HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

TELE VAN A CSUKÁM.jpg

Szólj hozzá!

Mit is akarnak megvalósítani, a fatimai kegyhely mai tisztségviselői?
Egy törökországi püspök figyelmeztetése az európai püspöki szinóduson az iszlám, Európát fenyegető veszélyéről

     Mgr. Giuseppe Germano Bernardini, Izmir (Törökország) érseke, aki két évtizede tölti be püspöki hivatalát egy 99,9 százalékban muzulmánok lakta országban, az európai püspöki szinóduson kritikával illette a katolikus Egyháznak az iszlámmal való kapcsolatát, melyet hiteles anyaggal támasztotta alá:
szinodus.jpg1.
 Hivatalos találkozó során, melyen a moszlimok és a keresztények között folyó párbeszédet vitatták meg, egy befolyásos muzulmán odafordult a keresztény résztvevőkhöz és nyugodt, határozott hangon ezt mondta: „A ti demokratikus törvényeitek-nek köszönhetően le fogunk győzni benneteket, a ti vallási törvényeiteknek köszönhetően uralkodni fogunk rajtatok!”
És ezt el kell hinnünk, hiszen az „uralkodás” már meg is kezdődött az olajdollárokkal, melyeket nem arra fordítanak, hogy Észak-Afrika és Közel-Kelet szegény országaiban munkahelyeket teremtsenek, hanem arra, hogy azokban a keresztény országokban, melyekben nagy a muzulmán vendégmunkások aránya mecseteket és kulturális centrumokat építsenek. Ez Rómára, a kereszténység központjára is érvényes. Hogy nem vehető észre ebben egy világos program, mely terjeszkedést és hódítást irányoz elő?
2. Egy másik keresztény-muzulmán találkozón, melyet mint mindig, most is a keresztények szerveztek, az egyik keresztény résztvevő felvetette, hogy miért nem rendeznek legalább egyszer ilyen találkozót a muzulmánok is? A moszlim válasz ez volt: „Miért tennénk? Ti semmire nem tudtok minket megtanítani, és nekünk nincs szükségünk semmilyen oktatásra!”
     Az efféle ökumené, a süketek közötti párbeszéd tehát! Tény, hogy olyan fogalmak mint „párbeszéd”, „igazságosság”, „kölcsönösség” vagy „emberi jogok” és „demokrácia” a muzulmánok számára egészen mást jelent, mint számunkra. De ez, úgy gondolom, már közismert dolog.
 Nekem az a véleményem, hogy ezeken a kijelentéseken komolyan el kell gondolkoznunk.
     Azzal a figyelmeztetéssel szeretném befejezni mondandómat, mely saját tapasztalatomon nyugszik: Soha nem szabad a muzulmánoknak katolikus templomot vallási ünnepük számára rendelkezésre bocsátani, mert ők ezt a gesztust a mi aposztáziánk legbiztosabb jeleként értékelik. Forrás nyomán 

    Bizony nem ártana, ha a fatimai "Világvallási Centrumot" tervező főpapjaink, utána néznének, hogy egyáltalán fellelhető-e más vallásokban, a kölcsönösség szelleme egymás-, ill. a kereszténység iránt? Törökországban nem mondható el, hogy kifejezetten keresztényüldözés folyna, mint pl. Szíriában, Irakban és Pakisztánban stb., de Bernardini érsek álláspontját igazolja, hogy 2010. június 3-án, meggyilkolták Iskenderun-i püspöktársát Luigi Padovesét (Anatólia, Törökország).
Nos, miért bír különös jelentőséggel egy törökországi püspök – egyébként nagy szenvedésekkel járó –meggyilkolásának ténye? Azért, mert Mgr Padovese volt a Törökországi Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és aktívan részt vett az iszlámmal való párbeszédben. 2006-ban, Father_Andrea_Santoro_praying_Turkey_642px.jpgegy meggyilkolt papja (Fr. Andrea Santoro) gyászmiséjén így beszélt: "az egyetlen út, amit meg kell tenni a párbeszéd, a kölcsönös elismerés és a baráti közeledés". Na, épp ezt a katolikus püspököt gyilkolták meg és a fentebbi szinóduson, erre az egyoldalú barátkozásra hívta fel a figyelmet Mgr Giuseppe Germano Bernardini! (Alsó képünkön a vértanú Padovese püspök)  1)  Forrás ; 2) Forrás  MGR PADOVESE.jpg

Szólj hozzá!

Szent Domonkos élete

Szent Domonkos 50AN.jpg     Szent Domonkos lélekkel eltelt férfi volt, akit Isten azért támasztott, hogy válaszoljon az Egyház égető szükségére, hogy képzett prédikátorokat adjon neki. A Szentlélek ösztönzésére megalapította az első apostoli Rendet, amely egyesíti a megszentelő szemlélődést az apostolok és az ősegyház által gyakorolt evangéliumi küldetéssel. (William A. Hinnebusch OP)
     Szent Domonkos (Domingo de Guzmán) a XIII. század egyik legnagyobb hatású prédikátora volt, prédikációi azonban egyáltalán nem maradtak fenn. A kortársak tanúsága szerint legjellemzőbb s egyben legvonzóbb tulajdonsága volt, hogy mindig Istennel vagy Istenről beszélt.
     Domonkos a mai Spanyolország területén, az ókasztíliai Caleruegában született 1170-1174 körül. Szülei nemesi származásúak voltak: apja, Félix de Guzmán, Caleruega földesura, édesanyja pedig Aza Boldog Janka (Juana de Aza), akit a helyi spanyol Egyház ma is mély tisztelettel övez a szegények iráni szeretete és könyörülete miatt. Anyja Domonkos fogantatása előtt látomásban szemlélte, hogy kiskutyát hord méhében, amely szájában egy fáklyát visz, és méhéből kijőve az egész világot lángra gyújtja.
     Gyerekkorától papi pályára szánták, s ennek megfelelően taníttatták, de két további testvére is pap lett: Antal nevű bátyja egy közeli káptalan kanonokja volt, öccse, Mannesz pedig követte Domonkost a Rendbe, s később őt is boldoggá avatták. Tehetséges diák volt, és a stúdiumot mindig nagyra értékelte. Fiatalon fogékonynak mutatkozott az istenszeretetre és az életszentségre is: teljesen azonosult a neki szánt papi küldetéssel, és már ekkor megnyilvánult édesanyjától tanult együttérző készsége. 15-16 éves lehetett, amikor egy éhínség alkalmával eladta a tanuláshoz elengedhetetlen drága könyveit és minden más értékét, hogy a nélkülözőkön segítsen. Ez az egyszerű, radikális nagylelkűség tanárait és diáktársait is megdöbbentette. Többen követték a példáját.
     Ez a tette hívta fel Domonkosra a közeli Osma püspökének a figyelmét is, aki 1194 körül meghívta, hogy az osmai papi káptalan tagja legyen, mely Szent Ágoston Regulája szerint élő, szigorú fegyelmű klerikus közösség volt. Teológiai tanulmányai után Domonkost itt szentelték pappá. Mintegy 8-10 éven keresztül élte ennek a közösségnek szemlélődő-szolgáló életét, s nem gondolt arra, hogy hamarosan egy új szerzetesrend alapítója lesz. Éjjelente imádságban virrasztott, a bűnösök megtéréséért könyörgött Istenhez, hogy bőven adja meg neki azt az igazi szeretetet, amellyel hatékonyan gondoskodhat az emberek üdvértől. Az aszkézis szerves részét képezte mindennapjainak: hosszú éveken keresztül gyakorolta azt az ágostonos fegyelmet, amelyet később nagy buzgalommal adott át másoknak. Hamarosan a káptalan alpriorjává választották.
Életének fordulópontja 1203-ban érkezett el – ekkor mintegy 30 éves lehetett –, amikor egy királyi diplomáciai küldöttség tagjaként elkísérte püspökét Skandináviába. Útjuk keresztülvitt Dél-Franciaországon, ahol közvetlen közelről szembesültek az ún. kathar ill. albigens eretnekséggel, megtapasztalva a tévtanok terjedésével szemben tehetetlen, gyakran korrupt és felkészületlen klérus. Egy szálláshelyen az albigens fogadóssal keveredett beszélgetésbe. Addig vitatkozott meggyőzően és égő buzgalommal a ház eretnek gazdájával, amíg az végül nem tudott ellenállni a bölcsességnek és a Léleknek, mely általa szólt. Így azt az embert Isten Lelkének segítségével visszavezette a hitre. Domonkos, az ibériai félszigeten korán megismerte az iszlámot és a judaizmust, de a keresztény eltévelyedéssel való személyes találkozás életre szólóan mély benyomást tett rá.
Az egyház szükséghelyzetére akart választ adni, amikor társával Diegoval együtt prédikálni kezdett Dél-Franciaországban úgy, ahogyan azt Jézus tanácsolta apostolainak (Mt 10,5-15): szegényen, pénz nélkül, az Evangéliumot hirdetve, a katolikus hitigazságokat kifejtve-védve. 
     1207-től Domonkos teljesen egyedül maradt, de ebben a helyzetben sem csüggedt el, és nem tántorodott el hivatásának és küldetésének céljától: folytatta a prédikálást, és „a történelem egyik legborzalmasabb vallásháborúja idején [1208-1215] végigvándorolt a veszélyeztetett területen, keresi az eszmecsere lehetőségét a tévelygőkkel és a félrevezetettekkel; együtt tűrt és szenvedett az emberekkel.
     Domonkos az együttérzés és a kimondott szó kegyelmét kapta, amely gyengédséggel, szívós kitartással, rendkívüli lényeglátással és bölcsességgel párosult. Az albigensekkel folytatott hitvitái ugyan nem hoztak látványos, tömeges megtéréseket, mégis ennek az időszaknak a hozadéka, hogy megérlelődött benne a Prédikátorok Rendjének gondolata. Lassan társak gyűltek köré. Egyikük Toulouse-i házában telepedtek le, s itt kezdték meg a közös életet és prédikációt, előbb csak magánfogadalmat téve Domonkos kezébe. 1215-ben Toulouse püspöke úgy hagyta jóvá őket, mint szerzeteseket, akik gyalog, imádságban és evangéliumi szegénységben hirdetik az Evangélium igazságát.ns_rosario_news_1.jpg Az Egyház hagyománya azt tartja, hogy a Szűzanya Szent Domonkosnak adta a Rózsafüzért, mint szívének oly kedves imát. A tény kétségkívül az, hogy a domonkos rendiek voltak a szentolvasó legfőbb terjesztői, és ennek kapcsán számtalan csoda kiesdői!
     Domonkos élete ezután teljesen összefonódott Rendjével. Elkísérte püspökét 1215-es a IV. Lateráni Zsinatra (amely behatóan foglalkozott az albigens eretnekség kérdésével és Dél-Franciaország helyzetével), hogy a pápa elé tárja elképzelését. III. Ince arra biztatta őt, hogy válasszanak maguknak regulát, és így váljanak igazi szerzetesrenddé, amely már nem kötődik a Toulouse-i egyházmegyéhez. Domonkos társaival Szent Ágoston Reguláját választotta, melyet kanonokként már több évtizede követett. Az új Rendet végül III. Honóriusz pápa erősítette meg és hagyta jóvá 1216. december 22-én.
Szent Domonkos 50.JPG.jpg     Életének hátralévő 5 évében a Rend megszervezése kötötte le. Testvéreit Európa egyetemi városaiba küldte (Párizs, Bologna), hogy prédikátori hivatásukhoz alapos teológiai képzést kapjanak. Kezdettől fogva mindenütt nagyszámú hivatást vonzottak, tanárok és diákok egyaránt csatlakoztak hozzájuk. Emellett több női közösséget is alapított és lelki-anyagi jólétüket mindvégig a szívén viselte.
     Domonkos, nem feledkezett el hithirdetői hivatásáról sem: Róma környékén és Lombardiában is prédikált; emellett szeretett volna eljutni a kunok közé is téríteni, ez a vágya azonban korai halála miatt nem teljesült. Az 1221-es nagykáptalant követő évtizedben azonban a testvérek Európa minden táján meghonosították a Rendet, és valóra váltották alapítójuk missziós terveit.
     Az 1221-es Bologna-i nagykáptalanra, ahol zarándoklása végének közeledtével súlyos betegségbe esett. Halálos ágyán nagy bizalommal mondta a testvéreknek, hogy halála után hasznosabb lesz számukra, mint életében volt. Erre az ígéretére hivatkozva a Rend azóta is bizalommal kéri közbenjárását az O Spem Miram kezdetű responzóriummal.
     1221. augusztus 6-án halt meg, testvéreitől körülvéve. Rendje ekkor 5 éve létezett, ő maga pedig még nem volt ötven éves. „Testvérei lába alatt” szeretett volna nyugodni, az ő templomukban temették el, sírja ma is Bolognában található. Személyes jóbarátja, IX. Gergely pápa avatta szentté 13 évvel halála után, 1234-ben. Ünnepe augusztus 8-án van. FORRÁS felhasználásával!Domonkos.jpg

Szólj hozzá!

Ez még csak a kezdet!

     Már 1711. tavasza volt. A jezsuiták asztalosműhelye lehetőséget biztosított a három testvérnek, hogy nyakbavaló apró kereszteket gyártsanak, melyek két hét alatt zsáknyivá szaporodtak. A lelket próbáló események ellenére a fiúk azon vették észre magukat, hogy minden eddiginél nagyobb és elszántabb apostolkodási vágy lángolt fel bennük. Annak ellenére, hogy szinte hetek óta esett az eső, körbejárták a város zárdáit, hogy rózsafüzért és érmecskéket gyűjtsenek a nővérektől, fizetség képpen imát ígértek. Azzal nem számoltak, hogy ha netán tovább állnak, miként is viszik majd magukkal ezt a temérdek kegytárgyat,
medium_2_anes (1).jpg     Ekkor zörgetett egy hatósági személy, mondván, hogy kiáradt a Loire folyó és elöntötte Nantes város túlfelét, és mivel a „domb” környékéről már mindent elszállíttattak, ők nem őrizgethetik tovább azt a két szamarat, melyekért már hónapok óta nem jelentkezik senki. Feltételezik, hogy a montforti missziósoké, jöjjenek és haladéktalanul vigyék el! Úgy lett.
árvízi mentes.jpg     A Gondviselés által küldött két „missziós csacsi” látványa mosolyt fakasztott Grignon atya sápadt arcára és sokatmondóan bólintott, mint aki azt mondja, „ez még csak a kezdet!”. Ennek ellenére nem a pakolás jutott az eszébe, hanem az, hogy elmegy az árvízkárosultakat menteni.
     Szentünk hősies bátorsága közszájon forgott. Nem csak életét tette kockára az összeomlott házakból, tetőkről, vagy fákról való mentéseknél, hanem rátermett szervezőkészséggel irányította a csónakok „kötelékbeni” élelemszállításait. Nagyon veszélyes akció volt ez is, mert a hatalmas sodrású, megáradt, örvénylő folyó felborította még a dereglyéket is. Vállalkozása, Isten segítségével mégis sikeres volt és mindenfelé a hőst, a „montforti misszionáriust” éltették, „aki életét is hajlandó volt kockáztatni felebarátaiért”!
     A megyéspüspöknek azonban ez sem volt elégséges szentünk irántipk1027.jpg hozzáállását megváltoztatni. „Hős ide, vagy hős oda, bajkeverő!” – jelentette ki Grignon atyáról, mert a rengeteg rágalmat, mellyel elárasztották képtelen volt feledni. Pedig ha csak egyetlen egyszer vette volna a fáradságot, hogy utánanézet bármelyiknek is, ha csak egyszer is beszélgetett volna egy órácskát Lajos atyával, talán nyugodtabb lelkiismerettel dönthetett volna személye és a dolgok fölött, főpásztori hatalmával.
     Szentünk, veleszületett szerénysége ellenére is nehéznek találta elviselni a megaláztatást, az üldöztetést, a Kálvária lerombolását. Nem is annyira magáért, hanem a lelkekben okozott károk miatt.

Szólj hozzá!

26. Ha sajnáljuk a megtérésünk előtt elvesztegetett időt, ha átérezzük, mennyire megbántottuk az Urat, mennyit ártottunk Isten Országa ügyének, a bánat felnyithatja szemünket és elindulhatunk a hálatelt szeretet útján. A hálaadó, dicsőítő és kérő ima megerősít a jóra való elhatározásban, és felkészíti szívünket a túlcsorduló kegyelem befogadására, melyet Isten mindenkinek felkínál. A lényeg, hogy döntésünk szívünk mélyéből fakadjon, engedve, hogy áthassa gondolatainkat és vágyainkat. (vö. ÜF 36)

27. Ne kösse le túlságosan elménket az, amit cselekszünk. Istennek ugyanis jogos elvárása, hogy cselekedeteink során se feledkezzünk meg egészen Róla.↓

28. Állítsunk mindig időközt elhatározásunk és cselekedeteink közé. Ez legyen előtte és ez utána! Közben azonban őrizzük meg szívünk és elménk jelenlétét.

29. Hogy hatásosan alkothassunk, előtte mélységesen elmélkednünk kell. Ez az egyetlen mód, hogy a Mindenható segítségét biztosítsuk. Ez minden apostoli munka lényeges alapfeltétele!

30. Az elkülönülés nem teremt mindig magányt. Nagyon egyedül lehet az ember a zaj kellős közepén is.

31. Sokan mondanak imákat, de kevesen imádkoznak! Imádkozni nemcsak annyi mint beszélni, hanem annyi mint hallgatni. „Nem halljátok azt amit mondotok! – kiált fel Aranyszájú Szent János – hogyan kívánjátok akkor, hogy Isten meghallgasson benneteket?”

32. Ha utazás közben beszélgetünk, sokszor a beszéd és a jármű zaja mindent elnyom, s nem halljuk meg a zuhatagot, mely egészen közel, a sziklát vájja.

33. A bensőséges ember, a tömegben is képes megőrizni lelki kívülállóságát. Ez a ritka függetlenség! ↓

34. A nehézség nem az elmélkedésben van, hanem abban, hogy az elmélkedésre gondoljunk. ↓

35. A befelé irányuló élet, nem az önmagunknak való élet. Az összeszedettség nem azonos a zárkózottsággal. ↓

36. Kempisnél olvassuk: „Szívedet igyekezz elvonni a látható dolgok szeretetétől és fordítsd a láthatatlan dolgok felé.”

37. Sokak kettős személyiségűek. Az egyik személyiség úgy cselekszik, mint mindenki más. A másik olykor még keresztény szokásokat is mutogat. De vajon csak ennyit jelentene az élő hit birtoklása?↓

38. Ha alapvető hiba van a hitről való felfogásunkban, sohasem leszünk szemlélődők. (TI 58)

39. A hit nem érzelem és nem érzés. Nem egy bizonytalan természetfeletti felé való tudatalatti vak unszoltság. Nem csupán annak megérzése, hogy Isten létezik. (vö TI 58) ↓

40. A hit élő kapcsolat Istennel, aki él, és ez a hit olyan bizonyosságon alapul, amelynek nincs kapcsolata a természetes tapasztalattal. ↓bensőséges 5.jpg

Szólj hozzá!

Kínában templomokat és kereszteket rombolnak le

2014. augusztus 5.

A kínai Vincent Csu Vejfang, Vencsou püspöke Csöcsiang tartomány vezetőit teszi felelőssé azért, mert a térségben templomokat romboltak le, protestáns és katolikus templomok keresztjeit zúzták szét – adja hírül a Vatikáni Rádió.

A püspök július 30-ai pásztorlevélben buzdította híveit: ne féljenek, őrizzék meg hitüket. Július 31-én papjai is azzal a kéréssel fordultak a helyi hatóságokhoz, hogy állítsák le az immár hónapok óta tartó keresztényellenes támadásokat. Protestáns és katolikus hívek sérüléseket szenvedtek, miközben megpróbálták megfékezni a templomokat és kereszteket leromboló rendőröket – tájékoztat az AsiaNews hírügynökség.

A 87 éves Csu Vejfang püspök levelében arról számol be, hogy ez a pusztító hadjárat meglepetésként érte. Kezdetben nem lépett közbe, mert azt hitte, hogy csak szórványos jelenségről van szó. Bocsánatot kér híveitől, hogy későn avatkozott be az eseményekbe.

A templomok lerombolásának politikája „téves és igazságtalan”, mert olyan épületeket is romba döntöttek, amelyek megfeleltek az előírt szabályoknak. A püspök megjegyzi: a romboló hadjárat a templomok tetején látható kereszteket veszi célba, amelyek a keresztény hit jelképei. Ez növeli a feszültséget az Egyház és a kormány között, erőszakot okoz, és megbontja a vallás és az állam közötti összhangot, fokozva a szociális instabilitást. A főpásztor szerint a templomellenes hadjárat tovább erősödik.

Vencsou püspöke arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak az egyházmegye sorsáért, naponta ajánljanak fel egy rózsafüzér imádságot, péntekenként pedig egy keresztutat.

Magyar Kurír

(A szerk. megjegyzése: kik is rótták fel Mindszenty József hercegprímásnak hibájaként, hogy nem volt hajlandó tárgyalni a kommunistákkal! – Miről? – Hisz' ezek szikrányit sem változnak száz év alatt sem!)

Szólj hozzá!

08.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  2 komment

      Kezdjünk ima és böjt-kilencedet a III. Világháború elkerüléséért, az ukrajnai válság rendeződéséért, a gázai övezet, a Közel-Kelet és Szíria békéjéért, valamint a keresztényüldözések megszűntéért az egész világon! Imádkozzunk és böjtöljünk tehát a békéért a családok egységéért és azokért akik mindezzel nem értenek egyet. 

     Kérünk, kapcsolódjatok be valamennyien akik még tehetitek, mert vészhelyzet van!
     Minél több keresztényt kérjetek fel ezen engesztelésre és terjesztésére, mert bölcsesség kell az országok vezetőinek és reménység kell a népeknek!

     Előre is köszönöm.
Sok szeretettel:

Poór Tünde, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőjének felhívása nyomán, a blog szerkesztője+anyánk 2.jpeg  

Tekintve, hogy többen kérdezték, hogy "hol van kilenced"? Nos, szabadon választható bármi ÁLDOZAT - IMÁDSÁG - ENGESZTELÉS!

Részemről a Rózsafüzért ajánlom, mert a kis Fatimai Jácinta így mondta: "A békét Szüznyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt"!

2 komment

Milyen "egység" alapján fog az egységes világvallás állni?

yves_marsaudon (1).jpg    A francia szbdkmves Yves Marsaudon az eljövendő egységes világvallást a következőképpen definiálja: „Ki lehet jelenteni, hogy az ökumenizmus a szbdkmvesség legitim gyermeke. Korunkban egyik rendtársunk, Franklin Roosevelt követelte ki mindenki számára azt a lehetőséget, hogy az Isten előtti hódolatban saját alapelveit és meggyőződését követhesse. Ez egyszerre tolerancia és ökumenizmus. Mi, hagyományhű szbdkmvesek megengedjük magunknak, hogy egy ünnepelt államférfi eme kijelentését megismételjük és a körülményekhez igazítsuk. Katolikusok, ortodoxok, protestánsok, zsidók, moszlimok, hinduk, buddhisták, szabadgondolkodók, nem-hívők, ezek csupán a keresztnevek. A családi nevük mindegyiküknek szbdkmvesség lesz.”

     Más szavakkal ez a következőket jelenti: az egységes világvallás az összes vallás egyenlőségéből fog állni. Mindegyik ugyanannyira érvényes. Ennek feltétele azonban az egyesítő családi név, vagyis annak a szbdkmves tévtannak az elismerése, amely szerint minden vallást Isten akart, és mindegyik hozzá vezet. Ez az eljövendő világvallás legfőbb dogmája. (Nincs tehát Szentháromság, nincs Megváltó és nincs megváltás, mert az ősbűn legitim, amiként az ember, Istennel való szembenállása is!)
dupuis01.jpg      Ezzel az elvvel egészen egyetértve jelentette ki P. Dupuis Fatimában: „A világ összes vallási hagyománya egy, az emberiség számára készített isteni terv része. A Szentlélek jelen van és egyaránt megmutatkozik a buddhizmus, a hinduizmus, a keresztények és a nem-keresztények szent írásaiban.” És ehhez még hozzáfűzte: „Az isteni uralom univerzalizmusa teszi ezt lehetővé. Ezek egész egyszerűen csak a fejlődés különböző útjai a megváltás közös titka felé.” (Most már csak azt kéne pontosítani, hogy a démonok is istenek-e, ezek szerint hány istenség van, és a fenti "isteni terv", melyik "Isten" eredendő terve? Bizony ezt, nem ártana mindenek előtt tisztázni!)
     Rákérdezve a firenzei zsinat dogmájára, miszerint az Egyházon kívül nincs üdvösség, P. Dupuis ezt válaszolta: „Nincs szükség a firenzei zsinat 1442-ből származó szörnyű szövegére való hivatkozásra.”  (Röviden)

     A fatimai szentély területét már nem a Jelenési Kápolna, nem is az 1921-ben épült régi bazilika uralja, hanem az ezzel szemben felépített "rakétasilóra" emlékeztető új templom (lásd még alsó 3 képünk)! Ennek az új shrin szentely.jpgszentélynek egy olyan központnak kell lennie, amelyben a világ összes vallásának hívei össze tudnak jönni a saját isteneik előtt való tiszteletadásra – egy fedél alatt.
     Akaratlanul is felmerül annak gondolata, hogy ez "az összes istennek" szóló új panteon, talán éppen az eljövendő egységes világvallás első katedrálisa? Az előző posztokban leírt hindu rituáléhoz hasonló események azt mutatják, hogy a "Nagy Tervezők" pontosan követik a szbdkmves Jose da Cruz Policarpo.jpgeszméket, formailag is. Mindez a helyi, a Leiria-Fatima egyházmegye püspökének, D. Serafim de Sous a Ferreira e Silva-nak és Lisszabon bíboros-pátriárkájának, Jose da Cruz Policarpo-nak a beleegyezésével és szeme láttára. Forrás nyomán
     Ezek után mi csak oszthatjuk John Vennaris, a Fatima-Crusader szervezet kanadai újságírójának véleményét, aki ezt írja: „A 90-es évek közepén a Guadalupe-i szentély rektora tagadta Miasszonyunknak a Tepeyac-dombon való megjelenését. Mexikó lakói felháborodtak és tiltakoztak eme arcátlanság ellen. A rektornak egy éven belül mennie kellett. Ugyanennek kellene történnie Fatimában is! 

1051623_original.jpg1041796_original.jpg1048835_original.jpg

Szólj hozzá!

Buddhista szélsőségesek akadályozzák a keresztények szabad vallásgyakorlását

2014. augusztus 6.

Az úgynevezett „C” csoporthoz tartozó buddhista szélsőségesek felszólították a keresztényeket, hogy szakítsák meg vallási tevékenységüket a Srí Lanka északi részén található Polonnaruwa városban – írja a Vatikáni Rádió.

A Ravana Balaya csoport tagjai több mint húsz keresztény imatalálkozón vettek részt az elmúlt napokban, arra kérve a lelkipásztorokat, hogy állítsák meg az áttéréseket. 

A Fides hírügynökség úgy tájékoztatott, hogy az egyik buddhista vezető (Ittekande Saddhatissa Thero) szerint mintegy száz buddhista és hindu jelentette neki, hogy keresztény lelkészek ajándékokat és pénzt ajánlanak cserébe a buddhisták megtéréséért.

A keresztények határozottan visszautasították a vádakat, és arról panaszkodnak, hogy sok lelkipásztort és hívőt fenyegettek meg és bántalmaztak. Július elején egy buddhista szerzetesek által vezetett csoportosulás Ratnapura körzetben megzavart egy keresztény imatalálkozót, megállította az istentiszteletet, és bibliákat kobzott el.

A hívek úgy vélik, hogy a buddhista erőszak rossz hatással lehet az országra, tekintettel Ferenc pápa közelgő látogatására is, amelyre jövő év januárjában kerül sor. A Srí Lanka-i Keresztény Evangéliumi Szövetség (Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka) szerint 2014-ben mintegy 60 templomukra és imaközpontjukra sújtottak le buddhista szélsőségesek, míg 2013-ban 120 alkalommal támadták meg őket.

Magyar Kurír

(A szerk. megjegyzése: kik is állítják, hogy a klf. vallásokkal közös nevezőre lehet jutni?)

Szólj hozzá!

A Kálvária 4

30221-383979036844-3265228-n-1.jpg     A Kálváriát bontják bár, ám Ő az igazi Golgotát járta, s ha a Fájdalmas Anya nem állt volna mellette erőt adón, össze is roppant volna a kereszt alatt. „Édes jó Anyám, Gyötrelmek Anyja! Ne szenvedésemet nézd, hanem a tengernyi lelket, kiknek ne váljék mindez botránykővé! Köszönöm, hogy részt vállalhatok – ha csak egyetlen cseppjéig is –, Szent Fiad megváltó szenvedésében!”. – Így gyötrődött, így fohászkodott Úrnőjéhez, miközben – mint akit angyal erősített –, a jövő tervei bontakoztak már lelke mélyén.
     1710. november 10-én a Nantes-i dominikánusok, harmadrendjük tagjai közé fogadták szentünket. Egy csekélyke kis vigasz volt ez lelkének. Teljesült ugyanis életének egyik vágya.
Mathuren magyaraz.jpg     A három fiú továbbra is a jezsuiták napi teendőit segítette részt véve imarendjükben. Munkájuk közben és szabadidejükben is a beszélgetés óhatatlanul a történtekkel foglalkozott és Mathurinra hárult a komoly feladat, hogy főképp Nicolasnak elfogadható magyarázatot adjon a miértekre, hisz épp az új fiú lett legjobban kitéve a „probációnak”, mely megrendíthette volna hivatását. A Jézusnak és Máriának való teljes felajánlottságról volt szó köztük. A „kismagiszter” hangsúlyozta, „nem a siker a fontos, hanem az áldozat tiszta szándéka!” Egyedül Isten látja át egységben a múlt, a jelen és a jövő történéseit! A kudarcokat, melyek szenvedéseink egy részét okozzák,   Úrnőnknek a Szűzanya Szívének felajánlva érdemszerzőkké tehetjük a jelenben és örökkévalóságban egyaránt.   Mária az emberiség Édesanyja, türelmes alázatunkat és felajánlásunkat, majd azon lelkek megmentésére használja fel, akiket a kegyelem más módon kevésbé tudott volna megérinteni. Ami pedig a Kálvária ügyét illeti, Lajos atya világosan célzott rá, hogy a jövőben egy napon újra fog épülni, sőt szebb és teljesebb lesz, mint ez volt!

Szólj hozzá!

11. A belső béke titka a függetlenség. Aki fölött akaratának zavaros és váltakozó vágyai uralkodnak, annak számára lehetetlen az összeszedettség, még akkor is, ha ezen vágyak a lelki élet jó dolgaira irányulnak. (vö TI 97)

12. Hány és hány ember számára Isten, csak öt betű!

13. Ha készséggel felhasználjuk a lelki elmélyülésre kínálkozó alkalmakat, lassacskán szokásunkká válhat, hogy önkéntelenül is elmélkedést végezzünk.

14. A lélek néha a másik lélek mélységeit kívánja felkutatni. Saját lelkével azonban, mily ritkán teszi meg!

15. Csak akkor egyesülhetünk Istennel, ha szabadon választjuk, hogy szeretjük Őt. Istent pedig nem szerethetjük, ha ellene, a felebarátunk vagy önmagunk ellen súlyosan vétkezünk. (vö. ÚK 1033)

16. Vannak, akik abban az órában tanulnak meg igazán imádkozni és szeretni, amelyben az imádság számukra lehetetlenné vált és szívük kővé dermedt. (vö TI 106) ↓

17. Mindezen körülmények között az imádkozás lényege az imádkozni akarás. Egyetlen ami számít, az a vágy, hogy Istennel kapcsolatot teremtsünk, átadjuk magunkat az Ő akaratának. (vö TI 108)

18. A megtéréssel, szenvedélyeink viharai és énünk önző gyötrelmei elcsitulnak, és elérkezhetünk addig a pillanatig, hogy „Jézus keblén nyugodjunk” – állítják a misztikusok. A „lélek békéje” azt jelenti, hogy valódi énünk Krisztus szeretetében ver szilárd gyökeret. Új erő és új öröm tölt el bennünket, és lelki szemünk előtt feltárul a parancsok értelme, felismerjük a kísértések szerepét az életünkben. (vö. ÜF 57)

19. Nem a lemondás nagysága, hanem a bűnbánat őszintesége az, mely értéket ad engesztelésünknek. Ugyanis, a bűnbánat és hála érleli meg bennünk azt a tiszta szeretetet, amellyel elégtételt adhatunk Istennek addigi eltékozolt életünkért, bűneinkért. (ÉHÖ)

20. Senkinek sincs meg az amit szeretne, minthogy az igaz nem elégül ki az igazsággal, az élvhajhász az élvezettel, az újdonságra vágyó az újdonsággal, a hiú törtető a dicsőséggel. (Szent Bernát)

21. Miért nem szeret engem senki? – kérdezik sokan, holott épp az 'igényeskedésük' riaszt el mindenkit.

22. Ne időzz a rossz vagy bántó gondolatoknál, ha mégoly igazak és érdekesek is! Mert ami hosszasan kitölti gondolatvilágodat, hamarosan eltölti a lelkedet és megkeményíti a szívedet is!

23. Az, hogy egy negatív eset igaz, vagy érintett vagy, attól még ne rágódj rajta és ne méltatlankodj, mert lehet hogy az egész, más célból se valóság, minthogy feldúlja a lelked, és elterelje a figyelmedet!

24. Az ördög nem fél attól sem, hogy Isten akaratára hivatkozzon, ha azt a maga hasznára teheti. (TI 48)

25. Csak kevesek, akik a világ és önmaguk fölött képesek uralkodni, tudják megszerezni azt az egyedülálló kincset, hogy kívülállóként lássák, miként tűnnek el a látszatok; emberek és dolgok. De észlelik azt is, amikor a lényeges – ha harcok közepette is –, de győzedelmeskedik! E kevesek közül valók vagyunk-e mi is?9 - AZ ELET NEM JATSZOTER.jpg

Szólj hozzá!

SOHALY.jpg

Szólj hozzá!

Fatima holnap: vallások-közötti szentély?

Jose de Cruz, Lisboa 2.jpg      Mint előzőleg tárgyaltuk, 2003. október 10-től 12-ig vallások-közötti kongresszust rendeztek Fatimában, amelyen jelen volt Mgr. Fitzgerald, a vallások-közötti dialógus pápai tanácsának elnöke, Jose de Cruz, Lisszabon bíboros-pátriárkája, Mgr. Guerra, a fatimai szentély rektora és P. Dupuis, egy belga jezsuita, valamint az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus képviselői. Ezen a kongresszuson Mgr. Guerra, a szentély rektora a következőket jelentette ki: „Fatima jövője, vagyis Isten és az Ő anyja előtti tiszteletadás ezen helyének egy olyan szentéllyé kell átalakulnia, ahol a különböző vallások össze tudnak keveredni. A vallások-közötti dialógus Portugáliában és a katolikus Egyházban ugyan még csak embrionális fázisban van, de a fatimai szentély vállalja univerzális (azaz ökumenikus) hivatását.”

Monsenhor Luciano Guerra.jpg     De hogyan lehet ezt a szörnyűséget azoknak a katolikusoknak elmagyarázni, akik hisznek a fatimai üzenetben, és évente milliószámra látogatnak el ebbe a szentélybe? – Mgr. Luciano Guerra erre a problémára is megtalálta a megoldást, azáltal, hogy magát az Istenanyát is egy, az ökumenizmust támogató erőnek kiáltotta ki! „Az a tény, hogy Fatima – vagyis annak a helynek a neve, amelyet az Istenanya megjelenésére magának kiválasztott – egy moszlim név, bizonyítja, hogy a szentélyt meg kell nyitni a különböző vallások egymás melletti léte számára”, mondta Mgr. Guerra.
     Hamis érvelés! Nem tudja Mgr. Guerra, hogy Fatima helység a nevét a hagyomány szerint egy olyan, a reconquista időben élt iszlám hercegnőről kapta, aki áttért a katolikus hitre (!), és akit a mai Fatima területén temettek el? Isten Anyjának a választása tehát egész határozottan éppen az ökumenizmus ellen és a katolikus Egyházba való visszatérés mellett szól. De ez nem illik bele a mostani tervbe. Azon hagyományhű katolikusokat, akik ott helyben tiltakoztak a kongresszus ellen, Mgr. Guerra ezért „tegnapról itt maradtaknak”, „szellemileg elmaradottaknak” és „provokátoroknak” nevezte.

Pater Dupuis az egységes világvallást reklámozza Fatimában

Pater Jacques Dupuis.jpg     Pater Jacques Dupuis, egy belga jezsuita, aki Rómában a Gregorianán tanít, a kongresszuson a világ összes vallása egységesülésének szükségességét hangoztatta: „A jövő vallása az összes vallás általános összetalálkozása lesz az egy univerzális Krisztusban, ami mindenkit ki fog elégíteni.” Ezalatt egyáltalán nem a vallásoknak Jézus Krisztushoz való megtérését érti, ahogy ezt maga is tanúsítja: „A végén, ahogy mi reméljük, a keresztények jobb keresztények és a hinduk jobb hinduk lesznek.” – Tehát mindenki az marad, ami volt. A keresztény keresztény, a hindu hindu. Forrás 

     Vajon milyen egység lesz ez azokkal a hindukkal és moszlimokkal, akik nem csak egymást, a többi vallást, de legjobban a keresztényeket utálják?War-on-Christians-100097912147_xlarge.jpeg A tolarenciát nem elsősorban saját hazájukban kellene példaadóan megvalósítani? És nem ledönteni a bemocskolni Krisztus arcát, ledönteni a Szűzanya szobrokat, felgyújtani a templomokat és legyilkolni a keresztényeket, úgy mint Pakisztánban és egyes moszlim országokban! Netán ez lesz a sorsa Fatimának is?
le_gouvernement_bjp_mis_en_cause__dans_les_violences_anti-chretiennes_au_karnataka.jpg

Szólj hozzá!

     A színeváltozás (görögül: metamorphószisz; latinul: transfiguratio), amikor Jézus Krisztus megmutatta isteni dicsőségét. Ennek helyszíne egy galileai hegy volt, a hagyomány szerint Tábor hegye.
     „Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni.”
Ebből az evangéliumi tudósításból önkéntelenül iráérezhetünk arra, hogy az apostoloknak rendkívüli élményben volt részük. A három apostol kiváltságos a többiekkel szemben. Most tanúi annak, hogy Jézus emberségén, mintegy ragyogott az ő Istensége. Később annak is tanúi lesznek, amikor Jézust gyötrődni látják az Olajfák hegyén. Itt rejtve maradt isteni mivolta ezért megerősítésre, rendkívüli kegyelmekre volt szűkségük, ez volt a Tábor hegy eseménye, amikor az Ó-szövetség két nagy alakja Illés és Mózes is tanúskodott Jézus mellett: „Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.” Pétert megragadta a pillanat rendkívülisége és mintegy zavarában, azt mondja: ,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat… Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' A Táborhegy-i látomás csak jel volt, a teljességhez hozzá tartozott Jézus halála és feltámadása. Csak ennek fényében értelmezhették helyesen mind azt, amit a hegyen megtapasztaltak.
     A Katolikus Egyház augusztus 6-án ünnepli a színeváltozást, melyet III. Kallixtusz pápa emelte ünneppé a nándorfehérvári diadal hálaemlékezetéül. Az összekapcsolás abból ered, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. E naphoz kötődik a "terménymegáldás" hagyománya. (Mt 17,1–9; Mk 9,2–10; Lk 9,28–36; 2Pt 1,16–19)Transfigurationraffaelo.jpg

Szólj hozzá!

A Kálvária 3

escanear0002.jpg     Szentünk bement a templomba és az oltár előtt zokogva térdre borult: „Igazságos Úr, megengeded, hogy minden elvesszen? Egy újabb Szodomát és Gomorrát fogunk látni? Mindörökre elhallgattál? Nemde teljesíteni kell akaratodat a földön, miképp a Mennyben is, hogy eljöjjön a Te Országod? Nemde megjövendölted szeretteid közül egyeseknek, hogy a jövőben megújul Egyházad? Nem fognake végre megtérni a zsidók a Te igazságodhoz? Nem erre vár-e Egyházad? Hát nem kiáltanak az ég minden szentjei Hozzád: ’szolgáltass igazságot!’ Nem mondja-e minden igaz a Földön: Úgy legyen! Ó, jőjj el, Jézus! Jőjj! Amen.”
     Grignon atya azonnal haza indult, ahol közben rendesen folytak a szertartások. A valóban húszezernyi ember a Kálváriára szegezett tekintettel, egyként újította meg keresztségi fogadalmát. Messzire elhangzottak az énekek és a rózsafüzér. Két pap mondott szentbeszédet és több atya gyóntatott. A hatalmas sokaság csodálatos fegyelmezettségben járta a körmenetet, melyben folyvást dicsőítették az Istent. És ez még így ment éjjel is, mikorra Grignon atya visszaérkezett.
     A dolgok látszólag rendben lezajlottak, s a nép békésen hazament, de a szóbeszédek konokul tartották magukat. Lajos atya épp eleget kívánt tenni Saint Molf-ban meghirdetett missziójának, mikor egy papi hírnök átadta a püspök letiltását, beleértve lelkigyakorlatának megtartását is. A levélben az állt, hogy a „montforti misszionárius” Nantes egyházmegyében, sehol sem tarthat beszédet és nyilvánosan nem misézhet!
     Ám, a Pontchâteau-i Kálvária léte végül nem csak a püspököt zavarta, hanem elpusztítása egyenesen kormányprogram lett! Bár elásott fegyverekről már szó sem esett, de szentünket „angol kémnek” titulálták, aki azért építette volna az „erődítményt”, hogy Anglia régi birtokát, „britton földet” (vagyis brötányt), a kálváriának álcázott erőd felhasználásával visszahódíthassa! Az tény viszont, hogy a két ország valóban hadban állt egymással, de hogy a Kálváriának „hadászati” jelentősége lett volna, valószínűleg csak az íróasztalon volt kimutatható, látatlanban! Ráadásul a megyéspüspök még megszemlélni sem volt hajlandó az „erődöt”! A bontásra kivezényelt kubikusok többsége egyenesen megtagadta a „szentségtörő” munkát s végül a katonaságnak kellett – nem csekély nehézségek közepette –, a földdel egyenlővé tenni a kegyhelyet.
escanear0073.jpg     A vállalkozás – Isten és az egyszerű emberek előtt – végső soron sikeres volt, s szentünket mindenütt hősként éltették. Az atya szívében mégis oly sajgó fájdalom égett, hogy már nem is érdekelte, mennyi a személyét sértő rágalom és szóbeszéd körülötte. Most csak egy vágya volt, hogy felvételt nyerhessen a Domonkosok Harmadrendjébe. A nyilvánosság elöl a Nantes-i jezsuitákhoz vonult el két hétre, ahol gyakorolhatta és megélhette egyetlen papi kiváltságát: magánmisét mondhatott. Mély átéléssel celebrált szentmiséi közben úgy érezte, hogy egy kissé részese lett Üdvözítője megaláztatásainak és kínszenvedésének.

Szólj hozzá!

Tisztes távolból vagy bensőségben Istennel? „Fiam... légy figyelmes szívedben.” (Sir 16,25)


0006 - CSAK EGY NULLA (2).jpg1.
Az Istent nem ismerő emberek, kiknek élete csupán önmagukra összpontosul, úgy vélik, hogy az egész világnak mutogatniuk kell a sikereiket és kifinomult igényeiket. Az így „élők”, halott lelkek! Önmegvalósításuk egy mű élet kiélésében merül ki, miközben kizárják magukat az istengyermekségből. Az a személyiség akinek gondolják magukat, csak egy rossz álom részese, s már csak a halál az, mely rádöbbenti őket, hogy a felismerhetetlenségig eltorzították, eltékozolták életpályájukat és valójában nem is éltek. A megmérettetéskor Isten, aki a végtelen Valóság, azt fogja mondani nekik: „nem ismerlek benneteket” (Mt 25,12)! (Szerk)

2. Egy szkeptikus hencegése: „Kicsiként és nagyként, ifjúként és öregként, soha nem törekedtem a benső önismeretre, melyet a gyötrő gondok és a lelkiismeretfurdalás forrásának tekintettem... Nézetem szerint, a bölcsesség két első parancsa: 'soha ne lelkizz és felejtsd el a tabukat!' Ebből következően tehát, mindig szabadon és önfeledten tudtam magamat szórakoztatni. Ez volt az én egész életművészetem.” – Ó igen! Ezzel szemben, de más is a keresztény szabály: Tartsunk mindenkor lelkitükröt önmagunk elé! Elmélyülten kutakodjunk bensőnk rejtekeiben! – Bizonyára még magunk számára is van felfedezni valónk!

3. Hányan élnek ápolt, mutatós testben, miközben lelkileg már réges-rég halottak!

4. A környezet, a nevelés, a lelki sajátosságok sokszor nehézzé, vagy lehetetlenné teszik, hogy megsejtsük a Végtelen Istenre irányuló meggyőző erőt. Az általános tapasztalat arra utal; hogy először a HITBEN kell kapcsolatot teremteni Istennel, és csak azután kereshetjük az értelem bizonyítékait! (H 66)

5. Nemcsak Istenben kell keresni azonosságunkat, hanem másokban is. Sohasem fedezhetjük fel magunkat, ha elszigetelődünk másoktól. (vö TI 29)

6. A legtöbben sajnos, sohasem használják fel az adódó alkalmakat elkülönülésre, elmélyedésre. Olyanok mint az érc, mely sohasem akar földrétegéből kiválni.

7. Ha azt mondjuk valakinek, hogy szálljon magába, az olyan képet vág, mintha azt kértük volna, hogy ismeretlen vizek felé szálljon hajóra. – Sajnos, sokaknál az önmagukba térés, valóban nagy utazás volna!

8. Csak akkor találhatjuk meg a benső magányt, ha tudatos erőfeszítéssel megszabadítjuk magunkat minden olyan vágytól, gondtól, érdeklődéstől, amely ideiglenes és evilági létünkre vonatkozik. (vö TI 45)

9. Az emberek sietnek a népszerűek utánzásával megdicsőülni és lusták valami újat kitalálni. (vö TI 49)

10. Az összeszedettség passzív erény, de kíséreljük meg!7 - ISTEN TERVEI.JPG

Szólj hozzá!

ATOLELT AZ ISTEN.jpg 

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

 

"Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten....

Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten."

Szólj hozzá!

Botrány Fatimában 2HindFtm09.jpgHindFtm08.jpg

     2004. május 5-én aztán megtörtént a legnagyobb szentségtörés, az, amitől az Üdvözítő Krisztus mentett meg minket! Egy hindu Shastry nevű pap a Szűzanya Fatimai Szentély oltáránál, a Szentségi Tabernákulum és a Kegyszobor előtt, pogány istenségnek mutatott be áldozatot! HindFtm01.jpgA gyalázatot egyenes adásban közvetítette a SIC portugál tévécsatorna.
     Már az ószövetségi Zsoltárok Könyve figyelmeztet: Omnes dii gentium daemonia – A pogányok istenei démonok (Zsolt 96,5) és ezt Xavéri Szent Ferenc is határozottan kijelentette, különösen, hogy megismerte azt a hindu vallást, amely 30 ezer démont, istenként imád!
HindFtm18.jpg     Az egyházi kánonok lábbal tiprásának, nem ez volt az egyetlen cselekménye! A Krisztus által felszentelt és felkent Leiria-Fatima püspök, D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva hagyta magát beöltöztetni a pogány szertartási ruházatba! Mi jöhet még?
     A botránynak híre ment és a Vatikán kérdőre vonta a püspököt és a kegyhely rektorát is. A Papi elöljárók, magyarázkodásukban az akkor már betegeskedő P. Kondor Lajos SVD atyára igyekeztek  rákenni mindent, igaztalanul! (Jóllehet ő jelen sem volt a gyalázatos cselekményeknél!)Leiria-Fatima, D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva.jpg  Forrás 1    Forrás 2   Forrás 3
     Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Irgalmas Jézus! Bocsásd meg nekik, mert nem tudták mit cselekedtek, amikor Szeplőtelen Szívű Édesanyád ellen súlyosan vétkeztek! És bocsáss meg nekünk is, akik figyelmen kívül hagytuk a Szűzanyánk fatimai kéréseit és íme ez történhetett!

Szólj hozzá!

05.
augusztus

MEGHÍVÓ!

tibor.  |  1 komment

Szeretettel meghívom kedves Olvasóimat egy kis személyes találkozásra, melynek során elmondhatják a blogommal kapcsolatos kritikáikat, javaslataikat! Természetesen más, a Szeretetláng lelkiségével és Erzsébet asszony életével kapcsolatos kérdéseket is felvethetnek. Várok és várunk tehát mindenki szeretettel! MÁRIÁVAL JÉZUSÉRT!


Szeretetlang Fesztival.jpg

1 komment

A Kálvária 2

032 (1).jpg     A munkálatokat természetesen Grignon atya irányította a három „szárnysegéd” fiúval. Az egyik nagyobb sánckör vonalában 150 fenyőt ültettek, a Rózsafüzér 150 Üdvözlégye száma szerint és „tizedenként” pedig egyegy ciprust, azaz 15-öt a Miatyánkok jelölésére. A Kereszthez kivágtak egy 15 m-es vadgesztenyefát, melyet 12 ökör vontatott a helyszínre. Az építkezés közepette szentünk azért el-elment missziózni a környező településekre, így Herignac-ba és Bouguenais-ba.
3102232967_465521a5d6.jpg     Végül 15 hónapi kemény munka után 1710. augusztusában befejeződött a Kálvária. A hatalmas keresztek és a szobrok messziföldről láthatók voltak, ráadásul a Golgota szobrai és keresztjei között ki volt feszítve egy 27 méter kerületű hatalmas rózsafüzér. A domb alján kápolnák és kertek az üdvtörténet számos megjelenítő helyeiként, Ádám és Évától egészen a Jeruzsálemi templom kicsinyített építményéig. A felszentelés szeptember 14-re, a Kereszt Felmagasztalásának ünnepére volt kijelölve. De valahogy túl szép volt minden, semmint, hogy igaz legyen!
     Már szeptember 13-a reggelén úgy látszott, hogy Franciaország minden útja Pontchâteau-ba vezet. Távoli vidékekről is ezrével indultak gazdagok és szegények egyaránt. Szentünk azonban baljós levelet kapott a püspöktől, mely nem sok jóval kecsegtetett, hiszen már minden „be volt harangozva”. Grignon atya mikor felbontotta, halálsápadt lett. A fiúk, különösen Mathurin kinek már volt „némi tapasztalata”: régóta rosszat sejtett „túl szép mindez, hogy igaz legyen!” Mesterükről látták, hogy a rosszullét környékezi.
– Drága atyám! Mi áll benne? – kérdezte Nicolas.
     Az atya sápadtan csak ennyit mondott:
escanear0091.jpg– A püspök megtiltotta a holnapi szentelést!
– De hiszen az a tíz-húszezernyi ember, azok mit szólnak majd? Biztosan már megint a Janzen követői! – jajongott Mathurin.
– Nem kell aggodalmaskodni! A püspök a mi elöljárónk, engedelmeskednünk kell, mégha indítékait nem is ismerjük! Bizonyára egy más időpontot tartana megfelelőbbnek! – válaszolta nagyot sóhajtva az atya. – Azonnal indulok Nantes-ba, beszélnem kell a főpásztorral!
– De hiszen 96 kilométert 24 óra alatt oda-vissza képtelenség megtenni atyám! – sopánkodott Jean.
– Meg kell tennem a több ezer emberért! – válaszolta, és útnak is indult.
     A helyzet azonban sokkal de sokkal rosszabb volt, mint azt akár rémálmában gondolhatta volna szentünk. Még csak félúton járt mikor találkozott egyik paptársával akitől megtudta, hogy a püspököt teljesen felpaprikázták a janzenisták azt terjesztve, hogy nagymenynyiségű fegyver van elásva a földhalom alatt, a partraszálló angol seregek számára. A főpásztor alighanem le fogja bontatni az egész Kálváriát. Ne is menjen tovább!
– Na ennek egyetlen haszna lenne, be kéne látnia az aljas szándékokat, mellyel traktálják! – mondta keserű gúnnyal Lajos atya.

Szólj hozzá!

     Szentek példája és tanácsa; hogy időnként mélyedjünk el magunkban. Csendes összeszedettségben figyeljük lelkünket, hogy hallhassuk Istent. Ó testvérem, az életed folyamán egyszer is megkísérelted ezt? Végül is, nem voltál képes egyetlen negyedórát se imádkozni Istenhez, lélekben és igazságban? Egyetlenegyszer sem jutott volna erre időd? De milyen választ is kaphatnánk erre: „Felejts már el és ne gyötörj ezzel!” – Mert bizonyára kínosan érintené őket, éreznék ugyanis, hogy életük számtalan döntése előtt bizony, nagyon hasznos lett volna egy rövidke 'magukba szállás'!

     Egyszer egy nagy püspök lelkigyakorlata zárszavaként ezt kérte hallgatóságától: „Isten és a lelkük számára csupán negyedórai csendet kérek önöktől a mai éjszakán!” – És az éj folyamán felébreszti őt egy öreg és így szól hozzá: „Életemben először tartottam meg ezt a negyedórát, s ezáltal merőben átalakult a lelkem és az életem! Ráébredtem, hogy Istené vagyok, s voltam és végleg Hozzá tartozom! Sajnos ennek elmondásával már nem várhatom meg a holnapot...”

     Kedves Olvasó, aki e szerény füzetet kezedben tartod máris megteheted, hogy némi összeszedettséggel, elmélkedj egy negyedórácskát a Csodálatos Titokról, a megszentelő kegyelem által lelkünkben élő és lakó Istenről, melynek lehetséges élménye meghatározhatja nem csak benső lelki életed, de egész életviteled!

     Ne legyünk tehát restek, mert meg vagyunk híva! Nyissuk fel gyakran ezt, vagy „Az Istenanya követése” c. kisírkánkat és elidőzve bennük, hagyjuk magunkat megihletni! Ám, ha efféle olvasmányokra újból és újból csak legyintünk, sajnos végleg elragadhat bennünket a világ szelleme és más célunk se marad, mint hangyaként időleges bolyt építeni, holott az életszentség örökké tartó épületét kellett volna létrehoznunk életünkben. Mekkora süllyedés! Bizony illő és üdvös lenne, hogy rendszerint komolyabb elmélyülések, tisztább és nemesebb eszmények hassák át gondolatainkat, életünket és hevítsék át a lelkünket.

     Bízunk benne, hogy akár kiolvasva, akár egy számot „húzva” 366-ig vagy itt-ott felnyitva, valamelyik gondolat üdvös megrázkódtatást okoz az Olvasóban. Létre jöhet az a jelenség amelyről beszéltünk; a látható dolgok áthatolhatatlan falán egyszerre rés támad és a lélek bensejében – ahol Ő vár –, egy ragyogó pillanatig látható lesz a Láthatatlan, s a felismerés örömében mi is elmondhatjuk a tanítványokkal: „lángolt a szívünk” (Lk 24.32)! Tiszteljük tehát ezt a percet, mely a lélekváltozás titkát rejtheti magában. Hajtsuk össze akkor nyugodtan e 'kisírkát', mert már csak zavarna minket, függönyt vonna az észrevett isteni Vendég és a lelkünk közé! Zárkózzunk el a világtól, mely köröttünk zajong, és ha a „bensőséges lelki élet” természetfölötti pillanatai tovább is tartanak lelkünkben, annál jobb! Ez annak a jele, hogy a lélek szabad szárnyalásával felviláglott számunkra a természetfelettiség tiszta szép élménye! Ezen ihletett pillanatok azok, amikor rásejthetünk, hogy az isteni Mester valamit cselekedni akar velünk az Ő dicsőségére és a mi lelkünk javára...

Ajánljuk tehát e könyvecskét a hivatást keresőknek, a válaszúton lévőknek és a benső lelki életre vágyóknak. /A szerkesztő/    (folyt.)

bensoseges_lelki_elet_1.jpg

Szólj hozzá!

TISZTASÁGRÓL-6.jpg

Szólj hozzá!

Botrány Fatimában 1

HindFtm12.jpg     2003 októberében, hű katolikusokat világszerte elborzasztotta a beha-rangozott hír, hogy "szép lenne, ha a Cova da Iria a világvallások központi univerzalisztikus helye lehetne". Fr. Luciano Guerra – az ötlet védnö-ke – mint a szentély rektora kijelentette, hogy  "a buddhisták, hinduk, muzulmánok, ortodoxok, anglikánok és a katolikusok egybegyűlnek, hogy imádkozzanak és így a fatimai kegyhely, vallások közötti kongresszusok rendszeres színhelye lesz". Erről beszámolt a "Noticias de Fátima" újság és "A Portugál News" angol nyelvű folyóirat, mely a hatalmas nemzetközi tiltakozást kiváltotta. Erre mentegetőzésül, fr. Guerra egy sor kétértelmű nyilatkozattal védekezett. Végül 2004. január 9-én, három hónappal a botrány kirobbanása után, fr. Guerra végül elismerte, hogy az újságíróknak valóban kijelentette, hogy az a terv, hogy a portugál Fatima legyen a világvallások új ökumenikus szentélye.
A szentély honlapján ki is kijelentette: "Korunkban úgy tűnik időszerű, hogy amivel több szent hely is próbálkozott, az itt a fatimai új bazilikában megvalósítható, mégpedig végleges központtá avatva, hogy itt a különféle vallások testvéri módon együtt imádkozzanak."
     Nyilvánvalóvá vált – amint a Fatima Crusader újságírója fogalmazott –, tipikus viselkedés a kommunista típusú forradalmi célok elérésére, mely a két lépés előre, egy lépés hátra taktikája. A lépések azonban már megtörténtek! Forrás 1    Forrás 2   Forrás 3HindFtm13.jpgHindFtm15.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 032_Augustine.jpg

  A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

A Kálvária 1

     1709. áprilisában Grignon atyáék újabb fontos megbízatást kaptak. A Nantes-től 48 km-re fekvő Pontchâteau-ba kaptak missziós megbízást. Itt a három hét alatt annyi kegyelmi megnyilvánulásban volt részük, hogy Lajos atya úgy érezte, merőben más evangelizációs módszert kell alkalmaznia. Eszébe jutott a Mont Valiér-i Kálvária és akkori gondolatai, melyeket talán épp itt lehetne megvalósítani.
escanear0032_1.jpg     Elképzeléseit közölte néhány pappal és hívővel, akik hallva terveit egész fellelkesültek. Az elképzelésért a megyéspüspök is lelkesedett. Már a telket is kijelölték, ahová hatalmas körsánc közepén dombot emelnének és annak tetején állna egy hatalmas kereszt. A munkát el is kezdték, mikor szentünknek kétségei támadtak a legmegfelelőbb hely tekintetében. Eszébe jutott, hogy Szent Aubert püspöknek is hasonló gondja volt, mikor a Mont Saint Michel-i templom helyét akarta kijelölni.
Egy reggel a sziget egyik lankás mezején megtaláltak egy, az előzőkben elveszett tehenet békésen kérődzve, melyről már azt hitték, hogy vadállatok áldozata lett. Nos azon a mezőn kezdték el a munkálatokat. És escanear0029_1.jpgmost Grignon atya is hasonló „égi jelet” várt, valami rendkívüliséget, melyben megnyugodhatna határozatlan lelke. A munkát leállította és a közeli kápolnába vonult imádkozni, így töltve az egész éjszakát. Reggel amint a munkások megérkeztek, imára hívta őket a kápolnába. Amikor azonban mindannyian kimentek a munkaterületre, érdekes dologra lettek figyelmesek. Két fehér galamb folyton-folyvást leszállt a friss földkupacra és csőrükkel belé kapva elrepültek. Elindultak tehát kifürkészni, hogy hová hordják a galambok a földet. Hosszas séta után meglepő látványban volt részük. Egy piciny friss halom mellett a galambok vidáman turbékoltak. A hely, egy gyönyörű lankás domb tetején volt, végül is nem messze a várostól, körös-körül szépséges panorámával.
– Barátaim! – kiáltotta lelkesen az atya, – ez a mi helyünk, íme a Kálvária helye itt fogunk építkezni!escanear0031_1.jpg
     Még aznap hozzá is fogtak a kijelöléseknek és másnap már jött a falu apraja-nagyja talicskákkal, hogy összehordja a domb tetejére tervezett 20 méter magas kúpot. Az építkezésnek azonban akkora híre lett, hogy nemcsak a Franciaországban, de még Hollandiában és Spanyolországban is érdeklődést keltett. A népek pedig jöttek dolgozni, nem csak az egyszerű emberek köréből, hanem hintós nagyurak is kivették részüket fizikai munkából! A csoda az volt, hogy soha senki sem fáradt el, még az úri hölgyek is bírták a csákányozást. Végtére is Krisztus megdicsőített Kálváriájáról volt szó.
     A nagy és segítőkész forgatagból melléjük szegődött egy Nicolas nevű fiú, aki hajlandóságot mutatott, hogy szentünk és a két testvér mellett ő is törekedjen az imádságos, engesztelő életre. Lajos atya, mindjárt Mathurin felügyeletére bízta az „újoncot”, mert – mondhatni – Mathurin volt a „novicmagiszter”.

Szólj hozzá!

     Az ember – olykor még keresztényként is –, mily keveset gondolkodik az élet teljességéről! „Hány ember eszik-iszik, házasodik, vesz, elad, épít és gyűjt. Barátai, ellenségei, örömei és szenvedései adódnak és elmúlnak, de végül is hiába született és hal meg, mert egy életen át soha fel nem ébredt!” (Joubert)

     Ez a 'soha fel nem ébredés' – a lét céljára való rá nem eszmélés –, a legnagyobb hiányossága materialista korunk hajszolt emberének, aki mindent habzsol és kiélni igyekszik, ám végül épp a saját lelkére nem marad ideje! Ez azonban, korántsem véletlen! A hírközlő eszközök pszichotechnikai manipulációkkal reklámozzák a külsőséges életet, s az erre fogékony ember benső személyiségtudata, hite és lelki kultúráltsága, sorvadásnak indul. Az igazságot és a fontosat nem hallgatja meg, de a meséket elfogadja (2Tim 4,4). Márpedig, hogy mi az igazán fontos? Ennek igazságát az Evangélium tanítja: először is az Isten országa, a többi hozzá adatik! És ez az „ország” bennünk van, csak legyünk figyelmesek szívünkben! „Ne engedjétek tehát ócsárolni szabadságtokat. Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.” (Róm 14,16-17) A világ lázasan tülekedik. A főbűnök közül a lustaság a legkevésbé áll a mai időkre és ha megkérdeznénk; – miért e lázas igyekezet, mi lesz a lényegessel, átgondoltad-e már, hogy mi végett élsz, mi lesz veled a halál után? – Fura egy választ kaphatnánk sokaktól:

benseseges_lelki_elet_2.jpg– Ugyan, eleve rossz a kérdés! Ma már nem aktuálisak ezek a „középkori” szempontok. A legfontosabb, hogy így-úgy megmutasd miben vagy „király” és élvezd ki a lehetőségeket! – hallanánk. De melyik 'lehetőség' a legeslegfontosabb: a rövid- vagy a hosszútávú? Az ami csak a testnek jó, vagy ami a léleknek is? Jussanak eszünkbe a nyugtalan Mártához intézett jézusi szavak: „Mária a jobbik részt választotta!” (Lk 10,42)

     A mai világ mozgalmas forgatagában az elmélkedőknek, (a misztikusoknak) nincs keresnivalójuk. Az Úr lábánál ülő bethániai asszony kitűnő téma lehet a művészeknek, de bizony szánalmas mintakép egy tevékeny embernek; „Nekünk kész veszteség holmi elmélkedésre és lelkizésre szánni a drága időt!” – mondanák.

     Nos, mit is válaszolhatnánk erre? – Ember! Ha fel nem ismered időben a lényeget, lassan eltékozlod az egész életed! Ébredj, eszmélj! Mert balgaság, bensőséges 4.jpgolcsó percek soráért kockáztatni egy örökkévalóságot! Ráadásul, nem csak magadért felelsz, hanem példád révén a rád bízottakért is! Ám maga Jézus figyelmeztet: „Eltipornak (...), és falaid közt nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásom idejét” (Lk 19,44). Ó, hányszor szólított és kopogtatott csendben a te szíveden is az Úr? És te felismerted? (folyt.)

Szólj hozzá!

1 - PEDIG EZ A PÁRKAPCSOLATOM IS OLYAN SZÉPEN INDUL.JPG

Szólj hozzá!

A Szeretetláng többletkegyelme, a fatimai üzenet megvalósulása?

SzpSzAKp5.JPG     Fatima, századunk reménycsillaga – így fogalmazott Kondor Lajos SVD atyánk Fatima nagy apostola. És valóban, Fatima fénye beragyogja üdvtörténetünk végső szakaszát és ennek milyensége attól függ, hogy mennyiben sikerül megvalósítanunk a fatimai üzenetet: az engesztelést! 
     A Mária-jelenések során az 'engesztelés' szó először Fatimában hangzott el. Az Egyház aktivizálása az öt elsőszombati gyakorlat és Mária Szeplőtelen Szívének engesztelése esetében különös hangsúllyal bír! Nem szabad feledni, hogy ennek kérése mindannyiszor egybeesett Oroszország felajánlásának hangoztatásával és nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag hatással lehet korunk Oroszországa és a világ helyzetképének alakulására is!
     Ne higgye tehát a kedves Olvasó, hogy a fatimai kérések maradéktalanul teljesültek már, hiszen az öt elsőszombati ájtatosságok megtartása, eléggé "fakultatív" a hívek részéről és sajnálatosan az egyháziak részről is marginális a szerepe. Az elsőszombati szentmiséken gyakorta el sem hangzik a Szűzanya (vagy Fatima) neve, különösen nem az elsőszombati ígéretek! Ahhoz, hogy a Szent Szűz fatimai kéréseit végre maradéktalanul teljesítse a világ, a Szeretetláng többletkegyelmi segítségére számíthatunk. Hangsúlyozom, a Szeretetláng a fatimai üzenet megvalósulása! Vegyük tehát komolyan a Szeretetláng üzenetét, hogy megvalósulhasson végre a Szeplőtelen Szív fatimai kérése és Szívének győzelmi ígérete!
     Akik engem elfogultsággal illetnének, miszerint "mindent a Szeretetlángon keresztül látok és ítélek meg", megfeledkeznek arról, hogy sajnos igen sokan a Szeretetláng üzenetét nem tartják többre, mint egyet az "üzenetek" közül (beleértve még a hamiskás közléseket is)! Ezen Testvéreimnek hangsúlyozom: Mária Szíve Szeretetlángja elsősorban nem "üzenet" a szó szöveges értelmében, hanem az Istenanya által kiesdett lelkesítő többletkegyelem, mely a szívek által fejti ki kegyelmi hatását a lelkekre! 
     Példaként hozom fel az emmauszi tanítványok esetét. Jeruzsálemből hazatérőben voltak, a rossz hírektől csalódottan, csüggedten és már fáradtan, mert a nap vége felé járt. Gyaloglásuk közben találkoztak az Útitárssal, akit épp a kései idő miatt meghívtak magukhoz, s a vacsorai Kenyértörésben ismerték fel benne az Urat. Mindjárt másként látták a világot (!), „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” (Lk 24,32) – bizonygatták egymásnak és ennek hatására nagy lelkesen még abban az órában útra keltek, vissza a 13 kilométerre lévő Jeruzsálembe, holott „a nap már lement”! Márpedig tudjuk, hogy elfásult, csüggedt és fáradt ember ilyet nem tesz! Ehhez a "szívük lángolására" volt szükség. Fatima megvalósulásához is ez a fajta "lánglelkűség" szükséges!

     Kedves Olvasóm! Ez az emmauszi "szív-lángoló" többlet lelkesedés, ez a fáradatlanság – ez a Szeretetláng kegyelmi hatása – és ezt kérjük a fohászban az egész emberiségre! 

az edesanyai sziv.jpg"Veletek összefogva akarom a világot megmenteni!" – mondja a Szent Szűz (III/140) – Ez pedig csak akkor lehetséges, ha eddigi csüggedt, tespedt lelkünket áttüzesíti az a Pünkösdi Tűz, amely az apostolokat is felvértezte a megváltó munkában való hathatós részvételre! (Alsó képen, az Emmauszi tanítványok rohanó igyekezete, hogy hírül vigyék a tanítványoknak: Feltámadt az Úr, beszéltünk vele!)

emmauszi_tanitvanyok_1.jpg

Szólj hozzá!

A poéta

montfort_e_maria.jpg     Kortársai szerint szentünk részesült a Szent Szűz látomásaiban. Gyermekek és egyszerű emberek látták, amint „egy gyönyörűséges Úrnővel” társalgott. Ő azonban sohasem beszélt erről.
     Grignon atya mindig fel tudta ébreszteni a szunnyadó lelkiismeretet, és mozgósítani az ellanyhult szabad akaratot. Az egyéni és közösségi gondolkodás valóban felpezsdült abban az egyházközségben, melyben szentünk akár csak néhány hétig is tevékenykedett. Gondot viseltek a szegényekre, kijavították a templomokat, gondozták az oltárt és a szobrokat. Célja érdekében igen merész volt. Egyszer, a vasárnap tartott vásáron keresztül vezette a körmenetet, sikerrel! Képes volt valamely pap társával bemenni a bordélyházba, s ott a szobákban letérdelve, feszülettel a kézben elmondtak egy Üdvözlégyet, majd szentünk megcsókolva a padlót, oly megnyerően kezdett prédikálni, hogy a férfiak elódalogtak, a nők pedig vagy zokogva, vagy „sóbálvánnyá” meredve hallgatták, majd valamennyiük letérdelt.
     Azért, hogy az általa tanított vallásgyakorlat az Ő távozásával feledésbe ne merüljön, igyekezett az embereket rászoktatni a pontos és rendszeres lelkiéletre. Ezért az erkölcsi hozzáállás alapjait és a napi élet közbeni röp-fohászokat, imákat versbe szedte, vagy dallamos énekekként tanította. Különösen az ifjúság erkölcsi tartását és öntudatosítását tartotta fontosnak.
Szentünk ilyen és ehhez hasonló verseket írt:

San Luis de Montfort 00.jpgKinek áll a bál?

Ó, balga ifjak, kik a lármás, önfeledt táncban oly vidáman pörögnek,
nem veszik észre, hogy középütt ott a körben, kaján ördögök hörögnek!
Mert jó társaság-e az, melyben az ördög, körödnek társa,
hát egyiktek sem veszi észre, hogy a csillogó táncterem a kísértő lakása?
Ó végzetes mulatság, mely a szíveket oly könnyedén a bűnre csábítod, a szentek mind rettegtek tőled, mert a lélek erkölcsi
gátjait könnyen kijátszod!
Az éjszakában halovány a bűn, mert a sötétben nem látszik az árnyék, ha az éj látná azt a sok rosszat mi ered a bálból, maga is vörössé válnék!

 

Az élet hajója

Semmi sincs az ég alatt, mi folyton ne változna,
ó, Örök Mindenható!
Mint jégen, úgy forog a világ, s biz’ össze is dől majd,
mert minden csak múlandó!
Higgyétek el emberek, az örökkévalóságon kívül,
semmi sem marad,
Éljetek a felkínált kegyelmekkel, mert az idő
rajtatok is túlhalad!
Elmúlik a csodás élet, és tova úszik, mint vízen
imbolygó hajó,
Még éltünkben döntenünk kell végleg, hogy mi a gonosz és mi az igazi jó!

     Beszédeinek hatására nemegyszer könnyezni kezdett hallgatósága. Az egyik templomban oly sokan zokogtak hangosan, hogy ez már zavarta Őt a beszédben, ezért megkérte őket: „Kedveseim, ne sírjatok, mert ezzel akadályoztok engem, és végül nekem is sírnom kell. Mert nem elég megindítanom szíveteket, az értelmeteket is fel kell világosítanom!”

Szólj hozzá!

Képkivágás.PNG
És lám, minden titok kitudódik!

     A Szentírásban súlyos szavakat olvashatunk a világtörténelem végső szakaszára, amikor is egy minden felett uralmat gyakorolni akaró "háttérerő" (vadállat) akar majd uralkodni "minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött ... " (vö. Jel 13,7)
anticristo 0003.jpgEnnek a "vadállatnak" az eljövendő világuralma útjában egy hatalmas akadály áll, amit először el kell hárítania, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. És ez a nagy akadály, a Római Katolikus Anyaszentegyház erkölcsi és etikai tekintélye, ereje és a befolyása a hívők milliárdjaira. Természetesen ez az antikrisztusi háttérerő, ezen munkálkodik már évszázadok óta! Eleinte nyílt tömeggyilkosságokkal törekedett teret nyerni, manapság viszont már ezt alattomosabban teszi, inkább igyekszik beépülni az Egyházba, vagy egyházias szólamokkal, ál-jézusi üzenetek terjesztésével bomlasztanak! Hozzá kell tenni, hogy sajnos nem eredménytelenül!
     Mindazáltal, ezt a harcot Máté evangéliuma már előrevetítette, amikor Jézus e szavakkal alapította meg Egyházát: Én pedig mondom neked, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta! (Mt 16, 18) Ez a kijelentés sejteti, hogy az alvilág erői és hatalmai meg fogják támadni, nem kevesebb céllal, minthogy megsemmisítsék. Ekkor már a figyelmesebbek számára megsejthető, hogy a látható Egyházzal szemben ‒ akinek élén a pápa áll ‒, van egy másik láthatatlan és titkos hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik Isten Népe ellen. Könnyedén teheti, mivel minden médiát, reklám- és propagandaeszközt kontroll alatt tart, sőt fizetett látnokokat kreálva magának bomlaszt, minden szinten. Egyszerűbben, a Római Katolikus Egyházzal szemben áll egy Antiegyház, amely a legtöbb ember számára ismeretlen. Nincs tudomásuk sem arról hogy létezik, sem arról, hogy akit hallgat, olvas, követ, az bizony az Antikrisztus embere! És sajnos, ebben áll pusztító tevékenységének lényege, mű-ájtatos hálójába csalni minél több embert, akik óvatlanul terelődnek a kárhozat felé! (UH)
     Azt, hogy az Üdvözítő Krisztus alapította Anyaszentegyház erős, azt az ellenerő is tudja, érzi is, ám az Új Világrend antikrisztusi hatalmának érdekében minden földi és alvilági erőt bevetnek, hogy Isten Népének természetfeletti erősítőjét a Szentségeket, legfőképp a Eucharisztia kiszolgálását betiltsák. Nagyon is tudják, hogy mit cselekszenek, tehát tudva és akarva akarják az Egyházat megsemmisíteni vagy legalább hatástalanná tenni.
sokan elvesznek.jpg     A pápaság lerombolásának zseniális és rafinált taktikájaként a szbdkmvesek és szövetségeseik egy világvallás szervezésébe kezdtek, melynek bontakoztatását már tapasztalhatjuk. Sajnos, a hamis próféciák özönében, sokan bedőlnek a megtévesztő szellem praktikáinak és már észre sem veszik, hogy szembekerültek Jézus Krisztus Egyházával! Ez az állapot pedig könnyen az eretnekségekben való elmerüléssel jár! Hiába a Szent Pápák és Zsinatok kánoni határozatai, a pápatagadás és a Szentírás elvetésének eretnek bűne felől, senkire sem hallgatnak! (UH) (Lásd korábbi posztom itt
     Csoda-e, ha ez a sokaság akarva-akaratlanul elsodródik az Egyház Hajójától és hajótörést szenved a viharos tengeren. Mindezt azért, mert nem voltak hajlandók a pápai Hajóval haladni és a Két Oszlop révébe navigálni magukat! (vége)Utolsó harc - Don Bosco - M2.JPG

Szólj hozzá!

A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA

elet-istennel--11989448.jpg     A II. Világháború előtti vallási zsebkönyvek közt keresgélve nagyszerű remekművekre akadhatunk, melyek bár mitsem vesztettek aktualitásukból, mégis alig olvasottak. E szomorú tény nem annyira a fellelhető kevés példánynak, mint inkább kevéssé gördülékeny nyelvezetüknek tudható be. Ez késztetett bennünket arra, hogy egyesekből a legszebb tanításokat újra közkinccsé tegyük! Összeállításunk meghatározó ötletét Raoul Plus SJ 'Élet Istennel' c. (1941) írása képezi, melyből gondolatokat válogattunk és ezt máshonnan vett idézetekkel bővítve, a mai kifejezésmód szerint eggyé stilizáltuk. Az így összeállt gyűjteményes 'Kisírka' továbbgondolásra késztető pontjait olvasgatva, óhatatlanul felmerülhet a kérdés; miként is lehetséges, hogy az olykor bennünk is megfogalmazódott hasonló – kegyelem ihlette – gondolatok, látható, életjobbító hatások nélkül maradtak? Ám felmerülhet az is, hogy ezúttal végre megérintenek-e majd bennünket?

     Szándékunk tehát kézenfekvő, hogy ezen összeállításunkkal a fentiek megvalósulását kívánjuk elősegíteni! Reményünk, hogy a bölcs és ihlető szavak igazsága, valóban képes megérinteni a tisztelt Olvasó lelkét, s elindít valami igazi, benső megújulást!

– Adja Isten!

BEVEZETÉS

     Hitünk tanítja, hogy Isten szoros kapcsolatot tart velünk megszentelő kegyelmei által. Ezt a hittételt sokan próbálják figyelmen kívül hagyni, de azok közül is akik elfogadják, többnyire nem ismerik e hittitok mélységes gazdagságát. Általánosságban elmondható, hogy ez a hitigazság kihasználatlan, nem eléggé megértett, holott valamennyi között a leggazdagabb, a legfontosabb és kimeríthetetlenül termékeny.

     Azok általában, akik a megszentelő kegyelem fönséges tanításával ismerkednek – és ezzel élni is kívánnának –, a nehézséget nem a feltárt titok „felfoghatatlanságában” találják. Inkább abban, hogy a hétköznapi életükre túl magasztosnak vélik, ezért alkalmazhatatlannak tartják. Nem vitás, hogy ajánlatos többször is belemélyedniük e tanításba, mert sokszor csak a csendes szemlélődés teszi fogékonnyá a lelket. Mert például, ha verőfényes napvilágról lépünk be egy barlangba, csak hosszas szemlélődés után fedezhetjük fel csodás cseppkőoszlopait, miután a szemünk már megszokta az árkádok félhomályát. És így van a lélek is! Legjobban azáltal szoktathatjuk az elmélyülésre, ha egy-egy igét vagy tiszta gondolatot sugallunk neki. Ennek gyakorlata – az imádságos összeszedettség –, amely megszüntetheti a lélek szokott szétszórtságát. (folyt.)

Szólj hozzá!

bizonytalanság.jpg

Szólj hozzá!

Oroszország meg fog térni! 2

(Msgr. Manuel da Trindade Almeida, Aveiro-i püspök beszéde Fatimában, október 13-án)
Msgr. Manuel da Trindade Almeida, Averiro.jpg

     A megtérés nem olyan, mint egy ruha, amelyet kívülről ráadunk valakire. Ez a szellemnek és a szívnek egy magatartása. Nincs megtérés belső szabadság nélkül, de ez a belső szabadság nem a féktelenséget jelenti, hanem sokkal inkább az igazság, az önuralom birtoklását, a tartalmas élet utáni és nem a látszatra való törekvést, a létnek és nem a birtoklásnak a keresését. Szabad embernek lenni annyit jelent, mint azokat az értékeket ápolni, amelyek az embert az állati lét fölé emelik, mint az életvitelben való becsületesség, az élet tisztasága, mások jogainak tisztelete, a korrupciótói való megvesztegethetetlenség, a mások szükségével való szolidaritás.

tBmFkhgy1Yc.jpg     A keresztény magatartás nem merül ki a fent említett tulajdonságokban. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint megvallani, hogy Jézus Krisztus Istennek emberré lett Igéje, aki meghalt értünk a keresztfán és halála után feltámadt és örökké él – hogy Ő a Kezdete és Vége, Alfája és Omegája, amint a Jelenések Könyve tanítja –egyetemes történelmünk és saját életünk megismételhetetlen történelme.
     Kereszténynek lenni annyi, mint azt az üzenetet elfogadni – elfogadni és belőle élni –, amelyet Jézus Krisztus a nyolc boldogságban foglalt össze. Ezek közül az első: Boldogok a lélekben szegények, és ez egyúttal az összes többinek is az összefoglalása.
004 ima 028.jpg     Európa társadalmainak a veszélye abban áll, hogy – miután a rájuk rakott rabszolgaság igáját lerázták, most kényszer nélkül a rabszolgaság új formáját veszik föl, amelyek a túlcivilizált Nyugaton egyáltalán nem hiányoznak, a pénz utáni hajsza, a szex kultusza, a fogyasztás járványa... Nagy baj lenne, ha a kollektív gazdaságból a szabad piacgazdaságba való átmenet egyetlen értékként állna előtérben. Az ember sokkal többet ér, mint ez.
     74 éve annak, hogy a fatimai Szűz három egyszerű pásztorgyermeken keresztül a szív megtérését sürgette. A Szent Szűz, aki minden hívő számára példakép, az egyház ikonja és példaképe – Szűz Mária, akit a szláv népek mindig gyermeki és gyengéd tisztelettel vettek körül – tanítson bennünket, mindnyájunkat, hogy hűek maradjunk – mint Ő –, mindvégig! Amen.fatimai körmenet, nappal.jpg

Szólj hozzá!

Háromnapos lelkigyakorlat

     A missziók megkezdése előtt Lajos atya mindig pontosan meghatározta, hogy kinek mi lesz a feladata, mindig magának tartva mag a szegények lelki és anyagi gondozását. A koldusokat meghívta asztalához, akármilyen visszataszítóak, vagy büdösek voltak is, viszont mindig megtérítette őket, akárhogy makacskodtak is.
024 (1).jpg     A missziók alkalmával rendszerint volt hitoktatás is, melyet mindig maga vezetett. A segítő testvérek ezt követően átismételtették az egészet. Szentünk beszédeinek sikere annak tudható be, hogy egyetlen szempillantás alatt képes volt felmérni a szükséget, hit és erkölcs dolgában. Még mindenkori szállásán is fogadta azokat, akik tanácsért felkeresték. Lehunyt szemmel hallgatta őket végig, s csak a végén értékelte ki a hallottakat.
Szentbeszédeiben se nem korholt, se nem könyörgött és nem is tett fel „költői kérdéseket”. Egyszerű és közérthető szavakkal fejtette ki hitünk tanítását. Hallgatóságának emlékezetébe idézte a parancsolatokat és megtanította őket imádkozni. Egyetlen szentbeszéde sem hangzott el, hogy ne méltatta volna Isten Anyját, a Boldogságos Szent Szüzet és az Ő mindenkor segítő hatalmát! Világos és életszerű tanítása gyakran megnyerte a protestánsokat és meggyőzte a világias gondolkodókat is.
     Kiválóan tudott háromnapos lelkigyakorlatokat adni a halálra való felkészülésről. Kifejtette az élet célját, a halál elkerülhetetlenségét, közeliségét, bizonytalanságát és sokaknak rettenetes voltát. A harmadik napon közös szentáldozás volt, melyre mindenkinek gyónással úgy kellett felkészülnie, mintha utolsó áldozása lenne. Előző este drámai jelenetben mutatta be a halált. A templom közepén egy széken eljátszotta a haldoklót. A két testvér közül egyik a jó angyalt, másik a kísértőt játszotta. Ezek küzdöttek a lélekért, akinek hamarosan meg kell jelennie az Úr ítélőszéke előtt. Az ördög igyekezett kétségbeejteni bűneinek felsorolásával, míg a jó angyal bűnbánatra buzdította és Isten irgalma iránti bizalomra késztette.Cópia-de-morte-do-justo-e-do-pecador1.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás.PNG
Az utolsó harc felsejlő titkaimaria_mater_ecclesia.jpg

    Mária az Újszövet-ség Noé bárkája, és éppen napjainkban a végső harc történése-iben lesz jelentősége annak, hogy Máriához tartozunk-e vagy sem! Hiszen az Ő "igen"-jének döntő szerepe volt a kereszténység kezdetével és döntő szerepe lesz "Napba öltözött asszonyként" is az emberi történelem apokaliptikus végén!
     Jól érzékelteti ezt Montforti Grignon Szent Lajos a Tökételes Mária-tiszteletében: "Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Őáltala kell eljönnie másodszor is. Szent Fia első eljövetelében Szűz Máriát nagyon kevéssé ismerték, de második eljövetelében nagyon meg kell Őt ismerni. Az üdvözítés csodálatos rendje ugyanis azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát, Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni." (TMT 1) Később így folytatja: "Isten ezekben az utolsó századokban ki akarja nyilatkoztatni kezének remekművét, Máriát: (...) b) Mivel Szűz Mária Isten kezének remekműve, a földön kegyelmei, az égben dicsősége által. Isten azt akarja, hogy a földön élők ezért dicsőítsék és magasztalják őt. c) Mivel Szűz Mária a hajnalpír, mely megelőzte az igazság napjának Jézus Krisztusnak megjelenését, kell, hogy őt megismerjék és általa kinyilváníttassék s megismerjék Jézus Krisztust is. d) Mivel Szűz Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, második eljövetelénél is annak kell lennie, jóllehet más módon". (TMT 50) És ez a "más módon" lehet, hogy a szíveket átforrósító Szeretetláng kegyelme, melyről azt mondja a Szűzanya, hogy Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_2.JPG"Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus"! (I/107; IV/12) A végső harcra utalva ezt mondja: "Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt" (II/100), és még hozzá teszi: "Szeretetlángom nektek az, mint Noénak a Bárka volt"! (szóbeli felj.)

     ,,Szűz Máriának (tehát) az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel: irgalmassággal, hogy a szegény bűnösöket és eltévelyedetteket, a katolikus Anyaszentegyházba vezesse és szeretettel visszafogadja. Erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, mohamedánokkal, zsidókkal és istentelenekkel szemben, akik félelmetes módon látnak majd hozzá, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, rábeszéléssel vagy fenyegetésekkel félrevezessék és elbuktassák. Utoljára pedig kegyelemmel kell közelednie, hogy Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik érte küzdenek, bátorítsa és támogassa. Szűz Máriának végre oly félelmetesnek kell lennie az ördög és csatlósai előtt, mint egy jól rendezett hadseregnek. Különösen az utolsó időkben, mert az ördög, mivel jól tudja, hogy kevesebb ideje van a lelkek megrontására mint valaha, napról-napra megkétszerezi erőlködését és támadásait. Rövid időn belül borzalmas üldözéseket fog előidézni, Szűz Mária hű szolgáinak és igazi gyermekeinek pedig, akiket nehezebben győz le mint másokat, irtózatos kísértéseket okoz." (TMT 50/f-g). "Ő mindig leleplezi majd kígyói gonoszságát, felfedi pokoli ál-utait, megsemmisíti ördögi terveit, és a világ végéig megvédi és megóvja hűséges gyermekeit borzalmas karmaitól. De Szűz Máriának a gonosz lélek fölötti hatalma különösen az utolsó időkben tűnik ki, amikor a Sátán a sarka után leselkedik, azaz alázatos gyermekei és rabszolgái után, akiket Szűz Mária a Sátán elleni harcára felhasznál." (TMT 54)  (folyt.)luiz de  monfort.jpg

Szólj hozzá!

bensőséges 2.JPG

Indíttatás

„Meghaltatok – olvassuk a Kol 3,1-4-ben – és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben”. Üdvösségünk azon múlik, hogy mennyiben haltunk meg az Istent visszautasító világ számára, ill. mennyiben fogadjuk el és vállaljuk mindennapi életünkben azt az ajándékot, hogy életünk magja: személyiségünk, értelmünk, akaratunk, szabadságunk, szeretetre való képességünk a hit által Krisztussal Isten legbelső életébe lett beágyazva, s ezáltal már a feltámadás lényegét elővételezzük.

Szólj hozzá!

5 - NEM AKAROM HALLANI.JPG

Szólj hozzá!

Oroszország meg fog térni! 1

Msgr. Manuel da Trindade Almeida, Averiro_1.jpg(Msgr. Manuel da Trindade Almeida, Averiro-i püspök beszéde Fatimában, október 13-án)

     Egy ismert francia történetíró a következőképpen foglalta össze azt, ami pontosan 74 évvel ezelőtt Oroszországban történt: November 6-án (az orosz naptár szerint október 24-én) kitört a forradalom a fővárosban (akkor Szentpétervár). Minden kormányépületet megszálltak, a forradalom már 7-én a győzelmét ünnepelte és a szovjetek átvették a hatalmat. Ezzel létrejött az első szocialista állam (Jean Roux, a Marxizmus-Leninizmus c. művében).
     A már eltelt háromnegyed század után értékelhetjük ennek a forradalomnak az árát. Hogy emberéletet tekintve mibe került? Milliókba (VILÁGMÉRETEKBEN SZÁZMILLIÓKBA! Ne feledjük, hogy az orosz népesség szaporodási indexét figyelembe véve az 1917 és 1987 közt, hozzávetőlegesen 170 millió (!) ember hiányzik csak a Szovjetúnióban! A szerk megjegyzése) A kommunista típusú kormányzáshoz, minden esetben hozzájárul még a korlátozott szabadság és az eltűrt kényszerelnyomás. Szolzsenyicin a Gulág szigetcsoport c. művében élő képet ad arról, hogy miben állt az emberi jogoknak ez az elnyomása, és mennyire nem áll egyensúlyban a ráfordított költség az elért eredménnyel! Ha Oroszország évszázadokon át éhezett, 74 éves kollektívizálás után sem lett ez másképp (csak Ukrajnában 10 millió ember halt éhen a 1933-34-es évben! A szerk. megjegyzése). E szomorú tapasztalat hátterében az első modern állam állt, amelyben az ateizmust hivatalos ideológiaként jelölték ki. Marx klasszikus kifejezését a Szovjetúnióban valóra is váltották, hangoztatva: "A vallás a nép ópiuma"! Ha ez így van – azaz ha elidegenítő kábítószer –, akkor ki kell irtani ugyanazzal az elszántsággal, amellyel a mai társadalom a kábítószer ellen védekezik és azok ellen, akik ezt előállítják és terjesztik. Ez, kétségtelenül így is történt.
marx_v.jpg
     Oroszország – az ortodoxia Szent Országa – soha nem találta ki ezeket a kifejezéseket! Ezt Nyugatról vitték be. Marx Károly – ezt nem szabad elfelejteni – zsidó volt és Németországban, Trierben született.
Mindent, amit Marx tanult és apostoli buzgósággal terjesztett, azokból a filozófiákból és ideológiákból tanulta, amelyek akkor Közép-Európa kultúráját uralták.
     Ezek azt tanították, hogy lsten nem létezik – hogy nem létezik más valóság, csak az, amelyet mérni és tapintani lehet –, hogy az élet a sír porával véget ér. És ami Jézus Krisztust illeti, ilyen ember soha nem élt, és ha élt, keveset tudunk róla – és a csodák, amiket neki tulajdonítanak, mindenekelőtt a feltámadása, csak legendás kitalálások –, hogy "az evangéliumokat, amelyek Máté, Márk, Lukács, János nevét viselik, csak a második század közepén írták és egyáltalán nem a szemtanúk. Időre volt szükség, hogy
a legenda kifejlődhessék."
11.jpgHa ezeket a képzett emberektől származó megállapításokat könyvekben olvassuk, akkor csodálkozunk a szellem akrobatikáján, amely képes volt arra, hogy az emberi értelmet a tapasztalattói független, kész eszméknek vesse alá. Ezek voltak azok az eszmék, amelyek az októberi forradalmat a Szent Oroszországra rákényszerítették, amelynek történelmét a kereszténység alakította és amelytől ilyen eszmék teljesen idegenek voltak.
Most, amikor a fazékról levették a fedőt, illetve a falak leomlottak, ki lehet mutatni, hogy a keresztény hit mégis milyen mélyen el volt rejtve az emberek szívében. Sokaknak életükkel, börtönnel vagy számkivetéssel kellett fizetniök bátorságukért, mert kereszténynek vallották magukat. Nem mindenki volt vértanúságra hivatva: gyermekeik kenyere gyakran arra kényszerítette őket, hogy meggyőződésüket titokban tartsák, noha ezt szívesen hírül adták volna a négy világtájnak.
     Milyen földalatti vezetékek voltak Európa két sarka között: az Atlanti óceán szélén elterülő kis Portugália és az Európa másik sarkán fekvő óriási Oroszország között?
74 év óta léteznek ezek a vezetékek. Nem ideológiai felfogásokról van szó, hanem három egyszerű gyermek egyszerű vallomásáról, akiknek az Istenanya megjelent és beszélt velük. És ezt éppen abban az évben és hónapban tette (az orosz naptár szerint), amikor a forradalom a proletárdiktatúrát és az állami ateizmust Oroszországban berendezte. Egyik gyermek sem hallotta azelőtt ennek az országnak a nevét. Szinte elrejtve éltek és egy száraz, köves hegyoldalon őrizték juhaikat. Olyan családokhoz tartoztak, amelyek nem írással és olvasással keresték mindennapi kenyerüket. Éppen ezek a gyermekek közvetítették azt, amit az Istenanyától hallottak: Oroszország elterjeszti tévtanait.... de végül meg fog térni!
     E jövendölés beteljesedése ma látható! A hitet ma már nem kell a szív titkos kamrájában rejtegetni, mintha egy bűntényről vagy egy fekete, utálatos foltról lenne szó, amit az emberek szeme elől el kellene rejteni.
     Az emberek ma nyíltan megvallhatják hitüket, akármilyen vallásúak legyenek is, a rendőrségtől való félelem nélkül, amely a házat megtámadhatná és lakóit egy gulágra hurcolhatná.
kondrusiewicz.jpgMély benső megilletődéssel látom közöttünk az Orosz Köztársaság katolikusainak első apostoli adminisztrátorát: Tadeusz Kondrusievicz érseket, akinek székhelye Moszkvában van!  Az érsek számára az 1917-es jelenés „valamilyen formában előrevetítette Oroszország és a világ történelmét, és megbánásra szólított fel. A Szent Szűz üzenetével a reményt adta nekünk, amelynek ma is tanúi vagyunk” – fogalmazott.
 (folyt!)tumblr_m2je0kdU4s1qkynm4.jpg

Szólj hozzá!

Az Örök Bölcsesség

louis-marie-grignon-1111.jpg     Szentbeszédeiben, különösen az adventi időszakban, az Örök Bölcsesség megtestesülésének csodájáról beszélt: „…Mekkora csoda! Az Örök Bölcsesség a mi Urunk és Üdvözítőnk le akart szállni egy szűz ölébe, hogy annak liliom tisztaságában nyugodjék! Ezért küldte Gábriel arkangyalt, hogy általa köszöntse és beleegyezését kérje megtestesüléséhez, melyre a Legszentebb Szentháromság, az összes angyallal és az egész teremtés, évezredek óta várakozott.
     Szűz Mária alázatosan felelt Teremtőjének; ’Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te Igéd szerint!’ És ezzel létrejött az ég és föld csodája, ezáltal nyilvánult meg Isten szeretetének túláradó bősége. Az Ige Testté lett!
Isten, az Örök Bölcsesség tehát emberré lett anélkül, hogy megszűnt volna Istennek lenni, és Ő az Istenember, Jézus Krisztus, a mi Édes Üdvözítőnk – kedves Testvéreim, itt van közöttünk!”
     Lajos atya szentbeszédeinek két sarokpontja, volt: az Oltáriszentség és az Istenanya. Beszéde eköré épült. A bűnnel kapcsolatban, mindig felhívta a figyelmet a bármikor beköszönő halálra, a kárhozat veszélyére, és a Szentségekkel való rendszeres élet szükségességére.
     A két testvérrel hetek alatt hatalmas népszerűségre tettek szert (ennek ellenére még ez év közepén el kellett hagyniuk Nantes egyházmegyét!). Az egyik helyen oly kitörő lelkesedéssel fogadták őket, hogy keresztekhez szokott szentünk majdnem otthagyta az egybegyűlteket. A megaláztatások iránti „vágya”, hamarosan teljesült.     Egy plébános, aki hallani sem akart a misszióról, püspök mellett dolgozó barátja intézkedésére mégis kénytelen volt Grignon atyát a szószékre engedni. A plébános viszont úgy állt bosszút, hogy a beszédet követően stólában és karingben ő is szólott a néphez: „Szánom a tömeget, mely részvéttel tölt el engem. Mint papotoknak, kötelességem figyelmeztetni benneteket, hogy csak fecsérlitek a drága időtöket efféle missziók látogatásával, mert nem tanulhattok belőle egyáltalán semmit! Jobban tennétek, ha otthon maradva inkább dolgoznátok megélhetéstek és gyermekeitek érdekében. És ezt teljes komolysággal mondom nektek!”
     escanear0068_1.jpgSzentünk szemrebbenés nélkül hallgatta végig a „kedves” buzdítást. Ezt követően viszont letérdelt a plébános előtt, s szó nélkül meghajtotta a fejét. Ez a missziója is hihetetlen sikerrel zárult.

Szólj hozzá!

Képkivágás.PNG

Mária, Isten Anyja, meg akarja menteni gyermekeit!

MDMtomeges karhozat_2.JPG     Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, melynek végcélja a tömeges kárhozat! Vigyázzatok tehát!
Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A beetetés taktikája az, hogy az emberek valamiképp elszakadjanak Rómától, a Pápától, a Tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új szinkretista-ökumenikus egyházhoz. És ez az, amely már fél évszázada, minden vallási felekezet szövetségeseként – rendületlenül –, bontakozik! Hogy mivel állhatjuk útját? – A hűséggel! – Nem csupán a Szentatya iránti hűséggel, hanem az Egyház karizmáival való bensőséges élettel; a Szentségekkel-, az imádsággal és az engesztelés gyakorlatának élésével! 
"Tudjuk, milyen odaadással teljesítette édesanyai hivatását Jézus Krisztussal szemben, sőt, ezen túlmenően, részt vállalt és társa lett a Megváltónak a szenvedésben is. Jézus a kereszt alatt nekünk ajándékozta Máriát, hogy legyen valamennyiünk édesanyja. Mária a világ végéig FAJDALMAS ANYA 0011.jpggyakorolja anyai hivatását (szolgálja az életet) mind az Egyház, mind pedig Fiának testvérei esetében." (LG 62) Ennek az anyai hivatásnak gyakorlása pedig harc. Harc, mégpedig kemény harc a bűn szerzőjével szemben az emberek örök életéért. Égi anyánk számára az az egyedül fontos, hogy gyermekeinek élete az örök boldogságban teljessé váljék.
     Mint fentebb említettük, a történelmi méretű küzdelem külön-külön folyik valamennyi lélekért, s ebből a harcból mindenkinek részt kell vállalnia. Vigyázzatok tehát, mert az ember rövid életének tétje kimondhatatlan: bizalommal megvívni a ,,jó harcot'' (1Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát. Az ember ugyanis kezében hordozza örök sorsát, a tetteivel pedig hatékonyan befolyásolhatja az üdvözültek és az elkárhozottak számát. Mária azért jön, hogy Isten akaratából és erejéből leleplezze a bűn szerzőjét és segítségünkre legyen örök életünkért vívott küzdelmünkben." 
Na, épp ez az amiről tudni lehet, hogy legnagyobb akadálya Isten- és az Egyház ellenes erők törekvéseinek, akik épp ezért igyekszenek rombolni az Eucharisztiában való hitet és a Mária-tiszteletet.
     A boldogságos Szűz üdvtörténeti hivatásának értelmét az emberek örök boldogságáért folytatott küzdelem adja. A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani. Ennek egyes, példátlan környezeti és lelki rombolásait már megélhettük és napjaink ijesztő eseménye. Úgy tűnik, hogy az Üdvözítő nem hagy magunkra ebben a veszélyben sem. Elküldte Anyját, hogy a bűn eme pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel (Rózsafüzér, Csodásérem, Szeretetláng) segítségünkre legyen és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot.
     Az ádáz hatalmakkal szemben tehát Mária áll, aki széttiporja a kígyó fejét (Ter 3,15), ahogy azt Isten az emberiség történelmének elején meghatározta. (folyt.)AZ ANTIKRISZTUS ELOHARCOSAI.jpg

Szólj hozzá!

A BENSŐSÉGES LELKI ÉLET.jpgMegújított "szentencia gyűjteményt" kínálok kedves Olvasóimnak, melynek kiadása még várat magára. Így az első kép az A/7 méretű borítótervet, míg a második a belső címlapot ábrázolja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Főbb forrás rövidítések:

ÉHÖ Élet, halál, örökkévalóság

(A szerkesztő kiadatlan kézirata) „Kisírka”

H Útravaló Húzó ballagóknak

(A szerkesztő, második javított, jelentősen

bővített, kiadatlan kézirata) „Kisírka”

TI Találkozás Istennel

Thomas Merton. - Márton Áron Kiadó 2000

ÜF Jézus Szíve, az üdvösség forrása

Bernhard Häring. - Agape 1998bensőséges.JPG

Szólj hozzá!

3 - MÁR A NAGYI IS MEGMONDTA.JPG

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya szobra a Vörös Téren

 

Tadeusz Kondrusiewicz mitropolit-02 (1).jpg     Kondrusiewitz érsek minden jelenlévőt emlékeztetett arra, hogy "a Szovjetunió 6 évvel ezelőtti bukását éppen december 8-án jelentették be, egyben tájékoztatta a hívőket, hogy a Zarándok Madonna Moszkvából a Kaukázus északi vidékére megy tovább, ahonnan még röviddel ezelőtt is számtalan borzalmas kép érkezett hozzánk".

"Hála Istennek, jobb napok köszöntöttek ránk mondta Serafim püspök a búcsúzáskor és ma a 'Fehér Asszony' szobra még egy ortodox közösséget is meg fog látogatni, és aztán a Don-menti Rostovba, a Fekete-tenger irányába megy tovább. Elképzelem, hogy a Madonna, amikor a repülőgépből a régi Kreml épületeit, a felújított Dormitio templomot és a Megváltó kolostorát látja, nagy buzgósággal fog imádkozni Oroszország minden népéért. Mindenesetre, a sok arany- és ezüstkupola az időnek és a reménynek sokat ígérő jelei..."

(A FATIMAI LÁTNOKOK c. folyóirat 1997. (1) január/márciusi számának felhasználásával)vorosteren02.jpg

Szólj hozzá!

A rózsafüzér kegyelmei

Couv_141142 2.jpg     Gyakran beszélt látogatóinak a rózsafüzér-imával elérhető kegyelmekről, melyet az emberek a vadgesztenyékből készített hatalmas rózsafüzéreken csoportosan mondtak. Nap mint nap, szent énekektől volt hangos az erdő.
A néplélek intenzív gondozásának szerte a környéken meg voltak a gyümölcsei. Szentünk, olykor elhagyta remeteségét, hogy meghívásra szülővárosában, tartson egy-egy lelkigyakorlatot. Ám, a janzenisták ezt már nem nézhették tétlenül. Felkeresték Saint-Malo püspökét, s a jól kitalált vád az volt ellene, hogy az egyházközségektől magához csalogatja a embereket.
     A püspök először csak a szentbeszédtől és a gyóntatástól tiltotta el, de a jezsuiták közbenjárására ezt átmenetileg úgy módosította, hogy ’plébánosi meghívás esetén beszélhet’! A Szent Lázár kápolnában viszont még a gyermekeknek sem tarthatott hitoktatást. Szentünk végül egy ferences harmadrendi asszonyra bízta a kápolna gondozását.
    1708. májusában a két fiú zúgolódása ellenére nagy szívfájdalommal bár, de elhagyták a kis remetelakot.
Grignon atya úgy gondolta, hogy Nantes városában folytatják munkájukat. Meglepetésükre nagy örömmel fogadták őket, különösen az általános apostoli helynök. Az első megbízatás a városon kívül eső Saint Similienben volt, s a jezsuitáktól még két segítőtársat is kaptak maguk mellé, előbb Joubert, majd Bastières atyák személyében. A karácsonyi időszakban, egymást érték a missziók. A két testvér mindenhol a „remeteség” idején készített rózsafüzéreket és nyakbavaló kereszteket osztogatták. Ezek a megszentelt tárgyak olyan becsessé váltak a nép körében, hogy utódról-utódra hagyományozódtak!chapelet_du_pere_de_montfort 2.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás.PNG

A Mindenkor Segítő

Advocata nostra (3).JPG     Mára már sokan felismerték – vagy felismerhették volna –, hogy a "végidősnek" tekinthető küzdel-mes harcban, hűséges és hathatós segítőnk Isten Szentséges Anyja, aki "a kegyelem rendjében az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezéstől kezdve, a kereszt alatt is vonakodás nélkül kitar-tott, és hűséges marad, egészen az összes választott örök betelje-sedéséig. Mert ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Anyai szeretetével gondoskodik Fia testvéreiről, akik még zarándokok, s veszedelmek között forognak és szorongatások érik őket, míg el nem érkeznek a boldog hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítő-nek. Természetesen ezeket úgy kell érteni, hogy ne csökkentsék Krisztus, az egyetlen Közvetítő méltóságát és hatóerejét, és ahhoz semmit hozzá ne adjanak." (vö LG 62)
     Ezzel szemben, úgy a protestáns felekezetek, mint a "felvilágosodás" követői, szinte rettegnek az Istenanya nevének puszta említése esetén is, holott a Mária-tisztelet alapja éppen az, ahogy a Szentháromság is a legnagyobb tisztelettel köszöntötte: Üdvözlégy Mária malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldottabb vagy minden asszonynál! (Lk 1,27-31) – Akkor mi hogyan tekinthetnék rá csupán egyként a sok közül? – Hiszen igazak az Apostol szavai miszerint egyetlen közvetítőnk van: »egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért" (1Tim 2,5-6). Mária anyai feladata ugyanis semmiképp sem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. A Boldogságos Szűz minden hatása az emberekre az üdvösség rendjében nem a dolog belső természetéből, hanem az isteni tetszésből ered és Krisztus túláradó érdemeiből fakad, Krisztus közvetítésén alapul, teljesen ettől függ és minden hatékonyságát belőle meríti; a hívőknek Krisztussal való egyesülését pedig egyáltalán nem akadályozza, hanem éppen előmozdítja.« (LG 60) (folyt.)3975321847_a38f02bab0_z_1.jpg

Szólj hozzá!

Élvezet - böjt

     Mit is jelentenek ezek a szavak? A tömegkommunikáció, a reklámok világában gyakran szembesülünk az élvezet szóval (a böjttel már kevésbé!).

élvezet_500.pngÉlvezd az életet – sugallja a média. A szó már-már elvesztette eredeti jelentését, ma szinte csak egy-egy termékreklámhoz társítva halljuk. A mindennapi élet nehézségei, fáradalmai mind-mind elmúlnak egy csapásra, az élet csupa élvezetté nemesül, csak tedd azt, amit hirdetünk, vedd meg azt, amit kínálunk. Full-mosoly arcú, az örömtől ugrándozó, tökéletesre sminkelt reklámfigurák néznek le ránk az óriás plakátokról, és hirdetnek minden földi jót. Luxuslakást, az év autóját, üdülést csak neked, álmaid szigetén. Az sem baj, ha nincs rá pénzed: csak alá kell írnod egy banki hitelszerződést, és mindez a tied. Minden precízen elő van készítve, legfeljebb tíz percig tart az adminisztrációs munka.

Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.

adam es Eva Bible--5.jpgA mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." (Ter 1,29-30) 

Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.

Az Úristen parancsot adott az embernek: "A kert minden fájáról ehetsz.

De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz." (Ter 2,15-17)

Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: "Semmi esetre sem fogtok meghalni.

Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat." (Ter 3,4-5)

Isten mindent megteremtett, amire az embernek szüksége lehet a gondtalan élethez. A kísértő mégis arra biztatja az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett embert, hogy ne elégedjen meg Teremtője adományaival. A hiszékeny emberpár hitt a kígyó álnok beszédének.

A büntetés nem maradt el: az ember a gondtalan, boldog, biztonságos életet nyújtó Paradicsomból kiűzetett.

A kígyó ma is sziszeg. A szlogen ugyanaz. Isten becsapott benneteket: ha erről a fáról esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Tegyétek azt, amit akartok, éljetek úgy, ahogyan csak akartok, élvezzetek mindent, ami élvezhető. Isten csak akadálya a boldogságotoknak, ne rá hallgassatok.

Szolgáljatok engem, és én gazdaggá teszlek titeket. Mindent megkaptok: pénzt, hatalmat, luxust, testi gyönyöröket.

Bordélyházak prostituáltjai az átlátszó ablakok mögött szebb életről ábrándoznak. A „gyönyör” nekik nem más, mint tartalom nélküli üres szó.

Talán gyermekkoruk ritka, szép emlékei elevenednek meg, ha meglátnak a járdán egy kisgyermekkel sétáló gondtalan házaspárt.

Addig élvezd az életet, míg fiatal vagy – halljuk sokak egy mondatba sűrített életfilozófiáját. Egyszülős gyerekek, – vasárnapi apával, vagy anyával – sírják vissza tegnapi gondtalan életüket. Pénzzel jóllakatott fiatalok révült tekintettel merednek maguk elé a villogó fényű hangos éjszakában, és már a következő adag „szerre” gondolnak. A becsapott emberek pénzét kamatoztató biznisz-életű managerek nyugtatják lelkiismeretüket: a többiek is ezt csinálják, én miért ne tegyem.

Hajdan volt ragyogó szépségű világsztárok lefüggönyözött ablakok mögött nézegetik a megfakult fényképeket.

villon_francois02.jpgFrancois Villon, az élet sötét oldalán vergődő, de Isten irgalmát remélő zseniális francia költő írja szállóigévé lett versében:

Képkivágás.jpg

A külső szépség idővel megfakul, a hajdani élvezetek lobogó tüze hamuvá szürkül.

Csak a belső szépség, az Isten fényét tükröző lélek ragyog örökké.

„Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta.

Jónás bement a városba, egynapi járásnyira, és hirdetni kezdte: "Még negyven nap, és Ninive elpusztul!"

Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek.

Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült. Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: "Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék.

Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt.

böjt_1.jpgKi tudja, hátha irgalmas lesz, és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk!" (Jón 3,3-9)

Nihil sub Sole novum! – tartja a latin közmondás. Nincs új a Nap alatt. Az Új-ninivék lakói ma is ugyanazt cselekszik, mint Jónás próféta idejében.

Az Isten ma is figyelmeztet: elküldte egyszülött Fiát, hogy új életet adjon a bűnbánóknak.

Szűz Mária, Krisztus anyja egy volt közülünk. Ártatlan kisgyerekek, kolostorok csendjében élő szent életű emberek által szól hozzánk: térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mint egykor Ninive lakói tették.

A génjeinkbe programozott isteni kódok pirosan villogva jelzik, ha valami nem rendeltetésszerűen működik. A lelkiismeret kiáltó hangjait gyakran túlharsogja az élvhajhászó lármás külvilág.

A talmi, ma-csillogó élvezetek forgatagában a test, és lélek böjtje hozhat csak békességet, nyugalmat, biztonságot, reménységet a bűnben tobzódó „újvilági” Niniveieknek.

Időnként el kell merülnünk Isten lelket nyugtató csendjében, hogy meghalljuk az örök életünket, örök boldogságunkat naponta féltve vigyázó mennyei Atya szavát.

A.D.2014.06.21.©JóBmegteres 4425_n.jpg

Szólj hozzá!

A Szűzanya személye, az emberi szabadság legfőbb kifejezője

vorosteren86.jpg

     "Európa másik végéről jövök és a legszívélyesebben köszöntöm mindnyájukat kezdte beszédét a Fatimai Szűz nevében Serafim fatimai püspök, mint a fatimai Szűzanya kísérője. – 1917-ben Ő Fatimában ragyogóbb volt, mint a nap, és a testvériesség és béke üzenetét közvetítette számunkra... Veletek együtt szeretnék itt imádkozni... Ő az összetartozás jele, az egység köteléke, a megértés hídja... Most itt szól hozzátok és azt kérdi: Hol van a hitetek? ... 50 évvel ezelőtt 1947-ben nem volt lehetséges, hogy a Zarándok Madonna, akkori útján Maastrichtból eljusson Moszkvába. Eljutott ugyan a szobor másolata a legszigorúbb titoktartás mellett. Ma azonban, itt teljes nyilvánossággal, nappal jelenik meg, gyertyáitok, hitetek fényében. Ünnepeljük hát a felszabadulást!

ukraine.jpgA múltat közben nem akarjuk elfelejteni. Gondolunk azokra a milliókra, akik szenvedtek, akiket üldöztek és megöltek. Biztosak vagyunk abban, hogy mindazokat, akik eltávoztak tőlünk, egyszer viszontlátjuk. Kiáltsuk hangosan, hogy szabadok vagyunk és visszakaptuk emberi méltóságunkat...

A Szűzanya ígérete szerint, Oroszország megtér... És imádkoztam a Szeplőtelen Szív győzelméért, amely a szeretet civilizációjának jelképe: a Szent Szűz, aki Anya és Királynő... És lássátok, az orthodox egyház egy kórusa is eljött ma hozzánk... II. János Pál pápa új hajnalról beszélt, és ehhez az a kazányi és fatimai Asszony az utunk Fénye, aki a kiengesztelődés- és az egység jele, az emberiség családjának Anyja, azé az emberiségé, amely Megváltójának jubileumára készül. Ma itt vagy, mert itt akartál lenni és el tudtál jönni Szűzanyánk. A vallásszabadság az emberi szabadság legfőbb kifejezője. Alleluja!" fejezte be beszédét Serafim fatimai püspök. (A FATIMAI LÁTNOKOK c. folyóirat 1997. (1) január/márciusi számának felhasználásával)

Szólj hozzá!

A Szűzanyának szenteljük magunkat

St_Lazare.JPG     1707. szeptembere volt és már megint nyakukon az ősz. Mindhárman azon voltak, hogy mihamarabb rendbe hozzák a Szent Lázár kápolnát a házikóval és teleljenek ott, hiszen a közelben még forrás is van. A gondolat egyezett Lajos atya indíttatásaival, mert minden nagy nehézség és kudarc után a magányban keresett menedéket. Most ráadásul a két testvérért is felelősséget érzett, de ez nem kedvetlenítette el. Valahogy ráragadt a két fiú példás lelkesedése. Útnak is indultak szülővárosa felé.
     Szinte hetek alatt elkészültek az alapvető „állagmegóvások”. A két legény keze alatt égett a munka. Annak ellenére, hogy Grignon atya kemény böjtöket kényszerített magára, mindenből alaposan kivette részét. Most aztán érvényesíthette művészi hajlamait is, hiszen nem csak rendbehozta az ott talált „Holdon álló Szüzanya” szobrot, melyet a Bölcsesség Úrnőjének nevezett el, hanem fából faragott egy gyönyörű nagy Korpuszt is kereszttel, mely a szentély ékessége lett. Fa volt bőven, így a kápolna külső fala mellett, köröskörül térdeplőket létesítettek. Hálaadásul, szentünk így imádkozott:
secret-demontfort (1).jpg„Legédesebb Anyám! Kérlek, sok jó származzék erről a kis kegyhelyről. A legdrágább kegyelmeidet add azoknak, akik ide zarándokolnak a Te tiszteletedre, ó Bölcsesség kegyes Úrnője! Amen.”
     Nem maradtak el a zarándokok sem, jöttek még télen is. A jó asszonyok hozták a temérdek élelmet és ruhaneműt, hogy a „szent remeték” meg ne fagyjanak! Szentünk pedig evangelizált szinte éjszakába menően! Grignon atya szívvel-lélekkel beszélt a Szűzanyának való felajánlottságról és rövid imákat tanított hallgatóinak: „Ó, legédesebb Jézusom, egészen a tiéd vagyok legszentebb Édesanyád által!”
     Hangsúlyozta tanításában: ha teljesen a Szűzanyának szenteljük magunkat, méltányos, hogy mint szolgái, vagy rabszolgái, mindent Érte és Vele tegyünk! Ez persze nem jelentheti azt, hogy az Istenanyát tekintenénk életünk és cselekedeteink végső céljának, hiszen a mi végcélunk egyedül Jézus Krisztus – csupán, Ő a legkönnyebb út, hogy Hozzá juthassunk! Mint jó szolgáknak, vagy rabszolgáknak nem szabad tétlenül maradnunk, hanem Mária oltalmába és a segítségébe vetett bizalommal kell nagy dolgokra vállalkoznunk, apostolkodnunk, és mentenünk a lelkeket!
     Erélyesen kell fellépnünk azokkal szemben akik Szent Fiát megbántják (pl. a káromkodással). Védelmezzük Édes Szűzanyánkat, hogy az emberek ne bántsák meg Őt, és törekednünk kell, hogy szolgálatára minden lelket megnyerjünk. Jutalmunk pedig az, hogy a Szűzanya által felbonthatatlan kapcsolatban egyesülhetünk Jézussal, az időben és az Örökkévalóságban…!

Szólj hozzá!

Képkivágás.PNG

"A sátán harca Isten népe ellen." (Jel 12,1-14,5)vigiliainmaculada5_1.jpg

     A pokol hatalmainak az Egyház ellen folytatott ádáz harca, a Jelenések könyvében rajzolódik ki.
Ezt a harcot a Biblia a következő felirattal írja le:
"Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona." (Jel 12, 1) "Akkor egy másik jel tűnt föl az égen: egy nagy tűzvörös sárkány. Hét feje és tíz szarva volt, fejein pedig hét királyi korona." (Jel 12,3) – "Erre a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével is, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett." (Jel 12,17)
     "A sárkány kiállt a tenger partjára" a Két Oszlop, az Eucharisztia és a Szent Szűz iránti tisztelet lerombolására (vö Jel 12,18). "Akkor láttam, hogy egy vadállat bukkan föl a tengerből. Hét feje és tíz szarva volt, szarvain tíz királyi korona, fejein pedig istenkáromló nevek. Ez a vadállat, melyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába olyan, mint a medvéé, szája pedig, mint az oroszláné ... " (Jel 13,1-2)
     A sátán és csatlósainak alattomos megnyilvánulásai, bárhol és bárhonnan bukkannak is föl az egyének és a társadalom életében, bár változatosak, mégis felismerhetők. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője által inspirált eszmék és a hamis üzenetek propagálásával "tévútra akarja vezeti az egész világot'' (vö Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszenek tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, istenhitét, letérítve ezáltal az üdvösség felé vezető útjáról. A sátán általános módszerei közé tartozik a kísértés, az ördögi zaklatás, a hamis információk terjesztése, a rossz szokásokban való megkötözöttség és a megszállottság. Ezen veszélyekkel minden embernek számolnia kell, és tudatosan harcolnia ellene nap mint nap, akár önmagát is áldozatul adva (vö. Róm 12,1). (folyt.)beast_of_revelation (1).jpg

Szólj hozzá!

Kacat – kincs

     Fogyasztói társadalomban élünk. Egy jól működő globális gépezet határozza meg, hogy mit kell vennünk, mit kell tennünk, hogyan éljünk.

Fogyasztók lettünk. Termelünk, és fogyasztunk. Arra már nincs szükség, hogy gondolkodjunk (arról, hogy miért is élünk, mivégre vagyunk itt a Földön, mi a szerepünk, mik a céljaink). A globalizálódó világ „templomai”, a plázák gomba módra szaporodnak.

Régen volt jeles ünnepeinket zsibvásárrá silányítják az „új világ” mammont dicsőítő gurujai. A pszichénk legmélyére hatoló reklámok az őskígyót megszégyenítő ravaszsággal manipulálnak. Tudatják velünk, mi az, ami nekünk jó. Amit ők kínálnak, csak az az „egészséges”, csak ők garantálhatják a „biztonságot”. Csak akkor leszek szép, fitt, és fiatalodok meg napok alatt, ha az ő termékeiket használom.

Idős nénikék nehezen megtakarított forintjaikat költik semmire sem való távol-keleti bóvlikra, mert termékbemutatóval egybekötött „ingyenes” kirándulásokra csábítják őket.

Az évek során egyre gyűlik a vásárlásaink során felhalmozott termékek mennyisége. Nincs már hely a konyhában, a szekrényeink dugig tele vannak, a padláson már mozdulni sem lehet. Egy esetleges költözés agyrémmé változik. Egy-egy lomtalanítási akció során csak félve válunk meg a már évek, évtizedek óta nem használt tárgyainktól.

electrik b66.jpgAzt sulykolják belénk, hogy ezek a hasznos, minden igényt kielégítő, szuper elektronikával ellátott szerkezetek megkönnyítik az életünket, felszabadítanak minket. A valóságban egyre inkább mi válunk a bennünket körülvevő tárgyak szolgáivá. Ezek kizárólag a testi szükségleteink kielégítésére szolgálnak, és gerjesztik bennünk a vágyat újabb berendezések megvásárlására. Soha nem leszünk elégedettek, boldogok, mindig hiányozni fog valami.

A gazdag ifjú példázata jut az eszembe: mindene megvolt, mégsem találta meg a boldogságot. Ki tudja, mióta kereste, mielőtt Jézussal találkozott. Azzal az Emberrel, aki nem ígért pénzt, gazdagságot, gondtalan életet senkinek. A gazdag ifjú a lelke mélyén megérezte, hogy az addigi élete csak halvány árnyéka az igazi emberi létnek. Jézus felfedi előtte, amit a gazdag ifjú csak megsejtett: a felhalmozott anyagi javak tartják rabságban ezt a kiábrándult, de boldogságot, és örök életet kereső ifjút.

Az „új csűröket” építő gazdagoknak, az aranyhegyeket felhalmozó bankároknak, a nemesfémet gyűjtögető „túlélőknek” mondta Jézus (éppen a mai Evangéliumban!):

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is.” (Mt 6,19-23) (ld. még: Jak 5,3)

Sok szó esik a Bibliában a kincsekről, a gazdagságról, a pénz-, és élvezethajhászásról. Az igazi kincsnek nincs pénzben kifejezhető értéke. Nem adható el, és nem vásárolható meg. Az örök boldogság, az örök élet földi talentumai ezek. Lehet szaporítani, lehet vele másokat szolgálni, de el is lehet tékozolni. Isten ingyen adta az embernek a talentumokat, kinek ennyit, kinek annyit. De legalább egyet alanyi jogon mindenki kapott (ld. Mt 25,20). Csak rajtunk múlik, hogyan becsüljük meg. Gazdálkodjunk vele okosan. Az örök élet zálogát tartjuk a kezünkben.

Lelkünk mélyén is hegyekké tornyosulnak időnként a kacatok. Igazi kincseink a völgyek rejtett zugaiban porosodnak. Jézus, a rá jellemző egyszerű, metaforikus gondolkodással jegyzi meg: „ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag...”

Az ember nem egy fogyasztásra teremtett robot, hanem Isten képmása. Legnagyobb kincse a hit. De nemcsak Isten képmásai vagyunk, hanem végtelen gazdagságának, végtelen szeretetének örökösei is!

Mindenkiben ott lakozik ez az Istenfiúság, csak nem vesszük észre. Ki kell dobni kacatjainkat, leporolni kincseinket, hogy feltáruljon előttünk az a mérhetetlen gazdagság, amire minden ember születésétől fogva vágyik.

A.D.2014.06.20.©JóBshopping store.JPG

Szólj hozzá!

Az egész világ összefogó erejével!

szivem langja.jpg     A Szeretetláng üzenete posztom vége felé járunk (egyenlőre!) és el kell mondanom, hogy magamnak is különféle megvilágosításban megélt örömöt jelentett a Napló forgatása! Bennem is felmerültek kérdések, de kétségek nem! Ez az Üzenete, messze beváltja ígéreteit: szívről-szívre, el fog terjedni az egész világon, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is! (vö. III/140; I/85) És mindezt a családokon keresztül, mintegy megmentve azokat! (uo.)
     Nemcsak, hogy ez megvalósult, de valóban "futótűzként" terjedt, különösen ha figyelembe vesszük, amit a Szűzanya előre megmondott: „nagyon sok ellenvetésen és rosszindulatú gátlásokon keresztül, de mégiscsak érvényre fog jutni (I/194) Szűzanyánk kérve-kéri, hogy engedjük már Szeretetlángja kegyelmi kiáradását minél előbb az emberiségre árasztani. Ne akadályozzuk, mert rajtunk is múlik! Nagy felelősséggel tartoznak mindazok az egyházi személyek, akik gátolják, vagy felelőtlenül hátráltatják e kegyelmi kiáradást”! (IV/29)
„Mit gondoltok, ki lesz a felelős a gátlásokért? Ha akadnak köztetek ilyenek, minden erővel védjétek meg
Szeretetlángom. A sátán megvakítására törekedjetek, törekednetek kell, melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelni kell a reátok bízott munkáért, a tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. Mert a sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.” Itt a Szűzanya azt is mondta, hogy nemcsak a papságot fogja terhelni a tétlenségért felelősség, hanem mindazokat is, akik kényelemből nem álltak be a sátán megvakítására. „Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el. Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és külön-külön, egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130)
     „Ne legyetek kényelemszeretők és gyávák, és ne hitessétek el magatokkal, sem másokkal, hogy kár minden lépésért, hogy nincs értelme semminek. Van! Csak könnyebb kényelembe helyezkedve várni a vihar elülését, mint a viharba menni és lelkeket menteni. Nem kell nektek semmiféle példázgatás, tudtok ti mindent, csak cselekedjetek már! Ez a tétlenség a sátán melegágya. Mivel rázzalak már fel benneteket? Vegyétek észre a körülöttetek öldöklő veszedelmet, mely a ti lelketeket is fenyegeti.” (I/93)

     És lám! A Szeretetláng üzenete, úgy is mint Lelkiség és úgy is mint Mozgalom, mára már a világ legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő Mária Mozgalma!
     Ma, hozzávetőlegesen 7 000 000 (hetes millió!) imacsoport tag van, akik igyekszenek megvalósítani a Szűzanya kérését, vagyis egy szívvel, egy lélekkel imádkozni és áldozatot hozni a lelkekért – tehát engesztelni!
     A sorozatomban több helyütt kifejtettem már – de ténylegesen megvalósulni látszik –, hogy a Szeretetláng üzenete, a fatimai kérések megvalósítása, ill. a fatimai engesztelés megéléséhez való többlet kegyelem!
     Hogyan is kérte a Szent Szűz Fatimában? „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917. aug. 17)
És, hogy mennyiben segíti elő ez a lélekmentés a Szeretetláng végső kiáradását? Annyiban, hogy a mai világ helyzetén – a küzdő Egyházon – már csak a Szentháromság segíthet – a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általunk kiszabadított lelkek együttes közbenjárására! (vö. IV/27)
Érti a kedves Olvasó? Az általunk kiszabadított lelkek együttes közbenjárására! Na ez a Szeretetláng kegyelmi működésének a lényege! "Virrasszatok tehát és szüntelenül imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni." (Lk 21,36)az egesz emberisegre.jpg

Szólj hozzá!

Szeplőtelen Szívéből különös Fény árad!

 

HajnalSzpSugaramegvaktomastnt002K.JPG     A Szűzanya fatimai üzenete felhívás, hogy új dimenziót nyissunk a történelemben, amelyet másfajta Jelenléttel táplálunk, másfajta Erővel tartunk fenn, másfajta Fénnyel irányítunk, s amelyben másfajta Cél felé tartunk ezek már most titokzatosan és csendben jelen vannak és élnek azokban a nemzedékekben, akik az Úr Ígéreteit őrzik és azokat közvetítik utódaiknak.

     A máriás lelkiség, amely összefoglalja a Szűzanya üzenetét, Máriában egy fényes csillagot lát, akinek Szeplőtelen Szívéből különös Fény árad! Egyszerű hitre hív meg bennünket, hiszen «boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!» (Lk 1,45). Nemcsak a «gyűlölet perzselő tüzének» drámája terjed, hanem a Szeretet tüzének segítő kegyelme is. Ez utóbbiban (Isten törődése, érzékenysége és az alázatosok beavatkozása a történelembe; a felajánlás, az engesztelés és az ima által) találhatjuk meg azt a fő irányt, amely mentén elhelyezhető a fatimai üzenet néhány tipikus eleme:

− az áldozati elem, amely az eucharisztikus áldozatban és a Krisztussal való önfelajánlásban van jelen;

− az eszkatológikus elem (a pokol látomása és a bűnösök megtérése) sürgető buzdítása az első pillanatban szinte embertelen , holott az evangélium így figyelmeztet: «ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mind.» (Lk 13,3);

− a Szeplőtelen Szívnek való odaadás és felajánlás máriás eleme, mint út Isten misztériumának mély imádásához, amely Isten szetetet-tervére mondott szeplőtelen «igen»-ében fejeződik ki – ami által a béke adományát is elérhetjük;

− az egyházi elem, vagyis az egész Egyház összetartó közössége a világ békéjéért és az üldözött Egyházért való közbenjárásban:

− a pedagógiai-vallásos elem, amely a jámborság gyakorlataiban megnyilvánul az imádságban, odaadásban, áldozatban, a népszerű szokásokban (egyszerű és mindenki számára hozzáférhető lelki út) s egyfajta pszichológiai és szeretetteljes nyelvhasználatban (jóvátenni, vigasztalni, helyrehozni).

(A "Boldog Marto Ferenc és Jácinta" c. Folyóirat 2004. április-júliusi számának felhasználásával)

Szólj hozzá!

Isten bölcsességét hirdetve

     Amikor Grignon atya ránézett egy-egy emberre, érezhető volt, hogy a lélekbe látott. Azok, akiknek lelke mélyén nem látott őszinte bűnbánatot, kinek a lelkét elhallgatott (meg nem gyónt) bűnök szennyezték, azoknak oda sem nyújtotta pápai búcsúkkal felruházott feszületét. Sajnos, a „kizártak” között voltak apácák is, akiknek az volt a vétkük, hogy intézetükbe „lenge öltözetű” leányokat is befogadtak, jóllehet Lajos atya kérve figyelmeztette őket.
leuduger2-89b95.jpg     Az, hogy szentünk nyilvánosság előtt megszégyenítette a nővéreket, bizonyosan arányos „büntetés” volt konokságukért. Ám a kifogásolt intézmény Jean Leuduger atya felügyelete alatt állott és be is következett az, ami várható volt anélkül, hogy erről szó esett volna, Leuduger atya rövid úton felmondott sikeres misszionáriusának. Indokként egy teljesen „mondvacsinált” esetet említett, miszerint egy általa elmondott szentbeszéd után, Grignon atya perselyezett, ami náluk nem szokás! Szentünk hiába magyarázta, hogy mindezt segítségként, és – miként tapasztalhatta is – a közösség számára tette! Megjegyezte továbbá, hogy ha ez az elvárás, többé nem fordul elő… – fogadkozott szegény Lajos atya –, mindhiába! Mennie kellett. A missziós csoport vezetője valójában már kezdettől fogva féltékenyen szemlélte szentünk sikereit és elképesztő népszerűségét.
     Ez a jó Leuduger atya olyan, mintha féltékeny lenne, pedig ő is, mi is Isten Országát hirdetjük! – mondta Mathurin, Nicolas pedig helyeslően bólintott.
     Nézzétek, ő igen nagy tudású és elismert pap, épp ezért roppantul fáj, hogy csupán fél évet bírt ki „igehírdető” kapcsolatunk. Sajnos, egészen biztos, hogy én hibáztam! – válaszolt Lajos atya, majd folytatta: – Ő, kiváló hitszónok, de kevés szónok mondhatja el Szent Pállal: Mi Isten Bölcsességét hirdetjük. Legtöbbjük saját eszének természetes ismeretéből beszél, vagy azt ismétli, amit a könyvekben talált… ezért nem képesek sokakat megtéríteni szavukkal. rennespt.gifDe ha a pap részesül az isteni Bölcsesség adományaiban, akkor hallgatói nem tudnak ellenállni neki, nem tudnak ellenállni a Léleknek. Az ilyen ember sose beszél hiába! Tudjátok fiaim, magam is ezt szeretném elérni egyszer! – fejezte be az atya.

Szólj hozzá!

Képkivágás.PNG

Szűz Mária döntő szerepe van Isten üdvtervének megvalósításában

Marias oszlop - 2.jpg     A donboscói látomás máriás oszlopa, a megváltó-társi szerepet szimbolizálja. Sajnos a protestantizmus, az egyházellenes ideológiák és a katolikus hívek egy részének elvilágiasodása azt eredményezte, hogy a Szent Szűz szerepét szinte csupán csak a karácsonyi ünnepkörbe tudják elképzelni. Ezáltal erősen háttérbe szorul Mária – segítő Édesanyai szerepében –, holott Jézus a Kereszten, nekünk ajándékozta Jánoson keresztül: "Íme a te anyád"! (Jn 19,27)
     A II. Vatikánum is így nyilatkozott: »Szűz Máriát ugyanis, aki az angyali üdvözletkor szívébe és testébe fogadta Isten igéjét, és világra hozta az Életet, Istenünk és Megváltónk igazi anyjának ismerjük el és tiszteljük. Fiának érdemeiért a megváltásban fenségesebb módon részesedett, s Vele szoros, fölbonthatatlan kötelék által egyesült; azt a nagyszerű feladatot és méltóságot kapta, hogy anyja legyen Isten Fiának, így kiváltképpen is szeretett leánya az Atyának és szentélye a Szentléleknek, s e rendkívüli kegyelmi ajándékok miatt messze fölötte áll minden mennyei és földi teremtménynek. Ugyanakkor Ádám törzsében kapcsolatban áll minden üdvözítésre váró emberrel, sőt "teljes értelemben (Krisztus) tagjainak anyja, ... mivel szeretetével közreműködött, hogy a hívők megszülessenek az Egyházban, akik tagjai ama főnek". Ezért egyrészt az Egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az Egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tiszteljük, s a katolikus Egyház a Szentlélek ihletésére a gyermeki jámborság érzületével édesanyaként követi őt«. (LG 53)
     »A Boldogságos Szűz, akit az isteni Gondviselés terve az Ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, itt a földön isteni Üdvözítőnk anyja, másokat messze fölülmúló, nagylelkű társa és az Úr alázatos szolgálója lett. Krisztust méhébe fogadva, evilágra szülve, gondozva, a templomban az Atyának bemutatva, és a kereszten haldokló Fiával együtt szenvedve – engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével – egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével a lelkek természetfölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk.« (LG 61) Mégpedig velünk és értünk küzdő Anyánk! (folyt.)Isten Anyja 001.jpg

Szólj hozzá!

Kő – kenyér

     A kő-kenyér párosításról mindenkinek a klasszikus mondás jut eszébe: „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” Ha ezt a mondást értelmezni akarjuk, akkor első ránézésre arról van szó, hogy a rosszat ne rosszal, hanem jóval viszonozzuk.

Kő és kenyér 1.jpgA kő és a kenyér a Biblia számos helyén szerepel, messze túlmutatva konkrét jelentésén. Az ószövetségben a kő az erő, a hatalom, a keménység szimbóluma. Kőből emelték az áldozati oltárokat. Itt a kőnek szakrális jelentése van. Kővel hajtották végre a halálos ítéleteket (a „szemet szemért, fogat fogért” elv alapján), melyet a mózesi (a nép tudatában isteni eredetű) törvények előírtak.

Dávid kővel győzi le a föléje magasodó Góliátot, mint az Isten által kiválasztott leendő király.

A kőnek Jézus korában is megmarad a szakrális jelentősége: „A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt 21,42)

Jézus Jóna fiát, Simont Péternek nevezi (jelentése kőszikla), melyre az Egyházát építi:

„Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” (Mt 16,18)

Ellentétben az ószövetségi gyakorlattal, Jézus a szeretet jegyében átértelmezi a mózesi törvénykezést. A kérlelhetetlen ítélet végrehajtás helyett a szeretetből fakadó irgalom lesz a meghatározó. Ezt látjuk a megkövezésre ítélt házasságtörő asszony esetében: "Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!" (Jn 8,7)

A „szemet szemért, fogat fogért” elv helyett a „szeresd felebarátodat” elvet hirdeti az Úr. De még ennél is tovább megy. Azt mondja: „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!” (Mt 5,43-44)

Ezt a radikálisan új tanítást a korabeli öntelt, gőgös farizeusok nem tudták elfogadni, mert az Isten iránti szeretetből fakadó bűnbánat távol állt tőlük.

Miként az időnként halált jelentő kő az újszövetségben új értelmet nyert, a kenyér a szimbolikus jelentésén túl a test és lélek isteni táplálékává vált.

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." (Jn 6,47-51) – mondta Jézus.

Katolikus keresztény hitünk alappillérei ezek: Krisztus, mint sarokkő, Péter, mint kőszikla, és az Eucharisztia, mint az Élet kenyere. – Ez tartja össze ma is Egyházunkat.

Mit is jelent a mindennapi életben az idézett közmondás?

     A Sátán, az ember ős-ellensége ma is a gyűlöletre építi stratégiáját. Ennek nap, mint nap tanúi lehetünk: provokál, békétlenséget szít, uszít, elégedetlenséget olt az emberek szívébe. Azt sugallja, ha megdobnak kővel, te is hasonlóképpen cselekedj.

A gyűlölet szikrái hamar lángra lobbannak, hatalmas tűzvészeket okozva. Csapda ez, mégpedig végzetes. Ez okozza a családok széthullását, a közösségek felbomlását, a társadalmi feszültségeket, a háborúkat, a véget nem érő pusztítást és öldöklést.

Ez az út a gonosz lélek útja. Olyan, mint a mocsaras ingovány: ha belekerülsz, lassan, de biztosan elsüllyedsz. Hacsak időben ki nem húz valaki.

irgalmas Jezus_orig.jpgJézus azért jött el közénk, hogy megtörje a gonosznak ezt az ősi átkát. A halált hozó gyűlölet helyett a szeretetben gyökerező életet hirdette.

Nem könnyű a jézusi út, de nincs más, ami az Életre vezetne: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6)

A gyűlölet aknagránátjai által szétszórt kövek helyett az Élet kenyerét kell választanunk, mert Krisztus az örök boldogságra hívott meg mindnyájunkat.

A.D.2014.06.20.©JóBnorwich-sourdough-crumb.jpg

Szólj hozzá!

A Szűzanya ígérete a novemberi hónapra

imadkozzatok a rozsafuzert.jpg     A november hónap háromszorosan is meg kell, hogy érintse magyar lelkünket! Egyfelől a Halottak Hónapjaként szeretteink felé való kegyelmi többlet nyújtásának búcsú-lehetősége miatt, másfelől Dicsőséges Szabadságharcunknak galád vérbefojtásának gyászhónapjaként! Harmadikként a Szent Szűz novemberi ígérete a Szeretetláng Naplóban, mely szerint egy-egy Üdvözlégy a Szeretetláng könyörgéssel való elmondásával, tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzben szenvedő lelkek, akik megdicsőülésüket követően örömmel segítenek bennünket vissza közbenjárásukkal! És ez bizony érvényes nem csak az egyes emberekre, de népünkre, mi több az egész emberiségre is! 

     A lelki Napló II/15-16-ban konkrétan arról van szó, hogy ha 3 Üdvözlégyet mondunk Mária tiszteletére, egy lélek kiszabadul a tisztítótűzből. November hónapban pedig már egyetlen Üdvözlégy elmondása is tömeges lélekszabadulást eredményez. Ha zavarna bennünket ez a "mennyei matematika" – melyet Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök nevezett így –, e a kegyelmi ígéretre mi legyünk nagyvonalúbbak égi Édesanyánk "mennyei pedagógiáját" követendő! Már Fatimában is ezt kérte: "Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!" (1917. augusztus 17) Nem másról van ez esetben sem szó – jóllehet lényeges többlet ígérettel –, mint az Általa kiesdett Szeretetláng lélekmentő ígéretének mielőbbi beteljesítése, melyről a Lelki Naplóban több helyütt azt állítja, hogy "ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett"!  Tehát a Halottak Hónapjában történő többlet imával segíthetjük annak az emberiség méretű összefogásnak a megvalósulását, melyet az Istenanya megmentésünkre kegyelemként kiesdett. Az egész emberiség alatt ugyanis a Küzdő-, a Szenvedő és a Megdicsőült Egyházat kell értenünk, melyben a tisztítótűzből kiszabadult lelkek (Szenvedő Egyház), valamint az üdvözült emberiség (Megdicsőült Egyház) segíthet bennünket (a Küzdő Egyházat), a Szent Szűz lélekmentő anyai tervének megvalósításában (a Szeretetláng mielőbbi kiáradásában). „A sátán megvakítására törekedjetek, törekednetek kell, melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelni kell a reátok bízott munkáért, a tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. A sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.” Itt a Szűzanya azt is mondta, hogy nemcsak a papságot fogja terhelni a tétlenségért felelősség, hanem mindazokat is, akik kényelemből nem álltak be a sátán megvakítására.„Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el. Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és külön-külön, egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130) Az, hogy a Szűzanya ígérete szerint novemberi hónapban hatékonyabb a lélekmentő tevékenység, az Egyház gyakorlatában is jelen van! 

Lábjegyzet: Ma is különbséget tesz az Egyház a búcsúk terén, például november hónapban több búcsút engedélyez a halottak javára. A Halottak napját követő nyolc napon belüli, Szentatya szándékára végzett imádság és temetőlátogatás kegyelmi állapotban búcsúnyeréssel járhat.(Szeretetláng Lelki Napló, Szent István Társ. Bp. 2010. 430.)

 

Szólj hozzá!

Mária a Béke Cárnője

 

     Moszkva e részének lakossága lelkigyakorlatos napokkal és kilencedekkel készült erre a látogatásra. A szobor december 4-i megérkezése óta állandóan szentmiséket mondtak, vigíliákat, ájtatosságokat, "akathisztoszokat" (ortodox dicsérő énekeket) tartottak orosz, lengyel, spanyol és koreai nyelven. A szobor hordállványát a közeli hegyvidékek lakói művészi módon feldíszítették.

Szűzanya Kazanyban10.jpg

     A főünnepségek a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét megelőző estén voltak. A Gruziny-i egyházközség plébánosa először a fatimai Szűzanyát köszöntötte és a "Béke Cárnőjének" nevezte.

     Az ünnepélyes szentmisén, amelynek főcelebránsa a fatimai püspök volt, Kondrusiewitz érsek, Bukovsky érsek mint apostoli nuncius és 20 pap koncelebrált; a hívők ezrei ünnepeltek velük együtt. A mise végén Kondrusiewitz érsek megújította a felajánlást Mária Szeplőtelen Szívének. A "Mária Rádió" az ünnepségeket lengyel nyelven az egész világra sugározta.

     A Szentatya telefonon megígérte, hogy lélekben ő is jelen lesz és áldását küldte. A fatimai püspök biztosította a fatimai Szentéllyel való kapcsolatot; P. Kondor átadta Lucia nővér üdvözletét, P. Kuracinski pedig Glemp bíboros és a lengyel egyház köszöntő szavait tolmácsolta. Jelen volt P. Edmund Boniewitz is, aki hosszú évekig fáradozott a fatimai üzenet elterjesztésén Oroszországban, ami miatt börtönbe is került. Ő volt az, aki évekkel ezelőtt a híres Uspienski Sabor templomban, a Kremlben, ami akkor múzeumként működött, felállította a fatimai Szűzanya szobrát.

(A FATIMAI LÁTNOKOK c. folyóirat 1997. (1) január/márciusi számának felhasználásával)

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 031_AnthonyM.JPG

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

A kereszt tanítása

     Végre Montfort la Cane lakossága is örvendezhetett a hírnek, hogy legnevesebb szülöttjük náluk is tart lelkigyakorlatot. Az idős Grignon szülők, – akik már jó tíz éve Rennesben laktak –, erre az időre visszatértek régi otthonukba nem csupán azért, hogy részt vehessenek papfiuk misszióján, hanem hogy egy kis vendéglátással megünnepelhessék az eseményt. Az édesapa nagylelkűen felajánlotta ugyanis fiának, hogy mise utánra, hívja meg barátait egy „kerti agapéra”. Ételre-italra ne legyen gondja.
escanear0053.jpg     Annál nagyobb volt megrökönyödése, mikor látta, hogy nem csak gyermekkori barátok gyülekeztek a kertben, hanem a közel és távoli környék szegényei, nyomorékjai és koldusai is. Régebben, hirtelen haragjában bizonyára jól leteremtette volna legidősebb gyermekét, most azonban mintha valami, megváltozott volna atyai szívében; végre megértette a saját fiát!
     Jézus intő tanácsa jutott az eszébe: „Mikor ebédet, vagy vacsorát adsz, ne barátaidat és testvéreidet hívd meg, sem pedig a gazdag szomszédokat. Különben ők is visszahívnak, s visszaadják! Amikor lakomát adsz, hívd meg inkább a koldusokat, a vakokat és bénákat, s boldog lehetsz mert ezek nem tudják viszonozni neked, ám visszafizetik majd az igazak feltámadásakor!” 
     Bár ekkora nagy sokaságra Grignonék nem számítottak, az étel és ital mégis elegendőnek bizonyult, mert
a szomszédok is besegítettek. Valójában azonban fel volt bolydulva az egész városka.
 egy szot se szolt (1)_1.jpg    De mi is történt a templomban, ahol hatalmas tömeg várta Lajos atya ékes szentbeszédét? Ő valahogy akként döntött, hogy előnyösebb, ha az „angyalok nyelvén” szól közvetlenül a lelkekhez.
Végtelennek tűnő hosszú perceken át várták, hogy szentünk megszólal, ám Ő csak hallgatott és szemeit átható tekintettel a szentély feszületére szegezte, majd szinte könnyekkel küszködve, sajnálkozó megrendüléssel nézett végig a pisszenéstelen tömegen. Ezt követően, egyetlen hang nélkül lelépdelt a szószékről és kezében elefántcsont feszületével, elindult a levegő után kapkodó, tágra nyílt szemű emberek felé. Sokaknak – de nem mindenkinek – csókra nyújtva, így szólt: – „Íme a ti Megváltótok, akit bűneitekkel megbántottatok!”
     A hatás katartikus volt, a népen valami átszellemült megrendültség vett erőt és sokan zokogásba kezdtek. Azok is akik megcsókolhatták a keresztet, és azok közül is sokan, akiknek szentünk nem nyújtotta oda!
A legváratlanabb hatással azokra volt a Kereszt Tanítása, akiket csak a kíváncsiság hozott be a templomba. Most, érthetetlen módon szembesülniük kellett vádló lelkiismeretükkel, s ez alapjaiban rendítette meg őket, megtértek.ime a kereszt-1.jpg

Szólj hozzá!

Don Bosco álma 2

BOSCO látomas ship 5_1.JPG     A harcok közepette a pápa, súlyosan megsebesült egy lövedéktől. Környezete megpróbálta ugyan a kormánynál tartani, de hamarosan egy újabb lövés végzett vele, és holtan esett össze. A megmaradt ellenséges flotta felől diadalittas ordítás tört ki. A pápai hajón összesereglett parancsnokok azonban oly gyorsasággal választottak új pápát, hogy az előzőnek a halálhíre és az újonnan megválasztott neve egy időben jutott el az ellenséghez. Erre ezeknek minden bátorságuk inukba szállt, a pápai hajó pedig az adott  nehézségeket legyőzve a két oszlop közé navigált biztonságosan, és egy-egy lánccal hozzájuk erősítette magát.
BOSCO látomasSonho das duas colunas, detalhe 0 2.jpg     Az ellenség hanyatt-homlok menekülni kezdett, de fejvesztettségükben egymásnak ütköznek és elsüllyednek. A pápához hű kisebb csónakok és vitorlások biztonsággal révbe értek és kikötöttek valamelyik oszlopnál. Ezt követően a tengerre fönséges és végtelen csend borult. ships_scattered.JPG
        Don Bosco ehhez az álmához hozzáfűzte: Az ellenséges hajók, a Római Egyház ellenségei, akik a legsúlyosabb szenvedéseket készítik elő az Egyház számára. Az ami eddig volt, szinte semmi ahhoz képest, ami be fog következni. Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni magunkat és az Egyhá-zat: a buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori szentáldozással.
     A Legméltóságosabb Oltáriszentség és a Szent Szűz a Római Katolikus Egyház két nagy oszlopa! Nyilvánvaló tehát, hogy az istenteleneknek e kettő a támadási pontja. Ha a külső ellenség kudarcot vallott is, de a belső ellenség az ökumenizmus leple alatt igyekszik az Eucharisztiát összemosni az úrvacsorával és untalan gúnyt űzni a Mária-tiszteletből.
     A Katolikus Egyház Katekizmusa, így figyelmeztet: „Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni.” (KEK 675) „Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni az állandó fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által.” (vö. KEK 677) (folyt.)

Szólj hozzá!

A Szeretetláng kegyelmi kiáradásának megvalósulása

Gyertyaszentelő14.JPG     A szóban forgó rendkívüli kegyelmi kiáradás megvalósulásának, (az egyedülálló világméretű átalakulásnak, harcnak) három szakasza tételezhető fel:

a) A terjedési időszak, a szívről-szívre való megérintés, a meghívás a „felfegyverzés” időszaka.

b) A világméretű kegyelmi áradás, melynek kezdete a Magyar Egyház liturgikus Gyertyaszentelő szertartásához kötődik. „Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény. Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adnak át az Én kedves fiaim, hogy az Én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy futótűzként terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre. (I/58-59)  Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére." (I/85)

c) A Szeretetláng végső kegyelmi kiáradása, amely a Szent Szűz és a sátán végső összecsapása lesz! Maga a Napló is említi, miszerint: A hitetlenség által elhomályosuló föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül, utána hinni fognak. Ez a megrázkódtatás, a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által, a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és megújul a föld színe Mert ilyen még nem volt mióta az Ige testté lett! A szenvedésekkel elárasztott föld megújhodása a Szent Szűzanya közben járó hatalma által történik. (II/ 93-94; vö. még Jel 20,6) És Anyám mosolya beragyogja a földet”. (1971. VII. 26.) Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. (II/93) ,,Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak és a világosság fényessége át fogja hatni a földet”. (III/224)
Az esemény mindenképp rendkívülinek várható, hiszen egyfelől a Szűzanya és a Úr egybehangzóan állítja, hogy „ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett”! Másfelől a Szeplőtelen Szív édesanyai győzelméről is beszélhetünk, amiként ezt Fatimában jelezte! Nem képtelenség az a feltevés sem, hogy a Szeretetláng és az Isteni Irgalmasság kiáradása szoros összefüggésben lehet (lesz) egymással! Grignon Szent Lajos is így ír a Szent Szűz, sátán feletti fényes győzelméről: „...elragadja majd a győzelmet büszke ellenségétől, mégpedig oly fényesen, hogy széttiporja fejét, büszkesége székhelyét. Ő mindig leleplezi majd kígyói gonoszságát, felfedi pokoli álutait, megsemmisíti ördögi terveit, és a világ végéig megvédi és megóvja hűséges gyermekeit borzalmas karmaitól. (TMT 54)andres-lopez-virgen-del-apocalipsis-pintores-latinoamerican.jpg

Szólj hozzá!

Oroszország, hálás a fatimai Szűzanyának

 

365700_186680_фатима статуя.jpg     "Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön hozzám? ... 1997. július 10-ig a fatimai Szűzanya az oroszok földije marad és utazik ezen az országon keresztül, amely nemrég még olyan embertelen volt", mondotta Kondrusiewitz érsek , amikor a Madonna az országába érkezett. (Képen a a fatimai Szűzanya Oroszországban.)

     Azóta autóval, busszal és repülőgéppel már ezer kilométereket tett meg. Bebocsátást nyert katolikus, ortodox és protestáns templomokba, és hord-állványát gyakran az ortodox egyház pópái, sőt püspökei vitték.

Szeplőtelen Fogantatás ünnepére Szűzanyánk titulusa, ami az ortodox egyházban is érvényes. Moszkva saját előkészületeket tett, hogy a Zarándok Madonnát december 7-8-án méltó keretek között fogadja. Az ünnepélyes köszöntés Moszkvában a Gruziny-i Szeplőtelen Fogantatás templomában történt, amely D. Serafim szavai szerint "az utóbbi évtizedekben vodka-raktárként működött. Visszaadták a katolikus egyháznak és renoválni kellett, hogy a lélek tápláló helye legyen, istentiszteletben és művelődésben... Gyertyákat gyújtottunk, hogy hitünket újra lángra lobbantsuk. Virágokat hoztunk, hogy e templom életét megújítsuk, hogy egy nagy és bepiszkított város oázisa és szíve csücske legyen; hogy iskola legyen, amelyben az élet titkait tanítják; hogy az Oltáriszentség oltára, a közösség asztala legyen".

(A FATIMAI LÁTNOKOK c. folyóirat 1997. (1) január/márciusi számának felhasználásával)

Szólj hozzá!

Akik Istennel tartanak, tegyék amit én teszek!

     Néhány hónap leforgása alatt, egy szép kis templom kerekedett ki a romokból. Lajos atya nem csak kivette részét mindenből, de a faluban élt az egyszerű emberek közt, misézett, gyóntatott, betegekhez járt és tanította a katekizmust a gyermekeknek. „Nekünk minden szavára figyelnünk kell, mert ez egy szent!” – mondogatták az emberek. Meggyőződésük volt, hogy papi áldása feltűnő erővel bír. A gyengélkedők felépültek, a beteg állatok meggyógyultak, a rossz házasságok megjavultak és a gyengének ígérkező aratás bőségessé változott.
     A vasárnap aztán végképp szent volt! Mikor Grignon atya hírét vette, hogy a közeli Moncontouri fiatalok táncmulatsággal „szentségtelenítik” meg az Úr napját, személyesen sietett oda. Elhalgattatta a muzsikusokat, letérdelt a táncolók előtt és felszólította őket: „Azok akik Istennel tartanak, tegyék amit én teszek!” Az ámuló fiatalok engedelmeskedtek neki és vele együtt imádkozták a rózsafüzért. Úgy beszélték, hogy a társaság, még soha nem érezte ilyen bensőségesen és jól magát!
     Egy plébános „hadilábon állt” híveivel. Szentünk külön böjttel és imádsággal készült erre a missziójára. Előre bejelentette, hogy az egész egyházközséget érintő témáról fog beszélni. E hírre, hatalmas tömeg gyűlt össze. Végül is a misszió, csupán a keresztényi szeretetről szólt, ám a plébános közben hirtelen felállva, félbeszakította Lajos atyát, s töredelmesen bocsánatot kért a hívektől azon sértő kijelentéseiért, melyek méltatlanok voltak egy paphoz.visionimage (1).jpg

Szólj hozzá!

Don Bosco álma 1kepatmeretezes_hu_bosco_latomassonho_das_duas_colunas_maria__ausiliatrice_turim.jpg

     Bosco Szent János egy híres látomása az Egyház jövőjével kapcsolatos: 1862. május 30-án Don Bosco azt álmodta, hogy egy csupasz sziklán állt, maga előtt a végtelen tengerrel. A hullámokon rengeteg vitorlás hadihajó sorakozott fel csatarendben. A hajók többségének orra vasból készült, és fedélzetük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverrel volt felszerelve. Egyértelműen látható volt számára, hogy egy sokkal nagyobb és magasabb hajót (az Egyházat) igyekszenek éles orrukkal felsérteni, felgyújtani és bármi módon megkárosítani. A nagy hajó oldalán és farvizén számos kisebb hajó és csónak úszott, látható módon hozzá igazodva, s mintegy megvédve az ellenséges flotta támadásaitól. A szél azonban az ellenségnek kedvezett és a felkavart tenger is – úgy tűnt – az ellenséget segíti.
     A távolban, nem nagy távolságra egymástól két oszlop volt látható a tarajos hullámok közt kiemelkedve. A magasabbikon egy hatalmas Szentostya ragyogott, alatta egy táblával: Salus credentium (a hívek üdvössége). Az alacsonyabb oszlopon pedig a Boldogságos Szűz szobra állt, e felirattal: Auxilium christianorum (a keresztények segítsége).
     A pápa a nagy hajó kapitányaként felmérve az ellenség ádáz dühét, mely veszélyeztette szövetségeseit, magához rendelte hajójára a kisebb járművek parancsnokait. De a vihar egyre hevesebb lett, és a parancsnokoknak vissza kellett térniük vitorlásaikra. Mikor a szélvész egy kissé elcsendesült, a pápa másodszor is magához hívatta őket. Ekkor a vihar hirtelen megerősödött, s a pápa a kormánykeréknél állva igyekezett hajóját minden erejével megfeszítve a két oszlop közé kormányozni, de a vihar csak fokozódott és még bőszültebben söpört végig a tengeren. Az ellenség megpróbálta a pápa hajóját újfent elsüllyeszteni és égő anyagok átdobálásával felgyújtani. Minden ellenséges objektum össztüzet zúdított a pápa hajójára. BOSCO látomasShip Of St Peter 01.JPG
     Az összpontosított támadás azonban, a számos fegyver bevetése ellenére is sikertelen maradt, mert a pápai hajónak sikerült szabadon és biztosan átszelnie a tengert, holott minden oldalról komoly támadásnak volt kitéve. Számos sérülést és léket is kapott, azonban egy lágy szellő, mely az oszlopok felől támadt (a Szentlélek szele), azonnal betömte a sérüléseket, sőt az Egyház hajójának vitorlái újra kidagadtak a széltől. Ekkor támadók hajóin nagy zavar támadt, mert felrobbannak az ágyúcsövek, repedések és törések keletkeztek, ennek következtében jónéhányuk elsüllyedt a tengerben. (folyt.)

Szólj hozzá!

A 4/2011számú "Szeressétek egymást"
Katolikus Magazin, netes felületének cikke nyomán! 
(Képek az inetrenetről!)
Ez a történet Hermann Cohen (1820–1871), zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált, elismert és híres virtuóz volt, aki kezdetben néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 1847. augusztus 28-án megkeresztelkedett és felvette az Ágoston Mária Henrik nevet.

Az Eucharisztia – boldogság

hermancohen.gif     Ágoston Mária atya novíciusmester lett, helyettesítette a tartományfőnököt, majd egy rövid időre elvonult a remetelakba. A 19. század hetvenes éveinek a kezdetét politikai zavargások jellemezték. A Franciaország és Poroszország között dúló háború felettébb kellemetlen helyzetbe hozta Ágoston atyát: mint német származású zsidót a franciák nem látták szívesen. Ezért Svájcba utazott és átmenetileg a Genfben menekültek lelkipásztori gondozásával foglalkozott.
     1870-ben a püspök magához kérette Ágoston Mária atyát. Kitudódott ugyanis, hogy Poroszország területén rengeteg francia hadifogoly él. Az állami hatalom azonban nem egyezett bele abba, hogy francia papok jöjjenek Poroszországba a foglyokkal való lelki gondozásra. Lehetőség adódott azonban, hogy ilyen engedélyt szerezzen a német családban született szerzetes, Hermann Cohen Ágoston számára. Amikor 1870. november 24-én elutazott, kijelentette: „Németországban fognak a sírba tenni!”
     A spandauban szolgált tábori lelkészként és gondoskodott a néhány ezer hadifogoly testi és lelki szükségleteiről. Kegyetlen hideg volt akkor. Biztosítani kellett az életben maradás feltételeit, ezenkívül órákig tartott a gyóntatás a tábori kórház jéghideg termeiben. Hermann Cohen Ágoston – az önfeláldozó karmelita – egészségi állapota egyre romlott. Súlyos betegségének tudatában a következőket mondta: „Legyen meg Isten akarata. Ha meggyógyulok, sok szomorú eseményben lesz még részem. Mégis szívesen dolgoznék még, hogy további lelkeket menthessek meg.”
     1871. január 20-án, egy pénteki napon tért meg az Úrhoz. Az utókorra maradt levelezésében egy gyönyörű szöveg található arról, hogyan kereste a boldogságot:
     „Bejártam a világot, megláttam a világot, megismertem a világot! S a világban csak egy dolgot tanultam meg: a boldogság nem található meg benne!
     Hol van a boldogság? Hogy rátaláljak, számtalan városban és királyságban jártam… Kerestem a gazdagságban, a játékok hevében, a romantikus irodalom gondolataiban, az élettörténetekben, a parttalan vágyak kielégítésében. Kerestem a boldogságot a művész hírnevében, a barátok hűségében, a híres emberek társaságában, a lélek és az érzékek valamennyi élvezetében. Ó Istenem! Vajon hol nem kerestem? (...)
Gif-halo-Saint-Sacrement--parousie.over-blog.fr.gif     Figyeljetek! Mi a boldogság? Megtaláltam! Megvan, s a szívemből öröm sugárzik!
     Csakis Isten képes lecsillapítani az emberi szív vágyát.
     Mária felkínálta nekem az Eucharisztia titkát. És én felismertem, hogy az Eucharisztia az élet, a boldogság!
     Semmilyen más anyám nincs, mint a Kegyelem Anyja, az Eucharisztia Anyja. Ő ajándékozott meg az Eucharisztiával – és rabul ejtette a szívem.
     És tudjátok, miért lettem szerzetes? Hogy továbbadjam a Szeretetet, melyet megismertem!”

Szólj hozzá!

Ilyen még nem volt!

17029020.jpg     „A kegyelemmel teljes láng, melyet Szívemből adtam nektek (...) lesz a csoda mely tüzet fog és a Sátánt megvakítja.” (I/39)
     A megvalósulás egy folyamat, mely „észrevétlenül, csendben szelíden” (I/58) fog beteljesedni. Hasonlóképp a földben szunnyadó maghoz, mely a tavaszi 'hajnal szép sugarára' hirtelen szárba szökken. Jézus szavaival: „szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a Szentlélek erejével elárasztja a földet, ez /lesz/ az a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség!” (II/93) „Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak és a világosság fényessége fogja áthatni a földet”. (III/224)
     „A sátán oly mértékben lesz világtalanná amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene. A tétlenségért, nem csak a papságot fogja terhelni a felelősség, hanem mindazokat kik kényelemből nem álltak be a sátán megvakítására! Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el. Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is! A felelőség nagy de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130)
     Tehát a Szűzanya maradéktalanul be akarja teljesíteni édesanyai küldetését: „Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek,   Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget. (III/203) A most készülő rettenetes viharban érezni fogják     Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét!” (vö I/100)
     Miért kell ez a természetfeletti erővel bíró „fény, fényesség”? Jézus: mert „a sátán eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját” (vö I/98), „a reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti (számára) (IV/30) ám, ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat.” (II/24)
     A világ helyzetére utalva az Egyház Anyja már Fatimában megjövendölte, hogy a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni. Ehhez a nagy változáshoz, győzelemhez – „tömegesen és egyenként” – gyermekei közreműködését kéri, s így nekünk is részünk lehet ebben a győzelemben. S ha ez a rendkívüli esemény megtörténik, akkor (Jézus:) „megújul a Föld színe (II/93) és Anyám mosolya beragyogja a földet”. (a naplóban nem szereplő magánfeljegyzés 1971. VII. 26.)
     Sokunkban felmerül a kérdés, hogy mikorra várható mindez? Nos, nem akármi felől kérdezünk, hiszen ha az esemény rendkívüliségét vesszük figyelembe, akkor óvatosabban kell kíváncsiskodnunk! A Lelki Naplóban ugyanis az Úr és Édesanyja, hatszor a 'rendkívüliség' értelmében említik az „ilyen még nem volt – mely a sátánt így megvakítsa; … ilyen nagy harc-; ...ilyen nagy csoda” és az „ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett”! Nos, okkal esünk gondolkodóba és jó, ha kegyelmi állapotban várjuk meg a Szeplőtelen Szív nagy győzelmét!Forr a gyűlölet krátere3.JPG

Szólj hozzá!

Nem Sztálin szobra érkezet a Cova da Iriába

 

vorosteren01.jpg     Még el sem telt egy év a világ felajánlása után, és 1985. március ll-én Mihail Gorbacsov lett a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára. Bejelentette, hogy attól kezdve új szelek fújnak Oroszországban: glasznosztyról, nyitottságról, peresztrojkáról és átalakításról kezdtek beszélni.
A pápa még egy alkalommal kiemelten Máriához fordult, amikor 1987-1988-ra, a Szűzanya születésének 2000. évfordulójának előkészületeként Mária-évet hirdetett. Ezt az évet II. János Pál a rózsafüzért imádkozva a római Santa Maria Magiore-bazilikában nyitotta meg. Műholdak segítségével a világ 16 Mária-kegyhelyén – köztük Fatimában − összegyűlt zarándokok százezrei imádkoztak vele együtt. Az eseményt 22 országban közvetítették. A rózsafüzér után a Keresztények Anyjára bízta "különleges módon azokat a népeket, amelyek (...) az Evangéliumhoz kapcsolódásuk ezeréves évfordulóját ünneplik" − ez Oroszországot és Ukrajnát jelentette.
Ugyanebben az évben a Szovjetunióban elindult egy demokratizálódó folyamat és az addigi vallásellenes szankciók fölfüggesztése. Egy évvel később Mihail Gorbacsov magához kérette a Kremlbe az oroszortodox moszkvai pátriárkát és öt metropolitát, hogy közölje velük egy új vallásszabadságról szóló törvény kibocsátását. Oroszország megtérésének millenniumára egy magas rangú vatikáni küldöttséget is meghívtak. És íme a megtérés elindult!
    1996 október 18-val kezdődően egy évig vándorolt a Zarándok-Madonna fehér szobra, a fatimai üzenet látható jeleként, szabadon és nehézségek nélkül Oroszországon keresztül. December 7-én 15 óra tájban érkezett a moszkvai Vörös Térre (lásd a képen) 9 pap és nagyszámú hívő kíséretében, akik a rózsafüzért imádkozták. Sok járókelő csatlakozott hozzájuk és mindnyájan felajánlották magukat Mária Szeplőtelen Szívének december első szombatján és énekelték a fatimai "Ave Mariát".

     Ez az ígéret egyik részének teljesedése volt, amely azt mondja: "A végén az én Szeplőtelen Szívem győzni fog... A Szentatya felajánlja Szeplőtelen Szívemnek Oroszországot, amely aztán meg fog térni."

Tehát egy történelmi eseményről volt szó, egészen biztosan Mária Szeplőtelen Szívének igazi győzelmének bontakozásáról napjainkban, amely sok keresztény üldözésének vetett véget Oroszországban. Köszönhető ez az egyház bűnbánatra és imádságra való felhívásának is és a Szentatyának, aki a világot és Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel. Úgy, mint akkoriban Izaiás, "Izrael vigasztalója", a babiloni számkivetésben élő zsidóknak hirdette: az igazi szabadulás egy Szűz fia által történik; éppen így következett be az istentelen kommunizmustól való megszabadulás Isten műve által egy Szűz közreműködésével. Ezért lehet a próféta kijelentését a fatimai üzenetre is alkalmazni: "Ezt már előre kijelentettem... és beteljesedett... Hallottad ezt... Lásd hát most mindezt! Teszel-e tanúságot róla?" (Iz 48,3-6.). Saját szemünkkel láttuk az Úr hatalmas tetteit (vö. MTörv 11,7) és ezért "nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk" (ApCsel 4,20).

(A FATIMAI LÁTNOKOK c. folyóirat 1997. (1) január/márciusi számának felhasználásával)

Szólj hozzá!

Én vagyok az!

escanear0080.jpg     A szegények közti imádságban töltötte 1706. Karácsonyát is és az „eredmény” nem maradt el. Azok a bizonyos „kegyelmi hatások”, melyek a nép és az alsópapság ajkán legendákká formálódtak, olykor látványos igazolást is nyertek. Ilyen volt a szentünk prédikációja hatására megtért La Garaye grófi házaspár esete is, akik a környék földbirtokosaiként felajánlották gyönyörű kastélyukat szegényotthonnak, és Grignon atya útmutatásai szerint lányiskolát alapítottak, sőt az intézmények fenntartására alapítványt létesítettek.
Atyám – szólalt meg Jean, – az ember jócselekedetek gyakorlásával, hasonlóan az imához, kiesdhet-e valamit Istentől?
     Nézzétek testvéreim, „a jócselekedeteknél két dolgot kell megkülönböztetnünk: az elégtételt, melyet velük nyújtunk és az érdemet, melyet általuk szerzünk! Más szóval cselekedeteink engesztelő (esdő) értékét, vagy azok érdemszerző értékét. Engesztelő és esdő értéke valamely jócselekedetnek annyiban van, amenynyiben az a bűnökért eleget tesz, vagy amennyiben új kegyelmet szerez. Érdemszerző értéke vagy érdeme valamely jócselekedetünknek annyi, amennyiben a kegyelmet és az örök dicsőséget megszerzi!” – fejezte be az atya.
1707. februárjában remek hír érkezett. Leuduger atya, KeletFranciaország leghíresebb misszionáriusa hívta meg szentünket, hogy a Saint Brieuc és a Saint Malo egyházmegyében csatlakozzék az ő missziós csoportjához.
Ó, mióta kértem az Istent! – lelkendezett Lajos atya. – Már fiatal pap koromban vágytam, hogy csatlakozhassam hozzájuk!
     Eleinte minden jól is ment a kijelölt munkaterületeken. Különösen figyelemre méltó a La Chéze községben végzett adománygyűjtést célzó lelkigyakorlata, melyet az Irgalmas Szűzanya helyi, romos kápolnájának felújítására szánt a „Leuduger-misszió”.
louis-marie-grignon-1111.jpg     A romkápolnával kapcsolatban azonban közszájon forgott egy hajdani jóslat, amit Ferreri Szent Vincének tulajdonítottak. Eszerint „a kápolnát egy olyan ember fogja majdan helyreállítani, akit a Mindenható küld. Idegenként fog majd feltűnni, méltatlanul támadják, ám ő mégis el fogja érni célját…”
     Grignon Lajos atya, nyitóprédikációját tömören így kezdte: „Én vagyok az!” Mondanunk sem kell, hogy jelentős pénz gyűlt össze. Szentünk elkezdhette a tervek elkészítését és a munkásokkal való megbeszéléseket. A faluban tetőfokára hágott a lelkesedés, különösen látván, hogy ez a pap személyesen is dolgozik a munkálatokon.

Szólj hozzá!

A 4/2011számú "Szeressétek egymást"
Katolikus Magazin, netes felületének cikke nyomán! 
(Képek az inetrenetről!)
Ez a történet Hermann Cohen (1820–1871), zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált, elismert és híres virtuóz volt, aki kezdetben néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 1847. augusztus 28-án megkeresztelkedett és felvette az Ágoston Mária Henrik nevet.

A Lourdes-i csoda, a megbocsátás csodája

P. Hermann Cohen (1).jpg     A sokéves tevékeny szerzetesi munka azonban megakadályozta szerzetesi élete nagy vágyának teljesítésében, hogy remetelakban éljen. Azonban egyre nagyobb gondokat okozott, súlyosbodó látásproblémája is: Ágoston atyának ugyanis zöld hályogja volt, s ez nem csak az olvasásban akadályozta. Ezért Rafael arkangyal ünnepén, aki – a Szentírás tanítása szerint – meggyógyította a világtalan Tóbiást, kilencedet kezdett imádkozni a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére, majd azt a csodálatos forráshoz tett zarán- doklattal fejezte be. Ezután folyamato- san javult az állapota, végül abc.jpgteljesen rendbe jött. A meggyógyult Ágoston atya találkozott Bernadette nevű húgával is, és nagyon megör- vendeztette, mikor Berna- dette kolostorba vonult. Ágoston atya ugyanis meg volt győződve, hogy ez a döntés megvédi a fiatal lányt a hírnév káros következ- ményeitől.

     Óriási kegyelmi ajándék volt számára az is, hogy találkozhatott haldokló édesapjával, hiszen azóta, hogy szerzetes lett, nem látták egymást. Az édesapja, aki őt, mint árulót megátkozta és kitagadta, most mégis látni akarta. A halálos ágyán feküdve így szólt fiához: „Megbocsátom mindhárom rettenetes bűnödet: hogy katolikus lettél, hogy a katolikus hitre térítetted a testvéredet is, és hogy megkeresztelted az unokaöcsédet.” Legfelső képünk a szerzetes Cohent ábrázolja, aki zsidó létére lángoló szeretettel öleli magához a Megváltó Krisztus feszületét!! (folyt.)

Szólj hozzá!

Isten könyörületes és törődik velünk!

 

cruzada_fatimarussia.jpg     A fatimai jelenések súlyos történelmi eseményekkel estek egybe: I. Világháború; a bolsevizmus megjelené-se; majd a nácizmus újpogánysága. A fatimai üzenetet tehát értelmezhetjük pszichoanalitikusan, mint sorsdöntő figyelmeztetést, illetve történelmi jövendölést, vagyis a Mennyei Ige, a Kegyelem Igéjének – nem intézményi –, hanem karizmatikus megnyilatkozását.

     Sarugi Szent Jakab (+521) szuggesztív kifejezése Máriáról ("az irgalmasság felhője, amely az egész világ szenvedését és reményét hordozza") jól közvetíti számunkra a fatimai jelenések értelmét és az üzenet lényegét.

     Először is, a Szűzanya jelenése és üzenete úgy értelmezhető, mint a Magasságos közbeavatkozása, hogy a hívők megbizonyosodjanak afelől, hogy Isten szíve nem közömbös, hanem sebezhető, a fájdalmát és szeretetét kiáltja a pusztító bűn rombolása, a világ és az egyház szenvedése miatt: Isten könyörületes, Isten törődik velünk.

fatima22.jpg     Sajnos a klasszikus teológia felépítői metafizikai értelemben, túlságosan eltávolították Isten fogalmát az embertől! A hívők olyan Istenre gondolnak, aki nem sokban különbözik a pogányok sorsfogalmá-tól, vagyis korlátlan hatalmú, süket, néma és távoli. Ez egy bizony hamis istenkép, amely nem halad meg bizonyos deista vonásokat: Isten a mozdulatlan mozgató, az első ok «égi fejedelem és a Világegyetem ura» (Moltmann), közönyös, érzéketlen «olyan istenfogalom, amely le van egyszerűsítve a teoretikus vagy gyakorlati ész, elvont posztulátumává. Így sötétült el Jézus Krisztus isteni arca.

     A fatimai üzenet tanúsága szerint, a szerencsétlenség és a bűn nem hagyják közönyösen Istent és Ráchel tovább siratja gyermekeit (vö. Mt 2,18). Az üzenet tulajdonképpen sürgető buzdítás arra, hogy a keresztény életbe és a világ közepébe helyezzük vissza Isten imádását. Minden egységtörekvésnek ebből kell kiindulnia, mindennek azt kel sugároznia – a Mária Szeplőtlen Szíve tiszteletének is –, mely az Isten- és emberszeretetre, az engesztelésre és bűnbánatra készteti a lelkeket. Ezek, ha nem is tűnnek hatékonynak az emberek szemében, mégis képesek az istenanya közbenjárása által tüzes lelkűvé formálni a lanyha lelkeket, hogy az igazmondás, a megtérés, a békéért való kitartó ima, az imádás, az engesztelő odaadás által. «Jerikó falai az ima trombitaszavára omljanak le».

(A "Boldog Marto Ferenc és Jácinta" c. Folyóirat 2004. április-júliusi számának felhasználásával)

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng Lelki naplóból:

 Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/85)

 Szent Lukács evangéliumából:

 

Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni. (21,36)

Szólj hozzá!

Ferenc pápa fogadta a hite miatt halálra ítélt szudáni fiatalasszonyt és családját

2014. július 24.

P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő csütörtökön kora délután közzétett tájékoztatása szerint Ferenc pápa 13 órakor a Szent Márta-házban fogadta a szudáni családot – adta hírül a Vatikáni Rádió.

Mint arról hírt adtunk, Meriam Ibrahim, akit korábban hitehagyás miatt Szudánban halálra ítéltek, július 24-én, csütörtökön reggel Rómába érkezett amerikai állampolgárságú férjével és két kisgyermekével. Róma Ciampino repülőterén Matteo Renzi miniszterelnök és felesége, valamint az olasz külügyminiszter fogadták a családot. 

A Szentatyával való találkozáson jelen volt Lapo Pistelli olasz külügyminiszter-helyettes is, aki szerdán Szudánba utazott, hogy lezárja a diplomáciai tárgyalásokat, és Olaszországba kísérje Meriamot és családját.

A csaknem félórás találkozón Ferenc pápa köszönetét fejezte ki Meriamnak és családjának bátor tanúságtételükért és a hitben való kitartásukért. Meriam megköszönte a pápának azt a támaszt és vigaszt, amit számára a Szentatya és annyi sok más hívő és jó szándékú ember imája jelentett. A tolmács szerepét Ferenc pápa egyiptomi származású titkára, Yohannis Gaid pápai káplán töltötte be. A találkozó végén az egyházfő köszöntötte a szudáni család olasz kísérőit is.

Ezzel a gesztusával a Szentatya azt kívánta kifejezni, hogy közel áll mindazokhoz, akik hitük miatt szenvednek, különös tekintettel az üldözött vagy vallásgyakorlásukban korlátozott keresztényekre. A pápa figyelemmel kíséri sorsukat, és imádkozik értük – olvasható a szentszéki szóvivő, P. Federico Lombardi SJ tájékoztatójában.

A szudáni fiatalasszonyt májusban halálra ítélték, valamint száz korbácsütést róttak ki rá házasságtörés miatt, mivel keresztény férfihoz ment férjhez. Meriamot letartóztatták, és 20 hónapos kisfiával, áldott állapotban börtönbe zárták.

Az ítélet az egész világon nagy felháborodást váltott ki, számos kezdeményezés indult Meriam kiszabadítására. Az olasz kormány az első perctől fogva azon fáradozott, hogy megmentse a szudáni keresztény nő életét. Az első tárgyaláson, amelyen a halálos ítélet megszületett, a bíró arab néven szólította Meriamot, és többször felszólította, hogy térjen át az iszlám vallásra. „Keresztény vagyok, és nem követtem el semmiféle hitehagyást” – szólt a fiatalasszony válasza. Szavaiért halálos ítélet és börtön járt. Letartóztatása után néhány héttel Meriam a börtönben hozta világra kislányát. „Megbilincselve szült” – mondta el később férje, aki amerikai állampolgár.

Június 23-án a szudáni bíróság Meriam szabadon bocsátásáról döntött, azonban egy nappal később az „okmányok ellenőrzése” ürügyén ismét őrizetbe vették férjével és jogi képviselőjükkel együtt a repülőtéren, amikor az USA-ba akartak indulni. Miután ismét szabadon bocsátották őket, a kartúmi amerikai nagykövetségen kértek menedéket. Meriam július 24-én amerikai útlevéllel elhagyhatta Szudánt. Családjával együtt először Olaszországba érkeztek, majd néhány nap múlva tovább folytatják útjukat New York felé.

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

A kegyelmi hatások

escanear0005_1.jpg     Egy nap meglátogatta József nevű öccsét a domonkosok helyi kolostorában. A sekrestyében épp tőle kérdezte meg:
– Testvér! Kaphatnék-e szállást nálatok és misézhetnék-e a kápolnátokban?
     Grignon József nem ismerte fel a viseltes ruházatú vándorpapban bátyját, sőt, igen rossz néven vette, hogy csak „testvérnek” szólították, holott maga is pap. Kissé méltatlankodva ki is kérte magának, ám a válasz még nagyobb zavarba ejtette.
– Bizony, nagyon is helyesen szólítottalak – válaszolt higgadt huncutsággal Lajos atya –, mert testvér vagy te és az is maradsz mindörökké, …mert én a te bátyád vagyok!
     Lett is mindjárt szégyenkező szabadkozás, ölelő öröm meg elfojtott könny! Az egész szerzet nagy ujjongással fogadta a „második Grignont”, aki lélekben egyébként is közülük valónak tartotta magát. Mert régóta vágyott, hogy harmadrendi domonkos lehessen.
     Más rendházakat is bejárt a hír, s a meghívásoknak alig tudott eleget tenni. Lajos atya alázatos lelkének, túl nagy volt ez a népszerűség, különösen, hogy mindenütt imáinak rendkívüli kegyelmi hatásairól kezdtek beszélni. No de…
e photo49_1.jpg     Hírnév ide vagy oda, az tiszta tény, hogy szentünk telis-teli volt ötletekkel és tervekkel, melyekkel mind a lelkeken, a nyomorultakon kívánt segíteni. Az sem feledhető, hogy mind a mai napig fennállnak és üzemelnek olyan intézmények (kórházak, szegényotthonok és iskolák), melyeket ő alapított és így az ő nevét viselik Franciaországban. De ha ennyit tud segíteni egy koldus, mennyivel többet tehetne „sok gazdag”! Merthogy…
Az efféle „dolgokhoz” pénz kellett – akkor is –, nagyon sok pénz! De hát miből? Hiszen szentünk valóban „koldusként” járta lélekmentő zarándokútját. Ám nem feledkezhetünk meg arról, hogy Grignon Szent Lajos Mária az imádság embere volt!

Szólj hozzá!

A 4/2011számú "Szeressétek egymást"
Katolikus Magazin, netes felületén lévő cikk nyomán! 
(Képek az inetrenetről!)
Ez a történet Hermann Cohen (1820–1871), zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált, elismert és híres virtuóz volt, aki kezdetben néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 1847. augusztus 28-án megkeresztelkedett és felvette az Ágoston Mária Henrik nevet.

A Kármel kapui

Hermann_Cohen_Karmeliter_1850c.jpg     „Szent Teréz lesz az anyám, skapuláré lesz a ruhám, a rózsafüzér az imádságom, a világom pedig egy három méter széles cella lesz…” – írja Hermann Cohen. Az így értelmezett hivatás megvalósítása bizony nem volt könnyű, mert a nem olyan régen megtért zenésznek külön beleegyezést kellett kapnia a rendbe lépéséhez. Az akadályok ellenére azonban már 1848-ban az alábbi sorokat írhatta az édesanyjának és a testvéreinek: „Noviciátusom töltöm a Kármelhegyi Boldogasszony rendjében, mely a szigorúságáról, a bűnbánó vezekléséről és az Isten iránti szeretetéről vált ismertté.” 1849. december 6-án beöltözése alkalmával felvette a „Legszentebb Oltáriszentségről nevezett Ágoston Mária” nevet. 1851. április 19-én pappá szentelték.
     Rendkívül aktív apostoli tevékenységbe kezdett. Szorgalmasan igyekezett megtéríteni a hozzá közel állókat. Néhány év múlva boldogsággal töltötte el, hogy saját testvére is felvette a Keresztség Szentségét. Hamarosan a katolikus egyházba lépett unokaöccse Georg is, márpedig ezzel a tettével a fiú magára vonta édesapja haragját. Őt is magához vonzotta az Eucharisztiában jelen lévő Jézus Krisztus, Akit az úrnapi körmenetben pillantott meg. Mellesleg, a fiatal Georgnak később további embert sikerült megtérítenie.
     A szerzetessé lett Hermann életében beállt jelentős változás nagy visszhangra talált Párizsban. Megtérése példaként szolgált a tétovázó emberek számára, ugyanakkor a hírnév teherré vált számára. Ágoston Mária atya ezért szívesen vállalt olyan feladatokat, melyekhez el kellett utaznia. Hitszónokként tevékenykedett, kolostorokat alapított Franciaországban, foglalkozott a korábban létrehozott Legszentebb Oltáriszentség Társasággal. Kivételes figyelmet szentelt a laikusok küldetésének: „A mi évszázadunkban a laikusok nagyobb hatással vannak az emberek szívére, mint a papok. Sok-sok olyan megtérésről tudok, amelyet a laikusoknak sikerült elérniük.” A régi ismerősei közül néhányan szívesen hallgatták a karmelita szerzetes igehirdetését (többek között Liszt), de sajnos sokak kinevették.
     Ágoston atya IX. Piusz pápa áldásával kísérve küldetése részeként nemsokára Angliába utazott. (folyt.)

Szólj hozzá!

Ezt már előre kijelentettem és beteljesedett!

 

kommunizmus_halal (1).jpg     A történészek, a szociológusok és a kultúra tudósai úgy tekintenek az orosz kommunizmusra, mint a 20. század történelmének központi jelenségére. Az orosz kommunizmusnak ahhoz a tervéhez, hogy egy új, istentelen-, anyagelvű- és erőszakos vallást hozhasson létre – amelynek istene az anyag –, egy marxista embertípust kellett kialakítania. Ez volt az ős-ok és a hajtóerő, amely a világ minden országában zavargásokat tömeggyilkosságokat és pusztulást keltett.

     Rendkívül érdekes az a tény, hogy a Szűzanya fatimai üzenete 1917-ben, kifejezetten e központi pusztító veszélyre és az ettől való megszabadulás módjára vonatkozott.

     A bolsevista forradalom és a fatimai jelenések időpontjai közötti kapcsolat nem csupán véletlen időbeli egybeesés, hanem kifejezetten az Ég, aktuális közbelépését mutatja. Annak kérdése fel sem merülhet, miszerint miért az "utolsó pillanatban" figyelmeztetett Isten Szentséges Anyja, hiszen a világtörténelmi és üdvtörténeti lehetőségeket már világosan feltárta a La Salette-i üzenet!

     A fatimai jelenésben elhangzott "Russia" (Oroszország) szó nem a földrajzi országot jelenti, hanem azt az eszmerendszert, amely egy istentelen és anyagelvű kommunizmus kihirdetése által az igaz vallást le akarta rombolni, akár emberek százmillióinak kiirtásával is. (Ez úgy a lenini-sztálini Szovjetúnióban, mint akár a spanyolországi polgárháborúban, Kínában vagy a kambodzsai Vörös Khmer diktatúrában de másutt is, hajszál pontosan kimutatható!)

     Ezért volt szükséges Oroszország megtérésének meghirdetése, amelynek ismét a Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlás által kellett megtörténnie.

     Ha az orosz kommunizmus a kortörténet középponti jelensége volt, akkor Fatimát a 20. században a vallástörténet legfontosabb jelenségének nevezhetjük. De tovább menve kimondható, hogy Fatima lényegileg az egész világtörténelem szinopszisa, amely a teremtéssel kezdődik; és végül is Isten Népe iránti szeretetének történelme, aki maga a könyörület és az irgalom. (vö. A FATIMAI LÁTNOKOK c. folyóirat 1997. (1), vm. 2014. (51). számának felhasználásával) 
     Ezek után, ha fel is tudtuk mérni a fatimai üzenet üdvtörténeti nagyságrendjét, fel kell ismernünk a ránk nehezedő súlyát és felelősségét is! A Szent Szűz valamennyi fatimai kérése ugyanis máig sem teljesült! Mára már nyilvánvalóvá vált, ahhoz, hogy a hitében legyengült emberek, a világméretű engesztelést teljesíthessék, üdvtörténeti nagyságrendű többletkegyelem szükséges, melyet Mária Szíve a magyar Szeretetláng üzenetében kínált fel számunkra! (Ez pedig a bensőséges Mária-tisztelet ihlette, maradéktalan visszatérést jelenti az Evangéliumhoz!)Rózsafüzér, Fatima.jpg

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Szívű Édesanya „válságterve”

      A Boldogságos Szűz üdvtörténeti hivatásának értelmét a gyermekei örök boldogságáért folytatott küzdelem adja. A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával pusztít a lelkekben. Történelmünk utolsó századában a sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást végeztek, mely mostanra már a technika minden eszközével, éjjel-nappal folyó leplezetlen harccá fajult! Az idők jeleiből úgy tűnik, az Üdvözítő nem hagyott magunkra most sem és elküldte Anyját, hogy a bűn végzetes pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, erősítse gyermekeit a hitben és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. (vö JÜ 23-24)

Nem lehet kétséges, hogy már csak az egész emberiségre ható, a szeretetben való lelkületi változás mentheti meg a világot a pusztulástól!

      „A föld gyalázatossá lett lakói alatt, mert áthágták a törvényeket, megszegték a rendelkezéseket, felbontották az örök szövetséget. Ezért (...) megbűnhődnek lakói. (…) Inogva inog a föld, mint a részeg, mint a kunyhó, ránehezedik a vétke.” (Iz 24,5-6 és 20). Megfigyelhető, hogy ez a jövendölés nem az emberi környezet fertőzöttségéről beszél – amiről annyi szó esik manapság –, hanem az ember fertőzöttségéről, a szívek Istentől való elhidegüléséről, az önzésről, mértéktelenségről, szeretetlenségről, árulásról, hazugságról és az erkölcstelenségről (vö Tim 3,2-4), amit Máté evangélista rövidebben jellemez: „Mivel megsokasodik a törvényszegés, sokakban kihűl a szeretet.” (24,12)

      A Szűzanya Szívének Szeretetlángjával ezekre a lélekveszejtő, viharos időkre kívánja felkészíteni és az Egyház iránti hűségben megerősíteni gyermekeit. Ismeretes Bosco Szent János látomása a viharos tengerről, melyben egyedül az Egyház hajója és a pápára figyelő kisebb hajók jutnak biztos révbe. Don Bosco ehhez az álmához hozzáfűzte:Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni az Egyházat: a buzgó Mária-tisztelettel és az Eucharisztiával, a gyakori szentáldozással.” 

Szólj hozzá!

Árpád-házi Szent Kinga (Esztergom,1224. Március 5.- Ószandec,1292. Július 24.)

szent_kinga júli 24.jpgIV. Béla királyunk leánya tizenöt évesen lett lengyel királyné Boleszláv krakkói herceg hitveseként, miután férjét királlyá választották. A királyi pár örökös tisztasági fogadalmat fogadott Kinga hatására és kifejezett kérésére. Szent Kinga nagy mértékben hozzájárult az ország gyarapításához, hozományát (40.000 aranymárka) a tatárok elleni védelemre szánta. Az 1241-42-es tatárjárás után a királyné több adománnyal is hozzájárult az újjáépítéshez. 1249-ben hazalátogatott, hogy atyja segítségét kérje Lengyelország számára. Körútja során a máramarosi sóbányában kérte atyját, hogy adjon sótömböket a lengyelek számára. Atyja ezt a kérését teljesítette, s Kinga a birtokbavétel jeléül az aknába dobta a gyűrűjét, amelyet két évvel később találtak meg a lengyelországi Wielickában, amikor megnyitották az ottani aknát.
Kinga sok templomot, kolostort építtetett, valamint gondoskodott felszerelésükről is, ezek közül talán a legjelentősebb az Ószandecban alapított ferences kolostor, amely Közép-Európa kulturális központjává nőtte ki magát. Férje halála után klarissza apáca lett, a temetésen már aző ruhájukban jelent meg. Vagyonát szétosztotta a szegények között, s visszavonult az ószandeci kolostorba, ahol perjelnővé választották. Élete hátralevő részét az imaélet elmélyítése, illetve a folyamatos alamizsnálkodás és betegápolás kísérte végig. 1292-ben halt meg. 1690-ben boldoggá avatták, majd 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatta. ( Forrás )

 

Szólj hozzá!

A templom csendes mélyén

escanear0015_1.jpg     Lehet, hogy a szüntelenül felajánlott megaláztatásaik gyümölcseként, de a szülőváros felé menet melléjük szegődött egy jó kiállású, máriás lelkű fiatalember, akit Jeannak hívtak. Az ifjú, készségesnek mutatkozott a kemény és lemondásokkal teli, az Istennek felajánlott engesztelő életre – valami olyanra –, mint amit Grignon atyáéktól látott és a missziók alkalmával.
     A Montfort la Cane feletti dombon találtak egy elhagyatott, kis remetelakot a szintén romos Szent Lázár kápolnácska közelében. Szentünkön látszott, hogy tervei vannak vele, és ha az új fiú szándékai komolynak bizonyulnak, hárman már könnyebben rendbe hozhatják. Egyenlőre azonban nem maradtak ott, Dinan felé vették útjukat.
     1706. Mindenszentek hűvös reggelén végre elindultak a 26 kilométernyire fekvő városka felé, melynek főplébániájára érve, épp egy papi tanácskozás közepébe csöppentek. Ennek haszna az volt, hogy Grignon atya csatlakozhatott a készülő népmisszió munkabeosztásába. Őrá bízták a gyermekek és a helyi katonaság oktatását. Ám Ő ezen felül rendre látogatta a város elesettjeit is, amint már szokása volt.
escanear0026_1.jpg     Az emberek erre felé is egyre többet kezdtek beszélni a montforti misszionárius személyéhez fűződő csodákról. Híre kelt, hogy csodálatos kenyérszaporítással megvendégelt, vagy’ félfalunyi szegényt.
     Egy asszonynak – akit feloldozott tévelygéseiből –, sokáig ragyogott a tekintete. Az pedig, hogy betegeket gyógyított, egyenesen hiszterizálta a tömegeket. És épp ez, mely egyre gyakoribb elvonulásra késztette szentünket. Mindenáron igyekezett távol tartani magát a dicsőségtől, s ezért még több sanyargatást és penitenciát rótt magára. Részint, hogy önfegyelmet merítsen, másrészt pedig, hogy több kegyelmet esdjen ki Istentől a lelkek javára. Ez azonban szentünknek sem sikerült mindig, mert az embereknél sajnos gyakran más az elmélet és más a gyakorlat!
zart kapuk elott.jpg     Egy estébe nyúló misszióból hazatérőben az egyik sikátor zugában egy nyöszörgő, kar nélküli leprásra lettek figyelmesek.
     „Uram, Jézus!” – sóhajtotta Lajos atya és a szerencsétlent karba véve, nyomban visszatért előadásuk előző színhelyére. Zörgettek, de a gazdag ház tölgyfa kapuja zárva maradt.
     Ó, mennyire figyelték az Úr Igéit, melyet tolmácsoltam nekik jó példákkal! Ó, mennyire fogadkoztak, hogy ezentúl…! – kesergett az atya, majd indulatosan így kiáltott:
     Nyissátok ki Jézus Krisztusnak! – de semmi életjel sem mutatkozott. A ház olyan volt, mint egy „meszelt sír”!
A nyomorultat haza vitték szállásukra és egész éjjel virrasztottak felette, míg Grignon atya karjaiban ki nem lehelte lelkét.
    Jellemző példa volt ez, úgy egyes emberek magatartására, mint szentünk hozzáállására. Az emberi roncsban is, – mint minden szenvedőben – Urát, Jézust látta!
    A Dinan-i misszió – miként máshol is –, nem csak „lelki malasztot” adott a rászorulóknak, hanem a Lajos atya ügyes szervezésében itt-ott beindított leveskonyhák, sok szegénynek biztosítottak forró „testi” segítséget is!
     Az erőt, melyre folyamatosan szükségük volt reggelente „szerezték” be. A hajnali misék után hosszasan üldögéltek a templom csendes mélyén.

Szólj hozzá!

A 4/2011számú "Szeressétek egymást"
Katolikus Magazin, netes felületén lévő cikk nyomán! 
(Képek az inetrenetről!)
Ez a történet Hermann Cohen (1820–1871), zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált, elismert és híres virtuóz volt, aki kezdetben néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 

Az új élet

 HermanCohen.jpg    Elérkezett a várva várt pillanat. A kilenc napig tartó, csendben és magányban végzett lelkigyakorlat után 1847. augusztus 28-án a „reszkető, de mégis határozott” Hermann felvette a Keresztség Szentségét, és az Ágoston Mária Henrik nevet választotta magának. Védőszentjének a Boldogságos Szűzanyát választotta, hiszen az ő ünnepére kellett biztosítania a zenei hátteret, aminek köszönhetően eljutott a katolikus templomba. Ugyanilyen gondosan választotta ki a keresztség felvételének az időpontját is: azt a napot, amikor az egyház megemlékezik Szent Ágostonról, a nagy konvertitáról.
     A Cohen környezetében élők azonnal felfigyeltek az addig oly könnyelmű ember életében végbement jelentős változásra. Már nem volt az a kicsapongó világfi, a pazarló férfi, a társasági élet csodált alakja, az elismert virtuóz, akinek mindenféle szeszélyei voltak. Hermann a legszívesebben elmenekült volna a világ elől, kolostorba szeretett volna vonulni. Ez azonban teljesen lehetetlen volt, elsősorban a hatalmas adósságai miatt. Több mint két éven keresztül koncertezett, hogy rendezni tudja régi adósságait. Közben a Szűz Mária iránti tisztelete egyre nőtt, és kezdte megérteni az apostolság fontosságát is. Egyre gyakrabban vetették a szemére, hogy túlságosan sokat beszél a vallási dolgokról: „A hölgyek azért keseregtek, merthogy a vallásosság miatt elvesztem a világi élet számára. Végül pedig kinevettek!”
     A családját, mely semmiről sem tudott, névtelen levelekkel kezdték zaklatni, melyekben azt állították, hogy Hermann Cohen csak azért lett katolikus, mert így egy nagyon jól jövedelmező zenetanári álláshoz jutott egy katolikus iskolában.
     Hermann folyamatosan készült az Istennel való további nagy találkozásokra: elsőáldozó lett, majd felvette a Bérmálás Szentségét. Gyakran imádkozott a Legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus előtt.
     A szentségimádáshoz kapcsolódik egy nagyon fontos esemény: Hermann felettébb igazságtalannak tartotta, mikor egyik este megkérték, hogy férfi lévén hagyja el a kápolnát, mert ott az éjszakai adorációra csakis nők maradhatnak. Ezért bizonyos idő múlva megalapította azon a férfiak a közösségét, akik éjszakai virrasztást vállaltak az Eucharisztiában jelen levő Üdvözítő előtt. Természetesen megszerezte az egyházi elöljáróktól az ehhez szükséges beleegyezést is. De elhatározásaiban, még tovább ment. Szűz Mária oltára előtt esküt tett, hogy papi szolgálatra szenteli az életét – egész pontosan karmelita szerzetes lesz. (folyt.) (Képünkön: Ágoston Mária Henrik OCD testvér)hermann cohen 9.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenete és az Isteni Irgalmasság

Két szív irgalma.JPG   Bejegyzéseim során számtalan részletet közöltem a Szeretetláng Naplóból, a Mozgalom nagyságrendjéről és e többletkegyelem üdvtörténeti jelentőségéről. Felmerül a kérdés, hogyha a Szeretetláng ilyen üdvtörténeti nagyságrendet sejtet, akkor mennyiben hasonlítható össze az Isteni Irgalmasság hasonló végcélú üzenetével? E kérdésre a választ Antalóczi Lajos prelátus, a magyarországi Irgalmasság és a Szeretetláng apostola, egy magánbeszélgetés során − halála előtt egy hónappal − így fogalmazta meg: A Szeretetláng éppen úgy, mint az Isteni Irgalmasság üzenete az elhatalmasodó bűnnel szemben a határtalan isteni szeretetből fakadó és túláradó kegyelem jelei. Az irgalmasság, a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása, mintegy ,,új fény lesz az Egyház számára'' (N 378). A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben az Isteni Irgalmasság üzenete új fényként tűnik fel az Egyház egén, mely ha kiárad a világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet Tüze. Sőt! Titokzatos módon egyike, vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos lelkeket, egyik vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát annyiban különbözik és annyiban egy, amennyiben a Két Szentséges Szív egy! − De lássuk a két forrásanyagot!

    A Szeretetláng Lelki Naplóból az Úr szavai Erzsébet asszonyhoz: „Leánykám, téged választalak ki, hogy isteni Irgalmasságomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségével, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól. A te egész életed is vágyakozás legyen, az áldozat, az imádság és megváltó munkámban való segíteni vágyás.(I/60)

    Szent Fausztina is hasonlókat írt Naplójában. Jézus: Égetnek az irgalom lángjai. Szeretetném kiárasztani őket az emberekre (1074).

Fausztina: Örök szeretet, tiszta láng, égj szüntelenül szívemben és istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre és örök boldogságba hívtál...(1523). Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, (...) mert ő a végtelen Szeretet Élő Lángja. (1748) Átéltem Isten szeretetlángját, s megértettem, hogy Isten szava élő (1104). Teremtményi szeretetemnek tüze egyesült az Ő örök szeretetének izzásával. Ennek a kegyelemnek a nagysága felülmúl minden más kegyelmet! (1056)

Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet Irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted!” (1289)!* (* Szent Fausztina Kowalska NAPLÓ, Kisboldogasszony Plébánia – Főegyházmegyei Könyvtár Eger, 2000)

      A fentiek szellemében, elmondhatjuk tehát, hogy míg az Isteni Irgalmasság: a bűnös ember felé forduló Isten szerető szánalmának megnyilvánulása, addig a Szeretetláng: az Isten felé forduló ember benső késztetése! Ezt az Isten és emberszeretetre való 'benső késztetést', ígéri Isten Szentséges Anyja, ha együttműködünk édesanyai vágyával, az egész emberiség megmentésében!                
Nem maradt más, mint Égi Anyánk figyelmeztető szavaira hallgatni, követni Szent Fia tanítását; apostolkodnunk és Isten Irgalmasságában bízva engesztelnünk! Mindezt annak világos tudatában, hogy bőrünkön érezhető, hogy most már kozmikus harc folyik minden egyes lélekért! Erősen bizakodnunk kell tehát, hogy még időben megvalósul Égi Anyánk emberiségmentő vágya: Szeplőtelen Szívének nagy ígérete Szeretetlángjának kiáradása.  

Szólj hozzá!

Mindszenty hercegprímás fatimai zarándoklatának befejezése

     Mindszenty bíboros külön megköszönte Portugália ima-segélyét s az 1956. november 18-i nemzeti zarándoklatot Magyarországért, majd a következő szavakkal fejezte be szentbeszédét:
»Portugálok, magyarok ápoljátok a népek szolidaritását szeretetben, megértésben, egymás segítésében s minden gyűlölködést, amit irányított propaganda szervez, félretéve. Nekünk, Isten gyermekeinek, arra kell törekednünk, hogy a Szűz Anya fénysugara ragyogjon be minden tisztes családot, mint ahogyan ez a fénysugár ott volt a három fatimai gyermeket nevelő családokban is.
Nekünk, magyaroknak Lourdes-ban az első világháború előtt csak egy állomásunk volt az ottani keresztúton. Ma itt Fatimában egész magyar kálváriánk van. Ez annak a jele, hogy keresztünk enyhülés helyett súlyosbodott; de Szűz Mária hazánk reménye!
Mindszenty Fatimaban 001.jpgTi portugálok, velünk együtt maradjatok Szűz Mária elsőszombatos, engesztelő népe. Tartsátok magatoktól távol a világ bűnös szellemét! Legyetek példa a világ minden népének! Szeressétek a Szűzanyát, az Anyaszentegyházat, a hazát – ezek is mind anyák. Szeressétek az édesanyákat, az Isten Anyjának ragyogó táborát, a családot, a halhatatlan gyermeki lelket! Ne legyetek útonállók, ne felejtsétek, hogy a három kitüntetett fatimai látógyermek is a ti gyermeketek volt. Fac hoc et vives, Portugalia! Tedd ezt és élni fogsz (Lk 10,28) Portugália! Tedd ezt és élni fogsz, Keresztény Magyarország – a világ veszélye és eszeveszettsége idején és utána a fatimai látnokokkal együtt mindörökké. Amen.»
A hívek imáját a népek egyetértéséért 9 nyelven végezték. Több tízezer hívő járult a szentáldozáshoz. Betegáldás és a közös szentségi áldás után a búcsúkörmenettel ért véget a zarándoklat.
Szent Istvan kapolna Fatima404.jpgOktóber 15-én reggel magyar és más nemzetiségű zarándokokkal végezte el Mindszenty bíboros a keresztúti ájtatosságot a Magyar Keresztúton, majd nyolc magyar pappal mutatta be a Szent István kápolnában a szentmisét. (Lásd még a színes képet!)beolvasás0011.jpgSzent Istvan kapolna Fatima27.jpg

Szólj hozzá!

Moszul káld érseke: Az én egyházmegyém már nem létezik

2014. július 4. 

Moszulból menekülnek az emberek. Fegyveres csapatok erőszakkal behatoltak a Szent Efrém szír ortodox templomba és a Szent Pál katolikus templomba. Emil Shimoun Nona káld érseknek el kellett hagynia székhelyét – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

Június 28-án Moszulban elraboltak két szerzetesnőt és három gondozásukban lévő árva gyermeket. Az egyházi hatóságok erőfeszítései ellenére eddig nem sikerült kiszabadítani őket, és azt sem lehet tudni, hogy mi lett a sorsuk.

A ninivei síkság falvaiban megszűnt az elektromos és vízszolgáltatás, ami súlyos humanitárius helyzetet okozott a népesség számára a rendkívüli forróság miatt is. A ninivei síkvidék jelenleg kurd katonai megszállás alatt áll, ám a kurdok egyelőre nem akarnak egyezségre lépni a kormánycsapatokkal, és beleavatkozni a két ellenséges muszlim csoport, a szunniták és síiták konfliktusaiba. Helyzetelemzők szerint a kurdok valamiképpen kiegyeztek a szunnitákkal, így az ország valószínű három részre osztása elősegítené az iraki kurdok függetlenségi törekvéseit – nyilatkozta Emil Shimoun Nona káld érsek a FIDES nemzetközi missziós hírügynökségnek.

Moszulból menekülnek a lakosok, miközben – Nona érsek elmondása szerint – fegyveres csapatok erőszakkal behatoltak a Szent Efrém szír ortodox templomba és a Szent Pál katolikus templomba. Az ortodox templomból elvitték az oltár feszületét. A katolikus érseknek az elmúlt napokban el kellett hagynia székhelyét az ISIS iszlám szélsőségesek előretörése miatt. Előlük nemcsak a keresztények, hanem az muszlimok is menekülésre kényszerülnek.

A katolikus főpásztor jelenleg Tall Kayfban, egy Moszul közelében fekvő faluban tartózkodik. Ezt maga az érsek közölte a Szükséget Szenvedő Egyházjótékonysági szervezettel, amely százezer eurót adakozott a menekülők szándékára. Jelenleg Nona érsek tízezer hívének háromnegyede menekülőben van. „Nem tudom, hogy valaha visszatérhetnek-e falvaikba. Az én egyházmegyém már nem létezik, az ISIS mindent elsöpört” – mondta fájdalommal Emil Shimoun Nona, Moszul káld érseke.

Irak 23 millió lakosából egymillió 300 ezer a keresztény, a lakosság többi része muszlim. Ezen belül 61 százalék szunnita, 39 százalék pedig síita. A keresztények között 420 ezer a káld katolikus és százezer a szír katolikus.

Magyar Kurír

 

Szólj hozzá!

Kivetett koldusként

Bolgog Alan de Rupe 002.jpg     1706. október 13-a volt, mikor elindultak a szülőváros felé. A fiút lelkesítette a dinani út, mert Lajos atyától már hallott Boldog Alán kegyhelyéről, aki 47 évet élt és Dinan-ban halt meg 1476-ban, mint a Rózsafüzér Apostola. A szülőváros viszont még inkább megörvendeztette szívét, remélve, hogy majd találkozhat olyanokkal, akik mesélnek valamit mestere gyermekkoráról. Nem egészen így történt! Egy eldugott, kis faluban, Montforttól 5 km-re kerestek szállást, La Bachelerayeban, ahol az idős dajka, Andrea mama lakott. Végtére is a fiú ennek még jobban örült, ám kemény sorsuk váratlanul itt is utolérte őket. A takaros háznál, melynek ajtaján – mint ismeretlen vándorok – kopogtattak, nem a szeretett dajka nézett ki, hanem morózus veje, aki „rövidúton” elzavarta a „koldusokat”. Mathurin escanear0003.jpgmagyarázkodó szándékát Grignon atya, mosolyogva leintette. Nem volt mit tenniük, mint a falu legszegényebb emberéhez – Pierre bácsihoz – bezörgetni, aki szívélyesen megosztotta velük szerény hajlékát.
     Rövidet, de nagyon mélyet aludtak a szobácska padlóján. Reggel azonban ragyogó napsütésre és éles hidegre ébredtek, mely a tárva nyitott ajtón dőlt befelé.
     Az udvaron tucatnyi asszony sopánkodott: „Istenem milyen szégyen, hogy pont Pierre bácsinál kellett megszállniuk! Ó, ha tudtuk volna…” stb. Az öreget ugyanis egész éjjel nem hagyta nyugodni, vendégének kiléte, mígnem gondolataiban sikerült beazonosítani a 12 éves, jóságos Grignonfiú arcvonásait. Hajnalban, mikor vendégei számára tejet ment kéregetni a szomszédokhoz, bizony eldicsekedett megtisztelő vendégeivel. A hír persze percek alatt körbe szaladt a falun. Az udvaron ott volt Andrea mama is aki majd elsüllyedt szégyenében, hogy épp akkor kellett szomszédolnia!
     Mindenki magához akarta hívni Isten szegénykéit, a megtiszteltetés végülis a dajkáé lett, nem túl sokáig! Még aznap délben elindultak Montfort la Caneba.

Szólj hozzá!

A 4/2011számú "Szeressétek egymást"
Katolikus Magazin, netes felületén lévő cikk nyomán! 
(Képek az inetrenetről!)
Ez a történet Hermann Cohen (1820–1871), zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált, elismert és híres virtuóz volt, aki kezdetben néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 1847. augusztus 28-án megkeresztelkedett és felvette az Ágoston Mária Henrik nevet.

A változás időszaka

 HermanCohen.jpg    A felkérés, hogy vezényelje a párizsi templomban a zenekart, sorsdöntő jelentőséggel bírt Hermann Cohen életében. A Legszentebb Szentségben megjelenő Krisztussal való találkozás teljesen megváltoztatta a zenész életét. A zongoraművész gyakran visszatért a Bourgogne utcai templomba. Az egyik este letérdelt, de még nem tudta, ki előtt. Mint néző, akit lenyűgöz a látvány, vett részt a szentmisén.
     Röviddel ezután egy hercegnő segítségét kérte: találkozni akart egy pappal, hogy megértse a rejtélyt. A pap, akivel megismertették, okos és tapasztalt ember látszatát keltette, ellentétben azzal, ahogyan a papokat az akkoriban divatos írások ábrázolták. Cohen hamarosan elutazott Németországba, de ott is találkozgatott egy pappal, akit ajánlottak neki. Ezeknek a beszélgetéseknek a hatására elhatározta, hogy rendezni fogja az életét. Később, visszaemlékezve a bánatra, mely egyszer a szentmisét pfarrkirche_Ems.jpgkövetően a hatalmába kerítette, így írt: „Amikor az emsi templomból távoztam, keresztény voltam, ha nevezhető így valaki, aki még fel sem vette a keresztséget.” Ezt az élményét az Isten előtt végzett teljes szentgyónáshoz hasonlította. Egyre inkább vágyott rá, hogy találkozzon Jézussal a szentáldozás szentségében: az életében beálló változást egyértelműen az Eucharisztiában jelen lévő Jézus Krisztusnak tulajdonította.
     További meghatározó élményben volt része, mikor egy vallási szertartás keretén belül felvette a keresztséget néhány nő, aki azelőtt a judaizmus követője volt. Cohen akkor nagyon beleélte magát az akkor énekelt ének szavaiba: „Názáreti Jézus, a zsidók királya, könyörülj Izrael gyermekein! Jézusunk, isteni Messiás, akinek az eljövetelére a zsidók oly régen vártak, könyörülj Izrael gyermekein! Jézusunk, akire a nemzetek vártak, s aki meggyógyította a süketeket, a vakokat és a némákat, könyörülj Izrael gyermekein!” (folyt.)

Szólj hozzá!

Alapszabaly-2.JPG Kivonat! (VIII. rész)

VII. A GYŰLÉSEKRŐL

16.) RENDSZERES GYŰLÉSEK
16.1) Amelyeket rendszeresen megtartanak a megállapodás szerinti időben és helyen:
a) Nemzetközi Gyűlés, minden három évben. Összehívja a Nemzetközi Koordinátor.
b) Országos Gyűlés, évente. Összehívja az Országos Koordinátor.
c) Egyházmegyei és helyi Gyűlés. Összehívja az illetékes Koordinátor.

25.) A CENÁKULUMOK (imaközösségek) VEZETŐIRŐL

25.1) Az ő gondjukra van bízva egy cenákulum ( imacsoport). A cenákulumok nem a vezetők tulajdonai. Úgy kell azt tekinteniük, mint Szűz Máriának ajándékát, hogy általa megvalósulhasson az Ő kérése: hogy imádkozzunk a lelkek megmentéséért, az egyház minden papjának életszentségéért és a családok egységéért.
25.2) Napra készen kell vezetnie imacsoportja tagjainak a nyilvántartását.
25.3) Amikor megalapít egy cenákulumot a plébánián, ez felveszi annak a nevét. Pl: A Mennybefölvett Nagyasszonyunk Plébániájának Szeretetláng imacsoportja. Amikor megalapít egy „Szeretetláng családi kegyhelyet”, hozzáadja a család vezetéknevét.
25.4) Legyen állandó kapcsolatban a Helyi, az Egyházmegyei vagy Országos Koordinátorral sajátos helyzetének megfelelően.
25.5) Példás legyen a pontossága az imacsoportban. Ebben a leghatározottabban meg van tiltva hozzáadni, elvenni vagy kiegészíteni eszmékkel, imákkal vagy ima módokkal, amelyek a Társulásnak nem sajátjai.

Sao Paulo, Brazília, 2008. augusztus 15.a szeretetlang atöleli a földet510.jpg

Szólj hozzá!

A hercegprímás beszédének folytatása

 beolvasás0010.jpg    A Szentírásból tudjuk, hogy Jónás próféta bejelenti a háromnapi járóföldre terjedő nagyváros, Ninive pusztulását és megmondja, hogy elpusztulnak mind: az előkelők és a kisebbek, a próféta-panaszolta vérengzés, erőszakosság, bálványozás és erkölcstelenség miatt /Nahum 3,1-3/. Ninive lakói hittek az Istenben, engesztelő böjtöt kezdtek, szőrzsákot öltöttek. Igy tett maga a király is s még az állatokat is fölemelték a böjtbe, hogy lelohadjon az Isten haragja, tüze, ami meg is történt (Jónás 3,1-10).
A pogány Ninive tehát bűnbánatában felemelte még az állatvilágot is. A 20. században az ember – nagyszabású, értékes technikai haladása mellett viszont – erkölcsileg egyre inkább csúszik lefelé az emberi színvonalról. A 20. század embere törvényt hoz az anyaméhek ellen vívott gyilkos harcra. Eddig a keleti tömbben csak egy ország kapott észbe, de nem a mi népünk!
De Nyugaton is az anyaság kiirtása a cél. A tudomány nevében is lehet itt-ott hallani, hogy az anyaság nemsokára kimegy a divatból. Az anyaság leszáll majd a modern társadalomban az ipari foglalkozások szintjére. Aztán a fejlődés haladtával – mondják – nem is lesz szükség az anyákra, mivel a gyermekeket helyettük a jövő társadalmában kizárólag specialisták fogják nevelni.
Az a megtévedt, bűnös világ, melyben ezek a gondolatok és törekvések, megszületnek, valóban rászolgál az Úr Jézus fenyegetésére, hogya megtért niniveiek lesznek a világitéleten az ő bíráik (Mt 12,40; Lk 11,29-32)»beolvasás0013_1.jpg

Szólj hozzá!

A kalifátus elkobozza a keresztények és síiták házait Moszulban

2014. július 17. 

A Vatikáni Rádió híradását olvashatják az iraki helyzetről.

 

Egy nagy „N” betűvel, az arab Nazarat (keresztény) szó kezdőbetűjével jelölik meg Moszulban a keresztények házát. A már elhagyott otthonokat a kalifátus kisajátította szunnita támogatói részére, amelyek még nem üresek, ott a lakóknak a következő lehetőségeket kínálják fel: vagy eltávoznak, vagy áttérnek a muzulmán hitre, vagy fizetik az ún. dzsizia védelmi adót (a nem muzulmánokra kivetett adót), amelyre az ún. dhimma – a kisebbségek védelmi formája – alapján joguk van.

A káld püspökséget is elfoglalták, az épületen a kalifátus zászlója lobog. Ez történik Moszulban és Irak egyes területein, amelyeket az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIS) dzsihádista fegyveresei ellenőriznek a június 9-én alakult iszlám kalifátus térségében.

Shlemon Warduni püspök, a bagdadi káld patriarkátus helyettesének tájékoztatása szerint erősen korlátozták a térség keresztényeinek és síitáinak létfeltételeit. A SIR olasz katolikus hírügynökségnek nyilatkozva a főpásztor keserűen állapította meg: az iszlám kalifátus képviselői megparancsolták a közalkalmazottaknak, hogy függesszék fel a keresztényeknek, a síitáknak és a kurdoknak juttatott élelmiszer- és gázszolgáltatást. A tiltást megszegőket a saría, az iszlám jog alapján büntetik meg.

Warduni püspök a Baghdadhope internetes portálnak adott tájékoztatójában elmondta: a helyzet napról napra romlik. A keresztény falvakban, amelyek befogadták a Moszulból és az ISIS térségéből menekülő kitelepítetteket, humanitárius vészhelyzet alakult ki. Az iraki Caritas minden tőle telhetőt megtesz, de készletei egyre fogynak. Az UNICEF közreműködésével fúrt kutak sem elegendők a lakosság szükségletének kielégítésére. Sürgős segítségre van szükség.

Magyar Kurír

----------------------------------------------------------------------------

Maszatos telefon: – Nocsak! Mégiscsak igaza lenne a "Názáretinek", hogy követőit üldözni fogják az Ő nevéért?!

Szólj hozzá!

Ahogy a Szűzanya tenné

     Újra az utcán voltak. Az atya arcán valami fájó zavartság látszott, majd megszólalt:
escanear0041.jpg– Tudnod kell fiam – fordult Mathurin felé –, a leves a gyengém, édesanyámé meg különösen! Talán ez az egyetlen földi öröm, mely böjtjeim közepette valaha is kísértésbe tudna ejteni! Lehet, hogy egyszer a leves lesz a végzetem…! – mondta elgondolkozva, aztán hirtelen más témára váltott: – Néha magam is zavarban vagyok, hogy mikor cselekszem helyesen! Jóllehet tudva-tudom – amit hirdetek is –, hogy valójában „minden cselekedetünket úgy kellene végeznünk, ahogy a Szűzanya tette volna, vagy tenné. Ezért kell fontolóra venni mindig az erényeit, melyeket földi életében gyakorolt, főleg: élő hitét; mellyel habozás nélkül hitt az Angyal szavának, és hitt hűséges kitartással egészen a Kereszt tövéig, de azt követően is maradéktalanul!
Mélységes alázatosságát; mert tudott visszavonultan hallgatni, mindenkihez kedves volt és mindig az utolsó helyet választotta!
Egészen isteni tisztaságát; mert Hozzá hasonló még nem volt és sohasem lesz az ég alatt. Többi erényéről nem is beszélve! – magyarázott komolyan Lajos atya, majd még hozzáfűzte, mint aki korántsem elégedett önmagával: grignon es a szuzanya.jpg– Ismétlem, nem feledhetjük, hogy Szűz Mária, Istennek egyetlen formája, melyben kevés fáradtsággal és rövid időn belül kialakulnak Isten képmásai. Az a lélek, mely ezt a Formát megtalálja és abban elmerül, hamarosan átalakul Jézus Krisztusba, aki maga is e Formában testesült meg!” Ezért mondom, hogy Máriával, Máriában kell élnünk és működnünk, hogy mi magunk is átformálódjunk!
     Mathurin csak nézett. Bár értette az elhangzottak igazságát, azt azonban kevésbé, hogy mért is mondta mindezt mestere. Mintha magyarázkodott volna? De miért? Erre nem volt semmi oka! Bizonyára valami többet is akart vagy vágyott, melyet lemondásból mégsem tett meg?! Ó, mennyire szereti az édesanyját! De vajon – Lajos atya tanítása szerint – a Szűzanya is így viselkedett volna Grignon mamáéknál? – értetlenkedett magában. – A benső, tiszta érzelmeit tekintve bizonyosan! – válaszolta meg saját gondolatait a fiú.

Szólj hozzá!

A 4/2011számú "Szeressétek egymást"
Katolikus Magazin, netes felületén lévő cikk nyománl! 
(Képek az inetrenetről!)
Ez a történet Hermann Cohen (1820–1871), zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált, elismert és híres virtuóz volt, aki kezdetben néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 1847. augusztus 28-án megkeresztelkedett és felvette az Ágoston Mária Henrik nevet.

A mester felügyelete alatt

HermanCohen.jpg
     A 19. század harmincas éveinek elején kiváló művészek éltek Párizsban. Egyik ilyen elismert művész a húszéves Liszt Ferenc volt, akit jó és erényes embernek tartottak. Eleinte hallani sem akart róla, hogy új tanítványt fogadjon magához, de miután meghallgatta Hermann játékát, megváltoztatta a véleményét.
Hermann a kedvence lett, zenei tehetségével és kedves természetével egyaránt megnyerte őt, elkísérte a szalonokba, együtt játszottak. Hamarosan hírnévre tett szert, a neve megjelent az újságokban. Büszkeséggel töltötte el a George Sanddal való ismeretsége, aki gyakran megemlítette őt az írásaiban.
Franz_Liszt.png     Egész Párizs az új szenzációval foglalkozott: mindenki el volt ragadtatva Cohen kivételes zenei tehetségétől. A gyorsan elért sikerek azonban nem voltak éppen jó hatással Cohen személyiségének a fejlődésére: zsarnokoskodott az édesanyja és a bátyja felett, hajszolta az élvezeteket, miközben nem értékelte a dolgokat. Beképzelt, gőgös ember lett, elzüllött, és sok időt töltött rossz társaságban. Lelki ürességét csak a gondosan titkolt búskomorsága árulta el, melyet tovább fokozott, hogy Liszt Ferenc elhagyta Párizst. Néhány hónap elteltével azonban újra csatlakozhatott a mesteréhez. Genfben kötött ki, ahol teljesen rabul ejtették a hazárdjátékok. A következő években nyugtalanul utazgatott Európában. Járt Angliában, Olaszországban, de végül visszatért Franciaországba. (folyt.)

Szólj hozzá!

Alapszabaly-2.JPG Kivonat! (VII. rész)

14.) JOGOK
14.1) Részt venni az apostoli munkákban és részesülni azokban a javakban, amelyek megilletik a tagokat, a jelen Alapszabály és a Társulás többi érvényben lévő normája értelmében.
14.2) A Társulat azon tagja, aki megalapít egy „családi szentélyt”, felelősséget vállal azért, hogy azt kísérje, biztosítandó annak fennmaradását, lelki fejlődését, Egyházhoz való hűségét, a megfelelő koordináció ellenőrzése alatt.
14.3) Részt venni véleménynyilvánítással és szavazati joggal a Társulás Nagygyűlésein.
14.4) Ha egy tag súlyos családi körülmények, egészség, vagy más érvényes okokból kifolyólag egy bizonyos időn át nem tud eleget tenni a Társulásban vállalt kötelességeinek, írásban közölje azt.
15.7) Azt a tagot aki súlyos, nyilvános vétséget követ el az erkölcs, a közjó vagy az élet ellen, főleg ha botrányt okozott általa, esetleg olyat, amely súlyos belső szakadás előmozdítására alkalmas, ki kell zárni. (folyt köv!)a szeretetlang atöleli a földet510.jpg

Szólj hozzá!

A hercegprímás fatimai beszéde

fatima252.jpg     A gyertyás körmenet, az éjszakai szentségimádás még jobban előkészítette a zarándokokat a másnapi koncelebrációs nagymisére. Mindszenty bíborossal mutatta be a szentmisét a lisszaboni bíboros, 14 püspök és 70 különböző nemzetiségű pap. Bíborosunk, magyar nyelven tartotta szentbeszédét. Íme néhány kivonat:
"Lelki megrendüléssel lépek Fatima földjére, mint amilyen megrendüléssel álltam 48 évvel ezelőtt Lourdes keresztútján a 10. állomás előtt, amely az Üdvözítőt, a fájdalmak férfiát ábrázolja, amint ruháitól megfosztják, epével, ecettel itatják.
Ezt a Lourdes-i kálváriát az első világháború előtt a világ népei állították, és a 10. állomást éppen az én hazám, az én nemzetem állította akkor, amikor még ép és egész volt ugyan a Kárpátok koszorújában, de mintha csak előre érezte volna, hogy mihamarább rááll a keresztútra s jön a nagy megfosztás, az epe és ecet keserű világa.
Sajnos, a népek és országok eltűnéséről szóló fatimai jövendölés az én hazámat is érintette.
A Szűz Anya 1917-ben az egyre borzalmasabbá váló első világháború alatt az egész emberiséget figyelmeztette itt Fatima földjén: az emberiség térjen vissza Istenhez, törvényeihez. A Szűzanya ígéretei szerint, a nagy kereszteket, sebeket, bajokat, az emberi nem mind elkerülheti, nevezetten a keleti istentelenséget és embertelenséget is. Bejelentette az első világháború végét, de a második jöttét is. Megígérte Oroszország megtérését, ha megtörténik a Szeplőtelen Szívnek való felajánlás és jönnek az első-szombati szentáldozások. Ha nem, Oroszország más útra lép, ami a világromlással lesz azonos. Ezt a Szent Szűz az egész világnak meghirdette.
Ki méri fel a bekövetkezett iszonyat-örvényeket? Két világháború, két ilyen világbéke talán százmillió halottal, csak Keleten 20-25 millió szerencsétlen rab a kényszermunkatáborokban, a két gócból indított vallásüldözés emberek-, templomok-, iskolák-, temetők és anyaméhek ellen, országok pusztulása és veszte.
Voltak hatalmas rétegek, melyek megértették és követték az Irgalmasság Anyjának az üzenetét. Szinte egész országok – mint Portugália is –, a gyakorlati hitélet útjára léptek a Szűz Anya által hozott fénysugár. De ez csak a kisebbség a három és félmilliárd emberből. A nemkeresztény tömegek ma talán, messzebb: vannak Krisztus útjától, mint bármikor, hiszen a keresztények is – a közönyön át – inkább pogányosodnak. A misszionáriusok serege pedig megcsappan nemcsak a nem keresztények közt, de az évszázados keresztény civilizált világban is. A bűnös és bűnbánó Ninive útját nem követik egyöntetűen se a keresztények se a kereszténységtől távol élő hatalmas embertömegek.  (Folyt.)beolvasás0010.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!
030_AndrewCrete.jpg

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3)