HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Imádkozzuk el hazánkért! Az Árpád-házi Szent Margithoz Kilenced, melyet 2017. május 1-től 10-ig között blogomban ismertettem, megjelent nyomtatásban Bíró László püspök ajánlásával a PAX kiadónál,A kis füzet 200 Ft-ba kerül, de nagyobb mennyiségben jelentős…

Szólj hozzá!

Feltevések      Az előző posztban taglalt sajátos feltevéseket "helyre rakja" a Szűzanya kijelentése Erzsébet asszonynak, a Szeretetláng Lelkiség kiválasztottjának: „Halálod után mellettem lesz a helyed, és a földön összegyűjtött olajcseppjeid, melyeket áldozatos életed…

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) KI A SÁTÁN?      A "sátán" kifejezés a héber "satim" szóból származik, melynek jelentése: "ellenfél, ellenség, üldöző, vádló, rágalmazó".…

Szólj hozzá!

Mária a Béke Cárnője       Moszkva e részének lakossága lelkigyakorlatos napokkal és kilencedekkel készült erre a látogatásra. A szobor december 4-i megérkezése óta állandóan szentmiséket mondtak, vigíliákat, ájtatosságokat, "akathisztoszokat" (ortodox dicsérő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Imádkozzuk el hazánkért! Az Árpád-házi Szent Margithoz Kilenced, melyet 2017. május 1-től 10-ig között blogomban ismertettem, megjelent nyomtatásban Bíró László püspök ajánlásával a PAX kiadónál,A kis füzet 200 Ft-ba kerül, de nagyobb mennyiségben jelentős…

Szólj hozzá!

Az Éden égi mása?      Nos, a bibliai teremtéstörténetben a Paradicsom szó nem csak a hajdani Édenkertet, mint földrajzi helyet jelenti, hanem átvitt értelemben az Istennel való bensőséges életet is (amiként az az Ős-szülők számára lett volna). Az Újszövetség…

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) Krisztus azért jött, hogy az ördög műveit lerontsa      "Ez az egész világ ... gonoszságban fetreng" (1Jn 5,19), de…

Szólj hozzá!

Oroszország hálás a fatimai Szűzanyának       "Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön hozzám? ... 1997. július 10-ig a fatimai Szűzanya az oroszok földije marad és utazik ezen az országon keresztül, amely nemrég még olyan embertelen volt", − mondotta Kondrusiewitz érsek −, amikor a Madonna az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Megnevezések és azonosságok      A mennyország (más szentírási és liturgikus elnevezéssel: örök élet, örök békesség, örök világosság, Isten országa, Mennyei Jeruzsálem) az az állapot és hely, ahol a megigazultak − akiket semmiféle bűn- és büntetéstartozás nem…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 4        Az Egyház Tanítóhivatala világosan megerősítette és hitigazságnak nyilvánította a Szentírás egyértelmű tanítását a kárhozat örök büntetésének létezéséről.      Az Egyház Tanítóhivatala az örök kárhozat…

Szólj hozzá!

Nem Sztálin szobra érkezet a Cova da Iriába       Még el sem telt egy év a világ felajánlása után, és 1985. március 11-én Mihail Gorbacsov lett a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára. Bejelentette, hogy attól kezdve új szelek fújnak Oroszországban: glasznosztyról,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Jöjjön el a Te országod      A keresztények az Apostoli Hitvallással kezdettől fogva vallják: «Hiszem az örök életet». A mennyország létezését a kereszténységen belül, sohasem tagadták, sőt mint említettük, a pogányok is a maguk módján vallják. A menny örökkévalóságának tanát mindössze a…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 3        Jézus Krisztus sokszor használt olyan megfogalmazásokat, melyek egyértelműen az örök élet örömeitől való abszolút és visszavonhatatlan megfosztásról szólnak. A meghívottakról, akik nem mentek el a lakomára, ezt mondja: "Mondom nektek, azok közül, akik…

Szólj hozzá!

Isten könyörületes és törődik velünk!      A fatimai jelenések súlyos történelmi eseményekkel estek egybe: I. Világháború; a bolsevizmus megjelené-se; majd a nácizmus újpogánysága. A fatimai üzenetet tehát értelmezhetjük pszichoanalitikusan, mint sorsdöntő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Más vallások leírásai      A Paradicsom név a latin paradisus (édenkert, mennyország) jelentéssel bír, ami lehet a görög paradeiszosz átvétele is. Ugyanakkor – a nyelvek közt egyedülállóként – a magyar nyelvben azonos a kifejezés a paradicsomra, mint növényre és a Paradicsom bibliai elnevezésére.…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 2        Vegyük most figyelmesebben szemügyre az Újszövetség örök kárhozatról szóló tanításának azokat az elméleteit, melyeket Waclaw Hryniewicz katolikus pap nagyon szubjektíven értelmezett a Nadzieja zbawienia dla wszystkich (Remény…

Szólj hozzá!

Ezt már előre kijelentettem és beteljesedett!        A történészek, a szociológusok és a kultúra tudósai úgy tekintenek az orosz kommunizmusra, mint a 20. század történelmének központi jelenségére. Az orosz kommunizmusnak ahhoz a tervéhez, hogy egy új, istentelen-,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bevezető 2      Az előzőkben felsorolt nehézségek ellenére, meg kellett kísérelnem mégis valami képet alkotni az üdvösség honáról, mi több, választ is keresnem számtalan laikus kérdésre, például arra, hogy milyen a mennyország, hogyan lehet bekerülni és mi a különbség…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről        Az a néhány ószövetségi rész, amit fentebb idéztem már megmutatta, hogy a pokol dogmáját maga Isten nyilatkoztatta ki a pátriárkáknak, prófétáknak és az öreg Izraelnek. A mi Urunk Jézus Krisztus megerősítette ezt az ijesztő…

Szólj hozzá!

Mindszenty hercegprímás fatimai zarándoklatának befejezése      Mindszenty bíboros külön megköszönte Portugália ima-segélyét s az 1956. november 18-i nemzeti zarándoklatot Magyarországért, majd a következő szavakkal fejezte be szentbeszédét: »Portugálok, magyarok…

Szólj hozzá!

A Humanae vitae miatt az egész világ szembefordult VI. Pállal, ugyanakkor kivívta többek közt Szent Pio atya és az életvédő mozgalmak elismerését. Steve Mosher nemzetközileg elismert életvédőnek, a Population Research Institute elnökének gondolatait ismertetjük.      Nem sokan emlegették, hogy…

Szólj hozzá!

Bevezető      Miután blogom olvasói számára igyekeztem felfedni, a "A létezik az ördög" (2015. március 1. – május 11); "A Pokol létezése" (2017. július 1. – augusztus 11) és a "A Tisztítótűz titkai" (2017. október 19. – november 29), így illő és üdvös, hogy hasonló…

Szólj hozzá!

A pokol létezésében minden idők népei hittek 3     A görög és latin ókor is mesél a pokol borzalmas végnélküli büntetéseiről, többé-kevésbé pontos ábrázolásokban. A görögök és latinok Tartaroszáról mondja Szókratész fiatal tanítványának, Platónnak…

Szólj hozzá!

A hercegprímás beszédének folytatása      A Szentírásból tudjuk, hogy Jónás próféta bejelenti a háromnapi járóföldre terjedő nagyváros, Ninive pusztulását és megmondja, hogy elpusztulnak mind: az előkelők és a kisebbek, a próféta-panaszolta vérengzés, erőszakosság,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A pokol létezésében minden idők népei hittek 2.     Ezer évvel a keresztény kor előtt, amikor még se a görögökről, se a rómaiakról nem volt szó, Dávid és Salamon gyakran beszélgettek a pokolról, mint egy létező nagy igazságról, mely olyannyira ismert volt mindenki előtt,…

Szólj hozzá!

A hercegprímás fatimai beszéde      A gyertyás körmenet, az éjszakai szentségimádás még jobban előkészítette a zarándokokat a másnapi koncelebrációs nagymisére. Mindszenty bíborossal mutatta be a szentmisét a lisszaboni bíboros, 14 püspök és 70 különböző…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Vallásszabadság? Forrás: "Operatív fotók a Keletiből III/III Krónika 2013.08.27."      A kommunista titkosszolgálatok fennmaradt dossziéiban számos évtizedeken át tartó üggyel találkozhatunk. Ilyen a külvárosi fiatalokkal foglalkozó papok, a Regnum Marianum mozgalom…

Szólj hozzá!

A pokol létezésében minden idők népei hittek 1     Azt, amit minden idők népei mindig hittek, a közös értelem igazságának nevezik – vagy ha úgy jobban tetszik –, általános és univerzális érzésnek. Ha valaki megtagadná ezen nagy igazságokat, ahogy helyesen mondják,…

Szólj hozzá!

A "száműzött bíboros" ünnepi fogadtatása      1972. október 12-én este a fatimai szentély előtt így üdvözölte az egyházmegye püspöke Mindszenty bíborost: »Nagy kitüntetés ez számunkra s örömben rebegi a hálát szívünk hogy ebben a pillanatban s ezen a szent helyen…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szobrot kapott a gyónási titok megőrzésének hőse A hét ferences vértanú egyike, Kiss Szaléz (1904–1946) ferences mártír mellszobrát 2014. május 10-én leplezték le Gyöngyösön. Az Európa Kulturális Egyesület adományából készült műalkotás a ferences kolostor műemlék könyvtárához vezető…

Szólj hozzá!

Schütz A.: DOGMATIKA, Szent István Társ. Bp. 1937 kiadása nyomán A kárhozat kínjai 3     Az örök kárhozat az Istennel való lázadó szembehelyezkedés. Ennek számos foka van. Kezdve azokon, akiknek annyi a személyes felelősségük, hogy szavazatukkal vagy más módon hatalomra…

Szólj hozzá!

Életvitelünk örök felelőssége      A Szent Szűz már La Salette-ben elmondja, hogy a sötétség fejedelme azon lesz, hogy a hitet kiirtsa az emberek lelkéből. (,,Akkor egy másik jel tűnt fel az égen: egy tűzvörös sárkány...'' Jel. 12,3.) A bűn kilátásai félelmetesek, ezt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején Horváth Attila cikke, mely megjelent a POLGÁRI SZEMLE 2014. március 10. évfolyam 1–2. számában (A szerkesztő KIVONATA!) Forrás       Az Egyházügyi Hivatal, a rendészeti szervek, a politikai…

Szólj hozzá!

Schütz A.: DOGMATIKA, Szent István Társ. Bp. 1937 kiadása nyomán A kárhozat kínjai 2     Az érzésbeli kínok létezését az Írás egyértelműen tanítja: Az Üdvözítő tanítása szerint ott jajgatás, sírás és fogak csikorgatása lesz; a kárhozottak a külső sötétségre…

Szólj hozzá!

A magyarság hódolata Fatimában     A Fatimába látogató több milliós nemzeti zarándoklatok állandó kérdése, hogy miért pont a magyarok létesíthettek keresztutat Fatimában? A felmerülő kérdés jogos, egyfelől azért, mert számtalan gazdag nép ajánlotta fel a megépítését!…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején Horváth Attila cikke, mely megjelent a POLGÁRI SZEMLE 2014. március 10. évfolyam 1–2. számában (A szerkesztő KIVONATA!) Forrás Képek az internetről!      A Magyar…

Szólj hozzá!

Schütz A.: DOGMATIKA, Szent István Társ. Bp. 1937 kiadása nyomán A kárhozat kínjai 1     Szent Tamás mélyen járó fölfogása szerint a kárhozat nem egyéb, mint a bűn legbensőbb mivoltának kibontakozása és végső gyümölcseinek megérlelése. A bűnben ugyanis az ember a teremtmények kedvéért elfordult…

Szólj hozzá!

A magyarság hódolata Fatimában     Kardos Illés magyar lelkésznek 1944-ben kellett elhagynia hazáját. 1956-ban Fatimába zarándokolt. A jelenési kápolnában imádkozva világosodott meg előtte, hogy Magyarország feltámadásának és a világ megmentésének útja a fatimai üzenet…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A sátánista Marilyn Manson fellépése a Budapest Parkban! Sürgős felhívás imára!   Még most az utolsó pillanatban kaptam az alábbi levelet arról, hogy MA (?) 2017.07.20-án, a sátánista Marilyn Manson lép fel a Budapest Parkban. Jegyek persze rég elfogytak. Marilyn Manson személyében egy olyan…

Szólj hozzá!

A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején Horváth Attila cikke, mely megjelent a POLGÁRI SZEMLE 2014. március 10. évfolyam 1–2. számában (A szerkesztő KIVONATA!) Forrás Képek az internetről!      Az 1950. szeptember 7-én kelt, 1950. évi…

Szólj hozzá!

Schütz A.: DOGMATIKA, Szent István Társ. Bp. 1937 kiadása nyomán A kárhozat dogmatikai valósága      Akiket a különítélet halálos bűnben megátalkodva talál, örökké szenvedik a kárhozat kínjait. (Hittétel!!!) A gnosztikusok és az újabb ortodox protestánsok egy része azt tanították, hogy az…

Szólj hozzá!

Megfelelő előkészület 2     Tisztelt Olvasó! Nem árt megismételni, néhány alapvető dolgot! A három titok közül az első a pokol látomása volt, mint a Gonosz és az Istentől való eltávolodás hatalmának a szimbóluma. A második egy prófécia volt: az első világháború végéről, az orosz kommunista…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Exkluzív interjút adott a 777-nek a  magyarországi látogatáson tartózkodó Maiduguri püspök.  A nigériai Oliver Dashe Doeme a Boko Haram poklából érkezett hazánkba, a terrorszervezet több ezer civilt ölt meg az elmúlt években, sokukat keresztény hitük miatt. A püspök hétfőn…

Szólj hozzá!

     A búcsúk elnyeréséhez az alábbi feltételeknek kell eleget tennünk:1.) szentgyónás, szentáldozás, a pápa szándékára való imádság (pl. Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség).2.) ígéret arra, hogy meg akarom tartani a Skapuláré Társulat kötelmeit.     A Szent…

Szólj hozzá!

A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején Horváth Attila cikke, mely megjelent a POLGÁRI SZEMLE 2014. március – 10. évfolyam 1–2. számában (A szerkesztő KIVONATA!) Forrás Képek az internetről!      Az…

Szólj hozzá!

Egy tábornok jelentése a pokolról     Röviddel az 1812-es napóleoni hadjárat előtt. Nagyapám, Rostophine gróf mesélte. Két jó ismerőse, gróf Orloff és V. tábornok barátok voltak. Nem csak vitézségükkel tűntek ki a társaságban, hanem istenkáromlásukkal is.     Egyik…

Szólj hozzá!

     Szent Hedvig királynőről elmondható, hogy egész életével éltette és máig élteti Lengyelországot. Nem véletlen, hogy életcélját jelképező szimbólumként a két egymásbafonódó MM betű lett, az evangéliumi Mária és Márta betűi. Mária, mint az imádság, és Márta,…

Szólj hozzá!

Megfelelő előkészület 1      Az 1917-es esztendő mind a világtörténelemben, mind pedig az üdvösség történetében igen jelentős dátum. Rengeteg szenvedés és vérontás árán új korszak, új pusztító eszme az "istentelen irgalmatlanság" indult történelmi útjára.     …

Szólj hozzá!

A Skapuláré Társulathoz való tartozás feltételei     Már Stock Szent Simon életében megalakult az úgynevezett „skapuláré rend”, más néven Skapuláré Társulat. Nemsokára nagy és kiemelkedő személyiségek vették fel Mária Vállruháját, de viselik a társadalom minden…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 2      Egy vasárnap, mise után a templomban szózat hallatszott az égből, mondván: „Keressétek meg az Isten emberét, hogy imádkozzon Rómáért!” Keresték, ám nem találták sehol, ekkor újra felhangzott: „Euphemianus házában keressétek!” Megkérdezték Euphemianust, ő azonban semmiről nem…

Szólj hozzá!

A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején Horváth Attila cikke, mely megjelent a POLGÁRI SZEMLE 2014. március 10. évfolyam 1–2. számában (A szerkesztő KIVONATA!) Forrás Képek az internetről!      A Szovjetunióból a II. világháború végén…

Szólj hozzá!

Egy híres tudós jelentkezik a pokolból     Szent Brúnó, a karthauzi rend megalapítójának életében (még civilként) volt egy esemény, mely a világi élettől való elvonulására indította. A szóban forgó eseményt a tudós bollandisták (a szentek életével foglalkozó tudós…

Szólj hozzá!

     Nagy Lajos királyunknak két szép leánya volt, Mária és Hedvig. A király halála után a magyar trónt Mária örökölte. A kassai privilégiumnak megfelelően a lengyel trón is Máriára szállt volna, ám a lengyelek ragaszkodtak a királynő Krakkóban való tartózkodásához, amit magyar királynőként nem…

Szólj hozzá!

De hogyan igazolható más személyek felajánlása? Mi értelme van egy plébánia, egy egyházközség, egy nemzet, vagy a világ felajánlásának?      A felajánlás annyit jelent, hogy kérjük lsten kegyelmét azokra, akik az Övéi, elismerjük hatalmát az emberek felett, rábízzuk…

Szólj hozzá!

A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején Horváth Attila cikke, mely megjelent a POLGÁRI SZEMLE 2014. március 10. évfolyam 1–2. számában (A szerkesztő KIVONATA!) Forrás Képek az internetről!   „A kommunizmus…

Szólj hozzá!

Részlet Dr. Gloria Polo Ortiz, Akit villámcsapás ért c. megrázó tanúságtételéből:     A bűnök – kedves testvéreim –, nyomokat hagynak a lelkünkben. Ezek a nyomok megbélyegzik a lelkünket, mint sebek, égési hólyagok és formátlan lyukak. A legszörnyűbb felfedezés az volt számomra, hogy a borzalmas bűz…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 1      Elek (Alexius) Euphemianusnak, egy igen előkelő római férfiúnak, a császári udvar első emberének fia volt, aki mint prefektus istenfélő és könyörületes ember volt, aki nap, mint nap három asztalt teríttetett a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és…

Szólj hozzá!

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének 2     Nem szabad tehát könnyedén venni sem az egyéni, sem a közösségi (családi, plébániai, egyházmegyei, országok szerinti) felajánlásokat! Ha könnyedén vesszük, olyan lesz az, mintha a pogányság vagy az ószövetség szellemében…

Szólj hozzá!

"Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek" (Jer 2,7).      A Kármelita Rend, bizonyos értelemben a legősibb szerzetesi közösség, hiszen eredetüket az ószövetségi Szent Illés prófétára vezetik vissza, aki Krisztus előtt a 9. században élt. Abban a korban,…

Szólj hozzá!

Részlet Dr. Gloria Polo Ortiz, Akit villámcsapás ért c. megrázó tanúságtételéből:      Ezek a szörnyű sötét alakok körülvettek és egyértelmű volt, azért jöttek, hogy magukkal vigyenek. El se tudják képzelni azt az ijedtséget, borzalmat és rettenetes felismerést, hogy az intelligenciám, jogi…

Szólj hozzá!

A szenvedésről, melyet a gonosz akarat okoz ebben az életben      Mennyit gyötrődik a fösvény, aki fösvénységében a lehető legkisebbre szűkíti összes igényeit! Mennyit kínlódik az irigy, aki mindig rágódik szívében és nem tud örülni a felebarátja javának!   …

Szólj hozzá!

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének 1     Önmagunkat Mária Szeplőtelen Szívének szentelni azt jelenti, hogy Mária szűzi tisztaságú kezei által, az anyaság, a szeretet és irgalom prizmáján keresztül Istennek szenteljük. II. János Pál pápa a felajánló imát ezzel a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Aki látta a poklot     Részlet Dr. Gloria Polo Ortiz, Akit villámcsapás ért c. megrázó tanúságtételéből, melyben beszámol a pokol torkából való visszatéréséről. Egy katolikus újságíró feljegyzéséből: 1995-ben villámcsapás érte. Csak átmenetileg tartották fenn…

Szólj hozzá!

 A világ emberei nem tudnak betelni azzal, amit birtokolnak       Mondtam már, hogy egyedül az akarat gyötri meg az embert, s hogy az én szolgáim, mivel megszabadultak a saját akaratuktól és magukra öltötték az enyémet, nem éreznek gyötrő szenvedést, hanem betelnek, mert…

Szólj hozzá!

A rózsafüzér – Párbeszéd Máriával (II. János Pál pápa 1988. október 2-án, Fatimában az Úrangyala előtt mondott beszéde)      1.Október hónapban. amikor a rózsafüzér ünnepét üljük, felszólít bennünket az egyház, hogy szívünkben újítsuk fel a rózsafüzér…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szent Fausztina naplójából 2     Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők: az első kín, mely a poklot alkotja – Isten elveszítése, a második – a szüntelen…

Szólj hozzá!

A kárhozottak szenvedése a végítélet után 2      A félelmetes szóra, amit majd hallanak: "Távozzatok, átkozottak, az örök tűzre!"(Mt 25,41) − testük és lelkük az örök tűzre megy, hogy az ördögök társaságában legyenek a remény minden enyhülete nélkül; teljesen…

Szólj hozzá!

Fatima, az Isteni Irgalmasság kisugárzása     A szeplőtelen jelző megnyit egy másik perspektívát is, amely szorosan kötődik a fatimai üzenethez, és amely oly kedves II. János Pál pápa számára, és ez az irgalmasság. Isten minden művének kezdeténél ott található az irgalmasság, és ennek kell…

Szólj hozzá!

A bővebb kifejtését, lásd: http://szeretetlang.blog.hu/2017/05/15/fatima_a_vegso_idok_profeciaja_11_resz_julius

Szólj hozzá!

Szent Fausztina naplójából 1         Az egyik nap két utat láttam: az egyik széles, homokkal és virágokkal teleszórva, tele örömmel, zenével, s más kellemes dolgokkal. Az emberek táncolva, szórakozva mentek ezen az úton -- úgy értek az Út végére, hogy észre sem vették.…

Szólj hozzá!

A kárhozottak szenvedése a végítélet után 1       Azért beszéltem az igazak méltóságáról, hogy jobban megértsd a kárhozottak nyomorúságát. És ez a másik büntetésük: az igazak boldogságának látása. (...)      A halál pillanatában a lélek egyedül, az egyetemes…

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Szív 2     Szűz Mária Szeplőtelen Szíve nem úgy áll előttünk Fatimában, mint az egyház karizmáinak egyike, hanem egyetlen egységet alkot az egyház összes karizmáival. Ha Szűz Mária az egyházban "Istenanyai vonásainak szent(ségi) jelenléte", akkor ezt semmi sem jelképezi jobban, mint a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A három fatimai pásztorgyermek      A Boldogságos Szűz fatimai üzenete három különböző részből áll. Az első a pokol víziójával kapcsolatos, a második rész a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének tiszteletére vonatkozik. A fatimai üzenet harmadik részét pedig, a köznyelv…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 4      Értelmed szeme nem elegendő, hogy meglássa, füled, hogy meghallja, nyelved, hogy elbeszélje és szíved, hogy elgondolja az üdvözültek javát. Ó, mennyi örömük van az én látásomban, aki minden jó /forrása/ vagyok! Ó, mekkora lesz az örömük, mikor megdicsőül a testük!…

Szólj hozzá!

     A rózsafüzér számára csúcspontot jelentett 1917. október 13-a Fatimában. Ezen a napon a Boldogságos Szűz a Rózsafüzér Királynője címmel jelent meg. És mialatt a zarándokok és kíváncsiak nagy tömege a napcsodát átélte, a három kis látnok olyan látomásban…

Szólj hozzá!

     Megértettem, hogy amint a Mennyországban Isten közvetlen színelátása mindenkit boldoggá és áldottá tesz, addig a pokolban Lucifer ‒ az ördögi szörny rémisztő látványa ‒ borzaszt és kínoz minden lelket. A reményt és Istent örökre elveszítve, átkozódnak és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 3      Az üdvözültek vágya az, hogy lássák dicsőségem győzelmét bennetek, zarándokokban, akik úton vagytok és mindig a halál végállomása felé rohantok. Dicsőségemre vágyakozva gondoskodnak üdvösségtekről, azért mindig imádkoznak…

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Szív 1     Külön kell szólnunk Mária Szívéről, mivel XII. Piusz és. II. János Pál pápák a felajánlás szövegében kifejezetten hivatkoznak rá. Ha Szűz Mária "Isten, anyai vonásainak szentségi jelenléte az egyházban" (Pueblai konferencia No.291), akkor ezt semmi sem fejezheti ki jobban,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     "Hirtelen a pokol felnyílt és a kárhozottak sikolyait és siránkozó hangjait hallottam. Pokoli szörnyeket, kígyókat láttam, és pokoli bűzt meg rendkívül forróságot éreztem. A hely oly nagy volt, hogy lehetetlen felmérni, nem lehet látni sem az elejét, sem a végét.…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 2      Mikor egy lélek megérkezik az örök életre, valamennyien részesednek az ő javából, ő pedig a többiekéből. Nem mintha edényeik növekedhetnének vagy jobban megtelhetnének, hiszen kinek-kinek edénye tele van és nem növekedhet: hanem ujjonganak, örvendenek, vigadnak és…

Szólj hozzá!

Az öt első szombati engesztelő szentáldozás      Amikor a Szűzanyát engeszteljük, akkor Ő mindig Istenre mutat. Igaz, hogy Isten nem szorul arra, hogy megmentésünkhöz külső – akár szakrális jellegű – cselekedeteket vegyen igénybe. Mégis, amikor egy, az egyház által megalapozott és elfogadott…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!