HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az újjáépítés, nemzetünk reménye 2

     1951. szeptember 23-a szomorú dátum a keresztény magyar állam történetében. Az 1931-ben Serédi Jusztinián által felszentelt Magyarok Nagyasszonya templomot e napon robbantotta fel a kommunista hatalom, majd ezt követően a legnagyobb gondossággal eltüntetett minden arra utaló nyomot, hogy azon a helyen valamikor templom állt. A Magyarok Nagyasszonya templomot az építtető katolikus szervezet után Regnum Marianumként szokás emlegetni.
Országom nem pusztul, hanem tisztul!_2.JPG     E sorok összeállítója és sokan mások úgy gondoljuk, hogy a Regnum Marianum-templom újjáépítése az utókor múlhatatlan kötelessége!
     A Váralja Szövetség 2011-ben – a lerombolás 60. évfordulóján – kezdeményezte a templom újjáépítését, HIÁBA!  Mindazáltal a lerombolt Templom emléke örökké hirdetni fogja, hogy kötelességünk van Istennel és a mi Örökös Királynőnkkel szemben, s e kötelesség egyre súlyosabban terhelheti a nemzet lelkiismeretét! Erre a fájó pontunka emlékeztet mindenkoron a "Regnum Marianum" név.  
Frauenkirche_um_1897.jpg   Frauenkirche-Dresden.jpgA fél évszázados kommunista országrombolás elmúltával – hazánkat kivéve – több államban is sorra újjáépítették a II. Világháborúban vagy azt követően elpusztult nemzeti kegyhelyeiket. Így történt ez Németországban a
drezdai Frauenkirche esetében (képünkön egykor és ma! Nem hasonló, de ugyanaz! (Romjaiban, lásd alább!). De hasonlóképp jártak el Oroszországban is, amikor a Napóleon felett aratott diadal emlékére emelt – és Sztálin által leromboltatott – moszkvai Győzelmes Krisztus templomot újjáépítették. Magyarországon a felrobbantott Regnum Marianum templom romjai – az altemplommal együtt – még a rendszerváltás után több mint húsz évvel is a lekövezett hajdani Felvonulási tér alatt nyugszanak. Szent II. János Pál pápa korábban azt mondta: a Regnum Marianum templom újjáépítése jelképe lesz a magyar egyház és a magyar nemzet feltámadásának. (Forrás: wikipedia.org; mult-kor.hu; kislexikon.hu; hg.hu)frauenkirche-ruine-1967.jpg

Forrásként, több helyütt felhasználtam a www.varaljaszovetseg.hu felületén kínált linkeket,
továbbá Ágotha Tivadar: A Magna Domina Hungarorum templom felépítése és lebontásának részleteit
a "Megalkuvás nélkül" c. regényéből, valamint a Regnum Mozgalom: "Így vagy sehogy" c. kiadványát!regnum füzet 08_1.JPGregnum füzet 02_1.JPG

Szólj hozzá!

musorvaltozas_530_1.jpg     Kedves Hallgatóim! Az álláspontom szerint, a magán-kinyilatkoztatásokra ‒ még a Mária-korszak elismert jelenéseire ‒ sem lenne egyáltalán semmi szükség, ha az emberiség súlyosan le nem tért volna az evangéliumi útról!
eszkozok02_300.JPG     A VALÓDI magán-kinyilatkoztatások jelek és útmutatások az emberek és az Egyház számára, melyeket mindig világos, precíz, egyértelmű és terjedelmében meghatározott, következetes kifejezésmód jellemez a tartalom fennkölt méltóságában. Ha próféciák leendő isteni büntetést említenek, akkor az elkerülésére egyértelmű kiutat (sőt eszközt) is kínálnak, amiként ez Fatimában és a Szeretetláng esetében is történt!
Ezzel szemben a hamis üzenetközlők, a már megtörtént eseményeket figyelmeztető "jelekként" magyarázzák, az ismert és várva-várt aktualitásokat ígérgetik, saját szóhasználatukkal vegyítik a már elismert üzenetek kifejezéseit és jövendöléseit. Többlettudást sugalló homályos utalásokat tesznek a jövőre, főleg a már addig is ismert próféciákra utalva. És ami a legrombolóbb, az „égiektől való” jólértesültség látszatát keltve, igyekszenek célzásokat tenni bizonyos egyházi visszásságokra, politikai és természeti eseményekre, melyek, ha mégsem valósulnak meg, azt az imák eredményének könyveltetik el!
     Fenyegetőznek az őket nem követők felé és miután nyilvánvaló íráskényszertől szenvednek, végeláthatatlan üzeneteket produkálnak. A névtelenség pedig legkevésbé sem a szerénységük jele, hanem tipikus kísérő jegye hamis prófétaságnak!
     Ahogy Szent János első levelében olvashatjuk: „Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba (1Jn 4,1)! De kérdem, vizsgálható-e egy 'névtelen próféta'?
     ‒ Ajánlatos megjegyezni Jakab apostol szavait is: ,,A felülről származó bölcsesség először is TISZTA, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.” (3,17) és tegyük hozzá, hogy egy valódi látnok mindig keményen megszenved megbízatásának képviseletéért, és más kiváltságával nem! Amiként Péter második levele írja: ,,Akadnak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek!” (Vö. 2Pét 1,21 - 2Pét 2,1)fultopic_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik

abortus_splash.jpg

 

    Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. És ha elérkezik az Utolsó Ítélet, gyilkossággal kell vádolnom a szüleimet!? 

abortusz_baby.jpg

De jaj, mégis irgalom-ért könyörgök Hozzád értük, mert izzik lelkemben a Tőled kapott Szeretetparázs! 

 

 

 

0001_kicsi.JPG– Megváltó Jézusom, engedd, hogy Szeplő-telen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében és minden megszületettben a Szeretet Tüzét, hogy felmelegítse fagyos szívüket és megismerjenek Téged, a Feltámadtat! Add, hogy átérezzék a szülő-ség szent hivatását, a teremtő együttműkö-dés örömét és felelősségét! Őszinte bűnbá-natuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved Irgalmát, így majd óvják, várják s örömmel fogadják a gyermekáldást! Ó mennyire várom én is a Feltámadást! Amen.

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

23.
február

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

meg-mit_vartok_a_jovotol-_530.jpg

Szólj hozzá!

Az újjáépítés, nemzetünk reménye 1

regnum_marianum.jpg     Budapest egyetlen, a szocializmusban lerombolt templomának újjáépítését vagy egy méltó emlékhely kialakítását civilek többször felvetették, az ügy egyelőre ennél tovább nem jutott. Pedig a hajdani Felvonulási tér rövidke, de annál érdekesebb múltját érdemes lenne a helyszínen érzékelhetővé tenni a Hősök terére érkező turisták és a városlakók számára is.
     A rendszerváltás előtt és után többször is felvetődött a templom visszaépítése.
Ha felmerül a Regnum Marianum templom eredeti helyszínen való újbóli felépítése, az illetékesek így válaszolnak:
– Van épp elég templom a környéken, egyébként is ez a tervezett építmény se nem egyházközségi-, se nem szerzetesrendi templomként nem jöhet számításba! A nevezett egykori Regnum Marianum Templom ugyanis csak egy katolikus szervezet, ifjúsági mozgalom tulajdona volt. Ám, ennek a mozgalomnak van temploma a Zoborhegyen azonos titulussal!
– Ó milyen tiszta, racionális érvelés! Csak abban hibádzik, hogy nem csupán egy "szervezet" temploma volt, hanem a Magyarok Nagyasszonyáé, akinek hálából építette a Nemzet, az 1919-es vörösterrortól való megszabadulásért! Egyébként is, nem egy új templomról van szó, hanem egy már létezett újraépítéséről, melyet olyanok építettek, mint Csernoch János és Serédi Jusztinián hercegprímások, Svoy Lajos és Prohászka Ottokár püspökök és sorolhatnánk egyházunk nagyjait! Mindszenty hercegprímás például itt tartotta utolsó nagyszabású szentmiséjét egymillió ember részvételével! A Magna Domina Hungarorum templom újjáépítése egy GESZTUS égi Királynőnk felé! Mindezt olymódon értve, ahogyan ezt a moszkvai és a drezdai lakosság tette a szándékosan lerombolt templomával! A Regnum Marianum templom eredeti helyén való felépítése, ősi Mária-tiszteletünk nyomatékos felmutatása hazánk erkölcsi gyógyulásának kéréséért! Egy nagyszerű építmény, amelynek költségeit a közadományok jelentősen fedeznének, ennek folytán az állami vagy egyházmegyei költségvetésnek nem jelentenének terhet, különösen hosszútávon nem, hiszen jelentős idegenforgalmi látványosság lehetne és egyben bizonyossága nemzetünk állhatatos Mária-tiszteletének!
GrKeglevichIstvánAtya (1)_1.JPG     Gr Keglevich István atya élete végéig harcolt a Regnum Marianum eredeti helyén, eredeti tervek alapján történő újjáépítéséért. Ő kezdeményezte, majd megszervezte a "Rohanó Tolvaj" becenevű szobor eltávolítását éppúgy, mint a templom helyén egy kereszt felállítását, amelyet aztán libero-bolsevista suhancok nem egyszer megbecstelenítették. És ő szervezett a keresztnél engesztelő szentmiséket, amelyek óriási tömegeket mozgósítottak. Regnumi tevékenysége miatt, amellyel sohasem hagyott fel, 1961-1971 között 80 hónapot töltött a diktatúra börtöneiben. Szabadulása után illegális papi tevékenysége mellett segédmunkásként dolgozott és a harcot folytatta egészen 2000. augusztus 28-án bekövetkezett haláláig.
     Ma a templom helyén egy kereszt, egy tábla és egy nagy földkupac van. A kereszt az 1919-es kommün azóta elszállított emlékművének talapzatán áll. A templom alapjai a földbe ásva pihennek, fölöttük méltatlan gépkocsi parkoló terpeszkedik. A nagy emléktáblán szándékosan íratták helytelenül: "Itt állt a Regnum Marianum templom, 1951-ben Rákosi Mátyás leromboltatta!" – NEM! – Nem Rákosi romboltatta le, hanem egy beteglelkű, istentelen eszme: a Marxista KOMMUNIZMUS! A Mária-kegyhely megsemmisítése nem egyetlen ember felelőssége, hanem egy eszméé, mely máig is aktívan tevékenykedik a lelkek rombolásán!
     Így lett a Magyarok Nagyasszonya Templom az értelmetlen, barbár, országpusztító és erőfitogtatás szimbóluma, amelynek még föld alatti romjai is jelképes üzenetet hordoznak, ezért nem engedélyezik – különféle fórumok – a feltárását, rendbehozását! A gondolkodóképes ember gondolkodjon el rajta!

Forrásként, több helyütt felhasználtam a www.varaljaszovetseg.hu felületén kínált linkeket,
továbbá Ágotha Tivadar: A Magna Domina Hungarorum templom felépítése és lebontásának részleteit
a "Megalkuvás nélkül" c. regényéből, valamint a Regnum Mozgalom: "Így vagy sehogy" c. kiadványát!regnum füzet 07.JPG

 

Szólj hozzá!

Cortonai Szent Margit (1247–1297) a 13. századi Itália legkalandosabb életű női szentje volt, talán ezért maradt fenn épp róla a legfordulatosabb életírás, ferences gyóntatója Fra Giunta Bevegnati tollából. Fiatal éveiből tíz évet súlyos bűnben élt, és a hirtelen halál vészterhes lehetősége döbbentette rá, hogy könnyen a pokolba sodródhat! Élete hátralevő részét vezeklésben töltötte, melynek eredményeként rendkívüli misztikus élményekben volt része. – 2016. február 23-tól Szent Margitról sorozatot találhatnak, 12 részben!

Cortonai Szent Margit, könyörögj érettünk!g_traversi_margherita_da_cortona_525x.jpg

 

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpgtutto_2_300.jpg     2006 őszén, Tüttő György angliai magyar főlelkész Magyarországon tartózkodott. P. Róna Gábor jezsuita atyával meglátogattuk sümegi rokonainál. Már a beszélgetés elején ezt kérdezte e műsor szerkesztőjétől: ,,Ha Erzsébet asszony elment 85-ben, hogyan létezhetnek üzenetek 2005-ben? Ezt kérdik tőlem − magyarázta értetlenkedve az atya −, Kanadától Los Angelesig levélben, telefonon és az interneten. Sokan egyenesen kiábrándultak a Szeretetláng ügyéből. Mi erre a normális magyarázat?”
     Sajnos ‒ kezdtem a válaszom ‒, ismerjük az utólagos toldások és folytatások problémáját, mely évek óta hazánkban és külföldön zavart okoz. Nem azt vonjuk kétségbe, hogy mások is kaphatnak úgymond „égi üzeneteket”, hanem csupán azt, hogy mindezt a Szeretetláng üzenetének folytatásaként teszik közzé, többnyire névtelenül, vagy csak becenévvel! Az efféle hamisítások, sajnos súlyos károkat okoztak már az egyházi kivizsgálás esetében, a papi hozzáállásokban, amiként a kegyelmi megvalósulásában is! Márpedig pontosan ez a megtévesztő szellem célja! Nem csoda, ha a klérus meglehetősen óvatos a „látnokok és üzenetek” témakörében!
     Ha megkérdezzük a folytatókat, ők arra hivatkoznak, hogy „nem lehet megtiltani az égieknek, hogy szóljanak”! Ó micsoda tájékozottság! Csak arról feledkeznek meg, hogy a nem tiltható „égi szózatokat” nem egy már ismert, pláne egyházilag elfogadott magánkinyilatkoztatás neve alatt kellene publikálniuk, még akkor sem ‒ ha valamely felkészületlen gyóntatójuk ‒, súlyos felelősséget vállalva magára, ezt megengedné!
Nyilvánvaló tehát, hogy aki a teológiailag megvizsgált Lelki Naplót még kivonataiban sem ismeri, az az efféle „se vége, se hossza naiv pót-üzenetek”, hallatán természetszerűleg elveti a Szent Szűz lélekmentő többletkegyelmét!
     Jelen korunkban, melyben a látomások, üzenetek és lelki élmények a tömegkommunikációs lehetőségek miatt szinte percek alatt ismertté válhatnak, könnyen megesik, hogy a "majdnem ugyanazt" és a nyilvánvaló hamisat ‒ sokak ‒, többlet értesülésként fogadják és ekként terjesztik. Soha nem volt tehát annyira elengedhetetlen az Evangéliumhoz és az Egyház útmutatásaihoz való hűség, mint napjainkban!
Le kell szögeznünk, hogy Mária Szíve Szeretetlángjának üzenete, a lelkiségének mibenlétét, az ígéreteit, a célját és tanítását tekintve – úgy a hívekre mint az Egyházra bízott teendőket illetően is – világosak, befejezettek és TELJESEK!
Erzsébet asszony a küldetését − személyes küzdelmei és ezernyi áldozatvállalása árán −, HITELT ÉRDEMLŐEN teljesítette!
Halálával a Szeretetláng magánkinyilatkoztatás ismereti része befejezettnek tekinthető, és már nem hozzátenni kell, hanem élni és megvalósítani!
     Természetesen a hitelesség elbírálása nem e szerkesztő feladata, hanem az egyházi Főhatóságé! A Biblia azonban nem hagy kétséget afelől, hogy az esetleges hamis látnokokat és követőiket Isten keményen bünteti, amiként Jeremiás próféta írja:
     „Hazugságot prófétálnak a nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. Ezért azok a próféták, akik az én nevemben prófétálnak ‒ bár nem küldtem őket ‒ és azt mondják, hogy kard és éhínség nem jön erre az országra, kard és éhínség által vesznek el...” (Jer 14,14-15)13thcpantocrator_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

abortuszvirgenproyecto.jpg   Jézusom, Te Édesanyád ölén holtan is nyugodhattál. Én, anyámnak csak teher vagyok és még az emlékemtől is szabadulni akar! Alighogy fogantam, máris meghaltam, és szerető ölelés helyett csak kínzató elölést kaptam. 

 

 

 

 

 

 

0001_kicsi.JPG

 

 

 

– Ó, Fájdalmak Anyja, Mária! Légy te az én égi Anyám, fogd szorosan kis kezemet és vezess ki engem, az Alvilág Kapuján!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Evangéliumi utalás: 1Pét 5,1-4; Mt 16,13-19
pietro1_250.jpg     Szent Péter 42-ben Rómába ment és ott megalapította a római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton, majd hét éven át Antióchia püspöke is volt. Tulajdonképp ezen főpapi székfoglalása az ünnep alapja "Cathedra Sancti Petri Antiochiae".
     Február 22-ét az ókori rómaiak a halottak emlékének szentelték. Az elhunytak sírja mellett lakomára gyűltek össze, és a sír mellett egy kis széket, „katedrát” helyeztek el annak jeleként, hogy az elhunyt is jelen van a vacsorán.
     A IV. századtól Rómában Szent Péter segítő jelenlétét szimbolizálják az Első Egyházfő székének tiszteletével. A Szent Péter Bazilika apszisában van a "La Cattedra", Péter szent_peter_szeke_250.jpgpüspöki székének "trón formájú" ereklyetartója (lásd alul!), melyben Péter elefántcsont faragványokkal díszített, egyszerű tölgyfa székét őrzik. A bronz ereklyetartót Bernini készítette.
Az ünneppel kifejezzük a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
     Magyarországon régebben az ünnepet "Üszögös Szent Péter" elnevezéssel tartotta a nép. Az elnevezést a korabeli "Szent Pétörnek Ű székössége" fordításból olvasta ki a népnyelv az Üszögös Szent Péter alakot. Ennél fogva ez az ünnep nem jelentett szerencsés napot: az asszonyok nem nyúltak lisztbe, nehogy üszögös legyen a búza, libát, tyúkot nem ültetettek, nehogy üszögös legyen a tojás, vagyis nem kel ki.
     Felhasznált források:
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000234.HTMszekcatedra_de_s_o_pedro_530.jpg

Szólj hozzá!

Miért pont a Regnum templom és miért pont ez az eszme?

Maria Magdolna templom.JPG     Az 1945-1947-es kármentő felmérések szerint Budapest 39.643 épületéből 26% maradt meg teljes épségében az ostrom után. 47% sérült, 23% súlyosan megsérült és 4% ingatlan totálisan megsemmisült. A romeltakarítások során azonban nem 27 százaléknyi (23%+4%) bérház, palota és templom bontását rendelték el az 1949-től "tervgazdálkodó" kommunisták, hanem politikai okok miatt 36 százaléknyit! Tehát további 9%-ot, vagyis 3500 olyan építményt is megsemmisítettek barbár módon, amelyek teljesen épek vagy kevéssé sérültek voltak – és sokat azokból is –, amelyek önerőből már funkciójuknak megfelelően rendbe voltak hozva, pl. a városligeti Regnum Templomot! Tették ezt a "népidemokrácia" nevében azok, akik 1968-ig egyetlen kórházat sem építettek Budapesten, mélyen a föld alatt viszont milliárdokat költöttek kazamatákra, alagutakra! De ezzel nem ért véget egy gyönyörű főváros tönkretétele! Központi parancsra ki volt adva, hogy a felújítandó épületekről – kevés kivétellel – le kell hagyni a díszítményeket, stukkókat! Egy-egy szecessziós, klasszicista vagy eklektikus objektum így válhatott lecsupaszított torzóvá! És azok, akik így bántak a "kővel", hogyan is bánhattak az emberekkel és más nemzeti vagyonnal? – Tudott!

    Budapest elveszett templomai között kivételes helyet foglal el a Regnum Marianum templom. A második világháború után ugyanis több templomot is lebontottak a fővárosban, a sérült állapotukból való úm. "költséges helyreállításuk" miatt. Ilyen volt a Tabáni Szerb Templom vagy épp a Budavári Mária Magdolna Templom is (fentebb), amelynek ma csak a tornya áll. Ezekkel szemben viszont, legalább további három – ám teljesen indokolatlan – templomrombolás volt még a kommunisták tervében.
     1) A Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templom teljes lebontása (jóllehet valóban romos volt), 2) a Batthyányi téri Szent Anna templom teljes eldózerolása és 3) a Városligeti Regnum Marianum templom totális megsemmisítése! Az ördögi tervek ismerete eleve kétségeket ébreszthet az utókorban, hogy a nemzeti kultúra kincseiként, az említett romos templomok "helyrehozhatatlansága" minden esetnél indokolt volt-e, nem beszélve azon árulkodó jellegről, miszerint a libero-marxistáknak leginkább a nemzeti-történelmi és máriás objektumok szúrták a szemüket! De nem csak a nemzeti- vagy egyházi épületeknek voltak (Nemzeti Színház) a rendszer szerinti ádáz ellenségeik, hanem azon pedagógusoknak és papoknak is, akik nemzeti- és valláserkölcsi téren nevelték az ifjúságot!
     A Szent Anna templomot például azért akarták lebontani, mert ha Sztálin Budapestre látogat, parlamenti szobájából kitekintve, ne lásson már annyi templomtornyot a Duna túloldalán! – De milyen templomokat is láthatott volna a Generalisszimusz? – A Budai Református Egyházközség imaházát, a Fő utcai Kapucinusok-, a Szent Anna- és a Szent Ferenc Sebei templomokat. Hogy ez sok? Vajon miért épp a Szent Szűz gyermekségének temploma volt a legjobban útban? A Budavári Nagyboldogasszony Koronázó- (köznevén Mátyás-templomról) nem is beszélve!
A regnumi eszme, vörös posztó volt a kommunisták számára. Még a szót sem volt szabad kimondani és mindenféle fotót zároltak!
karhatalom..jpg     Csak egyetlen példa: Kádár János kommunistáival általános támadást intézett a regnumi papok ellen. „1961. február 6-án éjjel ismereteink szerint 865 helyen tartottak hajnalig tartó házkutatást katolikus papoknál, cserkészvezetőknél, a Regnum Marianum töretlenül munkálkodó tagjainál. A „recept” a szokásos volt:
fegyvereket, a pártállam ellen izgató írásokat (ilyeneknek nyilvánították a gépelt, sokszorosított vallási iratokat), titkos levelezéseket, fénykép- és magnófelvételeket kerestek. A házkutatás végeztével mintegy száz helyen letartóztatási parancsot mutattak föl. Akiknek lefoglalt anyagát feldolgozták, azokat később vitték el. Az ezt követő bírósági tárgyalásokon 1961. október 6-ig hetvenhat személyt ítéltek el egytől tizenkét évig tartó börtönbüntetésre, további száznyolcvan főt szabadlábon nyilvánítottak terheltté, százhúsz személy ellen pedig állami fegyelmi felelősségre vonást (értsd: iskolából, egyetemről való eltávolítást, állásvesztést) kezdeményeztek.” (Ivaska Mátyás – Arató László: Sziklatábor)
     Keglevich István atyát összesen tíz évi börtönnel sújtották csupán azért, mert a "regnum" keretében fiatalokkal foglalkozott (ami esetenként csak egy kirándulást jelentett)! A tárgyalásokon – különösen az utolsó szó jogán – rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot. A kommunista hatalom úgy félt tőle, mint a tűztől. A koncepciós ítéleteket az ateista agresszió nyíltszíni vereségének tartotta és végig eszerint viselkedett. A rendszerváltást követően rehabilitálták ugyan, elismerve, hogy ártatlanul hurcolták meg koncepciós perekben elítélve, de fiatal éveit és egészségét nem adhatták vissza! Hogy mennyien szenvedtek, haltak meg vagy maradtak rokkantak, tanúságot tesznek Hetényi Vargha Károly atya, Szántó Konrád atya, Havasy Gyula és mások megjelent könyveikben, melyek több ezer világi és egyházi személy, egyéni és csoportos tragédiáit ismertetik! (Kedves Olvasóim! Ez volt az ún. "kádár-korszak" addig is, azt követően is! (Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy 1961-ben kezdődött a Szeretetláng kegyelmi diadalútja Magyarországról, az egész emberiség megmentésére!)

Forrásként, több helyütt felhasználtam a www.varaljaszovetseg.hu felületén kínált linkeket,
továbbá Ágotha Tivadar: A Magna Domina Hungarorum templom felépítése és lebontásának részleteit
a "Megalkuvás nélkül" c. regényéből, valamint a Regnum Mozgalom: "Így vagy sehogy" c. kiadványát!regnum füzet 061.JPG

 

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpgA Szeretetláng üzenete befejező rész (Ez a fejezet, a rádióadásban a 30. részként kezdődött!)

     Kedves Hallgatóim! A Szeretetlángról tartott előadásaim sokakban nem csak elismerést keltettek – köszönöm ‒, hanem két komoly kérdést is felvetett: „Ha ez az Ügy ennyire szép, hiteles, komoly és ilyen üdvtörténeti jelentőséggel bír, akkor egyfelől hazánkban miért csak 2009-ben nyert egyházi elismerést, másfelől, miért nem támogatják és imádkozzák minden egyházmegyében?”
cecilia_027_250.JPG     Nos, ennek több oka is lehet! A legkevésbé az, hogy „senki sem próféta a saját hazájában” ‒ ehhez még hozzátéve ‒, pláne ha nő az illető! Volt ugyanis egy tekintélyes atya, akinek Erzsébet asszony legidősebb leánya, Cecília átadta a kéziratos Naplókat, letéve azokat az íróasztala sarkára. Hat hét múlva amikor érte ment, a füzetek láthatóan ugyanabban a helyzetben voltak, és Cecília megkérdezte az atyát: „talán bele sem tetszett nézni?” A válasz ez volt: „csak nem képzeli, hogy egy nő írását fogom olvasgatni!” Erzsébet asszony lánya csak ennyit mondott: „Sajnálom atya kérem, de ezt nem nekem, hanem a Szűzanyának mondta!”
     A második valószínűség ‒ mint ok ‒, hogy a 45 éves intenzív egyház-lejárató kommunista lélekrombolás és megfélemlítés nem maradt nyomtalanul a lelkekben, és ez beidegződött bizalmatlanságban nyilvánul meg!
     A legvalószínűbb magyarázat az az elszigetelt, elkomolytalanító civil (ritkán papi) nézet, miszerint a Szeretetláng magánkinyilatkoztatás nem egyetlen látnokhoz − Kindelmann Károlyné Erzsébet asszonyhoz kötődik −, hanem egy végtelenített ,,láncreveláció”, melynek folyamaként mások is kaphatnak „Szeretetláng üzeneteket” az égtől, akár névtelenül is!
     Mondanom sem kell, hogy ez efféle prófétálás a magánkinyilatkoztatások történetében példa nélküli, miszerint egy-egy revelációt még a kiváltságolt életében, mint pl. Mária Natália nővérnél, vagy haláluk után, mint Erzsébet asszony esetében, más személy hitelesen folytatott volna. Ám, Mária Országában ez is megtörténhetett! (Kép: Natália és Erzsébet)natalia_es_erzsbet_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

abortusz41723_1.jpg 

 

 

 Jézusom! Te meghal-tál a mi üdvösségünk-ért, énértem is! De én, miért és kiért? Te ártatlan vagy, s én is! Viszont a Te fáj-dalmadat fokozza az én tragédiám is! Mivel engeszteljelek Téged ezért? Nekem sem-mim sincs, csak a halálom, fogadd el áldozatként tőlem édes Jézus, fel-a-ján-lom! 

kepatmeretezes_hu_sanctified.jpg

0001_kicsi.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kérlek, emlékezzél meg rólam a Te Országodban. 

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Marosszentgyörgyi Kármel_1.JPG
 www.karmelitakolostor.hu

Szólj hozzá!

felhivas_0221.JPGszeretetlang_kapolna_35_530_2.jpg

Szólj hozzá!

Nem voltak tekintettel, se Istenre se az emberre

     Mindenki csak sírt, imádkozott és csendben búcsúzott a templomtól. Sokan járultak utoljára szentáldozáshoz e templomban. Közben szállt az ének, szinte dörögve, csengve a "Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat". De hiába fenséges ez az ének, hogy "Krisztus győz", mindenki arra gondolt, ami augusztus 1-jén fog bekövetkezni. De mégis énekeltek, mert Krisztus legyőzte a világot és többé nem lehet felette diadalmaskodni. 8 óra felé ért véget a Szentmise. Utoljára hangzott el a templomban a Pápai-, majd a Magyar Himnusz. Tóth János segédletével bevonult a sekrestyébe.      A hívek még sokáig maradtak s bár sokan hazamentek, a templom újra meg újra tele lett. Állandóan újabb emberek jöttek. sztalin-troli.jpgVoltak, akik az egész éjszakát ott töltötték. Nem akarták árván hagyni a szomorú sorsú templomot. A templom előtt elsuhanó "sztálin-trolikból" kíváncsi és csodálkozó tekintetek néztek a templom felé. Sokan leszálltak. Nem is tudták, miért volt ott a szomorú sokaság. Kérdezősködtek és megtudták, hogy nem egyszerű temetés volt, hanem egy egész nemzeti eszme romlásra ítéléséről volt szó, templomával együtt.
     Katolikusok, protestánsok, zsidók, még kommunisták is, ott álltak a templom előtt és döbbenten nézték – utoljára – az est sötétjében egyre halványuló templomot. Sokak nézték, de könnyeiktől már nem látták. Búsan hallatszott a sok Máriás ének. A kijövő hívek kint is énekeltek. Mária templomától búcsúzni jöttek. Mária Temploma többet nem fogja éneküket hallani. Helyén majd felvonuló csapatok, tüntető tömegek fogják Sztálint és Rákosit éltetni. De július 29-én még Máriát dicsérni jöttek a népek, amíg lehetett. És megérte Budapest, megérte Magyarország, megérte Európa, meg az egész katolikus világ, hogy egy virágzó katolikus templomot, át kellett adni az enyészetnek, sátáni törekvésre! 
     Augusztus 1-jén délelőtt 9 órakor kellett a templomot átadni. Erre az időpontra teljesen üresen állt a templom. A nagy kaput lezárták és 9-kor az állam átvette a templomot. 11 órakor csak pár ember nézte, mi történik a templom körül. Körülkerítették, hogy zavartalanul mehessen a bontás.
Dél volt, de a harang már nem szólalt meg. Dél volt és zárva volt a templom kapuja. 20 évig hirdette a templom Isten dicsőségét. 20 évig vigasztalta a csüggedt lelkeket.
086.jpg     Visszaemlékezések szerint a hívek olyannyira ragaszkodtak templomukhoz, hogy azt élőlánccal vették körbe s a végsőkig mindent megtettek a megmentéséért. Azokat, akik a templomért felemelték szavukat, az ÁVH válogatott büntetésekben részesítette: a résztvevőkre gyakran több évtizedig tartó börtön várt.

     Kevesen tudják, hogy a budapesti Regnum Mariánum templom lerombolására, a napóleoni vereségért hálából épített moszkvai Megváltó Krisztus székesegyház sztálini földig rombolását (1931) követő 20 évre került sor (1951).
(Minő párhuzam és ellentét, hogy míg Sztálin egy hatalmas Lenin-szobrot akart a helyére állítani, addig magyar állampolgárságú marxistái egy Sztálin szobrot állítottak a Regnum közelébe.)  Azt azonban el kell mondani, hogy Sztálin terve a Lenin-szoborral nem valósult meg, de a magyar kommunisták lelkendezve felállították az istentagadó sátáni géniusz szobrát Budapesten (sőt a főváros díszpolgárává választották, melyet csak a rendszerváltozást követő 20 évre rá sikerült töröltetni!!!). Az viszont mindenképp példaadó a számunkra, hogy az orosz rendszerváltás elején az volt az első Moszkvában, hogy az eredeti helyén újraépítették a Megváltó Krisztus Székesegyházat, míg Budapesten ez 25 év múltán sem valósulhatott meg, de még a betemetett altemplomát sem engedték feltárni! Ki fél – mitől vagy Kitől?

Forrásként, több helyütt felhasználtam a www.varaljaszovetseg.hu felületén kínált linkeket,
továbbá Ágotha Tivadar: A Magna Domina Hungarorum templom felépítése és lebontásának részleteit
a "Megalkuvás nélkül" c. regényéből, valamint a Regnum Mozgalom: "Így vagy sehogy" c. kiadványát! (Alábbi ma.kow12.jpgképek: a lerombolt Megváltó Krisztus székesegyház romjai, az ide tervezett sztálini rémálommal: a Szovjetek Palotájával, rajta a 70 méteres Lenin-szoborral. Mindez akkor nem készült el, a Székesegyházat viszont most újraépítették a moszkvaiak ugyanoda és ugyanúgy!)Palace_of_Soviets.jpgRussia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-6.jpg

 

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     Úrfelmutatás közben történt, amint a pap elmondta az urfelmutatas_5863639.jpgátváltoztatás szavait. Abban a pillanatban csodálatos módon az Úr az Ő Szent Testének átlényegülését engedte éreznem. És így szólt: „Ezt cselekedtem érted és minden lélekért. Ennek a fölséges pillanatnak átérzését isteni szeretetem különös kegyelmei által tudtad felfogni lelkedben.” Lelkem utána még néhány óra múlva is a csodálatos érzésétől remegett. Ne lepődjön meg az, aki valaha ezt olvassa, mert ezt nem lehet másképp elviselni. Mikor lelkem annyira elmerül Isten szeretetében, testem egészen erőtlenné válik és sokszor úgy érzem, ez megszünteti testem életképességét. Lelkem nagy remegése közben arra gondoltam, hogy amikor az apostolok az átlényegülés csodájának perceit az Úr Jézussal testestől-lelkestől átélték, hogy is bírták ki, mert én a néhány pillanat alatt is úgy éreztem magam, hogy rögtön meghalok. (IV/4-7)
Kedves Hallgatóim! Az előző naplóidézetek tanítása és hangulata, váljon lelkük épülésére!

Uram Jézus, könyörülj rajtunk és engedd, hogy értünk aggódó Édesanyád Szívének Lángja mielőbb kiáradjon a szeretetben elhidegült világra!
Amen.

Kedves Hallgatóim! A következő előadásomban
a Szeretetláng üzenetét elfogadó akadályokkal folytatom!

Köszönöm figyelmüket!naplo_4-07_530.jpg

Szólj hozzá!

20.
február

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

napi_gondolat_645_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

abortusz0003.jpg   Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, aztán megszámlálják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak! Ennyi volt a létem? Ó ti meg-születettek! Nézzétek lábacskáimat, mellyel köztetek járhattam volna, abortion_09.jpgnézzétek kezeimet, melyek simogathattak és áldhattak volna! 

0001_kicsi.JPG– Bocsáss meg Uram hóhéraimnak, mert nem tudják, mit cselekszenek!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozásra és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html
     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánlást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

A kommunisták gyalázatos terve

     A Regnum Marianum temploma viszonylagos épségben vészelte át az ostromot, az idők változásával azonban, egyre sorakoztak a közösség számára baljós jelek.
kommunizmus(2).jpg     1948-ban Csiszér Ferenc atya egyik napról a másikra eltűnt. Mint később kiderült az Andrássy út 60-ba vitték, ahol érdekesmód "bevallotta", hogy belga kém és ezért 5 évre elítélték. Újabb gondokat okozott, hogy a Regnum közössége színre vitte James F. Coopernek – a Nagy indiánkönyv írójának – egy 1828-ban írott, „A vörös kalóz” című művét, melynek plakátjait a hatalom provokációnak minősítette. (Az ügy korra jellemző sajátossága, hogy a bíróság által kiszabott pénzbüntetés és szabadságvesztés mértékét már az ítélethirdetést megelőző napon lehozta a Népszava.)
     A Regnum közössége azonban arra aligha számított, hogy a Városligetben felépített templomuktól is megfosztják őket. A negyvenes évek végén kezdett körvonalazódni ugyanis a pártnak az az elképzelése, hogy a Városligetből a Dózsa György út mentén a Műcsarnok és az Ajtósi Dürer sor között 20-25 méter széles sávot lecsípve alakítsák ki a hitlerista típusú demonstratív állami ünnepségek felvonulási terét. Ebbe a sávba esett bele a templom, valamint az Erzsébetvárosi Színkör szecessziós, a neves Vágó-fivérek tervezte színháza, hasonlóképp a külső-erzsébetvárosi villamosvonalak Aréna úti végállomása.
És lám, 1951. június vége felé megjelent egy pársoros cikk, mely arról számolt be, hogy Sztálin szobrának felállításával kapcsolatban szükségessé válik a Városliget átrendezése. Akkor már mindenki rosszat sejtett. De bizonyosat még senki sem tudott. tömegek.JPGRémhírek kaptak lábra: ,,lebontják a templomot'', mások "könyvtár lesz belőle" stb. stb. Amint az már történni szokott, mindenki beszélt, ám senki sem tudott semmi biztosat. 1951. június 22-én a város tanácsa először a templom plébánosát hívatta és közölte vele, hogy a templomot le fogják bontani. Az érseki helynök tanácsára a dolgot titokban tartották, mivel a bontást csak szeptemberben szándékozták elkezdeni. Június első felében hivatalos írás érkezett Tóth János plébánoshoz, mely a templom kiürítését rendelte el, mivel augusztus 1-én megkezdődik a bontás. Mikor a sok rémhír valósnak bizonyult, nem akarta elhinni senki, hogy a háború után teljesen rendbe hozott templomot lebontják! Az első megdöbbenést legyűrve, sokan siettek a templomhoz, és nap mint nap ezernyi ember kérdezgette  "Igaz, hogy lebontják a templomot?", az arcokon azonban még mindig ült némi remény, hogy ez nem lehet való.
De a válasz úgy hangzott: "Igen!"
     A regnumi atyák Esztergomhoz fordultak panaszaikkal, ahol többek visszaemlékezései szerint parázs viták voltak Hamvas Endre püspök és Marosán György, a pártbizottság első titkára között, nem mellőzve az olyan kifejezéseket sem, mint „csirkefogó” vagy „gazember”. E viták eredményeképpen Marosán ígéretet tett arra, hogy a bontási anyagot az egyház rendelkezésére fogják bocsátani, illetve hogy csereingatlant biztosítanak. Ebből mindössze annyi valósult meg, hogy 1957-ben megkapták a Damjanich utca 52-es számú ház pincéjének egy részét (vagyis 6 évre rá!).
     A templomot 20 éves fennállása óta sem ennyi ember még nem kereste fel, sem ennyi könnyes arcot nem látott. A 20 év alatt még nem volt olyan szomorú nap egy sem, mint az utolsó hetek napjai. Úgy építették ezt a templomot, hogy évszázadokig hirdesse a Mária-tisztelő magyarság élni akarását. Úgy emelték, hogy ez ajándék Magyarország Királynőjének.
     1951. július 29-én, vasárnap volt az utolsó ünnepi mise. Este 6-kor már tömve volt a templom és a hatalmas kórus is. Pedig még egy óra volt hátra a mise kezdetéig. A hívek egész délután énekeltek, imádkoztak és sírtak. Nem csupán nők, de meglett férfiak is könnyeztek. A Magna Domina Hungarorum templom ilyet még nem látott. De nem is látott más magyar templom sem ehhez hasonlót. A visszaemlékezések szerint a mise után alig lehetett kiterelni a zokogó híveket.
Július 29-én, vasárnap este pontosan 7 órakor csendült meg utoljára a misét jelző csengő. Mintegy 25 ministráns kíséretében megjelent Dr. Tóth János plébános, az oltárhoz vonult, hogy utoljára mutassa be templomában a mi urunk Jézus Krisztus Szent Áldozatát. A templom zsúfolásig telve volt bánkódó, de mégsem megtört szívű hívekkel. Ezek ajkán felcsendült a "Boldogasszony édes" éneke és bizonyára el is jutott oda, ahova küldték! A nagy áhítattal szálló énekben itt is ott is sírás hallatszott. Könnyes szemek néztek körül és megállapodtak a kitett Oltáriszentségen. Evangéliumkor az egyik káplán felment a szószékre és felolvasta a Fővárosi Tanács határozatát, valamint a plébános vigasztaló szavait. A hívek hallgatták, amit a pap olvasott. Sírtak és tudomásul vették, hogy a Dózsa György út 90 méterre való kiszélesítése miatt bontják le a templomot. És ez a 90 méter szélesség annyira fontos volt, hogy az 1929. évi XXX. tc. 56.§-a értelmében fellebbezésnek helyet sem adtak! És még nyomaiban sem volt kimutatható, a "demokrácia", a "vallásszabadság", az "emberi jogok", na meg a "törvényesség"? Ezzel szemben nagyon is érezhető volt a "tűzvörös sárkány" görcsös akarata, hogy farkával lesöpörje az "ég csillagainak" egyikét a Magyarok Nagyasszonyának tündöklő Templomát! (vö. Jel 12,3-4)regnum füzet 05.JPG

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     Egy napon az Úr Jézus e szavakkal szólt hozzám: „Ugye látod, -_0026_holy-face3_250.jpgmennyire szeretlek? Jóra való törekvésed így jutalmazom, és megváltó munkám javára fordítom, mert szükségem van áldozataidra, hogy a Mi közléseink lendületét és megbántott Szent Szívem engesztelését így szolgáld szünet nélkül.
Még hosszan beszélgetett és kérését kihangsúlyozva ismét gyóntatómhoz küldött: „Kérésemet ismételd meg előtte. Ne félj és mondd meg, hogy kérésem mindaddig fönntartom, amíg az Általunk közölt kérések a Szentatyához el nem jutnak. Továbbá azt is közöld, hogy azért szüntettem meg lelkedben a kételyek kínzó szenvedéseit, hogy megerősödj. Szenvedéseid most így kívánom igénybe venni. Közöld gyóntatóddal, hogy Én úgy változtatok szenvedéseiden, ahogy azt isteni bölcsességem és megváltó munkám kívánja. Ne féljen ő sem, hagyatkozzon Rám. Ez nem a gonosz megtévesztése, hanem, ismétlem, így válik áldozatod megváltó munkám javára.
Erzsébet, kitartó türelemre van szükséged, és ahányszor Én küldelek, csak menj készséggel, alázattal. Vigyázz! Mert gyóntatód parancsát nem mellőzheted el, még az Én isteni kérésem miatt sem!
Az Úr Jézust bátorkodtam megkérdezni, hogy ez a kérése nem próbatétel volt-e részemre. „Nem, mert ha gyóntatód kérésem nem mellőzi el, hanem Rám hagyatkozva elfogadta volna úgy, mint te, Én közreműködésem által létrehoztam volna azt, hogy a te áldozatvállalásod meghozta volna azt az eredményt, mely isteni terveimben benne volt. Gyóntatód ugyanis, beleegyezése után minden erejével odahatott volna, hogy az ügy a Szentatyához kerüljön, mert a te áldozatos, szigorú böjtvállalásod állandóan sürgette volna őt az intézkedésekre.
Néhány nap múlva az Úr Jézus ismét az alázatosságról beszélgetett. Soha, egy pillanatig se éljek alázatosság nélkül, és még sok mindent mondott az alázatossággal kapcsolatban, melyről azt kell írnom, hogy átmegy elmém tudatába. Mint eleven tűz, lelkemben ég az Ő szent akarata és kérése, melyről beszélgetett velem. /Mivel gyóntatóm a böjtöt nem engedélyezte, az ügy csak évekkel később juthatott el a Szentatyához. Későbbi lelki vezetőm első kérésre engedélyezte az Úr Jézus által kért negyven napos böjtöt: „Leányom, ha az Úr Jézus ezt kéri, meg kell tenned!”/naplo_4-06_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

_021.JPG   Uram Jézus! Rólad letépik ruháidat, nekem az sincs! Csak bő-röm van, arcom, kezem, meg lá-bam, melyet egy eszköz hamaro-san megragad és szaggatva tép. Ó Istenem, meny-nyire reszketek ettől! Megszületettek! A lelkem bár örök, de testemben még egy kis időt sem élhettem köztetek. A gyengéd szeretetet meg se ismerhettem és számomra minden megélhető "érzelem" csupán az irtóztató félelem!

0001_kicsi.JPG– Ó édességes szép Élet, félek én, nagyon de nagyon félek!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

19.
február

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

felhivas_0221.JPGszeretetlang_kapolna_35_530_2.jpg

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum templom felszentelése

serédi.jpg     1931. június 14-én Magna Domina Hungarorum, vagyis Magyarok Nagyasszonya néven Serédi Jusztinián (1884-1945) hercegprímás szentelte fel. A harang, amely szintén áldásra várt, mindössze 210 kg volt. A 20 méter átmérőjű, 25 méter magasságú kupola tetején a Szent Korona másolata vigyázott a hívekre. Orgona, sem akkor, sem utóbb nem volt a templomban. De volt nagy tömeg, akik áhítatosan énekeltek. A templom kisvártatva a magyarság szimbólumává vált: e kettős küldetés – a kommunista diktatúra elleni küzdelem és a magyar keresztény-nemzeti szellem továbbörökítése –, kiemelte a Regnum Marianumot a templomok sorából. Egy kitűnő lelki közösség működött benne, különös tekintettel a kor ifjúságára.
     A hercegprímás főpapi miséjében, többek között így szónokolt: "A nagy tömegek befogadására alkalmas templom századok múlva is hirdetni fogja, hogy az Úrnak 1931. és előtte való, de utána következő éveiben is ennek a Fővárosnak olyan vezetősége volt, amely nemcsak szóval hirdette, hanem tettekkel is megmutatta, hogy hiszi és vallja azt az elvet, hogy egy ilyen hatalmas város életében és kormányzásában Istent kikapcsolni nem lehet, hanem ellenkezőleg: az egész életnek Istenre kell támaszkodnia."
     Némethy Ernő dr. plébános a következőket írta: "Habár a nagy templom belül még egyszerű, nem jut eszünkbe a jeruzsálemi zsidókkal siránkozni, hogy belül nem olyan, mint kívánnók. (...) Úgy érezzük, járja át előbb falait áhítatos lelkünk illata, csiszolja előbb és koptassa le lépcsőit, padozatát lépésünk, térdünk. S ha lelkünk ott az Isten imádásában s testvéri szeretetben úgy forrott össze egy csodás egységgé, mint hatalmas építőkövek, akkor majd eljön a legnagyobb nap is, amelyet várunk."
     Anyagi gondok persze maradtak rendesen, hiszen a templom 600.000 pengő tartozással volt megterhelve. Évente 50.000 pengőt kellett fizetni. És fűtése sem volt, ezért télre elnéptelenedett a szimpla üvegezésű szent épület. Toronyépítésre egyáltalán gondolni sem lehetett. Tartozást fizetni volt a nagy parancs. És a hívek fizettek. Sok szegény vitte el pár fillérjét, gazdagok is adakoztak, ki nagylelkűen, ki sehogy sem. Lassanként fogyni kezdett az adósság. Közben az egyházközségi élet egyre szebben fejlődött. Különböző egyesületek alakultak. Különösen az ifjúság nevelése volt elsőrangú. A Szent Imre kör, Kis Szent Teréz kongregációja, később pedig a farkaskölyök csoport is bizonyította, hogy jó kezekben vannak a halhatatlan lelkek.
bx314.jpg     Az idő gyorsan haladt és a Regnum Marianum templom már beletartozott az Aréna út képébe, melynek fenséges képet kölcsönzött. Az 1945-ös ostrom sokat ártott templomunknak. Különösen az ablakok kitörése okozott jelentűs gondot, mert akkoriban nem lehetett az üveget pótolni. Építészetileg azonban az ostromot túlélte a toronytalan templom. Ekkor végre a 600.000 pengős tartozástól is megszabadult a plébánia. 1946. szeptember 12-én iktatták be az új plébánost, Dr. Tóth Jánost, aki a nyugdíjba küldött Dr. Némethy Ernő pápai kamarás helyébe lépett. Tóth atya nagy lendülettel fogott bele munkájába és sikerült is szép eredményeket elérnie.   Leginkább dicsérhető a ministráns gárda, mely 40-50 állandó taggal, a felrobbantásáig  működött. Belső berendezése egyre inkább gazdagabbá vált. Minden virágzásban volt. A hívek szeretettel csüngtek templomukon. Hat pap fáradozott, hogy mindenben a legjobbat tudja nyújtani. Már hangszóró is volt. Már kupolavilágítás is díszítette a templomot. Már egyre több nagyszerű dologgal dicsekedhetett a kívülről egyébként is gyönyörű templom.

Forrásként több helyütt felhasználtam a www.varaljaszovetseg.hu felületén kínált linkeket, továbbá
Ágotha Tivadar: A Magna Domina Hungarorum templom felépítése és lebontásának részleteit a "Megalkuvás nélkül" c. regényéből, valamint a Regnum Mozgalom: "Így, vagy sehogy" c. kiadványát!
 (A Regnum Marianum templom belső tere) ANagyRegnumBelsejeRombolásElőtt.JPG 

 

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     A kilencnapi szigorú böjt után így szólt: „Hívj meg asztalodhoz -_0025_christ68-sepia_1_250.jpgvendégnek szerény reggelidhez! Ne légy közömbös, mert akkor azt kell hinnem, hogy kelletlenül teszed Értem. Hozd el gyengeségeidet Hozzám. Nehogy azt hidd, hogy ez nem érdemszerző! Ismerlek Én nagyon jól. Nyitott könyv Előttem lelked legrejtettebb zuga is, de elvárom, hogy valld be fogyatékosságaidat, mert így már ezek is érdemszerzők lesznek számodra.” „Én Jézusom, úgy akarom bánni bűneimet, ahogy még soha senki meg nem bánta. Szívemnek minden dobbanása kevés. Ahány kis porszem van a világon, mindbe belehelyezem szívem bánatát, hogy fújja a szél Hozzád engesztelésül meg-számlálhatatlan sok bűnömért.” És mikor így elkeseregtem bűneim bánatát, Ő nagyon meg volt hatódva, és csendes, halk szavakkal csak ennyit mondott:
„Leánykám, ennyi bánatra ráteszem egyetlen csepp Vérem parányi részét, és teljesen megbocsátom, elfelejtem (bűneidet). Ezt a nagy bűnbánatot ajánld fel Nekem a bűnösök helyett.”
Örömömben azt sem tudtam, hogy szóljak Hozzá. „Édes Jézusom, megyek Hozzád nyári hajnal harmatos virággal telt, üde reggelén, mikor még álom szunnyad a szívek rejtekén, hogy ki köszönt, az elsők között legyek én. Mindig kevés az idő, amit Nálad töltök, elrepül, mint felhőn úszó fény. Megyek tikkasztó melegben, égető napsütésben, mert nagyon szeretlek én. Nálad nincs senki, Hozzád viszem lelkemet, s érzem, az örökmécses hív. Megyek Hozzád az est párás homályában. mert nagyon szeretlek. Megyek zuhogó esőben, feneketlen sárban, megyek hófödte, horpadt árkokon át, csak cikázó hópelyheket lát szemem, de én csak megyek, mert szívem csak érted ver, Istenem. (I/77-78)
     Más alkalommal így szólt az Úr: „Erzsébet, nagy kérésem van hozzád. Elvállalod?
Böjtölj kenyéren és vízen addig, amíg a szent ügy el nem jut a Szentatyához.” Ezt a kérést újra megismételte néhány nap után. Engem az előző kérés nagyon zavarba hozott, mert arra gondoltam, erre nem leszek képes a magam erejéből. Így szóltam az Úrhoz: „A kérés elfogadása legyen a teljes Rád hagyatkozásom és önátadásom megújítása Előtted, Uram, Jézusom.” Most nem volt gyötrő kétely bennem amiatt, hogy ez az Úr Jézus kérése és akarata-e, mert a szeretet tüze éget. Csak azt akarom, amit az Úr akar, így tehát nem kell félnem a gonosztól, a gonosz megtévesztésétől. Mégis, erre a kérésre nem tudtam azonnal igenlő választ adni, és az történt velem, amire nem emlékszem életemben, hogy napokig vajúdtam volna valamin.
Általában mindig gyorsan döntöttem, hogy miként lehetne megvalósítani és nyomban hozzá is fogtam. Az Úr kérésének hallatán, fellépett bennem a gyengeségem érzete. Teljes erőmmel ellene voltam és úgy éreztem, hogy képtelen leszek megtenni. Három napig küszködtem magamban, majd a negyedik nap már elfogadtam gondolatban, az ötödik-hatodik napon már bele is egyeztem. A hetedik napon már örvendezéssel telt meg lelkem. Az Úr akaratának teljes elfogadása után elmentem a mellém rendelt nővérhez és beszámoltam a lelkemben történő dolgokról. Ő ugyanis éppen gyóntatómhoz készült menni. Én megkértem, hogy kérjen számomra engedélyt a böjt megtartására. Az Úr kérésétől számított kilencedik napra megkaptam az eltiltó választ. Ezután lelkemben két napig nyugalom volt, de az Úr Jézus megismételte kérését ezen szavakkal: „Kérésem továbbra is fenntartom, melyet gyóntatódnak többször is meg kell ismételned. Én nagyon zavarba jöttem, és az Úr Jézus előtt gyóntatóm eltiltására hivatkoztam.
1965. szeptember hónap végén az előre megbeszélt időre gyóntatómhoz mentem, és remegve a nagy nehézségek után megismételtem az Úr kérését. Gyóntatóm ismét tagadó választ adott és kifejtette előttem ennek lehetetlenségét. Én a kérést még ennek ellenére is megismételtem, mivel ez az Úr kérése volt. Gyóntatóm tovább fejtegette előttem, hogy ő csak az Istentől kapott jogait gyakorolhatja, de ezt ő nem engedheti meg, mert ez az V. parancsolatba ütközne. És még több oldalról is megvilágította előttem ennek lehetetlenségét.
Én ismételten az Úr Jézus szavaira hivatkoztam. Ő erre azt válaszolta: Ha az Úr Jézus neki is tudtára adja kérését, ő nem fog ellene szegülni akaratának. Ha az Úr kérése az ő lelkében is bizonyosságot kap, akkor ő azonnal eljön hozzám, és nem várja meg azt, hogy én újra kérjem, hanem azonnal megadja az engedélyt. Amikor az atyától eltávoztam, utána néhány órára megszűnt lelkemben mindaz a szenvedés, melyet az elutasítás miatti szorongás váltott ki lelkemből. Ez csak néhány órán át tartott. Aztán a szenvedések oly erővel leptek meg, hogy napokon át alig volt jártányi erőm. S bármire is gondoltam, ami az étkezéssel összefügg, az ájulás környékezett. A reggeli és a vacsora idején ez megszűnt bennem, mert az Úr Jézus kérésére évek óta csak kenyeret és vizet veszek magamhoz. Erre Ő kért, hogy csak délben vegyek magamhoz egyéb ételt, de azt sem az ételek ízéért, hanem kizárólag testem táplálására. Hétfőn és csütörtökön is csak kenyéren és vízen, és pénteken is csak este hat óra után veszek magamhoz más táplálékot. Így ezeken a napokon megszűnik lelkemben az a szenvedés, melyet akkor érzek, ha más táplálékot is veszek magamhoz. Nem tudom leírni azt a szenvedést, melyet azóta elszenvedek. Belső szorongás, undor és rosszullét lép fel bennem".naplo_1-_078_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMit jelent nekünk magyaroknak az Efezusi Ház?
     A földi életében rejtett Fájdalmas Anya nemcsak isteni Fiának Anyja és társa a megváltásban, de a földön vándorló, a szenvedő Egyháznak – tehát minden embernek is Anyja –, aki a Világ Győzelmes Királynője.
     Az Efezusi Mária-ház másolatának magyarországi elkészítését, már Boldog Apor Vilmos püspök és Mindszenty József hercegprímás is tervbe vette a háború előtt. Ez nyilván nem valósulhatott meg az ateista-kommunista éra alatt. A rendszerváltást követően azonban Kaposfüreden P. Török Marcell plébános kitartó munkája eredményeként, 2006-ban felszentelhették a Efezusi-Ház másolatát! A kaposfüredi ház érdekessége, hogy az efezusi "T" alakú épületnek, nem csak a jobb oldali szobája van rekonstruálva – mint jelenleg Efezusban –, hanem a baloldali (öltöző és tisztálkodó helység) is! (Lásd a képeken: 1) Az efezusi eredeti alaprajz, 2) a kaposfüredi Mária-ház, jobb és bal felől, 3) a Szűzanya szobor Kaposfüreden!)meryem_ana_maria_hazanak_alaprajza_530_1.jpg
kmariahazkapos_22_530.jpgk_szobor_250.JPG     Az eredeti helyszínt imitáló élménynek hiányossága, hogy az oltáron nem az efezusihoz hasonló "Csodásérem Szűzanya" szobra áll, hanem a fatimai, ám ez kétségkívül nem lényeges! Annál inkább hitelrontó az a 20-25 éve folytatólagos – egyházilag vitatott – számtalan "körülmény", melyre nincs szüksége a bensőséges Mária-tiszteletnek. Nézetem szerint, állandó előadással, esetleg rövid filmvetítéssel kellene bemutatni a Szűzanya efezusi kegyhelyét és a Mária-tisztelet igazi alapjait, rámutatva az Istenanya döntő szerepére üdvtörténetünk végkifejletében! Be lehetne mutatni természetesen a kaposfüredi Mária Ház építésének történetét, kitérve nemzetünk máriás elhivatottságára is, mely bensőséges és nem hivalkodó, ősi, de nem ősmagyarkodó! (Ehhez felajánlom e sorozat tartalmát, amiként a Hajnal Szép Sugara blog minden posztját is!)
magyarcsaladgloria_300_1.jpg     A Katolikus Egyházban augusztus 15-e, Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének napja ‒ Magyarországon Nagyboldogasszony ‒, a Karácsony és Újév mellett a harmadik parancsolt ünnep. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván és sajnálatos, hogy mindmáig nem állami ünnep! (Ennek lehetőségét már több kormányzat is felajánlotta a Katolikus Egyháznak ‒ annak feltételével ‒, ha a Pünkösd hétfő újra munkanap lehetne. Erre azonban protestáns testvéreink nem hajlandók, különösen nem égi Királynőjük születésnapjára, akit 1500 éven át még könnyek közt ünnepeltek!) Márpedig a Nagyboldogasszony ünnepét Szent István királyunk is mindig megtartotta! És, hogy mennyire fontosnak tekintette Mária égi születésnapját, jelzi az is, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot és népeit a Szentkoronával az Istenanya örökös birtokába és szerető gondoskodásába. Ezért mi magyarok a Szent Szüzet nem csak égi pártfogónknak (Patrona Hungariae) nevezzük, hanem Magyarország Királynőjének, vagyis országunkat Szent László óta, Regnum Marianum-nak! Ne feledjük, hogy – Szent Királyunk által felajánlott – Kárpát-medence népeinek megmaradásához, hitünk megújuláshoz, csak a bensőséges Mária-tisztelettel juthatunk el, ennél fogva Nagyboldogasszony Ünnepe, nemzetmegtartó jelleggel bír! Dicsőség az Istenszülő Szent Szűznek, Magyarország örökös Királynőjének! (Forrásokat lásd az első részben!)morszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

abortusz0095p1.jpg   Családtervezés, túlnépesedés? = Mindez ördögi tőrvetés! Íme, „tudatos tervezést” rajtam kezdik azzal, hogy legyilkolnak! Nekem nincs helyem, nincs falatnyi kenyerem széles e világon? – Miért? – Azért, mert a szüleim is mindent elképzeltek, megterveztek, csak épp a "kapcsolatuk" következményeit nem! Mert ők nem az "együttlét" időpontját tervezték későbbre, hanem az én elfogadásomat! Hát nem értik, hogyha már életre hívtak, én most vagyok és soha többé meg nem születhetek? Az eljövendő foganás már nem én leszek, és ha most eldobnak, mindenkorra meghalok! – Nem fogják föl? – Meg-ha-lok! Hol lesz helyem földön s égen, ha nem részesülhettem a Szent Keresztségben? Sem...

0001_kicsi.JPG– Istenem! Ez a széles nagy világ meddig fog fennmaradni, amely nekem – a legkisebbnek – még helyet se hajlandó adni?

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum templom építése

Csernoch János esztergomi érsek.jpg     A külső-erzsébetvárosi egyházközség 1918 végén alakult meg, kápolnájuk a Damjanich utca 50-es számú ház udvarán működött. Innen indult valami "régi-új", a Regnum Marianum szellemisége. Ennek folytán a "Regnum Marianum Plébánia" már 1919. május 4-én létrejött Csernoch János esztergomi érsek rendelkezése folytán.
     Eszmei irányultságuk, hogy egy új nemzedék kinevelésével kell elősegíteni Magyarország felemelkedését. Ennek magvalósítását négy, egymással párhuzamos iránymutatással kívánták elérni: a szentségi élettel, a Mária-tisztelettel, a szent magyar példaképekkel és a nemzettudat előtérben tartásával.
     Látva a nemzetietlen és destruktív erők erőszakos nyomulását, egy központi úm. a nemzet egységét szimbolizáló engesztelő templom építését tervezték Magyarország örökös Királynőjének tiszteletére. A mozgalom növekvő népszerűsége miatt az említett kápolna kicsinek bizonyult, ezért az építést már a XX. század elejére eltervezték, döntő elhatározásra azonban csak a trianoni traumát követően jutottak, miközben a "nagy templom" építésének terve egyre erősödött. 1921-ben templomépítő bizottság alakult az egykori horvát bán, Skerlecz Iván vezetésével. Ahhoz azonban, hogy az álmodozásból tett legyen, még hat évnek kellett eltelnie.
     1924. december 15-én építészeti tervpályázatot hirdettek ki a Városliget szélén felépítendő Magyarok Nagyasszonyáról nevezett (Magna Domina Hungarorum) Plébániatemplom tervezésére.
     A már kezdettől fogva Nemzeti Kegyhelynek tartott templomot, csak később nevezték át Regnum Marianum-nak, mely végül a Tanácsköztársaság bukása iránti hálából épült meg a nagy püspök, Prohászka Ottokár (1858-1927) kezdeményezésére. Nem csoda, ha az egész nemzet ilyeténképp kívánta nyomatékosítani háláját Isten
felé, hiszen a 125 napos kommunista terror, soha nem látott gyilkos brutalitással csapott le a magyar nemzetre, a Magyar Egyházra! Miközben valamely szegénynek titulált gyermeket vendégül láttak a Margitszigeten zsömlével, kakaóval, a hangszórókon üvöltve sulykolták beléjük: "Ugye szép, ugye jó a proletár diktatúra?". Eközben persze megesett, hogy az apját, nagyapját épp felakasztották valahol semmiért, minden tárgyalás nélkül! Ettől a terrortól való megszabadulás vetette fel országosan az ún. regnumtemplom_alap_220x350.jpg"Hálatemplom" ötletét, hasonlóképpen a párizsi Sacre Coure megépítéséhez, melyet a francia nép a Gyilkos Francia Forradalomtól való megszabadulásért állíttatott hálájának kifejezéséül!
     Az ünnepélyes alapkőletételre Csernoch János (1852-1927) hercegprímás-bíboros jelenlétében 1925. október 10-én került sor, a felirat szerint a tanácsköztársaság alóli megszabadulás iránti hálából. A tényleges építkezés azonban csak közel egy év múlva, 1926. augusztus 11-én kezdődhetett meg.
regnum terv.JPG     Idézve az alapítólevélből: "A teljes Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek Isten nevében és segedelmével, Boldogasszony Anyánk, a Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére és dicsőségére ...emeljük e hajlékot." E levél az alapkőben – máig is megtalálható lenne a felrobbantott és betemetett ép altemplom alatt –, mely – mint említettem –, 1925. október 10-én nyert elhelyezést. A munkálatok a következő évben meg is kezdődtek Kotsis Iván (1889-1980) tervei alapján. Az építész a historizáló – Hősök tere – környékére tervezett egy neoromán, neo-bizánci, a Szent István korát idéző templomot. Így az épület egyszerre hasonlított a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikára és az árpád-kori templomokra is.
     1926-ban kezdtek a nagyszabású templom építéséhez. Hívek kíváncsiskodó tömege kereste fel napról-napra a készülő templomot. Aztán elfogyott a pénz.
     Gyűjtöttek és adakoztak. Segített a Főváros is. Amerikából is érkezett adomány. A Pesti Kereskedelmi Bank pedig adott 320.000 pengő kölcsönt. Így folytatódhatott az építkezés. Az emberek vidám arccal járkáltak a befejezéshez közel álló Nemzeti Szentély körül.
     És végre állt a templom, mely büszkén hirdette a világhódító katolicizmus diadalát és mindenki örvendezett, aki látta és persze katolikus volt. Igaz, a templom csak kívülről volt szép. Belül jóformán üresen állott. De mégis a tervezett 51 méteres tornyát leszámítva sikeresen megépült. Az elkészült templomot a köznyelv Nagy Regnumnak, a Damjanich utca 50 alatti udvari kápolnát pedig Kis Regnumnak hívta.

Forrásként több helyütt felhasználtam a www.varaljaszovetseg.hu felületén kínált linkeket, továbbá
Ágotha Tivadar: A Magna Domina Hungarorum templom felépítése és lebontásának részleteit a "Megalkuvás nélkül" c. regényéből, valamint a Regnum Mozgalom: "Így, vagy sehogy" c. kiadványát!ANagyRegnumRombolásElőtt.JPG

 

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMi  a feladata a megújult ősi búcsújáró helynek?
     A zarándoklatok ‒ minden nép és vallás követői részéről ‒ évről évre gyarapodnak és vonulnak az új Mária-szentélyhez. 1959-ben 28.522, 1960-ban 49.695 zarándokot számoltak meg, ma már évenként kereken százezer zarándokra számítanak.
heinz_200.JPG     A zarándokok között a föld majdnem minden népének, vallásának és nyelvének képviselője megtalálható.
P. Dr. Clemens M. Henze CSSR sok alapos és nagy szeretettel készített tanulmányt írt Meryem Anáról. Az egyikben ez áll: „A kis szentély népeket és vallásokat összekötő központ lett, ami egyedüli az egész világon”.
Az ebben a házban lakó Szűz Mária legyőzte a világot. Az Úr mennybemenetele után szíve mindig nála volt. Ebben a magatartásban akar példaképünk lenni nekünk, akik annyira ragaszkodunk a földhöz, és akik gyakran belebetegszünk környezetünk evilágiságába.
     Ez a búcsújáróhely tekintetünket Szűz Máriára, a fájdalmas Anyára is akarja irányítani. Amint Mária mindig szerető áhítattal gondolt Szent Fia szenvedéseire, úgy segítsen minket is, hogy Krisztus szenvedését állandóan szem előtt tartsuk.
     A Szent Szűz nemcsak az Üdvözítő édesanyja, hanem a Krisztussal való szenvedése miatt egyben a Titokzatos Testnek ‒ az Egyháznak is! Tehát anyja Krisztus testvéreinek és mindazoknak, akiket Jézus megváltott vérével az Isten számára (vö. Jel 5,9).
d324f-san-juan-apocalipsis530.jpg     Szent János írja a Jelenések könyvében: .,Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt. Gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott”. (Jel. 12,1-2) Ezen a képen az egyházat és a Szűzanyát kell értenünk. Máriához hasonlóan az Egyház is titokzatosan hordozza méhében Krisztust az Isten Fiát és a világ Urát. Ezért lobban fel ellene (Mária és az Egyház ellen) a sárkány dühe és el akarja pusztítani őket. Sajátos kapcsolat van Mária és az Egyház, és a mi Egyház és Mária iránti szeretetünk között. Minél jobban, igazabban és bensőségesebben szeretjük az Egyházat, annál jobb, igazabb és bensőségesebb lesz szeretetünk Szűz Mária iránt. Ez fordítva is igaz. A sárkány mesterkedése, amikor el akarja hitetni velünk, hogy a Mária-tiszteletnek háttérbe kell szorulnia, mert zavarja az „egészséges egyháztudatot” és akadály az egység útján. Hogyan zavarhatná egyháztudatunkat az, hogy mi Szűz Máriát, „az Egyház Anyját” (VI. Pál) ezt a csodálatos teremtményt, akihez egyedülálló módon, szeretettel hajolt le az Isten – különösen tiszteljük és szeretjük. Ő hozta nekünk Jézust, az Egyház fejét!
muszlimok.JPGŐ az Egység Anyja is. Természetesen nem a megalkuváson nyugvó egységé! Istenen kívül senki sem akarja jobban, mint Mária, hogy egyek legyünk Jézus Krisztus hitében és szeretetében. Ő teljesen harmonikus, tökéletesen szeret, minden feltételt magában hordoz, ami az elszakadt testvérek egyesítéséhez szükséges. Minden ökumenikus ügyünk a legjobb helyen van az ö kezében. Az új szentélyben a keresztények és mohamedánok Szűz Mária tiszteletében találkoznak. Hát nem ismerhető fel világosan az Isten rendelkezése? (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)zarand_fabio_530.jpgregizpilgrims_1950_530_1.jpgzarand59_big.jpg (Fentebb, muszlimok az efezusi Mária-háznál, alább, zarándoklatok)

1 komment

KERESZTÚT

VIII. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz

abortusz_RosaryHelpersofGodsPreciousInfants.jpg

 

 

   Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halá-lodat nem tudták meg-akadályozni, amiként az én vesztemet sem aka-dályozza meg senki. Ti megszületettek – akik a bűnt sürgetitek, a megtérést meg egyre ha-logatjátok –, legjobb ha magatokat siratjátok! 

 

0001_kicsi.JPG– Istenem! Véres könnyek közt esedezve imádkozom, és már csak a Te irgalmas-ságodra hagyatkozom.

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Forrás: (Magyarok Mindszenty Mozgalma Mindszenty breviárium, III. bővített kiadás
Sajtó alá rendezte: Magyarok Mindszenty Mozgalma The Hungarians Mindszenty Movement M.M.M. (München) 1998. ZÁRSZÓ)

Mindszenti brev.JPG     Isten, az egyének és nemzetek jövőjét, sokszor a lehetetlennek tetsző holnapban rejtette el. Bíznunk kell tehát és nekilátnunk a „holnap” előhívásához. Az évezredes tragédiát, csüggedést és hősiességet sem nélkülöző küzdelmekben hazát vesztettünk. De csak a térképészek asztalán, mert szellemi határunk: MÁRIA ORSZÁGA sértetlen maradt és kell is, hogy maradjon! A több százados tatár-török-Habsburg-(marxista) nemzetirtást, mi nem tetézhetjük a magzatölésekkel! Az I. Világháborút követte Trianon, a II. Világháborút követte Yalta, de a végső kegyelemdöfés: 1956 volt! Azóta nem találjuk helyünket, nemzeti hivatásunkat. Ha nem találjuk, vissza kell mennünk nemzettudatunk ezeréves Ősforrásához: SZENT ISTVÁN végrendeletéhez! Amint ezt Mindszenty Főpásztorunk prófétai útmutatásaiban olvashatjuk: a Nemzet számára mindenkori „alapvető gondolat a REGNUM MARIANUM eszméje volt.
     Amióta Szent István az országot népeivel és a Szent Koronával a Szent Szűznek ajánlotta, és azt államjogilag is érvényesítette, azóta mi magyarok NAGYASSZONYUNKNAK hívjuk, országunkat pedig Mária Országának, Regnum Mariarium-nak.” Ez az eszme azt jelenti, hogy az Istenanya Magyarország ÖRÖKÖS KIRÁLYNŐJE, Ő irányítja és védelmezi országunkat, HA MI KÖVETJÜK SZENT FIÁT, JÉZUS KRISZTUST ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATJUK ÁLLAMI ÉLETÜNKBEN IS! Tehát a társadalomnak a vezetőktől a legkisebbekig az Evangélium szellemiségét kell tükrözniük: vagyis Hitben és Szeretetben élni.
     Szent István és a Boldogasszony közötti „örökhagyás” nem csupán jámbor hagyomány, de az ország vezetése által szentesített államjogi döntés! A Magyar Szent Korona, – mely ennek az örökhagyásnak letéteményese – ezáltal örök időkre szóló jogi státuszt nyert Magyarország állami jogrendjében. SZENT ISTVÁN SZÖVETSÉGE ÉRVÉNYBEN VAN MA IS!
     „Mária Országa, mint egy kulcs volt a kezemben, a magyar történelem hullámhegyei és hullámvölgyei, a nemzeti nagyság és nemzeti tragédiák megfejtéséhez. Észbontóan fájó gondolat lenne – írta Főpásztorunk 1948. újévi körlevelében – ha az ősi máriás földről... az Istenanyát száműzni engednők, és Szent István történelmi értékű szerződését botorul felbontanók, megsemmisítenők!”
     Másik sarkpontja Mindszenty atyánk tanításának így foglalható össze: Érjen össze a TEMPLOM, a CSALÁD, az ISKOLA és a TEMETŐ küszöbe! A világ népei közt NEMZETÜNK egyéni HIVATÁSA: AZ ENGESZTELÉS!
     Adja Isten, hogy a Nagy Magyar Hitvallónak és Vértanúnak a tanítását ne csak meghallgassuk, hanem kövessük is! – Úgy legyen!

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum Ifjúsági Mozgalom

regnum cimer.jpg     A "Regnum" mindmáig valódi fogalom, egyféle varázs, bűvölet, úgy a hajdani diákok, papok és hívek lelkében egyaránt. Egy fogalom, amely a mélyebb hitéletet, a bensőségesebb Mária-tiszteletet, vagyis az aktív katolicizmust jelentette és jelenti. Ezt fejezte ki és bizony ezt kell, hogy kifejezze ma is a Regnum kifejezése.
     Eredendően, úgy kezdődött mint egy mese. Volt egyszer, hol nem volt, valahol a nagyreményű huszadik század legeslegelején, amikor a "világbéke" sejtetően sivár volt és a liberalizmus madarai próbakörökben károgtak Magyarország felett, akkor a fővárosban két pap, Majláth Gusztáv és Kánter Károly elkezdték a mélyebb és bátrabb katolicizmus szárnyait bontogatni.
     Hogy hogy nem, az Úr 1899-ik évében a kongregációs mozgalom összehozott a Damjanich utcában kilenc papot, akik mind ifjúsági társaságokat vezettek. A mozgalmat már 1902-ben elismerte Róma, miután láthatóan és eredményesen a magyarországi cserkészmozgalom alapítói közé tartozott, és egyre meghatározóbban a katolikus fiatalok szellemi, valláserkölcsi és fizikai nevelésével foglalkozott. Nos, ebből fejlődött ki 1903-ban a Regnum Marianum Lelkiségi és Ifjúságpasztorációs Mozgalom, mely egyben egy fiatal papi nemzedék összetartó testületévé is vált.
     A Damjanich utcai Regnum-házban tizenkét kongregáció működött, a cserkészet, majd később a regnumi szeniorok gárdája. Hogyha csak ennyi lett volna a Regnum szerepe, már akkor is nagy és nemes hivatást töltött volna be. Ám ennél több is történt! Mégpedig olyan kezdeményezések, amelyek az egész ország ifjúságát kívánta bevonni a Regnum szellemiségébe. Mindazáltal mégsem egy széleskörű ifjúsági mozgalom kívánt lenni, hanem a minőségi nevelést célul kitűző Evangelizációs Mozgalom. Ez pedig köztudomású kell legyen, nem megy a bensőséges Mária-tisztelet nélkül! Ötletei, teóriái lehetnek az utókornak, de tartós sikereket nem érnek el, mert egy egészséges társadalom alapja, nem jólét vagy a tudás, hanem kizárólag a lelkiség (a többi hozzá adatik)!
A jelentkező fiatalok mindegyike, egyévi próbaidőt töltött egy atya vezetése alatt, és ha alkalmasnak találta őt, akkor kérhette a felvételét. A felvétel viszont a közösség titkos szavazásával történt: aki egy fekete golyót [is] kapott, nem lehetett tagja a háznak.
diadalmas-vilagnezet--4.JPG     A Regnum szelleme a Prohászka Ottokár-féle "Diadalmas világnézet", vagyis a vallásnak s a hit kérdéseinek átélt és gyakorolt valósága, és a katolikus világnézetnek az ifjúsággal oly módon való közlése, hogy az őket fölvillanyozza, lelkesítse.
     A mozgalom papjainak kötelességük volt a fenti szellemben tanítani, önmagukat e téren állandóan művelni és az ún. keddi házi gyűléseken pontosan és aktívan részt venni. Ennek a bensőséges (diadalmas) katolikus papi szemléletnek, a komoly eucharisztikus élet, a gyakori szentáldozás volt a megvalósítója. Ehhez természetesen nagy műveltség, önnevelés, szent odaadás és az ifjúsággal minél szorosabb együttélés volt szükséges. És ennek meg is voltak a gyümölcsei!
zaszlonk_1903_04_belso.jpg     Kezdeményezések, amelyek először mutatták be a Prohászka által megfestett diadalmas katolicizmust; kezdeményezések, amelyek hamar átlépték a Regnum szűkebb határait s az egész magyar katolicizmusnak közkincsévé váltak. És ennek folytán kelt szárnyra a legszebb és leghódítóbb ifjúsági irodalom, a Zászlónk, a tüneményes, felülmúlhatatlan magyar ifjúsági lap (1902). Ezt követte aztán a kisebb gyermekek lapja, a Kis Pajtás (1906) és még később a Nagyasszonyunk a leányifjúság számára. (Nyisztor Zoltán: "Ötven esztendő, Századunk magyar katolikus megújhodása" c. regénye és Svoy Lajos püspök visszaemlékezései nyomán)

     A Regnum Marianum mozgalmat ’51-ben betiltották. Az illegalitásban tovább működő katolikus szervezet tagjait, titkos összejöveteleinek résztvevőit többször perbe fogták, megverték, megkínozták és 5-10 évnyi szabadságvesztésre ítélték. A civileket és diákokat munkahelyről, iskolákból elbocsátották és egy életre tönkretették!regnumi atyak.JPG

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg
     A Szűzanya: "Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe maria_szive_szeretetlangja_250.jpgközbenjárásomat, közbenjáró segítségemet! Én akarok és tudok is segíteni rajtatok, csak már látnám jóindulatú és szorgalmas elindulásotokat! Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem!
Kármelita kislányom! Anyai szeretetemmel simogatlak és megóvlak minden lelki veszedelemtől. Ne félj a gonosztól, aki állandóan ott settenkedik körülötted. Én letiportam, nincs mitől félned. Rejtőzz palástom mögé, és illesd csókjaiddal szent ruházatomat, melyet viselsz.” (I/71-72)
A Szent Szűzhöz folyamodtam: „Anyám! Ó jöjj, segíts hálát adni Szent Fiadnak, mert a felém tóduló kegyelmeit alig bírom elviselni. Ajkaimra nem jön szó. Mi módon adjak hálát Neki?”
„Bűneidnek mélységes bánatával válaszolj Szent Fiamnak." – És a Szent Szűz szavai mélységes bűnbánatra indították lelkemet. Szemeim megteltek forró könnyel. Így telt el az idő  szentáldozásig. A harmóniumon a „Templom csendes mélyén” ének csendült fel. Ez még csak fokozta az Iránta érzett gyengédségemet, ez az én kedvenc énekem. Már hónapok óta nem hallottam, és most meg már negyedik napja mindennap felcsendült. De ilyen mélyen még nem hatott meg, mint ma. Annyira, hogy végigfolyt a könny az arcomon, nem tudtam még a szentáldozásnál sem visszatartani.
Mikor visszatérdeltem a helyemre, a Vele való egyesülés iránti hálámat szerettem volna Előtte kifejezni. Ő nem engedett szóhoz jutnom, Ő kezdett el nekem áradozni: „Kis lánytestvérkém! Milyen boldog vagyok, hogy ilyen szívbe térhetek, aki minden erőfeszítésével az Én szeretetemre törekszik.” És a néhány nap óta lelki szárazság-ban sínylődő lelkemet úgy elárasztotta termékeny kegyelmével, hogy egészen megsemmisültem nyomorúságom tudatában. Ő tovább is beszélt hozzám: „Szép volt az ének? Én játszottam ma el a harmóniumon. Ez a mi kedvenc énekünk. Neked akartam kedveskedni, amiért a templom csendes mélyét, ahol Én lakozom, annyira szereted.”
Június másodikáról harmadikára virradó éjjel a virrasztó órára az édes Üdvözítő ébresztett fel ezekkel a szavakkal: „A magányos éjben szíveket keresek.”
Ne vegye érzelgősségnek az, aki valaha soraimat olvassa, hogy megint csak azt írom, hogy könnyeim megeredtek. Ennyi gyengédség és figyelmesség, amit Ő velem szemben gyakorol, könnyekkel telíti szemeimet. Majd így szólt: „Mivel ez neked is tetszik, ezután ha Én ébresztelek, ez lesz a jelszó: A magányos éjben szíveket keresek.” És szavaiból kiéreztem, hogy az Ő örök gondolata a szívek keresése.
Hajnalban, mikor a második virrasztó órát is befejeztem, az Üdvözítő kérőn szólt hozzám: „Leányom! Szenvedj Velem! Érezz Velem! Enyhítsd fájdalmamat!” És lelki szemeim elé olyan látomást bocsátott, hogy szívem majd megszakadt. A szörnyű látványtól nemcsak lelki fájdalmat, hanem néhány percig tartó fuldoklást is éreztem. (I/74-76)
"Én úgy, de úgy szeretnélek boldoggá tenni benneteket! És ti mégis máshol keresitek (a boldogságot) és nem Nálam. Az Én boldogító kegyelmeimet elkerülitek. Megismétlem előbb elmondott szavaimat: Úgy, de úgy fáj!
Én már annyi jót ígérek, csak hogy Magamhoz édesgesselek benneteket, ti mégis olyan érzéktelenek vagytok (Irántam)."naplo_1-_074_530_2.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgdescuffi_roncalli2.jpgÚj efezusi szentély, új búcsúkkal, pápai áldásokkal és az első csodás gyógyulások 2
     1955-1962 között 70 rendkívüli gyógyulás történt. Nagyboldogasszony ünnepein általában 1800-2000 zarándok gyűlt össze, ám ami igazán meglepő, hogy olykor a kétharmaduk is mohamedán volt. Az egykori Kirkendzséből elűzöttek közül is több alkalommal jöttek kis csoportok Görögországból. Joseph Emmanuel Descuffi érsek egyik beszédében elmondta, hogy az elmúlt tíz év alatt Meryem Aná-nál, vagy ezzel kapcsolatban tíz rendkívüli gyógyulás történt. 1960. december 30-i jelentésében kilenc feltűnő gyógyulásról számol be, ami abban az évben a buzgó imádság és a Mária-forrás vizének használatával a keresztényekkel és az iszlám követőivel történt.
     Később közhasználatú épületekkel építették be a területet: posta, a szentély gondozóinak lakása, vendéglő. Több kút kialakítása könnyíti a Mária-forrás vizének használatát. Meryem Ana egész megszentelt környezetét a rend, a Szent komolyság és a béke jellemzi. Sajnos, 2006. augusztus 15-én hatalmas tűz ütött ki a környék erdeiben, és elpusztított közel 1200 hektárnyi területet. A Mária-Ház gondnoka fr. Adriana Franchini drámai beszámolójából tudjuk, hogy a tomboló erős szél miatt, semmi remény nem volt, tuzvesz-08_530.jpghogy a tűzvészt megállítsák, és várható volt, hogy a Meryem Ana is megsemmisül. Ennek ellenére a tűz megállt a Mária-háztól néhány tíz méternyire!
     VI. Pál pápa látogatást tett Szűz Mária Házában, Efezusban 1967. júl. 26.-án, hosszú ideig imádkozott az oltárral szemben és saját kezűleg gyújtotta meg a faragott lámpát, amit ő adományozott.
     II. János Pál pápa 1979. november 30-án, XVI. Benedek pápa pedig 2006. november 29-én látogatta meg a szentélyt. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)pmeryem_ana_a-530.jpgpmeryem_ana_efezus_jean_paul_ii_30_11_1979_530.jpgpope-xvi_benedek-in-ephesus_530.jpg

Szólj hozzá!

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

abortuszhumanleaguereproduction.jpg     Akik felettem döntöttek, azok mind „felvilágosodottak”,  mégis istentelen sötétségben élnek! El vannak telve a „korszerűségtől", miközben fogalmuk sincs, hogy mi az önzetlen szeretet, a tiszta öröm és az érdemszerző élet! Céljaik meghatározói a siker, a pénz, az élvezet és az ún. „emberi jogokért való harc". Ezt is úgy, hogy az én jogaimról megfeledkeznek! Pedig a foganással, az élethez való jog is „érvénybe lép”! 39_0_7018_e8f027d08f932e6873c09c1a17dd5e3f_37da34_701_1.jpgA megfogant gyermeket pedig Istentől el kell fogadni és úgy felnevelni, hogy Istenhez majdan vissza is találjon! 

 

 

– Ó Istenem, én nemhogy a felvilágosultságot, de magát az Isten teremtette szép világot sem ismerhetem meg! 

0001_kicsi.JPG

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Mária által visszatérés Istenhez, Krisztushoz és az Egyházhoz
 
      A modern kor előző részben taglalt tévtanai azonban nem maradtak csupán elvi síkon, hanem az ember és a társadalmak életét minden szinten igyekeztek alapjaiban felforgatni. A kommunizmus ideológiája nem csak valamilyen szociális megvalósulást tűzött ki célul, hanem minden időben világforradalomra és világuralomra törekszik. Ehhez pedig feje tetejére kell állítani a társadalmat, meg kell szüntetni az egyént és egységes tömegmasszává (vagy tömegsírokká) kell átformálni, lásd: "szocialista embertípus"! Az ilyen ideológiára alapuló diktatúrákban nem marad hely a vallásosságnak, különösen nem a személyes felelősségre alapuló kereszténységnek! Bizonyítja mindezt, hogy a 20. században több keresztényt gyilkoltak le, mint a megelőző 19 évszázadban összesen! Elmondható, hogy az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb századának drámai és véres eseményei után, amelyek a pápa elleni (ismert és ismeretlen) merényletekben érték el csúcspontjukat, lehullott a lepel egy valóságról, mely irányítja a történelmet – és itt a sátán és csatlósai aknamunkájáról beszélünk –, amelyet a mai, gyakran racionalizmussal fertőzött közgondolkodás nem akar elfogadni. Pedig, történelmünk ezen utolsó századában a sátáni erők minden tekintetben példátlan, és olykor igen látványos rombolást végeztek, mely mostanra már a technika és pszichotechnika minden eszközével való éjjel-nappal folyó leplezetlen harccá fajult! A cél pedig az emberiség kárhozatba való döntése, és ezzel végleg kibújt a "három-dátumos szög" a zsákból!!!
A lélekrombolás irányultsága a családok és házasságok szétzilálásával kezdi munkáját, és folytatja a személyes ítélőképesség és identitás megzavarásával, sőt az ál-vallásos ismeretek és hamis üzenetek terjesztésére is nagy figyelmet fordít – nem is eredménytelenül! A világ feledni látszik az Evangélium és Fatima intő szavait! Az idők jeleiből azonban úgy tűnik, hogy az emberiség addig nem talál békét, míg a fatimai üzenetben elhangzott kéréseket nem teljesíti és nem éli maradéktalanul az Evangéliumot! Ellenkező esetben számolnia kell egy, az eddiginél még jóval szörnyűbb pusztulással! Az Istenanya üdvösségre vezető igyekezetében, számtalan üzenettel, csodával és kegyelmi eszközzel próbálta felrázni gyermekeit. Ezek a természetfölötti jelenségek és jelek mára már a történelem írásjeleiként tarthatók számon, hiszen nyomon kísérik a világ folyamát, és az emberi dolgok elevenére tapintanak.
E megnyilvánulásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisztusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk: felhíva az emberek figyelmét az Evangélium tanítására és halaszthatatlan követésére. Ilyen a fatimai üzenet is, és ilyen Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja is, mely megtérésre és bűnbánatra indító felszólításával az Istennel való kibékülésre és a nélkülözhetetlen bűnbánatra hívják fel a figyelmet.
     A modern kor jelenései között kétségtelenül Fatima a leginkább prófétai és a Szeretetláng az, mely a fatimai kérések megvalósításához – az engeszteléshez – kellő kegyelmi erőt kínál.
Az Égi Édesanya epedő szándéka változatlan: "Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek kárhozik el, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!" (Fatima 1917. augusztus 17.) »Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (Szeretetláng III/144) A Szűzanya maradéktalanul be akarja teljesíteni édesanyai küldetését: »A sátán munkája szédítő iramban söpri a lelkeket. Miért nem igyekeztek ezt minden erőtökkel, minél előbb megakadályozni? Szükségem van a ti erőtökre, emészti lelkemet a sok fájdalom, mert látnom kell a sok lélek elkárhozását. (…) A gonosz vihogva tárja ki karjait, és szörnyű kárörömmel ráncigálja azokat a lelkeket, akikért pedig Szent Fiam szörnyű kínt és halált szenvedett. Segítsetek! (I/64) Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményvesztett lelkeknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben. (IV/30) Vidd e lángot. (...)Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább! (…) Azt kérem tőled, hogy csütörtökön vagy pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjen. Eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére! (I/85) Nem kell feltűnést csinálni. (...) Ott dobog az a szívek mélyén, és átterjed a mások lelkére is. (…) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol, és ennek a lángoló szeretetnek elterjedését /rád bíztam/. (I/116) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzedelme sikerrel jár, /de/ az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt. (…) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget.« (III/203)
"Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog." (Fatimáról beszél Lúcia nővér, 204)
 

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozásra és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html
     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánlást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg(Az alábbiak a rádióadásban a 8. részként kerültek adásba!)

     Kedves Hallgatóim! Papi vélemények szerint a Szeretetláng Lelki Napló, a lelki irodalom gyöngyszeme. A Mária-korszak üzenetei közül, bensőséges párbeszédeivel és a felkínált többletkegyelmével, a legnagyobb mértékben valósítja meg a Jézus iránti imádó áhítatot és a tökéletes Mária-tiszteletet. Mai előadásomban ezt példázom a Lelki Napló nyomán!
naplok530.JPGA Szűzanya szavai: "Akiket kiválasztottam, legyenek Hozzám teljes bizalommal. Én, mint körültekintő édesanya, vezetem minden lépésüket. Ők csak tegyék alkalmassá lelküket, és nagy buzgósággal készüljenek az engesztelő munkára. Szomorúan látom, milyen riadalmat kelt bennetek az Én Szeretetlángom. Szívetekben, lelketekben miért riadtok meg? Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására. Nem kérek külön kegyhelyet, minden család és minden ember szíve-lelke egy-egy kegyhely legyen, ahová mind gyakrabban helyezzék el az áldozat-imádság virágait!
Én, a kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény. Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adnak át az Én kedves fiaim, hogy az Én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy futótűzként terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre.” (I/58-59)
Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja. „Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában?” ‒ kérdezte Erzsébet. „Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének Nekem. Kis kármelitám, az első szombatot is azért kértem és mégsem veszik figyelembe.
Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra.
„A tizenkét papi személy, kiket Szent Fiam kiválasztott, lesznek a legméltóbbak kérésem teljesítésére. Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább!” ‒ És annyira zokogott, hogy alig értettem, mit is mond.
Megkérdeztem Tőle, mit is kell tennem. Én az egész ország nevében megígértem Neki mindent, csak hogy fájdalmát enyhítsem. Mert a szívem úgy fájt, majd meg szakadt. „Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön vagy pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjen. A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek.” (I/38-39)naplo_1-_038_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgpappa_leonn_xiii.jpgÚj efezusi szentély, új búcsúkkal, pápai áldásokkal és az első csodás gyógyulások 1

     1895-ben XIII. Leo pápa, aki rendkívüli érdeklődést mutatott az Efezusi Szűz Mária Házának kutatásai iránt,  1896-ban minden időre megszüntette Szűz Mária jeruzsálemi sírjánál tett látogatásra vonatkozó teljes búcsút.
piusx-7.gif     X. Pius pápa egyszeri teljes búcsút engedélyezett az 1914-es zarándoklatnak a Szűz Mária efezusi házához.
    1961. augusztus 18-án XXIII. János pápa a további időkre egy teljes búcsút engedélyezett mindazon katolikus zarándokoknak, akik Szűz Mária efezusi házát meglátogatják. (Az „egy teljes búcsút” értsd: csak az első alkalomra érvényes, az illető esetleges újabb zarándoklatára már nem!)

     XII. Piusz pápa a II. Világháború szörnyű megrázkódtatásait követő politikai xii_piusz_kihirdeti_a_dogmat_1951-ben_300.jpgbizonytalanságában, az emberiség egyetlen reménységére kívánt rámutatni akkor, amikor 1950. november 1-jén hittételként kihirdette a "Mennybevétel dogmáját", vagyis a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.
 
   1951-ben XII. Pius pápa kijelentette, hogy a ház egy Szent hely és engedélyezte az Efezusi Mária-Házhoz zarándokló papoknak, hogy az év egész folyamán Mária istenanyaságának és Szűz Mária mennybevételének ünnepi miséjét mondhassák.
     A Szentszék és az Izmír-i meryem_ana_misezohely.JPGpüspök engedélyezte egy misézőhely kialakítását a Mária-ház közelében.
A misézőhely felszentelése Szűz Mária mennybevételének ünnepe utáni vasárnap, 1951. aug. 19-én volt. Dr. Gschwind, most már az izmíri székesegyház kanonokja írja: „Körülbelül háromezren ‒ többségük az iszlám követőiből ‒ vettek részt az ünnepi misén, amit Descuffi érsek egy hatalmas platánfa árnyékában, kiemelkedő helyen mondott". A Panaya Kapulu hegyi magányában még soha nem volt ilyen embertömeg.
     A török hatóságok is képviseltették magukat, a rádió, a sajtó és idegenforgalom igazgatósága, filmoperatőrök, újságírók a világ minden részéről. Az ankarai rádió közvetítette az érsek török és francia nyelvű beszédét.
Délután egy svájci csoport közös istentiszteletet tartott a kápolnában szentmisével és közös áldozással.
     Éjjel, a kápolna-felszentelés után történt az első, egyház által elismert csoda. Az ünnepségen résztvevő Khury izmíri házaspárnak egy 35 éves, gyógyíthatatlan Pott-kórban szenvedő lánya volt. A szülők buzgón imádkoztak beteg gyermekükért, egy üveg vizet merítettek a Mária-forrásból és hazavitték. Amikor este tíz óra tájban hazaérkeztek, lányuknak inni adtak a vízből és a beteg elhalt testrészeit megmosták. Négyórás nyugodt alvás után a lány teljesen gyógyultan ébredt. Az esetet alaposan ellenőrizték és megvizsgálták. Öt orvos állapította meg, hogy természetes magyarázat nem lehetséges. Descuffi érsek 1955. március 10-én dekrétummal ismerte el a csoda valódiságát. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) (Fentebb, a misézőhely, alább: zarándokok 1951-ben, lentebb Mária Háza ma.)zpilgrims_1951_530.jpgmeryemana_ayin_2_530.JPG
meryem_ana_1_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

+283327_n.JPG

 

   Nekem steril kendőt készítenek elő, de azt se irgalomból! Az én arcvonásomat, senki sem őrzi meg! Véres nyomaimat nem megtörlik, hanem kitörlik a világból! Senki sem érzi át és fogja fel az én tragédiámat? 


abortusz75234.jpgHiggyétek el, a ti egyöntetű imáitok és áldozatotok, meg tudná fékezni azt az általános érzéketlenséget és közömbösséget, melynek én is áldozata vagyok! 

 

 

0001_kicsi.JPG

– Kérlek titeket, megszületettek! Szálljatok magatokba, térjetek meg és imádkozzatok szüntelen, hogy többé ne történhessen meg az ilyen, az ilyen, az ilyen...!

  Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Elszakadás az Egyháztól, Krisztustól és Istentől

      A világnak a katolikus Egyház igazságaival szemben folytatott harcai fél évezred óta mindig súlyosabb és veszedelmesebb tévtanokhoz illetve forradalmakhoz vezettek. Meglehetősen érdekes látni, hogy az újkor legalapvetőbb történései három évszámmal jellemezhetőek. Ezek az 1517-es (protestantizmus), az 1717-es (szbdkmvesség) és az 1917-es év (kommunizmus). Ebben a három dátumban – Európában és az egész világon –, az Isten igazságától való elszakadás, szisztematikus és lépcsőzetes előrehaladása fejeződik ki.
      Krisztus így szólt az apostolokhoz: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21) Ebben a szóban: Krisztus, három szint egyesül. Az Atya, Krisztus és az apostolok (azaz az Egyház). Az Atya Krisztust küldi. Krisztus pedig az apostolokat.
Krisztus ezt mondta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, utasítja el azt, aki küldött.” (Lk 10,16) És ugyanezt más szavakkal még számtalan más helyen elismételte. Nos, az igazságtól való világi elszakadás pontosan ebben a három lépésben zajlott le: elszakadás a katolikus Egyháztól (1517), elszakadás Krisztustól (1717) és végül elszakadás Istentől (1917). Ez logikus és bizonyos értelemben elkerülhetetlen folyamat, mely a sátán szuper intelligenciáját tükrözi!
Aki Krisztus küldötteit az apostolok utódait (vagyis az Egyházat) elutasítja, konzekvensen Krisztust utasítja el. És aki Krisztust elutasítja, az logikus módon az Atyaistent is elutasítja. Az elmúlt fél évezred története Krisztus eme szavait egyenesen lenyűgöző módon igazolja.
     1517-ben zajlik le Luther téziseinek kitűzése. Ez a döntő kezdet – legalábbis kívülről nézve – a protestantizmus számára. Luther a két megadott küldetésből csupán egyet: Krisztus közvetítését Isten felé fogadja el, míg az Egyház közvetítését Krisztus felé már nem. Ezért hangzanak el Luther programszerű kijelentései: „Egyedül az írás”, és az Egyház tanítóhivatala nem; „Egyedül a kegyelem”, és a papság és a szentségek által való közvetítés nem; „Egyedül Isten”, és a menny szentjeinek közvetítése nem.
     1717 hozta meg az elszakadás második fokát. Ez az év a szbdkmvesség megalakulásának éve Angliában. Luthernek az Egyház és tanítóhivatala szembeni visszautasításából kis idő múltán logikusan következett Isten e világon belüli kinyilatkoztatásának alapvető elutasítása is. De mivel Isten eme kinyilatkoztatásának Isten emberré válása a csúcspontja, ez valójában Isten emberré válásának elutasítását jelenti. Ezzel az első megjövendölt lépés valóra válásának lehetünk tanúi: „Aki titeket elutasít, engem utasít el.” Ahogy Luther az Egyház közvetítő szerepét elutasította, úgy utasítják el a szbdkmvesek Krisztust, és vele minden közvetítést vagy hidat Istenhez. Ezért képviselik ők a deizmust, mely mind az isteni gondviselést, mind a csodák lehetőségét tagadja.
     1917 hozta meg az Isten elleni szociális forradalom második logikus lépését. Minekutána 1717 óta Istennek mindennemű működését és beavatkozását e világba tagadták, konzekvens módon értek el az utolsó lépéshez, a tökéletes ateizmushoz és antiteizmushoz. Ugyanis a kommunizmus lényegét tekintve nem más, mint egy harcos szociális ateizmus, és nem csak egy gazdasági rendszer, melyhez csak külsőleg jönne hozzá az ateizmus.
„Aki engem gyűlöl, az az Atyát is gyűlöli” – ehelyütt realizálódik a második logikus összefüggés, melyet Krisztus világosan felvázolt. Ez a második következmény – az Istennel szembeni gyűlölet, mely a késő szbdkmvességben már kirajzolódott – mutatkozik meg világosan és nagyon harciasan a kommunizmusban. Aki nem bírja Krisztust, az nem bírja az Atyát sem. (Részletek P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva című írásából 1999. - Megjelent a Szent Margit Lap 41. számában)

Szólj hozzá!

Lelki adományainkkal koronázzuk meg a Szűzanyát!
nossa_senhora_de_czestohowa_300.jpg     Nagy Lajos király 1382-ben Márianosztráról 16 pálost küldött a lengyelországi vieluni hercegség területére, hogy megalapítsák a czestochowai pálos kolostort. Ajándéka egy Mária-ikon volt, melyet a hagyomány szerint még Szent Lukács festett az Utolsó Vacsora asztallapjának egy darabjára! Ez az Ikon a ma is látható Fekete Madonna!
     Ezt a kegyképet 1717-ben koronázták meg XI. Kelemen pápa által küldött koronával. Ez volt a világon az első ilyen esemény Rómán kívül.
Ennek a nagy eseménynek van 300. jubileuma 2017-ben!
     Ma már nem arany koronákkal akarjuk megkoronázni Máriát, hanem evangéliumi életünkkel. Szent Iréneusz azt mondta: „Isten dicsősége az élő ember”. Ahhoz, hogy valóban így legyen, megtérésre van szükségünk. Ezért akarjuk felajánlani Isten Anyjának lelki adományainkat – ezek mutatják meg leginkább, hogy Ő uralkodik-e életünkben. A Jubileum és a „Mária Élő Koronája” akció védnöke a Lengyel Püspöki Kar, és annak elnöke, Stanisław Gądecki poznani metropolita. Ehhez szeretnénk csatlakozni Magyarországon is.

1. lépés:
Mutasd meg magadat a Szűzanyának és ő közelebb visz Jézusához!
     Mi alkotjuk Mária Élő Koronáját. Az arcunkra van írva egész életünk, annak minden történése. Szemünkben tükröződnek a vágyaink, élményeink, örömeink és szenvedéseink egyaránt. Szeretnénk Mária arcképévé válni! Vidd el egy borítékban a fényképedet valamelyik pálos rendházba, vagy küldd el postán a pécsi kolostorunkba (7625 Pécs, Hunyadi u. 70.), 2017. január 20. után. Ettől a naptól tudjuk fogadni a képeket a felajánlásokkal, ezért kérjük, hogy előbb ne küldd! Fényképedet a 2017. június 26-án induló Fekete Madonna Zarándokvonattal visszük el Częstochowába, majd a Szűzanya Kápolnájában helyezzük el a Jasna Góra-i esti ima (Apel) alatt, majd onnan kerül át a nagy, un. Kordecki-terembe sok-sok arckép közé. Mindenkitől külön nyilatkozatban kérjük (formanyomtatványon, mely a későbbiekben letölthető honlapról*), hogy járuljon hozzá saját fényképének elhelyezéséhez. Ha esetleg zarándokként meglátogatod mennyei Édesanyádat, megtalálhatod saját fényképedet is. Ez lesz a jelképe, hogy az életed be van írva Mária Szívébe! Természetesen fényképedet személyesen is elviheted a Fekete Madonna Zarándokvonattal. *(Ha engedélyező nyilatkozatot nem kapunk, a felajánlás attól még odakerül a Szűzanya elé, de nem elhelyezve a Kegyhelyen.) Info: http://www.palosrend.hu/aktualis/625-maria-elo-koronaja-uj 

Lelki adományainkkal koronázzuk meg a Szűzanyát! (folytatás)

2. lépés:

Ajánld fel a Szűzanyának lelki adományodat!
     Ne csak fényképen megörökített arcképedet juttasd el a kijelölt helyekre, de ajánld fel a szívedet is Máriának! A fénykép hátoldalára írd fel milyen lelki adományt, fogadalmat ajánlasz fel a Szűzanyának! Felajánlásoddal valami különösen szépet ajándékozz Máriának – talán szentgyónáshoz járulsz sok év után, kiengesztelődsz valakivel, akivel hosszú ideje konfliktusban vagy. Esetleg elhatározod, hogy szakítasz valamilyen szenvedélyeddel, az alkoholizmussal, a kábítószerrel, a pornográfiával… De választhatsz valamit, ami mindennap motivál a megtérésre, elősegíti életed megváltoztatását – ez lehet pl. a rózsafüzér imádkozása, Szentírás olvasás, lelki olvasmányok… Találj ki valamit magad, amit épp Te ajánlhatsz fel Égi Édesanyádnak.

3. lépés:
Fogadd be a Szűzanyát az otthonodba!
     Válaszul a 2017. január 20. után a kijelölt helyre elvitt vagy elküldött (papír)képed hátoldalán megnevezett lelki adományodra, átadjuk vagy – adott cím esetén - elküldjük a Jasna Góra-i Szűzanya képét (A4-es méretben), hátoldalán a felajánló imádsággal! Mindezt annak jeleként, hogy Te is egy Gyémánt vagy Mária Élő Koronájában. Ily módon fogadd be a Szűzanyát az otthonodba, családodba és életedbe!

4. lépés:
Naponta lépj kapcsolatba Máriával!
     A facebookon, vagy a Pálos Rend honlapjának jobboldali sávjában folyamatosan olvashatsz újabb és újabb Máriás gondolatot, ami segíti elmélyíteni kapcsolatodat a Szűzanyával. Reménykeltő és a megtérésre motiváló gondolatok ezek, amelyekre naponta a lelki adományoddal válaszolhatsz Máriának, szíved átalakulásával járulva hozzá az Ő megkoronázásához.

     2017. január 18-án, Boldog Özséb atyánkra emlékezve, a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében Pécsen, melyet Dr. Beer Miklós püspök úr mutat be, és Csóka János pálos tartományfőnök atya ünnepélyesen hirdeti ki a "Mária Élő Koronája" kezdeményezést. Már addig is elhatározhatja bárki, aki ebben részt szeretne venni, hogy mivel járul hozzá ennek az élő koronának az építéséhez. Info: http://www.palosrend.hu/aktualis/625-maria-elo-koronaja-ujobraz_gorka_530.JPG

34482847_530.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg_8.jpg     Kedves Hallgatóim! Az elhangzott részletek minden mondata a mi felkérésünket is magában hordozza! Meghívást, hogy tudatosan és nagy elszántsággal vegyünk részt az Úr megváltó munkájában, melynek célja az üdvösség széleskörű kiterjesztése, vagyis a lélekmentés!
Sajnos, modern világunkban az üdvözülni akaró ember hitét az elerőtlenedés súlyosan veszélyezteti. Az egyébként jó szándékú hívek is ‒ a korszellem jegyében ‒, ezt-azt átvesznek a világ mentalitásából, miközben észre sem veszik, hogy ennek folytán az erejük megfogyatkozik a saját és mások üdvösségéért való küzdelemre. Az Egyház Anyja erre a gyengülésre, erre az erőtlen keresztényi életre kínál megoldást a Szeretetláng ajándékával, mely üdvtörténeti nagyságrendű többlet kegyelem (ld. II/93).
Sajnos, kevéssé tudatos annak felelőssége, hogy rajtunk is múlik az üdvözültek és elkárhozottak száma!
Ne feledjük, hogy Isten előtt épp azok fognak majd bennünket a legjobban vádolni, akiknek nem szóltunk, akikért nem imádkoztunk, akikért áldozatot nem hoztunk ‒ jóllehet megtehettük volna!

Ó, értünk aggódó Szűzanyánk! Könyörögj érettünk Szent Fiadnál
és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Kedves Hallgatóim! A következő előadásomban
a Szeretetláng üzenetét folytatom!

Köszönöm figyelmüket!fatima_012_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgCselekedetek által igazul meg a hit
regimsgr_gschwind_in_sel_uk_330.jpg     1947 őszén Dr. Karl Gschwind svájci érsek szamárháton zarándokolt a Fülemüle-hegy (Bülbül-Dagh) köves útján Panaya Kapulu-ba. Újra elhagyatott, és teljesen romos volt a Szűzanya Háza, közel s távol egy lélek se. Dr. Gschwind 37 évi lelkipásztori munka után elhatározta, hogy feléleszti Törökország keresztény emlékhelyeit a feledésből. A Szent helyekről szóló írásai révén kapcsolatot teremtett befolyásos személyekkel és megnyerte bizalmukat. Az éppen elkezdődő török turizmus is egyengette az utat. Így támadt fel újra Panaya Kapulu is.
regiskan_16_530_1.jpg     Az isztambuli osztrák Szent György Intézetben született a gondolat, hogy Szűz Mária mennybevétele dogmájának kihirdetése alkalmával (1950. nov. 1.) zarándoklatot szervezzenek Panaya Kapulu-ba (Lásd legalul!). A gondolat sokaknak tetszett. Az illetékes török hatóságok támogatásával, Josef Descufi izmíri és isztambuli érsek védnökségével megtörtént a zarándoklat. Huszonkét órás hajózás után a nem jelentéktelen csoport Izmírbe érkezett és onnan autóbusszal mentek Efezusba, majd gyalog tették meg az utat a Fülemüle-hegyre.
A nehéz kapaszkodás után a romos, tetőtlen templomban megható, zarándok-istentiszteletet tartottak. Október 29. -e volt. Ez az ünnepség a kis szentélyben az új élet kezdete. A dogma kihirdetésének napján az ország minden újsága írt Szűz Máriáról, Rómáról és Panaya Kapulu-ról.
     Ezután meglepő sorozatban döntő fontosságú események történtek. Az izmíri érsek engedélyével a török kormány Menderes miniszterelnök irányításával elrendelte 1951 áprilisában, hogy azonnal építsenek utat Szeldzsukból a hegyen át Panaya Kapulu-ba. Az út három hónap alatt elkészült és a szent körzetben a tenger szintje fölött 450 méter magasban egy parkolóval ér véget. Az új utat „Mária útjának” és a Csalogány-hegyet „Mária-hegynek” (Meryem-Dagh) nevezték, a Panaya Kapulut: pedig „Meryem Anának”.
     Az érsek elhatározta és az erre összehívott bizottsággal hamarosan elvégeztette a kis templom restaurálását. Az alapfalat érintetlenül hagyták, a felmenő falakat majdnem teljesen megújították és lapos ívű kupolával fedték. A régi és az újonnan felépített falak közötti határt kívülről vörös vonal jelzi. Egyenes fasorokat telepítettek. Az előteret alaposan megnövelték és a ház körül is utat építettek. Azon voltak, hogy az épületnek falusias, antik külsőt adjanak és a korábbi összképet lehetőleg hűen állítsák helyre, amelyben Szűz Mária lakott.
     Szűz Mária egykori imádkozó helyén carrarai és efezusi márványból szerény oltárt emeltek, most ezen áll a csonka szobor, ami valamikor az előteret díszítette. Az új területrendezésnél szépen kialakították a forrást is. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)regizpilgrims_1950_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 

abortuszimages10.jpg 

 

 

 

 Nekem nem segít senki! Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy amikor engem − az ártatlan csöppséget − elevenen marcangolnak szét, ő ne szenvedjen. 

abortusz1917613.jpgUram Jézus! Már nem élnek segítő Simonok! Én csak Rád számíthatok egyedül, Rád, aki értünk megélte az iszonyatos kínhalált, amely rám is vár! 

 

 

0001_kicsi.JPG– Kis szívem amíg dobog Jézusom, rettegve ugyan, de gyilkosaimért imádkozom!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

remület.jpg     A sátáni manipuláció megnyilvánulása szünet nélküli és nagyon fontos lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem „tévútra akarja vezetni az egész világot” (vö Jel 12,9b).
     A hiszékenységre hajlamos ember megtéveszthető! Az ilyen, nem csak saját hóhérait képes maga fölé megválasztani, de majdan az Antikrisztus egyházellenes 'észérveit' is követendőnek találja majd (Jel 13,3-4)! Sajnos okkal aggódik az evangélista: „amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8)
A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)
La Salette, o pranto de Nossa Senhora (1).jpg     Az igaz Mária-jelenések és üzenetek alapvető célja: minél több embert (a Szent Szűz szóhasználata szerint: minden embert) megszabadítani attól a halálos ítélettől, ami La Salette-ben és Fatimában oly világosan meg lett fogalmazva. Ennek feltétele pedig a megtérés. „Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el.” (III/130) Jézus mondja a Szeretetláng üzeneté-ben: „Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.”  (I/95)
     A fatimai üzenet szerint végül a Szent Szűz Szeplőtelen Szíve győzelmeskedik. Ám nem lehet közömbös számunkra – akik folytonos szorongattatásban vagyunk –, hogy mikor következik be az Egyház megjövendölt végső diadala! Nekünk ebben a végső diadalban kell bíznunk, ennek mihamarabbi diadaláért küzdenünk, nem pedig a csüggesztő vagy ígérgető üzeneteket követnünk! Elsősorban ne a magánkinyilatkoztatások irányítsák az életünket, hanem az Evangélium! Legyünk hűségesek az Egyházhoz, a Pápához, kövessük az Evangélium tanítását és szüntelen rózsafüzérezéssel, engeszteléssel kérjük az Úr Irgalmasságát és Mária Szívének ígért oltalmát! „Csapataink harcban állnak” és ebből a harcból mindenkinek ki kell vennie a részét, az ember rövid életének tétje ugyanis kimondhatatlan: bizalommal megvívni a „jó harcot” (1Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát.
AZ ANTIKRISZTUS ELOHARCOSAI 2.jpg     Az Isten áldjon meg benneteket, legyetek óvatosak! Értsétek már meg végre, hogy a krisztusi Egyház jóváhagyása nélküli üzenetek, bármily szépek és imádságosak is, nagy eséllyel a megtévesztő szellem manipulációi is lehetnek! Ma már a gonosz sokkal rafináltabban közelíti meg a lelkeket, szépet és imára késztetőt javasol, sőt, rámutat az igazságokra, ám mindezt csak a beetetés érdekében teszi! Megátalkodott célja, a lelkeket elszakítani a krisztusi Egyháztól, a hierarchiától azért, hogy kiszolgáltatott martalékká tegye a megtévesztetteket!

     Az, hogy a megtévesztő szellem állna minden egyes üzenet mögött, nyilván nem biztos, az viszont biztos, hogyha maradéktalanul követnénk az Evangéliumot, akkor nemhogy a bizonytalan-, de az elismert üzenetekre sem lenne semmi szükség! Ne akarjatok tehát jólértesültebbek lenni, mint amennyire Jézus Krisztus Titokzatos Teste érdemesnek talál titeket! Mint fentebb említettem, a megsokasodó üzenetek többségének két célja is van. Egyfelől elterelni a figyelmet az igaz üzenetekről, másfelől – így vagy úgy –, de az Egyházzal való szembeállítás! Senki ne figyeljen tehát a „napra-percre kész” üzenetekre, hanem imádkozzon a szent hagyomány szerint szüntelenül, és hozzon áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel senki nincs, aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük (Fatima)! Mert tudhatnátok már, hogy áldozat és imádság a mi eszközünk, melynek igaz célja: a megváltás világméretű érvényre juttatása, Krisztus a mi Urunk által!

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozásra és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html
     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánlást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
programvaltozas.JPGa Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 14; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2;                             május 16; május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

 valtozott_1_530_2.jpg     
-_0041_j17f_300.jpgA Szeretetláng lelkiségét, illusztrálják az Úr, Lelki Naplóban elmondott szavai:
 "Szeretném ha azt, amit most mondok, leírnád és kezéhez juttatnád azoknak, akiknek nagy szükségük van erre, hogy eligazodjanak! Szenvedéseiket ajánlják fel engesztelésül a lelkekért. Segítsetek hordozni keresztemet hisz oly nehéz. Ne hagyjatok magamra!
Nem azért hívtalak meg benneteket, mert nincs szükségem reátok, sőt most igazán itt az ideje és alkalma annak, hogy bizonyságot tegyetek Mellettem.
Ne legyetek kényelmesek, nézzetek Rám a keresztre! Mi kényelmet engedtem meg én magamnak? Ez nem hat meg benneteket?
Ó ti lanyhák, mi tudna rátok hatni, ha az Én mérhetetlen szenvedéseim mellett elmentek érzéktelenül. Ennyi hűtlenségtek ellenére is szeretettel hívogatok mindenkit, jöjjetek, mert én megváltottalak benneteket az örök haláltól. Vagy nem akartok élni velem? Elég nektek a földi mulandóság?
Szabad akaratotok van és én azt szeretném, ha tisztán mellettem döntenétek! (vö. II/14-15) Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. Cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atyához, akkor az eredmény is bőséges lenne. (II/106) Vágyaitokkal öleljétek át a földet!
Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem! (I/90) Kis kármelita leányom írd csak írd panaszos sóhajaim, hátha megtörnek rajta a kemény szívűek, ha csak egy kevés is, de te már akkor is jól végezted a munkád. A mi ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért!"meg_mire_vartok_m_az_ur_530_1.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgAz  efezusi Szűz Mária-templomban mondták ki az Istenanyaság dogmáját
efezusaxresdemm_530.jpg     A zsinati templomban 431 pünkösdjén a világegyház 290 tisztségviselője jött össze, hogy megvitassa, milyen méltóság illeti meg Szűz Máriát. Nesztoriusz, konstantinápolyi pátriárka azt tanította, hogy Szűz Mária csak Jézus emberi természetének anyja és az isteni természetének nem, ezért csak „krisztus-szülőnek” szabad nevezni. A zsinati határozat I. Celesztin pápa határozatával Cirill alexandriai pátriárka tanítását fogadta el, ami szerint Szűz Mária valóságos istenanya, nem az isteni természeté önmagában, hanem a megtestesült Ige anyja, ez magába foglalja az emberi természetet is. Mária így valóban „Theotokosz” istenszülő istenanya.
maria_santa1_530.jpg     A hívők feszülten várták a tanácskozás eredményét. Amikor kihirdették az eredményt, határtalan volt az öröm. A város fényárba öltözött, a püspököket fáklyás menetben kísérték haza és első ízben csendül fel az imádság: „Istenszülő Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk!”.
     Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a testét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem testestől-lelkestől magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, vagyis „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae-nak – „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték.

     Az efezusi zsinat határozata a keleti és nyugati egyház közös Mária-tanának alapja. Ettől kezdve Szűz Mária a Gyermekkel minden nép közös kincse. Sajátos Mária-tisztelet központja lett Bizánc, és ez mindmáig az ortodox egyházak piusix_280v.jpgMária ikonjaiban és ikonosztázaiban mutatkozik meg. Az efezusi zsinat 1500. évfordulójára írta XI. Pius a „Lux veritatis” enciklikában: "Megengedheti-e Szűz Mária ‒ akit pont Kelet elszakadt népei olyan forró jámborsággal és szeretettel tisztelnek ‒, hogy továbbra is távol maradjanak az egyház egységétől és Fiától, akinek földi helytartója mi vagyunk? Tovább kell-e még tartania a sajnálatos szakadásnak? Bár visszatérnének a közös atyához, akinek ítéletét az efezusi zsinati atyák örömteli engedelmességgel fogadták és mint a hit őrzői egyhangú tetszéssel üdvözölték.” Ezek a szavak nekünk ma, az ökumenikus találkozás idején sokkal többet jelentenek, mint annak idején. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)maternitybvm530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

IV. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik

abortusz1.jpg   Nekem nincs igazi édesanyám, csak egy asszony foglya vagyok, aki eltakaríttat az életéből, apám pedig közömbösen mossa a kezeit. Életre hívóimnak van anyja és apja, de a hitre és áldozatos szeretetre példát és nevelést aligha adtak! „Nagyszüleim” talán még biztatták is őket, hogy „korai a kicsi, ráértek még, fiatalok vagytok, szórakozzatok!” De nekem erre esélyt sem adtok! Nekem nem jár semmi az élet örömeiből? Nem én jöttem „korán”, hanem ők felelőtlenkedtek korán az életre hívással”! 
abortuszUltrasound_2569504b.jpgHát képtelenek megérteni? Emberi személyként fogantam meg és jogom van az életre! De anyám az én érveimet, szíve alatt nem hallja meg! Az emberek lelkileg is süketek és vakok? Mert némán sikoltva kiáltom feléjük: 

0001_kicsi.JPG– Emberek! Élni, élni akarok!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

     A kísértés mibenlétét ismerjük és tudjuk: állandó kísérője az emberi életnek. Ám, gyakran ártatlannak, vallásinak látszó közösségek és média-fórumok is alattomos veszélyt jelenthetnek! Ezért a legkisebb negatív jelre is fel kell figyelnünk, mégha az viccesnek tűnik is, különben könnyen részévé válhatunk a "gépezetnek" és észre sem vesszük, hogy magunk is bíráljuk az Anyaszentegyház állásfoglalásait! Az aktív részvételünk által rés támad a "kegyelmi védvonalunkon", kitéve magunkat a megtévesztő 2_1.jpgszellem manipulációinak! Az ördögi zaklatás is gyakori. Ennek sajátos formája a békétlenség keltése. A sátán az egység megbontásával kezdi munkáját. Először a szívben, majd a családban vagy más közösségben igyekszik békétlenséget kelteni. Amikor egy családban vagy bármilyen más közösségben a széthúzás, a békétlenség révén sérül az egység, tudni kell: a háttérben sátáni erő, a bűn szerzője kezdi működését. A helyzet súlyossá válhat, ha az ember lelkében tanyát vert a gőg, mert a sátán kezében a gőg igen hatékony eszköz, s vele szemben az alázat az első és legfontosabb fegyver. ,,Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad” (1 Pét 5,5b).
válás-300x206.jpg     A békétlenség ‒ mint említettük ‒ tönkreteszi, szétzilálja a családot, a közösséget. Az ördögi zaklatás már elhatalmasodott, ha az ember örömét leli a pusztításban, vagy szadizmusra, kegyetlenségre hajlamos. A megkötözöttség területéhez a szenvedélybetegségek tartoznak. Abban az esetben pedig szellemi megkötözöttségről beszélhetünk, amikor az ember ellene áll az őt üdvözíteni akaró kegyelem munkálkodásának.      A látványos megszállottság ma már ritkábban ugyan, de állandóan jelen van az emberiség életében. Az esetek száma a legújabb irodalom szerint emelkedő tendenciát mutat.
ppamorth0001.jpgcorrado_ balducci001.jpg     Amikor a sátán teret kap, egyre jobban birtokába veszi az ember akaratát, s az ember nem csupán kiszolgálja őt, de szenved is tőle. Az ördögi befolyás az egészségben, az érzelmi és az üzleti életben, az életkedvben és a halál utáni vágyakozásban támadja az embert (Don Gabrielle Amorth). Legáltalánosabb módszere: elfordít az Istentől és távol tart tőle (Corrado Balducci), a végeredmény pedig a bűn lavinaszerű elhatalmasodása (vö. Róm 5,20).
     Ha a bűn elhatalmasodik, annak következménye is elhatalmasodik, s kilép az egyén a család, a közösség kereteiből és ez társadalmi méreteket ölthet. Ez pedig a lelki és az evilági élet szempontjából végzetes lehet. Erre figyelmeztet Jakab apostol: ,,...a bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után” (Jak 1,15). A bűn ‒ ha nem szállnak vele szembe ‒, átlépheti az országhatárokat, s egész földrészeken, vagy akár az egész világon elhatalmasodhat, és következményei pusztulással fenyegethetik akár az egész emberiséget is. Súlyos probléma, hogy az ember az élet eseményeiből nem okul, s az elhatalmasodott bűn elhatalmasodott következményeit, amelyet az egyre szabadabban működő sátáni erő szervez, természetes okokra vezeti vissza, s ezeket csupán természetes összefüggésükben értelmezi.
     A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat. Különösen a deviancia terjedésére, a családok felbomlására, a bűnözés terjedésére, a tragédiákra és a természeti katasztrófákra gondolunk. Az ember pedig nem csupán evilági életét nehezíti bűneivel napról napra, de örök életét is veszélyezteti, s egy idő után számítanunk kell az igazságos Isten közvetlen beavatkozására. A Jelenések könyvében három fejezet (vö. Jel 8-11) is utal erre. Ezek, bár jelképes leírások, mégsem hagynak kétséget afelől, hogy a bűn mind súlyosabb büntetéséről van szó. Ennek kapcsán a Jelenések könyve így fogalmaz: ,,Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, s káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg” (Jel 16,10). Már Izaiás figyelmeztet az elhatalmasodott bűnre: ,,Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal vonják magukra, és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret” (Iz 5,18) A Bölcsesség könyve is inti az embert: ,,Azoknak azonban, akik a büntetésül szánt megcsúfolásból nem okultak, Istenhez illő ítéletet kellett elviselniük” (Bölcs 12,26). Ez arra is utalás, hogy a büntetés egyben a bűnbánatra és a megtérésre is alkalmat nyújt (vö. Bölcs 12,10). (JÜ 28-31)

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozásra és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html
     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánlást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpgmaria_szive_szeretetlangja_250.jpg     Kedves Hallgatóim! Többen kérdezték tőlem, hogy egészen pontosan, miben is áll a Szeretetláng lelkisége a gyakorlatban? Nos, a Szeretetláng nem egy – ma oly divatos – tetszetős üzenet, mely zarándoklatra hív vagy imádkozásra, nem is a Mária-tisztelet egy újabb formája, hanem tulajdonképpen egy soha eddig nem volt "kegyelmi eszköz", amely az Istenanya ígérete szerint áldozataink és imáink kegyelmi "hatásfokozója"! Ezért kérjük imáinkban a Szeretetláng "kegyelmi hatásának kiáradását". A Szeretetláng lelkisége, vagy pontosabban lelkülete azok jellemzője, akik követni kívánják a Szűzanya lélekmentő munkáját, befogadták szívükbe, élik és tovább adják Mária Szíve Lángját, mely maga Jézus Krisztus!
Az pedig, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Először is a Lelki Napló szerinti ‒ a mi lábunk együtt járjon ‒ jézusi ima megélését. Másodszor, a Szűzanyához intézett minden imához, fohászhoz fűzzük hozzá a könyörgést: "Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre". Harmadszor, cselekedjünk a Fatimai Angyal útmutatása szerint: "Mindent, amit tudtok, ajánljatok fel áldozatul Istennek a bűnök engesztelésére és imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Így ki fogjátok eszközölni a békét". Mindez azt eredményezheti, hogy már nem mi, hanem Krisztus él bennünk, és ez kihat szentségi és mindennapi életünkre!
A gyakorlat tehát: Máriával élni Jézusért!
A Szeretetláng ‒ mint Mozgalom ‒ nemzetek felett álló, imádsága tehát nem Magyarországért, nem a kereszténységért, hanem az egész emberiségért könyörög!
„Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén.” (II/18)
     Fontos! Ezt az erőt, ezt az ajándékot, EZT A CSODÁT csak az nyerheti el, aki kinyújtja érte a kezét, kitárja a szívét! Mint már mondottam, a szívünkben kigyúlt Szeretetláng, az Úrhoz való egészen bensőséges közelség megvalósulását eredményezheti, Mária közbenjárása által! Vagyis, közel állni – mi több – eggyé válni a kegyelem Forrásával, mely valóban krisztusivá formálhat bennünket „szívünk együtt dobbanásáig”. És ennek a „krisztusinak” a kegyelmi kisugárzása hatással lesz sajátos jelenlétünkre és apostolkodásunkra felebarátaink körében.
     Ezzel kapcsolatban, meg kell jegyeznem: hogy a Szeretetláng kegyelmi adománya egyetemes ajándék, a bűn elleni eszköz, sőt fegyver − jóllehet ,,kegyelmi hatása” − minden látványosságot nélkülöz! Egyéni és közösségi imái, tevékenységei, mindenkor az Egyházon belül és az Egyházért nyilvánul meg. Tehát a világ minden emberéért imádkozó társaság, mely az Evangéliumon, az Egyház tanításán és Erzsébet asszony Lelki Naplója alapján áll, mindenkor szem előtt tartva az egyházi hierarchia útmutatását és döntését!
Célja: a megváltás jézusi művének a Fatimai Szeplőtelen Szív szerint való segítése a lelki élet hagyományos eszközeivel (áldozat, imádság, böjt, virrasztás, szentségimádás, szentmise, életfelajánlás, apostolkodás). Az áldozat egyik jellemző motivációja a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel való együttműködés a lélekmentés, a családok és a papok megszentelődése érdekében!meg_mire_vartok_kerdi_a_remenyseg_anyja_530_3.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMária-tisztelet a bensőséges Krisztus-követés alapja
efezusi_szuzanya_250.jpg     Szűz Mária tisztelete rendkívül nagy volt Efezusban, és a közösség a keresztény vallás szabad gyakorlásának engedélyezésekor a IV. században a város templomát Szűz Mária tiszteletére építtették és szentelték. Ismereteink szerint ez volt a világ első Mária nevet viselő temploma. Rómában csak az V. században épült Mária templom, a Santa Maria Maggiore. (Bal oldali kép az Efezusi Szűzanya ikon, lentebb, az efezusi Mária-templom romjainál, 1890-ben)regichurch-of-mary-ephesus1890_530.jpg
     Jeruzsálemben már 390-ben felépítették a Hagia Sophia (Isteni Bölcsesség) templomot. Azért, az mégis csak feltűnő, hogyha Jézus Anyja Jeruzsálemben halt meg, akkor miért nem építettek, akár csak egy kis kápolnát is az emlékére, a tiszteletére? Az első kifejezetten Mária templomot Jeruzsálemben 530-ban építették.
     Az első efezusi Mária templom világhírű lett a 431-es Efezusi Zsinat révén. A súlyos események: háborús támadások, földrengés miatt később kétszer átalakították és nem pontosan tudni mikor, a Mária templom épülete összedőlt.
     Bár hivatalos nyilatkozatban a Szentszék nem deklarálta a Szent Szűz lakóhelyének az Efezusi Szentélyt, de a pápák közvetve tanúságot tettek mély tiszteletüknek.
     Az egykori zsinati templom romjainál a török kormány meghívására néhány nappal a II. Vatikáni zsinat kezdete előtt pápai küldöttség istentiszteletet tartott, hogy ezen a Szent helyen Isten áldását kérje a kezdődő nagy munkához. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) (Alsó kép egy atya a Mária-templom romjainál 1890-ben)jean-heroger-atya_a_marian-templom_romjainal_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

abortuszellenkicsi_1.jpg

 

 

   Élő emberi személy vagyok, Istentől való örök életű lélekkel, az emberi törvények szerint is „jogalany”. Abortion_by_Amelee.jpg                         Uram Jézus! Te súlyosan elestél, engem pedig könnyedén ejtenek – és mindezt –, egy-szerű „ballépésként” fogják fel. 

Szüleim, a felelőtlenségüket, irgalmatlansággal tetézik. Esélyt sem adnak arra, hogy én is megélhessem Istentől kapott érdemszerző életem. 

 

 

 

 

0001_kicsi.JPG

 

 – Most még élek, de nagyon félek..., anyám, apám, ne öljél meg!

  Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

     Rémisztő annak tapasztalata, hogy sokan mily tudatlanul esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének. Ennek oka, hogy kevesen vállalják a harcot (az engesztelést), és így a bűn természetszerűen elhatalmasodik a társadalomban, s ennek következményeként nyomatékosan állíthatjuk: elérkezett a tömeges elkárhozás veszélye.media ctrax17.jpg
     Ma már kozmikus méretű harc folyik minden egyes lélekért, a technika és a pszichés manipulációk minden eszközével. Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz.
Ez pedig nem más, mint a Jelenések könyvében a ,,vadállat” szobra, ahol az áll: ...Hatalmat kapott arra is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és megölje azokat, akik nem imádják... (Jel 13,15)
vadállat_small_1.jpg     Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadálya a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira. Ezt a harcot Máté evangéliuma már előrevetítette, amikor Jézus e szavakkal alapította meg Egyházát: ,,...mondom neked: te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta..." (Mt 16,18) A Péternek és utódainak, a pápáknak tett jövendölésével ‒ vagyis hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta ‒ Jézus egyúttal azt is közli, hogy a pokol erői és hatalmai meg fogják támadni az Egyházat, hogy megsemmisítsék.
     A sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást igyekszenek végbevinni a lelkekben, felhasználva a csábítás-, a technika minden eszközét, de legfőképp az emberi hiszékenységet! Az emberek sokaságának figyelmét már oly mértékben kötik le a burjánzó próféciák, hogy az Evangélium igazságai már nem jelentenek hitükre és értékrendjükre aktuális útmutatást! A megtévesztő szellem – a magánrevelációk hitelességéért felelős Egyház 'óvatosságát' –, ügyesen a hierarchia iránti ellenszenvvé formálja a méltatlankodó hívek lelkében! Mi több, egyesekben oly konok ellenszenv alakul ki az Egyház vezetői iránt, hogy óhatatlanul a szekták felé sodortatják magukat. Holott nyilvánvaló, hogy a magánkinyilatkoztatások iránti egyházi óvatosságot épp a hamis üzenetek, a megtévesztő szellem inspirálta „felhívások” és ezek alig nyomon követhető terjedése jelenti. Jézus intelme pedig világos: „hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.”
(Mk 13,21-23)

bacb2e1_z.jpg     Marie Julie Jahenny, a 19. századi misztikus is így figyelmeztet: „Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által. Márpedig a Szentírás figyelmünkbe ajánlja: ,,a sátán is a világosság angyalának tetteti magát” (2Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési mód igen hatékony. Jézust is megkísérti, olvassuk a Bibliában (vö. Lk 4,1-13), sőt hamis csodákra képes (vö. 2Tessz 2,9). Szent Péter apostol pedig így figyelmeztet: ,,Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségtek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben...” (1Pét 5,8-9).

     A Szent Szűz szavai a Szeretetláng Naplóból: „Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek. A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti (számára). Ó, gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben.” (IV/30)

     Korunk emberének egyik legjellemzőbb vonása az, hogy az Evangélium az ő számára csak "régi szép tanítás", ugyanakkor a bizonytalan napi "üzenetekre" roppant fogékony. Ezekért képes még lelkesedni, hosszú zarándoklatokat is tenni, ezzel szemben a hiteles, egyházilag elfogadott üzeneteket és kéréseket, teljesen figyelem kívül hagyja!

Szólj hozzá!

12.
február

FELHÍVÁS

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
programvaltozas.JPGa Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 14; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2;                             május 16; május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozásra és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html
     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánlást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

bernadette1858_530.jpg     Soubirous Marie-Bernard – vagy ahogy otthon hívták – Bernadett, első gyermekként született 1844-ben. Szülei molnárok voltak, nagy szegénységben éltek hat gyermekükkel. Bernadett gyakran volt beteg.
     Tizennégy éves volt, amikor 1858. február 11-én megjelent neki a Boldogságos Szűz a Gave folyó közelében, a Lourdes melletti Massabielle-barlangban. A Jelenés fokozatosan fedte fel magát, majd felszólította, hogy kérését továbbítsa a plébánoshoz, miszerint építsen egy kápolnát az adott helyre.
A plébános természetesen fenntartásokkal fogadta Bernadett közléseit, és azt kérte a kislánytól, hogy kérdezze meg a Hölgy nevét és virágozzék ki a barlang vadrózsa bokra. Erre csak a 16. jelenés alkalmával, március 25-én kapott választ: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás" (a rózsabokor is virágba borult)!
     A Lourdes-i jelenések természetfelettiségét 1862-ben az illetékes Tarbes-i püspök, 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte.
     Soubirous Berbadette 1879-ben súlyos csontrákban szenvedve halt meg a Nevers-i Saint-Gilgard nővérek kolostorában.
     Teste nem látott romlást, ma is látható a Never-i rendház kápolnájában. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták. Lourdes ma a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye, ahol sok ember csodásan meggyógyul az itt fakadó víztől.foto-4_530.jpglourdes_procissao_velas_530.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg
iisus_hristos_dinecuvantand_300.jpg     "A nehéz idők elérkezése előtt készüljetek fel újra erős elhatározással arra a hivatásra, amelyre meghívtalak. Ne unott, közömbös tétlenségben éljetek. Az árral szemben csak az elhivatott lelkek maradnak meg. A nagy veszély, melyet felétek indít a sátáni hatalom, az Én kezem felemelése által indul el. Adjátok tovább figyel-meztető szavaimat minden papi lélekhez. Rázzon fel benneteket előre figyelmeztető szavam és szigorú kérésem. (III/159-160)
"Én koldulok étlen-szomjan. Járok utcáról-utcára, házról-házra, faluból-városba, hideg télben, tikkasztó nyárban, süvítő szélben, zuhogó esőben. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábaim össze repedeztek az utánatok való sok gyaloglástól. Kezem állandó segély-kérésre kinyújtva. Szívről-szívre járok és alig kapok egy kis alamizsnát. Utána gyorsan becsukják szívük ajtaját, alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim halmozva vannak Szívemben.
Sok lelket felszólítottam az Én különös követésemre, de csak nagyon kevesen értik meg, hogy mit óhajtok tőlük. Imáidba szünet nélkül foglald be őket, és hozz áldozatot értük, hogy engesztelő táborom, melyet így próbálok gyűjteni, ellensúlyozza igazságos haragomat. Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat." (I/51)
Kis napraforgóm! Az Én sok-sok panaszom tudom meghallgatod és szíved melegénél én is felmelegszem. Olyan egyedül vagyok, maradj soká nálam és a mi szívünk együtt dobbanjon. Legyen a fenséges érzés jutalmad hűségedért, Bensőnk együtt érezzen! Mily boldogság ez nekem. Merülj el bennem, a kegyelmeim tengerébe, hisz te kérted, hogy engedjelek elmerülni. Kis kármelita leányom csak kérj, és én boldogan ontom kincseimet, melyet beválthatsz majd halálod óráján. Úgy gondolod, hogy amennyi a szenvedésed volt, annyi lesz a jutalmad is? Ó nem! Mert azt földi szóval ki nem lehet fejezni, amit számotokra tartogatok. Várom a pillanatot, hogy megérkezz Én bőséges ajándékkal várlak, Szívem megdobban jöttödre. És a sok szenvedő lélek, akiket kisegítettél áldozataid által a tisztítóhelyről, azok is örömrepesve fognak üdvözölni és mint jó barátaid várják a veled való találkozást. Éld bele magad ebbe a határtalan örömbe és ne legyen számodra semmi sem fárasztó amit az Én megváltó munkámért tenned kell.
A szemünk egymásba nézzen és vértől könnyes szemeimbe meglátod sóvárgásom a lelkek után. Gyűjts velem leánykám és ragadj meg minden lehetőséget te is. (II/10-11)
Kislányom, légy te Anyaszentegyházam ablaka melyet az én Isteni kegyelmeim tisztán ragyogóvá és fényessé tesznek.
Ám azért, hogy ez így legyen, azért neked állandóan munkálkodnod kell, hogy az Isteni Nap mindig beragyoghasson rajta.
Még ugyanakkor, a Szentáldozás után a Szűzanya is anyai jósággal kezdett beszélni hozzám: Kislányom, Szívem Szeretetlángja melyet rád bíztam legelőször rádveti kegyelmeim bőséges sugarát és ez az égben is folytatódni fog. Olajcseppjeid, melyeket oly sok szorgalommal gyűjtögetsz megáldom anyai kezemmel, és ha megérkezel Anyai szeretettel várlak. Ó kármelita kislányom! A szenvedések által kisajtolt olajcseppjeid a földön maradt lelkek üres mécseseibe fog visszahullani, melyek az én szeretetlángomtól meggyulladnak. Ők keresni fogják ennek okát és megtalálják az Istenhez vezető utat! Neked tehát mellettem lesz a helyed, hogy így együtt mentsük a lelkeket a világ végezetéig. (II/11-12)index_135_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgFolytatva az efezusi Szentély történetét
ephesus-ancient-road-1-selcuk530.jpg     Izmírből (Szmirna) jövet a keresztény zarándok a  megemlékezés első helyét, a várhegyet látja, amit „Ayasoluk-dombnak” (a Szent hittudós dombjának) is mondanak. Ennek a tövében van Szeldzsuk. Nem a dombot koronázó citadella, a körbástyák vagy a bizánci erődítmények vonzzák a zarándokokat, hanem Szent János sírja, Efezus városának legértékesebb kora-keresztény építészeti emléke. Az ásatások folyamán a domb középmagasságán fekvő apostolsír került előtérbe, míg a hegy csúcsán lévő templomot még nem tárták fel, és majd talán később árulja el titkát.
     Szent János halála után (100 táján) sírját azonnal tisztelték. Először csak egyszerű emlékhely. A II. században már bizonyíthatóan falazott sírkamra.
janos_the_tomb_of_st_john530.jpg     Azután keletkezett a kereszt alakú síremlék, ami fölé hatalmas templomot emeltek, valószínűleg a IV. században. Közel-kelet kiemelkedő zarándokhelye volt a templom. Celesztin pápa felszólítására az efezusi zsinat atyái is „tisztelték a nagy apostol maradványait, az apostolét, aki ott prédikált”.
Számolva a mind nagyobbá váló tömegzarándoklattal, Jusztinianusz császár (527-565) a konstantinápolyi Hagia Sophia építésével egyidőben hatalmas kupolás bazilikát építtetett Efezusban a régi templom helyére. Ez sokkal nagyobb és pompásabb volt, mint a régi. Az épület magva most is, mint azelőtt, a földalatti kripta az apostol sírjával.
     A szentély is osztozott a pusztuló város sorsában. Amikor a szeldzsukok nemzetsége került uralomra, kirabolta a nagyszerű templomot és mohamedán imaházzá alakította át, majd bazár lett belőle. Végül földrengés végzett a büszke épülettel és kíméletlenül romba döntött mindent.
     Napjainkban nagy művészi és szakértelemmel helyreállították a jusztiniánuszi bazilika néhány oszlopát. A tiszteletreméltó hely elgondolkodtató elmélkedésre készteti a zarándokot, hogy elgondolkodjon az egykor pogány Efezus sorsáról, ami ennek a hegynek a lábától a tengerig terjedt, majd nagy keresztény közösség lett. A pogány város meghódítása Krisztus számára az apostolfejedelem, Szent Pál háromévi szívós munkájának eredménye. Az Apostolok Cselekedeteinek 18. és 19. fejezete mondja el, hogyan került oda, hogyan lépett fel, milyen csodákat művelt és milyen veszedelembe került Demetrius ezüstműves lázadásakor. Az általa alapított egyházközséggel való kapcsolatának bizonyítéka, hogy kedves tanítványát, Timóteust tette a város püspökévé. Szent Pál vértanúsága után még sokáig Szent János szervezte innen az összes kis-ázsiai egyházközséget és védte őket a hitet veszélyeztető áramlatokkal szemben. Sohasem ellenségeskedett a környezetében élő pogányokkal, hanem türelemmel várta Krisztus győzelmét a tanítás hirdetésétől, a Megváltó szeretetétől és azok példájától, akik már hittek.
     Az egész város ujjongott, amikor Szent János visszatért a patmoszi száműzetésből. A hit győzelmes erejének további jeléről Szent János szívesen beszélt.
Még másfél századon át látták Szent János sírjának zarándokai közvetlenül a hegy tövében Artemisz istennő (a latin Diana) büszke szentélyét. Ebből a kultuszból élt félezer évig a város.
Ezalatt a hosszú idő alatt ötször építettek szentélyt a régi helyébe. Mindig szebbet. A gótok 263-as gyújtogatása után lassanként omladozni kezdett. És lám, a rommező felett pedig egyre inkább nőtt az apostol sírjának tisztelete. (Fentebb, Szent János sírhelye, alul az Artemis templom)arttemple-d-art-mis530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

abortuszwomandoingabortion.jpg

abortuszOptingforabortion_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nekem, nevem sincs! Az anyám és pribékjeim úgy döntenek rólam, hogy csak egy „esetként” említenek. Nekem − a „névtelen senkinek” − abortuszbeutalót töltenek ki a Golgotára.

A meg nem születettek szégyenbélyegét pecsételik rám és a szüleimnek még egy sajnálkozó sóhaja sincs felém – pedig őmiattuk és őbennük, Isten által létezem és élek. 

0001_kicsi.JPG

 

 

– Anyám, apám, szépen kérlek, nincs egy esély, hogy mégis éljek?!

   

 

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

rituale esorcismo.jpg     A sátán és csatlósai szinte akadálytalanul végzik „beetető” aknamunkájukat az egyén, a közösség és a társadalom életében. Bernanos szerint az ördög megtalálható – látszólag ártatlan alakban – könyveink semmitmondó fecsegésében, a modern élet találékony kifinomultságaiban, a csábítóan szép ruházatokban, barátságosan mosolyog a lét minden ilyen és hasonló alakzataiban és az ember egyáltalán észre sem veszi. Balducci pedig azt írja, hogy a sátán elfordít és távol tart az Istentől. Mindegy, hogy milyen módon és milyen eszközzel. Az emberek nem figyelnek rá, úgy esnek áldozatául s úgy szegődnek szolgálatába, hogy nem ismerik fel, nem értik, mi történik körülöttük és velük. Nemegyszer a jó ügy szolgálatának szándékával és tudatában a sátáni akarat valósul meg.
     Ezt a problémát azok a teológusok is tetézik, akik tagadják a sátán létezését, s ezzel nem kis zavart keltenek. (...) Ezzel a már-már divatos felfogással szemben a pápák külön beszédben (VI. Pál pápa három, Szent II. János Pál pápa tizenöt alkalommal) foglaltak állást. VI. Pál pápa egyik beszédében így fogalmaz: ,,Elhagyja a Szentírás és az Egyház tanítását, aki nem vallja létezőnek az ördög valóságát... A gonoszság, amely ma létezik a földön, egy olyan ellenünk és társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet... A gonoszság nem pusztán a nyomort jelenti a földön, hanem igenis egy élő, lelki, romlott és megrontó lényt. Egy rettenetes valóságot, aki titokzatos és dermesztő... Tudatában vagyunk annak, hogy ez a sötét és romboló valóság létezik és igen aktívan működik; ő az, aki nagyon kifinomult módszerekkel tudja felborítani az ember egyensúlyát, ő az a kaján csábító, aki ismer minden utat, ami a bensőnkbe vezet, hogy ezáltal tovább terjessze a zűrzavart és megosztottságot.” (1972. nov. 15.)
     Amikor az ember nem tartja be Isten parancsait és a bűn útját járja, lelkében egész sorsának alakításában teret enged az erőszakos sátáni tevékenységnek. Az emberi akarat az ördög hatalma alá kerül, s mint egy eszköz egyre jobban kiszolgálja őt istenellenes művének építésében. Ez a tevékenysége pedig tetten érhető a magánszférától a világpolitika alakításáig az élet minden területén.
     A bűn szerzőjével kapcsolatban a II. Vatikáni Zsinat is fontos nyilatkozatot tett: „Az ember egész történetén végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban...” (GS 37)
     A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) "tévútra vezeti az egész világot” (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját.
     És valóban, ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, mely hasonló rombolást végez, mint az atomhatalmak egymás elleni atomháborúja, azzal a különbséggel, hogy ez többnyire szellemi harc ugyan, de ugyanolyan halálos hatása van az örök életre. Mivel az Egyház illetékesei vagy túl vannak terhelve, vagy megfertőződtek a modernizmustól, nem látnak tisztán, így nincs, aki leleplezze, világossá tegye a bűn szerzőjének alattomos háttér tevékenységét, tehát egyre kevesebben ismerik fel pusztításának szervezett voltát.satan_1.jpg

Szólj hozzá!

Litánia a Lourdes-i Szűz tiszteletére


b34292170.jpgUram, irgalmazz nekünk!          – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!  – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!          – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!           – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten             – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten              – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen              – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten   – Irgalmazz nekünk!

394784_lourdes150308_hp340_36.jpgLourdes-i Szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek Szent Anyja            – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, Magyarország Nagyasszonya                           – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltál             – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki azt mondottad:
"Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!"                                                     – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni, hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni!                                                          – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki a Pireneusok hegyein mutattad magad, hogy mi is az ég felé törekedjünk                                – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki mint titkos galamb, a sziklák hasadékában egy barlangban megjelenni kegyeskedtél   – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve,
minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál                                              – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki összekulcsolt kezekkel minket az imára tanítottál                                                                              – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki égre emelt tekinteteddel arra intettél, hogy szívünket mi is az ég felé emeljük  – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve, minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket  – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki a gyermekek iránt szeretetet tanúsítottál, hogy törekedjünk mi is, mint a gyermekek, szelídek és ártatlanok lenni                                                                               – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki a bűnbánatot háromszorosan ajánlani kegyes voltál                                                    – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál                                                                                 – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattál                                                                              – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki magadhoz édesgetsz bennünket                                                                                                – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki a hitetleneken és gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél                            – Könyörögj érettünk!                      Lourdes-i Szent Szűz, kinek kegyes látogatása mutatja, hogy az Isten még nem hagyott el bennünket               – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, a zarándokok édes reménye, ki mindenféle betegséget meggyógyítasz                – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz, ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz                                                                                          – Könyörögj érettünk!

Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenségein Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Törd meg a pokoli kígyó fejét Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Védelmezd a pápát, aki a te Szeplőtelen fogantatásodat kihirdette Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne engedd, hogy hazánk megszűnjék kedvelt országod lenni Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne feledkezzél el szegény országunkról Lourdes-i Szent Szűz,                         hallgass meg minket!
Add vissza nemzetünknek őseink hitét és erényeit Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Gyógyítsd be hazánk sebeit: a káromkodást és hitetlenséget Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérik Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!
Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket, hogy méltók legyünk meghallgattatásra Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Irgalmazz nekünk!

Ezerszer dicsőítünk, Boldogságos Szűz Mária! Szent és szeplőtelen fogantatásod titkában!

Könyörögjünk!
Áldunk és magasztalunk legtisztább Szűzanyánk!
A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg, és azt mondottad az elragadtatásba merült Bernadettnek:                 "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!"
Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért.
Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Most és mindörökké. Ámen.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.procession_manin_530.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozásra és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html
     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpg     "Másnap reggel a templomban panaszkodni kezdett: Szívem fájdalma oly nagy a sok nekem szentelt lélek miatt. Pedig, hogy járok utánuk, lépten-nyomon követem őket kegyelmeimmel. Ők mégsem vesznek észre és mégsem kérdezik hová megyek.1979_tiboreknal_004_ff_300.jpg
Látom őket, amint fásult tétlenséggel csak a maguk kényelmét keresve és Engem mellőzve élnek. Bele-bele kapaszkodnak minden olyan lehetőségbe, mely mellett gyáván meghúzódhatnak és önmagukat áltatva úgy járnak, mintha nem is az én munkásaim lennének. Ó ti szerencsétlenek! Hogy fogtok számot adni az elfecsérelt időtökről! Ne akarjátok kierőszakolni szentséges kezeim átokra emelését. Én magam vagyok a szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat és az örök Élet. És ez nem kell nektek? Keresztre feszített, vértől ázott Szent Testem hiába emelkedett magasra? Ti vakok és szívtelenek! Nem látjátok, hogy mit tettem értetek? Nem indul meg szívetek? Nem akartok velem járni, velem gyűjteni, a szívetek nem dobban velem, a bensőtök nem érez velem? Hiába nyitottam meg szívemet, a kegyelmek bőségét ott hagyjátok? Hidegen hagynak benneteket az érzéseim, mely csak értetek és veletek érez? Szívem szelíd dobbanását nem akarjátok hallani? Azt akarjátok, hogy majd dörgő hangon kiáltsam felétek, hogy mit álltok itt tétlenül, mit finnyáskodtok, ne válogassatok! Ahová állítottalak benneteket, ott álljátok meg helyeteket szilárdan és önfeláldozóan!

Én mindent kitaláltam, hogy csak értetek szenvedhessek, és ti semmi készséget nem mutattok, s csak mentegetődzés az egész éltetek. Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet én is magamhoz öleltem és feszítsétek fel már magatokat miként én, mert nem lesz örök éltetek!" (II/8-10)a_hajnal_szep_sugara_mely_megujitja_a_vilagot_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA „Hétalvók” legendája
     Tekintve, hogy Efezus történetéhez (Mária Házától függetlenül!) hozzá tartozik egy régi legenda, ezért erről is említést teszek!7_seven_main_530.jpgf

     Ásatásokkal tárták fel a nagy temető területét a Pion-hegy (Panayir Dagh) északi lankáján. Ennek több rétege van részben kiemelkedő boltozatos épületekkel és több mint 700 sírral. Ezek az ásatások igazolták az efezusi görögöknél és a törököknél is élő hagyományt, miszerint a Pion-hegyen egy keresztényüldözés alkalmával hét ifjút befalaztak a hegy egyik barlangjába, és ezek az ifjak száz év múlva életre keltek, hogy tanúságot tegyenek a test feltámadásáról.
     Efezusban hét testvért (Maximianus, Malchus, Martinián, Dénes, János, Serapion és Konstantin) Decius császár (251-es) keresztényüldözése során arra akartak kényszeríteni, hogy tagadják meg keresztény hitüket. A városban tartózkodó császár elé hurcolták hát őket, de mivel nagyon szép ifjak voltak, ezért a császár gondolkodási időt adott nekik, ők azonban, amikor újra a császár színe elé kerültek, hirtelen a földre rogytak és mély álomba merültek. A császár parancsára bezárták őket a Celeus hegy egyik barlangjába, magát a barlangot 7_sason_kalesinde_330.jpgkövekkel zárták el, és lepecsételték.
     A külső világban ezután győzedelmeskedett ugyan a kereszténység, de voltak elhajlók, akik a régi szadduceusokhoz hasonlóan, tagadták a feltámadást. Egy Dalius nevű gazdag ember, hogy juhainak jobb legelőt találjon, széthányatta a köveket, de magát a barlangbejáratot érintetlenül hagyta. Ekkor az Úr parancsára a hét testbe visszatért a lélek és azok feltámadtak, de ekkor már 351-et írtak és Theodosius volt a császár. Miután a „Hétalvók” igen éhesek voltak, kiválasztották maguk közül Malchust, hogy hozzon számukra élelmet. A városba érve ez nagyon meglepődött a városkapu felé kihelyezett kereszt láttán, és azt hitte, hogy Decius jobb útra tért. Kérdezősködésére, hogy mi történt a családjával, és mi lett a keresztényüldözésekkel, senki nem tudott válaszolni. Malchus furcsa öltözéke, illetve Decius képmásával ellátott pénze azonban feltűnést keltett, ezért Marinus püspök elé hurcolták, aki hallva a furcsa történetet, elküldetett a hat másikért, és miután megtalálta az ólompecséteket, igazoltnak látta az ifjak történetét. Ekkor a püspök térdre hullott és magasztalta Istent, mert bizonyosságot adott a lelkek halhatatlanságáról és a feltámadásáról, és ennek megfelelően hirdette az Evangéliumot. Miután a „Hétalvók” csodáról a püspök és a császár előtt is bizonyosságot tettek, ugyanegy pillanatban mind a heten ismét ‒ most már örökre ‒ elaludtak. A Katolikus Egyház június 27-én üli ünnepüket. A néphit szerint, ha ezen a napon esik, szakadatlanul tart az eső hét hétig.
7grotto_of_the_7_sleepers530.JPG     Sírjuk számos zarándoklat célja a „hét alvó coemeteriumával együtt” (coemeterium eredete a görög koimetérion volt, ami alvóhelyet, végső nyughelyet, temetőt jelentett. Ennek félrehallásából származik a magyar „cinterem” kifejezés!) A hagyomány másik része állítja, hogy a hét ifjú Mária Magdolna barlangjába menekült, ott fogták el és befalazták őket. Ezt igazolja a legrégibb bizánci „synaxar” (liturgikus segédkönyv). „A barlang bejáratánál van eltemetve Mária Magdolna abban a barlangban, ahol a hét boldog ifjú elszenderült.” 905 táján Mária Magdolna maradványait Konstantinápolyba vitték, onnan kerültek át a XIII. század folyamán Franciaországba. Így az a nő is, aki Jézus követőihez tartozott, a kereszt alatt állt és feltámadásának első tanúja volt, az első efezusi keresztény közösséghez tartozott, amelyet Szent János a jeruzsálemi menekültekből alapított. (Arra már ki sem merek térni, hogy Mária Magdolna valóban egy Efezus környéki barlangban élt-e, vagy saint-maximin-la-sainte-baume-1_530.jpga Dél-kelet-franciaországi Saint-Maximin-la-Sainte-Baume barlangjában? Az efezusi történet abban korrektnek látszik, hogy itt halt meg, de a csontjait elvitték Franciaországba a XIII. században. Aztán ott már egy egész életet „kerekítettek mögé”. Mindenesetre ma hatalmas bazilika hordozza Mária Magdolna titulusát!) (folyt.) (A forrásokat lásd az első posztban!)saint-maximin-la-sainte-baume530.jpgbasilique-de-saint-maximin-la-sainte-_baume_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

I. állomás: Jézust halálra ítélik 

abortuszPAGINA2.2.JPG(A megfogant magzat szavai:)   Engem nem a lelki vonzalom, hanem a divatos, ösztön vezérelte 'kapcso-lat' hívott az élet-re. Amikor tudo-mást szereztek rólam, az apám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék, ha élek. abortusz tul.jpgA halálom olcsóbb és anyámnak is kényelmesebb, s a karrierjét sem akadályozom. Ezért kell meghalnom! Szüleim épp oly kapkodva ítélkeznek fölöttem, mint amilyen türelmetlenséggel éltek vissza Istentől kapott teremtő erejükkel! Nem terveztek, nem vártak és halálra ítélnek, mielőtt meg-születtem volna. És én mit tehetek? Összetett kézzel könyörgök anyámhoz életem utolsó pillanatáig: 

0001_kicsi.JPG

 

 

 

 

– Szíved alatt, szépen kérlek, édesanyám ne öljél meg!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

2 komment

Képkivágás22.JPG
     A világ sorsával kapcsolatos szentírási helyek, miként a próféciák sora egybehangzóan súlyos próbatételeket jövendölnek, ez tény! Azt is ismernünk kell azonban, hogy már az első századok emberei is megvalósultnak hitték a „jeleket” és azóta is „megvalósulásukat" tapasztaljuk! A Szentírás egyes helyei kétség kívül arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani. Kérdés azonban az, hogy mikortól számíthatjuk a végső időket, ill. annak kezdetét? 666_Antichrist.jpg
     Nem szabad felülnünk a károgó álprófétáknak, bármily valós jelekre mutogatnak is! Ilyen jelek mindig voltak, sőt még súlyosabbak is! Jézus mondja: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) „Sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő', de ti ne hallgassatok rájuk!” (Lk 21,9-10)
„Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől”. (Jer 23,19-22) Az ál-üzenetekkel riogatók pedig mást sem tesznek, mint akaratlanul is az ördög untalan célját teljesítik: az emberiséget a reménytelenség örvényébe taszítani! Holott, mi bízva bízhatunk Isten Irgalmasságában, hiszen az Úr kínálja a kulcsot: Bízzatok Bennem!
veszelyben az egyhaz 2.jpg     Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig. Nem a törökök, nem a kommunisták vagy az arabok azok, akik meg akarják semmisíteni az Egyházat, hanem maga az Antikrisztus. Jól álcázza magát, de mindenki számára felismerhető, kik azok, akik neki szentelték magukat. Megtéveszti az embereket humánus szeretetével, amely nem mutat túl ezen a világon. Az egység, melyről prédikál, szakadást rejt; az igazsága hazugság; és békéjét (a világbékét) az igazság árán vette meg, biztonságot ígér, hogy végleges hatalmát és uralmát biztosítsa. De „amikor azt hangoztatják: béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás…” (1 Tesz 5,3) 
     Már Liguori Szent Alfonz is figyelmeztet: „Az ördög folyvást az eretnekek révén próbálta megfosztani az egyházat a Szentmisétől. Az Antikrisztus mielőtt bármit is tenne, az első az Oltáriszentség tiltása és a Szentmise tiltása lesz büntetés terhe mellett!” Erről szól Dániel 8,12.
     „Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt. Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken ‒ pincékben és magánlakásokban ‒ kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt; kívülről nézve alig lehet észrevenni ... A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne.
A sátán észrevette, hogy az Egyház, a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját. Belülről próbálja bomlasztani! Sajnos, láthatjuk a megtévesztő szellem taktikáját és jól kivehető a züllesztés. És ettől az Egyház – legalábbis Európában –, olyan beteg lett, hogy már nem immunis a sátán pestisével szemben.

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgKedves Olvasóim!
     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!
     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha Európa nagyobb részében, látszólagos béke van (egyenlőre)!
     Több imafelhívás elindult már a világ békéjéért, de úgy hiszem, hogy az angol nyelvű katolikus honlap, a www.nineveh90.com reális, és a Fatimai Szűzanya kívánsága szerinti rózsafüzér imádkozására és áldozathozatalra hívja meg az emberiséget! Ehhez csatlakozom magam is, és felkínálom Olvasóimnak is! Részletesebben lásd:                                                                                                                                 
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5312-a-ninive-90-kihivas.html 


     Kérek mindenkit, hogy 2017. február 13-val kezdődően KILENCVEN NAPIG, naponta mondjunk el egy rózsafüzért és hozzunk áldozatot (felajánlást) a békéért és a háború végéért ott, ahol éppen dúl!
     Ne keressünk kifogásokat (mert találunk)!
     Egyet ne feledjünk: érdemszerzőbb (és talán eredményesebb) békében imádkozni és böjtölni a békéért, mint az óvóhelyen könyörögni és éhezni!imadkozzatok_a_bekeert.jpg

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpgen_anyatok_vagyok_300.jpg     Az Úr Jézus és Édesanyja, a benső párbeszédek során nem csak "Kis Kármelitának", de olykor "Kis Napraforgónak" is nevezték, felszólítva, hogy "az isteni Nap sugaránál érlelje meg olajos magvait, melyeket a szenvedések préselnek ki"! Ezekből a párbeszédekből is hallunk részleteket a következőkben!
"Egy alkalommal szentséges litánián voltam. Az Úr Jézus meglepett szavaival: ‒ Ma nagyon szétszórt vagy alig fordítottad felém a lelked! Miért mellőzöl, amikor én úgy lesem szavaid és lelked minden rezdülését?

Közben elkezdődött a litánia. Amint a szentségtartóra felnéztem melyben Ő hófehéren pihent mélységes hódolattal pillantottam fel Rá és ebben a pillanatban a Szentségtartó megmozdult és kissé felém fordulva a szívemben határtalan szeretet ömlött át. Én lehunyt szemmel, nyomorúságom tudatában felajánlottam magam és átadtam minden gyarlóságom mert mást nem tudtam nyújtani Neki.
Ő megindultan így szólt hozzám: Látod, az Isteni Nap feléd fordult, mert te nem fordultál feléje! Elszórtad szavaid a haszontalanságba, ezért most tereld gondolataid felém. Gyűjtsünk együtt, minden csepp olajra szükség van. Olajos magvaid csak az Isteni nap sugarába tudnak megérni és bő termést hozni. Szolgálj nekem jobban, ne feledd el hajszál sem férhet közénk. Tudod sok a tennivaló és kevés a munkás maradj meg állandóan megváltó munkámban, minden erőddel.
Azért mert későn álltál munkába a jutalmad nem lesz kevesebb mint a korán kezdőké. De természetesen megkívánom a szorgalmad és hűséged, mely sírig tartó legyen. Mert csak úgy tudsz majd fentről te is segíteni. A mi kezünk ott is együtt gyűjt majd."legy_te_az_en_kis_napraforgom_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMost akkor tudott volt vagy sem?
polycrates.jpg     A János akták és Polykratesz efezusi püspök bizonyítja a második században, hogy az apostol Efezusban élt és halt meg. A második század végén írja a kis-ázsiai származású Iréneusz: „János Efezusban adta ki az evangéliumot.” Hogy már korábban ment Ázsia tartományba ‒ aminek fővárosa Efezus ‒ bizonyítja Tertullianus (+ 220 után).
     Egy 2. századi szerző Lenchius, Kr. u. 160 -170 körül írt: János cselekedetei Prochorus szerint című művében viszont azt állította, hogy János csak Mária halála után költözött Efezusba. Három 4. századi apokrif irat ‒ „B. Inatii missa S. Ioanni”, dionysius_areopagite_220.jpgAreopagita Dénes levele Titus püspökhöz (363) és a „Ioannis liber de Dormitione Virginis” ‒ Mária utolsó éveit és sírját Jeruzsálembe helyezi. Az 5. század óta a zarándokok úgy tudják, hogy Mária sírja a Getszemáni-kertben van.
     Ezzel szemben Szent Jeromos (+ 420) korábbi tanúktól tudja, hogy Szent Jánosnak kicsi, barátságos otthona és sok jó barátja volt; továbbá arról is biztosít, hogy az „apostol alapította Kis-Ázsia összes egyházát és ő kormányozta őket”.
     A kis-ázsiai közösségek irányítását bizonyítja a Jelenések könyve, amit Szent János patmoszi 526265560_220.jpgszáműzetésének idejében írt. Hét levelet küldött a hét egyházközségnek, az egyiket éppen az efezusinak. Végül nem érdektelen Toursi Gergely (+ 594) megjegyzése: „Efezusban volt egy eső- és viharálló hely, ahol Szent János az evangéliumát írta ... Négy fal egy egész közeli hegy csúcsán.” Az embernek kísértése van arra, hogy Szűz Mária házára gondoljon, de erre nincs semmi bizonyíték.
     Összességében azonban az egyházi irodalomban majdnem teljesen ismeretlen, hogy Szűz Mária és Szent János Efezus területén élt volna. Thébai hippolitusz_220.jpgHyppolit írja (700 körül), hogy Szent János a Szent Szüzet Efezusba vezette. Mindkettejük Efezus területén való tartózkodása mellett kardoskodik Szíria monofizita jakobitáinak írása (X.-XIII. század). Ezt az ismeretüket megbízható, régi hagyományokból merítették, ami Szíriának és Jeruzsálemnek közelsége miatt rendkívül értékes. Végül további bizonyítékot szolgáltat az a hivatalos okmány, amivel az efezusi ökumenikus zsinat 431. június 23-án értesíti Konstantinápolyt püspökének, Nesztóriusznak elítéléséről. Külön kiemeli, hogy Efezus szoros kapcsolatban van a teológus Szent Jánossal és a Szűz Istenanyával, Máriával.
     Tény, hogy semmi nem szól az ellen, hogy Mária valóban itt élt Jánossal együtt. De sokak mégis azt állítják, hogy Jeruzsálemben halt meg. Na most ez újra elénk állítja a kérdést, hogy ad-e Isten információkat kiválasztott látnokok által? Merthogy Boldog Emmerich Katalint nem csak az életszentsége és stigmái igazolták, hanem az idő és a régészeti kutatások is!dscn0744_530.JPG

Szólj hozzá!

cimke 0001.jpgHogyan végezzük a keresztutat?

  A keresztúti imádság – mint elmélkedő ima –, állomásról-állomásra való elmélkedés Jézus Krisztus, esetünkben az abortuszra ítélt magzat „jézusi” szenvedésén.

  A magzat életének utolsó állomásainál, először a stáció eseményét mondjuk el röviden, elmélkedéssel. Pl.: Első állomás: Jézust halálra ítélik. (Elmélkedési párhuzam: Az ártatlan magzati gyermeket abortuszra ítélik!)

   Ezt követően elolvassuk a szövegrészt. 

   Befejeztével ezt mondjuk: Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
   Az állomások végén imádkozzunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, de az alábbi módon:

     Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, – áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az abortuszra készülő anyákra és magzatukra –, most és halálunk óráján! Amen.

Ezután következik a második állomás és így tovább! 

kep (1)_1.jpg

 (A képek az internetről valók!)

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

     A 18. századi felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely alapjaiban az isteni kinyilatkoztatások elvetésére voltaire.jpgirányul. Egy új, Isten nélküli természetes világképet akartak bevezetni az ész segítségével, egy új kultúrát és társadalmat felépítve Isten törvényei nélkül.


     A francia felvilágosulás filozófusának, Voltairenek volt a jelszava: „Tapossátok el a gyalázatost” (mármint a Katolikus Egyházat). A forradalom el is törölte a vallási ünnepeket és erősen korlátozták az Egyház tevékenységét.
immanuel-kant.jpgImmanuel Kant is megvetéssel ítélte el az Egyházat, amikor „szent őrületről” beszélt, továbbá, hogy „A felvilágosodás az ember kiszabadulása az önmagának okozott kiskorúságból". Más szóval, megszabadulás az Egyház, annak parancsai, tilalmai és tradíciói viszonylatából is.
     A felvilágosodás eszköze az ész (ratio) volt. Ezzel a rációval kezdték kritizálni az Egyház tanítását.
Voltaire rájött, hogy a népet nem érdeklik a tudományos írások, tudta, hogy célzott jelszavakkal sokat lehet elérni (rágalmazás, megbélyegzés stb.). Fenti szólása („Tapossátok el a gyalázatos Katolikus lenin.jpgEgyházat!”) folyamatosan terjedt, mely aztán a francia forradalomban véres valósággá vált.
Olvasóinak nyomatékosan ajánlotta: „Rágalmazzatok félelem nélkül, valami mindig fennakad.” Lenin is ezt mondta: „A túl sokat ismételt hazugság, igazsággá válik!” „Az összes művészetek közül, számunkra legfontosabb a film.” (Na milyen előrelátó volt!)
     A múlt és a történelem hamisítása (a hazudozás) a felvilágosodás gőgjével megfertőzött elitnek alapvető ideológiává vált.
Kétségkívül, az emberi történelem egyes dátumai, az üdvtörténeti nagyságrendű csapások és küzdelmek kiinduló pontjai lettek, így az 1517 (protestantizmus); 1717 (szbdkmvesség) és 1917 (kommunizmus)! Kérdés csupán az, hogy ezek egyfelől már a végső idők jelei-e, másfelől pedig ez már az Istenanya és a sátán végső küzdelmének időszaka-e? Azt azonban látnunk kell, hogy nem csak a „végső csapások” dátumai ismeretesek, hanem a győzelmes harc stratégiai dátumai is, mint 1830 (Csodásérem, melynek eseményétől számította VI. Pál pápa a Mária-korszak kezdetét); 1917 (Fatima, a gonosz elleni harc programjának, az engesztelésnek meghirdetése) és 1961 (Szeretetláng üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga)!
immaculate_conception_3559.jpg     A Mária-korszak valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek világosan kibontakozó pedagógiája. Figyelmet érdemel, hogy bár a Szeplőtelen Fogantatás dogmája csak 1854-ben lett kihirdetve, az Istenanya szinte valamennyi jelenésében Szeplőtelen fogantatására utal. 1830-ban az Általa adományozott kegyelmi eszközön, a Csodásérmen Ő áll, amint eltiporja az őskígyó fejét (a rajzolata valóságos mariológiai tanítás). Bár La Salette-ben (1846) mint könnyező Édesanya mutatja magát és mindenkit meghív a sátán elleni harcra. „Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világosság gyermekei, ti, kicsiny nyáj...”
     Lourdes-ban (1858) Szeplőtelen Fogantatásként mutatkozik be. Fatimában (1917) Szeplőtelen Szívét mutatja be az emberiségnek, mint menedéket, melyre a szerveződő ateizmus és ennek folyománya a tömeges kárhozat veszélye vár, de a Szent Szűz fellebbenti a csapások elkerülhetőségének lehetőségét, melyet a bűnbánatban és a tudatos engesztelésben jelöl meg. Megígéri, hogy: végül Szeplőtelen Szíve győzni fog. A szirakuzai néma könnyek (1953) a legnyomatékosabban szemléltetik a világ helyzetét. A magyar Szeretetláng üzenetében (1961) Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának az egész emberiségre való kiáradásával, szintén a sátán tehetetlenné tételét ígéri. A bűnt felperzselő Szeretetláng, a La Salette-ben említett "világosság gyermekeinek" lesz a „globális fegyvere”, az engesztelés egyetemes megvalósítására: ez lesz a csoda, mely megvakítja a sátánt (vö. Szeretetláng Napló I/39; III/203).

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_2.jpgEzzel kezdődik a rádióműsor 28. része!

A Szeretetláng üzenete - hetedik rész

     Kedves Hallgatóim! Valamennyien a kiválasztottságra születünk, melyre a keresztségben kapunk isteni pecsétet. Ám az, hogy ezt mennyiben sikerül betöltenünk, sajnos többnyire a halál után derül ki „Íme, ilyen voltál és ilyennek kívántalak téged – mondhatja nekünk szomorúan az Isten.” (Raoul Plus SJ)
-_1978_00091.JPG     A Szeretetláng kiváltságoltjával, Erzsébet asszonnyal az Úr bizonyára elégedett lehetett, mert nehéz körülményei ellenére is, igyekezett a Szentlélek útmutatásait követni és „ösztönösen” Mária-tisztelő volt ‒ mígnem ‒ nagy rózsafüzérezővé vált. Minden feltűnés nélküli, példás kegyelmi életet élt! Montforti Grignon Szent Lajos azt írja, hogy „a Mária-tisztelet, a kiválasztottság biztos jele”! (vö. TMT 40; 200; 250)
     De halljuk Erzsébet asszony egyik nagy lelkivezetője, Dr. Antalóczi Lajos prelátus véleményezését: „Évekre szóló személyes ismeret után elmondhatom: Erzsébet asszony egyszerű, de szívós, sokat szenvedett, kitartó egyéniség volt, akit az élet terhe, a keresztek nem törtek meg, hanem acélossá formáltak. Erős asszony volt, akinek az életében természetes volt az erények gyakorlása, a rendívül kemény böjt, a sok imádság és a porig való megalázódás. Idealizált lenne azonban az Erzsébet asszonyról alkotott kép, ha letagadnánk természetéből fakadó emberi gyengéit. Mindezek ellenére viszont határozottan ki kell jelenteni: Erzsébet asszony ezt a Lelki Naplót természetfölötti közreműködés nélkül nem tudta volna megírni. Nem lett volna rá képes! A Szeretetláng Napló esetében a jó szándékú emberi mesterkedés teljesen kizárt.
Erzsébet asszonynak a Szeretetláng révén nagyon sok megaláztatásban volt része. Ugyanakkor hetente több napon kenyéren és vízen böjtölt húsz éven át. Életét különösen megnehezítette, hogy a Szeretetláng kapcsán látványos esemény nem történt. Nem volt gyógyulás, nem volt napcsoda, forrás vagy könnyezés stb. Csupán gyümölcsökről beszélhetünk, amiről a belső csoda megtapasztalói tanúskodnak.
A csodák ugyanis a lelkek mélyén mennek végbe. Jóllehet ez a legnagyobb csoda, hiszen a Mária-korszak valamennyi eseménye éppen ezt a célt szolgálja és ennek hatására Erzsébet asszony lelkében is az életszentség gyönyörű hajtásai kezdtek virágozni. Küzdött, imádkozott és engesztelt. De a kételyek gyötrő kínjai is kínozták, mivel a sátán minden módon megpróbálta meggyőzni Erzsébet igyekezetének és hithűségének hiábavalóságáról.”1983_kishaz_5_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMiért volt titok az Istenanya holléte?
     A Szentséges Szűz tiszteletreméltó alakját Szent hallgatás vette körül. Szükség volt erre a hallgatásra. Merthogy, nem fenyegette-e személyének mély titkát a megszentségtelenítés állandó veszedelme a megátalkodott zsidók, vagy az elvadult pogányok részéről? Nem volt-e szükséges hallgatni róla, hogy látható alakja ne akadályozza a láthatatlan Krisztus-misztérium megtalálását? Hát nem volt-e a szerető tapintat parancsa hogy ne beszéljenek Róla, hiszen lényének alapvonása volt a csendes rejtőzés vágya?
Ezért hallgat a Szentírás Szűz Mária életének utolsó szakaszáról. Ennek a hallgatásnak ki kellett terjednie a „szeretett tanítványra”, János apostolra is, akinek gondjaira bízta Jézus a Kereszten Édesanyját, és aki „házába fogadta” Őt. Ez, ami önmagában rejtett misztérium! Hiszen János az Egyházat képviselte, őt (Jánost) pedig Édesanyjára bízta, aki így lett az Egyház lelki anyja.
Ennél fogva, józan megfontolás tárgyává kell tenni az elképzelhetetlent, miszerint a Tanítvány figyelmen kívül hagyta volna Mesterének végső akaratát és ne helyezte volna az Egyház Anyját (titkos) biztonságba úgy, hogy közben apostoli kötelességét is teljesíthesse, idegen földön. Vajon nem késztette a szíve mélye is, hogy élete végéig gondoskodjon Szűz Máriáról, és amennyire csak lehetséges, közelről-távolról mindig szem előtt tartsa?
Ezért hallgat az Egyház arról, hogy miként teljesítette a tanítvány Jézus megbízását, és hallgat közös tartózkodási helyükről, Szűz Mária haláláról és mennybevételéről is.
johannes00_530.jpgEzért maradt az utókor számára is sokáig titok az efezusi rejtek! Boldog Emmerich Katalin szavai szerint: „Amikor János idehozta a Szent Szüzet, akinek a házát előzőleg felépíttette, már több keresztény család és Szent asszony lakott ezen a vidéken, részben föld- és sziklabarlangokban, amiket könnyű famunkával lakásokká egészítettek ki. ‒ Ők már a heves üldözések előtt ideköltöztek. (...) Egyedül Mária háza volt kőből. ‒ E ház mögött kis út vezetett föl a sziklás hegyre egészen a csúcsáig, ahonnan a dombok és fák fölött Efezeusra, s a sokszigetű tengerre lehetett látni. A hely közelebb fekszik a tengerhez, mint Efezushoz, csak néhány órányira van a tengertől. A vidék magányos és nem látogatott".
     Tehát a fent említett „konspirációs” okok miatt olyan foghíjasak a fellelhető írásos emlékek arról, hogy Szűz Mária és Szent János Efezusban élt. (folyt.) (Források az első részben!) (A hegyek-völgyek csendjében)efezus_kozeli_hegyek_belevi_530.JPG

Szólj hozzá!

Mi a keresztényi szolidaritás?

ames_purgatoires_messe_280.jpg     Segítő együttérzés nélkülöző felebarátainkkal és szolidaritás a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel.
A földön élő emberiség (a Küzdő Egyházban élők) alapvető kötelessége a szeretet parancsa által megkövetelt egymás iránti együttérzés, nem csak az élő embertársak, hanem az elhunytak irányában is!
     Senki ne gondolja, hogy a szegények azért vannak szűkében a földi javaknak, mert Isten megveti őket, sőt inkább annyira szereti valamennyit, hogy jobb módú gyermekeinek érdemszerző gondjaiba bízta őket.
Isten tehát a Küzdő Egyházra bízta a Szenvedő Egyházat, vagyis a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Ők nem tudják a saját szenvedéseiket csökkenteni. Mi azonban megtehetjük, imáinkkal, felajánlott Szentmisékkel, az Egyház búcsúival.
     A tisztítótűz mibenlétéről szólva, kevéssé szolgál magyarázatra, hogy az emberek többsége halála pillanatában nincs abban az állapotban, hogy közvetlenül beléphessen a Szentháromságos Isten szeretetközösségébe. Ehhez tisztulnia kell, ez pedig fájdalmas. (Lásd: a blog 2013. október 19 és november 29 közti 37 részes poszt-sorozatot, "A TISZTÍTÓTŰZ TITKAI"-ról!)
     A szentek közösségének erejében a földön élő hívők segíthetik a tisztítóhelyen lévő lelkeket azáltal, hogy fölajánlják értük közbenjáró imáikat, különösen az eucharisztikus áldozatot, valamint alamizsnákat, búcsúkat és bűnbánati cselekményeket. (Vö. KEK 1032)
     A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy a megholtak számára az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít. (Vö. KEK 1471-1479. 1498)
Azt a tisztuló lelket, aki elnyeri a búcsút, Isten azonnal eljuttatja a tisztaságnak abba az állapotába, hogy beléphet a Szentháromság közösségébe.
     Nem érdemes az eleve megoldhatatlan időproblémával birkóznunk, mert a földi idő és az örökkévalóság, össze nem hasonlítható! Elég azt látni, hogy a Szentségek, a Szentelmények, az egyéni imák és áldozatok, egyesítve Krisztus és a Szentek érdemeivel, túlvilági nagyságrendű eszközök, melyekkel a Küzdő- és a Szenvedő Egyházat segíthetjük! S ettől kezdve csak az a kérdés, fontos-e számunkra, hogy mások szenvedését csökkentsük vagy megszüntessük, jóllehet kötelességünk és felelősségünk! (Lásd: itt!)81355550_o.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

     Az elmondottakat persze sokak az "összeesküvés-elméletek" kategóriájába sorolják, ami egyáltalán nem zárja ki a valóságtartalmát! A baljós elmélet igazolását mindenesetre lekövethetjük a technikai tényekben és a világ "dolgaiban"! A kikövetkeztethető tendencia mindenesetre azt vizionálja, hogy az eljövendő „világkormány” a bolygó valamennyi országát (államát) maga akarja irányítani és ehhez minden embert meg kíván jelölni. Akik nem akarják elfogadni az irányítást és a jelet, azoknak nem lesz túlélési esélyük – legalább is a fenyegetéseik szerint. A pénz egy kód segítségével állhat majd mindenki rendelkezésére, amelyen a „vadállat” neve áll: 666.
     Az adás-vétel monopolizálásában, valamint a fizetési forgalom központosításában a computer és a 666-os szám játszik főszerepet. Ma még az a látszat, hogy az internet technológiát azon önzetlen jótékonyságból fejlesztették, hogy az embereknek gyors információkat biztosítson, valójában a „vadállat” és szövetségesei pontosan kikalkulálták és eltervezték végső céljukat: az emberek nyilvántartását, megszámozását, kategorizálást (ld. Facebook).
CARDS.jpgEzért vezették be a „kártyát”, amit ma már mindenki úgy ismer, hogy EC-kártya, VISA-CARD, telefonkártya és Cash-card. És ezt fogja majd „egyszerűbbé tenni” a chip-rendszer humán bevezetése, személyenkénti beültetése.      A Jelenések könyvében ez áll: „Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsinek-nagynak, szegénynek-gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, s hogy senki se adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.” (Jel 13,16-18)
     A mikrochip a viselőjének legfontosabb adatait tartalmazza: címet, foglalkozást, számlaszámot, adószámot, egészségügyi kártyát, személyes adatokat, vallási hovatartozást, érdeklődési kört, szellemi irányultságot stb.
Azzal fogják reklámozni, hogy a kreditkártya elvesztése, sérülése, ellopása kizárt. A bejelentett eltűntek ‒ gyerekek vagy felnőttek, akiket elraboltak ‒ a chip viselésének következtében bármikor megtalálhatók, sőt a betörőknek, terroristáknak sem lesz esélye eltűnni, mert műholddal elfogható lesz. Ezáltal persze, az ártatlanság igazolására szolgáló alibi igazolása is lehetővé válik és bizony ez is sokakat hajlandóvá tesz a chip befogadására!
     A készpénz nélküli fizetés biztosabb, egyszerűbb és praktikusabb, nem kell fejben tartott kód, mert az ember vonalkóddal való ellátása feleslegessé teszi ezeket. Íme a szép új világ!
     De megtörténhet-e mindez? Nos, a fentiekben felvázoltak megtörténtét kategorikusan nem zárhatom ki, nem mondhatom azt, hogy „ez nem jön el”, hiszen akkor én is az annyira emlegetett „prófétai” szerepben tetszelegnék, hiszen Jeremiás is óvott az efféléktől: „Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. Ezért /.../ azok a próféták, akik az én nevemben prófétálnak, bár nem küldtem őket, és azt mondják, hogy kard és éhínség nem jön erre az országra, kard és éhínség által vesznek el...” (Jer 14,14-15)Verichip4.jpg

Szólj hozzá!

08.
február

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
programvaltozas.JPGa Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 14; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2;                             május 16; május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

Az ateizmus elleni gyógyszer
aa_3_280.jpg     Az egyetlen hatásos gyógyszer az ateizmus ellen, az igazság kitartó és őszinte keresése és megismerése.
"Ami ugyanis megismerhető az Istenről, az világos előttünk, maga Isten tette számunkra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk.  Nincs hát mentségünk!" (Róm 1,19-20) KIKNEK NINCS MENTSÉGÜK? Azoknak, "akik az igazságot elnyomják az igazságtalansággal!" (Róm 1,18) A bűn olyannyira képes uralma alá hajtani az ember értelmét és szívét, annyira ellehetetleníti a helyes gondolkodást, hogy az ember nem képes meglátni, elfogadni az igazságot, Isten létezéséről. Észre sem veszik és "belevesznek okoskodása-ikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosul."  (Vö. Róm 1,21-22)                        katona_530.jpg        Mindazok, akik őszintén keresik az igazságot, rá is találnak Istenre Jézus Krisztusban, aki feltámadása után állandóan jelen van a Katolikus Egyház közösségében, hogy tanítson, megbocsássa a bűnöket, és hogy meggyógyítson minden testi-lelki betegséget. Jézus Krisztus isteni természetéről és feltámadásáról szólnak az evangéliumok, az apostolok, akik tanúi voltak feltámadásának, s akik ezért az igazságért életüket adva vértanúhalált haltak. Krisztus istenségének és feltámadásának tanúbizonyságát megtalálhatjuk az idők folyamán állandóan üldözött Egyház történelmében és tanításában, valamint a szentjeiben és vértanúiban, akik Krisztusért feláldozták és ma is feláldozzák életüket.
     A leghatásosabb gyógyszer az ateizmus ellen az igazság kitartó és őszinte keresése, a tízparancsolat megtartása, az evangélium és a Katolikus Egyház tanításának és történelmének megismerése, és nem utolsósorban az imádság a hit ajándékáért. Azok pedig, akik hisznek, ne feledjék a figyelmeztetést: "Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék" (1Kor 10,12). Ezért mindennap kérjük a hit ajándékát, imádkozzunk a bűnösök és a hitetlenek megtéréséért. Életünk legyen az élő és érett hit, a felebarátok iránti önzetlen szeretet és az életszentség példája.
     Aki nem akar hinni, az nem is fog, ám mindazok akik kitartóan és őszintén keresik az igazságot, bizonyosan rá is találnak, és találkoznak Jézus Krisztussal, aki "az Út, az Igazság és az Élet" (Jn 14,6).
     Csak becsületesen és állhatatosan kell keresni, és sohasem szabad feladni. (Vége!) (Forrás az első részben!)contactus_man_530.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz2_530.jpgjezus_mint_polyaba_takart_kisgyermek_530.jpg     Jézus szavai a Lelki Naplóban: "Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját, s ti mégsem vigyáztok rá! Van-e szülő aki többet szenvedett, mint Én? Azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen, rendeltem a szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe. Azért izzadtam vért. Azért koronáztak tövissel. Önként feküdtem Szent Keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen külső alá, szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. És ha szívetekbe térek, vigyázzatok, ne legyen azon semmi szenny, sem szakadás, sem folt, mert van-e szülő, aki többet szenved gyermeke új ruhája megszerzéséért és sokan még meg sem köszönik illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat érzés nélkül mondják csak el. Oda sem figyelnek, gondolatuk máshol kószál, és csak jönnek mindennap, és így megy ez évről-évre. Nem gondolnak arra, hogy Én az emberi természetet is magamra vettem, és úgy kell Hozzám szólni, csak egyszerű, emberi szavakkal. Nem kell a két lépés illemszabályt betartani, hisz a szívükbe fogadtak. Tehát ne hagyjatok ott egyedül! Szívem szeretetre és bizalomra vágyik. Én kérlek, hogy legyetek szívesek és szóljatok Hozzám, hogy alkalmam legyen szavaitokat kegyelmeim teljességével megválaszolni. Leánykám, ahol csak teheted, hozd a lelkeket közelebb Hozzám!” (I/72-73)
     Megmondom őszintén, hogy amikor annak idején e sorokat még a kéziratban olvastam, a könnyeimmel küszködtem! Többször abbahagytam az olvasását. Engem az egész Szeretetláng üzenetéből ezek az esdeklő jézusi sorok ragadtak meg legjobban, melyből Édes Üdvözítőnk végtelen és emberi, közvetlen és isteni szeretete sugárzott a szívembe. És talán ez az, amely megindított és elindított!
     A Szeretetláng Lelki Napló tartalma, olyan bensőséges hitet, olyan biztató reményt és készséget szabadított fel bennem, melyet szeretnék e műsor-sorozatom által a kedves Hallgatónak átadni! Vegye mindenki személyes meghívásnak a Szűzanya részéről elhangzottakat és legyenek bátran engesztelő munkatársai Jézus zászlaja alatt!
     Ennek reményében megismétlem: A Szeretetláng lélekmentő eszközei teljesen azonosak az Egyház kétezer éves gyakorlatával. Ezek a mi közismert fegyvereink, melyeket fokoz Mária Szíve Szeretetlángjának ígért kegyelmi többlet-hatékonysága, mellyel megmenthetjük az egész emberiséget! A fekete fellegek gyűlnek, a gondok fokozódnak! Ne latolgassunk tehát, hanem cselekedjünk bátran és hites elszántsággal hiszen égi-földi sorsunkról van szó!

Isten Anyja, Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Kedves Hallgatóim! A következő csütörtökön, ugyanebben az időpontban folytatom a Szeretetláng üzenetének és lelkiségének bemutatását!

Köszönöm figyelmüket!eucharisztia_anyja-777_530.JPG

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA tények és legendák, hitek és a hiedelmek
     Mit tudunk az Evangéliumból Szűz Mária életéről az Úr mennybemenetele és Szűz Mária mennybevétele közti időből? ‒ Lényegében csupán egyetlen mondatot!
     Az Apostolok Cselekedetei beszámol arról, hogy az Úr mennybemenetele után az apostolok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az utolsó vacsora emeleti termébe mentek és ott tartózkodtak. Felsorolja ez a szentírási rész a tizenegy apostol nevét, majd így folytatja: „mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt.” (ApCsel 1,12-14.) Semmi többet!
419px-merazhofen_pfarrkirche_josephsaltar_530.jpg     Szűz Máriára is leszállt a Szentlélek és bizonyára még mélyebb kegyelmi hatást váltott ki Őbenne minden malaszt teljessége mellett. Ebben a fényben és erőben látta és vállalta új feladatait. A megdicsőült Isten Fia, egy ideig még a földön hagyta Édesanyját, és Mária várakozással telt szívvel várta az ismeretlen órát, amikor lelke végérvényesen és a végső beteljesedéssel egyesülhet Szent Fiával. Ezzel a várakozással kellett teljesítenie kötelességét a rejtettségben is, és Krisztus tanításában segítenie kellett az Apostolokat!
Ki más lehetett a fiatal Egyház jobb támasza, mint Ő, aki kezdettől fogva a legszorosabb kapcsolatban volt a Megváltóval és művével? Mindig kész volt a segítő, anyai tanácsadásra, szolgálatra, hiszen ki ismerte tökéletesebben azt, hogy adott helyzetben mit tett volna Szent Fia?
     Nagy odaadással követte azok tevékenységét, akiknek feladata volt Isten tanítását vinni a tudatlanokhoz és várakozókhoz. A közösség ügye, növekedése, üldöztetése, sorsa, állandóan foglalkoztatta. Mindent imádságban beszélt meg Istennel. Szíve egyedül csak Istenre irányult és Rá hagyatkozott, életének központja a Keresztáldozat, „a kenyértörés közössége”, a Szentáldozás. Bár sohase kérkedett az isteni Fiához kapcsolódó titkaival, mégis állandóan kész volt tudásának gazdag kincseit közölni másokkal, hogyha tiszta szívből kérték. Mindenekelőtt az Apostolok merítettek hálásan ebből a forrásból, hiszen Mária a szívében mindent megőrzött. Különben hogyan tudnánk bármit is Jézus gyermekkorából? (folyt.) (A forrásokat lásd az első részben!)9438-the-seven-sorrows-of-the-virgin-530.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG666denver-airport-mural_1.jpg

     Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, mely hasonló rombolást végez, mint egy atomcsapás azzal a különbséggel, hogy ez szellemi harc, így halálos hatása az örök életre van.
Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz.
Ez nem más, mint a Jelenések könyvében a „vadállat” szobra, ahol az áll: ...Hatalmat kapott arra is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és megölje azokat, akik nem imádják . .. (Jel 13,15)
     Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadály a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira. Ezt a harcot Máté evangéliuma már előrevetítette, amikor Jézus e szavakkal alapította meg Egyházát: .. Én pedig mondom neked: te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta... (Mt 16,18)
A Péternek és utódainak, a pápáknak tett jövendölésével ‒ vagyis hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta ‒ Jézus egyúttal azt is közli, hogy a pokol erői és hatalmai meg fogják támadni az Egyházat, hogy megsemmisítsék. A látható Egyházzal szemben, akinek élén a pápa áll, van egy másik, láthatatlan, titkos hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik ellene. És ehhez minden reklám- és propagandaeszköz a rendelkezésére áll, sőt a média, melynek legfontosabb szerveit kontrollálja (sajtó, média, internet), amelyek az emberek véleményét formálják.
barcode666.jpg     A computer technika és az elektromos adatfeldolgozás bevezetésével lehetőség nyílt minden téren az emberek adás-vételének teljes felmérésére és ellenőrzésére.
Napi szükségleteink sok árujának csomagolásán ma már vonalkód található (EAN-rendszer, azaz európai cikk-szám), amely a legkülönbözőbb csoportosításnál is mindig három egyforma vonalat tartalmaz: két keskeny vonal elől, középen és a hátul, kicsit hosszabb, mint a többi vonal, szám nélkül.
Ez a két vékony vonal mindig a „6” számnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy a computer a három dupla vonalat felismeri, és azonosítja, mint 666.
666-number-of-the-beast_1.jpg     A „vadállat” 666 számát ártal-matlan „választó-vonalnak” sikerült álcázni minden árucikken.
Ez az árujelölés és központi regiszt-rálás riadóztasson minket, mert az elkövetkezendő világkormány az embereket is ugyanígy be akarja számozni.
     Az emberi szabadság legnagyobb korlátozása a készpénz megszünte-tése lesz. Ha már nem lehet készpénzzel fizetni, vége az ember kontrollálatlan szabadságának és személyiségének.
Hol és mit vesz, honnan származik a pénz, amit kiad, minden ellenőriz-hető. Venni és eladni csak akkor tud, ha a „vadállat” ellenőrzése alatt áll. A homlokon és a kézen viselt jel pedig majd teljes függőséget jelent annak, aki viseli.

Szólj hozzá!

Hit, tudás és akarat
     Isten választ ad az embernek az élet értelméről feltett kérdésére: "valójában csak a megtestesült Ige titkában tárul föl az ember titka. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, az emberi személy titka megfejthetetlen marad. Hogyan találhatna az ember választ oly drámai kérdésekre, mint a fájdalom, az ártatlan szenvedése és a halál, ha nem abban a világosságban, mely Krisztus szenvedésének, halálának és föltámadásának misztériumából sugárzik?" (Fides et ratio, 12)
hqdefault_280.jpg     Az ember a személyes szabadságát legteljesebben a hit aktusával fejezi ki, tehát azáltal, hogy teljesen átadja önmagát Istennek, aki a szeretet. Szent II. János Pál hangsúlyozza, hogy "a hit teszi lehetővé mindenkinek, hogy szabadságát a lehető leginkább kifejezze. Más szóval, a szabadság nem az Isten-ellenes választásokban teljesedik be. Valójában hogyan is lehetne a szabadság hiteles használatának tekinteni a vonakodást, hogy az ember megnyíljon az előtt, ami lehetővé teszi teljes kibontakozását, és eldönti, hogy benne fog élni" (Fides et ratio, 13).
scienice_280.jpg     Az istenhit megélése azt jelenti, hogy mindennap átadjuk magunkat Istennek, határtalanul bízunk benne, és megtesszük akaratát, mely a parancsolatokban, az Egyház tanításában, a Szentírás szövegeiben és a helyes lelkiismeret szavában nyilvánul meg. A hívő ember mindennap imádkozik, óvakodik mindenféle rossztól (1Tesz 5,22), s ha bűnbe esik, azonnal a kiengesztelődés szentségéhez járul, melyben megtapasztalja Isten irgalmasságának csodáját ‒ minden bűn bocsánatát.
     A hit útján a szentek a legnagyobb szakértők. Szent Fausztina azt írja, hogy az elején "csak egy kis jóakarat kell hozzá. Ha Jézus egy lélekben észreveszi a jóakaratnak ezt a kis szikráját, siet, hogy odaadja magát a léleknek, és semmi sem tudja visszatartani Őt; sem a hibák, sem a bukások, semmi sem. Jézus segítségére siet az ilyen léleknek, s ha ez a lélek hű marad Isten kegyelméhez, rövid időn belül eljut a legnagyobb szentségre, melyre egy teremtmény eljutni képes itt a földön. Isten nagyon adakozó, s kegyelmét senkitől sem vonja meg, többet is ad, mint amire kérjük" (Napló, 291).
     Kérjük mindennap az élő hit ajándékát, a teljes, határtalan, gyermeki bizalmat Istenben! Kérjük az irgalmas Istent, hogy adja meg a hit világosságát a hitetleneknek és a megtérés kegyelmét a megrögzött bűnösöknek. Ne feledjük, hogyha nem akarunk hinni, nem is fogunk! (Szeressétek Egymást 20/2016 – részletek) (Folyt.)ernest_rotherford.JPG

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz2_530.jpgsz_anya_250.jpg     Amiként a Naplóban olvasható: ,,Én fénycsóvát adok a kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja, melyhez add a te szereteted is és add tovább! E kegyelemmel teljes Lánggal, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. (vö. I/39)
     A Szeretetláng üdvtörténeti nagyságrendjét a Szent Szűz így határozza meg:
„Mondom nektek, hogy ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezéstekre mint most, szívem szeretetének izzó Lángját. Mióta az Ige testté lett ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének Lángja. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa! Rajtatok múlik! Vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után!” (I/84)
,,Égi Anyám! Énrám, a világon a leggyámoltalanabbra bízod ezt a hatalmas, nagy ügyet? Én, /aki/ rongyokban sínylődő kolduslélek /vagyok/?" (I/84) ‒ kérdezte Erzsébet asszony, és a Szűzanya válasza jellemző a Mária-korszak valamennyi kiválasztottjára:
     "A világon a legkisebb, a legtudatlanabb és legkevésbé érdemes lélek vagy, akit valaha is kiválasztottam a kegyelmek továbbadására, (mégis) a te kicsiségeden és alázatosságodon keresztül akarom vinni közléseimet. (II/64) Meríts erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkádat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (vö. I/85) Az induláshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130)
     Kedves Hallgatóim! Az előzőkben kérések, figyelmeztetések és ígéretek hangzottak el. Mindannyiunkban azonban felmerül a kérdés, hogyan lehet mindezt megvalósítani? Végső soron Erzsébet asszony is ezt a kérdést tette fel az Égieknek! Nos, részünkről az első lépés a jóra való szándék, a második pedig, hogy mélyen átgondoljuk, mit jelent számunkra a Szent Keresztség, vagyis az istengyermekség és tudatosan éljünk ennek szellemében!remenysegunk_2_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA viták máig sem csillapodtak afelől, hogy hol halt meg Jézus Szentséges Anyja
 szuzanya_8c330.jpg    A jeruzsálemi  és az efezusi elszenderülés (dormitio) és mennybevétel (assumptio) mellett kardoskodók egyet értenek abban, hogy az Istenanya elszenderülésekor, mind a 11 apostol jelen volt és körbe állta. Ennek megvalósulásához pedig az Úr csodája kellett, hogy búcsúzóul a világ sarkaiból mind együtt lehessenek Máriával egy szívvel, lélekkel.
      A viták, érvek és megfontolások középpontjában persze mindig Boldog Emmerich Katalin látomásai álltak és állnak! Ezeket elhinni csupán hiedelem volna, ám a régészeti kutatások sokban (ha nem mindenben) igazolták az általa diktált részleteket! 1896-ban az osztrák régészeti intézet kezdett kutatásokat, melyeket megszakításokkal ugyan, de nagy szakértelemmel folytatnak ma is. Tehát a vitafelek közt két dolog fog igazságot tenni. Az egyik, ha a régészet és az egyháztörténeti kutatások beigazolják valamelyik helyet, a másik pedig, ha az "Idők Vége" jeleként bekövetkezik Montforti Grignon Szent Lajos jövendölése "Mária aranykorszakáról" (TMT 217), amikor minden titokra fény derül (Lk 12,2-3)!        grignon_stlouis_330.jpgEgyébiránt az Apostolok részéről feltételezhető egy ihletett "konspirációs" szándék is, Jézus Anyjának rejtettségére vonatkozóan! Végtére is csodálkozhatunk-e azon, ha Jézus Szentséges Anyja, aki mindig, de még Megváltó Szent Fia halálát követően is rejtve igyekezett maradni, hogy így egyedül Fia tanításával foglalkozzanak az emberek és ne vele! Érthető tehát, ha ennél fogva földi életének utolsó éveit is teljes titokban kívánta leélni? Montforti Grignon Szent Lajos ezt írta a Tökéletes Mária-tisztelet c. művében: „...Szent Fia első eljövetelében Szűz Máriát nagyon kevéssé ismerték, de második eljövetelében nagyon meg kell Őt ismerni. Az üdvözítés csodálatos rendje ugyanis azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát, Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni. Szűz Mária nagyon rejtett életet élt. Azért nevezi Őt a Szentlélek és az Anyaszentegyház „elrejtett és titokzatos Anyának”. Mélységes alázatosságában az volt állandó és legforróbb vágya, hogy önmaga és a teremtmények előtt rejtve maradjon, s csak Isten vegyen róla tudomást. Isten, hogy Édesanyja kérését teljesítse, melyben elrejtettségéért, szegénységéért és megaláztatásáért esdekelt Hozzá, így elrejtette Őt majdnem minden emberi teremtménye elől szeplőtelen fogantatásában, születésében, életében, titkaiban és mennybevételében" (TMT 1-2-3)... és még az Evangélium kihirdetése után is csak kevéssé nyilatkoztassa ki. (TMT 49)
     Egy rövidke idézet M. Quoist: Itt vagyok, Uram! c. könyvéből: (az Úr)

Így volt ez rendjén, így kellett lennie.
Az ujjak, amelyek Istent érintették, nem merevedhettek meg.
A szemek, amelyek Istent csodálták, nem csukódhattak le mindörökre.
És nem hidegülhettek el az ajkak sem, amelyek Isten arcát csókolhatták.
                A legtisztább test, amely Isten Fiának adott földi testet,                    nem romolhatott meg, nem veszhetett el a föld porához keverten.d9206bf60a5b_530.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

biblia-e-dinheiro.jpg     Súlyos nehézség az értékrend átrendeződése a pénz és az élvezetek javára. Ez régi probléma. Veszélyükre Jézus is figyelmeztet (Mt 19,22-23). A piacgazdaság, a szabadverseny, a test kívánságának túlzott kiszolgálása lényegesen kiszélesítette az áldozatok körét. Ugyanakkor generációk nőnek fel, akik nem, vagy alig ismerik a kinyilatkoztatást, s egyre-másra veszítik el hitüket, keresztényi és nemzeti identitásukat. Kellő ismeretek hiányában megfeledkeznek arról, hogy az Isten egyedül a názáreti Jézust igazolta (ApCsel 2,22), és értésünkre adta: csak Jézus által lehet eljutni az Istenhez (vö. Jn 14,6) és ,,nincs üdvösség senki másban” (ApCsel 4,12).
+ Jesus_Icon-web.jpg     Többen azt is feledik, hogy Jézus az egyetlen ,,közvetítő Isten és ember között” (1Tim 2,5), Ő az, aki elmagyarázza nekünk az Istent, Ő, aki ,,az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), tanítói megbízatást és hatalmat adott az apostoloknak: ,,Aki titeket hallgat, engem hallgat'' (Lk 10,16). ,,A hit szent örökségét, a hitletéteményt (depositum fidei)”, az apostolok az Egyház egészére bízták. Az Istenről szóló hiteles tanítás egyetlen birtokosa, ,,megbízott továbbadója és értelmezője'' tehát a Krisztus által alapított Egyház. (A Katolikus Egyház Katekizmusa 85-87) Sokan megfeledkeznek ezen igazságokról, s gyarapszik azok száma, akik önjelölt tanítókra, ember-alapította vallások hirdetőire, üzenetközlőkre hallgatnak, mások pedig mágikus, ezoterikus, démonikus eszközöket használnak boldogulásukhoz. Sajnos az ún. "csodákkal" vélik hitelesnek látni a dolgokat, feledve azt, hogy a sátán is tud csodákat művelni (2Tessz 2,9)! A szakemberek nagyon óvnak ezektől, sőt még a szobadíszként őrzött pogány istenségek, guruk képmásait, a mágiával foglalkozó irodalom forgatását, a sátánt dicsőítő zeneszámok (metal, kemény rock) hallgatását is károsnak tartják. Összességében elképesztő, hogy az emberek szélesedő körben fordulnak el az igazság ft5q2nb3sn_00026.jpgmeghallgatásától és mesékre hajlanak (vö. 2Tim 4,4). Értitek Testvéreim: a MESÉKRE (!), melyek szépnek tűnhetnek, de a megtévesztő szellem produktumai! A logikus következmény pedig: egyre nagyobb teret kap a sátáni tevékenység. A bűn következményei pedig lassan, de biztosan beérnek és észrevétlenül társadalmi, illetve világméretet öltenek. És mindez amiatt, hogy sokan elfordultak az igazságtól (az Evangéliumtól) és mesékre hallgattak! Erről persze saját maguk nem is tudnak és csak az Igazságos Bíró előtt szembesülnek "világromboló" tévelygéseikről!
     A negatív folyamat az utóbbi csaknem kétszáz évben felgyorsult a globalizáció fejlődése révén. A jelenséggel szemben az Egyház az új evangelizáció jelentőségét hirdeti, és sürgeti a szeretet civilizációjának felépítését. Terjed az a vélemény is, miszerint az Egyház a hagyományos lelkipásztori módszerekkel nem képes megállítani a veszélyes hanyatlást. Pedig a "recept” a régi: Máriával Jézusért, az Egyházért! Na de épp a Mária-tisztelet az, amely a legtöbb támadást szenvedi el, sokszor testvéreinktől!
A Római Katolikus Egyház sorsa a világ és az emberiség sorsa!

Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

A hit nem fél az észtől
san-giovanni-paolo-ii-_280.jpeg     Szent II. János Pál az 1985. július 7-i katekézisében azt mondta, hogy "mind a jelenben, mind a múltban számos tudós meggyőződése, hogy a szigorúan tudományos kutatás és Isten létezésének őszinte és örömteli elismerése nemcsak hogy megférnek egymás mellett, de tökéletes egészet alkothatnak". A pápa felidézte azt a felmérést, melyet a világ 398 legelismertebb tudósa körében végeztek. A felmérés eredményei szerint "közülük csak 16 vallja magát hitetlennek, 15 agnosztikusnak és 367 hívőnek" (vö. A. Eymieu: La part des croyants dans les prog res de la science, 274. o.).
     A legkiválóbb tudósok túlnyomó többsége mélyen hívő ember volt. Vegyük számba azokat a kiváló tudósokat, akik mélyen hívő katolikusok voltak: a pap Nikolausz Kopernikusz (csillagászat), a szerzetes Gregor Mendel (genetika), Antoine Lavoisier (kémia), Enrico Fermi és Erwin Schrödinger (fizika), Blaise Pascal (matematika), Neumann János ( informatika).
enrico_medi_280.jpg     Szent II. János Pál többek között Enrico Medi olasz tudóst is idézte, aki egy előadáson a következőket mondta: "Így szólok a fiatalokhoz: Nézd, ez itt egy új csillag, galaxis, neutron-csillag, 100 millió fényév távolságra. És ennek ellenére ott azok a protonok, elektronok, neutronok, mezonok ugyanolyanok, mint amilyenekből ez a mikrofon áll. Az azonosság kizárja a valószínűséget. Ami azonos, az nem valószínű. Ezért létezik egy téren, időn kívüli ok, mely mindennek jellegzetes formát adott. Ez az ok Isten. Tudományos nyelven szólva létezik egy olyan lény, mely az egymástól távollévő dolgok azonosságát megalkotta. A világegyetemben a teljesen egyforma részecskék száma 10 a nyolcvanötödiken! Felfogjuk a galaxisok énekét? Ha én lennék Assisi Szent Ferenc, ezt mondanám: »Ó, végtelen világűr galaxisai, áldjátok az Urat, mert hatalmas és jóságos! Ó, atomok, protonok, elektronok, a madarak dala, a lomb és a lég susogása, mely fölött az ember uralkodik, énekeljétek az Istenhez szálló imádság himnuszát«". (1985. július 17.)
     A tiszta szívű emberekben, akik őszintén igyekeznek megérteni az igazságot, az ész és a hit kiegészítik egymást és harmonikus egységet alkotnak. Aquinói Szent Tamás azzal érvelt, hogy "mind az ész, mind a hit fénye Istentől származik, ezért nem állhatnak szemben egymással. A hit tehát nem fél az észtől, hanem keresi és megbízik benne. Miként a kegyelem föltételezi és tökéletesíti a természetet, úgy tételezi föl és tökéletesíti a hit az észt." (Fides et ratio, 43)
     Az ember az értelme segítségével eljuthat annak felismerésére, hogy létezik teremtő és végtelenül szerető Isten. (Szeressétek Egymást 20/2016 – részletek) (Folyt.)isaak_newton1.JPG

Szólj hozzá!

valtozott_1_530_1.jpg
st_margaretmary_300.jpg     Jöjjünk tehát össze a szeretetben és közösségekben imádkozzunk, kérjük az Istenanya segítségét, és ne keressünk kifogást, úgy mint XIV. Lajos francia király! Tőle azt kérték az égiek Alacoque Szent Margiton keresztül, hogy a nehéz idők elkerülése céljából ajánlja fel magát, a családját és országát Jézus Szentséges Szívének, ő azonban halogatta! Néhány évvel később a királyi család, nagy nehezen teljesíteni kezdte a kéréseket.
     XVI. Lajos 1792-ben elkészítette ugyan a felajánlást Jézus Szívének, de már csak a börtön-templomban tudta megvalósítani. Ez azonban túl késő volt az isteni Gondviselés számára: XVI. Lajost 1793. január 21-én kivégezték, és Franciaország az istentelenség martalékává vált!
     Sokan kifogásolják a "sátán megvakítása" kifejezést, mondván, hogy egy szellemi lényről van szó! Nos, a keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyház sátántipró asszonyként tanít. Ez a fogalmi leírás semmivel sem reálisabb, mintha azt mondjuk, hogy „Mária Szíve Szeretetlángja megvakítja a sátánt”, hisz' lényegében és céljában a sátán tehetetlenné tételéről van szó! A katolikusok számára világos, hogy Mária személye, történelmi tevékenysége teljesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, a szeretettől Lángoló Szív, mely eltiporja az őskígyó fejét.
     Szembeötlő az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonya közti párhuzam (Szent Iréneusz). Éva a sátán szavára hallgatott, míg Mária az Istennek mondott igent. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, ezzel szemben Mária, hogy megmentse gyermekeit, le kívánja leplezni és teljesen tehetetlenné akarja tenni a sátánt. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik.
     Isten angyala amikor Máriához belépett, nem a nevén szólította, hanem ekként: Üdvözlégy Malaszttal Teljes! (Lk 1,28-29) Tehát a kegyelemben ragadható meg Mária személyisége. Az Úr Szolgálóleányának kegyelme abban értendő, amiért az angyal köszöntötte, vagyis azon hivatásának szolgálatában, hogy a Messiás anyja legyen, szélesebb értelemben pedig Szent Fia testvéreié, az egész emberiségé is. Az Istenanya kegyelme Jézustól forrásozza teljességét, aki „feltöltője” a kegyelmeknek. Nyilvánvaló tehát, hogy a Szent Szűz csupán kegyelmi közvetítő és ha azt mondjuk, hogy „Jézust adja nekünk” ‒ amiként ezt a Mária Rádióban is hallhatjuk ‒ ezt akként értelmezhetjük, amiként János mondta: „Szeretet az Isten” (1Jn 4,8)!view_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szűzanya megdicsőült teste is a mennybe vétetett
(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     "Hazatérve az apostolok és a tanítványok ettek egy keveset, aztán nyugovóra tértek. Többen a házhoz épített fészerekben aludtak. Mária szolgálója, aki a házban maradt, hogy néhány dolgot elrendezzen s a többi asszony, akik neki segítettek, a tűzhely mögötti helyiségben aludtak. Ebben a helyiségben a szolgáló a temetés közben mindent eltakarított és most úgy nézett ki, mint egy kis kápolna.
02_a11_apostol_530.jpgEzentúl az apostolok itt imádkoztak és itt mutatták be a Szent Áldozatot.
Ma este azt láttam, hogy az apostolok még imádkoznak és gyászolnak a maguk helyiségében. Az asszonyok már nyugodni tértek. Ekkor láttam, hogy Tamás apostol megérkezik két kísérővel az udvar kerítéséhez és kopog, hogy nyissanak neki ajtót.
Egy tanítvány nyitotta ki. Tamás és kísérői igen szomorúak voltak, amikor hallották, hogy későn érkeztek! Tamás úgy sírt, mint egy gyermek, amikor meghallotta, hogy Mária meghalt. A tanítványok megmosták a lábát, s felüdítették kissé. meryem_ana_maria_hazanak_alaprajza_330.jpgEközben az asszonyok fölébredtek s fölkeltek, majd miután visszavonultak, a tanítványok odavezették Tamást és kísérőjét arra a helyre, ahol a Szent Szűz meghalt. Ott leborultak és könnyeikkel áztatták a földet. Tamás Mária kis oltárához is letérdelt és hosszasan imádkozott. A gyásza kimondhatatlanul megindító volt, még most is sírnom kell, ha rágondolok.
Amikor az Apostolok elkészültek az imádságukkal, amit nem szakítottak félbe, mind odamentek, hogy köszöntsék az érkezetteket, megölelték őket és a ház elülső helyiségébe (az előtérbe) vezették őket. Kínálták őket kenyérrel és mézzel, majd kis korsókból és serlegekből ittak. (A képen, a "nappaliból" kifelé tekintve, látható az 'előtér"!)
meryem_ana_interior_of_marys_house_530.JPGEkkor viszont Tamás a Szent Szűz sírjához kívánkozott, és az apostolok rúdra erősített fáklyákat gyújtottak és együtt kimentek Mária keresztútján a sírbarlanghoz. Kevés szóval időztek keveset az állomások köveinél, az Úr szenvedésére és Anyjának együtt szenvedő szeretetére gondoltak, aki ezeket az emlékköveket alapította és oly gyakran öntözte könnyeivel. Megérkezve a sírhoz mindnyájan térdre borultak, Tamás azonban a kísérőjével előbb a barlang bejáratához sietett, János követte őket. Két tanítvány félrehúzta a bejárat előtti bozótot, ők beléptek, és tisztelettudó félelemmel térdeltek le. Ekkor János odament a könnyű kosárkoporsóhoz, ami kissé kiemelkedett a sírhelyből, kioldozta, majd félretette a három szürke köteléket, aztán bevilágítottak a koporsóba, és mély megrendüléssel látták, hogy a Szent test sírleplei üresen fekszenek előttük, de Mária megdicsőült teste már nem volt ott. Fölemelt karral, szuzanya_tca150701_330.jpgcsodálkozva tekintettek fölfelé, mintha a Szent test csak most tűnt volna el. János kikiáltott a barlangból: „Jöjjetek és csodálkozzatok, Ő nincs többé itt!” Ekkor párosával egymás után beléptek a szűk barlangba és csodálkozva látták az üres sírlepleket. Kilépve onnan mind a földre térdeltek, sírtak, imádkoztak s mint a hűséges gyermekek, különféle édes, szerető szavakkal magasztalták az Urat és az ő kedves, megdicsőült Édesanyját, ahogyan a Lélek az ajkukra adta.
Ekkor visszagondoltak arra a fényes felhőre, amit mindjárt a temetés után az úton hazafelé messziről láttak, amint leereszkedett a sírdombra, s aztán ismét föllebegett.

János pedig nagy tisztelettel kivette a Szent Szűz sírlepleit a kosárkoporsóból, összehajtogatva és rendesen összegöngyölve magához vette, aztán a födelet ismét a koporsóra tette és újból összekötötte a kötelékekkel. Ezután elhagyták a sírbarlangot és a bejáratát ismét lezárták a bozóttal. Imádkozva és zsoltárokat énekelve mentek a keresztúton a házhoz. Mindnyájan Mária lakhelyére mentek. János itt tisztelettudóan a Szent Szűz imasarka előtt levő asztalkára tette a sírlepleket. Tamás és a többiek még imádkoztak azon a helyen, ahol Mária elszenderült.
Péter félrevonult, mintha elmélkedne; talán előkészült, mert ezután azt láttam, hogy fölállították a Mária imahelye előtt levő oltárt, ahol a keresztje állt és Péter itt ünnepi Szentmisét tartott.
A többiek sorban álltak mögötte és váltakozva imádkoztak s énekeltek. A Szent asszonyok inkább hátul álltak az ajtóknál, a tűzhely hátsó oldalánál és senki sem bírta visszatartani könnyeit". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) (Alsó kép: A Szűzanya Háza és oltára, ahol az Apostolok miséztek egykor, igy nézett ki 1950-ben!)regimeryem_ana_interior-2-530.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

     Az itt elmondottak bár igen lényeges és sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a ,,sötétség hatalmainak” mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya, vagy nem élnek vele, s ezért sok zűrzavaros álláspont alakult ki a bűn szerzőjével kapcsolatban, pedig a tisztánlátás ebben a kérdésben súlyos evangelizációs feladat lenne! ,,...az egyik legsürgetőbb szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk, akit ördögnek nevezünk” – mondta VI. Pál pápa 1972. nov. 15-i beszédében. Ördögűzéssel, mint lelkipásztori feladattal pedig ,,manapság már sem a püspökök nem foglalkoznak..., sem a papok nem hajlandók erre. ... Napjainkban úgy tűnik, a katolikus Egyház lemondott e sajátos küldetésről...” (Don G. Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai. Bp., 1994. 220-221. o.) Mivel nincs aki leleplezze, világossá tegye a bűn szerzőjének alattomos tevékenységét, egyre kevesebben ismerik fel pusztításának szervezett voltát. Kevesen értik a bűn szerzőjének tevékenységét, sőt, nemegyszer tekintélyes tanítók az ördög puszta létét is tagadják. Sokan tudatlanul esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének, s elfelejtik: az ördögnek annyi hatalma van felettünk, amennyit mi engedünk neki, mert Jézustól kapott eszközeinkkel – bár harc árán – száműzhetnénk sorsunk alakításából. Mivel kevesen vállalják a harcot, a bűn természetszerűen elhatalmasodik, s ennek következményeként alaposan állíthatjuk: elérkezett a tömeges elkárhozás veszélye.
ravasz2_1.JPG     Fontos volna a bűn szerzőjének tevékenységét érteni, mert ennek révén kivédhetnénk támadásait, s világosabbá válna előttünk a történelem, s az egyes emberi sors alakulásának háttere. Ez a tudás pedig szabaddá teszi az embert. ,,Ha felfedezzük azt, hogy a világ őrületében van valami pokoli rendszer, akkor megnyugtató világosságot jelenthet ez a felismerés...” (Ez a tisztábban látás) valóban felszabadítja a lelket, feltéve ha felfedezi a dolgok helytelenségének okát, még akkor is, ha ez az ok elég hátborzongató – írja Randell Paine atya, a démonológia értője. Ha megismerjük a betegség okát, joggal örülhetünk a gyógyulásnak, mert fény derült az orvoslás módjára, s általa megmenthetjük az életünket. Ebben a helyzetében az ember még ha beteg is, pirosabbnak látja a rózsát és kékebbnek az eget... 
     A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) „tévútra vezeti az egész világot” (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját. A sátán általános módszerei közé tartozik a kísértés, az ördögi zaklatás, a megkötözöttség és a megszállottság. Ezen veszélyekkel minden embernek számolnia kell, és harcolnia ellene nap mint nap, akár önmagát is áldozatul adva (vö. Róm 12,1).
fülbesugo746_2.JPG     Különös nehézséget jelent az evangelizációs munkában az is, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre. (Ez is álcázás!) Az elmúlt kettőszáz év során tucatszámra születtek új fogalmak, amelyekkel a hit pusztításának állomásait is jelölhetjük. Így pl. a racionalizmus, a felvilágosodás, a modernizmus, a szekularizáció, az ateizmus, a liberalizmus, darwinizmus. Az eszmék pedig az élet minden területén kifejtik hatásukat. A magánéletben, a közösségben, a képernyőn, a rockszínpadon, a politikában éppen úgy, mint az egyetemi katedrán, sőt az egyháziakat sem kerülik el. A megfelelő ismeretek s a megkülönböztetés hiánya azt is eredményezi, hogy az emberek jó szándékkal támogatnak káros eszméket, megigézve követnek hamis üzeneteket. Keresztes Szent János szerint ,,az ördögnek sokféle furfangja között, melyekkel igyekszik befonni a lelki embereket, a legközönségesebb, hogy nem rosszat, hanem valami jót ajánl nekik”.

Szólj hozzá!

A megértéshez hit kell!
albert_einstein_280.jpg     Albert Einstein azt írta, hogy a természeti törvényekben egy olyan nagy Intelligencia nyilvánul meg, mellyel összehasonlítva az emberi elme racionalizmusa csak jelentéktelen visszfény. "Nem vagyok ateista ‒ írja Einstein ‒ és úgy hiszem, panteistának sem nevezhetnének. Olyanok vagyunk, mint a gyermek, aki belépett egy különféle nyelveken írt könyvekkel teli, hatalmas könyvtárba. A gyermek látja a rendet és tudja, hogy ezeket a könyveket valaki megírta, de nem ismeri a nyelveket, melyeken íródtak. Azt hiszem, így fest az a helyzet, melyben az ember, még a legintelligensebb is, a teremtett világ előtt áll. Látjuk a világegyetemet, melyet bizonyos törvényszerűségek csodálatosan igazgatnak és irányítanak, de nem nagyon értjük őket. Korlátolt elménk ösztönösen felismeri, hogy létezik egy titokzatos erő, mely a csillagrendszereket mozgatja." Albert Einstein megvallotta, hogy "Istenben való hitem alapja az a mély és megindító bizonyosság, hogy létezik egy legmagasabb, racionális Erő, mely megnyilvánul a világegyetemben."
     Einstein határozottan elutasította azt az állítást, hogy csak az létezik, amit érzékeinkkel megfigyelhetünk és megvizsgálhatunk. Ezt egy alapjaiban téves és megismerési képességeinket korlátozó felfogásnak tekintette. Nincs ugyanis semmiféle ellentét az értelem és a hit között. Az érett hit mindig az értelemre támaszkodik. Ugyanakkor Szent Ágoston szavai is érvényesek: "Hiszek, hogy értsek."
     A hit aktusával elfogadjuk az előttünk megnyilatkozó Isten valóságát, megnyílunk a láthatatlan szellemi valóság előtt, melyet csupán az értelem és az érzékek segítségével nem tudunk felfogni. Tehát a hittel megvilágított értelem olyan úton vezeti az embert, melyen az megismeri az objektív igazságot Istenről, az emberről és az emberi élet, a szenvedés és a halál végső értelméről.
     Ellenben az a hit, mely nem az értelemre támaszkodik, nagy veszélyben forog, viszont, ha csupán az érzésekre és élményekre szűkül, könnyen babonává vagy mítosszá válik. A hitnek mindig a józan emberi észre kell támaszkodnia. (Szeressétek Egymást 20/2016 – részletek) (folyt.)kepkivagas10.JPG

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
konnyezo_maria_kaldor_aurel_300.JPG     A Szűzanya: "Kislányom és mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A reményvesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek a kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben".
     A Szűzanya arra biztat, hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívásaira, ajánlja fel önmagát „egyenként és összesen” Szeplőtelen Szívének és esdekelve imádkozza a Szeretetláng fohászt, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!
     Az önmaga és embertársai üdvösségéért felelős ember tennivalóit világosabban már nem lehet megfogalmazni, mint ahogyan Jézus nyilatkozott Erzsébetnek:
„Akarjatok részt venni az Én megváltó munkámban. Ez legyen éltetek legfőbb célja, ez az egyetlen érték, amit Elém hozhattok! Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére. Ezért fáradozzatok!” Jóllehet ez a gondolat csendül ki a Mária-jelenések valamennyi üzenetéből, ám a Szeretetlángnak kifejezetten ez az általános mozgósítás a célja! Ezért figyelmezteti Jézus Erzsébetet: "Add át szavaimat az illetékeseknek és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek és ne hátráltassák ezt a világraszóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a földre árasztani". (II/109)
     A Szűzanya így kérlelte Erzsébetet: "Ne legyetek passzív magatartásúak, sürgető szent ügyemmel szemben. Mert a keveseken, a kicsinyeken és alázatosokon keresztül kell megindulnia ennek a világot rengető nagy kegyelmi kiáradásnak. Ne mentegetőzzön és ne méltatlankodjon senki a meghívottak közül! Kicsiny eszközeim vagytok mindannyian. (III/132) Én adok erőt az induláshoz, mely igen sok ellenvetésen és rosszindulatú gátláson keresztül mégis csak érvényre fog jutni. A rengeteg sok ellenvetést, melyet a nekem szentelt lelkek tesznek szent ügyünk ellen, meg kell szenvedned nagyon." (I/94)
/Ezt követően az Úr:/ "Bízzál leányom, az Isten ügyét nem tudja semmi keresztül húzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz miattatok kell megtennem, de egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha!" (I/95) – idézet vége!
„A szeretet erősebb mint az ördög!” – jelentette ki XVI. Benedek pápánk 2008. szeptember 14-én Lourdes-ban.bunosok_menedeke_0011_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szűzanya megdicsőült lelkét a mennybe vitte Szent Fia
(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     "Most a Szent asszonyok is végső búcsút vettek, aztán letakarták a Szent arcot, és a fedelet ráborították a koporsóra, amit mindkét végén s a közepén szürke kötelekkel körülcsavartak.
szuzanya_d948cc_530.jpgEzután láttam, hogy a koporsót hordállványra teszik, majd Péter és János a vállán viszi ki a házból. Az apostolok és a tanítványok egyik része elöl ment, mások s az asszonyok követték a koporsót. Már alkonyodott, négy hosszú fáklyát vittek a koporsó körül.
Így haladt a menet Mária keresztútján az utolsó állomásig, s a dombon át a stációs kő mellett a sír bejáratának jobb oldalára letették a koporsót, négyen bevitték a sírbarlangba, s elhelyezték a kivájt halotti helyre. Azután valamennyi jelenlevő még egyenként bement, fűszereket és virágokat helyeztek el, letérdeltek, sírtak és imádkoztak.
Sokan voltak jelen, a fájdalom s a szeretet hosszan ott tartotta őket. Éjszaka volt már, amikor az apostolok bezárták a sírbejáratot. Árkot ástak a barlang szűk bejárata előtt és különböző zöld, részben virágzó, részben bogyótermő bokrokból, amiket gyökerestől ástak ki másutt, sövényt ültettek; így a bejáratnak nyoma sem látszott, annál kevésbé, mert a közeli forrás vizét e bokrok előtt vezették el. Nem lehetett többé bejutni a barlangba.
Szétszórva tértek vissza, itt-ott még imádkozva megálltak a keresztúton, egyesek imádkozva őrködtek a sírnál.
A hazatérők a távolból csodálatos fényt láttak Mária sírja fölött, és nagyon meghatódtak, bár nem tudták, hogy mi az voltaképpen. Én is láttam.
szuzanya_wniebowzi_cie-nmp-obraz-530.jpgAz égből széles fényár vezetett le a sziklához, és láttam, hogy abban, amely három egymásba helyezett dicsfénykörből állt, angyalok és lelkek sokasága halad lefelé, s ez körülvette Urunk és Mária fényes lelke jelenését. Jézus Krisztus jelenése a fényesen ragyogó sebhelyekkel előtte lebegett. Mária lelke körül a dicsfény legbensőbb körében csak kis gyermekalakokat láttam, a második körben mint hatéves gyermekek jelentek meg, és a legkülső körben felnőtt ifjakhoz voltak hasonlók. Világosan csak az arcokat ismertem meg, különben csak csillogó fényalakokat láttam. Amikor ez a jelenés egyre világosabbá válva kiáradt egészen a szikláig, azt láttam, hogy belőle fényes pálya nyílik, föl egészen a Mennyei Jeruzsálembe.
Ekkor azonban azt láttam, hogy a Szent Szűz lelke, amelyik követte Jézus jelenségét, ellebegett mellette a sziklán keresztül a sírba, és ezután csakhamar egyesülve megdicsőült testével, sokkal világosabban és fénylőbben lépett ki abból, s az Úr dicsfényével felvonult a Mennyei Jeruzsálembe. Ezután az egész ragyogás ismét megszűnt, s a vidéket befödte a csendes csillagos égbolt.
Nem tudom, vajon a sír előtt imádkozó apostolok és szent asszonyok is így látták-e mindezt, de láttam, hogy imádva és csodálkozva föltekintettek, vagy megrendülve arcra borultak a földön. Azt is láttam, hogy egyesek imádkozva és énekelve mentek haza a keresztúton a hordállvánnyal. Az egyes állomásoknál elidőztek és nagy meghatottsággal s áhítattal fordultak a sírszikla fölött levő fény felé.
Így hát azt láttam, hogy a Szent Szűz lelke ment először a mennybe, és aztán a teste is fölvétetett a földről". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)immaculate_conception_530.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG
     A Szűzanya a papság és a családok lelki újjászületésén fáradozik, „A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését.” (Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek ‒ későbbi bíboros ‒, a Szeretetláng Lelki Napló 1988-as kiadásához írt ajánlásából).
     Jézus a Szeretetláng Naplóban: „Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” (III/140) Ez a reményteljes győzelem azonban nem következhet be az egyéni és kollektív áldozatok és harcok nélkül!
     Az Üdvözítő az Egyházat bízta meg iránymutatással. Ennek ellenére, túlon-túl hiszékenyek vagyunk a még ki nem vizsgált üzenetek iránt, holott a megtévesztő szellem (a gonosz) kifinomult praktikákkal eteti be a figyelmetleneket!
cryspiritiz0.jpg     Sokan nem is veszik észre, hogy életükben mikor és mivel nyitottak szabad utat a gonosz léleknek. Az emberek egyre csak csodálkoznak – sőt Istent vádolják –, amiért környezetükben és családjukban elhatalmasodnak a problémák! Sajnos ez megtörténhet ezoterikus társaságba keveredéssel, jósnő igénybevételével, vagy egy-egy szépnek látszó hamis üzenet elfogadása, lelkes követése stb. által is!
     A bűn elhatalmasodása nem csupán szenvedést és ítéletet vált ki, de az emberi kéz munkáját is tönkreteszi. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik "lakóinak gonoszsága miatt" (Zsolt 106,34). Az Isten iránt hálátlan ember reménye pedig ,,elolvad, mint a téli dér, és elfolyik, mint a hasznavehetetlen víz” (Bölcs 16,29). Egyedül az Úr félelme, az istenhit adhat emberhez méltó életet: ,,Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni” (Zsolt 127,1-2). A Szentírás szerint még a természet is támogatja az istenfélő embert. "A teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, a bűnösök fenyítésére fokozza erejét, de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak” (Bölcs 16,24).
     Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem "csak" az emberiség földi életének megkeserítésére és tönkretételére tör. Ez csupán ,,mellékterméke'' munkájának. A sátán – mint mondtuk – népet akar maga köré gyűjteni a kárhozatba. A lelkekért folytatott harca könyörtelen, szívós, kompromisszum nélküli, s ezzel a törekvéssel szemben harccal védekezhetünk. ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12), márpedig az Írás érvényét nem veszti (Jn 10,35).4f81a1da72d94_o.jpg

Szólj hozzá!

04.
február

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

hl_blasius_300.JPG     Szent Balázs III-IV. századi örmény orvos, vértanú püspök. Orvosként a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki sebek kezelésére is. Keresztény testvérei a püspökválasztás alkalmával ezért egy szívvel lelkük pásztorává választották. Így lett a kis-ázsiai Szebaszté püspöke, aki a keresztényüldöztetések idején egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őrizték, melyek kezes bárányként hajlottak szavára. Imádságos, csendes életet élt, tanította és gyógyította a hozzá érkezőket. Egy napon rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából.
     A Nagy Konstantin féle keresztények iránti türelmi rendelet keleten még nem érvényesült és Konstantin császár társuralkodója, Licinius önkényesen túltette magát ezen és folytatta az üldözést. Még az elvonultságban élő Szent Balázs püspököt sem hagyta békén, akit az oroszlánokból, medvékből, farkasokból álló "testőrsége" sem menthette meg, mivel ő nem engedte harcolni őket. Börtönbe vetették, rabságát csodás gyógyulásokról szóló legendák övezik. Miután a súlyos kínzások hatására sem tagadta meg hitét, 316-ban lefejezték.
img_1_250.jpg     A hozzá kötődő gyógyulásokról szóló történetek és legendák miatt lett Szent Balázs az orvosoknak, a kikiáltók, énekesek és a fúvós muzsikusoknak (blasen = fújni) a védőszentje. A 14 segítő szent közé tartozik: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Eustachius, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon, Vitus.
     A nép már a VI. századtól különösen a torokbajok ellen védő szentként tiszteli, akkoriban a gyermekhalandóság okai közt élenjáró volt a torokgyík (diftéria) és így az anyák Szent Balázshoz fordultak. Balázs-napkor a templomba vitték a gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott, miközben a Balázs-áldás szavait mondta. Ez volt a balázsolás, melyet az ünnepén és az azt követő vasárnap ad az Egyház, az előző nap, Gyertyaszentelő blessing_of_throats_ii_1.jpgBoldogasszony napján szentelt kétágú gyertyát tartva, e szavakkal:
     Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. – Amen
     A Balázs-áldás egy szentelmény, melyet áldás formájában kaphatunk. Ennek során a Mindenható Isten oltalmát, segítségét kérjük, Szentjének közbenjárására. Az áldást végezheti püspök vagy pap.

Könyörgés Szent Balázs püspök közbenjárásáért:
     Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!
Krisztus Urunk különféle adományokkal segíti Egyházát, hogy a természetfölötti hit megnövekedjék bennünk. Ajándékai áradását kérjük közös imával:
1. Adj, Urunk új szenteket korunknak, akik közvetítik hozzánk irgalmas jóságodat.
2. Add meg, Urunk a gyógyulás ajándékát a testi betegségben sínylődőknek.
3. Add, hogy a lélek egészségét is károsodás és törés nélkül őrizzük.
4. Add meg a hősiesség ajándékát, hogy a szent vértanúk nyomát követhessük.
5. Add, Urunk, hogy a szentek és vértanúk között kapjunk helyet az ítélet napján.
Urunk, Jézus Krisztus! Te megígérted, hogy a Benned hívőket jelek és csodák kísérik. Kérünk, Szent Balázs közbenjárására engedd megéreznünk ajándékozó jóságodat, és erősítsd testi-lelki egészségünket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Felhasznált források:
http://szentlaszlo.dnyem.hu/?q=node/410
http://www.domsopron.hu/cikkek/szent-balazs-puspok-unnepe
http://www.katolikus.hu/szentek/szent23.html
http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/szent-balazs-puspok-es-vertanuweb-saint-blaise-throat-zvonimir-atletic-shutterstock_530.jpg

Szólj hozzá!

Isten, minden lét alapja és célja!
litany66_280.jpg     Mint előző posztjaimban már említettem, Szent Pál is azt állítja, hogy bűneikkel "belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak" (Róm 1,21-22). Szent II. János Pál ehhez hozzáfűzi: "Az efféle oktalanság az életet fenyegető veszedelem. Az oktalan ugyanis azt képzeli, hogy sokat tud, valójában azonban képtelen tekintetét a szükséges dolgokra fordítani. (vö. Péld 1,7) Amikor pedig odáig jut, hogy kijelenti: »Nincs Isten« (Zsolt 14,1), világossá válik, mily semmitérő a tudása, s mily távol van a dolgok teljes igazságától, eredetétől és rendeltetésétől" (Fides et ratio, 18).
     Az ismert tudós, Fred Hoyle érvelése szerint az ateisták hite abban, hogy nincs Isten, és az első élő sejt – mely eleve atomok halmazából áll össze – véletlenül jött létre, ugyanolyan abszurd, mint hinni abban, hogy a roncstelepen keresztülsöprő tornádó egy felszállásra kész Boeing repülőgépet hozna létre.
     A Katolikus Egyház világosan tanítja, hogy "Istent, mindenek létalapját és célját, az emberi ész természetes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni" (Dei verbum, 6). "Ha pedig az ember eszével képtelen eljutni a mindeneket teremtő Isten fölismerésére, ezt nem annyira az eszköz fogyatékos voltának kell tulajdonítani, hanem inkább az akadálynak, melyet szabad akarata és bűnei állítanak útjába" – magyarázza Szent II. János Pál (Fides et ratio, 19).
     A. Flew számára a teremtő Isten létezését bizonyító egyik legmeggyőzőbb tudományos tény az emberi DNS megfejtése volt. Tudjuk, hogy a DNS óriási mennyiségű információt hordoz, genetikai kód formájában. Ebből logikusan következik, hogy léteznie kell egy Intelligenciának, mely ezt a kódrendszert (egy rendkívül bonyolult programot, mely magába foglalja az emberi test legkisebb részleteit is, mint a nem, szemszín, hajszín stb.) megalkotta és úgy intézte, hogy ez az információ oly módon irányítsa a természeti folyamatokat, hogy végül egy roppant bonyolult biológiai szervezet jöjjön létre.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a DNS-ben van intelligencia, s a benne lévő információ, ahogy azt Michael J. Behe professzor bizonyítja, nem anyag, nem is energia.
     Amikor A. Flew professzor megismerte az igazságot az emberi DNS-ről, megértette, hogy az ateizmusnak nincs logikus megalapozottsága, és nem más, mint irracionális vakhit abban, hogy az élet és a harmonikus egységet alkotó és logikus törvényszerűségek alapján működő világegyetem véletlenül keletkezett. Flew "komikus igyekezetnek" nevezi azt, ahogy az ateista Richard Dawkins próbálja magyarázni az élet keletkezését és eredetét azt állítva, hogy az élet úgy jött létre, mint "szerencsés véletlen". (Szeressétek Egymást 20/2016 – részletek) (Folyt.)blaise_pascal.JPG