HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

(Fatimáról beszél Lúcia nővér c. könyvben, a Szűzanya a világ várható nehéz sorsáról beszélt.) "Hogy mindezt megakadályozzam, jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek, és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország megtér, és béke…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A SZERETETLÁNG KÖNYÖRGÉSSEL IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT, HOGY ELNYERHESSÜK AZ ÍGÉRT KEGYELMEKET!      Szűzanya: »Eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére! (I/85) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem…

Szólj hozzá!

Szent Wolfgang   A bencés szerzetes Wolfgang 972 táján, mint a császár diplomatája hazánkban is járt. Kultusza főleg a XV. század folyamán a felső-ausztriai Sankt Wolfgang bencés apátságból ágazott ki, amely sírja révén búcsújáró hely is volt. Tisztelete az egész…

Szólj hozzá!

A Fatimai Mária-jelenés (a rádióműsor ötödik része)     Kedves Hallgatóim! A három fatimai titokról kell még szólnom! Az elsőt, a pokol látomását már részleteztem, most a II. Titkot, a Szeplőtelen Szív ígéretét és a világfelajánlást szeretném kifejteni!     A fatimai titok második részében a Szent…

Szólj hozzá!

      Azok, akiknek győzelmét ünnepeljük a holnapi napon, évről évre többen vannak, s a világ végezetéig, az utolsó napig tart, míg mindnyájan felsorakoznak a trón és a Bárány előtt. Te is közéjük tartozol, hiszen Isten gyermeke vagy: meg vagy jelölve a keresztség és a…

Szólj hozzá!

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!Krisztus királyságának ünnepe (október utolsó vasárnapján)      E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a…

Szólj hozzá!

     XIII. Leó pápa arra is felhívja figyelmünket, hogy az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzér, pont az ellen a három fő baj ellen nyújt orvosságot, melyek korunk társadalmát érik: a szerény és dolgos élettel szembeni ellenkezésünk az örvendetes titkok…

Szólj hozzá!

Tangeri Szent Marcell vértanú +Tanger, 298. október 30.      Marcell, Szent Maximilián kortársa volt. Római századosként - feltételezhetően kötelező besorozottként - szolgált a Tingisben (ma Tanger, Marokkó). Mint keresztényt már a felesketés pogány formája is nehéz…

Szólj hozzá!

     Az Isten október 13-án igazolta a látnokokat. A napcsoda rendkívüli látványa, a hit felelőseit és a híveket egyaránt meggyőzhette, ám sajnálatosan az emberek ennek ellenére felülbírálták a Szent Szüzet és éveken keresztül halogatták aprócska kéréseinek…

Szólj hozzá!

     A Supremi apostolatus (1883) volt XIII. Leó pápa rózsafüzérről szóló első enciklikája, melynek elején emlékezetbe idézi, hogy Szent Domonkos „mennyei fénytől megvilágosítva ismerte fel, hogy nem lehet hatásosabb üdveszköz (e világ bajai ellen), mint az emberiség…

Szólj hozzá!

     1931. május 13-án a teljes portói püspöki kar elzarándokolt Fatimába és fölajánlották az országot Mária Szeplőtelen Szívének. E felajánlás a Szűzanya különleges oltalmának köszönhetően megmentette Portugáliát a II. világháború borzalmaitól. Hálából a portugál lányok és asszonyok arany…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is utazol, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Virrasszatok tehát és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt. (Mt 24,25)

Szólj hozzá!

XII. Piusz pápaLUCTUOSISSIMI EVENTUS kezdetű enciklikája Róma, 1956. október 28.      Azok az igen gyászos események, melyek Közép-Európa népeit sújtják, különösen pedig a számunkra oly kedves Magyarországot, amely most egy borzalmas öldöklés vérében fekszik, mélyen megrázzák atyai lelkünket. De…

Szólj hozzá!

     XIII. Leó. Hosszú pontifikátusa (1878–1903) alatt 12 enciklikát írt a rózsafüzérről, nem számítva a számtalan levelet és brévét. Az egyháztörténelemben egyedülálló, hogy egy pápa ugyanarról a témáról ennyi enciklikát írjon. Tekintettel az antikeresztény erőkre, melyek az Egyházat támadták, a…

Szólj hozzá!

     Amikor 1917-ben a fatimai események lezajlottak, még nem lehetett sejteni sem az üzenetek világtörténelmi jelentőségét, sem azt, hogy a helyszín a világ egyik legnagyobb szentélye lesz, annak ellenére, hogy a hatóságok mindenféle módon, tűzzel-vassal és robbantással is…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, gondolj időnként arra, hogy talán azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

A SZENT RÓZSAFÜZÉR ÉRTÉKE és ÍGÉRETEI     Az Istenanya egy alkalommal kinyilatkoztatta Boldog Alánnak, hogy a Szentmise után – mely az első élő és eleven felújítása Jézus Krisztus szenvedésének –, nincs még egy annyira kitüntetett és érdemszerző ájtatosság, mint a Rózsafüzér! Hiszen ez is az Édes…

Szólj hozzá!

     1956. október 27-én Tiszakécs-kén mintegy 200 főnyi tüntetés kezdődött, mely a tanácsházánál akarta kifejezni elégedetlenségét, céljait, követeléseit. A tömegben volt Kerekes Gábor tanácselnök-helyettes, Orosz Zoltán tanácselnök pedig beszédet mondott, jogosnak…

Szólj hozzá!

     De valójában, hogyan is fejeződtek be az október 13-i rendkívüli történések? Nos, néhány tekintetben a népre jellemző módon! Az események végére ugyanis Lúciának alaposan lenyirbálták hosszú haját "emlékbe", és a kis Jácintát egy katonának kellett kimentenie a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

     A szentolvasó titkainak szemlélete a legkitűnőbb út arra, hogy a szemlélődés legfelső fokaira jussunk. Ez Aquinói Szent Tamás gondolata és tanácsa is, mikor azt mondja, hogy harcosok módjára először meg kell szereznünk az összes erényt, melyeknek tökéletes példaképe a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A zuhogó eső és a csúszós sártenger ellenére óriási tömeg gyülekezett esernyőkkel a tölgybokor helyén augusztusban állított díszkapu körül. (Csak megjegyzem, hogy a tölgybokrot ugyanis addigra már széthordták az emberek, relikviaként!) Tekintve, hogy a csoda eseménye meg volt hirdetve, igen sok…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

     Ma csak olyan külsőséges dolgokat látunk szívesen, melyek könnyen forrásba hozzák érzelemvilágunkat. De mondjátok, van-e fennköltebb gondolatokat fakasztó és mélyebben megrázó bármi is, mint Üdvözítőnk csodálatos története? A rózsafüzér elmélkedő képei a…

Szólj hozzá!

Piros a vér a pesti utcán Október 25-én békés tömeg vonult a Kossuth térre, barátkozó szovjet tankok kíséretében. A Himnusz éneklése közben három oldalról kezdték lőni a fedezék nélküli embereket. A vérengzést a Zöldávó, a Partizán-szövetség (az FM épületéből)…

Szólj hozzá!

A Fatimai Mária-jelenés (a rádióadásban a 4. rész)      Kedves Hallgatóim! A Szűzanya hatodik fatimai jelenését az irodalom 'OKTÓBER 13' címszó alatt írja le. Ekkor történt ugyanis a híres Fatimai Napcsoda. Aznap igen borús, esős volt az idő. A helyi plébános (José…

Szólj hozzá!

        Jézus Szíve litánia Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg…

Szólj hozzá!

SZENT MÓR (1000 körül,  † Pécs, 1070 körül)      Az első magyar származású bencés szerzetes 1000 körül született, és kb. hetven évet élt. A rendbe belépve kapta a Maurus, Mór nevet. Szent Imre legendája említi, hogy iskolás gyermek volt Szent Márton hegyén, Pannonhalmán. Kora legjobb képzését kapta…

Szólj hozzá!

Mondj el egy AVE MARIÁT a kommunista és szovjet sortüzek áldozataiért!

Szólj hozzá!

Ha a Magyar Parlament környékén sétálsz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet a kommunista sortűz áldozataiért, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Lásd itt ! De nemcsak Vilniusban, hanem Kaunasban is kivonultak szimpátia tüntetésre a litvánok. A volt temetőben (ma park) is található hasonló szöveggel egy emlékmű.

1 komment

   »Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet, s add tovább! (…) Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok és veletek összefogva megmentelek…

Szólj hozzá!

     Történetünkben eljutottunk az ötödik jelenés dátumához, szeptember 13-ához.     Lúcia visszaemlékezéséből: Amikor közeledett az óra, Jácintával és Ferenccel keresztül mentünk a nagy tömegen. Alig tudtunk előrehaladni. Az utak tele voltak emberekkel, mindenki minket akart látni és velünk akart…

Szólj hozzá!

     Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is.     Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy akik kilenc egymást követő elsőpénteket megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől.      Ezeknek az ígéreteknek…

Szólj hozzá!

     A szentolvasó nem a Miatyánkok és Üdvözlégyek élettelen szövedéke, hanem Jézus és Mária életének, szenvedésének, halálának és megdicsőülésének felelevenítése, a két legszentebb élet titkainak kimeríthetetlen kincsestára. Ez az imádság a fentieken kívül oly…

Szólj hozzá!

A negyedik jelenés, augusztus 19-én     A negyedik jelenés idejére már kb. ötezren gyűltek össze a Cova da Iria lejtőjén, de augusztus 13-án a Szűzanyával való találkozás elmaradt. A látnokokat ugyanis a Querem-i körzetvezető csalárd módon börtönbe szállíttatta, ahol fenyegetésével ki akarta…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS 1386. június 24-én született az olaszországi Capestrano városkában. Apja német zsoldoskapitány volt, akit hét évesen elveszített. Otthon nagyon tehetséges tanulónak mutatkozott, majd Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként dolgozott. Később Perugia…

Szólj hozzá!

Ha Budapest utcáin, hídjain sétálsz, imádkozz egy Üdvözlégyet azokért a lelkes fiatalokért, akik bátran kiálltak Édes Magyar Hazánk és Európa szabadságáért! A Szent Forradalom és Szabadságharc vérbefojtását követően sokakat meghurcoltak, egész életükre megbélyegeztek…

Szólj hozzá!

1726. március 26-án XIII. Benedek kiadta a római breviárium leckéit az október 7-i ünnep matutinumához, miközben   kihirdette, hogy  „Mária azt ajánlotta Szent Domonkosnak, hogy a népnek prédikálja a rózsafüzért, hogy ez az ima különlegesen hatásos segítség az eretnekségek…

Szólj hozzá!

     Kedves Hallgatóm! Legyen figyelmeztetés számunkra, hogy Fatimában a Szűzanya, Szent Faustyna Kowalska esetében pedig maga az Isten úgy látta helyesnek, hogy nem a mennyországot, hanem a kárhozatot mutatta meg a látnokoknak. Ennek is üzenet jellege van. A Szűzanya a pokol…

Szólj hozzá!

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet?     A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus…

Szólj hozzá!

Virrasszatok tehát és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt. (Mt 24,25)

Szólj hozzá!

Szent V. Pius pápa (aki maga is domonkos volt)  hagyta jóvá a rózsafüzért 1568-ban. A 'Consueverunt romani Pontifices' bullájában (1569), méltatja a Szent Rózsafüzér érdemeit és körmenetek tartására buzdította a Rózsafüzér Társulatokat, hogy ezzel kiharcolják a keresztény…

Szólj hozzá!

A Fatimai Mária-jelenés (a rádióadásban a harmadik rész)     Kedves Hallgatóim! Elérkeztünk a harmadik ‒ az 1917. július 13-i jelenéshez ‒, melynek közlései felmérhetetlen jelentőséggel bírnak, mert ekkor hangzott el az Istenanya részéről a három részből álló titok, melyeket ezennel felsorolok:   …

Szólj hozzá!

Részletek Alacoque Szent Margit naplójából:     “Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap, és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú…

Szólj hozzá!

Az isteni Szeretet által         A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyház sátántipró asszonyként tanít. (Ez a jellemzés semmivel sem materiálisabb kép, mintha azt mondjuk, hogy „Mária Szíve Szeretetlángja megvakítja a…

Szólj hozzá!

Sajnos, korunkban számtalan „rózsafüzér-forma” ismeretes, ám ezek közt a „rendes” (a domonkos) szentolvasón kívül, többek közt pl. a Könnyek Anyja-, a Szent Sebek- és az Irgalmasság füzére van egyházilag ajánlva! Meglehet, hogyha valaki egy-egy szándékra, nem az ilyen-olyan (jóvá nem hagyott)…

Szólj hozzá!

     A fatimai gyermekek iránti tisztelet az évek múlásával egyre szélesebb körben elterjedt. 62 ország püspökeitől érkezett beadvány a Szentszékhez, kérve a boldoggá avatásukat. Marto Jácinta és Ferenc életszentségének vizsgálatához, egy döntő alapfeltételt kellett…

Szólj hozzá!

     1679 elején Colombiére Kolos atya végre visszatérhetett a ködös Angliából, mely nem tett jót az egészségének ‒ különösen ‒, hogy néhány hétig még börtönbe is zárták, ahol megbetegedett. Tuberkulózist kapott, ami aztán a halálát is okozta: 1682. február 15-én…

Szólj hozzá!

A Katolikus Egyházhoz vezető út 2     Mielőtt azonban elindult volna a belső istenkeresés útján, nagy érdeklődéssel kezdte olvasni a legnagyobb konvertiták önéletrajzait. Elolvasta Malcolm Muggeridge, Newman bíboros, Graham Greene, C.S. Lewis, Walker Percy és mások…

Szólj hozzá!

Amikor a Szűzanya megjelent Lourdes-ban a kis Bernadettnek, így szólt: „Fogd meg a szentolvasót, és nézz rám!” – És íme, ebben rejlik a rózsafüzér ereje! – Máriára, Jézus leghűségesebb követőjére fordítja a tekintetünket. Prohászka püspök gondolata, hogy: „szent…

Szólj hozzá!

     Amikor William Thomas Walsh professzor egy interjújában azt a kérdést tette fel Lúcia nővérnek, hogy az angyal és a Szűzanya szavait szó szerint idézi-e, vagy csak értelem szerint adja vissza őket, a nővér a következőket válaszolta:     „Az angyal szavai erősek és…

Szólj hozzá!

     Isten azonban gondoskodott leányáról: 1675 februárjában a vizitációs apácák elöljárónak kapták a Paray-i jezsuiták közül a gyenge egészségű Colombiére Kolos atyát (Claude La Colombière 1641‒1682), aki rövidesen Margit lelkiatyja lett és megnyugtatta a kapott…

Szólj hozzá!

A Katolikus Egyházhoz vezető út 1     Az Istenhez és a hithez vezető út Bernard Nathanson számára különösen nehéz volt. Először az emberi élet szentségét fedezte fel a megtermékenyülés pillanatától a természetes halálig, és csak később jutott az istenhitre. ”Miután…

Szólj hozzá!

19.
október

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A rózsafüzér önmagában is „szent tárgy”, mivel kereszt van rajta! Ajánlatos az Egyház által megszenteltetni, s ezzel kegytárgynak minősül, ám ekként is kell vele bánni! Tehát nem dísztárgy vagy nyakék, különösen nem „a nagyitól örökölt kabala”, hanem a Miatyánkok…

Szólj hozzá!

     Az 1916-os három angyal-jelenés, mintegy előkészítették a három gyer-meket, a Szűzanyával való találkozásra.     Tehát, csaknem nyolc hónappal az Angyal harmadik megjelenését kö-vetően, 1917. május 13-án sor került a Szent Szűz jelenésére Fatimában, a Cova da Iria egyik lejtőjén. A jelenést…

Szólj hozzá!

     Majdnem két évnyi bizonytalanság után 1671-ben végre megkapta a család hozzájárulását a kolostorba vonuláshoz, és beléphetett a Paray-le-Monial-i Sarlós Boldogasszony vizitációs apácák közé jelöltnek. (Fent: Paray le Monial, lentebb a kolostor kertje)     A kolostori…

Szólj hozzá!

A kijózanító döbbenet     1973-ban Nathanson a New York-i Szt. Lukács Kórház szülészosztályának lett a főorvosa. Akkor kapott az intézmény egy nagy újdonságnak számító ultrahangos készüléket, amin keresztül vizsgálni lehetett a magzatot az édesanya méhében. Az ultrahang egy új világot tárt fel…

Szólj hozzá!

     Az Istenanya által felkínált eszközök (áldozat, imádság, bűnbánat), látszólag haszontalanok és nem hatékonyak a racionalizmusra nevelt újkori ember szemében, ennek ellenére előbb-utóbb mégis mindenki fog imádkozni, mert mindenki eljut az igazság ismeretére (1Tim 2,4), csak nem mindegy, hogy…

Szólj hozzá!

A rózsafüzér nem csak egy ima, de fegyver a gonosz ellen, a benső léleképítés eszköze, az egységnyi idő Istennek ajánlása, az önfegyelem és a szabad akarat szép megnyilvánulása. Egyben elmélkedés a Megváltás misztériumáról, részesedés Mária Igen-jéből és titkos…

Szólj hozzá!

Az angyal harmadik jelenése     Ez a jelenés 1916 nyárvégén vagy ősz elején történt ismét a Cabeço-szikláknál, mint a legelső alkalommal. Lúcia a következőképpen írja le az eseményeket: Mihelyt odaértünk, először térden állva a rózsafüzért kezdtük imádkozni, majd…

Szólj hozzá!

Felhasznált…

Szólj hozzá!

A média sátáni világa     A harmadik sátáni módszer pedig az volt, hogy állításaikat úgy hitelesítették, hogy egyszerűen bojkottálták azon tudományos bizonyítékokat és eredményeket, amelyek azt bizonyították, hogy az emberi élet a megtermékenyülés pillanatában…

Szólj hozzá!

Alacoque Szent Margit (1647-1690) a Jézus Szíve tisztelet kiváltságoltjának emléknapját úgy ünnepeljük meg, hogy életét és magánkinyilatkoztatásait ismertetem holnaptól, nyolc részben. Fogadják szeretettel!      Alacoque Szent Margit imájaÓ szerető Szív,Beléd helyezem…

Szólj hozzá!

      A fatimai jelenések súlyos történelmi események kezdetével estek egybe (a háború, a bolsevizmus megjelenése, s később a nácizmus új pogánysága), így azokat értelmezhetjük sorsdöntő figyelmeztetésként. Sarugi Szent Jakab   (más néven Jacob von Batné) († 521)…

Szólj hozzá!

Október 16.     Szűz Mária tisztasága szorosan összefügg Szeplőtelen Fogantatásának és minden bűntől való mentességének dogmájával, melyet csak 1854-ben hirdetett ki az Egyház (december 8), jóllehet az istenanya eredendő bűntől való mentességének gondolatát már a…

Szólj hozzá!

A szentolvasó mitől oly hatékony? Mert Máriáé! „A gonosz nem azért retteg annyira, mintha Isten hatalma ne volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűznél – akiben a tökéletesség korlátozott –, hanem egyfelől azért, mert a Sátán – ez a büszke szellem –, végtelenül…

Szólj hozzá!

(A rádióadásban a második rész)     Kedves Hallgatóim! Történeti visszatekintésünkkel még 1916-ban járunk. A Béke Angyala a tavaszi jelené-se után a nyári kánikula idején jelentkezett másodszor, amikor a három gyermek a Lúciáék háza mögötti árnyas kútnál játszott…

Szólj hozzá!

Az abortusz sátáni világa     1968-ban alapító tagja lett a National Abortion Rights Action League (Abortuszjogok Országos Akciócsoportja) a "NARAL"-nak. 1970-ben, New Yorkban kinevezték ennek a világ legnagyobb abortuszklinikájának az igazgatójává, ahol a saját bevallása szerint…

Szólj hozzá!

AVILAI SZENT TERÉZNEK TULAJDONÍTOTT IMA Hozzon a mai nap belső békét számodra.Bízz az Istenben annyira, hogy tudd,pontosan ott vagy, ahol lenned kell.Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket,amelyek a hitből erednek.Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely…

Szólj hozzá!

    Szent II. János Pál pápa szavaival összefoglalva: «Ez az üzenet (a fatimai) különösen is szól a XXI. század emberéhez, hiszen ezt a kort (a XX. századot) megjelölte a háború, a gyűlölet, az alapvető emberi jogok áthágása, az emberek és a népek hatalmas szenvedései és…

Szólj hozzá!

Ámbár a Szentolvasó égi eredetű és pápai bullák számtalanszor jóváhagyták, mégis akadnak úgynevezett „felvilágosultak” (protestálók), akik alvilági befolyás hatására teljes erejükkel hadakoznak a Rózsafüzér ellen. Támadásuk azonban nemcsak egy Mária-ájtatosság ellen…

Szólj hozzá!

     És most rátérünk az első angyal-jelenés történetére! Lúcia visszaemlékezései nyomán, az angyal első jelenése 1916 tavaszán vagy nyarán történt Aljustrel közelében a Cabeço hegyoldal sziklaüregei-nél. A pontos dátum bizonytalan, de a lényeg, hogy a három…

Szólj hozzá!

A bűn nem marad magában!     1945-ben, egy egyetemi bálon, Bernard megismert egy varázslatos, ártatlan, tizenhét éves lányt, Ruth-ot. Első látásra egymásba szerettek. Egyre több időt töltöttek együtt, már az esküvőjüket tervezték. De ekkor megzavarta a szerelmeseket, hogy…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondja el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

     Egy teológiai olvasatban az idők jeleit, a világháborúkat és a totális háborút a rossz elmélyüléseként, a bűn elterjedésének valódi jelképeiként láthatjuk, amelyet először hatalmas méreteiről, világméretű szinten megnyilvánuló borzalmairól veszünk észre. Ezek nyilvánvalóvá teszik a globálisan…

Szólj hozzá!

Kérve kérlek benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek, (…) imádkozzátok el naponta az Olvasót, sőt az egész 15 tizedes rózsafüzért... Halálotok óráján áldani fogjátok a napot és az órát, amikor nekem hittetek...!              …

Szólj hozzá!

     Az alábbi felsorolásom kissé bonyolultnak tűnhet, de mivel még a hely-színre érkezett zarándokoknak is zavart jelent, tisztázok néhány helyszínt és fogalmat!     A három pásztorgyermek, nem Fatimában élt (ahol a környék egyetlen temploma volt), hanem ettől 2 km-re…

Szólj hozzá!

A felvilágosodás gyümölcsei      Bernard Nathanson 1926-ban született az Amerikai Egyesült Államokban.Apja, az orvostudományok doktora, zsidó emigránsok gyermeke volt, aki még egyetemista éveiben elfordult az ortodox zsidóság hagyományaitól. Nem hitt Istenben, csak valamilyen…

Szólj hozzá!

Az  elkövetkező öt részes sorozatomhoz tbk. felhasználtam a"Boldog Ferenc és Jácinta" c. fatimai folyóirat 2004. I-II. számát, valamint a Mária Rádióban elhangzott előadásaim szövegrészleteit!      2017 a Fatimai Jelenés 100. évfordulója. Október van, a Fatimai Napcsoda…

Szólj hozzá!

Lelki szárazságban, a kétségek örvényében és az elhagyatottság sötétségében szentolvasód legkisebb részét se hanyagold el, mert ez a gőg és hűtlenség jele lenne. Ne légy gyerek, aki mindig édességet szeretne kenyere mellé, hanem megpróbáltatásaid idején szeresd még…

Szólj hozzá!

     Az 1917-es esztendő mind a világtörténelem-, mind pedig az üdvösség történetében igen jelentős dátum. Az I. Világháború rengeteg szenvedése és vérontása árán Európa keleti részében új korszak és új eszme indult pusztító, történelmi útjára.     Ez az új…

Szólj hozzá!

A nagy hazatérés     A Biblia tévedhetetlen értelmezésével és a tanítással Krisztus bízta meg az Egyházat az apostoli folytonosság révén: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). Vagyis, egyedül a hagyományon belül lehet Isten igéjét helyesen értelmezni és a mindennapi életben alkalmazni. Az…

Szólj hozzá!

Kilencedik nap     Kedves Testvérek! Jövőre lesz 100 éve, hogy az Istenanya megjelent Fatimában. A Szűzanya a harmadik jelenésekor így válaszolt Lúcia kérdésére: „Jöjjetek ide minden hónapban. Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynője…

Szólj hozzá!

A rosszak gyakran rendeznek összejöveteleket, hogy ármánykodjanak és gonoszkodjanak; sőt az ördöggel is egyesülnek, hogy elpusztíthassanak bennünket. Miért ne fognánk össze hát mi is keresztények, Krisztus jogainak és az Isten országának hathatós védelmében!? Ezért…

Szólj hozzá!

     Amikor 1910. október 5-én kitört a forradalom Portugáliában, a fiatal II. Emánuel király elmenekült családjával és az ország kormányzását át-vették a szbdkmvesek.     Már 1911. május 26-i lisszaboni gyűlésükön meghatározták az Egyház és az állam…

Szólj hozzá!

Korunk sötét oldalai      Az említett lelki-leépülési folyamat fel-gyorsulni látszik a globalizáció, különösen az „Istennel szembeni autonómiát” hirdető New Age mozgalom térhódítása révén, melyről X. Piusz ezt nyilatkozta: „Az összes eretnekség végső…

Szólj hozzá!

"Legyetek mindnyájan egy"      A Katolikus Egyházba vezető útjának kezdetét az 1987-ben katolizált, elismert protestáns teológussal, Scott Hahnnal való találkozása jelentette. (Lásd e sorozatban 52-84-ig!)     Egy délután hazafelé menet ‒ szokása ellenére ‒, vett egy…

Szólj hozzá!

Nyolcadik nap     Ti apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, melynek maga Jézus Krisztus a szegletköve. Benne épültök ti is a lélek által Isten hajlékává. Ennek feltétele, hogy Krisztuson, a hit szilárd alapján álljunk, egyenként is Isten akarata szerint legyünk,…

Szólj hozzá!

     Szent XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli 1881-1963) római pápa 1958–1963 között, Szent Péter 261. utóda.     Szegény paraszti családból származott, s ezt még szentszéki diplomata korában sem felejtette el. Egyszerűségének, közvetlenségének és őszinte emberszeretetének köszönhetően minden…

Szólj hozzá!

A szentolvasó nem csupán a Miatyánkok és Üdvözlégyek élettelen szövedéke, hanem Jézus és Mária, a két legszentebb élet titkainak kimeríthetetlen kincsestára. Ez az imádság a fentieken kívül oly sok és nagy búcsúkat eredményezhet, melyeket az Istenanya és az Egyház ígér…

Szólj hozzá!

     A fatimai üzenet, nem egy adott történelmi időpontot célzó reveláció, hanem – bátran állíthatjuk –, hogy a "végső idők" próféciája. A "végső" kifejezésen nem valami ma divatos világvégi szóhasználatot, hanem egy korszakváltást jelölő meg-határozást kell érteni, melyben az Isten Anyja döntő…

Szólj hozzá!

Egy mérnökember, aki hitelveken is elgondolkozott     Marcus Grodi egy amerikai evangélikus családban nőtt fel, s már ifjúságától kezdve igyekezett az életében Isten akaratát keresni. Műszaki tanulmányai befejeztével mérnökként dolgozott, de egyre növekedett benne a vágy,…

Szólj hozzá!

     Az „Istenanya” elnevezés a görög Theotokosz (Istenszülő) szóból ered. A „theotokosz” kifejezést az Efezusi Zsinaton (431) fogadták el. Ezzel, a nesztoriánus eretnekséggel szemben megerősítették Jézus isteni voltát, s ebből következőleg kinyilvánították Mária…

Szólj hozzá!