HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Nem minden megy "karikacsapásra"      Szép lassan rendszeressé váltak az összejövetelek, melye-ket a romos templomban tar-tottak a plébános úr engedélyé-vel és legnagyobb csodálkozá-sára! Úgyhogy hamarosan rendszeres Szentmise is volt a faluban és a résztvevők száma egyre…

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 3      Aki beiratkozott egy rózsafüzérrendbe, az részesedett a világ összes rendtagjának imájában. Az a "céhtag", aki szobájában egyedül imádkozta az Üdvözlégy Máriákat, ezt a közösségek összes többi társával és mindenkiért…

Szólj hozzá!

»Az Isten nem szorul rá arra, hogy én külsőleg is hajlongjak előtte.«   1) Nem "szorul rá" az igaz, de te rászorulsz és neked igenis kötelességed. A király vagy köztársasági elnök sem szorul rá, hogy tiszteletet mutass felé, ha megjelensz előtte. Nem az Isten szorul rá a te…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

TISZTELT OLVASÓIM! AZ ELKÖVETKEZENDŐ KILENC NAP DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ LEHET ÉLETÜNKBEN! KÉREK MINDENKIT, HOGYHA TEHETI, A 'SZENT MIHÁLY KILENCEDET' VÉGEZZE EL! – A MAGYAROK NAGYASSZONYA LEGYEN OLTALMUNKRA, ANGYALI SEREGÉVEL, A MAGYAR SZENTEK ÉS A MI IMÁINK KÖZBENJÁRÁSÁRA! –   

Szólj hozzá!

A terv és kivitelezés      Bartolo Longo nagy tettrekész-séggel fogott az "apostoli munka" előkészítéséhez.      Először is megkereste a vallei illetőségű plébánost és ismertette vele a terveit, miszerint rózsafüzér közösségeket akar szervezni a faluban. Az atya meglehetős fenntartásokkal fogadta a…

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 2      Az előzőkben említett Boldog Alanus de Rupe, a Lille-i konvent szerzetese feladatául tűzte ki, hogy prédikációiban megtanítsa, hogyan forduljanak az Istenanyához az Üdvözlégy Mária recitálása és a hit titkairól való elmélkedés…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes…

Szólj hozzá!

19.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kétségek és bizalom közt      Bartolo Longo 33 éves volt és egyre csak azon töprengett, hogy miként lehetne ezzel a néppel megismertetni Krisztus Örömhírét és életüket az üdvösség útjára terelni. Emellett, minden lelki biztatás ellenére rá-rátört a kétségek özöne,…

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 1      Sajnálatosan a 15. században alábbhagyott a szentolvasó imádkozása, úgy a szerzetesrendek, mint a nép körében. Ezt tanúsítja Alexander Forl-i püspök pápai legátus levele: „A Szent Domonkos által prédikált rózsafüzér az idő…

Szólj hozzá!

»Én vallásos vagyok, de az én vallásosságom nem külső vallásgyakorlatokból áll.«1) Ez éppen olyan beszéd, mintha valaki azt mondaná: én jó hazafi vagyok, de nem tartom magam a hazafiság gyakorlatához, az állami törvényekhez, a honpolgári kötelességteljesítésekhez. Adót…

Szólj hozzá!

18.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az államfő részt vett egy magyar szerzetes szobrának avatásán Fatimában MH/MTI – 2015.03.07.      A fatimai jelenések azt üzenik a világnak, hogy a rossz erői csak akkor győzedelmeskedhetnek, ha a jók tétlenek maradnak – mondta Áder János köztársasági elnök a portugáliai Fatimában.      A magyar…

Szólj hozzá!

Nem elcsüggedni!      A De Fusco grófnővel való ismeretségből mély küzdőtársi barátság szövődött és a jótékonykodásukat együtt szervezték.     Amikor 1872. októberében Bar-tolo megérkezett Pompeji-közeli vasútállomásra, a legnagyobb csodálkozására, két…

Szólj hozzá!

A prédikáció a népszerűsítés módszere      Szent Domonkos Miasszonyunk ajánlására a hit titkait prédikálta, és hallgatóival egyúttal a Miatyánkot és az Angyali Üdvözletet imádkoztatta. Azért tette ezt, mert a beszéd akármilyen briliáns is, nem elégséges az emberek…

Szólj hozzá!

»A modern társadalom megvan vallás nélkül is.«1) Nem nagyon van meg és ahol megpróbál nélküle meglenni, mint a marxista-kommunista-ateista országokban, ott pokol és örökös fegyház az emberek élete. Ahol nincs vallás, ott a társadalom ragadozó farkasok marakodó helye: ott…

Szólj hozzá!

Megemlékezés egy igaz emberről       Drága Kondor atyánk kitörölhetetlenül kapcsolódik Fatima történetéhez. A Fatimai Szűzanya a háborúzó emberiség és a szenvedő egyház számára elhozta a vigasztalás és a remény üzenetét Szeplőtelen Anyai Szívének gyengéd és anyai…

Szólj hozzá!

Tenni a jót és csakis a jót!      Életének helyes irányba való visszaállásának következményeként, Bartolo (1. kép) fejében természetszerűleg megfordult, hogy papnak kéne mennie, ám lelki vezetője és még két barátja is határozottan eltanácsolta ettől. Így azonban…

Szólj hozzá!

A szentolvasó, mint fegyver      Egy történelmi dokumentum az eretnekek elleni egyik híres csatában Szent Domonkost, rózsafüzért imádkozva mutatja. E csata 1213. szeptember 12-én a Toulouse közelében fekvő Muret-nál olyan győzelemmel járt, melyet Szent Domonkos a rózsafüzér…

Szólj hozzá!

»Mi hasznom nekem a vallásból? Hoz az valamit a konyhára?«1) Így csak a tompult elméjű ember beszél, egy a minden magasabb hivatásról lemondó alacsony érzületű. Mi hasznom a vallásból? Éppen úgy kérdezhetnéd ezt is: Mi hasznom a becsületből? Mi hasznom a hazából? Mi hasznom…

Szólj hozzá!

     Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya, Mária felmagasztalt anyai fájdalmának ünnepe. Simeon megjövendölte Mária szenvedését – azt –, hogy a hét tőr járja át a szívét (Lk 2,34-35).Az 1423-i kölni zsinat Húsvét utáni 3. vasárnapjára rendelte az ünnepét. XIII.…

Szólj hozzá!

A leghíresebb verbita utolsó napjai      Kondor Lajos atyát a végzetes betegség (leukémia és a hólyagrák) teljesen legyengítette, sokat szenvedett, de nem panaszkodott semmire, pedig járni sem volt képes. Amikor megkérdezték tőle, hogy van, mindig mosolyogva válaszolta: „Ó,…

Szólj hozzá!

Az irgalmasság, irgalmasságot szül      Bartolo Longo boldog volt és kiegyensúlyozott, aggodalom csak aziránt volt benne, hogy miként is tudja súlyos tévelygéseiért kiengesztelni az ő üdvösségéért is kínhalált szenvedő Üdvözítőt!     Vidékre költözött, de a jogi pályát semmiképp nem akarta…

Szólj hozzá!

Egy új szokás felbukkanása      A Boldogságos Szűz köszöntéseiben, bizonyos számú Ave Mária imádkozása Szent Domonkos idejében nem volt ismert, pláne nem elterjedt. Egyszóval, ez a szokás nem létezhetett akkor, mert erről egyetlen imakönyv, dokumentum vagy hagyomány sem tesz említést.     …

Szólj hozzá!

»Jobb vallás nélkül élni.«1) Hogyne: a kutya és a féreg is megvan vallás nélkül! Amíg magasabb igényeid nincsenek és magasabb rendeltetés tudatára nem ébredsz, mint amilyen az ösztönéleted színvonala, addig jobb vallás nélkül élni. Enni, inni, aludni, szórakozni, az ösztöneidet kiélni: azt elvégre…

Szólj hozzá!

Forrás: J. Henry Newman NAGYPÉNTEK. Új ember Kiadó Bp. 1995 Hétfájdalmú Szűzanya litániája Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!                         Krisztus, kegyelmezz…

Szólj hozzá!

15.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     335. év szeptember 13-áján szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír bazilikát, ahol 14-én mutatták be először a már május 3-án megtalált Kereszt-ereklyét, egy darabot Jézus keresztfájából. A kereszt a megváltás jelképe, így ez az ünnep közvetlenül Jézus…

Szólj hozzá!

      Kondor Lajos SVD atya, Boldog Ferenc és Jácinta szenttéavatási perének posztulátora 2009. október 28-án, 81 éves korában elhunyt. Temetésére október 30-án a fatimai Szentháromság templomban került sor. A szertartást António Marto leiria-fatimai püspök vezette több…

Szólj hozzá!

Az igaz barát     Erőt vett tehát magán és felkereste egy katolikus hívő barátját, Vincenzo Pepe professzort, Nápoly közelében. Végső soron nem is igen tudta, hogy miért pont ezt a rég nem látott gyermekkori pajtását kereste fel, azt meg végképp, hogy mennyire avassa be lelki…

Szólj hozzá!

A pápák határozott állásfoglalásai      A pápák egész sora Szent Domonkost tartotta a rózsafüzér imaforma forrásának. Idézzük elsőnek Szent V. Pius 1569-ben kelt bulláját a Consueverunt romani Pontifices-t. Ebben nagyon világosan le van írva, hogy Szent Domonkos…

Szólj hozzá!

»A vallás álszenteket nevel.« 1) Ó igen, éppen úgy, mint ahogy a legértékesebb anyaföldből is teremhet gaz és bojtorján. Azért mégis esztelenség lenne meg nem becsülni a jó talajt s benne látni a baj okát. A vallásosság talajából is fakadhat torz és elferdült növény, de a dolgok értékét okos ember…

Szólj hozzá!

Áldom a Szűzanyát, hogy ismerhettem fatimai pap fiát, Kondor atyát! Örömmel értesültem, hogy Fatimában teret neveztek el Róla! (alsó kép!)        2011. november 10-én, megemlékezés volt Fatima nagy Apostoláról. A délután 3 órai szentmise főcelebránsa D. António Marto Leiria-Fatima püspöke volt.…

Szólj hozzá!

Lélekveszélyes utakon      Részint a szülői otthon megváltozá-sa, másrészt a kamaszkori útkeresés eltávolította a hittől. Így kezdett a nápolyi jogi egyetemen, amely libera-lizmusáról és antiklerikalizmusáról volt hírhedt. Itt adták kezébe a kor legpusztítóbb írását, Ernest Renan: Jézus élete c.…

Szólj hozzá!

A rózsafüzér eredetét homály fedi?      A 13. és 14. század íróitól hiába várjuk, hogy megemlítsék azt a tényt, hogy a rózsafüzért Szent Domonkos vezette be. Az ilyesmi egyszerűen nem tartozott a kor irodalmi zsáneréhez. Ezek az írók fontosabbnak tartották az adatközlésnél, hogy olvasóik épülését…

Szólj hozzá!

»Fő az, hogy mindenki becsületesen éljen, a vallás mellékes.«1) Először is, épp azért kell vallás, hogy mindenki becsületes lehessen! Másodszor: aki nem vallásos, vagyis aki Istennel szemben nem teljesíti kötelességét, az már ezen a címen sem nevezhető becsületesnek. A helyes, ha mindenki teljesíti…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

  Kondor atya és a Szeretetláng      Aki ismerte Lajos atyát, az tudta, hogy a nagy és elismert Mária-jelenéseken kívül semmit nem szívlelt! Rossz néven vette, ha a hozzá érkező zarándokok elújságolták, hogy előzőleg Garabandálban is jártak, vagy érdeklődtek afelől,…

Szólj hozzá!

Egy jól kezdődő élet      Bartolo Longo, akit méltán nevez egyházunk a "Rózsafüzér világi apostolának" 1841. február 11-én jómódú családba született, az olaszországi Latianóban (Lecce tartományban). Már három nap múltán megke-resztelték. (Képek: 1. A szülők…

Szólj hozzá!

A "rózsakert telepítésének" ideje      Ritkán fordul elő, hogy egy ájtatossági forma ilyen hirtelenséggel bukkan fel a történelemben és hatja át az egész Egyházat. Az isteni pedagógia gyakran évszázadokig készíti fel a lelkeket ilyesmire. Általánosságban kijelenthető,…

Szólj hozzá!

»Ha lenne Isten, mindezt nem engedné.«1) Az embert a teremtés koronájának szokás nevezni. Csakugyan minden evilági élőlényt messze felülmúl szellemiségével, tehetségeivel, uralkodó képességével. Egyedül neki van a földi teremtmények közt értelme és szabad akarata s egyedül…

Szólj hozzá!

     A Boldogasszony-kultusz, népünk Szent István előtti hitvilágában gyökerezik. Az anya tisztelete, az Istenszülő szűz képzete már ott volt a magyarság egyisten őshitében. Népünk tehát nem a térítés során találkozott először Istenszülő anyával. Gellért püspök méltán figyelmeztette szent…

Szólj hozzá!

Kondor Lajos atya 1928. június 22-én született Irén ikertestvérével Csikvándon. Apja: Kondor Lajos, anyja: Hoffer Terézia. A család földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott és a nagyszülőkkel együtt mélyen vallásos emberek voltak. Négyen voltak testvérek: László,…

Szólj hozzá!

Ajánlásként     Pompei nem csupán különleges ókori romvárosként híres a világban, hanem, mint a Rózsafüzér Királynője tiszteletének egyik legjelentősebb központjaként is, mely teljes egészében Boldog Bartolo Longónak köszönheti létezését!     II. János Pál, aki…

Szólj hozzá!

A szerkesztő bevezetője       Sajnos, korunk imádkozni hajlandó embere, ha tisztában is van hálaadó és kérő imájának Istennel való párbeszédi lényegével, azzal már kevésbé, hogy melyik szóbeli ima a leginkább tetsző és érdemszerzőbb Isten előtt.      Sajnos,…

Szólj hozzá!

»A modern tudomány megdöntötte a vallást.«1) Valaha divat volt így beszélni, ma már nem az! A tudomány ma már szerényebb lett. Csakugyan, vajon melyik tudomány döntötte volna meg a vallást? S a vallásnak melyik tételét döntötte meg? Mutassanak rá határozottan arra: hol az a…

Szólj hozzá!

Egy életpálya kezdete      Boldog Bartolo Longo életét és életművét szeretném bemutatni az elkövetkező sorozatban. Egy apostoli életet, amelyet magam is példaként tartok és ezen indíttatás működteti e blogomat!     Csodálatra méltó az a "világi apostolság", melynek eredménye a Rózsafüzér és…

Szólj hozzá!

»A vallás kiöli az életörömöt.«1) Annyi igaz, hogy a vallás nem engedi meg ösztöneink zabolátlan és lelkiismeretlen kiélését. A vallás féket rak a szenvedélyeinkre s határokat állít csapongó vágyaink elé. De éppen ezzel védi is a társadalmi együttélés legfőbb…

Szólj hozzá!

     Nekünk magyaroknak különlegesen kiemelt szerepünk van a magunk, és az emberiség sorsának alakításában. Natália nővér, a XX. század nagy magyar misztikusa látomása által tudjuk, hogy a Szentháromság az emberiség sorsát, és külön Magyarországot Szűz Mária kezébe…

Szólj hozzá!

Antonio Borelli Machado: Fatima. A tragédia vagy a remény üzenete? c. könyvének gondolatai nyomán Érvényesítsük haszonnal!      Valószínűleg lesznek, akik e sorozat gondolatait kétkedéssel, sőt megvetéssel fogadják. A nem hívők (akik ha egyáltalán beleolvasnak)…

Szólj hozzá!

     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (ur. 1520-1566) 1552. évi…

Szólj hozzá!

Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty József hercegprímás írt alá, a következő közléssel: ”Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély…

Szólj hozzá!

Forrás nyomán! Még egyszer hangsúlyozva! 4      A Szűzanya a fatimai titok második részében rámutat a pokoltól való megmenekülés leghatékonyabb módjára. A legjobb az egész emberiséget a Szűzanya Szeplőtelen Szívének ajánlani és imádkozni a rózsafüzért. II. János…

Szólj hozzá!

09.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Egy különös és nagyhatású szentre, a Rózsafüzér Apostolára emlékezhetünk e napon! Boldog Alan de Rupe OP (1428-1475 – más néven Alanus de Rupe; Alano de la Roche) volt az, aki Szent Domonkos után 250 évvel – mint a domonkos rend tagja és a Szűzanya kiválasztottja – megújította…

Szólj hozzá!

Forrás nyomán! Még egyszer hangsúlyozva! 3      II. János Pál pápa, amikor 1982. május 12-én Fatimában járt, szentbeszédében utalt arra, hogy a Szűzanya figyelmeztette az embert, a legnagyobb tragédia a bűn és a bűnös élet, amely fokozatosan Isten teljes elvetéséhez, így…

Szólj hozzá!

Szeptember 8. Kisboldogasszony, Mária születésének ünnepe.      Mária, öröktől fogva ki volt szemelve az Istenanyaságra (január 1 és február 2), ezért mentes volt minden bűntől, szeplőtelenül fogantatott (december 8) (Péld 8,22-31).  A hagyomány szerint Kisboldogasszonykor a…

Szólj hozzá!

08.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK Szeptember 7.Körösi Márk: Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: Alvinc (Erdély), 1582. Vértanúságot szenvedtek: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje a régebben…

Szólj hozzá!

Forrás nyomán! Még egyszer hangsúlyozva! 2      A titok harmadik része a hitünkre vonatkozik, hiszen a hit és az erkölcs krízisének történelmi hatásairól szól, vagyis arról, hogy mik lehetnek a fatimai üzenet elutasításának következményei. Mivel a bűnbánatra és a megtérésre szóló felhívásnak nem…

Szólj hozzá!

Az alábbi válaszos-imát, tiszteletreméltó kármelita Marton Boldizsár – Marcell atya kézirata nyomán készítette a szerkesztő! Ave Maria! Sis benedictus!   Kis Szűzanya, Szeplőtelen Fogantatás                                        – Üdvözlégy!Kis Szűzanya, a Szentháromság legédesebb Ajándéka      …

Szólj hozzá!

07.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Forrás nyomán! Még egyszer hangsúlyozva! 1      A fatimai titok harmadik része szimbolikusan Krisztus követőinek, papoknak, püspököknek, pápáknak a szenvedéseiről, üldözéseiről és vértanúságáról szól. A rombolásokat és üldözéseket az Isten ellen harcoló ateista…

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére3. Ó Szentséges Kisded Szűz Mária! Aki szent szüleid: Joachim és Anna öröme és dicsősége vagy, és amellyel szeplőtelen gyermekséged iránt tanúsított szorgoskodásukat oly példaadóan viszonoztad, hallgasd meg kegyesen kérésemet és egyazon szeretet által esdd ki…

Szólj hozzá!

06.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A megválaszolódott kérdések      A „feltámadt idő” olyan földi élményhez hasonlítható, amilyet néha egy extatikus, békés csodálkozás pillanataiban élünk át, ahol valamilyen „érték” jelenik  meg eddig ismeretlen ragyogásban. Ilyenkor azt mondjuk: 'ezért a…

Szólj hozzá!

»A tudósok közt legalább ugyanannyi a vallástalan, mint a vallásos, ebből tehát nem lehet a vallás mellett érvelni.«1) Nem abból érvelünk a vallás mellett, hogy tudósok és nagy emberek végeláthatatlan sora tett mellette hitvallást, mert tény, hogy a vallástalanság oldalán is…

Szólj hozzá!

Na, most akkor mi az igazság? 2      Egyik kérdezőm lekicsinyelte tartalmában a titkot. Nos, nem tudom, mi borzalmasabbat lehet még várni, mint amikor a pápa és püspökei hullákkal teli utcán haladnak, s a város széli dombon, halomra gyilkolják az keresztényeket, nőket gyermekeket, és magát a pápát…

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére2. Ó Szentséges Kisded Szűz Mária! Aki előtt az angyalok elragadtatással és csodálkozással hajolnak meg és szent örömmel folyton hangoztatják: "Uralkodj Szent Fiaddal örökké fölöttünk!" Kérlek Téged ezen boldog, szolgáló és hódoló szellemekre tekintettel, akik…

Szólj hozzá!

05.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Felfogni a végtelent     Az örök élet létformája lényegileg közösségi és közösségalkotó. Az üdvözült a kölcsönös önátadás állapotában találkozik az összes többi üdvözülttel. Az „örök élet” kifejezésnek több olyan szinonimáját ismerjük, melyek az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

»Maga Krisztus mondja, hogy boldogok a "lelki szegények", vagyis az ügyefogyottak.«1) Csakhogy Krisztus "lelki szegényeken" nem ügyefogyottakat és félkegyelműeket ért – ahogy ezt a szocialista s egyéb vallásgyalázók mindenáron értelmezni szeretnék –, hanem a lélekkel fogadott és gyakorolt…

Szólj hozzá!

Na, most akkor mi az igazság? 1      Fatimai sorozatom anyaggyűjtése közben, többször találkoztam a III. Fatimai Titok hitelességét megkérdőjelező cikkekkel, sőt olyan feltételezésekkel, miszerint Lúcia nővért időközben (kb. 1960 körül) lecserélték egy "alteregóra". Ezen…

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére Ezen imasort, a "Háromnapi ájtatosság a Kisded Szűz Mária tiszteletére" c.kiadvány nyomán,a blog szerkesztője állította össze némi stilizálással.A forrásként használt füzet jóváhagyásai: Nihil obstat. Dr. Georgtus Hajós m. p. censor. Imprimatur.…

Szólj hozzá!

Mennyei előzetesben     Olvasóim számára, esetenként túl merésznek, hihetetlennek vagy egyenesen badarságnak is tűnhettek az elmúlt posztok összeollózott állításai! Már a legelején kijelentettem, hogy csupán feltételezéseket, végkövetkeztetéseket találtam a mennyországi "állapotokról". A cél az…

Szólj hozzá!

»Művelt ember megvan vallás nélkül is.«1) Ha erővel elhallgattatja magában a végső nagy kérdések után kutató értelem szavát, akkor ideig-óráig csakugyan meglehet az ember vallás nélkül is. Ez azonban nem a műveltség jele, hanem inkább a szellemi szegénységé, egyoldalúságé, sokszor csak az értelmi…

Szólj hozzá!

Ideje a számvetésnek, de legfőképp a megtérésnek!        Az előző három részben felvázolt szekuláris bomlasztásnak a progresszizmus és deszakralizáció az irányvonala, melynek működtető erőforrása a protestantizmus és a szbdkmvesség, valamint szoc-liberálisnak álcázott (kemény) marxizmus, mely…

Szólj hozzá!

LITÁNIA A KISDED SZŰZ MÁRIÁHOZ Uram irgalmazz nekünk Krisztus kegyelmezz nekünk Uram irgalmazz nekünk Jézus, hallgass minket                         Jézus, hallgass meg minket Mennybéli Atyaisten       ‒ Irgalmazz      nekünk!Megváltó Fiúisten            ‒ Irgalmazz     nekünk!Szentlélek Úristen  …

Szólj hozzá!

03.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?     Szent János evangélistának egy jelenésben megmutatta ezt is az Úr. Szent János ezt így írja le: »És lélekben engem egy nagy és magas hegyre vitt és megmutatá nekem a szent várost Jeruzsálemet, mely a mennyből szállott alá a földre. Az Isten fényessége volt abban és…

Szólj hozzá!

»A modern világ vallás nélkül intézi az ügyeit és más kérdések érdeklik ma az emberiséget!«1) Sajnos, ez sok tekintetben így van. Sokan elhanyagolják Isten iránti kötelességeiket. És mi következik ebből? Az, hogy sokan annyira rabjai az evilágiságnak, a merőben érdekelvi,…

Szólj hozzá!

Ha tovább alusztok, mindnyájan elvesztek! (Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között; Marana Tha 2012, részlet!)      A marxista kommunizmus hatásait az Istenanya Don Stefano Gobbinak kimerítően leírta. (Itt-ott, már sorozatunkban is szó volt róla.)…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 45-47. oldal. (Részletek), 1996. szeptember 2. ‒ A gyakorlati ateizmust a hamis ideológiák, a szekták, a tévedések terjesztik,…

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?      "Arról némi sejtelmünk lesz, ha az Evangélium ez irányú kifejezéseit elemezzük: Krisztusba öltözünk (Gal 6,27; Kol 3,10; Ef 4,23; Róm 13,14), Krisztus él bennünk, Krisztus élete lesz a mi életünk (2Kor 13,5; Gal 2,20; Fil 1,21; 2Tim 1,1). Szent Pál…

Szólj hozzá!

»Ki beszél ma vallásról? A vallás kora lejárt s az emberiség új eszmék felé halad.«1) Ezt mondogatják a vallás ellenségei már néhány száz vagy ezer év óta s a vallás még mindig itt van és él, sőt mindig új meg új lendületet vesz, sokszor ott is, ahol már szinte…

Szólj hozzá!

(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán) 1517-ben zajlik le Luther téziseinek kitűzése. Ez a döntő kezdet – legalábbis kívülről nézve – a protestantizmus számára. Luther a két megadott küldetésből csupán egyet: Krisztus Isten felé való közvetítését fogadja el,…

Szólj hozzá!

01.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!