HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus --------------------------------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- http://kattanok.weebly.com/ ---------------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Virrasszatok tehát és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt. (Mt 24,25)meg_mire_vartok_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Szent V. Pius pápa (aki maga is domonkos volt)  hagyta jóvá a rózsafüzért 1568-ban. A 'Consueverunt romani Pontifices' bullájában (1569), méltatja a Szent Rózsafüzér érdemeit és körmenetek tartására buzdította a Rózsafüzér Társulatokat, hogy ezzel kiharcolják a keresztény sereg győzelmét az iszlám hadak felett. A Rózsafüzérnek tulajdonította a fényes Lepantói győzelmet a túlerőben lévő török haddal szemben (1571. X. 7). Ezt követően bevezette a „Győzedelmes Nagyasszonyunk” ünnepét 1572. október 7-én. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa változtatta meg a „Rózsafüzér Királynője” címére, 1573-ban.

 Szívleljük meg az alábbiakat és teljesítsük most!

http://www.magyarkurir.hu/hirek/egymillio-gyermek-imadkozik-bekeert-oktober-18-an

 7 de octunre ns del rosario pio V.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpgA Fatimai Mária-jelenés (a rádióadásban a harmadik rész)
     Kedves Hallgatóim! Elérkeztünk a harmadik ‒ az 1917. július 13-i jelenéshez ‒, melynek közlései felmérhetetlen jelentőséggel bírnak, mert ekkor hangzott el az Istenanya részéről a három részből álló titok, melyeket ezennel felsorolok:
lady-of-fatima2_1.JPG    Az első, a pokol látomása.
    A második Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletével, és az Oroszország felajánlásával kapcsolatos, kihangsúlyozva ennek elmulasztásának veszélyeit.
    A harmadik A 2000-ben közzétett un. ,,Harmadik fatimai Titok”.
    De hallgassák meg a korabeli történéseket! A jelenés híre ekkorra már elterjedt a környéken és nagy tömeg kísérte a látnokokat. Mintegy háromezren gyűltek össze, és egyre többen kezdték zaklatni a gyermekeket. Lúcia előimádkozta a rózsafüzért, a tömeg pedig válaszolt. A jelenést ismét villanás vezette be. Megkezdődött a beszélgetés, de Lúcia szavait csak azok hallották, akik egészen közel álltak hozzál.
– Mit kíván? ‒ tette fel a szokott kérdését Lúcia.
– Jöjjetek ide minden hónapban. Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynője tiszteletére, hogy így elnyerjétek a békét a világnak és véget érjen a háború, mert egyedül csak ő tud megmenteni benneteket. Októberben megmondom, hogy ki vagyok, és mit akarok.
Lúcia néhány kérése következett. Az egyik ilyen kérés Maria Cerreira béna fiának gyógyulására vonatkozott. A Szűzanya azt válaszolta, hogy nem fogja meggyógyítani és a szegénységből sem szabadítja ki, azonban ha a beteg gyermek a családjával együtt imádkozza a rózsafüzért, ez esetben az élethez szükséges dolgokat mindig meg fogják kapni.
     A látnok ekkor a saját gondjával hozakodott elő: azzal, ami őt leginkább foglalkoztatta, hogy az emberek de főként saját családja nem hisz a jelenések valódiságában.
– Tegyen egy csodát, hogy mindenki higgyen!
– Három hónap múlva olyan csodát teszek, hogy mindenki hinni fog. Hozzatok áldozatokat a bűnösökért, és gyakran imádkozzátok, különösen ha valamilyen áldozatot hoztok: Ó Jézus, az irántad való szeretet-ből a bűnösök megtéréséért és engesztelésül Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnökért. 
Eközben ismét kitárta kezét és belőle áradó titokzatos fénysugár, megnyitotta a földet... A megdöbbent gyerekek a poklot látták megnyílni a lábuk előtt. Erről Lúcia később így írt: "Egy lángtenger tárult a szemünk elé. Láttuk a tűzbe merült, áttetszően parázsló fekete vagy barna színű ördögöket és az emberi lényekhez hasonló elkárhozott lelkeket. Súlytalanul ide-oda hánykolódtak a belőlük előtörő lángnyelveken és füstfelhőben. Kiáltoztak és sóhajtoztak a fájdalomtól és a reményvesztettségtől. Az ördögöket iszonyatos alakjukról lehetett felismerni, mintha félelmetes, ismeretlen állatok lettek volna, melyek átlátszóan izzottak, mint a fekete szén. Mindez nagy félelmet ébresztett bennünk.
pokol_latomasa_3.JPGReszketve és segélykérően emel-tük tekintetünket a Szűzanya felé, aki jóságosan és szomorúan mond-ta:
– A poklot láttátok, ahová a szegény bűnösök lelkei jutnak. Az ő megmentésükre akarja Isten megalapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszitek amit mondok, sok lélek megmenekül és béke lesz. A háborúnak is vége szakad. Ha azonban továbbra is megsértik Istent, egy még sokkal borzalmasabb háború kezdődik XI. Piusz pápa uralkodása idején. Ha majd egy ismereteborealis2.jpglen fény világítja be az éjszakát, tudjátok meg, hogy ez lesz a nagy jel, amely által Isten arra figyelmeztet, hogy háborúval, éhséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével bünteti a világot bűneiért. (Lúcia szerint ez a fényjel 1938. január 25-ről 26-ára virradó éjszakán tűnt fel. Egyes tudósok szerint északi fény volt, amit Európában is lehetett látni. Mivel Lúcia meg volt győződve, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a világháború, mindent meg-tett, hogy teljesüljenek azok az ígéretek, amelyeket kapott. Ebből a célból levélben fordult közvetlenül XI. Piusz pápához.)
Azért, hogy ezt megakadályozzam, kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az első szombati engesztelő szentáldozásokat. Ha meghallgatják kérésemet, Oroszország meg fog térni és béke lesz. Ha nem, az egész világon elterjeszti tévtanait, háborúkat és üldözéseket pro-vokál: a jókat megölik, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül. A végén, Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni. A Szent-atya felajánlja nekem Oroszországot, amely meg fog térni, s egy ideig béke lesz a földön Portugália mindvégig meg fogja őrizni az igaz hitet. Senkinek se mondjátok ezt el, de Ferencnek elmondhatjátok."
Befejezésül a Szent Szűz ezt kérte: A rózsafüzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.julius_13_530.jpg

Szólj hozzá!

bandeau-_pele-_paray_vezelay-vocation_530.jpgRészletek Alacoque Szent Margit naplójából:
     “Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap, és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú fogta körül, tövisekből, a szúrások jelképeiként, amelyeket bűneink ejtenek rajta, fölötte pedig kereszt magaslott annak jelképéül, hogy megtestesülése első pillanatától fogva, tehát attól kezdve, hogy szent Szíve megalkottatott, belemélyedt a kereszt, és tele volt mindazzal a szenvedéssel, amit a sok megaláztatása, szegénysége, fájdalma, mind ama megvettetés okozott neki, amit szent embersége volt kénytelen elszenvedni véges végig halandó élete folyamán, és amit mind ama megaláztatás jelent számára, amelynek oltárainkon a legméltóságosabb Oltáriszentségben van kitéve szeretete az idők végéig...
Ég a vágytól [Jézus] hogy az emberek szeressék Őt, és ezáltal visszahúzhassa őket a kárhozat útjáról, ahová a sátán tömegestől taszítja őket. Ezért határozta el, hogy megmutatja az embereknek Szívét, a szeretet, az irgalom, a kegyelem, a szentség és üdvösség mind ama kincsével együtt, amelyet az magában rejt, hogy mindazokat, akik megszereznek és megadnak neki minden tőlük telhető szeretetet és tiszteletet, gazdaggá tegye, elárassza őket azokkal az isteni kincsekkel, amelyeknek az ő szent Szíve forrása.”
gesu_amore_300.jpg     “Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre...”
     “Nézd e szívet, mely annyira szerette az embereket, hogy nem kímélt semmit, teljesen kimerítette és fölemésztette magát, csakhogy kimutassa szeretetét. Viszonzásul ezekért csak hálátlanságot kap az emberek legnagyobb részéről, tiszteletlenségekben és szentségtörésekben, hidegségben és megvetésben, amellyel engem a szeretet e szentségében bántanak. De legjobban az fáj, hogy még a nekem szentelt szívek is ezt teszik. Ezért azt kívánom tőled, hogy az Úrnap nyolcada után következő elsőpéntek szívem tiszteletére szentelt ünnep legyen; híveim e napon a szentáldozáshoz járuljanak és ünnepélyes megkövetéssel engeszteljék meg szívemet és tegyék ama bántalmakat jóvá, amelyekkel szívemet illetik, mikor az a legméltóságosabb Oltáriszentségben imádásra ki van téve. És ígérem neked, hogy szívem kitágul és isteni szeretetének áldásait bőségesen kiárasztja majd mindazokra, akik neki e tiszteletet megadják és azon lesznek, hogy másokat is hasonló tiszteletre indítsanak.”
     “Olyannak láttam ezt a szeretetre méltó Szívet, mint a Napot, amely mindenfelé és minden szívre árasztja sugarait, de nagyon különböző módon, a szíveknek különböző adottságai szerint, amelyekre ráesnek. A romlott lelkek e sugaraktól még inkább megkeményednek, mint a sár, az igazak szíve viszont tisztább lett és meglágyult, mint a viasz.” (folyt.) (Források az első részben!) (Legalul a kápolna, ahol Szent Margit a Jézus Szíve tisztelet nagy ígéreteit kapta, ahol a fenti oltárkép is található!)2_530.jpgkapolna_vis10_530.jpg

Szólj hozzá!

Az isteni Szeretet által 

       A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyház sátántipró asszonyként tanít. (Ez a jellemzés semmivel sem materiálisabb kép, mintha azt mondjuk, hogy „Mária Szíve Szeretetlángja megvakítja a sátánt”, hisz' lényegében és céljában ugyan arról van szó!) 
      A katolikusok számára világos, hogy a Szent Szűz személye, történelmi tevékenysége teljesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, a szeretettől Lángoló Szív, mely teljesen tehetetlenné kívánja tenni a sátán munkáját.
Szembeötlő az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonya közti párhuzam (Szent Iréneusz). Éva a sátán szavára hallgatott, míg Mária az Istennek mondott igent. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, ezzel szemben Mária, hogy megmentse gyermekeit, le kívánja leplezni és teljesen tehetetlenné akarja tenni a sátánt. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik. 
       Isten angyala, amikor Máriához belépett, nem egyszerűen a nevén szólította, hanem ekként: „Üdvözlégy malaszttal teljes!” (Lk 1,28-29) Tehát a kegyelemben ragadható meg Mária személyisége. Az Úr Szolgálóleányának kegyelme természetesen abban értendő, amiért az angyal köszöntötte, vagyis azon hivatására, szolgálatára, hogy a Messiás anyja legyen. Az Istenanya kegyelme Jézus Krisztustól forrásozza teljességét, aki „feltöltője” a kegyelmeknek. Nyilvánvaló tehát, hogy a Szent Szűz csupán közvetítője a kegyelmeknek, és ha azt mondjuk, hogy „Jézust adja nekünk” ezt akként értelmezhetjük, amint János mondta: „Isten szeretet” (1Jn 4,8)!
       Ha a Mária-korszak jelenéseit, ill. adományait nézzük, különös tekintettel a Szeretetláng kegyelmi adományára, fel kell vetnünk a kérdést: miben áll ez a kegyelem, melyről maga a Szűzanya mondja:  Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus!" (I/107)? Alacoque Szent Margit 1673. XII. 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta: ,,Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre...” 
Csaknem háromszáz évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát: „Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom! - Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában? - Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének Nekem. Kis kármelitám, az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe. Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra." (I/37)

Szólj hozzá!

Sajnos, korunkban számtalan rózsafüzér-forma” ismeretes, ám ezek közt a rendes (a domonkos) szentolvasón kívül, többek közt pl. a Könnyek Anyja-, a Szent Sebek- és az Irgalmasság füzére van egyházilag ajánlva! Meglehet, hogyha valaki egy-egy szándékra, nem az ilyen-olyan (jóvá nem hagyott) rózsafüzért, hanem a „rendeset” imádkozná – azt, amelyet a pápák, a szentek és maga a Szűzanya is ajánlott –, sokkalta több kegyelmet nyerhetne el a fölséges Istentől!
A pápák mindig is a rendes”, a domonkos rózsafüzér imádkozását szorgalmazták, melyet maguk naponta végeztek. Az első, a rózsafüzér érdekében írt bullát 1479. május 8-án az 'Ea quae ex fidelium' kezdetűt IV. Sixtus pápa adta ki, de XIII. Leo pápa pl. TIZENKÉT bullát írt a rózsafüzérről! 

Szívleljük meg az alábbiakat és teljesítsük most!

http://www.magyarkurir.hu/hirek/egymillio-gyermek-imadkozik-bekeert-oktober-18-an

==Reménységünk a Hajnal Szép sugara.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpgboldogjacintaesfranciscopastoresdefatima_1.jpg     A fatimai gyermekek iránti tisztelet az évek múlásával egyre szélesebb körben elterjedt. 62 ország püspökeitől érkezett beadvány a Szentszékhez, kérve a boldoggá avatásukat. Marto Jácinta és Ferenc életszentségének vizsgálatához, egy döntő alapfeltételt kellett tisztázni, hogy ennyire fiatal-korú gyermekek képesek-e hősies fokon gyakorolni az erényeket, amely a boldoggá vagy szentté avatás elengedhetetlen feltétele.
     A két fatimai pásztor, Jácinta és Ferenc boldoggá avatásával új fejezet nyílt az Egyházban.
Első alkalommal nyert ugyanis elismerést, hogy olyan gyermekek is példát adhatnak a világ számára, akik nem haltak vértanúhalált, vagyis a két fatimai pásztor esetében nem volt szükséges a mártírhalál bizonyítása ahhoz, hogy az egyház példaként állíthassa őket a világ elé.
     A nagy esemény 2000. május 13-án valósult meg, amikor II. János Pál pápa fatimai zarándoklata alkalmával boldognak nyilvánította a Marto Jácintát és Marto Ferencet.
     A kis Jácintáról egy kedves epizóddal zárom mai műsoromat, melyet Lúcia visszaemlékezéseiből ismerhetünk!
jacinta-viragot_hint03.JPG     Az Úrnapi körmenetre kivá-lasztották Lúciát, hogy fehér ruhában virágszirmokat hint-sen az Oltáriszentség előtt. Amikor ezt Jácinta megtudta, megkérte unokatestvérét, jár-jon közbe érdekében, hogy ő is a virágot hintő lányok közé ke-rülhessen.
Kívánságát nem volt nehéz teljesíteni. Az ünnep előtti próbán a tanító néni elmagya-rázta el, hogyan kell Jézus előtt hinteni a virágokat.
– És meglátjuk Jézust? – kérdezte izgatottan Jácinta.
– Természetesen, a plébános úr fogja vinni. – válaszolt a tanítónő.
     Jácinta ugrándozott örömé-ben és gyakran kérdezőskö-dött, hogy soká lesz-e még az Úrnapja.
Amint elérkezett a várva-várt nap, és a kislányok ünnepé-lyesen kiöltözve lépdel-tek a baldachin előtt, kezükben virágszirmokkal teli kosárkával, Lúcia hintve jelezte Jácintának, hogy tegye ugyanazt. Ő azonban szemeit egyfolytában az Oltáriszentségre szegezte és úgy látszott, mint aki keres, de mást nem lát. A körmenet végén kosárkája még tele volt virágokkal.
– Miért nem szórtál virágot Jézus elé? – vonták kérdőre többen is.
– Mert nem láttam Őt! – válaszolta Jácinta kérdőn értetlenkedve. Meg is kérdezte Lúciától:
– És te láttad Jézust?
– Igen! Láttam a Szentostyát! – válaszolta unokanővére, ám látván a kicsi értetlenségét, még hozzá fűzte: – Az Oltáriszentségbe van elrejtőzve, hogy magunkhoz vehessük a szentáldozáskor! Jácinta tekintete megenyhült és nyomban rákérdezett:
– És beszélhetsz Vele, amikor áldozol?
– Igen!
– És miért nem látod őt?
– Azért, mert el van rejtőzve! – válaszolta Lúcia.
– Ó, de szeretnék már én is szentáldozni! – mondta vágyakozón a kislány.
     És Jácinta ettől kezdve, többnyire az „Elrejtőzött Jézusnak” nevezte az Üdvözítőt.

Fatimai Szűzanya könyörögj érettünk,
és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Következő előadásomban folytatom a fatimai események történetét!

Köszönöm figyelmüket!a3pastorinhos_530.jpg

Szólj hozzá!

 claude_colombiere_9_530.jpg    1679 elején Colombiére Kolos atya végre visszatérhetett a ködös Angliából, mely nem tett jót az egészségének ‒ különösen ‒, hogy néhány hétig még börtönbe is zárták, ahol megbetegedett. Tuberkulózist kapott, ami aztán a halálát is okozta: 1682. február 15-én halt meg Paray-ban.
     1684. március 26-án látott napvilágot Retraite spirituelle (Lelki magábaszállás) című könyve, amely által széles körben ismertté tette Alacoque Szent Margit magánkinyilatkoztatásait. Ez a könyv nagyban hozzájárult a Jézus Szíve-tisztelet elterjedéséhez. A korábbi ellenségeskedés dacára a könyvet a vizitációs apácák ebédlőjében is felolvasták!
mm-noviciak_oktatasa_300.jpg     1684 májusában ismét új főnöknőt kaptak a nővérek, aki azonnal maga mellé vette Margit nővért asszisztensnek. Ezt követőn két évig a novíciák mesternője volt, majd ismét asszisztensi megbízást kapott. E hivatalok lehetővé tették számára, hogy szélesebb körben is megismertesse Jézus Szent Szívének titkát, és egyre jobban felszítsa a lelkekben a Szent Szív iránti tiszteletet, amely hamarosan a többi vizitációs kolostorban is otthonra talált. Margit nővér egész életében meg volt győződve arról, hogy a Jézus Szíve-tiszteletben nagyon jelentős szerepe lesz a jezsuita rendnek.
     Közben azonban Margit nővér egészsége meggyengült.
kepki_300.JPG     1690. október 9-én ágynak dőlt és október 16-án estére meghalt Paray le Monial-ban 43 évesen.
Nagyon értékes önéletrajzot hagyott hátra, amelyet 1685-ben írt, és nővértársai ügyességén múlott, hogy meg tudták menteni, mert beteg állapotában meg akarta semmisíteni.
     Margit nővért 1864. április 24-én boldoggá, 1920. május 13-án szentté avatták. Ünnepét 1929-ben vették fel a római naptárba, október 17-re.
1969-ben Antiochiai Szent Ignác miatt egy nappal korábbra, 16-ra helyezték át.

Kérünk Istenünk, áraszd reánk azt a lelkületet, amellyel Szent Margitot oly különlegesen gazdaggá tetted, hogy megismerjük Krisztus minden értelmet felülmúló szeretetét, és beteljünk Isten egész teljességével! (folyt.) (Források az első részben!)paray2_530.jpg

Szólj hozzá!

A Katolikus Egyházhoz vezető út 2
nathanson_bernard_220.jpg     Mielőtt azonban elindult volna a belső istenkeresés útján, nagy érdeklődéssel kezdte olvasni a legnagyobb konvertiták önéletrajzait. Elolvasta Malcolm Muggeridge, Newman bíboros, Graham Greene, C.S. Lewis, Walker Percy és mások önéletrajzait. Leginkább azonban saját professzora Karl Stern önéletírásával tudott azonosulni, aki „A tűzoszlop” című könyvében leírta megtérése megható történetét. Nathanson bevallotta, hogy ahányszor e könyvet olvassa, nehezére esik visszafojtania könnyeit. „Az egész földkerekséget bejártam, hogy megtaláljam azt, aki nélkül elkárhoznék, most viszont kétségbeesésemben belekapaszkodom ruhája szegélyébe, és nem engedem el. Gondolataim visszakanyarodnak egyetemista éveim hőséhez, Karl Stern-hez – aki éppen akkor ment át ezen a lelki változáson, amikor nekünk tanította az emberi elme megismerésének módját –, és eszembe jut, amit a testvérének írt: »Nincs semmilyen kétségem, hozzá futottunk vagy éppen el tőle, de Ő mindvégig a mindenség középpontjában állt.«”
fr_c_john_mccloskey_nathanson_lelkiatyja.jpg     Nathanson tudta, hogy rengetegen imádkoznak érte az életvédő
mozgalomból. Lelki változása szelíden és természetesen következett be és
általa lelki békét és nyugalmat talált. Rendszeresen, hetente találkozott John McCloskey atyával, aki lelki vezetője lett a hit rögös útján.
     1994-ben nyilvánosan megvallotta, hogy katolikus hitre tért. 1996. oconnor.jpgdecember 6-án keresztelte meg a Szt. Patrik székesegyházban J. O'Connor bíboros. Maga dr. Nathanson mondta: „Krisztust magamhoz véve még jobban tudom értékelni, hogy a zsidó kultúrához, néphez, hagyományhoz tartozom. Így lesz ez mindig, és büszke is leszek rá.” Azóta rendszeresen jár szentmisére, gyónik, mély imaélete van, és tudósként könyveiben, filmjeiben és számos beszédében tanúsítja, hogy az emberi élet ugyanolyan szent, mint Isten – aki az élet adója –, és azért soha senki nem jogosult az emberi élet elpusztítására.
     Bernard Nathanson professzor megtérése minden valószínűséggel a XX. század egyik legnagyobb megtérése, a nagy abortusz professzor és keményfejű ateista buzgó katolikussá vált, aki a meg nem született gyermekek érdekeit védi, ahol csak teheti.
     Amikor Lengyelországba érkezett, 1996. október 19-én, a sajtótájékoztatóján ezekkel a szavakkal fordult a lengyel képviselőkhöz: „Könyörgöm hozzátok, ne tegyetek semmilyen megfontolatlan lépést az abortusz liberalizációja érdekében! A történelem ezt nem fogja megbocsátani nektek! Figyelmeztetlek benneteket, ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, amiket mi elkövettünk az Egyesült Államokban! Az abortusz melletti kiállás egyúttal igen az eutanáziára, az öregek meggyilkolására, fogyatékosok, halálos betegek meggyilkolására is. Sőt ez lesz az alapja a génkísérleteknek is, mert ez az első lépés azon a lejtőn, amely az emberi élet teljes leértékeléséhez, a halál völgyéhez vezet”. (A forrást lásd az első résznél!)nathabortionandcrucifixion_530.jpg

Szólj hozzá!

Amikor a Szűzanya megjelent Lourdes-ban a kis Bernadettnek, így szólt: „Fogd meg a szentolvasót, és nézz rám!” – És íme, ebben rejlik a rózsafüzér ereje! – Máriára, Jézus leghűségesebb követőjére fordítja a tekintetünket. Prohászka püspök gondolata, hogy: „szent vízió, melyben az ember folyton nézi a Boldogságos Szüzet, folyton hajtogatva: Ave Maria! És mikor abból kifogyott, hálával fohászkodik fel az Istenhez a Gloriában. Hála neked szent Isten, hogy nekünk adtad Szűz Máriát, akiben számunkra az Úr Jézust szerető, gondozó és örömeiben és fájdalmaiban osztozó szívet adtad”!
A rózsafüzérezésbe való belemélyülés lényege, hogy Máriával „egy szívvel-lélekkel kitartva az imádságban” (vö. Apcs 1,14) végig elmélkedjük Jézus életének szent titkait: a Megtestesülést, a Kínszenvedést és a Feltámadást. Senki nem élte át ezeket az eseményeket úgy, mint a Szűzanya, aki segít nekünk Szent Fia engesztelésében és követésében, mely az üdvösség egyetlen útja!  Szívleljük meg az alábbiakat és teljesítsük most!

http://www.magyarkurir.hu/hirek/egymillio-gyermek-imadkozik-bekeert-oktober-18-an==Our_Lady_of_Lourdes_1.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpgwilliam_walsh_250.jpg     Amikor William Thomas Walsh professzor egy interjújában azt a kérdést tette fel Lúcia nővérnek, hogy az angyal és a Szűzanya szavait szó szerint idézi-e, vagy csak értelem szerint adja vissza őket, a nővér a következőket válaszolta:
     „Az angyal szavai erősek és ellen-állhatatlanok voltak, természetfeletti valóságuk volt, s ezért nem is lehetett azokat elfelejteni. Úgy tűnt, pontosan és kitörölhetetlenül az emlékezetembe vésődtek. A Szűzanya szavaival kapcsolatban más a helyzet.
Nem voltam biztos benne, hogy minden egyes szó pontosan megfelel-e a Szűzanya szavainak. Inkább az értelmük jutott el hozzám és azután próbáltam meg azt, amit megértettem, szavakba foglalni. Nem könnyű ezt megmagyarázni.” (Prof. William Thomas Walsh: Our Lady of Fatima, 4th printing, (1947) angol nyelvű kiadás, 244. o.)
     Június 13-án, a második jelenés előtt a látnokok ismét fénysugarat láttak, amit bár villámnak neveztek, valójában a hirtelen közeledő ragyogás visszaverődése lehetett. A helyszínre gyűlt mintegy ötven körülállóból sokan látták, hogy a beszélgetés kezdetét követő percekben a Nap kissé elsötétült. Mások arról számoltak be, röviddel azelőtt, hogy Lúcia elkezdett beszélni, a tölgybokor csúcsán lévő fiatal ágak mintha meghajlottak volna. Néhányan "méhzümmögést" hallottak azalatt, amíg a Szűzanya a látnokokkal beszélt.
imadkozzatok_a_rozsafuzert.png     A jelenés alkalmával Lúcia szólalt meg elsőnek. ,,Mit kíván?” (Jellemző, hogy május és augusztus kivételével minden találkozáskor a legidősebb látnok szólal meg először, nem a Szűzanya.)
Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért (a Szent Szűz ezt a kérését minden fatimai jelenése alkalmával megismételte!) és tanuljatok meg olvasni. Aztán majd megmondom, hogy mit akarok.
     Lúcia közbenjárt egy beteg gyógyulásáért. A válasz:
Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul.
     Lúciát élénken foglalkoztatta az üdvösség és rá akarta venni a Szent Szüzet, hogy vigye mindhármukat az égbe.
     A Jelenés Asszonya így válaszol: ,,Igen, hamarosan jönni fogok Já-cintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus té-ged akar felhasználni, hogy engemet jobban megismerjenek és szeres-senek. Megakarja alapítani a világban Szeplőtelen Szívem tiszteletét.” Lúcia érthetően nem lelkesedett és szomorúan kérdezte: ,,Akkor egyedül maradok?”
,,Nem, leányom! Ne csüggedj el és ne szenvedj emiatt nagyon! Az én Szeplőtelen Szívem lesz a menedéked és Istenhez vezető utad.” f0040_1.jpg

     Abban a pillanatban, ami-kor ezeket a szavakat mondta, kitárta kezeit, és másodszor árasztott el bennünket ennek a mérhetetlen fénynek visszfé-nyével. Ebben a fényben Isten-be merülve láttuk magunkat. Jácinta és Ferenc a fénynek azon a részén állt, amely az ég felé emelkedett, én pedig azon a részén, amely a földre áradt. A Szűzanya jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt, s úgy látszott, mintha ezek a tövisek átszúrnák. Meg-értettük, hogy ez Mária Szep-lőtelen Szíve, amelyet az em-berek bűnei sebeztek meg és amely engesztelést kíván.
     Amikor a Szűzanya keleti irányba eltűnt, néhányan, akik egészen közel álltak, észrevet-ték, hogy a tölgybokor csúcsán lévő hajtások ugyanabba az irányba kissé meghajoltak. Csak órákkal később nyerték vissza eredeti helyzetüket.
     A két testvér, Jácinta és Ferenc ezt követően a közeli égbeköltözésükre készültek. (Ferenc 1919. április 4-én, Jácinta 1920. február 20-án halt meg.) A gyermekek minden erejükkel a Szűzanya kérésének teljesítésére, a bűnösök megtérítésére törekedtek, példaként a világnak.f_63.jpg

Szólj hozzá!

colombier_kolos_szt_300.jpg     Isten azonban gondoskodott leányáról: 1675 februárjában a vizitációs apácák elöljárónak kapták a Paray-i jezsuiták közül a gyenge egészségű Colombiére Kolos atyát (Claude La Colombière 1641‒1682), aki rövidesen Margit lelkiatyja lett és megnyugtatta a kapott kegyelmek valódiságáról.
     Alacoque Szent Margit ekkor feltárta előtte a vágyát és a küldetését, miszerint a Jézus Szíve-tiszteletet kell szélesebb körben elterjesztenie. Elmondta nagy látomását, amelyben 1675. június 15-én, Úrnapja oktáváján volt része, amelyben az Úr Krisztus megbízta azzal, hogy gondoskodjék Jézus Szívének ünnepéről. Erről írást is készített, amelyet átadott Colombiére atyának, aki azt később lelki írásaiban közzé is tette. Június 21-én mindketten felajánlották magukat Jézus Szent Szívének.
     Colombiére Kolos támogatásával Margit-Mária nővér egy évig nyugodtabb körülmények között élhetett. Ebben az évben halt meg az édesanyja.
alaquoce_szent_margit_-02_530.jpg     A protestantizmussal (janzenizmus) fertőzött egyházi elöljáróknak nem tetszett Colombiére atya Krisztus misztériumához hű bensőséges hitélete, ezért 1676. szeptember végén Angliába küldték, s amint eltávozott, a nővértársak ellenségeskedései ismét fellángoltak. A tetőpontot akkor érték el, amikor 1677. november 20-án Margit-Mária nővér, engedve a belső indításnak, elmondta nővértársainak azokat a kifogásokat, amelyeket Krisztus mondott neki a kolostor ellen. Emiatt szabályos lázadás tört ki a nővérek között. Végül azonban a kolostort felkavaró félreértések elcsitultak.
1678-ban új elöljárónőt kapott a kolostor, aki hamarosan meggyőződhetett Margit nővér életszentségéről, mégis kötelességének érezte, hogy komoly próbák elé állítsa és ismételten mélyen megalázza. Margit közben megbetegedett, s amikor a főnöknő két alkalommal is megparancsolta neki, hogy imádságban kérje a felgyógyulását, Margit engedelmeskedett, és fel is épült mind a két alkalommal! (folyt.) (Források az első részben!)portrait_marguerite_marie_530.jpg

Szólj hozzá!

A Katolikus Egyházhoz vezető út 1
nathanson_bernard_220.jpg     Az Istenhez és a hithez vezető út Bernard Nathanson számára különösen nehéz volt. Először az emberi élet szentségét fedezte fel a megtermékenyülés pillanatától a természetes halálig, és csak később jutott az istenhitre. ”Miután hiába várakoztam, fölkapcsoltam a kislámpámat és nekiálltam valamilyen bűnről szóló könyvet olvasni. Részleteket olvastam Szt. Ágoston Vallomásaiból, Dosztojevszkijtől, Paul Tillich-től, Kierkegaard-tól, Niebuhr-tól.”
Az elkövetett bűnök súlya egyre elviselhetetlenebbé vált a számára, különösen az ártatlan gyermekek ezreinek megölése bántotta lelkiismeretét, többször megfordult fejében az öngyilkosság gondolata. Lelki fájdalmát és kétségbeesését nyugtatószerekkel, alkohollal, pszichiátriai kezelésekkel próbálta enyhíteni, de semmi nem segített.
     Ekkortájt dr. Nathanson óhatatlanul egyre jobban elköteleződött az életvédő mozgalmak munkájában. Bejárta az Egyesült Államokat, előadásokat tartott, könyveket írt, bekapcsolódott a politikai életbe. Életvédő szervezetek megmozdulásain hangsúlyozta, hogy csak az abortuszellenessége köti össze őket velük, de az istenhittel kapcsolatban fenntartásai vannak. Ezeken a gyűléseken, abortuszklinikák előtti tüntetéseken tapasztalta meg az összegyűltek körében az egyéni érdeknélküliség érzését. Az ott összegyűlt imádkozó, rendőrségi kordonokkal körülvett emberek arcáról csak úgy sugárzott a szeretet. Ezek az emberek imádkoztak és az erőszakmentességet hirdették. Nathanson ezt írja: „Meglepett szeretetük és imájuk ereje: imádkoztak a meg nem született gyermekekért, az eltévedt és rémült anyákért, a klinikán dolgozó orvosokért és nővérekért. Imádkoztak még a rendőrökért és újságírókért is, akik a demonstrációról tudósítottak. Imádkoztak egymásért, de saját magukért soha.
women_prayer_circle_530.JPGElgondolkodtam ezen. Hogyan lehetséges, hogy ezek az emberek olyan sokat adnak magukból. Egy olyan kisebbség érdekeit képviselik, amely néma, láthatatlan és képtelen a háláját kimutatni feléjük.”
     Ezeknek az embereknek a példája olyan hatással volt Nathanson-ra, hogy életében először megfordult a fejében, hogy mégiscsak van Isten. Azt írja, elkezdett gondolkodni Isten létezésén, aki végigvezette a Pokol összes bugyrán, hogy végül kegyelme által megmutassa a szabaduláshoz vezető utat és kimutassa irgalmasságát. „Ez a gondolat – amely teljesen ellentétes volt a tizenkilenc éves korom óta vallott igazságokkal – egy pillanat alatt megmutatta, hogy a múltam milyen borzalmas fertő és bűnös volt. Egyúttal pedig – csodálatos módon – megmutatta, hogy valaki kétezer évvel ezelőtt meghalt a bűneimért.” (folyt.) (A forrást lásd az első résznél!)_hajnal_sze_sugara_blog_530.jpg

Szólj hozzá!

19.
október

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

borza_t_unnamed_530.jpg

Szólj hozzá!

A rózsafüzér önmagában is „szent tárgy”, mivel kereszt van rajta!

Ajánlatos az Egyház által megszenteltetni, s ezzel kegytárgynak minősül, ám ekként is kell vele bánni! Tehát nem dísztárgy vagy nyakék, különösen nem „a nagyitól örökölt kabala”, hanem a Miatyánkok és Ave-Máriák számolására szolgáló füzér!

Birtoklása, magunknál való hordása, illetve a vele való ima külön kegyelmi ígéretekkel – az Egyház által megszabott – ún. búcsúkkal jár, melyet ajánlott megáldott rózsafüzérrel végeznünk! Közösségben (de tévén és rádión keresztül is) a folyamatosan mondott 5 tizedes rózsafüzér (a végén a pápa szándékára külön elmondott egy Hiszekegy, Üdvözlégy és Dicsőség föltétele mellett) teljes búcsúval, egyéb módozatai pedig részleges búcsúval járnak. A teljes búcsú elnyeréséhez tehát elegendő egy 5 tizedes rózsafüzér (párban) közösségben való elmondása, elmélkedve a titkokról (plusz a fent említett feltétel a pápa szándékára!) 

MAMM_2.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpga_3_pasztor_530.jpg     Az 1916-os három angyal-jelenés, mintegy előkészítették a három gyer-meket, a Szűzanyával való találkozásra.
     Tehát, csaknem nyolc hónappal az Angyal harmadik megjelenését kö-vetően, 1917. május 13-án sor került a Szent Szűz jelenésére Fatimában, a Cova da Iria egyik lejtőjén.
2924470655_3b16b9f4b0.jpgA jelenést megelőző fényvillanásokból a gyermekek közeledő zivatarra gondoltak és gyorsan haza akartak indulni, de a következő percben az egyik tölgybokor felett egy fehérbe öltözött asszonyt pillantottak meg, aki a Napnál is fényesebb volt.
     A gyermekeket megdöbbentette a jelenés váratlansága és földöntúli szépsége. A Szűzanya szólalt meg először.
,,Ne féljetek, nem bántalak benneteket.”
     Lúcia ocsúdott fel elsőnek és meg-kérdezte: ,,Honnan jön?” – Az Ég-ből! – volt a válasz.
Lúcia következő kérdése talpraesett-séget árul el:
És mit kíván tőlünk?
A jelenés asszonya erre így felelt:
Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket: jöjjetek a következő hat hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy hetedik alkalommal is.majus_13_530.jpg
     Lúcia felbátorodott, és ebben a helyzetben a világ legtermészetesebb kérdését fogalmazta meg, amiből újabb párbeszéd kerekedett.
Én is az égbe fogok jutni?
‒ Igen! ,,És Jácinta?” ‒ ő is! ‒ ,,És Ferenc?”
‒ Ő is, de addig még nagyon sok rózsafüzért kell elimádkoznia.
     A legidősebb látnok kérdései odáig mentek, hogy nemrégen elhunyt barátnői felől érdeklődött. ,,Maria das Neves szintén már az égben van?” (16 éves lehetett, amikor meghalt.)
‒ Igen!
‒ És Amália? (Ez a hölgy 18-20 éves korában halt meg.)
‒ Ő még a világ végéig a tisztítóhelyen marad” (!) – volt a válasz. (Ez a rövid, néhány mondatos és példa nélkül álló párbeszéd mélyen elgondol-koztatja a teológusokat és az egyszerű híveket egyaránt.)
A beszélgetés irányítását Mária vette át:
Fel akarjátok magatokat ajánlani Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételül minden bűnért, amivel őt bántják meg, és a bűnösök megtéréséért?”
     A hét, a kilenc és a tízéves látnok még alig tudott valamit az életről, a szenvedésről. Talán a kérdés súlyát sem érezték igazán. A válasz is gyer-mekre jellemző: szívből jövő és őszinte. Mindössze egyetlen szó: ,,Igen!”
     A Szent Szűz megjegyzi:
Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. – Majd hozzáfűzte – Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért, hogy kiesz-közöljétek a világ számára a békét és, hogy a háború hamarosan befeje-ződjön.
majus_13_fatima_530.jpg     Szavait befejezve Mária lassan fölemelkedett keleti irányba, és a végte-len messzeségben eltűnt. A fény, ami körülvette, mintegy utat nyitott szá-mára az égboltozaton.
boldog_jacinta2.jpg    Ettől a találkozástól kezdő-dően a látnokok életét a munka és az imádság mellett az igen kemény áldozatvállalás is jellemezte. Különösen a hétéves Jácinta járt elől hősiesen.

Szólj hozzá!

9ec198c_530.jpg     Majdnem két évnyi bizonytalanság után 1671-ben végre megkapta a család hozzájárulását a kolostorba vonuláshoz, és beléphetett a Paray-le-Monial-i Sarlós Boldogasszony vizitációs apácák közé jelöltnek. (Fent: Paray le Monial, lentebb a kolostor kertje)
mm-4_300.jpg     A kolostori elöljárók felé a család egyetlen feltételt szabott, hogy Margittal soha nem etetnek sajtot. Bár ezt írásba is foglalták, az elöljáróváltással mindez feledésbe merült, és szentünknek kötelező volt minden ételt megennie, köztük a sajtot is! Ez is egyike volt kíméletlen próbatételeinek, többször bele is betegedett. Amikor a betegszobára küldték ápolónak, a vezető nővér különösen gorombán bánt vele.
marguerite-marie_300.jpg     Elöljáróit nyugtalanították állandó Istenbe-merültségei, a szünet nélküli félig eksztatikus állapota, ezért komoly vizsgálatoknak vetették alá. Emiatt csak 1672. november 6-án tehetett fogadalmat. A vizsgálatok és próbatétek jelentős része megaláztatásokat jelentett. Így a fogadalomtétel előtti rekollekciós napon is kirendelték, hogy vigyázzon a kolostor szamaraira. Ő zokszó nélkül engedelmeskedett, s miközben a szamarakat őrizte, egy bokorba húzódva imádkozott, ahol rendkívüli megvilágosodást kapott Krisztus kínszenvedéseiről.
     Ugyanebben az időben kapta az első magánkinyilatkoztatásokat Jézus Szent Szívéről. Az egyik látomásban megismerhette, hogy e Szívnek mennyit kellett szenvednie az emberi közömbösségek, hitehagyások és bűnök miatt.
coeur_300.jpgKözben Krisztus egyre inkább feltárta előtte Szent Szívének titkát, s valószínűleg 1673. december 27-én kapta az első nagy kinyilatkoztatást, melyet le is rajzolt (ld. a képet).
     Magánkinyilatkoztatásai mind határozottabb és világosabb tartalmat nyertek. Egyik legmegrázóbb látomása az volt, amelyben Krisztus szeretettől lángoló szívét látta. Ez valószínűleg 1674 Úrnapján történt. Hogy e látomások felől ítéletet alkothasson, a főnöknő anya különböző szakértőkkel vizsgáltatta meg, akiknek véleménye nagyon kedvezőtlen volt rá nézve. A kolostor többi nővére részéről folyvást bántást és meg nem értést kellett elszenvednie, de Margit-Mária nővér türelme kimeríthetetlen volt. (folyt.) (Források az első részben!)058-sacre-coeur-mgte-marie_530.JPG

Szólj hozzá!

A kijózanító döbbenet
nathanson_bernard_220.jpg     1973-ban Nathanson a New York-i Szt. Lukács Kórház szülészosztályának lett a főorvosa. Akkor kapott az intézmény egy nagy újdonságnak számító ultrahangos készüléket, amin keresztül vizsgálni lehetett a magzatot az édesanya méhében. Az ultrahang egy új világot tárt fel Nathanson előtt. Így emlékezik vissza: „Ekkor tudtuk először megnézni az emberi magzatot, méregettük, megfigyeltük, megszerettük és mérhetetlenül nagy hatással volt az emberre.”
Az ultrahangos készülék bevezetése után teljesen megváltozott Nathanson
hozzáállása a magzati léthez. nathpst1211_bn.jpg„Az ultrahangnak köszönhetően nem csak arról győződhettünk meg, hogy a magzat egy teljesen normális szervezet, hanem méréseket, megfigyeléseket tudtunk rajta végezni, meg tudtuk állapítani a korát, nézhettük, hogyan nyel, alszik, ébredezik, mozog.”
Ettől a pillanattól kezdve Nathanson már nem volt annyira biztos az abortusz helyességében. Drasztikusan csökkentette a saját maga által végzett abortuszokat és csak azokat végezte el, amelyek orvosilag valóban megalapozottak voltak. Az utolsó abortuszt 1979-ben végezte el.
1984-től egyre több kérdést tett föl magának a terhesség megszakítással kapcsolatban. Tudni akarta, hogy valójában mi is történik közben. Hiszen olyan sokat elvégzett már, de mindet gondolkodás nélkül, mechanikusan, szinte vakon. Bevezette az eszközt az anya méhébe, bekapcsolta, a készülék kiszippantott egy tálnyi szövetcsomót és kész is volt minden. Meg akarta tudni, hogy igazából mi is történik eközben.
Megkérte barátját, Jay-t, aki naponta legalább húsz abortuszt végzett, hogy az egyik „műtét” során kapcsolja be az ultrahangos készüléket és vegye föl az egészet. Munkatársa teljesítette is kérését. Amikor később megnézték a filmet, mindketten egy sokkot éltek át, Jay pedig nath_bernardnathanson.jpgbejelentette, hogy ő több abortuszt nem végez. „Lelkem mélyéig megráztak a látottak” – írta később Nathanson. Először látta, hogy mi történik igazából abortusz közben, hogy mit is jelent ez az eljárás valójában. A felvétel felhasználásával megalkották a „Néma sikoly” című filmet. Ez a film bizonyítéka lett annak, hogy az abortusz milyen embertelenül végrehajtott bűncselekmény a legártatlanabb és legvédtelenebb teremtményen. Egy tizenkéthetes magzatot mutatott be, amint az anyaméhben menekülni próbál az őt szétszaggatni próbáló készülék elől. A filmet először Floridában, 1985. január 3-án mutatták be, s a vetítés szenzációt keltett.
A liberálisok táborában persze hangos ellenkezést váltott ki a film, hisz ez a dokumentum nagy veszélyt jelentett minden abortusz mellett harcoló szervezet számára. A liberális média minden eszközt bevetett, hogy a film nath_the_silent_scream_1984_film_200.jpgne jusson el szélesebb körökhöz az Egyesült Államok társadalmában.

Egyik televíziós társaság sem volt hajlandó bemutatni a filmet, sőt reklámidőt sem adott el, amely a filmet hirdethetné. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a médiát a halál kultúráját hirdető személyek tartják a markukban.
A tudományos tények megérintették Nathanson szívét: elfogadta, hogy az emberi élet a megtermékenyülés pillanatában kezdődik, és minden terhesség -megszakítás egy ártatlan emberi élet ellen elkövetett gyilkosság. Dr. Nathanson az álláspontját nem vallási, hanem tisztán tudományos tények alapján változtatta meg. (folyt.) (A forrást lásd az első résznél!)nath_dreamstime_545.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg     Az Istenanya által felkínált eszközök (áldozat, imádság, bűnbánat), látszólag haszontalanok és nem hatékonyak a racionalizmusra nevelt újkori ember szemében, ennek ellenére előbb-utóbb mégis mindenki fog imádkozni, mert mindenki eljut az igazság ismeretére (1Tim 2,4), csak nem mindegy, hogy mikor! Vannak akik még a nyugodt családi közegben, és lesznek, akik csak a fagyos óvóhelyeken, vagy...!
     A Szent Szűz által felkínált eszközök tudatos alkalmazása ‒ melyek az emberi szabad akaratnak az Isten iránti szeretet, bűnbánat és engesztelés kinyilvánítása ‒, tökéletes összhangban van a Szentírás giorgio_la_pira-der-spiegel-copertina.jpgkinyilatkoztatásával. «Jerikó falai az ima trombitaszavára omlottak le» – nyilatkozta reménykedőn az olasz kereszténydemokrata politikus, Giorgio La Pira 1959-ben, amikor a háború után első keresztény politikusként visszatért oroszországi útjáról. Nagy reménykedés volt ez már akkor, mely azóta valósággá lett, ám hamarabb bekövetkezhetett volna, ha az engesztelés világméreteket ölt!
     Innen tekintve most már láthatóan világos a Szűzanya fatimai üzenete, mely az édesanya esdeklő kérése volt, hogy új dimenziót nyithassunk a történelemben, olyat, amelyet másfajta Jelenléttel táplálunk, másfajta Erővel tartunk fenn és másfajta Fénnyel irányítunk másfajta Cél felé! Ezek persze titokzatosan és csendben már jelen vannak és él azokban a nemzedékekben, akiknek szíve lángol az Isten és emberszeretet Tüzétől, bízva Isten Irgalmasságában és a Szeplőtelen Szív végső győzelmében!

 
meg_mire_vartok_113_1.jpg     Bizonyossággal állítható, hogy korunk evangelizációjának eredményessége és a világ sorsa nagyban függ a Fatimai-, az Isteni Irgalmasság és a Szeretetláng üzenetének emberiség szintű, de személyenkénti elfogadásától, megvalósításától!
     Fel kell mindenkinek ismernie, hogy a rózsafüzér imádság nélkül nem képzelhető el bensőséges Mária-tisztelet, a Mária-tisztelet nélkül nincs hiteles kereszténység és kereszténység nélkül nincs Béke!
     Az a máriás lelkiség, amely igyekszik megvalósítani a Szűzanya kéréseit, Máriában egy fényes csillagot lát ‒ amely az emberiség Reménycsillaga ‒, mely segíti az isteni jóságról való elmélkedést, az Isteni Irgalmasságban való bizakodást és elősegíti a vágyva-vágyott világbékét.
     Tegyünk meg mindent, amíg nem késő! (A forrásokat lásd az első részben!)meg_fatima_8_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A rózsafüzér nem csak egy ima, de fegyver a gonosz ellen, a benső léleképítés eszköze, az egységnyi idő Istennek ajánlása, az önfegyelem és a szabad akarat szép megnyilvánulása. Egyben elmélkedés a Megváltás misztériumáról, részesedés Mária Igen-jéből és titkos értékű ajándék égi Édesanyánknak.

Mindazáltal a szentolvasó nem liturgikus imádság, hanem a krisztusközpontú Mária-tisztelet magánájtatossága. Nem imák unalmas ismételgetése, hanem szóbeli, elmélkedő, végül pedig szemlélődő imamód. (vö. A rózsafüzér imakönyve, Szent István Társulat, 8.) 

==2412096496_6b90c580ac.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpgAz angyal harmadik jelenése
angyal_9665969f.jpg     Ez a jelenés 1916 nyárvégén vagy ősz elején történt ismét a Cabeço-szikláknál, mint a legelső alkalommal. Lúcia a következőképpen írja le az eseményeket:
Mihelyt odaértünk, először térden állva a rózsafüzért kezdtük imádkozni, majd arcunkat a földhöz érintve, az angyal imáját ismételgetni: Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek tebenned és szeretlek. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek Benned és nem imádnak, nem bíznak Benned és nem szeretnek, stb. Nem tudom, hányszor ismételtük ezt az imát, amikor fölöttünk egy ismeretlen fényt láttunk felvillanni. Fölkeltünk, hogy lássuk mi történt. És megpillantottuk az Angyalt. A bal kezében egy kelyhet tartott és fölötte egy ostya lebegett, amelyből néhány vércsepp hullott a kehelybe.
angyal_anjo_530.jpg     Az Angyal a kelyhet és az ostyát a levegőben hagyta lebegni, majd le-borult és háromszor ismételtette velünk:
– Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét. Aki jelen van a föld összes tabernákulumában, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért.
     Azután fölemelkedett, kezébe vette a kelyhet és az ostyát. Ez utóbbit nekem nyújtotta, a kehelyben lévő vért pedig Jácinta és Ferenc között osztotta meg. Közben így szólt:

– Vegyétek Jézus Krisztus Testét és igyátok Vérét, akit a hálátlan embe-rek szörnyen megbántanak. Engeszteljetek bűneikért, és vigasztaljátok a Jóistent!
angyal-jelenes_530.jpg    Újból a földre térdelt, és velünk együtt háromszor megismételte ugyanazt az imát: "Legszentebb Szentháromság..." ‒ majd eltűnt.
     A természetfölötti erő teljesen hatalmába kerítette a három gyermeket. Mindenben utánozták az angyalt, vagyis letérdelve ismételték imáját. Isten jelenlétét annyira érezték, hogy sokáig még saját testhelyzetüket sem vették észre. Abban a testtartásban imádkoztak tovább, amelyben az an-gyal hagyta őket.
     Ezekben a napokban külső tevékenységüket a természetfölötti erő kisu-gárzásában végezték.
A béke és boldogság érzése oly nagy volt bensőjükben, hogy lelküket telje-sen Isten felé irányította – és ez a jelenlét – a testi gyengeség helyett bizo-nyos mozgékonyságot, valami ujjongó örömet és fáradatlan lelkesedést idézett elő.
     Csak vezekeltek és engeszteltek. A látnokok senkit sem avattak be a velük történtekbe, és ezt októbertől májusig sikerült is megtartaniuk. A Szent Szűz első jelenése után azonban, Jácinta erős belső indításra mégis elmondta édesanyjának.angyali_feny_530.JPG

Szólj hozzá!

Felhasznált források:
http://ujember.hu/alacoque-margit-maria-oktober-16/
http://www.katolikus.hu/szentek/1016-164.html
http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0510/hitv051015.html
http://katolikusokeloforuma.network.hu/blog/katolikusok-elo-kozossege-blogja/oktober-16-alacoque-szent-margit-maria-szent-hedvig
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1QMQDu3ziAIJ:csepa.vaciegyhazmegye.hu/dok/Jezus_Szive_tisztelet.pdf+&cd=13&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alacoque_Szent_Margit

smmm1_530.jpgÉLETE
     Alacoque Margit-Mária 1647. július 22-én született a burgundiai Lauthecourban. (Fent a szülőháza)
Családja viszonylag jómódban élt hét gyermekével, melyből Margit az ötödik volt. Apja paraszti sorból királyi jegyzővé küzdi fel magát.
mm-5_evesen_szuzessegi_fog_300.jpg     Öt éves korában egy látomásban a Szűzanya kezét fogva szüzességi fogadalmat tett Jézusnak.
     Nyolc éves volt, amikor meghalt az édesapja, és a család rendezetlen anyagi körülmények közt maradt. Margitot a charolles-i klarisszák kollégiumába adták, ahol hamarosan elsőáldozáshoz járulhatott. De nem maradhatott itt sokáig, s csak a legelemibb ismereteket sajátította el, mert tíz éves korában súlyos gyermekbénulás támadta meg. Betegsége négy évig tartott, s gyógyulása oly váratlan és hirtelen volt, hogy ő maga csodának tulajdonította.
     Életrevaló jellemvonásai: a józan paraszti gondolkodás, a mesterkéltség nélküli természetesség, a vidámság, a társaság és szórakozás kedvelése. Ám volt két meghatározó – ám az előzőkhöz képest ellentmondásos tulajdonsága is. Az egyik a lelki érzékenysége, mely már kora gyermekkorától a jámborságra, a magány szeretetére és a szemlélődő imádságra való hajlamként mutatkozott meg. A másik a rendkívül erős testi undorokban fejeződött ki, nem tudta megenni például a sajtot.
     Közben a család pénzügyeit Margit anyai nagybátyja vette kézbe, akinek családja cselédként bánt Margittal és édesanyjával. Ebben a nyers és barátságtalan környezetben sokat kellett szenvednie. 1665-ben édesanyja férjhez akarta adni, hogy kiszabadítsa a kegyetlen helyzetből. Margit megingott ugyan, de az eddig kialakult imádságos élete már misztikus vonásokat kezdett mutatni. Hosszú órákat töltött az imádságban, kemény testi vezeklést folytatott, s a szórakozottságot, amely pl. néha meglepte, súlyos hibaként bánta meg gyónásaiban.
Néhány rendkívüli jelenség és jelenés is mutatkozott már az életében, olyannyira, hogy 1667-ben egy minden kétséget kizáró hívás hatására döntött úgy, hogy szerzetbe lép. Szándéka azonban családi vitákat kavart. (folyt.)original_530.jpg

Szólj hozzá!

A média sátáni világa
nathanson_bernard_220.jpg     A harmadik sátáni módszer pedig az volt, hogy állításaikat úgy hitelesítették, hogy egyszerűen bojkottálták azon tudományos bizonyítékokat és eredményeket, amelyek azt bizonyították, hogy az emberi élet a megtermékenyülés pillanatában kezdődik. Azt állították, hogy ezt a tudomány sosem fogja tudni bebizonyítani, hisz nem tartozik a kompetenciái közé. Ez kizárólag filozófiai és teológiai kérdés. Ez is persze óriási hazugság volt, hisz már akkor tudományosan igazolt bizonyítékok voltak arra, hogy az emberi élet a megtermékenyülés pillanatában kezdődik, önálló vérképpel és pl. soha meg nem ismétlődő személyes ujjlenyomattal! Tehát a megfogant főtusznak, ugyanolyan védelemre és tiszteletre van szüksége, mint nekünk – világra jött embereknek!
Kérdés persze, hogy miért ragaszkodnak a női klinikák az abortusz műtéti elvégzéséhez? Azért, mert az egészségügynek és a gyógyszeriparnak évi 500 millió dolláros tiszta haszont hoz!
1f.jpg     „Ha ma visszagondolok arra – írja Nathanson – hogy huszonöt éve miket műveltünk a terhes asszonyokkal és gyermekeikkel, akkor elborzaszt, hogy milyen felelőtlenül végeztük a feladatunkat. Milyen nagy volt az erkölcsi és lelki üresség bennünk, azon ‒ a ma már hihetetlennek tűnő meggyőződés szerint ‒, hogy amit teszünk, az igenis erkölcsös magatartás. Pedig, amit tettünk, az egészen egyszerűen babies_in_trash.jpgbrutális volt és gyalázatos! A nagy kérdés, hogy mi és ki vakított el bennünket annyira, hogy tanult ember létünkre, nem vettük észre a hazugságot, a benne rejlő ellentmondást , és az egész tevékenység mérhetetlen erkölcstelenségét?” (folyt.) (A forrást lásd az első résznél!)nath_jesusunborn_530.jpg

Szólj hozzá!

poligsh90.JPGAlacoque Szent Margit (1647-1690) a Jézus Szíve tisztelet kiváltságoltjának emléknapját úgy ünnepeljük meg, hogy életét és magánkinyilatkoztatásait ismertetem holnaptól, nyolc részben. Fogadják szeretettel! 

 

 

5085286189_02380bed_530.jpgAlacoque Szent Margit imája
Ó szerető Szív,
Beléd helyezem minden bizalmamat!
Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól,
mert minden kitelik tőlem,
de a Te szeretetedtől mindent remélek.

Töröld el bennem mindazt,
ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked.
Hassa át a Te tiszta szereteted
olyan mélyen a szívemet,
hogy soha el ne tudjalak felejteni,
és soha ne legyek képes Tőled elválni.

Üdvözítőm, minden szeretetedre kérlek,
írd be nevemet szentséges Szívedbe!
Boldogságom és dicsőségem legyen
a Te szolgálatodban élni és halni! Ámen. 

Szent Margit könyörögj érettünk!

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg      A fatimai jelenések súlyos történelmi események kezdetével estek egybe (a háború, a bolsevizmus megjelenése, s később a nácizmus új pogánysága), így azokat értelmezhetjük sorsdöntő figyelmeztetésként.
sarugi_jakab.jpgSarugi Szent Jakab   (más néven Jacob von Batné) († 521) szuggesztív kifejezése Máriáról ‒ «az irgalmasság felhője, amely az egész világ szenvedését és reményét hordozza» ‒ jól közvetíti számunkra a fatimai jelenések értelmét és az üzenet lényegét.
     Először is a Szűzanya jelenése és üzenete úgy értelmezhető, mint a Magasságos közbeavatkozása, hogy a hívők megbizonyosodjanak afelől, hogy Isten szíve nem közömbös, hanem sebezhető, a fájdalmát és szeretetét kiáltja a pusztító bűn rombolása, a világ és az egyház szenvedése miatt: Isten könyörületes, Isten törődik velünk.
     Ennek bensőséges tudata nagyon lényeges lenne, mert a klasszikus teológia felépítői metafizikai értelemben túlságosan eltávolították Isten fogalmát az embertől. A hívők olyan Istenre gondolnak, aki nem sokban különbözik a pogányok sorsfogalmától, vagyis korlátlan hatalmú bár, de "süket, néma és távoli". Ez egy hamis istenkép, amely nem halad meg bizonyos deista vonásokat: Isten a mozdulatlan mozgató, az első ok «égi fejedelem és a Világegyetem ura» (Moltmann), közönyös, érzéketlen ‒ «olyan istenfogalom, amely le van egyszerűsítve a teoretikus vagy gyakorlati ész elvont posztulátumává, s végül keresztény ruhát ölt magára». Így sötétült el Jézus Krisztus isteni arca.
     A fatimai üzenetben a szerencsétlenség és a bűn nem hagyják közönyösen Istent, és Ráchel tovább siratja gyermekeit (vö. Mt 2,18). Az üzenet tulajdonképpen sürgető buzdítás arra, hogy a keresztény élet és a világ közepébe visszahelyezzük Istennek, a történelem Urának imádását, kiválóságának és elsőségének felismerését. Csatlakozzunk az Ő megváltó akaratához, gyújtsuk fel az istenszeretet vágyát és bátorítsunk mindenkit a megbocsátó szeretet gyakorlására. Minden egység innen indul ki, minden innen sugárzik szét.
     Másodszor ‒ és némi kapcsolódással az előző ponthoz ‒, az üzenetben egy paradoxon húzódik, ami az üdvtörténet állandó vonása: a tudat, a szélsőséges és titokzatos ellentét, amelynek egyik oldalán áll a népek 'nagy' történelme és konfliktusaik, a nagyok és hatalmasok történelme sajátos időszámításukkal és földrajzukkal.
     A másik oldalon áll a szerények, a kicsinyek, a szegények 'kis' tudatlan történelme, akik a tudástól és a hatalomtól meg vannak fosztva, s a világ perifériáján élnek. Innen pedig csak más erővel, más hatalommal szólnak bele – vagy szólhatnak bele ‒ a történelembe a béke oldalán. És ez az erő és eszköz pedig a rózsafüzérima, a Fatimában meghirdetett engesztelés és az Elsőszombatok végzése! (folyt.) (A forrásokat lásd az első részben!)meg_mire_vartok_kerdi_a_remenyseg_anyja_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Október 16.
     Szűz Mária tisztasága szorosan összefügg Szeplőtelen Fogantatásának és minden bűntől való mentességének dogmájával, melyet csak 1854-ben hirdetett ki az Egyház (december 8), jóllehet az istenanya eredendő bűntől való mentességének gondolatát már a keresztény ókorban elfogadták az egyházatyák. Szent Ágoston kora teológiai vitáiban például úgy beszél Máriáról, mint olyan kivételes személyről, aki kiemelkedik az eredeti bűn következményeit elszenvedő emberek közül. Később, a 9. századtól az istenanya eredendő tisztaságának az egyház ünnepet is szentelt, amely a minden személyes bűntől mentes Máriának a tiszteletét népszerűsítette és ezt ünnepeljük október 16-án.
     A szüzesség, a lélek és test közös tulajdonsága: mert a lélekből ered az az elhatározás vagy fogadalom, amely az önmegtartóztatás erényét Istennek ajánlja, a testé az önmegtagadás, mely a lélek akaratából következik.
mariatisztasaga_530.jpg     Szűz Mária szüzessége minden tekintetben a lehető legtökéletesebb:
a) A legzsengébb korában tett önkéntes – a lehető legnemesebb érzületből – Istennek tett fogadalmát mindvégig megtartotta – olyannyira –, hogy ettől még az ígért istenanyaság kiváltsága sem lett volna képes őt eltéríteni.
b) Tökéletes volt Máriának testi szüzessége, mert a Mindenható még az eredeti bűn következményeként fellépő rendetlen vágyaktól is megóvta Szeplőtelen Fogantatásával. Mária érzékei sohasem háborogtak; mikor pedig Isten anyja lett, az anyaság szent örömei csak tetézték szüzességének tiszta örömét.
c) Mária lelkében a legtökéletesebb összhang volt, így tehát minden vágya szent, szívének minden érzelme tiszta, minden gondolata és tette nemes volt. Nem volt benne semmi rejteni vagy szégyellni való, semmi tökéletlen. Szűz Mária Isten Anyja, tiszta szeplőtelenségben áll Isten és az angyalok előtt, amiként példaként az emberiség előtt is, ahogyan a Loretói Litánia szólítja: Tisztaságos Anya, Szüzek királynője, könyörögj érettünk!
     A testi-lelki tisztaság, a szüzesség ma is Istennek tetsző erény (sokszor az ember saját érdeke is), ám a világ, melyben működni kénytelenek, sokszor nemcsak félreismeri, de egyenesen megveti őket, tisztaságukat nevetségesnek tartja és mindent elkövet, hogy hűségükben megtántorítsa őket. Amilyen ragyogó és dicsőséges az ilyen harc győzelmi koronája, olyan végtelenül szomorú és szánalmas azoknak a sorsa, akik végül önmaguk vagy közösségük szégyenévé válnak.bartolome_murillo-inmaculada_530.jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó mitől oly hatékony? Mert Máriáé! „A gonosz nem azért retteg annyira, mintha Isten hatalma ne volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűznél – akiben a tökéletesség korlátozott –, hanem egyfelől azért, mert a Sátán – ez a büszke szellem –, végtelenül többet szenved, ha Isten kicsiny és alázatos szolgálóleánya győzi le őt és bünteti, mint Istennek a végtelen hatalma. Másfelől, mert Isten akkora hatalmat adott Anyjának a gonosz lélek felett, hogy Szűz Máriának egyetlen sóhajától – melyet egy lélekért bocsát Isten elé –  jobban fél, mint az összes Szent imáitól, és egyetlen fenyegetésétől jobban tart, mint a legnagyobb kínoktól...” ( vö. Grignon, TMT 52) = A rozsafuzer szeretete b.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpg(A rádióadásban a második rész)
     Kedves Hallgatóim! Történeti angyal_dessin-ndame-fatima-ange-280.jpgvisszatekintésünkkel még 1916-ban járunk. A Béke Angyala a tavaszi jelené-se után a nyári kánikula idején jelentkezett másodszor, amikor a három gyermek a Lúciáék háza mögötti árnyas kútnál játszott – melyet Loca-nak neveznek. Ebéd után hirtelen ugyanazt az angyalt látták, mint az első alkalommal, aki így szólt:– Mit csináltok? Imádkozzatok! Sokat imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve, általatok akarja irgalmasságuk tervét megvalósítani. Szakadatlanul imádkozzatok és hozzatok áldozatot a Mindenható Istennek!– Hogyan hozzunk áldozatot? – kérdezte Lúcia.angyal_poodoarneiro_530.png       – Mindent, amit tudtok, ajánljatok fel áldozatul a bűnök engesztelésére, amelyekkel Istent megbántják és imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Így ki fogjátok eszközölni hazátok számára a békét. Én vagyok Portugália őrangyala. Mindenekelőtt fogadjátok megadással azokat a szenvedéseket, amelyeket Isten küld nektek, és viseljétek el türelemmel.
     Lúcia így beszélte el: az angyal szavai fénysugárként hatoltak lelkünkbe. A fényben felismertük, hogy ki az Isten, mennyire szeret bennünket és azt akarja, hogy viszontszeressük. Felismertük az áldozat értékét és azt, hogy mennyire tetszik ez Istennek, s az áldozatok révén hogyan téríti meg a bűnösöket. Ettől kezdve tehát mindent felajánlottunk Istennek ami bántott bennünket, de akkoriban még nem kerestünk más önmegtagadási és vezeklési gyakorlatot azon kívül, hogy órák hosszat földre borulva az angyal imáját ismételtük.
     A három látnok a természetfeletti erő és az események hatására teljesen megváltoztatta életét, bár külsőleg semmi különös nem történt. A világ nem látta, hogy a gyermekek az intenzív életszentség útjára léptek. Teljesen átitatódtak Lélekkel. (Fent és lent a "Loca" a fedett kút, melyből egy fedél felnyitásával lehetett vizet meríteni!)angyal_dsc_530.jpg

Szólj hozzá!

Az abortusz sátáni világa
nathanson_bernard_220.jpg     1968-ban alapító tagja lett a National Abortion Rights Action League (Abortuszjogok Országos Akciócsoportja) a "NARAL"-nak. 1970-ben, New Yorkban kinevezték ennek a világ legnagyobb abortuszklinikájának az igazgatójává, ahol a saját bevallása szerint évente mintegy 75 000 abortuszt végeztek. Ma már nagy fájdalommal mondja: „ebben a számban benne van a saját meg nem született gyermekem is, akit a saját kezemmel öltem meg”.
     Még megtérése előtt megjelent egy cikk, „Egy volt abortuszt végző orvos vallomásai” címmel, melyben megírta, hogy ő és kollégái a NARAL-ból, milyen módszerekkel próbáltak nath_naral-foundation-logo.jpgkiskapukat keresni az abortuszt még valamilyen formában korlátozó törvényekkel szemben. Nem feledve azt, hogy a hatvanas években az amerikaiak nagy része ellenezte az abortuszt. Ám öt év intenzíven folytatott kampány után, a NARAL „szakemberei” végül meggyőzték az Amerikai Legfelsőbb Bíróságot, amely 1973-ban korlátozások nélkül engedélyezte a művi terhesség megszakítást a terhesség 9. hónapjáig. (Alsó kép: 1973. január 22-e Fekete Nap volt Amerika életében!)
     Hogyan tették mindezt? Fontos megérteni, hisz módszereiket a mai napig alkalmazzák azokban a nyugati országokban, ahol az abortuszt liberalizálni akarják.
nathanti_choice_rally.jpgA hatékonyság elsődleges kulcsa abban rejlett, hogy a sajtót meggyőzték, hogy az abortusz elfogadása a felvilágosultság jele (tudták ugyanis, hogy egy felmérés esetén csúnyán elvéreznének). Ezért hamis statisztikai adatokat gyártottak fiktív felmérésekre hivatkozva. Tájékoztatták a médiát, hogy a legújabb felmérések szerint az amerikaiak 60%-a támogatja az abortuszt. Azt állították, hogy az illegális abortusz miatt évente nők tízezrei halnak meg, pedig ez a szám évente 200-250 volt. Arról próbálták meggyőzni a közvéleményt, hogy az Egyesült   Államokban évente 1 millió nő végez illegális abortuszt, pedig ez a szám valójában tízezer volt. Márpedig ha a médiában állandóan ugyanazokat a hazugságokat olvassa az ember, előbb-utóbb el is hiszi. (Amiként Lenin mondta: "Ha a hazugságot sokat ismétlik, igazsággá válik"!) És ez valóban működött is. Öt év alatt sikerült meggyőzni a társadalom nagy részét arról, hogy az abortuszt minél előbb legalizálni kell.
     Taktikájuk másik eleme az ún. katolikus lap kijátszása volt. Folyamatosan támadták a katolikus egyházat annak „maradisága” miatt, az elöljárókat pedig, a szabadság ellenségeinek állították be. Ez a motívum gyakran megjelenik másutt, máig is! A média felé olyan hazugságokat közvetítettek, hogy csak a lelkipásztorok ellenzik az abortuszt, a templomba járó katolikusok nagy része viszont támogatja azt. (folyt.) (A forrást lásd az első résznél!)nath_ameriak_fekete_napja_530.jpg

Szólj hozzá!

barra_rosas1.jpgAVILAI SZENT TERÉZNEK TULAJDONÍTOTT IMA

Hozzon a mai nap belső békét számodra.

Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.

Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.

Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.

Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy.

Legyen ez a tudat ’teljesen a tied’, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké!teresa_of_avila_1.jpg

Szent Teréz, könyörögj népünk megtéréséért és fiataljaink hivatásáért!

 

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg

    Szent II. János Pál pápa szavaival összefoglalva: «Ez az üzenet (a fatimai) különösen is szól a XXI. század emberéhez, hiszen ezt a kort (a XX. századot) megjelölte a háború, a gyűlölet, az alapvető emberi jogok áthágása, az emberek és a népek hatalmas szenvedései és végül az Isten elleni harc, egészen a létezésének tagadásáig.
     »A fatimai üzenet világossággal és keserűséggel tekint erre a lázongó és drámai történelmi sorsfordulatra. A Szentírás után talán ez a legerősebb és a legmélyebb benyomást tevő leleplezése a bűnnek, s ez komoly lelkiismeret-vizsgálatra hívja az Egyházat és a világot. Csak aki tiszteletben tartja az emberi méltóságot Isten előtt, az örök életet, az értheti meg, milyen nagy a bűn tragédiája, s azt, hogy a bűn fogalmának elfelejtése mélyebb értelemben, egyben elvesztése mindannak, ami igazán emberi. «Maga az ember kerül veszélybe, ha Istent kiiktatja a lelkiismeretéből. A múlt század végére nemcsak Isten létezése volt a tét, hanem az emberi méltóság is.» A sérült emberiség számára a fatimai üzenet az áldozatok panaszának szószólója és meghívás arra, hogy az áldozatok szemszögéből újraolvassuk a történelmet, hogy elidőzzünk az ember misztériumában az Isten misztériuma előtt. Az üzenet újra felteszi a Teremtés könyvének régi és mindig aktuális kérdését: «Ádám, hol vagy?» (Ter 3,9) – vagyis: hol van az ember? Hol van az ember a koncentrációs táborok, a szovjet gulágok világában és hol van a muszlim dzsihadisták keresztény-gyűlöletében? „Hogyan hihetünk az emberben vagy egyáltalán az emberiségben, ha ilyen szörnyűségekre képes az EMBER?” Ugyan ki képes megmenteni az embert az embertől?meg_megvalosulhatna_2.jpg
     Isten nem hagyta magára az emberiséget – ha mégoly érdemtelenné vált is ‒, hanem elküldte Édesanyját, Máriát, hogy még IDŐBEN figyelmeztesse azokat, akiket Szent Fia keresztje és kínszenvedése árán az örök üdvösségre szánt!
    Visszatekintve a Szent Szűz figyelmeztetéseinek céltudatos tényeit (a La Salette-i és Fatima-i üzeneteket), már világosan felismerhetjük ‒ és beismerhetjük ‒, hogyha megvalósítottuk volna kéréseit, nem jutott volna idáig a világ! És a Szent Szűz kérései még ma is aktuálisak! (folyt.) (A forrásokat lásd az első részben!)meg_mire_vartok_nossa-senhora-de-fatima_1.jpg

Szólj hozzá!

Ámbár a Szentolvasó égi eredetű és pápai bullák számtalanszor jóváhagyták, mégis akadnak úgynevezett „felvilágosultak” (protestálók), akik alvilági befolyás hatására teljes erejükkel hadakoznak a Rózsafüzér ellen. Támadásuk azonban nemcsak egy Mária-ájtatosság ellen irányul, hanem maga a jó Isten ellen, hiszen a rózsafüzér nem más, mint a Miatyánkok és Üdvözlégyek rózsakoszorúja, márpedig ezek az imák égi eredetűek! (Montforti Grignon Szent Lajos) ==Blessed-Virgin-Mary-of-Fatima.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpg     És most rátérünk az első angyal-jelenés történetére!
Lúcia visszaemlékezései nyomán, az angyal első jelenése 1916 tavaszán vagy nyarán történt Aljustrel közelében a Cabeço hegyoldal sziklaüregei-nél.
A pontos dátum bizonytalan, de a lényeg, hogy a három pásztorgyermek ebédhez készülődött egy verőfényes napon. A nővér beszámolója szerint a következő történt:
angyal_ragyogott.jpg„Játszottunk egy kicsit és íme, erős szél rázta meg a fákat. Ez az esemény felkeltette figyelmünket, hiszen szél-csendes idő volt. Ezután kelet felől, bizonyos távolságban a fák fölött vakító fényt láttunk. Ez fehérebb volt mint a hó, úgy nézett ki, mint egy át-látszó ifjú, ragyogóbb, mint a kris-tály napsütésben. Amint felénk köze-ledett, ki tudtuk venni vonásait. Egy 14-15 éves ifjúnak látszott. Nagyon meglepődtünk és el voltunk ragad-tatva. Csak akkor szólalt meg, ami-kor már hozzánk ért:
– Ne féljetek, a Béke Angyala va-gyok! Imádkozzatok velem!
Letérdelt a földre, és homlokával a földet érintette. Természetfölötti kényszertől indíttatva ugyanezt tet-tük, és ő háromszor elmondatva megismételtette velünk:
– Istenem, hiszek tebenned és imádlak Téged, remélek tebenned és sze-retlek. Bocsánatot kérek tőled mindazokért, akik nem hisznek Benned és nem imádnak, nem bíznak Benned és nem szeretnek.
Az imádság után fölkelt és így biztatott minket: ,,Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve kegyesen fogadják imátokat.” Ezt követően eltűnt.
0006_ferenc.jpgAz eseményről a gyermekek hallgat-tak.
     Mint említettem, Ferenc valameny-nyi jelenést csak látta, de nem hallot-ta, így az angyal imáját Lúciától és Jácintától tanulta meg.
     Kedves Hallgatóim! A Fatimai An-gyal első jelenésével befejeztem mai ismertetésemet!

Ó, Fatimai Szűzanya könyörögj érettünk és áraszd szeretetlán-god kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Következő előadásomban foly-tatom a fatimai események történetét!

Köszönöm figyelmüket! (folyt.)angyalanjodeportugal_530.jpg

Szólj hozzá!

A bűn nem marad magában!
     nathanson_bernard_220.jpg1945-ben, egy egyetemi bálon, Bernard megismert egy varázslatos, ártatlan, tizenhét éves lányt, Ruth-ot. Első látásra egymásba szerettek. Egyre több időt töltöttek együtt, már az esküvőjüket tervezték. De ekkor megzavarta a szerelmeseket, hogy Ruth teherbe esett. Nem akarták a gyermeket. Úgy döntöttek, „elvetetik”. Nagy nehezen sikerült orvost találniuk, aki elvállalta az akkor még illegális műtétet nagy titokban. A műtét után Bernard és Ruth úgy viselkedtek mint két összeesküvő, akit egy súlyos titok köt össze. Évekkel később erre Bernard így emlékezik vissza: „Egészen biztos vagyok benne, hogy – határozott arckifejezése, lojalitása és szerelme ellenére – romantikus pillanataiban Ruthban fölmerült a kérdés: »Miért nem vett feleségül? Miért kellett megölnünk a gyermeket? Miért kellett veszélyeztetnem a saját és jövendő gyermekeim egészségét az ő tanulmányai miatt? Vajon Isten megbünteti tetteimet és meddővé tesz?«
Bernardot ez időben a vallási jellegű kérdések teljesen hidegen hagyták.     „Ekkortájt – írja – a makacs zsidó ateista ember jelleme fejlődött ki bennem.” Csak Ruth egészsége miatt aggódott, és hogy a jövőben fogamzásképes legyen. Rövidesen azonban útjaik szétváltak. Ez az élmény lett az alapja Nathanson végletes abortusz támogatásának. Makacsul törekedett arra, hogy az Egyesült Államokban az abortusz olcsó, legális és hozzáférhető művelet legyen.
march_for_life_rally_dc_1_25_2013_7.jpg      A hatvanas évek közepe táján Bernard befejezte a szülész-nőgyógyászi gyakorlatát és egy sikeresnek tűnő karrier küszöbén állt. Maga mögött tudott már azonban két sikertelen házasságot, amelyek – bevallása szerint – saját önzése, önimádata és a szeretetre való képtelensége miatt mentek tönkre. Ekkor egy őt szívből szerető nőtől fogant gyermeke. A nő könyörgött, hogy megtarthassa és megszülhesse a gyermeket, de Nathanson hajthatatlan volt. Követelte, hogy azonnal vetesse el a gyermeket, mert neki most nincs ideje egy gyermeket felnevelni. Ha nem veteti el, akkor nem fogja feleségül venni. Fölajánlotta neki, hogy saját kezűleg elvégzi az abortuszt. Szakszerűen meg is tette. Egy csepp lelkiismeret-furdalása sem volt, még árnyéka sem a bűntudatnak. Az abortuszt végrehajtó orvos tudatában egy jól elvégzett műtét sikerélménye volt csupán.
     Az abortusz végrehajtása előtt sem Nathanson, sem más orvosok nem tájékoztatták a pácienseket, hogy milyen veszélyes következményei lehetnek a terhesség megszakításának. Megtérése után saját maga írta: „Kiderült, hogy az abortusz és a mellrák között lehet összefüggés, hogy nők ezrei váltak már meddővé egy rosszul elvégzett terhesség-megszakítás következtében, és a nők halandósága, akik azon tizenharmadik hét után döntenek az abortusz mellett, magasabb, mint az átlagos halandóság". (folyt.) (A forrást lásd az első résznél!)_r-abortion-splash-large570_1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondja el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Légy te az első!osz2841_530.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg     Egy teológiai olvasatban az idők jeleit, a világháborúkat és a totális háborút a rossz elmélyüléseként, a bűn elterjedésének valódi jelképeiként láthatjuk, amelyet először hatalmas méreteiről, világméretű szinten megnyilvánuló borzalmairól veszünk észre. Ezek nyilvánvalóvá teszik a globálisan szervezett bűnözés formáit, amelyekkel tragikusan tele volt már a XX. század is.
     Nos megélhettük, hogy a rosszat és a devianciákat normálisnak és hétköznapinak állítják be, mint a szabadság megvalósulását! A "háttér ideológusok" racionálisan megmagyarázzák és legitimizálják ‒ sőt, túl az elméleti szinten ‒, tudományosan és technikailag beprogramozva, végre is hajtatják (ha tudják)!
meg_mire_vartok_530.jpg     Az idő távlatából ma már tisztán látható a mai kor átalakulása, a bűn és az elkorcsosulás egymásra ható bontakozása, a pusztító következményeivel együtt. Az új kor újdonsága nem abban áll, hogy az ember szabadon használja az értelmét Kant tétele szerint, mely a kereszténységben gyökerezik, azon meggyőződésében, hogy az ember Isten képmására teremtetett és képes a teremtő ismeretre.
     A korszakos törést az a tény igazolja, hogy az új kor Istent és a keresztény tanítást kizárja a közgondolkodásból (legszívesebben totálisan megsemmisítené) és céltudatos terve a tömegek irányítható, (ön)tudattalan masszává formálása (szocialista-, nemzetiszocialista- vagy fogyasztói világpolgár embertípussá).
     A XIX. század «nagymesterei» ezt szélsőséges elméletekben meg is fogalmazták Nitsche és Marx nyomdokain: Istennek meg kell halnia, hogy az ember éljen.
     A XIX. század, örökségként – mint követendő elvet – hagyta nyílt sebként az általános lelkiismereten, melyet a XX. század meg is valósított, elmérgesített! Egyfelől harag Isten iránt, aki az ember ellensége, Másfelől az egyéni gondolkodás iránt, mely a globalizmus ellensége. És –pontosan ez vezetett százmilliók halálához.
     A XXI. században már nem csak látva látjuk az ateista léleksorvasztás káros (kárhozatos) "gyümölcseit", de világossá vált a "mögöttes mozgató", a rejtett és nyílt sátánizmus végcélja is! (folyt.) (A forrásokat lásd az első részben!)meg_mire_vartok_fatima_530_3.jpg

Szólj hozzá!

Grignon szent Lajos rózsafüzért imádkozik_1.jpg

Kérve kérlek benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek, (…) imádkozzátok el naponta az Olvasót, sőt az egész 15 tizedes rózsafüzért... Halálotok óráján áldani fogjátok a napot és az órát, amikor nekem hittetek...!                (Grignon TMT 254.) 

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpg     Az alábbi felsorolásom kissé bonyolultnak tűnhet, de mivel még a hely-színre érkezett zarándokoknak is zavart jelent, tisztázok néhány helyszínt és fogalmat!
     A három pásztorgyermek, nem Fatimában élt (ahol a környék egyetlen temploma volt), hanem ettől 2 km-re lévő Aljustrel nevű tanyán.
     A jelenleg "Fatimának" nevezett kegyhely, szintén nem Fatimában van, hanem az ettől 2-3 km-re lévő Cova Da Iria elnevezésű földterületen, mely Lúcia szüleinek a tulajdona volt.
a_pasztorok_utja.JPGAmikor a három gyermek kihajtotta bárányait, akkor nem Fatima falun ke-resztül mentek, hanem az Aljustreli tanyájuktól a saját földterületükig a Cova da Iria-ig, mely legalább 5 km-nyi köves, erdős, dombos terület.    Ezen a vonulási úton voltak a jelenésnek állomásai, melyeket most felso-rolok: itt található a Cabeço, egy sziklaüreges hely, ahol az Angyal első és harmadik jelenése történt 1916-ban.
     Történetünkben szó van a Loca-ról, ami a Lúciáék háza mögötti kutat jelöli ‒ itt jelent meg másodjára az Angyal. És a vonulási úton van még egy Valinhos elnevezésű hely, ahol a Szűzanya 1917. augusztus 19-én jelent meg.
     A meszes, sziklás, csapadékszegény vidéken a nép nagyon szerényen élt. A köves, rossz minőségű talajon földművelésnek alig volt értelme. Csupán a gyümölcs és olajfák, valamint a legeltetés biztosította az em-berek megélhetését.
casa_da_familia_marto_de_francisco_e_jacinta-03.jpg    A parasztok gyermeki hite és egyszerűsége pél-daadó volt. A va-sárnapi szentmi-sékről szinte sen-ki nem hiányzott.
    Az Aljustrel nevű tanyán élt az egymással rokon két család, Anto-nio dos Santos és Manuel-Pedro Marto, a történet-ben szereplő 3 látnok családjai. (Képek: fent a Marto család háza, alább Lúciáéké)
casa_da_familia_da_lucia-02.jpgLúcia a Santos család hetedik gyermekeként született, míg Fe-renc és Jácinta a Marto család tize-dik és tizennegye-dik gyermeke volt.
     Nos, ők hár-man együtt őriz-ték juhaikat, Lú-cia 9, Ferenc 8, Jácinta pedig 6 éves volt, amikor a jelenések 1916 tavaszán elkezdődtek.
madonna_di_fatima2_1.jpg     Az általános körülmények be-mutatásánál el kell mondanom, hogy Ferenc csak látta az Istena-nyát, de nem hallotta. Jácinta látta és hallotta is. Lúcia azonban nem csak látta és hallotta a Szűz-anyát, de beszélt is vele. A jelené-sek mindig ebédidőben történtek.
     A fatimai eseményekről a gyer-mekeket legelőször a helyi plébá-nos, Manuel Ferreira atya hall-gatta ki.
A jelenések történései és a Szent Szűz kérései csupán utólagosan 1921-től kezdve lettek lejegyezve Lúcia nővér számtalan kihallga-tása folyamán. Ez az utólagosság azzal is magyarázható, hogy a há-rom gyermek egyike sem tudott még akkor írni, tehát a ma oly di-vatos "lelki naplót" nem vezettek! Tudnunk kell még, hogy püspöki kérésre Lúcia az események színhelyeit – melyeket az előbbiekben felsoroltam ‒, 1946. május 20-án azonosította. (Alsó képen Lúcia a helyszíneket azonosítja)lucia_nos_valinhos_46_05_21.jpg

Szólj hozzá!

A felvilágosodás gyümölcsei
nathanson_bernard_220.jpg

     Bernard Nathanson 1926-ban született az Amerikai Egyesült Államokban.
Apja, az orvostudományok doktora, zsidó emigránsok gyermeke volt, aki még egyetemista éveiben elfordult az ortodox zsidóság hagyományaitól. Nem hitt Istenben, csak valamilyen „felsőbb erőben”. Az apa nihilista hozzáállása, hitetlensége és az, hogy gyűlölte a feleségét, meghatározó volt Bernard életében.

A szülők Bernardot New York egyik legjobb iskolájába küldték (Columbia nath_columbia-grammar.jpgGrammar School), ahol a leggazdagabb zsidók gyermekei tanulhattak.
     Bernard, apja példája nyomán ugyancsak elfordult a vallástól, ám hitetlensége ellenére, az apa kényszeríttette fiát, hogy hetente háromszor héber ortodox iskolába járjon s ott megtanulja a héber imákat fejből. Az iskola elvégzése azt a meggyőződést keltette a fiatalemberben, hogy a zsidó vallás szigorú és irgalmatlan. „Gyerekkorom Istene – emlékezik vissza évekkel később – szigorú, hatalmas, szakállas alak, mint Michelangelo Mózese. Szinte látom magam előtt, amint mélyen elgondolkodva, ítéletet mond felettem és egészen biztos, hogy elkárhozom. Ilyen volt a zsidó vallásom Istene, hatalmas és félelmetes. Milyen nagy volt a meglepetésem, amikor az Egyesült Államok Légierejében szolgálva unalmamban beiratkoztam egy esti bibliaolvasó körbe. Akkor fedeztem csak föl, hogy az Újszövetség Istene megértő, szerető, szelíd és megbocsát a bűnbánó embereknek.
nath_portrait_of_karl_stern_1960s.jpg     Bernard 1945-ben iratkozott be a jó hírű McGill egyetem orvostudományi karára. Negyedévesen nagy hatással volt rá a pszichiátria professzora, Karl Stern. Ez a kiváló tanár és tudós ugyancsak zsidó volt. Nathanson rajongott Stern professzorért, rendkívül érdekes előadásai és különös lelki békéje miatt. Nem is tudta, hogy Stern 1943-ban, sok éves elmélkedés, kutatás és gondolkodás után katolikus hitre tért. Megtérése folyamatát megírta a The Pillar of Fire (A tűzoszlop) című könyvében, melyet először 1951-ben adtak ki. Nathanson szó szerint sokkot kapott, amikor 1974-ben először olvasta a művet. E könyv nath_the-pillar-of-fire-by-karl-stern-by-karl-sternb.jpgolvasása nagymértékben hozzájárult katolikus hitre téréséhez. A könyv utolsó fejezetében Stern megmagyarázza testvérének, aki ortodox zsidó maradt, hogy miért is tért át a katolikus vallásra: „Az Egyház mindvégig kitart a tanítása mellett. Csak egy földöntúli igazság létezik, ugyanúgy, ahogy csak egy tudományos igazság létezik. Emlékszel, amikor egyszer megmutattam neked egy pápai enciklikát a nácikról. Nagy hatással volt rád, azt mondtad: «Olyan, mintha az első évszázadban íródott volna».” (folyt.)
(Forrás: Szeressétek egymást, Katolikus folyóirat 2/2008 száma és a http://www.johnmallon.net/Site/Bernard_Nathanson.html nyomán)

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpgAz  elkövetkező öt részes sorozatomhoz tbk. felhasználtam a"Boldog Ferenc és Jácinta" c. fatimai folyóirat 2004. I-II. számát, valamint a Mária Rádióban elhangzott előadásaim szövegrészleteit!

     2017 a Fatimai Jelenés 100. évfordulója. Október van, a Fatimai Napcsoda hónapja. 1917. október 13-án olyan természetfeletti esemény történt 70 ezer (!) ember szeme láttára, melyet azóta sem tudott megmagyarázni az Isten nélküli tudomány! Az előre bejelentett rendkívüli esemény célja az volt, hogy hitelesítse mindazt a kérést és figyelmeztetést, melyet az Istenanya a három kisgyermeken keresztül közölt az emberiséggel. Mindennek ellenére, akik tehettek volna valamit - vagy nem vették komolyan a Szűzanya konkrétan megnevezett figyelmeztetését, vagy nem értették ‒ bár abban a hónapban már elkezdődött az oroszországi bolsevik puccsal a világ legkegyetlenebb genocid (tömeggyilkos) diktatúrája! Mára már világossá vált a Szent Szűz minden szava, mellyel aggódó anyaként figyelmeztette az emberiséget! 
meg_mire_vartok_en_anyatok_vagyok_j_530.jpg    Nagyon is nyilvánvaló, hogy a fatimai üzenet a mai korra utal, különös figyelemmel arra a megelőző (vagy a XXI. századot előkészítő) korszakra, amelyet annak a kornak két nagy konfliktusa jellemez, minden összefüggésével, körülményével és következményeivel együtt.
     Az akkor befejeződött első- és a megjövendölt második világháború mintha a prizmája lenne mindannak a rossznak, melyek valami tervezett, nagyobb cél nyitányai lettek volna, ami mára egyre világosabban kezd kibontakozni! Mindenesetre a huszadik század prizmájában a bűn főbb tulajdonságait és hatásait figyelhetjük meg számos szemszögből. Ezek: –
     A totalitáriánus politikai rendszer tragikus megjelenése a sztálinizmus és a nácizmus változatában, amely tipizálta a XX. századot. –
     A szisztematikus hazugság mint eszköz, hogy igazságot barkácsoljanak és történelmet írjanak vagy újraírjanak. –
     Az Isten következetes tagadása és száműzése a közéletből és a lelkiismeretből, vagyis harcos ateizmus. –
     Az emberi lét megsemmisítése és kioltása, az emberi méltóság teljes megvetése, vagyis száz milliónyi áldozat az ideológia, a forradalom vagy a «faj» nevében.
     Az új szocialista, nemzetiszocialista embertípus kinevelése (melyet ma már "liberális világpolgárnak" neveznek), és új istenekként tisztelnek.
     A nemzetállamok és a nemzettudat elkorcsosítása, vagy megsemmisítése.–
     A totális háború megjelenése, amely –megszegve az addig hagyományos szabályokat, szabad utat adott civilek és ártatlanok meggyilkolásának, a legmodernebb technikai eszközök felhasználásával.
     Az önkényuralom végsőkig való megvalósítása, nem ismerve határt semmiben. –
     A gyűlölet és az erőszak tömegpszichózisa, mely embereket és népeket kerített hatalmába egészen az elvakultságig, a megszállottságig.
     Nos, ez (is) volt a huszadik század! (folyt.)meg_mire_vartok_1925_december10pontevedra_530.jpg

Szólj hozzá!

Lelki szárazságban, a kétségek örvényében és az elhagyatottság sötétségében szentolvasód legkisebb részét se hanyagold el, mert ez a gőg és hűtlenség jele lenne. Ne légy gyerek, aki mindig édességet szeretne kenyere mellé, hanem megpróbáltatásaid idején szeresd még forróbban rózsafüzéredet, mellyel minden kegyelmet elnyerhetsz! (Montforti Grignon Szent Lajos) ==Nossa Senhora das Lágrimas 3_1.JPG

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpg     Az 1917-es esztendő mind a világtörténelem-, mind pedig az üdvösség történetében igen jelentős dátum. Az I. Világháború rengeteg szenvedése és vérontása árán Európa keleti részében új korszak és új eszme indult pusztító, történelmi útjára.
haboru_002_530.jpg     Ez az új korszak és új eszme úgymond az ember nevében vállalta, sőt erőszakosan és szervezetten terjesztette az istentagadást, mint hivatalos ideológiát. Az üdvtörténet folyamán először jöttek létre azok a politikai feltételek, amelyek világméretekben szolgálták az ateizmust. Ez pedig pá-ratlan pusztítást végzett az istenhit intézményrendszerében, a lelkekben, szinte az élet minden területén a világban. 
lenin_001.jpgÉrthető, ha az Egyház Anyja, a Boldogságos Szűz fél évvel az 1917-es októ-beri bolsevik puccs előtt, a neki szentelt hónapban májusban újra letekin-tett erre a sokat szenvedett és mérhetetlen szenvedés előtt álló világra.
     A fatimai események felvezetéseként, néhány helyszínt és fogalmat szeretnék tisztázni!
_2.jpg     A lisszaboni egyházmegyéhez tarto-zó tanyaközpont ‒ Fatima nevét ‒, a jelenések előtt még a portugálok sem ismerték. A 35-40 tanyán mintegy 2500 ember élt, és csupán a közös templom és a plébánia tette Fatimát központtá. Ettől a helységtől 2-3 km-re lévő Cova da Iriában, ahol a jelené-sek történtek, ma hatalmas bazilika hirdeti az 1917-es év eseményeit.
     A fatimai események, bizonyos te-kintetben már 1915-ben elkezdődtek, amikor Lúcia más barátnőivel az erdő fölött „valami felhőszerűséget” látott, amely "fehérebb volt a hónál és átlátszó emberi alakja volt”. A Szent Szűz 1917. május 13-i jelenését, háromszori angyaljelenés előzte meg 1916-ban, mintegy előkészítve a három gyermeket üdvtörténet nagyságrendű küldetésére! (folyt.)angel.jpg

Szólj hozzá!

A nagy hazatérés
marcus-grodi_250.jpg     A Biblia tévedhetetlen értelmezésével és a tanítással Krisztus bízta meg az Egyházat az apostoli folytonosság révén: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). Vagyis, egyedül a hagyományon belül lehet Isten igéjét helyesen értelmezni és a mindennapi életben alkalmazni.
Az utolsó ok pedig, amiért Marcus a Biblián túl a katolikus hitre való áttérés mellett döntött, az a zsinati dokumentumok és Boldog John H. Newman "A keresztény tan fejlődéséről" című könyvének tanulmányozása volt. (Newman bíborosról lásd e sorozat 1-40-ig tartó részét!)
     Marcus Grodi minden kételye tehát szertefoszlott és megértette, hogy a Katolikus Egyház Krisztus igaz Egyháza, s az apostoli hagyomány örököseként tévedhetetlenül adja tovább a hitet és az erkölcsi tanítást.
Minden hajónak kell, hogy legyen kormányosa, különben nem érne célt, vihar esetén pedig hajótörést szenvedne. Az Egyházban ez a kormányos a pápa, aki a püspökökkel együtt vezet, tanít, és szavatolja a helyes irányt. Ezt az igazságot fedezte fel Scott Hahn, Marcus és még sokan mások. Ők megértették, milyen hibák örvényébe jutottak a protestáns egyházak, melyből kizárólag az eredeti krisztusi Anyaszentegyház lehetne a menekvés!
marcus_grodi-2.jpeg     Sajnos azzal, hogy a protestantizmus elvetett a hét Szentségből ötöt, azzal, hogy a Mária-tiszteletet és a szentek tiszteletét elveti, amiként az emberek egymásért való imádságát is szükségtelennek tartja, merőben megrendítette a lelki élet alappilléreit, a megfogant élet és a házasság szentségének tiszteletében! Ez a hitelv és gyakorlat pedig összeegyeztethetetlen az Evangélium tanításával, vagyis a kereszténységgel. A legszomorúbb, hogy ezen fals értelmezésekben a Biblia tekintélyére hivatkoznak, mellyel mintegy gúnyt űznek Krisztus és az Apostolok tanításából.
     Marcus Grodi esete emlékeztessen bennünket arra, hogy mily végtelen hálával tartozunk Istennek, hogy katolikus családba és közegbe születtünk, és az Egyházba tartozhatunk. Emlékeztessen arra is, hogy gondolkodásra képes eszünket és lelkiismeretünket Istentől kaptuk, melyek "használaton kívül helyezése" vagy elfojtása, súlyos bűn lehet! Ne feledkezzünk meg erről sem, hogy ápolnunk és az Irgalmasság Lelki cselekedetei okán, hirdetnünk kell hitünk igazságát és a bűnök romboló valóságát! Ne bíráljuk egyházunkat és a pápát! Soha ne próbáljuk a saját véleményünket az Egyház tanítása fölé helyezni! És mindenek fölött szeressük egymást példamutatóan!
     Azoknak a katolikusoknak, akik gyakorolják az imádságot, tanulnak és szentségi életet élnek, aktívan kell apostolkodniuk is, bármilyen élethelyzetben is vannak: otthon, a munkahelyen, a piacon, de főképp a családban és a barátok közt. Felelősséggel tartozunk egymásért, felebarátaink lelki üdvéért!

(Források: 1) http://www.chnetwork.org/story/our-journey-home-a-deeper-look-at-the-conversion-story-of-marcus-and-marilyn-grodi/
2) Szeressétek egymást Katolikus folyóirat 18. szám 35-36. oldal /2016/)marcus_grodi_530.jpg

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgKilencedik nap
     Kedves Testvérek! Jövőre lesz 100 éve, hogy az Istenanya megjelent Fatimában. A Szűzanya a harmadik jelenésekor így válaszolt Lúcia kérdésére: „Jöjjetek ide minden hónapban. Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynője tiszteletére, hogy így elnyerjétek a békét a világnak és véget érjen a háború, mert egyedül csak ő tud megmenteni benneteket. Októberben megmondom, hogy ki vagyok, és mit akarok.” És ez volt az a nap, amikor a Szűzanya megmutatta a három gyermeknek a poklot, melynek valósága iszonyatos rémülettel töltötte el őket. ‒ majd így szólt: „A poklot láttátok, ahová a szegény bűnösök lelkei jutnak. Az ő megmentésükre akarja Isten megalapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszitek, amit mondok, sok lélek megmenekül és béke lesz. A háborúnak is vége szakad. Ha azonban továbbra is megsértik Istent, egy még sokkal borzalmasabb háború kezdődik.“
     A negyedik jelenés alakalmával ezt kérte a gyermekektől és tőlünk: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük!“
És október 13-án valóban megtörtént a Szent Szűz által megígért nagy esemény a Napcsoda, melyet 70 ezer ember látott!
     A fatimai jelenés célja, hogy az Istenanya felhívja a világ figyelmét a tömeges testi-lelki pusztulás veszélyére. Kérte a világ (és az egyének) felajánlását Szeplőtelen Szívének, kérte az általános engesztelés megszervezését, kérte az öt Első-szombati engesztelő szentáldozások elvégzését és a Rózsafüzér imádkozását!
     Ha most, az emberiség nevében lelkiismeret-vizsgálatot tartunk és megkérdezzük magunktól, hogy mit valósítottunk meg ebből, szégyenkező csöndben maradunk, azt keresve - most mit is tehetünk. A minimális kezdő lépés, hogy fölajánljuk magunkat a Szűzanyának: …

Felajánló ima Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke!
Mi, akik csatlakoztunk Máriás Mozgalmadhoz, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.
E falajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk. Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készen legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.
Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimádkozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti és jó példát adunk mindenkinek Isten törvényeinek megtartására és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.
Továbbá megígérjük, hogy egyesülni akarunk a Szentatyával, a Főpapokkal és a Papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.
Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet-egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.
Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedhez.
Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. (Máriás Papi Mozgalom, kék könyv)
     Ének: „Te vagy földi éltünk vezércsillaga …” Ho. 195.

A kilencedet összeállította: Katona Farkas Ferenc O.Ciszt. (A szerkesztő, helyenként aktualizálta!)immaculate-heart-_of-mary_statue530.jpeg

Szólj hozzá!

A rosszak gyakran rendeznek összejöveteleket, hogy ármánykodjanak és gonoszkodjanak; sőt az ördöggel is egyesülnek, hogy elpusztíthassanak bennünket. Miért ne fognánk össze hát mi is keresztények, Krisztus jogainak és az Isten országának hathatós védelmében!? Ezért tömörüljünk a Rózsafüzér Társulatokba! (Montforti Grignon Szent Lajos) ==4614aSeyBz_ph.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpg     Amikor 1910. október 5-én kitört a forradalom Portugáliában, a fiatal II. Emánuel király elmenekült családjával és az ország kormányzását át-vették a szbdkmvesek.estremoz1910.jpg
     Már 1911. május 26-i lisszaboni gyűlésükön meghatározták az Egyház és az állam szétválasztásának törvényét, leplezetlenül kifejezve reményüket, hogy "Ezzel a törvénnyel a katolicizmus két nemzedéken keresztül tökéle-tesen megsemmisül majd Portugáliában."
Ennek megfelelő volt a kormány eljárása is. Minden katolikus és vallásos érdeket vagy ügyet elnyomtak, amennyire lehetett, esetenként meg is semmisítették.
     A katolikus intézeteket feloszlatták, az iskolákban a vallásoktatást meg-tiltották, nagyon sok templomot bezártak, a szerzeteseket elűzték, csak-nem minden egyházi kincset lefoglaltak, a legtöbb püspök kénytelen volt elhagyni az országot. Ezzel természetesen együtt járt az erkölcsök elvadu-lása, az ország gazdasági pusztulása, végül a teljes pénzügyi romlás, mi-nek következtében egyre nagyobb és nagyobb lett a kivándorlás.
radio_xii_pius_parlaallaradio2.jpg     XII. Pius pápa 1942. október 31-én tartott rádióbeszédében találóan jel-lemezte Portugáliának e legválságo-sabb idejét: "Amikor a sötétségnek és zavarnak tragikus órájában, a portu-gál állam hajója eltért dicső régi ha-gyományainak irányától, s vesztébe rohant a legvadabb keresztény és nemzetellenes történelmi viharban, s a hajótörés felé sodródott, akkor lé-pett közbe az Ég kegyes segítsége, egy egészen félreeső, addig teljesen isme-retlen tanyavilágából".
dyn003_original_350.jpg     A Szent Szűz világtörténelembe való beavatkozásának Fatima még inkább tanúja, mint a mexikói Guadalupe.
1917-ben ugyanis – fél évvel az októbe-ri bolsevik hatalomátvétel előtt – a Szent Szűz Fatimában hívja fel a világ figyelmét a Mária-korszak legsúlyo-sabb, a legtöbb lelki kárt okozó évtize-deire. Figyelmeztet az újabb súlyos szenvedésekre, a tömeges méretű lé-lekrombolásra, a hatalmilag i-5-capoccia_1.jpgmegszer-veződő és a politikai eszközökkel ter-jesztett ateizmus veszélyére, egyszóval a bűn elhatalmasodásának újabb feje-zeteire. Egyben megígéri: ,,a végén Szeplőtelen Szívem fog győzedelmes-kedni.”
A ,,győzelem” szó nem költői fordulat, nem egy korszak lezárását, hanem egy harc – nyilván a sátán elleni harc – eredményes befejezését, a sátán ellen-ségeskedésének végső kudarcát jelenti.
     A fatimai események sorozata sok egyéb kérdésben is fontos határkőt jelent a Mária-korszakban. Itt a teljesség kedvéért egyetlen, de meghatá-rozóan fontos kijelentést idézek Mária szavaiból: Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.
     Fatimában fogalmazódik meg világosan és egyértelműen a Szent Szűz akarata: legyünk segítségére a lelkek megmentésében, és fogjanak össze a szavára figyelő emberek, a "világosság gyermekei". (folyt.)popup_36_2.jpg

Szólj hozzá!

Korunk sötét oldalai

angeles-y-demonios13.jpg     Az említett lelki-leépülési folyamat fel-gyorsulni látszik a globalizáció, különösen az „Istennel szembeni autonómiát” hirdető New Age mozgalom térhódítása révén, melyről X. Piusz ezt nyilatkozta: „Az összes eretnekség végső összefoglalása.”
     Általánosan megfigyelhető, hogy az Evangéliumot, a katolicizmust és a Pápa személyét, minden módon igyekszenek kikezdeni, az örök szerető Istent távol tartani a lelkektől és másodlagossá tenni! A Megváltó Krisztus személyét egyszerű „Jézusotok”-ként, szupersztárként, a meg-váltás tényét pedig ámításként igyekszenek beállítani, a szentségi Jelenlétet pedig „kár-hozatos bálványimádásnak” degradálják. Ál-evangéliumok, ál-new_age_n1.jpgtörténeteinek ál-kutatási eredményeit jelentetik meg rombolásként (Da Vinci kód, Júdás evangéliuma, protestáns Káték, stb.) Ez is a személyes Gonosz hatékony inspirációinak eredménye! Ezek ellen úgy védekezhetünk, ha nem nézzük, nem olvassuk és nem terjesztjük!
     Ez a hamiskodás már Jézust követően elkezdődött az ál-evangé-liumokkal, ám a médialehetőségek mára milliószor nagyobbak, így tehát hatalmas tömegeket tudnak elérni, az elidegenítés, a megtévesz-tés alig leplezett szándékával! „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”
     Ratzinger bíboros a Hittani Kongregáció vezetőjeként való két megnyilatkozása: „Akinek világos képe van korunkról, ennek sötét oldalairól, láthatja azokat az erőket, amelyek azon munkálkodnak, hogy szétverjék az embereket összekötő kapcsolatokat.” „Van valami ördögi abban az aljas közönyben, amivel a pénz nevében tönkreteszik az embert, kihasználva gyöngeségét és megkísérthetőségét. Pokoli az a nyugati kultúra, mely bebeszéli az embernek, hogy az élet egyetlen célja a gyönyör és az egoista önzés!”
     Ahol kiszorítják a keresztény nevelést, ott csakhamar pusztulnak a keresztény erkölcsök, elhatalmasodnak a tévelyek sötét rémei, és vakmerően üti fel fejét a gonoszság. (vö  XIII. Leó Humanum genus)humanum-genus-001-002.jpg     Az ördögnek van egy általános érvényű tevékenysége is, amellyel minden embert egyformán zaklat, s ez a rosszra való kísértés. Ám senki sem kárhozott el azért, mert sok rosszat tett, de sokan vannak a pokolban egyetlen halálos bűn miatt, mert nem akarták megbánni.
     Végkövetkeztetés: Ha az ember elfordul Istentől és nem él a szentségekkel, könnyen válik védtelenné, s a végeredmény a bűn lavinaszerű elhatalmasodása! (A forrásokat lásd az első posztban!)

Szólj hozzá!

"Legyetek mindnyájan egy"
marcus-grodi_250.jpg     A Katolikus Egyházba vezető útjának kezdetét az 1987-ben katolizált, elismert protestáns teológussal, Scott Hahnnal való találkozása jelentette. (Lásd e sorozatban 52-84-ig!)
     Egy délután hazafelé menet ‒ szokása ellenére ‒, vett egy példányt a Cleveland Plain Dealer c. napilapból. A reggeli kávéját kortyolgatta, megakadt a szeme a vallás oldal rövidke hirdetményén: "Scott Hahn katolikus teológus előadást tart a helyi plébánián." Scott és felesége Kimberly, osztálytársai voltak a protestáns scott_hazaspar_bw.jpgszemináriumban. Jól ismerte Scottot és soha nem gondolta volna, hogy egyszer katolikus lesz belőle. Meglepetése kíváncsivá tette. (Kép: A Scott házaspár) 
     Marcus elment a meghirdetett összejövetelre, és életében először átlépte egy katolikus templom küszöbét. Az előadás után váltott pár barátságos szót Scott-tal, aki arra buzdította, hogy szerezze be a megtérése történetének felvételét, valamint Karl Keating "Katolicizmus és fundamentalizmus" című könyvét.
A hanganyag és a könyv elolvasása választ adott Marcus nyugtalanító kérdéseire. Ezt követően további katolikus könyveket olvasott, és ez egyre inkább megszilárdította abbeli meggyőződésében, hogy az igazság a Katolikus Egyházban található.
     Az egyházával megélt kellemetlen tapasztalatoknak következtében Marcus Grodi megértette, hogy milyen súlyos nagyságrendű volt Luther Márton tévedése. Arra jutott, hogy az Egyházat nem a Rómától való elszakadással kellett volna Luthernek megreformálnia, hanem imával, vezekléssel és jó példával.
Sajnos az egyes protestáns felekezetek, ha problémák merülnek fel köztük a Szentírás értelmezésében, akkor Luther példája nyomán mindig szét és szétválnak Jelenleg már több tízezer felekezet van, és folyton újabbak keletkeznek. A szakadások azonban ellentmondanak a Bibliának, hiszen Krisztus azt akarta, hogy "legyenek mindnyájan egyek".
sola_scriptura_004.jpg     A protestáns egység hiánya, belső megosztottsága, elsősorban a hittételek és az erkölcsi kérdések értelmezésében gyökerezik. És ennek oka azon téves hittételük, miszerint minden hívő képes értelmezni a Bibliát, minek következményeként az ember a saját véleményét az Egyház tekintélye fölé emelheti.
Ezzel szemben a katolikus tanítás, hogy Krisztus létrehozta az Egyházat és a szent hagyományt, hogy ezek a hívőket a Szentírás helyes értelmezésére vezessék.
     Ne feledjük, hogy a Szentírás az Egyház közösségében jött létre. Krisztus előbb megalapította az Egyház közösségét, s csak a Szentlélek kiáradása után keletkeztek az Újszövetség könyvei. Nemcsak a Szentírás egyes könyvei, hanem azok egyetlen egésszé való összeállítása is az Egyház létezésének függvénye. Csak a római (382-ben), majd a hyppói és a karthágói zsinatokon (393-ban, 397-ben és 419-ben) döntött az Egyház tekintélye arról, hogy mely iratok keletkeztek a Szentlélek sugalmazásából és tartoznak az Újszövetség keresztény könyveinek kánonjába.
Az Újszövetségben az Ószövetség szövegei is értelmet nyertek.

(Források: 1) http://www.chnetwork.org/story/our-journey-home-a-deeper-look-at-the-conversion-story-of-marcus-and-marilyn-grodi/
2) Szeressétek egymást Katolikus folyóirat 18. szám 35-36. oldal /2016/)rozsafuzer_ellensegei_530.JPG

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgNyolcadik nap
     Ti apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, melynek maga Jézus Krisztus a szegletköve. Benne épültök ti is a lélek által Isten hajlékává. Ennek feltétele, hogy Krisztuson, a hit szilárd alapján álljunk, egyenként is Isten akarata szerint legyünk, Isten akarata szerint kapcsolódjunk egymáshoz, isteni teremtmény voltunkat értékeljük és szeressük egymásban, Isten szándékát magunkévá tenni kívánjuk, ezért az Ő kegyelmeit kérjük, és ezért folyamodjunk a szentek közbenjárásáért, segítségéért.
     Ennek Isten akarta rendjét, Isten akarta megvalósulásának módját a Szentlélek ereje munkálja bennünk. Jézus ugyanis mennybe menetele előtt ezt ígérte övéinek: „Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket és tanúim lesztek”. Nem arról az erőről van szó, amit már a keresztségben megkaptunk, hanem a Szentlélek különös ajándékairól, amelyek meghaladják az emberi cselekvésmódot, túllépnek annak határain és gyöngeségein. Példa rá, hogy ugyanazok az apostolok, akik Jézus elfogásakor elfutottak, halála után bezárkóztak a zsidóktól való félelem miatt. A Szentlélek elnyerése után, minden félelem nélkül a nép elé álltak és prédikáltak. Tanúk, igehirdetők és vértanúk lettek, mert a Szentlélek ereje működött bennük. Bennünk is működik a Szentlélek ereje a bűnbánatban, gyónás előtti lelkiismeret vizsgálatban, a bűnvallomásban, Isten akaratával való egyesülésben és Jézus szeretetében való megmaradásban. Ennek leghatásosabb kieszközlője a kegyelemmel teljes, a boldogságos Szűz Mária. Ezért forduljunk most hozzá:
     „Boldogságos szép Szűzanyám! Felajánlom és legszentebb Szívednek szentelem magamat: testemet, lelkemet, minden képességemet, jövőmet, sorsomat és édes hazámat. Irgalmasság Anyja! Benned bízunk és remélünk. Add meg nekünk a békét és a jó halál kegyelmét. Ámen” (P. Marcell OCD imája)meg_mire_vartok_hogy_mondjatok_530_1.jpg

Szólj hozzá!

1101581110_250.jpg     Szent XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli 1881-1963) római pápa 1958–1963 között, Szent Péter 261. utóda.
     Szegény paraszti családból származott, s ezt még szentszéki diplomata korában sem felejtette el. Egyszerűségének, közvetlenségének és őszinte emberszeretetének köszönhetően minden idők egyik legnépszerűbb pápája volt.
     A hívő nép ajkán megbecsülést kifejező megszólításai születtek, mint „a jó pápa", „a világ plébánosa", ill. amiért időről időre elhagyta a Vatikánt, az amerikaiak "Johnnie Walker"-nek nevezték (sétáló János – a whiskymárkára utalva), az olaszok pedig „Giovanni Fuori le Murának” (falakon kívüli Jánosnak – a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikára utalva).
     Bár pápasága kevesebb mint öt évig tartott, mégis tudott maradandót hagyni maga után: pl. teljesen váratlanul összehívta a II. Vatikáni Zsinatot, a Katolikus Egyház 21. egyetemes zsinatát. A pápa terve nem csak az egyház megújítása, de számos liberális egyházi tisztségviselő álláspontjának tisztázása is, ennél fogva a bejelentése kifejezetten riadalmat keltett. A pápa nyitóbeszédében a célt így határozta meg: "A zsinat fő feladata, hogy az Egyház a keresztény tanítás szent letéteményét minél hatékonyabb eszközökkel őrizze és hirdesse!"
     XXIII. Jánosnak az elképzeléseit nem sikerült megvalósítania, hirtelen halála okán.
     Az Egyház 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta, 2014. április 27-én az Isteni irgalmasság vasárnapján, az őt korábban boldoggá avató II. János Pál pápával együtt pedig szentté avatták.
Emléknapját október 11-én (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján) tartja a Katolikus Egyház.xxiii_janos_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó nem csupán a Miatyánkok és Üdvözlégyek élettelen szövedéke, hanem Jézus és Mária, a két legszentebb élet titkainak kimeríthetetlen kincsestára. Ez az imádság a fentieken kívül oly sok és nagy búcsúkat eredményezhet, melyeket az Istenanya és az Egyház ígér azoknak, akik egyénileg vagy közösségben elimádkozzák!  (Montforti Grignon Szent Lajos)==GWXM7a6U.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530_1.jpg     A fatimai üzenet, nem egy adott történelmi időpontot célzó reveláció, hanem – bátran állíthatjuk –, hogy a "végső idők" próféciája. A "végső" kifejezésen nem valami ma divatos világvégi szóhasználatot, hanem egy korszakváltást jelölő meg-határozást kell érteni, melyben az Isten Anyja döntő szerepet fog játszani. Mária nem azért jelent meg Fatimában, hogy minket az elkövetkező szerencsétlenség képeivel megrémítsen, hanem hogy megóvjon a rémségektől, mely ma az egész világot rázkódtatja. ("Das Neue Groschenblatt", 11. évf., 11. szám, 1981. november) A megváltás művének ki-bontakoztatásához egyetlen megváltott ember sem képes olyan segítséget kínálni Krisztusnak, mint amilyet Anyja, Mária nyújtott és nyújthat.
x610-1.jpg     XVI. Benedek pápa szavaival: A Szentírás a Szűzanyát mindig, isteni Fiával való szo-ros egységben és állan-dó együttérzésben mu-tatja be. Anya és Fia szoros szövetsége mu-tatkozik meg a pokolbe-li ellenség ellen folyta-tott harcban is, egé-szen a fölötte aratott végső győzelemig.(2007. aug.15)
     Fatimáról szóló elő-adásomban szeretném kiemelni, hogy a hiteles Mária-tisztelet milyen nagy jelentőséggel bír a sátán elleni harcban, mely a Fatimában kért Mária Szeplőtelen Szí-vének történő felajánlásban éri el csúcspontját. Nem kell látnoki képesség ahhoz, hogy magunk is belássuk, a világ erkölcsi romlása, eszmei eltéve-lyedése és harácsoló gazdaságszemlélete óhatatlanul magán hordozza a bármely pillanatban bekövetkező összeomlás és akár a tömeges kárhozat veszélyét.
     Ennél fogva, évszázadnyi áttekintésben a fatimai üzenet aktualitása, nemhogy "lecsengőben" lenne, hanem egyre fájdalmasabb hangon szólítja lelkiismeretünket a maradéktalan teljesítésére, és az azonnali megtérésre!
Fatima üzenete a magánkinyilatkoztatások kategóriájába tartozik bár – és elfogadása, követése nem kötelező érvényű –, ám az Egyház a legmaga-sabb szinten elismerte és a kérések megvalósítását forrón ajánlja a hívek-nek!
     Tanítása ugyanis egyszerű: a tiszta Evangélium. Tehát mindaz, ami Fatimában történt – az események és az elhangzott szavak –, fellelhetők az Evangélium lapjain. Kezdve, Keresztelő Szent János bűnbánatra hívó sürgető szaván, az Úr tanításain, a példabeszédeken, a mindennapi élet tisztaságán, egyszerűségén, és az imádságon keresztül egészen Jézus eszkatologikus beszédéig.
     A legösszefoglalóbb rövid meghatározást VI. Pál pápa adta Fatimáról: "Az imádság és a bűnbánat üzenete".
     Kedves Hallgatóim!
Sorozatom főcímeként nem véletlenül adtam a Mária-korszak jelenései címet, mert 1830-tól kezdve, valamennyi Mária-jelenés korszak-kezdő-nek bizonyult.
aurora_cirk.JPG     Amiként a szovjet propagandaplakátok 1917-es Auróra cirkálója bevilágította a vöröslő égboltot (amely persze valótlanság volt), akként hasít a bűnök valóságos sö-tétségébe az 1917-es Fatimai Üzenet Fénye, hogy megmutassa az egyetlen lehetséges utat az emberiség megmentésére, neveze-tesen a világ és Oroszország felajánlására Szeplőtelen Szívének!
     Fatimát, a „világ oltárát” ‒ amiként XII. Piusz pápa nevezte ‒, Mohamed próféta unokájáról, Fatimáról nevezték el még a mórok ott tartózkodása idején.vilag_oltara_1280.jpg

Szólj hozzá!

Egy mérnökember, aki hitelveken is elgondolkozott
marcus-grodi_250.jpg     Marcus Grodi egy amerikai evangélikus családban nőtt fel, s már ifjúságától kezdve igyekezett az életében Isten akaratát keresni. Műszaki tanulmányai befejeztével mérnökként dolgozott, de egyre növekedett benne a vágy, hogy teljesen Isten szolgálatába álljon. Elhatározta hát, hogy elvégzi a teológiai kurzust, és így lelkipásztor lett.
     Amellett, hogy a rábízott hívek üdvösségre vezetésében felelősségteljesen teljesítette lelkipásztori kötelességeit, minden buzgalma ellenére is gyakran komoly Szentírási értelmezésekkel küszködött.
image7.pngMarcus felismerte, hogy a Biblia értelmezésének protestáns megközelítése egyáltalán nem garantálja Isten igéjének helyes megértését, és egyértelmű útmutatást sem ad az életben való alkalmazására. Az különösen zavarta, hogy bizonyos kérdésekben minden lelkésznek megvolt a saját értelmezése, de arra sem ők, sem feljebbvalói nem tudtak választ adni, hogy hol az igazság!?
Erre a választ a protestáns exegéta irodalomban sem lelte meg.
     Marcus számára az volt a legmegdöbbentőbb, hogy az egyháza elfogadja, sőt anyagilag támogatja a művi terhességmegszakítást. Úgy döntött, hogy nem marad olyan körökben, melyek megengedik a meg nem született gyermekek megölését, és új helyet kezdett keresni, ahol lelkészként működhetne. Érdeklődni kezdett az egyes egyházak tanítása iránt, ám nem talált olyat, mely mindenben világos választ adott volna neki.
Marcus előtt egyértelmű volt, hogy Jézus Krisztust kell követnie, na de akkor mi az Egyház, és minek és kinek alapján kell következetesen ellene mondania az egyháznak? Ez és a predesztináció kérdése volt a legfőbb értelmezési gond a számára!
     Megzavarta a Timóteus levél értelmezése is "...tudd, hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja". (1Tim 3,15) Na de melyik egyházról beszél?, a presbiteriánusról, az evangélikus, a metodista, a baptista, pünkösdista szabadegyházakról, vagy melyikről? Hány "ház" az Egyház és melyik az igazi?
     Kiábrándulásában úgy határozott, hogy elhagyja a lelkészi szolgálatot, és visszatér eredeti foglalkozásához, a genetikai mérnökséghez és a bioetikához.

(Források: 1) http://www.chnetwork.org/story/our-journey-home-a-deeper-look-at-the-conversion-story-of-marcus-and-marilyn-grodi/
2) Szeressétek egymást Katolikus folyóirat 18. szám 35-36. oldal /2016/)metodista_es_episzkopalis_lelkeszek_aldottak_meg_a_planned_parenthood_abortuszklinikat_2.jpg

Szólj hozzá!

1d273b51ae25b091f2fd448d8a7ebd48.jpg     Az „Istenanya” elnevezés a görög Theotokosz (Istenszülő) szóból ered. A „theotokosz” kifejezést az Efezusi Zsinaton (431) fogadták el. Ezzel, a nesztoriánus eretnekséggel szemben megerősítették Jézus isteni voltát, s ebből következőleg kinyilvánították Mária istenanyaságának dogmáját.
     Nemcsak a katolikusok, hanem még a protestánsok is elfogadják az efezusi zsinat döntését. Karl Barth protestáns teológus egyenesen kijelenti: "ez a hittétel jelentős és szükséges mint a krisztológiai dogma kiegészítő kifejezése, mert tömören kimondja, hogy Krisztus, aki anyától születik, valóságos tagja az emberiségnek, de ugyanakkor valóságos Isten, mert ez a gyermek az Isten Fia; Mária tehát Isten anyja."   Nyilvánvaló, hogy a protestánsok szerint ez nem azt jelenti, hogy Máriát különleges tisztelet illeti meg, hanem csak azt, hogy teológiailag elfogadható és helyes Máriát Isten anyjának (theotokosz) nevezni. Szerintük ez a dogma elsősorban nem Máriáról akar mondani valamit, hanem Krisztus istenfiúságának a megvallása.
5df288c27c236dd40fb5749b216da706.jpg     Szerintünk viszont Mária istenanyasága az első és legjelentősebb Mária-dogma, a legfontosabb mariológiai alapelv, hiszen az istenanyaságból érthető meg a Szűzanya méltósága és minden kiváltsága (szeplőtelen fogantatás, szűzi anyaság).  A. Schmemann ortodox teológus szerint "ha a Szentírásból semmi mást nem tudnánk, csak azt, hogy Krisztusnak, az Istenembernek van egy édesanyja, és ezt Máriának hívják, ez az egyetlen kijelentés elég lenne ahhoz, hogy az egyház szeresse és tisztelje őt."
     A legjelentősebb hittitkot hordozó Mária-ünnepről, Isten Népe a legkülönfélébb dátumokon emlékezett meg, melynek még áttekintése is hosszú volna!
     Sokáig nem látszott szükségesnek, hogy külön ünnepet kapjon ez a hittétel, hiszen burkoltan minden Mária-ünnep magában foglalja, s a karácsonyi ünnepkörnek is tárgya.
     Az ünnep a keresztény világ keleti részén korábban megjelent, mint nyugaton, de az 5. századra már elterjedt Dél-Európában, s a karácsony előtti vasárnapra esett. Szűz Mária anyaságát Rómában csak a 7. század előtt kezdték január 1-jén ünnepelni.
     A Mária anyaságának ünnepe helyére a 13–14. századtól egyes országokban a gyermek Jézus névadásának ünnepe került át, amely csak V. Piusz pápa 1570-ben kihirdetett, a Római Missaléja révén terjedt el az egész katolikus egyházban. Így ez az ünnep teljesen átvette Mária anyaságának január 1-i ünnepének helyét.
    1931-ben XI. Piusz pápa az efezusi zsinat 1500. évfordulója alkalmából október 11-ét jelölte ki az egész katolikus egyház ünnepévé.
     A II. Vatikáni Zsinatot követően, 1974-ben VI. Pál pápa Krisztus (névadásának) körülmetélésének ünnepét eltávolította a liturgiai naptárból, és eredeti helyére visszakerült "az Istenanya, Mária ünnepe" január elsejére.
A tradicionalista katolikusok viszont továbbra is október 11-én, az eredeti elnevezést („Szűz Mária istenanyasága”) használva ünnepelnek. A kopt rítusban december 16., a bizánci és szír rítusban december 26.
     A szentmisében elhangzó könyörgésből:
Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Amen.
     Az alábbi források felhasználásával:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria_istenanyas%C3%A1g%C3%A1nak_%C3%BCnnepe
http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%20istenanyas%C3%A1ga.html
http://pecsgyarvarosplebania.hu/index.php/lelki-koezoessegi-elet/maria-uennepekiste_anyja_530_22358707.jpg

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgHetedik nap
     Lúcia írta a harmadik titokban: „Az első két rész után, amelyet már elmondtam, a Miasszonyunk balján, egy kicsit magasabban, angyalt láttunk bal kezében tüzes karddal: szikrázva lángra lobbant és úgy tűnt, mintha fel akarná gyújtani a világot. De kialudt, amint azzal a ragyogással érintkezett, amely Miasszonyunk feléje nyújtott jobb kezéből áradt. Az angyal jobb kezével a földre mutatott és erős hangon mondta: Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.” (Harmadik titok)
     Ez szerény véleményem szerint azt jelenti, hogy még mindig van remény, de egyetlen út hozzá az őszinte bűnbánat, a megtérés.
     Már Lourdes-ban is háromszor mondta a Szűzanya a bűnbánat szót: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.”
Isten ugyanis, a maga dicsőségére és a mi üdvösségünkre, örök boldogságunkra teremtette a világot. Ettől eltérő, ellenkező – bár nem teremtett – világ csak egy van, a sátáné, a kárhozat. Isten egyetlen Fiát áldozta megmenekülésünkért, de csak az általa adott kegyelmekkel élve, a rossztól való elfordulással, jó útra téréssel. Mi bűnbánattal kapcsolódhatunk egybe megmentő szeretetével. Ellenkező esetben a gonoszság tűztengerré, a kapzsiság és élvezetvágy pedig gyűlölettengerré változtatja a világot.
     A kétségbeesés nem bűnbánat! A kétségbeesés bezárkózás, az emberi tehetetlenség kilátástalanságába.
     „Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől! Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánl minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.”
     „Hozzád menekülünk szorongattatásainkban szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen Szűz Anyjához fűzött, és arra az atyai érzületre, amellyel a gyermek Jézust gondoztad, könyörögve kérünk: tekints le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és védelmezz bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. „Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te a Szent Család leggondosabb őrzője! Tartsd távol tőlünk, legszeretőbb atya, a tévelygés és romlottság mételyét. Védelmezz az égből legerősebb támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen harcolunk, és amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védjed meg most is Isten szent Egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Végy állandóan pártfogásodba mindnyájunkat, hogy példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Ámen.”heavens_call_bighf_530.jpg

Szólj hozzá!

Most imádkozd a rózsafüzért, ne majd akkor, amikor már mindent veszni látsz! ==20120417130146e27580.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz_530.jpgA Fatimai Mária-jelenés, első rész

     Kedves Hallgatóim! A fatimai üzenet a Mária-korszak egyik legmegha-tározóbb égi útmutatása, mely nem csak azért aktuális, mert 2017-ben lesz 100 éve, hogy a Szűzanya kérései elhangzottak, de azért is, mely több-ségében, máig sem teljesült!_fatima_100_eves.jpg Ha egy-egy Mária-jelenés üzenetének célját és aktualitását meg akarjuk érteni, először a bűn titkáról és a bűn min-denre kiterjedő elhatalmasodásáról kell szólni.
Manapság az emberek ugyanis – gyakran észre sem veszik –, hogy milyen széles körben eshetnek áldozatául a zajló élet hamis értékrendjének – végső soron – a bűn sodrásának. Mivel ima nélkül sokak elidegenednek az Istentől, így nem kérik a Gondviselés segítségét és persze nem is értik életük eseményeinek összefüggéseit, se szenvedéseiknek, se kudarcaik-nak, se sikereiknek a miértjét és veszélyeit. Nem ismerik fel, hogy a bűn-nek szerzője van, aki minden eszközt bevet, hogy a lelkeket végleg elsza-kítsa Istentől, s ez a létező személyes hatalom történelmi léptékű stratégia szerint munkálkodik az ember vesztén.
     Érthető tehát, ha a Szűzanya újból és újból összefogást hirdet gyerme-keivel, amiként a La Salette-i, a fatimai és a Szeretetláng üzenetében már mindenkit hív a sátán elleni együttes, harcra.
"Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítvá-nyait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyerme-keimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait. Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világos-ság gyermekei, ti, kicsiny nyáj!'' ‒ hallhatjuk a La Salette-i üzenetben!
     De kik lesznek Szűz Máriának e szolgái, a világosság gyermekei? Ezt Montforti Grignon Szent Lajos válaszolja meg a Tökéletes Mária-tisztelet c. művében: "Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt fel-gyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok, akiket a nagy szenvedések tüze megtisztított és Istennel bensőségesen egyesített, amiért szívükben hordják a szeretet aranyát, lelkükben az imádság tömjénét, testükön az önmegtagadás mirháját. Mennydörögnek a bűn és a világ ellen, leverik a Sátánt és követőit. Az utolsó idők igazi apostolai lesznek, akiknek a Sere-gek Ura megadja a szót és az erőt. (vö. 56-58)
     És mit olvashatunk a Szeretetláng Lelki Naplóban?
"Én, a kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény.
Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, (...) mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja, tehetetlenné teszi. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek."
A fenti két üzenet szavaiban benne van a harc módja, az áldozat-imádság-bűnbánat, vagyis az engesztelés, mely kifejezést az Isten Anyja Fatimában használta először, egyben megígérve, hogy Ő segíteni fog, és a Jézus zász-laja alatti harc nem lesz hiábavaló, mert végül Szeplőtelen Szíve győzni fog!gyozni_fog_d00487302.jpg

Szólj hozzá!

Az ember mögé rejtőzve

angeles-y-demonios13.jpg     Mert mi körül is forog a kísértés? Mindig, minden ugyanarról a csábító "almáról" szól, melyben a halál rejtőzik. A kivitelezés ugyanaz: a hízelgő kígyó és a naivan hiszékeny ember, aki nem tud különbséget tenni a csali és a horog között, a kenyér és a méreg, az igazság és a hazugság között.  

   A Sátán a természet mögé rejtőzik, nem mindenkivel bánik egyformán. Kitűnő pszichológusként és pedagógusként az egyes ember képességeihez és hajlamaihoz igazodik. Mindenkit egyénre szabottan támad meg, az ereje éppen ebben rejlik. A kísértés Aquinói Szent Tamás szerint elsősorban kipuhatolást jelent. 3-bkep_263.jpgA kísértő igyekezete tehát elsőnek arra irányul, hogy megállapít-sa milyen valaki, mik a vágyai, mit akar és mit tud. És a támadást ezt követően, ezek ismeretében az adott lehetőségekkel és valószínűségekkel, ellenállásokkal és gyengeségekkel számolva indítja meg.
     Az emberi természet mögé rejtőző Ördög taktikája, hogy a bűnt természetesnek, a gyakorlati élet kikerülhetetlen szükségességének állítja be. Olyasminek, aminek meg kell történnie. Másfelől az Evangélium szerinti életet lehetetlennek, abnormálisnak, életidegennek és elavultnak láttatja. Sátán önmagát mindig nagy realistaként, Krisztust pedig mint a valóságtól idegen idealistának állíttatja be.
     Az ember nincs egyedül a világban, társadalmi lényként szorosan beletartozik saját nép- és munkaközösségébe. Szellemileg és erkölcsileg, politikailag és gazdaságilag csak közösségben létezhet. A Sátán azonban az ember mögé rejtőzik.
     A szociális függőségi viszonyok talán még soha nem voltak ennyire erősek, mint a pártok, a sajtó és a különféle szervezetek mostani korában. Ezt a tényt használja ki a Sátán, mert senki sincs befolyásának jobban kiszolgáltatva, mint a személyiségétől megfosztott és "beetetett" ember! Egyes pártirányzatok automatikus velejárója a démoni megszállottság! Semmi nem könnyíti meg ilyen nagymértékben az emberiség növekvő elsátánosodását, mint a médiák általi általános néphülyítés!
maeder.jpg     Ez különösen a szexualitás terén mutatkozik [mindezen megállapítások 80 évvel ezelőttiek – mit mondana ma Robert Mäder atya?!]. Az Ördög az asszony, illetve a férfi mögött bújik meg. A férfinak az asszonyhoz és az asszonynak a férfihoz való rendelése Isten által akart viszony. Csak az ő kölcsönös egymásra-találásuk és egymás-birtoklásuk tudja az emberi nem feladatát hiánytalanul elvégezni a Házasság Szentségének oltalma alatt.
     A bűnre való kölcsönös készségek (a Szentségen kívüli) kiélése következményeként, a férfi és a nő emberi méltósága sérül és egymás ellenségeivé válnak. A Sátán előszeretettel használja fel a szexualitást a két nem elbukására, és a szexualitás sátánivá tételével az Ördög az emberiség jövőjét uralja.
     A Sátán metódusával szemben Krisztus módszerét kell bevetni, a bűnre hajló vágyakat leküzdeni a kereszt módszerével, a Sátán önkényét Isten szavával és törvényével. A pusztában Jézus így szállt szembe a kísértővel. Minden gonoszság lényegében önzés: 'a saját életem', 'én tudom', 'jogom van'. Ez a három lépcsőfok a bűnbeeséshez! Az embernek ugyanis, aki "mindent tud", úgy érzi, hogy minden lehetősége adott és mindent élvezhet, nincs szüksége többé Istenre. Egyről azonban megfeledkezik a "tudó ember", hogy a mérlegelésre, a tudásra képes agyát is Istentől kapta, és ennek értelmes használatával el kell majd számolnia! Ám épp a "modernizmus" révén nem remélik Istent, nem is követik – ezért "biztos ami biztos" –, itt a földön keresik a boldogságot. Észre sem veszik, hogy ezzel a sátán uszályában találják magukat, aki a kárhozatot kínálja nekik, fals "boldogságkeresésük" fizetségeként!
     A bűnre hajló vágyak leküzdése Jézus példája nyomán lehetséges, a tudatosság és szeretet három lépcsőfokán: az alázat-, a szegénység- és a bűnbánat szellemével.
Ebből áll minden aszkézis, minden tökéletességre való törekvés! 
mi_ad_orok_eletet.jpg

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgHatodik nap
     A fatimai üzenet nyolcadik felhívása így szólt a gyermekekhez: „Vegyétek Jézus Krisztus Testét és Vérét, akit a hálátlan emberek szörnyen megbántanak. Engeszteljetek bűneikért, és vigasztaljátok a jó Istent!” Ez a felhívás, mellyel az üzenet hozzájuk és hozzánk fordult, megfogalmazottan benne van az Evangéliumban, de sokan rosszul értelmezik, elfelejtik, félre teszik, elhagyják, vagy – ami a legszomorúbb – megsértik.
     Amikor Jézus Krisztus kinyilvánította szándékát, hogy velünk marad az Oltáriszentségben, hogy lelki táplálékunk legyen, a farizeusok megbotránkoztak, és nem hittek neki. De Ő megerősítette: „Én vagyok az élet kenyere (…) Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért (…) Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek". (Jn 6,48-53) Ezekből a szavakból világosan látszik, hogyha nem táplálkozunk Krisztussal a szentáldozásban, nem lesz kegyelmi élet, természetfölötti élet bennünk. Ez függ a Krisztussal való egyesülésünktől, a testével és vérével való táplálkozástól. Azért maradt Krisztus az Oltáriszentségben, hogy lelki táplálékunk legyen, mindennapi kenyerünk, amely fenntartja bennünk a természetfeletti életet.
     De ahhoz, hogy ezzel a Kenyérrel táplálkozhassunk, Isten kegyelmében kell lennünk, ahogy Szent Pál is figyelmeztet: „Aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét.” Amikor tehát az oltárhoz közelítünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és ha valamilyen súlyos bűnt találunk magunkban, először meg kell tisztulnunk a bűnbánat szentségében. Meg kell gyónni bűneinket valódi bűnbánattal és azzal az elhatározással, hogy nem vétkezünk többet súlyos bűnnel. Bár a pap feloldoz bennünket Isten nevében, e nélkül a két feltétel nélkül gyónásunk nem fejti ki Krisztus akarta hatását.
     A bűnök megbocsátásának hatalmát Jézus az apostolokra ruházta, amikor feltámadása után eljött közéjük és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavakkal rájuk lehelt és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyert, és akinek megtartjátok, az bűnben marad.”
     Csak miután így felkészültünk, fogadhatjuk Jézus testét és vérét, és lehetünk biztosak abban, hogy ez a szentség számunkra az élet, az erő és a kegyelem forrását jelenti. Ezáltal leszünk kedvesek az Atya előtt, mert egyszülött Fiát látja bennünk, aki eggyé vált velünk ebben a teljes személyes egyesülésben, amelyben Ő önmagát adta nekünk szeretetből.
     Most már elmondhatjuk: „Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét. Aki jelen van a föld összes tabernákulumában, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért.” (Fatimai Angyal imája)holysacrifice2_530.jpg

Szólj hozzá!

     A rózsafüzér, kétféle imamódot foglal magába: a szóbeli és az elmélkedő imát.
Szent Domonkos Jézus és Mária életét tizenöt titok köré csoportosította, hogy mintegy – képekben – szemléljük erényeiket és életük jelentősebb eseményeit. A szentolvasó titkai, élet alakításunk zsinórmértéke lehet. Fáklyák, hogy megvilágítsák lépteinket. Sőt, több ez a titoksorozat: (határozott számú) gyújtótükör, melyek Jézus és Mária egyéniségét tükrözve, képesek szeretetük forró tüzével szívünket felgyullasztani. (Montforti Grignon Szent Lajos)013_nuestra_senora_del_rosario_recoleta_dominica_chile_530.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_szombat-hetfo_530.jpg     A különféle üzenetek, így a Pontmain-i szótlan látomás is a bűnbánat-imádság-engesztelés szükségességét sugallják, mely az emberiség üdvözítésének legsúlyosabb kérdése és feltétele.
Istennek ezen megszólításai mellett nem mehetünk el közömbösen, jóllehet egy-egy magán-revelációt elhinni nem kötelező! A mérlegelésnél azonban tartsuk szem előtt, hogy a végső álláspont kialakítása minden esetben az Egyház feladata, amihez viszont mindenkinek alkalmazkodnia kell.
     A Pontmain-i üzenet rendkívül időszerű napjainkban is, hiszen szerte a világon egyre pusztítóbban hömpölyög a gyűlölet lávája, mely „pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít, rengésével romba dönt maga körül mindent” – olvashatjuk a Szeretetláng Lelki Naplóban.iglesia-en-llamas_2.jpg
És bizony ez a gyűlölet-láva egyre közelít a Kárpát-medencénk-hez és kénes füstje már jól érezhető. Nos, ne akkor kezdjünk majd imádkozni és érdeklődni az engesztelés mibenlétéről, amikor már 20 km-re lesz tőlünk! Az, hogy konkrétan mit üzent szá-munkra a Szűzanya Pontmain-ben? Ezt többek közt a Szeretetláng üzene-  virgen_dolorosa1_1.jpgtében is megfogalmazta: „Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közben-járásomat, közbenjáró segítségemet! Én akarok és tudok is segíteni, csak már látnám jóindulatú és szorgalmas elinduláso-tokat! Ne halogassátok! Igen sok időt elveszte-gettek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem!" (I/72) Én jóságos, megértő Édesanyátok va-gyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék keze-tekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkód-va néz le országomra. (I/37)
     A Pontmain-i szótlan jelenésnek a fenti következtetésen kívül, két tanul-sága van a hívek felé. Először is, hogy egy napi rózsafüzérező közösség – bármilyen kicsi legyen is – az imája – akkor is hatékony lehet! Másodszor, hogy figyeljünk papjainkra és ne újabb és újabb kitalált imákat mondjunk, hanem az Egyház által kínált és búcsúkkal ellátott imádságokat!
– Tegyük meg, talán még időben vagyunk!

Pontmain-i Miasszonyunk könyörögj érettünk Szent Fiadnál,
és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberi-ségre! Amen.

A következő előadásom témája a Fatima-i Mária-jelenés első része lesz!

Köszönöm figyelmüket!pontmaini_szuzanya_530.jpg

Szólj hozzá!

dashe.jpegForrás: http://bonumtv.hu/a-rozsafuzer-erejevel-a-terror-ellen/ Marshall Connolly (California Network)
Fordította: Tekulics Judit (Az alábbi, szerkesztett változat!)

     Mi a leghatásosabb fegyver egy terrorszervezet ellen? Az intelligens bomba, vagy a lopakodó drón? Nem! Kiderült, hogy a fegyver, amelytől a nigériai ISIS-t is támogató iszlamista szervezet a Boko Haram is a legjobban tart, az a rózsafüzér!
     Az emberiség által feltalált és bevetett összes fegyver közül a legerősebb a rózsafüzér. A keresztény seregek az 1571-es lepantói tengeri ütközet előtt is fennhangon imádkozták a rózsafüzért és győztek a muszlim török hadak ellen.

bokoharam-wit-guns530.jpg     Sokszor előfordult már a történelem során, hogy nem katolikusok is meggyőződhettek erejéről. Napjainkban talán a Boko Haram terrorszervezeten a sor, hogy elismerje a rózsafüzér hatalmát.
Ennek a „fegyvernek” a népszerűsítése napjainkban Oliver Dashe Doeme, nigériai püspök nevéhez fűződik. Az ő egyházmegyéjét sújtja talán a legjobban a Boko Haram terrorszervezet tevékenysége. Ahogyan az iszlamista szekta tagjai fokozatosan nyomultak előre nyája körében, a püspök látomásban részesült, melyben megjelent neki Jézus, és átadott neki egy kardot, amely a kezében rózsafüzérré változott. A látomás üzenete világos: Jézus arra kéri az embereket, hogy az ima erejével, a rózsafüzér fegyverével szálljanak szembe a világban tomboló erőszakkal.
     2014 óta terjeszti Doeme püspök hívei körében a rózsafüzér imádság áhítatát, és a Boko Haram terrorszervezet azóta minden fronton visszaszorulóban van Nigériában. Az ország kormánya már gyakorlatilag legyőzöttnek tekinti a szervezetet. A csoport már nem képes szervezett támadásokat indítani a polgári lakosság ellen, időnként azonban még terrorcselekményekkel hívja fel magára a figyelmet. Bár ezek az események még félelmet keltenek az emberek körében, a szervezet ereje mindenképpen egyre gyengülni látszik.
     A támadások megszűntével már eddig is több ezer ember térhetett vissza otthonába, és most kezd normalizálódni az élet. A püspök szerint a terrorszervezet hamarosan végleg megsemmisül, s mindez nem fegyverek, bombák, tankok műve lesz, hanem a rózsafüzérnek köszönhető. A püspök azt szeretné, hogy mindenki biztos lehessen abban, hogy a Szűzanya mellettünk áll és mindig megsegít minket. Meg van győződve arról, hogy a „rózsafüzér végleg győzedelmeskedni fog a gonoszság felett a világban, míg imádkozásával segítségül hívjuk a Szűzanya és az Úr nevét, a jó végül mindig győzedelmeskedni fog”.

     A püspöknek minden kétséget kizáróan igaza van. Isten áldja Doeme püspököt és Nigéria egész népét!oliver_dashe_doeme_nigeria.jpg

Szólj hozzá!

„A mai idők állapota kötelez minket, hogy emlékezetetekbe idézzük: nem kell csodálkoznunk az eretnekségeken, sem azon, hogy léteznek (hiszen már előre megjövendölték, hogy felütik fejüket), sem azon, hogy megzavarják egyesek hitét (hiszen az eretnekségek épp arra szolgálnak, hogy hitünk próbát álljon ki). (...) Egyébként tényleg különös, hogy a rossznak ekkora ereje legyen, csakhogy az eretnekségeknek azokon nagy a hatalma, akik nem erősek a hitben. (…) Miként az eretnekségek is egyesek gyengeségéből merítik erejüket, de semmi erejük se lenne, ha erős hittel találkoznának”.

(Tertulliánus: De praescriptione. Kr. u. II-III. sz.)

tempo (1).jpg

 

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgÖtödik nap
     „Isten a szeretet” – mondja Szent János apostol – ezért örök szeretettel szeret bennünket, vagy mondhatjuk így: az örökkévalóság óta szeret bennünket. Nem lehet kétségünk afelől, hogy Isten az összes teremtmény közül a Szűzanyát szerette legjobban, de öröktől fogva mi is mindannyian ugyan úgy jelen voltunk Isten teremtő tervében; és minden egyebet az irántunk való szeretetéből teremtett. Az Ő számára mi mindig jelen voltunk és Ő mindig szeretett minket. Ezért örök szeretettel tartozunk Istennek, és ez olyan adósság, melyet évszázadokon át sem tudnánk visszafizetni. Mert Isten szeretete volt előbb, és az egyre intenzívebben folytatódik. Ezért senki és semmi nem érdemli meg, hogy úgy szeressük vagy még jobban, mint Istent.
     Isten iránti szeretetünket úgy nyilvánítjuk ki, és úgy bizonyítjuk, hogy Isten iránti engedelmességből minden egyes testvérünket szeretjük. Ők valamennyien, ahogyan mi is, Isten gyermekei, akiket Jézus Krisztus által szeretett és megváltott. Ezért is mondhatjuk, hogy a teremtés műve a Szeretet Műve.
     Mindannyian arra törekszünk, hogy szeressenek, becsüljenek, kedveljenek, értékeljenek bennünket, és figyeljenek ránk. Ez olyan vágy, amelyet Isten vésett az ember szívébe, mert szeretetből szeretetre teremtett minket. A szeretet az az erény mely örökre megmarad a mennyben. (Akkor majd a szeretet énekét énekeljük.) Ennek eléréséhez az Ő törvényét adta nekünk, és mindjárt a kezdet kezdetén megparancsolta, hogy szeressük Őt, mert csak az Ő szeretete által tudjuk az összes többi előírást is teljesíteni.
     Ahhoz, hogy hitünk, imádásunk, reményünk és szeretetünk igazi és Istennek tetsző legyen, testvéreink javát kell szolgálnunk imánk, jó példánk, szavaink és cselekedeteink által. Segítenünk és vonzanunk kell őket, hogy Istenhez juthassanak az igazság, az igazságosság, a béke és a szeretet útján. Ez az igazi út, amelyet Krisztus tanított nekünk: az élet, a remény és a béke útja.
     Ének: „Uram hiszlek és reméllek, bánom minden bűneimet, nézd törődött bús szívemet. Inkább mindjárt halni megyek, mint a bűnnek rabja legyek…” Ho. 263. 7. versszak
„Uram hiszlek és reméllek, engedd meg, hogy végórámban legyenek e szavak számban, és szívemben följegyezve, koporsómra fölszegezve. Uram hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek…”
Ho. 263. 8. versszak.claudemargaretmaryjesus530.jpg

Szólj hozzá!

    Kedves Olvasóm! – írja Montforti Grignon Szent Lajos – ha gyakorlod ezt az ájtatosságot s prédikálsz róla, akkor nem a könyvekből, de saját tapasztalatodból győződhetsz meg a szentolvasó csodáiról. Örömmel látod majd azon ígéretek valóra váltását, melyeket Szűz Mária Szent Domonkosnak és Boldog Alánnak tett és tesz mindazoknak, akik terjesztik ezt az oly kedves ájtatosságot, ami a népet megtanítja Szent Fia erényeire, az elmélkedő imára, Krisztus követésére, a szentségekhez való gyakori járulásra és mindenfajta jótétemény keresztül vitelére. (Montforti Grignon Szent Lajos)alan_de_rupe_003_530.JPG

Szólj hozzá!

musorvaltozas_szombat-hetfo_530.jpg a_falu_nepe_530_002.jpg
    Figyelemre méltó, hogy a falu népe hozzávetőlegesen 3 órán át állt, énekelt és imádkozott a dermesztő hidegben, mégsem fázott senki és el sem fáradt!
     A látomás annyira valóságos volt, hogy az egyik látnok 43 csillagot számolt meg a Szűzanya köpenyén.
     Évekkel később Joseph Barbedette, pap lett és tanúságot tett a jelenés körülményeiről. A jelenés két lány résztvevője közül az egyik, Jeanne-Marie Lebossé apáca lett.
mgr_wicard_085031400_1511_05072012.jpgpapai_jovahagyas.jpg     Wicart püspök egy év múlva kiadott pásztorlevelében – 1872. február 7-én – kijelentette, hogy „Szűz Mária Pontmain-ban valóban megjelent” és 1875-ben a Vatikán is hitelesnek mondta ki a jelenést.
pontmain_church_2.jpg     1872. májusában Wicart püspök engedélyezte egy templom építését, melyet 1900-ban fejeztek be és amelyet 1905-ben X. Piusz pápa bazilika rangra emelt, egyben engedélyezte a Pontmain-i REMÉNYSÉG ANYJA általános tiszteletét. (Alább: A Pápai Jóváhagyás)
     A gyönyörű neogótikus bazilikát a köz-nyelv „Kék Bazilikának” hívja, ólomüveg ablakai miatt, melyek kékes ragyogással töltik be a templomot!
XII. Piusz pápa 1934. július 24-én, ünnepélyesen megkoronázta a Reménység Anyja szobrát a Szent Péter Bazilikában.
     A Pontmain-i néma jelenés képei azt jelzik nekünk, hogy az Isten Anyja képes visszatartani Szent Fia sújtásra kész karját, ha hallgatunk felhívására és engeszteléssel fordulunk Jézus Szentséges Szíve felé!
     Mindez, különösen aktuális napjainkban: Az ellenséges front 20 km-re volt már a falutól, ám a jelenést követő 11. napon aláírták a fegyverszünetet.
     A Pontmain-i jelenés, nyomatékos példával szolgál számunkra, mégpedig a jelenség üzenetének komolyan vétele, a helyi plébános és a nép részéről! A falu népe egységesen a plébánosára hallgatott és nem újabb és újabb kitalált imákat mondott ki-ki a saját feje szerint, hanem az Egyház szokott imádságait, az Úr felszentelt papjának vezetésével! Ez az egység volt az, ami nyomatékot adott könyörgésüknek! Ezt érdemes megszívlelnünk!
     A Pontmain-i plébános érdeme, hogy ő ugyan nem látott semmit, de percek alatt felmérte a hiteles helyzetet ‒ és bár rövidúton haza küldhette volna híveit akár áldással is ‒ ám látván, hogy senki sem fázik, jó irányba fordította a nép áhítatát, s ott az utcán megtartotta az "imaórát"!
pontmain_abbe-guerin.jpg     Figyelemre méltó az is, hogy Guerin atya bátran képviselte az eseményeket, efféle kérdésekben ugyanis kevesen vál-lalják a kockázatot, mert gyakoriak a ha-mis üzenetek is.
Ám a hamis üzenetközlők, aligha imitálják három órán át a jelenést, égre tekintve a dermesztő hidegben!
Guerin plébános tehát meggyőződésesen és bátran kiállt az események mellett, ho-lott ő sem számíthatott egységes támoga-tásra a kollégái részéről.
     Fontos belátni, amiként az Egyház által kivizsgált valamennyi üzenet bizonyította, hogy Jézus és Mária felszólításai a bűn elhatalmasodásának veszélyére, a bűnbánatra és megtérésre mindenkoron a még aktuális és szükséges történelmi időben hangzottak el. (Alul: A falu lakosainak csoportképe)a_falu_nepe_530_n.jpg

Szólj hozzá!

Magyar könyörgés
kunszentmarton_280.jpg

 

     Istenünk, aki nemzetünket különös elhivatottsággal ruház-tad fel, és Szűz Mária Szeplőte-len Szíve közbenjárására szám-talan jótéteménnyel elhalmoz-tad, engedd kegyesen, hogy őt, akit első királyunk, Szent István állami szintű felajánlása folytán a Szent Korona országának min-den népével királynőnkként tisz-telünk, az égben majdan örökké vele örvendezhessünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

     Ó Mária Te vagy az, akiben az emberi természet annyira megnemesedett, hogy Teremtőd méltónak talált Belőled venni magára alakot. Szíved Szeretetének Lángja a kegyelmek kohója a mennyben, a fagyos szívek Általa forrósodnak újra, a halandók reménycsillaga vagy, a tisztítótűzben szenvedők számára irgalmas menedék, az őskígyó fejének eltiprója. Te, aki áldott vagy az Asszonyok között, oly nagy és hatalmas vagy, hogy aki kegyelmet keres és nem Nálad keresi, olyan emberhez hasonlít, aki szárnyak nélkül akar repülni. Jóságodban nemcsak, hogy segítségére sietsz a könyörgőknek, hanem akárhányszor hívatlanul is megelőzöd imádságukat. Tedd ezt velünk is, hisz' Benned az irgalmasság, Benned a könyörület, Benned a nagylelkűség, Benned egyesül minden, ami jóság van a teremt-ményekben. Íme mi a Te hűtlen néped, akik most ezer veszély közepette, a mélységből könyörgünk Hozzád, adj nekünk erőt és lelki felemelkedést, hogy tekintetünket Rád szegezve, beteljesíthessük az Engesztelés Nagy Művét, hogy Veled és általunk az egész emberiség elnyerje Szent Fiad Irgalmát! Amen.magyarok_nagyasszony2.JPG

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgNegyedik nap
     Aki hisz, minden reményét az Úrba veti, mert Ő az egyetlen, az igaz Isten, aki végtelen szeretettel teremtett minket és megváltott az által, hogy elküldte saját fiát, Jézus Krisztust, aki valóságos Isten és valóságos ember. Ő a mi üdvösségünkért szenvedett és meghalt. Szent János ezt írja Jézus Nikodémushoz intézett szavairól: „Israel tanítója vagy, és nem érted? Bizony, bizony, mondom neked: Arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk amit látunk. (Mégsem fogadjátok el tanúságtételünket.) Ha földi dolgokról beszélek és azt sem hiszitek, hogyan fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.” Jézus érzelmei, melyeket követnünk kell, azt adják tudtunkra, hogy Jézus teljesen az Atyától függ, és teljesen aláveti magát akaratának, hogy így tudjon biztosítani minket arról, hogy az ő szava az Atya szava, mert: „Nem magamról beszéltem, hanem Aki küldött, az Atya hagyta meg mit mondjak, és mit hirdessek. És tudom, hogy parancsa az örök élet. Így, amit hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta.”
     Nem kell tehát mást tennünk, mint az örök élet szavát hittel és a gyermek egyszerűségével követni, magunkévá tenni.
     Ének: „Uram hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. Benned Uram reménységem …” Ho.263, 5. versszakaaa_higgyetek_530.jpg

Szólj hozzá!

Magyarok Nagyasszonya 0003_1.jpg     A millennium alkalmából, 1896-ban, XIII. Leó pápa okt. 2-ra engedélyezte az ünnepet és csak X. Pius tette át október 8-ra. Ma főünnep, egyben a római Szent Péter-bazilikában lévő Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésének (1980) évfordulója.

     Manapság az emberek alig hallanak valamit a magyarok Mária-tiszteletéről, Szűz Mária örökös Királynői mivoltáról, vagy a Szent Szűz Fatimai kéréseiről, ígéreteiről. 
Sajnos a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az egyházilag elismert Mária-jelenéseket kéréseivel együtt, vagyis, máig sem lettek maradéktalanul teljesítve (pl. az első-szombatok)! De van egy másik súlyos mulasztásunk is, hazánk ugyanis a Szűzanyának, mint Magyarország Királynőjének van felajánlva, ám erről, mintha megfeledkeznénk. 

     Ezúttal arra szólítok fel mindenkit, hogy aki tiszteli Istennek Szent Anyját, a Boldogasszonyt, és Máriát Magyarország Királynőjének tartja, az mindennapjaiban adja is ennek kimutatható jelét. Imáiban és fohászaiban úgy emlékezzen meg a Szűzanyáról, mint a magyarok jog szerinti Királynőjéről. Szűz Mária ugyanis egyedül nekünk, magyaroknak államjogi királynőnk már itt a földön. Nem csak patrónánk, vagy pártfogónk mint más népeknek, hanem Királynőnk, vagyis országunk birtokosa is.

Szűz Mária, tehát jogosan tart igényt arra, hogy királynőként ismerjük el és így is szólítsuk meg, így hódoljunk előtte. Fatimában a Szűzanya világosan kinyilvánította, hogy az utolsó időkben az ő Szeplőtelen Szíve segíthet az emberiségen, csak az ő Szeplőtelen Szíve lesz a menedékünk. Ezt pedig folyvást kérnünk kell, mégpedig a Neki ajánlott rózsafüzér imádságainkkal! 
     Nekünk magyaroknak jutott az a megtisztelő kiváltság, hogy a világ megmentésének eszközeit: a hatékony engesztelésre való kiváltságot és a Szeretetláng túláradó kegyelmi eszközét ránk bízta! »Magyarország nem pusztul, hanem tisztul!« (Natália nővér feljegyzése) »Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni, ez Szívem Szeretetlángja. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra.« (vö. Szeretetláng Lelki Napló I/37) 
Beigazolódni látszik Montforti Grignon Szent Lajos jövendölése: »Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel: irgalmassággal, hogy a szegény bűnösöket és eltévelyedetteket a katolikus Anyaszentegyházba vezesse és szeretettel visszafogadja. Erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, mohamedánokkal, zsidókkal és istentelenekkel szemben, akik félelmetes módon látnak majd hozzá, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, rábeszéléssel vagy fenyegetésekkel félrevezessék és elbuktassák. Utoljára pedig kegyelemmel kell közelednie, hogy Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik érte küzdenek, bátorítsa és támogassa«. (Tökéletes Mária-tisztelet 50/f)
     És valóban, most az utolsó időkben személye egyre nagyobb jelentőséget nyer. Szomorú lenne, ha pont mi – az Ő Népe –, feledkeznénk meg istenanyai és királynői hatalmáról! (Ne feledjük annak tényét, hogy az exorcisták szerint az ördögi megszállottak gyalázatosan káromolnak minden szentet, Jézust is, de a Szűzanyát soha egyikőjük sem meri szidalmazni. Isten nemcsak a bűntől, a haláltól, de az ördög nyelvétől is megvédi Édesanyját, ezzel is kiemelve tiszteletreméltóságát.)
     Illő és üdvös lenne a magyar állam részéről, ha legalább az egyik Mária-ünnepet augusztus 15-ét vagy október 8-át munkaszüneti nappá nyilvánítaná! Erre a szándékra is és egyáltalán Édes Magyar Hazánk lelki és gazdasági fellendüléséért mondjuk a Rózsafüzért az alábbi könyörgéssel:
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!Magyarok Nagyasszonya.JPG

1 komment

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért a Szeretetláng ígért kegyelmeinek mielőbbi kiáradásáért? igy imadkozzatok1.JPG
Az  Üdvözlégybe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését, az alábbi módon: ...imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Amen.

 

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg      Közben odagyűlt a falu népe a plébánossal együtt. Hozzá kell tennünk, hogy rendkívül hideg volt és az emberek ezt megelőzően soha nem voltak hajlandóak a szabadban tartózkodni egy percre sem, mert úgy érezték, hogy nyomban lefagy a lábuk!a_falu_nepe_lf10.png
1812b.jpg

 

     A jelenést teljességében csak a Barbe-dette testvérek és a két lánygyermek lát-ta. A falu népének egy része legfeljebb csak különös fényeket észlelt, de néhá-nyuk az égen megjelenő feliratokat ki tudta betűzni!
A Szent Szűz mosolygott és fél hattól kilenc óráig mozdulatlanul állt.
Guerin (geren) atya a rózsafüzért kezdte imádkoztatni, amikor a Látomás hirtelen növekedni kezdett, és ruháján a csillagok megsokasodtak. Lábai alatt egy nagy fénylő szalag jelent meg.
pontmain-phase-2-de-lapparition.jpgAz atya elkezdte a Magnificat-ot. A szala-gon aranybetűk tűntek fel, mintha egy láthatatlan kéz írta volna. A gyerekek olvasni kezdték, kibetűzve, hogy:
GYERMEKEIM, IMÁDKOZZATOK!
Ekkor az atya megkérte a jelenlévőket, hogy imádkozzák a Szent Szűz litániáját, hogy kinyilvánítsa akaratát! Amint elkezdték, e szavak jelentek meg:
A MENNYEI ATYA, HAMAROSAN MEGHALLGAT BENNETEKET!
Már a negyedik imát – az 'Inviolátát' zengte a nép –, amikor ahhoz a mondat-hoz értek, hogy „O Mater Alma, Christi Carissima”, néhány betű rajzolódott ki:
FIAM
Az ötödik közös ima a Salve Regina volt, mert ekkor már mindenki felismerte a jelenségben a Szűzanyát. Ekkor többen is ezt láthatták:
FIAM, MEGENYHÜL IRÁNTATOK! ‒ Ez a mondat alá volt húzva.
A plébános újabb – egy, a Pontmain-ban hagyományos – egyházi énekes imát kez-dett el, a Reménység Anyját:                     „Óh, Reménység Anyja, óvd meg hazán-kat! Imádkozzál, imádkozzál érettünk!”
Ekkor a Szűzanya ragyogóvá vált és mosolygott, majd kezét vállmagassá-gig emelve a szíve fölött látható kis piros keresztre mutatott, ami annyit jelentett, hogy Ő együtt szenved a kereszten függő Fiával, és Szószólónk szeretne lenni.
Épp az „Édes Jézus” ima következett, amikor a Parce Domini ‒ kitartá-sunk az Úrban ‒ résznél a Szent Szűz arca fájdalmassá vált. Megjelent egy vörös feszület, melyet mindkét kezével magához ölelt. Tetején egy tábla vált látható, amelyen vérrel volt ráírva: JÉZUS KRISZTUS
Eközben Mária mélységes fájdalma átterjedt a tömegre is. Egy csillag el-vált az égboltról és meggyújtotta a Szűzanyát körülvevő négy gyertyát.
A Szent Szűz szemeivel a keresztre tekintett és amikor a plébános az „Ave Maria Stella”-t kezdte előénekelni, a kereszt eltűnt és Mária ugyanazt a testtartást vette fel, mint kezdetben. Vállainál két kis fehér kereszt vált láthatóvá.
Amikor az atya az esti imára szólította fel az embereket, a Szűzanya alakja lassan elfátyolosodott, majd eltűnt.pontmain_53_statue_de_la_vierge_sur_le_parvis_de_la_basilique_1.jpg

Szólj hozzá!

A rózsafüzér Királynőjének ünnepe

misterio-do-rosario.jpg     Október 7-e Rózsafüzér Királynője, más néven Olvasós Boldogasszony napja. E hálaünnepen Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak a keresztény hívek. Az olvasó imádkozása a domonkos szerzeteseknek köszönhetően a XV. század folyamán nyerte el mai formáját. Mária e jeles ünnepét V. Piusz pápa (1566-72) rendelte el a lepantói csata emlékezetéül, először Győzelmes Boldogasszony néven.
A szentolvasó imádkozásával, az Istenszülő iránti tiszteletünket kifejezve, Jézus életéről elmélkedünk, megváltásunk titkaira emlékezünk. Máriával együtt újra megerősíthetjük az igent Isten akaratára.
     A rózsafüzér négy forrásból eredeztethető: a zsoltározás, a Miatyánk, az Üdvözlégy és az imaláncok határozták meg kialakulását – ezekből adódott össze körülbelül a XV. században a ma ismert rózsafüzér.
     A XIII. században sok szerzetesrendben imádkozták a zsoltárokat, néhány helyen mind a százötven zsoltárt. Azok a barátok, akik nem tudtak olvasni, százötven Miatyánkot mondtak a zsoltárok helyett. A hagyomány szerint Szent Domonkos kapta a rózsafüzér ajándékát, mely azonban, csak évszázadok során érte el mai formáját! A rózsafüzér kezdetben százötven Üdvözlégyből állt, melynek csak az első, szentírási részét mondták. IV. Orbán pápa 1261-ben adta hozzá Jézus nevét.
     A XV. században a rajnavölgyi karthauzi szerzetesek minden Üdvöz-légyhez hozzárendeltek egy titkot Jézus életéből, ami elmélkedésre, szem-lélődésre indította az imádkozókat. Többnyire csak ötven Üdvözlégyet mondtak, és így ötven titkot soroltak fel.
     A karthauzi Porosz Domonkos az ötven Üdvözlégyet tizedekre osztotta, s ezen imádságot rosariumnak, vagyis Mária rózsakoronájának nevezte el.
     Alanus de Rupe, domonkos szerzetes Douaiban 1468–70 körül megala-pította a Rózsafüzér Társaságot, amely nagyban hozzájárult a szentolvasó imádkozásának elterjedéséhez.
     A Dicsőség és az apostoli hitvallás, valamint az öt tizedet megelőző három Üdvözlégy az isteni erényekkel kapcsolatban a tridenti zsinat után, a XVI. században került a rózsafüzérhez.
     Az üdvözlégy második része – Asszonyunk, Szűz Mária... – csak később lett része az imádságnak, Szent V. Piusz pápa kezdeményezésére, aki 1568-ban hivatalosan jóváhagyta a rózsafüzért.
     1572. október 7-én szintén V. Piusz vezette be ünnepét Győzedelmes Nagyasszonyunk tiszteletére, az 1571-es lepantói tengeri ütközet emléké-re. A pápa és az egész keresztény világ a lepantói győzelmet a rózsafüzér-imádságnak, illetve a Szűzanyának tulajdonította. Szent V. Piusz a csatát segítendő, a rózsafüzért imádkozta; közben látomása volt: a győzelmet látta. Délben valóban megfordult a szél, a füstöt a törökökre vitte, így a keresztesek győztek.
     XIII. Gergely 1573-ban a Legszentebb Rózsafüzér elnevezéssel október első vasárnapjára helyezte át az ünnepet azon templomok és kápolnák számára, ahol rózsafüzér-oltár volt. Savoyai Jenő 1716-ben kivívott péter-váradi győzelme emlékére, ahol szintén a rózsafüzér imádkozása segítette a győzelmet, XI. Kelemen pápa (1700–21) az egész egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa 1887-ben megemelte az ünnep rangját, s a domonkos miseszövegeket tette általánossá. Szent X. Piusz pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet október 7-re.

     A Rózsafüzér Királynője nevet 1960-ban adta XXIII. János pápa e jeles Mária-ünnepnek.

Magyar Kurír (2011) nyomán szerkesztverosary-madonna-detailsmaller_1.jpg

Szólj hozzá!

Férfi és nő keresztény szemszögből

die9783765595035-de-300.jpgWerner Neuer azonos című könyve nyomán, részletek.
(Forrásunk, a Szent Margit Lap 67. és 68. számában jelent meg)

  A keresztények meggyőződésére, viselkedésére (értékrendjére), soha nem szolgálhatnak zsinórmértékként a tudományos kutatások, melyek mindenkor revízió alá eshetnek. A mérce inkább a Szentírás, mely Isten kinyilatkoztatásaként mélyebb igazságokat tartalmaz, mint amire bármely emberi tudomány képes. Ez semmiképpen nem jelenti a tudomány lebecsülését, hiszen a valódi tudomány segít a híveknek az Isten által kinyilatkoztatott igazságok mélyebb megértésében.
     A keresztények első jelentős következtetése a nemek tudományosan megállapított különbözőségéből az, hogy Isten a férfit és a nőt azért teremtette különbözőnek, mert különböző szándéka van velük. Mert a nemek sajátossága nem egy vak evolúciós folyamat véletlen eredménye, hanem Isten tudatos és terv szerinti teremtő aktusának eredménye. Minden, amit Isten létrehoz, tehát az ember nemisége is, Isten mély szándékából fakad és az Ő magasztalására szolgál. A nemeknek tehát az a feladatuk, hogy megvalósítsák Isten teremtő szándékát és ezzel megdicsőítsék Őt. Ez azt jelenti az emberek számára, hogy nemi sajátságukat hálásan igenelik és tudatosan kibontakoztatják. Az ember Istentől teremtő életre hívatott. Ha fellázad Isten teremtése ellen, magát pusztítja el. Ha a nemek nemi létük ellen lázadnak és megpróbálják nemi sajátosságukat tagadni, az élő Isten ellen lázadnak és életüket a pusztulásnak szolgáltatják ki. A nemiség területén eluralkodó legsúlyosabb tévedések korában a keresztényeknek az a feladata, hogy életükkel megmutassák, miként lehet a férfilétet és a nőlétet Isten szándéka szerint kibontakoztatni, és miként válik ez a legnagyobb boldogság forrásává.
     A Krisztusban hívő férfin látni kell, hogy örömet jelent férfinak lenni, miként a nőn, hogy öröm számára nőnek lenni. A Szentlélek segíteni akar nekünk abban, hogy Isten teremtő szándéka a nemekkel örömteljes módon megvalósuljon.
     Nem akarjuk a nemek különbözőségéről szóló fejtegetésünket anélkül lezárni, hogy ne mondjunk valamit a férfiről és nőről való tudásunk korlátairól. Bármilyen gazdagok és megalapozottak is ismereteink a nemek különbözőségéről, a nemek keresztény szemszögből való vizsgálata megmutatja, hogy a férfilét és nőlét tökéletes racionális megértése el van zárva előlünk: Isten bölcsessége, mely minden művében megmutatkozik, mindig nagyobb annál, mint amit mi, behatárolt emberek képesek vagyunk felfogni. A férfi és nő fölött is mély titok lebeg, mely bennünk ámuló hódolatot kelt. A nemekről való összes tudásunk szükségszerűen csak töredékes marad (lásd: 1Kor 13,9), még akkor is, ha ezt a modern tudományhívő ember nem akarja elfogadni. A keresztények számára azonban az a tudat, hogy léteznek kifürkészhetetlen titkok, nem jelent megütközést, ez sokkal inkább a teremtő elképzelhetetlenül gazdag bölcsességének dicsőítésére sarkalja őket; mert „Ő alkotja, ami nagy s kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma”. (Jób 5,9) Forrás onbeach.jpg

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgHarmadik nap
     Hinni annyi, mint Isten megismerésére törekedni, Benne bízni, Rá hagyatkozni, mint az élet értelmére és céljára!
     A Fatimai Angyal így tanította a három kis pásztort: „Istenem, hiszek tebenned, imádlak téged, remélek tebenned és szeretlek. Bocsánatért esedezem hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned, nem imádnak, nem bíznak Benned és nem szeretnek.”
     A hit az alapja az egész lelki életnek. Ez által hiszünk Isten létezésében, hatalmában, bölcsességében, irgalmában, megváltó művében, megbocsátásában és atyai szeretetében.
     Hinni valamiben vagy valakiben azt jelenti, hogy elfogadom a tanítását, mi a jó és mi a rossz. Aki a pénzben hisz, annak a pénz mondja meg mi a jó és mi a rossz. Aki az élvezetekben hisz, annak az élvezet mondja meg, hogy mi a jó, mi a rossz. Ezeknek a megállapításai csak a földi életre hatnak „pozitíven“, mert a halál után ott a valóság, amelyben az Isten nélküli hitelv, a pokollal találja szemben magát.
     A mi egész keresztény életünknek a hit az alapja. Általa hiszünk Isten Egyházában, melyet Jézus Krisztus alapított, és abban a tanításban, amelyet az egyház hivatalosan közvetít nekünk, és amely által üdvözülünk. A hit fénye vezérel azon a keskeny úton, amely az égbe visz bennünket. A hit által látjuk meg Krisztust testvéreinkben, akiket szeretünk, szolgálunk és segítünk, amikor támogatásunkra szükségük van. A hit által szerzünk bizonyosságot Isten jelenlétéről saját magunkban, és arról, hogy mindig az Ő vigyázó tekintetében vagyunk. Ez a tekintet mindenható és hatalmas, amely mindenre kiterjed, mindent lát, mindent átjár, az isteni Nap egyedülálló és sajátos ragyogásával.
     Ének: „Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek…” Ho. 263.meg_mire_vartok_m_az_ur_530.jpg

Szólj hozzá!

55548.jpg
     Október hatodikára emlékezve szokásosan az aradi 13 tábornokra emlékezünk. Legtöbbször hozzátesszük Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk kivégzését vagy Kazinczy Lajos tábornok október 25-én történt kivégzését
. Nem emlékezünk meg az ártatlanul kivégzett további százakról és nem tesszük szóvá azok nevét, akik „hazánk fiaiként” közreműködtek nemzetünk hóhéraival, pedig 167 év múltán mindezt illene végre tudatosítani.

1897-ben, az akkori nyilvántartás szerint 1848 és 1854 között 162 nevesíthető személyt végeztek ki az osztrák hatóságok. Ma sem késő nevüket megismertetni, hogy településeik méltón emlékezhessenek róluk.

     Az első áldozat Horváth János kovácssegéd volt, akit Bécsben fegyverrejtegetés miatt végeztek ki 1848. dec. 7-én. 1849. január 14-én végezték ki Belcze János nemzetőr századost Siklóson. 1849. jan. 18-án Drechler  Kristóf újságírót felakasztották Pozsonyban. 1849 januárjában a nádor huszárezred szökevényei közül  23 huszárt lőttek főbe Grázban. Windischgrätz első halálos ítélete  Süll Vitalise volt, aki a tiroli zászlóalj szervezője volt Pesten. 1849. január 31-én lőtték főbe Csömy Zsigmond Komárom megyei molnárt, mert a császári sereget szidalmazta. 1849. febr. 6-án lőtték agyon Slavszky Félix krakkói szabót, aki őfelségét gyalázta. Március 14-én lőtték főbe Novák Tivadart, császári hadnagyot, mert esküszegésre akarta rábírni társait. Március 19-én  főbe lőttek 5 soproni polgárt. Március 19-én Esztergomban főbe lőtték Förster  Ferenc ottani polgárt. Március 27-én kivégezték Boldini Jánost Pozsonyban „hamis toborzás” miatt. Ugyanitt, március 30-án lőtték agyon Bartha Ferencet, a Bars megyei szabadcsapatok őrmesterét. Május 10-án végezték ki Bécsben Melkó Ferenc kereskedőt „katonaság elcsábítása” miatt. Május  24-én Petőcz Györgyöt,  Pozsony Megye másodalispánját végezték ki, mert önkénteseket élelmezett és toborzott.

     1849. június 5-én végeztette ki Haynau báró Mednyánszky őrnagyot, Liptóvár parancsnokát és segédtisztjét,  Gruber Fülöp hadnagyot Pozsonyban. Június 6-án ismét kivégeztek Grázban 6 huszárt. Június 18-án felakasztották Pozsonyban Rázgha Pál, csehországi születésű evangélikus lelkészt, mert Kossuth beszédét elmondta németül. Július 29-én Kisszebenben akasztották fel Furhmann János mézeskalácsost, 30-án Erősben Szélkó Róbert tisztiszolgát lőtték főbe „katonacsábítás” miatt. Ugyanezt a büntetést kapta egy Wuititz nevű zsidó fiú, mert a császári katonákkal vitába szállt. Július végén  Marburgban egy szökevény huszárszázad összes altisztjét kivégezték, a huszárokat pedig megtizedelték.(a pontos adatok nem ismertek, így a 162 főben nincsenek benne) Ugyancsak július elején lőtték főbe Gayer Nándor ügyvédet Pécsett. Július 6-án újabb 6 szökevény huszárt lőttek agyon Grázban. Július 12-én Pozsonyban főbe lőtték Montpart Antal csákhetényi plébánost és Szikszay József csákberényi református lelkészt. Ugyanezen a napon, Nagyigmándon is kivégezték az ottani katolikus és református papot, valamint Stift József Nyitra megyei bányatulajdonost.  Július 16-án Mészáros Dániel soproni lelkészt is főbe lőtték Pozsonyban. Július 17-én Vörösmarty József községi jegyzőt lőtték főbe Pécsett.

     Július 23-án újabb három személyt lőttek főbe Pozsonyban, Bugyik József színművészt, Tóth József földművest és Treschler városi jegyzőt. Október 1-én Nimnicher János losonci születésű pék esett itt még áldozatul. Az eddigiekből is látszik, hogy a császáriak kezén lévő Pozsony a vérengzések egyik színhelye volt. Pozsony után Pest következett. Az Újépület udvarán augusztus 14-én lőtték főbe Gancs Pál, Havelka Ferenc, Hübner Lipót, Kuczka Mihály, Pavelka Ferenc, Uitz Mihály pesti polgárokat, valamint Varga Mihály székesfehérvári polgárt. Ugyancsak kivégeztek itt minden kihallgatás és ítélet nélkül további három Pest megyei polgárt. Augusztus 22-én ugyancsak Pesten lőtték főbe Mezey József szentpéteri jegyzőt. Augusztus 28-án Kancsur András református papot lőtték agyon, majd 28-án.  Sweitzer József budai nyomdász következett. További kivégzettek voltak itt augusztus 30-án.  Fülöp György paksi születésű dunavecsei jegyzőt, „gerillafőnököt” szeptember 1-én Fekete Imre kóspallagi földművest és 12-én Gábel Mátyás selmeci születésű bányamestert. Ítéletében „beigazoltatván, hogy januárban a népfölkelők közé állott: májusban gerilla bandát szervezett s azokat a császáriak ellen vezette, végre mert fegyvert és tiltott pénzt találtak nála.”

     A „bresciai hiéna”, Haynau délfelé vonulása, majd a világosi fegyverletétel után teljesedett be nemzetünk legjobbjainak lemészárlása. Augusztus 20-án Temesváron végezték ki schwanenheimi lovag  Hruby Gyula őrnagyot, mivel „fegyveres kézzel támogatta a magyar felkelést.” Augusztus  24-én történt az első akasztás Aradon. Miután Haynau elvétette a honvédtisztek kardjait, Ormay Norbert „daliás vadászezredes” berohant Haynauhoz és követelte a kardok visszaadását. Erre a feldühödött hóhér azonnal megparancsolta segédtisztjének, hogy Ormayt azonnal akasztassa fel az első fára, mert különben őt löveti főbe. A parancsnak megvolt a foganatja. Ormay már nem élt, amikor nyakára tették a kötelet. Ráadásul segédtisztjét, a Borsod megyei Szathmáry János vadászszázadost is kivégezték. Temesváron lőtték főbe augusztus 25-én  Murmann Sámuel soproni származású őrnagyot. Augusztus 27-én végezték ki az addig orosz szolgálatban lévő Rulikovszky Kázmér lengyel dzsidás kapitányt, mert egy sor lengyellel át akart állni a magyarokhoz.

     A nemzeti gyásznapunkon, október 6-án Aradon végezték ki 13 tábornokunkat: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Leininger Károlyt, Nagy Sándor Józsefet,  Pöltenberg Ernőt, Schweidel  Józsefet, Török Ignácot,  és gróf Vécsey Károlyt. Nem csupán október 6-a, hanem az egész október hónap gyásza volt a nemzetnek. Párhuzamosan Pesten folytatódott a vérengzés. Ugyancsak október 6-án lőtték itt agyon az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost.Ugyanezen napon, itt lőtték főbe Fekete Ferenc községi jegyzőt és Streit Miklós lippai plébánost lázító beszéd tartása miatt. Október 8-án itt akasztották fel Gouzeszky János mezőhegyesi plébánost felségsértés és lázadás szításának vádjával. Október 10-én ismét minisztert végeztek ki. Felakasztották Csányi (Csány) Lászlót, a Szemere kormány közlekedésügyi miniszterét, Erdély teljhatalmú kormánybiztosát. Vele együtt akasztották fel  Jeszenák János volt főispánt és kormánybiztost. Október 12-én főbe lőtték Molnár István ügyvédet, „gerilla vezért”, 14-én pedig az éj leple alatt, ítélet nélkül 20 polgárt (ügyvédek, iparosok és földművelők) végeztek ki.

     Utánuk ismét jeles személyek következtek. Október 20-án akasztották fel Abancourt Károly századost, Giron Pétert, a német légó parancsnokát, herceg Woronieczky Micziszlávgaliciai lengyel ezredest. A mártírok sora október 24-én Csernus Manóval folytatódott, ő Windischgrätz idején a kormány budai titkos megbízottja volt. Ekkor végezték ki báró Perényi Zsigmondot, aki ugocsai főispán, koronaőr és a főrendi ház elnöke volt. Vele együtt halt mártírhalált a képviselőház jegyzője, Szacsvay Imre is. Október 18-án, Kolozsváron akasztották fel Sándor László csíktapolcai nemzetőr századost és Tamás András, mádéfalvai nemzetőr alezredest. Haynau dühöngésének betetőzése volt Kazinczy Lajos tábornok főbelövetése Aradon, október 25-én.

     Sokak úgy vélik, hogy ezután, felsőbb utasításra leálltak a kivégzések. Ezt sugallja a Kőszívű ember fiai filmváltozata is, de ez nem igaz, mert 1850-ben folytatódtak a kivégzések. Január 23-án felakasztották Pesten Kolossy György ügyvédet.

Szólj hozzá!

     Imádkozzunk az évszázadok Magyar Hőseiért, akik életüket és vérüket áldozták Hazánkért – és méltatlan –, ha imáinkkal, áldozatainkkal nem igyekszünk viszonozni hősiességüket! Ők különösen segíthetnek Édes Magyar Hazánk felemelkedéséért!

A Szeretetláng kegyelmi ígérete – mondhatni: lélekmentő stratégiája –, hogy az imáink által a tisztítótűzből kiszabadult lelkek, visszasegíthetnek földi életünkben! A Küzdő Egyház tehát segít a Szenvedő Egyházon, hogy valamennyien bejuthassunk a Megdicsőült Egyházba! A Szűzanya ezt így fejezte ki a Szeretetláng Lelki Naplóban: Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! (III/130) 

==sn-06.jpg

 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     De hogyan is történt az Egyház által elismert esemény Pontmainben, és kik voltak a látnokok?
     A Mária-jelenést teljes egészében, csak négy gyermek látta, két fiú és két lány! _a_4_latnok_sorban.jpg
1. Eugene a_negy_latnok_pontmain_children_2.jpgBarbedette 12 éves
2. Joseph Barbedette 10 éves
3. Jeanne-Marie Lebossé 9 é.
4. Françoise Richer 11 éves
     Pontmain-ben 1871. január 17-én a falu népe, épp buzgón imádkozták a rózsafüzért ott-honaikban, miközben a Barbe-dette család négy gyermeke este az apjukkal dolgozott a csűrben. Az egyik fia Eugene kiszaladt az utcára, hogy meg-nézze a templom óráját. Fél hat volt.
     A legényke amint felnézett az égre, furcsállta, hogy egy da-rabon nem látta a csillagokat. Ekkor hirtelen megpillantott egy csodálatosan szép Hölgyet a távolabbi szomszédjuk háza felett. A Hölgy jóságosan és gyengéden nézett a fiúra, aki sürgősen kihívta apját és testvéreit. Az apa késve jött ki és egy ragyogó háromszög alakú csillag-alakzaton kívül mást nem látott.
a_ket_latnok_az_utcan.jpg    A két fiú azonban látta a jelenést, Aki aranyszínű csillagokkal teli hosszú kék köpenyben állt, fején fekete fátyollal, me-lyen ragyogó aranykoronát viselt.
A korona diadémra emlékeztetett, elöl kb. 20 cm magas volt és közepén, vízszintesen 5-6 mm széles vörös csík futott körbe.
Ruhájának bő ujjai lazán fedték karjait. Kék cipőt viselt és kecses kezeit kissé ol-dalra tartotta, hasonlóan a Csodásérem ábrázolásához.
     A mosolya földöntúli édesség volt és tekintetéből kimondhatatlan gyengédség sugárzott.
Tekintve, hogy a szülők semmi meggyőzőt nem láttak, a család napirend-jén nem változtattak. Jelenés ide, jelenés oda, a két fiúnak be kellett men-nie vacsorázni. Természetesen a gyermekek izgatottak voltak, úgyhogy gyorsan végeztek az evéssel és kifutottak a házból, hogy kémleljék az eget. A gyönyörű Jelenés azonban még mindig ott állt mozdulatlanul!
A szülők is az égre tekintettek, de néhány különös fényen kívül semmit sem láttak. Szóltak a szomszédoknak is, de azok sem véltek semmit felfe-dezni. Jött azonban két szomszédos lányka a 9 éves Jeanne-Marie és a 11 éves Françoise, ők szintén látták a csodás Hölgyet és ez az arcukon is tük-röződött. (Képek: A Barbedette ház csűrje és alább a látomás korabeli illusztrációja)barbedetthaz_530.jpg

pontmain_jelenes_latvanya_530.jpg

Szólj hozzá!

Aulich Lajos

(1793-1849)német
honvéd tábornok
"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot."

 Damjanich János

(1804-1849)szerb
honvéd tábornok
"Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."

 Dessewffy Arisztid

(1802-1849)magyar
gróf, honvéd tábornok
"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata."

 Kiss Ernő

(1799-1849)örmény
honvéd altábornagy
"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."

 Knézich Károly

(1808-1849)horvát
honvéd tábornok
"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."

 Láhner György

(1795-1849)német
honvéd tábornok
"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom."

 Lázár Vilmos

(1815-1849)örmény
honvéd ezredes
"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."

Leiningen-Westerburg Károly

(1819-1849)német
gróf, honvéd tábornok
"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."

Nagysándor József

(1803-1849)magyar
honvéd tábornok
"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

Poeltenberg Ernő

(1808-1849)osztrák
lovag, honvéd tábornok
"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."

Schweidel József

(1796-1849)magyar
honvéd tábornok
"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot." 

 Török Ignác

(1795-1849)magyar
honvéd tábornok
"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam." 

Vécsey Károly

(1803-1849)magyar
gróf, honvéd tábornok
"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgMásodik nap
     Sokat hallani ilyen-olyan veszélyekről, bajokról, melyek nem csak a távoli vidékek lakóit érik, de minket magunkat is, és az egész békétlen világunkat! E veszély forrása a túláradó gonoszság, az istentelenség és a megátalkodott bűn! Ezek elől pedig nem menekülni kell, hanem meg kell valósítanunk azokat a fatimai kéréseket, melyeket 99 évvel ezelőtt a Szűzanya kért tőlünk, a világtól - vagyis a bűnbánat tartását és a Két Szív engesztelését!
     Az Úr Békéjéért kell fohászkodnunk és a lélekmentésben kell szüntelenül munkálkodnunk. Ebben Isten segítségével eredményt elérni, még az angyalok előtt is érdem. Hangsúlyozni kell, hogy Isten segítségével, mert ehhez az emberi erő elégtelen. A segítséget a Szentlélek Úristen adja. „Jöjj Szentlélek, egyedül általad kiálthatjuk: Abba, Atyánk!“
Kérjük tehát az Erősség Lelkét, a Szentlelket, hogy kitartó és erős hűségben éljük katolikus hitünket.
     Ha békére vágyunk, hallgassuk meg a kis fatimai Jácinta intelmét: „Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek Őáltala kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!“

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy. Hol már ember nem segíthet, a te erős nem törik meg. Hő imáját gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!meg_mire_vartok_en_anyatok_vagyok_j_530.jpg

Szólj hozzá!

      A Szent Szűz aggódó édesanyai szívvel tekint a Küzdő Egyház gyermekeire és Istentől kiesdett kegyelmekkel, kegyelmi eszközökkel siet segítségünkre! Ilyen – Szíve Szeretetlángja is –, amely által a végveszélybe sodródott emberiséget – a Küzdő-, a Szenvedő és a Megdicsőült Egyház – összefogása által kívánja megmenteni. Kéri ezért, hogy az Üdvözlégyekbe, vagy a tizedek végén fűzzük hozzá: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! 

     A Szeretetláng Lelki Naplóból:

»Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet elimádkoztok tiszteletemre, egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből.

A halottak hónapjában pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből.« (II/15-16)

0001_maria_szive_szeretetlangja530.jpg 

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgKedves Hallgatóim, hallják tehát a Pontmain-i Mária-jelenés történetét!
napoleon_3_1865.jpg     1870. júliusában, III. Napóleon hadat üzent Poroszországnak, ám szinte az első naptól kezdődően, sorra csak vereséget szenvedett. Győzelmet-győzelemre aratva, végül már Franciaország kétharmada po-rosz kézen volt.
Ekkor, 1871. január 17-én a Párizstól nyu-gatra fekvő 500 lakosú Pontmain-ben egészen különös Mária-jelenés történt. Különös volta egyfelől abban mutatkozott meg, hogy a Jelenés meg sem szólalt és az üzenetek csupán „feliratként” jelentek meg az égen, másfelől pedig az, hogy a győzedelmes porosz sereg január 20-ára már csupán 20 kilométerre volt Pontmain-től, mégis fordulat következett be!francia-porosz_1870--.jpg
en_a_hajnal_szep_sugara_530_1.jpg     A németek bár győzelemre álltak, Schmidt porosz tábornok mégis el-rendelte a csapatok visszavonulását – mi több –, január 28-án aláírták a békeszerződést.
     A német tábornok ugyanis kijelentette, hogy egy lépést sem megy to-vább, mert Bretagne irányában van egy láthatatlan Madonna, aki védi az utat!
anyai_konnyeimet_hullatom_2.jpg

     Egyébiránt, az 1871-es pusztító háborúra a La Salette-i Jelenés már előre figyelmeztetett és teljesen elkerülhető is lett volna, ha a francia nép hallgat az Istenanya szavára! Ám, Franciaország császára III. Napóleon felső fokozatú szbdkmves volt, tehát a természetfölötti segítség iránt teljesen szkeptikus ‒ annak ellenére ‒, hogy gyógyíthatatlan kisgyermeke a Lourdes-i forrás vizétől egyetlen szem-pillantás alatt meggyógyult! – 

Szólj hozzá!

Isten nem hagyott magunkra a küzdelemben!

angeles-y-demonios13.jpg     Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem ,,csak'' az emberiség földi életének 499568714_9d4dc94ff1_o_1.jpgmegkeseríté-sére és tönkretételére tör. Ez csupán ,,mellékterméke'' munkájának. A sátán ‒ mint mondtuk ‒ népet akar maga köré gyűjteni a kárhozatba. A lelkekért folytatott harca könyörtelen, szívós, kompromisszum nélküli, s ezzel a törekvéssel szemben harccal védekezhetünk. ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen'' (Ef 6,12).
A bűn több, mint egy futólagos ak-tus, mely semmi-lyen visszautat nem akar ismer-ni. Bűn, az elkö-vetés pillanatá-ban mintegy meg-kövesedik és örökre az is akar maradni, egyedül a bűnbá-nat (Szentsége) képes feloldani Krisztus Vérében!
     A Sátán, mindent ami Krisztushoz tartozik, személyes és halálos ellensége. Krisztus és Sátán tehát kibékíthetetlen ellentétek. Jézus Krisztus, mint a kegyelem Istene egyúttal a szeretet Istene. Ő maga az Ajándékozó, az Irgalmas Szánalom és a Megbocsátó Jóság a bukott emberi nem iránt. A Sátán az élő Krisztus élő Antikrisztusa, Krisztus- és keresztény-üldöző. A voltaképpeni Antikrisztus személyesen mindig maga a Sátán lesz. De mint Krisztus utánzójának, csakúgy mint Krisztusnak, neki is megvannak minden időben a látható helyettesei, képviselői.
     A „helyettes” (azaz evilági) Antikrisztus nem csupán egy apokaliptikus figura, hanem minden időben egy létező ember. Szent János és Szent Pál megmondták nekünk, hogy már az ősegyház korában is működött. Az Antikrisztus mindig az az erő, „aki Isten fölé akar emelkedni, és mind afölé, ami szent. Sőt, Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy Isten”. (2Tesz 2,4) A napjainkban is tapasztalható keresztény-ellenesség számtalan megjelenési formájaként.
     Mindazonáltal ez az "antikrisztusiasság" még soha nem mutatkozott meg ennyire határozottan, ennyire nagyképűen, kegyelem-tagadóan, ennyire kegyelem-ellenesen. Nem mutatkozott még soha ilyen ádáz ellenségeként a kinyilatkoztatásnak és minden természetfelettinek.
     A sátánizmus szellemét csak az ellentétével lehet legyőzni, a Megváltó Krisztus kegyelmeivel, melyet ő az Üdvözítő Édesanyjára bízott, a "sátántipró" Asszonyra! Jól gondoljuk, ha a kegyelmeket az Istenanyán keresztül kérjük. Erről tesz tanúságot a fatimai pásztorlányka Jácinta is, aki kórházba menetele előtt így búcsúzott Lúciától: „Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk.   Az embereknek Őáltala kell kérniük ezeket. Jézus és Mária Szíve azt akar-ja, hogy Vele együtt Égi Anyánk Szívét is tiszteljük. A békét Égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, mely a szívemben ég, mellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (Fatimáról beszél Lúcia nővér - Fatima, 1997, 108.o.)
(A forrásokat lásd az első posztban!)d0037265.jpg

Szólj hozzá!

meg_fatima_6_530.jpgElső nap
     Fájdalmas dolog csalódni, még akkor is, ha a keserűség csak egy ideig tart. De gondoljuk meg, milyen rettenetes lehet az a szörnyű felismerés, amit egy lélek érez Isten előtt, amikor rádöbben, hogy az üdvössége szempontjából eltékozolta az egész életét! A földön sikerei voltak bár, nagyra becsülték őt, ám a halál hirtelen pontot tett arra a nagyívű életére, melyet nem használt fel az érdemszerzésre. Egy gondolkodó ember, aki nem tudatosította magában, hogy Isten Fia őérte is vállalta a megváltó kereszthalált s nem élt a Krisztus által felkínált erősítő Szentségekkel, végül szembesülnie kell a szörnyű végzetével, hogy mindörökre el van veszve, és kínjainak nem lesz vége!
     Én Uram, Istenem! Vajon mi homályosítja el az ilyen lélek szemét annyira, hogy mindezt ne lássa, ne fogadja el mindaddig, amíg oda nem kerül.
     Van-e valami védelem földi életünk idejében ezzel szemben? – Van! De csak egy, a bűnbánat. Amikor a Szűzanya Lourdes-ban is, és Fatimában is háromszor hangsúlyozta a bűnbánat fontosságát, ezt azért tette, hogy a pokol szörnyűségétől meg tudjon menteni minket, bűnös embereket.
     Ha őrá hallgatunk, először a Szentlélek Úristent kérjük, majd lelkiismeret-vizsgálatot tartunk arról, hogy hol tévesztettünk utat, és miként térhetünk vissza a jó útra. – Kapunk-e erre segítséget valakitől? Igen! Jó Szűzanyánk állandóan kínálja gyermekeinek, de ezt nekünk is kérnünk kell:
meg_mire_vartok_113_2.jpg     „Szűzanyánk, fogadj el minket így, amilyenek vagyunk, és alakíts olyanná, amilyennek akarod, hogy legyünk!“ Üdvözlégy Mária...
     Az Istenanya vágya, hogy Szent Fiához legyünk hasonlók: imában, munkában és áldozatvállalásban.

Szólj hozzá!

_schermata-220.jpg     Assisi Szent Ferenc 1182. július 5-ben született Assisi-ben, gazdag posztókereskedő fiaként.
     A ferences rend megalapítója; az állatok, a kereskedők, a természet és Itália védőszentje.
Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg.
_stfrancis-crusifix-low220.jpg     Szent Ferenc misztikus volt, zarándok és nagy engesztelő, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával.
     1208-ig remeteként élt, majd egyre többen csatlakoztak hozzá. Ő azonban nem mert a saját elgondolása szerint életszabályt adni társainak, ezért valamennyien bementek egy templomba, ahol az oltáron ki volt téve az evangéliumos könyv. Ferenc találomra felütötte és ezt olvastatta föl: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények _ferenc220.jpgközött!” (Mt 19,21). Ekkor felkiáltott: „Testvérek! Ez a mi életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok!” Mindez 1209. április 15-én történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja.
     Néhány év alatt a testvérek száma elérte az ötezret. Ferenc ezért Rómába ment, és III. Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy ezt az egyszerű csuhást az Isten világosította meg és indította el útján.
     Ferenc elvonult Verna hegyére, ahol Szent Kereszt felmagasztalásának napján megjelent előtte egy angyal, és utána Ferenc testén láthatóvá váltak Krisztus sebei, a stigmák. Testben megtörten érkezett vissza Assisi-be. Súlyos gyomor és májbántalmaktól szenvedett, a lábai megdagadtak, a szeme is felmondta a szolgálatot. _st_francis_receiving_the_stigmata_fra_angelico530.jpgMinden szenvedését felajánlotta Istennek, kiegészítendő Krisztus szenvedését.
Jöttek az orvosok, de ahelyett, hogy meggyógyították volna, csak növelték a kínjait: izzó vassal égették a halántékát, fölszúrták a fülét. Éjszaka álmatlanul feküdt sárkunyhójában, vak volt, vérzett, és láztól reszkető testén patkányok szaladgáltak. Ám a következő reggelen vidám lélekkel énekelte az Istent és a teremtést dicsérő Naphimnuszt. Mikor megtudta, hogy az orvosok véleménye szerint október elején meg fog halni, így kiáltott: ,,Isten hozott, halál testvér!''
     1226. október 3-án megáldotta testvéreit, felolvastatta Jézus búcsúbeszédét, és még egyszer átnyújtott a jelenlévőknek egy-egy falat kenyeret. Majd megkérte őket, hogy vetkőztessék le, és fektessék le a puszta földre; azt akarta, hogy a végső szegénység legyen a halotti ruhája. Énekelve adta vissza lelkét az Úrnak.
     Az Egyház és a világ együtt térdelt a ravatala mellett. 1228. július 16-án Hugó bíboros, aki közben IX. Gergely néven pápa lett, Ferenc halálát követően két éven belül szentté avatta nagy barátját. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, október 4-i dátummal.
     II. János Pál pápa 1979-ben az ökológiával foglalkozók védőszentjévé nyilvánította.
     XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásá”-nak nevezte.
     A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet.

Assisi Szent Ferenc könyörögj érettünk!

Források:
1) http://www.magyarkurir.hu/hirek/assisi-szent-ferenc-64448
2) https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc
3) http://www.katolikus.hu/szentek/szent156.html_sto11_530.jpg

Szólj hozzá!

==És eljöve 510.JPG

»Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményvesztett lelkeknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben. (IV/30) A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek. (I/38-39) Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. (I/59) Szeretetlángom befogadói a kegyelmek bőségétől megittasultan hirdetni fogják mindenhol, ahogy már mondtam: ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. (III/129) Én akarok és tudok is segíteni, csak már látnám jóindulatú és szorgalmas elindulásotokat! Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettetek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem!« (I/71-72) (Szeretetláng Lelki Napló)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válság tünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei bizony világméretekben sodorják a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat.
     Az emberek könnyen kezelhető masszává formálásának igyekezete tovább tart, és az ördögi forgatókönyv újabb fejezetéhez érkezett. Mindegyikünknek látnia kell, hogy amit titokban létrehoznak, az nyilvánosan növekszik a fejünkre, melyet aztán próbálunk elhárítani, de Isten nélkül hiába! Csak a széthúzás fokozódik, és mindent elönthet a gyűlöletláva! Különösen a családok felbomlására, a bűnözés terjedésére, a tragédiákra és a természeti katasztrófákra gondolunk. Az ember pedig nem csupán evilági életét nehezíti bűneivel napról-napra, de örök életét is veszélyezteti, s egy idő után nem csak az emberi tevékenység súlyos következményei sújthatnak (környezetszennyezés, migráció, háborúk), de számítanunk kell az igazságos Isten közvetlen beavatkozására is. A Jelenések könyvében három fejezet (vö. Jel 8-11) is utal erre. Ezek bár jelképes leírások, mégsem hagynak kétséget afelől, hogy a bűn mind súlyosabb büntetéséről beszél.
     Felmerülhet a kérdés, hogy az események megfékezéséhez még időben vagyunk-e?paris-la-salette-lourdes-e-fatima-caminhos-percorridos-_1.jpg

Szólj hozzá!

A sakkjátékos

angeles-y-demonios13.jpg     A politikában az erős egyéniség a döntő tényező. A személyiség maga az idea, melynek a képviselője, megvalósítója akar lenni. A kimagasló személyiséghez és nagy ideákhoz zseniális taktikai készségnek is járulnia kell, hogy e kettőnek sikere legyen. Háborúban ennek példája a jó tábornoki stratégia. A keresztény szimbolika ezért ábrázolja a Sátánt gyakran sakkjátékos-ként. A sakk a számító taktika zseniális játéka. Aki a világtörténelem sakkjátsz-máját filozofikusan követi, az könnyen felismerheti, hogy a Sátán a módszer nagy mestere, ügyes diplomata, dörzsölt taktikázó.
     A játék művészete annak a leplezéséből áll, amit valaki akar, és annak színlelésében, amit nem akar. A cél világos: az emberiség sátánizálása az Istentől való elszakítása által. Ez a procedúra három lépésben zajlik le.
     Az első lépés az Istentől való elszakadás az alkalmankénti bűn által.
     A második lépés a gonoszságban való radikalizálódás az Istentől való tudatos és krónikus elfordulás által.
     A harmadik lépés az Isten elleni formális lázadás a nyílt keresztény-ellenesség által.
     Az első szakasz tehát a gyengeség, a második a rosszaság, a harmadik a gonoszság. Az eredmény: sátáni csatlóssá vált ember.
     Az emberiség történelmében a Sátán első ízben kígyó képében jelenik meg. „De a kígyó ravaszabb vala a föld minden állatainál, melyeket az Úr Isten alkotott vala.” (1Móz 3,1) A Sátán kígyó alakjában végső céljait a csalfa frázisok mögé dugja el. Mi a frázis? A frázis a fél-igazság és a fél-hazugság keveréke. Az Ördög ős-szüleinknek az Istenhez való hasonlóságról beszél („olyanok lesztek, mint Isten”), a szem felnyílásáról, a halhatatlanságról. Ezek igazságok, de egyúttal tévtanok is, aszerint, hogy ki hogyan értelmezi. A frázisnak se nem a fél-igazság, se nem a fél-hazugság a célja, hanem egyedül a teljes hazugság.
livre_galerie_25.jpg     Ez az indirekt módszer a történelem folyamán mindig ragyogóan bevált. Ez minden tévtan és minden forradalom módszere. Amikor a Sátán sötétséget akar elterjeszteni, mindig a fény angyalának köpenyegébe burkolózik és látszat-jót kínál (amit aztán, még látszat szerint sem valósít meg). Amikor egy zsarnokságot akar győzelemre juttatni, mindig a szabadság lobogóját bontja ki. Amikor megakarta fosztani az emberiséget a Szentségek oltalmazó hatásától, akkor jobbító reformokat kínált és ez volt a protestantizmus. Amikor sötétséget akart a fejekbe és a lelkekbe, akkor meghirdette a Felvilágosodást. Így jött aztán a pogány humanizmus a világba, így a vallási racionalizmus, így a kommunizmus, így a liberalizmus és az extrém nacionalizmus.
     Az istentelen eszmék – mint ilyenek – az élet minden területén kizárólagosságot követelnek maguknak, nyilvánvalóan a kereszténységgel szemben is, melyet mindig is a totalitárius kibontakozásuk legfőbb akadályának tekintenek. Közös céljuk az önálló emberi gondolkodás és vélemény nyilvánítás kiirtása, úm. a „népnek” egyetlen homogén „tömegmasszává” való formálása. 
     Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a sötétségért nem lehet csak a Sátánt felelőssé tenni: ,,Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, házasságtörések, lopások, gyilkosságok, a hűtlenség, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség. Mindez a rossz belülről származik és ezek tisztátalanná teszik az embert.” (Mt 15,19-20). Az ember felelősséggel tartozik tehát a tetteiért, bűneiért és nem okolható mindenért csak az ördög.
(A forrásokat lásd az első posztban!)sakk_partida_da_vida.jpg

Szólj hozzá!

==SZIVESEN FOGADOM ROZSAFUZEREDET.JPG

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpgA Pontmain-i Mária-jelenés

_carte-france-pontmain3.jpg     Kedves Hallgatóim! Mivel az 1871-es Pontmain-i csodás jelenés üzenete, egyetlen szó elhangzása nélkül is máig hangzó, szükségesnek látom, hogy rávi-lágítsak a három órán át tartó esemény mariológiai tanulságára.
     A hiteles Mária-jelenések üzenetei természetfeletti forrásból fakadó lelki-pásztori programként is értelmezhetők. Az üzenetek valamennyi epizódja ugya-nis összefüggésbe hozható azzal a kor-ral, amelyben lejátszódik, vagy amelyik-re utal, erre szép példa a 1871-es Pontmain-i esemény is!
     Egy-egy jelenést és üzenetet, az adott történelmi viszonyok nagyban segíthetnek teljesebben megérteni. Ám, nemegyszer sajnos csak utólag látjuk be, hogy a magánkinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek voltak, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztettek, vagy a meglévő lelki bajokban kívántak segítséget nyújta-ni. Kérdés, hogy időben figyelembe vettük-e?
     Az 1871-es Pontmain-i Mária-jelenés Franciaországban, különös hang-súllyal bír számunkra, ha napjaink világpolitikai eseményeire vetítjük. Egyben világos bizonyíték arra is, hogy a Szent Szűz üzenetei, nem csu-pán esetlegesen megvalósuló próféciák, hanem a kérések megvalósítása esetén, az Istenanya hathatósan meg is tudja fékezni a bontakozó emberi vagy történelmi tragédiákat!
     A világ fiainak a katolikus Egyház igazságaival szemben foly-tatott harcai fél évezred óta mindig súlyosabb és veszedelme-sebb tévtanokhoz, ármánykodásokhoz illetve forradalmakhoz vezetnek és ebben kulcsfontosságú szerepe van annak a megté-vesztő szellemnek, amely „kísértetként járja be Európát”! Nap-jaink eseményei világos példát adnak erre az alantas és ádáz küzdelemre!
     Úgy tűnik, hogy az Istentől és az igazságtól való elszakadási folyamat feltartóztathatatlanul ma is folyik tovább. A profán politika egyetlen módozata sem hordoz igazi megoldást, mert a békés világ megteremtése, csakis az ember és Isten, ember és ember kiengesztelődésével érhető el. (Folyt.)ateizmus_new_age_antichrist_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!00003_wallpapers.jpg

 

Szólj hozzá!

A világ dolgai

angeles-y-demonios13.jpg     Az általános megtérésben rejlik tehát a Nyugat fennmaradásának kérdése! Látható és tapasztalható, hogy csak két birodalom létezik – nem három vagy több –, és e kettő-nek elsősorban nem politikai különbözősége a lényeg, hanem a Kereszténységhez való viszonya! De mi a világ helyzete most? Az egyik leveteti az iskolákból a feszületet és ál-ökumenizmussal akar összemosni minden vallást, a másik, kötelezővé tette a hitoktatást az iskolákban és támaszkodik az Egyház segítségére. Az életszentségtől mindkettő messze áll, de az egyik legalább törekszik a megszentelődésre. Vagyis, jóval határo-zottabb elkülönülés van a Krisztus követés és a Sátánnak való behódolás között! Persze, minden ember előtt ott áll a könyörtelen alternatíva, hogy e két birodalom közül melyikbe akar tartozni, melyik szekerét tolja. Ez a választási alternatíva nem csak az egyének, hanem az egész emberiség előtt áll. És ez a kereszténységen belül is érvényes, a katolicizmus és a protestantizmus között: (mert) "ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek." (Jn 6,53)
0032_-_mindent_szabad.jpg     A Nyugat bűne nem egyesek privát bűne, hanem az egész nyugati társadalom bűne, és ezért a Nyugat megme-nekülése nem a privát emberek megtérésétől függ, hanem népeik megtérésétől! Tehát, nem csak a német-, angol-, francia emberek, stb., hanem Német-ország, Anglia, Francia-ország stb. megtérésének függvénye a naturalizmusból a természet-felettibe.
     A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorják a pusztulás felé az egyént, a családot, a társadalmakat és a világot. Különösen a deviancia terjedésére, a családok felbomlására, a bűnözés terjedésére, a tragédiákra és a természeti katasztrófákra gondolunk. Az ember pedig nem csupán evilági életét nehezíti meg napról napra bűneivel, de örök életét is veszélyezteti, s egy idő után számítanunk kell az igazságos Isten közvetlen beavatkozására. A Jelenések könyvében három fejezet (vö. Jel 8-11) is utal erre.   Ezek bár jelképes leírások, mégsem hagynak kétséget afelől, hogy a bűn mind súlyosabb büntetéséről van szó. Ennek kapcsán a Jelenések könyve így fogalmaz: ,,Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, s káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg'' (Jel 16,10).
     Már Izaiás figyelmeztet az elhatalmasodott bűnre: ,,Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal vonják magukra és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret'' (Iz 5,18) A Bölcsesség könyve is inti az embert: ,,Azoknak azonban, akik a büntetésül szánt megcsúfolásból nem okultak, Istenhez illő ítéletet kellett elviselniük'' (Bölcs 12,26). Ez arra is utalás, hogy a büntetés egyben a bűnbánatra és a megtérésre is alkalmat nyújt (vö. Bölcs 12,10).
     A bűn elhatalmasodása nem csupán szenvedést és ítéletet vált ki, de az emberi kéz munkáját is tönkreteszi. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonoszsága miatt'' (Zsolt 106,34). Az Isten iránt hálátlan ember reménye pedig ,,elolvad, mint a téli dér, és elfolyik, mint a hasznavehetetlen víz'' (Bölcs 16,29). Egyedül az Úr félelme, az istenhit adhat emberhez méltó életet: ,,Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni'' (Zsolt 127,1-2). A   Szentírás szerint még a természet is támogatja az istenfélő embert. ,,A teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, a bűnösök fenyítésére fokozza erejét, de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak'' (Bölcs 16,24).
(A forrásokat lásd az első posztban!)14_1.jpg

 

Szólj hozzá!

     Az Őrzőangyalok ünnepét a XVI. században kezdték megülni Spanyolországban. Liturgikus ünnepük a XVII. században vált általánossá; X. Piusz intézkedésére került Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-ára.
orangyal_cka_250.jpg     A katekizmus a következőket tanítja: a gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen. Szent Bernát tanítása szerint tiszteletet kell adnunk az őrangyalok jelenlétéért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért. A szent őrzőangyalok ünnepe hódolat Istennel szemben, aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre.
     Majdnem hittétel, hogy minden hívőnek (és bizonyos, hogy egyáltalán) minden embernek van őrzőangyala. Az Egyháznak erre vonatkozó hite elég világosan kifejezésre jut az őrzőangyalokhoz intézett imádságokban, a nekik szentelt oltárokban és ünnepekben.
     Az Üdvözítő azt mondja: «Vigyázzatok, hogy meg ne vessetek egyet e kicsinyek közül; mert mondom nektek, hogy azok angyalai az égben mindenkor látják Atyám orcáját, ki mennyekben vagyon».
     Szent Jeromos: „Az ember ritka nagy méltóságára mutat, hogy születéstől fogva mindegyiknek angyal van az őrizetére rendelve.”
     Az állandó angyali őrzés és vezetés tapasztalással általában nem igazolható, ám nem homályosítja el magát a tényt. Az őrzőangyal működése az Isten gondviselésének egy tényezője. 
Egyetemes nézet, hogy az egyes népek és egyházmegyék élén egy vagy több angyal áll. (Ld. alul!)

„Isten, ki irántunk való kimondhatatlan gondoskodásodból
szent angyalaidat méltóztatol őrizetünkre küldeni,
add meg a hozzád folyamodóknak,
hogy azoknak pártfogása szüntelen oltalmazza őket
és egykor örökkétartó társaságuknak örvendhessenek.”

MAGYARORSZÁG ŐRZŐANGYALA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Források: 1) Schütz Antal: DOGMATIKA Bp.Szent István Társ 1937. 502-503. old
                      2) Magyar Kurír http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-orangyalok-liturgikus-emleknapja/#lightbox/0/magyarorszag_orzoangyala_gratiel_530.jpg

 

 

Szólj hozzá!

==rozaniec_rece.jpgImádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük! (Fatima)

Szólj hozzá!

a_maria_radio_musora_530_1.jpg     2013. augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, Sean Brady bíbo-ros Írország érseke a Knock-i kegyhelyen, az egész országot és népét Má-ria közbenjárásával Jézus oltalmába ajánlotta 15.000 ember jelenlétében. Reményteljes és fontos esemény volt ez Írország életében, amelyet napja-inkban sajnos a családok szétrombolásához vezető istentelen liberális tör-vények sújtanak.
     A felajánlást az egész világon 13,5 millió hívő, rózsafüzér imája is segí-tette. Az ünnepélyes alkalmon 20 püspök volt jelen, és akik nem lehettek ott, elküldték képviselőiket. A szertartás alatt a családokért, otthonokért, az írországi egyházmegyékért és a fiatalokért imádkoztak. Igazán példa-mutató a világ népei számára!
seanbrady_1.jpgBrady bíboros beszédében örömmel nyug-tázta az ír kato-likus főpászto-rok azon dönté-sét, hogy ajánl-ják fel Írországot Mária Szeplőte-len Szívének is. A bíboros kie-melte a követke-zőt: „Ferenc pá-pa a hitről szóló enciklikájában arra szólít fel bennünket, hogy forduljunk Máriához, az Egyház és hitünk Anyjához”.
     Felszólított tehát mindenkit, hogy minden év augusztus 15-én kezdje-nek el egy közös kilencedet, az ország püspökeinek, papjainak és világi híveinek részvételével. Az ír prímás mindenkit arra kért, hogy csatlakoz-zon ehhez az imádsághoz.
     A Knock-i jelenés egyike azon Mária-jelenéseknek, amelyet a Katolikus Egyház megfelelő vizsgálatok után hitelesnek ítélt.
     Ma a jelenés színhelye Írország nemzeti kegyhelye. Az eredeti temp-lom ma is áll, oromfalánál fedett Jelenési Kápolnával, amelyben hófehér márványszobrok állnak az eredeti látomás szerint: Szent József, a Szent Szűz, Szent János evangélista és az Isten Báránya.
    Knock-i Miasszonyunk segítsd, hogy mindig tudatában legyünk: csupán zarándokok vagyunk itt a földön. Erősítsd bennünk a hitet, óvd a családokat és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

A következő előadásomban a franciaországi Pontmain-i

jelenés történetét fogom bemutatni!

Köszönöm figyelmüket!knock_jelenesi_hely.jpg

Szólj hozzá!

A Sátán imperializmusa

angeles-y-demonios13.jpg     XIII. Leó pápa a szbdkmvesség ellen 1884. április 20-án kiadott enciklikájában arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ két különböző és egymással szembenálló táborból áll. Az egyik szakadatlanul az igazságért és az erényért harcol, a másik mindenért, ami az igazságnak és az erénynek ellene mond.

     Az egyik Isten birodalma itt a földön, nevezetesen Krisztus igazi Egyháza, vagyis az, ami teljes lélekkel Istent és Krisztust szolgálja. A másik a Sátán birodalma, minden, ami a Sátánnak van alárendelve, ami az örök isteni törvénynek ellene mond. Ez a vagy-vagy az egész történelmen végig húzódik, és korunk szellemi harcának is ez a tárgya.
0209x.jpg     A sátánizmus célja a Sátán imperializmusa. Egy világbirodalom megalapítása, amiben ő egyedül az isten és az úr, és minden más, az angyal-, az ember- és az anyag-világ a lábai előtt hever. Minden szellemiség az ő szelleméből, akarat az ő akaratából.
     A kereszténység természetfeletti birodalom, a kegyelem atmoszférájában. És ebben az atmoszférában lélegeznek és élnek nem csak az egyének, hanem a társadalmak, az államok, a művészetek, a tudományok, a gazdaság; egy szóval minden, amit kultúrának hívunk. Európa ördögtelenítve lett azáltal, hogy KERESZTÉNY katolikus lett. veszelyben_az_egyhaz_2.jpg
    A kereszténységgel és annak látható fejével, a pápával eltűnt a Sátán imperializmusa Rómából, a világ középpontjából. A naturalista pogányság helyébe a katolikus középkorral egy új világ kezdődött.
Mindazonáltal a katolikus középkor csak fegyverszünet volt a szüntelen harcban. Mert az eredendően fény-angyalaként elbukott Lucifer, a "szépség isteneként" élesztette fel a régi pogányságot a humanizmus zászlaja alatt. Először az irodalomban és a művészetben, aztán az erkölcsökben, legvégül a politikában és a gazdasági életben. Az így "felvilágosodott" modern kor megint pogány és naturalista világ lett. Ha nem is mindig Isten nélküli világ, de a segítő isteni kegyelmek nélküli világ.
     Ebben rejlik a marxista-kommunista és a nyugati liberális-naturalista világ közötti lényegi azonosság. Mit érdekli a Sátánt, hogy az egyén, a közösség hisz-e Istenben vagy sem? Az igazi kereszténység a cselekedetekben, az ima- és szentségi életben mutatkozik meg! Márpedig akik ezt nem gyakorolják, ugyan bizony kit követnek? A gonosz szellem is hisz Istenben és mégis ördög! Szent Pál is megmondta, hogy önmagában nem a Hit a lényeg, hanem a cselekvő Szeretet! Vagyis a Krisztushoz való hozzáállás a döntő. A végkövetkeztetés pedig adott: ha meg nem tértek (...), nem mentek be a mennyek országába. (Mt 18,2)
(A forrásokat lásd az első posztban!)

Szólj hozzá!

37673841_530.jpgA gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz (1873-1897) kármelita szerzetesnő eredeti neve: Marie-Françoise-Thérèse Martin. Magyar nyelvterületen Kis Szent Teréznek is nevezik, megkülönböztetve őt a Kármelita Rend 16. századi nagy alakjától, Avilai (Nagy) Szent Teréztől.
X. Piusz pápa „a modern idők legnagyobb szentje” névvel illette.
XI. Pius pápa 1923. április 29-én boldoggá, majd 1925. május 17-én szentté avatta.
XII. Pius pápa 1944-ben, Szent Johanna mellett Franciaország második védőszentjévé tette Terézt.
Kis Szent Teréz 24 évet élt, de a hit és a Krisztus-követés olyan "kis útját" élte és írta meg, hogy II. János Pál pápa 1997. október 19-én egyháztanítói címmel illette, amit rajta kívül három nő kapott meg: Sziénai Szent Katalin, Avilai Szent Teréz és Edith Stein Szent Benedicta.
1956-ban adták ki Teréz írásának fotokópiáját._-s-teresa-di-gesu-bambino-530.jpg

Szólj hozzá!

= Imadkozzatok a rozsafüzert.JPGA világ katolikusai az év két hónapját ajándékozzák kiemelten a Szűzanyának: májust, amikor litániákkal dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor a szentolvasót imádkozzák odaadóbban. (Szerk.)

     A rózsafüzér – rosarium, jelentése rózsakert – hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert. Az anyanyelvű szentírás elterjedése előtt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az egyszerű ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért szentolvasóként" is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szűzanyától – a Rózsafüzér Királynőjétől – egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete az első rózsafüzérektől ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szűzanya számára rózsakoszorúnak.
     Később, a XV. században Alanus de Rupe domonkos szerzetes szorgalmazta ezt az imádságot, az ő lelkes munkájának köszönhetően is, a „rózsafüzér testvériségek" tevékenysége által fejlődött, gazdagodott. Alapja az ötször tíz Üdvözlégy Mária és a tizedek között elmondott Miatyánk imák alkotta egység, később Dominicus Prutenusnak, egy karthauzi rendi szerzetesnek köszönhetően elmélkedésekkel gazdagodott. Ő volt ugyanis az, aki minden Üdvözlégyben egy-egy bibliai idézetet is elmondott.
v_piusz_papa.jpg     1569-ben jött el az ima történetében az a lépés, amikor az egész egyház szorgalmazta. V. Piusz az „Úgy szokták Róma püspökei..." című pápai bullájában ugyanis hivatalosan rögzítette a már létező hitbuzgalmi szokást, a rózsafüzér imáját a katolikus egyházban. A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX. században aztán kiegészült a Fatimai imával, amely a Dicsőségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjedő fejlődését mutatja, hogy 2002-ben II. János Pál pápa öt új titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. Ő rendelte el 2002. október 16-án kelt apostoli levelében – Rosarium Virginis Mariae – azt is, hogy a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő év a Rózsafüzér éve legyen, amikor a katolikus világ buzgóbban végzi ezt a máriás ájtatosságot, amelyet rózsafüzérnek nevezünk.
boldog_scheffler_janos2.jpg     Vértanú püspökünk, Boldog Scheffler János az 1944. évben kiadott harmadik körlevelében a májusi könyörgések elrendelésével hívja fel a rózsafüzér imádkozásának fontosságára a figyelmet. A második világháború szorongattatott idejében a következőket írja híveinek: „Vannak az emberi életben csapások, veszélyek és szorongattatások, amelyekből emberi erővel ki nem szabadulhatunk. Ilyen a most dühöngő második világháború, amely mindjobban közeledik felénk. Emberek tudnak tűzvészt okozni, de az ő bűnük révén keletkezett borzalmas vér- és tűzvészt megszüntetni nem tudják. Csak magasabb kéz segíthet rajtunk: a gondviselő Istené, aki előtt nincs különbség kicsi és nagy népek között. Ez a jóságos kéz ezer éven át megtartott bennünket. Most is csak benne bizakodhatunk. Istennek szerető atyai karjába kell kapaszkodnunk."
     Az Atyához az út a Boldogságos Szűz Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az Ő anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt.
     Amit a szentatyák tanítanak, azt a történelem számtalan változatban tanúsítja. Ahogy az apostolok idején a Boldogságos Szűz Mária a hívekkel együtt élt, érzett és imádkozott, mint az akkori Egyház tagja, példaképe és szerető lelki anyja, úgy most is, az ég dicsőségében velünk érez, anyai szívvel szeret és segíteni akar Évának árva fiain e siralom völgyében.
     E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szűz Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szerető, segíteni akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró helyek ezt hirdetik nekünk. (...) A Boldogságos Szűzanya anyai szeretettel bátorít bennünket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja anyai segítségét. Forrás ==1280374537_n.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_szombat-hetfo_530.jpg
330243m_1.jpg     Hogy miben rejlik a Knock-i jelenés nemzetközi sikere? Kétségkívül a világba szétkergetett ír nép katolikus hűségében, mely még a diaszpórában sem feledkezett meg katolikus hitéről!
     A sikerhez persze hozzájárultak a világ nagy újságainak kezdetben pozitív híradásai, melyek egy idő után "ismeretlen vezényszóra" egyszeriben felháborítóan gyalázatos mocskolódásba kezdtek ‒ jóllehet ‒, ez is hírverés volt!
laterna_m.JPGEgyes vádak szerint az egész jelenség csak "laterna magica" ‒ fényvetítés ‒ volt a plébános megrendelésére, hogy a jelentéktelen porfészekből "idegen-forgalmi" nevezetességet csináljon.
Nos, az efféle ügyeskedések sajnos nem ismeretlenek ma sem, de Knock esetében túlságosan erőltetettek ezek a fenntartások!
     Találó az a mondás, hogy az istentagadáshoz sokkal nagyobb hit kell! Nos, ennek igazolását láthatjuk a "laterna magica" ötletében is, hiszen a 19. század második felében még nem tudtak előállítani olyan fényerőt, amely még a szomszédos községből is látható lett volna, különösen nem ‒ közel két órán át ‒ folyamatosan!
     Még az is felmerült vádként, hogy a 13 éves Hill Patrick mint rövidlátó, közelről volt kénytelen megnézni és megkerülni a "szobrokat", úgyhogy még Szent János könyvébe is bele nézett. Ám, ha az egész jelenség csak vetítve volt, ezt aligha tehette volna meg! Ha pedig valóban élet-nagyságú szobrok voltak, akkor hogyan tűnhettek el egyik pillanatról a másikra, este kilenc órakor?jelenes.jpg
     Ahhoz, hogy a szkeptikusok is elismerjék a Knock-i eseményt, a tanúk-nak egyöntetűen azt kellett volna állítaniuk, hogy UFÓ-t láttak, jóllehet ez a fogalom akkor még ismeretlen volt! Érdekes, hogy a megtévesztő szel-lem által produkált jelenségekről a La Salette-i Szűzanya is említést tett, mint a sátáni erők hamis csodáiról! Kérdés azonban, hogy az ellenzők szá-mára miért hihetőbbek az effélék, mint az Istenanya segítő megnyilvánu-lásai?knocki_szuzanya_530.jpg

Szólj hozzá!

Isteni kegyelmek nélkül nem megy!

angeles-y-demonios13.jpg     Minden állam, olyan mint a kormánya. A kormány, olyan mint a népe. A nép olyan, mint a hite! De mondhatnánk röviden úgy is, hogy minden kormány olyan, mint a miniszterelnöke, ő pedig olyan, mint az intelligenciája. Márpedig az intelligencia és tudás semmit sem ér keresztény hit nélkül!
     A Sátán is intelligens, sőt aktiváltan intelligens az ideák és a kivitelezések területén. Ahogy Szent Tamás feltételezi, a Sátán az anyagi világban tévedés nélküli intelligenciával rendelkezik az embernek való ártásra. És itt a bökkenő! Az ördög ugyanis csak a természetfelettiben ostoba.
     Az anyagi világ és a természet törvényei fölött az ördög zseniként ítél. Az emberi test és emberi lélek zseniális ismerője, a legzseniálisabb taktikus és ezt gonoszul tudja érvényesíteni a hitelvek nélküli embereken! Mindezt persze áldozatai észre sem veszik, hiszen csak "természetes vágyaiknak" engednek!
bush_es_a_jel_3.jpg     Még soha, egyetlen emberi kormány sem rendelkezett olyan egyetemes tudással, emberismerettel és a jövő lehetőségeinek akkora átlátásával, mint a Sátán. Ennek követ-keztében még egyetlen kormány sem volt képes önmagától, a világ fölöt-ti egyetemes uralom érdekében olyan eredményes imperialista politikát folytatnia, mint amire az ördög képes. Ha a világ fiainak efféle tervei mégis sikeresnek mondhatók, akkor abban egyértelműen a Gonosz szellem áll a háttérben! A sátáni erők hatalma pedig annál nagyobb, minél szélesebb, szabadabb teret kap a működésre!
     A kegyelmi állapot hiányában – szentségi élet nélkül – csupán "tanult" ésszel, egyetlen embernek (politikusnak) sem sikerült még a gonosz cselvetéseit kivédenie, ha az már elkezdte aknamunkáját! Ezért is hordoz nagy veszélyt magában, hogy az EU Parlament kizárta alkotmányából még a "kereszténység" szó említését is!
     A Sátán fáradatlan ötletgazda, untalan kísértő, övéit sugalmazó és egyúttal nagy végrehajtó.  Az ő gondolkodása egyúttal cselekvés is, sőt még ennél is több, fáradhatatlan aktivizmus. Célja az embernek állati szintre való aljasítása, a Teremtés kudarcának felmutatása Istennek!
     Az ijesztő, hogy milyen messzire ható hatalma van az ember teste fölött: az érzékszervek és az ideg-rendszeren keresztül, a fantázia, az érzelem és vágyak szítása felett. És ezzel a Sátánnak közvetve befolyá-solási lehetősége van a külsőtől, a testitől függő emberi gondolkodásra és akaratra. Ugyanakkor ‒ és ez reményteljes ‒, hogy a Sátánnak nincs közvetlen hatalma az ember benső világa, az emberi akarat és lelkiismeret irányítása felett. A lélek mélye, ahol a szabad elhatározások születnek, nem megközelíthető a démonok számára; csupán a test és lélek határterületén, a pszichén keresztül próbálhatják befolyásolni.  És végeredményben, egyedül a halálos bűn helyezheti az emberi személyt mindenestül a sátán hatalma alá.
     De igyekszik egyéb módokon is ártani: ott támad, ahol csak tud. A démoni zaklatás, ha nem ijedünk meg tőle, voltaképpen nem veszélyes. Az ijedezés és fantáziálás sokkal ártalmasabb. De vigyázzunk, aki a külső világot sikeresen kormányozza, az előbb vagy utóbb a belső világot is kontrollálhatja – ha lelki életünk is elsatnyul a szentségi élet hiányában!
     A sátánizmus körülbelül fél évszázada terjed a keresztény világban, és sok politikus is igyekszik szalonképessé tenni. A Jelenések könyve rámu-tat az ördög imádata és az Antikrisztus imádata közötti összefüggésre: "És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot, mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?" (Jel 13,3-4) satanic_church.jpg A démonikus világhatalomnak több milliós serege van sátánizált segéd-erőkből, ördögökből és elkárhozot-takból és azon istentelen emberekből, akiket mint vezérük inspirál és dirigál. Épp ezért igen óvatosnak kell lennünk a politikai elkötelezettségeinkkel, mert egyes pártirányzatok velejárója a démoni megszállottság! Ez világosan megnyilvánul arroganciájukon, obszcén kifejezéseiken és fáradatlan ellenségeskedéseiken!          

 Korunk démoni fertőzésben szenved! A "világ", a természetfeletti az égi birodalom ellentéte. Jól fejezi ezt ki a bölcs: "ha a világban kell is élned, de ne a világnak élj!"

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs: "Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen" c. írása nyomán
(Eredeti  forrás )

A kollektív lelkület torzulása
kep_1376824549166_0.jpg     Mivel a fiatalok, a gyermekek élő közelségben látják és szenvedik el a szülők, nagyszülők érzelmi ingatagságát, a válást, az újabb kapcsolatok létrejöttét, ezért a lélekpusztító vírus már három-ötévesen roncsolja lelküket, és maguk is instabil érzelmi állapottal lépnek ki a világba. A legújabb orvosi, genetikai kutatások egyre mélyebben tárják fel a válság méreteit. A sérülést már az anyaméhben alakuló új élet is megszenvedi. Ezzel magyarázható, hogy soha ennyi sebzett és pszichésen sérült ember nem élt a nyugati civilizáció övezetében, mint ma.
     Közismert, hogy a múlt század közepén ránk tört diktatúrák óta a lelkekben lázadás van, mindenféle előírás és szabályozás ellen. Ma már oda fajult a dolog, hogy az ember harcban áll az élet minden területén, még a természeti törvények által megkövetelt renddel is.
     A mi régiónk különösen kedvező a lelki lepusztulás kórokozójának és a járvány katasztrofális elterjedésének. A magyar ember és a tőle ezer éve elválaszthatatlan magyar sors melegágya e lelki elrákosodásnak. Ma már senki sem érezheti magát biztonságban a gonosz cselvetéseivel szemben, mert bármelyik pillanatban bekövetkezhet a „derült égből villámcsapás” szindróma: egy a máról holnapra bejelentett válás, vagy a stabilnak gondolt otthoni nevelés váratlan csődje egy jól neveltnek hitt gyereknél, vagy az utóbbi évek tapasztalata alapján jól ismert valutahitel vagy állásvesztés okán. Nem beszélve valami megbotránkozásról, hamis próféciáról, mely kétségeket ébreszthet bennünk hitbeli hűségünkben.
     Az egymást követő nemzeti tragédiák, a Nyugat árulásai, a politikai változások egymást követő kudarcai elsősorban, az egyébként is befelé forduló alkatúak millióit tette még pesszimistábbá és szkeptikusokká. Végül, senki nem bízik és nem hisz senkiben. Egymás után dőlnek ki a sorból azok a „példák” − nagyszülők, pedagógusok, papok −, akik karizmatikus személyiségükkel még hatást tudtak gyakorolni. Növekszik azon bizonytalanok száma, akik célt vesztettek, akik külsőleg bár jó megjelenésűek, de belsőleg már rég halottak.
     Ha körülnézünk környezetünkben, vagy népünk jelentős rétegein, sajnos elképesztő az a közöny, ahogyan e vírusfertőzöttség következtében viszonyulnak minden értékhez.
lelkiismeret adquiere-conciencia-sobre-lo-que-puedes-lograr.jpg
Az egyedüli terápia:
1) A Hit, Remény, Szeretet megélése
2) Az alázat, engedelmesség, áldozatkészség és lelki erősség tudatosítása
3) Szentségi élet gyakorlása

Szólj hozzá!