HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus --------------------------------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- http://kattanok.weebly.com/ ---------------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

(Az imádság bevezetését lásd az előző napon!)

I. állomás: Jézust halálra ítélik

Engem nem a lelki vonzalom, hanem a divatos, ösztön-vezérelte párkapcsolat hívott az életre. Amikor tudomást szereztek rólam, az apám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék, ha élek. A halálom olcsóbb, az anyámnak pedig kényelmesebb. Ezért kell meghalnom! Szüleim épp oly kapkodva ítélkeztek fölöttem, mint amilyen türelmetlenséggel éltek vissza Istentől kapott teremtő erejükkel! Nem vártak és halálra ítéltek, mielőtt megszülettem volna. Én meg csak összetett kézzel könyörgök anyámhoz:

0001_b2.jpg- Szíved alatt, szépen kérlek, édesanyám ne öljél meg!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Nekem, nevem sincs. Az anyám és pribékjeim rólam döntenek úgy, hogy még nevem sincs. Nekem − a „névtelen senkinek” − töltenek ki abortuszbeutalót a Golgotára. A meg nem születettek szégyenbélyegét pecsételik rám és a szüleimnek még egy sajnálkozó sóhaja sincs felém, pedig élek.

- Anyám, apám, szépen kérlek, nincsen egy esély, hogy mégis éljek?!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

Élő emberi személy vagyok, Istentől való örök életű lélekkel, az emberi törvények szerint is „jogalany”. Uram Jézus! Te súlyosan elestél, engem pedig könnyedén ejtenek, és mindezt, egyszerű „ballépésként” fogják fel. Szüleim, az életre hívásom felelőtlenségét, irgalmatlansággal tetézik. Esélyt sem adnak arra, hogy én is megélhessem Istentől kapott érdemszerző életem.

51160095p1.jpg- Most még élek, de nagyon félek..., anyám, apám, ne öljél meg!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

IV. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik

Nekem nincs igazi édesanyám, csak egy asszony foglya vagyok, aki eltakaríttat az életéből, apám pedig közömbösen mossa a kezeit. Életre hívóimnak van anyja és apja, de a hitre és áldozatos szeretetre példát és nevelést aligha kaptak! „Nagyszüleim”, talán még biztatták is őket, hogy „korai még a kicsi, ráértek még, fiatalok vagytok, szórakozzatok!” És én talán "kiöregedtem"? Nekem nem jár semmi az élet örömeiből? Nem én jöttem „korán”, hanem a felelőtlenkedésük? Hát képtelenek megérteni? Egy új ember fogantam meg, és jogom van az életre! De az én anyám az érveimet, szíve alatt nem hallja meg! Az emberek meg talán süketek és vakok? Ó, pedig sikoltva kiáltom feléjük:

- Emberek! Élni, élni akarok!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Nekem nem segít senki! Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy amikor engem − az ártatlan csöppséget − elevenen marcangolnak szét, ő ne szenvedjen. Uram Jézus! Már nem élnek segítő Simonok! Én csak Rád számíthatok egyedül, Rád, aki megtapasztalta az iszonyatos kínhalált, amely rám is vár!

bimbo1vw_2.jpg- Kis szívem amíg dobog Jézusom, rettegve ugyan, de gyilkosaimért imádkozom!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

Nekem steril kendőt készítenek elő, de azt se irgalomból! Az én arcvonásomat, senki sem őrzi meg! Véres nyomaimat nem megtörlik, hanem kitörlik a világból! Senki sem érzi át és fogja fel az én tragédiámat? Higgyétek el, a ti egyöntetű imáitok és áldozatotok, meg tudná fékezni azt az általános érzéketlenséget és közömbösséget, melynek én is áldozata vagyok!

- Kérlek titeket megszületettek! Szálljatok magatokba, térjetek meg és imádkozzatok szüntelen, hogy többé ne történhessen meg az ilyen, az ilyen, az ilyen...!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

Akik életem s halálom felett döntöttek azok mind „felvilágosodottak”, s mégsem veszik észre, hogy egy istentelen sötétségben élnek! El vannak telve a „korszellemtől", így nem tudják, mi az önzetlen szeretet, az érdemszerző élet és a tiszta érzelem! Céljaik meghatározói a siker, a pénz, az élvezet és az un. „emberi jogokért való küzdelem". Ezt is úgy, hogy az én jogaimról megfeledkeznek! Pedig foganással, az élethez való jog is „megfogan”! A gyermekáldást pedig el kell fogadni Istentől és úgy felnevelni, hogy Istenhez majdan vissza is találjon!

- Ó Istenem, én nemhogy a felvilágosultságot, de magát az Isten teremtette szép világot sem ismerhetem meg!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

VIII. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz

Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni, miként az én vesztemet sem akadályozza meg senki. Ti akik bűnt siettetitek, a megtérést meg halogatjátok, legjobb ha magatokat siratjátok!

smallb1.jpg- Istenem! Végtelen irgalmasságodra hagyatkozom, s véres könnyek közt imádkozom...

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Családtervezés! Túlnépesedés? Ördögi tőrvetés! Szüleim a „tudatos tervezést” rajtam kezdik és megöletnek!.. Nekem nincs helyem, nincs falatnyi kenyerem széles e világon! Miért? Mert anyám úgy tervezi, hogy „majd később” jöhetek!? Hát nem képes megérteni, hogy én SOHA TÖBBÉ meg nem születek? De hogyan gondolhatja vajon, hogy a testvérem ujján újraképződik az ÉN ujjlenyomatom? A másik az nem én vagyok! Ha most nem fogad, mindenkorra meghalok! Nem értitek? Meghalok! Hol lesz helyem földön s égen, ha nem részesülhettem a Szent Keresztségben?

- Istenem! Széles e világ meddig fog fennmaradni, mely nekem, a legkisebbnek se hajlandó helyet adni?

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Uram Jézus! Rólad letépik ruháidat, nekem az sincs! Csak bőröm van, arcom, kezem, meg lábam, melyet egy eszköz hamarosan megragad és szaggatva tép. Ó, Istenem, mennyire reszketek ettől! A lelkem bár örök, de testemben még egy kis időt élhettem köztetek. A gyengéd szeretetet nem ismerhettem meg, számomra minden "érzelem" csak a puszta rettegés és iszonyú félelem!

- Ó édességes szép Élet, félek én a Kicsiny Lélek, félek, nagyon félek!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

Uram, neked kiszámolják szegeidet, mellyel keresztre feszítenek. Engem szétszaggatnak, s hogy fertőzés ne okozzak, megszámlálják részeimet. Ennyi volt a létem? Ti akik megszületettek! Nézzétek kicsi számat, mely mosolyra nem fakadhat, se szóra! Nézzétek lábacskáim, mely köztetek járhatna, nézzétek kezeimet, melyek áldhattak volna!

abortedbaby.jpg- Bocsáss meg Uram hóhéraimnak, mert nem tudják, mit cselekszenek!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

Jézusom! Te meghaltál érettünk, a mi üdvösségünkért! De én, miért és kiért? Te ártatlan vagy. Én is! Viszont a Te fájdalmadat fokozza még az én tragédiám is! Mivel engeszteljelek ki ezért? Nincs semmim csak a halálom, fogadd el áldozatként tőlem, Neked édes Jézus én, felajánlom!

- Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Jézusom, Te Édesanyád ölén holtan is nyugodhattál, de én az anyámnak csak teher voltam, s az is vagyok! Még az emlékemtől is szabadulni akar, pedig ez az egyetlen, mellyel a lelkében maradok! Istenem, rövidke földi életemben a szerető ölelés helyett csak gyalázatos elölést kaptam.

0002.jpg- Ó, Fájdalmak Anyja Mária! Légy te az égi Anyám és közbenjárómként, vezess ki engem, az Alvilág Kapuján!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik

Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. Én most már csak az utolsó ítéletre várok, és akkor az Atya előtt majd szüleimet kell gyilkossággal vádolnom! De jaj, mégis irgalomért könyörgök Hozzád értük, mert izzik kicsiny lelkemben a Tőled kapott Szeretetparázs! Így, megváltó Jézusom engedd, hogy a Te Szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében és minden megszületettben a Szeretet Tüzét, hogy felmelegítse fagyos szívüket, és megismerjenek Téged, a Feltámadtat! Add Uram, hogy átérezzék a szülőség szent hivatását és a teremtő együttműködés örömét és felelősségét! Így majd óvják, várják és örömmel fogadják a gyermekáldást, és őszinte bűnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved isteni Irgalmát! Amen.

aborto_02.jpg- Uram, emlékezzél meg rólam a Te Országodban!

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

virgenproyecto.jpg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

http://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr665196208

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu