HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgÚtmutató és bevezető a kilencedhez
     Szent Filoména kilencedét nem könnyű betartani, mert a kis Vértanú azt kéri a követőjétől, hogy legalább a kilenc nap alatt kerüljön minden bűnt, ami szinte lehetetlenség!
Ugyanakkor szép gondolatokkal ajándékozza meg tisztelőjét és a közbenjárását kérőjét!
Igen, Isten kedvét keresni és igyekezni földi életünkben mennyei kincseket gyűjteni, a keresztény hit titkai, és ez a mi Szent Keresztségben kapott fogadalmunk, mely eltökélt célunk kell legyen! Ehhez pedig segítőink az angyalok és a szentek, a mostani kilencedünkben pedig egy egészen különleges édes kicsi hős, aki remélhetőleg minden lélek mélyén ismerős: Szent Filoména!

     Elő-óhajtásként egyszer mondjuk el az alábbi fohászt:
     Minden gondunkban és félelmünkben, valamint a halálunk óráján, jöjj és légy segítségünkre ó, Szentséges Szűz Mária és te, a vértanúságban szentté vált dicsőséges Szent Filoména! Amen.

A kilenced naponkénti menete
     Az ismétlődő azonos "Bevezető" és "Napi imával" kezdünk minden nap. Ezt követi a "jelzett NAP" elmélkedése Filoména életéből, majd egy ima. Befejezéseként elmondunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy Dicsőséget! A kilencedik napon, ezt megelőzi még egy "Záró ima" is!
Mélyüljünk el lélekben e "kis Szent" hősiességén, és dicsőítsük őt amiért Jegyese az Édes Üdvözítő iránti szeretetből és hűségből kitartott a vértanúságig! Legyen számunkra példa az életünk minden területén! Kérjünk és megadatik, ha Isten Örök akaratával megegyezik!
     Ám mielőtt a kilenced végére érnénk, határozzunk el egy olyan jó cselekedet véghezvitelét, amelyet Szent Filoména tiszteletére teszünk!

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására. (Szeretetláng Lelki Napló I/58) Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_1.JPG

 

Szólj hozzá!


a_maria_radio_musora_530_1.jpg
medalha-_milagrosa.jpg      A Csodásérem 1839-ig szinte az egész világon milliószám elterjedt. XVI. Gergely pápa is tisztelte és állandóan szem előtt tartotta.
     De Quélen érsek kérésére XVI. Gergely advent második vasárnapjára ünnepet engedélyezett a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. 1839-ben pedig a Loretói litániába foglalják bele a következő könyörgést is: ,,Eredeti bűn nélkül fogantatott Királyné, könyörögj érettünk!” A lánglelkű érsek a Notre Dame templomban külön trónust emelt a Csodásérem bronzba öntött másának.
     Szent X. Piusz pápa 1909. július 8-án jóváhagyta a Csodásérem Társulatát és működési szabályzatát. Ennek célja a Szűzanya tiszteletének és a Csodáséremnek terjesztése.
     Labouré Szent Katalin alázatosságára jellemző, hogy élményeiről élete során mindössze két emberrel beszélt: gyóntatójával és rendi elöljárójával. A szent látnok 1876. december 31-én hunyt el hetven éves korában.
kegyelem_3.JPG     A Csodásérem átadása a világnak pedagógiai és lélektani szempontból is páratlanul fontos. (Erre a jelenésben látott földgömb, és az érem felirata utal egyértelműen: Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!)
     És ez a felirat már 1830-ban „bűn nélkül fogantatottnak” nevezi a Szent Szüzet, jóllehet a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját csak 24 évvel később, 1854-ben hirdette ki IX. Piusz pápa.
laboure_st_katalin.jpgLabouré Katalint 1933-ban boldoggá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. Épen maradt testét üvegkoporsó őrzi a párizsi Csodásérem Kápolnában, a Rue du Bac 140-ben. (Ld. alsó kép!)
     A Boldogasszony felhívta a világ figyelmét egy kibontakozó súlyos veszélyhelyzetre. Az érem elfogadása, hittel való viselése, rátereli figyelmünket a Szűzanya lélekmentő tevékenységére, egyben oltalmat és kegyelmek forrását jelenti mindazok számára, akik viselik. Mondjuk tehát gyakran a Szeretetláng könyörgéssel összevonva:
..............................
Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk és
áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

A következő előadásom témája a La Salette-i jelenés története lesz!
Köszönöm figyelmüket!rue_du_bac_capela_das_aparicoes_530.jpg

Szólj hozzá!

     A Magyar Nemzet 2013. augusztus 23-i számában, a 6. oldalon közli Czakó Gábor cikkét Szent István és a táltosok címmel. Ebben felhívja az újpogányisták figyelmét, hogy Szent István „fél lábbal” még a teljes szellemi igénytelenséget is megengedő sámánista hitvilágban nőtt fel, és „amelynek szép gondolatai megmaradtak, és a kereszténységgel összevegyülve máig élnek meséinkben, dalainkban, népszokásainkban. Ámde ez a hitvilág sehol nem volt képes a társadalom lelki kötőanyagaivá válni. A nagy király szívvel-lélekkel hitt Jézus Krisztusban; tudta, hogy nélküle elveszünk.” (Magyar Kurír) 

     (A szerkesztő hozzáfűzése:) Bizony, magam is óva intem "ősmagyarkodó" testvéreinket, mert egy dolog az őstörténeti igazság és más dolog az üdvösség biztos útja! A dicső múltunkon lehet elmélkedni, lehet népszerűsíteni, de a fél-pogány szokásokat nem szabad a "vallás" rangjára emelni, hiszen ősi hitünk a Kereszténységben érte el a célját és teljességét! Az Üdvözítő Krisztuson kívül ugyanis, "nincs üdvösség senki másban, mert más név nem adatott az embereknek az ég alatt" (Apcsel 4,12). Az ősvallásokban találhatunk előképeket vagy hasonlóságokat, ám mindezek  Jézus Krisztus messiási megjelenésével tisztázódtak vagy megvalósultak. Merthogy sok ősi múltra tekintő vallás van a világban, számtalan prófétával és ősi hitregével, ám Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta és tanítását (a kereszténységet) az Evangéliumból ismerhetjük meg!  

manicheista-osmagyar-jelkep (1).jpgRes-site.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg
csod00-530.jpg     Az érem rajzolata valóságos mariológiai tanítást hordoz. A Csodásérem első oldalán a Szent Szüzet látjuk, amint kitárt kezeiből a kegyelem fénye sugárzik.
A másik oldalon pedig először jelenik meg a Két Szív, Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szívének együttes ábrázolása, s ezzel egyértelmű égi utalást kapunk a Két Szív közös lélekmentő munkájára. A Csodásérem két oldalának ábrája óhatatlanul Grignon Szent Lajos jövendölését idézi fel bennünk az Egyház Anyjának megváltóaladel_jeanmarie_2.jpgtársi és kegyelemközvetítői szerepével kapcsolatban. Erről azonban csak az Egyház tanításának szellemében beszélhetünk.
     Katalin gyóntatója, Jean-Marie Aladel atya csak 1832-ben közölte az eseményeket Párizs érsekével, Hyacinthe Louis de Quélennel. Az érsek az érem elkészítésében jó lehetőséget látott az evangelizációra és a Szent Szűz tiszteletének terjesztésére, s a júniusban forgalomba került érméket elsőként maga a főpásztor adta tovább papjainak e szavakkal: „Nem kell a jelenés körülményeit híresztelni. Terjesszék csak egészen egyszerűen az Érmet, és a gyümölcsei igazolni fogják”!
     És lám, ő maga is megtapasztalta a csodát!
Súlyos betegen feküdt egykori barátja De Pradt püspök, akinek a lelke halálosan beteg volt liberális gondolkodása miatt, mellyel elszakadt az Egyháztól. Az érsek, zsebében  az éremmel meglátogatta. Döbbent keserűséggel tapasztalta meg, hogy barátja mily mélyre csúszott a lejtőn ‒ olyannyira ‒, hogy haldokló létére kiutasította a Szentségeket felkínáló látogatóját.
Az érsek összeszorult szívvel távozott is, de utolsó reményét a Csodásérem Szűzanya ígéretébe helyezve többször elismételte a fohászt: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!
Ám, alig hagyta el a helyiséget, amikor a halállal vívódó betegen feltűnő izgalom vett erőt és így kiáltott:
‒ Hívják vissza az érsek urat! Könyörgöm, hívják vissza, azonnal!
Hogy mi játszódott le a következő percekben kettejük között, az csak az utolsó ítélet napján kerül majd napfényre. A haldokló ugyanis meggyónta bűneit és fogadta a Szent Útravalót. Kapott egy Csodásérmet is, amit könnyek között emelt az ajkához - hálát adva a Bűnösök Menedékének, és boldog reménnyel lehelte ki lelkét.
     De Quélen érsek megbízásából 1834-ben megjelent az első hivatalos közlemény az éremről. Aladel atya pedig még ebben az évben megírta, és százezres példányban kiadta az érem történetét, amit az emberek hamarosan megvásároltak. A kiadványt öt év alatt hét nyelvre fordították le.
Párizs érseke időközben megindította a hivatalos vizsgálatot, és 1836. febr. 16-tól tizenkilenc ülés foglalkozott a jelenésekkel, magával a Csodás-éremmel, és a vele kapcsolatos csodákkal.
     A bizottság hitelesnek nyilvánította az eseményeket és a Csodásérem történetét. A jegyzőkönyv 5. pontja ezt írja: ,,Az éremmel kiesdett és hitelesített rendkívüli kegyelmek: gyógyulások és megtérések, csupa igazoló érvek a tények megállapításához, hogy az úgynevezett Csodásérem egyes-egyedül Istentől eredhet!”
Katalin gyóntatója az éremmel kapcsolatos tömeges imameghallgatásról, megtérésekről és csodákról ezt mondja könyvében: ,,Százezrek, milliók vallják, hogy soha sem fordultak a Csodásérmű Nagyasszonyhoz hiába, midőn a lelkek megvilágosítása, jóra vagy jobbra vezetése forgott szóban.”
A feltűnő megtérések, csodák és a kegyelem áldásai rövid idő alatt közismertté tették az Érmet, melyet maga a nép nevezett el csodásnak.milagrosaruedubac_140-530.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_kerdi_a_remenyseg_anyja_530.jpgPater Fuentes 1957. december 26-i interjújában a Fatima-i Lucia nővértől a következő választ kapta a végső időkre vonatkozóan:
     „A Boldogságos Szűz Mária ezekben a végső időkben, a világnak a két utolsó, üdvösségre vezető eszközt: a rózsafüzért és a Mária Szeplőtelen Szíve ájtatosságot kéri. A rózsafüzér imádságnak új hatékonyságot adott (a Szeretetláng fohász kegyelmi hatása? szerk.). Nincs olyan probléma, bármily nehéz is legyen, világi vagy mindenekelőtt lelki, saját személyes életünkre, családunkéra, a világ vagy a szerzetesrendek családjaira vagy a népek és nemzetek életére vonatkozó; nincs semmilyen probléma – mégegyszer mondom –, bármily nehéz is, melyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk megoldani. A szentolvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni és számtalan lélek üdvözülését elérni.
Ha Isten látta, hogy az emberiség az összes többi, szokásos eszközt elhanyagolta, utolsó menedékként Szent Édesanyját ajánlotta fel. Ha azonban még ezt az utolsó üdv-eszközt is elveti az emberiség, akkor már nincs több megbocsátás számunkra, mert akkor azt a bűnt követjük el, melyet az Evangélium a Szentlélek elleni bűnnek nevez.”
     Amiként az Esthajnalcsillag megelőzi a Napot, úgy készíti elő Mária diadala is Krisztus diadalát.
Kedves Testvérem! ‒ mondja Montforti Grignon Szent Lajos ‒ Mikor jön el a boldog idő − Mária aranykorszaka −, amikor azok a lelkek, akiket az Istenanya kiválasztott és saját számára kiesdett, teljesen beléje temetkeznek, hogy az Ő hasonmásává váljanak Jézus Krisztus szeretetében és megdicsőítésében? Ez az idő csak akkor fog felvirradni, ha azt a Mária-tiszteletet, melyet én tanítok, megismerik és gyakorolják! Azért, hogy eljöjjön az Úr országa, mielőbb jöjjön el hozzánk Szűz Mária országa! (TMT 217)
     És ezt már a szerkesztő teszi hozzá: Mikor jön el az a boldog idő, amikor a Csodásérem ragyog minden keblen, amikor az egész emberiség egy lesz az engesztelésben? Na, kedves Olvasóim, ez akkor fog bekövetkezni, amikor minden emberi szívben a krisztusi Szeretet Lángja fog lobogni!

     Testvéreim! Benne vagyunk a "bekövetkezésben", tehát most már ne halogassátok, hanem "Szüntelenül imádkozzatok"! (1Tessz 5,17)meg_mire_vartok_001.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgA magyarországi Szent Filoména tisztelet
what-st-philomena-looked-like_300.jpg     Magyarországon Feszty Masa festőművész festette meg a bájos, szép Filoménát. A Budapest Felső-krisztina-város - Keresztelő Szent Já-nos plébánián, a Pasaréti Ferences és még más temp-lomok is őrzik  a szentünkről készült festményeket.
Szent Filoména az ifjúságnak, a tisztaság megőrzésének, a gondban lévőknek, a gyerme-ket váró anyáknak és a be-tegfeszty_masa_budapest_1952.jpgségben szenvedőknek a közbenjárója. Hathatós szent, csodatévő szent és lehetetlen-nek tűnő dolgokban segítő szent! Bátorságával kikönyör-gi számunkra az Ég kegyeit!    Aki Mugnano del Cardinalé-ba látogat, meg fog lepődni, hogy a legszebb Filoména ábrázolások, szentképek, a magyar Feszty Masa festmé-nyeinek reprodukciói! Holnap a Szent Filoména Kilenced bevezetőjét olvashatják, mely holnapután kezdődik a Kilenced!

Imádság
Üdvözlégy ó kegyes Filoména, aki olyan bátran ontottad véredet Krisztusért. Magasztaljuk az Urat minden kegyelemért, melyben Téged életedben, de különösen halálodban részesített. Dicsérem és magasztalom Őt a dicsőségért és hatalomért, mellyel Téged felruházott és esedezem hozzád, hogy kegyelmet nyerjek Istentől a Te közbenjárásod által. Amen."
Szent Filoména, könyörögj érettünk! Amen.
(Forrásokat lásd az első részben!)mugnano_del_cardinale.jpg

A Filoména Szentély címe:
Sanctuary of Saint Philomena
Piazza Umberto I
83027 Mugnano del Cardinale
Avellino, Olaszország
Tel: 0039 081 825 7204 Fax: 0039 081 511 2733art77.jpg

Szólj hozzá!

bam.JPG PROGRAM

9:00-tól Családok Szeretetláng-rózsafüzére

9:35-től Bocsa József piarista atya előadása a nemzedékek közötti gyógyulásról a családban

10:30 SZENTMISE; szentbeszédet mond Francesco Bamonte atya

11.45-től Dr. Csókay András agysebész tanúságtevő előadása megtérésről, Isten akaratának elfogadásáról és az imádságról a családban

 12:45 EBÉDSZÜNET 

13:45-től Tanúságtétel

14:15-től Francesco Bamonte atya előadása:

„Szűz Mária harca a gonosszal”

16:00-tól Közös, zenés Szentségimádás Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel

 Zenei szolgálat: EUCHARIST ZENEKAR 

A parkban egész nap van gyónási lehetőség; a „Szent Sátor”-ban egyéni közbenjáró és gyógyító imaszolgálat várja a testi-lelki szükségben szenvedőket. 

Kérjük, hogy akit tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket vagy ülőalkalmatosságot!

Kérjük, hogy a külön busszal érkezők a parkolás megoldása miatt előre jelezzék részvételi szándékukat
a 06-30-205-8170-es telefonszámon!
 

Testvérünk, Téged is várunk, hogy találkozhass Jézussal – s találkozhassunk egymással, mert erőt adó, ha látjuk:
sokan vagyunk, akiket Mária kézen fogott és elvezetett Szent Fiához! 

Bővebb információ:
www.szeretetlang.hu
telefon:06-30-205-8170

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg Labouré Katalin küldetése csak most kezdődött. Egy érmet santa_caterina_laboure_la_medaglia_miracolosa.jpgkellett veretnie a látottak szerint. Gyóntatójának hűségesen beszámolt mindenről, aki azonban hallgatásra intette. Még azt is megtiltotta neki, hogy ezekre a dolgokra gondoljon.
     Szegény nővér az égi parancs és Isten helyettesének tilalma között vergődött. De bízott a Szűzanya ígéretében, aki ismételten megjelent neki és sürgette az érmek elkészíttetését. Katalin elpanaszolta, hogy a gyóntatója nem hisz neki:
‒ Légy nyugodt, gyermekem. Eljön az idő, amikor megteszi, amit kívánok. Az én szolgám ő és fél engem megbántani.
     Közben gyóntatója az egyházi hatóságok elé terjesztette az ügyet, s azok érett megfontolás után beleegyeztek az érem elkészítésébe.
     Néhány héttel később, decemberben (a pontos napja ismeretlen), ezúttal is a novemberi jelenéshez hasonlóan délután fél hatkor, az elmélkedés ideje után történt. Most azonban nem a karzat felől, hanem az oltár mögül jött a Szűzanya, az Érem képe pedig a tabernákulum mellett jelent meg.
lady-of-grace_2.jpg     Katalin elmondása szerint a Szent Szűzön ugyanolyan magasnyakú „szűzies”, „hajnalszínű” kék fátyol volt. Simára fésült haját kicsiny, két-ujjnyi széles csipkés szalag borította. Katalin a Szűzanya ujjain szebbnél-szebb drágaköveket látott mint gyűrűket, némelyikük kisebb, másikuk nagyobb volt. Mindegyik – kivéve néhányat –, valamiképp ragyogó sugarakat bocsátott ki. A nagyobb kövek nagyobbakat, a kisebbek kisebb sugarakat.
     A Szűzanya leengedett és széttárt kezein, a gyűrűk drágaköveiből fénynyalábok sugároztak a földre. Ezek a sugarak olyan ragyogóak és szikrázóak voltak, hogy teljesen beborították a jelenés alsó részét, s ezért Szent Katalin nem látta sem a Szűzanya lábait, sem a földgolyót, amit röviddel azelőtt még szemlélhetett. A Szűzanya így szólt:
„A különféle sugárnyalábok azokat a kegyelmeket jelképezik, amelyeket gyermekeim kérnek tőlem. A fénytelen drágakövek pedig azokat a kegyelmeket, amelyeket senki sem kér tőlem!”
„Ebben a pillanatban ‒ írta Szent Katalin ‒ felfogtam, micsoda édesség imádkozni a Szent Szűzhöz és milyen nagylelkű azokhoz, akik hozzá fohászkodnak; mennyi kegyelmet ad azoknak, akik keresik őt, és micsoda örömöt jelent neki, ha megajándékozhatja őket".
A jelenés búcsú jellegű volt és a Szűzanya tudtára is adta Katalinnak: „Többször már nem fogsz látni, már csak imáidban hallhatod szavaim.”
És ezzel kezdetét vette a Csodásérem világméretű hódítása.a_vilag_kiralynoje_530.jpg


Szólj hozzá!

Montforti Grignon Szent Lajos Tökéletes Mária-tisztelet c. művéből:
tokeletes_maria-tisztelet_1.jpg     "Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel: irgalmassággal, hogy a szegény bűnösöket és eltévelyedetteket a Katolikus Anyaszentegyházba vezesse és szeretettel visszafogadja. Erővel és hatalommal lép fel Isten ellenségei ‒ a megátalkodott bálványimádókkal, a szakadárokkal, a mohamedánokkal, a zsidókkal és az istentelenekkel szemben ‒, akik félelmetes módon látnak majd hozzá, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, rábeszéléssel vagy fenyegetésekkel félrevezessék és elbuktassák. Utoljára pedig kegyelemmel kell közelednie, hogy Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik érte küzdenek, bátorítsa és támogassa. Szűz Máriának végre oly félelmetesnek kell lennie az ördög és csatlósai előtt, mint egy jól rendezett hadseregnek. Különösen az utolsó időkben, mert az ördög, mivel jól tudja, hogy kevesebb ideje van a lelkek megrontására, mint valaha, napról-napra megkétszerezi erőlködését és támadásait. Rövid időn belül borzalmas üldözéseket fog előidézni, Szűz Mária hű szolgáinak és igazi gyermekeinek pedig, akiket nehezebben győz le, mint másokat, irtózatos kísértéseket okoz." (TMT 50 f-g)
"Főként az ördögnek ezekre az utolsó és borzalmas üldözéseire, melyek az Antikrisztus eljöveteléig napról-napra növekednek, vonatkozik az a híres jövendölés és Isten átka, mely a Paradicsomban a kígyót érte. Helyén való, hogy ezt itt megmagyarázzuk, mert a Boldogságos Szűz tisztelete, gyermekeinek üdvére, az ördögnek pedig megszégyenítésére szolgál. Ellenkezést vetek közted és az asszony között, a te ivadékod és az ő ivadéka között. Ő fejedet fogja széttiporni és te sarka után leselkedel.” (uo. 51)
"Szűz Máriának a gonosz lélek fölötti hatalma különösen az utolsó időkben tűnik ki, amikor a Sátán a sarka után leselkedik, azaz alázatos gyermekei és követői után, akiket Szűz Mária a Sátán elleni harcra felhasznál. Ezek a világ szemében kicsinyek és szegények lesznek. Mindenekelőtt megalázottaknak tűnnek fel, mint a sarok, eltaposottak és lenézettek lesznek, mint amilyen a sarok szerepe a többi testrész között. Ellenben gazdagok lesznek isteni kegyelemben, melyeket Szűz Mária bőségesen közöl velük, nagyok és kiválóak Isten előtt szentségben. Lángoló buzgalmuk kitünteti őket mások fölött, az Isten segítségével pedig annyira viszik, hogy Szűz Máriával egyesülten sarkuk alacsonyságával tiporják el a Sátán fejét...". (uo. 54) (folyt.)meg_mire_vartok_001.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgA pápák tanúsága nem elég?
popes320.jpg     A 19-20. századra a Filo-ména-tisztelet az egész vilá-gon kibontakozott, s Ő ha-gyományosan, minden hozzá forduló számára valódi köz-benjáró volt. Bárhol, ahol Szent Filoména szobrát vagy képét kitették, áldások és csodák, gyógyulások és meg-térések követték egymást. Ennek ellenére valami "mo-dernista" szemlélet okán a II. Vat. Zsinat naptárreformja jónéhány szentet törölt a liturgikus naptárból (nem a szentek közül!) arra hivat-kozva, hogy ezekről csak legendás emlékek maradtak fenn, írott dokumentumuk nincs. Így Alexandriai Szent Katalin, Szent Orbán, Szent Bálint (Valentin), Szent György és Szent Filoména ünnepét is törölték. Azokét – akikről igaz, hogy írott dokumentum nem maradt – de az Egyház és Isten Népének emlékezete, az imameghallgatásokban testet öltött hagyomány, olyan igazságokat őriz, amelyek nyomatékos példák napjainkban is!
cecilia_530.jpg     Hogy említsek egy "majdnem kihúzott" szentet  - Ceciliát, nos őt a nagy népszerűsége óvta meg és ünnepe megmaradt a naptárban. Márpedig ‒ bocs! – de Filoména (ha lehet) még népszerűbb, vagy legalább annyira, mégis "ment"! Nos vajon miért?
Mert az az érv, hogy nem maradt fenn írott ‒ történelmi forrásdokumen-tum, az nem következetes (nem is teologikus!), hiszen például az ószövet-ségi kinyilatkoztatásokat is csak Kr.e. ezer évvel foglalták írásba – és ad-dig? Vagyis az "emlékezet"  nagyon is fontos forrás, hiszen Szent Mihály arkangyalról vagy az Őrzőangyalokról sincs történelmi  "dokumentum", mégis az emberi történelem tényszerű, "személyes alakítói", amiként az ünnepük is megmaradhatott (szeptember 29. és október 2.)!
filomena_cosmos_530.jpg     Szentünk naptárból való törlése ellenére, keresztény országok sokasá-gában megmaradt a  Filoména tisztelet, és Ő továbbra is véghezviszi csodáit. A bürokratikus intézkedés rossz hatása leginkább a még kommunista iga alatt sínylődött és megfélemlített egyházban fejtette ki szomorú hatását! Számtalan helyen eltávolították oltáraikról a Filoména-képeket (holott a szentszéki rendelet nem erről szólt!). Jó esetben a sekrestyékbe, irodákba és a folyosókra száműzték azt a hathatós védőszentet, akit maga IX. Piusz pápa nevezett ki az Ifjúság Védőszentjévé! Szent Filoména a naptári ünnep nélkül is szent! Nagy Szent Gergely ugyanis világos útmutatást adott az utókornak: "Ami egyszer szent volt, az később nem válhat nem szentté!" A Szűzanya ki is nyilatkoztatta, hogy Isten leginkább azt a tisztaságot és azt a krisztusi hitet jutalmazza, amit Filoména képvisel.
     A hívek és a klérus azon kérdésére, hogy a fenti rendelkezés nincs-e ellentétben XIII. Leo azon határozatával, melyet nagy "előérzettel" adott ki 1901. április 1-én, miszerint "az elődeinek Szent Filoménával kapcsolatos döntéseit senki sem változtathatja meg!"
     Nos a kérdésben, az egyházi tisztségviselők válaszai a következők:
1) Az Egyház sohasem szándékozott a Filoména-tiszteletet megakadá-lyozni, vagyis, ha az ünnepe töröltetett is a liturgikus naptárból, emlék-napjain úgy az általános Vértanú Mise részeseként, amiként egyénileg is megünnepelhető.
2) Azért törölték, mert kellett a hely az "újabb szenteknek"! Az Arsi Vianney Szent János Szövetség kérelemmel fordult a Szentszékhez, Szent Filoména ünnepének a liturgikus naptárba való visszahelyezéséért!
3) Egyébiránt hivatkozhatunk az indiai Mysore-i püspök M. Fernandez a x_vi_pal_papa.jpgSzentszék felé intézett kérdésére, misze-rint "benedikálhat-e egy Szent Filomé-nának szentelt katedrálist, tekintve, hogy az ünnepét törölték?" VI. Pál pápa így válaszolt: "Kérem, hogy tovább-ra is ugyanúgy folytassák a tisz-teletet, mint eddig és ne nyugta-lanítsák a népet!" (Ezt a Pro Fide Catholica Kiadó publikálta Durach 1991.)
     Summa summárum: Szent Filoména ennek keretében tehát nyilvánosan tisz-telhető, minden templomban, ahol a tisztelete ‒ bármilyen formában ‒ kifej-lődött, vagy kialakul.

     Megjegyzés: Ezt a "nem nyugtalanítani" szándékot, nem ártott volna szem előtt tartani a "naptárreform" esetében is (van ugyanis több tíz olyan naptári Szent, akit 100 emberből 95 nem ismer!) Alul: Az Arsi Plébános imádkozik Filoménához, a La Salettei Bazilika ablak-képén!)lasalette_20-_20window-2.jpg

Szólj hozzá!

25.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

bam.JPG PROGRAM

9:00-tól Családok Szeretetláng-rózsafüzére

9:35-től Bocsa József piarista atya előadása a nemzedékek közötti gyógyulásról a családban

10:30 SZENTMISE; szentbeszédet mond Francesco Bamonte atya

11.45-től Dr. Csókay András agysebész tanúságtevő előadása megtérésről, Isten akaratának elfogadásáról és az imádságról a családban

 12:45 EBÉDSZÜNET 

13:45-től Tanúságtétel

14:15-től Francesco Bamonte atya előadása:

„Szűz Mária harca a gonosszal”

16:00-tól Közös, zenés Szentségimádás Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel

 Zenei szolgálat: EUCHARIST ZENEKAR 

A parkban egész nap van gyónási lehetőség; a „Szent Sátor”-ban egyéni közbenjáró és gyógyító imaszolgálat várja a testi-lelki szükségben szenvedőket. 

Kérjük, hogy akit tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket vagy ülőalkalmatosságot!

Kérjük, hogy a külön busszal érkezők a parkolás megoldása miatt előre jelezzék részvételi szándékukat
a 06-30-205-8170-es telefonszámon!
 

Testvérünk, Téged is várunk, hogy találkozhass Jézussal – s találkozhassunk egymással, mert erőt adó, ha látjuk:
sokan vagyunk, akiket Mária kézen fogott és elvezetett Szent Fiához! 

Bővebb információ:
www.szeretetlang.hu
telefon:06-30-205-8170

Szólj hozzá!

24.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

bam.JPG PROGRAM

9:00-tól Családok Szeretetláng-rózsafüzére

9:35-től Bocsa József piarista atya előadása a nemzedékek közötti gyógyulásról a családban

10:30 SZENTMISE; szentbeszédet mond Francesco Bamonte atya

11.45-től Dr. Csókay András agysebész tanúságtevő előadása megtérésről, Isten akaratának elfogadásáról és az imádságról a családban

 12:45 EBÉDSZÜNET 

13:45-től Tanúságtétel

14:15-től Francesco Bamonte atya előadása:

„Szűz Mária harca a gonosszal”

16:00-tól Közös, zenés Szentségimádás Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel

 Zenei szolgálat: EUCHARIST ZENEKAR 

A parkban egész nap van gyónási lehetőség; a „Szent Sátor”-ban egyéni közbenjáró és gyógyító imaszolgálat várja a testi-lelki szükségben szenvedőket. 

Kérjük, hogy akit tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket vagy ülőalkalmatosságot!

Kérjük, hogy a külön busszal érkezők a parkolás megoldása miatt előre jelezzék részvételi szándékukat
a 06-30-205-8170-es telefonszámon!
 

Testvérünk, Téged is várunk, hogy találkozhass Jézussal – s találkozhassunk egymással, mert erőt adó, ha látjuk:
sokan vagyunk, akiket Mária kézen fogott és elvezetett Szent Fiához! 

Bővebb információ:
www.szeretetlang.hu
telefon:06-30-205-8170

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     Katalin jó ideig még ott maradt. A gyertyák égtek bár, de hirtelen minden sötétbe borult. Az Isten Szent Anyja hirtelen eltűnt ugyanabban az irányban ahonnan jött. Ekkor őrangyala intett és visszakísérte az ágyához. Éppen kettőt ütött az óra.
Katalin nem tudott elaludni az élménytől, hiszen a Boldogságos Szüzet, mint édesanyját megérinthette és ölébe hajthatta fejét. Hallgatott élményeiről ‒ amit persze maga sem értett ‒, de gyóntatójával megosztotta titkát.
     1830. november 27-én vált igazán világossá Labouré Katalin küldetése. A jelzett nap estéjén fél hatkor Katalin nővér szokott helyén térdelt a kápolnában. Az esti homályba burkolódzó áhítatos csendben mindenki elmerült a szívek benső imájában. Senki sem vett észre semmit abból, ami 1a8c2-madonna-miracolosa.jpgnővérünk előtt lejátszódott. Ismét selyemruha suhogást hallott.
     Amint föltekintett, látta, hogy az oltár vakító fényárban úszik, s középpontjában ott áll a Szentséges Szűz. Szinte oda akart szökkenni máris, hogy elébe térdeljen, de benső sugallat tartotta vissza. Most nem érintheti Őt. Előzőleg mint édesanyja jött hozzá, most pedig mennyei dicsőségében állt előtte.
Egy félgömbön állott. Hófehér ruhája mint a hajnal szép sugara, úgy tündökölt. Fején csipkekendő, ezt földre omló hófehér fátyol borította anélkül, hogy arcát befödte volna.
Szíve előtt egy kisebb gömböt tartott kezeivel. Tekintete az Ég felé irányult s míg a gömböt Istennek ajánlotta, arca egyre ragyogóbb lett. Gyönyörű volt! Ujjain fényes gyűrűknek látszó kisebb-nagyobb drágakövek ragyogtak és ezekből oly vakító fénysugarak lövelltek, hogy a Szentséges Szűz alakja egészen fényárban úszott...                                                      

A Szűzanya így szólt:
p31-195x300.jpg‒ Ez a gömb jelenti a világot s külön-külön minden egyes embert... A fénysugarak a kegyelmeket jelzik, melyeket azokra árasztok, akik kérik.
A Szent Szűz jobb kezétől kezdődően arany felírás volt látható. A felirat átívelt Mária feje fölött és bal kezénél végződött. Az írás így  szólt: ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”
Majd ismét változás ment végbe. A Szűzanya kezéből eltűnt a kis gömb és karjait leeresztve könnyedén kitárta.
A drágakövekkel kirakott gyűrűk most is csodás fényt árasztottak lába zsámolyára: a Földre. A Jelenés Asszonya ekkor így kérte a nővért:
‒ E minta szerint egy érmet kell veretned, és mindazok, akik azt megáldása után viselik, és áhítattal elmondják ezt a rövid fohászt, Isten Anyjá-nak egészen különös oltalma alatt állnak!
Ezt követően megfordult a kép, s a látnok az érem hátoldalát látta. Középen nagy M betű és a kereszt kombinációja rajzolódott ki, alatta a Két Szív. Az egyiket tövisfonat koszorúzta, a másikat tőr járta át. Az egész kompozíciót pedig 12 csillag övezte.medaille27nov1830.jpg

Szólj hozzá!

guerra2530.jpg     Sajnos úgy tűnik, hogy a történelem sorra igazolja a La Salette-i jövendöléseket (de a későbbieket is). Kirajzolódni látszik ugyanis Isten azon akarata, hogy a Mária-korszak vége felé az egyes ember választás elé lesz állítva: választania kell a megtérés vagy a testi-lelki pusztulás között. A jelek szerint belátható időn belül elérkezik egy nap, amikor mindazoknak, akik a bűnben megmaradnak, szerte a világon a fizikai megsemmisüléssel is számolniuk kell!
     Nyomasztó a kérdés: hányan fognak megmenekülni, s hányan fognak áldozatul esni. A Szent Szűz kifejezett szándéka, hogy minden ember megtérjen s ily módon elkerülje az elhatalmasodó bűn végkifejletét, a pusztulást.
A Szeretetláng Lelki Naplóból:
     "Akarjatok részt venni az Én megváltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, mely az egyetlen érték, amit Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!" (III/144)
     "Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik". (II/94) (folyt.)meg_mire_vartok_001.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgA pápák tanúsága
xii_leo_papa.jpg

     Pápák és szentek egész sora tett tanú-ságot Szent Filoména közbenjárásáról. Alább néhány kiemelkedő személyiséget érdemes megjegyezni, mert ők, különö-sen sokat tettek Szent Filoména népszerűsítéséért:

   XII. Leó pápa (1823-1829), aki 'nagy szentnek' nevezte, pedig nem is ő avatta szentté. Ennek ellenére 1826. március 15-én engedélyezte Mugnano del Cardi-náléban Filoména különleges tiszteletét!

     XVI. Gergely pápa (1831-1846), aki egy személyesen megtapasztalt csoda
xvi_gergely_papa_1.jpghatására szentté avatta és a '19. század csodatevőjének' nevezte, mégpedig ab-ban a "felvilágosodás korában", amely-ben a sötétség erői az ateizmust oltották a lelkek millióiba és esetenként tűzzel-vassal irtották a katolikus hitet. 1834. szeptember 6-án ünnepi misét engedé-lyezett az augusztus 10-re, ugyanakkor a "Szent Filoména szűz és vértanú" emlék-mise lehetőségét, melyet 1837. január 30-cal kiterjesztette az egész Nola-i egy-házmegyére. 1839-ben pedig az augusz-tus 10-et Szent Filoména szűz és vértanú ünnepének rendelte el. 


x_ix_piusz_papa.jpg     IX. Piusz pápát (1846-1878), még imolai érsekként, betegsége idején egy Filoména-képpel ajándékozták meg. Amikor aztán pápa lett, elzarándokolt Mugnanóba.
Ő volt, aki Ferdinand Bourbon király kérésére Szent Filoménát a Sziciliai Második Királyság Patrónusává emelte, majd ezt követően Filoménát az egész világ Ifjúságának Védőszentjévé nevezte ki. 1858. április 15-én Mugnano del Car-dinálét kegyhellyé nyilvánította, egyben engedélyezte hogy a kegyhelyre látogató papok hivatásuk fogadalmi miséjét be-mutathassák Szent Filoména oltára előtt. Végül, pápai védnökség alá helyezte a mugnanói Filoména szentélyt, me-lyet XIII. Leó pápa is megerősített.
xiii_leo_papa.jpg

     XIII. Leó pápa (1878-1903), aki már pápasága előtt kétszer is zarándoklatot tett a kegyhelyre és nagy tisztelője, egye-nesen "szerelmese" volt szentünknek. Pápává választása után búcsúval látta el a kegyhely meglátogatását és különleges kiváltságokkal (búcsúkkal) ruházta fel az un. Filoména Cordát ‒ a piros-fehér "kö-tél" ‒ viselését s egy drágakövekkel ékes  feszületet küldött Mugnanóba. 1896. január 14-én "Kitüntetett Kegyoltár" címre emelte Szent Filoména oltárát.


x_piusz_papa.jpg     Szent X. Pius (1903-1914) 1912. má-jus 20-án Szent Filoména tiszteletét az Egyetemes Testvériség nemzetközi stá-tuszára emelte. Végrendeletében a gyű-rűjét Szent Filoménának ajándékozta, amely ma is ott látható.
     De "civil" szentek sokaságát is számon tartja az Egyház, példaként említve Szent Maddalena di Canossát, a francia Filo-ména tisztelet folytatóját. Boldog Bartholo Longót, a rózsafüzér apostolát, a Pompeji Rózsafüzér Királynője Bazilika építtetőjét és Pietrelcinai Szent Pio atyát is!
(Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.) (A neves tisztelők sorát lásd alább!)ffsphilomena100.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg
sta-catalina1.jpg     

 

 

 

Az elárvult családnak Katalin lett a kis gazdasszonya, munkájához erőt az imádságból merített. Bár húsz éves koráig analfabéta volt, mégis pontosan számon tartotta az éves szükséglet- és a gazdaság terményadatait.
     18 éves korában érezte Isten hívását. Álmában Szent Vincét látta, aki a betegek ápolására buzdította. Sok nehézség után 1830 áprilisában követte nővérét, Lujzát a Szent Vince Szeretet Leányai Társulatba. Majd a jelölt idejét követően, hamarosan felkerült a Társulat párizsi anyaházába. Ekkor kezdődtek a látomásai.
     1830. július 18-án éjjel fél 12-kor egy 4-5 82768510.jpgévesnek látszó, fehér ruhába öltözött fiúcska keltette föl álmából. Az őrangyala volt.
‒ Jöjj a kápolnába, a Szent Szűz vár reád! ‒ szólt hozzá.
Katalin a döbbenettől szólni sem tudott. Gyorsan felöltözött és őrangyala kíséretében a kápolnába sietett. A folyosó gyertyái sorra maguktól felgyulladtak. A szentélyben a másnapi nagymiséhez három szék volt előkészítve a főpap és segédlete részére. Katalin a kórus felől egyszerre csak selyemruha suhogását hallotta. A következő pillanatban maga előtt látta a Szentséges Szüzet a középső székben ülve.
     A Boldogságos Szűz beszélni kezdett:
‒ Gyermekem, a jó Isten nagy küldetést bíz reád. Sok szenvedés ér majd, de el tudod viselni annak tudatában, hogy mindezt Isten nagyobb dicsőségéért teszed. Sokat fogsz gyötrődni, amíg föl nem tárod lelkivezetődnek mindazt a kegyelmet, amelyben részesülsz. Ő majd ellenkezik, de ne félj, csak bízzál! Imáidban benső sugallatokat kapsz, de mindről számolj be a gyóntatódnak.
medalik_1.pngKatalin szótlanul hallgatta és le sem tudta venni szemét a Szűzanya szépséges arcáról, aki így folytatta:
‒ Rossz idők jönnek gyermekem! Bajok zúdulnak Franciaországra. A trónt megdöntik. Mindenfajta szerencsétlenség fogja fel-forgatni az egész világot (ezt nagyon szomorúan mondta a Szűzanya). ‒ Majd bal kezével az oltárra mutatott.
‒ De a kegyelem kiárad mindazokra, akik bizalommal és buzgón imádkoznak. Elkövetkezik az idő, amikor nagy lesz a veszély és az emberek azt hiszik, hogy már minden elveszett. De én akkor is veletek leszek, bízzatok bennem!
Gyermekem, a keresztet megvetik majd, s a földre döntik. Vér folyik majd az utcákon és az egész világra nagy szomorúság borul...
     A Szent Szűz szavai majdnem elfulladtak a keserűségtől. Végtelen fájdalom látszott arcán. Mária jelezte a hamarosan kitörő újabb forradalom pusztítását, de megígérte, hogy Szent Vince társulatát őrizni fogja.

Szólj hozzá!

A La Salette-i üzenetből:
fondosalette_530_1.jpg     "Sürgős felhívást intézek a Földhöz, hívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait..., Jézus Krisztus hű tanítványait, akik önmaguk és a világ megvetésében élnek szegénységben és alázatban, kitaszítva és csendben, imában és visszafojtottságban, szemérmesen és Istennel való közösségben, szenvedésben és ismeretlenül e világ szemében. Itt az ideje, hogy előjöjjetek és megvilágítsátok a földet. Menjetek és mutatkozzatok be mint gyermekeim. Bennetek és veletek vagyok, hogy hitetek fény legyen, mely bevilágítja a nyomorúság e napjait. Harcoljatok világosság gyermekei, ti kicsiny nyáj, akik láttok, mivel az idők ideje már itt van. Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk keletkeznek és éhínség lesz. Kiüt a pestis, a járványok, és a ragályos betegségek. (...) Mielőtt ez megtörténik, valamilyen hamis béke lesz a Földön. Az emberek semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok a legkülönbözőbb bűnöket követik el. A természet bosszúért kiált az ember miatt (...), az évszakok megváltoznak. A föld nem terem mást, csak rossz gyümölcsöt. A csillagok eltérnek megszokott pályájukról. A Hold elmosódott, pirosas fényt ad ki. Víz és tűz görcsökként rázzák meg a Földgolyót. Borzalmas földrengések lesznek, amelyek elnyelnek hegyeket és városokat. (...) De az Anyaszentegyház gyermekei, (...) igaz követőim, növekszenek szeretetükben Isten iránt, és erényeik igen kedvesek lesznek előttem. Boldogok az alázatos lelkűek, akiket a Szentlélek vezet. Én oldalukon küzdök, míg el nem érik az idők teljességét.” (folyt.)meg_mire_vartok_001.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgEgy szent szentje: Az arsi plébános
paulina_es_az_ifju_vianney_st_janos.jpg     Pauline Marie Jaricot a Filoména-tisztelet és az Élő Rózsafüzér Társaság franciaországi terjesztője 1812-ben megismerkedett egy lelkes fiatal pappal, akinek adott a saját Filo-ména ereklyéjéből egy darabkát. Ez a fiatal atya (ld. a képen), Ars-ban lett plébános és az ereklyét templomába vitte. Ars is a forra-dalom lélekpusztító hatására teljesen elke-reszténytelenedett falu volt. A kispap meg-érkezése után hamarosan meghalt a plébá-nosa, így magára maradva, hiábavalónak látszó lelkipásztori igyekezete miatt, súlyos lelki válságon ment át. Éjszakákon át térdelt az Oltáriszentség előtt, mondta a Szent Ró-zsafüzért, de úgy érezte: hiába. Ekkor kis szentjéhez, Filoménához fordult segítségért és lélekmentési eredményessége nyomban pozitív változást mutatott! Szent Filoménát eszményképévé választotta és mély, benső-séges barátságban élt vele, mindig segítségül hívta imáiban. Úgy nevezte őt, hogy "ügyvi-vőm Istennél"!
     Ennek az atyának a nevét aztán az egész hívő világ megismerte: ő az Ars-i plébános, Vianney Szent János. A szent plébánoson keresztül Filoména rendkívüli gyógyuláso-kat, megtéréseket eszközölt. Naponta tö-megek tódultak Arsba, nemcsak Franciaor-szágból, de messzi külföldről is; betegek, bánattól sújtottak, bűnösök és elhagyatottak.
1-530.jpg     Vianney János atya gyóntatószéke előtt hosszú órákat, sőt, néha napo-kat töltöttek a zarándokok, arra várva, hogy kiönthessék szívüket, mert az abbé angyali mosolya még a legínségesebbnek is vigasztalást nyújtott. Ő maga minden rendkívüli gyógyulást, minden megtérést vagy hasonlót Filoménának tulajdonított. "Ne nekem köszönjétek ‒ mondta a szószékről vagy a templomtéren ‒, hanem Filoménának, annak a drága kis Szentnek, akinek én csak eszköze vagyok!"
     A legnagyobb csoda azonban az arsi plébános élete volt. Ez a törékeny test a sok böjttől és önmegtagadástól úgy lesoványodott, hogy már puszta megjelenése is félelemmel töltötte el a hívőket. Mintha már nem is a Földön járna, noha még fiatal volt! Szinte nem ismert fáradságot, melynek eredményeként, amikor betegségbe esett és már lemondtak róla, akkor megjelent előtte Filoména és olyan titkokat nyilatkoztatott ki számára, melytől nem csak meggyógyult, de élete végéig erőt és biztatást merített e jelenésből.
Pauline Marie Jaricot mellett tehát főleg az Arsi Plébános volt az isteni gondviselésnek eszköze, egy egészen rendkívüli szentünk, Filoména tisz-teletének világméretű elterjedésében. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)st_philomena_ven_jaricot_st_vianney_3.png

Szólj hozzá!

A hittani állásfoglalást lásd az alábbi link alatt:

http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_hu.html 

    Külön felhívom kedves Olvasóim figyelmét Dr. Antalóczi Lajos prelátus atya: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvében írt figyelmeztetésére:

    A magánkinyilatkoztatások elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget a hamis események jelentik. Ez is a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny, a 19. századi misztikus így figyelmeztet erre: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." Éppen ezért kell minden esetet vizsgálatnak alávetni, tanulmányozni és állást foglalni. (2000 EGER, 50)

    Mindenki fontolja meg tehát alaposan, hogy kinek és mit hisz el, mert a látszatra biztató, szép de HAMIS üzenetek, előbb-utóbb valamiképp szembe kerítenek a hivatalos Egyházzal! Ez fakadhat abból is, hogy a lelkes követők megkérdőjelezik az egyháziak esetleges óvatosságra való intését vagy elmarasztaló megnyilatkozását. Ám ne feledjük, hatalmas a lelkek iránti felelősség papjainkon, püspökeinken, és bizony csak egyetlen Forrás a biztos számunkra, az Evangélium, melyben maga az Úr figyelmeztet bennünket: "sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek". (Mk 13,6) " Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek". (Mk 13,22-23, vm Mt 24,24)

(Én szóltam!)

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgA Csodásérem 
     Kedves Hallgatóim! A Mária-jelenések történetében 1830 ‒ a Csodás-érem átadásának éve ‒ nyitánya üdvtörténetünk egy fontos korszakának, amit VI. Pál pápa kijelentése nyomán, valóban joggal nevezhetünk Mária-korszaknak.
     A mai ismertetésem a Csodásérem történetével foglalkozik!
_liberte_egalite_fraternite_6.JPG     Sajnos, az európai forradalmak történetében Franciaországnak szomorú dicsőség jutott. A francia föld revolúciói ugyanis a 18-19. században mind vérengzés, mind egyházellenesség tekintetében messze kitűntek és a léleksorvasz-tó liberalizmust és a „szocializmu-sokat” a büszke Franciaország zú-dította a világra! Kész csoda, hogy a francia Egyház virágai a 19. sz. folyamán mégis, minden pusztí-tás ellenére is tovább pompáztak. Ebben a században élt pl. Vianney Szent János és Kis Szent Teréz. Ebben a században került sor a Csodásérem, a La Salette-i, a Lo-urdes-i és a Pontmain-i jelené-sekre.
     1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka, mindössze nyolc nappal a „júliusi monarchiának” nevezett újabb véres forradalom kitörése előtt Párizsban csodálatos esemény történt. Labouré Katalint, a Rue du Bac 140. szám alatt álló vincés kolostor növendékét a Szent Szűz találkozóra hívatta az intézet kápolnájába. Néhány hónappal később, november 27-én este fél hatkor pedig egy újabb látomásban megkapta a Csodásérem tervét s azt a felszólítást, hogy legyen hűséges terjesztője a Csodáséremnek.
szulohaza_1.jpg     Labouré Szent Katalin 1806. május 2-án született a Közép-Franciaországi Fain-les-Moutiers (fan lé-mutyié) nevű faluban. Szülei Pierre és Madeleine házasságából húsz év alatt 17 gyermek született, de csak 10 élte meg a felnőtt kort. Katalin a nyolcadik gyermek volt. Az édesanya 46 évesen hirtelen meghalt, 10 árvát hagyva maga után. A kis Katalin fájó szívvel karolta át a Szent Szűz szobrát és így kérte: „Ezután légy Te az Anyukám!”lf5.JPG

Szólj hozzá!

veszelyben_az_egyhaz_2_2.jpg     Kedves Olvasóim! Sokan kérdezték tőlem, hogy a Mária-korszak próféciái mikor fognak bekövetkezni?
Legelőször is tisztán kell látnunk, hogy a Mária-üzeneteknek nem a büntetést felemlítő próféciái a lényegei, hanem a megtérésre, engesztelésre való felszólításai a csapások elkerülhetőségére! Ezt pedig (a megtérést), most de azonnal kell!
     Ami a fenti másik "mikor" kérdést illeti, sajnos ennek megválaszolására, nemhogy nincs kompetenciám, de biztosat talán senki sem tudhat!
Maguk az Apostolok is megkérdezték a Mestert: "Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel? (Lk 21,7) Hasonló kérdésre máskor így válaszolt: "Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok...?" (Lk 12,56-57)
Nos, ha eszerint nézünk körül a világban, akkor alighanem már a döntő csatában állunk, mely „az égi Nagy Jel” (az Istenanya) és a Nagy Sárkány között zajlik (Jel 12)!
     Erre mutat az általános istentelenség, a deviancia és a keresztényüldözés minden eddiginél széleskörűbb terjedése a földön. Ám, az imádságos szemlélőnek fel kell tűnjön, hogy nem csak Isten ellenségei próbálják uralmuk alá hajtani a földet, de Jézus Szentséges Anyjának kultusza is egyre nagyobb teret nyer, miáltal az Egyház felvirágzása fog bekövetkezni. Na de addig? ‒ kérdezheti a csüggeteg ember. Addig nekünk magunknak is harcolnunk kell az áldozat-imádság-engesztelés fegyverével! Harcolnunk kell a saját és embertársaink lelki üdve érdekében, Mária zászlaja alatt Jézus Krisztus megváltó munkájának teljes sikeréért.
Ám nem elég a "jelet" felismerni, mindent meg kell tennünk ‒ amíg van haladék ‒ az áldozat-imádság engesztelés fegyverével, hogy felkészüljünk amíg lehet. Mert az emberek széleskörű engesztelésének hatására kiesdhetjük Isten irgalmát, hogy a nagy megrázkódtatás ideje megrövidüljön, "mert olyan szorongattatás napjai lesznek ezek, amilyen még nem volt". (Mk 13,19)! (folyt.)meg_mire_vartok_001.jpg

Szólj hozzá!

A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a hamis látnokokat és követőiket Isten keményen bünteti!

       Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. (Jer 14,14) Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől. (Jer 23,19-22)

A szerkesztő magyarázkodása:

1296924463_n.jpg
      Testvéreim! (Nemde) ha valaki közületek eltéved az igazságtól és valaki (...) visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát.(Jak 5,19)
Veletek kapcsolatban meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, bővében vagytok az ismeretnek és képesek vagytok figyelmeztetni egymást. Itt-ott merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékeztesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegyelemnek erejében tettem ezt, amit Isten adott nekem... (Róm 15,14-15) (Mi mást ajánlhatok Keresztségemből fakadóan, mint) őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos 'ismeret' ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak. Kegyelem veletek! Ámen! (1Tim 6,20-21) 

St Peter.jpgAz Egyház első pápájának, Péternek intelme:
      Ti tehát szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat. Sőt, inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen. (2Pét 3,17-18) Akinek van füle, hallja meg! (Mt 11,15)

_____________________________________________

Kedves Olvasóim figyelmébe és elmentésre ajánlom az alábbi szentírási idézeteket!
Mt 7,15;  Mt 24,12;  Mt 25,13;  Mk 1,15;  Mk 4,9;  Mk 13,5-13;  Mk 13,19-23;  Mk 13,32-33;  Mk 14,38;  Mk 16,15;  Lk 8,12;  Lk 12, 2-3;  Lk 16,13;  Lk 17,1-3;  Lk 18,8;  Lk 21,7-12;  Lk 21,8-11;  Lk 21,10-12; Lk 21,25;  Lk 21,34;  Jn 2,7-9;  Jn 8,44;  Jn 10,9;  Jn 14,6;  Jn 16,33;  Apcsel 2, 17-18;  Apcsel 20, 28,30;  Róm 1,29-30; Róm 16,18;  Róm 16,20;  1Kor 16,13;  Ef 5,10-14;  Kol 2,7-8;  1Tessz 5,1;  1Tesz 5,3;  1Tessz 5,15-18;  2Tessz 2,1-4;  2Tessz 2,9-10;  1Tim 4,1-2;  1Tim 6,20-21;  2Tim 3,1-9;  2Tim 3,13;  2Tim 4,3-4;  Tit 1,10-11;  Zsid 1,1-2;  Zsid 3,12-13;  Jak 3,1;  1Pét 5,8-9;  2Pét 2,2-3;  2Pét 3,17;  1Jn 4,1;  Jel 9,1-11;  Jel 8,10-11;  Jel 9,13-21;  Jel 12,1;  Jel 12,9b;  Jel 13,1-8;  Jel 14,4-6;  Jel 16,14.
Az Ószövetségből: Jer 14,14-15;  Jer 23,19-22.

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgA szenttéavató nagy csoda
     A beteg továbbra is gyenge volt és ahelyett, hogy nyugalomra gondolt volna, egyenesen Mugnanóba irányíttatta a kocsit.
Persze ennek is híre ment és a nép kitódult az utcákra, úgy fogadta azt, aki a pápával is beszélt az ő 'kis Szentjükről'. Bekísérték a templomba és han-gosan kérték Filoménát, hogy gyógyítsa meg előkelő betegüket.
Az emberek körülvették Pauline hordágyát és minden módon tudatni akarták vele, hogy számíthat rájuk, úgyhogy a beteg alig kapott levegőt.
     Másnap a misén Pauline megpróbált a saját lábán a Szentáldozáshoz járulni. El is jutott odáig, de a Szentség vétele után összeesett.
A nép azt hitte, hogy meghalt. Ordítani kezdtek és kérték – mit kérték – követelték Filoménától a gyógyulását! Bevitték Paulinet a szentélybe, egé-szen közel az ereklyéhez. Szegény Francesco atya, alig tudta méltó módon befejezni a Szentmisét, amikor egyszerre betegünk szeméből forró köny-nyek hullottak és tökéletesen érezte, hogy új és boldogító erő árad szét a testében. Pauline már-már azt hitte, hogy a mennyei üdvösséget jelzi.
A plébános atya is észrevette az egészséges pírt és mosolyt a beteg arcán és tudta miről van szó. Nyomban meghúzatta a harangokat. Pauline a saját lábán ment ki a templomból, mindezt úgy, hogy az emberek majd szétszedték őt örömükben!
     Francesco atya másnap adott neki egy szoborba helyezett Filoména ereklyét, és Pauline Marie Jaricot újra régi szép hölgy volt. A "kis Szent-nél" maradt még ugyan néhány napig, de a terve már megvolt, hogy innen egyenesen Vatikánba megy!
gregoryxvipic.jpg     Ezt követően, hogy a gyógyulásához kétség ne férjen, orvosi felügyelet mellett egy évig maradt Rómában, egyben hivatalos tanúságot téve Filoména hathatós közben-járásáról! XVI. Gergely pápa betartotta a szavát és néhány év múlva szentté avatta Filoménát!
Franciaországba való hazatérése után Pau-line kápolnát építtetett Szent Filoména tiszteletére Fourviére-ben, ahová a magával hozott szobrot az ereklyével az oltárra he-lyeztette. Ez volt az első külföldi kegyhelye Filoménának.
     Pauline Marie Jaricot továbbra is jó erő-ben volt ‒ és példájára minden népnek ‒ to-vább fejlesztette az Élő Rózsafüzér Mozgalmat, imaközösségeket szervezett, valamint egy missziókat támogató új egyletet, és egy a Hit Fejlesztésére Alakult Társaságot alapított. elo_rozsafuzer_530_1.jpgDe nem csak szervezett, hanem maga is aktívan részt vett a rózsafüzér imádságokon, s így Pauline Marie Jaricot ölszámra gyűjtötte a "mennyei kincseket", vagyis olyan értékeket, amelyeket magával is vihetett Isten Országába. Na ez az, amiről többnyire megfeledkeznek manapság az emberek! (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)filomena_es_pauline_530.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 7

    Az Újszövetség jelei között sajátos helyet foglalnak el a Mária-jelenések.
     Hitünk írott forrása a Szentírás, nem szól a Mária-jelenésekről, de a keresztény emlékezet nyilvántartja és dokumentálja ezeket.
     Amikor a Mária-jelenéseket vizsgáljuk és az üzenetüket meg akarjuk érteni, először a bűn titkáról és a bűn elhatalmasodásáról kell szólni, ami-ként az előzőekben hallhattuk.
utolso_idok_jelei_1.jpgA Mária-jelenések ugyanis az elhatalmasodó bűnre, s annak elhatalmaso-dó következményeire figyelmeztetnek, s amiként Fatimában elhangzott, győzedelmesnek ígért harcot hirdetnek.
     A jelenések és üzenetek a Magasságos Isten közbeavatkozásaiként ér-telmezhetők, hiszen Isten atyai szíve nem közömbös, hanem sebezhető! Szeretetét és fájdalmát kiáltja a bűn rombolása, a világ és az egyház szen-vedése miatt. A hiteles üzenetek lényegében sürgető buzdítások arra, hogy az emberek visszahelyezzék életük középpontjába Istent. Erre figyelmez-tetnek a Mária-jelenések, és ehhez a harchoz kínálnak konkrét eszközöket és kegyelmi erőt!
     A történelem máig legnagyobb jelentőségű Mária-jelenése 1531-ben volt a mexikói Guadalupéban, melynek köszönhetően Közép- és Dél-Ame-rika keresztény hitre tért. Én azonban egyenlőre csak a „Mária-korszak” nagyobb eseményeivel foglalkozom!
     Az Egyház 1830-tól kezdődően tizenegy Mária-jelenést fogadott el hitelesnek: 1830. Paris, 1846. La Salette, 1858. Lourdes, 1871. Pontmain, 1879. Knock, 1917. Fatima, 1932. Beauraing, 1933. Banneux, 1947. Tre Fontane, 1953. Szirakúza és 1961. Mária Szíve Szeretetlángja.
     A Mária-jelenések célja az evangelizáció, a lélekmentés és az Egyház lelki újjászületése. A feladat világméretű és történelmi léptékű. A Szűza-nya arra biztat, hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát, és válaszolni kíván felhívásaira, vegye igénybe az általa kínált esz-közöket ‒ a rózsafüzért, a skapulárét, a Csodásérmet, Szíve Szeretetláng-ját, és ajánlja fel önmagát Szeplőtelen Szívének.
     Ez az önfelajánlás a Szent Szűz ígérete szerint sok védelemmel és ke-gyelemmel jár. Ezekről az egyházilag jóváhagyott jelenésekről, üzenetek-ről, felajánlásokról és kegyelmi eszközökről hallhatunk az elkövetkezendő sorozatomban! 
     Adja Isten, hogy az új műsorsorozat hatására minél több lélek és ke-resztény család újuljon meg hitében, szentségi életében és bensőséges Mária-tiszteletében, mely végső soron a Mária Rádió célja!

Isten Szentséges Anyja könyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

A következő előadásom témája a Csodásérem története lesz!
Köszönöm figyelmüket!mariaradio530.jpg

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!

angeautreevangile2.jpg

      Az Úr szavai: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok a Krisztus', és sokakat félre fognak vezetni. (Mk 13,5) Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató, csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert feldúlnak, rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene. (Tit 1,10-11) Sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. (2Tim 4,3-4) Akkor, ha valaki azt mondja nektek: 'Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek. (Mk 13,21-23)

Azután így szólt tanítványaihoz:
      Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! (Lk 17,1-3) Izraelita férfiak, vigyázzatok mit tesztek ezekkel az emberekkel! (Apcsel 5,35)
(Papjaim) vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek... (Apcsel 20,28-30) Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor 8,12) A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot (Jn 16,33). Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. (Lk 16,13) Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,15-18) Vigyázzatok testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, (...), nehogy közületek valakit is megkeményítsen a bűn csalárdsága. (Zsid 3,12-13) Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek. (1Kor 16,13) Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! (Jn 2,7-9) Ne akarjatok sokan tanítók lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy így súlyosabb ítéletet veszünk magunkra. (Jak 3,1) Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek. (Jel 16,14) Az (antikrisztus) érkezését pedig – a sátán hatalmából – mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. (2Tessz 2,9-10) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen... (1Pét 5,8-9) Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Jak 4,7)

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgA pápai ígéret
     Ha elgondoljuk, hogy a 19. század közepén mit jelentett egy utazás hintóval át az Alpok kiépítetlen útjain, elhagyott szorosokon, útonállóktól és viharoktól sújtva, akkor elképzelhetjük azt is, hogy mit gondoltak magukban a kísérők. De tudta ezt Pauline is.
alpesitjs.JPG     Az egyik elhagyatott pihenőjükön történt, hogy Pauline behunyt szemmel imát suttogott, amikor kinyitotta a szemét, egy mosolygó kislányt látott a hintó mellett, aki átnyújtott neki egy hosszúszárú fehér rózsát, majd eltűnt.
Amikor kísérete visszatért a hintóhoz, Pauline a kezében a rózsát hihetetlennek találták ugyan, de az elbeszélését mégis lázálomnak tartották. Tudnunk kell, hogy az Alpok hófödte csúcsai közt friss és csodás illatú rózsa nincs!
Pauline szervezete azonban nem bírta tovább a megpróbáltatásokat: a Loretto hegy lábánál lévő Trinita Dei Monti apácakolostorból nem tudott tovább indulni, pedig már jóformán a Vatikán kapujáig jutottak. Kénytelenek voltak tehát küldöncöt indítani Rómába, hogy lemondják a gregory_xvi_2.jpgjelzett látogatást. A Szentatya, XVI. Gergely tudta, hogy Pauline milyen állapotban vállalkozott az útra az ő áldásáért, és azt sem feledte, hogy Pauline mennyi áldozatot hozott egészségesen és betegen is az
egyházért és a szegényekért. Ezért rendkívüli emberi módon határozva úgy döntött, hogy ő maga megy el Pauline-t megáldani. Ez kivételes és szokatlan döntés volt, persze ugyanolyan rendkívüli, mint Pauline egész élete és szolgálata.
A Szentatya tehát megjelent a lorettói zárdában. Megállt Pauline ágyánál, Kedves Gyermekemnek nevezte és bőségesen osztva áldását, megdicsérte hihetetlen úti vállalkozásáért.
Amint a pápa közel hajolt a lányhoz, az volt az érzése, hogy a vég már túl közeli nála. Ellátta a Szentségekkel, majd így suttogott halkan, de már választ sem várt:
‒ Kedves Gyermekem, ha megérkezel a mennyországba, imádkozz az Egyházért!
Pauline azonban váratlanul megszólalt:
‒ Megígérem ‒ felelte ‒, de ha mégis életben maradnék és egészségesen, akkor Szentatyám megígéri, hogy a mugnanói Filoména szentté avatási perét gyorsan lefolytatja?
(Erre kínos csend támadt.)
‒ Persze hogy ezt megteszem, hiszen az ön teljes gyógyulása elsőrangú csoda lenne!
Ezt hallván Pauline olyan mélyet sóhajtott, amilyet csak egészségesen lehet. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.) (Alsó képen Fouvriere, Pauline Jaricot háza, ahol egyébként később az első Szent Filoména kápolna működött Franciaországban. Egyben az Élő Rózsafüzér Egyesület nemzetközi központja.)fourviere_jaricot_haza_530.jpg

Szólj hozzá!

Gondolatok Jób könyvéről (7,1-4,6-7)

    »Jób könyve hosszú idő óta nemcsak a teológusokat, a Biblia magyarázóit érdekli, hanem az irodalmárokat is. A világirodalom olyan remekműveivel emlegetik együtt, mint Dante Isteni színjátéka és Goethe Faustja. Mind tartalmi, mind pedig formai tekintetben igen magasra értékelik ezt a művet. A személyesen átélt emberi szenvedés művészi kifejezését látják benne. A könyv olyan kérdéseket érint, amelyek az egész emberiség közös kérdései, olyan átélésről tanúskodik, amely minden olvasót megragad, és olyan formában közli mondanivalóját, amely formának művészi értékét a huszadik század irodalmárai is elismerik. „Akárki írta is, Jób könyvét, nagy teológus volt.” – mondja Luther.« (Dr. Muntag Andor: Jób könyve, Luther Kiadó 2003.)
      Jób könyve, a mindennapok terhétől szenvedő ember panasza. De igaza van-e az embernek, ha panaszkodik, hogy szolgálat a sorsa? Nos, mi más lehetne? Erre van teremtve!

      A pápa „Isten szolgáinak szolgája”. Bármely poszton, bármely rangban lévő vezető ember csak addig méltó a posztjára, amíg szolgálni és nem uralkodni képes. Lényegében a jó szülő is addig boldog – ha érzi is szolgálata terhét –, amíg gyermekeiért élhet, dolgozhat.
      Az a világ, az az életforma, melyben nincs harc, küzdelem, szolgálat és ezek következtében szenvedés, az, az igazi boldogságot sem ízleli meg és az egész csupán álombeli. Ha mégis megadatik valakinek az erőfeszítés nélkül kapott jólét, az ilyen ember kényelméért valaki mások szenvednek, szenvedtek meg! Végtére is, ő sem mentesül a szenvedéstől teljesen, hiszen itt a földön a tartalmatlan élet kételyei, a haláltól való rettegés és az unalom "szenvedése" gyötörheti, aztán a túlvilágon, ezerszerte meg kell fizetnie a másoknak okozott szenvedésért és a saját léhaságáért! (Írásomhoz felhasználtam a Magyar Kurír 2012. február 5-i cikkének részletét!)

Szenvedés nélkül nincs üdvösség!job_530.jpg

Szólj hozzá!

38OBV.JPGBoldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. (Zsolt 32,12)

 

     Augusztus 20, az egyik leg-ősibb magyar ünnep, amely Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án Szent László parancsára való felnyitására emlékezik. A Hartvik-féle feljegyzés szerint az exhumálás-kor a szent uralkodó jobb kézfejét épségben találták. Augusztus 20, szjobb.jpgévszázadokig törvénynap volt, majd az állam-alapítás ünnepe.
Szent István öröksége felmérhetetlen, mert máig ható és hatalmas volt a szervező munkája, mely  komoly büszkeségre is okot adó! Pl. az istváni törvénykezés a maga korában a legfejlettebbek közt volt közel-távol e térségben, hiszen a törvé-nyek kétharmada önálló jogalkotás terméke, nem pedig nyugati átvétel. (A számok és paragrafusok barátai kedvéért: 56 kapitulumból 5 fejezetben teljes, 2-nél részleges, 11-nél esetleges az idegen hatás. Például a cseheknél sokkal több az idegen átvétel, a lengyeleknél az egész törvénykezési procedúra későbbi.) Hadvezérként István az egyetlen a magyar történelemben, aki nemhogy háborút, de csatát sem vesztett.
Ráadásul István nem csak a háborúk, de a békekötések győztese is volt. Az egyházszervező munka is komoly rátermettséget bizonyít. Összehasonlításként: az első lengyel király, Vitéz Boleszló (967-1025) kezdetben csak a német szervezettől függő egyházat tudott kialakítani, Csehországban az első érsekség csak a XIV. sz. derekán jött létre. Mindemellett István az első az egész történelemben és a szent királyok sorában, aki nem mártírként érdemelte ki a szentté avatását, hanem csupán tevékenységével és egyéniségével.
     Kegyetlenségéről szóló történetek egyfelől a "Szent" jelzőt kiirtani szándékozó protestantizmus terméke, vagy felnagyítása. Másfelől történelmi tény, hogy csak első vonalas ellenfeleivel szemben volt kérlelhetetlen, ezzel szemben pl. az Ajtony-fiak, vagy a Koppánnyal szövetséges Vérbulcsú-utódok tovább élhettek maradék birtokaikon.
Ráadásul teljesen hamis azt állítani, hogy István a „múltat végképp és nyomtalanul eltörölni” elvét követte volna. Számtalan struktúra megmaradt: a tinó mint fizetőeszköz büntetéspénzként való alkalmazása, a keletről hozott ötös számrendszeren alapuló, a nyugati vérdíjtól eltérő magyar büntetésrendszer (vérbosszú helyett kárpótlás fizetése). Ősi szokás az is, hogy az ősök tiszteletére szentelt tűzhelyeken örök tűznek kell lennie (ezért mentették fel a tüzet őrzőket a templomba járás kötelezettsége alól). De az István korában létezett faluközösség büntetőjogi felelőssége is a régi törzsi-nemzetségi szervezet nyomait őrizte. Viszont tény, hogy szent királyunk törvényeivel betiltotta a nép körében elterjedt pogány szokásokat, amiként meglévő, de az egyetemes hittől különböző keresztény hitelemeket is a Római  Anyaszentegyház krisztusi tanításához egységesítette. A pápához – mint Krisztus földi Helytartójához – való hűséget, az állam minden alattvalójára nézve, kötelezővé tette. Szent István nevéhez tíz egyházmegye megszervezése kötődik, melyek élére – (teljesen egyedülálló módon) pápai felhatalmazása révén – saját maga állíthatott érsekeket, illetve püspököket, ezért kapta a pápától az Apostoli Király jelzőt, ill az Apostoli Kettőskereszt jelképének a használatát.

     A kitűnő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskezű és szent uralkodó 1038-ban 63 éves korában hunyt el. Szent István öröksége, az az eszme, hit, hűség és tudatos akarat, amely a magyarság megmaradá-sának máig is egyetlen "receptje"!

     István király volt az első, aki felismerte, hogy egy államot – de bármi-lyen emberi közösséget is – egyedül a keresztény tanítás és erkölcs képes tartósan fenntartani. A Magyar Királyság nem csak kitűnt a Pápa iránti hűségével, de az Egyház és Európa legszilárdabb bázisává vált, egyben a mindenkori államszervezés példájává.
szentkoronafestmenyszabassolyomnemzetiblog.jpg     Szent István személyéhez szorosan kötődik a Magyar Szentkorona eszmeisége, melyet a szent-istváni Ország és Koronafelajánlás által államjo-gilag érvénybe lépett a Szentkoronának, Nép- és Országbirtoklási kiváltsága is magasztosít!
     Nem szabad felednünk, hogy a Magyar Szentkorona, nem csak a magyarság felé – vagy számára – volt "jogiszemély státuszú", hanem például még a pápaválasztásra is vétójoga volt! Ez történt 1903-ban, amikor XIII. Leo utódjául államtitkárát, a szbdkmves RampollaCardinalRampollawasSecretary.JPGMariano Rampolla del Tindaro (1843-1913) kardinálist szánták a pápai trónra. Az utolsó pillanatban, Ferenc József osztrák császár és magyar király, a Magyar Szent Korona jogán a krakkói érsek révén – Jan Puzyna bíboros – vétót jelentett be Rampolla jelölése ellen. Ezt követően kerülhetett a pápai trónra a velencei pátriárka Giuseppe Sarto, X. Piusz, akit aztán XII. Piusz pápa 1954. május 29-én szentté avatott. 


PiusX.jpg     Érdekesség (és nagy titok), hogy X. Piusz első rendelkezései közt volt, hogy a 1904. január 20-án kibocsátott Commissum nobis kezdetű konstitúciójában kiközösítés terhe mellett megtiltotta a vétóemelést, majd az év karácsonyán a Vacante Sede Apostolica konstitúcióban összefoglalta a pápaválasztás egyedüli törvényes rendjét.
     Szent X. Piusz személye és pápasága, Isten rendkívüli ajándéka volt, különösen azon veszély tudatában, amit a szabadelvű Rampolla kardinális megválasztása jelenthetett volna a keresztény világra!
A Szentkorona, nem csak a Magyar Államiság jelképe, hanem a Keresztény Magyar Államiság őrzője is, hiszen páratlan tisztségében a Szent Szűz Koronája is! Ez annyira így van, hogy a Mária-képeket és szobrokat semmilyen nemzeti koronával nem szabad ábrázolni, megkoronázni, ez kizárólagosan csak a Magyar Szentkorona esetében engedélyezett egyházjogilag! Más nemzetek a Mária-képeiket, szobraikat kizárólag szimbolikus királyi jelvénnyel ábrázolhatják!

Szent István királyunk nemzetközileg is ünnepelt liturgikus szent, ám halálának napját – Magyarországon kívül (Szűz Mária Mennybevételének 15-i ünnepe miatt) –, augusztus 16-án tartják!

Írásomhoz felhasználtam tbk. a - http://konzervatorium.blog.hu/2010/08/20/istvan_08_20_ezertiz_ev_alapjai - honlap részleteit!)

     A nemzettudat három éltető alappillére: a Szentistváni Örökség, a Szentkorona-  és a Regnum Marianum eszméje! Amint ez tudatosodik a szívekben és a lelkekben, Magyarország feltámad!

szentkoronaneveben2.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 6

     Amikor a sátán teret kap, egyre jobban birtokába veszi az egyéni és a kollektív akaratot, jóllehet az emberek nem csupán kiszolgálják őt, de szenvednek is tőle.
Ez leglátványosabban egyes eszmék és izmusok megtévesztő hazugsága-iban mutatkozik meg. Leglényege, hogy elfordít az Istentől és távol tart tőle, a végeredmény pedig a bűn lavinaszerű elhatalmasodása (vö. Róm 5,20) és a "nagyüzemi" emberirtás!
tomeggyilkosok3_1.JPG     A Szent Szűz anyaként figyelmeztet bennünket a bűn elhatalmasodásá-nak veszélyére, mert ha a bűn elhatalmasodik, akkor annak következmé-nye is elhatalmasodik, s kilép az egyén, a család, a közösség kereteiből, és társadalmi méreteket ölthet. Ez pedig a lelki és az evilági élet szempontjá-ból végzetes lehet. Erre figyelmeztet Jakab apostol: ,,a bűn meg, ha elha-talmasodik, halált von maga után'' (Jak 1,15). A bűn ‒ ha nem szállnak vele szembe ‒, átlépheti az országhatárokat, s egész földrészeken, vagy akár az egész világon elhatalmasodhat, és következményei pusztulással fenyegethetik akár az egész emberiséget is. Súlyos probléma, ha az ember az élet eseményeiből nem okul, s az elhatalmasodott bűn elhatalmasodott következményeit természetes okokra vezeti vissza, s ezeket csupán ter-mészetes összefüggésükben értelmezi.
     A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4), és teljes hatalmával fog a családokban és a lelkekben pusztítani.
Történelmünk utolsó századában a sátáni erők minden tekintetben pél-dátlan rombolást végeztek és úgy tűnik, az Üdvözítő nem hagyott ma-gunkra ebben a veszélyben sem. Elküldte Anyját, hogy a bűn eme pusztí-tásával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítsé-günkre legyen, és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot.
     A Szentírás lapjain sokszor találkozunk jelenésekkel, rendkívüli esemé-nyekkel. Különös nyomatékkal bírnak az angyalok és a feltámadt Üdvö-zítő megjelenései. Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség történetét végig kísérik bizonyos természetfeletti jelek. (folyt.)a_bun_diadala_a_vilagban.jpg

Szólj hozzá!

Csalárd eszmék, hamis üzenetek

aa_2.jpg

      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész, gondolkodásra késztető folyamat, amely sajnos olyan szellemek révén realizálódott, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin, majd beletorkolt abba XVIII. századba, mely a legistentelenebb, legvéresebb forradalmat szülte meg, ennek ellenére “Nagynak” nevezik (1789). Teljesen abszurd, hogy ezt a kort a felvilágosodás korának kell neveznünk, holott soha nem köszöntött akkora sötétség az emberiségre, mint épp a “felvilágosodás” által! Józan ész ide, ráció oda, ettől kezdve a szavakat és meghatározásokat már másképp kellett értelmezni, annak szabadosságával, hogy nem lehet sem tabu, sem dogma a vizsgálódó értelem előtt. Érdekes, hogy mára, valahol törés állt be és mintha egyre több határozott tabuval – érinthetetlen dogmával találkoznánk –, melyeknek megsértése komoly retorziót vonhat maga után. Észre sem szabad venni a nyilvánvaló valótlanságokat, mert aki észreveszi, gyanússá válik és szélsőségesnek neveztetik.
      A szabadosságban tobzódó új világrend fiait, egyetlen iránymutató közös szándék egyesíti, hogy gyengítsék (lerombolják) a Katolikus Egyházat! (Mindazáltal ezen igyekezetüket nem illik észrevenni, pláne szóvá tenni!)
      Korunkban, amikor a tömegtájékoztatási eszközöknek (az internetnek) köszönhetően minden ismeret és titok gyorsan fényre kerül, az ezt rejteni kívánók részéről két új taktika került bevezetésre. Egyfelől az igazság vélelmét „összeesküvés elméletnek” minősítik, másfelől teljesen hamis összeesküvés elméleteket dobnak a köztudatba! Ilyenek, a katolikus Egyház egységét bomlasztani szándékozó manipulált hírek, a rágalmak, a kiszivárogtatott, késleltetett vagy felnagyított információk, a hamis „égi üzenetek” és az áltudományos hírek terjesztése is! (Pl. a nagyfigyelmeztetés.hu; a XVI. Benedek pápa elleni esedékes per; Jézus vérének vizsgálata /Ron Wyatt/, stb) — Ó, ezek a rendkívüli képességgel bírók, ha oly "jól" vannak értesülve (ugyanbizony honnan?)!
       A sátán is ad hatalmat híveinek. Olykor, mivel ő a hazugság bajnoka, e hatalmak birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik képességük, vagy esetleg nem akarják megérteni, mert túlontúl boldogok ezekkel az ingyenes adományokkal. Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól (...). Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat. (…) Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? (D.G. AMORTH: Egy ördögűző tapasztalatai /A sátán adományai/ ECCLESIA 2005)
      Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. (...) Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani... (Mt 10,26-28) Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, arra világosság derül, s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. (Ef 5,10-14)

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgEgy nő, akit a próbatételek sem térítettek el az engesztelő élettől

     Pauline gyötrelmes állapota éveken át tartott, amelyben a rövid időre beállott enyhülést eszméletvesztések váltották fel, és a teljes javulás szinte pauline_beteg_350.jpgelképzelhetetlennek tűnt. Ő maga hihetetlen lelkierővel igyekezett kibírni szenvedéseit s ha magánál volt, imákkal próbálta figyelmét a fájdalomról elterelni.

     Egy alkalommal Pauline legjobb barátnője mesélt neki arról, hogy egy újonnan felfedezett katakombában talált fiatal vértanú nevéhez számtalan, emberileg felfoghatatlan gyógyulás fűződik. Az ereklyéje Mugnano del Cardinalé kis faluban található. A barátnő még több részletet is mesélt az odakerülésének történetéről, ám észre sem vette, hogy eközben Pauline arca fokról fokra megváltozik, szemei tágra nyílnak és szokatlan élénkséggel figyel.

‒ Hogy hívják a vértanút? kérdezte Pauline szokatlan élénkséggel.

‒ Filoménának volt a válasz. A barátnő elment, de Pauline nem aludt. Révületében önmagát látta a távoli falu templomának oltáránál térdepelni, és Filoména neve járt a fejében. El is határozta, hogy bár őrültségnek fogják tartani ötletét, de odaviteti magát, még ha bele is pusztulna a hosszú utazásba! pauline_oeuvre_prop-300x201.pngÚgy érezte, hogy ez jel és válasz lesz számára, hogy van-e még feladata a földön. Imádkozott az ismeretlen szenthez és ez annyira megnyugtatta, hogy hosszú idő óta először aludt egyfolytában pár órát. Pauline bár csak árnyéka volt önmagának, de lelkében mégis töretlen. Érezte, hogy még van feladata a földön, és bízott Istenben és újabban a "kis Szentben" is!orvosok0_19_szdban.jpg

     Orvosai természetesen nem vállalták a felelősséget, de tehetetlenek voltak Pauline elhatározásával szemben. Úgy értelmezték, hogy ez már az őrültség jele, és úgy sem fog messzire eljutni élve!

     Már másnap elindultak nevezett barátnőjével, és bizony az úton a kocsi minden rázkódására megvonaglott Pauline arca, s kísérőinek összeszorult a torka. Úgy érezték, hogy halottas kocsiban ülnek. Amikor eljutottak az első pihenőhelyig, azt remélték, hogy innen rögtön vissza is fordulhatnak. Ám amikor Pauline megszólalt, maguk is kételkedni kezdtek elmeállapotának tisztaságában.

Ha ez az út eddig nem ölt meg, akkor most menjünk Rómába, mert meg akarom szerezni a Szentatya áldását!  (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)alpesi42.jpg

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

A Humanae vitae miatt az egész világ szembefordult VI. Pállal, ugyanakkor kivívta többek közt Szent Pio atya és az életvédő mozgalmak elismerését. Steve Mosher nemzetközileg elismert életvédőnek, a Population Research Institute elnökének gondolatait ismertetjük.

VI. Pal papa 8.jpg

     Nem sokan emlegették, hogy július 25-én volt a Humanae vitae enciklika megjelenésének 44. évfordulója. Ugyan ki emlegette volna? A világi média bizonyosan nem; hiszen még a gondolatot is nevetségesnek tartja, hogy az ember önfegyelmet gyakorolhat a szexualitás terén. Szót nem ejtenének VI. Pál bátor kiállásáról, amellyel elutasította a sterilizációt és a fogamzásgátlást, mint amelyek ellentétesek a természeti törvénnyel és Istennek a házasságra vonatkozó, szerető elgondolásával. De még a katolikusok között is sok a bizonytalanság afelől, hogy miért is tiltja az Egyház a fogamzásgátlást. 

     Pedig VI. Pál gyönyörű, prófétikus és a világ kultúrájával olyannyira ellentétes enciklikája nem hagy kétséget afelől, hogy a mesterséges fogamzásgátlás és az általa kirobbantott szexuális forradalom szét fogja választani a házastársakat, mert meggyengíti a házasság egyesítő hatását és termékenységét. A Humanae vitae miatt az egész világ – és sajnos sok katolikus is – szembefordult VI. Pállal, aki ugyanakkor kivívta a szentek és a szentéletű hívők elismerését. Íme Szent Pio atya utolsó levele, amelyet röviddel halála előtt írt, VI. Pálnak címezve:

padre_pio_21_2.jpg1968. szeptember 12.

   ...Tudom, hogy szíve sokat szenved ezekben a napokban … amiért sokan, még a katolikusok közül is, nem engedelmeskednek a magasztos tanításnak, amelyet Ön a Szentlélektől ihletve, Isten nevében ad számunkra. Imáimat és mindennapi szenvedéseimet ajánlom fel Önnek mint legkisebb fia apró, de szívből jövő hozzájárulását, hogy Isten vigasztaló kegyelme segítségével folytassa az egyenes, ugyanakkor fájdalmas utat az örök igazság védelmében, amely nem változik az évek múlásával. Lelki gyermekeim és az imacsoportok nevében köszönöm Önnek egyértelmű, határozott szavait, amelyeket különösen legutóbbi enciklikájában, a Humanae vitaeben fogalmazott meg; és újra megerősítem hitemet és feltétlen engedelmességemet az Ön világos iránymutatása iránt. Isten adjon az igazságnak győzelmet, Egyházának békét, a világnak nyugalmat, Szentségednek pedig egészséget és jólétet, hogy miután ezek az átmeneti kétségek eloszlanak, Isten Országa győzedelmeskedjék minden szívben, Önnek mint az egész kereszténység legfőbb Pásztorának vezetésével.

Alázatos tisztelettel, Padre Pio kapucinus, San Giovanni Rotondo

Paul Marx 2.jpg      Paul Marx OSB a Population Research Institute alapítója ugyancsak röviddel halála előtt írt levelében szintén e nagy és sokak által félreértett tanítással foglalkozik.

1968. július 25-én VI. Pál pápa Humanae vitae enciklikája megerősítette a katolikus tanítást az életről, a szerelemről és a szexualitásról. E dokumentumban a pápa felsorolta, milyen következményekkel fog járni a katolikus tanítás elhagyása. Előre megmondta a következőket:

1. A fogamzásgátlás miatt több lesz a házasságtörés.
2. A fogamzásgátlás gyakorlata az „erkölcsiség általános romlásához” fog vezetni.
3. A fogamzásgátlás hatására a férfiak nem fogják többé tisztelni a nők egész lényét, hanem „önző élvezetük puszta eszközeinek” tekintik majd őket, nem pedig szeretett társuknak.
4. Végül pedig, ha a házaspárok által széles körben elfogadottá válik a fogamzásgátlás, gátlástalan kormányok nyomásgyakorlással fogják ráerőltetni az emberekre.

     Vagyis VI. Pál megjövendölte, hogy a fogamzásgátlás „választott életformából” tömegpusztító fegyverré fogja kinőni magát. Milyen hátborzongatóan igazolják e próféciát a népességszabályozó és kötelező sterilizációs programok, a termékenységkorlátozó kvóták és az abortusz terjesztése gyakorlatilag a világ minden táján!
A fogamzásgátlás társadalmilag és lelkileg egyaránt tragikus következményekkel jár. Más szóval a fogamzásgátlás Isten valóságképének elutasítása. Ék, a legmeghittebb szeretetközösség szférájában, amit ember – az Eucharisztia szentségén kívül – egyáltalán ismer. Lealacsonyító méreg, mely elsorvasztja az életet és a szeretetet a házasságban és a társadalomban.
A pápa látta, hogy a szexualitás és a szaporodás közti természetes, Isten által rendelt kapcsolat elszakításával a nők és a férfiak – de főleg a férfiak – számára a szexualitás kínálta élvezet lehetősége kerül a középpontba, és az emberek nem úgy tekintenek majd a szexualitásra, mint az új élettől és a házasság szentségétől elválaszthatatlan valóságra. Kétségbe vonja-e bárki, hogy ma itt tartunk?

Üdvözlettel, Krisztusban, Paul Marx OSB Szent János Apátság

(Magyar Kurír nyomán)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 5

     Az Újszövetségi Szentírás közel 150-szer említi a bűn szerzőjének nevét különböző formában. Jézus Krisztus igehirdetéséből, s a teljes kinyilat-koztatásból világosan látható: az ember létét és történelmét alapjaiban fenyegető tényezőről van szó.
     A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) „tévútra akarja vezetni az egész világot” (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönk-retenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját.
ravasz2_2.JPG     A gonosz általános módsze-rei közé tartozik a kísértés, az ördögi zaklatás, a megkötö-zöttség és a megszállottság.
A kísértés mibenlétét ismerjük és tudjuk: állandó kísérője az emberi életnek. Az ördögi zak-latás is gyakori. Ennek sajátos formája a békétlenség keltése, mely gyakran az egység meg-bomlásával kezdődik.
Először a szívben, majd a csa-ládban vagy más közösségben igyekszik békétlenséget kelteni. Amikor egy családban vagy bármilyen más közösségben a széthúzás, a békétlenség révén sérül az egység, tudni kell: a háttérben sátáni erő, a bűn szerzője kezdi működését.
A helyzet súlyossá válhat, ha az ember lelkében tanyát vert a gőg, mert a sátán kezében a gőg igen hatékony eszköz, s vele szemben az alázat az első és legfontosabb fegyver. ,,Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad'' (1Pét 5,5b).
A békétlenség ‒ mint említettük ‒ tönkreteszi, szétzilálja a családot, a kö-zösséget. Az ördögi zaklatás viszont már elhatalmasodottnak tekinthető, ha az ember örömét leli a pusztításban, vagy szadizmusra, kegyetlenségre hajlamos.
A megkötözöttség területéhez a szenvedélybetegségek tartoznak. Abban az esetben pedig szellemi megkötözöttségről beszélhetünk, amikor az ember ellene áll az őt üdvözíteni akaró kegyelem munkálkodásának.
     A látványos megszállottság ma már ritkábban ugyan, de állandóan jelen van az emberiség életében. Az esetek száma a legújabb irodalom szerint emelkedő tendenciát mutat. (folyt.)mariaradio530.jpg

Szólj hozzá!

És Anyám mosolya fogja beragyogni a világot! (Személyes feljegyzés, 1971. VII. 26)AHAJNALSZEPSUGARA5.JPG

 

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgEgy nő, aki nem hagyta, hogy elragadja a világ
     Minél többen fordultak Filoménához, annál bőségesebben árasztotta segítségét, és az un."kis csodák" után megszülettek azok a nagyjelentő-ségűek is, amelyek nemcsak az utókor számára őrizték meg nevét, de lehetővé tette a hivatalos szenttéavatást is. Tudjuk, hogy ez igen óvatos és körültekintő egyházi vizsgálatok eredményeitől függ, mely kivizsgálások hossza néha több emberöltőn át is elhúzódik.
liberte_egalite_fraternite_tisztasag_bunbanat.jpg     Filoména esetében ez egy olyan páratlanul lelkes nő nevéhez fűződik, akit az ég olyan időkben adott a világnak, amikor a "felvilágosodás" a legnagyobb sötétséget bocsátotta a lelkek tömegére. Ez az eset azonban számtalan embernek adta vissza elveszett hitét. Lássuk tehát a rendkívüli történetet!
pauline-jaricot_220.jpgPauline Marie Jaricot kétségkívül kora legvonzóbb egyénisége és a legbájosabb francia hölgye volt, aki dúsgazdag szülők elkényeztetett gyermekeként született. Szépségével olyannyira lenyűgözött min-denkit, hogy az előkelő társaságok körü-lötte rajongtak. Úgy emlegették, mint akivel nemcsak bőkezű volt a sors, de elbűvölő kecsessége mellé még rendkí-vüli okosságot és vidám természetet is kapott. Meleg szíve képes volt minden jóságra, miáltal nemcsak a szegények támogatója volt, de létrehozta ‒ a máig működő ‒ Élő Rózsafüzér Egyesületet, amely bizony merész tett volt a divatos ateizmus idejében. Azáltal, hogy ő az előkelő társaság lelke volt, egyre többen követték példáját, valósággal "sikk" lett az Egyesülethez tartozni.
elo_rozsafuzer_530.jpg     Az Egyesület nem csak elhagyott lányokat karolt fel, de széles körben felélesztette a bensőséges Mária-tiszteletet. Rengetegen találtak magukra ezekben a közösségekben és így a buzgó hölgy neve fontos egyházi körök-ben is ismert lett. Annál inkább megdöbbenést keltett, hogy Pauline Marie Jaricot hirtelen és egyre ijesztőbb tünetekkel járó betegségbe esett. A testi elesettség mellé bizonyos fokú szellemi gyengülés is társult, és világos pillanatai ritkultak. A legdrágább orvosok sem tudtak rajta segí-teni. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 4

     Mária a világ végéig gyakorolja anyai hivatását (szolgálja  az  életet) mind az Egyház, mind pedig Fiának testvérei esetében.
Ennek az anyai hivatásnak gyakorlása pedig harc. Harc, mégpedig ke-mény harc a bűn szerzőjével szemben az emberek örök életéért. Égi anyánk számára az az egyedül fontos, hogy gyermekeinek élete az örök boldogságban teljessé váljék.
     A történelmi méretű küzdelem külön-külön folyik valamennyi lélekért, s ebből a harcból mindenkinek részt kell vállalnia. Sőt, ez a küzdés az em-ber rövid életének tétje: bizalommal megvívni a „jó harcot” (1Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát. Az ember ugyanis kezében hordozza örök sorsát, és tetteivel befolyásolhatja az üdvözültek és az elkárhozottak számát.
jelenesek.jpg     Mária azért jön, hogy Isten akaratából és erejéből leleplezze a bűn szer-zőjét és segítségünkre legyen örök életünkért vívott küzdelmünkben.
Megrendítő ez az isteni elgondolás. Elég csupán felidézni: mi mindenre képes egy anya, ha gyermekét veszélyben látja.
A Szent Szűz is édesanyai szívvel harcol valamennyiünkért a sátán ellen, édesanya módjára őrködik felettünk, és jár közben értünk Isten trónusa előtt.
     A Szentírás már az első lapokon számot ad a bűn megjelenéséről és kö-vetkezményeiről. A bűn disszonanciát keltett a teremtés rendjében, nyo-mában zavar támadt Isten tökéletes művében, a teremtett világban, mi-ként az ember kapcsolatrendszerében is, amit lépten-nyomon tapasztal-hatunk az ember-ember, az ember és az anyagvilág, az ember és az Isten között, tehát az élet minden területén.
A teremtmények szenvedésként élik meg ezt a disszonanciát (vö. Ter 3,16-20); még a természet is sóvárogva várja a szabadulást (vö. Róm 8,19-22).
     A Szentírás azt is bemutatja, hogy a bűn nem az Isten által teremtett valami, nem a teremtés hibája, nem az ember lényegéből fakadó termé-szetes hajlam, hanem ,,szerzett'' örökség, mivel a bűnnek szerzője van!mariaradio530.jpg

Szólj hozzá!

Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: 'Jön az eső', és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: 'Forróság lesz', és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, a mai idők jeleit  miért nem ismeritek fel? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság? (Lk 12,54-57) vilagveg (1).jpg

1 komment

Nagyobb az értelmi fogyatékosság és az autizmus kockázata! 2013. 09. 03.

mesterséges megtermékenyítés8.jpg

Svéd, francia, amerikai, kanadai, brit kutatási eredmények igazolják, hogy mesterségesen fogant csecsemőknél nagyobb a születési rendellenességek és genetikai betegségek esélye.

     Egy átfogó svéd kutatás eredményei szerint a mesterséges megtermékenyítési eljárással fogant gyermekeknél 51 százalékkal magasabb az értelmi fogyatékosság (70 alatti IQ) kockázata. A módszer alkalmazásakor – elsősorban apai terméketlenség esetén – az ondósejtet közvetlenül a petesejtbe juttatják. A két és fél millió születési adatot felhasználó kutatás az autizmus kockázatát is valamivel magasabbnak találta az ICSI-eljárással fogant ikrek és hármasikrek esetében. (...) A tanulmányt közlő, Journal of American Medical Association című amerikai orvosi folyóirat szerkesztőségi cikke megjegyzi, hogy a lombikeljárásokat (IVF) általánosságban „koraszülések, alacsony születési súlyok, kórházi ápolás és újszülött halálozások” kísérik, és „magasabb a születési rendellenességek kockázata”. (...)
vignette (1).JPG     A témában az egyik legátfogóbb, 2010-es francia kutatás szerint az orvosilag asszisztált reproduktív technológiák kétszeresére növelik a torzszülöttség kockázatát: a termékenységi kezelés után született gyermekeknek több mint 4%-a született deformitással, szemben az általános népességben előforduló 2-3%-kal.
     A Torontói Egyetem genetikusa, Dr. Rosanna Weksberg szerint a lombikbabáknál akár tízszeres is lehet a ritka örökletes betegségek előfordulási valószínűsége. (...) (Magyar Kurír nyomán Forrás mesterséges megtermékenyítés fiv.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgFiloména élete és vértanúsága egy magánkinyilatkoztatás szerint
1-st-philomena-6_3_15_1.jpg     Egy kis görög államocska királyi párja sokat imádkozott pogány isteneikhez gyermek-áldásért. A keresztény római orvosuk sajnálatában rávette őket, hogy forduljanak a ke-resztények Istenéhez. A királyi pár, amint a hitoktatás után felvette a keresztséget, rákö-vetkező évben január 16-án kislányuk született. A Fényről – melytől megvilágosodtak – Lumenának nevezték el és a Szent Keresztségben a Filume-na nevet kapta. A lányka fel-cseperedett és gyönyörű haja-don lett belőle.
stafilomena_300_1.jpg     Amikor Dioclecianus római császár hadat üzent a kis ál-lamnak, a király feleségével és akkor már 13 éves lányával Ró-mába utazott, hogy tárgyaljon a császárral, ez azonban szemet vetett a gyönyörű lányra és így szólt: "Nincs okod félni, mert ahelyett, hogy megtámadná-lak, szövetséget ajánlok neked: add hozzám a lányodat!"
Filoména azonban már 11 éves korától eljegyezte magát Krisz-tussal, ezért határozott és hajt-hatatlan, nemet mondott a "kérőjének".
    A császár sem hízelgéssel, sem fenyegetéssel nem tudta Filoménát meg-győzni, ezért haragjában tömlöcbe vetette. Lábát láncra verve, különféle kínzásokkal fenyegette, jóllehet naponta meglátogatta és csábító ajánla-tokkal ostromolta. Végül a fenyegetéseit sorra megvalósíttatta, ám szen-tünk kitartott hitében.
     Ezek a jelenetek már harminchét napja tartottak, midőn a Mennyor-szág Királynője maga megjelent Filoménának sugárzó fényben, az Isteni Kisdedet tartva a karjában és így vigasztalta:
sza_jelenes-riquier_ducornet2.jpg‒ Bátorság, szeretett Le-ányom! Te az én Fiam nevét viseled, mert Fény-nek, Lumená-nak nevez-nek. Fiam a te jegyesed, aki a Világosság, a Nap. És engem is hasonlóképp neveznek a Hajnali Szép Csillagnak, a Hajnal Su-garának, Napbaöltözött-nek. A gyámolítód va-gyok. Most ugyan az em-beri gyengeség és mega-lázás órája van, de ha a megpróbáltatásod órája üt, akkor erőt kapsz és kegyelmet nyersz. Őrző-angyalaid között ott lesz melletted Gábriel Arkan-gyal is, akinek a neve azt jelenti: Az Isten ereje. Gyermekem ‒ mondta ‒ három további napig maradsz még ebben a cellában, és aztán végleg elhagyod a szenvedésnek ezt a helyét!
     A császár látva, hogy nem tudja rávenni Filoménát a vágyai teljesíté-sére, szörnyű szidalmak közepette elrendelte, hogy korbácsolják meg.
Amikor száz sebből vérezve vissza vitték cellájába és ő a halált várta, két fényes angyal jelent meg és mennyei balzsammal kenték meg a sebeit, santa_filomena_curada_por_anjos_530.jpgmelyek nyom nélkül begyógyultak. A következő reggelen a császár meg-döbbent Filoména makulátlan szépségén. Megpróbálta még egyszer rábeszélni, hogy Jupiter ajándékaként fogadja el a hitvesi koronát, de hiába.
horgony6zuh_300.jpg     A császár őrjöngött a düh-től és kiadta a parancsot, hogy vashorgonyt akasztva  nyakába dobják a Tiberiszbe. De Jézus, hogy összezavarja a hamis istenekben hívőket, elküldte újból két angyalát. Ezek eloldották a kötelet és míg a horgony csobbant a habokban, Filoménát szára-zon kivitték a partra. Ez a csoda ott és akkor, számtalan szemtanút megtérített a ke-resztény hitre.
   Ekkor Diocletianus elva-kult megátalkodásában elren-delte, hogy a lány nyilvánva-lóan boszorkány, tehát agyon kell nyilazni, felizzított nyíl-hegyekkel.
kinz_nyil_530.jpgAz Égi Jegyes, ekkor is meg-óvta Filoménát, és a nyilak visszafordultak az íjászokra, hatot megölve közülük.
Ez az utolsó csoda újabb megtérési hullámot váltott ki. Az emberek egyre több jelét adták a császár iránti nemtetszésüknek – sőt –, mély tiszteletet nyilvánítottak a keresztény hit iránt.
Most már, komolyabb következményektől tartva, a császár elrendelte lefejezését.
kinz_lef_530.jpg     Filoména lelke dicsőséggel és győzelemmel szállt a Mennybe, és elnyer-te a vértanúság koronáját.
     Mindez ‒ Filoména közlése szerint ‒ délután három órakor történt, egy pénteki napon, augusztus 10-én. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 3

     A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azo-nosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyházművészet sátántipró asszonyként jelenít meg. Azok a Mária-ábrázolások, amelyeken a Szent Szűz széttiporja lábával a földet átölelő kígyó fejét, egyértelműen az ős-evangélium ígéretére utalnak.
     A katolikus ember számára világos: Mária személye mint isteni ajándék jelenik meg a történelemben, akinek tevékenysége ‒ hangsúlyozzuk ‒, tel-jesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, mely szétti-porja a sátán fejét.
eva_es_maria.jpg     Az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonya között a pár-huzam szembeötlő. Éva a sátán szavára hallgatott, Mária az Istennek mondott igent. Éva nem hitt az Istennek, Mária pedig hite miatt a Bol-dogasszony. Éva az összes élők anyja, de Mária is ‒ mivel Fia mindenkiért meghalt ‒ valamennyiünk édesanyja. Éva társa Ádámnak, Mária pedig társa Szent Fiának. Éva a halált hozta gyermekeire, Mária az életet akarja visszaadni gyermekeinek. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és ezál-tal gyermekeit, Mária széttiporja a sátán fejét. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik.
     A II. Vatikáni Zsinat is megfogalmazta Mária üdvtörténeti szerepét. Az Isten üdvözítő tervében a Szent Szűz hármas anyai hivatást tölt be. Test szerint édesanyja Jézus Krisztusnak, „ezért ismerjük el és tiszteljük őt mint Istennek, Megváltónknak igazi anyját”, mint Istenszülőt. Ugyanak-kor „a Katolikus Egyház a Szentlélek ihletésére szerető szívű anyjaképp tiszteli őt...”, tehát Mária édesanyja az Anyaszentegyháznak (LG 53), a kegyelem rendjében pedig édesanyja minden embernek (LG 61).
     Az anyai hivatás lényege az életadás. Az életadás azonban nem csupán gyermekek világrahozatalát jelenti, hanem az életre való felkészítést és az élet védelmét, akár harc árán is! Az anya Istentől beléje oltott szeretettel, odaadással gondozza, tanítja és védelmezi övéit. Mária ugyanezt teszi értünk, gyermekeiért és tudjuk a Szentírásból, hogy milyen odaadással teljesítette édesanyai hivatását Jézus Krisztussal szemben, sőt, ezen túl-menően, részt vállalt és társa lett a Megváltónak a szenvedésben is. Jézus a kereszt alatt nekünk ajándékozta Máriát, hogy legyen valamennyiünk édesanyja. (folyt.)mariaradio530.jpg

Szólj hozzá!

Gyermekeket ölni a szülők kényelméért?


Ez az indoklás az embertelenség rémisztő jele: a szülők szenvedése ok lehet a „súlyos rendellenességet” mutató gyermekek megölésére, mindezt azért, mert léte érzelmileg fájdalmat jelent másoknak. 

images (8)_1.jpg     Kétezer év elteltével megismétlődhet a gyerekmészárlás (és a nem oly távoli sztálini és hitleri tömeggyilkos szelekció! – szerk). Durván hangzik? Nem mondanánk, ha nem ilyen hírek érkeznének az EU-s Belgiumból és Hollandiából, amelyeknek nem sok köze van az etikához, annál több viszont az eugenetikához. A múlt héten a belga parlamentben arról a vitatott javaslatról tárgyaltak, amely az eutanáziát kiterjesztené a 18 év alattiakra is. A szomszédos hollandok sem akartak lemaradni. A groningeni protokoll erős talaján – amely már 2004 óta engedélyezi az újszülött-eutanáziát –, a holland orvosokat képviselő Royal Dutch Medical Association (Knmg) kidolgozott egy szöveget (Orvosi döntések a súlyos rendellenességet mutató újszülöttek életével kapcsolatban), amelyben kifejtik, miért elfogadható és olykor miért szükséges a gyermek-eutanázia, írja a SIR.
     Ebben a meglepő dokumentumban az orvosi egyesület azt is megfogalmazza, milyen irányvonalakat kövessenek a gyógyíthatatlan betegséggel rendelkező kis betegek esetében. A javaslatok között szerepel az eutanázia alkalmazása is azzal a céllal, hogy megrövidítsék a gyermekek és családjuk szenvedését. A felhozott érv objektíven abszurd: a szülők szenvedése ok lehet a gyermek megölésére. Megerősítik például, hogy etikailag lehetséges az izomlazító halálos injekció beadása azon esetben, „amikor hosszantartó nehézlégzés áll fenn, és kitolódik az elkerülhetetlen halál ideje. Ez pedig még a felkészített szülőknek is súlyos szenvedést okozhat”.
     Alapvető fontosságú megértenünk, micsoda fordulatot vesznek az értékek ebben az állításban. Egy ártatlan emberi lényt – anélkül, hogy kifejezhetné a halál iránti vágyát – megölhetnek azért, mert léte érzelmileg fájdalmat jelent másoknak. Dr. Eduard Verhagen, az említett dokumentum és a groningeni protokoll egyik szerzője az egyik fontos holland napilapnak, a Volkskrantnak kifejtette, miért releváns a szülők szenvedése: „Ezek a gyerekek szürkék és hidegek, elkékül a szájuk, és pár percenként hirtelen nagyon mélyet lélegeznek. Nagyon nehéz látni ezt a szülőknek, és ez az állapot órákig, olykor napokig is elhúzódhat.” Az orvosok feladata az, hogy megkíméljék a szülőket, hogy gyermeküket ilyen nehézségek között lássák meghalni – magyarázza az orvos. Ez egy jó "palliatív" kezelés részét jelenti. 
     Hosszú évek tanulmányai és orvosi gyakorlata megmutatták, hogy a palliatív kezelések egész mást jelentenek. Vannak felnőttek, akik indokoltnak tartják, hogy olyan emberek életéről vagy haláláról döntsenek, akik nem tudják kifejezni egyet nem értésüket. Ma a súlyosan fogyatékos gyermekekről beszélnek, holnap szóba jöhetnek az agykárosult tizenévesek, holnapután a neurodegeneratív betegségekben szenvedő idős emberek (később egyes "rassz-jelleget" mutató embertársaink is!? – szerk). 

Magyar Kurír nyomán Forrás 2013. 06. 20.

A szerkesztő megjegyzése: Az oly nagyon érzékeny EU parlament, amely már azon kiakadt, hogy Magyarország a saját Alkotmányába bevette az "Isten áldd meg a magyart", most hallgat olyan bevezetendő törvények előtt, mely így fejezhető ki "Orvos, öld meg a terhünkre lévőket"!? Az alábbi kép forrása:                                                                                                                                                                                         http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10557

A-mother-with-a-sick-chil-001 (1).jpg

Szólj hozzá!

„A sátán gyűlöli a családot” – egy amerikai exorcista tapasztalatai
2013-01-27 · by christiana2013

     Sose gondoltam volna, hogy egyszer ezt fogom csinálni – mondta a CNA-nak nyilatkozva a középkorú pap, akinek exorcista „pályafutása” – röviddel azután, hogy pappá szentelték tizenöt éve –, egy szentmise bemutatása közben kezdődött.

mtvk (1).jpg     „A szent Vér átváltoztatásának pillanatában azt kértem az Úrtól, árassza szent Vérét a fiatalokra és segítse azokat a fiúkat, akiknek papi hivatást szán.” Abban a pillanatban egy tizenhárom év körüli fiú „hátrazuhant és morogni kezdett. Erre nem számítottam” – mondta az amerikai pap, aki a kérdések özönétől tartva inkább névtelenül kívánt nyilatkozni a katolikus hírügynökségnek.

     A papot püspöke küldte „gyakorlatra” a Római Egyházmegye hat, hivatalosan megbízott exorcistája mellé, miután az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája 2010 novemberében úgy határozott, jelentősen növelni kívánja exorcistái számát (amely ma ötven körül lehet a kontinensnyi országban). Azóta naponta három exorcizmuson vesz részt.

     Akikkel találkozunk – mondja –, bukott angyalok, akik jónak lettek teremtve. Az egyházatyák, köztük Szent Jeromos és Szent Ágoston úgy vélték, ezek az angyalok azért lázadtak fel, mert Isten feltárta előttük a megtestesülés tervét, s ők nem tudták elfogadni, hogy Isten a tiszta, végtelen szellem emberré legyen. Ezért izgatja őket annyira az ember testi mivolta és ezért igyekeznek neki szenvedést okozni.

     Angyali tudásuk alapján – teszi hozzá – a gonosz lelkek tudják, hogy Isten csak azért engedi sátáni működésüket, hogy az ‘engesztelő szenvedés’ által üdvösségre vezesse az embereket. Akik így szenvednek, azáltal lesznek szentté, hogy felajánlják áldozataikat, amelyeket Isten elfogad és áldássá tesz az Egyház javára világszerte. Amikor erre emlékeztetjük a gonoszt, őrjöng, mert tudja, hogy veszít. Ezért amíg teheti, minél többet meg akar szerezni. Ha nem tudja megkaparintani a lelküket, legalább az életüket igyekszik pokollá tenni.

     „A gonosz lélek általában már a szertartás elején megnyilatkozik a szenvedő emberben, akinek viselkedése erőszakossá válik, arca vagy hangja elváltozik. A gonosz igyekszik félelmet kelteni, de ezzel nem kell foglalkozni. Több kérdést szoktam föltenni neki, pl. hogy mi a neve, mert meggyengíti, ha a nevét is kimondjuk, amikor parancsolunk neki.” Miután elárulta a nevét, a pap megparancsolja, hogy távozzék. Olykor azt is megkérdezi, mikor fog távozni. „Erre, mintha betanulták volna, mind azt feleli: Soha! – Pedig egyszer igenis távozni fognak!” – jegyzi meg a leendő exorcista.

     Hozzáteszi, hogy néha be lehet dobni egy-két dolgot csak azért, hogy megalázkodásra késztessük: segítségül lehet hívni szenteket, őrangyalokat vagy akitől a legjobban retteg: a Szűzanyát. Ettől egészen másként kezd viselkedni. A végén sokszor dühös, agresszív kitörésekben nyilatkozik meg; ilyenkor habzik a megszállott ember szája. Ha átok törik meg, az illető az átok során használt tárgyakat kezdi kihányni. „Nem valami kellemes látvány, de ilyenkor tudom, hogy hatásos, amit teszünk.”

     Az amerikai pap szerint a démoni befolyás oka minden esetben más, ám van egy közös vonás: az érintettek „súlyos sebeket kaptak életük során, elsősorban a családban. Olyan esetekre gondolok, amikor a szülők nagyon rossz döntések – házastársi hűtlenség, abortusz vagy más, családromboló cselekedetek – által beengedték otthonukba a gonoszt. A család: ikon. A család a Szentháromság képmása, ezért a gonosz gyűlöli a családot.”  Magyar Kurír  Forrás 

priest_collar_CNA_World_Catholic_News_7_24_12 (1).jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgEgy magánkinyilatkoztatás, mint dokumentum?
     A 'Szentek Életében' keveset olvashatunk Szent Filoménáról és nem csoda, hiszen egészen rendhagyó eset, hogy egy ténylegesen szentté avatott vértanú személyes történetéről szinte semmit nem tud az Egyház.
filomena_s0280.jpgKi is volt valójában ez a kis szent?
Ki volt ez a szépséges gyermek-lány, akit oly kegyetlenül végeztek ki?
Ki volt ő, akinek nevéhez több száz rendkívüli csoda fűződik?
Ki volt ez a "kis Szent" aki pápák és szentek sorát ihletett meg, és személyes követői lettek?
A legnagyobb kérdés, hogy miként szereztünk tudomást a történeté-ről?
     A fenti kérdések természetsze-rűleg ötlöttek fel rajongói közt a csodák kapcsán, ezért könyörögni kezdtek hozzá, nyilatkoztassa ki magát, közölje valamiképpen, ki is volt ő tulajdonképpen?
És a kis szent ezt a kérést is meg-hallgatta: ő maga nyilatkoztatta ki egyidőben, egymástól távol eső há-rom különböző személynek, álomban vagy látomásban. Még a szkeptikusokat is elgondolkoztatta, hogy három, egymást nem ismerő személy, egyidőben ugyanazt a történetet írta le az Egyház számára, melyek ráadásul tökéletesen megegyeztek a leletek tanúságával, melyeket nem is ismertek.
     Ezek a magánkinyilatkoztatások 1833 karácsonyán jelentek meg nyom-tatásban, melyeket a Szentszék később jóváhagyásával ajánlott a hívek-nek! Bár a jóváhagyás nem volt garancia sem arra, hogy minden pontosan úgy történt, sem pedig, hogy valóban természetfeletti eredetű. Azt viszont elismerte, hogy a "kis Szent" története hihető és nem ellenkezik sem az egyházi tanítással, sem a közismert történelmi tényekkel!
maria_louisa_st_filomena.jpg    Végül a három személynek adott magánkinyilatkoztatás kö-zül az maradt a köztudatban, amelyet Filoména, Maria Luisa de Gesu anyának, a Fájdalmas Mária Kongregáció főnökasszo-nyának tett, mert ez a szentéletű szerzetesnő életszentségével bizonyította, hogy méltó lehetett ezekre a közlésekre.
Maria Luisa de Gesu, Filoména mártíromságának leírását a Szentszék 1835. december 21-én fogadta el és ellátta imprimatur-ral. Maria Luisa erényes és tartalmas élete 1875. augusztus 10-én, Filoména ünnepén ért véget.
(Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 2

     E sorozatomban, a Mária-jelenések ismertetésével a kegyelem eszköze kívánok lenni, amikor hallgatóimnak röviden bemutatom az egyes ese-mények történetét, különös hangsúllyal rámutatva azok összefüggéseire és üdvtörténeti fontosságára. Vezérlő elvem minden esetben az Egyház iránti engedelmesség, a teológiai tanításhoz való hűség és az objektív tájékoztatás.
konyv_250.jpg    Előadásomhoz felhasználtam több mű mellett, legfőképp bérmaatyám, Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üze-netek és a jövő című munkáját, me-lyet még kéziratban olvashattam.
     „A Mária-jelenések elsősor-ban jelek, mégpedig a mai idők jelei” ‒ mondta Ratzinger bíboros! Nos ezek hiteles esetben az elha-talmasodó bűnre, s azok következ-ményeire figyelmeztetnek és a kiút megjelölésével segíteni akarnak raj-tunk.
     E kérdésben azonban tisztán kell látnunk az Istenanya üdvtörténeti hivatását.
„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba” ‒ olvashatjuk a Teremtés könyvében (3,15). Ezek az ószövetségi szavak szünet nélküli, az egész történelemre szóló harcot hirdetnek az ember és a sátán között. Isten kifejezett szándéka: az ember mindig tekintse ellenségének a kísértőt, harcoljon ellene és ne adjon hitelt ügyes hazugságainak. Aki ezt nem teszi az elpusztul, mert a sátán áldozata lesz. Ez az idézett ószövetségi szakasz megjövendöli a sátán végső bukását is. A Szentírásból kiviláglik, hogy az élet-halál harc végső győztese: Jézus Krisztus.
     Ő az, aki kereszthalála által, az önfeláldozó szeretet révén a sátán hatal-mát és erejét véglegesen megtörte. Bár Jézus megdicsőülése a sátán buká-sát okozta, a sátán még a világban maradt, s amíg be nem következik a gonoszság uralmának végső megsemmisítése, amíg Jézus végleg el nem söpri „szája leheletével”, és meg nem semmisíti „jövetelének tündöklésé-vel” (2Tessz 2,8), ez az Istennel szemben álló hatalom minden erejével Isten egyetemes üdvözítő terve ellen dolgozik. Vádolja az embereket az Atyánál (vö. Jel 12,10) és igen találékony módon a lelkek vesztére tör.mariaradio530.jpg

Szólj hozzá!

A római exorcista szerint Boldog II. János Pál erőteljes közbenjáró
2013-01-27 · by christiana2013  (részlet)

amorth-and-virgin-mary.jpg     Gabriele Amorth, a Római Egyházmegye 86 éves exorcistája szerint egyre több fiatal kerül sátáni befolyás alá; ugyanakkor különösen hatékonynak találja Boldog II. János Pál közbenjárását a lelkekért való küzdelemben. Amorth atya szerint: a világnak tudnia kell, hogy a Sátán létezik, és mindig a leggyengébb ponton támad. Ismerteti a sátáni befolyás fajtáit és gyakorlati tanácsot ad a Gonosz elleni küzdelemhez.
     Amorth atya, aki az elmúlt huszonhat év során több mint hetvenezer exorcizmust végzett, a CNA-nak elmondta: a világnak tudnia kell, hogy a Sátán személyes valóság. A gonosz lelkek sokan vannak, és kétféle hatalmuk van: egyfelől a közönséges hatalmuk az ember kísértésére, hogy eltávolodjon Istentől, és a pokolra taszíthassák; másfelől pedig rendkívüli hatalmuk van arra, hogy valakit különleges módon gyötörjenek. Ez utóbbinak négy formája van: a sátáni megszállottság, a sátáni zaklatás, a kétségbeesésbe kergető rögeszmék, és végül amikor a Gonosz megszáll egy helyet, állatot vagy akár egy tárgyat.

     Gabriele Amorth szerint az ilyen esetek ritkák, de számuk növekszik. Különösen aggasztó a gyakorisága a fiataloknál, akik különféle szektákon, szeánszokon és drogokon keresztül kerülnek sátáni befolyás alá. Nem kell azonban elkeserednünk – mondja. „Ha Jézus Krisztussal és a Szűzanyával tartunk, Isten megígérte, hogy nem enged erőnkön felül megkísérteni.”

     Az exorcista gyakorlati tanácsot is ad a Sátán elleni küzdelemhez: „A kísértéseket elsősorban a bűnre vezető alkalom kerülésével győzhetjük le, mert a Gonosz mindig a leggyengébb ponton támad. Azután pedig: imával. Mi, keresztények előnyben vagyunk, hiszen ott van számunkra Jézus szava, ott vannak a Szentségek, ott az ima.”

     Amorth atya az exorcizmus során legtöbbször Jézus Krisztus nevét hívja segítségül, de a szentek égi közbenjárásáért is gyakran fohászkodik. Elmondása szerint az utóbbi években egyikük – Boldog II. János Pál pápa – különösen hatékony közbenjárónak bizonyult. „Többször megkérdeztem a gonosz lelket, miért fél annyira II. János Páltól. Kétféle választ kaptam, mindkettő elég érdekes! Az egyik: ’mert keresztülhúzta a számításaimat.’ – Úgy vélem, ez a kommunizmus bukására vonatkozik. – A másik pedig: ’mert annyi fiatalt ragadott ki a kezeim közül.’ – II. János Pál hatására sok fiatal tért meg, sokan, akik talán csak eltávolodtak az egyháztól, de II. János Pál miatt újra gyakorló hívők lettek.”

     „Természetesen a Szűzanya még nála is hatalmasabb közbenjáró. Ó, amikor a Szűzanyát hívja segítségül az ember! Egyszer azt is megkérdeztem a gonosz lélektől, miért fél jobban, ha a Szűzanyát szólítom, mint ha Jézus Krisztust. Azt felelte, azért, mert jobban megalázza, ha egy ember győzi le, mint ha Krisztus.” ( Forrás nyomán ) Magyar Kurír tumblr_m9dp1mLXZW1qfgnwdo1_500.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgAz  első rendkívüli csodákd_archivo_530.jpg
     A környéken régóta nem volt eső és hatalmas szárazság veszélyeztette a termést. A falvak lakosai az éjszaka ellenére is kiszaladtak az úthoz a hintó közeledtének hírére és mindenütt esőért könyörögve fogadták a "kis Szentet" – ahogy nevezték. És íme, azonnal akkora "zuhét" kaptak, hogy a földek alaposan meg lettek öntözve, az emberek pedig – mit sem törődve a zivatarral –, örömükben körbetáncolták a hintót.
     Amikor végre megérkeztek Mugnanóba, a nép Filoména szobrát az ereklye-ládikával harangzúgás és örömujjongás közepette kísérte be a templomba. Kilenc napig hömpölygött a környék népe köszönteni a "kis Szentet", és ekkor – a kilencedik napon – történt az első igazán látványos csoda. Egy szomszédfalubeli anya ölében hozta szentmisére a születése óta nyomorék kisgyermekét, aki a mise alatt mozdulatlanul feküdt az ölében. Az Úrfelmutatáskor, amikor a ministráns hosszan rázta a csengőt, a mozdulatlan gyermeken izgalom vett erőt, leugrott anyja öléből és bot-ladozva előre szaladt a szentélyig, ahol zavartan megállt, mert maga is csodálkozott a soha nem tapasztalt teljesítményén! A Szentáldozat befeje-zése után Francesco atya felemelte a gyermeket és a nép tombolt örömé-ben. A gyermek teljesen gyógyultan ment haza!
santuariosfilomena_530.jpg     A nagy rivalgásban senki sem vett észre egy másik jelenetet. Egy mugnanói asszony vak kislányával benn maradt a kiürült templomban és a nyitva maradt áldoztatórács-kapun bement a szentélybe a Filoména oilaceite-mugnano.jpgereklye előtt égő mécseshez és annak olajával megkente vak gyermeke csukott szemét. A kislány szemei azonnal megnyíltak és látott. Közben a férje – aki hírhedt szabadgondol-kodó, gazdag ember volt – haraggal kereste feleségét, aki "lám megint a templomban volt". Az apa, látván gyermeke gyógyulását és felesége örömkönnyeit, maga is sírva fakadt és vagyonának felét azonnal felajánlotta egy méltó templom építésére a "kis Szent" dicsőségére.
     A "csodatevő" kis Szent neve egyre távolabb is fogalommá vált, a híre nőttön-nőtt, s egyre megmagyarázhatatlanabbnak és hihetetlenebbnek tűnő csodák követték egymást, amelyek felsorolása lehetetlen volna. Ennek ellenére mégis voltak a környéken olyanok, akik mégsem hallottak róla, mert bele voltak temetkezve munkájukba, vagy olyan körökben mozogtak, ahol ilyesmikről direkt nem beszéltek.
     Így volt ez annak a távolabbi faluban lakó várandós asszonynak az ese-tében is, akit a vártnál korábban leptek meg a szülési fájdalmak, éppen akkor, amikor teljesen egyedül volt a házában. Segélykiáltásait senki sem hallotta és ő kétségbeesésében már alig volt magánál, úgyhogy rádőlt az ágyára. Egyszer csak egy bájos ifjú leány hajolt föléje, akit még sohasem látott a faluban. Már a puszta tény, hogy nincs egyedül, az is megnyug-tatta az asszonyt, akinek nem az első szülése volt és így baj nélkül hozta világra gyermekét. Amidőn kis segítőtársa elrendezett mindent és menni készült, az asszony megkérdezte a nevét. Az ifjú lány mosolyogva így szólt:
stphilomena111.jpg‒ Filoména a nevem, az emberek így hív-nak, hogy a "mugnanói Filoména".
     És ahogy jött, nesztelenül eltűnt a ház-ból. A kismama még sohasem hallotta ezt a nevet, de mivel a lány megjelenésében semmi rendkívülit nem talált és a segítsége is természetes volt, nem töprengett a dolgon. Hetekkel később mesélte el egyik barátnőjének, hogy milyen helyes kislány segített neki a szülésnél.
Az megemlítette, hogy egy ilyen nevű Szent érkezett Mugnanóba. Az asszonyt furdalni kezdte a kíváncsiság és elhatározta, hogy barátnőjével együtt elmegy a mugnanói templomba.
Amikor megpillantotta Filoména szobrát, felkiáltott: "Ő volt az! Ő járt nálam, amikor szültem" ‒ s alig volt képes elmozdulni az oltára elől.
     Ettől fogva csodák sokasága, gyógyulások sora és lehetetlennek tűnő ügyek megoldódása fűződött Szent Filoména nevéhez. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)saint_philomena_gallery_530.jpg

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertető jegyei

8. Krisztustól legyőzetve
 
      „Mondd meg nekünk, mikor következik ez be? S mi lesz a jel eljöveteled és a világvége előtt?” (Mt 24,3) Tanítványai ezen kérdésére Krisztus csak töredékes választ ad. Eljövetelének jeleit – habár Jeruzsálem pusztulásáéval összekeverve – részletesen felsorolta. De a „mikor” kérdésre az Úr nem adott útbaigazítást.
 „Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, még az ég angyalai sem, csak az Atya.” (Mt 24,36) Ezért ez, hogy ismét Szent Ágostont idézzük, „tökéletesen alkalmatlan kérdés. Mert ha ezt tudnunk hasznunkra válna, ki mondhatta volna meg a kérdező tanítványoknak jobban, mint az isteni tanító maga?”
      Miért van mégis értelme annak, hogy az Antikrisztusról és hatalmának jegyeiről elgondolkodjunk, habár eljövetelének ideje és a végidőről szóló próféciák néhány részlete sötétben marad számunkra? Egyfelől, ezt a témát, miként ezt könnyen ellenőrizni lehet, mind a Szentírás, mind az egyházatyák és a későbbi szerzők elég részletességgel tárgyalják. Ezért legalábbis méltányos, ha mi sem megyünk el érdektelenül e téma mellett. Másfelől, e részleteiben baljóslatú és olykor titokzatos jövendölések szellemi haszna kettős: először figyelmeztetésként szolgálnak számunkra, másodszor vigaszként.
 
Figyelmeztetésként: „Legyetek készen!” 
      Urunk a világvégéről szóló beszédét komoly figyelmeztetéssel zárja: „Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban és készületlenül érjen benneteket az a nap, mert mint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” (Luk 21,34-36) 
     Ez az intés és figyelmeztetés természetesen nem csak azoknak szól, akik az Utolsó Ítélet napján még élni fognak, hiszen különben a végidők katasztrófáiról és az Antikrisztus uralmáról szóló jövendölések minden ez előtt élt ember számára értelmét vesztenék. Ezzel szemben az Úr kifejezetten ezt mondja: „Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” (Mk 13,37) Az éberségre való felszólítás kivétel nélkül minden embernek szól, miként ezt Szent Ágoston nyomatékosan kifejti: „Amitől a világ utolsó napján, mely az istenteleneket tolvajként lepi meg, félni kell, attól ugyanabból az okból közülünk mindenkinek saját élete utolsó napján szintén félnie kell. Valóban az Utolsó Ítéletkor mindenki abban az állapotban lesz, melyben saját élete utolsó napján volt. Élete utolsó napja mindenki számára az Úr eljövetele előtti utolsó nap.”
      És ehhez hasonlóan kell az Antikrisztus-próféciákat felfogni, miként ezt fejtegetéseink legelején már megmondtuk. Ez nem csak azok számára bír jelentőséggel, akik valóban az Antikrisztus napjaiban fognak élni. Az Antikrisztus és uralmának ismertetőjegyeit ismerni mindazok számára fontos, akik antikrisztusi időkben élnek, olyan korban tehát, mely az Antikrisztus idejéhez a megtévesztésig hasonló. Az Antikrisztusról szóló jövendölések mindig akkor hatásos intelmek az éberségre, amikor az Antikrisztus előfutárai és árnyalakjai működésben vannak: figyelmeztetésül szolgálnak, hogy nehogy ezek megtévesszék a híveket.
 
Vigaszként: „Ne félj, te kicsiny nyáj!” 
      Amikor Urunkat nagypénteken a legszégyenletesebb módon kicsúfolták, megkínozták s végezetül keresztre feszítették, akkor ez tanítványai számára érthetően rendkívül megdöbbentő volt, és súlyos próbát jelentett Krisztusba vetett hitükben. Mindazonáltal ez a szerencsétlenség nem szakadt rájuk váratlanul. Az Úr többször jelezte eljövendő őrizetbe vételét, megkínzatását egészen a gonosztevőknek kijáró kereszthalálig, de ezt követő dicsőséges feltámadását is. Ha a tanítványok akkor hívőbb lélekkel felidézték volna maguknak Krisztus jóslatait, valószínűleg nem botránkoztak volna meg oly gyorsan a történteken. Jézus szavai ebben a látszólag kilátástalan helyzetben hatásos vigaszt jelentettek volna számukra. 
     Ehhez hasonlóak a világ végéről és az Antikrisztus hátborzongató uralmáról szóló jövendölések: azon emberek számára, kik antikrisztusi korokban élnek, és akiknek saját szemükkel kell a világméretű félrevezetést és a gigantikus hitehagyást végignézni, nem jelentéktelen vigasz, ha tudják: ennek így kell történnie! Mégpedig azért, mert Isten a dolgok folyását az Ő végtelen bölcsességében és előrelátásában ismeri, és ezt Fia és az apostolok és az evangélisták által előre megmondta – hogy nekünk vigaszul szolgáljon! Ha tehát a katasztrófa megtörténik, úgy ahogy a Szentírás megjövendölte, azt mondhatjuk, amit Krisztus az Ő passiójakor: ennek így kell történnie, hogy az írás beteljesedjék. (lásd: Mt 26,54)
 
„Szája leheletével” 
      Természetesen a vigasz nem lett volna igazi, ha Jézus csak keresztjét jövendölte volna meg és nem ezzel együtt feltámadását is, ami aztán valósággá lett. És ugyanennyire magától értetődő a mi számunkra és azok számára is, akik antikrisztusi korokban élnek, abból a remény és a bizonyosság alapját meríteni, hogy nem csupán a katasztrófát jövendölték meg előre, hanem vele együtt Istennek ellenfele fölött aratott végleges győzelmét is. Ami a híveket a legnagyobb szükségben és szorongattatásban, sőt még magában a mártíromság legvégső helyzetében is bizonyos higgadtsággal és belső nyugalommal tölti el, az az Isten győzelmében való részesedés abszolút bizonyossága. Szilárd reményünket az Immaculata-ba, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe helyezzük. Kezdettől fogva bizonyos, hogy ő széttiporja a kígyó fejét, és így Szeplőtelen Szíve, ahogy ezt Mária Fatimában megjósolta, a végén diadalmaskodni fog.
Hiszen a vadállat győzelme – „hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson” (Jel 13,7) – időben és térben behatárolt és így csak felszíni, csakúgy, mint minden keresztényüldöző győzelme a mártírokon tisztán látszatgyőzelem volt és marad. Szent János Titkos jelenései, mely az Antikrisztus működését oly ijesztően kíméletlenül írja le, Krisztusnak az Antikrisztuson aratott végső győzelmét sem hallgatja el, és ezért végeredményben vigaszkönyv. Azért íródott, hogy minden idők keresztényei (különösen az Antikrisztus korában élők) bátorságot merítsenek belőle. Még mielőtt a látnoknak a Sátán és az ő eszközeinek kegyetlen dühöngését megmutatták, ezeket a szavakat mondták neki: „Ne sírj! Nézd, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja.” (Jel 5,5) Az antikrisztusi hatalmak „harcot indítanak a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mert ő az Urak Ura és a Királyok Királya. Szövetségesei a meghívottak, a kiválasztottak és a hűségesek.” (Jel 17,14) „Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak. Ezek a nagy szorongatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében”, és „a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.” (Jel 7, 9/14/17) 
       A maga részéről Szent Pál röviden és tömören írja meg, hogy milyen véget ér az Antikrisztus: „Urunk Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.” (2 Tesz 2,8)
 
„Jöjj el, Uram Jézus!”
       Ez a győzelembe vetett bizonyosság a híveket mindennemű apokaliptikus pániktól és világvége-hisztériától megmenti, de a bénító reménytelenségtől és kétségbeeséstől is. Maguk az őskeresztények is, akik pedig az Antikrisztus uralmát, a világ végét és Krisztus újraeljövetelét közelinek vélték, minden egyebek voltak, mint passzívak vagy kétségbeesettek. Semmi esetre sem vártak ölbe tett kézzel a végre, hanem minden erejüket feláldozták és minden kínálkozó alkalmat megragadtak, hogy Isten birodalmát kiterjesszék e világos mottó szerint: a világ menthetetlenül elveszett – de a halhatatlan lelkeket menteni kell!
És így elődeink a hitben nem annyira az Antikrisztus és az ő szörnyű hatalma felé haladtak, hanem sokkal inkább az Urat kutatta tekintetük, akit Krisztus saját szavai szerint az ég felhőiben vártak eljönni  „a Mindenható jobbján ülve” (Mk 14,62), és „hatalommal és dicsőséggel”. (Mk 13,26) Ezért hangzik az Egyház vágyakozó imája kezdetektől fogva Krisztus visszatértéig így: JÖJJ EL, URAM JÉZUS! (Jel 22,20) Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/15/az_antikrisztus_683

Szólj hozzá!

16.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

bam.JPG PROGRAM

9:00-tól Családok Szeretetláng-rózsafüzére

9:35-től Bocsa József piarista atya előadása a nemzedékek közötti gyógyulásról a családban

10:30 SZENTMISE; szentbeszédet mond Francesco Bamonte atya

11.45-től Dr. Csókay András agysebész tanúságtevő előadása megtérésről, Isten akaratának elfogadásáról és az imádságról a családban

 12:45 EBÉDSZÜNET 

13:45-től Tanúságtétel

14:15-től Francesco Bamonte atya előadása:

„Szűz Mária harca a gonosszal”

16:00-tól Közös, zenés Szentségimádás Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel

 Zenei szolgálat: EUCHARIST ZENEKAR 

A parkban egész nap van gyónási lehetőség; a „Szent Sátor”-ban egyéni közbenjáró és gyógyító imaszolgálat várja a testi-lelki szükségben szenvedőket. 

Kérjük, hogy akit tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket vagy ülőalkalmatosságot!

Kérjük, hogy a külön busszal érkezők a parkolás megoldása miatt előre jelezzék részvételi szándékukat
a 06-30-205-8170-es telefonszámon!
 

Testvérünk, Téged is várunk, hogy találkozhass Jézussal – s találkozhassunk egymással, mert erőt adó, ha látjuk:
sokan vagyunk, akiket Mária kézen fogott és elvezetett Szent Fiához! 

Bővebb információ:
www.szeretetlang.hu
telefon:06-30-205-8170

Szólj hozzá!

assumptio0300.jpg     A Katolikus Egyházban augusztus 15-e Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének ünnepe. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván és sajnálatos, hogy mindmáig nem állami ünnep! (Ennek lehetőségét már több kormányzat is felajánlotta annak feltételével, ha a Pünkösd hétfő újra munkanap lehetne. Erre azonban protestáns testvéreink nem hajlandók, különösen nem égi Királynőjük születésnapjára, akit 1500 éven át még könnyek közt ünnepeltek!)  Márpedig Nagyboldogasszony ünnepét Szent István királyunk is mindig megtartotta! És, hogy mennyire fontosnak tekintette Mária égi születésnapját, jelzi az is, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot és népeit a Szentkoronával az Istenanya örökös birtokába és szerető gondoskodásába. Ezért mi magyarok a Szent Szüzet nem csak égi pártfogónknak (Patrona Hungariae) nevezzük, hanem Magyarország Királynőjének, vagyis országunkat Szent László óta, Regnum Mariánum-nak! 
     Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a testét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem testestől-lelkestől magához emelte a mennyei dicsőségbe. 
Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogsá-gos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, vagyis „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae-nak – „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték.

     Egy rövidke idézet M. Quoist: Itt vagyok, Uram! c. könyvéből: (az Úr) "Így volt ez rendjén, így kellett lennie.
Az ujjak, amelyek Istent érintették, nem merevedhettek meg.
A szemek, amelyek Istent csodálták, nem csukódhattak le mindörökre.
És nem hidegülhettek el az ajkak sem, amelyek Isten arcát csókolhatták.
A legtisztább test, amely Isten Fiának adott földi testet, nem romolhatott meg, nem veszhetett el a föld porához keverten".

     XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.


     Nagyboldogasszony napja a Karácsony és Újév mellett a harmadik olyan parancsolt Mária-ünnep Magyarországon, amely a hitüket gyakorló katolikusok számára kötelező, még akkor is, ha nem szükségszerűen vasárnapra esik. Lásd még! (Ősi Magyar Himnuszunk)szuzanya_megkoronazasa_2.jpg

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgBevezető 1

     Új műsorral köszöntöm kedves Hallgatóimat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Mária-korszakot bemutató sorozatomat a magánkinyilatkoztatásokkal, az üzenetekkel, ezek okaival és helyes szemléletével szeretném felvezetni.
     Alapállásom, hogy a privát-kinyilatkoztatások fontos eseményei üdv-történetünknek és fontos részei az evangelizációnak ‒ jóllehet ‒, e kér-désben sok a dilettantizmus, a túlfűtött rajongás és igen elburjánzottak a hamis üzenetek, miként az ezeket publikáló internetes felületek és a nyomdai irodalom.
Montforti Grignon Szent Lajos, a Tökéletes Mária-tisztelet 90. pontjában így ír: „amiként a pénzhamisító rendszerint csak az aranyat és az ezüstöt próbálja utánozni és más fémet nem ‒ mert azok nem érik meg a fárad-ságot ‒, úgy a gonosz lélek se igyekszik meghamisítani egyetlen ájtatossá-got sem oly gyakran, mint a szentáldozást, a Mária tiszteletet és a Jézus és Mária iránti áhítatot”!
     Szerénytelenül bár, de előadás-sorozatom arra vállalkozik, hogy nyitot-tan és tárgyilagosan próbálja bemutatni az Egyházilag kivizsgált és elfoga-dott Mária-jelenéseket, s ezzel egyrészt informáljon, másrészt segítse az engesztelő lelkület kibontakozását.
     A privát-kinyilatkoztatások tekintélye lényegesen különbözik a hivata-los kinyilatkoztatásétól, mely utóbbi hit kérdése, mert benne emberi sza-vakkal ‒ az Egyház közvetítésével ‒ maga Isten szól hozzánk és elfogadása kötelező.
     A magánkinyilatkoztatásokat ‒ még az Egyház által kivizsgáltakat sem vagyunk kötelesek elhinni, jóllehet hiteles esetben ezek is az egyetlen hivatalos kinyilatkoztatásra irányítják a figyelmet, s éppen azáltal válnak hihetővé!
Ilyenek a Mária-jelenések is, melyek üzenetei kétségkívül meghatározó szerepet játszanak üdvtörténetünkben, sőt Mária-korszaknak nevezzük történelmünknek azon szakaszát, amelyben a nagy Mária-jelenések le-zajlottak.
    A ,,Mária-korszak” kifejezést VI. Pál pápa használta a Signum Magnum kezdetű megnyilatkozásában, az 1830-cal ‒ a Csodás Érem átadásának évével ‒ kezdődő korszakra.jovahagyott_jelenesek_530.jpg

Szólj hozzá!

   Filoména viszontagságos utazása feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgdon_francesco_lucia_011.JPG                                                                              Don Fancesco Lucia atya megismételte püspökének, hogy a ládikát a legtiszteletre-méltóbb módon fogja kezelni, ám a nagy sietségben megfe-ledkezett erről. A kocsis ugya-nis a ládikát a legbiztonságo-sabb helyre, az ülés alá kötözte, melyet sem a plébános, sem a püspöke nem talált kevéssé megtisztelő helynek!
     Amint elindult a hintó, a püspök lábát hátulról egy nagy ütés érte, úgyhogy megállította a kocsist és arra kérte, hogy jobban kötözze a ládikát az üléshez. Ismét el-indultak, de ekkor még hatalmasabb ütés érte a püspök lábát. Kiszálltak és értetlenül próbálták az ülés alatt megmozgatni a ládikát, ám az látható-an és stabilan rögzítve volt. A utazást folytatva olyan óriási ütés érte a püspök lábát, hogy az már nem akart tovább menni.
Ekkor hirtelen a plébánosnak és neki is eszükbe jutott az ígéretük a "tisz-teletreméltó módon" való szállításra. Így aztán kioldozták a ládikát, és a püspök atya fövegét levéve, az ölébe vette Filoména ereklyéjét, és kezeivel átfogva, védőn vitte egészen Nápolyig.
     Nápoly felé haladva, egy napra megpihentek, egy baráti háznál. Várták őket, s mivel a házigazda szobrász volt, egy félig kész munkáját gyorsan átalakította a kis szent szobrává. A felesége ‒ bár igen beteg volt, komoly fájdalmakkal ‒, legyőzve rosszullétét és sebtiben varrt egy ruhát Filomé-nának. A szobor bár nem volt túlzottan bájos, másnap egész jól mutatott a szép ruhában, és ekkor különleges finom illat áradt szét a szobában, mely-nek reális okát senki nem találta. Eközben különös dolgot vettek észre: a szobor arca folyton-folyvást változott. Azt hitték, hogy ez valami illúzió, vagy fényjáték.
procession1-2.jpg     A szobrász azonban, aki csak most vette igazán szemügyre alkotását, meglepődve látta, hogy a szobor arca sokkal de sokkal bájosabb lett, maga is alig ismert rá. Nagy izgatottság lett úrrá mindenkin, ráadásul a háziasz-szony minden bajából hirtelen meggyógyult.
     A püspöki hintó a plébánossal, az ereklyével és a szoborral tovább in-dult és mire Nápolyba ért, már mindenki értesült a csodákról, úgyhogy az emberek özönlöttek az utcára, a Szent fogadására.
Késő délután, amikor végre folytathatták az útjukat Mugnano del Cardi-nale felé, leszállt az este és olyan hatalmas köd ereszkedett alá, hogy a lovak alig bírtak haladni. Az utazók a Szenthez fohászkodtak segítségért és lám, abban a pillanatban kitisztult a légkör, feltűnt a Hold, amely fénycsó-vaként világította meg az utat.
(Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)2749051807_42fed2e053.jpg

Szólj hozzá!

A Fenevad bélyege
 
       A Jelenések könyvében olvashatunk az Antikrisztus néven emlegetett világdiktátorról, aki közvetlenül Jézus visszajövetele előtt kerül hatalomra és hét évig uralkodik majd. Néhány év béke után eltöröl majd minden vallást és azt követeli, hogy mindenki istenként imádja. Az Antikrisztus és jobb keze, akit a Biblia hamis prófétának nevez, bevezetik a „fenevad bélyegével” fémjelzett gazdasági rendszert, melynek segítségével teljes gazdasági és politikai hatalomra tesznek szert.
      Ez a diktatórikus rendszer az Antikrisztus hét éves uralkodásának felénél, a Nagy Nyomorúságnak nevezett időszak elején kerül bevezetésre, amit a következő vers támaszt alá: „Hatalmat kapott, hogy (...) megölethesse azokat, akik nem imádják a fenevad képmását {Dán 3,5-6}. Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán, és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy nevének számát. -- Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat. --” (Jel 13,15-18)
       Azt is tudjuk, hogy az Antikrisztus egy hét éves egyezményt vagy szerződést köt majd, amit a hét év felénél megszeg: „És egy héten [a héber ’shabua’ szó, a hetes számot jelenti] át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak.” (Dán 9,27)  A szerződés megszegését követően a hamis próféta felállítja a „pusztító utálatosságot” a „szent helyen” minden valószínűség szerint a hamarosan felépülő zsidó templomban vagy annak környékén a Mória hegyen Jeruzsálemben. „És seregek állnak fel az ő részéről, és megfertőzik a szent helyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.” (Dán 11,31)
       Ötszáz évvel azután, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, Jézust megkérdezték tanítványai, hogy milyen jelei lesznek visszatérésének és a világ végének. Jézus többek között, ezt az eseményt is a visszajövetelét közvetlenül megelőző fejlemények közé sorolta. „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen… Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha… Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után… meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24,15;21;29-31)
       Itt visszakanyarodtunk a kiinduló vershez, a Jelenések 13,16-18-hoz, amelyben a hamis próféta által bevezetésre kerülő gazdasági rendszerről olvashatunk, melyben a „fenevad bélyege” nélkül nem lehet majd sem venni sem eladni. Elég egyértelműnek tűnik, hogy ezt csak a hét éves időszak felénél fogják mindenki számára kötelezővé tenni, a Nagy Nyomorúságként emlegetett időszak elején. 
       Természetesen most még csak találgatni tudunk, de minden bizonnyal ez az úgynevezett „fenevad bélyege” egy emberbe ültethető microchip (mint amilyen az egyre apróbb méretekben gyártott, bőr alá ültethető RFID chip is) lesz, amiről viselőjének minden személyes és pénzügyi adata leolvasható. A chip beültetésével minden ember a földön állandó összeköttetésben lesz a központi adatbázissal, így minden lépése, tranzakciója, sőt akár gondolata is (ld HAARP) a nap 24 órájában nyomon követhetővé válik.
       Milyen messze járunk ma ettől? A kérdésre jelenleg nincs pontos válasz, de figyelembe véve a technológia gyors fejlődését, bármikor megtörténhet. Mindenesetre a bevezetés műszaki feltételei már ma is adottak. 2000 éven át, mióta János apostol a Jelenések könyvében az Antikrisztus világgazdasági rendszerét leírta, egy ilyen módszer bevezetése elképzelhetetlen volt. Ma már a számítógépek, az Internet, az elektronikus fizetőrendszerek és a piacok és a gazdaság globalizációja miatt már egyáltalán nem tűnik furcsának.
       Sir Isaac Newton élete során több oldalt szentelt a Dániel és a Jelenések könyvében olvasható próféciák elemzésének, mint tudományos felfedezéseinek és arra a következtetésre jutott, hogy azokat csak akkor fogjuk igazán érteni, amikor időben közelebb kerülünk az ott leírtakhoz. Ma, ha megkérdezünk egy 10 éves gyermeket, hogy hogyan lehet egy „szám” (a Bibliában olvasható 666, azaz a fenevad bélyege – Jel 13,18) segítségével fizetni, gondolkozás nélkül rávágja, hogy bankkártyával (és persze furcsán néz ránk, hogy miért teszünk fel ilyen buta kérdéseket).
       Egy ilyen rendszer bevezetése a jelenlegi gazdasági rendszer fejlődésének teljesen logikus következő állomása. A terepet alaposan előkészítették, a propagandagépezet minden erejével az ötlet népszerűsítésén dolgozik, sajnos elég hatásosan. Az Egyesült Államokban egyre jobban elterjedt VeriChip és a többi RFID chip egyre szélesebb körben történő felhasználásával, a chipbeültetés elfogadtatására indított népszerűsítő kampány jó úton halad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendszer legtöbb műszaki feltétele ugyan létezik már, az egész világon történő bevezetéshez azonban még néhány fontos dolog hiányzik. Ahhoz, hogy az Antikrisztus minden embert hatalma alá vonhasson, el kell érnie, hogy a világ pénzügyi rendszere egységes elvek alapján működjön, és mindenki ugyanazt a fizetőeszközt használja. A híreket hallva ez sincs már nagyon messze, és akkor minden akadály elgördül az új rendszer bevezetése elől és kezdetét veszi az emberiség történelmének egyik legjelentősebb eseménysorozata. (Joseph Candel nyomán) Forrás  Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/14/az_antikrisztus_393

Szólj hozzá!

15.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 

IMAEST A CSALÁDOKÉRT

Időpontja:

2016. augusztus 16., 17 óra; helyszín a budapesti Szeretetláng-kápolna (VI. ker., Székely Bertalan utca 25.)

Az imaestet vezeti: Dr. KRÁNITZ MIHÁLY ATYA a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja.

Egyben szeretném felhívni a figyelmet egy rendkívüli ünnepre, az idei  III. SZERETETLÁNG FESZTIVÁLRA!

2016. augusztus 27-én, 9-17 óráig 

HELYSZÍN:

Máriaremetei Kegytemplom parkja; 1029 Budapest, Templomkert 1. 

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_2.jpg

Kedves Olvasó!
     Az elkövetkezendő sorozatban a magyarországi Mária Rádióban csü-törtökönként 13.25-kor elhangzott (a továbbiakban is adásban lévő), a Mária-korszak jelenései címmel 25 perces előadásaim szövegét közlöm.
     A szöveganyagban – eredeti rendeltetése okán – a megszólítás: "Kedves Hallgatóim", mely csak egy jele a "származásnak", mert a másik az, hogy egy-egy adástémát 6-7 részre kellett bontanom, az "olvashatóság" kedvéért, úgyhogy fogadják megértéssel!
     A vizuális megjelenítés képillusztrációit természetesen ezúttal alkalmazhattam, ebből is látszik, "mennyivel több" a blog a rádiónál!(?)
     Lelki füleimmel hallom a kérdést, hogy miért nem teszem fel hanganyagként is? Nos tervben van, de ehhez – a hozzáértésen túl – idő is kell!
Természetesen nemcsak e blogra lesz felrakva, de külön is valamely netes közmegosztóra is úgy, hogy bárki szabadon letölthesse!
     Addig is, aki "hangként" a Mária Rádiót hallgatni szeretné (Budapesten az FM 88,8), annak lehetősége van a neten is itt! (Letöltődik a bal sarokba és rá kell kattintani, ezt követően fixre ki lehet rakni az "asztalra" is!)
Fogadják tehát szeretettel!
     A szerkesztőmindenkorsegtszm_1.jpg

 

Szólj hozzá!

alexiscarrelcirca1972.jpg     Alexis Carrel életében az Istennek való teljes odaszenteltség a legvilágosabban a mindennapi kitartó imában, a rendszeres gyónásban, a szentmisén való gyakori részvételben és felebarátai áldozatos szolgálatában nyilvánult meg. Tudatosan készült a halála pillanatában bekövetkező Istennel való találkozásra. Tudta, hogy akkor jön az ítélet, mely eldönti örök sorsát.
     Önmagára vonatkoztatta a Szentírás intelmét: "Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet" (Gal 6,7-8). Így imádkozott: "Uram, irányítsd életemet, amikor a sötétségben bolyongok. Megteszek mindent, amit akaratod sugall. Istenem, mielőtt becsukod életem könyvét, add meg a kegyelmet, hogy kiolvashassam belőle, amit még nem tudok. Az életem sivatag volt, mert nem ismertelek. Add, hogy bár ősz van már, ez a sivatag kivirágozzon! Neked akarom felajánlani hátralévő napjaim minden pillanatát. Semmit sem kérek magamnak, csak a te kegyelmedet. Uram, világosíts meg, hogyan segítsek azoknak, akiket szeretek: Uram, a te kezedbe adom át egész semmiségemet."
     Halála előtt néhány nappal, 1944-ben pedig ezt mondta egy ismerősének: „Amikor valaki saját halálához érkezik, felfogja az összes dolog semmiségét. Híres lettem. A világ rólam és munkámról beszélt, mégis csak gyermek vagyok az Isten előtt, méghozzá egy szegény gyermek”.
     Carrel gyónással, szentmisével és a betegek kenetével készült a halálra. 1944. november 5-én, Párizsban távozott az örökkévalóságba. Az Észak-franciaországi Saint-Gildas-de-Rhuys apátság kápolnájába temették el. (A sorozat Marcus Grodi lelkész katolizálásának történetével október 11-én folytatódik!)saintgildasderhuys_530.jpg

Szólj hozzá!

10.3 §. Mennyire szerette Mária az imádságot
marias_3_2_2_1.jpg

     Boldogságos Szűz, Édesanyánk, Mária! eszközöld ki számunkra az imádság és magány szeretetét, hogy mentesüljünk a teremtmények iránti minden vonzalomtól, szívünket tel-jesen Istenhez és az égre irányíthas-suk, ahol egy napon meglátni remé-lünk s téged és Fiadat az egész örök-kévalóságon át szerethetünk. »Jöjjetek hozzám mindnyájan, ti akik engem kívántok és gyümölcse-imtől teljetek el«. (Eccl 24,26) Mária gyümölcseit erényei képezik. Ó Szűz Mária! Előtted nem volt egyetlen lélek sem hasonló hozzád, és utánad sem lesz hozzád fogható senki. Te az összes asszonyok közt egyedül jobban megnyerted Jézus Krisztus tetszését, mint a többi együttvéve.assunsao_mmaria.jpg

Nec primam similem visa es nec habere sequentem;
Sola sine exemplo placuisti, foemina, Christo!

Nem volt párja sem előbb, sem utóbb hozzá hasonló;
Egyetlen nemben sem, aki levonta Krisztus szívét!

Sedulius
(186. oldal)

AVE MARIA!l_imma15.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgEgy falusi plébános vágyódásai
     1805-ben Potenza püspöke érkezett Rómába kiváló papjával, aki egy Nápoly melletti falu Mugnano del Cardinale plébánosa volt. Nevezett atya don_francesco350.jpgFrancesco di Lucia ‒ nagy vágya volt, hogy temploma számára egy vértanú ereklyéjét meg-szerezze.
     Püspöke közbenjárására Francesco atya bemehetett az Ereklyék Kápolnájába, hogy ott választhasson magának egyet. Tanácstalanul sé-tálva a polcok között, amikor Filoména ládi-kájához ért, olyan erős és csillapíthatatlan vágy tört rá a megszerzésére, hogy alig bírt magával. Érezte, hogy neki csak ez a vértanú-ereklye kell és ezen kérésének hangot is adott.
     A fellelkesült atyát azonban elkeserítette a nemleges válasz, és nem fo-gadta el azt az indoklást, miszerint a falusi temploma nem egy katedrális és nem kaphat egy teljes ereklyét.
Francesco atya elszántsága akkora volt, hogy még abba sem egyezett bele, hogy egy darabka relikviával távozhasson, sőt az elutasítás miatt ágynak is esett és magas lázzal az állapota egyre romlott. Gondos ápolás ellenére, orvosai szerint napjai voltak hátra. Püspökének mindez lelkiismeret fur-dalást okozott, hiszen fiatal papját ő hozta Rómába az ereklye ígéretével.
     Egyik éjjel a beteg felriadt és kérlelni kezdte Filoménát a gyógyulásáért, esküvel megígérve neki azt, hogyha teljesíti kérését az ereklyével kapcso-latban, akkor a templomának a fő helyére teszi! Ezt a révült könyörgést hallotta a mellette lévő ápolónő is ‒ ami egy dolog ‒, az viszont már rend-kívüliség, hogy reggelre a beteg teljesen gyógyultan ébredt!
A nővér odacsődítette az orvosokat és a püspököt is, akik valamennyien megdöbbentek. A főpap és a kórházi személyzet is a Szent segítségének tulajdonították a hirtelen felépülést. Ez a csoda arra késztette a püspököt, hogy tekintélyével kérje ki Filoména ládikáját.
     Francesco di Lucia plébános boldogan fogadta a váratlan megoldást és várva várta a pillanatot, amikor kis szentjének ereklyéit magával viheti falujába. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.) (Alul: Filoména vér ereklyéje)filomena_reliqvia_530.jpg

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertető jegyei

7. Ecclesia Martyrum

 

      Krisztus Egyháza előtt azonban egy másik lehetőség is felkínálkozik. Mi történik vele, ha az Antikrisztus egyesített világába nem hagyja magát beilleszteni? Ha ragaszkodik az atyák hitéhez és az egyedül igaz valláshoz? Akkor Ecclesia Martyrum, a mártírok egyháza lesz belőle.

Bár az Egyház valahol a világon minden időben üldözést szenvedett, de az Antikrisztus uralma alatt nem valahol fogják üldözni, hanem mindenütt. Egyedül csak az üldözött Egyház marad meg.         Az angol konvertita és későbbi bíboros, Manning kardinális az elkövetkező üldözésnek többek között következő lépcsőfokait nevezte meg: az igazság iránti közömbösség, azután az igazság üldözése, a szentmiseáldozat megszűntetése és a szent helyek feldúlásának borzalma. A szentmisével kapcsolatban ezt írta: „Minden esemény, melyeket manapság átélünk, közvetlen tendenciája a katolikus kultusz egész világon való megdöntése”, és ezt mondva a protestantizmusra és az akkori Európa államainak egyházellenes támadásaira gondolt.

 voros_vihar.jpg      Egyesek úgy vélik, hogy nem indokolt az a félelem, miszerint egy világállamban az egyházi életet globálisan ki lehetne irtani. „Akkora világhatalom, mely elég erős ahhoz, hogy egyidőben Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában és az összes szigeten minden templomot bezárjon és minden istentiszteletet elnyomjon, mégiscsak elképzelhetetlen”, vélte az egyháztörténész és későbbi aposztata Ignaz Döllinger a 19. század közepén. Josef Pieper 100 évvel később Döllinger elégtelen képzelőerejét a következőképpen kommentálta: „Ez az elképzelhetetlen dolog időközben kortársaink számára teljesen megszokottá vált; alig valaminek van olyan kilátása, hogy ilyen jól működjön, mint éppen a planétánk bármely pontján történő események technikailag lehetséges egyidejűsége, a ‘szigeteken’ is.” Egy világállam hatalmas alakulata kétségen kívül képes arra, hogy egy belső ellenzéket hatásosan és gyökerestül kiirtson. Az Antikrisztus világállamában pedig az Anyaszentegyház lesz az az ellenzék, melyet irgalmat nem ismerve ki kell irtani.

 

Előrejelzések a Szentírásban

iglesiaquemada1300x2201.jpg       Ez a kilátás természetesen némiképpen komor, mindazonáltal megfelel a Szentírás kijelentéseinek. A Jelenések könyvének 13. fejezetében Szent János leírja a vadállat káromló beszédét és a föld lakóinak a vadállat iránt tanúsított csodálatát és imádatát. (Jel 13,5/8) Ugyanezen a helyen szól a látnok a vadállat hallatlan hatalmáról: „Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre” (Jel 13,7), és közvetlen eme mondat előtt állnak ezek a megrázó szavak: „Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson” – hogy győzelmet arasson! Az Egyház sorsa ugyanolyan keserű lesz, mint amilyen megváltoztathatatlan. A keresztények számára nem marad más hátra, mint türelmesen és állhatatosan elviselni az Antikrisztus üldözését: „Ez a szentek állhatatosságának és hitének az alapja.” (Jel 13, 10)

Ugyancsak üldözéseket jövendöl az utolsó időkre Krisztus is: „Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt 24,9/13)

       A bibliai próféciákat a következőképpen lehet összefoglalni. Először: mindazok számára, akik Krisztust követni fogják, üldözést helyez kilátásba, mégpedig ezzel a belátó megokolással: „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak” (Jn 15,20) – tehát üldözést, mely az Antikrisztus alatt fogja tetőpontját elérni. Másodszor: mindenkinek, aki állhatatos és türelmes lesz, megígéri a megmenekülést.

 

A kereszt: Krisztus Egyházának jele

       Ha számunkra az Antikrisztus idejére véres üldözést jövendöltek meg, akkor ez csak annak a folyamatnak a konzekvens folytatása lesz, melyet az egyháztörténelemben kezdetektől fogva megfigyelhetünk. Az utolsó üldözés egyszerűen a keresztényüldözések tető- és végpontja lesz. Az Egyház ismertetőjegye lesz, mely minden időben – többé vagy kevésbé – az Egyházé volt. John Henry Newman az Egyház üldözéséről azt mondja, hogy igen valószínűtlen, „hogy mi annak tartjuk, ami a valóságban: Krisztus Egyházának tipikus ismertetőjegye. Természetesen az Egyháznak nem szükséges sorsa, de legalábbis egyike a leghozzáillőbb jelnek, úgy hogy egészében és a történelemre vetett pillantásban az üldöztetéseket azon sajátosságok egyikének lehet tekinteni, melyekről fel lehet ismerni”.

A későbbi konvertita és bíboros még hozzáfűzi, hogy erre Urunk kétfajta módon utalt. Egyfelől Krisztus előre jelezte az üldözéseket, melyeket még a nyolc boldogság közé is felvett: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is.” (Mt 5,11-12)

Másfelől az Úr egyszerűen a történések által megmutatta, hogy az üldözések az Egyházhoz tartoznak. Éppenséggel azon tény által, „miszerint az Egyház léte üldözésben kezdődött és üldözésben végződik. Ő üldözésben hagyta el és üldözésben fogja viszontlátni. Sajátjának ismeri el – Ő formálta ilyenné és ugyanilyennek igényli vissza – mint üldözött Egyházat, mely keresztjét hordozza. És az Egyház ezt a borzongást keltő relikviát, melyet Ő adott neki és melyet a végén is birtokolni fog, útközben nem veszthette el”.

 

A zsidóknak botrány – a pogányoknak balgaság

       Következésképpen kétségen kívül áll: ahogy az egyes hívő részesedik Krisztus keresztjében, majd feltámadásában, ugyanúgy történik az Egyház egészével is. Az Egyház Krisztus térben és időben továbbélő misztikus teste, és így titokzatos módon részesedik mind az Ő szenvedésében, mind az Ő dicsőségében. Tehát azzal kell számolnunk, hogy az Egyház időnként egész konkrétan ugyanazt a sorsot szenvedi el, melyet az Úr nagypénteken magára vállalt.

Minden arra utal, hogy az Antikrisztus idejében pontosan ennek lesz itt az ideje. Az Egyház, úgymond, akkor a kereszten fog függeni, minden szépségétől megfosztva; a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, elhagyva azoktól a tömegektől, akik egykor hozzátartoztak, és ez elé a gúnyos kérdés elé állítva: „Te vagy az eljövendő?” (lásd: Mt 11,3) Mindenkitől, kik még egy pillantásra méltatják, gúnnyal és csúfolódással elhalmozva: „Szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha akarja”, hisz azt mondta, én vagyok Isten temploma, Krisztus szeplőtelen menyasszonya, az üdv egyedül üdvözítő bárkája. (lásd: Mt 27,42)

Mikor Urunkat a kereszten függve hasonló szavakkal gúnyolták, tudvalevőleg nem szállt le a keresztről, hanem a gonosztevők halálával halt meg – és utána sírba helyezték, ellenségeinek elégtételére és legközelebbi barátainak megbotránkoztatására. „Boldog, aki nem botránkozik rajtam.” (Mt 11,6)

       Mindezekből nyilvánvalóvá válik az a szellemi szorongattatás, mely Isten gyermekeire vár és nyomaiban már most megvan. Bár teljesen természetes, hogy a kínzás és vértanúság olykor riasztó, de talán létezik a hívők számára egy sokkal nagyobb veszély, mint a fenyegető mártíromság. Eltekintve Isten kegyelmétől, mely a vértanúkat minden időben végülis győzelemre segítette; nekünk nyilvánvalóan nem csak külső üldöztetésekre és a mártírhalálra kell felkészülnünk. A mi életünkben valószínűleg még nem fog körülöttünk véres keresztényüldözés bekövetkezni. De egy alapjában véve lényegesen rosszabb veszély már régen fennáll: az antikeresztény korszellem csábítása! Olyan csábítás, mely az Egyház megalázásában és külső eltorzításában lelt éppen gyümölcsöző táptalajra.

Hogy az igazi hívők egy éppenséggel kihaló határjelenséggé váltak; az Anyaszentegyházat kicsúfolják és bemocskolják – még pedig nem csak kívülről, hanem olykor épp a pásztorokká választottak torzítják el és teszik csaknem tönkre: ez az Egyház nagypénteki órája, mikor saját gyermekei sem ismerik ki rajta magukat. Mert Krisztus kereszthalála tanítványai számára sokkal nagyobb próba volt, mint amekkora saját vértanúságuk lehetett. Ugyanígy az igazság és az istenkép alattomos eltorzítása sokkal veszélyesebb és így sokkal félelmetesebb, mint egy véres üldözés. Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/13/az_antikrisztus_674

 

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     A második világháború idején megpróbálta enyhíteni a háborús szenvedéseket. 1942-ben már ezt írta naplójába: „Hiszek az Isten létezésében, a lélek halhatatlanságában, a kinyilatkoztatásban és a Katolikus Egyház tanításában, a szeretetről és az áldozatról szóló csodálatos tanában, mely a kereszténység lényege”.
"Drága Szent Szűz, Te könyörületes vagy azokhoz, akik alázattal fohászkodnak Hozzád, oltalmazz meg engem. Hiszek Benned. Fényes csodával válaszoltál kételyeimre. Még nem látok tisztán, még kételkedem. De leghőbb vágyam és minden igyekezetem legfőbb célja, hogy higgyek."
"Mennyire vakok az értelmiségiek. Eddig én magam sem láttam tisztán... Jelenkori civilizációnk végtelen nagy tévedése, hogy az értelmi, tudományos és a társadalmi fejlődésnek adtuk meg az elsőbbséget... Szeretnénk tudni az élet értelmét. Képtelenek vagyunk az életünket irányítani, ha nem tudjuk, mit jelent az élet és mit jelent a halál." (Napló, 1940. 12.16.)
"A hit válasza... Összehasonlíthatatlanul kielégítőbb, mint a tudományé." (Gondolatok az életmódról)
     Utolsó könyvében, melyet 1944-ben írt, az ima erejével foglalkozik, miszerint az imádság által az ember személyes szeretetkapcsolatot alakíthat ki Istennel, s "ez az ember számára a legerősebb életenergia forrása. Mindenki, aki kiművelte magában a rendszeres és világos ima szokását, kétségtelenül érzékeli az élete nagymértékű változását. Az imádkozás szokása tartós nyomot hagy cselekvés- és viselkedésmódunkon. Az ember megismeri önmagát és a hibáit, melyektől nem bír szabadulni. Elkezdi érzékelni megszégyenítő önzését, önhittsége ürességét, szeszélyei céltalanságát, gondjai és nyugtalansága kicsinyességét. Ugyanakkor kifejlődik benne az erkölcsi felelősség és a gondolkodás alázatának érzése. Kezdetét veszi a zarándoklata a kegyelem Forrásához." (folyt.)lourdes978_o.jpg

Szólj hozzá!

10.2 §. Mennyire szerette Mária az imádságot
marias_3_2_2_1.jpg     Mivel a Boldogságos Szűz oly igen szerette az imádságot, ennélfogva a magány iránt is a legbensőbb szeretettel viseltetett, úgyhogy még a szüleivel való gyakori együttlétet is kerülte, miként ezt ő maga kinyilvánította Szent Brigittának, Szent Jeromos Izaiás (7,14) eme szavairól: »Íme egy szűz méhében fogan és fiat szül és Emmánuelnek fogják nevezni«.  Megjegyzi, hogy a szó, amely a zsidó szövegben a szüzet jelzi, a magányos szűz fogalmát jelenti, úgy hogy szerinte már Izaiás hirdette Máriának a magány iránt való szeretetét.
Richárd szerint (Lib. I. c.6.) Máriát az angyal a magány iránt való szeretetének érdemeiért üdvözölte ilyképpen: »Úr van teveled!« Ferreri Szent Vince (Serm. in Vig. Nat.) azt állítja, hogy az Isten Anyja sose hagyta el a házat, kivéve, ha a templomba ment, s akkor is igen szerényen és lesütött szemekkel sietett végig az utcákon. Azt mondja a Szentírás, hogy Mária Erzsébet meglátogatásakor sietve ment, amiből Szent Ambrus szerint megtanulhatják a fiatal leányok, hogy lehetőleg kerülniük kell a nyilvános megjelenést. Szent cache_121.jpg Bernát is arra tanít bennünket, hogy a Boldogságos Szűz az imádság és magány iránt való szereteténél fogva mindig a lehető legnagyobb gonddal kerülte az emberekkel való társalgást, úgy hogy ez okból a Szentlélek gerlének hívta: »Szépek orcáid, mint a gerlicéé« (Én 1,9), mert ‒ mondja Vergello ‒ a gerlice is magányosan él és jelképezi a léleknek Istennel való legbensőbb egyesülését. (Ap. S. Bon, dist. 7.) Mária oly magányosán élt e földön, akár egy pusztaságban, mert róla mondta a Szentlélek az Énekek énekében (3,6): »Kicsoda az, aki feljön a pusztából, gyönyörűségektől eltelve?«, melyhez Rupert hozzáteszi: »Felemelkedsz tehát, mivel szereted a magányt«.
     Már Alexandriai Philon tanította, hogy Isten egyedül a magányban szól a lélekhez. Isten maga is tudtunkra adja ezt Ózeás által (2,14): »A pusztába viszem őt és szívéhez szólok«. Ezért kiáltott fel Szent Jeromos: »ó boldog puszta, hol Isten bizalmasan beszélhet övéihez, ahol társalog velük«. »Ez onnan van ‒ mondja Szent Bernát ‒ mert a magány és csend, melyet a pusztában élvezünk, arra kényszeríti a lelket, hogy gondolataival eltávozzék a földtől és az égi javakról elmélkedjen«. (185-186. oldal)1316492477.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgRégészeti megállapítások és tudományos feltételezések
     A talált sírfelirat-tábla különlegessége az, hogy abban a korban nem volt szokás a név feljegyzése, ám ennek ténye arra utalt, hogy nem egy-szerű személy sírhelye lehetett.
Abból pedig, hogy a kerámialap nem egy egész, hanem három eltérő mé-retű darabban volt, arra lehetett következtetni, hogy az illető vértanút titokban és kapkodva kellett eltemetni! Vagyis a terrakotta lapos téglák nem neki készültek, de alkalmasak voltak a célra. (Filoména szobor a La Salette-i kegyhelyen)
lasalette_filomena_statue-10.jpg     A feliraton kívül öt, vértanúságra utaló jelet is azonosítottak a táblá-kon:
1./ A horgony, mely a reménység szim-bóluma, egyben a keresztények elleni kivégzés eszköze is volt, amikor nyak-ba akasztva dobták őket a folyóba.
2./ A két fel-le mutató nyílvessző, jelenthette a lenyilazást, de oda-vissza irányuk azt a csodát is jelezhette, mi-szerint a nyilak visszafordultak, mint pl. Szent Sebestyén esetében.
3./ Egy harci lándzsa.
4./ A pálmaág, kétségkívül a vértanú-ságra utal.
5./ A liliom, az ifjúság és a szüzesség jelképe.
     Mint említettük, a koporsóban egy nagyobbacska üvegcsét is találtak, mely a mártír vérét tartalmazta, por alakban. Ebből arra lehetett következtetni, hogy az illetőt már halála előtt is tisztelet övezte, és környezete vértanúként helyezte a sírba.
     Érdekes epizód, hogy a kutatók szeme láttára az üvegcsében lévő vér pora arany csillogással kezdett ragyogni, mely megmagyarázhatatlan jelenség volt, és ez határozottan tiszteletet ébresztett bennük!
A koporsó tartalmát átadták egy orvosokból, teológusokból és antropo-lógusokból álló szakcsoportnak, akik alapos vizsgálat alá vetették.
     Megállapították, hogy a koponya be van törve és a csontok egy 12-13 éves kislány maradványait mutatják.
A hamvakat és a fiolát gondosan egy kis fadobozba helyezték, és három-szor lepecsételve lezárták.
A végleges vizsgálatok után a szent csontjait tartalmazó ládikát feliratozva a vatikáni Ereklyék Kápolnájában helyezték el, ahol megőrzés alatt tartják addig, amíg a mindenkori pápa nem ajándékozza el egy templom számá-ra. (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)
toscana_530.jpglucianolitho_530.jpg

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertető jegyei

6. A világuralom

 

      Az antikrisztusi szellem lényegében eretnek, ahogy ezt Szent János leveleiben kifejezetten hangsúlyozza. Az Antikrisztus különösen Jézus Krisztus istenfiúságát tagadja, pusztító agitációja elsősorban mégsem a vallás területén működik. Ugyanis szokatlan politikai hatalmi helyzetbe jut: „Hatalma (a vadállaté) kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. A föld lakói mind leborulnak majd előtte.” (Jel 13,7)

 

A világállam

      Aquinói Szent Tamás a tesszalonikiakhoz írt második levélhez fűzött, már idézett kommentárjában két eszközt sorol fel, mellyel az Antikrisztus a világot meg fogja téveszteni. Először látszólagos csodái és másodszor – hatalma – „per potentiam saecularem” révén. Ezen ismertetőjegy nyomai már az Antikrisztus előfutárainál megtalálhatók: Néro, Diokletian, Julianus, Hitler, Sztálin -  mind kegyetlen uralkodók voltak, kik birodalmuk hatalmi apparátusát vetették be az Egyház és a hívek ellen. Az Antikrisztus, kinek árnyékai ezek voltak, egy jelentős pontban el fog térni tőlük: az ő impériumának nem lesznek határai, mert az az egész világot át fogja ölelni. A világtörténelem végén „egy nagyon nagy hatalommal bíró uralmi berendezkedés áll”, és Raffalt megerősíti, hogy „az Antikrisztus a legrégibb idők óta egybeforrott a földi hatalom extrém kibontakozásával”.

       Mikor a sötétség erői a lelkeket megrontani igyekeznek, ahogy ezt a csábítás tárgyalásakor láttuk, ördögi logikájukhoz egy lehetőleg totális világuralom elérése is hozzátartozik. Az Antikrisztus idejében ez a terv végre meg fog valósulni, még ha csak rövid időre is. Ezen negatív előjel mellett kell a mostani, egyfajta világállam megteremtésére irányuló nyilvánvaló kísérletet értékelnünk.

Ugyanakkor önmagában tekintve a világállam nem mindenképpen az ördög műve. Hiszen elvileg egy keresztény berendezkedés is elképzelhető lenne, mely a Tízparancsolaton és a természetes erkölcsi törvényeken alapul, és melyet a keresztény szociális tan alapelvei vezérelnek. Ottaviani bíboros ezért tette azt a javaslatot a II. Vatikáni Zsinat negyedik ülésszakán, hogy „a világ összes nemzetéből egyetlen világköztársaságot kellene képezni, melyben nem lenne többé megtalálható az a viszály, mely a nemzetállamok között fennáll. Ehelyett a világon béke uralkodna.”

Szigorúan véve azonban a hívők számára mindenfajta világkormány eleve gyanús. Az EU és az ENSZ ugyanis nemcsak azért töltenek el bennünket kellemetlen érzéssel, mert ezek az intézmények szabadkőművesekkel és a New Age tagjaival vannak átitatva, akik uralják is őket, hanem egy sokkal alapvetőbb meggondolásból. Mert bár az egyesült világállam nem szükségszerűen van az Antikrisztussal összefonódva, az ő világuralmának mégis ez az egyik előfeltétele. Mert amint a világállam egy napon valósággá válik – az Antikrisztusnak ugyan nem kell azonnal jönnie, de – az előfeltétele már megvan, hogy jöjjön.

 

A „One World”

        Nem véletlenül régi álma a szabadkőműveseknek egy világállam létrejötte, és hogy e céljukhoz minden nap közelebb kerülnek, elég nyilvánvalóan játszódik le szemünk előtt. Természetesen ennek a projektumnak előnyei is vannak, amiért egy eljövendő világállam az embereknek valóban plauzibilisnek és elfogadhatónak tűnik. A „pozitív” és túlságosan is csábító előjel, mely alatt az emberiség a világállam felé masírozik, kétségtelenül az egyesült világ, a „one world”. Óriási technikai vívmányoknak köszönhetően, mint például a közlekedés, az árucsere és nem utolsósorban a kommunikáció területén, a világ lassan egyetlen faluvá válik. Az emberek testvéresülésének lenyűgöző víziója – „milliók egyesüljetek!” – természetesen még néhány vallási és kulturális ellentét megszüntetését teszi szükségessé. Ez a folyamat pedig egészen a New Age vonalán fekszik, melynek alapelvei egyre jobban megvalósulnak. „Ha a hal korszakát (a keresztény érát) az elhatárolódás, az elválasztás, az antitézis jellemezte, akkor most a szintézis gondolata nyer tért, fanatizmus helyett tolerancia kormányoz, többé nincs Egyházra és dogmákra szükség, hanem Krisztus kiteljesedésére az individuumban.”

       Az egy világról szóló édes álom befedi azt a keserűséget, mely a világállam-szörnyetegben rejlik. Mindazonáltal az egyesült emberiség útjában még kézzelfogható akadályok állnak, mindenek előtt a háborúk és a föld sok helyén uralkodó szociális szegénység és szükség. Ezen akadályok megszüntetése – így szól az egyöntetű hagyomány – az Antikrisztus számára van fenntartva: ő hozza meg a világnak a békét, a szociális problémák megoldását (kenyeret és játékokat) és a vallások egységét.

 

A világbéke, mint a világállam csábítószere

        Első látásra nem könnyű belátni, mit lehet komolyan egy általános világbéke ellen felhozni. Hiszen a háborúk és konfliktusok megszűnte, a hadipartól eltekintve, mindenki vágya kell, hogy legyen. Az Úr búcsúbeszédében azonban ezt mondja. „Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” (Jn 14, 27) A Messiás az Istennel és Istenben való békét adja nekünk. Ezzel szemben a világ egy Isten nélküli pszeudo-békére vágyik, egységre az igazság kárára (egy vallás), békére a szabadság rovására (totalitárius világállam).

Meggondolandó továbbá még a világbéke és a világállam közötti összefüggés. A világbéke szemmel láthatóan egy világállamot tételez fel, melyben az egyes országok érdekei és kompetenciái egy felsőbb világkormánynak vannak alárendelve. Ilyen módon az államok közötti konfliktusokat könnyen és úgymond gyökereiben eliminálni lehet. Még azok a körök is, amik ma még nem bíznak egy világállam felállításában, egy napon feladhatják ellenállásukat – a világbéke érdekében!

        Nem lenne a különböző konfliktusok felléptekor és „az emberiség ellen elkövetett bűntetteknél” (Kosowo, Ruanda, Kelet-Timor stb.) egy ilyen világrendőrség nagyon hasznos, tehetjük fel a kérdést. Nem lenne jó egy erős ENSZ, mint rendteremtő hatalom, mely gyorsan, hathatósan és természetesen igazságosan közbe tudna lépni? Az államszövetség időben való közbelépése a múltban, úgy tűnik, az érintettek hiányzó egyetértésén hiúsult meg. Mi lenne akkor kézenfekvőbb, mint a nemzeti szuverenitások fokozatos megszüntetése – a világbéke érdekében? A világbéke ily módon könnyen felhasználható csábító eszköz és kifogás a világállam létrehozására.

 

Kenyér és cirkusz

        Ha a világbéke megvalósult, akkor következő lépésként a szociális kérdést kell megoldani, hiszen „csak jólétben szép a béke”. Hasonlóan a világbékéhez az „általános jóllakottság egyenlősége” is csak egy világállamban lehetséges. A szegénység és más szociális problémák világméretű felszámolása egy centrális hatalmi jogkörrel rendelkező politikailag és gazdaságilag totálisan összefonódott világot tételez fel. „Materiális boldogság és jólét mindenki számára” azonban természetesen csak a szabadság feladásával vásárolható meg.

Dosztojevszkij művében a főinkvizítor (=az Antikrisztus) ezt mondja Krisztusnak: „Ez azzal fog végződni, hogy ti (az emberek) lábunk elé teszitek szabadságotokat és azt mondjátok nekünk: ‘vessetek bennünket inkább szolgaságra, de lakassatok jól!’ Végre ők is be fogják látni, hogy mindkettő, szabadság és elegendő kenyér mindenkinek, együtt nem képzelhető el”.

 

         Nem válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a világ ebbe az irányba halad? Hiszen régtől fogva érvényes az alapelv: „a világot a pénz kormányozza”, vagy ahogy a Szentírás mondja, „et pecuniae oboediunt omnia – a pénznek pedig minden engedelmeskedik” (Préd 10,19), például a választók viselkedése is. Hiszen a tömegek a politikai pártokat és ezek képviselőit már régóta úgyis csak financiális és gazdasági sikereik vagy ígéreteik szerint ítélik meg. Donose Cortes spanyol politikus már 150 évvel ezelőtt elveszettnek nevezte azt az Európát, mely a gazdasági kérdéseket minden egyéb érték elé állítja.

       Hogy az Antikrisztus világbirodalmában a mammont nem csak csábításra, hanem a bojkott eszközeként is fel fogják használni, az már Szent János Jelenések könyvében megtalálható: „Mindenkinek jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát.” (Jel 13,16) „Vélhetőleg a rettegés és az önzés” lesznek így Immanuel Kant, az antikeresztény uralom alapjai.

Általában még a jóllakott állatok sem tudnak csupán aludni, hanem olykor játszani is akarnak. Még inkább így van ez az embereknél, akik a 'post panem' a kenyér után mindig játékokat követeltek.” A régi Rómában a publikum tíz vagy még ennél is több órán keresztül ült az arénában, hogy a legperverzebb játékokat nézhesse. Az állam elsőrangú politikai feladatai közé tartozott a jóllakott népnek elegendő szórakozással és mulatsággal szolgálni, nehogy az alattvalóknak rebellis gondolatai támadjanak. És ugyanígy az Antikrisztus birodalmában, ahol béke és jóllakottság fog uralkodni, a tömegek szórakoztatása és figyelemelterelése kapitális jelentőséget fog kapni. A szabadidő-, sport- és szórakoztatóipar már napjainkban óriási gazdasági ágazatokká fejlődtek. És hogy a tömeg, ami a szórakozás nívóját illeti, nem különösen igényes, azt a TV-programokra vetett pillantás vagy az évente megismétlődő utca- és love-parádék világosan dokumentálják.

 

Paradicsom a földön – Isten nélkül

        Az Antikrisztus meg fogja oldani a sokrétű földi problémákat, ezt mondja a keresztény hagyomány, s ez e téma néhány költő feldolgozásában is kifejezésre jut: Benson-nál (A világ ura), Solowjew-nél (rövid elbeszélés az Antikrisztusról) és Dosztojevszkij-nél (Legenda a főinkvizítorról) az Antikrisztus mindig pszeudo-megváltó. Egy istentelen és pusztán az evilági létre figyelő emberiség számára természetszerűleg a materiális jólét válik a legfontosabb céllá, így az a kísértés, hogy azt kövessék, aki ezt a jólétet – mindegy milyen áron – mindenki számára megszerzi, ellenállhatatlan lesz.

        Ha az antikeresztény világállam békét és mindenki számára kenyeret és szórakozást hoz, akkor ebben a legnagyobb kísértést kell látnunk. Ez a látszólagos földi paradicsom, melyet az Antikrisztus megpróbál megteremteni, megváltójának és a világ üdvözítőjének fogja őt tekinteni, és azt a világméretű támogatottságot és csodálatot fogja iránta mutatni, melyet a Szentírás megjövendölt: „Az egész föld csodálta a vadállatot. Leborultak a vadállat előtt is, és így imádták: ‘Ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot?”’ (Jel 13,3-4)

És ekkor a kígyó régi ajánlata – „olyanok lesztek, mint az istenek” – a legextrémebb valósággá válik, mert az Antikrisztus figyelemreméltó teljesítményét Isten nélkül és Isten ellen hozza létre (de a Sátán hatalmából). „A bűn embere” (2 Tesz 2,3) a földi paradicsomot Istentől való teljes autonómiában fogja létrehozni – „a gonoszság elhatalmasodik”, mondta az Úr a paruzia-beszédben. (Mt 24,12) Nemzeti és nemzetközi rendeletek és előírások egyre nagyobb sokasodása ellenére nem kézzel tapintható már ez a „gonoszság”?  Elegendő utalni azokra az ocsmány aktuális törvényekre illetve törvény előkészületekre, melyek az abortuszra, a homoszexualitásra és az eutanáziára vonatkoznak, valamint arra a szörnyűséges kísérletre, mellyel embereket tenyészteni, úgymond újra-előállítani akarnak.

        Arra a kézenfekvő kérdésre, miért süllyed az ember ilyen mélyre, már Szent Pál apostol megadta a választ: „Mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” (2 Tesz 2,10-12)

 

Úton a világállam felé?

       Természetesen rejtve marad előttünk, mely eseménysorozatoknak kell még bekövetkezniük, hogy egy világállam létrejötte reális lehetőséggé váljon; ennélfogva értelmetlen minden spekuláció arról, mikor fog mindez bekövetkezni. Ezzel szemben szemmel látható, hogy a világtörténelem egyértelműen ebbe az irányba halad. A következő címszavak ezt az összefüggést akarják megvilágítani:

A szuverén államok megszűnése: ez egy világkormány létrehozásának elengedhetetlen előfeltétele. Tény, hogy a nemzetek fokról fokra adják fel szuverenitásukat és önálló államiságukat multinacionális grémiumoknak. A szuverén államok megszűnésében hatásos szerepet játszik a gazdaság globalizálása.

         Világgazdaság: a pénznem egységesítése (euro) csakúgy, mint a bankok és a többi gazdasági vállalat összefonódása és globalizálása lehetővé teszi a hatalom központosítását. Mivel itt is a már említett alapelv érvényes: pénz kormányozza a világot, egyre világosabban kirajzolódik, hogy lokális és nemzeti politikai döntéseket a nemzetközi pénzügyi- és világgazdasági megfontolások befolyásolják vagy akár diktálják is – a politikát egyre inkább a gazdaság dominálja. Egy egységes és központi világgazdaság központi politikai döntésekhez vezet, és egy napon döntő instrumentum lesz a világkormány kezében.

        Multikulturális társadalom: az emberek vallási és kulturális gyökereinek elvesztését migrációval és a népek összekeveredésével szemmel láthatóan tudatosan segítik elő, sőt támogatják. Semmi más nem köti az embert annyira, mint vallás és hit egyfelől, föld, történelem és kultúra másfelől. „A hitért, az erkölcsért és a hazáért”, áll még ma is egy rajnamenti egyesület lobogóján. Ezek az értékek azonban országtól és vallástól függően, mára már többnyire elavultak. A hit elvesztése által az emberek egyfelől messzemenően elvesztették Istenre való irányultságukat és örök céljukat, és ezzel a maradandó etikai értékekhez való ragaszkodásukat. Másfelől a népkeveredés, az indoktrinálás és nem utolsó sorban egyes népek történelmének megvetésre méltóvá tétele lassanként szisztematikusan kiírtja a népből és hazából eredő gyökereket.

         Manipuláció: miért olyan fontos témánk számára az emberek eltávolodása vallásuktól és hazájuktól? Az emberek gyökértelenné válása ugyanis igen jelentősen megkönnyíti manipulálhatóságukat és befolyásolhatóságukat egy majdani világállamban. Feltéve, hogy elegendő mennyiségű „kenyeret és cirkuszt” kapnak, a gyökértelen, úgyszólván teljesen Isten, történelem és kultúra nélküli embereket lehet a legkönnyebben a kívánt irányba terelni. Hogy ők eközben az általános választójoggal és állítólagos sajtó- és véleményszabadsággal rendelkező demokratikus struktúráknak köszönhetően magukat mégis a legszabadabb lénynek képzelik és saját manipuláltságukat észre sem veszik, az egyszerűen a manipulálás művészetéhez tartozik. A csaknem mindenütt jelenlevő médiák figyelemre méltóan magas technikai színvonala a manipulálásnak egy eleddig ismeretlen rafinériáját és perfekcióját teszi már napjainkban is lehetővé. A világ naponta növekvő mértékű behálózottsága sejtetni engedi, mekkora jelentősége lesz egy jövőbeli világállamban a médiának, mint a manipulálás elengedhetetlen eszközének.

       „Big brother is watching you”: az embereknek egymáshoz való kapcsolatai növekvő mértékben fognak a különböző technikai segédeszközök, mint a telefon, telefax, internet stb., által lebonyolódni, és így ezek egy nem kívánatos harmadiknak (például államnak) könnyen hozzáférhetővé válnak. A felügyelő állam képe ma már nem utópia. A jóakarat – ezzel könnyebben le lehet győzni a nemzetközi terrorizmust – álcája alatt az egyes emberek privát szférájába a leghallatlanabb módon fognak beleavatkozni: „és különben is, aki az uralkodó véleménnyel nem száll szembe, annak úgysem kell a ‘nagy fivér’ tolakodó pillantásától tartania”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Az Antikrisztus a világ fölött a hatalom roppant hatványozódását fogja megvalósítani, és nem csak extenzív, hanem mindenek előtt intenzív módon. Az Antikrisztus világállama a legextrémebb értelemben totalitárius állam lesz.” Egy totalitárius világállam létrejöttének veszélye ijesztően közelivé vált, egy világállamé, melyben ugyan nem lesznek többé háborúk, de erős rendőrség a belső „kártevők leküzdéséhez”, igen.

         Egy világ – egy vallás: mit jelent az anti-keresztény világállam Jézus Krisztus Egyháza számára? Alapvetően kétfajta megoldás nyílik számára, melyek azonban természetesen kölcsönösen kizárják egymást. Az Egyház beilleszkedhet a one world-be, és aktívan részt vehet a földi paradicsom létrehozásában. Ezt a szerepet találták ki számára az anti-keresztény hatalmak, ez azonban előfeltételezi identitásának elvesztését: dogma helyett – az eretnek vallásoknak üdvre vezető útként való elismerése, Isten imádása helyett – az ember istenítése, a mennyben való remény helyett – paradicsomi viszonyok felállítása itt a földön. A vallásoknak ugyan nem kell eltűnniük, még saját profiljukat is megtarthatják, de be kell illeszkedniük a szabadkőművesek világképébe. Hozzá kell járulniuk egy minimális érték-konszenzushoz, és ki kell elégíteniük a világpolgárok spirituális igényeit.

         És ha ezek után áttekintjük az un. "keresztény egyházak" eddig megtett útját, akkor megdöbbenéssel kell megállapítanunk, hogy milyen „jól” beleilleszkedett az antikeresztény tervbe. Az igazságot régen feladták a „dialógus” és az „ökumenizmus” kedvéért. Sokasodnak azok az akciók, összejövetelek (például a „békéért, igazságosságért és a teremtés megóvásáért”), mozgalmak (olykor a hierarchiától erősen támogatottan) és kijelentések, melyek a pusztán evilági és valódi szabadkőműves ideáloknak hódolnak. Ha még ezenkívül meggondoljuk, hogy bizonyos „egyházak” tagjai, funkcionáriusai és az UNO és a New-Age-vallás már mily nagyon egybeesnek, akkor sajnos felismerhető az összefüggés utolsó címszavunk, az „egy világ – egy vallás” és az eljövendő antikrisztusi világállam között. Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/12/az_antikrisztus_816

Szólj hozzá!

13.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 

IMAEST A CSALÁDOKÉRT

Időpontja:

2016. augusztus 16., 17 óra; helyszín a budapesti Szeretetláng-kápolna (VI. ker., Székely Bertalan utca 25.)

Az imaestet vezeti: Dr. KRÁNITZ MIHÁLY ATYA a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja.

Egyben szeretném felhívni a figyelmet egy rendkívüli ünnepre, az idei  III. SZERETETLÁNG FESZTIVÁLRA!

2016. augusztus 27-én, 9-17 óráig 

HELYSZÍN:

Máriaremetei Kegytemplom parkja; 1029 Budapest, Templomkert 1. 

Szólj hozzá!

alexiscarrelcirca1972.jpg     Carrel meg volt győződve arról, hogy a jelenlegi civilizáció elveszítette a lelki értékeket, s ezért nem képes boldogabb társadalmat kiépíteni. Hogy az emberiség megmeneküljön az önpusztítástól, meg kell nyílnia annak a "Lénynek, mely mindennek a forrá-sa, melyet a keresztény misztikusok úgy hívnak: Isten". Figyelmeztetése különösen aktuális mai, migráns-vál-sággal küszködő Európánknak: "Az erkölcsi elmaradottság gyakran kéz a kézben jár a magas intelligenciá-val, ezért az erkölcsileg elmaradott emberek különösen veszélyes tagjai a társadalomnak. Az erkölcs azoknak az elveknek az összessége, melyeket az embereknek be kell tartaniuk, ha egyéni és faji szinten meg akarnak maradni. A hívő embereknek a ke-resztény erkölcsi elvekkel összhangban kell cselekedniük. A hitetleneknek is hasonló elveknek kellene engedelmeskedniük, mert ezek az elvek min-den értelemmel megáldott és a világ működéséről gondolkodni képes lény kötelességeinek részét alkotják."
alexis_lhomme-cet-inconnu--852801-90.JPG     1935-ben jelent meg híres könyve, L’ homme cet inconnu (Az ismeretlen ember) amely majdnem egymillió példányban kelt el, és tizennyolc nyelvre lefordították. Ez újabb állo-más az ő lelki-gondolati fejlődésében: elismerte, hogy a keresztény erények szükségesek ahhoz, hogy az ember fennmaradjon és fejlődjön, de vona-kodott bármelyik erénynek is valódi természetfeletti eredetet tulajdoní-tani. Úgy vélte, minden jó a Termé-szettől származik, amelyet szinte misztikus dicsfénnyel ábrázolt. A Természet jelenségei közé sorolta a rendkívül hirtelen gyógyulásokat. Reménykedett, hogy a tudománynak valamilyen új formája később majd megmagyarázza a csodákat. (folyt.)1101350916_400.jpg

Szólj hozzá!

10.1 §. Mennyire szerette Mária az imádságot
marias_3_2_2_1.jpg     Egyetlen lélek sem követte na-gyobb tökéletességgel, mint Mária, itt a földön Üdvözítőnk eme tanítá-sát: »Szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni«. (Lk 18,1) »Senkitől sem vehetünk jobb példát ‒ mondja Szent Bonaventura ‒, és senkitől sem tanulhatjuk meg inkább, hogy mily szükséges az imádságban való állhatatosság, mint éppen Máriától.« (Spec. c. 4.) Nagy Szent Albert azt állítja, hogy Jézus Krisztus után az ő Anyja az imádság erényét tökéletesebben gyakorolta, mint az összes emberek, akik valaha éltek és élni fognak, (Sup. Miss. 80.) éspedig azért, mivel megszakítás nélkül és állhatatosan imádkozott, élte első pillanatától fogva gyakorolta magát az imádságban, mert már születésekor teljes mértékben birtokában volt észbeli képességeinek. Ezért is Mária már három éves kisgyermekként a templomba akart elvonulni, hogy ott jobban gyakorolhassa az imádságot. l_immacolata_gyemek_angyal_2.jpgOtt ‒ miként ezt Szent Erzsébet kijelentette ‒, a nap három különböző szakában, sőt éjfélkor is imádkozott amikor felkelt, hogy Istent a templom oltára előtt imádja. (S. Bonev. de vit. Chr. c. 3.)
     Később, hogy Jézus szenvedéseit nagyobb áhítattal élhesse át, Mária gyakran meglátogatta ama helyeket, ahol Krisztus született, szenvedett és eltemettetett. Amellett, mindig összeszedett maradt az imádságban, mentes minden szórakozottságtól és rendetlen hajlamoktól ‒ amiként ezt Karthauzi Dénes mondja. (E laud. Virg. lib. 2. a. 8.) (185. oldal)christus_carthusian2.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgA katakomba
     Közismert, hogy az első keresztényeket háromszáz éven át kegyetlenül üldözték. Krisztus után 313-ban azonban Konstantin császár rendeletére megszűntek az üldözések és megengedték a keresztény vallás nyilvános gyakorlását.
ars-entierro.jpg     A pogányság temetési szertartása az elégetés volt, ezzel szemben a zsidók mindig sírba, sziklamélyedésbe temették halottaikat, mint pl. Lázárt is. Ezt a szokást követték a keresztények is, akik az üldöztetések alatt a nyilvánosság kerülése okán, halottaikat katakombákban temették, rejtették el. Ezek a föld alatti vájatok, járatok mélyen és hosszan terjedtek a lakott területek alatt. A tetemeket kivájt falmélyedésekbe helyezték és ott imádkoztak mellettük, sőt szentmisét is bemutattak egy-egy kápolnának kialakított részben.catac_slide3.jpg
     Egyik ilyen ‒ sok vértanú által megszentelt ‒ keresztény temetkezési hely Róma északi részén a Priscilla katakomba, ahol 1802. május 24-én egy útépítés során meglelték szentünk csontjait,. Ezen a napon váratlanul beszakadt a föld a munkálatok alatt és ezzel egy addig ismeretlen katakombára leltek. A kiértesített püspökség nyomban régészeket küldött, akik az első feltárt üregben egy kis koporsót találtak, benne csontokkal és egy száraz vért őrző nagyobbacska fiolával.
     A katakomba-sírok a löszfalba mélyített hosszú keskeny üregek, melyeken a fedlap függőlegesen volt beillesztve. Filoména esetében ez három égetett agyagból készült darabból állt, melyek le voltak esve.
     A kőlapokon a vértanúság piros jelei voltak láthatók felirattal, melyek sorrendje nem volt egyértelmű. Első olvasatra következő volt kibetűzhető: LUMENA - PAX TE - CUM FI (felső sorrend szerint)
A nehezen értelmezhető felirat, a lapok átrendezésével vált érthetőbbé: PAX TECUM FILUMENA /Béke veled Filumena/ (alsó összerakás) (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.)symbols_sorba_rakva_530.jpg


Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei

5. „A Sátán erejével”

 

       Az, aki a démonok világát és az ősbűn tényét tagadja, még megközelítőleg sem tudja az Antikrisztus figuráját megérteni. Nekünk egyfelől az ördögnek és csapatának a világ történelmére való befolyását, másfelől az ember sebezhetőségét és az ördögi agitációra való fogékonyságát kell számításba vennünk.

Az ember az Isten és az ellenség között dúló gigantikus harc színtere. Ez nem a középkorból vett fantáziadús elképzelés, hanem a józan tényállás, miként ezt nekünk a Szentírás már az első oldalakon dokumentálja. A Sátán – aki „gyilkos volt kezdet óta”, ahogy őt Krisztus nevezi (Jn 8,44) – kígyó képében csábította bűnre Ádámot és Évát. Isten azonban ezt mondta a kígyónak: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé.” (Ter 3,15)

 

Az igazság birodalma és a hazugság birodalma

 

      Mivel a Sátán uralkodni akar az emberek felett és magának akarja lelküket megnyerni, világuralomra tör, vagyis azon szervezetek és struktúrák feletti uralomra, melyek az emberek életterét, azaz „világát” képezik és meghatározzák. Aki például a gazdaságot és az egyetemeket, a politikát és mindenek előtt a médiákat uralja, az befolyásolja és dominálja az embereket, legalábbis nagy részben.

Pontosan ebből az okból nem mindegy, hogy Urát és Mesterét az Egyház a társadalom és a közélet királyának is proklamálja-e vagy sem. Természetesen a kereszténység ellenségeinek mindig az volt a céljuk, hogy elragadják Krisztustól az emberi szervezetek fölötti hatalmat, és ezért legnagyobb diadaluk az volt, hogy egy zsinat, mely néhány szempontból „rabló-szinódushoz” hasonlított, ezt a keresztényellenes programot sajátjává tette, Krisztust detronizálta és uralmát a templomra, a sekrestyére és az emberi privátszférára korlátozta. Klaus Schatz egyháztörténész még nemrég is azt mondta, hogy a tradicionális és az új tan – melyet ő maga előnyben részesít – között „valódi diszkontinuitás és feloldhatatlan ellentét” áll fenn.

Természetesen az ördög – akit Krisztus „e világ fejedelmének” (Jn 12,31) nevez – uralma és Krisztus királysága nem hasonlítható össze. Míg Krisztus minden embert „az ő édes uralmának” akar alávetni, hogy őket „az igazság és élet királyságába, az igazságosság, szeretet és béke királyságába” vezesse (Krisztuskirály oratio és prefatio), addig a Sátán az embereket hazugsággal és fondorlatossággal akarja uralma alá hajtani és végezetül megrontani.

 

Az ördögtől inspirálva és hatalommal felruházva

 

      Az a lelkekért folytatott drámai harc, melyet az ördög Isten befolyása ellen folytat, adja az Antikrisztus titokzatos figurájához a hátteret. Az Antikrisztus semmi esetre sem egy ördög vagy az ördög valamifajta inkarnációja. De még csak nem is egy ördögtől megszállott, kit cselekedeteiért nem terhel felelősség, hiszen egy megszállott akarata nem szabad. Az Antikrisztus sokkal inkább, miként ezt Aquinói Szent Tamás mondja, Iskarióti Júdáshoz hasonlít, akiről a Szentírás ezt mondja: „Et introivit in eum Satanas – belé méne a sátán” (Jn 13,27), melyet úgy kell érteni, hogy Krisztus árulója bár az ördögtől hagyta magát inspirálni, ezalatt azonban elhatározásában szabad maradt, és pontosan ugyanígy lesz az Antikrisztussal is. Szent Pál az Antikrisztust ugyanazzal a kifejezéssel illeti, mint az Úr árulóját, Júdást: „Filius perditionis – a kárhozat fia.” (Jn 17,12 és 2 Tesz 2,3)  Ha az Antikrisztus nem is ördög, azért még az ő eszköze. Mert a Sátán a földön – ameddig éppen hatalma terjed – azokon az embereken keresztül uralkodik, akik hallgatnak rá. De legkiválóbb eszköze az Antikrisztus lesz, aki által az emberiségre gyakorolt ördögi hatása tetőpontját éri majd el.

       

Más szóval és az Antikrisztus felől szemlélve: az a hallatlan hatalom, mellyel az Antikrisztus bírni fog, végeredményben az ördögtől származik, amit a Szentírás két helyen ad tudtunkra. A népek apostola a tesszalonikiaknak jelek és csodák általi antikrisztusi csábításról ír, melyhez ezt fűzi hozzá: „secundum operationem satanae in omni virtute – a sátán hatalmából mindenféle hamis erőtétel”. (2 Tesz 2,9) Szent János Titkos jelenései a maga részéről félreérthetetlen pontossággal határozza meg az antikrisztusi hatalom eredetét: „A sárkány (=Sátán) neki adta erejét és trónját, nagy hatalmával együtt.” (ApCsel 13,2) Amikor az ördög Urunkat a pusztában megkísértette, a harmadik és utolsó kísértésnél a világuralmat ajánlotta neki azzal a feltétellel, ha Krisztus imádja őt: „Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.” Isten Fia a diabolikus ajánlatot energikusan utasította vissza: „Távozz, sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” (Mt 4,9)

De jön majd valaki – az Anti Krisztus – és ő majd nem fogja az ördög méltánytalan ajánlatát visszautasítani, és így hozzájut a világhatalomhoz. Az Antikrisztus tehát a Sátán hatalmából fogja gigantikus birodalmát felállítani. (És minden lehető eszközzel, már most csábítja, megtéveszti a népeket, a hamis jelenésekkel is! Szerk.) Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/11/az_antikrisztus_457

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim!

     Amióta lehetőségem van figyelni blogom világ-látogatottságát (az összesített látogatási világtérképet lásd alább!), egyre nagyobb felelősséget érzek magamon. Ez késztet arra, hogy Olvasóim segítségét kérjem a szerkesztés és téma szerinti iránymutatás tekintetében. Ha blogom egyes posztjait hiányosnak, hosszúnak vagy fölöslegesnek ítélik, esetleg mást vagy többet olvasnának róla, kérem jelezzék! Szívesen fogadnám cikkek és témakörök ajánlását és küldését, idegen nyelvből való magyarra fordítását! Hasonlóképp szívesen fogadnék képeket, történeteket, híreket! Nem is kell magyaráznom, hogy fő irányvonalam az evangelizálás, a Mária-tisztelet és az üdvös tanúságtétel!
     Kérdezzenek (Erzsébet asszonyról vagy rólam is), kérjenek (akár imát is)! Szívesen küldök (múltbeli) írásaimból, cikkeimből, részben vagy egészben, igény szerint! Válaszaimat küldhetem privát e-mail-ben is!
     Aki anyagilag kívánná támogatni további blog-igyekezetemet, írásaim nyomdai kiadását, vagy technikai eszközeim költségeit, az e-mail-ben jelezze szándékát és én megküldöm az utalási lehetőséget. (Hangsúlyozni kívánom, hogy ezen felhívásomnak egyáltalán nem ez a célja. – De mégis! – Ha egyszer találkoznánk az életben (vagy Isten irgalmából már a Mennyben), nehogy az legyen a kérdőtekintetű rácsodálkozás, hogy "miért nem szóltál?"!
E-mail címem: begyiktibor@gmail.com
     Ha ezen felhívásomra érdemben nem is reagálnak – mindazáltal kérem –, hogy imában támogassanak és a "Hajnal Szép Sugara" blogot terjesszék a magyarság körében! Köszönöm!    

Isten áldja Önöket szeretteikben és mindennapi munkájukban!
Maradok Isten segítségével amíg tehetem: Begyik Tibor, a "Hajnal Szép Sugara" blog szerkesztőjeosszesitett_blog_nezettseg_1.jpg

 

Szólj hozzá!

alexis-carrel-humaniste-chretien-prix-nobel-1912_1.jpg

 

 

    Carrel diadalmasan visszatért Fran-ciaországba, mely egykor nem ismerte el őt. Érdeklődése továbbra is munká-jára összpontosult, de emellett több-ször visszatért a kegyhelyre. Imádkoz-ni járt oda, és hálát adni a hit ajándé-káért, de tudósként is, hogy tovább vizsgálja a csodás gyógyulások titkait.

     1910-ben második gyógyulás orvosi tanúja volt. Egy tizennyolc hónapos vakon született gyermek hirtelen töké-letesen látni kezdett. Ezt nem lehetett az autoszuggesztió számlájára írni.
Ugyanakkor megismerkedett az ön-kéntessel, aki a csodásan meggyógyult gyermekről felesegevel_1.jpggondoskodott. Az igen csinos nő harmincöt éves Anne-Marie de la Meyrie arisztokrata családból származott, és férje halála után a karitatív munkának és a kisfia nevelésének szentelte magát. Megismerkedésükkel a kapcsolatuk hamarosan kölcsönös szerelemmé fejlődött, és a házasság szentségének felvételéhez vezetett.
     1914-ben, az első világháború kitö-résekor Carrel a feleségével együtt visszatért Franciaországba. A szani-técszolgálathoz osztották be őket. Carrelra sokkolóan hatottak a front barbár körülményei. Így ír erről az egyik levelében: "Fontos, hogy a sem-leges államok tudják, Németország milyen kultúrát hoz a világnak. A német hadsereg megbocsáthatatlan bűntényeket követ el. Megdöbbent a látvány, hogy ebben az országban, melynek tudósai iránt mély csodála-tot érzek, a hatalmas intellektuális fejlődés a primitív barbárok erköl-csével kapcsolódik össze" (1915. 06. 06.). falkenberg_027.jpg
     Carrel sok halálesetet látott, melyet üszkösödés vagy különféle fertőző betegségek okoztak. Valamit tenni akart ez ellen. A kémiaprofesszor Dakinnal együtt feltalált egy új antiszeptikus oldatot a fertőzések ellen és a sebek kezelésére. Ez a találmány jelentős mértékben hozzájárult az amputációk számának csökkenéséhez. A módszert nagyon hamar az egész világon alkalmazni kezdték.
lindberghpump2.jpg     A háború után Carrel visz-szatért a Rockefeller Intézetbe, és öt évnyi közös munka után Charles Lindbergh-gel, a híres tervezővel és pilótával, aki át-repülte az Atlanti-óceánt, 1935-ben megalkotta az első mesterséges szívet, mely a mű-tét alatt életben tartotta a szer-vezettől elválasztott szerveket. Ebben az időben írta meg Carrel "Az ismeretlen ember" című művét, mely világszerte bestseller lett. (folyt.)

Szólj hozzá!

9.2 §. Mária türelméről
marias_3_2_2_1.jpg     Ha tehát Mária valódi gyermekei akarunk lenni, kell, hogy követni igyekezzünk őt a béketűrésben. Ugyan mi által szerezhetünk több érdemet e földön és dicsőséget a másikban, mint a szenvedéseink békés eltűrése által, mondja Szent Cyprián.
     Ozeásnál mondja Isten: Besövényezem a te utadat tövisek-kel (Oz 2,6) És Naziansi Szent Ger-gely hozzáteszi: A választottak útjai tövisekkel vannak sövényezve.
     Miként a tövises sövény megőrzi a szőlőt, úgy Isten is viszontagsá-gokkal veszi körül az ő szolgáit, hogy a földhöz ne tapadjanak. Szent Cyprián ennek alapján arra a követ-keztetésre jut, hogy a béketűrés az, mely a bűnöst megszabadítja a pokoltól. A béketűrés tart meg minket. És a béketűrés az, mely szentekké tesz. A béketűrés pedig a tökéletességre viszi a cselekedetet. (Jak 2,4) Ez ad erőt nekünk, hogy békével viseljük a kereszteket és mindent, amit Isten reánk bocsát, úgymint a betegségeket, szegénységet, az emberek okozta üldözéseket, sérelmeket stb.
     Szent János az összes szenteket pálmával kezükben látta, a pálma pedig a vértanúság jele. Ezek után láttam nagy sereget… pálmákkal kezük-ben ‒ (Jel 7,9) jeléül annak ‒, hogy mindazok akik üdvözülnek, akár vérük ontásával, akár béketűrésük által, azok vértanúkká lesznek.
Okkal kiálthatott fel tehát örömében Szent Gergely: Vas kínzószerszámok nélkül is vértanúkká lehetünk, csak őrizzük meg a béketűrésünket. Ha ez élet kínjait elszenvedjük, Szent Bernát szerint is, aki türelmesen, készsé-gesen és örömest viseljük el a szenvedést Istenért és embertársainkért, akkor nagy jutalom vár reánk az égben!
Ez lelkesítette az apostolt: Ami most a nyomorúságunkban egy szempil-lantásnyi és könnyű, a dicsőségnek mód felett örökkévaló nagyságát eszközli bennünk. (2Kor 4,17)
     Szép intelmeket adott nekünk erre vonatkozólag Szent Terézia: Aki átkarolja a keresztet, nem érzi azt. És ismét: mihelyt eltökéljük magunkat fajdalmas_anya_s_giovanni.jpga szenvedésre, megszűnnek a kínok. Mikor pedig igen reánk nehezednek a keresztek, folyamodjunk Máriához, kit az anyaszent-egyház a szomorúak vigasztalójának nevez. Damaszkuszi Szent János szerint pedig: ő az összes fájdalmas szívek orvossága.
     Ó én édességes Nagyasszonyom! Te ártatlan létedre oly béketűréssel szenvedtél és én, pokolra méltó bű-nös még vonakodnék a megpróbál-tatásoktól? Anyám, minden erőmből kegyelemért esdek hozzád, nem azért, hogy megszabaduljak a ke-resztektől, hanem hogy béketűréssel szenvedjem el azokat. Jézus iránt való szeretetedre kérlek, nyerd meg számomra e kegyelmet Istentől, melyet bizalom-mal remélek. (183-184. oldal)fajdalmas_anya_st_stefano_530.jpg

Szólj hozzá!

 

kristus_uppenbarar_sig_for_birgitta.jpgA 15 ima, amelyet a mi Urunk, Jézus Krisztus mondott tollba Szent Brigittának Rómában, a Szent Pál templomban megfeszített Krisztus képe előtt

ELSŐ IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged.
Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bűnös vágya, üdve és reménysége.
Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig.
Kérlek, emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot!
     Emlékezzél Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztaltad őket.
Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál:
„SZOMORÚ AZ ÉN LELKEM MINDHALÁLIG.”
     Emlékezz Uram a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Júdás elárult.
Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, és három bíró elítélt; mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt.
     Emlékezz Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak, oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek.
     Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztrefeszítésed előtt kellett szenvedned, kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét; add, hogy bűneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem! Amen.

MÁSODIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet.
A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök Hozzád Megváltóm, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségemtől!
Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget! Amen.

HARMADIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, a Szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan úr vagy mindenek felett, Néked semmi határt nem szabhat.
Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szegekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád.
És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben Testedet taszítgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat – Testedet kifeszítve – kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek.
Erre a legszentebb szenvedésedre kérlek Téged Jézusom, hogy Téged mindig, mindenekfölött szeresselek! Amen.

NEGYEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy Szent Sebeid által sebeink begyógyuljanak.
Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt, sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a te kínodhoz.
Tövissel koronázott Szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És Te mégis felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál:
„ATYÁM BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT TESZNEK!''
Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy azáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát! Amen.

ÖTÖDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, az Örök Fény tükre! Emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságod fényében megláttad szenvedéseid hiábavalóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják.
Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Kérlek, mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad:
„MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN!''
Légy irgalmas hozzám is halálom óráján! Amen.

HATODIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, imádásra méltó drága Királyom! Emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, mikor mint közönséges bűnözőt, mezítelenül a keresztre vontak és felemeltek.
Mindenkitől elhagyatva csak Édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végigszenvedte kínos keresztutad és haláltusád.
Akkor adtad nekünk Őt anyánkul, mikor Hozzá és Jánoshoz így szóltál:
„ÍME, A TE FIAD” és „ÍME, A TE ANYÁD”.
Irgalmas Megváltóm, az Édesanyád lelkét átjárt tőrök fájdalmaira kérlek, szánj meg engem is, ha szenvedek; adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom óráján. Amen.

HETEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, a szeretet, gyengédség és irgalom kimeríthetetlen forrása! Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál:
„SZOMJAZOM!”
Tudom, az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad.
Kérlek Téged Megváltom, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre Irántad, hogy meghaljon bennem minden testi vágy és világi kívánság, és csak utánad vágyakozzam! Amen.

NYOLCADIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy...
     Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél.
Erre a szeretetre kérlek isteni Megváltóm, add meg a kegyelmet, hogy szent Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam. Amen.

KILENCEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme!
Emlékezz a fájdalmakra, melyeket halálod közeledtén éreztél a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál:
„ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM?!”
Elhagyatottságod kínjaira kérlek, és könyörgök Hozzád Megváltom, ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben! Amen.

TIZEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, az Erő és a Tisztaság.
Emlékezzél meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe!
Az egész Testedet borító sebekre kérlek, hogy – megtartva parancsaidat – a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged. Amen.

TIZENEGYEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége.
Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak az én bűneim miatt is. Kérlek Téged Megváltom, rejts el engem, bűnöst, sebeidbe Mennyei Atyád haragja elől! Amen.

TIZENKETTEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom az Igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy.
Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó Véred pirosra festett.
Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél.
Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk?
Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet Irántad, gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökkévalóságban, minden jónak és örömnek Forrása Jézusom, egyetlen igazi szerelmem! Amen.

TIZENHARMADIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen diadalmas Királyom!
Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad a fejed és felkiálttál:
„BETELJESEDETT!”
Erre a végső szenvedésre kérlek Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást! Amen.

TIZENNEGYEDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő Forrása, Isten dicsőségének visszfénye.
Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó, megtörté Szívedből fakadtak és tolultak ajkadra:
„ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET!''
A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek!
Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadba Hozzád visszatérő lelkemet! Amen.

TIZENÖTÖDIK IMA
‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒
     Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő! Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki.
Szent Tested - mint elhervadt mirhacsokor - függött a kereszt fáján, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága Véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át! Szoríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át! Amen.

Búcsúima
     Óh, dicsőséges Szűz, kit az Úr örök rendeléséből az Ige anyául választott, Te az isteni kegyelmek osztogatója, a bűnösök menedéke vagy, én méltatlan szolgálód hozzád fordulok, légy vezetőm és tanácsadóm e siralom völgyében.
Esdd ki számomra szent Fiad vére árán bűneim bocsánatát,
valamint az ehhez szükséges kegyelmi eszközöket. Amen.

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_530.jpgÖsszeállította: Horváth Mária és a blog szerkesztője

Horváth Mária előszava
     Egy különleges szent ünnepe van augusztusban, egy olyan gyermeklá-nyé, akit nagyon sokan szeretnek, tisztelnek, akinek a segítségét sokan kérik.
     Akkor ismertem meg őt, amikor kislányom 13 éves volt.
Felfigyeltem Szent Filoména gyermeki, törékeny lényére, ugyanakkor le-nyűgözött határozottsága, a hitért való kiállása és óriási tűrőképessége a szenvedések elviselésében.
Leánykám kezébe adtam a kis könyvecskét, aki megnézte a róla festett Feszty Masa képet, és megtetszett neki. Elkezdtük olvasni életének törté-netét. Rabulejtett minket.
Abban az időben gyermekem kedvenc szentje lett ő és ezért megkértem, vigyázzon rá az Égből, imádkozzon érte és segítse útján Jézus felé.
     Sajnos, a későbbiekben eltávolodtunk Szent Filoménától ‒ nem azért mert csökkent volna az iránta való tiszteletünk ‒, hanem azért, mert más és más szentek kerültek előtérbe életünk során.
Közben kislányom felnőtt, amikor is egy Szent Filoména ünnepre hívott el valaki, Pasarétre. Augusztusi hőség volt, úgyhogy eleinte el sem akartam menni. Végül mégis rávettem magam, a hónap közepe lévén a Szűzanya iránt érzett lángoló szeretetem miatt.
d1096f17bfc3253f90c6f3136f17417b.jpg     Amikor megláttam a Filoménáról készült festményt, valahogyan meg-dobbant tőle a szívem. Könnyes szem-mel néztem őt és új szeretet ébredt bennem e fiatal szent iránt. Kérni kezdtem őt megint a lányomért és jól jött, amikor a mise végén kezembe adtak egy Szent Filoménához írt ró-zsafüzért és kilencedet.
     Lányom ezt követően férjhez ment és egy sajnálatos betegség miatt úgy tűnt, majdnem kizárt a gyermekáldás.
Sokat imádkoztam, elsősorban az Égi Anyához, Máriához, kértem Jézust, és Szent II. János Pált is és akkor hirtelen kezembe került a kapott Szent Filomé-na rózsafüzér.
Éreztem, hogy most nagy erővel hozzá kell fordulnom, mert ő segítségére van a gyermeket váró édesanyáknak.
Nem csupán imádkoztam a leírt imá-kat, hanem minden nap a szívemből kérleltem őt, segítsen a lányomnak: imádkozza ki a gyermeket a számára. Mélyen könyörögtem, és elvégeztem a kilencedet.
Nem telt el sok idő, és lányom áldott állapotba került.
     Köszönöm Neked kedves Szent Filoména, köszönöm, hogy segítettél! Tudom, és éreztem kedves lényedet imáim alatt, tudom, hogy közbenjár-tál lányomért, akinek egy gyönyörű, kedves kicsi lánykája született.
Dicsőség érte az Úrnak!
     Most hálából örömmel segítettem Csodatévő Szent Filoména élettörténetének összeállítását.

Források:
E.D.M. Paul O'Sullivan, A csodatévő Szent Filoména (Debrecen)
Zippernovszky Judit, Csodatevő Szent Filoména – Szent Gellért Kiadó. 1995.
Internet: Forrás 1 ; Forrás 2 1-st-philomena-6_3_15.jpg

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei

4. A megtévesztés 

       Az ember megalkotása óta mindig léteznek olyan erők, melyek örök céljától – Istentől – el akarják téríteni, tévútra akarják vezetni, el akarják csábítani. Ádám és Éva ősbűne nem jött az ördög csábítása nélkül létre.

       A csábítás azért hatásos, mert egyrészről a csábító a bűn rossz következményeit hazug módon jámbor színben tünteti fel, vagy egészen elhallgatja: „semmi esetre sem fogtok meghalni”, nyugtatta meg az ördög Évát, ezzel csábítva őt a bűnre. Másrészről ugyanilyen hazug módon a csábító még előnyöket is kilátásba helyez és ígéreteket tesz, melyeket egyáltalán nem tud megtartani: „olyanok lesztek, mint Isten”. Az Isten elleni lázadás Ádámnak és Évának semmilyen módon nem hozta meg azokat az „előnyöket”, melyeket az ördög ígért nekik. A legnagyobb bűvöletet azonban azzal idézi elő a csábító, amikor olyan igényeket csillapít és olyan kívánságokat teljesít, melyeket az Úristen maga – legalábbis itt a földön – nem akar kielégíteni. Az Antikrisztus csábítása talán éppen ilyen irányú lesz, ez teszi érthetővé roppant hatását is.

 

A végső idők pszeudo-prófétái

      Urunk a végső időkre egy hallatlan, eladdig ismeretlen megtévesztést jövendölt: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.” (Mt 24,4) Olyan erős és olyan ellenállhatatlanul nagy lesz eme csábítás, hogy még maguk a legjobbak és leghűségesebbek is veszélybe kerülnek, hogy végül engednek szívó hatásának. „Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (Mt 24,22)

Amit itt Krisztus a végső időkről mond – egy hatalmas megtévesztés számtalan pszeudo-próféta fellépése által – pontosan megfelel annak, amit a Szentírás az Antikrisztusról jövendöl. Ez különösen ügyes csábító lesz; benne fogja az emberek ördög általi megtévesztése a csúcspontját elérni. „Az egész föld csodálta a vadállatot.” (Jel 13,3) – az egész föld!

 

Jelek és csodák

      Hogyan lehet e megtévesztés hallatlan erejét megmagyarázni? A hamis messiások és pszeudo-próféták, így mondja Urunk, „nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is”. (Mt 24,24) Rendkívüli „jeleket és csodákat”, miket Krisztus a végső időkre jövendölt, fog az Antikrisztus is véghezvinni az írások szerint: „Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel” (Jel 13,13), és még arra is rábírja őket, hogy az első vadállat előtt leboruljanak (12. vers).

Szent Pál hasonló módon karakterizálta az Antikrisztus csábító művészetét: „Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak.” (2 Tesz 2,9)

 

Farkas báránybőrben

      Különösen megtévesztőnek kell tartanunk az Antikrisztus álszenteskedését. A keresztény hagyomány, Josef Piper szerint, ezt a tulajdonságot tartja a leghatásosabbnak az emberek megtévesztésére. Az álszenteskedést először szó szerint kell vennünk, mert az Antikrisztus a többség számára nem fogja egy zsarnok vagy züllött ember vonásait felmutatni. Ellenkezőleg, életvitelében példamutatónak fog tűnni – és mindenek előtt azt a látszatot fogja kelteni, hogy nagy emberbarát – az emberbarát! Wladimir Solowjew „Rövid elbeszélés az Antikrisztusról” című írásában az Antikrisztus „az önmegtartóztatás, az önzetlenség és az aktív jótékonyság legcsillogóbb bizonyítékait fogja felmutatni”. „Mindenkinél irgalmasabb emberbarát, igen, nem csak az emberek barátja, hanem még az állatoké is; ő maga vegetáriánus.”

Ez a leírás részleteiben kuriózumnak tűnhet, de eközben hajszálpontosan megmutatja, miért fog az egész világ – a „keresztények” is – csodálattal eltöltve utána futni. Mint magánszemély és életvitelét tekintve az Antikrisztus a lehető legjobban meg fogja közelíteni a keresztény ideált, látszatra éppen: „Az Antikrisztus az az ember, aki felebarátját éppen úgy szereti, mint saját magát, de nincs semmi, amit ennél jobban szeretne”, az „Isten nélküli elképzelhető legtökéletesebb ember” lesz.

Az Antikrisztus integrálni fogja rendszerében a keresztény ideálokat és értékeket is, természetesen „minden kellemetlenségtől” – mint a kereszt, dogma, Istennel szembeni engedelmesség – „megtisztítva”, és éppen a hitben meggyengült keresztényeket téveszti meg ezzel. Ezen ördögi stratégia nyomai már ma is megtalálhatók a New Age mozgalomban, mely legtöbbször nem lép fel nyíltan a kereszténység ellen, hanem sokkal inkább beolvasztja hálózatába ennek „pozitív” értékeit, mint a szeretet, szociális elkötelezettség, misztika stb., és így az Anyaszentegyházat mintegy fölöslegessé teszi. Csak ezzel, hogy az Antikrisztus jó, sőt keresztény maszkot visel, magyarázható, hogy a keresztényeket is meg tudja téveszteni. A kereszténységet fel fogja használni saját antikrisztusi világrendjéhez.

 

Sokféle csábítás

      Spekulálni lehet arról, milyen különleges jeleket és álcsodákat fog az Antikrisztus előidézni. De rendkívüli szenzációktól eltekintve már ma is megvannak a csábítás módjának azon jelei, melyekkel az Antikrisztus az egész világot meg fogja téveszteni: a technikai fejlődés sokban hozzájárult az Istentől való elszakadáshoz. Az ember felfedezései által elbizakodott lett és végül az az ördögi képzete támadt, hogy minden kivitelezhető és így Isten alapjában véve nélkülözhető. Egyes találmányok, mint például a televízió és a fogamzásgátló pirulák, egyetlen éjszaka alatt a legeldugottabb vidékeken is egész generációkat rontottak meg. Rockzene, a médiákban zajló manipulációk, állítólagos üzenetek és látomások (pszeudopróféták) – az ellenség repertoárja kimeríthetetlen, azonkívül nagyon ügyesen tud az adott publikum igényeihez igazodni. 

 

Paradicsom a földön?

      Az Antikrisztus, mint az emberiség nagy jótevője fog fellépni. Úgy a hitetlenek, mint a hitehagyott keresztények számára feltehetően nem fog Antikrisztusnak látszani, hanem egy új és valódi Krisztusnak, aki Jézus Krisztus művét végre teljessé teszi és egyáltalán megvalósítja. (A zsidóknak azonban a régen várt megváltónak és messiásnak kell tűnjön.) Ha ugyanis a világ az Istenembertől, valódi Urától és Megváltójától elszakad, akkor könnyen és szívesen lesz hajlandó az Antikrisztust elfogadni, aki a megtévesztésig hasonló lesz Krisztushoz – azzal a döntő különbséggel és előnnyel, hogy ő kellemes lesz! „Mivel ahhoz, hogy elfogadjanak, kellemesnek kell lenni.”

Az Antikrisztus azért lesz kellemes, mert úgy tesz, mintha megadná az embereknek azt, amit Krisztus megtagadott tőlük: a paradicsomot itt, a földön! „Az Antikrisztus legnagyobb bűne az életnek a földi létre való korlátozása, a boldogságnak az érzékekhez kötött jólétre való szűkítése, a szellemnek az idő kívánalmaihoz való gúzsba kötése.”

      Annak az emberiségnek, mely a természetfeletti világban való hitet feladta, a túlvilági boldogságban való reményt és egy személyes teremtő Isten iránt érzett szeretetet elvesztette, már csak egy aggodalma van: a lehető legtöbb egyed maximális földi jóléte! Pontosan ezt a célt fogja az Antikrisztus megközelíteni, úgy, mint senki más őelőtte. Egy egyesült, Isten nélküli világban az Istentől elhagyott emberiségre a legnagyobb faszcinációt az ő pszeudo-rendjének kell gyakorolnia. S ekkor fognak Krisztus e szavai beteljesülni: „Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem; majd ha más jövend a maga nevében, azt elfogadjátok.” (Jn 5,43) Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/10/az_antikrisztus_286

 

Szólj hozzá!

saint_philomena_living_rosary_530.jpg     Kedves Olvasóim! Szent Filoména vértanú emléknapja van, melyet ugyan töröltek a liturgikus naptárból, de népszerűsége és más szenteket is felülmúló csodás segítsége változatlan és Fényes Csillagként ragyog!
Az egész világon templomok és oltárok hirdetik e Rómában vértanúságot szenvedett gyermeklány, közbenjárásának páratlanságát.
     A naptári törlés oka az, hogy történelmiségéről, életének, vértanúsá-gának részleteiről csak magánkinyilatkoztatásokból tudunk.             Életszentségét nem csupán a katakomba-sírját fedő terrakotta-táblák jelei bizonyítják, de a nevéhez fűződő páratlanul sok közbenjárás és rendkívüli csoda is igazolják.
     Pápák és szentek egész sora tisztelte és hirdette nagyságát! Különösen kiemelkedők ebben XII. Leó, XVI. Gergely, IX. Piusz, XIII. Leó pápák, Vianney Szent János, Tiszteletreméltó Maria Pauline Jaricot, Szent Maddalena di Canossa, B. Bartolo Longo, Szent Pio atya és sorolhatnánk a neves és névtelen személyek hosszú sorát!
     Szent Filoména életéről, vértanúságáról és a liturgikus naptárból való törlésének részleteiről olvashatnak holnaptól az e blogra tévedők. Fogadják szeretettel és tanuljunk példájából!
Szent Filoména könyörögj érettünk!vianney_es_filomena.jpg

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Amikor Carrel átnézte a Lourdes-i Orvosi Iroda iratait a csodás gyógyulásokról, felfi-gyelt az orvosok vezetékneveire: többen kö-zülük a barátai és munkatársai voltak, akik féltek bevallani, hogy Lourdes-ban jártak, nehogy a többiek eszement ütődöttnek tart-sák őket. A tömegkommunikációs eszközök akkoriban azt a nézetet terjesztették, hogy ami Lourdes-ban történik, az egy nagy ha-zugság, melyet a papok találtak ki. Lourdes iránti érdeklődése Carrel számára is akadályt jelenthetett a tudományos karrierje útján, de nem hagyta magát megfélemlíteni. Elszánta magát, hogy a következmé-nyekkel nem törődve tanúságot tett az igazságról. Dr. Carrel határozottan aláírta az orvosi leletet a 21 éves haldokló Marie Bailly teljes és azonnali gyógyulásáról. Hazatérése után cikkeket közölt erről a helyi újságokban. Az egyházellenes politikusok és egyetemi professzorok a sajtóban azonnal ádáz harcot indítottak ellene. Közvetlen felettese egyenesen megmondta neki, hogy a csodáról szóló sajtóhír után már nincs keresnivalója az egye-temen, hacsak nem vonjagunyrajz_a_tudosrol.jpg vissza mindazt, amit Lourdes-ról írt. Dr. Carrel azonban rendíthetetlen volt: inkább félbeszakítja tudományos karrierjét, de nem enged a zsarolás-nak, és nem tagadja meg az igazsá-got. (Ld. a liberális újságokban a "tolarencia" szellemében megjelent gúnyrajzot!)
     Carrelt elbocsátották az egyetem-ről 1904 májusában, majd a rákö-vetkező évben, kizárták a francia orvosi karból is csupán azért, mert megállapította orvosként, hogy egy áttétes tbc-s beteg csodás módon meggyógyult Lourdes-ban.
Kanadába utazott, majd 1906-ban New Yorkba költözött, ahol hamarosan az egyik legnevesebb tudós lett a Rockefeller Intézet kutatócsoportjában. Állatokon kísérletezett, új műtéti technikákat dolgozott ki, melyek nagyon sikeresek lettek. Megoperálta egy gyermek ereit, és ezzel megmentette őt a haláltól. A Journal of the American Medical Association (1910. 05. 14.) rendkívüli eseményként írta le ezt a műtéti beavatkozást.
     Carrel állatokon egész szervek átültetésével kísérletezett. Állati embri-ókból olyan anyagot nyert ki, mely a szervezeten kívül is lehetővé tette a szövetek, szövettenyészetek és a szervek életben maradását.
Különböző sejteket szaporított steril edényekben, és ezeken a különféle fizikai és kémiai behatások hatását figyelte meg. A sejteken vért vagy táp-oldatot áramoltatott át. A módszerrel például egy csirkeembrió szívsejtje-inek tenyészetét évtizedeken át sikerült életben tartania, ami a bakteriális fertőzés veszélye miatt az antibiotikumok felfedezése előtt csodának szá-mított.
     Ezek a kísérletek nagy áttörést hoztak az orvostudományban, alapul szolgáltak az emberi szervek átültetéséhez, a szív- és érműtétekhez.
     Mélységesen meg volt lepve, amikor 1912. október egyik napjának reggelén egy New York-i napilapban azt olvasta, hogy megkapta az orvosi Nobel-díjat. Amerika mint saját fiát ünnepelte. (folyt.)alexis-carrel-la-nobel-2-638.jpg

Szólj hozzá!

9.1 §. Mária türelméről
marias_3_2_2_1.jpg     E föld az érdemgyűjtés helye, joggal nevezhetjük tehát a siralom völgyének, mert itt minden ember-nek szenvednie kell és csakis béke-tűrésünk által juthat el lelkünk az örök életre, miként Urunk is mon-dotta: Béketűrésben bírjátok lelke-teket. (Lk 21,19)
     Isten a Szentséges Szűz Máriát az összes erények példaképéül adta, de főképpen mégis a béketűrésre. Sza-lézi Szent Ferenc Jézus Krisztusnak a kánai menyegzőn adott feleletére cé-lozva azt mondja, hogy a Szentséges Szűznek adott eme felelete: »Mi közöm nekem és neked asszony hozzá«, mintegy lekicsinylése volt az ő kérésének; de csakis azért, hogy Szentséges Anyjának békés tűrését így, például állíthassa elénk.
fajdalmas_anya_1_2.jpg     De minek a felsorolás? Hisz Mári-ának egész élete folytonos béketűrés volt, mert mint az angyal kijelentette Szent Brigittának, a Szentséges Szűz-nek mindig volt valami szenvedni valója; miként a rózsa tövisek között szokott fölnevelkedni, úgy e tiszte-lendő Szűz is e világon a keserűségek közepette növekedett.
Már a Megváltó kínjai iránti részvéte is a béketűrés vértanújává avatta; azért mondja Szent Bonaventura: Keresztre feszített foganta a keresztre feszítettet.
     Már említettem, mikor Mária fáj-dalmairól beszéltem, hogy mily sokat kiállott Egyiptomba utazása és ottléte alatt, valamint az idő alatt, melyet szent Fiával Názáretben töltött. Legyen azért elég megemlékeznünk egyes egyedül a Kálvárián haldokló Jézusról, s kísérjük figyelemmel, mit tett ott Mária és ebből eléggé fölis-merhetjük azt, hogy mily állhatatos és magasztos volt az ő béketűrése.
    »Álla Jézus keresztje mellett az ő Anyja.« Ekkor lett ő eme béketűrés-nek érdeméből a mi anyánkká, hogy a kegyelem életére szüljön minket.
     Anyánkká lett Mária, mondja Nagy Szent Albert, együttérzésével, szenvedésével szült minket fiaivá.24450bd.JPG

Szólj hozzá!

 

A boldogság titka (Szent Brigitta 15 imája)
sved_st_br11.jpg     Szent Brigitta imáiban kérte a Szenvedés Emberét Krisztust, hogy tudassa vele, hány ütleget és sebet kellett elviselnie szenvedése során?
Az isteni Üdvözítő meghallgatta kérését, megjelent Brigittának és így szólt:
     „Megváltó szenvedésem alatt teste-men 5480 sérülést ejtettek. Sebeim tiszteletére és megdicsőítésére imád-kozzál egy éven át naponta 15 Mia-tyánkot és 15 Üdvözlégyet azokkal az imákkal, melyeket tollba mondok ne-ked. Így az év lejártával minden Szent Sebemet megtiszteled."
Az Úr Jézus megígérte Szent Brigittának és mindazoknak, akik ezeket az imákat egy éven át naponta elvégzik, a következőket:

1. Rokonságából 15 lelket kiszabadítok a Tisztítótűzből.
2. Rokonságából 15 lelket megtartok a kegyelemben.
3. Rokonságából 15 bűnös lélek megtér.
4. Ezen ima végzői elérik a tökéletesség első fokát.
5. Halála előtt 15 nappal Testemmel és Véremmel táplálom, hogy megmentsem az örök éhségtől és szomjúságtól.
6. Halála előtt 15 nappal megadom a kegyelmet, hogy felismerje összes bűneit, és azok felett tökéletes bánatot érezzen.
7. Győzelmes Szent Keresztem jele, segítsége és védelme lesz az ellenség minden támadásával szemben.
8. Halála előtt eljövök hozzá legdrágább, szeretett Édesanyámmal.
9. Lelkét Én magam fogadom és vezetem az örök boldogságba.

Az örök életben Istenségem Forrásából bőségesebben juttatok azoknak, akik ezt az imát elvégzik.
A még hosszú időn át halálos bűnben élőknek is megbocsátom bűneiket, ha ezt az imát elvégzik.
Én magam oltalmazom meg őket a kísértésektől.
Érzékszerveiket épségben megőrzőm.
Megóvom őket a hirtelen haláltól.
Megmentem lelküket az örök kárhozat veszélyétől.
Mindent elnyernek amit a Boldogságos Szűz által kérnek Istentől.
Akik egész életükben öntörvényűen éltek bár, és emiatt már másnap meg kellene halniuk, ha ezt az imát el akarják mondani, meghosszabbítom életüket.
Az ima elmondója minden alkalommal részleges búcsút nyer.
A Mennyben a legmagasabb angyali karok boldogságát juttatom neki.
Aki ezt az imát másokkal megismerteti, sosem lesz lelki örömök nélkül, és az örök boldogságban részesül.
A helyen, ahol valaki ezt az imát mondja, Isten mindig jelen lesz kegyelmével.
(Folytatás: a naponkénti 15 ima)

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei

3. A blaszfémia

 

      A blaszfémia (istenkáromlás) korunkban a közélethez tartozik, csakúgy, mint az a közömbösség, mellyel a kereszténység részéről ezt a jelenséget regisztrálják. Heribert Jone így definiálja a blaszfémiát: „Az istenkáromlás olyan beszéd vagy mozdulat, mely Isten lenézését vagy sértését tartalmazza.” És értékelésként még hozzáfűzi: „Minden esetben nagyon bűnös cselekedet.” A blaszfémia fő formái tehát Isten lenézése és szidalmazása. Szent X. Pius a blaszfémiát Kompendiumában „Isten megvetésének vagy átkozásának” definiálja.

Ha az obszcén színdarabban, a „Corpus Cristi”-ben, Urunkat és az apostolokat perverz kéjenceknek ábrázolják, akkor bár közvetlenül nem átkozzák Istent, de igenis megvetik és lenézik, mégpedig a legocsmányabb formában – tehát blaszfémiát követnek el. „Az istenkáromlás szörnyű bűn.” (Szent X. Pius)

 

 

Az Antikrisztus – istenkáromló

     Hogyan viszonyul az Antikrisztus az istenkáromláshoz? Szent Pál azt írja, hogy az Antikrisztus föléje emeli magát Istennek és a vallásnak, „úgyannyira, hogy az Isten templomába ül és úgy mutatja magát, mintha az Isten volna.” (2 Tesz 2,4) Ezt az iszonyatos istenkáromlást Szent János a Titkos jelenések könyvében megerősíti: „És nagy dolgokat és káromlásokat beszélő száj adaték neki. És káromlásra nyitá száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és hajlékát és az ég lakóit.” (Jel 13,5-6)

Az Antikrisztus kortársai azért fogják vezérük káromlását tűrni, sőt üdvözölni, mert ők maguk már régen megszokták a blaszfémiát, ami az eddig elmondottak alapján már nem lephet meg bennünket.

Mert az Istentől való elfordulás (az Antikrisztus első ismertetőjegye) és az ember istenítésének ideje (a második ismertetőjegy) logikusan következően egyúttal az istenkáromlás ideje is lesz. Korunknak nem ezek már az ismertetőjelei?

 

Blaszfémia a korábbi évszázadokban

      Mindazonáltal tévedés azt hinni, hogy a blaszfémia csakis valamilyen modern fenomén. Nem az istenkáromlások újak, hanem azok a reakciók, melyeket ezek széles, köztük „keresztény” körökben is kiváltanak: közömbösség, jóakaratú tolerancia egészen a szórakozásig. Régebben is voltak istenkáromlók, ilyenek minden időben akadtak, sőt némelykor ijesztően nagy számban is. De az egyházi és világi hatalom előtt a blaszfémia súlyos és borzasztó bűnnek számított, melyet ennek megfelelően büntettek. Például a Leviták könyvében az istenkáromlásra halálos ítélet járt: „Aki az Úr nevét káromolja, haljon meg, kövezze meg az egész közösség.” (Lev 24,14)

Istenkáromlás”, így szólt a legsúlyosabb vétek, mellyel a zsidók elöljárói Jézust vádolták. Állítólagos istenkáromlása miatt ítélték őt végezetül halálra.

      A blaszfémia az Egyházban is mindig Isten különösen súlyos megsértésének számított, melyért az egyházi és világi törvények súlyos büntetést szabtak ki. Némelykor a világi instanciák az egészséges mértéket is elvesztették e téren, például olyankor, mikor a káromlót tüzes vassal jelölték meg a homlokán, vagy amikor a visszaesőknek még ajkait és nyelvét is kivágták. Mikor IV. Kelemen pápa értesült azokról a büntetésekről, melyeket IX. Lajos király az istenkáromlókra kiszabott, megdicsérte a majdani szentet buzgóságáért, ugyanakkor azonban azt tanácsolta neki, hogy testi kínzások használatát lehetőség szerint kerüljék; mire a király a testi büntetések keménységét mérsékelte.

      IV. Kelemen pápa reagálása megfelelt a pápák konstans viselkedésének ebben a kérdésben. Ugyanis míg némely világi törvény a káromlók megbélyegzését írta elő, és így az emberi közösségből örökre kizárta őket, az egyháziak az Egyházból csupán meghatározott időre közösítették ki őket. A tettesnek így módja volt a javulásra, ami után ismét visszatérhetett a közösségbe.

Így írja elő IX. Gergely egyik dekrétuma (1236), „hogy mindazokra, akik arra merészkedtek, hogy Istent vagy egyik szentjét, különösképpen Szűz Máriát nyilvánosan káromolják, a következő büntetést kell kiszabni: hét vasárnapon keresztül az istentisztelet alatt a templomkapu előtt kell állniok az emberek szemeláttára; a hetedik vasárnapon kabát és cipő nélkül nyakkalodát kell viselniük, az utolsó hét hét napján csak kenyeret és vizet szabad magukhoz venniük, és a hét héten lehetőségeik mértékében két vagy három rászorulót kell élelmezniük, vagy ezt az előírást más büntetésre kell változtatni.”

      Az állami büntetőtörvénykönyvek még a 19. században egészen mélyen a 20. századba nyúlóan ismerték a blaszfémia bűntettét. És még a mai napig benne van a német büntetőtörvénykönyvben az úgynevezett „istenkáromló paragrafus”. Ezenközben a mai valóságos helyzet az, hogy Isten és a keresztény hit legocsmányabb kigúnyolását a politika, a jog és az egész közélet mégis tétlenül tűri.

 

A német büntetőtörvénykönyv 166-os paragrafusa

      Egy pillantás a német büntetőtörvények megfelelő paragrafusára dokumentálja ezt a végzetes változást. A 60-as évekig a 166. § így szólt: „Az, aki azzal, hogy nyilvánosan szidalmazó kijelentésekkel Istent káromolja, megbotránkoztatást kelt, vagy aki valamelyik keresztény egyházat vagy más az állam által elismert vallásfelekezetet vagy ezek intézményét vagy szokását nyilvánosan szidalmazza három évig terjedő börtönnel büntetendő.”

A büntető törvénykönyv újrafogalmazása óta, mely többéves átmeneti változat után 1975. január 1-én lépett érvénybe, ugyanez a paragrafus így szól: „Az, aki nyilvánosan vagy iratok terjesztésével mások vallási vagy világnézeti meggyőződésének tartalmát olyan módon szidalmazza, mely alkalmas arra, hogy a köznyugalmat zavarja, három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtandó.”

 

A szövegben történt változtatás rögtön szembetűnik: az új 166. §-ból az istenkáromlás, mint tényállás nyomtalanul eltűnt. Istent meg sem említik többé; többé már nem az Ő személye, neve és becsülete az, amit a törvény védelmezni akar. Isten helyére valamilyen vallási vagy világnézeti tartalmak, szokások és intézmények léptek védelemre érdemes javakként.

Mindazonáltal még 166. § szerint is büntetés alá esnek azok a blaszfémikus, Istent és az Egyházat kigúnyoló filmek, színdarabok, írások és „művészi” alkotások, melyek az egykor keresztény világot elárasztják (mert egy hitvallás vallási tartalmát vonják kétségbe). Eszerint jogi eszközökkel is küzdeni lehetne ellenük és be is lehetne tiltani őket. Valóban, nincs is hiány ilyen próbálkozásokban. Magánszemélyek vagy közjogi csoportok rendszeresen nyújtanak be vádat istenkáromló alakítások ellen – melyeket ugyanilyen rendszeresen utasítanak vissza! Ennek a sajnálatos és a vádlók számára deprimáló ténynek mindenekelőtt két oka van.

 

a) A blaszfémia csak szidalmazás esetén büntetendő

      Az első ok az, hogy 166. § az említett javakat (például vallási szokások és hitvallások, a régi szövegben még Isten tisztelete is) csak a szidalmazás extrém esetében védi. A korunkbeli kegyeletsértő ábrázolásokban azonban nem fordul elő Isten direkt szidalmazása vagy akár káromlása. Bár Istent és a szenteket szüntelenül kigúnyolják, nevetségessé teszik és megsértik, egyszer szatirikus-kajánul, máskor polémikus-agresszíven, mindez nem büntetendő, hanem „a művészet szabadsága” kategória alá esik. Csak a kifejezett szidalmazás törvényellenes. Annak tehát, aki Krisztust, Szűz Máriát vagy a szenteket mint bűnösöket ábrázolja, az Utolsó Vacsorát tivornyának fordítja, a hitet nevetségessé teszi vagy a szent keresztet obszcén ábrázolásokkal megszentségteleníti – még mindig nem kell a büntető törvényektől félnie; ugyanis minden erre vonatkozó feljelentés eredménytelen marad.

Már a régi 166. § olyan nagyon korlátozta a blaszfémiát, hogy a paragrafus a gyakorlatban hatástalan volt. Csak a szidalmazás volt büntetendő, míg a gúnyolódás, a szándékos kicsavarás, becsületet ért sértés összes többi esete nem. A törvény – nyilván nem előre megfontolt szándék nélkül – olyan tényállásokat is visszavon, amik a blaszfémia értelmezés legmesszebbmenő megszorítását, hogy ne mondjuk, felvizezését előfeltételezi.

 

b) A blaszfémia csak a köznyugalom megzavarásakor büntetendő

      Gyakorlatilag lehetetlen az istenkáromlások aktuális özöne ellen eljárni, mivel a büntetőparagrafus még egy további korlátozást is tartalmaz, mely szintén az istenkáromlókat pártolja. Ugyanis nem minden szidalmazás esik büntetés alá, csak az, mely olyan módon történik, hogy „alkalmas a köznyugalom zavarására”.

Egy tucat „javíthatatlan” (legjobb esetben is csak alig pár száz ember), akiket felizgatnak a Krisztus és Egyház elleni istenkáromlások és becsmérlések, természetesen nem képesek „a köznyugalmat” veszélyeztetni – amíg nem randalíroznak vagy levélbombákat nem küldenek szét.

Különben is csak ritkán segít a hívek megsértett érzéseire való hivatkozás. Egyes emberek vallási érzülete nem tárgya a büntető paragrafusnak, és aki legszentebb érzéseiben érzi sértve magát, legfeljebb azt a cinikus választ kapja, hogy nézzen el, vagy fogja be a fülét.

Az istenkáromlások elleni egyetlen hatékony eszköznek leginkább a financiális nyomás mutatkozik, természetesen csak abban az esetben, ha elegen vannak, akik egy terméket vagy vállalkozást bojkottálni hajlandók. Az image elvesztésétől és financiális veszteségektől még maguk az istenkáromlók is félnek.

karikatur316_1.jpg 

Luther Márton és a blaszfémia szociális aspektusa

      Az állami törvényhozás radikális megváltozását imigyen lehet összefoglalni: míg régen a mindenható Isten személye és becsülete volt a megvédendő jogi tárgy, ugyanez ma a köznyugalom! E folyamat annak a perspektívának cseréjén alapul, mely Raffalt szerint először Luther Mártonnál érhető tetten, aki ezeket a szavakat mondta: „Mivel ő (azaz mindenki) ennek ellenére hihet, amit akar, egyedül a káromlás tilos neki. Aki közeledni akar a polgárokhoz, annak meg kell tartania a város törvényét és nem szabad azt gyaláznia vagy becsmérelnie.” Raffalt ezt a mondatot így kommentálta: „Legjobb tudomásom szerint a blaszfémia szociális aspektusa itt került első ízben napfényre, és rögtön sokkal nagyobb súllyal esett latba, mint Isten megsértésének abszolút tényállása, mely itt már csak mint az egyes istenkáromló és Isten közötti privát viszály kerül szóba”.

Luther a blaszfémiát természetesen még Isten ellen elkövetett bűnnek tartotta, de szerinte a törvényhozó számára már csak annak a közbotránynak van jelentősége, mely ebből a káromlásból származik, és ezért csak ez kell őt arra késztesse, hogy a blaszfémiát megbüntesse.

       Magától értetődő, hogy minden istenkáromlás botrány; már a privát életben is az mindazok számára, akik észreveszik, miképp ezt Liguori Szent Alfonz következő idézete mutatja: „Törjön szerencsétlenség rátok, apák, ha nem fenyítitek meg gyermekeiteket, ha azok Istent káromolják, és kétszeres szerencsétlenség, ha még rossz példát is mutattok nekik e téren.”

Tehát minden blaszfémia botrány, ami ellen már ezért is küzdeni kell, és amit ezért meg kell büntetni. De azért botrány, mert a szentek kigúnyolása és káromlása Isten förtelmes megsértése. Mihelyst azonban a nyilvánosság a blaszfémia ezen valódi gaztettét szem elől tévesztette – miután már nem a Leghatalmasabb megbecstelenítése okozott skandalumot, hanem valamely vallási érzületek megsértése – előbb vagy utóbb a botrány is elmaradt, legkésőbb akkor, amikor már csak egy kisebbség érezte magát sértve.

      Miután a blaszfémiában már nem Isten megsértését látták, „a blaszfémia a polgári konvenciók területére jutott. A legtöbb polgár hitt Istenben, tehát az Ő megsértése a többség számára megbotránkoztató volt, mivel meggyőződésükben érezték magukat sértve. Az istenkáromlást tehát meg kellett tiltani, hogy a polgárok belső békéjét ne zavarja. A blaszfémia elleni törvény ezáltal a köznyugalom és közrend fenntartásának egyik elemévé vált”.

      Nem csoda ezek után, ha a modern jog már csak közbotrány esetén vagy a köznyugalom megzavarásánál lép közbe. Már a régi istenkáromló paragrafus egy tökéletesen opportun alapra támaszkodott, így a tömegek egyre fokozódó hitehagyása mellett a vég látható volt.

Mivel Isten mindenki magánügye lett, közvéleményünk régen elvesztette az érzékenységét arra, hogy Istent meg lehet sérteni. Érné egy embert az, amit a közvélemény Istennel kapcsolatban hajlandó eltűrni, az egész világ fel lenne háborodva. Így azonban a blaszfémiát ügyesen gyakorolják – az intellektuális szabadság porondján, szennylapokban biztos üzletként.

 

Érett az Antikrisztusra

      Ebben rejlik korunk újdonsága – és kísértetiessége. Isten káromlása, mely minden időben előfordult, napjainkban magától értetődővé vált. „Mert nem tesznek több kísérletet arra – azok sem, akik Istenben hisznek –, hogy az ellene elkövetett sértésekért vezekeljenek. Az emberek megszokták, hogy az Örökkévaló becsületét egyedül az égre hagyják.”

Ez a szörnyű diagnózis fontolgatásunk kezdetére vezet vissza bennünket – az Antikrisztushoz, aki mindaz után, amit róla tudunk, nagy istenkáromló lesz. Az egykor keresztény világ a 21. század kezdetén egyértelműen magán viseli az Antikrisztus e jegyét: a blaszfémiát! Az emberiség tehát érett az Antikrisztusra! Egy következtetés, melyet Raffalt már 30 évvel ezelőtt megfogalmazott: „Ha ma fellépne egy ember, aki hasonlóan az Antikrisztushoz, Isten káromlását tenné meg fő céljának, több tapsot aratna merészségéért, mint haragot gonoszságáért.”

 

Mit tehetünk mi?

      Gyakorlati végkövetkeztetésünknek így kell szólnia: ahol mi a közéletben valamit tenni tudunk az istenkáromlás ellen, ott ezt nem szabad elmulasztanunk. Még akkor is, ha az adott esetben a blaszfémiát ezzel nem tudjuk megelőzni, az Úr megvallása és az Ő jogainak védelmezése soha nem fölösleges: a hitben gyengéket megerősíti, és aki az Urat megvallja az emberek előtt, azt Ő is meg fogja vallani az Atya előtt.

      Miként viselkedjen azonban a hívő akkor, ha semmi konkrét dolgot nem tud a sokféle istenkáromlás ellen tenni? Bosszankodni és utána elnézni? Még megmarad neki az engesztelés, mint a tehetetlen szeretet kifejeződése. Mikor Krisztus nagypénteken kigúnyolva és megalázva függött a kereszten, egyetlen tanítványa sem tudta ezt megakadályozni. Mégse volt mindegy, hogy valaki gyáván elfutott vagy Máriával a kereszt lábánál szenvedve kitartott. Hasonló helyzetben találja magát ma a hívő: szereti az Urat, az Ő Édesanyját és az Anyaszentegyházat, és mégse tudja az Őket ért sértéseket megakadályozni. De annál bensőségesebben imádhatja Istent és napi keresztjét az istenkáromlásokért való engesztelésként viselheti.

      Nem utolsó sorban Fatimában is erre lettünk felszólítva. Így hangzik például az angyal rövid imája, melyet a látnok gyermekeknek tanított: „Istenem, hiszek Tebenned, imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek. Bocsánatért esedezem Hozzád mindazokért, akik nem hisznek Benned, nem imádnak, nem bíznak Benned és nem szeretnek.” Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/09/az_antikrisztus_239

 

Szólj hozzá!

10.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

bam.JPG PROGRAM

9:00-tól Családok Szeretetláng-rózsafüzére

9:35-től Bocsa József piarista atya előadása a nemzedékek közötti gyógyulásról a családban

10:30 SZENTMISE; szentbeszédet mond Francesco Bamonte atya

11.45-től Dr. Csókay András agysebész tanúságtevő előadása megtérésről, Isten akaratának elfogadásáról és az imádságról a családban

 12:45 EBÉDSZÜNET 

13:45-től Tanúságtétel

14:15-től Francesco Bamonte atya előadása:

„Szűz Mária harca a gonosszal”

16:00-tól Közös, zenés Szentségimádás Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel

 Zenei szolgálat: EUCHARIST ZENEKAR 

A parkban egész nap van gyónási lehetőség; a „Szent Sátor”-ban egyéni közbenjáró és gyógyító imaszolgálat várja a testi-lelki szükségben szenvedőket. 

Kérjük, hogy akit tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket vagy ülőalkalmatosságot!

Kérjük, hogy a külön busszal érkezők a parkolás megoldása miatt előre jelezzék részvételi szándékukat
a 06-30-205-8170-es telefonszámon!
 

Testvérünk, Téged is várunk, hogy találkozhass Jézussal – s találkozhassunk egymással, mert erőt adó, ha látjuk:
sokan vagyunk, akiket Mária kézen fogott és elvezetett Szent Fiához! 

Bővebb információ:
www.szeretetlang.hu
telefon:06-30-205-8170

Szólj hozzá!

A keresztről nevezett Szent Terezia Benedikta szűz, vértanú (Edit Stein) Európa társvédőszentje

S. Bendicta edith_stein_carmelitana_e_martire_02.jpgA XX. század kimagasló szentjei közé tartozik Edit Stein. Vértanúsága Isten iránti szeretetről tesz tanúságot. Isten útját járjuk, megtapasztalhatjuk, hogy kiválasztott és vezet minket, és ezért nem veszítjük el bizalmukat.
1891-ben született Breslauban, zsidó szülők tizenegyedik gyermekeként. Nagy érdeklődéssel fordult a filozófia felé, és állandó kapcsolatot tartott fenn korának jeles képviselőivel. (Husserl) Nagy hatással volt rá Avilai Szent Teréz önéletrajza, és a kereszténységgel való számos találkozás hatására 1922.január 1-én megkeresztelkedik. Bár ekkor szeretett volna a Kármelbe lépni, de a tanítás és oktatás lett a feladata. 

edith stein 1672__41a34da7a30b9.jpg

Vágya csak 1933-ban teljesült, és Köln városának monostorába lépett be, ahol folyamatosan tette le a fogadalmait, 1938-ban az örök fogadalmat. Tudományos munkát végezhetett, és a lelki élet nagyjainak írásait tanulmányozta. Keresztes Szent János születésének 400. évfordulójára írt még egy cikket. 1942. augusztus 5-én, több nővérrel együtt a Gestapo elhurcolta és augusztus 9-én az Auschwitz-i haláltáborban fejezte be életét. Boldoggá avatása Kölnben 1987. május 1-én, szentté avatása 1998. október 11-én, Rómában, a szent Péter téren történt. FORRÁS (képek az internetről!)veronamostraoperaedithsteinduomo_1.jpg

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Alexis Carrel a megtérése után meg-értette a Szentírás szövegeinek aktuali-tását: "Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének" (Bölcs 13,1); "Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta mű-veiből következtethetünk. Nincs hát mentségük" (Róm 1,20). Kiknek? Azoknak, "akik az igazságot elnyomják igazságta-lansággal" (Róm 1,18).
Így írt: "Ha a lélek Istenhez hajlik, béké-re lel és Istenben fog élni, Isten pedig őbenne. Isten túlszárnyal minden felfogást és megismerést. Ahova az értelem nem képes eljutni, oda eljuthat a vágy és a szeretet."
     Áttörő pillanat volt ez az életében. Megértette, hogy az ember legna-gyobb kincse a hit Istenben, aki Jézus Krisztusban valóságos emberré lett, és a hit a legnagyobb csodában, vagyis Krisztus feltámadásában. A hit ajándékát mindennap kérni kell. Carrel immár hitte Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában; hitte, hogy Jézus a Legszentebb Háromság második személye, hogy feltámadt a halálból és jelen van a Katolikus Egy-házban, ahol tanít, gyógyít, és megszabadítja a bűn rabságából mindazo-kat, akik a kiengesztelődés szentségében elfogadják irgalmassága ajándé-kát.13301_1.jpg
     A hiteles megtérés jele a teljes engedelmesség Krisztus iránt, aki az Egyházában él, gyógyít és tanít. Alexis Carrel ezt írta: "Hiszek mindabban, amit a Katolikus Egyház tanít, és ez semmilyen erőfeszítésembe sem kerül, mert semmilyen ellentétet sem látok a tudományos tények és az Egyház tanítása között." Elismerte, hogy élete teljesen lstentől függ.
     Ezért az Ő szent akaratának rendelte alá értelmét, akaratát és viselkedését.
Az ebből az időből származó jegyzetei között fennmaradt a következő imádság: "Uram, irányítsd életemet, mert elvesztem a sötétségben. Istenem, nagyon bánom, hogy nem értettem meg, mi az élet, s hogy olyan dolgokat próbáltam megérteni, melyeket az ember hiába is próbál megérteni.
Az életnek nem az a lényege, hogy értsünk, hanem hogy szeressünk, hogy segítsünk másokon, imádkozzunk és dolgozzunk. Istenem add, hogy még ne legyen túl késő!" (folyt.)fleming_et_carrel_004.jpg

Szólj hozzá!

8.2 §. Mária engedelmességéről
marias_3_2_2_1.jpg     Mária tényekkel is szépen kimutatta, hogy mily készséges az engedelmességre, először is akkor, mikor Istennek akarván tetszeni, engedelmeskedett a római császárnak és megtette a 90 kilométernyi utat Betlehembe. Mindezt télen, áldott állapotban és oly szegény sorban, hogy egy istállóban kényszerült megszülni. Éppen ily készségesen engedelmeskedett Szent Józsefnek, amikor az közölte vele, hogy még azon éjjel hosszú és fárasztó útra kell kelniük és Egyiptomba menekülniük. Silveira fölveti a kérdést, hogy miért Szent József részesült a kinyilatkoztatásban, hogy ti. Egyiptomba meneküljön és nem a Boldogságos Szűz, holott neki sokkal többet kellett kiállania! És ezt feleli: Nehogy a Boldogságos Szűz megfosztódjék az engedelmesség egy alkalmától, mint amelyre fölöttébb kész volt!
     Amikor az evangéliumi asszony így kiáltott fel: »Boldog a méh, mely téged hordozott«. Krisztus ekképpen felelt: »Sőt inkább boldogok, akik az Isten igéjét hallgatják és megtartják azt«. Jézus e szavairól azt tanítja a tiszteletreméltó Béda, hogy Mária boldogabbnak volt mondható Isten iránt való engedelmességénél fogva, mint istenanyai méltósága következtében (Cap. 49. in Luc. II, 27.).
     Ez az oka annak, miért kedveli a Boldogságos Szűz azokat, kik, szeretik az engedelmességet.
neri_sz_fulop_255.jpgNéri Szent Fülöp mondta azt, hogy Isten nem követel tőlünk számadást azon cselekedeteinkért, amelyeket engedelmességből végeztünk, mivel maga az Úr mondta: »Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg«. (Lk 10,16) A Boldogságos Szűz is kijelentette Szent Brigittának, hogy épp enge-delmessége révén nyerte el ama nagy kegyelmet, hogy aki bűnbá-nólag hozzá menekül, azoknak Isten megbocsát.  

   Ó szeretett Királynőm és Istenemnek Anyja! Könyörögj érettünk Jézusnál és engedel-mességed érdemeiért nyerd meg nekünk, hogy hűségesen engedelmeskedjünk az ő szent akaratának és lelki atyánk parancsainak. Amen (182-183. oldal)isten_szentseges_anyja_530.jpg

Szólj hozzá!

 

Szent Brigitta Magyarországon
     A középkori magyar imádságkódexekben csaknem kivétel nélkül mindenütt szerepelt Szent Brigitta tizenöt imája. A másolatok forrása a Hortolus animae nevű gyűjtemény, amely már a XV. században nyomtatásban is megjelent. A magyar fordítások elsősorban szerzetesnők számára készültek, mivel azonban Szent Brigitta rendje Magyarországon nem telepedett meg, a XVI–XVII. századtól egyre ritkábban adták ki az imákat.
     Tekintve azonban, hogy Szent Brigitta tizenöt imáját, melyet 365 napon keresztül kell végezni és az Úr rendkívüli kegyelmeket ígér azoknak akik elvégzik.
Érdekesmód, ezt a rendkívül nehezen teljesíthető „Brigitta imát” azóta is egyre csak keresik, úgyhogy több kis kiadó megjelentette és fogy!
     (Egyre csak ismétlem magam!) Az előírás szerint, az igen hosszú tizenöt részes imát minden nap végig el kell imádkozni. Amennyiben komoly ok(ok) miatt elmulasztjuk, úgy azt másnap pótlólag kell (plusszban) elmondani! Az ígért privilégiumok ugyanis, csak akkor nyerhetők el, ha egyfelől maradéktalanul el lett mondva, másfelől az ígéretek a lélek épülését szolgálják. (Az ígéretek beteljesülését fokozza a meditatív imamondás!)
     Mint a fentiekben tárgyaltuk, Brigitta 15 imájának égi eredetét is kétségbe vonták, ám az évszázadok során beteljesült rendkívüli ígéretei, igazolásként hatottak a kétkedőkre! Ennek tudható be, hogy 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyta és ajánlásával látta el a 15 imát.
     IX. Pius pápa 1862. május 31-én szintén jóváhagyással látta el ezen imákat a milánói Nagy Kongresszus ajánlatával.
     A továbbiakban leközlöm a 15 imát, melyet minden nap el kell mondani ahhoz, hogy a következő részben leírt ígéreteket elnyerhessük! (folyt.)

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei

2. Az apoteózis

 

       Duden értelmező szótára az apoteózist többek között így definiálja: „istenülés: egy ember istenné emelése”. Pontosan ezt jósolja a Szentírás az Antikrisztusról: „Aki ellenszegül és föléje emeli magát mindannak, amit Istennek avagy isteni tiszteletre méltónak mondunk”, és végül: „Úgy mutatja magát, mintha az Isten volna.” (2 Tesz 2,4) Az Antikrisztus eme hallatlan elbizakodottságát hallgatósága el is fogja fogadni és egyúttal meg is erősíti, miként ezt Szent Pál ugyanebben a fejezetben (9-10. vers) megmutatja, és János apokalipszisében kifejezetten megmondja: „És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot és imádák a vadállatot, mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz és ki harcolhatna vele?’” (Jel 13,3-4) 

A római császárok istenként való tisztelete

      Ennek az „ember istenné emelésének” szemléletes paraleljét találjuk a római régenseknél és császároknál, kik már életükben félistenként tiszteltették magukat. Domitianus császár már „úrnak és istennek – Dominus et Deus”-nak deklarálta saját magát, és azt követelte alattvalóitól, hogy ennek alapján tiszteljék őt. Aki a császárnak megtagadta az istennek kijáró imádatot, életét kockáztatta, ahogy azt Szent János az Antikrisztus idejére kilátásba is helyezte: „És azok lelkét, akik lefejeztettek Jézus tanúbizonyságáért és Isten igéjéért, és akik nem imádták a vadállatot, sem annak képét, sem bélyegét nem vették homlokukra vagy kezükre.” (Jel 20,4)

 

      Természetesen nehezen hihető, hogy a felvilágosodott, újkor-utáni ember valaha is istenként tisztelhetne egy emberi személyt úgy (például egy világállam elnökét), ahogy az antik ember a maga idejében egy Domitianust vagy Diokletianust az Olümposz istenei közé emelt. Mindazonáltal a realitás köztudottan csak ritkán alakul a mi képzelőerőnk szerint, és az – újkor-utáni is, sőt az különösen – ember hajlandóságát és képességét az irreális és őrült iránt nem szabad alábecsülnünk. Mindemellett három fenomént állapíthatunk meg, mely az idők végén az embernek a Szentírásban megjósolt istenné való emeléséhez vezethet: a) az ember önistenítése; b) a New Age pseudovallása; c) a Sátán imádata.

 

a) Az ember önistenítése

       Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a legnagyobb jót felismerje, dicsőítse és imádja. Az emberek vagy az igaz Istent tisztelik vagy az Ő helyére hamis isteneket, bálványokat állítanak, mert az ember nem tud hódolat nélkül létezni. E a bálványok közé tartozik az ember maga is. Az Istentől való elszakadás nagyon hamar az ember istenítéséhez vezet. Az aposztáziától az apoteózisig rövid az út. Az úgynevezett antropocentrikus fordulat, az Istentől való elszakadás és az ember felé való rendetlen fordulás bizonyosan az utolsó 200 év jellegzetességei a világban – és az utolsó 40 évéé az Egyházban! Hiszen mára itt is az ember lett minden dolog mértéke: a hitben az ember dönt arról, mi várható el tőle; az erkölcsben az emberi lelkiismeret a végső instancia; a liturgiában a népoltár csak pregnáns kifejeződése annak a folyamatnak (nomen est omen), mely egykoron az Antikrisztus imádásához vezethet.

Az a tény, hogy a pap a legszentebb pillanatban, melyet az Egyház e földön csak ismer, a nép felé fordul, nem csekélység, de legfőképpen nem véletlen. Az áldozat, melyet egykor a Mindenhatónak mutattak be, baráti étkezéssé vált, ahol csak az emberbaráti szolidaritást és a globális humanizmust celebrálják. Innen a New Age vallás ember-önimádatához az út rövidebb, mint ahogy azt a keresztény vocabularium sejtetni engedi.

 

b) Pszeudovallás

       Az ember bármilyen istenítésével együtt mindenféle pszeudokultuszok és rituálék jönnek létre. Úgy tűnik, hogy a tömegek nincsenek meg valamilyen isten konkrét tisztelete nélkül. A hideg racionalizmus – mely számára csak a természettudományos és értelemmel felfogható dolgok számítanak – a technikai fejlődés és az anyagi jólét szélárnyékában egy ideig tartani tudta magát, de hosszabb távon az ember nem elégszik meg csak ezekkel. És így történt – amit a 19. század materialistái, akik dölyfösen felszabadították magukat a keresztény „babona” alól és egy magasabb fokú absztrakt emberiségnek kötelezték el magukat, álmukban sem gondoltak volna –, hogy a harmadik évezred kezdetén a tömeg nagy része visszatért az irracionalizmushoz és az ezoterikus-miszticizmushoz. Az igaz vallás helyébe csak relatív rövid időre lépett a felvilágosult racionalizmus, mely azóta már rég átadta a terepet egy ezoterikus New Age vallásnak.

le (1).jpg 

c) Sátánizmus

       A sátánizmus körülbelül 50 éve terjed fergeteges iramban az egykor keresztény világban, és válik egyre inkább szalonképessé. János apokalipszisének részben már idézett helye rámutat az ördög imádata és az Antikrisztus imádata közötti összefüggésre: „És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?’” (Jel 13,3-4)  (Folytatom!) Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/08/az_antikrisztus_907

 

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     A csoda, melynek Carrel a szemtanúja volt, lelkileg és intellektuálisan is megren-dítette őt. Ráébredt arra, hogy létezik egy olyan valóság, mely felülmúlja az érzéki megismerést. "Mikor megismertük az anyag összetételének és tulajdonságainak titkát, uralmat nyertünk majdnem min-den fölött, ami a föld felszínén van, kivé-ve önmagunkat".
     Carrel megértette, hogy az empirikus tu-dományok csak az anyagi valóság megis-merését teszik lehetővé. De ezen túl létezik még a valóság szellemi dimenziója, melyet csak a hit szintjén foghatunk fel, holott ugyanolyan valóságos, mint az érzékekkel megismerhető dimenzió.
le-voyage-a-lourdes-de-alexis-carrel-1025699824_l.jpg     Néhány hónappal Lour-des-i látogatása után rész-letesen megírta tapaszta-latait egy elbeszélésben, megváltoztatott nevű sze-replőkkel. (Tudományos környezete rosszallásától tartva ezt a művét nem ad-ta ki életében, csak halála után öt évvel, 1949-ben jelent meg nyomtatásban az „Utazás Lourdes-ba”).
    Carrel nagy alázatosság-gal kezdett imádkozni Szűz Máriához: "Hitetlen-ségemre egy rendkívüli csodával válaszoltál. Kép-telen vagyok felfogni, mi történt a beteggel, nem tudok a kételyeimtől meg-szabadulni. Pedig leg-hőbb vágyam az, hogy ellenvetés és kritika nél-kül higgyek."
     Amit Carrel ez idáig abszurdnak tartott, most megtörtént. Minden ad-digi elmélete teljesen összeomlott. Komoly leckét kapott alázatosságból. Már nem nézte sajnálkozva a zarándokokat. Imájuk vajon nem megnyí-lás-e Isten mindenhatóságának működésére? De Carrelnek nem volt egy-szerű azonnal lemondania az ateizmusáról. Szívében drámai harc vette kezdetét. Olyan gondolatok jutottak eszébe, hogy tévedhetett a diagnózis-ban, vagy hogy egy illúzió áldozata lett. De ezeket elhessegette, hiszen a gyógyulás a szeme előtt történt, és laboratóriumi bizonyítékai voltak. Ennek a ténynek a kétségbe vonása totális hazugság és őszintétlenség lett volna. Leszűrte az egyértelmű következtetést: ezt a gyógyulást nem a természet ereje okozta, hanem Isten hatalma. Volt azonban egy alapvető problémája: hogyan fogadja el a hit valóságát, hogyan nyíljon meg erre a felfoghatatlan titokra, mely felülmúlja a tudományos megismerést? "Semmi sem bizonyítja, hogy Isten nem létezik ‒ tűnődött Carrel ‒, vagy hogy Szűz Mária csak a képzeletünk szüleménye. Úgy tűnik, nehéz bizo-nyítani, hogy Isten létezik, de ugyanolyan lehetetlen tagadni is a létezé-sét. Hogy lehet, hogy egyes jeles tudósok, pl. Pasteur, képesek a tudo-mány tévedhetetlenségébe vetett hitüket összehangolni az Istenbe vetett hittel?" Carrel a jelenések barlangja előtt ült, és éjjel kettőig küzdött ma-gával. Végül úgy döntött, hogy bemegy a templomba, mely imádkozó baszkföldi zarándokokkal volt tele. Letérdelt egy őszhajú paraszt mellé, és fájó lelke mélyéből imádkozni kezdett: "Legszentebb Szűz, szomorúak vigasztalója, hitetlenségemre egy rendkívüli csodával válaszoltál. Nem vagyok képes megérteni, nem tudok szabadulni a kételyektől. Legna-gyobb vágyam és minden igyekezetem célja az, hogy tántoríthatatlan hitem legyen. Fogadj el engem, bűnöst, mert már belefáradtam abba, hogy csalóka fényeket kergessek. Intellektuális gőgöm kemény sziklája alatt ott él a legszebb, bár még csak tompa álom, hogy higgyek benned, és úgy szeresselek, ahogy az ártatlan lelkű szerzetesek szeretnek téged."
Ez után az ima után Carrel csodálatos békét érzett és bizonyosságot, hogy létezik Isten, aki feltétel nélkül szereti őt. Erről így írt: "Ha a lélek Isten-hez hajlik, békére lel, és Istenben fog élni, Isten pedig őbenne". (folyt.)lourdes_primeira_metade_do_seculo_xx.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Imádkozz192_z.jpg

Szólj hozzá!

8.1 §. Mária engedelmességéről
marias_3_2_2_1.jpg     Máriának, szeretetből való engedelmességét bizonyítja, hogy az angyal üzeneténél a szolgáló nevet adta magának: »Íme az Úr szolgáló leánya«. »Azért nevezte magát így ‒ mondja Villanovai Szent Tamás ‒, mert e hűséges szolgáló soha nem került ellenkezésbe Urával, sem gondolataiban, sem cselekedeteiben, hanem minden önakaratot félretéve, mindig és minden dologban alávetette magát az isteni akaratnak«. (Cant. de Ann.) Mária maga is kifejezte, hogy az ő engedelmessége igen tetszett Istennek, hisz azt mondja: »Tekintetre méltatta szolgáló leányának alázatosságát«. Mert éppen abban áll a szolgáló alázatossága, hogy kész Urának engedelmeskedni. Azt mondja Szent Ágoston, hogy az Isten szent Anyja engedelmessége által tette ismét jóvá azt a kárt, melyet Éva engedetlensége által okozott: »Mert ‒ úgymond ‒ míg Éva engedetlenségével magára is, az egész emberi nemre is halált hozott, addig Mária engedelmességével visszaszerezte az összes embernek az üdvösséget«.
7813c2ba4eba9ebbbfa81bd34a2a6467.jpg     Mária engedelmessége sokkal tökéletesebb volt, mint a többi szenteké. Minden ember ugyanis a rosszra hajló az eredendő bűn következtében és így mindnyájan érzik a jó cselekedetek gyakorlásával járó nehézségeket. Máriánál ez az eset nem állt fenn, mentes lévén ugyanis az eredeti bűntől, így a legcsekélyebb ellenállást sem talált önmagában arra, hogy Istennek engedelmeskedjen, hanem Szent Bernát szerint olyan volt, mint a kerék, mely gyorsan forgásnak indult a Szentlélek legkisebb fuvalmára (T. 3. serm. M. a. 2. c. I.) úgy, hogy Mária ugyanennek a szentnek szavai szerint itt a földön egyedül azzal törődik, mit kíván tőle Isten, hogy azt rögtön foganatosítsa. (T. 2. serm. 51. a. 3. c. 2.) Róla van megírva: »Szinte elalélt lelkem a szava miatt!« (Én 5,6) mert ‒ miként Richárd megjegyzi ‒ szeretete folyékony érc volt, mely Isten akarata szerinti tüstént bármely formát felvett. (181-182. oldal)annunciationgiovannilanfrancoc_530.jpg

Szólj hozzá!

Brigitta magánkinyilatkoztatásainak szövegi hitelessége 2
sved_st_br11.jpg     Feltételezhetjük-e, hogy a fennmaradt írások Brigitta pontos szavai vagy revelációinak és gondolatainak pontos tükörképei. Nos, legalább négy odaadó gyóntató, valamint a Brigitta halála után száz évvel később élő brigittás nővérek számos szerkesztett kiadásban jelentették meg a közvetlenül Brigittától származó kijelentéseket és írásokat. Másrészt tagadhatatlan, hogy a Revelációk Brigittának az egyház és a társadalom megreformálására irányuló hatalmas, személyes és odaadó buzgóságának termékei.
     Brigitta ugyanis, egész életében szigorú ellenőrzést gyakorolt a gyóntatók revíziós munkája felett és azt kérte, hogy halála után a gyóntatók folytassanak előkészítő munkát a revelációk széles körben való terjesztésére.
Bár Svéd Szent Brigitta kijelentései fordítókon és szerkesztőkön keresztül jutnak el hozzánk, átadva az üzeneteket, növelve szentünk szentségi életének hírnevét, a Revelációk olvasásakor mégis felmerülhet a kétely, hogy a szövegek Brigitta hiteles üzeneteit közvetítik-e.
     Ám, lehetetlen különválasztani Brigitta hangját a gyóntatóiétól, mert hangjuk összekeveredik azon erőfeszítésben, hogy azt közöljék, ami meggyőződésük szerint Isten szava, amely Brigitta által kinyilatkoztatott.
Annyiban magyarázhatók és elfogadhatók a gyóntatók korrektori tevékenységei, hogy ők lényegében az írói mesterség szerint tették olvashatóvá Brigitta elmondásait. Ennek pedig középkori alapelve az volt, hogy nagy hangsúlyt fektessen a hívők közössége által vallott kollektív igazság érthetőségére.
     Így arra következtethetünk, hogy a revelációk leírása Brigitta és a gyóntatók – akik csodálták, és elkápráztattak a látnok ajándékai – közötti komplex együttműködés eredménye. A revelációk írott formája Brigitta látomásainak szöveges megjelenítése és nem is szükséges, hogy feltétlenül pontosan adja vissza szavait, hogy közvetlenül tükrözze személyének szubjektivitását. Tényként fogadhatjuk el, hogy Brigitta kifejezései képezik a revelációk alapját, és ezek a szövegek hűen visszaadják gondolatait és a sugallt üzeneteket.

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertetőjegyei

1. Az aposztázia

 

       Az Antikrisztus egy eretnek, miként ezt Szent János kihangsúlyozza. De még ennél is több: miként ez az írásokból és a hagyományból kiderül, az Antikrisztus kontextusban áll egy általános aposztáziával.

       Szent Pál apostol figyelmezteti a tesszalonikiaiakat, hogy ne engedjék magukat félrevezetni, mintha a világvége már előttük állna: „Hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek.” (2 Tesz 2,3) Az általános hitehagyás ehelyütt az Antikrisztus eljövetelének feltételeként jelenik meg. Egy széleskörű aposztázia az Antikrisztus szükséges kísérőjelensége és csalhatatlan jellegzetessége. Ez nem lephet meg bennünket. Isten ellenségének gigantikus világuralma – a későbbiekben még lesz erről szó – előfeltételezi az emberek globális istentelenségét. Hiszen enélkül az Antikrisztus nem találhatna arra a pozitív rezonanciára, melyet a Szentírás jövendöl neki: „Az egész föld csodálta a vadállatot.” (Jel 13,3)

     Amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8) Krisztus ezen kérdése úgy tűnik, hogy visszajövetelére vonatkozik. Mindenesetre az Úr paruzia-beszédében hamis prófétákról beszél, akik – hazug módon – Krisztus nevében prédikálnak, és az embereket így vezetik félre és csábítják el, még pedig „sokan”, miként ezt az Úr több ízben is kihangsúlyozza: „Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.” (Mt 24,5)

Hogyan jöhet ez a hallatlan zűrzavar létre? Miért lesz a pszeudo-prófétáknak ilyen könnyű dolguk? Urunk ezzel kapcsolatban utal az általános aposztáziával való összefüggésre: „Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet.” (Mt 24,11-12)

 veau-dor.jpg      A törvénytelenség el fog hatalmasodni, és törvény nélkül az embereket természetesen könnyen el lehet csábítani. Egyébiránt Szent Pál az Antikrisztust „a bűn emberének, homo iniquitatis”-nak nevezi.

      Ugyanaz a kifejezés – gonoszság (törvénytelenség) – jelöli tehát mind az Antikrisztust, mind az emberiség általános állapotát a végső időkben. Az emberek istentelensége és törvénytelensége (gonoszsága) el fog hatalmasodni – és ez előkészíti a talajt az Antikrisztusnak. Ha azután ő felbukkan, bizonyos fokig hozzá hasonlatosak között fogja magát találni.

Boldog John Henry Newman, a későbbi konvertita és bíboros, még mint anglikán lelkipásztor 1835 ádventjében négy prédikációt tartott az Antikrisztusról. Ezek a beszédek ismertté váltak, mert maga Newman többször is kiadta őket. Csekély változtatásokkal még konvertálása után is publikálta őket. Hogy az Antikrisztus milyen szorosan függ össze egy nagymértékű hitehagyással, Newman a következőképpen fogalmazta meg e prédikációk egyikében: „Más szavakkal, a bűn embere aposztáziából fog születni, vagy legalábbis aposztázia által kerül uralomra, vagy egy aposztáziára következik, vagy nem létezne aposztázia nélkül. Így szól az inspirált szöveg, és gondoljuk meg, milyen figyelemre méltó a Gondviselés menete.”   (Folytatom!) Forrás Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/07/az_antikrisztus_883

 

Szólj hozzá!

szeplars1005232964.jpg     Rendkívülinek tekinthető, hogy az Ars-i plébános már a dogma-kihirdetés előtt (1854) bensőségesen tisztelte Mária Szeplőtelen Szívét és felajánlotta híveit – olyannyira ‒, hogy templomának Mária-szobrára készíttetett egy nagy nyitható szívet, melybe elhelyezte híveinek a nevét! (Ld. a képen!)
szeplvianney_szt_janos_maria_szobranak_szive.jpg     De hamarosan jelentkezett a sátáni válasz is! Az ürügyet egy leány bukása szolgáltatta, aki gyermeket szült. A plébá-nia falát telemázolták gyalázó megjegyzésekkel, és a környékbeli városkák kávéházaiban mindenütt az arsi pap ,,esetét'' tárgyalták. Szentünk már várta püspökét, hogy az egy furkósbottal kiverje a faluból. De messze nem így történt!
     Minden károgás ellenére a püspöke tiszteletbeli kanonokká nevezte ki, a kormányzattól pedig 1855-ben megkapta a Becsületrendet. Ez azonban a Vianney Szent János szerénységét nem befolyásolta.
     Mindenét szétosztotta a szegények között, s amije volt, azt az ő javukra eladta. A bűnös emberek úgy sereglettek köréje, hogy már-már ezt mondta: ,,A bűnösök a végén meg fogják ölni a szegény bűnöst.''
     De ekkor a faluban már mindenki keresztény életet élt és csak a fizikai ereje fogyott el, de a szeretete és türelme nem! És bár sokan voltak lacure_dars_320.jpgkörülötte, a 19. század egyik legnagyobb szentje oly magányosan halt meg a kimerültségtől, amilyen magányosan élt. Akik látták a holttestét, egyhangúlag tanúsították, hogy az erőnek utolsó cseppje is eltávozott belőle. (A képen szentünk holtteste, eredeti fotón)
     X. Szent Pius pápa 1905-ben boldoggá, XI. Pius pápa 1925. május 31-én szentté avatta. (A képen X. Piusz íróasztalán a Szent Ars-i Plébános szobra!)sao_pio_x_na_biblioteca_privada_530.jpg
     1929-ben a plébánosok patrónusává nyilvánította az Egyház, ezzel mintegy emlékeztetve minden idők papjait, hogy Isten ereje a gyengékben válik tökéletessé.
     Ünnepét több módosítás után 1969-ben a halála napjára, augusztus 4-re tették.
     Vianney Szent János a szerény arsi plébános, a fáradatlan "lelki forradalmával" és eredményes evangelizációjával, példájára minden papnak, dicső nyomot hagyott a világban.
     Robespierre és társainak neve, szégyen és átokként maradt fenn a világban. Ők akik forradalmi vérfürdőikben mintegy 2 millió embert öltek meg, köztük egyháziak ezreit, eredményesen szórták szét a liberalizmus és a "nagyüzemi emberírtás" technikáit a világban.
     Íme két írányvonal, két ember vezetésével. A francia népnek, nem 1789. július 14-ét ‒ a forradalom kitörését ‒, hanem 1859. augusztus 4-ét, az Arsi Plébános halálának napját kellene ünnepelniük! (Előző rész:  http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/06/vianney_szent_janos_emleknapja_iii_reszliberte_egalite_fraternite_7.jpg