével egy éves fogadalmat tetetett velük, hogy egy évig nem mennek férjhez és kerülnek minden flörtöt. Bizony sokak egész életükben hálásak voltak Lajos atyának a „gondolkodási idő” megszabásáért, mert a hivatásukról való elképzeléseik és vágyaik letisztultak, sőt sokuk mellett csak az a fiú tartott ki, aki valóban lelkileg kötődött választottjához. Voltak akik hamarosan beléptek a Bölcsesség Leányai közé, szolgálni Istent. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

A küzdelmek éjszakája (folytatás)


kislany_n.jpg     A küzdelem azonban korántsem ért véget. Sárika szorongott a közösségektől. Három éves elmúlt, amikor megpróbáltuk az óvodát – Sia, nem helyeselte és neki lett igaza.
     Négy napot töltött el ott, de nem bírta. Szorongásai voltak, bele betegedett. Azonnal kivettem. A Szabadsághegyen megvizsgálták, az ottani pszichológus letiltott minden ilyen jellegű próbálkozást. Gondos anyai felügyeletet ajánlottak.
     Elmúlt négy éves, sajnos nyálkahártya gyulladása miatt kórházba került kivizsgálásra. Én nem akartam, de az egész család így látta fontosnak.
Szegény kicsi nem bírta a távollétet, sokat sírt, megszidták érte, keményen bántak vele. Hiába mondtam el születésének előzményeit, következményeit, mit sem törődtek vele. Sőt, be sem engedtek hozzá akkor, amikor látogatás volt, május 1-én.
     Azt mondta a nővér, hogy nincs látogatás. Kicsikém látta, hogy jönnek-mennek az anyukák és mi sehol. Járt körbe a látogatók között, keresve bennünket, szólongatva „mama, papa” és sírt. A szülők mesélték el, amikor másnap bementünk. Ekkor már félrebeszélt.
A karomba kaptam és mondtam, hogy azonnal hazahozzuk, de vasárnap lévén nem volt ott az ő orvosa. Nem akarták elengedni, zárójelentés hiányában, várjuk meg a másnapot – én azonban hajthatatlan voltam.
– Ezt nem fogjuk tűrni, ahogyan bántak ezzel a kicsi gyermekkel! Kérem az ügyeletes orvost!
     Nagy nehezen előkerítették, vagy egy órát vártunk rá, de nem akarta elengedni a kezelőorvos beleegyezése nélkül. Közölték, hogy innen nem lehet csak úgy kivinni.
– Akár engedik, akár nem, én most azonnal kiviszem innen a kislányomat! Ha kell, rendőrt is hívok! Mit képzelnek?! Csak nem gondolják, hogy akár egy órára is itt hagyom?? – remegtem a dühtől.
     Dénes is ezt hajtogatta és keresztmamája is, aki velünk jött látogatni.
– Szeretném látni – mondtam – ki akadályozhat meg abban, hogy a saját gyermekemet hazavigyem?!
     Végül az ügyeletes orvos aláíratta velem a papírt, hogy saját felelősségemre viszem haza a kicsit. Úgy éreztem, hogy ha megállítanak, nekik megyek. Karomon volt Sárika és szorosan magamhoz ölelve vittem ki a kórház kapuján.
     A gyerek nyakamba kapaszkodott. Nem volt teljesen magánál, össze-vissza beszélt. Sia azonnal kijött és mondta: „ezzel a gyerekkel ilyesmit soha többé nem szabad tenni!” Sára ezután nem akart kijönni az ágyból, magára húzta egészen a takaróját és hallgatott.
Végül bábozás alatt jöttek elő az emlékei, hogy mit tettek vele a kórházban. Kiderült, hogy kísérleteztek.
     A Szabadság hegyen annyira felháborodtak, hogy jelentést írtak erről a felettes szerveknek.
     Egy teljes hét kellett ahhoz, hogy a kicsi feloldódjon, ismét játsszon és mosolyogjon. Próbálkoztam gyerektornára íratni, de kifutott onnan, nem bírta.
     5 éves elmúlt, amikor iskola előkészítőbe kezdtük járatni, de nem akart iskolába menni. Pedig azonnal lett egy aranyos barátnője, akivel a mai napig is jóban van. (folyt.köv!)a kereszt mindig jelen van.jpg

Szólj hozzá!

FATIMA (Lúcia nővér): Az üdvösséghez, mindannyiunknak ki kell inni az áldozat és a vágyainkról való L6889c1a4.jpglemondás kelyhét, s nem szabad hagynunk, hogy rossz hajlamaink rossz útra térítsenek bennünket, le kell mondanunk túlzott kényelemszeretetünkről, sőt, ugyanakkor boldogan kell fogadnunk minden áldozatot, amelyet az élet kér tőlünk, legyen az anyagi, fizikai, erkölcsi, társadalmi vagy szellemi áldozat.
Az. önmegtagadás áldozata mindenkit elér, még azokat is, akiknek nem adatott meg az a boldogság, hogy a hit adományát birtokol hassák. Ők is találkoznak útjukon az áldozattal, mert az egész emberiséget megjelölte Krisztus megváltó keresztjének jele, még azokat is, akik nem ismerik ezt a jelet, vagy nem akarják előnyeit kihasználni. Mindannyiunknak vinni kell Krisztus keresztjének azt a darabját, amelyik nekünk jut a Megváltás művéből, mert a kereszt a bűn miatt súlyos, vagy inkább a bűn teszi súlyossá a keresztet. (A fatimai üzenet felhívásai: 127-128)

SZERETETLÁNG Lelki Napló: Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre - 1982 00041.JPGjutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.” (II/106) Ne csak ímmel-ámmal tegyétek azt, amit tesztek! Égjen, mint a csipkebokor, mely égett, de el nem égett. Ilyen áldozat kell Nekem, mely soha el nem ég, és szeretettől égő tüze Hozzám ér.” (II/108-109)
Minden kis felkínálkozó cselekedetedre tedd rá a szeretet nyomatékát, a határozottság pecsétjét, hogy önfeláldozó szeretettel fogadod, s ezáltal megváltó munkám boldog részesévé tehesselek. Ez azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra az örök boldogság részesévé tettelek. Minden csepp kis szenvedés, melyet a tiszta áldozat és szeretet árán hozol meg, a Szentháromság gyönyörűségére szolgál, és Velük együtt is fogod élvezni. Jutalmad ez lesz, mely nem e világból való.” (II/107)
Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik. (...) A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok. Jöjjetek Hozzám, kik a jóra való restséggel terheltek vagytok, Én leveszem vállatokról és megkönnyítlek benneteket! (I/89)

Szólj hozzá!

Az áldozat, imádság, engesztelés 1

hajnalszpsugara.jpg     A Szeretetláng Lelki Naplóban ezeket a jézusi szavakat olvashatjuk: „Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. Cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atyához, akkor az eredmény is bőséges lenne.(II/106)
     Fatimában a Szűzanya jövetelét előkészítő angyal együtt imádkozott a pásztorgyerekekkel és áldozatokat kért tőlük.
     A bűnbánat alkalmassá tesz bennünket a hálaadásra, az áldozathozatal pedig nyomatékozza az imánkat, mondva van: "Kérjetek és kaptok. Szüntelenül imádkozzatok. Mindazt, amit az én nevemben kértek, az Atya megadja nektek." Az evangéliumban a Szűzanya az imádság és az Istennek való átadottság példaképe: "Legyen nekem a te igéd szerint."    
Mária Szíve.jpg     Az Egyház anyja az engesztelésben jelöli meg az új evangelizálás eszközét, s kijelenti, hogy az elhatalmasodó bűnnel szemben nem egy megújulási mozgalom, nem egy szerzetesrend, nem valaki a hírességek közül, hanem az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni – halljuk a próféciát Fatimában.
     Hogyan engeszteljünk? A fatimai események világos útmutatást adnak. 1916 tavaszán, a Mária-jelenéseket bevezető (előkészítő) első angyali jelenés alkalmával Portugália őrangyala imádságra tanítja és biztatja a gyermekeket. A második angyali jelenés 1916 nyarán váratlanul, játék közben érte a gyermekeket. Az angyal kissé megrója őket: ,,Mit csináltok?'' – kérdezi tőlük. Mondanivalója végén az isteni küldött így szól: ,,Imádkozzatok szakadatlanul, és vezekeljetek a sok bűnért, mellyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését.'' Lúcia megkérdezi: ,,Hogyan hozzunk áldozatot?'' Az Angyal ezt válaszolja: ,,Mindent alakítsatok áldozattá... Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen.''
A gondolat Péter apostol szavaira emlékeztet: ,,érdemet szerez, aki Istenre való tekintettel elviseli a fájdalmat'' (1Pét 2,19). A gyermekek életét ettől kezdődően a munka, az imádság, és a vezeklés tölti ki. A gyerekek az imádság és áldozat révén rövid idő alatt komoly lelki előrehaladásról tettek tanúságot. Az októberben sorra kerülő harmadik és egyben utolsó angyali jelenés alkalmával az angyal mindhárom gyermeket megáldoztatja. Az áldozás előtt az angyal arcra borulva imádkozott. A Szentháromsághoz szóló imádságát így fejezi be: ,,Jézus Szentséges Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.'' Már az angyal buzdításai, imádságai utalnak az engesztelésre. Csodálatos a gyermekek lelki átalakulása és a felnőtteket is túlszárnyaló hősiessége. Arcra borulva ők is órákon át imádkozták az angyal imáját, s vezeklő életük napról-napra közelebb vitte őket Istenhez.FÁTIMA 57.JPG

Szólj hozzá!

A rózsafüzér apostola

 e 0281.JPG    Grignon atya – aki egész életében oly sokat gyalogolt –, itt is ott is felbukkant, tiszta és jó tanácsokkal látta el az egyszerű embereket. Szinte Szent Domonkosként hirdette a rózsafüzért: „Ne higgyétek, hogy a rózsafüzér ájtatosság alacsonyrendű, vagy értéktelen, mint azt a sok büszke hitetlen gondolja! Nem, ez az imádság gazdag tartalmú és magasztos. Az Ég adta kezünkbe, hogy vele a legnagyobb bűnösöket és a legkonokabb tévtanítókat is megtéríthessük, mivel Isten, a kegyelem patakjait árasztja rajta keresztül.
     A szentek is imádkozták és a pápák is folyvást ajánlották, mert ez nem élettelen szövedéke a Miatyánkoknak és az Üdvözlégyeknek, hanem Jézus és Mária életének, szenvedésének, halálának és megdicsőülésének felelevenítése, a két legszentebb élet titkainak kincstára.
Imádkozzuk el naponta a szentolvasót, ha nem az egészet, akkor legalább öt tizedét!
     1.) Ezzel tiszteletben részesítjük Jézus hármas koronáját; a kegyelem koronáját megtestesülésében, töviskoronáját szenvedésében, és dicsőséges koronáját az égben. Hasonlóképen a Szent Szűz koronáját is tiszteljük, amelyet a Szentháromságtól kapott.
     2.) S ezáltal mi is hármas koronát nyerünk Jézustól és a Szűzanyától: az érdemek koronáját a földön, a béke koronáját halálunkkor és a dicsőség koronáját a túlvilágon.
escanear0024_1.jpg     Még csak néhány hónapos pap volt, mikor öt férfi már elhatározta, hogy a Campbon és Pontchateau közti úton lelövik. Az atya azonban értesült a tervükről és elkerülte őket. Míg a janzenisták csak tilalmak kierőszakolásával igyekeztek hadakozni ellene, addig a protestánsok számtalanszor próbálták „végleg” elhallgattatni.
     A szulpiciánusok még két évig saját hatáskörükben tartották Lajost. Először Nantes-be küldték, ott azonban a fenti szellem uralkodott, s nem hogy a prédikáláshoz, de még a gyóntatáshoz sem adtak engedélyt! Innen írta papi pályájának elején: „Amikor az Egyház szükségleteit szemlélem, csak sóhajtani és állandóan imádkozni tudok, a Gondviselésre hagyatkozó jó papok egy kicsiny és szegény csoportjáért, akik a Boldogságos Szűz zászlója és védelme alatt egyházközségről-egyházközségre mennének tanítani a szegény földműveseket.”

Montespan.jpg     1701.márciusának végén, különös és igen megtisztelő meghívást kapott a Fontevrault-i bencés kolostorból. A levelet Mme. de Montespan írta, XIV. Lajos előző felesége, akit a király elég méltatlan körülmények között elzavart az udvartól. Ez a csalódás alapjaiban változtatta meg az asszony életét. Végleg elvonult a világ elől, s zárdai nővérként élt Fontevrault-ban, ahová az atyát Sylvie nevű húga április 1-i fogadalomtételére hívta meg, melynek a jó fivér boldogan tett eleget. A „királyi szorror” egyébként azt tanácsolta az atyának, hogy Poitiersben keresse fel hajdani, udvari káplánját, aki jelenleg a megyéspüspök. Hivatkozzon rá és bizonyára kaphat tőle elképzeléseinek megfelelőbb állást. Az ötlet és ajánlás nem is jött rosszkor, mert Lajos atyát igen elkeserítette, hogy bár kerek esztendeje szolgált Nantes-ban, még csak most kapott engedélyt a gyermekek hitoktatására és arra, hogy két hét alatt 3 beszédet mondhasson a népnek. Ennyi belefojtott vággyal és keserű tapasztalattal maga mögött elhatározta, hogy az egyszerű szegények között fog élni, dolgozni és evangelizálni! (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

5. A küzdelmek éjszakája

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     Nagyon gyenge voltam még, szívem kimerült, folyton hőemelkedéseim voltak, az EKG és a vérképem nem volt rendben, de pihenésre nem volt többé lehetőségem. Anyósom feljött 5 napra segíteni, de az az 5 nap hamarjában elmúlt, férjem szabadsága is és én ott álltam minden segítség nélkül.
     Kisfiam volt férjem mellett a támaszom. Mindent meg tudtam osztani vele, sokkal értelmesebb volt koránál (már 5 évesen folyékonyan olvasott) és fogékony a jóra. Mivel minden bolt közelünkben volt, le tudtam őt küldeni apróbb vásárlásokra. Főzni nem bírtam, fizikai erőnlétem miatt sem, de időm végképpen nem volt rá. Ma sem értem, hogyan bírtam örökös tevékenységben, betegen fent maradni. Naponta ötszöri torna 20 percen át – és valósággá vált az ÁLOM. Bekövetkeztek nagymama prófétikus szavai.
     Befizettünk az iskolai étkezdébe és Bence minden nap elhozta éthordóban az ebédet. Iskola után játszott és foglalkozott kishúgával, nagyon szerette.
     A naponkénti ötszöri tornáztatás pelenkázással-etetéssel és sétáltatással együtt aprócska időt se hagyott számomra. A tornát soha nem hagytam el, akkor sem, ha már alig álltam a lábamon – Sárika sírt – és nekem is hullottak vele a könnyeim, mert tudtam, hogy a torna fájdalmas számára. Napközben nyomokban elég jól aludt, de éjszakánként alig. Így felváltva ringattuk férjemmel, gyakran úgy, hogy a kocsiba tettük és lábunkkal tologattuk, vagy karunkra véve sétálgattunk vele. Egy éven át nem volt egyetlen nyugodt éjjelünk sem: csak olykor-olykor, órányira aludtunk.
     Folyamatos időközönként fel kellett vinni a Szabadság hegyre vizsgálatra. Gyermekorvosnő barátnőm a következőre figyelmeztetett:
– Ez a baba szörnyűségeken ment keresztül. Mindent meg kell tennetek azért, hogy megnyugtassátok a kicsi idegrendszerét. Soha ne törődjetek azzal, ki mit tanácsol, kényeztessétek amennyire csak lehet. Ki kell hevernie, amit átélt.
Gyakran elmondta a következőket:
– Klári, soha ne kényszerítsetek rá semmit az élete folyamán.
Különösen ügyeljetek arra, hogy ha pályát választ – bármi legyen is –, abban segítsétek. Ne akadályozzátok meg, fontos hogy tegye azt, amit szeret, amit választott! Ezt sose felejtsétek el! Ha pedig fél valamitől, akkor oda ne vigyétek. Ezt a babát később is kímélnetek kell. Mivel ezeket sokszor elmondta, örökre belém vésődött.
     Egy barátnőm felhívott és elmondta, hogy beszélt a gyógypedagógus ismerősével, elküldi őt hozzánk. Ismertem őt, el is jött, megnézte Sárát. Nekem ugyan nem mondott semmit róla, de barátnőmnek igen, aki visszamondta a véleményét, miszerint 'babócát' a teljes bénulás veszélye fenyegeti, 1-2 éven belül.
     Álltam a telefonkagylóval a kezemben. Az emberek gyakran nem gondolják át szavaik súlyát…
Amikor etettem őt a cumisüvegből, néztem, gyönyörködtem benne – közben láttam, mennyire feszesek kicsi kezei, görcsösen fog meg mindent, én meg imádkoztam:
Ó Istenem, csak őt ne, inkább engem! Ne ezt az ártatlan kicsi gyermeket, én átvállalom – majd hozzátettem:
Bárhogyan alakul, bármi lesz is ővele, mindig szeretni fogom, talán még inkább, még jobban!  
     Törekedtem a kicsi előtt semmit sem kimutatni, ne lássa szomorúságomat, könnyeimet. Végig gondolni is borzalmas volt nekem, mit szenvedhetett a méhemben, hónapokon át fulladt és utána a halál állapota, és a többi, elszakítva tőlem, aki talán szeretetemmel sokat tudtam volna neki segíteni. Így kitépni egy babát az anyaméhből – brutálisnak találtam. Tudtam, hogy az orvosok megtettek mindent, hogy másképp nem is tehettek, én mégis-mégis átéltem, amit az én szegény kicsikém. Az fájt a legjobban, amit ő szenvedett el. A magamé egészen háttérbe szorult és egyáltalán nem érdekelt, velem mi lesz. Majd újabb álmot láttam:
     Egy kicsi lányka szépen rollerozott az utcán, apró kockás szoknyája libegett, térdig érő fehér zokni volt a lábán. Ép volt és mosolygott.
     Tudtam, hogy ez az én kislányom. Fellélegeztem. Ezután megújult bizalommal hittem.
Teltek a hetek és aztán Sárika kezdte megkedvelni a tornákat. Hamar megfogta a tárgyakat és egyre kevésbé volt görcsös a fogása. Korán megfordult, kúszott, majd felült, nem volt még 9 hónapos, amikor felállt. Majdnem azonnal elkezdett járni is.
     Meghívtuk Zsurovits doktornőt, nézze meg a kicsit. Amikor mindezt látta, ezeket mondta:
Megdöbbentő esettel állok szemben. Itt orvosilag csoda történt. Nem tudom letagadni. Erre semmilyen remény nem volt!
     Sára 9 hónaposan elkezdett tipegni. Vittük fel K. Máriához aki leguggolt, kitárta karjait és hívogatta:
Gyere hozzám, gyere ide! – és a kicsi ment. A doktornő arca piros lett, könnyes szemmel nézte és nevetve karjába kapta.
– Kedves anyuka, nem hittem volna, hogy ez megtörténik! Attól tartottunk, hogy spiccelve kezd majd járni és akkor sajnos…, de tökéletesen jár, talpán van, gyönyörű a mozgása!
– Doktornő, köszönjük a segítségét, köszönjük amit tett!
– Ezt ne nekem köszönjék meg! Ezt kedves anyuka, maga csinálta végig. Tudja hány szülőnek mondjuk el mit kell tenniük és elfáradnak, nem végzik el a gyakorlatokat, mivel sír a baba és nem akarnak neki fájdalmat okozni. Higgye el, ez nem rajtam múlott, én köszönöm meg magának anyuka! Gratulálok! De még van Valaki, akinek ezt meg lehet köszönni! – és felfelé intett. (folyt.köv!)Szép Szűz Maria2.jpg

Szólj hozzá!

(A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók,
a továbbiakban  LN  jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése  római/arab  számmal!)
 
 
ERZSÉBET ASSZONY: (Szűzanya:) Izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény. (II/75) Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább! (I/38) A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. (I/39) Mint titokzatos lángokat, eddig előttem ismeretlen fényben és színekben láttam most az Üdvözítő óhaját. (IV/9)
 
BOLDOG JÁCINTA: Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek Őáltala kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!  

Szólj hozzá!

A bűnbánat, megtérés

     Egy olyan világban, amely elveszítette a bűn iránti érzékét, Szűz Mária a szívek megtérését kéri.
AngelOfFatima_1.jpg"Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot!" Ez a felszólítás jelenik meg az evangélium első lapjain, és ez visszhangzik a Cabeço sziklás vidékén is. Az angyal megtanítja a gyerekeket arra, hogy imádkozzanak azokért, akik nem hisznek Istenben, nem imádják Őt, nem remélnek benne, és nem szeretik Őt. Imát és áldozatokat kér tőlük a bűnösök megtéréséért. Olyan bűnbánati cselekedetekre tanítja a három gyermeket és bennük minket is, mint a letérdelés, a földreborulás és az intenzív ima.
     Szűz Mária is erre az alapvető tanításra utal, amikor arra indítja őket, hogy engesztelő cselekedetekkel és könyörgésekkel ajánlják fel magukat Istennek a bűnösök megtéréséért. Egyszerűen, kertelés nélkül beszél a bűnről: "A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei."
     Mária-jelenések és üzenetek alapvető célja: minél több embert (a Szent Szűz szóhasználata szerint minden embert) megszabadítani attól a halálos ítélettől, ami La Salette-ben oly világosan meg lett fogalmazva. A Szeretetláng üzenetében pl. határozottan kijelenti, "Én akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.” (III/144). Ennek a szándéknak a feltétele pedig a megtérés. Ezek az egymástól térben és időben messze álló, de tartalmukban mégis összecsengő szavak rendkívül komoly figyelmet érdemelnek. Az egyértelmű jeleknek ez a sokasága már önmagában is bizonyító erejű. Súlyos hibába esik, aki elzárkózik a megtérés elől, hiszen nem csak a maga örök sorsát teszi kockára, de embertársai üdvösségéért sem tesz semmit. Márpedig Jézus Krisztus áldozatában és a megváltás művében nekünk is rész kell vállalnunk!La salette 4 1024.JPG
     A Szent Szűz figyelmeztet a világ veszélyes lelkiállapotára, és a rendelkezésre álló idő rövidségére. A helyzet komolyságát növeli, hogy most nem egy próféta, hanem az Egyház Anyja közvetíti az üzeneteket és nem egy város sorsáról, hanem az egész emberiség jövőjéről van szó. Amennyiben nincs megtérés – folytatja a Szent Szűz –, bizony a pusztulásra is sor kerülhet: Péter apostol drámai szavakkal figyelmeztet ugyanerre: ,,...a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kegyelmezett a régmúlt világnak sem..., amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt. A szodomaiak és gomorraiak városát is elhamvasztotta és végpusztulással büntette, intő például azok számára, akik a jövőben gonoszat tesznek'' (2 Pét 2,4-6). Ezek tehát ,,intő példák számunkra: az örök tűz lett a büntetésük'' – írja Szent Júdás (Júd 5-7).
     Emlékeztetünk Jézus szavaira is, amikor a Siloéban ledőlt toronyról beszélt, amely tizennyolc ember halálát okozta: ,,Ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan.'' (Lk 13,4-5). ,,Szabad azt is mondanunk – tanít II. János Pál –, hogy Mária valamennyiünknek folyamatosan megismétli a galileai Kánában elhangzott szavakat: ‘Tegyetek meg mindent, amit csak mond''' (RM 28). A Szent Szűz tehát evangelizál és ezt várja el övéitől. Fatimai üzenete az evangelizáció szolgálatában áll.
szivem_langjaval.jpg     VI. Pál pápa szerint Mária a legnagyobb igehirdető.
     Lúciára nagy hatással volt a Szűzanya szomorúsága: "Ebből a jelenésből legmélyebben a Szűzanya kérése vésődött szívembe, amikor a legszentebb égi Édesanya azt kérte, hogy ne bántsák meg többet a mi Urunkat, mert már annyira megbántották. Milyen gyengéd könyörgést és szeretettől áthatott panaszt rejtenek ezek a szavak! Bárcsak az egész világ visszhangozná, és az égi Édesanya minden gyermeke meghallaná az Ő hangját". (vö. LN 95. oldal)

Szólj hozzá!

Szent László királyunk!

Védd meg Édes Magyar Hazánkat

a folytonos ármánykodás ellen,

 és könyörögj népünk megtéréséért!laszlo.jpg

Szólj hozzá!

A lábadozás (folytatás)

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     A gyermekorvosnő kezet fogott velünk, majd a következőket mondta:
– Kedves szülők! Sajnálom, de a kicsi Sára megsérült az agyvérzése és az agyérgörcsök miatt, arról nem beszélve, hogy mindvégig oxigénhiányos volt a terhesség alatt. Sajnos tónusfeszessége miatt gyógyszerelnünk kell. Egy "kemadrin" nevű gyógyszert kell naponta adagolni neki, majd elmondom hogyan, különben nem garantálhatjuk a testi épségét. Mozgáskorlátozottsága tekintetében nem tudjuk mi lesz. Megkérem önöket, hogy soha ne hallgassanak másokra, mert ha ezt a gyógyszert elhagyják, nem lesz koordinálva a mozgása. Ugye megértik, hogy ez mennyire fontos? Lehetséges, hogy más orvosok mást fognak javasolni, de kérem, senkire ne hallgassanak! Ki kell lazítani az izmokat… A kicsit agyi károsodás érte, mely felszívódott ugyan, de nem lehet még tudni, mennyiben lesz ép. Máskülönben nagy akaratereje van ennek a kislánynak és egyáltalán nem hisztis alkat. Szeretni való, jó a közelében lenni, hiányolni fogjuk, ha elmegy…
     Ekkor a hangokat már nem igen hallottam. A szívem hevesen vert, kihagyott. Úgy éreztem, elájulok. Nem lesz ép a gyermekem? Ó, Istenem, ezt nem bírom ki. Kérlek, akkor inkább én, ne ő! Őt kíméld meg Uram! Hiszen kicsike és ártatlan! – kiáltottam magamban.
     Szegény férjemről is kezdett szakadni a víz. Egymást támogatva egy padra roskadtunk.
A gyermekorvosnő elment. Várakoztunk a kicsire. Majd jött a nővér és hozta őt.
     Karomba vehettem végre. Néztem és semmit nem láttam, csak az alvó édes kicsi gyermekemet. Épnek látszott, gyönyörű volt. Megöleltem, dajkáltam, megpusziltam. Betettük a mózes-kosárba és siettünk vele haza.
A baba három hetes volt, amikor kijött hozzánk a drága gyermekorvosnő barátnőm, Sia.
Elolvasta az anamnézist és hosszasan felsóhajtott. Majd így szólt:
– Na akkor most nézzük meg azt a babát!
A pólyázóra tettem és ő alaposan megvizsgálta. Ujját mutatta neki és a kicsi követte tekintetével, ami meglepő egy három hetes babánál, pláne azok után!
– Klárikám ne aggódj, nincsen nagy baj! Én nem látom, hogy agyilag károsodott volna! – aztán elgondolkozva, a
következőt ajánlotta – azonnal vidd fel a Szabadság hegyre, adok beutalót. Görcsös az izomzata. Ne félj, segíteni fognak.
     Ekkor került K. Máriához. Ő megvizsgálta és így szólt:
– Tudom, hogy amit most mondani fogok, nem lesz könnyű elfogadni. Mi itt tornákkal javítjuk a mozgásukban veszélyeztetett csecsemőket. Nem értünk egyet a gyógyszerezéssel, mert a kemadrin ugyan fellazítja az izmokat és ezáltal a tornáztatás könnyűvé válik a szülők számára, de ez a gyógyszer az agyon keresztül hat. Ezzel szemben, ha csak a tornát választják, akkor semmi károsodás nem éri az idegrendszert, sem az agyát. Ez a nehezebb út, mert naponta ötször kell tornáztatni 20 percen át, de fordítva hat: az izmokon át az agyra. Fájdalmas lesz neki, sírni fog és maguknak is nehéz lesz ez. Én azonban mindenképpen vállalom a kisbaba kezelését, bárhogyan döntenek is.
     Dénes előadta, mit mondott nekünk az Anyavédőben a gyermekorvosnő és hozzátette, ő nem képes dönteni. Rám nézett és várt. Homlokát törölte.
     Hallgattam egy pillanatig, majd nagy nyugalommal ezt válaszoltam:
– A tornát választom, a gyógyszert szeretném elhagyni. És ezzel a felelősséget is vállalom. A doktornő arca felderült és megköszönte a bizalmat. Majd megmutatta milyen tornákat kell végezni a kicsivel. (folyt.köv!)babatorna2.JPG

Szólj hozzá!

(A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók, a továbbiakban  LN  jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése  római/arab  számmal!)
 
LUCIA NŐVÉR: A Szűzanya egy nagy lángtengert mutatott nekünk, amely úgy látszott, mintha a föld mélyén lenne. A lángtengerbe merülve láttuk az ördögöket és a kárhozott lelkeket, mintha átlátszó, feketén vagy barnán izzó emberi alakok lettek volna. Ide-oda kavarogtak a tűzben, kiemelkedtek a lángokból, amelyek bensejükből füstfelhővel együtt törtek elő. Mint nagy tűznél a sziporkák, súly nélkül estek minden irányba. Közben fájdalmukban és kétségbeesésükben ordítottak. A rémülettől reszkettünk és megdermedtünk. Az ördögök úgy néztek ki, mint utálatos, ismeretlen állatok, ijesztő és szörnyű formájuk volt, de azok is átlátszók és feketék voltak.
Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála égi Anyánknak, ezelőtt már megígérte nekünk, hogy az égbe visz bennünket. Ha nem így lett volna, akkor azt hiszem, az ijedtségtől és a rémülettől meghaltunk volna. (LN 118)
 

ERZSÉBET ASSZONY: Előttem rettentő füst kezdett gomolyogni, melyben felismerhetetlen alakok jajveszékelve tolongtak, tanakodtak, rettegtek, és a gomolygó füst között hatalmas alak jelent meg, kit a szürkésen gomolygó füst miatt nem láttam, hogy nézett ki, csak éreztem, hogy a sátán volt. Észbontó üvöltéssel segélykiáltást hallatott. Nem tudja, mitévő legyen, ellenállása inog, minden eszköz csődöt mond, és minden kísérletezés hiábavaló. Ez csak néhány percig tartott. Utána Isten kegyelme azt a tudatot erősítette meg bennem, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának ki kell gyúlnia, mert ez fogja a pokol erőit megingatni. Ez a látvány annyira kimerített, alig tudtam szabadulni még utána is hatásától. (II/75) 

 

Szólj hozzá!

Fogadalom a vörös veszély elhárítására

     Súlyos gond nehezedett a portugál püspökökre és a népre, amikor 1936-ban a vörös marxista forradalom fenyegette Portugáliát is. Ebben a veszélyhelyzetben az ország egyházi vezetése megfogadta, hogyha Szűzanya Szeplőtelen Szíve megóvja hazájukat ettől a szörnyű csapástól, hálából nemzeti zarándoklatot szerveznek Fatimába, és felajánlják Portugáliát Mária Szeplőtelen Szívének.spexecuç.jpg            (A képen:  a marxista  forradalom  igazi  célpontja! Alább, Dolores Ibarruri)Dolores Ibarruri (1).jpg
     Spanyolországban júliusban ki is tört a zavargás, melynek egyik nyílt célja az Egyház és a vallás megsemmisítése volt. Az 1936-1939 között a spanyol polgárháborúban mintegy 1,2 millió ember vesztette életét. A "marxista-leninista-sztálinista forradalmárok" által, kifejezetten a kereszténységükért meggyilkoltak száma több mint HÉTEZER (7000) pap (!!!),  férfi és női szerzetesek valamint hitvalló polgárok. Az idő és az áldozatok számarányát tekintve ez volt az egyháztörténelem egyik legvéresebb keresztényüldözése. (forrás) Spanyolország a "szocalista reformok" következményeként gazdaságilag teljesen tönkrement. Dolores Ibarrurri a "nagy La Pasionaria" 500 tonna aranyat (!) küldött Sztálinnak fegyverekért cserébe, melyért persze első világháborús arzenált kapott úgy, hogy még további követelése volt a véreskezű diktátornak! Így lett a dél-amerikai indiánok sátáni aranya semmivé, hiszen sem a "conquistádorok országa", sem a "munkásosztály paradicsoma" nem lett tőle gazdagabb! Az események, okkal rendíthették meg a portugál egyházi vezetést, hiszen már ismerték az Istenanya Oroszország felajánlására vonatkozó hangsúlyos kérését! (Képünkön, a szovjet típusú kultúra: garázs a székesegyházban, a spanyol polgárháború idején. Alább, spanyolországi vértanúk egy csoportja.)                                                     sp02.jpgspM FernánCab y Sigüenza.JPG     Nyilvánvaló, hogy ezekben a szörnyű időkben a portugál püspöki kar minden szinten a bensőséges katolikus hit munkálását helyezte előtérbe. Nem törekedtek "liturgikus reformokra", megszűntek fenntartásaik a fatimai jelenés hitelét illetően és nem voltak kétségeik, hogy a sátán egy személyes hatalom, amely nyílt és titkos támadást indított országuk és népük ellen. A Portugál állam, szoros egységben a Portugál Püspöki Karral, megtudta védeni békéjét, fenn tudta tartani a rendet és biztosította a békés munka feltételeit országuk felemelkedésére. Nem is maradhatott kétséges senki számára sem, hogy mindez a Szűzanya Szeplőtelen Szívének volt köszönhető!
     Elérkezett a fogadalom beváltásának ideje. Az egész nemzet készült a fatimai zarándoklatra, hogy kifejezze háláját az Egek Királynőjének.
     Húsz érsek és püspök, élükön a bíboros pátriárkával, ezer pap és félmillió hívő az egész nemzetet felajánlotta Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Azok, akik nem tudtak Fatimába zarándokolni, a felajánlást saját plébániájukon tették meg, és így az egész nemzet lerótta háláját és kinyilvánította szeretetét az Égi Édesanya iránt. (Magyarországon is így kellene hálát adnunk a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének, aki szüntelenül munkálkodik gyermekei megmentésén!) (Alább, Portugália felajánlása Mária Szeplőtelen Szívének 1936-ban)felajanlas_maria_szeplotelen_szivenek__fatima1936_10_13_1.jpg

Szólj hozzá!

 Eszmény lehet-e ma Szent László király?

     Holnap ünnepeljük Szent László magyar királyt. A szentek ünneplése és a rájuk való emlékezés kapcsán felmerül a kérdés, hogy ez csak puszta emlékezés, vagy követendő példaként tekintünk rájuk? Amennyiben megtörténik a felfedezés, követi-e megvalósítás? Manapság folyvást "önmegvalósításról" beszélnek, de ehhez beépítjük-e személyiségünkbe a szentek lelkiségének, tulajdonságainak egy-egy darabját?
Szent Laszlo 3.jpg     Szent László Lengyelországban született 1046-ban és 1095-ben halt meg Nyitrán. Mai értelembe vett európai szintű bátor, harcias, törvénytisztelő és katolikus uralkodó volt. Uralma idején kialakult a magántulajdon védelme, átformálta a büntetőjogot is. Klasszikus és közismert rendelkezése a tyúklopással kapcsolatos szigora. Szentté avattatta Istvánt, Imrét és Gellértet, valamint két zobori remetét. Ő mondta ki először, hogy Magyarország Mária Országa, megalapozva ezzel a Regnum Mariánum eszméjét. A pápa mellett állt, de hozott olyan rendelkezést is, ami viszont éppen a pápa pillanatnyi szándékával ellentétes volt. Például a Szentkorona privilégiumára hivatkozva, külön pápai engedély nélkül is megalapította meg a Zágrábi püspökséget. A középkori egyház jóléte részben az ő anyagi támogatásának és fejlesztéseinek köszönhető. 1091-ben nővérének, Zvonimir horvát király özvegyének hívására seregeivel bevonult a trónviszálytól dúlt Horvátországba, s elfoglalta a Száva folyótól délre fekvő Szlavóniát, hogy békét és biztonságot teremtsen. Ez volt az első magyar hódítás a királyságban, mely azonban annyiban különbözik minden más hatalom hódításától, hogy azonnal törvénybe iktatta az adott területek autonómiáját!!!
     A leírások alapján magas, erős alkatú ember volt. Jártas volt a harcban, a katonai ügyekben, ám vallásossága és hite is kimagasló volt. Halála után közvetlenül kialakult kultusza. Példakép volt, bár számos legenda is övezi.
buste_10.jpg     Eszmény lehet-e ma Szent László király? Kinek lehet példakép? Elsősorban minden államfőnek "európer" vezetőnek, nem kevésbé a férfiak-, a családfők számára, akiktől a Hit, a Haza és a Család egyaránt magabiztosságot, döntéseket, bátor kiállást vár. Sem a hit, sem a hazaszeretet nem ismerhet kompromisszumot, annál inkább határozott kiállás az elvek mellett. Egy vitát soha nem a gyilkosság vagy háború old meg, mivel az újabb viszályokat és nehézségeket szül. Ha a gyengét megmentem – mivel én erős vagyok –, annak még nem egyenes következménye az "agresszor" megsemmisítése, aki szintén erős. Olykor egy magabiztos és tiszta tekintet is képes a győzelemre segíteni. A korabeli Európában akkora volt az államfői és hadi tekintélye, hogy a szerveződő kereszteshadak vezérévé őt akarták megválasztani! Ez olyan, mintha ma őt választanák NATO főtitkárrá! (Persze milyen más eszmeiség alapján...)
     A fiatalok számára is példa lehet, a választott és kitűzött cél, a szakma, a tudomány, a munka alapos és egyre mélyebb megismerése. Felfedezni mindent, ami egy szakmában rejlik. Megtanulni, kutatni mindent, ami egy tantárgyban van. Jártassá válni a gyakorlatban és szellemi téren egyaránt. Mindezt az önmegvalósítás, a családtervezés és a nemzettudat jegyében. Szent László nem volt magával soha elégedett, de dicsekvő sem és erről nem csak a legendák tanúskodnak.
     Mindnyájunk számára bensőséges hite és Mária-tisztelete lehet példakép, melyet nem tekintett magánügyének. Máig szólóan tettekre szólít fel: elkötelezetten a hitünk szerint cselekedni. Nem csak hívőnek kell lenni, hanem az látható is legyen a cselekedeteken! Vagyis, ha a bajba kerülőt megsegítem habozás és megalkuvás nélkül. Ha hitemmel ellentétes dolgot tapasztalok bárhol (még a templomban is), akkor merek szólni és kiállni hitem mellett – megfelelő stílusban.
     Szent László lehet és kell, hogy eszmény legyen ma is 2014-ben, halála után 918 évvel. Ő nem követte a divatot, nem akart "másoknak megfelelni" vagy megalkuvó politikát folytatni. Tudta mi az igazság és azért harcolt, ki is állt bátran. Harcolt népéért, hitéért, egyházáért. Ez vitte előre a hazát és nemzetet, a lelkek üdvösségre segítését.
Nekünk, katolikus magyaroknak főleg legyen példakép Szent László királyunk, hogy jótetteinket látva dicsőítsék mennyei Atyánkat és Mária Országa fényre derüljön!  (vö. Mt 5,16) ( Forrás szövegének felhasználásával!)laszlo_1.jpg193_2010.jpg

Szólj hozzá!

Harcra készen: Máriával Jézusért!

Jean-Herve Bazan de Flamanville.jpg     Grignon Lajost 1700. június 5-én pünkösd hetében, a párizsi Notre Dame katedrálishoz közel eső bíborosi rezidencián szentelte pappá Bazan de Flamanville püspök. Első szentmiséjét abban a Mária-kápolnában mutatta be, melyet annak előtte oly szorgalmasan díszített a Sulpiciánumban. Egy szemtanú szerint misézés közben arca olyan volt, mint egy angyalé. E jámbor fiatal papnak elöljárói felé az volt az első kívánsága, hogy misszióba szeretne menni, lehetőleg az Újvilágba, Quebecbe az indiánok közé. A főpapok azonban nem támogatták az ifjú pap elképzeléseit, mondván: „Ezt a jámbor misszionáriust, felkötnék az első fára”!
013 (1) Grignion.jpg28 évesen, szívében a Papi Hivatás szentségének felelősségével, úgy érezte, hogy az „apokalipszis lovasai” zúdultak a világra. 1700-tól 1714-ig nem csak háborúk, éhínség és sohasem látott hideg telek pusztították az országot, de meg kellett küzdeni a kálvinizmus*, a janzenizmus és az elitebb körökben közkézen forgó Spinóza-könyvek** lélekpusztító eretnekségeivel is. Különösen a janzenizmus léleksorvasztása fejtette ki a legfájdalmasabb hatást, mert ez a katolikus egyházon belül bomlasztott. Franciaországon kívül megfertőzte Belgiumot, Hollandiát, Olaszországot és Németországot is. Teológiai állításaival rideggé tette a vallást, elidegenítette az embereket a szentáldozástól, Jézus és Mária Szívének tiszteletétől. A szeretet helyett a félelem vált uralkodóvá az egyházban és fennállt a veszélye a farizeusi külsőségek térhódításának. A janzenisták nagy ravaszan, igyekeztek elkerülni az Egyházzal való nyílt szakítást, s így az e tant követő püspökök és papok továbbra is működhettek az Isten népe között, mint báránybőrbe bújt farkasok. Szentünknek az Egyházon belül, ezek a janzenisták voltak a legádázabb ellenségei, akik korán felismerték, hogy „ezzel a papocskával” még sok bajuk lesz! (folyt.köv. 28-án!)

Lábjegyzetek:
* KÁLVINIZMUS: Megalapítója Kálvin János (Jean Caulvin, v. Chauvin), a franciaországi Noyonban született 1509-ben. Anyját korán elvesztette, apja püspöki titkár és káptalani ügyész volt. Az egyházi hatósággal összeütközésbe keveredve börtönbe került, végül kiközösítettként halt meg. Mindez hozzájárulhatott Kálvin János egyházellenességéhez. Párizsban jogot tanult. 1533-ban nagy nyilvánosság előtt megvédte Luther tanait, mellyel olyan felháborodást keltet maga ellen, hogy menekülnie kellett Franciaországból. Bázelben dolgozta ki első nagy művét az Institutio religionis Christianaet (1535). Kálvin továbbreformálta Luther és Zwingli tanait. A jó kiállású, elszánt fiatalember, kalandot, veszélyt, sikert és üldöztetést hagyva maga mögött, végül Genfben kötött ki, ahol kezdetben szintén nagy ellenállást váltott ki tanaival. Teológiai fejtegetéseinek ellentmondásait gyakran egyetlen brutális kijelentéssel intézte el. Kibontakozó sikereit nem annyira hittudományi tudásának, mint inkább ellentmondást nem tűrő briliáns retorikájának, valamint kiváló szervezőkészségének, olykor erőszakos, kegyetlen fellépésének köszönhette. john-calvin.jpgEzzel magához ragadva a városka vezetését, valóságos terrort vezetett be. A Kálvin által irányított vésztörvényszék csak 1541 és 46 között 58 halálos ítéletet (lefejezést és máglyát), valamint 76 száműzetést mondott ki az akkor még csekély lakosú Genfben. Ám nem csak a katolikusok voltak „vörös posztók” számára, de például az átutazó spanyol Michele Servede is, aki az unitárius felekezet megalapítójaként szentháromságtanával érdemelte ki nála a máglyát. Egyre növekvő befolyását kiterjesztette Angliára is, ahol az udvart arra biztatta, hogy fegyverrel irtsák ki az összes katolikust! Nem csoda, ha a kálvini rémuralom ellen felkelés tört ki, melyet a „libertinusok lázadásának” ismer a történelem. Persze kegyetlenül leverette. Kálvin János, hogy egyszerre két oldalról ne támadhassák, Zürichben (1549) egyességet kötött a zwingliánusokkal, hogy legalább a nyilvánosság előtt ne támadják egymást.
Kálvin, tanaiban tbk. elvetette az egyházi hierarchia joghatóságát, ezzel szemben a „népfelséget” hirdette, mely szólam tetszetőssé vált a későbbi diktatúrák, így a Nagy Francia Forradalom ideológusai számára is!
(Katolikus lexikon, Bp.1931, valamint „A Katolikus Egyház története”, Ecclesia. Bp.1985, nyomán.)

** SPINÓZA: Spinosa (Baruch) 1632-77: Családja, Spanyolországból Hollandiába menekült szefard zsidók voltak. Az amszterdami hitközséghez tartozó Baruch Spinoza koraérett fiatalember, optikai lencsecsiszoló volt. Hamarosan csatlakozott a szélsőséges szabadgondolkodók köréhez. Azzal vonta magára a rabbik haragját, hogy kétségbe vonta a Biblia hitelét, tagadta természetfeletti eredetét. Mindent a ratio, az ész mérlegére tett, Istent nem tekintette személynek, aki nem segít és nem is árthat. Bár Spinoza csak 45 évet élt, korai halála miatt nem könnyebbülhettek meg a rabbik, mert rá kellett ébredniük, hogy hiába tiltották be könyveit, halála után sorra kiadták azokat. Leghírhedtebb műve az Etika, melyben Spinoza nyíltan kimondta, hogy nincs Isten. Könyveinek olvasói, végzetes következtetéseket vontak le: ha nem igaz a Biblia, akkor nincs kinyilatkoztatás, nincs Tízparancsolat, értelmetlen a messiáshit és bármi erkölcsi tartás. Saját magunkat kell a magunk erejéből boldogítani, megváltani. A lélek nem halhatatlan, ezért nincs is mit keresnünk „odaát”. Itt kell minden élvezetet megélnünk!
Spinoza.jpgAz eddigiek is elegendők voltak ahhoz, hogy érthető legyen számunkra az amszterdami izraelita egyházközség határozata az aposztata Spinoza ellen. Mely nem csak a kiközösítést de válogatott átkok közepette , a városból való száműzetést is jelentette. Íme a kiközösítés néhány mondata magyar fordításban: „…kiközösítjük, gyűlöljük, megátkozzuk és kivetjük magunkból személyére idézve mindazon átkokat, melyek a Törvény könyveiben írva vannak. Legyen átkozott éjjel és nappal. Soha ne bocsásson meg és ne ismerje el őt az Úr... Törölje ki nevét az ég alól…Válasszék el Izrael népétől..” És hogy még megrendítőbb legyen az istentelen Spinoza kiátkozása, a zsinagóga lámpásait egyenként eloltották, míg végül az utolsó is kihunyt, jelképezve ezzel a kiközösített szellemi hagytékának, spirituális életének megsemmisülését. Miként a gyülekezetre teljes sötétség borult, úgy gomolygott árnyékként a világra az az istentelenség, melyet a Spinozát atyjuknak tekintő „felvilágosodottak”, már mint „a lehetséges ragyogó jövőt” mutattak fel!
Baruch Spinosa sátáni konkolyhintése sikerrel járt. Példaképe lett az un. „szívtelen filozófustípusnak”, mint amilyen Russel is volt. Valóban óriási hatással volt a francia felvilágosodás gondolkodóira, különösen Voltairere, lenyűgözte a németeket, és Lessing megjegyezte: „Nincs más filozófia, mint Spinozáé!”
(Barlay Ö.Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volte Prohászka? II.kiadás nyomán. Prohászka Kiadó, Székesfehérvár.2003.)

Szólj hozzá!

 4. A lábadozás 

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     Nem volt más vágyam, mint végre látni az én kicsikémet. De lift nem volt, menni még nem bírtam, felkelni se, és ő inkubátorban feküdt, élet-halál között.

     Meglátogatott édesapám, egy félórányi időre. Sajnos sugárzott belőle az „ugye megmondtam”, de azért érzékeltem valamilyen együttérzést is. Ekkor már ki tudtam vánszorogni a folyosóra, hogy pár lépést tehessek vele. Nem éreztem neheztelést, inkább szomorúságot.

Aztán a műtét utáni harmadik napon újra megjelent az orvosnőm – egy látogatóm ült éppen az ágyam melletti széken.

– Kedves Klárika, sajnos van egy szomorú hírem. A baba háromszori agyérgörcsöt kapott. Nem tudjuk mi lesz vele, ez sok, nem biztos, hogy megmarad. Nem fogadja el a tejet sem!

     Úgy éreztem elájulok. Most végem van. Sötét lett minden. Barátnőm keze után nyúltam.

     Orvosnőm rémülten tekintett rám:

– Jaj, Klára, maga mindig olyan erős, én azt hittem, mindent őszintén elmondhatok magának! Mert mindent akkora hősiességgel visel el, Ön szokott engem megnyugtatni, de most nehogy elájuljon, egészen fehér lett! Kérem!

     Összeszedtem magam. Igyekeztem nem kimutatni, mit élek át. Agyérgörcs. Uram Isten, ez sok!

Mivel elapasztották a tejemet a szívem miatt, nem szoptathattam őt sem, amint kisfiammal sem tehettem. Amikor ezt közölték, elsírtam magam. Mindig hozták a jeget, nehogy begyulladjon a mellem.

     Minden erőmet összeszedtem, férjem segítségével valahogyan lementem, hogy láthassam végre kislányomat és érezhesse, mennyire vele vagyok. Hogy erőt önthessek belé szeretetemmel. De nem engedhettek be a csecsemők közé, és nem is tudták odahozni az ablakhoz sem, mert inkubátorban feküdt.

     Kimentünk tehát az udvarra, Dénes támogatott és egy szénkupac tetejére állva láthattam meg először ablakon át az én kisbabámat. Ott feküdt az inkubátorban, szeme csukva, kicsi karjai lefelé lógtak, és tele volt tűvel-csövekkel. Oly kicsike és vékonyka volt, hogy alig látszott! Hogy szerettem volna megölelni, vigasztalni!

Elmondtam neki, mennyire szeretem és vele vagyok és hamarosan haza fogjuk őt vinni. Kimondani és leírni sem tudom mit éltem át. Csak imádkozni tudtam, könyörögni az egek Urához, hogy mentse meg az én kicsikémet.

     Másnap, az ötödik napon jött ismét az orvosnőm és megállt lábamnál az ágy végében:

– Örömhírt közlök, Sárika jobban van, már gumiszondával tudják etetni.

     Láttam, mennyire boldog az orvosnőm is és hálát adtam. Azonban olyannyira kimerültem az izgalmaktól, hogy képtelen voltam válaszolni, csak mosolyogtam és megköszöntem a jóhírt.

     A varratszedés kevésbé volt fájdalmas, de a kapcsok kiszedése kegyetlenül fájt. Nem jajgattam, arra gondoltam, ez semmi, csak a kisbabám legyen jól.

     És elérkezett a nap, amikor engem haza engedtek, de őt még bent kellett tartaniuk, mert tüdőgyulladást kapott. Ha nem lett volna hitem, ha nem láttam volna kislányomat álmomban, talán nem élem túl ezt a megpróbáltatást. De én hittem, egyfolytában csak hittem és bíztam.

     Dénes eljött értem és hazahozott és én törekedtem összeszedni fizikai erőimet, hogy otthon mindent előkészítsek, hogy majd fogadhassam Sárikát.

     Minden nap mentünk a kórházba és két hét elteltével végre kiengedték őt. Vittük a mózeskosarat, a kis ruhácskákat és boldogok voltunk. (folyt.köv!) KÖSZÖNÖM URAM.JPG

Szólj hozzá!

Az üzenet értelmezése, teljesítése és megvalósulása

1. Azokat a látomásokat, amelyekben Lúciának, Ferencnek és Jácintának része volt és azokat az üzeneteket, amelyeket kaptak, csak akkor értjük meg, ha szemünk előtt tartjuk a szentek közösségéről szóló katolikus tanítást. Minden egyén kérő imái és érdemei ugyanis, mások javát szolgálhatják. Így válhatnak a három gyermek imái és áldozatai – akik egész életüket odaadták – nagyon sok lélek, sőt egész népek javára, különösen azután, hogy a Mindenszentek Királynőjétől oly gazdagon részesültek kegyelmekben. A Szűzanya ezért kérte a három gyermeket, hogy "imádkozzanak sokat, nagyon sokat, és hozzanak áldozatokat a bűnösökért". Jácintától és Ferenctől ezen kívül azt kérte, hogy ajánlják fel saját életüket engesztelésül az emberek bűneiért. Lúciától pedig azt kérte, hogy ezen a világon tovább élve küldetést töltsön be.
2. A Szűzanya úgy látta helyesnek, hogy nem a mennyországot, hanem a kárhozatot mutatta meg a látnokoknak, rajtuk keresztül nekünk. Ennek is üzenet-jellege van, hogy ezáltal az emberiséget még nyomatékosabban üzenetének elfogadására késztesse. A látnokok olyan megrázóan beszéltek a pokol képének tragédiájáról, hogy ezzel még a legmegrögzöttebb bűnösöket is sikerült az erény útjára visszavezetni. A pokol sötét látomása egyértelműen azt mutatja, hogy tévedésben vagyunk ha azt gondoljuk, hogy a III. évezred emberét nem kell szembesíteni az örök szenvedés lehetőségével.0wi3.JPG
3. A fatimai események megértéséhez nélkülözhetetlen, hogy az Istenanya egyetemes közvetítő szerepét szem előtt tartsuk. A legnagyobb és Isten szabad elhatározásából szükséges közvetítőként működik közre mindenben a megbántott Megváltó és a bűnös emberiség között. Közvetítőként döntően befolyásolja az eseményeket. Mint a Világ királynője, közvetítőként Anyai Szíve győzedelmeskedni fog.
4. Amikor a Szűzanya három pásztorgyermekhez fordult, általuk az egész világhoz szólt. Minden embert arra szólított fel, hogy imádkozzon, tartson bűnbánatot és változtasson gondolkodásmódján. Különös módon üzent a pápának és általa a püspököknek, hogy ajánlják fel Oroszországot Legtisztább Szívének.
5. Az Istenanya kéréseit könnyű megérteni annak a vallási helyzetnek a tükrében, amely a jelenések idején, azaz 1917-ben jellemezte a világot. A Szűzanya rámutatott arra, hogy a világ meglehetősen vészterhes helyzetben van. Az istentelenség és a tisztátalanság annyira elburjánzott a földön, hogy egy valódi pusztításra, a második világháborúra volt ahhoz szükség, hogy az az embereket újra egymáshoz vezesse. A bűnösök újra meg újra időt kapnak arra, hogy a fatimai felszólításra megtérjenek. Amennyiben erre a felszólításra hallgat az emberiség, béke lesz. Ha nem hallgat rá, egy újabb, még szörnyűbb háború lesz. Ha a Szent Szűz hangja még azután is süket fülekre talál a világban, akkor ideológiai eredetű, egyetemes jellegű pusztítás fog bekövetkezni, melyet súlyos vallásüldözés fog kísérni, és minden ember kárt szenved. A pápa is nagy megpróbáltatások előtt áll: „Oroszország tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni… a Szentatya sokat fog szenvedni.”
6. Amikor a bajok egész sora után végre megtörik a mai emberiség kemény ellenállása, az emberek nagyon sokan megtérnek, mely Mária Legtisztább Szívének különös győzelme lesz Szívének szeretete által: „végül Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog…” Mária uralma jön el.
7. Az, hogy Mária uralma miben áll, Montforti Grignon Szent Lajos ír a Tökéletes Mária-tisztelet c. művében, valamint a Szeretetláng üzenetében. Idézetek, Grignon: "Mikor jön el a boldog idő – Mária aranykorszaka –, amikor azok a lelkek, akiket az Istenanya kiválasztott és saját számára kiesdett, teljesen beléje temetkeznek, hogy az Ő hasonmásává váljanak Jézus Krisztus szeretetében és megdicsőítésében? Ez az idő csak akkor fog felvirradni, ha azt a Mária-tiszteletet, melyet én tanítok, megismerik és gyakorolják! Azért, hogy eljöjjön az Úr országa, jöjjön el hozzánk Szűz Mária országa!" (217) Szeretetláng Lelki Napló: "Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (Feljegyzés 1971. VII. 26)

Szólj hozzá!

 (A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók, a továbbiakban LN jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése római/arab számmal!)

Szűzanya: „Anya vagy te is, és Én anyai Szívem tengernyi bánatát és szenvedését megosztom veled. Tudom, te átérzed anyai fájdalmamat. Gondold el, ha hat gyermeked elkárhozna, mily fájdalmad lenne miattuk! És Én? Ó, gyötrelmeim, melyekkel látnom kell, amikor a sok lélek a pokolba szédül! Segíts, kislányom! Gyermekem!” És amint ezeket mondta, én is lélekben Vele szenvedtem. Szívemet összeszorította a fájdalom. A Szűzanya lelkének gyötrő kínjait éreznem engedte. (II/50)
Szűzanya: Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek kerül a pokolba. (Mivel) nincs aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. (LN 173) Oly sok lélek kárhozik el Isten igazságossága folytán azon bűnök miatt, amelyeket ellenem elkövetnek. Jövök, hogy engesztelést kérjek: áldozd fel magad erre a szándékra és imádkozzál! (LN 192)
 
 
Lúcia nővér: ...ebben a hónapban elvesztettem lelkesedésemet az áldozatok és önmegtagadások iránt. Már arra gondoltam, hogy mégis azt mondom, hazugság volt az egész. Ezzel mindennek vége lesz. Jácinta és Ferenc azonban azt mondták:
- Ne tedd ezt! Nem tudod, hogy ezzel hazudsz, és hogy a hazugság bűn?
Ebben az állapotban volt egy álmom, ami még jobban növelte lelkem sötétségét. Láttam, hogy az ördög azon nevet, hogy be csapott. Azon fáradozott, hogy a pokolba húzzon. Amint karmaival megragadott, annyira elkezdtem kiabálni és a Szűzanyát hívni, hogy édesanyám felébredt. Ijedten kérdezte, mi bajom van. Nem tudom már, mit válaszoltam neki. Csak arra emlékszem, hogy azon az éjszakán nem tudtam már aludni, mert a félelemtől szinte megdermedtem. Ez az álom az igazi félelem és aggódás felhőjével borította el lelkemet. Egyetlen vigaszom az volt, ha egy magányos helyen kisírhattam magam. (LN 84-85)
 
Erzsébet asszony: Eddig minden gondolatomban és cselekedetemben az vezetett, hogy minden áldozatot meghozok a szent ügyért. De hogy valóban így van-e, hogy az ügy nem tőlem való-e, ezt senki nem tudja, én magam sem vagyok biztos felőle. Hogy nem az ördögtől van, (bár) ezt már a püspök atya is megmondta, és M. és B. atya is. (...) Uram, bocsásd meg vétkeimet, nem bírom áltatni magam tovább! Végképp meg akarok nyugodni. Látom, teljesen értelmetlen az, amit tettem, és nem tudom miért, azóta csak szenvedek. Hisz a bűnből eredő szenvedés nem lehet érdemszerző. Szabadulni, szabadulni, ez az egyetlen imádságom az ég felé. (III/209)

Szólj hozzá!

Szudán: szabadon engedték a halálra ítélt keresztény nőt   (Áldott legyen az Isten!)

2014. június 24. 

Kiszabadult a börtönből a halálra ítélt 27 éves szudáni asszony – számolt be a nő ügyvédje a BBC-nek.


Felmentette egy szudáni fellebbviteli bíróság június 23-án  azt a nőt, akit első fokon halálra ítéltek hitehagyásért, nevezetesen azért, mert az iszlám vallásról áttért a keresztényre.

A 27 éves Meriam Jahíja Ibrahim Isagra a Szudánban hatályos jog, a saría alapján május 15-én szabtak ki kötél általi halált. A törvényszék emellett házasságtörés miatt száz korbácsütésre ítélte a fiatal nőt. A vád azon alapul, hogy keresztény férfihoz ment feleségül, pedig Szudánban muszlim nő csak muszlim férfival házasodhat össze.

A nő a tárgyalás előtt három napot kapott, hogy megtagadja a keresztény vallást, de erre nem volt hajlandó. Isag a tárgyaláson azt mondta a bírónak: mindig is keresztény volt, és soha nem változtatta meg vallását, azaz nem követhette el a hitehagyás tettét. Az Amnesty International szerint Isag az anyja után ortodox keresztényként nevelkedett, muszlim apja ugyanis nem élt a családdal. Az asszony ügye hatalmas felháborodást váltott ki világszerte. Több ország, köztük Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is mélységesen elítélte a bíróság döntését. David Cameron brit miniszterelnök szombaton is felszólította a szudáni kormányt, hogy vonja vissza a fiatal nőt halálra ítélő, barbár határozatot.

A húszhónapos fiával együtt bebörtönzött asszony nemrég egy kislánynak adott életet a börtönben. A fellebbviteli bíróság most elrendelte, hogy érvénytelenítsék az első fokú ítéletet, és bocsássák szabadon az asszonyt.

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

A szeminarista 3

szobrasz_n2_2.JPG     Mint már említettük, művészien szobrászkodott, rajzolt és festett. Egy képét, mely a Gyermek Jézust ábrázolta Keresztelő Szent Jánossal el is tudta adni egy neves ügyvédnek. Egyébként élete folyamán több, kisebb-nagyobb Mária-szobrot faragott, vagy hozott rendbe, sőt két hatalmas fa-korpusz is a nevéhez fűződik.
     Igen együttérző volt szegényebb társai iránt és igyekezett rajtuk anyagilag segíteni, ezért gyermekfelügyeletet vállalt. Hihetetlenül összeszedett, önmagával szigorú és pontos időbeosztással élt. Négy órát szánt imádságra, kettőt olvasásra, kettőt (!) alvásra, a többit meg tanulásra! Állandó időzavara ellenére örömmel foglalkozott gyermekek hitoktatásával vagy a Szűzanya kápolnájának díszítésével, és az ottani áhítat-gyakorlatok szervezésével.
     Tanulmányi eredményeiben a legjobbakat is lefőzte. A legelső volt a szemináriumban, emellett még kitűnt az imádságos, önmegtagadó és engedelmes természetével. Ennek ellenére gyóntatója kétségbe vonta Lajos alázatosságának őszinteségét és felhívta elöljárójának figyelmét, hogy próbaként kezelje szigorúan, nyilvános megrovásokkal és szavainak félremagyarázásával. Ő azonban mindezt sértődés nélkül, türelemmel fogadta. Végül kénytelen-kelletlen elismerték, hogy erényei egyenesen isteni eredetűnek tekinthetők! Ezzel együtt, nem tudták Nála elérni, hogy a számunkra furcsa viselkedésével felhagyjon. Szó volt róla, hogy a „különc Montfortit” befogadnák a szulpiciánusok, ám ők is ellene fordultak viselkedése miatt. (Máris elfeledték „isteni eredetű erényeit”!)
     Lajos, azonban megtanult valamit ettől a Rendtől, amely szokásává vált, hogy minden eseményt „Áldott legyen az Isten!” felkiáltással fogadott. Ahogy közeledett szentelésének dátuma, úgy erősödött benne az eltökéltség, hogy máriás pap lesz, hogy mindent a Szűzanyával, Őáltala és MadonnaLM.gifŐvele fog cselekedni Jézusért, a lelkek javára. Ezért, faragott fából magának egy kb. 18 cm-es Máriaszobrot, melyet emlékeztetőül mindig magánál hordott. Grignon Szent Lajosnak ez annyira sajátosságává vált, hogy későbbi ábrázolásának jellegzetes „attribútumai” lettek; a kis Szűzanya-szobrocska és a kereszt. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

A császárműtét (folytatás) 

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     Bejött az orvosnőm és leült az ágy mellé egy székre. Megfogta a kezemet és elmesélte mi történt:

– Klára, el kell mondanom mindent. Őszinte leszek magával. A baba alul feküdt, felül volt a méhlepény. Szegényke az egész terhesség alatt oxigénhiányban volt. Ha maga nem szól nekünk és nem figyelmeztet, mindketten meghaltak volna. Maga segítette világra ezt a babát. Az utolsó pillanat volt. Mert amikor felnyitottuk, minden tiszta vérben ázott. A kis Sára már egészen elvérzett, a klinikai halálból kellett visszahoznunk. Teljes vért kapott, magának sem volt sok hátra. Belső vérzése volt. Ezért maga is kapott transzfúziót. Az előző császárműtét hegesedései következtében a méhfal két oldalt megrepedt és így el kellett a méhét távolítanunk. Kérem kedves Klári a megértését, nem tehettünk mást. Azért valamivel biztathatom: Ha nem itt szül nálunk, Sára baba nem élte volna túl, mert a klinikai halál állapotából csak mi voltunk képesek visszahozni, mert csak itt nekünk van ilyen készülékünk. Ha máshol szül, a gépet oda kellett volna szállítani, de arra már nem lett volna idő.

Itt másodperceken múlott minden. Sajnos azonban a kicsi agyvérzést is kapott. Klárika, mit érez, megmarad a kis Sára? – és figyelmesen nézett rám.

     Meglepődtem. Ő kérdez engem? Azonnal kész voltam a válasszal:

– Igen, megmarad! Hiszem, hogyha Isten megmentette, most már meg is fogja tartani.

     Valamilyen nagy nyugalom, béke öntötte el egész bensőmet. Majd én is kérdeztem valamit:

– Mi történt a műtét közben? Felébredtem, az valami szörnyű volt – és elmeséltem mit éltem át.

– Sajnos ilyen előfordulhat egy ennyire váratlan helyzetben. Amikor felnyitottuk, azonnal át kellett volna állnunk a gépi altatásra, de mindnyájan meg voltunk rémülve, és így az átállás késve történt meg. Mindenki a babára koncentrált és vele törődött. Ne haragudjon! – mondta sajnálkozón.

     Biztosítottam afelől, hogy nem haragszom semmiért és megértem.

Kiderült az is, hogy pontosan „fogta” gondolataimat a műtét előtt és én is az övét. Ezt átbeszéltük utólag, ami az orvosnőmet nagyon meglepte. Ő nem tudott hinni Istenben, materialistának vallotta magát és mindez számára nagy tapasztalat volt.

     Egészen kimerültem. Erős fájdalmaim voltak, mozdulni se igen bírtam. Megjelent férjem az ajtóban, igyekeztem mosolyogni.

Mint megtudtam, tőle is vért kértek Sárának, de a más vércsoport miatt nem adhatott.

Szegény, amikor bejött és találkozott az orvosnővel és meghallotta mi történt, rosszul lett. Még az sem vigasztalta, hogy rólam kiváló véleményt hallott:

– Uram, én ilyen asszonnyal még soha nem találkoztam. Gratulálok a feleségéhez! – mondta neki az orvosnőm.

Másnap bejöttek Bencével együtt. Kisfiam sápadt volt, elsírta magát és óvatosan rám borult. Jó volt látni őt, őket. Lelket kellett öntenem beléjük, hogy most már rendben lesz minden, ne féljenek.

     Vajon rendben lesz? Egyre csak kérdezgették az orvosok. Megmarad-e és ép lesz-e, kérdezgették a látogatók.

Végig oxigénhiány – klinikai halál – elvérzés az utolsó cseppig – agyvérzés – Mi jöhet még ezután? (folyt.köv!)Infanticide Help 2.JPG

 

Szólj hozzá!

 

MI A SZERETETLÁNG?
     A küzdés vértje és a harc fegyvere − azé a végső harcé −, amelyet az Istenanya az Ő gyermekeivel összefogásban, a sátánnal fog megvívni!
sz anya 2.JPG     A Lelki Naplóban ez olvasható: „(Szűzanya) Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130)
Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen! Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (vö. II/18)
Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, megfertőzött világot. (vö. II/100)
Irgalmas Jezus 2.jpg     (Jézus) Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (vö. II/93-94)
Imádkozzatok /tehát/, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! (I/90) /Mert/ a sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)

Szólj hozzá!

A Fatimai Bazilika építése

José Alves Correia da Silva4.JPG     Amikor 1920-ban José Correia da Silva lett a leiriai egyházmegye új püspöke, korábbi tartózkodása ellenére, kötelességének érezte, hogy tanulmányozza a fatimai eseményeket. Napról napra világosabbá vált számára, hogy az események mögött Isten áll, így megerősödött benne az elhatározás, hogy ebben neki is kötelessége részt vállalni.
     Mindenekelőtt Cova da Iriában vetetett egy nagy, 125 000 négyzetméteres telket (a terület kétszer nagyobb, mint a Szent Péter tér Rómában) és elrendelte az első tervrajzok elkészítését.
1921 októberében megengedte, hogy misét celebráljanak a szabad ég alatt. Addig a Fatima falu templomában tartották a szentmiséket, ahonnan a zarándokok aztán átvonultak a Cova da Iriába.
     Először is az időjárás viszontagságai ellen építtetett egy ideiglenes kápolnát.
     A legnagyobb gondot a vízszegény sziklás vidék okozta. Az építkezéshez biztosítani tudták volna az elegendő a vizet, annál inkább gondba ejtette a tervezőket a majdani feltételezett hatalmas zarándoktömegek ivóvízellátása. Ezért a püspök javaslatára egy óriási esővíztárolót kezdtek kialakítani a területen. A forrás, mely 1921. nov. 9-én keletkezett, zarándoktól körbevéve..jpgAlig haladtak túl az első rétegen, egy rendkívül bővizű forrásra akadtak, mely a geológusok szerint képtelenség volt.  Az emberek a forrást a Fatimai Madonna ajándékának tartották. (A korabeli képen a forrást csodáló zarándokok.)
     Így oldotta meg a Szűzanya Fatima létfontosságú kérdését. Hiszen hogyan fogadhatta volna Cova da Iria a zarándokok tíz és százezreit a forró nyári hónapok alatt, ha nem lett volna ivóviz? Fatima azóta sem szűkölködik vízben.  (A képen a később mégis elbontott Jézus Szíve ivócsarnok. A Szentséges Szív szobra máig ott áll, és annak tövében lehet vizet tölteni!)A forrás fölé épített ivócsarnok, melyet később lebontottak és csaka Jézus Szíve szobor maradt fenn. (1).jpg

     1928. május 13-án az addigi leghatalmasabb zarándoksereg jelenlétében Msgr. Manuel da Conceicao Santos évorai érsek tette le a bazilika alapkövét, mely 25 év alatt épült fel, mint Portugália legnagyobb temploma.Manuel (II) Gonçalves Cerejeira (1929–1971)D4FAF1FE4.jpgVégül, 1953. október 6-án és 7-én 15 portugáliai püspök jelenlétében Lisszabon bíboros pátriárkája felszentelte a bazilikát. A temp- lomhajó felső négy sarkában a világ négy legnagyobb Mária-tisztelőjének szobra áll, közülük egyik, a Magyar Szent István király.Bazilika építése1_2OJCF.pngBazilika építése2-of-construcao-da-basilica-1933 (1).jpg(Alább, a Fatimai Bazilika építési fázisai.)
Bazilika építése4 1949 Santuário de Fátima_thumb[2].jpg

Szólj hozzá!

A szeminarista 2

     1694. szeptember 18-án azonban újabb megpróbáltatás érte Grignon Lajost: meghalt a kisszemináriumot fenntartó atya, mely gyászról így írt nagybátyjának:„Sajnos elhunyt Barmondière atya, lelkivezetőm és elöljáróm, az egyházközség és a kispapok nagy bánatára. Az elmúlt vasárnap temettük. Könnyek közt írom, hogy ő volt aki alapította ezt a szemináriumot, ő volt aki szó nélkül befogadott engem, ő volt aki igazán megértő volt irántam. Szentként élt és szentként halt meg! Nem tudom, hogy maradhatoke még, vagy el kell mennem. De bármi is történjék nem aggódom, mert van Égi Atyám, aki el nem hagy soha! Ő vezérelt ide és Ő irányítja egész életem! Jóllehet, bűneimért csak büntetést érdemelnék, bízvakérő imámat abba nem hagyom, s csak az Ő gondviselésére hagyatkozom.”
     A szulpiciánusok végtére is becsülték Grignon Lajost és maradhatott az intézményben. A közösséget egy másik atya vette át, de a körülmények sokat romlottak. A diákoknak maguknak kellett felváltva főzniük és emiatt Lajos olyan súlyosan megbetegedett, hogy gyógyulását csodának tartották.
     Bár az utolsó évfolyamokra már járhatott volna a nagyszemináriumba is, mégsem a Sorbonne-ra járt, mint a többiek. A hatalmas egyetem könyvtárát azonban szorgalmasan látogatta, tanulmányozva a szentatyák és a híres tudósok írásait, ami által, alapos teológiai tudást sajátított el. Felkészültségével később a szentbeszédeiben és írásaiban könnyen vissza tudta verni ellenfeleit, főleg a janzenistákat.
grignon_mont2.gif     Szeminarista társai közt – elöljárói engedéllyel –, elkezdte a „Jézus rabszolgái Máriában” lelkitársulatot.
Társainak egész életére kihatott az az egyszerű, de szent tanúság, amit Grignon Lajos előadásaiból leszűrtek: A legszentebb Szűz, a kegyesség és irgalom Anyja soha nem engedi, hogy szeretetben és bőkezűségben túltegyünk rajta. Ha látja, hogy valaki egészen és teljesen Neki ajándékozza magát, hogy tisztelje és Neki szolgáljon, akkor Ő is egészen és teljesen, viszonos módon odaajándékozza magát annak, aki mindent Neki adott. Elmeríti őt kegyelmeinek tengerébe, felékesíti érdemeivel, támogatja hatalmával, felvilágosítja az igazságra, lángra gyújtja szívét szeretetével, s közli vele erényeit: alázatosságát, hitét, tisztaságát. Ő lesz kezese Jézusnál. Egyszóval, minthogy az ilyen egyén teljesen Szűz Máriáé, Szűz Mária is teljesen övé! (vö. TMT 144)
     Lajos, korábbi lelkiatyja példáját követve, keményen gyakorolta az önmegtagadást és az alázatot. Egy levelében a csigához hasonlítja magát: „Ha egy csigaházat szemlélsz, azt hiheted, hogy valami, ám ha előbújik lakója, akkor látod, hogy csak egy csiga!” (Ha egy önmegtagadó, alázatos életet szemlélsz, azt hiheted, hogy valaki, ám ha erényeit elhagyja, akkor látod, hogy csak egy esendő ember).
Grignion kalap nélkül_1.JPG     Kortársai megütközésére, kalapját hóna alá vágva úton-útfélen fedetlen fővel járt „Isten jelenléte iránti tiszteletből”. Ha egy lakásba belépett, még a házigazda üdvözlése előtt letérdelt a küszöbön és elimádkozta szertartásos imáját: „Látogasd meg Urunk, ezt a hajlékot..!”
     Jóllehet, kiváló beszédkészsége volt, szívesebben hallgatott. Ha mégis megszólalt, csak istenes dolgokról volt hajlandó beszélni. Amikor elöljárója arra buzdította, hogy vegyen részt világiasabb társaságban is, e célból megtanult egy rakás humoros történetet, ám oly jámborsággal adta elő, hogy poénjaikat mind elvesztették. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

3. A császárműtét

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     „Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem” /Zsoltár 23,4/
     Amikor felfektettek a műtőasztalra, felemeltem a fejemet. Az orvosnő beöltözve állt szemben velem. Csak a szeme látszott ki a maszkból. Hangtalanul ezt a gondolatot küldtem felé:
Kérem, ha nem sikerül, ne tegyen magának szemrehányást. Ő is erősen szemembe nézett és éreztem gondolatát:
– Ha nem sikerül, kérem, ne haragudjon rám!
     Ezután hátratettem fejemet és felfelé néztem. Bal felől egy kegyetlen, gonosz szempárt láttam meg, homályos volt, de ijesztő. Ettől megriadtam. Rögtön tudtam, mit kell tennem: "Atyám, Te rendelkezz felettünk! Jézus, küld el ezt innen. Bármit vállalok, de ezt nem! Mindenben legyen a Te akaratod szerint"
Elmondtam a Miatyánkot és kértem Máriát, Isten Anyját – eközben eltűnt a gonosz szempár. Felnéztem, fejem fölött fényességet láttam... – de akkor már beadták a vénás injekciót. Számoltam. Elaludtam...
     Hirtelen ébredtem fel. A fájdalom oly heves volt és olyan borzalmas, hogy azt hittem, belehalok, mert ezt nem lehet kibírni. A hasamat vagdalták. „Jézusom!” – akartam kiáltani, de hang nem jött ki a torkomon –, „belehalok, Istenem mi ez, a harctéren a katonák, a hasukat szabdalják, Krisztus a kereszten...” ez szörnyű! – kavarogtak a gondolataim.
És meghallottam amint rémülten mondják:
– Kislány, meghalt, meghalt!
     Elájulhattam, mert ezután már semmire nem emlékeztem.
     Az ágyban tértem magamhoz, a kórteremben voltam. Egész testemben rázott a hideg, de ez nem volt természetes hidegrázás. Görcsös rázkódás volt, próbáltam kezemet magam mellé szorítani, de nem bírtam. A hasam fájt a rázkódástól, és valami zsák nyomta. Egyetlen szót se bírtam szólni a szörnyűséges görcsös hidegrázás miatt. A levegővételért iszonyúan meg kellett küzdenem.
     Takarót dobtak rám. Ez azonban nem enyhített semmit. Sokáig rázkódott az ágy is velem, míg aztán egyszer vége lett. Majd bejött a stáb. A gúnyos ajkú adjunktus odalépett hozzám, gyengéden megfogta a kezemet:
– Jaj de derék asszonyka ez. Nem is tudják, milyen derék asszonyka! – dicsérő szavait ismételgette.
     Végre meg tudtam szólalni és megkérdeztem:
– Mi van a gyermekemmel?
     Nem válaszolt senki. Újra megkérdeztem, de ekkor sem kaptam választ, somfordáltak kifelé. Szívem majd kiugrott és felkiáltottam, ahogyan bírtam. Ekkor megfordult az egyik orvos és ennyit szólt: Kislány…
– Azt tudom! De mi van vele, él? – kérdeztem kétségbeesve.
– Még nem tudjuk! – És kimentek.
76090-5-babies-at-a-maternity-ward-at-munich-hospital.jpg     Lehunytam a szemem. Akkor azt hittem, elvérzek. Megfogtam az ágy szélét és reszkettem.
Ám mégis, egy kis idő múlva – hogyan és miért –, de újra hittem. Maradék erőmmel hittem, hogy megmarad.
Eszembe jutott régi szép-álmom a hídon kisfiammal, a távolban a kislány. Élnie kell! Láttam őt! (folyt.köv!)

Szólj hozzá!

Nagyszerű összesítő meghatározást olvastunk az alábbi honlapon:  http://www.szentkeresztplebania.hu/Szeretetlang.html

     A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.
Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak.
 Lelki napló 2_1.jpg    A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk.
"E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét, s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel. (...) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja."

      Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált. A hitelességét nem csupán egyszerű, evangélium-hű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre és részvállalásra a lélekmentő munkában.
      A Szeretetláng Lelki Napló részleteit számos  nyelvre lefordították. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a teljes Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.
      A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szt. Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.
     A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére.
felajanlas_1.jpg     Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.)
     Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.

Szólj hozzá!

A Szűzanya fején a szeretet és az áldozatok koronája

     A Fatimai Szűzanya szobrának, több díszes koronája van, az elsődleges aranyból készült.
     A koronázás gondolata 1942-ből, a portugáliai Actio Catholica női csoportjától származik. Elég volt azonban néhány sor az újságokban, és özönlöttek az adományok. A gazdagok aranyat vagy pénzt küldtek, de nem hiányoztak „a bibliai özvegy fillérjei" sem, a szegények ajándékai, akik annyit adtak, amennyiük volt vagy amennyit adhattak.
     Megszámlálhatatlan mennyiségű gyűrű, lánc, családi emléktárgy és más ajándék gyűlt össze. Méltán jelentette ki a Szentatya, hogy a korona, bár aranyból és drágakövekből készült, az anyaga inkább a Szűzanya iránti tiszta szeretet és nagylelkű áldozat.
Korona_49edfc2c94e32.jpg     A koronát Lisszabonban a legjobb aranyművesek készítették. 12 iparművész három hónapon át dolgozott a remekművön. Az egyedülálló ékszer 12000 grammos, 313 igazgyöngy és 2 650 féldrágakő díszíti.
     A koronázás eseménye, 1946. május 13-a, amely Portugália 800 éves fennállásának egyik legjelentősebb napjává vált. Az országos ünnepségen az egész nemzet képviselői részt vettek. Az egyszerű nép, a polgári és egyházi hatóságok olyan összhangban dolgoztak, mint még soha.
p202.jpg     Az első és legnagyobb fatimai zarándok, XII. Pius pápa kijelentette: "Meghallgattuk a portugál püspöki kar kívánságát, óhaját és kérését, és elhatároztuk, hogy ünnepélyesen megkoronázzuk a Fatimai Miasszonyunk szobrát."
K consagracao1.jpg     A Szentatyát a bíboros legátus képviselte. Hat miniszter és sok rangos tisztségviselő kísérte. Az Egyház részéről jelen volt az egész püspöki kar, több mint 2000 pap, a fatimai szentély szolgáinak és a legkülönbözőbb rendeknek képviselete.
     A legaktívabb résztvevő azonban vitathatatlanul a portugál nép volt, teli hittel és szeretettel a Miasszonyunk és a Szentatya iránt. Amerre a bíboros legátus haladt, sorfalat álltak, zenekarok, harangzúgás és ünnepélyes díszlövések hangzavarában. Az emberek ünneplőbe, a városok és a falvak virágdíszbe öltöztek.
     A Cova da Iriában félmillió zarándok gyűlt össze, 30 ezren autón, a többség gyalog vagy vonattal érkezett. Annak ellenére, hogy esett és jeges szél fújt, minden a program szerint zajlott. Az imádság és az ének mélységes hitből és az őszinte Mária-tiszteletéből fakadt. Az éjszakai virrasztás felejthetetlen volt. Az Acio Catholica 50 000 fiatal férfitagja ünnepélyesen kinyilvánította hitét és a Szeplőtelen Szűz iránti szeretetét.
Maga a koronázás olyan érzéseket váltott ki az emberek szívéből, melyeket nem lehet elfelejteni. A résztvevők között 600 beteg volt. Az Irgalmasság Anyja hitüket számos keggyel jutalmazta. Az ünnepségek ideje alatt hét kifejezetten rendkívüli gyógyulás történt.
K Fatima_49f04e7cb6b211.jpg     Egy nappal az ünnepség után az államelnök megköszönte Aloysi Masella bíboros részvételét az ünnepségeken, melyek szimbolizálták a lélek győzelmét az anyag fölött és kinyilvánították a portugál nép tántoríthatatlan hitét az örök értékekben.

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 026_PiusX.jpg

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

A szeminarista 1

009 (1).jpg     Miközben Párizs felé haladt, koldult az élelemért, a szállásért, és mikor az emberek visszautasították, örült, hogy Jézus szegényei közé tartozhat. A fővárosba érkezése előtti napon egy koszos istállóban töltötte éjszakáját.
Ám „az Istenben bízóknak minden a javukra válik”! A kérdések gyakran azért vannak, hogy szeretetből válaszoljuk meg azokat. Mert mi történt? Amikor az ifjú Grignon megjelent a szeminárium kapujában, az atyák csak fintorogtak rossz szaga miatt − ahelyett, hogy az egyébként kiváló ajánlásokkal jelentkező fiatalembernek – azt mondták volna: „itt egy tiszta ruha, mosd le magad és utána magyarázd el nekünk, hogyan kerültél ilyen állapotba?”
De nem ez történt! Inkább egy szerényebb körülmények közt működő kisebb papnevelő közösségbe irányították, melyet egy Claude de la Barmondière nevű szulpiciánus atya vezetett. És íme a Gondviselés! Az a hely a központi szemináriumhoz képest, mentes volt a janzenizmus* és a gallianizmus** fertőzésétől. A megalázó kudarc, szentünk javára vált!
     Sajnos, még a kisszemináriumban is sok küzdelmen és megaláztatáson kellett átesnie, mert rendkívüli lelki életét Barmondière atyán kívül kevesen értették meg. A tanulmányi költségeket – mint többükét –, Lajosét is egy-egy jótevő fedezte, de mikor XIV. Lajos háborús külpolitikája szinte a csőd szélére vitte az országot, átmeneti éhínség tört ki és a támogatók elmaradtak.
010 (1).jpg     A montforti kispap halottak melletti virrasztással keresett némi pénzt. Ebbéli „népszerűségét” összeszedett, bensőséges imamódjának köszönhette, mely különös lelki vigaszt nyújtott a gyászolóknak. Volt, hogy imája alatt, ragyogónak vélték látni az elhunyt arcát. Végül is, ha az élők nem segítettek a kispapokon − így vagy úgy −, de a holtak segítettek! Lajos atya ugyanis szerény jövedelmét a közösségi kasszának adományozta. Az évek folyamán, életre szóló barátságok szövődtek a hallgatók között, akik szombatonként elzarándokoltak a Szűzanya katedrálisába; a Notre Dame-ba. (folyt.köv.)

Lábjegyzet: *  JANZENIZMUS
cornelius_jansen_bishop_of_ypr-2.jpg     Cornelius Jansen (+1638) Löweni tanár, majd Yperni püspök 1640-ben megjelent „Augustinus” c. könyve nyomán, követői az alábbi eretnekségekbe estek:
     Egyedül a Szentírást fogadták el, hajlottak a miszticizmusra és túlzó, szigorú erkölcsöt hirdettek.
     Az emberi akarat csak a külső, fizikai világ ráhatásai iránt szabad, az isteni kegyelemmel szemben tehetetlen.
     Az elégséges kegyelem mindenképp hatékony az emberben.
(A fentiekből következik, hogy) aki elkárhozik az nem tehet róla, hisz nyilván nem kapott elégséges kegyelmet, minthogy Krisztus az ilyenekért nem is halt meg! Rövidebben: a Megváltás nem terjed ki mindenkire.
     Az Isten parancsait a szükséges kegyelmek nélkül, senki sem képes megélni, teljesíteni, még az igaz emberek sem. Tekintve, hogy az isteni kegyelemmel szemben tehetetlen az ember vagyis, képtelen együttműködni vele, ezért sem a Boldogságos Szűzanya, sem a Szentek nem érdemelnek megkülönböztetett tiszteletet, mert ez Istent sérti.
     Jansen leghírhedtebb követője Jean Duvergier – akit a történelem későbbi apátságáról csak Saint Cyran apátnak nevez, továbbfejlesztette a gyakorlati janzenizmust. Tbk. azt hirdette, hogy a bocsánatos bűnök nem képezhetik a feloldozás tárgyát, a bűnöket nem a gyóntató pap bocsájtja meg Krisztustól kapott földi hatalmánál fogva, (amit tagadtak), hanem csakis Isten. Ezenkívül az elégtételnek (jóvátételnek) meg kell előznie a feloldozást! Legrombolóbb tévtana azonban a szentáldozással kapcsolatban hangzott el, miszerint az ember soha nem lehet méltó az Úr Asztalához járulni, mivel nem mentes (és nem képes mentes lenni) a „rosszra való hajlamosságtól”, ezért az a leghelyesebb, ha az ember csupán vágyakozik a szentáldozásra! Ennek következményeként sokan, még a szerzetesrendekben is csak a halálos ágyukon áldoztak meg (ha erre egyáltalán módjuk volt). Sok helyütt a nép elidegenedett az Oltáriszentségtől, sőt a tabernákulumok egyenesen üresek maradtak!
     A janzenisták fentebb említett gyóntatással kapcsolatos, romboló álláspontjukat még fokozták az un. „tiszteletteljes hallgatás jogosultságának” meghirdetésével. Melyben nem kevesebbet állítottak, mint hogy a Bűnbocsánat Szentségében való részesüléshez elég csupán bűnbánóan betérdelni a gyóntatószékbe a pap elé, és egyetlen szó bűnvallomás nélkül is feloldozást nyerhet az ember. Tbk. ezt ítélte el XI. Kelemen pápa a „Vinema Domini Sabaoth” kezdetű, 1705. júliusi konstitúciójában.
     Az ember nem csak méltatlan a kegyelemre, de nem is kérheti (esdheti ki) azt Istentől, mivel ez „istenkísértés” lenne. Mindez abból az álláspontból következett, hogy egyedül Isten a kegyelem kiosztója, oly mértékben és annak akinek akarja. Nyilvánvaló, hogy ebből következően tagadták az engesztelés és a búcsúk érdemeit, miként elvetették a Szentek és a Máriatiszteletet is, sőt az Istenanya Kegyelemközvetítői szerepét is tagadták. (Márpedig ez volt Grignon Szent Lajos evangelizációjának legfőbb irányvonala!)
     Jansen és követőinek tanításából vallási mozgalom, sőt párt lett, mely majdnem skizmához (egyházszakadáshoz) vezetett, jóllehet csupán „ők is csak reformálni” akartak. Mivel a janzenizmus a francia királyi abszolutizmust is támadta, ezért időnként az államhatalom is üldözte. Tekintve, hogy a sorozatos pápai elmarasztalások miatt egyre inkább törekedtek a rómától való függetlenségre, irányvonaluk találkozott az un. Gallianizmus (lásd fent!) nemzeti törekvéseivel. Ezek főúri képviselői, viszont kiálltak a parlamentben a janzenisták mellett. Miként könyvünkből is kiviláglik, számos püspök, pap, szerzetesi közösség és hívő követte a tévtanokat.
Colrnelius Jansen 1638-ban, halálos ágyán tévedéseit töredelmes megbánással visszavonta ugyan, de „barátai” két évre rá mégis kinyomtatták kéziratát. Az így kibontakozott janzenizmus alattomosabban pusztított a protestantizmusnál, mivel a Katolikus Egyházon belül hintette a „konkolyt”, a lelkek sokaságát terelve a kálvinizmus (lásd lent!) és a szabadgondolkodók felé! (Katolikus lexikon, Bp.1931, valamint„A Katolikus Egyház története”, Ecclesia.Bp.1985, nyomán.)

* *  GALLIANIZMUS
másként gallikanizmus, francia nemzetegyházi törekvés, mely a pápaság több joghatóságát a királyra akarta átruházni. Céljaik szerint a mindenkori egyetemes zsinatnak és a kánoni szabályoknak felette kell állnia a pápának. Tbk. tagadták a pápai tévedhetetlenséget hit és erkölcs dolgában és a pápa ezirányú megnyilatkozásai csak akkor érvényesek, ha az egyetemes egyház hozzájárul. A pápa, világi dolgokban nem foglalhat állást.
XIV. Louis_7.jpgVIII. Sandor papa.JPGXIV. Lajos törvényre emelte a Declaratiót, VIII. Sándor pápa azonban semmisnek nyilvánította. Végül, XII. Incének 1693-ban sikerült a királyt rávennie a rendelet visszavonására. I. Napóleon, bár elismerte a visszavonást, mégis az „Organikus cikkelyben” 1801-ben, újra bevezette.
Magyar Szentkorona.jpgA gallianizmusban, a tisztázatlan teológiai fogalmak és a lappangó egyházforradalom szelleme találkozott a francia nemzeti büszkeséggel. A korabeli magyar állam és a klérus, a Szent Korona Privilégiumánál fogva, következetesen megvétózta a kánonmódosító törekvéseket és az 1682-es Nagyszombati Zsinaton elvetette az eretnekséget, kiállva Krisztus földi Helytartója mellett, miként ezt a Vatikáni Könyvtárban őrzött 7161.sz. kézirat tanúsítja.
(Katolikus lexikon, Bp.1931, nyomán.) 

Szólj hozzá!

A hordozás (folytatás)

      Temetés. Csak álltam a ravatalnál és nem jött rám a sírás megenyhülést adó terhe. A múlt képei virrasztottak felettem.

     A szép anyám akiért rajongtam, aki gyermekkorom tündére volt. Hol láttam, hol nem láttam. Aki után mindig sóvárogtam. Ha otthon aludt, ágyába feküdtem és illatát szívtam magamba. Velem volt hangja, szavai egész nap és az illat, ami körüllengte.

     Aztán a betegségek évei. Nem tudtam jól kezelni, nem mertem jól hozzáállni. Nem értettem őt, miért nem szeret annyira engem, hogy velem maradjon? Miért nincs otthon mindig – merre jár, kire gondol?

Kórházak. Szanatóriumok. Küzdelmek, kilátástalanság. Önvád.

Apám mellettem állt, másik oldalon férjem, kisfiam kezemet fogva előttem. Édesanyám egy másik világban már biztosan könyörög értem. Ebben bíztam, ezt reméltem.

2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG     A nyolcadik hónap elején ismét nagyon rosszul lettem, remegések törtek rám, kisebb görcsök és ájulásszerű állapotokba kerültem. Bent tartottak az Anyavédőben és megfigyeltek, de nem találtak újabbat, csupán azt, hogy a baba retardációban (azaz visszafejlődésben) van, amit az orvosok nem értettek. Nem találták meg az okát.

Egyik este vérezni kezdtem, úgy éreztem, meghalok. Ezekben a percekben átadtam életemet Istennek, történjék minden úgy, ahogyan akarja: ha meg kell halni, akkor meghalok.

     Amint mindezt végig gondoltam, különös érzés fogott el. Mintha Valaki figyelt volna, homályosan egy szempárt láttam magam fölött, amint gondosan szemlél engem. Szerető szempár volt.

Ez a Valaki lelkem mélyén ezt súgta nekem:

„Már nem csak magadért vagy felelős, hanem egy új életért. Menj, és szólj az orvosnak!”

     Az erős késztetés nőtt és nőtt és ekkor felkeltem, szóltam a nővérnek, hogy vérzem. A nővér felvitt az osztályra, ahol éppen az az adjunktus volt ügyeletben, aki semmit se értett az állapotomból és ironikus modorával gátolta közlékenységemet. Megvizsgált és elkomolyodott. A következőket mondta:

– Nézze asszonyom, a baba retardációban van, nem fejlődik. Nem tudjuk mi az oka. Túl kicsike és ha megműtjük, nem biztos, hogy életképes lesz. Ezért várnánk a műtéttel. Nem tudjuk, mit tegyünk. – hangjából valamilyen bizonytalan félelmet véltem kihallani.

     Hasonló komolysággal, de erős határozottsággal és sztoikus nyugalommal így válaszoltam:

– Adjunktus úr! Én szóltam. A többi az önök dolga.

     Éppen kezét mosta, hátrakapta a fejét és rám meredt. Majd rövid csend után kimondta a döntő szót:

– Szólok a főorvosnőnek, hogy jöjjön be. Előkészítjük a műtétre. – és szólt a nővérnek.

     Bejött az orvosnőm.

– Klára, mi a baj, mit érez? – kérdezte aggódó arccal.

– Főorvosnő, úgy érzem, a baba haldoklik. Mintha fuldokolna. – válaszoltam sírással küszködve.

     Komolyan nézett rám. Megszokta, hogy mindig őszinte vagyok, de soha nem jajgatok, nem sírok, nem panaszkodom. Tudta, hogyha ezt mondom, annak komoly, nyomós oka van.

– Klára, én hiszek magának. Nem várunk tovább!

     Megkérdezték, mi lesz a baba neve? Mondtam: Sára.

– És ha kisfiú? – kérdezték.

– Kislány lesz! – erre kimosolyogtak. Be kellett diktálnom egy fiú nevet is.

     Arra a napra előzőleg magzatvíz vizsgálatot jegyeztek elő. Semmit sem tudtam arról, milyen veszélyeket rejt ez magában. A vérzés azonban meggátolta az orvos terveit.

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     A műtét előtt még sikerült telefonon elérnem férjemet, s mivel ő is szívbeteg, hogy ne izguljon nagyon, csak annyit mondtam, hogy egy magzatvíz-vizsgálat lesz, de nagyon kértem, siessen be mielőbb.

Ezután kaptam egy nyugtató injekciót, majd szólítottak és bekísértek egy hideg folyosón a műtőbe.

Zöld csempék – rideg, enyhén zöld falak. Fáztam.

Nem féltem!

 

Szólj hozzá!

(Folytatás)
     A Szeretetláng Lelki Naplóból: „Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol. (I/116) A Szeretetláng nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is.
MriaSzveSzeretetlngja.JPGA Szűzanya: 'Nem csak az anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, kik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek' (II/120) Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek. (...) Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84) Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. (I/85) Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (II/18) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! (IV/144) Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére.” (I/85)
      Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a gonoszság túlárad a világban (vö Róm 5,20), ám hatalmas erővel bontakozik ki valami nagy kegyelmi kiáradás is! Amit egyszerű emberként tehetünk az az, hogy hallgatva égi Édesanyánk hívó szavára, imáinkat és engeszteléseinket felajánljuk Szíve Szeretetlángjának mielőbbi kiáradásáért!
      Az Úr szavai: »Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe.
Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26)  (Elgondolkodtató!)A Szeplőtelen Szív oltalma 004_1.JPG


Szólj hozzá!

Valakiknek nagyon nem tetszett

 

     Minél több zarándok érkezett Fatimába, annál jobban fokozódott a szbdkmvesek harca az Egyház ellen. Nem elégedtek meg a gúnyolódással és a rágalmazással, melyből az újságok is bőven kivették a részüket. Ahol csak lehetett, ott támadtak és gyakran még erőszakhoz is folyamodtak. Pár példa:

· A látnokokat 1917. augusztus 13-a és 15-e között őrizetbe vették.

· A hatóság és a szbdkmvesek tiltakozó tüntetést szerveztek...1917. augusztus 19-én Fatimában. (Ez kudarcba fulladt.)

· Október 22-ről 23-ra virradó éjjel Cova da Iriában majdnem mindent megrongáltak, ami a jelenéssel összefüggött. Éjszakai "körmenetükön" istenkáromló énekeket énekeltek.

· Kíméletlenül üldözték a Fatima környéki papságot, többeket összeverettek, megfenyegettek 1918 és 1920 között.

· 1920 és 1924 között a hatóságok rendeletekkel nehezítették Fatima látogatását.

     Minél jobban ellenezték a hatóságok, annál jobban nőtt a fatimai zarándokok száma. A helyzet úgy kiéleződött, hogy a szbdkmvesek 1922. március 6-án éjszaka dinamittal felrobbantották a kápolnát. Az öt töltetből csak négy robbant fel, az ötödik – a tölgy alatt, ahol a Madonna megjelent – nem. Erről a szörnyű tettről az újságok is beszámoltak. Egész Portugáliában nagy volt a felháborodás. Minden szinten nemtetszést váltott ki, még az országházban is, pedig a miniszter fenyegetődzött, hogy még keményebben fognak fellépni Fatima ellen. A hívők engesztelő zarándoklatot szerveztek; március 13-án tízezres tömeg fejezte ki tiszteletét és gyermeki szeretetét a Szűzanya elpusztított kápolnája helyén.1922. máj. 13-i engesztelő zarándoklat a március 6-i robbantás engesztelésére.jpg1923. május 13-án a gaztettre nemzeti engesztelő zarándoklat volt a válasz. A zarándokok száma ekkor elérte a hatvanezret is.  Résztvevői a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerültek ki. A romok látványa és minden ellenséges cselekedet csak fokozta a Szűzanya tiszteletét és Fatima hírét. (Alább, a Jelenési Kápolna három állapota.)Kápolna image011 (1).jpgchapel bombed_1.gifkapolna ma.jpg

Szólj hozzá!

A hívatás kibontakozása 2

     Elemi iskoláit követően 1684-től 7 évig tanult a Rennesi „Saint Thomas Becket” jezsuita középiskolában, ahol latint, görögöt, szónoklattant, logikát és hittudományt tanult. Pap nagybátyjánál lakott, és az ő könyvtárában olvasott először, későbbi példaképéről, Julien Bellier abbéról, aki kezdeményezője volt az egyszerű nép közötti missziók tartásának. 1690-ben apja is a nagyvárosba költözött a jobb kereseti lehetőségek miatt. Lajos a kollégium négyezer diákja közt jól megállta helyét, nemcsak tanulmányi eredményeivel, de kitűnt önmegtagadásával és a szegények iránti szeretetével is. Még jobban elmélyült Úrnője, a Szűzanya iránti hódolata akinek hűséges kongreganistája lett. Lelkiatyja Philip Descartes volt, a híres francia filozófusnak Renének unokaöccse. Papi hivatását a kármeliták templomában kapta amikor a Istenanya csodálatosan szép szobra előtt imádkozott. Lajos mintegy megérezte a Szűz jelenlétét és azt, hogy pap lesz belőle, az embereket fogja tanítani mennyei Édesanyjuk segítő hatalmának ismeretére. Nagyfokú hivatástudat hatalmasodott el lelkében, melynek mindent alárendelt, a város valamennyi hívságos csábítását is. Egy barátjának, aki később szintén pap lett, bevallotta, hogy sohasem voltak kísértései a tisztaság ellen.+005 (1).jpg


     A középiskolai tanulmányok befejeztével, 1693-ban a Gondviselés nem hagyott gondolkodási időt szegény sorsú szentünknek. A Rennesi úri körök egy kiemelkedő tagja, Mademoiselle de Montigny, nagylelkű felajánlást tett; hogy szívesen lenne hívatástsegítő mecénása a Grignon jegyző fiának. Még egy öltözet ruhát is vásárolt az ifjú Grignonnak, széles karimájú elegáns kalappal, sőt Párizsig lovat is bérelt volna, ha Lajos ezt végképp el nem utasítja.A Rennes-ben tartózkodó egész család elkísérte büszkeségét egészen Cesson községig, ahol a Villaine folyócska kőhídjánál könnyes búcsút vettek a fiútól.+006 (1).jpg
     Napokig való gyaloglás után, zsebében több kiváló ajánlással zörgetett be a szulpiciánus atyákhoz, hogy az általuk vezetett Sorbonne Egyetemen folytasson teológiai tanulmányokat. Fogadtatása azonban kurtán-furcsán tartózkodó volt, mivel igen „szakadtan”, istállószagú koldusi ruhában, hátán foltos batyuval jelent meg. Azt persze nem tudhatták, hogy miért volt így öltözve, hiszen mint említettük, induláskor még elegánsan, szállásra is elegendő pénzzel volt „kibélelve”, most meg…
 +007 (1).jpg    A rejtély nyitja egyszerű; Grignon Lajos, jól szabott kabátját odaadta az első koldusnak, pénzét a másodiknak, a harmadikkal pedig ruhát cserélt. Ennek utána térden állva fogadalmat tett, hogy életében nem kíván birtokolni semmit, és egészen a Gondviselésre hagyatkozik. Ezt később írásaiban így fogalmazta meg: „Hogy Jézus Krisztust magunkénak mondhassuk, gyakorolnunk kell az önmegtagadást, ellene kell mondanunk a világnak és önmagunknak.” (folyt.köv.)

 

Szólj hozzá!

A hordozás (folytatás)

Rose Garden 6.JPG     Harmadik hónapot betöltöttem, amikor ismét álmot láttam.
     Egy szép kert belső terében álltam, nyitott oszlopcsarnok közepén. Egyedül voltam, mégsem éreztem, hogy egymagamban vagyok. Olyan érzésem volt, mintha sokan lennének ott, de senkit sem láttam. Szemem előtt egy nagy fényes üvegszerű gömb volt, ahonnan egy gyermekhangocska szólt hozzám. Valamit közölt velem, amire sajnos felébredésem után nem emlékeztem. Tudtam, hogy fontos a tartalma, próbáltam felidézni, de nem sikerült.
Amikor a gyermek befejezte mondanivalóját, bátortalanul így szóltam hozzá:
L'Immacolata gyemek_angyal (1).gif– Szabad megkérdeznem, kisfiú vagy-e vagy kislány?
     Egy pillanatnyi csend után egy öntudatos, határozott választ hallottam:
– Lány vagyok, édesanyám!
     Szívemet valamilyen édes érzés hatotta át, elmondhatatlan és leírhatatlan. Felébredtem. Könnyekre fakadtam. Férjem is akkor ébredt.
– Képzeld, a babáról álmodtam! – mondtam neki örömtől sugárzó arccal.
– Én is! – kiáltott fel férjem – A pólyázón volt egy fekete hajú kisbaba, pelenkáztam! De nem láttam, kislány-e vagy kisfiú?
– Lány! Ő egy lány! – mondtam meghatott, könnyes szemmel. – Egymás nyakába borultunk és mindketten elsírtuk magunkat.
     Gyermekünk bejelentkezett nálunk! Ez volt az ő első köszöntése. Ma sem értem, miért kérdeztem rá a nemére akkora tisztelettel? Talán egy Élet megszületése váltotta ki a tiszteletet bennem?
     Még bejártam dolgozni, emlékszem, az álomtól fogva minden nap beszéltem hozzá, dédelgettem. Nem egyszer ültem munkahelyemen mosolyogva és arra a határozott, bátor hangocskára gondoltam, aki szólt hozzám. Ilyenkor könnyes lett a szemem. Ott csengett a szívemben, s hallani véltem őt újra meg újra.
Tény, hogy komoly lélek lesz a lányom, egy jellem, egy egyéniség – és úgy véltem, hogy Isten feladattal bízta meg őt.
     A negyedik hónap elején abbahagytam munkámat, kicsit sajnáltam is, mert szerettem amit csináltam. Fizikailag azonban kíméletre szorultam – veszélyeztetett terhesként.
Orvost kezdtem keresni.
     Az Üllői úti klinikára küldött egy barátnőm, az osztály szép, rendezett volt, az orvos figyelmes és udvarias. Mégis belül úgy éreztem, ez a hely nem nekünk való. Itt meghalnánk. Végül az Anyavédő Központba mentem el, ahová egy másik barátnőm ajánlott be, gyermekeit ott szülte.
     Az orvosnő szimpatikus volt, de a környezet kissé lehangoló, a kórház nem volt se szép, se oly rendezett mint a klinika. A szívemben mintha egy hang szólalt volna meg: „Itt sok szenvedés vár rátok, de megmenekülhettek.”
Így aztán maradtam.
     Mobilis, aktív egyéniségemnél fogva nehezen bírtak velem, sokat jöttem-mentem, intézkedtem, s hogy a baba mindennel el legyen látva, tettem-vettem, pakoltam-rámoltam és rendeztem, egyszóval keveset pihentem.
     Már a 7. hónapban jártam, amikor fokozódtak folyamatos rosszulléteim. Orvosnőm úgy döntött, hogy kórházba kell feküdnöm.
     Akkoriban még nem kaptunk konkrétan mutatkozó ultrahang felvételeket a magzat neméről sem, így csak annyit láttak, hogy a baba kisebb a kelleténél, s hogy nem fejlődik rendesen.
     Néhány nap után kikönyörögtem magam a kórházból és megígértem, hogy pihenek és jelentkezem a kért időpontban.
     Egyik nap este nagyon rosszul lettem mosogatás közben, azt hittem meghalok. Esett a hó. Azóta is hóesés előtt minden esetben rosszul vagyok. Rossz érzés kerített hatalmába. Anyám jutott eszembe. Másnap táviratot kaptam vidékről, rövid közléssel: "édesanyád meghalt éjszaka keringési szívelégtelenségben".
     Leestem a fotelba, s csak néztem a táviratot. Uram, nem tudtam mellette lenni! S a bűntudat úgy zuhant rám, mint egy nagy viharban letört faág... (folyt. köv!)-- 18509197.JPG

Szólj hozzá!

(folytatás)Louis Marie de Montfort (1).jpg

     Sajnos, sokan nem értik épp azok közül, akik érdemben tehettek volna (tehetnének) a Szeretetláng üdvtörténeti kibontakoztatásáért. Maguk is megtapasztalva a mozgósító erejét, látva az imádságra való késztetését, csupán a többi (nem elhanyagolható) ájtatossági mozgalom közé sorolják, holott ez csak látszat megnyilvánulása! A rákérdezés, miszerint "miért, miként kéne fogadni a Szeretetlángot"? Egyszerű a válasz: Máriára tekintve, nyitott szívvel!

     Miként Grignon írja: Szűz Mária a hajnalpír s általa kell, hogy kinyílváníttassék Jézus Krisztus. (vö TMT 50/c) Az Úr első eljövetelében Máriát kevéssé ismerték, de a második eljövetelben Őt kell megismerni. Ugyanis az üdvözítés csodálatos rendje azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát, Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni. (vö TMT 1) Az Úr szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban: Én vagyok az, aki feléjük közeledem (III/218), mintegy igazolja a Grignon fentebbi szavait! Majd így folytatja Jézus: Az Ő (Sza) közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja. (III/140)
    Ebből következően, a Szeretetláng nem egyszerűen Mária-tisztelet, nem egy újabb ájtatossági forma, hanem a kegyelemáradás rendkívüli módozata, Isten "soha nem volt" kegyelmi ajándéka Mária által, az engesztelés hatékony eszköze, lehetősége (lásd: I/84; II/18.93; III/129; III/140)! A Szeretetláng kiáradásáért tenni, nem egy újabb ájtatosság gyakorlása, hanem részvétel a Szűzanya sátán elleni végső harcában, „a cél pedig a megváltó munka sikeres érvényre jutása”. (vö II/106) Mindez az egyéni imán és áldozaton túl, az Egyház által kiszolgáltatott Szentségekkel való aktívabb  és bensőségesebb életet is feltételezi!  (pl) „A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását.” (II/33) (Folyt. köv!)StLouis.jpg

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya kegyszobra

3 pastorinhos_3.jpg

A FATIMAI LÁTNOKOK folyóirat 5-6 száma 1988. szeptember/december nyomán

    Dr. Nunes Formigao, a fatimai események legkiválóbb történésze, 1917 szeptember 27-én első alkalommal kérdezte ki a gyermekeket. A "Hogyan nézett ki a Szűzanya?" kérdésére, kövessük Ferenc válaszait. (Folytatás!)

- Milyen a ruhája?
- Hosszú, fölötte egy palástot visel, amely lelóg a fejéről a ruha alsó szegélyéig.
- Milyen színű a ruha és a palást?
- Mindkettő fehér, de a ruháján aranycsíkokat lehet látni.
- Milyen a Szűzanya tekintete?
- Úgy néz ki, mint aki imádkozik. Kezét összeteszi a mellén.
- Van valami kezében?
- Keze között tart egy rózsafüzért, ami lelóg a ruha előtt a jobbkezéről.
- Van fülében valami?
- A fülét nem lehet látni, mert palástja takarja.
- Milyen színű a rózsafüzér?
- Az is fehér.
- Szép a Szűzanya?
- Igen.
- Szebb, mint az a lány, akit ott látsz?
- Szebb!
- De vannak még szebb lányok is, mint az, akit ott látsz.
- Sokkal szebb, mint akárki, akit eddig láttam!
     Ferenc kihallgatása után Jácinta ugyanezt vallja. Lúcia még hozzáfűzi: Nyakán még két aranyzsinór lóg, ami középen golyóban egyesül, s a Szűzanya a derekán nem visel övet.
José Ferreira Thedim 1.jpgEzen adatok nyomán készítette el a fiatal José Ferreira Thedim nevű művész Gilberto F. Santos rendelésére az első fatimai szobrot, amelyet 1920 május 13-a óta a jelenési kápolnában tisztelünk.
     Dr.Formigao írja a Csodálatos események c. könyvében 1926-ban, az 1925 október 13-i jelenési ünnepségről szóló beszámolójában:
     Azon a helyen (a jelenési kápolnában) a Rózsafüzér Királynéja szobra előtt kézzelfogható a jó portugál nép mély hite. Ott térdelnek a hívők minden társadalmi megkülönböztetés nélkül, egynek érzik magukat a krisztusi testvériségben. Ott találkoznak egymással minden pillanatban és Arra vetik tekintetüket, emelik imára kulcsolt kezeiket, Akit joggal nevezünk a Bűnösök Menedékének és a Betegek Gyógyítójának.
A Boldogságos Szűzanya, a Jelenési völgy kegyszobra körül, ma is összegyűjti gyermekeit a világ valamennyi kontinenséről, érezteti anyai Szívének melegét azokkal, akik Hozzá fohászkodnak és az ég felé irányítja különösen azokat a lelkeket, akik leginkább rászorulnak irgalmára. APOSTOLOS FATIMA 248.jpgFatima Virgen.JPG

Szólj hozzá!

A hívatás kibontakozása 1

6077261635_211530aa96_z.jpg     Ne higgyük azonban, hogy Isten egyeseket elhalmoz kegyelmekkel, míg másokat kevésbé! A Kegyelem ugyanis „számításba veszi” természetünket. Ha Isten megadja a Hívást, arra nekünk kell válaszolnunk, ellenérzéseink és természetünk megzabolázásával. Ó, mily hatalmas is az ember, hogy eldöntheti: együtt akar-e működni a Végtelen fölségű Istennel vagy sem! Grignon Lajos együtt akart működni, pedig korántsem voltak „sarokba húzódó” szende adottságai, sőt apjának szinte minden nehéz tulajdonságát örökölte. De Lajos lobbanékony indulatait és keményakaratú konokságát a felesleges, vagy bűnre vivő indíttatások visszaszorítására, valamint Isten és a lelkek szolgálatára irányította. Mert bizony apjához hasonlóan ő is heves vérmérsékletű volt, de tőle eltérően már fiatal korában elérte a teljes önuralmat, – mert el akarta érni!

     Annyira tisztában volt öröklött adottságaival, hogy naplójában ezt írta: „Ha a drága Szűzanya nem segített volna kicsiny gyermekkorom óta, és ha életemet nem adtam volna teljesen Jézusnak, ha minden testi-lelki erőmmel és indulatommal nem azon lennék, hogy csakis pap és misszionárius legyek, oly nagy bűnöző vált volna belőlem, amilyet még nem látott Franciaország!”

     Egyszer, amikor asztalhoz ültek, Lajost apja provokatív kérdésekkel és gunyoros szavakkal illette. Lajos szelíd, nyugodt és készséges magatartása még jobban feldühítette apját. Végül nem maradt más, Lajos nagy önuralommal elnézést kérve felállt az asztaltól és ebéd nélkül távozott a házból. Egy barátjához ment, aki meg akarta kínálni étellel, ő azonban a böjtölést választotta, egyrészt, hogy saját idegzetét lecsillapítsa, másrészt, hogy engesztelést nyújtson Istennek apja igazságtalan dühkitöréséért.

     Amikor azonban Isten dicsősége kívánta, Lajos is tudott haragudni. Egyszer apja tekintélyes könyvtárában egy illetlen képeket tartalmazó könyvet talált, bár apja szerint nem volt ebben semmi kivetni való. Ő azonban habozás nélkül darabokra tépte és tűzbe dobta, vállalva ezért apja rázúduló haragját, de ezt is felajánlva engesztelésül.

Nem szabad azonban sötéten látnunk a szülői ház hangulatát ilyen elszigetelt események miatt. Az édesapa ugyanis, nemcsak gyakran tartott felolvasást gyermekeinek a Szentírásból, de soha nem maradt ki a közös imákból sem! Ezt a családi harmóniát tette még teljesebbé az édesanya, aki „mindent átható” gondoskodó szeretetével szinte megédesítette az olykor szűkösebb hétköznapokat is. Később Lajos ezt írta anyjának: „Nagyon sokkal tartozom neked és atyámnak azért, hogy világra hoztatok és megtanítottatok Isten félelmére, és amiért számtalan módon segítettetek engem.” (folyt.köv.)011 (1).jpg

Szólj hozzá!

2. A hordozás

     Menyasszony koromban egy csodálatos álmot láttam: hídon sétáltam át, a nap ragyogóan sütött, nyárias idő volt. Kézenfogva vezettem egy kicsi fiút, haja szőke volt, bőre fehér, szemei k ékek, oly szép volt és oly kedves – tudtam, hogy ő az én kisfiam. Boldogan mentem vele. A távolba nézve megláttam a levegőben egy kicsi lányt, vékonyka volt, haja barna, arcát nem tudtam kivenni, mert túl messze volt.hid b05c9ca0.jpg
     Férjhezmenetelem után szinte azonnal állapotos lettem. Biztosan tudtam, hogy kisfiam lesz, az a szép és kedves gyermek, akit a hídon vezettem.
Szívbetegségem miatt császárműtéttel szültem meg őt. A műtét után nehezen jöttem rendbe, s az orvosok nem ajánlottak több gyermeket. Mivelhogy férjem is szívbeteg volt, nem mertünk próbálkozni – , de nem szedtem fogamzásgátlókat.
     Bence testvérke után vágyódott és nekem fájt a szívem, hogy kérését és szívünk vágyait nem tudjuk teljesíteni. Azokban az években el sem tudtam képzelni, hogy kisfiamhoz hasonló jó, szép, drága gyermek születhet, s hogy szeretetemet képes leszek megosztani egy másik gyermekkel is.
     1979 nyarán rosszul lettem, éppen tervezett nyaralásunk előtt. A nőgyógyász azt mondta, nincsen baj, csak valamiféle rendellenesség; erős gyógyszert írt fel. A Balatonra utaztunk Füredre, remélve, hogy elmúlik. Ott azonban mintegy hullámszerűen erősödtek a hányingerek, semmilyen szagot nem bírtam elviselni, minden kijött belőlem bármit ettem vagy ittam és már alig bírtam járni. Májgyulladásra gyanakodtak. Kollégákkal együtt nyaraltunk, úgy vittek egyik rendelőből a másikba, de sehol nem tudtak mondani semmit, míg végül elkerültem a nőgyógyászhoz. A főorvos kedvesen fogadott, majd a vizsgálat után közölte:
2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG– Asszonyom, ön terhes, de még van ideje elvetetni! Ajánlom, tegye meg mielőbb. Sajnos terhességi vészes hányásaival kórházba kell vitetnem, a magzat el fog halni és a maga élete is veszélyben van. Ha így folytatódik…nézze, én kardiológus vagyok. Az ön szíve beteg, asszonyom. Nem ajánlom a magzat kihordását.
– De főorvos úr, hiszek Istenben. Megtartom a gyermekemet, bármi történik is. – mondtam neki kissé rémülten.
     Ő kezét nyújtotta, lesegített, majd megbecsüléssel hangjában ezt mondta:
– Minden segítséget megadok önnek! Ha így döntött, naponta adatok injekciót magának, hogy a hányások megszűnjenek.
     Ezt követően a két hét nyaralásunk alatt naponta vittek injekcióra. Nem sokat bírtam fent lenni, de a hányások lassan megszűntek, így kissé erőre kaptam.
     Hazatérve elmentem az orvoshoz, aki azonnal ki akart írni, mint veszélyeztetett terhest. Akkoriban egy iskolaigazgató mellett dolgoztam és a tanév kezdetén nem akartam főnökömet azonnal otthagyni. Őszintén feltártam előtte, hogy állapotos vagyok, haza kell mennem és sokat kell pihennem, de amíg nem talál helyettem valakit, kitartok. Leültetett és nagyon komolyan lelkemre kezdett beszélni: ne szüljem meg ezt a babát, gondoljak a kisfiamra, itt marad majd anya nélkül, férjem feleség nélkül.
     Akkor még kommunizmusban éltünk, jóllehet már a vége felé járva inkább az utóhatásait nyögtük. Egy középiskolában nehéz volt Istenről beszélni, én mégis megtettem. Bevallottam hitemet és kereken megmondtam, a gyermeket vállalni fogom. Hiszem, hogy Isten akarata szerint történik minden s azt is, hogy Ő majd segít.   Vitatkozni kezdtünk, főnököm ráállt az én síkomra és azzal érvelt, hogy: „ezt magától Isten sem akarja, mert ez öngyilkosság”. Próbált meggyőzni – mégis, végül tisztelettel váltunk meg egymástól.
     Apám felesége olyannyira féltékeny volt rám, hogy elzárta előlem apámat, találkozásaink ritkák és rövidek voltak. Édesanyám betegen – testvérem nem volt. Apai nagymamám élt még, de vidéken, 80 év fölötti korban. Anyám rémülten kérlelt, ha meghalok, nem bírja ki nélkülem, apám rettenthetetlen módon harcolt „ostobaságom és vakhitem” ellen. Anyósomék szintúgy: mit akarunk mi szívbetegen? Mi lesz Bencével és az ő fiukkal?
Végre a nagymama és férjem keresztmamája megértéssel fogadták a hírt és ez jólesett.
gyermeki ima 32.jpg     Férjem Dénes természetesen mellettem állt, bár nagyon aggódott – szeretett kisfiam „felnőtt” módon viselte a tudatot, hogy édesanyja életveszélyben van, titkolni sem lehetett. Tíz éves volt; de segítő, jó szívével olyan volt nekem, mint egy bátor védelmező kis harcos. (folyt. köv!)

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng?

    Furcsán hangzik, de a Szűzanya Szíve Szeretetlángja, nem csupán egy lelkiség – jóllehet – az előzőkben ekként vagy mint Mozgalmat mutattam be, természetesen, „szerveződés” értelemben! Az Istenanya Szívéből kiáradó Szeretetláng − a kegyelem rendjében −, üdvtörténeti nagyságrendű megnyilvánulás és jelentőségét tekintve messze túlmutat egy „lelkiség” vagy ájtatosság általános értelmezésén. Maga az Úr és Szent Anyja is úgy mutatja be, hogy „Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett!” (I/84; II/18.93; III/129; III/140)
    Az Ige megtestesülése előtt az emberiség évezredek óta várta a Messiás eljövetelét. Ez a várakozás áthatotta a kultúrájukat, az életüket és a hitüket. Ez lelkiség volt! De amikor elérkezett az idők teljessége (Gal, 4,4) − az Angyali Üdvözlet −, Isten belépett az emberi történelmébe, s a túláradó kegyelem készen állt a kiáradásra! Ettől kezdve nem beszélhetünk üdvtörténetünk 'lelkiségi' szakaszáról, mert megvalósult Jézus Krisztus első eljövetele!
    Grignon Szent Lajos, a Tökéletes Mária-tisztelet c. értekezésében így ír: „Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Őáltala kell eljönnie másodszor is (TMT 1), (...) jóllehet más módon”. (uo 50/d) Nos, ez a „más módon” elgondolkoztató, hiszen a Szent Szűz arra a kérdésre, hogy mi a Szeretetláng, így felelt: Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12). Tévedés ne essék, nem Krisztus második eljöveteléről van szó, hanem arról, hogy Krisztus jelenléte valamiképp másként "eddig még nem volt" módon nyilvánul meg a szívekben, valami új 0702-VISITACION_1.jpg"megérintettségben". Talán hasonló módon, mint a vizitációnál, Erzsébet méhében felújongott a magzat és Erzsébet eltelt Szentlélekkel (Lk 1,41). Tehát a Szent Szűzből egy "kegyelmi kiáradás" történt! „A Fiúisten nap, mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által. (TMT 31) Szűz Mária a Szentlélekkel létrehozta a legnagyobbat, ami volt s ami lesz, vagyis az Istenembert, következőleg ő fogja létrehozni azokat a nagy dolgokat is, melyek az utolsó időkben történni fognak.” (TMT 35) „Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12); Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. (Jn 15,5)” – mondja Jézus. Nem ellentmondás tehát, ha az Istenanya Szívéből áradó Láng, Fénysugár, Erő vagy benső tudat jézusivá formálja a lelkeket! Grignon is azt tanítja: „Az a lélek, aki ezt a Formát megtalálta és abban elmerült, hamarosan átalakul Jézus Krisztusba, akinek ez a Forma hű képmása.” (TMT 260/c)

st_louis_de_montfort.jpg
    Antalóczi fogalmazásában: „A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A Szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva: a Szeretetláng az a kegyelmi adomány (eszköz), mely erőt ad a Boldogasszony kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz.  Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus”. (vö JÜ 175) (folyt. köv!)toeline_sziveben a szentharomsag el 1.JPG

 

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya kegyszobra3 pastorinhos_3.jpg
A FATIMAI LÁTNOKOK folyóirat 5-6 száma 1988. szeptember/december nyomán


A 3 kis pásztorgyer- mek, Lúcia, Francisco és Jácinta látta a Szűzanyát, ezért csak ők mondhatták el, hogy milyen volt a Szűzanya. 

==Padre Manuel Nunes Formigão .jpg

Dr. Nunes Formigao, a fatimai események legkiválóbb történésze, 1917 szeptember 27-én első alkalommal kérdezte ki a gyermekeket. A "Hogyan nézett ki a Szűzanya?" kérdésére, kövessük Ferenc válaszait. (Alul a kézirat egy oldala.)
- Kit láttál az utolsó hónapokban a Cova da Iriában?
- Láttam a Szűzanyát.
- Hol jelent meg?
- Egy kis tölgyfabokor fölött.
- Egészen váratlanul érkezett, vagy láttátok már akkor, amikor közeledett valamelyik oldalról?
- Láttam, amint napkelet felől közeledett és ahogy leszállt a tölgyfabokorra.
Francisco.jpg- Siet, vagy egész lassan jön?
- Mindig sietve érkezik.
- Hallod te is, hogy mit mond Lúciának?
- Nem hallom.
- Beszéltél már a Szűzanyával? Szólt-e már hozzád?
- Soha nem kérdeztem tőle semmit. Csak Lúciával beszél.
- Kihez fordítja tekintetét, feléd és Jácintához is, vagy csak Lúciához?
- Mindhármunk felé néz, de főképpen Lúcia felé.
- Sírt vagy nevetett valamikor?
- Soha nem sírt, nem is nevetett. Mindig komoly a tekintete.==az első leírás .jpg

Szólj hozzá!

Gyermekkor 3

35 003.jpg     Az elvonultságra hajlamos, visszahúzódó gyermeket szülei gyakran hónapokra sőt, egész évre is elküldték a család dajkájához, Andrea mamához La Bacheliere-ba, ahol igen erős katolikus légkörben nevelkedett.

Lajos, a Saint Nicole egyházközség iskolájában kezdte el tanulmányait. Élénk képzeletű, szorgalmas, jó emlékező, beszéd és manuális készséggel megáldott diák, ráadásul ügyes fafaragó és rajzoló volt. Társai közül hamar kitűnt vallásos érdeklődésével is.

     36 escanear0014.jpgKisebb testvéreit szívesen tanította az imádságra és a hittanra. Különösen vonzódott egyik húgocsájához, Guyonne Jeannehoz (aki később Louise nővérként, szentség hírében halt meg a Rambersvillersi Örökimádó apácáknál). A gondos fivér így okítgatta lánytestvéreit: „Húgocskáim! Legyetek mindig takarosak és tiszták, szeressétek a jó Istent, és mindenki szeretni fog benneteket!” Ha a kisebbek vonakodtak a közös imától, Lajos apró ajándékokkal csalogatta őket a folytatásra, mindig sikerrel. A 18 gyermek közül, sajnos csak nyolc élte meg a felnőtt kort, ezek közül hároman lettek papok, ketten pedig szerzetesnők. (Másik húga Sylvie, a Fontevraulti bencés zárdában tett örökfogadalmat. A két fivér közül Gabriel világi, Joseph pedig dominikánus pap lett.)36 004 (1).jpg

     Szent Lajos nem csak kitűnt bensőséges vallásosságával, lángoló Mária-tiszteletével, de ez szinte már a bölcsőben meglátszott rajta. Valami utánozhatatlan ártatlanság, buzgóság és önzetlenség jellemezték, mely erényeit később is hősies fokon gyakorolta. Egyedül Istent kereste mindenben. Legnagyobb gyönyörűsége az imádságban telt, és lefekvés után is órákig folytatta. Pirkadatkor kelt, hogy elvégezze a teljes rózsafüzért. Szentes viselkedése a széles családnak is feltűnt. Pap, anyai nagybátyja szerint, Lajos egyenes irtózott a bűntől és olyannyira hajlott az erényes viselkedésre, hogy az ember azt hihette volna, hogy mentes az eredeti bűntől. Soha nem találta hosszúnak a templomban töltött órákat. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

Álmok (folytatás)

 2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG    Másnap, szeptember 9-re virradóan nagymama jelent meg álmomban. Ismét holtfáradtan zuhantam ágyba, és hirtelen újra a régi-hazámban, a régi-otthonban találtam magam.
A konyhában nagymama állt, fiatal volt és szép, gyönyörű öltözékben, ezüst medálos láncokkal a nyakában. Boldogan, hogy láthatom, megöleltem, megcsókoltam, ő mosolygott.
Megkérdeztem tőle:
− Nagymama, mi történt veled, amikor meghaltál?
     Meglepődve tekintett rám:
− Én nem haltam meg! – válaszolta enyhe megütközéssel hangjában.
     Zavarba jöttem és korrigáltam szavaimat:
− Jó, akkor amikor eltávoztál?
− Egy kórházszerű szanatóriumban voltam. Pihentem, és gyógyultam.
− Drága nagymama, te beteg voltál és én nem látogattalak meg?! − kiáltottam.
− De kislányom, ne beszélj butaságot, hogyan látogathattál volna meg?
− És nagypapa? Vele mi történt, amikor eltávozott?
− Ő is ilyen szanatóriumban pihent és gyógyult.
     Olyan érzésem volt, mintha nagymama azt akarta volna mondani, hogy angyalok kezelték és segítettek neki, gyógyították lelkének fájdalmas sebeit, mert szüksége volt rá ahhoz, hogy utána jól láthassa magát, felismerhesse és megbánhassa mit tett rosszul.
     Bensőmben pontosan tudtam, hogy miről van szó, hogy a lélek csak úgy állhat teljesen Isten elé, amikor már tisztán látja önmagát. Amikor őszintén bocsánatot kérhet Tőle azokért, amiket nem tett jól, vagy amiket elmulasztott földi élete során. A felismeréshez azonban szükséges a lélek gyógyulása. Gyógyulása a fájdalmas emlékekből. Máskülönben csak homályosan képes látnia önmagát.
Isten a Tükör. Belenézünk és mi ítéljük meg saját magunkat, Ő csak hozzásegít a felismeréshez, hogy rátaláljunk végtelen szeretetére. Ezért a léleknek meg kell tisztulnia. Isten szeretetét, világosságát csak tiszta szívvel vagyunk képesek elviselni. Amikor szemünk rossz, szinte fáj a napfénybe kimenni. Így vagyunk lelkünkkel is.
− És most hol vagy? – kérdeztem nagymamát.
− Már jó helyen vagyok. (Éreztem, ha nem is mondta így: a Mennyben van.)
− Nagypapa is? − kérdeztem gyorsan.
− Igen, ő is!
− Együtt vagytok?
− Nem. Nem vagyunk egy helyen, de gyakran találkozunk.
− És te nagymama mit csinálsz? – kedvesen rám mosolygott:
− A meg nem születhetett gyermekek lelkével foglalkozom.
     Szíven érintettek szavai, egyben elcsodálkoztam, szokatlan foglalkozás…,de nem kérdeztem tovább. Később ötlött fel bennem, hogy nagymamának egyetlen gyermeke születhetett, az is későn. Ő pedig egész életében sok gyermek után vágyódott, rajongva szerette őket.
     Nagymama ezután egy erős kávét főzött nekem, olyan finomat, amilyet életemben soha nem ittam, se előtte, se utána. Majd főzeléket rakott elém, mint egykoron, amikor régi-kedves teraszunkon megebédeltem. Közben láttam, hogy odakint milyen szépen süt a nap. Mondtam nagymamámnak, hogy kimennék a kertbe, és ugye nem haragszik, ha nem segítek elmosogatni. Így válaszolt:
− Menj csak kislányom és pihenj, mert már nincsen sok időd!
Szavait félreértve nyakába ugrottam, és örömmel mondogattam:
− Akkor hamarosan találkozunk édes nagymama, látni foglak, és velem leszel? Ő azonban nem szólt semmit, csak mosolygott.
nagymama kertje 93.jpg     Lesiettem a lépcsőkön, élvezve a régi-kert szépségét és hangulatát. Majd felébredtem.
     Álmaim, melyek inkább misztikus élményeknek nevezhetők, semmint közönséges álomnak, szívemben égtek. Nem tudtam elfelejteni őket soha. De más álom is járt a fejemben, amikor a Szűzanyát láttam.
Vajon miért jött el hozzám Ő, Isten Anyja és ki volt a gyermek? A kis Jézus talán? Nem úgy nézett ki. Vagy mégis? A kedves gyermekarc komolyan tekintett le rám, és valamennyire édesanyám kiskori képeire emlékeztetett – azonban erre jóval később jöttem rá. AKKOR még talány volt ez – félretettem megfejtését. Gondolataimban vissza-visszatért nagymamával való beszélgetésem, mondatai, kedves, jóságos lénye, vigyázó szavai, gondoskodása. Mindaz, amit néhány válaszán át kaptam Odafentről.
     Felmerült bennem: meg fogok halni? Nagymama azért jött, hogy tudassa velem, földi életem véget ér? Akkor miért láttam Őt, a szépségest és a gyermeket? Azonban még ez a végsőkre való rágondolás, ez a kérdő kétség sem űzte el belőlem a boldogságot: láthattam az Istenszülőt és a drága nagymamát. (folyt.köv!)

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma

     Szokatlan kifejezéssel találkozunk a Lelki Naplóban, amikor is jó néhány üzenet a sátán megvakításáról szól (vö. I/39.59.63.83.109.110; II/33.36.90.102; III/125.126.130.140.152.198.234.236). Ez a Szeretetláng kiáradásnak egyik legevidensebb következménye. A nyelvezet erőteljesen szimbolikus (erről bővebben lásd: az előzőkben) és antropomorf, de a tudattartalom egyértelművé válik a szövegkörnyezetben: a sátán (egyelőre ideiglenesen) hatalmát, erejét veszti, így a lélek megkísértettsége csökken, illetve megszűnik, mert a sátán elveszíti a lelkeket kárhozatba vivő képességét.
     Az Evangéliumok és az exorcista gyakorlat tapasztalatai bőségesen igazolják¹, hogy a sátán Isten kegyelmének kiáradásától szenved, elveszti hatalmát és képességeit. Ez a folyamat azonban a Lelki Naplóban sem csak egy új dolog, (konkrétan a Szeretetláng-ima által) valósul meg, hanem az egész keresztény élet által. Nem teljesen új valóságról van szó, hiszen maga a Napló mondja, hogy pl. «a szentmiseáldozatban való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását» (II/33), mely azt támasztja alá, hogy a szentmise a kegyelem legfontosabb eszköze. A „sátán megvakítása” – fogalom tehát a kegyelemnek a sátánra gyakorolt hatásának képszerű leírása. A Lelki Napló «új eszköznek» (I/37) nevezi a sátánnak a Szeretetláng által történő megvakítását, mely terminológiai szempontból valóban új, de tartalmi szempontból nem.
     A sátán megvakítását a szenvedések, sőt a «kegyelem állapotában Isten dicsőségére felajánlott munka» is fokozza: a kegyelem állapotában és Isten dicsőségére végzett munka melyeket másokért felajánlunk, segítheti azokat, akikért a felajánlást tettük (vö. II/36). Szembetűnő, hogy a Lelki Napló az ima és a munka fontosságát egyaránt hangsúlyozza, így nem egyoldalúan spiritualista felfogású: «napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére. Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza» (II/36).
Kiegyensúlyozott vonása az üzeneteknek, hogy a gonosz hatalmát alapvetően nem hangsúlyozza túl. Jóllehet egy-egy erőteljes megfogalmazás a sátánnak a lelkek fölötti uralkodására enged következtetni (vö. I/83), mégis ezek szövegkörnyezetéből világossá válik, hogy nem félelemkeltésről van szó. Íme néhány példa arra, hogy a Napló nem túlozza el a gonosz hatalmát, s nem vonja ki azt Isten ellenőrzése alól: «Ne félj a gonosztól, én letiportam» (I/72); a sátán műve csak addig tart, ameddig az Úr engedi (vö. I/90); az Úr azért engedi meg a gonosz működését, hogy próbára tegye az embert (vö. III/230); a lelkek felszabadulnak a bűntől (vö. I/63). (Teológiai Szakvélemény /6.3. A sátán megvakítása/ LN 409-411)

Lábjegyzet: ¹A Római Egyházmegye egyik exorcistájával, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Lianival 2008. április 14-én folytatott beszélgetésem során az ördögűző arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor próbaként a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént. (Alább: Giotto di Bondone: A sátán megvakítása, XIII. század)

Giotto - Szent Mihály megvakítja a sátánt 001.jpg

Szólj hozzá!

A látnokok boldoggáavatása

     Ferenc és Jácinta boldoggá avatási perének előkészítését hivatalosan már 1949-ben elkezdték ugyan, de oltárra emelésük húzódott. A fatimai események 64. évfordulóján, 1981. május 13-án merényletet követtek el a Szentatya ellen. A történészek, és a jelenéseket vizsgáló szakemberek szerint még az óra és a perc is megegyezik. 2000. május 13-án, amikor II. János Pál Fatimában boldoggá avatta Jácintát és Ferencet, továbbá nyilvánosságra hozták az un. III. fatimai titok tartalmát. Nagy és múlhatatlan érdeme van a két kis fatimai pásztorgyermek életszentségének kivizsgálásában a magyar Kondor Lajos verbita atyának, mint segédpusztulátornak!
D_Alberto_e_JPII_resized.jpg     Kondor atya, 1978-ban az akkori leirai püspökkel, Alberto Cosme do Amarallal együtt találkozott II. János Pál pápával, hogy hivatalosan is megkezdődhessen a boldoggáavatási eljárás.
Meisner bíboros, kölni érsek segítségével elérte, hogy II. János Pál pápa 2000. május 13-án Fatimában avassa boldoggá a két pásztorgyermeket, bár a korábbi tervek szerint a kihirdetés Rómában történt volna. Kondor atya életcélja a fatimai üzenet terjesztése volt, az általa fenntartott „Pásztorgyermekek Irodája” (Secretariado dos Pastorinhos) a világ számos nyelvén, magyarul is jelentetett meg a fatimai jelenésekről szóló könyveket, Lúcia nővér emlékezéseit, elmélkedéseit.

Kondor Lajos SVD 001.jpg     Kondor Lajos atyának nagy szerepe volt a fatimai Magyar Keresztút felépítésében, amely az 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdeményezésére és adományaiból jött létre. A szerzetes mindig szeretettel fogadta a Fatimába érkező magyar zarándokokat, gyakran mondott szentmisét nekik. 2009. október 28-án hunyt el, 81 éves korában. A Fatima Városi Önkormányzat teret nevezett el Kondor atyáról. (Lásd legalsó képünk!) Kondor Lajos SVD volt minden idők legközismertebb "fatimai papja", a két pásztorgyermek boldoggávatási viceposztulátora. Neki a magyar verbita papnak is köszönhető, hogy Boldog Ferenc és Jácinta ünnepét, február 20-án tartják Portugáliában.

P.FernandoLeiteSJ2003.jpg     Fernando Leite jezsuita szerint a fatimai jelenések lényegét az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1) Isten meg akarja alapítani a világon Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. 2) Lúcia van megbízva ennek az üzenetnek hirdetésével. 3) Isten minden kegyelmet Mária Szeplőtelen Szívén keresztül ad. 4) Jézus Szíve azt akarja, hogy mellette Anyjának Szívét is tiszteljék. 5) A világ békéje Mária kezére van bízva.
     Ennek az öt pontnak az ismeretében, különösen aggasztó, hogy bár a fatimai jelenések mélyen belevésődtek a katolikus világ emlékezetébe, a nagy nyilvánosság már-már elfelejtette az események részleteit, a titkokat és ígéreteket, jóllehet Fatima jövendölései sorra megvalósulnak. Igaz, pápák látogattak el a zarándokhelyre, s évente sok millióan felkeresik a kegyhelyet, de még ma sem teljesedett minden a Szent Szűz elvárásai szerint. Sajnálatos (és veszélyt rejtő), hogy égi Anyánk fatimai kérései csak részben épültek be az evangelizációs munkába. Csak példaként hozom fel, hogy Ön kedves olvasóm, ha első szombaton elmegy Szentmisére, hall-e egyetlen szót is a fatimai Szent Szűzről, hallotta-e egyszer is, hogy a pap felszólította volna a híveket: "a Szentmise után maradjatok még itt 15 percig, hogy elmélkedjünk Mária Szeplőtelen Szívéről, teljesítve ezáltal az Ő, első szombatokra vonatkozó kérését!"?Kondor DSCF9103.JPG

Szólj hozzá!

Gyermekkor 2

     A kis Lajos, második volt a születések sorában, de mivel az elsőszülött gyermek öt hónaposan Istenhez költözött, így ő lett a család legidősebb gyermeke. Bár emeletes házuk volt a városka központjában, a települést átszelő Cane* folyócska partján, mégis igen szűkösen éltek, hiszen a családfő ügyvédi jövedelme nem fedezte a 19 fős család megélhetését. Rendszeresen rászorultak a rokonság termény és egyéb támogatására, melyet a nagyobb gyermekek azok földjein való segítésben háláltak meg.

beolvasás0001.jpg     Az édesanya erőnlétét, sőt egészségét is fokozatosan megterhelte a gyakori gyermekáldás és a halmozódó házimunka. A család közhangulatát, esetenként beárnyékolta az édesapa gondokkal terhelt, gyakran morózus hangulata. A kis Lajosról feljegyezték, hogy már négyéves korától kezdve oly megható és hízelgő szavakkal tudta vigasztalni édesanyját, hogy szavai – mintha a Szentlélek sugallta volna neki –, felülmúlták természetes ismereteit.beolvasás0002.jpg

     Kicsi korától rendszeresen imádkozta a rózsafüzért – melyet talán már anyja szíve alatt megtanult –, mégis, a szülei iránti mély aggodalomból gyakran szomorkodott. Mivel a család nem tudta fenntartani a nagy házat, ezért 1675-ben a La Bacheliere közelében lévő tanyájukra költöztek. (Kép: A kis Grignon a Bacheliere-i templom üvegablakán.) Mivel a szülői házban továbbra is rokonok laktak, így a kis Lajosnak évekkel később is volt alkalma unokatestvéreivel játszani vadregényes kertjükben. Ha el kellett bújnia, legszívesebben a kertvégi palánk kerítésnél húzódott meg, mely közvetlenül a folyópart szélén düledezett. Innen nézte a közelükbe eső zömök kőhidat, melynek boltívei „m”-et (máriabetűt) formáltak. Talán, már ekkor körvonalazódtak lelkiségének gondolatelemei: „Mária a biztos út Jézushoz”, mivel az erősebb árvizek olykor elsodorták a távolabbi fahidakat, melyek uszadékai az egyetlen járható kőhidacska pillérei közt akadtak el. Ez mind azt mutatta számára, hogy „Márián kívül más út is vezethet ugyan Isten felé, de az kevésbé biztos!” (folyt.köv.)

Lábjegyzet:  * A folyó mai neve Meu. 

Szólj hozzá!

1. Álmok

2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG     Lakásunkban minden a feje tetején állt, parkettát cseréltek. Csak kempingágyon tudtunk aludni a hallban, de nem hagyhattuk magára a lakást, sem a munkásokat. Én abban az évben még kórházban dolgoztam, halálos fáradtan mentem be kora reggel, de amikor a betegekkel kellett törődnöm, feléledtem. Mindig szerettem a betegeket.
     Ugyan már szeptember volt, de kései nyárként meleg, majdnem hőség árasztotta el a fővárost.
Estére férjemmel együtt csak bezuhantunk az ágyba. Mélyen és azonnal elaludtam azon az éjjelen. Ekkor lepett meg az álom, olyan álom, amire véletlenül se mertem volna gondolni.
     Álmomban ott jártam, ahol gyermekkoromat töltöttem, ahonnan sohase kívánkoztam volna elmenni, ahol boldog voltam és védettségben éltem jóságos nagyszüleim szeretetében. Mindig vissza-visszakívánkoztam a kényszerűségben elhagyott helyre, aminek örömét nagymama gyorsan lefolyó betegsége, majd halála oltotta ki. 13 éves voltam akkor. A halál eltiporta gyermekkoromat és az többé soha nem tért vissza. Szüleim 3 éves koromban váltak el, nagyszüleim neveltek – életem tehát 13 éves koromban gyökereiben megváltozott.
     Álmomban a régi-kedves utcában jártam, egy ismerős családdal beszélgettem. Kiabálást hallottam, kirohantam az utcára, ahol már össze-vissza futkostak a lakók: ”tűz van, tűz van!” hallottam mindenhonnan és láttam a szaladgálást, a vödröket.
     Az égre néztem, ahol pirosas-rózsaszínes lángnyelvek csaptak fel és közöttük az egész eget betöltően egy hatalmas, szépséges Madonna állt, karján egy mezítelen kisgyermekkel. Lenyűgözve álltam, meg sem bírtam mozdulni. A gyermek komoly tekintettel lefelé nézett, egyenesen rám. A Madonna szeme csukva volt. Elmerültnek és fenségesnek láttam.
     Senki emberfia nem tudná lefesteni, vagy szoborba önteni szépségét. Ruhája enyhén rózsaszín, fejét is beborító köntöse királykék volt, melyből kissé kilátszott sötét, feketébe hajló haja.
Istenem, csak láthatnám a szemét! – gondoltam. S amint gondoltam, már ki is nyitotta szemeit, és rám tekintett. Gyönyörűséges, mélykék, bársonyos, mandulavágású szemei voltak – Isten végtelen szeretete ragyogott benne.
Ha kicsit is szeret – gondoltam – rám mosolyog, és ebben a pillanatban szelíden elmosolyodott.
     Felébredtem. Inkább úgy mondanám, magamhoz tértem. Egész testemben remegtem. Extatikus állapotban lehettem. Feltartóztathatatlanul hullottak könnyeim, felültem a kempingágyon.
     Ezután jöttem rá, szeptember 8-a van, Mária születésnapja, Kisboldogasszony ünnepe.
A sok munkában elfeledkeztem Őróla, de Ő nem feledkezett meg rólam. (folyt köv!)JumalaemaGruusia.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma 1

     (A Szeretetláng üzenete) apokaliptikus és eszkatológiai vonatkozásokban nem bővelkedik, legfeljebb amennyiben a purgatóriumban szenvedő lelkekről van szó. Érezhető az üzeneteknek az a kondicionális jellege, mely magában hordozza azt a lehetőséget, miszerint a Szeretetláng befogadóját különleges kegyelmi hatás éri, s így könnyebben elkerülhetővé válik számára a kárhozat; (vö. I/84). A fatimai titkokhoz hasonlóan, a kárhozat és a pusztulás „ígérete” itt sem megmásíthatatlan: van még kiút, ha felelős döntést hozunk üdvösségünkért. A Szeretetláng befogadása és továbbadása ezt segíti. (Teológiai Szakvélemény /6.4.4. Eszkatológiai dimenzió/ LN 413)app181647_37f14b2447.jpg

Szólj hozzá!

A látnokok sorsa

Jacinta es Francisco a szuzanyaval 2.JPG     Kiválasztottságukért és küldetésükért a három fatimai pásztorgyermeknek is szenvedniük kellett. A Szent Szűz a júniusi jelenés alkalmával megígérte: Jácintát és Ferencet hamarosan magával viszi. Ez így is történt. Mint említettük, Ferenc 1919. április 4-én, Jácinta pedig 1920. február 20-án halt meg.
     Ferencet a fatimai temetőben, míg Jácintát Vila Nova de Ourém temetőjében temették el. 1935. szeptember 12-én, Jácinta földi maradványait átvitték a fatimai temetőbe Ferenc mellé, egy kriptába helyezték. Később, mindkettejük földi maradványait a fatimai bazilika oldalkápolnájában helyezték (1951-ill. 1952-ben), ahol ma is találhatók. Mellettük már eleve ki volt képezve egy harmadik sír is.

     Lúcia, aki 1907. március 30-án született, 10 éves amikor Szent Szűz megbízta őt a fatimai üzenetek továbbadásával. Lúcia 1921. június 16-án búcsúzott el szülőföldjétől, és a portói dorottyás nővérek árvaházának lett lakója. A főnöknő teljes hallgatást parancsolt a fiatal növendéknek a fatimai jelenéseket illetően. Lúcia nem beszélhetett az eseményekről, de híreket sem kaphatott a fejleményekről. Nagy kereszt volt ez számára. 1925. október 24-én belép a Dorottya-intézetbe és jelöltként felveszik a kongregáció kolostorába a spanyolországi Tuyban, a portugál határ közelében. 1926. október 2-án novícia lesz.

1930s_sr-_lucia.jpg

1928. október 2-án teszi le ideiglenes fogadalmát. Hat évvel később, ugyancsak október 3-án tesz örök fogadalmat, és felveszi a Maria das Dores (Mária Fájdalmas Anya) nevet.
     1946. május 20-án Lúcia nővér újra végig járhatja a jelenések helyeit, mintegy megjelölve azokat.
     1948. március 25-én elhagyja a Szent Dorottya intézetet és belép a Szent Józsefről nevezett Kármelbe Coimbrában, ahol felveszi a Szeplőtelen Szívről nevezett Lúcia nővér nevet.
     1949. május 31-én sarutlan kármelitaként tesz örök fogadalmat. A coimbrai kármelita közösségében élt és ugyanitt fejezte be földi megbízatását is 97 éves korában, 2005. február 13-án.Lúcia temetése Jsusdossantos.jpg (Alább, Lúcia sírja a Fatimai Bazilikában, két kis társa mellett.)
     Arra vonatkozóan, miért hagyta el Lúcia nővér a Szent Dorottya intézetet és lépett be a kármelbe, Coimbra püspöke 1948. május 27-én P. José Aparício S.J. szerzetesatyának, a látnok korábbi lelkivezetőjének, írt levelében a következő okokat jelöli meg: „Lúcia nővér kérését teljesítve a Szentatya elrendelte, hogy minden akadály nélkül áthelyezhessék. Számtalan látogató zaklatta ugyanis, sőt egyesek kifejezetten merészen kíváncsiak voltak, felesleges kellemetlenséget okozva neki. […] Lúcia nővér úgy érzi, sohasem volt ekkora békében és ennyi örömben része, mint ebben az otthonában, amit a világon semmivel sem cserélne fel. A Szentatya kívánságára se látogatókat nem fogad, se levelet nem kap, azonban írásban közlöm vele, mire van szüksége azoknak az embereknek, akik a segítségét kérik. Eddig semmiféle kivételt sem tettem. […] Csak azok látogathatják meg, akik a Szentszéktől erre engedélyt kapnak.” (vö. P. Luiz Gonzaga Mariz S.J., Fatima, onde o céu tocou a terra, 32. o.) Lucia_de_Jesus.jpgLúcia sírja 759.jpg

Szólj hozzá!

Gyermekkor 1

 Montforti szülőház.jpg    Grignon* Lajos 1673. január 31-én született a franciaországi Rennes közelében fekvő – akkori nevén Montfort la Cane** –, városkában, Bretagneban. (Baloldali kép a szülőház, alatta a keresztlevele, legalul a montforti bazilika, ahol megkeresztelték.) Már másnap, február 1-én megkeresztelték. Később 35 grBaptpage.jpga Keresztség Szentsége iránti mély áhítatában, keresztelési helyéről felvette a „Montforti” előnevet, a bérmálás szentségének felvételénél pedig nevéhez fűzte a Mária utónevet, így szentünk teljes neve: Montforti Grignon Szent Lajos Mária. Szülei 1671. február 10-én kötötték házasságukat Rennesben.

     Apja Jean Baptiste Grignion (1647-1716), vallását következetesen gyakorló „jóember” hírében állott, de sajnos igen „rosszvérű” családból származott. Öccsének, Felix Grignonnak fiát korábban felakasztották gyilkosságért, sőt maga Felix is épp a börtönből szabadult lopásért, mikor eljött kis unokaöccse keresztelőjére. Nem csoda tehát, ha JeanBaptiste maga is kemény kiállású, hirtelen haragú, de önmagát sikerrel mérséklő, tanult úriember volt. Kispénzű jegyző, sok gyerekkel.


     Merőben más családi közegből származott az édesanya Jeanne Robert (1649-1718), kinek három fivére volt pap. A Grignonnal való házasságából húsz év alatt (!) 18 gyermeke született, s az a szerető anyatípus volt, aki imával és dallal táplálja gyermekeit születésük előtt, és édes tejével utána. Így nem csoda, ha a hit, a harmónia és a kegyelem megérintette valamennyiük lelkét, úgymint Keresztelő Szent Jánosét a testté lett Bölcsesség* közelsége (Lk.1,41). (folyt.köv.)

 

Lábjegyzet: *   A családnevet, helyesen GRIGNION-nak írják, de Magyarországon  Grignon-ként honosodott meg,  "i" nélkül.

                          **  A város mai neve Montfort-sur-Meu35 Montfori basilique_2.jpg