HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ----------------------------- LINK AJÁNLÓ: ------------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Boldog Mária Pierina de Micheli (1890-1945) és a Szent Arc tisztelete

pierina.jpg     12 éves korában az Úr hangját hallotta: "Senki nem ad egy puszit a Szeretet Arcára, hogy ellensúlyozza Júdás csókját!" Ettől kezdve a Szent Arc lett elmélkedésének tárgya, az Úr választottjaként, aki a 20. század elejétől a Szent Arc tiszteletének terjesztője, aki 1936-ban a Manoppelló-i Szent Arc előtt így sóhajtott: "A reám tekintő tart meg engem!" Az Úr így szólt hozzá:
     "Szemléld Szent Arcomat, így behatolsz Szívem szenvedéseinek mélységeibe. manop3.JPGAkik emberségem képmását tisztelik, lelkük mélyén Istenségem képmását nyerik el, és attól megvilágosítást kapnak. Arcomhoz való hasonlóságuk által fénylőbbek lesznek az örök életben, mint mások.
Ajánld fel Szent Arcom szemléletét a mennyei Atyának, mellyel sok lélek megmentését nyerheted el, s ha papjaimért ajánlod fel, a kegyelem csodáit fogod megtapasztalni.
Vigasztalj meg és keress lelkeket, akik Velem együtt felajánlják magukat a világ megmentéséért! Szeretném, ha különösen keddi napon tisztelnék Szentséges Arcomat. Akarom, hogy a hamvazószerda előtti (húshagyó) keddet, Szentséges Arcom tiszteletének szenteljék."
medalla-del-rostro-de-jesus.jpg1938 május 31-én éjszaka, miközben a kápolnában imádkozott, Szűz Mária megjelent neki és a kezében egy érem két oldalát mutatta: az egyiken Jézus Szent Arca volt, körülötte a felirattal: "Illumina, Domine, vultum tuum super nos" (megvilágosít minket a az Úr Szent Arca). A másikon egy ostya képe volt, körülötte felirattal: "Mane nobiscum Domine" (Maradj velünk Urunk).
A Szűzanya szólt Boldog Pierina de Michelihez: "Figyelj jól, ez az érme az állhatatosság védpajzsa , a kegyelem záloga. Szent Fiam azt akarja, hogy övéi ezekben az időkben, az Oltáriszentség és a Szent Arc iránti méltó tiszteletükkel erősítsék magukat és küzdjenek a világban elhatalmasodó érzékiség és a gyűlölet ellen, mert a hamis próféta sok, az igazi apostol kevés."

Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádatra méltó Istenarc, dicsőség Neked, most és mindörökké. Amen
Ajánlott video (2 perc 26")medalhasagradaface2a.jpg

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 8
angeles-y-demonios13_3.jpg     A következő példák megerősítik: a gonosz léleknek szüntelenül meg kell harcolnia Mária értünk végzett közbenjárásával, amikor rosszat próbál művelni ellenünk.
     Egyik nap, a démon, tomboló dühkitörés után, hirtelen így fejezte ki magát:
‒ Ő szüntelenül imádkozik mindnyájatokért; minden egyes imája kín nekünk. ‒
     Egy másik napon, a gonosz lélek, akit a Szent Szüzet dicsőítő imák egyértelműen elgyengítettek, alig hallható hangon ezt mondta:
‒ Ő azt kéri, hogy minden bűnösért imádkozzanak, sőt még a reménytelennek látszókért is, mert Ő olvas a szívekben és kimenti őket Isten előőőőtt!" Ezért tanítottam mindig ezt a bolondot (a gyötrött személyre célzott), hogy gyűlölje őt, de neki mindig is került ezt az akadályt is legyőznie. Ő (itt a Szűzanyára utal) állandóan imádkozik, egy pillanatra sem hallgat el és imáival ostoroz minket. ‒
     Különösen megindító a következő jelenet: egyik nap, a Szűzanya képe felé fordulva, mely annak a szobának a falán volt, ahol az ördögűzést végeztem, a démon ordibálni kezdett:
‒ Miért ajánlottál fel mindent Annak a (itt káromkodik)? Miééért?' Miééért?! ‒
     A kifejezésék hallatán megkérdeztem: "Mit ajánlott fel?" Ő:
‒ Annak [Jézusnak] a Keresztje alatt, Ő [Mária] szenvedett! ‒
     Egyértelműen Mária áldozatára, az Örök Atyának felajánlott szenvedéseire utalt, és az abban a pillanatban kieszközölt anyai közbenjárásra. Ekkor így szóltam: "Emlékezz rá, hogy Mária a Kereszt lábánál Jézust az Atyának ajánlotta, és Jézussal együtt önmagát is. Értünk, gyermekeiért, hozta ezt az áldozatot". Ezekre a szavakra leírhatatlan üvöltést hallatott, mivel nyilván érzete a Jézus és Mária Kálvária-hegyi áldozatából fakadó lehengerlő erőt, s így szólt:
‒ Elég, elég, ne emlékeztess rá többet, elég, megégetsz vele, égetsz! ‒
     A gonosz lélek egy másik alkalommal kifejezésre juttatta Mária közbenjárói hatalmát és Isten azon döntését, hogy minden kegyelmet kizárólag az ő Szeplőtelen Szívén keresztül juttat az emberiségnek.
‒ Nem tudjátok, vagy tudjátok, de nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok: Má.. ár..i.. a (rettenetes erőfeszítés árán tudja kimondani ezt a nevet) Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni az egész világot. Egyedül az Ő Szeplőtelen Szíve. ‒
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 115-117. oldalak nyomán.) (folyt.)o_l_fatima_bust.jpg

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2 

Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete.

A Tre Fontanei erdős parkban 2
Bruno's children, Carlo Isola & Gianfranco.jpg     Az árokrézsűn lefelé haladva az apa időnként szólongatta a kisfiút, így kontrollálva, hogy a gyerek ott van, ahol hagyta. Egyik pillanatban azonban már nem hallotta a válaszát, idegesen visszatért a helyéhez. Gianfranco azonban már nem volt ott. Úgyhogy az apa, kiabálva kereste a kisfiút a bokrokban és a sziklák között.
Mígnem, idegörlő percek után végre rátalált a kis Gianfrancora aki térdepelve, összekulcsolt kezekkel nézett a barlang felé, nagy elragadtatással és leírhatatlan örömmel ismételte: „Bella Signora!” (Gyönyörű Asszony).
     A kicsi, szünet nélkül hajtogatta e szavakat, mintha imádkozna valakihez ‒ ő ‒, aki meg se volt keresztelve. „Mit beszélsz te kisfiam? Mit látsz?” – kérdezte az apja. A gyerek azonban nem válaszolt; annyira lekötötte figyelmét a látvány.
     A gyerek furcsa viselkedése idegesítette és aggodalommal töltötte el Brunót: „Hiszen gyermekeimet senki sem tanította imádkozni. Talán valami furcsa játékot gondoltak ki ezek maguknak?” – morfondírozott magában.
‒ Isola! Te tanítottad Gianfrancot erre a „Bella Signora” nevű játékra? – kérdezte lányától.
‒ Én ilyen játékról még nem is hallottam! – válaszolta kislány ártatlanul, majd hozzátette: ‒ Biztosan ott bent van valaki! (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

szent_tibor_002.jpg(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)

     Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete, elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecilia történetétől. Ezért először Ceciliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért vértanúságot is vállaló Tibor. 

     A III. század első felében történtek szerint, a kiemelkedő jómódban élő Cecilia, szülei tudta nélkül keresztény és Krisztus jegyeseként kívánta leélni életét. Ebbéli szándékában, megerősítette a katakombák rejtekében a püspök is, feladva rá a szüzek fátylát.
     Amikor szülei úgy határoztak, hogy feleségül adják a rangban hozzáillő, Valerianus nevű pogány katonatiszthez, ő nem ellenkezhetett.
Abban a képtelenségben reménykedett, hogy vőlegénye tiszteletben fogja tartani titkos esküjét.
     A házasságkötés, nagy dínom-dánommal meg is történt, ám amikor az ifjú pár elvonult, Cecilia közölte nagy titkát férjével.
     Valeriánusz, hetykén számon is kérte menyasszonyától, hogy "Ugyan bizony ki akadályozhat meg engem abban, hogy asszonyommá tegyelek?"
     Cecila azonban határozott választ adott vőlegényének: "Az Isten által mellém rendelt őrangyalom!"
     Valeriánusz, nyomban rá is kérdezett: "Miféle őrangyal? Szeretném én azt látni!"
     Cecilia nem késlekedett a válasszal: "Megláthatod, de előbb meg kell keresztelkedned!"
     Az ifjú férjen olyan jószándékú kíváncsiság vett erőt, hogy nyomban a kereszténység mibenléte felől érdeklődött. A nászéjszaka, hitoktatással telt el Cecilia részéről, majd elmondta férjének a titkos jelszót, amivel megtalálhatja a püspököt, akinél másnap jelentkezett is.1122cecilia19.jpg

Szólj hozzá!

13.
április

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

2015_14_13.JPG

„A családok, ó, a magyar családok szétszórva,
mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek!
Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket,
össze akarom tartani a szétszórt családokat. Segítsetek nekem!”
(A Szűzanya szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban)

     A Szeretetláng Lelki Naplóban az Úr Jézus azt kéri, hogy a keddi nap a családokért felajánlott nap legyen számunkra. Kápolnánkban ezért minden hónap harmadik keddjén imaestet szervezünk a családokért: Szentségimádással, Szentmisével és közbenjáró imával .

     Szinte egyetlen család sincsen, amelyikben ne fordulnának elő nehézségek. Ezért ezen az estén minden családot – a magunk családját, a jelen lévőkét és a távol maradókét is – az Úr elé „visszük”, hogy Ő, akinek bármi a hatalmában áll, adjon a lelkeknek megnyugvást, adjon testi és lelki gyógyulást, s adja meg minden szívbe azt a békét, melyről az Utolsó vacsorán ezt mondta: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom, ahogy a világ adja.”

     Gyertek el, és tapasztaljátok meg személyesen, tapasztaljátok meg az Úr jelenlétében, hogy milyen az a béke, amelyet csak Ő adhat a szívünkbe!
Megszokhattátok már, hogy a családokért tartott könyörgő imaestjeinket egy-egy püspök atya vezetésével végezzük. Szinte hallom a hangotokat, ahogy kérdezitek: „Most ki fog jönni?”
Nos... ha valaki csak azért jött el eddig az imaestjeinkre, hogy „püspököt lásson”, ez alkalommal csalódni fog. Bár lett volna, aki eljön, mégsem hívtunk egyetlen püspök urat sem. Ugyanis néhány héttel ezelőtt az imaestjeinkről beszélgetve Székely János püspök atyával, ő megjegyezte: „Olyan sok jó papotok van! Miért nem őket hívjátok? Vagy az a fontos számotokra, hogy egy püspök jelen legyen...?” Szavai mögött ott volt a ki nem mondott folytatást is: „Vajon Jézussal akartok ti találkozni, vagy egy püspökkel?...”
Éppen ezért április 21-én nem egy püspök urat hívtunk meg, hanem Kemenes Gábor atyát, hogy vezesse az imaestünket, s velünk együtt könyörögjön a családjainkért, majd külön-külön áldjon meg bennünket. Biztosan nagyon sokan ismeritek őt, így nem hiszem, hogy be kell mutatnunk a személyét, az elkötelezettségét, a lelki mélységét, a máriás lelkületét és az Úrtól kapott karizmáit, melyek által már sok-sok embert vitt közelebb Jézushoz – Mária által...
     Hisszük, hogy ugyanannyian leszünk ezen az estén is, mint a korábbi alkalmakon. Ha nem így lenne, nemcsak mi, szervezők lennénk csalódottak és szomorúak, hanem az Úr is, Aki a Szeretetláng Lelki Naplóban így panaszkodik: „Ó, az a magány és ridegség, mely állandóan körülvesz!... Nem jönnek sem imádásomra, sem engesztelésemre, sem kérni, sem hálát adni.”
     Utána azonban Hozzád, hozzám és mindannyiunkhoz intézve szavait így folytatja:„Tudom, te nem maradsz el Tőlem ok nélkül... neked nincs igazolatlan órád.” (III/142.)

Gyertek hát sokan! Gyertek mindannyian!
Hozzatok magatokkal
gondokkal, bajokkal, békétlenséggel küzdő házaspárokat,
hogy együtt könyörögjünk értük az Úrhoz!

Szólj hozzá!

Hogyan és miből készült a finom szövet? – A Pinna Nobilis kagylóból!

pinna_nobilis_bisior02.jpgpinnanobilis.gif     A Pinna nobilis kagyló alsó részén találhatók a "lábai", tulajdonképp kollagén rostok, amelyek segítségével megtapad az aljzaton.pinna_nobilis_bisior23.jpg

 

pinna_nobilis_bisior03.jpgEzek hossza 7-9 cm, szálvastagsága 23 mikron, kevesebb, mint fele a hajszálnak.

pinna_nobilis_c2e5ffd.jpg
pinna_nobilis_research01.jpg     Efféle átlátszó „tengeri selymet” korunkban csak Sant’Antiocoban ‒ Szardínia környékén ‒ állítanak elő kis mennyiségben, főleg múzeumi restaurálás céljára.


     Ezer tengeri Pinna nobilis kagylóból max. 200 gramm szövetet lehet nyerni.
     A tizennyolcadik században, divatos kiegészítők készültek belőle, melyek annyira könnyedek voltak, hogy pl. egy pár kesztyű elfért egy fél dióhéjban. 

     Chiara Vigo az egyik legnagyobb szakértője a tengeri selyem szövet készítésének.

chiara_vigo_b.jpg

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 7
angeles-y-demonios13_3.jpg     A Szűzanya születésének liturgikus emléknapján (2008. szeptember 8-án), kifejezetten a Szűzanyára utalva, a gonosz lélek így fogalmazott:
‒ Már készülődik ott fent, már készülődik ott fent, (káromkodás). Amikor még én is ott voltam, akkor is készülődött. Amikor még én is ott voltam, akkor is készülődött. Készülődött, készülődött, készülődött, a Szépséges, a Tiszta, a Fényes, mint a harmat, a Ragyogó, Ragyogó, mint a vízen átcsillanó fénysugár. Ő szeplőtelen fogadtatása erejében Szent. Átkozott, mire kényszerítesz? Nem tudod, mi vár rám! (itt a gonosz lélek talán nemtetszését és rémületét juttatta kifejezésre a többi démon reakcióját illetően, a Szent Szűz e kényszerű dicsérete miatt). Csupa fény, elvakít, elvakít. Átkozott! Születésekor a világ megállt egy percre. Az egész teremtett világ megállt, hogy megnézze, az egész teremtett világ, az egész: a csillagok, a levegő, a tűz, a víz, a föld, az egész teremtett világ megállt, s ezt, rajtam kívül senki más nem vette észre; én tudtam, tudtam, hogy ki Ő, s képtelen voltam bármit is tenni ellene, hozzá sem érhettem. Tiszta volt, tiszta. Elég, elég, ne emlékeztess rá többé! Ő olyan, mint a balzsam: enyhíti a sebeket, a legmélyebbeket. Ha tudnátok mennyire szeret titeket, örvendezve élnétek, szorongások nélkül, bűn nélkül, mert az Iránta érzett szeretet rávezetne titeket arra, milyen fájdalmat okoz Fiának a bűn. ‒
     Ezen a ponton a gonosz lélek lázadóan reagált, mert nem akart tovább beszélni, s Máriát és Jézust káromló szavakat használt; majd mégis folytatta és így szólt:
‒ Te a gyermeke vagy, te a gyermeke vagy. Tudod mit jelent ez? He? Tudod mit jelent ez? Hogy rá vagy bízva. S tudod ki bízott rá? He? (káromkodás)! Téged, ahogy mindenki mást is?! Az [Jézus] bízott rá (káromkodás) a Kereszten, (káromkodás)! S akkor Ő Anya lett, s amikor anya vagy! ‒
     Itt megállt, de az utolsó szavakat: "amikor anya vagy!", olyan hang súllyal mondta, hogy világosan érthető legyen a kifejezés értelme, amit az előzőleg mondottak is segítettek megérteni: a Szűzanya, aki a legkiválóbb Édesanya, annyira komolyan veszi Anyai feladatait minden emberrel szemben, hogyha sikerülne megértenünk kicsoda Ő, mit jelent anyasága számunkra és mit tesz értünk, akkor mi gyermeki örvendezésben és túláradó hálában törnénk ki.
     1830. november 27-én, Rue du Bac-ban, Labouré Szent Katalin gyűrűket látott a Szűzanya ujjain, amelyeket értékes, szebbnél szebb kövek díszítenek, némelyikük kisebb, másikuk nagyobb. Mindegyik sugarakat bocsátott ki. A nagyobb kövek nagyobb sugarakat, a kisebbek kisebb sugarakat. A Szűzanya leengedett kezei a gyűrűk drágaköveiből áradó fénynyalábokat sugározták a földre. Ezek a sugarak olyan szépek, ragyogóak és szikrázóak voltak, hogy Szent Katalin nem látta sem a Szűzanya lábait, sem a földgolyót, amit röviddel azelőtt még a lábai alatt pillantott meg. A Szűzanya így szólt: "A kegyelmeket jelképezik, melyeket azokra hintek, akik kérik tőlem". "Ebben a pillanatban" ‒ mondja a Szent ‒ "felfogtam, micsoda édesség imádkozni a Szent Szűzhöz, és hogy milyen  nagylelkű azokhoz, akik hozzá fohászkodnak; mennyi kegyelemet ad azoknak, akik keresik őt, és micsoda örömöt jelent neki, ha megajándékozhatja őket".
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 97-115. oldalak nyomán.) (folyt.)virgem_da_medalha_0011.jpg

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2 

Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete.

A Tre Fontanei erdős parkban 1
am-TreFontane Bruno-xx.gif     Bruno Cornacchiolának a buzgó adventista szónoknak kész vázlata volt már, és ezt kívánta bibliai idézetekkel kiegészíteni. Beszédterve másról sem szólt, mint annak bizonygatásáról, hogy az Eucharisztia tisztelete kárhozatos bálványimádás, Szűz Mária csak egyszerű asszony volt, korántsem fogantatott szeplőtelenül, a mennybe sem vétetett fel, Jézusnak pedig több testvére is volt stb. Így aztán bibliájának belső előlapján felírta emlékeztetőül: „Ez lesz a Katolikus Egyház és a pápa halála”. cornacchiola-coltello2.jpg
     Az úthoz közel talált egy tisztást, ahol tábort ütöttek. A gyerekek labdázni kezdtek, apjuk pedig jegyzeteivel és a Bibliával szenvedélyesen nekilátott beszéde kidolgozásához.
Érdemes hozzátenni, hogy Cornacchiola intelligens ember volt, jó kommunikációs képességekkel. A vitákban éles nyelvéről volt híres, emellett ráadásul erőszakos és indulatos is. Annyira gyűlölte a Mária-tiszteletet, hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy az embereket meggyőzze saját igazáról és mindenkit a „Hetednapi Adventisták” tagjaivá nyerjen meg.
     Miközben Bruno egy eukaliptusz fa alatt ülve jegyzetelt, a gyerekei labdája kétszer is elgurult. Másodszorra azonban, semmiképp sem sikerült megtalálniuk. Szólították tehát apjukat, hogy segítsen nekik a felkutatásában. A tízéves Isola a keresés közben vadvirágot szedett édesanyja számára.
Mielőtt apjuk a 7 éves Carlóval elindult volna a labda után, Bruno utasította a 4 éves Gianfrancot, hogy ne mozduljon el a helyéről amíg vissza nem tér, lányát pedig megkérte hogy figyeljen a kisgyerekre. (folyt.köv.) (Korabeli fotó a Tre Fontane-i parkról.)1 tref2.jpg

Szólj hozzá!

     A Feltámadást követő első vasárnapot (Fehérvasárnapot), II. János Pál pápa 2000. április 30-án, 'ex catedra' az Irgalmasság Vasárnapjának nyilvánította. Ezzel egy időben sorolta a szentek sorába Fausztina nővért, az Irgalmasság apostolát. 
A magyarság számára kiemelkedő volt a fenti dátum, mert Dr. Antalóczi Lajos pápai prelátus – az Irgalmasság magyarországi apostola – a Szentatya meghívottjaként együtt koncelebrált az ünnepi Szentmisén és a pápai ebédre meghívott volt.
     Az esemény azért is nyomatékkal bír, mert még azon év decemberében elhunyt Antalóczi atya, az Isten Irgalmasság Naplójának fordíttatója és kiadója! (A fenti eseményen jelen volt e blog szerkesztője is, amiként a Fausztina Napló fordítási-, kiadási munkálataiban is részt vett! A képen Szent Fausztina és Antalóczi Lajos atya) faustynasiostra_e_antaloczi.jpg  

  Hozzátok szólok, ne csüggedjetek! (– mondja Jézus)

     ,,Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket.'' (Napló 1448)
Bízzatok Bennem, ,,az Isten irgalma erősebb mint a nép bűnei" (Dives in misericordia 20). ''Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban.'' (Napló 1146) ,,Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.'' (Napló 1146) Hallgassatok tehát Rám és bízzatok Irgalmamban! Várlak benneteket a Bűnbocsánat Szentségével, ám ne halogassátok!bizzatok_irgalmamban_9_n_2.jpg     

Szólj hozzá!

A legdrágább szövet

     A Manoppello-i Szent Arc bámulatba ejtő arckép, amely megmaradt egy drága antik szöveten. A múzeumi gyűjteményekben ilyen szövetek csak elvétve és töredékesen maradtak fenn máig, a legrégebbiek a IV. századból valók. L. Portoghesi professzornő – az I. századi antik szövetek specialistája szerint a Manoppello-i lepel egy szövetselyem, melyet „tengeri selyemnek” is neveznek és amely a legdrágább anyag volt az ókorban. Egy másik világhírű specialista Chiara Vigo professzornő megállapítása szerint nem véletlen a „tengeri selyem” elnevezése, mert az anyagát a nobilis tengeri kagylóból nyerték. A professzornő állítása szerint, egyedül a tengeri selyem lehet ennyire áttetsző és finom, mint a Manoppello-i kendő és egyben tűzálló is, mint az azbeszt. A szövetselymet lehet áztatni, de szakmai szempontból, abszolút nem lehet ráfesteni egy ilyen vékonyka felületre. manop2.jpg
     A vászon szerkezetét Giulio Fanti prof. vizsgálta, aki megállapította, hogy egy nagyon vékony anyaggal van dolgunk, amely az emberi hajszálnál fele vékonyságú 23 mikron átmérőjű szálakból lett szőve. A szövés technikája hagyományos, vagyis egyszerű és szabálytalan. A szőttes áttetsző, ezért nevezik fátyolnak. A szálak közti üres tér 150-től 300 mikron nagyságig rendeződik. Az üres terekben nincsen semmiféle pigment vagy más anyag.oblicze14.jpg
     A szöveten karakterisztikus hajtások futnak úgy, mintha a lepel sokáig össze lett volna hajtva: kétszer hosszában és kétszer keresztbe. A fényben a színek nem látszanak a mikroszkóp alatt, mert nincs semmilyen festékfolt. Ráadásul a hátulról jövő fénytől átlátszóvá válik, mint az üveg, ekkor eltűnnek még a hajtások is. Ezeket a jelenségeket csak a tengeri selymen lehet megfigyelni. Míg a fény hatására teljesen átlátszó, ugyanakkor árnyékban grafitszürkének tűnik. Amikor a Szent Péter Bazilikában Luther Márton legelőször megpillantotta a leplet, mint Szent Veronika kendőjét, valószínűleg fény alatt látta és ezért nem fedezte fel rajta a képet. (Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)mnoppello_34.jpg

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 6
angeles-y-demonios13_3.jpg     Sokat elmélkedtem egyik alkalommal Mária minden emberre kiterjedő anyaságán. Ekkoriban történt, hogy ördögűzés közben a gonosz lélek nagy dühösen felkiáltott:
‒ A kereszten "Az" [Jézus] mindenki előtt feltárta, hogy Ő [Mária] Királynő és Anya. Tönkretett minket! Rábíz..., rábízva, rá van bízva, rá van bízva, rá van bízva az egész emberiség. Ezt minden embernek tudnia kell, ezért Ő [Jézus] kinyilatkoztatta abban a pillanatban, amikor (káromkodás következik)! Abban a pillanatban újjászületett az emberiség, de mit tud erről az emberiség? Újjászületett az Ő méhében, az egész, az egész (erőteljesebb hangon mondja), de nem tudja! ‒
     Máskor az ördög spontánul nyilatkozott Mária velünk kapcsolatos anyaságáról. Egyik nap, miközben a Szűzanyához imádkoztam, felkiáltott:
‒ Ti azt hiszitek, hogy odafent van, Ő azonban nem fent van, Ő mellettetek áll; átkozott fattyak, fattyak, mit tettetek, hogy ezt a közelséget kiérdemeljétek, he? S amikor meghaltok, Ő ott van, Ő ott áll (dühösen ismétli) és egyetlen halvány gondolatotokra vár, egyetlen jóravaló szívbeli sóhajtásra, egyetlen Ahhoz (Jézushoz) intézett sóhajtásra, s Ő ott terem, és tágra nyílt anyai szívvel vár titeket! Te tudod, kicsoda egy anya, he? Egy anya gyöngéden tekint minden gyermekére, jóra tanítja, jóra inti őket és sír, sír, ha gyermeke, gyermeke, gyermeke nem hallgat rá, mert tudja, hogy én, én megragadom, ha nem hallgat rá, én elragadom! Kezével, kezével minden gyermekét megsimogatja, minden gyermekét szereti, főleg azokat, akik rosszat tesznek, főleg azokat, akik bűnt követnek el és velem vannak, Ő simogatja őket és fájdalmat okoz nekem, fájdalmat. Mindenkit megsimogat és sír, s azok a könnyek, azok a fénylő, ragyogó könnyek végigcsorognak azon az arcon és Ő (Jézus), Ő, nem tud, nem tudja azt mondani neki: Neeeem! (Itt elnyújtva félelmetesen ordított.) ‒
     Egyik alkalommal így fogalmazta meg Mária szeretetét irántunk:
‒ Az ő édes, üde kezei, kezei, számunkra forrón izzanak. Az ő keze, ahányszor csak hozzátok ér, mindig romba dönti egyikünket. Ha tudnád, mibe kerül nekem elmondani ezeket! Mihelyt hívod, Ő azonnal ott terem. Melyik anya ne tenne így? Mint az anya gyermeke hívó szavára, azonnal szalad. ‒
     Máskor ezt mondta:
‒ Az a palást fáj nekem, az a fehér-kék palást. E palást alatt... (olyan kifejezést használ, amiből kitűnik, hogy ott mindannyian oltalomra lelünk), ez a végemet jelenti. Ha csak annyit mondotok »Üdvözlégy«, "Az" már rögtön szalad.
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 96-97. oldalak nyomán.) (folyt.)regina-unitates-rgb2.jpg

Szólj hozzá!

Forrás 1   Forrás 2

Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete.

A szektás hit lelki gyümölcsei
 kalauz.JPG    1939-ben, a családjához való hazatérését köve-tően a római ATAC Közlekedési Vállalatnál dol-gozott, kalauzként. Ebben az időben lépett kap-csolatba a „Hetednapi Adventista Mozgalommal”.
Chiesa-Avventista-del-Settimo-Giorno_1.jpg     A családjában az volt az első "akciója", hogy minden szentképet a tűzbe dobott, a Feszüle-tet és a Madonna szob-rát pedig dühödten szét-törte. Szerencsétlen fele-sége hiába könyörgött, hogy a "Pompeji Szűzanya" képét ne bántsa, mert az előtt imádkozott a kislányával, hogy épségben hazatérhessen Spanyol-országból, de Bruno rendíthetetlen volt!
     Lelkesen és merészen dolgozott, hamarosan az adventista római és lazioi ifjúságot buzdította előadásaival. Propagandista lett.
     Tekintve, hogy a Katolikus Egyház ellenségei mindenkor Krisztus földi Helytartóját támadták (ma is!). Bruno azonosult ezzel a látásmóddal, mint akinek valami furcsa szemüveg került a szemére, mindjárt másképp látta a hitet és a világot, legfőbb ellenségének az Egyházat és az Antikrisztust megszemélyesítő pápát tartotta.
A feleségét és a gyermekeit természetszerűleg, belekényszerítette az adventista gyülekezetbe.
     Képzését követően a Fiatalok Adventista Missziója igazgatójának nevezték ki Rómában és Lazióban.
cornacchiola-avventisti.jpgCornacchiola fáradatlan elvetemültséggel harcolt a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa ellen. Ezért 1947-ben azt a feladatot kapta, hogy tartson beszédet a Piaz-za della Croce Rossa téri nagygyűlésen, és beszé-dével tegye nevetséges-sé az Eucharisztia- és a Szent Szűz tiszteletét. Bruno ezt nagy megtisz-teltetésnek érezte és ké-pességeihez mérten ala-posan fel akart készülni erre. Ezért április 12-én 3 gyermekével, a 11 éves Isolával, a 7 éves Carló-val és a 4 éves Gianfran-cóval (aki harmadikként már meg sem volt ke-resztelve) kiutaztak Ró-ma külterületére – Tre Fontanéba ‒, hogy ott a természet lágy ölén a gyermekek futkározhas-sanak, amíg a "szónok" felkészül a beszédére.
     Ez a nap szombatra esett, és a római tavasz teljes pompájában ragyogott.romai_tavasz_1.jpg

Szólj hozzá!

A nem emberi kézzel megfestett kép

     Évtizedek óta számos kitűnő tudós fáradozott a rejtélyes Manoppelló-i Krisztus Arc ereklyével. Valamennyi tudományos kutatás eredménye azonban egyértelműen alátámasztotta, hogy a jelenkori tudomány nem képes megállapítani (megmagyarázni), miképpen jött létre ez a kép, honnan származnak a titokzatos színei, amelyek a Szent Arc képének megragadó szépséget és sugárzó élénkséget adnak.
donato_vittore_es_giulio_fanti.jpg     A nagyfelbontású digitális szkennelésnek köszönhetően Donato Vittore professzor (1) a Bari-i- és Giulio Fanti professzor (2) a bolognai egyetemről vizsgálódásai megállapították, hogy a vizsgált szövet szálai között a legkisebb nyomokban sem található semmilyen festék vagy pigment. Egyedül a szövet szemein látni, mintha manoppello.jpgmagas hőmérsékleten meg-pörkölődtek volna, valami rendkívül intenzív sugárzás következményeként. Antropológusok szerint a fogazat karakteres volt Palesztinában, Krisztus idejében.
     A Manoppelló-i Arc leg-bámulatosabb tulajdonsága a kelme áttetszősége és az, hogy a kép tökéletesen látható mindkét oldalról. További meglepő tulajdon-sága a változékonyság, melynek különféle megvilá-gításoknál, más és más a kinézete. Ez a különös arckép, magában foglalja a hologram tulajdonságait ‒ amellett ‒, hogy nem fénykép, nem festmény és nem hologram.
62652170.jpg     Egy biztos, nem emberi kéz által lett megfestve, hasonlóan a csodálatos Mexikói Guadalupe-i Szűzanya képéhez vagy a torinói „Halotti lepelhez”, amelyek azt keltik bennünk, hogy a „Szent Arc” képe megérint szépségével, és a világítás variálásával együtt változik a kép is, mintha élne.
Minden bizonnyal a világegyetem unikumja!
     A neonvilágításban a finom lepel mézarany színt vesz fel; pontosan úgy néz ki, ahogyan a 13. sz.-i misztikus (Helftai) Nagy Szent Gertrud látomásai nyomán leírta Veronika kendőjén Krisztus arcát. Világos fényben a finom lepel, egyedüli módon háromdimenziós arcot jelenít meg, majdhogynem holografikusan. A szövet annyira érzékeny, hogy úgy tűnik, összehajtogatás után beleférne egy fél dióhéjba.
     Tekintve, hogy a tudományos vizsgálatok szerint a Manoppelló-i kép nem emberi kéz műve, így ez nem más, mint ahogy a hagyomány mondja archeiropoietos- vagyis nem emberi kéz által festett.
(Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)bild_37_pvolto50.JPG

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 5
angeles-y-demonios13_3.jpg     Más alkalommal újfent megvetően kinyilvánította elutasítását a Szűzanyával szemben. Képtelen elfogadni, hogy Mária föléje helyeztetett, s ezt így fejezte ki:
‒ Ő csak test, én tiszta szellem vagyok, tiszta szellem! Nem, Ő nem! Hogy Ő nagyobb legyen nálam? Na, nem! Én szellem vagyok! ‒
Az ördög egyik legújabb kijelentése 2010-ből származik, amikor is ‒ már Adventben ‒ a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére tartott kilenced egyik napján így beszélt:
‒ A várakozás, a remény Asszonya, a napba öltözött Asszony, a legédesebb Anya, Mária. Az Asszony! Isten, gyermekei iránti szeretete miatt, gondolatban, már az idők kezdete előtt megteremtette, s én a tiszta szellem, képtelen vagyok ezt elviselni. Félünk tőle, mert alázatával, engedelmességével, végtelenül könyörületes szeretetével karjaiban tart titeket. Teste szeplőtlenül tiszta: egyetlen gondolat sem érintette meg, egyetlen gondolattal sem sikerült megérintenünk, egy gondolatnyi karcolást sem sikerült ejtenünk rajta, egyet, egyetlenegyet sem, átkozottak! Képtelen voltam megérinteni, mert mindig Arra [Krisztusra/Istenre] szegezte tekintetét, féltem tőle. –
     A gonosz lélek itt nem azt akarja mondani, hogy soha nem kísértette meg Máriát, hanem arra gondol, hogy a kísértés soha nem érintette meg őt, vagyis, a Szűzanya soha, a legcsekélyebb mértékben sem adta akarati beleegyezését a kísértés semmilyen formájához, s ezért az ördög hiába kísértette. 
     Az egyik ördögűzés alatt ezekkel a szavakkal fordultam a gonosz lélekhez: "Nézd milyen szép a Szűzanya arca". Ő így feleIt:
‒ Én nem látom, számomra sötét, sötét, sötét. Nem akarom és képtelen is vagyok ránézni. Ő a vég számomra, a vég, öröktől fogva, öröktől fogva. Gyűlölöm, gyűlölöm, gyűlölöm! ‒
Más ördögűzések alkalmával a következő kijelentéseket tette:
‒ Képtelen vagyok ezt a szempárt elviselni! Képtelen vagyok ránézni! Képtelen! Leírhatatlan! Ez a szépség leírhatatlan! Ő Teljesen Szent, én viszont mindenestől kárhozott! Ő Csupa Szépség, én meg maga a rútság. Ő a kegyelem teljességében nőtt fel, én pedig a haláléban. Ő kegyelemmel teljes! Szent, Szent! Az ott [Mária] Szent! Elveszi tőlem a lelkeket (és itt sírt). Nézzétek, nézzétek, nézzétek egy gyerek ragyogó arcára és meglátjátok Mária tisztaságát, Mária tisztaságát, tisztaságát és szeretetét (ez volt azon ritka alkalmak egyike, amikor ‒ rettenetes nehézségek közepette ‒ kiejtette Mária nevét). ‒
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 67-75. oldalak nyomán.) (folyt.)szep_sza_kep_3.JPG

Szólj hozzá!

Forrás 1  Forrás 2 

Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete.

Az istentelenség és a szekták vonzása
Kommunista_1.JPG     Ebben az időben fertőzte meg Brunót a kommunizmus ideológiája, ezért belépett a kommunista pártba. Soha senki szebb és biztatóbb jövőt nem ígért neki, mint a kommu-nisták! Teljesen világos volt számára, hogy ott a helye.
Elvtársai akkora hatással voltak Brunóra, hogy rábeszé-lésükre, még fiatal házas létére is ott hagyta áldott állapotban lévő feleségét és Spanyolor-szágba utazott, hogy a polgár-háborúban harcoljon, és sza-botázs akciókkal segítse a kommunizmus ügyét.
     Bruno évtizedekkel később mesélte el, hogy egy alkalom-mal csoda történt vele. Az út szélén egy füstölgő teherautót pillantott meg. Felmászott rá 1932aa.jpgmert látta, hogy meg van pa-kolva. Ekkor azonban észrevet-te, hogy az árokparton túl, egy csodálatosan szép lány, hófe-hér ruhában integetve hívja őt, hogy sürgősen ugorjon le. Le is ugrott és épp elterült, amikor felrobbant a teherautó! A szép lánynak persze nyomát sem találta, később azt hitte, hogy csak hallucinált!
1936-ban.JPG     Cornacchiola, Sarogossában találkozott egy német katoná-val, akinek viselkedése nagyon imponált neki, mivel a férfi egy pillanatra sem vált meg a Bibli-ájától. Ez sokat beszélt neki az Istenről, Jézusról, ám egyetlen templomba sem volt hajlandó bemenni. Meg is kérdezte Bru-no, hogy miként van ez nála? Az pedig elmondta, hogy ő ad-ventistaként, az igaz hit köve-tője, nem pedig bálványimádó, mint a katolikusok!
     Ez a kommunista társutas katona, egy protestáns szekta tagja volt és óriási gyűlöletet táplált a pápa és a Katolikus Egyház iránt. A vele folytatott gyakori beszélgetések azt eredményezték, hogy Bruno Egyház iránti ellenszenve szinte egyik óráról a másikra, olyan hatalmas gyűlöletté fajult, hogy vásárolt magának egy tőrt, melyre rávéste „Halál a pápára”.

Szólj hozzá!

 KILENCEDIK NAP

bizzatok_irgalmamban_8_n_1.jpg    „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek sebzik meg legfájdalmasabban a Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől idegenkedett leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: ’Atyám ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod!’ – E lelkek utolsó esélye, irgalmamhoz való menekülésük lehet!”

   Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Irgalmas Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó bárcsak felengednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkűek, akik hasonlóak a holt lelkekhez, s méltán keltenek undort Benned! Ó jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, hiszen Te mindent megtehetsz.

   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

   Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen.

Holnap lesz Irgalmasság Vasárnapja!

JÉZUSOM BÍZOM BENNED!

Szólj hozzá!

Hogyan került a Kendő Manoppellóba?

1645-ben_donato_do_bomba_kapucin.jpg     1645-ben Donato do Bomba kapucinus meg-szerkesztette a Manoppelló-i Krisztus Arckép történetét, de ez valószínűleg csak egy magyarázat arra, hogy a Vatikánból eltűnt Veronika Kendő, hogyan került Mano-ppellóba. A lényeg, hogy dr. Antonio De Frabritis, manoppelloi lakos, benső sugallatnak engedelmeskedve 1638-ban az ereklyét átadta a manoppellói kapucinusoknak, hogy minden hívő hozzáférjen és kifejezhesse tiszteletét a templomban.
     1750-ben a kapucinusok elhatározták, hogy minden év májusának harmadik vasárnapján Szent Arckép ünnepet tartanak.
     Titok marad az út, amelyet századokon át tett meg a kép, mielőtt Manoppellóba került. Nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a XVI., vagy a XVII. század elején lopták el a Vatikáni Bazilikából. Minden esetre, minden jószándékú ember számára, a kereszténység legértékesebb ereklyéje marad, a Torinó-i Lepel mellett.
bruno_forte.JPG     Bruno Forte híres teológus, a Chieti Egyházmegye érseke, a 2006-os évet, a Manoppelló-i Szent Arc Kegyhely Nagy Jubi-leumi évének nyilvánította.
2006. szeptember 1-én ide zarándokolt XVI. Benedek pápa, hogy ő is megláthassa Megváltónk szeretetteljes tekintetét.
„Istent nem látta soha senki. Az Egyszülött Isten nyilatkoz-tatta ki, Aki az Atya ölén van.” (Jn 1,18) (Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)xvi_benedek_manopelloban_2006_szept_1.JPG

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 4
angeles-y-demonios13_3.jpg     Az előbbi katekézisben bemutatottak világos és rendszeresen visszatérő megerősítést nyernek az ördögűzői szolgálat során. Egy napon ezt a kiáltást hallottam:
‒ Lucifer vagyok, az ég összes angyala közül a legfénylőbb; fellázadtam Isten akarata ellen, mert nem akartam a Názáreti fensége alatt állni; az »még elfogadható« lett volna, hogy Isten uralma alatt álljak, de a Názáretié alatt, aki Asszonytól születik, már sok volt, s ekkor azt mondtam: »Vagy Magadhoz teszel hasonlóvá vagy harcolni fogok Ellened, mert soha, soha nem hajlok meg egy olyan Isten előtt, aki hús-vér ember lesz, emberi vonásokat és emberi testet ölt«". Elment megtestesülni bennetek, aminél nincs utálatosabb és megalázóbb! ‒
     Egy másik nap, miközben a Szűzanyához imádkoztam, a következő tiltakozást intézte hozzám:
‒ Én tiszta szellem vagyok: képtelen vagyok elviselni, hogy Ő [Mária] Mellette [Krisztus] áll, és fölöttem. Én voltam a legszebb angyal, a legszebb, a legszebb; a legnagyobb, nagy voltam, nagyon nagy; én voltam Lucifer, a legkiválóbb angyal. Micsoda sértés! Micsoda sértés! Bűn nélkül foganni egy közületek valót! Micsoda sértés! A Szeplőtelen a legnagyobb sértés, amit Isten elkövetett ellenünk. Egy közületek valót foganni azon bűn alóli mentességgel, amelyet mi teremtettünk, elviselhetetlen sértés. Mindenkit megjelöltünk, mindenkire rányomtuk bélyegünket, mindenkire, Őt kivéve! Nem kellett volna ezt tennie velünk! Egy közületek való, aki bűntelen! Aztán ott van Ő [Krisztus], aki a ti undorító, féregrágta (itt feltehetően az emberi test halál utáni bomlására utal), hús-vér testetekben emberré lett. Miért tette? Azért, hogy minket tönkretegyen? Miért alázott meg minket ennyire? Miért alázott meg ennyire? ‒
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 65-67. oldalak nyomán.) (folyt.)satan-fall_1.jpg

Szólj hozzá!

Forrás 1  Forrás 2

Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete.

A nyomor és tudatlanság sötétségében
     A Cornacchiola család, szélsőségesen szegény körülmények között élt Róma külvárosában. Történetünk szereplője Bruno 1913. május 9-én született egy istállóban. Ez maga is úgy történhetett meg, hogy anyja "mindenórásan" is mosást vállalt a köz-szökőkútban. Ott jött rá a szülés és bevitték egy közeli csűrbe.
     Megkeresztelésére csak akkor került sor, amikor apja börtönbüntetését letöltve visszatért otthonába. Nevét is az apja választotta, ő viszont Giordano Brunónak szerette volna megkereszteltetni. A jó plébános atya azonban erre nem nem volt hajlandó. A büszke papa végül csak akkor engedett, amikor a tisztelendő úr felajánlott neki egy üveg bort.
Bruno Cornacchiola 1925-ben.JPG     Ez a Bruno (aki majdnem Giordano lett), Róma istentelen nyomornegyedeiben élt és nevelkedett fel, bűnözők és prostituáltak között. Isten, Krisztus és a Szűzanya nevét csak a felnőttek káromkodásaiban hallotta. A kéregetés, lopás és verekedés, mindennapo-sak voltak számára. Egy módosabb asszony-tól, aki csomagjai segítésével bízta meg, a feladat végeztével egy szépkötésű könyvet csent el a házából. A Katekizmus volt. (12 évesen. Alul szüleivel)
     A családban állandóak voltak a veszeke-dések, az átkozódások és a gyerekek verése. Ennek okán, az idősebb gyerekek éjszakára elszöktek otthonról, hogy nyugodtan kial-hassák magukat. A kamasz Bruno is cipő nélkül, rongyokban, tetvesen járt a Lateráni Szent János-bazilika lépcsőjére aludni.
     Egyik reggel egy szerzetes felfigyelt az összefagyott fiatalemberre és bevitte magával a kolostorba. Ott megetették, megmosdatták, felöltöz-tették, s ami a legfontosabb, apácanővérek kezdték meg a hitoktatását. 40 napig a kolostorban élt, miközben felkészítették az elsőáldozásra, sőt a bérmálás szentségében is részesült.   Ekkor 16 éves volt. A kegyelem megmagyarázhatatlan érintésére, elvégezte Jézus Szíve tiszteletére a kilenc elsőpénteki szentáldozást. Ám ezzel véget is ért hitének gyakorlása és a vallásos neveltetése. Bár a szerzetesek beíratták az iskolába, oda is csak addig járt, míg meg nem tanult írni-olvasni.
     20 évesen behívták katonának, ahol életében először ehetett kedvére.
Katonai szolgálata befejeztével 1936. március 7-én összeházasodott egy gyermekkorából ismert szelíd és hallgatag lánnyal, Lo Gatto Jolandával (+ 1976), akinek külön kéréseként ment csak bele az egyházi esküvőbe. (folyt.köv.)famiglia-cornacchiola.jpg

Szólj hozzá!

 NYOLCADIK NAP
    „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó testüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket, kik igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságommal szemben.”
 
bizzatok_irgalmamban_8_n_1.jpg   Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényeinek. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
 
   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 

   Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus Sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Szólj hozzá!

Széleskörű nyomozás a Kendő ügyében

paul_badde.JPG     Paul Badde: ”Isteni Arckép, Manoppello-i Lepel” c. könyvében úgy véli, hogy körülbelül ez időben a hiteles Veronika Kendőjét ellopták a Szent Péter Bazilikából és helyére egy halott Jézus-arcot ábrázoló kendőt helyeztek el.
Feltételezik, hogy utoljára V. Pál pápa tartotta kezében a valódi Veronika Kendőt az ünnepélyes körmenet alatt, 1606 január 25-én.
1527-500wi_rom.jpgv_karoly.jpg

 

 

    Néhány történész hipotézise szerint már sokkal előbb is ellophatták a Kendőt, hiszen amikor 1527. május 14-én, V. Károly nagyrészt protestáns kato-nái elfoglalták Rómát és kirabolták, felgyújtották és halomra gyilkolták az embereket. (A barbár fosztogatók a vörösmárvány burkolatba vésték Luther nevét, mely máig megtekinthető emlék!) luther_image130.jpgV. Orbán pápa levelet írt az orvietoi hercegnőhöz, amelyben tájékoztatta őt, hogy csak a vatikáni Bazilika oltára előtt 500 férfi halt meg, a szent ereklyéket szétszórták, egy részét elégették, a Kendő azonban előkerült.
     Ezt megerősítik német történészek: Gustaw Draysen és Ludwig von Pastor, a Pápák történetében.
     VII. Kelemen pápa 1528-ban különleges utasítást adott ki, melynek célja az ellopott ereklye visszaszerzése volt. Tény, hogy az év november 26-án, ünnepélyes körmenettel, a visszaszerzett ereklyét a Szent Márk templomból visszavitték a Vatikánba.
robbery.jpgVeronika Kendőjét azonban újból ellopták 1606-ban. A Szent Péter Bazilikában két eltörött, kristályüvegű keret található, amelyek közül egyikben, Veronika Kendőjét őrizték. Ezekkel a keretekkel pontosan megegyezik a Manoppello-i Lepel nagysága. (Képen a Rómában őrzött /eredeti/ üres keret!)
blandina_manopello2.png     Badde Paul rámutat arra a tényre, hogy a Manoppello-i Lepel jobb alsó sarkán kristály darabokat találtak, ez kézzelfogható bizonyítéka, a felbecsülhetetlen értékű ereklye ellopásának. Német tudósok: Pfeiffer, Resch, Thiermeyer és Blandina nővér többéves kutatásai alapul szolgáltak a Badde által vezetett, újságírói nyomozásnak.
Ennek eredményéül szenzációs felfedezésre jutottak. A manoppellói templomban található Veronika Kendője azonos az új Bazilika építésekor, 1608-ban, titokzatos körülmények között ellopott Kendővel.
heinrich_pfeiffer-pfeiffer-2.jpg     Pfeiffer professzor biztos abban, hogy az Isteni Arckép a Manoppello-i Kendőn, a Krisztus sírjában keletkezett, az Úr feltámadása alatt. Ez a kendő egy nagyon finom „tengeri selyem” és az arc, a Torinói Leplen az elhunyt arcának negatív képe. A kettő abszolút összhangban van. Ez ugyanaz az arc és feltételezhetjük, hogy a leplen és a 1245075121023.jpgkendőn lévő Krisztus képek a feltámadás pillanatában keletkeztek, de a Manoppello-i Kendő képe egy pillanattal később, amikor az Úr már kinyitotta a szemét, de még nem a megdicsőült arcát mutatta!
(Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 3
angeles-y-demonios13_3.jpg     Francisco Suarez (+1617), spanyol jezsuita teológus, akinek nevéhez a modern kor talán legteljesebb angyal- és démontanának szintézise fűződik, (...) állítása szerint Lucifer és a többi rebellis angyal lázadásának oka az volt, hogy nem fogadták el az Ige jövőbeli Megtestesülésének tervét, amit Isten előre meghirdetett. Ezt a teológiai hipotézist a Zsidókhoz írt levél egyik kijelentésére alapozzák: "Amikor [Isten] Elsőszülöttjét bevezeti a világba, ezt mondja: »Imádja őt Isten minden angyala«" (Zsid 1,6). Isten valamiképpen feltárta a Fiú, az emberré lett Isten, Jézus Krisztus jövőbeli képét minden angyal előtt és felszólította őket, hogy kezdettől fogva ismerjék el Őt Uruknak és vezérüknek.
     Lucifer és az angyalok egy része visszautasították, hogy egy embert imádjanak, aki természeténél fogva alsóbbrendű náluk, habár ugyanakkor felsőbbrendű is, mivel a Legszentebb Szentháromság Második Személyének megtestesülése. A Megváltás isteni tervét angyali méltóságuk és a [teremtett] lények hierarchiájában betöltött nagyságuk hallatlan megsértésének tekintették, ezért megvetően visszautasították, így a gőg bűnébe estek, ami azonban (Boldog Duns Scotus állításával összhangban) a rendetlen önszeretetből fakad: a kéjsóvár szeretetből (lelki értelemben, hiszen nincs testük), és ezzel egyidejűleg saját kiválóságuk szeretetéből is. Önmaga és saját kiválósága rendetlen szeretetétől elvakítva Lucifer elvárta, hogy az Ige hiposztatikus egysége ne az emberi természettel, hanem szükségszerűen és kizárólag csak az angyali természettel valósuljon meg. (Hiposztatikus alatt értsd: az isteni természet egyesülését rajta kívüli olyan természettel, melyet maga Isten teremtett.)
     Ezért, amikor az angyalok felé elhangzik a felszólítás, hogy az emberré lett Krisztust ismerjék el vezérüknek és Istenként imádják, Lucifer ellenszegül és azt állítja, hogy ez a megtiszteltetés egyedül őt illeti meg. Lázadásába bevonta a többi angyalt is és meggyőzte őket, hogy kizárólag neki jár ki a hiposztatikus egység méltósága (vagyis: az isteni természetnek ‒ Lucifer szerint ‒ az ő angyali természetével kellett volna egyesülnie, nem pedig az emberivel, ahogy Krisztus Urunkban történt).
     Visszautasította Isten azon döntését is, mely szerint az Ige Megtestesülésével az angyaloknak "azt az asszonyt is fölöttük állónak kellett volna tekinteniük, akitől az Ige testet ölt. Ez az asszony, bár emberi teremtmény, s ezért természete szerint alsóbbrendű az angyaloknál, mégis az ő Királynőjük, akinek engedelmeskedniük kellett volna ‒ ugyanakkor minden más teremtmény Úrnője is, s a kapott kegyelemi ajándékok, ill. dicsőség tekintetében minden emberi és angyali teremtményt felülmúl. A jó angyalok, az Úr e parancsának engedelmeskedve, növekedtek alázatosságban, s ezért nem csupán elfogadták, hanem dicsőítették is a Magasságbeli hatalmát és misztériumait. Nem így Lucifer és társai: ők fellázadtak e parancs és misztérium ellen, gőgjük és hiúságuk még növekedett is, mígnem rendetlen dühében Lucifer magának akarta a kiváltságot, hogy az egész emberi nemzetség és minden angyali rend vezére legyen; s ha ennek a hiposztatikus egységen keresztül kell megvalósulnia, akkor ez benne érvényesüljön." (Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 62-65. oldalak nyomán.) (folyt.)angeli-caduti-3.jpeg

Szólj hozzá!

A hely nevének eredete

ter fontane apatsag.jpg     A Tre Fontane a mai Róma déli részén, a Via Laurentina mentén elterülő parkerdő elnevezése. Nevét Szent Pál lefejezése kapcsán kapta, mert a hagyomány szerint a levágott fej 3x fölszökkent és ahol a földet érintette, egy-egy forrás fakadt! Innen a név: Tre Fontane – Három Forrás! A környéket Aquae Salviae ‒ Szalviai Vizek-nek is nevezik!S.Pal Vertanusaganak temploma.JPG
     A vértanúság helyén már az 5. században volt egy kápolna, melyet I. Sergius pápa 689-ban felújíttatott és kibővíttetett. A 6. században görög és örmény szerzetesek telepedtek le. Majd a ciszterciták vették át 1140-ben.
     Napjainkban a trappisták apátsága működik a területen. Érdekesség, hogy több templom is látható az apátság területén, köztük az Égi Lépcső ‒ Scala coeli – (mely nem tévesztendő össze a Santa Scala-val!), mely Szent Benedek "égi lajtorja" látomása emlékére épült.
DSCF3535.JPG     A tulajdonképpeni Szent Pál mártíromsága templomban, há-rom teljesen egyforma mellék-oltár jelzi (fedi el) a "Három Forrást", melyek máig is működ-nek. (Egyiket lásd a mellékelt képen!)
     A templom melletti gyönyörű ősi eukaliptusz liget közt elszórt apátsági épületek pihentető látványa kikapcsolódást kínál a turistáknak és zarándokoknak egyaránt.
     A fenti apátságtól 1 km-re volt egy 1937-ben még szörnyen elhanyagolt és bokroktól övezett jelentéktelen barlangocska. Nos akkortájt, épp ott járt egy mélyen hívő hölgy, aki napjainkban elnyerte Egyházunktól a sinapi.JPGtiszteletreméltó címet. A neve: Luigina Sinapi (1916-1978) – aki ott és akkor –, a síró Szűzanyát látta a Tre Fontane-i elhanyagolt barlangban. A Szent Szűz többek között azt ígérte, hogy Ő még vissza fog ide jönni egy férfi miatt, aki most elkeseredetten küzd Krisztus egyháza és a pápa ellen, de a rendkívüli kegyelem, amit kiesdett számára Szent Fiánál, megté-ríti majd!
Luigina ismerte Pacelli bíboros öccsét és elmesélte neki ezt és még azt is, hogy a bátyja hamarosan pápa lesz.
     Ez a sorozatom, azonban sem egyik, sem a másik történetről nem szól, hanem kizárólag arról a férfiről, akit a Szűzanya említett Tiszteletreméltó Luigina Sinapinak! (folyt.köv.) (Alul jobbra a Scala coeli templom)Abbazia Tre Fontane 01.JPG

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgHETEDIK NAP   „Ma azokat a lel-keket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmé-lyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különös fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelemben.” 

    Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet! Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, akik bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmassá-godban. Ezek a lelkek egyesültek Veled és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.     Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 

    Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. E lelkek olyanok mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát éneklik Hozzád. Kérlek Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.” 

Szólj hozzá!

Keresztényüldözés és sajtószabadság – A kenyai tragédia margójára

     2015 nagycsütörtökön, az utolsó vacsora ünnepén Kenyában vértanúhalált halt 148 keresztény testvérünk. Ártatlanul, senkit sem provokálva, kizárólag keresztény hitük és meggyőződésük miatt estek a barbár erőszak áldozatául. A magyar online médiában mindez ma, 2015 tavaszán csupán apró betűs hír lehet.
     Az ország legolvasottabb, véleményformáló portálján, az Indexen, amelyik a Charlie Hebdo mészárlással három napig címlapon foglalkozott 4-5 különböző cikkben, nagypénteken már az eldugott hírek között sem volt fellelhető ez a szörnyű mészárlás. (Hol maradnak a tüntetők, az "Én is keresztény vagyok", táblákkal. Az államok vezetőinek kart-karba tevő bátor kiállásának hiányáról, nem is beszélve!)
     Ténykérdés, mégis szégyen, hogy a kenyai keresztény diákok és hozzátartozóik szenvedése nagyságrendekkel kisebb figyelmet érdemelt a hazai médiában, mint a szintén szörnyű párizsi merénylet, netán a Germanwings – tragédia, hozzávetőlegesen annyit, mint a Fradi napokban lecserélt kabalaállata.
     És még mielőtt valaki a „piac törvényszerűségeire”, esetleg a reklámbevételekre, netán a kattintások számára kezdene hivatkozni, gyorsan hozzáteszem: a viszonyítási pontnak tartott BBC, illetve a CNN online kiadásai még szombaton is folyamatosan frissülő, képes, főoldalon megjelenő vezető hírként hozták a tragédiát. A német nyelvű sajtó úgyszintén tele van vele mind a mai napig. Úgy tűnik hát, a keresztények szenvedése, az újkori keresztényüldözés csak az itthoni véleményformálók számára nem hír. Nem akarnak rá túl sok időt vesztegetni.
     Az időben előre haladva aztán hogy, hogy nem, (...) Ferenc pápa nagypénteken, a Via Crucis alkalmával elmondott felelősségteljes és igen explicit megemlékezése is hasonló sorsra jutott a szombati magyar sajtóban. Míg ugyanis a – és nem csupán a hazai „mértékadó értelmiség” által véleményformálónak kikiáltott – BBC, illetve a CNN is „Pope decries killing of Christians” – címmel egész szombaton címlapon hozta Ferenc pápa gyászát, addig itthon ugyanerről például az Index egy árva sort sem (!) írt, és nem is vett át. A szignifikáns olvasottsággal rendelkező portálok közül a Magyar Nemzet online-on (mno.hu) és a valasz.hu-n kívül egyedül az Origo vette át az erről szóló MTI hírt – amely péntek éjjel 23 órától egészen szombat reggelig maradhatott a címlapon. Azóta néma csend.
     Alkotmányjogi alaptézis, hogy a sajtó szabadsága a tájékoztatás szabadsága mellett a tájékozódás szabadságát is jelenti. Ez azt jelenti, hogy nem csupán az újságírónak van joga bármit leírni, illetve nem csupán a karikaturistának áll szabadságában gyalázni a Szentháromságot, de a médiafogyasztónak is joga van a pártatlan, elfogulatlan, manipulációmentes tájékoztatáshoz.
     Nos, az a szomorú valóság, hogy ez a jog sajnos ma, amikor a világ vezető hírportáljai, a BBC, illetve a CNN egész napos „breaking news”-ként hozzák ezt az értelmetlen mészárlást úgy csütörtökön, mint pénteken és szombaton, Magyarországon nem érvényesül. És nem a politikai hatalom, nem az antidemokratikusnak kikiáltott szabályozás okán, hanem épp ellenkezőleg: az egyoldalú, elfogult, a kereszténység eszméivel szemben álló, radikál- (lidero- )anarchista újságírók által foglyul ejtett mainstream tájékoztatás miatt. A közömbösség, az elfogult tájékoztatás ilyen foka szégyen a teljes magyar médiára nézve, tisztelet az elenyésző számú kivételnek. (...) Közös a felelősségünk. (A szerző budapesti evangélikus gyülekezeti tag.) (A zárójelbe tett megjegyzések, a szerkesztőtől!)
Forrás kenyai_meszarlas_n.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Aki nem akar hinni, az nem is fog!

luther_in_rome.jpg


image007_1.jpg     Amikor 1520-ban Luther Márton a Szent Péter Bazilikában legelőször megpillantotta a leplet, mint Szent Veronika kendőjét, valószínűleg fény alatt látta és ezért nem fedezte fel a képet rajta. (A mellékelt kép is bizonyítja, hogy mögöttes fény esetén a Kép egyáltalán nem látható!) Mély csalódottságát erőteljes állítással fejezte ki: „Azt állítják, hogy Veronika kendőjén meg van örökítve a Miurunk igazi arca. Eközben a szegény közemberek nem látnak semmit a világos lenen kívül a fekete deszkán”. És íme, Luther az első benyomásnál megállt, s nem ment közelebb, hogy megbizonyosodjék. A pápaság elleni vádaskodásai és a különféle előítéletek bezárták a reformátor előtt az utat, hogy megismerje az igazságot és ennek nyomán nevezte Veronika kendőjét indulatosan „a római pápák ördögi csalásának”.heinrich_pfeiffer_2_1_.jpg
     A Gregorian Egyetem professzora Heinrich Pfeiffer SJ, éveken át kutatta a Veronika Kendőjével kapcsolatos esetet a művészet-történet szempontjából, a kereszténység legrégebbi forrásainak segítségével.
A kutatások kimutatták, hogy a Manoppello-i kép ősmintaként tekinthető a Krisztus Arcot bemutató összes kép számára. A kutatások megindításához a professzort sindone_3_big.jpgBlandin Paschalis Schlöner trappista szerzetesnő és ikonfestő feltárásai ihlették meg. A nővér, több éves, aprólékos kutatások eredményeként bebizonyította, hogy a Manoppello-i lepel arca tökéletesen fedi a Torinói leplen lévő arcot.
     A tizenötödik és korábbi századból származó, hivatalos Veronika Kendő-másolatokon ugyanaz a Jézus arc látható: nyitott szemmel, hajjal, szakállal, határozott orral, letakart füllel és nyakkal.
Veronikát Európa legnagyobb festői festették meg.
     Jacop Grimaldi, a pápa megbízásából, leltár szerint összeírta a Szent Péter Bazilika összes kincsét. Az 1618 és 1620-as években általa megírt és nyomtatásra kerülő: Opusculum de Sacrosancto Veronicae Sudario másolatok címoldalán a Veronika Kendő Isteni Arckép látható, pontosan úgy, mint az addig megfestett képeken.
     Azonban az 1635-ből való Opusculum másolaton már más ‒ csukott szemű Krisztus Arckép látható (Lásd alul!)  ‒, amikor VIII. Orbán pápa felszentelte az újonnan épült Szent Péter Bazilikát.
(Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)grimaldi_copy_eyes_closed.jpg

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 2
angeles-y-demonios13_3.jpg     A démonok e vallomása után Szent Domonkos a jelen levőkkel a Rózsafüzért imádkoztatta, lassan és tiszteletteljesen. S íme, a váratlan meglepetés! A Szent és a nép által elimádkozott minden egyes Üdvözlégyre tüzes széndarabok formájában démonok sokasága hagyta el a megszállottat. Amikor a szerencsétlen teljesen megszabadult, a Szent Szűz, továbbra is láthatatlanul, megáldotta az embereket, és mindannyian érzékelhető módon heves örömet tapasztaltak. Ez a csoda sok albigens eretnek megtéréséhez vezetett, akik még a Rózsafüzér testvéri közösségébe is beléptek.
     A későbbiekben ‒ saját gyakorlatom és más ördögűzők tapasztalata alapján ‒ (írja Fracesco Bamonte) kifejezések és gesztusok sorát mutatom majd be, melyet a démonok intéztek a Szűzanyához.
Nélkülözhetetlen azonban tisztázni, hogy ezekben egyértelműen nem a gonosz lélek, hanem maga Isten a kezdeményező, (...) tehát a gonosz lélek, saját akarata ellenére, olyasmiről kénytelen tanúságot tenni, amiről nem akar tanúskodni.
     Amikor, például, a szertartás során a megszállott hívőt szentelt vízzel hintik meg, a démon az illetőn keresztül kinyilvánítja határtalan nemtetszését, egészen az erőszakos reakciókig menően. Az egyszerű vízzel történő meghintés azonban semmiféle fájdalmat nem okoz a démonnak, sőt, mi több, olykor nyíltan kimutatja: hogy felismerte, nem szentelményről van szó (az ördögűzés szertartásának alávetett személynek nyilvánvalóan nem lehet tudomása arról, melyik a valódi szenteltvíz).
     A démon tehát, Isten kényszerítő erejének engedve, kénytelen tanúskodni a szenteltvíz szerepéről, melyet a Római Misekönyv szavai szerint (bocsánatos) bűneik bocsánatára, a gonosz csábításainak elkerülésére és Isten oltalmának elnyerésére használunk. Amikor valamilyen ereklye jelenlétében ingerülten reagál és láthatóan azt is tudja, melyik szenthez tartozott, akkor, kényszerűen, az illető szentségéről és az életszentség isteni eredetéről tanúskodik.
     Amikor olyan nyelven beszél, amelyet az ördögűző ismer, a megszállott személy azonban nem, akkor a megszállottól különálló, saját azonosságáról tanúskodik.
     Amikor az ördögűzés alatt az ördögűző pap gondolatban valamilyen szentírási szöveget vagy a Hiszekegyet imádkozza magában, az ördög pedig dühében üvölt és őrjöngve reagál, akkor az Isten Igéjéből és a Hitvallásból fakadó világosságról és megváltó erőről kénytelen tanúságot tenni.
     Az ördögűzői szolgálatot végzők gyakorlatából számtalan más példát lehetne még idézni beszámolóik alapján. Az alábbiak jobb megértése érdekében azonban fontosnak tartom kiemelni, hogy az ördögűzések alatt vannak pillanatok, amikor az ördög, bár nem akarja, a fölötte álló isteni hatalommal szembesülve, mégis kénytelen, különböző gesztusokkal, reakciókkal és szavakkal, hitünk igazságait megerősíteni. Ez természetesen nem tesz hozzá semmit ahhoz, amit már tudunk és hiszünk; mindazonáltal határtalanul vigasztaló és épületes hitigazságaink erejének és érvényességének ilyen nyilvánvaló megerősítését látni. Gondviselésszerű megerősítéssel szolgálnak továbbá e példák az isteni Bölcsesség azon tulajdonságáról, hogy képes a rosszat jóra fordítani.
     Így a démonok a Szent Szűz tekintetében is, sőt, főképp az ő szentségét és a vele kapcsolatos dogmákat illetően, akaratlanul is megerősítéssel szolgálnak.
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS ‒ Nagyvárad 2014. 49-51. oldalak nyomán.) (folyt.)tumblr_mdy122mimd1rqxd5ko1_1280.jpg

Szólj hozzá!

HATODIK NAP

bizzatok_irgalmamban_8.jpg   „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni, s az ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat!”

   Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket, s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak Trónja előtt. A te Irgalmas Szívedben állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, kik szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

    Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus Irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig.

Szólj hozzá!

Róma kincse

1212image058.jpg     A 753 évi Pápai Krónikában feljegyezték, hogy az ünnepélyes körmeneten, II. István pápa mezítláb vitte a nem emberi kézzel festett Krisztus Arcképet.
     Mindenki meg volt győződve arról, hogy a Krisztus Arcképet nem emberi kéz festette, ezért acheiropoietos nevet adták neki. Nyilvánvaló volt, hogy ez a legjobban ismert ereklye, melyet a Szent Péter Bazilikában őriztek.dante_alighieri_i.jpg 

 

  Dante Alighieri (1265-1321) azt írja a Vita nuovában, hogy tömegesen jöttek megnézni a Krisztus Arc képmását a Szent Veronika Kendőjén. Az Isteni komédiában, több alkalommal ír Dante a Veronika Kendőjéről, kiemelve, hogy az, az Isten Arcát ábrázolja. 

Ez a jelenet inspirálta XVI. Benedek pápát is az első enciklika megírására: Isten maga a Szeretet.

saint-bridget-of-sweden-01.jpg     A svéd Szent Brigitta, aki részt vett az 1350-es jubileumi év ünneplésén, is ír arról az igazi Krisztus Arcképről, melyet Veronika Kendője megörökített.
     Ennek az ereklyének fontosságát az a tény is bizonyítja, hogy az új Szent Péter Bazilika építésének alapkövét 1506-ban azon a helyen tették le, ahol elsőként azt az óriási oszlopot építették fel, melynek belsejében a Vatikán Kincstára kapott helyet.
     A Kincstár létrehozásának elsődleges célja a „Valódi Krisztus Arc” képének őrzése volt. Az oszlopon, amely Jeruzsálemi Szent Veronika nevét viseli, a következő felirat található a mai napig: „Veronika Kendőjén megörökített magasztos Megváltó Arckép méltó megünnepléséhez, VIII. Orbán pápa építtette és díszíttette fel az 1525-ös Jubileumi Évben.” (Lásd legalsó kép!)
(Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)pope2.jpg
veronika_bc069902.jpg

Szólj hozzá!

Gigantikus Krisztus szobor Tokaj-Hegyalján

     Nyolc és fél méter magas, gránitból készült Áldó Krisztus szobrot állítottak fel Tarcalon. A monumentális alkotást egy vállalkozó adományozta és a Tokaj-hegyaljai település Ó-temető feletti dombján helyezték el. A mintegy 50 tonnás szobor minden bizonnyal turistalátványossággá is válik, ekkora méretű és témájú alkotás eddig nem volt a térségben.
     A felajánló egy márvány-, gránit- és kőfeldolgozással foglalkozó gávavencsellői cég vezetője. Petró Attila hívő emberként sokat járt a tarcali Mária-Terézia kápolnában, ahol egyszer egy papírlapot talált, amin egy Jézus szobor volt. Ez adta az ötletet arra, hogy megvalósítsa a látottakat a Tokaji-hegy oldalában. A monumentális alkotást a szintén hegyaljai (szerencsi) Szabó Sándor szobrászművész készítette öt hatalmas gránittömbből. Az adományozó mindössze annyit kért cserébe, hogy egy méltó körülményt alakítsanak ki a szobor környékén.
     Amiként Butta László Tarcal polgármestere nyilatkozott, egy sétányt építtettünk ki és gyümölcsfa ligetet, tájjellegű bokrokat is telepítünk a két és fél méter széles sétány környezetébe. A szobrot négy reflektorral akarjuk megvilágítani, így szürkülettől pirkadatig is látható lesz – tette hozzá a polgármester.
     A szobortól a zarándokturizmus fellendülését várják. Erre minden esély meg is van Tarcalon, hiszen még ebben az évben elvégzik a Mária-Terézia kápolna felújítását is, a munkálatokat Degenfeld grófnő finanszírozza. Előtte pedig egy új 34 férőhelyes zarándokházat is átad a katolikus egyház, tovább növelve a hívők komfortérzetét.
     Tarcal egyébként pontosan a Mária út (Mariazell-Máriapócs-Csíksomolyó) főtengelyén fekszik és a Nemzetközi Zarándoknapba is bekapcsolódik.jezus_szobor_1.jpgjezus_szobor_2.jpgjezus_szobor_3.jpg

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 1
angeles-y-demonios13_3.jpg     Montforti Grignion Szent Lajos Mária az alábbi epizódról számol be Guzmán Szent Domonkos életéből:
Amikor Carcassone közelében a Rózsafüzért hirdette, Szent Domonkosnak bemutattak egy démonoktól megszállott albigenst (albigensek, albiak: a 12. században a dél-franciaországi Albi városban keletkezett eretnekség /M. Kat. Lexikon/). A Szent a tizenkétezres tömeg szeme láttára megparancsolta a démonoknak, mondják meg, hogy kitől félnek a legjobban a Mennyek Szentjei közül, s melyikük méltó leginkább az emberek szeretetére és tiszteletére. A kérésre a pokoli szellemek hangos kiáltozásban törtek ki. A Szent kitartó sürgetésére sem akartak válaszolni neki. Ekkor a Szent térdre ereszkedett és a Szűzanyához imádkozott: "Nagyhatalmú Szűz, Mária, Rózsafüzéred erejében parancsold meg az emberi nem ezen ellenségeinek, hogy válaszoljanak kérdésemre". A segítségül hívásra nyomban lángcsóva csapott ki a megszállott ember füléből, orrából és szájából; a jelenlevők remegtek félelmükben, de senkinek nem esett baja. A démonok újra könyörögve kérték a Szentet, ne gyötörje őket tovább. Ekkor, még mindig térden állva, újra a Szent Szűzhöz könyörgött: "Ó, Bölcsesség Legméltóságosabb Anyja, a jelenlevő nép miatt, akik már megtanulták, hogyan kell imádkozni az Angyali Üdvözletet (az Üdvözlégy kezdetű imát), könyörgök hozzád, parancsold meg ezen ellenségeidnek, hogy érthetően és világosan vallják meg a nyilvánosság előtt a teljes igazságot a Rózsafüzérről". Az ima végeztével, angyalok sokaságának körében, meglátta maga mellett a Szűzanyát, amint egy aranybottal rásújt a démonra, mondván: "Felelj az én szolgámnak, Domonkosnak, ahogy kérte tőled". Szent Domonkoson kívül senki más nem látta a Szűzanyát. A parancs hallatán a démonok ordítozva mondták:
‒ Ó, ellenségünk, pusztulásunk és zaklatottságunk! Miért szálltál le az égből, hogy ily gyötrelmet okozz nekünk? Ó bűnösök védelmezője, a Pokolból kiragadod őket, ó, Paradicsom biztos útja, valóban mi vagyunk kénytelenek, akaratunk ellenére, kimondani a teljes igazságot? Valóban meg kell vallanunk mindenki előtt, ami szégyenünkre válik és romlásba dönt minket? Jaj nekünk! S örök átok a sötétség fejedelmeinek! Nos, rendben, halljátok hát ti, keresztények: Krisztus eme Anyja mindenható, és képes megakadályozni, hogy szolgái a Pokolba kerüljenek. Ő, mint a Nap, szétoszlat ja mesterkedéseink és fondorlataink sötétjét; Ő meghiúsítja cselszövéseinket, hatástalanítja csapdáinkat, s miatta lesz minden kísértésünk hiábavaló és eredménytelen. Kénytelenek vagyunk beismerni, hogy senkit nem tudunk kárhozatba dönteni, aki szüntelen kitart szolgálatában. A Szentháromsághoz intézett egyetlen sóhaja többet ér a szentek minden imájánál, fogadalmánál és kívánságánál. Jobban tartunk tőle, mint az összes üdvözülttől együttvéve, és semmit sem vagyunk képesek hűséges szolgái ellen tenni. Sőt megesik, hogy sok keresztény, aki a szokásos törvények szerint kárhozatra jutna, ha segítéségül hívja halála pillanatában, az Ő közbenjárására sikerül megmenekülnie. Óh, ha ez a kis Máriácska ‒ dühükben így nevezték a Szüzet ‒ nem szegülne szembe terveinkkel és erőfeszítéseinkkel, már rég felforgattuk és tönkretettük volna az Egyházat, tévedésbe és hűtlenségbe vittük volna a teljes hierarchiát, mint ahogyan minden rendű és fokozatú tagját is! Az ellenünk alkalmazott erőszak következtében kénytelenek vagyunk hirdetni továbbá, hogy egyetlen ember sem fog elkárhozni, aki kitart a Rózsafüzér imádkozásában, mert Neki sikerül elérnie, hogy szolgái őszinte bűnbánatot tanúsítsanak, s így megbocsátást és búcsút nyerjenek. ‒
(Forrás: Francesco BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS - Nagyvárad 2014. 46-48. oldalak nyomán.) (folyt.)dominique_le_rosaire.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgÖTÖDIK NAP   „Ma vezesd az eretnekeket és szakadáro-kat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az egységé-be, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat!”  

    Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, kik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is dicsérjék irgalmad bőségét!     Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 
   Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottsággal kitartva tévedéseikben. Ne bűneiket nézd, hanem Fiad szeretetét és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

Szólj hozzá!

Ne féljetek, Én legyőztem a halált! Egy kis idő és újra eljövök, de Szeretetem Szentségében – a Kenyér és Bor színe alatt –, veletek maradok az idők végezetéig! Aki keres, az megtalál az Evangéliumokban, ne hallgassatok tehát senki másra, csak Egyházam tanítására! Mert sokan jönnek az én nevemben, hogy megtévesszenek titeket, én azonban íme, mindezt előre megmondtam nektek! (A szerk. elmélkedése)

en_legyoztem_a_halalt_p1070931.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

  

Szólj hozzá!

A Kendő vándorútja

image012.jpg     Tudományos kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a Manoppello-i lepel Jeruzsálemből származik. Az Arc megörökítése Krisztus sírjában keletkezett, az Ő feltámadása alatt. Több mint valószínű, hogy a Torinói Lepel és a” Veronika Kendője” Edessába kerültek, ahol az V. századig őrizték.
veronica_wipes_face_of_jesus.jpg    Tibilisből, a VI. századból származó szövegben azt olvassuk, hogy a Szűz Anya, Fia mennybemenetele után őrzött egy vászonképet, amely az Úr Jézus sírjában keletkezett. Azt a képet magától Istentől kapta, hogy imádkoz-hasson, Fia képét nézve. Ez valószínűleg igaz, ám a Veronikáról szóló történet csupán legenda, aki Jézus arcát törölte a Keresztúton, nagy eséllyel a középkorban keletkezett, a csodás kép következő magyarázatával: A kendőn ugyanis nem találtak vérnyomokat és állítólag nem létezett Veronika sem.
 veronica1.jpg    Amikor "Szent Veronika Kendőjéről" beszélünk, akkor ez csak a Jézus sírjából való kendő meghatározása. A Veronika név latin és görög szavak egyesítéséből származik: veraeikon = „valódi kép”, de nevezték „Első Ikonnak” és „Camuliani lepel”-nek is.
     Nos, ez az un. Veronika Kendő a VIII. században Rómába került és a Szent Péter Bazilikában őrizték, a Szent Veronika kápolnában.
(Forrásmunkák az első posztban!) (Folyt.)route_of_veronica_veil_1.jpg

Szólj hozzá!

Egy Gloria Polo Ortiz nevű bogotai (Kolumbia) fogorvosnőbe villám csapott. Belső szerevei elégtek és a klinikai halál állapotában szállították kórházba. Halál utáni élményeit könyvben írta le, lelkivezetőjének ajánlásával. Ebből idézünk. 5

angeles-y-demonios13_3.jpg     Térjünk vissza arra a szörnyű helyre a borzalmas szakadékhoz, (torokhoz), ahol én voltam (a tisztítótűz szélén). Tudniuk kell, hogy istentelen voltam, gyakorlatilag ateista. Azt hittem, hogy nem létezik ördög, aztán meg azt is, hogy Isten sincs.
     De itt, ilyen körülmények között kiabálni kezdtem: „Ó, szegény lelkek a tisztítótűzben, kérlek benneteket, vigyetek ki innen, segítsetek nekem. Kérlek benneteket, segítsetek!”
Tehát kiabáltam, s maró fájdalom fogott el. Észrevettem, hogy embermilliók sírtak. Hirtelen rengeteg embert láttam, jórészt fiatalokat, akiknek kimondhatatlan fájdalmuk volt. Ezen a szörnyű helyen ebben az ingoványban gyűlölettel és fájdalommal tele csikorgatták a fogaikat, üvöltés és fájdalmas kiáltás tört fel belőlük, ami megrémített, s amit sose tudok elfelejteni.
     Értik ezt? Ez az Isten távolléte, ez a bűn, ez a bűnök következménye. Értik, mi a bűn? A bűnök Istennel teljesen ellentétesek, mert Ő a végtelen szeretet.
     Olyan rettenetes a bűn, hogy ilyen szörnyű következményekkel jár. Mi pedig viccelődünk rajta. Viccek a bűnökről, a pokolról és a démonokról. Közben sajnos nem tudjuk, mit teszünk.
Ezek öngyilkosok voltak, akik elkeseredésükben ölték meg magukat. Most ebben a kínlódásban, ebben a gyötrődésben, ebben a fájdalomban voltak. Körülvéve félelmetes dolgokkal, démonokkal, akik kínozták őket.     Ebben a tortúrában a legrosszabb Isten teljes távolléte, mert Istent ott nem érezni.
És megértettem, hogy akik öngyilkosok lesznek, addig kell, hogy ott maradjanak, ameddig éltek volna a földön. Az öngyilkossággal kiestek Isten rendjéből, ezért mehetnek hozzájuk a démonok.
     A tisztítótűzben a „Szegény lelkeket” megkímélik minden gonosz befolyástól. Ők már Isten látásának várományosai, és nincs semmi kapcsolatuk a démonokkal. Istenem, milyen sok szerencsétlen ember, főleg fiatalok; olyan sokan sírnak, szenvednek, kimondhatatlanul szenvednek.
Ha tudnák, mi vár rájuk az öngyilkosság után, biztos inkább börtönbüntetést vállalnának, mint ilyet.
     Tudják, milyen szenvedést kell mindemellett elviselniük?
Látniuk kell, hogy szüleik, legközelebbi hozzátartozóik, akik még élnek, miattuk szenvednek, szégyenkeznek, lelkiismeret furdalásuk van.
„Ha szigorúbban neveltem volna, ha megbüntettem volna, ha nem büntettem volna meg, ha mondtam volna neki, ha ezt vagy azt tettem vagy nem tettem volna…” ezek a lelkiismereti kérdések nagyon nagyok és nyomasztóak tudnak lenni. Ez a földön is pokol.
Hogy hozzátartozóiknak ezt a kínlódását látniuk kell, még jobban megnehezíti a helyzetüket. Ez a legnagyobb kín számukra, és ennek nagyon örülnek a démonok, és mutogatják nekik ezeket a képeket: „Nézd, hogy sír az anyád. Nézd, hogy szenved apád. Nézd, ahogy kétségbeestek, és magukat okolják. Nézd, ahogy veszekednek, és szidják egymást. Nézd, milyen fájdalmat okoztál nekik. Nézd, most Isten ellen lázadnak. Nézz a családodra, ez a te hibád!”
     Ezeknek a „Szegény lelkeknek” mindenekelőtt arra van szükségük, hogy a hátramaradottak megváltoztassák az életüket, és a szeretet műveit cselekedjék, tegyék a jót, szentmisét mondassanak a halottakért, és ezen a szentmisén ők maguk is részt vegyenek.
Ezzel ezek a lelkek vigasztalást nyernének. Azok a lelkek, akik a tisztítótűzben vannak, már semmit nem tudnak tenni saját magukért. Egyáltalán semmit, de Isten a szentmise mérhetetlen kegyelmével sokat tud segíteni. Ily módon segíthetünk rajtuk, misét mondatunk, a szentmisén részt veszünk, és a szentmiseáldozaton való áhítatos részvételünket, mint adományt az Isten anyjának, Máriának közvetítésével átnyújtjuk a Mennyei Atyának.
     Ijedten vettem tudomásul, hogy ezek a lelkek nem tudtak nekem segíteni. Ebben a szörnyű pánikban újra kiabálni kezdtem: „Ki az, aki tévedett velem kapcsolatban? Ez csak tévedés lehet! Én szent vagyok, életemben mindenki szentnek nevezett. Soha nem loptam, soha nem gyilkoltam. Senkinek nem okoztam fájdalmat. A gazdasági válság ideje alatt ingyen kezeltem a betegeket, gyakran nem kértem pénzt, amikor nem tudtak fizetni. Vásároltam a szegényeknek. Mit keresek én itt?”
     Arra hivatkoztam, hogy nekem jogom van a mennybe jutni! Azt gondoltam, hogy nekem, aki olyan jó voltam, a mennybe kellett volna jutnom. „Mit keresek én itt? Minden vasárnap mentem a szentmisére, bár ateistának vallottam magam és semmire sem figyeltem, amit a pap mondott. Csak ritkán mulasztottam szentmisét. Hát mit keresek én itt? Szabadítsatok ki innen! Vigyetek ki innen!”
     Tovább folytattam a kiabálást, őrjöngést, rajtam az undorító kukacokkal, férgekkel.
„Római katolikus vagyok, gyakoroltam a vallásomat, szabadítsatok ki innen!”
(Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért - Mara Na Tha - kiadó 2009. Részlet)tisztitotuz_000tukor.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgNEGYEDIK NAP „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

   Legkegyesebb Jézus, Világ Világossága! Fogadd be legkegyesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!    Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

    Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár. Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmad mindörökkön-örökké! Ámen.ima_namaz8.jpg

Szólj hozzá!

Húsvét vasárnapja és az ezt követő időszak

     A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve e két határnapot is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.
_000christsresurrection3.jpg
     "A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sőt "nagy vasárnapként". Ezeket a napokat az Alleluja gyakoribb éneklése jellemzi." (ESz. 22.)
Nyolcaddal kezdődik a húsvéti idő, és nyolc nappal követően is ünnepeljük húsvét vasárnapját – mintegy kilépve az időből, és ugyanolyan lelkesedéssel, ahogyan tettük húsvét vasárnapján.
Az ősegyházban ezen a héten az újonnan megkeresztelteket tanították. Bevezették őket a szent misztériumokba, az Eucharisztia titkaiba (Fehérvasárnap). A görög liturgia fényeshétnek nevezi ezt a hetet.
Húsvét második vasárnapja Fehérvasárnap (Dominica in Albis), illetve "in albis depositis" – azaz a fehér ruha letételének napja. Hiszen a húsvét éjjelén megkereszteltek fehér ruhába öltöztek, melyet nyolc napon át hordaniuk kellett. 2000. év óta ez a nap az Isteni Irgalmasság Vasárnapja (2015-ben április 12).  
A szent Ötvennap a "tempus paschale", a húsvéti idő. Mindkét olvasmány után (a válaszos zsoltárban is) énekelhető Alleluja válaszként. "A keresztény ember örök húsvétban él, s húsvéti lelkülete akkor alakul ki, ha évről évre megtartja a szent Ötvennapot." (vö. Török-Barsi-Dobszay: Katolikus liturgika, 53.)
Ilyenkor gazdagabban díszítjük a templomot virágokkal. A húsvéti gyertyát és a keresztet sokfelé külön díszítik, de ilyen a szent sír is, ahová most a feltámadott Krisztus szobrát tesszük.
Ünneplésünk legyen folyamatos ebben az ötven napban, de azután is, mert "ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek" (1Kor 15,17). Márpedig feltámadt és megkaptuk tőle az örök élet ígéretét!( Forrás felhasználásával )+MaryMagdaleneTomb.jpg

Szólj hozzá!

Feltámadás

A természet kínosan vajúdott a véres golgotai emlékek súlya alatt. Egyszer már megvirradt a földön azóta, hogy Elvégeztetett, de Jeruzsálemben csak felhők között látták a napot. Könnytől volt nehéz a lég, elfojtott bánat sóhajtott még a szélben is… A második gyászos alkonyaton aztán végre egy derengő sugár szállt le a magasból. Oda szállt el a Jozefát völgyébe, hol a tüskés bozót s a csenevész olajfák sűrűjében az apostolok bujdokló kis csapatja rejtőzött a tömeg vak dühe elől. A tovatűnő napfényt kérdőn követték tekintetükkel mindannyian: vajon mit hoz nekik, ha holnap visszatér?...

Mióta a Mestert megfeszítette a nép, nem váltottak hangos szót egymással. Kétségbeesetten, tanácstalanul néztek a jövő elé. Naphosszat tépelődtek, éjente pedig sírtak és fohászkodtak.

Imádkozással telt el az éjszaka is. Az idő múlt, s a virradat habozva kezdte már tépdesni a halmok felett az éji szemfödőt. A domb irányában megszaggatott köntösben egy gyászoló asszony haladt el ekkor a köves úton – vivén kezében illatos keneteket, drága gyolcsot és virágokat.

Lent a völgyek ölén szárnyra kelt a hajnali szellő, túl a halmokon pedig, a pálmák ringó koronái között, mintha láthatatlan szövétnekek gyúltak volna ki, egyszerre füstös pír szökött fel az égre. A Golgota felett hirtelen lángözön árasztotta el a boltozatot, s a Megváltó keresztje – összekötve egymással a földet és eget – elsőnek győzte le az éjszakát. És mentől fényesebben ragyogott a glória Jézus keresztje körül, annál nagyobb árnyat vetett le az a kereszt Jeruzsálemre, mely mint egy óriási fehér csonthalom hevert ott a Golgota lábánál.

Az apostolok előfutottak rejtekükből. Új reménység szállt szívükbe, mert ismét fénylett a mindenség, csakúgy mint akkor, mikor a Mester még közöttük járt.

A domb mögött e percben régi pompájában kelt fel a nap, és vele egyszerre megjelent a bársonyos mezőn egy nő alakja is. Mintha a nap tűzkorongjából futott volna elő, ragyogott, lángolt a fényárban egész valója. Szállongó, vörös fürtjei mint égő szárnyak csapkodtak körülötte a légben, s vinni látszottak őt repülve az apostolok felé.

Megdöbbenve ismertek rá valamennyien: Mária!...Mária Magdolna!

És ő lelkendezve tárta ki feléjük karjait, s szava, miként az első húsvéti harangszó e Földön, diadalmasan csendült meg hegyek-völgyek felett:

Üres a sír, de Ővele van tele az egész világ!

Tormay Cécile, 1903.74546147.jpg 

Szólj hozzá!

A Feltámadás reményében

fajdalmas_anya_1.jpg     Mária töretlenül hitte, hogy Fia feltámad a halálból és a Nagypéntek sötétsége után tántoríthatatlanul várta a Feltámadás hajnalát. "Mária a hit által részesedik fia halálában a megváltó halálban" (Redemptoris Mater 18), s e hite révén, amelyet sértetlenül megőrzött abban a nagy harcban, amilyenben addig egyetlen emberi teremtménynek sem volt és ezután sem lesz része, azt is kiérde-melte, hogy minden emberi teremt-ményt felülmúló intenzitással részesüljön a megdicsőült Fiú új létének ‒Feltámadás utáni – megta-pasztalásának élményében. /3/
     Mária boldogsága és nagysága tehát hitének köszönhető ‒ mindig hitt ugyanis Istennek és együttmű-ködött vele. Nincs senki, akinek nagyobb gyűlöletet kellett volna elviselnie, mint Máriának földi élete során. Egyetlen emberi teremt-ményre sem támadt tombolóbb dühvel a gonosz lélek, mint rá, de ő a legcsekélyebb mértékben sem engedett neki. Mária mindig határozottan és maradéktalanul "nem"-et mondott a gonosz léleknek, Isten szeretetére pedig éppoly határozott és mindenre kiterjedő "igen"-nel válaszolt. Az ördög támadása a Kereszt lábainál érte el csúcspontját, a Fiú Keresztről történő levételének pillanatában és a temetést követő órákban.
Isten és az emberiség iránti szeretetében Mária felajánlotta szenvedéseit, melynek intenzitását soha egyetlen emberi teremtmény sem fogja megtapasztalni. Egész élete során mindenekfölött szerette Istent, és percről-percre akaratához alkalmazkodott. A kezdeti szentségtől kiindulva, lépésről-Iépésre magasabbra emelkedett az életszentségben, amely meghaladta minden Angyal és minden korok összes szentjeinek szentségét, olyannyira növekedett ugyanis az Istennel való szeretetegységben, hogy testestől-lelkestől a Mennybe vétetett, az egyesülésnek olyan csúcsára jutva, amihez foghatót soha, egyetlen angyali vagy emberi teremtmény sem fog elérni. Mária utolérhetetlen szentsége nem azt jelenti, hogy ne követhetnénk evangéliumi magatartását. Kövessük Őt és részünk lesz Szent Fia dicsőségében! (Forrás: F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014. 131 o. nyomán)
-------------------------
/3/. Erre a témára vonatkozóan vö. II. János Pál, Rosarium Virginis Mariae 23., ill. Általános kihallgatás, 1997. május 22.asuncic3b3n-da.jpg

Szólj hozzá!

Amiről nem hallani, vagy mégis?

badde_das-gottliche-gesicht.jpg     A Die Welt német újság 2004. szeptember 23-án leközölt egy cikket: "Krisztus igazi arca" címmel. A feltámadás különleges ereklyéjének megtalálása? ‒ írta Paul Badde, egy ismert német újságíró. Nos, ez az újságíró két bestsellert is írt: a Guadalupe-i Mária-kép, valamint a Feltá-madás különleges ereklyéje a Manoppelló-i kendő titkairól, ez utóbbit ‒ „Das Göttliche Gesicht” (2006) ‒ az Isteni Arc címmel.klaus_berger_2.JPG
A Focus c. hetilap német kiadásában Klaus Berger, korunk egyik legnagyobb bibliakuta-tója tollából is megjelent egy, a Manoppelló-i titokzatos istenarcot hordozó fátyolról: „Jézus Manoppellói arcképe az Evangélium első oldala, mely a Feltámadás pillanata”. (Lásd legalul!)
     Magyar nyelven egyedül a „Szeressétek egymást” lengyel katolikus magazin 2009/3. és a 2014/12. számában találkozhattunk, valamint néhány internetes felületen.
     Nos, blogommal hozzá kívánok járulni az ismeretek bővítéséhez, mert a Torinó-i halotti lepelhez hasonlóan a Manoppello-i „Isteni Arc” is a világ legnagyobb csodája. Tény, hogy tudományos szempontból ezek nem jöhettek volna létre, amiként az egész világon nincs ezekhez hasonló, amelyek jellemzőikben hasonlatosak vagy utánozhatók lennének. A holy-face_001.pngTorinó-i Lepel egy anatómiailag pontos fotónegatív, mely a Feltámadás első pillanatát örökítette meg, a kiszenvedett, halott Krisztust. A Manoppelló-i Kendő a Feltámadás "második pillanatát" mutatja pozitív képként, a szenvedések és torzulások nyomait még magán viselő, nyitott szemű, a még meg nem dicsőült Krisztus Arcot. Ezért nevezhető a „Feltámadás Pillanatának”!
     A manoppellói anyag méretei: 17×24 cm, egy ezüst ereklyetartóba foglalva. Manoppello főtemplomának oltárán van kiállítva a nagyközönség számára; melyen kedvező fényviszonyok mellett az Arc jól látható. Ezt a képet nevezte Szent Pio atya „Volto Santo Manoppello”-nak, „a legnagyobb csoda, minek a birtokában vagyunk”.
     Manoppello egy 5000 éves kis város, Abruzzó tartományban fekszik Pescaratól 30 km-re. A környéken, Lancianóban található a híres Eucharisztikus Csoda szentélye.manoppello86.jpg


Posztjaimhoz, az alábbi forrásokat használtam fel:

PAUL BADDE: Das Göttliche Gesicht: Die abenteuerliche Suche Nach dem wahren Antlitz Jesu,
Pattloch Verlag, München 2006
SAVERIO GAETA: Il Volto Risorto, Familia Christiana, 2005
SZERESSÉTEK EGYMÁST Katolikus magazin 2014/12. szám
http://www.ignatius.com/promotions/faceofgod/paul-badde.htm
http://www.szeressetekegymast.org/nr/latott_es_hitt/a_manoppelloi_lepel_tortenete.html http://www.acheiropoietos.info/proceedings/JaworskiWeb.pdffocus_1150406_klaus_berger.jpg

Szólj hozzá!

Egy Gloria Polo Ortiz nevű bogotai (Kolumbia) fogorvosnőbe villám csapott. Belső szerevei elégtek és a klinikai halál állapotában szállították kórházba. Halál utáni élményeit könyvben írta le, lelkivezetőjének ajánlásával. Ebből idézünk. 4

angeles-y-demonios13_3.jpg     A gonosz azzal hitegeti a fiatalokat, hogy a szex élvezetszerzésre való, és nem kell az embernek lelkiismereti problémát csinálnia belőle. Tudják, miért teszi ezt a Sátán? Miért csábítja arra az embereket, hogy ilyesmit tegyenek? Sok más okon kívül azért, mert emberáldozatokra van szüksége, mert minden abortusz a hatalmát növeli a Földön. (...)
     Kérdezem Önöket, hány abortuszt végeznek évente ezen a világon? Vagy akár csak egyetlen nap is? Vagy hányat egy hónapban? Le tudjátok mérni a bűnök rettentő méreteit? A tömeggyilkosság mértékét, a fájdalmat és szenvedést, amit az Istennek okozunk? Neki, aki olyan kegyes hozzánk, és szeret minket, mi pedig, mint szörnyetegek egyre csak bűnöket követünk el.
     Az abortusz a legsúlyosabb bűn, ami minden bűnnél nagyobb!
Minden alkalommal, amikor egy magzat, egy ártatlan gyermek vére kifolyik, ez olyan, mintha tűzáldozatot mutatnánk be a Sátánnak. Hatalma egyre jobban nő a Földön. A gyermek lelke kétségbeesetten segítségért kiabál, de senki nem akarja meghallani! Még egyszer megismétlem nektek: ez egy érett, felnőtt lélek, ha a teste egy piciny gyermekéé is. Már minden benne van, amiként az almamagban is ahhoz, hogy terebélyes fa legyen belőle.
     A testnek ugyan fejlődni és nőnie kell, de a lélek már készen van. Ez a kiáltás, ami a fiatal életből kitör, megölésekor, megrázza az eget, a pokolban viszont győzelmi ordítás tör ki, mint egy futballmeccsen, amikor gólt rúgnak. A pokol olyan, mint egy stadion, óriási belátható területen rengeteg démon, ördög és alördög van, akik diadalittasan ordítanak.
     A démonok rám öntötték a gyermekem vérét, ami a lelkiismeretemben volt, és azoknak a vérét, akiket arra biztattam, hogy vetesse el a gyermekét. És ezáltal is az én világos lelkem átláthatatlan sötétséggé vált. Miután elvetettem a gyermekemet, teljesen elvesztettem a bűnre való érzékemet, valóban azt hittem, hogy nincsenek bűneim. (Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért - Mara Na Tha - kiadó 2009. Részlet)a_wave-g.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgHARMADIK NAP „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasz csepp!”

    Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel Szent Szíved a Mennyei Atya iránt lángol.   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

    Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön. Add, hogy a Szent Hit kincsét soha el ne veszítsék, s majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.world-week-of-prayer2.jpg

Szólj hozzá!

04.
április

NAGYSZOMBAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!nagyszombat_22_sabato_santo.jpg

 

Az Istent lehet üldözőbe venni, de nem lehet utolérni.

Lehet ellene harcolni, de nem lehet legyőzni.

Lehet Őt gyűlölni, de nem lehet végleg megölni.

Lehet Fölségét gyalázni, de nem lehet szépségét csorbítani.

Lehet hatalmát semmibe venni, de emiatt nem fog elgyengülni.

Lehet létezését tagadni, de emiatt nem fog megsemmisülni.

Lehet sírba helyezni, de kár sírja elé követ hengeríteni,

mert az Isten feltámadását nem lehet megakadályozni.

nagyszombat_sabato_santo_d.jpg

Szólj hozzá!

Záró elmélkedés 

      Az est leszálltával kérdezd meg önmagadtól, mit tettél Országom eljöveteléért? Ne légy önmagaddal soha megelégedve, mert a földön ennek nincs helye. Fáradozásod jutalma nem e világból való jutalom. Most azon légy, hogy minél többet fáradozz. A megaláztatást tekintsd mindig a legnagyobb eszköznek, ez mindig bőséges gyümölcsöt hoz munkádra. Keresd és szeresd a megaláztatást! Én is ezt tettem egész életemben. Ha nehéz, menj Édesanyánkhoz, Ő igazán mestere ennek az erénynek. Ő hathatósan megsegít. Öleld magadhoz az erényeket, amihez az Én személyem az erőt adó hatalom. Ne latolgasd magadban, hogy mennyit pihensz. Fáradozásodért bőséges jutalmat kapsz Tőlem!

1love.jpg

Szólj hozzá!

A Megváltó Társa

fajdalmas_anya_1.jpg     Jézus Krisztus és Fájdalmas Anyja közös szenvedésének köszönhetjük az üdvösséget és minden jót. A megváltó Jézus után tehát, Mária joggal tart igényt az egész emberiség elismeré-sére, mely nem alaptalanul hirdeti őt boldognak. Nyilvánítsuk ki hálánkat azáltal, hogy Szeplőtelen Szívének ajánljuk minden szenvedésünket és fáradozásunkat, amit Isten és ember-társaink iránti szeretetből teszünk.
     A kísértések, megpróbáltatások és szenvedések, az Isten Anyját életé-ben, egyetlen pillanatra  sem kerül-ték el, és a sátán mindent meg is próbált, hogy akár a legkisebb mértékben is, de kételyt ébresszen Benne Isten üdvözítő szándékai iránt.
     A legnagyobb harcot Mária hite ellen a Kereszt lábánál indította a sátán, ahol gonoszságának teljes ere-jét bevetette, hogy kétséget ébresszen benne. Annak ellenére azonban, hogy Mária szívét a leggyötrelmesebb fájdalom töltötte el, amit emberi teremtmény érezhet ‒ ő tudta, hogy ki Az, aki meghal a Kereszten és hogy így kell meghalnia ‒ , az élő és sziklaszilárd hitéből mérhetetlen szeretet fakadt. A sátán mindenféle módon próbált rést ütni Mária hitén, hogy legalább parányi kétséget ébresszen benne, de a legcsekélyebb mértékben sem sikerült csorbát ejtenie rajta. Mária rendíthetetlenül hitte, hogy ez a fájdalmas és látszólag abszurd halál Jézus győzelmét, diadalát és uralmát jelenti, amellyel beteljesíti az egész emberiség ‒ s így az ő személyes ‒ Megváltását is, ami az ő esetében előzetesen érvényesült. Mária megértette, hogy e halál révén teljesül be az a nagyságról szóló prófécia, amelyet Gábriel Arkangyal előre meghirdetett neki: "Nagy lesz Ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége" (Lk 1,33). (Forrás: F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014. 130; 137 o. nyomán) (folyt.)fajdalmas_anya_2.jpg

Szólj hozzá!

Egy Gloria Polo Ortiz nevű bogotai (Kolumbia) fogorvosnőbe villám csapott. Belső szervei elégtek és a klinikai halál állapotában szállították kórházba. Halál utáni élményeit könyvben írta le, lelkivezetőjének ajánlásával. Ebből idézünk. 3

angeles-y-demonios13_3.jpg     Tizenévesen azt hittük, hogy már mindent tudunk, és az volt a véleményünk, hogy aki Istenről beszélt, az mind maradi és hülye. Az a modern, ami hasznunkra van, márpedig a haszon és az élvezet volt divatban.
     Még nem mondtam el, de amikor a pokol szájánál álltam, és hirtelen meghallhattam az Úr hangját, minden démon elmenekült. Mind eltűntek, csak egy maradt ott. Ennek megengedte az Úr. Ez egy óriási démon volt, aki szörnyű hangon üvöltötte: „Ő az enyém! Ő az enyém! Ő az enyém! Örökre az enyém!”
Ez a démon azért maradhatott, mert annak a démonhordának volt a vezére, akik befészkelték magukat hozzám, és mindent manipuláltak az életemben a bűnökre. Nagy ravaszul kihasználták a gyengéimet. Ez a démon távolított el a szentgyónástól, és ezzel elvette a lehetőségét annak, hogy lelkem Jézus által meggyógyuljon, megtisztuljon. Most azért maradhatott, mert én ténylegesen halálos bűnökkel haltam meg, mivel 13 éves korom óta nem végeztem szentgyónást, de korábban is egyszer-másszor érvénytelen módon gyóntam. Tehát minden elkövetett bőnöm rajtam maradt, s ezé a démoné voltam, ezért lehetett jelen a vizsgámon. El tudják képzelni azt az örjítő rémületemet, amikor minden bűnömet bemutatták előttem? Nagyon sok volt. És hozzá még az a az a kárörvendő, gúnyos szemrehányás! Elviselhetetlen volt, amikor újra és újra azt üvöltötte, hogy az övé vagyok, mert ahányszor vétkeztem, mindannyiszor adósa lettem. A bűn ugyanis az ördög tulajdona, és fizetnünk kell érte. Bűneimet az ördög beleégette a lelkembe. Az eredetileg csodálatos, fénnyel átitatott lelkem, mint amilyennek megfoganásomkor láttam, egyre sötétebb, fénytelen, fekete és merő sötétség lett.
     Ó jaj, a szentgyónások! Mielőtt a bűnbánat szentségéhez járulunk, mindig kérni kell a Szentlelket és az őrangyalunkat, hogy világosítsanak meg bennünket, és mutassanak rá lelkünk sötét pontjaira. Az ördög ravaszkodásainak egyike, amit nagy élvezettel tesz, hogy elhomályosítja a lelkünket. Emiatt azt hisszük, hogy ez vagy az nem bűn, megy egyébként is magánélet, nem szükséges meggyónni. Különben is a pap is ember, s lehet hogy több a bűne, a gyónás meg amúgyis már elavult dolog. Milyen egyértelműnek tűnt akkor, hogy nagyobb nyugalmat találok, ha nem járok gyónni.
(Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért - Mara Na Tha - kiadó 2009. Részlet)confesion_thumb_1.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgMÁSODIK NAP „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és leányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívedbe zárta őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.20130313-papavalasztas-erdo-peter-portre-erdo.jpg

Szólj hozzá!

Az Üdvözítő Krisztus Keresztútja

     Kaifástól tehát elvezették Jézust a római helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak, és elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte: „Mivel vádoljátok ezt az embert?” Azok azt felelték: „Ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna a kezedbe!” Pilátus ezt mondta: „Vigyétek akkor el, és ítélkezzetek fölötte ti a saját törvényetek szerint!” A zsidók ezt válaszolták neki: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk!” Így beteljesedett, amit Jézus arról mondott, hogy milyen halállal fog meghalni. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, a szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét  való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” 
The-Flagellation-of-Christ-by-Bouguerreau-1880.jpgErre Pilátus azt mondta: „Mi az igazság?” E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz és ezt mondta nekik: „Én semmi vétket sem találok benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?” De ők ismét kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabást!” Barabás rablógyilkos volt.
     Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. Az ostorozás oly dühödt és számolatlan volt, hogy úgy kellett leállítani a pribékeket. Ezt követően a katonák tövisből koszorút nyomtak a talpig véres Krisztus fejére és bíborszínű köntöst adtak rá és így gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” Így vezették vissza Pilátus elé, aki maga is megdöbbent a kínzatások rendkívüliségétől. 
ECCE HOMO2c0.jpg     A helytartó ezután újra kiment, és így szólt a zsidók népéhez: „Íme, az Ember!" És rámutatott a töviskoronás, vértől áztatott bíborruhában remegő Krisztusra. A főpapok és a nép mihelyt meglátták Őt, nem rendültek meg, hanem még hangosabban kezdtek kiáltozni: „Feszítsd meg! Feszítsd meg! Vére rajtunk és utódainkon!” Pilátus azt mondta erre: 
„Vigyétek, feszítsétek őt ti keresztre, mert én semmi vétket sem találok benne!” De a zsidók ezt felelték: „Nekünk törvényünk van és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát!” Amikor Pilátus látva ezt a végtelen gyűlöletet, még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust: „De hát, honnan való vagy te?” De Jézus nem válaszolt neki semmit. Erre Pilátus azt mondta neki: „Nem felelsz nekem? Talán nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, vagy arra, hogy elbocsássalak?” Erre Jézus azt mondta: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem a kezedbe adott, nagyobb a bűne.”
     Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust, már azért is, mert felesége előző álmára hivatkozva figyelmeztette: ne legyen dolga ezzel az emberrel. A zsidók közben untalan ezt kiáltozták: „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak.” E szavak hallatára Pilátus még egyszer kivezettette Jézust, maga pedig a bírói székbe ülve így szólt: „Íme, a királyotok!” De azok így kiáltoztak: „El vele, el vele! Feszítsd meg!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” A főpapok azonban galádul ezt felelték: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék. 

     Ekkor a zsidó katonák átvették Jézust és római pribékek kíséretében, Jézussal vitették a keresztet, egészen az úgynevezett Koponyák dombjára, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették Őt. Két bűnözőt jobb és bal felől, Jézust meg középen. Jézus Krisztus keresztre szögezése valóban megfeszítés volt, mert a keresztfán előre ki volt fúrva a láb-szeg helye, s mivel a karokat oly erősen széthúzták, Krisztus lába nem ért a furatig. Ezért kötéllel húzatva kellett megfeszíteni a testet, s így a váll és más izületei kiugrottak helyükről.
     Pilátus három nyelvű feliratot is készített, és a keresztfára szegeztette, hogy mindenki lássa: „A názáreti Jézus, a zsidók királya.” A zsidó főpapok kérték Pilátust: „Ne azt írd: A zsidók királya hanem ahogy ő mondta: A zsidók királya vagyok”. Pilátus azonban ezt válaszolta: „Amit  írtam, megírtam.” (A képen az eredeti INRI tábla megmaradt középső része.)
inri tabla.jpg
     A katonák, miután Jézust keresztre feszítették, ruháit szétosztották egymás közt. Amikor a köntöse következett, mely varratlan volt, egy darabból szabva, ezért így szóltak egymáshoz: „Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így beteljesedett az Írás: „Szétosztották maguk között ruháimat, s a köntösömre sorsot vetettek.” A katonák pontosan ezt tették. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. 
Amikor Jézus látta, hogy ott áll Anyja és a Tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te  fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Jézus szólt: „Szomjazom.” Volt ott egy ecettel telt edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a  szájához emelték. Mikor Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
     A zsidók pedig, mivel a szombat ugyanis nagy ünnep volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket. Elmentek tehát a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. De Jézusról látták, hogy már meghalt ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. Ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz.
     Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, engedélyt kért Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Eljött Nikodémus is, aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. Hozott mintegy száz font mirha- és áloé-keveréket. Fogták Jézus  testét, és fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték. A közelben volt Arimeteai Józsefnek egy sírboltja, ahova még nem temettek senkit. Jézus oda temették. (A Szent Evangélium nyomán)
 
IMÁDUNK TÉGED KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED, MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT!passion_of_the_christ 1.jpg

Szólj hozzá!

14. Jézus holttestét sírba teszik 

      Ó, mily boldog vagyok, ha azt látom, hogy nem hiába szenvedtem érted, értetek! Ez igazán öröm Nekem. Lelketek, mely a föld iszapjában él, nem tud önmagától megszabadulni. Én kiszedlek a bűn iszapjából, és utána Szent Véremmel moslak meg benneteket. Boruljatok le szent Keresztem tövébe, és engedjétek, hogy hulljon reátok ez az áldott Szent Vér. Vércseppjeim váltó (csekk) a kezetekben, rajtatok áll, hogy beváltsátok. E váltó nem jár le a világ végezetéig. A kegyelem állapotában élő lélek bárhol beválthatja, bármikor, halála napjáig, de erről nem vagytok biztosítva. Azért ki-ki azon legyen, hogy váltóját, Szent Vérem váltságdíját mind gyakrabban igénybe vegye. Ne élete alkonyán, mert így a kifizetett értéket nem sokáig használhatja már. Használjátok életetek lendületes erejében. Én is életem teljében áldoztam fel Magam értetek. A legszívesebben ezt a viszonzást fogadom el tőletek.

jusepederiberathedeposition.jpg

Szólj hozzá!

Mária rendíthetetlen hite

fajdalmas_anya_1.jpg     A Szent Szűz hite, a Megtestesülés első pillanatától, a szeplőtelen méhében fogant Ige imádatában és mérhetetlen szeretet-fellángolásban nyilvánult meg, s ez nem is történhetett másként.
Ő a Szent és Szeplőtelen, felemelt fejjel állt a Kereszt lábánál, megtámadhatatlanul, megingathatatlanul, a legtisztább érchez hasonlóan, szeplőtelenül, a kétely legcsekélyebb árnyéka nélkül. Akkor sem tántorodott meg, amikor látta, hogy Fiát megostorozzák és Keresztre feszítik. Soha nem kételkedett Fia szavaiban – amit Tőle kapott és követett –, s aminek a beteljesüléséért olyan sokat imádkozott születésétől fogva.
     A Fájdalmas Szűz, a többi emberhez hasonlóan ‒ de, Szeplőtelen Fogantatásának köszönhetően, "kiválóbb módon" ‒ részesült a Megváltásban, amelynek gyümölcseit megelőlegezetten élvezte, mégis sajátosan részese lett a Fiú Megváltó Szenvedésének.
Mária, osztozott Szent Fia mély benső készségeiben, s a megfeszített Messiást ért arcátlan gyalázkodásokkal szembehelyezte az engesztelést és a megbocsátást, csatlakozva az Atyához intézett könyörgéshez: »Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek« (Lk 23,34). A Kereszt lábánál az Anya »eggyé forrt Fiával a szenvedésben. 
     Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született "áldozati Bárány" föláldozásába. A Zsinat ezekkel a szavakkal »Mária részvétére« emlékeztet, aki szívében újraéli Jézus minden testi-lelki szenvedését, ugyanakkor kiemeli a megváltó szenvedésben való részvételi szándékát is, ill. azon óhaját, hogy szenvedéseit Fia papi áldozatával egyesíthesse. A zsinati szöveg hasonlóképpen nyilvánvalóvá teszi, hogy Mária beleegyezése Jézus feláldozásába nem passzív elfogadást jelent, hanem valódi szeretetaktust, mellyel engesztelő »áldozatul« felajánlja Fiát az emberiség bűneinek engeszteléséért. /1/ Joggal mondható tehát, hogy Mária, a szenvedő és haldokló Fiával együtt szenvedve és majdhogynem meghalva, "Jézus Krisztussal együtt váltotta meg az emberiséget". /2/ (Forrás: F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014. 134; 136; 137 o. nyomán) (folyt.)
-----------------------
/1/. II. János Pál, Általános kihallgatás, 1997. április 3.
/2/. XV. Bendek, Inter sodalicia kezdetű apostoli levele, 1918.7sorrows.jpg

Szólj hozzá!

Egy Gloria Polo Ortiz nevű bogotai (Kolumbia) fogorvosnőbe villám csapott. Belső szervei elégtek és a klinikai halál állapotában szállították kórházba. Halál utáni élményeit könyvben írta le, lelkivezetőjének ajánlásával. Ebből idézünk. 2

angeles-y-demonios13_3.jpg     Először még volt egy kis világosság. Olyan látvány fogadott, mint egy lép és olyan nyüzsgés volt benne, mint egy méhkaptárban. Sok-sok ember volt itt, öregek, férfiak és nők, hangosan kiabáltak, durván, vad sörénnyel, csikorgatták a fogaikat.
     Egyre lejjebb húztak a földbe, megállás nélkül mozgattak lefelé, hiába próbálkoztam mindig kijutni. Egyre kevesebb lett a fény, s addig csúsztam ebben az alagútban, míg teljesen sötét nem lett. Tehetetlen voltam. Olyan sötétségbe merültem, amilyen a földön nincs, emberi szavakkal nem lehet azt leírni.
Fölül teljesen világos volt, lejjebb pedig egyre sötétebb. El tudják képzelni, milyen öröm ért, amikor a fényben láttam az édesanyámat. Ő egészen világos volt. Már évekkel ezelőtt meghalt.
     Egyszerre megértettem, hogy ezek a fehér ruházatok, amilyennel anyám, mint a nap, fel volt öltöztetve, azok mind a szentmisék voltak, melyeken részt vett földi életében.
Nem volt lehetőségem anyámhoz menni és nála egy pillanatig is maradni.
     Védtelenül merültem bele ebbe a sötétségbe, amelyhez hasonló nincs. A föld legsötétebb éjszakája is déli világosság ehhez képest. De ott ez a sötétség szörnyű fájdalmat, horrort, szégyent okoz. Minden rettenetesen bűzlik. Egyre több ijesztő figurát és lényt lehetett látni olyan csúfakat, hogy el se tudjuk képzelni.
A bűnök, kedves testvéreim, nyomokat hagynak a lelkünkben. Ezek a nyomok megbélyegzik a lelkünket, mint sebek, égési hólyagok és formátlan lyukak.
     A legszörnyűbb felfedezés az volt számomra, hogy a borzalmas bűz belőlem árad. Mennyi pénzt adtam ki életemben illatszerekre, légfrissítőkre, mert gyűlöltem a kellemetlen szagokat. Megállapítottam, hogy a sok szörnyű bűnöm nem a lelkemen kívül volt, hanem a bensőmben, a lelkemben és onnan árasztotta kibírhatatlan bűzét.
Mindjárt láttam egy démont, egy csúnya bestiát, aki az én bűneim bélyegét viselte. Amiként anyám az Úr fényes ruhájába volt öltöztetve, egy bestia úgy öltöztetett engem fekete szemeteszsákba, ez maga volt az ördög. (...)
     Ha egyszer ezt önök is átélik, talán emlékezni fognak ezekre a szavakra. Azt tudom mondani, hogy a legfájdalmasabb a szerető Istent látni, aki egész életünkben mellettünk van és állandóan keres. Mennyire szenved Isten a bűneink miatt.
     Ott mutatták meg nekem, milyen sokan imádkoztak értem, hány pap és hány apáca fáradozott azon, hogy jó útra térjek. És hogy megvetettem ezeket az embereket! Közönséges megjegyzésekkel illettem e szent életű embereket. Az apácákat a következő kifejezésekkel illettem: „szent tyúkok”, „kielégítetlen vén satrafák”, „szentnek mutatkozó klimaxos nők, akik az Úristen lábujjait nyalogatják és fogalmuk sincs az emberek problémáiról”. Ez csak néhány a legártatlanabb elnevezések közül, amiket mondtam rájuk.
     Tudják, odafent, mint egy nyitott könyvet látjuk az egész életünket, ahol minden pillanatunk fel van jegyezve. Nemcsak a szavaink, hanem még a közben gondoltak is! Bizony elborzasztó a szavaink és gondolataink különbsége, melyeket ott tisztán láthatunk.
     Elkövetett bűneink nemcsak számunkra, hanem környezetünk számára is következményekkel járnak, ezek romlott gyümölcsök, melyek valamiképp a környezetük minden egészséges gyümölcsét is megfertőzik, és romlásnak indítanak. Nagy fájdalom számunkra a másik világban, ha látjuk, hogy bűneink nemcsak nekünk okoztak kárt, hanem a környezetünkben is széles körben rombolnak, és megmérgeznek mindent. És sajnos a bűneink ártalmas következményei legelőször közvetlen környezetünket éri, a családunkat és gyermekeinket. (Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért - Mara Na Tha - kiadó 2009. Részlet)festmenyek-from-hell-20.jpg

Szólj hozzá!

(Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgELSŐ NAP „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek!”

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk és megbocsátasz nekünk, ne bűneinket nézd, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged. Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát mindörökké dicsérjük. Ámen.mother-of-divine-mercy-picture.png

Szólj hozzá!

HOLNAP – NAGYPÉNTEKKEL – KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 3éRTED SZENVEDTEM KÍNHALÁLT.JPG

wall_clock_threeSMALLER.png     4.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: 'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára' (Napló 1572). Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: 'Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! – mondta Fausztinának – Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban – ha röviden is – ott, ahol éppen vagy' (Napló 1572).

     Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek szükségesek az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:

     a.) Az imát Jézushoz intézzük.

     b) Délután háromkor történjék.

     c) Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon.

     'Ebben az órában – mondta Jézus – kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot' (Napló 1572). (Vö. Jak 2,13)

     5.) Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése. Ezt azért emelte ki Rózycki atya, mert ehhez is ígéretek fűződnek. Jézus: ,,Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja  csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek'' (Napló 1075).

     Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az Úr Jézus ,,teremtményeitől bizalmat'' (Napló 1059) követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását tettel, szóval vagy imádsággal. (Vö. Napló 742). ... Jézus azt kívánja tisztelőitől, hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek felebarátaikért.

     Más helyen ezt mondta Jézus: 'E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget' (Napló 929). 'Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján' (Napló 754)''. – (Napló XV-XVIII.vilniusz969.jpg

Szólj hozzá!

13. Jézus testét leveszik a keresztről

      Nézd megkínzott Arcomat és meggyötört Szent Testemet! Nem azért szenvedtem-e, hogy a lelkeket megváltsam? Higgy és imádj! Szíved egész szeretetével merülj el kínszenvedésemben! A reggeli ébredésnél gondold át, hogy a borzalmas éjszakai kínok után mi várt rám egész nap. Munkád közben is szemléld végig az egész keresztutat, melyen nem volt megállás egy percre sem. A végletekig kimerülve hajtottak a Kálváriára... Én igazán a végletekig mentem értetek. Azért mondom, semmit sem vihetsz Értem túlzásba. Tizenkét órától három óráig imádd Szent Sebeimet. A böjtöt lehetőleg úgy tartsd meg, hogy Szent Testemnek a keresztről való levétele idejéig böjtölj.

rubensthedescentfromthecrosscentralpartofthetriptych.jpg

Szólj hozzá!

Az árulás éjszakája (HOLNAP - NAGYPÉNTEKEN - KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE!)
532px-Giorgio_Vasari_-_The_Garden_of_Gethsemane_-_Google_Art_Project.jpg     Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol a Getsemáne nevű kert volt. Ezt a helyet az őt eláruló Iskarióti Júdás is ismerte, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival. 
     Júdás a zsidó főtanácstól kapott egy csapat fegyveres katonát, a farizeusoktól pedig szolgákat, tehát egy egész sereget. Jézus bár tudta, hogy mi vár rá, eléjük ment és megkérdezte tőlük: „Kit kerestek ilyen bőszen?" Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Jézus erre így szólt: „Én vagyok.“ Azok meghátráltak és hirtelen a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Erre Jézus így szólt: „Mondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek ennyien, engedjétek el ezeket!” Így beteljesedett, amit korábban megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál.” 
1691-the-betrayal-of-christ-giuseppe-cesari.jpg     Simon Péternél volt egy kard, kirántotta és a főpap egyik szolgájára sújtott, levágva a jobb fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” És meggyógyította a szolga fülét. Malkusz térdre esve csodálta Őt.
     Ekkor a fegyveres zsidó csapat körbefogta Jézust, és kíméletlenül megkötözték úgy, hogy alig tudott menni. Amikor a emiatt Jézus elesett, a térdei alatt meglágyultak a kövek, mert még a kő is irgalmasabb volt, mint főtanács pribékjei! Szitkok és durva rángatások közepette Annáshoz vezették, aki előzőleg azt a tanácsot adta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 
     Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehettek Jézus után a főpap udvarába. A kapuőr közben megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy?” Péter látva azt a rendkívüli durvaságot, ahogyan Jézussal bántak, azt felelte: „Nem vagyok!” Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek egy tűz melegedtek. Péter is köztük álldogált. 
     A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust, aki válaszolta: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem!” E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz  a főpapnak?” Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?” Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.
     Simon Péter miközben még mindig ott állt, újra megkérdezték tőle: „Talán te is az ő tanítványai közül vagy?” Ő így felelt: „Nem vagyok!” A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Nem  téged láttalak én a kertben ővele?” De Péter ezt is tagadta; és ekkor szólalt meg a kakas. 82-Pedro_nega_a_Jesus.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Egy Gloria Polo Ortiz nevű bogotai (Kolumbia) fogorvosnőbe villám csapott. Belső szervei elégtek és a klinikai halál állapotában szállították kórházba. Halál utáni élményeit könyvben írta le, lelkivezetőjének ajánlásával. Ebből idézünk. 1

angeles-y-demonios13_3.jpg     Hallgassák csak, mi történt! Amikor a kórházban borzalmas helyzetben voltam, elképesztő rémület tört rám! Egyszerre csak azt látom, hogy valóban vannak démonok, akik most eljöttek, hogy magukkal vigyenek! A valóságban magam előtt láttam ezeket a félelmetes ördögöket. Nem olyanok voltak, mint amilyeneknek a földön elképzeljük, hanem sokkal borzalmasabbak!
     Láttam, amint sorra kijöttek a műtő falából, s amint egyre közelebb értek, láthatóvá vált tekintetük ijesztő és szörnyű volta. Mérhetetlen gyűlölet sugárzott a szemükből.
Egyszerre megértettem, hogy az adósuk vagyok. Azért jöttek, hogy behajtsák rajtam az adósságot, mert elfogadtam a bűnre való ajánlatukat. Ezért fizetnem kell és az ár én magam vagyok az örök életemmel. Eladtam a lelkem az ördögnek, mert így-úgy üzleti kapcsolatba kerültem vele.
     Hatalmába kerített a szörnyű tudat, hogy bűneimnek következményei vannak. A bűnök a Sátán tulajdonai, nem adja ingyen, mefizettet érte. Minden embernek tudatában kéne lennie ennek!
Egyszerre csak minden bűnöm, amit az utolsó szentgyónásom óta elkövettem, életre kelt.
     Testvéreim! Minden bűnért fizetni kell, nem csak a lelkiismeret furdalással, belső békénk és egészségünk elvesztésével a földön, de a túlvilági életünkkel is!
És ha törzsvásárlók lettünk a Sátán szupermarketjében, akkor már mindig csak az ő boltjában vásárolunk, mígnem a saját lelkünk a fizetség. Az övéi leszünk, elzálogosítva neki a lelkünket.
Az ördög legnagyobb trükkje, hogy megpróbálja elhitetni, hogy ő egyáltalán nem is létezik, s én bedőltem neki!
Ezek a szörnyű sötét alakok körülvettek és egyértelmű volt, hogy azért jöttek, hogy magukkal vigyenek.
     El se tudják képzelni azt az ijedtséget, borzalmat és rettenetes felismerést, hogy az intelligenciám, jogi is-mereteim, az akadémiai címem, egész tudományom, észbeli képességeim és társadalmi helyzetem semmit sem számítottak. Teljesen értéktelenek lettek. A bűnök tehát lehúznak a mélybe, egészen a „hazugság atyjához”. De ha mi sajnálatos mulasztásainkat és bűneinket (amiért a sátánnak kell fizetnünk), a Bűnbánat Szentségében Isten elé visszük (még a földi életben), akkor Isten fizet meg értük helyettünk! Gondoljanak bele!
Jézus a saját vérével és életével fizetett a Keresztfán. És bizony minden alkalommal így van ez, ha vétkezünk. Ő, megszabadított a pokol kínjaitól, amit mi érdemeltünk ki, és amiért tartozásunk lenne a bűnök tulajdonosának. Jézus Krisztus megváltott minket. Jogot adott nekünk Országához, az Ő életéhez, mert Ő minket Isten gyermekeivé tett.
     És akkor jöttek ezek a sötét alakok, hogy engem, mint tulajdonukat elvigyenek. Láttam őket, amint kijöttek a műtő falából. Sokan voltak, és hirtelen vettek körül. A tekintetükből gyűlölet, ördögi gyűlölet árad, mert lélektelenek, belül teljesen kiégettek. Megborzadtam s rettegve értettem meg, hogy értem jöttek, hiszen az ő tulajdonuk vagyok! Ez világos volt előttem! El akartak vinni. El tudják képzelni a félelmemet? Színtiszta horror volt!
     Szellemi testem forogni kezdett a földön és menekülni kezdtem. Az anyagi testemre vetettem magam, mert a testembe akartam visszabújni, de az már nem fogadott be. Szörnyű félelemmel küszködtem. Lelkemmel futni kezdtem és menekülni. Nem tudom, hogyan, de átjutottam a falon. Nem akartam mást, csak elrohanni, s egy ugrással a semmibe kerültem. Egy alagút belsejébe jutottam, amely hirtelen ott volt és lefelé vezetett. (Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért - Mara Na Tha - kiadó 2009. Részlet)festmenyek-a-pokolrol-paintings-from-hell-00.jpg

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 2

headerdivinemercy (2).JPG     2.) Az Irgalmasság ünnepe. Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának: 'Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt  kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe' (Napló 49).

     Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni. ...

   Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: 'Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el' (Napló 300). 'Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is' (Napló 699).

     Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgalma iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a felebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után) méltó Szentáldozás. Jézus mondta: 'Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat' (Napló 570).

     3.) Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére. Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként (vö. Napló 474-476).

     Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert.

     Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. ... A hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: 'Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket' (Napló 811). Az általános ígéret így hangzik: 'Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541),

     Más helyen ezt mondta Jézus: ,,E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget'' (Napló 929). ,,Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján'' (Napló 754).

Szólj hozzá!

12. Jézus meghal a kereszten

      Egyetlen léleknek sem szabadna elkárhoznia... Ez a szó, hogy elkárhozik, iszonyatos fájdalmat okoz Szívemnek. Újra átszenvedném a kereszthalált minden lélekért, de ezerszerte nagyobb fájdalommal is, mert az elkárhozottaknak már nincs reményük. Előzd meg ezt, vágyaiddal mentsd meg a lelkeket!
Lelkedbe mélyen bevéstem tanításomat, a lelkek utáni szomjúságomat. Amikor a kereszten függtem, felkiáltottam hangos szóval, hogy szomjúhozom. Ezt kiáltom most is felétek!
Vonj be szereteteddel, mely felfogja oldalsebemből kifolyó Szent Véremet! Szemlélj csak, szemlélj! Láttál hozzám hasonló szánalmas teremtést életedben? Látod, mennyire tönkretettem magam? Te sem vihetsz semmit sem túlzásba értem... Én mennyei Atyám felé kiterjesztettem keresztre szegezett kezeimet, hogy megvédjelek, megmentselek benneteket az örök kárhozattól. Az elégtételt bemutattam Atyám előtt. Nektek is ezt kell tennetek, ez az igaz részvétel az én megváltó munkámban.

jesusonthecross.jpg

 

Szólj hozzá!

Térj meg és hagyd el vétkedet,
jöjj, sirasd meg hűtlenségedet,
HÚSVÉT közeleg, készítsd fel szívedet!

Gyónom a Mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes Angyalokat és Szenteket, és titeket Testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz Istenünkhöz! Amen.

Szólj hozzá!

Büntetés vagy önítélet?

angeles-y-demonios13_1.jpg     Azt is érdemes tisztázni, hogy a tűz és a pusztulás nem az egyetlen evangéliumi kép a kárhozat helyére vonatkozóan. A pokol valószínűleg épp elég szörnyű állapot, ha ezek a földi szenvedésre utaló fizikai képek is leírják, ám ezeken túl – a szentek tanúsága szerint – még nagyobb szenvedés a legfőbb jó (az Isten) nélkülözése. Úgy gondolom, hogy szabadságunkban áll oly módon elképzelni a poklot, mint az önmagunkra maradás, a magunkba zártság végtelen ürességét: hiszen a kárhozottak önmagukat választják Isten helyett, már életükben és az ítéletkor is. A pokolbéli magányra megfelelő kép lehet, a megátalkodott lelkek akarva-akart választása: az örök hervadás és az örök meghalás, az éltető Isten hiányában. De ebből eredően, felmerülhet egy újabb – kissé erőltetett – kérdés is: egy szerető Isten hogyan hagyhatja így magára a teremtményeit?
     Jézus, a pokolba kerülés módját kétféle módon érzékelteti: mintha ítélet volna és mintha a saját döntésünk volna. Miért ne lehetne mindkettő egyszerre, mint ahogy az is-is logikája annyiszor érvényesül a kereszténységgel kapcsolatban? Jézus felettünk való ítélete végső soron jóváhagyja a saját ítéletünket Istenről: vagyis, hogy a földi életünkben a hitbeli Isten- és emberszeretet helyett, a saját teóriánk szerinti önszeretetet választottuk.
3-Diabo-Inferno_1.jpg     Isten igazságosságán tehát nem esik csorba, hiszen nem Ő kényszeríti ránk ezt vagy azt a választást, hanem az embernek megadja a választási lehetőséget, jóllehet a lélek azt fogja választani, amire egész életében igent mondott! Vagy mi mondjuk Istennek, hogy legyen meg a Te akaratod, vagy ő mondja ugyanezt nekünk! 
     A kákán is csomót kereső kötekedő, képes szemére vetni Istennek, hogy miért nem kényszeríti ránk a mennyországot kérés nélkül is? Ezzel azonban egy újabb problémát kreál a kérdező: ugyanis egy "diktátor Isten", aki ránk kényszeríti akaratát, a szabad akaratunkat vonná vissza (amit Ő adott), nem beszélve arról, hogy a pokol szenvedéseinél ezerszerte nagyobb kín lenne szembesülni azzal az Istennel, akinek Szeretetét és Őt magát megvetettük földi életünk során!inferno (1).jpg
     Összességében tehát elmondható, hogy a megátalkodott lélek a maga szerinti lehető "legjobbat" éri el, amikor az örök kárhozat, Istentől való "szabadságát" választja! Mindezt annak folyományaként, hogy földi életében tudva és akarva elutasította Isten segítő kegyelmeit, ellene mondott az isteni Szeretet parancsának, és vétkeiben nem volt hajlandó bűnbánatot tartani! Elhihetjük tehát, hogy ők Istentől a szabad akaratuk szerinti legjobbat kapják, már amire alkalmassá tették magukat!
     Sajátságos az elgondolás, miszerint a pokol csak a mennyei nézőpontból pokol, de a kárhozott lelkek számára még mindig jobb, mint ami-lyen számukra a mennyország lenne. Így Isten igazságossága és jósága – végső soron –, minden teremtményén mara-déktalanul beteljesedik.

(Posztom írásánál, felhasználtam a http://katolikusvalasz.blogspot.hu/  2013. október 4-i - cikkének részleteit)

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 1

     Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják. Az Egyház engedélyezte az Isteni Irgalmasság kultuszának öt módját:     

 1.) Az Irgalmas Jézus képe. Rajzát Plockban, 1931. február 22-én kapott látomás alapján jegyezte fel a nővér. ,,Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. ... Kis idő múlva azt mondta Jézus: 'Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned' (Napló 47). 'Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!' (Napló 49).

     Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai, melyek a lándzsa által megnyitott szívéből (a szív nem látható a képen) törnek elő és a keresztre feszítés sebei a Nagypéntek eseményeire emlékeztetnek (Jn 19,17-18; 33,37). Tehát az Irgalmas Jézus képe az Evangélium e két eseményéhez kapcsolódik, melyek a legtökéletesebben fejezik ki Isten szeretetét az emberek iránt.

     Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. Jelentőségéről kérdezve így válaszol az Úr: 'A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete. ... Boldog, aki ezek árnyékában él' (Napló 299). A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti -- amelynek bibliai jelképe a víz --, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az ő vére által kötött...

     A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, de emlékezetünkbe idézi az Isten iránti bizalom és a felebarátaink iránt tettekben megnyilvánuló szeretet kötelességét. A kép aláírása Jézus akaratából: 'Jézusom, bízom Benned.' 'A kép emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem segít semmit cselekedetek nélkül' (Napló 742).''

     A kép így értelmezett kultuszához, mely alapvetően a keresztény bizalmon és irgalmasságon nyugszik, az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. ,,A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára'' (Napló 570).irgalmasBK-224_Book.JPG

Szólj hozzá!

11. Jézust keresztre szegezik
      Én magam vagyok a Szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az üdvösség, az örök élet. S ez nem kell nektek? Keresztre feszített, vértől ázott Szent Testem hiába emelkedik a magasba? Ti vakok és szívtelenek! Nem látjátok, hogy mit tettem értetek? Nem indul meg a szívetek? Nem akartok Velem járni, Velem gyűjteni? Szívetek nem dobban Velem? Bensőtök nem érez Velem? Hiába nyitottam meg Szívemet? A kegyelmek bőségét ott hagyjátok? Nem kellenek érzéseim? Szívem dobbanását, mely szelíd és jóságos, nem akarjátok hallani? Azt akarjátok, hogy majd dörgő hangon kiáltsam felétek: mit álltok itt tétlenül?
Ne finnyáskodjatok, ne válogassatok! Ahová állítottalak benneteket, ott álljátok meg helyeteket szilárdan, önfeláldozóan. Én mindent kitaláltam, csakhogy értetek szenvedhessek, és ti kényelmesek, sem-mi készséget sem mutattok, csak mentegetőztök. Ez az egész életetek. Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet Én is Magamhoz öleltem, és feszítsétek fel már magatokat, mint Én, mert különben nem lesz örök életetek!handcrucifixiongrunewaldc1515crop.jpg

 

 

Szólj hozzá!

Miért szent?

     II. János Pál "egyrészt Isten elsőségének kifejezéseként, másrészt a tökéletesedés eszközeként" alkalmazta az önsanyargatást – mondta újságíróknak Sławomir Oder: Miért szent? – Az igazi II. János Pál a boldoggáavatási posztulátor szemével című könyve bemutatóján, január 26-án. Az olasz nyelvű könyv anyaga zömében a boldoggáavatási eljárás során összegyűjtött dokumentumok adataiból, illetve 114 olyan személy tanúvallomásából áll, akik személyesen ismerték a pápát, és vallomásukat esküvel erősítették meg a szentség hírét vizsgáló római egyházi törvényszék előtt. Az eljárást övező diszkréció miatt a könyv nem nevezi meg a tanúkat, csupán annyit árul el, hogy a pápa környezetéhez tartozó személyekről van szó – írja a CNS.
     "Ha betegség miatt nem voltak fájdalmai, önként vállalt kényelmetlenséggel, önmegtagadással fegyelmezte a testét" – mondta Oder, megjegyezve, hogy már krakkói érsekként is gyakorolta az aszkézist. Gyakran aludt a földön, és erről többen tudtak az érseki rezidencián, hiába gyűrte össze az ágyneműt, hogy úgy tűnjék, mintha az ágyban aludt volna.
     Közvetlen környezetében többen hallották, hogy Karol Wojtyła mind Krakkóban, mind a Vatikánban rendszeresen ostorozta magát. Szekrényében a reverendák közt egy derékszíjat tartott, amelyet ostorként használt és Castel Gandolfóba, a nyári rezidenciára is mindig magával vitt. Erősen hitte, hogy azt valósítja meg, amiről Szent Pál szól a kolosszeiekhez írt levelében: "testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára" – írja könyvében a posztulátor. Hozzáteszi: a köztudottan igen édesszájú II. János Pál minden nagyböjtben rendkívül szigorúan böjtölt, olyannyira, hogy húsvétra mindig több kilót fogyott. Ugyancsak böjtölt a pap- és püspökszentelések előtt, valamint más konkrét szándékokért. (Magyar Kurír)Bolgog II. János Pal_papa.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

parkban_is_imadkozz_1.jpg

Szólj hozzá!

A pokol doktrínája

angeles-y-demonios13_1.jpg     Manapság sajnos, igen ritkán hallani a pokolról szóló prédikációt. A nyilvánvalóan "modernkedő" közfelfogástól függetlenül a pokol létezése tény, nem valami teória és nem is spekuláció, hanem egyenes isteni Kinyilatkoztatás! Maga Jézus figyelmeztet bennünket – olykor igen erős képeket használva –, az evangéliumokban. Úgy érzem, kegyes és politikailag korrekt gondolkodóink, modernista teológusaink, valamint népszerűségre éhező papjaink különvéleménye semmit nem nyom a latban, ha maga a Mester szól: a pokol létezése valóságos!
     E tény elfogadása után viszont értékelnünk kell a sokakban felmerülő kérdés őszinteségét, hogy Isten jósága össze egyeztethető-e a pokol létezésével? 
Két egyszerű megoldás kínálkozik: Isten irgalmas voltának a megkérdőjelezése, vagy a pokol létezésének elmismásolása – nos, mindkettő súlyos hitbeli tévelygés! 
     A kérdés tehát az: hogy miként fogadható el az isteni szeretetből fakadó Kinyilatkoztatás alapján a pokol létezése? Úgy gondolom, hogy a dolog nyitja a szabad akarat valóságos szabadsága, vagyis annak lehetősége, hogy miért ne dönthetne bárki Isten ellen is – akár örökre? Elméleti síkon ennyi elég, hogy a pokol doktrínájának és Isten szeretetének a látszólagos ellentmondását feloldjuk: ha reális a szabad akarat, akkor pokolra is reális lehetőség nyílik és kész!
     De mire véljük a kemény és látszólag fenyegető figyelmeztetéseket?
hell-300x199.jpg     Ahogy sokan megfogalmazzák, az evangéliumok a pokol lángjaival ijesztgetnek minket. Ez a felvetés, meglehetősen buta és arrogáns, hiszen is milyen alapon kifogásoljuk a Kinyilatkoztatást? Talán bizony, elavult és nem halad a korral? Merthogy "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, és ma, és mindörökké." (Zsid 13,8)? De örök Üdvözítőn, vajon miért beszélt oly sokszor és ellentmondást nem tűrően a pokol szenvedéseiről? Miért hangsúlyozta annak realitását, azt, hogy mi is oda kerülhetünk, ha nem kötődünk Hozzá, teljes szívünkkel és teljes elménkkel? Az Úr ezen egyértelmű figyelmeztetéseit a modernista teológusok hajlamosak elhallgatni! 
     A kinyilatkoztatott igazság és a veszély valóságossága szemléltethető egy példán: ha ugyanis a pokol olyannyira valóságos, mint a száguldó kamionok a játszótér mellett, és Jézus – mint kisgyermekeket – figyelmeztet bennünket, hogy ki ne fussunk az útra, nos, akkor ugye kemény szavait zokon vehetjük-e? Az Üdvözítő szeretetből, féltésből figyelmeztet minket, mint olyanokat, akik nem tudjuk mit is cselekszünk, amikor nem vagyunk óvatosak a bűn iránt.
(Posztom írásánál, felhasználtam a http://katolikusvalasz.blogspot.hu/  2013. október 4-i - cikkének részleteit)

Inferno_Wall_by_Talon876.jpg     Fontos tudni, hogy a pokol (vagyis az örök kárhozat) nem része a teremtés isteni művének! Egy exorcista (P. Candido) egy napon az ördögűzés vége felé a tisztátalan léleknek ironikusan ezt mondta: Takarodj innen, hiszen Isten jól fűtött lakást készített neked! Erre a démon ezt válaszolta: Semmit sem tudsz, mert nem Ő, hanem mi készítettük a poklot. Ő még csak nem is gondolt rá!

Szólj hozzá!

dives-misericord ie.jpgJézus túláradó irgalma
     Az Isten irgalma túláradó és végtelen bősége minden ember számára a lelki újjászületés, a lelki újrakezdés páratlan lehetősége. Bárki részesedhet benne, még a bűn feneketlen mélységébe tántorodott lélek is. ,,Isten senkitől sem tagadja meg irgalmát'' (Napló 72). Jézus így szól erről a Naplóban: ,,Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében'' (Napló 1059). ,,Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket'' (Napló 1448). ,,Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Írd: Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját'' (Napló 1146).
     Már ezen idézetek is világossá teszik: az Isteni Irgalmasság elfogadása hatékonyan formálja át a lelket. ,,Megnyitottam szívemet mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle... A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne... Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak'' (Napló 1520-1521). ,,A legfontosabb a régi ember teljes halála, s új életet kezdeni'' (Napló 1343).
     Aki részesedni kíván az Isteni Irgalmasság kegyelmeiben, annak be kell látnia bűnösségét, meg kell térnie, az irgalmasságot kell gyakorolnia, és a megtérés állapotában kell élnie. (Vö. Lk 6,36; Jak 2,13; DM 78-80) ,,Az irántam való szeretetből fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel. – Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot felebarátaid iránt: első: a cselekedet, második a szó, harmadik az imádság. E három fokozat tartalmazza az irgalmasság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek'' (Napló 742).
     Jézus túláradó irgalmából nem csupán a bűnben élők meríthetnek, de hallatlan lehetőség valamennyi ember számára. Megerősíti a hűségest és gyengét, reményt ad a szenvedőnek és haldoklónak egyaránt. ,,Nagy segítség a haldoklók részére...'' (Napló 833) ,,Ha mások imádkozzák (az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét) egy haldokló mellett, az is elnyeri ugyanezt a bűnbocsánatot. Ha ezt az imát a haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket... (Napló 811).
     Említettük, hogy az Isteni Irgalmasság ajándéka csak akkor gyümölcsözik, ha a befogadó megérti és vállalkozik evangelizációs küldetésére: az irgalmasság gyakorlására cselekedettel, szóval és imádsággal (Vö. Napló 742). Ennek rendkívül lényeges része az Isteni Irgalmasság üzenetének terjesztése, vagyis az apostolkodás, valamint az Istentől távol élő testvéreinkért végzett imádság.
     Jézus különösen jutalmazza az Isteni Irgalmasság üzenetének terjesztését. ,,Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek'' (Napló 1075).
     A bűnben élőkért vállalt áldozat és imádság hatékony és kedves Urunk előtt: ,,Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima – a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.'' (Napló 1397)Irgalmasság órája 001.jpg

Szólj hozzá!

10. Jézust megfosztják ruháitól 

      Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele, és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá!
Van-e szülő, ki többet szenvedett, mint Én, azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen! Rendeltem a szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe, pedig ezért izzadtam vért, ezért koronáztak tövissel. Önként feküdtem Szent Keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen külső alá, szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. És ha szívetekbe térek, vigyázzatok, ne legyen lelketek ruháján semmi szenny, sem szakadás, sem folt. Mert van-e szülő, ki többet szenved gyermeke ruhája megszerzéséért?
Sokan meg sem köszönik ezt illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat mondják csak el, érzés nélkül, oda sem figyelnek, gondolatuk máshol kószál. És így jönnek mindennap, és így megy ez évről évre.kep10.jpg

 

Szólj hozzá!

Gondolatok a böjtről

 passio3.jpg    Az üres edényt meg lehet tölteni. A böjt arra való, hogy üres edénnyé tegyen bennünket, mégpedig olyanná, ami képes Isten kegyelmét befogadni, sőt egyenesen magába szívni, mint a vákuum.
     Jézus kegyetlenül szenved a kereszten. Mel Gibson Passió című filmje a képi megjelenítés eszközével próbálta megközelíteni ezt a szenvedést. De a legcsekélyebb böjt is többet ér a filmnél, mert ekkor nem nézem, hanem magam is elviselem az önmegtartóztatásból eredő kínokat, vagyis azonosulok az agonizáló Krisztussal.
     Nem szabad jóllakni a világgal. A világ jóízű, de túlzott adagban mérgező. A böjt arra is való, hogy megfékezze bennem a világ hatásait, éppen ezért ne csupán a gyomromat böjtöltessem, hanem érzékszerveimet is. Törekedjek a szem böjtjére: nem kell mindent látnom, észrevennem, most a tv-t, számítógépet be sem kapcsolom; aztán a fül böjtjére: ne halljak meg mindent, az Istennek nem tetsző, hamisságok előtt zárjam be fülemet. A szám is vegyen részt a böjtben: a szent negyven nap során csak a legszükségesebbeket mondom ki, vagyis az imádság és a szeretet szavait. Semmi felesleges beszéd.
Fontos az értelem böjtje: nem engedem szertelenül csapongani gondolataimat, inkább azokat tudatosan és kemény önfegyelemmel Istenre irányítom.
     A böjt egyben sorsközösség vállalása az éhezőkkel. Egyszer egy istentagadó ember honlapján egy csontig soványodott, éhező asszony képe volt látható, mellette a gúnyos felirat: Isten szeret téged.
Vagyis, ha Isten létezne és tényleg ő lenne a szeretet, ahogy a keresztények vallják, akkor kielégítené az ember biológiai szükségleteit, és nem hagyná a nyomort.
Csakhogy nem a Mindenható az oka az éhezés világméretű botrányának, hanem a tehetősebb társadalmak közönye. Az emberi szeretetlenség. Ezért a keresztény böjt ne csupán öncélúan magunk felé irányuljon, hanem Isten terve szerint hozzon gyümölcsöt a felebarát számára is.
     Hamvazószerdától feltámadásig – különösen a Nagyhéten – kemény önmegtartóztatással tudjunk lemondani számtalan dologról. Cigarettáról, alkoholról, kávéról, édességről, a vásárolgatásról, szórakozásról, és amit az önmegtagadás által megspóroltam, adományozzuk a nélkülözők megsegítésére.
     Végül ne feledjük, hogy a böjttel fegyelmezett test közelebb áll a feltámadt testhez, mint a jóllakott, ugyanis azt nem csupán az ösztönök-, hanem elsősorban Isten kegyelme vezérli.
     E gondolatokkal kívánok minden Olvasómnak Istennek tetsző, üdvösségünk útját építő, áldott Húsvétot, a Feltámadás lélekújító örömében!

(A bloghoz kissé módosítva, felhasználtam Kovács Kornél üllői plébános írását, mely megjelent a "Laudate Dominum" c. a negyedéves egyházközségi lap, XIII. évfolyam 1. számában)feltamadott_0c.jpg

Szólj hozzá!

A tegnapi kérdésinterjú folytatása XVI. Benedek pápától 2007-ben 

angeles-y-demonios13_2.jpgVannak objektív kritériumai az ördögtől való megszállottságnak?
– Az exorcizmus új szertartáskönyve nagyon jól összefoglalja a megszállottság kritériumait. Számomra, papként, a legnyilvánvalóbb jel az, hogy az illető viszolyog a szent tárgyaktól, pl. a feszülettől, a rózsafüzértől vagy a kereszt jelétől. Isten neve is taszítja – amikor elhangzik, az ilyen ember nagyon ideges lesz. Kevésbé fontos jel, hogy a megszállottak olykor természetfeletti képességekre tesznek szert. Nem tanult idegen nyelveken szólalnak meg. Levitálnak, lebegnek, nem hat rájuk a gravitáció. Néha megmagyarázhatatlan fizikai erőre tesznek szert, és dühöngeni kezdenek. Mindazonáltal egyáltalán nem könnyű megállapítani a megszállottság esetét. Mielőtt valakivel foglalkozni kezdek, általában pszichiáterhez vagy neurológushoz küldöm. Csak akkor kezdem meg a lelki kezelést, ha ezek a szakemberek azt mondják, nem tudnak vele mit kezdeni. Azt szoktam mondani, hogy tíz exorcizmusra jelentkező közül egy az, aki valóban megszállott.

Mi lehet az oka annak, hogy valaki megszállott lesz?
– Nem tudjuk. Azt sem tudjuk, miért lesz az egyik ember rákos beteg, miközben a másik nem. Ezt sem tudjuk megmagyarázni. Csak azt tudjuk, hogy a testi és lelki betegségben jobban megnyilvánul Isten ereje és jósága. Így kell látnunk a megszállottságot.

Hogyan történik az ördögűzés?
– Az Egyház erkölcsi bizonyosságot kíván az ördögűzést végző paptól, hogy valóban megszállottsággal áll szemben. Abszolút bizonyosság azonban nem létezik. Ezért igen fontos, hogy az exorcista az imádság és a böjt embere legyen.

S azután?
– Az exorcizmus fontos, hivatalos imádság, amelyben erőteljesen jelen van az Egyház hatalma. Ez a lényeg. Olykor szenteltvizet vagy tömjént használunk, és a pap mindig feszületet tart a kezében. A pap mellett másoknak is jelen kell lenniük, mert megesik, hogy a megszállott személy erőszakosan kezd viselkedni. Az embert egészen megváltoztathatja a gonosz kiűzése. Más ember lesz belőle. A szertartás közben, Isten jelenléte és az emberek közös imája hatására a gonosz lélek megnyilvánul. Sokszor dühöngeni kezd, mert tudja, hogy valamilyen módon vereséget szenvedett. A megszállott személy hangja ilyenkor elváltozik, nagyon kellemetlenné válik.

Félelmetessé is?
– Egyáltalán nem. A megszállottat ilyenkor csak szánni tudom, mert szenved, és az ember látja, hogy szenved. Ugyanakkor öröm tudni, hogy az exorcizmus megszabadítja ettől a szenvedéstől. Minden exorcizmus elején a Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket hívjuk segítségül. Azután szentírási szakaszokat olvasunk fel, majd egyfajta párbeszéd kezdődik az exorcista és a megszállott személy között. Az exorcista megkérdezi a gonosz lélek nevét. Ez mindig nehéz pillanat. A gonosz sohasem akarja kiadni magát. Sokszor hazudik.

Miért nem akarja elárulni a nevét?
– Mert a név felfedi a személyt. Franz Rosenzweig mondta egyszer, hogy a név nem csupán „hang és füst”, mint Goethe vélte, hanem „szó és tűz”. Jézus neve azt jelenti: „Isten megszabadít”. Izsák, Jákob – ezek a nevek mind jelentenek valamit. A név mindig felfedi a viselőjét. Amikor kimondom a nevemet, azzal azt is mondom: itt vagyok. A gonosz lelkek sohasem akarják megmondani a nevüket.

És miután megmondta?
– A végén a pap azt mondja a gonosz léleknek: „Távozz! Tűnj el!” A gonosz lélek erre általában azt feleli: „Nem akarok.” Dacol, ellenkezik. Olykor azt mondja: „Nincs hatalmad fölöttem. Nekem te nem vagy semmi.” De egy idő után gyengül az ellenállása. Ez akkor szokott történni, amikor a Szűzanyát hívjuk segítségül, ő nagyon fontos ebben. Õt egyetlen gonosz lélek sem meri szidalmazni az exorcizmus folyamán. Soha.

Máriát jobban tiszteli, mint magát Istent?
– Úgy tűnik. Rajta kívül azonban korlátlanul szitkokat szór a papokra, a jelenlévőkre, a püspökökre, még Jézus Krisztusra is. De a Szűzanyára soha. Ez rejtély.

S azután?
– Az exorcizmus legfeljebb egy órán át tarthat, és imádsággal fejeződik be. Nem tanácsos tovább tartani, mert nehéz küzdelem, ami nagy feszültséggel jár mind a jelenlévők, mind pedig a megszállottságtól szabaduló számára. Az exorcizmus végeztével mindenki hihetetlen felszabadultságot él át. Mintha újból lélegzethez jutnánk. De sokszor újabb exorcizmusra van szükség. Tudok olyan esetekről, amikor több alkalom kellett ahhoz, hogy az illető valóban szabadon kezdhessen új életet. Azt szokták mondani, olyan érzés, mintha újjászülettek volna.

Oly sok rosszat tapasztalunk a világban: háborúk, vérengzések, zsarnokok, gyilkosok. Nem különös, hogy a gonosz eközben nyomorult, magányos embereket kerít hatalmába? Nem dolgozhatna „hatékonyabban”? Nincs elég dolga e nélkül is?
– Ez valóban megmagyarázhatatlan. Úgy gondolom, a megszállottság esetei a csodák ellentét-párjai. A csodákat sem tudjuk megmagyarázni, de találkozunk velük. A gonosz mindenhol jelen van, ahol bármi rossz történik, a természet törvényein belül is. Ahol valaki azt mondja: nem fogadom el a szeretetet, testvéreim szeretetét, Isten szeretetét. És jelen van minden mészárlásban, minden gyilkosságban, minden katasztrófában, minden koncentrációs táborban, minden rosszban. Olykor, különös módon, megmutatja magát, a megszállottság eseteiben is. De sokkal veszélyesebb, amikor nem mutatkozik, amikor nem lehet vele exorcizmus keretében leszámolni. Ez biztos.

Magyar Kurír – A beszélgetés a Die Welt 2005. december 2-i számában jelent meg. Az interneten angolul megtalálható itt.

Szólj hozzá!

30.
március

NAGYHÉTFŐ

tibor.  |  Szólj hozzá!
Jn 12,1-11
    Jeruzsálembe történt ünnepélyes bevonulását idézzük a virágvasárnapi barkaszenteléssel és körmenettel (fordított esemény-sorrendben ugyan). Ma, Nagyhétfőn, a bethániai vacsoráról emlékezünk. 
   Lázárék (Márta és Mária) vacsorájára, amit Jézus tiszteletére rendeztek Lázár feltámasztásának örömére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült  Jézussal a vendégek között.Senki sem sejtette, hogy ez az örömünnep az Úr szívében már szomorú búcsúzás. Márta szolgál… Mária pedig miközben hallgatja Jézust, közben igen drága nárdusz-olajjal keni meg az Úr lábát. A ház megtelik a kenet illatával. Hajával törölgeti Jézus lábát. Semmi sem drága neki, mert nagyon szereti Jézust.
   Júdás bosszankodik a pazarlás láttán és szóvá is teszi, hogy 300 dénárt érő olaj árán, mennyi szegényt lehetett volna megsegíteni! Jézus értékeli a helyzetet: Júdást rendreutasítja, hogy szegények mindig lesznek veletek!
   Tekintve, hogy a zsidók közül sokan látogatták Lázárt – hogy lássák, akit Jézus föltámasztott a halálból –, így a főpapok azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert bizonysága volt azoknak, akik hittek Jézusban.
  

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság nagy megnyilvánulása
 
     Fausztina nővér Isten legfőbb tulajdonságának az irgalmasságot tartja (Napló 301). Az irgalmasságot pedig a szeretet virágának (Napló 651) nevezi. Számára minden Isten irgalmáról beszél. Az Isteni Irgalmasság kultusza a vallásos élet megújítására törekszik az Egyházban. Ezért időszerű, és evangelizációs jelentősége világméretű.
Jézus szándéka vigasztaló. A világ teljes megújulását akarja elérni. ,,Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani'' (Napló 1588). Jézus hozzáfűzi: ,,A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm'' (Napló 1588). Úgy tűnik, az újraevangelizálásnak olyan eszközéről és lehetőségéről van szó, amelyet alaposan megismerni, az evangelizációs munkában kellően hasznosítani jól felfogott érdekünk, mert sokakat visszavezethet Jézushoz.
     Az Isteni Irgalmasság üzenete utolsó esély (Napló 998), a végső idők jele (Napló 848), biztos lehetőség, de utolsó mentőöv (Napló 687), ami a világnak adatik. ,,Sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától'' (Napló 639). Boldog Faustyna Kowalska Naplójának tanítása szerint az Isteni Irgalmasság üzenete "új fény lesz az Egyház számára'' (Napló 378). {Szeretetláng Lelki Naplóból: "Én fénycsóvát adok a kezedbe." (I/37) "Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény." (I/58) "A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok." (I/89) "/A sátán/ érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt. Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is." (II/18) "A szenvedések által  kisajtolt  olajcseppek  a lelkek  üres  mécsesébe  hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat." (II/23-24) "A csodálatos lelki erő, melyet ez idő alatt felélesztetett bennem, izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény után." (II/75)  "/A haldokló ember/ Szeretetlángom szelíd fényét fogja érezni, s ez mérhetetlen bűnbánatot kelt lelkében, s ez által megmenekül az örök kárhozattól." (III/216)} A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben tehát új fény tűnik fel az Egyház egén: az Isteni Irgalmasság üzenete, annak teljesebb megértése s a belőle fakadó lelki gyümölcsök.
     Jézus tanítása az ő irgalmáról az egész világot megszólítja, de elsősorban az elhatalmasodó bűn áldozatait hívja megtérésre. Mint említettük, utolsó esélyként és mint mentőövet kapja az emberiség. ,,Egy utolsó esélyt adok az emberiségnek – és ez az irgalmamhoz való menekülés'' (Napló 998). ,,A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani,
mint az utolsó mentőövet'' (Napló 687). ,,Ez a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet'' (Napló 848).

Szólj hozzá!

 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

      Van-e Nálamnál elhagyottabb, megvetettebb, akit jobban elfelednek, mint Engem? Ha tudnátok, mennyire sóvárgok utánatok! Folytonos egyedüllétemben sok szeretettel és türelemmel szólítgatlak benneteket, és ti úgy tesztek, mintha Én érzés nélküli személy lennék...
Járok utcáról utcára, házról házra, faluból városba, hideg télben, tikkasztó nyárban, süvítő szélben, zuhogó esőben. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábaim összerepedeztek az utánatok való sok gyaloglástól. Kezem állandó segélykérésre kinyújtva.
Szeressetek Engem, s vegyétek fontolóra mindazt, amit értetek tettem! Ó, ti balgák! Minden perc elmúlik, de a Rám fordított idő, mely végtelen értékű, nem vész el soha, hanem egybeolvad az örökkévalósággal.keresztut_03.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

1_32_1.jpg

 

Szólj hozzá!

A pokol nem hely, hanem állapot

angeles-y-demonios13_2.jpgA gonosz lelkekről és az ördögűzésről beszél Pedro Barrajon exorcista pap, a római Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum antropológia professzora, a pápa tanítását terjesztő Legio Christi közösség tagja.

XVI. Benedek pápa röviddel megválasztása után exorcistákkal – ördögűzést végző papokkal – találkozott.

– Tekinthetjük ezt jelzésnek?
– Nem, az csupán az olaszországi exorcisták szokásos találkozója volt. A Katolikus Egyháznak a gonoszra vonatkozó tanítása nem változott az évszázadok folyamán.

Mi ez a tanítás?
– A tanítás alapja a Szentírás, amely szerint Isten teremtett minden élőlényt: az embert éppúgy, mint a tisztán szellemi lényeket, vagyis az angyalokat és a gonosz lelkeket.

A gonosz lelkeket is Isten teremtette?
– Õ teremtett mindent. A keresztény hagyomány szerint a sátán és a gonosz lelkek bukott angyalok. Olyan angyalok, akik a teremtés kezdetén fellázadtak Isten ellen.

Hogyan engedhette meg Isten a rosszat?
– A szabadságunk miatt! A rossz lehetősége a szabadság ajándékával függ össze. Isten szabadnak teremtette az embert. Amikor döntött, hogy megtiltsa a rosszat vagy megadja a szabadságot, Isten a szabadság mellett döntött. Ha nem dönthetnénk jó és rossz között, nem volnánk szabadok. Ez azt jelenti, hogy Isten szemében többet számít a szabadság, mint az összes bűnünk. Az állatok nem gonoszak – de nem is szabadok. Isten a szabadság ajándékával az állatok fölé emelt minket.

Hogyan kell elképzelnünk a tisztán szellemi lényeket?
– Van akaratuk és értelmük. De nincsenek érzékeik. Nincs testük. Csak az embereknek és az állatoknak van testük.

A keresztény hit szerint Isten személy. A sátán és a gonosz lelkek is személyek?
– Karl Barth svájci teológus megfogalmazásában a sátán személytelen személy. Mit érthetünk a személy alatt? Szellemi természetű, akarattal és értelemmel rendelkező lényt, akinek értelme az igazságot kutatja, akarata pedig a jóra törekszik. Ezzel szemben bár a gonosz léleknek is van értelme és akarata, de akarata rosszra törekszik, értelme pedig a nem-igazat kutatja. Ilyen értelemben, mondja Karl Barth, a sátán személytelen személy, maga a „nemlét”.

Van arca?
– Nincs. De Isten megengedheti, hogy az angyalok és a gonosz lelkek testi formában is megjelenjenek. Így jelenhettek meg angyalok, és így közvetíthettek üzeneteket az embereknek. De Isten a gonosz lelkeknek is megengedheti, hogy testi alakot öltsenek, és így jelenjenek meg embereknek vagy állatoknak – ám ez a lényüket nem érinti. Felvehetnek valamilyen testi formát, de az nem a sajátjuk.

Van szaguk?
– Egyes szentek, mint pl. Avilai Szent Teréz, állítólag érezték a gonosz szagát. Szent Teréz azt mondta, a sátán bűzlik.

Kénes szaga van?
– Egyes szentek szerint igen. De inkább valami undorító bűz jellemzi őket.

Hol laknak a gonosz lelkek? A pokolban?
– Igen. A pokol nekik készült, nem az embereknek.

Tehát a pokol is teremtett valóság?
– Igen. Az angyalok is teremtmények, a bukott angyalok is, a pokol is. Nem magától lett. A pokol nem hely, hanem állapot. Az az állapot, amelyben az Istent gyűlölő gonosz lelkek élnek. A szeretet tagadásának állapota. Isten a szeretet. A pokol a szeretet ellentéte, a gyűlölet. A pokol nem más, mint ezeknek a lelkeknek az állapota. A pokol az örök gyűlölet állapota. Isten szeretetének örökre szóló visszautasítása.

(folytatás köv.!) Magyar Kurír – A beszélgetés a Die Welt 2005. december 2-i számában jelent meg. Az interneten angolul megtalálható itt. 

Szólj hozzá!

     Hallgatom a Mária Rádiót. Egyszer csak elhangzik: "Mária Rádió ökumenikus imája, a világbékéért!" A szándék és az ima is szép, ámde háromszoros hiányosságot ébresztett bennem! – Békét kérni Istentől, Mária a Béke Királynője említése nélkül? – Mária Rádió, Mária nélkül? – És jaj, talán már meg is fogalmazódott az új "ökumenikus jelmondat": "Mária nélkül Jézusért!" ???maria_radio_9f.jpg
     Már  hallom is a választ, "ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük! (Mt 18,20) – Így igaz és így is történt –, amikor az Úr feltámadása után az Apostolok összegyűltek és "Máriával egy szívvel lélekkel imádkozva" (Apcsel 1,14) megszületett az Egyház! Ez a követendő példa számunkra – mégpedig annak tudatában –, hogy ahol Jézus van, ott van Édesanyja is! Világosan beszél a klasszikus: "Úrnő, te oly nagy és hatalmas vagy, hogy aki kegyelmet kér s nem hozzád folyamodik, szárny nélkül akar repülni”. (Divina Commedia, Paradicsom XXXIII, 13–15. »Donna, se' tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non ricorre, / sua disianza vuol volar sanz'ali« ) A hőn óhajtott békét – mi is, ma is – nyilvánvalóan eredményesebben kérhetjük az Istenanyát nem kizárva, mivel ő a Béke Királynője, aki a világra szülte a Béke Királyát, Jézus Krisztust! Ha a "máriás szemlélet" nem egyeztethető össze más felekezetek "bölcseleté-vel",  akkor nem a Máriának ajánlott rádióban kell együttműködni velük! Nekik ugyanis súlyos feledékenység róható fel mrmartin_luther.jpga Názáreti Szűz kiváltságos szerepét illetően, hiszen Luther Márton még ezt írta: „Amikor maga az Isten nevezi Máriát anyjának /.../ Senki sem mondhat Róla vagy Neki ennél nagyobbat, mégha annyi nyelve volna is mint ahány a fűszál, ahány csillag az égen, vagy a tenger homokja. A mi szívünknek is el kell gondolkodnia azon, hogy mit jelent Isten Anyjának lenni.” (M. Luther: Das Magnifikat. Vorlesung über das 1. Johan-nesbrief, Calwer Luther Ausgabe 9, München und Hamburg, 1968)
     Korunk kereszténysége a Szent Szüzet a "Béke Királynőjeként" ismeri. Ez nem csak névleges titulus, hiszen ezt nyomatékosítják a nyolc esztendős Boldog fatimai Jácinta Szentlélektől ihletett szavai is, melyet a keresztény világnak – a saját érdekében –, végre komolyan kéne vennie. mrboldogjacintamartooffatima.jpgKórházba menetele előtt, így szól Lúciához: „Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek Őáltala kell kérniük ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt Égi Anyánk Szívét is tiszteljük. A békét Égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, mely a szívemben ég, mellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (Fatimáról beszél Lúcia nővér  2002, Fatima, III. kiadás, 127-128. o.)
     Most, amikor a közvetlen közelünkben is háború folyik, éhínség fenyeget több népet és az Antikrisztus szövetségesei tocsognak a keresztény vérben, ideje lenne elgondolkodni a kis Jácinta ihletett szavain: "kihez forduljunk Uram?" (Jn 6,68)
     Ne kérdezzen rá senki, hogy "akkor mi lenne a helyes ima?" Mert mi más lehetne a leghatékonyabb, legalkalmasabb a béke kiesdésére Istentől, mint az Angyali Üdvözlet, amely a világra hívta a Béke Királyát, Jézus Krisztust! Ennek szavait a Szentlélek adta az Angyal ajkára, várva a názáreti Szűz válaszát!
Mária "igenjének" üdvtörténeti nagyságrendjét, szentek sokasága dicsőítette, sőt még az Úr által kényszerített ördögök is!
mrgrlouismariegrignon.jpg     "Ezen ima hatékonyságáról, tanúskodik az Evangélium!" (vö. Grignon L. - P. Fenyvesi: SZENTOLVASÓ, Stephaneum, 1944, 129. o.)

     "Az Üdvözlégy, szivárvány az égen, a Legszentebb Szentháromság békeüzenete, a szelídség és a kegyelem jele, amit a föld fölé maga az Isten ragyogtatott." (uo. 45-46. o.)
     A fentiek igazát támasztja alá Francesco Bamonte, Róma vezető ördögűzője is könyvében, aki papírra vetette a gonosz lélek néhány mrsadsufferingdevil.JPGkényszeredett megnyilvánulását: "Nem tudjátok, vagy tudjátok, de nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok: Má..ár..i..a (rettenetes erőfeszítés árán tudja kimondani ezt a nevet) Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni az egész világot. Egyedül az Ő Szeplőtelen Szíve." (F. BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS 2014. 117. o)
     Amiként a Fatimai Szűzanya megmondta, "végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog!" (Fatimáról beszél Lúcia nővér, 4. kiadás, Fatima 2006, 204. o.) 

Szólj hozzá!

 A Napló és történetének bemutatása

     Mint említettük, Fausztina nővér halála előtt négy évvel kapott parancsot napló vezetésére, élményeinek leírására. A terjedelmes mű (a magyar változat a kísérő tanulmányokkal és a mutatókkal együtt 528 oldal) bemutatja Fausztina nővér lelkiségét és az Isteni Irgalmasság üzenetét.

     ,,Az Isteni Irgalmasság ügyében -- mint oly sok másban -- Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa volt a Gondviselés embere. Wojtyla még krakkói segédpüspök korában felkereste A. Ottaviani bíborost (1963), és előterjesztette a Naplóval s tartalmával kapcsolatos terveit. A kardinális biztató szavakkal bocsátotta el a jövendőbeli pápát: 'Siessen, mielőtt a tanúk meghalnak.' Karol Wojtyla a későbbi évtizedekben -- mint Krakkó érseke (1964), bíborosa (1967), majd Szent Péter utódja (1978) -- újabb és újabb módon támogatta az Isteni Irgalmasság ügyét. Megindította a boldoggá avatást bevezető információs eljárást (1965), ehhez megjelentették a Napló kritikai kiadását (1981), Róma püspökeként kiadta a Dives in misericordia kezdetű enciklikát (1980), 1993. ápr. 18-án, húsvét második vasárnapján boldoggá avatta Fausztina nővért, 1997-ben pedig elzarándokolt a nővér sírjához. (Fausztina nővér holttestét a boldoggá avatás kapcsán 1966. nov. 25-én exhumálták, és a kolostor kápolnájában -- Kraków Lagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3/9. -- helyezték örök nyugalomra. A hamvak a boldoggá avatás után a fali sírfülkéből átkerültek az Irgalmas Jézus oltára alá.) Érthető, hogy ezen lépések után világhódító útjára indult az Isteni Irgalmasság üzenete. Ennek hathatós eszköze a Napló, amely a magyarországi kiadással az angol, a német, az olasz, a francia, a spanyol, a portugál, az orosz, a portugál (brazil), a szlovák, a cseh és a vietnami után immár a tizenkettedik idegen nyelven jelenik meg.

     Eddig azonban hosszú utat tett meg a Fausztina nővér nevéhez fűződő üzenet. Valóságos keresztutat kellett bejárnia.

     A. M. Deskur bíboros bevezetőjéből és a Jegyzetek 154. pontjából (Napló 474. o.) megtudjuk, hogy az Isteni Irgalmasság ügyét 1959. március 6-án a Szent Offícium Indexre tette, vagyis megtiltotta a kultusz terjesztését, s maga Sopocko professzor is szigorú figyelmeztetést kapott. A templomokból kikerültek az Irgalmas Jézus-képek. Egyedül a krakkói kolostor híres festménye (Adolf Hyla) maradt eredeti helyén. A Szent Offícium lépésének komoly okai voltak. A hivatalos vizsgálatot megelőzően ugyanis ellenőrizetlen és rossz fordításokban kezdték terjeszteni a Napló egyes részeit. Az intézmény a tilalommal elejét vette a zűrzavarnak, s amikor elérkezett a Gondviselés által kijelölt idő, elkezdődhetett a teljes körű és hivatalos vizsgálat.

     A tilalmat 1978. június 30-án oldotta fel a Hittani Kongregáció. Az eseményeket a háttérből Karol Wojtyla szorgalmazta. Sopocko atya nem érhette meg a sikert, mert 1975. febr. 15-én meghalt Bialystokban.

     Miközben folyt a munka az Isteni Irgalmasság ügyében, Krakkóban megkezdődött Fausztina nővér személyével kapcsolatban az 1965. okt. 7-től 1967. szept. 20-ig tartó ún. információs, ezt követően pedig a boldoggá avatási eljárás, amely 1993. április 18-án a boldoggá avatással, majd 2000 húsvétjának második vasárnapján Fausztina nővér szentté avatásával ért véget.

     Beteljesedtek tehát Fausztina nővér szavai. Elérkezett az idő, hogy a világ megismerje Isten Irgalmasságának minden embert megszólító üzenetét. A Napló egyházi jóváhagyással kerül világszerte az emberek kezébe, imádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, kilencedét.

Az Isteni Irgalmasság ünnepét 2000. április 30-án II. János Pál pápa ünnepélyesen kihirdette.

     F. Macharski bíboros 1996. febr. 22-én Isten Irgalmasságának Apostola néven világméretű mozgalmat indított. Új bazilika is épül Krakkóban az Irgalmasság Anyja Nővérei Kongregációjának területén. Alapkövét, amely a Golgota-hegyéről származik, II. János Pál pápa 1997. jún. 7-én Krakkóban ünnepélyesen megáldotta. -- Mindez természetesen nem csupán a Kongregációnak, de az egész világegyháznak s benne hazánk hívő népének is nagy öröm és lehetőség. A teljes kézirat Magyarországon is elérhetővé vált, egyházi jóváhagyással.

Szólj hozzá!

8. Jézus megvigasztalja a síró asszonyokat 

      Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Ezt kérem tőletek. A bűnbánat szava az, mely felhallatszik mennyei Atyám trónja elé, és ez az a szó, mely visszatartja tőletek Atyám büntető kezét. Ezen szavaim már elhangzottak akkor is, amikor a keresztemet vállamon vittem, és a jámbor asszonyok rajtam siránkoztak inkább, mint saját bűneik felett. Újra kérlek benneteket, jámbor lelkek: Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Mások helyett is!
Minden szenvedést megízleltem, és a bennetek való reménnyel mentem a szenvedés útjára. Láttam a sok hűtlenséget, de vele szemben együttérzésteket is. Ez az, amely irgalmasságra késztetett és késztet most is. Tudod, ugye, ha csak egy igazat találnék is, megkegyelmeznék a sokaság megbántásaiért!jbloch-gethsemane-dia_1805.jpg

Szólj hozzá!

Engesztelő imacsoportunk a Szeplőtelen Fogantatás nevet választotta és ezért nekünk Lourdes a legfontosabb zarándokhelyünk. Szent Bernadette pedig a legkedvesebb szentünk, akinek gyakran kérjük közbenjárását.

ahol_bernadettet_kereszteltek.JPG     Kis imacsoportunkkal elhatároztuk, hogy a jelenések 150-ik évfordulójára hálából elutazunk Lourdes-ba, Balázs Gergely atya papi közreműködésével. Egy szerzetesház fogadott be minket (Segítő nővérek közössége), közel Bernadette keresztelési templomához, ahol szinte mindenkinek külön szobája volt. A ház földszintjén szép, egyszerű, meghitt kápolna – a nagy konyhában főzhettünk, melyhez egy nagy ebédlő tartozott.
A hatalmas kertben és a barátságos miliőben otthon éreztük magunkat. Szállásunkért alig kellett valamit fizetni.
A vendégház egyszerűsége illett Bernadette szerény személyéhez.

     Napi misénk az atya jóvoltából megvolt, elmélkedéseink és napi programjaink is – csodálatosan éreztük magunkat.

     Készülődtünk a fürdésre. Lourdes-ban gyönyörűek az esti körmenetek, mélyek a szentmisék, a barlang előtti imádságról alig akar eljönni az ember.
     Megrázó a hegyen lévő keresztút, embernagyságú szobrokkal…,de a legmeghatározóbb és legmélyebb élmény: a fürdés.
     Nem egyszer voltam Lourdes-ban, Isten csodálatos ajándékaként szinte mindig majdnem ingyen kaptunk szállást. Minden alkalommal át kellett gondolnom életemet a fürdés előtt. Már első alkalommal rájöttem, hogy ha meg akarok fürdeni, először bűnbánatot kell tartanom. Ehhez meggyóntam, végigjártam a keresztutat családdal, vagy testvérekkel és felvittem bűneimet a kereszt lábához.
Ilyen lélekkel ültem be a padba a rengeteg zarándok közé.

     Ezen a csoportos zarándoklaton soha nem érzett módon rohant rám ott a padon – a fürdésre várva – a bűnbánat. Mindenkit megkértem, tartsanak nagyon mély bűnbánatot. Nehezen tudom szavakba foglalni érzéseimet. Amikor bekerültem közvetlenül a fürdés folyosójára, nagy erővel éreztem Jézus jelenlétét. Nem bírtam visszatartani könnyeimet és utólag magam sem értem, miért a keleti rítus szerinti szavak törtek fel belőlem:
"Jézus Krisztus Isten Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!" Ezt ismételtem egészen végig, a medence szélén állva is, magyarul. Elárasztott az Örökkévalóságból kiáradó fénysugár és már csak a keleti bűnbánati ima után imádkoztam el az Üdvözlégyet. Mindvégig hullottak a könnyeim. Jézus irgalmasságát éreztem, hogy megbocsát nekem, újra és újra ismétlődő hibáim ellenére is végtelenül szeret.

     Ilyen felszabadító és boldog érzéssel estem oda a barlangnál a Szent Szűz lábai elé és semmi mást nem voltam képes imádkozni, mint a hála, a köszönet szavait.

     A fürdés: Jézusban való fürdés - lemossa bűneinket és ennek kegyelmét éltem meg akkor.
     Dicsőség érte Istennek és hála a Szent Szűznek, Aki Lourdes-ban megadta nekünk ezt a hatalmas lehetőséget.

/Horváth Mária/lourdes_procissao_velas.jpg

Szólj hozzá!

Porzia Quagliarella: Hogyan védekezzünk a sátánista marketing ellen?

"A sátánizmus ma a fogyasztói társadalomba illeszkedik, az anyagi javakhoz kötődik, a fékevesztett, visszataszító módon megélt szexualitás, pénzsóvárság, hatalommal való visszaélés jellemzi és ehhez létezik egy sátánista marketing."

     2014. Május 5 és 10. között zajlott az Ördögűzés és felszabadító ima elnevezésű képzés, melyet a római Regina Apostolorum Pápai Egyetemen és a bolognai Veritatis Splendor Intézetben rendeztek meg. 
Öt kontinens harminchárom országából mintegy kétszázan vettek részt a megbeszéléseken, amelyeknek központi témája az exorcizmus volt. A résztvevők között voltak papok, pszichológusok, pszichiáterek, hitoktatók, tanárok, ügyvédek is. A cél nem az volt, hogy ördögűzőket képezzenek, hanem hogy szembenézzek ezzel a témával, segítséget kapjanak a pasztorációhoz, az okkultizmus, sátánizmus bűvkörébe került fiatalok és családjaik támogatásához.
prof_porzia_quagliarella.JPG     Prof. Porzia Quagliarella pszichológus és teológusnő – aki a képzés egyik előadó-ja volt – a SIR hírügynökség kérdésére hangsúlyozta, hogy komolyan kell venni a sátán jelenlétét a világban. „Amikor döntést kell hoznunk az életünkben, gondoljunk mindig a sátán kacajára” – figyelmeztet.
     Nem szeretünk a sátánról beszélni, de amikor a gonosz megérinti az ember életét, akkor bizony jól teszi, ha elgondolkodik róla. Sajnos manapság inkább gúnyt űznek ebből a kérdésből, középkorinak, divatjamúlt témának tartják. Pedig VI. Pál egyszer azt mondta: aki elutasítja a gonosz, a sátán jelenlétét, az nem olvasta a Szentírást.
     Quagliarella emlékeztetett rá, hogy a sátánizmus már nem olyan, mint XIV. Lajos korában, amikor először fogták perbe azokat, akik fekete miséket mutattak be, megszentségtelenítették a Szentostyát. A sátánizmus ma a fogyasztói társadalomba illeszkedik, az anyagi javakhoz kötődik, melyet a fékevesztett, visszataszító módon megélt szexualitás, a pénzsóvárság és a hatalommal való visszaélés jellemez. Ehhez pedig, létezik egy sátánista marketing. 
     Olyan időben élünk, amelyben nincs szilárd, a társadalom által tisztelt értékrend. Minden gyorsan zajlik, az emberek minden pillanatban új és új helyzetekbe kerülnek. A gonosz lassan, kifinomultan szállja meg az embert: a felesleges szükségleteiket vágyakká alakítja, és a különlegesen törékeny emberekben ezek a vágyak lassan megszállottsággá válnak. A sátánizmus legfőbb áldozatai a fiatalok. Gyakran éppen azok, akiknek jóságos, engedékeny szüleik vannak és nem tanulják meg elviselni a frusztrációt. Egy szörnyű játszma ez: ha félek valamitől, akkor vagy megpróbálok szembenézni vele, behatárolni amitől is félek, vagy pedig az erősek oldalára állok, mert akkor nem kell félnem, hisz én is közéjük tartozom. 
     A teológus-pszichológus hangsúlyozza, hogy a sátán soha nem tudja teljes egészében hatalma alá keríteni az embert, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Mindenkiben van egy egészséges rész, amelyre építhetünk. Mindennap próbatételnek vagyunk kitéve: személyiségünk sokféle részből tevődik össze, és ezt a gonosz perverz módon kihasználja. Ha nincs határozott spirituális tér az életünkben, a spiritualitás lassan eltűnik a hétköznapjainkból, és akkor csak a saját érzékeinkre hallgatunk. Hiányoznak a (lelki példát adó) közösségek, amelyhez viszonyíthatjuk magunkat, hiányoznak a testvéri kapcsolatok. Sajnos sokszor meglévő közösségeink is csak olyanok, mint egy színház, ahol saját éretlen személyiségünk szerepel. Pedig ha nincs mibe kapaszkodnunk, törékennyé válunk, elsodródunk.
      Nem vagyunk képesek teljes mértékben megismerni a gonosz cselekvésmódját, aki az emberi pszichén keresztül rombolja az embert, beköltözik gondolataiba, érzéseibe. Quagliarella Szent II. János Pált idézi, aki azt mondta, hogy a gonoszság titka nem érthető meg a Húsvét, a Megváltás misztériuma nélkül. Fontos, hogy az ember ismerje meg magát, önmaga árnyoldalait is és fontos, hogy gyengeségét a napvilágra hozza, Krisztus világosságába helyezze.

Forrás: Magyar Kurír nyomán - teljes cikk itt! shoping_horz.jpg

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!

Az ukrán fennhatóság alatt álló KÁRPÁTALJÁN nagyon kritikus a helyzet. Ha élelmiszert lehet is kapni a boltban, a piacon, az áruk egyre magasabb, miközben a fizetőeszköz értéke tizede az eredetinek! A legminimálisabb közüzemi díjakat sem tudják kifizetni, hiszen legfeljebb 1 euro (300 ft) jut naponta étkezésre, rezsire.

Ha bárkinek módjában áll segíteni, javaslom az adományt a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványon keresztül való eljuttatását: http://www.ferences.hu/segit.php  (A megnyíló felület bal oldalán olvasható "Hogyan segíthet?"-re kell kattintani információért!)
Az ide utalt pénzek 100%-ban eljutnak a rászorulókhoz!
Többen ajánlottak fel élelmiszer segítséget. Ám ennek a bevitele rettentő hosszadalmas és bonyolult, így az nem igazán működő segítség most.

A Katolikus Karitász továbbra is várja az adományokat az erre a célra elkülönített 12011148-00124534-00800007-es bankszámlaszámra (Kárpátalja megjelöléssel), a 1356-os adományvonal tárcsázásával pedig (Magyarországról) mindenki hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá az akcióhoz.

Köszönet minden együttérzésért, az imákért is!karpat-uj.jpg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 5
 
     Boldog Faustyna Kowalska életének harmadik jellemző vonása a mélységes misztikum. Jézus rendszeres megjelenései során magyarázza meg Fausztina nővérnek az Isteni Irgalmasság célját és kincseit. Az iménti idézetek, de a több mint félezer oldalas Naplónak csaknem minden sora erről tanúskodik.
     Fausztina nővér utolsó hónapjai is nagy szenvedések jegyében múltak el. A betegápoló nővér beszámolója szerint ,,Fausztina nővér életének vége nagyon épületes. Állandóan szeretetreméltó és türelmes volt, semmit sem kívánt.'' Amikor megkérdezték tőle, szenved-e nagyon, így válaszolt: ,,Igen, de ez rendben van.'' Október 5-én utoljára meggyónt J. Andrasz atyánál. Halála közeledtével fájdalmai tetőfokra hágtak, s elköltözése előtt néhány órával fájdalomcsillapító injekciót kért, de végül is nem fogadta el. Este kilenc óra tájban nővértársainak és lelkiatyjának jelenlétében elmondta a haldoklók imáját. Halála pillanatáig tudatának teljes birtokában maradt. Háromnegyed 11-kor utolsó pillantást vetett Krisztus és az ő Édesanyjának képére, s csendben, félelem nélkül elhunyt.'' (Vö. Isten Irgalmának hírnöke, Isten Szolgálója, Fausztina nővér. Backi Vinogradi é.n. 105-108. o.)
     Fausztina nővért zavarta, hogy ápolásra szorul. Talán vigasztalásul mondta néhányszor elöljárójának: ,,Meglátja, elöljáró Anya, hogy a Kongregációnak sok öröme lesz miattam.''
     Profetikus szavak voltak ezek a kijelentések. 1938-ban még nem tudtak mit kezdeni sem a Napló tartalmával, sem a beszélgetések során elhangzott kijelentésekkel. Akik ismerték Fausztina nővért, vegyesen ítélték meg személyét és rendkívüli dolgait. Az Isten azonban igazolta őt. Ma már egyértelmű, és ezt a legmagasabb egyházi vezetők is tanúsítják, a Fausztina nővér által kapott üzenet Istentől származik.
     A háború rövid időre látszólag feledtette a krakkói zárda misztikusát. Lengyelország sorsának alakulása azonban a II. világháború idején ráterelte a rendtársak figyelmét Fausztina nővér jövendöléseire. A kolostor lakói ugyanis felismerték, hogy sorra megvalósulnak hazájukban azon események, amelyekről misztikus testvérük beszélt nekik.  

Szólj hozzá!

7. Jézus másodszor esik el a kereszttel

      Régen, mikor még nem gondoltál olyan sokat Reám, Én akkor is melletted voltam, hogy az élet jeges és síkos útján megvédjelek az esésektől. Ugye, akkor nem hitted el, hogy Én tartalak vissza a tengernyi eséstől? Pedig ez így volt, mert Én különösen vigyáztam minden lépésedre!... Az Én szeretetem mindenható. Éld bele magad a nagy csodába, hogy Én állandóan rendelkezésetekre állok. Nálam nem kell sorba állni, sem időt, sem helyet kijelölni. Mindenkor, mindenhol jelen vagyok. Ha hívtok, fülem máris szíveteken van, figyel rátok, simogatok, gyógyítok... Miért gondolod, hogy egyedül vagy? Hiszen téged Én vezetlek. Ne félj! Nem engedlek el. Gyere, menjünk együtt!keresztut_01.jpg

 

Szólj hozzá!

Egy igaz történet

     Majdnem harminc évvel ezelőtt történt – írja egy kedves olvasóm.
Férjemmel és kamasz fiammal zarándokútra készültünk, hogy hálát adhassunk a Szűzanyának, amiért megmentette kislányom életét.
Addig, nem volt pénzünk utazásokra, súlyos hiányosságaink voltak, de amikor egy kevéske örökséget kaptam, azonnal erre a szándékra akartuk elkölteni.
Kicsi lányunkat nagyszülőknél kellett hagynunk, túl kockázatos lett volna vonattal végighurcolni őt a hosszú úton.
Bernadette001.jpg     Szent Bernadette és a jelenések története, lánykoromtól fogva mélyen érintett.
Kislányom születése orvosi szemmel tekintve is csoda volt, s mivel a Szűzanyára bíztam őt, kérve védelmét, segítségét megmentéséért, ezért hálámat ezzel az úttal akartam kifejezni.
     Lourdes-ba érkezve megérintett bennünket a béke légköre.
Hatalmas tömeg hullámzott mindenütt, három nap volt hátra Nagyboldogasszony ünnepéig.
Nem foglaltunk előre szállást, mert arra gondoltunk, biztosan kapunk helyet.  Azonban minden hotel, panzió ajtaján ki volt téve a "COMPLET" tábla. Telve volt Lourdes, drága szállodára pedig nem volt pénzünk, de nem is akartuk volna.
city-near.JPG     Imádkozni kezdtem kérve a Szűzanyát, hogy segítsen szálláshoz juthassunk. Ahogyan a tömegben a felfelé lejtős főutcán ballagtunk, hirtelen megszólított minket egy idősebb úr:
"Szállást keresnek?" – mondtam: igen!
     Ő pedig elvezetett bennünket egy kis utcába, ahol igen olcsó, egyszerű szobácskába kalauzoltak minket. Ablaka arra a templomra nézett, ahol Bernadette-t megkeresztelték.
Hálatelt szívvel indultunk lefelé a szentélybe, hogy ott megköszönjük a segítséget a Szűzanyának.
Nem tudnám igazán megfogalmazni mit éltem át, amikor életemben először a barlanghoz érkeztem. Letérdeltem, ahogyan sokan mások és úgy éreztem, jelen van a Szent Szűz azon a helyen. Kislányomat megköszönve egyben egész életét az Ő szent anyai kezébe helyeztem. Meghatódva imádkoztunk mindhárman.
     A két nap alatt a sok elmerült imádság mellett, jártunk a keresztúton, amelyet embernagyságú szobrok alkotnak. Olyan keresztutat soha sehol nem láttam azóta sem.
Láttuk a Cachot-t, ahol Bernadette élt népes családjával, azt a kicsike helyiséget, ahol együtt éltek, főztek, és aludtak. Micsoda szegénység!
     A Szent Szűz egy szegény, beteg és tanulatlan gyermeket választott ki arra, hogy kéréseit tolmácsolja a világ felé.
Amikor Bernadette-t arra kéri, hogy csókolja meg a földet vezeklésül a bűnösökért: megjelöli Lourdes egyik alapvető, kiemelkedő feladatát, az engesztelést.
     Lourdes az engesztelés előcsarnoka – jóelőre Fatimára mutat.
A másik nagy feladat, az emberek megtisztulása a bűnből: ehhez adta nekünk Isten Anyja a forrást, a fürdést.
Amikor megfürödtünk, mindhárman úgy éreztük, hogy Jézusban fürödtünk Mária által, az Ő vezetése alatt.
Mindhárman sírtunk. Olyan volt ez, mint egy felnőtt, tudatosan vállalt keresztelés – ám, kérem – senki nem ütközzön meg ezen. Csupán érzéseimet közvetítem. Aki elmegy Lourdes-ba ne hagyja ki a fürdést, mert alapvető lényege, ilyen lehetőség egyetlen zarándokhelyen sincs. Hatalmas kegyelem, de csak akkor, ha őszinte bűnbánat előzi meg.
     A fürdés előtt megjártuk a keresztutat, bánva bűneinket, olvastuk a szentírást és imádkoztuk a rózsafüzért a sokasággal együtt, a várakozás órájában.
Gave9d605d514c.jpg     Elérkezett augusztus15-e, a Mennybevétel napja. Úgy volt, hogy aznap este utazunk tovább. Ez nekem születésnapom és amikor a Gave folyó partján ülve imádkoztam, könnyeim hullottak. Úgy éreztem magam Lourdes-ban, mintha hazatértem volna, és nem akartam onnan éppen születésnapomon eltávozni. De ki volt tűzve, hogy Taizébe is elmegyünk és férjem az időt komolyan veszi, már be volt osztva minden napunk...
És hirtelen mégis mintha a szívemben azt súgta volna a Szent Szűz, hogy ne menjünk még tovább, az Ő szent napján maradjunk végig, és virrasszunk a barlangnál ezen az éjszakán a világért, a bűnösök megtéréséért.
Elmondtam érzésemet férjemnek, fiam boldogan reagált, férjem azonban azt mondta, ez már eldöntött dolog, indulni kell este.
     Nagyon szomorú voltam. Ismét elvonultam imádkozni és kértem a Szűzanyát, ha valóban Ő kívánja ezt a virrasztást, akkor jelezze nekem: szólítson meg egy magyar ember – addig ugyanis magyarral nem találkoztunk.
Elmondtam ezt férjemnek is.
     Telt a nap, jött az este, a barlangnál ültünk – előtte már csomagjainkat a pályaudvar megőrzőjébe vittük el, hiszen szállásunkat is felmondtuk.
Férjem szólt, hogy lassan indulnunk kell, mert jön a vonatunk.
8 óra közeledett. Felkeltünk a padról és elindultunk. Lassan tudtunk haladni a tömegben. Hirtelen valaki megszólított engem: "magyarok?"
     Felkiáltottam, hogy "igen"! Ekkor a csodálatos lourdes-i harangjáték elkezdte az Ave Mariát. Pontban 8 óra volt.
Kiderült, hogy az illető egy magyar pap, aki csoporttal érkezett erre a nagy ünnepre. Elmeséltem neki, hogy most indulunk a vonathoz. Az atya kérlelni kezdett: "ne menjenek el ma, ez nagy ünnep!"
Mondtam, igen tudom, ráadásul születésnapom van.
– Akkor különösen nem szabad elmennie! Mi a neve?
– Mária vagyok.
– Ráadásul Mária a neve? El ne menjenek innen! Ma este engem kértek fel, hogy magyarul mondjam be a körmeneten az egyik rózsafüzér tizedben az Üdvözlégy Máriát, magáért fogom elimádkozni.
     Meghatva köszöntem meg neki. Siettem férjemhez, aki erre természetesen belátta, hogy maradni kell.
A pályaudvarra érkezve a csomagok tárolóját zárva találtuk már. Még egy pulóverünk sem volt a virrasztáshoz!
     Lourdes estéi mindig csodálatosak, a nap ragyogó fényessége az esti lampionos körmenet, szépséges énekekkel a rózsafüzér tizedek között, majd utána.
     Boldog voltam és amikor meghallottam magyarul a hangos bemondón az Üdvözlégyet, hálám tetőfokára hágott. Hiszen tudtam, hogy ezt most értem imádkozza egy magyar pap, akit előtte sem, utána sem láttam soha. A völgy tündöklött a fényektől, a hegyek zengték az Ave Máriát, mindenki az áldott Szent Szüzet, a Nagyboldogasszonyt köszöntötte.
     Éjjel végig imádkoztunk – hideg lett, de mi nem fáztunk meg.
Életem legszebb születésnapja volt.

Horváth Mária Procissao em Lourdes.jpgThe-magnificent-Basilica-of-Lourdes.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!Imadkozz.jpg

 

Szólj hozzá!

A korszellem 2

angeles-y-demonios13.jpg

     A "Létezik az ördög" c. poszt olvasói számára nyilvánvaló, hogy a bensőséges hit csökkenésével, óriási mértékben nyer teret a gonoszság, erőre kap a babonaság összes praktikáival: a mágia, a sátánizmus, a szekták, a szbdkmvesség, az új vallásosság, a spiritizmus, a hamis üzenetek és az ideológiai tévelygések. Mindenkinek, de különösen a papságnak, pedagógusoknak, szülőknek, terapeutáknak ismerniük kellene ezt a média által különösen fölkarolt , de veszélyekkel teli realitást.

     Sajnos kevés fogalmunk van életünk örökkévaló voltáról – de ami még sajnálatosabb, még kevesebbet – az üdvösségért folytatott küzdelmünk eltékozolt lehetőségeiről ‒ pedig tudnunk kéne ‒, hogy erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet (Lk 16,16).

     A sátán már tudja mit jelent a kárhozat és úgy tűnik, hogy kárörvendőségében ő is népet akar maga köré gyűjteni, miként az Isten. A bűnre való érzék eltompítása révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, életének örök célját.
     A Szentírás világosan bemutatja, hogy a bűn nem az Isten által teremtett valami, nem a teremtés hibája, nem természetes adottsága az embernek, tehát nem az ember lényegéből fakadó hajlam (ez már ,,szerzett'' örökség), hanem a bűnnek szerzője van.
     Az Újszövetségi Szentírás közel 150-szer említi a bűn szerzőjének nevét különböző formában. Jézus Krisztus igehirdetéséből, és a teljes kinyilat-koztatásból világosan látható: az ember létét és történelmét alapjaiban fenyegető tényezőről van szó.
     Kedves Olvasó! Történelmi méretű harc folyik külön-külön valamennyi lélekért – nem csak a rossz példák által –, de a technika és megtévesztés minden eszközével is! Ebből a harcból azonban mindenkinek részt kell vállalnia – és ez a lényeg: – mégpedig tudatosan! Az ember rövid életének tétje ugyanis kimondhatatlan: bizalommal megvívni a ,,jó harcot'' (1Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát. Az ember ugyanis kezében hordozza örök sorsát, és tetteivel befolyásolhatja az üdvözültek vagy az elkárhozottak számát.
facebook-droga-dipendenza.jpg     Ne dőljünk be tehát a "korszellemnek" és másokat is igyekezzünk óvni ettől! (folyt.) 

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 4
 
     Fausztina nővér készséggel fogadta Isten kezéből mind a küldetést, mind pedig a szenvedéssel teljes életet. Jézus sok
szenvedést ígér Fausztinának, de meg is erősíti őt: ,,Tudd, hogy sokat, igen sokat fogsz szenvedni, de ez ne rémítsen meg téged, én veled vagyok'' (Napló 36). ,,Leányom, a szenvedés lesz a jele, hogy veled vagyok'' (Napló 669). (Vö. Zsid 12,5-6) Egy másik alkalommal az Úr így tanítja a nővért: ,,Gyermekem, legjobban szenvedéseidben tetszel nekem. Fizikai vagy erkölcsi szenvedéseidben ne keresd a teremtmények részvétét... Leányom, minél jobban megszereted a szenvedést, annál tisztább lesz szereteted irántam'' (Napló 279). A Szűzanya is hasonlóan szól: ,,Szenvedésben lesz részed betegséged és az orvosok miatt. A képpel kapcsolatban is sok szenvedés ér majd, de ne aggódj'' (Napló 316).
     A szenvedés napról napra formálja a nővér lelkületét. Erre utalnak a szenvedéssel kapcsolatos megjegyzései: ,,A szenvedés nagy kegyelem'' (Napló 57). ,,Ha sokat szenvedünk, sok alkalmunk van bebizonyítani Istennek, mennyire szeretjük őt'' (Napló 303). ,,A szenvedés a legnagyobb kincs a földön'' (Napló 342). A szenvedések teljesen kitöltik Fausztina nővér életét. Ezért írja egy helyen: ,,A napot harccal kezdem és végzem'' (Napló 606). ,,Jézusom, Te tudod, hogy szeretem a szenvedést, s ki akarom üríteni a kelyhét az utolsó cseppig, most azonban a természetem mégis elborzadt...  (Napló 697). A nővér állandóan bizonyítani akar Isten előtt. Egy helyen így tesz vallomást: ,,Lelkem vágyik a megpróbáltatás napjaira...'' (Napló 831).
     A testi fájdalmak mellett Fausztina részt kap a mélységes lelki szenvedésekből, amelyeket újra és újra megköszön Jézusnak. A nővér csupán ,,apró kereszteknek'' nevezi a ,,szándékaim megakadályozását'', a ,,közösségi élet terhét'', ,,szándékaim rossz értelmezését'', a ,,mások által okozott megaláztatásokat'', a ,,rideg bánásmódot'', az ,,alaptalan vádaskodást'', a ,,gyenge egészséget'', a ,,kimerültséget'', a ,,saját akaratomról való lemondást'', ,,énem megtagadását'', az ,,elismerés hiányát'', ,,minden tervem megakadályozását'', a ,,belső kínokat'', a ,,lélek érzéketlenségét'', a ,,félelmet'', a ,,bizonytalanságot'', a ,,sötétség belső homályát'', a ,,kísértéseket'', a ,,megpróbáltatásokat'', ,,melyeket senki sem ért meg''. Ezért kiált Jézushoz: ,,Ó, Jézus, egyedül csak te ismered szívem vágyait és fájdalmait. Örülök, ha egy kicsit is szenvedhetek érted'' (Napló 73).
     Fausztina nővér titkolni akarja hihetetlen testi-lelki fájdalmait, de nem mindig sikerül. ,,Szenvedéseimet képtelen vagyok elrejteni, s bár szót sem szólok arról, amit szenvedek, mégis, a fájdalom, ami tükröződik arcomon, elárul'' (Napló 100). Szenvedéseinek nagyságáról Naplójában röviden így nyilatkozik: ,,Csak Jézus tudja, mennyit szenvedtem'' (Napló 104).

Szólj hozzá!

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 

      Amikor elmondjátok: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj”, akkor tegyétek valóban méltóvá magatokat! Ha immár eljöttök, ne fordítsatok Nekem hátat! Tegyétek szíveteket alkalmassá a Velem való állandó egyesülésre napközben is egy szerető fohász, egy szerető pillantás által, hisz úgy sóvárgok utánatok! Úgyis oly kevesen jönnek Hozzám. Legalább aki Hozzám jön, az legyen igazán odaadó, bensőséges. Ébresszétek fel lelketekben az Irántam érzett bizalmat. Az fáj a legjobban, hogy sokan nem bíznak Bennem. Hiába van hitük, ha nincs bizalmuk. E nélkül nem tudnak a közelembe férkőzni.christ_carrying_the_cross_c.jpg

Szólj hozzá!

 Ó Mária, Istennek Szentséges Anyja, könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

,,Az ember egész történetén végigvonul valami élet-halálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban;...'' (GS 37)

A Harc elkezdődött! 

     Ami a Lourdes-i eseményeket illeti, a harmadik volt azon jelenések sorában, amely 1830-ban, a Párizs-i Rue du Bac-ban kezdődött, majd 1846-ban La Salette-ben tudtunkra adta, hogy a sötétség fejedelme azon lesz, hogy kiirtsaa hitet az egész földön. Ez a három jelenés meghirdette, hogy a Szent Szűz és az ördög között fennálló kibékíthetetlen ellenségeskedés végső harcába fordult, számítva a mi aktív részvételünkre. Mindez a Teremtés és a Jelenések könyvében leírtak szerint.jelenesek_3.jpg
     A Csodásérem kitárt karokkal ábrázolja a Szeplőtelen Fogantatást, amint kezéből fénysugarak áradnak a világra, az osztogatott kegyelmek szimbólumaként. A Szent Szűz a földgömbön áll, és lábával az ördögöt jelképező kígyó fejét tiporja, a sátánt tehetetlenné tevő győzelme jeleként.
Jelzésértékű, hogy Mária Szeplőtelen Fogantatás nagy titkának lényegét e jelenési kép tárja elénk, mégpedig huszonnégy évvel a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának 1854-ben történt kihirdetését megelőzően. Négy évvel később azért mutatkozott be e néven Lourdes-ban, mert a Pápa kihirdette ugyan, de a világnak tudomása sem volt róla. Maga Bernadette sem ismerte sem a Szeplőtelen Fogantatás nevet, sem annak lényegét!
     A Szent Szűz a Lourdes-i jelenések után sem szűnt meg kinyilvánítani, édesanyai aggodalmát az emberiség sorsa iránt a világ különféle pontjain. Mindenütt imát és vezeklést kért a bűnös emberiségért, mivel előre látja bizonyos országok lelki romlását, a Szentatyát érő szenvedéseket, a keresztény hit általános meggyengülését, az Egyház nehézségeit (3. Fatimai Titok), az Antikrisztus eljövetelét és próbálkozását, hogy Isten helyét elfoglalja az emberek életében. E próbálkozások azonban – szembeszökő sikerei ellenére –, végeredményben mégis vesztésre vannak ítélve. Lourdes-ban, mint ahogyan az egész világon, a Szűzanya erőteljes ellentámadását kezdte előkészíteni a gonoszság erői ellen, hogy megfékezze azokat, és így előkészítse Isteni Fia, Jézus Krisztus végső győzelmét. Jézus azonban azt akarja, hogy az ő Szíve mellett Mária Szívét is tisztelet övezze, vagyis az Istenanya meghívására (engesztelés) figyeljen fel az egész emberiség! (Nem úgy, mint a az 1854-es dogma kihirdetésében, melyet nem alkalmazott hatékonyan a Mária-tisztelet eszközeként Egyházunk!)

     La Salette-ben és Fatimában világos, ámde megrendítő prófécia hangzik el a harc folyamatáról, és végső kimeneteléről. Ehhez az égi s földi küzdelemhez kaptunk természetfeletti hatékonyságú fegyvert a fatimai engesztelés meghirdetésével, és a Szeretetláng üzenetével.
     A Szűzanya napjainkban is arra hív, hogy társuljunk seregéhez és harcoljunk vele együtt a gonoszság erői ellen. Harcához való csatlakozásunk jeleként, többek közt, szívbeli megtérést, szívbeli lángolást, az Oltáriszentség kiemelkedő tiszteletét, a Rózsafüzér napi imádkozását, a szüntelen imát és a világ üdvösségéért vállalt engesztelő szenvedések elfogadását kéri tőlünk.
     Apró dolgoknak tűnnek ezek, mégis hatalmas eszközök Isten kezében, akinek semmi sem lehetetlen. Amiként Dávid egy kaviccsal győzedelmeskedett a felfegyverzett óriás Góliát ellen, úgy mi is, a rózsafüzér aprócska szemeivel hősiesen szembeszállhatunk és legyőzhetjük megátalkodott ellenségünket.
Az Isten és ellensége között zajló harc egyre tombolóbb, ma egyre inkább, mint Bernadette korában közel 160 évvel ezelőtt. A világ ugyanis végzetesen belemerült az elvilágiasodás posványába és Isten nélküli világot akar teremteni. Ez a megtévesztő harc számtalan áldozatot szed családjainkban és fiataljaink körében.
     Nem sokkal pápává választása előtt, Karol Wojtyla bíboros, ezt mondta:
"A legnagyobb összecsapás előtt állunk, amit az emberiség valaha látott. Nem hiszem, hogy a kereszténység ennek teljesen tudatában lenne. Ma az Egyház és az Anti-Egyház, az Evangélium és az Anti-Evangélium végső összecsapásával állunk szemben."
     Egy dolog azonban biztos: végül Szeplőtelen Fogantatásé lesz a végső győzelem, amiként Fatimában megígérte, Ő lesz, aki minden módon tehetetlenné teszi Isten és az Teremtés ellenségét, széttiporva a fejét. Ezért mondjuk a rózsafüzért a Szűzanyára tekintve és az Ő kérése szerint belefűzve a könyörgést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre. Mert ez az a fohász, mely megvakítja a sátánt!24167194_1.jpg

Szólj hozzá!

A szabadakarat felelősségében

angeles-y-demonios13.jpg     A POKOL azoknak az örök kárhozata, akik szabad döntésük által halálos bűnben halnak meg. A pokol fő büntetése az örök elszakí-tottság Istentől, akiben pedig egyedül talál az ember életet és boldogságot, melyre teremte-tett és amire vágyakozik. (vö Római Kpd. 212) Hogyan egyeztethető össze a pokol léte Isten végtelen jóságával? – Isten az embert szabadnak és felelősnek teremtette, de tisz-teletben tartja döntéseit. Jóllehet azt akarja, hogy „mindenki bűnbánatot tartson” (2Pt 3,9), végül maga az ember az, aki önhatal-múlag nem él vele, és a végső pillanatáig megátalkodva, halálos bűnében kizárja magát az Istennel való közösségből, eluta-sítva Isten irgalmas szeretetét. (vö uo 213) 
     Tekintve, hogy sokan azzal utasítják el a pokol létezését, hogy még nem látta senki, és senki nem jött vissza onnét, hogy elmondja! Nos többek között, nem csak a fatimai gyermekek látták a poklot, de Szent Fausztina is járt ott! (Az más kérdés, hogyha netán mégis valaki tanúságot tesz róla, azt meg nem hiszik el! Nos, az ilyenek számára tegyük hozzá, hogy az Egyház a legmagasabb szinten elismerte az üzenetek hitelét!)  Ezt olvashatjuk a naplójában: „Ma egy angyal levitt a pokol mélyére, mely hatalmas térség, a kínok helye. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők: az első kín, mely a poklot alkotja – Isten elvesztése. A második, a szüntelen lelkiismeret furdalás. A harmadik az, hogy a lelkek sorsa itt már sohasem változik meg. A negyedik kín a tűz, mely átjárja a lelket anélkül, hogy elpusztítaná. Az ötödik, az állandó sötétség és az iszonyú, fullasztó szag. Bár sötét van, az ördögök és az elkárhozottak kölcsönösen látják egymást, látják mások és a maguk gonoszságát. A hatodik fajta szenvedés, a sátán szüntelen társasága. A hetedik, a szörnyű kétségbeesés, s a gyűlölet Isten ellen, istenkáromlások, átkok, gyalázkodások. Ezek azok a fájdalmak, melyeket az összes kárhozott lélek közösen szenved el. De ezzel nincs vége! Különleges lelki fájdalmak is léteznek, nevezetesen az érzékek kínjai. Amivel az egyes lelkek vétkeztek, az által szenvednek leírhatatlan irtózatos módon. Rettenetes barlangjai és mélységei vannak a gyötrelemnek, ahol az egyik fájdalom különbözik a másiktól. Látva ezeket a szörnyű gyötrelmeket, meghaltam volna, ha Isten mindenhatósága nem tart fenn. A bűnösöknek tudniuk kell, hogy az egész örökkévalóságon át az által az érzékük által fognak gyötrődni, amellyel vétkeztek! Isten parancsára írok ezekről a dolgokról, hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol, nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott. Én Fausztina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol. Amit leírtam az csak halvány árnyéka a valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedő lélek olyan, aki nem hitte el a pokol létezését!” (N. 741) – Az Isten áldjon meg Benneteket, vigyázzatok a hiedelmeitekkel és az elvetekkel, mert a megtévesztő szellem mást se akar jobban, minthogy Titeket is magával ránthasson a kárhozatba!
625047 (1).jpg

Szólj hozzá!

5scene1.jpgGyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

     Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk születésének hírüladása egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor arkangyal a megtestesülés felkínált örömhírével látogatott Máriához. A Szent Szűz 'igen' válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdetévé tette jeles e napot. A keleti eredetű ünnep időpontját nyugaton a nagyböjt miatt több helyen áthelyezték, végül a VI. századtól március 25-ére került. 
     Urunk születése hírüladásának ünnepét 692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat (melynek hallatára a pokol beleremeg)!
     E Mária-ünnep elsősorban a második isteni személy megtestesüléséről szól, hiszen Jézus világba lépése hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben.”
ave_maria_98ae09.jpg     Hazánkban sok helyütt e napon oltják a fákat, hisz' a magyar néphagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja: hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe vagy szobra előtt térdelve. Van igyekezet, mely a "Nemzetközi Nőnapot" is március 25-re helyezné át (legalább is Mária Országában), hiszen az "Angyali Üdvözlet" szimbolizálja legnemesebben, a női méltóságot!

Forrás Magyar Kurír cikkének felhasználásával!

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 3
 
     A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nővér Jézus világos parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nővér lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzéseiből küldetésének lényegét megérthessük, tudományos elemzésre is szükség volt, amit az ismert és nagyra becsült teológus, Prof. Ignacy Rózycki atya végzett el...
     Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. 'Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével -- mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani' (Napló 1588). 'Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben (Napló 1605), ... hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében' (Napló
1567).'' (Napló XIII-XV. o.) ,,Előkészíted a világot végső eljövetelemre'' (Napló 429).
     Boldog Faustyna Kowalska nővér lelki vezetője Michal Sopocko atya, a Vilniusi Báthori István Egyetem Teológiai Karának professzora volt. (Boldoggá avatása folyamatban van.)
     Fausztina nővér életére jellemző a nagyon mély lelkiség, a kimondhatatlanul sok szenvedés és a mélységes misztikum. A Naplóból vett néhány idézettel szemléltetjük életének mindhárom vonását.
     A nővér lelkiségének legfőbb törekvése: mindig mindenben megfelelni Isten akaratának. ,,A világért könyörgő áldozat leszek'' (Napló 482). ,,El akarok emésztődni a lelkek javára. Semmilyen áldozattal sem törődve, mint egy kis szőnyeg szeretnék a nővérek lába elé terülni'' (Napló 243). ,,Az emberek szeme elől el fogok rejtőzni, bármilyen jót is teszek majd, hogy Isten legyen egyedüli jutalmam. Olyan leszek majd, mint a fűben megbúvó kis ibolya, amely nem sérti meg a lábat, mely eltapossa, hanem önfeledten árasztja illatát, hogy az őt taposó személy kellemesen érezze magát'' (Napló 255).
     A Naplóban gyakran olvashatunk arról, hogy Fausztina nővér lelkiségének alakulásában meghatározóan fontos volt az alázatra való törekvés és a szenvedés elfogadása Isten kezéből. ,,A megaláztatás mindennapi táplálék'' (Napló 92). ,,Alázat, alázat és mindig csak alázat...'' (Napló 55). ,,Semmi sem jobb a lélek részére, mint a megaláztatás'' (Napló 593). ,,Alázat nélkül nem tetszhetünk Istennek'' (Napló 270). Az alázat ad erőt neki a küzdelemhez: ,,Az alázatosnak semmi sem nehéz'' (Napló 94). Jézus az alázatot a tisztasággal is összefüggésbe hozza, amikor így szól Fausztinához: ,,Tudd meg, hogy a
tiszta lélek alázatos'' (Napló 576). Fausztina nővér szerint az alázatosság megtanulásában nagy segítségünkre lehet a Jézus
szenvedéséről való elmélkedés: ,,Aki igazi alázatot akar tanulni, az elmélkedjen Jézus szenvedésein'' (Napló 267).
     A nővér világosan látja, hogy küldetésének teljesítésében a szenvedésnek is fontos szerep jut. ,,Isten valódi művei mindig nehézségbe ütköznek, és szenvedés az ismertetőjelük'' (Napló 270). Boldog Faustyna Kowalska így summázza lelkiségének lényegét: ,,Jézushoz való hasonlóságomat a szenvedés és az alázat adja'' (Napló 268). Tlumy_prezentacji_5388058.jpg

Szólj hozzá!

5. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

      Én nem hagytam abba és nem szakítottam meg a fájdalmak útját. Gyere, ketten menjünk, akkor neked is könnyebb lesz, meg Nekem is! A megosztott bánat fél bánat. Tudod, én is milyen nehezen vonszoltam magam! Nem ok nélkül kényszerítették Cirenei Simont, hogy segítsen. Most te is segíts Nekem!
Segítsetek hordozni keresztemet, hiszen oly nehéz! Ne hagyjatok magamra! Nem azért hívtalak meg, mert nincs szükségem reátok. Sőt, most igazán itt az ideje és alkalma annak, hogy bizonyságot tegyetek Mellettem. Ne legyetek kényelmesek! Nézzetek Rám, s a keresztre! Mi kényelmet engedtem meg Magamnak? Ez nem hat meg benneteket? Vagy már úgy megszoktátok jóságomat, hogy semmibe se veszitek? Ó, ti lanyhák, mi tudna hatni rátok, ha az Én mérhetetlen szenvedésem mellett érzéketlenül elmentek? Még ti is, akiket pedig Szívemen melengettelek, és ennyi hűtlenségetek ellenére is szeretettel hívogatlak? Csak jöjjetek, Én megváltottalak benneteket az örök haláltól! Vagy nem akartok élni Velem? Elég nektek a földi mulandóság? Ó, vegyétek észre Szívem epedő bánatát! Szabad akaratotok van, és Én azt szeretném, ha tisztán a szabad akarat útján jönnétek Hozzám.cirenei_simon_2.jpg

 

Szólj hozzá!

Ivan Dias bíboros ünnepi beszéde 2
ivan_dias.jpg     Itt, Lourdes-ban, mint ahogyan az egész világon, a Szűzanya hatalmas hálót sző lelki gyermekei fölé, hogy erőteljes ellentámadást intézzen a gonoszság erői ellen, megfékezze azokat, és így előkészítse Isteni Fia, Jézus Krisztus végső győzelmét. A Szűzanya ma újfent arra hív, hogy társuljunk seregéhez és harcoljunk vele együtt a gonoszság erői ellen. Harcához való csatlakozásunk jeleként, többek között, szívbeli megtérést, az Oltáriszentség kiemelkedő tiszteletét, a Rózsafüzér napi imádkozását, a képmutatás nélküli szüntelen imát és a világ üdvösségéért vállat szenvedések elfogadását kéri tőlünk. Apró dolgoknak tűnhetnek ezek, mégis hatalmas eszközök Isten kezében, akinek semmi sem lehetetlen. Ahogy az ifjú Dávid egy kaviccsal és egy parittyával legyőzte a karddal, dárdával és gerellyel felfegyverzett óriás Góliátot, úgy mi is, a rózsafüzér aprócska szemeivel hősiesen szembeszállhatunk és legyőzhetjük megátalkodott ellenségünket. Az Isten és ellensége között zajló harc egyre tombolóbb, ma sokkal inkább, mint Bernadett korában, 150 évvel ezelőtt.
A világ ugyanis rettenetesen belemerült az elvilágiasodás posványába és Isten nélküli világot akar teremteni; a relativizmusba, amely elfojtja az Evangélium örök és változatlan értékeit; és egyfajta vallási érdektelenségbe, amely egykedvűen áll az Istent és Egyházat érintő dolgok felsőbb jóságával szemben. Ez a harc számtalan áldozatot szed családjainkban és fiataljaink körében.
     Nem sokkal pápává választása előtt, II. János Pál, Karol Wojtyla bíboros, ezt mondta:
»A legnagyobb összecsapás előtt állunk, amit az emberiség valaha látott. Nem hiszem, hogy a keresztény közösség ennek teljesen tudatában lenne. Ma az EGYHÁZ és az ANTI-EGHÁZ, az EVANGÉLIUM és az ANTI-EVANGÉLIUM végső összecsapásával állunk szemben. «
     Egy dolog azonban biztos: Istené lesz a végső győzelem, és ez Máriának, a Teremtés és a Jelenések könyve asszonyának köszönhetően valósul meg, aki gyermekei hadseregének élén fog harcolni a sátán ellenséges erői ellen, és szét fogja tiporni a kígyó fejét.bernadettecandlelightprocession.jpg

Szólj hozzá!

A korszellem 1

angeles-y-demonios13.jpg     Az Evangélium tanítását megszegő "hétköznapi" esetek megélésében, ma-napság úton-útfélen könnyed legyintéssel szembesülünk: "sajnos ez a korszellem"! Így tárja szét kezét az anya, akinek lánya a barátjához költözött, így mosolyog kajánul az apa, ha a fia barátnőket tart. Nem kevésbé érvényes ez az "elnéző megértés" az ügyeskedésekkel, csalárd üzletelésekkel kapcsolatban is!
     Kérdés azonban, hogy valójában mi ez, vagy KI EZ a "korszellem"?
     A választ sajnos pont azok nem keresik akiket illetne, mivel igen ijesztő lehetne számukra a felismerés: a KORSZELLEM, ugyanis a bűn szerzője ‒ a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) ‒ aki ,,tévútra vezeti az egész világot'' (Jel 12,9b) vagyis a világ fejedelme: a SÁTÁN (Jn 14,30)! Arról a személyes Ellenségről beszélünk, aki az emberét messze felülmúló inteligenciáva az üdvösségünk ellen tör, aki igen találékony módon a lelkek vesztére tör, hogy majd vádolhassa az embert Isten előtt (vö. Jel 12,10) és – okkal, joggal – a kárhozatba vihesse.
antipatica_2.jpgMárpedig vil