HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Nincs üdvösség senki másban!      A Katolikus Egyház tanítása, hogy az Üdvözítő Krisztuson kívül, „nincs üdvösség senki másban, mert más név nem adatott az embereknek az ég alatt” (Apcsel 4,12).      Kétségtelenül, más mitológiákban és ősvallásokban is…

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait,a szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát. A házasság szent!      Egyházi törvény írja elő katolikusok számára a házasságkötés…

3 komment

Francesco Bamonte, Róma vezető ördögűzője írja könyvében, hogy az ördögnek kényszeredetten meg kellett vallania: "Nem tudjátok, vagy tudjátok, de nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok: Má...ár...i...a Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni az egész világot. Egyedül az Ő Szeplőtelen Szíve"! 2009. június…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Anyaszentegyház öt parancsa      Elöljáróban tisztázom hitünk idevonatkozó alapvetéseit!     Az Anyaszentegyház Isten népének közössége, akik magukénak vallják az Apostoli Hitvallásban foglaltakat (credo).Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapítója, aki apostolaira…

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait, valaminta szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát. A házasság és családtervezés      a) kizárólagos (monogám és szigorú hűségre…

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya kegyszobra A FATIMAI LÁTNOKOK folyóirat 5-6. száma 1988. szeptember/december nyomán     Dr. Nunes Formigao, a fatimai események legkiválóbb történésze, 1917. szeptember 27-én első alkalommal kérdezte ki a gyermekeket. A "Hogyan nézett ki a Szűzanya?"…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Horváth Mária írása A hála     Úgy látszik, hogy nem csak a földi életben fontos a jó kapcsolatok kialakítása embertársainkkal, de bizony fontos és gyümölcsöző lehet a szentekkel való jó kapcsolatunk is! A részünkről-i "kapcsolattartás" természetesen nem nélkülözheti…

Szólj hozzá!

Bevezetésként       Ma, az Egyház üdvösségre segítő, békés munkáját ‒ nem kizárható ‒, de kevéssé a fegyveres támadások fenyegetik, mint inkább a tudatosan ellenséges, rafinált és naprakész média-propaganda. Minden módon és minden eszközzel igyekszenek megosztani a…

Szólj hozzá!

A ragaszkodás több mint a hűség!      Sajnos a házasulók sokasága alig gondolja át életre szólóan, hogy mire is vállalkozik. Adódhat ez abból, hogy a kezdetek felszínes, romantikus vágyaitól fűtött élményeit tekintik állandónak, és életre szóló…

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya kegyszobraA FATIMAI LÁTNOKOK folyóirat 5-6. száma 1988. szeptember/december nyomán   A 3 kis pásztorgyermek, Lúcia, Francisco és Jácinta látta a Szűzanyát, ezért csak ők mondhatták el, hogy milyen volt a Szűzanya.  Dr. Nunes Formigao, a fatimai események…

Szólj hozzá!

Horváth Mária írása Az érintettségRóma, 2005. októberében.     Egész családunk elzarándokolt II. János Pál pápa sírjához, ami akkor a pápák sírboltjában volt található.     A lányom mindig tisztelte a szentatyát, de számára ez nem jelentette azt − mint nekem és…

Szólj hozzá!

(Folytatás)     Az emberi egzisztencia (bűnbeesést követő) újjáterem-tése nem a paradicsom vissza-térését jelenti, hanem azt, hogy Jézus keresztjének és föltáma-dásának jegyében újra harmó-nia születhet a testi vágy és az emberi szellem, a férfi és a nő igényei, az…

Szólj hozzá!

A Csomóoldó Boldogasszony tisztelete      Az utóbbi évtizedekben Buenos Airesben különösen elterjedt a Csomóoldó Boldogasszony tisztelete, amely végsősoron Ferenc pápának köszönhető.       Elsőként Szent Iréneusz írt a Szent Szűzről, mint „csomóoldóról” az…

Szólj hozzá!

A látnokok boldoggá avatása       Ferenc és Jácinta boldoggá avatási perének előkészítését hivatalosan már 1949-ben elkezdték ugyan, de oltárra emelésük húzódott. A fatimai események 64. évfordulóján, 1981. május 13-án merényletet követtek el a Szentatya ellen. A történészek, és a jelenéseket…

Szólj hozzá!

Horváth Mária írása Az érintés      Fiatalasszony koromban többször is álmodtam a mi nagy szent pápánkról, II. János Pálról. Mindig örömmel ébredtem ezekből az álmokból.     Ám egy hírközlésből megtudtam, hogy Szarajevóba készül. Akkoriban polgárháború dúlt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrásként több helyütt felhasználtam a Szentírás-, a HAGIOSZ.net cikkét a pápák és a II. Vatikánum megnyilatkozásait,a szerkesztő Hivatás, házasság és család c. kiadványát.       „Napjainkban sajnos úgy tűnik, a nagyon hatásos hírközlő eszközök különféle programjai a családok szétzilálására…

Szólj hozzá!

A látnokok sorsa      Kiválasztottságukért és küldetésükért a három fatimai pásztorgyermeknek is szenvedniük kellett. A Szent Szűz a júniusi jelenés alkalmával megígérte: Jácintát és Ferencet hamarosan magával viszi. Ez így is történt. Mint említettük, Ferenc 1919. április 4-én, Jácinta pedig 1920.…

Szólj hozzá!

18.
június

ÚRNAPJA

tibor.  |  Szólj hozzá!

Az Úr Testének és Vérének ünnepe      "Az Úr napja, a föltá-madás napja, a kereszté-nyek napja, a mi napunk. Az Úr napjának nevezzük, mert az Úr győztesként ezen a napon ment föl az Atyához. Ha a pogányok e napot a Nap napjának nevezik, mi is szívesen annak valljuk, mert ma…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Meg kell tanulnunk levonni a tanulságokat!       Előbb-utóbb persze mindenki belátja, hogy a tisztaság – vagyis a vágyak kordában tartása – lett volna a kisebb "szenvedés", a megaláztatások és a rosszabb élethelyzetek kínjánál!     A régi bölcsességhez, miszerint "mindennek megvan a maga helye és…

Szólj hozzá!

A fatimai üzenet elismerése      A fatimai jelenések elismerése nyolc évet vett igénybe és ennek során Lúcia nővért többször kihallgatták. Végeredményként a jelenéseket hitelesnek fogadták el. A leiriai püspök, D. José Alves Correia da Silva, 1930. október 13-ai pásztorlevelében a következőket…

Szólj hozzá!

     A 11. századi két lengyel származású felvidéki remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeiként tiszteli a hagyomány. Először a Szent István alapította zoborhegyi bencés apátság tagjai lettek, Nyitra vára közelében. Ott adta Zoerardusnak az…

Szólj hozzá!

Érdemes áldozatot vállalni!      Fontos tisztáznunk, hogy a kereszténység nem a szexualitást tartja bűnnek, hanem csupán az élet és az üdvösség szempontjából tartja veszélyesnek a Szentségi Házasságon kívüli gyakorlatát! Isten az emberi erotikát csodálatos – mondhatni…

Szólj hozzá!

Jácinta magánjellegű látomásai      Az alatt a rövid idő alatt, amit Ferenc és Jácinta még a földön töltött, Ferencnek, de elsősorban Jácintának külön látomásai is voltak. A következőkben Jácinta legfontosabb látomásairól számolunk be. – Nem tudom, hogy történt,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

        Jézus Szíve litánia Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass…

Szólj hozzá!

A kérdés az erkölcsi  szemléletben van!      "Aki nem tud uralkodni a szexualitásán, az nem alkalmas a házasságra sem!" (ÚH 261) "Az embert két dolog különbözteti meg az állattól: az evőeszköz használata és a nemi élet kontrollja!" (HHCs 22) A felnőtt emberi szexualitás éppen abban különbözik az…

Szólj hozzá!

A szentség illata        Az ártatlan kis testet, amely annyit szenvedett a bűnösök megtéréséért, fehér elsőáldozási ruhába öltöztették, kék övvel díszítve, ahogy kívánta. Hazaszállításáig átvitték a plébánia templomába. Amikor elterjedt ennek a híre, rengeteg ember jött, hogy lássa a "kis…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Az első péntek (vagyis minden hónap első péntekje), egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is.     Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy akik kilenc egymást követő elsőpénteket megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől.      Ezeknek az…

Szólj hozzá!

Nem a házasság intézménye van válságban, hanem az ember!       Korunkra jellemző, hogy a megtévesztő szellem úgy próbálja az Isten törvényét elértékteleníteni és az emberi kapcsolatokban káoszt kelteni, hogy zavart kelt az emberi fogalmakban! Ma más jelent a szabadság, szeretet, szerelem,…

Szólj hozzá!

Az égi kegy 2        Úgy tűnt, hogy a műtét sikerült, de hamarosan rájöttek, hogy ez csak csalóka illúzió. A bal oldalon eltávolítottak két bordát, ezek helyén tenyérnyi seb maradt. Görcsös fájdalmai voltak, főleg a kötözések alkalmával szenvedett, de mindezt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

https://777blog.hu/2017/06/14/iszlam-vagy-halal-kopt-zarandokbusz-elleni-merenylet-megdobbento-reszletei/ ISZLÁM VAGY HALÁL? – A KOPT ZARÁNDOKBUSZ ELLENI MERÉNYLET Semen est sangui christianorum – „A keresztények vére a kereszténység magvetése”. /Tertullianus/      Amikor Manchesterben egy…

Szólj hozzá!

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet?     A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus…

Szólj hozzá!

Legendái közül, melyek főként szerzetestársai elmondása alapján születtek, íme néhány:     Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már messzi földről tódultak a vándorpré-dikátorhoz, egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból…

Szólj hozzá!

Az égi kegy 1        A Szűzanya Jácinta szenvedése napjaiban sem feledkezett meg kis kedvencéről. Néhányszor megjelent neki. Jácinta a kapott kegyelmekről "keresztanyjával" majdnem olyan nyíltan és egyszerűen beszélt, mint egykor a társaival.      Egyszer, amikor…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 85-87. oldal nyomán. (Részletek), 1997. május 8. ...A fatimai üzenet most van beteljesedőben. (...)     Mindenkit meghívtam, (...) és kértem a Szeplőtelen…

Szólj hozzá!

     Mint ,,Szent Ferenc hűséges fia'' és az assisibeli szegény tanítványa, Antal vállalva az Úr és apostolai életkörülményeit, vándorprédikátorként faluról-falura, városról-városra járt és a katolikus tanítást hirdette a szegénységről és a birtoklásról. Szavait a…

Szólj hozzá!

Részletek Alacoque Szent Margit naplójából:     “Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap, és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú…

Szólj hozzá!

Barlay Ö. Szabolcs OCist írása nyomán http://www.inditlak.eoldal.hu/cikkek/elmelyules/----uram--tanits-meg-minket-szeretni---.html         „Nagy dolog a szeretet” – írja Kempis Tamás. Igen! Ez a legnagyobb emberi élmény. Ezt vallják a nagy gondolkodók Szent János apostoltól…

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 4        "A búcsúzás szívet tépő volt – írta Lúcia –, a kislány sokáig a nyakamba kapaszkodott és zokogott. "Imádkozz értem sokat, amíg az égbe nem jutok. Aztán én imádkozom érted. Soha senkinek ne áruld el a titkot, akkor se, ha meg akarnának…

Szólj hozzá!

A történet kifejtését, lásd:…

Szólj hozzá!

     1679 elején Colombiére Kolos atya végre visszatérhetett a ködös Angliából, mely nem tett jót az egészségének ‒ különösen ‒, hogy néhány hétig még börtönbe is zárták, ahol megbetegedett. Tuberkulózist kapott, ami aztán a halálát is okozta: 1682. február 15-én…

Szólj hozzá!

Született: Lisszabon, 1195. augusztusában, † Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.     A 13. század a sok szent ellenére, ko-moly bajokkal küszködött. Felső-Itáliá-ban és Dél-Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos moz-galmak, amelyek Jézus és…

Szólj hozzá!

+! New York-i plébániák körében pályázatot hirdettek olyan egyperces videókra, amelyek a Bűnbánat Szentségét közelebb hozzák a fiatalokhoz. A 25 ezer dolláros fődíjat az alábbi, szöveg nélküli videó nyerte. Címe: „Tisztulj meg!” A lány arcán megjelenő szavak:…

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 3        Egy elmélkedése alkalmával újból megjelent neki a Szűzanya (Jácinta ezeket a látomásokat természetesnek vette), hogy felkészítse őt keresztútjának utolsó szakaszára. Azt mesélte Lúciának: "A Mennyei Anya hírül adta, hogy elvisznek a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A Szentháromság ünnepe (Festum ss. Trinitatis), a Katolikus Egyházban a Háromszemélyű Egy Isten tiszteletére rendelt külön ünnep, mely a pünkösd után való első vasárnapon tartatik meg. Főleg székelyföldön "kicsipünkösd" néven is ismert. Lüttichben kezdték először ünnepelni a X. sz. elején.…

Szólj hozzá!

     Isten azonban gondoskodott leányáról: 1675 februárjában a vizitációs apácák elöljárónak kapták a Paray-i jezsuiták közül a gyenge egészségű Colombiére Kolos atyát (Claude La Colombière 1641‒1682), aki rövidesen Margit lelkiatyja lett és megnyugtatta a kapott kegyelmek valódiságáról.    …

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 20-21. oldal (Részletek) 1996. február 22.      Jézus Péternek adta a megbízást, hogy legyen az Egyház alapja és védelmezze igazságát. Jézus imádkozott…

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 2        Mások előtt gondosan titkolta szenvedését, még az anyja előtt is, hogy ne szomorítsa. Gyakran vigasztalta: "– Ne sírj, mama, jól érzem magam... Ne légy szomorú, megyek az égbe és majd sokat imádkozom érted!" (A mellékelt kép csak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Majdnem két évnyi bizonytalanság után 1671-ben végre megkapta a család hozzájárulását a kolostorba vonuláshoz, és beléphetett a Paray-le-Monial-i Sarlós Boldogasszony vizitációs apácák közé jelöltnek. (Fent: Paray le Monial, lentebb a kolostor kertje)     A kolostori…

Szólj hozzá!

ORSZÁGOM NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL! Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, Magyarország örökös Királynője?      Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, az "újabb jelenések" és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott történteket, pedig a…

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 1        Jácintát nagyon megviselte bátyja halála. Mielőtt elhagyta a Földet, rábízta az üzenetét: "Üdvözöld nevemben sokszor, nagyon sokszor az Üdvözítőt és a Szűzanyát. Mondd meg nekik, hogy a bűnösök megtéréséért és Mária Szeplőtelen…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 90-91. és 94. oldal nyomán. (Részletek), 1997. június 24. valamint augusztus 6. – Jézus Krisztus az egyedüli Üdvözítő, mert Ő az Atya örök Igéje, aki szűz…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan…

Szólj hozzá!

Felhasznált…

Szólj hozzá!

Ferenc szent halála        1919. április 2-án Ferenc állapota válságosra fordult, papot hívtak, hogy meggyónhasson. Még nem volt elsőáldozó és félt meghalni az Oltáriszentség vétele nélkül. Ahogy anyjának bevallotta, ennek már a gondolata is fájdalmat okozott számára.      De hallgassuk most…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Ünnepe: június 8. Prága, 1205-1282. március 2.     Sok információ van a köztudatban az Árpád-ház női szentjeiről, így Szent Erzsébetről, Szent Margitról, vagy Szent Kingáról, ugyanakkor szinte a teljes feledés homálya borul Prágai Szent Ágnes személyére, aki nőágon…

Szólj hozzá!

És lám, minden titok kitudódik!      A Szentírásban súlyos szavakat olvashatunk a világtörténelem végső szakaszára, amikor is egy minden felett uralmat gyakorolni akaró "háttérerő" (vadállat) akar majd uralkodni "minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött ... " (vö. Jel…

Szólj hozzá!

Hát ki nem látja ezt?      A portugál tévé egyik riportere 1989-ben, utcai járókelőknek a következő kérdést tette fel: Lát Ön kapcsolatot a legújabb kelet-európai események és a Szűzanya 1917-es fatimai ígérete között, hogy Oroszország meg fog térni?     Egy asszony…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az utolsó harc felsejlő titkai     Mária az Újszövet-ség Noé bárkája, és éppen napjainkban a végső harc történése-iben lesz jelentősége annak, hogy Máriához tartozunk-e vagy sem! Hiszen az Ő "igen"-jének döntő szerepe volt a kereszténység kezdetével és döntő szerepe lesz "Napba öltözött…

Szólj hozzá!

A Világfelajánlások      Mint korábban láttuk, Mária 1929-ben kérte Oroszország felajánlását, de erre csak végzetesen későn került sor!     1942. október 31-én őszentsége XII. Piusz megtette a felajánlást, de nem említette meg külön Oroszországot. A háború menete megfordult ugyan, de a pusztítása…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 88-89. oldal nyomán. (Részletek), 1997. május 18. ...Hamarosan bekövetkezik az Egyház és az egész emberiség számára a második pünkösd csodája. A Szentlélek…

Szólj hozzá!

Mária, Isten Anyja meg akarja menteni gyermekeit!      Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, melynek végcélja a tömeges kárhozat! Vigyázzatok tehát! Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A beetetés…

Szólj hozzá!

Lehetnek-e kétségeink? 2      2. kérdés: A titok harmadik részében mi az, amely csak 1960 után vált „érthetőbbé”, hiszen Lúcia nővér is a nyilvánosságra hozatal dátumát 1960 utánra jelölte meg?     Válasz: Az 1956-tól 68-ig eltelt 12 esztendő olyan nagyságrendű…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 38-40. oldal. (Részletek), 1996. május 26. A második pünkösd      "Megemlékeztetek arról a csodás eseményről, hogy a Szentlélek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!”Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne, békességben, erőben és egységben!      Kérdés, hogy ez veszélyeztetné-e a népességek önállóságát? –…

Szólj hozzá!

A Mindenkor Segítő      Mára már sokan felismerték – vagy felismerhették volna –, hogy a "végidősnek" tekinthető küzdelmes harcban, hűséges és hathatós segítőnk Isten Szentséges Anyja, aki "a kegyelem rendjében az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezéstől kezdve, a kereszt alatt is vonakodás…

Szólj hozzá!

József Attila verse, melyet 17 éves korában irt   Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkeségeNem lehet, nem, soha! Oláhország éke!Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,Ha eljő az idő - a magyar…

Szólj hozzá!

Lehetnek-e kétségeink? 1    1. kérdés: Miért kellett ilyen sokat arra várni, hogy a Szentszék nyilvánosságra hozza a titkot, ha a titok „csupán" ennyiből áll?     Válasz: Ha valaki a nyilvánosságra hozott Harmadik Titkot "nem tartja teljesnek", bizonyos lehet benne, hogy ő a metaforák mély és titkos…

Szólj hozzá!

Könyörögjünk! Engedd kérünk Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk.Krisztus, a mi…

Szólj hozzá!

04.
június

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

Ezért a verséért 1920-ban Kárpáti Piroska tanítónőt a románok felakasztották. Üzent az Olt, Maros, Szamos,Minden hullámuk vértől zavaros,Halljátok, ott túl a Tiszán,Mit zúg a szél a Hargitán? Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,Erdély hegyein sűrű fellegek?Ez itt magyar föld…

Szólj hozzá!

"A sátán harca Isten népe ellen." (Jel 12,1-14,5)      A pokol hatalmainak az Egyház ellen folytatott ádáz harca a Jelenések könyvében rajzolódik ki.Ezt a harcot a Biblia a következő felirattal írja le: "Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába…

Szólj hozzá!

Függöny a jövő előtt 2      Az idők folyamán – miként napjainkban is –, akadnak olyanok, akik (nem egyszer sátáni inspirációra) igyekszenek kiegészíteni az Úr és a Szent Szűz „mondanivalóját” - miként ez Fatima esetében is megtörtént! A mai időkben felkapott…

Szólj hozzá!

A pünkösdöt az Egyház születéseként, a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Ebből következően pünkösdvasárnap legkorábban május 10-re, legkésőbb pedig június 13-ra eshet.A név görög megfelelője, a pentékoszté szintén 50-et jelent, a magyar elnevezés is erre a…

Szólj hozzá!

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!  (Litánia itt!) Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave…

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Pünkösd vasárnap     Ha valaki az…

Szólj hozzá!

Sajnálom, hogy a Szentkorona Tanról való megszólalás elmaradt, vagy vaklárma volt! Ám a kegyelem kiáradás nem maradt el, hiszen a Magyar Szentkorona másolata, a Magyarok Nagyasszonya és a Magyar Szentek jelen voltak és közvetlenül hallhatták nemzetünk…

Szólj hozzá!

Szűz Máriának döntő szerepe van Isten üdvtervének megvalósításában      A donboszkói látomás máriás oszlopa, a megváltó-társi szerepet szimbolizálja. Sajnos a protestantizmus, az egyházellenes ideológiák és a katolikus hívek egy részének elvilágiasodása azt eredményezte, hogy a Szent Szűz szerepét…

Szólj hozzá!

Függöny a jövő előtt 1     Ezek után az apokaliptikus állítások után szükséges megjegyeznünk a következőket. A mai világ, a tévedések és vétkek egész sorába bonyolódott. A humanizmus, a reneszánsz és a reformáció idején vette mindez kezdetét a vallás és a kultúra…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa! Recemos cada día tres Avemarias por la paz! Vi…

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Istengyermeki életünk a Szentlélekben    …

Szólj hozzá!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!  (Litánia itt!) Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa! Recemos cada día tres Avemarias…

Szólj hozzá!

Don Bosco álma 2      A harcok közepette a pápa, súlyosan megsebesült egy lövedéktől. Környezete megpróbálta ugyan a kormánynál tartani, de hamarosan egy újabb lövés végzett vele, és holtan esett össze. A megmaradt ellenséges flotta felől diadalittas ordítás tört ki. A…

Szólj hozzá!

Elkerülhető-e a büntetés?     Kérdésként merül fel, hogy a Szűzanya fatimai kérései teljesültek-e a megjövendölt büntetés elkerülésére? Tegyük fel, hogy a Világfelajánlás a Szűzanya akaratával egyező módon teljesült. Ez esetben is maradt még egy második feltétel:…

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm A Szent Liturgia nem színjáték!     Hogy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!