HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://www.depositum.hu/ http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! fiori6.jpg

 

Szólj hozzá!

2. A keresztségi fogadalom megújításának fontossága

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg127. A keresztségben − mondja Szent Tamás −, megfogadják az emberek, hogy az ördögnek és pompájának ellentmondanak, és ez a fogadalom Szent Ágoston szerint is, a legnagyobb és a legkevésbé felbontható. Ugyanezt mondják a kánonisták: „A legfőbb fogadalom az, melyet a keresztségben teszünk.”
De ki tartja meg ezt a nagy fogadalmat? Ki tartja meg a szent keresztségben tett ígéreteket? Nem szegi-e meg majdnem minden keresztény a hűséget, melyet a keresztségben Jézus Krisztusnak ígért? Honnan ered vajon ez az általános rendetlenség, ha nem onnan, hogy életünkben a keresztségi szent fogadásra és kötelezettségeinkre még csak nem is gondolunk, és szinte senki sem újítja meg személyesen azt a szövetséget, melyet keresztszülei által Istennel kötött?
128. Ez olyannyira igaz, hogy a Sens-i egyházi zsinatnak, melyet Jámbor Lajos parancsára hívtak egybe azért, hogy a keresztények közt pusztító erkölcsi bajokat megszüntessék, az volt a véleménye, hogy ennek a romlottságnak fő oka, hogy az emberek a keresztségi kötelezettségükről megfeledkeztek, mi több, nem ismerik. A gyűlés azért nem talált jobb orvosságot e bajok ellen, mint a keresztényeket rávezetni arra, hogy a szent keresztségi fogadalmaikat és ígéreteiket megújítsák.
129. A Tridenti Zsinat katekizmusának magyarázata figyelmezteti a plébánosokat, hogy ugyanezt tegyék és híveiket rávezessék, hogy mindig újból emlékezetbe idézzék és higgyék, hogy a mi Urunk Jézus Krisztushoz vannak kötve, neki vannak szentelve, éspedig mint Megváltójuknak és Uruknak rabszolgái. Szavai így hangzanak: „Egyébként tehát a lelkipásztor figyelmeztetése által megismerteti a hívő néppel, mennyire méltányos az, hogy mi önmagunkat rabszolgai minőségben örökre átadjuk és felajánljuk Megváltónknak és Urunknak.”
130. Ha tehát a zsinatok, az egyházatyák és maga a tapasztalat is bizonyítja, hogy a legjobb orvosság a társadalomban létező rendetlenség ellen, ha a híveknek keresztségi kötelezettségeiket mindig újból emlékezetükbe idézzük és őket keresztségi fogadalmaik megújítására buzdítjuk. De nem okos dolog-e akkor ezt ezzel a tökéletes áhítattal megtenni, amennyiben magunkat Jézus Krisztusnak ajándékozzuk és szenteljük szentséges Anyja által. Azt mondom: tökéletes módon, mert Jézus Krisztusnak tett ezen felajánlásunknál és átadásunknál a legtökéletesebb eszközhöz, vagyis a Boldogságos Szűzhöz folyamodunk.76906_108033502598413_100001752915076_57057_760143_n.jpg

Szólj hozzá!

A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) IV. rész

A mindent pótló szója

     A nátrium glutamáttal felszedett súlyt elég nehéz edzéssel leadni, de még annál is nehezebb leszokni azokról az ételekről, melyek tele vannak az étvágyát irányító glutamáttal. Ezek a metabolizmust is kibillentik az egyensúlyából. Ezért is nő a hátsó felük, és egyre nagyobb lesz.
Az elhízáson kívül metabolikus szindrómát is okoz, így leptin érzékenység alakul ki. Ez az a hormon, amely a bevitt/leadott energiát, azaz a metabolizmust is szabályozza. Dr. Blaylock azt is bebizonyította, hogy nagyon kevés nátriumglutamát elég a leptin érzéketlenség kialakulásához.

     A nátrumglutamát egyik legveszélyesebb formája a szójakivonat. A szójabab természetes módon nagy mennyiségű glutamátot tartalmaz. Jóval többet, mint bármelyik növény, zöldség. A szója hidrolizálása során a szója fehérje elválik a glutamáttól.
A glutamát szintje ezért jóval magasabb a vegetáriánus ételekben. A vegetáriánusok úgy eszik az ilyen ételeket, mintha ezek lennének a legegészségesebbek a világon.
Ne feledjük, a nátriumglutamát a legizgatóbb “méreg”. Minél több van belőle az ételben, annál finomabbnak tűnik, és annál többet akar enni belőle.

pizza_01.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpgHa egyszer ezt önök is átélik – folytatja Gloria Polo Ortiz –, talán emlékezni fognak ezekre a szavakra. Azt tudom mondani, hogy a legfájdalmasabb, látni a szerető Istent, aki egész életünkben mellettünk van és állandóan keres, hogy üdvözítsen. Mennyire szenved Isten a bűneink miatt. Ott mutatták meg milyen sokan imádkoztak értem, hány pap és hány apáca fáradozott azon, hogy jó útra térjek. Pedig, hogy megvetettem ezeket az embereket! Közönséges megjegyzésekkel illettem e szent életű, áldozatos embereket. A túlvilágon egész életünket, mint egy nyitott könyvet látjuk majd, ahol minden pillanatunk fel van jegyezve. Nemcsak a szavaink, hanem még a közben gondoltak is! Ó, bizony elborzasztók a szavaink s gondolataink különbsége, melyeket ott tisztán láthatunk. Elkövetett bűneink nemcsak a saját, hanem környezetünk számára is következményekkel járnak, mint romlott gyümölcsök, a környezetük egészséges gyümölcseit is romlásnak indítják. Nagy fájdalom számunkra a másik világban, ha látjuk, hogy bűneink nemcsak nekünk okoztak kárt, hanem a környezetünk széles körében is romboltak, s megmérgeztek mindent. Sajnos a bűneink ártalmas következményei legelőször közvetlen környezetünket éri, a családunkat és gyermekeinket!
(Az eredeti mű Regreso de la Muerte – Bogota, Kolumbia)0009_gloria_polo_09.jpg

Szólj hozzá!

IMAEST A CSALÁDODÉRT
BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK
ATYÁVAL

* * *

201202171155320_biro.jpgSzentségimádás, Szentmise, majd személyes püspöki áldás

Június 16-án, 17 órától a budapesti Szeretetláng-kápolnában

(1065 Bp., Székely Bertalan u. 25.)

KEDVES TESTVÉREM!

Mindig örömmel írom le leveleim elején ezt a megszólítást. Örömmel, mert ilyenkor eszembe jutnak az első keresztények, akiket Krisztus Evangéliuma az apostolok igehirdetése által először formált közösséggé, Egyházzá – és ezáltal testvérekké. Én valóban testvérként gondolok Rátok mindig, és gyakran imádkozom azért, hogy ez a testvéri érzület mindannyiunk szívében valós tartalommal teljen meg, ne csupán egy régi korból ránk maradt, rutinszerűen használt megszólítás legyen!

A testvérek ismerik egymást, a testvérek tudnak egymásról, a testvérek akkor is törődnek egymással, ha fizikai értelemben nem látják, nem hallják egymást. De az Úr Jézus neve és a Vele való közösség a fizikai valóságon túl is összeköt bennünket, leginkább az egymásért való ima által. Ezért könyörgünk, ezért imádkozunk egymásért – a szűkebb értelemben vett családokért és Krisztushoz való tartozásunk révén az Egyház nagy családjáért – minden hónap 3. keddjén, a budapesti Szeretetláng-kápolnában (1065 Bp., Székely Bertalan u. 25.).

Június 16-án, 17 órától Bíró László püspök atya, a Püspöki Kar családügyi referense vezeti imaestünket, melyen ezúttal is közös Szentségimádás, majd Szentmise által könyörgünk családjaink egységéért, békéjéért, a családtagok lelki és testi gyógyulásáért. A Szentmise után ezúttal is személyes áldásban, közbenjáró imában részesülünk püspök atya által.

Jöjj! Jézus vár!
Találkozni akar Veled az Oltáriszentségben!
Ő nem utasít el, hanem eggyé válva Veled,
segíteni szeretne a családodon – és a világ minden családján!


Kindelmann Győző
a Szeretetláng Mozgalom 
nemzetközi koordinátoraszeretetlang_kapolna_34.jpg

Szólj hozzá!

stoantonio11.jpg     Mint ,,Szent Ferenc hűséges fia'' és az assisibeli szegény tanítványa, Antal vállalva az Úr és apostolai életkörülményeit, vándorprédikátorként faluról-falura, városról-városra járt és a katolikus tanítást hirdette a szegénységről és a birtoklásról. Szavait a saját élete hitelesítette hallgatói előtt: ,,A szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti. Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett hogy uralkodna rajta. Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak, amit előbb, a szerencséje idején birtokolt.'' IX. Gergely pápa csodálattal meghallgatva Antal egyik beszédét, őt ,,a Szentírás szekrényének" nevezte. Mert amikor Antal a tömeghez beszélt, gyakran megesett, hogy a Szentírás szavai jöttek ajkára: hallgatói nem emberi szavakat hallottak, hanem az Írás örök érvényű igéit. A beszédnek ez a módja mély meggyőző erőt kölcsönzött neki. Az emberek, még a tévhitben élők is, csodálták mélységes vallásosságát.
     Isten szeretete mely egykor a misszióba vitte és eltöltötte a vértanúság vágyával, most a kereső és tévelygő emberekhez vezette. Ezt vallotta: ,,A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.'' Ez a szerető vágyakozás Isten után, prédikációs vándorútjai végén mindig visszavitte a magányba és a szemlélődő életbe. Az emberek iránti szeretete azonban hamarosan ismét kiragadta a csendből, ,,mert a jó szónok nem időzhet sokáig a szemlélődő életben, ha másokban is gyümölcsöt akar érlelni''.
     Elöljárói megbízatásából Antal először Felső-Itáliában fáradozott az Egyháztól eltávolodottak megnyerésén. A lelkek iránti buzgósága arra ösztönözte, hogy bemerészkedjék fellegvárukba, Riminibe is. Megszámlálhatatlan tömeget nyert meg prédikációival és vitáival. Köztük volt Bonillo is, aki harminc éven át az egyik szekta főnöke volt. Érthető, hogy rendtársai, mihelyt hozzáfogott e tevékenységéhez, azt kérték, képezze ki őket is erre a munkára. Kérésüket egyenesen Szent Ferenc elé terjesztették, s Antal megbízatást kapott a tanításra. ,,Azt akarom – írta Ferenc Antalnak –, hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne aludjék az imádság szelleme, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk.'' Megbízatásával Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára.
anthony-10.jpg     1224-ben a Felső-itáliai munkát rendtársaira bízhatta. Dél-Franciaországba ment, először Montpellier-be, az eretnekháborúban ez volt a katolikusok főhadiszállása. Antal azonban nem sokra becsülte a csapatokat és a fegyvereket. Az ő fegyverzete Isten igéje és a megtévesztettek iránti szeretete volt. Eljutott a mozgalom középpontjába, Toulouse-ba is, ahol akkor Szent Domonkos teljes erővel küzdött. Amint Montpellier-ben, Antal itt is oly sikerrel folytatta munkáját a teológia tanáraként és szónok-ként, hogy elnevezték az ,,eretnekek pörölyének''. Prédikációs följegyzé-seiben azonban egyetlen bántó vagy támadó szó sem található a tévtaní-tók ellen.
miracle8.jpg     1227-ben ismét visszatért Felső-Itáliába, hogy megkezdje utolsó megbízatását: a hívők erősítését és megszilárdítását. Különösen az 1231-ben Padovában tartott böjti beszé-dei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, úgyhogy nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott: halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, uzsorakamatokat és jogtalanul szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, tolvajok és más go-nosztevők bűnbánatot tartottak.
Szavainak hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. március 15-én hozott adóstörvény.
     Ez az óriási munka azonban teljesen felőrölte egyébként is gyenge egészségét, úgyhogy ugyanabban az évben június 13-án, alig harminchat éves korában meghalt.
A sírjánál történt számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda következ-ményeként IX. Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta. Csodatevő híre a hívő nép tudatában háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának alakját, jóllehet későbbi legendája szívesen foglalkozott ezzel a tevékenységével.
     XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította. Ezzel iránymutató tanítóul rendelte számunkra is, akik az evangélium szellemében minden keresztény egységére törekszünk. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.)clip_image023.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!legy_te_az_elso_8_1.jpg

Szólj hozzá!

II. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgA keresztségi fogadalom tökéletes megújítása

1. A keresztségi fogadalom lényege

126. Mondottam, hogy ezt az áhítatot találóan a keresztségi fogadalom töké-letes megújításának is nevezhetjük. Mert a keresztség előtt minden keresztény a Sátán rabszolgája volt, hiszen az övé volt. A keresztségben saját szájával, illetőleg a keresztanyja szájával ünnepélyesen ellene mondott az ördögnek, pompájának és csele-kedeteinek, és Jézus Krisztust választotta Mesterévé és legfőbb Urává, hogy mint szerető rabszolgája függjön Tőle.
Ugyanezt tesszük ezzel az áhítattal is! Ellene mondunk (amint a felajánlás szövegében is van) a Sátánnak, a világnak, a bűnnek és önmagunknak Teljesen és egészen átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által. Sőt még valamivel többet teszünk, mert a keresztségben rendszerint más által ti. keresztszülő szájával beszélünk, csak helyettes által adjuk át magunkat Jézus Krisztusnak; ebben az áhítatban azonban személyesen ajánljuk fel magunkat, szabad akaratból és teljes tudattal.
A keresztségben nem Szűz Mária keze által adjuk át magunkat Jézus Krisztusnak, legalábbis nem fejezzük ki szavakkal, s nem ajándékozzuk meg őt jó cselekedeteink értékével. A keresztség után teljesen szabadok vagyunk, hogy cselekedeteink értékét annak a javára fordítsuk, akinek javára akarjuk, vagy hogy azt magunknak megtartsuk. Ezzel az áhítattal ellenben kifejezetten Szűz Mária által adjuk át magunkat Urunknak és Üdvözítőnknek és felajánljuk neki minden jó cselekedetünk értékét.733px-lapurisimainmaculadaconcepcionderibera.jpg

Szólj hozzá!

A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) III. rész

Mi lehet a halál oka?

     Szokott Ön cukormentes Red Bull-t adni gyermekének vagy iszik-e ilyet edzés előtt? Persze a halotti bizonyítványon nem azt tüntetik fel, hogy “a halál oka: nátriumglutamát”. Többek között azért sem, mert az orvosoknak fogalma sincs a nátriumglutamát kutatások eredményeiről. Felhúzott szemöldökkel néznek egymásra és a halál okát ráfogják valamire, jobb híján: szívinfarktus.

     Még a kardiológusok sem tudják, hogy a szív elektromos irányító rendszerében, de magában a szívizomban is glutamát receptorok vannak, Emberek millióinak szívritmuszavara (Arrhythmia) van, amely életveszélyes, de egyetlen orvos sem hívja fel a betegek figyelmét, hogy óvakodjanak a nátriumglutamáttól és aszpartámtól, pedig ezek okozzák a szívinfarktus legnagyobb veszélyét . A bébiételekkel ugyanez a helyzet. Azt hazudják, hogy kivették a bébiételekből a nátriumglutamátot. De ez nem igaz.

     Kivették a színtiszta nátrium glutamátot, és átnevezték “hidrolizált fehérje” és “kazeinát” valamint egy tucat más névre. Az összes bébiétel címkéjén látható, tele vannak nátrium glutamáttal. Szegény anyukák, tudtuk nélkül károsítják gyermekük idegrendszerét. Pedig az első 18 hónap a legfontosabb időszak a bébi életében, hogy ne adjunk neki semmilyen toxikus ételt.
Csodálkoznak, hogy gyermekük túlsúlyos vagy kövér? Állatkísérletekben megfigyelték, hogy az ételekhez adott nátrium glutamát azonnal elkezdte hízlalni az állatokat.

     Ha kivonnák a forgalomból, a gyártók százmilliárdokat veszítenének. Gondoljon csak arra, hogy mennyi pénzt keresnek ezzel. És azzal, hogy a nátrium glutamát által okozott tüneteket, betegségeket kezelik.

taplalkozas1.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpgA bűnök – folytatja Gloria Polo Ortiz –, nyomokat hagynak a lélekben. Ezek a nyomok, mint sebek, égési hólyagok és formátlan lyukak megbélyegzik a lelkünket. Ám a legszörnyűbb felfedezés az volt számomra, hogy a borzalmas bűz belőlem áradt. Mennyi pénzt adtam ki életemben illatszerekre, légfrissítőkre, mert gyűlöltem a kellemetlen szagokat. Megállapítottam, hogy a sok szörnyű bűnöm nem a lelkemen kívül volt, hanem a bensőmben, a lelkemben és onnan árasztotta kibírhatatlan bűzét. Mindjárt láttam egy démont, egy csúnya bestiát, aki az én bűneim bélyegét viselte. Ahogyan anyám az Úr fényes ruhájába volt öltözve, úgy öltöztetett be engem egy bestia, fekete szemeteszsákba. És ez maga volt az ördög. Ebben az állapotban jutottam el egy mocsárvidékre, ahol sokan nyakig süllyedtek a lápba és nyögtek.
Azt láttam, hogy ez a láp a bűnös szexuális kapcsolatok és perverziók magömléseiből áll, amiért mi emberek a földön felelősek vagyunk. Azt a nemi aktust, amely szentségi házasságban történik Isten megáldja. Ebben az életre szóló kapcsolatban maga Isten van jelen, mint harmadik. A szeretet, mellyel minden házastársi együttlét meg van áldva s meg van nemesítve. A szentségtelen szexualitás csupán szórakozás, önkielégülés, egoizmus. Ezért szenvednek ezen emberek az ingoványban, amelyet ők maguk okoztak féktelen szenvedélyükkel. Mindenki aki házasságon kívüli, bűnös nemi aktust folytat, ebbe a büdös ingoványba kerül és kimondhatatlanul szenved miatta és végtelenül szégyelli magát tettei miatt. Ebben a lápban egyszer csak felfedeztem apámat, aki nyakig ült a bűzlő masszában, ez fájdalom volt számomra s hangosan felkiáltottam: „Apám, mit csinálsz te itt?” Ő, síró hangon válaszolt: „Lányom, ó lányom! A házasságtöréseim és a hűtlenségeim súlya süllyesztett ide.”bajo_el_arbol_del_mundo_la_puerta_del_infierno.jpg

Szólj hozzá!

Született: Lisszabon, 1195. augusztusában, † Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.
stoantonio11.jpg     A 13. század, a sok szent ellenére, ko-moly bajokkal küszködött. Felső-Itáliá-ban és Dél-Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos moz-galmak, amelyek Jézus és apostolai vándor, tanító életét utánozva, új életet akartak vinni koruk megkövült keresz-ténységébe. Ezzel azonban áttörték az Egyház fennálló rendjét: akkoriban ugyanis a prédikálás a fölszentelt papság, a szegénység vállalása pedig a kolostorok feladata volt. Az Egyház vezető emberei tehát e mozgalomban csak veszélyt láttak, amelyet el kellett nyomni.
     Mivel az Egyház szembefordult az ilyen kezdeményezésekkel, ezek az emberek szektákba tömörültek, és hamarosan tév-tanok áldozataivá lettek. Közösségeikben laikusok tanítottak, gyóntattak és az Egyház szentmiseáldozatát utánozták. A legszigorúbb intézkedések – köztük az eretnek égetések – éppen úgy nem segítettek, mint a dörge-delmes prédikációk sem. Még Clairvaux-i Szent Bernát is eredménytele-nül prédikált, és hiába ébresztgette az egyházi és világi nagyságok lelkiis-meretét. Végül a keresztes háborúk miatt többen látogatták e mozgalom összejöveteleit, mint a templomokat. A szentségek vétele oly ijesztően csökkent, hogy az 1215. évi Lateráni Zsinat kiadta a negyedik és ötödik egyházi parancsot, amely minden keresztény hívőnek kötelességévé tette az évenként egyszeri gyónást és a húsvéti időbeni szentáldozást.
innocent_iii_tiara_and_st_francis.jpg     III. Ince pápa azonban fölismerte a jót ebben az új mozgalomban. Ezért kettős célként kitűzte, hogy az új eszméket is erőket haszno-sítani kell a vallásos életben, s az elidegenülteket vissza kell vezetni az Egyházba. Ezzel szabaddá tette az utat többek között Assisi Szent Ferenc előtt, aki önmaga és első társai számára a sze-génység és vándor apostol-kodás jóváhagyását kérte: katolikus szegénységi moz-galmat teremtett, amely nemcsak hű maradt az Egy-házhoz, hanem sok eltéve-lyedettet is visszavezetett.
     Padovai Antal 1195-ben előkelő és vallásos szülők gyermekeként született Lisszabonban. Fernando (Ferdinánd) névre keresztelték. Szüleitől mély vallásosságot és egyeneslelkűséget örökölt. Tizenöt éves korában belépett szülővárosának Sao Vincente de Fora nevű ágostonos kanonokrendi kolostorába. Elhatározta, hogy meghal a világnak és csak Istennek él. Amikor azonban kolostora belesodródott a II. Alfonz portugál király és a portói püspök közti viszályba, már két év után elhagyta szülővárosát, és áttelepült a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba, hogy teológiai tanulmányainak és a papi élet felkészülésének szentelhesse magát.
     Ez a kolostor azonban nagyon gazdag volt. Priorja 1220-ban nagyravá-gyása miatt belekerült Alfonz király és III. Honorius pápa konfliktusába. Ezzel szakadást idézett elő a rendi közösségben.
Fernando ekkor találkozott az első ferences vértanúk holttestével. Meg-született benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. Még 1220 nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét Remete Szent Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság vágyával, enge-délyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban hirdethesse az evangé-liumot. Szerencsésen el is jutott oda, Isten azonban más feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt hazatérni. Egy heves vihar azonban Szicília partjaira sodorta. Onnan a szicíliai testvérekkel az Assisi melletti Porciunkulába ment rendje egye-temes káptalanjára. Az összegyűlt háromezer franciskánus előtt ismeret-len volt, senki sem tudott származásáról és képzettségéről. Ezért amikor a testvéreket az egyes rendtartományokba sorolták, ő ott maradt egyedül. Megkérte tehát Észak-Itália tartományfőnökét, hogy vigye magával, és oktassa a rendi életre, a provinciális pedig Montepaolo remeteségébe küldte, hogy ott szemlélődő életet éljen, és legyen a testvérek segítségére.
Így jött el 1222 nyara, amikor a mécsest, amely addig rejtekben volt, maga Isten emelte lámpatartóra, hogy másoknak is világítson. Történt ugyanis, hogy tartományfőnöke néhány társával együtt Forliba küldte, hogy pappá szenteljék őket. Ott az ünnep alkalmából váratlanul valakinek beszédet kellett volna mondania, mert megbetegedett, akinek ez lett volna a dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, s akkor megparancsolták Antal-nak, hogy beszéljen.
     A csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal megmondta, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatá-sában, mint Isten igéjének hirdetésében. A püspök azonban bátorította, míg végül mégis beszélni kezdett, nagyon egyszerűen. Minél tovább beszélt azonban, szavai annál élénkebbek és áthatóbbak lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték.   Nem tudós értekezést hallottak a papság mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint mélységes megtapasztalásokat a szív bőségéből. beszéde után társai örömmel vették körül, Grácián testvér pedig áldotta a napot, amikor ez a vándor, rongyos barát segélykérően a köpenyébe kapaszkodott.
     Minthogy elöljárói nem kis meglepetéssel szereztek tudomást rendkí-vüli felkészültségéről, nem is sejtett Szentírás-ismeretéről, Felső-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Ez szerencsés lépésnek bizonyult. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.)ant_goya.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!legy_te_az_elso-alexfas.jpg

Szólj hozzá!

2. Következtetések, melyek ebből a tökéletes odaadásból folynak

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg123. a) Ebből az következik, hogy ezáltal az áhítat által a legtökéletesebb módon − vagyis Szűz Mária kezei által − adunk mindent Jézus Krisztusnak, amit egyáltalán csak adhatunk, éspedig sokkal hatékonyabban, mint a többi ájtatosságok által, melyekkel csak időnk, jó cselekedeteink, vagy engesztelésünk és önmegtagadásunk egy részét ajándékozzuk oda. Itt viszont mindent átadunk, még a rendelkezési jogot is a saját benső javaink- és napi jó cselekedeteink engesztelő értéke fölött is, amit még a szerzetesrendekben sem tesznek meg. A szerzetben Istennek ajándékozzuk földi javainkat a szegénység-, testi javainkat a tisztaság-, egyéni akaratunkat az engedelmesség fogadalma által és néha testi szabadságunkat a klauzúra fogadalma által. De nem ajándékozzuk oda a szabadságot és azon jogunkat, hogy jó cselekedeteink értéke fölött rendelkezhessünk, és nem mondunk le a legértékesebbről és legdrágábbról, amivel a keresztény csak bírhat, nevezetesen érdemeinkről és cselekedeteink engesztelő értékéről.
124. Ebből következik továbbá, hogy aki magát ily módon Szűz Mária által Jézus Krisztusnak szentelte és felajánlotta, az nem rendelkezik többé semminemű jó cselekedetének értékéről. Minden amit csak szenved, ami jót csak gondol, szól vagy tesz, az Szűz Máriáé, hogy Fiának akarata szerint az ő nagyobb dicsőségére rendelkezzék azokkal. Ez a függés azonban semmiképp sem befolyásolja azon kötelességeinket, melyben épp vagyunk vagy a jövőben lehetünk, pl. a pap kötelességeit, akire hivatalból vagy más oknál fogva a szentmise engesztelő és esdő értékét meghatározott személy javára kell fordítania; mert felajánlásunkat csakis az isteni rendnek és állapotbeli kötelességeinknek megfelelően tesszük.
125. Ebből következik végül, hogy nemcsak a Boldogságos Szűznek, hanem egyúttal a Fiának, Jézus Krisztusnak is szenteljük magunkat. A Szent Szűznek, mint a legtökéletesebb eszköznek, melyet Jézus Krisztus választott, hogy ő velünk és mi vele egyesüljünk, és Üdvözítőnknek, mint végcélunknak, akinek mindent köszönünk, amik csak vagyunk, aki a mi Megváltónk és Istenünk.virgen_m.png

Szólj hozzá!

A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) II. rész

(Glutamát a születéstől a halálig – Dr. Horváth István)

Agykontroll vastagon

     Dr Russel Blaylock, aki a nátriumglutamát keresztapja írta az “Exitotoxins” című könyvet, melyben pld. a NutraSweet és aszpartám édesítőszerekről is beszélt. Rájöttek, hogy az agy külső részén is glutamát receptor sejtek vannak, csakúgy, mint minden belső szervben és szövetben. Az egész emésztőrendszer a nyelőcsőtől a vastagbélig ilyen glutamát receptorokat tartalmaz.
A szív elektromos irányító rendszere is számos glutamát receptorral rendelkezik. A spermiumot, csontokat, mellékveséket, tüdőt, petefészket és a kálcium lerakódását is a glutamát receptorok ellenőrzik. Tehát mikor valaki nátriumglutamátot eszik (E621), akkor a vérében a nátriumglutamát szint megemelkedhet akár 20-szoros értékre is. Ezért rohannak sokan wc-re étkezés után, izgalmi állapotba kerülnek a nyelőcső és bél receptorai.

     Előfordulhat, hogy irritábilis bélszindrómát vált ki, vagy ha ez már kialakult, akkor sokkal rosszabb lehet a helyzet. Reflux esetén is romolhat az állapota. Sokszor ez is okozza a szívinfarktust, mert megzavarja a szív áramellátását a túlzott glutamát fogyasztása. A vizsgálatok minden ilyen esetben alacsony magnézium mennyiséget állapítottak meg. A szervezet alacsony magnézium szintje esetén a glutamát receptor hiperérzékennyé válik.

     Az emberek, főleg az atléták, elég könnyen szívinfarktust kaphatnak a glutamát receptorok miatt, ha nem szednek extra magnézium kiegészítőket. Ha glutamát tartalmú ételeket vagy italokat fogyasztanak, vagy diétás kólát isznak edzés előtt, akkor túlizgatják a glutamát receptorokat, és emiatt rendkívűl megnő a veszély, hogy azonnal szívinfarktust kapjon az illető.

fagyi.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg(folytatás) Ezek a szörnyű sötét alakok körülvettek és egyértelmű volt, azért jöttek, hogy magukkal vigyenek. El se tudják képzelni azt az ijedtséget, borzalmat és rettenetes felismerést, hogy az intelligenciám, jogi ismereteim, az akadémiai címem, egész tudományom, észbeli képességeim és társadalmi helyzetem semmit sem számítottak. Teljesen értéktelenek lettek. A bűnök tehát lehúznak a mélybe, egészen a hazugság atyjához. De ha mi sajnálatos mulasztásainkat és bűneinket (amiért a sátánnak kell fizetnünk), a Bűnbánat Szentségében Isten elé visszük (még a földi életben), akkor Isten fizet meg értük helyettünk! Gondoljanak bele! Jézus a saját vérével és életével fizetett a Keresztfán. És bizony minden alkalommal így van ez, ha vétkezünk. Ő, megszabadított a pokol kínjaitól, amit mi érdemeltünk ki, és amiért tartozásunk lenne a bűnök tulajdonosának. Jézus Krisztus megváltott minket. Jogot adott nekünk Országához, az Ő életéhez, mert Ő minket Isten gyermekeivé tett.
És akkor jöttek ezek a sötét alakok, hogy engem, mint tulajdonukat elvigyenek. Láttam őket, amint kijöttek a műtő falából. Sokan voltak, és hirtelen vettek körül. A tekintetükből gyűlölet, ördögi gyűlölet áradt, mert lélektelenek és belül teljesen kiégettek. Megborzadtam s rettegve értettem meg, hogy értem jöttek, hiszen az ő tulajdonuk vagyok! Ez világos volt előttem! El akartak vinni. El tudják képzelni a félelmemet? Színtiszta horror volt! Szellemi testem forogni kezdett a földön és menekülni kezdtem. Az anyagi testemre vetettem magam, mert a testembe akartam visszabújni, de az már nem fogadott be. Szörnyű félelemmel küszködtem. Lelkemmel futni kezdtem és menekülni. Nem tudom, hogyan, de átjutottam a falon. Nem akartam mást, csak elrohanni, s egy ugrással a semmibe kerültem. Egy alagút belsejébe jutottam, amely hirtelen odakerült és lefelé vezetett. Először még volt egy kis világosság. Olyan látvány fogadott, mint egy lép és olyan nyüzsgés volt benne, mint egy méhkaptárban.
Sok-sok ember volt ott, öregek, férfiak és nők, hangosan kiabáltak, durván, vad sörénnyel, csikorgatták a fogaikat. Megállás nélkül mozgattak lefelé, egyre lejjebb húztak a földbe, hiába próbálkoztam mindinkább kijutni. Egyre kevesebb lett a fény, s addig csúsztam ebben az alagútban, míg teljesen sötét nem lett. Tehetetlen voltam. Olyan sötétségbe merültem, amilyen a földön nincs, emberi szavakkal nem lehet leírni. Fölül teljesen világos volt, lejjebb pedig egyre sötétebb. El tudják képzelni, milyen öröm ért, amikor még a fényben láttam az édesanyámat. Ő egészen világos volt. Már évekkel ezelőtt meghalt. Egyszerre megértettem, hogy ezek a fehér ruházatok, amilyennel anyám, mint a nap, fel volt öltöztetve, azok mind a szentmisék voltak, melyeken részt vett földi életében. Nem volt lehetőségem anyámhoz menni és nála egy pillanatig is maradni. Védtelenül merültem bele a sötétségbe, amelyhez hasonló nincs. A föld legsötétebb éjszakája is déli világosság ehhez képest. De ott ez a sötétség szörnyű fájdalmat, horrort, szégyent okoz. Minden rettenetesen bűzlik. Egyre több ijesztő alakot és lényt lehetett látni olyan csúfakat, hogy el se tudjuk képzelni.505.jpg

Szólj hozzá!

http://news360.com/article/296024550#

„Tudom, hogy meg fogsz ölni, de én neked adom a Bibliámat!” – egy ISIS harcos megtérése (magyar forrás)

     Az Iszlám Állam (ISIS) egy harcosa, aki korábban kéjjel fejezett le keresztényeket, megtért, miután Jézus megjelent neki egy látomásban, és felszólította, hogy hagyja abba a gyilkolást. Megtérése után felkeresett egy keresztény misszionáriust, és elmondta neki, hogy egy fehér ruhás emberről álmodott, aki magát Jézusnak nevezte.
bd1f4af8c0909f529ad58e077acf68fd.jpg     Történetét Gina Fadely, egy Közel-Keleten működő missziós csoport igazgatója hozta nyilvá-nosságra, a Christian Post című újság szerint.
Fadely, a Youth With A Mission Frontvonal Missziójának igaz-gatója elmondta, hogy azt köve-tően vették fel a kapcsolatot egymással, hogy az ISIS harcos elkezdett látomásokat látni egy fehérbe öltözött emberről. A fehér ruhás ember ezt mondta neki: „Te az én népemet gyil-kolod!”
     Ez a történet nagyon hasonlít Pál apostol történetére, akinek az eredeti neve Tarzuszi Saul volt, és részt vett a keresztények meggyilkolásában, mielőtt Jézus megjelent neki egy látomásban.
     Fadely elment a Mártírok Hangja rádióhoz, hogy megossza az Iszlám Állam terroristája megtérésének történetét, aki most azoknak a hitét követi, akiket egykor lefejezett.
     Az ISIS harcos elmondta, hogy közvetlenül azelőtt, hogy meggyilkolt egy keresztényt, az ezt mondta neki: „Tudom, hogy meg fogsz ölni, de én neked adom a Bibliámat!” A keresztényt megölte, de magához vette a Bibliáját, és elkezdte olvasni.
     A Közel-Keleten egyre gyakrabban lehet hallani olyan muszlimok megtéréséről, akik Jézust álomban látták, írja a Blaze című újság. Azonban ez az első olyan alkalom, amikor az Iszlám Állam egy fegyveresének megtéréséről értesülünk.
     Az Iszlám Állam magát Kalifátusnak hirdette ki még múlt évben, miután Irak és Szíria jelentős részeit hatalmába kerítette. A szélsőséges csoport rettenetes háborús bűnök sokaságáért felelős, beleértve civilek – felnőttek és gyerekek – lefejezéséért, és fiatal lányok szexrabszolgának való eladásáért. Ezen kívül felelősek több pótolhatatlan történelmi emlékhely lerombolásáért, egész települések földdel egyenlővé tételéért, és templomok tucatjainak lerombolásáért. Az Iszlám Államot nyilvánvalóan szélsőséges vallási meggyőződés hajtja, és az a vágy, hogy az Iszlám vallás általuk értelmezett változatát rákényszerítsék mindenkire, akivel találkoznak. Lelkiismeret furdalás nélkül készek arra, hogy megöljenek bárkit, aki visszautasítja, hogy a maguk vallási eszméjét elfogadja vagy akár csak nem engedelmeskedik nekik teljes mértékben.
     Több keresztény vezető úgy véli, hogy az olyan típusú megtérés, mint ami ezzel a harcossal történt, az egyetlen módja a konfliktus megnyerésének. Fadely és a Youth With A Mission szervezet is ebbe az irányba összpontosítja az erőfeszítéseit.
     „Egy másik álomban Jézus azt kérte tőle, hogy kövesse Őt, és a harcos most azt kéri tőlünk, hadd legyen Ő is Jézus követője és tanítványa.”  2015. június 4.isis-665x385.jpeg

Szólj hozzá!

I. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgÖnmagunk tökéletes és teljes felajánlása és átadása Szűz Máriának

1. A tökéletes átadás lényege

121. Ez az ájtatosság tehát abban áll, hogy magunkat teljesen és egészen Szűz Máriának ajándékozzuk, hogy Általa egészen és teljesen Jézus Krisztuséi legyünk.
Tehát oda kell ajándékoznunk és át kell adnunk:
a) testünket minden érzékével és tagjával;
b) lelkünket minden képességével;
c) külső javainkat, melyeket a szerencse javainak nevezünk, éspedig jelen és jövendőbeli javainkat;
d) benső és szellemi javainkat, nevezetesen érdemeinket, erényeinket és jó cselekedeteinket, a jelenben és a jövendőben. Mindent, amink csak van a természet és kegyelem rendjében, beleértve amit majd a jövőben bírhatunk, mindezt bármi méricskélés nélkül! Egyetlen fillérnek, hajszálnak vagy a legcsekélyebb jó cselekedetnek a fenntartása nélkül, éspedig az egész örökkévalóságra értelmezve! Tehát anélkül, hogy ezen áldozatunkért és szolgálatunkért más jutalmat igényelnénk vagy remélnénk, mint azt a dicsőséget, hogy Szűz Mária által és Szűz Máriában a mi Urunkéi, Jézus Krisztuséi lehetünk.
122. Itt meg kell jegyezni, hogy a jó cselekedeteknél, melyeket végzünk, két dolgot kell megkülönböztetnünk, ti. az elégtételt, melyet velük nyújtunk és az érdemet, melyet általuk szerzünk. Más szóval cselekedeteink engesztelő (fructus satisfactorius) vagy esdő (impetratorius) értékét és azok érdemszerző értékét. Engesztelő és esdő értéke valamely jó cselekedetnek annyiban van, amennyiben az a cselekedet a bűnökért eleget tesz, vagy amennyiben új kegyelmeket szerez. Érdemszerző értéke vagy érdeme a jó cselekedetnek az, hogy a kegyelmet és az örök dicsőséget megszerzi.
Önmagunknak teljes átadásával Szűz Máriának adjuk minden jó cselekedetünknek engesztelő, esdő és érdemszerző értékét, vagyis engesztelését és érdemét. Neki adjuk érdemeinket, kegyelmeinket és erényeinket, nem azért, hogy azokat másokkal közölje*, hanem azért, hogy azokat nekünk megőrizze, gyarapítsa és felékesítse, amint később még megmagyarázzuk. Neki adjuk engeszteléseinket, hogy azokat közölje, akivel csak akarja, Isten nagyobb dicsőségére. (*érdemeink, kegyelmeink és erényeink szoros értelemben véve nem vihetők át másra; csupán Jézus Krisztus, aki Atyjának váltságul adta magát értünk, közölhette érdemeit velünk.)felajanlas_829_z_1.jpg

Szólj hozzá!

A lehetetlen dolgok szentje
szent_rita_kep_-.jpg     A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a „lehetetlen helyzetekben”, vagy az „utolsó pillanatban” segítő szentnek tartják. De legkitűnőbb példája a tudatos nőnek, a békeszerzőnek, az áldozatos feleségnek, a gondos anyának és családanyának, aki töretlen elszántsággal küzdött férje és gyermekei lelki üdvéért! Ezért, különösen kérhetik közbenjárását a bántalmazott nők, a rossz házasságban élők és a gyermekeikért aggódók.
     Az első hiteles csodák már a halálát követő napokban megtörténtek, melyből foto_cascia2.jpgbemutatunk hármat.
     1457. május 28-án, egy casciai Battista D'Angelo Col Giacone teljesen megvakult, Szent Ritához intézett kitartó imádságára újra visszanyerte a látását.
     Június 6-án ugyan-ebben az évben egy Nurcia-i közismert siketnéma, Maria D'Angelo Rocca teljesen meggyógyult, az öröm és meglepetés akkora volt, hogy a nép és a papság hálafelvonulást tartott Szent Rita tiszteletére.
     Június 19-én a szintén Nurcia tartománybeli Lucia Sante Lalli, tizenöt éve teljesen vak volt az egyik szemére és az ismeretlen kór a másik szemét is megtámadta. Ekkor elment az anyjával Szent Rita sírjához, ahol tizenöt napig imádkoztak. Mindkét szemére teljesen meggyógyult.szent_rita0004_1.jpg

     Sorolhatnánk a csodákat, melyek az évszázadok alatt történtek Szent Rita közbenjárására! Őt már halálát követőn szentként tisztelte a nép, melynek kinyilvánítására még századokat kellett várni.
     A Casciában lezajlott szenttéavatáskor ‒ 1900. május 22-én ‒ a hívek közül kiabálni kezdtek, hogy Szent Rita kinyitotta a szemét! Alig lehetett a rendet helyreállítani.
     Különösen a roccaporénaiak voltak hangosak – ők azonban a büszkeségtől ‒, hiszen közülük származott Szent Rita, akivel értelmet nyert a hajdani jövendölés, miszerint a Porena völgyét és szikláit majdan gyöngyfényű hajnal ragyogja be. (Képen balra a haranglábnál Rita születési helye, középen a hajdani remete barlangja.)s_1.JPG

Szólj hozzá!

 A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) I. rész

Glutamát a születéstől a halálig – Dr. Horváth István

A legizgatóbb méreg - születéstől a halálig

     Ha elolvassa cikkünket megtudja, mik azok a glutamát receptorok. Arra is választ kap, miért rakják tele a gyártók nátriumglutamáttal az élelmiszereket. Ismeri az E621-et? Ha nem tudja mi ez, olvasson tovább.
Hogy ki a felelős ezért a ételmérgezésért? Kiderült, hogy agydaganatot es rákot okoz. Az amerikai kormány nem akarta beismerni, hogy hibát követtek el, mert az ugye rosszul nézett volna ki számukra. Inkább hazudoztak és visszatartották a kutatások eredményeit, melyek bizonyították, hogy hosszútávon életveszélyes a fogyasztása.

A legnagyobb multik valamint a média is kezében tartja a kormányokat. Újságokban, rádióban tv-ben nem lehet az igazságra találni, mert a főszerkesztő kihúzza a cikkeket. Rengeteg fitness újság van a piacon, ha a mélyére nézünk kiderül, a Monsanto cég áll a hátterükben. Ez a cég akarta elérni, hogy Magyarországon is kötelező legyen az általa kifejlesztett génkezelt kukorica termelése. Ez a cég akarja a világ összes ételét ellenőrizni. Nemrég Indiában néhány földműves öngyilkos lett a Monsanto miatt. Szóval akkor ez is azt jelenti, hogy már a fitness újságokban leírtaknak sem lehet hinni!?

Nagyon jól tudják ezek a nagy cégek, hogyan kell, és lehet az embereket manipulálni. Tudják, hogy csak azt hisszük el, amit olvasunk a magazinokban vagy a tv-ben látunk. Ritka az a kormány, amelyik hasznot lát abban, ha a nép fizikálisan és mentálisan egészséges. De azért, van ilyen. (folyt)

hamburger 1.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg126. Részlet Dr. Gloria Polo Ortiz, Akit villámcsapás ért c. megrázó tanúságtételéből, melyben beszámol a pokol torkából való visszatéréséről. 1995-ben villámcsapás érte. Elégett testrészei és belső szerveinek státuszából reális volt az orvosi vélemény, hogy menthetetlen. A szíve valóban le is állt és lelke elhagyta a testét. Egyik pillanatban még a kórterem egy pontjáról figyelte, az orvosok újraélesztő próbálkozásait, majd egyszer csak egy ismeretlen világba lépett, ahol szóltak hozzá és ő is beszélt rokonaival, majd felismerte az Úr dicsőséges jelenlétét. De nemcsak érzékelte Isten valóságát, hanem hallotta, amint az Úr számon kéri tőle szeretetlen életét. Ott és akkor szembesült leélt életének bűneivel, és a másokban okozott lelki rombolás felelősségével. Teljes intellektusával megélte a kárhozat realitását, mint az igaztalan és szeretetlen földi élet igazságos következményét. Isten irgalmasságát egy ismeretlen szegény ember őérte felajánlott böjtje, imádsága és a lelki üdvéért befizetett szentmiséje esdette ki számára, aki újsághírből értesült a ritka és tragikus balesetről. Az Úr visszaküldte a földi életbe, hogy tegyen tanúságot a földi élet felelősségéről.
Hallgassák csak, mi történt! Amikor ebben a borzalmas helyzetben voltam a kórházban, elképesztő rémület tört rám! Egyszerre csak azt látom, hogy valóban vannak démonok, akik most eljöttek, hogy magukkal vigyenek! A valóságban magam előtt láttam ezeket a félelmetes ördögöket. Nem olyanok voltak, mint amilyeneknek a földön elképzeljük, hanem sokkal borzalmasabbak! A tekintetük szörnyen ijesztő volt és mérhetetlen gyűlölet sugárzott a szemükből. Megértettem, hogy adósuk vagyok. Azért jöttek, hogy behajtsák rajtam az adósságot, mert elfogadtam a bűnre való ajánlatukat. Ezért fizetnem kell és az ár én magam vagyok örök életemmel. Eladtam a lelkem az ördögnek, mert így-úgy üzleti kapcsolatba kerültem vele. Szörnyű volt a tudata, hogy a bűneimnek ilyen végzetes következményei vannak. A bűnök a Sátán tulajdonai, nem adja ingyen, fizetni kell értük. Minden embernek tudatában kéne lennie ennek! Egyszerre csak minden bűnöm, amit az utolsó szentgyónásom óta elkövettem, életre kelt. A bűneinkért fizetni kell, nem csak a földi lelkiismeret furdalással, de fizetünk belső békénk elvesztésével, egészségünkkel és örök életünkkel! Ha törzsvásárlók lettünk a Sátán szupermarketjében, akkor már mindig csak az ő boltjában vásárolunk, mígnem a saját lelkünkkel fizetünk. Az övéi leszünk, elzálogosítva nála örök lelkünket. Az ördög legnagyobb trükkje, hogy megpróbálja elhitetni, hogy ő egyáltalán nem is létezik – és én bedőltem ennek! (DR. Gloria Polo Ortiz)0009_gloria0.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!008_40436.JPG

Szólj hozzá!

On Sunday, June 7, 2015 5:36 PM, MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu> wrote:

 
Vesszen Trianon! – skandálással, egy órán át vonultak Versailles belvárosában a Magyarok Világszövetsége által szervezett megmozdulás részvevői június 4-én, Trianon 95. évfordulóján. Erre a napra Versailles emlékezni fog. Versailles és Franciaország most kezdi megérteni, hogy mi is történt 1920. június 4-én.
 
A Versailles-i Trianon-95 megmozdulás egyszerre volt gyász, megemlékezés, tüntetés, élni akarás és kiút-felmutatás. Gyász és megemlékezés Magyarország és a magyar nemzet szétszaggattatása miatt, tüntetés a trianoni magyarellenes nemzetgyilkossági kísérlet ellen. A magyar és székely népviseletben megjelentek nagy száma, a népzene és a néptánc a gyilkossági kísérletet túlélt magyar nemzet élni akarását bizonyította, Patrubány Miklós, Drábik János és Varga Tamás programbeszédei pedig felmutatták a magyarság számára a lehetséges kiutat Trianon csapdájából, amelyet tömören ekképp lehet összefoglalni: Mi komolyan gondoljuk a megbékélést, de nem akármilyen feltételek mellett. Trianon meghaladáshoz új magyar nemzeti paradigmára van szükség a Kárpát-medencében.
 
A tüntető menet a három órás megemlékező rendezvény végén indult a Szent Lajos székesegyház elől, ésvégighaladt Versailles belvárosának legfontosabb útjain: Rue Maréchal Joffre, Rue de l’Orangerie, Avenue de l’Europe, Rue du Maréchal Foch útvonalon, és végül  a Boulevard de la Reine-en.

                                       A tüntető menet vége is elindul a Szent Lajos székesegyház elől 
                                                     A menet elején rendőri felvezetők haladtak 
 
 
                                            Székelyudvarhelyiek népviseletben a menet elején
 
cid:image002.jpg@01D0A13D.2A19B830
Hármasával, négyesével közel háromszáz méter hosszan kígyózott Versailles-ban a magyar tüntetők menete
 
A képekre vagy ide kattintva megtekinthet egy rövid videót az elhaladó tüntetőkről.
 
Fotók és videó: Tarczi István

Szólj hozzá!

NEGYEDIK KÖNYV

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgA TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET LÉNYEGE VAGY
A LÉLEK TÖKÉLETES ÖNÁTADÁSA JÉZUS KRISZTUSNAK

120. Minthogy tökéletességünk abban áll, hogy Isteni Megváltónkhoz − Jézus Krisztushoz hasonlókká legyünk −, vele egyesüljünk és magunkat neki szenteljük. Ezért, minden ájtatosság között az a legtökéletesebb, amely az Üdvözítőhöz tesz leginkább hasonlóvá, vele a legbensőbben egyesít és a legkizárólagosabban neki szentel. Tekintve, hogy Szűz Mária minden teremtmény között leghasonlóbb Szent Fiához, ebből következik, hogy minden áhítat között a Máriához − az Ő szentséges Anyjához − való áhítat szenteli a lelkeket leginkább Urunknak Jézus Krisztusnak, s teszi őket a leginkább hasonlóvá. Ebből következőleg, minél inkább Szűz Máriának szenteli magát a lélek, annál inkább szenteli magát Jézus Krisztusnak.
Ezért a tökéletes felajánlás és átadás Jézusnak nem más, mint önmagunknak tökéletes és teljes felajánlása és átadása Máriának, és ez az az ájtatosság, melyet én tanítok. Más szavakkal, ez tökéletes megújítása a keresztségi fogadalomnak.angyalokkal_es_szentekkel.jpg

Szólj hozzá!

A második római út
szent_rita_kep_-.jpg     Rita egyre növekvő tisztelete ellenére, a kanonizálási eljárás csak 1626-ben kezdődött meg, viszont két évre rá VIII. Orbán pápa 1628. július 26-án már boldoggá is avatta. A Szentszék 1637-ben, külön mise officiumot (szöveget) is engedélyezett tiszteletére.
     1745-ben szentünk testét a fából készült koporsóból egy díszesebb szarkofágba helyezték át. Az egyházi exhumálásnak tanúja volt Paolo Bonavisa Spoleto püspök, aki okiratban igazolta, hogy Rita holtteste nem mutatta a legkisebb romlás jelét sem.
     Ritát, XIII. Leó pápa avatta szentté 40 ezer hívő jelenlétében 1900. május 24-én és „Umbria gyöngyének” nevezte, mégpedig azzal a tanító gondolattal, hogy „az egyháznak és minden hívőnek a Megváltóval bensőségesen együttélő bizalommal kell járnia az élet útjait”!rita3.jpg
     Az 1937-1947 között épült casciai Szent Rita-templomban, egy fémből, ezüstből és üvegből készült szarkofágban őrzik Szent Rita testét, melynek stabil épségére jellemző, hogy másodszor is „elzarándokolhatott”
Rómába. 2000. május 20-án, II. János Pál pápa fogadta, óriási hívő tömeg üdvözlése közepette.zarandok1954522970_n.jpg
     Tisztelete világméretű! 2007. novemberében például, a braziliai Santa Cruz városában egy 56 méter magas Szent Rita szobrot állítottak föl, a hívek adományából, mely 6 millió dollárba került! (Forrás) estatuadesantaritadecassia-santacruz-rn-brasil.JPG

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg119. A Szent Szűz, aggódó édesanya-ként figyelmeztet, felhívja figyelmün-ket a világ veszélyes lelkiállapotára s az idő rövidségére. A zsoltár szavaival: „Ti akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket”. (Zsolt 49,22)
120. Az isteni büntetés elkerülésére, egyedül a megtérés (öntisztulás) az egyetlen lehetőség, épp úgy mint Ninive esetében! Ha Ninive megtér, megmenekül, de ha megmarad bűnében elpusztul (vö Jónás könyve).
121. A helyzet komolyságát növeli, hogy most nem egy próféta, hanem az Egyház Anyja közvetíti az üzeneteket és nem egy város-, de az egész emberiség – esetlegesen a kárhozattól való megmentéséről van szó! →
122. Péter apostol drámai szavakkal figyelmeztet: „a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten... Nem kegyelmezett a régi világnak sem..., amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt. A szodomaiak és gomorraiak városát is elhamvasztotta és végpusztulással büntette, intő például azok számára, akik a jövőben gonoszat tesznek” (2Pét 2,4-6). "Az örök tűz lett a büntetésük'' (Júd 7) Jézus szavai: „Ha meg nem tértek, épp úgy elvesztek mindnyájan.” (Lk 13,4-5) →
123. A Szentírásban több büntető ítéletről olvasunk, ami sok ember pusztulását jelentette, de éppen ezen történetek tanítanak (figyelmeztetnek) arra is, hogy Isten nem akarja büntetni az embert (Ninive) hanem jobb belátásra akarja bírni. „Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr –, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?” (Ez 18,23).
124. Sajnos, sokan azért szenvednek, mert nem járulnak szentségekhez, mely pedig az isteninek az ember számára elérhető formája. E táplálék nélkül kiszolgáltatottabbak vagyunk minden rossznak és szellemnek.
125. Fontos, hogy megbocsátás legyen bennünk szüleink, nagyszüleink és elhunyt őseink bűnei és mulasztásai iránt, melyeket akarva-akaratlan elkövettek az utódaik és miellenünk, s következményeit máig is szenvedjük!engesztelo_ifjusag.jpg

Szólj hozzá!

Harcban állunk 2

1255818664_35.jpg     (A tegnapi cikk folytatása.) 1945-ben olyasmi történt, amit nem lehet jóvá-tenni. A kommunisták, megfelelni igye-kezvén az ázsiai diktatúra követelmé-nyeinek, elzavarta, megölte és kirabolta azt a társadalmi réteget – a parasztságot –, amely genetikailag önmagában hor-dozta a haza iránti hűséget, szolgálatot, elkötelezettséget. A magyar népre olyat erőszakoltak, aminek a következményeit máig szenvedi. A kommunista vezetés, az osztályharcos gyűlölet szellemében, a magyar társadalom értelmiségét, a nem-zet eszét és erkölcsi irányítóit lefejezte, mintegy  az idegen eszmék, a megfele-lési kényszer és a saját kivételezettségük reményében.17_szamu_kep.jpg
  Gondolkodjunk el, mi történt az elmúlt évtizedekben? Ugyanaz! És lám, végre van egy em-ber, aki elkötelezett hites felelősséggel vállalja a haza s a nemzet érdekeinek beteljesítését ország-világ előtt, de akit épp úgy támadnak az országot kiárusítók és tönkretevők, mint pl. a Rákosi rendszerben Mindszentyt vagy a tótok annak idején az egyetlen képviselőt, aki a zsidók deportálása ellen szavazott. Hetven esztendő után végre van egyetlen egy magyar politikus, aki felküzdötte magát Gróf Teleki Pál és Gróf Apponyi Albert szellemi magaslatára, akinek javaslatait és ötleteit már-már az Európai Unió minden állama követi. Mégis van egy alantas politikai mag, amely internacionalista eszmeisége, hazafiatlansága és öröklött magyar-gyűlölete miatt körme szakadtáig ellenségeskedik, s nem csupán egyetlen ember ellen. Mindazok ellen, akik Orbán Viktorral egyetértenek, akiknek célja a nemzeti függet-lenség megteremtése, a kommunisták és liberálisok által megsemmisített nemzetgazdaság eladósodásmentes felélesztése, a nemzet határokon átí-velő újraegyesítése, az erkölcsi normák újbóli felállítása, a hit megismer-tetése. Ez a szűk politikai érdekszövetség a magyar társadalom tudatlan rétegét ki- és felhasználva lázít, békétlenséget teremt és ölne is, ha erre módja volna. Hiszen oly nagy a gyűlölet benne, hogy a legelemibb emberi magatartást is elveti (miközben az emberi jogokat hirdeti).
     Mi is történik tehát a mai magyar társadalommal? – 1919! 1945! 1956! 2006! – Ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a rombolási vágy, ugyanaz a kapzsi hazafiatlanság. 
     Hiba minden kormányzásban van, de az ország újjáépítésének súlyos gondja közt nem kéne minden szerencsétlenkedést patikamérlegre tenni. Különösen nem azok részéről akik hibáit, mulasztásait rablásait, próbálja egy kormány rendbe hozni! Ne lázítsanak és hivatkozzanak demokráciára azok, akik egészségesnek tartják az azonos neműek "házasságát". Mert elég a nemzetvesztésből, az erkölcstelenségből, a tudás nélküli iskolarend-szerből, az aberrációkból, a balga és ordenáré tüntetőkből, a nemzetet és igaztalan állításokkal mérgezőkből. Elég abból, hogy modernizálásra vagy a kor követelményeire hivatkozva ostobaságokra tanítsák gyermekeinket, mert ezzel a nemzet jövőjét teszik kockára. Ugyanis nem csak jog, hanem kötelesség is a nemzet és a haza védelme még akkor is, ha ez ma nem divat ebben a porig alázott és rombolt Európában, ebben a megkínzott és máig holocaustját élő Kárpát-medencében.
     Szólítok tehát minden Olvasót, hogy védje és oltalmazza azt, amit köl-csön kaptunk: a Kárpát-medencei hazát és a megmaradt nemzetet! Mert nem adhatjuk tovább ezt az Istentől kapott örökséget erkölcsileg lepusz-tultan, még akkor sem, ha maga az erkölcs és a nemzettudat fogalma immár alig ismert ebben a világban.
     A nemzet újjáépítése erőn felüli nagy feladat, s e feladatnak lelkiisme-retesen és a legjobb tudásunk szerint kell megfelelni. Bátran ki kell állnunk a károgókkal szemben, mert a gyűlölködés az romboló! Mert végre lássuk meg a tényt, amit nem lehet és nem is kell kerülgetni: Ha Orbán Viktor bármilyen okból nem lesz politikai vezető, ha megszűnne Magyarország lelkiismerete lenni, akkor minden elvész! MINDEN, amit eddig kínnal és keservvel felépítettünk, elértünk és megteremtettünk a haza, a nemzet és a jövő számára! Harcban állunk, most nem szabad széthúzni! (Stoffán György írásai nyomán a szerk.)belemenet-d00017b6d2d4c1efd10ec_1.jpg

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)
arpad-hazi_st_agnes.jpg     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan szolgálóleánya és az Istennek szentelt szüzek szolgálója a San Damiano kolostorban, aki lélekben meghajlik előtted, és alázatos tisztelettel kívánja örök boldogságodat.
     Szent magaviseleted és feddhetetlen életed dicsőséges hírét hallván, mely nemcsak hozzánk jutott el, hanem szinte az egész világon közismert, nagyon örvendek és ujjongok az Úrban, és nemcsak én, hanem mindazok, akik teszik és tenni akarják Jézus Krisztus akaratát, és engedelmeskedni akarnak neki. Közismert ugyanis, hogy mennyire élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevével, s miként fölségedhez illenék, még a fölséges császárhoz is feleségül mehettél volna, te pedig szíved egész érzületével és bensőséges vágyával inkább a szent szegénységet és a test megtagadását választottad, mert az Úr Jézus Krisztust tekintetted mindenkinél nemesebb jegyesednek. Őt, aki a te romlatlan és érintetlen szüzességedet örökre megőrzi szeplőtelenül; akinek szeretete megtisztít téged, akinek érintése egyre tisztábbá tesz, akivel ha egyesülsz, szűz maradsz. Az ő hatalma minden hatalomnál erősebb, kegyelme mindennél kedvesebb, tekintete mindennél szebb, szerelme páratlan, minden gyönyörűségnél édesebb. E szent_agnes_es_klara.pngJegyes ölelésére választattál ki, aki csodálatos drágakövekből nyakláncot és fülbevalót adott neked, krizolitba öltöztetett, s megkoronázott arany koronával, melyen a szentség fénye ragyog. Ezért, drága nővérem, sőt tiszteletreméltó úrnőm, hiszen az én Uramnak, Jézus Krisztusnak nővére és menyasszonya vagy, kit dicsőséggel ékesít a szüzesség és a szent szegénység zászlaja, erősödj meg a szent szolgálatban, melyet a szegény és megfeszített Jézus példájától lángra lobbanva megkezdtél. Ő minden kegyetlen kínt elviselt értünk a kereszten, kiragadott minket a sötétség Fejedelmének hatalmából -- aki az ősszülők bűne miatt fogságban tartott bennünket --, és kiengesztelt minket az Atya Istennel. Ó, boldog szegénység! Ki örök javakkal ajándékozod meg azokat, akik téged szeretnek, s kedvesen magukhoz ölelnek! Ó, szent szegénység, kit ha valaki birtokol, ígéretként övé a mennyek országának örök dicsősége, s minden kétség nélkül ajándékba kapja a boldog életet! Ó, szeretetreméltó szegénység, kit az Úr Jézus Krisztus, ki a mennyet és a földet kormányozza és vezérli, aki szólt, és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt! Mert ő maga mondja:      A rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak fészkük, az Emberfiának azonban, azaz Krisztusnak nincs hova lehajtania a fejét, ezért a kereszten lehelte ki lelkét, ott hajtva le a fejét. Ez a hatalmas és gazdag Úr a tisztaságos Szűz méhébe költözvén ínségesen és szegényen akart e világra jönni, hogy az emberek, kik a mennyei ételben szükséget szenvedtek és koldusok voltak, benne gazdagok legyenek, és uralkodjanak a mennyek országában. Örülj tehát és ujjongj nagyon, és töltsön el a lelki öröm! …
     Lelkem felének, kit szívből, egyedülálló módon szeretek, a nagy méltóságú Ágnes királynőnek, szerelmes anyámnak és mindenkinél jobban szeretett leányomnak, Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és az ő szolgálóinak, kik a San Damiano kolostorban vannak, haszontalan szolgálóleánya, üdvözletemet küldöm…. Ó csodálatos alázatosság, ó ámulatra méltó szegénység! Az angyalok Királya, a menny és föld Ura jászolba helyeztetett! E tükör közepében lásd meg a szent alázat boldog szegénységét, melynek kedvéért az emberi nem megváltására annyi kényelmetlenséget viselt! A tükör végén pedig lásd meg a kimondhatatlan szeretetet mellyel szenvedni és becstelen halállal meghalni akart a kereszten. Ez a tükör, amikor a fára volt szögezve, intette az általmenőket, mondván: ,,Ó ti mind, kik általmentek az úton, nézzétek és lássátok, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam''. Válaszoljunk Neki, aki hív és utánunk sóhajt, egy szóval és lélekkel: ,,Emlékezvén megemlékezem rólad, és elemésztődik az én lelkem.'' A szeretetnek e tüze gyújtson lángra, ó királynő, s ugyanakkor emlékezzél a mennyei király kimondhatatlan gyönyörűségére, gazdagságára és örök dicsőségére, és sóhajtozva a nagy vágytól és szívbéli szerelemtől kiálts: Vonj magadhoz, mennyei Jegyesem, és én futok keneteid illata után! Futok és meg nem állok, míg be nem vezetsz a borospincébe, míg bal karod nem lesz a fejem alatt, s jobbod boldogítón át nem ölel engem…
     Miközben ezen szemlélődsz, emlékezzél meg szegény anyádról, és tudd meg, hogy én kitörölhetetlenül szívem táblájára írtam boldog emlékezetedet, mert mindenkinél kedvesebb vagy nekem. És mi több: hallgasson el a nyelv szeretetedről, és szólaljon meg, ó áldott leányom, a lélek nyelve, mert a szeretetet, mellyel irántad vagyok, a test nyelve ki nem fejezheti. Éppen ezért, amiket gyarló módon írtam, jóakarattal és szívesen fogadd, s legalább az anyai szeretetet vedd észre benne, mely irántad és leányaid iránt mindennap bennem ég.   Méltóságos nővérünk, Ágnes, szorgosan ajánld leányaimat a te leányaidnak az Úrban. Élj boldogan, kedvesem, leányaiddal együtt, míg a nagy Isten dicsőségének trónusához nem érsz, és értünk is imádkozzál…"
PRÁGAI SZENT ÁGNES, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK AZ ÚRNÁL!
/Forrás: www.katolikus.hu/szentek; Schütz Antal: Szentek élete. - Horváth Mária szerkesztésében/a_pragai_szent_agnes_kolostor2.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg2. A tökéletes gyakorlat

118. Mindezek után és miután majdnem minden könyvet elolvastam, mely a Mária-tiszteletről szól, és miután korunk legszentebb és legtudósabb személyeivel megbeszéltem a dolgot, hangosan és ünnepélyesen kijelentem, hogy nem ismertem és nem találtam áhítatgyakorlatot Szűz Máriához, mely hasonló lenne ahhoz, melyet most akarok tanítani. Egyik sem kíván a lélektől több áldozatot Istenért, egyik sem szabadítja meg a lelket jobban önmagától és az önszeretettől, egyik sem tartja meg őt hűségesebben a kegyelemben és a kegyelmet benne, és nem egyesíti tökéletesebben és könnyebben Jézus Krisztussal. Végre egyik sem dicsőségesebb Istenre, kegyelem szerzőbb a lélekre és hasznosabb a felebarátra nézve.
119. Minthogy ennek az áhítatnak tulajdonképpeni lényege a bensőben van, melyet ki kell képezni, nem mindenki érti meg egyformán. Néhányan majd megállapodnak annál, ami külsőséges benne, és nem hatolnak jobban bele; ezek lesznek a legtöbben. Néhányan, a kevesek, bensejébe is behatolnak, de csak az első fokot érik el. Ki emelkedik fel a másodikra? Ki jut el a harmadikig? Ki fog végül azon állandóan megmaradni? Egyedül az, akinek Jézus Krisztus Lelke ezt a titkot kinyilatkoztatja. Ő maga fogja az egészen hű lelket ezen az úton vezetni, hogy erényről-erényre, kegyelemről-kegyelemre, világosságról-világosságra haladjon és elérje önmagának Jézus Krisztusban való átalakulását, életkorának teljességét a földön és dicsőségének teljességét a mennyben.a7b64763.jpg

Szólj hozzá!

Az Ég hívására
szent_rita_kep_-.jpg     Környezete, látva Ritának a szenvedések iránti türelemét és a megtapasztalt csodákat, igen nagy tisztelettel vette körül. Imádkoztak az ágya mellett és feljegyezték, hogy halála előtt Ritának látomása volt, melyben Jézus és Mária hívták magukhoz a Paradicsomba. 1457. május 22-én, elfogadta az égi meghívást s ennek jeleként magától megszólalt a kolostor harangja. Halála pillanatában eltűnt a homloksebe, csak egy rubinszínű pont maradt a helyén.
     Mielőtt Rita kilehelte a lelkét, utolsó szavai a nővértársainak ezek voltak, „Maradjatok meg Jézus szeretetében. Maradjatok engedelmesek a Római Katolikus Anyaszentegyházhoz, a Pápához és akkor megmarad köztetek a béke és a testvéri szeretet!” Ekkor, annak ellenére, hogy éjszaka volt, nagy számban megjelentek a fehér méhek Szent Rita fölött.
     Nővértársai olyan nagy fényt láttak a szobában, mintha a Nap költözött volna be. Finom rózsaillatot érzett mindenki és egy nővér azt is állította, hogy látta amint angyalok vitték Ritát Isten Országába.
     A harang hallatára összegyűltek a környék népei, és a ravatala előtt számtalan csoda történt.
Ennek hatására a nővérek úgy határoztak, hogy Ritát el sem temetik – annál is inkább –, mert a napok, hetek múltával sem jelentkeztek Rita testén a romlás jelei.
     Első koporsóját cédrusfából készítették, mely hamarosan (egy tűzesetben) porrá égett, Szent Rita teste azonban nem sérült meg. Második koporsóját egy Chicco Barbaro nevű ács készítette nyárfából. A munkálatok közben a mester agyvérzést kapott, melynek következtében a bal keze lebénult. A nővérek Rita közbenjárását kérő imájára, még aznap teljesen felgyógyult, és a gyönyörű koporsót sikerült befejeznie. (folyt.) (Legalsó kép, Szent Rita festett fakoporsója)
1329230238.jpgguidas11.png

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg117. A büntetés végső eszköz Isten kezében, amit sok ember „ökörlánccal” von magára (Iz 5,18), egyben tisztító esemény! A kárhozat csupán a megátalkodott ember osztályrésze, aki Isten törvényével szemben a kísértőre hallgatott és bűnbánat nélkül, öntörvényűen rendezte be az életét. Tudjuk: A törvénynek csak akkor van értelme, ha megszegését szankcionálják. →
118. A Szentírás és a hiteles magánkinyilatkoztatások sokszor hangsúlyozzák Isten irgalmasságát, hosszantűrő megbocsátó és végtelen jóságát (Neh 9,17). Találékony szeretetében a legvégsőkig elmegy, hogy a szegény bűnöst (Fatima) megmentse a magára vont büntetéstől. Ám Isten nem iktathatja ki eszköztárából a végső büntetést, ezzel ugyanis Ő maga nyitna kaput a szeretetével való visszaélésre. Világosan látnunk kell tehát, hogy az emberi életben minden rendkívüliség, betegség, halál és politikai fordulat, az elhatalmasodó bűn és a belőle fakadó életmód következménye, melyet az egyre bővülő terephez jutott sátán művel, tönkretéve mindent, sőt a kárhozat felé tuszkolva mindenkit, akit csak tud, hiszen „hazug, gyilkos és ordító oroszlán”. Mindannyian szüntelenül harcban állunk és ehhez természetfeletti segítséget kapunk a szentségekben. „Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel (Kol 2,8)! Vizsgáljatok felül mindent (1Tessz 5,21)! Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább leplezzétek le őket (Ef 5,11-12). Kerüljétek a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos ellenvetéseket, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak” (Tim 6,20-21).isten_nelkul.png

Szólj hozzá!

Ünnepe: június 8.

Prága, 1205-1282. március 2.
arpad-hazi_st_agnes.jpg     Sok információ van a köztudatban az Árpád-ház női szentjeiről, így Szent Erzsébetről, Szent Margitról, vagy Szent Kingáról, ugyanakkor szinte a teljes feledés homálya borul Prágai Szent Ágnes személyére, aki nőágon magyar származású, ezért Árpád-házi Szent Ágnesnek is hívják! Anyja ugyanis, Konstancia, II. András király nővére (III. Béla lánya) volt. Apja I. Ottokár cseh király. Hatalomra törő apja, minden módot kitalált, hogy a német birodalomtól minél függetlenebbé tegye országát: ebben a törekvésében a kis Ágnest eszköznek használta fel. Eljegyezte a gyermeket a sziléziai herceg, Henrik egyik fiával. Nagy kegyelem volt ez Ágnes számára, mert így elkerülhetett a prágai udvarból. Ágnest jövendő férje édesanyjának, a későbbi Szent Hedvignek gondjaira bízták, aki az általa alapított trebnitzi cisztercita nővérek kolostorában helyezte el őt. Ágnes életére a három ott eltöltött év döntő hatást gyakorolt.
     Amikor Ágnes jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, a kislányt hazavitték Prágába, és egy időre a premontrei nővérekre bízták Doksonyban. A becsvágyó apa ekkor elígérte Ágnest II. Frigyes császár trónörökösének, a későbbi VII. Henrik királynak. Ausztriába küldte a Babenbergek udvarába. Hamarosan azonban ürügyet keresett és talált ennek az eljegyzésnek a fölbontására is, hiszen lányáért most már a hatalmas angol király, III. Henrik, majd II. Frigyes császár versengett. Ágnes szerzetesnő akart lenni, de ezzel apja nem törődött. Eljegyezte őt a császárral. Mielőtt azonban az esküvőre sor kerülhetett volna, 1230- ban váratlanul meghalt Ágnes apja. Ekkor a pápa, IX. Gergely segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyest, hogy adja vissza szabadságát.
pragai_szent_agnes_1.jpg     A huszonöt éves hercegnő egy pillanatot sem késlekedett: királyi öltözetét durva darócra cserélte föl, s Prága város peremén, a nyomorne-gyedben keresett magának egy kis házat. Ágnes már korán észrevette azt a társadalmi igazságtalanságot, ami a különböző osztályokat elválasztotta egymástól, s ami arra késztette Assisi Szent Ferencet és Klárát is, hogy elhagyják szüleik előkelő városi otthonát. Őket követte. Rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építtessen nekik kolostort (és Szent Jakab tiszteletére templomot) közvetlenül a kis ház közelében, ahol lakott. A minorita testvérek beajánlották Szent Klárának, aki hamarosan őt a ,,lelke felének'' mondta. Négy, szeretettől sugárzó levél maradt ránk, melyeket Ágneshez intézett. Egy klarissza kolostor alapításáról és megerősítéséről van bennük szó. Szent Klára öt nővért küldött közvetlenül maga mellől. 1234- ben Ágnes átvette a kolostor irányítását.
     A kolostor körül csakhamar kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész koszorúja létesült. Különleges jelentőségű lett egy kórház-alapítása. A hercegnő szerény otthonából egész városnegyed lett, melyben Ágnes három templomot is építtetett: Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.
     Ágnes kolostora olyan vonzerőt jelentett, hogy II. Ottokár legidősebb leánya, valamint a legelőkelőbb nemesi családokból 12 leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ezekben a kolostorokban úgy tartották a szegénységet, mint az Assisi melletti San Damianóban Szent Klára körül. A nővérek, akik gyermek-korukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénységben táplálták, ápolták és gondozták a szegényeket, Krisztus legdrágább testvéreit. (Árpád-házi Szent Ágnes prágai kolostorát, lásd alább!) 
     Ágnes a családja iránt is megőrizte nagy szeretetét. Békét szerzett Vencel király és lázadó fia, Ottokár között.
Hetvenhét éves korában, 1282. március 2-án halt meg. Giskra vad kelyhesei feldúlták kolostorát. 1930-ban a régi Jakab-templomban megtalálták a sírját. Boldoggáavatási perét 1936-ban újrakezdték, de a II. világháború megakadályozta az eljárás befejezését. Szentté avatását II. János Pál pápa végezte el 1989. november 12-én. (Folyt.) /Forrás: www.katolikus.hu/szentek; Schütz Antal: Szentek élete. - Horváth Mária szerkesztésében/a_pragai_szent_agnes_kolostor1.jpg

Szólj hozzá!

Harcban állunk 1

4_szamu_kep.jpg     Egyre nagyobb hanggal bírálják a magyar kormányt Magyarországon. Ez pedig egyre idegesítőbb, mert az emberi butaság olyan méreteket ölt, hogy legszívesebben azt mondanám: ez a társadalom nem is érdemel mást, mint a már 4-szer 5-ször elszenvedett baloldali diktatúrát. Ám nem mondhatom ezt, mert a társadalom belőlem is áll, én is részese, tagja, alkotóeleme vagyok azokkal, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Mert olyanokból is áll ez a társadalom, akik szeretik a hazájukat, ismerik a múltját és a jövőjéért igyekszenek tenni is. Nem hiszik el az elmezavarral küszködők, de önmagukat zseniknek képzelők fonák igazságát, s nem dől-nek be a Fideszről és magáról a Miniszterelnök Úrról hazudott, liberáli-sok, kommunisták és egyéb hazaárulók által terjesztett ostobaságnak. Vagyunk egy páran effélék, s mert ez a kis csonka ország a miénk is, hát engedtessék meg a mi emberi jogaink, szabadságunk és hitünk szerint élni.
     Nem vagyok Fideszes, ám annál inkább vagyok orbánista, s mint ilyen annak a szemléletnek és hazaszeretetnek is követője vagyok, amit Orbán Viktor a magáénak tart. Épp ezért nem értem azt a botor, rosszindulatú és embertelenül aljas magatartást, amire bizonyos ellenzéki politikusok további babérok, bársonyszékek, idegen hatalom általi pénzek szerzése érdekében vetemednek, és süllyednek az emberi tartás, a hazaárulás leg-mélyebb szintjére. Nem értem az efféle honfitársaimat – hiszen ők is magyar állampolgárok –, akik mégis abban lelik örömüket, hogy áligaz-ságaikkal lázítják a tudatlanokat, hazudoznak, veszélyeztetve a társada-lom békéjét.
     Mert van baj, van probléma, van emberi gyarlóság, minden pártban, a Fideszben is, de vélt vagy valós ürügy alapján támadni saját hazáját, önteltségből vagy külföldi zsoldban, nos ez egy újabb szokás!
Mert 80 év előtt még volt tartása, méltósága a parlamenti politikusoknak. Ha nézetek különböztek is a haza érdeke azonos volt. És itt álljunk meg egy pillanatra. Gondolkodjunk el, mikor is kezdett porladozni a hazafias tartás, s mikor vesztette el a nemzet csonkaországi része a nemzeti egyen-súlyérzékét? 1919-ben! Amikor először támadt a magyar nemzetre a bolsi-liberális, nemzeti értékromboló horda. Majd 1920-ban, amikor tetteik kö-vetkezményeként, egyedül azt a keresztény Magyarországot szaggatta szét a nemzetközi pénzvilág, mely hittel és becsülettel élt, és évszázadokon keresztül minden jött-ment népet befogadott, abban a hiszemben, hogy azok majd hálásak lesznek az otthonért, a kenyérért, és a biztonságos életért.
     1920-ra azonban ezek a befogadott, a magyarságból élő és azt kihasz-náló nemzeti és vallási közösségek nekitámadtak a magyar múltnak, a magyar értékrendnek, a keresztény hitnek, az ország határainak, s magá-nak a népnek is. Tót, oláh, rác, cigány, zsidó támadt ellenünk, magyarok, székelyek ellen! Élvezettel nézték végig, hogy keresztény milliók kerülnek idegen főhatalom uralma alá, mintegy a Lenin által megálmodott és kita-lált koncentrációs táborokba, saját szülőföldjén. Ám, akkor még megma-radt az a mag, amely újra és újra felsegítette a már-már összeroskadó magyar társadalmat, újra és újra lelket öntött bele, s együtt építette újjá az idegen kezek által lerombolt országot. Igaz, az új határok nehézzé tették ezt az iszonyatos fájdalmakkal teli munkát, mert a történelem továbbra is kegyetlen volt. (Stoffán György írásai nyomán, a szerk.) (folyt.)trianon-5.jpg

Szólj hozzá!


a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg117. Az igazi Mária-tiszteletnek van még seregnyi más gyakorlata is, melyeket a Szentlélek sugallt szentéletű egyéneknek, s melyek megszentelődésünkhöz nagyban hozzájárulnak. Bővebben olvashatunk róluk P. Paul Barry SJ,* „ A nyitott paradicsom” című könyvében. A szerző e műben nagyszámú áhítatgyakorlatot gyűjtött össze, melyeket a szentek gyakoroltak a Szűzanya tiszteletére. Mindezek gyakorlatok csodálatosan hozzájárulnak ahhoz, hogy a lelkek megszentelődjenek, feltéve, hogy helyes módon végzik azokat, vagyis:

a) jó és helyes szándékkal, ti. hogy egyedül Istennek tessenek, hogy Jézus Krisztussal, végső céljukkal egyesüljenek, és felebarátjuk épülésére legyenek;
b) figyelmesen, szándékos elszórakozottság nélkül;
c) áhítattal, sietség és hanyagság nélkül;
d) összeszedettséggel és tisztelettel, épületes testtartással.
(*Ez a kiváló író és szerzetes az ifjú Colombière-re, Jézus Szíve boldoggá avatott nagy apostolára is mély hatással volt, mikor ez utóbbi az ő vezetése alatt végezte bölcseleti tanulmányait.) blog_import_53c154ffc4067.jpeg

Szólj hozzá!

A piros rózsa csodája
szent_rita_kep_-.jpg     Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették Rita erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. A halála előtti hónapokban a napi tápláléka egy korty víz volt és a szentáldozás, mely mennyei örömmel töltötte el. Ennek ellenére betegágyában gyakran meg kellett élnie a lélek sötét éjszakáit is, az Úrtól való teljes elhagyatottság érzetével. Érthető, ha olykor maga is jelet várt, lelke megerősítésére.
     Halála előtt néhány hónappal a faluból, meglátogatta unokahúga. Amikor megkér-dezte Ritától, hogy mivel szerezhetne neki örömet, szentünk azt rosa-di-santa-rita.jpgkérte, hogy szüleinek Roccaporena-i kertjéből vigyen neki rózsát! Ez elég lehetetlen kérés volt januárban. Nem is vette komolyan, úgy gondolta, hogy a beteg félrebeszél. Ennek ellenére az asszony felment Ritáék hegyoldali kertjébe (lásd alsó képek!) és csodálkozva fedezte fel, hogy a hóban rózsabokor virít, rajta egy szál vörös rózsával. Azonnal visszagyalogolt a casciai kolostorba és átadta Ritának, aki hálát adott Isten szeretetének e jeléért! Nagy bizalom fakadt Rita szívében, mert ez a rózsa egy bizonyság volt számára, hogy Istennek semmi sem lehetetlen.
Így lett Szent Rita a gyönyörű – ám tüskés rózsa szentje –, aki Jézus töviskoronájának egy tövisét a homlokában viselte.
     Néhány héttel a rózsacsodát követően, újból látogatást tett az unokahúg. Megint megkérdezte Ritát, hogy mi lenne a kívánsága? Szentünk így válaszolt: „életem bevégezte előtt, úgy ennék még egyszer a fügefánk gyümölcséből!” Látogatója már nem is csodálkozott, hazagyalogolva egyenesen Ritáék fügefájához ment, melyen két egészséges érett fügét talált. Elvitte.szent_rita0001.jpg
     És így lett Szent Rita – Szent Júdás Tádé mellett ‒ a lehetetlen kérések szentje, aki a szószólója mindazoknak, akik képtelen helyzetükben hozzá fordulnak (és ilyenek a félresiklott „lehetetlen” házasságok is)!
(folyt.)143293-the-site-of-the-rose--figs-miracle-roccaporena-italy.jpgsanta_rita_recebe_a_rosa_masolata.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg113. Hatalmas felelősség terheli azon országvezetőket, akik az anyagelvűsé-get és a liberalizmust tartják szellemi és gazdasági vezérelvüknek, mely lényegét tekintve antihumánus! Az így épített társadalmakban könnyen fel-veti a fejét az ateizmus, a lelketlenség és az okkultizmus. Pl. Albániában – a világ első deklaráltan is ateista álla-mában –, a 45 éves kommunista uralom alatt a vallást képesek voltak totálisan betiltani, ezzel szemben a mágia és okkultizmus parttalanul elterjedt! – Isten ítélőszéke előtt felelni kell majd ezért!
114. Egyházi részről, már réges-rég meg kellett volna jelentetni egy (olcsó vagy ingyenes) felvilágosító füzetet a tárgyalt témánkról, életszerű, konkrét cselekvési tervvel!
115. Sajnos az ördögi zaklatásban szenvedő, s az Egyháztól segítséget kérő emberek, panaszaikkal gyakran kimosolygást és elutasítást kapnak. Ezzel szemben – mondjuk –, ha egy szektához vagy mágushoz fordulnak, azok „megértőn” készséggel segítenek! Aztán mire a „kereső ember” észbe kap, már alaposan ki van használva, és még mélyebbre süllyedt démoni kiszolgáltatottságában, mint annak előtte volt, holott a Kinyilatkoztatás, a Szentségek, az oldás, a kötés és az ördögűzés...!?
116. A Biblia szerint Isten az elhatalmasodó bűnök egy határán megálljt parancsol. Előbb azonban bűnbánatra és megtérésre szólít fel az Egyház Anyja Mária által. Ha ez hiábavalónak tűnik, a konok ember magára vonhatja a környezeti és testi pusztulást, sőt, örök boldogságát is elveszítheti. Az örök kárhozat, a „második halál” kinyilatkoztatása világosan erre utal (Jel 20,14; 21,8).16302-the-fall-of-the-damned-pieter-pauwel-rubens.jpg

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg116. Szűz Mária valódi tiszteletének különböző külső gyakorlatai is vannak, melyek közül a legfőbbek:
a) egyesületeibe és kongregációiba belépni;
b) az ő tiszteletére alapított szerzetesrendekbe lépni;
c) dicséretét hirdetni;
d) tiszteletére alamizsnát adni, böjtölni, lelki és testi önmegtagadásokat végezni;
e) jelvényeit viselni, mint a szent rózsafüzért, a skapulárét vagy egy kis érmet;
f) figyelemmel, áhítattal és tisztelettel elimádkozni a tizenöt tizedes egész rózsafüzért, Jézus Krisztus élete tizenöt főtitkának tiszteletére, vagy annak egyharmadát, ti. az egyszerű öttizedes rózsafüzért, akár az 5 örvendetes titok tiszteletére, melyek az angyali köszöntés, Szűz Mária látogatása, Jézus születése, bemutatása és megtalálása a templomban; akár az 5 fájdalmas titok tiszteletére, melyek Jézus vérrel verejtékezése az Olajfák hegyén, megostoroztatása, tövissel való megkoronázása, kereszthordozása és keresztre feszítése; vagy a dicsőséges titkok tiszteletére, melyek Jézus feltámadása, mennybemenetele, a Szentlélek pünkösdi eljövetele, Szűz Mária felvétele az égbe testével és lelkével és megkoronáztatása a legfölségesebb Szentháromság három Személye által.
Imádkozhatunk 6 vagy 7 tizedből álló rózsafüzért is az évek tiszteletére, melyeket − mint hiszik −, Szűz Mária a földön töltött; vagy a Boldogságos Szűz kis füzérét, mely három Miatyánkból és tizenkét Üdvözlégyből áll, tizenkét csillagos koronájának vagy kiváltságainak tiszteletére. Végezhetjük a Szűzanya kis zsolozsmáját is, melyet az Egyházban általánosan ismernek és imádkoznak. Olvashatjuk a róla való zsoltárokat, melyet tiszteletére Szent Bonaventura szerzett, mely oly gyengéd és bensőséges, hogy meghatottság nélkül nem is imádkozhatjuk. Végezhetünk 14 Miatyánkot és Üdvözlégyet 14 öröme tiszteletére; vagy más egyházi imákat, himnuszokat és énekeket, mint a Salve Reginát, az Alma Redemptorist, az Ave Regina coelorumot, vagy a Regnia Coelit, az egyházi év különböző szakai szerint; vagy az Ave Maris Stellát, az O Gloriosa Virginumot, stb. vagy a Magnificatot vagy bármely más jámbor imádságot, melyekkel a könyvek tele vannak;
g) tiszteletére énekeket énekelhetünk, vagy énekeltethetünk;
h) bizonyos számú térdhajtást vagy meghajlást végezhetünk és közben, pl. minden reggel hatvanszor vagy százszor elmondhatjuk:
„Üdvözlégy Mária, hűséges Szűz”, hogy általa megnyerjük a kegyelmet Istentől, hogy a nap folyamán Isten minden kegyelmének hűségesen megfeleljünk; és este:
„Üdvözlégy Mária, irgalmasság Anyja”, hogy általa Istentől bocsánatot nyerjünk minden, a nap folyamán elkövetett bűnünkért;
i) egyesületeit támogathatjuk, oltárait díszíthetjük, képeit megkoszorúzhatjuk, vagy felékesíthetjük;
j) képeit körmenetekben vihetjük, vagy vitethetjük és egy képét állandóan magunknál hordhatjuk, mint hatalmas fegyvert a gonosz ellenséggel szemben;
k) képeit vagy nevét elkészíttethetjük és a templomokban vagy házakban, vagy a városok, templomok, házak kapui fölött elhelyezhetjük;
l) magunkat különös és ünnepélyes módon Neki szentelhetjük. 083.jpg

Szólj hozzá!

Az első római út
szent_rita_kep_-.jpg     Ritát, homlok-stigmájának gyomorforgató szaga miatt elkülönítették a nővérektől. E sebek 15 éven át véreztek, és szentünket mennyei magasságokba emelték. Közbenjárására megszállottak és betegek gyógyultak meg. v_miklos_papa.jpg
    1450-ben V. Miklós pápa az „Immense et Innumera-bilia” kezdetű bullájában jubileumi évet hirdetett meg, Rita felvetette a fő-nöknőnek, hogy konvent-jük egy csoportja zarándo-koljon el az Apostolok rita_da_cascia_pellegrinaggio1.jpgsírjához. A felvetés mind-addig tetszett a nővérek-nek, amíg tudomásukra nem jutott, hogy Rita is velük megy, az ellenszenv persze a homloksebéből áradó nehezen viselhető bűz miatt volt.
Ekkor Rita azzal a kérés-sel fordult az Úrhoz, hogy a stigmáját, szagával együtt vegye el a zarán-dokút idejére. A kérése meghallgatásra talált és a seb mindenestől eltűnt nyomtalanul, a vele járó fájdalom azonban megmaradt!
 
     Nyolcan keltek útra hegyen-völgyön át, a jó 130 km-re lévő Róma felé.
A főnökasszony némi pénzzel is ellátta a zarándokcsapatot. A nővérek Ritára bízták a pénz kezelését, mint volt háziasszonyra, ám ő a Gondviselésre való hagyatkozás intelmével ‒ társai nagy rémületére ‒, bedobta az egész pénzt a Corno folyóba.
rita83.jpg     Az ágostonos nővérek ahogy haladtak, sorra megtapasztalhatták, hogy a Gondviselés valóban őrködik fölöttük! Vendégül látták őket, és szállást is felkínáltak anélkül, hogy keresniük kellett volna. Amint meglátták a hét domb egyikén Róma tornyait, térdre borulva adtak hálát Istennek.
     Rómába érve elámultak a gyönyörű templomok sokaságán, az utcák zajos forgatagán. A Szent Péter bazilika akkor még nem épült meg, de a régi bazilika is lenyűgözte a nővéreket, akik jóval kisebb templomokhoz voltak szokva.
     1450. május 24-én, Pünkösd vasárnap volt a főünnep, melyen csak a szerzetesek közül 3 ezren vettek részt ‒ köztük későbbi nagy szentek egész sora ‒,ezért ezt az alkalmat a „szentek jubileumának” is nevezi az utókor. Ekkor avatták szentté a 6 évvel korábban elhunyt Szienai Szent Bernátot.
     A jubileumi év annyira népszerű volt, hogy néhány szerzetesrendben a főnök engedélye nélkül is zarándoklatra indultak, mondván „inkább engedelmeskedünk a pápának, mint a rendfőnöknek”!
V. Miklós pápa ekkor mondta a szállóigét: „Melior est obedientia quam indulgentia” – Többet ér az engedelmesség, mint a bűnbocsánat!
     A casciai nővérek római zarándoklata azonban sok veszéllyel is járt vagy járhatott volna! Sajnos a nagy zarándoktömeg behurcolta a pestist a városba, ráadásul a Tiberis is meg volt áradva. A zarándoktömegek súlya alatt leszakadt az Angyalhíd. Sokan vesztek a folyóba.
     A római zarándoklat sikeresen és mindannyiuk számára nagy kegyelmekkel zárult, a Gondviselés legnagyobb csodája azonban az volt, hogy épen-egészségesen érhettek haza. Casciában, Ritán nyomban megjelent a vérző homlokseb. (folyt.)rita81-2.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg109. A New Age lényegében az ókori gnoszticista eretnekség modern változata. Sok szellemi elődjéhez hasonlóan (mint pl. a Marxizmus), ez a „vízöntő eszme” is a Földön akarja megvalósítani a mennyországot. Ez nem valami „szociális program”, hanem az ősbűn tagadása, az Isten ellen való történelmi méretű teremtményi lázadás szervezése, engedelmesség a sátán ős-akaratának: „Lépjetek át Isten akaratán, nélküle akarjatok nem ismert tudást szerezni, nélküle valósítsátok meg magatokat, s lesztek mint az Isten”. →
110. A New Age legfőbb elve és célja a tudomány, az okkultizmus- és a vallások összemosása, sőt egy totális világkormány megteremtése! Hirdetik a reinkarnációt, mely ellentétes az irgalmassággával, mivel nem ismer részvétet a szenvedők iránt – mondván –, hogy ők „előző életük bűneit törlesztik csupán” um. „tisztulnak”! Az ember halhatatlan isten, és isteni képességeinek kibontásához nélkülözhetetlen a „kozmikus tudat” – az „erővel” való egyesülés –, mely teljességgel csak a luciferi „iniciáció” (beavatás) révén érhető el, ez legvégső tervük, s mint hirdetik „ez lesz a világ gyógyulása”! Ám, az Isten nélküli világ, a pokol!
111. A New Age négy célkitűzése: A vallások összemosása, deszakralizálása. A szexuális forradalom és szabadság. A kábító- és tudattágító szerek, valamint az eksztatikus ritmusok hatásainak alkalmazása. Az Egyház óva int a szektákhoz vagy a démonokhoz fordulástól, a halottidézéstől s minden más praktikától! Az asztrológus, a tenyér és kártyajós hamisan hirdeti, hogy képes lerántani a leplet a jövendőről. Mindez ellentmond annak a szerető félelemnek, bizalomnak és imádásnak, mellyel egyedül Istennek tartozunk. (vö ÚK. 2116)
112. XIII. Leo pápa 1884. október 13-án szentmiséjét követően, a tabernákulum közelében párbeszédre lett figyelmes, melyben a sátán újabb évszázadot kért az Úrtól, bebizonyítandó a teremtés kudarcát. A pápa összeesett és orvosai még a pulzusát sem észlelték. Néhány perc múltán azonban a pápa magához tért és izgatott hangon így kiáltott fel: „Ó mily szörnyűséges látványban volt részem!” Lelki szemeivel látta ugyanis a gonosz lelkek jövőbeni ténykedését a világban. Ezt követő első tevékenységeként, megírta az ismert Szent Mihály imát – elrendelve –, hogy minden szentmise után mondani kell. A liturgikus reform óta sajnos, ezt csak kevés templomban teljesítik! →leoxiiipic2.jpg

Szólj hozzá!

Dübörög a föld Közép-Európában 2
 
      Orbán Viktor Miniszterelnök is felfedezte ezt a történelmi törvény-szerűséget, mint azt Sisa István idézi Magyarságtükör című könyvében (361. o.): "Még csak tegnapelőtt volt, hogy az Oszmán Birodalom zászlaja lengett Buda várán. S hol van már az a birodalom? Szinte csak tegnap volt, hogy az osztrák császár az orosz cár segítségével vérbefojtotta szabadságharcunkat. S hová lettek azóta a cárok? Csak néhány perce, hogy a világtörténelem utolsó kolosszusa végigcsörömpölt lánctalpaival fővárosunk utcái. S hol van már az az ország, amely ezt megtette velünk?"
 
"A viz szalad, a kő marad…"
ima1.jpg 
      "A történelmi csapások soha nem roppantották meg a magyarság gerincét: végig ugyanaz a szabaságvágyó és alkotó nemzet maradt. Bár a szörnyűségek megviselték derűlátásunkat, nem csonkították meg életkedvünket, jövőbe vetett reményünket, hajóröptető hitünket."
Sajnos azonban, a 2000-ben tett optimista jövendölése nem valósult meg. A Miniszterelnök így folytatta: „Az új évezred első márciusának idusán megadatott, hogy azzal a jó hírrel forduljak a nemzethez, hogy a rajtunk esett sebek begyógyulóban vannak. Mátyás király óta nem álltak ilyen biztatóan a csillagok. Rövidesen egy széles európai keretein belül egyesülnek az egymást elveszített nemzetrészek.” (Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, "Üdvözlet a külföldi magyarság-nak”). (A szerk. megjegyzése: ha akkor folytathatja a kormányzást így is lett volna!)
      Jézus ezt az természetfeletti védelmet így hozta tudomásunkra Natália nővéren keresztül: "Más országok is felajánlották magukat nekem, de örökségem csak ez az egy ország. Történelmében megjárta a kereszt-utat, de soha el nem pusztul.” Natália nővéren keresztül korábbi ígéretét ezzel az üzenettel egészítette ki Jézus: “Szeretném minden magyar ház kapujára arany betűkkel írni ezen szavakat: Magyarország tisztul, de nem pusztul” (Natália nővér, 103 o.)
      Kocsis István Tóth Jánostól függetlenül jutott el hasonló következte-tésre, egyben megadván a magyarázatát illetve okát a magyarság fenn-maradásának: “… itt van a nemzet fennmaradásának titka… Addig Magyarország mindig talpra állt, amíg a magyar nemzet képviselői – akármilyen pártiak – tiszteletben tartották a Szent Korona tanát, eggyé tudtak válni a Szent Korona misztériumában…” (Kocsis István, Magyarország Szent Koronája, II, Budapest, Püski, 2001, 11 o). (...)
     
    
      Kaptam ezt az imát – írja a cikkíró –, kérem, nyomtas-suk ki, küldjük tovább bará-tainknak és ismerőseinknek és imádkozzuk minden este. Isten hitet kíván tőlünk. Mutassuk meg, hogy hiszünk Benne, hiszünk a nemzet feltámadásában, és hiszünk isteni küldetésünkben. Sajnos, az utolsó hat évtized eredményeként tudom, hogy sokakban megkopott a nemzettudat sőt, Istenben sem hisznek. Nemzeti felemelkedésünk azonban elképzelhetetlen tiszta nemzettudat és istenhit nélkül! Tekintsünk nagy elődeinkre és kövessük népünk nagy példaképeit! Mondjuk el tehát az alábbi imát, bízva meghallgatásában.
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk!
Benned és közbenjáró Boldogasszonyunkban bízva
színed elé járulunk és Hozzád könyörgünk nemzetünkért.
Már nem szabadságharcot folytatunk, de élet-halál küzdelmet!
Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött,
mert Te Istenünk, vele voltál.
Mi is ezzel a hittel állunk a harcban és hisszük,
hogy számíthatunk a Te segítségedre.
Kérünk, hogy adj erős, állhatatos,
kipróbált hitű vezetőket nemzetünknek,
a Regnum Marianumnak, Mária országának!
Segítsd vezetőinket, különösen Orbán Viktor miniszterelnököt,
hogy Benned bízva, maradjon állhatatos az igazságban
és segíts minket, Szent lelked erejével,
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
      Reméljük, Isten meghallgatja imáinkat, és megakadályozza azokat ármánykodásaikban, akik nemzetünk elpusztítására szövetkeztek.
(Dr. Balogh Sándor írása nyomán.) (A sorozat folytatódik tovább!)

Szólj hozzá!

06.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  Szólj hozzá!

magyar_1.JPG

Szólj hozzá!

II. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgAz Igazi Szűz Mária-tisztelet gyakorlatai

1. A közönséges gyakorlatok

115. A Boldogságos Szűz igazi tiszteletének különféle belső gyakorlatai vannak. A legfontosabbak röviden összefoglalva a következő:
a) Szűz Máriát, mint Istennek méltó Anyját tisztelnünk kell, mégpedig a hyperdulia kultuszával vagyis őt minden más szentnél többre kell becsülnünk és jobban tisztelnünk, mert ő a kegyelem remekműve és első Jézus Krisztus után, aki pedig igaz Isten és igaz ember;
b) tekintetünket erényeire, kiváltságaira és cselekedeteire kell irányítanunk;
c) méltóságát és nagyságát figyelmesen meg kell fontolnunk;
d) neki szeretetünk, dicséretünk és hálánk indulatait bemutatnunk;
e) őt szívből segítségül hívnunk;
f) magunkat neki felajánlanunk és Vele egyesülnünk;
g) cselekedeteinket azzal a szándékkal kell végeznünk, hogy Neki tetszhessünk;
h) minden cselekedetünket Általa, Őbenne, Vele és Érte kell elkezdenünk, folytatnunk és befejeznünk, hogy ugyancsak azokat Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztussal és Jézus Krisztusért, mint végső célunkért, végezzük. Ezt az utolsó gyakorlatot később jobban megmagyarázom.copy_of_rosary_to_dominic-01.jpg

Szólj hozzá!

A tövis-stigma
szent_rita_kep_-.jpg     Szent Rita szüntelenül mások helyett vezekelt, minden munkát elvállalt, ápolta a betegeket, mégis gyakran gúnyolódások tárgya volt a nővérek részéről, ámde minden elmúlik, így leteltek szentünk novicia évei is.
Fogadalomtételének éjjelén álmában egy égig érő létrát látott, melynek tetején Krisztus állt hívogatón intve neki, hogy fokról-fokra jöjjön feljebb.
Ezt követően Rita 40 éven át élt a zárdában, folytatva önfeláldozó életét és fokról-fokra gyarapodott az életszentségben. santa-rita-muore.jpg
hitszonok.jpg     Az 1442-es Nagyböjtben egy ferences szónok ‒ a később Magyarországon is szolgált ‒ Marchiai Szent Jakab prédikált Casciában. Nagypénteki prédikációjában különös hangsúllyal elmélke-dett Megváltónk töviskorona okozta szenvedéseiről. A beszéd oly mélységesen meg-érintette Ritát, hogy zokogás fogta el. A Szentmise végezté-vel belső kápolnájuk csendjé-be sietett, ahol földre vetve magát a feszület vs53c_1.jpgelőtt könyörgött, hogy legalább egy kissé engedje megérezni az Úr, töviskoronájának fájdalmait.

     Egy órával később a refektóriumban feltűnt a hiánya. A főnöknő többeket keresésére küldött. Hamarosan visszaérkeztek és újságolták, hogy a kápolnában megint önkívületbe esett.

Szentünk óhaja ugyanis meghallgatásra talált az Úrtól, és egészen különös és fájdalmas stigmát kapott,stritastigma.jpg egyetlen tüskét Krisztus töviskoronájából.

     Rita homlokstigmája nem csak egész életében vérzett, de mindvégig fájdalmas is volt, mely egészen haláláig nem gyógyult be. Hamarosan elgennyesedett, sőt elférgesedett, miáltal igen kellemetlen szag áradt belőle. Az állandó fájdalom és a szag miatti megaláztatás, még jobban elősegítette Rita szemlélődő elmélyülését az Üdvözítő megváltói áldozatában.
     (Az 1972-ben és 1997-ben elvégzett orvosi vizsgálatok során megerősítést nyert, hogy a tövis-stigma elváltozást okozott szentünk homlokcsontján!) (folyt.)

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg106. A kinyilatkoztatás mélyreható tanítást ad a bűn veszélyéről. Ha az ember teret enged a sátánnak ahelyett, hogy ellenállna és megfutamítaná! Ennek következtében, a sátán szabadon teszi tönkre az életét, a környezetét és örök sorsát. Így mennek tönkre csalá-dok, válnak ellenségessé addig békés közösségek és törnek ki háborúk a világban. Ezek mind a bűn természetes következményei! Amikor Isten az egyén vagy az emberiség érdekében pontot tesz a bűn elhatalmasodására, segítő, igazságos ítéletét büntetésként élik meg az emberek (melyet persze elkerülhet-tek volna!) De Isten ezek bekövetkezte előtt gyakran figyelmeztetést küld, egykor a prófétái által, korunkban pedig az Egyház Anyját küldve, hogy közvetítse számunkra irgalmasságának lehetőségét. Ezt nevezzük Mária-jelenéseknek, melyek mindegyike a megtérést és a kilátásban lévő büntetés elkerülhetőségét hirdeti.
107. A divatba jött új okkultizmus, az „ezoterika” tudatosan törekszik összekeverni az eddig helyükön volt értékeket, szimbólumokat, hogy felcserélhetők legyenek egymással a jó és a rossz. Néhány évtized óta, ijesztő méreteket öltött a kisgyermekeknek és a fiataloknak szánt horrorisztikus, démoni figuráktól bizarr, mágikus elemekkel teli és a keresztény értékrenddel ellentétes szimbolikákra épülő mesekönyvek, mesefilmek sokasága. Sajnos az ezekből megismerhető torz és démoni figurák töltik be egyre inkább a gyerekszobákat. Így a „jószívű sárkány”, a „segítő varázsló”, a Pókember, az ufók, sőt, maga a „dzsiárdzsónak” öltözött ördögfigura, melyek mind alattomosan és szülői „felügyelet mellett” lopóznak be az ifjú szívekbe. Az eredmény: iskolai mészárlások! Egy közvélemény kutatás során kiderült, hogy a tizenévesek azt hiszik, csupán egyszerű bebeszélés a krisztusi Megváltás. Ezzel szemben, teljesen valóságnak tartják a sátán produkálta UFÓ-kat... →
108. A szülőknek olyan tekintélyük és hatalmuk van saját gyerekeik felett, mint senki másnak.mondjnemet_1.jpg

Szólj hozzá!

Dübörög a föld Közép-Európában 1
 
Dr. Balogh Sándor internetes cikke nyomán
 
      Magyarország a nemzetközi sajtó részéről évtizedekig az egyik legelhanyagoltabb, a elhallgatottabb téma volt. Ma pedig, minden még a legeldugottabb amerikai városka napilapjai is rólunk cikkeznek. Legtöbbje támadó, nyilván a liberális globalizáló hatalom oldalán vannak, de egyre több támogatást kapunk francia polgároktól, lengyel és osztrák politikusoktól és a független nemzetközi sajtótól.
      Örüljünk vagy sírjunk ennek? Mindkettőre van ok, tehát egyik szemünkkel sírjunk, másikkal örüljünk.
Sírjunk, mert az ország gazdasági helyzete majdnem a csődbe jutott a balliberális kormányzás eredményeként, és örüljünk, mert eredményesen kilábaltunk, kilábalunk a tragikus állapotból! Sajnos, nem tudják sokan, hogy akik Mária Országát támadják, az a támadó, még ha a Világbank vagy a Valuta Alap is az, a saját vesztét vonja magára.
Örüljünk tehát, de ami legfontosabb, higgyünk és reméljünk!
      Vagy tizenöt éve alakult ki bennem a tudat, hogy itt már ember nem segíthet, csak a Boldogasszony Anyánk! Úgy látszik, a jó Isten kész közbelépni Mária, Isten Anyja által.
Közel öt éve írtam meg A Szent Korona és a Magyar Küldetés című kéziratos könyvemben – írja a cikkíró , hogy Magyarországnak küldetése van, Magyarország és a magyar nemzet nem csak hogy nem veszhet el, hanem a támadói tűnnek el nyomtalanul a történelem színpadjáról. A Szent Korona győzelmünk záloga.
 
      Ha kicsit tüzetesebben megvizsgáljuk hazánk történelmét, érdekes hasonlóságot találunk a két kiválasztott nemzet sorsa közt. Ahogy Isten az Ószövetségben, a sok megpróbáltatás és viszontagság ellenére, mindig megóvta választott népét, Izraelt az elpusztulástól és elpusztította ellenségeit, úgy Isten mindig megvédte nemzetünket is, nem a szenvedéstől és megpróbáltatástól, hanem a megsemmisüléstől. Nem a mi érdemünk miatt, ahogy a zsidókat sem saját érdemeik miatt védte meg az elpusztulástól, hanem mert célja volt velük és jelenleg célja van velünk.
      Tóth János 'Nyerésre állunk' című könyvének “Ne bántsd a magyart, mert ráfizetsz” című fejezetében vizsgálja ezt a jelenséget, ezt a szinte csodálatos védelmet. Így foglalja össze tapasztalatát: “…valamennyi velünk összefüggésbe hozható nagyhatalmi törekvés hanyatlása-kudarca akkor következik be, mikor az a magyarságot megkísérli leigázni, vagy ezt már meg is teszi” (186 ff. oldalak). Például felsorolja a a III. Henrik és a magyarok közti konfliktust, a tatárjárást, török hódoltságot, a Habsburg uralmat, Anglia és Franciaország gyarmatbirodalmának elvesztését Trianon után, a náci Németországot, a Szovjet megszállást, a kis Entente országokat, és hazánk, ha megcsonkítva is, de mindezt átélte. A Trianonban megjutalmazott országok közül csupán Románia nem bomlott még fel, de Tóth János szerint – és a történelem tanulsága alapján – jó lesz, ha ők sem provokálják a magyarokat. Még az EU-ra, a Valutaalapra és a Világbankra is lehet vonatkoztatni ezt a szabályt, és a szerző szerint jó lesz, ha ezek az intézmények is vigyáznak, mielőtt kikezdenek hazánkkal.
      Emberi szemmel nézve nincs értelme ilyen feltételezésnek. (...) Azonban ha figyelembe vesszük az Izrael történelmével húzható párhuzamot és a látomásokban hangsúlyozott küldetést, akkor mindennek van értelme: a magyarokat támadhatják, az országot kizsákmányolhatják, a nép nyomoroghat, de a magyar nemzet nem tűnhet el, nem pusztulhat el a történelem színteréről, amíg küldetését be nem teljesíti, azaz a második eljövetelig. Nem mi győzzük le sokkal hatalmasabb ellenségeinket hanem az ismeretlen erők, az Isten angyalai, ahogy az az ószövetségben is megtörtént.
      Isten különös oltalmát nem Tóth János látta meg először. Mint ismeretes, II. József a “Kalapos Király,” nemcsak hogy nem koronáztatta meg magát, hanem a Koronát is elvitette Bécsbe. A hivatalos ok szerint a Pozsonyi várat, ahol a Korona volt, tataroztatni kellett. Azonban az sincs kizárva, hogy a király félt, hogy talán a lázongó magyarok mást koronázhatnak meg. Csupán közvetlenül halála előtt, 1790-ben szállították vissza a budai Várba. Hoffer Ede, korabeli megfigyelő imígy írta le naplójában a Korona és kíséretének Bécsből való kivonulását: “Ezen alkalmatossággal véghetetlen nép csődült össze Bécsben, kívánván a korona eltávozását szemlélni, annyival inkább, hogy a nagy drágaságnak magok a németek azt az okát adták, hogy az Isten a magyar korona náluk lételéért veri őket” (Hazánk és a külföld, 1867 április, közölte először).
Ezt a szellemet fejezi ki Horthy Miklós portugáliai sirkövén a Szent Páli idézet is:
“Üldöztetünk de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk". (2Kor 4,9) Isten áldd meg a magyart!
(folyt)_056059.jpg

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=LXUpDENvfsEREGNUM MARIANUM_1.JPG

 

Szólj hozzá!

3. Jövendölés Szűz Mária tökéletes tiszteletéről

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg111. Sokat írtam már az édes Szűzanyáról. De mivel az a szándékom, hogy Szűz Máriának igazi tisztelőket és Jézus Krisztusnak valódi tanítványokat képezzek, még többet kell mondanom. De még végtelenül többet fogok elhagyni, részben tudatlanságból, részben képtelenségből vagy az idő hiánya miatt.
112. Mily hasznos lenne a fáradságom, ha ez a kis irat egy nemes lélek kezébe kerülne, aki nem a vérből és nem a test akaratából, hanem Istenből és Szűz Máriából született. Ó, ha ez az irat a Szentlélek kegyelme által ennek a léleknek kinyilatkoztatná Szűz Mária igazi és valódi tiszteletének kiváltságát és értékét, és rávezetné gyakorlására. Szívesen írnék tinta helyett véremmel, ha tudnám, az hozzájárulhat ahhoz, hogy egy szívbe belevésődjék ez az igazság, melyet most legédesebb Anyám és legfenségesebb Úrnőm tiszteletére leírok, akinek legutolsó gyermeke és legméltatlanabb rabszolgája vagyok. Ó, bár találnék jó lelkeket, akik hűségesek lesznek abban az áhítatban, melyet tanítok és ezzel kárpótolják édes Anyámat és Úrnőmet azért a veszteségért, melyet hálátlanságom és hűtlenségem következtében szenvedett!
113. Felbátorítva érzem magamat arra, hogy mindazt higgyem és reméljem, ami mélyen a szívembe van vésve és amiért már sok év óta imádkozom. Ez ti. azon bizalmam, hogy a Szűzanyának előbb vagy utóbb több gyermeke, szolgája és szerető rabszolgája lesz, mint valaha, és hogy ezáltal édes Mesterem, Jézus Krisztus fog uralkodni a szívekben, jobban mint valaha!
114. Látom előre, hány ragadozó állat jön majd nagy dühvel, hogy ördögi fogaikkal szétszakítsák ezt a kis iratot és azt, akit annak megfogalmazására a Szentlélek felhasznált, vagy legalább, hogy valamely ládának elrejtettségébe és hallgatagságába temessék, nehogy nyilvánosságra jusson. Sőt azokat is, akik ezt az iratot olvassák, s a gyakorlatba átviszik, megtámadják majd, és üldözni fogják. De mit árthat ez? Semmit, sőt inkább használ, s ezért örülök ennek! Éppen ez a kilátás bátorít fel, és nagy sikereket enged remélnem, hogy Jézusnak és Máriának mindkét nemből a bátor harcosok egész serege támad, akik azokban a veszedelmes időkben, melyek rohamosabban közelednek, mint valaha, leküzdik a világot, a Sátánt és a romlott természetet. Aki olvassa, értse meg, aki felfogja, fogja fel!022_2_.jpg

 

Szólj hozzá!

A szentek segítsége
szent_rita_kep_-.jpg

     1417-et írtak akkor, amikor Rita nagy szomorúságában, gyermekkori imahelyére vonult el, a 120 m magas sziklacsúcshoz (a Scoglio-hoz ld. lent!). Itt mély imádságában azt forgatta fejében, hogy remeteként teljesen elvonul a világtól és ehhez kérte Keresztelő Szent János segítségét, aki képes volt megélni a pusztában. Ekkor megjelent neki a Szent, akit a templomi szoborról ismert fel. Egyszeriben eltűnt előtte a szikla és maga mellett találta még Szent Ágostont és az akkor még nem harom_szent.jpgkanonizált Toletinói Szent Miklóst is. Az volt az érzése, hogy a casciai ágostonos kolostorban van, ám a kísérői ekkor eltűntek. (Hogy miért épp e három szent segített Ritának? Talán azért mert úgy Keresztelő János, mint Tolentinói Miklós ‒ Ritához hasonlóan ‒ idős szülők gyermeke volt. Ágoston segítsége pedig kétszeresen is! Az ő megtéréséért ugyanis, szintén szüntelenül imádkozott édesanyja (Mónika), másfelől a szóban forgó rendnek ő a védőszentje!)
kolostoron_belul.JPG     Tény, hogy bármily misztikus módon, de a mély imába merült Ritára az ágostonos nővérek találtak rá belső kápolnájukban. Hát még a főnökanya mennyire csodálkozott, minekutána minden kulcsot ő maga őrzött a legszigorúbban!
A kulcsok egyszemélyű birtoklása is gondviselésszerű volt, mert így kétkedésében nem vádolhatott senkit, Rita becsempészésében. Ámuldozásuk közepette ‒ hogy a természetfelettiség igazolást nyerjen ‒, a harangok is maguktól megszólaltak. A főnökasszony kénytelen volt Isten akarata előtt meghajolni és Ritát befogadni, egyenlőre jelöltként.
locsol2.jpg     Hogy próbára tegye alázatosságát, egy képtelen feladatot bízott rá. Az udvaron leszúrt egy száraz tűzifát és megparancsolta neki, hogy azt a kútból húzott vízzel rendszeresen locsolja! Rita engedelmesen öntözgette a mindenki számára nevetséges fadarabot, ám, nem volt sokáig a gúnyos pillantásoknak kitéve, mert a fadarab harmadnapra levélbe borult, gyökeret vert szőlőtőkeként, és ősszel termést is hozott. (Casciában, máig is mutogatják az állítólagos szőlőtőkét, és nagy kiváltság annak, aki ehet a gyümölcséből!)
     A Ritával történt csodás események, óvatos tiszteletet ébresztettek mindenkiben. Ez azonban nem késztette szentünket önteltségre. (A hegytető, ahová Rita elvonulni járt a Scoglio-ón, ma egy emlék-kápolna áll. Lásd az alábbi képeket!) (folyt.)scoglio_santa_rita.jpg
roccant-42.jpg

Szólj hozzá!

     
     Széthúzásra hajlamos emberek minden közösségben vannak, mely gondot akkor jelent, ha a nézetkülönbségek ellenségességgé fajulnak. Ennek pusztító lehetősége már kezdetektől fogva kísérti az emberi közösségeket mert a bűn következménye, és mindaddig fenn is áll, amíg nem alakul ki közöttük egy egységes, a természetfelettihez kötődő célt adó ideál, mely mindenki elvének és etikai ítéletének felette áll!
Különösen áll ez a magyarságra! 
     Sokan azért váltak ellenségekké vagy közömbösekké, mert részben-egészben, elhatárolják magukat az evangéliumi értékektől, a közösségformáló nemzetideáloktól, a Szent Korona és a Magyarok Nagyasszonya, nemzetegyesítő tudatától!
Vajon milyen befolyásoltság eredményezheti mindezt?
      Sajnos, vannak akik beleszületnek, ám ennél több okra vezethető vissza! Egyfelől a vallásilag (felekezetileg) való megosztottságra, másfelől azon sokaságra, akiket megmételyezett a "kommunizmus kísértete", harmadsorban pedig a magyarság évezredes jóhiszeműsége – befogadókészsége –, mi által népek találtak oltalmat a Kárpátmedencében, s magyar állampolgárok lettek ugyan, de szívükben mégis könnyen befolyásolható idegenként fordultak a befogadó nemzet ellen. Ennek következményeként kellett elszenvednünk Trianont és emiatt érhettük el a világ népei közt is kiemelkedő rekordot, hogy nálunk a legmagasabb az egy főre eső hazaárulók száma!
      Befogadott felebarátaink – esetenként népünk legkiválóbbjai lettek bár –, sokszor az erények többségét is birtokolják, ám egyetlen jellemtő tulajdonságuk teszi mássá és egységessé őket – az –, hogy egy erény abszolút hiányzik belőlük, és ez a mértékletesség! Csoda-e, ha untalan gyűlölnek minket "reggel, éjjel meg este, nem kicsit: nagyon"! Ezen embertársainkat még külön ingerli, ha a magyarok, nyilvánvaló nemzeti alapértékek szerint szeretnék berendezni állami és egymás közti életét!
     Mit tehetünk az egységért? Könyörgő imában kérjük a Magyarok Nagyasszonyát, a Magyar Szenteket és az 56-os Vértanúkat, hogy esdjék ki Istennél ellenségeink megtérését, nemzetünk egységét és Hazánk lelki és gazdasági felemelkedését!  
 
     A fentieket nyomatékosan példázza Székely János püspök beszéde is, melyben rávilágít az említett viselkedésmód miértjére és céljára is: "Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek a szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat. Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelősség II), hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX). Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása. Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós legyen". (Magyar Kurír) 
 
     Ellenségeink ősi célja nem kevesebb, mint a magyarság teljes megsemmisítése vagy tudattalan szolgai masszává formálása! Ennek lépcsőfokai: 1) A múltat végképp eltörölni. 2) Küldetéstudatot (nemzettudatot) meghamisítani. 3) A keresztény erkölcsiséget és Mária-tiszteletet felhígítani. 4) Összességében pedig a kilátástalanságot és a reményvesztettség besulykolni.
      Mindezen fáradatlan késztetéseiket, csak a 'Nagy Konspirátor', a hazugság atyja ihletésével (Jn 8,44) képesek, fáradatlan erőben és anyagilag folytatni! Ez a kezdetektől való küzdelem, mára kozmikus méretű harccá fajult, külön-külön minden egyes lélekért! Ezen önvédelmi harcból valamennyi nemzetnek, közösségnek és minden léleknek ki kell vennie a részét, mert úgy a népeknek, mint az egyéneknek egyetlen végcélja lehet: megvívni a "jó harcot" (1Tim 1,18)!
Erről az állandó küzdelemről a II. Vatikáni Zsinat is nyilatkozatot tett: ,,Az ember egész történetén végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban;...'' (GS 37) 
     Ennek készségéhez pedig az Istenbe vetett bizalom szükséges, hogy az áldozat, az imádság és a bűnbánat állandó gyakorlásával mutassunk "követendő példát" 
felebarátainknak! A cél, hogy egyetlen nemzetből, egyetlen emberből se hiányozzék az állandó önvizsgálat (bűnbánat) készsége, nehogy a mértéktelenség rabjaivá váljanak maguk is! Ne engedjen tehát senki teret a sátánnak (vö Ef 4,27) semmiben, sehol és semmilyen mértékben!
      Nem szabad kishitűnek lennünk! Erre figyelmeztet az Úr: "Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. Amit (...) fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát!" (Mt 10,26-33)
 
     Mert "gyakran megtörténik a történelemben, hogyha feltűnik a világosság, akkor megjelenik vele szemben a sötétség hatalma is. Kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk a Világosság fiai, egy igazabb, emberibb világ építői". (Magyar Kurír ou.)
     »Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie mindent elvett tőletek! A reményvesztett lelkeknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben.« (Szeretetláng Napló IV/30)
     Fogjunk tehát össze, ki-ki a maga módján és helyzetében, tanúsággal és tettekkel, imával és engeszteléssel hozzon áldozatot a lelkekért, Édes Magyar hazánkért, "mert ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem kell félnünk a jövőtől" (Mindszenty)!

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg100. Az említett folyamat felgyorsulni látszik a globalizáció, különösen az „Istennel szembeni autonómiát” hir-dető New Age mozgalom térhódítása révén, melyről X. Piusz ezt nyilatkoz-ta: „Az összes eretnekség végső össze-foglalása.” →
101. Általánosan megfigyelhető, hogy az Evangéliumot, a katolicizmust és a Pápa személyét, minden módon igyek-szenek kikezdeni, megfélemlíteni – nem kevesebb céllal –, minthogy az Úr személyét egyszerű „Jézusotok”-ként, szupersztárként, a megváltás tényét pedig ámításként igyekszenek beállí-tani. A szentségi jelenlétet „kárhozatos bálványimádásnak” degradálják. Ál-evangéliumok, ál-történeteinek ál-ku-tatási eredményeit jelentetik meg, rombolásként (Da Vinci kód, Júdás evangéliuma, protestáns Káték, stb.) Ez a Gonosz műve! Úgy védekezhe-tünk, ha nem nézzük, nem olvassuk és nem terjesztjük!
102. Ez a hamiskodás az ál-evangéliumokkal, már Jézust követően elkezdődött, ám a médialehetőségek mára milliószor nagyobbak, így tehát hatalmas tömegeket tudnak elérni, az elidegenítés, a megtévesztés alig leplezett szándékával! „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” →
103. Ratzinger bíboros a Hittani Kongregáció vezetőjeként való két megnyilatkozása: „Akinek világos képe van korunkról, ennek sötét oldalairól, láthatja azokat az erőket, amelyek azon munkálkodnak, hogy szétverjék az embereket összekötő kapcsolatokat.” „Van valami ördögi abban az aljas közönyben, amivel a pénz nevében tönkreteszik az embert, kihasználva gyöngeségét és megkísérthetőségét. Pokoli az a nyugati kultúra, mely bebeszéli az embernek, hogy az élet egyetlen célja a gyönyör és az egoista önzés!”
104. Ahol kiszorítják a keresztény nevelést, ott csakhamar pusztulnak a keresztény erkölcsök, elhatalmasodnak a tévelyek sötét rémei, és vakme-rően üti fel fejét a gonoszság. (vö XIII. Leó Humanum genus)
105. Jácinta így szólt Lúciához: Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szep-lőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni mert Isten rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem! (Fatimáról besz. Lúcia n., IV. 2006. 127-128. A továbbiakban: LN)3szfatimall_1.jpg

Szólj hozzá!

A magyarság hivatása és felelőssége

      Minden népnek és minden nemzedéknek, megvan a maga „szerepe” az Isten Országáért való küzdelemben, annak építésében, amiként ez érvényes minden egyes emberi személyre is. A magyarság hivatása nem nemzeti dicsőség, hanem felelősség kérdése! Elhivatottságunk gondolata nem elszigetelt felismerés nagyjaink részéről, hiszen Erdey Ferenc atyától Natália nővéren át Mindszenty Józsefig sokan tettek tanúságot népünk engesztelő hivatásáról. Mi mégsem az említett személyeket idézzük, marton_boldizsar_1.jpgha-nem az Amerikai Követség házi-őrizetében lévő hercegprímás gyóntatóját – a kármelita Marcell atyát (akinek boldoggá-avatása folyamatban van!) –, aki szintén az engesztelést tartotta népünk fő hivatásának, melynek – állítása szerint – meg is lesz az eredménye! Mindszenty 1956. nov. 3-i beszédéhez – („A törté-nelem orgonáján Isten játszik!”) – ezt fűzte hozzá: „Valóban, de mi magyarok ezen az orgonán nem a billentyűk, hanem a pedál vagyunk!” (Útmutató Csillag, kiadvány, Marcell a. megnyilat-kozásai az év minden napjára: november 3)

     1957. január 24-én ezt mondja (Marcell atya): „Sok-sok áldozat kell, hogy innen indulhasson el a katolikus restauráció, a nagy megújhodás. Kérjük a Szentlelket, jöjjön el az egész világ szívébe és művelje csodáit. A Szeretet Lelke győzzön az egész világon!” 

     1958. június 22-én már kifejezetten prófétál: „A mi országunk fogja megváltoztatni a világot!” Más alkalommal így szólt: „Minden be fog teljesedni, amik nekem megígértettek!” Idézhetünk még az atyát utolsó évtizedében gondozó nővérnek és szellemi hagyatéka őrzőjének egy a Mayerlingi Kármelbe írt leveléből, melyben így idézi a kármelita atyát: »...már negyven évvel ezelőtt megmondta: …hogy innen fog elindulni hazánkból a katolikus restauráció, az egész világ újjászületése... Lassanként majd, de feltartóztathatatlanul jő az új világ, …aztán majd végül – az egység. Kell jönnie erre a kis országra, de az egész világra is! Jön az igazi kereszténység, ennek ’áldozatai’ Önök ott mindnyájan. – írta Marcell atya egyik lelkigyermekének.« (Hódosy E. Cusztódia IML nővér magánlevele Sr. Spányi Barbara OCD-hez, Mayerling.)

     Felmerül a kérdés, hogy a Szeretetláng kiválasztottjának, Erzsébet asszonynak is voltak-e hasonló kijelentései? Igen! Azon kevesek, akik közelébe kerülhettek és um. bensőségesen beszélgethettek vele, óhatatlanul megkérdezték, hogy mi lesz Magyarország vagy egyenesen a világ sorsa!? Természetesen számtalan érdekes dolgot említett, bár emberileg némi ellentmondással. Egyfelől iszonyatos pusztulásról beszélt, másfelől Jézust idézte, hogy „Anyám mosolya fogja beragyogni a földet!” (Szeretetláng Napló szóbeli följegyzés 1971. VII. 26) 

     Nyilvánvaló, hogy egy nagy pusztuláson aligha mosolyogna égi Anyánk! A talány, egy a mindenki számára nyilvánvaló pusztulástól való megmenekülés tényében oldható fel (lásd alább)! A napló csak sejtetve ír ilyesfélékről, miként a „nagy megrázkódtatásról” is, melyet Erzsébet előérzetként maga is megélt, és ha a Szűzanya Szeretetlángja meg nem erősíti, belehalt volna! Hasonlókról ír több (hiteles) misztikus is, köztük a XIX. szd-i Boldog Taigi Annamária, kinek próféciáját megerősíti Erzsébet asszony Lelki Naplójában: „Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által, a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és újra megújul a föld színe! Mert ilyen még nem volt mióta az Ige testté lett! A szenvedésekkel elárasztott föld megújhodása a szent Szűzanya közben járó hatalmának ereje által történik.” (II/93-94) „Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért. Add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek, és ne hátráltassák ezt a világraszóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a földre árasztani.” (II/109) ,,Most pedig tovább kell vinnetek ügyemet /nektek/, akiket kiválasztottam! Legyetek Hozzám teljes bizalommal. Én mint körültekintő édesanyátok vezetem minden lépésteket. Csak tegyétek alkalmassá lelketeket és nagy buzgósággal készüljetek az engesztelő munkára. Szomorúan látom, milyen riadalmat keltett szívetekben Szeretetlángom. Miért félemledtetek meg? Nem azért vagyok én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket! Fogjatok össze minden erőtökkel és készítsétek elő a lelkeket a Szent Láng befogadására! /.../ Én a Kegyelmek Anyja szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az érdemeivel. Ne féljetek a Lángtól – mely mint szelíd Fény – észrevétlenül fog kigyúlni. Senki sem fog /majd/ gyanút e szívekben végbemenő csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az Én Szeretetem Lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy mint futótűz terjedjen és azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre.” (I/59) „...Rajtatok múlik, vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után!” (I/84)

– Nos, lehet-e kétségünk az engesztelés szükségességéről és nemzetünk felelősségéről? (folyt)regnum_marianum_2.JPG

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=ImCf1xSmqwQbizalmam az ősi erényben címer 11.JPG Trianon után:
"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (Jézus szavai Natália nővérnek) 

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg108. Szent. Szűz Mária igazi tisztelete szent, vagyis a lelket arra ösztönzi, hogy a bűnt kerülje és Szűz Mária erényeit utánozza: mélységes alázatosságát, élő hitét, tökéletes engedelmességét, állandó imáját, minden irányú önmegtagadását, szeplőtelen tisztaságát, égő szeretetét, hősies türelmét, angyali szelídségét és isteni bölcsességét. A Boldogságos Szűznek ezt a tíz főerényét.
109. Állhatatos. Szűz Mária igazi tisztelete állhatatos. Megerősíti a lelket a jóban, és azt eredményezi, hogy áhítatgyakorlatait nem egykönnyen hagyja el. Bátorságot ad neki arra, hogy ellenszegüljön a világ elveinek és divatjainak, a test rendetlen igényeinek és szenvedélyeinek és az ördög kísértéseinek. Ezért Szűz Máriának igazi tisztelője nem változékony, nem bosszús, nem aggályos vagy félénk. Igaz, hogy az ilyen is eleshet, áhítatában megváltozhat néha. De ha elesik, újból felkel, kezét jó Édesanyjának nyújtva.
Ha ájtatosságában nem tapasztal többé érezhető vigasztalást, azért nem jön ki a sodrából, mert Szűz Mária igaz és hű tisztelője a Jézusban és Máriában való hitből él, és nem a kedély változó érzelmeiből.
110. Önzetlen. Végül Szűz Mária igazi tisztelete önzetlen, vagyis arra indítja a lelket, hogy ne önmagát, hanem egyedül Istent keresse az ő szentséges Anyjában. Szűz Mária igazi tisztelője, ennek a fenséges Királynőnek nem nyereségvágyból vagy érdekből, nem ideiglenes vagy örök anyagi vagy lelki haszonért szolgál, hanem egyes-egyedül azért, mert megérdemli, hogy Neki és Benne egyedül! Istennek szolgáljanak. Nem annyira azért szereti Máriát, mert vele jót tesz vagy jót remél tőle, hanem azért mert szeretetreméltó. Emiatt éppúgy szereti Őt és éppoly hűen szolgál Neki a vigasztalanságban és szárazságban, mint a vigasztalás és érezhető áhítat idején. Egyformán szereti Őt a Kálvárián és a kánai menyegzőn. Ó, de kedves és értékes Istennek és szentséges Anyjának szemében az ilyen tisztelő, aki egyetlen szolgálatában sem keresi önmagát! Azonban mily ritka az ilyen lélek mostanában! Hogy ezentúl ne legyen ilyen ritka, ezért ragadtam tollat és leírom, amit nyilvánosan és csendben missziómban annyi éven keresztül eredményesen tanítottam._5_1.JPG

Szólj hozzá!

A békességkeltő magányossága
szent_rita_kep_-.jpg

     Rita szülei és rokonai már rég megtértek Istenhez, már csak egy unokahúga élt. Teljesen egyedül maradt és úgy érezte, hogy vadidegenként jár-kel a világban.
     Mielőtt azonban beteljesítette volna vágyát a világtól való elvonulásra, előbb felkereste a két ellenséges családot, a férjéét és a másik klán tagjait. Arra kérte őket, hogy béküljenek ki szívből egymással, és mindenkorra szűnjön meg köztük a vendetta! A Rita által alaposan kiimádkozott lehetetlen szándék, sikerrel zárult. Megoldódott a két család sátáni megkötözöttsége, a több évszázados féktelen becsongetett.JPGgyűlölködés, és a két család írásba foglalta megmásíthatatlan békeszándékát.

     Rita ezek után, a saját megfontolásaként vagy a Gondviselés sugallatára, de minden vagyonát szétosztotta.
Biztosra vette ugyanis, így már semmi akadálya nem lehet, hogy Isten szándéka és saját dédelgetett vágya szerint szerzetbe vonulhasson. Fel is kereste Casciában a Mária Magdolna ágostonos kolostort.
Itt azonban meg kellett tapasztalnia, hogy kudarcai és megaláztatásai korántsem értek véget! galizzi_2.jpgA főnök-asszony – aki bár jól ismerte Rita szent lelkületét – hallani sem akart a befogadásáról. Úgy vélte, hogy egy meggyilkolt ember 36 éves özvegye, aki ráadásul túl szép, megzavarhatja közösségük nyugalmát. Attól tartott, hogy egyfelől kolostorukra vonhatja a duhaj kérők figyelmét, másfelől Ritának a klánok-hoz fűződő kapcsolata is aggasztotta ‒ még akkor is ‒, ha ismerte békeszerzésének pozitív eredményét! De volt egy kimondatlan sérelme is, az, hogy Rita mindenét szétosztotta a szegények közt és a szerzetbe nem hozott „semmit”. A látszat szerint azonban azzal magyarázkodott, hogy csak lányokat vehet fel és özvegyeket nem.
Tipikusan földhözragadt gondolkodás volt ez a főnökasszony részéről, aki ahelyett, hogy isteni Jegyeséhez fordult volna válaszért, a saját emberi logikáját szedte pontokba és aszerint döntött. Ó, ha Isten megmutatta volna neki, hogy az „üres kézzel jött” Rita fogja fenntartani az egész rendet százado-kon át, nos, bizonyára elsüllyedt volna szégyenében!
     Lehet, hogy a szentek másként mérlegelnek, de emberileg megeshetett, hogy ez már Ritának is sok volt! Ez a felületes meg nem értés, szörnyű csapás volt számára, hiszen ő a rendbe vonulás minden kritériumának tökéletesen megfelelt. Szabad volt, nem kötődött semmiben a világhoz, tartozása és felelőssége nem volt senki felé. Még férje családjában is békét szerzett. Szegény és engedelmes volt, állapotbeli tisztaságához pedig nem fért kétség. Ráadásul életerős volt és az életszentségre törekvését gyóntatói tanúsíthatták! De Istennek semmi sem lehetetlen! (folyt.)fonoknonel.jpg

Szólj hozzá!

És tegyük hozzá: HISZEK NAGYASSZONYUNK KÖZBENJÁRÁSÁBAN!

Szólj hozzá!

Még valamire kell emlékeznünk a mai napon, melyről kevesen tudnak: szovjet nyomásra minisztertanácsi rendelet által kihirdették az abortusz magyarországi legalizációját.
Ennek eredményeképpen 6,5 millió megfogant magyar embertársunkat, orvosi segédlettel, a törvény legalitásában gyilkoltak le!
Rájuk is emlékezzünk!baby_holocaust.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg97. Különös nehézsége az evangelizációs munkának az, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s az emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre.
98. Sajnos az utóbbi időkben az ördögűzést igyekszenek megszüntetni vagy legalábbis erősen ellaposítani. Elsőként az exorcizmusnak a keresztelő rítusból való elhagyása hathat mélyrehatóan, mivel ez minden katolikus keresztényt érint. Ezt a változást többek között Karl Rahner és tanítványa, Herbert Vorgrimler sürgette. „Remélhető, hogy e rítus átdolgozásakor az ördögök kiűzése is eltűnik” – fogalmazott a két teológus közvetlenül a zsinat után. Ez elárulta a hagyományos ceremóniával szemben érzett ellenszenvüket, miként az sem véletlen, hogy az „ördögök kiűzése” kifejezést választották, mely hamis asszociációkat ébreszt. Holott az Egyház, amikor az exorcista rítust katekumeneken és megkeresztelendőkön végrehajtotta, tudatában volt, hogy nem tényleges megszállottságtól-, hanem a Sátánnak a megkereszteletlen emberek fölötti szellemi hatalmától mentesít! (Kivéve persze az Istenembert és az Ő szeplőtelenül fogantatott Édesanyját)! →
99. Sokan a felvilágosítás hiányában nem ismerik, vagy már meg is feledkeztek ezen igazságokról. Így gyorsan növekszik azok száma, akik kijelölt tanítókra, ember alapította vallások hirdetőire, álpróféták üzeneteire hallgatnak, sokan pedig mágikus, ezoterikus és démonikus eszközöket használnak boldogulásukhoz. Ezektől óva intenek a szakemberek, sőt még emléktárgyként, szobadíszként sem ajánlatos pogány istenségek, totemek, guruk, nagymesterek képmásait, démonikus eszközöket, vagy mágikus irodalmat környezetünkben tartani, pláne forgatni. Ide sorolhatók a „démon-hívogató” őspogány ritmusok döngetése (még tudatlanul is), mint a sátánt dicsőítő metal és a keményrock zene hallgatása. Az emberek szélesedő körben fordulnak el az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak (vö 2Tim 4,4). A logikus következmény: egyre nagyobb teret kap a sátáni tevékenység és lassan társadalmi, sőt világméretűvé növekszenek. →antichristus_666.jpg

Szólj hozzá!

Államférfiak a trianoni béke-parancsról:

hlinka_andrej.jpgANDREJ HLINKA páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:


    "Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."

 

vladimir-lenin.jpgEgy ritka tiszta pillanatában, még VLAGYIMÍR ILJICS LENINNEK sem tetszett:


    "Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak." (Ő aztán, igazán tudta!) 

 

André_Tardieu_1928.jpgANDRÉ TARDIEU, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében:

    "Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást  tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

 

 

masaryk_tomas_garrigue.jpgTOMÁS GARRIGUE MASARYK, Csehszlovákia első elnöke:

    "Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."

 

 

 

Rothermere.jpgLORD VISCOUNT ROTHERMERE, a Daily Mail kiadója és fõszerkesztője, 1927. június  21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt - Hungary s Place in the Sun) címû cikkében a következőket írta:

    "Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket
és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak.
Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád
és ostoba trianoni szerződést."

Francesco Nitti.jpgFRANCESCO NITTI, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

    "Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyaror-szágot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába. Magyaror-szág megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelős-séget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel... nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, melyeket Magyarországra kényszerítettek..."

Herbert_Henry_Asquith.jpgHERBERT HENRY ASGUIT, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:

    "Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."

 

 

 

Artur Neville Chamberlain.jpgARTUR NEVILLE CHAMBERLAIN, angol miniszterelnök:

    "A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."

 

 

 

 

Stanley Baldwin.jpgSTANLEY BALDWIN, angol miniszterelnök:

    "Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

 

 

 

 

 

lloyd-george.jpgLLOYD GEORGE, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:   

    "Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt."

Szólj hozzá!

     A Szeretetláng üzeneteiből: Én jóságos, megértő Édes-anyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek ben-neteket. Szent István Nekem ajánlotta (országoto-kat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szíve-men viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. /I/37) Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel és készítsétek elő a lelkeket a Szent Láng befogadására! A kegyhelyeken a zarándoklelkek alkalmasak lesznek! Én a kegyelmek Anyja szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ra-gaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a Lángtól mely észre-vétlenül szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény! (I/58) Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettek! A gonosz sokkal több eredménnyel és szorga-lommal dolgozik mint ti. Úgy fáj ez Nekem!« (I/72) /Jézus:/ „Ne a föld vonzzon magához benneteket múló kényelmével, hanem az Én országom eljövetele legyen földi éltetek célja! Bízzatok, kegyelmem veletek lesz! /.../ Ne legyetek kényelemszeretők és gyávák, és ne hitessétek el se magatokkal se mások-kal, hogy kár minden lépésért, hogy nincs értelme semminek! Van! Csak könnyebb, kényelemben várni a vihar elültét, mint a viharban lelkeket menteni! Nem kell nektek semmiféle példázgatás, csak cselekedjetek már! Ez a tétlenség a sátán melegágya! Mivel rázzalak már fel benneteket? Vegyétek észre a körülöttetek öldöklő veszedelmet, mely a ti lelketeket is fenyegeti! /.../  Ki-ki magába szállva kezdjen új életet, melyhez Tőlem vegyenek erőt, tudom ez nektek nem új szó, hisz' magatok is eleget beszéltek róla, /mégsem/ igyekeztek kialakítani az Isten Országát! (...) Ne éljetek képmutató módon! A lelkek felé bemutatjátok a Szent Áldozatot, de számotokra ez csak külsőség marad! Sok van ilyen köztetek!” (I/93-94)nem_nem_soha-9.jpg

 „/Papjaim!/ A nehéz idők elérkezése előtt készüljetek fel újra erős elhatározással arra a hivatásra, amelyre meghívtalak. Ne unott, kö-zömbös tétlenségben éljetek. Mert most készül a nagy vihar, melynek sodra elviszi a tétlenségben elmerülő kö-zömbösöket. Árral szemben csak az igazán elhivatott lelkek maradnak meg. A nagy veszély, melyet felétek indít a sátáni hatalom, az Én kezem felemelése által indul el. Adjátok tovább figyelmeztető szavaimat, jusson el minden papi lélekhez. Rázzon fel benneteket előre figyelmez-tető szavam és szigorú kérésem.” (III/159-160)

     Ehhez az „ébresztéshez” és felkészüléshez kínál kegyelmi segítséget és benső indíttatást Égi Édesanyánk, akinek útmutatásairól szól Erzsébet asszony Lelki Naplója! Saját magunkért, családunkért, hazánkért és a lelkek milliárdjaiért! Nem ítélkezhetünk tehát értetlenkedőn legyintve, mint a bárkát építő Noé gúnyolódó környezete! 

Mert elhinni nekünk csak annyit jelent, hogy (minden látványosság nélkül) elindulunk a Szent Szűz által megjelölt úton és kifejezzük gyermeki készségünket a józan emberi ész, tiszta mértéke szerint! És ha végül valóban megtapasztaljuk az Általa ígért benső csodát, Szeplőtelen Szíve oltalmát és hitünk megújulását, már aligha kell keresgélnünk a gyermeki hálára való okot és módot! Mert az ígéret számunkra is figyelmeztető: „Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bárka volt!” Tehát, ne a világ logikája vezéreljen bennünket! Hiszen hol marad ez a következetesség és ,,logika” a Mammon csillogó ígéreteinek elfogadásában? Hol marad a megfontoltság napi ,,emberáldozatunkban”, melyben könnyedén feláldozzuk emberi kapcsolatainkat? Hová szűkült bennünk a jóra való készség? Hová lett a lélekmentésre való evangéliumi indíttatás? Hol van az okosság, az igazságosság, a lelkierősség, az irgalmasság és a hazaszeretet bennünk akkor, amikor tartunk az emberi megszólástól, hívságokért, karrierért, kényelemért kockáztatjuk a magunk és mások lelki üdvösségét?

      Az Egyház küldetése, feladata és rendeltetése a világ végéig változat-lan, a tennivaló azonban úgy néz ki – a bűn szerteágazó rafináltsága és a gyűlölet féktelen térhódítása miatt – egyre nagyobb! A krisztusi küldetés hatékony teljesítéséhez az egyházi intézményrendszer és struktúra önmagában egyre kevesebbnek bizonyul. Így óhatatlanul szükségessé válik a világegyház tagjainak egyenkénti és egységes bevonása, evangeli-zációs felkészítése! Tehát a Magyar Egyház és a magyar nemzet jövője szempontjából is alapvetően fontos az egyénre bontott hivatás tudatosítása, a Boldogasszony üzeneteinek megszívlelése és az engesztelés megszervezése! A Szent Szűz bennünket is hív „egyenként és összesen”!

    A végén Szeplőtelen Szívem fog győzedelmes-kedni – ígéri a Szűzanya Fatimában, és ebben az Ő Országának szerepe lesz!  Nagy jövő vár Anyám országára s általa az egész világ kegyelmet nyer! (Natália n.)  És Anyám mosolya beragyogja a földet! (Szeretetláng) (folyt)

Szólj hozzá!

Országom nem pusztul, hanem tisztul! 3.JPG

ORSZÁGOM NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL!

Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, Magyarország örökös Királynője?

     Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról (az "újabb jelenések" és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott történteket), pedig a Szűzanya fatimai kérései, máig sem teljesültek, holott megszabhatják a világ sorsát! De sokunk feledni látszik őseink példás Mária-tiszteletét is, mely nemcsak valamiféle szép ájtatosság, hanem számunkra az egyedüli nemzetmegtartó erő és nemzettudat! Sajnos hasonlóképp kikerült a magyarság napi szóhasználatából a "Regnum Mariánum" fogalma, mely korántsem csak "latin elnevezésű ifjúsági mozgalom", hanem írd és mondd Mára Országának "polgári" öntudata! 
     Amiként a Szent Szűz Fatimában világosan kinyilvánította, hogy az utolsó időkben csak az ő Szeplőtelen Szíve segíthet, úgy népünk bukása és felemelkedése is mindenkor a máriás nemzettudaton múlik. 
Szűz Mária ugyanis egyedül nekünk, magyaroknak a királynője. Nem csupán "patrónája", pártfogója országunknak, hanem a Királynője, vagyis a birtokosa is! Ez annak a állami szintű felajánlásnak köszönhető, melyben Szent István királyunk 1038-ban az ország nagyjaival Szűz Máriának ajánlotta a Szent Koronát, országával, földjeivel és népeivel (és ehhez a Trianonban elszakított országrészek és népei is változatlanul bele tartoznak)! Mert a trianoni diktátum ezt a Királynői Birtokot rajzolta át földi asztalon – jóllehet –, ez semmit sem változtatott az Égi Atlaszon!
1951 szeptemberében .jpg     Jellemző, hogy az 1945-ös kommunista hatalomátvételt követően (ördögi terveik ellenére) nem sok templomot romboltak le, de a budapesti Regnum Mariánum templomot, mindenekelőtt! (Képen a felrobbantott 'Regnum' 1951 szeptemberében) Az ezt követő időkben még említeni sem lehetett Máriát, Magyarország Királynőjeként, ehelyett a Patrona Hunagariae nevet adtak minden szentkoronás Szűzanya szobornak, ábrázolásnak!
     Illő és üdvös tehát újra tudatosítani magunkban, hogy a Mennynek Királyné Asszonya, a Világ Győzelmes Királynője bizony, egyedülálló módon, a Szent Korona Kárpát-medencei Országának nagyhatalmú Királynője és ennek jogi letéteményese a Magyar Szentkorona!

Örökös Királynőnk, nemzetünk reménye!
Szent Fiadat kérve könyörögj érettünk,
veszni indult István öröksége,
Nagyasszonyunk, mentsd meg nemzetünk!
Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya,
mint anyánkat!
Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat.
Fordítsd felénk könnyes tekinteted,
mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved!
Hevítse át szívünket Szeretetlángod,
hogy megtérjen nemzeted, kövessen Országod! Ámen.

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg102. A képmutató tisztelők. A képmutató tisztelők, akik bűneiket és rossz szokásaikat a Boldogságos Szűz köpenye alá próbálják rejteni, hogy az emberek szemében másnak tűnjenek fel, mint amilyenek.
103. Az önző tisztelők. Akik csak azért folyamodnak a Szent Szűzhöz, hogy valamely betegségből kigyógyuljanak, a pörüket megnyerjék, egy-egy veszedelemtől megmeneküljenek, vagy más hasonló ügyben. Különben elfelejtenék a Szűzanyát. Egyik is, másik is hamis tisztelő, aki Istennek és az ő szentséges Anyjának nincs tetszésére.
104. Őrizkedjünk tehát nagyon, nehogy a gáncsoskodó tisztelőkhöz tartozzunk, akik amellett, hogy semmit sem akarnak elhinni, mindent bírálgatnak, vagy a szűkkeblűekhez; akik Jézus Krisztus iránt való tiszteletből félnek Szűz Máriát tisztelni; miként a külsőségekhez se, akiknek egész áhítata külső gyakorlatokból áll. Erősen óvakodjunk a vakmerőktől, akik hamis Mária-tiszteletük ürügyével bűneikben pusztulnak el; miként az állhatatlanoktól is, akik áhítatgyakorlataikat könnyelműen cserélgetik, hogy a legkisebb kísértésnél egészen elhagyják. Tartsuk magunkat távol a képmutatóktól, akik felvetetik magukat egyesületekbe és Szűz Mária jelvényeit vásárra viszik, hogy jóknak tartsák őket; miként az önző tisztelőktől is, akik csak azért folyamodnak Szűz Máriához, hogy testi bajaiktól megszabaduljanak, vagy ideiglenes javakat nyerjenek.
105. Feltártuk az előzőkben, hogy milyen a hamis Mária-tisztelet és azt elítéltük; most röviden jellemezni akarjuk a valódi és igazi Mária-tiszteletet. Ez: bensőséges, gyengéd, szent, állhatatos és önzetlen.
106. Bensőséges. Szűz Mária igazi tisztelete először is bensőséges, vagyis a lélekben és a szívben székel. Szűz Mária iránt táplált nagy tiszteletünk a nagyságáról nyert magas fogalmakból és a szeretetből ered, melyet Iránta szívünkben hordunk.
107. Gyengéd. Másodszor gyengéd, vagyis teli bizalommal a Szűzanya iránt, hasonló a kis gyermek bizalmához édes jó anyja iránt. Az igazi Mária-tisztelet eszközli azt, hogy a lélek minden testi-lelki szükségletében nagy egyszerűséggel, bizalommal és gyengédséggel folyamodik Szűz Máriához. Minden időben, minden helyen és minden ügyben jó Édesanyját hívja segítségül: kételyeiben, hogy megvilágosítsa; eltévelyedéseiben, hogy újból a jó útra vezesse; kísértéseiben, hogy támasza legyen; gyengeségeiben, hogy megerősítse; bukásaiban, hogy ismét felemelje; csüggedésében, hogy bátorítsa; lelkiismereti aggályaiban, hogy ezektől megszabaduljon;
keresztjeiben, munkáiban és az élet viszontagságaiban, hogy megvigasztalja. Röviden: minden testi-lelki bajban Szűz Máriához folyamodik a lélek anélkül, hogy attól félne, hogy jó Anyjának terhére lesz, vagy az édes Üdvözítő nemtetszését vonja magára.virgen-maria.jpg

Szólj hozzá!

A legmélyebb irgalmasság
szent_rita_kep_-.jpg     Ritának eddigi életében is lehetetlennek tűnő élethelyzeteket kellett Krisztusra tekintve megoldania, ám a most eléje tornyosuló problémasor megoldása, minden eddiginél képtelenebbnek tűnt!
     Meg kellett óvnia fiait a „vendetta” teljesítésétől, az emberölés súlyos bűnétől, és jézusi módon megbocsátást kellett gyakorolnia férje gyilkosa felé, aki egy este zörgetett az ablakon! Arra kérte Ritát könyörögve, hogy rejtse el magánál, mert a fiai halálra keresik és már majdnem megtalálták őt.
     Rita, az édesanyai aggodalmak hihetetlen mélységeit járta meg és már odáig jutott gyermekei üdvössége iránti aggodalmában, hogy azért imádkozott, hogyha más módja nincs, inkább vegye őket az Úr magához, még mielőtt az esküdött bosszúval beszennyeznék lelküket.
     A két legény, naphosszat kereste apjuk gyilkosát! A széles nagy környék minden házát, tanyáját, lakóját, zeg-zugát és barlangját ismerték, de a gyilkost, de még a nyomait sem találták sehol!
asszony_ima_1.jpgNem is találhatták, mert anyjuk a rettegő férfit, maga bujtatta el házukban. Titkon viselte gondját úgy, hogy erről senkinek sejtelme sem volt. A férfi elmondta, hogy súlyos lelkiismeret furdalása gyötri, egyébként is a családját fenyegető kényszer hatására cselekedett. Bocsánatot kért Ritától, aki azt válaszolta, hogy ő megbocsájt neki, de első-sorban Isten bocsánatáért kell esedeznie, ezért megtanította a rózsafüzér imádkozá-sára és lelkére kötötte, hogy amint teheti, menjen el gyónni. A férfi megtért, titokban felvette a Szentségeket és a tartományban kitörő pestisjárvány utolsó áldozatai közt volt. A járvány azonban, Paolo halála után egy évre, elvitte a két fiút is.
     A Fájdalmas Anyán kívül, kevesen éltek át ilyen fájó hálát Isten iránt, mint Rita, aki szünet nélkül ápolta a betegeket és minden fáradságát, szenvedését, anyai fájdalmát felajánlotta Jézus szenvedéseit kiegészítendő. (folyt.)fekete_pestis.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg94. Istentől kapott eszközeinkkel – bár harcok árán – kell száműznünk egyéni és közösségi sorsunkból a démoni erőket, ezáltal valósítva meg azt az egységes, egészséges és boldogabb földi életet, melyben „még az ég is kékebb”. Leszögezendő azonban, hogy Krisztus ereje örök és töretlen, Egyháza pedig betölti üdvös világtörténeti szerepét, tehát az evangéliumi mag mindig életképes! Ha mégis úgy tűnik, hogy környezetünkben nincs átütő ereje az Örömhírnek, akkor ott a befogadó „talajjal” vagy a „magvetővel” van probléma! És ez megint az egyéni és közösségi felelősség kérdése! Mert ha a sötétség fejedelmének cselszövéseire – munkálkodásának tipikus terepeire –, továbbra sem hívjuk fel hatékonyan embertársaink figyelmét, ha az evangelizációs tevékenységünk, óvakodó vagy erőtlen, természetszerűleg elhatalmasodik a bűn, annak minden következményével és fenn áll a tömeges elkárhozás veszélye!
95. A megtérés és tisztább látás súlyos akadálya az értékrendek világméretű átrendeződése a pénz és az élvezetek javára. Sajnos, a gazdagodásvágy, a szórakozás vagy a szexualitás, aránytalanul túlzott hangsúlyt kap a társadalmi kapcsolatokban annál, mint amennyit helyénvalón érdemelne. Az élvhajhászat szinte életcél nagyságrendre van emeltetve, holott elhangoló s megkötöző erejénél fogva épp az „életből” való kizárást eredményezheti! Ezzel szemben generációk nőnek fel, akik nem, vagy alig ismerik a Kinyilatkoztatást, egyre-másra veszítik el hitüket, a keresztényi és nemzeti identitásukat. Kellő ismeretek hiányában megfeledkeznek arról, hogy az Isten egyedül a Názáreti Jézust igazolta (ApCsel 2,22), értésünkre adva: csak Jézus által lehet eljutni Istenhez (Jn 14,6), és „nincs üdvösség senki másban” (ApCsel 4,12). →
96. Többen azt is feledik, hogy Jézus az egyetlen „közvetítő Isten és ember között” (1Tim 2,5), Ő „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), és Ő az aki tanítói megbízatást és hatalmat adott az apostoloknak „a hit szent örökségét, a hitletéteményt (depositum fidei): „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16). Az Apostoli Egyház, az Istenről szóló hiteles tanítás egyetlen birtokosa, „megbízott továbbadója és értelmezője” (Új Kat. 85-87. Tov.-ban ÚK).maxresdefault_1.JPG

Szólj hozzá!

 Kérdés: Az Istenanya lélekmentő stratégiájával, hogyan menthető meg a világ a pusztulástól?
 
     a_legtisztabb_szuz.jpg Jézus nagy kiváltságokkal halmozta el Anyját, hogy segítse a megváltott emberiséget, hogy megerősítve a lelkeket a gonosz elleni küzdelmében. „Ha Szűz Mária gyökeret ver a lélekben, a kegyelem csodáit hozza abban létre, amelyeket csakis Ő tud létrehozni, mert egyedül Ő a termékeny Szűz, akihez tiszta-ságban és termékenységben hasonló sohasem volt, és nem is lesz soha senki.” (Grignon: Tökéletes Mária-tisztelet/35) Az Istenanya ezt a kegyelmi csodát akarja érvényesíteni a lelkekben, Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjával, melynek kinyilatkoztatását és elter-jesztését Országára bízta! Ebből következik, hogy a Szűzanya Szíve Szere-tetlángjával nem csak Magyarország népét, de az egész emberiséget kívánja szívében megérinteni! Ez a „megérintettség”, nem csak „hitbeli” vonatkozású, hanem többletkegyelmet is kínál a fatimai engesztelés meg-valósításához. A Szeretetláng üzenete fokozottan ösztönöz a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadítására. Ennek „stratégiai” célja azon kölcsönös-ségen alapul, miszerint a purgatóriumból szabadult lelkek visszasegítenek bennünket, és ez a természetfeletti segítség az, mely gátat szabhat a gonosz és csatlósai pusztító tevékenységének!
Nem kell felsőfokú hittudás annak felismeréséhez, hogy a Mennyei Atya, Fia Édesanyjának Szeplőtelen Szíve által akarja megmenteni a világot! (vö Fatimáról beszél Lúcia nővér 4. kiadás 2006. 118; 123; 127; 172; 188)
 
Miről van tehát szó?
 
     A világ békéjének megőrzésére és végveszélybe sodródó hazánk meg-mentésére, egyetemes nagyságrendű engesztelésre van szükség, mely a jézusi ajánlás gyakorlatával (lásd Mk 9,29), a szentségi élet személyen-kénti megvalósításával és a Mária Szeplőtelen Szíve által kiesdett többletkegyelmek segítségével valósítható meg!
 
Hogyan engeszteljünk?
 
     A kérdésre a fatimai gyermekek életáldozata a legszebb példa. Ha e szándék fel is merül a mai emberben, engesztelésének kifejezése és hatékonysága, önmagában már gyakran erőtlen marad, ha nem ,,Máriával egy szívvel-lélekkel”, a szentségi élet kegyelmeivel próbálja megvalósítani szándékát. Az Istenanya ígérete szerint, Szeplőtelen Szíve által a szívek áttüzesednek, erőt, sőt társakat kapnak az engeszteléshez. Erőt, amely átjárja a szívet és az akaratot, erőt mely megtanít újra szeretni, készségessé téve a szívet a Jézusért és a Jézussal való lélekmentő munkára. A Szeretetláng az a kegyelmi adomány, eszköz, amely nem csak Jézussal és Máriával hoz létre 'szívszeretet' egységet, de embertársainkkal is! Ez az egységteremtő erő, képes áthatni az egész társadalmat, végső soron a küzdő-, a szenvedő- és a megdicsőült Egyházat! Ennek kölcsönhatásával segít hozzá az ,,emberiség nagyságrendű” engesztelés megvalósításához! Célja: Jézus Szívének vigaszt-, Mária Szívének pedig azt az édesanyai örömöt nyújtani, hogy egyetlen gyermeke se kárhozik el. A Mária Szívéből sugárzó Szeretetláng tehát, a bennünk és általunk szabadon működő jézusi késztetés. Ebből következően, azok fognak tehát engesztelni, akikben megfogant ez a szívbeli indíttatás!
     Az Egyház tanítását és égiek pedagógiáját összefoglalva, a következőket mondhatjuk:
     a) Naponta imádkozzuk a rózsafüzért, a szeretetláng könyörgéssel.
     b) Cselekedeteinket és áldozatainkat hassa át Jézus megváltó munkájában való résztvállalás szándéka.
     c) A szeretet (irgalmasság) lelkületének állandó gyakorlása és az apostolkodás.
     d) Általánosságban, szemünk előtt tartani mindenben a Szent Szűz fatimai figyelmeztetését: „Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: 'Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a Szűzanya Szeplőtelen Szívén esett sérelmek jóvátételéért.” (mint fenn 171)

Fatimával kapcsolatban nyilvánvalónak látszik, hogy a Szeretetláng üzenetének teljesítése, mintegy kibontakoztatni látszik Jézus azon szándékát, hogy a földön megvalósítsa Édesanyja Szeplőtelen Szívének tiszteletét. (vö uo. 118; 123; 127; 172; 188) Mint látható A Szent Szűzzel való együttműködés, a Fatimai üzenet központi célja! Erre vonatkoznak a Szent Szűznek, Szeplőtelen Szíve tiszteletével és az öt elsőszombat megtartásával kapcsolatos gyönyörű szavai és ígéretei: „Jézus meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget.” Az öt elsőszombat megtartásával kapcsolatos ígéret így hangzik: ,,Hozd tudomásukra ígéreteimet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet (a rózsafüzér titkairól elmélkedve) Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.” (1925. dec. 10., uo. 188; 204) A Szeretetláng lelkisége, erre ad gyermeki indíttatást! (folyt) _gwxm7a6u.jpg

Szólj hozzá!

02.
június

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Kedves Olvasóm!

A mai napon 18 órakor a budapesti Szent István Bazilikában, a Magyar Püspöki Konferencia felajánlja Magyarországot Jézus Szentséges Szívének! Kérem aki teheti, személyesen, imával vagy rágondoló elmélyüléssel vegyen részt ezen a Szentmisén és felajánláson!jezus_szivenek_1.jpg18-sacrocuoregesu530.jpg (A Magyar Mária Rádió közvetíti!)

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg98. A Mária-tiszteletben semmi sem oly veszedelmes, mint az ilyen ördögi vakmerőség. Mondhatjuk-e igazán, hogy szeretjük és tiszteljük a Szűzanyát, ha bűneink által Fiát − Jézus Krisztust −, oly szívtelenül megsebezzük, felfeszítjük és gyalázzuk? Ha Szűz Mária rendszerré tenné, hogy az e fajta embereket irgalmassága által megmenti, akkor felszabadítaná a bűnt; segítene Fiát bántani és keresztre feszíteni. Ki merne ilyet még csak gondolni is?
99. Azt mondom, hogy Szűz Mária tiszteletével, mely a szentségi Jézus Krisztus tisztelete után a legszentebb és legértékesebb, így visszaélni annyi, mint borzasztó istenrablást követni el, mely a méltatlan áldozás istenrablása után a legnagyobb és legkevésbé megbocsátható.
100. Megvallom, ahhoz, hogy Szűz Máriát igazán tiszteljük, nem kell feltétlenül oly szentnek lennünk, hogy minden bűnt már elkerültünk, habár ez kívánatos lenne, de legalább (figyeljük meg azt, amit mondok):
a) erősen fel kell tennünk magunkban, hogy − ami a legkevesebb −, minden halálos bűnt kerülünk, mely az Anyát éppoly mértékben megbántja, mint a Fiút;
b) erőt kell vennünk magunkon, hogy minden bűnt kerüljünk;
c) be kell lépnünk valamely Mária-társulatba, a szentolvasót vagy más imádságokat végeznünk, szombaton böjtölnünk stb. Mindez csodálatosan elősegíti még a legmegrögzöttebb bűnös megtérését is. És ha olvasóm ilyen volna, sőt ha egyik lábával már a pokolban lenne, akkor mindezt tanácsolom neki, de csakis azzal a feltétellel, hogy ezeket a jó cselekedeteket oly szándékkal végzi, hogy Szűz Mária közbenjárása által Istentől a bánat, a bűnbocsánat és a rossz szokásai fölött való győzelem kegyelmét kérje, elnyerje, nem pedig, hogy lelkiismeret furdalásai és Jézus Krisztus és a szentek példái ellenére, az evangéliumi elvekkel ellentétben nyugodtan éljen tovább a bűn állapotában.
101. Az állhatatlan tisztelők. Állhatatlan tisztelők azok, akik a Szűzanyát csak itt-ott vagy csak időnként tisztelik. Hol buzgók, hol lanyhák. Szolgálatában esetleg épp késznek látszanak, aztán ismét egészen megváltoznak. Először minden áhítatgyakorlatot elfogadnak a Boldogságos Szűz tiszteletére, belépnek egyesületeibe, de azután nem tartják meg hűségesen azok szabályait. Úgy változnak, mint a hold, és azért méltatlanok arra, hogy a Szent Szűz hűséges szolgái közé számláltassanak, akiknek osztályrésze a hűség és kitartás. Jobb, ha nem terheljük magunkat sok imával és áhítatgyakorlattal, de a keveset a világ-, az ördög- és érzékiségünk ellenére is szeretettel és hűséggel végezzük el!nuestra_se_ora_del_rosario-.jpg

Szólj hozzá!

Ha az utolsó pillanatban is, de...
szent_rita_kep_-.jpg     Besötétedett, amikor Paolónak, közel Roccaporénához sikerült gázlót találnia a folyóvá duzzadt patakon. Amint azonban átkelt és már látta otthona fényeit, hirtelen egy késszúrást érzett a hátában. Sötét volt. A merénylőjét nem látta, összeesett és levegő után kapkodva vergődött a sárban. Átfutott előtte egész élete, a gyalázatos kalandoktól a véres gyilkosságokig, mely iszonyattal töltötte el. Átérezte, hogy az élete tökéletesen hasonlított eme szerencsétlen végéhez. Még fájóbb volt számára, hogy sivár és kegyetlen életének egyetlen boldogító napsugara, szeretett feleségének türelmes mosolya volt, amelyet soha nem viszonzott kellően. Most minden pillanatnyi kínját feledtetné, ha utoljára láthatná és bocsánatot kérhetne tőle. Ám, még szörnyűbb rettegés kerítette hatalmába, amiért az Istentől való bűnbocsánat kérését halogatta. Attól a szerető Istentől fordult el, aki ekkora ajándékot adott neki családjában, érdemtelenül! És ez mélységes bűnbánatra késztette. Paolo egyre csak zokogott és legkevésbé az életét sajnálta, inkább csak azt, hogy az üdvössége szempontjából, teljesen eltékozolta.
     Viharos éjszaka volt, és a család rettenetesen aggódott, amikor egy faág megzörgette az ablakot. Rita, feszült idegállapotában összerezzent. Végképp rosszat sejtett. Azonnal elküldte két fiát apjuk felkutatására, akik a sötétség ellenére nyomban rátaláltak a haldoklóra. Egyikük elszaladt a papért és riasztotta a szomszédokat.fiuk_bosszut_eskudtek.jpg     Hazavitték. Paolo végre töredelmes gyónása után még tiszta tudattal fogadta a szent Útravalókat. Ezt követő-en, szerető és hálás pil-lantást vetett Ritájára és lehunyta szemét, mint aki csak erre várt, nyom-ban elhagyva ezt a bűn-nel teli világot, melynek lelki vakságában oly tevékeny részese volt.
     18 évig éltek házas-ságban.
     Apjuk meggyilkolása miatt a két fiú ‒ helyi szokás szerint ‒, nyom-ban vérbosszút esküdött. (folyt.) A legalsó kép, Paolo meggyilkolásának helyszíne.1340370168.jpghely_ahol_megoltek1.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg90. Amikor az Egyház nyilvánosan és tekintéllyel Jézus Krisztus nevében kéri, hogy személy vagy tárgy oltalmat nyerjen a Gonosz befolyása ellen és kikerüljön uralma alól, akkor ördögűzésről van szó. Jézus űzött ördögöket s az Egyház tőle kapta a hatalmat és megbízást az ördögűzésre. Az ördögűzés egyszerű formában a kereszteléskor történik. Az úgynevezett „nagy ördögűzést” (exorcismust) csak püspöki engedéllyel rendelkező pap végezhet. Az Egyház által fölállított szabályokat szigorúan be kell tartani. Az ördögűzés arra szolgál, hogy kiűzze vagy megszabadítson a gonosz lelkek befolyásától, mégpedig annak a lelki hatalomnak erejével, amit Krisztus bízott Egyházára...” (vö Új Katekizmus 1673) →
91. Mivel a fenti kérdésben kevesen vállalják a harcot, kevesen értik és ismerik fel a bűn szerzőjének tevékenységét, így sokan esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedéseinek, miközben arról sincs tudomásuk, hogy az ördögnek csupán annyi hatalma van felettük, amennyit (bűneik által) megengednek neki.
92. Ha ismernénk a bűn szerzőjének tevékenységét, ennek révén kivédhetnénk támadásait, s világosabbá válna előttünk a történelem, s az egyes emberi sors alakulásának háttere. Ez a tudás szabaddá teheti az embert. Ha felfedezzük, hogy a világ őrületében van valami pokoli rendszer, ennek ismerete megnyugtató világosságot jelenthet. Felszabadítja a lelket, ha felfedezi a dolgok helytelenségének okát – még akkor is –, ha ez az ok elég hátborzongató – írja Randell Paine, a démonológia értője. →
93. „Ne féljünk nevén nevezni a gonoszságot és annak előidézőjét a sátánt! – mondja II. János Pál a fiatalokhoz intézett apostoli levelében. – A stratégiája, hogy megpróbál elrejtőzni, ezért úgy ülteti el a gonoszságot az emberben, hogy az magából az emberből teljesedjen ki. Így hálózva be észrevétlenül az emberek közötti kapcsolatokat, a különféle társadalmi csoportokat és nemzeteket. Végül a 'személyes' bűn fogalma megszűnik létezni, s mára az emberek inkább csak 'kollektív' bűnösségről beszélnek. (…) Miközben a valóságban (egyénileg is) egyre jobban elmerül benne.” →christ-weeping-over-jerusalem-ary-scheffer_1.jpg

Szólj hozzá!

      Az emberi történelem során mindig voltak kiválasztott emberek, akiknek áldozata és hűsége az egész nép számára kiesdte Isten jogos haragjának halasztását vagy jóvátételét. Az Istentől elfordult és végveszély felé sodródó korunkban már nem elég egyesek magánájtatossága „kevesekért”! A csillogó világ, információ-dömpingjétől eltompult lelkek egyetemes felrázásához ugyanis az istenszeretők égi segítséggel történő, tudatos összefogása kell, mégpedig „mindenkiért”!
Az Égi Segítő – akire számíthatunk – maga Isten Szentséges Anyja, akinek elsődleges célja, gyermekeit megmenteni a kárhozattól! Világméretű tervének megvalósításához népét – Mária Országát – kívánja kiesdett kegyelmeivel felvértezni, hogy Szent Fia zászlaja alatt – rendkívüli eszközökkel is – segítségünkre legyen, és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. A gonosz azonban megrettent a tiszta Szűz harcba állásától, ,,mert a sátán, ez a büszke szellem, végtelenszer többet szenved, ha Istennek egy kicsiny, alázatos szolgálóleánya győzi le és bünteti, mint Isten hatalma.” (Grignon: Tökéletes Mária-tisztelet/52) (Sajnos, nem véletlen, hogy a megtévesztő szellem féktelen gyűlöletében igyekszik embereket és népeket a magyarság ellen hangolni, nem véletlen, hogy oly sokan támadják Édes Magyar Hazánkat, Mária elhivatott Országát!)
      Az Istennel való megbékélésre való indíttatás, az engesztelés gondolata nem újkeletű! Már a zsoltáros is így int: „Ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket” (Zsolt 49,22). Gyermekei megmentésnek világméretű programját indította el Égi Édesanyánk 1830-ban a Csodásérem meghirdetésével, és ennek a „programnak” a része 1917-es fatimai jelenéssorozat, ahol a rózsafüzér napi imádságát ajánlotta az emberiségnek, az engesztelésben jelölve meg a célravezető eszközt. Ennek a felhívásnak kellett volna az „Engesztelés Műveként” diadalra jutnia Erdey Ferenc SJ atya (1895-1966) által hazánkban. És ennek szellemiségét szerette volna megvalósítani az 1940-es elején a Világ Királynője, Natália (1901-1992) nővéren keresztül! Ennek az engesztelő lelkiségnek volt példája és rejtett apostola az 1940-es 60-as években boldog reményű Marton Marcell kármelita atya (1887-1966). 
       Az Egyház szüntelen munkálkodása és korunk Mária-jelenéseinek üzenete is a megtérés szükségességét hirdetik, mert a bűneikben megmaradók esetében fennáll a kárhozat veszélye. Azok iránti aggodalomról van szó, akik már Istenéi voltak, de elfordultak Tőle, akik a bűn szerzőjének csalárd hálójába esve távol maradnak Istentől, örök sorsukat téve kockára! Sajnos, korunkban már olyan mérvű az Istenről való „megfeledkezés”, hogy fennáll a tömeges elkárhozás veszélye! Különösen figyelemre méltók a Szent Szűz fatimai és a Szeretetláng üzenetében elhangzott szavai: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917. augusztus 19) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! (Szeretetláng I/87; I/103; III/144) (folyt)ertunk_siro_szuzanya_01.jpg

 

Szólj hozzá!

ORSZÁGOS SZERETETLÁNG IMATALÁLKOZÓ

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvért
szokásos évi imatalálkozónkra,
hogy egy szívvel-lélekkel engeszteljünk hazánk és a világ bűneiért,
s könyörögjünk a Szeretetláng kiáradásáért.

IDŐPONT:
2015. június 6., 9-17 óráig

FIGYELEM! HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

ÚJ HELYSZÍN:

RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIATEMPLOM
1161 Budapest, Templom tér 3.

A helyszín megközelíthető a Bosnyák térről a 277-es busszal
a Szent korona utca megállóhelyig;
az Örs vezér terétől a 31-es busszal,
vagy a Stadionok metróállomástól a 130-as busszal a Rákóczi útig,
ahonnan mindhárom esetben gyalog,
a Templom utcán haladva érhető el a templom.

SZENTMISE 12 ÓRAKOR

Főcelebráns: Erdődi Ferenc atya, pomázi plébánosrakosszentmihaly_templom_ter_2011_1.jpg

7 óráig

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 22401.jpg

 

Szólj hozzá!

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg95. Az Anyaszentegyház a Szentlélekkel először Szűz Máriát áldja és csak azt követően Jézus Krisztust: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” (Lk 1,42) Nem mintha Mária több lenne Jézusnál, vagy Vele egyenlő − ezt mondani eretnekség −, hanem mert először Máriát kell dicsérnünk, hogy Jézust tökéletesebben dicsérhessük. Mondjuk tehát Szűz Mária minden igaz tisztelőjével, szemben a hamis és szűkkeblű tisztelőkkel: „Ó Mária, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus!”
96. A külsőséges tisztelők. Azok, akiknek egész Mária-tisztelete külsőséges gyakorlatokból áll. A Boldogságos Szűz tiszteletének csak külsőségei tetszenek nekik, mert nincs bensőséges lelkületük. Elmondanak sietve egy sereg rózsafüzért, figyelmetlenül meghallgatnak több szentmisét, a körmeneteken áhítat nélkül sétálnak, minden egyesületbe felvetetik magukat anélkül, hogy életüket megjavítanák, hogy szenvedélyeiken erőt vennének, és hogy a Legszentebb Szűz erényeit kicsit is követnék. Az ájtatosságokból csak a külsőségekre figyelnek anélkül, hogy a belső tartalom megérintené a lelküket. Ha lelkigyakorlataikban semmi érezhető édességet nem tapasztalnak, könnyen képesek mindent feladni, vagy csak puszta szeszélyből végezni. Sajnos, a világ tele van a külsőséges tisztelők eme fajtájával, és senki sem gáncsolja annyira a bensőséges hitet, mint ők.
97. A vakmerő tisztelők. Ezek, a szenvedélyeiknek alávetett bűnösök, a világ kedvelői. A kereszténység és Mária-tisztelet szép neve alatt büszkeséget, fösvénységet, tisztátalanságot, iszákosságot, haragot, káromkodást, rágalmazást vagy igazságtalanságot stb. rejtegetnek.
Azon ürüggyel, hogy ők 'Mária-tisztelők', békében és nyugodtan szenderegnek rossz szokásaikban anélkül, hogy erejüket megfeszítenék a javulásra. Elhitetik magukkal, hogy Isten majd megbocsát nekik, nem fognak gyónás nélkül meghalni és elkárhozni, mert a rózsafüzért imádkozzák: vagy szombaton böjtölnek, a Rózsafüzér- vagy a Skapuláré-társulatnak vagy más Mária-egyesületnek tagjai, esetleg valami Szűz Mária jelvényt, érmét hordanak.
Ha azt mondják nekik, hogy ájtatosságuk az ördög csalárdsága vagy kárhozatos vakmerőség, mely veszedelembe döntheti őket, nem akarják elhinni. Isten − így mondják ők − jó és irgalmas, és nem azért teremtett bennünket, hogy elkárhoztasson. Egyetlen ember sincs bűn nélkül és szerintük egy szívbeli „vétkeztem” elég a jó halálhoz. Különben is ők tisztelői a Szűzanyának; hordják: a skapulárét és tiszteletére mindennap elmondanak − kérkedés nélkül −, hét Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát. Időnként még a rózsafüzért és Szűz Mária Kis zsolozsmáját is imádkozzák, böjtölnek, stb.
Hogy a mondottakat megerősítsék és magukat még jobban elvakítsák: innen-onnan néhány ígéretes példát idéznek, melyet hallottak vagy olvastak, de az, hogy igazak-e, az nekik nem okoz nagy gondot. Efféle példáik vannak: bizonyos személyek, akik halálos bűnben haltak meg, életük folyamán a legszentebb Szűzhöz végzett imáik és áhítatgyakorlataik miatt, vagy feltámadtak a halálból újra, hogy gyónhassanak, vagy Szűz Mária irgalmassága által haláluk óráján Istentől tökéletes bánatot és bűneik bocsánatát nyerték el és ezáltal megmenekültek* − és ugyanezt remélik a maguk számára is. (*Ezek a példázatok − ha megtörténtek is − nem általánosíthatók, különösen nem azok számára, akik vakmerően eleve erre számítanak!)rozsafuzer_ellensege_i.JPG

Szólj hozzá!

Az imádság soha nem marad nyomtalanul!
szent_rita_kep_-.jpg     Paolo iszonyú bűnök és lelkiismereti válságok után végre valóban eljutott a tisztább életszemlélethez. Amikor megölték Francesco nevű testvéröccsét és ezért neki kellett volna bosszút állnia, ő megvívott az elkövetővel, de életben hagyta a kegyelemért könyörgő gyilkost. Lelkének megvilágosodása által, végre előbbre valónak tartotta az irgalmat a bosszúnál, felvállalva azt is, hogy ezért még életével fizethet.
     Tény, hogy olyannyira megcsömörlött az öldökléstől, hogy végleg eldobta a kardját, és sok embertől bocsánatot kért, akit csak el tudott érni. A családjával szentmisére járt, imádkozott ‒ jóllehet ‒ egy életgyónásra teljesen képtelennek érezte magát.
     Ettől kezdve megpróbált elvonulni és egy elhagyott tanyára költözött családjával, ahol molnárként kezdett új életet.
     Harcostársai azonban nem nézték jó szemmel a klánból való távozását, a megtérése meg egyenesen vörös posztó volt számukra, a gyengeséget ugyanis megbocsáthatatlan bűnnek tartották, amit szerintük mindenképp meg kell torolni. Nyíllal levelet lőttek Ritáék kapujába, követelve, hogy Paolo térjen vissza közéjük.
ledoftek.JPG     Azt a fiatalembert, akin Paolo megkönyörült, orvul ledöfték és úgy állították be, hogy ez mégis Paolo jogos vérbosszúja volt. Tekintve, hogy az ördögi kör törvénye szerint: a bosszú, bosszút szül, így már ő lett a viszont-vendetta következő célpontja a gyászoló család részéről.
     1415 tavaszán, Paolónak megbeszélt tárgyalnivalója volt egy gabonakereskedővel Casciában és a templomban is akart egy kicsit időzni. Bár felesége ilyenkor mindig azt remélte, hogy ez is alkalom, hogy férje a Bűnbocsánat Szentségéhez járuljon, mégis ezúttal kitartóan marasztalta, részint a rossz időjárás, másrészt a Corno patak várható áradásától tartva, de legfőképp a rossz előérzetei miatt. Paolo arra hivatkozva, hogy nem tudja értesíteni a partnerét, mégis útnak indult. (folyt.) (Alul a megáradt Corno folyó Roccaporénánál)cascia_105341595.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg85. A következmény: Tömegek dőlnek be a vallásosnak tűnő hamis üzeneteknek, s az óvó ismeretek hiányában felnőtt ifjúságot megrontotta a sátán. Íme: megvakította a pásztorokat, hogy megtéveszthesse a nyájat. →
86. VI. Pál egyik beszédében így fogalmaz: „Elhagyja a Szentírás és az Egyház tanítását, aki nem vallja létezőnek az ördög valóságát (…) Az a gonoszság, amely ma létezik a földön egy olyan, ellenünk és társadalmunk ellen irányuló támadásnak az eredménye, melyet egy sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet (…) A gonoszság nem pusztán a nyomort s a rosszat jelenti a földön, hanem egy élő, személyes, szellemi, romlott és rontó lényt. Egy rettenetes valóságot, aki titokzatos és dermesztő. (…) Az egyik legsürgetőbb szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk, akit ördögnek nevezünk. (…) Tudatában vagyunk annak, hogy ez a sötét és romboló valóság létezik és igen aktívan működik; ő az aki nagyon kifinomult módszerekkel tudja felborítani az ember testi-lelki egyensúlyát, ő az a kaján csábító, aki ismer minden bensőnkbe vezető utat, hogy ezáltal tovább terjessze a zűrzavart és megosztottságot.” (1972. nov. 15)
87. Annak ellenére, hogy az Egyház hivatalos tanítása, pl. Új Katekizmus világosan beszél a sátán létéről, s az ördögűzés mikéntjéről is, sajnos sokan próbálják tagadni az ördög létezését. →
88. Ördögűzéssel, mint lelkipásztori feladattal „manapság már sem a püspökök sem a papok nem foglalkoznak... Napjainkban úgy tűnik, a katolikus Egyház lemondott e sajátos küldetéséről...” (G. Amorth). →
89. Az pedig, hogy az Egyháznak ez ma is gyakorolt feladata, példázza a Corrierre della Sera 1993. július 20-i számában megjelent beszámoló II. János Pál pápa 1982 áprilisában a Vatikánban végzett ördögűzéséről:
„Spoleto püspöke kihallgatásra érkezett a pápához egy Francesca nevű megszállott nővel, aki kiáltozva hempergett a földön. A Pápa különféle ördögűző imákat mondott, minden látható hatás nélkül. Amikor azonban azt mondta a nőnek, hogy 'másnap érted mondom a szentmisémet' – a nő váratlanul megszabadult a gonosz jelenlététől és bocsánatot kért a Pápától. A Szentatyát annyira megdöbbentette, hogy így sóhajtott: – Igazi bibliai jelenet!”gallery_hail_satan_5.jpg

Szólj hozzá!

Ember ébredj!
 
      
     Az ősbűn következményeként a Végtelen Fölségű Isten és az ember közti kiengesztelődés feltételeit az emberiség önmaga képtelen lett volna méltó módon teljesíteni. Isten nagy Irgalmasságában önmaga hajolt le az emberiséghez, hogy Szent Fia engesztelő áldozata által, az Isten és ember közti szeretetkapcsolat helyreálljon. Az emberiség azonban nagy hálátlanságában megfeledkezik a Végtelen Szeretet példájáról és meg-megújulólag szembe kerül Teremtőjével. Nagy háládatlanság ez, amely engesztelést kíván, ha nem akarjuk végső pusztulásunkat.
     A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válság-tünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat. Különösen a deviancia terjedésére, a csalá-dok felbomlására, a bűnözés terjedésére, a tragédiákra és a természeti katasztrófákra gondolunk. Az ember pedig nem csupán evilági életét nehezíti bűneivel napról napra, de örök életét is veszélyezteti, s egy idő után számítanunk kell az igazságos Isten közvetlen beavatkozására. A Jelenések könyvében négy fejezet (vö Jel 8-11) is utal erre. Ezek, bár  jelképes leírások, mégsem hagynak kétséget afelől, hogy a bűn mind súlyosabb büntetéséről van szó. Ennek kapcsán a Jelenések könyve így fogalmaz: ,,Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, s káro-molták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg” (Jel 16,10). Már Izaiás figyelmeztet az elhatalmasodott bűnre: ,,Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal vonják magukra, és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret” (Iz 5,18) A Bölcsesség könyve is inti az embert: ,,Azoknak azonban, akik a büntetésül szánt megcsúfolásból nem okultak, Istenhez illő ítéletet kellett elviselniük” (Bölcs 12,26). Ez arra is utalás, hogy a büntetés egyben a bűnbánatra és a megtérésre is alkalmat nyújt (vö. Bölcs 12,10). 
     A bűn elhatalmasodása nem csupán szenvedést és ítéletet vált ki, de az emberi kéz munkáját is tönkreteszi. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé” válik ,,lakóinak gonoszsága miatt”  (Zsolt 106,34). Az Isten iránt hálátlan ember reménye pedig ,,elolvad, mint a téli dér, és elfolyik, mint a hasznavehetetlen víz” (Bölcs 16,29). Egyedül az Úr félelme, az istenhit adhat emberhez méltó életet: ,,Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni” (Zsolt 127,1-2). A Szentírás szerint még a természet is támogatja az istenfélő embert. ,,A teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, a bűnösök fenyítésére fokozza erejét, de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak” (Bölcs 16,24).
spiritismo.jpg     Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti val-lások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilá-gi. Nem ,,csak”  az emberiség földi életének megkeserítésére és tönkretételére tör. Ez csu-pán ,,mellékterméke” munká-jának. A sátán – mint mond-tuk – népet akar maga köré gyűjteni a kárhozatba. A lel-kekért folytatott harca kö-nyörtelen, szívós, kompro-misszum nélküli, s ezzel a törekvéssel szemben, harccal védekezhetünk. ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12). (Antalóczi L., Jelenések, üzenetek és a jövő; EGER 2000, 30-32) (folyt) 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

barmerre_jarsz_imadkozz_974.jpg

Szólj hozzá!

I. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgA hamis és az igazi Szűz Mária-tisztelet ismertetőjelei

1. Hamis Szűz Mária-tiszteletek

92. Hétféle hamis Mária-tisztelőre és tiszteletre hívom fel a figyelmet: a gáncsoskodó, a szűkkeblű, a külsőséges, a vakmerő, az állhatatlan, a képmutató és az önző Mária-tisztelőkre, ill. tiszteletre.
93. A gáncsoskodó Mária-tisztelők. Ezek rendszerint büszke tudósok, úgynevezett művelt szellemek, akikben alapjában van egy csekély tisztelet Szűz Mária iránt, de akik leértékelnek majdnem minden más áhítatgyakorlatot, amit a közönséges emberek egyszerűen és jámborul végeznek, mert ezek nem ízlésük szerint való. Kétségbe vonnak minden csodát és elbeszélést, melyek az Istenanya irgalmáról és hatalmáról tesznek tanúságot, még ha szavahihető íróktól vagy szerzetesrendek évkönyveiből vettek is. Nem nézik jó szemmel, ha egyszerű és alázatos emberek a Szűzanya oltára vagy képe előtt térdelnek, hogy ott imádkozzanak. Sőt bálványimádással vádolják őket, mintha a fát vagy a követ tisztelnék. Ők maguk − mint mondják −, nem találnak ilyen külsőséges ájtatosságokban tetszést, hiszen ők tanult emberek, akik nem adhatnak hitelt a meséknek és csoda-történeteknek, melyeket Szűz Máriáról regélnek.
Ha idézzük nekik a csodás és magasztos dicséreteket, melyekben az egyházatyák az Istenanyát részesítették, akkor vagy azt felelik, hogy a szent szónokok túloztak, vagy helytelen magyarázatokkal próbálkoznak.
A hamis tisztelők eme fajtájától, a büszke és világias lelkületű egyénektől nagyon kell félnünk. Az igaz Mária-tiszteletnek mérhetetlen kárt okoznak, és a visszaélések kiküszöbölésének ürügye alatt magától az ájtatosságtól tartják vissza a népet.
94. A szűkkeblű tisztelők. Azok akik félnek, hogy megsértik a Fiút, ha az Anyát tisztelik, vagy lealacsonyítani vélik Jézust, ha Édesanyját felmagasztalják.
Nem szenvedhetik, ha a Szűzanyát a fölötte igazságos dicséretben részesítjük, miként a szentatyák tették. Nehezen viselik el, ha a Mária oltár előtt többen térdelnek, mint a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt − minta ez a kettő ellenkeznék egymással −, mintha azok, akik Szűz Máriához imádkoznak, általa nem Jézushoz imádkoznának. Nem akarják, hogy a népek gyakran beszéljenek a Szűzanyáról, és oly sokszor forduljanak Hozzá.
Néhány szokott megnyilatkozásuk így hangzik: ,,Minek az a sok rózsafüzér, egyesület és külső áhítatgyakorlat Máriához? Tudatlanságuk következményeként, vallásunkból torzképet csinálnak. Azok az igazán vallásosak, akik Jézus Krisztust kérik imáikban. Jézushoz kell menekülnünk, ő a mi egyetlen közbenjárónk, Őt kell prédikálni, ez a helyes.”
Bizonyos értelemben igaz amit mondanak, de mivel a dolgot elcsavarják − hogy ezzel a Mária-tiszteletet megakadályozzák −, nagyon veszedelmes. Valójában, a gonosznak a nagyobb jó ürügye alatt szőtt finoman hálója ez. Mert sohasem tisztelhetjük Jézus Krisztust jobban, mintha szentséges Anyját tiszteljük, hiszen csak azért tiszteljük őt, hogy Jézus Krisztust tökéletesebben tiszteljük, mert mint úthoz megyünk Hozzá, melyen eljutunk célunkhoz: Jézushoz.elgreco3.jpg

Szólj hozzá!

A kis eredmény, nem eredmény!?
szent_rita_kep_-.jpg     Paolo duhajságai, legtöbbször megtörtek felesége szerető gyengédségén, de nem mindig! A házból gyakran kihallatszottak a férj hangos és néha tettleges durvaságai, de senki sem merte soha szóvá tenni. Ha Ritát óvatosan efelől kérdezték, ő mindig alázatos és szelíd mosollyal hárította el aggodalmukat.
     Rita szülei már nem élhették meg unokáik jövetelét!
     Gyönyörű ikerpár fiaik születtek, Giovanni-Antonio és Paolo-Maria. Ez nagy ok volt a boldogságra és Paolót mélyen meg is érintette, mégsem érezte magát képesnek, hogy életmódján alapjaiban változtasson. Itt-ott, azonban már kezdtek megmutatkozni a lelkületváltás jelei, Paolo egyre kevesebbet maradozott ki.
     Kis eredmény, nem eredmény! Ritának nem csupán kedves, jó férj és családapa kellett, akivel büszkén kiállhat az emberek előtt, hanem olyan társ, akivel együtt állhat majd meg Isten Szent Színe előtt is! Világos volt előtte, hogy a házasság az egymás üdvösségéért ‒ esküvel vállalt küzdés ‒, még akkor is, ha az egyik félre olykor aránytalanul több áldozat hárul!
fiai_rita.jpg     És Rita tovább ostromolta az eget. Egy alkalommal amikor férje késő este ért haza és már röstellkedve osont a házba, meghallotta amint felesége, a feszület előtt mély imába merülve őérte imádkozott. Ez olyan erősen megérintette a szívét, hogy szinte úgy érezte, mintha valami láng gyulladt volna benne. Paolót elkapta a zokogás és bocsánatot kért feleségétől összes vétkéért, erősen megígérve, hogy életmódját nem csak részleteiben változtatja meg, de alapjaiban és véglegesen! 
     A gyermekek már serdültek és apjuk kijelentette Ritának, hogy semmiképp nem engedi fiait a banda-harcos életmódba keveredni és távol tartja őket a klántól. Rita nem győzött hálát adni a Keresztrefeszítettnek és úgy érezte, hogy a házasságának hosszú nagypénteke, a Húsvét vasárnapjához közeledik. (folyt.)bekules.JPG

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg82. Az említett problémát azok a teológusok is tetézik, akik valamiféle 'felvilágosultságból' tagadják az an-gyalok, különösen a bukott angyalok személyes voltát és létezését, s ezzel jelentős zavart keltenek. Ezzel, a már-már divatos felfogással szemben VI. Pál háromszor, II. János Pál pápa pedig tizenötször foglalt állást! →

83. VI. Pál pápa a gonosz szellemet tartotta az emberi történelem számtalan ismert és ismeretlen szerencsétlenségéért felelősnek. Olyan megátalkodott és ravasz, hogy a mi képességeinkkel fel sem tudjuk fogni.
Titokzatos, ijesztő és hatalmas érte-lem. 8_2.jpgKépes arra, hogy gonosz erejével egész társadalmakra hasson. A pápa egyenesen nyugtalan volt amiatt, hogy az ördög nevét elfelejtették a szószé-keken. „Nagyon is fontos, hogy visszatérjünk a katolikus egyház tanításának azon részeihez, amely az ördöggel és az ő befolyásával foglalkozik. Azért mondom ezt, mert manapság igen csekély figyelmet for-dítanak erre.” Indítványára, a Hittani Kongregáció egy kizárólag a démono-lógiával foglalkozó dokumentumot adott ki 1975 júniusában. Ebben kimondta, hogy az ördög léte eddig azért nem foglaltatott dogmába, mert a mi modern korunk előtt ez még nem volt kérdéses, hiszen a sátán létezése általánosan elismert volt és illeszke-dett „az Egyház állandó és egyetemes hitvallásába, mely legfontosabb forrására Jézus Krisztus tanítására alapozódott, arra az élő hit megvallá-sára a liturgiában, amely mindig kitartott a démonok létezése mellett és odafigyelt az általuk keltett hatásokra is. A gonosz lelkekről szóló tanítás nem vitatható eleme a keresztény hitnek” – tette hozzá a dokumentum. →
84. Sajnálattal mondható el, hogy sokan azért nem ismerik fel a „sötétség hatalmainak” mesterkedését és cselszövéseinek mikéntjét, mert semmilyen információt még nem kaptak róla! „Kötelességünk az ördög leleplezése!” – mondta a pápa. Egy világos és valós szükségletről van szó, hiszen a gonosz belopakodott az Egyházba is: „valamely résen keresztül a sátán füstje beszivárog az egyházba”. (1972. június 29) Ezzel arra is célzott, hogy ez valakik mesterkedése folytán vagy figyelmetlenségéből, a megkülön-böztetés adományának hiánya miatt történhet meg, mert e kérdésben a tisztánlátás és a figyelemfelkeltés múlhatatlan evangelizációs feladat! →_san_michele_trafisse_satana_giotto_1.jpg

Szólj hozzá!

betegekkenete.jpgA Betegek Kenetének Szentsége
     A Betegek Kenetének szentsége úgy viszonyul a gyónáshoz, ahogy a bérmá-lás a keresztséghez: amiként a bérmálás a keresztségben megalapozottakat töké-letesíti, úgy egészíti ki a betegek kenete a gyónás szentségét.
E Szentség régebbi nevét, az "utolsó kenet” kifejezést, nem szabad úgy értel-meznünk, mintha e szentség vétele után a megkentnek biztosan meg kelle-ne halnia, hiszen e Szentség egyik hatá-sa éppen a beteg állapotának javulása. Ez a tévhit sajnos oda vezetett, hogy sokan a legutolsó pillanatra halasztják, holott az elnevezés elsősor-ban azt fejezi ki, hogy a többi Szentség ezt mind megelőzi.
     A Betegek Kenetét Jézus Krisztus alapította és Jakab apostol tette közzé: „Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház előjáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-16) Ebben a mondatban a szentségek összes lényeges vonása fel van sorolva, úgy mint a külső rítus és az imádság összefonódása. Ez „az Úr nevében” történik, azaz az Úr megbízásából és erejéből, azonkívül mindez a beteg üdvére, megerősítésére és bűneinek megbocsátására szolgál, ami a megszentelő kegyelem kiáradása nélkül nem lenne lehetséges.
betegek_kenete_2.jpg     A Betegek Kenetének anyaga olyan olaj, melyet a püspök nagycsütörtökön szentel meg. A teológusok hagyományos véleménye szerint e célra csak olívaolajat szabad használni. A pap ezzel az olajjal keni meg a beteg öt érzékszervét azaz szemét, fülét, orrát, ajkát, kezét és lábát. Ez a megkenés azonban, ha valamilyen nyomós okból nem oldható meg, el is hagyható. Végső esetben a Szentség érvényességéhez elegendő egy egyszeri megkenés is, mely általában a homlok megkenéséből áll. A megkenés közben a pap a következő szavakat mondja: „E szent kenet által segítsen neked az Úr gazdag irgalmában, álljon melletted a Szentlélek erejével, mentsen meg, kegyelmével erősítsen meg téged.”
     Mint minden Szentség, a betegek kenetének szentsége is növeli a megszentelő kegyelmet.
l. A betegnek lelki megkönnyebbülést szerez és megerősíti őt a szenvedések elviselésében és a kísértések leküzdésében. A haldoklót különösen a haláltusa győzedelmes megvívásában erősíti meg. Könnyen belátható okokból a rossz lélek éppen az utolsó órában gyötri meg legjobban az embert, hogy utoljára még bűnre csábítsa. Emiatt lesznek sokan türelmetlenek, félve a haláltól és Isten ítéletétől, ezért kísért meg sokakat a kétségbeesés.
2. A Betegek Kenete a bűnök bocsánatát is megadja: „És ha bűnökben van, bocsánatot nyer”, olvassuk Jakab levelében. Mivel a betegnek e szentség fogadásakor a kegyelem állapotában kell lennie, a betegek kenete csak a bocsánatos bűnöket bocsátja meg. Aki súlyos bűnt követett el, annak ezért előbb meg kell gyónnia. Abban az esetben azonban, ha a betegken_1.jpgbeteg már nincs olyan állapotban, hogy gyónni tudna, az utolsó kenet a súlyos bűnök alól is feloldoz, ha a beteg legalább kevésbé tökéletes bánatot érez miattuk. Ezért ez a szentség egy haldokló számára, aki már elvesztette az tudatát, az utolsó mentődeszkát jelentheti. Természetesen, ha a beteg nem hal meg, súlyos bűnét később mindenképpen meg kell gyónnia. Ezenkívül sok ideigtartó büntetést is elenged, sőt egyes feltevések szerint, mentesíthet a tisztítótűztől is, legalábbis jelentős mértékben. Ebből a rendkívüli hatásából látható, hogy az Utolsó Kenet valóban a gyónás szentségének kiegészítője, hiszen mindent helyettesít, amit a beteg testi vagy lelki gyengesége miatt már nem képes megtenni. Az öntudat nélkül levőnek vagy annak, aki már nem tudja érthetően kifejezni magát a gyónást helyettesíti, a többi esetben pedig az elégtételt, melyet a beteg már nem képes maga végrehajtani.
3. Az esetleges testi gyógyulás – a testi erők természetfölötti megerősödése is – egyike az utolsó kenet hatásainak. Ez azonban csak akkor következik be, ha Isten úgy látja, hogy a betegség enyhülése a beteg lelki üdvösségét szolgálja. A testi szenvedések bizonyos fokú enyhülése azonban majdnem mindig bekövetkezik az utolsó kenet fogadása után, ami azzal magyarázható, hogy a beteg hangulata Istennel való megbékülése után nyugodtabb lesz és ez teste állapotára is pozitíven hat.
     Az Utolsó Kenet kiszolgáltatója csak pap lehet, melynek fogadását (felvételét) normális esetben a gyónás előzi meg, amennyiben a beteg még képes erre, utána pedig az áldozás követi, mely a haldokló számára „útravalót” jelent, az örök létbe vezető útra. Végezetül a pap az apostoli áldást adja a betegnek, mely a halál órájában teljes búcsút szerez a betegnek. Ezeken a szép rítusokon lehet megcsodálni, mily szerető gondoskodással veszi körül az Egyház haldokló gyermekeit, és hogyan igyekszik megadni nekik mindent, életük legfontosabb órájában (a halál pillanatában) segítségükre van.003gooddeath_1.jpg

 

Szólj hozzá!

HARMADIK KÖNYV

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgAZ IGAZI SZŰZ MÁRIA-TISZTELET
ISMERTETŐ JELEI ÉS GYAKORLATAI

90. Az alábbi öt igazságot előrebocsátva, napjainkban még inkább mint bármikor, helyesen kell megválasztanunk Mária igazi tiszteletét. Ma sajnos egyre inkább vannak hamis ájtatosságok a Boldogságos Szűzhöz, amelyeket könnyen igaziaknak is tarthatunk. Az ördög − ez a hamisító −, ravasz és tapasztalt csaló, a hamis Mária-tisztelet által már annyi lelket becsapott és az örök kárhozatba döntött, hogy nap-nap után felhasználhatja bevált tapasztalatát, hogy még sokakat a kárhozatba juttasson, a nekik sugallt rosszul végzett imák és tisztán külső áhítatgyakorlatok leple alatt, őket a bűnben gyönyörködtetve, elaltatja.
Amint a pénzhamisító is rendszerint csak aranyat és ezüstöt próbál utánozni és más fémet nem − mert ezek nem érik meg a fáradságot −, úgy a gonosz lélek is egyetlen ájtatosságot sem hamisít meg oly gyakran, mint Jézus és Mária tiszteletét, a szentáldozást és a Szűzanya iránti áhítatot, mert ezek az ájtatosságok olyanok, mint az arany és ezüst a fémek között.
91. Tehát felettébb fontos:
Először, hogy megismerjük a Szűzanya iránti hamis ájtatosságokat, hogy azokat kerülhessük, és ismerjük meg az igazit − hogy azt gyakoroljuk.
Másodszor fontos tudnunk, hogy az igazi Mária-tisztelet különféle gyakorlatai között melyik a legtökéletesebb, a Szent Szűznek legkedvesebb, Istenre a legdicsőségesebb, számunkra pedig leginkább kegyelemszerző − hogy azt elsajátítsuk.maria-em-fatima.jpg

Szólj hozzá!

Imával és szeretettel
szent_rita_kep_-.jpg     Ritát lelki viharaiban és érveiben megerősítette lelki anyja, az Ágoston-rendi kolostor főnöknője is a vele való beszélgetés során. Feltárta előtte a házasság ‒ mint a legnehezebb szerzet ‒ transzcendens vetületét, miszerint bizonyára Isten akarataként találkozott Paolóval, hiszen Jézus azt is mondta: „Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mt 9,13) Senki sem üdvözülhet, ha csak magával törődik, és közömbös a rábízott lelkek vesztén.
     Rita ekkor döbbent rá, hogy Paolónak talán ő az utolsó és egyetlen esélye itt a földön, hogy elkerülje az örök kárhozatot. Megerősítette őt ebben, a házasságát mindvégig aggodalommal néző édesanyja is a halálos ágyán: „Mindig igyekezz előbb megérteni őt, mielőtt ő próbálna megérteni téged. Soha ne ítélkezz ‒ ez az Istenre tartozik ‒, inkább bocsáss meg neki, mert ez viszont a te kötelességed!”
paolo_01.jpg     Természetesen Rita is szembesült a kísértő azon „józan” érveivel, miszerint miért kéne megbocsátania annak, aki nem kér bocsána-tot, és miért imádkoz-zon azért az emberért, akit ez láthatóan még fel is bosszant?
     Márpedig a házastársak egymásért való imája ‒ a Szentség révén ‒ sokszorosan nagyobb hatású, mintha bárki más mondaná értük, és természetesen Rita imái sem maradtak nyomtalanok férje elfásult lelkére.
     Paolót egyre nagyobb szorongással töltötte el a kezéhez tapadt rengeteg vér, különösen az, hogy emiatt menthetetlenül a pokolra fog jutni. Már ennek felismerése is biztató volt, ám ez csak fokozta benne a „nekem már úgyis mindegy” csüggedését! Ki is mondta feleségének „lehet, hogy az én lelkemet már késő megmenteni”. Rita volt azonban az az asszony, és következetes nő volt, aki nem ismert lehetetlent: „Soha nem késő, ha hiszünk és bízunk Isten szeretetében” ‒ válaszolta. És ez a kitartó bizalom adott erőt gondoskodó szeretetéhez, példaadásához. A férjét mindig friss vacsorával várta, aki olykor késő este, gyakran részegen, vérfoltos ruhában tért haza. (folyt.)rita_a_haziasszony.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

imadkozz_31464.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg80. Az istentelen eszmék – mint ilyenek – az élet minden területén kizárólagosságot követelnek maguk-nak, nyilvánvalóan a kereszténységgel szemben is, melyet mindig is a totali-tárius kibontakozásuk legfőbb akadá-lyának tekintenek. Közös céljuk, az önálló emberi gondolkodás és véle-mény nyilvánítás kiirtása, um. a „népnek” egyetlen homogén „tömeg-masszává” való formálása. Ebből következik, hogy minden szinten igyekszenek behatolni az emberi kapcsolatokba, a magánéletbe, parttalanul nyomulni a sajtóban, a képernyőn, a rockszínpadon, a politikában, az óvodákban és az egyetemi katedrán, sőt az egyháziakat sem kerülik el. A felsoroltakból fakadóan érdekük, hogy beszűkítsék a tiszta források kutathatóságát és „sötét középkorinak” ítéltessenek mindent, ami tapasztalást adhatna a felismerésekre és a felvilágosításra. A megfelelő ismeretek és a megkülönböztetés adományának hiánya eredményezi, hogy az emberek jó szándékkal, sőt lelkesen támogatnak (a végkifejletében) végtelenül káros eszméket. Erre is céloz Keresztes Szent János: az ördögnek sokféle furfangja között – melyekkel igyekszik befonni a lelki embereket –, a legközönségesebb, hogy (látszólag) nem rosszat, hanem valami 'jót' ajánl nekik.
81. A megszállottak riasztó viselkedéséből látjuk, hogy az ördög – ez az istentelen hatalom –, fáradhatatlanul pusztítani akar. Célja, az ember porig alázása! Tevékenységét a féktelen düh, az irigység és reményvesztettség kíséri. E viselkedésben az elkárhozott lelkület fejeződik ki, az az észbontó rémület, melyet a totális reménytelenség iszonyata magyaráz. A sátán már tudja, hogy mit jelent a kárhozat, hogy állapotán nem képes változtatni, s úgy tűnik, hogy gőgjében ő is népet akar magaköré gyűjteni, miként Isten, ahogyan ezt a harmadik kánonban imádkozzuk. A sátán ebbéli igyekezetét pedig csak a valóság elfedésével, a jól álcázott megtévesztéssel, a modernkedő szólamok szajkózásával képes megvalósítani. Sajnos, a gonoszt ezen igyekezetében sok, megtévesztett ember tudatosan vagy jóhiszeműségből, de untalan segíti! →dalegrimshaw_exorcism2.jpg

Szólj hozzá!

A Szűzanya Palástja

bose-mater_ecclesiae.jpg     Sokat lehetne írni arról, hogy milyen palásttal ábrázolják a Mária szobrokat és képeket szerte a világon. Ám most nem a külsődleges ábrázolásokra irányul figyelmünk, hanem a benső lényegre, amelyet Mária palástja szimbolizál számunkra.
     A Szent Szűz Guadalupéban, Párizsban, Lourdes-ban, Fatimában, Montichiariban és más jelenési helyeken is többnyire köpenyszerű palástban mutatkozott meg.
numm.jpg     Ez a ruhadarab Mária földi életében annak idején, a keleti nőknél szokás-ban volt, melyet a nők fejükre vagy kisgyermekük fölé is tudtak hajtani, védelmezőn.
     Mit szimbolizálhat a mi számunkra az Istenanya palástja? Amikor Égi Édesanyánk kitárja kezeit felénk, kö-penyét is széttárja, mintegy hívogatón:
– Jöjjetek gyermekeim védelmező pa-lástom alá, hogy betakarhassalak benneteket, hogy megvédelmezhesse-lek benneteket a gonosztól, a bajoktól!
     Szűz Mária palástja tehát védelmi eszköz gyermekeinek.
    Szép példa erre a Guadalupei ese-mény 1531-ben, amikor a súlyos gondokkal küzdő Juan Diegóhoz így szólt a Szűzanya: "Semmi ne riasszon, semmi ne aggasszon és semmi ne szomorítsa el az arcodat s szívedet. Hát nem vagyok-e én a te Anyád? Nem állsz-e az én árnyékomban, a védelmemben? Nem tártam-e ki föléd eddig is védelmező palástomat?"
     Mária palástja tehát oltalom, mely beburkol, árnyékot ad a tikkasztó hőség elöl, megvéd az ármánytól, ha alá menekülünk.
     A palást egyben királynői öltözet, hatalmi jelvény is, mert a királyok, királynők mind palástban jelentek meg egy-egy nagy eseményen, vagy szertartáson. S mivel nekünk magyaroknak a Szent Szűz, Örökös Királynőnk is, édesanyai gondoskodása mellett királynői hatalmánál fogva is őrködik azok fölött, akik Hozzá menekülnek oltalomért.
     Ehhez azonban gyermeki lelkületre van szükség! A Szűzanya – mint Édesanya –, gyermekei fölé terjeszti áldott palástját, olyanok fölé, akik megbíznak benne. Csak a gyermek tud ráhagyatkozni a szüleire, csak a gyermek tud felnézni és bízni az édesanyában, édesapában.
     Váljunk ezért kicsi gyermekké, hogy minden bajban, esőben és vihar-ban, bánatban és betegségben oda tudjunk futni Égi Édesanyánk palástja alá.
/Horváth Mária írása/imagen8.jpg

Szólj hozzá!

(A 3. pont folytatása)

4_1.jpg     A Szentség érvényes fogadá-sához a Szentségben részesülő részéről nem szükségeltetik más, csak akarat a Szentség elfogadásához. Aki például a keresztelést csak kényszerből viseli el, anélkül, hogy akarná, nem is kap semmit. A halálos bűn azonban itt sem jelent akadályt az érvényességhez. Egy halálos bűnben kapott bérmálás is érvényes, ha nem is gyümölcsöző Szentség. A bérmálkozó ugyan megkapná a szentségi jegyet, a bérmáláskor járó kegyelemben azonban csak érvényes gyónás után részesülne. Egyedül a gyónás érvényességéhez tartozik elengedhetetlenül hozzá a megfelelő előkészület, hiszen egy érvé-nyes gyónáshoz legalább a kevésbé tökéletes bánat megléte szükségeltetik. Mindazonáltal nem muszáj feltétlenül direkt a gyónás előtt ennek a szándéknak meglenni, bizonyos esetekben elégséges a korábbi igaz szándék megléte is. Ezért kaphatja meg például egy eszméletlen személy is érvényesen és eredményesen a feloldozást és a Betegek Kenetét, ha előzőleg megbánta bűneit és keresztény módon akart meghalni.

     A Szentségek vételének gyümölcsöző voltában azonban már nagy jelentőségű az az állapot, amelyben a Szentségeket fogadjuk. Jóllehet egy lanyhaságban és közömbösségben fogadott Szentség is érvényes, nagy hatást mégse fog a Szentségben részesülőnél kiváltani. A buzgósággal fogadott Szentségek a leghatásosabb segédeszközök a keresztény tökéletesség felé vezető úton. Forrás nyomán!confesion.jpg

Szólj hozzá!

V. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgGyengeségünk és állhatatlanságunk
(Ötödik igazság.)

87. Gyengeségünket és gyarlóságunkat számba véve, nagyon nehéz az Istentől kapott kegyelmeket és kincseket megőriznünk:
a) mert ezt a kincset, mely ég és földnél értékesebb, törékeny edényben hordjuk, a romlandó testben, gyenge és állhatatlan lélekkel, amelyet akár egy semmiség megzavar és tönkretesz.
88. b) mert a gonosz lelkek ravasz tolvajok, és észrevétlenül megakarnak lepni, hogy meglopjanak és megraboljanak. Éjjel-nappal a kedvező alkalomra lesnek, állandóan kerülgetve bennünket, hogy elnyeljenek, és elég egy bűnös pillanat, hogy mindazt a kegyelmet és érdemet elrabolják tőlünk, amit talán sok-sok éven át szereztünk. Gonoszságuk és tapasztaltságuk, cselszövésük és nagy számuk miatt ettől a nagy szerencsétlenségtől nagyon kell tartanunk. Főleg, ha arra gondolunk, hogy olyan egyéneket, akik több kegyelemben részesültek, erényekben gazdagabbak voltak, gyökeresebb tapasztalatokkal bírtak és a szentségben magasabban álltak, mint mi, mégis nyomorúságosan megleptek, megraboltak és kifosztottak. Libanonnak mennyi cédrusát, az égnek mennyi csillagát láttuk nyomorultul lehullani, fenségüket és fényüket rövid időn belül elveszíteni! Honnan ez a meglepő bukás? Bizony, nem a kegyelem hiánya miatt történt ez! Erősebbeknek és biztosabbaknak gondolták magukat, mint amilyenek valóságban voltak; képeseknek tartották magukat kincseik megőrzésére, önmagukban bíztak, és önmagukra támaszkodtak. Úgy vélték, hogy házuk eléggé biztosított, ládáik és szekrényeik elég erősek arra, hogy a kegyelem értékes kincsét megőrizzék. Ezen észrevétlen önbizalom miatt (habár úgy vélték, Isten kegyelmére támaszkodnak) a végtelenül igazságos Úr megengedte, hogy kiraboltassanak, amennyiben ráhagyta őket a saját erejükre. Ó, ha ismerték volna a csodálatos ájtatosságot, melyet a következőkben megmutatok, akkor kincsüket egy hatalmas és hűséges Szűzre bízták volna, aki azt, mint tulajdonát védelmezte és őrizte volna, sőt ezt az igazságosság által parancsolt kötelességének tekintette volna.
89. A világ rendkívüli gonoszsága miatt nehéz az igazságban kitartani. A világ oly romlott, hogy a jámbor szívek, ha nem is annak szennyétől, de porától majdnem szükségszerűen bepiszkolódnak. Egyenesen csodának tekinthető, ha valaki erősen képes állni ebben a rohanó áradatban a nélkül, hogy elsodortatnék: a háborgó tenger közepette anélkül, hogy alámerülne, vagy hogy tengeri rablók ki ne fosztanák; ebben a pestises levegőben életben maradni anélkül, hogy meg ne betegednék. Szűz Mária az egyetlen hűséges szűz, akiben a kígyónak része nem volt, s ő az, aki ezt a csodát műveli azokban, akik neki az alábbi módon szolgálnak.fatima-mary-painting1025.jpg

Szólj hozzá!

A házasság nehéz szerzete
szent_rita_kep_-.jpg


     Rita, az újdonsült fiatalasszony eltökélte magát, hogy harcos férje életét ‒ az Isten-hez és az emberekhez való viszonyát ‒ alap-jaiban meg fogja változtatni. Ezzel máris a lehetetlenre vállalkozott és nem csak társa megtérítését vette fejébe, de még arra is el-tökélte magát, hogy kibékítse a szüntelenül egymás ellen acsarkodó Mancini (guelfi) és Chicci (ghibelli) családot.
     Rita azonban menyecskés illúziókat táplált azzal, hogy az egyébként jóvágású és szimpatikus vonásokkal is bíró Paolója más lenne, mint a családja. Természetszerűleg csalódnia kellett, mert a férjét kiragadnia santa031.jpgabból a világból, amelybe beleszületett, majdnem lehetetlen. Ő azonban Jézus szenvedéseit és intelmeit tartotta szem előtt: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok.” (Lk 6,36-37) Istennek azonban minden lehetséges.(Mk 10,27)

     Paolo, a férj ‒ bár józan pillanataiban Ritát mindennél jobban szerette ‒, kevéssé tudott felülkerekedni a neveltetésén és rossz szokásain, melyet csak tetéztek a rosszra hajló barátok. De személyiségének legrombolóbb hiányossága az alapvető hitismeretek hiánya és istentelensége volt. Hiába volt megkeresztelve, ha a Szentség által lehetővé tett kegyelmek befogadására ‒ a súlyos bűnei ‒ alkalmatlanná tették! Paolo „férfias” virtusaival, felesége életét ‒ szó szerint ‒ pokollá tette!veres3.jpg
     Rita súlyos lelki válságokon ment keresztül és már-már úgy érezte, hogy nem szerethet odaadóan egy gyilkost, aki mindent megtesz, hogy erre méltatlan is legyen. A kísértő is megszólalt lelkében: „lám, semmi hatása nincs a Házasság Szentségének”!
     A lelkiismerete azonban megadta a választ: ‒ Valóban kevéssé érvényesül a Szentség ott, ahol senki vagy csak az egyik fél tart bensőséges kapcsolatot Istennel (imádkozik)! A házasság életre szóló páros kapcsolat, melyben eggyé kell válniuk a közös imában és a szentségi életben is! Enélkül féloldalas lesz vagy tragédiába torkollik az életük!
     Rita az önvád és a rossz tapasztalatok ellenére sem adta fel, mert a szenvedő Krisztust látta lelki szemei előtt, a meg nem értettet, a megalázottat, az üdvösségünkért végtelenül sokat szenvedettet! Megrendülten kellett belátnia, hogy lám, ha egyetlen lélek megmentéséért ily sokat kell szenvedni, mennyit szenvedhetett a Megváltó Krisztus az emberiségért!? Átérezte, hogyha férjét az üdvösségre akarja vezetni, akkor ennek fegyvere csak a szeretet-türelem-áldozat-imádság lehet és legkevésbé sem a saját „jogos jogainak” előtérbe helyezése (megvalósítása)! Lent, Rita lakása. (folyt.)szent_rita_lakasa2.jpg

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg75. Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra. (1Jn 4,1)
76. A sátáni végső harcnak tulajdonítható, hogy feltűnő mértékben és méretekben szaporodtak fel a hamis jelenések, üzenetek és a „végtelenített” lelki naplók! Marie Julie Jahenny, 19. sz.-i misztikus így figyelmeztet erre: „Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által.” (1882) →
77. A Sátán hatalma véges, hisz' ő is csak teremtmény; jóllehet hatalmas, mert tisztán csak szellem. Tudása és tevékenységének lehetősége behatárolt! Bár a Sátán iszonyatos gyűlöletből tevékenykedik a világban, de Isten országának épülését nem tudja megakadályozni. Tevékenysége lehet súlyos, közvetlenül szellemi- és közvetve fizikai természetű károkat is okozhat embernek és társadalomnak egyaránt, de e tevékenységét az isteni gondviselés engedi meg, mely az ember s a világ történelmét erősen és szelíden kormányozza. Misztérium, hogy Isten miért engedi meg az ördög tevékenykedését, de „tudjuk, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28). (vö Új Katek. 395)
78. A mai időkben nem csodálkozhatunk az eretnekségeken, sem azon, hogy léteznek (hiszen már előre megjövendölték), sem azon, hogy megzavarják egyesek hitét (hiszen az eretnekségek épp arra szolgálnak, hogy hitünk próbát álljon ki). (...) Egyébként tényleg különös, hogy a rossznak ekkora ereje legyen, csakhogy az eretnekségeknek azokon van jelentős hatalma, akik erőtlenek a hitben. (…) Miként az eretnekségek is egyesek gyengeségéből merítik erejüket, de semmi erejük se lenne, ha erős hittel találkoznának. (Tertulliánus, De praescriptione)
79. Az elmúlt 200 év során tucatszámra születtek új fogalmak, amelyekkel a hit pusztításának állomásait jelölhetjük. Így pl. a felvilágosodás, a racionalizmus, a modernizmus, a szekularizáció, ateizmus, liberalizmus, a kommunizmus, a fasizmus, a szocializmus és a New Age stb. →13407083_2nfpu_1.jpeg

Szólj hozzá!

A Szentségek érvényessége 1

     Ahhoz, hogy a Szentségek érvényesek legyenek, a következő feltételeknek kell fennállniuk: az adományozónak rendelkeznie kell a Szentség kiosztásához való felhatalmazással, a külső jeleket megfelelően kell alkalmaznia, és a Szentségek kiosztásánál legalább szándékában kell állni, hogy „úgy tegyen, ahogy az Egyház tesz”. 

     1. Az adományozónak bírnia kell a szükséges felhatalmazást. Ezt a Keresztség Szentségének esetében bárki bírhatja. A Házasság Szentségét minden megkeresztelt kioszthatja (hiszen a házasuló felek egymásnak szolgáltatják ki, a pap vagy diakónus csupán az Egyház részéről szentesíti) viszont, mindegyik fogadhatja, aki a házassághoz szükséges feltételeknek megfelel, például nem él házassági kötelékben valaki mással. 

Papot csak püspök szentelhet érvényesen. A Bérmálás Szentségét a püspök vagy egy külön erre az esetre felhatalmazott pap oszthatja csak ki. A többi Szentség kiosztásához elengedhetetlen feltétel a pappá való felszenteltség.

     2. A Szentség kiosztójának a külső jeleket megfelelően kell alkalmaznia. (A külső jelek mibenlétéről később!) A lényeg, hogyha a Szentséget adományozó az anyagi jelet vagy a szavakat lényeges módon megváltoztatja, a Szentség nem jön létre. Ez lenne például tejjel való keresztelés esete, vagy ha valaki a Szentmisét nem búzakenyérrel és szőlőborral ünnepelné. Ugyanígy érvénytelen lenne a Szentség, ha a keresztelő a legszentebb Szentháromsághoz való folyamodás helyett csak azt mondaná a kereszteléskor: „Én megkeresztellek téged Krisztus nevében.” 

Ami a szavakat illeti, egy csekély, az értelmet nem befolyásoló változás még nem szünteti meg a Szentség érvényességét, ám egy lényegbevágó, értelmet megváltoztató már igen. Ha például egy pap az átváltoztatáskor „ez az én vérem kelyhe” helyett azt mondaná, hogy „ez az én vérem”, az átváltoztatás e különbség ellenére érvényes, hiszen a szöveg jelentése nem változott.

     3. Végezetül az adományozónak szándékában kell álljon, hogy „azt tegye, amit az Egyház tesz”. Jóllehet, a Szentséget kiosztó ember csupán eszköz Jézus Krisztus kezében, de nem egy élettelen, hanem egy önálló értelemmel és akarattal rendelkező eszköz. Ezért neki szándékosan hagynia kell, hogy eszközként használja az Úr, ami azt jelenti, hogy szándékában kell álljon, hogy azt tegye, amit az Egyház vagyis Krisztus a Szentséggel tenni szándékozott. Pl. egy csak tréfából vagy a színpadiasan végrehajtott keresztelés ezért lenne érvénytelen, hiszen ez esetben nem áll fenn a Szentség adományozásának szándéka. 

Mindazonáltal magának a Szentséget adományozónak nem muszáj a Szentség valódiságában hinni! Egy hitetlen pogány is keresztelhet érvényesen, ha például szívességből a keresztség rítusát elvégzi, és közben az a szándéka, hogy azt tegye, amit a keresztények ilyenkor tesznek. Ugyancsak érvényesen oszthat ki minden Szentséget az a pap vagy püspök is, aki bár maga már elvesztette hitét, de még szándékában áll azt tenni, amit az Egyház előír. Ezért helytelen egy nem éppen példamutatóan élő pap által adományozott Szentség érvényességét elhamarkodottan kétségbe vonni! A Szentséget adományozó méltatlansága nem befolyásolja a Szentség érvényességét. Egy halálos bűnben élő pap is érvényesen osztja ki a Szentségeket, jóllehet minden ilyen esetben egy újabb súlyos vétket követ el önmaga ellen, hiszen a legszentebb rítusokat tisztátalan kézzel végzi. Ő csak eszköz Krisztus kezében és Krisztus megteheti, hogy akaratának megvalósításához méltatlan eszközöket is felhasználjon. Aquinói Szent Tamás ezt úgy magyarázza, hogy egy beteg orvos is gyógyíthat eredményesen és a víz is ugyanúgy folyhat egy ólom, mint egy arany csőben. Forrás nyomán!

Szólj hozzá!

3. Szűz Mária közbenjárónk Jézus Krisztusnál

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg85. Ám, szükségünk van-e közbenjáróra magánál a Közbenjárónál is? Elég nagy-e a tisztaságunk ahhoz, hogy önállóan és közvetlenül egyesüljünk Jézus Krisztussal? Nem Isten-e ő, aki Atyjához mindenben hasonló, következőleg a legszentebb és éppoly tiszteletreméltó, mint Atyja? Ha ő végtelen szeretetében kezesünk és közbenjárónk az Atyánál, hogy Őt megdicsőítve, tartozásunkat kifizesse, talán a Fiú Fölsége és szentsége iránt kevesebb tiszteletet és félelmet kell-e tanúsítanunk?
Mondjuk azért bátran Szent Bernáttal, hogy a Közbenjárónál is közbenjáróra van szükségünk, és hogy Szűz Mária a legalkalmasabb a szeretet ezen tisztségének betöltésére. Általa jött Jézus Krisztus hozzánk, és általa kell nekünk is Hozzá mennünk. Ha félünk közvetlenül Megváltónkhoz járulni, aki Isten, akár végtelen nagyságától való félelmünkben, akár alacsonyságunk vagy bűneink miatt, kérjük bátran Anyánk, Szűz Mária segítségét és közbenjárását! Ő jó és gyöngéd; nincs rajta semmi szigorú, semmi félelmetes, semmi, ami túlságosan fenséges és vakító lenne. Nem nap ő, aki világosságának és sugarainak teljességével bennünket, gyengéket, megvakítana, inkább szép és szelíd, mint a Hold, aki fényét a Naptól nyeri és azt enyhítve gyengeségünkhöz alkalmazza. Oly szeretetteljes, hogy senkit sem utasít el azok közül, akik közbenjárását kérik, ha mégoly nagy bűnösök is − úgy mondják a szentek −, amióta világ a világ, soha nem lehetett hallani, hogy valaki kitartó bizalommal fordult volna segítségért Máriához, és ő eltaszította volna. Oly hatalmas ő, hogy kérése soha visszautasításra nem talál Szent Fiánál. Elég, ha könyörögve megjelenik az Úr előtt, és ő rögtön teljesíti kérését. Jézusnál mindig győz a szeretet, melyet drága Édesanyja látása és kérései keltenek Szívében.
86. Mindez Szent Bernát és Szent Bonaventura nyomán van idézve. Szerintük tehát három lépcsőn kell felmennünk: az első − aki hozzánk legközelebb áll és képességünknek leginkább megfelel −, Szűz Mária. A második Jézus Krisztus, és a harmadik az Atyaisten. Hogy Jézushoz jussunk, Szűz Máriához kell mennünk; hiszen ő a mi Szószólónk és Közbenjárónk.
Hogy az örök Atyához eljussunk, Jézushoz kell mennünk, mert ő a mi Megváltó Közbenjárónk. (Később szólni fogok azon ájtatosság gyakorlatáról, mellyel ezt a rendet a legtökéletesebben megtarthatjuk!)maria_vladimir-borovikovsky-1823_3.jpg

Szólj hozzá!

Részt vállalni a lélekmentésben
szent_rita_kep_-.jpgbandahaboruk_3.jpgA guelf-ghi-bellin hábo-rúskodás kiújulása Roccaporé-nát sem kerülte el. Az egyébként békés faluban az utcán halottak, felgyújtott házak voltak láthatók. Rita, szüleivel együtt a sebesültek mentésére sietett, ahol csak szükség volt. Eközben meglátta őt az egyik csapat vezetője, a rossz természetéről, indulatosságáról és durvaságáról híres Ferdinando Paolo Mancini. Úgy megtetszett neki Rita, hogy azonnal feleségül kérte. Amikor Rita tudatta vele, hogy ez lehetetlen, mert ő szerzetesnő lesz, a férfi az egész falut meg-fenyegette arra az esetre, ha a lány kikosarazza őt. Ritának nem maradt választása, ő is, meg a szülei is tudták, hogy a guelfiek nem tréfálnak.
 rita-32.jpg    Rita teljesen lehetet-len helyzetbe került. Egyfelől Krisztus jegyese szeretett volna lenni, nem pedig egy véreskezű bandavezér asszonya, másfelől a szülei valójá-ban nem mondhattak a kérőnek nemet, mert az elutasítás nem csak a maguk, de a hegyi fa-lucska teljes pusztulásá-val is járhatott volna! A szülők javára legyen mondva, hogy félelmeik ellenére, halogatták a választ, mert teljesen Istenre és a lányukra bízták a döntést!
Rita is haladékot kért a válaszra, hogy imában az Úr megvilágosításáért esedezzen. És lám, eszébe jutottak Jézus nyolc boldogságról mondott szavai: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” (Mt 5,9)
santa_rita.png     Végül, az Úr próbatételének fogta fel, mint életáldozatot, hogy felesége legyen egy többszörös gyilkosnak, akinek így megmentheti a lelkét, másfelől, békét hozhat a falu lakosságának is, akik oly tisztelettel voltak mindig iránta.
     1397-ben a 16 éves Rita, nagy elszántsággal és sok imával készült a házasságára. Anyja hófehér esküvői ruhát varratott neki, amelybe a fent említett idézetet belevarrta.
     A menyasszonyi koszorút unokahúga fonta fehér mirtuszból, ám Rita letépve néhány rózsabimbót, ragaszkodott ahhoz, hogy belekerüljenek. Erről anyja és mindenki más próbálta lebeszélni, mert a rózsa egy menyasszonyi koszorún a szenvedést is szimbolizálja! (Myrtus) (folyt.) mirtusz_virag_abc.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg72. A sátán célja nem csak evilági – mely csak „mellékes” öröme –, hanem végső célja, hogy népet gyűjtsön maga köré a kárhozatba, mintegy szervezi saját „egyházát” és ehhez sajnos, megvannak a maga hús-vér 'apostolai' is! „Az első számú ellenség az ördög, minden kísértés szülőatyja. Tudatában vagyunk annak, hogy e sötét és romboló valóság létezik és igen aktívan működik, terjesztve a zűrzavart és a megosztottságot” (VI. Pál pápa) – és ezt, nemzetek feletti titkos társaságok segítik! A lelkekért folytatott harca könyörtelen, szívós és kompromisszum nélküli. E törekvéssel szemben szüntelen harccal védekezhetünk. →
73. A fentiek lényeges és sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a „sötétség hatalmainak” mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya vagy nem élnek vele, s ezért sok zűrzavaros álláspont alakult ki a bűn szerzőjével kapcsolatban, pedig e kérdésben a tisztánlátás és felvilágosítás súlyos evangelizációs feladat!
74. A sátán gyakran a világosság angyalának tetteti magát (vö 2Kor 11,14). Súlyos gond ez, mert a bűn szerzője, ha le nem leplezik, s meg nem futamítják, akadálytalanul végezheti aknamunkáját az egyén, a közösség és a társadalom életében. Bernanos szerint, az ördög megtalálható – látszólag ártatlan – könyveink semmitmondó fecsegésében, a modern élet találékony kifinomultságaiban, a csábítóan szép ruházatokban, barátságosan mosolyogón a lét minden hasonló alakzatában, miközben az ember egyáltalán nem veszi észre. A sátán ügyesen elfordít és távol tart az Istentől. Végső soron mindegy, hogy ezt látszat jóval, vagy tragédiákkal teszi és éri el. Az emberek egyszerűen nem figyelnek rá és úgy esnek áldozatul, szegődnek a szolgálatába, hogy nem is értik mi történik velük és körülöttük. Nemegyszer jónak látszó ügyekben is sátáni akarat valósul meg. Hogyan lehetséges? Úgy, hogy ezek az emberek „modernségükben” szentségek nélkül élnek, vagy túlzottan önteltek s nem hallják meg lelkiismeretük benső figyelmeztetéseit! →facebook-droga-dipendenza_1.jpg

Szólj hozzá!

Ismertetőjelek és különbözőségek
 
    A hét közül három Szentség, kitörölhetet-len jegyet nyom a lélek-be és ezért e Szentsé-gekben csak egyszer részesedhet valaki az életében: ezek a Ke-resztség-, a Bérmálás- és a Papszentelés Szentségei. Ez a "bélyeg" vagy ahogy másképpen nevezzük, szentségi karakter semmilyen bűn miatt nem vész el, és a túlvilági életben is a lelkünkhöz tapad: a mennyországban megbecsülésünkre, a pokolban szégyenünk-re. A többi szentség nem nyom a lélekbe ilyen bélyeget és ezért ezekben életünk folyamán többször is részesülhetünk. 
    Ezenfelül két Szentséget, a "halottak" Szentségeként értelmezhetünk, ezek a Keresztség- és a Bűnbánat Szentsége. E két szentséget ugyanis olyanok kapják, akik elvesztették a megszentelő kegyelem állapotát, vagyis lelkileg halottak. Keresztség és gyónás éppen a kegyelmi életet adja illetve adományozza vissza a Szentséget fogadónak. 
    A többi Szentséget az élők Szentségeinek nevezzük, mert őket csak a megszentelő kegyelem állapotában levők kaphatják meg. A Betegek Szentsége például egy halálos bűnben levőnek, aki már fizikailag nincs abban az állapotban, hogy meggyónjon, de a tudata még képes fogadni, annak visszaadhatja az életet adó kegyelmet, és ebben az esetben úgy hathat, mint Szent Útravaló. Még a szentáldozásnál is előfordulhat, hogy valaki abban a hiszemben veszi magához a szentséget, hogy kegyelmi állapotban van, holott a valóságban akaratlan bűn terheli a lelkét.
 

A cikksorozat nyomán! 

Szólj hozzá!

IV. FEJEZET

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpgA közbenjárás
(Negyedik igazság)

1. A közbenjárás szükségessége Istennél

83. Tökéletesebb, mert alázatosabb, ha Istenhez nem közvetlenül, hanem közbenjáró által közelednünk. Minthogy természetünk romlottsága miatt − miként rámutattam − nem támaszkodhatunk saját igyekezetünkre ahhoz, hogy Istenhez eljussunk. Így nyilvánvaló, hogy minden jó cselekedetünk szennyes és oly csekély értékű Isten előtt, hogy ezek nehezen bírhatják arra, hogy meghallgasson bennünket, és velünk egyesüljön. Mert nem ok nélkül adott nekünk Isten közvetítőket. Látta ugyanis méltatlanságunkat és képtelenségünket s megkönyörült rajtunk, és ahhoz, hogy irgalmasságához eljuthassunk, hatalmas közbenjárókat adott nekünk nagy Fölségéhez. Ezeket a közbenjárókat mellőzni és − minden ajánlás nélkül −, közvetlenül közeledni Isten Fölségéhez, azt jelenti, hogy nincs alázatunk; azt jelenti, hogy nincs tiszteletünk, azt jelenti; hogy a Királyok Királyát kevesebbre becsüljük, mint egy földi királyt vagy fejedelmet, akihez közbenjáró nélkül aligha próbálnánk közeledni.

2. Jézus Krisztus közbenjárónk az Atyaistennél

84. Üdvözítő Jézus Krisztusunk, a megváltás által szószólónk és közvetítőnk az Atyaistennél. Általa kell az egész győzedelmes és küzdő Egyházzal imádkoznunk. Általa léphetünk az isteni Felség elé, és sohasem jelenhetünk meg Előtte anélkül, hogy érdemeire ne támaszkodnánk és azokat magunkra ne öltenénk, mint Jákob, aki a gödölye bőrét magára öltve jelent meg atyja előtt, hogy áldását fogadja.kozbenjaronk.jpg

Szólj hozzá!

Merjünk Istennek tetszően élni!
szent_rita_kep_-.jpg

     Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, az imádság és a fáradságos napi munka töltötte ki. Már öt évesen az evangéliumi, szegényebb életre vágyott és ezek, számára értelme bontakozásával egyre fontosabbá váltak.
     Időnként látta a méhecskéket és ezt követően az esti imádsága során mennyei látomásokban volt része. Ez a kiváltság még serdülő korában is lőfordult. Ezek a miszti-kus események, kifejezetten nevelő hatással voltak rá, úgy benső lelki életét, mint az áldozatos szeretet-készségét fejlesztve.
latomas001.jpg     Még kislány volt, amikor egyszer télen meglátott egy hasonló korú, de rettenetesen fázó gyermeket. Rita levette és belebújtatta kis társát a kabátjába, és amint ránézett, nagy melegséget érzett a szívében.
Szülei bár taníttatni akarták, de Rita másra vágyott.
     A tőlük 5 km-re levő Casciából az ő falujukba is átjártak az ágostonos nővérek, akik a szemlélődő életmód mellett az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakorolták a nép között. Ritának megtetszett a hivatásuk, mert úgy érezte, hogy sokkal szorosabb kapcsolatban lehetnek Jézussal, mint a világiak.
noverek.jpg     A szívében felgyulladt hivatás lángja egyre erősödött, apáca akart lenni. Jézus akaratát kereste és szerető részvétből enyhíteni vágyott Krisztus szenvedéseit. Amint szülei megengedték, felsétált a 120 m magas „scoglio”-hoz (sziklához), ahol közelebb érezte magát Istenhez a csendes magányban.
     A gyönyörű szép lánnyá serdült Rita, szívesen látogatta az Ágoston-rendi nővérek kolostorát is Casciában. Önként ápolta a beteg nővéreket, segített a kerti és a konyhai munkákban és amint tehette, részt vett a zsolozsmáikon is.
     Szülei boldogan szemlélték lányuk jámborságát, és minden bizodalmukat a Gondviselésbe vetették, azt remélve, hogy egyetlen leányuk élete nyugalmas lesz.
     A XIV-XV századi umbriai tartomány élete azonban, korántsem volt nyugalmas. Klánok, bandák harcoltak egymással kíméletlenül és ebben a falvak lakosai szenvedték a legtöbbet. A guelfek és a ghibellinek villongásait, sarcolások, gyilkosságok és esetleg egész falvak felgyújtása kísérte. Nem ismertek irgalmat, a jelszavuk: „Az ellenséget meg kell ölnöd, különben ő öl meg téged.” Ám könnyen ellenségnek tarthattak bárkit, egész közösségeket is. Az emberi élet célja számukra egyenlő volt a minél nagyobb hatalom kiélésével, a bátorság mércéje pedig azonos volt az öldökléssel.
     Ezzel a világgal állt élesen ellentétben Rita Lotti benső hitvallása: „A bátorság annyi, hogy merünk Istennek tetszően élni!” (folyt.)bandahaboruk2.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! (Te meg pláne imádkozz!)

Szólj hozzá!

szent_mihaly_vedelmezz_minket_01.jpg67. „A modern idők a sátán uralma alatt állnak, és ez még inkább így lesz a jövőben! (…) A pokollal való összeütközést az ember nem képes felvállalni, még a legokosabb ember is elbukik. Egyedül a Szeplőtelen Szűz kapott ígéretet Istentől arra, hogy legyőzi a sátánt!” – mondta Szent Maximilian Kolbe.
68. A bűn nem hirtelen ölt társadalmi méreteket, hanem mindig valami alattomos „terv” szerint! →
69. A bűn elhatalmasodásával, annak következményei is elhatalmasodnak s kilép az egyén, a család, a közösség kereteiből és társadalmi méreteket ölt! Ez pedig a lelki- és az evilági élet szempontjából végzetes lehet! Erre figyelmeztet az apostol: „A bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után” (Jak 1,15). →
70. A bűn – ha szembe nem szállnak vele –, átlépheti az országhatárokat és az egész világon teret nyerhet, s következményei globális pusztulással fenyegethetik akár az egész emberiséget. Súlyos probléma, hogy az ember az élet eseményeiből nem okul, s az elhatalmasodott bűn elhatalmasodott következményeit, amelyet az egyre szabadabban működő sátáni erő szervez, természetes okokra vezeti vissza, s ezeket csupán természetes összefüggésükben értelmezi.
71. Az okkultizmusból megtérni nagyobb csoda, mint Lázár feltámasztása volt. Ám, ez sem lehetséges másként, mint Jézus Krisztus rendkívüli kegyelme által! →olibro-del-comando2.jpg

Szólj hozzá!

A Szentségek száma
 
     Krisztus hét Szentséget alapított: a Keresztség-, a Bérmálás-, a szent Eucharisztia-, a Bűnbánat-, a Betegek kenete-, az Egyházi Rend és a Házasság Szentségét. Az Egyház nem rendelhet el Szentséget és nem is törölhet el egy már meglévőt.
Ezért volt súlyos tévedés, mikor a protestánsok a Szentségek számát kettőre, a Keresztség- és az Úrvacsora Szentségére redukálták, miként aggasztó napjaink tünete, miszerint az Egyházban egyre kevésbé tulajdonítanak fontosságot a fülgyónásnak, mintha a Bűnbánat Szentsége elveszítette volna tényleges kegyelemhordozó aktualitását.
     Az egyes Szentségek egymáshoz való viszonyában Aquinói Szent Tamás szép párhuzamot fedez fel a földi és a természetfeletti élet között.
Eszerint a Keresztség a születésnek felel meg, hiszen ez ajándékozza az embernek a természetfeletti életet.
A Bérmálás a növekedésé, mert ez teszi a megkereszteltet tökéletes kereszténnyé.
Az Eucharisztia jelenti a nélkülözhetetlen táplálékot.
A Bűnbocsánat a gyógyszernek felel meg, hiszen általa a bűnök okozta lelki sebek gyógyulnak meg, sőt inkább a lélek feltámadása, amennyiben a halálos bűn miatt elveszett lélek visszakapja az életet ajándékozó kegyelmet.
A Betegek kenete kifejezetten a testi egészség visszanyerését szolgálja vagy legalábbis azt az erőt (útravalót) adja a léleknek, amelyre a földi életből az örök életbe való átmenetelekor szüksége van.
Ezzel szemben a Papszentelés- és a Házasság Szentsége inkább a társadalom és a család tökéletesedésére rendeltetett, miáltal mindkettő a maga területén, a természetfeletti életre való nevelést szolgálja.
 
A cikksorozat nyomán!

Szólj hozzá!

3. Az önmegtagadás szükségessége

a_tokeletes_maria-tisztelet.jpg80. Másodsorban, hogy magunkat önmagunktól megszabadítsuk, meg kell halnunk önmagunknak. Más szóval, ellen kell állnunk képességeink és érzékeink cselekedeteinek. Úgy kell látnunk és hallanunk, mintha nem látnánk s hallanánk, a világ dolgait úgy használnunk, mintha nem használnánk őket. Ezt nevezi Szent Pál naponkénti meghalásnak. „Ha a földbe esett gabonaszem meg nem hal, nem kel életre.” (1Kor 15,36) Ha magunknak meg nem halunk, ha legszentebb áhítatgyakorlataink nem vezetnek bennünket e szükséges és termékeny halálhoz, akkor nem hozunk létre hasznos gyümölcsöt. Áhítatgyakorlataink eredménytelenek lesznek és az igazság szolgálatában végzett minden cselekedetünket beszennyezi önszeretetünk és akaratunk. Ezért halálunkkor érdemek és erények tekintetében üres kézzel állunk Isten előtt; nem lesz bennünk a tiszta szeretet egyetlen szikrája sem, minthogy Isten a tiszta szeretetet csak azokkal a lelkekkel közli, akik meghaltak maguknak, és akiknek élete el van rejtve Krisztussal Istenben.

4. Szűz Mária tökéletes tisztelete a régi ember halála

81. Harmadsorban, minden ájtatosság között, a Mária-tisztelet az, amely által leggyorsabban meghalunk önmagunknak és amely épp ezért a legjobb és bennünket leginkább megszentel. Mert ne feledjük, hogy nem