HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus --------------------------------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- http://kattanok.weebly.com/ ---------------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

musorvaltozas_szombat-hetfo_530.jpg
330243m_1.jpg     Hogy miben rejlik a Knock-i jelenés nemzetközi sikere? Kétségkívül a világba szétkergetett ír nép katolikus hűségében, mely még a diaszpórában sem feledkezett meg katolikus hitéről!
     A sikerhez persze hozzájárultak a világ nagy újságainak kezdetben pozitív híradásai, melyek egy idő után "ismeretlen vezényszóra" egyszeriben felháborítóan gyalázatos mocskolódásba kezdtek ‒ jóllehet ‒, ez is hírverés volt!
laterna_m.JPGEgyes vádak szerint az egész jelenség csak "laterna magica" ‒ fényvetítés ‒ volt a plébános megrendelésére, hogy a jelentéktelen porfészekből "idegen-forgalmi" nevezetességet csináljon.
Nos, az efféle ügyeskedések sajnos nem ismeretlenek ma sem, de Knock esetében túlságosan erőltetettek ezek a fenntartások!
     Találó az a mondás, hogy az istentagadáshoz sokkal nagyobb hit kell! Nos, ennek igazolását láthatjuk a "laterna magica" ötletében is, hiszen a 19. század második felében még nem tudtak előállítani olyan fényerőt, amely még a szomszédos községből is látható lett volna, különösen nem ‒ közel két órán át ‒ folyamatosan!
     Még az is felmerült vádként, hogy a 13 éves Hill Patrick mint rövidlátó, közelről volt kénytelen megnézni és megkerülni a "szobrokat", úgyhogy még Szent János könyvébe is bele nézett. Ám, ha az egész jelenség csak vetítve volt, ezt aligha tehette volna meg! Ha pedig valóban élet-nagyságú szobrok voltak, akkor hogyan tűnhettek el egyik pillanatról a másikra, este kilenc órakor?jelenes.jpg
     Ahhoz, hogy a szkeptikusok is elismerjék a Knock-i eseményt, a tanúk-nak egyöntetűen azt kellett volna állítaniuk, hogy UFÓ-t láttak, jóllehet ez a fogalom akkor még ismeretlen volt! Érdekes, hogy a megtévesztő szel-lem által produkált jelenségekről a La Salette-i Szűzanya is említést tett, mint a sátáni erők hamis csodáiról! Kérdés azonban, hogy az ellenzők szá-mára miért hihetőbbek az effélék, mint az Istenanya segítő megnyilvánu-lásai?knocki_szuzanya_530.jpg

Szólj hozzá!

Isteni kegyelmek nélkül nem megy!

angeles-y-demonios13.jpg     Minden állam, olyan mint a kormánya. A kormány, olyan mint a népe. A nép olyan, mint a hite! De mondhatnánk röviden úgy is, hogy minden kormány olyan, mint a miniszterelnöke, ő pedig olyan, mint az intelligenciája. Márpedig az intelligencia és tudás semmit sem ér keresztény hit nélkül!
     A Sátán is intelligens, sőt aktiváltan intelligens az ideák és a kivitelezések területén. Ahogy Szent Tamás feltételezi, a Sátán az anyagi világban tévedés nélküli intelligenciával rendelkezik az embernek való ártásra. És itt a bökkenő! Az ördög ugyanis csak a természetfelettiben ostoba.
     Az anyagi világ és a természet törvényei fölött az ördög zseniként ítél. Az emberi test és emberi lélek zseniális ismerője, a legzseniálisabb taktikus és ezt gonoszul tudja érvényesíteni a hitelvek nélküli embereken! Mindezt persze áldozatai észre sem veszik, hiszen csak "természetes vágyaiknak" engednek!
bush_es_a_jel_3.jpg     Még soha, egyetlen emberi kormány sem rendelkezett olyan egyetemes tudással, emberismerettel és a jövő lehetőségeinek akkora átlátásával, mint a Sátán. Ennek követ-keztében még egyetlen kormány sem volt képes önmagától, a világ fölöt-ti egyetemes uralom érdekében olyan eredményes imperialista politikát folytatnia, mint amire az ördög képes. Ha a világ fiainak efféle tervei mégis sikeresnek mondhatók, akkor abban egyértelműen a Gonosz szellem áll a háttérben! A sátáni erők hatalma pedig annál nagyobb, minél szélesebb, szabadabb teret kap a működésre!
     A kegyelmi állapot hiányában – szentségi élet nélkül – csupán "tanult" ésszel, egyetlen embernek (politikusnak) sem sikerült még a gonosz cselvetéseit kivédenie, ha az már elkezdte aknamunkáját! Ezért is hordoz nagy veszélyt magában, hogy az EU Parlament kizárta alkotmányából még a "kereszténység" szó említését is!
     A Sátán fáradatlan ötletgazda, untalan kísértő, övéit sugalmazó és egyúttal nagy végrehajtó.  Az ő gondolkodása egyúttal cselekvés is, sőt még ennél is több, fáradhatatlan aktivizmus. Célja az embernek állati szintre való aljasítása, a Teremtés kudarcának felmutatása Istennek!
     Az ijesztő, hogy milyen messzire ható hatalma van az ember teste fölött: az érzékszervek és az ideg-rendszeren keresztül, a fantázia, az érzelem és vágyak szítása felett. És ezzel a Sátánnak közvetve befolyá-solási lehetősége van a külsőtől, a testitől függő emberi gondolkodásra és akaratra. Ugyanakkor ‒ és ez reményteljes ‒, hogy a Sátánnak nincs közvetlen hatalma az ember benső világa, az emberi akarat és lelkiismeret irányítása felett. A lélek mélye, ahol a szabad elhatározások születnek, nem megközelíthető a démonok számára; csupán a test és lélek határterületén, a pszichén keresztül próbálhatják befolyásolni.  És végeredményben, egyedül a halálos bűn helyezheti az emberi személyt mindenestül a sátán hatalma alá.
     De igyekszik egyéb módokon is ártani: ott támad, ahol csak tud. A démoni zaklatás, ha nem ijedünk meg tőle, voltaképpen nem veszélyes. Az ijedezés és fantáziálás sokkal ártalmasabb. De vigyázzunk, aki a külső világot sikeresen kormányozza, az előbb vagy utóbb a belső világot is kontrollálhatja – ha lelki életünk is elsatnyul a szentségi élet hiányában!
     A sátánizmus körülbelül fél évszázada terjed a keresztény világban, és sok politikus is igyekszik szalonképessé tenni. A Jelenések könyve rámu-tat az ördög imádata és az Antikrisztus imádata közötti összefüggésre: "És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot, mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?" (Jel 13,3-4) satanic_church.jpg A démonikus világhatalomnak több milliós serege van sátánizált segéd-erőkből, ördögökből és elkárhozot-takból és azon istentelen emberekből, akiket mint vezérük inspirál és dirigál. Épp ezért igen óvatosnak kell lennünk a politikai elkötelezettségeinkkel, mert egyes pártirányzatok velejárója a démoni megszállottság! Ez világosan megnyilvánul arroganciájukon, obszcén kifejezéseiken és fáradatlan ellenségeskedéseiken!          

 Korunk démoni fertőzésben szenved! A "világ", a természetfeletti az égi birodalom ellentéte. Jól fejezi ezt ki a bölcs: "ha a világban kell is élned, de ne a világnak élj!"

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs: "Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen" c. írása nyomán
(Eredeti  forrás )

A kollektív lelkület torzulása
kep_1376824549166_0.jpg     Mivel a fiatalok, a gyermekek élő közelségben látják és szenvedik el a szülők, nagyszülők érzelmi ingatagságát, a válást, az újabb kapcsolatok létrejöttét, ezért a lélekpusztító vírus már három-ötévesen roncsolja lelküket, és maguk is instabil érzelmi állapottal lépnek ki a világba. A legújabb orvosi, genetikai kutatások egyre mélyebben tárják fel a válság méreteit. A sérülést már az anyaméhben alakuló új élet is megszenvedi. Ezzel magyarázható, hogy soha ennyi sebzett és pszichésen sérült ember nem élt a nyugati civilizáció övezetében, mint ma.
     Közismert, hogy a múlt század közepén ránk tört diktatúrák óta a lelkekben lázadás van, mindenféle előírás és szabályozás ellen. Ma már oda fajult a dolog, hogy az ember harcban áll az élet minden területén, még a természeti törvények által megkövetelt renddel is.
     A mi régiónk különösen kedvező a lelki lepusztulás kórokozójának és a járvány katasztrofális elterjedésének. A magyar ember és a tőle ezer éve elválaszthatatlan magyar sors melegágya e lelki elrákosodásnak. Ma már senki sem érezheti magát biztonságban a gonosz cselvetéseivel szemben, mert bármelyik pillanatban bekövetkezhet a „derült égből villámcsapás” szindróma: egy a máról holnapra bejelentett válás, vagy a stabilnak gondolt otthoni nevelés váratlan csődje egy jól neveltnek hitt gyereknél, vagy az utóbbi évek tapasztalata alapján jól ismert valutahitel vagy állásvesztés okán. Nem beszélve valami megbotránkozásról, hamis próféciáról, mely kétségeket ébreszthet bennünk hitbeli hűségünkben.
     Az egymást követő nemzeti tragédiák, a Nyugat árulásai, a politikai változások egymást követő kudarcai elsősorban, az egyébként is befelé forduló alkatúak millióit tette még pesszimistábbá és szkeptikusokká. Végül, senki nem bízik és nem hisz senkiben. Egymás után dőlnek ki a sorból azok a „példák” − nagyszülők, pedagógusok, papok −, akik karizmatikus személyiségükkel még hatást tudtak gyakorolni. Növekszik azon bizonytalanok száma, akik célt vesztettek, akik külsőleg bár jó megjelenésűek, de belsőleg már rég halottak.
     Ha körülnézünk környezetünkben, vagy népünk jelentős rétegein, sajnos elképesztő az a közöny, ahogyan e vírusfertőzöttség következtében viszonyulnak minden értékhez.
lelkiismeret adquiere-conciencia-sobre-lo-que-puedes-lograr.jpg
Az egyedüli terápia:
1) A Hit, Remény, Szeretet megélése
2) Az alázat, engedelmesség, áldozatkészség és lelki erősség tudatosítása
3) Szentségi élet gyakorlása

Szólj hozzá!

01.
október

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

logo_homil_530.jpgA délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió támogatása

Kedves Olvasó!   

Délvidéken a magyar társadalom nagyon gyenge lett az elvándorlások, polgárháború, gazdasági válság következtében. Az embereknek egyetlen reménye Isten. A Délvidéki Mária Rádió a remény és a megmaradás hangja, de az ottani emberek a rádió működési költségeinek csupán egyharmadát tudják fedezni.

Emiatt küldjük szeretettel Palatinus István atya, a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió műsorigazgatójának kérését:

„Pillanatnyilag a fő munkatársaink is önkéntesként dolgoznak, már az augusztusi, sőt a júliusi fizetésüket sem vették fel. Ez is mutatja, hogy szeretjük a Mária Rádiót, akarjuk a Mária Rádiót, szolgálni akarunk!

Felidéződik bennem a pár évvel ezelőtti magyarországi Mariaton. Hálával gondolunk vissza az anyaországi Mária Rádió hallgatóira, akik hihetetlen összefogással, 2 nap alatt annyi adományt gyűjtöttek, ami nekünk két év működési lehetőséget biztosított. Magyar ember hova menjen? Az édesanyjához fordul minden gyermek. Mi, elszakított magyarok, hova fordulhatnánk, ha nem anyaországunkhoz? Amikor egy-egy Mária Rádiós műsorigazgató atya kéri az adományokat, az nem koldulást jelent, hanem egyféle tudatosítást annak a missziónak a megvalósulásában, ami biztosítja a Mária Rádió működését. Minden adakozót biztosítunk afelől, hogy a cél érdekében el is jut az adomány oda, ahol megvalósítja rendeltetését, amelyre felajánlották.

Nagy hálával köszönjük, Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kérjük mindazokra, akik a segítségünkre sietnek.”

Adományt a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára a magyarországi Mária Rádión keresztül juttathatnak el. Aki banki átutalással szeretne célzott adományt eljuttatni a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára, a közlemény rovatban tüntesse fel a Délvidék nevet. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület bankszámlaszáma: 10918001-00000069-12310000.  Aki csekkes befizetéssel szeretne célzott támogatást eljuttatni a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára, a csekk közlemény rovatában tüntesse fel a Délvidék nevet.

A Délvidéken élő magyar anyanyelvű hallgatók nevében köszönjük az adományokat, a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió megsegítésére. 

Imádságos szeretettel:

Szabó Tamás

a Mária Rádió elnöke

Szólj hozzá!

musorvaltozas_szombat-hetfo_530.jpg     Knock, szinte hónapok alatt világkegyhellyé vált, melynek legdöbbenetesebb tényezője, hogy még Amerikából is szerveződtek zarándoklatok! Ezzel, óhatatlanul ráirányult a figyelem Írországra és ennek köszönhetően nagyban enyhültek az angolok által erőltetett politikai viszonyok.
     A kegyhelyen igen sajátos helyzet is kialakult. A zarándokok elkezdték kapargatni az oromfal habarcsát, melyet elfogyasztva gyógyulást reméltek.
Végtére is nem mindig eredmény nélkül, ám ez a "gyógyulásvágy" ledőlés-sel fenyegette a jelenési falat. Az esperes 1880. február 14-én egy interjú-ban a következőket nyilatkozta: "A zarándokok már-már elhordják az oromfalat, ezért egy kerítéssel kell azt megvédenünk!"az_oromfal_elkeritve_530.jpg
cavanagh2_1.jpg     Bartholomew Cavanagh esperes-plébános, látva az emberek buzgóságát, meghirdette a zarándokok közt, hogy mindenki vállaljon imát a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadításáért (ez máig érvényben van és mi is megszívlelhetjük!).
A plébános kitűnő rendelkezést hozott, melynek valószínűleg maga is hasznát vette, mert 1897. december 8-án elhunyt 76 éves korában, és a Knock-i plébánia-templomban helyezték örök nyugalomra.
     1936-ig 300 hiteles, csodás gyógyulás következett be a zarándokhelyen. Köztük két vak nyerte vissza a látását.
     1936. nevezetes dátum! A nemzetközi hírű kegyhely ügyében Taum 1936-ban_thomas_gilmartin_a_tuam_erseke.jpgakkori érse-ke Dr. Thomas Gilmartin 57 évvel a jele-nés után új vizsgálóbizottságot állított fel a még élő három tanú ‒ Mary Beirne, Pat-rick Beirne és John Curry ‒ új kihallgatá-sára. Ezt követően a knocki események hivatalos egyházi elismerést nyertek. A vizsgálat eredményét 1939-ben továbbí-tották Rómába.
     Négy pápa is megnyilatkozott Knock-kal kapcsolatban.
1954-ben XII. Piusz pápa személyes meg-bízottja, ünnepélyesen megkoronázta a knocki Miasszonyunk szobrát az ír nép adományaként készült koronával.
goldenrose.jpg     1974. június 6-án VI. Pál pápa áldotta meg az ötezer fő befogadására képes - a Miasszonyunk, Írország Királynője Bazilika alapkövét.

     1979. szeptember 30-i centenáriumi ünnepségekre II. János Pál pápa Knockba zarándokolt, ahol félmillió zarándok jelenlétében felszentelte az újonnan elkészült Bazilikát és arany rózsát ajándékozott Írország Királynőjének.knock_ii_janos_pal_papa.JPG

knock_bazilika.jpg

Szólj hozzá!


Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: «Parancsoljon neki az Isten!» Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. szent_mihaly_arkangyal_47040_530.jpg

 

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

A DÉMONOK NEM ISMERHETIK A JÖVŐT!
     Kizárólag Isten ismerheti a jövőt és azok, akiknek Isten kinyilatkoztatja: Ő nem "jövőbe lát", hanem "látja a jövőt". "Jelenében" (a "jelen pillanatban", az örökkévalóság most-jában) egyidejűleg és egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt. A démonoknak ellenben csak arról lehet tudomásuk, ami esetlegesen bekövetkezhet az alapján, aminek a megvalósítását ők maguk határozták el (hacsak Isten közbelépése nem hiúsítja meg a programjukat) vagy pedig azon ismeretek alapján, amiket ők előre láttak, de az emberek előtt még nem ismertek.
     Előre felismerhetnek például valamilyen légköri zavart, amit mi még a legkorszerűbb technikai eszközökkel sem tudunk megtenni, vagy látják amint útra kel valaki, megelőzik és beharangozzák az érkezését. Szellemi természetüknél fogva sokkal inkább képesek az okok alapján "előre látni" a jövőt, mint mi. Azonban azok a dolgok is megváltozhatnak hirtelen ‒ a démonok előtt teljesen ismeretlen rendelkezés folytán –, amelyeket egyébként képesek előre beharangozni.
santagostino-.jpg     Szent Ágoston írja: "Az ördögi szellemek jövendölései kivételes képességüknek köszönhető, ez azonban teljesen eltér a szent angyalok és Isten prófétáinak képességeitől, melynek köszönhetően előre megmondják a jövőt. Ők ugyanis isteni utasításra hirdetnek meg valamit, miután meghallgatták azt, így nem visznek tévedésbe másokat, és ők maguk sem tévedés áldozatai, következésképpen jövendöléseik igazak és maradéktalanul hitelre méltók. Az ördögi szellemek ezzel szemben nemcsak magukat áltatják, hanem másokat is megtévesztenek.
Magukat áltatják, mert miközben előre bejelentik követeléseiket, nem számolnak vele, hogy a mennyből hirtelen felforgatják azokat. Mások tekintélye alatt álló emberhez hasonlítanak, aki miután elrendelte és alaposan előkészítette valaminek a végrehajtását, kénytelen azzal szembesülni, hogy a felettese egyszerűen megtiltja azt. A természet körébe tartozó kérdésekben orvoshoz, tengerészhez és földműveshez hasonlóan tévedhetnek az ördögi szellemek, légi testük sajátosságainak köszönhetően azonban képesek jóval élesebben és határozottabban előre tudni bizonyos dolgokat; ám hirtelen ‒ előttük teljesen ismeretlen rendelkezés folytán ‒ ezek is megváltoznak, nem úgy azonban az angyaloknál, akik a legfőbb Istent imádják. Talán az orvoshoz hasonlíthatnánk mindezt, aki az előzetes tünetek alapján gyors felépülést jósol a betegnek, de az valamilyen váratlan okból kifolyólag hirtelen meghal; vagy a tengerész, aki miután kiszámította a szélvihar időtartamát, meglátja az evező tanítványok körében Krisztust, amint szavával éppen megparancsolja a tomboló viharnak, hogy csituljon el: 's nagy csendesség lett' (Mt 8,26); a termőföld és magok ismerete alapján bő termést jósló földműveshez is hasonlíthatnánk, aki kénytelen azzal szembesülni, hogy a hirtelen jött időjárás-változás miatt minden kiszárad vagy egy nagyhatalmú úr szeszélye folytán egyenesen minden kipusztul. Így állunk tehát a démoni szellemek jövendőmondó- és jósképességével, akik bár alsóbbrendű és szokványos okok alapján képesek bizonyos dolgokat előrelátni, felsőbbrendű és rejtett okokból előrejelzéseik meghiúsulásával szembesülnek."(20) 
............................................................
20. Szent Ágoston, De divinatione daemonum (A démonok jóstehetségéről), cap. VI.fultopic_530.jpg

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs: "Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen" c. írása nyomán
(Eredeti  forrás )

A pótcselekvések elhatalmasodása
     Emberi mivoltunk összetettsége miatt nehéz különbséget tenni a szerelmi vágy és az igazi szeretet között. Márpedig a tartós barátság és a házasság titka nem az önző érzelmi-érzéki vágyban, hanem az áldozatot vállaló szeretetben van. Minél több csalódás éri az embert ezen a téren, annál zárkózottabbá válik és előáll az érzelmi kötődésre való képtelenség. Ennek számtalan tünete van, és még az igazi szerelmi kapcsolat esetén is egymást követheti a depresszió és a féltékenység, mely megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi a tartós, boldog együttlétet. Az érzelmi szinusz görbék gyakori kilengései ellehetetlenítik az érzelmi faktor valódiságát. Természetes, hogy ezt az állapotot sokáig ép ésszel nem lehet elviselni. Minél nagyobb fokú a lelki egyensúly megbomlása, a személyiség szétesésének veszélye, annál nagyobb az esélye annak, hogy a belső, külső, családi konfliktusok elviselhetetlensége miatt pótcselekvésekre, pótmegoldásokra kerül sor.
drug-addiction.jpg     Az új barátság, a szerelmi kapcsolatkeresés hozhat ugyan átmeneti gyógyulást, de a sebek oly mélyek, hogy az érzelmi szinuszgörbe megismétlődik, és világossá válhatna, hogyha nem önmagunkban teremtünk rendet, mások által aligha nyerhetünk gyógyulást. A pótcselekedetek másik kategóriája szintén jól ismert: az önpusztító nikotin, alkohol, koffein, majd a kábító drogok egyre fokozottabb fogyasztása.
lelkiismeret 298.jpg     Akármelyik utat választják is a sérültek, ilyenkor a legváratlanabb, a legszélsőségesebb, sőt olykor az erkölcsi normákat is durván sértő viselkedéseket mutathatják. Olyanokat, amelyeket még maga az illető sem képzelt el magáról. Az általános lepusztulás és erkölcsi elhangolódás semmiben nem mutat megoldásra, különösen akkor nem, ha a válás, az új házasság vagy a drogozás miatt a gyermekek lelke megy tönkre.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet,

mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Légy te az első!530legyteazelso29.jpg

Szólj hozzá!

Szent Mihály Arkangyal (szeptember 29.)

1201019642Jp0w7N.jpg     Amit az angyalokról tudunk, arról a kinyilatkoztatás tesz tanúságot, mely nem a kíváncsiságunkat szolgálja, hanem ebben az esetben is sokszor emberi szavakkal próbálja leírni a teremtett szellemi lényeket. Már az Ószövetség is angyalok sokaságáról beszél, és az Újszövetségben is jelentős szerepük van. Hirdetői az üdvösségnek, ha kell, megmentik az Istenben bízókat, s még a törvényt is angyalok szolgálata által kapta a választott nép. Segítik Isten szent embereit, a prófétákat, s az idők teljességében Jézus születésének hírét és előtte Keresztelő Jánosét is Gábor angyal adta tudtul. Magát a megtestesült Igét is imádattal vették körül az angyalok, és Krisztus születésekor elhangzott dicsőítő éneküket mi is gyakran imádkozzuk: „Dicsőség a magasságban Istennek.” (Lk 2,14) A liturgiában az egyház az angyalok énekéhez társul, akik imádják a háromszor szent Istent. A főangyalok: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael ünnepét, valamint az őrzőangyalokét az egyház különösen is megtartja. A főangyalok ünnepe Isten világába helyez bennünket, és arra tanít, hogy vegyük komolyan a természetfölötti valóságot. (Kránitz Mihály professzor írásából)

   A hagyományos római kalendáriumban Szent Mihály Arkangyalnak két ünnepe van: az egyik május 8-án, ami az arkangyal 495-ös megjelenéséről emlékezik meg Gargano hegyén, Apuliában. A másik szeptember 29-i főünnep pedig a Dedicatio sancti Michaelis Archangeli titulust viseli, azaz a bazilika fölszentelésének évfordulós ünnepe. Tulajdonképpen egyik ünnep sem korlátozódik Szent Mihályra, hiszen a liturgikus szövegek egyértelműen a teljes angyali sereglet szolgálatáról beszélnek. Mindenesetre meg kell említenünk legalább a másik két főangyalt is – a többiekről nem is beszélve –, Szent Gábrielt (Isten hírvivőjét) és Szent Ráfáelt (Isten orvosát). De most Szent Mihállyal szeretnék bővebben foglalkozni! 
7arcangelesv530.jpg    A Szent Mihály imádság eredetével kapcsolatban valójában nincsenek tökéletesen megbízható források és a bizonytalanságot tovább növeli az a tény, hogy idővel sok mende-monda alakult ki, járt szájról-szájra. Erről az Ephemerides Liturgicae római folyóirat egy hosszabb cikket közölt 1955-ben (V. LXIX, 54-60. old). A cikk 9-es számú lábjegyzete utal egy bizonyos Domenico Pechenino atya tanúságtételére, ami eredetileg a La Settimana del Clero egy 1947-es cikkében látott napvilágot. Pechenino atya XIII. Leó pontifikátusa alatt a pápa közvetlen munkatársaként dolgozott a Vatikánban.

 

leoxiiipic1.jpg

     „Nem igazán emlékszem a pontos évszámra. Egy reggel a nagy pápa, XIII. Leó szokása szerint miséje befejeztével hirtelen azt vettük észre, hogy a pápa fölemelte fejét és tekintete összpontosult valamire. Mozdulatlanul, pislogás nélkül bámult valamit. Arckifejezése borzalomról s félelemről árulkodott és hirtelen elsápadt. Valami szokatlan és komoly dolog történt vele. Végül, magához térve, finoman, de határozottan jelt adott majd fölállt. Saját irodája felé vette az utat, kísérete pedig izgatottan és aggódva követte, suttogván: ’Szentatyám, nem érzi jól magát? Szüksége van valamire?’ Erre azt válaszolta: ’Nem, Semmire!’ Körülbelül fél óra elteltével magához kérette a Szent Rítus Kongregáció titkárát, akinek kezébe nyomott egy papirost, és utasította, hogy azt nyomtassák ki és küldjék el a világon minden ordináriusnak. Mi volt azon a papíron? Az az ima, amit minden olvasott mise után recitálunk a hívekkel.” A pápa tehát rendeletet hozott arról, hogy minden Szentmise után – az egész világon –, MINDIG mondják el az általa írt Szent Mihály imát!!!

     Bár ennél többet megbízható forrásból nem tudhatunk meg, idővel elterjedt az a híresztelés, hogy a pápának látomása volt, amelyben az Isten átengedte a sátánnak a 20. századot, hogy próbára tegye az Egyházat. Bár az Egyház 20. századi történelme és az ima szövege (a hosszabb változatban) ezt alátámasztani látszik, XIII. Leó látomásának ezen értelmezése az marad, ami, melyet megnyugtatóan igazolni nem lehet.
Azt mindenesetre kevesen tudják, hogy a rövid Szent Mihály imán túl (amit a II. Vat. Zsinat előtti olvasott misék után volt kötelező elimádkozni), XIII. Leó egyúttal megfogalmazott egy új exorcizmust is, amit beillesztett a Római Rituálé imái közé. A pápa nyomatékosan kérte a püspököket és papokat, hogy gyakran végezzék el ezt az exorcizmust egyházmegyéjükben és plébániáikon, amint azt maga is tette akár napjában többször is.
     Itt most leközlöm az egyszerű nép által is napjában többször mondható imát, mely pápai áldással van ellátva és különösen hathatós! Ajánlom mindazok figyelmébe, akik maguk-, szeretteik-, az Egyház és hazájuk sorsát őszintén szívükön viselik! FORRÁS nyomán.

Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. szent mihaly (1).jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_szombat-hetfo_530.jpg
     1879. október 8-án elkezdődött a 15+1 tanú egyenkénti john_curry_1.jpgkihallgatása, akik közül a legfiatalabb – John Curry ‒ 6 éves volt.
     A tanúk egybehangzóan és hitelt érdemlően nyi-latkoztak. Az egyházmegye érseke, minderről ‒ az egyházi szokásnak megfelelően ‒ tartózkodóan nyi-latkozott, de annyit azért mondott, hogy: "A tanúk vallomása egészében véve megbízható és kielégítő volt."
Ezt követően 57 évig várt az Egyház. Eközben figye-lemmel kísérte, hogy felmerül-e valami pozitív vagy negatív esemény.
     Mindazáltal a kis írországi község, Knock ‒ min-den "szóbeli üzenet" nélkül is ‒ világhírű kegyhellyé vált. ‒ És miért? ‒ Azért, mert az egyetlen jelenés, nem a kíváncsi értelmet érintette meg, hanem a szíveket! Ma is, ez a sallangmentes tisztaság jellemzi a Knock-i Mária-szentélyt!
     Nos, az első meghallgatások során érdekes dolgok derültek ki. Mégpe-dig az, hogy a résztvevők közül egyöntetűen, csupán a három égi Személyt látták határozottan, többek az oltáron álló Bárányt is, de az angyalokat és a csillagok ragyogását, csak néhányan észlelték.
Abban azonban teljesen egybehangzó volt tanúságuk, hogy bár zuhogott az eső, a jelenés környezetében száraz maradt minden.
Minderről pontos jegyzőkönyvet vettek föl.
     A kivizsgálás pozitív eredménnyel zárult, melyet alátámasztottak az eseményekkel egyidőben történt rendkívüli gyógyulások is. Knock, zarán-dokhellyé vált.
knock_pilgrims1880s.jpgA templom orom-falán ‒ vagyis a jelenési falnál ‒ egyre gyűltek a mankók és a hálaadó táblák és hamarosan egy kis emlékoltárt eszkábált a nép.
Ennél az emlékoltárnál ‒ vagyis a jelenési falnál ‒, már a jelenést követő évben 1880-ban szabadtéri Szentmisét tartottak!
    Egy Knock-községi tanár országos pedagógus szerveződést ho-zott létre "Mária gyermekei" névvel, melynek egyik kötelme az évenkénti zarándoklat volt, körmenettel Knockban. És ezzel ki is alakult a kegyhely melletti gyertyás körmenetek szokása, amely kifejezetten Lourdes-ra emlékeztetett.
Nem csoda, hogy a Daily Telegraph 1880. márciusában Knock-ot "új Lourdes"-nak nevezte. Egy másik újság, a Weekly News 1881. januárjában pedig azt írta, hogy minden héten 6-8 csodát jegyeztek föl.daily_telegraph_1880_530_1.jpg

 

   

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN A DÉMONOK TEVÉKENYSÉGÉT?
     A démonok ma is, akárcsak Jézus idejében, megpróbálnak tevékenységükkel befurakodni az emberbe (életébe). Isten végtelen bölcsességében és jóságában megengedi, részben ártó szándékaik térnyerését, "hogy az ember a jóval szemben álló dolgok ellen harcolva, gyakorolja magát fultricks-of-the-mind2_280.jpga jóban" (Aquinói Szent Tamás), s ezáltal is lehetősége nyíljon a megtisztulásra és a lelki felemelkedésre. A démon tevékenységével szembeni reakciónk tehát lelki fejlődésünk eszközévé válik.
     Ily módon a démonok akaratuk ellenére is az Úr szolgái, vagy jobban mondva, rabszolgái lesznek: "Isten azért engedi meg az ördögnek, hogy megkísértsen és próbára tegyen minket, mert ezáltal érdemeinket akarja növelni, tisztábbá és nemesebbé tenni, gyorsítani akarja lépteinket a Felé vezető úton" (vö. Aquinói Szent Tamás, Kommentár a Zsidókhoz írt levélhez, 12, 6). "Ha megkérdezik tőletek, miért engedte meg Isten, hogy a démon (lázadása után is) tovább létezhessen, ezt feleljétek: korántsem azért, hogy ártson a körültekintő és éber embernek, hanem éppen azért, hogy hasznára legyen. Kétségtelenül nem a démon perverz akarata miatt, hanem azok bátor ellenállásának köszönhetően, akik hasznukra fordítják rosszindulatát" (Aranyszájú Szent János, Harmadik szentbeszéd a démonokról).
     Isten, tehát irántunk való szeretetében, hasznunkra tudja fordítani a démonok gonosz szándékát és tevékenységét. Megengedi rendes tevékenységüket ‒ vagyis a kísértéseket ‒, ritkábban a rendkívülit is ‒ vagyis az [ördögi] fertőzöttséget, a zaklatásokat, a lidércnyomásokat és a megszállottságot ‒, hogy erényes tettekkel lehetőségünk legyen hozzá emelkedni. "Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28), "és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísértéssel együtt a szabadulást is megadja, hogy elviselhessétek" (1 Kor 10,13).
     Irántunk táplált mérhetetlen gyűlöletükben a démonok minden lehetőséget megragadnak, hogy lerántsanak minket magukhoz, amikor Isten megengedése folytán hatással lehetnek ránk; Isten azonban még ilyen helyzetekben is képes magához emelni minket. Isten azt akarja, hogy a mennyei boldogság dicsőségében ragyogjunk, a démonok szándéka pedig abban áll, hogy örök kárhozatba döntsenek és magukkal rántsanak minket a pokolra.
     A gonosz lélek ezért igyekszik kiismerni rossz hajlamainkat, amit rendszerint kísértéseken keresztül próbál elérni. Aquinói Szent Tamás kifejti, hogy "sajátos értelemben kísérteni annyi, mint tapasztalatot szerezni valamiről". (13) 
................................................................
13. vö. S. Th. I, q. 114, a. 2. Magyarul: A teológia foglalata, I. rész, Gede Testvérek, Budapest 2002, 800. o.
Katekézisében VI. Pál pápa így tanít: »Hogyan védekezzünk, s mi a démoni tevékenység ellenszere? ... Mindaz, ami megvéd a bűntől, az megóv a láthatatlan ellenségtől is. A kegyelem a döntő védekezés. Az ártatlanság mintegy erőddé lesz. Szent Pál az apostoli pedagógia eszközeivel élve, a katona harci felszereléséhez hasonlítva szemléltette az
erényeket, melyek sebezhetetlenné tehetik a keresztényt (vö. Róm 13,1-2; Ef 6,11.14.17; 1Tessz 5,8). A kereszténynek tehát egyfelől harciasnak kell lennie; ébernek és erősnek (1Pét 5,8); másfelől olykor pedig sajátos aszketikus eszközökhöz kell folyamodnia, hogy visszaverjen bizonyos ördögi támadásokat! Jézus maga tanít erre, amikor utal az ellenszerre, "az imára és a böjtre" (Mk 9,29). Az apostol pedig kijelöli a fő irányt: "Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd le a rosszat jóval! " (Róm 12,21; Mt 13,29)« (VI. Pál, 1975. november 15-i általános kihallgatás).fuljohn_roddam_spencer_stanhope_eve_tempted_530.jpg

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs: "Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen" c. írása nyomán
(Eredeti  forrás )

Az általános aránytévesztés
elitedeviance.jpg     Minden embernek az a feladata, hogy tükrözze Istent, aki az abszolút Igazság. Ez az alapja és garanciája az „adott szó szentségének”. Ennek hitele rendül meg az egyén lelkiismereti elfertőződésével, mintegy maga aknázva alá a saját létbiztonságát. Egyre többet beszél mellé, álokoskodással védi a maga gyártotta „igazságait”. Megdöbbentő, hogy az ilyen megfertőzött ember milyen közhelyekkel, átlátszó álérvekkel áll elő, pedig féligazság eleve magában hordja a teljes hazugságot, és ezáltal bárki alatt meginoghat a talaj.
     Ami a leglátványosabb, az az értékek hierarchiájában való aránytévesztés.
Ami fontos lenne, az kerül háttérbe, a tizedrangú pedig az első helyre. Az elfertőződött lelkiismeretű ember állandóan konfliktusba keveredik a külvilággal, már annak okán is, hogy az önkreálta világszemlélet semmiben nem egyezik a reális világgal. Ez már eleve magyarázza, hogy a lelki sérültek miért olyan ingerlékenyek, dühösek és lázadók. Végtére is mindenre képesek, ha a maguk nézeteit igazolhatják.
     A fertőződött ember számára az érzelmi, érzéki szféra is roppant ingatag, mivel eltompult benne az igazi szeretet. E járvány vírusának melegágya épp az állandó önigazolásvágy a barátságban, a szerelemben és a szexualitásban. Mivel délibábos tervei rendszerint zsákutcába torkollnak és általánosságban is egyre több kudarc éri, ezért kialakul lelkében egy negatív világszemlélet. Ennek okán rövidesen kialakulhat  „a nekem úgy sem sikerül semmi, nem érdemes küzdeni, senki nem hallgat rám” szindrómája. Ez az életszemlélet vezet a passzivitásba, a nemtörődömségbe, a lustaságba és végül a teljes nihilizmusba.lelkiismeret conciencia.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet,

hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Légy te az első!

530legyteazelso28.jpg

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

A SÁTÁN NEM A "ROSSZ ISTENE" (Nem Isten egyenlő ellenfele)
     Mielőtt rátérnénk a megkülönböztetés rendkívül fontos témájára, tisztáznunk kell az olvasó előtt, mire képes az ördög és mire nem, nehogy egyfajta istenségnek tekintse, mintegy a "gonoszság istenének", aki a "jó" (Isten) ellen harcol, korlátlan erőt és dimenziót tulajdonítva neki.
     A világ teremtésében soha nem volt két, egymással szemben álló és egymás ellen harcoló istenség, mintha a világban tapasztalható jót az egyiknek, a vele szemben álló számtalan rosszat pedig a másiknak lehetne tulajdonítani, ahogy a manicheizmus néven ismert eretnek dualista gnózis tanította, miszerint az ördög nem teremtmény, hanem öröktől fogva létezik, a világban tapasztalható rossz princípiuma és lényegi megtestesítője.
Ezzel szemben a sátán valójában a legfőbb angyal, tehát Isten által jónak teremtett lény, aki teremtettségét és az őt teremtő Istentől való függését visszautasítva, féltékenységében ő maga akart istenné lenni és elfoglalni Isten helyét. Így fellázadt Isten ellen, elszakadt a minden jóság forrásától, a Legfőbb Jótól és visszafordíthatatlanul gonosszá lett.
     Az ördög "istenségével" kapcsolatos tévedést a XII. században Nyugaton a katarok, Kelet-Európában pedig a bogumilok élesztették újra, és a IV. Lateráni Egyetemes Zsinat (1215.) november 11-i Firmiter kezdetű dokumentumában ítélte el. Ebben ez olvasható: "Erősen hisszük és nyílt szívvel megvalljuk, hogy egy igaz Isten van, aki ... a mindenség egyetlen kezdete, minden láthatónak és láthatatlannak, szellemnek és testinek a teremtője ... Az ördögöt ugyanis és a többi démont Isten természetüknél fogva jónak teremtette, de aztán önmaguktól lettek rosszakká".(12) 
Részben a manicheisták és a katarok tévedésein alapul a mai sátánizmus is, amely, mint még látni fogjuk, az ördögöt illeti azzal a ‒ szaknyelven latria [= imádat] néven ismert ‒ hódolattal, mely csak és kizárólag Istennek jár ki.
...................................................................................
12. H. Denzinger - P. Hünermann (szerk.), Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai, Örökmécs Kiadó ‒ Bátonyterenye, Szent István Társulat ‒ Budapest, 2004. nr. 800.katarhit530.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A jelenés tanúi, mély megrendültséggel csak álltak, és többen térdelve imádkoztak a szüntelenül zuhogó esőben. Az egyik kamaszfiú, Hill Patrick ‒ aki rövidlátó volt ‒, se szó, se beszéd, megkerülve a jelenséget, közelről megnézte Szűz Máriát és akkor látta, hogy homlokán egy tündöklően szép patrik_hill_1935-ben_1.JPGrózsa van. Ezután belenézett Szent János nyi-tott könyvébe is, ahol vonalakat és betűket látott. Azt is észrevette, hogy míg a szemlélők csurom vizesek voltak, a jelenség alakjai és a környezetük a szabad ég alatt, mindvégig teljesen száraz volt. (Képen Patrick Hill 1935-ben)
     Egy hetvenöt éves asszony, Trench Bridget az érkezése után nyomban térdre zuhant és egész idő alatt a rózsafüzért imádkozta. Látszott rajta, hogy boldog.
Elragadtatásáról később elmondta, hogy a Szűzanya lábát háromszor megcsókolta, és eközben ezt mondta Máriának: "Százezer köszönet Istennek és neked dicsőséges Szent Szűz, hogy mi ezt a megnyilatkozást kaptuk!" Jól emlékezett, hogy amikor megpróbálta átölelni Mária lábait, nem érzé-kelt semmit a karjaival.
apparition_knock2_2.jpg     A Knock-i jelenés hozzávetőlegesen jó másfél órán át tartott anélkül, hogy az égi személyek megszólaltak volna. A csodás látomás este 9 órakor eltűnt.
     Kiderült, hogy a jelenségnek volt egy 16. tanúja is, egy bizonyos Walsh Patrick nevű 65 éves gazdálkodó, aki a szomszédos községben este 9 óra tájban épp kilépett házából, és Knock irányába tekintve ragyogó fényességet látott, de olyan rendkívülit, hogy efelől másnap, nem mulasztotta el megkérdezni a knockiakat. Ő ekkor értesült a rendkívüliségről.
     A házvezetőnő még aznap este felzavarta a plébánost, és jelentette neki a rendkívüliséget, melynek tizenötödmagával részese volt. Cavanagh atya azonban ‒ bár a szemlélődő ima mestere volt ‒, az effajta dolgokat igen erős fenntartással kezelte.
john_machale.jpg    Másnap, augusztus 22-én még csak meg se nézte a jelenés helyét, sőt a ház-vezetőnőjétől is megkövetelte, hogy ki se lépjen a plébániáról.


    Ennek ellenére és tőlük függetlenül, olyan nagy híre ment a dolognak, hogy Taum érseke, Dr. John McHale magához rendelte Cavanagh plébánost. Ekkor kölcsönösen elrendelték az események kivizsgálását.

 

 

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs: "Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen" c. írása nyomán
(Eredeti  forrás )

A kóros eltévelyedés
toosad3-14c1b_1.jpg     Az, hogy van lelkiismeretünk, nem jelenti azt, hogy jól is működik. Funkciójának ugyanis az a lényege, hogy az Isten által megszabott törvényeket, az Igazságot közvetítse és hajtassa végre velünk.
     Lelkiismeret nélkül figyelmen kívül hagyjuk az isteni törvényeket, eltéveszthetjük, hogy mi a jó és mi a rossz, mit szabad és mit nem. Az evangéliumi ember abban a helyzetben van, hogy hite és meggyőződése szerint az Ó- és Újszövetségen keresztül ismerheti az Isten legalapvetőbb törvényeit és Jézus Krisztus tanítása révén viszont életünk minden kérdésére választ kapunk. Az evangéliumnak épp az az üzenete, hogy Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.
     A sátán, a hazugság atyja mindent megtesz, hogy eltérítsen minket a Céltól, Krisztustól. Ennek a manővernek neve a kísértés. A sátán igyekszik megzavarni az evangéliumi iránytűt, hogy megnehezítse a helyes eszközök megtalálását, elvegye kedvünket a küzdelemtől. És lám, így jön létre az ún. téves lelkiismeret.
     Lényegét tekintve a lelki lepusztulás első kórokozója, legveszélyesebb vírusa ebben keresendő. Ez az a kavics, ami elindítja a lavinát, mely aztán felgyorsulva mindent maga alá temet. Ahol a liberalizmus felüti fejét, ahol „mindenkinek mindent szabad”, ott a lelkiismeret szava egyre halkabb lesz!
     A következmény, hogy egyre inkább és egyre több területen megszűnik a tisztánlátás, eleinte „csak” ködös minden, később aztán előkerülnek a „torzító tükrök” (homorú vagy domború, mindegy). A megfertőzött nemcsak önmagát látja torzítva, de az Istenhez, az Egyházhoz való viszonyát is, minek folytán a világgal, családja tagjaival, barátaival, munkatársaival egyre kritikusabb lesz. A környezetét nem érti,  és korántsem magában, hanem másokban látja a hibát, sőt valamiképp egyre inkább ellentmond az Igazságnak és megelégszik a féligazságokkal. lelkiismeret PRE-conciencia.jpg_274898881.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet,

mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Légy te az első!

530legyteazelso06_1.JPG

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A templom közelében Mary megszólalt:
– Nicsak, szobrok! Mért nem mondta, hogy a plébános úr új szobrokat vásárolt a templomnak? ‒ vonta kérdőre McLoughlin kisasszonyt.
     A házvezetőnő ekkor bevallotta, hogy már jövetelekor is látta ezeket, ám maga sem érti a dolgot. Ekkorra azonban közelebb értek és a lány felkiáltott:
– Nézze! Ezek nem is szobrok, hiszen mozognak! Az ott a Legszentebb Szűz!knock_shrine_530.jpg
     Miss McLoughlin dermedten megállt, Mary Beirne pedig hazafutott, hogy hívja anyját és testvéreit! Ez persze csak hosszas rábeszélésre sike-rült neki. Amint azonban a bátyja, Dominick meglátta a jelenést, nyomban odahívta a szomszédokat is ‒ már aki hajlandó volt a zuhogó esőben engedni kíváncsiságának.
     Végülis pontosan tizenöten gyűltek össze, felnőttek és gyermekek, és mindnyájan tisztán látták a jelenést:
A Szűz alakja fényes háttér előtt lebegett. Hófehér ruhája és köpenye a nyakánál volt összefogva, mely a válláról lazán omlott alá. Fején drágakö-vekkel díszített koronát viselt, a homloka fölött egy arany rózsa ragyogott. Karját úgy emelte föl, mint a papok mise közben. Tekintetét az ég felé irányította. Mezítláb volt.
Jobbján Szent József állt, szintén fehér ruhában, kezeit összekulcsolva tartotta. A fejét mély tisztelettel, könnyedén meghajtva a Legszentebb Szűz felé.
A Szűzanya balján egy tiszteletreméltó püspök állt fehér főpapi díszru-hában, fején mitrával, baljában nyitott könyvvel, jobbját pedig fölemelve tartotta, mintha prédikálna.
     A jelenlevők közül többen Szent János evangélistát vélték fölismerni benne, mert ilyennek látták a Knocktól 60 km-re nyugatra lévő egyik templom Szent János szobrát, püspöki süveg nélkül.
     A három mennyei személy balján egyszerű oltár állt tündöklő fényben, melyen egy Bárány állt, mögötte nagy kereszttel. A Bárány Szűz Máriára és a jelenlevőkre nézett. Az oltár körül fénysugarak, arany színben ragyogó csillagok és lebegő angyalok ‒ szeráfok ‒ voltak, de a fény csak a szárnyaikat világította meg. Mivel a jelenlevők nem ismerték Izaiás látomását a hatszárnyú szeráfokról, így nem tudták megfogalmazni a látványt, és mindannyian arról beszéltek, hogy csak szárnyakat láttak (Iz 6,2-3).notre-12.jpg

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs: "Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen" c. írása nyomán
(Eredeti  forrás )

A lelkiismeret elsorvadása 1
lelkiismeret conciencia 03.jpg     Korunk általános lelkiismeret-sorvadását lelki betegségnek, járványnak nevezhetjük, mert mint a ragályos fertő életveszélyes és észrevétlenül terjed a világban. Az igazi veszélyessége abban van, hogy nem veszi komolyan senki. Nem diagnosztizálják, nem fogják fel elterjedtsége veszélyes mértékét, mivel együtt nő velünk, szokássá merevedik bennünk és természetesnek vesszük. A mesebeli törpék birodalmában az a természetes, hogy mindenki törpe és ezt veszik életszabálynak.
     Ha megkísérelnénk diagnosztizálni ezt az állapottá formálódott járványt, leginkább a pszichoanalízisben közismert schizoid neurózissal, a depresszió tüneteivel vagy a társadalmi méretű részvétlenséggel azonosítanák. Tény, hogy sok átfedés van köztük és könnyen összekeverhető egyik a másikkal.
     A lelkiismeret, emberi létünk magva, szellemi mivoltunk záloga a legnagyobb értékünk és kincsünk. Ez által kerülünk a létezők sorrendjében a pusztán csak anyagból való létezők fölé. Érthető, hogy minden testi és szellemi erő ezt az értékünket akarja megszerezni és hatása alá vonni. Aki ugyanis lelkiismeretünket birtokolja, az magát az egyént, a személyén keresztül a családot, a közösségeket, a társadalmat, az államot tartja a kezében. Nem véletlen, hogy a lélekpusztítás vírusa is elsősorban a lelkiismeretet támadja meg, mert ezen keresztül már magába az életbe hatolhat be.lelkiismeret110418_menschenmasse_2.JPG

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 3

Dr Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő (Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000, 25-35)

 gay_1.jpg    A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorják a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat. Különösen a deviancia terjedésére, a családok felbomlására, a bűnözés terjedésére, a tragédiákra és a természeti katasztrófákra gondolunk. Az ember pedig nem csupán evilági életét nehezíti bűneivel napról napra, de örök életét is veszélyezteti, s egy idő után számítanunk kell az igazságos Isten közvetlen beavatkozására. A Jelenések könyvében három fejezet (vö. Jel 8-11) is utal erre. Ezek, bár jelképes leírások, mégsem hagynak kétséget afelől, hogy a bűn mind súlyosabb büntetéséről van szó. Ennek kapcsán a Jelenések könyve így fogalmaz: ,,Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, s káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg'' (Jel 16,10). Már Izaiás figyelmeztet az elhatalmasodott bűnre: ,,Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal vonják magukra, és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret'' (Iz 5,18) A Bölcsesség könyve is inti az embert:   ,,Azoknak azonban, akik a büntetésül szánt megcsúfolásból nem okultak, Istenhez illő ítéletet kellett elviselniük'' (Bölcs 12,26). Ez arra is utalás, hogy a büntetés egyben a bűnbánatra és a megtérésre is alkalmat nyújt (vö. Bölcs 12,10).
climatechangeandpoverty.jpg     A bűn elhatalmasodása nem csupán szenvedést és ítéletet vált ki, de az emberi kéz munkáját is tönkreteszi. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonoszsága miatt'' (Zsolt 106,34). Az Isten iránt hálátlan ember reménye pedig ,,elolvad, mint a téli dér, és elfolyik, mint a hasznavehetetlen víz'' (Bölcs 16,29). Egyedül az Úr félelme, az istenhit adhat emberhez méltó életet: ,,Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni'' (Zsolt 127,1-2). A Szentírás szerint még a természet is támogatja az istenfélő embert. ,,A teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, a bűnösök fenyítésére fokozza erejét, de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak'' (Bölcs 16,24). konyorges_orao530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530legyteazelso26.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgstarvation_1.jpg 
    A 19. század elején 8 millió felett volt Írország lakosságá-nak száma.
1845-ben a népesség fő táplá-lék- és takarmánynövényét, a burgonyát sújtotta vész, ami éhínséget okozott.
     Az angolok kihasználva a szegénységet, felvásárolták a földeket és elűzték a fizetni képtelen családokat.
1846-tól kezdődően több mint másfél millió ember halt éhen, vagy legyengültsége miatt valamilyen be-tegség áldozata lett.
     Ebben az időben indult meg az Újvilágba és az Ausztráliába való kiván-dorlás. Jelenleg Írországban alig 4 millió ember él.

     Kedves Hallgatóim! Műsorom valódi témája Knock, Írország nyugati részén, a Taum-i érsekség területén található. A 19. században még csak néhány házból álló falucska volt.
     Amikor 1879-ben a csodás események elkezdődtek, a katolikus hitéhez ragaszkodó Knockban sem volt ritka a rendkívüli szegénység és az éhezés.
     A jelenés szereplői a katolikus templom közelében laktak. Így a bartholomew_cavanagh_esperes_1.jpgplébá-nos Bartholomew Cavanagh esperes, és a szomszédságában lakó Beirne nevű özvegy-asszony négy gyermekével, akik a templomi szolgálatba is besegítettek.
beirne_csalad_haza_knockban_1.JPG     Augusztus 21-én este 7 órakor a 15 éves Margaret Beirne zárta be a templomot, mely-nek déli oldalán világosságot vett ugyan ész-re, de ügyet sem vetve rá, a megeredt esőben gyorsan hazaszaladt. (A képen a Beirne család háza)
Ezt követően a plébánia házvezetőnője Miss Mary McLoughlin épp csak beugrott hozzájuk, aki jövet, szintén látott valami három hófehér szoborfélét a templom kórusi oldalán, de Beirnéknek nem szólt róla, mert azt egyenlőre a templom belügyének vélte, melyet meglepe-tésnek szán a plébános úr. Ennek ellenére, egyre csak az járt a fejében, hogy az atya miért nem szólt a vásárlásról ‒ különös tekintettel ‒, oldphoto.jpghogy a plébánia épülete telje-sen romos, és a temp-lom pénzügyei is igen siralmasak voltak, kü-lönösen ilyen költséges vásárlásokra. Az meg végképp érthetetlen volt a Miss McLoughlin szá-mára, hogyha már ilyen drága márványszobro-kat vásárolt a plébános úr, akkor miért hagyatta kinn a zuhogó esőben?
     Ezek a gondolatok forogtak a házvezetőnő fejében és sebtében leren-dezve dolgait, máris indult vissza a plébániára, ezúttal azonban elkísérte Beirne asszony Mary nevű lánya egy esernyővel. Ekkor, a templom órája fél nyolcat mutatott. (A plébánia épülete a plébánossal, háttérben a templom részlete)archdeacontile_530.jpg

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 2

Dr Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő (Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000, 25-35)

     Különös figyelmet kell szentelni az Efezusi levél 4,27-nek, már csak azért is, mert egyes magyar fordítások eltérő módon közlik. A helyes fordítás így szól: ,,Ne adjatok teret a sátánnak'' (Ef 4,27). (Egyik-másik kiadásból hiányzik a ,,teret'' szó, s az idézetet megcsonkítva így fordítják: ,,ne engedjetek a sátánnak.'' Ez pedig egészen mást jelent.) A "ne adjatok teret a sátánnak" kijelentés felszólít: ne adjatok működési lehetőséget a sátánnak önmagatokban, családotokban, a társadalomban és a világban. A Szentírás arra tanít, hogy erősen ellene kell állni az ördögnek (vö. 1 Pét 5,8), sőt szembe kell vele szállni és meg kell futamítani (vö. Ef 6,12). Ezek a szentírási helyek világossá teszik, hogy a sátáni erő oly mértékben képes az ember életét, sorsát és történelmét befolyásolni, amilyen mértékben azt megengedi neki. Amikor az ember nem tartja be Isten parancsait és a bűn útját járja, lelkében, egész sorsának alakításában teret enged az erőszakos sátáni tevékenységnek. Az emberi akarat az ördög hatalma alá kerül, s mint egy eszköz egyre jobban kiszolgálja őt istenellenes művének építésében. Ez a tevékenysége pedig tetten érhető a magánszférától a világpolitika alakításáig az élet minden területén.
    A bűn szerzőjével kapcsolatban a II. Vatikáni Zsinat is fontos nyilatkozatot tett: ,,Az ember egész történetén végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban;...'' (GS 37)
PENSATIVO.jpg    A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis   felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1 Tim 4,1) ,,tévútra vezeti az egész világot'' (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját. A sátán általános módszerei közé tartozik a kísértés, az ördögi zaklatás, a megkötözöttség és a megszállottság. Ezen veszélyekkel minden embernek számolnia kell, és harcolnia ellene nap mint nap, akár önmagát is áldozatul adva (vö. Róm 12,1).
    A kísértés mibenlétét ismerjük, és tudjuk: állandó kísérője az emberi életnek. Az ördögi zaklatás is gyakori. Ennek sajátos formája a békétlenség keltése. A sátán az egység megbontásával kezdi munkáját. Először a szívben, majd a családban vagy más közösségben igyekszik békétlenséget kelteni. Amikor egy családban vagy bármilyen más közösségben a széthúzás, a békétlenség révén sérül az egység, tudni kell: a háttérben sátáni erő, a bűn szerzője kezdi működését. A helyzet súlyossá válhat, ha az ember lelkében tanyát vert a gőg, mert a sátán kezében a gőg igen hatékony eszköz, s vele szemben az alázat az első és legfontosabb fegyver. ,,Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad'' (1Pét 5,5b).
keresztényüldözés -irak (1)_1.jpg    A békétlenség – mint említettük – tönkreteszi, szétzilálja a családot, a közösséget. Az ördögi zaklatás már elhatalmasodott, ha az ember örömét leli a pusztításban, vagy szadizmusra, kegyetlenségre hajlamos. A megkötözöttség területéhez a szenvedélybetegségek tartoznak. Abban az esetben pedig szellemi megkötözöttségről beszélhetünk, amikor az ember ellene áll az őt üdvözíteni akaró kegyelem munkálkodásának. A látványos megszállottság ma már ritkábban ugyan, de állandóan jelen van az emberiség életében. Az esetek száma a legújabb irodalom szerint emelkedő tendenciát mutat.
    Amikor a sátán teret kap, egyre jobban birtokába veszi az ember akaratát, s az ember nem csupán kiszolgálja őt, de szenved is tőle. Az ördögi befolyás az egészségben, az érzelmi és az üzleti életben, az életkedvben és a halál utáni vágyakozásban támadja az embert (Don Gabrielle Amorth). Legáltalánosabb módszere: elfordít az Istentől és távol tart tőle (Corrado Balducci), a végeredmény pedig a bűn lavinaszerű elhatalmasodása (vö. Róm 5,20).
images (j1).jpg     Ha a bűn elhatalmasodik, annak következménye is elhatalmasodik, s kilép az egyén, a család, a közösség kereteiből és társadalmi méreteket ölthet. Ez pedig a lelki és az evilági élet szempontjából végzetes lehet. Erre figyelmeztet Jakab apostol: ,,...a bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után'' (Jak 1,15). A bűn – ha nem szállnak vele szembe –, átlépheti az országhatárokat, s egész földrészeken, vagy akár az egész világon elhatalmasodhat, és következményei pusztulással fenyegethetik akár az egész emberiséget is. Súlyos probléma, hogy az ember az élet eseményeiből nem okul, s az elhatalmasodott bűn elhatalmasodott következményeit, amelyet az egyre szabadabban működő sátáni erő szervez, természetes okokra vezeti vissza, s ezeket csupán természetes összefüggésükben értelmezi.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530legyteazelso25.jpg

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában, Asraf Benjamin cikke nyomán)

Az Iszlám Állam dzsihádistájának megtérése
      A keresztények vértanúsága a Közel-Keleten számos muzulmán megtérését segíti elő. Néhány hónappal ezelőtt Szíriában egy rendkívüli megtérés történt. Heves harcok után súlyosan megsebesült az ISIS egyik dzsihádistája. A haldokló férfira véletlenül találtak rá misszionáriusok, elsősegélyt nyújtottak neki, és gondoskodtak róla.
groschlin-priest-syria.jpg     Néhány nap elteltével a dzsihádista magához tért. A róla gondoskodó Fr. Hermann Groschlin papnak elmesélte szörnyű lelki élményét, mely felébresztette benne a keresztség felvételének vágyát.
     "Mint mesélte, muzulmánként biztos volt abban, hogy a hitetlenek ellen vívott harcban elszenvedett vértanúhalál megnyitja számára a paradicsom kapuját. Ám amikor a klinikai halál állapotában a lelke elvált a testétől, démonokat látott meg, akik egy rettentő pokoli szakadékba húzták őt. Mérhetetlen szenvedéseket élt át, melyet az élete során elkövetett bűntettei, az üldözések és a bántalmazások okoztak másokban. Újra és újra át kellett élnie a kivégzések pillanatait ‒ melyeket ő tett ‒, de mintha az áldozatai testében lett volna.
Krisztus megmutatta neki, hogyha most meghalna, örökre elkárhozna, de ha visszatér az életbe, esélyt kap a megtérésre és a bűneiért való vezeklésre." muslim-hospitalized.jpg
     A dzsihádista többet is meg akart tudni Krisztusról. Meghallgatott néhány katekézist, egész életét átadta Krisztusnak és megkeresztelkedett. Sebei néhány nap alatt csodálatosan begyógyultak, s a fiatal férfi a misszionáriusokkal maradt, segíti őket Szíria evangelizációjában. Meggyőződése, hogy imádkozni kell a muzulmánok megtéréséért, hogy elfogadják az Örömhírt Krisztusról, aki a Katolikus Egyházban tényleges él, működik, tanít és gyógyít. (Befejezve)bizzatok_irgalmamban_530.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgAz  írországi katolikusok 17. századi üldözése és a Knock-i Mária-jelenés

knock_001_200.jpg     Az ír Knock Mária-jelenésének ismertetéséhez némi történelmi háttér bemutatása szükséges, hiszen ez a természetfölötti esemény volt az, amely történelmi léptékű vigaszt és nemzeti öntudatot adott az ír katolikusoknak a protestáns angol elnyomással szemben.
     Írországban a kereszténység az ötödik század elején kezdett meghonosodni Szent Patrik evangelizációja folytán.
     A 17. század elején radikális skót és angol protestáns telepesek érkeztek Írország északi területeire. Bevezettek egy sor diszkriminatív törvényt, amelyekkel elsősorban az ír katolikus egyházat sújtották. Az ezt követő évszázadok alatt az angol uralom több tömegmészárlással szennyezte be magát Írországban.
oliver_cromwell_by_samuel_cooper2.jpgCromwell Olivér például, 1649 Nagyboldogasszony napján massacre_at_drogheda.jpegazzal a szándékkal kötött ki Észak-Írország partjainál, hogy kiirtsa az országból "az istenkáromló mise-hallgatókat". Egy mondás is fennmaradt tőle: "Az írek telepedjenek át a nyugati tartományaikba vagy menjenek a pokolba!"
Fanatikus hadseregével több ír városban lemészároltatta az egész lakosságot ‒ de még a templomokba menekülteket is! A védtelen katolikus nők ezt kiáltották: "életünket elveheted, de hitünket és üdvösségünket el nem veszed!"
     Bár több évtizedes apokaliptikus borzalom szakadt az ír katolikusokra, de hitéhez hű maradt, ugyanakkor az angol történelem ezzel a "hősi" kultúr-múltjával bizony nem dicsekedhet!
     E katolikus-üldözés magyarországi vonatkozása, hogy ennek következményeként került az írországi Galway-ből Győrbe az a Mária-kép (ld. alul), amelyet a menekülni kényszerült Walter Lynch ír püspök hozott magával.
     Az 1697. március 16-án összeült dublini parlament a legsúlyosabb büntető törvényt hozta a katolikusokra. Ez lett az úgynevezett "Act of Banishment", melyet a király nyomban jóvá is hagyott: vagyis az országból kiűzetésre ítéltek minden pápa-hű egyházi személyt és szerzetest, akik esetleges visszatérésük esetén halálbüntetéssel számolhattak.
     A határozat megszületésének napján 1697. március 17-én Győrben, Szent Patrik Írország apostolának és védőszentjének ünnepén a reggeli szentmise kezdetétől, 6-tól 9-ig a Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá.gyori_kegykep_530.jpg

Szólj hozzá!

Ártatlanokat is megszállhat az ördög?

     A fizikai és erkölcsi rossz között különbség van. Az erkölcsi rossz, vagyis a bűn az egyetlen olyan rossz, amit minden körülmények között el kell kerülnünk. A gonosz lelkek csak akkor gyakorolnak fölöttünk végzetes hatalmat, ha akaratunkat önként az ő kezükbe adjuk, vagyis szándékos döntéssel bűnt követünk el. A sajátos rossz az erkölcsi rossz. Miután azonban ezt határozottan kijelentettük, sietve hozzá kell tennünk, hogy a fizikai rossz mögött is ott áll a sötétség hatalma. A leggyakoribb tévedések közé tartozik, amikor a démonok uralmát kizárólag az erkölcsi dimenzióban, a bűn sémájára tartják elgondolhatónak. Vagyis úgy vélik, hogy a Gonosz csak azon uralkodhat fizikailag, aki erkölcsileg is kiszolgáltatja magát neki. A démonok uralmát tárgyak, területek, sőt ártatlan személyek (akár egész közösségek) fölött nagyon sokan kizártnak, babonának vélik. Ez a fölfogás nem látja tisztán az anyag és szellem, az univerzum és az angyalok viszonyát, de még a jelen üdvrend természetét sem, amelyhez az ártatlanok szenvedése szervesen hozzátartozik. Amíg ezzel a tévedéssel nem számolunk le, nem tudjuk minden téren fölvenni a harcot a sötétség hatalmával. Ismeretlen helyen tartózkodó ellenséget nehéz célba venni.
     Világosan ki kell mondani: ártatlan embert is megszállhat az ördög. A 17. századból ismeretes a francia Surin atya esete, aki a lauduni orsolyita nővérekből akarta kiűzni a démonokat, és közben – mintegy üzemi balesetként – ő maga is démoni megszállás alá került. Nem hívta a Gonoszt, nem lépett vele semmiféle szövetségre, öntudata megmaradt, hitét és lelkiismeretét tisztán őrizte meg. Imádkozott, miközben pszichikumának egy része a démon hatalmában volt; testét a démon ide-oda rángatta a földön, ő maga azonban megtartotta bensőséges kapcsolatát Istennel. Ugyanakkor szenvedett a sötétség diktatúrájától, mint egy levelében leírta: "Olyan állapotba jutottam, hogy csak nagyon kevés terem maradt, ahol szabad akaratomat használhatom. Ha beszélni akarok, nyelvem felmondja a szolgálatot; szentmise közben kénytelen vagyok hirtelen megállni; étkezés idején nem vagyok képes számhoz vinni a falatot. Ha gyónásomat végzem, nem jutnak eszembe a bűneim; s azt érzem, hogy úgy viselkedik nálam az ördög, mint aki otthon van: jön és megy, ahogy neki tetszik."
Ilyenkor nem az ember szabadsága kerül a démon hatalma alá. A gonosz lélek uralma az erkölcsileg tiszta embernél csupán fizikai-biológiai-pszichikai területekre terjedhet ki. A szabadságot csak személyes döntés, a bűn rendelheti alá a Gonosznak. Isten terveibe viszont belefér, hogy akik hozzá közel állnak, szenvedjenek, mint ahogy Egyszülöttje szenvedett. „Vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Róm 8,17). (Forrás: www.hagiosz.net)

vedj meg minket a kisertestol.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!530legyteazelso16.JPG

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában, Asraf Benjamin cikke nyomán)

irg_jezus_160.jpgBöjt és ima az irgalmasságért
     Az előző részben röviden leírt történet már évszázadok óta nemzedékről-nemzedékre száll Egyiptomban. Annak ellenére, hogy a történelmi részletek nem maradtak fenn, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a koptok az egyedüli keresztény nép Észak-Afrikában, akik Krisztus-hitüket az iszlám uralom alatt is vallhatják. A kopt liturgiában az adventi időszak három nappal meg van hosszabbítva a hegy háromszoros felemelkedésének emlékezetére. A húsvéti időben pedig szintén ennek az eseménynek az emlékére 400-szor imádkozzák el a Kyrie eleison-t, mely során a hívők kelet, nyugat, dél és észak felé fordulnak.
(A mindennapi imádságban gyakran 41-szer ismétlik a Kyrie eleison, mint egyetlen lélegzetvételre mondott szekvenciát. A hagyomány szerint ebből 39 a Krisztust ért korbácsütéseket idézi, egy a töviskorona okozta sebet, egy pedig a Krisztus oldalát ért lándzsa döfését.)
     A muszlimok ‒ az Egyház üldözői ‒ ismerik a böjttel összekapcsolt keresztény ima erejét és a csendes keresztény imát és böjtöt halálos fenyegetésnek veszik! Ennél fogva nem könnyű az egyiptomi keresztények helyzete: egyre gyakoribbá kyrieeleison001.jpgválnak a kopt templomokat és házakat érő terrorista támadások; nőket és lányokat rabolnak el, erőszakkal az iszlám hitre térítik és muzulmán férfival kötött házasságba kényszerítik őket; terjed a politikai és társadalmi diszkrimináció. Ezek után, ha a koptok nemzeti böjtöt hirdetnek, a muszlim vezetők egyenesen pánikba esnek és az általuk irányított média (pl. az al-Dzsazíra televíziós csatorna) azt állítja, hogy a keresztények megszegik az állammal kötött egyezséget és elutasítják a problémák békés megoldását, mert támadnak (!).
     Az Istenhez intézett könyörgés és a böjt a muzulmánok számára a politikai párbeszéd végét jelenti. Attól félnek ugyanis, hogyha a koptok Isten kezébe helyezik gondjaikat, akkor ez bonyodalmat jelent az állam és a koptok közti kapcsolatra nézve, az ő kárukra. A muszlimok erős hitűek, mégis két dologtól rettegnek, mely meghátrálásra kényszerítheti őket, és ez a keresztények böjtje és a disznóvér érintése!
Az a páni félelem, amelyet a keresztények szervezett böjtölése minden alkalommal kivált, világos tanúbizonysága annak, hogy a koptok ellenségei igen félnek az így mondott imáktól, mert tudatosítják, hogy a keresztények Istenének valódi hatalma van, és képes megvédelmezni híveit. Márpedig az Úr hangsúlyozta az ima és böjt együttes erejét: "ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel". (Mt 17,21)
     Szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy gyakran kérjük Isten irgalmát, nemcsak saját személyes problémáink megoldása érdekében, hanem hazánkért és az üldözött Egyházért is, valamint az Egyház ellenségeinek és üldözőinek megtéréséért. A végtelenül irgalmas Isten (Ef 2,4) biztosan meghallgatja kérésünket, és megkönyörül rajtunk és az egész világon. (folyt.)monasteryofst_simonthetanner001.jpgmonasteryofst_simonthetanner002.jpg

Szólj hozzá!

Szeptember utolsó vasárnapjára esik Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe.
83972-01.jpg     Eredetét 1218-ra vezethetjük vissza, amikor augusztus 1-jén, a Boldogságos Szűz látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a fogolykiváltó rend megalapítására. Mint rendi ünnepet a pápa 1615-ben hagyta jóvá, és az egész Egyház számára 1696-ban írta elő.
     Magyarországon, a török idők óta ünneplik. A története szerint Bécs török uralom alóli felszabadítása után, szeptember 24-én, a visszavonuló török sereg 3200 foglyot vitt magával, akik csodás módon szabadultak meg.
     A középkorban a muzulmán fogságba esett keresztény rabok kiszabadulásáért az Egyház rendszeresen imádkozott. A mercediáriusok, majd a trinitáriusok (A Fogolykiváltó Szűzanya Szentháromságról nevezett rendjének tagjai) pedig magukat adták cserébe - életüket is áldozva - a foglyok szabadságáért.
     Ez a nagyhatású Mária-ünnep, érdekesmód 1969 óta nem szerepel a liturgikus naptárban, de a Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletének tartalma bővült a szenvedélybetegek, a különböző függőségekben "megkötözöttségben" szenvedők szabadulásának kérésével.
     Jelenleg a rend 158 házában 790 mercediárius fáradozik a modern kor "rabszolgáinak" fölszabadításáért. A rendnek női ága is van 1265-től.
     Magyarországon különösen a Budakeszi-Makkosmária búcsújáróhelyen tisztelik a Fogolykiváltó Boldogasszonyt. A kegytemplomban sokan imádkoznak a kábítószeresekért, az alkoholistákért, a testiség-, a szerencsejátékok- és minden más káros szenvedélyek rabjaiért. Azokért is, akik miattuk szenvednek (családok!).makkosmaria_kegykep_530.JPG

Ezúttal, fogadják szeretettel a makkosmáriai templom rövid történetét!

     A makkosmáriai Angyalok Királynéja tiszteletére felszentelt kegytemplom hiteles története a XVIII. századba nyúlik vissza. 1731-ben
makkosmaria_fara_erositett_kkep_250.jpgegy Traub János nevű legény a Budakeszi határában fekvő szőlőkbe igyekezett. Egy útszéli tölgyfánál a szenvedő Krisztus arca jelent meg előtte. Traub később beteg lett. Csodás gyógyulása után egy Falconeri nevű olasz származású budai festőtől olajfestményt vásárolt, mely a Gyermekét tápláló Szűzanyát ábrázolta. A képet az említett tölgyfára függesztette.
     Hamarosan sokan kezdték látogatni ezt a helyet. Acsádi Ádám (1680-1744) veszprémi püspök kivizsgáltatta az eseményeket és engedélyezte, hogy a szentképet nyilvános tiszteletben részesítsék. A zarándokok adományaiból kicsi kápolna épült a Mária-kép fölé. Gondozására a közelben élő két remete vállalkozott. A fokozódó érdeklődés eredményezte, hogy az Óbudán működő trinitárius szerzetesrend itt szép egytornyú templomot és egy kis kolostort épített.
koller_ignac.jpg     Koller Ignác (1725-1773) veszprémi püspök 1768-ban szentelte fel a templomot tízezernél is több zarándok jelenlétében: A templomban elhelyezték a tölgyfa törzsét és a kegyképet. Rövid időn belül 50 csodálatos gyógyulás és imameghallgatás történt itt a Szent Szűz közbenjárására.
     A virágzó Mária-kegyhely azonban nem sokáig működhetett. II. József császár 1784-ben a trinitáriusok rendjét is feloszlatta, és a templomot bezáratta. A kegyképet és a fatörzset a Budakeszi plébániatemplomába vitték le, és itt megőrizték. A kolostor és a kegytemplom világiak kezére került és néhány évtized alatt rommá lett.kepkivaga.JPG
     Az első világháború alatt Miller József budakeszi plébános a templomromot a hozzátartozó kolostorral együtt az egyház számára visszavásárolta.
     A második világháború előtt néhány évvel a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére alapított szervita rend papjai kezdtek újra szentmisét mondani vasárnapokon és Mária-ünnepeken a romokból összeállított kis kápolnában, a mai gyóntatófolyosó helyén. A világháború alatt és után mind többen jöttek ide hadifogoly hozzátartozóikért imádkozni. Meghonosodott a Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete.
shvoy_lajos_250.jpg     A hívek adományaiból és munkájából a szervita atyák néhány év alatt felépítették a jelenlegi templomot, melyet 1950-ben Shvoy Lajos (1927-1968) székesfehérvári püspök szentelt fel. Újra elhelyezték a plébániatemplomban megőrzött fatörzset és kegyképet, a kegyoltár mögött illetve fölött.
     A szerzetesrendek feloszlatása kapcsán 1950-ben távozni kényszerült szervita atyák helyébe, az egyházmegye keretébe felvett P. Tamás János (1915-1993) jezsuita atya lett a kegyhely vezető lelkésze. 33 esztendőn át végezte a kegyhely fejlesztésével járó igen áldozatos munkáját. Forrás: http://egykor.hu/budakeszi/makkosmariai-kegytemplom/1963kepkivagas_1.JPG

Szólj hozzá!

Szeptember 24. Szent Gellért, Szent Imre nevelője, a vértanúhalált halt (1046) első csanádi püspök emlékünnepe.

szent_gellert.jpg

SZENT GELLÉRT Velencében született előkelő patrícius családból 980 körül. A születése napja miatt György névre keresztelték. Ötévesen halálos beteg lett, a velencei bencés kolostorban gondos ápolásban részesült, sokat imádkoztak a gyógyulásáért, a boldog szülők Istennek ajánlották.
A bencés rendbe lépett, szépen sajátította el a tudományokat és a szentek tudományát. Szerzetesi kötelességeit pontosan teljesítette, sokat vezekelt. Amikor atyja szentföldi zarándoklaton vértanúhalált szenvedett, felvette apja nevét, a Gellért nevet. Nemsokára édesanyja is meghalt, ettől kezdve még lelkesebben tanult, böjtölt. Gyorsan haladt a rendi ranglétrán is, ami nagyon nehezére esett. Szeretett volna egyszerű szerzetes maradni, nem szívesen vállalta a vezetéssel járó kötelezettségeket, de rendtársai meggyőzték.
1015 táján szentföldi látogatásra indult. Vihar miatt csaknem hajótörést szenvedtek, végül is a bóra nevű adriai vihar Szent András szigetére sodorta őket. Itt, ezen a dalmáciai szigeten találkozott Razin (Gaudenciusz) pannonhalmi apáttal. Az apát biztatta, jöjjön Magyarországra, hithirdetőnek. Székesfehérvárra érkezve István király elé vezették, aki azonnal felismerte csodálatos képességeit, a nyolc éves Imre herceg nevelését bízta Gellértre. Hét évig foglalkozott Gellért a herceggel, utána Bakonybélre vonult vissza, imádság, böjt, tanulás következett.
1028 táján István megszervezte a csanádi püspökséget, ennek vezetését Gellértre bízta. Az új püspök sokat utazott, nem lovon hanem szekéren, a szekéren is dolgozott.
István halála után háborúskodások kezdődtek országunk nemzetközi – a római pápa vagy a Salzburgi érsek iránti – elkötelezettsége tekintetében. Ezeket a késői történelemszemlélet esetenként "pogánylázadásnak" állítja be. Így történt ez a Vata-féle hatalomátvételi kísérlet esetében is. A király-jelöltek próbáltak rendet teremteni, Endre és Levente is. 1046-ban a mai Diósdon misézett és onnan jött több püspök kíséretében a pesti révhez a hercegek elé, a mai Erzsébet-híd tájékára. Itt lázongók kiragadták kocsijából, a Gellért-hegy tetejéről egy kétkerekű kordéval letaszították, kíséretével együtt. A zuhanás ugyan végzetes volt, de lenn még a tomboló pogányok átszúrták. Ideiglenesen Pesten a Boldogasszony-templomban temették el, pár év múlva a marosvári székesegyházba szállították. 1083-ban avatták szentté, Csanádon, Szent László szorgalmazására. Ünnepét már 1092-óta szeretettel ünnepeljük.

Példája: hogy mindig állapotbeli kötelességedre összpontosíts! ( Forrás6d389f1f5cdb92ede855143e5ba26531.jpg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     Lourdes-ot évente 3-4 millió zarándok és sok százezer beteg keresi fel, akiknek ellátásáról ingyen gondoskodnak.
A betegekről és a gyógyulásokról a Lourdes-ban működő Nemzetközi Or-vosi Iroda készít feljegyzéseket. lourdes_kirche_530.jpg
     Lourdes, és a rendkívüli gyógyulások áldásos hatása a hitéletben ma is érvényesül, és felmérhetetlen kegyelmek forrása. Lourdes szelleme végső soron a lelket kívánja gyógyítani. Ez esetenként egészen rendkívüli ered-ményeket szül. Mindössze Henri Lassare, Franz Werfel és Alexis Carrel nevét említjük, akik könyvben is elmondják élményüket és Lourdes törté-netét. Érdemes újra visszagondolni La Salette titkára, amit 1858-ban volt szabad nyilvánosságra hozni. Ha megfelelő körültekintéssel sor kerül erre (csak 1879-ben jelent meg, s igen ellenségesen fogadták), a kétlourdes-i_szuzanya_260.jpg esemény üzenete kölcsönösen erősíti egy-mást, s a világban sokkal mélyebb nyomokat hagy.

     A Lourdes-i események is azt példázzák, hogy a Szent Szűz örök boldogságunk érdekében szinte kézzelfogható közelségbe hozta a természetfölötti valóságot. A Bol-dogasszony a nagy nyitánnyal a Csodásérem adományával, majd a prófétai prognózist adó La Salette után, Lourdes-ban a bűnbánatra és zarándoklatra hívja az egész vilá-got, hogy minimum lélekben mege-rősödjenek, s így a Szűzanya embe-riségmentő üzenete ily módon el-jusson a föld végső határáig.
     Szeplőtelen Fogantatás kö-nyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi ha-tását az egész emberiségre!

     A következő előadásom témája az írországi katolikusok 17. századi üldözése és a Knock-i Mária-jelenés lesz!lourdes-candlelight_530.jpg

Szólj hozzá!

XIII. Leó pápa és a Szent Mihály ima

XIII. Leo pp imadkozik.jpg    XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését elrendelte minden szentmise után. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.
    Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. 
Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El tudom pusztítani Egyházadat! Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. 
    Erről az Ephemerides Liturgicae római folyóirat egy hosszabb cikket közölt 1955-ben (V. LXIX, 54-60. old). A cikk 9-es számú lábjegyzete utal egy bizonyos Domenico Pechenino atya tanúságtételére, ami eredetileg a La Settimana del Clero egy 1947-es cikkében látott napvilágot. Pechenino atya XIII. Leó pontifikátusa alatt a pápa közvetlen munkatársaként dolgozott a Vatikánban. 
Szent Mihaly vedelmezz minket.jpg„Nem igazán emlékszem a pontos évszámra. Egy reggel a nagy pápa, XIII. Leó szokása szerint miséje befejeztével hálaadásként részt vett egy másik mise bemutatásán. Hirtelen azt vettük észre, hogy a pápa fölemelte fejét, és tekintete összpontosult valamire a celebráns feje fölött. Mozdulatlanul, pislogás nélkül bámult valamit. Arckifejezése borzalomról és félelemről árulkodott, és hirtelen elsápadt. Valami szokatlan és komoly dolog történt vele. Végül, magához térve, finoman, de határozottan jelt adott, majd fölállt. Saját irodája felé vette az utat, kísérete pedig izgatottan és aggódva követte, suttogván: ’Szentatyám, nem érzi jól magát? Szüksége van valamire?’ Erre azt válaszolta: ’Nem, Semmire.’ Körülbelül fél óra elteltével magához kérette a Szent Rítus Kongregáció titkárát, akinek kezébe nyomott egy papirost, és utasította, hogy azt nyomtassák ki és küldjék el a világon minden ordináriusnak. Mi volt azon a papíron? Az az ima, amit minden olvasott mise után recitálunk a hívekkel.”
    Bár ennél többet megbízható forrásból nem tudhatunk meg, idővel elterjedt az a híresztelés, hogy a pápának látomása volt, amelyben az Isten átengedte a sátánnak a 20. századot, hogy próbára tegye az Egyházat. Bár az Egyház 20. századi történelme és az ima szövege (a hosszabb változatban) ezt alátámasztani látszik, XIII. Leó látomásának ezen értelmezése az marad, ami: szóbeszéd, amit megnyugtatóan igazolni nem lehet.
Azt mindenesetre kevesen tudják, hogy a rövid Szent Mihály imán túl, amit misék után volt szokásban elimádkozni, XIII. Leó egyúttal megfogalmazott egy új exorcizmust is, amit beillesztett a Római Rituálé imái közé. A pápa nyomatékosan kérte a püspököket és papokat, hogy gyakran végezzék el ezt az exorcizmust egyházmegyéjükben és plébániáikon, amint azt maga is tette akár napjában többször is.

Szólj hozzá!

irg_jezus_160.jpg(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában megjelent, Asraf Benjamin cikke nyomán)


A történelem számos példával bizonyítja, hogy Jézus megszabadítja azokat, akik az irgalmát kérték.

Az egyiptomi keresztények, a koptok, hagyományukban a mai napig őrizik annak emlékezetét, hogy megtapasztalták Isten rendkívüli könyörületét.

 

Templom a Mokattam hegyén
zabaleen-church-6_7.jpg     A világ legnagyobb temploma, amelyben 20.000 ember is elfér a Mokattam hegyén, Kairóban található. Ma ez a megtérések, gyógyulások és a megszállottságból való szabadulások helye. Krisztus valóságos jelenlétét és szeretetét itt a muszlimok is megtapasztalják, akik aztán keresztény hitre térnek. A Mokattam hegyén lévő templomban az irgalmas Jézus csodálatos kegyelmeket osztogat.
Ennek a templomnak a története Isten csodás közbeavatkozását idézi.
     A 10. században Maadd al-Muizz Ii-Din Allah kalifa (932-975) elrendelte, hogy Egyiptom őslakói a koptok, akik már az 1. századtól fogva keresztények voltak, vegyék fel az iszlám vallást. Az iszlám ugyanis, Mohamed parancsához hűen ezt hirdeti: "Megparancsoltam, hogy harcoljatok ellenük, míg el nem ismerik, hogy senkit sem szabad imádniuk Allahon kívül, és hogy Mohamed Allah prófétája. Imákat és alamizsnát kell felajánlaniuk, s ha mindezt megteszik, megőrzik életüket és vagyonukat" (Sahih Al-Bukhari, 25. hadis). A kalifa ezenkívül káromló módon kigúnyolta a keresztények "naiv" hitét:
"Azt állítjátok, hogy a ti Jézusotok azt mondta, hogy egy mustármagnyi hit is elég ahhoz, hogy egy hegy arrébb menjen?" A kopt pátriárka, Abram Ibn Zaraa (+ 979) helyeselt, erre a kalifa így folytatta: "Bizonyítsátok hát be, hogy a hiteteknek hatalmában áll hegyeket mozgatni! Ha ez nem igaz, akkor vagy felveszitek az iszlámot, vagy elhagyjátok az országot, vagy meghaltok. Ezért azt parancsolom nektek, hogy a hitetekkel vigyétek arrébb a kairói Mokattam hegyet!"
     A kétségbeesett pátriárka háromnapos böjtöt és imát rendelt el erre a szándékra. A hagyomány szerint a harmadik napon a böjtölő pátriárkának megjelent az Istenanya, s azt mondta neki, hogy másnap segítséget kap. A stsimontheshoemaker.jpgmegadott napon eljött a Tímárnak is nevezett szentéletű Simon, akinek megparancsolta az Úr, hogy mondja meg a hegynél összegyűlt keresztényeknek, hogy a "Kyrie eleison" szavakkal kérjék Isten irgalmasságát. A koptok elkezdtek imádkozni, és Mokattam hegye felemelkedett, nemcsak egyszer ‒ ahogy azt a kalifa akarta ‒, hanem háromszor és annyira, hogy a lemenő Nap átragyogott a hegy alatt! (Ld. a képeket!)
Az Istent vakmerően kísértő kalifa pedig még abban az évben meghalt. (folyt.)csoda_530_1.jpg

csoda_saintssaintsimonthetanner_530.jpg

img_763_530.jpg

Szólj hozzá!

Szeptember 23.
_pio_atya_0003_250.jpg     Szent Pio atya stigmatizált kapucinus szerzetes (1887–1968) nevéhez számos különleges esemény fűződik. 1999-ben boldoggá, 2002-ben szentté avatták.
Magam, mint e blog szerkesztője könyvet is írtam róla "Az üdvözítő szeretet megsebzettje" címmel, mely kis példányban két kiadásban megjelent (ld. lent). Van benne egy rész (Magyarország egy kalitka...), melyet már minden fórumon idéznek (a Magyar Kurír is), sőt már a kávézó falára is kitesznek, de sehol sem hivatkoznak a forrásra, mely egyedül az én könyvem!
     Az alábbiakban részletet közlök a III. kiadás kéziratából, melyet anyagi forrás hiányában nem tudok kiadni!
     ...De mit tudhatott Pio atya Magyarországról? Hihetjük, hogy talán a múltat és jövendőt!
Ezt példázza egy magyar főpappal történt elgondolkoztató eset is. Miután az eminenciásnak sikerült rövid beszélgetésbe keveredni páter Pioval, még egy utolsó kérdést akart feltenni neki, de az atya nem engedte neki kimondani, ám a fel nem tett kérdésre mégis válaszolt! Elkérte a főpap szentolvasóját és az asztalon, minden szó nélkül kirajzolta a rózsafüzérrel Nagy-Magyarország körvonalát.
Egy alkalommal állítólag azt nyilatkozta Szent Pio atyánk, hogy „irigyli a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre!" Mástól még azt is hallottam, miszerint „kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak s bizony helyes lenne fokozottabban kérniük hathatós oltalmát országukra!” ‒ Nem hihetetlen, vagy mégis?!
Az viszont igazolt valóság, hogy Pio atya bilokációban meglátogatta börtönében Mindszenty hercegprímásunkat! De hogyan is?
Padre Pio szenttéavatási eljárásának aktáit tartalmazó ún. 'Positio' második kötetében a szent szerzetes életének különleges epizódját tárta fel civil munkatársa, Angelo Battisti, aki a boldoggáavatási eljárásban tanúvallomást tett a szent kapucinus életszentségének különböző megnyilvánulásairól: „Pio atya mindent tudott mindenkiről, számára nem léteztek fizikai távolságok; mindent Istenben látott” – áll a tanúvallomásában. A 'Positio' 2. kötetének 1638. oldalán olvasható tanúságtételben szó esik Pio atya többek által leírt különleges isteni ajándékáról, a bilokációról is, vagyis hogy egyszerre két helyen is jelen tudott lenni.
A visszaemlékezésben az áll, hogy amikor Mindszenty bíborost bebörtönözték, Pio atya egy reggel a szentmise kellékeivel együtt megjelent a bíboros cellájában. A két pap beszélgetett egymással, majd Pio atya ahogyan érkezett, el is távozott. Angelo Battisti évekig nem merte megkérdezni Pio atyától, valóban megtörtént-e az eset.
Végül 1965 márciusában egy este, miután befejezte beszámolóját a kórház aznapi munkájáról, mégis rákérdezett: Atyám, Mindszenty bíboros felismerte önt? – „Mit képzelsz, láttuk egymást, beszélgettünk és gondolod, hogy nem ismert föl?” – felelte Pio atya, aki letartóztatásától kezdve segítette Mindszenty bíborost és így figyelmeztette munkatársát: „Ne feledkezz el imádkozni ezért a nagy hitvallóért, aki annyit szenvedett az Egyházért” – idézi a vatikáni dokumentum. (Magyar Kurír 2009. 06. 22.)
P. Pio bizonyára tudhatott népünk különleges meghívásáról és arról, hogy az emberiség történelmének nem volt egyetlen más olyan királyi dinasztiája sem ‒ mint az Árpádház ‒, amely annyi kiváló szentet adott volna a Világegyháznak! Köztük Szent Erzsébetet – a szolgáló szeretet szentjét ‒, akinek színes üvegablaka ma is a kapucinus öregtemplom szentélyére néz. A híveknek jobbra, ott ahol Pio atya ötven évig misézett. Hányszor nézhetett rá és hányszor néztek egymásra?! Az pedig, hogy imádkozott-e Pio atya hazánkért, aligha kétséges, hiszen nem csak mélységes Mária-tisztelő volt, de ő említette azt a „Madárkát”, amely ezernyi „kelepce” ellenére is készül világraszóló röptére! Így, remélhetőleg az „istentelenség jeges kövületéből” hazánk – MÁRIA ORSZÁGA –, újra a szívet-lelket melengető isteni kegyelmek továbbítója lesz ‒ Királynője ‒ Szűz Mária által, az egész emberiség javára!
Szent Pio atya fentebb sorolt megnyilatkozásainak egy része dokumentált, más kijelentései viszont csak a szájhagyomány alapján maradtak fenn. Ez a bizonyos „Magyarország egy kalitka” jó hasonlat lehet a magyar „géniuszra”, de hitelessége kérdőjeles – olyannyira –, hogy a magyar kapucinusok írásban kérdezték meg a San Giovanni Rotondó-i levéltárukat a kijelentés felől. A válasz egyértelmű volt: szentünk ilyet soha nem írt le és erre való utalást sem találtak! Ehhez persze hozzá tehetjük, hogy amit nem írt le, azt még mondhatta, sőt tehette is, hiszen a fennen említett Mindszenty látogatás sincs Padre Pio által lejegyezve! ‒ A forrás? ‒ Nos, e könyv szerkesztője személyesen ismerte a kiváltságolt Thirring Éva asszonyt, akinek megbízhatóságához nem fér kétség! Sokat fordított Rómában a magyar látogatók beadványainak ügyében, a szentszéki magyar ügyvivő Mester István pápai prelátus megbízásából.

Szent Pio atya, könyörögj érettünk és Édes Magyar Hazánkért!

az_udvozito_szeretet_megsebzettje_530.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     Bernadett 1844. január 7-én született Bolyban, és 1879. április 16-án halt meg Neversben 35 éves korában. Holttestét 1925. aug. 5-én, boldoggá avatásának évében exhumálták. Bernadett mellkeresztjét 46 év alatt a rozsda megemésztette, de holttestét épségben találták. A lourdes-i látno-kot 1933. dec. 8-án XI. Piusz pápa avatta szentté._bernadette1_1.jpg
     Bernadett Soubirous épen maradt holtteste a nevers-i kolostorkápol-nában ma is látható. Csupán megjegyzem, hogy 1937-ben egy orvosi bi-zottság Bernadett testéből májmintát vett, mely teljesen ép, „transzplan-tálható” állapotban volt. És erről hivatalos orvosi jelentést adtak ki!
     Három évvel a tanúk kihallgatása után, Mgr Laurence, Tarbes-i püspök pásztorlevelében elismerte a Massabielle-i barlangnál történt jelenések természetfeletti eredetét: „Isten akaratából, tanúsítjuk, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Istenanya valóságosan megjelent Soubirous Bernadettnek, 1858. február 11-től, összesen tizennyolc alkalommal”.
ix_pius_papa.jpg     A Lourdes-i jelenések történetében sajnos, igen sok teológus gáncsoskodó és szomorú szerepet játszott, úgyhogy IX. Piusz pápának kellett közbelépnie, és 1869. szeptember 4-én kelt levelében igyekezett véget vetni a megnyilvánuló intrikáknak:
     „Az emberi gonoszságnak az is-teni irgalmasság ellen intézett har-ca szükségképpen arra szolgál, hogy a csodálatos események való-disága és igaz volta annál világo-sabban kitűnjék.” Ezt a pápai nyilat-kozatot érdemes mindannyiunknak meg-fontolni és napjainkban is szem előtt tartani.
pius10-3.jpeg     A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária megjelenésének ünnepét (az első jelenés napja), február 11, melyet először 1890-ben a Tarbes-i egyházmegyében kezdtek ünnepelni. 1908-ban a jelenés 50. évfor-dulójára, Szent X. Piusz pápa az ünnepet az egész Egyházra kiterjesztette.
     A Bernadett által kikapart forrás, ma kb. 125 ezer liter vizet ad percenként!
     Illő megemlítenünk, hogy a legelső tu-dományos igényű vizsgálatot 1870 körül végezték, mely nem állapított meg semmi rendkívülit a forrás vizében.
     Ma orvosi ügyelet mellett, megmerít-kezési lehetőség van biztosítva, kiépített fürdőmedencékkel.
Az igazán rendkívüliség az, hogy a segítő nővérek folyamatosan mondják az Ave Mariát, miként a jéghideg vízbe merülőkből is felszakad a „Szűza-nyám segíts meg”!
     Az igaz, hogy nem mindenki gyógyul meg, de az tény, hogy még sen-kinek sem ártott meg!f_csodatevo_furdo_fert.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! ConvincingColombia.13.jpg

 

Szólj hozzá!

jose_maria_zavala_300.jpgPápai ördögűzés


José Maria Zavala: Así se vence al demonio (Így lehet legyőzni az ördögöt) című könyvének egyik fejezetében interjút közöl Gabriele Amorth atyával, aki két esetről számol be, amikor II. János Pál exorcizmust végzett.

 BKEP_80.jpg    A szerző szerint négyszáz év óta II. János Pál volt az első pápa, aki az exorcizmus szertartásával meghátrálásra kényszerítette a gonoszt. Pápasága negyedik évében, 1982. április 4-én történt. „Pontosan emlékszem – mondja Amorth atya. – Ismerem Francescát, aki aznap reggel megjelent a vatikáni pápai kihallgatáson. A megyéspüspöke előzőleg megkérte a pápát, hogy exorcizálja a lányt, amit a pápa habozás nélkül vállalt, és mindjárt el is végzett a pápai magánkápolnában. Francesca egyfolytában köpködött és vonaglott a földön. A pápa körül állók nem hittek a szemüknek. 'Soha életünkben nem láttunk ilyen jelenetet, ami az evangéliumokban le van írva' – mondták döbbenten.”
jacques-paul_martin_200.jpg     Jacques Martin francia bíboros szerint II. János Pál valóban mondogatta, hogy 'mindaz, ami az evangéliumokban történik, ma is történik.' Ám nemcsak hitte és hirdette, hanem végül meg is tapasztalta. Exorcizmusa csak bizonyos mértékig volt hatásos, mert Francesca teljes szabadulásáért még öt éven át kellett imádkozni.”
     Amorth atya még egy esetet elevenít fel, amely 2000 szeptemberében történt. „Egy 19 éves lány jött egy Monza környéki faluból egy hétre Rómába, hogy Giancarlo Gramolazzo testvéremmel, munkatársammal együtt imádkozzunk a szabadulásáért. Az alkalmakra hétfőtől csütörtökig délutánonként került sor, így délelőttönként ráért. Elhatározta, hogy elmegy a Szent Péter téri pápai kihallgatásra. A biztonságiak észrevették, hogy a viselkedése nem teljesen normális, ezért az első sorba, a betegek közelébe küldték. Rövidesen, miközben a pápa áldását adta a több mint negyvenezer zarándokra, a szép fiatal lány hátborzongató üvöltésbe kezdett.”
„A szervezők hiába próbálták csitítani. A lány emberfeletti erőre tett szert, több őrt lerázott magáról. Artikulálatlanul üvöltött, és szitkokat szórt Gianni Danzi püspökre, aki próbálta megnyugtatni, és megáldotta egy feszülettel. Amikor rájött, hogy lány megszállott, jelezte Stanislaw Dziwisznek, a pápa titkárának, aki végül szólt a pápának. II. János Pál utasítására a lányt egy hátsó bejáraton át bevitték a Szent Péter-bazilikába, ahol a pápa a szülők, Danzi püspök és több biztonsági őr jelenlétében – akik alig tudták lefogni a lányt – elvégezte az exorcizmust. Aznap délután Giancarlo Gramolazzóval és Danzi püspökkel együtt visszamentünk, hogy megáldjuk a lányt. Ő maga mondta el, mi történt vele délelőtt.”
     Amorth atya így folytatja: „A pápa által végzett exorcizmus hatásos volt, de nem elegendő, hogy megszabadítsa a gonosz lélektől. II. János Pál félórán át nagy szeretettel imádkozott ezért a lányért, és azt mondta, a másnapi szentmisét a szabadulásáért ajánlja fel. Másnap két órán át folytattuk az exorcizmust. A gonosz lélek felemlegette a pápával történt találkozást. Hogy kacagott a nyomorult! Kényszerítette a lányt, hogy azt mondja nekem: 'A főnököd (a pápa) sem tudott kifogni rajtam!'” Az idős exorcista megjegyzi: a lány 12-től 19 éves koráig volt megszállott, de amikor a megszállottság nem uralkodott el rajta, rendkívül ártatlan és jószándékú teremtés volt, aki rengeteg szenvedését engesztelésül ajánlotta fel a lelkekért.
Amorth atya végül elmondja, hogy egyszer megkérdezte a gonosz lelket, miért fél annyira II. János Páltól. „Azt mondta, két ok miatt: először is azért, mert a kommunizmus bukásával a pápa meghiúsította a terveit Európában; másodszor pedig, mert sok fiatal lelkét ragadta el tőle pápasága alatt. Mikor pedig azt kérdeztem tőle, miért fél annyira a Szűzanyától, azt felelte: 'mert ember létére nagyon megalázott és legyőzött'” – idézi a neves római exorcistát a Vatican Insider. (vö. Magyar Kurír)

exorcistromeitaly141_1.jpg

Szólj hozzá!

(John-Henry Westen cikke nyomán. Forrás: www.kath.net – 2010. december 18.)

    Szinte az egész sátáni kultúrharc a szexualitásra összpontosul: abortusz, fogamzásgátlás, házasságtörés, pornográfia, promiszkuitás, szexuális nevelés, (gender-elmélet), válás, homoszexualitás, méhen kívüli megtermékenyítés, őssejteken való kísérletezés – mind ezek összefüggenek a szexualitással.

Amikor Peter Kreeft filozófus e megfigyelését az első alkalommal hallottam, Boldog Jacinta Marto jutott az eszembe, a legfiatalabb fatimai látnok. Tőle ered ugyanis a következő megállapítás: „Több ember kerül a pokolba a test bűnei miatt, mint bármely más okból.” 

    De miért? II. János Pál pápa a test teológiájáról szóló értekezésében azt írta, hogy a férfi és nő egyesülése a házasságban a trinitárius kapcsolat eredeti képe, mely az emberiségbe beleivódott. Ezen kívül a házasság Krisztus Egyházához fűződő kapcsolatának kulcsfontosságú képe.

    Nos, nem logikus-e a csúcs intelligenciával bíró sátántól, hogyha az emberiséget a mennytől és Krisztustól el akarja vezetni, akkor az emberek lelkületéből elsőnek a trinitárius kapcsolatot, a legfontosabb képmást, Krisztusnak az Egyházához való viszonyát próbálja meghamisítani. Ezért ahhoz, hogy az embereket Krisztus számára visszanyerjük, nekünk is erre a színtérre kell igyekezeteinket összpontosítanunk. De hol veszítettük el a kommunikációban a harcot? Általánosságban ott, ahol azt hittük, hogy az uralkodó szemlélet elcsitítására okosabb vagy kényelmesebb, vagy lelkipásztorilag helyesebb a hallgatás.

    És mi lett ezen mulasztásokból? Vajon az Egyház hallgatása e kérdésekben a remélt kulturális békéhez vezetett? Nem! A fogamzásgátlás gátlástalan gyakorlata kikerülhetetlenül az abortusz-holokauszthoz vezetett. A szabadjára engedett erkölcstelenség és a tiszta pillantás megőrzésének teljes hiánya csaknem az egész világon a gátlás nélküli pornográfia-függőséget hozta meg számunkra. A méhen kívüli megtermékenyítés az embriókon végrehajtott őssejt kutatással ajándékozta meg az emberiséget. A homoszexuális viselkedés tolerálása a homo-„házassághoz”, sőt egyes országokban a vallási gyakorlat szabadságának korlátozásához vezetett. 

    Ezek után az a kérdés, hogy hol foghatunk hozzá a szexualitás deformációjának felszámolásához e kulturális szökőárban? A „caritas in veritate”, az igazság iránti szeretettel kell ezt a munkát elkezdenünk. Ez Krisztus, az Ő Édesanyja és Egyháza válasza.

    Mert egyáltalán nem szeretet az, ha valaki megengedi gyermekeinek, hogy illetlenül viselkedjenek. A szeretet éppen azt diktálja, hogy a szülők korrigálják és fegyelmezzék gyermekeiket. Ez az Egyházra is érvényes, mindenekelőtt a lelkipásztorokra. A lelkek ezen atyáinak legeltetniük kell a nyájat, az igazságot kell tanítsák – akármilyen nehéz és politikailag inkorrekt is ez. Ez az igaz szeretet. 

    Fájdalmas tudomásul venni, hogy nyilvánvalóan olyan korban élünk, melyről Szent Pál 2 Tim 4,3-ben így óvott: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák.”

    De Szent Pál Timóteus püspöknek mégis szigorúan megparancsolta, hogy mindezek ellenére teljesítse szolgálatát az Evangéliumban. „Kérve-kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára, hirdesd az Evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.” (2 Tim 4,1-2)

(A szerző a LifeSiteNews.com főszerkesztője. Ez a cikk a 2010. október 5. és 10. között Rómában az életért tartott V. világima-kongresszuson elhangzott előadásának részlete.)

Szólj hozzá!

MAGYAROK NAGYASSZONYA

TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 24-én,

A Budapest Rákospalotai

MAGYAROK NAGYASSZONYA

templomban!

rpkepkivaga2.JPGrp_maria_2016_a3_160818.jpeg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A Lourdes-i üzenetet összefoglalva, a Szent Szűz azt kérte, hogy emeljenek kápolnát a jelenés helyén és vezessenek oda zarándoklatokat. A Szűz-anya háromszor szólított fel bűnbánatra, és biztatott a bűnösök megtéréséért végzett rózsafüzér imára. Ezek a szavak az engesztelésre szólítanak fel, bár az „engesztelés” szó először Fatimában hangzott el Égi Anyánk ajkáról. Végül pedig a Szent Szűz az események hiteléül gyógyító forrást fakasztott a jelenés barlangjában.
bernadette_soubirous_1_publicdomain_1.jpgBernadett mindig hű maradt önmagához, egyszerű, őszinte és imádságos lelkületű maradt. A világi és egyházi hatóságok előtt mindig megőrizte nyugalmát és elfogulatlanságát, a jelenések lefolyásáról tett beszámolója alatt ‒ olykor enyhe humorral, sőt ha kellett, határozottsággal lépett fel.
     1860. június 15-től, Bernadett a Nevers-i nővérek segítségével írni és olvasni tanult, amire addigi nehéz sorsa miatt nem volt lehetősége. A nővérek vendégháza nyújtott neki menedéket a kíváncsiskodók zaklatásától, melyet mindig nehezen viselt el. Ezen időszak alatt érlelődött meg Bernadettben a személyes elhatározás, hogy szerzetbe lépjen Nevers-i nővérekhez. Azért oda, mert egészségi állapota nem engedte meg, hogy túl szigorú életvitelű rend tagja legyen.
_bernbw2.jpg     Bernadett Soubirous 13 évig volt szerzetes. A szerzetben az egyébként visszavonulásra vágyó Lourdes-i látnok igen sokat szenvedett a látogatóktól, a kíváncsiskodóktól. Bernadett nem számíthatott földi boldogságra.
Neki tanúságot kellett tennie ország-világ előtt a Lourdes-i eseményekről. A megaláztatás és a súlyos testi szenvedések élete végéig elkísérték.
     1878. december 11-től 1879. április 16-án bekövetkező ha-láláig ágyban feküdt.99.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 138IMG4994.jpg

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 7

Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből

A sátán adományai

stanislawa.jpg     Sátán is ad képességeket követőinek. Mivel ő autentikus hazudozó, az adományok fogadói pedig nem tudják, vagy nem akarják felismerni azok eredetét, mivel ezeknek az ingyenes ajándékoknak rendkívül örvendenek. Így lehetséges, hogy valaki jóstehetséggel bír, mások végtelenített spontán "égi" üzeneteket írnak, megint másoknak az a benyomásuk, hogy már előzőleg éltek és egy távollevő házba vagy más helységbe belépve pontosan felismerik azt. Mik ezek a képességek? Netán a Szentlélek adományai? Vagy diabolikus eredetű ajándékok? Vagy egyszerűen csak metafizikai jelenségekről van szó? Ennek eldöntéséhez alapos vizsgálatra vagy kompetens személyek ítéletére van szükség. Amikor Szent Pál Tiatírában volt, utána szaladt egy rabszolganő, akinek jóstehetsége volt, mellyel „nagy hasznot hajtott gazdáinak”. De ez ördögi eredetű adomány nyomban eltűnt, amint Szent Pál a gonosz szellemet kiűzte belőle (lásd: ApCsel 16,16-18).
spirit glas.jpg     Példaként egy jellemző eset a Rinnovamento dello Spirito Santo című újság 1987 szeptemberi számából: „Néhány évvel ezelőtt ismertem meg az ‘üveges’ játékot, amiről nem tudtam, hogy a spiritizmus egyik formája. Az üzenet a béke és testvériség nyelvén volt megfogalmazva (mindig figyeljünk a 'jó álarcra', amely mögött a démon megbújik!). Olyan képességeket szereztem, melyeket a parapszichológiában érzéken kívülinek neveznek, vagyis jóslás, gondolatolvasás, klinikai diagnózis és gyógyítás, szívekbe valamint élő és halott személyek életébe való látás és más hasonlók. Pár hónappal később még egy újabb képesség jött ezekhez, a fizikai fájdalom elvétele kézrátétellel. Ez az ún. pranoterápia volt? Persze, ezekkel a képességekkel nem volt nehéz emberekkel kapcsolatba kerülni, akiket azonban megdöbbentettek a készségeim. Amikor azonban Isten igéjét olvastam, rájöttem, hogy én magam nem változtattam semmit életemen, lelkileg cseppet sem fejlődtem. Továbbra is könnyen dühbe jöttem, haragtartó, hajthatatlan és érzékeny maradtam. Féltem a kereszthordozástól, az ismeretlen jövőtől és a haláltól. Ez gyanút ébresztett bennem, mígnem tévelygések és szörnyű közjátékok után kiderült, hogy ami velem történt, az nem isteni eredetű volt, hanem kifejezetten a gonosztól jött. Semmi más nem volt képes ettől engem megszabadítani, csak egy mélységes szentgyónás! Én tehát tanúsíthatom, hogy megtapasztaltam Jézus nevének hatalmát.”
     Ne feledjük el, hogy a Biblia is beszámol ilyen természetfeletti képességekről, melyek egyfelől Istentől, másfelől azonban a démontól is származhatnak. Néhány csodát, amit Isten parancsára Mózes a fáraó előtt hajtott végre, az udvar mágusai is meg tudtak tenni. Ezért a csoda ténye önmagában nem elegendő ahhoz, hogy e jelenségek eredetét meg lehessen határozni. (A szerk. megj.: Nem szabad feledni, hogy a Mózes botja simán lenyelte a varázslók botját! Ld. Kiv 7,10-12)

moses_brazen_serpent_pwi91035_hi.jpg

Szólj hozzá!

Szeptember 21.
     Máté apostol, másik nevén Lévi egyike lehetett Jézus első követőinek és apostolainak. Márk evangéliuma szerint Alfeusz fia volt. Adószedő és vámos volt Kafarnaumban. Találkozván Jézussal, felhagyott munkájával és követte (Mt 9,10, Lk 5,23). A Úr legszűkebb tanítványai köréhez tartozott tehát, azokhoz, akik nem botránkoztak meg Krisztusban, s pünkösdkor megkapták a Szentlelket és a világra szóló küldetést.
matthew7_530.jpg     A hagyomány szerint Jézus halála és feltámadása, az apostolok szétszéledése után előbb Palesztinában, majd Etiópiában hirdette az örömhírt, ahol Kandaké királynő kincstárnoka – akit az ApCsel szerint Fülöp diákonus keresztelt meg – fogadta és támogatta. Történt egy napon, hogy a király fia meghalt. A bennszülött varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de hiába. Akkor a kincstárnok Mátét tanácsolta urának. Ő föl is támasztotta a fiút. A király ettől olyan boldog lett, hogy sorra jöttek Mátéhoz, aki az egy Igaz Isten Igéjét tanította.
Volt a királynak egy Efigénia nevű leánya, aki szintén megtért, és Máté fölvette az Istennek szentelt szüzek közé. Ezután Egippus király meghalt és utóda, Hirtacus szemet vetett Efigéniára. Mivel a frigy egyetlen akadálya az apostol volt, a király megölette: ima közben leszúrták hátulról, illetve bárddal fejezték le.
Egy másik hagyomány szerint Máté máglyán halt meg. Ismét más hagyomány úgy tudja, hogy a máglya az apostol imádságára kialudt, és később Núbiában halt meg békességben.
     Máté neve alatt maradt fenn egy evangélium, mely Jézus életét foglalja össze születésétől egészen feltámadásáig. Ő jegyezte le közvetlen tapasztalata alapján a Megváltó szavait és cselekedeteit, s így az evangéliumok sorában időrendben az ő írása áll az első helyen.
     Máténak köszönhetjük Krisztus szavainak és beszédeinek alapvető forrását. Az evangélium utolsó mondatai összefoglalják az Üdvözítő szándékát, aki a bűnösökért jött, hogy Isten irgalmát hirdesse és megmutassa az embereknek. Apostolait azért küldi szerte a világba, hogy minden népnek elmondják az irgalom evangéliumát: „Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,19-20).
matthew-and-the-angel-3.jpg     Máté apostol és evangélista névünnepét már a legkorábbi vértanúakták szeptember 21-re tették. Rómában a XI. századtól ez a nap a hivatalos emléknapja. Apostoli jelképe az angyal.
     A néphit szerint Máté napján kezdődnek az őszi viharok. Szent Máté apostol ünnepe jelentős időjárási fordulónap, az őszi búzavetés kezdete.
     Testét 954-ben vitték Keletről Salernóba, ahol ma is őrzik (Ld. lent). A keleti keresztények november 16-án ünneplik, a koptok október 9-én.

Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és Téged követve, hűséggel ragaszkodjunk az Evangéliumhoz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

A Magyar Kurír nyománmate_apostol_sirja_salernoban530.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A közigazgatás végül nem várt tovább és közbelépett. Június 15-én a barlangot tilalom alá helyezték és palánkkal zárták el. A tilalom azonban annyira felháborította a környék lakosságát, hogy amit a hatóság nappal épített, azt a nép éjjel lebontotta.
     A látnokbotrányok zajában az igazi látnokot, és a Szűzanya valódi üze-netét szinte elfeledték, Bernadett pedig távol tartotta magát mindentől. Tiszteletben tartotta a rendelkezéseket és még azt sem helyeselte, hogy a nép nekiment a torlaszoknak.
bucsu.jpg     Július l6-án Kármelhegyi Bol-dogasszony ünnepén azonban úgy érezte, hogy az ellenállhatatlan erő újból vonzza Massabielle felé. Mi-után megvívta magában a harcot az engedelmesség és a vonzódás közt, megtalálta a megoldást.
   Este 8 órakor nagynénjével, titok-ban ment kerülő úton és a folyócs-ka túloldalán a barlanggal szemben térdelt le a sötétben.
Alighogy elkezdte rózsafüzérét, ki-tárta két kezét az örömteli megle-petés köszönő mozdulatával. Arca elsápadt és felragyogott. Majd egy idő után felállt. Vége!
   Ez a tizennyolcadik egyben az utolsó jelenés csendes volt, ami-ként az elsők. Az úton visszafelé, Bernadett csak annyit mondott:
– Nem láttam se a palánkot, se a folyót. Úgy láttam, hogy ott vagyok a barlangnál, nem messzebb, mint máskor. Nem láttam csak a drága Szeplőtelen Fogantatást!
     A „Fénylő Asszony” nem jelent meg többet a Lourdes-i barlangnál, de üzenete mindnyájunk közös kincse lett, Soubirous Bernadetten keresztül.
     A barlang körüli események továbbra is bosszantották a hivatalos szer-veket, úgyhogy a városi közigazgatás 1858. június 15-tól, a Massabielle barlangját újfent deszkapalánkkal zárták el az emberek elől. Sorra igazol-tatták az oda érkezőket. Az emberek erre Tarbes püspökéhez fordultak se-gítségért, a kegyhely megnyittatására. A főpásztor azonban így válaszolt: Csak a császár jogosult arra, hogy kinyittassa a barlangot. Lássuk, ki erő-sebb: Szűz Mária, vagy a császár? ‒ A kérdésre adott válasz azonban nem váratott sokáig magára.
napoleon_3_1865.jpg     A magastisztségű szbdkmves III. Na-poleon császár kisgyermeke gyógyítha-tatlan betegségben szenvedett, melyre a legkiválóbb orvosok sem találtak gyógy-írt. Eugénie császárnét – az anyát –, rá-vette a társalkodónője, hogy próbálkoz-zanak a legendás Lourdes-i forrás vizé-vel, mely már sokakat meggyógyított!
A császárné meg is bízta két udvarhöl-gyét – ellátva őket császári papírokkal –, hogy személyesen meríthessenek a tiltott forrás vizéből.
     Amint a kis herceget megmosdatták a Lourdes-i vízzel, az nyomban meggyó-gyult. A liberális császár egyszerre dühöngött és örvendezett, majd meg-szégyenülten kiadta a parancsot a palánkok lebontására és a katonai őri-zet visszavonására! (Alul a császárné a gyógyult gyermekkel)
     Íme Isten a kicsinyek által megszégyenítette a hatalmasokat, a gőgösö-ket!empress_eugenie_holding_louis_napoleon_530.jpg

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 6

Részletek GABRIELE AMORTH atya könyvéből

mikrofonnal_220.jpg     Hogyan lehet az előzőkben felsorolt bajok ellen védekezni? Szigorúan véve – a rituálé szerint –, ördögűzésre csak a valódi démoni megszállottság esetén van szükség. A többi esetre a szokásos kegyelmi eszközök is elégségesek: az ima, a szentségek, az alamizsna, a keresztény életvitel, a sértések megbocsátása, az állandó Isten felé fordulás, valamint a Szűzanya, a szentek és az angyalok tisztelete és a hozzájuk való imádság. Nem utolsó sorban, a szülők imája a gyermekeikért, közösségek imái tagjaikért, vagy mindez fordítva.
     A démonról, Krisztus ellenségéről szóló fejezetet szükségszerűen kiegészíti az angyalokról szóló pár mondat. A jó angyalok a mi erős szövetségeseink. Sokat köszönhetünk nekik, és nagy hiba, hogy oly kevés szó esik róluk. Mindegyikünknek van őrzőangyala, egy hű barát a nap 24 órájára fogantatásunktól halálunkig, aki megszakítás nélkül védi testünket és lelkünket, és akire mi többnyire alig gondolunk. Tudjuk, hogy a nemzeteknek is van saját angyaluk, és valószínűleg minden közösségnek és így saját családunknak is, bár erről nincs biztos értesülésünk. Azt azonban tudjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak és sóváran várják, hogy jót tehessenek velünk, sokkal jobban, mint amennyire a démonok megerőltetik magukat, hogy árthassanak.
     A Szentírás gyakran beszél az angyalokról és azokról a különböző feladatokról, amelyekkel Isten bízta meg őket. Ismerjük az angyalok vezérének nevét: Mihály arkangyal. Az angyalok között is van hierarchia, ami a szeretetre épül. A másik két arkangyal nevét is ismerjük: Gábor és Ráfáel. Egy apokrif írás egy negyedik nevet is említ: Uriel. A 7arcangelesv530.jpgSzentírásból megtudjuk, hogy az angyalok kilenc kórusba vannak osztva: uralkodók, hatalmasságok, trónállók, fejedelmek, az egek erői, angyalok, arkangyalok, kerubok, és szeráfok. Az a hívő, aki a Legszentebb Szentháromság jelenlétében él, sőt, lelkében őrzi Őt, aki tudja, hogy egy anyának, aki egy úttal Isten Anyja is, állandó támogatását élvezi, aki tudja, hogy mindig számíthat az angyalok és szentek segítségére, hogyan érezhetné magát egyedül, elhagyatottnak és a gonosztól eltiporva? A hívőknél van tere a fájdalomnak, hiszen ez a kereszt útja, amely megment bennünket, de a szomorúságnak nincsen helye. És a hívő mindig kész a tanúskodásra azzal szemben, aki arról a reményről kérdezi, ami megtartja őt. (lásd 1 Pét 3,15)
     Mindazonáltal az is nyilvánvaló, hogy a hívőnek is hűségesnek kell lennie Istenhez, és a bűntől irtóznia kell. És ez az a segítség, amin a mi erőnk nyugszik, úgy hogy Szent János joggal mondhatja: „Tudjuk, hogy aki az Istentől való, nem vétkezik, mert az Istentől Született ereje megóvja (a bűntől) és a gonosz nem keríti hatalmába” (1 Jn 5,18). Akkor is, ha gyengeségünk olykor elbuktat bennünket, azonnal fel kell állnunk azon hatalmas mentőeszközök segítségével, amelyeket az isteni irgalom bocsátott rendelkezésünkre: a bűnbánattal és a szentgyónással. (vö A Szent Margit Lapban közölt részletek nyomán)

confession. .jpg

Szólj hozzá!

Néhány méltatlankodó hozzászólást kaptam, melyek nem kevesebbet állítanak, minthogy a dohányzással kapcsolatos fenyegetéseknek a fele sem igaz!

dohe14c66b2f33f344e4542.jpg– Válaszom: Mérget vehetünk rá (pl. nikotint), hogy ez így igaz! Viszont a másik fele az valóban HALÁLOS! Magyarországon még mindig 3,5 millió ember fújja, 6,5 millió ember szívja a cigaretta füstöt. Minden 25. (na legyen "csak 50.") percben meghal valaki hazánkban a dohányzás következményeként, nem beszélve arról, hogy a férfiaknál 16, a nőknél 19 évvel rövidíti meg a várható élettartamot (na jó, legyen "csak" 8 és 9,5 év!). Évente 30 ezer embert temetünk el ezért.

(Nyilván ennek is "csak a fele igaz"!?) (ajánlott: www.leacigivel.hu )

A dohányzás mibenlétének illusztrálásaként íme 9 kép, mely közül már az első is halálos!

                                                                              

 

dohany_images_hatas.jpg

goodfellows_022.jpg

imageab.jpg

dohany_teenskull630.jpg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A plébános megkapta tehát a jelet és most, neki kellett lépnie az ügy-ben. A hölgy neve mindenkit megdöbbentett, hiszen ‒ jellemző módon ‒ még a művelt hívők körében is alig volt ismeretes, hogy IX. Piusz pápa négy évvel korábban, 1854. március 25-én kihirdette a Szeplőtelen Fogan-tatás dogmáját.
aabversm10.jpg     A Szent Szűz már az 1830-as párizsi jelenésében is kinyilvánította Szeplőtelen Fogantatását, hiszen ezt a fohászt tanította Laboure Katalin nővérnek: Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
     A Csodásérmet eleinte „a Szeplőtelen Fogantatás” érmének is nevezték.
     A Lourdes-i jelenések hosszú szüneté-ben ez idő alatt felbolydult a világ, és Bernadette jó ráérzéssel teljesen vissza-húzódott. Helyesen tette, mert igen nagy veszély fenyegette. Az akkori liberális kormányzatnak, miként a helyi vezetőknek sem tetszett a vallási megújulás ‒ amitől érdekesmód ‒ a legjobban ret-tegtek, ennek folytán a prefektus végső megoldást akart úgy a barlanggal, miként a látnokkal is. A terve az volt, hogy a lányt elmegyógyintézetbe záratja, a barlangot pedig életveszélyesnek nyilváníttatva lezáratja az egész környéket. Legelőször is persze, eltávolíttatja a keresztet.
bernarosa2.jpg    Bernadett jóakarói időben eltüntették őt a hatóságok szeme elől. Minden feltűnés nélkül elküldték egy távoli sza-natóriumba, hogy gyógyíttassák az aszt-máját. Távolléte ellenére Lourdes-ban a légkör egyre forróbbá vált. Ez mindenesetre bizonyította, hogy nem a személye okozza ezeket.
     A hatóságokat, három súlyos probléma foglalkoztatta.
Az egyik, hogy egyre több zarándok látogatta a barlangot, sőt iparosok ingyen vágtak lépcsőket a sziklába és a forrás vizét is szakszerűen elvezették. A csendőrtiszt persze, nem is értette a dolgot ‒ mármint azt ‒, hogy a „pénzéhes iparosok”, képesek ingyen dolgozni a Szűzanyáért.

     A másik meglepő körülmény a hatóságok részére, az ajándékok tömege volt: nemesfém hálatárgyakat akasztgattak ide-oda, sőt, a zarándokok pénzt helyeztek a sziklák bemélyedéseibe. Jacomet még egy aranypenz_100_francs_napoleon_iii.jpg pénzt is talált és igen kíváncsi volt, ugyan ki lehetett az az előkelő személy, aki ekkora ajándékot adott? Ám mint kiderült, ez egy szegény asszony volt, aki öregségére gyűjtögetett egész vagyonát adta oda e latnokok_visionnaires_1858.jpgszavakkal: „A Szűzanyának!”

     A harmadik probléma viszont igen sokat ártott a Szűzanya ügyének, és ez a túlbuzgó hamis látnokok fellépése volt. Valamennyiük nagyon szépet tudott mesélni az állítólagos látomásairól, és azzal próbálták hitelesíteni magukat, hogy fennhangon hirdették, miszerint a rózsafüzér imádságot nagyon szereti a Szűzanya! ‒ Erre persze a hívek, aligha mondhatták, hogy nem igaz!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!i bárhol állsz gate.jpg

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

     A sátán kezdettől fogva engedetlen volt Istennel szemben, abszolút módon és visszavonhatatlanul elutasította őt. Most pedig a bukott angyalokkal együtt, akik Isten elutasításában követték őt és démonokká lettek, az embert is minden lehető módon Istennel szembeni engedetlenségre akarja rávenni, hogy magával együtt a romlásba döntse. A démonok legveszélyesebb tevékenysége éppen ez: rosszra kísértenek, hogy eltávolítsák az embert Istentől és magukkal ragadhassák az örök kárhozatba.
     II. János Pál pápa, az 1986. augusztus 13-i általános kihallgatáson így fogalmazta meg e tanítást: "A gonosz szellem megpróbálja az emberben ugyanazt a versengő, engedetlen és Istennel ellenkező magatartást elültetni, amely létezésének szinte egyetlen motivációja".
     VI. Pál pápa pedig az 1972. november 15-i általános kihallgatáson így fejtette ki a démonok ember ellen irányuló tevékenységét: "ő a láthatatlan ellenség, aki tévedéseket és szerencsétlenségeket hint az emberiség történelmébe. Emlékezzünk csak a búza közé szórt konkolyról szóló leleplező erejű evangéliumi példabeszédre, amely mintegy összefoglalja és megmagyarázza az életünket látszólag uraló logikátlanságot: inimicus homo hoc fecit (ellenséges ember cselekedte ezt)" (Mt 13,28).
     ,,Ő gyilkos volt kezdet óta ... és a hazugság atyja" (vö. Jn 8,44-45) ‒ mondja róla Krisztus. A sátán, az ember erkölcsi egyensúlyának agyafúrt kibillentője. Álnok és ravasz szemfényvesztő, aki tudja, hogyan férkőzzön közel hozzánk az érzékeken, a képzeleten, az érzékiségen, az utópisztikus logikán vagy a munkánkból adódó társadalmi kapcsolataink összjátékán keresztül, hogy tévutakra vezessen minket, melyek ránk nézve károsak és nincsenek összhangban sem a fizikai, sem a pszichikai adottságainkkal, ahogyan ösztönös, mély vágyainkkal sem.
sataneartheye220.jpg     A gonosz lélek egyénre, közösségre, a társadalmakra vagy az eseményekre gyakorolt hatásának tanulmányozása a katolikus tanítás igen fontos fejezete, amelyet újra szükséges lenne tanulmányozni, ez azonban sajnos nem történik meg. Egyesek úgy vélik, hogy kielégítő magyarázattal szolgálnak a pszichoanalitikus és pszichiátriai tanulmányok vagy a manapság sajnos sok országban elterjedt spiritiszta tapasztalatok. Attól tartanak, hogy újra az ősi, manicheista elméletekbe csúszunk vissza, vagy a rémisztő és babonás fantáziák területére tévedünk. Manapság az ember szeret erősnek és előítélet mentesnek mutatkozni, pozitivistaként viselkedni, miközben hitelt ad mindenféle olcsó mágikus és népi babonás félelemnek. Vagy ‒ ami még rosszabb ‒, abba a megkeresztelt lelkébe enged utat az érzékek kicsapongásának, a kábítószerek káros hatásainak, divatos tévedések csábító ideológiáinak, amely számtalanszor befogadta az eucharisztikus jelenlétet és amely a Szentlélek otthona! Ezen megnyitott réseken könnyűszerrel behatolhat a gonosz és eltorzíthatja az emberi mentalitást.
     Nem állítjuk, hogy minden bűnt közvetlenül démoni tevékenységnek kell tulajdonítani (vö. mysterium iniquitatisI, q. 104, a. 3); az viszont kétségtelenül igaz, hogy aki egyfajta erkölcsi szigorral nem uralkodik önmaga fölött (vö. Mt 12,45; Ef 6,11), az kiteszi magát a mysterium iniquitatis (a gonoszság titka) befolyásának, melyre Pál apostol utal (2Tessz 2,3-12), s amely problematikussá teszi üdvösségünk alternatíváját. (Kép: sátánista disco ifjaknak)47472270_cached530.jpg

Szólj hozzá!

A dohányzás mellőzésének 12 kőkemény indoka III.

7.   Talán bizony önbizalmat ad, vagy nyugtat? (Csak azt nyugtatja, aki már rászokott!) A nikotin nagyon erős méreg, károsítja a szervezetet. Élettani szempontból elsősorban a vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatása jelentős, először serkenti, majd bénítja a szimpatikus idegrendszert. A nikotin is pszichoaktív hatású, azaz fogyasztójában a szituációhoz kapcsolódó érzéseket, minősítéseket befolyásolja, módosítja. Természetesen minden agyműködést érintő hatás befolyásolja a magatartás szerveződését, így pszichés függéshez vezet. A változó kor a dohányos nőknél átlagosan 2 évvel korábban következik be. Aki dohányzik, kevesebb energiája van a sportokhoz és hamarabb kifárad, így csökkenhet a "fiatalságérzet" és az önbizalom!

 8.   A nőknek sokkal károsabb! A kutatások arra mutatnak, hogy a – női nem – biológiai felépítése miatt sokkal sérülékenyebb a dohányzás ártalmaira. A szesz, nikotin és a drog, fiúknál károsítja a spermiumokat (de ez 200 naponta megújul), a lányok esetében ugyanezek sajnos végleg (!) károsíthatják 200 ezer petesejtjük egészét! Az életkort nőknél 11, míg férfiak esetében 3 évvel csökkenti. A dohányzás nagyobb eséllyel növeli a tüdő, szájüreg, gége, nyelőcső, orrüreg, hasnyálmirigy, hólyag, petefészek rákos elváltozásának gyakoriságát. A hosszú távú dohányzás a pajzsmirigybetegség kialakulása miatt zöldhályoghoz, vérkeringési problémákhoz, rákhoz, szívrohamhoz, (különösen nők esetében) szélütéshez (sztrók) vagy agyvérzéshez vezethet. Idős korban a látásromlás (vakság) kockázatával jár.
1950 óta a nőknél 600%-kal nőtt a tüdőrák gyakorisága! 
Aki nem hagyja abba időben a dohányzást a tervezett gyermekvállalás előtt, az megtermékenyülésének útjába gördít akadályt. A nikotin ugyanis jelentősen csökkenti a fogamzóképességet azáltal, hogy gátolja, lassítja a petesejtek érését, így rendszertelen lehet a menstruáció és kevésbé érett, kevésbé fogamzóképes petesejtek jönnek létre. Gyakoribb a méhen kívüli terhesség és jóval magasabb a komplikációk előfordulása. Az összehúzódott erek és a vér alacsonyabb oxigén tartalma miatt rosszabb a méh vér- és tápanyagellátása, ezért a placenta kevésbé tud megtapadni a méh falán, leválik és vetélést okoz. Ennél enyhébb következmény a gyakori koraszülés. Várandóság alatt a fokozott igénybevétel mellett a dohányzás gyakrabban okoz cukorbetegséget, ami káros hatással van a fejlődő magzatra. Mivel ilyenkor „más állapotban” van a szervezet, sokkal nehezebb beállítani a megfelelő vércukorszintet, mint egyébként, gyakran a diéta nem is elegendő, hanem gyógyszeres kezelésre is szükség van. A terhességük alatt dohányzók magzatjai kevésbé tudnak fejlődni a rosszabb vérellátás és a kevesebb tápanyag miatt, így általában kisebb súllyal jönnek a világra. dohany_imagesh.jpgAz alacsony testsúly az egyik rizikótényezője a csecsemőhalandóságnak. A dohányosok csecsemői  kevésbé érett tüdővel jönnek világra, a bölcsőhalál gyakrabban fordul elő. A dohányzó anyák babái nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek, sírósabbak és nehezebben kezelhetők.
A dohányzó anyák magzati sejtjei nagyobb arányban mutattak kromoszóma rendellenességeket, károsodást és instabilitást. A további vizsgálatok azt is feltárták, hogy a dohányzás a leukémiával összefüggésbe hozott kromoszómaterületeket érinti legérzékenyebben, sőt egy új tanulmány szerint a zsíranyagcsere későbbi zavarát, a koszorúér problémák esélyét, és az elhízási hajlamot is bizonyította. Dohányos anyák gyermekeinél gyakoribb az alsó és felső légúti megbetegedés, az allergia, az asztma, a középfül-gyulladás és csökken a koncentráló-képesség, nehezebben tanulnak és nehézségük van auditoros percepcióban, a hangi információ feldolgozással  problémájuk van. Gyengébbek a tanulási készségeik és félszer gyakrabban lesznek retardáltak. A szervezetükbe kerülő nikotin hatására az artériáik összehúzódnak, gátolt a véráramlás és így már gyermekkorban szív- és érrendszeri elváltozások alakulnak ki náluk. A nikotin és a cigaretta egyéb égéstermékei kis születési súlyt, méhen belüli sorvadást, lepény rendellenességeket, illetve magzati halált okozhatnak. Léteznek tanulmányok, amelyek az ajak- és szájpadhasadék gyakoribbá válását is határozottan állítják a dohányzó terhesek esetében.

 

A szoptatás alatti dohányzás hatására kevesebb prolaktin (tejelválasztást segítő anyag) termelődik az anya szervezetében. Így a dohányzó nőknek kevesebb és rosszabb minőségű tejük van. Az amúgy is kisebb súllyal világra jött csecsemők pedig a kevesebb és rosszabb minőségű táplálékkal kevesebb esélyt kapnak, hogy utolérjék fejlettebb társaikat, ha egyáltalán akarnak szopizni.

A nikotin és a cigaretta egyéb égéstermékei kis születési súlyt, méhen belüli sorvadást, lepény rendellenességeket, illetve emelkedett perinatális mortalitást okozhatnak. 

 
9.   Nincs elég bajod? Egy tanulmány szerint az impotensek 40%-a dohányos volt, ami a teljes férfinépesség 28%-a. Ám nyilvánvaló, hogy ilyen tekintetben hátrányosan hat a nőkre is! Kimutatható hatással van a vér ösztrogén (fontos női nemi hormon) szintjére is, mely csontritkulást, korai menopauzát, fokozott foltos vérzést, és fokozott kockázatot jelent a méhrákra és látványosan ráncosít! 
 
10.   Szabadság-e a függőség? A dohány kábítószernek minősül, mivel: irányítja a felhasználó viselkedését és kényszerítő a használata. Az éberség hamis érzetét kelti, ami megerősíti a felhasználási kényszert és növekvő adagokat igényel. Komolyan kell venni a függőség veszélyét! Sokan gondolják úgy, hogy akkor teszik le a cigarettát, amikor akarják, ám rászokni könnyű, leszokni viszont nehéz az un. elvonási tünetek miatt. A nikotin nem is olyan gyenge kábítószer, függőséget okozó hatása a kokainéhoz mérhető. A sikeres leszokás gyakran elhízással is járhat, ezért az ettől való félelem és a kényszeresség miatt, többnyire visszaesnek a leszokást megkísérlők!
 
11. A dohányzás súlyos bűn! Vétkezés ugyanis a 5. – A NE ÖLJ – parancsa ellen, hiszen (lényegében) "programozott öngyilkosság"!
 
12. Erre pénzt költeni? (Sokan meg nélkülöznek!) A dohányzás drága! Napi egy dobozzal számolva már önmagában is tekintélyes összeg évente, de ha hozzá vesszük a járulékos kiadásokat, mint például, hogy a dohányzó nők több gyógyszert fogyasztanak, többet költenek kozmetikumokra és fogászati kezelésre, mint a nemdohányzók, abszolút ésszerűtlen pénzkidobás az egész!
 

A szerkesztésben tbk. felhasználtam a    http://www.wellness.abbcenter.com/?id=108764&cim=1#   egyes kimunkált megállapításait is! Képek az internetről! Köszönet érte!dohspecchio530.jpg

Szólj hozzá!

20.
szeptember

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

MAGYAROK NAGYASSZONYA

TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 24-én,

A Budapest Rákospalotai

MAGYAROK NAGYASSZONYA

templomban!

rpkepkivaga2.JPGrp_maria_2016_a3_160818.jpeg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     Bár Bernadett három hét alatt egyszer sem volt a barlangnál, viszont március 24-ről 25-ére virradó éjszaka, megint megmagyarázhatatlan késztetést érzett, hogy a barlanghoz menjen.
     Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony reggelén 5 órakor, né-hány családtagja kíséretében elindult a jelenési helyre. Már 40-50 ember várakozott, többek között a rendőrfelügyelő is. Bernadett rögtön meglátta a Hölgyet és háromszor megkérdezte a nevét, aki csak mosolygott. A lát-nok már egy órán át elragadtatásban volt, amikor megint összeszedte minden bátorságát és negyedszerre is feltette a kérdést, ám ekkor végre választ is kapott:
     Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!
Bernadett azt már észre sem vette, hogy virágba borult a vadrózsa, amely a Jelenés lábait érintette, hanem keresztet vetett és amennyire tudott, futva tette meg az utat a plébániáig. Magában mindvégig egyre jobban szűkölve, ismételgette a hölgy nevét, nehogy elfelejtse ‒ mert arról, hogy a szavak mit jelentenek ‒, fogalma sem volt. Amikor Bernadett a plébániá-hoz érkezett, az ajtóban épp szembe találta magát a plébánossal. Szinte fuldokolva csak ennyit tudott kimondani: „Én va-gyok a Szep-lő-te-len Fo-gan-ta-tás!”
peyramale.jpg– Mit mondtál? – kérdezett vissza döbbenten a plébános.
– Ön a-kaar-ta..., hogy megkérdezzem a Hölgy nevét, és Ő azt mondta, hogy ő... a Szeplőtelen Fogantatás. ‒ lihegte a lány.
Egy hölgy nem viselheti ezt a nevet! – mondta kételkedve az atya, szinte magának. – Tudod egyáltalán mit jelent ez? ‒ vonta kérdőre a lányt.
– Nem!
Akkor hogyan tudod, ha nem érted?
Véé-gig ezt ismételgettem az úton... és ő a kápolnát akarja...! – volt a válasz, még mindig levegő után kapkodva.
Menj haza Bernadett, pihend ki magad és majd beszélünk! ‒ szólt az atya, és  lelkében komoly viharok kavarogtak.
     Ez az egyszerű, tanulatlan leány nem találhatta ki magától ‒ gondolta. Ez az Egyház hitének kristálytiszta tanítása a Szent Szűzről!
     Nagy pillanat volt ez! René Laurentin ezt írja a jelenetről: Peyramale megingott az ütés alatt.lourdes_1929877723_n.jpg

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

KI A SÁTÁN?
     A "sátán" kifejezés a héber "satim" szóból származik, melynek jelentése: "ellenfél, ellenség, üldöző, vádló, rágalmazó". Utolérhetetlen mestere annak, hogyan lehet az emberek között, hazugságok és bűnök felhasználásával zavart kelteni, széthúzást szítani, hogy egymásnak ugorjanak és eltávolodjanak Istentől.
     A sátán neve görögül "diabolos" (ördög)", amely a "diabállo" ige származéka, jelentése pedig "szétválasztani, megosztani". Azzal sikerül ezt elérnie, ha beférkőzik az ember és az Istentől kapott üdvösség közé, próbál megosztani, elválasztani minket Istentől. Ő a felelős mindazért, ami Isten művével ellenkezik. Végső veresége Isten győzelmének a jele lesz.
     A sátán, mint mondtuk, nincs egyedül. Elfajzott szellemek sokasága (Ef 6,12) veszi körül, akiket démonoknak neveznek és közösen egy, az ő fejedelemségének irányítása alatt álló, rendezett és szervezett birodalmat (Mt 12,25) alkotnak.
     A sátán és a többi démon(11) "az Istentől jónak teremtett angyalok közül gonosszá váltak, mert szabad és visszavonhatatlan döntéssel elutasították Istent és az ő országát, s ezzel létrehozták a poklot. Próbálják a maguk oldalára állítva föllázítani az embert Isten ellen; Isten azonban Krisztusban megerősíti a gonosz fölötti győzelmet" (A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma 74. Vö. KEK 391-395, 414).
     Tevékenységüket a világban az Isten és az ember iránti gyűlölet hatja át, minden eszközt megragadnak, amivel árthatnak, mert tudják, hogy ők soha többé nem juthatnak el oda, ahova az ember rendeltetése szerint egy napon elér. Emészti őket az irigység, ezért minden erejükkel próbálják magukkal ragadni a lelkeket az örök kárhozatra.
.....................................................................
11. A"démon" kifejezés a bizonytalan etimológiájú görög daimonion szóból ered és feltehetően e szellemeknek a világban kifejtett ártó működését jelöli, az angyalok segítő tevékenységével ellentétben. Nem azonos a "démone" (daimon) kifejezéssel, amely a pogány világban, különösen a görögöknél, a "géniuszok", vagyis az istenek és az emberek közötti átmeneti lények megnevezésére szolgált, melyek gondolatokat, vágyakat, szenvedélyeket és hajlamokat ébresztettek az emberben, ill. azok kivitelezői is voltak, s így az esettől függően áldást vagy büntetést hoztak rá. Eredeti értelmében a daimon egyaránt jelölhetett jó szellemet ‒ mint például Platón dialógusaiban ‒ és rossz szellemet is. Az újszövetségi és a keresztény nyelvezetben csak ez az utóbbi jelentés maradt meg.satan530.JPG

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!530legyteazelso09.JPG

Szólj hozzá!

A dohányzás mellőzésének 12 kőkemény indoka II.

dohcsontritkulas.jpg

3. A cigarettázás hatással van a vér ösztrogén (fontos női nemi hormon) szintjére is. A dohányzás antiösztrogén hatását vizsgálatok bizonyítják. A lecsökkent ösztrogén csontritkulást, korai menopauzát, fokozott foltos vérzést, és kockázatot jelent a méhrákra.
Az alacsony ösztrogénszint rendkívül sok problémát okozhat a fent említetteken kívül is (pl. depressziót, premenstruális szindrómát, fejfájást, migrént, meddőséget, fájdalmas szexet, intellektuális problémákat stb.). Ismeretes, hogy a menopauza után sok nő kap hormonpótló kezelést a klimax kellemetlen tüneteinek csökkentésére. A dohányzással együtt a kezelés kockázata nagymértékben emelkedik.

dohtudo.jpg4. Mivel a dohányzás káros hatással van a légutak és a tüdő működésére, azt is feltételezik, hogy a tüdő elégtelen működése visszahat az agyra, és kedvezőtlenül befolyásolja a gondolkodás folyamatát. Ugyanis hatására felléphet az úgynevezett "oxidatív stressz" jelensége, ami annyit jelent, hogy a szabad gyökök és az antioxidánsok egyensúlya felborul a szervezetben, ez pedig hosszú távon az idegsejtek károsodásához vezethet. Azt még nem tudni pontosan, hogy az oxidatív stresszt a tüdő elégtelen működése vagy pedig magának a dohányzásnak az agy szöveteire gyakorolt káros hatása váltja-e ki.

dogagymukodes.jpg5. Tehát nem igaz az a mondás, hogy a dohányzás élénkíti az agyat. Sőt, minden bizonnyal roncsolja az agysejteket (és ezzel együtt csökkentheti az intelligenciát is). A számos daganatos, érrendszeri és egyéb betegségek kockázatának növekedése mellett ezért is fontos a dohányzók (főleg a fiatalok) figyelmét felhívni arra, hogy hagyjanak fel e káros szenvedélyükkel és éljenek egészséges, füstmentes életet.
A nikotin az idegrendszerre gyakorolt hatásain kívül számos más, direkt károsodást is okoz.

dohizlelés.jpg6. Az orr nyálkahártyájában levő szaglóidegek megbénulnak, a nyelv ízlelő bimbói is elvesztik íz-érzékenységüket. A légcsőben levő fedőhám csillói is megbénulnak. A légcsőben keletkezett, a dohányosnál nagyobb mennyiségben kiválasztott nyák így nem tud kiürülni. A pangó váladék könnyen felülfertőződhet.        ( Forrás

Szólj hozzá!

csaadokert.JPG

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgA Lourdes-i jelenések, második rész
     Kedves Hallgatóim! Az előző részben Bernadett végre tolmácsolhatta plébánosának a Szűzanya kérését, hogy építsenek egy kápolnát a barlang-hoz. Peyramale atya azonban azt a bizonyságot kérte, hogy a Jelenés mondja meg a nevét és a barlang oldalán növő rózsabokor virágozzon ki! Ez azonban még nem teljesült!
_30511992.jpg     Az 1858-as Lourdes-i események ismertetésében elérkeztünk a tizen-negyedik jelenéshez.
Március 3-án, már kora reggel 3-4000-re volt tehető a barlang körüli sokaság száma. Az emberek fürtökben csüngtek a sziklák és hegyoldal min-den rögén, de nem történt semmi. Bernadett ez alkalommal is csaló-dottan ment haza mint előzőleg, február 22-én és 26-án is.
     Délután azonban visszatért a kis látnok és az ott lévő 100 ember je-lenlétében látta a jelenést. A plébá-nos nevében megkérdezte a Hölgy nevét, de Ő csak mosolygott és nem adott választ, ám egy újabb titkot nyilvánított ki a lány személyével kapcsolatban, s csupán ennyit mondott: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!”
     Bernadett felkereste a plébánost és elmondta, hogy megkérdezte ugyan a Hölgy nevét, de ő csak mosolygott és változatlanul a kápolnát akarja.
– Szépen bolonddá tesz téged! ‒ válaszolt a plébános és hozzá tette, hogy addig nem tesz semmit, amíg a jelenség meg nem mondja mi a neve, s a barlangi vadrózsa virágba nem borul!
     A forrás vize közben kezdte elhagyni a barlangot. Ez többeket megren-dített, de voltak mások, akik természetes magyarázatot találtak erre. Jónéhány rendkívüli gyógyulás történt, köztük egy kőfaragó mester, aki 20 éve vak volt a fél szemére, és amikor a forrásból hozott vízből ivott, visszanyerte látását.
Érdekes, hogy a forrás és az első gyógyulások a legkevésbé sem győzték meg az emberek jó részét, így a plébánost sem, aki változatlanul kérése-inek egyértelmű megvalósulását várta. ber2c53b6d_z_1.jpg

Szólj hozzá!

F. Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS III. rész
p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

Krisztus azért jött, hogy az ördög műveit lerontsa
     "Ez az egész világ ... gonoszságban fetreng" (1Jn 5,19), de "azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa" (1Jn 3,8) és "hogy az embereket ... kiragadja a sötétség és a sátán hatalmából". Jézus Krisztus egész küldetése tulajdonképpen a démoni világ ‒ melynek vezére a sátán ‒ ellen folytatott radikális harc.

A GONOSZ LÉLEK NEM AZ EMBERI KÉPZELET SZÜLEMÉNYE, HANEM VALÓSÁGOS LÉTEZŐ
     Jézus Krisztus megváltói műve érthetetlen lenne, ha tagadnánk a sátán és a démonok létezését, illetve a világra és az emberekre gyakorolt befolyásukat. Ki mástól szabadított volna meg minket Krisztus, ha nem a sátán és a démonok hatalmától? Létezésük és tevékenységük a világban kétségtelen és vitán felül álló tény, ellenkező esetben Jézus szavait vonnánk kétségbe. Elég az Evangéliumokat és az Apostolok Cselekedeteit felületesen és nagy vonalakban átolvasni, s máris meggyőződhetünk róla.
     VI. Pál pápa az 1972. november 15-i általános kihallgatáson tartott katekézisében, melyben a gonosz lélek létezését tagadóknak igyekezett válaszolni, így definiálta a sátánt: "élő-eleven szellemi, romlott és megrontó lény, az első számú ellenség, maga a kísértő; sötét, nyugtalanító lény, amely valóban létezik, s aki álnok ravaszságával ma is tevékenykedik. Az hagyja el a bibliai és egyházi tanítást, aki nem tartja valóságos létezőnek".(6)
     A démoni világ léte nem pusztán néhány ember szubjektív meggyőződése, hanem valóság, objektív tény, melyet Isten tárt fel előttünk.(7) A sátán és a szolgálatában álló démonok nem pszeudolények, ahogy a materialisták és racionalisták(8) állítják. Vagyis a sátán nem a rossz képzeletbeli megszemélyesítése, melyet az ember alkot magának; nem a minket sújtó bajok ismeretlen okainak fogalmi és fantáziadús megszemélyesítése; nem mítosz, melybe kizárólag emberi valóságot vetítünk bele; nem a mindannyiunkban és a világban megtalálható rossz azonosítására szolgáló fogalom vagy szimbólum; nem félelmeink fantáziadús kivetítése; nem absztrakció vagy sajátos megfogalmazás, mellyel az emberi történelem sötét, kaotikus és irracionális, olykor iszonyatos és szörnyű oldalát akarjuk valamiképpen kifejezésre juttatni. A sátán és a démonok valóságosan létező személyes lények.(9) 
...............................................................................................
6. A Tanítóhivatal a démonok létezéséről vallott egyházi tanítást az évszázadok folyamán soha nem tette kifejezett és ünnepélyes definíció tárgyává, ami azzal magyarázható, "hogy a kérdés soha nem vetődött fel ilyen formában, mivel eretnekek és hívők egyaránt a Szentírásra alapoztak, nem kételkedtek a démonok létezésében és azok legfőbb gonosztetteiben. Ezért ma, amikor kétségbe vonják a démoni realitást, elengedhetetlenül rá kell mutatni az Egyház állandó és egyetemes tanításának legfőbb forrására: Krisztus tanítására. Az Evangéliumok valóban azt tanítják, és a megélt hit lényegi eleme, hogy a démoni világ létezése dogmatikai tény" (Fede cristiana e demonologia, 26 giugno 1975, in Enchiridion Vaticanum, vol. V, n. 38 dell'Indice Generale ‒ paragrafo n. l388). Hinnünk kell tehát, amit Isten kinyilatkoztatott.
7. "Az ördög és a démonok létezésében vagy nemlétezésében hinni nem a hívek szabad döntési körébe tartozik. Létezésük az isteni kinyilatkoztatás részét képezi. Hitigazság tehát, mivel maga Isten nyilatkoztatta ki". Fra Benigno, Dalla jilosojia ali 'esorcismo. L' esperienza di un Esorcista "iconvenito " raccontata al Cardinale di Palermo, Edizioni Rinnovamento nello Spirito
Santo, 2006, pp. 32-33.
8. A racionalizmus filozófiai irányzat, mely tagadja a valóság természetfölötti (metafizikai) dimenzióját.
9. A sátán és a démonok "személyes" léte nem úgy értendő, mintha testtel rendelkeznének, de a személyhez hasonlóan értelmük és akaratuk van. dd3-530.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!530legyteazelso08.JPG

Szólj hozzá!

A dohányzás mellőzésének 12 kőkemény indoka I.
 
 1.   Miért is dohányzunk? A fiataloknál a dohányzás általában egyfajta lázadás, vagányság vagy annak módja, hogy ne "lógjanak ki" egy társaságból (bandából). Sokan azt gondolják hogy a dohányzás elősegíti a fogyást, elnyomja a szájszagot vagy a dohányzásban vélik kimutatni a felnőtti identitást. Bizonyos élethelyzetek (látszat)megoldásához valóban hozzásegít a cigi: csökkenti a feszültséget, segít elfedni zavarunkat egy "pótcselekvéssel" és lehetőséget nyújt arra, hogy a munkától egy pillanatra elszakadjon az ember.
     Felmérések bizonyítják, hogy a lányoknál hamarabb kialakul a nikotinfüggőség, mint a fiúknál. Viszont, a lányoknak sokkal nehezebb leszokniuk is! Ráadásul esetükben a későbbi gyermekvállalást, a várandóságot is veszélyeztetheti a nikotinbevitel. Összességében azonban nem, hogy nem elegáns, de olykor visszataszító!
 
 2.   Nem elegáns, sőt romlik a küllem! A dohányzás nem felszabadító, hanem egy alantas, koszos, büdös szokás, mely káros szenvedéllyé fajul és a közönségesség benyomását kelti. A dohányzástól állandóan büdös a lehelet, kellemetlen szagú a ruházat és a haj. Az ujjak, körmök elszíneződnek, s amellett, hogy a fogak besárgulnak, ínysorvadás, sőt fogkihullást is eredményezhet.dohfile332.jpg »A dohány méreg – nemcsak a tüdő és a szív, hanem fogaink számára is. A dohányosok körében ötször nagyobb a fogíny- és a fogágy gyulladásának esélye, így a fogaikat is nagyobb eséllyel veszítik el. A füst a fogakat is támadja – nem közvetlenül. A rákkeltő füst bejárja a szájüreget, káros anyagai megtapadnak a fogakon, a nyelven és a szájnyálkahártyán. A nikotin a tüdő és a nyálkahártya véráramába kerülve, az erek összehúzódását eredményezi.
A következmény: romlik a nyálkahártya és a fogíny vérellátottsága, az immunrendszer által termelt védekezősejtek nehezebben jutnak el a megfelelő helyekre így a fogínyhez is, ezzel a fogágygyulladásának (parodontitis) esélye öt-hatszorosára növekszik. Németországban a 35 és 44 év közötti dohányosok 27,1 százaléka súlyos fogágy-gyulladásban szenved.
    Mivel a dohányosok védekezőrendszere gyengült, a fogíny gyulladása hosszan tartó, sőt hosszútávon a fogágy sorvadásához, zsugorodásához vezethet, így a fogakat nem tudja kellően stabilan tartani, ezért kihullanak.
A betegség igen alattomos, mivel az íny nem vérzik olyan gyakran, erősen (sőt, előfordul, hogy egyáltalán nem), ha be van gyulladva, mert a nikotin leszűkíti az ereket, de figyelem: a vérzés az egyik legtipikusabb fogágy-gyulladásra (parodontisra) utaló jel.« ( Forrás ) Angol kimutatások szerint is emelkedik a fiatal dohányosok  körében a szájrákos esetek száma.
dohcanada-tobacco-warning-horizontal-300.jpg     A cigarettánál hatásosabb öregítő szer nem nagyon létezik, a nikotin ugyanis szűkíti és merevvé teszi az ereket. Fokozottabb a hajhullás és az őszülés.
A füst ingerli a szemet sőt, vakságot okozhat – jelentették ki angol kutatók, vizsgálataik eredményeire hivatkozva. (2005.09.10 Spicy Press Hírügynökség) A dohányzás köhögést, krákogást, tüsszögést, könnyfolyást idéz elő, mert a légcsőbe, tüdőbe kerülő káros anyagok gyulladást okoznak, ezért gyakoribb a torokfájás, a rekedtség és a köhögés. A váladékképződés köpetürítéssel jár. A többlethurutot (sleimet) a 'tahó fiúk' kiköpik, a széparcú "kulturált" lányok pedig lenyelik!
epoc_062.jpg     A dohányzás csökkenti a szervezet C, B12 és B6 vitamin tartalmát és a csontból a kalcium ürülni kezd. Dohányzó tinédzsereknél a fejfájás gyakoribb, ami nem csak az oxigénhiány következménye, hanem a nikotin érszűkítő hatása miatt is jelentkezhet. A cigarettázás hatására a menstruáció erősebb görcsökkel jár és gyakran rendszertelen. Az érösszehúzó hatás következtében az ujjak vérellátása romlik, ezért a kéz és láb ujjai hidegebbek, mint egyébként lennének. A fogamzásgátló tabletta szedése alatti dohányzás tilos, mert jelentősen megnöveli a trombózisveszélyt, vagyis a hormontablettát szedő nők véráramában vérrög képződhet, amely elzárhatja az ereket. Ez az elzáródás bárhol történhet, akár az agyban, a szívben de (többnyire) a lábban. A nikotin és származékai akár genetikai mutációt is okozhat a magzatokban.
 

A szerkesztésben tbk. felhasználtam a    http://www.wellness.abbcenter.com/?id=108764&cim=1#   egyes kimunkált megállapításait is! Képek az internetről! Köszönet érte!

 

Szólj hozzá!

csaadokert.JPG

Szólj hozzá!

18.
szeptember

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

MAGYAROK NAGYASSZONYA

TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 24-én,

A Budapest Rákospalotai

MAGYAROK NAGYASSZONYA

templomban!

rpkepkivaga2.JPGrp_maria_2016_a3_160818.jpeg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgMárcius másodika, kedd. A tizenharmadik jelenés
     A jelenlevők száma már 1650. Ezen a napon a Jelenés kéréseket fogal-mazott meg. Bernadett azonnal a plébánoshoz sietett, hogy továbbítsa a kérést. Dominique Peyramale plébános igen hidegen fogadta a lányt és a kíséretében érkező két nagynénjét. peyramale_atya_kihallgat.jpg
peyramale_dominique001.jpg– A Hölgy a barlangban arra kért, hogy tudassak önnel valamit – adta elő Bernadett.
– Pont téged? Aztán miféle hölgy?
– Az a csodálatosan ragyogó hölgy, akit Massabielle-i barlangban lát-tam.
– Az újságban az áll, hogy a Szent Szüzet láttad.
– Én soha nem mondtam, hogy ő lenne az.
– De a téged követők mind azt hiszik!
– Én ezt nem állítottam és soha nem is kértem senkitől, hogy kövessen.
     Ezt követően Bernadett a szigorú fogadtatás ellenére is bátran a lényeg-re tért és ezt mondta:
– Ő azt kívánja, hogy körmenetben jöjjenek a barlanghoz.
– Na még mit nem, méghogy processzió? Te találod ki az egészet!
     A plébános mérgesen nézett a Bernadettet kísérő két nőre:
– Mondok maguknak egy jó tanácsot! Zárják be az unokahúgukat amíg nem késő, még mielőtt nem szít nagyobb nyugtalanságot – és szinte ki-dobta őket.
    A nagynénik is korholták a lányt: „mondtuk neked, hogy a Főtisztelen-dő úr szigorú és kemény ember!" Ám alig tettek néhány lépést, Bernadett hirtelen visszafordult:
– Jaj, elfelejtettem megmondani, hogy a Hölgy egy kápolna építését is kérte!
– Miiiit? Egy kápolnát? Hol? Gondolkozol te egyáltalán? – förmedt rá az atya indulatosan.
– Hát a barlangnál! De nem kér túl nagyot, csak egy kicsi-kis kápolnát! – kérte szelíden Bernadett.
– Biztos vagy te ebben, hogy ezt kérte?
– Igen! Egészen biztos vagyok plébános úr!
– Na kislányom! Akkor mondd meg nekem, hogy hívják azt a hölgyet, aki ezt kívánja?! – Bernadett nem tudott válaszolni, az atya viszont folytatta: – Akkor az a hölgy, először mondja meg a nevét és virágozzon ki a lábát érintő rózsabokor! Ha ez megtörténik felépíttetem a kápolnát! – fogalmazott határozottan.
juandiego_tilma_400.jpg     Peyramale plébános a bizonyító csoda ötletét onnan vette, hogy 1531-ben a mexikói Guadalupéban a Szűz-anya virágba borította az egész domb tetejét ‒ amely nem csak köves volt, de mindez decemberben történt, sőt az amerikai kontinensen akkor még nem is ismerték a rózsát!
     A plébános később újra kihallgatta Bernadettet, de most már a káplánjai előtt. Egymás között is képtelenek voltak egységre jutni az ügyben, ráa-dásul a püspök sem adott egyértelmű utasítást a további teendőket illetően.
     Kedves Hallgatóim!                            Gondolkodjunk el az elhangzottakon és Máriára tekintve mondjuk mind gyakrabban rózsafüzérünket, vagy akár csak egy rövid fohászt:
   Szeplőtelen Fogantatás könyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is hajózol, imádkozz el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!i bárhol hajózol 5a_z.jpg

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

Részlet a szerző bevezetőjéből
     Papi hivatásom első éveitől fogva számtalan olyan személlyel p_-francesco-bamonte-_220.jpgtalálkoztam, akik mágusoknak estek áldozatul. Történeteik mélységesen felháborítottak, különösen, ha magányos, kétségbeesett, magukra hagyott és rászoruló személyekről volt szó. Meggondolatlanul mágusokhoz, kártyajósokhoz, médiumokhoz, varázslókhoz fordultak segítségért és ‒ a mondás értelmében ‒ csöbörből vödörbe estek. Láttam, hogyan használják ki a bajbajutottakat, a kételkedőket és a szenvedőket, hamis megoldásokkal kecsegtetve őket. Nincs is ennél megvetendőbb és utálatosabb! Azt is megfigyeltem, hogy ez bizonyos esetekben, akár a gonosz lélek által előidézett rendkívüli zavarokat is kiválthat, amelyeket már kizárólag ördögűzői szolgálat igénybevételével lehet orvosolni. Az okkultizmus különböző formáinak áldozatul esett személyek megsegítése tehát nem merül ki a meghallgatásban, bátorításban és a katekézis, ill. az imádság útján való kísérésben, hanem az elszenvedett ártalmaktól függően, indokolt esetben élek a szoros értelemben vett ördögűzői szolgálat kínálta lehetőségekkel is.
     Az okkultizmus áldozatainak nyújtott különleges segítségnyújtásból fakadóan, igehirdetői tevékenységem során gyakran hangoztattam, hogy egyedül Jézus Krisztus képes megszabadítani és megmenteni az embert a gonosz fenyegető erőitől. Ezzel szemben, a hiszékenységre és a mágiára, illetve a babonaságra építő praktikák fokozott rabszolgasághoz vezetnek.
     Nem véletlenül tiltja Isten igen szigorúan az Ó- és Újszövetségben a mágiához, a bálványokhoz (démonokhoz) való fordulást, hiszen szereti gyermekeit, ezért inti őket mindattól, ami lelkileg, erkölcsileg, pszichológiailag és fizikailag tönkreteheti az embert. A mágia számtalan formában megjelenő praktikái valójában csapdák, melyeket a láthatatlan ellenség állít, hogy eltávolítson a jótól, az igaztól és rabul ejtsen minket. Napjainkban ‒ ahogy egyébként régebben is ‒, sajnálatos módon sokan engednek ennek a hamis, csalóka kísértésnek, így próbálva sikereket elérni és könnyű megoldásokat keresni az élet problémáira, sőt, ártani másoknak. Ezért napjainkban is találkozhatunk emberekkel, akik megsínylették, hogy kapcsolatba kerültek a mágiával ‒ akár ők maguk éltek vele, akár mások használták azt ellenük. (Bevezetés-részlet vége) (folyt.)new_age_okkult530.jpg

Szólj hozzá!

doh4413652579_9c465b6748.jpg      Az 1950-60-as években ha egy nő dohányzott, biztosan nem az utcán tette, maximum szűk baráti társaságban. Ma már nem lehet különbséget látni a nők és a férfiak dohányzási szokásai között. De tekintsük át, hogy e nagy "egyenjogúsodásban" minek néznek elébe a dohányos nők?
A tüdő-, gége-, a szájüreg-, a nyelőcső- és a hólyagrák egyik rizikófaktora a dohányzás.
A dohányzás következményeként több nőt öl meg évente a tüdőrák, mint a mellrák.
A dohányzó várandós veszélyezteti saját és a születendő gyermeke egészségét.
Gyakoribb a magzati halálozás, vetélés, koraszülés, komplikáció és a szülés körüli halálozás.
A babavárás időszakában az anya dohányzása a magzati fejlődés visszamaradását idézheti elő. E káros hatás miatt kisebb lesz az újszülöttek testsúlya, testhossza, fej- és mellkörfogata, sőt a születendő gyermek értelmi fogyatékosságának is okozója lehet.
A szoptatás alatti dohányzás károsítja a csecsemő egészségét! – Az anyatej közvetíti a dohányfüst méreganyagait.
A várandós állapotban történő, vagy a szoptatás alatti dohányzás, valamint a dohányfüstös környezet hatása növeli a csecsemőkori hirtelen halál gyakoriságát.
A szesz, nikotin és drog a fiúknál károsítja a spermiumokat, de ez náluk 200 naponta megújul (!), a lányok esetében ugyanez véglegesen (!) károsíthatja több mint 200 ezer petesejtjük egészét! 
Az apa dohányzása növeli az utódok rákos megbetegedésének a kockázatát. (A dohányzás miatt károsodott ondósejt átörökítheti a rákos megbetegedési hajlamot!)
A dohányzás impotenciát okozhat.
A dohányzás hátrányos a fogamzásra.
A dohányzó betegeknél az egyes gyógyszerek anyagcseréje a szervezetben gyorsabb s a fokozott átalakulás következményeként hatékonyságuk mérsékeltebb, mint ez a nemdohányzók esetében észlelhető. – Általános az a megállapítás, hogy a dohányzók több gyógyszert fogyasztanak, mint a nemdohányzók.
A dohányzás öregít!
A dohányos nőknél gyakoribb a kozmetikai kezelés igénye, mivel az arc hajszálereit károsítja és emiatt csökken a bőr vérellátása, esetenként elkékülés, lilulás tapasztalható! 
A dohányzás hatással van a vér ösztrogén (fontos női nemi hormon) szintjére is. A csökkent ösztrogén csontritkulást, korai menopauzát, fokozott foltos vérzést, és fokozott kockázatot jelent a méhrákra. 
A mozgásszervi betegségek közül a combfej-pusztulás kialakulásában, valamint több más ízületet érintő idült folyamat "fellobbantásában", és ezen állapotok súlyosbításában a dohányzás szerepet játszik.
A dohányzás oki tényezőként szerepel az ínygyulladás, s a fogágybetegség létrejöttében.
Az erős dohányzás az időskori vakság egyik okozója.
A dohányzás a csontritkulás (az osteoporosis) egyik rizikófaktorának tekinthető.
A dohányzás csökkenti a szervezet C, B12 és B6 vitamin tartalmát.
A dohányzás sárgítja a fogakat, a körmöket és rossz leheletet biztosít. 

     Ó széparcú lányok! Ti akik mind a boldogságot keresitek, ne feledjétek, hogy a kiegyensúlyozott életre bizony készülni kell és legkevésbé a hosszútávú ártalmakat okozó drogokkal, melyek rontják a küllemet és nem csak a saját, de leendő gyermekeitek egészségét (majdani boldogságtokat) is veszélyezteti! A józan ész nevében kérlek benneteket, hagyjátok abba, vagy el se kezdjétek a dohányzást! A jóra való készségeitekhez Isten adjon nektek lelki erőt! Imádkozom értetek! (folyt.)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg
(Március 1.)
E napon történt az első csoda (amit három év múlva, latapie_katalin.jpgIsten általi csodának nyilvánítottak).
     Catherine Latapie (mindenórás) várandós asszony, aki már közel két éve, hogy egy fáról való leesése követ-keztében két ujja teljesen megbénult.
Karjának akkori ficamát helyreállította az orvos, de jobb kezének két ujján nem tudott segíteni. Ennek folytán az asszony nem tudott fonni vagy kötni és nehezen tudta ellátni családanyai teen-dőit. Február 28-án éjjel különös belső indíttatástól vezérelve, reggel 3 órakor felébresztette két kisebb gyermekét és magával vonszolva őket, gyalog elin-dult a 7 km-re lévő Lourdes-ba. Kora reggelre oda is ért a barlanghoz, ahol letérdelt és végig imádkozta a jelenést.

     Ezt követően nagy pocakjával felkúszott a barlangi forráshoz és egysze-rűen csak belemártotta béna kézfejét abba a csordogáló vízbe. Az ujjai rögtön kiegyenesedtek és visszanyerték hajlékonyságukat. Újra hajlítani és mozgatni tudta, éppoly könnyedséggel mint valaha.
Hálaadó imádságát a méhébe hasító heves fájdalom szakította félbe. Így fohászkodott: „Szűzanyám, aki most gyógyítottál meg engem, segíts, hogy hazajussak!"
     Ezt követően kézen fogva két gyermekét és nyomban hazaindult. Meg-érkezése után, minden segítség nélkül – és szinte fájdalommentesen – vi-lágra hozta harmadik gyermekét. Az értesített bába asszony, már csak a felsíró újszülött hangjára érkezett meg. A gyermek a Jean Baptiste nevet kapta, akit 1882-ben pappá szenteltek. Az esetre megalakuló orvosi bi-zottság és a püspök is elismerte a csoda isteni eredetét.vq4i23y8.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!i bárhol jársz tapart1.jpg

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

gaetano_bonicelli250.jpg

† Gaetano Bonicelli ‒ Siena emeritus püspökének előszavából (részlet)     ...Alaposabban olvasva az Evangéliumokat, nem kerülheti el a figyelmünket az isteni Mester állandó sürgetése. 

A démonoktól való szabadulást ugyanis az új evangelizáció egyik jelének tekinti, ahogyan az apostolok is. S Jézus nemcsak beszél a "gonosz lelkekről", hanem kifejezetten felszólít
a kiűzésükre (Mt 10,8). A tanítványok pedig komolyan veszik a megbízást, s útjukról visszatérve így számolnak be: "Uram! Még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben!" (Lk 10,17).
     A gonosz elleni harc az első keresztény nemzedékek katekézisének állandó részét alkotta. Szent Pál is beszél "a levegőben uralkodó fejedelmekről ... , amely most a hitetlenség fiaiban működik" (Ef 2,2). A Jelenések könyvének híres jelenetéből, a gyermeket szülő Asszony és az életére törő sátán közötti harcról szóló beszámolóból pedig megtudjuk, hogy az Asszony kerekedik felül, de a sárkány mégsem tágít, körüljár a világban, hogy tőrbe csalja a hívőket.
     A Szentírás ezen oldalait olvasva első következtetésként megállapíthatjuk, hogy újra kézbe kellene vennünk a démonológiát tárgyaló bibliai, teológiai traktátust. Felhígítottuk, hagytuk feledésbe merülni a katolikus tanításnak ezt a fejezetét, így sikeresen "megszabadultunk" az életnek ettől a ma már tarthatatlan, s mint mondják, mágikus és manicheista eredetű felfogásától.
     Mi lett az eredménye? Paradox módon oda jutottunk, hogy sok ember, miközben saját bevallása szerint nem hisz Istenben, a csillagokban keres útmutatást vagy a kártyavetés illúzióiban ringatja magát, így próbálja elhárítani a gonosz befolyást. Az "irracionalitás-függők" aránya egyre nő, sőt, mondhatni félelmetes. Gondviselésre semmi szükség, de a horoszkóp jöhet; az Egyház nem, a varázsló igen.
     Felvetődik bennem a kérdés, talán kissé megkésve, miért hagyja hidegen a püspököket és a papokat Jézus megbízása: "űzzétek ki a gonosz lelkeket" (a sátán birodalmához tartozó összes vacakkal együtt). Amikor valaki a véleményemet vagy a közbenjárásomat kéri, mert érzése szerint a gonosz áldozata lett, hajlamos vagyok kitérni a kérés elől és "szakértőhöz", vagyis ördögűzőhöz küldöm. Hála Istennek, vannak ilyenek, de valóban nyugodt lehet a lelkiismeretem?
     Gabriele Amorth atya szerint (akit egyöntetűen szaktekintélynek tartanak ezen a területen), az Egyházban legalább három évszázada nem igazán "menő" mélyebben feszegetni az Evangéliumok ezen témáit. S ezt én is megerősíthetem, ha visszagondolok a szemináriumban töltött időre. Jóllehet Szent János szerint: "ez az egész világ ... gonoszságban fetreng" (1Jn 5,19). 2000 év elteltével változott volna a helyzet? Változás természetesen lehetséges, ha "a világfejedelme" (Jn 14,30) ellen bevetjük a Jézustól kapott eszközöket. Első lépésként azonban tisztán kell látnunk a kérdésben. Ezek a sorok tehát egyfajta kései jóvátételt jelentenek számomra, azzal a megbízással szembeni gondatlanságomat próbálom orvosolni, amire papként az Úrtól küldetést kaptam. Ugyanakkor szeretném, ha ez a könyv jótékony provokációként hatna püspökök, papok, nevelők szemében egyaránt, hogy ne vegyék félvállról számtalan hívő ‒ vagy akár nemhívő, de gyötrődő ‒ ember, talán nem mindig kimondott, ám mégis megszenvedett kérését. A sátán első győzelme köztudottan abban áll, hogy meggyőzi az embert ‒ olykor kulturális álca ürügyén ‒ nemlétezéséről, ill. arról, hogy legjobb esetben is csak rosszalkodó gyermekek ijesztgetésére szolgáló bábfigura. Nem alaptalanul itelo_jesus_todopodero_so330.jpgidézi fel Bamonte atya tanulmánya bevezetőjében a legfontosabb tanbeli hivatkozásokat. A Hittani Kongregáció egyik dokumentuma szerint azért nem születtek e téren dogmatikai meghatározások (definíciók), mert sem a hívők, sem az eretnekek soha nem vonták kétségbe az igazságot, mely szerint: "Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa" (1 Jn 3,8). (Előszó-részlet vége!) il_fumo_di_satana530.jpg

Szólj hozzá!

 
 
      A minap elhaladt mellettem két "sajátosan öltözött", de igen széparcú tizenéves lány, cigarettával a kezükben. Összeomlott bennem a világ, mert olyan visszataszító dohányszag maradt utánuk, mintha egy kocsmai hamutartóból inhaláltam volna. Elgondolkodtam. Bizony bajban lennék, ha ma kellene párt választanom, mely látszatra manapság pik-pakra megoldható, ám ha azt vesszük, hogy a csajok 50%-a dohányzik, eleve felére csappanna az esélyem. 
dohanyos-nemdohanyos530.jpgMilyen anyák lesznek a dohányos lányok? Milyen életegészségi kilátásra számíthatnak, egy amúgy is túlszennyezett világban?
Ja, hogy a fiúk? Nos, rajtuk kevésbé csodálkozom, mert nekem a női nem iránt vannak (voltak) illúzióim! 
     Megválaszolatlan a kérdés, hogy miért dohányoznak a fiatalok? Feltételezéseim persze vannak! Például a felnőtté válás "státusszimbóluma", vagy "modellkövetés" a reklámok nyomán? Esetleg hencegés, lázadás vagy csak a szájszag elleplezése? Kétség kívül, hajdanában a nyitott gyomorszájúaknak fedőszagként a dohányzást ajánlották, mert a bűz ugyan bűz, de legalább rá lehetett fogni a cigarettára! Ma amikor mini száj-spray, Tic-Tac, vagy a rágógumi  széles körben elterjedt, megfelelőbb megoldásnak tetszik (még ha helyenként ez-az illetlen is)!
Az pedig, hogy a cigaretta élvezeti cikk, csak azért nem helytálló, mert kezdetben senki számára nem lehetett az, mégis a felelőtlenebbek – még ha élvezetmentesen is – de "újrázták" a rágyújtást, mígnem "élvezeti" szükséggé vált. Többüknek lehet, hogy már társasági szokásrenddé, pótcselekvéssé vagy élhető (könnyed) élvezetté vált a rágyújtás, ez azonban nem írja felül, hogy egy szükségtelen és káros szenvedély, mely ráadásul még igen költséges is! De az is lehet, hogy az "egyenjogúság" valamiféle szimbóluma. Pedig a nemek között akkor lehetne egyenjogúság, ha egyébként az esélyek és következmények is egyenlőek lennének! Ám ez sajnos mesebeszéd, 'liberós' propaganda! Mert igazságtalan bár – de az marad (és az is lesz) –, hogy egy lánynak jobban kell vigyáznia magára, mivel anya lesz! (Nesze neked egyenjogúság!)
     A dohányzó nők a világ csaknem egymilliárd dohányosának 20%-át teszik ki. Arányuk évről évre folyamatosan emelkedik, szemben a dohányzó férfiak számával, amelynek növekedése már megállt. Az anyák körében figyelemre méltó a koraszülések és egyéb komplikációk növekedése, elsősorban az újszülöttek kárára. 
Magyarországon a 18 és 30 év közötti nőknek a fele dohányzik, és évente 16.000 gyermek születik meg úgy, hogy édesanyja dohányzott a terhessége során.
     A dohányzás minden hátrányos társadalmi statisztikája ellenére a nők számítanak a dohányipar fő célpontjának. 
Kifejezetten a nők meghódítása érdekében fejlesztették ki a hosszú, vékony szálú, karcsú cigarettákat, amelyeknek angol nyelvterületen a nevükben is szerepel a „slim” (karcsú) szó (a dohányipar reklámjaival kihasználja a nők és lányok karcsúsággal kapcsolatos aggodalmait, kihangsúlyozva, hogy a dohányzás elősegíti a testsúly kontrollt.) Az valóban igaz, hogy a dohányzás hirtelen abbahagyása esetén, átmeneti hízás mutatható ki, ám egyszerűbb lett volna rá sem szokni! És láss csodát, cigarettamárkákat hoznak női névvel forgalomba, a  színvilágukban pedig a nőiességet, az eleganciát sugalló színeket, a rózsaszínt vagy az aranyat használják előszeretettel.
dohany_budos250.jpg     A dohányfüst egyik legvisszataszítóbb jellemzőjét, annak bűzét az illatosított dohánytermékekkel igyekeznek kivédeni és szalonképesebbé tenni.
A nők fokozott veszélyeztetettségét jelzi az is, hogy napi legalább egy szál cigaretta elszívása esetén a nők átlagosan 3 hét alatt válnak nikotinfüggővé, ezzel szemben egy átlagos férfi csak 15 hét alatt!) Erre mondja a régi irónia: "Na, erre köss csomót" (vagy eregess füstkarikát)! 

 

Szólj hozzá!

     Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya, Mária felmagasztalt anyai fájdalmának ünnepe. Simeon megjövendölte Mária szenvedését – azt –, hogy hét tőr járja át a szívét (Lk 2,34-35).
Az 1423-i kölni zsinat Húsvét utáni 3. vasárnapra rendelte az ünnepét.
XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére.
1814 után VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember harmadik vasárnapjára helyezte.
Az ünnep tartalmának képi megjelenítése a Pieta-ábrázolás és a Fájdalmas Szív hét tőrrel.hetfajdalu_szuzanya.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg
     Február 28. vasárnap.
Ez alkalommal már 1150 ember volt jelen, baron_oscar_massytarbesirendrkapitny_250.jpgköztük a tarbes-i csendőr kapitány is, aki azért jött, hogy a szükséges „biztonsági” intézkedéseket megtegye a tömeg miatt. Indoka szerint, a hely a meredek szikla és a Gave folyó közé esik és az egyre nö-vekvő tömeg veszélyben van. A valódi ok természetesen az, hogy a szbdkmves csá-szári apparátus nem nézte jó szemmel a vallási mozgolódást. (a képen: Baron Oscar Massy Tarbes-i rendőrkapitány)
     A nagymiséről kijövő Bernadettet egy Fontaine nevű rendőr oly idegesen vitte a vizsgálóbíró elé, hogy az csak egyfolytá-ban kacagott és így szólt a rendőrhöz:
– Jó erősen fogjon, mert megszököm!
    A bíró tombolt dühében, amiért nem tudta se megfélemlítéssel, sem pedig jogi eszközökkel megakadályozni a lányt, hogy kijárjon a barlanghoz. A fenyegetések ellenére Bernadett folytatta küldetését.
     Március 1. hétfő. Az események híre minden nehézség ellenére egyre jobban terjedt. A barlangnál már éjféltől gyülekeztek az emberek, kiknek száma reggelre a rendőrségi jegyzőkönyvek szerint 1500 fő volt. Kifejezet-ten szembetűnő, hogy a tömeg nyugodtan, csendben és imádkozva vára-kozott. Ez alkalommal a jelenlévők közt egy pap is volt, aki nem tudott a helyi plébános kifejezett tilalmáról. Amit látott és tapasztalt, az kitörölhe-tetlenül lelkébe vésődött.
     Ez az atya, figyelmesen szemlélte Bernadettet, majd később így nyilat-kozott:
"Milyen tökéletes béke, micsoda nyugalom! Milyen fennköltség! Lehe-tetlen, hogy egy gyermek ilyesmit kitaláljon: olyan őszinte, természetes és kedves! Mintha a paradicsom küszöbén álltam volna!”je-suis-limmaculee-conception.jpg

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

A DÉMONOK NEM TUDHATNAK MINDENT EGY SZEMÉLYRŐL
     Istenen kívül senki nem ismeri tökéletesen az ember lelkét. A Szűzanya, az angyalok, a szentek csak annyiban ismerik valakinek a lelkét, amennyiben Isten boldogító színelátásának örömében az ember belső valóját is látják. A Földön csak Isten különleges adományának köszönhetően képesek egyesek ismerni mások belső állapotát vagy gondolatait (ahogy néhány szent esetében előfordult). A démonok nem láthatnak a lelkünkbe és nem ismerhetik a gondolatainkat; legfeljebb megfigyelhetik a szavainkat, arckifejezésünket, viselkedésünket, szokásainkat, hajlamainkat, szimpátiánkat, ellenszenvünket, jellegzetes hibáinkat, gyenge oldalunkat, és ezekből megpróbálják "levezetni" ‒ hiszen rendkívül éles eszűek és mélyre látók ‒ a gondolatainkat, s hogy mi zajlik bennünk. Gyakorlatilag a külsőleg megnyilvánuló jelekből próbálnak következtetni a gondolatainkra és érzéseinkre, ahogy egy éles szemű tanár is azonnal észreveszi a tanuló figyelmetlenségét apró, külső jelekből. Az így szerzett ismereteket felhasználva állandóan azon töprengenek, hogyan tudhatnák meg előre, mit fogunk mondani vagy cselekedni, lényegében azonban nincs hozzáférésük gondolatainkhoz, érzéseinkhez és döntéseinkhez. Ráadásul, sem a világban történő minden egyes eseményről, sem pedig az egyes ember minden tettéről sem lehet tudomásuk. Csak azokat ismerhetik, amelyek tevékenységük pillanatában az adott helyen vagy a konkrét személlyel kapcsolatosan történnek, ill. az egymás közötti kapcsolattartás révén válik számukra ismertté.(19) Hozzá kell tenni, hogy egyfelől maguk a jó angyalok, másfelől az imádság és az Istennel való közösségünk mértéke is gátolják ellenünk irányuló ártó cselekedeteiket.
..............................................................................................
19. Az ember csak testi szerveinek, torkának és nyelvének használatával, vagy érzékelhető jelek, mozdulatok és ujj-jelzések által képes másokkal kommunikálni. A démonok és az angyalok nem rendelkeznek testi szervekkel, ezért mondandójukat belsőleg közlik egymással, a közölt ismeret pedig közvetlenül jut el a másikhoz. A démonok akarati döntéssel közlik gondolataikat egymással [vagyis démonok közötti közvetlen gondolatközlésről van szó ‒ a ford. megjegyzése] (vö. Aquinói Szent Tamás, S. Th. I, q. 107, a. 1).kerdesek_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is ülsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

2_barmerre_jarsz_imadkozz.jpg

Szólj hozzá!

csaadokert.JPG

Szólj hozzá!

335. év szeptember 13-áján szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír bazilikát, ahol 14-én mutatták be először a már május 3-án megtalált Kereszt-ereklyét, egy darabot Jézus keresztfájából. A kereszt a megváltás jelképe, így ez az ünnep közvetlenül Jézus ünnepeinek sorába tartozik. Az ünnep arra is emlékeztet, hogy az ereklyét Heraklios császár 618-ban visszaszerezte a pogányoktól. A kereszt tiszteletét a megszámlálhatatlan ábrázolás, szobor tanúsítja.

hp_Exaltation_08.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A barlanghoz délután visszatérők azt tapasztalták, hogy a Bernadett által feltárt forrásból egyre tisztább víz csordogált. A Jelenés igazolta a látnokot.rendorseg_530.JPG
     Még aznap délután a kis látnokot a császári főügyész elé kísérték. Kétségbeesett anyja és nagybátyja kísérték el. Újra kihallgatták a lányt és annak ígéretére próbálták rávenni, hogy nem megy többet a barlanghoz. Bernadett azonban a Hölgynek tett ígéretére hivatkozott, hogy tizenöt napon át oda fog menni.
dutour2.jpg Azt a hölgyet nem látja senki, tehát az ígéreted nem érvényes! – fogalma-zott dühösen az ügyész.
– De nekem nagyon nagy öröm, ha oda megyek! – válaszolta Bernadett.
Az öröm rossz tanácsadó, kislá-nyom! Legjobb ha az iskolai nővé-rekre hallgatsz!
     Szó, szót követett, de minden ered-mény nélkül! Lourdes látnokát se szép szóval, se logikus érvekkel, sem fenye-getéssel nem lehetett ígéretétől eltérí-teni.

     Az ateista-liberális Dutour császári ügyész tehetetlen dühében börtönnel fenyegette meg, de a kihallgatás sikertelenül ért véget. Bernadett bernadette_rozsaf.jpghaza-felé édesanyjának csak ennyit mon-dott: "Felesleges sírnia édesanyám a fenyegetés miatt, hiszen nem csinál-tam semmit!"
     Másnap reggel a tilalom ellenére újból kiment a barlanghoz. A több mint 600 fős tömegen áthaladva a megszokott helyére ment, letérdelt, imádkozott, elvégezte bűnbánati gyakorlatait a bűnösökért, de nem történt semmi.
A Szűzanya nem jelent meg. A tömeg újra csalódott és sokan csak legyin-tettek az egészre.
Bernadett azonban megint csak ön-magát vádolta: „valamit rosszul tet-tem!"

Szólj hozzá!

p_-francesco-bamonte-_220.jpgRészlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)

A DÉMONOK NINCSENEK JELEN MINDENÜTT
     Az emberi test térbeli kiterjedésénél fogva meghatározott helyen található. Mivel a démonok tisztán szellemi lények, nem rendelkeznek térbeli dimenzióhoz kötődő testtel. Amikor tehát külsőleg vagy belsőleg jelen vannak egy helyen, testben vagy tárgyon, nem fizikai valójukban mutatkoznak Ők (hiszen mint mondtuk, ilyennel nem rendelkeznek), hanem tevékenységük által; más szóval, ott vannak, ahol tevékenykednek.(16) Ezzel magyarázható, hogy egy démon egyidejűleg több személy testébe is behatolhat és molesztálhatja azt; ez esetben a több emberi test egyetlen helyet alkot, ahol a démon közvetlenül fejti ki tevékenységét. Nem szabad azonban abba a tévedésbe esnünk, hogy hiszünk a gonosz lélek mindenütt-jelenvalóságában. Egyedül Isten mindenütt-jelenvaló! A démon, bár anyagtalan létezőként nem helyhez kötött, mégsincs jelen mindenütt. Jelenléte a működéséhez kötött, amely ‒ véges lényről lévén szó ‒, szükségképpen korlátolt.
     Az Evangéliumokból tudjuk, hogy az ellenkezője is előfordulhat: "több démon is lehet egyetlen testben(17); ez esetben azt mondhatnánk olyan, mintha több helyen lennének jelen egyszerre; s ha a démon több testre is képes egyidejűleg kiterjeszteni a tevékenységét (következésképp a jelenlétét ill. a helyét), akkor képes azt egyetlen testrészre is korlátozni. A démoni tevékenység bizonyos testrészre történő korlátozódásával összefüggésben elmondható, hogy figyelembe véve a gonosz lelkek eltérő »tökéletességi« fokát, adott esetben az illető démon hatalma korlátozottságának természetes megnyilvánulása lehet, ha nem képes azt az egész testre kiterjeszteni".(18) 
.........................................................................................
16. "Ad primum ergo dicendum quod incorporalia non sunt in loco per contactum quantitatis dimensivae, sicut corpora, sed per contactum virtutis" ("Az első ellenvetésre tehát azt kell mondanunk, hogy a nem-testi dolgok nem úgy vannak helyben, mint a testek: nem kiterjedéssel rendelkező mennyiségi érintkezés folytán, hanem hatóerejük által érintkezve vannak helyben"). (Vö. Aquinói Szent Tamás S. Th., 1, q. 8, a. 2, ad 1
(A teológia foglalata, I. rész, Gede Testvérek, Budapest, 2002, 60. o.) A testetlen lények ‒ vagyis az angyalok és a démonok ‒ képesek hatni a testre, s ezt valóban meg is teszik. Ahhoz azonban, hogy megtehessék, valamiképpen meg kell érinteniük a testet, s ez csak a második módon lehetséges, vagyis per contactum virtutis.
17. Mária Magdolnát hét démontól szabadította meg Jézus (vö. Lk 8,2). Amikor pedig kiköt a gerázaiak földjén, megkérdezi a démont: "Mi a neved?" Az így válaszolt neki: "Légió a nevem, mert sokan vagyunk" (Mk 5,9). Más alkalommal így figyelmeztet: "Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár és megnyugvást keres, de nem talál. Akkor azt mondja: Visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen találja, kisöpörve és felékesítve. Erre elmegy, maga mellé vesz hét más lelket, magánál gonoszabbakat; bemennek és ott laknak. Annak az embernek pedig ez az utóbbi állapota rosszabb lesz az előzőnél. Így történik ezzel a gonosz nemzedékkel is." (Mt 12,43-45; vö, Lk 11,24-26).
18. Vö. C. Balducci, Gli indemoniati, Coletti Editore, Roma 1959, 33.teen_530.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!530legyteazelso07.JPG

Szólj hozzá!

14.
szeptember

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

MAGYAROK NAGYASSZONYA

TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 24-én,

A Budapest Rákospalotai

MAGYAROK NAGYASSZONYA

templomban!

rpkepkivaga2.JPGrp_maria_2016_a3_160818.jpeg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg
     Február 24. szerda.
A több mint 300 fős tömeg miatt, bc7myl82.jpgBernadett csak nehezen tudta elfoglalni szokott helyét a barlang előtt. Mindenki szeretett volna kö-zelében lenni. Letérdelt, eli-mádkozta a rózsafüzért, majd az imádság után szokatlan do-log történt. Térden állva né-hány lépésnyi távolságot csú-szott előre és arccal a földre bukott. A jelenlévők nem ér-tették mi történt. Arcán szo-morúság és könnyek jelentek meg és szinte reszketett.
Ennél a jelenésnél a Hölgy ajkát csupán, egyetlen szó hagyta el: „Bűnbánat!"
     A jelenés után Bernadett megrendülten elismételte környezetének, amit a szépséges Jelenség mondott neki: „Bűnbánat! – Imádkozzatok Istenhez a bűnösök megtéréséért! Majd azt kérte tőlem, hogy csókoljam meg a földet vezeklésül a bűnösökért."
     A körülötte állók nyaggatni kezdték kérdéseikkel, „Milyen nyelven be-szélt hozzád, franciául vagy a mi nyelvünkön?” Bernadett értetlenkedő arccal válaszolt:
‒ Hát hogyan beszélt volna hozzám franciául, amikor én azt meg sem értem?
     A jelenés híre gyorsan terjedt, és a legkülönfélébb állásfoglalásra kész-tette az embereket. Bernadett számára a ,,látnoki szerep'' kálváriát jelen-tett, hiszen céltáblája lett a hívőknek, a kíváncsiskodóknak, a gúnyolódók-nak és az ellenségeskedőknek.
     Február 25-én a kilencedik jelenés alkalmával, már háromszázötve-nen jöttek el a barlanghoz.
Ezen a napon a Szent Szűz felszólította a kis látnokot, hogy igyon a forrás-ból, mossa meg az arcát és egyen a füvekből, melyek ott teremnek.
Forrást azonban sehol nem látott Bernadett, ezért a patakhoz indult, de a ,,szép Hölgy'' megállította:
‒ Nem azt mondtam, hogy a Gave-ból igyál, hanem inkább ebből a for-rásból meríts!'' ‒ és a barlang egy száraz szögletére mutatott, ahol néhány csomó fű árválkodott.
     A gyermek a jelzett helyre ment, s ott kézzel kaparni kezdte a földet, amely egyre nedvesebb lett, s lassan vékony sugárban víz kezdett folyni. Bernadett a negyedik próbálkozásra legyőzte undorát, s ivott a sáros víz-ből, meg is mosakodott benne, s evett a fűből is. A jelenlévők, akik csak a gyermek mozgását látták, kiábrándítónak találták a jelenetet, sőt voltak, akik bolondnak tartották a kislányt. A kérdésre, hogy miért tette, Berna-dett ezt válaszolta: ‒ A bűnösökért!cierge.jpg

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27.
(Fordította: Dr. Tekulics Judit)
bamonte_200.jpgKedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azáltal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a hatalmas Budapest-Máriaremetei összejövetelen! Az ezen Szentmise keretében mondott szentbeszédét közlöm részekre osztva. A tartalom nemcsak rendkívül érdekes, megszívlelendő, de példaadó papjaink számára is, mert ezt kell, így kell és mind gyakrabban kell! Felelősek vagyunk ugyanis embertársaink ezügybeni ismereteiért! Fogadják szeretettel!

     (A Szűzanyának való szentelés tehát igen nagy hatalom és erő a Sátán ellen vívott harcban), ezért különösen fontos, hogy a házaspárok is a Szűzanyának szenteljék családjukat, vagyis saját magukat és gyermekeiket. A plébánosok a Szűzanyának ajánlják plébániájukat, a püspökök bízzák Rá egyházközségüket, az államfők ajánlják Szűz Mária védelmébe országukat, és könyörögjenek Istenhez, hogy a Neki szentelt család, közösség, plébánia vagy ország tagjai legyenek nyitottak, és fogadják el ezt a felajánlást, amelyet vezetőik tettek a nevükben. Ők is ajánlják fel saját magukat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, hogy eggyé válhassanak Fiának szívével, az Örök Atya szívével a Szentháromságban. Így minden ember, és az egész teremtett világ visszatér Teremtő Istenéhez, és minden ember követni fogja Jézus példáját, aki felajánlotta magát az Atyának, mondván, „én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal” (János, 17, 19)
     Szent II. János Pál pápa szintén azt hirdette, hogy a Szűzanyának kell szentelnünk magunkat: „Minden katolikus hívő ajánlja fel saját akaratából a Szűzanyának imáit, és szentelje magát Neki azért, hogy még jobban felajánlhassa magát az Úrnak.” Gondoljunk Szent II. János Pál pápa jelmondatára. „Totus tuus”, vagyis „Teljesen a Tiéd”. E mondat kifejezte a Szent Pápa minden szeretetét és teljes mértékben a Szűzanyának szentelt életét. Apostoli útjai során sokszor ajánlotta fel a Szűzanyának az egyházközségeket, és plébániákat, ahová ellátogatott, az országokat, amelyeket felkeresett. 1984. március 25-én pedig az Egyetemes Egyház püspökeivel együtt a Szűzanyának ajánlotta az egész világot, eleget téve ezzel a Szűzanya Fatimában megfogalmazott kérésének. Ferenc pápa pedig, pápaságának kezdetén, 2013. október 13-án, a Fatimai Szent Szűz szobra előtt megismételte elődje felajánlását, és ismét a Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész emberiséget.
     Végezetül elmondhatjuk tehát, hogy minél tökéletesebben felajánljuk magunkat a Szűzanyának, annál tökéletesebb egységben élhetünk az ő Szent Fiával, az Atyával és a Szentlélekkel együtt, annál több kegyelemben részesülhetünk életünk folyamán, és a Szűzanya kezében mi is erős eszközzé válhatunk a Sátán elleni küzdelemben, terjesztve az egész földön Krisztus Királyságát. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!platytera2.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!530legyteazelso06.JPG

Szólj hozzá!

13.
szeptember

A RIÓI OLIMPIA

tibor.  |  Szólj hozzá!

Érdekes és elgondolkoztató!aranyermek_aranya_10_millios_lakossagra.jpg

Szólj hozzá!

Szűz Mária Szent Neve (szeptember 12.) 

 /Horváth Mária írása/

Áldott légy Mária, Aki világra hoztad nekünk az Üdvözítőt!
Áldott legyen a Te szent neved!

Mária nevének jelentése, akit héberül Mirjamnak neveztek, arámul Marjamnak, nem teljesen magyarázható. Szent Lukács csak ennyit ír róla evangéliumában: "A Szűz neve Mária volt." Az egyházatyák szerint a Mária névnek hármas jelentése van:

hoysic 060ta.jpg

1./ Héberül Mirjam, ami fényességet, megvilágosítást jelent. Ezért Szent Jeromos a "tenger csillagának" fordította és így szólította meg: "Ave Maris Stella".
A Mirjam név tehát fényességes Csillagot jelent, megvilágosít bennünket, fényt mutat Jézus felé, fényösvényen vezet minket. Ő a mi földi életünk "Reménycsillaga", és "Vezércsillaga", melynek fényessége, útmutatása láttán bátorságot és kitartást kapunk földi életünk zarándokútján: Jézus felé.

2./ A rabbik magyarázata szerint a Mária név a Marar tőből ered, aminek jelentése: "keserűség".
Megjelöli Jézus Anyjának fájdalmát, a hét tőrt, mely gyengéd Szívét átjárja, a sok fájdalmat, mely végigkíséri életét, kezdve az "Igen" kimondásával együtt járó szenvedéseket, József átmeneti elfordulását, az emberek megvetését és gyanakvását, a betlehemi hányatott szent szülést, majd az Egyiptomba való menekülést és a hazától való száműzetést, József, a hűséges társ halálát és az emberek értetlenségét, Fia üldöztetését Názáretben, később pedig a rettenetes kínokat: Fia gyötrelmét, elárultatását, elfogatását és kínzatását látva, a keresztút és a kereszthalál borzalmait...
Mária nevében tehát ott van már eredetileg a "keserűség" , a fájdalom jelentése is, mely megpecsételi az Atya által kijelölt útját.

3./ A Szent Szüzet mindenki Édesanyaként szólíthatja, amint Jézus is tette. Mária minden embernek, minden nemzetnek Úrnője, és Édesanyja.

Szent Bernát így buzdít: "Mária neve ne távozzék el soha ajkadról, ne távozzék szívedből, mert Ő mindig bátorít, buzdít és erőt ad."

Az Anyaszentegyház Mária ünnepei:
I. 1:      Kiskarácsony (Mária istenanyasága);
Vízkereszt utáni vasárnap: Szent Család ünnepe;
I. 23:   Mária eljegyzése Józseffel;
II. 2:    Gyertyaszentelő Boldogasszony (Jézus bemutatása a templomban;
II. 11:   Lourdes-i jelenés emléknapja;
III. 25:  Gyümölcsoltó Boldogasszony (Angyali Üdvözlet);
A feketevasárnap utáni péntek: Hétfájdalmú Szűz;
IV. 26:  Mária, jó tanács Anyja;
Május első vasárnapja: Jó Pásztor Anyja;
V. 13:    Fatimai jelenések emléknapja;
V. 24:   Keresztények Segítsége és Úti Boldogasszony ünnepe
Jézus Szent Szíve pénteke után: Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe;
VI. 27:  Mindenkor Segítő Szűz Mária;
VII. 2:   Sarlós Boldogasszony (látogatása Erzsébetnél);
VII. 16:  Kármelhegyi Boldogasszony;
VIII. 2:  Angyalok Királynője (Porciunkula);
VIII. 5:  Havas Boldogasszony;
VIII. 15: Nagyboldogasszony (Mária halála és Mennybevétele);
VIII. 27: Mária hét öröme;
IX. 8:     Kisboldogasszony (Mária születése);
IX. 12:    Mária nevenapja;
IX. 15:    Fájdalmas Anya ünnepe;
IX. 24:   Fogolykiváltó Boldogasszony;
X. 7:       Rózsafüzér Királynője;
X. 11:      Mária istenanyasága;
X. 16:     Mária tisztasága;
XI. 21:    Mária bemutatása;
XII. 8:    Szeplőtelen Fogantatás ünnepe (Mária fogantatása);
XII. 10:   A Loretó-i ház átvitele;
XII. 18:   Mária szülésének várása.

     Temesvári Pelbárt szerint: A MÁRIA név öt betűje jelenti azt az öt nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet.
M - (mater misericordiae et mediatrix) jelentése: Ő az irgalmasság anyja, a világ szószólója.
A - (advocata) jelentése: Ő az emberi nem szószólója az Úrnál.
R - (reparatrix ruinae) jelentése: Ő mind angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója.
I - (Illuminatrix) jelentése: Ő az egész egyháznak és a világnak a megvilágosítója. Mert amint a nap megvilágítja a   bolygókat, úgy Mária dicsőségének fénye megvilágosít minden szentet és angyalt.
A - (auxiliatrix) jelentése: Ő minden szükségben a segítség.

maria neve.jpg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg
068_bernadete_2.jpg    Február 21-én vasárnap, Bernadett ismét korán indult a Massabielle-i bar-langhoz, de mire odaért, már jó százan megelőzték. A szenzációra éhes kíván-csiskodók jelenléte igen zavarta. A tömeg azonban együtt imádkozott Bernadettel és osztozott az extázisba merülő látnok sugárzó örömében, noha semmit sem mondott nekik arról, amit látott és hal-lott.     Délután, a templomból kijövő Berna-dettet Jacomet rendőrbiztos kihallga-tásra vitte. Először csak az adatait kér-dezte, majd rátért a jacomet_dominique_bernadette_de_voltar_na_gruta.jpglényegre:
– Tehát Bernadett, te a Szent Szüzet lát-tad?
– Én nem mondom, hogy a Szent Szüzet láttam.
– Tehát mit láttál?
– Valami fehéret.
– Valamit vagy valakit?
– Olyan kicsi kis asszony-formát láttam, Azt!
– Tehát csak álmodtál?
– Neem! Nagyon is ébren voltam!
– Na idehallgass kislány! Rossz dolgokba keveredtél! Szeretném az ügyet következ-mények nélkül, magunk közt rendezni, egy feltétellel! Beismered, hogy semmit sem láttál!
– Uram, de én láttam és nem mondhatok mást!
– Akkor legalább ígérd meg, hogy nem mész oda többet!
– Nem tehetem, mert megígértem, hogy visszamegyek!
– Nos, te akartad! megyek hívatom a csendőröket, hogy vigyenek a bör-tönbe!
     Erre a rendőrbiztos felállt, de Bernadett nyugodtan a helyén maradt, sőt még mosolygott is, mert a tiszt sapkájának bojtja ide-oda táncikált.
     Közben tömeg gyűlt össze a rendőrség előtt, melynek hatására a látno-kot kénytelenek voltak elengedni.tiltakozok.jpg

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27.
(Fordította: Dr. Tekulics Judit)
bamonte_200.jpgKedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a hatalmas Budapest-Máriaremetei összejövetelen! Az ezen Szentmise keretében mondott szentbeszédét közlöm részekre osztva. A tartalom nemcsak rendkívül érdekes, megszívlelendő, de példaadó papjaink számára is, mert ezt kell, így kell és mind gyakrabban kell! Felelősek vagyunk ugyanis embertársaink ezügybeni ismereteiért! Fogadják szeretettel!

     Nem hallgatható el az sem, hogy néhány teológust félelemmel tölt el a Szűzanyának szentelődés fogalma, és a szentelés / szentelődés fogalmak helyett inkább a „ráhagyatkozás”, „neki ajándékozás” szót részesítik előnyben. Akkor is, ha a Szűzanyára hagyatkozás kifejezést választjuk, meg kell értenünk annak lényegét, amely nem más, mint hogy Krisztusnak szenteljük magunkat az Édesanyja által, akit ő maga választott ki arra, hogy emberi természetünk részesévé tegye Őt, amikor e világra született. Ne feledjük, hogy sok szent nyíltan a Szűzanyának szentelte életét, és ezt a kifejezést használta saját életére vonatkozóan is. Ilyen szent volt Grignon Szent Lajos, aki a Tökéletes Mária-tisztelet című könyvében azt írja, hogy „Minél inkább felajánlja magát a lélek a Szűzanyának, annál jobban Jézus Krisztusnak szenteli magát”.
     Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat nem csupán egy biztos, gyors és tökéletes út ahhoz, hogy felajánljuk magunkat Istennek Krisztusban, és eljuthassunk a Szentháromsággal való egyesülésre a Paradicsom dicsőségében, hanem egyben nagyon fontos megjegyezni, hogy a Szűzanya keze által sokkal erősebbek lehetünk a Sátán ellen folytatott harcunkban!
     Szent Maximilian Kolbe atya a következőket írta erről a Sátán elleni küzdelemben oly hatalmas erőről: „A Szeplőtelen Szűz olyan lelkeket keres, akik tökéletesen neki szentelik magukat, és hatalmas erővé válhatnak a kezében a Sátán legyőzéséhez, és erős eszközök lesznek számára Isten Királyságának terjesztésében.” Ha tehát Neki ajánljuk életünket, a Szűzanya nemcsak olyan gyermekekre talál bennünk, akik e Földön az Úr útjain járnak, és akiket egy napon maga mellett tudhat a Paradicsomban, hanem olyan gyermekekre is lel bennünk, akik földi életük során segítenek Neki megmenteni más gyermekeit, megmentenek más lelkeket a Sátán hatalmától! Így tehát méltó utódai lehetünk az Asszonynak, aki szétzúzza a kígyó fejét. (Jelenések könyve)
     A Szűzanyának szentelt élet tehát igen nagy hatalom és erő a Sátán ellen vívott harcban mind a világi emberek, mind a papok, püspökök vagy szerzetesek számára is. Ha pedig e Szűz Máriának szentelt élet meghonosodik, elterjed családjainkban, országainkban, plébániánkon, vallásos mozgalmainkban, társaságainkban, egyházmegyékben, akkor valóban lehetőségünk lesz kiűzni az ördögöt ebből a világból, és szembeszállhatnánk a Sátán tervével, amellyel meg akarja szerezni magának az emberek, a társadalmak, a nemzetek szívét, és végleg el akarja távolítani az emberiséget Istentől. (folyt.)a_tokeletes_maria-tisztelet_530.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!530legyteazelso05.JPG

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg

A Lourdes-i jelenések, első rész

genitori_bernadette_250.jpg     Kedves Hallgatóim! Az előző rész-ben bemutattam a Lourdes-i ‒ nagy szegénységben élő ‒ Soubirous csa-ládot, ahol a legidősebb gyermekkel, rendkívüli események történtek. (Képen: Bernadett szülei)
1858. február 11-én Bernadett a hú-gával és Janka nevű barátnőjével tű-zifát mentek gyűjteni a Massabielle szikla környékére. A három gyermeknek át kellett gázolnia Gave patakon. Ketten át is mentek, de a 14 éves, beteges Bernadett lemaradt társaitól, hogy ‒ kímélendő ‒ lehúzza cipőjét és harisnyáját. E művelet közben vá-ratlan és erős szélzúgásra lett figyelmes. Amint felnézett, a patak túlsó oldalán egy sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantotta meg.
1858zs_1.jpg     Egy gyönyörű Hölgyet látott természetfölötti fénytől övezve, gyönyörű fehér ruhában. Sarutlan lábait, amelyek egy vadrózsabokor ágait érintet-ték, egy-egy aranyrózsa díszítette, derekát pedig kék öv fonta körül. Fejéről, dús fátyol omlott alá. A Hölgy imádságra kulcsolt keze hófehér rózsafüzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe.
     Bernadett megdörzsölte a szemét, mert az hitte, hogy káprázatban van része, ám a látvány valóságosnak bizonyult. Ijedtében rózsafüzére után kapott, hogy keresztet vessen, de a kezei oly erőtleneknek voltak, hogy nem tudta homlokához emelni. Ekkor megindultság vett erőt rajta, de egyre csak a jelenséget figyelte.
     Ekkor a Jelenés ‒ aki valójában a Szent Szűz volt ‒ a rózsafüzérével las-san és méltóságteljesen keresztet vetett, bátorítólag mosolyogva a gyer-mekre. Bernadett mindenben követte a Szűzanyát, és ő is keresztet vetett, majd pedig imádkozni kezdte a rózsafüzért, tekintetét továbbra is Máriára szegezve. Amikor a szentolvasóima véget ért, a Hölgy intett Bernadettnek, hogy menjen közelebb, de ő nem mert. Erre a jelenés eltűnt.
     Az eseménynek gyorsan híre ment, és Bernadett édesanyja megszidta „hazudozós” lányát.
Már az első jelenés is jelentős tanítást hordoz, melyről gyönyörű elmélke-dést írt Prohászka Ottokár püspökünk is "Az élet igéi" c. művében: „Fogd a rózsafüzéredet és Máriára tekints!”(vö. Az élet igéi. 17.)
     A Lourdes-i Boldogasszony 18 alkalommal jelent meg Bernadettnek, de ezekből csak a legfontosabb történéseket fogom megemlíteni! A Lourdes-i jelenések harmadik napján ‒ február 18-án ‒ szólt a Szűzanya először Bernadetthez. Ekkor a gyermek arra kérte, hogy írja fel a nevét a magával hozott papírra.
A mondanivalómat – válaszolta Mária – nem szükséges leírni.
Kérte azonban, hogy az elkövetkező két héten keresztül mindennap jöjjön el a jelenés helyére. Megígérte Bernadettnek, hogy boldoggá teszi, de csak a túlvilágon. Kifejezte óhaját, hogy sok embert kíván látni a jelenés hely-színén.lourdes_santa_bernadette_com_nossa_senhora.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

el_renacer_de_los_sentidos1024x768.jpg

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27.
(Fordította: Dr. Tekulics Judit)
bamonte_200.jpgKedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a hatalmas Budapest-Máriaremetei összejövetelen! Az ezen Szentmise keretében mondott szentbeszédét közlöm részekre osztva. A tartalom nemcsak rendkívül érdekes, megszívlelendő, de példaadó papjaink számára is, mert ezt kell, így kell és mind gyakrabban kell! Felelősek vagyunk ugyanis embertársaink ezügybeni ismereteiért! Fogadják szeretettel!

     Mi lehet vajon a Szűzanya Szentlélekkel együtt végzett működésének célja bennünk? Elsősorban az, hogy Krisztus tökéletes képmásává alakítson bennünket, addig formálja lelkünket, amíg teljesen eggyé válhatunk Krisztussal.
     A másik cél pedig az, hogy vezessen és támogasson minket annak a küldetésnek a végrehajtásában, amit minden egyes ember abban a pillanatban kapott Istentől, amikor ebben a világban életre hívta őt. Mert mindenki, minden egyes ember küldetést kapott születése pillanatában Istentől, amelyet a földi életében be kell töltenie.
Érthetjük immár, hogy a Szűzanya tisztelete hogyan érheti el csúcspontját bennünk akkor, amikor teljes szívvel felajánljuk neki önmagunkat. Amikor azt mondjuk: felajánlani magunkat a Szűzanyának, más szóval, a Szűzanyának szenteljük magunkat, ezalatt azt értjük, hogy teljesen megtagadjuk önmagunkat, teljesen Neki ajándékozzuk magunkat, hogy tökéletesen és teljes mértékben Hozzá tartozzunk és Vele, Őbenne és Általa felajánljuk egész életünket Istennek, Krisztusban.
     Sokféle módon megfogalmazhatjuk tehát a 'Szűz Máriának szentelődés' fogalmát, lényege azonban mindig a tökéletes egyesülés, a szoros és folyamatos eggyé válás Isten Szent és Szeplőtelen Édesanyjával. Ez azt jelenti, hogy végtelen bizalommal fordulunk Hozzá, teljes mértékben Hozzá tartozunk, Neki ajándékozzuk önmagunkat, megosztjuk Vele életünket, annak érdekében, hogy a Szentlélekkel együtt szabadon működhessen bennünk. Hagyjuk, hogy átvegyen az életünkben minden kezdeményezést, Ő irányítsa minden cselekedetünket, Isten nagyobb dicsőségére. Ez a Szűzanyára hagyatkozó élet azonban egyáltalán nem semmisíti meg szabadságunkat és egyéni, szabad akaratunkat, hanem éppen hogy tökéletessé teszi azt, hiszen ha így élünk, akkor akaratunk teljes mértékben eggyé válik Isten akaratával.
     A Szűzanyának szentelődés tehát nem helyettesíti, és nem verseng a Krisztusra való hagyatkozással bennünk, amely szintén a Szentlélek szeretete által a Keresztség pillanatától kezdve isteni életre vezető, hanem éppen ellenkezőleg, hozzájárul annak tökéletes megvalósulásához lelkünkben. Mit jelent ez a tökéletes megvalósulás? Azt jelenti, hogy a Jézusnak szentelt élet, amely a Keresztség pillanatában veszi kezdetét bennünk, kiteljesedik és tökéletességre jut lelkünkben, elvezet minket a Paradicsomba, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szüntelen és boldogító látására, ahol megtapasztalhatjuk a Szentháromság szeretetének kimeríthetetlen mélységét.
     Örök életben részesülünk és nem kínoznak minket többé testi-lelki bajok, társadalmi konfliktusok, amelyeket földi életünk során megtapasztalhatunk. Emberi természetünk ekkor teljes mértékben részesévé válik Isten dicsőséges természetének, megtapasztalhatjuk a legfőbb és el nem múló boldogságot Édesanyánk, a Szent Szűz társaságában, az angyalokkal és a szentekkel együtt. Ehhez a csodálatos célhoz vezet el tehát minket a Krisztusnak szentelt élet, amelynek legtökéletesebb útja a Szűzanyának szentelt élet és akarat. (folyt.)totus_tuus_530_n.jpg

Szólj hozzá!

11.
szeptember

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

MAGYAROK NAGYASSZONYA

TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 24-én,

A Budapest Rákospalotai

MAGYAROK NAGYASSZONYA

templomban!

rpkepkivaga2.JPGrp_maria_2016_a3_160818.jpeg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     Csupán megjegyzésként hangsúlyozom, hogy a szenvedést és a halált nem Isten teremtette, hanem az ősbűn következménye, de Jézus Krisztus keresztáldozatával a bűn eme természetes gyümölcsét a szenvedést, az üdvösség eszközévé alakította át.
     Megváltásunk óta ‒ mivel Krisztus titokzatos Testének tagjai vagyunk ‒, a szenvedés felajánlása részvállalás az Üdvözítő szenvedéseiben és a megváltásunk érvényre juttatásában!
meg_mindig_nem_ertitek3_530.jpg     Kedves Hallgatóim! Az előzőkben említett magánkinyilatkoztatások ismeretében, mindenki számára felsejlik az isteni pedagógia és fokoza-tossága, melynek jelentős lépcsőfoka volt a Lourdes-i Mária-jelenés.
A következőkben ‒ mintegy előzetesként ‒, felvezetem az elkövetkezendő két műsoromat, a Lourdes-i jelenéssel kapcsolatban! Lourdes-ban 1858. február 11. és július 16. között, 18 alkalommal jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadettnek. Ez a csodás hely Dél-Franciaországban, a Pire-neusok hegyláncai közt fekszik, melyről 1858-ig nem is hallott a világ.fort_de_lourdes_1860.jpg
     A lakosság a helyi 'occitan' (okszitán) nyelvet beszélte és a franciát so-kan meg sem értették. Ma már nemzetközivé vált, és Lourdes lett a népek egyik legjelentősebb spirituális helyszíne. A világ minden tájáról közel 6 millió látogató fordul meg évente e Mária-kegyhelyen. Az érdeklődők több nyelven és ingyenesen vehetnek részt a Lourdesi forrásvízben való meg-merítkezésben, az idegenforgalmi bemutatókon, filmvetítésen, múzeu-mokban, az emléksétákon és az egyházi rendezvényeken. Mindazáltal, sokak ellentmondásosnak tartják – e lényegileg lelki hely – luxus és kon-zum kínálatát!
     Hangsúlyozni kell azonban, hogy végtére is mindenki megtalálhatja a részleges vagy teljes lelki elmélyülés lehetőségét. Az ismerkedés és meg-békélés, az ajándékozás és feltöltődés lelhetőségét ‒ akár turista, akár zarándok az illető.
     Lourdes a 11. századi erődjével, a jelenési barlang szépségével és a modern kor minden adottságával így egész és jövőbe mutató.
A Lourdes-i eseményekben nem csupán egy kegyhely létrejöttét, nem csupán a bűnbánatra, a rózsafüzér imádságra való buzdítást kell látnunk. Még csak nem is egy zarándokhelyet, ahol betegek gyógyulhatnak meg, hanem sokkal fontosabb a lélektani, pedagógiai szándék kifejeződése.
     A Szent Szűz hívja övéit (egyelőre csak zarándoklatra), mely után megeshet, hogy aktív engesztelői lesznek Jézus és Mária Szentséges Szíveinek.lourdes_procissao_530.jpg

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27.
(Fordította: Dr. Tekulics Judit)

bamonte_200.jpgKedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat, nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a hatalmas Budapest-Máriaremetei összejövetelen! Az ezen Szentmise keretében mondott szentbeszédét közlöm részekre osztva. A tartalom nemcsak rendkívül érdekes, megszívlelendő, de példaadó papjaink számára is, mert ezt kell, így kell és mind gyakrabban kell! Felelősek vagyunk ugyanis embertársaink ezügybeni ismereteiért! Fogadják szeretettel!

     Megkeresztelkedésünk pillanatában a Szűzanya, együttműködve a Szentlélekkel, saját Fia által új életet ad nekünk és kezdetét veszi életünkben az Ő lelki anyasága. Ezért a teológia nyelvén a Szűzanyát az Isteni Kegyelem Anyjának hívjuk. E kegyelem által mi is részeseivé válhatunk a bennünk lakozó Krisztus életének.
A Szűzanya, miután életet ad nekünk, soha többé nem hagy magunkra bennünket. Továbbra is folyamatosan gondoskodik rólunk, törődik velünk, akárcsak egy igazi édesanya.
     Mert mit tesz egy igazi édesanya, miután életet adott gyermekének? Táplálja, tanítja és védelmezi gyermekét. A Szűzanya, a természetfeletti szintjén, ugyanezt teszi velünk is. Táplál, tanít és védelmez bennünket. Táplál minket azzal, hogy közbenjárása által megszerzi számunkra az istengyermekség kegyelmét, saját Fia életének részesévé tesz bennünket, ez pedig nem más, mint a megszentelő kegyelem ajándéka. Ezen felül, segítő kegyelmeket is szerez nekünk: vagyis természetfeletti segítséget és támogatást kér gyermekeinek, amelyre időről időre nagy szükségünk van ahhoz, hogy életünk során jó cselekedeteket vigyünk véghez és méltók legyünk Isten kegyelmi ajándékaira.
     Tanít bennünket, mint egy gyermekeket szerető tanítónő. Feltehetjük magunknak a kérdést: hogyan lehet Ő a mi tanítónőnk? Elsősorban élete példája által, hiszen a Szűzanya tökéletes egységben élt Jézussal, Jézus által, Jézussal és Jézusért élt, ami egyetlen más teremtményről sem mondható el. Következésképpen minden emberi teremtmény között Ő az egyetlen, a valódi krisztusi életre nevelő tökéletes Tanító. Tanít minket a szavakkal is, amelyekkel a Szentírásban szól hozzánk. Különösen fontosak a Kánai Menyegzőn elhangzott szavak, amikor Jézusra mutatva azt a tanítást adja nekünk, „Tegyétek, amit Ő mond”. E szavakkal a Szűzanya arra hívott meg bennünket, hogy fogadjuk be a krisztusi életet, legyünk az Ő életének részeseivé és mindenben kövessük Krisztus tanítását.
     Megvizsgáltuk tehát a Szűzanya első három anyai feladatát életünkben: vagyis az életadást, a táplálást és a tanítást. A negyedik anyai feladat pedig a védelmezés.
     Hogyan teszi ezt? Állandóan őrködik felettünk, ahogyan egy igazi édesanya őrködik gyermeke felett, segít és támogat minket életünk útján és minden megpróbáltatás idején. Ezeket az anyai feladatokat a Szűzanya, aki a legfőbb és legtökéletesebb Édesanya, maradéktalanul és szünet nélkül látja el körülöttünk, nem csupán életünk egy bizonyos szakaszában vagy pillanataiban. Nekünk pedig, életünk minden pillanatában kitárt szívvel, be kell fogadnunk az Ő gondoskodó szeretetét azért, hogy tökéletesen véghez vihesse bennünk és értünk ezeket az Isten által Neki rendelt anyai feladatokat. Minél több figyelmet és helyet adunk tehát lelki életünkben a Szűzanyának, minél jobban megnyitjuk előtte a szívünket, minél tökéletesebben felajánljuk neki önmagunkat, annál tökéletesebben tudja kifejteni bennünk az ő lelki anyaságát. Így, lehetővé tesszük a Szűzanyának, hogy működjön bennünk, a Szentlélekkel együtt, aki minden szentséghez vezető út forrása számunkra. (folyt.)espiritusantocm530.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!530legyteazelso04.JPG

Szólj hozzá!

10.
szeptember

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

MAGYAROK NAGYASSZONYA

TALÁLKOZÓ

2016. szeptember 24-én,

A Budapest Rákospalotai

MAGYAROK NAGYASSZONYA

templomban!

rpkepkivaga2.JPGrp_maria_2016_a3_160818.jpeg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     Az isteni munkálkodás egységes tervét példázzák az alábbi kijelentések: maria_margarita_1.jpg1673. december 27-én, a Jézus-Szíve tisztelet apostolának Ala-coque Szent Margitnak nyilat-koztatott ki: ,,Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetí-téseddel áradjon az emberekre.”
Csaknem 300 évvel később, ezt mondja a Szent Szűz a magyar Erzsébet asszonynak: "A kegye-lemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szív-ről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a sátánt meg-vakítja.” (1962. 04. 13.)(I/39)
     A Szeretetláng Lelki Naplóból az Úr szavai: ,,Leánykám, téged választalak ki, hogy isteni Irgalmassá-gomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségé-vel, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól. A te egész életed is vágyakozás legyen, az áldozat, az imádság és megváltó munkámban való segíteni vágyás.” (I/60)
divine-mercy-rays-on-st-faustina_1.bmp     Szent Fausztina is hasonlókat írt: ,,Égetnek az irgalom láng-jai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre (1074). Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, (...) mert ő a végtelen Szeretet Élő Lángja. (1748) Át-éltem Isten szeretetlángját, s megértettem, hogy Isten szava élő (1104). Teremtményi szere-tetemnek tüze egyesült az Ő örök szeretetének izzásával. Ennek a kegyelemnek a nagysá-ga felülmúl minden más kegyelmet! (1056) Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet Irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted!” (1289)!
     A Két Szív együtt munkálkodása ‒ az Isteni Irgalmasság- és a Szeretet-láng üzenete ‒, mintegy teljessé teszik (talán le is zárják) a Mária-korsza-kot, amiként tartalmilag is összecsengenek. A Mária-korszak nagy üzene-tei nélkül kevésbé értenénk az Isteni Irgalmasság üzenetét, de ugyanez fordítva is igaz. Az Isteni Irgalmasság üzenete segít bennünket a Mária-üzenetek teljesebb megértésében.
Hogy mennyire együtt munkálkodik a Két Szív, példázza a fatimai kérés:
"Ajánljátok fel magatokat és családotokat ‒ áldozataitokat és szenve-déseiteket ‒, Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szívének"!ket_sziv_1.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Autumn.jpg

 

Szólj hozzá!