HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

373a_21_szazad_tudomanyos_530.jpg

Szólj hozzá!

Te kedves Olvasó, hallgatsz a Szűzanya indíttatására?    

_saint-dominic-saint-fran_ois_240.jpg     1215-ben egy éjszaka Szent Domonkos elmélyülten imádkozott a római Szent Péter Bazilikában. Látta, hogy az Úr Jézus megjelent az égen, kezében tartva három lándzsát, melyekkel a világot akarta sújtani. Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária ekkor térdre vetette magát, és könyörögve kérte Szent Fiát, hogy ne pusztítsa el azokat, akiket megváltott, és csillapítsa igazságosságát irgalmasságával.

_saint-dominic-saint-fran_ois_240_1.jpgErre az Úr ezt mondta neki: "Nem látod Anyám, hogy milyen sérüléseket okoznak nekem? Az igazságosságom nem hagyhatja ezt büntetlenül!"

A Szűzanya azonban így válaszolt: "Te tudod Fiam, aki mindent tudsz, hogy vannak nekem hűséges szolgáim, akiket ha indíttatok, képesek hirdetni a világnak a Te szavaidat. Áldozatos imájuk és igehirdetésük nyomán, megtérnek az embereknek, akik visszafordulnak a bűn útjáról és keresni fognak Téged!"

A mi Urunk ezt válaszolta Anyjának:"Mutasd meg nekem azokat, akiket ily nagy küldetésre szántál!"

Ekkor Isten Anyja bemutatta Fiának a két fegyveresét, Ferencet és Domonkost, akik kezében egy-egy rózsafüzér volt és ezt mondta: "Sokan vannak, akikre számíthatok, akik követni fogják őket!"

"Elfogadom harcosaidat!" – mondta az isteni Üdvözítő.

(Les Fleurs franciscaines (Ferences virágok), 2. kiadás 187. oldal)

beata_vergine_maria_del_rosario_535.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg123. Isten szándéka nem az, hogy „épp csak üdvözüljünk”, hanem az, hogy a legnagyobb boldogság szintjére! (Olykor, ezért nem könnyebbednek keresztjeink!)

124. A „test” szó az embert jelöli gyöngeségének és halandóságának állapotában. A test föltámadása azt jelenti, hogy a halál után nem csupán a lélek élete halhatatlan, hanem „halandó testünk” (Róm 8,11) is újra magára fogja ölteni az életet. (ÚK 990)

125. „Isten különös kegyelmi segítsége nélkül a megigazult ember nem lenne képes kitartani megigazultságában!” (Katolikus hittétel)

126. Szent Péter az isteni tervbe vetett apostoli hitet így írja le: „Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta Báránynak a drága vére árán. Ő előre már a világ teremtése előtt kiválasztatott, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok” (1Pt 1,18-20). Az emberek áteredő bűnt követő bűneinek büntetése a halál. Amikor tulajdon Fiát szolga alakjában tudniillik az elesett és a bűn miatt halálra szánt emberség formájában küldte el, Isten „Őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne”. (2Kor 5,21) (ÚK 602)

127. A hitvallás a „Jézus alászállt a poklokra” kifejezéssel vallja, hogy Jézus valóban meghalt és halála által számunkra legyőzte a halált és az ördögöt, „aki birtokolta a halál birodalmát” (Zsid 2,14). „Krisztus föltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott.” (ÚK 636)

128. Értsük meg! Az ősbűnnel a végtelen Isten lett megbántva. Nyilvánvaló, hogy a jóvátételnek is végtelen értékűnek kellett lennie! Ezt az ember soha nem tudta volna teljesíteni. Ehhez maga az Isten kellett!

129. Az ember önmagától nem képes üdvözülni, mert Isten úgy akarta, hogy mindazt, amije van és lehet, csakis a kegyelem segítségével nyerheti el. A kegyelem segítségét pedig általános gondviselése szerint, az imádság révén adhatja. (Liguori Szent Alfonz)

130. Krisztus „Isten kegyelméből mindnyájunkért” megízlelte „a halált” (Zsid 2,9). Isten üdvözítő tervével úgy rendelkezett, hogy Fia ne csupán meghaljon „bűneinkért” (1Kor 15,3), hanem „megízlelje a halált” is, azaz ismerje meg a halál állapotát, lelke és teste szétválásának állapotát a kereszten kilehelt utolsó lehelete és a föltámadása pillanata közti időben. A megholt Krisztusnak ez az állapota a sír- és a pokolra szállás misztériuma. (ÚK 624)

131. Kegyelem nélkül az ember semmit sem tehet üdvössége érdekében. De Isten, aki az embert természetfölötti létre hívta, senkitől sem vonja meg a szükséges és elégséges kegyelmet. (Katolikus hittétel)

132. Az akarat, a hatásos kegyelem hatása alatt is szabad marad. (Katolikus hittétel)

133. A húsvéti misztériumnak két összetevője van: Krisztus a halálával megszabadít bennünket az (eredendő) bűntől, föltámadásával pedig megnyitja utunkat az új életre. (ÚK 654)

_alaszallduccio_discesaallimbo_535.jpg

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpg     1974. május 18-án – a Szűzanya ígérete szerint – Ágnes nővér hirtelen meggyógyult minden betegségéből, jóllehet az orvosilag gyógyíthatatlannak tartott hallását csak 1982. május 30-án Pünkösdkor nyerte vissza! (A csodás gyógyulás tényét az akitai Vöröskereszt Kórház orr-fül-gégésze, Dr. Arait igazolta egy nyilatkozatában!)

ak20_260.JPG1975. január 4. és 1981. szeptember 15. között a Mária-szobor 101 alkalommal könnyezett és vérzett.

A helyi püspök megbízásából az akitai Igazságügyi orvosszakértők labor-elemzése megállapította, hogy a faszobor szeméből folyó folyadék valóban emberi könny, és nem víz vagy gyanta. A professzor nyilatkozata szerint „Meghaladja az emberi képességet, hogy vizet hozzon létre onnan, ahol nincs. Ráadásul nem tiszta vízről, mint elemről van szó, hanem emberi könnyekről, minden biológiai tényezőjével együtt! Nem beszélve arról, hogy ez az esemény több mint százszor megismétlődött, több éven keresztül, számos tanú előtt! Meg kellett állapítani, hogy semmiképp nem emberi mesterkedés, csalás eredménye. Ha ezek az események nem természetes eredetűek, akkor három lehetséges okot tarthatunk szem előtt:

1) Valamely emberi lény – esetleg Ágnes nővér – rendkívüli erőinek tudható be, pl. Teleportáció, vagy paranormális „ektoplazma” .

2) Kifejezetten ördögi tevékenység eredménye.

3) Isteni beavatkozásról van szó.”

     Az első felvetésre a válasz: A fából faragott Madonna szobor akkor is könnyezett, amikor Agnes Sasagawa nővér aludt, vagy távol volt a 400 km-re lévő családjánál. Következtetésképp nem tudható be az ő „paranormális” képességeinek!

     Második felvetés: ha ördögi mesterkedésről van szó, akkor a hitre kedvezőtlen hatással lenne. Ilyen azonban nem volt eddig tapasztalható, sőt kifejezetten pozitív gyümölcsökről beszélhetünk.

ak15_535.JPG

Szólj hozzá!

372sokaknak_szentolvasom_530_2.jpg

Szólj hozzá!

Márfi Gyula Veszprém érsek tapasztalata szerint, hazánk egyfajta lelki megújulás részese, és a felemelkedés, lelki gyarapodás időszakát élheti meg. Az európai vezetők ugyanakkor sötétségben járnak, elméjükre homály borult, ezért bélyegzik meg és támadják igaztalanul Magyarországot.
Imádkozzunk, hogy az európai vezetők elméjét megvilágosítsa a Szentlélek.marfi_gyula_ersek.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg110. Bár a szenvedés és a testi halál a bűn következménye, mégsem szabad minden szenvedést büntetésként felfogni. Sőt, Isten gyakran csak azért engedi meg a megpróbáltatásokat, betegségeket, hogy abból – üdvösségünk szempontjából –, még nagyobb jót hozzon elő számunkra!

111. Miért nem boldog az emberiség nagyobbik része? „Mert attól félnek, hogyha lemondást gyakorolnának, szerencsétlenek lennének!” – Ezért boldogtalanok!

112. A földi szenvedés, Isten szeretetének egyik legnagyobb segítsége: hiszen ha felajánljuk, sokszoros érdemeket nyerhetünk magunk vagy a lelkek javára!

113. Aki el akarja dobni magától élete keresztjét, még súlyosabbá teheti azt! (Liguori Szent Alfonz)

114. A betegség idejét a lelkek próbatételének nevezhetjük; mert akkor mutatkozik ki az erény. (uo)

115. A betegség, a szegénység és a megaláztatás érdemszerző s előnyünkre válik ha Jézus iránti engesztelésből megadással fogadjuk. Viszont az egészség, a gazdagság és a dicsőség sokaknak kárára lehet, mert csak mélyebbre süllyeszti őket a romlásba. (uo)

116. A poklot kiérdemelt, de megtért bűnösnek, bármi szenvedés semmiség a földön. (uo)

117. Sokan addig szeretik Jézust, míg kellemetlenségük nem származik miatta! (Kempis)

118. „Jézus Krisztus egész gazdagsága minden ember számára hozzáférhető, és minden embernek javára válik.” Krisztus a maga életét nem önmagáért, hanem értünk élte: értünk, emberekért a mi bűneinkért, a mi üdvösségünkért egészen haláláig és végül föltámadott a mi „megigazulásunkért” (Róm 4,25). Most is „közbenjárónk az Atyánál” (1Jn 2,1). Mindazzal, amit egyszer s mindenkorra értünk átélt és elszenvedett, mindörökké jelen van „Isten színe előtt”. (ÚK 519)

119. Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Krisztus Keresztjére? (Assisi Szent Klára)

120. Jézusért szenvedni, édes gyötrelem! Jézusért meghalni, mily nagy kegyelem! (uo)

121. Jézus életében, szenvedésében és haláltusájában mindegyikünkért és egyenként odaadta önmagát. Ő mindannyiunkat emberi szívvel szeretett. Ezért Jézus Szentséges Szíve, melyet bűneink megsebeztek és üdvösségünkért döftek át, jele és szimbóluma /.../ annak a szeretetnek, mellyel az isteni Megváltó az örök Atyát és minden embert szüntelenül szeret. (vö.. ÚK 478)

122. Krisztus keresztjének és föltámadásának húsvéti misztériuma a központjában áll annak az örömhírnek, melyet az apostoloknak, és utánuk az Egyháznak hirdetnie kell a világban. Isten üdvözítő terve Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálában „egyszer s mindenkorra” (Zsid 9,26) beteljesedett. (ÚK 571)b1688410_535.jpg

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpg     Amikor július 5-én csütörtök este hatkor az esti ima kezdődött, bal keze újra fájni kezdett. Olyan volt, „mintha egy fúró hatolt volna bele” ‒ jegyezte fel naplójában. Összeszorította a fogát, és amikor kinyitotta a kezét, a kereszt alakú heg közepén kis vérző sebet látott. Éjszaka buzgón imádkozott bűnei bocsánatáért.

Sasagawa nővér szenvedései minden péntekre virradó éjszaka megismétlődtek. Ugyanezen a napon néhány nővértársa észrevette, ahogy vér csöpög a szobor jobb kezéből. Ez a vérzés négy alkalommal is kep12_260.JPGmegismétlődött.

Július 25-én az egyházmegye püspöke Msgr. John Shojiro Ito meglátogatta a kolostort és személyes tanúja lehetett, hogy a szobor kezén egy véres seb keletkezett.

Július 27-én a nővér őrangyala ezt mondta: „A Szent Szűz vérének látványát, értékes emlékként őrizd szíved mélyén, mert nagy jelentőségű Mária vére hullatása! Imádkozz és engesztelj az egész emberiségért!”

Augusztus 3-án a nővér által a Szűzanya válaszolt a püspök kérdéseire. Ezen a napon kapta meg a nővér a második üzenetet, melyben az Istenanya hangsúlyozta az engesztelés egyetemes szükségességét, mert ha ez meg nem valósul, akkor igen nagy büntetés zúdulhat az emberiségre!

Ito püspök hansgúlyozta, hogy az akitai üzenet célja, a figyelem felkeltése az Istenanya kéréseinek – különösen a fatimai üzenetnek – a sürgős teljesítésére!

Szeptember 29-én Szent Mihály napján, minden nővér láthatta, hogy a szobrot fénykoszorú övezi. Ugyanekkor Ágnes nővér kezéről eltűnt a seb. A kápolnában nyolc angyalt látott, amint az Oltáriszentséget imádva a tabernákulum előtt térdeltek félkörben. Este vér szivárgott a Szent Szűz lábából. Ezt követően az egész szobortest jó illatú olajat verejtékezett különösen a homlok és a nyak tájékán. Az illatot egészen október első feléig érezni lehetett. Számos csoda történt.

nossasenhoraakita4_535.jpg

Szólj hozzá!

371megorzod-e_530.jpg

Szólj hozzá!

engesztelo_kapolna_12_535.jpgVilág Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg101. Az Istennek felajánlott áldozathozatal első és legkézenfekvőbb megnyilvánulási formája az, hogy elfogadjuk azokat a lemondásokat, küzdelmeket és szenvedéseket, melyeket feladataink hűséges teljesítése jelent számunkra. A fatimai Angyal világosan beszélt: „Főként azokat a szenvedéseket fogadjátok el és viseljétek megadással, amelyeket Isten küld rátok.”

Lúcia később ezt fűzi hozzá: „Ez az engesztelés és áldozat amit a jó Isten kíván, melyet mindenkinek vállalnia kell ahhoz, hogy Isten törvényét betartva, igaz életet éljen. Ezt az utat Isten világosan meg akarja ismertetni a lelkekkel, mert sokan azt hiszik, hogy az engesztelés kemény önsanyargatást jelent, s ehhez nem érzik magukat sem elég erősnek, sem elég nagylelkűnek. Elbátortalanodnak és berendezkednek egy langyos és bűnös életmódra”. Az Úr később ezt a tanítást adta számunkra Lúciának: „Az áldozathozatal mindenkitől megköveteli, hogy teljesítse saját feladatait és tudatosan betartsa törvényeimet. Ma ezt a fajta bűnbánatot kérem és várom el!”

102. A bűnös mindazt a szenvedést, melyet a bűnei miatti tisztulásáért kell majd viselnie a túlvilágon, akár csak töredékében is, még a földön Istenért (Istennek felajánlottan) szenvedné, nem csak érdemszerzően és boldogabban élhetne már a földön, de jelentősen megrövidíthetné a tisztítótűzbéli vezeklését is!

103. Nagyobb boldogság adni, mint kapni! (ApCsel 20,35)

104. Az istenszeretettől eltöltött lélek nem szenved, ha megtagadja magát. Az olyan szívben, mely Istenen kívül semmit sem szeret, a legnagyobb csapások sem oltják ki a szeretet lángját, sőt inkább élesztik azt. (uo)

105. Ne azt reméld, hogy Isten megkímél a szenvedéstől, hanem azt, hogy erőt ad hozzá! (Kempis)

106. Az idővel minden gyümölcs beérik. (Don Bosco)

107. Jézus Krisztus nem vonzó megjelenésével, nem üdvösséges tanító igéivel, még csak nem is rendkívüli csodáival váltotta meg a világot, hanem az Atyának felajánlott kínszenvedésével! Ezzel a szenvedést a megváltás dicső rangjára emelte, értelmet adva minden felajánlott emberi szenvedésnek! Tudnunk kell azt is, hogy ha nem csak önmagunk-, hanem más lelkek üdvéért ajánljuk fel áldozatainkat, ezzel részt vállalhatunk Jézus megváltó munkájában.

108. A szenvedés értelmét ne abban keressük, hogy az valami elkerülhetetlen szükségszerűség, hanem abban, hogy saját személyes hivatásunkhoz szükséges! (Thomas Merton)

109. Amikor a vezeklésről és engesztelésről beszélünk, ne arra gondoljunk, hogy miféle kínokkal sanyargatnánk testünket. Mert nem a lemondás nagysága, hanem a bűnbánat őszintesége az, mely értéket ad engesztelésünknek. A bűnbánat és hála érleli meg bennünk azt a tiszta szeretetet, amellyel elégtételt adhatunk Istennek addigi eltékozolt életünkért, bűneinkért, vagy mások bűneiért.

287670_480p_posters_535.jpg

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpgkep11_535.JPG     A püspök így folytatja: „Én több mint tíz éve ismerem Sasagawa nővért. Normális, becsületes és problémáktól mentes asszony. Mindig a normális egyén benyomását keltette bennem. Ennek következtében az üzenetek, amelyekről azt állítja, hogy természetfeletti módon kapottak, szerintem egyáltalán nem vezethetők vissza képzelődésre vagy érzéki csalódásokra. Ami az üzenetek tartalmát illeti, egyáltalán nem állnak ellentétben a katolikus tanítással vagy a jó erkölccsel, és ha az ember a világ mai állapotára gondol, úgy látszik a figyelmeztetés sok pontban megegyezik.” − Eddig a püspöki levélből!

A továbbiakban összefoglalom az Akitában történt rendkívüli bizonyságokat, és misztikus eseményeket.

1973. június 12-én, hogy Agnes Sasagawa nővér kinyitotta szentségimádásra a tabernákulum ajtaját, ragyogó fény áradt ki belőle és betöltötte az egész kápolnát. A nővérek hallhatták, amint az angyaloktól a „Szent, szent, szent vagy mindenség Ura Istene...” elhangzott. Ez az esemény két nap múlva megismétlődött azzal a különbséggel, hogy az aranyos sugarakat lángnyelvek vették körül, mintha kigyulladt volna a tabernákulum.ak5_535.JPG

kep4_240.JPGJúnius 28-án a kápolnában imádkozva erős fájdalom járta át Sasagawa nővér bal kezét, majd kereszt alakú karcolást vett észre tenyerén. Szentségimádás alatt látta, amint „hirtelen ragyogó fény közepette, angyalokhoz hasonló lények sokasága jelent meg és az Oltáriszentséget imádva körülvették az oltárt... A Szentostya olyan ragyogó volt, angyal-of-the-apocalypse_240.jpghogy nem tudott rátekinteni.”

Június 29-én, Jézus Szentséges Szívének ünnepén a szentségimádás alatt angyal jelent meg és megtanította Ágnes nővérnek az „Istenem hiszek Tebenned és imádlak Téged...” kezdetű fatimai imát.

Szólj hozzá!

370ne_aggodj_szivedben_530.jpg

Szólj hozzá!

Már keresztet vetni is tilos!
Szintet lépett a keresztény vallás üldözése, ellehetetlenítése, háttérbe szorítása.

Korábban egy áruházlánc tüntette el a görög joghurtján látható ortodox templomról a keresztet. Majd Genovában tiltakozott a helyi imám a déli harangszó ellen, mert szerinte túl hangosak a harangok.

A toleranciabajnok liberális világnak való kóros megfelelési kényszer, a keresztény vallás gyakorlását súlyosan diszkrimináló őrület immár elérte a ma kezdődő labdarúgó világbajnokságot is.

Az „O Globo” brazil napilap szerint a brazil labdarúgó-szövetség megtiltotta a közös imát mind a pályán a meccsek előtt, mind a szállodában. A vezetőség a csapaton belüli felesleges feszültségek elkerülésével indokolta döntését – számolt be a példa nélkül álló esetről a Magyar Kurír katolikus hírportál.

Mi lesz a következő?

Talán megbüntetik a mélyen vallásos Neymart egy remek keresztlabda, vagy egy csodás keresztpassz után?

Esetleg eltiltja majd a szövetség, ha keresztet vet egy gól után? (Forrás: MAGYAR IDŐK 2018. június 14.)

keresztetvetni_tilos_535.jpg

Szólj hozzá!

engesztelo_kapolna_11_535.JPGNatália nővér és Regőczi atya

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg80. Az ateisták minduntalan azt kívánják bizonyítani, hogy az ember valójában állat. – Történelmünk során tapasztalt túlkapásaik valóban ezt látszanak igazolni!

81. Jellemünk az úr, értelmünk parancsol; a test csak szolga. Úgy is kell bánni vele, értelmesen és méltányosan, pártatlanul és szigorúan. (Márai: Füveskönyv 6.f.)

82. Az ember életének egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálja a hivatását!

83. Nem a vagyon teszi a méltóságot, hanem az erkölcs.

84. Az ember nem élhet szeretet nélkül, s az élet számára felfoghatatlan, értelmetlen mindaddig, amíg a szeretet fel nem tárul számára, amíg meg nem tapasztalja a szeretetet, és nem teszi magáévá és bensőségesen részt nem vesz benne.

85. Boldogtalanságunk mértéke mindig arányos Istentől való távolságtartásunkkal. Legboldogtalanabbak a kárhozottak!

86. Az élvezet messze nem azonos a boldogsággal. A valódi boldogság ugyanis lélekben fogan és a csöndben születik!

87. Aki szereti Istent, mindenben örömet talál; aki nem szereti, nem talál sehol sem! (Liguori Szent Alfonz)

88. A spontán röpimák sokkal könnyebben helyeznek Isten jelenlétébe, mint a hosszú direkt imádságok. (uo)

89. Ha az ember nem tesz jót, ez abból következik, hogy rosszat tesz. (Szienai Szent Katalin)

90. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent! (Mt 5,8)

91. A Tízparancsolatnak, mindig a boldogság fölött kell állnia! Aki a sorrendet fölcseréli, nem csak másokat tehet boldogtalanná, de a sajátját sem érheti el tartósan!

92. Nem lesz igazi boldogságod, ha a magad kívánsága hajt előre, és nem várod meg azt az időt, amikor az Isten hív téged! (Egy Markthali Premontrei szerzetes)

93. Lelketlenül az élvezetek halmozása se öröm, míg a lélekben átélt pillanat is határtalan boldogság lehet!

94. A jövő boldogságáért érdemes vállalni az átmeneti boldogtalanságot is!

95. Míg az emberek szemében a több fáradtságba került cselekedet az értékesebb; Isten szemében viszont az, melyet jó szándék vezérelt. (Liguori Szent Alfonz)

96. Életünk célja nem az, hogy kellemesen éljünk a földön, hanem az, hogy megmentsük a lelkünket. (uo)

97. Az Úr nem nagy tetteket vár tőlünk, hanem azt, hogy amit teszünk, helyes szándékkal tegyük! (uo)

98. Kevesen ismerik fel, hogy boldogtalanságuk valójában görcsös boldogságkeresésükben gyökerezik.

99. Az isteni törvények nélkül bármit tehetsz, bármi lehetsz, de megelégedett és boldog az soha!

100. Mind a szenvedés, mind a boldogság, létünk határain túli reményt sejtet meg bennünk!

ima17148_b_535.JPG

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpg     A harmadik és utolsó üzenetet az Istenanya szobrából elhangzó hang 1973. október 13-án közölte Sasagawa nővérrel: »Szeretett leányom, figyelj arra, amit neked kell mondanom. Tovább kell adnod az elöljáródnak! Ha az emberek nem bánják meg a bűneiket és nem térnek meg, a mennyei Atya az egész emberi nemre borzalmas büntetést fog róni. Olyan büntetést, mely sokkal rosszabb lesz, mint az özönvíz volt, olyan büntetést, amilyen idáig még nem volt. Tűz hull majd az égből, és az emberiség nagyobb része megsemmisül, a jók csakúgy, mint a rosszak. Nem kíméli sem a papokat, sem a hívőket. Akik túlélik, annyira szenvednek majd, hogy irigyelni fogják a halottakat.a_000_pn7ki_gettyimageshungary_eza-1-_535.jpg

Az egyedüli fegyveretek a rózsafüzér és a kereszt, amelyet Fiam nektek hagyott. Éjjel-nappal imádkozzátok a rózsafüzért a pápáért, a püspökökért és a papokért. A sátáni széthúzás behatol még az Egyházba is. A közvélemény előtt zajlanak majd az ellenkezések, bíborosok lesznek bíborosok ellen, püspökök egymás ellen. A hithű és engem tisztelő papokat paptársaik megvetik és kinevetik. Templomokat és oltárokat fognak lerombolni, kifosztani. Az Egyházban egyre növekszik azok száma, akik mindenféle kompromisszumok elfogadására biztatnak az ökumené jegyében, és a Sátántól félrevezetve sok pap és szerzetes felhagy hivatásával, az Úr szolgálatával.

Az ördög főleg az Istennek szentelt lelkekkel szemben fog kérlelhetetlenül támadni. A gondolat, hogy olyan sok lélek fog elveszni, az oka az én szenvedésemnek. Ez az én nagy kínom. Ha nem történik változás és az emberek meg nem térnek, hamarosan már nem lesz számukra bűnbocsánat sem...« (...)

sendaiakita33_535.jpg

Szólj hozzá!

369az_embernek_530.jpg

Szólj hozzá!

img_5_535.jpgIMAEST A CSALÁDOKÉRT!

IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL

Az imaestet vezeti:

 Dr. Kovács Zoltán atya

érseki irodaigazgató, mariológus,

a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora). 

     Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a szakértelme, a segítsége jelentő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Erdő Péter bíboros úr 2009-ben jóváhagyta a Napló hivatalos kiadását, illetve a Szeretetláng Mozgalom működését hazánkban. 

A Kápolna címe:

1065 Budapest, Székely Bertalan utca 25.

Mindenkit szeretettel várunk!

Higgyük és bízzunk, hogy továbbra is csak a kitartó ima, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal töltött idő oldhatja meg azt a sok bajt, szenvedést, békétlenséget, nehézséget, amelyek családjainkat érik, s amelyeket önerőből képtelenek vagyunk megoldani.liebend_lieben_535.jpg

Szólj hozzá!

engesztelo_kaplna_10_535.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg61. Midőn imádkozol, te szólsz Istenhez. Ha a Szentírást olvasod, Isten szól tehozzád! (Szent Ágoston)

62. Áhítattal imádkozni annyit tesz, mint alázatosan és bizalommal imádkozni. (Liguori Szent Alfonz)

63. Soha nem borult akkora sötétség az emberiségre, mint épp a felvilágosodás által!

64. Az istenszerető lélek kevéssé törődik azzal, hogy mit tartanak felőle az emberek; csak az a gondja, hogy Istennek tessék. (Liguori Szent Alfonz)

65. Ha imáinkra Isten valamit meg nem ad, biztosak lehetünk, hogy nem válna a javunkra! (uo)

66. Betegségben az a legszebb ima, ha megnyugszunk Isten akaratában. (uo)

67. A szemlélődés és benső ima képes lángra lobbantani szívünket az istenszeretetre. (uo)

68. Csak azok igazán bölcsek, akik tudják, hogyan nyerhetik el Isten kegyelmét és a mennyországot. (uo)

69. Az örök boldogság kegyelme nem egyetlen kegyelem, hanem a kegyelmek láncolata, melynek utolsó szeme a kitartás kegyelme! (Meg ne szakítsuk tehát!)

70. A Megváltás Egyetemes Művében való részvétel minden kereszténynek kötelessége. Mindenki kiveheti részét az apostolkodásból. Ott és annyit segíthet - ahol és amennyi ideje van. Azokkal a képességekkel, amelyeket az Úrtól kapott.

71. Jézus azt mondta, hogy egymást szeressétek, nem azt, hogy az egész világot!

72. Mivel küldetésed van, a világban kell élned, de nehogy a világnak élj!

73. Ha fel nem ismered életed célját, halálodnak sem lesz semmi értelme!

74. Aki arra hivatott, hogy Krisztust hirdesse, annak elsősorban „Jézus Krisztusnak mindent felülmúló ismeretét” kell keresnie. (ÚK 428)

75. Mit használ nekünk, ha az emberek becsülnek ugyan, de Isten megvet? (Liguori Szent Alfonz)

76. Aki egészen Istené akar lenni, ne kívánja az emberek megbecsülését. (uo)

77. Az ember akkor válik igazán felnőtté, amikor rádöbben, hogy mégsem tud mindent. (Alphonse Karr)

78. Egy kegyelem elutasítása „elriaszthatja” a többit!

79. Azzal, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert, fogékonnyá tette a boldogságra, melyet teljes valóságában csak az Ő országában találhat meg. Az emberi szívbe van írva az örökös visszavágyódás Teremtőjéhez, mely sajnos a bűn következményeként elhomályosulhat, miként a földi boldogság is időnként tovatűnhet, ám a lehetősége meg nem szűnik! Minden ember életében „titkos nosztalgiaként” munkálkodik a vágy, hogy rátaláljon a szeretet, az igazság és a boldogság Forrására. Ebből következően a 'testben és lélekben való' ember, e vágytól indíttatott és következetes gondolkodása nyomán természete szerint eredendően vallásos lény, aki lelke által képes közösségbe kerülni Istennel. Ez a bensőséges hitkötelék meghatározhatja az ember ön- és nemzettudatát, emberi méltóságát, egész földi és természetfeletti életét.

ceb4ceb7_535.jpg

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpgakita_chapel2_535.jpg     A második üzenetet, akárcsak az elsőt, a legszentebb Szűzanya szobrából jövő hang közölte vele: „Újoncnő leányom! Ha szereted az Urat, akkor hallgass meg, mert fontos és közölnöd kell elöljáróddal. Sok ember szomorítja meg az Urat. Azokra a lelkekre várok, akik a bűnösök és a hálátlanok helyett szenvednek, és áldozataik lecsillapítják a mennyei Atya haragját.

Fiammal együtt már többször elértük, hogy ne büntesse az emberiséget. Sok szerencsétlenséget megakadályoztam azáltal, hogy eléje vittem az értékes engesztelő lelkeket, akik megvigasztalták az Atyát, miközben megmutattam Fiának szenvedését a kereszten, az Ő vérét és áldozatainak számát: imáit, vezeklését, szegénységét, néma áldozatát.

Azt kívánom, hogy Intézményed ebben az értelemben működjék. Becsülje nagyra a szegénységét, és imádkozva kiengeszteljenek sok-sok ember hálátlansága és sértései miatt. Az Intézmény imáját végezzétek ezen üzenet tudatában!

Az imára szükség van világi intézményekben is. Az imára kész lelkek már egyesültek. Anélkül, hogy túlságosan aggódnátok a külsőségek miatt, legyetek hűségesek és buzgók az imában, hogy megvigasztaljátok Mestereteket!”

akitaestatua-de-akita-_535.jpg

Szólj hozzá!

img_5_535.jpgIMAEST A CSALÁDOKÉRT!

IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL

Az imaestet vezeti:

 Dr. Kovács Zoltán atya

érseki irodaigazgató, mariológus,

a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora). 

     Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a szakértelme, a segítsége jelentő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Erdő Péter bíboros úr 2009-ben jóváhagyta a Napló hivatalos kiadását, illetve a Szeretetláng Mozgalom működését hazánkban. 

A Kápolna címe:

1065 Budapest, Székely Bertalan utca 25.

Mindenkit szeretettel várunk!

Higgyük és bízzunk, hogy továbbra is csak a kitartó ima, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal töltött idő oldhatja meg azt a sok bajt, szenvedést, békétlenséget, nehézséget, amelyek családjainkat érik, s amelyeket önerőből képtelenek vagyunk megoldani.liebend_lieben_535.jpg

Szólj hozzá!

engesztelo_kapolna_9_535.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg46. Hinni azt jelenti, hogy „ament” mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira; teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség 'amenja'. (vö. ÚK 1064)

47. A szeretet teszi, hogy a hit nem csupán a szellemben, hanem az akaratban is él. (Liguori Szent Alfonz)

48. Vedd el a világtól a láthatatlan valóságokat, s a maradék már egyetlen fabatkát sem ér! (R. Plus SJ)

49. Isten létét bebizonyítani nehéz, de tagadni lehetetlen! (Alexis Carrel)

50. Aki lelke mélyén felismeri Krisztus üzenetét, az úgy érzi magát mint a madár, mely először fedezi fel, hogy szárnya van és repülhet. Ez a felismerés megszünteti a félelmet, s megnyílik előtte a szabadság végtelenje. (Lev Tolsztoj)

51. A hívő ember nem dicsekedhet azzal, hogy megtalálta az élet értelmét. A hit által történő felismerés ugyanis ingyenes ajándék és nem annak bizonysága, hogy a hívő ember másokét felülmúló erkölcsi képesség birtokában lenne.

52. Akkor kérsz bizalommal Istentől, ha meghajolva elfogadod: „legyen meg a Te akaratod”!

53. Aki abbahagyja a benső imát, nemsokára megszűnik Istent szeretni. (Liguori Szent Alfonz)

54. A lemondás nélküli élet: az üdvösségről való lemondás!

55. Áldozat és imádság nélkül nincs üdvösség! (Liguori Szent. Alfonz)

56. Az Isten kormányozza a világot, az imádság azonban magát az Istent! (Aranyszájú Szent János)

57. Angyalok, vagyis az embernél tökéletesebb szellemi valók léteznek, anyagi testük nincs, de a látszatért magukra ölthetik! Az angyalok személyes, halhatatlan és tisztán szellemi teremtmények, akiknek (az emberét messze felülmúló, de Isten által behatárolt) tisztánlátásuk, magas értelmük és önálló, határozott akaratuk van. Tökéletességük fölülmúlja valamennyi látható teremtményét. A jó angyalok mindig készek arra, hogy Istentől kapott feladatuk szerint az emberek segítségére legyenek, védelmezőn és szolgálva mellettünk álljanak. (Katolikus hittétel)

58. Az Istennel szembeszegült (bukott) főangyalt sátánnak, a társait ördögöknek vagy démonoknak nevezzük. Bár Istennek nem „riválisai”, ám amíg tehetik, pokolian ellenségesek a teremtéssel, különösen az emberrel szemben! „A világban található rossz, a társadalmi rendellenességek, (...) nemcsak az eredeti bűn következményei, hanem a sátán pusztító ténykedésének a hatása is, aki azon ármánykodik, hogy az ember erkölcsi egyensúlyát megbontsa.” (Szent II. János Pál 1987.05.24)

59. Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszik jó angyalok, akik esetenként közbenjárnak Istennél. „Senki sem tagadhatja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy őrangyal, mint valami pedagógus és életirányító pásztor.” (vö. ÚK 336)

60. Barátként kezeld őrangyalodat, folyamodj hozzá imádban segítségét kérve, hiszen mindig veled van, csak vedd észre törődését!" (Szent Bernát)

schieram_535.jpg

 

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpgkep1_240.JPG     Az 1931-ben született Agnes Sasagawa vallásilag talán „későn érő” volt. Huszonöt évesen keresztelkedett meg, harmincöt évesen lépett be az „Eucharisztia Szolgálói” laikus nővér-közösségbe. De amikor e közösségben megtalálta lelki otthonát, Isten betört az életébe. A japán nő nem egyszerű életúton jutott idáig. Egy szerencsétlen altatás következtében 15 évig fekvőbeteg volt. A lourdes-i forrás vize gyógyította meg.

Ezután katekétaként dolgozott, de 1973-ban megsüketült, vissza kellett vonulnia közössége anyaházába, ahol sekrestyés lett. Később a nővér bal kezén kereszt alakú stigma megjelent meg. Itt az „Eucharisztia Szolgálói” közösségben kezdődött találkozása a természetfölöttivel, melyben három üzenetet kapott a Szent Szűztől.

akita-foto8-monsec3b1or-ito_240.jpgEnnek ismertetését a Niigata-i egyházmegye püspökének John Sorijo Ito, 1984. április 22-én húsvét ünnepén kiadott elismerő nyilatkozatából idézem:

„Mivel olyan személy vagyok, aki ezzel az üggyel szoros kapcsolatba kerültem, úgy vélem, nem viselhetem továbbra is annak felelősségét, hogy hallgatok!”

Az első üzenetet június 6-án, a hónap első péntekének reggelén kapta, mely Mária 'Minden Népek asszonya' fából készült, ragyogó szobrából hanzott:

„Újoncnő leányom, jól tetted, hogy követésemért mindent elhagytál. Nagyon szenvedsz süketséged miatt? Fáj a kezeden lévő seb? Hamarosan meggyógyulsz. Ez próbatétel, légy türelmes. Imádkozz, engesztelve az emberek minden bűnéért. Ennek a közösségnek minden tagja felbecsülhetetlen értékű. Lelkiismeretesen teljesíted a Szent Oltáriszentség Szolgálóinak imáját? Imádkozzál sokat a pápáért, a püspökökért, a papokért!” (...)

akita10_535.jpg

Szólj hozzá!

186jezus_e_szavakkal_530.jpg

Szólj hozzá!

184az_ember_kepes_530.jpg

Szólj hozzá!

16.
június

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

img_5_535.jpgIMAEST A CSALÁDOKÉRT!

IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL

Az imaestet vezeti:

 Dr. Kovács Zoltán atya

érseki irodaigazgató, mariológus,

a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora). 

     Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a szakértelme, a segítsége jelentő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Erdő Péter bíboros úr 2009-ben jóváhagyta a Napló hivatalos kiadását, illetve a Szeretetláng Mozgalom működését hazánkban. 

A Kápolna címe:

1065 Budapest, Székely Bertalan utca 25.

Mindenkit szeretettel várunk!

Higgyük és bízzunk, hogy továbbra is csak a kitartó ima, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal töltött idő oldhatja meg azt a sok bajt, szenvedést, békétlenséget, nehézséget, amelyek családjainkat érik, s amelyeket önerőből képtelenek vagyunk megoldani.liebend_lieben_535.jpg

Szólj hozzá!

vilag_gyozelmes_kiralynoje_4_n_530_1.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg33. A hit által megvilágosított lélek egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint azok, akik csak az érzékeiken keresztül értékelnek mindent. Ez utóbbiaknak sejtelmük sincs a magukban hordozott felmérhetetlen kincsről!

34. Az ember képes Isten felismerésére, mint a dolgok okára, alapjára és céljára. De először a hitben kell kapcsolatot teremtenie Istennel, és csak azután keresheti az értelem bizonyítékait!

35. A keresztény hit nem mitológia, nem filozófia, hanem isteni kinyilatkoztatás!

36. Hinni annyi, mint Istenben bízni, Rá hagyatkozni, Rá építeni, Őt tenni életünk irányadójává s céljává!

37. A pillanatban, melyben felismerjük önmagunk sötétségét, lsten fényessége világlik fel lelkünkben.(R. Plus SJ)

38. Csak akkor egyesülhetünk Istennel, ha szabadon választjuk és szeretjük. Őt pedig nem szerethetjük, ha ellene, a felebarát vagy önmagunk ellen súlyosan vétkezünk: Aki nem szeret, az halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, gyilkos: azt pedig tudjátok, hogy a gyilkosnak nincs örök élete (1Jn 3,15). Urunk figyelmeztet bennünket arra, hogy el leszünk választva tőle, ha nem segítünk a szegények és kicsinyek súlyos szükségében, akik az Ő testvérei. Ha halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbántuk vagy Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor – saját szabad választásunk révén – tőle örökre elválasztottak maradunk. Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás állapotát nevezzük „pokolnak”. (vö. ÚK 1033)

39. Sohasem ismerhetjük meg magunkat igazán addig, amíg nem igyekszünk megismerni Istent! (Avilai Szent Teréz)

40. Amikor a világot ma mind jobban veszélyezteti az elburjánzó erőszak és kizsákmányolás, az egyház tagjainak tisztán kell látnia, hogy az emberiségnek minden egyébnél égetőbb szüksége van a megváltás örömhírére. Van-e bátorságunk kiállni az emberek elé, és elmondani nekik, milyen sötét mélységekbe sodródnak, ha elvetik Isten szeretetét? (vö. ÜF 107)

41. A bűnnel és hamissággal sújtott világban is úgy kell élni, mintha mindenki tisztességes lenne. Bármit sulykoljon is a divatos világ, az igazság nem rasszista, nem kapzsi, hanem politikailag korrekt és erkölcsös.

42. A keresztényi viselkedésmód a liturgiából és a szentségek vételéből táplálkozik. (vö. ÚK 2047)

43. Az emberek nem szenvedhetik a tolakodást; Isten ellenben egyenesen elvárja, hogy szüntelenül ostromoljuk Őt kegyelmekért. (Liguori Szent Alfonz)

44. A keresztény Credo, (hitünk megvallása Istenben az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben) a tetőpontjára ér, amikor meghirdeti az idők végén a halottak föltámadását és az örök életet. (vö. ÚK 988)

45. Csak kétféle ember él: az igaz, aki azt hiszi, hogy bűnös – és a bűnös, aki azt hiszi, hogy igaz! (Pascal)

konyorges_orao_535.jpg

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpg     Egyes szkeptikusok mondhatnák, hogy egy eset, nem eset! Viszont nagaszaki_260.jpgNEM MONDHATJÁK! 1945. augusztus 9-én ugyanis Nagaszakira is ledobtak egy atombombát, és természetesen a japán katolikusok kétharmada ebben a városban élt. Azok a katolikusok, akik az évszázados üldöztetések után is kitartottak - ezt kapták jutalmul a keresztény nyugattól – írja a Catholic Herald újság.

Nagaszakiban, több mint 130 katolikus templom van! (https://visit-nagasaki.com/CandidateForWorldHeritage/pdf/Nagasaki_Pilgrimage_GuideBook.pdf

A Hirosimainál nagyobb hatóerejű hidrogénbomba felrobbanása után a Szent Maximilian Kolbe által alapított ferences rendház túlélte a támadást. Kolbe atya, ugyanis bensőséges kapcsolatban volt a Szűzanyával, és a kolostort, minden szaktanács ellenére egy olyan helyre építette, amelyet egy kisebb hegy választ el attól a helytől, ahova a bombát dobták, így a hegy megvédte a kolostort.

hqdefault_260.jpgA Catholic Herald cikkírója, Donal Anthony Foley szerint nyilvánvalóan a Szűzanya közbenjárásának köszönhető, hogy a két kolostor túlélte a támadást. (Magyar Kurír)

Nos, ez is bizonyíték, sőt biztosíték, hogy a Szűzanya és a sátán végső harcában nem vagyunk egyedül. A Szűzanya a földi fegyvereknél sokkal erősebb eszközöket adott a kezünkbe, a Szent Rózsafüzért, a Fatimai Engesztelést és az ezek megvalósításához segítő „kegyelmi hatást", Szeplőtelen Szíve Szeretetlángját!

Kedves Olvasóm, most térek rá a tulajdonképpeni témára, az akitai Mária-jelenésre!akita130522_535.jpg

Akita a Japán-tenger északi partvidékén fekszik, Honsú szigetén, ám a Legméltóságosabb Oltáriszentség Szolgálóinak Intézménye, mely történetünk helyszíne, a várostól hat kilométerre található egy Juzavadai nevű dombon. Női szerzetesközösséget az Isteni Ige Társasága vagy más néven a Verbiták vezetik.

E közösség tagja a jelenések és üzenetek kiváltságoltja, Agnes Sasagawa.akita-foto22-mapa-akita_535.jpg

Szólj hozzá!

15.
június

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

img_5_535.jpgIMAEST A CSALÁDOKÉRT!

IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL

Az imaestet vezeti:

 Dr. Kovács Zoltán atya

érseki irodaigazgató, mariológus,

a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora). 

     Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a szakértelme, a segítsége jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Erdő Péter bíboros úr 2009-ben jóváhagyta a Napló hivatalos kiadását, illetve a Szeretetláng Mozgalom működését hazánkban. 

A Kápolna címe:

1065 Budapest, Székely Bertalan utca 25.

Mindenkit szeretettel várunk!

Higgyük és bízzunk, hogy továbbra is csak a kitartó ima, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal töltött idő oldhatja meg azt a sok bajt, szenvedést, békétlenséget, nehézséget, amelyek családjainkat érik, s amelyeket önerőből képtelenek vagyunk megoldani.

liebend_lieben_535.jpg

Szólj hozzá!

image_260.jpg     2018. június elejétől, több ezer katolikus hívő látogatja az új-mexikói Hobbs városát, ahol napok óta virágillatú olajat könnyezik a Guadalupe-i Szűz Mária bronzszobra.
A hívek vasárnap észlelték mise közben a különleges jelenséget, a „csodáról” értesítették Jose ‘Pepe’ Segura atyát, aki egy zsebkendővel letörülte a szobor arcán lecsorgó illatos olajat, ám percek múlva a bronzból készült Mária szobor szeméből ismét megeredt az illatos olaj.
„Ekkor eszméltem fel, hogy valójában könnyezik a szobrunk” – mesélte a Las Cruces Sun Sentinel című helyi lapnak Segura atya. Hozzátette: égi jelként értelmezi a csodát, Isten így figyelmezteti az embereket, hogy forduljanak szeretettel egymás felé.
     Amint híre ment a könnyező Mária-szobornak, a hívek óriási tömege rohamozta meg a templomot, így azt éjjel-nappal nyitva tartják.
Ricardo Flores Kastanis, a könnyező bronzszobor alkotója egy helyi tévéadónak mesélte - értetlenül áll a csoda előtt, mivel eddig egyetlen munkája sem könnyezett még és nincs logikus magyarázata a mostani esetre. „Fogalmam sincs mi történik, szerintem csodáról van szó. Technikai értelemben kivitelezhetetlen, hogy a tömör fémszobor vizet, vagy bármilyen más folyadékot bocsásson ki magából” – magyarázta.
     Kedden az új-mexikói Las Cruces érsekség képviselői is megjelentek a templomban, hogy kivizsgálják, valóban csodával állunk-e szemben. A papok alaposan megvizsgálták a szobrot, mintát vettek a könnyből, de kivizsgálásuk eredményére még várni kell. Nem kizárt, hogy meg is röntgenezik a szobrot és történelmi analógiákat keresnek, mielőtt az egyház állást foglalna. Az egész folyamat akár éveket is igénybe vehet, viszont a hívek már most meg vannak győződve arról, hogy csodatevő Mária-szoborral van dolguk. (Forrás: http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/97061-illatos-olajat-konnyezik-a-sz-z-maria-bronzszobor)

article_97_535.jpg

Szólj hozzá!

engesztelo_kapolna_8_535.JPG

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg21. Sokak számára valószerűtlennek, távolinak tűnik Isten. Úgy vélik, Isten hallgat és rejtőzik. Ennek okait sokszor az emberek gőgjében kell keresni, akik emiatt saját maguk és felebarátaik számára is elviselhetetlenné válnak. (vö. ÜF 115)

22. Bűn az: amely eltávolít Istentől, csökkenti a lelkiismeret érzékenységét, rest a jóra, gyengíti az értelmet a test vágyai felett, elhomályosítja az Isten- és felebaráti szeretetet, meghamisítja a nemzettudatot.

23. Az életeszmények nélküli élet csak puszta lét.

24. Az Istentől elszakadó ember a megtévesztések csapdájába esik, fokozatosan a sátán befolyása alá kerülhet, veszít emberségéből, megrontja a környezetét és maga is a gonoszság aktív eszközévé válik.

25. Ha a világban kell is élned, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a mélyebb víz áramlásai is magyarázhatják. Nézz tehát a dolgok mögé, ügyelve arra, hogy életedben mindig az isteni parancsolatok maradjanak iránymutatóak!

26. Bár az Üdvösség Honába vagyunk hivatalosak, átmenetileg azonban a Bukás Birodalmában kell élnünk! Az embert a történelmi-, politikai körülmények, melyekben él, többnyire akadályozzák Isten létének értelmi felismerésében és hitének gyakorlásában.

27. Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágalmaznak /.../ vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt./.../ Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságodat. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz. Nincs fizetség és jutalom /.../ de nincs alku sem. Ezért ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz. (Márai S: Füveskönyv)

28. A kereszténység szerves része a győzelembe vetett hit, az a biztos tudat, hogy végül győz a Szeretet. Nem éri meg holmi mellékes dologért küzdeni, olyasmiért, ami nem szolgálja, ami nem segíti győzelemre a szeretetet. (ÜF 118)

29. Aki nem az igazsághoz szabja tetteit, az nem Istentől való. Ugyanígy az sem, aki nem szereti testvérét, mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva: szeressük egymást. (1Jn 3,11)

30. A hitben való kitartás küzdelemmel és áldozattal jár! Az Úr azonban megígérte, hogy aki megvallja Őt az emberek előtt, Ő is megvallja Mennyei Atyja előtt!

31. Semmi sem állíthatja meg azt, aminek eljött az ideje.

32. Mindig azon légy, hogy szívedet elvond a látható dolgoktól, s a láthatatlan értékek felé fordítsd!

jezus_a_feny_535.jpeg

Szólj hozzá!

blog_akita-_535.jpg     Japánban, ahol a lakosságnak csak 0,3 %-a katolikus, különleges jelentősége van Isten csodáinak!

És ilyen csodák vannak, s talán a legnagyobbak közé tartozik, hogy a több évszázados kegyetlen üldöztetés után, amikor végre misszionáriusok léphettek Japán földre, találtak még titkos keresztény közösségeket.nagaszakii_vertanuk-japon_535.jpg

atom_ica_fat_man_sobre_nagasaki_240.jpg

Amikor 1865-ben Japán újra megnyitotta kapuit, a több mint két évszázados keresztényüldözés és elszigeteltség után, a francia egyház Mgr Bernard-Thadée Petitjean    püspököt küldte a Párizsi Külföldi Missziók Társasága (MEP) részéről.

Első ténykedése, hogy egy kis kápolna építésébe kezdett Nagaszaki Urakami kerületében. Később így emlékezett vissza. Egyik nap, 12-15 emberből álló csoport, férfiak, nők és gyermekek gyűltek össze a kicsiny kápolna előtt. Sietettem, hogy kinyitom, de egy nő közeledett hozzám, és kezét a szívére téve, félősen ezt mondta: "A mi szívünk, ugyan úgy érez, minta tiéd!" – aztán azonnal megkérdezte, hogy hol van a Szűzanya képe?

Ekkor – emlékezik Petitjean püspök –, minden kétségem eltűnt. Rájöttem, hogy Japán halálosan üldözött katolikusai két és fél évszázadon át, minden papi szolgálat nélkül őrizték hitüket néhány kis Mária-kép előtt, csendben mondva a rózsafüzért! Ezt a 15 ezerre tehető keresztény magot, az Istenanya vezette, megtartva őket Jézus iránti töretlen hűségükben. Azon voltam, hogy egy nagy templomot építsünk, Szeplőtelen Fogantatás titulussal. (El is készült 1914-ben!)

Amikor 1945. augusztus 9-én az atombomba felrobbant Nagasaki-i Urakami katedrálistól 500 méterre!! A hívek épp az augusztus 15-i ünnepre készítették fel a templomot, és szentmise folyt. A robbanás, mindenki maga alá temetett az épület!

bombed-nagasaki_260.jpgA Szeplőtelen Fogantatás fából készült szobra elszesedett, és megrongálódott, de ép fejét csak később találták meg! A mélyen megrendült katolikusok, nevet is adtak nek: Hibaku Maria ("Atomsérült Mária")

Ezt a relikviát, később bemutatták a New Yorki ENSZ székházában is! Emlékeztetőül máig meghagyták az atomi robbanás által leomlott harangtornyot.

Sajnos, bizonyára nem véletlenül lett kiválasztva ‒ két katolikus japán város, Hiroshima és Nagaszaki!

     Hirosimában 1945. augusztus 6-án, kb. 1 km-re az epicentrumtól, teljesen sértetlen maradt egy jezsuita kolostor, a benne lévő 30 szerzetessel együtt, holott a robbanás központjától 10 km-re semmi esély nem volt az életbenmaradásra. A szerzetesek legfeljebb csak az üvegszilánkoktól szenvedtek kisebb sérüléseket, amellett, hogy voltak ablakok, amelyek be sem törtek! 20 év alatt 200-szor vizsgálták meg őket amerikai orvosok és megállapították, a bomba radioaktív sugárzása sem okozott náluk semmiféle betegséget vagy elváltozást. (Lásd az alábbi képet, melyen a szerzetesek sétálnak az egyébként sugárszennyezett terepen!) Arra nem tudtak magyarázatot adni, hogyan maradhattak életben a hirosimai robbanás után. Nincs semmi vizsgálati adat arra, hogy egy atomfegyver ilyen hatótávolságban ne pusztítana el mindent, mert azok, akik ilyen távolságra voltak az epicentrumtól, olyan halálos mennyiségű sugárterhelést valamint 11.000 - 16.000 Celsius fok hőmérsékletű lökéshullámot kaptak, hogy a pillanat töredéke alatt meghaltak. amazing_story_of_hiroshima_eight_260.jpg(A képen egy túlélő jezsuita atya Hubert Schiffer, aki a rózsafüzér-ima védelméről beszélt az atombombával szemben.)

Összesítve: egyetlen ember sem maradhat életben és semmi sem maradhat talpon egy kilométeres körzetben. És akik mégis életben maradtak? Ezek a túlélők meg voltak győződve arról, hogy csakis azért, mert a fatimai engesztelés szellemében éltek és mindennap imádkozták a rózsafüzért.

Na ez azért kissé sokkoló volt az USA Védelmi Minisztériumának! Úgyhogy sohasem kommentálták hivatalosan az esetet, valószínűleg titkosították és nem tárgyalták nyíltan a szakirodalomban.427330_10200336644486042_219410308_n_535.jpg 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Legendái közül, melyek főként szerzetestársai elmondása alapján születtek, íme néhány:
stoantonio11.jpg     Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már messzi földről tódultak a vándorpré-dikátorhoz, egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz.
Kíváncsiságból meg akarták hallgatni a szónokot, akiről oly sokat beszéltek, s talán szerettek volna ebből az alkalomból ismét ,,nyélbe ütni valamit''. A szent szavai azonban nem várt hatást váltottak ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyónásukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új emberekként váltak el Antaltól. Csodatévő híre – mely igen gyorsan terjedt – ezekből a rendkívüli megtérésekből született.
     Antal nem riadt vissza attól, hogy – ahol szükségesnek látta – kendőzetlenül kimondja az igazságot. Egy temetés alkalmával fölkérték, hogy mondjon beszédet egy gazdag emberről, akinek kapzsiságát és fösvénységét mindenki ismerte. Ellentétben azokkal a könnyelmű szónokokkal, akik az elhunytnak olyan erényeit dicsérik, amelyekkel az nem rendelkezett, Antal a Szentírás e helyéről beszélt: ,,Ahol a kincsed, santopadua2.jpgott van a szíved.'' Befejezésül pedig ezt mondta: ,,Hogy pedig lássátok, hová juttatja az embert kapzsisága, tudjátok meg, hogy ez a halott a pokol tüzébe került, szívét pedig pénzes ládájában lehet megtalálni!'' Mint mondják, a rokonok kinyitották a ládát, és abban a pénz alatt egy meleg, dobogó szívet találtak.
Olyan békétlen korban, amikor ,,nem volt biztonságban a vendég vendéglátójától, testvér a testvérétől'' (Padovai Krónika), Antal áldott békeszerző volt.
ezzantonio2.jpg     Különösen híressé lett bátor föllépése Ezzelino veronai zsarnok előtt. Ez a fejedelem buzgó és erőszakos párthíve volt az utolsó hohenstaufi császárnak, II. Frigyesnek. Politikai agyrémei szolgálatában borzalmas kegyetlenségeket követett el és százakat gyilkolt le. Akkor Antal Veronába utazott, és követelte, hogy vezessék a fejedelem elé. Ezzelino a trónján ült. Kardforgatásban jártas testőrei vették körül. A szegény barát úgy állt eléje, mint akinek hatalma van, a trónon ülő pedig nem lenne más, mint egy bevádolt gonosztevő: emelt fővel sorolta föl bűneit – a sok ártatlanul kiontott vért, az istentelenségeket, rablóhadjáratait –, és az ég bosszújáról beszélt, amely hamarosan be fog következni. A katonák csak uruk intését várták, hogy darabokra vágják a szerzetest, a hatalmas úr azonban elsápadt, reszketni kezdett, leszállt trónjáról és Antal lába elé esett. Bűnbánata jeléül övét a nyaka köré tekerte, és könnyek között megesküdött a szentnek, hogy Isten bocsánatát kéri.
27_03_2011_6e.jpg     A legenda Szent Antal alakját sok-féle történettel fon-ta körül: a gyermek Jézust a karján hordozta, a tengeri halaknak prédikált, mint valamikor Fe-renc a madaraknak. Egyszer egészen rendkívüli csoda történt általa: egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentség-ben, azt mondta, hogy nem hisz addig az Eucharisztikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és találkozott a gúnyolódóval. És akkor annak öszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a Szentség előtt.
/Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/413_lusiana_vi_chiesa_di_san_donato2.jpg

Szólj hozzá!

A házibuli
     A végzős diákok meghívtak néhány elsőéves lányt egyikük családi villá-jába, bulizni.
A vendégek sorra érkeztek és fogyott a "welcome drink", csak egy fiú Lé-nárd nem akart inni semmit, pedig mindenki azt várta, hogyha becsics-csent, még jobb hangulatot teremt maga körül.
Valamennyien ötöd éve ismerték Lénárdot és alig akadt aki ne kedvelte volna. Vidámnak látszó fiú volt, a társaságok tréfamestere – de csak lát-szatra –, mert bensőleg összeszedett és komoly volt. Mindenki tudta róla, hogy nincsenek szülei. Zárkózottságára jellemző volt, hogy nehezen is-merkedett a lányokkal, melyet maga azzal magyarázott, hogy úgyse talál "magának valót" (ami alatt bensőségesen hívő katolikus leányzót értett).
cocktail_200.jpg     Nyári kánikula volt és a hűsítő italok bizonyultak a legnépszerűbbnek. Lénit is megkínálták egy jegessel, ám ő nem tudta, hogy dupla szeszt raktak bele. Rettenetesen a fejébe szállt! Nos eddig mindenki gurult a poénjaitól, ám ezúttal megbizonyosodhat-tak, hogy ez az ember "fordítva van beköt-ve", mivel látványosan elcsendesedett, leült a sarokba, "derengeni" a félhomályban.
A lakás légkondija épp rossz volt, így mindenki nekivetkőzött a tisztesség határa-in belül. És ekkor kezdődött el a baj!
     Lénárd szeme megakadt az egyik csinos szőke lányon, akit már tavaly az első látásra vonzónak talált, de soha nem volt mersze közeledni hozzá. A csodaserem_200.jpglány – Ilcsi – szerényen ült, s a nyakában egy Csodásérem ragyo-gott. A fiú valójában nem is a lányt, hanem az érmecskét nézte, szinte megigézve.
A többiek is észrevették, a szinte mozdulat-lan hódolatot és heccelni kezdték, "nicsak, tetszik neki a csaj, csak egy kicsit merev"! Erre kitört a röhögés. Csak egy valaki vette észre, hogy valami gond van a fiúval – a csodásérmes lány –, mert Léni szemében egyre csak gyűltek a könnyek.
     A lány, mivel maga is kóstolgatta az ita-lokat, nem kevéssé spiccesen, egyszeriben – mint aki segíteni is akar, meg magával sem bír –, se szó, se beszéd, odament és beleült a nekikeseredett fiú ölébe, magához szorít-va borzas fejét! Más fiatalember meglepett és boldog lett volna érezni egy ilyen szép lány illatát és szívdobogását, ám Léni nemhogy boldog, de kifejezetten szomorú volt, melyet a benne dolgozó ital sem csillapított. Többször elsuttogta fájdalmasan: "elhagytam őt, szégyelltem őt és megtagadtam őt"!
A lány csak keveset értett a szavakból, de azt tudta, hogy nem neki szól. Azt azonban meg kellett állapítania, hogy kiváltságolt partnere minden romantika ellenére, igen kényelmetlen helyzetben van. A fiúnak ugyanis folytak a könnyei.
     Illő nem illő, most jókor jött ez az ölelés a félhomályban, mert ha a többiek így látták volna a máskor vidám fickót, nyomban buta heccelődés áldozatává teszik.
     A zene döngött, néhányan táncoltak, egy pohár kiömlött, ám ami ezután történt, váratlan volt mindenki számára. A férfitársak által bátortalannak tartott Léni elemelte a fejét a lánytól és forrón megcsókolta a melle fölötti érmet. A többiek csak azt látták, amit láttak és tapsvihar tört ki, gratulálva neki, hogy most végre leküzdötte a komplexusait!
     Ilcsi oldotta meg a helyzetet és gyorsan szellőzés ürügyén kiosontak a kertbe, de leginkább azért, hogy a kiragadja Lénit az értetlen társaságból.
     A félénk fiatalember, maga sem tudta honnan vette a bátorságot, de habozás nélkül megvallotta Ilcsinek, hogy már egy éve vágyva tekint rá, de nem merte megszólítani sem. Egyben azonban elnézést is kért, hogy álmai nőjének szoros ölelésében mégsem iránta érzett fájó szeretetet, hanem a Szűzanya iránt, akinek az érméjét szándékosan otthon hagyta, hogy ne lássák a többiek! "Pedig, mindent Neki köszönhetek!" – mondta és mély lélegzetet vett, nehogy megint elsírja magát! Ahogy ott álltak egymással szemben, olyanok voltak, mint Ádám és Éva a Paradicsomkertben.
A lány anyásan megsimogatta Léni fejét és így vigasztalta: "Ne haragudj, hogy ilyen brutálisan ismerkedtem, ez épp oly idegen tőlem, mint az ivás! Nemhogy nem így szoktam, de eddig még sehogysem! Tavaly, hogy először láttalak, azóta te voltál az elérhetetlen ideálom, és ma reggel a Csodásérmű Szent Szűzhöz fohászkodtam, hogy hozzon össze bennünket! kep2_1.jpgBocsánatot kell kérnem a Szűzanyától, mert Ő aligha így szerette volna, bizonyára megbántottam Őt is a viselkedésemmel – suttogta –, felemelve ajkához az érmet és megcsókolta – majd folytatta: Biztos, hogy nem a Szeplőtelen Anyácska késztetett illetlenségre, hanem az alkohol bódító szelleme. Még soha nem ittam és bizonyára azért szállt a fejembe ennyire. Édesanyám mindig óvott a szesztől és így figyelmeztetett: "Ne igyál, mert elveszted az eszedet!" És valóban elvesztettem az eszemet, de nem a szívemet! Bizony, három dolog is közrejátszott: az ital, az hogy segíteni akartam rajtad és az, hogy... ééés az, hogy szeretlek! De ezt a szót mársírás formázgatta szép ajkán, miközben könnyek gördültek végig bájos arcocskáján ezt gügyögve, csücsörítve: "nem éreztem féltékenységet amiért az a bocsánatkérő puszi nem nekem szólt! Deee most én adok neked egyet, a bocsánatodat kérve a viselkedésemért..." Ebben a pillanatban egy alma leesett a fáról. (A szerk. írása)

Szólj hozzá!

053meg-mit_vartok_a_jovotol-_530.jpg

Szólj hozzá!

Brazília: megtiltották a futballistáknak az imádságot és keresztvetést!

2018. június 10. vasárnap 20:02

Az „O Globo” brazil napilap szerint a brazil labdarúgó-szövetség megtiltotta a közös imát mind a pályán a meccsek előtt, mind a szállodában. A vezetőség a csapaton belüli felesleges feszültségek elkerülésével indokolta döntését.

A döntés nyomán a brazil válogatott tagjainak a néhány nap múlva kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokságon le kell mondaniuk korábban megszokott vallásos gesztusaikról. 

A brazil futballisták többsége a szabadegyházak (pünkösdi gyülekezetek) tagja, a katolikusok kisebbségben vannak. 

A futball legnagyobb sztárjai nem félnek nyíltan megvallani Istenbe vetett hitüket. A korábbi világbajnokságokon a játékosok gyakran használtak vallásos szimbólumokat. A brazil futball sztárja, a huszonhat éves Neymar „100% Jesus” feliratú fejpántjával hívta fel a figyelmet, ami már a 2016-os Rio de Janeiró-i Olimpiai Játékokon sem tetszett a NOB tagjainak. A FIFA-nak már évekkel ezelőtt be kellett tiltania az ilyen típusú „manifesztációkat” a világbajnokságokon. 

A brazil csapatot ugyanakkor korábbi világbajnokságokra az evangéliumi egyházak lelkészei is elkísérték. A védő Lúcio például, aki a Bayern München és az Internazionale Milano csapatában is játszott, a 2002-es, 2004-es és 2010-es versenyekre saját lelkészét is magával vitte. Az is megszokott volt, hogy a pünkösdi felekezethez tartozó játékosok közösen imádkoztak az edzéseken, valamint a meccsek előtt és után is. A csapat többi tagját ez nem zavarta. 

A brazil labdarúgó-szövetség szigorú belső előírásai már érvénybe léptek. A szövetséget, mint hangsúlyozzák, nem érdekli a játékosok magánélete, azonban ettől kezdve a világbajnokságokon és a csapatmunka terén „világi” szellemnek kell érvényesülnie. Ennek ellenére a játékosok a pályára való bevonulásuk előtt közösen fogják kérni Isten oltalmát. Ez a vallási hovatartozástól független szokás a csapatban.

Fordítás: Koncz Éva

Forrás: Ekai.pl   -   Fotó: O Globo   -   Magyar Kurír

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg11. Mi végett élek? Azért, hogy Istent megismerjem, szeressem, megdicsőítsem és érdemeket szerezzek az örök életre. Hivatásom és kötelességem Krisztust követve harcolni a gonoszság ellen, imával és életpéldával tanúságot tenni az Evangéliumról, hogy az üdvösségre segítsem a rám bízottakat.

12. Létünk magyarázatát keresendő, miért tekintenénk más vallások felé, hiszen Isten, egyedül és kizárólag Jézus Krisztust igazolta!

13. Isten az embernek részt ad a teremtésből, önállóságot adva a családoknak és a társadalomnak. A szülőknek az új emberi lénnyel kapcsolatban teljes tudatában kell lenniük, hogy Isten ezt az embert „önmagáért akarja”. (vö.. LCS 15-16. o)

14. A hit nem csak a felismerésből vagy a lélek készségéből ered, hanem elsősorban az Isten kegyelméből.

15. Jóllehet a hit tanítása világos afelől akiben hisz a hitét gyakorló ember, olykor mégis nagyon kemény próbának van kitéve kételyeivel. A világ amiben élünk úgy tűnik, gyakran igen távol van attól, ami felől a hit biztosít bennünket, hiszen a rossz, a szenvedés, az igazságtalanságok és a halál megtapasztalása ellentmondani látszanak az Örömhírnek. Mindezek sajnos meg tudják ingatni a hitet, és sok minden kísértéssé válhat az ember számára. (vö. ÚK 164)

16. Márai szerint: az ember mérhetetlen gőgjében és hiúságában hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök. Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „én más vagyok, mint a tenger.” De az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint minden s aztán, a következő pillanatban a szemét- vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember testi mivoltában pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, (de) a lelkünk erősebb és maradandóbb. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas. (Füveskönyv 9.f.)

17. Azáltal, hogy a Második Isteni Személy emberként megtestesült, megszentelte az emberi nemet testi mivoltában is, mely a Szentlélek temploma!

18. Nagy vagy Uram és minden dicséretre méltó /.../. Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik Tebenned. (Szent Ágoston)

19. Az ember természete és hivatása alapján vallásos lény. Mivel pedig az ember Istentől jön és Istenhez megy, csak akkor él teljesen emberi életet, ha Istennel való kapcsolata szabadságon alapul. (ÚK 44)

20. Ha sajnáljuk a megtérésünk előtt elvesztegetett napokat, éveket – ha átérezzük –, mennyit ártottunk ezzel Isten Országa ügyének és mennyire megbántottuk az Urat, bánkódásunk felnyithatja szemünket és elindulhatunk a hálatelt szeretet útján. A hálaadó, dicsőítő és kérő ima megerősít a jóra való elhatározásainkban, és felkészíti szívünket a túlcsorduló kegyelem befogadására, amelyet Isten mindenkinek felkínál. (vö. ÜF 36)

a_legpontosabb_ora_535.jpg

 

Szólj hozzá!

stoantonio11.jpg     Mint ,,Szent Ferenc hűséges fia'' és az assisibeli szegény tanítványa, Antal vállalva az Úr és apostolai életkörülményeit, vándorprédikátorként faluról-falura, városról-városra járt és a katolikus tanítást hirdette a szegénységről és a birtoklásról. Szavait a saját élete hitelesítette hallgatói előtt: ,,A szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti. Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett hogy uralkodna rajta. Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak, amit előbb, a szerencséje idején birtokolt.'' IX. Gergely pápa csodálattal meghallgatva Antal egyik beszédét, őt ,,a Szentírás szekrényének" nevezte. Mert amikor Antal a tömeghez beszélt, gyakran megesett, hogy a Szentírás szavai jöttek ajkára: hallgatói nem emberi szavakat hallottak, hanem az Írás örök érvényű igéit. A beszédnek ez a módja mély meggyőző erőt kölcsönzött neki. Az emberek, még a tévhitben élők is, csodálták mélységes vallásosságát.
     Isten szeretete, mely egykor a misszióba vitte és eltöltötte a vértanúság vágyával, most a kereső és tévelygő emberekhez vezette. Ezt vallotta: ,,A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.'' Ez a szerető vágyakozás Isten után, prédikációs vándorútjai végén mindig visszavitte a magányba és a szemlélődő életbe. Az emberek iránti szeretete azonban hamarosan ismét kiragadta a csendből, ,,mert a jó szónok nem időzhet sokáig a szemlélődő életben, ha másokban is gyümölcsöt akar érlelni''.
     Elöljárói megbízatásából Antal először Felső-Itáliában fáradozott az Egyháztól eltávolodottak megnyerésén. A lelkek iránti buzgósága arra ösztönözte, hogy bemerészkedjék fellegvárukba, Riminibe is. Megszámlálhatatlan tömeget nyert meg prédikációival és vitáival. Köztük volt Bonillo is, aki harminc éven át az egyik szekta főnöke volt. Érthető, hogy rendtársai, mihelyt hozzáfogott e tevékenységéhez, azt kérték, képezze ki őket is erre a munkára. Kérésüket egyenesen Szent Ferenc elé terjesztették, s Antal megbízatást kapott a tanításra. ,,Azt akarom – írta Ferenc Antalnak –, hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne aludjék az imádság szelleme, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk.'' Megbízatásával Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára.
anthony-10.jpg     1224-ben a Felső-itáliai munkát rendtársaira bízhatta. Dél-Franciaországba ment, először Montpellier-be, az eretnekháborúban ez volt a katolikusok főhadiszállása. Antal azonban nem sokra becsülte a csapatokat és a fegyvereket. Az ő fegyverzete Isten igéje és a megtévesztettek iránti szeretete volt. Eljutott a mozgalom középpontjába, Toulouse-ba is, ahol akkor Szent Domonkos teljes erővel küzdött. Amint Montpellier-ben, Antal itt is oly sikerrel folytatta munkáját a teológia tanáraként és szónok-ként, hogy elnevezték az ,,eretnekek pörölyének''. Prédikációs följegyzé-seiben azonban egyetlen bántó vagy támadó szó sem található a tévtaní-tók ellen.
miracle8.jpg     1227-ben ismét visszatért Felső-Itáliába, hogy megkezdje utolsó megbízatását: a hívők erősítését és megszilárdítását. Különösen az 1231-ben Padovában tartott böjti beszé-dei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, úgyhogy nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott: halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, uzsorakamatokat és jogtalanul szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, tolvajok és más go-nosztevők bűnbánatot tartottak.
Szavainak hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. március 15-én hozott adóstörvény.
     Ez az óriási munka azonban teljesen felőrölte egyébként is gyenge egészségét, úgyhogy ugyanabban az évben június 13-án, alig harminchat éves korában meghalt.
A sírjánál történt számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda következ-ményeként IX. Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta. Csodatevő híre a hívő nép tudatában háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának alakját, jóllehet későbbi legendája szívesen foglalkozott ezzel a tevékenységével.
     XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította. Ezzel iránymutató tanítóul rendelte számunkra is, akik az evangélium szellemében minden keresztény egységére törekszünk. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.)

clip_image023.jpg

Szólj hozzá!

049ne_hagyjatok_530_1.jpg

Szólj hozzá!

junius_13_535.jpg

Szólj hozzá!

teged_kerunk_magyarok_nagyassonya_535.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg1. Isten a természet, a történelem, a kinyilatkoztatás és az egyéni élet kezdete és vége, minden lét forrása, tartalma, s minden törekvés végső célja. Maga a Szeretet, aki „egyszülött fiát adta” az ember üdvösségéért.

2. Isten az idők kezdetekor mindenhatóságánál fogva egyaránt a semmiből teremtette a teremtmények mindkét rendjét, a szellemi és az anyagi világot, vagyis angyalokat és a mi világunkat. (I. Vatikáni Zsinat 1870)

3. Egyedül az ember van abban az abszurd, kettős helyzetben, hogy halhatatlan lélekkel ugyan, de mulandó anyagba zártan kell élnie a haláláig! (Isten az embert eredendően is testnek és léleknek teremtette, de romolhatatlan testét a bűn által vesztette el és csak a föltámadásban nyerheti vissza, amikor is Krisztus feltámadott teste képességeihez lesz hasonlóvá!)

4. Isten az embert a maga képmására teremtette, mégpedig férfinek és nőnek (Ter 1,27). Az ember a természet adottságai fölé értelme révén emelkedik, melyre öntudata és szabad akarata teszi alkalmassá. Ezen öröklött tulajdonságaival képes felismerni élete célját, hogy Istent megismerje, szeresse, dicsőségét tudatosan hirdesse, részt vállaljon a megváltásban, s cselekedetei által megvalósíthassa az isteni életet önmagában és környezetében. Ezen született alkalmasságot mondjuk a teremtés istenképiségének, mely eltörölhetetlen bélyegként, még a legromlottabb emberen is fellelhető. Az istenképiség az ember alapvető méltósága, mely folyvást tökéletesíthető a megszentelő kegyelem által. Ezáltal munkálkodhat az ember saját üdvösségén, mely csak Krisztus végtelen érdemei által nyerhető el.

5. A Zsinat tanítja, hogy az „ember az egyetlen teremtmény a földön, melyet Isten önmagáért akart”, kezdettől fogva akarta és akarja minden emberi fogantatásban és születésben. Mert Isten az embert – minden embert – „önmagáért” teremti, mégpedig az örök boldogságra szánva. Ez mindenkire vonatkozik, azokra is, akik betegen vagy fogyatékosan születnek!

6. „Az Anyaszentegyház vallja és tanítja, hogy Istent – mint minden lét alapját és célját –, az emberi ész természetes világosságával, a teremtett dolgokból meg lehet ismerni” (ÚK 36). Ezen fölismerés hatására az Istennel – mint okkal és végső céllal – létrehozott élő szeretetkapcsolat, a vallás lényege! Ennélfogva az istenhit az emberi élet tengelye.

7. Minden egyes ember személyes alkatába bele van írva Isten akarata, aki az embert bizonyos értelemben öncélúvá (önmegvalósítóvá) tette.

8. Az életalakítás tényezői: az értelmi megismerés és az akarati cselekvés. Mindkettő lehet helyes vagy helytelen. A helyes megismerés eleget tesz az igazságnak, a helyes cselekvés pedig eleget tesz az erkölcsnek.

9. A földi test a lélektől nem értékelhető külön-külön, lényegében a test a lélek kifejeződése. (ÜF 134)

10. Miért születtem? Istenért! Mert öröktől fogva akart, „kiválasztott és rendelt, hogy gyümölcsöt teremjek és gyümölcsöm megmaradjon” mindörökre. (vö. Jn 15,16)az_ember_elete_535.jpg

Szólj hozzá!

Született: Lisszabon, 1195. augusztusában, † Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.
stoantonio11.jpg     A 13. század, a sok szent ellenére, ko-moly bajokkal küszködött. Felső-Itáliá-ban és Dél-Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos moz-galmak, amelyek Jézus és apostolai vándor, tanító életét utánozva, új életet akartak vinni koruk megkövült keresz-ténységébe. Ezzel azonban áttörték az Egyház fennálló rendjét: akkoriban ugyanis a prédikálás a fölszentelt papság, a szegénység vállalása pedig a kolostorok feladata volt. Az Egyház vezető emberei tehát e mozgalomban csak veszélyt láttak, amelyet el kellett nyomni.
     Mivel az Egyház szembefordult az ilyen kezdeményezésekkel, ezek az emberek szektákba tömörültek, és hamarosan tév-tanok áldozataivá lettek. Közösségeikben laikusok tanítottak, gyóntattak és az Egyház szentmiseáldozatát utánozták. A legszigorúbb intézkedések – köztük az eretnek égetések – éppen úgy nem segítettek, mint a dörge-delmes prédikációk sem. Még Clairvaux-i Szent Bernát is eredménytele-nül prédikált, és hiába ébresztgette az egyházi és világi nagyságok lelki-ismeretét. Végül a keresztes háborúk miatt többen látogatták e mozgalom összejöveteleit, mint a templomokat. A szentségek vétele oly ijesztően csökkent, hogy az 1215. évi Lateráni Zsinat kiadta a negyedik és ötödik egyházi parancsot, amely minden keresztény hívőnek kötelességévé tette az évenként egyszeri gyónást és a húsvéti időbeni szentáldozást.
innocent_iii_tiara_and_st_francis.jpg     III. Ince pápa azonban fölismerte a jót ebben az új mozgalomban. Ezért kettős célként kitűzte, hogy az új eszméket és erőket haszno-sítani kell a vallásos életben, s az elidegenülteket vissza kell vezetni az Egyházba. Ezzel szabaddá tette az utat többek között Assisi Szent Ferenc előtt, aki önmaga és első társai számára a sze-génység és vándor apostol-kodás jóváhagyását kérte: katolikus szegénységi moz-galmat teremtett, amely nemcsak hű maradt az Egy-házhoz, hanem sok eltéve-lyedettet is visszavezetett.
     Padovai Antal 1195-ben előkelő és vallásos szülők gyermekeként született Lisszabonban. Fernando (Ferdinánd) névre keresztelték. Szüleitől mély vallásosságot és egyeneslelkűséget örökölt. Tizenöt éves korában belépett szülővárosának Sao Vincente de Fora nevű ágostonos kanonokrendi kolostorába. Elhatározta, hogy meghal a világnak és csak Istennek él. Amikor azonban kolostora belesodródott a II. Alfonz portugál király és a portói püspök közti viszályba, már két év után elhagyta szülővárosát, és áttelepült a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba, hogy teológiai tanulmányainak és a papi élet felkészülésének szentelhesse magát.
     Ez a kolostor azonban nagyon gazdag volt. Priorja nagyravágyása miatt 1220-ban belekerült Alfonz király és III. Honorius pápa konfliktusába. Ezzel szakadást idézett elő a rendi közösségben.
Fernando ekkor találkozott az első ferences vértanúk holttesteivel. Meg-született benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. Még 1220 nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét Remete Szent Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság vágyával, enge-délyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban hirdethesse az evangé-liumot. Szerencsésen el is jutott oda, Isten azonban más feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt hazatérni. Egy heves vihar azonban Szicília partjaira sodorta. Onnan a szicíliai testvérekkel az Assisi melletti Porciunkulába ment rendje egye-temes káptalanjához. Az összegyűlt háromezer franciskánus előtt ismeret-len volt, senki sem tudott származásáról és képzettségéről. Ezért amikor a testvéreket az egyes rendtartományokba sorolták, ő ott maradt egyedül. Megkérte tehát Észak-Itália tartományfőnökét, hogy vigye magával, és oktassa a rendi életre, a provinciális pedig Montepaolo remeteségébe küldte, hogy ott szemlélődő életet éljen, és legyen a testvérek segítségére.
Így jött el 1222 nyara, amikor a mécsest, amely addig rejtekben volt, maga Isten emelte lámpatartóra, hogy másoknak is világítson. Történt ugyanis, hogy tartományfőnöke néhány társával együtt Forliba küldte, hogy pappá szenteljék őket. Ott az ünnep alkalmából váratlanul valakinek beszédet kellett volna mondania, mert megbetegedett, akinek ez lett volna a dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, s akkor megparancsolták Antal-nak, hogy beszéljen.
     A csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal megmondta, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatá-sában, mint Isten igéjének hirdetésében. A püspök azonban bátorította, míg végül mégis beszélni kezdett, nagyon egyszerűen. Minél tovább beszélt azonban, szavai annál élénkebbek és áthatóbbak lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték.   Nem tudós értekezést hallottak a papság mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint mélységes megtapasztalásokat a szív bőségéből. Beszéde után társai örömmel vették körül, Grácián testvér pedig áldotta a napot, amikor ez a vándor, rongyos barát segélykérően a köpenyébe kapaszkodott.
     Minthogy elöljárói nem kis meglepetéssel szereztek tudomást rendkí-vüli felkészültségéről, nem is sejtett Szentírás-ismeretéről, Felső-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Ez szerencsés lépésnek bizonyult. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.)

ant_goya.jpg

Szólj hozzá!

054o_ha_millionyi_530.jpg

Szólj hozzá!

stigmata782k_260.jpg     A magánkinyilatkoztatások elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget a hamis üzenetek jelentik, mely a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny misztikus (1850-1941, boldoggáavatása folyamatban van), így figyelmeztet erre: „Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által.”

     Egyháziak és magam is számtalanszor felhívtam a figyelmet, hogy óvakodjunk az újabb és újabb üzenetközlőktől, mert nem az okozza a veszélyt, hogy szépet és igazat mondanak, hanem az, hogy miután ezzel „beetették” követőiket, végül olyan „üzenettel” rukkolnak elő, ami súlyosan félrevezető lehet!

     Ilyen például az alábbi közzétett „üzenet”: „Fontos felhívás! A Normafánál nem lesz sem engesztelés, sem szentmise, sem Szentségimádás. A Szűzanya kérése: Mindenki számára, akinek fontos az engesztelés műve,és a kápolna felépülésének dolga, tisztelettel felhívom mindenki figyelmét, hogy az első szombati alkalmak a Kútvölgyi Kápolnában 13 órától kezdődnek , ahol engesztelés, szentmise, Szentségimádás lesz. Felhívom a figyelmet, a Normafánál nem lesz sem engesztelés, sem szentmise, sem Szentségimádás.”

Néhány kérdés nyomban felmerül:

1) Kinek mondta a „Szűzanya”? Aki „kapta” nincs neve? (– Így könnyű, mivel itt a földön nem lehet felelősségre vonni!)

2) Biztos, hogy a Szűzanya mondta és nem a megtévesztő szellem? Ki vizsgálta ki? Mert erre csak az Egyházmegyei Hatóság, vagy a megbízottja illetékes, és csak az ő engedélyével lehet közzé tenni!

3) Ki mondja azt, hogy „Felhívom a figyelmet” talán Isten Szentséges Anyja? (– Ő ilyen szavakat nem használ!) Vagy a névtelen üzenetközlő? (– Na, de ki ő?) Esetleg a lelki elvezetője? (– Tudatában van a felelősségének?)

4) A legszembetűnőbb kérdés: lehetséges-e, hogy a Szent Szűz leállítsa valahol az imát és az engesztelést? (– Aligha!)

ertunk_siro_szuzanya_01_260_1.jpg     Nos, kedves Olvasóm! Ha ezek után az Égi Anya szólna, akkor az a következőképp hangzana (jóllehet, Ő nem vitatkozik és nem is mentegetőzik, de lehet, hogy sír):

     »Gyermekeim! Én nem mondtam, hogy a „Normafánál ne legyen engesztelés, se Szentmise, se Szentségimádás”, mert ezzel emberiségmentő anyai tervem ellen szóltam volna! De azt mondom, hogy otthonaitokban vagy bárhol vagytok – egyénileg vagy közösségben –, szüntelenül folytassátok az imát és Szent Fiam engesztelését! Menjetek az én kedves Kápolnámba – oda is, de ne helyette!

Bármely templom és kápolna szent hely, mert ott van a Legszentebb! Különleges hely a Kútvölgyi Kápolna is, mert én jelöltem ki pontját a Szentségimádásra! És igen kiváltságolt hely a Szent Anna-rét is, hiszen anyám Szent Anna nevét viseli, de még inkább az, mert Szent Fiam jelölte ki népem engesztelési helyéül, hogy végbevigye titokzatos tervét. Fiam is számtalanszor ott volt a Legméltóságosabb Oltáriszentségben veletek, és végleges Jelenléte is ott lesz, országom és a világ megmentéséért!

Mint Édesanyátok mondom, hogy ne csüggedjetek, és a jóravaló indíttatásaitokkal le ne álljatok! Mert sokan jönnek majd Fiam és az én nevemben, hogy hamis üzeneteikkel zavart keltsenek s végül reményvesztettek legyetek! De minden üzenetnél fontosabb, hogy mindenkor Szent Fiam evangéliumi szavait kövessétek: Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. (Mt 7,15)« (A fentiek csupán elmélkedés pontok, a szerkesztőtől!)

Szólj hozzá!

„Az Úrnak élünk amíg élünk, és az Úrnak halunk meg, amikor meghalunk.” (Róm 14,8)

A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE

Szellemi létünk legjellemzőbb vonása a gondolkodás, a keresés, a megismerés, a kérdés-feltevés és a válaszadás.  Fogantatunk, születünk, élünk, meghalunk és megítéltetünk! Így kezdődik, folytatódik és fejeződik be földi zarándoklatunk, végleg meghatározva örök sorsunkat! Ennek tudatában kellene életünket élni, mintegy a megmérettetésre való állandó készülődésben. Ezzel szemben sajnos keveset gondolunk a végső dolgokra, melyek pedig végleg meghatározhatják örök sorsunkat.

Sokan halnak meg úgy, hogy életükben nem ismerték meg önmagukat és hivatásukat, nem eszméltek rá hogy mi végett élnek – ám csoda-e –, ha Istent se akarták megismerni! Márpedig világrajövetelünkkel velünk születik az ezernyi megválaszolandó kérdés: Ki vagyok én és ki Isten? Miért születtem, mi végett élek, mi a boldogság és merre van? Mi a szenvedés értelme, miért kell meghalni és mi lesz velem a halál után...?

Kisirkánk célja a megismerés és a 'számvetés' segítése! 1-től 412-ig az élet és halál alapvető kérdéseire próbálunk választ adni a Szentírás, a bölcselet és a teológia forrásaiból. A T. Olvasó „spontán nyitással” is lelhet iránymutató gondolatokat, ám ajánlott végigböngészve rákeresni az élet és halál nagy kérdéseire!

„Egy könyv a teremtett világ, aki okosan olvassa, annak elmondja Isten önmagát.” (Angelus Silesius)

m500202_07-517925--_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Látni és hinni

10_maij01.jpg     Amikor először pil-lantjuk meg a manop-pellói Arcot, valamiféle csalódást érezhetünk, mivel nem olyan szép, amilyennek várnánk. Ám tudatosítanunk kell magunkban, hogy ez az ikon a halottaiból éppen feltámadó, tehát még nem a teljesen megdi-csőült Jézus Arca! A feltámadt Jézus szépsé-ge végtelenül felülmúl-ja minden elképzelé-sünket. Majd csak a mennyben láthatjuk meg Őt, és lesz az örömünk teljes!
turin-manop.JPG   A Manoppelló Arc fóli-aként való ráhelyezése a Torinói Lepel arcára egy grafikus-matematikus bizonyíték arra, hogy ugyanarról beszélünk. Tudományos szemszög-ből nézve nincs semmi kétség, hogy a két Arc ‒ a manoppellói és a torinói ‒ 100%-ban meg-egyeznek egymással ka-rakterileg és méretileg. Az egyezés szembetűnő! Egy szembetűnő különb-ség azonban van: a Tori-nói Leplen erőteljesen szakállas-bajuszos a mi Urunk, míg a Manoppel-lói Kendőn már gyérebb arcszőrzetű, mely a meg-dicsőülés "megfiatalító" előpillanata! A két „Iste-ni Arc” mindenképpen a világ legnagyobb csodái közé tartozik, melyeknek tudományos szempontból nem lett volna szabad létrejönniük, miként az egész világon nincs még hasonló sem, amely jellemzőiben összeegyeztethető lenne a kettővel (kivéve persze a Guadalupe-i Szent Szűz képét).
     Odanyújtva nekünk saját arcképét a Torinó-i leplen és a Manoppelló-i leplen Krisztus hív megtérésre minket, hogy személyes kontaktust vegyünk fel Vele a megbánás és az Eucharisztia Szentségében, a mindennapi kitartó imára, valamint az evangéliumi életre. De ne feledkezzünk meg arról, hogy: „A kereszténység nem a kultúra egy formája, nem ideológia és nem valamiféle fennkölt törvények és érdekek rendje. A kereszténység az egy Személy. A kereszténység egy Jelenlét. A kereszténység egy Arc: Jézus Krisztus!” (II. János Pál pápa, Berno, 2004.06.04.).

face-of-jesus6_1.jpg

Szólj hozzá!

A lehetetlen dolgok szentje
szent_rita_kep_-.jpg     A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a „lehetetlen helyzetekben”, vagy az „utolsó pillanatban” segítő szentnek tartják. De legkitűnőbb példája a tudatos nőnek, a békeszerzőnek, az áldozatos feleségnek, a gondos anyának és családanyának, aki töretlen elszántsággal küzdött férje és gyermekei lelki üdvéért! Ezért, különösen kérhetik közbenjárását a bántalmazott nők, a rossz házasságban élők és a gyermekeikért aggódók.
     Az első hiteles csodák már a halálát követő napokban megtörténtek, melyből foto_cascia2.jpgbemutatunk hármat.
     1457. május 28-án, egy casciai Battista D'Angelo Col Giacone teljesen megvakult, Szent Ritához intézett kitartó imádságára újra visszanyerte a látását.
     Június 6-án ugyan-ebben az évben egy Nurcia-i közismert siketnéma, Maria D'Angelo Rocca teljesen meggyógyult, az öröm és meglepetés akkora volt, hogy a nép és a papság hálafelvonulást tartott Szent Rita tiszteletére.
     Június 19-én a szintén Nurcia tartománybeli Lucia Sante Lalli, tizenöt éve teljesen vak volt az egyik szemére és az ismeretlen kór a másik szemét is megtámadta. Ekkor elment az anyjával Szent Rita sírjához, ahol tizenöt napig imádkoztak. Mindkét szemére teljesen meggyógyult.szent_rita0004_1.jpg

     Sorolhatnánk a csodákat, melyek az évszázadok alatt történtek Szent Rita közbenjárására! Őt már halálát követőn szentként tisztelte a nép, melynek kinyilvánítására még századokat kellett várni.
     A Casciában lezajlott szenttéavatáskor ‒ 1900. május 22-én ‒ a hívek közül kiabálni kezdtek, hogy Szent Rita kinyitotta a szemét! Alig lehetett a rendet helyreállítani.
     Különösen a roccaporénaiak voltak hangosak – ők azonban a büszkeségtől ‒, hiszen közülük származott Szent Rita, akivel értelmet nyert a hajdani jövendölés, miszerint a Porena völgyét és szikláit majdan gyöngyfényű hajnal ragyogja be. (Képen balra a haranglábnál Rita születési helye, középen a hajdani remete barlangja.)

s_1.JPG

Szólj hozzá!

326ha_lesz_egymillio_530.jpg

Szólj hozzá!

viewer_16k_535.jpg»KISIRKA«

 Nyisd bárhol, olvasd bárhol!

És ne szabadkozzék senki, hogy nem hallott róla!

 

Útravaló

az ÉLETRŐL,

a HALÁLRÓL és az  

ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL

(tét az örök élet!)

  

Szerkesztette:

Begyik Tibor OCDS

  

A szerkesztő kiadásabeolvasas002_535.jpg

Szólj hozzá!

Ugyanaz a személy

valtorta002.jpg     Maria Valtorta híres olasz misztikus (írásait XII. Pius pápa kérésére kinyomtatták) 1942. február 22-én a következőket írta le, melyeket Jézus mondott neki: „Veronika kendője gyógyír a ti szkeptikus lelketekre. Ti racionalisták, közönyösek, hitben megingók, akik lélektelen vizsgálatokat folytattok; íme hasonlítsátok össze a kendőn levő arcot a lepel visszaverődésével. Az első arc Élő, a második a Halott, viszont a hosszúság, a szélesség, a szomatikus jellemzők és a karakter ugyanazok. Vegyétek magatok elé a két reflexiót. Meglátjátok, hogy ez Én vagyok. Emlékeztetni akarlak titeket arra, hogy ki voltam és ki lettem értetek szeretetből. Azért, hogy ne vesszetek el, ne váljatok vakokká, mert elegendő ez a két visszaverődés, hogy elvezessen titeket a szeretethez, a megtéréshez, az Istenhez” (Maria Valtorta: L’Evangelo come mi e stato rivelato, Centro Editoriale Valtoriano, 2003, s. 414).
     A manoppellói Kendő, ellentétben a Torinói Lepellel, nem testi kontaktus révén jött létre, hanem kifejezetten isteni beavatkozással! Hogyan értendő ez?eccezionale.jpg
     Amikor Jézus testét levették a keresztről, először egy több mint 4 m-es lenvászonra fektették, amely alul és felül is takarta. Ezt követően körbetekerték egy másik vászonnal (mint egy széles fáslival), miközben a vászon alá és fölé is bőségesen hintették a különféle olajokat, fűszereket. Jézus így „bábként” bebugyolált testét helyezték a sírba, a fejére egy értékes selyemkendőt terítve, különleges tiszteletből (ez a Manoppelló-i relikvia). Ez magyarázza, hogy amikor az Úr feltámadását követően Péter a sírboltba lépett, a lepleket érintetlenül látta „és hitt” (Jn 20,7)! Ugyanis, nem levetett lepleket látott, hanem a beburkolást ugyan úgy "fáslizva", melyből csak "kitűnni" – FELTÁMADNI – lehetett! Ez győzte meg Pétert azonnal! Egyedül a (később manoppellóinak nevezett) "arc-kendő" volt gondosan összehajtogatva! Ez utóbbi viszont azt is bizonyította, hogy a Testet nem valamiképp ellopták, hiszen akkor a kendőt a nagy sietségben aligha hajtogatták volna össze!sudaria001.jpg
     A nevezetes kendő nem érintkezett Jézus arcával, hiszen a vásznakon kívül volt. A Feltámadás „második” pillanatában már az élő Krisztus arckifejezése látható pozitív képként, de még a megdicsőülés folyamatának vége előtt, mert ezen még láthatóak a sebek és duzzanatok nyomai. (Az „első” pillanatot a Torinói Lepel arcmása ábrázolja!)
(Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)

Szólj hozzá!

A második római út
szent_rita_kep_-.jpg     Rita egyre növekvő tisztelete ellenére, a kanonizálási eljárás csak 1626-ben kezdődött meg, viszont két évre rá VIII. Orbán pápa 1628. július 26-án már boldoggá is avatta. A Szentszék 1637-ben, külön mise officiumot (szöveget) is engedélyezett tiszteletére.
     1745-ben szentünk testét a fából készült koporsóból egy díszesebb szarkofágba helyezték át. Az egyházi exhumálásnak tanúja volt Paolo Bonavisa Spoleto püspök, aki okiratban igazolta, hogy Rita holtteste nem mutatta a legkisebb romlás jelét sem.
     Ritát, XIII. Leó pápa avatta szentté 40 ezer hívő jelenlétében 1900. május 24-én és „Umbria gyöngyének” nevezte, mégpedig azzal a tanító gondolattal, hogy „az egyháznak és minden hívőnek a Megváltóval bensőségesen együttélő bizalommal kell járnia az élet útjait”!rita3.jpg
     Az 1937-1947 között épült casciai Szent Rita-templomban, egy fémből, ezüstből és üvegből készült szarkofágban őrzik Szent Rita testét, melynek stabil épségére jellemző, hogy másodszor is „elzarándokolhatott”
Rómába. 2000. május 20-án, II. János Pál pápa fogadta, óriási hívő tömeg üdvözlése közepette.zarandok1954522970_n.jpg
     Tisztelete világméretű! 2007. novemberében például, a braziliai Santa Cruz városában egy 56 méter magas Szent Rita szobrot állítottak föl a hívek adományából, mely 6 millió dollárba került! (Forrás) estatuadesantaritadecassia-santacruz-rn-brasil.JPG

Szólj hozzá!

368az_osszefogo_530.jpg

Szólj hozzá!

bencze_izabella.jpg     Sokunkban munkál a kérdés: mitől bolondult meg egész Nyugat-Európa, pontosabban az uniót vezető és őket kiszolgáló politikusok, no meg a lakosság jelentős része? Gazdasági érdek, hataloméhség, láthatatlan háttérerő szerepel a lehetséges válaszaink között, ami miatt persze üldözési mániával, összeesküvés-elméletekkel, rasszizmussal vagy a jogállamiság teljes felszámolásával vádolnak minket.
Azonban soha nem ejtünk szót a konformitásról (beleegyezés, sodródás, megalkuvás).
     A konformitás egy, a szociálpszichológiában használt mérték, amely azt mutatja, hogy egy adott csoport tagjai hajlandók-e, és ha igen, mennyire megváltoztatni a nézeteiket annak érdekében, hogy illeszkedjenek az adott csoport szabályaihoz. Illeszkedjenek azért, hogy a csoport, amelyben élnek, elfogadja őket. Így egyszerűbb és élhetőbb az élet. Hogy így legyen, ha személy szerint nem is értenek egyet a szabályokkal, mégis helyesnek fogadják el azokat. Magyarul szólva: a manipuláció tökéletesen működik, az emberi psziché hajlamos magát alávetni a csoport befolyásának. (...)
     Ha a háromnegyed uniós parlament azt szajkózza, hogy Orbán Viktor diktátor, hogy a magyar kormány lábbal tiporja a jogállamiságot, hogy hazánkban nincs szólásszabadság, hogy médiaterror van, és mindezt mantraként, fröcsögő pofával, eltorzult arccal ordítják, a vonalak előbb-utóbb egyforma hosszúak lesznek.
Azt mondjuk, az a magyar, akinek fáj Trianon. Elemezzük a történteket, hangoztatjuk az igazságtalanságot, siratjuk a múltat, és közben hagyjuk, hogy még ma is győzzön a konformitás hatalma. Mert nem cáfoljuk ezer decibellel a Trianont eredményező hazugságokat, mert nem harcolunk eléggé a történelem meghamisítása ellen, mert még most sem számoltunk le a hazugságok tömkelegével.
edvard_benes_200.jpg     1920. február 26-án Edvard Benes külügyminiszter – még a trianoni diktátum aláírása előtt – a csehszlovák parlamentben elmondta azt a beszédet, amely nem tartalmazott mást, mint az általa már évek óta az egész világon unásig terjesztett véleményt:
„A Szent István egykori koronájához tartozó területek uralkodó osztályai által képviselt magyar népet minden szövetséges egyöntetűen a világháború legfőbb segítőjének, ha ugyan nem az első számú felelősének tartja. A magyarok már a háború előtt is azon mesterkedtek, hogy a propaganda minden eszközével elkendőzzék a korábbi magyar kormány és főleg bizonyos arisztokrata kormánykörök tetteit. Ám mindezek ellenére a háború folyamán sikerült lelepleznünk a magyar oligarchia valódi lényegét, valamint Magyarországon a háború előtt és alatt uralkodó valódi állapotokat. Az egész világ elborzadt ezeknek a tősgyökeres mongol politikai viszonyoknak a láttán, és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő.”
És a konformitás működött. A világ közvéleménye azonos alapokra épített. Persze a hazugság megegyezett a győztes hatalmak érdekeivel. Egyértelművé vált, hogy a magyarokat alaposan meg kell büntetni. Így lett a többi néma csend. (...)
Ne adjuk fel!
Szerző: Bencze Izabella jogász
Forrás: Magyar Idők 2018. 05. 31. (részlet)! Teljes cikk: https://magyaridok.hu/velemeny/trianonrol-maskepp-3132823/a_haza_nem_elado_535.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpgAz Isten iránti szeretet – a szív tüzes hevülete

529. Szeplőtelen Szívem egészen Istenért lángol.

530. Számomra nem volt sem a földön, sem a mennyben más, amivel a kapott kegyelmeket viszonozhatnám, csak az a hála, mellyel Istent mindenfölött lángolón szeretem.

531. A földön is teljesen Istennek éltem, a lelkekért.

– Az Isten- és emberszeretet, a ti szívetek törvénye is!

532. Ó édes Tűz, mely a szívemben ég; hányszor de hányszor lankadtam el ettől a nagy szeretettől.

533. A szívemben lángoló: Isten és emberszeretet tüze nem tűrt meg semmi részt a világból.

534. Alig vagy képes felfogni, hogy mily gyengéd szeretettel szerettem Kisded Fiamat. – Ha ezt megakarod ízlelni, fogadd tőlem Szívem Szeretetlángját!

535. A szeretet: tűz, melyet csak a szünet nélküli áldozatvállalás tarthat izzásban.

536. Előttem nincs szörnyűbb mint az, akinek rideg és fagyos a szíve, Isten és az embertársai iránt.

537. Anyai Szívem leghőbb vágya, hogy üdvözülj!

538. Neked mondom! Teremtmények egész sokasága se lenne képes kielégíteni a te szeretetre szomjazó 'nagy szívedet', ám te csakis Istenért szeretheted őket!

539. Gyermekem! Szeretettől lángoló szívem legtisztább öröme, amikor a Szentháromságot dicsőíted!

540. Istenen kívül létezik-e másvalaki, akiben a lelked, az életed és a szereteted végső vigaszt találhatna?

541. Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Esdeklek feléd is, segíts nekem a lelkeket menteni!

542. Mond mit érhet az, amit egy tolvaj is bármikor ellophat? – Nemde örök értékeket kellene gyűjtened?

543. Soha ne az emberek tetszése vagy nemtetszése irányítson, hanem egyedül az, amit Isten akaratának ismersz. – Tégy tehát akként, ahogyan Fiam tenne!

544. Ha igazán szeretnéd Istent, sohasem nyugtalanítanának a világ eseményei. – Bízz a Gondviselésben!

545. Aki lelkét és érzékeit képes elfordítani a teremtményektől, az ráérez Teremtője szeretetére és a bizalmát Őbelé helyezi. – Ez a keresztény élet receptje!

_535_szuzanyacska_f1_298.jpg

Szólj hozzá!

Boldog Mária Pierina de Micheli (1890-1945) és a Szent Arc tisztelete

pierina.jpg     12 éves korában az Úr hangját hallotta: "Senki nem ad egy puszit a Szeretet Arcára, hogy ellensúlyozza Júdás csókját!" Ettől kezdve a Szent Arc lett elmélkedésének tárgya, az Úr választottjaként, aki a 20. század elejétől a Szent Arc tiszteletének terjesztője, aki 1936-ban a Manoppelló-i Szent Arc előtt így sóhajtott: "A reám tekintő tart meg engem!" Az Úr így szólt hozzá:
     "Szemléld Szent Arcomat, így behatolsz Szívem szenvedéseinek mélységeibe. manop3.JPGAkik emberségem képmását tisztelik, lelkük mélyén Istenségem képmását nyerik el, és attól megvilágosítást kapnak. Arcomhoz való hasonlóságuk által fénylőbbek lesznek az örök életben, mint mások.
Ajánld fel Szent Arcom szemléletét a mennyei Atyának, mellyel sok lélek megmentését nyerheted el, s ha papjaimért ajánlod fel, a kegyelem csodáit fogod megtapasztalni.
Vigasztalj meg és keress lelkeket, akik Velem együtt felajánlják magukat a világ megmentéséért! Szeretném, ha különösen keddi napon tisztelnék Szentséges Arcomat. Akarom, hogy a hamvazószerda előtti (húshagyó) keddet, Szentséges Arcom tiszteletének szenteljék."
medalla-del-rostro-de-jesus.jpg1938. május 31-én éjszaka, miközben a kápolnában imádkozott, Szűz Mária megjelent neki és a kezében egy érem két oldalát mutatta: az egyiken Jézus Szent Arca volt, körülötte a felirattal: "Illumina, Domine, vultum tuum super nos" (megvilágosít minket az Úr Szent Arca). A másikon egy ostya képe volt, körülötte felirattal: "Mane nobiscum Domine" (Maradj velünk Urunk).
A Szűzanya szólt Boldog Pierina de Michelihez: "Figyelj jól, ez az érme az állhatatosság védpajzsa , a kegyelem záloga. Szent Fiam azt akarja, hogy övéi ezekben az időkben, az Oltáriszentség és a Szent Arc iránti méltó tiszteletükkel erősítsék magukat és küzdjenek a világban elhatalmasodó érzékiség és a gyűlölet ellen, mert a hamis próféta sok, az igazi apostol kevés."

Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádatra méltó Istenarc, dicsőség Neked, most és mindörökké. Amen
Ajánlott video (2 perc 26")

medalhasagradaface2a.jpg

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)
arpad-hazi_st_agnes.jpg     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan szolgálóleánya és az Istennek szentelt szüzek szolgálója a San Damiano kolostorban, aki lélekben meghajlik előtted, és alázatos tisztelettel kívánja örök boldogságodat.
     Szent magaviseleted és feddhetetlen életed dicsőséges hírét hallván, mely nemcsak hozzánk jutott el, hanem szinte az egész világon közismert, nagyon örvendek és ujjongok az Úrban, és nemcsak én, hanem mindazok, akik teszik és tenni akarják Jézus Krisztus akaratát, és engedelmeskedni akarnak neki. Közismert ugyanis, hogy mennyire élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevével, s miként fölségedhez illenék, még a fölséges császárhoz is feleségül mehettél volna, te pedig szíved egész érzületével és bensőséges vágyával inkább a szent szegénységet és a test megtagadását választottad, mert az Úr Jézus Krisztust tekintetted mindenkinél nemesebb jegyesednek. Őt, aki a te romlatlan és érintetlen szüzességedet örökre megőrzi szeplőtelenül; akinek szeretete megtisztít téged, akinek érintése egyre tisztábbá tesz, akivel ha egyesülsz, szűz maradsz. Az ő hatalma minden hatalomnál erősebb, kegyelme mindennél kedvesebb, tekintete mindennél szebb, szerelme páratlan, minden gyönyörűségnél édesebb. E szent_agnes_es_klara.pngJegyes ölelésére választattál ki, aki csodálatos drágakövekből nyakláncot és fülbevalót adott neked, krizolitba öltöztetett, s megkoronázott arany koronával, melyen a szentség fénye ragyog. Ezért, drága nővérem, sőt tiszteletreméltó úrnőm, hiszen az én Uramnak, Jézus Krisztusnak nővére és menyasszonya vagy, kit dicsőséggel ékesít a szüzesség és a szent szegénység zászlaja, erősödj meg a szent szolgálatban, melyet a szegény és megfeszített Jézus példájától lángra lobbanva megkezdtél. Ő minden kegyetlen kínt elviselt értünk a kereszten, kiragadott minket a sötétség Fejedelmének hatalmából -- aki az ősszülők bűne miatt fogságban tartott bennünket --, és kiengesztelt minket az Atya Istennel. Ó, boldog szegénység! Ki örök javakkal ajándékozod meg azokat, akik téged szeretnek, s kedvesen magukhoz ölelnek! Ó, szent szegénység, kit ha valaki birtokol, ígéretként övé a mennyek országának örök dicsősége, s minden kétség nélkül ajándékba kapja a boldog életet! Ó, szeretetreméltó szegénység, kit az Úr Jézus Krisztus, ki a mennyet és a földet kormányozza és vezérli, aki szólt, és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt! Mert ő maga mondja:      A rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak fészkük, az Emberfiának azonban, azaz Krisztusnak nincs hova lehajtania a fejét, ezért a kereszten lehelte ki lelkét, ott hajtva le a fejét. Ez a hatalmas és gazdag Úr a tisztaságos Szűz méhébe költözvén ínségesen és szegényen akart e világra jönni, hogy az emberek, kik a mennyei ételben szükséget szenvedtek és koldusok voltak, benne gazdagok legyenek, és uralkodjanak a mennyek országában. Örülj tehát és ujjongj nagyon, és töltsön el a lelki öröm! …
     Lelkem felének, kit szívből, egyedülálló módon szeretek, a nagy méltóságú Ágnes királynőnek, szerelmes anyámnak és mindenkinél jobban szeretett leányomnak, Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és az ő szolgálóinak, kik a San Damiano kolostorban vannak, haszontalan szolgálóleánya, üdvözletemet küldöm…. Ó csodálatos alázatosság, ó ámulatra méltó szegénység! Az angyalok Királya, a menny és föld Ura jászolba helyeztetett! E tükör közepében lásd meg a szent alázat boldog szegénységét, melynek kedvéért az emberi nem megváltására annyi kényelmetlenséget viselt! A tükör végén pedig lásd meg a kimondhatatlan szeretetet mellyel szenvedni és becstelen halállal meghalni akart a kereszten. Ez a tükör, amikor a fára volt szögezve, intette az általmenőket, mondván: ,,Ó ti mind, kik általmentek az úton, nézzétek és lássátok, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam''. Válaszoljunk Neki, aki hív és utánunk sóhajt, egy szóval és lélekkel: ,,Emlékezvén megemlékezem rólad, és elemésztődik az én lelkem.'' A szeretetnek e tüze gyújtson lángra, ó királynő, s ugyanakkor emlékezzél a mennyei király kimondhatatlan gyönyörűségére, gazdagságára és örök dicsőségére, és sóhajtozva a nagy vágytól és szívbéli szerelemtől kiálts: Vonj magadhoz, mennyei Jegyesem, és én futok keneteid illata után! Futok és meg nem állok, míg be nem vezetsz a borospincébe, míg bal karod nem lesz a fejem alatt, s jobbod boldogítón át nem ölel engem…
     Miközben ezen szemlélődsz, emlékezzél meg szegény anyádról, és tudd meg, hogy én kitörölhetetlenül szívem táblájára írtam boldog emlékezetedet, mert mindenkinél kedvesebb vagy nekem. És mi több: hallgasson el a nyelv szeretetedről, és szólaljon meg, ó áldott leányom, a lélek nyelve, mert a szeretetet, mellyel irántad vagyok, a test nyelve ki nem fejezheti. Éppen ezért, amiket gyarló módon írtam, jóakarattal és szívesen fogadd, s legalább az anyai szeretetet vedd észre benne, mely irántad és leányaid iránt mindennap bennem ég.   Méltóságos nővérünk, Ágnes, szorgosan ajánld leányaimat a te leányaidnak az Úrban. Élj boldogan, kedvesem, leányaiddal együtt, míg a nagy Isten dicsőségének trónusához nem érsz, és értünk is imádkozzál…"
PRÁGAI SZENT ÁGNES, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK AZ ÚRNÁL!
/Forrás: www.katolikus.hu/szentek; Schütz Antal: Szentek élete. - Horváth Mária szerkesztésében/

a_pragai_szent_agnes_kolostor2.jpg

Szólj hozzá!

Az Ég hívására
szent_rita_kep_-.jpg     Környezete, látva Ritának a szenvedések iránti türelemét és a megtapasztalt csodákat, igen nagy tisztelettel vette körül. Imádkoztak az ágya mellett és feljegyezték, hogy halála előtt Ritának látomása volt, melyben Jézus és Mária hívták magukhoz a Paradicsomba. 1457. május 22-én, elfogadta az égi meghívást s ennek jeleként magától megszólalt a kolostor harangja. Halála pillanatában eltűnt a homloksebe, csak egy rubinszínű pont maradt a helyén.
     Mielőtt Rita kilehelte a lelkét, utolsó szavai a nővértársainak ezek voltak: „Maradjatok meg Jézus szeretetében. Maradjatok engedelmesek a Római Katolikus Anyaszentegyházhoz, a Pápához és akkor megmarad köztetek a béke és a testvéri szeretet!” Ekkor, annak ellenére, hogy éjszaka volt, nagy számban megjelentek a fehér méhek Szent Rita fölött.
     Nővértársai olyan nagy fényt láttak a szobában, mintha a Nap költözött volna be. Finom rózsaillatot érzett mindenki és egy nővér azt is állította, hogy látta amint angyalok vitték Ritát Isten Országába.
     A harang hallatára összegyűltek a környék népei, és a ravatala előtt számtalan csoda történt.
Ennek hatására a nővérek úgy határoztak, hogy Ritát el sem temetik – annál is inkább –, mert a napok, hetek múltával sem jelentkeztek Rita testén a romlás jelei.
     Első koporsóját cédrusfából készítették, mely hamarosan (egy tűzesetben) porrá égett, Szent Rita teste azonban nem sérült meg. Második koporsóját egy Chicco Barbaro nevű ács készítette nyárfából. A munkálatok közben a mester agyvérzést kapott, melynek következtében a bal keze lebénult. A nővérek Rita közbenjárását kérő imájára, még aznap teljesen felgyógyult, és a gyönyörű koporsót sikerült befejeznie. (folyt.) (Legalsó kép, Szent Rita festett fakoporsója)

1329230238.jpgguidas11.png

Szólj hozzá!

304mitterand_francia_530.jpg

Szólj hozzá!

maria_szeplotelen_szive_220.jpg     Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. Története visszanyúlik a 17. századba. Eudes  Szent János írásaiban nem választotta szét a két szív liturgikus ünneplését. A Szűzanya fatimai megjelenése után egyre inkább elterjedt Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. XII. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta, és liturgikus ünneplését augusztus 22-re helyezte. Az új kalendárium visszatért az eredeti gyakorlatra, és ezért mozgó emléknapként – Jézus Szíve ünnepe után tette. (Forrás: katolikusradio.hu)cuore_materno_di_maria_535_1.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpgCsönd és kevés beszéd – a béke alapja

502. Ha az Evangéliumot olvasod, csodálkozhatsz hallgatásomon, neked azonban feltárom ennek okát!

503. Hallgattam, de szívemben mindent megőriztem.

504. Beszéltem az Úr Angyalával szobámban, majd Szent Erzsébettel otthonában, s szóltam Fiamhoz a templomban és a kánai menyegzőn. – Hallgass rám!

505. Fiam első eljövetelében nevemet kevéssé ismerték, de második eljövetelére engem kell megismernie a világnak. A megváltás csodálatos rendje ugyanis azt kívánta, hogy Szent Fiam első jövetelében rejtve maradjak, hogy így egyedül Fiamat, az Üdvözítőt ismerje meg a világ, de második eljövetele előtt, Isten engem fog kinyilatkoztatni a világnak.

506. Szent József a hallgatás embere volt, mert ő a figyelmes csöndbe temetkezett és megtalálta Istent.

507. A kereszténység nem a kultúra egy formája, hanem a Jelenlét! – Ezt gondold át üres perceidben!

508. Nagy mélységek peremén a szavak elakadnak.

509. Gyermekem! Imádságban és csöndes összeszedettségben figyeld a lelkedet, hogy hallhasd Istent.

510. Az emberek nem mérlegelik, hogy valamit szándékosan mondtál-e, hanem csak megítélnek.

511. Gondold át, hogy nem nyelved okozta-e a legtöbb kellemetlenséget az életedben?

512. Bölcsként gondolkodj és egyszerű emberként beszélj.

513. A mértéktartó hallgatás által gyakran nagyobb örömben részesülhetsz, mintha sikeres beszédeket tartottál volna.

514. Nyelved kicsiny testrész ugyan, de nagy bajok okozója lehet, ámde ne feledd, az imádságos nyelv ujjá tudja teremteni a gonosz világot romjaiból!

515. Gyermekem! Az okos ember nem fecseg össze-vissza, hanem csak arról beszél, ami üdvös.

516. Jól fontold meg a tréfálkozásaidat, mert még a komoly dolgokat is nevetségessé teheted.

517. Hited tanúsága, még világi beszédeidben is csillanjon meg valahol, mert sokszor egyetlen szó is képes megpendíteni valakiben a lélek húrjait.

518. Ha ritkán szólsz, bölcsebbnek tartanak és megérzik rajtad a mértéktartó méltóságot.

519. Felebarátod hibáiról ne beszélj, ám ha mások rosszakaratúan fecsegnek róla, akkor mentegesd őt.

520. Miként magad se vennéd szívesen, ha hibáidat mások kibeszélnék, úgy te se légy indiszkrét felebarátod ügyeivel kapcsolatban.

521. A kimondott szót nehezebb visszavonni, mint a kútba ejtett kötelet.

522. Illetlen és szemérmetlen szavak el ne hagyják az ajkadat, mert ez tisztátalan lélekre vall.

523. Kétszeresen vétkezik, aki bűnével kérkedik.

524. Az ember becsületét egyetlen elejtett szó is mélyen sértheti, melyet aztán hosszas beszédek se képesek teljesen jóvátenni.

525. A szerzett, bizalmas titkokat tartsd mindig magadban, mert fecsegéseddel nem csak vétkezel, de megbízhatatlanná válsz, és felelőtlenséged súlyos viszályokat okozhat.

526. Tudnod kell, hogy a valódi boldogság a szeretet gyümölcse, a lélekben fogan és csöndben születik!

527. Gyermekem, tudj mindig méltóságteljesen hallgatni és csak akkor szólalj meg, ha képes vagy szeretetben tanúságot tenni az igazságról.

528. Nyelvedet a józan mérték, szavaidat a hit és szeretet vezérelje, de ha ez nem lehetséges, vonulj félre, mert a hallgatás a benső élet őre. Kövess engem!

_535_szuzanyacska_f128.jpg

 

Szólj hozzá!

Hogyan és miből készült a finom szövet? – A Pinna Nobilis kagylóból!

pinna_nobilis_bisior02.jpgpinnanobilis.gif     A Pinna nobilis kagyló alsó részén találhatók a "lábai", tulajdonképp kollagén rostok, amelyek segítségével megtapad az aljzaton.pinna_nobilis_bisior23.jpg

 

pinna_nobilis_bisior03.jpgEzek hossza 7-9 cm, szálvastagsága 23 mikron, kevesebb, mint fele a hajszálnak.

pinna_nobilis_c2e5ffd.jpg
pinna_nobilis_research01.jpg     Efféle átlátszó „tengeri selymet” korunkban csak Sant’Antiocoban ‒ Szardínia környékén ‒ állítanak elő kis mennyiségben, főleg múzeumi restaurálás céljára.


     Ezer tengeri Pinna nobilis kagylóból max. 200 gramm szövetet lehet nyerni.
     A tizennyolcadik században, divatos kiegészítők készültek belőle, melyek annyira könnyedek voltak, hogy pl. egy pár kesztyű elfért egy fél dióhéjban. 

     Chiara Vigo az egyik legnagyobb szakértője a tengeri selyem szövet készítésének.

chiara_vigo_b.jpg

Szólj hozzá!

Ünnepe: június 8.

Prága, 1205-1282. március 2.
arpad-hazi_st_agnes.jpg     Sok információ van a köztudatban az Árpád-ház női szentjeiről, így Szent Erzsébetről, Szent Margitról, vagy Szent Kingáról, ugyanakkor szinte a teljes feledés homálya borul Prágai Szent Ágnes személyére, aki nőágon magyar származású, ezért Árpád-házi Szent Ágnesnek is hívják! Anyja ugyanis, Konstancia, II. András király nővére (III. Béla lánya) volt. Apja I. Ottokár cseh király. Hatalomra törő apja, minden módot kitalált, hogy a német birodalomtól minél függetlenebbé tegye országát: ebben a törekvésében a kis Ágnest eszköznek használta fel. Eljegyezte a gyermeket a sziléziai herceg, Henrik egyik fiával. Nagy kegyelem volt ez Ágnes számára, mert így elkerülhetett a prágai udvarból. Ágnest jövendő férje édesanyjának, a későbbi Szent Hedvignek gondjaira bízták, aki az általa alapított trebnitzi cisztercita nővérek kolostorában helyezte el őt. Ágnes életére a három ott eltöltött év döntő hatást gyakorolt.
     Amikor Ágnes jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, a kislányt hazavitték Prágába, és egy időre a premontrei nővérekre bízták Doksonyban. A becsvágyó apa ekkor elígérte Ágnest II. Frigyes császár trónörökösének, a későbbi VII. Henrik királynak. Ausztriába küldte a Babenbergek udvarába. Hamarosan azonban ürügyet keresett és talált ennek az eljegyzésnek a fölbontására is, hiszen lányáért most már a hatalmas angol király, III. Henrik, majd II. Frigyes császár versengett. Ágnes szerzetesnő akart lenni, de ezzel apja nem törődött. Eljegyezte őt a császárral. Mielőtt azonban az esküvőre sor kerülhetett volna, 1230- ban váratlanul meghalt Ágnes apja. Ekkor a pápa, IX. Gergely segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyest, hogy adja vissza szabadságát.
pragai_szent_agnes_1.jpg     A huszonöt éves hercegnő egy pillanatot sem késlekedett: királyi öltözetét durva darócra cserélte föl, s Prága város peremén, a nyomornegyedben keresett magának egy kis házat. Ágnes már korán észrevette azt a társadalmi igazságtalanságot, ami a különböző osztályokat elválasztotta egymástól, s ami arra késztette Assisi Szent Ferencet és Klárát is, hogy elhagyják szüleik előkelő városi otthonát. Őket követte. Rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építtessen nekik kolostort (és Szent Jakab tiszteletére templomot) közvetlenül a kis ház közelében, ahol lakott. A minorita testvérek beajánlották Szent Klárának, aki hamarosan őt a ,,lelke felének'' mondta. Négy, szeretettől sugárzó levél maradt ránk, melyeket Ágneshez intézett. Egy klarissza kolostor alapításáról és megerősítéséről van bennük szó. Szent Klára öt nővért küldött közvetlenül maga mellől. 1234- ben Ágnes átvette a kolostor irányítását.
     A kolostor körül csakhamar kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész koszorúja létesült. Különleges jelentőségű lett egy kórház-alapítása. A hercegnő szerény otthonából egész városnegyed lett, melyben Ágnes három templomot is építtetett: Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.
     Ágnes kolostora olyan vonzerőt jelentett, hogy II. Ottokár legidősebb leánya, valamint a legelőkelőbb nemesi családokból 12 leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ezekben a kolostorokban úgy tartották a szegénységet, mint az Assisi melletti San Damianóban Szent Klára körül. A nővérek, akik gyermek-korukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénységben táplálták, ápolták és gondozták a szegényeket, Krisztus legdrágább testvéreit. (Árpád-házi Szent Ágnes prágai kolostorát, lásd alább!) 
     Ágnes a családja iránt is megőrizte nagy szeretetét. Békét szerzett Vencel király és lázadó fia, Ottokár között.
Hetvenhét éves korában, 1282. március 2-án halt meg. Giskra vad kelyhesei feldúlták kolostorát. 1930-ban a régi Jakab-templomban megtalálták a sírját. Boldoggáavatási perét 1936-ban újrakezdték, de a II. világháború megakadályozta az eljárás befejezését. Szentté avatását II. János Pál pápa végezte el 1989. november 12-én. (folyt.) /Forrás: www.katolikus.hu/szentek; Schütz Antal: Szentek élete. - Horváth Mária szerkesztésében/

a_pragai_szent_agnes_kolostor1.jpg

Szólj hozzá!

A piros rózsa csodája
szent_rita_kep_-.jpg     Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették Rita erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. A halála előtti hónapokban a napi tápláléka egy korty víz volt és a szentáldozás, mely mennyei örömmel töltötte el. Ennek ellenére betegágyában gyakran meg kellett élnie a lélek sötét éjszakáit is, az Úrtól való teljes elhagyatottság érzetével. Érthető, ha olykor maga is jelet várt, lelke megerősítésére.
     Halála előtt néhány hónappal a faluból, meglátogatta unokahúga. Amikor megkér-dezte Ritától, hogy mivel szerezhetne neki örömet, szentünk azt rosa-di-santa-rita.jpgkérte, hogy szüleinek Roccaporena-i kertjéből vigyen neki rózsát! Ez elég lehetetlen kérés volt januárban. Nem is vette komolyan, úgy gondolta, hogy a beteg félrebeszél. Ennek ellenére az asszony felment Ritáék hegyoldali kertjébe (lásd alsó képek!) és csodálkozva fedezte fel, hogy a hóban rózsabokor virít, rajta egy szál vörös rózsával. Azonnal visszagyalogolt a casciai kolostorba és átadta Ritának, aki hálát adott Isten szeretetének e jeléért! Nagy bizalom fakadt Rita szívében, mert ez a rózsa egy bizonyság volt számára, hogy Istennek semmi sem lehetetlen.
Így lett Szent Rita a gyönyörű – ám tüskés rózsa szentje –, aki Jézus töviskoronájának egy tövisét a homlokában viselte.
     Néhány héttel a rózsacsodát követően, újból látogatást tett az unokahúg. Megint megkérdezte Ritát, hogy mi lenne a kívánsága? Szentünk így válaszolt: „életem bevégezte előtt, úgy ennék még egyszer a fügefánk gyümölcséből!” Látogatója már nem is csodálkozott, hazagyalogolva egyenesen Ritáék fügefájához ment, melyen két egészséges érett fügét talált. Elvitte.szent_rita0001.jpg
     És így lett Szent Rita – Szent Júdás Tádé mellett ‒ a lehetetlen kérések szentje, aki a szószólója mindazoknak, akik képtelen helyzetükben hozzá fordulnak (és ilyenek a félresiklott „lehetetlen” házasságok is)!
(folyt.)143293-the-site-of-the-rose--figs-miracle-roccaporena-italy.jpgsanta_rita_recebe_a_rosa_masolata.jpg

Szólj hozzá!

265imadkozzatok_530.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpg488. Szeresd a hazádat, mert nem véletlenül születtél arra a földre! Légy népednek sója és világossága!

489. Gyermekem, ismerem tökéletlenségedet és nyomorúságodat, de ez ne törje le további törekvésedet, mert ez egy okkal több, hogy még nagyobb odaadással számíts segítő édesanyai szeretetemre.

490. Ajánld magadat és szeretteidet Szeplőtelen Szívemnek, mert biztos menedék a számotokra.

491. Szívem menedékébe zárom a nekem felajánlottakat, s így se nép, se egyetlen lélek sem veszhet el.

492. Elfoglaltságodat hasonlítsd Szent Fiamhoz, aki téged elfoglalhatna!

493. Értsd meg! A remény meg nem csalhat, mert kiáradt szívedbe az isteni szeretet, a Szentlélek által.

494. Ha vétkeztél ne ess kétségbe, mert az irgalmas Isten megújítja a lelked, a Bűnbánat Szentsége által!

495. Ha remélsz az üdvösségben, a világ bajai aligha nyugtalaníthatnak, hiszen nem juthatsz a Mennybe másként, csak a megpróbáltatásokban való helytállásod jutalmaként, Krisztus a mi Urunk által.

496. Fel kell ismerned, hogy minden csak sanyargatja és gyötri az embert, ha nem Istennel és Istenért él, mert az emberekben való bizakodás hiábavalóság!

497. Vigyázzatok, mert sokan jönnek majd Fiam és az én nevemben, hogy hamis üzeneteikkel zavart keltsenek s végül reményvesztettek legyetek!

498. Aki nem hajlandó megjavulni, az remélni sem akar, s arra a saját maga akarta büntetés vár!

499. Soha de soha ne legyenek kétségeid oltalmam felől, ha valóban követni szándékozol engem!

500. Ne felejtsd el tanításomat, és kéréseimet őrizze meg szíved!

501. Ha bennem bízol, megmenekülsz, ha én védelmezlek, nem kell félned semmitől. Segítségemmel legyőzöd és megfutamítod az ellenséget, mert az irántam való tisztelet az üdvösség záloga, melyet Isten azoknak ad, akiket meg akar menteni. Kövess engem!

_535_szuzanyacska1a.jpg

 

Szólj hozzá!

A legdrágább szövet

     A Manoppelló-i Szent Arc bámulatba ejtő arckép, amely megmaradt egy drága antik szöveten. A múzeumi gyűjteményekben ilyen szövetek csak elvétve és töredékesen maradtak fenn máig, a legrégebbiek a IV. századból valók. L. Portoghesi professzornő – az I. századi antik szövetek specialistája szerint a Manoppelló-i lepel egy szövetselyem, melyet „tengeri selyemnek” is neveznek és amely a legdrágább anyag volt az ókorban. Egy másik világhírű specialista Chiara Vigo professzornő megállapítása szerint nem véletlen a „tengeri selyem” elnevezése, mert az anyagát a nobilis tengeri kagylóból nyerték. A professzornő állítása szerint, egyedül a tengeri selyem lehet ennyire áttetsző és finom, mint a Manoppelló-i kendő és egyben tűzálló is, mint az azbeszt. A szövetselymet lehet áztatni, de szakmai szempontból abszolút nem lehet ráfesteni egy ilyen vékonyka felületre. manop2.jpg
     A vászon szerkezetét Giulio Fanti prof. vizsgálta, aki megállapította, hogy egy nagyon vékony anyaggal van dolgunk, amely az emberi hajszálnál fele vékonyságú 23 mikron átmérőjű szálakból lett szőve. A szövés technikája hagyományos, vagyis egyszerű és szabálytalan. A szőttes áttetsző, ezért nevezik fátyolnak. A szálak közti üres tér 150-től 300 mikron nagyságig rendeződik. Az üres terekben nincsen semmiféle pigment vagy más anyag.oblicze14.jpg
     A szöveten karakterisztikus hajtások futnak úgy, mintha a lepel sokáig össze lett volna hajtva: kétszer hosszában és kétszer keresztbe. A fényben a színek nem látszanak a mikroszkóp alatt, mert nincs semmilyen festékfolt. Ráadásul a hátulról jövő fénytől átlátszóvá válik, mint az üveg, ekkor eltűnnek még a hajtások is. Ezeket a jelenségeket csak a tengeri selymen lehet megfigyelni. Míg a fény hatására teljesen átlátszó, ugyanakkor árnyékban grafitszürkének tűnik. Amikor a Szent Péter Bazilikában Luther Márton legelőször megpillantotta a leplet, mint Szent Veronika kendőjét, valószínűleg fény alatt látta és ezért nem fedezte fel rajta a képet. (Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)

mnoppello_34.jpg

Szólj hozzá!

Az első római út
szent_rita_kep_-.jpg     Ritát, homlok-stigmájának gyomorforgató szaga miatt elkülönítették a nővérektől. E sebek 15 éven át véreztek, és szentünket mennyei magasságokba emelték. Közbenjárására megszállottak és betegek gyógyultak meg. v_miklos_papa.jpg
    1450-ben V. Miklós pápa az „Immense et Innumera-bilia” kezdetű bullájában jubileumi évet hirdetett meg, Rita felvetette a fő-nöknőnek, hogy konvent-jük egy csoportja zarándo-koljon el az Apostolok rita_da_cascia_pellegrinaggio1.jpgsírjához. A felvetés mind-addig tetszett a nővérek-nek, amíg tudomásukra nem jutott, hogy Rita is velük megy, az ellenszenv persze a homloksebéből áradó nehezen viselhető bűz miatt volt.
Ekkor Rita azzal a kérés-sel fordult az Úrhoz, hogy a stigmáját, szagával együtt vegye el a zarán-dokút idejére. A kérése meghallgatásra talált és a seb mindenestől eltűnt nyomtalanul, a vele járó fájdalom azonban megmaradt!
 
     Nyolcan keltek útra hegyen-völgyön át, a jó 130 km-re lévő Róma felé.
A főnökasszony némi pénzzel is ellátta a zarándokcsapatot. A nővérek Ritára bízták a pénz kezelését, mint volt háziasszonyra, ám ő a Gondviselésre való hagyatkozás intelmével ‒ társai nagy rémületére ‒, bedobta az egész pénzt a Corno folyóba.
rita83.jpg     Az ágostonos nővérek ahogy haladtak, sorra megtapasztalhatták, hogy a Gondviselés valóban őrködik fölöttük! Vendégül látták őket, és szállást is felkínáltak anélkül, hogy keresniük kellett volna. Amint meglátták a hét domb egyikén Róma tornyait, térdre borulva adtak hálát Istennek.
     Rómába érve elámultak a gyönyörű templomok sokaságán, az utcák zajos forgatagán. A Szent Péter bazilika akkor még nem épült meg, de a régi bazilika is lenyűgözte a nővéreket, akik jóval kisebb templomokhoz voltak szokva.
     1450. május 24-én, Pünkösd vasárnap volt a főünnep, melyen csak a szerzetesek közül 3 ezren vettek részt ‒ köztük későbbi nagy szentek egész sora ‒,ezért ezt az alkalmat a „szentek jubileumának” is nevezi az utókor. Ekkor avatták szentté a 6 évvel korábban elhunyt Szienai Szent Bernátot.
     A jubileumi év annyira népszerű volt, hogy néhány szerzetesrendben a főnök engedélye nélkül is zarándoklatra indultak, mondván „inkább engedelmeskedünk a pápának, mint a rendfőnöknek”!
V. Miklós pápa ekkor mondta a szállóigét: „Melior est obedientia quam indulgentia” – Többet ér az engedelmesség, mint a bűnbocsánat!
     A casciai nővérek római zarándoklata azonban sok veszéllyel is járt vagy járhatott volna! Sajnos a nagy zarándoktömeg behurcolta a pestist a városba, ráadásul a Tiberis is meg volt áradva. A zarándoktömegek súlya alatt leszakadt az Angyalhíd. Sokan vesztek a folyóba.
     A római zarándoklat sikeresen és mindannyiuk számára nagy kegyelmekkel zárult, a Gondviselés legnagyobb csodája azonban az volt, hogy épen-egészségesen érhettek haza. Casciában, Ritán nyomban megjelent a vérző homlokseb. (folyt.)

rita81-2.jpg

Szólj hozzá!

186apponyi_albert_530.jpg

Szólj hozzá!

Mindszenty József a trianoni diktátumról, egyik kanadai körútján tartott beszédében így nyilatkozik:

+mindszentyjcm_2_1.JPG     „Ifjúságom nagy élménye volt a Kárpátoktól védett ép és egész Magyarország. Diákkorom óta történelmi valóságként élt és visszhangzott bennem Vaszary Kolos hercegprímás milleneumi beszédének megállapítása, hogy bár kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn Magyarországot. (...) Hosszú életemben nagy magyar tragédiák tanúja lettem. (...) Az első kommunizmust, mint fiatal hittanár éltem át, s éppen elfoglaltam a zalaegerszegi plébániát, amikor nemzetünkre rákényszerítették a trianoni békeparancsot. Trianonban darabokra tépték a Máriának felajánlott Országot. Aki a természetfölötti hit szemével meri nézni vagy mérni a nemzetek és népek tragédiáját, (...) az jogosan gondolhat arra, hogy az ország talán azért került lejtőre, mert ¤ sokakban már elpártolt a szentistváni alapoktól a századforduló óta; úgy, mint a Muhi és a Mohács előtti években is.
     Keresztény hívők ítéletében az analógiák itt elgondolkoztatók. (...) Később Európában és az Amerikai Egyesült Államokban politikusok és államférfiak is beismerték, hogy a békekonferencia »elfogult« és »részrehajló« volt s a bosszúvágytól fűtött békeparancs sok igazságtalanságnak lett okozója, ugyanakkor részben hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely a második világháború kitöréséhez vezetett. Sajnos – ígéretek ellenére – a szerződő felek elmulasztották az igazságtalan békeszerződés revízióját, s így csak – a hitlerizmus hódításával egy időben – a második világháború küszöbén és annak első éveiben kaptunk vissza elszakított területeket: 1938-ban a Felvidéket, 1939-ben a Ruténföldet, 1940-ben Erdély egy részét és 1941-ben a szerbektől megszállt területeket. Mindezekről a területekről 1945. január 20-án az ideiglenes kormánynak, amikor aláírta a fegyverszüneti szerződést, le kellett mondania.”¤
     „Az I. világháború után a nagyhatalmak elvették Szent István földjének 68%-át, meghagyták 32%-át, 1/3-nál is kevesebbet, a vádlott meghallgatása nélkül. A II. Világháborúba a Sztálin-szövetséges Hitler hajszolta bele az országot. A szintén Sztálin-szövetséges hatalmak odaajándékozták a 32%-os csonkot is a nemzetiségirtó Sztálinnak, akinél mi is nemzetiség lettünk.”¤¤

¤Mindszenty József: Emlékirataim. Weller Publishing Co. Ltd., Torontó, 1974.
Szent István Társulat, Budapest, 1989. 186-187.
¤¤Mindszenty József: Hirdettem az Igét. Mindszenty Alapítvány, Vaduz, 1982. 226-227.Igazsagot-Magyarorszagnak.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpgRemény, hűség és bizalom – támasz az életben

473. Mivel a hittől sohasem fordultam el, se a reményem, se a szeretetem nem fogyatkozott meg.

474. Földi életem jelentős része sóhajok és könnyek közt telt el, de mivel szívemet a reménység és bizalom töltötte el, sóhajaim az Isten felé, könnyeim az Istenért és a lelkekért hullottak.

475. Mindig teljes bizalom töltötte el a lelkemet, s nem volt bennem semmi félelem, mert az Úr az én erősségem, dicsőítő énekem és az üdvösségem.

476. Örömeimet Isten iránti hálában, reményeimet a teljesen átadottságban és bizalomban éltem meg – mert, Isten a mi védőpajzsunk. Ő menti meg az igaz szívűeket és a Benne bízókat.

477. Ha nem élt volna lelkemben az Isten iránti tökéletes bizalom és reménység, már az első percben megszakadt volna a szívem amikor Édes Egyszülöttem végtelen kínszenvedését kellett megélnem.

478. A remény s bizalom tüzesítette, erősítette a lelkemet, és még a legnagyobb bánatban is forró szeretettel töltött el. E 'forróság', földi szóval: az Isten- és emberszeretet tüze, mely Szeplőtelen Szívemben lángol.

479. Megőrzöd-e szívedben mindazt az istenit, amelyben részesülsz, vagy csak hitetlen, fásult idegenként élsz, életed létező természetfölötti valóságai közt, jóllehet ezek mindegyike a hit bizonyságai számodra?

480. Te sem élhetsz az Isten iránti bizalom nélkül!

481. A Megtestesülés után, már semmin sem csodálkozhatsz igazán. – Légy körültekintő rajongásaidban!

482. Aki bizalommal van Isten iránt, az külső vigasztalás nélkül is megérzi a jó dolgok reményét.

483. Isten őrzi az igazak útját, a gonoszok útja viszont a pusztulásba visz.

484. Gyermekem! Aki nem bízik Istenben, az szánalmasan ellankad, mint virág a szárazságban.

485. Isten igazságos bíró! Fékezi haragját, de bosszúja bármely nap fellobbanhat, ha meg nem térsz. Ellenséged bárhogy feszíti íjját, végül maga ellen fordul a fegyvere és nyilai tüzes büntetéssé válnak számára.

486. Boldog az a nemzet, melyet az Úr, örökségül választott magának.

487. Hűséges az Úr és ígéreteit megtartja, többet ad a Mennyben, mint amit az ember csak gondolni merne.

_535_mother-of-god-of-konevskaya-19th-century-russian_1.jpg

Szólj hozzá!

A nem emberi kézzel megfestett kép

     Évtizedek óta számos kitűnő tudós fáradozott a rejtélyes Manoppelló-i Krisztus Arc ereklyével. Valamennyi tudományos kutatás eredménye azonban egyértelműen alátámasztotta, hogy a jelenkori tudomány nem képes megállapítani (megmagyarázni), miképpen jött létre ez a kép, honnan származnak a titokzatos színei, amelyek a Szent Arc képének megragadó szépséget és sugárzó élénkséget adnak.
donato_vittore_es_giulio_fanti.jpg     A nagyfelbontású digitális szkennelésnek köszönhetően Donato Vittore professzor (1) a Bari-i- és Giulio Fanti professzor (2) a bolognai egyetemről vizsgálódásai megállapították, hogy a vizsgált szövet szálai között a legkisebb nyomokban sem található semmilyen festék vagy pigment. Egyedül a szövet szemein látni, mintha manoppello.jpgmagas hőmérsékleten meg-pörkölődtek volna, valami rendkívül intenzív sugárzás következményeként. Antropológusok szerint a fogazat karakteres volt Palesztinában, Krisztus idejében.
     A Manoppelló-i Arc leg-bámulatosabb tulajdonsága a kelme áttetszősége és az, hogy a kép tökéletesen látható mindkét oldalról. További meglepő tulajdon-sága a változékonyság, melynek különféle megvilá-gításoknál, más és más a kinézete. Ez a különös arckép, magában foglalja a hologram tulajdonságait ‒ amellett ‒, hogy nem fénykép, nem festmény és nem hologram.
62652170.jpg     Egy biztos, nem emberi kéz által lett megfestve, hasonlóan a csodálatos Mexikói Guadalupe-i Szűzanya képéhez vagy a torinói „Halotti lepelhez”, amelyek azt keltik bennünk, hogy a „Szent Arc” képe megérint szépségével, és a világítás variálásával együtt változik a kép is, mintha élne.
Minden bizonnyal a világegyetem unikumja!
     A neonvilágításban a finom lepel mézarany színt vesz fel; pontosan úgy néz ki, ahogyan a 13. sz.-i misztikus (Helftai) Nagy Szent Gertrúd látomásai nyomán leírta Veronika kendőjén Krisztus arcát. Világos fényben a finom lepel egyedüli módon háromdimenziós arcot jelenít meg, majdhogynem holografikusan. A szövet annyira érzékeny, hogy úgy tűnik, összehajtogatás után beleférne egy fél dióhéjba.
     Tekintve, hogy a tudományos vizsgálatok szerint a Manoppelló-i kép nem emberi kéz műve, így ez nem más, mint ahogy a hagyomány mondja archeiropoietos- vagyis nem emberi kéz által festett.
(Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)bild_37_pvolto50.JPG

Szólj hozzá!

A tövis-stigma
szent_rita_kep_-.jpg     Szent Rita szüntelenül mások helyett vezekelt, minden munkát elvállalt, ápolta a betegeket, mégis gyakran gúnyolódások tárgya volt a nővérek részéről, ámde minden elmúlik, így leteltek szentünk novicia évei is.
Fogadalomtételének éjjelén álmában egy égig érő létrát látott, melynek tetején Krisztus állt hívogatón intve neki, hogy fokról-fokra jöjjön feljebb.
Ezt követően Rita 40 éven át élt a zárdában, folytatva önfeláldozó életét és fokról-fokra gyarapodott az életszentségben. santa-rita-muore.jpg
hitszonok.jpg     Az 1442-es Nagyböjtben egy ferences szónok ‒ a később Magyarországon is szolgált ‒ Marchiai Szent Jakab prédikált Casciában. Nagypénteki prédikációjában különös hangsúllyal elmélke-dett Megváltónk töviskorona okozta szenvedéseiről. A beszéd oly mélységesen meg-érintette Ritát, hogy zokogás fogta el. A Szentmise végezté-vel belső kápolnájuk csendjé-be sietett, ahol földre vetve magát a feszület vs53c_1.jpgelőtt könyörgött, hogy legalább egy kissé engedje megérezni az Úr, töviskoronájának fájdalmait.

     Egy órával később a refektóriumban feltűnt a hiánya. A főnöknő többeket keresésére küldött. Hamarosan visszaérkeztek és újságolták, hogy a kápolnában megint önkívületbe esett.

Szentünk óhaja ugyanis meghallgatásra talált az Úrtól, és egészen különös és fájdalmas stigmát kapott,stritastigma.jpg egyetlen tüskét Krisztus töviskoronájából.

     Rita homlokstigmája nem csak egész életében vérzett, de mindvégig fájdalmas is volt, mely egészen haláláig nem gyógyult be. Hamarosan elgennyesedett, sőt elférgesedett, miáltal igen kellemetlen szag áradt belőle. Az állandó fájdalom és a szag miatti megaláztatás, még jobban elősegítette Rita szemlélődő elmélyülését az Üdvözítő megváltói áldozatában.
     (Az 1972-ben és 1997-ben elvégzett orvosi vizsgálatok során megerősítést nyert, hogy a tövis-stigma elváltozást okozott szentünk homlokcsontján!) (folyt.)

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=ImCf1xSmqwQbizalmam az ősi erényben címer 11.JPG Trianon után:
"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (Jézus szavai Natália nővérnek) 

Szólj hozzá!

185azon_orszagom_530.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpgA tiszta hit – a lélek legerősebb támasza

445. Amit tettem, hittel tettem. – Tégy te is eszerint!

446. Határtalan bizalommal voltam Isten iránt, nem kételkedtem a Gondviselésben, mindenben a hit és a teljes átadottság vezérelt, még a Kereszt alatt is!

447. Azért neveznek engem a Hit-, Remény- és Szeretet Anyjának, mert én szültem e hármas erény megtestesítőjét.

448. Én, az Eretnekség Megrontója kérlek, figyelj a pápára és kövesd az Evangéliumot!

449. Nem ingadozik hitében az, aki Isten Igéje mellett állhatatosan kitart és nem akar mindent „érteni”!

450. Gyermekem! Csupán a hit teszi érzékelhetővé számodra Isten folytonos munkálkodását életedben.

451. Tarts ki a hitben szilárdan, mert sok szorongatás leküzdése árán lehet csak bejutni Isten Országába.

452. Elsősorban ne az eszed szerint cselekedj, mert az még a világ kisebb dolgait sem képes felfogni!

453. Aki örömét leli Isten törvényében és útmutatásában, az parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.

454. A hitben nem az értelem a meghatározó, épp ellenkezőleg! Az értelem csupán hozzájárul a hitbéli elvárások megvalósításához.

455. Hited révén, Jézus által juthatsz azon kegyelmekhez – melyek által reményed és szereteted kiteljesedhet –, hogy az isteni dicsőség részese lehess.

456. Nem következetes dolog azzal érvelned, hogy 'minek is hinnéd el azt, amit nem értesz', hiszen számtalan világi dolgot – mások puszta állítása nyomán elhittél –, jóllehet sohasem értetted.

457. A mennyei dolgok messze felülmúlják az emberi értelmet. Ámde, miként lehetnének azok Isten fönséges titkai, ha azt egy teremtmény is fölfoghatná?!

458. Gyermekem! Lélekpróbáló idők jöhetnek és tudd, hogy aki nem marad hű a pápához, az nem marad meg a hitben és igazságban! Imádkozd a rózsafüzért!

459. Magadat soha nem ismerheted meg igazán mindaddig, amíg nem igyekszel megismerni Istent!

460. A túlságos kíváncsiság már sokakat terelt ingoványos talajra, tévedésbe vagy hitvesztésbe.

461. Az alázatos lélek nem gyötrődik kétkedve amiatt, hogy ez vagy az miként lehetséges, hanem egyszerűen csak hisz! – Kérd a Szentlelket!

462. A hit a mulandó idő világossága, melynek fényénél olyan igazságok tárulnak fel, amelyeket sem az ész, sem az érzékek föl nem ismernének.

463. A hit addig tart, amíg nem válik bizonyossággá!

464. Barátaid ne legyenek hitellenes emberek, mert az ilyenek az ördög fiai és te nem tudhatod, hogy mikor szól általuk a kísértő „baráti hangon”!

465. A lelkedben híven őrzött tiszta hit világossága, bevilágítja számodra a szorongatás sötét óráit!

466. Gyermekem ne feledd, az istenes, őszinte lélekkel szemben meghiúsulnak az ördög ravaszságai.

467. Először hitben kell kapcsolatot teremteni Istennel, és csak azután keresheted az értelem bizonyítékait!

468. Ne töprengj a kétkedés 'csavaros' érvein, mert hű az Isten, és egyenes a saját Szavához.

469. Akinek igaz hite van, az minden bűnt és hamisságot utál és az Evangéliumban keres útmutatást.

470. A hit szerinti élet az, ha minden nap imában adod át életedet Szent Fiamnak. Élsz a Kiengesztelődés Szentségével és egyesülsz Vele az Eucharisztiában.

471. Aki hiszi a mindenütt jelenlévő Istent, az egyenes lelkű és nem tesz olyasmit, amivel megbánthatja!

472. Imádkozz, hogy meg ne fogyatkozzon az Isten kegyelmével rád bízott hit! Tarts ki és győzni fogsz! Kövess engem!_535_exraro.jpg

Szólj hozzá!

Hogyan került a Kendő Manoppellóba?

1645-ben_donato_do_bomba_kapucin.jpg     1645-ben Donato do Bomba kapucinus meg-szerkesztette a Manoppelló-i Krisztus Arckép történetét, de ez valószínűleg csak egy magyarázat arra, hogy a Vatikánból eltűnt Veronika Kendő hogyan került Mano-ppellóba. A lényeg, hogy dr. Antonio De Frabritis, manoppellói lakos, benső sugallatnak engedelmeskedve 1638-ban az ereklyét átadta a manoppellói kapucinusoknak, hogy minden hívő hozzáférjen és kifejezhesse tiszteletét a templomban.
     1750-ben a kapucinusok elhatározták, hogy minden év májusának harmadik vasárnapján Szent Arckép ünnepet tartanak.
     Titok marad az út, amelyet századokon át tett meg a kép, mielőtt Manoppellóba került. Nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a XVI., vagy a XVII. század elején lopták el a Vatikáni Bazilikából. Minden esetre, minden jószándékú ember számára, a kereszténység legértékesebb ereklyéje marad, a Torinó-i Lepel mellett.
bruno_forte.JPG     Bruno Forte híres teológus, a Chieti Egyházmegye érseke, a 2006-os évet, a Manoppelló-i Szent Arc Kegyhely Nagy Jubi-leumi évének nyilvánította.
2006. szeptember 1-én ide zarándokolt XVI. Benedek pápa, hogy ő is megláthassa Megváltónk szeretetteljes tekintetét.
„Istent nem látta soha senki. Az Egyszülött Isten nyilatkoz-tatta ki, Aki az Atya ölén van.” (Jn 1,18) (Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)xvi_benedek_manopelloban_2006_szept_1.JPG

Szólj hozzá!

A szentek segítsége
szent_rita_kep_-.jpg

     1417-et írtak akkor, amikor Rita nagy szomorúságában, gyermekkori imahelyére vonult el, a 120 m magas sziklacsúcshoz (a Scoglio-hoz,  ld. lent!). Itt mély imádságában azt forgatta fejében, hogy remeteként teljesen elvonul a világtól és ehhez kérte Keresztelő Szent János segítségét, aki képes volt megélni a pusztában. Ekkor megjelent neki a Szent, akit a templomi szoborról ismert fel. Egyszeriben eltűnt előtte a szikla és maga mellett találta még Szent Ágostont és az akkor még nem harom_szent.jpgkanonizált Toletinói Szent Miklóst is. Az volt az érzése, hogy a casciai ágostonos kolostorban van, ám a kísérői ekkor eltűntek. (Hogy miért épp e három szent segített Ritának? Talán azért, mert úgy Keresztelő János, mint Tolentinói Miklós ‒ Ritához hasonlóan ‒ idős szülők gyermeke volt. Ágoston segítsége pedig kétszeresen is érthető! Az ő megtéréséért ugyanis, szintén szüntelenül imádkozott édesanyja (Mónika), másfelől a szóban forgó rendnek ő a védőszentje!)
kolostoron_belul.JPG     Tény, hogy bármily misztikus módon, de a mély imába merült Ritára az ágostonos nővérek találtak rá belső kápolnájukban. Hát még a főnökanya mennyire csodálkozott, minekutána minden kulcsot ő maga őrzött a legszigorúbban!
A kulcsok egyszemélyű birtoklása is gondviselésszerű volt, mert így kétkedésében nem vádolhatott senkit Rita becsempészésében. Ámuldozásuk közepette ‒ hogy a természetfelettiség igazolást nyerjen ‒, a harangok is maguktól megszólaltak. A főnökasszony kénytelen volt Isten akarata előtt meghajolni és Ritát befogadni, egyenlőre jelöltként.
locsol2.jpg     Hogy próbára tegye alázatosságát, egy képtelen feladatot bízott rá. Az udvaron leszúrt egy száraz tűzifát és megparancsolta neki, hogy azt a kútból húzott vízzel rendszeresen locsolja! Rita engedelmesen öntözgette a mindenki számára nevetséges fadarabot, ám, nem volt sokáig a gúnyos pillantásoknak kitéve, mert a fadarab harmadnapra levélbe borult, gyökeret vert szőlőtőkeként, és ősszel termést is hozott. (Casciában, máig is mutogatják az állítólagos szőlőtőkét, és nagy kiváltság annak, aki ehet a gyümölcséből!)
     A Ritával történt csodás események óvatos tiszteletet ébresztettek mindenkiben. Ez azonban nem késztette szentünket önteltségre. (A hegytető, ahová Rita elvonulni járt a Scoglio-ón, ma egy emlék-kápolna áll. Lásd az alábbi képeket!) (folyt.)

scoglio_santa_rita.jpg
roccant-42.jpg

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=LXUpDENvfsEregnum_marianum_1_530.JPG

 

Szólj hozzá!

Országom nem pusztul, hanem tisztul! 3.JPG

ORSZÁGOM NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL!

Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, Magyarország örökös Királynője?

     Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról (az "újabb jelenések" és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott történteket), pedig a Szűzanya fatimai kérései máig sem teljesültek, holott megszabhatják a világ sorsát! De sokunk feledni látjuk őseink példás Mária-tiszteletét is, mely nemcsak valamiféle szép ájtatosság, hanem számunkra az egyedüli nemzetmegtartó erő és nemzettudat! Sajnos hasonlóképp kikerült a magyarság napi szóhasználatából a "Regnum Marianum" fogalma, mely korántsem csak "latin elnevezésű ifjúsági mozgalom", hanem írd és mondd: Mária Országának "polgári" öntudata! 
     Amiként a Szent Szűz Fatimában világosan kinyilvánította, hogy az utolsó időkben csak az ő Szeplőtelen Szíve segíthet, úgy népünk bukása és felemelkedése is mindenkor a máriás nemzettudaton múlik. 
Szűz Mária ugyanis egyedül nekünk, magyaroknak a királynője. Nem csupán "patrónája", pártfogója országunknak, hanem a Királynője, vagyis a birtokosa is! Ez annak az állami szintű felajánlásnak köszönhető, melyben Szent István királyunk 1038-ban az ország nagyjaival Szűz Máriának ajánlotta a Szent Koronát, országával, földjeivel és népeivel (és ehhez a Trianonban elszakított országrészek és népei is változatlanul bele tartoznak)! Mert a trianoni diktátum ezt a Királynői Birtokot rajzolta át földi asztalon – jóllehet –, ez semmit sem változtatott az Égi Atlaszon!
1951 szeptemberében .jpg     Jellemző, hogy az 1945-ös kommunista hatalomátvételt követően (ördögi terveik ellenére) nem sok templomot romboltak le, de a budapesti Regnum Marianum templomot, mindenekelőtt! (A képen a felrobbantott 'Regnum' 1951 szeptemberében) Az ezt követő időkben még említeni sem lehetett Máriát, Magyarország Királynőjeként, ehelyett a Patrona Hungariae nevet adtak minden szentkoronás Szűzanya szobornak, ábrázolásnak!
     Illő és üdvös tehát újra tudatosítani magunkban, hogy a Mennynek Királyné Asszonya, a Világ Győzelmes Királynője bizony, egyedülálló módon, a Szent Korona Kárpát-medencei Országának nagyhatalmú Királynője és ennek jogi letéteményese a Magyar Szentkorona!

Örökös Királynőnk, nemzetünk reménye!
Szent Fiadat kérve könyörögj érettünk,
veszni indult István öröksége,
Nagyasszonyunk, mentsd meg nemzetünk!
Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya,
mint anyánkat!
Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat.
Fordítsd felénk könnyes tekinteted,
mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved!
Hevítse át szívünket Szeretetlángod,
hogy megtérjen nemzeted, kövessen Országod! Ámen.

Szólj hozzá!

182nagymagyarorszag_530.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpg427. Minden féltett dolognál jobban óvd a szíved, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, a hamiskodást, és nevem hívd segítségül!

428. Ha a világban kell is élned, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a mélység áramlásai is magyarázhatják. Mindig tekints a dolgok mögé, ügyelve arra, hogy életedben az isteni parancsolatok maradjanak az irányadóak!

429. Gyermekem! Szemléld Szent Fiam kínszenvedését és halálát, s felmérheted a bűn kegyetlenségét.

430. A bűn a legnagyobb rossz, mert Isten ellensége – így tehát az ember ellensége is!

431. Sokan késve ismerik fel, hogy csupán az ifjúkortól megvalósított evangéliumi élettel lett volna megközelíthető, az általuk annyira vágyott földi boldogság.

432. A Bűnbocsánat Szentsége nem a következményeket tünteti el, hanem csak lehetőséget ad, hogy az üdvösség szempontjából tovább élhesd az életed!

433. A halálos bűn következménye, most: „csak” lelkiismeretfurdalás, de ha bűnben halsz meg: kárhozat!

434. Sokan nem jutottak volna a kárhozatba, ha őrizkedtek volna a bocsánatos bűnöktől!

435. Az örök kárhozat egy olyan valóság, amely felé minden istentagadó ember tudva sodortatja magát.

436. Mindenütt „keresitek” az Istent, csak épp ott nem, ahol Ő vár benneteket csendben; irgalmasságával.

437. Gyermekem, a mérges kígyótól sem kell annyira óvakodnod, mint a legkisebb bűntől.

438. Még a legcsekélyebb bűn iránt se légy elnéző, mert újabb és egyre nagyobb bűnökre visz! Márpedig tudnod kell, hogy a bűn soha nem marad magában!

439. Boldog ember az, aki nem a gonoszok tanácsa nyomán indul, s nem vegyül a hit ellenségei közé.

440. Ha kísértés ér gyermekem, a döntésedet imában gondold át – mert lehet –, hogy ez a te „almafád”!

441. A kísértésben hívd segítségül a nevemet és én megsegítelek, hogy a lelked kárt ne szenvedjen!

442. Az élő hit elegendő az ember állhatatosságához, miként a legnagyobb bűnös megtéréséhez is!

443. Gyermekem! Kerüld azok barátságát akik bűnre csábítanak, mert azok a te legnagyobb ellenségeid!

444. Inkább légy kész meghalni, semmint Istent a legkisebb bűnnel is megbántani. Kövess engem!

_535_e9273e0ae9f.jpg

Szólj hozzá!

Széleskörű nyomozás a Kendő ügyében

paul_badde.JPG     Paul Badde: ”Isteni Arckép, Manoppelló-i Lepel” c. könyvében úgy véli, hogy körülbelül ez időben a hiteles Veronika Kendőjét ellopták a Szent Péter Bazilikából és helyére egy halott Jézus-arcot ábrázoló kendőt helyeztek el.
Feltételezik, hogy utoljára V. Pál pápa tartotta kezében a valódi Veronika Kendőt az ünnepélyes körmenet alatt, 1606. január 25-én.
1527-500wi_rom.jpgv_karoly.jpg

 

 

    Néhány történész hipotézise szerint már sokkal előbb is ellophatták a Kendőt, hiszen amikor 1527. május 14-én, V. Károly nagyrészt protestáns katonái elfoglalták Rómát és kirabolták, felgyújtották és halomra gyilkolták az embereket. (A barbár fosztogatók a vörösmárvány burkolatba vésték Luther nevét, mely máig megtekinthető 'emlék'!) luther_image130.jpgV. Orbán pápa levelet írt az orvietoi hercegnőhöz, amelyben tájékoztatta őt, hogy csak a vatikáni Bazilika oltára előtt 500 férfi halt meg, a szent ereklyéket szétszórták, egy részét elégették, a Kendő azonban előkerült.
     Ezt megerősítik német történészek: Gustaw Draysen és Ludwig von Pastor a Pápák történetében.
     VII. Kelemen pápa 1528-ban különleges utasítást adott ki, melynek célja az ellopott ereklye visszaszerzése volt. Tény, hogy az év november 26-án, ünnepélyes körmenettel, a visszaszerzett ereklyét a Szent Márk templomból visszavitték a Vatikánba.
robbery.jpgVeronika Kendőjét azonban újból ellopták 1606-ban. A Szent Péter Bazilikában két eltörött, kristályüvegű keret található, amelyek közül egyikben, Veronika Kendőjét őrizték. Ezekkel a keretekkel pontosan megegyezik a Manoppelló-i Lepel nagysága. (Képen a Rómában őrzött /eredeti/ üres keret!)
blandina_manopello2.png     Badde Paul rámutat arra a tényre, hogy a Manoppelló-i Lepel jobb alsó sarkán kristály darabokat találtak, ez kézzelfogható bizonyítéka, a felbecsülhetetlen értékű ereklye ellopásának. Német tudósok: Pfeiffer, Resch, Thiermeyer és Blandina nővér többéves kutatásai alapul szolgáltak a Badde által vezetett újságírói nyomozásnak.
Ennek eredményéül szenzációs felfedezésre jutottak. A manoppellói templomban található Veronika Kendője azonos az új Bazilika építésekor, 1608-ban, titokzatos körülmények között ellopott Kendővel.
heinrich_pfeiffer-pfeiffer-2.jpg     Pfeiffer professzor biztos abban, hogy az Isteni Arckép a Manoppelló-i Kendőn, a Krisztus sírjában keletkezett, az Úr feltámadása alatt. Ez a kendő egy nagyon finom „tengeri selyem” és az arc, a Torinói Leplen az elhunyt arcának negatív képe. A kettő abszolút összhangban van. Ez ugyanaz az arc és feltételezhetjük, hogy a leplen és a 1245075121023.jpgkendőn lévő Krisztus képek a feltámadás pillanatában keletkeztek, de a Manoppelló-i Kendő képe egy pillanattal később, amikor az Úr már kinyitotta a szemét, de még nem a megdicsőült arcát mutatta!

V. Pál 1608-ban lebontatta a Veronika kendőjét őrző kápolnát, és ezután már bizonyosnak tekinthető, hogy az ereklye elkerült a Vatikánból. Viszont 1616-ban már határozottan az a hír járta, hogy Szent Veronika kendője eltűnt a vatikáni kincstárból.
(Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)

Szólj hozzá!

A békességkeltő magányossága
szent_rita_kep_-.jpg

     Rita szülei és rokonai már rég megtértek Istenhez, már csak egy unokahúga élt. Teljesen egyedül maradt és úgy érezte, hogy vadidegenként jár-kel a világban.
     Mielőtt azonban beteljesítette volna vágyát a világtól való elvonulásra, előbb felkereste a két ellenséges családot, a férjéét és a másik klán tagjait. Arra kérte őket, hogy béküljenek ki szívből egymással és mindenkorra szűnjön meg köztük a vendetta! A Rita által alaposan kiimádkozott lehetetlen szándék, sikerrel zárult. Megoldódott a két család sátáni megkötözöttsége, a több évszázados féktelen becsongetett.JPGgyűlölködés, és a két család írásba foglalta megmásíthatatlan békeszándékát.

     Rita ezek után, a saját megfontolásaként vagy a Gondviselés sugallatára, de minden vagyonát szétosztotta.
Biztosra vette ugyanis, így már semmi akadálya nem lehet, hogy Isten szándéka és saját dédelgetett vágya szerint szerzetbe vonulhasson. Fel is kereste Casciában a Mária Magdolna ágostonos kolostort.
Itt azonban meg kellett tapasztalnia, hogy kudarcai és megaláztatásai korántsem értek véget! galizzi_2.jpgA főnökasszony – aki bár jól ismerte Rita szent lelkületét – hallani sem akart a befogadásáról. Úgy vélte, hogy egy meggyilkolt ember 36 éves özvegye, aki ráadásul túl szép, megzavarhatja közösségük nyugalmát. Attól tartott, hogy egyfelől kolostorukra vonhatja a duhaj kérők figyelmét, másfelől Ritának a klánok-hoz fűződő kapcsolata is aggasztotta ‒ még akkor is ‒, ha ismerte békeszerzésének pozitív eredményét! De volt egy kimondatlan sérelme is, az, hogy Rita mindenét szétosztotta a szegények közt és a szerzetbe nem hozott „semmit”. A látszat szerint azonban azzal magyarázkodott, hogy csak lányokat vehet fel és özvegyeket nem.
Tipikusan földhözragadt gondolkodás volt ez a főnökasszony részéről, aki ahelyett, hogy isteni Jegyeséhez fordult volna válaszért, a saját emberi logikáját szedte pontokba és aszerint döntött. Ó, ha Isten megmutatta volna neki, hogy az „üres kézzel jött” Rita fogja fenntartani az egész rendet századokon át, nos, bizonyára elsüllyedt volna szégyenében!
     Lehet, hogy a szentek másként mérlegelnek, de emberileg megeshetett, hogy ez már Ritának is sok volt! Ez a felületes meg nem értés, szörnyű csapás volt számára, hiszen ő a rendbe vonulás minden kritériumának tökéletesen megfelelt. Szabad volt, nem kötődött semmiben a világhoz, tartozása és felelőssége nem volt senki felé. Még férje családjában is békét szerzett. Szegény és engedelmes volt, állapotbeli tisztaságához pedig nem fért kétség. Ráadásul életerős volt és az életszentségre törekvését gyóntatói tanúsíthatták! De Istennek semmi sem lehetetlen! (folyt.)fonoknonel.jpg

Szólj hozzá!

https://www.youtube.com/watch?v=MB96IBEUEpU

184ha_a_vilag_gyulol_530.jpg

Szólj hozzá!

Az első világháború után a győztes nagyhatalmak: Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok épp azt a népet büntették meg a legjobban, akinek semmi köze nem volt a háború kirobbantásához. Kegyetlenül feldarabolták, elvették területének legnagyobb, leggazdagabb részeit és több millió magyart kényszerítettek idegen, ellenséges fennhatóság alá, ahol üldözés, megalázás és léleknyomorító soviniszta törvények örökös rabszolgaságába kerültek. A magyarokat képmutató módon a kisebbségek elnyomásával vádolták meg épp azok a háborús bűnös nagyhatalmak, amelyek országaikban betiltották a kisebbségek nyelvhasználatát, gyarmataikon véres kézzel kormányoztak, és az őslakosok ellen szörnyű népirtásokat követtek el!

Államférfiak a trianoni béke-parancsról:
hlinka_andrej.jpg

ANDREJ HLINKA páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:

 

    "Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt." 

vladimir-lenin.jpgEgy ritka tiszta pillanatában, még VLAGYIMÍR ILJICS LENINNEK sem tetszett:


    "Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke... ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak." (- Ő aztán, igazán tudta!)  

André_Tardieu_1928.jpgANDRÉ TARDIEU, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében:

    "Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást  tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

 

 

masaryk_tomas_garrigue.jpgTOMÁS GARRIGUE MASARYK, Csehszlovákia első elnöke:

    "Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."

 

 

 

Rothermere.jpgLORD VISCOUNT ROTHERMERE, a Daily Mail kiadója és fõszerkesztője, 1927. június  21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt - Hungary s Place in the Sun) címû cikkében a következőket írta:

    "Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket
és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak.
Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád
és ostoba trianoni szerződést."

Francesco Nitti.jpgFRANCESCO NITTI, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

    "Egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel... nincs olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, melyeket Magyarországra kényszerítettek..."

Herbert_Henry_Asquith.jpgHERBERT HENRY ASGUIT, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:
 
    "Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes   tévedések eredménye."

 

 

 

Artur Neville Chamberlain.jpgARTUR NEVILLE CHAMBERLAIN, angol miniszterelnök:

    "A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."

 

 

 

 

Stanley Baldwin.jpgSTANLEY BALDWIN, angol miniszterelnök:

    "Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

 

 

 

 

 

lloyd-george.jpgLLOYD GEORGE, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:   

    "Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt."

Szólj hozzá!

trianon_tt.jpgA trianoni tragédia keresztény szempontból

     Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!”
Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne – békességben, erőben és egységben!
     Kérdés, hogy ez veszélyeztetné-e a nemzetiségek önállóságát? – Nos, a Kárpát-medencei nemzetek számára, jóval kevésbé korlátozná az egyenlőséget és önállóságot, mint akár az EU-tagság! Egy Kárpát-medencei unióban nagyobb tekintéllyel bírnának a külhatalmi befolyásokkal szemben, mint a jelenlegi „kisnemzeti” státuszukban !
     De tekintsük át, hogy a trianoni darabolós-gyilkosság kinek is hozott önálló állami létet? Merthogy – az Istenanya csodájaként – egyedül a Csonkaország ért el 1938-ig elismert gazdasági fejlődést, ármánykodóinak megszégyenítésére! Ám az elcsatolt − vagy leszakadó testvér-népeknek − a legkevésbé sem valósult meg a büszkeségre okot adó önállóságuk, hiszen államalkotó képességük nem mutatkozott meg, és állami létük 90%-át idegen megszállás alatt töltötték! Ráadásul jóval nagyobb elnyomás alatt, mint amilyennel a Magyar Királyságot hamisan vádolták!
Mert önálló volt-e a szlovák nemzet a cseh államközösségben? Élvezhette-e a horvát nép saját államiságát a szerb-jugoszláv hatalom alatt?
Ugyan bizony melyik „rabló nép” lett gazdagabb a „zsákmányával”? Mire vitte pl. Románia Erdély bekebelezésével, hiszen a néhai Román Királyság területe ugyanolyan jelentéktelen és gazdaságilag pangó régió maradt, mint annak előtte volt (lehúzva magához "Tündérországot", a virágzó Erdélyt is)! Tán gazdagabb lett Ausztria az Őrvidékkel?
– Badarság (mi több primitívség)!
     A legszomorúbb eset azonban Kárpátalja, mert ez a rablótól rabolt terület! A sztálini Szovjetunió csatolta el Csehszlovákiától! És a gigantikus SzU gazdagabb lett-e a talpalatnyi földdel? Ugyan bizony a mostani „örökös”, Ukrajna a békesség és gazdagság honának mondhatja-e magát, Kárpátalja és néhány soha nem volt ukrán terület birtokában?
     Nem gyanús-e valamennyi érintett népnek, hogy a Mária Országából kihasított terület, egyféle balszerencsét hozott számukra? Mert aki az Üdvözítő Krisztus Anyjától rabol, az bizony Isten átkát vonja magára! (Vagy tán nem így van? Ugyan bizony hol van náluk a lelkiismeret nyugalma, és a béke egyetemes öröme?) Vagy talán nemzeti-történelmi igazságukra hivatkoznak? Ha valóban az Igazság vezérelte őket nagy "I"-vel, akkor miért ragadtak magukhoz szín magyar területeket és lakosságot? Miért akartak a románok a Tiszáig gazdagodni Szegeddel? Miért akartak az osztrákok Győrig szakítani, és miért akartak a cseh befolyás alatt álló szlovákok, Miskolcig elcsatolni? Na, ki válaszolja ezt meg "nagy igazságtudatában"? Vagy tán nem ismerik a Sarkalatos Erényeket (Okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség)? – Merthogy a rabló népeket, illetve a felbujtóikat nem az igazság, nem a nemzeti önállóság és legkevésbé a keresztényi méltányosság, vagy mértékletesség vezérelte, hanem a sátáni kapzsiság, és a vad dűh Mária Országa, a szentistváni Királyság ellen!
igazsagot-magyarorszagnak.jpg     Mert mit tettek "nagy igazságtudatukban"? = Európa krisztusaként keresztre feszítették a szentistváni Magyarországot! (Nagy-Magyarország kereszthalálának napja is péntekre esett.) És ezzel Isten előtti – a zsákmányból részesedők –, kollektív bűnösséget vettek a nyakukba, de a rabolt javak nem hozták meg sem a gazdagságot, sem a nép békéjét, de még csak állami dicsőségüket sem! Ezzel szemben állandó rettegést nyertek, félve a visszarendezéstől és Isten büntetésétől!
     Márpedig (ha belegondolnak, ha nem), minden elszakított terület – öntudatos nemzetiségeivel együtt – jóval gazdagabb lehetett volna a Magyar Királyság egységében egyenként és összesen! Sőt, még a környező országok is nagyot profitálhattak volna egy Kárpát-medencei virágzó állam, gazdaságából! Ezen az önellátó gazdasági egységen, nem tudott volna győzedelmeskedni a globalizáció!!! (És ez a titok nyitja!)
Nem beszélve arról, hogy a Kárpát-medence nagy eséllyel kimaradhatott volna a II. Világháborúból, de legalábbis nem szenvedett volna el ekkora emberveszteséget és gyalázatot, sem egészben, sem részben!
     Az, hogy annyi viszály után, néhány nép végre önállónak mondhatja magát − nagy kérdés, hogy kitől?
− Szűz Mária Országától, vagy Királynőjüktől?
− A Szent István által felajánlott Szent Korona fönnségétől és biztonságától?
− Brüsszeltől, a bankoktól, vagy a globalizáció veszélyeitől?
     Merthogy a Magyar Királyság alatt e nemzetiségek tán nem azok voltak-e, akik most? A szakadásra hajlott népek, genetikailag jobban a magyar etnikumhoz tartoznak, mint a felbujtóik, vagyis testvérek! 
     Az pedig, hogy a maguk rajzolta térképeken soha nem látott elnevezéssel illetik önmagukat és az ősi magyar helységneveket 1920 óta, az a lényegen semmit nem változtat, a lelkiismeretük terhén viszont annál inkább! Hiszen önhittségükben, Isten fölséges Anyja tulajdonát firkálták össze a földi térképen – de csak azon (!) –, mert az égi atlaszon Mária Országa sértetlen, tündöklő és egész!
     A Kárpát-medence a legtökéletesebb földrajzi egység, mely mindig képes volt a teljes önellátásra! Ezt pedig a globalizáció nagy tervezői nem nézhették jó szemmel! A genetikailag rokon népeket, hazug történelemhamisításokkal egymás ellen ugrasztották azért, hogy megosztottan uralkodhassanak rajtuk, rajtunk! Erre ment ki a Trianoni diktátum! – ellehetetleníteni egy gazdaságilag és közigazgatásilag egységes Kárpát-medencei népuniót! Testvérek, áldozatok lettünk, egyenként és összesen!
     Sikerrel járt-e az Antant-hatalmak gyilkos tette?
– A népek szenvedéseit, és a magyarság elleni tömeggyilkosságokat illetően messzemenően igen! De a Kárpát-medence egysége mégis tökéletesen megmaradt, mert nem csak a Holdról látható tisztán és hibátlanul, de a mennyei térképen sincs nyoma az átrajzolásoknak!
     A Regnum Marianum fel fog támadni és a Mindenható büntetése sem marad el! Ezért ti mind, akik részesei vagytok a megtévesztésnek, imádkozzatok, és tartsatok bűnbánatot! Ne szégyelljetek visszatérni, hiszen egy lépést sem kell tennetek, hiszen a Kárpát-medence a ti hazátok! Egységben az erő, a biztonság és a Szent Korona Tanában szerződött égi védelem!

karpat_medence1_530.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpgA bűntől való irtózat – ösztönző a jóra

415. Semmiféle bűn szeplője nem érintette a lelkemet, mert Isten még az eredeti bűntől is megóvott.

416. Fordulj hozzám bizalommal gyermekem, mert én vagyok a Jó tanács Anyja és a Bűnösök Menedéke!

417. Isten a Kegyelem Templomává tett engem.

418. A közbenjárásomat kérőktől elvárom, hogy irtózva tartsák magukat távol a legkisebb bűntől is.

419. Sajnos, hiába könyörgök azon gyermekeimért, akiknek a megtérés puszta gondolata is idegen!

420. Nem minden bűnbánó tapasztalja meg segítségemet, aki azt mondja: Anyám! Anyám! Hanem csak az, aki jó cselekedetekre fordítja bűnbánatát.

421. Boldog ember, aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik. Nem indul el a bűnösök útján s nem vegyül a csúfot űzők közé. Mert ő olyan, mint a vízpartra ültetett fa, amely nem hervad és kellő időben gyümölcsöt terem. Nem így a gonoszok, akik a pelyvához hasonlóak, melyeket elsodor a szél a földről, s nem állnak meg az ítéletkor.

422. Istenanyai méltóságom után az a legnagyobb kitüntetés, ha az Emberiség Szószólójának neveznek.

423. Minden embert édesanyaként szeretek, ám keserűség szívemnek, ha nevemben a vallások egyenlőségét hirdetik. Mondhatnék-e ilyet, amikor Jézuson kívül nincs üdvösség senki másban, mert más vallás létezik, de Üdvözítőként csak egyedül isteni Fiam adatott az embereknek az ég alatt! Az Atya egyedül Őt igazolta, feltámadásával! Márpedig, aki követhetné az Evangéliumot de nem teszi, aki nem tekint hódolattal a Keresztre, annak kevés esélye van az örök életre!

424. Gyermekem, akinek nincs bűnbánata, az nem képes megérteni és átérezni az Evangélium örömhírét.

425. Elszomorít, ha bárki azzal kérkedik, hogy szóltam hozzá! Holott – jó esetben – csak benső monológjait véli „üzenetnek” és ahelyett, hogy a jóra való indítását maga teljesítené, égi szózatként hirdeti azt másoknak!

426. Ne mondjátok, hogy azért nincs bátorságtok Szent Fiamhoz közeledni, mert nyomorult bűnösök vagytok. Mondjátok-e tán, hogy azért nem kértek orvost mert annyira betegnek érzitek magatokat?

_535_e3b6bc7462.jpg

Szólj hozzá!

Aki nem akar hinni, az nem is fog!

luther_in_rome.jpg


image007_1.jpg     Amikor 1520-ban Luther Márton a Szent Péter Bazilikában legelőször megpillantotta a leplet, mint Szent Veronika kendőjét, valószínűleg fény alatt látta és ezért nem fedezte fel a képet rajta. (A mellékelt kép is bizonyítja, hogy mögöttes fény esetén a Kép egyáltalán nem látható!) Mély csalódottságát erőteljes állítással fejezte ki: „Azt állítják, hogy Veronika kendőjén meg van örökítve a Miurunk igazi arca. Eközben a szegény közemberek nem látnak semmit a világos lenen kívül a fekete deszkán”. És íme, Luther az első benyomásnál megállt, s nem ment közelebb, hogy megbizonyosodjék. A pápaság elleni vádaskodásai és a különféle előítéletek bezárták a reformátor előtt az utat, hogy megismerje az igazságot és ennek nyomán nevezte Veronika kendőjét indulatosan „a római pápák ördögi csalásának”.heinrich_pfeiffer_2_1_.jpg
     A Gregorian Egyetem professzora Heinrich Pfeiffer SJ, éveken át kutatta a Veronika Kendőjével kapcsolatos esetet a művészet-történet szempontjából, a kereszténység legrégebbi forrásainak segítségével.
A kutatások kimutatták, hogy a Manoppelló-i kép ősmintaként tekinthető a Krisztus Arcot bemutató összes kép számára. A kutatások megindításához a professzort sindone_3_big.jpgBlandin Paschalis Schlöner trappista szerzetesnő és ikonfestő feltárásai ihlették meg. A nővér több éves, aprólékos kutatások eredményeként bebizonyította, hogy a Manoppelló-i lepel arca tökéletesen fedi a Torinói leplen lévő arcot.
     A tizenötödik és korábbi századból származó, hivatalos Veronika Kendő-másolatokon ugyanaz a Jézus arc látható: nyitott szemmel, hajjal, szakállal, határozott orral, letakart füllel és nyakkal.
Veronikát Európa legnagyobb festői festették meg.
     Jacop Grimaldi, a pápa megbízásából leltár szerint összeírta a Szent Péter Bazilika összes kincsét. Az 1618 és 1620-as években általa megírt és nyomtatásra kerülő: Opusculum de Sacrosancto Veronicae Sudario másolatok címoldalán a Veronika Kendő Isteni Arckép látható, pontosan úgy, mint az addig megfestett képeken.
     Azonban az 1635-ből való Opusculum másolaton már más ‒ csukott szemű Krisztus Arckép látható (lásd alul!)  ‒, amikor VIII. Orbán pápa felszentelte az újonnan épült Szent Péter Bazilikát.
(Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)

grimaldi_copy_eyes_closed.jpg

Szólj hozzá!

A legmélyebb irgalmasság
szent_rita_kep_-.jpg     Ritának eddigi életében is lehetetlennek tűnő élethelyzeteket kellett Krisztusra tekintve megoldania, ám a most eléje tornyosuló problémasor megoldása, minden eddiginél képtelenebbnek tűnt!
     Meg kellett óvnia fiait a „vendetta” teljesítésétől, az emberölés súlyos bűnétől, és jézusi módon megbocsátást kellett gyakorolnia férje gyilkosa felé, aki egy este zörgetett az ablakon! Arra kérte Ritát könyörögve, hogy rejtse el magánál, mert a fiai halálra keresik és már majdnem megtalálták őt.
     Rita, az édesanyai aggodalmak hihetetlen mélységeit járta meg és már odáig jutott gyermekei üdvössége iránti aggodalmában, hogy azért imádkozott, hogyha más módja nincs, inkább vegye őket az Úr magához, még mielőtt az esküdött bosszúval beszennyeznék lelküket.
     A két legény, naphosszat kereste apjuk gyilkosát! A széles nagy környék minden házát, tanyáját, lakóját, zeg-zugát és barlangját ismerték, de a gyilkost, de még a nyomait sem találták sehol!
asszony_ima_1.jpgNem is találhatták, mert anyjuk a rettegő férfit, maga bujtatta el házukban. Titkon viselte gondját úgy, hogy erről senkinek sejtelme sem volt. A férfi elmondta, hogy súlyos lelkiismeret furdalás gyötri, egyébként is a családját fenyegető kényszer hatására cselekedett. Bocsánatot kért Ritától, aki azt válaszolta, hogy ő megbocsájt neki, de elsősorban Isten bocsánatáért kell esedeznie, ezért megtanította a rózsafüzér imádkozására és lelkére kötötte, hogy amint teheti, menjen el gyónni. A férfi megtért, titokban felvette a Szentségeket és a tartományban kitörő pestisjárvány utolsó áldozatai közt volt. A járvány azonban, Paoló halála után egy évre, elvitte a két fiút is.
     A Fájdalmas Anyán kívül, kevesen éltek át ilyen fájó hálát Isten iránt, mint Rita, aki szünet nélkül ápolta a betegeket és minden fáradságát, szenvedését, anyai fájdalmát felajánlotta Jézus szenvedéseit kiegészítendő. (folyt.)fekete_pestis.jpg

Szólj hozzá!

188a_hiteteleneknek_530.jpg

Szólj hozzá!

Még valamire kell emlékeznünk a mai napon, melyről kevesen tudnak: szovjet nyomásra minisztertanácsi rendelet által kihirdették az abortusz magyarországi legalizációját.
Ennek eredményeképpen 6,5 millió megfogant magyar embertársunkat, orvosi segédlettel, a törvény legalitásában gyilkoltak le!
Rájuk is emlékezzünk!baby_holocaust.jpg

Szólj hozzá!

wosli_381242_jpgtojpeg_530.jpgHálaadás – az üdvösség erőssége

399. Életem egyetlen pillanatában sem nélkülöztem a megszentelő kegyelmet, s az isteni sugallatoknak soha nem álltam ellen. Mindig a kegyelem ösztönzése szerint cselekedtem. – Tekints a példaképednek!

400. Lelkem tiszta benső hálája szált fel a Magnificat-ban és örökké magasztalja lelkem az Urat.

401. Másoknak is lenne okuk vég nélkül hálálkodniuk az Istennek, de hitük és bizalmuk kevésnek bizonyul.

402. Sokféle módon munkálkodhatsz üdvösségeden, de legfőképp úgy, ha mindig hálával vagy Isten iránt, és ott és abban szenteled meg magadat, ahol vagy.

403. Magasztalja a te lelked is az Urat, és a te szíved is ujjongjon megváltó Istenedben, mert rád tekintett Ő, nagy irgalmasságában és gondjába vette életed!

404. Gyermekem, te aki engem az Isteni Kegyelem Anyjának nevezel, mégsem hívsz szüntelenül, pedig számtalan kísértéstől kímélhetnéd meg magad!

405. Adjatok hálát az Istennek, mivel irgalma örökké megmarad! – A hálára mindig van okotok!

406. Akár egyetlen jól megvalósított kegyelemmel is legyőzhető a sátán!

407. Drága gyermekeim, tartsátok lelketeket állandóan tisztán és akkor félelemre semmi okotok!

408. Mondhatnál-e az életedből egyetlen pillanatot is, melyben Isten ne szólt volna a lelkedhez? Bizony nem! Ha a világ zaja miatt nem hallottad, magad okold! Mert te kerested a zajt, ellenállva a kegyelemnek.

409. Az elkárhozó nem okolhatja Istent, mert önön maga nem akart együttműködni a felkínált kegyelmekkel.

410. Aki hiszi az irgalmas és jóságos Istent, az soha nem esik kétségbe. – Kérd mindig a Szentlelket!

411. Ahol valami rosszat látsz, ott nem az Isten segítő kegyelme hiányzik, hanem az igaz hit.

412. Még ha sokaknak nem is hiányzik a kegyelem, de ők valamennyien hiányoznak a Kegyelemnek!

413. Tudhatod gyermekem, hogy az Úr irgalma nemzedékről-nemzedékre az istenfélőkkel marad.

414. Egészen a világ végéig nem fáradok ki, hogy az embereket segítsem a bűnösökért könyörögve, hogy üdvözüljenek és megszabaduljanak a végső romlástól. Kövess engem!

_535_e7fe10f2d691f99.jpg

 

Szólj hozzá!

Róma kincse

1212image058.jpg     A 753. évi Pápai Krónikában feljegyezték, hogy az ünnepélyes körmeneten II. István pápa mezítláb vitte a nem emberi kézzel festett Krisztus Arcképet.
     Mindenki meg volt győződve arról, hogy a Krisztus Arcképet nem emberi kéz festette, ezért az acheiropoietos (kéz nélkül készült, egyéni) nevet adták neki. Nyilvánvaló volt, hogy ez a legjobban ismert ereklye, melyet a Szent Péter Bazilikában őriztek.dante_alighieri_i.jpg 

 

  Dante Alighieri (1265-1321) azt írja a Vita nuovában, hogy tömegesen jöttek megnézni a Krisztus Arc képmását a Szent Veronika Kendőjén. Az Isteni komédiában, több alkalommal ír Dante a Veronika Kendőjéről, kiemelve, hogy az, az Isten Arcát ábrázolja. 

Ez a jelenet inspirálta XVI. Benedek pápát is az első enciklika megírására: Isten maga a Szeretet.

saint-bridget-of-sweden-01.jpg     A svéd Szent Brigitta, aki részt vett az 1350-es jubileumi év ünneplésén, is ír arról az igazi Krisztus Arcképről, melyet Veronika Kendője megörökített.
     Ennek az ereklyének fontosságát az a tény is bizonyítja, hogy az új Szent Péter Bazilika építésének alapkövét 1506-ban azon a helyen tették le, ahol elsőként azt az óriási oszlopot építették fel, melynek belsejében a Vatikán Kincstára kapott helyet.
     A Kincstár létrehozásának elsődleges célja a „Valódi Krisztus Arc” képének őrzése volt. Az oszlopon, amely Jeruzsálemi Szent Veronika nevét viseli, a következő felirat található a mai napig: „Veronika Kendőjén megörökített magasztos Megváltó Arckép méltó megünnepléséhez, VIII. Orbán pápa építtette és díszíttette fel az 1525-ös Jubileumi Évben.” (Lásd legalsó kép!)
(Forrásmunkák az első posztban!) (folyt.)

pope2.jpg
veronika_bc069902.jpg

Szólj hozzá!

Ha az utolsó pillanatban is, de...
szent_rita_kep_-.jpg     Besötétedett, amikor Paolónak, közel Roccaporénához sikerült gázlót találnia a folyóvá duzzadt patakon. Amint azonban átkelt és már látta otthona fényeit, hirtelen egy késszúrást érzett a hátában. Sötét volt. A merénylőjét nem látta, összeesett és levegő után kapkodva vergődött a sárban. Átfutott előtte egész élete, a gyalázatos kalandoktól a véres gyilkosságokig, mely iszonyattal töltötte el. Átérezte, hogy az élete tökéletesen hasonlított eme szerencsétlen végéhez. Még fájóbb volt számára, hogy sivár és kegyetlen életének egyetlen boldogító napsugara, szeretett feleségének türelmes mosolya volt, amelyet soha nem viszonzott kellően. Most minden pillanatnyi kínját feledtetné, ha utoljára láthatná és bocsánatot kérhetne tőle. Ám, még szörnyűbb rettegés kerítette hatalmába, amiért az Istentől való bűnbocsánat kérését halogatta. Attól a szerető Istentől fordult el, aki ekkora ajándékot adott neki családjában, érdemtelenül! És ez mélységes bűnbánatra késztette. Paoló egyre csak zokogott és legkevésbé az életét sajnálta, inkább csak azt, hogy az üdvössége szempontjából teljesen eltékozolta.
     Viharos éjszaka volt, és a család rettenetesen aggódott, amikor egy faág megzörgette az ablakot. Rita feszült idegállapotában összerezzent. Végképp rosszat sejtett. Azonnal elküldte két fiát apjuk felkutatására, akik a sötétség ellenére nyomban rátaláltak a haldoklóra. Egyikük elszaladt a papért és riasztotta a szomszédokat.fiuk_bosszut_eskudtek.jpg     Hazavitték. Paoló végre töredelmes gyónása után még tiszta tudattal fogadta a szent Útravalókat. Ezt követő-en, szerető és hálás pil-lantást vetett Ritájára és lehunyta szemét, mint aki csak erre várt, nyom-ban elhagyva ezt a bűn-nel teli világot, melynek lelki vakságában oly tevékeny részese volt.
     18 évig éltek házas-ságban.
     Apjuk meggyilkolása miatt a két fiú ‒ helyi szokás szerint ‒, nyom-ban vérbosszút esküdött. (folyt.) A legalsó kép, Paoló meggyilkolásának helyszíne.1340370168.jpghely_ahol_megoltek1.jpg

Szólj hozzá!