HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

     Az emberiség utóbbi 300 éve, alighanem a nagy hitta-gadás és a vallásüldözések korszakaként kerül be az üdv-történetbe. Soha nem köszön-tött ugyanis akkora sötétség az emberiségre (gondolkodásra és viselkedésre), mint az un. "Felvilágosodás" eszmeiségé-vel,…

Szólj hozzá!

4.3 §. Mária hitéről     Szent Ildefonz így buzdít minket: „Kövessük Mária hitének pecsétjét.” De hát miképpen kövessük Mária hitét? A hit adomány és erény egy-szersmind, Istennek adománya, mert világosság, amelyet Isten áraszt a lélekre; meg erény is, ha a lélek…

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

4.2 §. Mária hitéről     A Szentséges Szűzre vonatkoztatja Szent Leó az Írásnak ezt az igéit: „Éjnek idején sem alszik ki lámpája” (Péld 31,18), valamint Izajás e szavait: »Egyedül tapostam a sajtót, és a népek közül senki sem volt velem«. (Iz 63,3) Szent Tamás…

Szólj hozzá!

       Tevékenységének első következménye az lett, hogy boszorkánynak kiáltották ki, és máglyán akarták elégetni. A fellázított tömeg betört házába, hogy elhurcolja, és már a máglyát is meggyújtották. A rendalapítót azonban szerencsére nem találták sehol. Brigitta…

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi…

Szólj hozzá!

Az evangelizáció álcázott akadályai 2        Különös nehézséget jelent az evange-lizációs munkában az is, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpe-nyében jelenik meg, s emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre. (Ez is álcá-zás!) Az elmúlt…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

       Szent Brigitta, szókimondó felháborodásá-ban a hivatásához méltatlan papságot is bírálta: „Egy pap ha életében nem teszi azt amit hirdet, nem lesz a szavának foganatja. Sokan a szentségeket úgy szol-gáltatják ki, hogy az egyenesen gúnyszámba megy, a tíz parancsot pedig, egyetlen paranccsá…

Szólj hozzá!

Az evangelizáció álcázott akadályai 1                      Az evangelizá-ciónak súlyos akadálya, hogy a sátán álcázza és a világosság angya-lának tetteti ma-gát (vö. 2 Kor 11,14). Értitek Testvéreim!? Súlyos gond ez, mert a bűn szer-zője, ha nem lep-lezik le és nem futamítják meg, akadálytalanul…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim!      Amióta lehetőségem van figyelni blogom világ-látogatottságát (az összesített látogatási világtérképet lásd alább!), egyre nagyobb felelősséget érzek magamon. Ez késztet arra, hogy Olvasóim segítségét kérjem a szerkesztés és téma szerinti iránymutatás tekintetében. Ha blogom…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A test és a lélek egysége Az ember egy testi-lelki egységet alkot.      A Katolikus Egyház Katekizmusában ezt olvassuk: ,,A lélek és a test egysége olyan mély, hogy a lelket a test »formájának« kell tekinteni; azaz az anyagból alkotott test a szellemi lélek miatt emberi és élő test; a szellem és…

Szólj hozzá!

     Szent Brigitta vízióiban a misztika olyan belső mélységeit élte meg, amely a lelki életnek már-már megfoghatatlan rétegét érintette. Krisztus maga megjelent neki, és leíratta vele a…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 4   Sokan nem is veszik észre, hogy életükben mikor és mivel nyitottak szabad utat a gonosz léleknek. Az emberek egyre csak csodálkoznak – sőt Istent vádolják –, amiért környezetükben és családjukban elhatalmasodnak a problémák! Sajnos ez megtörténhet…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A halál küszöbén szerzett tapasztalatok      Az emberi léleknek a halála utáni létezéséről és életéről tanúskodnak azoknak az embereknek a tapasztalatai is, akik a klinikai halál állapotában a valódi halál közvetlen közelébe kerültek. Gary R. Habermas és J. P. Moreland…

Szólj hozzá!

       Brigitta és Ulf nyolc gyermeke mind megél-te a felnőttkort, ami akkoriban rendkívülinek számított. A Linköping-i püspök nagyrabe-csülte Brigittát és két kiváló gyóntatót ajánlott neki. Az egyik teológus volt (Matthias), a másik pedig ciszterci prior (Peter).    …

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 3       A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei  világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat.…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A bilokáció ténye      Az egyik érv, hogy létezik az ember szellemi lelke, a bilokáció számos bizonyított esete a szentek életéből. (Pl. Szent Pio atya esetei.) Isten rendkívüli ajándékának köszönhetően a szentek képesek voltak lélekben akár egy több ezer kilométerre…

Szólj hozzá!

     Brigitta 12 esztendős volt, amikor édes-anyját elvesztette, és szigorú nagynénje felügyelete alá került. Apját nem is láthatta. Szomorúságában a Mária anyai pártfogásáért imádkozott. Egy alkalommal megszólította őt Isten Szent Anyja: »Leányom, ha egyesülni akarsz…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 2 Az Üdvözítő az Egyházat bízta meg iránymutatással. Ennek ellenére, túlon-túl hiszékenyek vagyunk a még ki nem vizsgált üzenetek iránt, holott a megtévesztő szellem (a gonosz) kifinomult praktikákkal eteti be a figyelmetleneket!       A sátán…

Szólj hozzá!

A szellemi lélek létezésének megnyilvánulásai      A hit egyik igazsága az, hogy a megtermékenyülés pillanatában, tehát a hím- és a női ivarsejt egyesülésének pillanatában, Isten megteremti az egyedi és halhatatlan lelket, mely a halál pillanatában, a testtől való…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

       Szent Brigitta 1302/3-ban született a svédországi Finstában (bár a legújabb kutatások szerint Frestában). Apja Birger Persson (Petersson) upplandi kormányzó, az ország egyik leggazdagabb földbirtokosa, 'törvénykezési joggal fölruházott földesúr' volt. Birger Persson…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 1     A Szentírás már az első lapokon számot ad a bűn megjelenéséről és következményeiről. A bűn disszonanciát keltett a teremtés rendjében, nyomában zavar támadt Isten tökéletes művében, a teremtett világban, és az ember kapcsolatrendszerében,…

Szólj hozzá!

A halhatatlan lélek létezése A lélek, mint szellemi valóság, túlmutat az anyagi világon, és lényegét tekintve halhatatlan, mert lsten szüntelenül életben tartja.      Az ember a szellemi léleknek köszönhetően értelmes és szabad lény, van lelkiismerete és erkölcsi…

Szólj hozzá!

Bevezető     Fel nem tett kérdésre válaszolok – hogyan találkoztam én „észak e nagy misztikusával”? Nos, miként a tegnapi emléknapon említettem, a 80-as évek közepén kezembe került a „Boldogság titka” 15 imája, melyet akkor, ezer veszélyen keresztül illegálisan…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait          A magánkinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kettőszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő embe-rekre és az evangelizációs munkára.…

Szólj hozzá!

      Svéd Szent Brigitta (1302/3-1373) ‒ észak misztikusa ‒ szorosan hozzátartozik a svéd történelemhez. Elragadó alakja, akit Bridgetként is ismernek, gyakran együtt említenek a nála fiatalabb Sziénai Szent Katalinnal (1347-1380), mert „nő létükre” mindketten eredményesen segédkeztek az államközi…

Szólj hozzá!

A személyes "én"      Az emberi agy sokéves tudományos kutatásából John Eccles azt a következtetést vonta le, hogy mindannyiunknak van egy személyes "én"-je − tehát egy nem anyagi természetű elméje, mely az anyagi természetű agy által működik. Ezért az emberben a fizikai…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

1 komment

Válasszuk el a pelyvát a búzától 3       A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom…

Szólj hozzá!

Az etikus orvoslás legbiztosabb tanácsadója – mértéke és értéke – a Tízparancsolat! Az Isten nélküli orvos könnyebben hozhat – (akár) helyesnek tartott –, ám életellenes "szakmai" döntést, mellyel így vagy úgy, de részese az élet elleni összeesküvésnek! (Szerk) Az…

Szólj hozzá!

John Eccles professzor egy új, zseniális elméletet fogalmazott meg az emberi elme működéséről, mely dualista interakcionizmus (dualist interactionism) néven ismert.      Az elmélet szerzője ezt így magyarázza: "Kijelentem, hogy a tudományos redukcionizmus és annak ága, az…

Szólj hozzá!

Válasszuk el a pelyvát a búzától 2       A sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást igyekszenek végbevinni a lelkekben, felhasználva a csábítás-, a technika minden esz-közét, de legfőképp az emberi hiszékenységet! Az emberek sokaságának figyelmét már oly…

Szólj hozzá!

Márfi Gyula érsek: Attól, hogy szeretjük a farkasokat, hiszen ők is Isten teremtményei, még nem engedjük be őket a bárányok közé Kacsoh Dániel – 2016.07.19. 04:26 Nem lehet véletlen, hogy most ekkora migrációs nyomás van Európán, szerepet játszhat benne a muszlim hódítási szándék, de a…

Szólj hozzá!

Tényleg összeesküvés állhat a világon terjedő halál kultúrája mögött?      Az élet elleni fenyegetések nem csökkennek, hanem rendkívül nagy méreteket öltenek. Tudományos módszerekkel és rendszeresen programozott fenyegetésekről van szó. Objektív „élet elleni…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Egy Nobel-díjas tudós a halhatatlan lélek létezéséről       Minél több információt hoznak a tudományos kutatások az emberi agy tevékenységéről, annál tisztábban láthatjuk a különbséget az agyműködés és a gondolkodás között.      Sir John Carew Eccles…

Szólj hozzá!

Válasszuk el a búzát a pelyvától 1          A Szent Szűz szavai a Szeretetláng Naplóból: „Mindannyian, kedves gyermekeim! Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábaitok alól a remény talaját. Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek. A…

Szólj hozzá!

Tényleg létezik az élet elleni összeesküvés?2013-01-31 · by christiana2013 Súlyos kérdések és súlyos válaszok Boldog II. János Pál pápától. (A válaszok az Evangelium vitae enciklika jelzett fejezeteiben találhatóak) Mi az abortusz?      A művi abortusz, bárhogyan…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

(Fatimáról beszél Lúcia nővér c. könyvben, a Szűzanya a világ várható nehéz sorsáról beszélt.) Hogy mindezt megakadályozzam, jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek, és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha teljesítik…

Szólj hozzá!

A IV. Lateráni Zsinat szerint 'az ember összekötő kapocs az anyagi és a szellemi világ között. Testével az anyagvilágban gyökerez, lelkével a szellemvilágba nyúlik.'      Az ember tehát abban különbözik a szellemi lényektől (az angyaloktól), hogy test és lélek együttese. Az anyagot a bűn tette az…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Játszma a "háttérerőkkel"        Dr Székely János püspök, rá-világít az említett viselkedésmód miértjére és céljára is: "Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benne-teket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nála-tok (Jn 15,18). Különleges aktu-alitást…

Szólj hozzá!

A szenvedés titka Pio atya stigmái, melyeket a tudomány nem tud megmagyarázni, azok a sebek voltak, melyeket a hóhérok okoztak Jézusnak kínszenvedése és keresztre feszítése során. A Jézussal való teljes misztikus egyesülés, valamint Isten rendkívüli kegyelme lehetővé tette,…

Szólj hozzá!

     A Szent Evangélium világosan beszél: "Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba (1Jn 4,1), /akik/ szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét. (Róm 16,18) Mert…

Szólj hozzá!

     Szent Hedvig királynőről elmondható, hogy egész életével éltette és máig élteti Lengyelországot. Nem véletlen, hogy életcélját jelképező szimbólumként a két egymásbafonódó MM betű lett, az evangéliumi Mária és Márta betűi. Mária, mint az imádság, és Márta,…

Szólj hozzá!

     Egyenesen félelmetes, hogy minden egyházi intés ellenére még mindig jelentős azok száma, akik mindenféle új üzenetek szerint rendezik be hitéletüket! Pedig Szent Pál kifejezetten óv bennünket az ilyenfajta "üzenetközvetítőktől": "Mert az ilyenek ál-apostolok, álnok munkások, akik Krisztus…

Szólj hozzá!

A stigmák orvosi vizsgálata Pio atya stigmáinak híre villámsebesen terjedt el először Olaszországban, majd az egész világon. Újságírók jöttek, akik tanúi voltak a Pio atya közbenjárására történt bámulatos csodáknak és a számos megtérésnek, köztük a sajátjuknak is. A…

Szólj hozzá!

      Széthúzásra hajlamos embe-rek minden közösségben vannak, mely gondot akkor jelent, ha a nézetkülönbségek ellenségesség-gé fajulnak. Ennek pusztító lehe-tősége már kezdetektől fogva kísérti az emberi közösségeket, mert a bűn következménye, és mindaddig fenn is…

Szólj hozzá!

     A 11. századi két lengyel származású felvidéki remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeiként tiszteli a hagyomány. Először a Szent István alapította Zobor-hegyi bencés apátság tagjai lettek, Nyitra vára közelében. Ott adta Zoerardusnak az András nevet Fülöp apát, akinek…

Szólj hozzá!

     Nagy Lajos királyunknak két szép leánya volt, Mária és Hedvig. A király halála után a magyar trónt Mária örökölte. A kassai privilégiumnak megfelelően a lengyel trón is Máriára szállt volna, ám a lengyelek ragszkodtak a királynő Krakkóban való tartózkodásához, amit magyar királynőként nem…

Szólj hozzá!

Szent Pio atya stigmái A látható jele annak, hogy Isten elfogadta Pio atya áldozatát elégtételül mások bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, a stigmák ajándéka volt a szüntelenül vérző sebek ajándéka, egy rendkívüli jel, hogy egyesült Krisztussal az ő…

Szólj hozzá!

Csapataink harcban állnak?      Nos, a Római Katolikus Egyházzal szemben már "fortyog a gyűlölet krátere" és zászlót bontott az Anti-egyház, mely akár állítólagos "égi üzenetek" által is igyekszik éket verni a hívek és a klérus közt. Esetenként igen rafináltan fogalmazott "Új Tant" hirdet, elveti a…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 3      4.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: 'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban,…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A stigmák titka   Az Egyház történelméből hetven olyan kanonizált szentet ismerünk, akinek testén vérző sebek voltak, annak a jelei, hogy a halál és a feltámadás titkában rendkívüli módon egyesültek Krisztussal. Közéjük tartozott például Assisi Szent Ferenc, Sziénai…

Szólj hozzá!

A sátán tüzét mégsem oltjátok?     Az Úr panaszos szavai uo.: "Ha valahol, bármerre is tűz támad, hogy összefuttok, és mentek segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja. De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 2      2.) Az Irgalmasság ünnepe. Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának:…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Pietrelcinai Szent Pio atya Az ateisták Isten nemlétéről szóló érvei kártyavárként omlanak össze, ha találkoznak Isten valóságával, melyet életükkel fednek fel előttünk a Katolikus Egyház szentjei. Ezek közé tartozik Pio atya, aki az Egyház történelmének egyik legnagyobb misztikusaként és…

Szólj hozzá!

A Római Katolikus Egyház sorsa az emberiség sorsa      Don Stefano Gobbi atya könyve is hasonló nyomatékkal hívja fel figyelmünket (idézet Antalóczi prelátus könyvéből): "Kimondhatatlanul nagy megpróbáltatások ideje van készülőben, hogyha az emberek tudnák, talán megtérnének." (1973. 12. 01.) Az…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 1      Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják.…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A külső ellenség belülről     Korunkban a kereszténységet nem külső ellenség fenyegeti, hanem az Egyház testébe behatolt ellenség! A sátán észrevette, hogy a kívülről jött üldöztetés után az Egyház mindig megerősödött, most tehát megpróbálja belülről zülleszteni Jézus Krisztus egyházát. Nem a…

Szólj hozzá!

4.1 §. Mária hitéről     Amiként a Szentséges Szűz anyja a Szeretetnek és a Reménynek, úgy anyja a Hitnek is: „Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménységnek” (Sir 24,24). És méltán mondja Szent Ireneusz: a kárt, melyet Éva…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság nagy megnyilvánulása        Fausztina nővér Isten legfőbb tulajdonságának az irgalmasságot tartja (Napló 301). Az irgalmasságot pedig a szeretet virágának (Napló 651) nevezi. Számára minden Isten irgalmáról beszél. Az Isteni Irgalmasság kultusza a…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Mondjatok ellent az ördögnek      Minden embernek van lelkiismerete, amely figyelmezteti őt, ha a gonosszal való együttműködés útjára lép. Erről az útról nem könnyű visszatérni, hiszen a sátán a magának megnyert munkatársat már a tulajdonának tekinti.      Az ördög elsősorban a családokat igyekszik…

Szólj hozzá!

3.2 §. Mária felebaráti szeretetéről     Naziansi Szt Gergely azt mondja, hogy Mária vonzalmát az irgalmasság és szeretet által szerezhetjük meg leginkább. Miként Isten int minket: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36); úgy Mária is így szól összes…

Szólj hozzá!

 A Napló és történetének bemutatása      Mint említettük, Fausztina nővér halála előtt négy évvel kapott parancsot napló vezetésére, élményeinek leírására. A terjedelmes mű (a magyar változat a kísérő tanulmányokkal és a mutatókkal együtt 528 oldal) bemutatja…

Szólj hozzá!

Bárhol jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Gondold meg, hogy kire szavazol!      A vallás iránti közömbösség, a "nincs szükségem Istenre" jellegű hozzáállás, az agresszív ateizmus és az Egyházzal és a hívő emberekkel szembeni ellenséges magatartások – a keresztényellenes hozzáállás egyes szakaszai. A magukat felvilágosultnak gondoló emberek,…

Szólj hozzá!

3.1 §. Mária felebaráti szeretetéről     Az Isten és a felebarátunk iránti szeretetre ugyanaz a parancs kötelez minket. »Az a parancsolatunk, mely szerint aki szereti Istent, szeresse felebarátját is«. (1Jn 4,21) Ennek az oka Szent Tamás szerint az, hogy az Istent szerető, szereti…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 5        Boldog Faustina Kowalska életének harmadik jellemző vonása a mélységes misztikum. Jézus rendszeres megjelenései során magyarázza meg Fausztina nővérnek az Isteni Irgalmasság célját és kincseit. Az iménti idézetek, de a több mint…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szolgaság        A sátán, akit ördögnek is hívnak, az intrikák mestere. A diabolus ("ördög") szó a görög diaballein kifejezésből származik, melynek jelentése: tönkretenni, szétszórni, megrágalmazni, félrevezetni, megvádolni. Az ördög a kísértések, a bocsánatos bűnök és a rendezetlen érzelmek…

Szólj hozzá!

2.5 § Máriának Isten iránti szeretetéről     Minthogy Mária ily nagy szeretettel viseltetik Isten iránt, leginkább azt várja el tisztelőitől, hogy ők is szeressék Istent, amennyire csak tőlük telik. Ezt meg is mondta egy napon Folignói Szent Angelának, miután az megáldozott:…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 4        Fausztina nővér készséggel fogadta Isten kezéből mind a küldetést, mind pedig a szenvedéssel teljes életet. Jézus sok szenvedést ígér Fausztinának, de meg is erősíti őt: ,,Tudd, hogy sokat, igen sokat fogsz szenvedni, de ez ne…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A bűn lekicsinylése      A sátán hazugságainak egyike a bűn lekicsinylése: úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Először megpróbálja elaltatni az ember lelkiismeretét, vagy legalábbis elgyengíteni éberségét. Aztán kétségeket sugall Isten parancsainak helyessége iránt, s ha már az ember bűnbe…

Szólj hozzá!

2.4 § Máriának Isten iránti szeretetéről     Szűz Mária még álmában is tudatosan szerette Istent. E megállapításunknak alapul szolgál Szent Ágoston kijelentése miszerint, Ősszüleink is élvezték ezt az előjogot mindaddig, amíg megmaradtak ártatlanságukban: »Az alvók…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 3        A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nővér Jézus világos parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nővér lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzéseiből…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Isten megteremtette a tiszta szellemeket, és szabad akaratot, intelligenciát, valamint hatalmat adott nekik, hogy különleges kapcsolatban lehessenek Teremtőjükkel, hogy teljesíthessék akaratát, de ne kényszer hatása alatt, hanem szabadon, szeretetből. Egy része ezeknek a szellemeknek azonban…

Szólj hozzá!

2.3 § Máriának Isten iránti szeretetéről     Villanovai Szent Tamás azt állítja, hogy ama csipkebokor, amelyet Mózes égni látott anélkül, hogy elégett volna, Mária előképe volt. Szent Bernát pedig megemlíti, hogy Szent János a Jelenések könyvé-ben Máriát a Napba…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 2        Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó megismerkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével, erőfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezető úton. Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: a…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Az Egyház álláspontja       A latin Orcus szó „alvilágot” jelent, átvitt értelemben az alvilág istenét jelöli a római mitológiában Plutót. A latin ex prepozíció/igekötő jelentése: -ból, -ből, ki(felé).      Valakit vagy valamit ex-orcizálni annyi, mint „kialvilágozni”, ad vocem: kibelezni…

Szólj hozzá!

2.2 § Máriának Isten iránti szeretetéről     Szent Bernát szerint az isteni szeretet oly mélyen hatotta át Mária szívét, hogy abban semmi nem volt, amit a szeretet maradéktalanul át ne hatott volna, úgyhogy minden fogyatkozás nélkül teljesítette Isten legelső parancsát (Serm.…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 1      Helena Kowalska 1905. aug. 25-én született a lengyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Létezik a sátán, én láttam 2 Prof. Simone Morabito tanúságtétele       A híres és elismert orvos-professzorként Dr Simone Morabito, több mint 30 év tudományos és klinikai pszichiátriai tapasztalattal a háta mögött, nagy eredményeket ért el démonikus betegségek dokumentációja terén. Jóllehet,…

Szólj hozzá!