HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

002_uram_irgalmazz.jpgUram irgalmazz! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgA legkorszerűbb technikával sem utánozható le!
     Egy holland orvosnak a leplen látható kép háromdimenziós információi alapján sikerült előállítania a kép hologramját, amely néhány meglepő újdonsággal szolgál. A hologram lehetővé tette a leplen látható alak „megmozdítását”, amit videón tekinthetünk meg, valamint a fejtetőn sok apró, vérző seb azonosítását, ami megerősíti a korábbi feltételezést, hogy nem töviskoszorút, hanem az egész fejet beborító tövises „sapkát” borítottak rá. A háromdimenziós kép a lepellel kapcsolatos botanikai kutatások eredményeivel is meggyőzően egybevág.
im_soons_lifesizeholo_sacramento_300.jpg     Petrus Soons világszerte számos tudományos konferencián és televíziós műsorban mutatta be a 2004-ben kezdett és ma is folyó kutatásainak eredményeit. Az általa előállított életnagyságú hologramok jelenleg a torinói Museo della Sindonéban és a lepel állandó kiállításain láthatóak.
     A háromdimenziós képalkotásban jártas orvosnak feltűnt, hogy a leplen látható kép távolabbról nézve élesebb, bizonyos szögekből szemlélve viszont halványabbnak tűnik, különösen közelről; a teljes kép csak bizonyos távolságból áll össze. Megállapította, hogy mindez – vagyis az, hogy a nézőpont változása befolyásolja a kép erősségét – a hologramra jellemző.
im_aldo_guerreschi_usa_300.jpg     Feltételezését megerősítette egy hivatásos fényképész, Aldo Guerreschi megfigyelése, akit az 1997-es torinói bazilikatűzből a tűzoltók által kimentett lepel fotódokumentálásával bíztak meg. „Egy egész napon át közelről láthattam a leplet. Ahogy körbejártam a nagy asztalt, amelyen ki volt terítve – és a fény csupán egyetlen irányból, a terem egyik oldalán lévő ablakokból jött! – bizonyos szögből szemlélve teljesen elhalványult a kép, máshonnan pedig szinte úgy tűnt, mintha az alak kiemelkedne a lepelből. Hihetetlen érzés volt! Abban a pillanatban tudtam, hogy ez a kép egészen különleges. 20–30 cm-re közelítettem a gépet az archoz – és a keresőben nem láttam semmit! Csak akkor, ha eltávolodtam” – írta 2000-ben publikált cikkében Guerreschi.
Mindez abba az irányba mutatott, hogy a kép nagy valószínűséggel holografikus információt is tartalmaz. Soons szakértői csoportjának 2005 szeptemberében 625 felvétel alapján, a Holland Holografikus Laboratórium által kifejlesztett DFCH Holoprinter segítségével sikerült előállítania a test úgynevezett mesterhologramját. Ebből készítette egy kanadai cég azokat az életnagyságú másolatokat, amelyeket a Rómában, Jeruzsálemben, Torinóban és más helyeken látható állandó lepelkiállításokon tekinthetnek meg az érdeklődők.
     A hologram létrehozása a leplen látható alak „megmozdítását” is lehetővé tette. A Petrus Soons honlapján látható videón háromdimenziós képen követhetjük a fej, illetve a törzs lassú el- és visszafordulását. A 3D Krisztus-arcról videó ITT látható! ( http://shroud3d.com/conversion-process-of-2d-to-3d/3d-movies-of-head-body ) (Folyt.)im_jesus-0172_530.jpg
.

Szólj hozzá!

 2. Az apoteózis ‒ az ember istenítése
antrolling-stones-cuba2_300.jpg     Szent Pál így ír a második tesszaloniki levélben az Antikrisztusról: „Előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának! Ez önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak nevezünk, beül az Isten templomába és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna.” (2Tessz 2,2-4) – idézet vége!
     Az Antikrisztus eme hallatlan gőgjét a hallgatósága simán el fogja fogadni, miként a Jelenések könyve kifejezetten állítja: „Imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak és imádták a fenevadat, és így szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz és ki harcolhatna vele szemben?” (Jel 13,4)
     Kiváló példa a római császárok istenként való deklarálása, mely hódolatot megkövetelték alattvalóiktól.
Aki megtagadta a császár felé az istennek kijáró imádatot, az az életét kockáztatta, amiként ezt Szent János az      Antikrisztus idejére kilátásba is helyezte: „Majd székeket láttam, melyen ülve azon lelkek ítélkeztek, akiknek fejüket vették a Jézusról való tanúságtétel és Isten igéje miatt, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, sem bélyegét nem vették homlokukra vagy kezükre.” (Jel 20,4)
     Természetesen józanul nehezen hihető, hogy a felvilágosodott XXI. századi ember valaha is istenként tisztelhetne egy emberi személyt (például egy világállam elnökét). Mindazonáltal napi realitás a túlzott sztárkultusz és nem feledkezhetünk meg az önistenítésről, a New Age valláshelyettesítő kultuszairól, az Istennek kijáró ,,imádási gesztusok” elhagyásáról, az általánosan elterjedt istenkáromló kifejezésekről – a blaszfémiáról és a rejtve-nyílt tudatos sátánimádásról sem!
     Az imént felsoroltakat mind-mind megvalósítja majd az Antikrisztus. Szent Pál azt írja, hogy az Antikrisztus föléje emeli magát Istennek és a vallásnak, „úgyannyira, hogy az Isten templomába ül és úgy mutatja magát, mintha az Isten volna.” (2Tesz 2,4)
antkristusblasphemy280.jpg     Ezt az iszonyatos istenkáromlást a Jelenések könyve megerősíti: „Nagy dolgokat és káromlást beszélő szájat adtak neki és hatalmat kapott a cselekvésre negyvenkét hónapig. Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és hajlékát és az ég lakóit.” (Jel 13,5-6) – idézet vége!
     Az Antikrisztus kortársai azért fogják vezérük istenkáromlását tűrni, sőt éljenezni, mert ők maguk már rég megszokták a blaszfémiát, és jópofaságnak fogják tartani, „ez legalább közülünk való és nem játssza az eszét” – mondják.
És ebben rejlik korunk kísérteties újdonsága – az istenkáromlás ‒, mely persze minden időben előfordult, de megbotránkoztató volt. Napjainkban azonban magától értetődővé vált és polgárjogot nyert a közbeszédben. Már-már fel sem tűnik, és senki kísérletet sem tesz arra – a hívők sem –, hogy az Isten ellen elkövetett sértésekért vezekeljenek ‒ ENGESZTELJENEK!antcastro-supporters-rally-d-530.jpg

Szólj hozzá!

mgr-lefebvre-lapostasie-rome-l-_200.jpeg     Sajnos korunkban nemcsak az emberi közösségek széthúzását tapasztalhatjuk, de a hívő katolikusok tragédiáját is. Vannak olyanok, akiket az 'ökumenizmus', vagy egy bizonyos 'protestantizmus' ragad magával és vannak olyanok akik a liberalizmus fertőzésében elvesztették a hitüket! Mindkét eset következménye, hogy nem hisznek már a Szentmiseáldozat teljes valóságában és nem is részesülnek benne, mely a lelkük teljes elerőtlenedését eredményezi. Ennek folytán az Egyház népe elcsökevényesedik és terméketlenné válik. Nem maga az Egyház, hanem azok, akik a katolikus tanítást nem követik már. Azt a termékenységet veszítik el, amit az Egyház éppen a Szentmiseáldozatból nyer. Mert minden onnan jön. Az Egyház szeretetének egész forrása a Szentmiseáldozatban, a Keresztáldozatban van!
     Szükségünk van a szentmiseáldozatra. Ha nem hiszünk többet a mi Urunk valóságos jelenlétében és a valódi áldozatban, amely oltárainkon újból és újból valóságosan megismétlődik, akkor a földön a szeretet forrását törvényszerűen hagyjuk elapadni. Láthatjuk ennek következményeit, melyben lassan eltűnik a keresztény kultúra, aminek következtében olyan tragikus helyzetbe kerülünk, amelyet eleddig el sem tudtunk volna képzelni.
     A katolikus Egyház ma nagyon szenved. Meg kell őriznünk a Szentmisében való hitünket, ami a szeretet forrása. Mert ma már sokan nem hisznek a Szent Áldozatban. Már nem hiszik, hogy a mi Urunk a Szent Eucharisztiában valóban jelen van és észre sem veszik már, hogy szívükből eltűnik a szeretet. Ennek okán és így képes az emberiség olyan szörnyűséges dolgokat csinálni, amely a világon eddig elkövetett minden rémtettet felülmúl.
     Ezért nekünk minden áron meg kell őriznünk a Szentmiseáldozatunkat, az Egyházhoz való maradéktalan hűségünket, minden nehézség és ellentmondás ellenére is, amelyekkel eközben szembe kell néznünk.syria_christian_massacre_530.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgA Torinói Halotti Lepel 100%, hogy a Megváltó Krisztusé!
     A Leplen található lenyomat számos olyan tulajdonsággal bír, amely ámulatba ejti a tudósokat. Annak ellenére, hogy egy test volt benne, a felületén lévő kép teljesen sima. Egyáltalán nem deformálódott, és az optika szabályainak megfelelően teljesen egyenletes vetülete. A tudósok azt gondolják, hogy a keresztre feszített ember képe egy titokzatos belső energiarobbanás eredménye. A kép ekkor „éghetett bele” a szövetbe, a sugárzáskor keletkező protonok 1 megavoltos energiájának hatására. (Ekkora energiával mozog milliós nagyságrendű potenciálkülönbségek között egy proton).
     Azt a folyamatot, ahogy a kép a lepelre került a tudomány képtelen rekonstruálni. Ezért írta J. Jackson: a mai napig megismert fizikai, kémiai folyamatok alapján azt mondhatnánk, hogy a lenyomat sehogy nem keletkezhetett, azonban tudjuk, hogy valódi, még ha megmagyarázhatatlan is.
A tudományos vizsgálatok azt is kizárták, hogy a lenyomat hamisítvány lenne. A lenyomat egészen biztosan egy keresztre feszített halott zsidó testének képét mutatja, akit a rómaiak keresztre feszítettek pontosan úgy, ahogy azt az Evangéliumban olvashatjuk.
im_md21153346490.jpg     A tudományos bizonyítékok alapján nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a lepel valóban Jézus Krisztus halotti leple. K.E. Stevenson és G.R. Habermas amerikai tudósok azt állítják, hogy annak a valószínűsége, hogy a leplen található lenyomat Jézus Krisztusé 1 a 82 944 000-hez. Ahhoz, hogy ezt könnyebb legyen megérteni a következő hasonlattal éltek. Képzeljünk el 82 944 000 egydollárost egymás mellé letéve. Ez éppen a New York és San Francisco közti távolság háromszorosa lenne.A bankjegyek közül egyet megjelölünk és valaki, akinek bekötjük a szemét csak egy bankjegyet emelhet fel a földről. Annak a valószínűsége, hogy pont a megjelölt bankjegyért nyúl, ez: 1 a 82 944 000-hez. A végső következtetés a következő: a Halotti Lepelbe temetett test Jézus Krisztus teste volt. Ezeket komoly tudományos tények bizonyítják. (Verdetto sulla Sindone. Brescia, 1982, 146. old).
     Y. Delage jogosan jegyezte meg, hogy ezek a komoly és megdönthetetlen bizonyítékok csak azokat nem győzik meg, akik különféle ideológiai hozzáállásuk miatt nem akarnak hinni benne.
A igazságügyi orvosszakértők, akik tökéletesen ismerik a vér alvadásának folyamatát, megállapították, hogy Jézus testét körülbelül két és fél órával a halála után tekerték a lepelbe és maximum 36 órát volt benne, hisz a leplen nyoma sincs bomlásnak. Mi több, a test egészen biztosan nem lett kivéve a lepelből, mert nincsenek rajta semmiféle szakadások vagy tépések, és az alvadt vércsomók is érintetlenül találhatók a leplen. Ezt a tényt képtelenség megmagyarázni és laboratóriumban sem lehet modellezni.
     Vajon hogyan hatolt át a test a szöveten anélkül, hogy szerkezetét megváltoztatta volna? Hogyan került a titokzatos lenyomat a lepelre? Erre a kérdésre csak a hit felel, mely szerint mindez Jézus Krisztus feltámadásának pillanatában történt. II. János Pál pápa 1980. április 13-án Torinóban elmondott szentbeszédében így fogalmazott: „sok tudós érvét elfogadva a Szent Lepel a szenvedés, a halál és a feltámadás különleges tanúja. Néma tanú, de ugyanakkor mily meglepően sokatmondó!”
     A tudomány leírja, hogy milyen a leplen látható ember, a hit pedig segít felismerni Őt. Ez az értékes ereklye emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztus valóban szenvedett, meghalt a kereszten, feltámadt és megváltott engem is. Vajon e végtelen szeretet láttán közönyös maradhatok? „A hívő ember számára az a legfontosabb – mondta II. János Pál pápa – , hogy a lepel az Evangélium tükre. (...) Minden ember, aki mélyen elmélkedik róla, megrendül...
     A lepel valóban különleges jel, mely arra hív, hogy példaképként tekintsünk Jézusra, az Isten Igéjére, aki önmagát áldozta fel értünk...” (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST 1/2007)im_sindone52.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzuk szívvel-lélekkel!

bizzatok_irgalmamban_9_n_280_1.jpgUram, irgalmazz! – Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz! – Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! – Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!                     Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten  – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária   –   Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja      –   Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze   –   Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent Anyja  –  Könyörögj érettünk!
Az Egyház Anyja                –  Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem Anyja      –   Könyörögj érettünk!
Tisztaságos Anya               –   Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya       –   Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való Anya – Könyörögj érettünk!
Szűzvirág Szent Anya       –   Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó Anya     –   Könyörögj érettünk!
Csodálatos Anya               –   Könyörögj érettünk!
Jótanács Anyja                  –   Könyörögj érettünk!
Teremtőnk Anyja              –   Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk Anyja             –   Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz          –   Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz               –   Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz               –   Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz            –   Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz                    –   Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz                     –   Könyörögj érettünk!
Igazság Tükre                    –   Könyörögj érettünk!
Bölcsesség Széke               –   Könyörögj érettünk!
Örömünk oka                     –   Könyörögj érettünk!
Lelki Edény                         –   Könyörögj érettünk!
Tiszteletes Edény               –   Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles Edénye     –   Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű Rózsa         –   Könyörögj érettünk!
Dávid király Tornya            –   Könyörögj érettünk!
Elefántcsont Torony           –   Könyörögj érettünk!
Mária Aranyház                   –   Könyörögj érettünk!
Frigynek Szent Szekrénye  –   Könyörögj érettünk!
Mennyország Ajtaja             –   Könyörögj érettünk!
Hajnali Szép Csillag             –   Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója               –   Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke             –   Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója      –   Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége       –   Könyörögj érettünk!
Angyalok Királynője             –   Könyörögj érettünk!
Pátriárkák Királynője           –   Könyörögj érettünk!
Próféták Királynője               –   Könyörögj érettünk!
Apostolok Királynője            –   Könyörögj érettünk!
Vértanúk Királynője              –   Könyörögj érettünk!
Hitvallók Királynője              –   Könyörögj érettünk!
Szüzek Királynője                   –   Könyörögj érettünk!
Mindenszentek Királynője    –   Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott Királynő – Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett Királynő      –   Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynője            –   Könyörögj érettünk!
Családok Királynője               –   Könyörögj érettünk!
Szentolvasó Királynője          –   Könyörögj érettünk!
Béke Királynője                       –   Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya       –   Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
     Engedd kérünk Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

hajnal_szep_sugara_1.jpg     Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

Szólj hozzá!

1. Az aposztázia (az általános hitehagyás)
antpancarta_300.JPG     Az Antikrisztus egy totális eretnek, márpedig az eretnekség kéz a kézben jár a hitehagyással.
Meg van mondva, hogy egy széleskörű hitvesztés az Antikrisztus eljövetelének feltételeként jelenik meg, és ez csalhatatlan jellegzetesség lesz!
Manapság ez aligha lephet meg bennünket!
antforehead666ma_300.jpgIsten ellenségének gigantikus világuralmához a globalizáció feltétel, ehhez pedig alapul szolgál az emberek globális elistentelenedése! Már a Jelenések könyve így említi: „Az egész föld csodálta a vadállatot.” (Jel 13,3) ‒ AZ EGÉSZ FÖLD!
     De hogyan lehetséges irányítani a felvilágosult, a magukat racionalistának tartó embereket? Nos, az ilyen-olyan propagandákkal, amelyek sokakat tévedésbe ejtenek. "A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet.” ‒ olvashatjuk Máténál (24,11-12). És itt ez utóbbi mondat a válasz! A gonosz környezet ugyanis hatással van ránk, a kezdetbeni ilyen-olyan rossz szokások, egyhamar kifejezett bűnökké fajulhatnak és szép lassacskán ránk rakódik, "mint a guanó, keményen, vastagon”!
Mert írva van: ,,az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek”. (1Tim 4,1-2)
     Hogy miként is valósulhat meg ez egy templomba járó emberrel? Nos, nap mint nap hallhatjuk a mentegetőzéseket: ,,Más is ezt csinálja!” ,,A fiataloknál ma már ez a szokás!” ,,Hidd el, hogy az Irgalmas Isten nem így gondolkodik, mint te!” ,,Ez a mai korszellem!”
     Hűha, kedves Olvasóm! Jó, ha megjegyezzük, hogy a mai korszellem, az Antikrisztus szellemisége, mely ellen úgy védekezhetünk, ha hűek maradunk keresztségi fogadalmunkhoz! Kerüljük a profán dolgokat és az egyháziak álságos kritizálását, mert akik ezt teszik, így-úgy a bensőséges hittől elhangolódhatnak.
Boldog Henry Newman, a nagy konvertita még anglikán lelkipásztorként azt írta az Antikrisztusról, hogy a fellépése szorosan összefügg egy nagymértékű hitehagyással! Idézem: „A bűn embere aposztáziából fog születni, vagy legalábbis aposztázia által kerül uralomra ‒ vagyis ‒ az Antikrisztus nem is létezne az emberek hitevesztése nélkül.” ‒ Ez az inspirált szöveg bizony elgondolkodtató!antiportada2_530.jpg

Szólj hozzá!

mgr-lefebvre-lapostasie-rome-l-_200.jpeg     Nem ismerjük eléggé azokat a kincseket, amelyeket Isten szeretete ajándékozott nekünk. Ez a szeretet, ami megmutatja nekünk, mit tett értünk, mi a mi célunk és mi az az eszköz, amivel célunkat elérhetjük.
     Mi a célunk? A mi célunk, hogy bejussunk az Ígéret Földjére, a Mennyországba, Isten Országába, a Legszentebb Szentháromságba.
Mit fogunk mi ott csinálni? Nos, „Deus caritas est” ‒ Isten a Szeretet. Nincs annál szebb, nagyobb, szeretetreméltóbb, csodálatosabb, mint a Szeretet. Szent Pál szavai szerint (1Kor 13,1-8), aki szeret, az nem gondol magára. Aki szeret, az csak a másikra gondol. Aki szeret, az mindent megtesz az embertársaiért.
Semmit sem önmagáért, mindent másokért, és mindenekelőtt Istenért tenni. Ez az Isten iránti szeretet.
     Kétségkívül, csak halvány képünk van a legszentebb Szentháromság bensejében uralkodó ezen szeretetről. És ha létezik „eszköz”, amivel ezt a szeretetet megismerhetjük, akkor a Szentmiseáldozat az, ami nekünk e szeretetről a legszívbemarkolóbb és a legvalódibb képet adja. A földön nem volt soha akkora és olyan szeretet-aktus, mint a mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb és legfennköltebb kereszthalála, ami által a mi lelkünket megmentette.
     Ha részt veszünk a Szentmiseáldozaton, akkor az Isten- és a felebaráti szeretetnek kell eltöltenie bennünket, a szeretetnek e végtelenül nagy tette iránt, amit Urunk végrehajtott azzal, hogy feláldozta magát Atyjának, és hogy Vérével a lelkünket ismét Isten kegyelmi állapotába vezesse.
     A szentáldozásnál mindig arra kell vágyakoznunk, hogy továbbra is megkaphassuk Őt, és hogy felgyújthassuk az Ő lángoló szeretetét a szívünkben, a bűn felperzselésére. A bűn a szeretet ellen irányul. Amilyen mértékben el vagyunk telve szeretettel, olyan mértékben tudunk a kísértéseknek ellenállni. Ha tehát vétkezünk, a szeretet parancsa ellen cselekszünk.
     A mi Urunk egészen Szeretet. Egyetlen vágya, hogy bennünket is oda vigyen, ahol nem lesz más csak a szeretet, és semmi olyan nem lesz, ami ellenkezne a szeretettel. Ez a mennyország!
     Ez bizonyos mértékben már a földön is megtapasztalható, ahol szeretik egymást az emberek. Mindazonáltal a leghalványabb elképzelésünk sincs arról, milyen lehet a mennyország, ahhoz képest, amit itt a földön boldogságként élünk meg.
     Próbáljuk meg ezért magunkat egyre szorosabban és egyre jobban egyesíteni a mi Urunk Jézus Krisztussal, és erre a nagyböjti időszak a legalkalmasabb. (Folyt.)deus_caritas_est_b_530.jpg

Szólj hozzá!

A litánia rövid története
hajnal_szep_sugara_1.jpg     A litánia (gör. litaneuó = alázatos könyörgés), régies magyar elnevezése: letenye.
     A katolikus liturgiában mondott válaszos imádság, mely felszólításokból és az ezekre adott válaszokból áll, ennek formája már az V.-VII. században kialakult.
     A Lorettói litánia a legszebb köszöntések gazdag gyűjteménye, amelyben a hívő nép Isten Anyját tiszteli. A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak (némely még bizánci eredetű pl. lelki edény), majd kiváltságaiban, a megdicsőült világ királynőjeként és a pápai megnyilatkozások jelzőivel, végül Királynőnként köszöntjük Őt.
     A népi buzgóság a XIII. századtól kezdve tisztelte Lorettóban a Szent Család názáreti házát, és történetileg bizonyított, hogy a lorettói szentélyben már a XVI. század kezdetétől (mások szerint már 1400-tól) elénekelték a litániát minden szombaton a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Lorettóban járt és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette.
     Példaértékű az utókor számára, hogy VII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző Mária-litániákat, és egyetemes használatra a "Lorettói litániát" rendelte el. (Bizony a különféle, sokszor mondva csinált "rózsafüzérekkel" is ezt kéne tennie egyházunknak!)
     A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a közös és egyéni imádkozásának jelentőségét és kegyelmi érdemeit.  XIII. Leó pápa 1886-ban megújította, XII. Piusz kiemelten ajánlotta, VI. Pál pápa pedig hozzáfűzte az "Egyház Anyja" megszólítást.
     A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.
     A litánia megszólításaiban: 3 szentnek nevezi Máriát, 12 anyának, 10 szűznek, 14 királynőnek, 3 edénynek, 2 toronynak, végül 12 különböző képpel idézi a Szűzanya lelki szépségét. Befejezésként az Isten Bárányához fordulunk, és könyörgéssel fejezzük be a Boldogságos Szűz köszöntését. Illő és üdvös, ha az Istenanya közbenjárását kérjük a világ krisztusi békéjéért! Imádkozzunk tehát szüntelenül!001_loretoi_litania.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgA feltámadás néma tanúja
     Senki sem látta a feltámadás pillanatában Krisztus testét, melyet a sírba tétel előtt egy 4,36 méter hosszú és 1,10 méter széles vászonba tekertek. Ez a halotti lepel egyszerre volt lepedő, lepel és szemfedő, mely alulról és fölülről is beborította a halott testet.
im_grzebanie_300.jpg     A közel 100 éve tartó különböző szakmai vizsgálatok egyre inkább a torinói lepel hitelességét bizonyítják. Ezeknek a vizsgálatoknak köszönhetően a lepel a keresztény világ egyik leghíresebb ereklyéjévé vált, a tudósok pedig ámulva állnak Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának „fényképe” előtt. A vizsgálatokból ugyanis kiderül, hogy a lepelben eltemetett férfit keresztre feszítették, akinek teste negatív, vére pozitív lenyomatot hagyott a leplen. Ezt az értékes ereklyét ma Torinóban őrzik. Az U.S. Air Force Academy tudósai J. Jackson és E. Jumper ismerték fel, hogy a leplen látható lenyomat háromdimenziós. Többször elvégzett részletes vizsgálataik során megállapították, hogy a tudomány nem tud hasonló képet előállítani, és az is kizárt, hogy egy hamisító ilyenre képes lett volna. A lenyomatot nem ecsettel festették, ilyen technika nem létezik, tehát nem emberi alkotás. Nincsenek rajta irányvonalak, mint bármely kép vagy rajz esetében.
im_fibr-o_530.jpg     Nagy rejtély, hogy a lenyomat színe ugyan sárgásan áttetsző, nem találtak rajta pigmentet, festéket, sem színezék anyagot. A pamutfonal azonban csak a külső részen sárgult meg kis mértékben, ugyanis kiderült, hogy az egy fonatban lévő körülbelül száz szál közül csak 2-3 szálnak változott meg a színe. Lenyomat tehát csak a fonatok felszínén keletkezett, de nincsen a fonál belsejében.
     25 különböző laboratóriumi módszerrel próbálták meg eltávolítani az egyes fonalakról az elszíneződést, de sikertelenül. Tudományosan bizonyított tény tehát, hogy a leplen található lenyomatot sem lemosni, sem kifehéríteni nem lehet. A háromdimenziós lenyomatnak köszönhetően a tudósok két pénzérmét ismertek föl a lepelben eltemetett ember jobb és bal szemén. A jobb szemen található érme egy lepton lituus_a_turini_leplen_280.jpglituus, melyet Kr. u. 32-ben, Poncius Pilátus idejében vertek. A bal szemen pedig egy olyan érmét ismertek fel a tudósok, melyet Poncius Pilátus 29-ben veretett Julia, Tiberius anyja tiszteletére. Ez egy újabb bizonyíték a Lepel származásának idejére vonatkozóan, a pénzérmék szemre helyezése pedig egy ókori zsidó szokás volt. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST 1/2007) (Folyt.)

Szólj hozzá!

     Dávid király nemzetségéből származó Szent József volt a szeplőtelen Szűz Mária jog szerint való hitestársa és az Úr Jézusnak Istentől rendelt nevelőatyja. E magasztos kegyelem által került ez az egyszerű názáreti kézmíves a megváltás munkájának középpontjába és jutott az emberré lett Isten Fiának közvetlen közelébe. E nagyszerű hivatás és magasztos szentség ellenére Szent József tiszteletére az Egyház csak később szentelt liturgikus ünnepet. – 1479-ben jelenik meg Szent József ünnepe március 19-én a római breviáriumban. 1621-ben XV. Gergely pápa egyházilag parancsolt ünneppé rendelte: 1970-ben IX. Pius az Egyház védőszentjévé tette és ünnepét elsőrangú ünneppé emelte.

Könyörgés: Urunk, Szentséges Anyád jegyesének érdemei miatt kérünk, gyámolíts minket, hogy mindazt, mire a mi könyörgéseink elégtelenek, az ő esedezése által megnyerjük.
jozsef_san_giuseppe_530_1.jpg

Szólj hozzá!

la_salette_messages_280.jpg     Mit is mondjak? A La Salette-i próféciák 1846-ban hangzottak el – jóllehet csak 1858-ban lettek közzétéve ‒, ám elegendő ha visszapillantunk az eltelt 170 év történéseire. Világosan láthatjuk, hogy pontról-pontra miként valósulnak meg a jövendölések. Bár az Antikrisztus fellépésének időpontját ezzel együtt sem tudjuk megjósolni, de az elmondottak után feltételezhetjük, hogy egy hosszú földi béke után következik majd be! Vajon ez megvolt-e már?
     Valójában a lényegi kérdés nem az, hogy mikor lép fel az Antikrisztus, hanem személyre szólóan az, hogy ÉN hogyan fogok viselkedni, ha ez bekövetkezik! Fel leszek-e vértezve erős hittel és kegyelmi eszközökkel? Szentségi életet éltem-e – amíg megtehettem –, elimádkoztam-e naponta a rózsafüzért ‒ míg nyugalomban elmondhattam? Az Irgalmasság lelki cselekedetei nyomán imádkoztam-e embertársaim üdvösségéért ‒ melyeket meg kellett volna tennem, amíg tehettem!
     Hogyan is mondta a La Salette-i Szűzanya: ,,Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről” – vajon, én közéjük fogok-e tartozni?
     Eddig a történelem minden keresztényüldözője, az összetévesztésig hasonlított jellemzőiben a Szentírásban leírt Antikrisztusra. Lássuk ezek után, hogy pontosan melyek ezek a jellemvonások, mint ismertető jegyek? Ezek: az általános hitehagyás, az ember istenítése, az általános megtévesztés és a sátán erejével való munkálkodás.fondosalette2_1024_530.jpg

Szólj hozzá!

mgr-lefebvre-lapostasie-rome-l-_200.jpeg     Nincs jogunk arra, hogy csak úgy elmenjünk azon tény mellett, hogy Urunk meghalt a kereszten, hiszen érettünk ‒ a mi üdvösségünkért ‒ vállalta az áldozatot, és eledelül hagyta ránk magát, hogy el ne vesszünk. Ez a mi Útravalónk és bizony a Szentmiseáldozat nélkül eltévednénk és elvesznénk. „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van” (Jn 6,53-54) ‒ mondja az Úr.
     Mély imádattal kell tehát a Szentmiseáldozat iránt viseltetnünk, mert ott van a mi húsvétunk, a mi kivonulásunk!
Nincs másik út. A világ egyetlen emberének sincs más lehetősége, csak ez az Út! Csak a Kereszt útja létezik és a mi Urunk Jézus Krisztus Teste és Vére, a Legszentebb Eucharisztia, amely (Aki) megment bennünket.
Ezért kell nekünk a Szentmiseáldozattal mélységesen összeforrnunk, ezzel a titokzatos valósággal, melyet sajnos túl gyakran feledünk.
     Erről a rendkívüli valóságról ‒ amely nem csupán szimbólum, hanem az életadó Áldozat ‒, amely oltárainkon azóta is folyvást megújul ‒, erről kell állandóan elmélkednünk.
     Ezt olvashatjuk a Tridenti Zsinat csodálatos szövegeiben: „Ugyanaz a pap, ugyanaz az áldozat. Nincs különbség a Kálvária és a Szentmise között. Az egyiken véres módon, a másikon vértelen módon ugyan, de az áldozat pontosan ugyanaz. Ugyanaz a pap, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki áldoz és Ő az áldozati adomány, a mi Urunk Jézus Krisztus.”
És a pap az, aki a mi Urunk Jézus Krisztus eszköze, „In persona Christi”, Krisztus személyében cselekszik, hogy ezt a kálvárián lejátszódott drámát, valóságosan megismételjék. (Folyt.)347786493_f9632c25a_530.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk a békéért!
hajnal_szep_sugara_1.jpg     Kedves Olvasóim! Sajátos módon hívom fel a figyelmet erre a gyönyörű Szűz Máriát köszöntő, könyörgő imára. A bevezetőkkel együtt május 31-ig, 71 posztban kínálom elmélkedésre illusztrációkkal! (Egyben ez a magyarázza, hogy már márciusban elkezdem)!
Célom, hogy naponta elmélkedve egy-egy képen, Istennek felajánlott áldozatot hozva imádkozzunk a békéért, akár a Lorettói litánia elmondásával, akár a Szent Rózsafüzér imádkozásával, akár csak napi három Üdvözléggyel! Az Üdvözlégyekbe foglaljuk bele a Szeretetláng fohászt: „...imádkozzál érettünk, bűnösökért (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen”.
     Miért kérem ezt? – Az egész világ békéjéért és a Szűzanya fatimai ígéretének beteljesüléséért! – Ne feledjük, hogy a világ nagyobb részében már nyílt keresztényüldözés folyik és négy percenként ölnek meg egy keresztényt a hitéért! Márpedig ez a világra szabadult "fajzat" nem fékezhető meg másként, mint imádsággal és böjttel! (Vö. Mt 17,21)
     A fatimai kis Jácinta szavai: Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. (...) A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (Fatimáról beszél Lúcia n. IV. kiadás. 2006. 128.o.)                                                                                                       Törekednünk kell a sátáni erők megfékezésére (a Szűzanya szavai:)...melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelnetek kell a rátok bízott tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. A sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene. A tétlenségért nemcsak a papságot fogja terhelni felelősség, hanem mindazokat, akik kényelemből nem álltak be a lélekmentő munkába. Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el! Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (Szeretetláng Lelki Napló III/130)
     Gondoljunk arra, hogy már hányan könyörögnek Istenhez sanyarú helyzetükben és hányan böjtölnek” kényszeredetten, mélységesen bánva, hogy nem – vagy nem eléggé buzgón tették ezt – a békés életükben! Márpedig a normál élethelyzetben végzett ima és áldozat sokkal érdemszerzőbb, tegyük meg tehát hitből és szeretetből, amíg nem késő! Köszönöm a segítséget a szenvedőkért és önmagunkért! Kérjük ehhez Szent József segítségét! 
     A képek és a szöveg forrásaként, részben az alábbiakat használtam:
P. Szeghy Ernő OCD: Örömünk oka - Szent Gellért Kiadó Budapest, 2001
http://confraternitarosariocorbetta.jimdo.com/il-santo-rosario/litanie-lauretane/
http://ipolyvarboplebania.blogspot.hu/search/label/Lorett%C3%B3i%20lit%C3%A1nia
http://s1176.photobucket.com/user/enotrius2/media/ITALIA%20-%20ARIODANTE%20MANFREDI/17MATERINVIOLATA.jpg.html
http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_05/loretoi.html
http://www.kek.org.rs/hu/elmelkedes/A-Loreti-litania_remenysegunk_a_hajnal_szep_sugara4_530.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgLátott és hitt
     Arimateai Józsefnek rövid ideje volt arra, hogy Pilátustól – aki az Antonia várban székelt –, elkérje Jézus testét. Ezt követően egy római centurióval visszatért a Golgotára, aki hivatalosan megállapította az elítélt halálát. Nem volt tehát idő arra, hogy a testet megmossák, mert az a Törvény bonyolult előírásai szerint túl sokáig tartott volna, márpedig a temetést idejében be kellett fejezni.
     Az Evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus temetésekor Arimateai Józsefen kívül ott volt Nikodémus is, aki hozott mintegy 100 font mirha- és aloékeveréket. Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. A keresztrefeszítés helyéhez közel, volt egy kert, melyben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. A zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust (Jn 19,39-42).
     Vasárnap hajnalban az Apostolok az asszonyoktól értesültek arról, hogy Jézus sírja üres. Ekkor Péter és a másik tanítvány futva elindultak a sírhoz. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért oda. Benézett és látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét fedték be. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda, látta és hitt. (Jn 20,3-8).
     Ez a "másik tanítvány" Szent János apostol volt, aki csak akkor hitt, amikor saját szemével látta a gyolcsot és a kendőt, melybe Jézus testét takarták. A gyolcsok érintetlenül feküdtek ott, alakjukból arra lehetett következtetni, hogy nem a testről tekerte le valaki, hanem hogy a test titokzatos módon áthatolt a gyolcsokon.
Máté, Márk és Lukács azt írták, hogy Jézus testét gyolcsba (sindon) göngyölték. Szent Lukács azt állítja, hogy   Péter a sírban lepleket látott, de nem is említi a kendőt. Szent János pedig gyolcsról és leplekről ír. A sírban tehát pontosan meg nem határozható gyolcsok és legalább egy kendő volt (görögül soudarion).
sindone22_530.jpg     Gino Zaninotti, hírneves olasz tudós szerint a görög soudarion (kendő) szó az arámi sodara szóból származik, ami különböző méretű és felhasználású, főleg lenvászon anyagot jelent. Jézus testét egy nagy, több mint 4 méter hosszú, és egy 1 méter széles gyolcsba göngyölték. Ez a kendő (sodara) takarta be az egész testét és a fejét, alulról és felülről. Az így begöngyölt testet még két vászonnal keresztbe is betekerték. A kendőbe göngyölt fej és a lábfejek kilógtak a vászontakarásból.
     A feltámadás után, amikor a test „áthatolt” a gyolcsokon, az anyagok összeestek, hiszen már nem volt bennük semmi. 
     Zaninotti professzor így magyarázza Jézus feltámadás történetének egyik legnehezebben értelmezhető mondatát (Jn 20,7): Péter bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen.
     Az érintetlen gyolcsok látványa, melyekből titokzatos módon „eltűnt” Jézus teste, Szent Jánosnak elég volt, hogy higgyen a feltámadás tényében (habár ekkor még nem találkozott a feltámadottal). (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST 1/2007) (Folyt.)c3_1386624302_530.jpg

Szólj hozzá!

„Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek.” (Lk 13,1–9)

     Első olvasásra úgy tűnik, hogy ez a mai evangélium dörgedelem és fenyegetés. Mennyivel jobban esne a tékozló fiú apjáról olvasni, aki feltételek nélkül szeret és bocsát meg! Mégis, miért erről beszél Jézus és nem az Atya irgalmáról és mindent megbocsátó szeretetéről?
     Az evangélium felszólítása ugyanaz, amely bensőleg indította a tékozló fiút is, amitől felindult benne a bánat és hazaindult bocsánatot kérni.
gyonas_confessionale.jpg     Jézusnak ezek a szavai számunkra sem félelmet hivatottak ébreszteni, hanem tisztánlátást, a benső felismerést: miszerint magunknak is tennünk kell valamit az üdvösségünkért. Ha én nem akarom beengedni, Isten nem töri rám erőszakkal az ajtót. A jézusi gyógyításoknál is előbb megkérdezi, hogy akar-e meggyógyulni, majd felszólítja valaminek a megtételére („nyújtsd ki a kezed”), ami eddig Isten nélkül nem volt lehetséges, vagy nem volt értelme, tehát, bizalom kellett hozzá.
A megtéréshez, a bűnbánathoz is bizalom kell: bizalom Isten megbocsátó szeretetében, akárhányszor térek is vissza hozzá.
     Jézus nem fenyeget, hanem az igazságot mondja ki: ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek. Nem szeretjük a kimondott igazságot, mert általában nem kellemes, de nélküle mégsem lehetünk szabadok. Nem hitegethetem magam azzal, hogy Isten úgyis megbocsát, akár bűnbánatot tartok, akár nem. Ez a téves gondolkodás ugyanis nem tesz szabaddá. Szembe kell néznem az igazsággal, akkor lehetek szabad, ha gyökeresen szakítok a bűnnel, ha egészen elfordulok attól, ami Istentől elválaszt: ez a megtérés. A megtérés: gyökeres szakítás a bűnnel és visszafordulás az Istenhez. A szívünk visszafordítása hozzá. És ebben nincs fokozatosság: vagy megteszed, vagy nem! Nem lehet egy kicsit megtérni, aztán majd a többit a halálunk előtt gyorsan egyenesbe hozzuk.
Mert vigyázat!  - ahogyan élünk, úgy fogunk meghalni is – és korántsem biztos –, hogy az utolsó pillanat adott lesz-e a megtérésre!
     Tartsunk tehát bűnbánatot akkor is, ha nem követünk el nagyon nagy bűnöket, mert a kicsi bűnök is elfelé visznek az Istentől. Ha a tékozló fiú nem szállt volna magába és nem fordult volna vissza bocsánatot kérni, az apa hiába várta volna, hogy visszafogadja. Igen, az Isten irgalmas és megbocsát. Isten tőlünk is megkérdezi: akarod-e az üdvösséget? Ha igen, akkor tarts bűnbánatot és fordítsd vissza a szívedet. Vagy ha neked már nem megy, kérd, hogy fordítsa vissza Ő. Forrás nyomán a_megtero_fiu_1.jpg

Szólj hozzá!

szuzanya_280_1.jpg     Nos, folytatva a La Salette-i üzenetet, az Egyház Anyja beszél az Antikrisztus születéséről, a tevékenységéről, az Egyház válságáról, az évszakok megváltozásáról, az égitesteken tapasztalható feltűnő jelekről, rettenetes földrengésekről, egyéb katasztrófákról, a sátáni erők hamis csodáiról stb. A békés korszak elmúltával az Antikrisztus megkezdi rémisztő munkáját, aki iszonyatos vérontást fog okozni, de ezt a pusztítást mindennemű csapás is kísérni fogja majd. Így pl. pestis, éhezés és háborúk.
     A világ sorsa az Antikrisztus fellépésével fog végzetessé válni. Idézem: ,,Az évszakok megváltoznak, a Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elvesztik szabályos pályafutásukat, a Hold csak pirosba menő fényt ad és borzasztó földrengést okoz, mely elnyeli a hegyeket és városokat. (...) Az emberiség a legborzasztóbb ostorcsapások és legnagyobb események előestéje előtt áll. El kell készülni arra, hogy vasvesszővel fognak kormányozni, és ki kell ürítenie a harag kelyhét.
A földet mindenféle csapás éri majd: a pestis és éhínség mellett háborúk következnek az utolsóig, amelyet majd az Antikrisztus tíz királya vezet. Ennek kezdete előtt az egész világon egyfajta hamis béke lesz. Semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra.
A gonoszok mindenféle bűnre késztetnek. De a szent Egyház gyermekei, igazi követőim növekedni fognak az Isten iránti szeretetben és az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Velük együtt fogok harcolni. (...) Az ördögök a levegőben és a földön látszólagos csodálatos tetteket visznek végbe...” ‒ idézet vége ‒ És ó jaj, mennyien bedőlnek ezeknek!
     A Szűzanya már a La Salette-i üzenetében is mindenkit hív a sátán elleni harcra.
,,Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok világosság gyermekei, ti, kicsiny nyáj...”
     A jövendölésben vigasztaló kitétel is szerepel: ,,Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről, az Evangéliumot végül mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére. (...) a víz és a tűz megtisztítja a Földet, és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti, és minden meg fog újulni; az emberek Istennek szolgálnak és őt dicsőítik.”
     A Szeretetláng Naplóban erről azt olvashatjuk az Úr szavaként: ,,a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)paris-la-salette-lourdes-e-fatima-caminhos-percorridos_530.jpg

Szólj hozzá!

mgr-lefebvre-lapostasie-rome-l-_200.jpeg     A nagyböjti napokban minden ájtatossági gyakorlatnál, amelyet Hamvazószerda óta hajnalonta énekelünk, gyakorta hallunk az Úrnak a népéhez, a szőlőhegyéhez, a nyájához szóló hívó szavaként: „Én nemzetem, te ellened mit vétettem? – Quid feci tibi?” Mit tettem, hogy így elvetettél, megfeszítettél?
     A mi Urunk tudva és akarva vállalta értünk a keresztáldozatot, hogy ezáltal a kivonulásakor magával vihessen bennünket. Ezek után meg kell magunktól kérdezzük: honnan és hova kell megérkeznünk?
     A kiindulópont számunkra, hogy az ördög szolgaságában vagyunk, amiként a zsidók az egyiptomiak szolgaságában voltak. Pontosan ebből a szolgaságból akar bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus kiszabadítani, mégpedig a Szent Keresztség által. A Keresztséggel, amely a mi Urunk Jézus Krisztus Szentséges Vérével van megjelölve.
     Nagyon jól tudjuk, hogy csak akkor menekülünk meg, ha célba értünk, abba a célba, amely felé igyekszünk (igyekeznünk kéne), és amelyre teremtettünk: az Ígéret Földjére. Zarándokok vagyunk, ahogy a zsidók zarándokoltak a sivatagban. Negyven évet töltöttek szenvedések és nehézségek közepette. Mannával táplálkoztak és azzal a csodálatos vízzel üdítették fel magukat, amit Isten adott nekik.
     Nekünk viszont sokkal többünk van, mint a manna. Sokkal többet birtokolunk, mint azt a csodálatos vizet! Mi az Urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét, a Legszentebb Eucharisztiát birtokoljuk! Ez a mi mannánk, italunk, táplálékunk ezen a zarándokúton.
     Az, hogy negyven vagy nyolcvan évig zarándokolunk e földön, az nem sokat számít! A lényeg, hogy mi is lélekveszélyes sivatagban vagyunk és állandóan ki vagyunk téve annak, hogy az ördög rabszolgaságába visszaesünk. Tehát védekeznünk kell, és folyvást meg kell erősíteni magunkat.
     Számunkra is világító oszlopot adott Isten, ami előttünk jár, ez a mi hitünk és ennek őrzője az Egyház, mely a hit által megtanít bennünket, hogy merre kell mennünk. (Folyt.)yahve-extraterrestre-fuego-de-ira-divina_530.jpg

Szólj hozzá!

19.
március

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

ENGESZTELŐ ÉS KÖNYÖRGŐ
IMAEST A CSALÁDOKÉRT

2017. március 21., 17 óra;
Szeretetláng-kápolna
1065 Bp., Székely Bertalan utca 25.

AZ IMAESTET VEZETI:

RÉCSEI NORBERT ATYA

A Szentmise végén, mindenki egyéni áldásban is részesülhet!

Kedves Testvérünk!

Ismét közös imára szeretnénk hívni Benneteket a családokért!
Oly sokan keresnek meg bennünket,
amikor "összecsapnak a hullámok a fejük felett", amikor
a családtagok között nincs egyetértés, nincs béke és egység,
vagy valaki testi-lelki betegségben szenved!

A Szent Szűz Szeretetlángja
- aki maga Jézus Krisztus -
hatalmas erőforrás lehet a mindennapjainkban és az imáinkban!
A Szűzanya ezt mondja a Szeretetláng Lelki Naplóban:
"Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével."

Azért jövünk össze hónapról hónapra imádkozni családjainkért,
hogy a gyűlölet tüze kialudjon,
és a szeretet uralkodjon minden családi közösségben.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A TESTVÉREKET,
HOGY ÁPRILISI IMAESTÜNK
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR MIATT ELMARAD!11_530.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgA szíve nem bírta tovább
imsacra-sindone7.jpg     A jobb oldalon található 1,5 cm széles és 4,5 cm hosszú seb analízise és a sebből kifolyt vér és víz vizsgálatából kiderült, hogy a halál közvetlen oka a szívburok elszakadása volt, melyet az agónia során a burokban összegyűlt folyadék okozott. (A képen piros nyíl mutat a szívseb vérére!)
     A burokban akár 2 liter folyadék is összegyűlhetett, amely összenyomta a tüdőt is. Amikor a szívburok a benne összegyűlt vér miatt megrepedt, hirtelen erős fájdalmat okozott a mellkasban. Erre a hirtelen fájdalomra az ember automatikusan felkiált. Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét (Mt 27,50). Az eszméleténél lévő ember hirtelen halála rendszerint azonnali hullamerevséggel jár. Ezzel magyarázható a Leplen található test megfeszült tartása.

A Megváltó szívét átszúrták
     Röviddel a halál beállta után a folyadékban szétváltak a vörösvérsejtek és a vérplazma. Amikor Jézus oldalát lándzsával átszúrták, a sebből először a vörösvérsejtek majd a vérplazma folyt ki: „vér és víz” – írta evangéliumában Szent János (19,34).
     Jézus átszúrt szíve Isten hatalmas szeretetének bizonyítéka. Emberré lett értünk „teljesen lecsupaszította magát” és minden ember bűnéért magára vállalta a halált. Ő, aki teljesen bűntelen volt, megtapasztalta szenvedésében és kereszthalálában, hogy milyen szörnyű szenvedéssel jár a bűn. A mi szenvedésünket viselte, a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek éreztük, olyannak, akire lesújtott az Isten. A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze (Iz 53, 4-5).
     Ebben a borzalmas szenvedésben Jézus a végsőkig engedelmeskedett az Atyának. Tökéletes engedelmességével legyőzte a bűnt és a halált. A szenvedés csúcspontja az a pillanat volt, amikor Jézus így kiáltott a kereszten: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Mt 27,46). Szenvedésével Jézus eljutott mindenhová, ahol hat a bűn pusztító ereje, és legyőzte azt határtalan szeretetével és engedelmességével. Az Atya iránti tökéletes szeretetével és engedelmességével Jézus halálán és feltámadásán keresztül végleg legyőzte a halált és a bűnt.
im-colpo-di-lancia_300.jpg     A lepel segít nekünk megérteni a Krisztus áldozatával megszentelt szenvedés titkát, mely a megváltás forrása lett az egész emberiség számára – mondta II. János Pál Torinóban. A lepel egyúttal Isten szeretetének és az ember bűnösségének képe. Arra kényszerít, hogy megértsük Krisztus megváltó halálának legmélyebb okait. Ezt a mérhetetlen szenvedést látva még közelebbinek és még nagyobbnak érezzük annak a szeretetét, „aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16). Hívő ember mély meggyőződéssel vallja: „Istenem, ennél jobban már nem is szerethetnél!”, és tudatosítania kell magában, hogy ezt a szenvedést egy valami okozta, a bűn, minden egyes ember bűne.
     A lepel mindnyájunkat arra szólít, hogy Isten szeretetének képét lelkünkbe véssük és eltávolítsuk onnan a bűnt. A szenvedésen elmélkedve az ember megszabadulhat a felületességtől és önzéstől, ami különösen jellemzi a mai ember szeretetélményét és a bűnhöz való viszonyát.
     A lepel némán visszhangozza Isten szavát és a több évszázados keresztény üzenetet: higgyél Isten szeretetében, hisz ez az emberiség legnagyobb kincse és kerüld a bűnt, ami az emberiség legnagyobb veszélye.0050_uram_bocsass_meg_nekunk_2_530.jpg

Szólj hozzá!

heinrich_maedler_1.JPG

Szólj hozzá!

santo_tom_c3_a1s_de_aquino_280.jpg     Aquinói Szent Tamás a második Tesszaloniki levélről szóló kommentárjában ezt írja: „Miként a Krisztus előtt élt szentek erényei Krisztus előképei voltak, úgy voltak az Egyház üldözésében a zsarnokok mindannyian az Antikrisztus előképei.”
     Nos, a történelemben valamiképp kitapintható, hogy sorra felléptek az előkészítő eszmék és az ezt megvalósító „előfutárok”, mégha ezek nem is a tényleges Antikrisztusok. Ám óhatatlan a kérdés, hogy na akkor, mikor jön el az „igazi”?
     Kedves Hallgatóságom! Mi ‒ vagyis a keresztény Egyház ‒ nem csak Isten Népe vagyunk, hanem a Küzdő Népe is, akiknek megsegítésére Krisztus a Minden Kegyelemmel felruházott Édesanyját küldte segítségül! A Szűzanya, számtalan jelenésével, figyelmeztetésével, csodáinak özönével és kegyelmi eszközökkel ‒ mint a Skapuláré, a Rózsafüzér, a Csodásérem és Szíve Szeretetlángja ‒ próbálja felrázni és segíteni gyermekeit.
Előadásomnak azonban nem ez a fő témaköre, ezért csak idézgetek innen-onnan!
la_salette_2_a_aparicao_e_suas_profecias_280.jpg     1846-ban például a Szűzanya La Salette-i üzenetében, nem csak felvázolta az Istentől elrugaszkodó emberiség lehetséges jövőjét, de itt-ott még időpontot is említ, ami pedig nem szokása! Megemlítette például, hogy 1864-ben Lucifer időlegesen számtalan ördöggel kiszabadul a pokolból, hogy gonoszságaival megrostálja a megtérésre nem hajlandó emberiséget! Nem világos, hogy miért épp 1864-ben kerül sor a pokoli erők elszabadulására, de azt tudjuk, hogy 1864-ben volt az Első Internacionálé...
     A La Salette-i üzenetben Mária felsorolja a sátán eszközeit is, amellyel munkálkodni fog. Ezek a lelki vakság, a viszálykodás, a rossz könyvek, a hamis szellem terjesztése, az igazságtalanság, a gyűlölködés, a gyilkosság, a háborúskodás stb.
Idézem: ,,Minthogy az Istenben való hit feledésbe megy, azért ki-ki önnönmagát fogja igazgatni és mások fölötti uralkodásra törekedni, a polgári és egyházi hatalom el lesz törölve, minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni, nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyűlölség, féltékenység, hazugság, egyenetlenség a haza és a család szeretete nélkül... Európa országai háború színhelyei lesznek...” ‒ mondja a Jelenés Asszonya, sőt még néhány városnak és országnak is megjövendöli pusztulását vagy szomorú sorsát.      Folytatom az idézetet:
,,Az igazak szenvedni fognak nagyon, imáik, bűnbánati cselekményeik és könnyeik fel fognak hatni az égbe és az Isten egész népe bocsánatért és irgalomért fog esedezni.
Akkor Krisztus igazságosságának és az igazak iránti nagy irgalmasságának egy ténye által megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségét. És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden (bűnbánat nélküli) bűnös ember és a föld pusztasággá változik. Aztán béke áll be, és az emberek kiengesztelik az Istent... Mindenütt felvirágzik a szeretet...” ‒ eddig az idézet. (3 napos sötétség!)
Mária szerint az utolsó időkben lesz egy békés, gazdag aratásra emlékeztető időszak, mely csak 25 évig fog tartani. Felvetették nekem, hogy nem ez lesz-e ,,Krisztus ezeréves királysága”? ‒ Hát mit mondjak? ‒ ,,Egy nap az Úrnál annyi, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap”. (2Pt 3,8)
De mégha 25 év lenne is, a sajnálatos végeredmény ugyan az! Az emberiség a jólétében újra elfeledi az Evangéliumot és a sátán ekkor fogja végső harcát indítani Isten és az emberiség ellen. Itt jön be Szent Lukács nagy rákérdezése: ,,Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8)em_la_salette_nossa_senhora_falou_como_a_m_e_que_quer_que_seus_filhos_criem_juizo_530.jpg

Szólj hozzá!

mgr-lefebvre-lapostasie-rome-l-_200.jpegA szerkesztő általi kivonat, Marcel Lefebvre érsek 1979. április 15-én, Ecône-ban elhangzott húsvéti prédikációjából.

     Korunkban, amikor az Egyház tanításában a legnagyobb zűrzavar uralkodik, a Húsvétot sokan olyan ünnepként fogják fel, amely üdvösségünk kérdésében a végső megoldást hozta meg. Mégpedig oly önáltató módon, miszerint Urunk feltámadásával mindenki számára bebiztosította az üdvösséget, és nincs tovább okuk az aggodalomra. Jézus feltámadása révén biztosak lehetnek az örök üdvösségükben. (?)
Ez a felfogás azonban a protestánsok és nem a katolikusok nézetét vallja.
     Húsvét ünnepe kétségtelenül az Egyház liturgikus életének csúcspontja, és ez a legnagyobb ünnepünk. Ám, kíséreljük meg közelebbről is megvizsgálni, hogy mit tanít az Egyház a Húsvét ünnepéről.
     Elsőként is, mit jelent az a szó, hogy Húsvét? Transitus-t, amely átmenetet jelent. Tehát, amikor húsvétot ünnepeljük, akkor az „átmenetre” való emlékezést, vagy előkészületet ünnepelünk. De kérdés, hogy milyen átmenetre?
Kétségkívül, egyfelől a zsidóknak Egyiptomból az ígéret földjére való kimenetelét. Ezt a kivonulást azonban olyan események kísérték, amelyek egy sokkal fontosabb „másik átmenetnek”, a keresztény Húsvétnak az előképei, szimbólumai voltak.
„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. – Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi!” (Jn 1,29)
A mi Urunk valóban a Bárány. Ő az Igaz Áldozat, aki kínszenvedésével, halálával és feltámadásával kiengesztelte a Mennyei Atyát. „Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához” (Jn 13,1) és ez a mi Urunk dicsőséges kivonulása ebből a világból Atyjához.
     Követendő kivonulás a bűn-, a sötétség-, a vétkes szenvedélyek világából, amiként egykor a zsidó nép az egyiptomi szolgaságból. Mert ez a világ is szolgaságban van, mégpedig az ördög szolgaságában. Ezért nekünk ebből a világból az ígéret földjére, a mennyországba kell jutnunk, ez lesz a „Igazi átmenet”. Ezért alapította meg Jézus a Legszentebb Eucharisztiát, az életadó „Mannát”! Ebben a szellemben alapította a papságot és a Szentmiseáldozatot. Úgy tette ezt meg, hogy ez teljesen annak az előképnek feleljen meg, amely a zsidóknak Egyiptomból való kivonulását jellemezte. (Folyt.)pt417_bible-archeology-exodus-mt-sinai-sinai-_530.jpg

Szólj hozzá!

18.
március

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgAki érettünk a nehéz keresztet hordozta
imia22_300.jpg     A Lepel sebeit vizsgálva (a jobb és bal lapocka fölött) a tudósok egyetértenek abban, hogy Jézus a keresztre feszítés helyére egy keresztfát, patibulumot vitt, amihez a kezei voltak hozzákötözve.
A keresztfa valószínűleg 30 kg-os volt, hossza pedig 1,80 m. A végsőkig megkínzott Krisztus nagy szenvedés árán tette meg a körülbelül fél kilométeres utat. Amikor elesett, megütötte az arcát és térdre hullott. A tudósok sebeket találtak az arcán, orrán (az orra hegyén föld és kavicsdarabkákat) és a térdén, különösen a jobb térdén, melyeket ugyancsak az elesések okoztak. Mivel Jézus nem tudta a keresztet vinni, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után (Lk 23,26).

Keresztre feszítették
im_chiodi-4.jpg     A keresztre feszítés volt a legkegyetlenebb és legmegalázóbb büntetésforma Jézus idejében. A leplen láthatók a felszögezés nyomai. A lábfejek sebeiből arra következtethetünk, hogy a testet ezen a ponton is egy szöggel verték a kereszt függőleges fájához. A bal lábfej keresztezte a jobbat.
im_chiodi-2.jpg     A kézfejet a csuklónál és nem a tenyérnél szögezték át, mert a tenyér nem bírta volna a kereszten lógó test súlyát. Ha az egész test súlya ránehezedne a tenyérre, az elszakadna. A szögeket tehát az ún. Destot-nyíláson ütötték át. Ebben a pontban nem található komolyabb vérér, de ott van az ököl mozgatásáért felelős ideg.
„Ez az ideg felelős az ököl mozgatásáért, de fájdalmat is érzékel – írta dr. P. Barbet – ez a fájdalom borzalmas, de nem kibírhatatlan. Ha az lenne, az ember elveszítené az eszméletét.”
akik_a_keresztutat_imadkozzak2.jpg     A bal csukló sebe két vérnyomot is hagyott a Leplen, melyből a tudósok meg tudták állapítani Jézus pontos helyzetét a kereszten. A pontok 10 fokos szöget zárnak be, tehát Jézus a kereszten többször megpróbált megemelkedni, hogy jobban levegőhöz jusson, és ilyenkor 65 fokot zárt be a váll vonala és a kereszt gerendája, amikor visszaesett, ez a szög 55 fokos volt. Pár pillanatra ilyenkor könnyebben tudott lélegezni, de a fájdalom és a fáradtság miatt újból visszaesett. Ez a fölemelkedés, visszaesés a kereszten körülbelül 3 órán át tartott és szörnyű fájdalmakkal járt. Idővel egyre sűrűbbé vált és a teljes kimerültségig, majd a halálig tartott. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST 1/2007) (Folyt.)

Szólj hozzá!

_iglesiaquemada1-280.jpg     Ha az Antikrisztus kérdését a gyakorlati oldalról nézzük, akkor végtére is mindegy, hogy egyetlen személy, vagy egy világhatalommal bíró nagy hatalmú vezető, esetleg egy nagy befolyású bankár. Mert effélék már voltak a történelemben, és sokszor hihette már a világ egy-egy része, hogy elérkezett az Antikrisztus birodalma, a római keresztényüldözések idejétől a kommunista diktatúrákon át a dzsihadista terrorig! Ezek a helyzetek ugyanis tökéletesen egybevágnak a szentírási jövendölésekkel. Merthogy a halára gyötört emberek számára nincs is jelentősége, hogy a vezért Caligulának, Sztálinnak, Hitlernek, Maonak vagy Dzsihad-vezetőnek nevezik, hiszen ezek tökéletesen meg is felelnek az Antikrisztus ismert kritériumainak, a Krisztus iránti különleges gyűlölet és az ártatlanok tömeges legyilkolása tekintetében! Persze jellemzően valamennyien a világuralomra törtek, törnek, vagyis a globalizációra! Boldog Newman bíboros ezeket az alakokat az Antikrisztus árnyékainak nevezi, akik lényegében az előfutárai.
anti29372891904_8654ec_530.jpg     A maga módján Szent Pál apostol is rámutat az Antikrisztus előfutáraira: „A gonoszság titka ugyanis már munkálkodik.” (2Tesz 2,7) Munkálkodik – teszem én hozzá – az isteni igazságtól való elszakítás eszméi által! Ezektől a tévtanoktól óvott a Fatimai Szűzanya!
     A világnak a katolikus Egyház igazságaival szemben folytatott harcai fél évezred óta mindig súlyosabb és veszedelmesebb tévtanokhoz, illetve forradalmakhoz vezettek. Érdekes látni, hogy az újkor legalapvetőbb történései három évszámmal jellemezhetőek, melyek valamiképp az antikrisztusi terep előkészítői.
     Ezek az 1517-es (a protestantizmus kezdete), KRISZTUS IGEN, DE EGYHÁZ NEM!
     Az 1717-es (a szabadkőművesség megalakulása), ISTEN IGEN, DE KRISZTUS NEM!
     És az 1917-es év (a kommunizmus kirobbanása), SE ISTEN, SE EGYHÁZ! Ebben a három dátumban kifejeződik az Isten igazságától való elszakadás szisztematikus lépcsője. Az ijesztő az, hogy már 2017-et írunk, mely év reméljük nem újabb lépcsőfok lesz az Antikrisztus felé! Imádkozzunk tehát, hogy kiesdjük Isten irgalmát!rozsafuzer_ellensegei_530_2.JPG

Szólj hozzá!

kegykep_300.jpg     A 17. századi Írországban kemény üldözés tört a katolikus hívek, különösen főpásztoraik ellen. Az erőszakos protestantizálással egyidőben az angolok területeket hódítottak el Írországtól, a végletekig fokozva az elnyomást. Cromwell Olivér 1649 Nagyboldogasszony napján azzal a szándékkal kötött ki Írország partjainál, hogy kiirtsa az országból „az istenkáromló misehallgatókat.” Féktelen tömegmészárlásokat hajtottak végre, mellyel az angol történelem nem dicsekszik.
     A protestáns csapatok hamarosan elérték Clonfert egyházmegyét. Walter Lynch püspöknek menekülne kellett, de először szülővárosába Galway-ba ment, ahonnan Mária-képpel távozott néhányad magával. Az ír püspök iszonyatos nélkülözések után 1655-ben Bécsben bukkant fel, ahol megismerkedett Püsky János győri püspökkel, aki meghívta töröktől dúlt hazájába Győrbe, megbízatást kínálva neki.
     Az ír püspök visszatérését tervezte hazájába, de 1663. július 14-én elhunyt és a győri székesegyház kriptájában temették el. Csekély hagyatékából a Galway-ból magával hozott 'Gyermekes Mária'-kép a székesegyházba került.
     Pár évtized múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki. 1697. március 16-án a dublini parlament a legsúlyosabb büntető törvényt hozta a katolikusokra. Ez lett az ún. „Act of Banishment”, melyet a király is jóváhagyott. A rendelet, minden pápa-hű egyházi tisztségviselőt kiűzetett az országból, visszatérésük esetén halálbüntetés terhe mellett.
     A határozat megszületésének napján, 1697. március 17-én, ami egybeesett Szent Patrik Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepével, a győri székesegyházban a reggeli szentmise kezdetétől, 6-tól 9 óráig a Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá.
A hír hallatára a képet levették a falról és egyházi és polgári személyek hivatalos vizsgálat alá vették. A könnyeket kendővel itatták fel, amely „sudarium” néven a mai napig tisztelet tárgya. Ezt Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el.
a_gyori_konnyezo_maria_oltar_gyor_bazilika_300.jpg     A csodás eseményről Keresztély Ágost herceg győri püspök, 7 év után engedélyezte a kép oltárra helyezését és a képnek adományozta I. Lipót császártól kapott 43 gyémánttal díszített mellkeresztjét.
A kegyképnek gróf Zichy Ferenc megyéspüspök emeltetett márványoltárt 1767-ben, egy-egy oldalán Szent László a rózsafüzérét, Szent István király pedig a koronáját ajánlja a Boldogasszonynak.
     VI. Pál pápa 1968. február 19-én, teljes búcsú elnyerését engedélyezte minden március 17-én, valamint az esztendő bármely napján búcsút nyerhetnek azok, akik a székesegyházat meglátogatják és ott (kegyelmi állapotuk feltétele mellett), legalább egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak.
     Szent II. János Pál pápa mindkét magyarországi látogatása alkalmával meglátogatta a győri Könnyező Szűzanyát, 1991. szeptember 6-án és 1996. szeptember 7-én. A Szent Pápa kitért a magyar nemzet több évtizeden át tartó súlyos megpróbáltatásaira, arra, hogy a kommunisták megdöntve a jogállamot, az Egyházra mint első számú ellenségre támadtak és az ateizmust igyekeztek elültetni a lelkekben. Ennek ellenére 1947 óta szakadatlan a március 17-i papi zarándoklat, melyet a kommunista rendszer sem mert megtiltani.
     2005-ben a kegykép Győrbe érkezésének 350. évfordulóján a magyarországi ír nagykövet és egy ír miniszter jelenlétében emléktáblát avattak Walter Lynch ír püspök tiszteletére a Győri Bazilikában. (A képen John Kirby püspök, a Clofert-i egyházmegye főpásztora Győrben)
ir_puspok_530.JPGA Győri Kegykép részletes történetét lásd:
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/23/maria_konnyei_23_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/24/maria_konnyei_24_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/25/maria_konnyei_25_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya_570
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/26/maria_konnyei_26_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya

Szólj hozzá!

Az örökimádás-kápolna mindent megváltoztatott a mexikói Juárezben
     Az Észak-Mexikói Ciudad Juárezben található az egyik legforgalmasabb határátkelő Mexikó és az Egyesült Államok között, egy folyó (és az országhatár) választja el a texasi El Paso városától. Az 1,3 millió lakosú város fekvésének is tulajdonítható, hogy a drogkartellek orokimadas-mex-drugs-5-ft_source_prod_affiliate_91_300.jpgközötti harc eluralkodott, és Juárez a világ legveszélyesebb városai listájának elején foglalt helyet.
Naponta átlagban negyven ember vesztette életét, mert két drogkartell harcolt a városért, hogy onnan az Egyesült Államokba juttathassák a drogszállítmányokat.
orokimadas483_300.jpgMára azonban, jelentősen csökkent a gyilkosságok száma, a város lekerült erről a rossz hangzású listáról: a 2010-es 3766 eset helyett 2015-ben 256 ember vesztette életét erőszakos cselekmény következtében.
     Ez a javulás nem csak a helyi hatóságok munkájának tulajdonítható, hanem Patricio Hileman atya véleménye orokimadasmaxresdefault_300.jpgszerint mélyebb oka van: az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus.
„Amikor egy városban éjjel-nappal imádják Istent, az a város megváltozik” – mondta Patricio Hileman, a mexikói pap, akinek célja ezer örökimádás-kápolna életre hívása Latin-Amerikában.
Patricio Hileman az argentin Mária Rádiónak beszélt arról, hogy 2013-ban misszionáriusok megnyitották az első örökimádás-kápolnát Juárezben. Az atya felidézte, hogy a helyiek arról beszéltek, azért nem ér véget a harc, mert katonák támogatják az egyik kartellt, a rendőrség pedig a másikat. A hatalomért folyó harcnak ártatlanok is áldozatul estek, a kartellek lakóházakat gyújtottak föl, sokan elmenekültek a városból.
Az egyik plébánia kétségbeesett hívei arra kérték a misszionáriusokat, nyissanak örökimádás-kápolnát a városban, mert „csak Jézus tudja megmenteni őket, csak ő adhat biztonságot”. A misszionáriusoknak csupán három napjába telt, és megnyílt az első örökimádás-kápolna Juárezben.
orokimadasimg1_530.jpgEgy napon, mesélte Hileman atya, amikor a város szinte ostrom alatt állt, egy helyi asszony hajnalban az örökimádás-kápolnába igyekezett szentórára. Hat katona megállította, számon kérve, hova igyekszik. Az asszony elmondta, hogy a kis kápolnába - majd, mivel továbbra sem értették, azt javasolta nekik, kísérjék el, nézzék meg saját szemükkel. A kápolnában a katonák még hat asszonyt találtak, akik az Oltáriszentséget imádták ezen a hajnali órán. Az asszony azt mondta a katonáknak: „Azt hiszitek, ti védtek minket? Napi huszonnégy órán át imádkozunk értetek.” Az egyik egyenruhás katona térdre hullott, fegyverrel a kezében, és „sírva fakadt az Eucharisztia előtt. Másnap pedig hajnali háromkor ismét ott találták: civil ruhában imádta az Oltáriszentséget, könnyei patakokban folytak.”
     Két hónappal a kápolna megnyitása után rádöbbentek a város lakói: amióta megnyílt, nem volt haláleset Juárezben.
    „Évente tíz kápolnát építünk – mesélt tovább Patricio Hileman a Mária Rádiónak. – Ráadásul akkoriban be akarták zárni a szemináriumot, mert csupán nyolc papnövendék tanult benne – most pedig nyolcvannyolcan vannak. A püspöktől tudom, sokan azok közül kerültek ki, akik részt vettek a szentségimádásban.”
    „Ezt cselekszi Jézus egy plébánián, amikor az emberek megértik: Krisztusban találunk biztonságot” – szögezte le a mexikói lelkipásztor, majd hozzáfűzte: a legnagyobb csodák hajnalban történnek.
Hajnalban, kora reggel „vagyunk leginkább békében, akkor jobban meghalljuk Istent, az elménk, a szívünk nyugodtabb, ott vagyunk egyedül Isten előtt. Ha nagylelkű vagy Jézussal, ő ezerszer nagylelkűbb veled.”
Forrás nyomán: Catholic News Agency - Magyar Kurír
Spanyol nyelvű riportfilm: https://www.youtube.com/watch?v=K0HKnEooSVoorokimadashileman_530.jpgorokimadasciudad_juarez-main_street_530.jpg

 

Szólj hozzá!

SZENT PATRIK /389-461/ /március 17/

Írországban Szent Patrik napján így köszöntgetnek az emberek egymásnak:
"Áldjon meg az Isten és Szent Patrik!"
Ennek a csodálatos hitvallónak, apostolnak tisztelete kiemelkedő az írek körében.
Ki is volt ez a tiszteletreméltó szent ember?

07.png     Minden valószínűség szerint 389-ben született Skóciában, Kilpatrick-ban. Apja katonatiszt, vagy szerpap volt, ez bizonytalan. Édesanyja rokona volt a tours-i Szent Márton püspöknek. Patrik neve püspökké szentelése előtt Szukát volt.
     Két hiteles levél is fennmaradt tőle, amikből az életére vonatkozó adatok kikövetkeztethetőek. 16 évesen portyázó ír pogányok elrabolták és rabszolgaként pásztorként tartották 6 éven át országukban. Ezalatt ő hidegben, fagyban is hajnalban kelve elvégezte napi imádságát és megedződött későbbi feladatára. Majd egy álmot látott, amiben hang szólította, hogy hajó várja, ami haza fogja szállítani. Így is történt.
     Amint hazatért, újabb álmot látott, amiben egy hang Írországba hívta. Ekkor hozzálátott teológiai tanulmányainak elvégzéséhez Franciaországban. Tours-ban lett szerzetes, majd Auxerre-ben tanult. Nagy tudásra tett szert. Amikor meghallotta, hogy meghalt az írek misszionáriusa, felszentelt püspökként Celesztin pápa megbízásából tért vissza Írország nyugati és északi vidékeire.
     A 30 éven át tartó apostoli munkája alatt az Üdvözítő igéjének hirdetésével rengeteg embert keresztelt meg, s a pogány szigetet a szentek szigetévé változtatta. Sok püspököt szentelt fel, a családokat az evangéliumi erények gyakorlására tanította, számos papot szentelt fel az országnak és megszervezte az ír egyházat. Beszédei hasonlatosan hatásosak voltak Szent Péter beszédeihez.
saint_75.jpg     A csodálatos szent életpéldája, hősies áldozatossága és rendkívüli imaélete bő aratásokkal és kegyelmi gyümölcsökkel áldották meg Írországot. Elmondott naponta 150 zsoltárt 200 imádsággal, éjjel ennél is  többet. Alig aludt, és imádságai mellett tevékeny apostoli életet folytatott.
     Szent Patrik hasonlóan Szent Pálhoz, maga kézi munkájából élt, semmit el nem fogadott. Gyakran erős honvágy gyötörte, de soha egyetlen pillanatra sem hagyta el új hazáját, nehogy távollétében nyája hiányt szenvedjen. 461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna.
     Halála után sokan zarándokoltak ahhoz a barlanghoz, melyben a hitetleneknek megmutatta a pokol kínjait és a mennyei örömöket. Ez a hely a középkorban a vezeklés helye lett. (Lásd az alsó képet!)
     A sok megtérés miatt ezt a barlangot Szent Patrik Purgatóriumának nevezték el. Már a hetedik században Írország védőszentjeként tisztelték.st_patrik_barlangja.jpg

 

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgAkit érettünk tövissel koronáztak

couronne2_250.jpg     A katonák töviskoszorút fontak, amit a fejére helyeztek (Jn 19,2). A kínzásnak ezt a módját kifejezetten Jézus számára találták ki, hiszen történelmi forrásokban nincs szó ilyen fajta kínzásról a keresztre feszítés előtt. A lepel szövetén számos vérnyom található, mely vér a koponyán található sebekből folyt ki. Ezeket a sebeket a tövisek fejbeszúródása okozta.
     Avinoam Danin számol be arról, hogy az életnagyságú hologram római kiállításakor létráról tekintették meg a leplen látható férfi feje tetejét, amit korábban senki sem láthatott háromdimenziós megjelenítésben. A fejtetőn sok apró véres seb nyomai image060_250.jpglátszottak, ami megerősíti a korábbi feltételezést, hogy nem töviskoszorút, hanem az egész fejet beborító tövises „sapkát” borítottak rá.
     A sebészek 13, töviskorona okozta sebet találtak a homlokon, 20-at pedig a fej hátsó részén, de feltételezéseik szerint ez a szám összesen akár 50 is lehetett. Mivel a fejbőr alatt rengeteg ideg és vérér fut, a fejbőr erős vérzése közepette a töviskorona borzalmas fájdalmakat okozott. Ha figyelembe vesszük, hogy a fejbőr egy négyzetcentiméterén 140 fájdalomra érzékeny pont van, akkor elképzelhetjük Krisztus hatalmas szenvedését – írta L.Coppini, a Bolognai Egyetem Anatómia Intézetének vezetője. A vizsgálatok azt is megállapították, hogy a vérzések által rajzolt kép teljesen megegyezik a fej anatómiai érhálózatával. Ez egy újabb bizonyíték a lepel hitelességére vonatkozóan, hisz az érhálózatot csak 1593-ban tanulmányozták és ismerték meg.

Megostorozták
imfilm_passion-christ_300.jpg     Jézust kegyetlen módon megostorozták. Az egész testén láthatók a római flagrum ostor nyomai, még a fenekén is, ami arra bizonyíték, hogy ostorozásakor mezítelen volt. Ez egy nagyon kegyetlen büntetés volt, nemegyszer halálos. Az ostornak három hosszabb szála volt, amelyek végén lévő fémdarabok minden ütéskor kiszakítottak a testből egy-egy darabot. A testen 120 ostorcsapás általi sebet találtak. Akkori szokás szerint csak azokat ostorozták meg, akiket nem ítéltek halálra, és a büntetés végrehajtása után szabadon bocsátották. Eleinte Pilátus csak megostorozni akarta Jézust: Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom (Lk 23,16). Ezzel magyarázható az ütések nagy száma és az a kegyetlenség, amivel a katonák az ostorozást végrehajtották.
Látható, hogy önálló büntetésnek szánták. Ketten voltak, a jobb oldalon álló magasabb volt és sokkal kegyetlenebbül végezte feladatát. Jézus enyhén lehajolt, kezét egy oszlophoz kötözték. Az ostor szálai rácsavarodtak és a teste elülső részét, a hasát, a mellkasát, a combját és lábszárát is érték. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST 1/2007) (Folyt.)

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

KILENCEDIK NAP
Kedves Olvasóim!
     Csak akkor maradhatunk meg az üdvösség útján, ha megmaradunk katolikus hitünkben! Csak akkor maradhatunk meg hitünkben, ha nem szakadunk el Krisztus Titokzatos Testétől, az Egyháztól! Csak akkor nem szakadunk el az Egyháztól, ha hűségesek maradunk tanításához és az Evangéliumhoz! Márpedig rózsafüzér imádság nélkül nincs bensőséges Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges kereszténység és kereszténység nélkül nincs béke!
     meg_mire_vartok_113_280.jpgIdén van 100 éve, hogy az Istenanya megjelent Fatimában. A Szűzanya a harmadik jelenésekor így válaszolt Lúcia kérdésére: „Jöjjetek ide minden hónapban. Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynője tiszteletére, hogy így elnyerjétek a békét a világnak és véget érjen a háború, mert egyedül csak ő tud megmenteni benneteket. Októberben megmondom, hogy ki vagyok, és mit akarok.” És ez volt az a nap, amikor a Szűzanya megmutatta a három gyermeknek a poklot, melynek valósága iszonyatos rémülettel töltötte el őket ‒ majd így szólt: „A poklot láttátok, ahová a szegény bűnösök lelkei jutnak. Az ő megmentésükre akarja Isten megalapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszitek amit mondok, sok lélek megmenekül és béke lesz. A háborúnak is vége szakad. Ha azonban továbbra is megsértik Istent, egy még sokkal borzalmasabb háború kezdődik.“
A negyedik jelenés alakalmával ezt kérte a gyermekektől és tőlünk: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük!“
És október 13-án valóban megtörtént a Szent Szűz által megígért nagy esemény, a Napcsoda, melyet 70 ezer ember látott!
     A fatimai jelenés célja:  az Istenanya felhívja a világ figyelmét a hithűségre és a tömeges testi-lelki pusztulás veszélyére. Kérte a világ (és az egyének) felajánlását Szeplőtelen Szívének, kérte az általános engesztelés megszervezését, kérte az öt Első-szombati engesztelő szentáldozások elvégzését és a Rózsafüzér imádkozását!
Ha most, az emberiség nevében lelkiismeret-vizsgálatot tartunk és megkérdezzük magunktól, hogy mit valósítottunk meg ebből, szégyenkező csöndben maradunk azt keresve, most mit is tehetünk. A minimális kezdő lépés, hogy fölajánljuk magunkat a Szűzanyának: …

Felajánló ima Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke!
Mi, akik csatlakoztunk Máriás Mozgalmadhoz, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.
E falajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk. Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készen legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.
Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimádkozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti és jó példát adunk mindenkinek Isten törvényeinek megtartására és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.
Továbbá megígérjük, hogy egyesülni akarunk a Szentatyával, a Főpapokkal és Papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.
Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet-egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.
Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedhez.
Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. (Máriás Papi Mozgalom, kék könyv)sza_o_l_20fatima_530.jpg

Szólj hozzá!

A Magyar Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozatában a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar zászló és címer nemzeti összetartozást jelképező méltó és közös megünneplésére. (Ez lenne az ideális közhasználatú nemzeti zászló!)edes_magyar_hazank_cimere2.jpg

Szólj hozzá!

d631afaa_280.jpg     Szent Pál is ír a második Tesszaloniki levelében az Antikrisztusról, de ő sem nevezi néven, bár egyértelműen egy olyan személyről beszél, aki az utolsó időkben lép fel, és aki Isten elleni bűnében és gyűlöletében minden más embert felülmúl.
Ezt írja: „Ne veszítsétek el józanságtokat! Sem lelki kinyilatkoztatás (ÜZENETEK), sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Meg ne tévesszen senki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindennek fölé emelkedik, amit istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet és istennek akar látszani. (...) A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti – vagyis a maroknyi imádkozónak! (Ez az én megjegyzésem volt!) Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna és ezek mind ítéletet vonnak magukra. Akkor majd Urunk Jézus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.” (2Tesz 2,1-12) 
     Az Úr, nem említette kifejezetten az Antikrisztust, de az evangéliumokból kiolvashatók szavai. Idézem: „Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok el engem; majd ha más jön a maga nevében, azt elfogadjátok.” (Jn 5,43) Némely egyházatya ezeket a szavakat az Antikrisztusra értette, akit a zsidók simán el fognak fogadni Messiásuknak. Jézus az idők végezetére olyan dolgokat jövendöl, mint: általános zűrzavar és kísértés, hitehagyás, egyházüldözés – és az ál-messiások fellépése. (pl. Mt 24,5/24) Ezek után felmerül a kérdés az Antikrisztussal kapcsolatban: hogy akkor most személy vagy intézmény?
     Egyes teológusok szerint az Antikrisztus nem egy személy, hanem valamely hatalmat vagy antikeresztény intézményt jelöl, esetleg egy személy vezérlete alatt. Mindenesetre, ez a magyarázat ellentmond azoknak az újszövetségi helyeknek, melyeket előbb idéztem, mely szerint az Antikrisztus egy individuum, vagyis egy rendkívüli ember lesz.antobey-giant-hostile-_530.jpg

Szólj hozzá!

Vigyázzatok, mert a nagyfigyelmeztetes.hu olvasása démoni megkötözöttséget eredményezhet! Körmönfont módon – akár fenyegetéseivel is –, szembe állít az Egyházzal, az Evangéliummal, a hierarchiával és a megválasztott Pápával, ez pedig SÚLYOS BŰN! 2000 éve ettől óv az Evangélium, és íme most mégis...?

1630851042_1352445248.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgÉrtünk kínhalált szenvedett
crosses-pieter-pauwel-rubens_230.jpg     Közömbös maradhat-e az ember Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának a különleges tanúja láttán? A lepel rámutat arra a hatalmas szenvedésre, amit értünk magára vállalt az Isten, aki emberré lett, hogy minket megváltson, és kiszabadítson a Sátán, a bűn és a halál rabságából.
     „Ez az értékes halotti lepel – mondta Szent II. János Pál – segít megértenünk Isten Fiának irántunk érzett szeretetének titkát. Itt a lepel előtt, a leírhatatlan szenvedést látva, szeretném megköszönni Istennek ezt a különleges ajándékot, mely előtt minden keresztény meghajol, és megpróbál Krisztus követőjévé válni. (...) A lepel segít nekünk megérteni a szenvedés titkát, melyet Krisztus áldozata szentelt meg, és mely az egész emberiség megváltásának forrása lett.” (Torino, 1998.05.24.)
     A lepel tudományos vizsgálata során kimutatták, hogy a benne eltemetett férfi 1,81 m magas, arányos testfelépítésű volt, szakállat, hosszú hajat viselt, és gyönyörű szemita arcvonásai voltak. Ezt az embert szörnyen megkínozták, megostorozták, tövissel koronázták és keresztre feszítették. Testén mintegy 600 sebet és sérülést találtak. Mégsem fedezhetők föl a lenyomaton a test bomlásának nyomai. Ezek az adatok mind egybehangzóak az evangéliumi leírásokkal, sőt fontos részletekkel egészítik ki azokat. Ily módon a lepel szinte kézzelfogható bizonyítékká válik, és megmutatja, hogy Krisztus milyen sokat szenvedett értünk, szenvedett és meghalt.

Jézus arca
     Az átélt fizikai és lelki szenvedések ellenére a leplen látható arclenyomat meglepő szépséget és békét sugároz. Ilyen szenvedést a kereszten csak olyasvalaki viselhetett ekkora békével, aki tudta, hogy szenvedésével és halálával végső győzelmet arat a halálon.
Az arckép kínzásokról árulkodik. Botütés nyomai láthatók az orron és a jobb orcán, sebes a szemhéj és a szemöldök, zúzódás van a jobb arccsonton, orrvérzés nyomai ismerhetők fel és az is, hogy kínzói a haját tépték. Az Evangélium így ír: A fejét náddal verték, leköpdösték (Mk 15,19), majd arcul ütötték (Jn 19,3). (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST 1/2007) (Folyt.)im_sacra-sindone_530.jpg

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

NYOLCADIK NAP
     Ti apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, melynek maga Jézus Krisztus a szegletköve. Benne épültök ti is a lélek által Isten hajlékává. Ennek feltétele, hogy Krisztuson, a hit szilárd alapján álljunk, egyenként is Isten akarata szerint legyünk, Isten akarata szerint kapcsolódjunk egymáshoz, isteni teremtmény voltunkat értékeljük és szeressük egymásban, Isten szándékát magunkévá tenni kívánjuk, ezért az Ő kegyelmeit kérjük, és ezért folyamodjunk a szentek közbenjárásáért, segítségéért.
img_0519_filtered_copy_280.jpg     Ennek Isten akarta rendjét, Isten akarta megvalósulásának módját, a Szentlélek ereje munkálja bennünk. Jézus ugyanis mennybe menetele előtt ezt ígérte övéinek: „Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket és tanúim lesztek”. Nem arról az erőről van szó, amit már a keresztségben megkaptunk, hanem a Szentlélek különös ajándékairól, amelyek meghaladják az emberi cselekvésmódot, túllépnek annak határain és gyöngeségein. Példa rá, hogy ugyanazok az apostolok, akik Jézus elfogásakor elfutottak, halála után bezárkóztak a zsidóktól való félelem miatt, a Szentlélek elnyerése után, minden félelem nélkül a nép elé álltak és prédikáltak. Tanúk, igehirdetők és vértanúk lettek, mert a Szentlélek ereje működött bennük. Bennünk is működik a Szentlélek ereje a bűnbánatban, gyónás előtti lelkiismeret vizsgálatban, a bűnvallomásban, Isten akaratával való egyesülésben és Jézus szeretetében való megmaradásban. Ennek leghatásosabb kieszközlője a kegyelemmel teljes, a boldogságos Szűz Mária. Ezért forduljunk most hozzá:

Boldogságos szép Szűzanyám! Felajánlom és legszentebb Szívednek szentelem magamat: testemet, lelkemet, minden képességemet, jövőmet, sorsomat és édes hazámat. Irgalmasság Anyja! Benned bízunk és remélünk. Add meg nekünk a békét és a jó halál kegyelmét. Amen (P. Marcell OCD imája)szep_n_530.jpg

Szólj hozzá!

anti19-johns10.jpg     Kedves Olvasóim! Olykor mintha az lenne az érzésünk, hogy manapság az utóbbi ,,szárazföldi rejtett hatalom” az, amely fel akarja éleszteni az előző vadállatot, a tíz szarvú elődjét! Brüsszel, mintha fokozatosan sutba dobná az eleddig hirdetett demokráciát és baloldali módszerekkel szeretne kormányozni! Nekünk magyaroknak különösen feltűnő az a ,,belemagyarázás”, miszerint a vörös szegfű jelképnek pont tíz ága van!
     A világot ma egy olyan rejtett globális vélemény-hatalmi diktatúra irányítja, amely a saját létét is tagadja, de ha mégis magáról beszél, akkor „politikailag korrekt vélemény” néven nevezi önmagát. Azt persze elfelejti megemlíteni, hogy ki, mikor és minek alapján hatalmazta fel őt arra, hogy ő állapítsa meg a politikailag korrektség kritériumát? ‒ Na de ez csak okoskodás!
anticristo_1_280.jpg     A Jelenések könyve azt írja, hogy a második vadállat nem csak megtéveszti a föld lakóit, de hatalmat kapott, hogy megbüntesse azokat, akik nem borulnak le KÖTELEZŐEN a vadállat szobra előtt. Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, nevét vagy nevének számát, mely: 666. (Jel 13)
     Hogy milyen valós ez a szám! 2016. június 1-én felavatták a Szent Gotthárd alagutat, mely a világ leghosszabbja és az avatási ünnepségén egy blaszfémikus sátánista színpadi liturgiát játszottak el, kecskefejű Luciferrel, sárkánnyal és erotikus mozdulatokat lejtő félmeztelen nőkkel és persze feltűnt a három ,,hatos” is!! -- Az interneten megtekinthető!
     Ez a nagyköltségű színpadi áldozatbemutatás a démoni erőkkel felvértezett EMBER teljesítményét volt hivatott reprezentálni, mintegy demonstrálva az antikeresztény erőket. És bár részt vettek az alagútban érdekelt EU vezetők, érdekesmód, egyik sem tiltakozott ‒ mely érthető ‒, hiszen saját "atyjukat" dicsőítették (Jn 8,44)!antisheeple_magazine-elites_conduct_satanic_ceremony_openly-switzerland_tunnel_opening_530.jpg

Szólj hozzá!

Források: 1) http://magyarkurir.hu/hirek/hogyan-vedekezzunk-satanista-marketing-ellen
2) Dr. Antalóczi: Jelenések, üzenetek és a jövő, Kisboldogasszony plébánia EGER 2000.

Hogyan védekezzünk a sátánista marketing ellen? 2
0666l.jpg     Porzia Quagliarella emlékeztetett rá, hogy a sátánizmus (a sátánimádás) már nem olyan, mint XIV. Lajos korában volt, amikor először fogták perbe azokat, akik fekete miséket mutattak be és megszentségtelenítették a Szentostyát. A sátánizmus ma a fogyasztói társadalomba illeszkedik és könnyen a mindennapos fogyasztói
szokásokhoz kötődik, a fékevesztett, visszataszító módon megélt szexualitás, a pénzsóvárság, a hatalommal való visszaélés jellemzi. Létezik egy – a világkereskedelmet és a politikát manipuláló sátánista marketing. 
     Olyan időkben élünk, amelyben szinte már nincs vagy nem érvényesül a társadalom által tisztelt értékrend. Minden gyorsan zajlik, az emberek minden pillanatban új és új helyzetekbe kerülnek. A gonosz lassan, kifinomultan szállja meg az embert: felesleges szükségleteit vágyakká alakítja és a különlegesen törékeny emberekben ezek a vágyak megszállottsággá válnak. A sátánizmus legfőbb áldozatai a fiatalok. Gyakran éppen azok, akiknek jóságos, engedékeny szüleik vannak és nem tanulják meg elviselni a frusztrációt. Egy szörnyű játszma ez, melyben: ha félek valamitől, akkor vagy megpróbálok szembenézni vele, megérteni, mitől is félek, vagy pedig az erősek oldalára állok, mert akkor nem kell félnem, hisz én is erős leszek. 
     A teológus-pszichológus hangsúlyozza, hogy a sátán soha nem tudja teljes egészében hatalma alá keríteni az embert, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Mindenkiben van egy egészséges rész – a Szent Keresztségben kapott lelkiismeret –, amelyre építhetünk. Mindennap próbatételnek vagyunk kitéve:
személyiségünk sokféle részből tevődik össze, és ezt a gonosz perverz módon kihasználja. Ha nincsen spirituális tér az életünkben, a spiritualitás lassan eltűnik a hétköznapjainkból. Ha nem élünk a Krisztustól kapott Szentségekkel, a hitünk elerőtlenedik és csökken védettségünk az ördögi erők ellen. Ilyen kiszolgáltatott
állapotban, csak a saját érzékeinkre hagyatkozhatunk, márpedig ezek könnyen becsaphatnak. Hiányoznak a keresztényi közösségek, amelyhez viszonyíthatjuk magunkat, könnyen kiszolgáltatottakká válunk. Merthogy nem vagyunk képesek teljes mértékben megismerni a gonosz cselekvésmódját: az emberi pszichén keresztül rombolja az embert, beköltözik gondolataiba, érzéseibe.
     Az itt elmondottak bár igen lényeges, sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a ,,sötétség hatalmainak'' mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya, vagy nem élnek vele, s ezért sok zűrzavaros álláspont alakult ki a bűn szerzőjével kapcsolatban, pedig a tisztánlátás ebben a kérdésben súlyos evangelizációs feladat.
,,...az egyik legsürgetőbb szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk, akit ördögnek nevezünk'' -- mondta VI. Pál pápa 1972. nov. 15-i beszédében.
     Quagliarella Szent II. János Pált idézi, aki azt mondta, hogy a gonoszság titka nem érthető meg a húsvét, a megváltás misztériuma nélkül. Fontos, hogy az ember ismerje meg magát, az árnyoldalait is, és fontos, hogy gyengeségét a napvilágra hozza, Krisztus világosságába helyezze.gallery_hail_satan_4_.jpg

Szólj hozzá!

imcome-prenotare-ostensione-sacra-sindone-torino-_530.jpgMinél többet vizsgálják, annál több a tudományos kérdés!
im_paolo_di_lazzarohqdefault_300.jpg     A torinói lepellel kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeiről számolt be Paolo Di Lazzaro, az olasz Országos Technológia- és Energiaügyi Fejlesztési Ügynökség kutatócsoportjának vezetője.
A nemzetközi szemináriumon 48 szakértő vett részt Frascatiban, ahol az ún. akheiropoiétosz, azaz nem emberi kéz alkotta képek témájával foglalkoztak. Vizsgálódásuk kiterjedt a guadalupei Szűzanya-képre és a manopellói kendőre is, amellyel a hagyomány szerint Veronika letörölte Jézus arcát.
     A szakértők négy éven át vizsgálták, hogyan kerülhetett a lepelre a keresztre feszített férfit ábrázoló kép. Di Lazzaro elmondta: a tudósoknak semmilyen érintkezéses technikával nem sikerült hasonló képet előállítaniuk. Az utánzatok távolról szemlélve azonosnak tűnnek, de mikroszkóp alatt nagyon is szembetűnőek a különbségek.
     A lepel 1978 után került igazán a figyelem középpontjába, amikor megjelent Ian Wilson magfizikus „A torinói lepel” című könyve. Wilsont különösen a torinói lepel lenvászon szövetének felső rétegeibe „beégett” emberi kontúr keletkezési mechanizmusa érdekelte, melynek különlegessége az, hogy az elszíneződés nem hatol a szövet belsejébe, hanem kizárólag a textil felszínén látható.
     A szakértői csoportnak több éves kísérletezés után sikerült „speciális lézertechnikával kibocsátott, rendkívül rövid, de intenzív fényimpulzusokkal" a lepelhez hasonló módon elszínezni egy szövet felszínét. A lepelnek azonban csak igen kis részét tudták ilyen módon reprodukálni. „A teljes kép reprodukálásához 14 000 lézerre volna szükség, ami jelenleg megvalósíthatatlan" – mondta Di Lazzaro. 
     A professzor szerint a mostani felfedezéssel végre találtak egy olyan fizikai folyamatot, amely a kép keletkezését eredményezhette. „Ez nem mond ellent a feltámadás vallási csodájának, hiszen lehetséges, hogy abból fakadt az energiakibocsátás, amely a képet létrehozta. Ez azonban kívül esik tudományos kompetenciánkon."                                                                            
Rejtélyes sugárzás
     Az oldószerrel is kitörölhetetlen lenyomatról egyértelműen kizárta, hogy azt emberkéz festhette volna rá a vászonra, mint ahogyan a leplet hamisítványnak tartók közül sokan azt vélelmezik. Wilson vizsgálatai szerint a test körvonalai egy olyan rendkívül nagy energiájú fizikai folyamat eredményeként égtek bele a lepel anyagába, amely legjobban az erős neutronkisüléshez hasonlítható. (A korábban ateista tudós azt is megvallotta, hogy a lepel vizsgálata után lett hívő.) Ugyanígy vélekedik Roberto Hedges, aki az Oxfordi Egyetem sugár-laboratóriumában vett részt a lepel radiokarbonos kormeghatározásában.
Hedges határozott véleménye, hogy a leplet neutronkisülés érte. Marc Antoni és Arthur Lind „Részecskesugárzás a testből” című dolgozatukban arra a következtetésre jutottak, hogy az ismeretlen és nagy energiájú sugárzás a testből kiáradva érte a leplet. (Forrás: wikimedia.org és a Magyar Kurír) (Folyt.)im20141226lepel_530.jpg

Szólj hozzá!

Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya,  

mint Anyánkat!

Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat.

Fordítsd felénk könnyes tekinteted, 

mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved! 

Hevítse át szívünket Szeretetlángod,

hogy megtérjen nemzeted, kövessen Országod! Amen

magyarok_nagyasszonya_grafika.jpg

Szólj hozzá!

5elsalvadorbendiciendo1.jpg     A Szent Evangélium világosan beszél: "Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba (1Jn 4,1), /akik/ szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét. (Róm 16,18) Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek, (Jel 16,14) hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek. (2Pét 2,1) Vigyázzatok tehát, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. (Lk 21,8) Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek (2Tim 4,3-4) /és/ becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen. (1Pét 5,8-9) Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat." (2Pét 3,17)Wolf_In_Sheeps_Clothing_1.jpg

Összefoglalva: a zavarkeltő által sugalmazott hamis jelenések követői, egyre fokozottabban veszítik el a tisztánlátásukat és a Szent Keresztségben kapott képességüket. Nem véletlen, hogy a Tanítóhivatal óva int mindenkit a bizonytalan eredetű üzenetektől!

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

HETEDIK NAP
db1faa590d648db61df_280.jpg     Már Lourdes-ban is háromszor mondta a Szűzanya a bűnbánat szót: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.”
Isten ugyanis, a maga dicsőségére és a mi üdvösségünkre, örök boldogságunkra teremtette a világot. Ettől eltérő, ellenkező – bár nem teremtett – világ csak egy van, a sátáné a kárhozat. Isten egyetlen Fiát áldozta megmenekülésünkért, de csak az általa adott kegyelmekkel élve, a rossztól való elfordulással, jó útra téréssel. Mi bűnbánattal kapcsolódhatunk egybe megmentő szeretetével. Ellenkező esetben a gonoszság tűztengerré, a kapzsiság és élvezetvágy pedig gyűlölettengerré változtatja a világot.
A kétségbeesés nem bűnbánat! A kétségbeesés bezárkózás az emberi tehetetlenség kilátástalanságába.

Hozzád menekülünk szorongattatásainkban szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen Szűz Anyjához fűzött, és arra az atyai érzületre, amellyel a gyermek Jézust gondoztad, könyörögve kérünk: tekints le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett és védelmezz bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. „Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te a Szent Család leggondosabb őrzője! Tartsd távol tőlünk legszeretőbb atya, a tévelygés és romlottság mételyét. Védelmezz az égből legerősebb támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen harcolunk, és amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védjed meg most is Isten szent Egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Végy állandóan pártfogásodba mindnyájunkat, hogy példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Ámen.joseph_st_2.jpg

Szólj hozzá!

szent_janos_280.jpg     Szent János apostol első levelében ez áll: „Gyermekeim, itt az utolsó óra. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Most sok Antikrisztus támadt, aki tagadja az Atyát és a Fiút.” (1Jn 2,18-22)
Ugyanebben a levélben az evangélista még egyszer óv az antikrisztusi lélek kísértésétől: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra. (...) Az a lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az Antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.” (1Jn 4,1-3)
     Az apostol tehát különbséget tesz az Antikrisztus mint eljövendő figura és az antikrisztusi szellem között, amely már az ő korában is munkálkodott (lásd: 2,18 és 4,2). Következésképp az „Antikrisztus” még várat magára, de az „antikrisztusok” már a világban vannak.
antibigbrother2.jpg     Ezt tapasztalhatjuk korunkban is, akár névvel, akár névtelen ,,háttérhatalomként”. Két közös nevezőjük azonban mindenkoron volt és van, hogy Krisztus megátalkodott ellenségei és felsőbbrendűnek tartják magukat! A nácik faji, a kommunisták osztály, a muszlimok vallási alapon tartják magukat magasabb rendűnek!
     Szent János az egyetlen bibliai író, aki az első és második levelében nevén nevezi az Antikrisztust, és bár a Jelenések könyvében nem írja ki ezt a nevet, több profétikus esemény mégis kifejezetten rá jellemző.
Ha elolvassuk a Jelenések könyvének 13. fejezetét, akkor esetenként a jelenre ismerhetünk szimbolikus képeiben, mely a ,,tíz szarvú tengeri vadállatról” beszél, mely hatalmat kapott a cselekvésre negyvenkét hónapig. Idézem:
,,Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és az ég lakóit. Megadatott neki, hogy harcoljon a szentekkel, és legyőzze őket”. (Jel 13,5-7) ‒ Idézet befejezve! Végül azonban az egyik fején halálos sebet kap.
Ezt követően a Jelenések könyve egy szárazföldi vadállatról beszél, amely úgy ordított, mint a sárkány és a föld lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt, és emeljenek szobrot a tengeri vadállatnak, mely megsebesült ugyan, de lám egyszeriben felgyógyult!anticristo_0003_530.jpg

Szólj hozzá!

Források: 1) http://magyarkurir.hu/hirek/hogyan-vedekezzunk-satanista-marketing-ellen
2) Dr. Antalóczi: Jelenések, üzenetek és a jövő, Kisboldogasszony plébánia EGER 2000.

Hogyan védekezzünk a sátánista marketing ellen? 1
consumer2.jpg     A 2014. május 5. és 10. között lezajlott ördögűzésről szóló római konferencia teológus-pszichológus előadója Porzia Quagliarella hangsúlyozta, hogy a gonosz lassan, kifinomultan szállja meg az embert: felesleges szükségleteit vágyakká alakítja, és a törékenyebb emberekben ezen vágyak megszállottsággá válnak. "A sátánizmus ma a fogyasztói társadalomba illeszkedik, az anyagi javakhoz kötődik, a fékevesztett, visszataszító módon megélt szexualitás, pénzsóvárság, hatalommal való visszaélés jellemzi. Létezik egy sátánista marketing."baphomet-head-shoes.jpg
     A kilencedik alkalommal, a római Regina Apostolorum Pápai Egyetemen és a bolognai Veritatis Splendor Intézetben megrendezett konferencián, öt kontinens harminchárom országából mintegy kétszázan vettek részt, amelyeknek központi témája az exorcizmus volt. A cél nem az ördögűző képzés volt, hanem, hogy segítséget mutassanak a pasztorációhoz, az okkultizmus, sátánizmus bűvkörébe került fiatalok és családjaik támogatásához.
     Quagliarella pszichológus és teológus hangsúlyozta, hogy ő maga mindig imádkozik a pácienseiért, még ha ők nem is tudnak róla, mert komolyan kell venni a sátán alattomos jelenlétét a világban. „Amikor döntést kell hoznunk az életünkben, gondoljunk mindig a sátán kacajára” - figyelmeztetett.
     Nem szeretünk a sátánról beszélni – jóllehet, ez önmagában is egyféle győzelme –, ám amikor a gonosz megérinti egy ember életét, akkor bizony jól teszi, ha nagyon is elgondolkodik róla. Sajnos manapság inkább gúnyt űznek ebből a kérdésből, középkori, divatjamúlt témának tartják. Pedig VI. Pál egyszer azt mondta: aki elutasítja a gonosz, a sátán jelenlétét, az nem olvasta a Szentírást.
     Modern világunkban az üdvözülni akaró ember hitét az erőtlenség súlyosan veszélyezteti. A hívő emberek egyre jobban nélkülözik a keresztény környezetet.
Az egyébként jó szándékú, Istennel és Egyházzal még kapcsolatot tartó emberek sok esetben átveszik a környező világ mentalitását, erejük megfogyatkozik, s nem képesek a deszakralizálódott környezetben apostolként, dinamikusan tanúságot tenni az Evangéliumról. Márpedig az elvilágiasodás, az istenfogalom eltorzulása a lelkekben és az erkölcsi liberalizmus hatalmas pusztítást végez a lelkekben. Az emberek tömegesen elveszítették képességüket az Isten Országáért hozott erőfeszítésre, pedig erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet (Lk 16,16).      A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válság-tünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a agykontrol.jpgcsaládot és a társadalmakat. Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem ,,csak'' az emberiség földi életének megkeserítésére és tönkretételére tör. Ez csupán ,,mellékterméke'' munkájának. Valójában a sátán is népet akar gyűjteni maga köré a kárhozatba! A lelkekért folytatott harca könyörtelen, szívós, kompromisszum nélküli, s ezzel a törekvéssel szemben harccal védekezhetünk. ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen'' (Ef 6,12). (folyt.)

Szólj hozzá!

1387887786_d7246b1d94.jpg     Egyenesen félelmetes, hogy minden egyházi intés ellenére még mindig jelentős azok száma, akik mindenféle új üzenetek szerint rendezik be hitéletüket! Pedig Szent Pál kifejezetten óv bennünket az ilyenfajta "üzenet-közvetítők-től": "Mert az ilyenek ál-apostolok, álnok munkások, akik Krisztus apostolainak tettetik magukat. S ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha az ő szolgái is az igazság szolgáinak tettetik magukat." (2Kor 11,13-15)

extase02 (1).gif     Már a 19. századi Marie Julie Jahenny is figyelmeztet erre: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." (1882)

     Az Újabbnál újabb próféciák követői, nem veszik észre, hogy valójában az Antikrisztus szállásadóinak toborzó hívását követik! Napjaink ál-üzeneteire ugyanis kifejezetten jellemző az Egyház és a hierarchia untalan bírálata, estenként határozott pápa ellenessége! Ez a megnyilvánulás kifejezetten sátáni és antikrisztusi jel! Isten akaratából azonban az Antikrisztus mesterkedése is véges lesz, viszont prófétái és követői végzetes büntetésre számíthatnak! "A fenevad fogságba esett és vele együtt az álpróféták is, akik a jeleket művelték a színe előtt, amelyekkel elcsábította azokat, akik fölvették a fenevad bélyegét, és akik imádták a képmását. Ezt a kettőt elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetették." (vö. Jel 19,20)ignatius2.jpg

     Szent Ignác, így okít minket lelkigyakorlatában: "A rossz angyalnak, aki a világosság angyalának alakját ölti fel, az a szokása, hogy a jámbor lélek ajtaján megy be és a magáén jön ki. Először ugyanis jó és szent dolgokat sugall, ahogy az ennek az igaz léleknek megfelel. Azután igyekszik lassanként a saját célját elérni, oly módon, hogy a lelket a maga rejtett cselszövéseibe és romlott szándékaiba vonja." (LGy 332) Hát képtelenek vagytok felfogni a veszélyt? Hogy miért lehet rossz, ha azt kéri, hogy "imádkozzunk"! Nos, épp most mondta Szent Ignác. Olvasd el még egyszer az előző sorait!

 

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

HATODIK NAP
     Amikor Jézus Krisztus kinyilvánította szándékát, hogy velünk marad az Oltáriszentségben, hogy lelki táplálékunk legyen - a farizeusok megbotránkoztak, és nem hittek neki. De Ő megerősítette: „Én vagyok az élet kenyere (…) Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért (…) Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. (Jn 6,48-53) Ezekből a szavakból világosan látszik, hogy ha nem táplálkozunk Krisztussal a szentáldozásban, nem lesz kegyelmi élet, természetfölötti élet bennünk. Ez függ a Krisztussal való egyesülésünktől, a testével és vérével való táplálkozástól. Azért maradt Krisztus az Oltáriszentségben, hogy lelki táplálékunk legyen, mindennapi kenyerünk, amely fenntartja bennünk a természetfeletti életet.
clip_image00_280.jpg     De ahhoz, hogy ezzel a kenyérrel táplálkozhassunk, Isten kegyelmében kell lennünk, ahogy Szent Pál is figyelmeztet: „Aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét.” Amikor tehát az oltárhoz közelítünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és ha valamilyen súlyos bűnt találunk magunkban, először meg kell tisztulnunk a bűnbánat szentségében. Meg kell gyónni bűneinket valódi bűnbánattal és azzal az elhatározással, hogy nem vétkezünk többet súlyos bűnnel. Bár a pap feloldoz bennünket Isten nevében, e nélkül a két feltétel nélkül gyónásunk nem fejti ki Krisztus akarta hatását.
     A bűnök megbocsátásának hatalmát Jézus az apostolokra ruházta, amikor feltámadása után eljött közéjük és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavakkal rájuk lehelt és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyert, és akinek megtartjátok, az bűnben marad.”
Csak miután így felkészültünk, fogadhatjuk Jézus testét és vérét, és lehetünk biztosak abban, hogy ez a szentség számunkra az élet, az erő és a kegyelem forrását jelenti. Ezáltal leszünk kedvesek az Atya előtt, mert egyszülött Fiát látja bennünk, aki eggyé vált velünk ebben a teljes személyes egyesülésben, amelyben Ő önmagát adta nekünk szeretetből.
     Most már elmondhatjuk: „Örök Atya, felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.” (A Fatimai Angyal imája)

Miatyánk...

Szólj hozzá!

13.
március

PRO PATRIA

tibor.  |  Szólj hozzá!

 

Ősi dombok felett

felbukkant már a Nap,

s összegyűlt a nemzet

a Kettős-kereszt alatt.

  

Tombolhat a vihar,

süvíthet hideg szél,

a Magyar Zászlók alá

a nemzet visszatér.

  

A csángó, a székely,

a stuttgarti magyar,

s ki Ausztráliából jött,

mind egyet akar.

  

Van itt öregember,

reszket mindkét keze.

Rongyos zászlajának

lyukas a közepe.

 

Felcsendül az ének:

Boldogasszony Anyánk…

Lánctalppal taposott

szegény Magyar Hazánk!

  

A táblákat magasba

emelik a kezek,

s a táblákon mindenhol

ősi magyar nevek!

  

István Szent Jobb keze,

Anyánk, Szűz Mária:

Harcolj hű népedért

Cum Deo pro Patria!

  

A.D. 2012. 05. 26. © JóB  

Szólj hozzá!

Ki van a mi segítségünkre?

     ,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed 9b73a6a3.jpgcélba'' (Ter 3,15). Ezek az ószövetségi szavak (protoevangélium) szünet nélküli, történelemre szóló harcot hirdetnek az ember és a sátán között. Az Isten kifejezett szándéka: az ember mindig tekintse ellenségének a kísértőt és harcoljon ellene. Aki ezt nem teszi, az elpusztul, mert a sátán áldozata lesz. 
     Az előbb idézett ószövetségi szakasz megjövendöli a sátán végső bukását. A Szentírásból világosan megtudjuk, hogy az élethalálharc végső győztese: Jézus Krisztus. Ő az, aki kereszthalála által, az önfeláldozó szeretet révén a sátán hatalmát és erejét véglegesen megtörte. Bár Jézus megdicsőülése a sátán bukását okozta, a sátán még a világban maradt, s amíg be nem következik a gonoszság uralmának végső megsemmisítése, amíg Jézus végleg el nem söpri ,,szája leheletével'', és meg nem semmisíti ,,jövetelének tündöklésével'' (2Tessz 2,8), - ez az Istennel szemben álló hatalom minden erejével Isten egyetemes üdvözítő terve ellen dolgozik. Vádolja az embereket az Atyánál (vö. Jel 12,10) és igen találékony módon a lelkek vesztére tör.        A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyházművészet sátántipró asszonyként jelenít meg. Azok a Mária-ábrázolások, amelyeken a Szent Szűz széttiporja lábával a földgömböt átölelő kígyó fejét, egyértelműen az ősevangélium ígéretére utalnak. A keresztény ember számára világos: Mária személye mint isteni ajándék jelenik meg a történelemben, akinek tevékenysége teljesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, mely széttiporja a sátán fejét.
    A Boldogasszony evilági életét a Szentírásból ismerjük. Tudjuk, milyen odaadással teljesítette édesanyai hivatását Jézus Krisztussal szemben, sőt, ezen túlmenően, részt vállalt és társa lett a Megváltónak a szenvedésben is. Jézus a kereszt alatt nekünk ajándékozta Máriát, hogy legyen valamennyiünk édesanyja. Mária a világ végéig gyakorolja anyai hivatását (szolgálja az életet) mind az Egyház, mind pedig Fiának testvérei esetében. (LG 62) Ennek az anyai hivatásnak gyakorlása pedig harc. Harc, mégpedig kemény harc a bűn szerzőjével szemben az emberek örök életéért. Égi anyánk számára az az egyedül fontos, hogy gyermekeinek élete az örök boldogságban teljessé váljék.
    Történelmi méretű küzdelem folyik külön-külön valamennyi lélekért, s ebből a harcból mindenkinek részt kell vállalnia. Az ember rövid életének tétje: kimondhatatlan bizalommal megvívni a ,,jó harcot'' (1 Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát. Az ember ugyanis kezében hordozza örök sorsát és tetteivel befolyásolhatja az üdvözültek és az elkárhozottak számát. Felelősek vagyunk egymásért! Mária azért jön, hogy Isten akaratából és erejéből leleplezze a bűn szerzőjét és segítségünkre legyen örök életünkért vívott küzdelmünkben. (Antalóczi L.: Jelenések üzenetek és a jövő, EGER 2000. 21-22 p.)kegyelem_kozvetito_a_1.jpg

 

Szólj hozzá!

Zarándokok vagyunk itt a földön!     

     A lelki írók a keresztény életet gyakran zarándokúthoz, utazáshoz hasonlítják. Igazából szentírási eredetű hasonlatról van szó. Az első olvasmányban Ábrahámnak Isten hívására hosszú és áldozatos utat kellett megtennie. Maga mögött kellett hagynia minden földi biztonságot úgy, hogy egyedül Istenre hagyatkozik. Csak így remélhetett Isten ígéretének teljesedésében: „általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”
     Nagyböjt második vasárnapjának evangéliumi eseménye is egy úthoz kötődik. „Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük.” Itt lenyűgöző fényességben sütött át Jézus Istensége az emberségén, miközben az Ó-szövetség két nagy alakjával, Illéssel és Mózessel beszélt. A megtapasztalás hatására átértékelődött az apostolok hite, Jézushoz fűződő viszonya, amely a feltámadás után lett nyilvánvaló. Az Úr parancsára azonban nem is szólhattak erről az élményről, nyilván csak addig, amíg „az emberfia halottaiból fel nem támadt”.
Később azonban egy másik hegyen, az Olajfák kertjében azt is látniuk kellett, hogy Jézus kereszt-áldozata előtt vérrel verítékezett.
     Az evangéliumi rész hozzánk intézett üzenetén gondolkodva azt mondhatjuk, hogy nekünk is kell, hogy legyen „Tábor hegyünk”, ahol átértékelődik és mélyül a hitünk és az Úrhoz fűződő kapcsolatunk. Gyakran ilyen „Tábor hegy”-ként kínálja fel magát a mindennapok tapasztalata, valamilyen rendkívüli élmény, vagy egy-egy kegyelmi időszak, mint például a nagyböjti szentidő, hiszen zarándokok vagyunk itt a földön. 
Forrás felhasználásávalbloch_carl_the_transfiguration.jpg

Szólj hozzá!

szenteltvizes_200.jpg     A szentek írásaiból tudjuk, hogy mennyire vágyakoznak a tisztítótűzben lévő lelkek a szenteltvíz után. Igyekezzünk megérteni vágyódásukat és ne feledkezzünk meg róluk a szenteltvíztartónál!
Lehet, hogy azoknak a lelkeknek, akik már közel vannak az üdvösséghez, egyetlen csepp szenteltvíz elég ahhoz, hogy lelkük megszabaduljon a szenvedéstől.
     Hintsünk szét néhány csepp szenteltvizet és buzgón imádkozzunk: „Ó Istenem, irgalmadban sokasítsd meg e szenteltvíz cseppjeit, hogy minden tisztítótűzben szenvedő lélek kapjon belőle! Engedd, hogy ne érezzék kínjukat, míg e víz el nem párolog!”
     Amikor szenteltvizet hintünk távollévő hozzátartozóinkra és barátainkra, ne feledkezzünk meg a papokról sem, különösen plébániánk papjairól, akik hűségesen szolgáltak minket, a szentségek és a szentmise által közelebb vittek Istenhez.
     Minden katolikus ember otthonában kellene lennie szenteltvíztartónak, hogy kihasználhassák azt a kimondhatatlan lelki gazdagságot, melyet rejt minden cseppje! Ha ismernénk természetfeletti hatását, sokkal gyakrabban, nagyobb hittel és tisztelettel használnánk. Egyes szülők rendszeresen meghintik alvó gyermekeiket szenteltvízzel: „Ó Istenem, e szenteltvíz áldó imája által, oltalmadba ajánlom szeretteimet!”
     Mások a hálószobába tesznek szenteltvíztartót és felszólítják hozzátartozóikat, hogy szenteltvízzel vessenek keresztet reggel, délben és este.
     Vessünk tehát keresztet szenteltvízzel és közben így fohászkodjunk:
„E szenteltvíz és drágalátos Szent Véred által mosd le bűneimet, ó Uram!”
(Források az első részben!)szenteltviz_x_530.jpg

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

ÖTÖDIK NAP
     „Isten a szeretet” – mondja Szent János apostol – ezért örök szeretettel szeret bennünket, vagy mondhatjuk így: az örökkévalóság óta szeret bennünket.
     Nem lehet kétségünk afelől, hogy Isten az összes teremtmény közül a Szűzanyát szerette legjobban, de öröktől fogva mi is mindannyian ugyan úgy jelen voltunk Isten elméjében, az Ő teremtő tervében; és minden egyebet az irántunk való szeretetéből teremtett. Az Ő számára mi mindig jelen voltunk és Ő mindig szeretett minket.
757cb00681e71aa97bfdd7c4_280.jpgEzért örök szeretettel tartozunk Istennek, és ez olyan adósság, melyet évszázadokon át sem tudnánk visszafizetni. Mert Isten szeretete volt előbb, és az egyre intenzívebben folytatódik. Ezért senki és semmi nem érdemli meg, hogy úgy szeressük, vagy még jobban szeressük, mint Istent.
Isten iránti szeretetünket úgy nyilvánítjuk ki, és úgy bizonyítjuk, hogy Isten iránti engedelmességből szeretjük felebarátainkat. Ezért is mondhatjuk, hogy a teremtés műve a szeretet műve.
     Mindannyian arra törekszünk, hogy szeressenek, becsüljenek, kedveljenek, értékeljenek bennünket, és figyeljenek ránk. Ez olyan vágy, amelyet Isten vésett az ember szívébe, mert szeretetből szeretetre teremtett minket.
A szeretet az az erény mely örökre megmarad a mennyben. (Akkor majd a szeretet énekét énekeljük.) Ennek eléréséhez az Ő törvényét adta nekünk és mindjárt az első parancsolat úgy szól, hogy szeressük Őt, mert csak az Ő szeretete által tudjuk az összes többi előírást is teljesíteni.
     Ahhoz, hogy hitünk, imádásunk, reményünk és szeretetünk igazi és Istennek tetsző legyen, testvéreink javát kell szolgálnunk imánk, jó példánk, szavaink és cselekedeteink által. Segítenünk és vonzanunk kell őket, hogy Istenhez juthassanak az igazság, az igazságosság, a béke és a szeretet útján. Felelősséggel tartozunk ugyanis embertársaink üdvösségéért is. A felebarát szeretete az igazi út, amelyet Krisztus tanított nekünk: az élet, a remény és a béke útja.

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől! Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánl minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

Szólj hozzá!

flammesitecrop3_1.jpgKözel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/85) A sok figyelmeztetés hiábavaló? Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való, az ő műve a sok rossz. (I/90) A tétlenség a sátán melegágya!" (I/93)
    "Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után.” (I/84) (Jézus:) A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha. (I/95) A nehéz idők elérkezése előtt készüljetek fel újra erős elhatározással arra a hivatásra, amelyre meghívtalak. Ne unott, közömbös tétlenségben éljetek. Mert most készül a nagy vihar, melynek sodra elviszi a tétlenségben elmerülő közömbösöket. Árral szemben csak az igazán elhivatott lelkek maradnak meg. A nagy veszély, melyet felétek indít a sátáni hatalom, az Én kezem felemelése által indul el. (III/159-160) Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá (Anyámhoz) az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.” (II/109) „És Anyám mosolya beragyogja a földet!” (magánfeljegyzés 1971. VII. 26) A masodik punkosd.JPG  

Szólj hozzá!

szenteltvizes_200.jpg     Az ördög gyűlöli a szenteltvizet, melynek hatalma van felette és nem marad azon a helyen vagy amellett a személy mellett, aki gyakran hinti meg magát szenteltvízzel. Hogyan lehetséges ez?
     Nos, ős-szüleink bukása révén a gonosz lélek nem csak az ember fölött, de a lélektelen természet fölött is befolyást szerzett; ennek okán nevezi őt a Szentírás „a világ fejedelmének” (Jn 16,11). Ezért, ha az Egyház valami fölött ördögöt űz, „eltávolítja a rajta ülő átkot és a Sátán hatalmát egészen lerontja, vagy legalábbis csökkenti”.
Ezért általánosságban a szenteltvízzel való megszentelés, a Sátán befolyását töri meg, hogy az a dolog tovább már ne szolgáljon gyűlölete eszközeként.
     Sajnos, a mai ember ezt feledni látszik, holott a szenteltvíz a leghatékonyabb 'kéznél lévő' eszköz az ördög távol tartására. A gonosz ugyanis nem marad ott vagy amellett, aki gyakran hinti meg magát e szentelménnyel, 'amely lemossa a bocsánatos bűnt' (Aquinói Szent Tamás).
     Hathatós eszköz a gonosz távol tartására, elűzésére és segítség minden kísértés leküzdésére. Segít a testi betegségekben, ha az egészség visszanyerése üdvünkre szolgál. Végezetül pedig, enyhülést ad az elhunytaknak, megszenteli a sírokat és „üdítő harmat”a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek.
     Ajánlott magunknál és (beszentelt) lakásunkban szentelményeket tartani! (Szenteltvíz, szentelt só, szentelt gyertya, Szentírás, szentelt feszület, kármelita skapuláré, csodásérem, rózsafüzér, Irgalmas Jézus-kép, szentelt tömjén, Mária-ikon, stb.)
     Amikor hittel és tisztelettel meghintjük távollévő kedveseinket szenteltvízzel, az arra indítja Jézus Szentséges Szívét, hogy áldja és védje meg őket minden lelki és testi bántalomtól. Amikor bánat és aggodalom fog el minket kedveseink miatt, siessünk a szenteltvíztartóhoz, hogy megadjuk nekik az Egyház imádságának segítségét. (Folyt.) (Források az első részben!)szenteltvz_tart_530.jpg

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

NEGYEDIK NAP
     Aki hisz, minden reményét az Úrba veti, mert Ő egyetlen, az igaz Isten, aki végtelen szeretettel teremtett minket és megváltott azáltal, hogy elküldte saját fiát, Jézus Krisztust, aki valóságos Isten és valóságos ember. Ő a mi üdvösségünkért szenvedett és meghalt, hogy visszatérhessünk az Atyai Házba.
nicodemos-e-jesus_280.jpg     Szent János ezt írja Jézus Nikodémushoz intézett szavairól: „Te Izrael tanítója vagy, és nem érted? Bizony, bizony, mondom neked: Arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit látunk. (Mégsem fogadjátok el tanúságtételünket.) Ha földi dolgokról beszélek, és azt sem hiszitek, hogyan fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.”
Jézus érzelmei, melyeket követnünk kell, azt adják tudtunkra, hogy Jézus teljesen az Atyától függ, és teljesen aláveti magát akaratának, hogy így tudjon biztosítani minket arról, hogy az ő szava az Atya szava, mert: „Nem magamról beszéltem, hanem Aki küldött, az Atya hagyta meg mit mondjak, és mit hirdessek. És tudom, hogy parancsa örök élet. Így, amit hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta.”
     Nem kell tehát mást tennünk, mint az örök élet szavát hittel és a gyermek egyszerűségével követni, magunkévá tenni.

Dicsőség...

Szólj hozzá!

en_a_hajnal_szep_sugara_megvakitom_a_satant_002_k_1.jpg

     A Szűzanya biztató szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban:  „Kedves gyermekeim! Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábaitok alól a remény talaját. Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek. A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti (számára). Ó, gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben. (IV/ 30)  A Föld most, mint vihar előtt a természet és olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít, rengésével romba dönt maga körül mindent. Ez most a Föld borzalmas helyzete. Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. És Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, kénes, bűzös lávájától megfertőzött világot, mely által a lelkek éltető levegője fojtó és halált okozó. (...) a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, és pusztít, még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni  fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjébe Szeretetlángom kegyelmi hatása kiáradása által nyújtok. (II/100)        Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közbenjárásomat, közbenjáró segítségemet! Én akarok és tudok is segíteni, csak már látnám jóindulatú és szorgalmas  elindulásotokat! Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem! (I/71-72) Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek.” (I/39) Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. (...) A sátán gyűlöletének tüze (is) már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme sikerrel jár. (De) az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! (III/203) Óhajtsd szíved egész erejével Szeretetlángom mielőbbi kigyúlását, mely a sátán megvakítására és félelmére indul. (I/59) A sátán munkája szédítő iramban söpri a lelkeket. (...) Szükségem van a ti erőtökre. (I/64) Veletek összefogva akarom a világot megmenteni. (III/140) A sátán feldühödött erővel dúlja fel a családokat. (II/4) Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. (I/84) Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (II/ 18) A sátán megvakítására törekedjetek, törekednetek kell, melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelni kell a reátok bízott munkáért, a tengernyi lélekért. (III/130) (Folyt.)==És eljöve 510_1.JPG

 

Szólj hozzá!

5elsalvadorbendiciendo1.jpg     A Szent Evangélium világosan beszél: "Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba (1Jn 4,1), /akik/ szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét. (Róm 16,18) Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek, (Jel 16,14) hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek. (2Pét 2,1) Vigyázzatok tehát, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. (Lk 21,8) Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek (2Tim 4,3-4) /és/ becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen. (1Pét 5,8-9) Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat." (2Pét 3,17)Wolf_In_Sheeps_Clothing_1.jpg

Összefoglalva: A zavarkel-tők által sugalmazott ha-mis jelenések követői, egy-re fokozottabban veszítik el a tisztánlátásukat és a Szent Keresztségben ka-pott képességüket.               Nem véletlen, hogy a Taní-tóhivatal óva int mindenkit a bizonytalan eredetű üze-netektől!

Szólj hozzá!

saint_ogilivie_250.jpgSzent John Ogilvie a skóciai Drumnakeith-ben született 1579-ben, protestáns családban.
12 éves korában az Európai kontinensre küldték tanulni. Tanulmányai során megismerte az igazságot és a vallási konfliktusok motivációit, és nemcsak katolizált de tizenhét évesen belépett a jezsuita rendbe 1596-ban. Párizsban szentelték pappá 1610-ben.
1613-ban magát kereskedőnek álcázva visszatért hazájába, ahol a katolikus papság működését halállal büntették!
Hitoktatott, misézett és prédikált a rejtett közösségekben.
ogilviemastroianni_300.jpg1614. októberében letartóztatták, de ő a kínzások hatására sem hagyta el hitét, nem árulta el társait és a rómahű kisközösségeket.
1615. március 10-én, 36 évesen vezették a vesztőhelyre, amikor is utolsó szabad mozdulatával a tömegbe hajította a rózsafüzérét, e szavakkal: "ha katolikust talál el, az mélyüljön el a hitében és imádkozzon érte, ha pedig hitetlent vagy protestánst talál el, az térjen meg"!
A repülő rózsafüzér egy Heckersdorff János nevű fiatal magyar reformátust ütött mellkason, aki épp tanulmányúton volt Skóciában. Aznap csak hanged_drawn_and_quartered_300.jpgvéletlenül járt Glasgow azon részében, és csupán a kaján elvhűség vitte a helyszínre. A rózsafüzér, szó szerint szíven ütötte és úgy érezte, mintha kígyó marta volna meg. Lelkében mély nyomot hagyva, hetekig nem tudott szabadulni annak gondolatától, hogy nem véletlenül történt vele az eset. Ez kikezdte kálvinista hitét.
Rómába utazott és a pápa lába elé borulva kért bocsánatot súlyos tévelygéseiért. Visszatért katolikus hitéhez és haláláig nagy rózsafüzér-imádkozóként ismerték!
John Ogilvie jezsuita vértanút 1929-ben boldoggá, 1976-ban pedig szentté avatták.
Ünnepe március 10.san_juan_de_ogilvie_530.jpg

Szólj hozzá!

szenteltvizes_200.jpg     Bár manapság az új rituálé kihagyja az ördögűző könyörgéseket (úgy a Szenteltvíz szentelése, mint a Keresztség kiszolgáltatása esetében), holott az ilyen előkészítő exorcizmusok nem azért szükségesek, mintha a gonosz lélek birtokolna egy dolgot vagy személyt, hanem abban az értelemben kell, hogy valamiféle hatóköre, ártó hatalma (ha van, ha nincs), ne is lehessen rajta – például ‒, szenvedélyei vagy rossz szokásainak megkötözöttsége által. Krisztus az Egyházára bízott hatalma folytán így, valamely megáldott dolog már a jó hatékony kellékeként hathat és ekként használható, feltételezve annak a személynek a kegyelmi állapotát, aki a szentelményben részesül. Elvárható tehát, hogy az a személy is (aki a szenteltvizet rendszeresen használja) megszabaduljon a démoni behatás alól!
     Az előző részben ismertetett vízszentelő ima tehát felszáll a mennybe, valahányszor valaki a Szentháromság nevében 3x meghinti magát vagy másokat a jelen- vagy távollévőket (akár a tisztítótűzben szenvedő lelkeket is) szenteltvízzel, Isten áldása száll testükre-lelkükre.

     A gonosz nem reagál, csak a világosan lelki vonatkozású dolgokra vagy cselekedetekre. Így például sohasem fog a csapvízre reagálni. Viszont agresszíven fog reagálni a szenteltvízzel való „érintkezéskor”. Reagálván, akaratlanul is tanúságot tesz a szenteltvíz tisztító értékéről és lelki töltetéről. (Francesco Bamonte: Szűz Mária harca a gonosszal - IHTYS kiadó Nagyvárad 2014. 6. o.) Az ördögűzések alatt a gonosz lélek saját akarata ellenére, olyasmiről is kénytelen tanúságot tenni, amiről nem akar tanúskodni. Amikor például a szertartás során a megszállott hívőt szentelt vízzel hintik meg, a démon az illetőn keresztül kinyilvánítja határtalan nemtetszését, egészen az erőszakos reakciókig menően. Az egyszerű vízzel történő meghintés azonban semmiféle fájdalmat nem okoz a démonnak, sőt mi több, olykor nyíltan kimutatja: világosan felismerte, hogy nem szentelményről van szó (az ördögűzés szertartásának alávetett személynek nyilvánvalóan nem lehet tudomása arról, melyik a valódi szenteltvíz). A démon tehát, Isten kényszerítő erejének engedve, kénytelen tanúskodni a szenteltvíz szerepéről, melyet a Római Misekönyv szavai szerint (bocsánatos) bűneik bocsánatára, a gonosz csábításainak elkerülésére és Isten oltalmának elnyerésére használunk. (Uo. 49-50. o.)
     És itt elmondok egy megtörtént esetet.
Egy dunántúli egyházmegyében, igen látványos megszállottsággal szembesült egy egyházközség. A plébános elhívta a püspököt, akinek a jelenlétében az illetőt meghintették a templomban használatos szenteltvízzel, mire a démontól szenvedő hangosan és gunyorosan kacagni kezdett, de úgy, hogy szinte levegőt sem vett. Rémisztő volt hallani!
Megkérdezték tőle, hogy min nevet? A démon durva kifejezésekkel így felelt a szerencsétlenből: "Ez nem is szenteltvíz, ti szerencsétlenek!"
A püspök azonnal sót szenteltetett a régi rituálé szerinti exorcizációval és belehintette a szenteltvízbe. Az ezzel meghintett ember nyomban lehiggadt és imádkozni kezdett.
A dunántúli neves püspök az egész egyházmegyéjében elrendelte a só és vízszentelés rítusának pontos betartását! (Folyt.) (Források az első részben!)szenteltviz1_530.jpg

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

HARMADIK NAP
     Hinni annyit jelent, mint magunkévá tenni Isten igazságait. „Istenem, én hiszek benned, imádlak téged, remélek tebenned és szeretlek téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek benned, nem imádnak téged, nem remélnek benned és nem szeretnek téged.”
A hit az alapja az egész lelki életnek. Ez által hiszünk Isten létezésében, hatalmában, bölcsességében, irgalmában, megváltó művében, megbocsátásában és atyai szeretetében.
tentacion-dinerocopy_280.jpg     Hinni valamiben vagy valakiben azt jelenti, elfogadom, hogy az mondja, az határozza meg nekem, mi a jó és mi a rossz. Aki a pénzben hisz, annak a pénz mondja meg mi a jó és mi a rossz. Aki az élvezetekben hisz, annak az élvezet mondja meg, hogy mi a rossz, de ezeknek megállapításai csak a földi életre hatnak. A földi élet végén ott a valóság, amelyben a hitetlenség a pokollal találja szemben magát. A mi egész keresztény életünknek a hit az alapja. Általa hiszünk Isten egyházában, melyet Jézus Krisztus alapított, és abban a tanításban, amelyet az egyház hivatalosan közvetít nekünk, és amely által üdvözülünk. A hit fénye vezérel azon a keskeny úton, amely az égbe visz bennünket. A hit által látjuk meg Krisztust testvéreinkben, akiket szeretünk, szolgálunk és segítünk, amikor támogatásunkra szükségük van. A hit által szerzünk bizonyosságot Isten jelenlétéről saját magunkban, és arról, hogy mindig az Ő vigyázó tekintetében vagyunk. Ez a Fény tekintete mindenható és hatalmas, amely mindenre kiterjed, mindent lát, mindent átjár, az isteni Nap egyedülálló és sajátos ragyogásával.

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől! Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánl minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

Szólj hozzá!

 
pokol 0666.JPG     Az Istenre figyelő ember számára nem lehet kétséges, hogy korunk – emberiség nagyságrendű tétje –, az üdvösség vagy a tömeges kárhozat lehetősége! Népek és egyének vannak kitéve a veszélynek, ennek ellenére sokak észre sem veszik, hogy az anyagi és lelki szorongattatások vagy akár a csillogó szórakoztatások célja nem más, mint a figyelem elterelése a "végső dolgokról"! Pedig mindenkinek látva-látnia és hallva kéne hallania az ádáz csörtetést, melynek csapásiránya az egyes lélekért folytatott irgalmatlan harc.
Apostasia-240211.jpg     Jézus Krisztus legyőzte a világot, vagyis a végső diadal az övé, ám számunkra korántsem mindegy, hogy a győzelmi harsonát mikor fújják meg az angyalok! Mert megfújhatnák holnap is, de meglehet, hogy száz évek múlva, miközben a sátán és csatlósai fáradatlan aratóként gyűjtik a népet maguk köré az örök kárhozatba.
     Az értetlenkedő, amúgy sem figyelmes lélek rákérdezhet "ugyan mit tehetnék én a világ sorsáért?" Nagyon sokat! Talán épp te vagy testvér az a "kicsiny lélek" aki szabad akaratának kinyilvánításával, kiesdheti az Isteni Irgalmat! Amiként Ábrahám alkuja is mutatja, nem sok kellett volna, hogy Isten megkegyelmezzen Szodomának és Gomorának! (Lásd: Ter 18,23-32)
     Az egyházilag jóváhagyott Szeretetláng Lelki Naplóban olvashatjuk Jézus egyértelmű kérését: "Vegyetek részt mindannyian megváltó munkámban!" (vö III/164) "Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.” (II/106)
     Mert bizony a "jelek", mint keselyűk gyűlhetnek a fejünk felett, s a reklámfények közt észre sem vesszük, hogy besötétül az ég! Hányan, de hányan önfeledten keressük "jogos" kibúvóinkat, az "egyszer élünk" élveteg szórakozásait! Mert egyszer élünk valóban, de egyszeri az életünk tétje is, miszerint Jézus jobbjára vagy baljára leszünk besorolhatók, ott ugyanis már nem lesz döntésünk efelől! Az Úr előtt nem szabadkozhatunk, hogy "azt hittem Uram, nem tudtam Uram, a kor adott lehetőségeivel éltem Uram!" És akkor az Úr rámutathat, hogy a számtalan "lehetőség" közt ott volt Isten Országának építése is, ott volt a számtalan szeretet-nyilvánítás apró lehetősége is, és mi mégis a sokszor bűnös vagy érdemtelen szórakozást választottuk! Isten mellett vagy ellene dönteni, ez a földi élet nagy és egyedülálló lehetősége, mely csak itt és most (a földi életben) lehetséges! Tét, az örök élet boldogsága, és ezt fel kellene ismernie mindenkinek, hiszen aligha erre a szerencsétlenkedő, boldogságkereső, gyarló életfunkciókkal és mulandóságokkal teli röpke életre teremtettünk, de valami jóval magasabb életszintre, mert ennek így önmagában, szinte semmi értelme! "Élünk és meghalunk", zengi a hajdani sláger, és felmerül a csakugyan "minek is"??? Van-e segítségünk, utat mutat-e valaki számunkra? Bizony-bizony az Evangélium a mi Útmutatónk! Jézus mondja: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az örök élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek tettei szerint". (Mt 16,24-27) Az igazi emberi élet – az örök boldogság – ott van, ahol az Üdvözítő Istenember van! Ne csüggedjünk tehát, advent van. Várjuk az Urat! (Folyt.) sacre-coeu r.jpg
 

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

MÁSODIK NAP
     Ma sokat hallani ilyen-olyan veszélyekről, bajokról. De nem csak mi vagyunk veszélyben, bajban, hanem az egész mai világ, amelyet a gonoszság és a bűn elárasztott. Nem csak minket fenyeget elveszéssel, hanem barátainkat, szeretteinket is. Ebben a veszélyben nem elég a saját megmentésünkre gondolni, hanem, aki még biztonságban érzi magát, annak mások megmentésére kell törekednie, áldozattal, imádsággal, engeszteléssel!
pentecostpainting_280.jpg     Ebben Isten segítségével eredményt elérni, még az angyalok előtt is érdem. Hangsúlyozni kell, hogy Isten segítségével, mert az emberi erő ide elégtelen.
A segítséget, testi-lelki erőnlétet a Szentlélek Úristen adja. „Jöjj Szentlélek, egyedül benned és Általad kiálthatjuk: Abba, Atya!″ Benned, aki kimondhatatlan sóhajokkal imádkozol a szentekért (szentek, akik már Istenbe kapcsolódtak).
      A veszélybe merülő, például a fuldokló, magával ránthatja azt, aki őt menteni akarja. Ezért fontos, hogy ne maradjunk magunkra, hanem kérjük az erősség lelkét, a Szentlélek Úristent. Itt most nem a természetes erősségre gondolok, bár azt is megkapjuk általa, hanem a természetfölötti erősségre: hűségesen megmaradni Katolikus hitünkben, miként a legkisebb jószándékunk megvalósításában is. Mi azonban a legnagyobbra is merjünk vállalkozni, mert a Szentlélek Mátkája a mi Anyánk!

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáját gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Szólj hozzá!

Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő
Ünnepe: március 9

forrás: Hankovszky Miklós

Előkelő római családban született 1384-ben. Már gyermekkorát is elmélyült vallásosság jellemezte. Szülei akaratából férjhez ment: Lorenzo de Ponziani felesége lett. Áhítat-gyakorlatait és a felebaráti szeretet cselekedeteit 40 évi házassága alatt sem hanyagolta el. A keresztény feleség és édesanya példaképe – 6 gyermeke volt. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről, sőt, amikor már anyagi tehetsége nem volt, még koldulni is elment a szegények részére. Megalapította az Obláták társulatát, akik Szent Benedek szabályai szerint, de fogadalomtétel nélkül éltek. Férje halála után, 1437-ben az általa alapított kolostorba kérte felvételét. Itt fejezte be földi életét 1440 március 9-én. 1608-ban V. Pál pápa avatta szentté.

Szólj hozzá!

"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem..." (Róm 5,20b)
 
     A magánkinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a valódi magánkinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában, hiszen láthatóan nagy tömegeket képes megmozgatni! Évente több mint ötvenmillióan zarándokolnak el a világ kegyhelyeire.
    A magánkinyilatkoztatások epizódjai összefüggésbe hozhatók azzal a korral, amelyikben lejátszódik, vagy amelyikre utal. Egy-egy eseményt, az adott történelmi viszonyait segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magánkinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, vagy a meglévő lelki bajokban kívánnak segítséget nyújtani.
    Fontos belátni: a magánkinyilatkoztatásban Jézus és Mária újra és újra a bűnbánatra szólít fel, a megtérésre biztat, a bűn elhatalmasodásának veszélyeire figyelmeztet, s ezzel az Egyház evangelizációs munkáját kívánja hatékonyan támogatni. A különféle üzenetek, a csodák és beszámolók a kárhozat veszélyéről, határozottan sugallják: az emberiség üdvözítésének legsúlyosabb kérdéseiről van szó. Az igazi problémát a magánkinyilatkoztatás kérdésében, sajnos a dilettantizmus, a jó vagy rosszhiszemű csalás, a túlfűtött rajongás és a hamis irodalmak burjánzása képezi! A Szentírás is figyelmeztet: "a sátán is a világosság angyalának tetteti magát" (2Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési mód igen hatékony.  

    A magánkinyilatkoztatások elfogadásában tehát a legsúlyosabb nehézséget a hamis események jelentik. Ez is a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny, a 19. századi stigmatizált (egyházilag elismert) misztikus így figyelmeztet erre: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." Éppen ezért kell minden esetet vizsgálatnak alávetni, tanulmányozni és állást foglalni. Ha ezt nem tesszük, azért az üzenetek még a világban vannak, kifejtik hatásukat, és az érdeklődés is megmarad irántuk. Ezzel pedig számolnunk kell. A magánkinyilatkoztatás tisztaságára pedig azzal ügyelhetünk, ha a hiteles tájékoztatással kiszűrjük a hamis dolgokat. A végső álláspont kialakítása minden esetben az Egyház feladata, amihez mindenkinek alkalmazkodnia kell!!! 

(E jegyzet, Antalóczi Lajos, Jelenések, üzenetek és a jövő c. EGER 2000 munkája nyomán készült!)

Szólj hozzá!

szenteltvizes_200.jpg     „A víz, olaj és só exorcizmusához nincs szükség exorcistára, ezt bármilyen pap elvégezheti, akinek azonban szilárdan hinnie kell ebben és tudnia kell, hogy az erre a célra szolgáló szentelések a rituáléban találhatók. Csakhogy azon papok száma, akik ezt tudják igen csekély. A legtöbbjük semmit nem tud erről, és az ezt kérő híveknek csak az arcába nevetnek.” (Egy exorcista tapasztalatai – Gabriele Amorth atya könyvéből)
     A Szenteltvíz az Egyház, exorcizmussal egybekötött vízszentelő imájából meríti erejét és hatását, amelyet a pap mond a só és a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:
A só megáldása
     „Könyörögjünk. – Mindenható örök Istenünk! Alázatosan kérjük irgalmadat. Áldd meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja. Amire hintik vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg, a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.”
Víz megáldása, szenteltvíz készítése
     „Könyörögjünk. – Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulást jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét! A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ezen víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé! Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme! Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése! E víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy Szent Neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.” A pap most az exorcizált és megáldott sót háromszor kereszt alakban a vízbe keveri, mondván: „Legyen e só és víz elegyítése az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.” (Folyt.) (Források az első részben!)szenteltviz0008_530.jpg

Szólj hozzá!

szenteltvizes_200.jpg     A szentelmények (sacramentalia): az Egyház által alapított szent jelek, melyek a szentségekkel analóg módon, lelki hatásokat jeleznek és érnek el az Egyház könyörgése folytán. (Magyar Kat. Lexikon)

     A víznek, mint a tisztulás jelképének és eszközének a bibliai időkben is igen nagy tisztelete volt, amit azóta sem veszített el.
     A Bibliában a víz és a só az élet és romolhatatlanság szimbólumai. A szentelt vizet, a szentelt sót, illetve annak vízzel kevert szentelményét a zsidóság is használta. Minden áldozathoz hozzátartozott a szentelt sóval való meghintés „Sózz meg minden áldozatot, amelyet felajánlasz és ne szűnjél meg a te Istened szövetségének sóját hinteni áldozatodra. Minden ajándékoddal mutass be sót Uradnak, Istenednek" (Lev 2,13). Tóbiás könyvében is olvashatjuk, hogy „A fiú felvágta a halat, kivette a szívét, a máját és az epéjét. A hal egy részét megsütötték, hogy legyen mit enniük, a többit meg besózták" (Tób 6,6). Az angyal pedig így oktatta: „Ha belépsz a nászszobába, fogd a (besózott) hal máját és szívét, és tégy belőle a füstölőben levő parázsra. A füst majd szétterjed, a démon megérzi a szagát és elmenekül, többé nem kell félni, hogy találkozik vele az ember..." (Tób 6,17).
     Krisztus Egyháza is átvette a szenteltvíz használatát. I. Sándor pápa (105-115) az Constitutiones Apostolorum című levélben is megemlíti a szenteltvizet és Szent Máté apostolra vezeti vissza a szenteltvíz használatának elrendelését.
     A Szenteltvíz (exorcizált só és exorcizált víz), nem azonos a megáldott „sima” vízzel (sem a keresztvízzel, sem a kegyhelyek csodás vízével), hanem egy igen hatékony szentelmény, a hozzákapcsolódó áldások miatt. Ezért az Egyház szorgalmazza használatát.
     Igaz a mondás: „Fél, mint ördög a szenteltvíztől”, amiként Avilai Szent Teréz is ezt írja a szenteltvízről: „Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”
Források:  Don Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai ‒ Ecclesia kiadó 2005
     Francesco Bamonte: Szűz Mária harca a gonosszal IHTYS kiadó Nagyvárad 2014
     Begyik Tibor OCDS: Szabadíts meg a gonosztól (kézirat) ‒ E blogon megtalálható 55 részben, 2015. május 5 és június 28 között!
     http://www.nemokap.hu/ir/aldas.htm
     http://www.depositum.hu/ 
     http://www.hagiosz.net/
     http://www.karizmatikus.hu
     http://www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/TengernekCsillaga/TCs03-1.pdfszenteltviz_2_530.jpg

Szólj hozzá!

Katona Farkas Ferenc, O.Ciszt. által összeállított "Fatimai kilenced" nyomán a szerk.!

ELSŐ NAP
     Mindig fájdalmas dolog csalódni. Még akkor is, ha az csak egy ideig tart. De gondoljuk meg, milyen rettenetes dolog, amit az a lélek érez, akit itt a földön tiszteltek, szerettek, nagyra becsültek és kényeztettek, amikor a halál pillanatában egyszerre csak azt kell látnia, hogy mindörökre el van veszve, és világosan megérti, hogy kínjainak soha nem lesz vége.
5255_112-720828_280.jpg     Én Uram, Istenem! Vajon mi homályosítja el az ilyen lélek szemét annyira, hogy mindezt ne lássa meg időben, és ne fogadja el mindaddig, amíg oda nem kerül.
‒ Van-e valami védelem földi életünk idejében ezzel szemben?
‒ Van, de csak egy: a bűnbánat. Amikor a Szűzanya Lourdes-ban is, meg Fatimában és a Szeretetlángban is háromszor hangsúlyozta a bűnbánat fontosságát, ezt azért tette, hogy a pokol szörnyűségétől meg tudjon menteni minket, bűnös embereket.
     Ha őrá hallgatunk, először a Szentlélek Úristent kérjük és megvizsgáljuk, hol tévesztettünk utat, hogyan térhetünk vissza a jó útra! 
‒ Kapunk-e erre segítséget valakitől?
‒ Igen. Isten Szentséges Anyja kínálja is, de ezt nekünk is kérnünk kell: „Szűzanyánk, fogadj el minket így, amilyenek vagyunk, és alakíts olyanná, amilyennek szeretnéd, hogy legyünk.
Ő már kérésünk előtt is anyai védelmébe akar venni minket, de ehhez ki kell fejeznünk Felé vágyunkat! Az ő vágya, hogy Szent Fiához legyünk hasonlók: imában, munkában és szenvedésben.

Hiszek egy Istenben...

Szólj hozzá!

„Engem senki sem figyelmeztetett!”
     A bíróság ezért-azért egy év börtönre ítélt egy fiatalembert, aki kellemes modora miatt egész életében a társaság középpontja, a szülők és testvérek féltett kincse, mindenki kedvence volt. A fiú az ítéletet hallván az utolsó szó jogán így kiáltott fel: „Engem senki sem figyelmeztetett!”
fulbesugo746.JPG     A "más is ezt csinálja"-val mentegetőző hasonló ifjak mindenütt számosan akadnak, és ha nem is kerülnek mindannyian konfliktusba az evilági törvénnyel, az isteni számonkéréssel minden bizonnyal! A világ szokásaival való könnyed sodródás óhatatlanul is bűnhöz vezet. Márpedig mindenki ismer ilyen egyszerű és ma már "természetes" élethelyzeteket. És ha találunk is rá "korszerű" mentséget, Isten előtt nem mentegetőzhetünk: „Engem senki sem figyelmeztetett!”
     És ez esetben a vétkesség megoszlik, mert azok is felelősek, akik a rossz példát mutatták, vagy akik szólhattak volna de nem tették! Mert ne feledjük, Isten előtt azok fognak bennünket a legjobban vádolni, akiknek rossz példát mutattunk, vagy figyelmeztethettük volna őket, de elmulasztottuk, holott erre módunk adódott számtalanszor! Ahogy az Írás mondja: "Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2)
     Sajnos, sokan vétkeznek a közömbösség vagy ál-tapintat miatt. Hány szülő hagyja gyermekét a saját szobájában együtt élni a partnerével, hányan engedik fiukat a barátnőjével egyedül nyaralni, hányan nem figyelmeztetik őket a vasárnapi Szentmise látogatásának és a Szentgyónásnak a szükségességére? És ráadásul sokan még biztatják is a tétovázókat: "addig szórakozz, amíg fiatal vagy", de nem teszik hozzá: "ráérsz bánkódni emiatt majd idősebb korodban, bűnhődni meg ott lesz az egész örökkévalóság!"
     Hány kormány hoz istentelen törvényeket például az abortuszról, az eutanáziáról, az azonos neműek házasságáról, vagy a hazug és istentelen médiák korlátlan engedélyezéséről? (Az már mindegy, hogy "nemzetközi nyomásra teszik-e, vagy személyes ambícióból! Isten felé a felelősségük megmarad!)
A szabadság nevében még azt is megengedik, hogy országukban pogány templomok épülhessenek. És persze nem óvják népüket, nem figyelmeztetnek, sőt, még maguk is következetesen az örök kárhozatba vezető úton grasszálnak! Sokak legyintenek, hogy ez a korszellem, holott a "korszellem" maga a kísértő – a sátán –, aki csábos kínálataival népet akar gyűjteni maga mellé a kárhozatba! Most mondom: NEM BABRA MEGY A JÁTÉK, mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, a technika és a psziho-manipuláció minden eszközével!

    Ha majd az Úr ezt mondja feléjük: Atyátok a sátán kedvére igyekeztetek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, soha nem volt benne igazság, és a hazugság atyja. (Vö. Jn 9,44) Akkor csodálkozhatunk-e majd, ha számtalan megtévesztett fog az isteni ítélőszék előtt így kiáltani: „Engem nem figyelmeztetett senki!” Ám akkor rájuk is, de az életük szótlan cinkosaira is méltó és igazságos büntetés hárul, mert ők tudva-tudták, hogy bűnösök közt cinkos aki néma!
     Vigyázzunk, hogy bennünket ne érhessen sem a bűnkövetés, sem a másokat nem figyelmeztetés vádja!aa93253.jpeg

Szólj hozzá!

     Az embernek az esze megáll! Spanyolországban, néhány hónapja botrányos plakátkampányt indított a Chrysallis EH transznemű érdekvédelmi szervezet. Olyan posztereket helyeztek el a buszokon és a villamosokon, amelyek meztelen GYERMEKEKET ábrázoltak, köztük egy lányt férfi nemi szervvel és egy fiút nőivel. A plakátokon pedig ez a felirat állt:
"Vannak lányok fütyivel, és fiúk puncival. Ez ilyen egyszerű."
     A gyermekeket könnyen összezavaró és befolyásoló reklámot a helyi önkormányzatok is támogatták, továbbá pedig egy ismeretlen New York-i üzletember is 28 ezer euróval. A szervezet egyébként rendszeresen juttat el oktatási anyagokat is iskolás gyermekek számára.
     A CitizenGO és spanyolországi testvérszervezete, a HazteOir aggódva tapasztalják a Spanyolországban évek óta egyre nagyobb teret kapó gender-propaganda oktatásban való megjelenését. A CitizenGO Csoport tagjai úgy döntöttek, hogy nem hagyják, hogy összezavarják gyermekeiket, ezért tájékoztató kampányt indítottak, hogy felhívják a szülők figyelmét az iskolákba gyakran beférkőző gender-ideológiára. Ennek részekén egy országjáró buszt is elindítottak (lásd lenn) a következő felirattal:
"Ne hagyd magad becsapni. Ha férfinak születtél, férfi vagy. Ha nő vagy, továbbra is az leszel!”
     Magyarországon a legtöbb ember nem is értené, hogy miért kell egy olyan alapvető dologról beszélni, amit mindenki tud, és természetesnek tart.
     A HazteOir kampánya már az első napján hatalmas felháborodást váltott ki. A baloldali, liberális és LMBT szervezeteket, a politikusokat és a médiumokat annyira felzaklatta a busz madridi jelenléte, hogy hadjáratba fogtak ellene. A szervezetek sürgették a spanyol főügyészt, hogy állítsa meg a buszt, és cenzúrázza annak feliratát. A médiumok legnagyobb része egyöntetűen elítélte a szerintük gyűlöletkeltő üzenetet, így végül számos politikai párt is elhatárolódott tőle. A madridi rendőrség végül bírósági végzés nélkül szállíttatta el a járművet, és Madrid pénzügyi biztosa, Jesú Cabellero Klink engedve az LMBT lobbi nyomásának, gyűlöletbeszéd miatt indított nyomozást a HazteOir ellen.
     Odáig jutottunk, hogy a gender-aktivistáknak már nem elég, hogy beférkőznek az iskolákba különféle (beteges) elméleteikkel, hanem büntetni is szeretnék a tőlük eltérően (normálisan) gondolkodókat, megtiltva nekik véleményük kifejezését.
     Elgondolkodtató, hogy míg a buszt gyűlöletbeszédre hivatkozva állították le, ugyanakkor a CitizenGO és HazteOir munkatársai több fenyegető üzenetet kaptak, egyikben pl. az égő busz képét küldték el nekik. 
Mindezen túl LMBT-párti hackerek is összefogtak ellenünk, és úgy döntöttek, hogy illegálisan megtámadják a HazteOir és a CitizenGO közös szerverét, átmenetileg megbénítva ezzel munkájukat. (Forrás: a CitizenGO magyarországi publikációja)bus_530.jpg

Szólj hozzá!

Ó Mária, Istennek Szentséges Anyja, könyörögj érettünk

és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

Egy idegsebész húsvét utáni gondolatai

csokay_andras_prof.jpg     Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv, igaz - a legmagasabb szinten differenciált. Olyan mint az autó kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát az emberi személy lényege – szabad akaratunk – nem az agyunkban van, de azt az agyunk segítségével közöljük.
A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet, a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Istenkapcsolatunk sem. Ezt Szentágothai professzor el is mondta a 70-es években az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra és elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak. Lukács azt mondta: igaza van Szentágothainak, de ezt ne nagyon hangoztassák. Így szól a legenda.
     Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem VALAKIK, nem csak az agyunktól függ. Hát akkor mitől? Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a megfeszített majd feltámadt Krisztus. Vagy elfogadjuk vagy nem, ez már a szabad akaratunktól függ.
Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának az emberiség történetének legveszélyesebb vallását, aminek a lényege az, hogy az ember az Isten, és a tágabb értelemben vett tudományon (amibe a politika tudománya is beletartozik) keresztül uralni tudja a problémákat. Kimaradt az EU alkotmányából a kereszténységre való hivatkozás, benne maradt viszont a görög-római kultúrára sőt a felvilágosodásra való hivatkozás is.
     Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária Rádióban, kicsit kiegészítve közvetítem a gondolatot. Ha ide jönne egy marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné, hogy miért írtok ti 2013-at. Mondanánk, mert 2013 évvel vagyunk Krisztus után és ehhez igazítjuk az időszámítást. Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő ünnepetek. Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás és ezt ünnepeljük. Ezt az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a vasárnap "voszkreszenyie" szó feltámadást jelent. Tehát amikor Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap találkozunk a Vörös Téren a díszszemlén, akkor azt mondta, hogy a feltámadás napján találkozunk ott. Aztán megkérdezné a marslakó, hogy mutassátok meg a szép épületeiteket Európában, és mi elsődlegesen megmutatnánk a templomokat a kölni, firenzei, milánói és természetesen a római Bazilikát, a párizsi Notre Dam-ot. (Aztán), kérdezné tovább a kultúrát, a festészetet, a szobrászatot és mi mutatnánk Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano műveit és a mi Munkácsynk Trilógiáját - mindegyik keresztény ihletésű mű. Aztán kérdezné, hogy a fantasztikus tudományos eredményeink hogyan lettek és mi idéznénk Einsteint: "a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak", Max Plankot és Heisenberget: "amikor az első kortyot kiiszod a tudás poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott vár Isten" vagy Pascalt, akár a mi Neumann Jánosunkat is, akit a tudósok az emberiség eddig élt legnagyobb géniuszának tartanak, nagyobbnak mint Einsteint. Ő igazi matematikus módon közelítette meg a hitét, de logikus és helytálló: "ha úgy élek mint Krisztus tanácsolja,  abból bajom nem lehet, akkor sem ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz és nem úgy élek ahogy az evangélium tanítja, abból óriási nagy bajom lehet".
Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné: szerencsétlen európaiak, nektek teljesen elment az eszetek? És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született meg, végképp csodálkozna. Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy (a világon) egyetlen vallás hirdeti alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet és ez a kereszténység. Az iszlám a feltétlen engedelmességet, a buddhizmus a belső kiüresítést, a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett elmenni Indiába, hogy megmutassa.
Ezzel szembe menve a kis Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt, amiben Istent meg meri említeni, a családot védi, a kereszténységre utalva. Ez az, ami nem tetszik bennünk a fejlett nyugatnak.
     Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás bűvöletéből, az élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a szenvedélybetegség. Egy narkós vagy alkoholista mindenre képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Igaz ez nagyobb léptékekben is.
     Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat a fogyasztási mániájában kénytelen minket is és akit lehet kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója. Az elmúlt 3 évben óriási dolog történt. Ezzel az árral fordult szembe népünk, országunk. Ha csak ennyi történt volna, az már az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on kívül, folytatnunk kell, hogy rajtunk keresztül térjen meg Európa újra a gyökereihez, a kereszténységhez.
Ne hallgassunk azokra a hazudozókra, akik újra csatlóssá akarnak tenni minket. Istennek jó a humora. 1955. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás napján szavazták meg egyhangúlag az EU zászlót, a 101 beérkezett pályázatból. Kikötés volt, hogy nem lehet sem politikai, sem vallási utalás a zászlóban. A kék a Szűzanya színe, a 12 csillag a Jelenések könyvéből a „napba öltözött asszony” fejét díszíti. A szavazók egyike sem gondolt erre. „Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba - sajnos mi fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe” mondta Ferenc pápa nemrégiben. Ne adjuk fel, ne fáradjunk bele, és a jó úton haladó hazánk tovább fog emelkedni!

Csókay András idegsebész 

Szólj hozzá!

Vigyázz! Mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, minden órában, minden pillanatban, a csábítás, a megtévesztés és a pszichotechnika minden eszközével; a tét az örök élet boldogsága! Ha figyelmetlen vagy, könnyen elragad a világ és észrevétlenül is az istentagadók oldalára sodor! Hirtelen azt hiszed, hogy "felvilágosodtál", holott épp az életed világos célját vesztetted szem elől és sajnos könnyen a "sötétség" várományosa lehetsz!

gondolkozz 22.jpg

Szólj hozzá!

Csak tiszta forrásból töltekezz! 

     A mai kor embere lépten-nyomon találkozik rendkívüli történetekről szóló híradással. Ezek a kiadások, brosúrák, beszámolók tömegével árasztják el a világot. A téma már-már kezelhetetlenül felduzzadt irodalma azonban óvatosságra int. Sajnos igen sok azon kiadványok száma, amelyeknek tartalma hízelgő, de mégis rendkívül káros, mert a mondanivaló nem az Istentől származik, hanem színjátszás, megtévesztés vagy démoni erőkkel való praktika dokumentációja. S ez az irodalom ráadásul keresett is, mert jól beleillik a szenzációhajhász felfogásba.
      Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magánkinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. (Antalóczi, Jelenések, üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; dr. Katona István egri s. püspök ajánlásából)  Testvérem! Ha kedveled a "kinyilatkoztatásokat", ott van az Evangélium, ami az abszolút és egyetlen Kinyilatkoztatás, sőt személyes tanúságtétel az evangelisták részéről! Az Evangélium tiszta igazságát nem "csupán" Isten, nem kósza szóbeszéd, de milliók szenvedése és halála hitelesítette! (Én idejében szóltam!)ler-a-biblia.jpg

Szólj hozzá!

07.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

m850es_eljove_530.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     A Szűzanya szavai a Szeretetláng Naplóban: „Nagy bánatom van országom felett. A családok, ó a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek. Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. Legyetek minél többen, hogy terjedjen mint a futótűz.”
_imadkozzatok_a_rozsafuzert2_250.jpg     Nyilvánvaló tehát, hogy minél bensőségesebben fogadjuk be Mária Szíve Szeretetlángját, annál gyorsabban, hatékonyabban érvényesül a Szentlélek megszentelő kegyelme ‒ a Szeretetláng aktivizáló kegyelmi hatása ‒ bennünk, a társadalomban és az egész emberiségben!
     Rózsafüzér-imádság nélkül nincs bensőséges Mária-tisztelet, Mária-tisztelet nélkül nincs hiteles kereszténység és kereszténység nélkül nincs Béke!
     Kedves Hallgatóim! Hitünket, imádságunkat, szentségi életünket meg kell újítanunk, erre szólítanak fel az egyházilag elismert Mária-jelenések!
    Amiként a Csodásérem üzenete csak akkor érvényesül az életünkben, ha az Érmet hordjuk, a fatimai üzenet is csak akkor éri el célját, ha az emberiség megvalósítja a Szűzanya fatimai kéréseit! Hasonlóképp, a Szeretetláng kegyelmi hatása akkor árad ki az emberiségre, ha minden ember szíve valamiképp befogadja az Isten és emberszeretet Tüzét!
Erősen bizakodnunk kell tehát, hogy még időben megvalósul Égi Anyánk lélekmentő vágya: Szeplőtelen Szívének nagy ígérete Szeretetlángjának kiáradása.
Fűzzük tehát minden, Hozzá intézett imához, fohászhoz a könyörgést, például így: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik Hozzád menekülünk és Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen. 
     Kedves Hallgatóim! Ezzel befejeztem a Mária-korszak főbb jelenéseit bemutató sorozatomat! Akik újra szeretnék hallani, azok kérjék a Mária Rádió szerkesztőségétől az ismétlést!  Akik pedig olvasni szeretnék előadásaimat, azok megtalálhatják az interneten a Hajnal Szép Sugara blogomban!
A jövő héten, ugyanebben az időben, az első és harmadik szombatokon, majd az ezt követő hétfőn éjjel 1 óra 5 perckori ismétlésben a Guadalupe-i Mária-jelenést kezdem bemutatni!

Köszönöm figyelmüket!img_0531_filtered_korr_530.jpg

Szólj hozzá!

Az ál-látnokság veszélyei 3

     Valamennyi ál-látnokra jellemző, hogy „üzeneteik” amellett, hogy sajátos „ég-idegen” kifejezéseket is tartalmaznak (pl. békaperspektíva, Csipkerózsika álma stb.), az „üzeneteiket” úgy próbálják nyomatékozni, hogy főangyalok, Szűz Mária vagy egyenesen a Mennyei Atya szózataként tálalják. Az sem lehetetlen a számukra, hogy olykor frissen elhunyt közismert személy (lehetőleg pap), általuk üzen megszívlelendő elvárásokat.
Egy azonban biztos, a látnokok nagy felelősséget hordoznak magukon!
GONDOLKOZZ, AMIG NEM KESO.JPGMivel hiszékenységükben már egyre kevesebben ismerik fel a sátáni pusztítás szervezett voltát, kevesen látják át a bűn szerzőjének taktikáját, sőt, nemegyszer tekintélyes tanítók az ördög puszta létét is tagadják. Emiatt, sokan tudatlanul esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének, hiszen nem tanították meg nekik azt, hogy az ördögnek csupán annyi hatalma van felettük, amennyit megengednek neki! A Jézustól kapott eszközeinkkel, a szentségi élettel – bár harc árán –, de száműzhetnék sorsuk alakításából a démoni erőket. A lelkek elerőtlenedésével beépül az akaratba a jóra való restség és a hiszékenység, miáltal nem képesek felvenni tudatosan keresztjüket (Mt 16,24) és képtelek a hiteles apostolkodásra, az egymásért való áldozathozatalra! Ennek tudható be, hogy a bűn természetszerűen elburjánzik a társadalomban, s nyomában már-már fennállhat a tömeges elkárhozás veszélye!
fülbesugo746_1.JPG     A hiszékeny ember földi életében, nem csak saját hóhérait képes maga fölé megválasztani, de majdan az Antikrisztus egyházellenes "észérveit" is reálisnak és követendőnek találhatja! Sajnos okkal aggódik az evangélista: "amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8) Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt. (Lk 21,36)
Isten Szentséges Anyja ezen fenti végzetes veszélyek elkerülésére kínál hatékony eszközt és kellő kegyelmi erőt a Szeretetláng ajándékával! "Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik. (I/89) Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. Mert a sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.” (III/130)
     Mit lehet még ehhez hozzá tenni? "Akinek van füle a hallásra, hallja meg!" (Mk 4,9) Akinek pedig nincs, az legyen roppant óvatos!
„Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő” (Mk 13,33), és ne vádolhassátok majd magatokat: "hogyan is dőlhettem be ennek...!" (Én, idejében szóltam!)ciudad07_2.JPG

 

Szólj hozzá!

És Anyám mosolya fogja beragyogni a világot! (Személyes feljegyzés, 1971. VII. 26)

AHAJNALSZEPSUGARA5.JPG 

Szólj hozzá!

06.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

ket_sziv_45-_530.jpg

Szólj hozzá!

A negyvennapos böjt

st_jerome_by_rubens_dsc01653.jpg     A Nagyböjt szokását – Szent Jeromos és Szent Leó alapján –, apostoli eredetűnek tartják. Nincs azonban adat arra, hogy az első századokban létezett volna ilyen hosszú böjti idő. Valójában egyetlen hétig tarthatott a böjt, melyet hétfőn kezdtek, ami a farizeusok (Jézus elleni) összeesküvésének időpontja is volt. A szent negyven nap intézménye abból az igyekezetből fakadt, hogy előkészüljenek a Húsvétra. Nyugaton először Szent Ambrus (+397) ír a negyvennapos böjtről. Korabeli dokumentumok bizonyítják, hogy az Egyház ezzel az intézménnyel a hittanulókat (katekumeneket) akarta a keresztségre felkészíteni.
     A negyven nappal utánozni igyekeztek az Úr pusztában töltött szent negyven napját, és egyben az előképeket is: Mózes 40 napját a Sínai hegyen, Illés 40 napját a Hóreben. A hat hét (6x7 nap) 42 napot tesz ki; ha ebből levonjuk a vasárnapokat, 36 nap marad, így a 40 megtartásához szerdán kellett kezdeni a böjti időt.
A katekumenekkel és a bűnbánókkal együtt az egész Egyház készült a nagy napokra (a feloldozásra és a keresztségre), és szinte minden nap összejöttek a liturgiára, mégpedig naponta a városnak másik kijelölt ("stációs") templomában.
     A IV. században kialakult a nyilvános bűnbánattartás intézménye. Ez is megjelölte a Nagyböjtöt, pl. a hamvazás szertartásaival, bizonyos olvasmányok kiválasztásával, a könyörgések általános jellegével, mely nagy szerepet ad az engesztelés gondolatának, és a szív töredelmét fejezi ki.
     Minden ókeresztény tanú szerint a nagyböjt legigazibb célja előkészíteni a lelket Krisztus halála és feltámadása titkainak megünneplésére. A Húsvét felülmúl minden más ünnepet, és nagyon szigorú tisztasággal kell megünnepelni, mert nemcsak megváltásunk évi megünnepléséről van szó, hanem a misztériumban való részesedésről is.
     Krisztus lett a mi példaképünk és vezetőnk a Nagyböjt folyamán. Az Úr számára a negyvennapi pusztai visszavonulás valóban arra a műre való előkészület volt, amelyet a Kálvárián kellett befejeznie.
Nagyböjt a lelki tisztulás és növekedés ideje. A rossz legyőzésének legjobb gyógyszere: a jó gyakorlása.

 merazhofen_pfarrkirche_decke_papst_leo_der_gro_e.jpg   Nagy Szent Leó negyvennapi hadgyakorlatnak nevezi ezt az időt. A liturgia figyelmünket Krisztusra összpontosítja és úgy mutatja be nekünk, mint egyetlen mesterünket: "Magister vester unus est Christus", a ti egyetlen mesteretek Krisztus.
     A keresztút elvégzése a Nagyböjt jeles népájtatossága – ez lehet a templomban vagy azon kívüli alkalmas helyen.
     Nagyböjt színe a viola, kivéve a IV. vasárnapot, ilyenkor rózsaszín. Nincs Gloria, a vasárnapi zsolozsmában nincs Te Deum. Minden napnak saját miséje van. Nem éneklünk Alleluját. Az orgona csak az ének kísérésére szorítkozik. Nincs virág az oltárokon. Nagyböjt V. vasárnapjától kezdve letakarják a kereszteket is.
Török-Barsi-Dobszay: Katolikus liturgika - nyomán. ( Forrás )269611526_0607627a65.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     Hazánkban ismert egy régi üzenet, melyben az Úr nem kevesebbet ígér, mint: Magyarország engeszteléséért, hajlandó vagyok az egész világon megkönyörülni!
Lehet-e még kétségünk, hogy kiben bízzunk és reméljünk?
A Lelki Naplóban konkrét a válasz: „Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) De hallgassuk meg újfent a Fatimai Lúcia 3_pastorinhos_09_250.jpgnővért kis unokahúgára, Jácintára való emlékezésében:
„Kórházba menetele előtt így szólt: Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!”
     Kedves Hallgatóim! Ennél pontosabb választ nem kaphattunk! Mentegetőzhetünk-e azzal, hogy „nem szabad mindent elhinni”, amikor pedig oly könnyen elhittünk már ezt meg azt, pedig a bensőnk tiltakozott! Az egyházilag kivizsgált üzeneteket ugyanis bátran követhetjük és beismerhetjük, hogy ami valójában tiltakozik bennünk, az csupán a jóra való restség, amiért áldozatot kellene hoznunk, komolyan véve keresztségi kötelmeinket!
Nem legyinthetünk lenézőn és értetlenkedve, mint a bárkát építő Noé gúnyolódó környezete! Mert csak annyit kell tennünk, hogy elindulunk a Szűzanya által megjelölt engesztelés útján és kifejezzük gyermeki készségünket a józan emberi ész, tiszta mértéke szerint! És ha végül valóban megtapasztaljuk az Általa ígért benső csodát, Szeplőtelen Szíve oltalmát és hitünk megújulását, már aligha kell keresgélnünk a hálára való okot! Mert az ígérete nem semmi: „Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bárka volt!” ‒ Jó, ha elgondolkozunk ezen!
     Tehát, ne a világ logikája vezéreljen bennünket! Hiszen hol van ez a következetesség a Mammon csillogó ígéreteinek elfogadásában? Hová lett bennünk a jóra való készség? Hová lett a lélekmentésre való Keresztségi indíttatás? Hol van az igazságosság, a mértékletesség, a bölcsesség, az irgalmasság és a hazaszeretet bennünk akkor, amikor az emberi megszólástól és a kollégák kimosolygásától tartunk, a karrierért, a kényelmünkért kockáztatva a magunk és mások lelki üdvösségét?meg_mire_vartok_m_az_ur_530_2.jpg

Szólj hozzá!

Az ál-látnokság veszélyei 2

Ronald L. Conte teológus írása nyomán szerkesztve! Forrás 

egyházi törvénykönyv.jpg     1.) A római katolikus egyház törvényei szerint minden katolikust, aki hitehagyást, formális eretnekséget, vagy formális egyházszakadást (schisma) követ el vagy hirdet, automatikusan kizáródik az Egyházból.
751. kán. - Az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása vagy a róla való makacs kételkedés; a hitehagyás a keresztény hit teljes elutasítása; a szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása.
1364. kán. -1.§. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár, önmagától beálló kiközösítésbe esik.     

     Formális szakadás: akkor történik, ha egy katolikus elutasítja a pápa megfelelő jogosultságát az egyetemes Egyházra vagy saját magára nézve. 
A „pápának való alávetés elutasítása” különböző formát ölthet, beleértve a hamis érvelést Pl., hogy a jelenlegi, érvényesen megválasztott római pápa nem az igazi pápa, illetve a jelenlegi pápa valamilyen okból nem rendelkezik teljes hatósággal a doktrínákat és a fegyelmet illetően, mint Szent Péter minden utóda.
     Formális eretnekség: akkor történik, amikor egy katolikus makacsul tagadja vagy makacsul kételkedik a Római Katolikus Tanítóhivatal valamilyen tévedhetetlen tanításában. 
A szükséges hit elutasítása különböző formákat ölthet, beleértve a ragaszkodást az elítélt eretnekséghez, vagy a pápa, az Ökumenikus Tanács, illetve a rendes és egyetemes Tanítóhivatal tévedhetetlen tanításának elutasítását és a tévtanok terjesztését. Az ál-látnokok (a magukat látnoknak vélők) és hamis próféták, könnyen az engedetlenség vétkébe eshetnek, melyet százszorta súlyosbít, hogy "kinyilatkoztatásaikkal" másokat megtéveszthetnek! Sokszor az egyébként kifogástalanul kegyes üzenetek hirdetése azáltal okoz lelki veszélyt, hogy szembekeríti követőit a klérussal, a püspökkel azáltal, hogy ő, az általuk elképzelt határos időn belül nem volt hajlandó elismerni (jóváhagyni) magánkinyilatkoztatásaikat! És ezáltal is győzedelmeskedhet a megtévesztő szellem !

7142.gif     De mit jelent az egyházból való kiközösítettség? Sajnos a legsúlyosabbat (!), vagyis a jézusi megváltásból való kizárást, mely az egész örökkévalóság elvesztésével járhat! Nem mondhatok mást, minthogy roppant óvatosak legyünk a magánkinyilatkoztatásokkal, hiszen ,,a sátán is a világosság angyalának tetteti magát'' (2 Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési mód igen hatékony. Ne feledjük, még Jézust is megkísértette (vö. Lk 4,1-13), sőt hamis csodákra képes (vö. 2Tessz 2,9). Szent Péter apostol pedig így figyelmeztet: ,,Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségtek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit  nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben ...'' (1 Pét 5,8-9)! Én, idejében szóltam!41_00446164michelangelo-last-judgement-detail.jpg

Szólj hozzá!

05.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

oly_sok_530.jpg

Szólj hozzá!

 2013. február 13-án, az általános kihallgatás alkalmából, Benedek pápa az előttünk álló nagyböjti időszakról tanított

benedictxvi.jpg     A negyvenes szám a Szentírásban többször is szerepel – kezdte tanítását a Szentatya. Izrael népe negyven éven keresztül vándorolt a sivatagban, arra készülve, hogy Isten népévé váljon. Illés próféta negyven napon át gyalogolt, hogy a felérjen a Hóreb-hegyére. Jézus is negyven napra vonult el a sivatagba nyilvános működésének megkezdése előtt, amelynek során le kellett küzdenie az ördög kísértését.

     A sivatag elsősorban a csend, a szegénység helyszíne, ahol az ember javak nélkül találja magát és létének alapvető kérdései merülnek fel benne. Arra kap buzdítást, hogy a legfontosabb dolgokra figyeljen, ezért könnyebbé válik számára az Istennel való találkozás is. A sivatag azonban a halál helyszíne is, ahol a víz hiánya miatt élet sincsen, továbbá a magány helye, ahol az ember még erősebben megérzi a kísértést. Jézust a pusztában arra kísérti a sátán, hogy hagyjon fel az Atya által neki szánt élettel, helyette kövessen könnyebben járható utakat. Jézus azonban szembeszáll a sátán kísértéseivel, vállára veszi szenvedéseinket, hogy győzzön a rossz felett és megnyissa nekünk az Istenhez vezető utat, a megtérés ösvényét.

     Jézus megkísértésének példája mindannyiunkat arra hív, hogy elmélkedjünk és keressünk választ a következő alapvetően fontos kérdésre: mi számít igazán fontosnak az életemben? Vajon van-e helye Istennek az életemben? Ő a valódi Úr, vagy én magam? – vetette fel a kérdést Benedek pápa. (...)  Isten előtérbe helyezése minden keresztény számára olyan utat jelent, amelyet újból és újból végig kell járni. A nagyböjti időszak alatt hagyjuk, hogy Isten átváltoztasson minket, és feledkezzünk meg arról, hogy egyedül mi vagyunk életünk irányítója. Ismerjük el, hogy teremtmények vagyunk, Istentől függünk, és ezáltal nyerjük el a valódi életet. Manapság nem könnyű kereszténynek lenni – mondta a Szentatya. Újítsuk meg keresztény életünket, és adjuk át a helyet Istennek a szekularizált kultúra kísértéseinek sokaságában.

     Számos próbát kell kiállnunk – hangsúlyozta Benedek pápa. Nem könnyű hűségesnek lenni a keresztény házassághoz, irgalmat gyakorolni a mindennapi életben, időt szentelni az imának és a belső elcsendesülésnek, szembeszegülni olyan választásokkal, amelyeket sokan nyilvánvalónak tartanak… Annak kísértése, hogy hitünket háttérbe szorítsuk, mindig fennáll. A megtérés viszont az Istennek adott válasszá változik, amelyet életünk során többször meg kell erősítenünk – hangsúlyozta a Szentatya.

     Nagyböjt ideje alatt, a hit évében újítsuk meg elkötelezettségünket a megtérés útján – buzdított XVI. Benedek pápa. A megtérés azt jelenti, hogy nem saját sikereinkért, pozíciónkért élünk, hanem azért, hogy minden nap, minden dologban az Isten iránti hit, igazság és szeretet váljon a legfontosabbá számunkra. (...) „A nagyböjti időszakban, amelyet most kezdünk el, újítsuk meg a megtérésre irányuló elkötelezettségünket nagyobb helyet biztosítva Istennek”.             (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír nyomán)temptation-of-jesus_530.jpg

 

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg
terjetek_meg_2_300.jpg
     Nemzetünk nagy megtiszteltetése, hogy ezen „Mára-korszakvégi” többlet kegyelemnek ‒ pontosabban kegyelmi hatásnak ‒ a világ felé való árasztását a Szent Szűz, országára bízta, hogy általunk és rajtunk keresztül beteljesítse fatimai nagy ígéretét: Szeplőtelen Szívének végső győzelmét. Ennél fogva a győzelemben nekünk is részünk lehet, miáltal nagy dicsfény övezheti majd nemzetünket, az Ég és a Föld színe előtt – amiként ezt, Szent Pió atya is pontosan megemlítette egy magyar zarándoknak! De mit is mondott a Szűzanya a Szeretetláng Lelki Napló szerint?
     „Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni.
Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37)
Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. És rajtatok múlik, vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után.” (I/84) Legyetek áldozatosak, mert ezáltal sok-sok lélek fog csatlakozni Szeretetlángomhoz. Rajtatok múlik, segítsetek Nekem, hogy a Láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét a világ felett, közös erővel visszatarthassuk! (I/92)
Csütörtökön vagy pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjen. (I/38) Minél több lesz az áldozatos, imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön. Tehát sorakozzatok fel, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől izzó láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől izzó lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét.” (III/204)
     Az Úr szavai: „Megváltozik a föld színe és anyám mosolya ragyogja be a világot! Ehhez kell az áldozat és imádság! Ez a ti eszközötök. Cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atyához, akkor az eredmény is bőséges lenne. (II/106) Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem!” (I/90)thirdsecret_530.jpg

Szólj hozzá!

Az ál-látnokság veszélyei 1

Wolf_In_Sheeps_Clothing.jpg     Az ál-látnokság nem csak a közösségre veszélyes, de önmagára is ráhozhatja Isten haragját, miként olvashatjuk Jeremiásnál: „Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. Ezért (...) azok a próféták, akik az én nevemben prófétálnak, bár nem küldtem őket, és azt mondják, hogy kard és éhínség nem jön erre az országra, kard és éhínség által vesznek el...” (Jer 14,14-15)
„Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba.” (1Jn 4,1)

Az ál-üzenetek kiválasztottjainak típusos esetei:
1) Egyes látnokok reálisnak tűnő, de kellően fenyegető képet festenek a világ és az Egyház helyzetéről. Megoldásként viszont Jézus, az Istenanya vagy újabban Szent Mihály arkangyal ajkára adva hirdetik a vallások egyenlőségét Isten előtt. És itt érhető tetten, hogy részükről egy „másik Jézus” szólíthatta meg őket, mert az Igazi ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. (Jn 14,6) Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. (Jn 10,9) Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik.” (Kol 2,7-8) "Vannak olyanok, akik zavarba ejtenek titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, átkozott legyen!" (Gal 1,7-8)
2) Biztosra menők azok a látnokok, aki már megtörtént eseményeket – lehetőleg katasztrófákat – neveznek meg hitelességük bizonygatására és égi lény ajkára adják e szavakat: „Ez azért történt, mert nem hallgattátok meg kérésemet...” stb. Az, hogy ők előre megmondták volna? – Ugyan bizony, mikor lehetne azt kimondani, hogy nem lesz semmi rendkívüli időjárás, szélvihar vagy csapás valahol?
3) Látnoki szerepet játszhatnak egyes, a teológiában vagy a magán-revelációkban jártas személyek is, akik a már egyházilag hitelesnek ítélt üzenetekből esetenként egyenesen az Evangéliumból mixelnek friss üzeneteket, mintegy ezáltal keltve azon igazoltság látszatát, miszerint ez „már ott is elhangzott”!
4) Sajnos vannak olyan „látnokok” aki valamely 'nagy hajó' farvizén navigálva ún. „második csatornaként” egy-egy már befejezett, de kellően népszerű (esetleg már egyházilag kivizsgált) magánkinyilatkoztatást kezdenek untalan folytatni, ugyan azon kegyelmi elnevezéssel. Sőt, esetenként ezt többen is teszik, mintegy lánc-revelációként bővítgetik azt, melyhez semmi kompetenciájuk sincs, esetleg kifejezetten lejáratják az eredeti üzenetet, akadályozva az Egyházi Hatóság kivizsgálását is!
5) Létezhetnek ún. „siker” vagy megélhetési látnokok is, akiknek valaha lehetett ugyan némi ihletettségük, akkor nyomban szétkürtölve azt a csodavárók közt – és valósnak is bizonyult –, majd ezt követően folytatták az „üzenetek” közlését, hiszen nagy érdeklődést elégíthettek ki vele, jóllehet nem kaptak "föntről" semmit! Az a "benső monológ" ami minden emberben  működik, a számukra kész "kinyilatkoztatásként" tudatosul bennük. Az ilyen, némi rutinnal bíró „permanens” látnokok köré többnyire közösségek is alakulnak, sőt esetenként példás engesztelést is folytatnak, ám feléjük a látnok képtelen bevallani, hogy valójában már megszűntek a kiváltságai! (Ha egyáltalán...!)
6) Előfordul, hogy egyszerű emberek érzelemvilágát annyira áthatja a hit szépsége (érzelmi vallásosság), hogy elismerésre méltó, mély vallásgyakorlatra készteti őket.
Az ilyenek gyakran könnyeznek egy-egy szép Igén vagy felmerülő gondolaton. Ám előfordul, hogy azt a benső monológot, amely minden ember gondolatvilágát így-úgy kitölti, azt egy idő után égi sugalmazásnak, mi több égi szózatként értelmezik! Ez azonban önmagában nem lenne baj, mert neki kellene azokat teljesíteni, ezzel szemben másoknak hirdetik üzenetként! A benső gondolatok kavargását (ha mégoly szentesek is), befolyásolhatja a rosszra való hajlam is, egyébként sem vagyunk felruházva a tévedhetetlenség kiváltságával! Az efféle üzenetekre jellemző, hogy időben se vége se hossza, ellentétben a valódi revelációkkal, melyekkel az Égieknek konkrét ideje és célja van!
MDMtomeges karhozat_1.JPG7) Az ál-üzenetek közzététele lehet valaki(k) jó hecce is, kicsúfolandó az emberi hiszékenységet, úgymond a "keresztények butaságát". (És talán ide sorolható az évekkel ezelőtti a ún. "medjugorjei hamisnak bizonyult sürgetés is Iván látnok által, S. József atya támogatásával!") Értsük meg már végre, a megtévesztőszellem célja, a tömeges kárhozat! Kínál ezért végtelenített imádságokat, akár napi 12 órát igénylőt is – akármit –, csak a rendes "domonkos" rózsafüzért ne! (folyt.)

Szólj hozzá!

04.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

0009_en_a_hajnal_szep_sugara_530_2.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_3.jpg
lelki_naplo_250_2.jpg     Mindezek után újra a kérdés: mit kell tennünk, ha meg akarunk felelni az égi kéréseknek? A válasz: a jó szándék, a nyitott szív, a kérések megismerése és teljesítése, amiként az Úr mondta a Szeretetláng Naplóban: „Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök”! (II/106)
Aki meghallja és teljesíteni kívánja a Szűzanya kéréseit, az megteheti egyénileg és közösségben is, sőt az evangelizációs munka közösségben sokkal hatékonyabb.
Tehát – imacsoportokat – kell létrehozni, mert a közösségi ima hatékonyabb!
     Modern világunkban az elsődleges probléma persze, az emberek Istenhez való viszonyának elgyengülése, a közömbösség vagy a kifejezetten ellenséges magatartás. Ilymódon felebarátainkból imaközösséget szervezni emberileg lehetetlennek tűnhet! Istennek azonban minden lehetséges, és ezt a „lehetségest” felséges Anyjának közbenjárására és Őáltala kívánja megvalósítani! A Szűzanya, nemcsak üzenetein keresztül szeretné hívni gyermekeit Szent Fia győzedelmes zászlaja alá, hanem a Mária Rádió összes frekvenciáján is, hogy aki meghallja hívását, az vegye személyes meghívásnak és cselekedjen, engeszteljen ‒ amíg nem késő!
heart_of_mary_jpeg_300_1.JPG     Az egyébként jó szándékú – sőt még hitüket is gyakorló hívek is ‒ a korszellem jegyében sajnos átvesznek ezt-azt a világ mentalitásából és észre sem veszik, hogy ennek folytán a hiterejük megfogyatkozik az üdvösségért való küzdelemre. Az Egyház Anyja erre a gyengülésre, erre az erőtlen keresztényi életre kínál megoldást a Szeretetláng ajándékával, mely üdvtörténeti nagyságrendű többletkegyelem (II/93). Mária Szívének célja pedig, „a megváltó munka érvényre juttatása” (II/106) ‒ az ‒, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el (III/130)! Antalóczi prelátust újból idézve: a Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus!

Szólj hozzá!

Az „abortusz joga” rabszolgává teszi a nőt

emancipacio.jpg      A feministák és az abortusz támogatói által fennen hirdetett „abortuszhoz való jog" végső soron a szexuális kielégülés eszközeivé, vagyis rabszolgákká teszi a nőket – figyelmeztet a nők elleni erőszakkal foglalkozó szakember.

A spanyol „Értelmiségiek az etikáért” elnevezésű szervezet rendezvényén tartott előadásában Inigo Urien Azpitarte hangsúlyozta: „Ha a nő korlátozás nélkül végeztethet művi terhességmegszakítást, a férfi mentesül az apai felelősség alól, így a nő a szexuális kielégülés 'egyenjogútlan' eszközévé válik. A nő akkor is vesztes lehet, ha vállalja a gyermeket, hiszen az apa mondhatja, hogy a nő döntött úgy, hogy nem gyakorolja az 'abortuszhoz való jogát', s így könnyen elháríthatja a gyermek jövőjéről való gondoskodás apai felelősségét."

kepatmeretezes_hu_feminizmus.jpgA művi terhességmegszakítás feltételeinek könnyítése az emberi kapcsolatokat is befolyásoljafolytatta az előadó. – Ha a férfi tudja, hogy a magzatelhajtás egyszerű, nemkívánt terhesség esetén könnyebben elhagyja a nőt, hiszen tudja, hogy partnere egyszerűen el tudja vetetni a magzatot. A nők egy része ugyan képes ellenállni és elutasítani a művi terhességmegszakítást, az abortusz legalizálása ördögi kör, amiből sokan mások nem tudnak kitörni. Az 'abortuszhoz való jog' azon jogi fogalmak közé tartozik, amelyek látszólag 'felszabadítanak', valójában azonban mélységesen egyenlőtlen helyzetbe hozzák, s ily módon veszélybe sodorják a nőket” – idézi a szakembert a CNA. (Magyar Kurír)

A brit Journal of Medical Ethics egyik frissen közölt tanulmányának szerzői szerint engedélyezni kellene a “szülés utáni abortuszt”

alberto giubilini.jpgfrancesca minerva.jpg      A cikk szerzői, Alberto Giubilini és Francesca Minerva azzal érvelnek, hogy az újszülött, akárcsak a magzat, „nem tényleges személy”, és morális értelemben nincs joga az élethez; az, hogy ember lehet belőle, „erkölcsileg irreleváns”; továbbá, hogy „az örökbefogadás nem mindig szolgálja az emberek tényleges legjobb érdekét”. Mindezek alapján – vélik – engedélyezni kellene a ‘szülés utáni abortuszt’, azaz az újszülött megölését „minden olyan esetben, amikor az abortusz is megengedett.” Ilyen esetnek minősül, ha a születés után derül ki, hogy a csecsemő rendellenességgel született. Ám az egészséges újszülött megölését is indokoltnak tartják, ha miatta „veszélybe kerülne a család jóléte”, vagy például az anyát elhagyja a társa, s így a gyermekvállalás „elviselhetetlen terhet jelentene a nő egészsége szempontjából”. Giubilini és Minerva javasolja, hogy „az eljárást ne csecsemőgyilkosságnak, hanem szülés utáni abortusznak nevezzék, hangsúlyozva ezzel, hogy a megölt egyed nem annyira csecsemőhöz, mint inkább magzathoz hasonló.” A neves orvosetikai folyóiratban február 22-én megjelent cikk világszerte hatalmas felháborodást keltett. A kiadó, Julian Savulescu professzor, az Oxfordi Uehiro Gyakorlati Etikai Centrum igazgatója azt mondta, hogy a szerzők a cikk közzététele óta halálos fenyegetéseket is kaptak. Savulescu szerint a felháborodott üzenetek küldői „fanatikusok, akik a liberális társadalom alapvető értékeit tagadják” – írja a The Telegraph. A tanulmányt tíz nap után eltávolították az internetről.    Forrás 2

Szólj hozzá!

 Mire szólíthatnak fel a hamis üzenetek?

     Az, hogy valamely hamis üzenet az előző posztban említett hasonló vagy sokkal bensőségesebb imára-, hitéletre intő kitételeket tartalmaz – olykor igen megnyerő módon –, nem jelenti azt, hogy az állítólagos üzenetek egyszerre csak – amikor már számtalan követője van –, nem fognak-e valami lélekromboló, vagy az egyházat megosztó programmal előhozakodni! Tehát mindenféle magánkinyilatkoztatást, kizárólag befejezett egészükben, gyümölcseikben, és a közlő személy erkölcsi magatartásán keresztül ítélhetünk meg. Ennél fogva, semmiképp sem ajánlatos nyomban követni csupán azért, mert az üzenetek szépek és evangéliuminak tűnő igazságokat hirdetnek! Ez épp oly felületesség lenne, mintha egy „cukrosbácsit” az általa kínált cukorka finomságán vagy kedves modorán keresztül, nem pedig a feltételezett végső szándékain óvatoskodva ítélnénk meg!
statueinthevatican.jpg     Miként az Írás mondja: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. (Mt 7,15) Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük {Dán 2,28}; de ez még nem a vég. Azután ezt mondta nekik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. (Lk 21,8-11)
Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek ('Kor 16, 13) miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat. (2Pt 3,17) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el.” (1Pt 5,8)
     A fentiek kapcsán sokan kifogással élnek, miszerint az egyházilag jóváhagyott üzenetek is voltak valamikor „még el nem fogadottak”! És ha nem lettek volna érdeklődő követőik, talán az Egyház sem foglalkozott volna velük érdemben! – Bizony igaz! – Ám ne feledjük, hogy a lourdesi, a fatimai vagy a Szeretetláng üzenetek olyan korban bontakoztak ki, amikor komoly veszélynek voltak kitéve úgy a látnokok, mint az ezzel apostolkodók, miként az egész ügy is! Ez abban a korban, már önmagában visszatartó tényező volt a nem feltétlen égi indíttatású látnokocskák számára. A valódi üzenetek alanyai a börtönt is vállalták Isten ügyéért! De ma...? Ezerszerte nagyobb a tévedés veszélye!
     Tény, hogy ami Istentől való, azt viszont nem lehetett semmivé tenni! (Ez természetesen érvényes az esetleges mai igazi üzenetekre is!) Egyébként az említett nagy és világméretű magánkinyilatkoztatások megjelenésével a saját idejükben, nem volt párhuzamosan ilyen számon-tarthatatlan üzenet-dömping! Ezek a mai kor médialehetőségeinek és a liberális szabadosságnak a termékei és épp ez az, ami fokozott óvatosságra inthet bennünket! Ne feledjük, hogy a sátán, megpróbál az egyházon belülről bomlasztani! Ez is a mai kor kísértése! (Megfigyelhetjük, hogy a hamis irányt képviselő "apostolkodók", mindenféle rózsafüzért és újabbnál-újabb csodás imákat ajánlanak akár 33-szor is (szebbnél-szebb ígéretekkel), csak a rendes – a pápák és a szentek által ajánlott és búcsúkkal ellátott – szentolvasót nem!) 
     Súlyos ismerethiányra vall az a feltevés, hogy Jézus majdan felróhatja, amiért nem hallgattunk "prófétái" figyelmeztető szavára! Nos, a tévedés abban áll, hogy „sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk..." (Zsid 1,1-2) Ebből következik, hogy1MATER-ECCLESIAE.jpg az Újszövetség emberének csakis az Evangélium követendő és ennek elhanyagolása a súlyos bűn, nem pedig az épp aktuális látnok szózatainak figyelmen kívül hagyása! Mert jegyezzük meg, egy-egy prófécia és lelki intés teljesítése kizárólag csak a kiváltságolt személyre nézve kötelező, az is gyóntatója beleegyezése mellett! Az egyházilag jóváhagyott magánkinyilatkoztatások is csupán ajánlottak, de követésük és kéréseik megvalósítása nem kötelező, jóllehet a bensőséges lelki élet kialakításában komoly szerepet játszhatnak, úgy az egyének mint a közösségek hitéletében!
P. Congar szerint, a magánkinyilatkoztatásoknak, „még egyházi jóváhagyással sincs olyan tekintélyük, mint a nyilvános kinyilatkoztatásnak”, amely persze végleg lezárult az utolsó apostol halálával! (folyt!)

Szólj hozzá!

03.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

akinek_szuz_maria_530.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg
jovahagyott_jelenesek_12d.jpg     Az 1953-as, szeretettől lángoló Szívére mutató Szűzanya Szirakúza-i néma könnyezése rendkívüli figyelmeztetés számunkra, mert ha egy édesanya már csak sírni tud, akkor ez azért van, mert veszélyhelyzetben lévő gyermekei már nem hallgatnak kimondott szavára! Pedig az ő Szeplőtelen anyai Szíve az emberiség menedéke, melyre felhívta figyelmünket Fatimában!
     Az 1961-ben kezdődő Szeretetláng üzenete, nézetem szerint, nem csak az előző nagy üzenetek összegzése, de leginkább a megelőző 130 év égi kéréseinek megvalósításához kínál többlet-kegyelmi HATÁST! A szívében elhidegült emberiségen, már csak a Fatimában és Szirakúzában megmutatott szeretettől lángoló Szeplőtelen Szív segíthet, az Istentől kiesdett többletkegyelme által.
     Összegezve az eddigieket, Mária azért jön, hogy Isten akaratából és erejéből segítségünkre legyen örök üdvösségünkért vívott küzdelmünkben.
     Isten Szent Anyja országának a Regnum Marianumnak kínálta fel Szíve Szeretetlángját, mint új eszközt, hogy általa és a mi közreműködésünkkel valósítsa meg a fatimai végső győzelem feltételét, a sátán tehetetlenné tételét! Ezt mondja: „A sátán megvakításához az egész világ összefogó ereje kell! Ne hátráltassátok, mert egyszer felelnetek kell a tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el. A sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.” (vö. III/130) ‒ Nem kis felelőssége ez nemzetünknek! Érdemes komolyan venni!szeretetlang_rozsafuzer_530.jpg

Szólj hozzá!

Az élő, megszületett csecsemőt is abortálná a Planned Parenthood
2013. 04. 04.
0001_b2.jpg   
A floridai hatóságok valószínűleg elrendelik, hogy a Planned Parenthood nevű, abortuszklinikákat működtető amerikai szervezet nyújtson egészségügyi támogatást egy félresikerült abortusz következtében megszületett csecsemőnek. Ennek nyomán kiderült: a szervezet támogatja a születés utáni abortusz lehetőségét.

Alisa LaPolt Snow, a Florida Alliance of Planned Parenthood Affiliates képviselője a floridai törvényhozás egyik bizottságában tartott meghallgatáson ugyanis kifejtette: szerinte az abortuszt kérő szülőre és az abortuszt végrehajtó orvosára kellene hagyni annak eldöntését, hogy mi legyen a félresikerült terhességmegszakítást követően megszülető, élő csecsemővel, írja a Weekly Standard.

Az egyik képviselő azt kérdezte Alisa LaPolt Snowtól: mit tenne a Planned Parenthood, ha egy rosszul sikerült abortuszműtét után élve jönne világra a gyermek, és ott lélegezne az asztalon, küzdve az életért? LaPolt Snow úgy válaszolt: „Azt hisszük, hogy a döntést meg kellene hagyni a nőnek, a családjának és az orvosának”.

Egy másik képviselő erre újra megkérdezte: mit tesz a Planned Parenthood orvosa, ha a csecsemő ott fekszik az asztalon, lélegzik és mozog? LaPolt Snow azt mondta: „nincs erről információm. Nem vagyok orvos, sem abortusz-szolgáltató. Szóval nincs erről információm.” Egy harmadik képviselő erre újra rákérdezett: „leszögezte, hogy egy félresikerült műtét után, amikor a csecsemő ott fekszik az asztalon, és él, a döntés (hogy mi legyen vele – a szerk.) a családra és az orvosra tartozik. Igazán ezt mondta?”

Snow válaszolt: „a döntést meg kellene hagyni a páciensnek és az egészségügyi szolgáltatónak”. Erre a képviselő azt mondta: „ez esetben a páciens az asztalon fekvő, életéért küzdő csecsemő kell, hogy legyen, egyetért?” Erre Snow: „ez egy igazán jó kérdés. Nem tudom, hogy válaszoljak. Örülnék, ha többet beszélgethetnénk erről.” (Magyar Kurír)

0_1.jpg

Szólj hozzá!

Mi a céljuk a burjánzó próféciáknak?

extase19 (1).gif     Marie Julie Jahenny, a 19. századi misztikus is így figyelmeztet: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által.”  (1882)
     Álságos kérdés az: hogy melyek az „igazi jelenések”, mitől igaz és ki hivatott ezt egyértelműen eldönteni? Uram, kihez mennénk? – kérdezték az Apostolok (Jn 6,68), és mi magunk is kihez fordulhatnánk, mint a kétezer éves Egyházhoz? Igaznak tehát azt tekinthetjük, amelyet az Egyház megvizsgált és az Evangélium tanításával ellentétesnek nem ítélt. Ezek: 1531: Guadalupe, 1830: Paris, 1846: La Salette, 1858: Lourdes, 1871: Pontmain, 1917: Fatima, 1932: Beauraing, 1933: Banneux, 1947: Tre Fontane, 1961: Szeretetláng.

Hozzá kell azonban fűznünk, hogy a magánkinyilatkoztatásokat, még ha egyházilag jóváhagyottak is, a kiválasztott (látnok) személyén kívül senkinek sem kötelező elhinnie, követnie! Tény és hihető azonban, hogy az Üdvözítő nem hagyott magunkra ebben a kaotikus veszélyben sem. Elküldte Anyját, hogy a bűn eme  pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. 
eszkozok02_2_1.JPG     „Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel.” (Grignion: TMT 50/f.) Az Istenanya üdvtörténeti megnyilatkozásai közt azonban felelőtlenség lenne a számtalan, kivizsgálatlan vagy hamis jelenések próféciájával előhozakodni, hiszen az egyházilag (már) jóváhagyott jelenések tökéletes, pontos és a jövőt épp oly borzongatón tárják fel a megtérést halogató emberiség figyelmeztetésére! Az igaz jelenések közös vonása, hogy nem fenyeget, de valamennyi esetben kegyelmi eszközöket is kínálnak a jövendölések megtörténtének elkerülésére, vagy enyhítésére! (Lásd: Rózsafüzér, Skapuláré, Jézus Szíve tisztelet, Csodásérem, öt Első-szombat, Szeretetláng!) (FOLYT.)

Szólj hozzá!

02.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

vigyazzatok_530.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     Az 1846-os La Salette-i üzenetben komoly figyelmeztetést kaptunk a
káromkodás elhagyására és az Úr napjának a vasárnapnak a jovahagyott_jelenesek_12a.jpgmegszentelésére, valamint a megtérésre! A prófécia második része – a
TITOK –, csak előrevetíti a kérések elmulasztásának szörnyű következményeit!
     1858-ban Lourdes-ben a Szent Szűz, hangsúlyosan kérte a rózsafüzér imádkozását és annak bensőséges jovahagyott_jelenesek_12b.jpgtudatosítását, hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás!

     Az 1871-es Pontmain-i szótlan jelenésben, előzetes példát kaptunk arra, hogy egyedül az Istenanya tud békét teremteni, melyet később Fatimában a kis Jácinta fogalmazott meg: „Isten a kegyelmeket, így a békét is Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket, mert Isten Őrá bízta ezt.”
     Az 1879-es írországi Knock-ban (vagy angolosan Nakkban) megmutatta a Szűz-anya, hogy minden nyomorúságból van kiút ha a családok az Oltáriszentség, a Mária-tisztelet és az Evangéliumi élet által megszentelődnek! Ezt szimbolizálta a négy szoborszerű néma jelenés: az Isten Báránya, a Szent Szűz, Szent József és Szent János evangelista a könyvvel!
jovahagyott_jelenesek_12c.jpg     1917-ben Fatimában már nem csak az emberiség lehetséges ‒ La Salettben feltárt ‒ jövőjét mutatta meg a Szűzanya, hanem a poklot is, amely a végső és megváltoztathatatlan esélye a bűnében megmaradó emberiségnek! Mindezek elkerülését a Szeplőtelen Szívnek való felajánlásban, a szentségi életben, az engesztelésben, az öt elsőszombat megtartásában és a rózsafüzér rendszeres imádkozásában jelölte meg.
     Az 1932-33-as két belgiumi kegyhely Beauring és Banneux üzenetének, illetve történéseinek summája, hogy a Mária-tisztelet nélkülözhetetlen kelléke a bensőséges keresztény hitnek, mely nem mellőzhető még egy protestáns többségű országban sem, ha jövőt akar építeni!
     Az 1947-es Tre Fontane-i jelenés üzenete, nem annyira a szavakban, mint inkább az addig elvakult egyházgyűlölő szektás Bruno Cornacciola szemének a tiszta hitre való megnyitásában és megtérésének példájából összegezhető.
Okulásunkra szolgálhat, hogy a felnőtt korára elszektásodott férfi, az őt ért rendkívüli kegyelmeket az ifjúkorában elvégzett első péntekek üdvös kegyelmének köszönhette!

Szólj hozzá!

Hihető-e ami nyilvánvalóan hamis?

     Az utóbbi évtizedekben feltűnő mértékben megsokasodtak a "végidőkről", az "idők végéről", a "nagy figyelmeztetésről" sőt, a világvégéről (először 2012, majd újabban 2016-17-re) szóló próféciák!
Ezeknek a közeli időkben való megtörténtét nem zárhatjuk ki, hiszen akkor mi is hasonlatos prófétai szerepben tetszelegnénk, hiszen mondva van, hogy „azt a napot és az órát senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.” (Mk 13,32) Az elmúlt időszakban újabb "sürgető üzenet" terjeng a neten és még telefonon is kaphatjuk a figyelmeztetéseket! Jó szándékú pánikkeltés a javából! És mennyien készpénznek veszik, holott velejéig hamis a prófécia!
     Kedves Olvasóim! Fel ne üljetek a hamis prófétáknak, mert a Szentírás egyes helyei félreérthetetlenül utalnak arra, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (lásd, olvasd és értelmezd: 1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani.
    De mitől hamis egy próféta? Történelmünk utolsó századában a sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást végeztek, felhasználva a megtévesztés és a technika minden eszközét, de legfőképp az emberi hiszékenységet és erre megtalálják a készséges "látnokaikat" is! A hamis üzenetek azzal érik el céljukat, hogy az emberek sokaságának figyelmét már oly mértékben kötik le ijesztő próféciáikkal, hogy az Evangélium igazságai már nem jelentenek hitükre és értékrendjükre aktuális útmutatást! A megtévesztő szellem, a magán-revelációk iránti felelős Egyház óvatosságát, ügyesen a hierarchia iránti ellenszenvvé formálja a méltatlankodó hívek lelkében! Mi több, egyesekben oly konok ellenszenv alakul ki az apostolutódok (püspökök) iránt, hogy óhatatlanul a szekták felé sodortatják magukat. Holott nyilvánvaló, hogy a magánkinyilatkoztatások egyházi elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget épp a hamis üzenetek, a megtévesztő szellem inspirálta „naplók” és ezek alig nyomon követhető sokasága jelenti. Jézus intelme pedig világos: „hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.” (Mk 13,21-23) (folyt.)HAMIS ÜZENETEK_2.jpg

 

Szólj hozzá!

01.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

figyelmeztetes_530.jpg

Szólj hozzá!

Hamvazószerda

hamvazoszerda_1.jpg     E nappal véget ért a Vízkereszttől tartó időszak, a Farsang, és elkezdődött a Húsvétig tartó idő, a 40 napos Nagyböjt. Ennek első napja a Hamvazószerda, mely mindig február 4. és március 10. közé esik, változó napokra.
Nevének eredete, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás).
     Az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett és kiutasította őket a templomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.
     Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus egyházban – szentelt hamuból (mely az előző év virágvasárnapi barkák hamuja) keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” Ennek elhangzása után, "ament" mondunk. Egyébiránt, ezt a napot, egyes protestáns közösségek is megünneplik.
hamvazkodas-350.jpg     II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára. Ezt nevezik hamvazásnak (latinul: impositio cinerum), ami a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.
     A néphit szerint aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje.
     További elnevezései: szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda. (Forrás nyomán) barka.jpg

Szólj hozzá!

Kétszeresen nevezetes ünnep
1) A farsang utolsó-, a húsvét-böjti időszakot megelőző nap. 
Neve szerint ezen a napon esznek utoljára húst a nagyböjt kezdete előtt, mely Jézus 40 napos sivatagi böjtjének emléke tanítói szolgálata előtt. Időpontja a húsvét napjától függ (a naptári napok számát tekintve a húsvétvasárnap előtti 47. nap). A húshagyókedd a megelőző hétfővel és vasárnappal együtt a farsang farkát (háromnapok, farsangháromnapok) alkotják.
Erdélyben elterjedt neve még a farsangkedd, a csángóknál húshagyási kedd, Nagyváty baranyai faluban a madzaghagyókedd, mely arra utal, hogy ezután már semmilyen élelem nem lóg a madzagon. (Forrás)
2) A Szent Arc tiszteletének ünnepe.
Az Úr szavai Boldog Mária Pierina de Micheli nővérnek (1890-1945): "Szemléld Szent Arcomat, így behatolsz Szívem szenvedéseinek mélységeibe. Akik emberségem képmását tisztelik, lelkük mélyén Istenségem képmását nyerik el, és attól megvilágosítást kapnak. Szeretném, ha különösen keddi napon tisztelnék Szentséges Arcomat. Akarom, hogy a hamvazószerda előtti (húshagyó) keddet, Szentséges Arcom tiszteletének szenteljék."medalhasagradaface2a.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpgA Mária-korszak jelenéseinek összefoglalása

mariajelenesek_220.jpg     Kedves Hallgatóim! Az elmúlt harminc részben, 11 Mária-jelenést ismertettem! Visszajelzést kaptam, hogy az egyházilag jóváhagyott 25 jelenés közül, kár volt kihagynom – és itt csak hármat említek –, pl. az 1877-es Dietrichswalde-i (2. kép) az 1945-59-es Amszterdam-i vagy az 1973-as japán Akita-i jelenéseket. ‒ Igaz! Köszönöm!

Nos, Dietrichswald-ról azért nem szóltam, mert az üzenete eléggé helyi vonatkozású és nem sorolható az iránymutató nagy Mária-jelenések közé. Az Amszterdam-i üzenet (3. kép) kihagyása viszont kétségtelenül hiba részemről, hiszen ha valami, akkor ez valóban Minden Néphez szól, nem utolsó sorban az ötödik Mária-dogmának ‒ „Mária, a Megváltó Társa (Coredemptrix)” ‒ szentszéki kihirdetését szorgalmazó közlése miatt is.

Az Akita-i jelenéssel (4. kép) már más a helyzet! A története, üzenete érdekes és világraszóló, amiként a Niigata-i püspök John Ito Shojiro 1984-ben jóvá is hagyta, ám a halálát követő utódja ezt ‒ bizonyos zavaró tényezők miatt ‒ visszavonta.
     Maradjunk tehát meg szerényen azoknál, amelyeket e sorozatomban Isten kegyelméből ismertethettem, mert még ezek üzenete is teljesítésre vár a világtól.
‒ Nos a sorozatomban, melyek hangzottak el és mik a teendők, hogy az ígért kegyelmekben, a Szűzanya emberiséget mentő harcában tevékenyen részt vehessünk?

     Az 1830-as Csodásérem (1. kép) egy jel, a 'hovatartozás jele' ‒ egy ajándék ‒, mellyel oltalmat kérünk Isten Anyjától, akinek ígérete szerint az érmet viselőket Ő védelmezi a gonosztól és megmenti őket a pokol tüzétől! Hordod, kedves Hallgatóm? Viseljük és ajándékozzuk másoknak, szeretteinknek a Csodásérmet, miáltal hitet s oltalmat kérünk a Kegyelmek Anyjától számukra vagy magunkra. Naponta mondjuk el tehát a fohászt, mások helyett is: Ó Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk! A megszentelt érem nem talizmán, hanem a hovatartozás jele, és ekként hordható a nyakban, a pénztárcában, vagy akár ruhába, iskolatáskába varrva is! Még ha a tulajdonosa nem is tud róla ‒ de mi elmondjuk helyette a fohászt ‒ akkor is egyféle segélykérés a Szűzanya felé, ezért is hívják az érmet csodásnak, mivel sok imameghallgatás, megtérés, oltalom és csoda fűződik hozzá.

1 komment

A túlélő tanúsága 2
gianna_jessen_002.jpg     Gianna Jessen lendületes élni akarását, fáradhatatlan optimizmusát keresztény hitének tudja be. Az ausztrál parlamentben tartott beszédében így vallott erről.
     „Tudom, hogy a korban, amiben élünk, politikailag egyáltalán nem korrekt Jézus Krisztus nevét kimondani, mert az Ő neve hallatán némelyek szörnyen kellemetlenül érzik magukat. Szerintem nem kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy megértsük: az abortusz gyilkosság. Ezt senki sem giannaap1904_228x305.jpgvitathatja. Nem tartom jogosultnak az abortuszt semmilyen körülmények között, semmilyen indokból. Az orvostudomány minden nap újabb bizonyítékot hoz arra, hogy az emberi tulajdonságok a fogantatástól kezdve érzékelhetőek. De még ha nem is így lenne: kik vagyunk mi, hogy úgy döntsünk: ez a gyermek nem élhet? És nekem ezt hangoztatnom kell! Nem azért éltem túl, hogy kerülgessem a forró kását, és én nem azért maradtam életben, hogy mindenki kényelméről gondoskodjam. Azért maradtam életben, hogy kicsit felkavarjam a dolgokat. És örömömre szolgál, ha ezt megtehetem, mert nem magamért teszem!
gianna_jessen_agas.JPG     Tudom, hogy engem sokan gyűlölnek, mert az életet hirdetem. De Krisztust is gyűlölték. Én Istentől kaptam az életet, az ő gyermeke, egy igazi hercegnő vagyok. Felnőttként találkoztam a biológiai anyámmal is. Az egy nagyon nehéz nap volt, de megbocsátottam neki, mert keresztény vagyok. Az én küldetésem az, hogy emberséget vigyek abba a vitába, melyben félretettük az érzelmeinket, és megkeményítettük magunkat.” /Forrás az internet/
(Ajánlom megtekintésre Gianna egy 19 perces előadását ITT!)gianna_sz.jpg

Szólj hozzá!